- Lagrådsremiss

Regeringen föreslår att ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige inrättas. Det klimatpolitiska arbetet bör utgå från ett långsiktigt, tidssatt utsläpps- mål som riksdagen fastställer. Målet ska vara att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp (nå nettonollutsläpp) av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläppen från verk- samheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än ut- släppen år 1990.

Förhandsvisning:

Ladda ner (PDF, 480KB)

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *