Delta i debatten

Har du viktiga kunskaper eller perspektiv om utvecklingsfrågor? Eller har du personliga erfarenheter av Sveriges roll i världen? Då är du välkommen att skriva en debattartikel på Biståndsdebatten.se.

Debatt baserad på kunskap

Den mediala, offentliga debatten om bistånd och utvecklingsfrågor domineras av aktörer som vill skapa opinion. Samtidigt är många med personlig eller professionell erfarenhet av de diskuterade frågorna tysta. Risken är då att allmänheten nås av en debatt som baseras på politiska agendor snarare än tillgänglig kunskap. Därför vill vi att fler sakkunniga ska engagera sig i den offentliga debatten.

Regler för publicering

Innehåll: Eftersom vi sätter sakfrågan i fokus bedöms föreslagna artiklar utifrån deras relevans för sakfrågan snarare än utifrån nyhets- och sensationsvärde. Alla debattartiklar ska bygga på väl underbyggd fakta.

Begriplighet: Texterna ska kunna läsas och förstås av en bredare läsekrets. De ska vara tillgängliga och begripliga för allmänheten.

Max antal tecken: 6 000 tecken, inklusive blanksteg.

Bilder: En pressbild på debattören skall bifogas i en separat fil. Om pressbild inte finns tillgänglig kan en bra och högupplöst porträttbild bifogas. Det är debattören och organisationen denne eventuellt företräder som är ansvarig för att ordna med bildrättigheter för bilder som bifogas för publicering på Biståndsdebatten.se.

Exklusivitet: De exklusiva debattartiklarna på Biståndsdebatten.se får inte publiceras i andra medier eller på andra plattformar.

Skicka din debattartikel till debattera@bistandsdebatten.se

Dela det här: