Sammanfattning av seminariet

Allmänna pensionsfonderna (AP-fonderna) förvaltas idag på ett sätt där etik och miljö underordnas mål om hög avkastning. Att detta är olyckligt, och att det behövs ett nytt ramverk för förvaltningen av fonderna, är panelen av politiker och civilsamhällesaktörer eniga om. Men att staka ut en väg för förbättring är ett komplicerat uppdrag.

— Den gamla formuleringen om hållbarhet i ramverket håller inte. Det har hänt mycket sen den formulerades. Idag pratar vi om ekologiska, sociala och klimatmässiga hållbarhetskrav, menar Tomas Eneroth (S), riksdagsledamot och medlem i riksdagens pensionsgrupp.

Eneroth betonar att det under förra året togs fram ett förslag för att hitta hållbara placeringsregler. Han beklagar att förslaget från pensionsgruppen inte gick igenom.

— Ibland låter det som att 50 procent av fondinnehavet ska bort på grund av att det förvaltats ohållbart, men så är det inte. Det rör sig snarare om någon promille av det totala innehavet idag, inflikar Lars-Arne Staxäng (M), riksdagsledamot och medlem i pensionsgruppen.

Annelie Anderson, sakkunnig vid Latinamerikagrupperna - en av organisationerna som ligger bakom kampanjen, håller med om att det är en liten del som förvaltas ohållbart. Hon poängterar att det är svårt att säga hur stor del av investeringarna som har haft negativa effekter, men understryker att AP-fonderna har kritiserats för att investeras utan respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål.

— Vi vill att svenska miljarder investeras enligt de konventioner som Sverige har undertecknat.

Hållbarhetsarbete anses ofta vara kostsamt. Idag underordnas etik och miljö ofta mål om hög avkastning.

— Det finns bristande kunskap om effekter av hållbarhetsarbete. Vi bör vara skeptiska till att hållbarhet skulle vara kostsamt, säger Gunnela Hahn, från ekonomi och finansenheten på Svenska kyrkan.

Eneroth håller med om att det inte finns någon konflikt mellan hållbarhet och avkastning. Samtidigt framhåller Lars-Arne Staxäng (M), att vissa problem uppstår för att vi måste arbeta både kort- som långsiktigt. Han menar att fonderna delvis fungerar utjämnande mellan generationer och ska vara en reserv för dåliga tider. Eftersom det krävs ett längre tidsperspektiv för att kunna investera hållbart så är det svårt att investera hållbart med korta tidshorisonter.

För att komma framåt tror panelen att det är viktigt med transparens.

— Insyn i fonderna är en förutsättning för att möjliggöra granskning och göra relevant återkoppling - där finns det stora utmaningar idag. Vi har ingen insyn i med vilka bolag AP-fonderna pratar med, vilka krav som ställs, hur många samtal det är, och vad exakt dessa rör, menar Anderson.

Idag finns ett femprocentigt fönster för onoterade investeringar. Panelen är till viss del enig om att det behövs en större frihet kring detta. Däremot hålls det osagt i vilket omfång.

Eneroth och Staxäng ser gärna att nästa steg i arbetet för mer hållbara AP-fonder tar avstamp i höstens förslag om hållbara placeringsregler. De menar att förslaget var bra för att det gav riktlinjer men samtidigt fria tyglar.

— Vi ska ha hållbarhetskriterier som är bredare än för 15 till 20 år sedan. Däremot tror jag inte att detaljregler är vägen, säger Staxäng.

Anton Ingstedt

Tweets från seminariet

Inbjudan:

Ribban har höjts rejält för hållbara investeringar på senare år. Nu säger regeringen att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt pressar FN:s ESK-kommitté Sverige om AP-fonderna och förslaget till nytt regelverk för fonderna ligger på is. Hur tar vi det vidare?

Medverkande: Tomas Eneroth, riksdagsledamot och medlem i pensionsgruppen, Socialdemokraterna, Lars-Arne Staxäng, riksdagsledamot och medlem i pensionsgruppen, Moderaterna, Annelie Andersson, sakkunnig, Latinamerikagrupperna/Schyssta Pensioner
Magnus Emfel, moderator, Världsnaturfonden WWF/Schyssta Pensioner
Gunnela Hahn, ekonomi och finansenheten, Svenska Kyrkan

Moderator: Magnus Emfel

Plats: Kinbergs plats 8, Visby

Datum: 6 juli, 2016

Tid: 09:00 - 10:00

Arrangörer: , , , , ,

Ämnen: Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *