Sammanfattning av seminariet

AP-fonderna har fått mycket kritik för investeringar i fossilindustri, gruvbolag och vapentillverkare. Förra veckan presenterade riksdagens pensionsgrupp sitt förslag till ett nytt regelverk för fonderna och panelen är förväntansfulla inför det nya förslaget. De är dock oense om ifall skrivningarna om hållbara investeringar är tillräckligt starka för att konkurrera med det övergripande målet om hög avkastning.

De allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna, förvaltar varje år över 1 400 miljarder av våra gemensamma pensionspengar. Den nuvarande regleringen har hög avkastning som ett övergripande mål. Det nya förslaget som riksdagens pensionsgrupp presenterat innebär ett ökat tryck på hållbara investeringar, vilket innebär investeringar av pensionspengar som främjar demokrati och mänskliga rättigheter samt klimat och miljö. De tre paneldeltagarna uttrycker att förändringarna som förslaget kan leda till är välkomna. Richard Persson (MP) som är ledamot i riksdagens pensionsgrupp hade dock önskat än starkare skrivningar:
- Det är en kompromiss. Jag och Miljöpartiet är nöjda med att utredningen föreslår att lagtexten nu ska hänvisa till begreppet hållbar utveckling, men vi hade även önskat en direkt hänvisning till de nationella miljömålen i lagtexten, säger Richard Persson.

Annelie Andersson, ordförande för Latinamerikagrupperna och talesperson för kampanjen Schyssta Pensioner, är positivt överraskad av det förslag som pensionsgruppen lagt fram men menar att det fortfarande återstår utmaningar:
- Det är bättre än vad vi förväntade oss men inte bättre än vad vi hoppats på. Det övergripande målet om hög avkastning kvarstår och frågan är vad som händer om det blir en målkonflikt mellan hög avkastning och målet om hållbarhet, säger Annelie Andersson.

Seminariedeltagarna diskuterar även de nya forskningsresultaten som visar att det inte finns någon målkonflikt mellan hög avkastning och hållbarhet. Persson och Solveig Zander (C), som också är ledamot i pensionsgruppen, menar att dessa resultat är tillförlitliga. Zander påpekar att de hållbarhetsåtgärder som gjorts i fjärde AP fonden, när vissa bolag uteslöts och investeringar i mer hållbara bolag gjordes, visar att hållbara investeringar inte utesluter ekonomisk avkastning. Trots den nya forskningen är Andersson orolig för hur hierarkin mellan de två målen kommer att se ut ifall en målkonflikt skulle uppstå.

En stor del av seminariet ägnas åt utvärderingsmekanismer av AP-fonderna och Andersson menar att det saknas oberoende i granskningarna av fonderna:
- Vi skulle vilja se en instans som har mer oberoende funktion som inkluderar aktörer från civilsamhället och akademin, säger Annelie Andersson.

Det nya förslaget innebär bland annat att fonderna kommer att jämföras mot en referensportfölj som ska fungera som en slags ram för hur investeringar ska göras samt som en utvärderingsmekanism. Zander ser framtagandet av referensportföljen och dess analys om hur AP-fondernas investeringar förhåller sig till hållbarhet som ett första steg till en förbättrad utvärdering. Dock är det problematiskt att avveckla fonder i alltför hög takt:
- Det går inte att avveckla alla sämre investeringar över en natt, då riskerar svenskarna att förlora mycket pengar. Det måste vara ansvarsfullt, säger Solveig Zander.

Andersson menar att referensportföljen förmodligen inte kommer att kunna utvärdera hållbarhetsaspekter av investeringarna särskilt väl, då det i förslaget som pensionsmyndigheten tagit fram tydligt framgår att portföljen endast ska ta hänsyn till målet om hög avkastning. Persson hänvisar till att departement och pensionsgruppen bör utvärdera AP-fondernas investeringar, vilket i sig bör ses som en form av oberoende granskning.

Det nya lagförslaget ska nu skickas ut på remiss inför beslutet som tas i oktober.

Sofia Quell

Tweets från seminariet

Inbjudan:

AP-fonderna förvaltar mer än 1400 miljarder av vårt gemensamma pensionskapital. De är en betydande maktfaktor och deras innehav får direkt påverkan på människor och miljö runt om i världen. Hur kan framtidens pensionärer garanteras en trygg pension samtidigt som pengarna inte skadar vår omvärld?

Medverkande:

Richard Persson, Riksdagsledamot och medlem i pensionsgruppen, Miljöpartiet. Solveig Zander, Riksdagsledamot och medlem i pensionsgruppen, Centerpartiet. Annelie Andersson, projektledare, Schyssta Pensioner. Svenne Junker, Ekon dr sakkunnig, Naturskyddsföreningen.

Plats: Donners Brunn, Donners plats 3, Visby

Datum: 30 juni, 2015

Tid: 13:00 - 13:45

Arrangörer: , , , ,

Ämnen: Handelspolitik, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv

Poddintervju

Annelie Andersson och Gabi Björsson intervjuas av Sofie Habram.Ska våra pensionspengar investeras i fossilindustri, gruvbolag och vapentillverkare som bryter mot mänskliga rättigheter och förstör miljön? Annelie Andersson, ordförande i Latinamerikagrupperna och Gabi Björsson, generalsekreterare i Afrikagrupperna, driver en kampanj för att de statliga AP-fonderna ska investeras i hållbara projekt. De intervjuas av Sofie Habram.

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *