Kalendarium

I kalendariet finns seminarier och andra händelser för dig som vill hänga med i debatten kring bistånd och globala utvecklingsfrågor. Klicka på en händelse för att läsa mer och för att se om vi rapporterar därifrån med video, twitter eller ett referat. Tipsa oss om kommande händelser här.

Torsdag, 29 juni 2017

14:00
People-Centred Monitoring of SDG16: Peace, Justice and Strong Inclusive Institutions

Tid: 14:00 - 15:30

Plats: International Institute for Democracy and Electoral Assistance Strömsborg, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning:

As the second United Nations High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) is approaching, it is the pleasure of International IDEA and the Swedish Development Forum (FUF) to invite you to a seminar on the implementation, follow-up and review of the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs
How is the SDG16 monitoring framework coming together, in particular with regards to data collection at the global level? How can democratic accountability help make the SDG monitoring framework truly people-centred? These are some of the questions that will be discussed.
Speakers: -Massimo Tommasoli, Permanent Observer for International IDEA to the United Nations -Alexandra Wilde, Senior Research and Policy Advisor of the UNDP Oslo Governance Centre -The event will be moderated by Helena Bjuremalm, Senior Program Manager of the Democracy and Development Team of International IDEA.
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Söndag, 2 juli 2017

13:30
Maktkampen på den kommande partikongressen i Kina – en vändpunkt för världens största diktatur?

Tid: 13:30 - 14:30

Plats: H324, Cramérgatan, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: När kommunistpartiets 19:e kongress går av stapeln i höst ska en hel del personer bytas ut. Kommer Kinas ledare Xi Jinping använda detta tillfälle i maktkampen mot regimens förre ledare Jiang Zemin och rensa ut Jiangs lojalister från politbyråns ständiga utskott för att slutligen få total makt? Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14:00
Hur får vi fridfulla människor och en fredlig värld?

Tid: 14:00 - 15:00

Plats: Talarplats, Donners plats, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Hur kan vi skapa inre frid som leder till yttre fred? Hur kan vi bemöta både dem vi gillar och ogillar med empati? Hur kan försvarbudgeten användas för att aktivt skapa fred? Varför alliansfrihet för fred? En dialog kring hur vi skapar en fredlig värld. Den inre friden i varje människa är grunden för ett fredligt samhälle och fred i världen. För att förändra samhället i fredlig riktning behövs åtgärder på alla nivåer; individ-, samhälls- och global nivå. Vilken roll har skolan för att lära oss frid, konfliktlösning och fredliga relationer? Hur kan det ekonomiska systemet bättre bidra till fred? Hur kan massmedia bli mer fredsskapande? Vilka uppgifter har Sveriges Fredsminister och Fredsdepartement? Medverkande: Anders Axner, Enhet Pernilla Oliw, Enhet Pat Hjalmarsson, Enhet Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

16:00
How are Islamic blasphemy laws choking freedom of speech?

Tid: 16:00 - 16:45

Plats: H203, Hamnplan, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Bibi ice imprisoned in Pakistan blasphemy since 2009. Raid Badawi, Saudi a blogger is sentenced to 10 years in prison and 1000 lashes. Bloggers in Bangladesh, Saudi Arabia and Jordan are imprisoned or murdered due to Islamic blasphemy laws. Journalists, artists in Europe face similar fate Starring: Kamal Fahmi, International Director, Set My People Free Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

16:30
Vår antibiotika i deras vatten – om utsläpp från läkemedelsproduktion och möjliga lösningar

Tid: 16:30 - 17:30

Plats: Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet., Strandvägen, H528, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Låginkomstländer tillverkar mer och mer av våra läkemedel. Enorma utsläpp av antibiotika från tillverkningen riskerar samtidigt att driva på utvecklingen av resistenta bakterier, en av vår tids största globala samhällsutmaningar. Hur kan Sverige ta ansvar för att minska dessa utsläpp? Medverkande: Joakim Larsson, Professor, Föreståndare för CARe, CARe vid Göteborgs Universitet Magnus Oscarsson, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna Emma Norén, Riksdagsledamot, Miljöpartiet Bengt Mattson, Head of CSR & Environmental Affairs, Pfizer Sweden Magdalena Kettis, Nordea Staffan Edén, Moderator, Professor, Göteborgs Universitet Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

16:30
Migration som pågående tillstånd – hur hanterar och planerar städer och samhällen för detta?

Tid: 16:30 - 17:30

Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen, H528, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Vi lyssnar till erfarenheter från Göteborgs Stad och får också ta del av SKL:s reflektioner kring människors integration i Sverige. Hur ska vi tänka för att kunna planera städer och samhällen utifrån att migration är ett pågående tillstånd? Hur arbetar vi vidare för att nyttja erfarenheterna från det akuta läget till att tänka mer långsiktigt? I detta seminarium försöker vi ta lärdom av varandra och samtala om hur vi rustar våra städer och samhällen utifrån migrationens förutsättningar idag och i framtiden. Medverkande: Erica Righard, docent, lektor vid Institutionen för socialt arbete, forskare på MIM, Malmö högskola Gitte Caous, Stadsdelsdirektör Östra Göteborg, representant i ledningsgruppen för nyanlända, Göteborgs Stad Margareta Forsberg, Plattformsledare, PhD, Göteborgsplattformen, Mistra Urban Futures Per-Arne Andersson, Chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL – Sveriges Kommuner och Landsting Läs mer »

Bevakning:

live-stream film

16:30
Hållbar utveckling i alla delar av samhället – vad krävs av oss?

Tid: 16:30 - 16:55

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland. Sal B24, Cramérgatan 3, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Hur ska vi kunna nå ett tillstånd där individer, grupper, näringsliv och offentlig verksamhet ser det som självklart att bidra till en hållbar utveckling ekologiskt, ekonomiskt, socialt och existentiellt? Vad krävs av oss alla? Medverkande: Bitte Slättebol, Utvecklingskonsult, entreprenör och författare, StratEthics Culture of Life Folke Thuresson, Utvecklingskonsult, entreprenör och debattör, StratEthics Culture of Life Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

17:00
Vad kan samhället göra för att fängslade journalister ska släppas fria?

Tid: 17:00 - 17:45

Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Svenske journalisten och författaren Dawit Isaak sitter fortfarande fängslad i Eritrea. Seminariet inleds med korta lägesrapporter från olika aktörer. Efter det leder journalisten Kerstin Brunnberg och mediestrategen Brit Stakston en workshop för att vända på alla stenar och samla in alla kreativa idéer. Tiden börjar rinna ut för Dawit Isaak efter 15 långa år i fångenskap. Vilken arena lämpar sig bättre än Almedalen för att gemensamt finna nya vägar. Idéerna samlas in och överlämnas till de åtta aktörerna som tillsammans med stödföreningen Free Dawit driver kampen för Dawits frigivande.

Medverkande:

 • Kerstin Brunnberg, Journalist
 • Brit Stakston, Mediestrateg
 • Thomas Mattsson, Chefredaktör, Expressen
 • Leif Öbrink, Ordförande, Stödföreningen Free Dawit Isaak
 • Jonas Nordling, Ordförande, Journalistförbundet
 • Jeaneette Gustafsdotter, VD, TU
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

17:00
Avväpna Colombia efter freden

Tid: 17:00 - 17:45

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Flera länder i Central- och Latinamerika hör till världens mest våldshärjade länder. Hur kan civilsamhällets organisationer bidra till att insamlade och beslagtagna vapen inte hamnar i orätta händer och till att skapa säkra och inkluderande samhällen i linje med mål 16 i Agenda 2030?

Medverkande: Ann Svensén, Generalsekreterare, IM, Individuell människohjälp Annika Otterstedt, fd. chef för utvecklingssamarbetet med Colombia, Sida

Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

17:00
Ett år i den nya verkligheten – Om nya flyktinglagen och vart EU:s asylpolitik tar Sverige

Tid: 17:00 - 18:00

Plats: Migrationsplatsen vid Hamnplan, H512, Strandvägen, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Regeringen skapade en tillfällig lag för att minska svenskt flyktingmottagandet. Hur har lagen fungerat i praktiken? Och vad betyder EU:s eventuella gemensamma asylpolitik för Sverige. Är asylrätten hotad?

Medverkande: Susanna Fonsell, moderator, Migrationsverket Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket Veronika Lindstrand Kant, bitr operativ chef, Migrationsverket Fredrik Beijer, rättschef, Migrationsverket Cecilia Borin, kvalitetschef, Migrationsverket

Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

17:00
Sweden, exception or exceptional? An international perspective on energy

Tid: 17:00 - 18:00

Plats: Klosterlängan, S:t Karin, Stora Torget, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Climate change requires development of the energy sector and new market conditions. But has the political sphere kept pace? Energy companies need long-term regulatory security in order to make the right investments – investments that we will live with for decades to come. Moderator: Jan Wifstrand Participants: Klaus Schäfer, CEO, Uniper Kirsty Gogan, Global Director, Energy for Humanity Mette Kahlin, Political Attaché and Communcation Director, British Embassy Ingemar Nilsson, Member of Parliament, Social Democratic party Gunnar Caperius, Member of Parliament, Center party Sofia Fölster, Member of Parliament, Moderate party Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Måndag, 3 juli 2017

09:00
Hur kan ledarskap för hållbarhet vända kris till framgång?

Tid: 09:00 - 10:45

Plats: Korsgatan 4, Visby (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: Hur navigerar vi rätt i en osäker värld? Blir det svårare att nå FN:s hållbarhetsmål? Oavsett finanskris eller ”Trumpkris” så är ledarskapet avgörande och har samma utmaningar. Vad bör vi veta om ledarskap? Hur påverkas ledarskapet i näringslivet, det politiska modet och medias trovärdighet?

Medverkande:

 • Ann Linde, EU- och handelsminister, (S)
 • Henrik Henriksson, VD, Scania
 • Anders Wijkman, Ordförande, Romklubben
 • Astrid Söderbergh Widding, Rektor, Stockholms universitet
 • Anders Egelrud, VD, Fortum Värme
 • Anna Throne-Holst, President, SACCNY
 • Klas Eklund, Hållbarhetsekonom, SEB
 • Ulf Troedsson, VD, Siemens
 • Ebba Lindsö, Författare och föreläsare
 • Helene Samuelsson, Kommunikationschef, Preem
 • Kent Wisti, Stiftsadjunkt för mission,, Svenska Kyrkan
 • Johan Kuylenstierna, VD, Stockholm Environment Institute
 • Nina Ekelund, Programdirektör, Hagainitiativet
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

09:00
Konsumtionsutsläppen – vem tar ansvar för Sveriges klimatpåverkan i andra länder?

Tid: 09:00 - 09:40

Plats: Donners Brasserie, Donners plats 3, Visby (Karta)

Arrangör: , , ,

Beskrivning: Klimatpolitiken fokuserar på utsläpp som sker inom landets gränser. Men Sveriges påverkan på klimatet är större än så. Behöver klimatmålen kompletteras med mål ur konsumtionsperspektiv? Går det att formulera och styra mot sådana mål? Varför räknas utsläppsminskningar men inte utsläpp utomlands?

Medverkande:

 • Johanna Sandahl (moderator), ordförande, Naturskyddsföreningen
 • Stefan Nyström, chef klimatavdelningen, Naturvårdsverket
 • Eva Svedling, statssekreterare hos klimatministern, Utrikesdepartementet
 • Ola Hansén, senior rådgivare hållbar energi och klimat, WWF
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

10:00
Transitioning Europe towards sustainability – Youth Perspectives of Grassroots Movements

Tid: 10:00 - 12:00

Plats: MP kansliet, Adelsgatan 41, Visby (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: Youth from the UK, Germany, Italy, France, Romania, Netherlands and Spain will come together to discuss the ways in which grassroots movements and environmental activism manifests in their own countries in dynamic and inspiring ways. There will be an open discussion that explores the different challenges and opportunities for the European transition to a more sustainable society. We will harvest major trends as seen by youth and hear their ideas for more potent strategies to make change for a better future.

Medverkande: Sophie Hurford, Student, Sussex, UK; Riccardo Andrea Emanuele, Activist, NextGEN youth movement, Italy; Galy Gueniffey, Community Member, Los Portales Ecovillage, Spain; Chloe Watson, Resident/Co-worker, Findhorn Foundation, Scotland; Marta Boneta, Architect, Univ Navarra, Spain

Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

10.00
Alla vill rädda världen, men hur ska de goda idéerna förverkligas?

Tid: 10.00 - 11.00

Plats: Swedbankhuset, Volters gränd 8, Visby (Karta)

Arrangör: , , ,

Beskrivning: Vilka är unga människors drivkrafter till att starta företag? Hur bra är vi på att omsätta forskning till affärsidé? Vad gör politiker och myndigheter för att fler ska starta gröna företag? Hur allokeras kapital till nystartade företag – tas hänsyn till gröna investeringar? Hur jobbar företag med hållbarhet för att tjäna pengar?

Medverkande: Cecilia Nyqvist, VD, Ung Företagsamhet Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef, Swedbank Katarina Paoli, Grundare och VD, A Win win world Rickard Nordin, Riksdagsledamot, näringsutskottet, Centerpartiet Charlotte Brogren, Generaldirektör, Vinnova Elisabeth Thand-Ringqvist, Ordförande, Riskkapitalföreningen Per Grankvist, Författare, CSR i praktiken Sofie Allert, Grundare och VD, Swedish Algea Factory Johan Söderström, Ordförande, Teknikföretagen Karin Lexén, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen Josefine Uppling, Moderator

Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14:00
Cirkulärekonomin – en räddare i nöden?

Tid: 14:00 - 15:00

Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Mänskligheten har närmaste oändliga behov men jorden har begränsade resurser. Cirkulärekonomin är ett sätt att använda våra resurser effektivt och minska miljöpåverkan. Framtida effektöverskott i elsystemet kan exempelvis användas för att återanvända material och ta hand om farliga ämnen. Medverkande: Per Langer, Vd, Fortum Sverige; Ola Alterå, Regeringens särskilda utredare, strategisk rådgivare, Sustainable Innovation; Sofia Fölster, Riksdagsledamot, (M); Isadora Wronski, Internationell projektledare, Greenpeace; Malin Thorsén (moderator), Vd, Bright Planet   Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14:00
Flyktingsituationen i backspegeln – vad berättar vi om 50 år?

Tid: 14:00 - 15:00

Plats: Domkyrkan, Västra kyrkogatan 2, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Hur kommer vi att betrakta, beskriva och tolka det som skedde hösten 2015 och åren därefter om 50 år? Vilka mönster kommer vi att se? Vilka val gjordes och vilka val gjordes inte? Ett samtal bortom dagspolitiken utifrån den aktuella flyktingsituationen i Sverige, Europa och i världen. Medverkande: Göran Rosenberg, Författare; Lisa Pelling, Utredningschef, Tankesmedjan Arena Idé; Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan; Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister, (S); Soledad Piñero Misa (moderator) Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14:00
The US and the UN – an on-and-off relationship of great matter to world peace

Tid: 14:00 - 14:45

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Trump dismissed the UN early in his campaign. Now he proposes large scale budget cuts effecting peacekeeping operations in particular. At the same time the US uses the Security Council to take strong stands and urge UN to act more powerful. Who will build future peace and based on which principles? Medverkande: Richard Gowan, associate fellow, European Council on Foreign Relations; Lena Sundh, former Deputy UN Special Representative for the Democratic Republic of Congo, former Deputy Head of the peacekeeping operation MONUC; Jan Eliasson, former Deputy Secretary-General of the UN; Marika Griehsel (moderator) Läs mer »

Bevakning:

live-stream film

14:00
Politiska perspektiv på ekonomisk ojämlikhet

Tid: 14:00 - 14:55

Plats: Syregården, Södra kyrkogatan 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Världens åtta rikaste äger lika mycket som den fattigaste hälften och den rikaste procenten i världen äger mer än de övriga 99. Utvecklingen ser inte ut att vara på väg att vända. Är det ett problem och vad kan i så fall göras åt det? Medverkande: Philip Botström, Förbundsordförande, SSU; Max Sjöberg, Andre vice ordförande, Liberala ungdomsförbundet; Helena Nanne, Andra vice förbundsordförande, Moderata ungdomsförbundet; Hanna Lidström, Språkrör, Grön ungdom; Henrik Malmrot, Förbundsordförande, Ung vänster; Robert Höglund (moderator), Oxfam Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14:00
Sociala krav i upphandling av IT – hur kan vi kontrollera att mänskliga rättigheter respekteras?

Tid: 14:00 - 14:45

Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: I vår globaliserade värld är det svårt att kontrollera att mänskliga rättigheter respekteras i komplexa leverantörskedjor. Ett exempel är IT-produkter: leverantörskedjorna är komplexa och brott mot mänskliga rättigheter är vanligt förekommande, inte minst genom så kallade konfliktmineraler. Medverkande: Elisabeth Åberg, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten; Sebastian Svartz, Ansvarig för hållbarhetsfrågor, Statens inköpscentral, Kammarkollegiet; Théo Jaekel, Senior specialist, human rights and supply chain, Advokatfirman Vinge; Andreas Rydell, Hållbarhetschef, Atea; Linda Scott Jacobsson, Upphandlingsspecialist, Swedwatch   Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14:00
Konsumtionsutsläppen – hur kan kommunerna ta ansvar för hela sin klimatpåverkan?

Tid: 14:00 - 14:40

Plats: Donners Brasserie, Donners plats 3, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Klimatpolitiken fokuserar på utsläpp som sker inom landets gränser. Men Sveriges påverkan på klimatet är större än så. Detsamma gäller kommunernas klimatpåverkan. Kan en kommun ta ansvar för utsläpp som dess verksamheter och invånare orsakar i andra kommuner eller länder? Medverkande: Anna Tenje, Kommunstyrelsens ordförande i Växjö, Moderaterna; Ulf Kamne, Kommunstyrelsens vice ordförande i Göteborg, Miljöpartiet; Sabina Andrén, Programsamordnare, Världsnaturfonden WWF One Planet City Challenge; David Kihlberg, Tf klimatchef, Naturskyddsföreningen; Barbara Evaeus (moderator), Senior Communications Manager, Världsnaturfonden WWF Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14:30
Medicinskt folkmord – massmord i Kinas organtransplantationsindustri

Tid: 14:30 - 15:30

Plats: H324, Cramérgatan, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Kina utför flest organtransplantationer i världen men har få frivilliga donatorer. Man erkänner att man använder organ från dödsdömda, men de svarar för en liten del av transplantationerna. Baserat på tio års forskning avslöjar filmen den verkliga källan till organen: falungongutövare och kristna. Medverkande: ManYan Ng, Internationell Kinaexpert, DaJiYuan; Aron Lamm, Chefredaktör, Epoch Times Sverige     Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14:30
Hur påverkas humanitärt arbete när stridande parter struntar i krigets lagar?

Tid: 14:30 - 15:30

Plats: Lila Shala, Södertorg 17, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Vi ser dagligen hur civila utgör måltavlor i krig och konflikter, helt i strid med krigets lagar. Miljontals människor lever i desperata och skrämmande situationer och samtidigt hamnar hjälparbetare i allt svårare situationer. Vi diskuterar uppdraget, drivkrafterna och riskerna. Medverkande: Melker Måbeck, Internationell chef, Svenska Röda Korset; Andrei Engstrand Neacsu, Regionchef, Västafrika, IFRC, Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen; Nathalie Piehl (moderator)     Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

15:00
Den tillfälliga asyllagen kontra Barnkonventionen – hur går det ihop?

Tid: 15:00 - 15:45

Plats: Scandias trädgård, Tage Cervins gata 3B, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Förra året röstade riksdagen igenom en lag som gravt försvårar att asylsökande barn som flytt krig kan återförenas med sina familjer. Samtidigt ska regeringen göra barnkonventionen till svensk lag. Hur tillvaratar vi barnets bästa när en barnvänlig lag står mot en barnfientlig? Medverkande: Fredrik Beijer, Rättschef, Migrationsverket; Peter Varga, Jurist, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar; Josefin Michanek, Psykolog, Rädda Barnen; Ola Mattsson (moderator), Chef Sverigeprogrammet, Rädda Barnen Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

15:00
Efter USAs klimatbesked – är det kört för planeten?

Tid: 15:00 - 15:30

Plats: Svenska Dagbladets tält, Hamnplan, H223, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Pessimismen sprider sig bland klimatexperter sedan USA beslutat lämna Paris-avtalet. Är det kört nu? Eller finns det fortfarande hopp om planeten? Medverkande: Peter Alestig, Reporter, Svenska Dagbladet; Johan Kuylenstierna, Executive Director, Stockholm Environment Institute Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

15:00
Human Rights Defenders – any of your business?

Tid: 15:00 - 15:45

Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: Civic freedoms continue to shrink in many countries along with attacks on human rights defenders, often when working on corporate accountability issues. The seminar will discuss emerging good practices and the positive roles business can play in protecting civic freedoms and human rights defenders. Medverkande: Phil Bloomer, Executive Director, Business and Human Rights Resource Center, London; Tommy Ohlström, CEO, KF/Coop; Malin Oud, Head of Stockholm office, Team Leader of Economic Globalisation and Human Rights, Raoul Wallenberg Institute´s Stockholm; Åsa Beckius, Policy Adviser, Private Sector, Diakonia     Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

15:00
EU och klimatet – allt du inte visste att du undrade

Tid: 15:00 - 15:45

Plats: Europahuset, Strandvägen, H514, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Vad gör EU:s klimatkommissionär på jobbet – egentligen? Hur ska EU-politiken göra skillnad på riktigt i de enskilda företagen? Och hur får vi igång klimatengagemanget? Medverkande: Åsa Romson, Riksdagsledamot (MP); Jens Henriksson, VD, Folksam; P-O Wedin, VD, Sveaskog; Anders Egelrud, VD, Fortum Värme; Lars Andersson, Nordendirektör, AkzoNobel; Nina Ekelund (moderator), Programdirektör, Hagainitiativet Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 29 augusti 2017

08:00
Vatten – hållbarhetsrisk eller affärsmöjlighet?

Tid: 08:00 - 09:00

Plats: Advokatfirman Vinge, Entré Norrlandsgatan 10, Stockholm (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: På seminariet får vi lyssna till WaterAids landschefer i Etiopien och Indien som beskriver den lokala bristen på rent vatten och sanitet, hur det påverkar företagsklimatet och vad vi kan göra åt det. Samt representanter för både multinationella och svenska företag och varför de investerar i allas rätt till rent vatten. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Dela det här: