Film från seminariet

Sammanfattning av seminariet

90 % av världens barn går i skolan, 90 % av världens funktionshindrade barn gör det inte. Arbetet med frågor kring funktionshindrades rättigheter måste integreras i all verksamhet. Jobbar en t.ex. med kvinnors rättigheter ska alla kvinnor inkluderas, funktionshindrad som icke. Detta är hela panelen i seminariet ”Rätt att delta - vad händer med funktionshinderfrågorna i svenskt bistånd?" överens om. 

- Det handlar om att synliggöra de funktionshindrade och spränga barriärer och stigma, säger Ann Svensén, generalsekreterare på Individuell Människohjälp. Sidas generaldirektör, Charlotte Petri Gornitzka, fortsätter:
- Grunduppgiften är att hjälpa de allra fattigaste, och då funktionshindrade ofta är en del av denna grupp så måste det finnas sociala skyddsnät. Ett system måste skapas som inte gör skillnad på fattig och fattig.

Gornitzka talar även om att det alltid går trender i vilka biståndsfrågor som är heta, och att intresset kring funktionshindrades rättigheter går upp och ned. Detta nämner hon efter att hon konstaterat att seminariet är mindre än halvfullt. Dock betonar hon att sådana trender inte får påverka arbetet med dessa frågor.

Tiina Nummi-Södergren, ordförande MyRight, och Anna-Karin Johansson, generalsekreterare SAK (Svenska Afghanistankommittén), finns också med i panelen. Samtliga paneldeltagare är överens om att ett samarbete dem emellan skulle gynna arbetet med funktionshinderfrågorna bland annat då det talas om bristande kompetens inom dessa frågor på Sida. Avslutningsvis säger dock Svensén till Gornitzka:
- Vi är inte bara kompisar och partners till Sida, vi är också ansvarsutkrävare.

Frida Ashbourne

Tweets från seminariet

Inbjudan:

Personer med funktionsnedsättning är bland de mest utsatta i världen. Ändå är det svenska engagemanget för deras rättigheter inte särskilt tydligt inom utvecklingssamarbetet. Idag har över 150 länder ratificerat FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och i förslaget till nya utvecklingsmål Post 2015 omnämns funktionshinder under flera mål. Hur kan Sverige och svenska organisationer verka för att tydligare inkludera funktionshinderperspektivet i biståndet och stärka personer med funktionsnedsättning? #rättattdelta

Medverkande: Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida. Anna-Karin Johansson, generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén. Ann Svensén, generalsekreterare, Individuell Människohjälp - Swedish Development Partner. Tiina Nummi-Södergren, ordförande, MyRight. Jenny Nilsson, Moderator. Teckenspråkstolk.

Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6, Visby

Datum: 1 juli, 2015

Tid: 15:00 - 16:00

Arrangörer: , ,

Ämnen: Personer med funktionsvariation, Post-15

Live stream (Sändningen har avslutats)

Seminariet live-streamades kl 15:00 - 16:00, 2015-07-01.

Dela det här:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *