Fred och säkerhet 2017

Under hösten 2017 anordnade Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) för tredje gången en serie seminarier på temat fred och säkerhet. Med den här serien vill FUF sprida kunskap och främja debatt om utrymmet för icke-militärt fredsarbete.

Filmer från alla seminarier finner du här på projektsajten och på youtube.com/fufplay.

Lyssnar du hellre på seminarierna? Sök på FUF-podden i din podcastapp eller klicka HÄR.

Vill du fördjupa dig mer? Här på projektsajten finner du även exklusiva debattinlägg om fred och säkerhet skrivna av paneldeltagare och andra sakkunniga.

Mycket nöje!


Om FUF

Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. Biståndsdebatten.se drivs i FUF:s regi.

Läs mer om FUF här »

Debattartiklar (7)

Maria Andersson Willner & Karin Olofsson

Under hösten presenterade regeringen en strategi för hållbar fred som understryker att den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen är ett hot mot global säkerhet och ett hinder för hållbar utveckling. Ambitionen att satsa på en minskad spridning av dessa vapen inom utvecklingssamarbetet är mycket positiv och måste nu på ett tydligt sätt återspeglas i budgeten, konstaterar Karin Olofsson och Maria Andersson Willner från Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor.

Agnes Hellström

I den svenska debatten om säkerhetspolitik möts vi i fredsrörelsen allt oftare av personangrepp och grundlösa anklagelser. Försvarsministern med flera använder en retorik där traditionellt kvinnliga egenskaper tillskrivs civilsamhället för att förminska det, skriver Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

Vendela Runold och Magnus Lundström

Tanken med vetorätten i FN:s säkerhetsråd var att skydda stormakternas suveränitet, men idag används vetot i stället ofta för egenintressen och politiskt spel. Sverige måste verka för en attitydförändring i vetofrågan, skriver Vendela Runold och Magnus Lundström från kampanjen Stop Illegitimate Vetoes.

Kampen mot militanta grupper som Daesh i Irak är tätt sammanvävda med villkoren för de enskilda medborgarna i landet. Trots det är samordningen mellan Sveriges militära och civila stöd dålig. Vi måste öka dialogen och sluta med stuprörstänkandet inom svensk statsförvaltning, skriver forskaren Mikael Eriksson.

Lotta Sjöström Becker

I nästa års budget ökar Sverige resurserna för fredsbyggande, men de årliga satsningarna är fortfarande mindre än kostnaden för krigsövningen Aurora. Trots att regeringens nya strategi för hållbar fred handlar om att förebygga och förhindra återfall i väpnad konflikt så grundas den nationella säkerhetspolitiken på andra idéer. Sverige har allt att vinna på att försöka bygga en aktiv fredskultur – det är modern säkerhetspolitik, skriver Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen.

Malin Nilsson

I söndags vaknade vi upp till nyheten att Nordkorea testat ännu en vätebomb, tio gånger kraftigare än de bomber som USA släppte över Japan 1945. De ökade spänningarna kräver motstrategier. Ett första steg är att Sverige undertecknar FN:s avtal om förbud mot kärnvapen, skriver Malin Nilsson på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

Filmer (3)

Referat (2)

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) tilldelas i år Nobels fredspris för sitt arbete med att få till stånd ett internationellt kärnvapenförbud. Häromdagen möttes två av deras representanter i ett samtal om hur civilt engagemang och ett gemensamt syfte kan föra spridda aktörer samman och kanske till och med förändra världen.

Att lösa konflikter genom fredliga medel kan verka som en självklarhet. Samtidigt förmedlar media en bild där militära medel ofta framstår som den enda utvägen. Under ett seminarium anordnat av Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) diskuterar en medlare, en fredsforskare och en ickevåldsexpert hur man konkret kan verka för fredlig konfliktlösning.

Kommentarer (2)

DatumKommentarKommentar till
2017-11-02 Erik Johansson: Ge mig en vettig anledning till varför man ska 'avstå från att ifrågasätta motiv och metoder'. Vilka är 'de' som är bra på att arbeta på det sättet? Jag skulle istället påstå att dessa 'figurer' som fördröjer fred, eller tror att fred uppnås genom hot, har fått jobba ostört och oifrågasatt alldeles för länge och att det är bättre att sätta upp 'hårt mot hårt' i ett samhälle där vi även, under senare tid, tydligt kan se att korruption, i en eller annan form, inte bara existerar i Öst utan även i Väst. Ohederlig säkerhetspolitisk debatt – ett hot mot demokratin
Av Agnes Hellström, Biståndsdebatten.se
2017-11-02 Anders Oljelund: Jag kan hålla med om att fredsrörelsens argument och motiv ibland ifrågasätts. Det är ett drag i många politiska debatter och ibland rentav politikens livsluft att ifrågasätta den upplevda motståndarens motiv och kunskap. Vi som inte är politiker men som arbetar mitt i politiken skulle önska att det inte vore så. Är det så att just fredsrörelsen fösts undan i debatten? Jag tycker inte det. Fredsfrågor har under en lång följd av år haft en given och stor plats i den svenska debatten och i den svenska politiken. . Det är givetvis bra. Har fredsrörelsen förlöjligats, som Agnes skriver? Så kan det nog vara på sina håll Ibland görs försök att i det praktiska agerandet förena bistånd och utveckling med säkerhetspolitik. Det är svårt, mycket svårt, men borde bli lite lättare om båda sidor avstår från att redan från början ifrågasätta motiv och metoder hos den andre. Det finns de som är bra att arbeta på det sättet. I vår tid behövs det synsättet mer än någonsin. Ohederlig säkerhetspolitisk debatt – ett hot mot demokratin
Av Agnes Hellström, Biståndsdebatten.se
Dela det här: