Vi som driver Biståndsdebatten.se

Kerstin Edquist, Projektledare
kerstin@bistandsdebatten.se
Kerstin är anställd på FUF för att driva Biståndsdebatten.se. Hon är utbildad journalist och antropolog och har tidigare jobbat på Sveriges Radio. Hon har även jobbat som journalist i bland annat Bolivia och Colombia.


Malin StjernströmMalin Stjernström, Assisterande projektledare
malin@bistandsdebatten.se
Malin är anställd på FUF för att arrangera seminarier och driva Biståndsdebatten.se. Hon är utbildad statsvetare och har tidigare bland annat jobbat på den mellanstatliga organisationen IDEA, International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Malin har ett förflutet som ideellt engagerad i FUF sedan 2012.


Mona Monasar
Mona läser första terminen på kandidatprogrammet Utveckling och internationellt samarbete på Södertörns högskola. På fritiden driver hon en studiecirkel om utvecklingsfrågor gällande Somalia tillsammans med några vänner. Hon har tidigare hållit i ideell läxhjälp för barn i hennes bostadsområde. De frågor som engagerar henne mest är vattentillgång och fördelningen av den, och kvinnors rättigheter i låginkomstländer.


Karin KlerbyKarin Klerby
Karins intresse för global och hållbar utveckling, men särskilt för rättvisefrågor, förde henne till kandidatprogrammet i Geografi vid Stockholms universitet, en pågående master i miljövård och fysisk planering och till engagemanget i Biståndsdebatten. Tidigare djupdykningar under studietiden har bland annat handlat om orienterbarhet i offentliga miljöer i Stockholm och fältstudier i Georgien. På fritiden brinner hon för tillgängliga offentliga miljöer och hållbar matproduktion.


Helge Drebold
Helge är 28 år fyllda och har ett stort intresse för globala frågor – i synnerhet hälsa. Just nu pluggar han en master i Global Health vid Uppsala universitet och har sedan tidigare en kandidatexamen i Utveckling och Internationellt Samarbete. I våras gjorde han en MFS i norra Vietnam och har även varit aktiv inom studentföreningen Förening för Utveckling och Internationellt Samarbete (FUIS) och utbytesorganisationen Youth For Understanding (YFU) en längre tid.


Klara NordströmKlara Nordström
Klara läser kandidatprogrammet Global Utveckling vid Stockholm Universitet och är nyligen hemkommen från Seoul där hon studerade Internationella Relationer. Tidigare har hon jobbat som informatör för Kvinna till Kvinna och har engagerat sig i FUF:s seminarieverksamhet. Hennes intresse för utvecklingsfrågor började när hon arbetade som arbetsgruppsledare för Elevers Rättigheter i organisationen Svea och har idag ett särskilt intresse för jämställdhetsfrågor.


Celina Lindgren
Celina är inne på sitt fjärde år på Läkarprogrammet vid Uppsala Universitet och intresseras av det stora perspektivet utanför kliniken. Med hälsa och medicin som utgångspunkt breddar hon sina kunskaper inom utvecklingsfrågor och politik för att skapa en bättre förståelse för det globala samhället.

 


Sogend Barzani
Sogend läser masterprogram i Mänskliga Rättigheter på Uppsala Universitet och har en kandidatexamen i Utveckling och Internationellt Samarbete. Tidigare har hon åkt till Tanzania på fältarbete och samlat in data för sin kandidatuppsats samt praktiserat på PeaceWorks. Kvinnors rättigheter är en av frågorna som hon brinner för och som hon även skrivit om i kandidatuppsatsen. Sogends intressen är historia och konst, på fritiden målar och ritar hon mycket.


Amanda Herrström
Amanda har en dubbel kandidatexamen i socialantropologi och internationella relationer och läser nu en master i global politisk ekonomi med inriktning på internationella relationer på Stockholms universitet. Hennes intresse för utvecklingsfrågor väcktes under en vistelse i Tanzania och har sedan dess lett till arbete inom Unicef och International Organization for Migration.


Fanny Jonsson
Fanny har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds Universitet och läser för tillfället en magister i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet på Försvarshögskolan. Hon har tidigare bland annat gjort haft praktik på Sveriges Ambassad i Kampala, genomfört en MFS i Sydafrika och varit styrelsemedlem i Utrikespolitiska Föreningen i Lund.


Sofia Brännström
Sofia läser sista året på en statsvetenskaplig kandidatexamen vid Stockholms Universitet. Hon har under studietiden engagerat sig i olika organisationer med fokus på integration och sociala orättvisor. Sofia har även volontärarbetat i Tanzania. Hon skrev sin B-uppsats om vilka sätt manliga och kvinnliga politiker framställs olika i media. Sofias C-uppsats handlade om politiskt deltagande och representation bland personer som har invandrat till Sverige.


Maria Kangas
Maria har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds Universitet och gör just nu praktik på Socialdepartementet, med fokus på jämställdhet. Hennes intresse inom globala utvecklingsfrågor ligger främst i kvinnors rättigheter och möjligheter till ekonomisk jämställdhet. Hon har tidigare praktiserat med en organisation som jobbar med att främja kvinnors rättigheter lokalt i Egypten, och tagit en magisterexamen i ekonomisk demografi från Lund School of Economics and Management.


Louise Ricknert
Louise läser det internationella masterprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms Universitet och har sedan tidigare en Pol kand i statsvetenskap och nationalekonomi. Under sina studier har Louise särskilt inriktat sig på frågor rörande demokrati, utveckling och mänskliga rättigheter. Det är intressen som lett henne vidare till att arbeta inom Rädda Barnen och internationella uppdrag med bland annat Jane Addams Peace Association. Vid sidan av studierna är Louise också verksam inom Föreningen Storasyster där hon arbetar för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.


Cecile Nseya
Cecile läser masterprogrammet Hållbar utveckling på Uppsala universitet. Hon har tidigare läst samhällsplaneringsprogrammet och skrev sin kandidatuppsats om hur Sverige och USA argumenterat kring implementeringen av Kyotoprotokollet. Hon har gjort praktik på temat hållbara städer i Kapstaden och just nu praktiserar hon på en konsultfirma i Stockholm som arbetar med att förse sina kunder med hållbara lösningar på samhällsplanering. Cecile är väldigt intresserade av hållbarhetfrågor, särskilt av hur vi kan hitta bra verktyg för att uppnå de globala hållbarhetsmålen.


Felicia Folkeryd
Felicia studerar en masterutbildning på Stockholms Universitet inom Globalisering, Klimat och Social förändring – i hopp om att inom en snar framtid få möjligheten att på heltid arbeta för att motverka orättvisor i världen. Under Felicias kandidatutbildning inom miljövetenskap på Malmö högskola fördjupade hon sitt intresse och sina kunskaper inom hållbar utveckling, i synnerhet frågor om mänskliga rättigheter och miljö. Under utbildningen utförde hon dels en Minor Field Study i Costa Rica där hon skrev om hållbar turism samt utförde praktik på Åhléns hållbarhetsavdelning där den främsta arbetsuppgiften var att analysera FN:s globala hållbarhetsmål. Att engagera sig i FUF ser hon som ett mycket bra komplement till sina studier.

Dela det här: