Kors för att symbolisera döda hbtq-personer i Brasilien. Foto: Elza Fiuza/ABr, CC BY 2.5 http://creativecommons.org/licenses/by/2.5

Satsa på forskning för att förbättra hbt-personers hälsa

Homo-, bi- och transsexuella har generellt sämre hälsa än allmänheten, inte minst i fattiga länder. Ändå saknas ofta hälsodata för den här gruppen, skriver Maria Sjödin på organisationen OutRight Action International.

Kors för att symbolisera döda hbtq-personer i Brasilien. Foto: Elza Fiuza/ABr, CC BY 2.5 http://creativecommons.org/licenses/by/2.5