I Afrika skulle jordbruket kunna producera mycket mer mat om bara jordbruksmetoderna förbättrades. EU har därför utvecklat samarbeten med de afrikanska länderna för att öka matsäkerheten och tillväxten. Francesco Rampa, chef för EU:s matsäkerhetsprogram, berättade om arbetet under en föreläsning i Stockholm.

Jordbruket i Afrika skulle kunna bli mycket mer effektivt. Om matproduktionen ökar skulle det inte bara leda till ökad matsäkerhet, utan även export – som i sin tur kan användas för att förvandla ekonomisk tillbakagång till tillväxt, säger Francesco Rampa. Därför har EU sedan 2003 utvecklat ett samarbete med Afrikanska Unionen. Det är ett utvecklingsprogram som kallas CAADP med syftet att diskutera politik, lagstiftning och investeringar som kan leda till att jordbrukssektorn blir en viktigare del av varje lands tillväxt. Arbetet har inkluderat alltifrån regeringar till civilsamhället, givare och företag. 

Viktigt med regionala perspektiv

Lyckade exempel på där CAAPD varit framgångsrikt är i länderna kring Sahel och Afrikas horn. De har utarbetat bra regional praxis för hur pengar används på ett effektivt sätt, säger Francesco Rampa. Han menar att det är viktigt att ha ett regionalt perspektiv och en ökad handel med jordbruksvaror för att lyckas med matsäkerhet. Klimatförändringar som torka gör det nämligen svårt för individuella länder att ensamma lyckas producera tillräckligt med mat. Dessutom kan regionala lösningar sträva efter gränsöverskridande vattenavtal och ta hänsyn till frågor som nomadiska traditioner.

Francesco Rampa berättar att jordbruket står för en stor del av de globala utsläppen av växthusgaser och riskerar även att påverkas kraftigt av framtida klimatförändringar. Torka är till exempel ett problem i flera länder och riskerar att bara bli än värre i framtiden. Ett förändrat klimat kan leda till stegrande matpriser eftersom produktionen hämmas, vilket i sin tur kan spä på etniska spänningar och problem relaterade till frågor som markägande, säger Francesco Rampa.

Även om högre priser för jordbruksprodukter kan vara positivt för länder som Brasilien, skulle exempelvis en prisökning på ris kunna få dramatiska konsekvenser för stadsbefolkningen i många afrikanska länder, menar Francesco Rampa.

Har hopp för framtiden

Francesco Rampa tycker att det finns hopp för framtiden. Idag finns ett ökat erkännande av relationen mellan mat och andra typer av säkerhet och dessa typer av frågor har fått mer och mer uppmärksamhet. Flera nya aktörer har också tillkommit i Afrika under senare år, inklusive forskargrupper som kan verka för ett mer evidensbaserat arbete. Vad gäller finansiering finns flera hundratals miljoner (om inte miljarder) tillgängligt i olika fonder och bland givare som alltmer arbetar tillsammans via olika multilaterala institutioner.

Samtidigt återstår många utmaningar att lösa, säger Francesco Rampa. Mat och säkerhet är komplexa frågor, och trots de ramverk som finns på plats råder fortfarande förvirring och viss tvetydighet om vilken roll givarna ska ha. Det krävs ett fortsatt arbete med att stärka olika institutioner i Afrika för att länderna bättre ska kunna hantera framtida scenarier som ökad migration, politisk instabilitet och terrorism. Pressen på att leverera kan göra att ekonomiska medel flödar in snabbare än förmågan att utvärdera och ta hänsyn till vad de individuella länderna försöker göra.

Egna vinstintressen hindrar utvecklingen

Efter Francesco Rampas föreläsning undrar publiken vilka hinder som finns för produktionsökning inom jordbrukssektorn. De frågar också om vilken roll biståndet kommer ha i framtiden. Francesco Rampa svarar att problemet är att vissa aktörer – företag, inviduella EU-länder och lokala afrikanska eliter – tjänar på nuvarande system. Trots att de säger sig vilja värna om utveckling är de i praktiken ofta mer intresserade av att skydda sina egna intressen. En verklig förbättring av produktion och effektivisering av insatser kräver därför enligt Francesco Rampa ett fokus på institutioner och styrningsmekanismer.

Miron M. Arljung

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *