Vi som driver Biståndsdebatten.se

Kerstin Edquist, Projektledare
kerstin@bistandsdebatten.se
Kerstin är anställd på FUF för att driva Biståndsdebatten.se. Hon är utbildad journalist och antropolog och har tidigare jobbat på Sveriges Radio. Hon har även jobbat som journalist i bland annat Bolivia och Colombia.


Malin StjernströmMalin Stjernström, Assisterande projektledare
malin@bistandsdebatten.se
Malin är anställd på FUF för att arrangera seminarier och driva Biståndsdebatten.se. Hon är utbildad statsvetare och har tidigare bland annat jobbat på den mellanstatliga organisationen IDEA, International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Malin har ett förflutet som ideellt engagerad i FUF sedan 2012.


Matilda EgbergMatilda Egberg
Matilda studerar kandidatprogrammet i global utveckling vid Stockholms universitet, som är ett tvärvetenskapligt program där olika institutioner belyser globala utvecklingsfrågor utifrån olika perspektiv. Den här terminen läser hon kulturgeografi, med mycket fokus på bland annat befolkningsfrågor och migrationsmönster. Matilda har tidigare arbetat med insamling åt organisationer med 90-konto och volontärarbetat i Nepal.


Johannes ErnstbergerJohannes Ernstberger
Johannes går ett masterprogram inom agroekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och praktiserar för tillfället på Swedish International Agricultural Network Initiativs, SIANI. Tidigare har han skrivit en kandidatuppsats om elektroniskt avfall i Ghana och en masteruppsats om skogsträdgårdar i Etiopien. Johannes stora intresse är jordbruksutveckling och småbruk med särskilt fokus på matsuveränitet.


Christian HultgrenChristian Hultgren
Christian studerar ett masterprogram i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har sedan tidigare dubbla kandidatexamina, i statsvetenskap från Stockholms universitet och i nationalekonomi från Linköpings universitet. Han har gjort praktik på en organisation i Santiago de Chile som arbetar med fattigdomsbekämpning i form av sociala projekt och mikrofinansiering. Demokrati och hållbar ekonomisk utveckling är viktiga frågor för Christian.


Linda KlaassenLinda Klaassen
Linda har en kandidatexamen i socialantropologi och utvecklingstudier från School of Oriental and African Studies i London. Hennes intresseområden är framför allt migration, integration och frågor som rör identitet. För närvarande läser Linda en kurs i Kreativt Skrivande vid Södertörns Högskola. Hon har tidigare volontärarbetat som besökare på en förvarsanläggning i London, samt på en välgörenhetsorganisation i Rio de Janeiro, Brasilien.


Karin KlerbyKarin Klerby
Karins intresse för global hållbar utveckling, och särskilt för rättvisefrågor, förde henne till kandidatprogrammet i geografi vid Stockholms universitet och till engagemanget i Biståndsdebatten.se. Tidigare djupdykningar under studietiden har bland annat handlat om orienterbarhet i offentliga miljöer i Stockholm och fältstudier i Georgien. Vid sidan av studierna arbetar Karin som ledsagare och brinner för utvecklandet av en hållbar restaurangverksamhet.


amanda liedbergAmanda Liedberg
Amanda studerar Globala utvecklingsstudier vid Göteborgs Universitet och har en bakgrund inom medie och kommunikationsvetenskap. Amanda har även studerat Östafrikakunskap i Tanzania, och ägnar sig gärna åt olika former av sociala organisationer på sin fritid. Viktiga frågor för Amanda rör framförallt sociala orättvisor så som jämlikhet, interkulturellt lärande och HBTQ frågor. Dessa är områden som Amanda hoppas kunna arbeta globalt med i framtiden.


Christine LindbergChristine Lindberg
Christine studerar för tillfället en master inom socialt arbete på Stockholms Universitet. Hon har en socionomkandidat från Malmö Högskola och gjorde praktik för UNA (United Nations Association) i Tanzania under sin grundutbildning. Christine har även läst kurser i hållbar utveckling och förvaltningsrätt. Utöver sina studier arbetar Christine som biståndshandläggare inom LSS.


Marcia MunozMarcia Munoz
Marcia har studerat Politices Kandidatprogram vid Uppsala Universitet och har inom ramen för sina studier genomfört en MFS i Chile och en praktiktermin i Uruguay. Hon har tidigare arbetat på Svenska FN-förbundet och Röda Korsets Ungdomsförbund. Nu studerar hon en master i Communication for Development. Marcia har ett särskilt intresse för  Latinamerika och sitter i styrelsen för PeaceWorks som bland annat driver olika utvecklingsprojekt i Colombia.


Johanna NilssonJohanna Nilsson
Johanna har studerat Politices Kandidatprogram vid Linköpings Universitet och läser nu en master i Environmental Economics and Management i Uppsala. Hon har tidigare varit styrelsemedlem i Utrikespolitiska Föreningen i Linköping. Johannas intresse för hållbar och rättvis utveckling har lett henne till volontärarbete i Nicaragua och arbete för We Effect i Bolivia, där hon var involverad i projekt rörande ökad produktivitet för småbrukare på landsbygden och kvinnors rättigheter.


Elin Nordin copyElin Nordin
Elin har en kandidatexamen i etnologi och läser nu en master inriktad på mänskliga rättigheter. Intresset för hållbar och rättvis utveckling och bistånd har kommit genom resor och volontärarbete runt om i världen. Elin har tidigare bl.a. praktiserat på Svenska FN-förbundet och varit projektledare för Development Day 2015. Sommaren 2016 var hon projektledare på FUIS, Föreningen för utveckling och internationellt samarbete, för ett Sida-finansierat kommunikationsprojekt om Agenda 2030.


Jennifer RibblingJennifer Ribbling
Jennifer studerar Kandidatprogrammet i Global utveckling vid Stockholms universitet, och läser detta år breddningskurser i Internationella relationer. Intresset för globala frågor såsom miljö och mänskliga rättigheter har länge funnits där, och det nuvarande intresset kretsar främst kring sociala orättvisor och jämställdhet. Jennifer har tidigare engagerat sig i Amnesty och även studerat medie- och kommunikationsvetenskap.


Vendela RunoldVendela Runold
Vendela läser statskunskap C inom politices kandidatprogrammet vid Uppsala Universitet, som en del av en dubbelkandidat tillsammans med kulturantropologi. Hon var tidigare vice ordförande i Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala och har praktiktiserat på PeaceWorks Sweden, med vilka hon även åkte som volontär till Togo. Kultur och historia är stora intressen, och Vendelas hjärta klappar lite extra för internationell kulturminnesbevaring och UNESCO-frågor.


Sara Strandell DaliusSara Strandell Dalius
Sara arbetar på biståndsorganisationen Forum Syd i Stockholm. Hon har en kandidatexamen i statskunskap från Uppsala universitet och har praktiserat på svenska ambassaden i Addis Abeba, Etiopien. Sara har även studerat vid Université de Paris-Sorbonne, Frankrike och Université de Montréal, Kanada. Tidigare har hon arbetat för Röda Korset och som volontär i nordvästra Kenya.


Amanda WenzerAmanda Wenzer
Amanda studerar sista terminen på kandidatprogrammet Internationell migration och etniska relationer med inriktning sociologi på Södertörns högskola. Förra terminen var Amanda i Kenya och volontärarbetade på ett utvecklingsprojekt som syftar till att stärka kvinnors ställning i samhället samtidigt som hon utvärderade projektet för sin kandidatuppsats i sociologi. Amanda har tidigare även läst kulturgeografi och varit ideellt engagerad som språkfikavärd för Individuell Människohjälp.


Hanna ÖhlundHanna Öhlund
Hanna studerar ett masterprogram i Statsvetenskap vid Stockholms Universitet och praktiserade nyligen på SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, där hon arbetade med projekt rörande globala utmaningar och hållbart företagande. Hon har tidigare studerat vid Lunds Universitet med fokus på miljöpolitik, där hon skrev sin kandidatuppsats om hållbar utveckling.


Emilia BjurmanEmilia Bjurman
Emilia är i slutet av sina studier inom Internationella Samhällsvetarprogrammet med huvudområde Fred och Utveckling vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hon gör just nu praktik på Internationella Bekantskaper i Stockholm där hon arbetar med integration. Emilia har även länge varit ideellt engagerad inom Individuell Människohjälp. Integration och jämställdhet är frågor hon brinner för, något som även var i fokus i hennes kandidatuppsats.

Dela det här: