Sammanfattning av seminariet

Tidigare idag (2/7-15)  lanserade regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan vad gäller bistånd och utveckling. En av de viktigaste punkter är att tydliggöra rollerna hos civilsamhällets organisationer och lägga en bred grund för folkrörelsernas fortsätta arbete.

Isabella Lövin, Sveriges biståndsminister, menar att det är av största vikt att hela samhället involveras nu när FN står inför sin mest omfattade konsultationsprocess någonsin: att ta fram de hållbara utvecklingsmålen. Hon talar om vikten av ett starkt civilsamhälle men även om näringslivets roll vad gäller hållbart företagande och skatte- och kapitalflykt. Hon hävdar att vi måste stötta Sveriges starka folkrörelser och inkludera dem i utvecklingssamarbetet. De åtaganden man lanserat under dagen tar sig form i ett vägledande dokument bestående av sex principer som gäller civilsamhällets oberoende; dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Här finns åtgärder för både myndigheter och civilsamhälle stipulerade, och ett löfte om civilsamhällets inkludering i beslutandeprocesser. Hon lägger vikt vid att regeringen värnar om civilsamhällets oberoende roll och att dokumentet är framtaget med ömsesidighet. Lövin föreslår även att ett stort biståndspolitiskt evenemang ska arrangeras varje år, i syfte att utvärdera åtagandena.

Sofia Arkelsten, Moderaternas biståndspolitisk talesperson, hävdar att det mest positiva med dokumentet är förtydligandet av roller. Det är bra att ha viktiga principer på papper, detta skapar grund för ett förbättrat utvecklingssamarbete. Hon motsätter sig möjligheten att använda informationsanslaget till opinionsbildande verksamhet, något som är i fokus i diskussionen just nu, och refererar till detta som proffshyckleri. Lövin håller inte med och menar att om organisationer bara ska syssla med renodlad information och förlorar sin opinionsbildande funktion, tappar biståndet sin relation till gräsrotsorganisationerna och till folkrörelserna i helhet. Arkelsten menar att man hela tiden måste vara föränderlig i sitt sätt att kommunicera, men organisationers påverkansarbete bör inte finansieras av skattebetalarnas pengar.

Erik Lysén, Svenska kyrkan, menar att det finns ett värde i att kunna bedriva opinionsbildande verksamhet och att civilsamhället kan se situationen mer långsiktigt då man är oberoende av mandatförändringar inom politiken. Annika Sohlström, Forym Syd, var först rädd att detta dokument skulle bli ett sätt att tysta civilsamhället, men är glad över vägledningsstatusen på dokumentet samt förtydligandet av roller. Osiel Ibanez,  SELAM, efterfrågar en beskrivning av civilsamhället som en mångfacetterad flora med olika kompetenser och med stor mångfald. Sohlström är glad att diskussionen för informationsanslag öppnas upp och menar att detta är viktigt för att skapa folklig förankring inom utvecklingssamarbetet och att det i slutändan kan leda till en folkrörelse som förser oss med modiga politiker inom biståndsområdet.

Sofia Jönsson

Tweets från seminariet

Inbjudan:

Folkrörelser, religiösa samfund och fackföreningar har en central plats i ett grönt bistånd. Idag lanserar regeringen tillsammans med svenska civilsamhällesorganisationer gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan i utvecklingssamarbetet. Varför behövs det och vad händer härnäst?

Medverkande: Isabella Lövin, Biståndsminister, Miljöpartiet. Sofia Arkelsten, Biståndspolitisk talesperson (M), Moderaterna. Erik Lysén, Internationell chef, Svenska Kyrkan. Annica Sohlström, Generalsekreterare, Forum Syd. Osiel Ibanez, Produktionsansvarig, SELAM. Josephine Sundqvist, Moderator, Miljöpartiets Internationella Kommittéen.

Plats: Miljöpartiets tält, Almedalen, Visby

Datum: 2 juli, 2015

Tid: 10.00 - 10.45

Arrangörer:

Ämnen: Civilsamhället, Partipolitik

Poddintervju

Annica Sohlström från Forum Syd intervjuas av Sofie Habram.Forum Syds generalsekreterare Annica Sohlström intervjuas av Sofie Habram från Biståndsdebatten.se under Almedalens första dag. Forum Syd är en biståndsorganisation med över 158 medlemmar från Sveriges civilsamhälle. Annica Sohlström diskuterar civilsamhällets roll på Almedalen. Hon pratar även om varför Forum Syd är den enda arrangörer i Almedalen som anordnar ett seminarium om diaspora.

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *