EU måste investera mer i Europas södra grannskap och vi måste inse att denna region är en del av oss. Det säger Utrikespolitiska Institutets direktör Mats Karlsson vid ett seminarium arrangerat av Föreningen för Utvecklingsfrågor.

Fyra år sedan protester och uppror sköljde över flertalet länder i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) har den arabiska våren övergått i höst. En region som andades framtidstro och optimism står nu inför nya utmaningar. Länder så som Libyen och Syrien har fallit ned i en spiral av våld och förfall, samtidigt som revoltens vindar inte längre blåser lika starkt i exempelvis Egypten.

Behövs mer samarbete

Mats Karlsson, tidigare verksam vid Center for Mediterranean Integration och numera direktör för Utrikespolitiska Institutet, menar att länderna i Europas södra grannskap inte har integrerats i tillräcklig utsträckning med Europa.

– Integration hänger ihop med omvandling. Om vi tittar på omvandlingen i Östeuropa och omvandlingen i det vi kallade u-länder så ser vi att det lyckas när länderna samtidigt integreras, och det har vi inte lyckats med i denna region.

Karlsson understryker dock att vi nu har en möjlighet att lyckas, ett tillfälle som måste utnyttjas för att i ett längre perspektiv förebygga konflikter. Han förespråkar en ökad integrering mellan Europa och MENA-länderna, ett högst aktuellt ämne med tanke på den översyn av EU:s grannskapspolitik som genomförs i år.

– Det kanske inte finns någon grupp av länder som var så efter moderniseringen och globaliseringen som det som kallades den arabiska världen. När de väl började förändrades, gick det så fort att vi i Europa inte var kapabla att leda detta i meningen att leda integrationen, säger Mats Karlsson.

Han menar att vi fick en miljö som inte lyckades minimera konflikterna och skapa den typ av värld som Europa lyckades med i Spanien, Grekland och Centraleuropa efter 1989.

– Den världen har vi inte skapat i Syd och jag menar att vi har ett historiskt ögonblick att göra detta nu, säger Mats Karlsson.

Tunisien – regionens ljus 

Samtidigt som kaos härskar i flertalet länder i det södra grannskapet är Tunisien ett ljus i regionen. Det land som hamnade i världens blickfång när den arabiska våren inleddes rönte nyligen återigen uppmärksamhet då en kvartett av tunisiska organisationer tilldelades Nobels fredspris. Mats Karlsson välkomnar valet av kvartetten som visar att civilsamhället lever och har en viktig roll att spela.

– Vi bör satsa mer på biståndsinsatser som bygger relationer med civilsamhället.

Trots att Tunisien alltjämt är ett land med stora utmaningar belyser Karlsson att det likaså är ett land med en progressiv författning och en demokratisk samhällsprocess som innefattar dialog och folkomröstningar. Något som inte bör underskattas i en region där despoter på flertalet platser härskat utan hänsyn till folket.

Ökat utbyte av central betydelse 

Flertalet gånger under seminariet återkommer Mats Karlsson till vikten av ökat utbyte mellan Europa och grannarna runt Medelhavet, inte minst ekonomiskt. Han förklarar att dessa länder skulle kunna verka som en tillväxtmotor i vår region och pekar på den outnyttjade potential som finns i MENA-regionens solenergi, som enligt Karlsson skulle kunna försörja Europa. En energipolitisk faktor av eventuell betydelse, inte minst för att minska Europas beroende av rysk gas. Det är därför av vikt att hitta investeringar och lösningar som gör export av solenergi lönsamt anser Mats Karlsson. Han förordar stöd till kunskapsbyggande på mellanhög nivå för att länder ska kunna mötas och diskutera tekniska frågor.

Utrikespolitiska Institutets direktör är samtidigt kritisk till EU:s hantering av grannarna i syd.

– Europa har sett problemen i regionen under så lång tid och ändå undlåtit att investera mer för ett utbyte med denna region. Trots misslyckanden som Ryssland och flyktingkrisen måste EU investera mer i grannskapspolitiken.

När seminariet går över i en frågestund breddas diskussionen till den vidare MENA-regionen, bortom länderna närmast Medelhavet. Irak och Jemen nämns innan fokus hamnar på Syrien. Mats Karlsson konstaterar krasst att där har utvecklingen beklagligt nog gått alltför långt och att det förebyggande skedet då en konflikt kan undvikas är förbi. I Syrien, och även i Irak, behövs istället hård diplomati. Karlsson riktar återigen kritik mot Europas och västvärldens agerande.

– Med bättre politik kunde vi förhindrat Jugoslaviens blodiga sönderfall, på samma sätt som vi kunde undvikit Syrien och Iraks fall. Vi kunde ha valt Tunisiens väg.

Michael Nordenberg

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *