om Finanskrisen

Debattören

- har skrivit 54 debattartiklar om Finanskrisen (se tabellen nedan)

- har skrivit totalt debattartiklar Se alla »

Ämnet Finanskrisen

- innehåller 54 debattartiklar Se alla »

Debattartiklar om Finanskrisen av (54)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2015-12-23

EU:s kris tvingar oss till vägval

Lars Calmfors, Dagens Nyheter

“Det finns skäl att reflektera över vart EU är på väg. Man brukar säga att EU utvecklas genom kriser. Men frågan är om det gäller längre. Medlemsstaternas ovilja att följa fattade beslut för att hantera [...]EU, Finanskrisen, Flyktingbåtar på Medelhavet
2013-05-11

Sverige behöver Afrika

Uppsala Nya Tidning

“Frågan är snarare varför det tagit så lång tid för västländerna att reagera, då till exempel Kina ständigt flyttat fram sina positioner i Afrika. Upptagenhet med finanskrisen är en förklaring, den koloniala historien med alla påföljande [...]Afrika, Demokrati, Finanskrisen, Handelspolitik, Kina, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Slakta den heliga FN-kon"
2012-11-30

Ska vi ge upp hoppet om ett klimatavtal?

Yvo de Boer mfl; Svenska Dagbladet

“Bristen på åtagande hos stora delar av den industrialiserade världen att ta på sig det här ansvaret har bidragit till ett visst motstånd bland utvecklingsländerna. De rika länderna är inte bara ovilliga att betala för [...]Finanskrisen, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18)
2011-11-02

Låt marknaden ta notan för krisen

Francisco Contreras, Håkan Sundberg; Aftonbladet

“För att klimattoppmötet som börjar den 28 november i Durban, Sydafrika, ska kunna bli en framgång, måste de rika länderna lägga pengar på bordet. Det blir omöjligt att uppnå ett bindande och ambitiöst globalt klimatavtal [...]EU, Finanskrisen, G20, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik, Tobin-skatt
2011-02-25

“Låt vapenpengar gå till demokrati”

Johan Bergenäs, Sydsvenskan

“Det är nämligen inom militärutgifter och säkerhetsbistånd de stora medlen finns. Årligen spenderas det globalt runt 1300 miljarder dollar inom dessa områden. Jämför detta med de 120 miljarder dollar som går till utveckling. Kan man ta [...]Demokrati, Egypten, Finanskrisen, Militärt bistånd, USA, Vapenhandel
2010-08-31

Global crises set back Africa’s progress

Bo Göransson, NAI-Forum

REPLIK “Eftersom Göran Hydéns artikel saknar röd tråd och är så full av missförstånd presenterar jag mina motargument i punktform” Afrika, Finanskrisen, NAI-Forum (engelska), Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2010/08/25/rethinking-development-in-africa/"
2010-06-25

Global skatt stoppar inte nya finanskriser

Gunnar Hökmark, Göteborgsposten

“En global skatt på finansiella transaktioner, som EU vill utreda, hjälper vare sig mot det franska budgetunderskottet eller bristen på jobb och tillväxt.” EU, Finanskrisen, G20, Partipolitik, Tobin-skatt
2010-06-11

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

Ylva Jonsson Strömberg, Gabi Björsson, Erik Lysén, Bo Forsberg, Annica Holmberg, Eva Christina Nilsson; Borås Tidning

“Över en miljard människor lever i extrem fattigdom, många som en direkt följd av den finanskris västvärlden orsakat.” Avräkningar, Civilsamhället, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty"
2010-06-10

Biståndsorganisationer: Reinfeldt måste kämpa för att millenniemålen verkligen uppnås

Vestmanlands Läns Tidning

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer. Det visar den årliga Aid Watch-rapporten från den europeiska samarbetsorganisationen Concord som släpps den 10 juni i EU:s medlemsländer” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-06-10

Reinfeldt kan rädda mål

Norrbottens kuriren

“EUs medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-06-02

Toppbetyg – för svenskt bistånd

Gunilla Carlsson, Anders Borg; Aftonbladet

“Anders Borg och Gunilla Carlsson: Våra sunda finanser bekämpar fattigdom” Finanskrisen, Partipolitik, Remitteringar, Resultat
2010-06-01

Vems röst får höras?

Gabi Björksson, Bo Forsberg, Helena Karlén, Agneta Gunnarsson, Lena Klevås, Christina Robertsson Pearce, Lennart Eriksson, Bo Paulsson, Åsa Thomasson, Anna Wester, Sven-Bernhard Fast, Eva Christina Nilsson; Värmlands Folkblad

“Människor som ofta lever i länder utan yttrandefrihet, och som behöver oss i nord för att göra sin röst hörd. Det är för dem vi driver kampanjen om ett återupprättat informationsanslag, skriver 13 företrädare för [...]Civilsamhället, Finanskrisen, Informationsanslaget, Näringsliv, Partipolitik
2010-03-26

Nytt biståndskoncept ger mångdubbel effekt

Anders Nordström, Göteborgsposten

“Sida och det amerikanska biståndsorganet USAID går i dag i bräschen för att utveckla ett nytt biståndsinstrument i form av garantier. Kombinationen av marknadsmässiga lån, garantier och gåvobistånd bidrar till ökade investeringar.” Finanskrisen, Handelspolitik, Multilateralt samarbete, Sida, USA
2010-01-14

Har vi råd med ett traditionellt försvar?

Patrik Wikström, Folkbladet

“Det är därför som den samlade insatsen borde vara uppbyggd kring både ett militärt stöd och humanitärt bistånd.” Civilsamhället, EU, Finanskrisen, Militärt bistånd
2009-12-29

Nu kolonialiseras Afrika på nytt

Bengt-Urban Fransson, Piteå Tidning

“Förra gången tog man hela länder. Nu köper man upp mark i kapitalismens namn. Skillnaden är hårfin.” Afrika, Finanskrisen, Jordbruk, Landgrabbing, Matkrisen 2008
2009-12-11

Mänskliga rättigheter ett prioriterat område

Christian Holm mfl; Arvika Tidning

“I enlighet med regeringens uppdrag lanserade också Sida i dagarna en ny plan där man tar krafttag för ökade mänskliga rättigheter för funktionshindrade.” Finanskrisen, Personer med funktionsvariation, Utvärdering
2009-11-30

Använd de medel som finns i vår arsenal

Norrköpings Tidningar

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) intervjuades i Ekots Lördagsintervju. Beskedet att Sverige planerar minska biståndet till Uganda om landet antar en lag som kan innebära dödsstraff för homosexualitet är välkommet.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Finanskrisen, Partipolitik
2009-10-29

EU måste fatta avgörande klimatbeslut

Svante Axelsson, Elisabeth Dahlin, Bo Forsberg, Lasse Gustavsson, Erik Lysén, Christer Zettergren; Svenska Dagbladet

“Huruvida Sveriges ordförandeskap i framtiden ska betecknas som en framgång avgörs bland annat utifrån att Fredrik Reinfeldt kan föra fram EU till positioner som gör en global klimatuppgörelse möjlig, skriver företrädare för sex frivilligorganisationer.” EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2009-10-23

Fattigdom: Hyckleriet fortsätter

Rikard Westerberg, Dagens Nyheter

“Men sanningen är att EU ger med den ena handen och tar med den andra. Biståndsutgifterna är ungefär lika stora som subventionerna till jordbruket.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Finanskrisen, Handelspolitik, Remitteringar
2009-10-17

Krisernas största förlorare

Kalle Olsson, Länstidningen Östersund

“Vi upplever inte en kris utan två. Ekonomisk kris och klimatkris. I Mellannorrlands inland dras vi förvisso bara med sviterna från den ena krisen.” Finanskrisen, Hunger, Klimat & miljö, Remitteringar
2009-10-16

Världen sviker de svältande

Aleksander Gabelic, Katrineholms-Kuriren

“Hjälpinsatserna för att minska effekterna av finanskrisen i de rika länderna har alltså kostat 83 gånger mer än insatserna för att minska hunger och fattigdom i världen.” Finanskrisen, FN, Hunger
2009-10-15

“Dags för EU att se migrationens fördelar”

Gunilla Carlsson, Tobias Billström; Sydsvenskan

“I tider av ekonomisk kris ökar betydelsen av remitteringarna liksom vikten av att människor kan flytta för att hitta arbete. EU kan bidra genom att göra det enklare och billigare för människor att sända hem [...]Finanskrisen, Flykt och migration, Remitteringar
2009-10-05

Pinsam svensk biståndspolitik

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“[…] personligen tycker jag att regeringen kommit lite för lätt undan med de senaste årens urholkning av biståndspengarna.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Finanskrisen, Partipolitik
2009-09-30

“Fortsatt ekonomisk tillväxt bäddar för fortsatt miljöförstöring”

Kenneth Hermele, SVT Debatt

“”Fortsatt ekonomisk tillväxt bäddar för fortsatt miljöförstöring”” EU, Finanskrisen, Kina, Klimat & miljö, Sydkorea
2009-09-29

Världen sviker Afrika

Bodil Hansson mfl; Helsingborgs Dagblad

“Afrika står inför stora utmaningar men omvärlden sviker, skriver Bodil Hansson och Aleksander Gabelic.” Afrika, Finanskrisen, FN, Klimat & miljö, Matkrisen 2008, Remitteringar
2009-09-02

Vi måste försvara det svenska biståndet

Niclas Lindgren m.fl., Dagen

“Efter biståndsministerns utspel har debatten återigen blossat upp i Sverige om biståndets vara eller inte vara. Vi anser att det är viktigare än någonsin med fortsatt stöd genom biståndet för att stärka och värna de [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Finanskrisen, Korruption, MediabevakningArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-08-31

Utveckla försvarspolitiken i en humanitär riktning

Patrik Wikström, Borås Tidning

“Det är i utbombade städer, sönderslagen infrastruktur, skadade människor som förödelsen och hopplösheten breder ut sig. Det är här den internationella terrorismen får sin grogrund och kan med lätthet övertala såväl unga som gamla människor [...]EU, Finanskrisen, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-08-19

Låt inte världens fattiga ta smällen i krisen

Bodil Ceballos, Lars-Olof Karlsson; Göteborgsposten

“Sverige har en lång tradition av solidaritet med de fattigaste i världen. Bryt inte den genom att skära ned biståndet, skriver Miljöpartiets Bodil Ceballos och Lars-Olof Karlsson.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, EU, Finanskrisen, Folkrörelsebistånd
2009-08-03

Hjälp migranterna hjälpa sina familjer

Katrine Kielos, Aftonbladet

“Men nu har även G8 bytt inställning. Mötet i L’Aquila i juli satte målet att halvera de administrativa kostnaderna för att skicka hem pengar. Ett tecken av många på att fokus i den ekonomiska debatten [...]Finanskrisen, Flykt och migration, G8, Kvinnor, Remitteringar
2009-07-11

Från ord till handling

Göteborgsposten

“Det finns en tråkig historia när det gäller löften från tidigare G8-möten. Hoppas det inte finns anledning att misströsta denna gång.” Finanskrisen, G8, Klimat & miljö, Skuldavskrivning
2009-07-10

Beröm för Sverige

Susanne Sjöstedt, Värmlands Folkblad

“[…] konstaterar OECD i en rapport och ger Sverige översvallande beröm för att inte, som så många andra länder, ha minskat sina biståndsförpliktelser som en konsekvens av den globala ekonomiska krisen.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Finanskrisen, Flykt och migration, OECD, Resultat, Utvärdering
2009-07-07

Frågan som ligger italienarna själva varmt om hjärtat är frågan om stödet till Afrika och fattiga länder.

Vestmanlands Läns Tidning

“Imorgon inleder G8-länderna sitt politiska toppmöte som i år hålls i Italien. Frågorna som ska diskuteras är minst sagt komplicerade.” Finanskrisen, FN, G8, Italien, Skuldavskrivning
2009-07-06

Svik inte löftet

Jakob Simonsen, Aftonbladet

“I dag visar en rapport från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att löftet är långt ifrån infriat. Dessutom riskerar den globala ekonomiska krisen att leda till att framsteg som gjorts går förlorade.” EU, Finanskrisen, FN, Hunger
2009-06-26

Näringslivet ska delta i fattigdomsbekämpningen

Gunilla Carlsson, Dagens Nyheter

“Det som redan vunnits i kampen mot fattigdomen måste skyddas och de fattiga länderna måste få förutsättningar till återhämtning nu när kapital blivit en bristvara.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Finanskrisen, FN, Handelspolitik, Näringslivsbistånd, Rådet för näringsliv och utveckling
2009-06-13

När procenten styr

Andreas Carlsson, Smålandsposten

“Nu tvingas biståndsminister Carlson ta fram yxan i den globala finanskrisens spår för att klara budgeten.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Finanskrisen, Resultat, Utvärdering
2009-06-06

Starkt svenskt stöd för biståndet

Anders Nordström, Svenska Dagbladet

“Biståndet kan bidra till att skapa förutsättningar för utökad handel eller fördjupad demokrati, men biståndet kan aldrig vare sig hållas ansvarigt eller ta åt sig äran för ett lands utveckling.” Biståndets målsättning, Demokrati, Finanskrisen, Handelspolitik, ResultatI artikeln hänvisas till "Sifo-undersökning: Svenskarnas biståndsvilja"
2009-06-01

De fattigaste drabbas värst

Pär Granstedt, Hallands Nyheter

“Nyligen överlämnade den svenskledda internationella Klimatkommissionen sin rapport till FN:s generalsekreterare. Rapporten satte strålkastarljuset på hur de fattiga länderna drabbas av klimatkrisen.” Afrika, Finanskrisen, FN, Klimat & miljö, Komissionen för ett klimatsäkert bistånd, Utvärdering
2009-05-08

Moralkakor går inte att äta

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Det instämmer jag i, men så fortsätter Lenas:  ”Tänk att en enda bild kan räcka för att sänka den pågående näringslivskampanjen mot svenskt bistånd.”” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Finanskrisen, Näringslivsbistånd, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Sverker Lenas: Bilder innan censuren tog över"
I artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Biståndets resultat" (2008-2009)"
2009-04-28

Tillbaka i djupaste misär

Västerbottens-kuriren

“De bistra erfarenheterna i kampen mot fattigdomen i den pågående globala krisen och lågkonjunkturen visar ännu en gång hur viktigt det är att bistånd och kreditstöd samordnas och inriktas på satsningar som ger arbete och [...]Finanskrisen, IMF (Internationella valutafonden), Mikrofinans, Skuldavskrivning, Världsbanken
2009-04-27

Finanskrisen försvårar biståndsmål

Christian Holm, SVT Debatt

“Vad är en bra biståndspolitik? Många lever i villfarelsen att ett väl fungerande koncept beträffande bistånd är avhängigt det procentuella målet på 1 % av BNI.” Avräkningar, Biståndets målsättning, Enprocentsmålet, Finanskrisen, Partipolitik
2009-04-20

Finanskrisen slår hårt mot de fattigaste

Aleksander Gabelic, Norran

“Samtidigt som världens rika länder samlades till G20-möte i London nyligen besökte sex svenska riksdagsledamöter under ledning av Svenska FN-förbundet flera viktiga aktörer” Finanskrisen, FN, G20, IMF (Internationella valutafonden), Världsbanken
2009-04-06

Äntligen Afrikas tur?

Borås Tidning

“Barn med flugor i ögonen och maskingevär i händerna. Byar som består av spartanska hyddor omgivna av torra fält. Det är den bild vi i väst ofta har av tillvaron på den afrikanska kontinenten.” Afrika, Finanskrisen, Handelspolitik, Kina, Mediabevakning, Villkorat bistånd
2009-01-31

Matkrisen: Dubbla budskap från väst

Håkan Boström, Dagens Nyheter

“Andelen fattiga i världen har de senaste decennierna minskat dramatiskt – mycket tack vare globaliseringen. Procentuellt sett är det även färre som lider av kronisk hunger och undernäring, allt enligt FN-organet FAO. Men på grund [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Finanskrisen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008
2008-12-29

Hunger är inte längre ett alternativ

Christer Zettergren, Aftonbladet

“Vi har tydliga mål för vår aktion på Afrikas horn men det räcker inte med att agera isolerat, vi måste påverka globalt för det krävs att världssamfundet i sin helhet tar ett långsiktigt ansvar.” Afrika, Finanskrisen, Hunger, Mediabevakning
2008-12-05

U-ländernas människor de största förlorarna

Patrik Stålgren, Therese Brolin; Göteborgsposten

“Tyvärr är det ingen djärv gissning att när Sverige om sju tar över ordförandeklubban i EU så kämpar väst fortfarande med den finansiella krisen samtidigt som Afrikas kriser stavas klimat, hiv/aids, tillgång till rent vatten [...]Afrika, EU, Finanskrisen, G20, Jordbruk, Villkorat bistånd
2008-12-05

Tumma inte på enprocentsmålet!

Gudrun Brunegård, Dagen

“Vi har ett stort ansvar gentemot våra mindre lyckligt lottade sex miljarder bröder och systrar. Det är en hederssak att åtminstone kunna avsätta en procent till internationellt bistånd.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Finanskrisen, Hälsa, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-12-01

Hellre inflation än infektion i kampen mot aids

Bo Forsberg, Värmlands Folkblad

“Vi befinner just nu i en global finanskris, en kris som drabbar människor i fattiga länder hårdast. Företrädare för världens mäktigaste länder kommer på en rad toppmöten framöver att diskutera hur det internationella finansiella systemet [...]Finanskrisen, HIV/AIDS, IMF (Internationella valutafonden), WHOI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "IMF Exchange Rate Policy Advice""
2008-10-24

Finanskrisen hotar framstegen i Afrika

Pär Granstedt, Norrköpings Tidningar

“Finanskrisen kommer snart att märkas i avlägsna byar i Afrika och ytterligare försämra villkoren för människor som redan har det mycket svårt, skriver Pär Granstedt, generalsekreterare för Awepa International.” Afrika, EU, Finanskrisen, Matkrisen 2008, Resultat
2008-10-24

FN behövs för att hantera globala utmaningar

Aleksander Gabelic, Maria Ed; Länstidningen Östersund

“FN har en avgörande roll att spela i en allt mer global värld. Alla goda krafter måste samlas i arbetet för fred, utveckling, mänskliga rättigheter och ett reformerat och starkare Förenta Nationerna.” Finanskrisen, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Matkrisen 2008
2008-10-24

Finanskrisen hotar framstegen i Afrika

Pär Granstedt, Arvika Tidning

“Det kan hota långsiktiga program för fattigdomsbekämpning och åtgärder för att möta klimathotet, och göra det svårare att uppfylla FN:s ”millenniemål” om en halvering av fattigdomen till år 2015 […]” Afrika, EU, Finanskrisen, FN, Matkrisen 2008, Resultat
2008-10-21

Finanskrisen hotar framstegen i Afrika

Pär Granstedt, Länstidningen Södertälje

“Dessutom är risken stor att de rika länderna försöker skyffla över en del av sina nya bekymmer på de fattiga länderna genom minskat bistånd och hårdare handelsvillkor.” Afrika, EU, Finanskrisen, Matkrisen 2008, Resultat
2008-10-17

Finanskrisen hotar fattigdomsbekämpningen

Aleksander Gabelic, Dalarnas Tidningar

“Om bara EU och G8 uppfyller sina löften från 2005 att fördubbla biståndet till Afrika behövs inga fler utfästelser. Löftena innebär att biståndet skulle ligga på omkring 54 miljarder dollar per år.” Afrika, Finanskrisen, FN, G8, Resultat
2008-10-16

En bortglömd kontinent

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Men det är knappast troligt att de två dagarna kommer att dominera teve-nyheterna och tidningarna. Vi har fullt upp med att bevaka de senaste börskurserna och nya krispaket från pressade regeringar.” Afrika, Barn och unga, Etiopien, EU, Finanskrisen, FN, G8, Hälsa, Hunger, Mediabevakning, Välgörenhet
2008-10-14

Finansoron hotar kampen mot fattigdom

Länstidningen Östersund

“Internationella dagen för utrotning av fattigdom uppmärksammas på fredag runt om i världen.” Afrika, Finanskrisen, FN, Matkrisen 2008, Resultat
Dela det här: