Fred och säkerhet 2015-2016

Foto: United Nations Photo, Flickr

Under hösten 2015 och våren 2016 anordnar FUF en seminarieserie på temat fred och säkerhet. Alla seminarier livesänds på youtube.com/fufplay. Seminariefilmerna postas även på denna sida tillsammans med exklusiva debattinlägg skrivna av paneldeltagare och andra sakkunniga. På så sätt kan debatten om fred och säkerhet leva vidare även efter seminariernas slut. Till höger på denna sida finns allt material samlat seminarievis.

Vill du vara med och diskutera? Skriv en debattartikel! Kontakta fuf@fuf.se för mer information.

Detta projekt är en fortsättning på ett tidigare informations- och debattprojekt om fred och säkerhet. HÄR hittar du allt material från det projektet.

Debattartiklar (11)

Karin Olofsson och Christer Winbäck

Små och lätta vapen dödar 1368 människor varje dag. Det är hög tid att belysa vapnens betydelse i att göda konflikter och våld. Och det är dags att stärka det förebyggande arbetet mot väpnat våld inom utvecklingssamarbetet, skriver Karin Olofsson och Christer Winbäck från Parlamentarikerforum för små och lätta vapen-frågor.

Rebecka Jalvemyr

Allt färre äger allt mer av världens odlingsbara mark. Pensionsfonder, regeringar och multinationella bolag är några av dem som investerar i mark – på bekostnad av småbrukare och urfolk. Nu måste Sverige agera för att försvara människors rätt till mat, mark och makt, skriver Rebecka Jalvemyr på organisationen FIAN.

Annika Schabbauer, Anita Klum och Eva Zetterberg.

Idag är det 15 år sedan FN antog resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Freds- och kvinnoorganisationer har haft stor nytta av den, men fortfarande möter de mycket motstånd. Nu kräver vi kvotering och mer resurser för kvinnors representation, skriver tre företrädare för Operation 1325.

Gabriella Irsten

Sverige måste sluta klappa sig själv på axeln och bli mer självkritiskt. Det är dags att se de problem som svensk vapenexport skapar, inte minst för kvinnor runtom i världen. Gör den feministiska utrikespolitiken till verklighet och avskaffa svensk vapenexport, skriver Gabriella Irsten, expert på nedrustnings- och säkerhetsfrågor.

Ulla Andrén

Det är en central uppgift för svenskt bistånd att ge stöd till människor på flykt, men också att förebygga konflikt och främja utveckling. Till det krävs både kunskaper och resurser. Biståndsfinansieringen till att bygga fred bör inte minska på grund av att asylmottagning och humanitärt stöd kräver ökade resurser, skriver Sida-medarbetaren och före detta ambassadören Ulla Andrén.

Filmer (5)

Referat (5)

I Afrika skulle jordbruket kunna producera mycket mer mat om bara jordbruksmetoderna förbättrades. EU har därför utvecklat samarbeten med de afrikanska länderna för att öka matsäkerheten och tillväxten. Francesco Rampa, chef för EU:s matsäkerhetsprogram, berättade om arbetet under en föreläsning i Stockholm.

Kommentarer (6)

DatumKommentarKommentar till
2016-01-22 Per Lapins: Med tanke på att vi har 56 miljoner migranter inom EU, varav cirka 20 miljoner är EU-medborgare i andra EU-länder så finns det en stor drivkraft bakom detta. Om vi enbart tittar på de länder inom "vägrarfronten", dvs de som gjort en så stor affär av att inte vilja ta mot flyktingar, så har bara de 14 miljoner medborgare arbetande utomlands. Polen och Rumänien har tillsammans fem miljoner i andra länder. Men de är ändå inte störst, på första plats ligger Storbritannien med över fem miljoner britter jobbande i andra länder; med Tyskland på andra plats. Intressant i sammanhanget är att trots den miljon flyktingar som har kommit till EU i år, är det inte ens en tredjedel av det totala antalet invandrare. Inte heller för Sverige kommer flyktinginvandringen (inklusive anhöriga till flyktingar) utgöra merparten av invandrarna. Migration är en vinstlott för både migranter och länder
Av Kenneth Hermele, Biståndsdebatten.se
2016-01-21 Gunilla Zand: Jag håller med er båda. Det finns ohyggliga utnyttjandet av migrantarbetare, t.ex i Kuwait där hundratals fr.a nepaleser dött i bygget av WM-arenan. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram det Hermele tar upp. Utöver remitteringar så har bl.a Sverige tjänat enormt på de migranter som kommit de sista 50-60åren. På 60 & 70-talen var vi i stort behöva av utländska arbetare - italienare, greker, turkar och finnar. Senare har bl.a chilienaren och iranier bidragit til vår samhällsutveckling. Tänk bara på all skatt som betalats av de som jobbat i Sverige. Det är uppenbart att migration är lönsamt. Det är dessutom en stor kulturell vinning i att inföddas lite inskränkta attityder i allmänhet har utvecklats och förbättrats. Migration är en vinstlott för både migranter och länder
Av Kenneth Hermele, Biståndsdebatten.se
2016-01-21 Karl-Anders Larsson: I en ideal värld vore det lätt att hålla med Kenneth. Men i verklighetens värld har artikeln en alltför positiv bild av migrationen. T.ex när det gäller diasporornas roll: "Värderingar, nätverk och organisationer som skapas i immigrantlandet återvänder till emigrantlandet och bidrar till utveckling och demokratisering. De diasporor som finns i immigrantländerna blir en tillgång för den långsiktiga utvecklingen i emigrantlandet". Det finns exempel på detta, men det gäller knappast den dominerande delen av migrationen. Och då tänker jag inte främst på diskriminering i Sverige, utan den omfattande migrationen av okvalificerade arbetare från fattiga länder i Asien: Bangladesh, Kambodja, Fillipinerna etc, till Arabstaterna, Hongkong och även andra länder i regionen (t.ex. Malaysia). Denna migration leder utan tvivel till remitteringar, men i övrigt är det svårt att se något positivt. Det handlar om exploatering och ibland ren slavhandel. Migration är en vinstlott för både migranter och länder
Av Kenneth Hermele, Biståndsdebatten.se
2015-11-11 Kerstin Edquist: Du kan kontakta Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) som samarbetar med YAK. /Kerstin, Biståndsdebatten.se Unga måste vara i fokus för att bygga fred
Av Gideon Ayodo, Biståndsdebatten.se
2015-11-07 Erik Björklund: Hur kan man komma i kontakt med YAK ? Unga måste vara i fokus för att bygga fred
Av Gideon Ayodo, Biståndsdebatten.se
2015-09-24 Prudence Woodford-Berger: Läser med stor uppskattning Ulla Andrens utmärkt bra och viktig debattartikel. Det är helt rätt att det behövs mer kunskap och ökade resurser. Men med sitt kritiska hållning till vårt sätt att arbeta sätter hon verkligen fingret på det som är kanske den största utmaningen. Det utrymme som bör finnas hos t ex UD tjänsteman för analys och införskaffande av viktiga data, forskningsrön och annan viktig information är numera försvinnande litet. Visst behövs det mer kunskap, men det behövs även en rimlig chans att ta del av den kunskap som finns och som kontinuerligt samlas in och bearbetas av forskare, CSIs, privatsektor aktörer och andra - i synnerhet sådan kunskap som finns hos gräsrotsaktörer och våra samarbetspartner. Och vi behöver definitivt öka investeringar i personella resurser såväl som i de finansiella resurserna. Det behövs mer kunskap och resurser för att förebygga konflikter
Av Ulla Andrén, Biståndsdebatten.se
Dela det här: