Film från seminariet

Sammanfattning av seminariet

FNs millenniemål löper snart ut och frågan är hur Sverige skall förhålla sig till bl.a. de nya s.k. hållbara utvecklingsmålen (SDGs) som tar över post-2015. I panelen fanns representanter från alliansen i form av Désirée Pethrus (utrikespolitisk talesperson, KD), Elisabeth Björnsdotter Rahm (ledamot i utrikesutskottet, M), från oppositionen i form av Kenneth G Forslund (biståndspolitisk talesperson S) och Pernilla Stålhammar (partistyrelsens internationella kommitté MP), samt Felix König (ordförande, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer) och Svante Axelsson (generalsekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen).

I seminariets tidiga skede diskuterades främst de olika paneldeltagarnas allmänna uppfattningar kring vilka målsättningar som bör råda nu i och med den pågående post-2015 agendan. I denna fråga rådde relativt stor samstämmighet bland paneldeltagarna, där det konstaterades att situationen i världen har förändrats sedan milleniemålen antogs år 2000, med exempelvis en ökad globaliseringsgrad och växande miljöproblem, och att de nya målsättningarna måste utgå ifrån en större helhetssyn. Trots att det återstår mycket verkade panelen vara överens om att pengar och möjligheter finns för att förändra till det bättre. König betonade exempelvis att de nya SDGs är viktiga för FN-systemets fortsatta trovärdighet, och att ser det som positivt att fler röster nu har inkluderats i målformuleringarna.

Allteftersom seminariet fortgick flyttades fokus från målsättningar till implementering och vad Sverige kan göra för skillnad. I denna fråga fanns större skillnader bland paneldeltagarna. Fastän det rådde en bred samstämmighet att enporcentsmålet är bra och bör ligga kvar ansåg såväl oppsitionsrepresentanterna Stålhammar och Forslund att att kompletterande pengar måste till från för att bekosta exempelvis miljöinvesteringar/klimatsatsningar, via exempelvis tobinskatt och EUs handel med utsläppsrätter. Även Axelsson tryckte på att Sverige bör investera mer pengar i den globala gröna fonden samt flytta fokus bort från vad han anser är snäv tillväxtpolitik till ett mer välfärdsinriktat fokus.

Från Alliansens sida valde man i stället att lyfta fram vikten av att utkräva ansvar, inte bara i Sverige utan även utomlands. De lyfte fram sina egna riktlinjer med resultatstyrning och ett snävare fokus som bra metoder för att bättra på effektiviteten i biståndet, i stället för att som Elisabeth Björnsdotter betonade, "lova allt åt alla". Aspekter som institutionsbyggande och transparens är andra viktiga frågor som Sverige bör betona som stor biståndsgivare.

Trots att det inte var debattens fokus kom således mycket att handla om bistånd.

Miron Arljung

Inbjudan:

"Seminariet är en del i post-2015 serien som arrangeras gemensamt av UNDP:s nordiska kontor och Dag Hammarskjöld Foundation. Företrädare för både alliansen och oppositionen ger sin syn på nästa globala utvecklingsagenda – och hur Sverige bäst kan bidra. Paneldebatt (en uppföljning på förra årets seminarium med samma tema).

Medverkande: Kenneth G Forslund, Biståndspolitisk talesperson, Socialdemokraterna. Pernilla Stålhammar, Sammankallande i partistyrelsens internationella kommitté, Miljöpartiet. Elisabeth Björnsdotter Rahm, Ledamot i Utrikesutskottet, Moderaterna. Désirée Pethrus, Utrikespolitisk talesperson, Kristdemokraterna. Felix König, Ordförande, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer. Svante Axelsson, Generalsekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen."

Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6, Visby

Datum: 30 juni, 2014

Tid: 09:00 - 10:00

Arrangörer: ,

Ämnen: FN, Millenniemålen, Post-15

Live stream (Sändningen har avslutats)

Seminariet live-streamades kl 09:00 - 10:00, 2014-06-30.

Följ på Twitter

Caroline Nordvall och Isabella Axelsson från Biståndsdebatten.se twittrade från seminariet. Följ flödet på vårt Twitter-konto. Några Tweets kommer att publiceras på denna sida några timmar efter seminariets slut.

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *