Film från seminariet

Sammanfattning av seminariet

2016 antog FN:s säkerhetsråd säkerhetsresolutionen 2282 om upprätthållande av fred. Resolutionen betonar staters, internationella och regionala organisationers samt civilsamhällets ansvar för fred och säkerhet. Den understryker även kvinnor och ungdomars deltagande, vilket är något som alla paneldeltagare håller med om är viktigt.

Annika Schabbauer, kanslichef för Operation 1325, menar att det finns många delar inom FN:s fredsförebyggande och fredsbevarande arbete som fungerar, och med Sverige, med en uttalat feministisk utrikespolitik, på plats i Säkerhetsrådet finns potential för utveckla och förbättra FN:s fredsarbete ytterligare. Mycket återstår dock att göra. Hon menar även att vi bör vara nöjda först när freden är uppnådd och vi har en säker och trygg värld för alla människor.

- Sverige är drivande i jämställdhetsfrågor, men vi måste också fokusera på kvinnligt deltagande och inte bara driva frågorna på ett symboliskt plan. Feminister bör inkluderas och bjudas in till samtal för att kunna skapa verklig förändring. Vi bör inte bara se över kvinnors deltagande utan även andra gruppers, till exempel ungdomar, säger Schabbauer.

Efraim Gomez, enhetschef på UD:s enhet för FN-politik, menar att den allra största utmaningen när man pratar kvinnor, fred och säkerhet är att Sverige är alltför ensamt i debatten. Det är många länder som, trots att de säger att de vill arbeta utifrån en mer inkluderande agenda, många gånger backar eller inte vågar gå hela vägen. Vi måste få med fler länder när det gäller debatten kring inkludering av kvinnor i fredsarbetet.

Chris Coulter, programchef på Folke Bernadotteakademin, beskriver hur fredsavtalet i Colombia är intressant ur ett svenskt perspektiv. Det visar hur ett bra samarbete länderna emellan har gått till. Det är även ett lyckat exempel på kvinnligt deltagande. Trots det är det är viktigt att inte glömma bort att det tog två år innan en kvinnlig representant placerades vid förhandlingsbordet, och de som fick detta att hända var det starka civilsamhället i Colombia.

- Sverige måste även erkänna att vi inte alltid är bäst i klassen och att det finns andra aktörer som man kan samverka med. Hållbar fred och fredsförebyggande arbete - det skapas av civilsamhället. Det handlar om människorna på marken och fred byggs av människor, tillägger Annika Schabbauer.

Panelen är överens om att det är genom gemensamt arbete och konstanta utvärderingar av FN:s arbete och dess processer som en fredlig värld uppnås.

Sara Sundqvist

Tweets från seminariet

Inbjudan:

Hur arbetar Sverige – som stark FN-vän, tillfällig medlem i säkerhetsrådet och med konfliktförebyggande som tydlig utrikespolitisk prioritering – för att förbättra FN:s arbete för fred? Under de senaste två åren har översyner gjorts av FN:s fredsarbete och en ny fredsagenda har antagits genom säkerhetsrådsresolutionen 2282 kring konceptet ”sustaining peace”. Resolutionen fastslår att nuvarande fragmenterade strukturer måste ersättas av ett integrerat arbetssätt där alla delar av organisationen samlas kring det grundläggande uppdraget att förebygga och hantera väpnade konflikter. Hur märks den nya fredsagendan i arbetet i säkerhetsrådet? Hur har Sverige använt den för att söka påverka FN-systemet? Kan en helhetsansats i fredsarbetet också gynna implementeringen av Agenda 2030?

Medverkande: Efraim Gomez, Enhetschef, UD:s enhet för FN-politik; Chris Coulter, Programchef, FBA; Annika Schabbauer, Kanslichef, Operation 1325; Aleksander Gabelic, Ordförande, Svenska FN-förbundet; Henrik Hammargren, (Moderator) Executive Director, Dag Hammarskjöld Foundation

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby

Datum: 6 juli, 2017

Tid: 08:00 - 08:45

Arrangörer: , , , ,

Ämnen: Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter

Dela det här:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *