Informations- och debattprojektet “EU i världen”

Under 2014 anordnade FUF en seminarieserie på temat EU i världen. De tre seminarierna filmades och postades tillsammans med exklusiva debattinlägg, skriva av paneldeltagarna och andra sakkunniga, på denna sida. På så sätt kan debatten om EU som global aktör leva vidare även efter seminariernas slut.

EU är, tillsammans med medlemsländerna, världens största biståndsgivare. De beslut som fattas i EU påverkar därför världens fattiga på många olika sätt och EU har stort inflytande över utvecklingen i låginkomstländer. Detta belyste vi genom tre fristående seminarier. Det första seminariet, EU-parlamentet som utvecklingsaktör, utgjordes av en utfrågning av kandidater till EU-parlamentet med fokus på biståndspolitik. Det andra seminariet,  Organizing a global giant - challenges for EU´s development policy, behandlade EU:s organisering kring utvecklingsfrågor med särskilt fokus på hur lanseringen av EEAS har påverkat unionen. Det sista seminariet, Partnership or hardship? EU-Africa trade relations, belyste handelsrelationerna mellan EU och Afrika med utgångspunkt i EPA-avtalen.

Vill du veta mer? Titta på filmerna och läs debattartiklarna! Till höger på denna sida finns allt material samlat seminarievis.

För mer information, kontakta anna.sjoberg.tibblin@fuf.se.

Debattartiklar (10)

Jytte Guteland

När EU skriver handelsavtal med utvecklingsländer kommer ofta EU:s egna intressen i första hand. Avtalen gynnar stora och resursstarka företag och länder, medan fattiga länders varor tappar i värde. Nu måste EU börja stå upp för rättvisa samarbeten där utveckling och social tillväxt premieras, skriver europaparlamentarikern Jytte Guteland (s).

Om EU ska klara att möta de globala utmaningarna behöver samarbetet med de kristna biståndsorganisationerna stärkas, inte försvagas. Det menar Tomas Sandell som arbetar för Ekumeniska EU-kontoret i Bryssel.

Relationerna mellan EU och Afrika är sämre än på länge, något som bland annat beror på de handelspolitiska EPA-förhandlingarna. Stefan de Vylder, nationalekonom, ger i denna artikel en kortfattad bakgrund till kontroverserna- vad är det egentligen man bråkar om?

EU:s nytillträdda ”utrikesminister” bär ett tungt ansvar för att tillsammans med medlemsländerna utveckla utrikestjänsten EEAS och stärka EU som global aktör. För detta krävs att ökad tyngd ges åt utvecklingspolitiken inom EEAS, samt att en översyn av EU-delegationernas roll och bidrag till denna politik görs. Det menar Kristina Henschen, ordförande i CONCORD Sverige.

Bertil Odén

Sveriges nya regering bör arbeta för att få fler svenskar på nyckelposter i EU-kommissionen samt för att förstärka EU:s utrikesförvaltnings inriktning på att hantera såväl de globala utmaningarna som de effekter som EU-politiken har på andra områden än utvecklingssamarbetet. Det menar Bertil Odén, skribent med lång erfarenhet av bistånds- och utvecklingsfrågor.

I över 30 år har Västsahara befunnit sig i konflikt. Inför EU-valet vill Fanny Rosenblad från Grön Ungdom att Sverige ska bli det första EU-land som erkänner Västsahara som självständig stat. I ett läge när politiken är låst behövs ett massivt folkligt engagemang, menar hon.

Handelspolitik är en viktig fråga för fattiga länders utveckling. Trots det har frågan knappt debatterats inför EU-valet. Avtalen med afrikanska länder står på agendan i höst, de svenska EU-parlamentarikerna bör då se till att EU:s handelsavtal med utvecklingsländer främjar en hållbar och rättvis utveckling, det menar Gabi Björsson och Annica Sohlström.

Klimatfrågan och jämställdhetskampen är intimt sammanlänkade. Båda ses med dagens ekonomiska tänkande som en negativ kostnad som hindrar tillväxt. Något så grundläggande som ren luft, rent vatten och en giftfri miljö för våra barn borde anses som grundläggande spelregler för vår marknadsekonomi. Men det är här som vårt nuvarande ekonomiska system kört fel och nu står vi här med resultatet och inför en ekonomisk, ekologisk och social katastrof. Det menar Linnéa Engström, kandidat till Europaparlamentet för Miljöpartiet.

EU:s biståndspolitik har under senare år utvecklats i takt med nya fördrag och inte minst Europaparlamentets ökande inflytande på politiken. Sverige har en lång tradition av bistånd och utvecklingspolitik och kan därför bidra med en hel del kunskap och erfarenheter när europeisk utvecklingspolitik utformas.

Filmer (3)

Referat (3)

Den 24 november hölls ett seminarium arrangerat av Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) där panelen diskuterade handel och de nya frihandelsavtalen, de så kallade Economic Partnership Agreements (EPA), mellan Europeiska Unionen och afrikanska länder.

Centrala problem som lyftes fram var vilken betydelse internationell handel har för en […]

Rapporter (1)

Kommentarer (2)

DatumKommentarKommentar till
2014-10-17 Torgny Ekengard: Kärnan i en nystart av PGU och revidering av den biståndspolitiska plattformen bör vara att ta fasta på det PGU-proppen schabblade bort från Globkom: den afrikanska bondebefolkningen är "det maktlösa folket". Sedan förra veckan är Evelyn Nguleka , ordf. i zambiska LRF, tf. ordf. World Farmers Organisation - http://www.wfo-oma.com/ . Sverige och utmaningarna för EU:s utvecklingssamarbete
Av Bertil Odén, Biståndsdebatten.se
2014-11-19 Seminar: EU-Africa trade relations | Utrikespolitiska Föreningen Södertörn: […] seminar will be live-streamed on bistandsdebatten.se/euivarlden where you also find debate articles relating to the seminar. Tweet your questions and comments to […] Informations- och debattprojektet “EU i världen”
Dela det här: