Monopolspel. Foto: Wikimedia Commons

Bistånd handlar om solidaritet och respekt

Sidas före detta medarbetare Klas Eriksson tycker att dagens Sida har smittats av marknadsliberalism. Det är numera helt okej att se samarbetsländerna som tillväxtmarknader där svenska företag kan göra goda vinster utan dåligt samvete, skriver han i Dagens ETC.