Näringsliv

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Näringsliv.

Diskussionen om Näringsliv innehåller:

  • 18 exklusiva debattartiklar
  • 690 debattartiklar
  • 197 dokument
  • 64 evenemang
  • 744 debattörer
  • 40 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Näringsliv (18 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar

2015-12-10

Neddragningar av svenskt bistånd kan drabba småbrukare i Paraguay

Nästa år kan nästan en tredjedel av biståndsbudgeten komma att användas för att finansiera flyktingmottagandet. På sikt kanske ännu mer. Vi vill dela med oss av den stora oro detta beslut skapar för människor i Paraguay - ett av många länder där det svenska biståndet gör avgörande skillnader, skriver agronomerna Juan Felix Martinez Garcia och Agnar Kjeller.
Avräkningar, Budget, Jordbruk, Landgrabbing, Paraguay

2015-11-25

Världsledarna borde lära av urfolken

Ett systemskifte krävs för att minska klimatförändringarna. Vi måste bort från hejdlös konsumtion och mot ett samhälle i harmoni med naturen. Här kan regeringen lära av urfolksrörelsen, anser debattören Carmen Blanco Valer.
Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)

2015-11-13

Sverige måste jobba för att stoppa landgrabbing

Allt färre äger allt mer av världens odlingsbara mark. Pensionsfonder, regeringar och multinationella bolag är några av dem som investerar i mark – på bekostnad av småbrukare och urfolk. Nu måste Sverige agera för att försvara människors rätt till mat, mark och makt, skriver Rebecka Jalvemyr på organisationen FIAN.
Äganderätt, Jordbruk, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter

2015-11-03

Pensionsfonder borde användas för att investera i Afrika

Både svenska och afrikanska pensionsfonder växer och äger idag kapital som är hundratals gånger större än biståndet. Pengarna skulle kunna användas för att investera i infrastrukturprojekt i Afrika, skriver Annie Sturesson, tidigare seniorekonom vid finansdepartementet i Uganda.
Afrika, Näringsliv, Uganda

2015-10-14

Nu måste hållbarhetsmålen gå från ord till handling

De nya globala målen strävar efter att på ett lättbegripligt sätt visa på utmaningarna i världen idag. Ett utmärkt initiativ. Nu hänger resten på genomförandet. Det är här de allra största utmaningarna ligger – att få alla att vilja delta i processen och verkligen göra något, skriver Charlotte Bohman på organisationen Hand in Hand.
Hållbarhetsmålen (SDGs), Näringsliv

2015-08-27

Vi behöver en mer generös definition av bistånd

Det krävs massor av extra biståndspengar för att uppfylla FN:s nya hållbarhetsmål. För att nå dit måste vi ha en mer generös definition av bistånd. Vi behöver ett bistånd som stimulerar innovation och privat kapital, skriver Annie Sturesson, seniorekonom på finansdepartementet i Uganda.
Näringslivsbistånd, OECD, Uganda, Volym

2015-07-30

FN:s konferens om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba: Framtiden avgör slutdokumentets bidrag

Den 13 till 16 juli ägde FN:s tredje konferens om utvecklingsfinansiering rum i Addis Abeba, Etiopien. Slutdokumentet från konferensen, Addis Ababa Action Agenda (AAAA), har kallats både ett historiskt dokument och en besvikelse. Det som avgör AAAA:s bidrag till den globala utvecklingsagendan är dock inte de framförhandlade utformningarna av enstaka paragrafer. AAAA:s bidrag avgörs av dess genomförande, skriver Annie Sturesson som jobbar vid finansdepartementet i Uganda.
FN, Hållbarhetsmålen (SDGs), Kapitalflykt, Näringsliv, Post-15, Uganda

2015-04-17

Handelsavtal och frölagar slår hårt mot småbrukare

Världens småbrukare står för 70 procent av världens matproduktion, trots att de endast har tillgång till 24 procent av världens jordbruksmark. Nya handelsavtal och lagar om fröer gynnar dessutom internationella storföretag och gör det svårt att överleva som småbrukare, skriver Latinamerikagrupperna och det latinamerikanska småbrukarnätverket CLOC-La Via Campesina Centralamerika.
Äganderätt, Centralamerika & Västindien, Guatemala, Handelspolitik, Jordbruk

2014-08-26

Afrika: Dags att kombinera bistånd med investeringar

Samtidigt som EU har fokuserat på att ge stöd till de egna krisländerna inom unionens gränser har Ryssland och Kina satsat stort på att förstärka närvaron på den afrikanska kontinenten. De europeiska investeringarna i Afrika är förhållandevis små men kan bli större med hjälp av näringslivsbistånd och genom att tillvarata nysvenskars kontaktnät, kunskap och erfarenheter. Det menar Avni Dervishi, statsvetare
Afrika, Näringsliv

2014-08-22

Replik: Biståndet måste anpassas till verkligheten – inte tvärtom.

ReComs senaste rapport är ett i raden av desperata försök att visa samband mellan bistånd och tillväxt. Den ekonomiska tillväxten i afrikanska länder kan både gynnas och skadas av bistånd, men beror till största delen på andra faktorer än just bistånd. Det skriver Anders Östman i en replik.
Afrika, Forskning, Näringsliv
Artikeln är en replik på: "Bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt"

2014-08-13

Bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt

Ny forskning slår hål på myten om att bistånd inte leder till ekonomisk tillväxt. Nu bör vi gå vidare i debatten och istället diskutera hur biståndet kan bli ännu effektivare. Det menar Jesper Bengtsson och Bertil Odén, med anledning av kommande rapport från tankesmedjan Tiden.
Forskning, Näringsliv

2014-05-15

Smart ekonomi är jämställd och grön

Klimatfrågan och jämställdhetskampen är intimt sammanlänkade. Båda ses med dagens ekonomiska tänkande som en negativ kostnad som hindrar tillväxt. Något så grundläggande som ren luft, rent vatten och en giftfri miljö för våra barn borde anses som grundläggande spelregler för vår marknadsekonomi. Men det är här som vårt nuvarande ekonomiska system kört fel och nu står vi här med resultatet och inför en ekonomisk, ekologisk och social katastrof. Det menar Linnéa Engström, kandidat till Europaparlamentet för Miljöpartiet.
EU, Jämställdhet, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik

2014-03-22

Ska vatten användas till mat eller energi?

Jordbruket, som idag står för ca 70 % av världens samlade vattenförbrukning, kan användas för att producera mat eller energi. Behovet av vatten och mat kommer att öka med 70-90 % fram till år 2050 samtidigt som den globala efterfrågan på energi beräknas att öka med 50 %. Ekvationen går helt enkelt inte ihop och frågan är om mat eller energi ska prioriteras inom jordbruket, skriver Terje Østigård på Nordiska Afrika Institutet (NAI)
Biobränslen, Jordbruk, Landgrabbing, Vatten

2013-12-11

Kraft i jordbruket – en förutsättning för att mätta klotet

Samtidigt som biståndet betyder allt mindre för allt fler länder har biståndet fortfarande en roll i att skynda på den positiva utvecklingen. Det kan handla om att stödja projekt som "Powering Agriculture", som idag presenterar 14 innovationer för grön energi inom jordbruket. Alla investeringar kommer inte att bära sig, men eventuella guldkorn kan få oehört stora positiva konsekvenser för människor i utvecklingsländer. Det menar Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka
Fiske, Haiti, Indonesien, Jordbruk, Näringsliv, Sida

2013-12-09

Dags för de stora bolagen att öppna sig om skatten

Det faktum att majoriteten av Sveriges 61 största bolag undanhåller skatteinformation som egentligen borde vara offentlig gör att vi i dagsläget inte vet om företagen hindrar eller bidrar till utveckling och rättvisa i de länder de är aktiva. Eftersom ansvaret för en rättvis beskattning är inte bara företagens, utan även den svenska regeringens, bör Sverige inom OECD och på EU-nivå verka för att göra det obligatoriskt för företag att rapportera skatt på landnivå samt redogöra för faktiska ägandeförhållanden. Det menar Christine von Sydow, generalsekreterare för ActionAid
Corporate Social Responsibility (CSR), Kapitalflykt, Näringsliv

2013-11-19

Privata lågkostnadsskolor lyckas bättre inom biståndet

Det svenska utbildningsbiståndet kanaliseras genom FN-organ som utgår från att privata entreprenörer inte är en del av lösningen på fattiga länders misslyckade utbildningssystem. Det är hög tid att de privata och vinstdrivande lågkostnadsskolornas framgångar och kompetens erkänns och förvaltas inom det svenska biståndet. Det menar Henrik Sundbom, projektledare för tankesmedjan Frivärld.
Indien, Näringsliv, Pakistan, Utbildning

2013-11-01

Burma – fortfarande inte okej som turistmål

Nu när Burma öppnas upp för omvärlden blundar researrangörer, media och turisterna själva för baksidorna av det toppstyrda landets socialt och ekologiskt ohållbara turistnäring. På sikt kan turism spela en viktig roll för Burmas ekonomiska utveckling, men turister bör avstå från att resa till Burma tills det mänskliga rättigheter respekteras och en verkligt civil, demokratisk regering styr i parlamentet. Det skriver Angelika Kahlos, S-Studenternas Burmautskott.
Burma, Turism

2013-10-25

Sökes: Riskkapital utan krav på återbäring och vinstmaximering

Safe Waters Foundation Africa har i tio år kämpat för att få till en finansiellt hållbar sjöräddningsorganisation för Viktoriasjön i Afrika, men saknar en arena för socialt entreprenörskap. Verksamhetsansvarige Mattias Wengelin efterlyser nu riskkapital, gärna med krav på återbetalning, men utan krav på återbäring och vinstmaximering.
Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Sida

Debattartiklar om Näringsliv (690 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar

2016-02-02

Det svarta guldet blir till sand

“Om oljeprisfallet leder till att saudierna och ryssarna gör sig av med sina despoter, att rustningarna minskar och att inkomsterna reserveras för angelägna ändamål i stället för att slösas bort på vapen och prestigeprojekt, kan [...]
Brasilien, Näringsliv, Nigeria, Ryssland, Saudiarabien, Venezuela

2016-01-29

”Reseföretag måste ta ansvar för arbetsvillkoren”

“I vinter åker över 70 000 svenskar på solsemester till Thailand med charterjättarna Apollo, Fritidsresor och Ving. Reseföretagen utlovar lyxiga poolområden, kritvita stränder och avkopp­ling för hela familjen i ”leendenas land”. Men bakom kulisserna döljer sig [...]
Förenade Arabemiraten, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Thailand, Turism
I artikeln hänvisas till dokumentet: "No Holidays for the Burmese"

2016-01-27

“Wahlqvist: Växtförädling och odlat kött är framtiden “

“Redan kring 2010 nåddes peak farmland, alltså det året vi nyttjade allra mest mark för odling och djurhållning. Sedan dess har världsbefolkningen fortsatt öka, men i takt med allt mer effektiva produktionsmetoder har mindre mark [...]
Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2016-01-23

Ericsson-chefen blir ”Hungerhjälte” i Davos

– Det är FN:s världsmatprogram WFP som hör av sig vid en katastrof och då sticker vi direkt med telekomutrustning för att upprätta kommunikationer som oftast är utslagna. Det gör en enorm skillnad för att [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), FN

2015-12-22

Det går bra för Sverige. Nu måste politiken omprövas.

I EU ligger skillnaden i arbetslöshet mellan utomeuropeiska medborgare och landets egna medborgare på i genomsnitt cirka 10 procentenheter. I Tyskland är skillnaden ungefär 7 procentenheter. I Sverige närmar sig detta arbetslöshetsgap 25 procentenheter.
Civilsamhället, EU, Näringsliv, Partipolitik

2015-12-13

Ledare: Företagen bör gå före politikerna i klimatarbetet

“Många företag, särskilt de stora, kommer nu att fråga sig hur de ska bli en del av klimatavtalets ambitioner. Det är en nödvändig process, såväl för det egna företaget som för marknadsekonomins legitimitet.”
Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv

2015-12-09

Riskabelt lita på ny teknik

“I USA får man över 15 ton majs på en hektar jordbruksmark, i Europa drygt tio, i Afrika söder om Sahara bara drygt ett ton – trots att solinstrålningen är bättre i Afrika. Vi kan [...]
Forskning, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
Artikeln är en replik på: "Mat för bättre klimat"

2015-12-08

På rätt väg i Paris?

“Men förändringen börjar inte i Paris, utan i Värmland. Inför klimatmötet i Paris startade regeringen initiativet Fossilfritt Sverige. Det är ett initiativ som har väckt uppmärksamhet världen över. När vår klimat- och miljöminister Åsa Romson [...]
Civilsamhället, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Myndigheter, Näringsliv

2015-12-07

Dags att prata klimat och mat

“Sverige och EU får inte falla i fällan att stödja Climate Smart Agriculture. I stället måste vi verka för en verkligt klimatsmart global livsmedelsproduktion som prioriterar lokal, småskalig matproduktion framför ett jordbruk som baseras på [...]
Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)

2015-12-06

“Återvinning effektivast för klimatet”

“Materialåtervinning är en av de mest energieffektiva åtgärder som kan genomföras och har långt större effekt på vår klimatpåverkan än många andra åtgärder. Materialåtervinning ger radikalt mycket lägre växthusgasutsläpp än både produktion med jungfruliga råvaror [...]
EU, FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv

2015-12-05

“Höga energipriser avgörande för klimatet”

“Statliga forskningsstöd är betydelsefulla, men långsiktigt mycket viktigare är att hos privata investerare skapa en förvissning om att de framtida energipriserna stabilt kommer att ligga så högt att man vågar satsa på att utveckla nya, [...]
EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv

2015-12-04

Bojkotta palmoljan – den skövlar regnskog

“Problematiken kring palmolja är extra aktuell nu. I Indonesiens regnskogar har stora bränder rasat sedan i somras. De har kallats “årets värsta miljökatastrof” och står för hela 30 procent av årets totala växthusgasutsläpp. Orsaken till [...]
Indonesien, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv

2015-12-03

Mat för bättre klimat

“Vi löser inte klimatfrågan utan moderna jordbruksmetoder och ny teknik. Vi måste sluta vara så misstänksamma inför allt som är nytt och när det gäller mat försöka se på ny teknik på samma sätt som vi [...]
Demografi, Forskning, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)

2015-12-01

Näringslivet måste med nu

“Som liberaler tror vi att marknaden spelar en viktig roll för att vi ska klara klimatutmaningarna. Privat sektor ligger i framkant när det gäller innovationer och miljöarbete. Vi hör ofta företag som efterfrågar ambitiösa klimatmål [...]
Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv

2015-12-01

De stora hållbarhetsfrågorna börjar i ditt kylskåp

I ungefär samma veva förekom en uppmärksammad ledare i kvällspressen som dystopiskt påtalade att privata företag saknar intressen av att bygga nytt och investera långsiktigt. Alltså skulle vägen mot hållbarhet till år 2030 stavas bistånd? SGD [...]
FN, Hållbarhetsmålen (SDGs), Klimat & miljö, Näringsliv

2015-11-30

Inför global koldioxidskatt

“I den bästa av världar skulle ett globalt pris på koldioxid möjliggöras på klimatmötet i Paris. För Svenskt Näringsliv är det självklart att ett globalt pris på koldioxid vore det bästa sättet att nå tvågradersmålet så [...]
Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv

2015-11-27

Köp ut dem!

“17 000 miljarder dollar satsade världen på att rädda det privata globala finanssystemet 2009 (enligt IMF). Det krävs samma insats för att stoppa förstörarna i klimatfrågan. Betala oljebolagens ägare för att sluta ta upp olja. [...]
Klimat & miljö, Näringsliv

2015-11-26

Skoföretagen måste ta ansvar för sina produkter

“Garvningen av läder för skor sker väldigt sällan i Sverige, utan i länder där människor är beredda att hantera den här typen av tunga gifter för ett tunt lönekuvert. I exempelvis stadsdelen Hazaribagh i Bangladesh [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Rättvis handel

2015-11-21

Magstark stadsplanering

“Sveriges roll som en viktig aktör på jordbruksmarknaden för att bidra till den inhemska och internationella livsmedelsförsörjningen förväntas således öka. Detta sätter en stor press på den befintliga åkermarken, som ska räcka till för odling av [...]
Biobränslen, Hållbar utveckling, Jordbruk

2015-11-21

”Utsläppsminskningar och ökat välstånd måste förenas”

“Det är inte våra utsläppsminskningar som övertygar resten av världen att ta ansvar. Det är vår förmåga att kombinera minskade utsläpp med tillväxt, jobb och välstånd som vinner resten av världen för vår sak.”
EU, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv

2015-11-19

Skär inte i svenskt bistånd

“Att skära i biståndet i dag riskerar att kosta oss de framgångar vi har kämpat så hårt för och kan i framtiden komma att skada miljoner människor. Det kan i sin tur leda till ökade [...]
Avräkningar, Hållbarhetsmålen (SDGs), Migration, Multilateralt samarbete, Näringslivsbistånd

2015-11-18

Det är insidan på grönsaken som räknas

“Mat försvinner längs hela vägen från jord till bord. Livsmedelsbutikerna står för en sjundedel av allt svinn och har ett stort ansvar. Konsum Värmland säljer nu vad vi kallar knasiga grönsaker i en av våra [...]
Jordbruk, Klimat & miljö

2015-11-11

”Plantera träd löser inte klimatproblemen”

“Det enda sättet att långsiktigt bekämpa klimatförändringarna är att lämna de fossila bränslena – olja, sten- och brunkol, gas och torv – kvar i jord och underjord. Tyvärr innebär detta, på kort sikt, betydande ekonomiska uppoffringar [...]
Jordbruk, Klimat & miljö, Uganda

2015-10-19

Ledare: Ett svagare Sverige tillbaka i Saudiarabien

“Genom regeringens och särskilt utrikesministerns oskickliga agerande visade vi att vi inte är att lita på och att vi är mer intresserade av vår självbild än av goda relationer. Därför måste Damberg nu vara mer [...]
Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien

2015-10-17

Bekämpa hunger med ny teknik

“Världens produktion av basgrödor måste öka med 70 procent fram till år 2050 för att vi ska klara att försörja jordens växande befolkning, enligt FN:s beräkningar. Vilket betyder att vi måste få fram växter som [...]
FN, Hälsa, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2015-10-15

Jakten på skatteflykt får inte gå för långt

“Magdalena Andersson bekräftar ofrivilligt i sitt debattinlägg att skatteflyktsproblemet inte rimligen kan vara det som hotar världens välfärdssystem; slår man ut det på jordens befolkning blir det några hundralappar per person. Det bästa skattebiståndet är alltså [...]
Kapitalflykt, Näringsliv, OECD
Artikeln är en replik på: "Vi täpper till skattekryphålen"

2015-10-14

Vi lovar göra miljön till kärnverksamhet

“Vi uppmanar nu företagsledare i Sverige och i världen att göra oss sällskap i realiseringen av de nya målen för hållbar utveckling genom att: Göra hållbar utveckling till en viktig del av kärnverksamhet och affärsmodeller. Förstå de [...]
Hållbar utveckling, Hållbarhetsmålen (SDGs), Näringsliv, Sida

2015-10-12

Kapitalets triumf över biståndet

“Deaton är en ihärdig biståndskritiker, av ett slag som inte är ovanligt internationellt, men som den svenska biståndsindustrin inte gärna lyssnar på. Törs man hoppas på att biståndsministern får honom till bordet i Blå hallen?”
Näringsliv, Resultat

2015-10-07

”Regeringens politik i Marocko skadar svenska intressen”

“Utan att ta någon som helst ståndpunkt i frågan om ett erkännande av Västsahara kan jag bara konstatera att frågan är mycket komplicerad och den är inte riktigt så svart eller vit som vissa debattörer [...]
Marocko, Näringsliv, Västsahara

2015-10-07

Frihandel, globalisering och minskad fattigdom

“Just frihandelns betydelse är svår att underskatta. Fattiga och underutvecklade länder som får nya (och rika) marknader att exportera sina produkter till kan snabbt lyfta hela nationer. Just därför var det också en synnerligen viktig [...]
Handelspolitik, Näringsliv

2015-10-05

Vi täpper till skattekryphålen

“Ändringarna i det internationella skattesystemet innebär omfattande förändringar på viktiga områden och kommer att täppa till många av de kryphål som multinationella företag har använt för aggressiv skatteplanering. Ändringarna får därmed konsekvenser för hur vi kan [...]
Kapitalflykt, Näringsliv, OECD

2015-10-01

”Svenska företag måste bidra mer till hållbar utveckling”

“Företagen måste hänga på möjligheten att ställa om till långsiktigt hållbara affärsmodeller genom att minska koldioxidutsläpp, satsa på innovationer och arbeta aktivt med fattigdomsbekämpning i leverantörsleden. Och det är bråttom, de kommande 5-10 åren är [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Näringsliv

2015-09-25

Sveriges bistånd missar de fattiga bönderna

“Stöd till jordbruk i fattiga länder är dubbelt så effektivt för att bekämpa fattigdom som satsningar på andra områden, visar forskning. Om böndernas jordbruk kan bli mer produktivt – genom utbildning, nya grödor, stärkt motståndskraft [...]
Hållbarhetsmålen (SDGs), Jordbruk

2015-09-14

EU ska ta ansvar för fisket vid Afrikas kust

“Eftersom EU-fartyg finns på plats utanför Afrikas kust är det EU:s ansvar att verka för en hållbar fiskeförvaltning där. Om EU-fartygen fiskar hållbart istället för ohållbart får det positiva effekter för lokalbefolkningen. Sverige har under [...]
Afrika, EU, Europa, Fiske, Hållbar utveckling

2015-09-03

Lyft korruptionsfrågan

“Regeringskansliets nyligen lanserade handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter är viktig, men frågan om korruption borde ha getts mer utrymme.” “Något som är förvånande i handlingsplanen är hur litet utrymme begreppet korruption fått. “
Korruption, Näringsliv, Näringslivsbistånd
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter"

2015-08-24

”Sex punkter för framtidens svenska klimatpolitik”

“Näringslivet är en nyckelspelare i klimatfrågan. Företagens roll är att utveckla och sprida klimatsmarta lösningar och innovationer som bidrar till att lösa klimatutmaningen globalt. Målsättningen bör vara att svenska företag ska vara världsledande på effektiv [...]
Klimat & miljö, Näringsliv

2015-08-02

Exploateringen måste upphöra

Zambia behöver hjälp och den första åtgärden vore att få en större del av kopparvinsterna att stanna i landet. USA stiftade 2010 en lag om land-för-land-rapportering av vinster, att de redovisas i det land där [...]
EU, Näringsliv, Zambia

2015-07-15

“Ekosystemet sätter gränser”

“Mänsklig påverkan på naturen håller på att leda till ett nytt massutdöende. Den största direkta orsaken till utarmning är att arters livsmiljöer förstörs i snabb takt världen över.”
Handelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv

2015-07-13

”Stå upp för arbetarnas rättigheter i Kambodja”

Vi kräver idag att alla svenska företag som har verksamhet i Kambodja offentligt går ut och ställer krav på regeringen att ta tillbaka det anti-fackliga lagförslaget. Vi vill också se tydliga handlingsplaner för hur företagen ska [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Kambodja

2015-07-11

Hållbarhet måste sättas främst i AP-fonderna

“Dagen innan midsommarafton presenterade Finansdepartementet förslaget om förändringar i AP-fondssystemet (Ds 2015:34). Det är ett resultat av förhandlingar inom riksdagens pensionsgrupp som består av regerings- och allianspartierna. Förslaget innebär bland annat att antalet AP-fonder blir [...]
Afrika, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sydamerika

2015-06-23

“Varför stoppar du inte företagens kränkningar av mänskliga rättigheter, Stefan Löfven?”

“Genom det internationella nätverket Treaty Alliance har mer än 600 organisationer från över 90 olika länder visat sitt stöd för ett bindande regelverk för transnationella företag och mänskliga rättigheter. I juni 2014 antog FN:s råd [...]
Handelspolitik, Näringsliv, Rättvis handel

2015-06-15

“Offra inte djuren på frihandelns altare”

“Man kan tro att eftersom så mycket ska underordnas handeln måste de positiva effekterna av handelsavtalet vara stora. Tyvärr är det inte fallet. I EU-parlamentets omfattande rapport om TTIP:s påverkan på europeiskt jordbruk (Risks and [...]
EU, Europa, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, Östeuropa, USA
I artikeln hänvisas till dokumentet: "RISKS AND OPPORTUNITIES FOR THE EU AGRI – FOOD SECTOR IN A POSSIBLE EU – US TRADE AGREEMENT"

2015-06-08

Hög tid att ta ett globalt ansvar för haven

“FN:s klimatpanel menar att klimatförändringarna kommer skapa döda zoner i haven. Samtidigt fortsätter det olagliga och oreglerade fisket. Stora utländska trålare kommer och dammsuger haven utanför fattiga länders kuster vilket självklart påverkare det småskaligt inhemska fisket.”
EU, Fiske, FN, Klimat & miljö

2015-06-05

Coops Israelbojkott drabbar judiska folket

“För att handla med Israel behöver man inte dela den israeliska regeringens åsikter, man tar inte ställning i konflikt Israel-Palestina och har Coop eller andra åsikter i dessa frågor står det er fritt att säga [...]
Israel, Israel/Palestina-konflikten, Näringsliv, Palestina

2015-05-28

Centralafrikanska republiken är inte tillräckligt sexig

Sveriges riksdag och regering bör snarast genom UD och Sida avsätta motsvarande 100 millioner dollar fördelat på tio år till CAR. Man borde även inleda en diskussion med representanter från alla delar av CAR om [...]
Centralafrikanska republiken, FN, Jordbruk, Sida, Utrikesdepartementet

2015-05-28

Telia måste tvätta sin smutsiga byk

“Det minsta den svenska regeringen kan göra är att begära att Khadija Ismayilova släpps fri. Hon granskade en av regimens verkligt stora affärer. Ett svenskt, delvis statligt ägt bolag var inblandat. Sverige har all anledning [...]
Diktaturer, Korruption, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Press- och yttrandefrihet

2015-05-28

Svensk moral inte så hög som vi tror

“Den som vill göra stora affärer där den azeriska staten är inblandad kommer antagligen att tvingas betala mutor till presidentfamiljen Aliyev. Det är uppenbarligen precis det Telia Sonera har gjort. I en närmast episk skala [...]
Näringsliv

2015-05-25

”Fjellner är ingen förkämpe för Afrikas fattiga”

“Fjellner var inte en av de över 400 ledamöterna som i förra veckan röstade för Europaparlamentets förslag om striktare reglering av handeln med konfliktmineraler. Han valde istället att avstå. Mycket märkligt blir det då när Fjellner i efterhand [...]
EU, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "”Ulvskog trampar yrvaket i klaveret”"

2015-05-22

”Ulvskog trampar yrvaket i klaveret”

“Den överväldigande majoriteten av handel med mineraler från Afrika finansierar inte krig. Den finansierar utveckling. Vi har redan sett hur USA, som infört nya men långt mindre byråkratiska regler än de Ulvskog kräver, har minskat [...]
EU, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "”Oroväckande tyst från M och KD”"

2015-05-21

Vi vill skapa ett nätverk för social innovation i Afrika

“Sverige är, som artikeln beskriver, ett land med mycket stor kompetens inom internet. Men det räcker inte för att hitta rätt väg in i utvecklingsländerna. Svenska företag har en roll att spela men för att [...]
Forskning, Näringsliv
Artikeln är en replik på: "Så kan den digitala klyftan minskas genom svenskt utvecklingsarbete"

2015-05-21

”Lyhördhet och långsiktighet är viktigt”

“Det officiella Sverige spelar en stor roll som stöd i den svenska exporten. En viktig uppgift är ett starkt och tydligt varumärkesbyggande och tung marknadsföring av ”Aktiebolaget Sverige” i internationella sammanhang. Vi anser att det [...]
Ambassader, Handelspolitik, Myndigheter, Näringsliv
Artikeln är en replik på: "”Team Sweden ska samordna det svenska exportstödet”"

2015-05-21

Ska hyckleriet fortsätta?

“Likaväl som en spade ska kallas för en spade ska en diktatur kallas för en diktatur när landet saknar de element som utgör en demokratis byggstenar: fria val, flerpartisystem, yttrandefrihet, självständiga domstolar samt religions- och [...]
Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien, Thailand, Vapenhandel

2015-05-20

Människovärdet vann till sist!

“Människovärdet vann i EU-parlamentet! Vi röstade för en obligatorisk certifiering av konfliktmineraler i alla led; men inte tack vare svenska liberaler och konservativa.”
EU, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Vi hittade en lösning medan du skrev, Björk"

2015-05-20

”Oroväckande tyst från M och KD”

“Att nu kunna uppnå resultat när det gäller regleringen av konfliktmineraler är det viktigaste. Från Soc & Dem-gruppens sida i Europaparlamentet har vi vid flera tillfällen sträckt ut handen till den konservativa gruppen för att få [...]
EU, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "”Vi åstadkommer verklig förändring, Ulvskog”"

2015-05-20

”Team Sweden ska samordna det svenska exportstödet”

“I dag lanserar vi Team Sweden – ett paraply för Sveriges alla myndigheter, verk och bolag som i dag arbetar med exportfrämjande insatser för svenska företag. Syftet med Team Sweden är att göra det enkelt [...]
Brasilien, Handelspolitik, Näringsliv

2015-05-19

Fairtrade fungerar, men inte ensamt

“Ska odlare kunna effektivisera sina jordbruksmetoder, investera i föryngrade plantor och hantera klimatförändringarna måste de ges ekonomiska förutsättningar för en sådan utveckling. Vi är glada över att Uppsala nu är en Fairtrade City-diplomerad kommun. Ett beslut [...]
Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Rättvis handel
Artikeln är en replik på: "Fairtrade är inget facit"

2015-05-19

Vi hittade en lösning medan du skrev, Björk

“Vårt förslag går ännu längre än EU-kommissionens ursprungliga förslag. Det berör samtliga mineraler och EU-obligatorisk certifiering för smältverk och anrikningsverk samt importörer. Inga konfliktmineraler ska komma att importeras till EU utan att importören först certifierats.”
EU, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Våra mobiler leder till våldtäkterna i Kongo"

2015-05-19

”Vi åstadkommer verklig förändring, Ulvskog”

“Till skillnad från Ulvskog så nöjer vi oss inte med att skriva debattartiklar om vad som saknas i EU-kommissionens förslag, utan vi ser också till att skapa verklig förändring.  Den liberala gruppen har förhandlat fram [...]
EU, Handelspolitik, Näringsliv, Rättvis handel
Artikeln är en replik på: "”Europas höger sätter marknaden före människan”"

2015-05-18

”Europas höger sätter marknaden före människan”

“EU är den största aktören inom internationell handel och den näst största importören i världen av smartphones och bärbara datorer som innehåller konfliktmineraler. Med det följer ett ansvar för att säkerställa att det går rätt [...]
EU, Handelspolitik, Näringsliv, Rättvis handel

2015-05-17

Vi kan bli bäst på samhällsansvar

Nu drabbas alltså dessa redan utsatta människor för nya jordbävningar, det blir samtidigt tydligt hur bra vi har det i jämförelse. Vi har alla ett ansvar att hjälpa våra medmänniskor och detta gäller inte minst [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Nepal

2015-05-15

Pensionspengarna riskeras i fossilbubblan

“Att fossilbubblan snart kommer att spricka är inte en särskilt vild gissning. I slutet av året hålls klimattoppmöte i Paris. Om världens länder får till ett globalt klimatavtal som klarar tvågradersmålet, måste 80 procent av [...]
Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Målsättning, Näringsliv

2015-05-13

Fairtrade är inget facit

“Fairtrade handlar i stor utsträckning om jordbruksprodukter. Hela tanken kan sammanfattas som att betala mer för småskalig odling med ”schyssta villkor” för att skapa utveckling. Men om storskalig produktion är mer ekonomisk på grund av stordriftsfördelar innebär [...]
Jordbruk, Näringsliv, Rättvis handel

2015-05-12

”Etanolspannmålen hade räckt till 2,7 miljoner människor”

“Om Sverige ersätter fossila bränslen med etanol från spannmål i volymer som spelar roll motarbetas FN:s första millenniemål likaväl som det svenska klimatmålet eftersom livsmedelsförsörjningen minskar. Likaså motverkas Sveriges och FN:s mål om att bevara olika [...]
Biobränslen, Jordbruk, Klimat & miljö, Millenniemålen
Artikeln är en replik på: "”Ofattbart att regeringen straffskattar bort etanolen”"

2015-05-11

Så kan den digitala klyftan minskas genom svenskt utvecklingsarbete

“Vad krävs för att internet ska bli den utjämnande kraft som alla hoppas på? Först får man inte negligera den starka korrelationen mellan rikedom och internetanvändning. Det enkla svaret är därför att utvecklingsländerna behöver mer [...]
Afrika, Näringsliv, Utbildning

2015-05-10

Osakligt om Afrika

“Många afrikanska länder väljer att ignorera behovet av grundläggande social service till medborgarna och överlåter istället det åt utländska biståndsorganisationer. Dessa tror ofta naivt att de hjälper ett land genom att finansiera sjukvård och undervisning [...]
Afrika, Etiopien, Jordbruk, Näringsliv

2015-05-04

Frihandel leder framåt för Afrikas jordbruk

“EU-länderna är fullt medvetna om att tillväxten i afrikanska länder är beroende av jordbruket. Ändå fortsätter man på den protektionistiska vägen. I Gambia utgör jord-bruket mer än hälften av den totala exporten. När EU dumpar [...]
Afrika, EU, Flyktingbåtar på Medelhavet, Handelspolitik, Jordbruk, Migration

2015-04-18

Högt pris för sockret – en otäck historia

“Hur många unga män ska dö i Centralamerika och i utvecklingsländer innan de som bedriver affärsverksamhet ska reagera och agera? I de värst drabbade områdena i Nicaragua svarar njursvikt för 75 procent av dödsfallen bland män [...]
El Salvador, Hälsa, Jordbruk, Näringsliv, Nicaragua

2015-04-14

Bistånd handlar om solidaritet och respekt

“Dagens Sida har smittats av de senaste årtiondenas alltmer dominerande så kallade marknadsliberalism. Det är numera helt okej att se samarbetsländerna som tillväxtmarknader där svenska företag kan göra goda vinster utan dåligt samvete. Och Sida [...]
Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sida

2015-04-09

Våra odlingssystem måste optimeras

“Hållbar utveckling på global nivå måste innefatta en rättvis fördelning av resurser där jordbrukets fulla potential utnyttjas. Att helt förlita sig på att utvecklingsländer ska förse oss med billig mat – när deras egen befolkning [...]
Demografi, Hållbar utveckling, Jordbruk

2015-04-02

Försvarsexporten är helt nödvändig

“Huvudargumentet som anförs mot handel med just försvarsmateriel till dessa länder är att det stärker den sittande regimens legitimitet. Detta ska dock vägas mot att det uteslutande handlar om länder som Sverige redan valt att [...]
Näringsliv, Säkerhetspolitik, Vapenhandel

2015-03-24

Stoppat tjuvskytte gör världen säkrare

Skydd av djur och natur är också utvecklingspolitik. 15 procent av Kenyas BNP är till exempel relaterat till turistsektorn som naturligtvis lutar sig mot de populära djuren som elefanter och noshörningar. När dessa nu hotas till [...]
Botswana, Hållbar utveckling, Kenya, Klimat & miljö, Näringsliv, Säkerhetspolitik, Turism

2015-03-20

Fri marknad – inget för svenska företag

Är du en misslyckad entreprenör? Kan du inte hävda dig i frihandelns dagar, känner du dig ensam och behöver en mäktig beskyddare? Oroa dig inte, det finns en lösning. Åk till Afrika, och den svenska [...]
Afrika, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sida, Swedfund

2015-02-16

Debatt: Företagen bör ta sitt ansvar mot trafficking

“Här har internationella företag en verklig möjlighet att på ett konkret sätt göra skillnad för en av vår tids viktigaste frågor inom mänskliga rättigheter. Traffickingfrågan borde vara en självklar del av allt CSR-arbete och vi uppmanar [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Trafficking

2015-02-10

Så ska handeln bli mer rättvis

“Vi har de senaste åren sett exempel på när företag agerar på utmanande marknader utan att ha tillräckliga styrsystem för att hantera riskerna det medför. Konsekvenserna är alltifrån miljöförstöring, korruption, kränkning av mänskliga rättigheter till [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Näringsliv, Rättvis handel

2015-02-10

Bojkotta allt oetiskt producerat snask

“Slavar sliter på socker- och kakaoplantager. På anläggningar där livsfarliga kemikalier används för att öka vinsterna inom produktionen. På fabriker där säljande godisemballage tillverkas. För vad? För att vi svenskar ska kunna proppa i oss [...]
Hälsa, Jordbruk, Klimat & miljö, Rättvis handel

2015-02-09

Saker ska kallas vid sina riktiga namn

“Att Sverige har ett så utvecklat samarbete med en hårdför diktatur är i strid med reglerna. På regeringens hemsida kan vi läsa att vid krigsmaterielexport ska ”särskild vikt fästas vid respekten för mänskliga rättigheter i [...]
Demokrati, Näringslivsbistånd, Saudiarabien, Vapenhandel

2015-01-29

Det är ingen brist på mat i världen

Det är vare sig för liten produktion eller slösaktig konsumtion som är problemet. I den globala marknadsekonomin får den som har pengar äta. De fattiga kan få tillräckligt med mat genom direkta bidrag, genom att [...]
Hunger, Jordbruk

2015-01-11

Politiskt kaos och stillestånd – låt inte Haiti falla i glömska

“Det måste bli val, men det räcker inte. Regering och opposition måste också bryta med den politiska konfrontationstraditionen och så behöver Haiti en utvecklingsstrategi som syftar till att skapa sysselsättning utanför jordbruket – en strategi [...]
Fungibilitet, Haiti, Hälsa, Näringsliv, Villkorat bistånd

2014-12-27

Hur man löser klimatproblemet

Problemet med nuvarande klimatpolitik, vilket visades med önskvärd tydlighet i Lima, är att vi försöker övertyga praktiskt taget alla större länder i världen att handla i rak motsats till sina ekonomiska intressen.
Klimat & miljö, Näringsliv

2014-12-25

Handeln med elfenben är allas ansvar

“Så länge det finns en marknad för prydnadssaker och smycken av elfenben kommer tjuvjakten att fortsätta. Intressant att notera är att elfenben inte används till hälsopreparat utan till saker som vi ställer på hyllan för [...]
Afrika, FN, Handelspolitik, Turism

2014-12-17

Svenska företag måste agera mot tvångsarbete

“Nu har den thailändska organisationen Foundation for Education and Development (FED) gjort en uppföljning som visar att tvångsarbetet kvarstår. Nu sätter vi i Hotell- och restaurangfacket och Unionen, som båda är medlemmar i nätverket ”Schyst resande”, [...]
Burma, Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Thailand, Turism
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.schystresande.se/upl/files/85375.pdf"

2014-11-29

Omoraliskt att satsa på fossilindustrin

Vi uppmuntrar de som fortfarande har investeringar inom fossila bränslen – till exempel Stockholms stad – att gå med i det som ärkebiskop Desmond Tutu kallar “the human rights challenge of our time.”
Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv

2014-11-26

Handelsavtalet en oslagbar chans

Jag hoppas att detta kan bidra till att koncentrera TTIP-debatten kring fakta, och kring hur vi bäst gör detta avtal till en framgång för Europa.
EU, Näringsliv, USA

2014-11-24

“Satsa på kvinnliga gräsrötter”

“Det är dags att ge kvinnors entreprenörskap den betydelse för ekonomisk inkluderande utveckling den utgör.  Ekonomisk utveckling är en förutsättning för att bygga ett uthålligt samhälle med dess nödvändiga institutioner. Detta gäller i fattiga länder [...]
Kvinnor, Näringsliv

2014-11-14

Sverige måste lyfta skatteflyktsfrågan globalt

Svenska och internationella civilsamhällesorganisationer arbetar sedan många år hårt med att skapa uppmärksamhet kring den globala skatteflyktens effekter. Men trots att medvetenheten ökar går utvecklingen åt helt fel håll. Den förra regeringen tog inte de chanser [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Kapitalflykt, Partipolitik

2014-10-13

Sverige ska ligga i framkant

Starka fackföreningar är ett centralt instrument för en rättvis fördelning av resurser och för hållbar utveckling. När människor organiserar sig, kräver sina rättigheter och rimliga arbetsvillkor kan de förändra maktstrukturer och därmed hela samhällen. … Det [...]
Civilsamhället, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sociala skyddsnät
Artikeln är en replik på: "Mänskliga rättigheter i arbetslivet under attack"

2014-10-07

Mänskliga rättigheter i arbetslivet under attack

Detta är oacceptabelt. För att utrota fattigdomen i världen behövs inte bara fler jobb, utan jobb med anständiga villkor och löner det går att leva på. För att en förändring ska ske måste ILO:s agenda [...]
Civilsamhället, FN, Klimat & miljö, Näringsliv, Sociala skyddsnät
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Human Development Report 2014"

2014-09-02

MP hot mot världens fattiga

Med en politik för tillväxt och ekonomiskt ansvarstagande hjälper vi världens fattiga samtidigt som vi själva får det bättre. Inte bara Sveriges arbetare och pensionärer behöver svensk tillväxt, utan också världens fattiga eftersom såväl löner [...]
Biståndsminister Hillevi Engström (M), Näringsliv, Partipolitik

2014-08-29

Då sa Gates till oss

“Bill Gates var särskilt angelägen att framhålla att det aktuella förädlingsarbetet sker genom offentlig forskning och de förbättrade sorter som tas fram ska inte bli föremål för några patent utan vara tillgängliga utan sådana restriktioner. Det [...]
Afrika, Forskning, Jordbruk

2014-08-18

Blott Sverige svensk vapenexport har

“Ändå är Sverige ett av de länder i världen som exporterar mest vapen per capita och frågan borde naturligtvis stå i centrum av svensk debatt, inte minst under en valrörelse.”
Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien, Utrikesdepartementet, Vapenhandel

2014-07-29

”GMO ett hot mot demokrati och rättigheter”

“Att dagens globala matproduktionssystem domineras av några få jordbruksföretag blir ett demokratiproblem, vare sig de ägnar sig åt framtagande av GMO eller superbroccoli. Tillgång till tillräcklig och lämplig mat är en mänsklig rättighet. Därför bör alla [...]
Jordbruk, Paraguay, Sydamerika

2014-07-09

Affärer utan mutor

“Fortfarande ser förutsättningarna långt ifrån okomplicerade ut för att i vardagen leva utan mutor i ett system där korruptionen breder ut sig från toppen. Men det vi ser är en vilja från svenska företag att [...]
Korruption, Näringsliv

2014-06-18

Äntligen överens om GMO-grödor

“I och med miljöministrarnas beslut finns ändå en viss möjlighet för att vissa GMO-produkter ska kunna godkännas på europeisk nivå i framtiden. Men Sverige kommer då att kunna själv säga ja eller nej till att [...]
EU, Jordbruk

2014-06-11

Hungersnöd hotar Centralafrikanska republiken

“Ekonomin i CAR går på knäna och jordbrukssektorn, som är ryggraden i landets ekonomi, är förstörd. Enbart under 2013 minskade livsmedelsproduktionen med mer än en tredjedel, produktion av salugrödor har nästan halverats och boskapsbeståndet är [...]
Centralafrikanska republiken, Hunger, Jordbruk

2014-05-31

Debatt: Oljan är Afrikas framtid

“Sanningen är den att de flesta afrikaner är förbluffande lika oss svenskar. Det folk drömmer om är ett hyggligt jobb. Möjligheten att skicka barnen till en bra skola. Förbättrade kommunikationer, utökad social service.”
Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv

2014-05-28

”Företag måste ta mer samhällsansvar”

“Nu, ett år senare, vet vi att vi genom samverkan, partnerskap och erfarenhetsutbyte kan göra en verklig skillnad. Vår slutsats är att breda samarbeten är nödvändiga för att hitta lösningar på dessa utmaningar. Det finns flera exempel [...]
Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Kambodja, Näringsliv

2014-05-27

Debatt Sverige behöver en ny nationell matstrategi

“Den ökande antibiotikaresistensen är ett hot och klimatfrågan är ännu olöst. För att lyckas med generationsmålet behöver våra politiker se till att hållbar hälsosam mat för alla får genomslag: Det är dags att handla nu.”
Hälsa, Jordbruk, Klimat & miljö

2014-05-25

Business är lika fint som social business

“På min direkta fråga om varför ”business” inte bara kan kallas just det, utan ibland måste tilldelas prefixet social, svarade Yunus att den senare löser problem medan business ofta skapar problem. Hur karismatisk nobelpristagaren än må vara, [...]
Mikrokredit, Millenniemålen, Näringsliv

2014-05-22

En röst i EU-valet kan lyfta människor ur fattigdom

“Forum Syd och många andra organisationer med oss arbetar för att få svenska politiker att agera mot skatteflykt. Tyvärr är den stora majoriteten av vår egen riksdag och regering anmärkningsvärt passiva i frågan. Glädjande är [...]
EU, Kapitalflykt, Näringsliv

2014-05-07

Hög tid att agera mot övergreppen i Vitryssland

“Sponsorerna måste börja leva upp till sina åtaganden enligt FN:s och OECD:s riktlinjer. Tillsammans med Svenska ishockeyförbundet skulle de kunna påverka IIHF att sluta tilldela diktaturer hockey-VM utan vare sig riskanalys eller specifika krav kring [...]
Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Turism, Vitryssland
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Mänskliga rättigheter på hal is"

2014-04-28

Risk för miljömässig och ekonomisk katastrof

Genom Vattenfalls befintliga kolkraftverk i främst Tyskland släpper Sverige i dag ut 88,4 miljoner ton koldioxid i atmosfären per år. Det är nästan dubbelt så mycket som hela Sveriges sammantagna utsläpp under ett år. Genom [...]
Klimat & miljö, Näringsliv

2014-04-28

Gör EU:s jordbruk hållbart

Enligt FN:s livsmedels och jordbruksorganisation är småskaligt, närodlat jordbruk det mest effektiva för att bekämpa fattigdomen och ett led i att stoppa klimatförändringarna i världen. I dag importerar EU jordbruksvaror för över 800 miljarder kronor [...]
CAP, EU, Jordbruk, Klimat & miljö

2014-04-28

För kravlöst och för sent, EU

Efter att ha granskat EU-förslaget måste omdömet bli: Väldigt sent och väldigt svagt! Det innebär en huvudsakligen frivillig rapportering, stämmer inte med den praxis som utvecklats och riskerar rentav att hindra de framsteg som gjorts [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Handelspolitik, Kongo

2014-04-24

Ett annat jordbruk är möjligt

“EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) upptar 40 procent av unionens totala budget. Trots de enorma summorna bidrar CAP inte till ett långsiktigt hållbart jordbruk och överensstämmer inte med andra politiska prioriteringar som miljö- och klimatpolitik och [...]
EU, Jordbruk

2014-04-22

Välviljan som slår mot de fattigaste

“Det kan låta sympatiskt att EU tar sig an problem som är relaterade till multinationella företag, men den goda avsikten kan slå fel. Det kan måhända låta konstigt, men en tvingande CSR-rapportering, reglerad på EU-nivå, [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), EU

2014-04-17

Stort indiskt experiment väcker många frågor

“Är det rätt väg att genom enorma statliga subventioner försöka förse fattiga människor med den mat de behöver eller borde i stället den indiska regeringen vidare- utveckla sitt ekonomiska reformarbete? Det just inledda valet till [...]
Hunger, Indien, Jordbruk

2014-04-10

Volontärer på barnhem gör ett viktigt jobb

“Det vissa kallar ”kramturism” är något helt annat än det vi kallar volontärarbete. Diskussioner kring ”volonturism” har blossat upp på sistone vilket vi tycker är bra, och utifrån vårt sätt att se på saken så [...]
Barn, Turism, Välgörenhet
Artikeln är en replik på: "Kramturismen stjälper snarare än hjälper"

2014-04-10

“Dags att sluta förenkla frågorna”

“Adam Sandberg från tankesmedjan Frivärld påstår i ett debattinlägg på VA.se att EU:s föreslagna CSR-lagar är ett hot mot fattiga i U-länder. Där ger han sken av att förstå både fattigdom och hållbarhetskoncept. Men i själva verket [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Global Compact, Näringsliv
Artikeln är en replik på: "CSR-lagar hot mot fattiga i U-länder"

2014-04-08

CSR-lagar hot mot fattiga i U-länder

“Problemet är bara att CSR, som är ett västerländskt påfund, är framtaget utifrån en världsbild som inte är överensstämmande med verkliga förhållanden. Detta blir tydligt när lagstiftningen analyseras utifrån dess faktiska konsekvenser, snarare än dess [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Näringsliv, Resultat
I artikeln hänvisas till dokumentet: "EU-lagstiftning om Corporate Social Responsibility"

2014-04-04

Kramturismen stjälper snarare än hjälper

“Vi har pengar. Vi har möjlighet att åka i princip vart vi vill utan visum när andan faller på. Vill vi krama afrikanska barn kan vi köpa oss den möjligheten och vi bara antar att [...]
Afrika, Turism, Välgörenhet

2014-04-03

Äntligen sätter de stopp

“Men svenska företag väljer att hyckla. De har tydliga regler som förbjuder mutor, men när det kniper hittar de ofta vägar att gå runt regelverket. … Markeringen i går från Telias storägare är förhoppningsvis ett trendbrott. [...]
Korruption, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen

2014-03-27

Reinfeldt stödjer USA:s utomrättsliga avrättningar

“Det här är en skandal som går ända upp på högsta nivå i regeringen. Det är lika stort som Saudiaffären och borde efter den krisen inte ha kunnat hända – om bara regeringen gjort sitt [...]
Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, USA, Vapenhandel

2014-03-23

Exxon förbereder nästa oljekatastrof i Arktis

“Olyckor kommer att ske, de kan inte städas upp och de orsakar långvariga skador, som är omöjliga att återställa. Vi måste få ett slut på vårt koldioxidbehov och ställa om till ett hållbart samhälle. Låt oss lära [...]
Civilsamhället, Klimat & miljö, Näringsliv

2014-03-19

Debatt: Nu krävs trovärdighet av Stora Ensos ledning

“I TV4:s Kalla Fakta den 9 mars framkom att det globala pappers- förpacknings- och skogsproduktföretaget Stora Enso (delägt av finska staten och med Wallenbergstiftelserna som en stor ägare) redan 2012 kände till att det förekom barnarbete [...]
Barn, Corporate Social Responsibility (CSR), Indien, Näringsliv

2014-03-18

“Demokratibistånd bygger på orealistiska föreställningar”

“Demokrati framhålls som viktigt för tillväxt och välstånd, likaså att korruptionen bekämpas bäst genom demokratin. Synsätten motsägs av både svensk och internationell forskning. Det handlar inte om huruvida vi tycker demokrati är bra eller dåligt, [...]
Demokrati, Jordbruk, Kenya, Korruption
Artikeln är en replik på: "“Vi prioriterar jordbrukssektorn i Kenya”"

2014-03-14

Tillväxt och jobb viktigaste frågor för EU

“EU:s budget behöver omprioriteras. Idag läggs 40 procent av EU:s budget på jordbrukssubventioner främst till rika franska bönder. Samtidigt läggs ynka 1 procent på frågor som rör frihet och säkerhet. Detta medan människohandeln ökar och [...]
Budget, EU, Jordbruk

2014-03-11

“Vi prioriterar jordbrukssektorn i Kenya”

“Det är bra, Anders Östman, att du fortsätter att engagera dig i utvecklingsfrågor, det svenska biståndet och Kenyas utveckling. Det är också bra med en sund och öppen debatt kring dessa viktiga frågor och jag [...]
Demokrati, Jordbruk, Kenya, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sida
Artikeln är en replik på: "“Sverige borde satsa på jordbruk i Kenya”"

2014-03-11

“Sverige borde satsa på jordbruk i Kenya”

“Jordbruk anses föråldrat och efterblivet, stadslivet däremot eftersträvansvärt och glamoröst, trots mycket tuffare levnadsvillkor. Biståndsgivarna hänger på, medan småbönderna som är satta på undantag i Kenya borde utgöra målgruppen för utvecklingspolitiken och biståndsgivarnas stöd.”
Demokrati, Jordbruk, Kenya, Mänskliga rättigheter, Sida

2014-03-07

EU fortsätter sälja vapen till Ryssland

“Det talas om rader med åtgärder och sanktioner mot Ryssland, men vid EU:s krismöte i veckan lyckades man ändå inte enas om ett vapenembargo. Förklaringen är uppenbar: flera EU-länder har viktiga vapenaffärer med Ryssland och säljer [...]
EU, Näringsliv, Ryssland, Ukraina, Vapenhandel

2014-03-04

Dags att sälja av universitetets oljeaktier

“Göteborgs universitet, GU, har i dagsläget pengar placerade i bland annat Exxon Mobile Corporation och Lundin Petroleum, genom innehav i en svensk och global indexfond. Vi finner dessa fondplaceringar problematiska ur flera aspekter, framförallt med [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Klimat & miljö, Utbildning

2014-03-03

Världen upptäcker Burma

Svenska kollektivavtal är givetvis en utopi i Burma. Men det måste vara ett minimikrav att alla företag respekterar FN-organets ILO:s konventioner om barnarbete och mänskliga rättigheter i arbetslivet.
Burma, Corporate Social Responsibility (CSR), Turism

2014-02-26

Export med förnuft

“Bilden av en vapensmedja i norr – största nettoexportören per capita – som beväpnar diktaturer sitter på mångas näthinnor, inte minst efter det olämpliga samarbetet med Saudiarabien, som gick under namnet ”vapenfabriken”. Totalt sett är Sverige [...]
Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel

2014-02-24

Kollaps hotar Karibiens pärla

“Landet är på väg mot kollaps, medborgarna har tröttnat och de vill ha en förändring. Men icke-demokratiska åtgärder främjar ju inte demokratin. Det löser ingenting att använda auktoritära regimtekniker som att fängsla motståndare, tysta ner media [...]
Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Okategoriserade, Venezuela

2014-02-21

”Frihandeln gör oss blinda för värdet av vårt jordbruk”

“Men det svenska jordbruket är viktigt i ett internationellt sammanhang, inte minst i ett längre perspektiv då klimatförändringar försämrar villkoren för matproduktion i många delar av världen samtidigt som jorden ska föda betydligt fler människor. [...]
Hållbar utveckling, Handelspolitik, Jordbruk

2014-01-29

Som man sår får man skörda

“Visst finns det legitim kritik mot de stora transnationella företagen och deras dominans inom utsädesindustrin. Samma sak gäller hur de stora butikskedjorna alltmer får styra matproduktionen på bekostnad av det inflytande bönder och deras organisationer [...]
Jordbruk

2014-01-18

”Företagen vill ha hållbarhet – politikerna levererar inte”

“I avsaknaden av politiskt ledarskap har en växande del av näringslivet tagit på sig ledartröjan för att minimera växande miljörisker och ta vara på möjligheterna i en global omställning till en hållbar välfärd på en [...]
FN, Hållbar utveckling, Näringsliv, Partipolitik, Post-15

2014-01-17

Vad är det som händer i Afrika?

Afrika, Jordbruk

2013-12-09

EU bör säga nej till nytt fiskeavtal

“Marockos ockupation av Västsahara, Afrikas sista koloni, är en av de längsta ockupationerna i modern tid och övergreppen mot mänskliga rättigheter är omfattande. I en ny rapport av Western Sahara Resource Watch, ”Totally Wrong”, avslöjas hur [...]
EU, Fiske, FN, Frankrike, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
I artikeln hänvisas till dokumentet: "TOTALLY WRONG"

2013-12-02

Från biståndsland till Ikea-marknad

“Biståndsprojekt kan, om de är rätt utformade, göra stor nytta. Men besluten om att bygga ett bättre fungerande samhälle måste fattas av indierna själva. Problemet är inte att landet saknar förutsättningar, utan att många av [...]
Indien, Näringsliv

2013-12-01

Deniz Kellecioglu: Egenintressen förstör biståndet

“Det övergripande målet med Sveriges internationella bistånd är att “bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”. Till detta har Sverige ett kvantitativt mål om att spendera en procent av bruttonationalinkomsten på [...]
Avräkningar, Demokrati, Målsättning, Näringsliv, Utrikesdepartementet
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Lägesrapport från arbetet med att utveckla de interna arbetsformerna inom UD:s biståndspolitiska verksamhet"

2013-12-01

Globalisering som inkluderar

“I runda slängar tusen miljarder dollar i global ekonomisk tillväxt och 21 miljoner nya jobb, varav 18 miljoner i de fattigaste länderna. Det låter som ett erbjudande man inte tackar nej till, särskilt inte i [...]
Handelspolitik, Näringsliv, WTO

2013-11-27

Klimatet: Se riskerna med stora utsläppsminskningar

“Detta kan naturligtvis framstå som kontroversiellt att acceptera ökade utsläpp. Men alternativet, nämligen att säga till länder där en stor del av befolkningen fortfarande inte har tillgång till elektricitet eller rinnande rent vatten inte ska [...]
Hälsa, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Näringsliv

2013-11-14

Statligt stöd till export bör villkoras

“I två tidigare rapporter har Amnesty och Diakonia granskat och följt upp i vilken utsträckning som EKN och SEK tar hänsyn till mänskliga rättigheter i sina kreditbedömningar. Idag släpper vi vår tredje granskning i serien [...]
Mänskliga rättigheter, Näringsliv, OECD
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Export till priset av mänskliga rättigheter?"

2013-11-12

Analysera ekonomin i politiska konflikter

“Det finns en bred konsensus inom ämnet internationell ekonomi om att ett lands styre bäst kan förstås genom dubbla incitament: politiska och ekonomiska. Även sociala och kulturella incitament är viktiga, men de ekonomiska drivkrafterna har [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Diktaturer, Näringsliv, Zimbabwe

2013-11-10

EU-program leder till att bönder fördrivs

“EU måste ta sitt ansvar. Vi uppmanar därför handelsminister Ewa Björling att agera för att EU genomför en utredning av övergreppen mot mänskliga rättigheter i samband med sockerimporten från Kambodja. Handelsförmånerna för socker bör avbrytas [...]
EU, Handelspolitik, Jordbruk, Kambodja, Mänskliga rättigheter

2013-11-07

Johan Norberg svarar Greenpeace om GMO

“Det är bra att MASIPAG:s extremism nu får Greenpeace Sverige att ta avstånd från dem, men då har de ett rejält renhållningsarbete att ta itu med i de egna leden. Även efter attacken har Greenpeace [...]
Civilsamhället, Forskning, Jordbruk, Sida, WHO
Artikeln är en replik på: "Svar till Johan Norberg om GMO-grödor"

2013-11-06

Svar till Johan Norberg om GMO-grödor

“Att framhäva en gröda som en enskild lösning på ett så mångfasetterat problem som världssvälten är både ensidigt och vilseledande, samt förminskar både orsaker och lösningar till detta oerhört allvarliga problem. Världshälsoorganisationen WHO nämner inte [...]
Civilsamhället, Forskning, Hunger, Jordbruk, Sida, WTO
Artikeln är en replik på: "http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/saboterar-odlingar-med-gmo-grodor_8686736.svd"

2013-11-04

Miljöaktivister missar mänsklighetens chans

“Sida-stödda MASIPAG, som stödjer vandaliseringen och utreds i samband med den, vill liksom Greenpeace stoppa riset för att det är genetiskt modifierat, vilket de hävdar är hälsofarligt. På tisdag lär folket i den amerikanska delstaten Washington [...]
Civilsamhället, Forskning, Jordbruk, Sida

2013-10-30

Debatt: “Handelsministern urholkar hållbarhetsarbetet”

“Handelsministerns inställning är världsfrånvänd då de senaste undersökningarna gjorda av Global Compact och Accenture visar att över 80 procent av företagsledare från hela världen vill ha lagstiftning på området för att anses trovärdiga i sitt arbete. [...]
Burma, Global Compact, Handelspolitik, Kina, Okategoriserade, Saudiarabien

2013-10-30

Svenska företag grisar vidare

“Volvo och Scania använder platina i sina katalysatorer, Atlas Copco och Sandvik har länge sålt maskiner till de sydafrikanska platinagruvorna. Men inget av bolagen vill visa upp hur de faktiskt arbetar för gruvarbetarnas rättigheter eller [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, OECD, Sydafrika
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Platinautvinning med risker"

2013-10-29

Företag måste ta ett större socialt ansvar

“Biståndet utgör idag bara en liten del av de finansiella flödena i utvecklingsländer. Genom att samarbeta med företag kan insatser för att driva utveckling bli både större och mer långsiktiga. Vi är inte naiva, alla [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Sydafrika
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Platinautvinning med risker"

2013-10-27

”Korruptionen finns inte där ni letar efter den”

“De svenska företagen bedriver sin verksamhet på dessa marknader i ostörd ro. Svenska myndigheter tittar åt annat håll och har därför rönt upprepad kritik för sin bristande efterlevnad av OECD-konventionen mot mutor i utlandsaffärer. Transparency International [...]
Korruption, Näringsliv, OECD

2013-10-26

Kolonialt tänk kring ändliga resurser

“Vi kan gemensamt och hantera våra resurser på ett hållbart och etiskt vis och även agera för detta på internationella arenor. Genom att: Verka för ett globalt informationsutbytesavtal med skatteparadisen, som skulle hämma skatteflykt. Verka för investeringsregler [...]
Afrika, Mänskliga rättigheter, Näringsliv

2013-10-24

Ledare: Hellre handel än bistånd

“Rimligen bör en större del av biståndet inriktas på att bekämpa den mest extrema fattigdomen i världen. För en person som måste gå i timmar varje dag för att få vatten är de flesta andra frågor [...]
Demokrati, Handelspolitik, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Näringsliv

2013-10-23

Ska Sida sabotera matforskning?

“Svenska statliga biståndsmedel går alltså dels till organisationer som genom forskning och utveckling söker trygga en säker livsmedelsförsörjning, dels till organisationer som genom att stödja kriminella handlingar söker motverka en sådan utveckling. Vi tar för [...]
Filippinerna, Forskning, Jordbruk, Projektstöd, Sida

2013-10-22

Svenska företag kan stötta textilarbetarna

“Svenska företag bör dra nytta av det internationella tryck som skapats och framföra till Bangladeshs regering att de stödjer arbetarnas lönekrav, att de vill se årliga lönerevisioner och att de ämnar dela de ökade kostnaderna [...]
Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv

2013-10-12

Afrikas befolkning betalar ett högt pris

“Investerarna är främst intresserade av den bördigaste jorden. Istället för att producera mat används därför delar av Afrikas bästa jordbruksmark till att odla grödor som kan omvandlas till energi för den rika världens transporter och [...]
Afrika, Biobränslen, Klimat & miljö, Landgrabbing, Näringsliv

2013-10-10

T-shirt frigör Dhakas kvinnor

“Vad kan modeindustrin lära av Bangladeshs snabba industrialisering? I Bangladesh har textilindustrin varit avgörande för de framsteg som gjorts sedan självständigheten 1971. Det land som omvärlden då trodde skulle vara för evigt dömt till biståndsberoende, [...]
Afrika, Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Made in Bangladesh"

2013-10-09

Vi uppmanar fler att följa H&M:s exempel

“Det är glädjande att läsa att Handels och IF Metall inser ­vikten av det påverkansarbete som europeiska företag bedriver i länder som Bangladesh. ­Näringslivet är, precis som ­Anders Ferbe och Lars-Anders Häggström konstaterar i sin ­debattartikel, en stark [...]
Bangladesh, Näringsliv
Artikeln är en replik på: "Vi uppmanar fler att följa H&M:s exempel"

2013-10-04

Vi uppmanar fler att följa H&M:s exempel

“Efter katastrofen har runt 90 internationella klädföretag undertecknat ett avtal med de globala fackliga organisationerna Industri All Global och UNI om samarbete för att förbättra brand- och byggnadssäkerheten i Bangladesh. Det är dessutom en styrka [...]
Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Global Compact, Näringsliv

2013-09-24

Terror i Nairobi – ett svenskt ansvar?

“Genom ett terrordåd mot ett köpcenter sprider man oro, vilket påverkar allmänhetens stöd för truppnärvaron i Somalia, samtidigt som man drabbar Kenya ekonomiskt, inte minst handeln och turistindustrin. … Men den svenska öppenheten kan bara värnas [...]
Kenya, Migration, Näringsliv, Turism

2013-09-23

Svenska pensionspengar kränker mänskliga rättigheter

“Kimsakocha är bara ett av flera exempel där statliga svenska pensionsfonder investerar i verksamhet som bidrar eller hotar att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter. Genom undertecknande av internationella överenskommelser är Sverige skyldig att skapa ett [...]
Ecuador, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik

2013-09-23

Hur påverkar skatteflykten världen fattiga länder?

“I detta spel är skiljelinjen mellan laglig skatteplanering och olaglig skatteflykt långt ifrån självklar. Klart är däremot att företagens ovilja att betala skatt slår hårdast mot de fattiga länder som behöver skatteintäkterna allra mest. I Swedwatch rapport [...]
Kapitalflykt, Näringsliv
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Tax Transparency"

2013-09-11

Egypten: Mat kommer före kalifat

“Sverige ger inget bilateralt stöd till regimen i Kairo. Vad vi kan medverka till är demokratibistånd för mänskliga rättigheter – fortfarande skamligt åsido­satta – och arbete inom EU för att få i gång den egyptiska [...]
Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Näringsliv

2013-09-10

“Sida bör stärka lantbruksutbildningar i Afrika”

“Utrikesdepartementet konstaterade för två år sedan i sin utredning Högre utbildning i utvecklingssamarbetet (Ds 2011:3) att de svenska lärosätena har i stor utsträckning outnyttjade förutsättningar att samarbeta kring högre utbildning med låginkomstländer inom ramen för [...]
Afrika, Handelspolitik, Jordbruk, Sida, Utbildning, Utrikesdepartementet, Världsbanken
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Growing Africa"I artikeln hänvisas till "En analys av högre utbildning inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och politiken för global utveckling (2013)"

2013-09-04

Ekonomin nyckel till Egyptens problem

“Och vilken läxa kan man dra av detta? Möjligen att det fortfarande finns en chans att rädda den bräckliga demokratin i Tunisien, den arabiska vårens kvarvarande framgångshistoria – och att verktygen heter konkret bistånd och [...]
Demokrati, Egypten, Näringsliv, Tunisien

2013-08-25

Bo Göransson: Sydafrikas utmaningar växer

“Det som särskiljer Sydafrika på kontinenten är vad människor ägnar sig åt. Jordbruket står för 3-4 procent av BNP och andelen sjunker för varje år. Industrins andel sjunker snabbt och ligger nu kring 30 procent. Olika [...]
Demografi, HIV/AIDS, Jordbruk, Kenya, Näringsliv, Sydafrika, Zimbabwe

2013-08-20

Stulna sardiner

“Enligt internationell rätt ska naturresurserna i ett ockuperat område utnyttjas på ett för det ockuperade folket förmånligt sätt, det får inte ske mot folkets vilja och intresse. Men Marocko säljer gladeligen västsahariska fiskekvoter till andra [...]
EU, Fiske, Marocko, Västsahara

2013-08-10

Med rätt politik kan Indien gå om Kina

“Indien jämförs ofta med Kina, där avsaknaden av politisk frihet gör det lättare att driva igenom beslut. Länderna är nästan lika stora, men Indien är en demokrati. Fördelarna med detta är uppenbara. I Kina tystas [...]
Demografi, Demokrati, Indien, Kina, Korruption, Näringsliv

2013-07-31

Hälften av biståndet bör gå till kvinnor

“Trots att de flesta av världens fattiga är kvinnor vet ingen om vårt svenska bistånd når dem. Tre fjärdedelar av alla döda i krig är kvinnor och barn, och The centre for reproductive rights har [...]
Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor, OECD

2013-07-28

Svenska pensionspengar hotar småbönder i Afrika

“Finansminister Anders Borg pekade nyligen på att fonderna skulle kunna få tre gånger så hög avkastning genom att gå in mer aktivt i Afrika. Samtidigt har AP-fonderna investerat i företag verksamma i Afrika, som bryter [...]
Afrika, Jordbruk, Klimat & miljö, Liberia, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Uganda

2013-07-27

Nu är det väl ändå dags för Afrika

“I Sydafrika, Moçambique, Tanzania, Uganda, Kenya och Etiopien väntas tillväxten skjuta ännu mer fart i takt med att världens textil- och skoindustri hittar fördelar i Afrika…På UD:s Afrikaenhet talas det om ”en fantastisk tillväxtmöjlighet” om [...]
Afrika, Näringsliv, Utrikesdepartementet

2013-07-21

Investera i Afrika – och få affärerna att blomstra

“Gamla institutioner som Business Sweden, Sida och Swedfund är barn av sin tid. Nu behövs en fullständig omgörning för att få affärerna att blomstra i Afrika och andra tillväxtländer. Lyft fram det bästa nya vi har: [...]
Afrika, Näringsliv, Swedfund

2013-07-21

Dags att omfamna Afrika

“Men den pågående uppgången i Afrika innefattar inte hela befolkningen. Fattigdomen minskar i rask takt, men den är fortfarande omfattande. Bistånd kommer att behövas länge än, men måste i allt högre grad kombineras med åtgärder [...]
Afrika, Näringsliv, Utbildning

2013-07-07

Företag goda för samhället även utan CSR

“I den handelspolitiska deklarationen från 2010 skriver handelsminister Ewa Björling visserligen att engagemanget för CSR-frågor ”är och ska vara företagsägt och företagsdrivet.” Men att ”regeringen uppmuntrar näringslivet att tillämpa OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Global Compact, Handelspolitik, Näringsliv
I artikeln hänvisas till "Regeringens handelspolitiska deklaration - Presenterad i Riksdagen, onsdagen den 14 april 2010"

2013-06-30

Sverige bör bekämpa skatteflykt från u-länder

“De företag som väljer att inte skatteplanera aggressivt kan göra betydande skillnad för utvecklingsländers förmåga att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Våra undersökningar visar att även företagen själva har mycket att vinna. De slipper bland annat [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Kapitalflykt, Näringsliv

2013-06-26

Sverige har körts över av jordbrukslobbyn

“Sverige måste gå i bräschen för en jordbrukspolitik som underlättar för lantbrukarna att sköta sin huvuduppgift; att producera bra livsmedel på ett miljövänligt sätt. Sverige måste också ta strid för utvecklingsländernas rätt att själva kunna [...]
CAP, EU, Jordbruk, Klimat & miljö, Målsättning, Partipolitik

2013-06-24

Afrikaoptimismen en falsk bild

“Forskning och historisk erfarenhet visar att en sådan inkluderande tillväxt skulle kräva en satsning på småbondejordbruket som ett huvudspår. Den kortsiktiga resursexploateringen och det storskaliga jordbruket, som varken är socialt eller miljömässigt hållbara, kan ge [...]
Afrika, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv

2013-06-10

Traditionellt bistånd räcker inte för Afrika

“Mycket tyder på att det traditionella biståndssamarbetet stat till stat inte kommer att spela samma roll som tidigare. Däremot kommer ett samarbetsverktyg att öka i betydelse, givet den utveckling vi nu ser i många afrikanska [...]
Afrika, Civilsamhället, Näringsliv

2013-06-06

M:s reform har förslavat migrantarbetarna

“Ändringarna av lagen om arbetskraftsinvandring kallar Moderaterna för ”en frihetsreform”. Men att bli hitlurad från andra sidan jorden och få jobba för en svältlön – det är inte frihet. När de anställningserbjudanden som de migrerade [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Migration, Partipolitik, Sociala skyddsnät, Trafficking

2013-06-04

Kassava kan stärka kvinnornas roll i Afrika söder om Sahara

“Kvinnor måste få stöd och en mer framträdande roll i utvecklingsländernas jordbruk. Sedan klimatförhandlingarna i Doha åter misslyckats, är det viktigt att identifiera och stödja konkreta insatser som går att genomföra. En sådan handlar om [...]
Afrika, FN, Jordbruk, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Kvinnor

2013-05-27

Stöd afrikanska lantbrukslärosäten

“Afrikas lantbruksproduktion har stagnerat på en låg avkastningsnivå som inte kommer att kunna föda den egna befolkningen. … När de afrikanska länderna började bli självständiga på sextiotalet fanns ett tjugotal statliga universitet i de tidigare kolonierna. [...]
Afrika, Forskning, Jordbruk, Utbildning
Artikeln är en replik på: "Sverige behöver Afrika"

2013-05-14

Det luktar rutten fisk

“Enligt en forskningsstudie som presenterades i höstas tar europeiska fiskeflottor i genomsnitt upp 3,5 gånger mer än EU-reglerna tillåter av den särskilt känsliga djuphavsfisken. (…) Mycket behöver ändras och siktet är nu ställt på en [...]
Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Fiske, Handelspolitik

2013-05-13

”Afrikas nya välstånd når långtifrån alla”

“Idag flödar tio gånger mer kapital ut ur Afrika än vad som strömmar in genom bistånd. Bara fem procent av detta väldiga kapitalutflöde beräknas bero på korruption. Huvudorsaken är istället multinationella företags skatteplanering, möjliggjord genom [...]
Afrika, Jordbruk, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Korruption, Landgrabbing, Näringsliv, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige"

2013-05-11

Sverige behöver Afrika

“Frågan är snarare varför det tagit så lång tid för västländerna att reagera, då till exempel Kina ständigt flyttat fram sina positioner i Afrika. Upptagenhet med finanskrisen är en förklaring, den koloniala historien med alla påföljande [...]
Afrika, Demokrati, Finanskrisen, Handelspolitik, Kina, Näringsliv, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Slakta den heliga FN-kon"

2013-05-10

Nytt Afrika

“Tänk på barnen i Afrika. Mantrat har präntats in i generationer av svenska barn som rynkat på näsan åt skolmaten. Bilden etsade sig fast så starkt att vi i dag har svårt att tänka oss att [...]
Afrika, Barn, Handelspolitik, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik

2013-05-06

Debatt: Gör affärer med Afrika nu

“Visst stämmer det att Afrika fortfarande har problem med hiv, underskott på demokrati, hunger och politisk oro i vissa områden. Att antalet konflikter har minskat kraftigt, att utveckling, utbildning och infrastruktur utvecklas snabbt, och att miljontals [...]
Afrika, Handelspolitik, Näringsliv

2013-05-05

Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige

“För oss är det självklart att Sverige och EU ska ligga i framkant i denna utveckling både vad gäller handel och bistånd. Ett demokratiskt och ekonomiskt starkare Afrika är bra för Sverige. Förutsättningarna är goda [...]
Bilateralt samarbete, EU, FN, Handelspolitik, Internationella valutafonden (IMF), Kina, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Skuldavskrivning, Sydafrika

2013-04-29

Carl Bildt på fel sida i slaget om den arktiska oljan

“Ingen annanstans syns klimatförändringarna så väl som i Arktis. 80 procent av havsisens volym har försvunnit på 30 år och tidigare orörda områden har öppnats upp. …   I två år har Sverige och utrikesminister Carl [...]
Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik

2013-04-26

För högt pris för billiga kläder

“Katastrofen utanför Dhaka är inte resultatet av det vi brukar kalla terrorism. Den är inte effekten av politisk extremism eller religiös fanatism, och den har inte skapat terrordådens stora rubriker. När Rana Plaza störtade samman [...]
Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Korruption, Mänskliga rättigheter

2013-04-25

Sluta gulla med regimen i Burma

“Burma har på senare tid beskrivits som en framgångssaga. Det brutala militärstyret har tranformerats till något som liknar en civil regering och fredspristagaren Aung San Suu Kyi har släppts ur husarresten och sitter numera i [...]
"Bad governance", Burma, EU, FN, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Religion

2013-04-23

Globaliseringen och du själv

“För det måste vara vårt svar på globaliseringen: internationell, facklig och politisk organisering. Med syfte att stå upp för demokratin och alla människors lika värde och rätt – överallt. Och se till så att världens [...]
Civilsamhället, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Näringsliv

2013-04-22

Biobränslen är Afrikas chans

“Det finns en tråkig, nattsvart bild av markinvesteringar i Afrika i den svenska debatten, ofta kallat för ”land grabbing” även när de välkomnas av såväl lokalbefolkning som landets regering. Med ett sådant angreppssätt blir det meningslöst [...]
Afrika, Biobränslen, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Landgrabbing, Liberia, Näringsliv, USA

2013-04-18

Sidas matematik verkar inte klok

“Revisorerna har gjort en djup­dykning i Sidas verksamhet och bland annat funnit följande absurditet. Sida ger bistånd till företag genom så kallade ”challenge funds”. Före­tagen konkurrerar helt enkelt om pengar som finns avsatta i fonder. I rapporten [...]
Näringsliv, Sida, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/R/2013/Intern-styrning-och-kontroll-samt-Sidas-arsredovisning-2012/"

2013-04-18

Handel driver på utvecklingen

“Den huvudsakliga anledningen till att EPA kommit till är att det gamla handelssystemet med preferenser till AVS-länderna stred mot internationella handelsreglerna genom att de diskriminerade andra utvecklingsländer. Det samma gäller för handelsstörande instrument som exportrestriktioner. [...]
Afrika, EU, Handelspolitik, Jordbruk
Artikeln är en replik på: "Handelsavtal sänker de fattigaste länderna"

2013-04-17

AP-fonderna måste visa att pengar används etiskt

“Den statliga Andra AP-fonden bildade 2011 ett bolag tillsammans med en amerikansk pensionsfond för att köpa jordbruksmark i bland annat Brasilien. … AP-fonderna måste kunna garantera att svenska pensionsinvesteringar inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring [...]
Brasilien, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/investering-utan-insyn"

2013-04-13

Handelsavtal sänker de fattigaste länderna

“Det stora problemet med avtalens nuvarande utformning är just detta, att lokal produktion riskerar att slås ut och att länderna blir fastlåsta i råvaruexport. Detta försvårar regional handel, något som är viktigt för utveckling. Utvecklingen i [...]
EU, Handelspolitik, Jordbruk, Moçambique

2013-04-03

Vi kräver schyssta villkor – även för migrantarbetarna

“Sverige ska ha en stor öppenhet för människor som kommer hit för att arbeta. Men det får aldrig innebära att människor i en utsatt position utnyttjas brutalt. Dagens regelverk har inte bara misslyckats med att [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Mediabevakning, Migration, Migrationsverket, Trafficking, Utvärdering

2013-04-02

Öppna gränser skulle stoppa människohandeln

“Det är viktigt att förstå att det som driver ”branschen” framförallt är fattiga människors drömmar om ett bättre liv på en annan plats. Om fler människor hade möjligheten att leva i ett större välstånd och [...]
Handelspolitik, Migration, Partipolitik, Trafficking, Turism

2013-03-31

Ge hälften av biståndet till kvinnor

“Världsbanken bekräftar att jämställdhet är ett måste för minskad fattigdom och tillväxt…Med andra ord: för att biståndet, som kommer från våra skattepengar, ska bekämpa fattigdom på bästa sätt måste det nå kvinnor.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Jämställdhet, Jordbruk, Partipolitik, Tanzania, Världsbanken

2013-03-31

Ge Sydsudan mer svenskt bistånd

“Det är förståeligt att rika länder är på sin vakt mot riskerna med att stödja Sydsudans unga och ofta svaga institutioner, men jag är övertygad om att utvecklingsbistånd, levererat på rätt sätt, ger resultat. Självständigheten [...]
Civilsamhället, FN, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Målsättning, Näringslivsbistånd, Projektstöd, Sydsudan, Utbildning

2013-03-28

Svenskt bistånd kan inte göra allt överallt

“Oron för att jag skulle vilja låsa in mig i slutna rum och ha en förkärlek för gamla biståndsmetoder är obefogad…Vi måste bli bättre på att fråga både oss själva och människor som lever i [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Målsättning, OECD, Partipolitik, Sida, Swedfund, Utrikesdepartementet
Artikeln är en replik på: "Regeringen förändrar biståndet utan insyn"

2013-03-23

”Granska svenska företags affärer i korrupta länder”

“Storföretagen har över lag etiska riktlinjer av god kvalitet. Men riktlinjer är en sak, genom­förandet en annan. Det visar TeliaSonera, om inte annat, som har nära nog oantastliga riktlinjer. Men saknas en intern kontroll av [...]
Handelspolitik, Indonesien, Irak, Iran, Korruption, Näringsliv, Ryssland, Sydafrika, Uzbekistan, Vietnam

2013-03-21

Resorna måste bli schystare

“Den kraftigt ökande turismen och affärsresandet kan innebära en stark kraft för tillväxt och utveckling i fattigare länder. Samtidigt är det viktigt att resandet sker på ett för både lokalbefolkningen och miljön långsiktigt hållbart sätt. [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Turism

2013-03-19

“Barnevik vill inte veta”

“Den 11 mars hade Percy Barnevik en stort upplagd artikel i DN. Det sades en del klokt, även om artikeln i mycket var en plädering för nyttan av hans biståndsprojekt. Men hans insikter skuggas av hans [...]
Näringsliv, Sida
Artikeln är en replik på: "”Jobbskapande bästa sättet att hjälpa världens fattiga”"

2013-03-12

Bistående bistånd

“Ett av de huvudsakliga problemen med omvärldens givande är att det bygger på beroende. Varje bistånd som inte syftar till arbetsskapande gör utvecklingsländer beroende av den rika världens välvilja. Beroendet leder till att man inte [...]
Målsättning, Näringsliv

2013-03-11

”Jobbskapande bästa sättet att hjälpa världens fattiga”

“För att lyfta den fattigaste miljarden krävs ungefär 200 miljoner jobb som de kan leva anständigt på. En mycket försiktig beräkning av den genomsnittliga globala kostnaden för ett jobb är 150 dollar. Kostnaden för att [...]
Hunger, Mikrokredit, Näringsliv

2013-03-08

De sitter på lösningen

“Kort sagt, kvinnor arbetar mest, äger minst, har ingen makt och är starkt underordnade i ett globalt perspektiv. Detta är mycket illa för mänskligheten. Men ändå hoppfullt. För oj, vilken förändringspotential som bor i dessa dystra [...]
FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor

2013-03-03

Ja till goda affärer

“Bistånd plus näringsliv är lika med världsförbättring.’Är man med och investerar och medverkar till att människor tar sig ur fattigdom gynnar det långsiktigt den egna affären’, förklarar Gornitzka (…) Inom biståndet måste pragmatismen vara avgörande: [...]
Näringsliv, Sida

2013-02-02

Kooperation Utan Gränser: Stärk kvinnors ställning – gör biståndet jämställt

“I de flesta av världens länder diskrimineras flickor och kvinnor. Den svenska studien Cause of Death: Woman, som Karin arbetat med i 1,5 år, visade att en av tre kvinnor världen över utsätts för fysiskt, [...]
Indien, Jämställdhet, Jordbruk, Kongo, Kvinnor, Nicaragua
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.causeofdeathwoman.com/sv"

2013-01-27

Arbetskraftsinvandringen missbrukas

“Regeringens politik leder till att löntagare från olika länder ställs emot varandra. Risken är stor att skulden för arbetslöshet och dåliga villkor läggs på bulgariska chaufförer och restaurangbiträden från Pakistan när den borde läggas på [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Mediabevakning, Migration, Migrationsverket, Partipolitik, Sociala skyddsnät

2013-01-26

Byråkratiska pekpinnar hjälper inte klimatet

”Vi vet att världen kommer behöva mer mat för att mätta en växande befolkning och det är orimligt att dessa behov tillfredsställs genom att vi tömmer ut resurserna på några få ställen och sedan skickar [...]
Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Myndigheter

2013-01-24

Politiker måste lyfta klimatfrågan

“Vi, det vill säga världen, behöver en ny ekonomi anpassad för vårt århundrade, samstämd med jorden och ekosystemen, inte en som förstör dem. Vårt nuvarande ekonomiska tänkande har sina rötter i 1800- och 1900-talets samhälle [...]
Klimat & miljö, Näringsliv

2013-01-17

Modernt bistånd ska vara smart och katalytiskt

“Nytänkande är definitivt på sin plats. Jag har sagt det förut, men det tål att upprepas, biståndet ensamt få inte ses som svaret på fattigdomsproblemen. Biståndet är en del av lösningen tillsammans med förnuftig politik, [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Millenniemålen, Näringslivsbistånd, Sida

2013-01-16

Aid for Trade

“Vikten av handel och investeringar för utveckling kan inte nog understrykas. Fortsatta biståndsinsatser för att göra det lättare för utvecklingsländer att ta del av världshandelns fördelar är nödvändiga. Det var huvudbudskapet från första dagens policydialog om [...]
Näringslivsbistånd, OECD, Rättvis handel, WTO

2013-01-11

Mot nya djärva millenniemål

“Stora framsteg har gjorts. Världsfattigdomen har mer än halverats. Enligt WHO smittas färre av hiv/aids för varje år som går. Samtidigt beskriver en artikel i Läkartidningen av bland andra Tobias Alfvén, rådgivare vid Unaids, hur [...]
EU, Handelspolitik, Jordbruk, Millenniemålen, Resultat
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.rb.se/SiteCollectionDocuments/Rapporter/Engelska%20rapporter/Ending_Poverty_in_Our_Generation.pdf"

2013-01-06

Genteknik avgörande för att slippa svält

“Kritiker av den gröna revolutionen har framfört att den gröna revolutionen medförde att befolkningen kunde fortsätta sin snabba ökning och därmed ytterligare fresta på jordens begränsade resurser (se till exempel Inger Ingmansons understreckare i SvD, 13 december [...]
EU, Hunger, Jordbruk, Partipolitik

2012-12-21

SSU: Inför demokratikriterium för svensk vapenexport

“Sverige är världens största exportör av vapen per invånare. Detta trots att riksdagen för nästan två år sedan gav regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning för att skärpa reglerna. I dag går mer än hälften [...]
Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel

2012-12-21

Världens fattiga får betala högsta priset för maten

“I två omgångar har världsmarknadspriserna på spannmål och majs stigit snabbt och kraftigt under de senaste fem åren. 2008 orsakade omfattande torka på flera kontinenter att efterfrågan sköt i höjden, vilket medförde att priset följde [...]
Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2012-12-15

Lägg korten på bordet

“Det är dags att lägga alla korten på borden och svara även på de besvärliga frågorna. Finansmarknadsminister Peter Norman (M) bör samtidigt sluta upp med att spela förvånad och chockad över avslöjandena. Svenska staten äger [...]
Diktaturer, Korruption, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen, Uzbekistan

2012-12-13

Tack för det, Telia Sonera

“Det är svårt att förbli trovärdig om man i Sverige betonar vikten av mänskliga rättigheter och hög affärsmoral, men byter etisk kompass så snart man har passerat gränsen. Det företag som vill syssla med affärer i politiskt känsliga [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Diktaturer, Korruption, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen, Uzbekistan

2012-12-12

Personliga kontakter krävs alltid i diktaturer

“Att marknaderna är förvridna av korruption måste svenska företag i Ryssland och Centralasien förhålla sig till. Det har tyvärr visat sig att företag som hårdnackat vägrar nätverka och betala mutor misslyckas kapitalt. Assidomäns äventyr med [...]
Diktaturer, Korruption, Näringsliv, Ryssland, Telia Sonera-skandalen, Uzbekistan

2012-12-11

Debatt: Så ska fattigdomen utrotas

“Vår optimism grundas på att bland de tjugo snabbast växande länderna under de tre senaste åren ligger åtta i Afrika söder om Sahara. En av de främsta orsakerna till den starka ekonomiska tillväxten i flera [...]
Afrika, Hälsa, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Utbildning, Världsbanken

2012-12-10

Lena Ek prioriterar sitt eget eftermäle före framtidens klimat

“Under klimattoppmötet i Doha förra veckan presenterade miljöminister Lena Ek planerna på att finansiera ”Eken-rapporten”, en vetenskaplig-ekonomisk rapport med argument för hur länder och företag kan tjäna pengar på att stoppa klimatförändringarna. Vad som låter bra [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Forskning, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Näringsliv, Partipolitik

2012-12-10

Sju fackordföranden: Gör tillgång till rent vatten till en mänsklig rättighet

“Samtidigt har vatten blivit en kommersiell handelsvara i flera. Den utvecklingen riskerar att ställa ännu fler utan rätt till rent vatten. Blickar vi bortom saknar var sjätte människa i världen – 1 miljard – tillgång till [...]
Barn, EU, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Vatten

2012-11-29

Sverige kan gå före i klimatarbetet

“Klimatförändringarna orsakar redan 400 000 dödsfall årligen, enligt en studie från Dara och Climate Vulnerable Forum. U-länderna drabbas hårdast, där dödsfall pga svält, sjukdomar och fattigdom kan kopplas till skador på jordbruket efter extremväder. Kostnaden [...]
Hälsa, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18)
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Climate Crisis Already Causing Unprecedented Damage to World Economy"

2012-11-27

Enorma resurser stjäls från dem med de allra största behoven

“Biståndsorganisationen Christian Aid har beräknat att företagens skatteflykt innebär att utvecklingsländerna går miste om cirka 160 miljarder dollar i skatteintäkter per år. Det är minst tre gånger så mycket resurser som enligt Världsbanken behövs för [...]
Barn, HIV/AIDS, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik, Utbildning, Volym
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling"

2012-11-22

”Fattiga länder ska inte lockas att sälja ut sina fiskevatten”

“FN:s särskilde rapportör för livsmedelssäkerhet och rätten till mat, Olivier De Schutter, varnade häromveckan för att de rika ländernas långdistansflottor och ständigt ökande efterfrågan på fisk utgör ett allvarligt hot mot livsmedelssäkerheten i fattiga länder. [...]
EU, Fiske, FN, Handelspolitik, Landgrabbing, Partipolitik
I artikeln hänvisas till dokumentet: "The Right to Food"

2012-11-22

Export i strid med självbilden

“Den svenska vapenindustrin är, som den svenska industrin över huvud taget, exportberoende och på lukrativa marknader som den saudiarabiska får man anpassa sig till vad köparna är intresserade av. … Men samtidigt är vapenexporten ett av [...]
Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel

2012-11-16

Reinfeldt och demokratin i Burma

“Demokratirörelsen i Burma efterfrågar omvärldens stöd för att trycka på regimen för fortsatta reformer. Men Reinfeldt var inte i landet för demokratins skull utan för att öppna upp för svenska företag. Han och Moderaterna har [...]
Burma, Demokrati, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Nu ökar vi stödet till Burma"

2012-11-15

Sälja vapen till Indonesien strider mot riktlinjerna

“I debattartikeln nämns inte att även representanter för Saab, Sveriges största vapenföretag, också fanns med i näringslivsdelegationen. Saab har siktet inställt på försäljning av Jas Gripen till den indonesiska marknaden. En sådan affär skulle strida [...]
Burma, Demokrati, Indonesien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: "Nu ökar vi stödet till Burma"

2012-11-14

Risk för etnisk rensning i Burma

“Under Burmas militärdiktatur förtrycktes rohingya hårt. Nu, när Burma börjat genomföra demokratiska reformer tycks hatet och förföljelserna eskalera. … Många svenska företag väntar på att kunna göra investeringar i Burma nu när landet öppnar upp sig [...]
Burma, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik

2012-11-13

Hemligstämplande utan proportioner

“Via Exportkreditnämnden, EKN,garanterade skatte­betalarna förra året svenska exportföretags affärer för avsevärda 60 miljarder kronor i fler än 120 länder. Handlar det om affärer som kan bidra till korruption, barnarbete eller miljöförstöring i de berörda länderna? Det [...]
Handelspolitik, Korruption, Näringsliv, Partipolitik

2012-11-13

Sverige måste ställa tydliga krav på reformer

“Vi saknar i Reinfeldts och Björlings artikel en kritisk analys av de återstående repressiva lagar som omger landets regim och ekonomi. … Om Reinfeldt och Björling menar allvar med sina ord om demokrati i Burma, måste [...]
Burma, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Nu ökar vi stödet till Burma"

2012-11-12

Nu ökar vi stödet till Burma

“Den svenska regeringens ambition är att fördubbla biståndsanslaget till Burma. Stöd till uppbyggnad av demokratiska institutioner, respekt för mänskliga rättigheter och fria och oberoende medier väntas bli viktiga samarbetsområden. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg [...]
Burma, Demokrati, Handelspolitik, Indonesien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik

2012-11-09

Kina exporterar diktatur västerut

“I väst har vi ofta föreställningen att alla egentligen vill vara som vi. Men det kinesiska exemplet, ekonomisk utveckling utan demokrati och mänskliga rättigheter, har stor dragningskraft på länder från Centralasien till Östeuropa.”
Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter, Näringsliv

2012-11-08

Vi måste minska utsläppen 10-20 procent per år

“Det är nu uppenbart att följderna av 2 graders uppvärmning är betydligt allvarligare än vad tidigare forskning gjort gällande. Snarare än att vara ett skyddsräcke mellan acceptabel och farlig klimatförändring utgör två graders uppvärmning gränsen [...]
Demografi, Forskning, Jordbruk, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18)

2012-11-07

Fattiga drabbas av att vi bojkottar kläder från Kambodja

“Det som media sällan berättar är att utvecklingen faktiskt går åt rätt håll. För två år sedan uppfylldes FN:s milleniemål om att halvera den extrema fattigdomen i världen. En avgörande orsak till det är handel [...]
Handelspolitik, Kambodja, Mediabevakning, Millenniemålen, Näringsliv

2012-11-07

Jobben på klädfabrikerna skapar välstånd

“I kölvattnet av Kalla Faktas granskning av Hennes & Mauritz leverantörer i Kambodja har vi än en gång fått en debatt om textilarbetare i låg- och medelinkomstländer. … Den indignation som följer var gång svåra arbetsförhållanden [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Forskning, Handelspolitik, Kambodja, Näringsliv

2012-11-01

Information lika viktigt som mat och vatten

“Varje satsad krona som investeras före katastrofen kan spara stora belopp i det akuta skedet. Våra första bedömningar från Karibien är oroande. Framför allt när det gäller Kuba, där minst 75 000 människor blivit hemlösa, och Haiti, där [...]
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Jordbruk, Kuba
I artikeln hänvisas till dokumentet: "World Disasters Report 2012"

2012-11-01

Caroline Szyber (KD): Visst bör Sverige kunna handla med diktaturer

“Trots det kan och ska företag ha handel med diktaturer, men företagen måste vara medvetna om att det inte är de vanliga spelreglerna som gäller. … Allt för många företag verkar vara omedvetna om hur [...]
Azerbajdzjan, Diktaturer, Handelspolitik, Kazakstan, Näringsliv, Partipolitik, Uzbekistan, Vitryssland

2012-10-31

Björling kränger hellre varor än hbt-rättigheter

“Ewa Björling försvarar sina möten och svensk handelspolitik med att hon inte tror på bojkott. Men det finns inget politiskt parti som säger att Sverige aldrig ska bedriva någon form av handel med någon diktatur. [...]
Diktaturer, Handelspolitik, HBTQ-personer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Uganda

2012-10-23

Debatt: Var är näringslivet i CSR-debatten?

“Social hållbarhet, eller CSR som är det begrepp som ofta används i näringslivet, har gått från att vara en hygienfaktor till att bli en nödvändighet för att säkra tillgången på råvaror för företagen även i [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Rättvis handel

2012-10-22

Handel bästa medicinen mot fattigdomen

“Genom handel stärker vi andra länder och ger dem verktyg att hantera fattigdomen. Den största fattigdomsminskningen de senaste åren har kommit i framförallt östra och sydöstra Asien, särskilt i Kina. Detta för att Kina har [...]
Afrika, Demokrati, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Kina, Målsättning, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Näringslivsbistånd, Vatten
Artikeln är en replik på: "Fattigdomen måste bekämpas"

2012-10-21

Staten måste klippa banden till diktaturkramarna på Telia

“Om Sverige ska vara en röst för frihet och demokrati i världen, kan inte svenska staten äga aktieandelar i ett bolag som TeliaSonera, där man prioriterar vinstintresset framför grundläggande mänskliga rättigheter och liberala värderingar. Det [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Telia Sonera-skandalen, Uzbekistan

2012-10-13

Skäligt betalt för odlarna

“Det finns ett fåtal studier som är kritiska till Fairtrade, men betydligt fler som pekar på det motsatta. Bland annat konstaterar National Resources Institute att 31 av 33 fältstudier innehåller bevis för att Fairtrade medför [...]
Jordbruk, Rättvis handel, Resultat
Artikeln är en replik på: "Fair Trade är orättvist"

2012-10-08

Fair Trade är orättvist

“Fair Trade (Rättvis Handel) anses ”bidra till en mer rättvis värld och en bättre miljö”. Men i vetenskapliga rapporter är det inte ovanligt att Fair Trade anses vara helt värdelöst när det gäller att förbättra [...]
Jordbruk, Rättvis handel, Resultat
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Unfair Trade"

2012-10-01

Sluta legitimera förtrycket

“Handel med diktaturer medför en rad avvägningar. Ikea är visserligen ingen människorättsorganisation utan ett vinstmaximerande företag. Men det fråntar inte dess ledning möjligheten och ansvaret att sätta ned foten, dra en moralisk gräns och vägra [...]
Diktaturer, Handelspolitik, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Simoom-skandalen

2012-10-01

Ikeas borttagna kvinnor ett steg mot saudisk demokrati

“Att multinationella företag verkar i fattiga eller odemokratiska länder är i grunden något mycket bra. Det bidrar oftast till minskad fattigdom och ökad frihet och demokrati. Ett företag är inte en politisk aktör, utan en kommersiell [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien

2012-09-27

Debatt: Hög etik har ett pris

“Händelser som Telia Soneras köp av 3g-licenser i Uzbekistan, Lundin Petro­leums tidigare ­verksamhet i Sudan samt rege­ringens försvar av svensk vapenindustri illustrerar den svenska dubbel­moralen. … I sina etiska riktlinjer skriver Telia Sonera att företagen rättar sig efter [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Diktaturer, Global Compact, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sudan, Uzbekistan, Vapenhandel

2012-09-11

Äntligen är de fria

“Att Sverige varit en av Etiopiens största biståndsgivare under många år tycks inte i sammanhanget ha spelat någon omedelbar roll. Relationerna mellan Stockholm och Addis Abeba började för övrigt att försämras långt före det att [...]
Etiopien, Mediabevakning, Näringsliv, Persson & Schibbye

2012-09-07

”H&M:s löneutspel ett stort kliv framåt”

“H&M har i veckan uppvaktat Bangladeshs premiärminister Sheikh Hasina för att kräva höjda minimilöner inom textilindustrin. Detta sker till följd av åratal av strejker, fängslanden och polisvåld i Bangladesh vilket resulterat i negativ medieuppmärksamhet och påtryckningar [...]
Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
I artikeln hänvisas till dokumentet: "A lost revolution?"

2012-09-06

Upplagt för en global matkris

“Redan idag är närmare en miljard människor kroniskt undernärda. I Salehområdet i Västafrika är hela 17 miljoner människor hotade av matbrist, vilket beror på torka, dåliga skördar och höga livsmedelspriser. … I en värld där befolkningen [...]
Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik

2012-09-04

Debatt: Stoppa skatteflykten

“Vi tror på den privata sektorns förmåga och potential att skapa en hållbar utveckling. Vi tror att företag kan och vill bidra till det omgivande samhället. Men företag måste agera ­ansvarsfullt, vilket också innebär att man [...]
EU, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik
I artikeln hänvisas till "Regeringens PGU-skrivelse med fokus på ekonomiskt utanförskap (2012)"

2012-09-03

Hungervarning för etanolen

“FN:s livsmedelsorganisation FAO har nu krävt att USA slutar använda majs till etanolproduktion för att avvärja en hotande matkris. Hur ska vi göra: hejda klimathotet eller hindra svälten? Det är en orimlig fråga eftersom klimatet också [...]
Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, USA

2012-09-03

Enfald och mångfald på landet

“Är jordbrukets främsta uppgift att uppfylla romantikers längtan efter öppna landskap och rik biologisk mångfald i naturen eller kan den rent av vara att förse mänskligheten med livsmedel? … Regnskogar är olämpliga för de flesta typer [...]
Brasilien, Demografi, Hunger, Jordbruk

2012-09-03

Inför uppförandekoder för våra myndigheter

“Företagen måste ta sitt sociala ansvar. Så har det låtit i några decennier nu. Och det har lett till en uppsjö av förslag och begrepp, institutioner och deklarationer. Det handlar om allt ifrån Corporate Social Responsibility [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Näringsliv, OECD

2012-09-02

Låt mat vara mat

“Nordea meddelade i somras att banken tänker sluta investera i värdepapper som spekulerar i livsmedelspriser. Men varken Danske Bank, SEB eller Handelsbanken ser spekulationen som ett problem. Trots kritiken från FN. Problemen med världens matförsörjning är [...]
EU, FN, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
I artikeln hänvisas till "Bok: "In defense of food""

2012-09-01

Afrikas Putin får fint besök

“Angolas ekonomi går som tåget. BNP har växt med i genomsnitt 11 procent sedan 2002 i denna oljestat där hela 97 procent av exportintäkterna kommer från oljan. Och som en av historiens många ironier har [...]
Angola, Handelspolitik, Korruption, Näringsliv, Partipolitik

2012-08-30

Ny syn krävs för att komma åt världens slöseri av vatten

“Över en miljard människor går till sängs varje kväll hungriga trots att vi globalt sett har tredubblat matproduktionen sedan 60-talet. … Den globala bilden över hur mat och vattenproblematiken ser ut kan tyckas negativ men det finns [...]
Hunger, Jordbruk, Vatten

2012-08-30

Sprit och politik hör inte ihop, inte heller i EU

“Den svenska regeringen borde verka för att avskaffa och produktionsmål för spannmålsbaserade biodrivmedel inom EU. Satsa gärna på forskning för att få fram miljövänliga bränslen, men planera inte fram en bränsleproduktion som sker till priset av [...]
Biobränslen, EU, Hunger, Jordbruk, Partipolitik
I artikeln hänvisas till dokumentet: "EU Biofuel Use and Agricultural Commodity Prices"

2012-08-29

Ekojordbruk hotar vårt behov av livsmedel

“I dag hungrar 900 miljoner människor av världens befolkning. År 2050 beräknas världsbefolkningen ha ökat med två miljarder till nio miljarder och FN:s livsmedelsorgan FAO anser att matproduktionen måste öka med 70 procent, en enorm [...]
Demografi, FN, Hunger, Jordbruk, Partipolitik

2012-08-23

Putin underskattar effekterna av WTO-anslutning

“I dagens Ryssland hänger ekonomisk och mänsklig ofrihet ihop. En fri och blomstrande rysk ekonomi kommer att driva bredare friheter. Mer av globalisering kan därför göra Ryssland gott.”
Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Ryssland, WTO

2012-08-20

Telia Soneras tadzjikiska tankefel

“Telia Sonera, liksom andra västerländska bolag, borde inte dra sig ur icke-demokratiska länder. Däremot borde de skaffa sig den moraliska och politiska kompass som krävs för att förstå vilka regimer de har att göra med, [...]
Diktaturer, Näringsliv, Tadzjikistan, Telia Sonera-skandalen, Vitryssland

2012-08-18

Handeln med konfliktmineraler måste stoppas

“Syftet med lagstiftningen är att bromsa inkomsterna till krigsherrarna som lever på konflikten och som är ansvariga för de vidriga människorättsbrotten. Lagen skulle bidra till att synliggöra för både uppköpare och konsumenter vad som är [...]
Handelspolitik, Kongo, Näringsliv
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Taking Conflict Out of Consumer Gadgets"

2012-08-17

Gråt inte för Afrika

“Halva Afrikas befolkning kommer att bo i städer år 2025. Inflyttningen synliggör den utbredda fattigdomen i slumområdena, men har lett till ökad produktivitet, efterfrågan och investeringar. Och urbaniseringen är en följd av kontinentens ofta förbisedda, men [...]
Afrika, Demografi, Kenya, Näringsliv

2012-08-15

Usel täckning för Telias etik

“Det är utmärkt att svenska och multinationella företag levererar internetuppkopplingar till befolkningar som dras med förtryckande regimer. Särskilt i länder med bräckliga institutioner kan kommunikation vara ett viktigt medel för utveckling. Men det kräver att företagen [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Diktaturer, Näringsliv, Tadzjikistan, Telia Sonera-skandalen, Vitryssland

2012-08-11

Matkrisen motverkas 
inte med regleringar

“De kraftiga prisstegringar vi sett på senaste tiden har gjort att det på en del håll i världen ropats allt högre på politiska initiativ som ska komma i form av exportbegränsningar för att hindra prishöjningar. Detta [...]
Handelspolitik, Hunger, Jordbruk

2012-08-11

Stoppa Marockos försök snylta på FN:s insatser

“Kvar står också frågan till Siemens om hur ett vindkraftsprojekt på ockuperad mark lever upp till deras egna etikprogram, där man bland annat kan läsa att “Siemens förbinder sig också till att, inom sin vidare [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2012-08-09

AP-fondernas investeringar följs av tvångsförflyttningar och övergrepp

“I Peru miste fem personer livet i juli i protester mot gruvföretaget Newmont Mining. Företagets nya gruvprojekt kommer att torrlägga fyra sjöar. Befolkningen försvarar dessa sjöar med livet, eftersom de vet att deras överlevnad beror på fortsatt [...]
Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Peru, Vatten

2012-07-26

Ekologiskt botar inte svälten

“Men de som propagerar för mer ekologiskt i Sverige, EU och världen ser inte till realiteterna. Inte för att det är fel med obesprutade grödor. Men det är samtidigt en smula naivt att tro att man [...]
Forskning, Hunger, Jordbruk
Artikeln är en replik på: "Ekologiskt botar inte svälten"

2012-07-24

Res till Kuba

“EU lovade i samband med utdelningen av Sacharovpriset att stödja Payás kamp för att bringa demokrati till sitt hemland. Man måste göra mer i det avseendet. Men det är inte självklart hur man ska gå [...]
Demokrati, Diktaturer, EU, Kuba, Mänskliga rättigheter, Turism

2012-07-22

Sverige är beroende av vapenexport

“Totalt motsvarar allt detta cirka 30 000 jobb direkt och indirekt bortemot 100 000. Det handlar om arbetsplatser i kommuner som Karlskoga och Arboga, men även Linköping, Karlskrona och Malmö. Fred i 200 år kan tyckas självklart. Men [...]
Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel

2012-07-16

Snabbaste tillväxten finns i Afrika

“Det är ländernas kraft och egna förmågor som ligger bakom, inte utländskt bistånd. En Swedfund-rapport från tidigare i juli ger en intressant inblick i hur Afrikas tillväxtunder uppstått. Man konstaterar att ekonomiska reformer och avreglerade [...]
Afrika, Humanitärt bistånd, Resultat, Swedfund

2012-07-08

Norden ska fortsätta bistå Afghanistan

“Vidare är fria och rättvisa val 2014 och 2015 av central betydelse för att befästa demokratin. Vi är övertygade om att en handlingskraftig och legitim regering kommer att stärka det afghanska folkets förtroende för sina ledare [...]
Afghanistan, Demokrati, Näringsliv

2012-07-05

Biståndet kan inte bara vara kortsiktiga insatser

“Kvinnor som drabbats av våld måste få vård och hjälp att återvända till livet, och katastrofbistånd är en viktig del. Men ännu mer resurser måste läggas på att bidra till att samhället fungerar. Det krävs [...]
Humanitärt bistånd, Kongo, Korruption, Näringsliv, Resultat, Utvärdering

2012-06-27

Vi stödjer arbetarnas krav på högre löner

“Såväl vår närvaro som vårt engagemang i Bangladesh är långsiktigt och vi stödjer höjda minimilöner, då det på lång sikt ger bättre arbetsförhållanden och en stabilare arbetsmarknad. Även om H&M inte äger fabrikerna och beslutar om [...]
Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv

2012-06-24

Klädsamt när företag tar ansvar

“Det som däremot är upprörande är när företag agerar på ett sätt så att arbetsvillkoren försämras på grund av deras verksamhet i landet. H & M verkar enligt Swedwatchs rapport inte ha förfarit på ett sådant vis [...]
Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Näringsliv
I artikeln hänvisas till dokumentet: "A lost revolution?"

2012-06-23

Pension på mayafolkens bekostnad

“I en ny enkät av nätverket Global Rättvisa Nu svarar Miljöpartiet och Vänsterpartiet entydigt ja på frågan om partiet vill verka för att respekt för miljö och mänskliga rättigheter ska överordnas målet om hög avkastning [...]
Guatemala, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik

2012-06-22

Försök laga innan skrotnings

“I en promemoria inom utrikesdepartementet föreslås nu regeringen att lägga ned Sadev den 31 december 2012. Samtidigt kommer arbetsgruppen fram till att det behövs en oberoende utvärderingsmyndighet även i framtiden och att det därför behöver [...]
Partipolitik, SADEV, Swedfund, Utvärdering

2012-06-21

De transnationella bolagen måste tvingas att ta sitt miljöansvar

“FN lanserade år 1999 Global Compact för att engagera näringslivet i mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöpraxis. Trots de goda intentionerna vilar Global Compact, alltför mycket på bolagens goda vilja. Det är varken ett tvingande eller bevakande [...]
Global Compact, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik

2012-06-19

Näringslivets roll i den gröna ekonomin

“Temat för konferensen är grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Det intressanta med det temat är att det tar ansats i grön ekonomi, ett begrepp som regeringar efter månader av förspel ännu [...]
Klimatmötet i Rio 2012, Näringsliv, Partipolitik

2012-06-18

Biståndspolitik för framtiden

“Kraven på näringslivsanknutna biståndsutförare tycks vara lägre än på folkrörelsernas arbete.. Den svenska biståndspolitiken fyller 50 i år. Det är ett politikområde där vi svenskar har all anledning att känna oss stolta. Svenskt bistånd gör skillnad i världen. Men [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2012-06-18

Konflikttomater i svenska butiker

“Livsmedelskedjor som inte vill bidra till att legitimera ockupationen av Västsahara bör omgående sluta köpa in tomater från Marocko. Politiker som vill ta ansvar för att befria Afrikas sista koloni måste verka för att riva [...]
EU, Handelspolitik, Jordbruk, Marocko, Västsahara

2012-06-17

Systematiskt våld i Västpapua

“I en intervju i den engelskspråkiga tidningen Jakarta Post hyllar Sveriges ambassadör i Jakarta, Ewa Polano, närmast reservationslöst den indonesiska demokratin. Det svenska omfamnandet av Indonesien fördöms av den välrespekterade brittiska människorättsorganisationen Tapol – med tanke [...]
Ambassader, Demokrati, Indonesien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
I artikeln hänvisas till "Tidningsartikel: "Sweden optimistic over RI's human rights""

2012-06-16

Swedfund svarar på kritiken

“Swedfunds roll inom biståndet ifrågasätts. Medier drar höga växlar och långtgående slutsatser om att Swedfunds verksamhet, i skenet av att den är baserad på kommersiella villkor, prioriterar lönsamhet före utveckling och de facto ökar risken [...]
Mediabevakning, Resultat, Swedfund, Utvärdering

2012-06-16

Politiken måste bli mer samstämmig

“Bland de största mottagarländerna för svensk vapenexport återfinns länder där det förekommer allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Mer än hälften av vapenexporten går till icke-demokratier. Riksdagens beslut om att skärpa reglerna för vapenexport till diktaturer [...]
EU, Handelspolitik, Kapitalflykt, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Vapenhandel
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Barometer 2012"

2012-06-15

Ge alla möjlighet välja ekologisk mat

“I det läget väljer biståndsminister Gunilla Carlsson att det svenska biståndet till jordbruk i södra Afrika ska fokusera på att stödja industriellt jordbruk. Detta genom en grupp som kallas AGRA – Alliansen för en grön [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Jordbruk, Klimatmötet i Rio 2012, Partipolitik

2012-06-15

Dialog kan göra ett bra bistånd ännu bättre

“Statskontorets översyn av biståndets styrning nyligen innehöll skarp kritik mot en alltför omfattande flora av styrdokument. Efter detta kommer Gunilla Carlsson nu att ta fram en plattform för biståndet. Men det är oroande att ministerns [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Swedfund, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik"

2012-06-14

Jobb, teknik, moral

“Att BAE Systems Hägglunds får en stororder från Norge förorsakar så klart inga demonstrationer utanför företagets grindar, men vad skulle hända om BAE fick möjligheten att göra fordon, eller delar till fordon, som så småningom [...]
Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel

2012-06-12

Låt utlandsbiståndet hjälpa till att stoppa barnslaveri och trafficking

“Vi måste säga ifrån och kräva att länder tar sitt ansvar och uppfyller barnkonvention. Det får inte bara blir ett papper med löften som skrivs under, på internationella konferenser. Sverige kan i biståndskontakter med olika [...]
Barn, Näringsliv, Sociala skyddsnät, Trafficking, Utbildning

2012-06-11

Blunda inte för krigets Kongo

“Utdragna och enformiga konflikter, konstant våld och undernäring. Det är den gamla schablonbilden av Afrika, den som världen har haft anledning att ompröva när stora delar av kontinenten nu lyfts ur fattigdom och upplever stark [...]
Afrika, FN, Kongo, Näringsliv, Partipolitik, Rwanda
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Ignorerade kriser 2005"

2012-06-11

Globalisering skapar tillväxt bara för vissa

År 1970 när vi var ungefär tre miljarder människor på jorden var en miljard utfattiga. I dag när vi är sju miljarder ligger siffran nära nog konstant. Detta är förstås en dramatisk förbättring under en [...]
Demografi, Handelspolitik, Näringsliv
I artikeln hänvisas till "Bok: "Trade and poverty. When the third world fell behind""

2012-06-10

Regeringen vill försvaga klimatpolitiken

“Det är angeläget att markanvändning sker på ett sätt som minimerar avgångarna av koldioxid, metan och andra växthusgaser. Ändå bortser både de svenska och europeiska klimatmålen från LULUCF. … Svensk klimatpolitik ter sig alltmera som en [...]
EU, Jordbruk, Klimat & miljö

2012-06-08

Burmesiskt bländverk

“Ansvaret faller på de utländska företagen, däribland svenska. De måste hålla tillbaka tills regimen visar sig verkligt beredd att göra bestående förändringar. Det har ännu inte skett.”
Burma, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv

2012-06-08

Politiken hänger inte med

“I maj publicerade FN:s utvecklingsorgan (UNDP) en rapport om tryggad livsmedelsförsörjning i Afrika (Africa Human Development Report 2012: Towards a food secure future). I den noteras både de stora tillgångar som finns i Afrika och [...]
Afrika, Hunger, Kina, Korruption, Näringsliv, Zambia
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Africa Human Development Report 2012"

2012-06-07

“Visst är det meningsfullt med en undersökning av Lundins agerande i Sudan”

” Motsatsen till Bengt Nilssons påståenden gäller: Lundin Petroleums folkrättsbrott är ytterst väl dokumenterade av offren.För övrigt är det mer än märkligt att de ansvariga på Lundin Petroleum inte häktats för länge sedan. Argumentet ”ingen [...]
Näringsliv, Omtalade personer/konflikter/händelser, Sudan
Artikeln är en replik på: "”Vi får aldrig veta sanningen om Lundins agerande i Sudan”"

2012-06-07

Genmodifierade livsmedel motverkar ett hållbart jordbruk

“Det viktigaste vi kan göra för att ge människor mat på bordet framöver är att göra jordbruket mer robust mot det stora hot som klimatförändringarna innebär. … Förutom att romantisera GMO som fattigdomsbekämpare innehåller artikeln faktafel. [...]
Forskning, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2012-06-07

Den trendiga välgörenheten

“Men i Sverige finns också en välmotiverad tanke om gemensam finansiering av gemensamma värden. Det gäller inte bara det självklara, som skola, vård och omsorg, utan också till exempel kultur och bistånd. Därför är det av [...]
Näringsliv, Välgörenhet

2012-06-07

Forskningen måste bidra till att klimatmålen uppnås

“En av RiR:s övergripande slutsatser är att det finns potential för klimatforskningen att bidra till klimatmålen, som formulerats av regering och riksdag. Men det är oklart i vilken mån forskningen faktiskt stöder målen. Exempelvis styrs [...]
Forskning, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Näringsliv, Partipolitik
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Svensk klimatforskning"

2012-06-06

LO, TCO & Amnesty: Omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter

“I Turkiet dömdes den 28 oktober förra året Lami Özgen, ordförande i de offentliganställdas fackliga centralorganisation (KESK) och Songul Morsumbul, ordförande i KESK kvinnoförbund, till långa fängelsestraff. De greps av polisen för att tillsammans ha [...]
EU, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
I artikeln hänvisas till dokumentet: "ITUC Frontlines Report 2012"

2012-06-03

Debatt: Företagen bör välkomna den nya mutlagen

“Vi anser att näringslivet borde välkomna den nya mutbrottslagen och den kommande koden. Förändringarna är ett gyllene tillfälle att se över hållningen till oegentligheter och mutor. Att arbeta aktivt med korruptionsfrågor ingår i CSR och [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Korruption, Näringsliv

2012-06-01

Sida måste lyssna på kritiken mot markförvärv

“Sida-chefen Charlotte Petri Gornitzkas inlägg (den 28 maj) reser fler frågor än det besvarar. Det enda som är tydligt är att Sida bestämt sig för att vid stora markförvärv bidra med utvecklingsprojekt och att man [...]
Afrika, Jordbruk, Landgrabbing, Sida
Artikeln är en replik på: "Markinvesteringar bekämpar hunger"

2012-06-01

”Vi får aldrig veta sanningen om Lundins agerande i Sudan”

“De som stöder Lundin Oil/Petroleum hävdar att pengar från oljeutvinningen tilldelades den lokala administrationen och därför gynnade de fattiga bönderna och boskapsskötarna i området. Det stämmer inte.  …  Organisationen ECOS, som gärna vill hävda att oljebolagens närvaro [...]
Näringsliv, Sudan

2012-05-31

EU:s orättvisa handelsavtal

“Handel kan vara en väg till utveckling, fler jobb och större export. Visst. I ett fattigt land som Nicaragua behövs det. Men handeln måste vara rättvis och bygga på att naturresurser används klokt och rättvist. Det som [...]
EU, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Nicaragua, Rättvis handel, Resultat

2012-05-31

Oljedirektörernas arrogans stinker

“Lundin har inte heller velat ha någon insyn i den verksamhet Africa Oil driver i Ogaden. I stället har man förringat sin inblandning. När Martin Schibbye och Johan Persson sökte svaren på plats dömde den ­etiopiska domstolen [...]
Mediabevakning, Näringsliv, Ogaden, Persson & Schibbye, Sudan

2012-05-28

En ohållbar jordbrukspolitik

“EU:s jordbrukspolitik syftar bland annat till att höja effektiviteten inom jordbruket. Periodvis har också detta mål uppfyllts med råge. 1980-talets smör- och köttberg, skapades exempelvis av alltför generösa subventioner. Överskottet av mat minskades bland annat [...]
CAP, EU, Jordbruk

2012-05-28

Markinvesteringar bekämpar hunger

“Att investera i mark i fattiga länder har av vissa forskare och debattörer likställts med så kallad landgrabbing, att illegalt eller oetiskt överta mark. Men vi måste våga prata om markinvesteringar och dess roll i [...]
Demografi, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Näringsliv, Sida

2012-05-22

Ord som kräver handling

“Det krävs alltså mer än en överenskommelse mellan de statliga företagen och den politiska makten. Det krävs uppföljningar, det krävs att frågan ständigt hålls levande på alla sätt och vis. Och det krävs att regeringen [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik, Simoom-skandalen
Artikeln är en replik på: "”Följa lagen räcker inte – det krävs en egen etisk kompass”"

2012-05-22

Världen går mot svält om inte mer görs

“I antologin Maten och makten, som utkommer i dagarna och där vi medverkar tillsammans med ytterligare tio författare, ställer vi mot denna bakgrund den stora frågan om det alls är möjligt för världen att föda en [...]
Demografi, Hunger, Jordbruk

2012-05-21

Inte önskvärt att människor agerar mot barnsexturism?

“Sida har meddelat att enligt de nya reglerna får informationsbidraget enbart användas för att ge fakta och öka kunskapen om bistånd hos svenska folket. Däremot får pengarna inte användas till att öka engagemanget för viktiga [...]
Barn, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Informationsanslaget, Partipolitik, Sida, Turism

2012-05-21

”Följa lagen räcker inte – det krävs en egen etisk kompass”

“Den senaste tidens turbulens kring Telia Soneras agerande i länder med svag eller ingen demokrati har tydliggjort vikten av hållbart företagande. De statligt hel- och delägda bolagen ska vara föredömen. Vi ska vidta åtgärder som [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Telia Sonera-skandalen

2012-05-18

Sponsorpengar kan hjälpa Ukrainas barn

“Allt fler företag vill ta socialt ansvar, för det är ytterst vad kunderna vill. Enligt Sustainable Brands undersökning väger 70 procent av svenska folket in företagens samhällsansvar i sina köpbeslut. Detta märks också hos SOS Barnbyar [...]
Barn, Corporate Social Responsibility (CSR), Ukraina

2012-05-17

Bistånd och inställsamhet

“Man kan tycka mycket om att endast 46 procent av EU:s bistånd går till det som generellt kallas fattiga länder. I grunden är det bedrövligt. Nog finns det större behöv i världen än att bygga [...]
EU, Moldavien, Näringsliv, Resultat, Serbien, Sierra Leone, Swedfund, Turkiet, Volym

2012-05-11

Lundindebatten behöver hyfsas

“Så länge skarpa bevis saknas finns det anledning att sänka tonen en aning. Lundinkampanjen tycks handla alltmer om journalisters narcissism och allt mindre om Sydsudans ännu så plågade folk.”
Mediabevakning, Näringsliv, Sudan

2012-05-10

Den moraliska skulden väger tungt

“Egentligen är det konstigt att det är först nu en del av ägarna vill ha klarhet. Redan 2010 presenterades rapporten “Unpaid debt”, som visar att det finns ett direkt samband mellan Lundins verksamhet i södra Sudan [...]
Näringsliv, Sudan
I artikeln hänvisas till dokumentet: "UNPAID DEBT"

2012-05-09

LRF sprider felaktigheter om brasiliansk köttproduktion

“Men i en debattartikel Barometern försöker de göra gällande att produktionen av kött i Brasilien leder till skövling av regnskogen och väsentligt högre utsläpp av växthusgaser och detta är helt enkelt inte sant. Jag vill [...]
Brasilien, Jordbruk, Klimat & miljö

2012-05-04

“Sätt fattigdomsbekämpning främst”

“På vilket vis är då detta en manifestation för världens fattiga och vari består detta svek? Miljöministern tycks mena att det bästa sättet att utrota fattigdomen och skapa hållbara samhällen är att uppnå tvågradersmålet, det vill [...]
Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik

2012-05-03

Stefan Fölster: Den dolda revolutionen

“Trots bristerna sker en dramatisk förbättring av företagsklimatet i de flesta av världens länder. Alla länder som beskrivs som “tigerekonomier”, såsom Kina, Indien eller Sydkorea har först förbättrat företagsklimatet, och endast därefter belönats med tillväxt. [...]
Afrika, Azerbajdzjan, Forskning, Indien, Kina, Näringsliv, Sydkorea

2012-04-26

Vapenexport i Olof Palmes skugga

“Byggprojektet i Saudiarabien är förmodligen inte det enda där svenska myndigheter och företag sålt kompetens och tjänster till odemokratiska regimer. Halvstatliga Telia är involverade i telesystem som möjliggör övervakning av användare och medborgare i bland [...]
Diktaturer, Handelspolitik, Myndigheter, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Telia Sonera-skandalen, Thailand, Turkiet, Ukraina, Vapenhandel, Vitryssland

2012-04-26

Med Kina i förarsätet

“Vi får väl tro att regeringen kommer att vara skarp i sin kritik gällande Kinas brott mot de mänskliga rättigheterna. Fast det är möjligen väl naivt. Kanske får vi ändå nöja oss med att Tibet nämns [...]
Kina, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Tibet

2012-04-26

Bildt och Björling mörkar om Saudi

“Den sista frågan, och i vidare mening frågan om vapenexport till diktaturer, är i praktiken ofarlig för regeringen. Socialdemokraterna tycker nämligen som ­Moderaterna. I går avslöjade Svenska Dagbladet att samarbetet med Saudiarabien sträcker sig ända tillbaka [...]
Demokrati, Diktaturer, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
I artikeln hänvisas till "Sverige gav saudierna hemlig hjälp i 25 år"

2012-04-25

Förbättra biståndet till lantbruk

“I likhet med Rylander är vi oroade över den nedmontering som sker av Sidas tekniska kompetens. När det gäller det området vi själva främst representerar, lantbruksområdet, skedde dock nedrustningen redan under den tidigare regeringen.”
Jordbruk, Myndigheter, Partipolitik, Sida
Artikeln är en replik på: "Försvara det svenska biståndet"

2012-04-25

”IKEA ljuger medvetet för sina kunder”

“Ett annat problem som Skydda Skogen vill lyfta är IKEA:s brist på dialog med lokalbefolkningen och de människor som brukar skogarna på ett småskaligt och hållbart sätt. När IKEA som stor investerare etablerar sig i [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Ryssland

2012-04-25

Sverige säljer sig

“Sverige bör välja samarbeten, där vi har en styrkeposition. Kineserna ser att vi har kunnande inom till exempel miljöteknik, telekom och trafiksäkerhet. Där har vi något att erbjuda och ta bra betalt för. Det är [...]
Handelspolitik, Kina, Mänskliga rättigheter, Näringsliv

2012-04-25

Grönt jordbruk klarar föda världen

“Behovet av livsmedel, biobränsle och andra förnödenheter ökar samtidigt. 2050 är vi sannolikt cirka 9 miljarder människor. För att klara denna gigantiska utmaning måste planeten bli friskare. Idag subventionerar EU ett jordbruk som inte kan [...]
Biobränslen, CAP, Demografi, Hunger, Jordbruk, Stockholm +40

2012-04-25

Demokrati först

“Ska Sverige främst tänka på de egna jobben i kontakterna med Kina, när vi vet att landet är en diktatur som fängslar oliktänkande? Om vi någonsin hamnade i fängelse för vår politiska övertygelses skull, skulle [...]
Demokrati, Diktaturer, Kina, Näringsliv, Vapenhandel

2012-04-25

”Bara så kan TeliaSonera återfå förtroendet”

“Förvånande är också att Nyberg glömmer att nämna OECD:s arbete med att publicera verktyg och riktlinjer för företag som agerar i odemokratiska länder. Eftersom hans rättfärdigande av TeliaSoneras agerande i huvudsak bygger på OECD:s riktlinjer [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Näringsliv, OECD, Telia Sonera-skandalen
Artikeln är en replik på: "”Det är inte vi som bryter mot mänskliga rättigheter”"

2012-04-24

KD: Vi vill ställa etiska krav vid upphandling

“Ibland upplever politiker frågan om att ställa ökade etiska och sociala krav på de företag vi gör affärer med som kontroversiell. Den borde inte vara det. Målet att skattebetalarnas pengar ska användas effektivt står inte i [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Partipolitik, Rättvis handel, Telia Sonera-skandalen

2012-04-24

KD: Vi vill ställa etiska krav vid upphandling

“Förhoppningsvis kan diskussionen om hur Teliasonera agerat föra en god sak med sig, nämligen att vi får en bred och seriös debatt om hur kommuner, stat och landsting ska agera vid upphandlingar och vilka krav vi [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik, Telia Sonera-skandalen, Upphandling av tjänster

2012-04-24

Exemplet Kina

“Samtidigt är exemplet Kina alldeles strålande. Lööf sätter svensk vapenexports dubbelmoral i blixtbelysning. Centern har i dessa fall, tillsammans med Socialdemokraterna och Moderaterna, alltid satt ”jobben” först. Det har funnits en uttalad oro för att kritik mot diktaturer [...]
Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Kina, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
I artikeln hänvisas till "Ekots lördagsintervju med Annie Lööf 2012-04-21"

2012-04-21

När Telia Sonera blev diktaturens hantlangare

“Telia Sonera har makten att välja om de vill bli diktaturens villiga medhjälpare eller inte. Nekar de, förlorar de med all sannolikhet sin licens att verka i landet. Men frågan som företaget bör besvara är varför [...]
Diktaturer, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen, Vitryssland

2012-04-21

”Det är inte vi som bryter mot mänskliga rättigheter”

“Vi blir självfallet också illa till mods över att de tjänster vi tillhandahåller inte bara ger möjlighet att kommunicera globalt, utan också ger risk för övergrepp mot grundläggande mänskliga rättigheter. Samtidigt måste vi vara tydliga [...]
Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen, Vitryssland

2012-04-20

Telia Sonera i Vitryssland – en smutsig historia från början

“Hur bedömde Telia Sonera de etiska aspekterna av en affärsuppgörelse som innebar ett delat ägarskap med den vitryska diktaturregimen, där en viceminister också var ledamot i bolagsstyrelsen? Vilka slutsatser drog man när man studerade de [...]
Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen, Vitryssland

2012-04-20

”TeliaSoneras vd Lars Nyberg vet att det går att säga nej”

“Global Compact omfattar tio huvudprinciper för näringslivet att ty sig till om mänskliga rättigheter, arbetsliv, miljö och korruption. Telia-fallet (SVT:s Uppdrag granskning 18/4) visar att Global Compact är en tandlös tiger så länge som sanktionsmöjligheter [...]
Diktaturer, Global Compact, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen, Vitryssland

2012-04-19

Bolagets verksamhet en skam för Sverige

“TeliaSonera har uttalat sig om att det är bra att bidra med kommunikationsnät i länder utan demokrati. I Vitryssland innebär dock bolagets verksamhet att TeliaSonera blir regimens hantlangare. Det är omöjligt att bedriva en verksamhet i [...]
Demokrati, Diktaturer, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen, Vitryssland

2012-04-17

Lena Ek – ta ansvar för indiskt kraftverk

“Det är nu hög tid att se över den svenska klimatpolitikens tveksamma effekter i andra länder. Vattenkraftverket i Indien är bara ett exempel. Nyligen tvingades Sverige stoppa två CDM-projekt i Rwanda. En stor del av [...]
Diktaturer, Indien, Kina, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Rwanda, Vatten
I artikeln hänvisas till "Skriftlig fråga 2011/12:352 Vattenkraftsprojekt inom CDM"

2012-04-17

Debatt: Scania och Sida bildar skola

“Istället för att Scania skulle starta en skola för att tillgodose sina egna ­behov av kompetent arbetskraft i norra Irak och att Sida skulle bidra till en annan yrkesskola med syfte att öka sysselsättningen och minska [...]
Irak, Näringsliv, Sida, Utbildning

2012-04-14

Oljemiljoner betalade för regimens mord Sudans folk

“Stridshelikoptrar har ändrat­ dynamiken i kriget i Sudan på ett dramatiskt sätt och det är olje­pengar som har används för att finansiera dem. Ändå hävdar bröderna Ian och Lukas Lundin i en debattartikel i Dagens Nyheter den [...]
Näringsliv, Sudan
Artikeln är en replik på: "”Aftonbladets enda syfte tycks vara att smutskasta”"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "UNPAID DEBT"

2012-04-12

Lägg ner vapenfabriker och skapa nya miljöjobb

“När man lyssnar på Bildt och Ahlin får man nära nog intrycket att Sverige som industrination står och faller med sin vapenexport. I själva verket utgör denna bara en procent av den totala exporten. Ett högteknologiskt [...]
Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel

2012-04-11

S och M i armkrok i vapenfrågan

“Men vapenexporten är i sig inte en fråga som påverkar väljarnas partival. Ur Socialdemokraternas perspektiv ligger faran snarare i att en mer restriktiv vapenexportpolitik skulle kunna hota lokala och regionala jobbtillfällen. För Alliansregeringen gäller faran [...]
Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel

2012-04-04

Biståndets ljusa sida

“Rapportförfattarna konstaterar att Sverige, allt sammantaget, uppnådde “enormt mycket pang för pengarna”, vilket har “förbättrat hälsan, utbildningen och den allmänna mänskliga utvecklingsnivån för miljoner vietnamesiska medborgare”. Sådant behöver sägas, eftersom det oftast talas om bistånd som något [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Resultat, Utvärdering, Vietnam

2012-03-23

Världsbanken är ingen orsak till biståndskorruption

“Det svenska bilaterala bistandet administreras fortfarande till stor del av Sida. Endast svenska företag (eller EU) kan komma ifråga för Sida-kontrakt. Detta skapar en konsultmarknad med begränsad konkurrens och guldkantade kontrakt for Swedish Consultants medlemsföretag. [...]
Budgetstöd, EU, Korruption, Näringsliv, Sida, Världsbanken
Artikeln är en replik på: "Det går att komma åt korruption inom biståndet"

2012-03-22

Bröderna Lundins skuld är moralisk

“Så visst är Ian och Lukas Lundin amoraliska affärsmän, som det är skamligt att vår utrikesminister gav sig i lag med. Men i debatten har det påståtts mycket mer än så. Personerna bakom Lundin Oil [...]
Näringsliv, Partipolitik, Sudan
Artikeln är en replik på: "”Aftonbladets enda syfte tycks vara att smutskasta”"

2012-03-22

Skrota statens vapenagentur

“Problemet är bara att staten har en säljmyndighet för något som samma stat inte ska sälja. Exporttillstånden utgör ju undantagen från huvudregeln att inte exportera något alls. Försvarsexportmyndigheten är alltså dubbelmoralens kronjuvel i vår vapenexport.”
Försvarsexportmyndigheten, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel

2012-03-22

Jordbruken måste bli smartare med vatten

“Den globala matförsörjningen haltar, samtidigt som en ökande konkurrens om vattenresurserna sätter allt större press på jordbruket.”
Hållbar utveckling, Jordbruk, Vatten

2012-03-22

Ewa Björling gör en “Tolgforsare”

“Ewa Björling förstår ju att jag inte vill bojkotta handel med Afrika. Jag förutsätter därutöver att regeringen säger sig vilja verka för mänskliga rättigheter. Även om jag i min stilla undran funderar på hur vapenförsäljerskan [...]
Afrika, EU, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien
Artikeln är en replik på: "Ulvskog illa insatt i svenska insatser"

2012-03-22

Jordbruken måste bli smartare med vatten

“Svenska forskare, bönder och svenskt näringsliv har kunskaper och erfarenheter som är värdefulla även ur ett internationellt perspektiv. Det svenska biståndet bör skapa ekonomiska förutsättningar för att stimulera inhemska marknader för mat i låginkomstländer, och [...]
Forskning, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Vatten

2012-03-20

Ulvskog illa insatt i svenska insatser

“Den svenska regeringen driver på för att företag som agerar på svåra marknader, där konflikter pågår eller där respekten för mänskliga rättigheter brister, ska agera både socialt och miljömässigt ansvarsfullt. Marita Ulvskog verkar tyvärr ha [...]
Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "EU måste agera om konfliktmineral"

2012-03-19

EU måste ta ansvar för utfiskningen

“När oppositionen för plakatpolitik och vill resa sig från förhandlingsbordet, har regeringen valt att sitta kvar för att kunna påverka innehållet. … Det är en självklarhet att dessa värden respekteras och fiskeavtalen ska kunna avbrytas vid [...]
Demokrati, EU, Fiske, Mänskliga rättigheter, Partipolitik

2012-03-18

”Aftonbladets enda syfte tycks vara att smutskasta”

“I områden som är drabbade av extrem fattigdom måste den ekonomiska utvecklingen initieras med hjälp av utländska investeringar i infrastruktur och utveckling av naturtillgångar. Bistånd från utlandet kan tyvärr inte göra mycket mer än att [...]
Diktaturer, Etiopien, Kongo, Näringsliv, Sudan

2012-03-17

Svenskt bistånd ska inte gå till att förgifta mark i Afrika

“Det är mycket märkligt att biståndsministern försvarar ett projekt som utsätter bönder i Afrika för hälsorisker och som hotar utvecklingen av en hållbar matproduktion.Varför ska Afrika tvingas göra samma misstag som vi har gjort? Ett [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Resultat

2012-03-16

EU måste agera om konfliktmineral

“Inför dagens ministermöte i Bryssel har regeringen och Ewa Björling möjlighet att agera i frågan om konfliktmineral och bättra på sitt skamfilade rykte i fråga om mänskliga rättigheter. Sverige måste markera tydligt och visa att [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EU, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, SADEV

2012-03-15

Svenskt exportstöd får inte bidra till förtryck i Syrien

“Trots att det står i riktlinjerna för både EKN och SEK att ta hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter finns det skäl att ställa vissa frågor kring vad denna omfattar och hur den ska utvärderas. Hur avgränsas [...]
Diktaturer, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Myndigheter, Näringsliv, Syrien, Utvärdering

2012-03-13

Nio barn, tre kvinnor

“Varför skulle en fattig bonde i södra Afghanistan gilla utländska trupper? Allt viktigt har ockupationsmakterna misslyckats med – framförallt byggandet av en fungerande samhälle. Den sittande regimen är totalt korrupt.”
Afghanistan, Barn, Jordbruk, Korruption, Kvinnor, Militärt bistånd, Resultat

2012-03-11

Rätt och fel om vapenexport

“Ett demokratikritierium kan inte formuleras så att alla frågor kring vapenexport bortfaller. Det kommer alltid att behövas en prövning där också andra omständigheter vägs in. Men allt fler har kommit fram till att en av [...]
Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel

2012-03-08

Ny lag kan stoppa våldtäkterna

“Jag har upprepade gånger uppmanat Sverige och resten av EU att följa USA:s exempel och reglera konfliktmineraler från Kongo-Kinshasa. Nu gör jag det igen – och denna gång med tillägget att vi nästa år på [...]
Afrika, EU, Kongo, Kvinnor, Näringsliv, USA
I artikeln hänvisas till "Videoklipp: "Unwatchable""

2012-03-08

Ge halva biståndet till kvinnorna

“Sedan flera år är jämställdhet en av regeringens huvudprioriteringar i biståndspolitiken. Ändå gick endast elva procents av Sidas budget 2010 till projekt som har ”jämställdhet som huvudsyfte”. Åtskilliga rapporter från såväl FN som Världsbanken visar att [...]
Afrika, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor, Partipolitik

2012-03-07

Framtidens utmaningar kräver fler samarbeten med industrin

“Morgondagens roll för den högteknologiska industrin och hur den utvecklas för att på ett bättre sätt synkroniseras med statens och det civila samhällets säkerhets- och utvecklingspolitiska mål är en framtidsfråga som måste diskuteras nu. Frågan är [...]
Civilsamhället, Näringsliv, Partipolitik, Simoom-skandalen, Vapenhandel

2012-03-07

Sverige måste göra upp med hyckleriet

“Den svenska vapenexporten är en smutsig bransch där den kortsiktiga möjligheten att göra exportvinster uppenbarligen ges företräde allt annat som svensk utrikespolitik står för. Med ena handen ger vi demokratibistånd och talar oss varma för [...]
Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel

2012-03-05

Sveriges bistånd är bra för världen

“Att utrikesdepartementet får biståndsmedel till ambassader runt om i världen, att biståndsmedel går till att betala av dåliga exportkrediter till svenska företag eller vårt flyktingmottagande är däremot fel användning. Biståndet ska gå till demokratiuppbyggnad och utveckling [...]
Ambassader, Avräkningar, Demokrati, Handelspolitik, Kongo, Migration, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel

2012-02-24

Så kan ”pratbistånd” bli mer verkstad

“Men de orden har vi inte hört. Civilsamhällets aktörer, där kyrkor och folkrörelser ingår, upplever istället att de ifrågasatts av biståndsministern. I stället är det näringslivets insatser hon prisar. Det är företagen som ska rädda utvecklingsländerna.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "Biståndet upprör men inte av rätt anledning"

2012-02-22

Svensk vapenexport har spårat ur

“Det är ett tragiskt faktum att behöva konstatera att Sverige är världens största vapenexportör räknat per person och att brutala diktaturer som Bahrain och Saudiarabien som slår ner demokratikämpar får köpa vapen av Sverige. … Svensk vapenexportpolitik [...]
Bahrain, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel

2012-02-16

Bistånd verkar inte i ett vakuum

“Rapporten Bringing the billions back från Forum Syd visar att korruption av individer bara utgör 3 till 5 procent av den olagliga kapitalflykten från utvecklingsländer. Huvudaktörer i denna verksamhet är istället multinationella företag som strävar efter att [...]
Civilsamhället, EU, Handelspolitik, Korruption, Näringsliv, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Bringing the Billions Back"

2012-02-15

Bluffstopp för Carlsson

“Fredrik Segerfeldt avfärdar i princip allt hittillsvarande bistånd som värdelöst och kontraproduktivt, och menar att det snarare fördärvat starka demokratiska institutioner och förutsättningar för en välståndsskapande marknadsekonomi. Även om Fredrik Segerfeldt har viktiga poänger är [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Utbildning, Utvärdering

2012-02-14

Stoppa företagens plundring av ockuperade folket på Västbanken

“CSR-policies är en bra början, men det behövs också bindande regler så att företag inte bara har möjligheten att göra rätt, utan faktiskt hindras från att göra fel. … Särskilt upprörande är det när svenska och [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Marocko, Näringsliv, Palestina, Partipolitik, Västsahara

2012-02-14

Blomarbetarna tvingas ha sex med cheferna

“Som konsumenter kan vi ställa krav på att butikerna tar ansvar och visa att det finns efterfrågan på blommor som odlats under acceptabla arbets- och levnadsvillkor. Genom att köpa rosor och blommor märkta med Fairtrade [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Näringsliv, Rättvis handel, Sydamerika
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Vissen blomsterhandel"

2012-02-09

Gnosjöanda löser inte Moçambiques problem

“Kooperation Utan Gränser och Afrikagrupperna är övertygade om att Moçambique behöver mer investeringar. Men endast investeringar kan inte bekämpa fattigdomen. Moçambique behöver, precis som Sverige och alla andra länder i världen, en stat som bär huvudansvaret [...]
"Good governance", Moçambique, Näringsliv
Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2012/01/31/investering-ofta-bra-bistand/"

2012-02-08

Klimatpolitik går ut över fattiga

“Med hjälp av en misslyckad jordbrukspolitik, jordreformer som kommit på skam och korruption, har Dinants ägare lyckats lägga beslag på åtminstone 18 000 hektar bara på nordkusten. Det är en utveckling som EU riskerar att [...]
Biobränslen, EU, Honduras, Jordbruk, Klimat & miljö, Korruption, Mänskliga rättigheter

2012-02-03

Replik: Sida har barnens bästa för ögonen

“Svenska företag är duktiga på PR och behöver inte vår hjälp. Däremot samarbetar vi med både svenska och utländska företag för att stärka och spetsa deras CSR-arbete och hitta andra samarbetsformer för att minska fattigdom. [...]
Barn, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv
Artikeln är en replik på: "Parul Sharma: Varför gäspar vi åt barns rättigheter?"

2012-02-01

Parul Sharma: Varför gäspar vi åt barns rättigheter?

“Detta är ytterst tragiskt då samma regering (genom svenska biståndsorganet SIDA) i princip agerar PR-konsult åt svenska storbolag i frågor som rör CSR, med att med jämna mellanrum påpeka och understryka att svenska bolag är så [...]
Barn, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik, Sida, Turism

2012-01-27

World Bank must put its money behind the rhetoric on gender equality

“Jämställdhet genomsyrar retoriken men inte investeringarna, skriver Elizabeth Arend på NAI-Forum inför lanseringen av Världsbankens World Development Report”
Jämställdhet, Jordbruk, NAI-Forum (engelska), Världsbanken

2012-01-27

Bistånd bidrar till utveckling

“I många afrikanska länder är födelsetalen fortfarande höga med mer än fem barn per kvinna. Det är också där, framförallt på landsbygden, som barnadödligheten fortfarande är hög. Och det är dit som det internationella biståndet [...]
Afrika, Barn, Demografi, Handelspolitik, Jordbruk, Resultat

2012-01-25

Vinproducenterna ska följa Systemets uppförandekod

REPLIK “Jag anser att Systembolaget gör ett ganska gediget arbete när det gäller miljö och arbetsvillkor även i producentledet. Men arbetet kan absolut utvecklas ytterligare och ni inom “Kampanjen för rättvis vinhandel” kan givetvis vara [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Systembolaget måste ta socialt ansvar för vingårdsarbetarna"

2012-01-19

Systembolaget måste ta socialt ansvar för vingårdsarbetarna

“Minimilönen räcker inte ens till de mest grundläggande behoven såsom mat, kläder, el, och kostnaderna för barnens skolgång. Sämst villkor har papperslösa arbetare och kvinnor. I Chile är svartlistning av fackligt aktiva vanligt, och lantarbetare [...]
Chile, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik

2012-01-15

Kapitalflykt skadar fattiga och rika

“Vi uppmanar regeringen att ta kapitalflykt från utvecklingsländerna på allvar. Det handlar om pengar som skulle kunna investeras i utbildning och vård för miljontals människor i fattiga länder. Dessutom borde det ligga i regeringens intresse [...]
Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik, Sjukvård, Utbildning

2011-12-30

Vi måste växla upp i kampen mot svält

“För närvarande är exempelvis avkastningen från kvinnors mark lägre än den som brukas av män. Inte därför att kvinnor är sämre lantbrukare än vad män är, utan därför att de helt enkelt inte har samma [...]
FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor

2011-12-27

Kenneth G Forslund: Välgörenhet kan inte ersätta biståndspolitik

“Näringslivet är mer än välkommet att engagera sig i biståndsarbete. Men det kan inte vara så att det finns en måttstock för hur stor kontroll och hur stora krav som ska ställas på biståndsaktörer som [...]
Näringsliv, Resultat, Utvärdering, Välgörenhet

2011-12-23

Jämställdhet är bästa julklappen

“Jämställdhet är ett prioriterat område för Sveriges regering när det gäller global utveckling. På pappret. Nu gäller det att man även visar det i handling, sätter som mål att minst 50 procent av biståndet ska [...]
Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor, Partipolitik
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Jämställdhet minskar fattigdom"

2011-12-17

Debatt: Klimatet och ekonomin gynnas av frihandeln

“För det första är det helt avgörande att vi får till stånd ett frihandelsavtal med it-varor, såsom mobiltelefoner, och it-tjänster. Genom att utvidga innehållet i det så kallade Informationsteknologiavtalet, och få fler ­länder att skriva under, [...]
Handelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv, Resultat, WTO

2011-12-16

Swedish aid risks deepening conflict between rich and poor

”Sida bearbetar en preliminär ansökan om lånegarantier på hundratals miljoner svenska kronor för ett större biobränsle-och skogsbruksprojekt i Tanzania. Projektet skulle sannolikt bidra till att stärka konflikten mellan den rika världen och fattiga bönder i [...]
Afrika, Biobränslen, Jordbruk, NAI-Forum (engelska), Tanzania

2011-12-15

Äntligen får Västsahara rätt till egna fiskevatten

“Europaparlamentets nej innebär att EU-flaggade fartyg inte längre har rätt att fiska i vattnet utanför Västsaharas kust, som de gjort sen 2005 då EU slöt ett fiskeavtal med Marocko om fiskevatten som delvis ligger i [...]
EU, Fiske, Marocko, Västsahara

2011-12-15

Dags att stå upp för Västsahara

“Västsahara måste själva bestämma över sina naturresurser. Det är de, inte ockupationsmakten, som ska samtycka till framtida fiskeavtal med EU. Och ­lokalbefolkningen måste få del av de ­resurser fisket skapar. Ett första steg på vägen [...]
Bistånd till PA och terrorism?, EU, Fiske, Marocko, Västsahara

2011-12-14

Afrika kan bli självförsörjande på mat

“Tigray i norra Etiopien har tusentals småbönder på 15 år gått från svält och biståndsberoende till en situation där befolkningen själv producerar tillräckligt med mat. Deras arbete visar vägen för hur Afrika kan bli självförsörjande [...]
Afrika, Etiopien, Jordbruk

2011-12-12

VD: ”Ekot har fel, våra investeringar i Afrika är nödvändiga”

REPLIK “Den senaste veckan har Sveriges Radios Ekot-redaktion kritiserat oss på en rad punkter. Man har emellertid målat en felaktig bild av vårt arbete. … Vi är också besvikna på att Ekot väljer att bjuda in [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Makedonien, Mediabevakning, Resultat, Swedfund
Artikeln är en replik på: "Swedfunds smutsiga biståndsaffärer måste få ett slut"

2011-12-11

Biståndsmiljoner till nytt markrofferi

“Kritiken mot detta projekt kom också från företagets ägare norrlandskommunerna. I oktober 2009 sålde Sekab alla sina Afrikaprojekt till sin förre vd Per Carstedt för 400 kronor och samtidigt kom beskedet att Sida inte kunde [...]
Biobränslen, Jordbruk, Kommunbistånd, Landgrabbing, Swedfund, Tanzania

2011-12-11

Bistå inte korruptionen

“Den 1 januari 2010 infördes en transparensgaranti för det svenska utvecklingssamarbetet. Den innebär att allmänna handlingar och all offentlig information om bistånd tillgängliggörs på webbplatsen Openaid.se som Utrikesdepartementet (UD) i samarbete med Sida skapat. Garantin bäddar [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Makedonien, Sida, Swedfund, Utrikesdepartementet, Webbplatsen Openaid.se

2011-12-08

Swedfunds smutsiga biståndsaffärer måste få ett slut

“Återigen står det klart att statens grepp om Swedfunds verksamhet är usel och saknar insyn. Det finns, märkligt nog, dessutom inga ordentliga och oberoende utvärderingar av vad Swedfund egentligen har åstadkommit med sina biståndsinsatser. Hur kan den [...]
Näringsliv, Resultat, Swedfund, Utvärdering

2011-12-08

Swedfunds rutiner måste granskas

“Det kan aldrig vara rätt att som nu ge ut namn på anmälare till det företag som är anklagat för korruption. Hur ska de på ett objektivt sätt kunna utreda anklagelserna?Biståndsministern måste nu ta ett [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Partipolitik, Swedfund

2011-12-08

Debatt: Näringslivet ger bistånd som gynnar exporten

“Forskning visar att bistånd via ­näringslivet i praktiken ofta handlat mer om att gynna givarlandets ­näringsliv än om att gynna mottagarlandets näringsliv. Det europeiska nätverket Eurodad visar att även om det formellt bundna biståndet, där [...]
Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Swedfund

2011-12-07

Bildt måste agera mot förtrycket i Syrien

“Carl Bildts veto mot skärpta sanktioner på telekomområdet mot Syrien reser frågan om vi vill ha en värld där företags vinster väger tyngre än förluster i människoliv.”
Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Syrien
I artikeln hänvisas till dokumentet: "We Live as in War"

2011-12-07

Stängda nät hjälper inte Syriens folk

“Jag vill också göra väldigt tydligt att Ericsson inte säljer utrustning eller mjukvara som på något sätt har till syfte att underlätta för regimen i Syrien att övervaka sina medborgare.”
Demokrati, Diktaturer, EU, Näringsliv, Syrien

2011-12-07

Den extrema fattigdomen kan bekämpas – nu!

“Det är alltså frågan om mindre än tio procent av det befintliga biståndet för att i stort sett utrota den extrema fattigdomen på landsbygden i Malawi. Det är högst troligt att samma effekter kan åstadkommas [...]
Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Malawi, Resultat, Utvärdering

2011-12-06

Frihandel steg för steg

REPLIK “Det kan knappast ha undgått Ewa Björling att kritiken har varit omfattande i de afrikanska länderna. Allt från jordbrukare och företagarorganisationer till fackföreningar, biståndsorganisationer och forskare befarar att avtalen kan hota utvecklingen för miljoner [...]
Afrika, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Handel skapar välstånd"

2011-12-05

SVERIGE HAR TYSTNAT OM BISTÅNDET

“Ministern har målmedvetet spelat på fördomar; det finns inga resultat, bistånd leder till korruption, miljarder utan kontroll. Hon gör inga försök att förklara, skingra obefogad misstro, riva bort fördomsslöjor eller undanröja grumliga föreställningar kring sitt [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utbildning, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"

2011-12-05

Sluta jaga pengar och stå upp för de mänskliga rättigheterna, Carl Bildt!

“Han vägrar att tro att förbud att sälja utrustning för övervakning av internet och telefoni skulle hjälpa oppositionen. Att Bildt inte står på oppositionens sida blev uppenbart för mig i februari 2010 när al-Assad tog emot [...]
Diktaturer, EU, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Syrien

2011-11-30

Bättre samarbete behövs för biståndet

“För första gången i den internationella diskussionen om biståndseffektivitet finns samverkan med näringslivet med på agendan. Sverige har varit pådrivande för detta. I Busan ska det svenska biståndet och näringslivet visa hur man tillsammans kan skapa [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik, Toppmötet i Busan nov 2011

2011-11-29

Öppenhet i biståndet ska även gälla företag

“Alla delar av biståndet måste klara samma tuffa granskning. De krav som är självklara för traditionellt biståndsarbete måste också gälla de företag som nu börjat engagera sig med egna projekt.”
Näringsliv, Partipolitik, Toppmötet i Busan nov 2011, Utvärdering

2011-11-24

“En förlorad chans till grönare jordbrukspolitik”

“Detta skulle bidra till att sänka världsmarknadspriset för socker, som för närvarande är högt, vilket skulle gynna länder som är beroende av sockerimport. Men avskaffandet av sockerkvoter kan samtidigt leda till minskad import från Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, som [...]
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö

2011-11-09

Vi lever i underdånighet – agerar som stormakt

“Samtidigt som vi lever i denna osäkra underdånighet agerar vi som en stormakt. Carl Bildt förklarar för palestinierna att vi för deras eget bästa röstat nej till deras inträde i FN- organet Unesco. .. Även [...]
Jordbruk, Kina, Nej till Palestina i UNESCO, Partipolitik

2011-11-07

Debatt: Kinas oförmåga att följa internationella regler oroar

“Kina är en allt viktigare investerare i Sverige, en allt viktigare exportmarknad för de svenska företagen, och en plats dit många förlägger sin produktion. Det är viktigt. Men minst lika viktigt är det faktum att [...]
Handelspolitik, Kina, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik

2011-11-07

“EU:s politik skadar u-länder”

“Spekulation i matråvaror, utsläpp av växthusgaser, samt användning av jordbruksmark i utvecklingsländer för produktion av biobränslen är andra exempel på konsekvenser av politik som står i konflikt med målsättningarna om att utrota den globala hungern.”
Biobränslen, CAP, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Landgrabbing, Vapenhandel

2011-11-04

Vem kan vara emot rättvis handel

REPLIK “Corren hävdar i en ledare att “Fairtrade bara gynnar en försvinnande del av världens fattiga bönder.” Ja, men är det ett skäl att vara emot? Det finns ingen övre gräns för hur många bönder [...]
Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik, Rättvis handel
Artikeln är en replik på: "Orätt rättvisa"

2011-10-31

Världsbanken bluffar sig till större orättvisor för världens fattiga

“Världsbanken arbetar hårt för att sälja in idén som ”klimatsmart jordbruk”. De framställer det som en trippelvinst: en lösning på den globala uppvärmningen, ett sätt för afrikanska jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna, och ett [...]
Afrika, Jordbruk, Klimat & miljö, Världsbanken

2011-10-31

En revolution till hela mänsklighetens fromma

“I närmare 30 år har företaget bedrivit forskning i syfte att få fram ett vaccin mot malaria, och sedan 2009 har just ett sådant testats på 15000 nyfödda och små barn i sju afrikanska länder. [...]
Forskning, Hälsa, Näringsliv, Resultat, Sjukvård

2011-10-24

Idag hissar jag FN-flaggan på halv stång

“Eller kan det vara så att det är utvecklingsarbetet som ligger bakom flaggviftandet? Häromåret valdes Zimbabwe till ordförande i Kommissionen för hållbar ekonomisk utveckling. På utvecklingsagendan för generalförsamlingen står varken företagande eller tillväxt, utan sådant [...]
FN, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Zimbabwe

2011-10-19

Etanol är inte problemet utan del av lösningen!

REPLIK “Det är just nu populärt att skylla problemen med stigande livsmedelspriser och matbrist på produktionen av biobränslen, i synnerhet etanol. Men en lögn blir som bekant inte sann för att den upprepas ofta.”
Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
Artikeln är en replik på: "Agera mot växande global hunger!"

2011-10-16

Agera mot växande global hunger!

“Att de globala matpriserna slår i taket kan inte enbart förklaras med torka och sämre skördar, vilket förvisso blir allt vanligare i klimatförändringarnas spår. Redan 2008 slog Världsbanken fast i en rapport att den ökande [...]
Biobränslen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2011-10-13

Hungern kan utrotas – om viljan verkligen finns

“Det vi behöver göra för att minska antalet hungrande i världen kan sammanfattas i fyra punkter: 1. Utveckla det småskaliga jordbruket 2. Kontantstöd till de som inte har råd att äta sig mätta 3. Reformera [...]
CAP, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-10-12

Styr om EU:s jordbrukspolitik

“Att världens befolkning växer är ett vanligt skäl för att hålla fast den gamla politiken. Återigen försöker reformmotståndare av CAP att legitimera gamla produktionsdrivande stöd med argument som att Europa måste förse världen med mat. [...]
CAP, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2011-10-09

Mikrolån gör skillnad

“Jag vill ta fasta på Gunilla Carlssons ord om att vi måste hitta de samarbetsformer som hjälper flest människor. Men jag vill lägga till att vi aldrig kan lyfta människor ur fattigdom, i Tanzania eller [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Mikrokredit, Näringsliv, Resultat, Tanzania
Artikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
I artikeln hänvisas till "Bistånd kan inte ersättas"

2011-10-08

Skippa all-inclusive på semesterresan

“Turism kan skapa tillväxt, ge länder nya resurser och bidra till att människor lokalt kan skapa sig en ny framtid. [.] Forskning visar att de påstådda förtjänsterna av turism läcker ut ur utvecklingsländerna på grund av de [...]
Forskning, Näringsliv, Turism
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Utsugning av vissa, guldkant för andra?"

2011-10-03

Biståndet redan förändrat

“Att Gunilla Carlsson nu upptäckt att tillväxtfrämjande insatser är viktiga för Tanzanias utveckling behöver inte nödvändigtvis betyda att det bistånd som tidigare givits, med inriktning på hälsa, hiv-bekämpning, vatten och sanitet, också utbildning, forskning och [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning, Hälsa, HIV/AIDS, Näringsliv, Sida, Tanzania, Utbildning, Vatten
Artikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"

2011-09-29

Bistånd kan inte ersättas

“Att det svenska biståndet till Tanzania under 50 år varit helt kravlöst, som Gunilla Carlsson påstår (UNT 27/9), är felaktigt. Bistånd åtföljs av en mängd krav på mottagaren. Och att kunna avskaffa biståndet, även om [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Handelspolitik, Jordbruk, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Villkorat bistånd
Artikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"

2011-09-28

China’s African bargain

“Västvärlden tenderar fortfarande att se Afrikas utveckling som beroende av bistånd. Men vi är vid en vändpunkt där det mesta av finansieringen inte kommer att komma från officiella utvecklingsbiståndet, men från banker, privata företag, och även exportkreditinstitut i tillväxtekonomierna.”
Afrika, Kina, NAI-Forum (engelska), Näringsliv

2011-09-27

Överge kravlöst bistånd

“Vårt stöd har bidragit till arbetstillfällen, utbildning, bättre hälsa och infrastruktur. [.] Men frågan som vi måste ställa är hur mycket det svenska biståndet har bidragit till detta. Är det inte snarare tillväxt, resultatet av [...]
Hälsa, Näringsliv, Resultat, Tanzania, Utbildning, Villkorat bistånd

2011-09-27

Hån att Lundin Oil lär ut fred

“Urban Ahlin har onekligen en poäng. Det är dåligt omdöme av Näringslivets internationella råd att lyfta fram Lundin Oil som exempel och ett hån mot det seriösa arbete för fred och mänskliga rättigheter som svenska [...]
Etiopien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Rådet för näringsliv och utveckling, Sudan

2011-09-21

Svälten på Afrikas horn kan lösas – på sikt

“I knappast någon av de diskussioner som hittills förts om utvecklingen i Afrika, och särskilt på Afrikas horn, tas matfrågan upp annat än som ett akut medel för att mätta hungrande människor. Behovet av mat [...]
Etiopien, Humanitärt bistånd, Jordbruk, Kenya, Malawi, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Sydsudan, Uganda

2011-09-08

Svälten kan undvikas

“Det är dags för långsiktiga krafttag för att öka de afrikanska ländernas matproduktion och försöka skapa stabila marknadsförhållanden. I slutet av juni vädjade G20-ländernas jordbruksministrar om detta i en deklaration, Action Plan on Food Price [...]
Etiopien, G20, Humanitärt bistånd, Jordbruk, Kenya, Malawi, Rwanda, Somalia, Sudan, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Sydsudan

2011-09-07

Från biståndstagare till aktiv partner

“Bistånd behövs i vissa situationer, men vi måste inse att det hänt mycket i Afrika, att det är handelsförbindelser och annat utbyte som behöver stärkas och fördjupas. Gunilla Carlsson, i sin roll som biståndsminister, ska [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik

2011-09-05

“Afrika är på frammarsch”

“Afrikas förändring innebär också att biståndet ensamt eller som dominerande form av förbindelse riskerar att leda oss in i en återvändsgränd. Vi behöver stärka våra kommersiella band med ett Afrika på frammarsch.”
Afrika, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik

2011-08-23

Regimens bild av Kina bör inte tas för given

“Vi saknar insikt om kraften som det kinesiska civilsamhället besitter. Kina har 200 miljoner bloggare, en myriad av civilsamhällesorganisationer och en stor del av befolkningen är helt utesluten ur alla trygghetssystem. Vem lyssnar på dem? [...]
Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter

2011-08-19

An African miracle is unfolding

“Var finns Sverige i detta landskap av möjligheter och tillväxt, spänningar och konflikter? På väg därifrån! Erfarenheterna från årtionden av förbindelser med Afrika kastas överbord och därmed också möjlighet till goda kontakter med växande ekonomier.”
Afrika, Ambassader, NAI-Forum (engelska), Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-19

Frihandel lösning på Afrikas svält

“Inom EU betalar vi våra jordbrukare för att hålla produktionen nere, samtidigt som vi stänger ute konkurrens från andra delar av världen med höga tull­murar, och säljer våra produkter till underpriser, något som effektivt motverkar [...]
Afrika, Äganderätt, CAP, EU, Handelspolitik, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-19

Svält förebyggs med bättre krishantering

“Många svenska och internationella organisationer gör ett viktigt arbete och nu gör svenska pengar stor nytta på plats. […] Tre saker är särskilt viktiga: att minska risker för utsatta samhällen, att investera i hållbart jordbruk, [...]
Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-18

Spekulanter blir rika på svälten

“Den akuta hungerkrisen i Afrika och de höga matpriserna hotar livssituationen för hundratals miljoner människor i världen. Redan före svältkatastrofen led alltså en miljard människor av hunger, 14 % av världens befolkning. I ett sådant [...]
Afrika, Biobränslen, EU, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-15

Chans för EU att sluta utnyttja Afrika

“I förhandlingarna om handelsavtal som pågår just nu vill EU hindra Namibia från att fortsätta att använda importrestriktioner. Konsekvensen för namibiska bönder och producenter riskerar att bli att de slås ut. Och får EU som [...]
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Namibia

2011-08-15

Dubbelmoral på export

“En avreglerad jordbrukspolitik är antagligen det mest effektiva sättet att bekämpa den globala fattigdomen. Att ge bönder i tredje världen rättvisa konkurrensvillkor skulle i ett slag innebära förbättrade framtidsutsikter för världens fattiga.”
Handelspolitik, Jordbruk

2011-08-12

”Var finns Sverige när det afrikanska undret växer?”

“Svälten på Afrikas horn är inte främst resultat av uteblivna regn utav av ledare som tjänar på konflikt och kaos. I detta läge håller vårt intensiva arbete med stöd till olika fredsprocesser på att monteras [...]
Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-11

Dubbelmoral på export

“En avreglerad jordbrukspolitik är antagligen det mest effektiva sättet att bekämpa den globala fattigdomen. Att ge bönder i tredje världen rättvisa konkurrensvillkor skulle i ett slag innebära förbättrade framtidsutsikter för världens fattiga. Den insikten präglar [...]
CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk

2011-08-04

Engagera er i kampen mot kapitalflykt

“Kommer Sverige att driva obligatorisk land-för-landrapportering för multinationella företag? Kommer regeringen att förespråka multilaterala och automatiska informationsutbytesavtal? Vill man ge större mandat och resurser till FN:s skattekommitté? När diskussionen om åtgärder mot kapitalflykt inte prioriteras [...]
FN, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik

2011-08-03

Fairtrade fungerar

“Rapporten betonar att det behövs mer forskning på viktiga områden. Inte minst när det gäller vilka nyckelfaktorerna är bakom utveckling. Men sammanfattningsvis finns det all anledning att göra skillnad genom att vi konsumenter väljer Fairtrade-märkta [...]
Forskning, Jordbruk, Rättvis handel, Resultat
I artikeln hänvisas till dokumentet: "The Last Ten Years: A Comprehensive Review of the Literature on the Impact of Fairtrade"

2011-08-03

Småbrukarna i Vía Campesina väntar på besked från FN

“För fyra månader sedan mötte det internationella bonde- och småbrukarnätverket Vía Campesina representanter för FN:s råd för mänskliga rättigheter för att presentera ett förslag till en “Deklaration för småbrukares rättigheter”. […] I dag sitter vi medlemmar [...]
FN, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR

2011-07-30

Far och flyg – för de fattigas skull

“Forskningsresultaten är tydliga. Turism skapar tillväxt, ger utvecklingsländer nya resurser och hjälper fattiga människor att skapa sig en ny framtid för sig själva och sina familjer.”
Forskning, Näringsliv, Turism
I artikeln hänvisas till dokumentet: "En flygande start"

2011-07-27

Hjälp kommunerna att hjälpa Somalia

“Solidaritet mellan folk kan också byggas genom samarbete på lokal nivå. Holland utgör ett inspirerande exempel på ett land som kommunaliserat en del av den tidigare statliga biståndsbudgeten. Föreningar, lärare, sjuksköterskor, brandmän och en lång [...]
Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Kommunbistånd, Partipolitik, Somalia

2011-07-27

Ställ om till civil produktion

“Regeringen säger sig verka för nedrustning och fattigdomsbekämpning, men skjuter genom vapenexporten sitt eget biståndsarbete i foten.”
Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel

2011-07-24

Afrikas horn svälter – igen

“EU:s jordbruksstöd är ett exempel på hur vi lamslår ekonomier och gör att de inte kan växa. Varje år spenderar EU runt 55 miljarder euro på att stödja det europeiska jordbruket. Nära hälften av EU:s [...]
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-07-21

Bara Afrika kan lyfta Afrika ur svälten

“Journalisten Bengt Nilsson, som arbetat i en lång rad afrikanska länder, har pekat på hur hjälporganisationers propagerande för lägre matpriser faktiskt snarare bidrar till än motverkar problemen (Newsmill 19/7). Exempelvis Etiopiens befolkning består till 85 [...]
Afrika, Civilsamhället, Etiopien, Jordbruk, Matkrisen 2008, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
I artikeln hänvisas till "Hjälporganisationernas gratismat har skapat svälten i Östafrika"

2011-07-21

Driv på för att avskaffa etanolsubventionerna

“Subventioner för att stimulera produktion av agrobränslen borde avskaffas, eller åtminstone frysas temporärt i tider av livsmedelsbrist och höjda matpriser. Det är budskapet i den rapport som FN, Världsbanken, Världshandelsorganisationen WTO och ytterligare sju mäktiga [...]
Biobränslen, FN, G20, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Världsbanken, WTO

2011-07-21

Mer än bistånd behövs i Afrikas flyktingläger

“Frågan om jordbrukssubventioner är ständigt aktuell. I en värld där 96 procent av bönderna delar på 4 procent av världens jordbruksstöd, och motsatsvis 4 procent av världens bönder delar på 96 procent av världens samlade [...]
Afrika, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
I artikeln hänvisas till "Hjälporganisationernas gratismat har skapat svälten i Östafrika"

2011-07-03

Sverige bidrog till att korrumpera Sydafrika

“Det vi ska dra lärdomar av när Jas-affären rullas upp är att svenska staten och svenskt näringsliv samverkat för att få affären med Sydafrika i hamn. För att detta inte bara ska bli en skamfläck [...]
Korruption, Näringsliv, Partipolitik, Sydafrika

2011-07-01

… och rädda fisken i havet

“Medan EU-understödda fiskare trålar havsbottnen och kastar tonvis av matrik fisk överbord för att kvoterna överskridits har EU ett avtal med Marocko för att plocka upp fisk utanför det av marockanerna ockuperade Västsahara. Det slår mot lokala [...]
CAP, EU, Fiske, Klimat & miljö, Marocko, Västsahara

2011-06-30

SVT-film förfalskar historien om folkmordet i Sudan

“År 2001 betalades Bengt Nilssons resa delvis av Lundin Petroleum, ändå fick han möjlighet att framföra sina synpunkter i SVT:s Agenda. Detta kritiserades efteråt starkt av Amnesty International. Att fortfarande 2011, när så många motbjudande [...]
Mediabevakning, Näringsliv, Sudan

2011-06-14

Debatt: Svenska företag har den bästa fattigdomshjälpen

“Tyvärr är det inte dessa framgångar med betydande utvecklingseffekter som uppmärksammas. I stället finns det hos vissa organisationer och medier fortfarande en skepsis mot näringslivets engagemang i de fattiga länderna.”
Irak, Liberia, Mediabevakning, Näringsliv, Resultat, Swedfund

2011-06-14

”Nu måste Sverige erkänna Västsahara”

“I riksdagen står folkpartister, miljöpartister, socialdemokrater och vänsterpartister bakom att Sverige ska erkänna Västsahara. Tillsammans förfogar de över en riksdagsmajoritet och kan därmed bidra till ett svenskt erkännande.”
Fiske, Partipolitik, Västsahara

2011-06-09

En droppe i havet

“RED handlar inte om att förhindra spridningen av hiv/aids, bara om att minska lidandet för några av dem som smittats; företagen som får good will börjar inte plötsligt respektera mänskliga rättigheter eller betala schyssta löner [...]
Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), HIV/AIDS, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Välgörenhet

2011-06-08

Rapport från vinrankornas skuggsida

“När Systembolaget besöker Chile i nästa vecka, hoppas jag och mina kollegor, att de tar upp denna problematik med producenterna och ställer krav på dem om löner man kan leva på, drägliga arbetsförhållanden, rätt till [...]
Chile, Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Kvinnor

2011-06-06

Ett teoretiskt perspektiv mättar inte världen

“Vad som skiljer vår slutsats mot Miljöpartiets är vår övertygelse om att utmaningarna i att på rätt sätt förvalta åkermark och växtnäring måste innefatta ett bejakande av modern teknik som till exempel växtförädling samt växtnäringstillförsel [...]
Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Var är visionen om framtidens jordbruk, Centerpartiet?"

2011-06-05

Teliasonera censurerar vitryskt internet

“Sveriges regering försöker profilera sig internationellt som en förkämpe för frihet på internet. Men samtidigt hindrar det halvstatliga Teliasonera sina abonnenter i Vitryssland från tillträde till några av landets regimkritiska hemsidor. Företaget går till och [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Vitryssland

2011-06-05

Systembolagets etikarbete sätts på prov

“Vin från Chile och Argentina är storsäljare i Sverige, men lantarbetare på vingårdarna lever i fattigdom, och arbetar under oacceptabla villkor. Osäkra anställningar, svältlöner, tolvtimmars arbetsdag och diskriminering av fackligt anslutna är en del av [...]
Argentina, Chile, Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Näringsliv, Sydafrika

2011-06-05

Turkiet – turistparadis och övergreppsstat

“Om drygt en vecka går Turkiet till val. Det är ett val det inte talas så mycket om, trots otaliga rapporter om övergrepp på olika folkgrupper, om fängslandet av journalister och av vänsterengagerade, kvinnorätts- och [...]
Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Turkiet

2011-06-04

Var är visionen om framtidens jordbruk, Centerpartiet?

“Bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO, så ser centerns recept ut för att råda bot på det fruktansvärda faktum att fler människor än någonsin svälter på vår jord, mer än en miljard, också det enligt FAO.”
Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Partipolitik

2011-05-30

Vi spelar med vår gröna jord

“Såväl Greenpeace, Jordens vänner som Naturskyddsföreningen har fört fram välgrundad kritik av kampanjerna för GMO. Det sjuka är också att de grödor det i första hand rör sig om – majs och soja – mer [...]
Handelspolitik, Jordbruk

2011-05-30

Nu byggs det nya Tunisien

“EU måste öppna för en handelspolitik som även gynnar de afrikanska länderna. Spannmål, textilier och olja är exempel på produkter som EU i dag handlar av Tunisien. EU:s riktlinjer för samarbete med grannländer är ett bra [...]
Afrika, CAP, Demokrati, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien

2011-05-30

Barnevik och den goda kapitalismen

“Han har räknat ut att det är möjligt att på tio år avskaffa den värsta fattigdomen i världen. Vägen dit är inte kravlösa bidrag, utan att hjälpa människor, i synnerhet fattiga kvinnor i världens fattigaste [...]
Kvinnor, Näringsliv, Välgörenhet, Villkorat bistånd

2011-05-25

AP-fonderna bör sätta press på Chevron

“AP-fonderna har alla möjligheter att visa sig vara etiska placerare som tar ställning för att oansvariga företag ska tvingas respektera mänskliga rättigheter och miljön.”
Corporate Social Responsibility (CSR), Ecuador, Mänskliga rättigheter, Näringsliv

2011-05-25

Debatt: Regeringen ska pressa företagen att ta ansvar

“Det är angeläget att vi här i Sverige har en öppen debatt om de nya uppdaterade riktlinjerna. Hur vill regeringen använda de nya reglerna? Hur vill näringslivets organisationer använda de nya reglerna? Ett starkt och [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, OECD, Rådet för MR

2011-05-19

Biståndet ska gå till att bekämpa fattigdom

“Regeringen ligger nära enprocentmålet i svenskt bistånd, det vill säga den princip som säger att en procent av vår BNI skall gå till biståndsbudgeten. De gemensamma riktlinjerna kring innehållet i biståndet som OECD har tagit [...]
Ambassader, Avräkningar, Enprocentsmålet, Näringsliv, Partipolitik, Webbplatsen Openaid.se
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Challenging Self-Interest"

2011-05-19

Osäkert vad som är bra i biståndet

“Att utrota fattigdomen är målet för svenskt bistånd – både det statliga och det som utförs av enskilda organisationer. Om målet ska uppnås är det viktigt att biståndsorganisationernas arbete ger resultat. Men vem avgör vad [...]
FN, Målsättning, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2011-05-18

Nu måste vi satsa stort på miljöteknik

“Det obundna svenska biståndet bidrar till fattiga länders förmåga att investera i miljöteknik. Svenska företag har visat sig vara konkurrenskraftiga leverantörer till sådana insatser. Det svenska näringslivet har bidragit till tekniköverföring bland annat genom att [...]
Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Resultat

2011-05-17

”Svenskt bistånd får inte gå till skattesmitande bolag”

“Statliga Swedfund – som investerar svenska biståndspengar i bolag i utvecklingsländer – gör ingenting för att förhindra den här skattesmitningen. Sedan Swedfund investerade 90 miljoner kronor i PanAfrica Energy i Tanzania, har bolaget fört ut [...]
Bangladesh, Näringsliv, Partipolitik, Swedfund, Tanzania, Webbplatsen Openaid.se
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Made in Bangladesh"

2011-05-13

Miljoner skäl att välja Fairtrade

“Som grund för sitt utspel hänvisar Wålsten till fyra studier kring Fairtrade, varav två de facto visar på övervägande positiva effekter av Fairtrades arbete. Bland annat konstaterar National Resources Institute att 31 av 33 fältstudier [...]
Handelspolitik, Jordbruk, Rättvis handel, Resultat
Artikeln är en replik på: "Det finns inga skäl att gynna rättvisemärkt"

2011-05-12

Inte en minut för tidigt

“Vapenexport handlar om pengar, inte om småslantar utan om stora belopp. […] Det är faktorer som i värsta fall riskerar att förvandla det som är skrivet i lagen till gummiparagrafer som tänjs ut till det [...]
Civilsamhället, Näringsliv, Pakistan, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel

2011-05-11

Svensk vapenexport alla partiers huvudvärk

“En annan besvärliga fråga är den svenska vapenindustrins struktur. Förr i tiden var det enkelt. Företagen hade svenskt ägande eller stod åtminstone under stabil svensk kontroll. I dag är ägandet oftast utländskt. Det innebär rimligen [...]
Demokrati, Förenade Arabemiraten, Näringsliv, Pakistan, Partipolitik, Saudiarabien

2011-05-10

Ny rapport: Apple sviker sina anställda igen

“Idag är situationen ohållbar: de anställda arbetar 80-100 timmar övertid per månad för att få ihop till en lön som räcker till det allra nödvändigaste, enligt en ny rapport från den Hong Kong-baserade arbetsrättsorganisationen SACOM.”
Corporate Social Responsibility (CSR), Kina, Rättvis handel
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Foxconn and Apple Fail to Fulfill Promises"

2011-05-05

Bildt, ta den utsträckta handen!

“Utan en ambassad i Vietnam skulle vi inte heller kunna fortsätta att driva en aktiv politik och dialog för ett långsiktigt främjande av mänskliga rättigheter och demokrati. Relationer bör fördjupas, inte bortprioriteras. […] Det bästa [...]
Ambassader, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Vietnam
I artikeln hänvisas till "Strategiskt dårskap när populister beslutar (Carl Bildt - 5/1 2011 - Svenska Dagbladet)"

2011-05-05

Mikrolån effektiv hävstång för fattiga

“Men sanningen är att mikrofinanser hjälpt miljontals fattiga människor runt om i världen att skapa sig själva ett bättre liv.”
Mikrokredit, Näringsliv, Resultat

2011-04-28

Handel och rättigheter

“Fredrik Reinfeldt rörde inte en min medan Rysslands premiärminister Vladimir Putin talade om mänskliga rättigheter. […] Mer än 400 svenska företag är verksamma i Ryssland.”
Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Ryssland

2011-04-27

Så ska svenska företag göra goda affärer i fattiga länder

“Denna obalans ska svenskt bistånd nu försöka minska genom ett nytt initiativ, ”Innovations Against Poverty”, som lanseras i dag i ett samarbete mellan Sida och PwC. Programmet erbjuder företag finansiering och rådgivning för affärsidéer som [...]
Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Etiopien, Näringsliv, Sida, Zambia

2011-04-26

Ambassaden läggs ned – korkat så man baxnar

“Och så rök ambassaden i Argentina, som även innefattar Uruguay, Bolivia och Paraguay. På det sättet kommer regeringen att spara sju miljoner kronor om året. […] Det var oppositionen som drev igenom besparingarna. Nu kan [...]
Ambassader, Argentina, Näringsliv, Partipolitik

2011-04-21

Fyra hela Sverige lyfte sig ur fattigdom

“Det blir bättre. Världsbankens Global Monitoring Report 2011 skriver ner den tidigare prognosen om antalet människor i extrem fattigdom år 2015 med 35 miljoner. Det är som om fyra Sverige lyfter sig över gränsen. Det [...]
Indien, Kina, Näringsliv, Resultat, Världsbanken

2011-04-20

Stora Enso förstör ekosystem i Sydamerika

“Skogsindustrins satsningar i Sydamerika är förödande för både miljö och lokalbefolkningar. Ett ledande exempel är svensk-finska Stora Ensos verksamhet i Brasilien. Företaget har dömts för miljöbrott och bemöts regelbundet av protester från lokalsamhället.”
Brasilien, Civilsamhället, Jordbruk, Näringsliv, Sydamerika

2011-04-17

Stoppa EU:s skadliga fiskeavtal

“Om EU ingår ett nytt fiskeavtal med Marocko, ett av regionens mest hårdföra länder, riskerar det att inverka negativt på folkens rop på demokrati, frihet och självständighet. Agera, regeringen Reinfeldt och stoppa avtalet.”
EU, Fiske, Handelspolitik, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2011-04-11

Det går att utrota svält och hunger

“En avgörande utmaning är att höja jordbruksproduktionen i Afrika, och göra det på ett sätt som är ekologiskt hållbart och gynnar den småskaliga odlaren.”
Afrika, CAP, EU, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2011-04-09

Systembolaget ljuger om sitt engagemang för arbetarna på vingårdar

“Vår erfarenhet efter att ha följt Systembolagets arbete under ett par års tid, är att företaget inte verkat aktivt för att på allvar involvera fackföreningar och intresseorganisationer i sitt CSR-arbete.“
Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Rättvis handel, Sydafrika
Artikeln är en replik på: "Systembolaget: Vi vet att arbetsvillkoren på vingårdarna behöver åtgärdas"

2011-04-07

Höga matpriser dåligt för fattig bonde

“EU förhandlar just nu handelsavtal med afrikanska länder. EU kräver att de afrikanska länderna ska öppna minst 80 procent av sin handel med EU. Det är viktigt att dessa avtal utformas så att de inte [...]
Afrika, Biobränslen, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Landgrabbing, Matkrisen 2008

2011-04-07

Slösa med bistånd

“Sedan måste vi kanske diskutera det som är helt tabubelagt, men som den svenska Afrikaexperten Göran Hydén påpekat: att den afrikanska stamkulturen tycks vara ett hinder för långsiktiga investeringar.”
Afrika, Äganderätt, Handelspolitik, Korruption, Resultat, Tanzania, Utvärdering

2011-04-06

Eric Erfors: Swedish open

“Ingen har koll på hur många biståndsmiljarder som delas ut i företagsstöd. Myndigheterna är suveräna på att informera om bidragsalternativen, men urusla på att tala om vilket företag som fick ta del av våra skattepengar.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Webbplatsen Openaid.se

2011-04-04

Diakonia svärtar ner viktiga insatser

“Jag har stor respekt för dem som vill diskutera hur vi stärker arbetet med mänskliga rättigheter inom det statliga främjandet ytterligare, eller hur vi förbättrar vår exportkontroll. Däremot saknar jag förståelse för hur Bo Forsberg [...]
Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Resultat, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: "Förmätet påstående av ministern"

2011-03-31

Mänskliga rättigheter går före ekonomiska intressen

“Det som inte går att läsa på Svenska exportrådets hemsida är att Marocko sedan 1975 ockuperar landet Västsahara.”
Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Marocko, Näringsliv, Västsahara

2011-03-30

Systembolaget: Vi vet att arbetsvillkoren på vingårdarna behöver åtgärdas

“Med vår uppförandekod ställer vi krav på producenterna av vin som motsvarar de krav som utarbetats av de internationella organisationer som vi nämner ovan. Men det finns olika certifieringsorgan, bland annat Fairtrade, som går ett [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Rättvis handel, Sydafrika
Artikeln är en replik på: "Systembolagets viner produceras under rena slavförhållanden"

2011-03-27

Systembolagets viner produceras under rena slavförhållanden

“Personalbostäderna på vingårdarna i Sydafrika är inte sällan i dåligt skick, och de flesta saknar toaletter och elektricitet. […] Gravida arbetar på samma villkor som alla andra, och nyblivna mammor har bara rätt till några [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Jordbruk, Kvinnor, Rättvis handel, Sydafrika

2011-03-25

Bojkotter skapar inte demokratier

“Handel bidrar till demokratisk utveckling. […] Handel bidrar till fattigdomsbekämpning, tillväxt och hållbar utveckling. […] Handel bidrar till bättre levnads- och arbetsförhållanden. […] Breda handelsbojkotter spelar ofta diktaturer i händerna och har historiskt visat sig fungera [...]
Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "Försköna inte bilden av Marocko"

2011-03-24

Försköna inte bilden av Marocko

“Granskningen visar att branschen systematiskt blundar för att Marocko ockuperar Västsahara. Inte ett enda resereportage om Marocko från de sex största resemagasinen sedan 2009 nämner Västsahara.”
Marocko, Mediabevakning, Näringsliv, Västsahara

2011-03-22

Mattias Johansson: Fyll etanol i tanken med grönt samvete

“Vår studie ger tydliga svar. Man är inte miljöbov eller någon som bidrar till att tränga ut matproduktion bara för att man tankar sin bil med etanol.“
Biobränslen, Brasilien, Jordbruk, Tanzania
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/ska-jag-tanka-etanol/"

2011-03-18

Stabilitet får inte ursäkta diktatur

“Men frågan kvarstår: när mediefokus flyttar till nästa händelsecentrum, kommer folkrätt och demokrati nu att kunna gå före EU-ländernas realpolitik och ekonomiska intressen?”
Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU, Fiske, FN, Marocko, Mediabevakning, Partipolitik, Tunisien, Västsahara

2011-03-17

Så kan EU hjälpa Nordafrika till framgång

“En vision vore att EU dels utvecklar metoder för hur investeringar skall kunna genomföras på bästa sätt, dels agerar som rådgivare i demokratisk utveckling för Nordafrika”
Afrika, Egypten, EIB, EU, Näringsliv, Tunisien

2011-03-15

Debatt: Sverige och EU saknar strategi för att möta Kina

“EU riskerar att inte hänga med i Kinas snabba utveckling. Hittills har EU och även Sverige fokuserat på bistånd, exempelvis för att överföra värderingar kring mänskliga rättigheter, miljö och social utveckling.”
Diktaturer, EU, Handelspolitik, Kina, Mänskliga rättigheter, Näringsliv

2011-03-13

Nästa agrara revolution – ett nytt kretsloppstänk

“EU:s jordbrukspolitik måste skiftas från utbetalningar av inkomststöd till rejäla satsningar på forskning, kunskapscentra, innovation och ny teknik för att bana väg för den nya agrara revolution vi snart akut behöver.”
CAP, EU, Jordbruk, Partipolitik

2011-03-12

Tobinskatt påverkar knappast riktiga investeringar

“Ni berättar egentligen själva varför Tobinskatten behövs: “Jo, eftersom investeringar är mycket lättrörliga.Tobinskatten går ut på att beskatta finansiella transaktioner, som är än mer lättrörliga”. […] Lättrörliga investeringar är inte samma sak som investeringar (till [...]
Näringsliv, Tobin-skatt
Artikeln är en replik på: "Tobinskatt skulle öka slöseriet"

2011-03-11

Kvinnors ägande – politikens blinda fläck

“Kvinnors ägande i Sverige är politikens blinda fläck. Inget politiskt parti har analyserat orsak och konsekvens av ojämlikheterna mellan könen, trots att det är prioriterat i biståndspolitiken. […] Det finns i dag inget parti som [...]
Äganderätt, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik

2011-03-09

Att vara offret är ingen slutstation

“Kvinnornas situation i Kongo-Kinshasa är helt avgörande för utvecklingen av landet. De insatser som görs för detta måste bli ännu effektivare och kraftfullare. […] Också företag i västvärlden deltar indirekt i konflikterna i regionen genom [...]
FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Näringsliv

2011-03-08

Tobinskatt skulle öka slöseriet

“Tobinskatt skulle på samma sätt leda till att transaktionerna skulle fly till Singapore och New York. Europas ekonomier skulle förlora på en Tobinskatt, och vi har goda skäl att överlag ifrågasätta direkt beskattningsmakt för EU.”
EU, Näringsliv, Tobin-skatt
Artikeln är en replik på: "Gyllene chans i EU-parlamentet"

2011-03-08

”Ambassader som är viktiga för Sverige får inte läggas ned”

“Kraven på svensk utrikesförvaltning ökar. Omvärldens snabba utveckling och en hårdnande global ekonomisk konkurrens bidrar till detta. Utredningens direktiv föreskriver att de förslag som jag lägger ska kunna genomföras inom nuvarande budgetramar.”
Ambassader, Näringsliv, Utrikesdepartementet

2011-03-03

”Fattiga länder påverkas i hög grad av EU:s politik”

“Utvecklingen i fattiga länder påverkas i hög grad av fortsatta subventioner till europeiska bönder.  Ger man upp kampen om minskade jordbrukssubventioner så blir det än viktigare att se till att EU:s handelspolitik inte ökar på bördan [...]
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "”Dags för Sverige att byta spår i jordbrukspolitiken”"
I artikeln hänvisas till "”Det råder samsyn om jordbrukspolitiken”"

2011-03-02

”Det råder samsyn om jordbrukspolitiken”

“På DN Debatt 2/3 uppmanar ett antal socialdemokratiska företrädare regeringen att byta spår i jordbrukspolitiken. Vi kan inte se att det råder skilda uppfattningar i Sverige om hur jordbrukspolitiken ska bedrivas.”
CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "”Dags för Sverige att byta spår i jordbrukspolitiken”"

2011-03-02

”Dags för Sverige att byta spår i jordbrukspolitiken”

“I Sverige pratar vi ofta om att jordbrukspolitiken inte får motarbeta fattigdomsbekämpning eller stå i konflikt med biståndet. I andra länder är frågan inte lika central. Det ger oss ett särskilt ansvar att arbeta för [...]
CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik

2011-02-28

Handeln med bananer mer reglerad

“Den internationella handeln med bananer är idag bättre reglerad än vapenhandeln. När FN nu förbereder förhandlingar om ett internationellt bindande vapenhandelsavtal är det viktigt att Sverige och andra länder som är positiva inte kompromissar alltför [...]
FN, Handelspolitik, Jordbruk, Vapenhandel

2011-02-20

Korrupta vänner

“För att åstadkomma allt detta har EU satt i gång processer, projekt och program. Det har slussats pengar från Bryssel till grannländerna i öst och syd och det har träffats avtal om allt från handel [...]
Afrika, Demokrati, Diktaturer, EU, Fiske, Handelspolitik, Korruption, Marocko, Utvärdering, Vitryssland

2011-02-19

Vi måste fylla på kylskåpet

“Somliga önskar återgå till större statligt ansvar, och inte överlåta matförsörjningen åt en global marknad som inte sparar i ladorna till dåliga dagar. Andra menar att protektionistiska panikåtgärder, som det ryska förbudet mot veteexport eller [...]
Handelspolitik, Jordbruk

2011-02-19

Oljebolagens offer måste kompenseras

“I en debattartikel i GP den 10 februari bekräftade Sveriges utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson att de har för avsikt att stödja Sudan, vilket vi är mycket tacksamma för. […] Den privata sektorns [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Sudan
Artikeln är en replik på: "Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika"

2011-02-17

From Resource Curse to Inclusive Growth?

“Norge hade fördelen att vara ett utvecklat land med goda demokratiska styrelseformer långt innan vi upptäckte oljan. Vår erfarenhet är därför unik och kan inte tillämpas direkt på utvecklingsländer. Ändå är mycket av det vi lärt oss är relevant även för andra länder med rika naturtillgångar.”
Demokrati, NAI-Forum (engelska), Näringsliv

2011-02-17

Tal med kluven tunga

“Internationell handel kan, rätt hanterad, vara ett kraftfullt verktyg som bidrar till utveckling inte bara på det ekonomiska området. Men då måste regeringen se till att leva upp till de principer som alla partier sagt [...]
Civilsamhället, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Export till priset av mänskliga rättigheter?"

2011-02-17

”Sverige måste säga nej till nytt fiskeavtal med Marocko”

“EU har ett ansvar för att inte delta i att tömma Västsaharas naturresurser genom de mycket förmånliga handels- och fiskeavtalen mellan EU och Marocko. […] De initiativ som landsbygdsministern tagit hittills är bra men Sverige [...]
EU, Fiske, FN, Handelspolitik, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2011-02-16

EU:s fiskeripolitik måste reformeras

“Det finns tydliga riktlinjer för hur EU:s fiskeavtal med länder utanför unionen ska tecknas. Men EU fattar fiskeavtal utan att ha en aning om vilka sociala och ekonomiska konsekvenser de får. Det är oacceptabelt att [...]
Afrika, EU, Fiske, Handelspolitik, Partipolitik
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Ett skepp kommer lastat"

2011-02-15

Sudan en utmaning för utrikespolitiken

“Utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson beskriver i sin debattartikel i GP (10/2) Sudan som ett nyckelland i Afrika och bedömer att den framgångsrika folkomröstningen om självständighet för södra Sudan öppnar möjligheter för att [...]
Afrika, Demokrati, EU, Jordbruk, Korruption, Näringsliv, Partipolitik, Sudan
Artikeln är en replik på: "Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika"

2011-02-13

Krafttag krävs mot hotande matkris

“För att undvika livsmedelskris och i förlängningen hot mot världsfreden måste jordbruksproduktionen i världen öka kraftigt. För att klara detta krävs bland annat ökat utvecklingsbistånd och rättvisare internationell handel”
G20, G8, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, OECD, WTO

2011-02-11

Debatt: EU-miljarder till utveckling hamnar hos riskkapitalbolag

“Enligt dem ska ingen hänsyn tas till något utvecklingsperspektiv när EIB lånar ut pengar. Så vitt vi förstår står också den svenska regeringen bakom den uppfattningen. Vi vill därför veta varför regeringen inte anser att [...]
Afrika, EIB, EU, Näringsliv, Partipolitik, Rådet för MR

2011-02-10

Stabilitet eller egenintresse?

“Varför är västvärlden så saktfärdig med att stödja det egyptiska folket och kraven på Mubaraks avgång? […] Analysen pekar på EU:s stora bistånd till Marocko, Tunisien, Algeriet och Libyen. De stora direktinvesteringarna som europeiska företag [...]
Afrika, Algeriet, Demokrati, Egypten, EU, Fiske, Libyen, Marocko, Migration, Näringsliv, Tunisien

2011-02-10

Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika

“In i det sista har tvivlen på många håll varit starka på att den utlovade folkomröstningen om Södra Sudans självständighet verkligen skulle kunna genomföras. Men nu har detta avgörande element i fredsavtalet genomförts. […] Den [...]
Afrika, Darfur-konflikten, Demokrati, EU, Korruption, Näringsliv, Partipolitik, Sudan

2011-02-10

Rättighet utan skyldigheter

“Om nu människor saknar den mänskliga rättigheten mat på sina bord; och vi har politiskt valt att avstå från en möjlig matproduktion; har vi då inte brutit mot de mänskliga rättigheterna?”
Handelspolitik, Jordbruk, Mänskliga rättigheter
Artikeln är en replik på: "Dagligt bröd är en rättighet"

2011-02-02

Dags att avreglera jordbruket

“Stigande livsmedelspriser har resulterat i olika former av protektionistiska åtgärder runt om i världen. Men varken exportrestriktioner, subventioner eller prisregleringar kommer att leda till ökad produktion och handel.”
CAP, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik

2011-01-31

Dagligt bröd är en rättighet

“Sveriges regering däremot har sagt att de inte kommer att vare sig underteckna eller ratificera protokollet. […] Respekten för ESK-rättigheterna får inte vara ett resultat av partipolitik. Den är ett ansvar för regeringen, oavsett vilken [...]
FN, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Partipolitik

2011-01-31

Sanslösa överdrifter om GMO

“GMO löser världssvälten, minskar koldioxidutsläpp och energiförbrukningen, och gör på något makalöst sätt att en halv miljon barn slipper bli blinda. Det är sanslösa överdrifter. […] Ett klimatvänligt jordbruk kräver en omfördelning av EU:s subventioner [...]
CAP, EU, Jordbruk
Artikeln är en replik på: "Miljörörelse mot miljöförbättringar"

2011-01-31

Vår öppenhet förbättrar Tunisiens chanser

“Ett uttalat mål med en stor del av det svenska biståndet är därför att främja demokrati. I dagsläget kan man konstatera att exempelvis Kina har valt en annan väg, nämligen att öppna för marknadsekonomi under [...]
Demokrati, Diktaturer, EU, Kina, Målsättning, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Tunisien

2011-01-31

Ikea och det goda företaget

“Ikea har under senaste åren efter krig omfamnat CSR-tanken, i hålbarhetsarbete och från ägarstiftelsen genom stöd i hundramiljonersklassen till biståndsprojekt. Men det räcker inte.”
Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv

2011-01-21

Miljörörelse mot miljöförbättringar

“Miljöpartiet och delar av övriga miljörörelsen måste renodla sina resonemang kring GMO och kött från Sydamerika. Antingen är man intresserad av vad som är bäst för miljön och jordens fattiga, eller så är man intresserad [...]
Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik

2011-01-20

Våga och vinn i Sudan

“Västvärlden kan fnysa åt Kina som med ena handen ger bistånd och med andra handen köper inflytande och makt. Eller inspireras till att både gynna egna entreprenörer och göra en betydelsefull insats med samarbete kring [...]
Darfur-konflikten, Demokrati, Diktaturer, Kina, Näringsliv, Sudan, Villkorat bistånd

2011-01-16

EU:s jordbruksstöd ska på sikt fasas ut

“Jonas Paulsson (MP) skriver på GP Debatt (5/1) att jordbruksstödet från EU bidrar till miljöförstöring. Tvärtom satsar Alliansen en stor del av pengarna på miljöförbättrande verksamhet.”
CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Rädda jordbruket från köttlobbyn"

2011-01-12

Den fria marknaden går bärsärkagång över världen

“Marknadens befrielse från regler och ansvar har lett till hänsynslös exploatering. 150 miljoner fler lider av hunger i dag än vid mitten av 90-talet. Det understryker vikten av att tygla marknaden och sätta mänskliga behov [...]
Handelspolitik, Hunger, Matkrisen 2008, Näringsliv

2011-01-12

Öppna marknaden

“I någon mån kan bistånd bidra till en sådan utveckling. Men framför allt måste länder över hela världen – inte minst hela EU – rensa bort handelshindren på jordbruksområdet.”
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008

2011-01-05

Rädda jordbruket från köttlobbyn

“Frågan om att utveckla jordbrukspolitiken genom att påbörja avvecklingen av köttsubventionerna är också en framtidsfråga för världen i sin helhet.”
CAP, EU, Jordbruk, Partipolitik

2011-01-04

Sverige tappar viktigt inflytande

“Nu när Sveriges årliga handel med Vietnam är mer tio gånger större än biståndet vill regeringen lägga ned ambassaden! Varför?”
Ambassader, Bilateralt samarbete, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Vietnam

2011-01-04

Okej att högskolan tar betalt

“Jan Eliasson menar att detta nya stipendieprogrammet, med 60–90 miljoner kronor, är ”helt otillräckligt”. […] Men det är att driva den internationella solidariteten ett steg för långt, och ett märkligt resonemang från någon med 45 [...]
Näringsliv, Partipolitik, Utbildning
Artikeln är en replik på: "”Tusentals ungdomar stängs ute från studier i Sverige”"

2011-01-03

Sluta tjuvfiska i Västsahara

“Vid riksdagens interpellationsdebatt om Västsahara före jul försökte Bildt framställa fiskeavtalet som en jordbruksfråga och sade sig inte känna till hur förhandlingarna går.”
EU, Fiske, Handelspolitik, Jordbruk, Marocko, Partipolitik, Västsahara

2011-01-03

Häv sanktionerna – rädda Zimbabwe

“Ett framtida Zimbabwe behöver dra nytta av professionalismen hos affärspartner i väst och deras respekt för fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i allmänhet. Det är därför viktigt att västländerna inser att det är orealistiskt att [...]
Demokrati, Diktaturer, EU, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Zimbabwe

2010-12-27

Olivia Malmqvist: EU sviker sjuka och fattiga

“Handelsminister Ewa Björling, M, måste nu sätta ned foten. Det måste vara viktigare att människor som tvingas leva i fattigdom får tillgång till livsnödvändiga läkemedel än att gynna den europeiska läkemedelsindustrins vinstintressen.”
EU, Handelspolitik, HIV/AIDS, Näringsliv, Partipolitik

2010-12-16

Mycket bättre när näringsliv och bistånd samverkar

“Jag har sett väldigt mycket bra arbete utföras – samarbeten som gjort skillnad för miljontals fattiga, utsatta eller marginaliserade människor. Samtidigt har jag också bekymrat mig för att vet-bäst-kan-själv-mentaliteten leder till brist på arbete över [...]
Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Resultat, Sida

2010-11-29

Debatt: Mats Tunehag svarar direkt

“Visst kan det finnas bistånd som hjälper. Däremot vet vi att företagsutveckling och handel är helt avgörande för att lyfta människor och länder ur fattigdom, då framför allt små- och medelstora företag.”
Handelspolitik, Näringsliv, Resultat
Artikeln är en replik på: "Debatt: Kasta inte ut barnet med badvattnet"

2010-11-29

Debatt: Kasta inte ut barnet med badvattnet

“Världen idags Mats Tunehag har under hösten skrivit flera artiklar om bistånd i Världen idag. Han gör svepande kommentarer om biståndets brist på effekter utan att underbygga med fakta och statistik.” Tryck här för att se repliker
Handelspolitik, Näringsliv, Resultat
Artikeln är en replik på: "Ledare: Bra mål – fel metod"

2010-11-26

Saab vilseleder om mutanklagelser

“Saab försöker i en replik (Brännpunkt 25/11) rentvå sig från anklagelser om mutor och fusk när det gäller försäljningen av Jas 39 Gripen till Sydafrika. […] Vi uppmanar Saab att i detalj presentera vilka affärer [...]
Korruption, Näringsliv, Sydafrika, Utvärdering, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: "Vi tillämpar nolltolerans mot korruption"

2010-11-25

Vi tillämpar nolltolerans mot korruption

“En rad organisationer ger en felaktig bild (Brännpunkt 24/11) av Saab AB:s försäljning av Gripen till Sydafrika och antyder att mutor använts.”
Korruption, Näringsliv, Sydafrika, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: "Mutor och korruption måste utredas"

2010-11-24

Mutor och korruption måste utredas

“ÖB föreslår nu att Sverige ska utveckla ett nytt stridsflyg. Men istället för nya stridsplan bör Sverige reda ut anklagelser om mutor och korruption i samband med försäljningen av Jas 39 Gripen till Sydafrika, där [...]
Demokrati, Indien, Korruption, Näringsliv, Sydafrika, Vapenhandel

2010-11-23

Rethinking Aid and Development in Africa

“Visst finns det skäl att ständigt ompröva utvecklingen i Afrika, inte minst i Tanzania, därfattigdomen är en stor utmaning. Även om den ekonomiska tillväxten har förbättrats underde senaste 10-15 åren har den varken varit heltäckande eller inkluderande, delvis på grund av den låga tillväxttakten för [...]
Afrika, Jordbruk, NAI-Forum (engelska), Resultat, Tanzania

2010-11-23

Biståndet hjälper inte mot svält

“Regeringen måste göra en total kursändring för biståndet till Afrika. De prioriterade områdena demokrati, klimat och kvinnans roll är förvisso viktiga, men kanske inte när man svälter.”
Afrika, FN, Hunger, Jordbruk, Målsättning, Näringsliv, Partipolitik, Resultat

2010-11-22

EU måste agera mot Marocko

“Målet bör vara att frysa eller helt säga upp handelsavtalet, alternativt att medlemsländerna vägrar att förnya det fiskeriavtal som just nu omförhandlas mellan Marocko och EU.”
EU, Fiske, Handelspolitik, Marocko, Västsahara

2010-11-21

Gunilla Carlsson: Korruptionen hotar demokratiprocessen

“Trots Jan Mosanders ambition är det olyckligt när han här i Expressen i sin kritik av Swedfund helt missförstår eller bortser från själva uppgiften för Swedfunds verksamhet.”
Afghanistan, Demokrati, Korruption, Militärt bistånd, Näringsliv, Partipolitik, Swedfund
Artikeln är en replik på: "Jan Mosander: Slösa inte ännu mer bistånd på Swedfund"

2010-11-19

Jan Mosander: Slösa inte ännu mer bistånd på Swedfund

“För mig är det obegripligt att Swedfund överhuvudtaget får hantera biståndspengar så länge bolaget ges rätt att mörka verksamheten på det sätt man gör.”
Afghanistan, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Swedfund, Utrikesdepartementet, Utvärdering
I artikeln hänvisas till "Radio: "Bistånd – bot eller börda?""

2010-11-18

“Försäljningen av Fairtrade-varor gör verklig skillnad”

“På ledarsidan i BT den 7 november står det att läsa att Fairtrade låser in odlare i ”småskaliga och ineffektiva jordbruk vars konkurrensutsikter är små”, ett påstående utan fast förankring i verkligheten.”
Handelspolitik, Jordbruk, Rättvis handel
Artikeln är en replik på: "Rättvisande märkning?"

2010-11-17

Jordbruket kan bli framtidsbransch i EU

“När EU lägger om sin biståndspolitik handlar den just om jordbruk. EU:s nye biståndskommissionär, Andris Piebalgs, vill använda det långsiktiga biståndet till två områden: Energi och klimatfrågor, samt jordbruk.”
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk

2010-11-17

Genmanipulerade grödor är ”cyniskt bistånd” och inte hjälp till självhjälp

“Nu måste biståndsminister Gunilla Carlsson agera mot detta cyniska “bistånd” som syftar till att tvinga de katastrofutsatta haitiska bönderna till beroende.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Jordbruk

2010-11-10

Interpellation: Riksrevisionens granskning av utrikesförvaltningens biståndsverksamhet, till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

“När Riksrevisionen sedan kritiserade organisationen Swedfund som arbetar med näringslivsinriktat bistånd resulterade inte det i en hastigt sammankallad presskonferens från ministerns sida. I stället fick Swedfund mer pengar kommande budgetår.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Swedfund, Utrikesdepartementet, Utvärdering, Zambia

2010-11-10

Sticket: Kapitalismen bekämpar fattigdom

“Så Joachim Beijmos konstaterande att “det svenska biståndet bidrar till utvecklingen” ska tas med en nypa salt. Kommunikationschefens inlägg är trots allt främst en marknadsföringsinsats för att hjälpa Sida.”
Näringsliv, Resultat, Sida
Artikeln är en replik på: "Har du koll på världens framsteg?"

2010-11-09

Katastrofal katastrofhjälp

“Nu måste biståndsminister Gunilla Carlsson agera mot detta cyniska “bistånd” som syftar till att tvinga de katastrofutsatta haitiska bönderna till beroende.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Jordbruk

2010-11-07

Rättvisande märkning?

“Frågan kan tyckas paradoxal men det är just denna fråga som står i centrum i en nyutkommen rapport från Agrifood Economics Centre, författad av nationalekonomen Helena Johansson vid Lunds universitet. Svaret är inte så självklart [...]
Handelspolitik, Jordbruk, Rättvis handel
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.sli.lu.se/pdf/AgriFood_Report20091.pdf"

2010-10-29

Debatt: Sida och Världsbanken vill se investeringar i Afrika

“Sida och Världsbankens finansiella arm, IFC, möter svenska kapitalplacerare. Tanken är att privat kapital ska investeras i nya utvecklingsländer […]”
Afrika, Asien, Näringsliv, Sida, Sydamerika, Världsbanken

2010-10-23

Hennes & Mauritz har råd med riktiga löner

“Många fattiga länders enda konkurrensfördel är låga löner. Att utländska företag därför investerar eller köper varor och tjänster i dessa länder, bidrar till ländernas ekonomiska utveckling och att många människors levnadsstandard höjs.”
Corporate Social Responsibility (CSR)

2010-10-18

Mat är en mänsklig rättighet

“Det är hög tid att rättighetsperspektivet börjar användas om vi ska nå en verklig lösning på problemet med fattigdom och hunger. Det är en avgörande skillnad i angreppssätt! … Företag och länder i nord lägger beslag [...]
Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, Välgörenhet
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Right to Food and Nutrition Watch 2010"

2010-10-12

En sann radikal försvarar kapitalismen

“På bara något decennium har kapitalismen lyft Kina ur fattigdom och skapat den nya globala medelklass som utgör välståndsresans lokomotiv.”
Kina, Näringsliv, Resultat

2010-10-12

Ledare: Bra mål – fel metod

“Det har gjorts signifikanta framsteg i fattigdomsbekämpning under senare årtionden och hundratals miljoner människor har lyfts ur fattigdom. Men det har ingenting att göra med global fördelningspolitik eller bistånd.”
Handelspolitik, Näringsliv, Resultat

2010-10-11

Alf Svensson “svär i kyrkan”

“Det här är ett intressant inlägg även om diskussionerna kring biståndet går i riktningen hjälp till självhjälp genom rättighetsbaserat tänkande, som är mera immateriellt.”
Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik

2010-10-08

Rethinking African Development

“Det finns några lärdomar Afrika kan dra av Asiens ekonomiska framgång: de handlar om  jordbruk, statens roll, exportdiversifiering, fattigas tillväxt, pragmatiskt samarbete mellan den privata och offentliga sektorn.”
Afrika, Asien, Handelspolitik, Jordbruk, NAI-Forum (engelska)

2010-08-25

Rethinking development in Africa

“Utveckling beror ytterst på ekonomisk tillväxt och ett lands förmåga att skapa arbetstillfällen. En övergång från fattigdomsbekämpning till investeringar i företag och arbetstillfällen skulle skapa mer gynnsamma förutsättningar även för tillväxten av organiserad arbetskraft.”
Afrika, Målsättning, NAI-Forum (engelska), Näringsliv, Resultat, Utvärdering

2010-08-20

Vi vill ha en rättvis utrikespolitik

“Moderaterna räknar in en rad andra kostnader i biståndet som skuldavskrivningar, flyktingmottagning, ambassader, klimatstöd, EU-anpassning för Östeuropa och en hel del annat.”
Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Fiske, Klimat & miljö, Partipolitik, Skuldavskrivning

2010-08-17

EU gör det svårt för farmarbetarna

“Det är dags att se helheten, börja lyssna och föra en handelspolitik som ser utanför ramen av kortsiktig ekonomisk tillväxt om vi på allvar vill bekämpa fattigdomen i andra länder […]”
CAP, Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Handelspolitik, Jordbruk, Sydafrika

2010-08-09

A call for Nordic leadership on responsible financing

“Det civila samhället har efterlyst mer ansvarsfull utlåning och nya sätt att hantera statsskulder på i många år.  Nordiska länder har gett biståndsstödda krediter för export med försumbara utvecklingseffekter hos utvecklingsländerna. Detta väcker frågor om nordiska långivares ansvar.”
Civilsamhället, Handelspolitik, NAI-Forum (engelska), Näringsliv

2010-08-07

Maten brinner

“Torkan fortsätter, priset på spannmål skjuter i höjden och Ryssland stoppar exporten. Men fortsatt öppna gränser behövs för att undvika en ny matkris.”
CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008, Ryssland

2010-07-18

Mer Coca-Cola i Afrika, tack

“Multinationella storföretag har på det hela taget inte särskilt gott rykte. Ekonomiskt sett är det dock lätt att hitta mekanismer genom vilka företagen gör nytta för landet.”
Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Vatten

2010-07-15

Matnyttiga rättigheter

“Äganderätt och självbestämmande främjar utveckling av jordbruket”
Äganderätt, Demokrati, Handelspolitik, Jordbruk, Mänskliga rättigheter

2010-06-30

Vårt dagliga bröd

“Det var inte spekulanter som låg bakom de kraftiga globala prisökningarna på livsmedel. Det visar en rapport från Oecd. Handel är inte problemet utan en del av lösningen.”
Hunger, Jordbruk

2010-06-14

Skulderna i Sudan

“I en ny rapport, Unpaid Debt, anklagades företaget Lundin Oil i veckan för att ha varit delaktigt i krigsbrott och brott mot mänskligheten i Sudan. Företaget förnekar alla anklagelser. 200 000 fördrivna sudaneser förtäljer en [...]
EU, FN, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Sudan
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Unpaid Debt"

2010-06-11

Are African finance ministers committed to the MDGs?

“Efter två hetsiga diskussioner mellan afrikanska finansministrar under ett möte i Malawi, lyckades nationella delegationer från Sydafrika, Rwanda och Egypten undvika alla hänvisningar till budgetmässiga mål för utbildning, hälsa, jordbruk och vatten i den gemensamma ståndpunkten om millennieutvecklingsmålen”
Egypten, Hälsa, Jordbruk, Malawi, NAI-Forum (engelska), Rwanda, Sydafrika, Utbildning, Vatten

2010-06-11

Ekologiskt behöver inte vara småskaligt

Världsbanken konstaterade i sin rapport 2008 att mer bistånd behöver gå till jordbruksutveckling i u-länder. Detta stöder vi och motsätter oss samtidigt att regeringen i Sveriges bistånd räknar in migrationskostnader och skuldavskrivningar.
Avräkningar, Jordbruk, Partipolitik, Världsbanken
Artikeln är en replik på: "Närodlat löser inte matförsörjningen"

2010-06-09

Happy Hour tar slut

“Global strategi mot skadligt alkoholbruk angelägen för utvecklingen i fattiga länder”
Alkohol, Turism, WHO
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Happy Hour i Paradiset"

2010-06-05

Närodlat löser inte matförsörjningen

“Matfrågorna är för viktiga för att vi ska nöja oss med till synes enkla lösningar som ekologiskt eller närodlat. Vår matförsörjning måste domineras av mer eller mindre storskalig livsmedelsindustri, skriver Marit Paulsen och Helena Holmberg [...]
Hunger, Jordbruk, Partipolitik

2010-06-03

Kyrkan mitt i byn – viktigt både i Sverige och i Sudan

“Ibland hävdas att bistånd är skadligt och att fattiga länders utveckling bör överlämnas åt marknadskrafterna.”
Näringsliv, Religion, Resultat, Sudan

2010-06-01

Vems röst får höras?

“Människor som ofta lever i länder utan yttrandefrihet, och som behöver oss i nord för att göra sin röst hörd. Det är för dem vi driver kampanjen om ett återupprättat informationsanslag, skriver 13 företrädare för [...]
Civilsamhället, Finanskrisen, Informationsanslaget, Näringsliv, Partipolitik

2010-05-31

Swedfund vill inte vara slagträ i biståndsdebatten

“En investering i Makedonien har fått uppmärksamhet i Sveriges Radio. De som sedan tidigare är skeptiska till investeringar som en del av utvecklingssamarbetet skrädde inte orden.”
Makedonien, Riksrevisionen, SADEV, Sida, Swedfund, Utvärdering

2010-05-28

Ministern undergräver biståndet

“Gång på gång har biståndsminister Gunilla Carlsson kritiserat biståndet och de som är satta att sköta det. Men att återkommande köra över ledning och personal skapar knappast världens bästa bistånd, skriver riksdagsledamoten Kent Härstedt (S).”
Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Swedfund, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Swedfund International AB och samhällsuppdraget"

2010-05-21

Dags för nya idéer i biståndsdebatten

“Traditionellt bistånd har många gånger visat sig vara direkt skadligt. Däremot har marknadsreformer och utländska investeringar ofta bidragit till en positiv utveckling. Karlstad står idag som gäst för ett seminarium om det senare.”
Näringsliv, Resultat, Swedfund

2010-05-12

Systembolaget måste sätta press på Sydafrika

“Viner som tas fram under de här förhållandena säljs till höga priser i bland annat Sverige. Men i dag krävs inte en bojkott utan en dialog om förbättrade arbetsvillkor.”
Corporate Social Responsibility (CSR), Kvinnor, Rättvis handel, Sydafrika

2010-05-11

One step forward, two steps back?

“För att få ett slut på skatteflykten efterlyser det civila samhällets organisationer (i) automatiskt utbyte av information på en multilateral nivå gällande skattefrågor och (ii) vinst- och skatterapporter från multinationella företag, land för land.”
Civilsamhället, EU, Millenniemålen, NAI-Forum (engelska), Näringsliv

2010-05-08

Schyssta bananer på World fair trade day

“I dag firas World Fair Trade Day, dagen för rättvis handel. Tusentals evenemang världen över kommer att äga rum till stöd för rättvis handel och bättre arbets- och levnadsvillkor.”
Handelspolitik, Jordbruk, Rättvis handel
I artikeln hänvisas till "Film: "Bananas""

2010-04-23

Askmolnet lockade fram MP:s brist på solidaritet

“Miljöpartiet står för en obehaglig form av antiglobalisering och ekonomisk nationalism”
Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik

2010-04-19

Så förlorade bananjätten

“Mitt uppdrag som dokumentärfilmare är inte att vara advokat, forskare eller aktivist. Jag vill i första hand berätta en historia som kan nå ditt hjärta och förändra världen.”
Barn, Hälsa, Handelspolitik, Jordbruk, Mediabevakning, Nicaragua

2010-04-18

Behovet av ägande och beskattning

“Institutioner låter kanske tråkigt men det är viktigt att de fungerar. Riktigt tråkigt är att bli avhyst från sin mark, att skolläraren varken har lön eller lokaler, eller att politikerna gör allt annat än satsar [...]
Äganderätt, Avdragsrätt för gåvor, Kenya, Tanzania

2010-03-23

Aktörssamverkan på Växjövis

“Vi har varit allergiska i Sverige mot att se företag som möjliga parter i utvecklingsarbete, trots att utvecklingsländerna ropar efter investeringar. Eller hoppas på att få ta del av kunnande som finns i svenska kommuner [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Klimat & miljö, Kommunbistånd, Näringsliv

2010-03-13

Regeringens biståndspolitik är en mardröm för fattiga

“Gunilla Carlsson påstår att det första gången ett ”helhetsgrepp av betydelsen av ekonomiskt tillväxt” tas upp. Detta är inte sant. Ekonomisk tillväxt har stått som nyckelbegrepp i flera omgångar sedan biståndsstrategier och utvecklingsteorier uppstod under [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Handelspolitik, Målsättning, Näringsliv, Partipolitik, Rådet för näringsliv och utveckling

2010-03-08

Fira internationella kvinnodagen med att stödja kvinnors företagande

“Det kan tyckas svårt att finna glädje denna dag då kvinnor världen över förbjuds att bestämma över sina egna kroppar, säljs som sexslavar och förvägras utbildning och makt över sin egen framtid.”
Jämställdhet, Kvinnor, Mikrokredit, Näringsliv

2010-03-08

Ska inte arbetslinjen gälla även för världens fattiga. Krönika av Gunilla Carlsson

“Ekonomisk tillväxt skapar reella samhällsvärden och riktiga arbetstillfällen.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Målsättning, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Rådet för näringsliv och utveckling

2010-03-02

Informationsanslaget en liten del av biståndet men centralt i vårt arbete

Moderaternas ledamot i utrikesutskottet Christian Holm försvarar nedskärningen i informationsanslaget den 23 februari med att regeringen valt att prioritera de fattiga i Haiti.  
Civilsamhället, EU, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Informationsanslaget, Partipolitik, Riksrevisionen, Swedfund, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Hellre biståndspengar till offren i Haiti än till glassiga broschyrer i Sverige"

2010-02-26

Subventionera klimatsmart mat

“Samhället kan med enkla medel göra det både praktiskt och ekonomiskt attraktivt att handla mat som är bra för både klimatet och vår egen hälsa. Knappast någon har kunnat undgå alla larmrapporter om vanskötsel av [...]
Avdragsrätt för gåvor, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik

2010-02-22

Gästen: Målet är bra – men vägen?

“Torsdagen den 11 februari blev ekonomisk tillväxt ett nytt övergripande mål för svensk biståndspolitik. Dagen därpå presenterades regeringens Råd för näringsliv och utveckling som ska bistå i förverkligandet av målet.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Målsättning, Rådet för näringsliv och utveckling

2010-02-22

Det viktiga biståndet

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har, sedd ibackspegeln, inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Målsättning, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd

2010-02-16

Sida lägger inte alla ägg i samma korg

“Det är tråkigt att Inge Gerremo är bekymrad över Sidas syn på jordbruk. Ännu tråkigare är att uppfattningarna grundar sig på felaktig fakta och misstolkningar.”
Jordbruk, Sida
Artikeln är en replik på: "Sida är inne på fel spår"

2010-02-15

Tillväxt kan råda bot

“Oppositionen är kritisk och menar att fattigdomsbekämpning skall vara det övergripande målet. Men nu är det ju faktiskt så att dessa inte står i motsatsförhållande.”
Handelspolitik, Målsättning, Näringsliv, Partipolitik

2010-02-15

Kvalitet viktigare än procenten

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har sett i backspegeln inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Målsättning, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd

2010-02-14

Inga övervakningssystem till diktaturer

“”Naivitet och en otrolig okunskap om det ansvar man har som regering” – så karaktäriserade Lise Bergh, ordförande för Amnesty i Sverige, Sveriges handelspolitik”
Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Libyen, Näringsliv, Partipolitik

2010-02-13

Demokrati går före procenten

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Målsättning, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd

2010-02-13

Demokrati viktigare än procenten

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har sett i backspegeln inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Målsättning, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd

2010-02-13

Biståndets demokratiska sida

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Målsättning, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd

2010-02-13

Bistånd till fattiga eller till svenska företag – det är frågan

“Det övergripande målet för biståndet beslutades i samband med att riksdagen antog Politik för Global Utveckling; “att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”.”
Målsättning, Näringslivsbistånd, Rådet för näringsliv och utveckling

2010-02-10

Uppvakta med Rättvisemärkta rosor

“Under Alla hjärtans dag köper vi svenskar fler än fyra miljoner rosor. En stor del av dessa kommer från Kenya – ett land där mer än 40 procent av befolkningen lever i fattigdom.”
Handelspolitik, Jordbruk, Kenya, Rättvis handel

2010-02-08

Rik och fattig i samma båt

“Det är den mörka sidan av världens hunger. Men det finns en ljusare också. Och det är att det går att göra någonting år situationen. Det handlar mycket om hjälp till självhjälp, om en allmän [...]
Haiti-katastrofen 2009/10, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2010-02-04

The rise of South-South Cooperation

“Indiska investeringar i Afrika och tekniskt samarbete har ökat dramatiskt under de senasteåren, särskilt inom den agrara sektorn. Ska Indiens ökande engagemang i Afrikas utveckling ses som att en ny biståndsgivare kommer in på scenen?”
Afrika, Indien, Jordbruk, NAI-Forum (engelska)

2010-02-04

Se till att de fattiga kommer åt mikrofonerna!

“I regeringens direktiv sägs att bidragspengar inte får användas till opinionsarbete kring “kontroversiella frågor” och att man måste ge en “korrekt” bild av svenskt bistånd.”
Informationsanslaget, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Swedfund

2010-01-20

“Skydda Haiti från nyliberal chockterapi”

“I min senaste bok Chockdoktrinen – katastrofkapitalismens genombrott skriver jag om hur kriser nuförtiden ofta används som en förevändning för att genomdriva en viss typ av politik.”
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Näringsliv

2009-12-29

Nu kolonialiseras Afrika på nytt

“Förra gången tog man hela länder. Nu köper man upp mark i kapitalismens namn. Skillnaden är hårfin.”
Afrika, Finanskrisen, Jordbruk, Landgrabbing, Matkrisen 2008

2009-12-19

Köpenhamn, början eller slutet?

“Det är i tillväxt och investeringar i u-länder som lösningarna finns, inte i bistånd.”
Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Mediabevakning, Näringsliv

2009-12-12

Mobiltelefoner signalerar framtidstro

“Till slummen når inte bankerna, juridiken eller möjligheterna. Den peruanske utvecklingsekonomen Hernando de Soto har i sin forskning visat det praktiskt taget omöjligt för sluminvånare i en rad olika länder att på laglig väg starta [...]
Avdragsrätt för gåvor, Kenya, Mikrokredit, Näringsliv, Sydafrika

2009-11-26

Gunilla Carlsson: Medborgarnas bistånd

“Det andra är där svenska kommuner har sökt medel för aktörssamverkan med motsvarigheter i utvecklingsländer. Jag själv tror på nyttan av att kommunala erfarenheter tas tillvara i utvecklingssamarbetet.”
Kommunbistånd, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Swedfund, Utvärdering

2009-11-17

Bara kvinnorna kan utrota svälten

“En miljard människor i världen svälter eller är åtminstone ständigt hungriga. Det är bakgrunden till den konferens som FAO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, inledde igår i Rom.”
Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Sida

2009-11-17

Likgiltighet också ett hot

“Återigen ökar hungern i världen. Matkrisen för ett par år sedan och finanskrisen har brutit den goda trenden.”
Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008

2009-11-12

Sur mjölk och uselt bistånd

“I det råttbo av usla affärer och märkliga kopplingar kring företaget Swedmilk i Makedonien som Sveriges Radios Kaliber och Ekot granskat, framstår agerandet från svenskt statligt biståndshåll som valhänt i bästa fall. Swedfund, som är [...]
Korruption, Makedonien, Sida, Swedfund

2009-11-11

Kina-feber möjliggör lyxbistånd

“Problemet med den här typen av bistånd är att den omöjligen går att utvärdera. För de enskilda deltagarna kan studiebesök och sociala kontakter innebära vidgade vyer, lärdomar och fördomar som skjuts i sank.”
Kina, Kommunbistånd, Näringsliv, Sida, Utvärdering

2009-11-11

Sur mjölk från Swedfund

“Mejeriet Swedmilks misslyckande i Makedonien smittar av sig på regeringens biståndspolitik. I går var frågan uppe på utrikesutskottets möte och såväl Kent Härstedt (S) som Birgitta Ohlsson (FP) krävde en utredning av biståndsorganet Swedfund.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Makedonien, Näringsliv, Partipolitik, Swedfund

2009-11-01

En annan typ av entreprenör

“Fattigdomen har många ansikten, men i kärnan finns detta: bristen på en lön man kan leva på. För att häva fattigdomen krävs bättre och fler jobb. Men varifrån ska jobben komma?”
Handelspolitik, Näringsliv

2009-10-27

Ansvar för biståndet

“Swedmilk Makedonija i Makedonien har delvis finansierats med svenska biståndspengar och förmått hundratals bönder att ta stora lån för att effektivisera sin verksamhet. Nu har Swedmilk gått i konkurs och många av bönderna riskerar att [...]
Makedonien, Näringsliv, Swedfund, Utvärdering

2009-10-26

Demokrati leder också till mat på bordet

“EU:s biståndsmöte är det största under det svenska ordförandeskapet och det som avhandlades var inte mindre än tre av klotets största problem: klimat, fattigdomsbekämpning och demokrati.”
Avräkningar, CAP, Demokrati, Enprocentsmålet, Jordbruk, Villkorat bistånd

2009-10-23

Torkan är inte enda orsaken

“Tyvärr är det inte bara torkan som är orsaken till svälten, utan också den biståndspolitik som förts.”
Barn, Etiopien, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Kvinnor

2009-10-21

Mobiltelefoner bättre än bistånd

“Men mobiltelefoner i fattiga delar av världen lyfter folk och samhällen ut ur fattigdom. Studier från Världsbanken visar att tio nya mobiler per 100 människor ger en tillväxt av BNP på 0,8 procent.”
Näringsliv

2009-10-16

Afrikas jordbruk måste stärkas

“Världens ledare och biståndsaktörer har under de senaste 15-20 åren försummat jordbruket som central sektor för ekonomisk utveckling, trygghet till mat och den sektor där majoriteten av befolkningen i de fattigaste länderna får sin utkomst.”
Afrika, G20, G8, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Sida

2009-10-13

Sida är inne på fel spår

“Det är fel av Sida att lägga alla ägg i samma korg när det gäller jordbruksstödet, skriver Inge Gerremo.”
Jordbruk, Sida

2009-10-12

The next big thing: Africa

“More African leaders will have to figure out how to govern without the inflow of easy money to backstop them. Necessity will force them to innovate.”
Afrika, Korruption, Näringsliv

2009-09-26

Det är något ruttet…

“Även om tanken bakom detta system, så kallat budgetstöd, är att det är de enskilda länderna och deras regeringar som bäst vet vad folket behöver, så slår den utbredda korruptionen undan benen på de goda [...]
Budgetstöd, Handelspolitik, Jordbruk, Korruption

2009-08-20

Ekoodling är Afrikas framtid

“Ekologisk odling kan lösa fattigdoms- och hållbarhetsproblematiken i många afrikanska länder.”
Afrika, Handelspolitik, Jordbruk
Artikeln är en replik på: "Exportera inte ekojordbruket till uländerna"

2009-08-18

Biståndslandets villkor avgör jordbruksmetod

“Jordbruksbistånd handlar inte om att välja konventionellt eller ekologiskt jordbruk. Viktigast är att jordbruket är hållbart och anpassat till förutsättningarna i landet.”  
Handelspolitik, Jordbruk, Kenya, Sida
Artikeln är en replik på: "Exportera inte ekojordbruket till uländerna"

2009-08-17

Eritrea gör framsteg

“Meles hustru är ägare till några av de ­största företagen i Etiopien. Det mesta av importen till Etiopien måste ske genom ­hennes företag. Flera av dem som stöttade Meles i kampen mot förre diktatorn Mengisto [...]
Dawit Isaak, Eritrea, Etiopien, Mediabevakning, Näringsliv, Partipolitik

2009-08-12

“Giftfritt jordbruk är rätt väg för u-länder”

“Det finns inga belägg för påståenden att ekologiskt jordbruk skulle stå i vägen för utvecklingen i u-länder. Tvärtom finns det vetenskapligt stöd för att ett ekologiskt jordbruk ger god avkastning, skriver Kravs vd Lars Nellmer[…]”
Jordbruk, Klimat & miljö
Artikeln är en replik på: "Exportera inte ekojordbruket till uländerna"

2009-08-11

Exportera inte ekojordbruket till uländerna

“Han menar att det faktum att ekojordbruk fått en plats i biståndet hindrar utvecklingen och fattigdomsbekämpningen.”
CAP, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö

2009-07-17

“Inriktningen på jordbruksbiståndet ligger fast”

“Sidas jordbruksprojekt: SIANI är inte bistånd men plattform för dialog i syfte att minska fattigdomen.”
Jordbruk, Sida

2009-07-17

“Hög flumfaktor bakom Sidas nya jordbruksbistånd”

“Jordbruksexperter dömer ut Sida-projektet SIANI: Det bygger på snömos i stället för vetenskap.”
Jordbruk, Sida, Utvärdering

2009-07-11

Satsa på rent vatten

“Tillsammans med 19 så kallade partnerländer har G8-gruppen beslutat att sätta av cirka 160 miljarder kronor för att stötta jordbruket och trygga matproduktionen i utvecklingsländerna.”
G8, Hunger, Jordbruk, Vatten

2009-07-11

Ska man få tjäna pengar på bistånd?

Joha
Avräkningar, Militärt bistånd, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sjukvård, Swedfund

2009-07-07

Sjukvård på irakiska

“Swedfund är ett statligt riskkapitalbolag som verkar i gränslandet mellan exportfrämjande och bistånd.”
Irak, Sjukvård, Swedfund

2009-06-26

Näringslivet ska delta i fattigdomsbekämpningen

“Det som redan vunnits i kampen mot fattigdomen måste skyddas och de fattiga länderna måste få förutsättningar till återhämtning nu när kapital blivit en bristvara.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Finanskrisen, FN, Handelspolitik, Målsättning, Näringslivsbistånd, Rådet för näringsliv och utveckling

2009-05-28

EU är en viktig biståndsgivare

“Vi kommer aldrig att backa från vårt moraliska ansvar att stötta medmänniskor, oavsett vilka nationsgränser som skiljer oss och verka för en ambitiös biståndspolitik även på EU-nivå där även insynen och samstämmigheten blir betydligt bättre.”
CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk

2009-05-24

Vi vill ta bort allt jordbruksstöd

“EU:s bistånd hjälper bönder i fattiga länder. EU:s jordbruksstöd stjälper samma bönder genom att se till att de inte kan konkurrera med subventionerade europeiska livsmedel.”
CAP, EU, Fiske, Partipolitik

2009-05-08

Moralkakor går inte att äta

“Det instämmer jag i, men så fortsätter Lenas:  ”Tänk att en enda bild kan räcka för att sänka den pågående näringslivskampanjen mot svenskt bistånd.””
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Finanskrisen, Näringslivsbistånd, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Sverker Lenas: Bilder innan censuren tog över"
I artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Biståndets resultat" (2008-2009)"

2009-05-06

Småland och Västsahara

“Men man har inga möjligheter till självförsörjning och är helt beroende av utländskt bistånd. Flera undersökningar visar på både felnäring och undernäring bland de västsahariska barnen.”
Barn, EU, Fiske, Handelspolitik, Hunger, Marocko, Västsahara

2009-05-03

Sverker Lenas: Bilder innan censuren tog över

“Tänk att en enda bild kan räcka för att sänka den pågående näringslivskampanjen mot svenskt bistånd.”
Mediabevakning, Näringsliv

2009-04-20

Paulsens ”sunda förnuft” hotar afrikanska bonden

“Genom att döma ut biobränsleproduktion i utvecklingsländer vänder Marit Paulsen (FP) ryggen åt fattiga bönder på den afrikanska landsbygden.”
Afrika, Biobränslen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik

2009-04-16

Granskat bistånd gör skillnad

“Vi strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra vår verksamhet, skriver Sidas generaldirektör ANDERS NORDSTRÖM i en replik.”
Resultat, Sida, Swedfund, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Stefan Fölster: Bistånds-Sveriges stryptag"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd"

2009-04-14

Bistå inte etanolen i Afrika

“För bara något år sedan betraktades bolaget Sekabs planerade etanolprojekt i Tanzania med förväntan.”
Biobränslen, Jordbruk, Näringsliv, Tanzania

2009-04-14

”Svenskt bistånd ska rädda miljöfarligt etanolprojekt”

“Forskare avslöjar: Det svenska energiföretaget Sekab startar om kritiserat projekt för etanolproduktion i Tanzania som kan öka utsläppen av koldioxid.”
Biobränslen, Corporate Social Responsibility (CSR), Klimat & miljö, Näringsliv, Tanzania

2009-04-02

Bistånd: En berättelse om varför det är bättre med metspö än fisk.

“Swedfund går aldrig in med pengar för att vara bussiga. Det gör de för att få dem tillbaka.”
Avräkningar, Irak, Sjukvård, Swedfund

2009-03-31

Bistånd ger mer än ekonomisk tillväxt

“Stefan Fölster gör (i Aftonbladet den 23 mars) det lätt för sig genom att tillsammans med Svenskt näringsliv hävda att bistånd per automatik ska ­påvisa ekonomisk tillväxt.”
Israel, Israel/Palestina-konflikten, Målsättning, Näringsliv, Palestina, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Världens fattigaste behöver vassare bistånd"

2009-03-23

Världens fattigaste behöver vassare bistånd

“Nu visar utvärderingar från andra länder att effekten av biståndet ofta är ganska liten, om det inte kompletteras med olika metoder för att säkerställa lärarnas närvaro och exempelvis avmaskningmediciner som ökar barnens närvaro. Sådant upptäcks [...]
Sida, Swedfund, Utbildning, Utvärdering

2009-03-16

EU borde vara mer lyhört

“EU fortsätter att driva tuffa förhandlingar om frihandelsavtal med sina före detta kolonier.”
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk

2009-03-12

Socialt företagande lyfter ur misär

“EU är världens största biståndsgivare. Därför är det viktigt att politiska företrädare från Sverige ställer krav på vad biståndet ska användas till. Kvinnors rätt till självförsörjning är en mycket viktig del”
Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Indien, Kvinnor, Mikrokredit, Partipolitik, Somalia

2009-02-25

Låt företag hjälpa människor ur fattigdom

“I dag har vi kunskap som både kan bidra till hållbar tillväxt i fattiga länder och utveckla det svenska näringslivet. Men vi är inte tillräckligt duktiga på att omsätta denna potential i handling.”
Avräkningar, Näringsliv, Rådet för näringsliv och utveckling

2009-01-31

Matkrisen: Dubbla budskap från väst

“Andelen fattiga i världen har de senaste decennierna minskat dramatiskt – mycket tack vare globaliseringen. Procentuellt sett är det även färre som lider av kronisk hunger och undernäring, allt enligt FN-organet FAO. Men på grund [...]
CAP, EU, Finanskrisen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008

2009-01-07

Främja näringslivet i Afrika

“Elände, svält och bakslag. Bilder som kablas ut av kontinenten Afrika är oftast dystra, sorgliga och negativa.”
Afrika, Budgetstöd, Handelspolitik, Mediabevakning, Näringsliv, Partipolitik

2009-01-01

Regeringen smiter undan

“Gunilla Carlsson vill ge upp det höga svenska målet om att en procent av bruttonationalinkomsten ska användas till bistånd. Hon och regeringen nöjer sig med 0,7 procent. Hon vill dessutom använda biståndet för att finansiera klimatinsatserna. [...]
Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Hälsa, Klimat & miljö, Näringsliv, Utbildning, Världsbanken
Artikeln är en replik på: "”Vi satsar en dryg miljard på klimatsäkrat bistånd”"

2008-12-05

U-ländernas människor de största förlorarna

“Tyvärr är det ingen djärv gissning att när Sverige om sju tar över ordförandeklubban i EU så kämpar väst fortfarande med den finansiella krisen samtidigt som Afrikas kriser stavas klimat, hiv/aids, tillgång till rent vatten [...]
Afrika, EU, Finanskrisen, G20, Jordbruk, Villkorat bistånd

2008-11-29

Släpp låsningarna om biståndet

“Det så kallade enprocentsmålet har setts, och ses tyvärr fortfarande av alltför många, som en helig ko. Därför är det välgörande när moderaterna nu fortsätter att lägga om sin biståndspolitik.”
Enprocentsmålet, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Sida
Artikeln är en replik på: "“Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd”"

2008-11-19

Svenska företag kan hjälpa Irak växa

“En regering finns på plats med stark ekonomi som prioriterar internationellt handelsutbyte framför bistånd och som gärna gör affärer med svenska företag, skriver handelsminister Ewa Björling direkt från Bagdad.”
Ambassader, Handelspolitik, Irak, Näringsliv

2008-11-07

Obama och bistånd ingen lösning

“Min fru och jag är precis hemkomna efter två veckor i Thailand på olika uppdrag – inte semester. Tillsammans har vi arbetat med frågor om människohandel i Thailand och globalt.”
Handelspolitik, Kvinnor, Näringsliv, Thailand, USA

2008-10-25

Exporten kan lyfta Afrika

“Handelsminister Ewa Björling besöker just nu Angola, Zambia, Botswana och Sydafrika för att undersöka möjligheter till ett ökat handelsutbyte. Strax innan resan bjöd Björling in till en pressträff på temat: Afrika – vår nästa stora [...]
Angola, Botswana, Handelspolitik, Näringsliv, Zambia

2008-10-14

Ilska på goda grunder

“Bistånd har sina brister och ska granskas men kritikerns uppgifter måste vara korrekta”
Mediabevakning, Näringsliv, Resultat, Utvärdering

2008-09-29

Sida vid sida, bortom Sidadebatten

“Biståndspolitiken förnyas, kan vi läsa efter statsrådet Gunilla Carlssons utspel. svenskt bistånd ska bli tydligare och klarare inriktat mot att också förändra mottagarländerna politiskt till det bättre.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Sida

2008-09-27

Biståndskraven alltför ensidiga

“Ett sätt att använda biståndet för att garantera folkligt inflytande över utvecklingen. Raka motsatsen mot den nyliberala politik som länge dominerat den internationella debatten.”
Korruption, Näringsliv, Villkorat bistånd

2008-09-23

”Svenskt bistånd överspelat av kapitalistiska diktaturer”

“Forskningsprojekt i Uppsala pekar på en växande konflikt mellan ekonomisk tillväxt och demokratisk utveckling: Bistånd som vill stödja liberala värderingar körs över av nykapitalism i u-länderna.”
Afrika, Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Indien, Kina, Målsättning, Näringsliv, Resultat, Villkorat bistånd

2008-08-27

Öka livsmedelsproduktionen

“Frihandel betyder inte hämningslös och oreglerad kommers. Vi socialdemokrater före-språkar en reglerad frihandel inom ramen för internationella överenskommelser och med sociala och fackliga rättigheter för människorna.”
Biobränslen, CAP, EU, FN, Jordbruk, Matkrisen 2008, Partipolitik, USA

2008-08-17

EU gör det svårt för farmarbetarna

“Det är dags att se helheten, börja lyssna och föra en handelspolitik som ser utanför ramen av kortsiktig ekonomisk tillväxt om vi på allvar vill bekämpa fattigdomen i andra länder, skriver Stina Sewén.”
Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Handelspolitik, Jordbruk, Sydafrika

2008-08-05

Rätt att reglera jordbrukssektorn

“Lantbruket är med andra ord inte vilken ekonomisk sektor som helst. Det kan inte lämnas fritt åt marknadskrafterna. Det måste styras.”
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008

2008-07-26

Bra med Björlings nya exportprofil

“Genom att man nu tydligt ser över vilka resultat det svenska biståndet ger, och att man lägger om strategin från kortsiktigt givande till långsiktigt möjliggörande kommer oändligt mycket mer att uppnås, med mindre skattemedel.”
Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik

2008-07-22

Öppna EU:s marknad

“Men det är dags att sluta stryka dessa medhårs och genomföra de förändringar som ger fattiga länder möjlighet att exportera jordbruksprodukter till Europa.”
CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, WTO

2008-07-14

Mer handel, mindre bistånd

“Vi vet sedan länge att det är handel och företagande som bygger upp länder. Vi vet också att just EU aktivt förhindrar afrikanska bönder och länder från att delta i den globala handeln genom importtariffer [...]
Äganderätt, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Kenya, Näringsliv, Taiwan

2008-07-10

Närmare Köpenhamn

“Men bistånd är ingen långsiktig lösning på matkrisen. På kort sikt behövs kraftfulla insatser. På längre sikt kan de högre priserna stimulera produktionen och ge ett effektivare jordbruk.”
G8, Handelspolitik, Jordbruk, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)

2008-07-07

Dags att handla i matfrågan

“Höga livsmedelspriser drabbar de fattiga och hungriga mest, framför allt de som är konsumenter och lever i städer i låginkomstländer, skriver Aleksander Gabelic.”
FN, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008

2008-07-06

Trimma biståndet

“Den svenska biståndspolitiken håller på att förändras. Förhoppningsvis kan den också förbättras.”
Afrika, Äganderätt, Partipolitik, Sida, Utvärdering

2008-07-01

“Rättvisemärkt är inte bistånd”

“Ledarredaktionen i BT skriver att Rättvisemärkt är nära på bistånd samt att Rättvisemärkt drabbar de mest utsatta bönderna. Så är det inte.”
Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Rättvis handel, Resultat

2008-06-03

Dyrare mat är bra för de fattiga

“Men i ett längre perspektiv är det verkligen inte höga priser på jordbruksvaror som varit utvecklingsländernas problem, utan tvärtom decennier av sjunkande priser.”
Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008

2008-05-13

Satsa på tillväxt

“Jordbrukets utveckling viktigare än någonsin.”
CAP, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008

2008-05-07

Biobränsle – ett brott mot mänskligheten?

“Om det är fel att odla en del biobränslen så är väl mark tagen ur produktion – träda – ännu värre. Är ekologisk produktion med 30-40 procent lägre avkastning än vanligt jordbruk kanske också ett [...]
Afrika, Biobränslen, CAP, EU, FN, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008

2008-04-09

Hur lågt kan EU egentligen sjunka?

“EU-samarbetet behöver begränsas och reformeras. En av de viktigaste prioriteringarna är att avskaffa fiskeavtal med utvecklingsländer”
EU, Fiske, Jordbruk, Partipolitik

2008-04-06

Rätten till privat egendom skyddar de svaga i världen

“Där pekade han ut äganderätten som grundläggande för att ge människor kontroll över sina liv.”
Äganderätt

2008-02-17

Det “nya” biståndet är inte så nytt som Sjösten påstår

“Jag tycker b-regeringen gör rätt och är glad över att moderaterna körts över, skriver Berndt Ekholm (s) i en replik till Ulf Sjösten och Nima Sanandaji om biståndet.”
Avräkningar, Enprocentsmålet, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "Problemet är inte för tunna skivor i utlandsbiståndet"

2008-02-14

Problemet är inte för tunna skivor i utlandsbiståndet

“Moderaten Ulf Sjösten framför i en artikel att svensk bistånd traditionellt sett fungerat ineffektivt och därmed måste reformeras.”
Enprocentsmålet, Landfokusering, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Volym
Artikeln är en replik på: "Förändringar i biståndet"

2008-02-06

Rättvisemärkt: Granska oss gärna, men gör det korrekt

“Faktum är att Timbros “rapport” är så undermålig att den stundtals är svår att ta på allvar, med grava vinklingar och märkliga resonemang.”
Jordbruk, Rättvis handel
Artikeln är en replik på: "Lydiah Wålsten: Rättvisemärkt är inte rättvist"

2008-02-05

Lydiah Wålsten: Rättvisemärkt är inte rättvist

“Men sannolikheten är stor att fattiga bönder får det sämre genom att människor handlar rättvisemärkt kaffe. Det visar rapporten Vad rättvisemärkt inte berättar som vi just publicerat”
Jordbruk, Rättvis handel
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Vad Rättvisemärkt inte berättar"

2008-01-29

Etanolproduktion är bra för Afrikas bönder

“Vi gör rätt i att tanka etanol eller biodiesel, särskilt om råvaran kommer från utvecklingsländer med fattiga bönder som behöver ökade inkomster, skriver Camilla Lundberg Ney, Kooperation utan gränser.”
Afrika, Biobränslen, Jordbruk
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Med utveckling i tanken"

2007-12-20

Alkoholen bidrar till världens fattigdom

“I flera länder har alkoholen också blivit ett sätt att förslava och passivisera invånarna. För att glömma fattigdom och nöd söker sig människor, framför allt män, till barer.”
Alkohol, Botswana, Handelspolitik, Kambodja, Kvinnor, Näringsliv, Sydafrika, WHO

2007-12-17

Med turistkonto utvecklas turistnäringen

“Turistnäringen är känslig för omständigheter som de enskilda entreprenörerna har svårt att råda över själva, skriver Nils Carlsson, Hans Gerremo och Eva Werkelin.”
Avdragsrätt för gåvor, Näringslivsbistånd

2007-12-01

Medicin räcker inte

“Bistånd kan i bästa fall hjälpa temporärt. Men för att långsiktigt bygga välstånd finns ingen annan väg att gå för Afrika än den som Indien, Sydkorea och Kina vandrat. Den går genom handel och industri.”
Afrika, Handelspolitik, HIV/AIDS, Indien, Kina, Näringsliv, Sjukvård, Sydkorea, WHO

2007-11-15

Frihandelsdoktrinen behöver korrigeras

“Jordbrukets betydelse har varit förbisedd i den mån sektorn inte drabbats av grundrecept som ordinerat borttagande av regleringar och statliga stöd.”
CAP, Handelspolitik, Jordbruk, Världsbanken

2007-09-09

Vem ska formulera företagens etik?

“Det borde vara uppenbart att svenska företag har gjort betydligt mer för världen än den svenska regeringen. Svenska företags globala verksamhet har skapat oändligt mycket mera välstånd än all svensk utrikes- och biståndspolitik sammantaget.”
FN, Näringsliv, OECD

2007-08-28

10000 bönder i Brasilien drabbas

“Istället blir det guldregn över svenska företag utomlands. Viktiga projekt, som nationella biståndstagare och folkrörelser initierat och bedömt, blir ­lidande, skriver biståndsarbetarna Carmen Blanco Valer och Linn Rabe.”
Brasilien, Civilsamhället, Landfokusering, Näringslivsbistånd, Swedfund, Sydamerika

2007-08-18

Ett haveri för biståndet

“Centerns nya linje är extremt dubbeltydig. I det program för biståndspolitiken som ska beslutas av partistämman skriver man vackert om att frångå den traditionella givarrollen. Det ”lokala perspektivet” ska genomsyra allt bistånd.”
Avräkningar, Näringslivsbistånd, Partipolitik

2007-06-27

Sätt frihandel i fokus under ordförandeskapet

“Sveriges EU-ordförandeskap hösten 2009 ger en chans att påverka om Sverige väljer att sätta ett begränsat antal frågor i fokus. Reformera den europeiska jordbrukspolitiken, uppmanar Jonas Henricsson, Muf Linköping.”
CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik

2007-06-20

Sätt frihandel i fokus

“Förslaget är också mycket bra. Dagens system, där medlemsländernas skattebetalare tvingas betala för europeiska jordbruks ineffektivitet, leder till högre skatter och förhindrar ekonomisk tillväxt.”
CAP, Handelspolitik, Jordbruk

2007-06-04

“Svik inte det ryska folket”

“Men biståndsminister Gunilla Carlsson har inte heller försökt driva på att OECD ska godkänna stöd till det civila samhället i länder med demokratiunderskott. […] När den svenska regeringen nu fasar ut biståndet till det civila [...]
Avräkningar, Civilsamhället, Demokrati, Mediabevakning, Näringsliv, OECD, Ryssland, Sida

2007-04-22

Bolag bättre än bistånd

“Så länge världen är en orättvis plats kommer bistånd att behövas. Men i längden fungerar stödet som konstgjord andning. Den långsiktiga lösningen är en annan.”
Demokrati, Näringsliv, Resultat, Swedfund

2007-03-30

Skydda svenskt lantbruk

“Lögnen var att “Liungman hävdar att öppnandet av våra marknader för deras jordbruksprodukter skulle göra Afrika fattigare”. Något sådant har jag inte påstått.”
CAP, Handelspolitik, Jordbruk

2007-03-23

Internationell frihandel fungerar

“Afrikanska ledare och bönder upprepar gång på gång samma budskap. Att jordbrukshandeln med Europa är deras hävstång till välstånd.”
Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Fattigbönderna kvittar det lika"

2007-03-21

FN-rapport: Vattenbrist redan verklighet – och värre blir det

“Trenden för svenskt bistånd har under senare år varit en prioritering av stöd till demokratiseringsprocesser och mänskliga rättigheter. Detta stöd är viktigt men riskerar att undermineras om inte grundpelarna för stabil samhällsutveckling, våra mark- och [...]
Demokrati, FN, Jordbruk, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Vatten

2007-03-03

Fattigbönderna kvittar det lika

“Det är ett sundhetstecken att europeiska länder fortfarande skyddar sina jordbruk. Det var länge sedan Sveriges jordbruk klarade av att föda Sveriges befolkning.”
CAP, Handelspolitik, Jordbruk
Artikeln är en replik på: "Ett avgörande för globalt välstånd"

2007-01-29

Ett nytt bistånd

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) har tydligt deklarerat att antalet mottagarländer skall bli färre och biståndet effektivare. Krav på mänskliga rättigheter och demokratiska reformer skrivs in som villkor för insatser.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringslivsbistånd, Swedfund, Villkorat bistånd

2006-11-16

Bistånd måste ge tillväxt

“Riskkapitalinvesteringar, infrastrukturer och forskning om företagssamarbete bör lyftas in i det svenska biståndet, skriver biståndsdirektörerna Björn Blomberg och Anders Danielsson.”
Näringslivsbistånd, SADEV, Swedfund

2006-10-30

Handel mot svält

“Antalet svältande människor i världen ökar, räknat i absoluta tal. Även om andelen svältande människor relativt sett är lägre är ökningen inget annat än oförsvarlig. Särskilt med tanke på att den rika världen mycket lätt [...]
CAP, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, USA

2006-10-26

Riv upp biståndspolitiken

“Att främja svenska exportföretag är inte effektivt bistånd”
Avräkningar, Näringslivsbistånd, Utvärdering

2006-08-03

Vi behöver fler företag som investerar i u-länder

“En gemensam nämnare för små och medelstora företag som vill växa är att de tidigt i utvecklingen satsar på internationalisering. Det kan självfallet handla om export från Sverige, men lika ofta handlar det om att [...]
Näringsliv

2005-10-17

Ett varumärke bland alla andra

“Den så kallade ”rättvisa handeln” gör producenten till en sorts biståndsklient, vars produktion hålls under armarna med ett artificiellt överpris…För det första går en del av pengarna direkt till ackrediteringsindustrin, människor som tjänar pengar på [...]
Afrika, Asien, Europa, Jordbruk, Korruption, Rättvis handel, Välgörenhet

2005-08-15

Vem sätter vi först?

“Sedan 1950-talet har de europeiska staterna byggt upp höga protektionistiska murar kring jordbruket. Höga tullar har hindrat utländska bönder från att sälja sina varor till Europa, samtidigt som de europeiska producenterna fått orättvisa fördelar i [...]
Afrika, Frankrike, Handelspolitik, Jordbruk, Världsbanken, WTO

2005-06-07

Osmakligt med sockrad avdragsrätt i biståndet

“Viljan att bidra när andra människor hamnar i nöd är stor hos svenskarna. Jag anser att det inte behövs sockrade erbjudanden, som folkpartiets förslag om avdragsrätt, för att vi även fortsättningsvis ska kunna ha ett [...]
Avdragsrätt för gåvor, Humanitärt bistånd, Näringslivsbistånd, Partipolitik

2005-04-18

Verkligheten jäklas

“Det är ganska typiskt att regeringens biståndspolitik har prövat att balansera frihandelsvänlighet med en rad politiskt korrekta måsten, men glömt bort den verklighet som gäller de miljontals människor vars liv är beroende på det som [...]
CAP, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik, Samhällsaktörer, WTO

2005-01-11

Varning för biståndsromantik

“Den hårda och kanske obarmhärtiga sanningen är att bistånd sällan eller aldrig avgör nationers ekonomiska framtid. Det har i Sverige funnits en romantisk tro på vad 1-procentsmål kan åstadkomma, och risken är att vi i [...]
Enprocentsmålet, Handelspolitik, Jordbruk, Tsunami-katastrofen 2004, Turism
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Global Agricultural Trade and Developing Countries"

2004-11-25

Enskild äganderätt vägen ut ur fattigdomen

“De fattiga saknar vad människor i industriländerna tar för självklart, nämligen legala rättigheter till sin egendom… I de fattiga länderna har utvecklingen stannat på halva vägen, äganderätten har förblivit en exklusiv angelägenhet för de högre [...]
Äganderätt, Demokrati, FN, Jordbruk

2001-06-21

Att kämpa mot fattigdom

“Svenska socialdemokratiska regeringar har under årens lopp dessvärre gett bistånd till militärdiktaturer och därigenom bromsat en demokratisk utveckling i fattiga länder.”
CAP, Demokrati, Diktaturer, Enprocentsmålet, EU, FN, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik

Dokument om Näringsliv (197 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp

2016-01-28

Business and Human Rights in Development Cooperation – has Sweden incorporated the UN Guiding Principles?

- EBA 08/2015

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Mänskliga rättigheter, Näringsliv
11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

2016-01-13

Path dependent possibilities of transformation

- Agricultural change and economic development in North and South Vietnam

- Development Dissertation Briefs 2016:03

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Jordbruk, Vietnam
11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

2016-01-13

Child Education, Child Labor and Agricultural Economy

- Development Dessertation Biefs 2016:04

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Barn, Jordbruk, Utbildning
11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

2015-12-09

Agriculture, Forestry, Fishery and Rural development 2014

Sida
Fiske, Hunger, Jordbruk
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-12-09

No Holidays for the Burmese

- A follow up study of the working conditions for Burmese migrants at hotels and their suppliers in Thailand

Fair Action, Schyst resande
Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Thailand, Turism
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-11-19

Now Open for Business

- Joint Development Initiatives between the Private and Public Sectors in Development Cooperation

- EBA 2015:06

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Näringsliv, Resultat
11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

2015-11-17

Foreign pension funds and land grabbing in Brazil

GRAIN, Latinamerikagrupperna
Brasilien, Jordbruk, Landgrabbing, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-11-12

Business Development for Poverty Reduction

Chr. Michelsen Institute, Norska Kyrkhjälpen
Mikrokredit, Näringslivsbistånd
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-10-22

Youth, entrepreneurship and development

- EBA-rapport 2015:04

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Mikrokredit, Näringsliv, Tanzania, Utbildning
11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

2015-09-16

Investing for Development?

- Examining the impacts of the EU's investment regime on food security, the right to food and land governance

Concord, Hands on the land for food sovereignty
EU, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-09-01

Evaluation of the Guarantee Fund in Macedonia – Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:41

Sida
Makedonien, Näringslivsbistånd
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2015-08-30

Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Näringslivsbistånd
1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet

2015-05-01

Evaluation of Swedish Trade-Related Support to ECOWAS through Phase II of the Trade Negotiation and Capacity Building Project

- Final Report

- 2015:19 Sida Decentralised Evaluation

Sida
Afrika, Näringslivsbistånd, Resultat
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2015-04-09

Consultoría de Apoyo para la Evaluación de Medio Término del Proyecto Forestal Baba Carapa Consultoría

- Sida Decentralised Evaluations 2014:60

Sida
Bolivia, Hållbar utveckling, Näringslivsbistånd, Utvärdering
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2015-03-25

Evaluation of the project “Fostering Agricultural Markets Activity” (FARMA)

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:7

Sida
Jordbruk, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sida
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2015-03-23

Agricultural Sector Development Support Programme (ASDSP) Mid Term Review

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluations 2015:8

Sida
Jordbruk, Kenya, Näringsliv
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2015-03-06

Evaluation of Sida’s International Training Programmes in Intellectual Property

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:6

Sida
Äganderätt, Utbildning
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2015-02-01

Blir guldet till sand?

- En rapport om fondförvaltning utan klimatmål

- Rapport #72

Naturskyddsföreningen, Svenska Kyrkan, Swedwatch
Handelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv, Utvärdering
12) Dokumenttyp ej angiven

2014-08-29

Bistånd ger tillväxt

- Nu gäller det att öka effektiviteten

Tiden
Näringsliv, Resultat
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2014-07-01

RISKS AND OPPORTUNITIES FOR THE EU AGRI – FOOD SECTOR IN A POSSIBLE EU – US TRADE AGREEMENT

- DIRECTORATE - GENERA L FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT B: STRUCTURAL AND COHES ION POLICIES AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

European Parliament ’ s Committee on Agriculture and Rural Development
EU, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, USA
1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet

2014-06-05

Näringslivet och biståndet

- kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundet bistånd

Diakonia, Svenska Kyrkan
Näringsliv, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2014-05-07

All on board

- Making Inclusive Growth Happen

Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2014-04-10

H&M CONSCIOUS ACTIONS

- Sustainability Report 2013

H&M
Corporate Social Responsibility (CSR)
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2014-04-08

EU-lagstiftning om Corporate Social Responsibility

- – Hur påverkas välståndet i fattiga länder?

- ISBN 978-91-87709-19-7

Frivärld
Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2014-03-13

Barometer 2014

- Organisationer mäter trycket på Sveriges Politik för global utveckling

Concord
Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Vapenhandel
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2014-01-01

Den internationella livsmedelskrisen

- Ett reportage från verkligheten

Timbro
Etiopien, Jordbruk, Näringslivsbistånd
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2013-12-12

FundWatch

- Granskningsrapport 2013

Sveriges Konsumenter (The Swedish Consumers' Association)
Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-12-09

Rättvis skatt

- En fråga för storföretagen?

ActionAid
Kapitalflykt, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-11-28

Play Fair: En kampanj för schyssta sportkläder

- Har det första avtalet mellan multinationella bolag och lokala fack stärkt föreningsfriheten i Indonesien?

- Rapport #66

LO-TCO Biståndsnämnd, Swedwatch
Corporate Social Responsibility (CSR), Indonesien, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-11-06

Policy for environmental and climate issues

- POLICY FOR ENVIRONMENTAL AND CLIMATE ISSUES IN SWEDISH DEVELOPMENT COOPERATION, 2010-2014

Utrikesdepartementet
Biståndsformer, Jordbruk, Klimat & miljö, Utrikesdepartementet
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-11-05

Handbook for Mainstreaming.

- A Gender Perspective in the Agriculture Sector

- Publications on Agriculture and Rural Development: No. 6

Sida
Jämställdhet, Jordbruk, Sida
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-10-29

Platinautvinning med risker

- Vilket ansvar har svenska företag i Sydafrika?

- Rapport #64

Swedwatch
Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Sydafrika
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-10-10

Made in Bangladesh

- Textilindustrin som fattigdomsutrotare

Frivärld
Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-10-09

2013 Countries at Risk

- Violations of Trade Union Rights

International Trade Union Confederation (ITUC)
Civilsamhället, Näringsliv, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-09-20

Barometer 2012

- Organisationer mäter trycket på Sveriges Politik för Global Utveckling

Concord
Civilsamhället, Handelspolitik, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Näringsliv, Politik för global utveckling (PGU)
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-09-15

Biståndspolitikens motsägelser om kunskap och tekniköverföring

- från konkret praktik till abstrakt policy

- Blekinge Institute of Technology doctoral dissertation series No 2013:09

Blekinge Tekniska Högskola
Forskning, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-07-27

Addressing Base Erosion and Profit Shifting

OECD/DAC
Kapitalflykt, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-06-24

Tax Transparency

- Where do Corporations with Operations in Developing Countries Pay Taxes?

Diakonia, Swedwatch
Kapitalflykt, Näringsliv, Zambia
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-05-30

Skattjakten

- Var skattar företag med verksamhet i utvecklingsländer?

Diakonia, Swedwatch
Kapitalflykt, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-04-01

På väg mot 9 miljarder

- Har europa råd att gå miste om gm-grödornas potential?

Timbro
EU, Europa, Hållbar utveckling, Jordbruk
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-03-15

Global financial flows, aid and development

Concord, European network on debt and development (EURODAD)
Biståndsformer, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-03-01

Vad hände i den gula zoonen?

- Flera perspektiv på konflikten vid Mölnlycke Health Cares fabrik nummer ett i Thailand

Arena Idé
Global Compact, Näringsliv, Sociala skyddsnät, Thailand
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-02-22

Riskkapital som bistånd

Fackförbundet ST
Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Swedfund
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-01-14

Secret structures, hidden crimes

- Urgent steps to address hidden ownership, money laundering and tax evasion from developing countries

European network on debt and development (EURODAD)
Äganderätt, Kapitalflykt
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-01-03

Growing Africa

- Unlocking the Potential of Agribusiness

The World Bank
Afrika, Jordbruk
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-01-02

IFC JOBS STUDY ASSESSING PRIVATE SECTOR CONTRIBUTIONS TO JOB CREATION AND POVERTY REDUCTION

Swedfund International
Näringslivsbistånd, Swedfund
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-01-01

Countries at risk

- ViolatIons of Trade UnIon RIghts

The International Trade Union Confederation (ITUC)
Handelspolitik, Näringsliv, Rättvis handel, Sociala skyddsnät
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-01-01

The Global Partnership for Development: The Challenge We Face

- MDG Gap Task Force Report 2013 - Millennium Development Goal 8

Förenta Nationerna (FN)
Global Compact, Millenniemålen, Multilateralt samarbete
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-01-01

Business and the Barrel of a Gun: Understanding Entrepreneurship and Violent Conflict in Developing Countries

United Nations University (UNU)
Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-01-01

Achieving Development Success: Strategies and Lessons from the Developing World

United Nations University (UNU)
Civilsamhället, Governance, Handelspolitik, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-01-01

Industrial Policy for Development

United Nations University (UNU)
Governance, Handelspolitik, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-11-01

Characteristics of the Vietnamese business environment

- Evidence from a SME survey in 2011

Central Institute for Economic Management (CIEM)
Näringsliv, Vietnam
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-10-22

Ingen solskenshistoria

- En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen i Thailand och Turkiet

Fair Trade Center, Schyst resande
Thailand, Turism, Turkiet
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-10-09

ITUC Frontlines Report 2012

- Workers are in the frontlines of a war on their living and working conditions, from the very forces that brought the financial system to its knees in 2008

International Trade Union Confederation (ITUC)
Civilsamhället, Näringsliv, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-10-08

World Development Report 2013

- Jobs

The World Bank
Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-08-09

Taking Conflict Out of Consumer Gadgets

- Company Rankings on Conflict Minerals 2012

Enough Project
Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-08-08

The Right to Food

Förenta Nationerna (FN)
Fiske, Hunger
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-07-01

Horizon 2025

- Creative destruction in the aid industry

Overseas Development Institute (ODI)
Biståndsformer, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-06-29

Doing business to fight poverty?

- An evaluation of the Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO).

Näringsliv, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-06-09

EU Biofuel Use and Agricultural Commodity Prices

- A review of the evidence base

Institute for European Environmental Policy
Biobränslen, EU, Jordbruk
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-05-29

Private profit for public good?

- Can investing in private companies deliver for the poor?

European network on debt and development (EURODAD)
Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-05-01

Forestry For Development: How bioenergy projects in Sub-Saharan Africa can reduce climate impact, fight poverty and make money

Global Utmaning, Sida
Afrika, Biobränslen, Jordbruk
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-04-10

Workshop on employment in Tunisia: What do we know? What is the way forward?

United Nations University (UNU)
Näringsliv, Tunisien
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-04-09

A lost revolution?

- Empowered but trapped in poverty. Women in the garment industry in Bangladesh want more.

- Swedwatch report #47

Swedwatch
Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Kvinnor, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-03-02

Development and results

Swedfund International
Resultat, Swedfund
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-02-02

poverty reduction through SuStainable buSineSS

Swedfund International
Swedfund
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-01-28

Swedish Development Cooperation and the Private Sector

- Perspectives No 22

Göteborgs Universitet
Näringsliv, Näringslivsbistånd
10) Perspectives

2012-01-18

Glitter och glamour – turismen i resejournalistiken

- En granskning av Allt om resor, Vagabond, RES, DN Resor, Aftonbladet och Svenska Dagbladet

Schyst resande
Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Turism
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-01-01

Failure report

Engineers Without Borders (EWB)
Afrika, Jordbruk, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-01-01

Glitter och glamour – turismen i resejournalistiken

- En granskning av Allt om resor, Vagabond, RES, DN Resor, Aftonbladet och Svenska Dagbladet

Schyst resande
Barn, Kultur, Turism
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-12-14

Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd

- en kartläggning

- Rapport 4. 2011 årgång 2

Diakonia
Näringsliv, Näringslivsbistånd
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-11-01

Exposing the lost billions

- How financial transparency by multinationals on a country by country basis can aid development

European network on debt and development (EURODAD)
Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-10-09

Utsugning av vissa, guldkant för andra?

- en studie av all-inclusive turism och den svenska turistbranschen

Schyst resande
Rättvis handel, Turism
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-10-09

The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture

- Managing systems at risk

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-09-09

Vissen blomsterhandel

- En uppföljning av snittblomsbranschens sociala ansvarstagande

Fair Trade Center
Corporate Social Responsibility (CSR), Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-09-02

New Roads to Development

Swedfund International
Swedfund
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-07-09

En flygande start

- Så gör turismen fattigare länder rikare

Timbro
Turism
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-07-01

En flygande start

- Så gör turismen fattiga länder rikare

Timbro
Klimat & miljö, Turism
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-05-06

Foxconn and Apple Fail to Fulfill Promises

- Predicaments of Workers after the Suicides

Students & Scholars Against Corporate Misbehaviour (SACOM)
Corporate Social Responsibility (CSR), Kina, Rättvis handel
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-01-01

Failure Report

- Learning from our mistakes

Engineers Without Borders (EWB)
Afrika, Jordbruk, Näringsliv, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-01-01

Innovation and Entrepreneurship in Developing Countries

United Nations University (UNU)
Governance, Näringsliv, Samhällsaktörer
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-01-01

The davos climate / energy brief:

- How business leaders can make a difference

Global Utmaning
Klimat & miljö, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-11-02

Africa’s road to prosperity

Swedfund International
Afrika, Swedfund
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-11-01

För en rättvis och effektiv världsordning

- reflektioner från ett arbetsliv i internationellt samarbete

Global Utmaning
EU, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-10-11

Made in Bangladesh

- Hur H&M smiter med skatten

ActionAid
Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Kapitalflykt
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-10-04

World disasters report 2010

- Focus on urban risk

Röda Korset
Demografi, Kultur, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-10-01

Världens tuffaste jobb

- Fakta från Utan Gränser, nr 9

Kooperation Utan Gränser, We Effect
Jordbruk, Kvinnor, Moldavien, Tanzania, Uganda
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-08-02

FINANCE FOR DEVELOPMENT Sustainability Report 2010 Swedfund International

Swedfund International
Näringslivsbistånd, Swedfund
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-07-07

The Growing Role of the Development Finance Institutions in International Development Policy

Swedfund International
Näringslivsbistånd, Swedfund
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-06-08

UNPAID DEBT

- The Legacy of Lundin, Petronas and OMV in Sudan, 1997-2003

European Coalition on Oil in Sudan
Corporate Social Responsibility (CSR), Sudan
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-02-26

Evaluation of Development Effects – based on former investments made by Swedfund in Tanzania

Swedfund International
Swedfund, Tanzania
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-02-02

Swedfunds investments through funds

Swedfund
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Happy Hour i Paradiset

- Om alkohol och turism i Thailand, Kambodja och övriga världen

Schyst resande
Kambodja, Thailand, Turism
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-01-01

Promoting Entrepreneurship in Developing Countries: Policy Challenges

United Nations University (UNU)
Kvinnor, Näringsliv, Samhällsaktörer
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-10-28

The economic crisis and its humanitarian impact on Europe

Röda Korset
Budget, Civilsamhället, Europa, Finanskrisen, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-10-10

Ett skepp kommer lastat

- Om EU:s fiskeriavtal i Västafrika

Naturskyddsföreningen
Fiske, Klimat & miljö, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-06-01

Sida’s disbursements to agriculture, forestry and food security

- PORTFOLIO INSIGHTS, JUNE 2009

Sida
Jordbruk, Sida, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-05-18

Swedfund International AB och samhällsuppdraget

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer)
Riksrevisionen, Swedfund
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-05-01

Management and Use of Water Resources – A Summary of Sida’s Experiences and Priorities

Sida
Jordbruk, Vatten
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-03-23

Okända effekter av svenskt bistånd

- Granskning av Sidas stöd till biståndsprojekt och nationers statsbudgetar samt investeringssatsningar genom det statliga bolaget Swedfund

WSP
Biståndsformer, Sida, Swedfund
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-02-02

FINANCE FOR DEVELOPMENT Sustainability Report 2009 Swedfund International

Swedfund International
Swedfund
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-02-01

Det svenska näringslivet i utvecklingssamarbetet

Utrikesdepartementet
Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-01-01

Quick Guide to What and How: increasing women’s access to land

Sida
Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2008-10-01

Ett kaffe som märks

- Vilka effekter har certifieringar för kaffeodlare i Guatemala och Brasilien?

- Fakta från Utan Gränser, nr 8; SwedWatch rapport nr 23

Swedwatch, We Effect
Brasilien, Guatemala, Jordbruk, Rättvis handel
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2008-10-01

En exkluderande resa

- En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien

Fair Trade Center, Swedwatch
Brasilien, Thailand, Turism
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2008-03-19

Evaluation of Swedfund International

- An analysis of private sector development impacts

- 2008:3

Sadev
Swedfund
8) Sadev

2008-02-01

Sveket mot de fattigaste

- Om biståndet till jordbruket som försvann

- Fakta från Utan Gränser, nr 7

Kooperation Utan Gränser
Hunger, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2008-01-01

Med utveckling i tanken

- Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen

- Fakta från Utan Gränser, nr 6

Kooperation Utan Gränser
Afrika, Biobränslen, Corporate Social Responsibility (CSR)
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2007-12-29

Vad Rättvisemärkt inte berättar

- Kalla argument för en varmare konsumtion

Timbro
Jordbruk, Rättvis handel
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2007-12-01

Natural resource tenure

Sida
Jordbruk, Klimat & miljö
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2007-01-19

Foreign aid, economic growth and efficiency development

- A Data Envelopment Analysis approach

- 2007:01

Sadev
Näringsliv
8) Sadev

2006-12-01

Mobilizing Agroforestry Capacity for Development

- Final Evaluation of The African Network for Agriculture, Agroforestry and Natural Resources Education (ANAFE) and Zambian Agroforestry Project (ZAP)

- Sida Evaluation 07/03

Sida
Jordbruk, Sida, Utbildning, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2006-09-20

Östersjömiljard 2

- en slututvärdering

Statskontoret
Europa, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2006-02-27

Utvecklingssamarbete och näringsliv i samverkan

- Dialog, arenor och instrument

Utrikesdepartementet
Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Sida, Swedfund
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2006-02-26

Utvecklingssamarbete och näringsliv i samverkan

- dialog, arenor och instrument

AAA) VET EJ
Biståndsformer, Corporate Social Responsibility (CSR), Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2006-01-01

Of Global Concern

- Rural Livelihood Dynamics and Natural Resource Governance

- Sida Studies no. 16

Sida
"Good governance", Jordbruk, Klimat & miljö
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2006-01-01

Addressing food Crisis in africa

- What can sub-saharan africa learn from asian experiences in addressing its food crisis?

- January 2006 • Division for rural Development

Sida
Afrika, Asien, Hunger, Jordbruk
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2005-03-22

Politik för global utveckling – PGU – Regeringens skrivelse 2005/06:204

Utrikesdepartementet
Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, Migration, Politik för global utveckling (PGU)
1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet

2005-02-01

Priset för ditt kaffe

- Fakta från Utan Gränser, nr 2

We Effect
Honduras, Jordbruk, Rättvis handel
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2005-01-20

Global Agricultural Trade and Developing Countries

The World Bank
Handelspolitik, Jordbruk, Världsbanken
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2004-12-01

The Marine Initiative

- An action programme for Swedish international cooperation for sustainable development of oceans and coasts

Sida
Fiske, Klimat & miljö
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2004-06-01

Rättvisa i din kaffekopp

- Fakta från Utan Gränser, nr 1

Kooperation Utan Gränser
Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Rättvis handel
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2004-01-01

Mountain Rural Development, Vietnam

- ntegration of biodiversity aspects in development cooperation – a case study

Sida
Jordbruk, Klimat & miljö, Vietnam
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2004-01-01

Food Crop and Seed Project in Zambia

- Integration of biodiversity aspects in development cooperation – a case study

- JANUARY 2004 • ENVIRONMENT POLICY DIVISION

Sida
Jordbruk, Zambia
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2003-01-01

What Progress on International Financial Reform? Why so Limited?

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Näringsliv
7) EGDI-rapporter 1998-2003

2003-01-01

Summary: What Progress on International Financial Reform? Why so Limited?

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Näringsliv
7) EGDI-rapporter 1998-2003

2002-01-27

Three Decades of Swedish Support to the Tanzanian Forest Sector Evaluation of the period 1969-2002

Sida
Näringsliv, Tanzania
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2001-06-08

Handel, immaterialrätter, livsmedel och biologisk mångfald

- Ett diskussionspapper om TRIPS-avtalet

Sida
Handelspolitik, Jordbruk, WTO
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2001-01-01

Studies in brief: Capacity building, institutional crises and the issue of recurrent costs

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Humanitärt bistånd, Näringsliv
7) EGDI-rapporter 1998-2003

2000-01-01

Kvinnor skapar nätverk för miljö

Sida
Afrika, Jordbruk, Kvinnor
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1999-05-01

Landsbygdsutveckling – Sammanfattning av erfarenheter och prioriteringar inom naturresurssektorn

Sida
Jordbruk
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1999-04-25

The Poorest Countries and the Emerging International Financial Architecture

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Näringsliv
7) EGDI-rapporter 1998-2003

1999-03-25

The Diversified Future

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Demografi, Näringsliv, Tanzania
7) EGDI-rapporter 1998-2003

1999-01-01

Studies in brief: The Poorest Countries and the Emerging International Financial Architecture

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Näringsliv
7) EGDI-rapporter 1998-2003

1999-01-01

Studies in brief: An Institutional Approach to Rural Development in Tanzania

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Demografi, Näringsliv, Tanzania
7) EGDI-rapporter 1998-2003

1999-01-01

The Poorest Countries and the Emerging International Financial Architecture

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Näringsliv
7) EGDI-rapporter 1998-2003

1999-01-01

An Institutional Approach to Rural Development in Tanzania

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Demografi, Näringsliv, Tanzania
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1998-02-25

The Consequences and Management of Capital Inflows

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Afrika, Näringsliv
7) EGDI-rapporter 1998-2003

1998-01-25

Trade Policy and Economic Performance in Sub-Saharan Africa

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Afrika, Handelspolitik, Näringsliv
7) EGDI-rapporter 1998-2003

1998-01-01

Studies in brief: The Consequences and Management of Capital Inflows. Lessons for Sub-Saharan Africa

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Afrika, Näringsliv
7) EGDI-rapporter 1998-2003

1998-01-01

Studies in brief: Trade Policy and Economic Performance in Sub-Saharan Africa

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Afrika, Handelspolitik, Näringsliv
7) EGDI-rapporter 1998-2003

1998-01-01

The Consequences and Management of Capital Inflows: Lessons for Sub-Saharan Africa

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Afrika, Näringsliv
7) EGDI-rapporter 1998-2003

1998-01-01

Trade Policy and Economic Performance in Sub-Saharan Africa

Expert Group on Development Issues (EGDI)
Afrika, Handelspolitik, Näringsliv
7) EGDI-rapporter 1998-2003

1997-09-01

Development of dryland areas – Sida’s respons to the Convention to Combat Deforestation

Sida
Jordbruk, Klimat & miljö
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1997-09-01

Policy and Geographical Aspects of Development, Resource Utilisation and Environmental Protection in Marine and Coastal Areas

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

Sida
Fiske, Governance, Klimat & miljö
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1997-09-01

Fisheries, Aquaculture and Coastal Zones in Developing Countries, maninly of the East Africa and the Southeast Asia

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

Sida
Fiske, Hälsa, Klimat & miljö
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1997-09-01

Private Sector – Public Relationship in Developing Countries’ Integrated Coastal Zone Management

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

Sida
Governance, Klimat & miljö, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1995-09-27

Next steps in capacity building, 1995

- A note to UD by Brian van Arkedie

N/A
Afrika, Demografi, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1995-08-21

Capacity through Development Cooperation

Sida
Demografi, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1995-07-01

Fattigdom och miljö

- Ett bidrag tili Sidas fattigdomsutredning

Sida
Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringslivsbistånd
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1995-07-01

Fattigdom och miljö

- Ett bidrag tili Sidas fattigdomsutredning

Sida
Jordbruk, Klimat & miljö, Näringslivsbistånd
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1994-04-22

SIDA:s remissvar på betänkandet SOU 1994:19 “Rena roller i biståndet”

Sida
Myndigheter, Näringsliv, Sida, Utrikesdepartementet
1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet

1994-04-10

Sambandet mellan Sveriges Bistånd och Export

- Sammanfattning på svenska av SASDA Reports Nr.1 - Ds 1994:58

- SASDA Working Papers Nr.7

Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)
Handelspolitik, Näringsliv
6) SASDA rapporter 1993 – 1995

1994-03-12

Staten, marknaden och biståndet – Biståndets roll i reformprocessen

Sida
Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1993-02-18

Aid and Macroeconomics

- An Evaluation of Swedish Import Support to Guinea-Bissau, Mozambique, Nicaragua and Vietnam

- SIDA Evalutation Report 1993/2

Sida
Guinea-Bissau, Moçambique, Näringslivsbistånd, Nicaragua, Utvärdering, Vietnam
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1989-02-13

Fish Farming for Rural Development – An Evaluation of SIDA/FAO Supported Aquaculture in Southern Africa

- SIDA Evalutation Report 1989/2

Sida
Afrika, Fiske, Utvärdering
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1988-01-02

Sisterhood on Trial

- An evaluation of the performance and linkages of the sister industries in Tanzania

Sida
Näringsliv, Projektstöd, Sida, Tanzania
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1987-10-18

Education and economic crisis

- The cases of Mozambique and Zambia

Sida
Moçambique, Näringsliv, Utbildning, Zambia
5) Education Division

1987-10-02

Education and economic crisis – the cases of Mozambique and Zambia

- Education Division Documents No 38

Sida
Moçambique, Näringsliv, Utbildning, Zambia
5) Education Division

1987-07-24

PAPER,TIMBER AND MINORITIES

Sida
Bangladesh, Biståndsformer, Jordbruk, Samhällsgrupper, Sida
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1987-02-24

FOREIGN EXCHANGE ZAMBIA

- An Evaluation of the Auction System in the Zambian Economy

Sida
Näringsliv, Sida, Zambia
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1987-01-24

EXTENSIVE RURAL DEVELOPMENT

- An Evaluation of the Zone I Programme in Guinea-Bissau

Sida
Guinea-Bissau, Jordbruk, Sida
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1987-01-07

Paper, Timber and Minorities

- An Evaluation of Sweden's Support to Forest Industry in Bangladesh

Sida
Bangladesh, Jordbruk, Samhällsgrupper, Sida
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1987-01-02

Foreign Exchange Zambia

- An Evaluation of the Auction System in the Zambian Economy

Sida
Näringsliv, Sida, Zambia
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1987-01-01

DAC peer review 1987

- DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITEE

OECD/DAC
Biståndsformer, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1987-01-01

Extensive Rural Development

- An Evaluation of the Zone I Programme in Guinea- Bissau

Sida
Guinea-Bissau, Jordbruk, Sida
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1986-10-24

MOBILIZING RURAL WOMEN

- Two Tripartite Evaluation Reports on Community Action for Disadvantaged Rural Women in Sri Lanka and Kenya

Sida
Jordbruk, Kenya, Kvinnor, Sri Lanka
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1986-07-24

PROMOTING LABOUR RELATIONS IN AFRICA

- An Evuluation by the Swedish ILO-commitee of the ILO/ SIDA Labour Relations Project in Selected Englishspeaking Countries in Africa

Sida
Afrika, Näringslivsbistånd, Projektstöd
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1986-06-24

MANUFACTURING FISHING VESSELS

- An Evaluation of SIDAsupported Industrial Rehabilitation in Somalia

Sida
Fiske, Sida, Somalia
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1986-04-24

MEN OR MACHINES?

- An Evaluation of Labour Intensive Public Works in Lesotho

Sida
Afrika, Näringsliv, Utvärdering
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1986-02-24

DEVELOPING ENTREPRENEURS

- An Evaluation of Small Scale Industry Development in Botswana 1974-84

Sida
Botswana, Näringsliv, Utvärdering
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1986-01-24

ELEPHANTS DON’T RUST

- An Evaluation of SiDAsupported Forestry Development and Forestry Industry in LAOS.

Sida
Jordbruk, Laos, Projektstöd
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1986-01-10

Mobilizing Rural Women

- Two Tripartite Evaluation Reports on Community Action for Disadvantaged Rural Women in Sri Lanka and Kenya

Sida
Jordbruk, Kenya, Kvinnor, Sri Lanka
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1986-01-07

Promoting Labour Relations in Africa

- An Evaluation by the Swedish ILo-committee of the ILO/ SIDA Labour Relations Project in Selected English-speaking Countries in Africa

Sida
Afrika, Näringslivsbistånd, Projektstöd
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1986-01-06

Manufacturing Fishing Vessels

- An Evaluation of SiDA-supported Industrial Rehabilitation in Somalia

Sida
Fiske, Sida, Somalia
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1986-01-05

Men or Machines?

- An Evaluation of Labour Intensive Public Works in Lesotho

Sida
Afrika, Näringsliv, Utvärdering
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1986-01-02

Developing Entrepreneurs

- An Evaluation of Small Scale Industry Development in Botswana 1974-84.

Sida
Botswana, Näringsliv, Näringslivsbistånd
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1986-01-01

Elephants Don’t Rust

- An Evaluation of SiDA-supported Forestry Development and Forestry Industry in LAOS.

Sida
Jordbruk, Laos, Projektstöd
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1985-05-29

Study on Fishery Training in Angola

- Education Division Documents No 28

Sida
Angola, Fiske, Utbildning
5) Education Division

1983-02-04

Non-formal Training Programmes For Rural Skill Development

- Education Division Documents No.13

Sida
Biståndsformer, Jordbruk
5) Education Division

1977-03-11

Bega-folket i Etiopien – En minoritet i revolutionens skugga

Sida
Civilsamhället, Etiopien, Hälsa, Jordbruk, Utbildning
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1976-08-11

Fackföreningsrörelsens roll i Nigerias utvecklingsprocess

Sida
Afrika, Demokrati, Näringsliv
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1976-08-11

Fackföreningsrörelsens roll i Tunisiens utvecklingsprocess

Sida
Demokrati, Näringsliv, Tunisien
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

1976-06-24

Kopparprisernas betydelse för den ekonomiska utvecklingen i Zambia

- Resultatvärdering 29

N/A
Näringsliv, Zambia
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

1976-06-22

En annorlunda skolform – Brigaderna i Botswana

- Resultatvärdering 28

Sida
Botswana, Jordbruk, Utbildning
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

1976-06-21

Från bysamverkan till folkkommun: Kooperation i Kina under 100 år

- Sammanfattning av en rapport

- Resultatvärdering 27

Sida
Civilsamhället, Jordbruk, Kina
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

1976-04-12

“Vi flytt” – Metodutveckling i Tanzania

- 3 ögonvittnesskildringar till den genomgripande omflyttningen i Tanzania

- Resultatvärdering 25

N/A
Civilsamhället, Jordbruk, Tanzania
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

1976-02-03

Skogsutveckling i Tunisien

- En problembeskrivning efter en utvärdering 1 april 1975 av ett FA0/SIDA-stött skogsutvecklingsprojekt

- Resultatvärdering 24

Sida
Jordbruk, Tunisien, Utvärdering
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

1975-08-28

Den växande fattigdomen i Indien

- Skiss till en analys av Indiens utvecklingspolitik

- Resultatvärdering 19

Sida
Indien, Jordbruk, Multilateralt samarbete
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

1975-02-05

Aktionsevaluering: En alternativ evalueringsmetod inom småindustriprogrammet i Kenya

Sida
Kenya, Näringsliv, Utvärdering
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

1975-02-04

Tanzanias bank för landsbyggdsutveckling

Sida
Jordbruk, Tanzania
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

1975-02-04

Landsbygdsutveckling i Bangladesh

- Kommenterad sammanfattning av aktuella skrifter och utredningar

Sida
Bangladesh, Jordbruk
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

1975-02-04

Finansiering av småindustriutveckling

- Forskningsprojekt utfört av Världsbanken i samarbete med SIDA

Sida
Forskning, Näringsliv, Sida, Världsbanken
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

1974-12-01

Sammanfattning av Hybridmajsens spridning i Kenya

Sida
Jordbruk, Kenya
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

1974-08-01

Arbetsintensiva metoder inom vägbyggnadsverksamheten

- Världsbanksstudie i sammanfattning av Claes Croner

Sida
Näringsliv, Världsbanken
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

1974-02-04

Bönderna i Mpiji-dalen

- Resultatvärdering 7

Sida
Jordbruk, Tanzania
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

1973-03-05

Landsbyggdsutveckling i Etiopien

- Sammanfattning av Ethiopia Political Contradictions in Agricultural Development.

Sida
Etiopien, Jordbruk
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

Evenemang om Näringsliv (64 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2016-01-18 Zero hunger in a changing climate How can the world increase the availability of food without over-utilizing natural resources or increasing climate change? How can we support small holder farmers to adapt to climate change? How will climate change affect food [...] Sida, Stockholm Environment Institute, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2015-12-10 Frukostmöte: Schyst resande – Om arbetsvillkoren på svenska charterhotell De är långt hemifrån, utsatta och i händerna på sina arbetsgivare. Varje dag exploateras migrantarbetare på turistorterna i Thailand och Dubai. Amanda Söderlund, researcher på Fair Action, presenterar Schyst resandes nya rapport som följer upp burmesiska [...] Fair Action, Schyst resande Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Turism
2015-12-07 Fördjupningssamtal: Conflict, Natural Resources and Food Security – focus: the African and European Unions Food insecurity affects over 1 billion people worldwide. People in countries suffering from poverty, unequal distribution of resources and conflicts are particularly vulnerable. While Africa holds the potential to become a major food basket for [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Afrika, Jordbruk, Klimat & miljö, Säkerhetspolitik
2015-11-19 “Collaboration with the Private Sector in Sweden’s Development Cooperation” “The necessity of private sector development for economic development is not disputed. However, its sufficiency, as well as the role of aid in that process is more controversial. Antagonists’ argue that aid could and should [...] Sida Näringsliv, Näringslivsbistånd
2015-11-18 “Hållbar global utveckling och omställning på arbetsmarknaden – om fackliga strategier och utmaningar i klimatfrågan” “Ett förändrat klimat påver-kar alla och kommer att orsaka att många människor migrerar för arbete. En ny rap-port visar hur klimatförändringar påverkar hur och var människor lever och arbetar i Indien, Indonesien och Bangladesh. Översvämningar, [...] International Trade Union Confederation (ITUC), Tiden, Union to union Bangladesh, Indien, Indonesien, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-11-19 Collaboration with the Private Sector in Sweden’s Development Cooperation The necessity of private sector development for economic development is not disputed. However, its sufficiency, as well as the role of aid in that process is more controversial. Antagonists’ argue that aid could and should [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Hållbar utveckling, Näringslivsbistånd, OECD
2015-11-05 Skatteflyktens vardag i Zambia “Välkommen till ett lunchföredrag med Suzanne Membe Matale om skatteflyktens effekter på utvecklingsländer och vad svensk bistånd- och utrikespolitik kan göra i arbetet att bekämpa skatteflykt. Zambia är ett av de länder som drabbats hårt av [...] Forum Syd Kapitalflykt, Näringsliv, Zambia
2015-11-04 Riksdagsseminarium om skatteflykt Rättvis beskattning är ett måste för att nå FN:s nya globala utvecklingsmål, trots detta finns fortfarande stora möjligheter för skattefusk. Vilka åtgärder måste genomföras för att förhindra skattefusk? Vilka framsteg har Sverige gjort? Vilka kliv framåt [...] Forum Syd EU, Kapitalflykt, Näringsliv
2015-11-02 Workshop i Lund 2/11: Klimat & jordbruk i Tanzania Klimatförändringarnas effekter slår hårdast mot fattiga bönder i östra Afrika. Framförallt kvinnor drabbas hårt både fysiskt och ekonomiskt. Agroforestry är ett koncept som gjort det möjligt för bönder att utveckla sitt jordbruk trots torka och översvämningar och [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Jordbruk, Klimat & miljö, Tanzania
2015-10-20 AP-fondernas investeringar i Peru och Colombia Svenska AP-fonderna har sammanlagt 267 miljoner kronor investerade i det stora gruvbolaget Newmont som är majoritetsägare i den befintliga gruvan Yanachocha och den planerade gruvan Conga i området Cajamarca i Peru. Svenska AP-fonderna har också [...] Forum Syd, Latinamerikagrupperna Colombia, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Peru
2015-10-23 Jobb och entreprenörskap i Afrika – hur kan bistånd bidra? Sub-Sahariska Afrika står inför en enorm demografisk utmaning; Med en majoritet av befolkningen under 20 år är förutsättningarna för fortsatt ekonomisk tillväxt enorma – om bara dessa unga människor kan hitta produktiva syselsättningar. Om de [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Afrika, Näringsliv
2015-10-15 Fåtölj 15/10: Volontärturism – för vems bästa? Idag har det blivit allt vanligare, och nästan lite trendigt, bland framförallt unga att åka som volontär till barnhem i utvecklingsländer. Många som volontärarbetar gör det för att de känner att de vill göra en [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), World Childhood Foundation Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Välgörenhet
2015-09-25 Levnadslön via Fairtrade eller fackliga avtal? Odlare och bönder är de som gör grovjobbet för att vi ska kunna njuta av en god kopp kaffe. Men fattigdomen är stor på landsbygden och villkoren på plantagen är inte alltid så goda. Hur kan [...] Union to union Jordbruk, Rättvis handel
2015-09-23 Företag och mänskliga rättigheter. Debatten och rapporteringen kring svenska företags ansvar, ibland med fokus på barnarbete och usla arbetsvillkor, har blivit allt mer intensiv. Men vilket ansvar har företag att respektera mänskliga rättigheter? Kan de bli juridiskt ansvariga? Vilket [...] Bilda Studieförbund, Diakonia Corporate Social Responsibility (CSR)
2015-09-08 Coffee, climate and deforestation “Climate change is a threat to our supply of coffee. Coffee production can both be a part of the problem and the solution. Listen to scientists, NGOs and producers discuss the challenges of climate change, [...] Focali, Rain Forest Alliance, Universeum Jordbruk, Klimat & miljö
2015-09-25 Turismboom – hot eller möjlighet? Den 25 september arrangerar Schyst resande och Fair Trade Center sitt årliga seminarium på temat hållbar turism. Burmas viktigaste förespråkare för hållbar turism, Yin Myo Su från Inle Heritage Foundation i Burma, är en av [...] Fair Trade Center, Schyst resande Burma, Hållbar utveckling, Turism
2015-09-04 Lunchseminarium: Från informell till formell ekonomi Miljarder människor arbetar idag utan avtal, överenskommelser eller social säkerhet. ILO, FN:s arbetsmarknadsorgan, uppskattar att hela 40 procent av den globala arbetsstyrkan arbetar i den så kallade informella ekonomin, och allt fler ansluter. Den informella [...] Union to union Civilsamhället, Näringsliv
2015-06-30 Finansierar dina pensionspengar miljöförstöring och barnarbete? Hur bidrar våra spar- och pensionspengar till en hållbar värld och vad gör förvaltarna för att påverka? Pension- och fondbolagen har tusentals miljarder under förvaltning, sköter de sitt åtagande hållbart idag och hur ska det [...] Söderberg & Partners Hållbar utveckling, Näringsliv
2015-06-30 De fattigas lobbyister – frukostseminarium Frukostseminarium med Maria Teresa Fernandez, från Coordinadora para Mujeres Rurales, Nicaragua We Effect bjuder på kaffe och smörgås. Seminariet hålls på svenska. I Nicaragua har de kvinnliga bönderna en egen organisation, Coordinadora para Mujeres Rurales. Maria Teresa [...] We Effect Civilsamhället, Jordbruk, Kvinnor, Nicaragua
2015-07-02 Hur hungrig kan en miljö- och klimatkämpe bli? Svenska konsumenter handlar eko och Fairtrade-märkt som aldrig förr. Men få ser hur det hänger ihop. När effekterna av klimatförändringarna hotar produktionen och tillgången på kaffe, bomull och andra råvaror, hotas också försörjningsmöjligheterna för odlarna [...] Fairtrade Sverige Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-07-01 Shop till you drop or stop shopping – vilken väg leder till en bättre värld? Idag hävdar många att en hållbar utveckling kräver att vi minskar vår konsumtion. Är det rätt väg att gå? Engagerade och insatta opinionsbildare, entreprenörer och politiker diskuterar frågan och visar vilka olika världsbilder som står [...] Svensk handel Hållbar utveckling, Näringsliv, Partipolitik
2015-07-01 Hållbarhet eller kapital? Går det att ta hänsyn till hållbarhet i ett vinstdrivet samhälle? Kunder, organisationer, stater och politiker – alla ställer krav på att företag ska agera hållbart avseende investeringar, produktion och personalpolitik. Hållbarhet ses som en nyckel för företag men går det att kombinera med krav på [...] Dagens Industri Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2015-07-01 Vem vinner på greenwash? Går det att skilja på greenwash och äkta miljöansvar? Vilka olika typer av grönmålning finns, och hur påverkar det den offentliga debatten och beslutsfattande? Hur kan politikerna och allmänheten agera? Jordens Vänner lyfter fenomenet greenwash genom [...] Jordens Vänner Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
2015-07-01 Bättre villkor i den globala textilbranschen Kan producenter och fackliga organisationer påverka arbetsvillkoren i utvecklingsländer? Om utveckling av produkter och arbetsvillkor för textilarbetare, där parterna skapar förbättringar genom gemensamt hållbarhetsarbete. Medverkande: Anna Gedda, Hållbarhetsansvarig, H&M. Anders Ferbe, Förbundsordförande, IF Metall. Helle Klein, [...] IF Metall Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2015-06-29 Mänskliga rättigheter + företag = en god affär? Fler och fler företag väljer idag att ligga i framkant och driva en positiv utveckling för ökad efterlevnad av mänskliga, och särskilt barns, rättigheter globalt. De arbetar systematiskt med frågorna i lednings- och redovisningssystem och [...] Rädda Barnen Barn, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2015-06-30 Skarpt läge för schyssta pensioner AP-fonderna förvaltar mer än 1400 miljarder av vårt gemensamma pensionskapital. De är en betydande maktfaktor och deras innehav får direkt påverkan på människor och miljö runt om i världen. Hur kan framtidens pensionärer garanteras en [...] Afrikagrupperna, FIAN, Forum Syd, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna Handelspolitik, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2015-07-03 Fördelning av makt och vinster i en global ekonomi Samtalet fokuserar på några utmaningar som följer i kölvattnet av en alltmer integrerad världsekonomi: det privata kapitalets makt, arbetarrörelsens försvagade position och långsiktigt hållbar globalisering. Hur får vi en utveckling som samtidigt tillåter bra vinstnivåer, [...] Tiden Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik
2015-07-01 Näringslivets roll före och efter klimatmötet i Paris I december träffas världens länder i Paris för att besluta om ett nytt globalt klimatavtal. Vilka möjligheter har näringslivet att ta en större roll i den gröna omställningen och vilka förutsättningar behöver näringslivet för att [...] Miljödepartementet Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-07-01 Fordon, gruvor och kläder – hur kan näringslivet bidra till att minska fattigdomen i världen? Idag står näringslivet för drygt 80 % av de totala resurserna till länder i utveckling samtidigt som traditionellt bistånd minskar. Vilken roll ska företagen spela i den nya utvecklingsagendan? Vilket ansvar ligger hos företagen och [...] Sida Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Sida
2015-06-28 Hur blir Sverige bäst i världen på hållbarhet? Redan nu drabbas människor i Afrika hårt av klimatförändringarna och behoven av motåtgärder växer varje dag. Hur vi väljer att agera här, får stora konsekvenser för de fattigaste i världen. Vi-skogen bjuder in till ett [...] Vi-skogen Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-06-30 Hur kan skatteflykt motverkas? Varje år förlorar utvecklingsländerna minst 1200 miljarder dollar i olovlig kapitalflykt. Det är ungefär tio gånger mer än världens samlade bistånd. Den största delen av kapitalflykten – över 60 procent- utgörs av multinationella företags skatteflykt. Lagkrav [...] CSR Sweden, Forum Syd Corporate Social Responsibility (CSR), Kapitalflykt, Millenniemålen, Näringsliv
2015-07-02 Den svenska modellen i globala leverantörsled – kan ett kunskapsquiz förändra världen? “Vems är ansvaret i den globala värdekedjan? Hur kan svenska företag säkra arbetsvillkor i de länder där de producerar? Kan utbildning i rättigheter och skyldigheter kratta mattan för den svenska modellen? Hur kan företag, organisationer [...] QuizRR Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Rättvis handel
2015-07-02 Jorden vi ärvde – om global råvaruexploatering “I en värld med allt mer knappa resurser hårdnar konkurrensen i jakten på mineraler, skog och mark. Vilka vinner och vilka förlorar på råvaruexploateringen? Hör representanter från civilsamhället diskutera möjligheterna för en human utvinning av [...] Utrikespolitiska Förbundet Äganderätt, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Landgrabbing
2015-07-02 Trade Not Aid – the best way of raising living standards in poor countries? Is increasing trade the best way for developing economies to improve their real economic welfare, and enable a sustainable increase in economic welfare? Is foreign aid helpful or does it create a damaging culture of [...] Handelspolitik, Näringsliv
2015-07-02 FN:s nya utvecklingsmål. Hur kan företag och organisationer bidra? I september presenteras FN:s nya utvecklingsmål för en hållbar utveckling. En bred samverkan är avgörande för utsikterna för att nå de globala målen. Hur kan företag utveckla en stark regional strategi och identifiera lämpliga samarbetspartners? Medverkande: [...] KPMG Civilsamhället, Hållbarhetsmålen (SDGs), Näringsliv
2015-07-02 50 shades of green Att återställa försämrade eroderade marker står högt på den politiska agendan. Under FN:s klimattoppmöte i New York 2014 utfärdade en allians av regeringar, företag och det civila samhället New Yorks Skogsdeklaration, där man förbinder sig [...] Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2015-07-02 En universell utvecklingsagenda post-2015 – allas och ingens ansvar? Processen för att formulera nya utvecklingsmål har varit unik gällande möjligheter för olika aktörer att bidra. När det gäller hur målen, när de väl är på plats, ska kunna uppnås talar allt fler däribland FN:s [...] Concord, Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Civilsamhället, FN, Hållbarhetsmålen (SDGs), Näringsliv, Post-15
2015-07-02 Kvinnors entreprenörskap – nyckeln till effektiv fattigdomsbekämpning! “En inspirerande dialog mellan Charlotte Bohman, Generalsekreterare Hand in Hand Sweden och Johan Lilja, Direktor, Läkarmissionen. Seminariet belyser det unika samarbetet mellan Hand in Hand och Läkarmissionen där organisationerna har utvecklat en effektiv modell där [...] Hand in Hand, Läkarmissionen Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Utbildning
2015-07-02 Schyssta kedjor – bananens väg från jord till bord Visste du att en tredjedel av alla bananer  som produceras i världen aldrig konsumeras? Svinn förekommer i matens hela produktions – och konsumtionskedja, vilket innebär att värdefull mat går förlorad och att miljöbelastningen blir onödigt stor. [...] Stockholm International Water Institute (SIWI), Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Vatten
2015-06-29 Oheliga allianser – bäst på att nå Millenniemålen? Sverige och andra stater arbetar för att nå FN:s Millenniemål att förbättra livet för fattiga. Hur påverkas staternas arbete av att fler NGO:s, företag och organisationer accepteras som aktörer i t.ex. FN, EU och OSSE? [...] Riksbankens Jubileumsfond, SAMspråk, Vetenskapsrådet Civilsamhället, EU, FN, Millenniemålen, Näringsliv
2015-06-29 InnoNation – inspiration till nya lösningar och global innovationskraft Hur accelererar vi svensk innovationskraft i världen till nya affärer, tillväxt och lösningar på globala samhällsutmaningar? Hur frigör vi alla aktörers innovationskraft och vad behöver vi förnya i innovationssystemet för att stödja denna kraft när samhället [...] Research Institutes of Sweden (RISE), Svenska Institutet (SI), Swedish Incubators & Science Parks (SISP) Hållbar utveckling, Handelspolitik, Näringsliv
2015-05-29 Clean up India – en enorm utmaning! Kom och lyssna på Hand in Hand och Håll Sverige Rent som berättar hur vi tillsammans, genom miljöprojektet Recycle for Life, skapar hållbara system för avfallshantering och återvinning i Indien. Miljösituationen i dagens Indien är [...] Hand in Hand Indien, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-05-28 Hållbarhet – fina ord eller smart affär? I höst antas FN:s nya mål för hållbar utveckling. Nu mer än någonsin ställs krav på olika typer av aktörer att begrunda sin egen del i ansvaret att finna lösningar på globala utmaningar. Med kunskap, [...] Sida Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv, Post-15
2015-05-20 S.O.S. – Save Our Soils As world population grows and food production demand rises, it is of increasing importance to keep soils healthy, productive and capable of sequestering carbon. So how do we protect global soils from eroding? How do [...] Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hållbar utveckling, Jordbruk
2015-04-17 Landgrabbing, markinvesteringar och rätten till försörjning Som en del i kampanjen Vem har rätt till Afrikas resurser? fortsätter kommer Sheila Rafi från Afrikagruppernas partnerorganisation Livaningo i Moçambique att prata om landgrabbing, markinvesteringar och rätten till försörjning. Afrikagrupperna, Forum Syd Äganderätt, Jordbruk, Landgrabbing, Moçambique
2015-04-20 Allt ljus på Kongo “Congo has lost an estimated number of 4 million people since 1998 due to violent conflicts and war. The conflicts are largely related to land issues and inflamed by identity and power struggles.” Kvinna till kvinna, Life & Peace Institute Äganderätt, Demokrati, Kongo
2015-04-15 Hållbara arbetsvillkor – strategier och konkreta verktyg Svenska företag skapar idag både jobb, utveckling och tillväxt runt om i världen och med rätt verktyg och kontakter kan de också bli föredömen inom hållbart företagande. Men frågan om svenska företags närvaro på komplexa [...] LO-TCO Biståndsnämnd Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2014-06-30 Svenskt välfärdsbygge i Afrika? “När Afrikas ekonomier växer så ökar också medborgarnas förväntningar om statsfinansierad välfärd och trygghet. Hur skapas förutsättningar för välfärd i afrikanska samhällen? Kan Sverige bidra till att bygga välfärd i Afrika? Vad har svenska företag [...] Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, Nordiska Afrikainstitutet Afrika, Civilsamhället, Demokrati, Näringsliv
2014-07-03 En timme om rättvisa “Varför är det viktigt att välja en schysst banan för framtidens bananindustri? Var drar vi gränsen mellan vinstmarginal för företagen  och social hållbarhet? Fairtrades generalsekreterare Magdalena Streijffert talar om bananproduktion.” Utrikespolitiska Förbundet Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
2014-06-30 Tillväxt och utveckling för svensk industri i Afrika “Många svenska företag ser Afrika som sin framtida marknad och det med all rätt. Några av världens mest snabbväxande ekonomier finns där och kontinenten erbjuder svenska företag nya, spännande marknader. Vad är viktigt för Afrikas [...] Afrika, Näringsliv
2014-07-02 Marknaden visar ledarskap inom socialt företagande “Det finns företag som vill mer än att se skattepengar gå via biståndsbudgeten. En ny marknad växer för företag som vill ta direktansvar och förändra villkoren för lokalsamhällen i utvecklingsländerna. Hur kan näringsliv och bistånd [...] Global Utmaning Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
2014-07-03 CSR 2.0 – hur kan vi samarbeta för global hållbarhet? “Hur kan vi ta ett större gemensamt ansvar för dessa frågor? Diskussionen kopplas till Politik för global utveckling vars mål är att all politik ska leda till en rättvis och hållbar global utveckling, med två [...] LO-TCO Biståndsnämnd Näringsliv, Politik för global utveckling (PGU)
2014-07-02 Schysta villkor – i första som sista ledet i kedjan “Både konsumenter och företag inser i allt högre utsträckning att schysta arbets- och levnads villkor är gynnsamt för en långsiktigt hållbar produktion. Det är lika viktigt att schysta villkor gäller i Peru som i Sverige. [...] LO-TCO Biståndsnämnd Näringsliv, Peru, Rättvis handel
2014-06-29 Upphandling: En väg till schysta villkor i låglöneländer? “Välkommen till ett samtal om hur vi kan påverka arbetsförhållanden i låglöneländer via inköp och upphandlingar. Under en timme talar vi dels om mänskliga rättigheter för de som arbetar och dels om vad vi kan [...] LO-TCO Biståndsnämnd, TCO Development Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2014-07-02 Företag i utvecklingsländer: hur stort ansvar ska de ta? “Investeringar från den privata sektorn spelar roll för att skapa bättre levnadsvillkor i de fattigaste länderna. Flera svenska företag vill medverka till hållbar utveckling och minskad fattigdom. Men hur stort är företagens ansvar på den [...] Sida Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Näringsliv
2013-07-01 Hälsosamma affärer: Kan svenska hälso- och sjukvårdsföretag bidra till utveckling i Afrika? “Är det rätt att gå från bistånd till handel och har Sverige och svenska företag egentligen något att erbjuda de länder som kallas emerging markets? Hur kan vi hjälpa våra företag att bli mer aktiva [...] Swecare Afrika, Hälsa, Näringsliv
2014-06-30 Världen i förändring – vad händer utanför Europas bubbla? “Medan tröttheten breder ut sig i väst förändras världen utanför allt snabbare. Nya folkrörelser föds i Latinamerika, afrikanska banklösningar erövrar världen och sydkoreaner lär oss dela på jordens resurser.” Medverkande: Gunhild A Stordalen, MD/PhD Founder & [...] Dag Hammarskjöld Foundation, Global Reporting Afrika, Asien, Europa, Näringsliv, Sydamerika
2014-06-30 Horror pictures and distorted mirrors: Image of a country as a hinder for business? “What happens when a country’s self-image doesn´t match with how it is perceived by foreigners? Could this lead to both problems and opportunities? How can awareness of a country’s image abroad be a lubricant for [...] Svenska Institutet (SI) Mediabevakning, Näringsliv
2014-07-03 Låt träden ta plats i debatten! Avskogning står globalt för mer CO2-utsläpp än transportsektorn. “Varför talas det sällan om att avskogning är en av de största källorna till CO2-utsläpp? Och varför bör vi satsa på att utbilda småskaliga bönder snarare än storskalig matproduktion? Vi reder ut begreppen.” Vi-skogen Biståndsformer, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2014-07-02 Svenska markköp i Afrika: till nytta för vem? “De senaste åren har utländska investerare köpt stora arealer av skog och jordbruksmark i Afrika. Gemensamt för flera investeringar är att de dränerar Afrika på naturresurser. Vatten, mat och energi tas från dem som behöver [...] Nordiska Afrikainstitutet Äganderätt, Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-07-01 Smink eller inre skönhet? Samtal med näringslivet om företags sociala ansvar “Är CSR-arbete något som företag gör främst för det egna varumärkets skull, eller ligger ett genuint engagemang bakom – och spelar det egentligen någon roll? Näringslivstoppar frågas ut om sin syn på CSR.” We Effect Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR)
2014-07-01 Bistånd och affärer i korrupta miljöer – om svenska aktörers gemensamma utmaningar och ansvar “Korruption är ett mycket allvarligt utvecklingshinder och bidrar i hög grad till att hålla kvar människor i fattigdom. Sverige är en viktig global aktör för utveckling och förändring och det spelar därför stor roll hur [...] Forum Syd, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Civilsamhället, Korruption, Näringsliv
2014-07-04 Utmaningar för en internationaliserad försvarsmaterielförsörjning “I det samtida ekonomiska och politiska klimatet finns det stora incitament, inte bara för Sverige utan även för andra länder, att skapa en mer ekonomiskt effektiv försvarsmaterielförsörjning. Politiskt har ett antal regelverk skapats för att [...] Försvarshögskolan Näringsliv, Säkerhetspolitik, Vapenhandel
2014-06-29 Övervakningsteknik till salu – MR-försvarare betalar? “Statligt ägda Rymdbolaget har sålt teknik som möjliggör USA:s drönarkrigföring, och utbildat Förenade Arabemiraten i satellitkontroll. Teliasonera har hjälpt diktaturer att avlyssna oppositionella. Hur förhindrar vi att svensk övervakningsteknik bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter? Medverkande: [...] Amnesty, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Svenska Freds och skiljedomsföreningen Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Säkerhetspolitik

Debattörer i diskussionen om Näringsliv (744 debattörer)

DebattörArtiklar om NäringslivTotalt antal artiklar av debattören
Agnar Kjeller 1 1
Juan Felix Martinez Garcia 1 1
Carmen Blanco Valer 3 7
Rebecka Jalvemyr 2 5
Annie Sturesson 3 7
Charlotte Bohman 2 3
Annelie Andersson 4 13
Edgardo García 1 1
Avni Dervishi 1 3
Anders Östman 3 4
Bertil Odén 1 11
Jesper Bengtsson 1 26
Linnéa Engström 2 4
Terje Østigård 2 2
Charlotte Petri Gornitzka 12 36
Christine Von Sydow 3 4
Henrik Sundbom 3 4
Angelika Kahlos 1 1
Mattias Wengelin 1 1
Värmlands Folkblad 1 1
Anneli Nordling 3 6
Henrik Fröjmark 2 3
Kristina Henschen 3 15
Tobias Wahlqvist 1 1
GUNILLA VON HALL 1 4
PM Nilsson 2 7
Mattias Goldmann 2 13
Stina Bergström 1 4
Ellie Cijvat 1 4
Frida Ekerlund 1 3
Jonas Wangsten 1 1
Maja Magnusson 1 1
Torgny Östling 1 1
Anders Wijkman 1 14
Britt Sahleström 1 1
Svante Axelsson 5 30
Magnus Nilsson 2 6
Erik Hansson 1 1
Tom Svensson 1 1
Jasenko Selimovic 2 6
Axel Darvik 1 1
Helene Odenljung 1 1
Maria Weimer 1 4
Louise Brown 1 1
Carola Lemne 2 3
Maria Sunér Fleming 1 1
Johan Ehrenberg 1 5
Ingmar Messing 1 1
Rune Andersson 1 1
Christofer Fjellner 4 14
Bill Gates 1 1
Louise König 1 1
Tomas Sjölander 1 1
Anders Sirén 1 1
Tobias Wikström 1 2
Allison Kirkby 1 1
Anna Ryott 4 7
Annika Falkengren 1 2
Caroline Berg 2 2
Günther Mårder 1 1
Hans Vestberg 2 3
Johan Kuylenstierna 4 9
Johan Rockström 3 17
Karl-Johan Persson 2 2
Lars Appelqvist 2 2
Magdalena Gerger 2 2
Niklas Gustafsson 1 1
Per Hallberg 1 1
Per Strömberg 2 2
Sofie Gunolf 2 3
Staffan Hansén 1 1
Susanna Campbell 2 2
Tomas Puusepp 1 1
Torgny Holmgren 2 5
Per Gudmundson 3 35
John Bernström 1 1
Norrköpings Tidningar 3 25
Magdalena Andersson 1 6
Viveka Risberg 5 9
Anneli Rogeman 3 19
Helena Sundén 2 2
Helena Jonsson 2 6
Karl-Petter Torwaldsson 1 1
Johan Rudström 3 10
David van der Spoel 1 1
Stig-Olof Holm 1 2
Christer Wälivaara 3 4
Janne Rudén 2 7
Johan Lindholm 3 7
Jonas Wallin 1 4
Mikael Johansson 2 7
Per-Olof Sjöö 5 7
Peter Hellberg 3 4
Anna Danielsson 1 3
Annica Sohlström 13 43
Gabi Björsson 19 52
Håkan Wirtén 3 17
Julia Finér 2 9
Olivia Linander 2 5
Sofia Walan 3 14
Jenny Jansson Pearce 1 8
Parul Sharma 6 6
Bo Algers 1 1
Jens Holm 7 27
Isabella Lövin 5 49
Mathias Sundin 1 3
Pär Vikström 1 1
Dagens Nyheter 9 119
Ingvar Persson 4 21
Marita Ulvskog 6 11
Kerstin Borglin 1 1
Uno Fors 1 1
Jennie Cato 1 1
Peter Franke 4 54
Malin Björk 1 10
Mikael Damberg 2 3
Magdalena Streijffert 1 5
Cecilia Wikström 6 36
Fredrick Federley 2 10
Marit Paulsen 5 6
Magnus Hasselteg 1 1
Anika Agebjörn 1 1
Pontus Björkman 1 1
Torbjörn Vennström 1 2
Magnus Krantz 2 4
Stefan Hellstrand 1 1
Patrik Ström 1 1
Richard Nakamura 1 1
Robert Wentrup 1 1
Bengt G Nilsson 1 3
Vestmanlands Läns Tidning 1 7
Ethel Forsberg 1 1
Kim Forsberg 1 1
Klas Eriksson 1 1
Sepehr Mousavizadeh 1 1
Robert Limmergård 1 3
Fredrik Gustafsson 1 1
GUNILLA CARLSSON 1 3
Johan Bergenäs 2 4
Kajsa Ekis Ekman 1 3
Eva Axelsson 1 3
Inger Mattsson 1 1
Malin Roux Johansson 1 1
Sasja Beslik 1 3
Tony Johansson 1 4
Gunnar Rundgren 1 1
Mats Lundahl 1 1
Bjørn Lomborg 1 4
Mats Forslund 1 1
Elisabeth Åberg 1 1
Therese Guovelin 2 2
Aile Javo 1 1
Bill McKibben 1 1
Cecilia Malmström 1 8
Sten Rylander 3 17
Hillevi Engström 1 22
Inge Gerremo 13 18
Linley Chiwona-Karltun 2 3
Göran Greider 3 15
Bengt Johansson 1 2
Lena Ek 3 14
Arif Husain 1 1
Bengt Nilsson 2 20
Elisabeth Thand Ringqvist 2 2
Jörgen Haglind 1 1
Martin Lundstedt 1 2
Mats Granryd 1 1
Michael Treschow 1 2
Niklas Savander 1 1
Olof Faxander 1 2
Olof Persson 1 2
Sarah McPhee 1 1
Cecilia Sundberg 1 1
Dan Jacobsson 1 1
Gunnela Ståhle 1 3
Harald Rydén 1 1
Ingrid Strid 1 1
Johanna Björklund 1 1
Jonas Carlberg 1 1
Louise Ungerth 1 1
Mikael Kruhsberg 1 1
Viktoria Olsson 1 1
Maria Ludvigsson 1 8
Kristina Hänschen 1 1
Annika Jacobson 4 14
Francisco Contreras 13 25
Margot Wallström 2 36
Max Törnqvist 1 1
Sebastian Sandberg 1 1
Adam Sandberg 1 1
Marika King 1 1
Anders Ferbe 2 3
Annika Strandhäll 3 4
Eva Nordmark 2 3
Hans Öhlund 1 3
Jan-Henrik Sandberg 1 1
Jyrki Raina 1 1
Karl-Petter Thorwaldsson 2 4
Martin Linder 1 1
Per Holmström 1 1
Barometern Oskarshamns-Tidningen 1 5
Anders Rönquist 1 2
Hannah Jones 1 1
Viktor Andersson 1 1
Olov Abrahamsson 1 2
Martin Tunström 7 48
Leon Poblete 1 3
Anders Wästfelt 1 1
Camilla Eriksson 1 1
Erik Westholm 1 1
Peter Herthelius 2 3
ALIYEN KENTAOUI 1 1
Erik Hagen 2 2
Jonas Hellman 2 4
Deniz Kellecioglu 2 4
Pär Krause 1 13
Bo Forsberg 11 101
Lise Bergh 4 18
Eang Vuthy 1 1
Johan Norberg 3 9
Daniel Swedin 3 17
Claes Sandgren 2 2
Maria Starck 2 4
Tor Lundberg 1 1
Johan Östberg 1 1
Jens Sundström 1 1
Nina Fedoroff 1 1
Robert S Zeigler 1 1
Stefan Jansson 1 1
Sten Stymne 2 2
Torbjörn Fagerström 2 2
Lars-Anders Häggström 1 1
Uppsala Nya Tidning 3 32
Erik Helmerson 1 7
Arvid Uggla 2 2
Aron Lund 1 9
Bo Göransson 5 14
Susanna Birgersson 2 19
Lina Nordquist 1 1
Maria Nilsson 1 2
Erik Blomqvist 1 2
Sydsvenskan 2 53
Christer L Pettersson 1 1
Roger Hällhag 1 1
Siri Steijer 1 4
Edvard Hall 1 1
Kjell Havnevik 2 2
Jenny Bengtsson 1 1
Katja Ojanne 1 1
Agnes Andersson-Djurfeldt 1 1
Magnus Jirström 1 1
Valter Mutt 3 13
Susanne Nyström 1 4
Anders Borg 2 5
Carl Bildt 3 32
Ewa Björling 13 28
Therese Jacobson 1 1
Expressen 5 68
Jens Orback 5 24
Jonas Ericson 1 1
Lena Mellin 1 3
Olle Schmidt 3 25
Marja Wolpher 3 7
Ella Niia 1 1
Lars Lindgren 2 4
Lenita Granlund 1 1
Hanna Wagenius 1 4
Diana Orving 1 1
Gudrun Schyman 1 7
Nina Johansson 1 1
Toby Lanzer 1 1
Henrik Agerbrandt 1 1
Johan Berkman 3 3
Therese Gouvelin 1 1
Vidar Aronsson 1 1
Joakim Tholén 1 1
Percy Barnevik 2 2
Tiina Meri 1 2
Karin Alfredsson 2 3
Jonas Sjöstedt 2 10
Monica Didriksson 1 1
Paul Christensson 1 1
Anders Assarsson 1 1
Anders Ahnlid 1 1
David Ekstrand 2 3
Gabriel Wikström 2 6
Mattias Kristensson 2 2
Mikael Hermansson 1 3
Jonas Duveborn 2 3
Pär Gustafsson 1 1
Jim Yong Kim 1 1
Carl Hall 1 1
Per Grankvist 2 2
Annelie Nordström 2 4
Britta Lejon 1 2
Heike Erkers 2 3
Jan Rudén 1 1
Sineva Ribeiro 1 3
Tommy Josefsson 1 1
Annika Malmborg 1 1
Raymond Baker 1 1
Savior Mwambwa 1 1
Daniel Braw 1 9
Laila Naraghi 1 3
Anna Ek 4 38
Maria Ferm 1 14
Yasri Khan 1 3
Jeanette Gustafsdotter 1 4
Matti Larsson 1 1
Frida Perjus 1 3
Fredrik Reinfeldt 1 7
Anders Lindberg 3 61
Kevin Anderson 1 1
Dag Klackenberg 2 2
Ulrika Årehed Kågström 1 10
Caroline Szyber 2 6
Hans Linde 1 33
Annika Laurén 1 1
Åsa Norrman-Grenninger 1 1
Bertil Högberg 1 1
Catharina Andersson 1 1
Cecilia Näsman 1 1
Curt Persson 1 2
Eva-Lis Sirén 1 2
Fredrik Lundh Sammeli 1 2
Gunilla Hallonsten 1 10
Helena Markstedt 4 4
Jonas Felixon 1 1
Karin Wiborn 1 10
Peter Weiderud 1 11
Susanna Gideonsson 1 1
Susanne Lindberg Elmgren 2 2
Ulrik Nilsson 2 7
Bawar Ismail 1 4
Isabel Sommerfeld 2 2
Maria Ivansson 1 1
Per Olof Persson 1 1
Fredrik Segerfeldt 3 28
Lin Lerpold 1 1
Helena Leander 1 5
Jonas Paulsson 3 9
Sara Karlsson 1 3
Tommy Hammarström 1 1
Per Hellman 2 2
Katrine Kielos 1 5
Anders Jägerskog 1 1
Jens Berggren 1 1
Per Bertilsson 3 3
Benjamin Katzeff Silberstein 4 25
Staffan Danielsson 3 7
Carl Johan von Seth 2 6
Lena Ag 1 30
Niklas Elert 2 3
Mathias Grimpe 1 1
Bodil Ceballos 3 18
Sören Lindh 2 3
Borås Tidning 1 20
Hans Wallmark 1 4
Christian Friis Bach 1 1
Guilla Carlsson 1 1
Heidi Hautala 1 1
Jonas Gahr Støre 1 1
Denis Mukwege 1 2
Niclas Lindgren 3 20
Helena Helmersson 1 1
Annika Sohlström 1 1
Jennie Jonsén 4 7
Rebecka Hallencreutz 1 3
Rikard Rehnbergh 1 1
Silvia Östberg 1 1
Kenneth G Forslund 5 20
Susanna Zeko 1 1
Anna Nilsson 5 9
Thomas Petersson 1 1
Anders Craft 1 1
Janne Nordstedt 3 3
Désirée Liljevall 1 1
Anders Rönmark 2 3
Désirèe Pethrus 3 21
Lars Magnusson 1 1
Martin Liby Alonso 1 1
Maj Wechselmann 2 3
Patrik Eriksson 2 2
Martin Krüger 1 1
Mats Widgren 3 3
Anna Lok 2 2
Lotta Hördin 3 8
Christer Isaksson 1 1
Lennart Båge 2 4
Stefan De Vylder 1 5
Peter Norman 1 1
Johannes Forssberg 2 5
Christer Gunnarsson 1 1
Martin Andersson 1 1
Stefan Fölster 2 7
Petter Birgersson 1 6
Åke Barklund 1 1
Björn Lundgren 2 2
Johan Holmberg 1 2
Michael Ståhl 1 1
Viktor Säfve 1 1
Ewa Samuelsson 2 2
Lars Nyberg 1 1
Martin Uggla 2 15
Bo Ekman 1 1
Karl Axelsson 1 1
Leif Östling 1 2
Phil Clarke 1 2
Yvonne Ruwaida 1 3
Ulf Bjereld 1 8
Staffan Synnerström 1 1
Anniqa Nygård 3 3
Cecilia Martinsen 2 2
Jakob Lundberg 2 2
Joakim Harlin 2 2
Karin Lexén 2 2
Lisa Sennerby Forsse 2 3
Pia Stavås Meier 2 3
Eskil Erlandsson 1 2
Ian Lundin 1 1
Lukas Lundin 1 1
Kenny Rienhold 1 1
Håkan Holmberg 1 14
Per-Inge Lidén 1 5
Hasse Boström 1 6
Rolf Lindahl 1 4
Kajsa Johansson 1 8
Fransisco Contreras 2 6
Ida Nilsson 1 2
Joachim Beijmo 1 6
Elizabeth Arend 1 1
Yngve Sunesson 2 10
Gunilla Svantorp 1 1
Florencia Aróstica 1 1
Jarl Keber 4 4
Patricia Dyata 3 3
Raimundo Laugero 1 1
Sonia Sagredo 1 1
Kristina Fröberg 2 2
José Graziano Da Silva 1 1
Anna Laestadius Larsson 1 1
Åsa Westlund 4 16
Sue Edwards 1 1
Björn Blomberg 4 5
Jan Mosander 2 2
Erik Lysén 4 37
Amineh Kakabaveh 1 5
Annika Lillemets 1 7
Azad Heyder 1 1
Azar Mahloujian 1 1
Bengt Berg 1 4
Ekim Caglar 1 1
Faraj Bayrakdar 1 1
Hans Arvidsson 1 1
Jaber Zain 1 2
Jacob Johnson 1 2
Nadya Drial 1 1
Sait Yildiz 1 1
Helena Norrman 1 1
Olof Hesselmark 1 1
Kurdo Baksi 1 8
Alan Matthews 1 1
Peter Kadhammar 1 4
Eva Christina Nilsson 3 34
Peter Brune 1 7
Ylva Strömberg 1 1
Eva Lindh 1 2
Göran Collste 1 2
Katja Wiebe 1 1
Lisbeth Lindholm Vahtras 1 1
Muharrem Demirok 1 2
Peter Lundborg 1 1
Harjeet Singh 1 1
Karin Strandås 1 2
Johan Ingerö 1 2
Annika Åhnberg 1 1
Gun Rudquist 1 1
Lars-Olof Hellgren 1 1
Anna Carlstedt 1 4
Gunilla Hallonste 1 1
Helena Karlén 2 6
Henrik Angerbrandt 1 1
Claes Leijon