Film från seminariet

Sammanfattning av seminariet

Många beskriver idag en universell kris för demokratin, där världen bevittnar ökade spänningar och inskränkningar av liberala rättigheter. Thomas Carothers på tankesmedjan Carnigie Endowment for International Peace tycker ändå inte att vi ska förlora hoppet.

Thomas Carothers skildrar världsläget för demokratin under Utvecklingsforum 2017, en heldag av seminarier arrangerade av Sida. Han säger att stater, sedan 1980-talet, har genomgått strukturella förändringar – bland annat vid Sovjetunionens fall – och teknologiska framgångar. Den ökade kommunikationen och neoliberalismens starka tonsättning bidrog till att icke-demokratiska alternativ sågs som mindre önskvärda, menar Thomas Carothers. Men vad har hänt? Varför drivs vissa nationer av populistiska ledare med anti-demokratiska idéer?

Carothers poängterar komplexiteten i dagens utveckling men pekar på fyra huvudsakliga tendenser som lett fram till demokratins utmaningar. Han menar att vissa nya demokratier inte infört viktiga politiska friheter. I stället har destruktiva förhållanden som stora klassklyftor och polarisering i samhället kvarstått, vilket ökat spänningar inom länder. Vidare beskriver han att det demokratiska hoppet från den Arabiska våren idag har slagits tillbaka genom förtryck och hot. Carothers menar även att dagens auktoritära ledare, sedan millennieskiftet, har en högre politisk medvetenhet, något som genom bland annat media möjliggör en underminering av demokratiska rättigheter för vissa, utan att uppröra majoritetsbefolkningen. Slutligen pekar Carothers på vikten av att kolla på västerländska nationers utveckling, då stater även i Europa och USA har tydliga populistiska tendenser, med auktoritära ledare i framkant.

Han menar att faktorer som ekonomiska kriser, sociala splittringar och teknologins utveckling skapat förutsättningar för auktoritära ledare att sprida falsk information och skapa en polariserad debatt. Trots många utmaningar beskriver sig Carothers som en realistisk optimist och pekar bland annat på hur problem inom demokratin kommit att få större utrymme i debatten än tidigare. De negativa trenderna har inte ökat markant utan är snarare kontinuerliga med tiden. Samtidigt som populism och auktoritära strömningar ökar sker det en tydlig motståndsrörelse av aktivister som står upp för demokratiska värderingar. Ofta håller dessutom staters institutionella ramverk, trots problem.

Att demokratin står för stora utmaningar är något som inte kan negligeras, samtidigt poängterar Carothers vikten av att inte ge upp. Demokratins ideal och intressen har inte förändrats. Europa och Sverige måste kliva fram och visa enighet i demokratiska ideal för att kunna driva en hållbar utveckling, säger han.

Klara Nordström

Inbjudan:

Välkommen till Utvecklingsforum 2017 – Sidas årliga mötesplats för alla aktörer som engagerar sig för utvecklingsfrågor! Vi samlas för att diskutera, nätverka och inspireras. Utvecklingsforum genomförs inom ramen för Agenda 2030 och fokuserar i år på demokrati och mänskliga rättigheter.

Globalt ser vi idag en tillbakagång vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Auktoritära stater ifrågasätter internationellt bindande konventioner och lagar stiftas för att inskränka civilsamhällets utrymme. Alternativa sanningar, smutskastning och hot har blivit vanliga politiska påverkansmetoder världen över, inte minst för att tysta kvinnors röster i den offentliga debatten.

  • Hur påverkar det demokratin och yttrandefriheten?
  • Vad kan vi göra för att vända utvecklingen?
  • Vilka krafter behöver mobiliseras och hur kan vi samverka på bästa sätt?

Plats:  Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

Datum: 17 oktober, 2017

Tid: 09:00 - 16:00

Arrangörer:

Ämnen: Okategoriserade

Live stream (Sändningen har avslutats)

Seminariet live-streamades kl 09:00 - 16:00, 2017-10-17.

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *