Männen och maskuliniteten borde lyftas i klimatdebatten

Det blir allt mer erkänt att klimatförändringar påverkar män och kvinnor på olika sätt. Ofta ses kvinnor som de mest utsatta och klimatinsatserna riktas mot dem. Men det är viktigt att se att männen och maskuliniteten också påverkas starkt av klimatförändringarna, tycker Ellen Söderström som har skrivit en uppsats på ämnet.