Film från seminariet

Sammanfattning av seminariet

Partnerskap är nyckeln för att lyckas med Agenda 2030, menar Lena Ingelstam, avdelningschef för partnerskap och innovation på Sida.
- Vi måste börja ta mer risker och öppna upp för nya initiativ från olika håll. Att lägga tid på nya samarbeten gynnar alla.

Arenan för utvecklingsarbete förändras hela tiden och ramas just nu in av Agenda 2030. Lena Ingelstam, chef för partnerskap och innovation på Sida, menar att Agendans höga ambitionsnivå tvingar oss att hitta nya lösningar på globala utmaningar. Nya lösningar kommer enligt henne från nya partnerskap och därför lyfter hon just mål 17, partnerskap, som nyckeln för att lyckas med Agenda 2030. Ingelstam betonar även civilsamhällets viktiga roll inom utvecklingssamarbetet.

Enligt Mukami Kowino, påverkans- och kvalitetskoordinator på Wajubu Wetu som drivs av Forum Syd i Kenya, krymper civilsamhällets utrymme i det kenyanska samhället väldigt snabbt. Där organiserar sig civilsamhället istället i företagsform, eftersom regeringen nyligen försvårade processen för att få föreningstillstånd. Det kan ta upp till två år att få sin ansökan beviljad. Att få ett företagsintyg går däremot på några veckor. Därför sker påverkansarbetet i nya former även där.

Sandra Granath från QuizRR jobbar i Kina och Bangladesh för att utbilda företag och arbetare på 125 fabriker om mänskliga rättigheter på arbetsplatser. Hon menar att deras arbete inte skulle fungera utan civilsamhällets deltagande och synpunkter. Samtidigt får civilsamhället ett nytt sätt att uttrycka sina åsikter på genom samarbetet med QuizRR och deras utbildningar.

Ingelstam anser att vi måste börja ta mer risker och öppna upp för nya idéer och initiativ från alla håll. Ingelstam utvecklar sitt resonemang kring partnerskap med svårigheten att alla sektorer pratar olika kulturella språk. Därför måste vi börja investera tid i att hitta ett gemensamt språk för att kunna hitta nya partnerskap, menar hon. Den tiden skapar ett värde av samarbetet som gynnar alla.

Klara Elzvik Nyström

Tweets från seminariet

Inbjudan:

To achieve the Agenda 2030 a diverse, active, and independent civil society is crucial. However, established and traditional civil society actors are questioned by groups whom they claim to represent. In Kenya, there’s a growing social commitment among young people, but also mistrust against the establishment. Youth organize, claim their rights, and make an impact on society by using channels such as blogs, graffiti, and films. In united grass root movements and informal networks a new approach of activism is growing in Kenya. Meanwhile in Sweden Norrsken Foundation launched Europe’s largest hub for impact and technology in May. Combining high risk with high impact, seeing this is an unexplored territory in a world where NGOs avoid financial risks and venture capitalists focus only on financial return. In this seminar we will discuss what synergies and solutions can be created by integrating activism and modern technology to combat corruption, poverty and achieve the Agenda 2030 goals.

Medverkande: Lena Ingelstam, Director of Partnership and Innovations, Sida; Mukami Kowino, Impact & Quality Coordinator of the Wajibu Wetu programme in Kenya, Forum Syd; Sandra Granath, Project Manager, QuizRR; Eliza Kücükaslan, Chief Operating Officer, Klarity

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby

Datum: 3 juli, 2017

Tid: 12:00 - 12:45

Arrangörer:

Ämnen: Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kenya, Korruption

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *