På FN-dagen samlades en panel för att utifrån olika perspektiv diskutera det globala läget för de mänskliga rättigheterna. Panelen var överens om att vi idag kan bevittna en allt mer dyster bild, men att vi inte får ge upp. De mänskliga rättigheterna har kommit för att stanna.

Ove Bring, professor i folkrätt vid Försvarshögskolan, menar att efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna, på det globala planet, har blivit sämre under de senaste åren. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheternas universella budskap har med tiden relativiserats. Det innebär att rättigheterna inom varje stat anpassats efter deras kulturella behov. Ove Bring anser att denna kulturrelativism inte alltid måste vara negativ, men att den riskerar att minska värdet på rättigheterna. Några exempel är kvinnor som stenas till döds i Iran, tjuvar som blir av med en hand i Sudan och fångläger i Nordkorea.

Annika Ben David, ambassadör för mänskliga rättigheter på utrikesdepartementet, instämmer och bekräftar att utvecklingen går bakåt. Annika Ben David tycker det är oroande att utrymmet för det civila samhället minskar på flera ställen och att människorättsliga röster inte får bli hörda. Många människor frihetsberövas utan rättslig grund och flera hundra journalister i världen har det senaste decenniet mördats utan straff. Hon framhäver även att diskriminering av kvinnor är vanligt förekommande.

– Jämställdhet idag är fortfarande en vision och inte en verklighet.

Annika Ben David anser att en av utmaningarna är att könsstereotypa värderingar får stöd av lagar. Hon upplyser att det de senaste åren även antagits ett hundratal lagar i 60 länder som syftar till att göra det svårare att försvara mänskliga rättigheter.

Trots denna dystra bild säger Annika Ben David:

– Det är viktigt att vi inte tappar hoppet och förlorar oss i det här mörkret. Vi får absolut inte ge efter för relativiseringen.

Hon framhäver att Sverige har ett brett engagemang i frågor rörande mänskliga rättigheter och därför har ett ansvar att driva de här frågorna framåt. Anna Sundström, generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center, flikar in att det är viktigt att bygga starka allianser mellan organisationer som har en gemensam målsättning. Hon ser en positiv trend i att ungdomars engagemang ökar runt om i världen. De organiserar sig för att möta de växande negativa krafterna.

– Vi måste ständigt återerövra mänskliga rättigheter. Vi måste fortsätta stå upp och försvara dem globalt! säger Anna Sundström.

Amanda Wenzer

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *