Redaktionsbloggen

105 inlägg har publicerats i redaktionsbloggen.

Amanda Wenzer

Alla marginaliserade grupper delar inte samma intressen och behov. Anti-diskrimineringsåtgärder behöver därför skräddarsys för att nå alla samhällsgrupper. Det blev huvudbudskapet från seminariet där Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) presenterade rapporten ”Do Anti-Discrimination Measures Reduce Poverty Among Marginalised Social Groups?”.

Johanna Nilsson

Den 7 februari arrangerade Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) seminariet ”Agenda 2030 - Biståndets roll” där Lennart Båge, vikarierande generaldirektör på Sida, berättade om biståndsmyndighetens roll i genomförandet av Agenda 2030. Anna Sjöberg Tibblin och Lennart Wohlgemuth från FUF ställde frågor och modererade samtalet.

Sara Strandell Dalius

Mobila finanstjänster har gjort att allt fler fattiga har kunnat ta lån, starta sparkonton och teckna försäkringar. Vissa anser därför att instrument för mikrofinans är viktiga för att bekämpa fattigdom världen över. Ola Sahlén, programansvarig specialist på Sida, menar att mobila finanstjänster är vägen framåt och att Afrika är en föregångare inom sektorn.

Malin Stjernström

I januari år 2018 ska Sverige få ett klimatpolitiskt ramverk. Det är regeringens förslag. En klimatlag, ett klimatpolitiskt råd och klimatmål som sträcker sig decennier fram i tiden ska bidra till ett långsiktigt arbete och möjliggöra investeringar för framtiden.
– Så bygger vi ett hållbart Sverige för våra barn och barnbarn, säger statsminister Stefan Löfvén vid en pressträff på Rosenbad.

Dela det här: