Samtidigt som demokratiutveckling fortsätter vara ett av biståndets mest prioriterade områden så fortsätter kulturstödet att minska. Det minskade kulturbiståndet riskerar att undergräva det svenska bidraget till en demokratisk utveckling. Det menar Sten Rylander, Forum Syd.

I år är Umeå Europas Kulturhuvudstadsår och i veckan besöks staden av de Mänskliga Rättighetsdagarna som i år fokuserar på kultur som kraft för att stärka och främja de mänskliga rättigheterna.

Tidigare har kulturstödet inom biståndetet varit en viktig del av Sveriges utvecklingspolitik. Men under många år har kulturstödet minskats. Totalt har kulturbiståndet det senaste decenniet minskat från 180 till drygt 40 miljoner kronor, vilket är en femtedel av var det var i mitten av 00-talet. Hela den enhet på Sida som arbetade med detta så framgångsrikt fram till början av 2000-talet är idag nedmonterat.

Ett av de områden som både tidigare och nuvarande regeringen särskilt valt att prioritera inom biståndet är demokrati. Men med det minskade kulturbiståndet är risken stor för att man missar ett viktigt verktyg för att nå demokratimålet.

Kultur kan vara en katalysator för förändring och demokratisk utveckling. Både i historien och i samtiden är exemplen många på hur kulturen utgjort ett rum där viktiga samhällspolitiska frågor har varit möjliga att diskutera. Körerna i Estland, litteraturen i Polen och teatern i Tjeckien bidrog alla till socialismens fall och en ökad demokratisering i Östeuropa. Under den arabiska våren var det många författare och journalister som var i ledande roller för ökad demokratisering.

Det fria ordet utgör ett hot mot diktatorer och odemokratiska regimer runt om i världen och det är därför dessa ofta angriper kulturlivet och de kulturella uttrycken.

Forum Syd stödjer för närvarande flera organisationer och kulturella projekt, vars syfte är att skapa plattformar för en fri och öppen dialog om mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, inte minst i odemokratiska stater som Etiopien och Vitryssland m.fl.

För vi vet att kultur kan bidra till ökad yttrandefrihet, ökat deltagande och ansvarsutkrävande. Kulturskapande kan främja åsiktsutbyte och påverka demokratiseringsprocesser i auktoritära stater och stagnerade demokratier, liksom bidra till att öka kunskapsnivån hos allmänheten.

Att låta människor ta del av kulturlivets hela flora såsom litteratur, musik, konst, teater och kulturarv är att rusta dem till aktiva medborgare med kunskap om världen och historien. Det är därför det krävs ett starkt svenskt kulturbistånd. Kultur är en omistlig del av demokratin – för varje samhälles utveckling.

Sten Rylander
ordförande, Forum Syd

Dela det här:

En kommentar till Kultur som katalysator för ökad demokrati

  • Hej Sten, såg din artikel när jag pratade med de personer som stod vid Forum Syds monter på MR dagarna, just innan jag gick in för att lyssna på Snowden i samband med att han fått Ordfronts Demokratipris. När jag kom hem läste jag mer noggrant igenom din text som jag i stort uppskattar. Men det var ett ordval i din text som jag reagerade på. Det var “socialismens fall”. Det var väl inte socialismen som föll i Östeuropa, det var den kommunistiska dogmatiska tolkningen av socialism som föll ihop. Socialismen som en demokratisk vision lever fortsättningsvis som ett alternativ till den numera förhärskande kapitalistiska och nyliberala dogmatism som t.o.m. låter det som Snowden avslöjade att fortgå.
    Hälsningar Lars