Den 7 februari arrangerade Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) seminariet ”Agenda 2030 - Biståndets roll” där Lennart Båge, vikarierande generaldirektör på Sida, berättade om biståndsmyndighetens roll i genomförandet av Agenda 2030. Anna Sjöberg Tibblin och Lennart Wohlgemuth från FUF ställde frågor och modererade samtalet.

– Alla länder är nu utvecklingsländer, säger Lennart Båge i inledningen av seminariet.

Båge framhåller att Agenda 2030 innebär ett paradigmskifte där världen inte längre är uppdelad i utvecklingsländer och industrialiserade länder. Nu arbetar alla tillsammans för att nå de 17 globala mål som tillsammans utgör Agenda 2030.

”Leave no one behind” är ett av ledorden för arbetet med Agenda 2030 och innebär att de Globala målen ska uppnås i alla länder, för alla människor och alla samhällsskikt. I Sverige ska arbetet involvera såväl civilsamhället som myndigheter och företag. I en tid då världen står inför utmaningar som flyktingkriser, korruption, minskat stöd för internationellt utvecklingssamarbete och attacker på demokratin menar Båge att arbetet med att förankra Agenda 2030 är viktigare än någonsin.

Lennart Båge understryker att Sidas roll i inledningsskedet främst är att informera om och förankra de Globala målen i Sverige och utomlands och katalysera ett engagemang. Strategier och målsättningar kommer från regeringen och Sidas uppgift är att implementera dessa. I slutet av maj kommer Agenda 2030-delegationen att leverera en handlingsplan som mer i detalj ska styra hur Sverige ska arbeta med de 17 målen.

Många i publiken har frågor angående hur arbetet med de Globala målen rent konkret kommer att se ut, något som Båge har svårt att svara på. Han betonar att Agenda 2030 är nytt och att det heller inte är Sida som ska driva arbetet med att implementera agendan i Sverige – det ska ägas av varje myndighet och det är viktigt. Båge understryker också vikten av effektiva verktyg för att utvärdera och mäta utveckling samt att det är viktigt att Sverige hittar aktörer att samarbeta med.

Trots att kvällen slutar med fler frågor än svar kan det konstateras att Agenda 2030 redan påverkar biståndet. Sida jobbar för att de Globala målen ska förankras hos allmänheten, och hela världen arbetar för att utforma hållbara samhällssystem. Bland publiken märks en oro för att Agenda 2030 inte ska implementeras effektivt, men som en Sida-anställd uttrycker sig: ”Vi kan redan se resultat”. Hela världen har kommit överens och det har skapat möjligheter som inte fanns förut. De 17 målen kan användas för att föra dialog och legitimerar sakfrågorna på ett internationellt plan. Bara det är ett stort kliv framåt, menar Båge och avslutar:

– Kom ihåg milleniemålen. Efter att första halvan av tiden gått ansåg många att det var ett fiasko, sedan kom andra halvan där länderna fokuserade, rapporterade och följde upp. Det slutade i en succé.

Johanna Nilsson

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *