Partipolitik

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Partipolitik.

Diskussionen om Partipolitik innehåller:

  • 19 exklusiva debattartiklar
  • 1687 debattartiklar
  • 16 dokument
  • 45 evenemang
  • 53 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Partipolitik (19 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-06-13

Vår välfärd ska inte ska bygga på utnyttjande av människor och natur i andra världsdelar

Jaime Gomez m.fl., Biståndsdebatten.se

Feministiskt initiativ förespråkar global rättvisa och avkolonisering. Vi måste utmana dagens världsordning där globala nord utnyttjar det globala syd. Vi vill att internationell samverkan sker med ömsesidig respekt mellan likvärdiga parter och att enprocentsmålet uppfylls utan avräkning för kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Det skriver Jaime Gomez, Mats Ekenger och Maria Persson från Feministiskt initiativ.Avräkningar, Ekonomisk jämlikhet, Enprocentsmålet, Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2018-05-28

En värld för alla – inte bara för några få

Yasmine Posio Nilsson, Biståndsdebatten.se

Målet för Vänsterpartiet är en rättvis världsordning där gemensamma resurser finns till för oss alla, inte bara för några få. Därför vill vi föra en politik där makt och resurser omfördelas, där kvinnor inkluderas i alla former av beslutsprocesser och där minst en procent av Sveriges bruttonationalinkomst går till bistånd, skriver riksdagsledamoten Yasmine Posio Nilsson.Enprocentsmålet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2018-05-22

Var är regeringens handlingsplan för Agenda 2030?

Sofia Arkelsten, Biståndsdebatten.se

Imorgon har riksdagen ett seminarium om de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Men regeringens handlingsplan har fortfarande inte presenterats. Om den inte får en parlamentarisk behandling så underminerar regeringen medvetet värdet av den, skriver den moderata riksdagsledamoten Sofia Arkelsten.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Partipolitik
2017-03-13

Nytt regelverk måste innebära absolut förbud mot vapenexport till diktaturer

Gabriella Irsten, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som det nya regelverket om vapenexport har förhalats under flera år ökade Sverige sin export av krigsmateriel med 45 procent under 2016. Den svenska vapenexporten är inte förenlig med en feministisk utrikespolitik och en majoritet av riksdagspartierna säger sig vilja stoppa vapenexporten till diktaturer. Nu är det dags att gå från ord till handling, skriver Gabriella Irsten, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF).Demokrati, Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2015-11-10

Att ta från biståndet handlar om värderingar, inte brist på resurser

Kajsa Johansson, Biståndsdebatten.se

De senaste veckorna har flera biståndsorganisationer protesterat mot att regeringen vill ta mer pengar från biståndet för att finansiera flyktingmottagning. De har påpekat att regeringen ställer fattiga människor mot varandra. Men det handlar inte om det. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha, skriver den tidigare biståndsarbetaren Kajsa Johansson. Avräkningar, Budget, Partipolitik
2015-03-03

EU:s handelsavtal måste bli rättvisa

Jytte Guteland, Biståndsdebatten.se

När EU skriver handelsavtal med utvecklingsländer kommer ofta EU:s egna intressen i första hand. Avtalen gynnar stora och resursstarka företag och länder, medan fattiga länders varor tappar i värde. Nu måste EU börja stå upp för rättvisa samarbeten där utveckling och social tillväxt premieras, skriver europaparlamentarikern Jytte Guteland (s).Afrika, Centralamerika & Västindien, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Partipolitik, Rättvis handel
2015-02-02

Gör om svensk Afrikapolitik

Fredrik Söderbaum, Biståndsdebatten.se

I samband med Löfvens Afrikabesök inleds nu en stor strategiprocess inom UD och Sida som syftar till att se över Sveriges regionala utvecklingssamarbete i Afrika söder om Sahara. Processen bör vägledas av ett större fokus på frågor om nationell kapacitet, bättre samordning och en omprioritering av det överdrivna stödet till regionala organisationer. Det menar Fredrik Söderbaum, professor vid Göteborgs universitet.Afrika, Handelspolitik, Partipolitik
2014-09-11

Tack, Gunilla Carlsson!

Kenneth G Forslund, Biståndsdebatten.se

Den svenska rösten i FN har tystnat sedan Moderaterna styrde om den svenska utvecklingspolitiken till att enbart handla om kontroll av biståndspengar. Moderaterna är, till skillnad från Socialdemokraterna, tämligen ointresserade av FN. Det skriver Kenneth G Forslund (S) med anledning av en ny intervju med Gunilla Carlsson (M)Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), PartipolitikArtikeln är en replik på: "Reflections on seven years of aid reforms. ‘There is still more to do’"
2014-08-06

Ge Afrika tid och rum att utvecklas

Göran Hydén, Biståndsdebatten.se

Anders Borg ska under det afrikansk-amerikanska toppmötet "US-Africa Leaders Summit" diskutera hur utvecklingsfrämjande institutioner i Afrika kan främjas. I dessa diskussioner förbises ofta att demokrati och utveckling sällan går hand i hand. Att demokrati och mänskliga rättigheter skulle vara förutsättningar för utveckling är mer ett uttryck av önsketänkande än saklighet.Det skriver Göran Hydén, professor emeritus i statsvetenskap och Afrikakännare.Afrika, Demokrati, Partipolitik, USA
2014-06-09

Regeringens nya biståndspolitik brister i analys och visioner

Gabi Björsson mfl; Biståndsdebatten.se

Regeringens biståndsplattform har för allvarliga brister för att som avsett fungera som den svenska biståndspolitikens övergripande styrdokument. Den saknar omvärldsanalys och visioner om hur en rättvis och hållbar värld ska uppnås. Det är allvarligt, menar Gabi Björsson, Aleksander Gabelic, Kristina Henschen, Jens Orback, Annica Sohlström och Ann Svensén.Biståndspolitiska plattformen, Civilsamhället, Partipolitik
2014-05-23

“Använd er frihet till att främja vår”

Fanny Rosenblad, Biståndsdebatten.se

I över 30 år har Västsahara befunnit sig i konflikt. Inför EU-valet vill Fanny Rosenblad från Grön Ungdom att Sverige ska bli det första EU-land som erkänner Västsahara som självständig stat. I ett läge när politiken är låst behövs ett massivt folkligt engagemang, menar hon.EU, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2014-05-15

Smart ekonomi är jämställd och grön

Linnéa Engström, Biståndsdebatten.se

Klimatfrågan och jämställdhetskampen är intimt sammanlänkade. Båda ses med dagens ekonomiska tänkande som en negativ kostnad som hindrar tillväxt. Något så grundläggande som ren luft, rent vatten och en giftfri miljö för våra barn borde anses som grundläggande spelregler för vår marknadsekonomi. Men det är här som vårt nuvarande ekonomiska system kört fel och nu står vi här med resultatet och inför en ekonomisk, ekologisk och social katastrof. Det menar Linnéa Engström, kandidat till Europaparlamentet för Miljöpartiet.EU, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Jämställdhet, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik
2014-05-14

Regeringens biståndspolitiska plattform: Oseriös hela vägen

Petra Flaum, Biståndsdebatten.se

I sin förändring av biståndspolitiken tillämpar regeringen oseriösa metoder som inte anstår den svenska demokratin. Oppositionen bidrar till att legitimera regeringens metoder genom att inte påtala de konstitutionellt knivskarpa skillnaderna mellan skrivelser och propositioner, samtidigt som tjänstemän vågar inte kommentera frågan. Det skriver Petra Flaum, policy- och utvecklingsstrategBiståndspolitiska plattformen, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2014-05-13

En europeisk utvecklingspolitik med tydligt mervärde

Jesper Haglund, Biståndsdebatten.se

EU:s biståndspolitik har under senare år utvecklats i takt med nya fördrag och inte minst Europaparlamentets ökande inflytande på politiken. Sverige har en lång tradition av bistånd och utvecklingspolitik och kan därför bidra med en hel del kunskap och erfarenheter när europeisk utvecklingspolitik utformas. Biståndsformer, EU, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Svenska EU-parlamentarikers arbete med utvecklingsfrågor 2009-2014"
2014-04-24

”Regeringen saknar ambitioner att vara en ledande och drivande aktör inom det humanitära biståndet.”

Ulrika Årehed Kågström mfl, Biståndsdebatten.se

Den nya biståndspolitiska plattformen riskerar att urholka det humanitära biståndets grundläggande principer och bör kompletteras med en ny policy. Det menar Ulrika Årehed Kågström och Eva von Oelreich, Röda KorsetBiståndspolitiska plattformen, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2014-03-17

Sänkta koldioxidutsläpp skyddar inte mot militära angrepp

Stefan Olsson mfl, Biståndsdebatten.se

Den ökade fokuseringen på nya typer av hot inom försvars- och säkerhetspolitiken resulterar i en snedvriden debatt. Även om hot såsom klimatförändringarna är angelägna, måste satsningar på dem ses som ett komplement till det militära försvaret, och inte något som ska ersätta det. Det menar Sanna Moberg och Stefan Olsson från tankesmedjan Frivärld i en replik. Partipolitik
2014-03-06

Enprocentmålet ett problem för det statliga biståndet

Karin Lange (Wohlin), Biståndsdebatten.se

Enprocentsmålet är ett utbetalningsmål som hindrar genomförandet av en ansvarsfull utbetalningspolitik. Var går den övre gränsen för hur mycket pengar Sida kan hantera? De politiska partierna borde börja diskutera alternativ till enprocentsmålet och stoppa automatiken i biståndsanslagets ökning. Det skriver Karin Lange (Wohlin), som nyligen sammanställt sina erfarenheter i skriften "Sida från insidan - Minnen och tankar kring bistånd 1965 - 1995"Enprocentsmålet, Partipolitik, SidaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Sida från insidan - Minnen och tankar kring bistånd 1965 - 1995"
2014-02-26

Sida och UD bör omedelbart stödja Ukrainas demokratiska krafter

Henrik G Ehrenberg mfl; Biståndsdebatten.se

Sverige kan och bör omedelbart genom Sida och Utrikesdepartementet stödja framåtblickande partier och organisationer som vill skapa en fungerande demokratisk kultur i Ukraina. Det menar Henrik G Ehrenberg och Alexander Mazurkin vid Kristdemokratiskt Internationellt Center.Demokrati, Partipolitik, Sida, Ukraina, Utrikesdepartementet
2014-02-05

Biståndsplattformen – från policyskog till vadå?

Bertil Odén, Biståndsdebatten.se

Den försenade biståndsplattformen som nu är ute på snabbremiss lider av åtminstone fem oklarheter som bör åtgärdas innan den överlämnas till riksdagen. Det menar Bertil Odén, skribent med lång erfarenhet av bistånds- och utvecklingsfrågor.Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)

Debattartiklar om Partipolitik (1687 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-02-12

M gör som Trump – struntar i miljön

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Moderaterna vill skära ner 3,4 miljarder på det svenska biståndet. Biståndet är viktigt för utveckling i världen, men också för att bidra till en grön utveckling av infrastruktur och energi. M har sagt att just [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2018-02-12

Vänsterpopulismens verklighet i Venezuela

Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

“Den 11 februari 2009 skrev den sedan i helgen nyvalde ledamoten i Vänsterpartiets partistyrelse, Ali Esbati, på sin blogg om utvecklingen i Venezuela: ”Ett land i Latinamerika som vågar bryta sig loss från USA:s hegemoni, [...]Demokrati, Mediabevakning, Partipolitik, Venezuela
2018-02-09

Replik: Växande gruppen äldre prioriterade i svenskt bistånd

Ulrika Modéer, Omvärlden

“Sverige ger stöd till sociala trygghetssystem i flera av våra bilaterala samarbeten, som till exempel Tanzania, Zambia och Etiopien. Stödet är främst inriktat på kapacitetsuppbyggnad av olika program för social trygghet med kontantstöd riktade till [...]2. Bistånd, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2018/01/24/hur-ska-fattigdom-avskaffas-nar-alltfler-blir-aldre/"
2018-01-31

Vi måste minska vårt klimatavtryck i andra länder

Isabella Lövin m.fl., Göteborgs-Posten

“Majoriteten i riksdagen måste nu agera för att komma åt utsläppen utomlands. Våra förslag kan utgöra en grund för en ny kraftfull politik för att minska utsläpp från vår konsumtion, även utomlands. Tydliga mål och [...]Handelspolitik, Klimat & miljö, Parisavtalet, Partipolitik
2018-01-14

Moderaterna har ingen Wallström

Eva-Lena Gustavsson, Värmlands Folkblad

“Vad är då Wallströms framgångar? Hon och regeringen lyckades med det som många sa var omöjligt. Nämligen att vinna en plats i FN:s säkerhetsråd. Hon har genom sin feministiska utrikespolitik blivit en förebild i hela [...]Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Ukraina
2018-01-12

Vad Trump gör ska inte styra över Sveriges stöd

Gunnar Hökmark, Aftonbladet

“För det första menar han att det är farligt att följa Donald Trumps linje. Men Sveriges stöd för frihet och respekt för mänskliga fri- och rättigheter får inte bero på hur Trump råkar ställa sig. [...]Demokrati, Iran, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2018/01/10/markligt-att-folja-trumps-linje-om-iran/"
2018-01-10

Märkligt att följa Trumps linje om Iran

Anders Österberg, Aftonbladet

“Att en moderat europaparlamentariker väljer Trumps linje snarare än EU:s i den här frågan är skrämmande. Särskilt eftersom vi länge har känt Moderaterna som ett parti som värnar EU:s enighet. Det är glasklart att Socialdemokraterna och [...]Demokrati, Iran, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2018/01/09/wallstrom-blundar-for-hatet-och-valdet-i-iran/"
2018-01-06

Hämta hem och skydda flickorna som gifts bort

Gudrun Schyman m.fl., Expressen

“Feministiskt initiativ har länge krävt ett totalförbud mot barnäktenskap och presenterat konkreta förslag för hur arbetet för att motverka alla former av förtryck och våld kan intensifieras. Det är med stor oro som vi tar [...]Barn och unga, Budget, Kvinnor, Partipolitik
2018-01-05

S sätter symbolpolitik före Sveriges intressen

Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl., Svenska Dagbladet

“Socialdemokraterna säger att vi bör studera argument för militär alliansfrihet, utan att själva lyckas presentera ett enda sådant argument. I stället framhålls vikten av samarbete med Nato, men utan ett fullvärdigt medlemskap samt ett gemensamt [...]EU, FN, Partipolitik, Sverige
2017-12-13

Biståndet är mer än SD:s tält och kaminer

Maria Andersson Willner m.fl., Aftonbladet

“När SD aviserar att ”10 miljarder kronor av biståndsbudgeten” ska gå till hjälp i krisers närområde anges inte från vilka delar av biståndsbudgeten dessa pengar ska tas. Är det insatser för barnadödlighet, flickors skolgång eller [...]Avräkningar, Budget, Humanitärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/12/08/bistandet-ska-inte-ga-till-flyktingar-i-sverige/"
2017-12-08

Biståndet ska inte gå till flyktingar i Sverige

Julia Kronlid & Markus Wiechel. Aftonbladet

“Regeringen föreslår en budget för det faktiska biståndet på ca 43 miljarder kronor, vilket förvisso är en ökning från förra året. Sverigedemokraterna anser dock att insatserna för de mest utsatta och där de som mest [...]Demokrati, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2017-12-07

”Wallströms ensidighet skadar svensk utrikespolitik”

Ebba Busch Thor m.fl., Svenska Dagbladet

“Men vår egen utrikesminister Margot Wallström bidrar inte till förbättrade förutsättningar för fred mellan israeler och palestinier. Istället för att resonera kring Israels rättmätiga önskan att få ha sin huvudstad i Jerusalem kallar hon idén [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2017-12-05

Sverige måste satsa mer där nöden är som störst

Karin Enström m.fl., Omvärlden

“Biståndspolitiken handlar om vägval och att prioritera begränsade resurser. Med tanke på de enorma humanitära behoven som råder anser vi att biståndet ska fokuseras där det behövs mest för att lindra nöd och hindra död. [...]Avräkningar, Budget, Enprocentsmålet, Partipolitik
2017-11-11

Tidlös kamp för global rättvisa

Lisa Pelling, Dagens Arena

“En aktiv utrikespolitik är en politik på de svagas sida. På avkoloniseringens tid var det naturliga slagordet alla folks frihet, hela världens fred. I dag blir det allt mer uppenbart att en progressiv global politik måste [...]Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Sociala skyddsnät
2017-11-09

“Att vara den vuxne är att inse allvaret i klimatfrågan”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“Om vi inte gör något så kommer vi att ha mer plast än fisk i haven år 2050. Utrymmet för rovdjur på planeten har krympt med 90 procent. Samtidigt ser vi hur USA, världens största [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)I artikeln hänvisas till "Ulf Kristersson - ”Nej, jag tänker inte samtala med Sverigedemokraterna”"
2017-11-09

MP-rebeller går emot regeringens vapenexportlag

Sydsvenskan

“Folk tror att vi har skärpt vapenexporten. Jag har träffat många som tror att demokratikriteriet är ett äkta kriterium – som faktiskt styr något – och som faktiskt förbjuder vapenexport, säger Carl Schlyter” Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Vapenhandel
2017-10-26

Tandlös skärpning av vapenexporten

Yasmine Posio Nilsson, Göteborgsposten

“Under 2016 har Sverige exporterat vapen till Saudiarabien, Qatar, Pakistan, Oman, Förenade Arabemiraten, Singapore, Malaysia, Mexiko, Thailand och Jordanien. Samtliga dessa stater klassas som diktaturer eller som stater med stora demokratiska brister, enligt Freedom House. [...]Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2017-10-24

Karin Enström: Därför måste FN reformeras

Karin Enström, Svenska Dagbladet

Sverige är en av FN:s största biståndsgivare. Ett generöst bistånd måste också leverera verkliga resultat och Moderaterna vill därför se ett ökat ansvarsutkrävande. För att förhindra att FN-organen blir tungrodda och ineffektiva vill Moderaterna kravställa [...]Biståndsformer, FN, ICC, Partipolitik
2017-10-12

Grön ungdom: MUF:s politik för medier hotar demokratin

Hanna Lidberg m.fl., Dagens Arena

“Sverige är ett av världens rikaste länder. Ändå vill MUF att vi ska ta mindre ansvar för att skapa en rättvis värld. Minskat bistånd förändrar Sveriges roll i världen. Vi är ett viktigt land som [...]Biståndets målsättning, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2017-09-22

“V-politiker: Fritt Kurdistan lika självklart som fritt Palestina”

Nujin Alacabek m.fl, Dagens Arena

“Det har varit naturligt att fördöma Israels bosättningar och ockupation av palestinskt landområde. När det gäller Kurdistan är frågan uppenbarligen svårare trots att analysen borde vara densamma, ett folk som förföljs, förtrycks och ockuperas ska [...]Feminism, Kurdistan, Partipolitik
2017-09-19

Asylrätten måste försvaras – inte urholkas

Maria Ferm, Dagens Samhälle

“Allt för ofta hör vi folk säga att problemen i vår omvärld är någon annans att lösa. Men lösningen är inte att lägga över ansvaret för flyktingmottagandet på länder utanför EU:s gränser, som dessutom ofta [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Partipolitik
2017-09-13

“Socialdemokraterna ser inte diktaturerna på grund av sin motvilja mot demokratin Israel.”

Gunnar Hökmark, Sydsvenskan

“Ett skäl till varför antisemitismen i Sverige har vuxit sig stark är Socialdemokraternas nonchalansnär det gäller muslimsk extremism och hoten mot Israel. Passivt ser de på hur totalitära regimer utvecklas i riktning mot nya regionala Nordkorea. [...]Demokrati, Diktaturer, Israel, Mänskliga rättigheter, Palestina, Partipolitik
2017-09-06

Upprustningen i världen: Menar Alliansen på allvar att kärnvapen är legitima?

Malin Nilsson m.fl. Nerikes Allehanda

“Nu menar alltså oppositionen att Sverige inte ska formulera en självständig utrikespolitik utan att vi ska anpassa politiken efter Trump. Menar de även på allvar att massförstörelsevapen är legitima att använda och hota med och [...]FN, Fred och säkerhet, Partipolitik
2017-09-01

Kritikerna borde tagga ner

Olov Abrahamsson, Norrländska Socialdemokraten

“Det har funnits en bred politisk uppslutning kring inriktningen. Därför blir det en smula märkligt när ett antal borgerliga ledarsidor och politiker nu blåser till strid mot nuvarande utrikesministern Margot Wallströms engagemang för kärnvapennedrustning.” FN, Fred och säkerhet, Partipolitik
2017-08-30

”Sverige bör inte skriva under avtal om kärnvapen”

Annie Lööf m.fl., Svenska Dagbladet

“Konventionens innehåll förstärker inte det globala arbetet mot kärnvapen och massförstörelsevapen. Det riskerar i stället att till och med hota det globala icke-spridningsavtalet. Det är något som Centerpartiet aldrig kan acceptera.” FN, Fred och säkerhet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/25/wallstrom-en-varld-fri-fran-karnvapen-ar-mojlig/"
2017-08-23

“Miljökonsult: EU måste funka även med minskat flygande”

Magnus Nilsson, Dagens Arena

“Vi måste hitta sätt för EU att fungera trots en minskad luftfart. Det långsiktigt möjliga utrymmet för flygtrafik måste vi förvalta omsorgsfullt och kanske enligt principer och med metoder vi fortfarande inte känner till.” Biobränslen, EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik
2017-08-17

Så misslyckas regeringens feministiska utrikespolitik

Caroline Rhawi m.fl, ETC

“Dock har regeringen lagt betydligt mer energi på att skapa en bild av att konkreta förbättringar av jämställdheten sker, än på att faktiskt konkret förbättra jämställdheten. Det är exempelvis inte regeringens interna könsfördelning som är [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Israel, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Partipolitik, Saudiarabien
2017-08-16

Ingrid Runsten: ”Gör inte som Trump vill. Hissa klimatfrågan.”

Ingrid Runsten, Sydsvenskan

“I flera länder gör högerpopulistiska politiker sitt bästa för att plocka bort miljö- och klimatfrågorna från dagordningen. Ett sådant parti på hemmaplan är Sverigedemokraterna, vars partiledare Jimmie Åkesson anser att Sverige borde följa Trumps exempel och lämna [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik, USA
2017-08-15

Ingen ska skickas tillbaka till Afghanistan

Anna Sibinska m.fl, Göteborgsposten

“För de unga som haft turen att födas i Sverige innebär ofta 18-årsdagen glädje och lycka över att ta de första myndiga stegen in i vuxenlivet. För de ensamkommande har samma födelsedag inneburit ett brutalt [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Migrationsverket, Partipolitik, Sverige
2017-08-14

Ensidighet missgynnar både Israel och Palestina

Ulla Bab Rydbeck m.fl., Dagens Arena

“Det finns gott om sunda röster i Israel som håller klar distans till dessa ytterligheter. De verkar för ett regeringsskifte, och väl vid makten vill de (återigen) verka för en tvåstatslösning. Varför bjuds inte de in?” Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2017-08-07

Här är dina lögner om flygskatten, Lööf

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Regeringen har lagt fram flera reformer när det gäller bilar, och har ökat budgeten radikalt när det gäller tåginfrastruktur. Men vi konstaterar att klimatpåverkan från svenskarnas internationella flygresande ökat i explosionsartad takt, med 77 procent [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2017-07-26

Miljöpartiets frihandelsmotstånd sätter stopp för utveckling

Christofer Fjellner, Vestmanlands Läns Tidning

“Miljöpartiet talar ofta om solidaritet med världens fattiga. Men när de har en chans att påverka röstar de gång på gång för att inte ge fattiga människor i andra delar av världen möjlighet att med [...]Ekonomisk jämlikhet, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik
2017-07-18

Ta miljödebatten med Sverigedemokraterna och Moderaterna

Matilda Ernkrans, ETC

“Klimatskeptiker har den senaste tiden fått luft under vingarna i och med Donald Trumps framfart, där USA nu också meddelat att de ska lämna Parisavtalet. På hemmaplan är det främst Sverigedemokraterna som förnekat omfattningen av [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Partipolitik, Sverige
2017-07-17

SD vill inte hjälpa på plats

Gunnar Hökmark m.fl, Expressen

“Men SD tycker inte att EU ska hjälpa till att utveckla näringslivet i Afrika. Det är därför de har röstat emot tullättnader för bland annat Botswana, Ghana och Namibia. Det är därför deras partikamrater inte [...]Afrika, Botswana, EU, Flykt och migration, Ghana, Hållbar utveckling, Namibia, Partipolitik, Sverige
2017-07-09

“I Danmark och Norge avråder regeringen företag från att investera i omtvistade områden som Västsahara och Palestina. En liknande avrådan bör införas i Sverige.”

Philip Botström m.fl., Sydsvenskan

“Nu måste Socialdemokraterna ta nya initiativ för att stötta det västsahariska folket. Att informera företag som investerar i Marocko om de människorättsbrott som sker och att vara pådrivande när det gäller hur EU-domstolens utslag ska [...]EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Marocko, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Västsahara
2017-06-23

En social pelare är nödvändig för EU:s framtid

Cecilia Wikström, Sundsvalls Tidning

“Både Tyskland och Frankrike leds nu av politiker som vill se ett mer fördjupat samarbete och ett ökat ansvarstagande för att möta EU:s stora utmaningar, inom det sociala området men också andra politikområden som klimatfrågan, [...]EU, Hållbar utveckling, Partipolitik
2017-06-14

MP: Sveriges topplacering i klimatpolitiken hotad

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Osäkerheten blir ännu större av att partierna har helt olika syn på samarbetsfrågan. M vill samarbeta med SD, ett parti som ifrågasätter om klimathotet ens är orsakat av människan. C och L säger nej till [...]Budget, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Parisavtalet, Partipolitik
2017-06-13

”Moderaterna vill urholka förslag mot skatteflykt”

Max Andersson m.fl., Svenska Dagbladet

“I Miljöpartiet väger vi noga vilka frågor som bör skötas nationellt och vilka frågor EU skall blanda sig i. Detta är en typisk fråga där EU har en viktig roll att fylla. För precis som [...]EU, Kapitalflykt, OECD, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/08/hokmark-m-skatteflykt-internationellt-problem/"
2017-05-31

”Mer av biståndet bör satsas på sexuell hälsa”

Ulrika Karlsson m.fl., Svenska Dagbladet

“Det är inte så ofta företrädare för våra partier skriver debattartiklar ihop. Vi är av naturliga skäl oense om mycket. Men när det kommer till SRHR-frågorna är vi överens, arbetar ihop och bygger nätverk. Det [...]Budget, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-05-16

MP: Biståndet betalar M:s nya jobbskatteavdrag

Pernilla Stålhammar
, Dagens Arena

“Att ta från världens fattigaste och ge till dem som redan har det bra. En sådan omvänd Robin-Hood-princip verkar ha varit vägledande när Moderaterna tog fram sitt senaste budgetförslag.” Budget, Partipolitik, Volym
2017-05-11

En såld själ mot en plats i säkerhetsrådet

Mats Johansson, Svenska Dagbladet

“Den 2 oktober 2016 mördade Etiopiens “säkerhetsstyrkor” 150 oskyldiga kyrkobesökare i Bishoftu. Det är ett massmord som Löfven inte har hyllat Addis-regimen för; redan några månader tidigare hade Sverige intagit platsen i FN:s osäkerhetsråd och [...]"Bad governance", Etiopien, Partipolitik, Sviktande stater
2017-05-07

Nu tar vi den franska liberala folkrörelsen till Sverige

Cecilia Wikström, Göteborgs-Posten

“Också i Sverige borde vi söka samförstånd för att skapa ett starkt liberalt alternativ. Polariseringen mellan höger-vänster tillhör en förgången tid. Nu står slaget mellan frihet och ofrihet, mellan öppenhet och slutenhet, mellan dem som [...]EU, Frankrike, Partipolitik, Sverige
2017-05-07

När konfettin är bortsopad, finns utmaningarna kvar

Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

“Många av dem som röstade på Emmanuel Macron gjorde det inte för att de är övertygade om hans förträfflighet, utan för att slippa se Marine Le Pen som president. Å andra sidan ska man heller inte [...]EU, Europa, Frankrike, Partipolitik
2017-05-07

Sverige måste kämpa för ett måttfullt EU

Gunnar Wetterberg, Expressen

“Förespråkarna för ett mer överstatligt EU håller på att springa ifrån medborgarna. Svenska politiker måste motarbeta den utvecklingen.” EU, Partipolitik, Storbritannien, Sverige, Tyskland
2017-05-04

Vi har råd – skrota den inhumana flyktingpolitiken

Christina Höj Larsen, Dagens ETC

“Vänsterpartiet vill se en flyktingpolitik som gör det möjligt för människor att få skydd från krig, förtryck och förföljelse, samt ger goda möjligheter att starta ett nytt liv i det nya landet. Med utbyggda system [...]Asylrätt, Flykt och migration, Partipolitik
2017-05-03

“Saudifrågan är mest inrikes utrikespolitik”

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I FN:s kvinnokommission sitter ungefär en fjärdedel av världens länder, hela 45 stycken. Saudiarabien och Iran är speciella eftersom de tillämpar en strikt form av könsapartheid. De bör fördömas av kvinnokommittén – inte väljas dit. Men [...]Diktaturer, FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien
2017-04-26

Varför släpper Miljöpartiet inte fram fredsministern?

Henrik Bredberg, Sydsvenskan

“Det ligger i Miljöpartiets DNA att inte alltid vara extremt verklighetsförankrat, för att uttrycka det försiktigt. Då kan det vara logiskt att förespråka en blågul fredsminister som, enligt motionären Lillemets, ska ”åka runt i världen” [...]Fred och säkerhet, Partipolitik
2017-04-25

Gäller den feministiska utrikespolitiken bara inrikes?

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Problemet är inte att regeringen av taktiska skäl väljer att rösta in Saudiarabien i ett illa fungerande FN-organ. Problemet är att de mörkar istället för att öppet motivera sina val för väljarna. Gäller den feministiska utrikespolitiken [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Samhällsgrupper, Saudiarabien, Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-25

Har Sverige röstat in Saudiarabien i FN:s kvinnokommission?

Gulan Avci, Expressen

“Det är anmärkningsvärt och beklagligt att EU inte har haft en tydlig gemensam linje och röstat emot Saudiarabiens kandidatur. Det borde varit enkelt för EU:s medlemsländer att ta ställning för kvinnors rättigheter. Nu återstår frågan [...]FN, Jämställdhet, Partipolitik, Saudiarabien, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-25

Vi gör motstånd mot murarnas politik

Malin Björk, Fria Tidningar

“Jag kommer att rösta nej till alla delar av EU:s nya asyllagpaket som stänger Europas gränser och straffar människor på flykt. Jag kommer också göra allt jag kan för att få fler säkra och lagliga [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/28/oppet-brev-till-svenska-eu-parlamentariker/"
2017-04-24

Målet är att skapa trygghet och sammanhållning

Lena Rådström Baastad, Göteborgs-Posten

“Sverige ska ha en fortsatt ansvarsfull flyktingpolitik. Det är inte möjligt för Sverige att ha en lagstiftning som skiljer sig väsentligt från övriga länder i EU. Därför ska Sverige vara en pådrivande kraft inom EU [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Partipolitik
2017-04-11

Inga vapen till diktaturer

Gunnar Nordmark, Smålandsposten

“För oss liberaler är det självklart. Sverige ska inte exportera vapen till reaktionära diktaturer som Saudiarabien, särskilt när detta land är inblandat i det blodiga inbördeskriget i Jemen, för att ta ett exempel.” Diktaturer, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-04-05

Vårt parti ska inte splittra familjerna

Marita Ulvskog m.fl., Aftonbladet

“För så länge det inte finns säkra vägar till Europa behöver EU länderna ett system för familjeåterförening. Annars blir konsekvensen att den nödställde måste ta med hela familjen på de farliga vägarna över medelhavet.” EU, Flykt och migration, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Marita Ulvskog Olle Ludvigsson Jytte Guteland Jens Nilsson Anna Hedh"
2017-04-04

”Vi vill stötta företag som tar steg mot hållbart samhälle”

Isabella Lövin m.fl., Dagens Nyheter

“När organisationen Carbon Market Watch nyligen jämförde samtliga EU-länders klimatpolitik hamnade Sverige på överlägsen förstaplats. Vi har kommit längst, men vi har arbete kvar. Sverige ska visa världen att det går att bygga ett fossilfritt [...]Det klimatpolitiska ramverket, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Sverige
2017-04-03

”Sverige ska vara stormakt inom flyktingpolitiken”

Philip Botström m.fl., Svenska Dagbladet

“Socialdemokraternas kongress behöver landa i en politik som samlar brett stöd bland svenska folket och som har förutsättningar att bli verklighet både i EU och i Sveriges riksdag. Nu måste alla delar inom socialdemokratin samlas [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2017-04-03

“Venezuela visar faran med vänsterpopulism”

Patrik Kronqvist, Expressen

“Den processen har fortsatt även efter Chávez död för fyra år sedan. I förra veckan beslöt plötsligt Högsta domstolen, som är lojal med efterträdaren Maduro, att frånta parlamentet dess lagstiftande makt. Denna urholkning av den venezolanska [...]"Bad governance", Demokrati, Partipolitik, VenezuelaI artikeln hänvisas till "http://www.aftonbladet.se/kultur/a/R7EX2/svart-dag-i-vita-huset"
2017-03-31

Bara samarbete kan rädda våra hav

Emma Nohrén m.fl., Göteborgs-Posten

“Livet började en gång i haven och livet kommer alltid vara beroende av haven. De täcker två tredjedelar av planetens yta och vartannat andetag vi tar kommer från syre producerat av haven. Haven är också [...]Fiske, FN, Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Partipolitik
2017-03-28

Samsyn i biståndet kräver samtal

Sofia Arkelsten, OmVärlden

“Det är inte omöjligt att finna samsyn. Ett bra sätt att hitta riktigt bred samsyn, alltså även med Alliansen och inte bara med S, V och Mp, är att exempelvis bjuda in till samtal. Ett [...]Biståndets målsättning, Partipolitik, Policyramverket för svenskt biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/29/lovin-alliansen-bedriver-oansvarig-sandladepolitik-i-riksdagen/"
2017-03-28

Alliansen bedriver oansvarig sandlådepolitik i Riksdagen

Isabella Lövin, OmVärlden

“Givetvis behöver varje regering uppdatera sin politik och sina styrmedel efter de förutsättningar som råder i omvärlden. Alla nordiska länder har uppdaterat sina biståndspolicys i linje med Agenda 2030. Att alliansen försöker bedriva oppositionspolitik genom att [...]Biståndets målsättning, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Partipolitik, Policyramverket för svenskt bistånd
2017-03-18

Den provocerande utgiftssjukan

Anders Gustafsson, Blekinge Läns Tidning

“Varje rikt land har en moralisk skyldighet att hjälpa fattiga länder. Det ska Sverige självklart göra men en klok biståndspolitik måste bygga på effektivitet och ändamålsenlighet, inte på att politikerna ska kunna skryta om hur [...]Biståndets målsättning, Budget, Enprocentsmålet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/17/iden-om-ett-utgiftsmal-for-bistandet-har-tjanat-ut/"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/enprocentmalet-en-kritisk-essa/"
2017-03-18

S naiva Europapolitik leder till medborgarmissnöje

Gunnar Hökmark, Dagens Nyheter

“Härom veckan presenterade EU-kommissionen sin vitbok om Europas framtid. Den handlar tyvärr mindre om Europas framtid och mer om den framtida institutionella balansen mellan medlemsstaterna och institutionerna i Bryssel. Ett stort problem är att Sverige med [...]Demokrati, EU, Partipolitik, Sociala skyddsnät
2017-03-16

“Ta upp FN-soldaternas övergrepp i säkerhetsrådet!”

Kerstin Lundgren m.fl., SVT Opinion

“Sedan årsskiftet innehar Sverige en plats i FN:s säkerhetsråd och den svenska regeringen har goda möjligheter att lyfta denna fråga och utreda varför de utsatta barnen inte fått det stöd de har rätt till, men [...]Barn och unga, Centralafrikanska republiken, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsrådI artikeln hänvisas till "Uppdrag granskning"
2017-03-12

Sverige bör inte kasta ut flyktingbarn

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Politikernas historieskrivning om 2015 är att det var en katastrof. Den verklighetsbilden är en av SD:s största framgångar, men tänker man efter är det faktiskt absurt. Vårt land räddade under 2014 och 2015 ungefär 250 000 [...]Barn och unga, Civilsamhället, Flykt och migration, Migrationsverket, Partipolitik, Sverige
2017-03-10

Stoppa vapenexporten som skördar liv i Jemen

Hjalmar Nobel m.fl., ETC

“Sveriges möjlighet att påverka internationella konflikter är ofta begränsad, men i det här fallet har vi en sådan möjlighet. Vi bör dra tillbaka stödet till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, vars krigföring nu hotar Jemens befolkning [...]Förenade Arabemiraten, Fred och säkerhet, Hunger, Indonesien, Jemen, Mänskliga rättigheter, Östtimor, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-03-08

Låt flickor gå i skolan!

Birgitta Ohlson m.fl., Sundsvalls Tidning

”Att svenskt bistånd ska användas för att utrota kvinnlig analfabetism är […] inte bara en självklarhet för oss som liberala feminister. Det är också en oslagbar investering för global utveckling och tillväxt. Men flickors skolgång är helt [...]Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Utbildning
2017-03-08

För ut vår kvinnokamp

Cecilia Wikström, Upsala Nya Tidning

”Den internationella kvinnodagen är en dag när vi minns de historiska framsteg som gjort att Sverige i dag är ett av världens mest jämställda länder. Men det innebär också ett ansvar för oss alla att föra [...]EU, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Ryssland, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-02-28

Konservativas svek sänkte klimatavtalet

Jytte Guteland, Dagens Arena

“Jag är besviken att det konservativa förslaget för att urvattna [EU:s utsläppshandelssystem (ETS)] fick majoritet i Europaparlamentet. Men vi progressiva måste nu kämpa ännu hårdare för en högre ambition när förhandlingarna med EU:s medlemsländer och EU-kommissionen nu [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik, Utsläppsrätter
2017-02-26

CETA-avtalet försvårar miljöarbetet

Max Andersson m.fl., Värmlands Folkblad

“Vi röstade emot avtalet för vi gör bedömningen att det innebär oacceptabla risker för miljö, klimat och konsumenter. Att moderaterna inte tar till sig av den kritik som levererats mot avtalet från miljö- och konsumentorganisationer, [...]Demokrati, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Kanada, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/02/21/mp-valjer-protektionism-framfor-gron-tillvaxt/"
2017-02-16

”Regeringen tvingade fram större biståndsavräkning”

Staffan Landin m.fl., Dagens Nyheter

“Migrationsverket publicerade den 7 februari en ny prognos för regeringen med väsentligt lägre kostnader för att ta emot asylsökande. Det betydde att regeringen, med stöd av den officiella prognosen, bara kunde överföra 4,0 i stället [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Migrationsverket, OECD, Partipolitik
2017-02-15

Missriktad klimatkamp

Christofer Fjellner, Upsala Nya Tidning

“Kommerskollegium har visat att EU:s skyddstullar varken är ändamålsenliga eller samhällsekonomiskt effektiva. Så skulle det bli med skyddstullar för klimatet också. Dessutom skulle de rikta udden mot utvecklingsländer som närmast skulle ta det som en [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Utsläppsrätter
2017-02-15

Förbjud vapenexporten till diktaturer, Wallström

Hans Linde, Expressen

“Det kommer inte att vara möjligt att med trovärdighet tala om fred, feminism och Sverige som en humanitär stormakt och man tillåter fortsatt vapenexport till diktaturer och krigförande stater. Regeringen står inför ett val. Förbjud [...]Diktaturer, Filippinerna, Humanitärt bistånd, Jemen, Partipolitik, Vapenhandel
2017-02-14

Nu är tiden inne för Sverige att erkänna Västsahara

Ahmed Ettanji m.fl., ETC

“Vi väntar givetvis ännu på att socialdemokraterna i den svenska regeringen ska följa sitt eget kongress- och riksdagsbeslut och erkänna Västsahara, särskilt nu när Marocko ändå precis ingått i en union som skulle göra det [...]AU, Marocko, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Västsahara
2017-02-12

Sluta tjafsa – dags att försvara människorätten

Åsa Petersen, ETC

“Det räcker inte att skriva under namninsamlingar på nätet eller att gå ut på gatorna och demonstrera, även om sådana manifestationer är livsviktiga, inte minst för att de ger hopp och självförtroende åt människorättsrörelsen. […] [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-02-01

Värna asylrätten och de mänskliga rättigheterna

Murad Artin, Nerikes Allehanda

“Jag vill att vi alla tillsammans visar solidaritet med de människor som flyr till vårt land och att även ni höjer era röster. Jag vill inte att barnens klasskamrater ska skiljas från sina föräldrar, att ungdomarna [...]Asylrätt, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket, Partipolitik
2017-01-27

Margot Wallström sviker Västsahara

Lena Thunberg, ETC

“Hittills har inte ett ord i tal eller skrift yttrats om Västsahara bland alla de vackra dokument och tal som Margot Wallström och hennes medarbetare på utrikesdepartementet levererat om Sveriges planer för arbetet i FN:s [...]EU, FN, Marocko, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Västsahara
2017-01-25

Även MP önskar tuffare vapenexportregler

Pernilla Stålhammar m.fl., Dagen

“Regeringens hållning är och förblir tydlig: vi vill se en skärpt vapenexportkontroll – också vad gäller följdleveranser – gentemot icke-demokratier och länder där det förekommer allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Vi vill införa [...]Demokrati, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2017-01-08

Löfven ökar osäkerheten

PM Nilsson, Dagens Industri

“Regeringens nya nationella säkerhetsstrategi, som presenterades under söndagen i Sälen, är ett intressant försök att överbrygga motsättningarna genom att bredda säkerhetsbegreppet. Det är naturligtvis sant att hoten också finns i en ekonomisk kris, klimatförändringar, epidemier, [...]Fred och säkerhet, Partipolitik
2016-12-25

”Flyktingpolitiken måste nå en bättre balans”

Thord Palmlund, Svenska Dagbladet

“Vi kan inte hålla kvar den nuvarande flykting­politiken, som inte förtjänar namnet. Den har mer eller mindre eliminerat asylbegreppet, den centrala tanken i all human flyktingpolitik, när den inte längre förknippar permanent uppehållstillstånd med asylbehov [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Sverige
2016-12-19

Även biståndspolitik måste visa resultat

Sofia Damm, Svenska Dagbladet

“[A]tt en minister närmast raljerar över att den politik hon ansvarar för också bör kunna peka på vilka resultat den åstadkommer är inte bara häpnadsväckande – det är direkt kontraproduktivt. Varje politikområde måste kunna redovisa [...]Avräkningar, Diktaturer, Filippinerna, Fred och säkerhet, Partipolitik, Policyramverket för svenskt bistånd, Resultat, Saudiarabien, VapenhandelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/15/nu-tar-vi-ett-helhetsgrepp-om-svenskt-bistand/"
2016-12-17

Hjälp Aleppo!

Birgitta Ohlsson m.fl., Upsala Nya Tidning

“Liberalerna lämnade på onsdagen in en motion till riksdagen där vi föreslår att regeringen snabbt vidtar åtgärder för att öka det svenska humanitära katastrofbiståndet till den drabbade civilbefolkningen i Aleppo. Tyvärr valde talmannen att inte [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Ryssland, Syrien
2016-12-15

Hur mycket lidande klarar ni, politiker?

Hanna Cederin, Aftonbladet

“Det som ledde till de förändrade asyllagarna var inte att verkligheten förändrades – kriget i Syrien har fortsatt rasa, människor dör varje dag på Medelhavet och läget i länder så som Afghanistan och Irak har [...]Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Partipolitik
2016-12-13

”Stängda gränser är ett hyckleri utan motstycke”

Gudrun Schyman, SVT Opinion

“Drygt 65 millioner människor är på flykt undan krig och terror, i konflikter som även Sverige är med och beväpnar. De som tar sig hela vägen till Sverige, de stänger vi gränserna för. Vi säljer vapen [...]Asylrätt, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Fred och säkerhet, Partipolitik, Vapenhandel
2016-12-09

Centerpartiet, kom ut ur klimatgarderoben!

Rasmus Ling, ETC

“Det är glädjande att Centerpartiet talar om grön skatteväxling. Desto mer tröttsamt blir det när förslagen som presenteras motarbetas av just Centerpartiet. Det blev extra tydligt när det i veckan diskuterades flygskatt. Förslaget gjorde gällande [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/07/regeringen-borde-ge-morotter-for-fornybart/"
2016-12-07

Regeringen borde ge morötter för förnybart

Per Åsling, ETC

“Den 1 juli i år införde regeringen en skatt som inte bara är besynnerlig i sak. Den är också direkt kontraproduktiv för att skapa ett fossilfritt samhälle. Sverige har nu infört en skatt på solel [...]Biobränslen, EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Partipolitik
2016-12-06

”KDU slår in alla öppna dörrar man kan hitta”

Magnus Ek m.fl., Svenska Dagbladet

“Vi vet att det inte går att uppnå fri invandring över en natt. För oss liberaler är det dock ett mål lika självklart som att kapital eller tjänster inte skall vara bundna av gränser. Rörlighet bygger [...]Asylrätt, Flykt och migration, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/03/flyktingpolitiken-maste-vara-realistisk/"
2016-12-05

Utsläppare ska betala i pengar – inte i skam

Hanna Lidström m.fl., Dagens Arena

“För att slippa moralism måste politiken steppa upp. I stället för att moralisera vill vi höja ambitionerna för Sveriges internationella klimatbistånd. Sverige som land har en historisk skyldighet och en unik möjlighet att agera solidariskt. När vi genomför [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Partipolitik
2016-12-05

Viktigt att agera mot Erdoğans massarresteringar

Marie Granlund m.fl., ETC

“I förra veckan gjorde vi ett besök i Turkiet tillsammans med socialdemokratiska kollegor från Europaparlamentet och övriga parlament från Italien, Tyskland, Österrike och Frankrike. Det gjorde vi för att ta ställning och visa solidaritet för [...]EU, Partipolitik, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2016-12-03

Sluta romantisera en död diktator

Sebastian Nilsson Qvist, ETC

“Castro har ända sedan sitt maktövertagande 1959 regerat med en järnhand och krossat alla former av politiskt motstånd eller rörelser för demokrati och frihet. Kubas regim har varit välvilligt involverad i att fängsla journalister och [...]Diktaturer, Kuba, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2016-12-03

Flyktingpolitiken måste vara realistisk

Christian Carlsson m.fl., Svenska Dagbladet

“Med flyktingkvoter som sättet att erbjuda människor skydd i Sverige skulle vi kunna få en realistisk invandringspolitik anpassad efter vår egen mottagningsförmåga, men också erbjuda hjälp till de med störst skyddsbehov. Det vore mer rättvist och [...]Asylrätt, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Partipolitik
2016-11-29

”Kombinera partiernas förslag till klimatpolitik”

Johanna Sandahl, Dagens Nyheter

“Det är positivt att riksdagspartierna har kommit överens om långsiktiga klimatmålsättningar. Dessutom finns det en bred uppslutning kring många åtgärder som skulle kraftigt minska utsläppen. Grön skatteväxling och införande av en klimatkvot för ökad inblandning [...]Budget, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/21/osakligt-skruvad-retorik/"
2016-11-28

Bisarr vänsterkult kring Castro

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Att jag tar upp just dessa tre exempel är för att de alla – Labour, Vänsterpartiet och HRF – ses som en del av det västerländska demokratiska systemet. Det är lätt att höra deras företrädare fördöma, [...]Diktaturer, Kuba, Partipolitik
2016-11-27

Castro och Kubakrisen – En gnista för den sista världsbranden?

Fredrik Johansson, Svenska Dagbladet

“Fidel Castro är död. Jag noterar att en del företrädare för den svenska vänstern ser det som ytterligare en möjlighet att skämma ut sig. De politiska fångarna. De avrättade. De drunknade flyktingarna. Fattigdomen. Censuren. Lögnerna. Förtrycket. [...]Diktaturer, Kuba, Partipolitik
2016-11-26

Kubakramarna borde minnas Castros offer

Expressen

“Landet, som nu styrs av Fidels bror Raúl Castro, är fortfarande en diktatur. Det enda partiet som tillåts är Kommunistpartiet. Det finns inget som heter pressfrihet på Kuba, såväl pressen som internet kontrolleras av regeringen. [...]Diktaturer, Kuba, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Press- och yttrandefrihet
2016-11-26

Atomkriget kastar sin skugga igen

Pernilla Stålhammar, ETC

“För Sveriges regering var det ingen tvekan om att rösta ja till FN-resolutionen om ett globalt kärnvapenförbud. Idag finns ungefär 16 000 kärnvapen i världen och bara de aktiva stridsspetsarna har en sprängkraft som motsvarar [...]FN, Fred och säkerhet, Partipolitik
2016-11-22

”Viktigt behålla och utveckla kärnkraften”

Martin Kinnunen, Dagens Nyheter

“Den vetenskapliga debatten är levande och vi strävar efter en politik som gör nytta oavsett vilken sida som visar sig få rätt. Den enskilt viktigaste åtgärden för att hålla nere Sveriges beroende av fossil energi [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/20/inget-av-partierna-lever-upp-till-de-uppsatta-klimatmalen/"
2016-11-21

”Kritiken träffar snett”

Magnus Nilsson, Dagens Nyheter

“Genom att enbart beakta den ”mjuka” aspekten, missar Naturskyddsföreningen att Sverige med årets budgetproposition de facto skärper EUs ”hårda” klimatpolitik. Inom utsläppshandeln återstår idag ett totalt utsläppsutrymme på drygt 50 miljarder ton. För att ytterligare minska utsläppen [...]Budget, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/20/inget-av-partierna-lever-upp-till-de-uppsatta-klimatmalen/"
2016-11-21

”Resultatet viktigare än kostnaden”

Kristina Yngwe m.fl., Dagens Nyheter

“Naturskyddsföreningen riktar också kritik mot Centerpartiet på ett par punkter. Dels för att vi avvisar delar av regeringens så kallade klimatsatsningar. Men här vill vi påpeka att det inte är den som gör av med mest [...]Budget, Fossilfri energi, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/20/inget-av-partierna-lever-upp-till-de-uppsatta-klimatmalen/"
2016-11-21

”Osakligt skruvad retorik”

Jonas Jacobsson Gjörtler, Dagens Nyheter

“Naturskyddsföreningen kan bidra med viktiga inspel i klimatpolitiken, men då behöver granskningarna baseras mer på saklighet och fakta och mindre av subjektiva bedömningar. En ordentlig analys skulle visa att Moderaternas förslag fokuserar på rätt saker [...]Biobränslen, Budget, Klimat & miljö, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/20/inget-av-partierna-lever-upp-till-de-uppsatta-klimatmalen/"
2016-11-20

”Inget av partierna lever upp till de uppsatta klimatmålen”

Johanna Sandahl, Dagens Nyheter

“Slutsatsen är att inget av de budgetalternativ som lagts fram i riksdagen innebär en politik som lever upp till Parisavtalet eller de klimatmål som partierna själva kommit överens om. För det krävs en betydande politikutveckling. [...]Budget, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Partipolitik
2016-11-17

Bara för att det “känns rätt” stämmer det inte

Pernilla Stålhammar, Expressen

“Wiechel påstår att SD inte sänker biståndet men att regeringen gör det. Problemet är bara att detta handlar om offentliga dokument, öppet tillgängliga för alla och envar. Svart på vitt på sidan 106 i SD:s budget [...]Budget, Partipolitik, VolymArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/08/stalhammar-klarar-inte-att-lasa-en-budget/"
2016-11-10

Snart kan den turkiska demokratin vara ett minne blott

Andrea Byding m.fl., Upsala Nya Tidning

“I EU- parlamentet har gröna parlamentariker höjt rösten mot den oroväckande utvecklingen i Turkiet, men det behövs fler röster som säger ifrån. Vi kräver därför att våra stora partier, som är ansvariga för vår inhumana [...]Demokrati, Diktaturer, Partipolitik, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2016-11-09

”Regeringens beslut att förlänga gränskontrollerna väcker djup bedrövelse.”

Annika Román, Sydsvenskan

“Att gränskontrollerna försvinner efter de nu beslutade tre månadernas förlängning är oerhört angeläget. I februari ska människor på flykt inte längre behöva möta ett Sverige som ger dubbla budskap, en nation som påstår sig verka för [...]Asylrätt, Flykt och migration, Partipolitik
2016-11-08

Stålhammar klarar inte att läsa en budget

Markus Wiechel, Expressen

“Förvirringen beror kanske på att vår ram är mindre som följd av att vi inte inkluderar inhemska kostnader för asylinvandring, men en erfaren politiker bör förstå detta. I budgeten står det klart och tydligt att [...]Flykt och migration, Humanitärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/01/bara-nonsens-att-sd-vill-hjalpa-mer-pa-plats/"
2016-11-04

Borgarna hotar klimatomställning i väst

Per Bolund m.fl., TTELA

“Till ljudet av applåder i riksdagens kammare godkände alla partier utom SD nyligen klimatavtalet från Paris. När hela världen ska samlas för att lösa vår tids ödesfråga duger det inte att säga en sak och [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Partipolitik, Sverige
2016-11-04

Börsen förstör framtiden

Johan Ehrenberg, ETC

“I dag ligger nästan hela den offentliga finansiella förmögenheten på börsen. Kommuner spekulerar på börsen, staten gör det, dina pensionspengar gör det. Kortsiktig avkastning styr vad som köps. (Det är därför dina pensionspengar i dag går till [...]AP-fonderna, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Sverige
2016-11-02

”Ett nytt samhällskontrakt byggt på egenförsörjning”

Benjamin Dousa m.fl., Dagens Nyheter

“Rätten att få fly krig, förtryck och misär över nationsgränser är lika okränkbar som rätten att få springa ifrån ett överfall inom det egna landet. Vi tar kraftigt avstånd från Moderaternas förslag om flyktingpaus och [...]Asylrätt, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Partipolitik
2016-10-26

Varför motarbetar ni klimatavtalet, M?

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Efter klimatavtalet i Paris förra året finns nu ett momentum för att flytta fram positionerna för klimatpolitiken, i Sverige, EU och globalt. Näringsliv, städer, civilsamhället och privatpersoner är alla engagerade för att föra klimatpolitiken framåt. [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Partipolitik, Utsläppsrätter
2016-10-21

“Miljövännerna” som hotar miljön

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

Vem ska sätta standarden för miljö, säkerhet och konsumentskydd? Ska USA och Europa försöka göra det tillsammans? Eller föredrar vi att stormakten Kina får ett större inflytande när det gäller standarder? Samma Kina som är [...]Handelspolitik, Klimat & miljö, Partipolitik
2016-10-21

Iraks minoriteter måste få vårt stöd

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

Fram till i dag har västvärlden, EU och dess medlemsländer inte i något avseende gjort vad som krävs för att säkerställa den fortsatta existensen för Iraks utsatta minoriteter. När Mosul nu står inför att befrias [...]EU, Humanitärt bistånd, Irak, Partipolitik
2016-10-21

”Inför köttskatt – för klimatets skull”

Stefan Nilsson m fl, Dagens Samhälle

Riksdagen ratificerade den 12 oktober Parisavtalet. För att leva upp till de krav som nu ställs på Sverige måste vi också hantera klimatpåverkan från det röda köttet. Och endast med ett ekonomiskt styrmedel kan vi [...]Klimat & miljö, Parisavtalet, Partipolitik
2016-10-19

När kastar ni ut Fidesz ur er partigrupp?

Marita Ulvskog m.fl., Göteborgsposten

“I en tid när mänskliga rättigheter och yttrandefrihet utmanas av högerextremister och populistiska rörelser kan anständiga medborgare och politiska partier inte backa. Vi, den socialdemokratiska delegationen i Europaparlamentet, har aldrig tvekat att agera när europeiska [...]Demokrati, EU, Partipolitik, Press- och yttrandefrihet, Ungern
2016-10-17

Fjellner (M) svingar vilt utan insikt om Afrika

Max Andersson, Göteborgs-Posten

“Miljöpartiet arbetar för att göra handeln så rättvis som möjligt. Vi vill att handelsrelationer ska ta full hänsyn till fattiga människors perspektiv, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Handelspolitik handlar nämligen om mycket mer än bara [...]Afrika, EU, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/08/sd-och-mps-kamp-mot-frihandel-drabbar-fattiga/"
2016-10-17

Adaktusson bjuder in Sveriges mesta abortmotståndare

Malin Björk, ETC

“Att som Adaktusson gör, låtsas att han står på kvinnornas sida genom att lyfta fram den svenska sexköpslagen samtidigt som han bjuder in en känd abortmotståndare är hyckleri. Om Adaktusson nu ser positivt på sexköpslagen, [...]EU, Kvinnor, Människohandel, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-12

Har Moderaterna alls någon klimatpolitik?

Stina Bergström, Svenska Dagbladet

“I sin skuggbudget skär Moderaterna bort var fjärde krona till miljö och klimat men åtta miljarder läggs fram till 2020 på att sänka skatten på bensin. Samtidigt som världen måste kraftsamla för att nå målen [...]Budget, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/10/klimatpolitiken-ar-bade-dyr-och-ineffektiv/"
2016-10-10

Klimatpolitiken är både dyr och ineffektiv

Jonas Jacobsson Gjörtler, Svenska Dagbladet

“Klimatutmaningen är global. Det betyder att en minskning av ett kilo koldioxid är lika viktig oavsett var i världen den genomförs. Det betyder i sin tur att många av de mest effektiva klimatåtgärderna – räknat i [...]Budget, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/09/sankta-skatter-loser-inte-odesfragorna/"
2016-10-09

“Köttmiljöboven vill inte ens MP veta av.”

Annika Borg, Sydsvenskan

“Sverige ska befästa sin ledande position i det internationella klimatarbetet, hette det. Målet är bland annat en fossilfri fordonsflotta. På det viset låter det ofta när miljön diskuteras. Men en av de miljöbovar som sällan syns [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2016-10-09

Sänkta skatter löser inte ödesfrågorna

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

“De senaste veckorna har vi kunnat glädjas åt att Klimatavtalet som slöts i Paris förra året ser ut att träda i kraft innan året är slut. Med en rödgrön regering är Sverige ett land som [...]Budget, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Partipolitik
2016-10-08

SD och MP:s kamp mot frihandel drabbar fattiga

Christofer Fjellner, Göteborgs-Posten

“Nonchalansen mot de fattiga ländernas önskemål om att använda handel med Europa som ett redskap för att nå välstånd är rent ut sagt stötande. Historien visar nämligen med all tydlighet att frihandel är ett av [...]Afrika, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Partipolitik
2016-09-27

Sveriges borgerliga sviker Polens kvinnor

Malin Björk, ETC

“Med tanke på hur långt vi har kommit i Sverige i dessa frågor är det lätt att tro att det råder en svensk konsensus även i Europaparlamentet. Men de svenska högerpartierna Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet, som [...]EU, Kvinnor, Partipolitik, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-09-20

”Sverige ska ta emot fler kvotflyktingar”

Morgan Johansson m.fl., Svenska Dagbladet

“Sverige har både under den nuvarande regeringen och den förra regeringen prioriterat det internationella arbetet för att öka den globala ansvarsfördelningen och andra länders mottagande av kvot­flyktingar. Ett solidariskt ansvarstagande är av­görande för att de [...]EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2016-09-19

”Kvinnliga aktivister blundar för Hamas övergrepp”

Björn Brenner, Svenska Dagbladet

“Women’s Boat to Gaza vill visa solidaritet med kvinnor i konfliktområden men säger ingenting om Hamas övergrepp när det gäller de mänskliga rättigheterna som nu pågått inne på Gazaremsan i snart ett decennium. Genom den [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Palestina, Partipolitik, Ship to Gaza
2016-09-13

Största klimat­budgeten någonsin

Stina Bergström, Värmlands Folkblad

“En nyckel till att minska de globala klimatutsläppen är att rika länder går före. Sverige driver på i förhandlingarna, samtidigt som vi stöder utvecklingsländerna i deras klimatomställning. 2016 blir troligen det varmaste året som någonsin uppmätts. [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2016-09-09

”Därför demonstrerar vi idag för Venezuelas opposition”

Joar Forssell m.fl., SVT Opinion

“Det är dags att Vänsterpartiet erkänner den venezuelanska regimens misslyckande, att Sveriges regering markerar det oacceptabla i regimens agerande och att våra svenska partier visar sitt stöd för oppositionen. Situationen i Venezuela är kritisk och nu måste [...]Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Venezuela
2016-09-09

Berätta, har du bytt tjänster med Israel?

Anders Österberg, Aftonbladet

“Att Israels regering kritiserar utländska företrädare är inget nytt. Detta har FN:s generalsekreterare och USA:s utrikesminister såväl som både den förre och nuvarande utrikesministern i Sverige har fått uppleva. Men kritik för utlovade positiva uttalanden [...]Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2016-09-09

Moderat fiasko i Israel

Jonas Bergström, Värmlands Folkblad

“När Anna Kinberg Batra (M) nu åkte till Israel gjorde hon resan Margot Wallström inte kan göra. Hon gjorde det för att visa att det är möjligt för Sverige att ha bättre relationer med Israel [...]Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2016-09-08

Stöd både Israel och Palestina

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

Det är inget drömläge för den som önskar fred i Mellanöstern. Gazaremsan kontrolleras av Hamasrörelsen som har Israels utplåning som mål. Då och då attackeras Israel med raketer från Gaza. Efter en reformperiod har den [...]Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2016-09-01

Kidnappade av extremhögern

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“I sak har de givetvis rätt. Våra pengar kan göra mycket större nytta i UNHCR:s flyktingläger än här. I stället för att försöka lösa globala problem genom att locka hit de nödställda läggs fokus om till [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/31/minskade-asylkostnader-ger-utrymme-for-hogre-bistand/"
2016-08-30

Hyckleri om fredsprocessen

David Schreiber, Göteborgs-Posten

“När Olle Katz skriver att Ebba Busch Thor (KD) och Birgitta Ohlssons (L) medverkan vid Sionistiska Federationens (WZO) möte i söndags (28/8) innebär ett ”avståndstagande från fredsprocessen” mellan Israel och Palestina gör han det utan [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/26/stod-inte-illegala-bosattare-pa-vastbanken/"
2016-08-26

Stöd inte illegala bosättare på Västbanken

Olle Katz, Göteborgs-Posten

“Att tala på Sionistiska Federationens möte betyder att ni tar ställning för ett ”Stor-Israel” där Palestina bit för bit införlivas med Israel, med tvång, med våld, utan respekt för äganderätt. Det innebär, som jag förstår, [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2016-08-18

SD ljuger om svenskt bistånd

Anna Sundström, Aftonbladet

“I artikeln påstås att Palmecentret har sponsrat Robert Mugabes regim i Zimbabwe, något som är direkt felaktigt. Palmecentret har aldrig gett något stöd till Mugabe. Tvärtom har vi och våra partners i många år arbetat [...]Demokrati, Partinära bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/18/sida-saboterar-sds-arbete-for-demokrati/"
2016-08-18

Sida saboterar SD:s arbete för demokrati

Julia Kronlid m.fl., Aftonbladet

“Enligt biståndsministern syftar de nya reglerna till att ”strama upp” programmet, detta mot bakgrund av de problem som uppdagats. Alltså, efter att vissa PAO misskött sig inför man en regel som endast drabbar en PAO [...]Demokrati, Partinära bistånd, Partipolitik, Sida
2016-08-16

Staten är större än socialdemokratin

Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

“En viktig del i Sidas arbete är att ”främja etik och integritet i den egna organisationen”. Med vilken trovärdighet kan detta anföras i de internationella sammanhang Sida verkar om det blir känt att man i [...]Korruption, Partipolitik, Sida
2016-08-09

Kinberg Batra kan inte charma Israel

Ingvar Persson, Aftonbladet

“”En besvikelse” summerade en högt uppsatt ­israelisk tjänsteman moderat­ledarens prestationer under besöket. Kanske det bästa betyg en svensk ­politiker kan få av en regering vars politik innebär fortsatt ockupation och nya bosättningar. Det är nämligen [...]Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2016-07-15

”Inget förtroende för EU:s asylförslag”

Markus Wiechel m fl, SVT

Detta dock till priset av ännu mer överstatlighet: enligt förslaget ska EASO (European Asylum Support Office) få bedöma säkerhetsläget i asylsökandens ursprungsländer och sammanställa landinformation som blir obligatoriskt för medlemsstaterna att följa. Därmed ska EU [...]EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2016-07-15

Frontex visar vad EU kan göra tillsammans

Anna Maria Corazza Bildt, Expressen

Huvudsyftet är inte att stoppa migranter. Tvärtom handlar det om att rädda migranter till sjöss, men också om att bekämpa människosmugglare och registrera asylsökande med fingeravtryck. Frontex kommer nu även bistå medlemsländerna i att genomföra [...]EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2016-07-06

”Miljöpartiet vill gynna kärnkraften”

Harald Klomp, Dagens Nyheter

“Kolkraftsdöden inträffar vid 20 euro per ton koldioxid, fyra gånger högre än dagens pris. Är svenska regeringen beredd att driva upp priset dit? Är det medvetna om konsekvenserna som beskrivs här? Jag hoppas svaret är ja på [...]Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/07/02/kop-av-utslappsratter-ska-gora-brunkolen-mindre-lonsam/"
2016-07-04

”Stor risk för obefintlig klimatnytta”

Mattias Goldmann, Dagens Nyheter

“Att ”Sverige kommer också att bjuda in företag och privatpersoner att delta” är mest snömos. Den som vill köpa utsläppsrätter kan göra det sedan länge – det utsågs till ”Årets julklapp” 2007. Sen dess har [...]EU, Klimat & miljö, Partipolitik, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/07/02/kop-av-utslappsratter-ska-gora-brunkolen-mindre-lonsam/"
2016-07-02

”Köp av utsläppsrätter ska göra brunkolen mindre lönsam”

Isabella Lövin m.fl., Dagens Nyheter

“Ägarsamordningen kring Vattenfalls brunkol i Tyskland har utmålats som det viktigaste klimatbeslutet för denna regering. Det är det inte. Det viktigaste beslutet togs när regeringen bestämde sig för att göra Sverige till ett av världens första [...]EU, Fossilfri energi, Gröna fonden, Klimat & miljö, Partipolitik, Sverige, Utsläppsrätter
2016-06-21

Risk för människohandel

Anna-Karin Klomp m.fl., Upsala Nya Tidning

“När ett fenomen normaliseras ökar efterfrågan. Den efterfrågan ökar i sin tur den kommersiella handeln med kvinnors kroppar i fattigare delar av världen. Det vill inte vi bidra till. Genom att tillåta surrogatmödraskap i någon form i [...]Barn och unga, Indien, Kvinnor, Människohandel, Partipolitik
2016-06-21

Gör flyktinglagen så kortvarig som möjligt

Mårten Roslund, Dagens Samhälle

“Grön Ungdom är realister, men den krassa verkligheten skymmer inte våra visioner. Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna vilar på insikten att solidaritet måste sträcka sig utanför det egen landets gränser. Nu är det tid för regeringen att [...]Flykt och migration, Klimat & miljö, Partipolitik
2016-06-20

”En skitlag är en skitlag – hur mycket regeringen än pyntar”

Christina Höj Larsen, SVT Opinion

“Genom att stänga den lagliga väg till trygghet som familjeåterförening har varit, kommer regeringen tvinga fler ut på en livsfarlig resa på havet. Möjligheterna att nå trygghet på land hänger ihop med hur många döda [...]Asylrätt, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Partipolitik, Turkiet
2016-06-20

”Skadligt och inhumant att hålla familjer isär”

Johanna Jönsson, Svenska Dagbladet

“Det handlar om att göra migrationspolitiken så restriktiv som det bara är möjligt. Målet är att skyddsbehövande ska stängas ute. Det är politiken vi har att ta ställning till i riksdagen. Regeringen har lagt sina [...]Barn och unga, Flykt och migration, Partipolitik
2016-06-16

”Minska utsläppen från inrikes transporter kraftigt”

Anders Wijkman m.fl., Dagens Nyheter

“Bakom våra förslag har vi en bred enighet över parti- och blockgränser och hoppas därmed sända en tydlig signal till näringsliv, kommuner, regioner och medborgarna i Sverige om klimatpolitikens framtida inriktning – oavsett regering. Vi [...]Biobränslen, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2016-06-09

”Landets ledning har orsakat krisen i Venezuela”

Hans Linde, Svenska Dagbladet

“Under åren har jag och Vänsterpartiet vid upprepade tillfällen hårt kritiserats av anhängare av Chavez och Maduro för att vi talat om problemen och utmaningar i Venezuela. Idag anklagas vi från högerdebattörer för att vara för [...]Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Venezuela
2016-05-27

Säkerhetspolitiken hotas av ytterkantspartierna

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Allt som oftast ser jag i Europaparlamentet hur de politiska ytterkantspolitikerna finner varandra i det politiska motståndet mot marknadsekonomi, frihandel och en gemensam europeisk säkerhetspolitik. Det gäller exempelvis i synen på den ryska regimens aggressiva agerande [...]EU, Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik, Ryssland, Ukraina
2016-05-17

“När svetsaren Löfven intog Vita huset”

Jonas Bergström, Folkbladet

“Det är detta anseende som Sverige har världen över som är värt att förvalta, bygga vidare på och använda i arbetet för en mer jämlik värld. Därför gör regeringen helt rätt i att kandidera till [...]FN, Fred och säkerhet, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsråd, USA
2016-05-16

Sluta hyckla – du får inte sälja brunkolet

Dipti Bhatnagar m.fl., Aftonbladet

“Låt oss påminna om att Sverige faktiskt delar jordklot med alla andra länder. Vattenfall skulle kunna komma långt med sitt kunnande, sin (kanske) ansvarsfulla ägare och sin goda etablering på den tyska energimarknaden i att ta [...]Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik
2016-05-14

Ett folkmord är ett folkmord

Sofia Nerbrand, Svenska Dagbladet

“Det handlar inte bara om en moralisk plikt att faktiskt benämna folkmord för ett folkmord. Det har nämligen betydelse för hur framtidens Mellanöstern ska se ut, både befolkningsmässigt, politiskt och geografiskt. Det har betydelse för [...]Irak, Islamiska Staten (IS), Mellanöstern, Partipolitik, Religion, Syrien
2016-05-13

”Regeringen talar med kluven tunga om TTIP”

Karin Svanborg-Sjövall, Dagens Nyheter

“Att påstå att regeringen är odelat positiv till TTIP och frihandel är därmed rent lögnaktigt. Sanningen är att regeringen talar med kluven tunga, i vad som allt tydligare framstår som en av vår tids viktigaste [...]EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Klimat & miljö, Partipolitik, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/05/13/med-ttip-avtalet-riskeras-skyddet-for-halsa-och-miljo/"
2016-05-13

Riksdagen: ställ krav på Palestina

Aleksandra Boscanin, Svenska Dagbladet

“Utöver humanitära bidrag är Sveriges bistånd till Palestina under en femårsperiod 1,5 miljarder kronor. Då det i dagsläget inte ställs några tydliga krav är detta något som är välkommet […]” Palestina, Partipolitik, Villkorat bistånd
2016-05-11

”Sverige sviker folkmordets offer i Irak och Syrien”

Lars Adaktusson, SVT Opinion

“Hur politiska företrädare som med darr på stämman talar om fruktansvärda övergrepp och brott mot mänskligheten samtidigt kan trycka på nejknappen när slutsatserna av det egna resonemanget ska dras, är svårt och förstå. Än svårare att [...]EU, Irak, Islamiska Staten (IS), Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien
2016-05-11

Sverige måste våga vägra vapensamarbete med Israel

Mina Olsson m.fl., ETC

“Palestinagrupperna i Sverige, PGS, har länge protesterat mot vapensamarbetet och militärattachén och tar nu även aktivt del i den europeiska kampanj som pågår för att få till ett internationellt militärt embargo mot Israel. Redan 1982 [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik, Vapenhandel
2016-05-10

”Sverige bör inrätta ett fredsdepartement”

Annika Lillemets m.fl., Svenska Dagbladet

“Fredsdepartement finns redan i fyra länder, däribland Costa Rica. Runtom i världen pågår diskussionen och genomarbetade förslag läggs fram i olika länder. I den amerikanska kongressen har det länge motionerats om att inrätta ett fredsdepartement, [...]Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik
2016-05-09

Vår liberalism klarar kärnkraft – och miljö

Maria Weimer m.fl., Aftonbladet

“I ett fattigt land såsom Sydsudan betyder tillgång till el en läslampa till barnens läxläsning eller gatlampor i byn som skyddar kvinnor från överfall. Världen behöver mer tillväxt och mer utsläppsfri el inte mindre.” Klimat & miljö, Partipolitik
2016-05-03

Vänsterns tysta svek mot Venezuela

Patrik Kronqvist, Expressen

“V har i åratal odlat kontakter i Venezuela genom sin biståndsorganisation. Nu borde man använda dem och trycka på för att regimen ska lägga om politiken och undvika stupet. I stället försöker vänsterpartisterna nu omärkligt [...]Demokrati, Partinära bistånd, Partipolitik, Venezuela
2016-04-29

Även Georgien förtjänar fri media

Gunnar Hökmark, Svensk Tidskrift

“För att ett demokratiskt samhälle ska kunna blomstra krävs det fri media och självständiga domstolar. Den georgiska regeringen hotar båda dessa institutioner och lägger sig platt för Putinregimen. Det är mycket bekymmersamt att socialdemokraterna, de [...]Demokrati, Georgien, Partipolitik, Press- och yttrandefrihet
2016-04-29

Socialismen leder Venezuela mot avgrunden

Bawar Ismail, Göteborgs-Posten

“Mycket talar för att Venezuelas folk fortsättningsvis kommer att lida av brist på mat och elektricitet. Ingen förändring kommer att ske så länge socialisterna vanstyr landet. Och Vänsterpartiet tycks i vanlig ordning anse att allt [...]Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Venezuela
2016-04-14

Syrefattigt duttande i vårbudgeten

Adam Cwejman m.fl., Göteborgs-Posten

“Regeringen vill skära ner på det internationella biståndet med 4 miljarder kronor. Resurserna ska i stället gå till flyktingkostnader i Sverige. Detta sker i en tid då FN:s flyktingorgan UNHCR efterfrågar mer resurser för att [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik, Volym
2016-04-10

”Liberalerna måste sluta hyckla om biståndet”

Julia Kronlid, Svenska Dagbladet

“Även om Ohlsson låter påskina att ansvarighet i biståndsfrågan är en grundbult i Liberalernas utrikespolitik, så vittnar hennes rösthistoria om någon helt annat.” Afghanistan, Avräkningar, Budgetstöd, Enprocentsmålet, Korruption, Palestina, Partipolitik, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/04/07/bistand-ska-inte-ges-utan-att-vi-staller-krav/"
2016-04-07

Wallström har valt tystnadens väg

Gunnar Hökmark, Expressen

“Ska man värna kvinnors rättigheter i en värld präglad av förtryck ska man inte tiga med förtryckarna och låta FN devalvera sitt värde.   Margot Wallström har på goda grunder fått kritik för vad hon har sagt [...]FN, Kvinnor, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-03-29

Viktigt få handla miljövänligt

Christofer Fjellner, Göteborgs-Posten

“Det finns ingen motsättning mellan frihandel och miljö. Mer frihandel är rentav en förutsättning för en bättre miljö. Det är därför hög tid att Cecilia Malmström höjer ambitionen i förhandlingarna. Och vi svenskar måste göra [...]EU, Frihandelsavtal, Klimat & miljö, Partipolitik
2016-03-29

Vi ska inte vara naiva, utan agera med kraft

Anna Kinberg Batra, m.fl., Expressen

“Kampen mot terrorn är viktigare än partigränser. I Sverige finns en bred politisk beslutsamhet att förebygga, förhindra och straffa terrorism. Samtidigt kräver det arbetet reformer. Sverige måste nu säkerställa att vi har tillräcklig beredskap och [...]EU, Fred och säkerhet, Partipolitik
2016-03-27

Fem recept på hur Sverige kan bidra till en fossilfri värld

Håkan Wirtén, m.fl, Sundsvalls Tidning

“Det är positivt att regeringen har lanserat initiativet ” Fossilfritt Sverige” som i dag stöttas av 100-tals aktörer. Nu är det full fart framåt för att nå resultat. Därför vill vi i miljörörelsen ge fem [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Partipolitik
2016-03-24

Stoppa nya terrordåd med ett Europas FBI

Jan Björklund m fl, Aftonbladet

Att Europas länder måste öka sitt samarbete mot terrorismen handlar alltså till att börja med om effektiv brottsbekämpning. Men det finns också en annan och djupare orsak. Den jihadistiska terrorismen riktar sig ytterst mot demokratin och [...]EU, Fred och säkerhet, Partipolitik
2016-03-21

Sköter Israels ambassad M:s Mellanösternpolitik?

Hans Linde, Aftonbladet

“Att Israels ambassadör försvarar en person med kopplingar till bosättarrörelsen förvånar ingen. Det är Israels regering som beslutat att tillåta fler bosättningar – i tydlig strid med internationell rätt. Det är Israels regering som är [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/17/pmw-visar-en-kultur-av-hat-och-terror/"
2016-03-17

Bemöt Marcus i sakfrågan i stället

Martin Blecher, Aftonbladet

“Jag var en av de åhörare som hade nöjet att ta del av Itamar Marcus föreläsning i söndags om hur svenska skattemedel går till uppvigling och hat i de palestinska områdena. Itamar Marcus ställde den högst [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/15/m-tar-hatpropaganda-in-i-sveriges-riksdag/"
2016-03-17

PMW visar en kultur av hat och terror

Isaac Bachman, Aftonbladet

“Linde ser inget problem med att möta officiella företrädare för en terroristorganisation men kritiserar andra riksdagsledamöter för att ordna ett möte med en organisation vars enda syfte är att lyfta fram vad de palestinska ledarna [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/15/m-tar-hatpropaganda-in-i-sveriges-riksdag/"
2016-03-15

M tar hatpropaganda in i Sveriges riksdag

Hans Linde, Aftonbladet

“Men det största problemet är att den organisation som Moderaterna nu ger utrymme och legitimitet att tala i riksdagen är nära allierad med den israeliska bosättarrörelsen. Detta sker i ett läge då bosättningarna snabbt byggts ut [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2016-03-14

”Regeringen duckar för FN-diktatorer”

Birgitta Ohlsson, Svt Opinion

“Mig veterligen är det troligtvis första gången som en svensk minister håller tal i FN:s MR-råd utan att tydligt våga namnge ett enda land som grovt trampar på mänskliga rättigheter.” Diktaturer, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR
2016-03-02

”V säger nej till Värdlandsavtalet”

Stig Henriksson, Dagens Nyheter

“Ett mantra som återkommer i debatten, så också i detta inlägg, är att ”säkerhet byggs tillsammans med andra.” Det är en sanning vars betydelse har snedvridits och närmast kapats. Nu betyder det säkerhet tillsammans med [...]Fred och säkerhet, Nato, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/28/vardlandsavtalet-rubbar-inte-principen-om-militar-alliansfrihet/"
2016-02-24

V: Regeringen måste tala klarspråk om Turkiet

Hans Linde, Svenska Dagbladet

“Nu behöver Wallström och regeringen göra sitt val. Ska Sverige vara en kraft för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet och tala klarspråk om de övergrepp som dagligen begås? Eller ska vi understödja Turkiets övergrepp [...]Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Turkiet
2016-02-07

Ersätt koldioxidskatten med stor omställningsfond

Henrik Thunman, Dagens Nyheter

“Ett förslag på ett långsiktigt uthålligt system är att skapa en omställningsfond som har ett uttalat tjugoårsperspektiv och en långsiktig finansieringskälla i hundramiljardersklassen. Där fonden till en början exempelvis skulle kunna användas av staten för [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2016-02-04

IS dödande av kristna är inget mindre än folkmord

Ebba Busch Thor m.fl., Göteborgs-Posten

“Medvetenheten om att ord har stor betydelse finns i hög grad inom utrikesdepartementen i världens huvudstäder. Ett folkmordserkännande aktiverar med automatik den FN-princip som kallas ”responsibility to protect” (R2P), vilket innebär en kollektiv skyldighet för [...]EU, Irak, Islamiska Staten (IS), Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Religion, Syrien
2016-01-24

M: Sverige måste kraftsamla för mänskliga rättigheter

Andreas Norlén, Annicka Engblom, ST

År 1991 antog FN de så kallade Parisprinciperna, som anger hur en oberoende, nationell institution för mänskliga rättigheter (en MR-institution) ska organiseras. Ambitionen är att varje medlemsland ska ha en sådan institution och den ska [...]FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2016-01-06

Låt inte rysskräcken hindra oss från att gå med i Nato

Frank Belfrage, m.fl, Dagens Nyheter

“Den ”rysskräcken”, rädslan att provocera Ryssland, kan vi lägga åt sidan och i stället handla efter svenska intressen. Senare års händelser har visat att det som provocerar Putin att bruka våld är offrens svaghet.” Nato, Partipolitik, Ryssland
2015-12-28

” Björn Werner: Dumt att lämna walk over till IS “

Björn Werner, Göteborgs Posten

“Borgerligheten har empirin på sin sida. Av 2,7 miljoner muslimer i USA har ändå färre anslutit sig till IS än från Göteborg. I absoluta tal. Starka argument för ytterligare avregleringar och fler lågavlönade jobb. Socialdemokratin [...]Islamiska Staten (IS), Partipolitik, USA
2015-12-22

Det går bra för Sverige. Nu måste politiken omprövas.

Sydsvenskan

I EU ligger skillnaden i arbetslöshet mellan utomeuropeiska medborgare och landets egna medborgare på i genomsnitt cirka 10 procentenheter. I Tyskland är skillnaden ungefär 7 procentenheter. I Sverige närmar sig detta arbetslöshetsgap 25 procentenheter. Civilsamhället, EU, Näringsliv, Partipolitik
2015-12-17

Regeringens stora svek mot omvärlden

Lars Adaktusson, Expressen

“Framför allt är den svenska regeringens eländiga besked ett svek mot alla de oskyldiga människor som riskerar att våldtas, torteras och slaktas av barbariska islamister och deras mordpatruller i Irak och Syrien. Det är ingen tvekan [...]Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Partipolitik, Syrien
2015-12-16

”Fel att ta 30 procent av biståndet”

Julia Kronlid, Svenska Dagbladet

“Isabella Lövin vill framstå som hedervärd i och med infört tak om 30 procent, detta trots att regeringen nyligen initierat en utredning om möjligheten att ta 60 procent av biståndet till flyktingmottagande i Sverige. Att [...]Avräkningar, Budget, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/12/13/lovin-svenskt-bistand-har-gett-oss-inflytande/"
2015-12-11

Hela Europa måste ta gemensamt ansvar

Lars Mejern Larsson, Värmlands Folkblad

“Självklart ska Sverige stå för sin del, men frågorna blir i längden många. Klart är att det är för många länder som fortfarande flyr sitt ansvar. Det är nu EU måste visa på att samarbetet [...]EU, Flykt och migration, Partipolitik
2015-12-10

MP på COP21: Klimatet kräver en grön ekonomi

Janine Alm Ericson m.fl., Dagens Arena

“Beskattningen av växthusgaser kan enkelt motiveras med principen att den som skadar miljön ska betala för de samhällskostnader som medföljer. När ändliga resurser blir olönsamma styrs produktionen om till ett återvinningssystem – en cirkulär ekonomi. Den gröna [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2015-12-08

Freden hotas inte av Wallströms ord

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Gång på gång slår hon fast att ­Israel har rätt att försvara sig. Det är inte det bråket gäller. Det israeliska regeringsraseriet, påhejat av Netan­yahus svenska fanklubb, handlar om ­något annat. Margot Wallstöm talade nämligen [...]Israel, Palestina, Partipolitik
2015-12-08

Erkänn Västsahara!

Ingvar Flink, Upsala Nya Tidning

“Med beslutet att erkänna Palestina återknyter SAP till Undén och Palme, vilket borde öppna för ett erkännande av Västsahara. Några folkrättsliga hinder finns ej. Wallström har den svenska opinionen bakom sig, med folkrörelse-Sverige och även allianspartier, [...]Marocko, Partipolitik, Västsahara
2015-12-07

Sveriges röst i världen. Förvirrad, inte missförstådd.

Sydsvenskan

“När Israel försvarar sig mot terror beskrivs det av utrikesminister Margot Wallström (S) i termer av “utomrättsliga avrättningar”. När Israels regering kritiserar Wallström för detta säger statsminister Stefan Löfven (S) att knivattacker på civila israeler inte [...]Israel, Palestina, Partipolitik
2015-12-07

S-elefanterna i porslinsbutiken

Expressen

“Men desto klantigare av Sverige att bjuda premiärminister Netanyahu på så många gratischanser att slå oss på fingrarna. Sverige ska aldrig tveka att ta konflikter med Israel i sak. Det finns mycket berättigad kritik att [...]Israel, Palestina, Partipolitik
2015-12-06

“Sådan är socialismen”

Dagens Nyheter

“Den sista opinionsmätningen före söndagens parlamentsval gav oppositionsalliansen MUD ett övertag på nästan 20 procentenheter. En övertygande ledning garanterar dock ingenting i Venezuela. President Nicolás Maduro har sagt att hans styrande socialister ska ”vinna till [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Press- och yttrandefrihet, Venezuela
2015-12-06

“Vad betyder tillfälligt?”

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Effekterna på ekonomin lär inte utebli om slutenhet och misstänksamhet varaktigt kommer att prägla vår inställning till omvärlden. De mentala skadeverkningarna i ett land där människor alltmer börjar bedömas efter sin bakgrund eller sitt utseende [...]Flykt och migration, Partipolitik
2015-12-05

“Bara tillväxt kan rädda klimatet”

Maria Weimer mfl., Uppsala Nya Tidning

“För oss liberaler är det självklart att tillväxt, utveckling och marknadsekonomi är centrala delar i klimatarbetet. Sverige ska som ett grönt föregångsland visa att välstånd och tillväxt går hand i hand med ansvar för miljö [...]EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Partipolitik
2015-12-05

“Värna demokratin”

Ann-Katrin Järåsen Mfl., Värmlands Folkblad

“Antidemokratiska rörelser och individer försöker på olika sätt slå in kilar och söndra det demokratiska systemet såväl här i Värmland som globalt. Genom terrorhandlingar, genom att bränna blivande flyktingboenden eller genom att med ord och [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2015-12-04

EU-avtalet med Turkiet är dömt att misslyckas

Cecilia Wikström m.fl., Göteborgs-Posten

“Det står klart att EU:s strategi att ”outsourca” vår flyktingkris till Turkiet inte håller. I stället för att bistå landet med tre miljarder euro bör pengarna i stället investeras i upprätthållandet och förstärkandet av EU:s [...]EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2015-12-02

Nato utgör grunden för Europas säkerhet

Karin Enström, Aftonbladet

“Ett svenskt Nato-medlemskap skulle ge oss inflytande i den europeiska säkerhetspolitikens innersta kärna. Det är bra att Sverige nu fördjupar samarbetet med Nato men vårt fördjupade samarbete med Nato och vår egen solidaritetsförklaring kan göra [...]Fred och säkerhet, Nato, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/30/medlemskap-i-nato-okar-risken-for-krig/"
2015-12-02

Nato löser inte vårt säkerhetsproblem

Anders Österberg, Aftonbladet

“Sveriges säkerhetsproblem kommer inte att försvinna genom att stanna utanför organisationen. Men de kommer heller inte att lösas om vi går med i den. Tvärtom. Ett medlemskap i Nato kan mycket väl bidra till att [...]Fred och säkerhet, Nato, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/12/02/nato-utgor-grunden-for-europas-sakerhet/"
2015-12-01

Avräkningsgräns för biståndet en pyrrhusseger för Miljöpartiet

Erik Halkjaer, OmVärlden

“Hade finansminister Magdalena Andersson, fått som hon velat hade avräkningarna kunnat bli 60 procent av biståndet nästa år. För lite tyder på att Socialdemokraterna, när de satte sig i regeringen, hade några planer på att [...]Avräkningar, Budget, Partipolitik
2015-12-01

Stötta kurderna och sätt press på Turkiet

Hans Linde, Göteborgs-Posten

Men de kurdiska styrkorna och deras allierande slåss inte bara mot Daesh. De behöver också försvara sig mot Turkiets bombanfall. Vi är förvånade över Sveriges och EU:s tystnad inför Turkiets bombningar. Turkiets bombningar av kurderna [...]EU, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Turkiet
2015-12-01

”Ansvaret för klimatflyktingarna måste vara globalt”

Eric Luth, Andreas Eriksson, Magnus Ek, SVT Opinion

Vädret kommer att bli mer oförutsägbart, vilket leder till fler ödesdigra naturkatastrofer. Utsläppen är globala, och en stor andel kommer från rika västländer. Då måste även ansvaret för klimatflyktingarna vara globalt. Många av de länder som kommer [...]Flykt och migration, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2015-11-30

Erdoğan är Miljöpartiets bästa vän

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“För 3 miljarder euro (varav 700 miljoner kronor från Sverige), fri rörlighet i Schengenområdet och pånyttfödda förhandlingar av EU-medlemskapet förbinder sig Turkiet att stoppa flyktingarna. EU blundar för Erdoğans maktmissbruk och antidemokratiska politik för att [...]EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Turkiet
2015-11-30

(C): Våra fyra krav på Romson och Löfven

Annie Lööf m.fl., Expressen

“Jobba för att avtalet ska innefatta ett hållbart, rättvist system för att länder ska kunna tillgodoräkna sig utsläppsminskningar utanför det egna landets gränser. Detta efterfrågas av många utvecklingsländer, som på det sättet kan räkna hem [...]Biobränslen, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2015-11-30

”Ny teknik – bästa sättet att minska utsläppen”

Martin Kinnunen, Svt Opinion

“Den skillnad i temperatur som blir resultatet av de svenska minskningarna är omätbar. Att Sverige då ska ta på sig kostsamma, ytterligare utsläppsminskningar för att våra politiker ska kunna glänsa på internationella möten, tycker inte vi [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2015-11-30

Vägen framåt präglas av ansvar för miljön

Anna Kinberg Batra m.fl., Expressen

“Tidigare har utvecklingsländerna varit undantagna krav om utsläppsminskningar. En sådan ordning är omöjlig om tillräckliga utsläppsminskningar ska nås. Kina står ensamt för cirka en tredjedel av de samlade klimatutsläppen, samtidigt har Kina klargjort att de [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2015-11-30

Medlemskap i Nato ökar risken för krig

Anders Österberg, Aftonbladet

“Ur ett snävare militärt perspektiv är det bästa skyddet för vår säkerhet att förebygga ett spänt säkerhetsläge i vår region. Då blir det mer logiskt att fortsätta göra det som bidrar till avspänning i närområdet, [...]Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik
2015-11-25

Sverige ska inte tävla mot botten

Karin Pettersson, Aftonbladet

“Löfven och Romsons förslag i går kommer inte skapa fred i Syrien, Irak eller Afghanistan. Människor kommer fortsätta fly till Europa, och till Sverige. Snabba och drastiska åtgärder i kris är sällan en bra idé. [...]Afghanistan, Asylrätt, Flykt och migration, Irak, Partipolitik, Syrien
2015-11-25

Våld mot kvinnor och ojämställdhet central del av extremism, terrorism och flyktingkriser

Gunilla Hjelm m.fl., Sundsvalls Tidning

“Så länge våld, förtryck och en uttalad könsapartheid mot kvinnor är måttstocken för mäns maskulinitet och makt i extrema ideologier, kommer det sexuella våldet, eller endast hotet om sexuellt våld, förbli ett viktigt bränsle bakom [...]Avräkningar, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resolution 1325
2015-11-23

Sverige ska vara fossilfritt år 2030

Philip Botström m.fl., Aftonbladet

“Vi är glada över att vår regering ger mest klimatfinansiering per capita till fattiga länder. Men vi oroas över de signaler som tyder på att regeringen vill avskriva än mer från biståndet. I internationella sammanhang [...]Avräkningar, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2015-11-20

Insatser för att hantera flyktingkrisen

Elisabeth Svantesson, Värmlands Folkblad

“Endast gränskontroller räcker inte. I samband med de tillfälliga gränskontrollerna ska de asylsökande som anländer till Sverige från andra EU-länder och som inte tidigare registrerats enligt Dublinförordningen nekas inträde till Sverige. Att Dublinförordningen inte följs [...]Asylrätt, EU, Partipolitik
2015-11-14

Finns Isabella Lövin?

Folkbladet

“Biståndsminister Isabella Lövin (MP) är som bortraderad ur offentligheten. Det är mycket märkligt att Socialdemokraterna tillåter att finansministern slits ut medialt i en fråga där fackministern borde ta det stora ansvaret.” Partipolitik
2015-11-12

Mitt parti är inte längre socialdemokrater

Linn Svansbo, Expressen

“Varför förväntar vi oss att vårt liv ska få rulla på som vanligt samtidigt som världen brinner? Allt är tillåtet i krig och kärlek. Vad vi ska göra? Allt, såklart. Vända upp och ned på [...]Asylrätt, Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-11

SD: Dags att övriga partier pratar med oss

Jimmie Åkesson m.fl., Svenska Dagbladet

“Genom bland annat avskrivningar av biståndet kommer regeringen att, för varje asylsökande i Sverige, tvingas till besparingar som skulle ha gått till att hjälpa flyktingar i och omkring de säkra zoner som finns i krisdrabbade [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-11

SD tar från de fattiga

Micael Grenholm, Upsala Nya Tidning

“SD har precis samma låga biståndsambition som regeringen har just nu, och de utlovade satsningarna till UNHCR och WFP tas från andra biståndsprojekt, som biståndsexperten Staffan Landin har förklarat detta utförligt på sin hemsida. SD [...]Avräkningar, Budget, Enprocentsmålet, Flykt och migration, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/07/vi-satsar-mest-av-alla-pa-bistand/"
2015-11-11

Att halvera biståndet skulle betyda att man tar pengar från världens allra fattigaste.

Tommy Ohlström, m.fl, Sydsvenskan

“Regeringen överväger att halvera stödet till fattiga och katastrofdrabbade länder för att finansiera flyktingmottagande i Sverige. På sikt kommer detta att leda till ökad otrygghet, även i vår del av världen. Om det långsiktiga biståndet [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Partipolitik
2015-11-11

”Korkat och kortsiktigt” att skära i bistånd, tycker IM

Sydsvenskan

““Korkat och kortsiktigt” kallar Ann Svensén tankegångarna om att det inte spelar så stor roll om man skär i biståndet. För de svenska insatserna gör skillnad. – Eftersom Sverige är särskilt bra på att stötta demokrati och [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-10

En gräns är passerad

Martin Tunström, Barometern

“Moderaterna talar om att minska biståndet till länder som inte samarbetar med att ta emot återvändande vilket låter enkelt. Men dels minskar ju biståndet kraftigt när det ska finansiera mottagningen, dels riskerar ett minskat bistånd [...]Asylrätt, Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-10

Isabella Lövin varnar för kapning av bistånd

Expressen

“Enligt ministern är biståndet i Somalia uppbundet och avtalat fram till 2017 och hon varnar för att nedskärningar kan få allvarliga konsekvenser. – Om man misslyckas med Somalia kommer radikala extremister och al-Shabaab att fullständigt ta [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik, Somalia
2015-11-09

”Att ta pengar från biståndet är lika effektivt som att ta ett sms-lån”

Bodil Valero, OmVärlden

“Biståndets förebyggande arbete är avgörande för att mildra orsakerna till att människor tvingas fly från första början. Att ta från biståndet för att täcka flyktingmottagandet blir därför lika ineffektivt som att betala familjeekonomin med sms-lån.” Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-09

M: ”Ingen politisk dialog om militär insats”

Karin Enström m.fl., Svenska Dagbladet

“Det är bra att Sverige deltar i den militära utbildningsinsatsen som genomförs av koalitionen mot Islamiska staten (IS) i norra Irak. Att bekämpa IS, och den fruktansvärda terror gruppen utövar, ligger i allas intresse och [...]Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd, Partipolitik
2015-11-08

Nu måste Löfven ta ansvar – för Sverige

Anna Dahlberg, Expressen

Sedan dess har Löfven haft en enda strategi – att pressa övriga EU att hjälpa Sverige. Ju mer ohållbar situationen blir i Sverige, desto mer uppenbart kommer det att vara för andra länder att de måste [...]EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2015-11-07

Vi satsar mest av alla på bistånd

Julia Kronlid, UNT

Vårt anslag till flyktinghjälp kommer i första hand att gå till UNHCR, inklusive tre miljarder till World Food Program vilket skulle täcka deras nuvarande nödförfrågan, vi skulle dessutom kunna bidra till världsbanken för att långsiktigt [...]Avräkningar, Partipolitik
2015-11-06

Det snabba och långsamma

Tove Lifvendahl, SvD

Och bara några timmar efter att Ylva Johansson avslutat sin presskonferens, höll Morgan Johansson en ny där han lät meddela att Sverige inte längre kan garantera boende åt asylsökande som kommer till Sverige. Vi befinner [...]EU, Migrationsverket, Partipolitik, Utvärdering
2015-11-03

S har tappat sin moraliska kompass

Expressen

Om Sverige som världens ledande biståndsgivare plötsligt halverar sin budget för att vi inte klarar att få ihop ekonomin kan det bilda exempel för andra länder. Visserligen medger OECD:s så kallade DAC-regler att länder får [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-03

Rätt att ta av biståndet. Men kräv mer av andra länder.

Sydsvenskan

“Det skulle kunna innebära att en miljon människor som idag får hjälp i de läger där vi arbetar skulle bli utan stöd.” Djupt beklagligt, naturligtvis. Ändå gör regeringen rätt i att undersöka möjligheterna att ta mer [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-01

Våra vänner i Riyadh

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

Det finns bedömare som hävdar att Saudiarabien under ytan genomgår en modernisering som med tiden kommer att ta sig uttryck i större friheter för kvinnor, större rättssäkerhet och mindre brutala straffmetoder. Men exakt vad innebär [...]Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien
2015-10-29

SD är emot bistånd

Micael Grenholm, Uppsala Nya Tidning

Det innebär många nedlagda biståndsprojekt runtom i världen, och grundtanken med biståndet – att rika länder stödjer fattigare – byts ut mot att de fattiga betalar för SD:s flyktingbistånd. Biståndsformer, Partipolitik
2015-10-23

SD: Helt otillräckligt för att lösa flyktingkrisen

Julia Kronlid m.fl., Svenska dagbladet

“Långsiktigt vill vi se ett bistånd som skapar förutsättningar för människor i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor utifrån deras grundläggande behov i den omedelbara vardagen exempelvis genom ökad tillgång till vatten och sanitet, för [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-10-20

”Löfven, ta Alliansens utsträckta hand”

Jonas Ransgård m.fl., Svenska Dagbladet

“Sverige ska stå upp för asylrätten och erbjuda skydd åt människor som flyr undan krig och kriser, men har samtidigt ansvar för att mottagandet är kontrollerat och sker på ett sätt som fungerar både för [...]Asylrätt, Flykt och migration, Partipolitik, Sociala skyddsnät
2015-10-18

Nej, SD har inte fått rätt om flyktingkrisen

Johannes Forssberg, Expressen

“Flyktingarna hamnar i allt eländigare boplatser, vilket vore ett mindre problem om det fanns någon slags plan för vidarebosättning. Inget av det här betyder att Sverigedemokraterna har haft rätt, som de nu förnöjt påstår. För det [...]Asylrätt, Flykt och migration, Partipolitik, Sociala skyddsnätI artikeln hänvisas till "Sverigedemokraternas presskonferens 15-10-15"
2015-10-18

“DÖ – sörjd och saknad av ingen”

Peter Hjörne, Göteborgs-Posten

“Flyktingkrisen är här och nu och vill vi visa sann humanism måste den kombineras med realism. Människor på flykt strömmar in i Europa och inte minst till Sverige. Varken EU eller vi var eller är [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Partipolitik
2015-10-15

Villkora Palestinas bistånd

Mikael Oscarsson, Dagen

“Barn har rätt till en utbildning som är fri från politisk indoktrinering där folk ställs mot folk och nation mot nation. Därför är det är av yttersta vikt att Sverige, som är en stormakt när [...]Palestina, Partipolitik, Utbildning, Villkorat bistånd
2015-10-14

Sluta böla över bensinskatten

Eva Franchell, Aftonbladet

“Om alla levde som i Sverige skulle det behövas tre–fyra jordklot. Våra utsläpp måste ner till noll och då är frågan till parti­ledarna snarare hur de ska klara industri och landsbygd utan fossila utsläpp. Vilket [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2015-10-13

“Regeringen driver hellre arbetsmarknadsfrågor än SRHR”

Sofia Arkelsten, OmVärlden

“Men jag kan konstatera att regeringen hellre driver arbetsmarknadsfrågor på mötet med FN:s generalförsamling, valde att inte ta upp SRHR-frågan på mötet med IMF och Världsbanken samt att SRHR saknas i de svenska ståndpunkterna inför [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-10-11

Nu handlar allt om att lösa krisen

Katrine Marçal, Aftonbladet

“Det konstiga med den svenska debatten är hur många debattörer som förväxlar att något är smärtfritt med att det är rätt. Vi ska bara ta emot flyktingar om de kan lära sig svenska på två [...]EU, Flykt och migration, Partipolitik
2015-10-01

KD: Våra fem förslag i kampen mot terrorn

Ebba Busch Thor m.fl., Expressen

“Den stora flyktingkrisen kräver att vi använder våra resurser på allra bästa sätt för att hjälpa så många som möjligt. Sverige är och ska fortsatt vara ett öppet land. Det ska vi vara samtidigt som [...]Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Islamiska Staten (IS), Partipolitik
2015-09-26

Hög tid att samfällt agera för fred i Syrien

Cecilia Wikström m fl, Göteborgs-Posten

Det är dags att EU och FN intensifierar sitt samarbete för att för att skapa bestående fred i Syrien. Vi kan inte bara söka lösningar på de inhumana levandsförhållanden som många av Syriens flyktingar lever [...]EU, Flykt och migration, FN, Partipolitik, Syrien
2015-09-25

Gulfstaterna bluffar om sin flyktingmottagning

Fredrik Malm, Aftonbladet

Prinsarna i Gulfstaterna förväxlar också gärna att ge en flykting asyl, eller låta UNHCR slussa in fattiga kvotflyktingar, med att ta in utbildad arbetskraft till reapris. En byggnadsarbetare från Sydasien som tvingas arbeta under närmast [...]Anständiga arbetsvillkor, Flykt och migration, FN, Islamiska Staten (IS), Mellanöstern, Partipolitik, Syrien
2015-09-24

Ta itu med transportörsansvaret

Magnus Ek, Upsala Nya Tidning

“Människor utnyttjas, trakasseras, misshandlas och dör för att europeiska byråkrater tycker att det är obekvämt att hantera flyktingar på Europas flygplatser. Den svenska flygbranschen har kritiserat reglerna sedan de infördes, och föreslagit att de kan lättas [...]Asylrätt, Flykt och migration, Partipolitik
2015-09-24

”Stöd Serbiens solidaritet med flyktingarna”

Olle Ludvigsson, Svt Opinion

“För det första bör EU på olika vis bidra till att underlätta och effektivisera det tillfälliga flyktingmottagandet. Det handlar bl a om teknisk och logistisk support. Hittills har EU bidragit med resurser såväl direkt som via [...]Asylrätt, Flykt och migration, Partipolitik, Serbien
2015-09-19

Agera nu

Cecilia Wikström, UNT

EU är världens rikaste och stabilaste kontinent. Vår befolkning utgör sju procent av världens befolkning, men står för mer än tjugo procent av den samlade utrikeshandeln, vilket gör oss till världens största handelsområde. Vi hade [...]EU, Flykt och migration, Partipolitik
2015-09-17

Våra barn badar i avloppsvattnet

Eva Franchell, Aftonbladet

“Det är bara några månader kvar till FN:s stora klimatmöte i Paris. Ett möte som blir avgörande både för haven och våra älgskogar. Spänningen ökar, det finns mer energi i miljöfrågan, och i tisdagens regeringsförklaring [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2015-09-16

Oacceptabelt att de andra gör så lite

Anna Kinnberg Batra, m.fl., Expressen

“Sverige bör därför omgående göra omprioriteringar inom biståndet för att till exempel kunna svara upp mot FN:s humanitära appell, som för närvarande endast är fylld till en knapp tredjedel. Det finns ingen motsättning mellan att hjälpa [...]Avräkningar, Biståndsformer, Flykt och migration, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2015-09-15

Finn sju fel i Löfvens regeringsförklaring

Expressen

“Löfven predikade: ”De humanitära insatserna måste förstärkas och effektiviseras.” Och felet är: Regeringen skär ner på biståndet eftersom en femtedel av biståndsbudgeten i år går till flyktingmottagandet i Sverige. I opposition var MP stenhårda motståndare till [...]Avräkningar, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2015-09-14

Du talar inte sanning om invandringen, Lööf

Mattias Karlsson, Aftonbladet

“I debatten mellan Annie Lööf och Jimmie Åkesson i SVT:s nyhetssändning försökte Lööf avdramatisera massinvandringens storlek och konsekvenser genom att hävda att ”bara” ca 44 000 personer beviljades asyl under 2014. För att kunna lyckas [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-09-12

Regeringen vill öka flyktinghjälp

Sydsvenskan

“I år omfattar Sveriges bistånd uppemot 40 miljarder kronor. Men över 8,4 miljarder av det räknas av för att användas till mottagande av flyktingar i Sverige. Det följer internationella riktlinjer för avräkning, framhåller Isabella Lövin. [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2015-09-09

Ta striden för lagliga vägar till EU, Löfven

Philip Botström m.fl., Aftonbladet

“När Europas ledare samlas för krismöte om flyktingkatastrofen måste budskapet från Sverige fortsatt vara glasklart. Fler länder måste ta sitt ansvar. EU måste sluta upp bakom en gemensam plan för hur människor på ett lagligt [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Partipolitik
2015-09-09

”Kan man lita på Folkpartiets nypåkomna solidaritet?”

Per Gahrton, Svt Opinion

“För att Folkpartiets nypåkomna flyktingengagemang inte bara ska verka hyckleri när folkopinionen blir mer flyktingvänlig, vore de klädsamt med en ursäkt till oss som försökte undvika den ödesdigra Irak-invasionen 2003.” Asylrätt, Flykt och migration, Irak, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/09/07/fp-nu-maste-eu-visa-storre-solidaritet/"
2015-09-08

”Vinden har vänt, Europa är för flyktingmottagande”

Bodil Valero m.fl. SVT Opinion

“Vi ställer tre krav. Vi vill skapa lagliga vägar in i Europa för flyktingar genom humanitära visum. Vi vill avskaffa transportöransvaret. Vi vill även reformera Dublinförordningen så att en asylsökande ska kunna söka asyl i de land de [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Partipolitik
2015-09-08

Ledare: Förvirrande fagert tal av Löfven

Susanna Birgersson, Göteborgs-Posten

“Vetskapen om att vi inte släpper in alla som skulle behöva komma hit måste leda till att vi kraftigt uppgraderar hjälpen till människor som är undernärda och tvingade till mångårig sysslolöshet i flyktingläger i Syriens [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2015-09-08

“Effektiv flyktinghjälp är inte invandring”

Jimmie Åkesson, Göteborgs-Posten

“Varken regeringen eller Alliansen är beredda att tänka om i flyktingfrågan. I stället fortsätter de att spendera otaliga miljarder av skattebetalarnas pengar och lyckas ändå bara hjälpa en bråkdel av flyktingarna. Det har gått så [...]Asylrätt, Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2015-09-07

Sverige kan också göra mer, Löfven

Johanna Jönsson, Aftonbladet

Det första som måste till är en ökning av antalet kvotflyktingar vi tar emot med hjälp av UNHCR. I dagsläget tar vi bara emot 1900 personer. Det här är det snabbaste och enklaste sättet att [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Partipolitik
2015-09-07

Söndagens Löfven och måndagens

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

Där söndagens Löfven talade om ett EU där man inte bygger murar, föreslår måndagens Löfven en hårdare prioritering bland de asylsökande och ett lägre antal flyktingar till Sverige. Asylrätt, EU, Flykt och migration, Partipolitik
2015-09-06

Löfven hade öppet mål – men han tog inte chansen

Lena Mellin, Aftonbladet

Stefan Löfven hade i sitt tal kunnat rida på denna flodvåg av medmänsklighet och humanism – och entreprenörsanda. Han hade vidöppet mål. Tyvärr tog han inte chansen. Det var ett lamt, på gränsen till platt, tal [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Partipolitik
2015-08-24

Susanna Birgersson: Vi har inte råd med allt åt alla

Susanna Birgersson, GöteborgsPosten

“Världen har på många sätt blivit bättre. Miljontals människor har fått och tagit chansen att arbeta sig upp ur den djupaste fattigdomen. Något världskrig har vi inte haft på 70 år. Likväl är världen en otrygg [...]Budget, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Partipolitik
2015-08-22

Fri rörlighet eller reglerad migration?

Alice Teodorescu, Göteborgs-Posten

“När vi nu rett ut begreppen kan vi konstatera att acceptansen för en fortsatt hög migration sammanhänger med hur väl integrationen fungerar. I Sverige fungerar den dåligt, vilket aktualiserat frågan om volymer. Vi kan också [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-08-22

Regeringens heta flyktingproblem

Eva Franchell, Aftonbladet

“Flyktingströmmarna kommer inte att minska, så låt oss se det verkliga problemet. Det handlar om hettan. Juli var den varmaste månad som någonsin uppmätts i världen. De sju första månaderna var de hetaste och sannolikt blir 2015 [...]Flykt och migration, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Partipolitik
2015-08-21

Ge inte flyktingnotan till världens fattiga

Elisabeth Dahlin, Aftonbladet

“I dag används 25 procent av biståndsbudgeten. Samtidigt vill regeringen motverka fattigdom och kriser som leder till att människor flyr. Att då lägga var fjärde biståndskrona på flyktingmottagande är både kontraproduktivt och kortsiktigt.” Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2015-08-18

Nu stärker vi arbetet för humanitära frågor

Margot Wallström m.fl, Aftonbladet

FN:s nuvarande humanitära system behöver reformeras. Sverige är den femte största bilaterala humanitära givaren i världen och vi ställer höga krav på att andra ska vara med och bidra. Det måste bli obligatoriskt för länder [...]FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2015-08-14

“Sveriges avräkningar från biståndet är absurda”

Hans Linde, Omvärlden

Avräkningarna får absurda konsekvenser. I år får Dalarna mer pengar från den svenska biståndsbudgeten än Bangladesh, samtidigt som 5 200 bangladeshiska kvinnor dör varje år i samband med en förlossning. Blekinge får mer bistånd än [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik
2015-08-14

UD-feminismen bättre än nostalgin

Carl Albinsson, Svenska Dagbladet

Min rekommendation till borgerliga politiker och tyckare framöver är: kritisera regeringen för Palmenostalgi, övertro på FN och fokus på konflikter på andra sidan jorden. Den kommande rapporten pekar dock på att man däremot inte bör [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Partipolitik, Utrikesdepartementet
2015-07-17

Köttskatt ökar konkurrenskraft

Per-Anders Jande, Göteborgs-Posten

“En köttskatt skulle, rätt utformad, slå hårdast mot det kött som är sämst för miljön. Bete på naturbetesmarker skulle kunna premieras och vi skulle kunna minska andelen importkött, som ofta har högre miljöbelastning än det [...]Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik
2015-07-15

“Greklands sorg är vår”

Maja Nordström, Folkbladet

“EU:s ledning har alltså velat straffa Grekland för att de vågar fortsätta vara uppnosiga. Därför är det inte långtgånget att säga att den uppgörelse som finns nu handlar lika mycket om att sätta en vänsterregering [...]Grekland, Korruption, Partipolitik
2015-07-07

Lars Adaktusson: Regeringens förslag mot terrorresor ett slag i luften

Lars Adaktusson, Göteborgs posten

Utan att bryta mot svensk lag har enligt Säpos bedömningar omkring 300 svenska medborgare rest till Somalia, Syrien eller Irak för att ansluta sig till terrororganisationer som Islamiska Staten (IS). EU, Islamiska Staten (IS), Partipolitik
2015-07-06

”Har politikerna övergett vår tids ödesfråga?”

Staffan Laestadius, Svd

Av åtta partiledare hade fem över huvud taget inget substantiellt bidrag till diskussionen om hur klimatomställningen ska hanteras Klimat & miljö, Partipolitik
2015-07-04

Vänsterns militarisering oroar

Gudrun Schyman m.fl, Expressen

Vid nära 40 tillfällen efter andra världskriget har icke-våld störtat militariserade diktaturer, och icke-våldskampanjer har 10 gånger så hög sannolikhet att skapa demokratier så att det inte utbryter inbördeskrig. Sverige borde därför öka stödet för [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Partipolitik
2015-06-27

Bedräglig enighet

Dagens Nyheter

“Kex-utredningens tvetydighet är inte fel. Men det är ett problem om dess syfte är att dölja motsättningar mellan pacifister i MP och industrikramare i M.” Fred och säkerhet, Handelspolitik, Partipolitik, Vapenhandel
2015-06-27

Svensk alliansfrihet kräver vapenexport

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Industrin måste kunna exportera för att Sverige ska ha en produktion av vapen som kan säkra vår alliansfrihet och vår förmåga att försvara oss. Utan den skulle vi vara i händerna på andra, i klartext [...]Fred och säkerhet, Handelspolitik, Partipolitik, Vapenhandel
2015-06-27

Klassklyftor är ett hot – invandring en möjlighet

Fredrik Virtanen, Aftonbladet

“Det krävs press på Rumänien, som fått 32 miljarder till fattigdomsbekämpning, men bara använt cirka sex. Regeringen (och EU) borde få landet att sluta förtrycka sin romska minoritet innan man gör vulgära utspel utan lösningar [...]Flykt och migration, Partipolitik, Rumänien
2015-06-27

Släpp tron på EU som räddare

Susanna Birgersson, Göteborgs-Posten

“Stefan Löfven hade satt allt sitt hopp till EU. I torsdags var han fortfarande optimistisk och tyckte att det faktum att EU-länderna faktiskt diskuterar en eventuell kvotfördelning av flyktingar var skäl nog att glädjas. En [...]EU, Flykt och migration, Partipolitik
2015-06-26

Politiker ska inte nätfjäska

Johannes Forssberg, Expressen

“Tanken är ju att politiker ska styra landet med den lagstiftningsmakt vi gett dem, inte genom att delta i behjärtansvärda kampanjer. Klickaktivismen kan de gott lämna åt dem som saknar bättre verktyg.” Partipolitik
2015-06-26

Sveriges ansvar att erbjuda migranter vård

Johannes Mosskin, Svenska Dagbladet

“Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal, precis som Kvinnokonventionen, FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Sverige har ratificerat samtliga dessa konventioner. Vi har därmed förbundit [...]Flykt och migration, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Samhällsgrupper
2015-06-26

Skarpare förslag om vapenexport behövs

Anna Ek, Svenska Dagbladet

“Trots vissa steg i rätt riktning är förslaget inte tillräckligt skarpt för att förhindra att Sverige fortsätter beväpna diktaturer och andra regimer som allvarligt bryter mot mänskliga rättigheter. Vi har tidigare sammanfattat fem nödvändiga åtgärder [...]Fred och säkerhet, Handelspolitik, Partipolitik, Vapenhandel
2015-06-26

Problemet är det importerade köttet

Helena Jonsson, Aftonbladet

“Den köttskatt som föreslås gör inte skillnad på hur stor eller liten köttbitens klimatpåverkan varit. LRF befarar därför att resultatet kan bli att konsumenten väljer bort det då ännu dyrare svenska köttet till förmån för [...]Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/26/infor-en-kottskatt-for-miljon-och-halsan/"
2015-06-26

Inför en köttskatt – för miljön och hälsan

Jonas Paulsson, Aftonbladet

“Allra viktigast är införande av en köttskatt: Det bör vara hög skatt för det som är dåligt för miljön, hälsan och djuren. Det bör vara en låg skatt på det som är bra för miljön, [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2015-06-25

Europa måste ta sig samman i flyktingfrågan

Cecilia Malmström, Göteborgs-Posten

Det förtjänar att sägas igen: Så länge det finns förtryck, krig och fattigdom nära Europas gränser, kommer människor att försöka komma till oss. Vi bevittnar just nu fruktansvärda humanitära katastrofer runtom i världen, inte minst [...]EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2015-06-25

Skärp sanktionerna mot Putins Ryssland

Anna Maria Corazza Bildt, Aftonbladet

Den svenska regeringen har visat sig tämligen blek vid tidigare toppmöten. Därför uppmanar jag regeringen att skyndsamt ta fram en trovärdig Europapolitik. Sverige ska inte bara passivt gå med på förlängda sanktioner. Vi ska vara [...]Demokrati, EU, Partipolitik, Ryssland, Ukraina
2015-06-24

Storhetsvansinnet borde stollemärkas

Patrik Kronqvist, Expressen

Några exakta kriterier för hur stater ska bli rättvisemärkta finns visserligen ännu inte. Men Bolund hoppas ändå att detta något ska ske inom mandatperioden. Med vilja utav stål, går konsumentministern framåt utan mål. Handelspolitik, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2015-06-15

“Lidingö kan stå upp för Dawit Isaaks frigivning”

Thomas Bengtsson, Expressen

“Platsen framför Eritreas ambassad borde heta Dawit Isaaks frihetstorg. Det har jag föreslagit och lagt fram för Lidingö stads kommunfullmäktige ihop med en folkpartist, en socialdemokrat och en centerpartist. Motionen ska behandlas i kväll. Ett [...]Dawit Isaak, Eritrea, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Press- och yttrandefrihet
2015-06-12

SD är fortfarande Putins lakejer

Ledarredaktionen, Expressen

“Vi får inte vara naiva. Ryska propagandapengar pumpas in till nätverk och organisationer i EU som anses vara viktiga för ryska intressen. Det kan därför inte uteslutas att delar av motståndsrörelsen mot TTIP – ett [...]Demokrati, EU, Partipolitik, Ryssland
2015-06-10

Ta första stegen mot fri invandring

Carolina Bruseman, Mårten Roslund, Aida Badeli och Petra Elf, SVT

“En viktig byggsten i vår gröna ideologi är solidariteten med världens alla människor. Idag ställer samhället krav på att den som flyr till Sverige ska kunna bevisa för myndigheterna att hen har rätt att stanna [...]Asylrätt, Flykt och migration, Partipolitik
2015-06-08

Alla partier vill fasa ut fossila bränslen

Karin Svensson Smith, Aftonbladet

“I dag finns det ingen långsiktig politik för att fasa ut de fossila drivmedlen. Nuvarande skatterabatter till biodrivmedel går inte att utöka, vilket lämnar både biltillverkare, drivmedelsbranschen och konsumenterna i sticket. Särskilt människor som bor utanför [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Partipolitik
2015-06-03

Sofia Damm (KD): När Don Quijote blev biståndsminister

Sofia Damm, Dagens Arena

“Kristdemokraterna står till fullo bakom dagens abortlagstiftning. Vi har inga förslag om att ändra den. Att det i dag dör 800 kvinnor om dagen i samband med graviditet eller förlossning är helt oacceptabelt och Sveriges SRHR-arbete [...]Hälsa, Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/isabella-lovin-mp-asa-regner-s-vi-behover-starka-kvinnors-rattigheter/"
2015-06-02

”Inte rimligt att rika ska få driva på utsläppen”

Jens Holm, Dagens Nyheter

“I grunden handlar det om vad vi bygger för samhälle. Offentlig konsumtion i form av fler lärare i skolan, bättre äldreomsorg, längre öppettider på biblioteket, och investeringar i kollektivtrafiken ger oss inte bara bättre livskvalitet, utan [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/sveriges-maste-ta-ansvar-for-hela-sin-klimatpaverkan/"
2015-06-01

Gör biståndet mer skada än nytta?

Nils-Eric Sandberg

Sedan mitten av 1960-talet har USA och Västeuropa pumpat in 23 000 miljarder dollar i Afrika (i dagens penningvärde det dubbla). Under den tiden har fattigdomen ökat och många krig startats – till stor del finansierade [...]"Bad governance", Partipolitik, Resultat, Tanzania
2015-06-01

Isabella Lövin (MP) & Åsa Regnér (S): Vi behöver stärka kvinnors rättigheter

Isabella Lövin m.fl., Dagens Arena

“Att stärka jämställdheten och kvinnors självklara rätt att bestämma över sin egen kropp är inte bara en fråga för individen utan en grundplåt för demokratisk och ekonomisk utveckling. Därför är sexuell och reproduktiv hälsa samt [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-05-29

Lövins propagandapengar

Erik Hagström, Svenska Dagbladet

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) vill dock använda delar av biståndsbudgeten till just detta. Skattebetalarna ska via biståndsbudgeten betala för ”en levande debatt om biståndet”. Enligt statsrådet är tanken att ”öka engagemanget för internationella frågor och [...]Avräkningar, Budget, Partipolitik, Resultat
2015-05-25

”Fjellner är ingen förkämpe för Afrikas fattiga”

Marita Ulvskog, Svt Opinion

“Fjellner var inte en av de över 400 ledamöterna som i förra veckan röstade för Europaparlamentets förslag om striktare reglering av handeln med konfliktmineraler. Han valde istället att avstå. Mycket märkligt blir det då när Fjellner i efterhand [...]EU, Handelspolitik, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/22/ulvskog-trampar-yrvaket-i-klaveret/"
2015-05-23

Sveriges kolpartier MP och V

Gunnar Hökmark, Uppsala Nya Tidning

“Skälet till att elpriset är så billigt i Europa, vilket de också skyller på, beror till betydande del på att deras kontinentala motsvarigheter har drivit tillbaka Tyskland in i ökad kolanvändning vilket ursäktar Polen, som [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2015-05-23

S går bort sig i försvaret

Dagens Nyheter

“I höstas presenterade Tomas Bertelman sin klargörande genomgång av de existerande försvarssamarbetena. Sverige står så nära Nato att omvärlden ändå räknar oss som medlem, var en slutsats. Genom att stå utanför alliansen blir vi mer beroende [...]Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik
2015-05-22

Ja, krama U(S)A

Sydsvenskan

“Sverige tar nya steg mot ett Natomedlemskap. Men det sker inte öppet och ärligt. Det är mycket hyckleri inblandat. De har en poäng. Det är svårt att bli klok på resonemanget hos Hultqvist och Socialdemokraterna, som vill [...]Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik
2015-05-22

”Ulvskog trampar yrvaket i klaveret”

Christofer Fjellner, Svt Opinion

“Den överväldigande majoriteten av handel med mineraler från Afrika finansierar inte krig. Den finansierar utveckling. Vi har redan sett hur USA, som infört nya men långt mindre byråkratiska regler än de Ulvskog kräver, har minskat [...]EU, Handelspolitik, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/20/orovackande-tyst-fran-m-och-kd/"
2015-05-22

Straffskatt på klimatvänlig kärnkraft är en förfärlig idé

James Hansen, Dagens Nyheter

“De svenska utsläppen, med eller utan kärnkraft, utgör en väldigt liten del av de globala, men de åtgärder Sverige väljer har ändå en stor global påverkan eftersom Sverige ses som en ledare inom klimat och [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Potential for Worldwide Displacement of Fossil-Fuel Electricity by Nuclear Energy in Three Decades Based on Extrapolation of Regional Deployment Data"
2015-05-20

Människovärdet vann till sist!

Malin Björk, Aftonbladet

“Människovärdet vann i EU-parlamentet! Vi röstade för en obligatorisk certifiering av konfliktmineraler i alla led; men inte tack vare svenska liberaler och konservativa.” EU, Handelspolitik, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/19/vi-hittade-en-losning-medan-du-skrev-bjork/"
2015-05-20

”Oroväckande tyst från M och KD”

Marita Ulvskog, Svt Opinion

“Att nu kunna uppnå resultat när det gäller regleringen av konfliktmineraler är det viktigaste. Från Soc & Dem-gruppens sida i Europaparlamentet har vi vid flera tillfällen sträckt ut handen till den konservativa gruppen för att få [...]EU, Handelspolitik, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/19/vi-astadkommer-verklig-forandring-ulvskog/"
2015-05-19

Vi hittade en lösning medan du skrev, Björk

Fredrick Federley m.fl., Aftonbladet

“Vårt förslag går ännu längre än EU-kommissionens ursprungliga förslag. Det berör samtliga mineraler och EU-obligatorisk certifiering för smältverk och anrikningsverk samt importörer. Inga konfliktmineraler ska komma att importeras till EU utan att importören först certifierats.” EU, Handelspolitik, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/19/vara-mobiler-leder-till-valdtakterna-i-kongo/"
2015-05-17

Öppenhet som politiskt projekt

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Verkligheten är att vi inte kan gå tillbaka till ett läge där människor hålls instängda i sina ursprungsländer, där handel över gränserna minimeras och där flödet av idéer och kulturimpulser hejdas av nationsgränser. Värderingen är [...]Demografi / befolkningsstatistik, EU, Flykt och migration, Handelspolitik, Öppenhet och transparens, Partipolitik
2015-05-13

Bygg inte fler murar – skapa lagliga vägar in till EU

Bodil Ceballos, Göteborgs Posten

För oss i Miljöpartiet är det helt klart att vi måste välja en annan väg. Vi måste sätta in akuta insatser för att hindra att människor drunknar. Vi måste genast skapa alternativ till de dödliga [...]EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2015-05-09

”Låt oss lära av historien”

Lars Adaktusson, SVT Opinion

“Medan kriget i Syrien sätter dystra rekord i antalet civila offer, medan Iran hotar att utplåna Israel och medan Islamiska staten bedriver etnisk rensning och folkmord sitter Sverige på åskådarläktaren. Vi kan från svensk sida [...]EU, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Partipolitik
2015-05-04

Öka trycket på Hamas

Dagens Nyheter

Det är för tidigt, och alldeles för optimistiskt, att tro att en demokratirörelse skulle kunna rubba Hamas makt över Gaza och luckra upp de totalitära och korrupta strukturerna inom hela den palestinska maktsfären. Men om [...]Israel, Mänskliga rättigheter, Palestina, Partipolitik
2015-05-04

Alla måste hjälpa till

Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning

Sanningen är att om en miljon syriska flyktingar under fem år fördelade sig i den nämnda i-världen skulle mottagandet i genomsnitt bli klart lägre än dagens i Finland, som vi vet är närmast genant lågt. [...]EU, Flykt och migration, Partipolitik
2015-05-03

Bryt tystnaden om Dawit, Wallström

Helena Giertta, Svenska Dagbladet

“Sedan i höstas är FN:s tidigare sändebud Margot Wallström utrikesminister i vårt land. Vi vet att hon har ett stort internationell nätverk. Men till vår stora besvikelse har vi ännu inte kunnat se henne engagera [...]Dawit Isaak, Partipolitik, Press- och yttrandefrihet
2015-05-02

Retorik räddar inte kvinnorna i Irak, Wallström

Göteborgs-Posten

“Det är beklämmande att Margot Wallström inte förespråkar en mer aktivistisk linje mot ISIS. Sverige både kan och borde göra mer än att endast skicka militära utbildare till Irak. Kvinnorna i Irak och Syrien, inte [...]Feministisk utrikespolitik, Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd, Partipolitik, Utrikesdepartementet
2015-04-28

Självklart öppnar vi våra hjärtan, Anna

Rasmus Törnblom, Aftonbladet

“En till två promille av världens flyktingar söker asyl i Sverige. Sverige är ett av världens rikaste länder. Här bor strax över en promille av världens befolkning. Skulle alla världens länder kräva en rättvis fördelning [...]Asylrätt, Flykt och migration, Partipolitik
2015-04-23

Så bör båtarna med flyktingar stoppas

Kent Ekeroth m.fl., Svenska Dagbladet

“Sverigedemokraterna delar Abbots bedömning om att tydliga regler och strikta gränskontroller är det enda sättet att stoppa människosmugglare. Därför förespråkar vi att EU i likhet med Australien tillämpar en praxis om att ingen människa ska nå [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Partipolitik
2015-04-23

Nu måste EU ta ansvar för katastrofen

Cecilia Wikström m.fl., Expressen

“Det är bra att EU-ländernas ledare äntligen vaknat. Men när vi läser de tio punkter som presenterats inför toppmötet, så inser vi att de inte utgör någon avgörande förändring av migrationspolitiken. I någon mån tillförs [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Partipolitik
2015-04-20

När flyktingar drunknar svarar EU med gränsbevakning

Malin Björk, Dagens Arena

“Från många politiker, framförallt liberaler och högern, finns en närmast religiös tro på att EU ska lösa allt. Men vi hinner inte vänta på att 28 medlemsländer ska komma överens. Vi ser ett akut behov av en [...]Asylrätt, EU, Flyktingbåtar på Medelhavet, Partipolitik
2015-04-15

Straffa inte dem som vill hjälpa nödställda

Maria Ros Jernberg m.fl., Aftonbladet

Ett avskaffande av reformen skulle därför vara djupt olyckligt. Försiktiga beräkningar pekar på att intäkterna till godkända organisationer kommer att minska med 250 miljoner kronor per år. Det skulle vara ett mycket hårt slag mot [...]Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Partipolitik, Välgörenhet
2015-04-14

Regeringens förslag drabbar de svagaste

Rasmus Törnblom, Expressen

“Den växande välgörenheten är möjlig genom att fler kunnat behålla mer i plånboken, både från lönen och av gåvorna till välgörenhet. Sedan skattereduktionen infördes 2012 har över 130 000 fler människor börjat ge, enligt regeringens [...]Avdragsrätt för gåvor, Partipolitik, Välgörenhet
2015-04-07

Här är fem avgörande beslut som avgör regeringens klimatpolitik

Mattias Goldmann, OmVärlden

“Fattigdomsbekämpning och bättre jämställdhet ska genomsyra allt utvecklingssamarbete. Lika central borde klimatfrågan vara, vilket är långt ifrån verkligheten på till exempel Sida, Swedfund, Business Sweden och Exportkreditnämnden.” Gröna fonden, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik
2015-04-01

Inga fler vapen till Salman & Co.

Linda Westerlind, Folkbladet

“Det kommer också att bli svårare för saudierna att shoppa vapen, när omvärlden ser vad de används till. Även Löfven lär nu inse att vi inte ska sälja vapen till Salman & Co.” Demokrati, FN, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-30

Ledare: Problemet med Wallström

PM Nillson, Dagens Industri

“Att mänskliga rättigheter i Saudiudiarabien skulle ställas mot de 31 direktörernas vinstintresse var egentligen ganska givet, men också ett bevis på hur långt det har gått och vilka vänsterkrafter regeringens inre tomhet har fyllts av. Sverige [...]Handelspolitik, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-30

Släpp kolkraften

Dagens Nyheter

“Ska Sverige, genom statliga Vattenfall, spränga upp jordskorpan och elda upp detta gift för klimatet? I fjolårets partiledardebatter sågs Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin vinka indignerat med en bit brunkol.” Klimat & miljö, Partipolitik
2015-03-26

EU:s Saudikritik är starkare än Sveriges

Gunnar Hökmark, Expressen

“Det är många som menar att det var något nytt och modigt att någon fördömde piskrapp, halshuggningar och en lång rad andra grymma straff. Det kan man bara tro och vilja glorifiera sig med när [...]EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien
2015-03-20

Margot Wallström bränner alla broar

Daniel Schatz, Expressen

Statsministern bör snarast lägga om Mellanösternpolitiken. Dess målsättning bör vara att främja fred, stabilitet, demokrati och respekt för universella mänskliga rättigheter i en region som präglas av diktatur, förtryck, krig och internationell terrorism, liksom den [...]Israel, Palestina, Partipolitik
2015-03-20

Det är ren fakta – inte smutskastning

Fredrik Malm, Expressen

VIF har också finansierat “marxist-leninistisk träning” i Colombia. Detta hävdar Ann-Margarethe Livh från VIF vara “smutskastning” (19/3). Men detta är rena fakta, och bör snarare betraktas som sakupplysning till svenska skattebetalare som finansierat projekten. Partinära bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Smutskastning av vårt biståndsarbete"
2015-03-19

Smutskastning av vårt biståndsarbete

Ann-Margarethe Livh, Expressen

Vänsterns Internationella Forums projekt sker i samarbete med gräsrotsrörelser och progressiva rörelser som vill stärka demokratin i sina länder och granskas av externa revisorer enligt Sidas riktlinjer och regler. Det vet Malm, men han låter [...]Partinära bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Vänsterpartiet måste sluta stödja diktaturer"
2015-03-19

Saudi inte facit i utrikespolitiken

Anders Lindberg, Aftonbladet

 “Genom sam­arbetsorganisationen IOC protesterar större delen av den muslimska världen mot den svenska hållningen. Både Saudi­arabien och Förenade arabemiraten har tagit hem sina ambassadörer och i går kom beskedet från Saudis huvudstad ­Riyadh att svenska [...]Demokrati, Diktaturer, Förenade Arabemiraten, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-16

En förolämpning mot medeltiden

Linda Westerlind, Folkbladet

Det är lättare att avfärda Margot Wallströms politik som känslomässigt irrationell än att som kritiker tvingas stå till svars för hur Wallström aktivt tagit avstånd från att stöpa utrikespolitiken efter Wallenbergarnas form. Andra skribenter har [...]Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien
2015-03-14

Stormaktsanspråk och idioti

Tove Livfendahl, Svenska Dagbladet

Sverige skickar miljoner till Putin för basal rysk infrastruktur i Kaliningrad, vilket som av en händelse råkar vara samma stad där Putin strategiskt har placerat ut missiler med spetsarna riktade mot Sverige. Så agerar inte en humanitär [...]Diktaturer, Partinära bistånd, Partipolitik, Ryssland, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-13

Plakatpolitik som gör Sverige svagare

Patrick El-Cheikh, Svenska Dagbladet

Hade Sverige velat sluta sälja försvarsmaterial till Saudiarabien så hade det förmodligen varit lämpligare att ändra sin lagstiftning istället för att säga upp ett i sig harmlöst samförståndsavtal, som inte bara gav möjlighet till bättre [...]Diktaturer, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-13

Militära affärer kan göras utanför avtal

Sofia Damm, Svenska Dagbladet

Så frågan kvarstår, hur ser regeringen på vapenexport till icke-demokratier och länder som kränker mänskliga rättigheter? Vilken politik kommer regeringen att bedriva? Vad är regeringens plan framgent i fråga om att kräva respekt för mänskliga [...]Diktaturer, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-13

Varför gullar M med Saudi?

Anders Lindberg, Aftonbladet

Menar Moderaterna och näringslivet att Saudiarabien ska ha ett veto mot Sveriges utrikespolitik? Ska vi hålla käften inför diktatur och övergrepp? Argumenten för att fortsätta beväpna Saudiarabien är ett moraliskt haveri. Diktaturer, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-13

Vänsterpartiet måste sluta stödja diktaturer

Fredrik Malm, Expressen

Men det partinära biståndet förutsätter att riksdagspartierna som är med i systemet tar ansvar och inte sponsrar auktoritära regimer och partier. Stödet ska stärka demokrati, inte stärka diktatur. Tanken med det partinära biståndet har aldrig [...]Diktaturer, Partinära bistånd, Partipolitik
2015-03-12

“Regeringens utrikespolitik fungerar bara inom landet”

Magnus Grill, Sydsvenskan

Att få två länder att kalla hem sin ambassadör från Sverige när man bara har varit utrikesminister i sex månader måste vara rekord för en nyutnämnd utrikesminister. Detta har Margot Wallström (S) lyckats med. Hennes [...]Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-11

Inga fler vapen till diktaturer!

Anna Ek, ETC

Det enda som kan leda till en verklig förändring är att det införs ett tydligt och absolut demokratikriterium, parallellt med de andra viktiga kriterierna som redan finns idag: vapenexport som går i strid med politiken [...]Diktaturer, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-11

Brända broars regering

Sydsvenskan

Regeringens erkännande av Palestina som självständig stat sockrades med extra biståndsmiljarder. Det kostade visserligen i form av försämrade förbindelser med Israel, men var tänkt att ge desto fler popularitetspoäng i andra läger, inte minst hos Arabförbundet [...]EU, Palestina, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-10

Saudiskt inspel i S-debatten

Johan Rundström, Upsala Nya Tidning

Moderaternas utrikespolitiska talesperson Karin Enström kritiserar regeringen som hon menar bär ansvaret för att Wallströms tal stoppades: ”Om man ska göra skillnad så måste man kunna tala med alla”, säger hon till TT. Det är [...]Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-09

En saudisk mina

Sydsvenskan

Fortsatt samverkan med Saudiarabien, en av världens hårdaste diktaturer, är onekligen svår att förena med den rödgröna regeringens feministiska utrikespolitiska linje där jämställdhet och mänskliga rättigheter är centrala. Men det är heller inte nödvändigtvis en [...]Diktaturer, FN, Okategoriserade, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-06

”Export av krigsmateriel är inte frihandel”

Linda Nordlund och Bawar Ismail, Dagens Nyheter

På vilket sätt har FOI-affären lett till en förbättring av de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien? Eftersom de 31 näringslivsföreträdarna inte med ett ord beskriver hur de företag som de basar över ser till att mänskliga [...]Diktaturer, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, VapenhandelArtikeln är en replik på: "“Sveriges trovärdighet som handelspartner står på spel”"
2015-03-06

Debatt: Jag hycklar inte, Fjellner

Isabella Lövin, Dagens Industri

Just eftersom det är så oerhört viktigt att ge länder i det globala syd starka signaler om att vi kräver framsteg på det sociala och miljömässiga området, måste folkvalda använda EU-parlamentets makt till att sätta [...]Demokrati, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Höjden av hyckleri, Isabella Lövin"
2015-03-05

Människors lika värde i samhället

Annika Hirvonen m.fl., Värmlands Folkblad

“I förhandlingarna inför de nya utvecklingsmålen ska Sverige vara drivande för att sexuella och reproduktiva rättigheter ska säkerställas. Inom det traditionella biståndet kommer regeringen att se över budgetsystemet för att se till att tillräckliga medel [...]Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-03-03

Sluta kriminalisera utsatta grupper Jonas Ransgård

Sanna Ghotbi m.fl, Göteborgs-Posten

“Att utsatta EU-medborgare saknar socialt skydd och grundläggande rättigheter är en skam för EU, Sverige och svenska kommuner. Att avhysa människor som inte har någon annanstans att ta vägen, som diskrimineras och nekas rättigheter i [...]EU, Partipolitik
2015-02-27

Nej, Sverige har ingen klimatskuld

Jonas Hellman, Svenska Dagbladet

Miljöpartiet hävdar att Sverige har en klimatskuld eftersom vårt land historiskt haft stora utsläpp av växthusgaser. Slutsatsen blir att vi bör betala ett klimatskadestånd – eller klimatbistånd – till den fattiga delen av världen. Pratet om [...]Indien, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat
2015-02-24

Löfven har fått storhetsvansinne

Expressen

Visst är Sverige och de övriga nordiska länderna synnerligen framgångsrika samhällen. Men föreställningen om Sveriges överlägsenhet och utvaldhet är samtidigt påfrestande i sin anspråksfullhet. Det är en gammal tankefigur man dammar av: idén om den [...]Fred och säkerhet, Partipolitik
2015-02-23

Kritisera Israel är inte antisemitism

Jonatan Stanczak, Göteborgsposten

EU har under de senaste åren försökt genomföra försiktiga påtryckningar på Israel, framför allt i form av diskussioner kring ekonomiska sanktioner mot de israeliska illegala bosättningarna på ockuperad palestinsk mark. Israel har på sedvanligt maner [...]EU, Israel, Palestina, PartipolitikArtikeln är en replik på: "EU-bistånd ska inte gå till antisemiter"
2015-02-21

Vapenhandel med Saudi drar vanära över Sverige

Pierre Schori, Aftonbladet

Bland alla protester i världen mot dessa domar anslöt sig Margot Wallström, och svenska UD kallade upp den saudiske ambassadören för en protest. Tyskland beslöt efter halshuggningen att frysa vapenexporten till Saudiarabien. Detta handlar inte bara [...]Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rättvis handel, Vapenhandel
2015-02-21

Svensk handel ska vara fri och rättvis

Mikael Damberg m.fl Aftonbladet

Vi är överens om att våra förväntningar på svenska företag är att de ska vara föredömen inom hållbart företagande. Därför stärker regeringen arbetet med hållbart företagande samtidigt som en ny exportstrategi utarbetas. Som femte land [...]Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rättvis handel
2015-02-20

Replik: “Leva som vi lär viktigt för biståndets trovärdighet”

Ulrika Modéer, OmVärlden

“Sedan den nya regeringen tillträdde har arbetet med att stärka dialogen med civilsamhälle, akademi, myndigheter och näringsliv haft högsta prioritet. Vi är redan på väg att ta fram nya rutiner för att både öppna upp [...]Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "Sveriges principer om öppenhet gäller bara utomlands"
2015-02-20

Fel exportera vapen till Saudiarabien

Jens Orback, Svenska Dagbladet

Krigsmaterielexportöversynskommittén presenterar under våren. Vi vill med anledning av detta påminna om de demokratiska fri- och rättigheter vi med stolthet fört in i vår egen nationella lagstiftning. Inte minst eftersom vi också hävdar att det [...]Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2015-02-20

”Sveriges militära avtal med Saudiarabien måste brytas”

Lawen Redar m.fl. Dagens Nyheter

I samband med att den nya s-ledda regeringen tillträdde i höstas var den tydlig med att det är dags för en ny och mer aktiv utrikespolitik än vad som har varit fallet de senaste åtta [...]Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2015-02-11

Wallströms politik är inte feministisk

Hans Linde , Expressen

“Men en feministisk utrikespolitik behöver bestå av något mer än retorik och presskonferenser med filmstjärnor. I dag presenterar Margot Wallström regeringens första utrikespolitiska deklaration. Nu är det dags att gå från ord till handling. I få [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien
2015-02-10

Sveriges principer om öppenhet gäller bara utomlands

Kajsa Johansson, OmVärlden

“Kommer regeringen att hålla fast i den biståndspolitiska plattformen som det styrande dokumentet, inklusive till de delar som de för några månader sedan var djupt kritiska till? Om vi inte värderar principerna om öppenhet, transparens [...]Biståndspolitiska plattformen, Öppenhet och transparens, Partipolitik
2015-02-08

Löfven måste tala klarspråk med Abbas

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Ansvaret vilar tungt på den palestinske presidenten. Ingen annan än han är ansvarig för att åtgärder vidtas mot korruptionen, den organiserade brottsligheten och biståndsbedrägerierna. Ingen annan än han har redskapen att värna mänskliga rättigheter bland sin befolkning [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Korruption, Palestina, Partipolitik
2015-02-03

Låt kommunernas förmåga sätta tak för invandringen

Ulrika Landergren m.fl., Dagens Nyheter

“På område efter område ser vi ett samhälle som vill väl, men som saknar redskapen för att hantera läget. Hittills har varken regeringen eller allianspartierna presenterat förslag som står i paritet med problemen som behöver lösas.” Flykt och migration, Partipolitik
2015-02-02

En usel integrationsdebatt

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“FP och KD har en punkt gemensam: dagens system med permanenta uppehållstillstånd ska bytas till provisoriska som efter tre år förvandlas till permanenta om skyddsbehovet kvarstår eller när den asylsökande får jobb. Olika undantag ska [...]Asylrätt, Flykt och migration, Migrationsverket, Partipolitik
2015-01-06

Alliansbudgeten ett steg mot grönare transporter

Rickard Nordin, Göteborgs-Posten

“En av de allra största utmaningarna är då att ställa om transporterna. En tredjedel av våra klimatutsläpp kommer från transportsektorn. Dessutom påverkas andra faktorer så som luftkvalité och möjligheter att bygga bostäder av partikelutsläpp och [...]Biobränslen, EU, Klimat & miljö, Partipolitik
2015-01-01

Försvara aborträtten

Hans Linde, Expressen

Om inte Sverige står upp för aborträtten är risken stor att det blir tyst. Om inte Sverige är berett att genom sitt bistånd stödja aborträttsaktivister i Nicaragua, säkra aborter i Bangladesh och sexualupplysning i Georgien [...]Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2014-12-18

MP sviker världens fattigaste

Christofer Fjellner, Uppsala Nya Tidning

“Systemet är ett vackert samspel mellan handel, mänskliga rättigheter, miljöskydd och utveckling.Som ansvarig för EU:s allmänna preferenssystem i Europaparlamentet blev jag glad när jag förstod att löftet om bättre handelsvillkor förmått Filippinerna att ratificera de [...]EU, Filippinerna, FN, Handelspolitik, Partipolitik
2014-12-18

”Så kan vi minska kostnaden för flyktingmottagandet”

Göran Hägglund, Dagens Nyheter

“En del kommer till Sverige. En liten procent av de som flyr, men ändå ett stort antal. Här blir de en volym. En överskriden prognos. Ett inrikespolitiskt slagträ.” Flykt och migration, Migrationsverket, Partipolitik
2014-12-16

Vad vill Åsa Romson?

Mattias Goldmann, Göteborgsposten

Huvuddelen av de klimatpåverkande utsläppen sker i utvecklingsländer som i dag inte har några åtaganden att minska dem, som Kina, Sydafrika, Sydostasien och arabstaterna. I klimatförhandlingarna vill de förstås fortsatt slippa utsläppsåtaganden, och behålla just den uppdelning i rika och [...]Hållbar utveckling, IPCC, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Klimatförändringarna bryr sig inte om nyval"
2014-12-14

Sista chansen att rädda vår framtid

Isabella Lövin, Expressen

Det nu avslutade klimatmötet i Lima och det som hålls i Paris nästa år har kallats vår kanske sista chans att rädda vår gemensamma framtid. Alliansens nedskärningar i budgeten visar tydligt vad som står på [...]Budget, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), PartipolitikI artikeln hänvisas till "Strid för fattiga länder i klimatfrågan, Romson"
2014-12-12

Överge inte Reinfeldts öppna asylpolitik

Rola Brentlin m.fl., Dagens Nyheter

“Om vi har en process som bygger på individuell prövning av asylskäl kan man inte politiskt besluta om en viss volymbegränsning. Det är verkligt lidande som leder till ökat tryck, särskilt det grymma inbördeskriget i [...]Asylrätt, Flykt och migration, Partipolitik
2014-12-12

Låt oss tala om hur vi tar emot flyktingar – inte om

Viktor Banke, Aftonbladet

“Vi har nyss firat minnet av den tyska murens fall till det avlägsna ljudet av drunknande människor i Medelhavet som inte lyckats forcera vår europeiska mur. Trots att vi erkänner varje flyktings rätt till asyl [...]Asylrätt, Flykt och migration, Partipolitik
2014-12-10

Svensk retorik om kvinnor och fred används för att stärka militarism

Veronica Svärd m.fl, Göteborgs-posten

“Kvinnor används systematiskt som slagträn för militära verksamheter, som i sig leder till att det redan omfattande våldet mot kvinnor ökar ännu mer. Mäns våld mot kvinnor dödar redan fler än de som totalt dödas [...]Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2014-11-26

Sveriges engagemang för Ukraina fördjupas

Margot Wallström, Aftonbladet

Vi har sedan vårt eget EU-inträde varit drivande i EU:s utvidgningspolitik och i arbetet med att integrera oss med länder i Östeuropa. Ukraina är här ett viktigt land. EU, FN, Partipolitik
2014-11-20

EU når inte biståndsmålet

Rädda Barnen m.fl, Omvärlden

Att EU sviker biståndslöftet och att Sverige urholkar biståndsbudgeten är oroande. Det försvårar inte bara arbetet med att uppnå millenniemålen – EU:s nedprioritering av biståndet sänder negativa signaler inför förhandlingarna av nya internationella överenskommelser och [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, Post-15, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Aid Beyond 2015"
2014-11-19

Klimatarbete avgörande för de fattiga länderna

Isabella Lövin, Aftonbladet

Från den svenska samarbetsregeringen är signalen tydlig: vi vill höja ambitionsnivån för klimatarbetet och vi vill göra det nu. Vi befinner oss i ett kritiskt skede för att lyckas bromsa den globala uppvärmningen. Därför utlovar vi [...]FN, Gröna fonden, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-11-18

”Spola inte biståndet till toaletter”

Christina Jutterström m.fl, Dagens Nyheter

I den budgetproposition som presenterades 23 oktober 2014 slår den nya regeringen fast att inom området “förbättrad grundläggande hälsa, så är vatten och sanitet fortsatt viktiga och prioriterade områden” (…) Givet detta är det märkligt att tillgången [...]Budget, Hälsa, Partipolitik, Vatten
2014-11-17

Vart ska världens flyktingar ta vägen?

Tony Johansson, Folkbladet Västerbotten

“Premissen är att vi i Sverige ska förmå EU att ta en del av Sveriges ansvar. Men diskussionen borde inte handla om hur flyktingar som lyckas ta sig förbi EU:s gränser ska omfördelas inom EU, [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Syrien
2014-11-14

Sverige måste lyfta skatteflyktsfrågan globalt

Sten Rylander m.fl, Dagens Arena

Svenska och internationella civilsamhällesorganisationer arbetar sedan många år hårt med att skapa uppmärksamhet kring den globala skatteflyktens effekter. Men trots att medvetenheten ökar går utvecklingen åt helt fel håll. Den förra regeringen tog inte de chanser [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Kapitalflykt, Partipolitik
2014-11-07

Vi stärker klimatarbetet inför toppmöte

Åsa Romson, Svenska Dagbladet

“EU:s beslut att till 2030 minska klimatutsläppen med minst 40 procent ger en viktig signal för de internationella samtalen men regeringen hade velat se en ambitionsnivå i EU på minus 50 procent. Tyvärr röstades en högre [...]EU, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Har den rödgröna regeringen någon klimatpolitik?"
2014-11-06

Palestinaerkännandet – ett hinder för freden

Mikael Oscarsson, Uppsala Nya Tidning

Regeringen Löfvens erkännande av Palestina är förhastat, omotiverat och hindrar fred. Det ger legitimitet åt en djupt antidemokratisk och antisemitisk terroriströrelse som med våldet som medel vill utplåna regionens enda utvecklade demokrati. Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2014-11-05

Samexistens och fred i Mellanöstern

Per-Inge Lidén, Värmlands Folkblad

Sverige har fått en regering som vill föra en aktiv utrikespolitik. Med ministrarna Margot Wallström (S) och Isabella Lövin (MP) på utrikesdepartementet kan vi se fram emot att Sverige åter får vara en tydlig röst i [...]Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2014-11-04

Medlemskap i Nato naturligt steg att ta

Hans Wallmark m.fl Aftonbladet

Sverige har en lång tradition av att söka samförstånd över partigränserna i frågor som rör vår säkerhetspolitiska hållning. Vi förutsätter att regeringen hedrar den principen och inte väljer att omedelbart föra undan frågan från den [...]Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik
2014-11-04

Har den rödgröna regeringen någon klimatpolitik?

Lena Ek m.fl. Svenska Dagbladet

“Sverige behöver ha en ledarroll i EU:s arbete och vid de internationella förhandlingarna. Ska det vara möjligt är tiden knapp. Centerpartiet avser att i opposition fortsätta driva på för en grön omställning där förnybar energi och [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-11-02

Romsons goda vilja hjälper inte de fattiga

Svenska Dagbladet

[…] Det är därför inte särskilt överraskande att klimatfrågor inte är något som människor i utvecklingsländer vill satsa sina pengar på. När FN under det gångna året frågade runt 5 miljoner människor om deras önskemål blev [...]Gröna fonden, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-10-29

MP:s motstånd mot EU:s frihandelsavtal osakligt

Lars Adaktursson, Göteborgs Posten

“Miljöpartiet tar till vara varje möjlighet att kritisera och varna för TTIP. Det hävdas bland annat att avtalet innebär försämrat miljöskydd och lägre konsumentskydd. Detta trots att EU-parlamentet har informerats om att EU inte kommer [...]EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Partipolitik
2014-10-26

Avstå aktioner som Mos Maiorum

Kristina Hellqvist m.fl, Uppsala Nya Tidning

Polisinsatser som Mos Maiorum använder i stället våra gemensamma resurser till att jaga vår kontinents mest utsatta invånare och utestänga människor i behov av skydd. Det är ovärdigt. Mos Maiorum är latin och betyder “våra förfäders [...]EU, Flykt och migration, Partipolitik
2014-10-26

Erkänn Västsahara

Natasa Mirosavic m.fl, Uppsala Nya Tidning

Sverige kan genom ett snabbt verkställande av det viktiga riksdagsbeslutet medverka till att den plågade västsahariska befolkningen får nytt hopp om att rättvisa även gäller dem. Dessutom kommer ljuset att falla på ett konfliktområde som [...]EU, Mänskliga rättigheter, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2014-10-24

Grattis, världen

Värmlands Folkblad

Det klagas ofta över att FN är byråkratiskt, ineffektivt och korrupt. Organisationen är inte felfri, men FN är med sina brister det bästa människan hittills hittat på. Därför är det utmärkt att FN åter får [...]FN, Partipolitik
2014-10-24

Är det någon som gör något för tiggarna?

Maja Lundborg, Svenska Dagbladet

Här inställer sig frågan: Är vi verkligen maktlösa? Kan inte dagens EU-parlamentariker utöva mera press på tiggarnas berörda hemländer som Rumänien, Bulgarien? Jag känner inte att jag som vaken samhällsmedborgare får saklig information i denna alltmer akuta [...]EU, Partipolitik, Romernas rättigheter
2014-10-23

Malm begår tankefel om Palestina

Markus Göransson, Svenska Dagbladet

Att hela 84 av de 134 länder som har erkänt Palestina även har erkänt Israel ägnar dock Malm mindre uppmärksamhet åt. Till denna stora skara av länder hör bland annat Island, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Chile, Georgien, Argentina [...]Diktaturer, Israel, Palestina, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Sverige hamnar i diktaturers sällskap"
2014-10-22

Sverige hamnar i diktaturers sällskap

Fredrik Malm, Svenska Dagbladet

Av de 127 stater som återstår på listan över erkännande av Palestina så har endast 77 av dem också erkänt staten Israel, trots att Israel utropades 1948 och har varit en integrerad del av världssamfundet i [...]Diktaturer, Israel, Palestina, Partipolitik
2014-10-22

Mer kontroll i biståndspolitiken

Pär Krause, Smålandsposten

Carlssons ifrågasättande av flera av biståndets heliga kor gjorde att hon agerade i motvind under i stort sett hela sin ministertid. Icke desto mindre var reformeringarna och de kritiska granskningarna nödvändiga. Och det sämsta som [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2014-10-09

MP röstar konsekvent emot all frihandel

Christofer Fjellner, Svenska Dagbladet

“Det nya regeringspartiet MP är helt enkelt konsekvent mot allt som rör frihandel. Det här är inte bara viktigt att komma ihåg mot bakgrund av debaklet kring Malmströms godkännande, men också med anledning av Miljöpartiet fått [...]EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Fjellner tar citat ur sitt sammanhang"
2014-10-06

Att erkänna Palestina skulle skada Sverige

Tuve Skåberg m.fl. Svenska Dagbladet

Socialdemokraterna har alltid lutat sig starkt mot FN som utrikespolitisk ledstjärna, och velat undvika att ta steg utan ett tydligt FN-mandat. Med detta drag ställer Löfven sig dessutom utanför den europeiska samsynen, då inget annat land [...]Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2014-10-05

Behåll Sveriges starka röst i världen

Erik Brattberg mfl, Svenska Dagbladet

“Utrikes- och säkerhetspolitiken fick en undanskymd plats i valrörelsen, trots flera allvarliga konflikter och växande oro i omvärlden. Det är dags att återigen prioritera de utrikespolitiska frågorna. Traditionellt har en socialdemokratisk utrikespolitik betonat vikten av [...]Fred och säkerhet, Handelspolitik, Nato, Partipolitik
2014-10-05

Szyber: Agera mot terrorresorna, Morgan

Caroline Szyber, Expressen

“Enligt SÄPO har minst 85 svenska medborgare åkt till Syrien eller Irak för att strida för grupper som Isis och al-Qaida. Men mörkertalet befaras vara stort och i verkligheten kan antalet röra sig om det dubbla. [...]Irak, Islamiska Staten (IS), Partipolitik, Syrien
2014-10-05

Med S och MP får vi den stängda dörrens utrikespolitik

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Med Margot Wallström som utrikesminister blir både profilen och attityden en annan. Det handlar förstås också om politik och politisk vilja. Räkna med nitlotter framöver när V, MP och neutralisterna inom S rycker fram. Tyvärr [...]Fred och säkerhet, Partipolitik, Utrikesdepartementet
2014-10-03

Fjellner tar citat ur sitt sammanhang

Bodil Ceballos, Svenska Dagbladet

“… fullständigt nonsens att MP inte vill riva tullmurar mot fattiga länder. Men till skillnad från Moderaterna ville Miljöpartiet att EU skulle följa sin tidigare hållning gentemot militärdiktaturen i Fiji och avvakta med att aktivera [...]EU, Handelspolitik, Partipolitik
2014-10-03

Kampen mot terrorism måste förankras

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

Sverige har starka traditioner i FN som stor humanitär givare och försvarare av kvinnors och flickors rättigheter. Det arbetet måste, i skenet av återkommande humanitära katastrofer och motstånd i jämställdhetsarbetet, fortsätta. Den nya svenska regeringen [...]FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2014-10-02

Ett år sen Lampedusa – låt inte fler drunkna

Malin Björk, Aftonbladet

Det håller inte längre att använda vackra ord. Särskilt inte om man samtidigt röstar ja till förslag som bygger upp fästning Europa. Vänsterpartiet har tagit ställning mot Dublinförordningen, Eurodac och Eurosur. Vi har röstat mot [...]EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Italien, Partipolitik
2014-10-01

Inget farväl till vapnen

Sydsvenskan

Sverige ska i princip inte sälja vapen till länder som bryter mot mänskliga rättigheter eller som är – eller riskerar att bli – indragna i konflikter med en annan stat. Men varför ska inte en [...]Försvarsexportmyndigheten, Partipolitik, Vapenhandel
2014-09-18

S vill ha ny biståndspolitik

Kenneth G Forslund, Uppsala Nya Tidning

Det finns egentligen ett brett stöd i Sveriges riksdag för en svensk biståndspolitik som bygger på samarbete, förtroende och fattiga människors egen medverkan i sin förändring. Med en socialdemokratiskt ledd regering efter valet har svensk biståndspolitik [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Sämre bistånd med rödgröna"
2014-09-17

Öppna gränser det enda trovärdiga

Viking Bohman, Uppsala Nya Tidning

“En stor biståndsbudget kommer aldrig kunna uträtta samma mängd nytta som individer själva med rätten till fri rörlighet. Människor i alla länder är fullt kapabla att lyfta sig själva ur misären. Tyvärr stoppas de ofta [...]Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2014-09-16

Några frågor för den nya biståndsministern

Sten Rylander m.fl, OmVärlden

Välkommen till posten som ny biståndsminister! Valresultatet visar att du – vem du än är – med all kraft måste stå upp för principen om alla människors lika värde. Vi i det svenska civilsamhället förväntar oss [...]Avräkningar, Civilsamhället, Gröna fonden, Jämställdhet, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2014-09-15

Här är trippelmissarna i M:s klimatpolitik

Margot Wallström, Expressen

“Vi vet att utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Det gör även skillnaden mellan fattig och rik. Tillsammans med den demografiska utvecklingen i världen skapar dessa faktorer ett “hållbarhetsgap” som definierar mänsklighetens framtid.” Klimat & miljö, Partipolitik
2014-09-11

SD hotar utsattas rättigheter

Sten Rylander m.fl, Uppsala Nya Tidning

Att kraftigt skära ner biståndet med 37 miljarder kronor under nästa mandatperiod och dessutom signalera att svenskt bistånd främst ska gå till humanitärt krisstöd – och inte till utveckling eller till hjälp till självhjälp – [...]Enprocentsmålet, Flykt och migration, Partipolitik
2014-09-11

Klimatvalet 2014

Ulrika Hagevi m.fl, Sundsvalls Tidning

“Vi behöver ett nytt sätt att tänka om utveckling än det trubbiga måttet BNP som är styrande för investeringar och beslutsfattande. Då räcker det inte med justeringar som vi kallar miljövänliga. Det som krävs är [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2014-09-11

Glöm inte utrikespolitiken

Lena Hjelm-Wallén, Barometern

“Jag tror därför att många saknar den internationella dimensionen i valrörelsen. En kommande regering måste hantera de brännande internationella frågorna från första dagen. Förhoppningsvis ska det då föras en politik som inte bara kretsar kring en [...]Partipolitik
2014-09-10

Utrikespolitik ska inte vara till salu

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Carl Bildts tidigare uppdrag har kastat en skugga över hela hans period som utrikesminister. Relationen till Saakasjvili och den tidigare georgiska regeringen är bara ett av flera exempel.” Georgien, Korruption, Partipolitik
2014-09-08

Ett civiliserat samhälle kan hjälpa både här och där

Tomas Gustafsson, Borås Tidning

“Varje person som är i behov av skydd ska också ges skydd. Följer vi inte dessa principer så får vi lämna FN:s flyktingkonvention och lämnar i praktiken den civiliserade världen. Det vill inte Sverigedemokraterna tillstå för [...]Enprocentsmålet, Flykt och migration, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Vi prioriterar på riktigt - det är ingen bluff"
2014-09-08

Vår solidaritet är en svensk tradition, SD

Sten Rylander mfl; Aftonbladet

“I sitt valmanifest bryter Sverigedemokraterna inte bara mot denna svenska tradition, utan framförallt mot det demokratiskt fattade beslutet att Sverige ska stå bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och de förpliktelser detta medför. SD bryter även [...]Enprocentsmålet, FN, Mänskliga rättigheter, Okategoriserade, Partipolitik
2014-09-07

Natobeslut närmar sig

Uppsala nya tidning

“Frågan är bara om Sverige har en statsminister som kan tala klarspråk när väl valet är avklarat: Ja, det finns ett reellt hot. Nej, vi kommer inte att kunna rusta vårt eget försvar tillräckligt snabbt och [...]Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik
2014-09-06

Det krävs tydliga regler för vapenexport

Anders Svärd, Svenska Dagbladet

“Sverige bör i framtiden liksom i dag ha tydliga och restriktiva regler för vapenexport. En begreppsmässig utgångspunkt för tänkandet bör vara att det handlar om försvarsmateriel. Alltså, angreppsbenägna länder eller länder som riktar vapnen mot sin [...]Diktaturer, Fred och säkerhet, Partipolitik, Vapenhandel
2014-09-05

Förhindra ett folkmord i Irak

Désirée Pethrus m.fl, Borås Tidning

“Vi kristdemokrater skulle vilja se ett militärt mandat för att FN ska kunna skydda befolkningen från folkmord. I grund och botten åligger det Iraks regering att skydda sin befolkning, alldeles oavsett vilken etnisk eller religiös [...]FN, Irak, Partipolitik
2014-09-05

FOI:s agerande måste utredas

Urban Ahlin m.fl, Aftonbladet

“FOI:s agerande måste uppenbart utredas. Hur kunde en sådan här situation uppstå? Finns det fler affärer som väntar på avslöjande? Trots KU-granskning, medial skandal och en ministeravgång har tydligen verksamheten fortgått.” Diktaturer, Fred och säkerhet, Kina, Partipolitik, Vapenhandel
2014-09-05

Sista chansen för att rädda klimatet

Beatrice Rindevall, Aftonbladet

“Så vad händer om vi får en uppvärmning på över två grader? Vi pratar bland annat om en förväntad femdubbling av klimatflyktingar till 2050, från 45 miljoner till 250 miljoner. Du som pratar om att känna [...]IPCC, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-09-05

”Förbjud AP-fonderna lägga miljarder hos oljeindustrin”

Åsa Romson m.fl, Dagens Nyheter

“Världens länder måste sluta investera i det som förstör vår planet. Det är tid för ansvar. De närmaste 4–5 åren är avgörande. Valet nästa vecka bestämmer Sveriges roll på klimattoppmötet i Paris – ska Sverige [...]AP-fonderna, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-09-03

Reinfeldt gosar med diktaturer

Anders Lindberg, Aftonbladet

I de öppna salarna pratar Sverige ofta om att vår säkerhet är knuten till att främja respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Men i de dolda rummen gosar vi med massmördare och diktaturer. Fredrik Reinfeldts [...]Diktaturer, Fred och säkerhet, Partipolitik, Vapenhandel
2014-09-02

MP hot mot världens fattiga

Hillevi Engström, Folkbladet

Med en politik för tillväxt och ekonomiskt ansvarstagande hjälper vi världens fattiga samtidigt som vi själva får det bättre. Inte bara Sveriges arbetare och pensionärer behöver svensk tillväxt, utan också världens fattiga eftersom såväl löner [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), Näringsliv, Partipolitik
2014-09-01

Vi prioriterar på riktigt – det är ingen bluff

Julia Kronlid, Borås tidning

“Genom en human flyktingpolitik där vi riktar om de begränsade resurser de-facto Sverige idag har, skulle vi således kunna hjälpa hundratusentals fler än vad vi gör idag. Samtidigt skulle vi kunna arbeta för såväl bibehållen [...]Enprocentsmålet, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Syna Sverigedemokraternas bluff"
2014-08-29

Svaret är inte att begränsa mottagandet

Linda Nordlund m.fl. Dagens Nyheter

Liberala ungdomsförbundets budskap är tydligt. När människor söker en fristad i Sverige undan krig, förtryck och förföljelse ska vi ge dem skydd. Utmaningar i integrationen ska bemötas med integrationspolitiska reformer, inte med högre murar. Vi förväntar [...]Asylrätt, Flykt och migration, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Vi måste börja diskutera gräns för antalet flyktingar"
2014-08-29

Skyttedal blandar medvetet ihop asylrätt och integration

Stefan Lindborg; Dagens Nyheter

Sara Skyttedal väljer medvetet att blanda ihop frågorna om asylrätt och integration. I enlighet med de internationella konventioner som Sverige har förbundit sig att följa är det en rättighet att söka skydd för den som riskerar [...]Asylrätt, Flykt och migration, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.dn.se/debatt/vi-maste-borja-diskutera-grans-for-antalet-flyktingar/"
2014-08-29

Högerns sifferexercis är skrämmande

Lisa Palm m.fl. Dagens Nyheter

Debatten kring asyl handlar inte om att stapla upp människor som kostsamma och lönsamma i ett Excel-ark utan bör hållas till vilken värld vi vill leva i. Det är dags att höja den politiska ambitionsnivån. [...]Asylrätt, Flykt och migration, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Vi måste börja diskutera gräns för antalet flyktingar"
2014-08-29

Enda gränsen som hör hemma i asylpolitiken är den moralisk

Magda Rasmusson, Dagens Nyheter

Skyttedals artikel innebär något helt nytt i svensk politik. Både retoriken och politiken härrör från den idépolitiska sfär som de rasistiska och främlingsfientliga krafterna rör sig i. Alla som har läst FN:s flyktingkonvention vet nämligen [...]Asylrätt, Flykt och migration, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Vi måste börja diskutera gräns för antalet flyktingar"
2014-08-29

Vi måste börja diskutera gräns för antalet flyktingar

Sara Skyttedal, Dagens Nyheter

Sverige är nämligen det land i Europa som redan i dag ger flest asylsökande uppehållstillstånd inte bara i proportion till vår storlek utan även i absoluta tal. Vi tar vårt ansvar för människor på flykt [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Partipolitik
2014-08-29

Medlemskap i Nato blir allt viktigare

Allan Widman m.fl. Göteborgsposten

Det är endast tillsammans med Nato:s medlemsstater som försvarsansträngningar, för Sveriges fortbestånd som fri och oberoende demokrati, är meningsfulla. Ett medlemskap i Nato är därför nödvändigt. Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik
2014-08-28

Hallå, det är krig i Europa!

Borås Tidning

43 FN-observatörer förs bort från en postering på Golan-höjderna. WHO varnar för att 20 000 kan drabbas av Ebola. USA:s flygvapen bombar den Islamiska statens trupper som terroriserar Irak och Syrien och har inlett en folkmordskampanj [...]Fred och säkerhet, Partipolitik
2014-08-28

Vi prioriterar biståndet

Hillevi Engström, Helsingborgs dagblad

Sverige ska vara ett generöst biståndsland, men vi måste också vara seriösa när vi talar om finansieringen. S, V, MP och eventuellt FI måste ge svar på hur de tillsammans vill finansiera biståndet och flyktingmottagandet [...]Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2014-08-28

Afrikas konflikter glöms bort

Maria Weimer m.fl. Uppsala Nya tidning

Det handlar om världen i valet eller snarare valet för världen. För oss i Folkpartiet är inte utrikespolitiken ett engagemang som följer konjunkturen eller den riktning dit CNN:s kameror för tillfället riktas. Liberalismen är nämligen [...]Afrika, Mediabevakning, Partipolitik
2014-08-28

De rödgröna är oförenliga i sin syn på Ukraina-krisen

Gunnar Hökmark, Aftonbladet

Sjöstedt som gärna ser ursäkter för Rysslands krig, som pliktskyldigt tar avstånd från ockupation och annektering men som hellre lägger ansvaret på Ukraina, EU och USA än på den som startat kriget. Miljöpartiet som vill [...]Fred och säkerhet, Partipolitik, Ryssland, Ukraina
2014-08-23

Regerigens tomma klimatskryt

Helena Leander, Upsala Nya Tidning

“Sverige kan inte vila på gamla lagrar hur länge som helst. Ska vi ner mot nollutsläpp 2050 måste tempot öka. “ Klimat & miljö, Partipolitik
2014-08-23

Tillsätt klimatminister

Emma Wallrup, Upsala Nya Tidning

“Vi har halkat efter på flera klimat­rankningar med den borgerliga regeringens politik, både när man jämför klimatrelaterade skatter och klimatinvesteringar mellan länder. Vi vill därför göra en rad viktiga klimatåtgärder” Klimat & miljö, Partipolitik
2014-08-22

Olle Törnquist: Därför är det tyst om u-lands- och biståndspolitiken

Olle Törnquist, Dagens Arena

“Bortsett från oron över terrorn i Mellanöstern är det kusligt tyst om u-lands- och biståndspolitiken inför valet. Att jobb, välfärd och miljö dominerar debatten är ingen förklaring, för vad som kan göras här hemma beror ju mycket [...]Mediabevakning, Partipolitik
2014-08-21

Nu måste vi verka för fred i Ukraina

Tord Björk mfl, Aftonbladet

“Medan Sveriges utrikesminister stänger alla dörrar för fredsmedling mellan parterna kan Finlands president agera som mellanhand mellan Moskva och Kiev. Det är dags att sluta underblåsa konflikten på det sätt som utrikesminister Bildt gjort. Folkrörelser [...]Partipolitik, Ryssland, Ukraina
2014-08-21

Förutsättningen för bra klimatpolitik är tillväxt

Johan Hultberg, Göteborgs-Posten

“Ökningen av de globala koldioxidutsläppen och de allt allvarligare klimatförändringarna som följer därav är en av de absolut största globala utmaningarna. Sverige bidrar bäst till lösningen på klimatutmaningen genom att vara ett föregångsland som visar [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-08-21

Syna Sverigedemokraternas bluff

Tomas Gustafson, Borås Tidning

“För det andra vill SD förändra Sveriges bistånd till att i större utsträckning bara handla om katastrofbistånd. Detta motsäger hela andemeningen i SD:s tidigare uttalanden om bistånd där målet har varit att hjälpa människor i [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2014-08-21

När omvärlden kom till valrörelsen

Martin Tunström, Barometern

“Att situationen är extraordinär påvisas också av att det inte uppstår någon debatt om att regeringen planerar att föra över pengar från biståndet till asylmottagandet, enligt det internationella regelverk som finns. Sådana avräkningar brukar annars [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2014-08-21

Flyktingmottagning: Det kostar – men vi har råd

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Vi har den svåraste flyktingsituationen sedan andra världskriget. Samtidigt påverkas världsekonomin negativt. Men Sverige tar ansvar. Vi klarar av det och vi blir ett bättre land på köpet.” Flykt och migration, Partipolitik
2014-08-20

Flyktingkrisen är alliansens syndabock för nödvändiga skattehöjningar

Johan Ehrenberg, Dagens ETC

“När då flyktingströmmen ökar rejält på grund av det allt större kriget i Irak och Syrien kan Reinfeldt rädda ansiktet med en skattehöjning som ändå måste göras. Skattehöjningarna – vilka det än blir – påstås [...]Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2014-08-20

Sverige kan stötta Mellanöstern militärt och humanitärt

Birgitta Ohlsson mfl, Göteborgs Posten

“Folkpartiet Liberalerna är ett internationalistiskt parti. Som liberaler har vi en global blick och vi vägrar att sitta tysta när vi ser hur Mellanöstern brinner och försvarslösa civila halshuggs, våldtas och tvingas till underkastelse. Vår [...]Humanitärt bistånd, Irak, Kurdistan, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien
2014-08-20

Fridolin vilseleder väljarna

Jimmie Åkesson, Aftonbladet

“Fridolin vet mycket väl att vi inte hjälper världens flyktingar i någon nämnvärd omfattning genom att, utöver alla kostnader för utbildning, integration och välfärd, lägga 26 miljarder kronor på att Migrationsverket ska kunna hantera mottagandet [...]Budget, Flykt och migration, Partipolitik, VolymArtikeln är en replik på: "Den som är förföljd har rätt till en fristad"
2014-08-19

Biståndsminister tiger om skandalen

Kenneth Hermele mfl, Upsala Nya Tidning

Efter tio år av Politik för Global Utveckling ser vi stora brister i biståndets innehåll. Rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv är alltför ofta frånvarande och regeringens politik förmår inte hantera de målkonflikter som uppstår när [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)Artikeln är en replik på: "Sämre bistånd med rödgröna"
2014-08-19

Den som är förföljd har rätt till en fristad

Gustav Fridolin, Aftonbladet

“Flyktingpolitiken bygger inte på generositet. Att fly krig är inte att be om välgörenhet, det är att kräva sin mänskliga rättighet. Det är grunden för att också vi, om vi en dag behöver, ska kunna [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Minskad invandring ett krav för vårt stöd"
2014-08-19

Minskad invandring ett krav för vårt stöd

Vi har i dag en situation med massinvandring av sällan skådat slag. En politik som kostar enorma summor pengar. Prognoserna skrivs upp på kvartalsbasis och varje vecka tar Sverige emot tusentals asylsökande. I dag har [...]Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2014-08-17

Svenskt bistånd hjälper jagade minoriteter i Irak

Hillevi Engström, Folkbladet

Det gjordes i den biståndspolitiska plattformen, där alliansregeringens biståndspolitik samlas. Det gjordes också i resultatstrategin för demokrati och mänskliga rättigheter. Svenskt bistånd ska skydda och värna rättigheter också för religiösa och etniska minoriteter. Och vår [...]Biståndspolitiska plattformen, Demokrati, Irak, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat
2014-08-17

En öppenhjärtig Reinfeldt

Dagens Nyheter

“När många söker sig till Sverige på kort tid betyder det omfattande kostnader, sannolikt i flera år. Det kommer att leda till spänningar och irritation i samhället. Därför uppmanade Reinfeldt folket att ha tålamod och [...]Asylrätt, Partipolitik
2014-08-15

Framtidens bistånd bygger vi på solidaritet

Hans Linde, Fria tidningar

Om Vänsterpartiet efter valet får förtroende att vara med och styra Sverige kommer vi ta fighten för att biståndet just ska gå till bistånd. Det skulle ge oss möjlighet att öka insatserna för att minska [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), HBTQI-personer, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Reformer för bistånd"
2014-08-14

Tiggeriförbud kan inte minska fattigdom

Sofia Modigh m.fl. Dagens Nyheter

Vi menar att samhället måste minska drivkrafterna bakom tiggeriet och samtidigt minska människors utsatthet. Målet måste vara en nollvision för tiggeriet. För att åstadkomma detta föreslår vi följande: • Slopa kravet på medfinansiering för att Rumänien ska [...]Flykt och migration, Partipolitik, Romernas rättigheterArtikeln är en replik på: "Förbjud gatutiggeriet för att minska risken för fattigdom"
2014-08-14

Nu krävs ny lag mot terrorträning

Jan Björklund & Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

Folkpartiet anser att det är hög tid att förändra den svenska terroristlagstiftningen så att det blir brottsligt att delta i terrorismträning utomlands. I dag endast brottsligt att tillhandahålla sådan utbildning. Ett flertal EU-länder överväger eller har [...]EU, Irak, Partipolitik, Syrien
2014-08-13

Reformer för bistånd

Hillevi Engström, Helsingborgs dagblad

Det finns skäl att känna oro över biståndets framtid. Vi riskerar att få en rödgrön regering vars drivkrafter är att stoppa tillväxten, bland annat genom minskad arbetstid. Starka krafter i oppositionen företräder en experimentell tillväxtfientlig [...]Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik
2014-08-13

Förbjud gatutiggeriet för att minska risken för fattigdom

Cecilia Magnusson (M), Dagens Nyheter

“Att som en av insatserna förbjuda gatutiggeriet är inte att förbjuda fattigdom, utan att det är att ta bort en av de värsta riskerna för att fattigdom permanentas. Det är också en insats som ligger [...]Partipolitik, Romernas rättigheterArtikeln är en replik på: "Reinfeldt förtjänar beröm"
2014-08-12

Sverige måste kräva en skyddszon i Irak

Roberth Hannah, Aftonbladet

“Det är Moderaterna och ytterst Carl Bildt som är ansvariga för att Sverige ännu inte har krävt att en skyddszon upprättas för assyrierna, jezidierna och shabakerna på Ninevehslätten. Trots att Sverige är en föregångare i världen [...]FN, Humanitärt bistånd, Irak, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2014/08/10/overhangande-risk-for-nytt-folkmord/"
2014-08-11

Sämre bistånd med rödgröna

Hillevi Engström, Uppsala Nya Tidning

“Det finns skäl att känna oro över biståndets framtid. Vi riskerar att få en rödgrön regering vars drivkrafter är att stoppa tillväxten, bland annat genom minskad arbetstid. Starka krafter i oppositionen företräder en experimentell tillväxtfientlig ideologi [...]Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik
2014-08-07

Våra länder hör hemma i Nato

Jan Björklund m. fl., Svenska Dagbladet

“Den försvars- och säkerhetspolitiska debatten i Finland och Sverige blir i ljuset av allt som hänt i våra närområden och det nya läget i hela Europa allt mer aktuell och viktigare att föra fördomsfritt och med tillräckligt [...]Nato, Partipolitik
2014-08-05

Regeringen passiv när minoriteter förföljs

Jonas Sjöstedt, m.fl., Svenska Dagbladet

“Varhelst fascismen och rasismen växer […] måste vårt svar vara lika fast och tydligt som det är grundläggande till försvar av de mänskliga rättigheterna och allas lika värde. Därför är det frustrerande att bevittna omvärldens [...]FN, Irak, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Religion, Syrien
2014-07-29

”Sverige bör sluta ge krediter för export av krigsmateriel”

Birgitta Ohlsson m.fl., Dagens Nyheter

“Visst är frågan om till vem vapen ska kunna exporteras djupt moralisk. Men ofta handlar det även om säkerhet – både nationellt och globalt. Ett framtida demokratikriterium i vapenexportlagstiftningen bör därför kombineras med en politik där [...]Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2014-07-28

FN-trupp (s)lag i luften, Löfven

Borås Tidning

“Vad som behövs är en ögonblicklig vapenvila i Gaza. Det gäller att få slut på dödandet och efter det att planera freden. Men att redan nu kräva specifika insatser är att gå händelserna i förväg [...]Israel, Palestina, Partipolitik
2014-07-25

Svensk utrikespolitik skulle kunna göra verklig skillnad

Laila Naraghi, Östran

Svensk utrikespolitik skulle kunna göra stor skillnad. Men under de åtta åren med regeringen Reinfeldt, med Carl Bildt som utrikesminister, har så knappast skett. Det måste bli ändring på det. Sverige måste – återigen – [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2014-07-25

Svenskt medlemskap i Nato ett måste

Fredrick Federley mfl, Svenska Dagbladet

Tanken på villkorslös neutralitet i alla lägen är inte bara förlegad utan också farlig i en allt mer föränderlig och kaotisk omvärld. Kriser och krig återfinns inte bara i vårt närområde utan påverkar oss alltmer [...]Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik
2014-07-24

Ekonomismens hot

Eskil Jonsson, Upsala Nya Tidning

“Man borde rimligen förstå att jämlikhet, social, ekonomisk och ekologisk rättvisa borde utgöra en förutsättning för välfärd och utveckling snarare än att tro att den nationella och globala ekonomiska tillväxten skulle sippra ned till de [...]Hållbar utveckling, Partipolitik
2014-07-24

Bossen bakom

Dagens Nyheter

“Påtryckningsmöjligheterna på den självsvåldige grannen i öst borde därmed vara stora kan man tycka. Men splittringen inom EU gör sig ständigt påmind…Värre är då den tvehågsenhet som bottnar i snöd vinning och nationella vinstintressen…Det är bara [...]EU, Fred och säkerhet, Partipolitik, Ryssland, Ukraina
2014-07-24

EU behöver göra sin hemläxa om Cypern

Göran Lindblad, Göteborgs Posten

“Slutsatsen i Wikströms artikel om att mer borde göras från EU:s sida samt att lösningen skall vara demokratisk är givetvis helt riktig. Dock gäller det vid alla förhandlingar att ha de historiska orsakssambanden klara för [...]Cypern, EU, Grekland, Partipolitik, TurkietArtikeln är en replik på: "EU sviker ockuperade Cypern"
2014-07-23

Stöd självständigt Kurdistan

Fredrik Malm, Svenska Dagbladet

“Om Kurdistanregionen väljer att efter folkomröstning utropa självständighet så bör Sverige och omvärlden erkänna det beslutet, likt vi har gjort med Kosovo och Sydsudan.” Irak, Kurdistan, Partipolitik
2014-07-23

EU måste stå enigt mot Kreml

Sydsvenskan

“I kraftmätningen med Ryssland tillhör Bildt hökarna. Men EU är splittrat. Som så ofta i utrikespolitiken…EU vill vara en utrikespolitisk stormakt. Då krävs en vilja att sätta principer och långsiktiga intressen framför kortsiktiga ekonomiska fördelar [...]EU, Partipolitik, Ryssland, Ukraina
2014-07-23

Att döda civila palestinier är inte självförsvar

Jonas Bergström, Värmlands Folkblad

“Israel påstår att Hamas använder civila som mänskliga sköldar och att hem, skolor och sjukhus därför är legitima mål…Israeliska, palestinska och internationella MR-organisationer har fördömt Israels övervåld. Det har Stefan Löfven (S) också gjort. Men den [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2014-07-22

Viktig signal i kampen mot könsstympning

Alice Teodorescu, Svenska Dagbladet

“Den svenska regeringen har fattat beslut om att öronmärka 48 miljoner kronor till ett FN-projekt som pågått sedan 2008, som syftar till att motarbeta sedvänjan på “bynivå”… Regeringens ambition är god men som alltid ifråga om bistånd [...]Kvinnor, Partipolitik, Projektstöd, Utvärdering
2014-07-22

Varför är du så tyst, Reinfeldt?

Jonna Sima, Aftonbladet

“Vi börjar bli vana vid Fredrik Reinfeldts frånvaro i krissituationer. Gaza upp­levde i förrgår den blodigaste dagen på fem år. Stridigheterna har utvecklats till rena massakern. Omkring 500 människor har dödats och tusentals har skadats [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2014-07-21

Ta ställning mot Israels markinvasion

Kholod Saghir, Upsala Nya Tidning

“S-kvinnor i Uppsala fördömer starkt ockupationen, den illegala blockaden av Gaza och stödjer initiativet “Märk ockupationen”. Nu när Israels offensiv intensifieras kräver S-kvinnor i Uppsala, precis som S-studenter och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, att [...]Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2014-07-21

Klimattullar är inte lösningen

Christofer Fjellner, Helsingborgs Dagblad

“Det är för få länder som tar ansvar för klimatet. Men att försöka straffa snabbväxande utvecklingsländer att ta ansvar är inte särskilt genomtänkt. Det drabbar fattiga människor i fattiga länder. Och det gör vår import [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2014-07-18

FN ger stöd i människors vardag

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“FN-frågorna gör sig ständigt påminda och vittnar om behovet av fortsatt aktivt stöd för FN-samarbetet – från regering och riksdag men också genom engagemang och aktiviteter i folkrörelser och på gräsrotsnivå. Ett starkare och bättre [...]FN, Partipolitik
2014-07-16

Starta nytt fredsinitiativ med gemensamma miljöprojekt

Åsa Romson & Valter Mutt, Dagens Nyheter

“Sverige bör spela en mer aktiv roll för att få till stånd en genuin fredsprocess. Vårt land har tidigare gjort insatser för fred och rättvisa i regionen men har under de senaste åren inte haft [...]Israel/Palestina-konflikten, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-07-11

Stå upp för de sekulära krafterna i Mellanöstern

Amineh Kakabaveh, Göteborgsposten

“Mänskliga fri- och rättigheter, särskilt kvinnors, och de sekulära krafterna är i stor fara i Mellersta östern. Kan Sverige göra någonting? Numera får man ofta höra att Sverige är ett så litet land att man [...]EU, Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Religion, Saudiarabien, Turkiet, Vapenhandel
2014-07-11

Inhumant fifflande med siffror

Karin Pihl, Uppsala Nya Tidning

“Mantrat “att hjälpa på plats” är kanske den mest tröttsamma klyschan som finns i svensk politik. Det stämmer inte att Sverigedemokraterna vill att Sverige ska öka hjälpen till utsatta människor. Svenskt bistånd uppgår totalt till [...]Asylrätt, Enprocentsmålet, Flykt och migration, Partipolitik
2014-07-09

Dialog med Israel och Palestina enda vägen

Anders Österberg, Aftonbladet

“Ska man vägra prata med en palestinsk regering som inkluderar Hamas, borde man alltså även vägra att prata med en israelisk regering som omfattar ockupantrörelseledare som inte accepterar en tvåstatslösning. Eller så tycker man att [...]Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2014-07-08

Mp: Vi vill satsa på internationella fredsinsatser

Peter Rådberg m.fl., Expressen

“Militära insatser kan förekomma när så krävs, men stommen i MP:s utrikes- och säkerhetspolitik är konfliktförebyggande insatser. Vi vill bland annat inrätta en europeisk civil fredskår- en beredskapsstyrka av diplomater, freds- och utvecklingsarbetare som skickas [...]Partipolitik, Resolution 1325
2014-07-03

Reinfeldt förtjänar beröm

Mona Sahlin, Dagens Industri

“Moderaterna är ett parti som jag i stort sett aldrig håller med, men dess partiordförande har min fulla respekt för hur han har kämpat mot rasismen under de åtta år som han varit statsminister.” Flykt och migration, Partipolitik
2014-06-24

Mer solidarisk asylmottagning

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Men flyktingmottagandet haltar och påfallande ofta är det rika och moderatstyrda kommuner som vägrar ta emot människor i nöd. Därför föreslår regeringens samordnare Gunnar Hedberg (M) och Lars Stjernkvist (S) att alla kommuner enligt lag [...]Flykt och migration, Migrationsverket, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Lagstifta om skyldighet att ta emot flyktingar"
2014-06-24

En obegriplig avvisning

Uppsala Nya Tidning

“För närvarande finns det över 10 000 människor som har fått uppehållstillstånd, men som saknar en kommun att komma till. Som artikelförfattarna konstaterar präglas mottagandet i dag av stor ojämlikhet. Detta innebär i praktiken att [...]Flykt och migration, Migrationsverket, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Lagstifta om skyldighet att ta emot flyktingar"
2014-06-23

Asylregler för irakier en fråga för riksdagen

Carl Bexelius, Aftonbladet

“Ibrahim Alkhaffaji och Hans Linde (V) anför att den senaste tidens händelseutveckling i Irak måste leda till att utvisningarna till Irak omedelbart måste stoppas. …Vad gäller debattörernas uppmaning att Migrationsverket ska ändra asylreglerna för irakier får vi [...]Flykt och migration, Irak, Migrationsverket, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Stoppa avvisningarna av irakiska flyktingar"
2014-06-23

En inriktning i väntan på svar

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

“Samtidigt som trycket på det svenska mottagandet är i nivå med Balkankrigen på 90-talet så har Migrationsverket fått nya befogenheter. Allt oftare läser vi nu om fall där kommunpolitiker ställs inför fullbordat faktum i form [...]Flykt och migration, Migrationsverket, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Lagstifta om skyldighet att ta emot flyktingar"
2014-06-23

Fler flyktingar kräver bostäder

Irene Wennemo, Aftonbladet

“Flyktingmottagandet har problem. De kommuner som har haft lediga lägenheter har ofta haft den sämsta arbetsmarknaden. De som har den bästa arbetsmarknaden har inte haft lediga lägenheter[…]Vidare måste alla kommuner ha en skyldighet att ta emot [...]Flykt och migration, Migrationsverket, Partipolitik, SyrienArtikeln är en replik på: "Lagstifta om skyldighet att ta emot flyktingar"
2014-06-23

Lagstifta om skyldighet att ta emot flyktingar

Gunnar Hedberg mfl, Svenska Dagbladet

“Den person som fått uppehållstillstånd har samma rätt som andra att bosätta sig fritt. Ändå ger dagens överenskommelser en falsk bild av att en kommun kan bestämma hur många nyanlända som får – eller ska [...]Flykt och migration, Migrationsverket, Partipolitik
2014-06-16

Stoppa avvisningarna av irakiska flyktingar

Ibrahim Alkhaffaji mfl, Aftonbladet

“Alla irakier, oavsett religion eller etnisk tillhörighet, förtjänar att leva i trygghet. Migrationsverket måste ändra asylregler för irakier. Det råder nu väpnade konflikt i Irak och det finns inga säkra områden dit flyktingar kan avvisas. [...]EU, Flykt och migration, FN, Irak, Migrationsverket, Partipolitik
2014-06-02

De privilegierades feminism

Dagens Nyheter

“Runtom i världen, framför allt i Mellanöstern och Afrika, praktiseras kvinnlig omskärelse. Unicef beräknar att 125 miljoner kvinnor är könsstympade. Flickor som knappt har nått puberteten gifts bort för att sexuellt tillfredsställa vuxna män. Småflickor [...]Afrika, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik
2014-05-30

”Nästa regering måste driva på för säker asylväg in i EU”

Maria Ferm mfl; Dagens Nyheter

“Nästa regering behöver arbeta för att skapa lagliga, säkra vägar för att människor ska kunna ta sig till EU och söka asyl genom att börja använda humanitära visum. Att använda humanitära visum skulle förhindra att fler [...]EU, Flykt och migration, HBTQI-personer, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2014-05-27

Det måste kosta att förbjuda Prideparader

Birgitta Ohlsson mfl, Svenska Dagbladet

Europa är inte helt fritt förrän alla européer har de grundläggande rättigheterna att få vara sig själv, välja sin egen identitet och kärlek och få leva sitt liv öppet. Oavsett om vi föds i Sverige [...]EU, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2014-05-27

Ukrainas nya ledning måste agera snabbt

Expressen

“Som av en händelse behöver nu EU en yttre fiende för att försvara sitt existensberättigande. Om EU-länderna skulle misslyckas med att komma överens om starkare sanktioner har också extremisterna i EU-parlamentet vunnit en stor seger.” Demokrati, EU, Partipolitik, Ryssland, Ukraina
2014-05-26

Fler ogenomförbara förslag från SD

Louise Dane, Aftonbladet

“Ett förbud mot tiggeri löser inte de problem som är anledningen till att människor tvingas tigga. Konsekvensen blir istället att människor tvingas ta till än mer drastiska åtgärder för att överleva.” EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2014-05-26

Debatt Ta krafttag för integrationen – och matchen mot SD

Jörgen Nilsson m. fl, Göteborgs-Posten

“Övriga partier bör nu ta en betydligt hårdare match mot SD om de värderingar och den politik som hör hemma i ett civiliserat samhälle. För detta krävs att vi alla erkänner att det i dag [...]Flykt och migration, Partipolitik
2014-05-15

Vänsterpartister: Fattigdom ska inte bekämpas med hat

Malin Björk mfl; Dagens Arena

“EU-migranterna blir inte rikare av att vi jagar bort dem till andra gator i Europa. Som medmänniskor kan vi inte låta detta fortsätta. Vänsterpartiet Storstockholm släpper i dagarna en delrapport om hur situationen för EU-migranters [...]EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Välgörenhet
2014-05-09

De försvunna flickorna finns över hela världen

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Att Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet redan då försiktigt påpekade att minderåriga flickor våldtas och hålls som slavar för att föda barn som säljs till illegala utländska adoptioner och att terrorgruppen Boko Haram härjade [...]Handelspolitik, Kvinnor, Nigeria, Partipolitik
2014-05-07

Vapenexport ovärdigt en demokrati som Sveriges

Andrea Pettersson m.fl. Sydsvenskan

“Mer än en tredjedel av den svenska krigsmaterielexporten under 2013 gick till icke-demokratier, enligt Svenska freds- och skiljedomsföreningen. Saudiarabien var den fjärde största mottagaren av svenska vapen.” Afghanistan, Diktaturer, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2014-05-05

Tid att stiga åt sidan

DN

“På papperet är partiet detsamma. Men under president Jacob Zumas ledning har det nått en punkt där man undrar vad som finns kvar när svågerpolitik, korruption och systematisk inkompetens rensas bort.” Korruption, Partipolitik, Sydafrika
2014-04-30

Alliansen passiv med att höja miljöskatterna

Helena Leander, Svenska Dagbladet

“Att alliansen sviker miljön och klimatet syns tydligt på att miljöskatternas andel av BNP har minskat med 12 miljarder sedan de kom till makten. Frågan är alltså vad alliansens” skatteväxling” består av. Hultberg drar också [...]Klimat & miljö, Partipolitik, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "MP:s gröna skatteväxling blev röd skattechock"
2014-04-29

Nytt lagförslag förödande för flickor och kvinnor i Irak

Kholod Saghir, Svenska Dagbladet

“I Sverige råder en bred samsyn i fördömandet av barnäktenskap. Det borde vara naturligt att regeringen står upp för dessa åsikter även i internationella sammanhang. Vill vi vara ett föredöme i jämställdhetsarbetet i världen måste vi [...]Barn och unga, Irak, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2014-04-28

MP:s gröna skatteväxling blev röd skattechock

Johan Hultberg, Svenska Dagbladet

Färre jobb och färre arbetade timmar är inte vad Sverige eller klimatet behöver. Jobb och tillväxt är nämligen en förutsättning för en ambitiös miljö- och klimatpolitik. Bara med en tydlig arbetslinje kan de resurser skapas [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2014-04-27

Putins vänner i Europa

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Varken Putin eller de europeiska högerpopulisterna gillar den världsordning som uppstått efter det kalla krigets slut och som i deras föreställningsvärld domineras av USA och EU och där demokrati och marknadsekonomi är normen.” EU, Partipolitik
2014-04-26

Låt SD göra bort sig i Europavalet

Expressen

“Trots alla lovord om europeisk och västerländsk civilisation som sverigedemokrater brukar svänga sig med, framstår Europa i valplattformen främst som en hotfull plats. Partiet påstår sig visserligen vara positivt till fri rörlighet och den inre [...]EU, Partipolitik
2014-04-26

Vi vill ha ett EU som står upp för demokrati och jämställdhet

Annelie Nordström m.fl., Göteborgs-Posten

“Vi i de svenska EPSU-förbunden hoppas att årets valdeltagande ska vara högre. Vi vill uppmuntra till valdeltagande för att möta de främlingsfientliga krafterna – och för att öka jämställdheten.” EU, Partipolitik
2014-04-26

Kom till saken, tack

Dagens Nyheter

“Stora stycken av det som partierna klär i principresonemang om EU:s makt är i praktiken vanlig politik. Det Miljöpartiet och för den delen Centerpartiet, Kristdemokraterna och även Socialdemokraterna i regel ogillar är inte en politisk [...]EU, Partipolitik
2014-04-22

Varje människas liv måste räknas

Maria Ferm, Expressen

“Om vi inom EU omprioriterar resurser från att bygga ännu högre murar till att respektera asylrätten och rädda liv kan vi vända utvecklingen. Om vi skapar lagliga, säkra vägar för att söka asyl i Europa kan [...]EU, Flykt och migration, Partipolitik
2014-04-21

Varför nämner inte FI flickorna i Irak?

Robert Hannah mfl, Aftonbladet

“Det är häpnadsväckande att FI istället för att fördöma Iraks kvinnohatande medeltida Jafaarilag, som bland annat föreslås tillåta barnäktenskap och våldtäkt inom äktenskapet, skriver om medel till svenska kvinnojourer och om motstånd till hedersbrott i svensk [...]EU, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, PartipolitikArtikeln är en replik på: "FP sprider fördomar om oss feminister"
2014-04-19

Vad händer om oljekranen dras åt?

Fredrik Jansson, Folkbladet

“Den stora smällen på den europeisk energimarknaden skulle rimligen konsumenterna i södra och östra Europa ta. En energikris ovanpå en redan existerande ekonomisk kris skulle sannolikt vara halmstrået som slutligen knäcker kamelens rygg. Statskollaps helt [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: " Sveriges primärproduktion och försörjning av livsmedel – möjliga konsekvenser vid en brist på fossil energi"
2014-04-19

Viktigt att både minska egna utsläpp och hjälpa andra

Pia Björstrand m.fl., Göteborgsposten

“För rika länder som Sverige, med stora utsläpp per capita, blir utsläppshandeln ett effektivt PR-trick, ett kamouflage som döljer det egna ansvaret och skapar en bild av den ädla välgöraren som vill hjälpa fattiga länder [...]Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Den som förorenar klimatet ska betala för sig""
2014-04-17

Kommer de rödgröna ändra kurs i biståndspolitiken?

Francisco Conteras, Dagens ETC

“Tillväxt och privata näringslivsintressen dominerar allt mer biståndspolitiken och leder till intressekonflikter, låg effektivitet och brist på öppenhet. CSR och hållbarhetsarbetet har förbättrats men är svåra att kvalitetssäkra och används också som PR. Kommer de [...]Biståndets målsättning, Biståndsformer, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2014-04-16

FP sprider fördomar om oss feminister

Linnéa Bruno mfl, Aftonbladet

“Mohammad har kritiserat att FI motsätter sig en särskild brottsrubricering mot våld i namn av heder. Vårt skäl är att ett mord är ett mord, oavsett om mördaren heter Muhammed eller Sven, och oavsett vilket motiv [...]EU, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, PartipolitikArtikeln är en replik på: "FI sviker flickor i Irak"
2014-04-15

FI sviker flickor i Irak

Jenny Sonesson mfl, Aftonbladet

“Men för sanna feminister är det självklart att alla människor omfattas av de mänskliga rättigheter, oavsett var på jorden man lever och oavsett vilken kultur eller religion man råkat födas i. Kvinnors och flickors grundläggande rättigheter [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Civilsamhället, EU, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2014-04-09

“Biståndsministern missade chansen”

Kenneth G Forslund, Omvärlden

“Det råder oklarhet inte bara om plattformens status i relation till PGU och olika styrdokument utan också om hur den ska operationaliseras samt hur målkonflikter och andra diskrepanser ska behandlas. Även om vissa förtydliganden har [...]Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Post-15Artikeln är en replik på: ""Oseriöst att riva upp plattformen""
2014-04-07

Henrik von Sydow (M): Öka öppenheten om multinationella bolags beskattning

Henrik von Sydow, Dagens Arena

“Sverige ska vara drivande för ökad öppenhet förs in i den internationella skatterätten. Skatteundandragande sätter konkurrens ur spel och sätter press uppåt på skattetrycket för alla bolag som gör rätt för sig. Det är nödvändigt att [...]EU, Handelspolitik, Kapitalflykt, OECD, Öppenhet och transparens, Partipolitik
2014-04-04

“Djup oenighet bland de fyra regeringspartierna om klimatpolitiken”

Matilda Ernkrans, Sydsvenskan

“Häromdagen gav FN:s klimatpanel nya besked. Klimatförändringarna drabbar människor här och nu. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma takt som nu kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Sedan 2012 har [...]Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till "“Åsa Romson: Klimatet behöver inte fler utredningar”"
2014-04-04

“Åsa Romson: Klimatet behöver inte fler utredningar”

Åsa Romson, Sydsvenskan

“Med alliansens politik missar Sverige EU:s utsläppsmål med 150 år. Därmed sätter alliansen våra barns och barnbarns framtid på spel och riskerar en global klimatkatastrof…Vi politiker måste gemensamt ta ansvar, på nationell nivå skapa ett [...]Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till " “Djup oenighet bland de fyra regeringspartierna om klimatpolitiken”"
2014-04-04

M har fastnat i en gammaldags logik

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

Moderaterna vill nå klimatmålen genom att satsa mer på kärnkraft, och köpa sig fria med utsläppsminskningar – någon annanstans. Detta kallar de för ”kostnadseffektivt”, men verkligheten säger något annat. Klimat & miljö, Partipolitik
2014-04-03

Vi måste ta ansvar för de som dör på sin flykt till Europa

Maria Ferm, Aftonbladet

“EU borde också omprioritera resurser från gränskontroll och att bygga murar mot omvärlden, till att hjälpa människor i behov av skydd. På så sätt kan flyktingmottagandet inom EU förbättras, liv räddas i Medelhavet och mer [...]EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Partipolitik
2014-04-03

“Den som förorenar klimatet ska betala för sig”

Fredrik Reinfeldt m.fl., Sydsvenskan

“För Alliansregeringen är det viktigt att miljöpolitiska styrmedel i så stor utsträckning som möjligt utformas så att den som förorenar klimatet ska betala för sig. Grunden i vår klimatpolitik är principen om ett pris på [...]Klimat & miljö, Partipolitik, Utsläppsrätter
2014-03-31

Politikernas hemläxa

Dagens Nyheter

“Forskarna konstaterar att klimatförändringarnas effekter länge har gått att bevittna i naturen. Det gör det också lättare att överskåda konsekvenserna under de kommande två tre decennierna…Forskarna har i alla avseenden gjort sin hemläxa. Överväldigande belägg [...]FN, Forskning och innovation, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Partipolitik, Utsläppsrätter
2014-03-31

Klimatet berör även plånboken

Sydsvenskan

“Klimatet är globalt. Därför räcker det inte att fokusera på de utsläpp som görs inom Sveriges gränser. Regeringen borde bli tydligare med detta, liksom med vad det kostar att inte agera mot klimatförändringarna i tid.” Klimat & miljö, Partipolitik
2014-03-30

“Regeringen går emot sina miljömål och ökar utsläppen”

Annika Hjelm m.fl.

“Den svenska regeringen har hög svansföring i klimatpolitiken. Regeringen skriver i sin senaste klimatproposition från 2009 att ”EU:s tvågradersmål utgör utgångspunkten för de åt­gärder som nu behöver vidtas” samt att ”Sverige ska visa ledarskap både [...]EU, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-03-30

Grön EU-politik ska ändra villkoren på marknaden

Isabella Lövin mfl, Svenska Dagbladet

“Enligt en nyligen genomförd Sifo-undersökning är miljön EU-valets viktigaste fråga. Vi håller med. Priset för att fortsätta ignorera klimatförändringarna kommer att bli skyhögt för våra barn och barnbarn. Samma budskap kommer från FN som denna [...]EU, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-03-27

Reinfeldt stödjer USA:s utomrättsliga avrättningar

Pernilla Stålhammar, SVT Debatt

“Det här är en skandal som går ända upp på högsta nivå i regeringen. Det är lika stort som Saudiaffären och borde efter den krisen inte ha kunnat hända – om bara regeringen gjort sitt [...]Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, USA, Vapenhandel
2014-03-20

“Oseriöst att riva upp plattformen”

Hillevi Engström, OmVärlden

“Jag konstaterar dessutom att oppositionspolitiker, däribland Forslund, i ett ännu tidigare skede pratade om att riva upp plattformen vid ett eventuellt regeringsskifte. Det är oseriöst. En folkvald regering har privilegiet att samla och formulera sina politiska [...]Biståndspolitiska plattformen, PartipolitikArtikeln är en replik på: "S vill stoppa regeringsbeslut om bistånd"
2014-03-13

Fortsatt bistånd till öst – viktigt för dem och för EU

Hillevi Engström, Aftonbladet

“Det är en viktig tid för Europa. I Ukraina finns nu ett momentum för förändring, men ett momentum starkt hotat av yttre krafter. Regeringen presenterar idag ett nytt långsiktigt åtagande för fortsatt stöd i EU:s [...]Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Biståndsminister Hillevi Engström (M), Bosnien-Hercegovina, EU, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Östeuropa, Partipolitik, Resultat, Serbien, Turkiet, Ukraina, Vitryssland
2014-03-13

EU är inte sämre än FN i Mali

Martin Tunström, Barometern

“Att Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin understryker FN-dimensionen bör bäst förstås mot bakgrund av de stora skiljelinjer som finns inom partiet i synen på militära framför allt fredsframtvingande insatser. Men samtidigt brister resonemanget. De insatser [...]EU, FN, Mali, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2014-03-12

S vill stoppa regeringsbeslut om bistånd

Kenneth G Forslund, OmVärlden

“Jag rekommenderar de fyra regeringspartierna och biståndsministern att inte fullfölja arbetet med en ny biståndspolitisk plattform i den form som just nu sker. Vi socialdemokrater sträcker ut handen till er på regeringssidan och öppnar för [...]Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik
2014-03-12

Sverige har svikit syrierna

Yasir Al-Sayed Issa, Aftonbladet

“Den officiella svenska utrikespolitiken har utgått från att Sverige ställer upp för de demokratiska värderingarna oavsett vad kostnaden kan bli. Men det verkar inte stämma i fallet Syrien. … Redan i början av oroligheterna valde [...]Demokrati, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien
2014-03-10

EU behöver inte en till korrupt medlemsstat

Elisabet Höglund, Aftonbladet

“Press- och yttrandefriheten ligger på bottennivå och den politiska bilden av Ukraina är inte smickrande: politiskt kaos, brott mot mänskliga rättigheter, mord på oliktänkande (100 protestanter sköts eller slogs ihjäl -under massakern på Självständighetstorget de [...]Demokrati, EU, Korruption, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Press- och yttrandefrihet, Ryssland, Ukraina
2014-03-07

Sverige driver på EU:s klimatpolitik

Lena Ek, Svenska Dagbladet

“Sverige tillhör ett av de allra mest pådrivande länderna i EU, och har vid ett flertal tillfällen framfört – till kommissionen och i berörda ministerråd – att EU måste höja sina klimat- och energiambitioner till 2030.” EU, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-03-01

Bistånd till hatets regim

Kristianstadsbladet

“Det räcker inte att finansminister Anders Borg (M) besöker inhemska gayaktivister när han är i landet och att biståndsminister Hillevi Engström (M) fördömer lagändringen. Översynen av biståndet till Uganda, som utlovas på Sidas hemsida, borde ha gjorts redan [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sida, Uganda
2014-03-01

Indraget bistånd är inte rätt väg att gå

Hans Linde mfl, Aftonbladet

“I Sverige höjs röster för att det svenska biståndet till Uganda ska strypas. Hittills har de organisationer som arbetar med HBTQ-frågor i Uganda avrått från det. Skulle Sverige i dag dra in sitt bistånd är [...]Budgetstöd, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Uganda
2014-02-26

Export med förnuft

Martin Tunström, Barometern

“Bilden av en vapensmedja i norr – största nettoexportören per capita – som beväpnar diktaturer sitter på mångas näthinnor, inte minst efter det olämpliga samarbetet med Saudiarabien, som gick under namnet ”vapenfabriken”. Totalt sett är Sverige [...]Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2014-02-24

FP står upp för förtrycktas rättigheter

Marcus Nilsen mfl; Borås Tidning

“Men vad socialisterna tycker att man ska och inte ska göra, spelar ingen större roll. OS har genomförts, folket har tittat och stora framgångar har skördats. Inte bara för det svenska landslaget utan även för [...]HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, RysslandArtikeln är en replik på: "Vårt mål: Göra OS till ett dyrt fiasko"
2014-02-20

Skiljelinjen går inom blocket

Daniel Braw, Barometern

“I gårdagens utrikespolitiska debatt i riksdagen stod det nämligen ännu en gång klart att skiljelinjen i utrikespolitiken inte går mellan blocken, utan inom det rödgröna. … Den vapenexport som vänsterpartisten Hans Linde dömde ut i [...]Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Partipolitik, Vapenhandel
2014-02-20

Gör det lättare för EU- migranter att få jobb

Gustav Fridolin m.fl., Aftonbladet

“I detta Europa måste Sverige stå upp för allas mänskliga rättigheter. Det gäller när vi driver politik i EU för att länder som Rumänien ska tvingas leva upp till kraven på mänskliga rättigheter, och det [...]EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rumänien
2014-02-19

Sverige ökar närvaron i Mali

Carl Bildt m.fl., Svenska Dagbladet

“Genom ett långsiktigt bistånd bidrar Sverige till stärkta demokratier, marknadsekonomier och rättsstater samtidigt som vi räddar liv och lindrar nöd. Regeringen fortsätter arbetet med att göra biståndet mer effektivt och ändamålsenligt utifrån fattiga människors perspektiv.” Biståndsminister Hillevi Engström (M), Demokrati, EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Mali, Militärt bistånd, Partipolitik
2014-02-19

Ny utrikesminister är inte nog – vi vill ha en ny utrikespolitik

Hans Linde, Aftonbladet

“Vi behöver ett bistånd som utgår från de fattigastes perspektiv och som minskar klyftor inom och mellan länder. I den borgerliga regeringens arbete med att reformera svenskt bistånd har de fattigaste glömts bort. Mer bistånd [...]HBTQI-personer, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Palestina, Partipolitik, Resolution 1325, Vapenhandel
2014-02-18

Vårt mål: Göra OS till ett dyrt fiasko

Therése Björklund mfl; Borås Tidning

“Det är beklagligt att Luf, när de har en chans att få medialt utrymme att sprida sin kritik mot arrangemanget, väljer att i mening efter mening klandra och raljera över SSU:s sätt att uppmärksamma frågan. [...]Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Ryssland
2014-02-09

Klimatmålen kräver politiskt stöd

Svante Axelsson mfl, Borås Tidning

“Nyligen skrev åtta av medlemsländerna till EU-kommissionen med önskan om ett mål för produktion av förnybar energi till år 2030. Bland undertecknarna fanns Italien, Tyskland, Frankrike och Danmark. Men märkligt nog stod inte Sverige bakom [...]EU, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-02-08

”Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras”

Răduţa Matache, Dagens Nyheter

“Det är bara genom samarbete mellan Sverige och Rumänien som frågan om de romer av rumänskt ursprung som i dag antingen har valt eller varit tvingade att tigga på gatorna i olika svenska städer kan [...]EU, Partipolitik, Rumänien
2014-02-06

Värt att försöka tala med Iran

Sydsvenskan

“Relationen har snabbt förbättrats till det tidigare isolerade Iran. Löften om stopp för delar av landets kärnteknikprogram ledde i november till ett avtal om lättade sanktioner. Utländska delegationer kommer nu tätt till Teheran och många [...]Handelspolitik, Iran, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2014-02-03

Bildts besök i Iran är ingen artighetsvisit

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“I november 2010 fick riksdagen besök av en iransk parlamentarisk delegation, vilket kritiserades då Sverige legitimerade förtrycket i Iran. Men samma vecka släpptes den svenske företagsledare som hade hållits fängslad misstänkt för att ha hotat [...]Iran, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2014-01-31

Slarva inte bort chansen, Carl Bildt

Jytte Guteland mfl; Aftonbladet

“Som Sveriges utrikesminister har du nu chansen att lyfta de mänskliga rättigheterna och därmed prioritera de mest avgörande frågorna för Irans befolkning. Tydligt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter är den enda långsiktiga strategi som kan säkra [...]Demokrati, Iran, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2014-01-18

”Företagen vill ha hållbarhet – politikerna levererar inte”

Johan Rockström, Dagens Nyheter

“I avsaknaden av politiskt ledarskap har en växande del av näringslivet tagit på sig ledartröjan för att minimera växande miljörisker och ta vara på möjligheterna i en global omställning till en hållbar välfärd på en [...]FN, Hållbar utveckling, Näringsliv, Partipolitik, Post-15
2014-01-06

Löfvens fackförbund motarbetade bojkotten

Fredrik Segerfeldt, Expressen

“Metall hade under 1970- och 1980-talen en mycket kylig relation till såväl ANC som dess fackliga grenar…Metalls motstånd mot bojkotten kläddes i olika ord. Ett särskilt argument var att en unilateral bojkott från svensk sida skulle [...]Anständiga arbetsvillkor, Handelspolitik, Partipolitik, Sydafrika
2013-12-28

Debatt: Vår utmaning inför 2014: Höj priset på koldioxid

Jonas Abrahamsson mfl; Dagens Industri

“Vi har dessutom råd att ställa upp för de många fattiga länder som drabbas hårdast av klimatförändringen, i en situation där deras bidrag till utsläppen varit minimalt. Det råder ingen tvekan om att det skulle vara samhällsekonomiskt [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2013-12-25

“Vi vill att minst hälften av det svenska biståndet går till kvinnor.”

Carina Ohlsson mfl; Sydsvenskan

“Som första land i världen antog Sverige 2005 en policy för internationellt arbete kring sexuell och reproduktiv hälsa. Samtidigt saknar fortfarande många svenska biståndsprojekt jämställdhetsfokus. Vi ser med stor oro på den utvecklingen. Ett annat problem [...]Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utvärdering
2013-12-20

Biståndet når inte de allra fattigaste

Hans Linde, Aftonbladet

“Förändringen syns tydligt i hur regeringen styr bistånds­myndigheten Sida. I de fyra senaste regleringsbreven för Sida som den borgerliga regeringen lämnat ifrån sig förekommer orden fattig och fattigdom endast vid nio tillfällen. Det kan jämföras [...]Partipolitik, Resultat, Sida
2013-12-19

Vårt engagemang för Afghanistan fortsätter

Cecilia Widegren, Sofia Arkelsten, Svt Debatt

“Sveriges engagemang i Afghanistan är fortsatt långsiktigt. Under den kommande tioårsperioden uppgår vårt bistånd till drygt åtta miljarder. En viktig uppgift för det svenska biståndet är att fortsatt stärka situationen för de afghanska kvinnorna.” Afghanistan, Biståndsformer, Partipolitik
2013-12-13

Låt inte Mandelas idéer dö

Per-Inge Lidén, SVT Debatt

“Ändå är inte det som ligger bakom Mandela intressant nu, utan det arv han lämnar efter sig. Han har relevanta saker att säga även till de som är politiskt engagerade idag. Det finns tre viktiga budskap [...]Demokrati, Korruption, Partipolitik, Sydafrika
2013-12-12

Missbruket av minnet från Mandela

Mats Johansson, Svenska Dagbladet

“Sant är att det länge fanns en tvekan bland moderater att engagera partiet aktivt i kampen mot apartheid. Jag vet, ty jag var med. Problemet var våldet, det faktum att ANC inte uteslöt väpnad kamp [...]Partipolitik, Sydafrika
2013-12-11

Klädsamt om Moderaterna erkände sitt felsteg

David Nyström, Gefle Dagblad

“M var ryggradslösa i Syd­afrikafrågan men var naturligtvis inte aktivt för apartheidsystemet som sådant. Lars Ohlys parti stödde det globala kommunistväldet varhelst det visade sig. Ohly var ledsen när Sovjetsystemet kollapsade och de förtryckta folken i [...]Handelspolitik, Partipolitik, Sydafrika
2013-12-11

Dåligt sätt att hedra Mandela

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“I stället har den moderatledda regeringen beslutat att avsluta utvecklingssamarbetet med Sydafrika vid årsskiftet, trots att det finns enorma behov av fortsatta insatser. Det är ett dåligt sätt att hedra Nelson Mandelas minne, men tyvärr är [...]Partipolitik, Sydafrika
2013-12-10

Påhopp utan grund

Martin Tunström, Barometern Oskarshamns-Tidningen

“I svensk ”borgerlighet” är det vanligen liberaler som agerat för minoriteters rättigheter, kurder, eller kristdemokrater för assyrier. I den moderata traditionen dominerade länge en kylig folkrättslig doktrin där minimalt med utrymme gavs för hänsynstagande till [...]Partipolitik, Sydafrika
2013-11-29

Att biståndet når fram är viktigast

Hillevi Engström, Svenska Dagbladet

“Regeringen har slagit fast att skattemedel ska utnyttjas ändamålsenligt och effektivt. Detta gäller också Sveriges internationella bistånd. Det är därför kontroll, granskning och utvärdering behövs. … Utan god kontroll riskerar medlen att användas inte bara till fel [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), Partipolitik, Resultat, Uganda, UtvärderingArtikeln är en replik på: "För mycket kontroll undergräver biståndet"
2013-11-21

Sluta bromsa klimatpolitiken, Fredrik Reinfeldt

Åsa Romson, Svt Debatt

“Kolet är den främsta klimatboven. Om vi ska lyckas bromsa klimatförändringarna och bygga ett mer hållbart samhälle måste vi minska användningen av fossila bränslen i världen, och i synnerhet kolkraft som är den smutsigaste av alla [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013, Partipolitik
2013-11-15

”Carl Bildt nedprioriterar mänskliga rättigheter”

Robert Hårdh mfl; Dagens Arena

“Efter att posten har varit vakant sedan mer än ett halvår är det alltså klart att den senaste i raden av ambassadörer för mänskliga rättigheter, förre kabinettssekreteraren Hans Dahlgren, inte får någon efterträdare. … Att [...]EU, Partipolitik, Rådet för MR, Utrikesdepartementet
2013-11-06

Biståndspengar till politiskt opinionsarbete

Sten Rylander mfl; OmVärlden

“Gunilla Carlsson beslutade att informationsanslaget endast får användas till information som höjer kunskap men inte till opinionsbildande arbete som leder till attitydförändring eller konkret handling. Detta beslut ledde till absurda konsekvenser för många organisationer. För [...]Barn och unga, Hillevi Engström ny biståndsminister, Informationsanslaget, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Minister vill slopa stöd till biståndsinformation (Riksdag & Departement, 2012-11-19)"
2013-11-01

Deniz Kellecioglu: Egenintressen förstör biståndet

Deniz Kellecioglu, Dagens Arena

“Det är i sig inget fel att nyttja svensk expertis i olika utvecklingsfrågor. Men det finns flera viktiga problem, framförallt vad gäller demokrati. Den svidande kritik, uttryckt i den interna utvärderingen av UD:s bistånd handlar [...]Demokrati, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av bidragshanteringen på UD"
2013-10-26

Partibidrag, solidaritet och bistånd

Ulla Pettersson, Hela Gotland

“Biståndet har diskuterats rätt flitigt i höst. Nu senast var det Elisabeht Höglund som i en sällsynt okunnig krönika i Aftonbladet skåpade ut hela det ”cyniska” svenska biståndet. Det finns för all del anledning att [...]Partipolitik, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "Här är resultatet av vårt cyniska bistånd"
2013-10-20

Regeringen slarvar i biståndspolitiken

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Det skulle därför vara ödets ironi om det hela slutar med att Sida får mer, och inte mindre, ansvar för biståndspolitiken.Ibland finns en föreställning om att man bäst försvarar biståndet genom att hävda att det [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Sida, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av bidragshanteringen på UD"
2013-10-20

Det mörka biståndshålet

Erik Hultgren, Blekinge läns tidning

“Tyvärr har även Moderaterna nu accepterat enprocentmålet. Därmed är nästan alla partier överens om att det överhängande målet för biståndet är att spendera en viss summa pengar, snarare än att uppnå resultat. På så sätt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av bidragshanteringen på UD"
2013-10-18

Ett bistånd som inte fungerar

Johanna Sturesson, Smålandsposten

“När tidigare biståndsminister Gunilla Carlsson tog över ämbetet 2006 var just uppföljning och öppenhet något som skulle prägla arbetet. Biståndets effekter skulle bli tydliga, helt enkelt. … Med facit i hand är det lätt att konstatera [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndsminister Hillevi Engström (M), Öppenhet och transparens, Partipolitik, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av bidragshanteringen på UD"
2013-10-17

Moderaterna saboterar miljöarbetet i EU

Magnus Nilsson m.fl. Göteborgsposten

“Men de tyska konservativa är inte ensamma om att motarbeta nödvändiga EU-regleringar i klimatfrågan. Även de svenska Moderaterna har visat sig vara ytterst motvilliga till reformer.” EU, Flykt och migration, Klimat & miljö, Partipolitik
2013-10-10

Ministern har landat. Så vad betyder det att ställa krav på FN?

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Hon skriver att regeringen ”välkomnar granskning av och debatt om Sveriges bistånd” och nämner den nyligen släppta DAC-rapporten, som Sida, UD och Carl Bildt alla var överens om gav ett mycket gott betyg till det svenska biståndet, framför [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), FN, Partipolitik, Sida, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "Svenskt bistånd ska göra skillnad för fattiga"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "OECD Development Co-operation Peer Review"
2013-10-09

Världens barn behöver ökat stöd

Annette Carlson, Borås Tidning

“Sverige verkar aktivt och är en tydlig röst inom flera områden för att öka jämställdheten. Sedan 2006 har vi skärpt jämställdhetsambitionen i biståndet genom bland annat ökat stöd till Världsbankens handlingsplan för jämställdhet och expertis [...]Afghanistan, Afrika, Barn och unga, Kvinnor, Pakistan, Partipolitik, Världsbanken
2013-10-08

”Sveriges röst måste bli tydlig och stark i FN”

Stefan Löfven mfl; Dagens Nyheter

“Vi vet att dagens låga FN-engagemang och regeringens splittrade syn i Mellanösternkonflikten har förändrat Sveriges anseende i världen. Tystnad råder om erkännandet av en palestinsk stat. Andra länder i EU fick agera inför omröstningen om en [...]FN, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik, Rådet för MR
2013-10-04

Världsbäst på bistånd och världsbäst på vapen

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Så vad har FN och bistånd och vapenexport med varandra att göra? Precis allt. För det handlar om vår självbild. Att ge miljarder till FN för att världen ska bli bättre är något som får [...]Demokrati, Korruption, Partipolitik, Vapenhandel
2013-10-02

Moderaterna antar ny biståndslinje

Göran Eriksson, Svenska Dagbladet

“Moderaterna har haft ministerposten, men faktiskt inte makten över storleken på biståndet. Enprocentsmålet är heligt för de tre mindre borgerliga partierna och regeringen har levt upp till det varje år sedan 2006. De nya Moderaternas affärsidé är [...]Enprocentsmålet, Partipolitik
2013-09-30

Nu ger vi 40 miljoner till syriska flyktingar

Hillevi Engström, Aftonbladet

“Nyligen tillträdde jag posten som biståndsminister. Sedan regeringsskiftet 2006 har Alliansregeringen bedrivit en stark reformagenda i biståndet som har varit inriktad på att förbättra situationen för fattiga och utsatta människor. Biståndet måste nå fram och göra [...]Humanitärt bistånd, Partipolitik, Syrien
2013-09-27

Det svenska klimatbiståndet måste utökas

Roger Tiefensee, SVT

“Miljö och klimat är en av alliansregeringens tre tematiska prioriteringar i det svenska biståndet, men vi är bekymrade över att miljö och klimat har den lägsta finansieringen av dessa tre. Det är glädjande att Centerpartiet [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2013-09-27

Bildt styr UD som en bananrepublik

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Högst ansvarig för Utrikesdepartementet är Carl Bildt. Det var hans närmaste medarbetare, kabinettsekreterare Frank Belfrage, som gjorde upp om att Gunilla Carlssons lön skulle tas ur biståndet. Nu nedlagda Sadev låg ­under Bildts departement, i [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Partipolitik, Riksrevisionen, SADEV, Utrikesdepartementet
2013-09-26

M valkampanjade för biståndspengar

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Den 16 september 2010 kampanjade biståndsminister Gunilla Carlsson (M) vid Linköpings universitet. Det ”blåser blåa valvindar i Linköpingsområdet” meddelade Moderaterna på sin kampanjblogg. Som Ekot avslöjade i tisdags var Gunilla Carlssons lön mellan 2009 till 2012 finansierad av [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Partipolitik
2013-09-25

Det heliga biståndet

Maria Björk Hummelgren, Corren

“Det problematiska med helig mark är dock att saker kan ligga och ruttna under stenar som ingen törs vända på. Om någon ändå försöker blir motståndet massivt och tolkas som ifrågasättande av hela saken. Fråga Gunilla [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Partipolitik
2013-09-25

Stå fast vid löftet från klimatmötet!

“Under FN-klimatmötet i Köpenhamn 2009 lovade Sverige, tillsammans med övriga industrialiserade länder, att från och med år 2020 mobilisera 100 miljarder dollar årligen till utvecklingsländer. Att de 100 miljarderna ska vara ”nya och additionella”, är [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2013-09-25

Carlssons lön ett fall för KU

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Nu har regeringen och partiet dock hittat ett annat sätt att krympa stödet till fattiga och förtryckta i andra länder. Man har helt enkelt betalat biståndsminister Gunilla Carlssons och hennes statssekreterares lön med biståndsmedel under fyra [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Partipolitik
2013-09-25

Bistånd ska inte gå till lyxlöner

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Om hon i stället hade gett de 20 miljoner kronorna till exempelvis Läkare utan gränser hade otaliga människoliv kunnat räddas. 20 miljoner hade räckt till medicinska akut-kit åt tre miljoner människor för sjukvård i tre månader. [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Hillevi Engström ny biståndsminister, Partipolitik
2013-09-25

Alliansen tar inte klimathotet på allvar

Åsa Romson, Aftonbladet

“I dag presenterar FN:s klimatpanel sin nya rapport om läget för klimatet. Forskarna skärper nu tonen ytterligare, vi måste agera omedelbart för att undvika en global klimatkollaps. Men det här har vi egentligen vetat länge. Forskarnas [...]FN, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Climate Change 2013"
2013-09-23

Svenska pensionspengar kränker mänskliga rättigheter

Maria Starck, SVT Debatt

“Kimsakocha är bara ett av flera exempel där statliga svenska pensionsfonder investerar i verksamhet som bidrar eller hotar att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter. Genom undertecknande av internationella överenskommelser är Sverige skyldig att skapa ett [...]AP-fonderna, Ecuador, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2013-09-22

Vi sviker inte de fattiga

Lars Hjälmered, m.fl., Göteborgsposten

“Vid FN:s toppmöte om klimat 2009 lovade Sverige att bidra med åtta miljarder i klimatfinansiering mellan 2010 och 2012. Det har vi gjort. Sverige är det land i EU som bidragit med mest pengar per [...]FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Partipolitik, VolymArtikeln är en replik på: "Alliansen sviker de fattiga i klimatfrågan"
2013-09-20

Sverige räds inte hög risknivå

Sofia Arkelsten mfl; Svenska Dagbladet

“Påståendet på SvD Brännpunkt 16/9 att Sverige prioriterar ofarliga uppgifter i syfte att undvika risker stämmer inte. Att göra ansvarsfulla bedömningar av risker är en viktig del i förberedelserna inför en insats. De senaste åren har Sverige [...]Afghanistan, FN, Libyen, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Sverige har bara en enda FN-soldat"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Vägval i en globaliserad värld"
2013-09-19

Alliansen sviker de fattiga i klimatfrågan

Lorentz Tovatt mfl, Göteborgsposten

“Förra höstbudgeten halverade man den klimatfinansiering som tidigare getts och nu sänks den ytterligare i nästa års budget. Utöver detta har man tidigare tagit finansieringen direkt ur den ordinarie biståndsbudgeten. Sänkningarna är både moraliskt förkastliga [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2013-09-18

Carlsson fick Moderaterna att skärpa sig om biståndet

Borås Tidning

“Carlsson har fått svidande kritik för sitt sätt att leda arbetet på UD och det är uppenbart att hon misslyckats med den delen av sitt uppdrag som statsråd. Däremot har hon lyckats bättre med omdaningen [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kvinnor, Partipolitik, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-09-18

Ett kraftpaket som ny arbetsmarknadsminister

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Gunilla Carlsson slutar som biståndsminister. ”Jag har bett om att få gå vidare”, sade hon på en presskonferens med statsministern vid sin sida. Carlsson har varit en dynamo i försöken att omforma biståndet. Hennes eftermäle som reformator [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hillevi Engström ny biståndsminister, Korruption, Partipolitik
2013-09-17

Lyssnar Engström bättre än Carlsson?

Håkan Arenius, Dagen

“Biståndsminister Gunilla Carlsson lämnar regeringen. Det är ett besked som torde applåderas av åtskilliga inom biståndssektorn, inklusive många på hennes eget departement och inom Sida. Hennes politik och ledarstil har kritiserats starkt och ofta under [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndsminister Hillevi Engström (M), Hillevi Engström ny biståndsminister, Partipolitik
2013-09-17

Historisk chans att göra skillnad

Johan Rockström mfl; Expressen

“Men inom det svenska biståndet förefaller miljö- och klimatfrågorna att nedprioriteras. Styrdokument och riktlinjer från Utrikesdepartementet signalerar ett tydligt minskat fokus. Detta är oroväckande när omfattande forskning tydligt pekar på att fattigdomsbekämpning behöver ha miljömässig hållbarhet [...]Klimat & miljö, Millenniemålen, Partipolitik, Post-15
2013-09-09

Vart tog utvecklingstanken vägen?

Måns Fellesson mfl, Uppsala Nya Tidning

“Trots att regeringen signalerat ett tydligt biståndspolitiskt fokus på Afrika är merparten av dessa stipendieprogram öppna för sökande från länder som till exempel Kina, Indien och Pakistan. Biståndet har på detta sätt kommit att ta [...]Afrika, Indien, Kina, Pakistan, Partipolitik, Utbildning
2013-09-07

Ett bättre mål för biståndet

Martin Tunström, Barometern

“Invändningarna mot enprocentmålet är inte borta. Det har i sig lett till en inriktning på kvantitet i miljarder och inte på kvalitet och resultat […] Enprocentmålet är en politisk realitet som Moderaterna efter att ha lett [...]Avräkningar, Budgetstöd, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat
2013-09-04

KD har ett tydligt miljömål i sikte

Emma Henriksson mfl; Uppsala Nya Tidning

“Låt oss till sist understryka att vi kristdemokrater stödjer ett utökat klimatbistånd vi vill även kraftfullt öka stödet till klimatinvesteringar i utvecklingsländerna jämfört med tidigare åtaganden. Dessutom vill vi integrera klimatanpassningsåtgärderna i fattigdomsbekämpningen och skjuta [...]Klimat & miljö, Partipolitik, Volym
2013-08-21

Lappkast om biståndet

Siri Steijer, Svenska Dagbladet

“Men iP1-morgon (19/8) gjorde Carlsson plötsligt tydligt att hon står bakom enprocentsmålet. Hon kallade det för en ”bra måttstock” för biståndets storlek, och sa att den borgerliga alliansregeringen även framgent kommer att stödja modellen. ”Vi ska [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, ResultatI artikeln hänvisas till "P1 Morgon: "Ingen oberoende granskning av bistånd""
2013-08-19

Svenskt bistånd räddar liv

Gunilla Carlsson, Aftonbladet

“Syrien påminner oss om vad vi inte vill påminnas om – att det otänkbara kan ske, att samhällen plötsligt kan falla samman, att människornas vardag förvandlas till kaos och lidande… Idag – på humanitära världsdagen – [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Humanitärt bistånd, Partipolitik, Syrien
2013-08-17

Svag symbolpolitik för Egypten

Daniel Braw, Borås Tidning

“Till Egypten har endast pansarplåt exporterats, en produkt som inte lades under kontroll förrän 30 juni förra året. Vänsterpartiet må gärna jaga dubbelmoralen, men här skäller de uppenbart vid fel träd. Förslagen om såväl indraget [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Egypten, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2013-08-14

Bistånd: Spåra de vita elefanterna

Carl Johan von Seth, Dagens Nyheter

“Denna brådska är tramsig med tanke på misslyckandet med Sadev. Kruxet med den gamla myndigheten var framför allt att man stirrade sig blind på rutiner inom biståndsbyråkratin. Granskningar av politikens effekter blev det inget av. Det [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, SADEV, Utvärdering
2013-08-09

Rikta hjälpen rätt i Afghanistan

Lotta Hedström m.fl, svt debatt

“Det finns inga snabba och enkla lösningar för att skapa ett fredligt och stabilt Afghanistan.  30 års krig har slitit sönder landet.  Det svenska utvecklingssamarbetet måste inrikta sig på att bidra till att bygga de [...]Afghanistan, Partipolitik, Resultat, Sida
2013-08-05

KU bör ta ett omtag på Saudiaffären

Nils Funcke, Expressen

“Vid läsning av utfrågningarna framkallas bilden av en militärindustriell kamrat- och vänskapskrets. De personliga kopplingarna är starka både professionellt och privat även med näringslivet. Tjänstemän vandrar mellan departement och myndigheter och den före detta FOI-chefen, [...]Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2013-08-02

Bistånd för EU-utvidgning

Erik Scheller, Västerbottens Kuriren

“Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten – även om det sällan upplevs så i den dagspolitiska debatten – är några av Sveriges främsta innovationer. Sverige bör, i betydligt större utsträckning än idag, erbjuda och finansiera exporten av vårt [...]Avräkningar, Biståndspolitiska plattformen, Departement och myndigheter, EU, Flykt och migration, Partipolitik
2013-07-31

Valet avgör om Zimbabwe ska tillåtas vända blad

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Ännu en gång står Zimbabwe inför ett avgörande val. I dag, onsdag, öppnar vallokalerna runtom i landet, människor kommer att köa, kanske i timtals, för att utöva sin demokratiska rättighet att välja vem de vill ha [...]Demokrati, Diktaturer, Partipolitik, Zimbabwe
2013-07-31

Sverige har en pådrivande roll i det internationella hbt-arbetet

Linn Duvhammar, UD bloggen

“Sverige har länge haft en pådrivande roll för att stärka och försvara hbt-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna både internationellt och i enskilda länder…Hbt-personers rättigheter är en prioritering i det svenska biståndet. Sverige och Sida [...]EU, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR, Ryssland, Sida, Utrikesdepartementet
2013-07-29

Varför tiger Löfven när Sydafrika behöver honom?

David Lindén, Borås Tidning

“Om Löfven skulle ha så pass mycket politiskt mod att han, trots påståenden om Metalls inblandning i svensk vapenexport till Sydafrika, skulle kontakta ANC och utnyttja sin ställning som före detta sekreterare för det internationella metallfacket, [...]Partipolitik, Sydafrika, Vapenhandel
2013-07-28

Det kan bli svårt att lämna Mali om ett år

Amelie Langby, Svenska Dagbladet

“Beslut fattades snabbt i Sveriges riksdag i juni om att låta bidra till flygtransporter med ett Herculesplan och mellan 70 och 160 militärer under tolv månader, vilka beräknas vara på plats i oktober. Det gick [...]FN, Mali, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-07-28

Svenska pensionspengar hotar småbönder i Afrika

Erik Blomqvist mfl, Aftonbladet

“Finansminister Anders Borg pekade nyligen på att fonderna skulle kunna få tre gånger så hög avkastning genom att gå in mer aktivt i Afrika. Samtidigt har AP-fonderna investerat i företag verksamma i Afrika, som bryter [...]Afrika, AP-fonderna, Jordbruk, Klimat & miljö, Liberia, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Uganda
2013-07-21

FN har misslyckats i Syrien

OLLE SCHMIDT, Svenska Dagbladet

“Omvärlden, och särskilt FN:s säkerhetsråd har misslyckats. Precis som USA:s avgående FN-ambassadör Susan Rice sade, kommer historien att döma oss hårt. FN ville se en diplomatisk lösning på konflikten, men har låtit stormakterna träta i [...]FN, G8, Partipolitik, Syrien
2013-07-01

Rent vatten för alla

Gunilla Carlsson mfl, Expressen

“År 2013 är FN:s internationella år för vattensamarbete, och i dagarna är det ett år sedan konferensen i Rio de Janeiro, Rio+20, hölls. Den har gjort ett särskilt starkt avtryck i den globala utvecklingspolitiken, bland [...]FN, Klimatmötet i Rio 2012, Millenniemålen, Partipolitik, Vatten
2013-07-01

Moderat biståndspolitik i fritt fall

Lotta Håkansson Harju, Stockholmstidningen

“Nu pågår en översyn av FNs millenniemål, halvering av fattigdomen och mycket mer, som gäller fram till 2015. Det som nu står på dagordningen är vad som ska komma därefter. I den högnivåpanel som FNs generalsekreterare [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Palestina, Partipolitik, Post-15, Vatten
2013-07-01

Moderaterna har fått biståndspolitiken att rasa

Kenneth G Forslund, SVT Debatt

“Vi har förstått att för moderaterna har den internationella solidariteten en gräns. Den går vid gränsen för absolut fattigdom, 1.25 US$ per dag och människa. Nyligen uttalade biståndsminister Gunilla Carlsson att om två mandatperioder kan biståndspolitiken [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Demokrati, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Agenda för global utveckling"
2013-06-28

Minska utsläppen med 90 procent till år 2050

Stefan Löfven mfl, Aftonbladet

“Det är uppenbart att politiken är nödvändig för att klara klimatomställningen. Marknaden klarar det inte själv. Vi vill använda ekonomiska styrmedel för att stimulera fler människor och företag att ändra beteende så att alla kan [...]EU, Klimat & miljö, Partipolitik
2013-06-27

Bildt glömmer resten av Latinamerika

Mikael Leyi mfl; VästerviksTidningen

“Det är bekymmersamt om regeringens ofullständiga analys av regionen ligger till grund för regeringsbesluten att skära ner och på sikt avskaffa svenskt bistånd till Latinamerika. Därför är det beklagligt att Bildt och Carlsson väljer att [...]Centralamerika & Västindien, Colombia, Demokrati, Guatemala, Honduras, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, SydamerikaArtikeln är en replik på: "Latinamerikas demokratisering måste spridas även till Kuba"
2013-06-26

Sverige har körts över av jordbrukslobbyn

Jens Holm, Svenska Dagbladet

“Sverige måste gå i bräschen för en jordbrukspolitik som underlättar för lantbrukarna att sköta sin huvuduppgift; att producera bra livsmedel på ett miljövänligt sätt. Sverige måste också ta strid för utvecklingsländernas rätt att själva kunna [...]Biståndets målsättning, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
2013-06-21

Biståndsminister i blåsväder

Västmanlands Läns Tidning

“Ministerns politiska stab och tjänstemännen på UD misstror varandra. En konsultrapport visade på utbredd och djupgående kritik mot biståndsministern från de anställda. Det pågår ett arbete att minska antalet mottagare av svenskt bistånd, vilket väcker protester [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Palestina, Partipolitik, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Lägesrapport från arbetet med att utveckla de interna arbetsformerna inom UD:s biståndspolitiska verksamhet"
2013-06-21

Gunilla Carlsson skadar KD

Birger Thureson, Dagen

“I arrogant ton läxar hon upp Eva Christina Nilsson, Svenska missionsrådet, Nicklas Lindgren, PMU, och Bo Forsberg, Diakonia, sedan de i Dagens Nyheter bland annat kritiserat att var sjunde biståndskrona går till flyktingarbete i Sverige i stället [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Biståndet ska gå till dem som behöver det mest”"
2013-06-19

Våga prata om varför Afrikas barn är fattiga

Calle Sundstedt, Aftonbladet

“Genom kreativa tolkningar av reglerna har svenskt bistånd gått till ambassader, exportkrediter till svenska storföretag, skuldavskrivningar, utsläppsminskningar och annat. Detta medan multinationella företag plockar ut miljarder i obeskattade vinster från fattiga länder varje år. Biståndet får [...]EU, Kapitalflykt, Korruption, Partipolitik, Zambia
2013-06-18

”Var sjunde biståndskrona går till Migrationsverket”

Eva Christina Nilsson mfl; Dagens Nyheter

“Men regeringen lever inte som den lär – var sjunde biståndskrona går till migrationskostnader i Sverige och löften om ”reell påverkansmöjlighet” i utformningen av den nya biståndspolitiken infrias inte. Regeringen har gjort framsteg när det gäller att [...]Avräkningar, Biståndspolitiska plattformen, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik"
I artikeln hänvisas till "SR Ekot: "Gunilla Carlsson får fortsatt kritik" (2013-04-21)"
2013-06-12

Latinamerikas demokratisering måste spridas även till Kuba

Carl Bild mfl; Västerviks Tidning

“I dagarna presenterar utrikesdepartementet de årliga rapporterna om läget för mänskliga rättigheter i världen. … Årets rapporter fokuserar på den amerikanska kontinenten. Trenden är positiv. På 1970-talet förtrycktes regionen av flera militärdiktaturer. I dag är de [...]Centralamerika & Västindien, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sydamerika
2013-06-06

M:s reform har förslavat migrantarbetarna

Jenny Bengtsson mfl; SVT Debatt

“Ändringarna av lagen om arbetskraftsinvandring kallar Moderaterna för ”en frihetsreform”. Men att bli hitlurad från andra sidan jorden och få jobba för en svältlön – det är inte frihet. När de anställningserbjudanden som de migrerade [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Flykt och migration, Människohandel, Partipolitik, Sociala skyddsnät
2013-06-03

Oroande att Sverige fasar ut biståndet till Latinamerika

Jenny Jansson Pearce m. fl, Svenska Dagbladet

“En utfasning av biståndet till Latinamerika får inte bara negativa effekter på demokratiprocesser och civila samhällets arbete för exempelvis försoning och rättvisa. Det äventyrar också de positiva resultat det svenska biståndet till Latinamerika hittills lett till.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Colombia, Demokrati, Guatemala, Honduras, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Utrikesdepartementet
2013-05-30

Svenska vapen gör världen till en mindre säker plats

Bodil Ceballos, SVT

“De som förespråkar vapenexport brukar hävda att vapenexporten ökar säkerheten i världen. Miljöpartiet menar att vapenexporten tvärtom försämrar säkerheten, som destabiliserar länder och hela regioner. … Sverige måste självklart ställa sig på rätt sida när folken i [...]Demokrati, Diktaturer, Försvarsexportmyndigheten, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Vapenhandel
2013-05-28

Svenska regeringen vänder Latinamerika ryggen

CHRISTER WINBÄCK, Svenska Dagbladet

“Den 26 februari skrev Sida-chefen Charlotte Petri Gornitzka på SvD Brännpunkt att biståndet i Latinamerika bör avvecklas. Gunilla Carlsson har inte svarat på detta utspel. Därför är det lätt att anta att engagemanget för Latinamerika är svagt.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, EU, FN, Partipolitik, Sida, Sydamerika, Utrikesdepartementet, VenezuelaI artikeln hänvisas till "Bistånd till färre länder gör mer nytta"
2013-05-25

Svenska insatsen i Afghanistan måste utvärderas

Hans Linde, Svenska Dagbladet

“De svenska soldaterna ska skydda afghanska flickor som vill gå i skolan, den ska bidra till demokratisering, den ska militärt besegra talibanerna, den ska hindra syraattacker mot kvinnor, den ska skapa säkerhet. Efter mer än [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2013-05-22

Sprid nätfriheten till fler

Carld Bildt mfl, Dagen Industri

“Ledare i demokratiska och fria samhällen har ett ansvar, inte bara att ge tekniskt och ekonomisk stöd åt de länder som nu vill vara en del av en alltmer uppkopplad värld. Vi har också en [...]Afrika, Asien, FN, Nordamerika, Okategoriserade, Partipolitik, Sydamerika
2013-05-15

“Riv upp beslutet om Burkina Faso”

Sten Hagberg mfl; OmVärlden

“Det är arrogant att tvärtemot den uttalade ambitionen i budgetpropositionen − att göra en översyn av ”det svenska biståndets mervärde i Burkina Faso” − strunta i att lyssna till en samlad expertis i Sverige och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Burkina Faso, Demokrati, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2013-05-15

Ett sänke i nästa val?

Håkan Arenius, Dagen

“Efter mer än sex år med Gunilla Carlsson vid rodret börjar det bli tydligt att biståndsministern inte är rätt skodd för uppdraget. Tidningen Omvärlden har skrivit om detta upprepade gånger, så också Dagen. Man kan ställa frågan så här: Om [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik, Utvärdering
2013-05-14

Sverige kvar i Afghanistan

DANIEL BRAW, BAROMETERN

“Utrikesminister Carl Bildt talar om att Sverige efter 2014 ska behålla maximalt 200 militärer (mot dagens omkring 550) i Afghanistan, och att dessa ska delta i utbildningsinsatser eller ”något annat som inte är stridsinsatser”. (…) [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Nato, Partipolitik, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "AFGHANISTAN: THE LONG, HARD ROAD TO THE 2014 TRANSITION (PDF)"
2013-05-14

FN bör leda en ny insats i Afghanistan

ANNA-KARIN JOHANSSON, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Afghanistan står inför stora utmaningar. Nästa år väljs en ny president samtidigt som merparten av de internationella trupperna kommer att lämna landet. Det är glädjande att Sveriges regering har utlovat ett långsiktigt stöd för engagemanget [...]Afghanistan, Civilsamhället, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Nato, Partipolitik, Utbildning
2013-05-13

”Afrikas nya välstånd når långtifrån alla”

Valter Mutt, Dagens Nyheter

“Idag flödar tio gånger mer kapital ut ur Afrika än vad som strömmar in genom bistånd. Bara fem procent av detta väldiga kapitalutflöde beräknas bero på korruption. Huvudorsaken är istället multinationella företags skatteplanering, möjliggjord genom [...]Afrika, Jordbruk, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Korruption, Landgrabbing, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige"
2013-05-13

Även Carl Bildt har rätt ibland

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I går presenterade Svenska Afghanistankommittén sin årsredovisning för 2012. Det är en imponerande läsning. Kommittén har gett sjukvård till 2,9 miljoner patienter i fyra provinser. De har ordnat skolor för över 120 000 elever, varav [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Sjukvård, UtbildningI artikeln hänvisas till "Svenska Afghanistankommittén: Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012"
2013-05-11

Sverige behöver Afrika

Uppsala Nya Tidning

“Frågan är snarare varför det tagit så lång tid för västländerna att reagera, då till exempel Kina ständigt flyttat fram sina positioner i Afrika. Upptagenhet med finanskrisen är en förklaring, den koloniala historien med alla påföljande [...]Afrika, Demokrati, Finanskrisen, Handelspolitik, Kina, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Slakta den heliga FN-kon"
2013-05-10

Nytt Afrika

Susanne Nyström, Gefle Dagblad

“Tänk på barnen i Afrika. Mantrat har präntats in i generationer av svenska barn som rynkat på näsan åt skolmaten. Bilden etsade sig fast så starkt att vi i dag har svårt att tänka oss att [...]Afrika, Barn och unga, Handelspolitik, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik
2013-05-09

”Avskaffa visumkravet för flyktingar från Syrien”

Olle Schmidt m.fl, Dagens Nyheter

“Det manar till ödmjukhet att Sverige har tagit emot totalt 3255 syriska asylansökningar mellan januari och april i år, medan UNHCR berättade för oss att ungefär 80 000 flyktingar skulle registreras i Libanon bara under [...]EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Libanon, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Syrien
2013-05-07

Det behövs en öppen och framtidsinriktad biståndspolitik

Kenneth G Forslund mfl; Jnytt

“Vi socialdemokraterna har lagt ut ett remissmaterial på vår hemsida: “Agenda för global utveckling – fokus internationellt utvecklingssamarbete”. Vi vill engagera så många som möjligt att bidra till utvecklingen av vår politik. Nu förändrar den [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Öppenhet och transparens, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Agenda för global utveckling - Fokus internationellt utvecklingssamarbete (PDF)"
2013-05-05

Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige

Gunilla Carlsson m.fl. Dagens Nyheter

“För oss är det självklart att Sverige och EU ska ligga i framkant i denna utveckling både vad gäller handel och bistånd. Ett demokratiskt och ekonomiskt starkare Afrika är bra för Sverige. Förutsättningarna är goda [...]Bilateralt samarbete, EU, FN, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Kina, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Skuldavskrivning, Sydafrika
2013-04-29

Carl Bildt på fel sida i slaget om den arktiska oljan

Annika Jacobson mfl; Göteborgsposten

“Ingen annanstans syns klimatförändringarna så väl som i Arktis. 80 procent av havsisens volym har försvunnit på 30 år och tidigare orörda områden har öppnats upp. …   I två år har Sverige och utrikesminister Carl [...]Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik
2013-04-26

EU:s egna intressen har hamnat i fokus

Gabi Björsson mf; Svenska Dagbladet

“Handelsminister Ewa Björling hävdar i sin replik att AVS-länderna i EPA-avtalen får lång tid på sig att ställa om, upp till 20-25 år. Det är inte hela sanningen. I EPA-avtalet med södra Afrika ska 86 procent [...]1. Aktörer, EU, Handelspolitik, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Avtalen kommer att gynna de fattigaste länderna"
2013-04-25

”Regeringen har genom sitt svaga engagemang misskött Sveriges anseende i FN under flera år.”

STEFAN LÖFVEN, M.FL., SYDSVENSKAN

“Regeringen har genom sitt svaga engagemang misskött Sveriges anseende i FN under flera år. Sveriges misslyckande med att ta en plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter visar alltför tydligt att vårt land inte längre [...]EU, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Rådet för MR, Utvärdering
2013-04-19

Därför är Sverige i Afghanistan

Cecilia Widegren mfl; Göteborgsposten

“Afghanistan kommer också att bli den enskilt största mottagaren av svenskt bistånd. I dag går åtta gånger fler barn i skolan än 2003, varav fem miljoner tjejer, barnadödligheten har halverats och medellivslängden för kvinnor har [...]Afghanistan, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Det svenska kriget i Afghanistan kräver en vitbok"
2013-04-16

Genant ledarskap av Gunilla Carlsson

Daniel Swedin, Aftonbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) – med ansvar för den miljardstora biståndsbudgeten – kan inte leda arbetet på departementet. Hon har då hyrt in en konsultfirma för 330 000 kronor för att få hjälp med att [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Lägesrapport från arbetet med att utveckla de interna arbetsformerna inom UD:s biståndspolitiska verksamhet"
2013-04-15

Det svenska kriget i Afghanistan kräver en vitbok

Thage G Peterson, Göteborgsposten

“Kostnaderna för Afghanistankriget är ofattbara och skrämmande. De har år efter år mörkats för riksdagen och de svenska skattebetalarna. Finns utbildningskostnaderna med? Eller de omfattande förnyelsekostnaderna av det försvarsmateriel som förbrukats i Afghanistan? Finns de [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2013-04-06

Internationell solidaritet måste tillbaka till toppen av S-agendan

EVIN INCIR, SVT DEBATT

“Den socialdemokratiska utrikespolitiken med fokus på global och internationell solidaritet har länge lyst med sin frånvaro. Den senaste mandatperioden har Socialdemokratin i stället koncentrerat sig på utbildning och jobben i Sverige. Det är oerhört viktigt. [...]Biståndets målsättning, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Utbildning
2013-04-04

Biståndet sköts utan öppenhet

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (Brännpunkt 28/3) menar att Sverige inte kan göra allt överallt när det gäller bistånd. Det gör vi inte i dag heller och har heller aldrig gjort. Sverige kan 2014, om Gunilla Carlsson får [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Landfokusering, Öppenhet och transparens, Partipolitik, SydamerikaArtikeln är en replik på: "Svenskt bistånd kan inte göra allt överallt"
2013-04-02

Öppna gränser skulle stoppa människohandeln

HANNA WAGENIUS, SVENSKA DAGBLADET

“Det är viktigt att förstå att det som driver ”branschen” framförallt är fattiga människors drömmar om ett bättre liv på en annan plats. Om fler människor hade möjligheten att leva i ett större välstånd och [...]Flykt och migration, Handelspolitik, Människohandel, Partipolitik, Turism
2013-03-31

Ge hälften av biståndet till kvinnor

Gudrun Schyman m.fl, Sundsvalls Tidning

“Världsbanken bekräftar att jämställdhet är ett måste för minskad fattigdom och tillväxt…Med andra ord: för att biståndet, som kommer från våra skattepengar, ska bekämpa fattigdom på bästa sätt måste det nå kvinnor.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Jämställdhet, Jordbruk, Partipolitik, Tanzania, Världsbanken
2013-03-28

Svenskt bistånd kan inte göra allt överallt

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Oron för att jag skulle vilja låsa in mig i slutna rum och ha en förkärlek för gamla biståndsmetoder är obefogad…Vi måste bli bättre på att fråga både oss själva och människor som lever i [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Partipolitik, Sida, Swedfund, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "Regeringen förändrar biståndet utan insyn"
2013-03-24

Regeringen förändrar biståndet utan insyn

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Gunilla Carlsson har i retoriken drivit en ordning-och-reda-politik men efter en och en halv mandatperiod tycks oredan större än på länge. Styrningen är oklar och det brister i hanteringen av UD:s egen biståndsverksamhet och biståndet [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Agenda för global utveckling - Fokus internationellt utvecklingssamarbete"
2013-03-22

Tolkarna hjälpte oss, nu bör vi hjälpa dem

Svenska Dagbladet

“Vi talar här om människor som har varit Sverige behjälpliga under insatsen i Afghanistan. Utan deras arbete hade vårt arbete fungerat sämre. Utan deras risktagande hade våra soldaters tillvaro i Afghanistan varit mer riskfylld. Medmänsklighet [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-21

Ge de afghanska tolkarna asyl i Sverige

Expressen

“Regeringen måste självfallet fundera noga över hur ett sådant här undantag ska utformas. Men man får inte fastna i en överdrivet legalistisk syn på migrationspolitiken. Det är moralen som är flyktingpolitikens fundament, inte juridiken. Vad är [...]Afghanistan, Flykt och migration, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-21

Billström är en politisk skandal

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Men detta handlar inte om blödighet från ÖB:s och Försvarsmaktens sida. Det är deras personal det gäller. Personer som har gjort den militära insatsen möjlig och stått i främsta ledet tillsammans med de svenska soldaterna. Ett [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-21

Cecilia Wikstöm (FP): De afghanska tolkarna måste få asyl i Sverige

Cecilia Wikström, Aftonbladet

“Sverige har deltagit i Isaf på grundval av vår långa tradition av solidaritet med utsatta människor. ­Solidaritet har väglett ­alla de tusentals svenskar som ­genom åren fri­villigt ansökt om att få göra FN-tjänst i krigshärjade [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-21

Börja med de afghanska tolkarna

Annika Ström Melin, Dagens Nyheter

“Rent formellt har Tobias Billström möjligen rätt när han hittills envist hävdat att en person som varit anställd av svenska staten inte ska särbehandlas. Hans perspektivlösa budskap har varit att vi minsann har våra regler [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-20

Skamligt svek mot tolkarna

Karin Bergkvist, Gefle Dagblad

“Att tolkarna i Afghanistan och dess anhöriga svävar i livsfara när insatsen avslutas under nästa år är ett obestridligt faktum. Den rimliga slutsatsen borde alltså vara att Sverige tar ansvar för och hjälper dessa människor [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-20

Billström skämmer ut Sverige

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Tobias Billström agerande skämmer ut Sverige. Dessutom försvårar hans agerande för Sverige vid framtida insatser. Många andra länder i motsvarande situation ordnar särskilda program för att hjälpa sina tolkar. Det borde Sverige också göra. Det är [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-15

DEBATT: Sinai – ett laglöst område

Olle Schmidt, Kvällsposten

“Situationen i Sinai är en humanitär katastrof och det är oacceptabelt att ingen agerar. Själva kidnappningen sker utanför EU men det finns möjlighet att påverka. EU:s polismyndighet, Europol är ett effektivt verktyg där medlemsländer tillsammans kan [...]Egypten, Eritrea, EU, FN, Människohandel, Partipolitik
2013-03-13

Större öppenhet behövs i biståndspolitiken

Bo Forsberg, OmVärlden

“UD och Sida utformar i dag nya samarbetsstrategier för ett 30-tal länder, så kallade resultatstrategier. Resultat är viktigt, men ska utformas från demokratiskt utformade planer i mottagarländerna. Att sitta i Sverige och bestämma, ligger inte [...]Biståndspolitiska plattformen, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-03-12

Julia Carlbäcker & Micael Grenholm (Diakonia): S sviker de fattiga

Julia Carlbäcker, Dagens Arena

“Trots att klimattoppmötet 2009 i Köpenhamn på det stora hela var en besvikelse, var en av ljuspunkterna att världens rika länder lovade att ge pengar till fattigare länder i klimatfinansiering. Eftersom utvecklingsländer drabbas hårdast av [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik, Volym
2013-03-08

Jämställdhet kräver rent vatten och toaletter

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl; Borås Tidning

“Vi tycker det är oacceptabelt att vi 2013 tillåter att barn dör av diarré, att kvinnor världen över måste slösa bort sin tid, att flickor inte får en utbildning, att kvinnor och flickor utsätts för [...]Afrika, Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sektorskoncentration, Utbildning, Vatten
2013-03-08

När du skär i biståndet drabbar det främst kvinnor, Anders Borg

Kristina Ljungros m.fl; SVT Debatt

“Länder som Sverige måste gå i bräschen och stå upp för dessa ofta helt livsavgörande rättigheter. I ett splittrat EU med länder som Malta, Polen och Irland där tillgången till en laglig och säker abort är [...]Afrika, EU, Europa, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård, Världsbanken, Volym
2013-03-07

Moderat bistånd

Ulla Petterson, Hela Gotland

“Trots de starka utvärderingskrav som lagts på Sida har den verksamhet ministern själv svarar för inte utsatts för granskning. Det rör sig om ungefär tolv miljarder om året och trots två utvärderingsuppdrag har inget av [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-03-06

Hellre frihandel än bistånd

Corren

“Det behövs en mer nyanserad debatt om biståndet. En debatt där resultaten står i centrum, inte intentionerna. De senaste tre åren har regeringen delgivit riksdagen med skrivelser om biståndets resultat. Den senaste upplagan från 2012 [...]Handelspolitik, Partipolitik, Resultat
2013-03-06

Borg sviker de allra fattigaste

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Tricksen är oändliga. Enligt budgetpropositionen går nästan 4,5 miljarder av årets bistånd till flyktingpolitiken i Sverige. Dessutom har regeringen använt biståndsmedel för att finansiera delar av ambassader i bland annat Island, Australien och Kanada. Inte [...]Ambassader, Avräkningar, Enprocentsmålet, IDEA, Partipolitik
2013-03-06

Bistånd kan ändras, men måste diskuteras

Sydsvenskan

“Visst: så länge Sverige har tillväxt blir den procent av bruttonationalinkomsten som avsätts till biståndet naturligtvis en allt större summa. Men så tenderar regeringen också i allt högre grad att tänja ramarna för vad som [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik
2013-03-06

Sluta hyckla om biståndet

Expressen

“Biståndsminister Gunilla Carlsson, M, ville sänka målsättningen för några år sedan, men hindrades då av Kristdemokraterna. Kompromissen tycks i stället ha blivit att biståndet får användas på mer kreativa sätt. Sedan dess har biståndspengar bland annat [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Flykt och migration, OECD, Partipolitik
2013-03-06

Dags att kräva ansvar för Saudiskandalen

Anna Ek, Göteborgsposten

“Öppenheten och möjligheten till ansvarsutkrävande i försvars- och säkerhetspolitiska frågor måste ökas snarare än minskas. Sekretesstämplarna måste bort och vapensamarbeten med diktaturer upphöra. Och framför allt måste regeringen och FOI sluta upp med att försöka [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2013-03-03

En räddningsplan för Afghanistans kvinnor

Anna Dahlberg, Expressen

“Omvärlden behöver förbereda en räddningsplan för Afghanistans kvinnor, och mitt enkla förslag är att Sverige tar initiativet. Bjud in till en internationell konferens i Stockholm i höst om situationen för Afghanistans kvinnor efter uttåget 2014. [...]Afghanistan, Kvinnor, Landfokusering, Partipolitik, Utrikesdepartementet, Villkorat bistånd
2013-03-02

Ingen vet vad svenskt bistånd har uppnått

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Så här ligger det till: Ingen vet exakt vad det svenska biståndet har uppnått under de 51 år det har funnits. De goda intentionerna har det aldrig varit brist på, däremot utvärderingar av effekterna. Under 2013 [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2013-03-01

Ge de papperslösa amnesti

PER ANKERSJÖ M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“I vårt land lever tiotusentals människor i permanent rädsla för att deras liv, när som helst, ska stanna upp och att hela deras tillvaro ska raseras. Utan något grundläggande skydd eller någon långsiktig trygghet sliter [...]Demografi / befolkningsstatistik, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2013-02-25

Jakten på jobb driver på global utveckling

Gunilla Carlsson mfl; Svenska Dagbladet

“Ett väldigt konkret exempel på hur migrationen driver utveckling är de miljarder som migranter från låginkomstländer skickar hem till sina familjer världen över, så kallade remitteringar. … Remitteringarnas storlek slår det internationella biståndet hela tre gånger [...]Flykt och migration, Partipolitik, Remitteringar, Volym
2013-02-22

Patron ur i vapenexporten

Barometern Oskarshamns-Tidningen

“Krigsmaterial är nu inte vilka varor som helst. Det är därför välkommet att etiska skäl väger allt tyngre i frågan…En parlamentarisk kommitté under ledning av moderaten Hans Wallmark ska symptomatiskt nog efter valet nästa år [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2013-02-20

Omänskligt att utvisa barnen

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Men Hinoks fall visar på två systemfel i svensk flyktingpolitik. Ansvaret för dessa faller tungt på både Socialdemokraterna och Moderaterna. För det första väger barns rättigheter och perspektiv för lätt. Enligt barnkonventionen, som Sverige skrivit på, [...]Barn och unga, Etiopien, Flykt och migration, Partipolitik
2013-02-14

Lång väntan på ny biståndspolitik

Hasse Boström, Dagen

“Det enda som hittills skett är att regeringen lyckats skapat misstro kring biståndet, vilket också påpekades av Miljöpartiets Bodil Ceballos vid riksdagens utrikesdebatt i går. En orsak till misstron är att regeringen försöker täcka in mycket [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat
2013-02-13

Stöd Kongos kvinnor genom att stärka Sveriges FN-insats

Carina Hägg, SVT Debatt

“I den centralafrikanska regionen och DR Kongo är läget akut. Margot Wallström, FN:s tidigare särskilda representant i frågor om sexuellt våld mot kvinnor i konflikter, menar att massvåldtäkterna i Kongo är på väg att undergräva hela samhället [...]FN, Kongo, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-02-12

Totalförbjud vapenexport till icke-demokratier

Bo Forsberg, Aftonbladet

“I högtidstalen betonas ofta vikten av demokrati, mänskliga rättigheter och människors frihet. Regeringsförklaringen 2011 hyllade friheten och lyfte fram den arabiska våren som ett exempel där människor har varit beredda att offra livet för sin frihet. [...]Demokrati, Förenade Arabemiraten, Indien, Mänskliga rättigheter, Pakistan, Partipolitik, Saudiarabien, Thailand
2013-01-29

Vi står bakom idén om fri invandring

KATARINA ERLINGSON, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Att fler människor vill komma och leva i Sverige är någonting positivt. En ökad inflyttning till Sverige innebär att fler personer kan vara med och bidra till vår gemensamma välfärd och tillväxt. Invandring är en [...]EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2013-01-29

Miljöministern: MP sätter idealen före klimatresultat

LENA EK, AFTONBLADET

“Självklart är det vårt ansvar att arbeta på hemmaplan för att minska vår klimatpåverkan. Men det går inte att låtsas som att det bara är skattemedel och nationalstatsperspektiv som bäst gagnar världens klimat. Sverige måste [...]Biståndets målsättning, Budget, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Multilateralt samarbete, Partipolitik
2013-01-28

Ge fattiga rätt att klaga när de kränks

LENA KLEVENÅS, M.FL., GÖTEBORGSPOSTEN

“En klagomöjlighet för dem som inte fick sina rättigheter tillgodosedda, skapades tämligen omgående [efter 1976] för de medborgerliga och politiska rättigheterna och 2008 antogs också ett motsvarande beslut till konventionen om de ekonomiska, sociala och [...]Biståndets målsättning, FN, Hälsa, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sociala skyddsnät
2013-01-27

Arbetskraftsinvandringen missbrukas

Jonas Sjöstedt,Sydsvenskan

“Regeringens politik leder till att löntagare från olika länder ställs emot varandra. Risken är stor att skulden för arbetslöshet och dåliga villkor läggs på bulgariska chaufförer och restaurangbiträden från Pakistan när den borde läggas på [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Flykt och migration, Mediabevakning, Migrationsverket, Partipolitik, Sociala skyddsnät
2013-01-23

Sveriges flyktingpolitik är omänsklig

STEFAN LINDBORG, POLITIKERBLOGGEN

“Bilden av den svenska flyktingpolitiken som generös och human står i skarp kontrats till de massutvisningar som genomförs till Afghanistan och Irak. Att skicka tillbaka människor med uppenbara skyddsbehov, utgör en allvarlig kränkning av de [...]Afghanistan, Barn och unga, EU, Flykt och migration, Irak, Migrationsverket, Partipolitik
2013-01-16

Skamligt att Sverige skyddar krigsförbrytaren al-Assad

LINDA NORDLUND m.fl. Svenska Dagbladet

“Det är därför förbluffande att Carl Bildt valt att inte underteckna det schweiziska initiativet om att låta internationella brottsmåldomstolen i Haag (ICC) utreda Assadregimens brott. 57 länder, samtliga övriga EU-länder inkluderade, har skrivit under brevet [...]Diktaturer, ICC, Partipolitik, Syrien
2013-01-16

Kvinnor måste få mer makt i frågor om fred och säkerhet

Gabriel Wikström m.fl. Göteborgs-Posten

“På Folk och Försvar har det också saknats programpunkter som tydligt lyfter de kvinnoperspektiv som aktualiseras i resolution 1325. Det är bekymmersamt, inte minst i ljuset av den viktiga roll som Sverige skulle kunna spela [...]FN, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik
2013-01-14

Demokratikriterium ett måste i svensk vapenexport

Gabriel Wikström mfl; Politikerbloggen

“Under de senaste tio åren har den svenska vapenexporten nära på fyrfaldigats. Samtidigt går den svenska exporten idag till fler länder med inrikespolitisk instabilitet och bristande demokrati. Under 2012 kom flera oroväckande avslöjanden. … Det borde [...]Demokrati, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2013-01-13

Klimatet kräver handling nu

Jens Holm, Sundsvalls Tidningar

“Regeringen anslår inga nya pengar till utvecklingsländerna i form av klimatbistånd. Nya dyra motorvägar aviseras i Stockholm, medan kollektivtrafiken i hela landet inte får tillräckliga resurser. Regeringen fortsätter att minska sina utsläpp genom att lägga [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, Utsläppsrätter
2013-01-08

Se chansen till fred i Afghanistan

Anders Ferm mfl; Svenska Dagbladet

“Det som utländska styrkor på 160000 soldater inte kunnat åstadkomma under elva års krig förväntar man sig att den korrupta Karzairegeringens styrkor skall klara av med hjälp av amerikanska specialstyrkor och bland annat svenska militärer [...]Afghanistan, Partipolitik, Resultat
2013-01-06

Genteknik avgörande för att slippa svält

Sten Stymne, Svenska Dagbladet

“Kritiker av den gröna revolutionen har framfört att den gröna revolutionen medförde att befolkningen kunde fortsätta sin snabba ökning och därmed ytterligare fresta på jordens begränsade resurser (se till exempel Inger Ingmansons understreckare i SvD, 13 december [...]EU, Hunger, Jordbruk, Partipolitik
2013-01-03

”Missuppfattad millenniemålsrapport”

Anders Nordström, Dagens Nyheter

“Debattörerna har missuppfattat den rapport de hänvisar till. Rapporten visar inte hur mycket världen totalt planerat och de facto spenderat vad gäller millenniemålen utan ger en bild endast av vissa additionella åtagande. …  En genomgång av [...]Barn och unga, Hälsa, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, SjukvårdArtikeln är en replik på: "”Fiasko för satsning på förbättrad mödrahälsa”"
2013-01-02

Export med sans och balans

Martin Tunström, Barometern

“Om några veckor kommer den årliga sammanställningen över den svenska vapenexporten från Inspektionen från strategiska produkter…Demokrati och mänskliga rättigheter måste vara hörnstenar också när det gäller exporten av vapen. Det vore orimligt om de aspekterna är [...]Diktaturer, Iran, Israel, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2013-01-02

”Fiasko för satsning på förbättrad mödrahälsa”

Elisabet Ålander mfl; Dagens Nyheter

“Graviditet är självfallet ingen sjukdom trots att mera än sex miljoner människor dör i samband med graviditet och förlossning i världen varje år. Och den graviditetsrelaterade dödligheten är inte bara ett jämställdhetsproblem, utan framför allt [...]Hälsa, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2012-12-31

Utvärdering blir ytvärdering

Sten Widmalm, Respons

“Här är en bekymmersam paradox: Delar av den internationella forskningen om utvecklingsfrågor tar rejäla steg framåt. Men samtidigt tycks allt färre aktörer inom biståndet ha tid eller grundkompetens för att utnyttja de nya och värdefulla [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2012-12-27

Har Sverige övergett fattigdomsmålet?

Sten Hagberg mfl; Svenska Dagbladet

“Att Burkina Faso gjort framsteg inom demokrati, jämställdhet, kamp mot korruption, miljö och markvård samt privatsektorutveckling och att det svenska utvecklingssamarbetet ger bra resultat tycks väga lätt när biståndsminister Gunilla Carlsson (M) väljer samarbetsländer. … Argumenten [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Burkina Faso, Partipolitik, Resultat, Utrikesdepartementet
2012-12-23

Resor, engagemang och utveckling

Gunilla Carlsson, UDbloggen

“Det är inte NGOs, andra organisationer eller stater som är de främsta målen, utan just utsatta människor i olika delar av världen, som varje dag hindras från att nå sin fulla potential och skapa goda [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Palestina, Partipolitik, Somalia, Syrien, Utrikesdepartementet
2012-12-21

SSU: Inför demokratikriterium för svensk vapenexport

Gabriel Wikström mfl; Dagens Arena

“Sverige är världens största exportör av vapen per invånare. Detta trots att riksdagen för nästan två år sedan gav regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning för att skärpa reglerna. I dag går mer än hälften [...]Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2012-12-14

Ersätt soldaterna i Afghanistan med bistånd

Hans Linde mfl; Eskilstuna Kuriren

“Den militära insatsen i Afghanistan är ett misslyckande. Ju förr vi vågar erkänna detta och dra konsekvenserna av det, desto bättre. Trots det vill nu regeringen med stöd av S och MP än en gång [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2012-12-13

“Nytt klimatbistånd kan hjälpa utvecklingsländer”

Mikael Gustafsson mfl; Sydsvenskan

“Alltså måste den rika delen av världen ändra sina vanor. Vi måste konsumera mindre för att den fattiga delen av världen ska kunna växa ekonomiskt. Vänsterpartiet föreslår ett helt nytt klimatbistånd för att hjälpa utvecklingsländerna i [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik
2012-12-12

Ge kvinnor halva biståndet

Anneli Rogeman, Uppsala Nya Tidning

“Världsbanken bekräftar parallellt i en färsk rapport att jämställdhet är en förutsättning för minskad fattigdom och tillväxt. Med andra ord: för att biståndet, våra svenska skattepengar, ska bekämpa fattigdom på bästa sätt måste det nå [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2012"
2012-12-12

Regeringen bör snabbt utreda vapenskandalen

Jens Orback mfl; Svenska Dagbladet

“Det finns ett land som exporterar mer vapen per capita än något annat land i världen: Sverige. … Den av riksdagen beslutade politiken för global utveckling handlar om att den ena handen ska veta vad den [...]Burma, Partipolitik, Vapenhandel
2012-12-11

Debatt: Så ska fattigdomen utrotas

Jim Yong Kim mfl; Dagens Industri

“Vår optimism grundas på att bland de tjugo snabbast växande länderna under de tre senaste åren ligger åtta i Afrika söder om Sahara. En av de främsta orsakerna till den starka ekonomiska tillväxten i flera [...]Afrika, Hälsa, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Utbildning, Världsbanken
2012-12-10

Tolken riskerar livet för Sverige

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Tolkarna är oumbärliga för den svenska insatsen i Afghanistan. De är ständigt ute med soldaterna, följer dem överallt även in i strid. Två av dem har dödats under sin tjänstgöring. De 24 tolkar som har arbetat för [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2012-12-10

Lena Ek prioriterar sitt eget eftermäle före framtidens klimat

Per Grankvist mfl; SVT Debatt

“Under klimattoppmötet i Doha förra veckan presenterade miljöminister Lena Ek planerna på att finansiera ”Eken-rapporten”, en vetenskaplig-ekonomisk rapport med argument för hur länder och företag kan tjäna pengar på att stoppa klimatförändringarna. Vad som låter bra [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Näringsliv, Partipolitik
2012-12-10

Den folkliga resningen är inte slutet – bara en början

Carl Bildt mfl; Svenska Dagbladet

“Men Syrien är också ett exempel på att den folkliga resningen inte är slutet, utan bara en början. Vägen som följer kan vara minst lika svår. Därför har regeringen nyligen avsatt omkring 50 miljoner kronor till särskilda [...]Afghanistan, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien
2012-12-04

Anna Hedh (S): Stoppa biståndspengarna till Mama Cash

Anna Hedh, Dagens Arena

” Vi vet att efterfrågan på prostitution är en av orsakerna till ökad trafficking. Därför kan vi inte acceptera att en svensk organisation ger bistånd till arbete för att legitimera sexköp. Samtidigt som jag och många [...]EU, Människohandel, Partipolitik, Sida
2012-12-04

Regeringen måste ge oss unga inflytande över klimatpolitiken

Kitty Ehn, SVT Debatt

“Tjugo år senare är läget oförändrat. Sveriges unga nekas fortfarande inflytande över framtidsbeslut, både i FN:s klimatförhandlingar och på hemmaplan. Den tidigare bilden av Sverige som föregångare i demokratifrågor blir samtidigt allt mer daterad. Igår publicerades organisationen [...]Demokrati, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Global Climate Risk Index 2013"
2012-12-04

Bistånd bättre än soldater

Hans Linde m.fl. Vestmanlands Läns Tidning

“I snart elva år har Sverige deltagit i den Nato-ledda ISAF-insatsen i Afghanistan. Under dessa elva år har våldet eskalerat, spridit sig till allt större delar av Afghanistan och krävt allt fler dödsoffer… Hopplösheten som [...]Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-12-04

Kritiken ger en osaklig bild av Sadev

Lena Fagerlund mfl; Svenska Dagbladet

“Vi känner inte igen oss i Madestams/Svenssons beskrivning att Sadev ”…utvärderat fel saker, på fel sätt och för döva öron” och att inte en enda rapport legat till grund för beslut. Det är snarare så [...]Partipolitik, SADEV, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Låt Sadev gå i graven"
2012-12-04

Biståndspolitiken måste utvecklas – inte bara utvärderas

Erik Lindman-Mata; Politikerbloggen

“Idag lever en nästan en tredjedel av jordens befolkning på mindre än 2 dollar per dag, och enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorgans senaste statistik är det 925 miljoner personer som svälter i världen. Det är [...]Handelspolitik, Hunger, Partipolitik, SADEV, Utvärdering
2012-12-03

”Lena Ek måste ta hänsyn till fattigas behov av el”

Svante Axelsson, Dagens Nyheter

“Inför klimatmötet uppmärksammade Lena Ek i veckan det lönsamma med att skärpa EU:s klimatmål för att minska utsläppen och hejda den globala uppvärmningen. Det är därför obegripligt att Sverige inte stöder Storbritanniens förslag att helt [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, Utsläppsrätter
2012-12-01

Ett klokt FN-beslut

Göteborgs-Posten

“Beslutet, som fattades med mycket stor majoritet och med stöd också av den svenska regeringen, har på flera sätt ett viktigt symbolvärde. Dels understryker det att en slutlig lösning av den utdragna Mellanöstern-konflikten måste vara [...]FN, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2012-12-01

Polariserat om Palestina

Barometern Oskarshamns-Tidningen

“Sverige har som stat visserligen spelat en roll, inte minst inom EU, genom att envist hålla fast vid internationell rätt. Detta har dock skett trots snarare än tack vare regeringspartiernas engagemang och insikter i frågan. Ingen [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2012-11-30

Klimatbistånd: Ett löfte är bara ett löfte

Susanna Birgersson, Dagens Nyheter

“Pengarna har tagits från biståndsbudgeten, tvärtemot vad statsministern lovade i Köpenhamn 2009. Man kan förstås hävda att Sveriges bistånd är så generöst att det var legitimt att hämta det modesta klimatfinansierings­beloppet därifrån. Vi uppnår ändå [...]Israel, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Palestina, Partipolitik, Volym
2012-11-29

Svenska Freds: Låt den första svenska vapenmässan bli den sista

Anna Ek, Dagens Arena

“Menar man allvar med att vilja ta etiskt ansvar borde det inte ligga i stadens intresse att som ägare stötta en mässa med målet att öka vapenhandeln. De politiker som sitter i Stockholmsmässans styrelse bör [...]Partipolitik, Vapenhandel
2012-11-29

Klimatet kräver högre växel

Svante Axelsson, Borås Tidning

“Det viktigaste som länderna enades om vid förra årets klimatförhandlingar i Durban var just att länderna skulle enas. Durbanpaketet är än så länge bara är ett juridiskt bindande vitt papper, men arbetet med att fylla [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik, Volym
2012-11-29

Överdrivet smussel om svenska vapenaffärer

Lisa Nordlund mfl; Politikerbloggen

“Vapenexporten har ett starkt understöd av svenska politiker, diplomater och försvarstjänstemän. Inflödet av skattepengar i en för många skattebetalare kontroversiell verksamhet utgör ett gott skäl för en ökad insyn. USA:s kongress informeras exempelvis regelbundet om [...]Demokrati, Diktaturer, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-11-29

Israels ockupation hindrar freden

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Sveriges agerande, eller snarare icke-agerande, har hittills varit mycket pinsamt. När FN:s organ för kultur och forskning, Unesco, i oktober förra året tog upp frågan om Palestina skulle få bli medlem, röstade Sverige nej tillsammans med [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik
2012-11-29

Erkänn Palestina, bojkotta produkter från israeliska bosättarområden

Gabriel Wikström mfl; Politikerbloggen

“Det är lång väg att vandra och många steg måste tas innan en fred i form av en tvåstatslösning nås i konflikten mellan Israel och Palestina. Även Sverige måste bidra till detta. Dels genom att [...]FN, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik
2012-11-28

Medveten överbudgetering inte särskilt klok politik

Peter Hultqvist, Svenska Dagbladet

“örsvarsminister Karin Enström (M) och riksdagsledamot Peter Rådberg (MP) (Brännpunkt 24/11) gör båda samma fel när de bemöter Socialdemokraternas förslag om en bättre finansiering av Jas uppgradering. Båda avvisar förslaget med högst allmänna och generella [...]Budget, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Fred får stryka på foten för att finansiera Jas"
2012-11-28

FN skapar ingen stat

Dagens Nyheter

“I Sverige har regeringspartierna varit oense. Utrikesminister Carl Bildt (M) har dröjt med besked, Centern vill ha ett svenskt ja och tidigare nejsägarna FP och KD tycks vara på väg att luckra upp sitt motstånd. Hur [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2012-11-27

– Märk produkter från israeliska bosättningar

Urban Ahlin mfl; Aftonbladet

“En ursprungsmärkning av varor producerade i bosättningar innebär ingen bojkott av Israel. Istället möjliggör det för konsumenten att medvetet välja en israelisk vara framför en ockupationsvara. Om varorna från bosättningar inte märks sanningsenligt känner sig många [...]EU, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2012-11-27

Glädjande ny chans för Sadev

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Nu får myndigheten som utvärderar det svenska biståndet en ny chans. Det blir ingen nedläggning vid årsskiftet utan en omstrukturering, som mycket väl kan sluta med att Sadev får leva och till och med stanna [...]Partipolitik, SADEV
2012-11-27

Enorma resurser stjäls från dem med de allra största behoven

Cecilia Wikström mfl; Svenska Dagbladet

“Biståndsorganisationen Christian Aid har beräknat att företagens skatteflykt innebär att utvecklingsländerna går miste om cirka 160 miljarder dollar i skatteintäkter per år. Det är minst tre gånger så mycket resurser som enligt Världsbanken behövs för [...]Barn och unga, HIV/AIDS, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik, Utbildning, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling"
2012-11-27

Sverige föregår inte med gott exempel

Lorentz Tovatt, Göteborgsposten

“Regeringens förberedelser inför mötet och den höstbudget som tidigare presenterats har inneburit en rad ambitionssänkningar. För det första har klimatfinansieringen halverats. Detta är ett brott mot tidigare Svenska klimatlöften till utvecklingsländerna och till de allra [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, Volym
2012-11-26

Öronmärk den svenska utsläppsvinsten för klimatarbete

Jens Holm mfl; SVT Debatt

“Ett av de grundläggande problemen är den stora förtroendeklyfta mellan världens rika och fattiga länder. Ett sätt att överbrygga detta är att snabbt mobilisera kapital till de fattiga länderna. för att hjälpa dem att få ned [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, Volym
2012-11-25

Vi kan inte fortsätta vänta på toppmötena

Jonas Sjöstedt mfl; Svenska Dagbladet

“Det skulle inte vara särskilt svårt att snabbt höja ambitionerna i klimatpolitiken. Vänsterpartiet lägger därför fram konkreta förslag för hur det svenska klimatmålet ska skärpas, inramat av en separat koldioxidbudget. Vi föreslår också ett särskilt [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik
2012-11-24

Även biståndet måste granskas

Martin Tunström, Barometern

“Nedläggningen av Sadev har varit svår att förstå. Mindre verksamhetsområden för staten får fristående kontrollmyndigheter, som kulturpolitiken (6,7 miljarder) och polisen (20 miljarder). Även om Sadev kritiserats för bristande utvärderingar har intressant nog regeringen också [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Informationsanslaget, Partipolitik, SADEV, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Strategi för information och kommunikation – genomförande och effekter av verksamhet finansierad via Sida"
2012-11-24

Fred får stryka på foten för att finansiera Jas

Peter Rådberg, Svenska Dagbladet

“En av Sveriges viktigaste uppgifter är att förebygga att konflikter uppstår och att delta i internationella fredsuppdrag när FN kallar. Att ta pengar från internationella insatser och ge till inhemsk vapenindustri är att svika fredsarbetet. [...]FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2012-11-24

Lägg partipolitik åt sidan och erkänn Västsahara

Simon Palme mfl; Svenska Dagbladet

“Den som tror att Marockos styre över Västsahara inte är något problem misstar sig fullständigt. I Marocko är kungen den högsta politiska och religiösa ledaren, och det är exempelvis förbjudet att uttala sig negativt om Marockos [...]EU, FN, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2012-11-24

Sverige bryter sina klimatlöften

Anders Wejryd mfl; Svenska Dagbladet

“Sverige har, liksom andra industriländer, åtagit sig två saker i FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet. Dels att minska våra egna utsläpp till en nivå som krävs för att undvika farlig klimatförändring, dels att betala till de [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "A Guide to a Cold Calculus of a Hot Planet"
2012-11-23

Rent nonsens från biståndsministern

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Regeringen tog tidigare i höstas beslutet att lägga ner myndigheten som utvärderar statens bistånd. Det var ett dåligt och ogenomtänkt beslut. Myndighetens problem hade kunnat avhjälpas genom att byta generaldirektör. … Biståndsminister Gunilla Carlsson säger att [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, SADEV, Utvärdering
2012-11-22

Vapenskandalen rullar vidare

Corren

“Förra året såldes blågula vapen till Saudiarabien för närmare 3 miljarder kronor. Det motsvarar 20 procent av Sveriges totala vapenexport. … Lögnen och falskspelet; det är nästan det värsta. Sådan fräter ofrånkomligen på demokratins förtroendekapital och [...]Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-11-22

”Fattiga länder ska inte lockas att sälja ut sina fiskevatten”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“FN:s särskilde rapportör för livsmedelssäkerhet och rätten till mat, Olivier De Schutter, varnade häromveckan för att de rika ländernas långdistansflottor och ständigt ökande efterfrågan på fisk utgör ett allvarligt hot mot livsmedelssäkerheten i fattiga länder. [...]EU, Fiske, FN, Handelspolitik, Landgrabbing, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "The Right to Food"
2012-11-22

Export i strid med självbilden

Daniel Braw, Barometern

“Den svenska vapenindustrin är, som den svenska industrin över huvud taget, exportberoende och på lukrativa marknader som den saudiarabiska får man anpassa sig till vad köparna är intresserade av. … Men samtidigt är vapenexporten ett av [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-11-22

Svarslös försvarsminister

Kristianstadsbladet

“Det försvunna mejlet pekar på att regeringen eller någon på regeringskansliet systematiskt försökt mörklägga vapenaffären medSaudiarabien och att man hade kännedom om det. Det var i våras som Ekot avslöjade att FOI i största hemlighet hade planer på [...]Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-11-22

Vi kan inte längre titta på medan Kongos folk förblöder

Margot Wallström, SVT Debatt

“Men tiden är inne för att skapa en ny berättelse om Kongo. Den belgiske författaren David van Reybrouck har börjat. Hans magnifika bok Kongo – en historia ger en välkommen perspektivförskjutning och mänsklig förankring av de historiska skildringarna. En [...]Barn och unga, EU, FN, Kongo, Kvinnor, Partipolitik
2012-11-21

“Jag ska lyfta frågan om kvalitet”

Gunilla Carlsson, Sydsvenskan

“För mig har frågan alltid haft en självklart central plats i utvecklingspolitiken. I årets budget för biståndet har vi, som artikelförfattarna noterar, avsatt 400 miljoner kronor just för att stärka arbetet för tillgång till rent [...]Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, VattenArtikeln är en replik på: "”Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet”"
2012-11-20

FP och MP bör pressa M om papperslösa

Leo Carlsson, Svenska Dagbladet

“Rätt till vård är en mänsklig rättighet och vi skäms över att den svenska välfärdsstaten inte är humanitär nog att erbjuda papperslösa, de mest utsatta människorna i samhället, en vård på samma villkor som alla [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-11-20

Chockad till klimatsans

Kristianstadsbladet

“Minskade vattentillgångar skulle negativt påverka livsmedelsproduktionen och den biologiska mångfalden. … Rapporten kommenterades omedelbart av Miljöpartiets språkrör Åsa Romson. Hon hävdar att alliansregeringen har sänkt ambitionsnivån i klimatarbetet och inte vidtar några skarpa åtgärder. Det är inte bara en [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Turn Down the Heat"
2012-11-19

”Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet”

Cecilia Chatterjee-Martinsen mfl; Sydsvenskan

“För närvarande pågår arbetet här i Sverige med en ny biståndspolitisk plattform, där konkreta frågor, prioriteringar och önskade resultat för svenskt bistånd ska slås fast. Tanken är att regeringen i denna ska klargöra vad biståndet förväntas [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Hälsa, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Vatten
2012-11-19

Råd för mänskliga rättigheter utan värde

Magnus Erixon, Sundsvalls Tidningar

“Skeptiker skulle kunna ställa sig frågan vad UNHRC har åstadkommit sedan det bildades 2006. Ja alltså bortsett från att ungefär hälften av rådets olika resolutioner riktats specifikt mot Israel som dessutom är det enda land [...]Demokrati, Israel, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR
2012-11-19

Burma, minoriteterna och behovet av fortsatt demokratisering

Désirèe Pethrus, Politikerbloggen

“Nästa parlamentsval i Burma hålls 2015. Förhoppningsvis blir det ett demokratiskt, fritt och öppet val, där folkets röst tillåts bestämma utgången. Om den burmesiska regimen på allvar visar att man gör allt för att skydda [...]Burma, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Villkorat bistånd
2012-11-19

Skadestånd hotar det fria ordet

Marika Dörwaldt mfl; Göteborgsposten

“Sverige exporterar mest vapen per capita i världen. Exporten har ökat med 350 procent de senaste tio åren, och går till krigförande länder och länder som kränker mänskliga rättigheter, vilket strider mot riksdagens riktlinjer. … Det [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2012-11-17

Stötta demokratirörelsen i stället för regimen

Kalle Bergstedt mfl; Östgöta Correspondenten

“Bahrain, såväl som Saudiarabien, har i åratal varit köpare av svensk krigsmateriel. Dessa länder klassas som diktaturer båda två. Hur kommer det sig att de, trots svenska riktlinjer om hänsyn till mänskliga rättigheter, får fortsätta [...]Bahrain, Demokrati, Diktaturer, Egypten, Mänskliga rättigheter, Oman, Partipolitik, Saudiarabien, Tunisien, Vapenhandel
2012-11-17

Tala klarspråk om diktaturer

Klas Corbelius, Norrköpings Tidningar

“Utöver tidsaspekten ser jag tre orosmoln. För det första är det oroväckande att företrädare för regeringen, som försvarsminister Karin Enström, har så svårt att kalla en diktatur för en diktatur.  … För det andra fortsätter vapenexporten [...]Diktaturer, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2012-11-16

Reinfeldt och demokratin i Burma

Laila Naraghi, Östran

“Demokratirörelsen i Burma efterfrågar omvärldens stöd för att trycka på regimen för fortsatta reformer. Men Reinfeldt var inte i landet för demokratins skull utan för att öppna upp för svenska företag. Han och Moderaterna har [...]Burma, Demokrati, Handelspolitik, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Nu ökar vi stödet till Burma"
2012-11-15

S uppgörelse är ett slag i luften för Västsahara

Sofia Arkelsten, Svenska Dagbladet

“Ett erkännande av Västsahara försvårar den pågående fredsprocessen mellan Västsahara och Marocko. Det isolerar Sverige inom EU. Inget annat EU-land har erkänt Västsahara som stat.” Marocko, Partipolitik, Västsahara
2012-11-15

Sälja vapen till Indonesien strider mot riktlinjerna

Anna Ek, Svenska Dagbladet

“I debattartikeln nämns inte att även representanter för Saab, Sveriges största vapenföretag, också fanns med i näringslivsdelegationen. Saab har siktet inställt på försäljning av Jas Gripen till den indonesiska marknaden. En sådan affär skulle strida [...]Burma, Demokrati, Indonesien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Nu ökar vi stödet till Burma"
2012-11-15

Ett lyckat fiasko

Eric Erfors, Expressen

“Problemet är att medlemskap i MR-rådet bidrar till att skapa legitimitet för olika brutala förtryckarregimer. “Skulle vi förfölja och tortera oppositionella? Vadå, vi är ju faktiskt medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter!” Amnesty larmade i år om [...]Diktaturer, Förenade Arabemiraten, Kazakstan, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR
2012-11-15

Socialdemokraterna allt mindre pålitliga i utrikesfrågor

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Idag beslutar utrikesutskottet att regeringen ska erkänna Västsahara som självständig stat. MP, V och S samarbetar med SD för att köra över Alliansen. S sviker därmed den hittills gällande principen att det är regeringen som fattar [...]Partipolitik, Västsahara
2012-11-14

Risk för etnisk rensning i Burma

Yasri Khan mfl; OmVärlden

“Under Burmas militärdiktatur förtrycktes rohingya hårt. Nu, när Burma börjat genomföra demokratiska reformer tycks hatet och förföljelserna eskalera. … Många svenska företag väntar på att kunna göra investeringar i Burma nu när landet öppnar upp sig [...]Burma, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2012-11-13

Kvinnornas röst måste väga lika

Gunilla Carlsson mfl; Expressen

“Från att under talibantiden ha varit helt avstängda från utbildning går i dag 2,7 miljoner flickor i skolan. Sammantaget utgör de 37 procent av antalet skolbarn. … Som en förutsättning för det svenska engagemanget i landet mellan [...]Afghanistan, Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Villkorat bistånd
2012-11-13

Hemligstämplande utan proportioner

Matti Larsson mfl; Expressen

“Via Exportkreditnämnden, EKN,garanterade skatte­betalarna förra året svenska exportföretags affärer för avsevärda 60 miljarder kronor i fler än 120 länder. Handlar det om affärer som kan bidra till korruption, barnarbete eller miljöförstöring i de berörda länderna? Det [...]Handelspolitik, Korruption, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik
2012-11-13

Sverige måste ställa tydliga krav på reformer

Jens Orback, Svenska Dagbladet

“Vi saknar i Reinfeldts och Björlings artikel en kritisk analys av de återstående repressiva lagar som omger landets regim och ekonomi. … Om Reinfeldt och Björling menar allvar med sina ord om demokrati i Burma, måste [...]Burma, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Nu ökar vi stödet till Burma"
2012-11-13

Så kan kvinnorna på Afrikas horn stärkas

Afrah Nasser mfl; Göteborgsposten

“I parlamentet i Egypten är endast två procent kvinnor. I Tunisien är 26 procent av ledamöterna kvinnor, men sammantaget finns få spår av jämställd representation och än mindre ett reellt inflytande. Även om demokratiska förändringar [...]Afrika, Demokrati, Egypten, Hunger, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Tunisien
2012-11-13

Inte utan stöd från omvärlden

Johanna Sturesson, Helsingborgs Dagblad

“Det krävs ett omfattande stöd från omvärlden för att vägen mot de demokratiska reformerna ska fortsätta. Det är en utveckling som är fullt möjlig att uppmuntra genom dialog och handelsrelationer. Här spelar också bistånd till [...]Burma, Demokrati, Handelspolitik, Partipolitik
2012-11-12

Nu ökar vi stödet till Burma

Fredrik Reinfeldt mfl; Svenska Dagbladet

“Den svenska regeringens ambition är att fördubbla biståndsanslaget till Burma. Stöd till uppbyggnad av demokratiska institutioner, respekt för mänskliga rättigheter och fria och oberoende medier väntas bli viktiga samarbetsområden. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg [...]Burma, Demokrati, Handelspolitik, Indonesien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2012-11-09

Villkora biståndet till Afghanistan

Lena Ag mfl, Expressen

“I en debatt här i Expressen tidigare i höstas skrev biståndsminister Gunilla Carlsson att Sverige har ett ansvar för Afghanistans kvinnor. Men under 2011 gick endast cirka 0,8 procent av totalt 2 660 miljoner kronor, [...]Afghanistan, Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "FN-höjdarna måste lyssna på kvinnorna"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Missing the Target"
2012-11-09

Tid för realism i Afghanistan

Barometern

“Som tidigare överenskommet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet handlar det om reduktion av den militära insatsen och övergång till civilt engagemang. Och det är inte litet: Afghanistan kommer att bli det land i världen som tar [...]Afghanistan, Militärt bistånd, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)"
2012-11-08

Magnus Walan: Detta kan västvärlden göra

Magnus Walan, Sändaren

“2011 försäkrade den svenska staten genom exportkrediter affärer till ett värde av 24 miljarder till de värsta diktaturerna och det går inte att se om och hur man tagit hänsyn till mänskliga rättigheter.Förhindra multinationella företags [...]Kapitalflykt, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Partipolitik, Vapenhandel
2012-11-07

Samarbete, bistånd och framtidstro

Gunilla Carlsson, Corren

“Nyligen hade jag ett riktigt intressant möte på UD. Vi gästades av Kosovos hälsominister Ferid Agani som hade med sig entusiaster från bland annat Katastofmedicinskt Centrum och det Internationella medicinska programmet vid Östergötlands landsting. … Det [...]Kosovo, Partipolitik, Sjukvård
2012-11-07

”Ge alla papperslösa rätt till sjukvård vid behov”

Elisabeth Abiri mfl; Dagens Nyheter

“Sverige har tidigare fått kritik från FN-representanter som funnit att vi faktiskt inte lever upp till detta – bland annat därför att asylsökande och så kallade papperslösa inte garanteras rätt till sjukvård vid behov. … I [...]Flykt och migration, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, SjukvårdI artikeln hänvisas till dokumentet: "Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd"
2012-11-05

Fortfarande torkas tårar med handskar

Anders Österberg mfl; Svenska Dagbladet

“För varje dag som går minskar Sverige sin internationella roll och världen blir lite fattigare på solidaritet. Ett av de tydligaste exemplen som vi ser resultaten av i vårt arbete är att den svenska alliansregeringen, [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), HIV/AIDS, Korruption, Partipolitik, Utvärdering
2012-11-03

Klimatbiståndet måste höjas

Kitty Ehn, Fria Tidningen

“Det håller inte att med ena handen skriva en bok om Sverige som förebild, medan andra handen skriver ner miljöbudgeten med flera hundra miljoner och minskar Sveriges klimatbistånd till hälften. Sverige har potential att bli [...]Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, Volym
2012-11-01

Abraham Staifo: Bistånd får inte vara kravlöst

Abraham Staifo, Göteborgsposten

“Problemet är att biståndet inte alltid når målet. Hamnar pengarna i fickorna på förtryckarna och de som göds av korruption kommer de i stället att hålla diktatorer och korrupta system under armarna. Speciellt farligt är [...]Budgetstöd, Korruption, Palestina, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Uganda
2012-11-01

Caroline Szyber (KD): Visst bör Sverige kunna handla med diktaturer

Caroline Szyber, Aftonbladet

“Trots det kan och ska företag ha handel med diktaturer, men företagen måste vara medvetna om att det inte är de vanliga spelreglerna som gäller. … Allt för många företag verkar vara omedvetna om hur [...]Azerbajdzjan, Diktaturer, Handelspolitik, Kazakstan, Näringsliv, Partipolitik, Uzbekistan, Vitryssland
2012-10-31

Björling kränger hellre varor än hbt-rättigheter

Hans Linde, SVT Debatt

“Ewa Björling försvarar sina möten och svensk handelspolitik med att hon inte tror på bojkott. Men det finns inget politiskt parti som säger att Sverige aldrig ska bedriva någon form av handel med någon diktatur. [...]Diktaturer, Handelspolitik, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Uganda
2012-10-31

Centern vill se klimatsatsningar i Afrika

Lena Ek mfl; OmVärlden

“I förhandlingarnas kanske mest centrala del, om hur Kyotoprotokollets andra period ska se ut från och med 1 januari 2013, har arbetet med texter gått framåt under året. Men det finns ännu ingen lösning på frågorna [...]Afrika, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, Utsläppsrätter
2012-10-27

Fel att Sverige har strypt ryskt bistånd

Anna Ek mfl; Svenska Dagbladet

“Den ryska demokratirörelsen är alltså satt under mycket hård press och behöver omvärldens stöd för att kunna fortleva. Parallellt med utvecklingen i Ryssland har Sverige minskat sitt demokratistöd till Ryssland från 110 miljoner kronor (2004) [...]Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Ryssland
2012-10-26

Ingen verkar vilja försvara Enström

Peter Rådberg, Svenska Dagbladet

“Varför vill försvarsministern inte skilja diktatur från demokrati? Hur menar Reinfeldt att pratet om mänskliga rättigheter går ihop med det faktum att han beväpnar regimer som skjuter ned sitt eget folk? I dessa frågor väntar vi [...]Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2012-10-25

Demokratiska samtalet försvinner i snömoset

Peter Kadhammar, Aftonbladet

“Den mest brännande frågan var förstås försvarsorganisationen FOI:s hemliga vapensamarbete med Saudi­arabien, ett land som Enström inte ville benämna diktatur men vagt sorterade in som ”icke-demokrati”. Tror jag. Karin Enström är nog inte så dum som [...]Diktaturer, Mediabevakning, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalenI artikeln hänvisas till "Ekots Lördagsinterjvu: Karin Enström, försvarar hon försvaret?"
2012-10-24

Rika länder kan göra mer

Magnus Walan, Helsinborgs Dagblad

“Trots att världsekonomin vuxit med 70 procent sedan 1990 är fortfarande 1 miljard människor hungriga och kroniskt undernärda – en siffra som inte förändrats trots tillväxten. … Biståndet måste fokusera på fattigdomsbekämpning och på att främja [...]EU, Flykt och migration, Hunger, Partipolitik, Vapenhandel
2012-10-24

Att vara världsbäst på att ge bistånd innebär ett stort ansvar

Gunilla Carlsson, OmVärlden

“Om man väljer att tolka begreppet (”new and additional”) som att klimatfinansiering ska vara additionell till biståndet så lever Sverige upp till additionalitetskravet eftersom Sveriges bistånd ligger över 0,7 procent av BNI (som är den [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-10-22

Tydligt att Enström spelar dubbelt

Peter Rådberg, Svenska Dagbladet

“Regeringen försöker spela med dubbla kort. Å ena sidan talar de om vikten av att värna demokrati och mänskliga rättigheter, å andra sidan säljer de vapen till diktaturer som Saudiarabien. … Över hälften av svensk [...]Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, VapenhandelI artikeln hänvisas till "Ekots lördagsintervju med Karin Enström (20/10-12)"
2012-10-21

Sadev en orättfärdig nedläggning

Agne Sandberg, OmVärlden

“Beslutet är märkligt eftersom regeringen själv i senaste budgetpropositionen tydligt lyfter fram betydelsen av resultatorientering och utvärdering av biståndet. I samma proposition lägger man ned den myndighet som är satt att utvärdera – utan att [...]Partipolitik, Resultat, SADEV, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 7"
2012-10-21

Staten måste klippa banden till diktaturkramarna på Telia

Isabel Sommerfeld mfl; SVT Debatt

“Om Sverige ska vara en röst för frihet och demokrati i världen, kan inte svenska staten äga aktieandelar i ett bolag som TeliaSonera, där man prioriterar vinstintresset framför grundläggande mänskliga rättigheter och liberala värderingar. Det [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Telia Sonera-skandalen, Uzbekistan
2012-10-19

Mer miljönytta i budgeten än du tror

Sofia Arkelsten mfl; Arbetarbladet

“Inte bara Sveriges internationella engagemang gör skillnad. Vi har också en ekonomi i ordning och en höstbudget som till skillnad från många andra länders innehåller satsningar. Energiforskningen tillförs över 1,2 miljarder kronor 2013-2016. Samtidigt avsätts [...]Budget, Klimat & miljö, Partipolitik
2012-10-18

Pengar till Etiopien stoppades

Georg Andrén mfl; Svenska Dagbladet

“Artikeln innehåller emellertid sakfel om det svenska biståndet till Etiopien. Malm och Ängeby hävdar att Sida under 2003 och 2007 skulle ha betalat ut 30 miljoner kronor om året till att bygga upp den etiopiska rättssektorn, [...]Demokrati, Etiopien, Partipolitik, Persson & Schibbye, SidaArtikeln är en replik på: "Sverige bör inte ge bistånd till Etiopien"
2012-10-18

Fair trade är något för Uppsala

Simon Bihagen mfl; Uppsala Nya Tidning

“Den politiska majoriteten står också ganska ensam i sitt motstånd mot rättvis handel, för såväl EU-parlamentet som den svenska politiken för global utveckling menar att rättvis handel är ett medel för att skapa en hållbar ekonomisk [...]EU, FN, Millenniemålen, Partipolitik, Rättvis handel
2012-10-16

Sverige bör inte ge bistånd till Etiopien

Fredrik Malm mfl; Svenska Dagbladet

“Trots hård kritik i Utrikesdepartementets egna rapporter om mänskliga rättigheter har Etiopiens plats i det svenska biståndet inte ifrågasatts. Det är nu hög tid att svenska regeringen antar en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Etiopien. [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Persson & Schibbye
2012-10-10

Usel klimatpolitik i biståndsbudgeten

Bodil Ceballos, OmVärlden

“Biståndet behövs mer än någonsin för att bekämpa fattigdom och stödja demokratisk utveckling. Det ska givetvis vara miljö- och klimatsäkrat och Miljöpartiet är positiva till särskilda miljö- och klimatsatsningar inom ramen. Men Sverige måste vara [...]Enprocentsmålet, FN, Klimat & miljö, Millenniemålen, OECD, Partipolitik
2012-10-09

2,5 miljoner syrier är i behov av akut hjälp

Gunilla Carlsson mfl; Expressen

“Det internationella samfundet står inför uppgiften att undsätta 2,5 miljoner människor i akut behov av humanitär hjälp, och att bistå för att nå en hållbar lösning på en komplex kris. Sverige är en av de [...]Humanitärt bistånd, Partipolitik, Syrien
2012-10-07

Analys från vänster: Dags för en ideologisk jobbdebatt

Åsa Petersen, Aftonbladet

“Jimmie Åkesson hade sin chans ikväll. Invandrarpolitiken, eller snarare flyktingfrågan, fick ta plats. Åkesson förnekade sig inte. Han drog sin vals om större bistånd och färre flyktingar, när Sverigedemokraterna i själva verket vill sänka biståndet mer [...]Flykt och migration, Partipolitik, Volym
2012-10-05

Rapport från valet i Georgien

Margareta Cederfelt mfl; Svensk Tidskrift

“Sverige har nära samarbete med Georgien och landet är en strategiskt viktig nation för omvärlden. Georgien har lyckats att lyfta sig från en dåtida sovjetisk republik till ett självständigt och demokratiskt land som genomgått många [...]Demokrati, Georgien, Partipolitik
2012-10-05

Flyktingpolitiken i Sverige är inhuman

Åsa Romson m.fl, Aftonbladet

“När människor tvingas fly från stridigheterna i Syrien, Somalia och Afghanistan har vi alla ett ansvar. Barn som har förlorat sin familj och flytt till Sverige behöver ett tryggt hem. Därför ska lagen ändras: Inga [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Partipolitik, Somalia, Syrien
2012-10-01

Sluta legitimera förtrycket

Dagens Nyheter

“Handel med diktaturer medför en rad avvägningar. Ikea är visserligen ingen människorättsorganisation utan ett vinstmaximerande företag. Men det fråntar inte dess ledning möjligheten och ansvaret att sätta ned foten, dra en moralisk gräns och vägra [...]Diktaturer, Handelspolitik, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Simoom-skandalen
2012-09-28

”Ensamma flyktingbarn tas emot dåligt i Europa”

“Kanske viktigast av allt – och samtidigt den utan tvekan största utmaningen – är att ta oss an orsakerna till att dessa barn lämnar hus och hem för att bege sig till Europa. Vi måste [...]Demokrati, EU, Flykt och migration, Partipolitik
2012-09-26

Aron Modig: Vänstern är skenhelig i debatten om Gaza

Aron Modig, Aftonbladet

“Ytterst är dock problemet i Mellanöstern de krafter som bygger på antidemokratiska värderingar och vill ­utplåna Israel. Detta faktum vägrar vänstern att acceptera. Den verkliga anledningen till att ­Gazas befolkning lider är nämligen inte Israel, [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Partipolitik, Ship to GazaArtikeln är en replik på: "Jonas Sjöstedt: Därför seglar vi med Ship to Gaza"
2012-09-25

FN-höjdarna måste lyssna på kvinnorna

Gunilla Carlsson, Expressen

“För det första måste vi en gång för alla erkänna och synliggöra länken mellan fattigdomsbekämpning och en hållbar utveckling. Det är kommande generationers framtid som står på spel om hållbar utveckling i alla dess dimensioner – [...]Barn och unga, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2012-09-25

Migrationsverket bör förklara synen på barn

Maria Ferm, Svenska Dagbladet

“Ett lands asyl- och flyktingpolitik kan sägas vara ett slags värdemätare för dess inställning till försvaret av mänskliga rättigheter … Idag händer det alltför ofta att människor som borde få stanna i Sverige avvisas. Sverige har [...]Afghanistan, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2012-09-22

Carlssons tuffa linje måste gälla fullt ut

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“UD konstaterar återkommande att den demokratiska utvecklingen i Kambodja gått bakåt under de senaste åren, trots allt stöd. Varför drar man inte slutsatsen att strategierna måste ändras? Biståndsministern har gjort sig känd för en tuff och resultatinriktad linje. [...]Demokrati, Kambodja, Partipolitik, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2012-09-21

Carlssons brister

Henrik Bredberg, Sydsvenskan

“Men frågan är ändå om Gunilla Carlsson inte har gått för långt. Hon tycks älska sina biståndskritiska utspel i medierna, som om hon inte skulle bära ansvar för verksamheten efter sex år som minister. Utspelen bidrar till [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Mediabevakning, Partipolitik, Sida
2012-09-19

Ship to Gaza retar högern

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I går meddelade Vänsterpartiets ­ledare Jonas Sjöstedt att han kommer åka med Ship to Gaza en del av resan. Om Kristdemokratiska ungdomsförbundet verkligen var intresserade av mänskliga rättigheter hade de också följt med.” Israel, Mänskliga rättigheter, Palestina, Partipolitik, Ship to Gaza
2012-09-18

Jonas Sjöstedt: Därför seglar vi med Ship to Gaza

Jonas Sjöstedt mfl, Aftonbladet

“Det har gått fem år sedan blockaden av Gaza inleddes och konsekvensen för invånarna är ödesdiger. En stor del av befolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns och tre av fyra invånare är beroende av internationellt bistånd. Det [...]FN, Humanitärt bistånd, Israel, Palestina, Partipolitik, Ship to GazaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Gaza in 2020"
2012-09-17

”Sverige måste stå upp för rätt till abort”

Gunilla Hjelm mfl; Hallandsposten

Vi vill att Sverige – genom regeringen, Sida och EU – förstärker sitt ställningstagande och aktivt propagerar för kvinnans rätt till sin kropp och rätt till abort. … I Kongo och Rwanda, där mellan trekvarts till [...]EU, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sida
2012-09-17

Ung vänster: Venezuela har gjort viktiga framsteg

Hanna Cederin, Aftonbladet

“Idag kantas det alliansstyrda Sveriges internationella arbete istället av ett urholkat bistånd, vapenexport till diktaturer och ett ivrigt påhejande för militära interventioner i Irak och Afghanistan. Till skillnad från Liberala ungdomsförbundet klarar vi av att hålla [...]Afghanistan, Avräkningar, Diktaturer, Irak, Partipolitik, Vapenhandel
2012-09-06

Upplagt för en global matkris

Sara Karlsson mfl; Borås Tidning

“Redan idag är närmare en miljard människor kroniskt undernärda. I Salehområdet i Västafrika är hela 17 miljoner människor hotade av matbrist, vilket beror på torka, dåliga skördar och höga livsmedelspriser. … I en värld där befolkningen [...]Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
2012-09-04

Sadev bör finnas kvar i Karlstad

Per-Inge Lidén mfl; Publikt

“Sverige är på väg att förlora kompetens och resurser för oberoende uppföljning och utvärdering av vårt internationella bistånd. Beslutet står i bjärt kontrast med biståndsminister Gunilla Carlssons (M) skarpa uttalanden om hur biståndet ska styras genom bättre [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, SADEV, Utvärdering
2012-09-04

Debatt: Stoppa skatteflykten

Bo Forsberg, Dagens Industri

“Vi tror på den privata sektorns förmåga och potential att skapa en hållbar utveckling. Vi tror att företag kan och vill bidra till det omgivande samhället. Men företag måste agera ­ansvarsfullt, vilket också innebär att man [...]EU, Kapitalflykt, Näringsliv, Öppenhet och transparens, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Regeringens PGU-skrivelse med fokus på ekonomiskt utanförskap (2012)"
2012-09-01

Afrikas Putin får fint besök

Expressen

“Angolas ekonomi går som tåget. BNP har växt med i genomsnitt 11 procent sedan 2002 i denna oljestat där hela 97 procent av exportintäkterna kommer från oljan. Och som en av historiens många ironier har [...]Angola, Handelspolitik, Korruption, Näringsliv, Partipolitik
2012-08-31

̈Öppenheten på nätet är en myt

Pelle Snickars, Svenska Dagbladet

“Svenska Sida driver ett biståndsprojekt som ska främja demokratiutveckling genom att utbilda aktivister i att använda sociala medier, men många varnar för att Twitter, Facebook med flera lika gärna kan bli ett vapen i regimens [...]Demokrati, EU, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Sida, Syrien
2012-08-30

Sprit och politik hör inte ihop, inte heller i EU

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Den svenska regeringen borde verka för att avskaffa och produktionsmål för spannmålsbaserade biodrivmedel inom EU. Satsa gärna på forskning för att få fram miljövänliga bränslen, men planera inte fram en bränsleproduktion som sker till priset av [...]Biobränslen, EU, Hunger, Jordbruk, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "EU Biofuel Use and Agricultural Commodity Prices"
2012-08-29

Ekojordbruk hotar vårt behov av livsmedel

Staffan Danielsson, Göteborgsposten

“I dag hungrar 900 miljoner människor av världens befolkning. År 2050 beräknas världsbefolkningen ha ökat med två miljarder till nio miljarder och FN:s livsmedelsorgan FAO anser att matproduktionen måste öka med 70 procent, en enorm [...]Demografi / befolkningsstatistik, FN, Hunger, Jordbruk, Partipolitik
2012-08-28

Strategi för Vitryssland krävs

Sten Tolgfors, Svenska Dagbladet

“EU är organisationen med en nyckelroll. När förändringens vind börjar blåsa i Vitryssland behöver EU vara väl förberett. En strategi – om än just för dagen i skrivbordslådan – för hur EU skall stödja ett [...]Demokrati, Diktaturer, EU, Partipolitik, Vitryssland
2012-08-28

Ny biståndspolitik bör tas fram med öppenhet

Hans Linde, Svenska Dagbladet

“En biståndspolitisk plattform ska lanseras. Riksdagen har frikopplats och de många svenska folkrörelserna med stor erfarenhet av bistånd har knappt informerats, än mindre inkluderats, i processen. … Biståndets möjligheter att nå resultat har motverkats genom politiska [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Handelspolitik, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-08-21

Sifferfokus skadar svenskt bistånd

Per Carlsson, Borås Tidning

“Det är utifrån ett revisionsperspektiv som biståndsminister Gunilla Carlsson (M) vill bedriva biståndspolitiken i framtiden. … Det är ett uthållighetskrävande och idogt arbete som inte ger snabba mätbara resultat, men det är ack så viktigt. Det [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Jämställdhet, Partipolitik, Resultat
2012-08-20

”Jag tror vi alla känner frustration, ilska och oro”

Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet

“Vi har ett moraliskt ansvar att hjälpa medmänniskor och ett egenintresse i att förhindra att kriser sprids och fördjupas. För det har vi ett humanitärt system som syftar till att hjälpa människor, länder och regioner [...]FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Syrien
2012-08-19

Peter Wolodarski: De afghanska tolkarna är att betrakta som svenska veteraner.

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Afghanerna har arbetat sida vid sida med de svenska soldaterna, och deras farhågor för vad som ska hända när Isafstyrkorna lämnar landet är befogade. Oavsett hur man ser på insatsen har Sverige ett moraliskt bokslut att [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2012-08-15

Forum Syd kommentarer på Sveriges nya biståndspolitiska plattform:

Forum Syd

“Samarbetsländernas medborgare ska alltså kunna vara delaktiga och utkräva ansvar för den politik som förs. Bistånd som däremot, i huvudsak, utformas efter givarnas perspektiv och intressen riskerar att bli ineffektivt och ge mindre hållbara resultat. [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Civilsamhället, Demokrati, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-08-15

En diktatur är en diktatur

Susanna Birgersson, Gefle Dagblad

“Man får förmoda att larvandet med ord å ena sidan handlar om att hålla sig väl med en viktig handelspartner, å andra sidan att underminera förslagen att skärpa vapenexportlagen och förbjuda försäljning till diktaturer. Om [...]Demokrati, Diktaturer, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2012-08-14

Svenska krypandet för Saudiarabien

Expressen

“Saudiarabien är komplext. Landet är på en och samma gång en av världens värsta förtryckarstater, oljans centralbank, en strategiskt viktig stormakt i Mellanöstern och en ledande exportör av extremism. Men det gör inte diktaturen till [...]Diktaturer, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2012-08-14

Enström tassar för diktaturen

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Saker och ting bör kallas vid sitt rätta namn, och det råder ingen tvekan om att Saudiarabien är en av världens värsta diktaturer. Enströms försiktiga tassande för prinsarna handlar om att inte bli ovän med [...]Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2012-08-14

När M avskaffade diktaturen

Petter Birgersson, Ystads Allehanda

“Carl Bildt som de senaste dagarna legat i hårt mot den vitryska regimen tvekar inte att kalla vissa andra länder för just diktatur. I SVT (3/8) förklarade Bildt att Vitryssland är en ”nyckfull och tilltagande diktatur”. Så nog har [...]Diktaturer, FN, Partipolitik, Syrien, USA, Vitryssland
2012-08-14

Feg försvarsminister tvekar om diktaturer

Eva Fanchell, Aftonbladet

“Men landet kan också beskrivas som Sveriges viktigaste handelspartner i Mellanöstern och Nordafrika. Saudi­arabien är den näst största mottagaren av svensk vapenexport. Och då är vi inne på moralen. Sverige ska inte sälja vapen till Saudiarabien [...]Diktaturer, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2012-08-13

En diktatur är en diktatur

Eva Franchell, Aftonbladet

“Är det möjligtvis regeringens linje att inte prata om diktaturer? I våras var det Centerledaren Annie Lööf som svajade i frågan: – Jag tror att det är väldigt svårt att ställa upp ett strikt diktatur- eller [...]Diktaturer, Kina, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2012-08-11

Stoppa Marockos försök snylta på FN:s insatser

Bodil Ceballos mfl; Göteborgsposten

“Kvar står också frågan till Siemens om hur ett vindkraftsprojekt på ockuperad mark lever upp till deras egna etikprogram, där man bland annat kan läsa att “Siemens förbinder sig också till att, inom sin vidare [...]Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2012-08-08

Bindande avtal behövs för global vapenhandel

Robert Halef, Länstidningen Södertälje

“Kristdemokraterna har länge krävt att det införs ett demokratikriterium för svensk krigsmaterielexport, ett krav som sedan år 2001 står inskrivet i vårt principprogram. Vi kristdemokrater är stolta över att inom regeringen ha verkat en utredning [...]Demokrati, Partipolitik, Vapenhandel
2012-07-25

SSU måste sluta stödja våld

Marcus Nilsen, Borås Tidning

“Att Ship to Gaza gör mer skada än nytta, framgår tydligt i den så kallade Palmer-rapporten från FN. Gaza behöver mer humanitär hjälp och färre våldsprovokatörer därför bör allt stöd till Ship to Gaza avbrytas. [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mediabevakning, Palestina, Partipolitik, Resultat, Ship to GazaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Report of the Secretary-General’s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident"
2012-07-24

Svensk vapenexport hindrar fred och demokrati i världen

Lennart Bondeson, Nerikes Allehanda

“Det som är synnerligen allvarligt är att 56 procent av vapenexporten skett till länder som klassas som icke-demokratier av den Amerikanska organisationen ”Freedom House”, bland annat till Saudiarabien för 2,9 miljarder kronor! Här finns också Brunei, [...]Egypten, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Partipolitik, Saudiarabien, Thailand, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Sverige är beroende av vapenexport"
2012-07-23

Vi vill stärka Europas röst som fredsunion i världen

Carl Bildt, Dagens Nyheter

“Vår framtida välfärd är direkt och omedelbart en funktion av vår ställning i en allt mer globaliserad ekonomi, och vår framtida säkerhet en funktion inte bara av integrationen i Europa utan också vår möjlighet att [...]EU, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2012-07-22

Sverige är beroende av vapenexport

Hans Wallmark, Nerikes Allehanda

“Totalt motsvarar allt detta cirka 30 000 jobb direkt och indirekt bortemot 100 000. Det handlar om arbetsplatser i kommuner som Karlskoga och Arboga, men även Linköping, Karlskrona och Malmö. Fred i 200 år kan tyckas självklart. Men [...]Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2012-07-12

Dags att utvärdera biståndet

Borås Tidning

“Det tar tid att förändra biståndet och arbeta in effektivitet och bättre resurshantering. Senare års omstruktureringar på Sida och UD har inte förenklat reformprocessen. Projekten och avtalen länder emellan sträcker sig ofta över flera år. Begränsningen [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, SADEV, Utvärdering
2012-07-06

Sverige arbetar för ett starkt vapenhandelsfördrag

Ewa Björling, Dagens Nyheter

“Artikelförfattarna beklagar att Sverige, till skillnad från Norge, anlägger ett exportkontrollperspektiv på förhandlingarna. Exportkontrollperspektivet innebär att vi ser behovet av att ett ATT (Arms Trade Treaty) också kontrollerar mer sofistikerad och högteknologisk utrustning som kan [...]Mänskliga rättigheter, Partipolitik, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Rätt vapenavtal kan rädda liv"
2012-07-02

Krönika: Dags att byta ut Gunilla Carlsson!

Jon Bergeå, Tro & politik

“Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson genomför just nu strategiska reformer för att minska engagemanget för utveckling och internationell rättvisa. Som så ofta när det gäller politik sitter djävulen i detaljerna. En sådan detalj är att Sidas [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Informationsanslaget, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Ekots lördagsintervju med Gunilla Carlsson (2012-02-11)"
2012-07-02

Skydda Kongos civila

Aleksander Gabelic, Göteborgsposten

“Under senare år har den internationella närvaron i DR Kongo minskat. För att skydda landets civila och gripa krigsförbrytare krävs tvärtom större närvaro. Europas länder måste ompröva sin inställning till deltagande i FN:s fredsfrämjande insatser [...]Afrika, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kongo, Militärt bistånd, Partipolitik, Rwanda
2012-06-29

Sjukvård för papperslösa ett framsteg

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Vad är det för ett land som inte ger ett barn som behöver hjälp sjukvård? Moderaterna har invänt att det sänder fel signaler att ge vård till människor om de inte har tillstånd att vara [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sjukvård
2012-06-29

Taktisk reträtt från skamlighet

Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning

“Från 1 juli nästa år är det bara att gå till närmaste vårdcentral. Alliansregeringen och Miljöpartiet har äntligen kommit överens om migrationspolitiken och lovar obegränsad vård för barn till papperslösa. De vuxna ska också få vård, [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-06-29

Viktig signal om vården

Borås Tidning

“Grunden till Moderaternas motstånd mot vård till papperslösa och gömda har handlat om att det ger fel signal om den som fått avslag på sin asylansökan och uppmanats att lämna landet sedan ändå har rätt [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-06-29

Samma rätt till vård

Sundsvalls Tidning

“Papperslösa och gömda ska få lika rätt till subventionerad vård som asylsökande. Äntligen. Det är ett förslag som bland annat Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet länge har kämpat för, sida vid sida med ideella organisationer. Moderaterna [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-06-28

Kampen för frihet måste trappas upp

Carl Bildt mfl; Expressen

“Den svenska regeringen prioriterar friheten på nätet. Vi har politiskt drivit frågan inom både EU och FN och lyckats samla ett brett stöd för att samma mänskliga rättigheter som gäller off-line också gälla on-line. Frihet på [...]Demokrati, EU, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2012-06-26

Viktiga framsteg gjordes i Rio+20

Gunilla Carlsson mfl; Göteborgsposten

“Så här i efterhand kan vi konstatera att det slutgiltiga avtalet lämnar en del att önska, men att viktiga framsteg ändå gjordes. Bland annat slöts ett globalt ramavtal för hållbar produktion och viktiga diskussioner om [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Mänskliga rättigheter, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Regeringen presenterar inga gröna lösningar"
2012-06-23

Pension på mayafolkens bekostnad

Francisco Contreras mfl; Svenska Dagbladet

“I en ny enkät av nätverket Global Rättvisa Nu svarar Miljöpartiet och Vänsterpartiet entydigt ja på frågan om partiet vill verka för att respekt för miljö och mänskliga rättigheter ska överordnas målet om hög avkastning [...]AP-fonderna, Fossilfri energi, Guatemala, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2012-06-22

Regeringen presenterar inga gröna lösningar

Rebecka Carlsson mfl; Göteborgsposten

“I stället för att göra sitt jobb och presentera lösningar – som ansvarig minister för hållbar utveckling – gav Gunilla Carlsson mest en dyster prognos för mötet. Det fanns inga konkreta förslag på hur Sverige [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Inga FN-beslut om hållbara mål i Rio"
2012-06-22

Försök laga innan skrotnings

Kenneth G Forslund, Värmlands Folkblad

“I en promemoria inom utrikesdepartementet föreslås nu regeringen att lägga ned Sadev den 31 december 2012. Samtidigt kommer arbetsgruppen fram till att det behövs en oberoende utvärderingsmyndighet även i framtiden och att det därför behöver [...]Partipolitik, SADEV, Swedfund, Utvärdering
2012-06-21

De transnationella bolagen måste tvingas att ta sitt miljöansvar

Gabi Björsson mfl; SVT Debatt

“FN lanserade år 1999 Global Compact för att engagera näringslivet i mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöpraxis. Trots de goda intentionerna vilar Global Compact, alltför mycket på bolagens goda vilja. Det är varken ett tvingande eller bevakande [...]Global Compact, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2012-06-20

Debatt: Stå upp för naturens rättigheter

Stefan Mikaelsson, Norrbottens Kuriren

“Det är dags för oss att ta ansvar för vår livsstil, inte minst vår konsumtion, och lyssna på dem som värnar om livet i planeten. Under Rio+20 har vi chansen. Därför uppmanar vi Lena Ek [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Bolivia, EU, Klimatmötet i Rio 2012, Partipolitik
2012-06-20

”Vår ohållbara konsumtion utarmar jordens resurser”

Gunilla Carlsson mfl; Dagens Nyheter

“Marknadsekonomi och frihandel utgör viktiga instrument för att långsiktigt bekämpa fattigdom och ge välstånd till fler människor. Det är instrument som dock i dåliga ekonomiska tider ifrågasätts, även i Europa, och ibland ersätts med protektionistisk [...]Handelspolitik, Klimatmötet i Rio 2012, Partipolitik
2012-06-20

M saknar hjärta för papperslösa

Cecilia Wikström, Borås Tidning

“I över ett år har utredningen blivit en hyllvärmare på regeringskansliet. Ansvaret för detta vilar på Moderaterna, som motsätter sig att sjuka papperslösa flyktingar får den sjukvård som de borde ha rätt till i Sverige. [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-06-19

Sverige bör öka engagemanget för flyktingar

Julia Kronlid, Svenska Dagbladet

“I Sverige har vi en märklig inställning till flyktinghjälp där vi lägger åtskilliga tiotals miljarder på den misslyckade invandrings- och integrationspolitiken och flera miljarder av våra svenska biståndsmedel slussas direkt in till den svenska statskassan [...]Budget, Flykt och migration, FN, Partipolitik
2012-06-19

Näringslivets roll i den gröna ekonomin

Susanna Zeko, Göteborgsposten

“Temat för konferensen är grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Det intressanta med det temat är att det tar ansats i grön ekonomi, ett begrepp som regeringar efter månader av förspel ännu [...]Klimatmötet i Rio 2012, Näringsliv, Partipolitik
2012-06-19

Inga FN-beslut om hållbara mål i Rio

Gunilla Carlsson mfl; Göteborgsposten

“Vår förhoppning är att hållbarhetsmålen – till skillnad från millenniemålen – också ska fånga upp de delar av världen där akut fattigdom inte är det främsta problemet. Målen måste därför täcka in alla tre dimensioner [...]Klimatmötet i Rio 2012, Millenniemålen, Partipolitik
2012-06-18

Biståndspolitik för framtiden

Kenneth G Forslund, Aktuellt i politiken

“Kraven på näringslivsanknutna biståndsutförare tycks vara lägre än på folkrörelsernas arbete.. Den svenska biståndspolitiken fyller 50 i år. Det är ett politikområde där vi svenskar har all anledning att känna oss stolta. Svenskt bistånd gör skillnad i världen. Men [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-06-17

Systematiskt våld i Västpapua

Thomas Petersson, Göteborgsposten

“I en intervju i den engelskspråkiga tidningen Jakarta Post hyllar Sveriges ambassadör i Jakarta, Ewa Polano, närmast reservationslöst den indonesiska demokratin. Det svenska omfamnandet av Indonesien fördöms av den välrespekterade brittiska människorättsorganisationen Tapol – med tanke [...]Ambassader, Demokrati, Indonesien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Tidningsartikel: "Sweden optimistic over RI's human rights""
2012-06-16

Tjugo förlorade år sedan förra Rio-mötet

Ann-Charlotte Marteus, Expressen

“Bakom detta vansinne finns en del reella motsättningar, förstås, som att de fattiga länderna kräver mer stöd och miljöbistånd av de rika. Till det kommer att Kina, i detta sammanhang, räknas till de fattiga. Det [...]Forskning och innovation, Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Partipolitik, USA
2012-06-15

För Egyptens demokrater är valet en mardröm

Martin Ängeby, Svenska Dagbladet

“Den svenska regeringen måste ta avstånd från den egyptiska regimens agerande. Det är också av yttersta vikt att den svenska regeringen möjliggör för svenska organisationer att stötta demokratiska krafter i Egypten så att demokratiska val [...]Demokrati, Egypten, Partipolitik
2012-06-15

Ge alla möjlighet välja ekologisk mat

Janne Nordsted mfl; Göteborgsposten

“I det läget väljer biståndsminister Gunilla Carlsson att det svenska biståndet till jordbruk i södra Afrika ska fokusera på att stödja industriellt jordbruk. Detta genom en grupp som kallas AGRA – Alliansen för en grön [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Jordbruk, Klimatmötet i Rio 2012, Partipolitik
2012-06-15

Dialog kan göra ett bra bistånd ännu bättre

Kenneth G Forslund mfl; Östran

“Statskontorets översyn av biståndets styrning nyligen innehöll skarp kritik mot en alltför omfattande flora av styrdokument. Efter detta kommer Gunilla Carlsson nu att ta fram en plattform för biståndet. Men det är oroande att ministerns [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Swedfund, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik"
2012-06-14

Sverige måste ställa krav på Kina om Tibet

Margareta Cederfelt mfl; Svenska Dagbladet

“Det budskap som Sverige fortsatt bör föra fram i kontakter med kinesiska regeringsföreträdare är att den autonomi som tillerkänts Tibet måste få ett reellt innehåll och att Kina måste respektera de mänskliga rättigheterna. Det är [...]Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tibet
2012-06-11

Medietystnad om hållbar utveckling

Elin Grelsson, Göteborgsposten

“Mediernas fattiga bevakning blir i det närmaste parodisk när en artikel från 22 framstående forskare om miljöns kommande kollaps förvandlas till en kort notis från nyhetsbyrån TT-AFP i dagspressen. … Det är beklämmande att den oron [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Mediabevakning, Partipolitik
2012-06-11

Blunda inte för krigets Kongo

Dagens Nyheter

“Utdragna och enformiga konflikter, konstant våld och undernäring. Det är den gamla schablonbilden av Afrika, den som världen har haft anledning att ompröva när stora delar av kontinenten nu lyfts ur fattigdom och upplever stark [...]Afrika, FN, Kongo, Näringsliv, Partipolitik, RwandaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Ignorerade kriser 2005"
2012-06-07

Civila insatser räcker inte alltid

Urban Ahlin, Göteborgsposten

“Med stigande förvåning läste jag MP:s replik om FN-insatser. Miljöpartiet står bakom de militära insatser som Sverige deltagit och deltar i, Libyen och Afghanistan är de senaste. Dessa grundas på FN-mandat men var/är ledda av [...]Afghanistan, EU, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-06-07

Helhetssyn avgörande för klimatutmaningen

Lars Hjälmered, Göteborgsposten

“Sverige har nu fått med en lång rad länder på frivilliga åtaganden. Moderaterna och Alliansen har högt ställda ambitioner för klimatet. Vi har tagit, tar och kommer att fortsätta ta vårt ansvar genom att koppla [...]Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Tiden är oroväckande kort”"
2012-06-07

Forskningen måste bidra till att klimatmålen uppnås

Lena Ek, Dagens Nyheter

“En av RiR:s övergripande slutsatser är att det finns potential för klimatforskningen att bidra till klimatmålen, som formulerats av regering och riksdag. Men det är oklart i vilken mån forskningen faktiskt stöder målen. Exempelvis styrs [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Näringsliv, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Svensk klimatforskning"
2012-06-06

Ukraina inför fotbolls- EM

Carina Hägg, Jnytt.se

“Socialdemokraterna förväntar sig att regeringen är tydlig om vikten av att värna mänskliga rättigheter i sina kontakter med Ukraina. Vi har pekat på möjligheten att ta bort viseringsfrihet för ukrainska medborgare som med diplomatpass. Att [...]EU, Idrott, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Ukraina
2012-06-05

“Tiden är oroväckande kort”

Francisco Contreras mfl; Göteborgsposten

“Få människor har dock klart för sig vad som krävs för att nå dit. Den tid vi har på oss är oroväckande kort. En forskarsammanställning i tidskriften Climatic Change visar att de globala utsläppen måste kulminera omkring [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Partipolitik
2012-06-05

Vapenexport utan gråzoner och kryphål

Olof Jonmyren, Södermanlands Nyheter

“I den gemensamma debattartikeln (SvD 1/6) från de fyra allianspartierna form­uleras uppdraget utifrån en överenskommelse med Socialdemokraterna ifjol om ”att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater”. Det är alltså inte ett demokratikrav för vapenexport.  … Det [...]Demokrati, Diktaturer, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Partipolitik, Saudiarabien, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Nu ska vapenexportkontrollen skärpas"
2012-06-05

Har SIDA hört talas om Brasilien?

Uppsala Nya Tidning

“Man tänker då att det skulle stå en kö med Sida-delegationer vid ministeriet för social utveckling här i Brasilia för att studera i detalj hur man bekämpat fattigdomen så snabbt, och att den svenska regeringen omgående [...]Brasilien, Partipolitik, Resultat, Sida, Sociala skyddsnät
2012-06-04

Biståndsplattformen – reform eller städövning?

Eva Chrstina Nilsson, Globalportalen

“Samtidigt som den biståndspolitiska plattformen ska bli det centrala dokumentet för svenskt bistånd så kallade hon framtagandet av en sådan för en ”städövning”. Detta är regeringens egen hemläxa därför att den inte vet vad den vill [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-06-01

Frihandel ger utveckling

Olle Schmidt, Kristianstadsbladet

“Frihandel ger en bättre utveckling än traditionellt bistånd har gjort! Den afrikanska marknaden har i mer än 50 år skyddats från frihandel på samma sätt som Anna Lok förespråkar, och den enda effekten är att [...]EU, Handelspolitik, Nicaragua, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "EU:s orättvisa handelsavtal"
2012-06-01

Nu ska vapenexportkontrollen skärpas

Ewa Björling mfl; Svenska Dagbladet

“Därför väljer regeringen nu att tillsätta en parlamentarisk utredning som ges till uppgift att utreda den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den. … Utredningens huvudsyfte ska – i enlighet med riksdagsuppgörelsen – vara [...]Partipolitik, Vapenhandel
2012-05-31

Biståndstema modell oklar

Dagen

“Det finns en befogad oro hos biståndets vänner – i folkrörelser och partier – att Moderaterna i grunden vill förändra biståndet. Redan har enprocentmålet urholkats genom att definitionen av vad som är bistånd har vidgats. Därför [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Civilsamhället, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-05-31

Även papperslösa har rätt att få vård

Sofie Kruse mfl: Aftonbladet

“Nu har det gått ett år sedan utredningen “Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet” lämnades över till regeringen. Trots uppmaningar från politiker från alla politiska partier undantaget Moderaterna och SD [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, SjukvårdI artikeln hänvisas till "SOU: "Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet""
2012-05-30

Biståndet behöver vara långsiktigt.

Vlt.se

“Det är inte första gången de borgerliga partierna drar åt olika håll när det gäller biståndet. Främst Folkpartiet och Kristdemokraterna har drivit på för högre bistånd. … Carlsson har kritiserat slöseri och ineffektivitet på ett sätt [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-05-29

Sverige bör delta i fler militära FN-insatser

Urban Ahlin, Göteborgsposten

“Carl Bildts ointresse av FN-insatser står i bjärt kontrast till hans vilja att stödja Nato- och EU-ledda insatser. Socialdemokraterna har länge krävt ökat svenskt deltagande i FN-ledda insatser. Jag välkomnar att detta nu stöds av [...]EU, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-05-28

Ge barn rätt att överklaga internationellt

Kattis Ahlström mfl; Svenska Dagbladet

“Sverige anses vara en förebild för andra länder när det gäller barns rättigheter och har därmed ett särskilt ansvar att visa att barns rätt måste tas på allvar. Vad väntar regeringen på?” Barn och unga, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2012-05-25

”Dags för riktade sanktioner mot regimen i Azerbajdzjan”

Fredrik Malm, Dagens Nyheter

“Europeiska Unionen har infört restriktiva åtgärder mot en rad stater, till exempel Vitryssland, Iran och Syrien. Det är hög tid att en motsvarande diskussion initieras om riktade sanktioner också mot regimen i Azerbajdzjan. Sanktioner gentemot Azerbajdzjan [...]Azerbajdzjan, Diktaturer, ESC i Baku 2012, EU, Iran, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien, VitrysslandI artikeln hänvisas till dokumentet: "Running Scared"
2012-05-24

Vad händer när schlagercirkusen drar vidare?

Lena Ag, SVT Debatt

“Ingen har väl vid det här laget undgått att höra om den verklighet som finns bakom fasaderna den azerbajdzjanska regeringen så frenetiskt putsar på, för att nå status som världsmetropol. Tjusiga fasader i all ära, men [...]Azerbajdzjan, ESC i Baku 2012, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Partipolitik
2012-05-24

Loreen har gjort rätt som åkt till Baku

Anna Kinberg Batra mfl; SVT Debatt

“En del menar att vi borde bojkotta schlagern för att den hålls i ett land som inte är en demokrati. Det menar vi är att lämna människorna och problemen därhän. Schlagern är ett utmärkt verktyg [...]Azerbajdzjan, ESC i Baku 2012, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Partipolitik
2012-05-23

En osann bild av Afghanistan

Pierre Schori, Svenska Dagbladet

“Inget av detta berörs i den debattartikel som Reinfeldt, Bildt och Enström skrev på Brännpunkt 21/5. I stället presenterar de en blåögd, för att inte säga osann bild av läget i Afghanistan. Inte heller talar de [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Sjukvård, UtbildningArtikeln är en replik på: "Ett nytt Nato har växt fram"
2012-05-23

Jämställdhet nyckel till demokrati i Egypten

Lena Ag, Göteborgsposten

“I dag är kvinnor exkluderade från alla politiska arenor i Egypten. … I årets utrikesdeklaration framhåller regeringen att kvinnor är en drivande kraft för ökade demokratiska fri- och rättigheter. Det är bra. Det ger en god [...]Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Villkorat bistånd
2012-05-22

Ord som kräver handling

Lotta Hördin, Helsingborgs Dagblad

“Det krävs alltså mer än en överenskommelse mellan de statliga företagen och den politiska makten. Det krävs uppföljningar, det krävs att frågan ständigt hålls levande på alla sätt och vis. Och det krävs att regeringen [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik, Simoom-skandalenArtikeln är en replik på: "”Följa lagen räcker inte – det krävs en egen etisk kompass”"
2012-05-22

120521 Dawit Isaak får aldrig glömmas bort

Expressen

“Biståndsvapnet har heller inte påverkat regimen. Den sa i höstas självmant upp avtalen med EU i stället för att genom att bland annat släppa Isaak leva upp till kraven för förnyat stöd. Låsningarna kan tyckas hopplösa. [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Partipolitik
2012-05-22

Bistånd: Den goda viljan är inte nog

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Detta har bidragit till att de stora misstag som begåtts under femtio år av svenskt bistånd dels inte blivit tillräckligt belysta, dels kunnat fortsätta att begås i lugn och ro, under olika rege- ringar och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Sida
2012-05-21

Inte önskvärt att människor agerar mot barnsexturism?

Annica Sohlström, OmVärlden

“Sida har meddelat att enligt de nya reglerna får informationsbidraget enbart användas för att ge fakta och öka kunskapen om bistånd hos svenska folket. Däremot får pengarna inte användas till att öka engagemanget för viktiga [...]Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Informationsanslaget, Partipolitik, Sida, Turism
2012-05-21

”Följa lagen räcker inte – det krävs en egen etisk kompass”

Peter Norman, Dagens Nyheter

“Den senaste tidens turbulens kring Telia Soneras agerande i länder med svag eller ingen demokrati har tydliggjort vikten av hållbart företagande. De statligt hel- och delägda bolagen ska vara föredömen. Vi ska vidta åtgärder som [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Telia Sonera-skandalen
2012-05-21

Ett nytt Nato har växt fram

Fredrik Reinfeldt mfl; Svenska Dagbladet

“Sveriges stöd till Afghanistan är omfattande och uppgår i år till en miljard kronor. Vi finns på plats sedan trettio år tillbaka och vårt bistånd har som målsättning att människor som lever i fattigdom – [...]Afghanistan, Barn och unga, Demokrati, Kvinnor, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-05-16

Sverige ska inte smygas in i Nato

Kerstin Lundgren mfl; Svenska Dagbladet

“Varje dag utför svenska män och kvinnor ovärderliga insatser för fred och demokrati runt om i världen. De gör det på uppdrag av Sveriges riksdag med FN-mandat och under ledning av antingen Nato eller FN [...]Demokrati, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-05-04

“Sätt fattigdomsbekämpning främst”

Martin Andersson mfl; Sydsvenskan

“På vilket vis är då detta en manifestation för världens fattiga och vari består detta svek? Miljöministern tycks mena att det bästa sättet att utrota fattigdomen och skapa hållbara samhällen är att uppnå tvågradersmålet, det vill [...]Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2012-05-04

Var kvar i Afghanistan

David Ekstrand, Gefle Dagblad

“Trots detta är det märkligt tyst om hur det faktiskt går i kriget. Det borde finnas mer diskussion om vilka krigsmålen är och huruvida de uppnås. En ny forskningsrapport från FOI visar hur stora problemen är. [...]Afghanistan, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Afghanistan After 2014. Five Scenarios."
2012-05-04

Handla också med diktaturer

Marcus Bohlin, Sundsvalls Tidning

“Även om vi inte är fullt lika övertygade som Bildt om automatiken i att demokrati följer på ökad handel så är det lätt att instämma i att en friare handel för mycket gott med sig. [...]Demokrati, Handelspolitik, Kina, Partipolitik, Resultat, Vapenhandel
2012-04-29

Sätt det humana först

Sydsvenskan

“Reinfeldt har skäl att fråga sig om hans hållning är värd sitt pris. Drar han förslaget i långbänk spär han inte bara på motsättningarna inom alliansen. Han ökar dessutom regeringens avstånd till Miljöpartiet – ostrategiskt av [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-04-26

Vapenexport i Olof Palmes skugga

Norrköpings Tidningar

“Byggprojektet i Saudiarabien är förmodligen inte det enda där svenska myndigheter och företag sålt kompetens och tjänster till odemokratiska regimer. Halvstatliga Telia är involverade i telesystem som möjliggör övervakning av användare och medborgare i bland [...]Departement och myndigheter, Diktaturer, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Telia Sonera-skandalen, Thailand, Turkiet, Ukraina, Vapenhandel, Vitryssland
2012-04-26

Billström förstår inte kritiken

Hasse Boström, Dagen

“De så kallade papperslösa – alltså personer som befinner sig i landet utan tillstånd – är asylsökande som fått avslag men som gömmer sig i stället för att återvända till sina hemländer eller personer som [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR, SjukvårdI artikeln hänvisas till "Uppgörelsen måste tas på allvar"
2012-04-26

Med Kina i förarsätet

Petter Birgersson, Ystads Allehanda

“Vi får väl tro att regeringen kommer att vara skarp i sin kritik gällande Kinas brott mot de mänskliga rättigheterna. Fast det är möjligen väl naivt. Kanske får vi ändå nöja oss med att Tibet nämns [...]Kina, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Tibet
2012-04-26

Bildt och Björling mörkar om Saudi

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Den sista frågan, och i vidare mening frågan om vapenexport till diktaturer, är i praktiken ofarlig för regeringen. Socialdemokraterna tycker nämligen som ­Moderaterna. I går avslöjade Svenska Dagbladet att samarbetet med Saudiarabien sträcker sig ända tillbaka [...]Demokrati, Diktaturer, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, VapenhandelI artikeln hänvisas till "Sverige gav saudierna hemlig hjälp i 25 år"
2012-04-25

Förbättra biståndet till lantbruk

Inge Gerremo mfl; Uppsala Nya Tidning

“I likhet med Rylander är vi oroade över den nedmontering som sker av Sidas tekniska kompetens. När det gäller det området vi själva främst representerar, lantbruksområdet, skedde dock nedrustningen redan under den tidigare regeringen.” Departement och myndigheter, Jordbruk, Partipolitik, SidaArtikeln är en replik på: "Försvara det svenska biståndet"
2012-04-25

Sätt press på Turkiet

Jacob Johnson mfl; Uppsala Nya Tidning

“Turkiets premiärminister Erdogan talar med kluven tunga när han stöder oppositionen i Syrien samtidigt som han med våld bemöter kraven på demokrati och kurdernas rättigheter i sitt eget land. Sveriges regering bör genom utrikesminister Bildt kräva [...]EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien, Turkiet
2012-04-25

Fortsätt att kritisera Kina

Uppsala Nya Tidning

“Väl här har avtal om samarbeten inom bland annat forskning och järnvägsutbyggnad slutits och under gårdagen deltog Wen Jiabao i miljökonferensen Stockholm +40. I den vevan deklarerade han att hållbar utveckling måste stå på tre [...]Diktaturer, Forskning och innovation, Handelspolitik, Kina, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Stockholm +40
2012-04-25

Uppgörelsen måste tas på allvar

Åsa Romson mfl; Svenska Dagbladet

“Stödet för den migrationspolitiska uppgörelsen är beroende av övertygelsen om att dess innehåll blir verklighet. Det är inte acceptabelt att frågan om lika rätt till vård för alla fortsätter att dras i långbänk. I statsbudgeten [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, SjukvårdI artikeln hänvisas till "SOU: "Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet""
2012-04-24

KD: Vi vill ställa etiska krav vid upphandling

Ewa Samuelsson, Aftonbladet

“Ibland upplever politiker frågan om att ställa ökade etiska och sociala krav på de företag vi gör affärer med som kontroversiell. Den borde inte vara det. Målet att skattebetalarnas pengar ska användas effektivt står inte i [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Partipolitik, Rättvis handel, Telia Sonera-skandalen, Upphandling
2012-04-24

KD: Vi vill ställa etiska krav vid upphandling

Ewa Samuelsson, Aftonbladet

“Förhoppningsvis kan diskussionen om hur Teliasonera agerat föra en god sak med sig, nämligen att vi får en bred och seriös debatt om hur kommuner, stat och landsting ska agera vid upphandlingar och vilka krav vi [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik, Telia Sonera-skandalen, Upphandling
2012-04-24

Exemplet Kina

Jonas Duveborn, Kristianstadsbladet

“Samtidigt är exemplet Kina alldeles strålande. Lööf sätter svensk vapenexports dubbelmoral i blixtbelysning. Centern har i dessa fall, tillsammans med Socialdemokraterna och Moderaterna, alltid satt ”jobben” först. Det har funnits en uttalad oro för att kritik mot diktaturer [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Kina, Näringsliv, Partipolitik, VapenhandelI artikeln hänvisas till "Ekots lördagsintervju med Annie Lööf 2012-04-21"
2012-04-23

Inga vapen till Kina!

Martin Tunström, Smålandsposten

“Så går ju den överväldigande majoriteten av den svenska vapenexporten till broder och samarbetsländer som just Norge. Något att påminna Miljöpartistiska väljare om med tanke på de grönas tydliga ord, på bland annat hemsidan: “Vi [...]Demokrati, Försvarsexportmyndigheten, Kina, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-04-21

Det finns bra sätt att framställa biobränsle

Anders Mathiasson mfl; Svenska Dagbladet

“Man menar att mer biobränsle i våra fordon innebär ökad konkurrens om odlingsytan i utvecklingsländerna. … Att använda värdefull odlingsmark i utvecklingsländer till rika länders behov av omställning i transportsektorn är självklart förkastligt. Och samtidigt helt [...]Afrika, Biobränslen, Fossilfri energi, Landgrabbing, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Biobränsle hotar rätten till mat"
2012-04-19

”Sverige ska inte lämna afghanerna i sticket”

Kerstin Lundgren, Dagens Nyheter

“Centerpartiet ser även ett behov av fortsatt svensk närvaro efter 2014, framför allt genom fortsatta utbildningsinsatser för Afghanistans armé och polis. Partiets hållning är fortsatt att vi ska slutföra vår insats på ett ansvarsfullt och [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, UtbildningArtikeln är en replik på: "”Ska väst återigen lämna Afghanistan vind för våg?”"
2012-04-18

Sverige bör oftare delta vid FN-insatser

Kerstin Lundgren, Svenska Dagbladet

“Tyvärr visar statistik från de senaste femton åren att svenskt stöd till FN-ledda insatser inte längre är att räkna med. Årsrapporten för 2011 från FN:s avdelning för fredsbevarande insatser visar att enbart 22 svenska militärer [...]FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Syrien
2012-04-18

”Karin Enström ärver Saudiaffären”

Torbjörn Björlund, SVT Debatt

“Karin Enström kommer att kliva rakt in i det getingbo som Tolgfors lämnade, det syns redan på presskonferensen. Saudiaffären lever och hon kommer att få leva med det länge än. Hur hon klarar det återstår att [...]Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-04-17

Lena Ek – ta ansvar för indiskt kraftverk

Jens Holm, Svenska Dagbladet

“Det är nu hög tid att se över den svenska klimatpolitikens tveksamma effekter i andra länder. Vattenkraftverket i Indien är bara ett exempel. Nyligen tvingades Sverige stoppa två CDM-projekt i Rwanda. En stor del av [...]Diktaturer, Indien, Kina, Klimat & miljö, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Rwanda, VattenI artikeln hänvisas till "Skriftlig fråga 2011/12:352 Vattenkraftsprojekt inom CDM"
2012-04-12

Moral och omoral i vapenexporten

Marcus Bohlin, Sundsvalls Tidning

“Att det finns olika åsikter om hur den svenska vapenexporten ska vara utformad var tydligt i gårdagens riksdagsdebatt om den så kallade Saudiaffären. Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna att dagens regler [...]Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-04-12

Lägg ner vapenfabriker och skapa nya miljöjobb

Valter Mutt mfl, Aftonbladet

“När man lyssnar på Bildt och Ahlin får man nära nog intrycket att Sverige som industrination står och faller med sin vapenexport. I själva verket utgör denna bara en procent av den totala exporten. Ett högteknologiskt [...]Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2012-04-11

S och M i armkrok i vapenfrågan

Ulf Bjereld, SVT Debatt

“Men vapenexporten är i sig inte en fråga som påverkar väljarnas partival. Ur Socialdemokraternas perspektiv ligger faran snarare i att en mer restriktiv vapenexportpolitik skulle kunna hota lokala och regionala jobbtillfällen. För Alliansregeringen gäller faran [...]Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-04-11

Ett svek mot kampen för demokrati

Madawi Al-Rasheed mfl; Svenska Dagbladet

“Alltsedan Tunisiens diktator Ben Ali föll i januari 2011 har regeringar i väst talat om sitt stöd för demokratin i arabvärlden. Den svenska regeringen är inget undantag. Den har lyft fram svenskt demokratibistånd och kommunikationsteknologi [...]Demokrati, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-04-10

Partinära bistånd

Ida Thulin, Gefle Dagblad

“Regeringens urval av biståndsländer tycks till stor del vara beroende av vilka länder allianspartiernas egna biståndsorganisationer har arbetat i. Det visar nationalekonomen Robert Kron i senaste numret av tidskriften Ekonomisk Debatt. … Goda relationer till nyckelpersoner [...]Landfokusering, Partinära bistånd, Partipolitik, SidaI artikeln hänvisas till "Regeringens val av biståndsländer var politiskt"
2012-04-10

Socialismen har gjort sitt i Afrika

Olle Schmidt, Kristianstadsbladet

“Konceptet frihandel ses från vänsterhåll med mycket misstänksamma ögon. Vi liberaler ser det i stället som en fördel och en förutsättning för verklig utveckling. Traditionellt bistånd har inte tagit Afrika ur fattigdomen en handel och [...]Afrika, EU, Handelspolitik, Partipolitik, Resultat, WTO
2012-04-03

Budgetstöd belönar dåliga regeringar

Bengt Nilsson, Göteborgsposten

“Pethrus levererar de vanliga obevisade påståendena om att budgetstödet fyller en viktig funktion i kampen mot världsfattigdomen. Men det är tomt prat. … Och som sagt, Bertil Odén; generellt budgetstöd innebär ett stöd till hela budgeten. [...]Budgetstöd, Forskning och innovation, Fungibilitet, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Budgetbistånd effektivt men komplicerat"
2012-04-03

Utan engagemang kan vi inte påverka kurdernas situation

Gunilla Carlsson, SVT Debatt

“Det faktum att två ministrar diskuterade EU-integration med inspiration av en kurdisk konstnär ser jag inte bara som en markering. Jag ser det också som ett bevis på att kurdernas situation har börjat komma upp på [...]Mänskliga rättigheter, Partipolitik, TurkietArtikeln är en replik på: "Biståndsministerns fjäsk för Turkiet ett hån mot världens kurder"
2012-03-22

Bröderna Lundins skuld är moralisk

Johannes Forssberg, Expressen

“Så visst är Ian och Lukas Lundin amoraliska affärsmän, som det är skamligt att vår utrikesminister gav sig i lag med. Men i debatten har det påståtts mycket mer än så. Personerna bakom Lundin Oil [...]Näringsliv, Partipolitik, SudanArtikeln är en replik på: "”Aftonbladets enda syfte tycks vara att smutskasta”"
2012-03-22

Skrota statens vapenagentur

Expressen

“Problemet är bara att staten har en säljmyndighet för något som samma stat inte ska sälja. Exporttillstånden utgör ju undantagen från huvudregeln att inte exportera något alls. Försvarsexportmyndigheten är alltså dubbelmoralens kronjuvel i vår vapenexport.” Försvarsexportmyndigheten, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2012-03-22

Ewa Björling gör en “Tolgforsare”

Marita Ulvskog, Göteborgsposten

“Ewa Björling förstår ju att jag inte vill bojkotta handel med Afrika. Jag förutsätter därutöver att regeringen säger sig vilja verka för mänskliga rättigheter. Även om jag i min stilla undran funderar på hur vapenförsäljerskan [...]Afrika, EU, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, SaudiarabienArtikeln är en replik på: "Ulvskog illa insatt i svenska insatser"
2012-03-22

Svenskt bistånd

Jessika Isaksson, Norrköpings Tidningar

“När man inte får bestämma vad utveckling är, vilket projekt man vill ha och vart man ska så försvinner också ägarskapet över projektet och då försvinner även hållbarheten i utfallet. Det var också därför man [...]Budgetstöd, Partipolitik, Projektstöd, Resultat, Utvärdering
2012-03-22

Ministern förstår inte hur modernt bistånd fungerar

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Budgetbiståndet har rätt utformat positiva effekter som lokalt ägarskap, ökad parlamentarisk och medborgerlig insyn och det bidrar till transparens i hela statsbudgeten. Genom svenskt budgetbistånd har bland annat utbildning, sjukvård och revisionsmyndigheter byggts upp. Det [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Korruption, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Skuldavskrivning, Utbildning, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet ska ha tydliga mål"
2012-03-21

Biståndet ska ha tydliga mål

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Plattformen, den första i sitt slag, ska ersätta den vildvuxna skog av fokusområden, ämnespolicyer och ad hoc-beslut som växt fram under ett halvt sekel. Regeringen kommer också att klargöra vad biståndet förväntas leverera i ett [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Budgetstöd, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik"
2012-03-20

Ulvskog illa insatt i svenska insatser

Ewa Björling, Göteborgsposten

“Den svenska regeringen driver på för att företag som agerar på svåra marknader, där konflikter pågår eller där respekten för mänskliga rättigheter brister, ska agera både socialt och miljömässigt ansvarsfullt. Marita Ulvskog verkar tyvärr ha [...]Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "EU måste agera om konfliktmineral"
2012-03-19

EU måste ta ansvar för utfiskningen

Eskil Erlandsson, Svenska Dagbladet

“När oppositionen för plakatpolitik och vill resa sig från förhandlingsbordet, har regeringen valt att sitta kvar för att kunna påverka innehållet. … Det är en självklarhet att dessa värden respekteras och fiskeavtalen ska kunna avbrytas vid [...]Demokrati, EU, Fiske, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2012-03-17

Minskat bistånd bättre än dåligt bistånd

Julia Kronlid, SVD Debatt

“Sverigedemokraterna har lyft fram en tydlig kritik gentemot de budgetstöd som betalas ut direkt till mottagarländernas stadskassa. Denna form av bistånd ställer stora krav på mottagarländernas kapacitet och det har visat sig finnas stora brister [...]Avräkningar, Budgetstöd, Flykt och migration, Fungibilitet, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering, Volym
2012-03-16

EU måste agera om konfliktmineral

Marita Ulvskog, Svenska Dagbladet

“Inför dagens ministermöte i Bryssel har regeringen och Ewa Björling möjlighet att agera i frågan om konfliktmineral och bättra på sitt skamfilade rykte i fråga om mänskliga rättigheter. Sverige måste markera tydligt och visa att [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EU, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, SADEV
2012-03-16

Vi utmanar M och S om vapenexport

Bodil Ceballos mfl; Svenska Dagbladet

“Mänskliga rättigheter är inte bara vackra ord. De mänskliga rättigheterna är grundstenar för vårt demokratiska samhälle och utgör centrala delar i den internationella rätten. Men när statsminister Fredrik Reinfeldt fick frågan om varför det är [...]Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2012-03-15

Saudiarabien behöver inte fler vapenfabriker

Valter Mutt, Göteborgsposten

“Saudiarabien behöver knappast fler vapenfabriker, däremot massiva satsningar på solenergi för att bygga en framtid bortom oljetoppen och få energi till avsaltning av havsvatten för att kunna häva tilltagande vattenbrist. Snabbt växande befolkningar och sinande [...]Demografi / befolkningsstatistik, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel, Vatten
2012-03-13

Med Gunilla Carlsson har svenskt bistånd blivit genant

Bo Göransson, SVT Debatt

“Om det ändå vore att stödja uppkomsten av en lokal produktion för att tillverka bättre spisar, eller att stödja finansieringen för fattiga människor genom mikrolån. Nej, de fattiga ska få spisar, mer ”action” är fältropet. [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2012-03-13

Vapenexport eller – Nato?

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Men vapen är inte vilken vara som helst. Handeln måste regleras och övervakas noggrant. Det är delvis detta som havererat i fråga om Saudiarabien. Ett förbud mot vapenexport till icke-­demokratier, som nu diskuteras, skulle kunna förhindra [...]Demokrati, Nato, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-11

Rätt och fel om vapenexport

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Ett demokratikritierium kan inte formuleras så att alla frågor kring vapenexport bortfaller. Det kommer alltid att behövas en prövning där också andra omständigheter vägs in. Men allt fler har kommit fram till att en av [...]Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-09

Där biståndet fungerar behövs det inte

Tobias Bäckström, Dagen

“Där bistånd fungerar behövs det inte, där bistånd behövs fungerar det inte. Det märkliga är att MP själva antydningsvis kommer in på detta i artikeln men man drar helt motsatt slutsats. Att en procent av vårt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Lyssna på biståndets aktörer"
2012-03-08

Så räddar Sverige 50 000 kvinnors liv

Gunilla Carlsson mfl; Aftonbladet

“Vi vet att det är politiskt och tekniskt möjligt att minska mödradödlighet och vi vet vad som krävs: utbildade barnmorskor, tillgång till preventivmedel, undervisning om sexualitet och samlevnad, säkra aborter samt adekvat mödra- och neonatal [...]Barn och unga, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2012-03-08

Ge halva biståndet till kvinnorna

Anneli Rogeman mfl; Göteborgsposten

“Sedan flera år är jämställdhet en av regeringens huvudprioriteringar i biståndspolitiken. Ändå gick endast elva procents av Sidas budget 2010 till projekt som har ”jämställdhet som huvudsyfte”. Åtskilliga rapporter från såväl FN som Världsbanken visar att [...]Afrika, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor, Partipolitik
2012-03-07

En väv av lögner och hyckleri

Göran Greider, Dalademokraten

“Svensk socialdemokrati har ingen vacker tradition att falla tillbaka på i dessa frågor och det är betecknande att det på tisdagen dröjde ett bra innan några kommentararer kom från socialdemokratiska håll, medan däremot både Vänsterpartiet [...]Försvarsexportmyndigheten, Partipolitik, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Säg upp avtalet med saudierna

Expressen

“Försvarspolitiken är som bekant det politiska hyckleriets högborg. Ena dagen en dos skarpa MR-rapporter och demokratibistånd, andra dagen en rejäl vapenaffär till de diktaturer Sverige i teorin absolut inte ska exportera till.” Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Skandalös vapenaffär

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“I tjusiga deklarationer fördömer regeringen Saudiarabiens förtryck av kvinnor, förföljelse av oliktänkande och brist på demokrati. I lönndom säger samma regering ja till att hjälpa en av världens mest brutala diktaturer att bygga nya vapen.” Demokrati, Diktaturer, Kvinnor, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Vapensamarbetet med Saudiarabien är hyckleri

Torbjörn Björlund, SVT Debatt

“För nästan ett år sedan beslutade Riksdagen att ge regeringen i uppdrag att ta fram nya och skarpare regler för vapenexport, framför allt för att hindra export till diktaturländer som Saudiarabien och Bahrain. De har [...]Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Regeringens smutsiga vapenbyk

Petter Birgersson, Kristianstadsbladet

“Avtalet om militärt samarbete med Saudiarabien förlängdes 2010 sedan regeringen inte sagt upp det. Jan Björklund hävdar att Folkpartiet var motståndare, men mer rakryggade än att partiet lät det passera för husfridens skull var protesterna [...]Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Skyll inte på varandra!

K-G Bergström, Expressen

“Regeringen kan börja med att expediera en beställning från en enig riksdag (12 maj 2011) om att lägga fram förslag om att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. Ännu har inte ens en utredning tillsatts, trots [...]Demokrati, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Framtidens utmaningar kräver fler samarbeten med industrin

Johan Bergenäs, Aftonbladet

“Morgondagens roll för den högteknologiska industrin och hur den utvecklas för att på ett bättre sätt synkroniseras med statens och det civila samhällets säkerhets- och utvecklingspolitiska mål är en framtidsfråga som måste diskuteras nu. Frågan är [...]Civilsamhället, Näringsliv, Partipolitik, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

”Centern måste kräva stopp för vapenexport”

Abir Al-Sahlani, Dagens Nyheter

“Den svenska regeringen måste alltid stå upp för frihet och demokrati och mot förtryckande regimer. Centerpartiet bör i riksdag och rege­ring prioritera frågan om att sluta exportera vapen till förtryckande regimer och diktaturer. Ett liberalt [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Sluta beväpna förtryckarna

Sydsvenskan

“Beslut om tillstånd för export av krigsmateriel fattas av Inspektionen för strategiska produkter, ISP. På myndighetens hemsida står att ”respekt för mänskliga rättigheter är ett centralt villkor för att tillstånd skall beviljas”. Ändå har Sverige, som världens sjunde största [...]Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Vad visste Tolgfors?

Peter Akinder, Östran

“Sverige är, vare sig vi vill det eller inte, en del av en gränsöverskridande krigsmaterielproduktion och en många gånger smutsig internationell vapenhandel. Sådan verksamhet, där vårt land är inblandat, måste dock självfallet vara starkt lagreglerad och [...]Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Stoppa samarbetet

Dagens Nyheter

“Den andra positiva nyheten är att avslöjandet sätter ljuset på svensk vapenexport, vilket tvingar fram en debatt om Sveriges minst sagt dubiösa agerande på detta område. En del reaktioner på gårdagens nyhet andades förvåning över att svenska [...]Demokrati, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Skrota vapenfabriken till diktaturens Saudi

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Det är en enorm skandal. Nu måste alla kort på bordet, säger Svenska Freds ordförande Anna Ek. Det hon efterfrågar är en grundlig utredning av vad som hänt men även tydliga regler som i framtiden förbjuder [...]Bahrain, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Sverige måste göra upp med hyckleriet

Gabriel Wikström mff; Svenska Dagbladet

“Den svenska vapenexporten är en smutsig bransch där den kortsiktiga möjligheten att göra exportvinster uppenbarligen ges företräde allt annat som svensk utrikespolitik står för. Med ena handen ger vi demokratibistånd och talar oss varma för [...]Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

När går moral före handel?

Borås Tidning

“Samarbetsavtalet med Saudiarabien som ligger till grund för den hemliga vapenfabriken tecknades av den socialdemokratiska regeringen Persson redan år 2005, men det förlängdes av den borgerliga regeringen för endast ett par år sedan. … I maj [...]Diktaturer, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Korten måste läggas på bordet

Emma Wange, Uppsala Nya Tidning

“Avtalet förlängs 2010 av en oenig alliansregering (M + C var för och FP +KD var emot). Rent konkret resulterar avtalet år 2007 i att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) börjar planera bygget av en avancerad vapenfabrik [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

En vapenskandal

David Nyström, Gefle Dagblad

“Så om Sverige ska kunna ha ett militärt försvar så kräver det ett rätt så intensivt försvarssamarbete med andra länder, liksom en ganska omfattande vapenhandel. Frågan är således inte om Sverige bör handla med andra länder [...]Förenade Arabemiraten, Indien, Pakistan, Partipolitik, Simoom-skandalen, Thailand, Vapenhandel
2012-03-07

Vilka skäl är skäl nog för Saudiavtalet?

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Vapenexporten ska vara ett uttryck för försvars- och säkerhetspolitiska prioriteringar, men i det här fallet går det inte att förstå avvägningen. Avtalet borde varken ha ingåtts eller förlängts 2010. Saudiarabien är en värsta sortens diktatur och exportör [...]Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-05

Sveriges bistånd är bra för världen

Per-Inge Lidén, NWT

“Att utrikesdepartementet får biståndsmedel till ambassader runt om i världen, att biståndsmedel går till att betala av dåliga exportkrediter till svenska företag eller vårt flyktingmottagande är däremot fel användning. Biståndet ska gå till demokratiuppbyggnad och utveckling [...]Ambassader, Avräkningar, Demokrati, Flykt och migration, Handelspolitik, Kongo, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2012-03-05

”Sveriges kulturbistånd får inte urholkas”

Madeleine Sjöstedt, Dagens Nyheter

“Det nya biståndet är en seger för Folkpartiets krav på en liberal biståndspolitik där demokratin och de mänskliga rättigheterna sätts i centrum. Vi är inte beredda att kompromissa med dessa historiska framsteg. Biståndsminister Gunilla Carlsson [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Kultur, Partipolitik, Resultat
2012-02-29

Mycket att vinna på ökad jämställdhet

Karin Enström, Norrtelje Tidning

“I samband med millennieskiftet satte FN upp åtta ambitiösa huvudmål för att förbättra situationen i världen fram till 2015 – allt från fattigdom till jämställdhet och hälsa. Nu börjar vi närma oss det slutdatumet och [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2011"
2012-02-29

Lyssna på biståndets aktörer

Valter Mutt mfl; Dagen

“Det är kyrkorna, fackföreningarna, miljöorganisationerna och andra delar av civilsamhället som byggt svenskt bistånd. Genom kontakter i utvecklingsländerna har de en unik kunskap om utvecklingssamarbetets förutsättningar och möjligheter. Biståndsorganet Sida är toppnoterat i internationella utvärderingar. Därför är [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Partipolitik, Sida, Utvärdering
2012-02-28

Skicka bistånd i stället för trupp

Pierre Schori, Expressen

“I stället för den förlängda, utökade, enormt kostbara och riskfyllda militära insatsen i Afghanistan kan Sverige fortfarande välja en annan väg än krigets. Vi skulle med våra stora biståndsresurser kunna bli en stor, fredlig aktör [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2012-02-27

Vapenexporten har redan gjort Sverige till den stormakt Carl Bildt önskar

Bodil Ceballos, SVT Debatt

“Det finns två områden där Sverige i dag är verkliga stormakter i världen. Det ena handlar om vapenförsäljning där vi i dag säljer mest vapen i världen per capita. … Vi vänder oss starkt mot den förenklade [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Diktaturer, Handelspolitik, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-02-27

Regeringen ignorerar riksdagsbeslut om att stoppa vapenexport till diktaturer

Björn Lindgren, Jakob Lundgren; SVT Debatt

“I februari 2010 försökte alliansregeringen via handelsminister Ewa Björling sälja övervakningssystem till Libyens tyrann Muammar Kadaffi. Detta skedde så lite som ett år innan den folkliga revolutionen bröt ut. De senaste fem åren har Sverige [...]Bahrain, Diktaturer, Egypten, Försvarsexportmyndigheten, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2012-02-24

Så kan ”pratbistånd” bli mer verkstad

Hasse Boström, Dagen

“Men de orden har vi inte hört. Civilsamhällets aktörer, där kyrkor och folkrörelser ingår, upplever istället att de ifrågasatts av biståndsministern. I stället är det näringslivets insatser hon prisar. Det är företagen som ska rädda utvecklingsländerna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Näringsliv, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Biståndet upprör men inte av rätt anledning"
2012-02-23

”Vapenexport till diktaturer slår rekord – regeringen förhalar förbud”

Bodil Ceballos, Dagens Nyheter

“Dessutom konstaterar Miljöpartiet att regeringen år efter år trotsar riksdagsbeslutet att föra en samstämmig politik för mänskliga rättigheter i enlighet med Sveriges Politik för Global Utveckling. Självfallet ingår samtliga politikområden – speciellt handelspolitiken och vapenexporten. [...]Demokrati, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2012-02-23

Barnmorskor ger liv åt Afghanistan

Lena Asplund mfl; Sundsvalls tidning

“I dag finns det 32. Målet är att det ska finnas 8 000 utbildade barnmorskor inom tio år. Målsättningen då Svenska Afghanistankommittén, SAK, 2004 startade utbildning av barnmorskor i Wardak var att hantera 21 födslar [...]Barn och unga, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Välgörenhet
2012-02-22

Svensk vapenexport har spårat ur

Anna Ek,Rolf Lindahl; Göteborgsposten

“Det är ett tragiskt faktum att behöva konstatera att Sverige är världens största vapenexportör räknat per person och att brutala diktaturer som Bahrain och Saudiarabien som slår ner demokratikämpar får köpa vapen av Sverige. … Svensk vapenexportpolitik [...]Bahrain, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2012-02-18

Förhastat av biståndsministern

Désirèe Pethrus, Svenska Dagbladet

“Bistånd kanaliseras på olika sätt. Medan fördelarna med så kallade sektor- och projektstöd ofta lyfts fram, har budgetstödet – det vill säga direktbistånd till samarbetsländernas regeringar – ofta fått utstå oförtjänt bitter kritik. Också Sveriges [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Partipolitik, Projektstöd, Resultat, Utvärdering
2012-02-16

Sverige kan göra skillnad

Sundsvalls Tidning

“Demokratisträvan bör prägla utrikespolitiken. Därför är det välkommet att regeringen vill tillsätta en ambassadör i Syrien för att stärka stödet till oppositionen. Samma engagemang bör prägla den svenska biståndspolitiken. Verksamhetsnära bistånd, som bedrivs genom exempelvis [...]Ambassader, Partinära bistånd, Partipolitik, Resultat, Syrien
2012-02-15

Bluffstopp för Carlsson

Ystads Allehanda

“Fredrik Segerfeldt avfärdar i princip allt hittillsvarande bistånd som värdelöst och kontraproduktivt, och menar att det snarare fördärvat starka demokratiska institutioner och förutsättningar för en välståndsskapande marknadsekonomi. Även om Fredrik Segerfeldt har viktiga poänger är [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Utbildning, Utvärdering
2012-02-14

Stoppa företagens plundring av ockuperade folket på Västbanken

Bodil Ceballos, SVT Debatt

“CSR-policies är en bra början, men det behövs också bindande regler så att företag inte bara har möjligheten att göra rätt, utan faktiskt hindras från att göra fel. … Särskilt upprörande är det när svenska och [...]Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Marocko, Näringsliv, Palestina, Partipolitik, Västsahara
2012-02-13

En Atlantångare att vända runt

Expressen

“På Sidas hemsida kan man läsa om hur myndigheten tycker tvärtemot biståndsministern. Apropå Mali, ett av världens fattigaste länder, sägs det att “Budgetstöd gör biståndet mer effektivt”. Enligt Sida har de svenska biståndsmiljonerna bidragit till [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, EU, Handelspolitik, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, USA, Utbildning
2012-02-13

Lyssna på biståndspratet

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Syftet verkar vara att nå kortsiktiga resultat – hon tog själv i intervjun exemplet hur många spisar som ges till fattiga hushåll – istället för att fokusera på långsiktig utveckling. Gunilla Carlssons ökade krav på redovisning [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Moçambique, OECD, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering
2012-02-13

Gunilla Carlsson avslöjar vänsterbluffen

Norrköpings Tidningar

“I lördags presenterade hon således en ny reform i SR Ekots lördagsintervju. Carlsson tänker avveckla det direktbistånd som inte är öronmärkt utan går direkt till mottagarländernas statsbudgetar. För tillfället får fyra afrikanska länder dylikt direktbistånd, [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Kambodja, Moçambique, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Villkorat bistånd, Volym
2012-02-13

”Regeringen har gett upp om biståndet”

Bengt Nilsson mfl; Dagens Nyheter

“Om biståndet inte har fungerat sedan det startade för femtio år sedan, vad är det då som talar för att det plötsligt ska börja fungera? ... Trots att biståndspengar i flera fall uppenbarligen har finansierat krig [...]Afrika, Budgetstöd, Diktaturer, Eritrea, Etiopien, Fungibilitet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-02-12

Kortsiktighet duger inte

Lotta Hördin, Helsingborgs Dagblad

“Nu verkar det som om Gunilla Carlsson vill att Sverige i fortsättningen ska bidra mest med praktiska projekt och låta EU ta över det mer generella stödet. Kanhända slipper ministern då att reta sig på meningslöst [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Moçambique, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering
2012-02-08

Låt er inte hänföras av Kina

Annelie Enochson, Göteborgsposten

“Det är lätt att bländas av Kinas växande roll i världspolitiken. De som särskilt har svårt för USA och gläds över dess avtagande roll som världsaktör till förmån för ett investerande Kina, bör dock sätta [...]Flykt och migration, Handelspolitik, Kina, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, USA
2012-02-01

Parul Sharma: Varför gäspar vi åt barns rättigheter?

Parul Sharma, CSR i Praktiken

“Detta är ytterst tragiskt då samma regering (genom svenska biståndsorganet SIDA) i princip agerar PR-konsult åt svenska storbolag i frågor som rör CSR, med att med jämna mellanrum påpeka och understryka att svenska bolag är så [...]Barn och unga, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik, Sida, Turism
2012-01-27

Omöjligt uppdrag

Helle Klein, Pierre Schori, Carl Tham; Aftonbladet

“Sverige har i processen svikit FN. När Ban Ki-moon 2008 vädjade om europeiska fredstrupper till den nästan kollapsande FN-missionen i Kongo sade Storbritannien och Tyskland nej. Motivering: deras trupper behövdes i Afghanistan. 2009 drog Polen tillbaka trupper [...]Afghanistan, FN, Kongo, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2012-01-25

Vinproducenterna ska följa Systemets uppförandekod

Gunilla Svantorp, Värmlands Folkblad

REPLIK “Jag anser att Systembolaget gör ett ganska gediget arbete när det gäller miljö och arbetsvillkor även i producentledet. Men arbetet kan absolut utvecklas ytterligare och ni inom “Kampanjen för rättvis vinhandel” kan givetvis vara [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Systembolaget måste ta socialt ansvar för vingårdsarbetarna"
2012-01-25

Sverige ska inte beväpna demokratins motståndare

Rebecka Karlsson, Björn Lindgren; Aftonbladet

“Vi kan inte med ena handen ge demokratibistånd samtidigt som den andra handen säljer vapen till diktaturer. Det är både omoraliskt och kontraproduktivt. … Om regeringen menar allvar med sitt tal om att verka för mänskliga rättigheter [...]Bahrain, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2012-01-19

Systembolaget måste ta socialt ansvar för vingårdsarbetarna

Florencia Aróstica, Francisco Contreras mfl; Värmlands Folkblad

“Minimilönen räcker inte ens till de mest grundläggande behoven såsom mat, kläder, el, och kostnaderna för barnens skolgång. Sämst villkor har papperslösa arbetare och kvinnor. I Chile är svartlistning av fackligt aktiva vanligt, och lantarbetare [...]Anständiga arbetsvillkor, Chile, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik
2012-01-18

Demokrati på export

Martin Tunström, Smålandsposten

“Erika Bjerström omtalade att europeiska prioriteringar av gender- och hbt-perspektiv i biståndet stundtals uppfattades som nykolonialism, bland biståndsmottagarna. Gunilla Carlsson påpekade betydelsen av värdighet och respekt i den ömsesidiga dialogen. Att demokratistöd från väst liksom [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2012-01-17

Kvinnornas rättigheter hamnar i skymundan

Mikael Gustafsson, SVT Debatt

“Sveriges förhållande till omvärlden domineras nämligen inte av fredsarbete och mänskliga rättigheter utan av vapen. Sverige säljer mest vapen i världen i förhållande till folkmängd. På bara tio år har vår vapenexport ökat med 350 [...]EU, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik, Vapenhandel
2012-01-17

En procent i bistånd utan luft

Kenneth G Forslund, Aktuellt i politiken

REPLIK “Socialdemokraterna avsätter en procent av BNI till bistånd. Även vi vill göra skuldavskrivningar men till skillnad från den borgerliga regeringen utan luft. Gunilla Källenius slutsats att S skulle ha en mindre biståndsbudget och i [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, SkuldavskrivningArtikeln är en replik på: "Dubbelmoral i biståndspolitiken"
2012-01-16

FN ska bli effektivare på jämställdhet

Gunilla Carlsson m.fl; Göteborgsposten

“Jämställdhet är en strategisk fråga i alliansregeringens utvecklingssamarbete. Studier visar att en förutsättning för demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling är att kvinnor och män har samma rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma [...]FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2012-01-15

Kapitalflykt skadar fattiga och rika

Annica Sohlström, Kristina Fröberg; Sydsvenskan

“Vi uppmanar regeringen att ta kapitalflykt från utvecklingsländerna på allvar. Det handlar om pengar som skulle kunna investeras i utbildning och vård för miljontals människor i fattiga länder. Dessutom borde det ligga i regeringens intresse [...]Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik, Sjukvård, Utbildning
2012-01-13

Dubbelmoral i biståndspolitiken

Gunilla Källenius, Aktuellt i politiken

“I vår [Socialdemokraternas] biståndsbudget har vi accepterat samma kreativa bokföring som biståndsminister Gunilla Carlsson, när nästan en miljard av biståndsbudgeten fördes över till statskassan genom att kalla det skuldavskrivningar. En miljard av i runda siffror [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik
2012-01-05

Bra bistånd är vår skyldighet

Göran Hägglund mfl; Dagen

“I den svenska debatten handlar poängerna ofta om misslyckade jätteprojekt eller svällande korruption i mottagarländerna. Man ifrågasätter om biståndet hjälper och om de stora summor pengar som investeras i utvecklingsländerna verkligen kan motiveras moraliskt. … [...]Budgetstöd, Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-01-03

Avdragsrätten är ett första steg

Nyamko Sabuni, Svenska Dagbladet

REPLIK “En imperfekt reform kommer aldrig få ett perfekt stöd. Jag har förståelse för att civilsamhället vill mer. Men vi som vill se en större avdragsrätt i morgon måste kunna försvara det första steg vi [...]Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Det är inte tanken som räknas"
2012-01-02

Det är inte tanken som räknas

Hanna Hallin, Svenska Dagbladet

“Men när regeringen väljer att gynna en liten del av det civila samhället och en viss typ av engagemang är det inget litet första steg. Avdragsrätten som nu införs är i själva verket en ökad [...]Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Partipolitik, Välgörenhet
2011-12-28

Sluta bromsa Reinfeldt och Borg

Bo Forsberg, Helsingborgs Dagblad

“Borg och Reinfeldt måste sluta bromsa innovativa finansieringsformer som är förutsägbara och genereras med säkerhet. Det räcker inte med vaga förhoppningar om att marknadsmekanismer i klimatavtalen ska klara finansieringen. Lev också leva upp till löftet [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-28

Fredrik Segerfeldt: Bistånd kan vara skadligt

Fredrik Segerfeldt, Expressen

REPLIK “Ändå avfärdar Forslund i en handvändning den omfattande internationella debatten om biståndets negativa biverkningar. De forskare som varnat för att biståndet ökar korruption och vanstyre, minskar sannolikheten att mottagarlandet ska bedriva en utvecklingsvänlig politik, [...]Forskning och innovation, Korruption, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Kenneth G Forslund: Välgörenhet kan inte ersätta biståndspolitik"
2011-12-23

Jämställdhet är bästa julklappen

Anna Laestadius Larsson, Svenska Dagbladet

“Jämställdhet är ett prioriterat område för Sveriges regering när det gäller global utveckling. På pappret. Nu gäller det att man även visar det i handling, sätter som mål att minst 50 procent av biståndet ska [...]Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Jämställdhet minskar fattigdom"
2011-12-17

MP medskyldiga till utvisningarna

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Miljöpartiet verkar ha nöjt sig med en presskonferens och lite pengar till vård och skola för papperslösa flyktingar. Samtidigt skrev de under på migrationsminister Tobias Billströms (M) brutala flykting­politik. Och är därmed medskyldiga.” Flykt och migration, Partipolitik
2011-12-14

”Om medierna prioriterar klimatet lyssnar politikerna”

Johan Rockström, László Szombatfalvy; Dagens Nyheter

“Därför krävs det också en omfattande opinionsbildning för att skapa acceptans för ett globalt, neutralt beslutsorgan med hela mänskligheten som uppdragsgivare. Det kan låta utopiskt, men är nödvändigt med tanke på det nuvarande politiska systemets [...]Klimat & miljö, Mediabevakning, Partipolitik
2011-12-13

Ersätt soldaterna i Afghanistan med bistånd

Hans Linde, Corren

“Inför valet 2010 gav S, V och MP gemensamt löfte, att avveckla den svenska militära insatsen och öka de civila insatserna. Det var tyvärr ett löfte som S och MP snabbt övergav efter valet. Istället [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-12-13

Krutrök över vapenexporten

Martin Tunström, Smålandsposten

“Svenska Freds må vinkla exportsiffrorna, men organisationens påpekande om att riksdagens beslut att införa ett tydligare demokratikriterium verkar ha lagts i frysboxen av regeringen får inte avvisas.” Demokrati, Partipolitik, Vapenhandel
2011-12-12

Hög tid att börja vinna freden i Afghanistan

Hans Linde, Göteborgsposten

“I snart ett decennium har Sverige haft soldater i Afghanistan. Men efter tio år är de få som kan peka på några framgångar, samtidigt som bakslagen och misslyckandena är svåra att blunda för.“ Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2011-12-12

Korruption en fråga om tillit

Borås Tidning

“Problemet finns i större eller mindre utsträckning hos alla Sveriges biståndsländer. Biståndspolitiken har dock under minister Gunilla Carlssons ledning blivit något mindre naiv, mer ifrågasättande och utvärderande. Det är bra.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Partipolitik, Utvärdering
2011-12-11

Sverige fortsätter vara bäst i världen på att sälja vapen till diktaturer

Anna Ek, Rolf Lindahl; SVT Debatt

“Mycket talar dock för att riksdagens tydliga beslut om en skärpt vapenexportpolitik gentemot diktaturer blir en papperstiger och att svenska vapen fortsatt kommer att stärka makten hos diktaturer i många år framöver. Regeringen har nämligen, [...]Diktaturer, Partipolitik, Vapenhandel
2011-12-09

Mänskliga rättigheter måste gälla på nätet

Carl Bildt, Gunilla Carlsson; Expressen

“I länder som Syrien, Kongo och Afghanistan är respekt för de mänskliga rättigheterna däremot snarare undantag än regel. I Kina förnekas medborgarna många av de mest grundläggande fri- och rättigheterna. Handlingsutrymmet för människorättsaktivister i Ryssland [...]Afghanistan, Kina, Kongo, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien
2011-12-09

EUs ledare struntar i klimatfrågan

Jens Holm, SVT Debatt

“Det finns ett budskap som är tydligare än alla andra här i Durban och det är: Ni rika har skapat problemet, det är ni som måste lösa det. Men det budskapet studsar nu fortfarande mellan [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-09

Hellberg & Holmström: ”Före detta föregångslandet Sverige”

Belinda Hellberg, Jocke Holmström; Dagens Arena

“Regeringen har beslutat att inte anslå några nya pengar till klimatanpassning i de fattiga länderna, utan hävdar att detta ska rymmas inom biståndsbudgeten. Detta är ett brott mot klimatkonventionen, där det tydligt står att klimatbiståndet [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-09

Afrikas horn i akut behov av stöd

Gunilla Carlsson, Valerie Amos; Göteborgsposten

“Tyvärr räcker inte pengarna till. 12,2 miljarder kronor har samlats in men det saknas fortfarande fyra miljarder kronor för att täcka alla behov.” Afrika, FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Volym
2011-12-08

Swedfunds rutiner måste granskas

Désirèe Pethrus, Svenska Dagbladet

“Det kan aldrig vara rätt att som nu ge ut namn på anmälare till det företag som är anklagat för korruption. Hur ska de på ett objektivt sätt kunna utreda anklagelserna?Biståndsministern måste nu ta ett [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Partipolitik, Swedfund
2011-12-08

Debatt: Näringslivet ger bistånd som gynnar exporten

Bo Forsberg, Erik Lysén; Dagens Industri

“Forskning visar att bistånd via ­näringslivet i praktiken ofta handlat mer om att gynna givarlandets ­näringsliv än om att gynna mottagarlandets näringsliv. Det europeiska nätverket Eurodad visar att även om det formellt bundna biståndet, där [...]Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Swedfund
2011-12-07

Bildt måste agera mot förtrycket i Syrien

Beng Berg, Jacob Johnson m.fl; Svenska Dagbladet

“Carl Bildts veto mot skärpta sanktioner på telekomområdet mot Syrien reser frågan om vi vill ha en värld där företags vinster väger tyngre än förluster i människoliv.” Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, SyrienI artikeln hänvisas till dokumentet: "We Live as in War"
2011-12-06

Frihandel steg för steg

Annica Sohlström, Gabi Björsson; Uppsala Nya Tidning

REPLIK “Det kan knappast ha undgått Ewa Björling att kritiken har varit omfattande i de afrikanska länderna. Allt från jordbrukare och företagarorganisationer till fackföreningar, biståndsorganisationer och forskare befarar att avtalen kan hota utvecklingen för miljoner [...]Afrika, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Handel skapar välstånd"
2011-12-06

Irene Oskarsson: ”Löftet om 100 miljarder dollar måste infrias”

Irene Oskarsson, Dagens Arena

“Vi kristdemokrater har varit särskilt pådrivande för den Gröna Fonden. Löftet om att mobilisera 100 miljarder dollar årligen år till 2020 måste infrias. Till detta är det viktigt att inte biståndsmedel bara döps om och [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-06

Hindra skövling av Amazonas regnskogar

Francisco Contreras, Göteborgsposten

“När Lena EK nu träffar världens miljöministrar, hoppas vi att hon i flera viktiga frågor går utvecklingsländerna tillmötes för att få till ett bindande, rättvist och ambitiöst klimatavtal. Det handlar bland annat om att ansluta sig [...]Brasilien, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-05

SVERIGE HAR TYSTNAT OM BISTÅNDET

Bo Göransson, Tidskriften Arena

“Ministern har målmedvetet spelat på fördomar; det finns inga resultat, bistånd leder till korruption, miljarder utan kontroll. Hon gör inga försök att förklara, skingra obefogad misstro, riva bort fördomsslöjor eller undanröja grumliga föreställningar kring sitt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utbildning, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
2011-12-05

Sluta jaga pengar och stå upp för de mänskliga rättigheterna, Carl Bildt!

Kurdo Baksi, SVT Debatt

“Han vägrar att tro att förbud att sälja utrustning för övervakning av internet och telefoni skulle hjälpa oppositionen. Att Bildt inte står på oppositionens sida blev uppenbart för mig i februari 2010 när al-Assad tog emot [...]Diktaturer, EU, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Syrien
2011-12-04

Vi går i spetsen för friheten på nätet

Carl Bildt, Svenska Dagbladet

“Syrien är ett mycket slagkraftigt exempel på den nya teknologins möjligheter. Sedan i stort sett alla internationella medier spärrats från landet, och de inhemska helt kontrolleras av regimen, är det i stort sett bara genom [...]Demokrati, Iran, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Partipolitik, Syrien
2011-12-02

Sverige bör se till att Putin åtalas

Martin Uggla, Anna Ek; Göteborgsposten

“Det finns alltså många konkreta fakta att luta sig mot vid en framtida rättsprocess mot Vladimir Putin. Om Sveriges regering menar allvar med sin höga svansföring när det gäller mänskliga rättigheter och engagemang för folkrätten [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Ryssland
2011-12-02

Helena Leander: ”Det är dags att leva som vi lär”

Helena Leander, Dagens Arena

“Pengarna för klimatinsatser måste vara ”nya” pengar. Det duger inte att ta gamla biståndspengar – pengar som är helt nödvändiga för att bekämpa den fattigdom som lamslår stora delar av jordens befolkning – och döpa [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-01

Åsa Westlund: ”Vår livsstil bidrar till svält och död”

Åsa Westlund, Dagens Arena

“Vi har ett ansvar. Ett ansvar som inbegriper effekter av våra handlingar även om vi inte kan se hela orsakskedjan med våra egna ögon. Det räcker faktiskt med den forskning som finns i dag för [...]Forskning och innovation, Hunger, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-11-30

Debatt: Utan utsläppshandeln återstår inte mycket

Alf Svensson, Dagens Industri

“Världens fattiga lider mest av klimatförändringarna och bör vara i ­fokus i Durban. EU:s förslag att i framtiden bara godkänna projekt från de minst utvecklade LDC-länderna är dock inte rimligt; där finns få möjliga projekt och därmed [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-11-30

Bättre samarbete behövs för biståndet

Gunilla Carlsson, Göteborgsposten

“För första gången i den internationella diskussionen om biståndseffektivitet finns samverkan med näringslivet med på agendan. Sverige har varit pådrivande för detta. I Busan ska det svenska biståndet och näringslivet visa hur man tillsammans kan skapa [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik, Toppmötet i Busan nov 2011
2011-11-30

Jens Holm: ”Agera nu för klimat och rättvisa”

Jens Holm, Dagens Arena

“Flera länder driver kreativa förslag på hur kapital ska kunna mobiliseras till utvecklingsländerna; Tobinskatt, avgift på fossil energi, avgift på flygtrafiken eller att pengar tas från utsläppshandelssystemet. Alla de förslagen är bra och förtjänar stöd. [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik, Tobin-skatt
2011-11-29

Öppenhet i biståndet ska även gälla företag

Kenneth G Forslund, Dagen

“Alla delar av biståndet måste klara samma tuffa granskning. De krav som är självklara för traditionellt biståndsarbete måste också gälla de företag som nu börjat engagera sig med egna projekt.” Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Toppmötet i Busan nov 2011, Utvärdering
2011-11-28

Sveriges regering, kliv fram ur skuggan!

Karin Strandås, Aftonbladet

“Trots katastrofer som den akuta torkan på Afrikas horn och översvämningarna i svenskarnas turistparadis Thailand, så har klimatpolitiken sjunkit allt längre ner på dagordningen. …  Enligt klimatkonventionen, som Sverige ratificerat, ska klimatfinansieringen vara ny och additionell. [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Tsunami-katastrofen 2004
2011-11-28

Jag kräver att Burma respekterar mänskliga rättigheter

Gunilla Carlsson, Biståndsdebatten.se

“Det är inte bara frihet och demokrati som saknas i Burma. Under mitt besök kommer jag att besöka ett av de projekt som Sverige finansierar och som handlar om att ge medicin till hiv/aids-drabbade.” Burma, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-11-25

Egypten behöver konkret stöd

Björn Lindgren, Rebecka Carlsson; Göteborgsposten

“I första hand är det utrikesministern själv som har ansvar att tydligt visa Sveriges insatser för att stötta demokrati- och frihetskämpar i Egypten och på andra håll i världen. Tyvärr ser vi att Bildt brister [...]Demokrati, Diktaturer, Egypten, Partipolitik, Vapenhandel
2011-11-22

EU måste sätta ner foten och göra slut på förtrycket i Syrien

Urban Ahlin, SVT Debatt

“Stöd måste ges till att bygga upp fungerande rättsstater, korruptionsbekämpning och fri media samt demokratiska institutioner och organisationer. Förutom politiska reformer krävs också social och ekonomisk utveckling. Där kan EU arbeta för att skapa ett [...]Demokrati, Diktaturer, EU, Handelspolitik, Partipolitik, Syrien
2011-11-22

Glöm inte Egypten, Bildt!

Devrim Mavi, Dagens Arena

“Carl Bildt har inte uttalat sig om det egyptiska militärrådets sanktionerade våld mot demonstranterna. Och det är illa. Sveriges tystnad när det kommer till kampen för demokrati i Nordafrika är oacceptabel.” Demokrati, Egypten, Partipolitik
2011-11-22

Handel skapar välstånd

Ewa Björling, Uppsala Nya Tidning

REPLIK “Däremot delar jag inte Forum Syd och Afrikagruppernas (UNT 15/11) bild av att EU försöker tvinga på någon några ofördelaktiga överenskommelser, och jag är inte beredd att lägga min energi på att ta strid [...]EU, Handelspolitik, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Handel på orättvisa villkor"
2011-11-19

Den värdefullaste droppen

Mikael Bengtsson, Norran

“Vill regeringen verkligen göra allvar av ambitionen att genom biståndet satsa på jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen så går den vägen via resurser till vatten, sanitet och hygien. Då slipper också världens barn att [...]Jämställdhet, Partipolitik, Vatten
2011-11-19

Inga nya djärva mål …

Göteborgsposten

“Med målet att varje år satsa en viss summa följer risken för dåliga projekt och framhastade beslut. Så har det svenska biståndspolitiken plågats av en i övrigt rimliga ambition att använda en procent av bruttonationalprodukten [...]Enprocentsmålet, Partipolitik
2011-11-17

Frihandel är inte ett hot mot Afrika

Olle Schmidt, Göteborgsposten

REPLIK “Jag håller med Gregow om att vi måste fortsätta att kritiskt granska den globala råvaruhandeln. Skattefusk och oegentligheter får inte förekomma. Men vi gör det allt för lätt för oss om vi målar ut [...]Afrika, EU, Exportskatt för råvaror, Handelspolitik, PartipolitikArtikeln är en replik på: "EU:s jakt på råvaror får inte utarma Afrika"
2011-11-15

Handel på orättvisa villkor

Gabi Björsson, Annica Sohlström; Uppsala Nya Tidning

“EPA-förhandlingarna skulle vara utvecklingsvänliga, bygga på befintliga regionala samarbeten och inte försämra villkoren för något land. Nu ökar i stället pressen på några av världens fattigaste länder. Risken är överhängande att avtalen kommer att strida [...]Afrika, EU, Handelspolitik, Partipolitik
2011-11-15

“Carl Bildt beskriver ett Afghanistan som inte finns”

Anders Fänge, Dagens Nyheter

REPLIK “Utrikesministern nämner statsbygget, men då endast i sammanhanget att detta är något som Sverige satsat på. Ingenting sägs om att det internationella biståndssamfundet och den afghanska politiska eliten i stort sett misslyckats med att [...]Afghanistan, Korruption, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Sverige börjar ta hem sina soldater om ett år”"
2011-11-14

Saknas grund för att stoppa utvisningar till Syrien

Mikael Ribbenvik, SVT Debatt

REPLIK “Hon menar att Europadomstolen har avrått från utvisningar till Syrien. Det stämmer inte. De har aldrig avrått från utvisningar till Syrien. Tvärtom har Europadomstolen vid flera tillfällen gjort valet att inte ens ta upp [...]Flykt och migration, FN, Migrationsverket, Partipolitik, SyrienArtikeln är en replik på: "Migrationsverket måste omgående stoppa alla utvisningar till Syrien"
2011-11-11

Det finns vägar att sätta press på Israel

Johannes Mosskin, Olle Svahn; Svenska Dagbladet

“Sverige och EU måste använda handelspolitiken för att tvinga Israel att respektera folkrätten och upphöra med sin expansion av bosättningarna så att en tvåstatslösning kan bli möjlig.” EU, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2011-11-11

Bättre bistånd med moderata tyglar

Norrköpings Tidningar

“Ministerstyre, utbrister riksdagsledamoten Bodil Ceballos (MP) upprört efter att biståndsminister Gunilla Carlsson (M) kritiserat en propagandatidskrift från Palestinagrupperna. Det är ett billigt försök från Ceballos att kringgå en synnerligen berättigad kritik av missbruk med biståndspengar.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Informationsanslaget, Partipolitik
2011-11-10

Överge inte Afghanistan för tidigt

Magnus Erixon, Sundsvalls Tidning

REPLIK “Naturligtvis sympatiserar vi med önskan om att avsluta Sveriges fredsbevarande engagemang i Afghanistan för att kunna satsa enbart på humanitärt bistånd. .. Men där är man inte i nuläget.” Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Sverige börjar ta hem sina soldater om ett år”"
2011-11-09

“Sverige börjar ta hem sina soldater om ett år”

Carl Bildt, Dagens Nyheter

“Den militära insatsen är bara en del av vårt breda engagemang i Afghanistan. Vårt bistånd till Afghanistan har successivt byggs ut och landet är i dag en av de enskilt största mottagarna av svenskt bistånd. [...]Afghanistan, Hälsa, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utbildning
2011-11-09

Vi lever i underdånighet – agerar som stormakt

Peter Kadhammar, Aftonbladet

“Samtidigt som vi lever i denna osäkra underdånighet agerar vi som en stormakt. Carl Bildt förklarar för palestinierna att vi för deras eget bästa röstat nej till deras inträde i FN- organet Unesco. .. Även [...]Jordbruk, Kina, Nej till Palestina i UNESCO, Partipolitik
2011-11-07

Debatt: Kinas oförmåga att följa internationella regler oroar

Ewa Björling, Dagens Industri

“Kina är en allt viktigare investerare i Sverige, en allt viktigare exportmarknad för de svenska företagen, och en plats dit många förlägger sin produktion. Det är viktigt. Men minst lika viktigt är det faktum att [...]Handelspolitik, Kina, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2011-11-07

Migrationsverket måste omgående stoppa alla utvisningar till Syrien

Abir Al-Sahlani, SVT Debatt

“Jag vill å det bestämdaste uppmana er att agera utifrån befintlig lagstiftning och Europadomstolens rekommendationer, samt de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige ratificerat.” EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket, Partipolitik, Syrien
2011-11-07

Västsahara behöver Sveriges erkännande

Brahim Dahane, Svenska Dagbladet

“Trots det fortsätter EU att teckna förmånliga handels- och samarbetsavtal med Marocko, oaktat att de bryter mot internationell rätt eftersom det även är våra naturresurser som säljs utan att vi varken blir tillfrågade eller ser [...]FN, Handelspolitik, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2011-11-04

Vem kan vara emot rättvis handel

Muharrem Demirok m.fl; Corren

REPLIK “Corren hävdar i en ledare att “Fairtrade bara gynnar en försvinnande del av världens fattiga bönder.” Ja, men är det ett skäl att vara emot? Det finns ingen övre gräns för hur många bönder [...]Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik, Rättvis handelArtikeln är en replik på: "Orätt rättvisa"
2011-11-03

Svensk utrikespolitik känns inte igen

Urban Ahlin, Svenska Dagbladet

“Endast de folkpartistiska ministrarna gjorde utspel om vikten av ett nej till palestinskt medlemskap i FN. Att Sverige med sin nejröst sällade sig till de få länder som motsatte sig medlemskapet i Unesco tyder på [...]Demokrati, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik
2011-11-02

Låt marknaden ta notan för krisen

Francisco Contreras, Håkan Sundberg; Aftonbladet

“För att klimattoppmötet som börjar den 28 november i Durban, Sydafrika, ska kunna bli en framgång, måste de rika länderna lägga pengar på bordet. Det blir omöjligt att uppnå ett bindande och ambitiöst globalt klimatavtal [...]EU, Finanskrisen, G20, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik, Tobin-skatt
2011-11-02

Demokratiarbete: Bistånd med motkrav är inte kolonialism

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Det är lätt att måla upp skräckscenarier för de nyligen befriade länderna i Nordafrika. Men vad vi inte får glömma är att det redan blivit bättre. Diktatorer har fallit, nya konstitutioner börjat skrivas. Vi har [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Libyen, Partipolitik, Villkorat bistånd
2011-11-02

Nej-rösten i Unesco visar att Bildt inte stöder en Palestinsk stat

Hans Linde, SVT Debatt

“USA meddelade efter beslutet att de nu kommer att frysa sitt bidrag till UNESCO. Barack Obamas retorik om multilateralism och internationell dialog från hans presidentvalskampanj känns avlägset när USA nu försöker använda sina ekonomiska muskler [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Multilateralt samarbete, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik, USA
2011-11-01

Gunilla Carlsson: Vår utmaning är nu att bygga demokrati

Gunilla Carlsson, Expressen

“I dag saknar Libyen de demokratiska traditioner och institutioner som skyddar den enskildes fri- och rättigheter. Det finns inte heller ett starkt civilsamhälle, inklusive fria medier, som kan granska och ställa makthavarna till svrs. Här har [...]Civilsamhället, Demokrati, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-11-01

Asylpolitiken är inte bara Billströms

Hasse Boström, Dagen

“Om han inte förmår att ge asylpolitiken ett mänskligare ansikte kanske någon annan borde på pröva på uppgiften. Politiken är trots allt inte bara Billströms och Moderaternas. Det är numera fem partier, alliansen och Miljöpartiet, som [...]Flykt och migration, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Billström för en ovärdig migrationspolitik"
2011-11-01

Tid för ny flyktingpolitik

Folkbladet

“Det är ytterst märkligt att migrationsminister Tobias Billstrom (M) inte lyssnar in den folkvalda riksdagensmajoritetens vilja. Just därför vilar dock ansvaret så mycket tyngre på allianskamraterna Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet. De bör omgående vända sig [...]Flykt och migration, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Stoppa alla utvisningar till Syrien"
2011-11-01

Billström för en ovärdig migrationspolitik

Leo Pierini, Jonatan Macznik; Svenksa Dagbladet

“Det är vår fasta åsikt att Tobias Billström under sina fem inte bevisat sig stå för en human flyktingpolitik; han har helt enkelt inte fört en politik värdig en liberal regering.” Flykt och migration, Partipolitik
2011-10-31

Debatt: Sju miljarder på samma lilla klot

Gunilla Carlsson, Babatunde Osotimehin; Dagens Industri

“I år blir vi för första gången sju miljarder människor på vår jord. Om detta och mycket mer kan man läsa i FN:s befolkningsfonds, UNFPA, årliga rapport ”State of the World Population”. Rapporten kommer att spela [...]Demografi / befolkningsstatistik, FN, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "State of world population 2011"
2011-10-31

Farligt att minska Afghanistanstyrkan

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Mot den bakgrunden frestas man tro att det kryllar av svenska soldater i Afghanistan, men Fs21 som den nuvarande styrkan heter, består av omkring 650 soldater. I själva verket är svenskarna redan under- bemannade.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-10-30

Slutdatum för kriget nödvändigt

Anders Ferm, Birgitta Hambraeus mfl; Svenska Dagbladet

“Sverige kan gå i spetsen för en bred humanitär hjälp till Afghanistan som ett uttryck för insikten att det är endast så vi kan framgångsrikt möta våld och terror.” Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-10-29

Stoppa alla utvisningar till Syrien

Gabriel Wikström,Lena Sommestad,Magnus Nilson, Jonas Bergström; Svenska Dagbladet

“Vi står upp för de mänskliga rättigheterna och känner en djup solidaritet med de frihetsrörelser som kämpar för demokrati i Syrien. Vi vill ge skydd till dem som söker det här. De ska inte sändas [...]Demokrati, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien
2011-10-28

Det är lönsamt att rädda världen

Lars Mejern Larsson, Värmlands Folkblad

“Det krävs ett aktivt engagemang från såväl Sverige som EU för att få till stånd ett nytt globalt klimatavtal. Det är viktigt att Sverige för en nationell klimatpolitik som bidrar till att öka vår trovärdighet [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2011-10-26

Charlotte Petri Gornitzka: Så skyddar Sida nätaktivisterna

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Förra året inledde Sida, genom regeringens särskilda satsning, ett medvetet arbete för att stötta organisationer och projekt som använder digital teknik för att effektivisera demokratiarbete och skydda människor som arbetar för mänskliga rättigheter.” Civilsamhället, Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Partipolitik, Sida, Tunisien
2011-10-25

Stärk Sveriges engagemang i FN

Aleksander Gabelic, Seidi Is; Borås Tidning

“Sveriges ambitiösa utvecklings- och människorättsarbete i FN måste kompletteras med bidrag till FN:s fredsfrämjande. Säkerhet och utveckling hör samman och säkerhet är en grund för effektiva biståndsinsatser.” Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2011-10-21

Låt Libyens kvinnor få makt i återuppbyggandet av landet

Carina Hägg, SVT Debatt

“Bristen på kvinnors delaktighet och inflytande i samhället utgör ett stort hinder mot utveckling i denna del av världen. Kvinnorna måste få ta del i förändringen mot ett demokratiskt styre och vill ha inflytande över [...]Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Libyen, Partipolitik
2011-10-20

Arabisk höst för kvinnorna

Ulf Wickbom, Barometern

“Det finns all anledning för omvärlden att följa utvecklingen och rikta sitt stöd just till kvinnorna. Jan Eliasson är tidigare utrikesminister (S) och beständig utvecklingsoptimist. Materiell förbättring och demokrati förutsätter varandra, säger han. Ge biståndet [...]Demokrati, Kvinnor, Partipolitik, Tunisien
2011-10-20

Kritiken mot Bildt är helt utan substans

Karin Enström, Svenska Dagbladet

“Kritiken mot Carl Bildt att inte stå upp för yttrandefriheten är inte möjlig att förstå. [.] Genom Sida stödjer Sverige utbildning av journalister och oppositionella politiker från auktoritära stater. När Sverige samarbetar med stater i utvecklingsbiståndet [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Sida, Villkorat bistånd
2011-10-16

Biståndet får betala åsikterna

Daniel Schatz, Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har genomfört viktiga förbättringar av biståndspolitiken med tydligare demokratifokus och krav på resultat, prioriteringar och öppenhet. Dessa reformer bör åtföljas av en genomgripande översyn av informationsbidraget.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Informationsanslaget, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat
2011-09-30

Transparency requires an open and fair policy debate

Jan Bjerninger, NAI-Forum

REPLIK “Trots retoriken om öppenhet kan man ifrågasätta om biståndsministern verkligen är öppen för att använda transparens som ett verktyg för att uppnå förbättrade resultat. I artikeln använder hon den klassiska – och i mina [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), NAI-Forum (engelska), Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Taking international development into the 21st century"
2011-09-29

Folkrörelserna prioriteras i budgeten

Désirèe Pethrus, Dagen

“Regeringens budget för 2012, som presenterades i förra veckan, var en framgång för Kristdemokraternas arbete inom utrikes- och biståndsområdet. [.] För Kristdemokraterna är folkrörelsernas verksamhet helt avgörande för ett framgångsrikt bistånd. Dels i arbetet för [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik
2011-09-29

Prat om fler FN-insatser räcker inte

Karin Enström,Cecilia Widegren; Göteborgsposten

“Men det räcker inte, att som Ahlin och Hultqvist gör, bara prata om hur viktigt det är att Sverige bidrar med fler soldater till FN-ledda insatser. Vi måste även mer aktivt arbeta med hur dessa [...]FN, Militärt bistånd, Nato, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Sverige bör delta i fler FN-ledda insatser"
2011-09-27

Hån att Lundin Oil lär ut fred

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Urban Ahlin har onekligen en poäng. Det är dåligt omdöme av Näringslivets internationella råd att lyfta fram Lundin Oil som exempel och ett hån mot det seriösa arbete för fred och mänskliga rättigheter som svenska [...]Etiopien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Rådet för näringsliv och utveckling, Sudan
2011-09-25

Överge inte FN för EU och Nato

Aleksander Gabelic, mfl; Aftonbladet

“I en ny rapport om Sveriges bidrag till FN-ledda insatser, ”Säkerheten och biståndet”, konstaterar vi att tyngdpunkten i Sveriges utrikespolitiska prioriteringar när det gäller internationella fredsinsatser kraftigt förskjutits mot EU- och Nato-ledda insatser. Det har [...]EU, FN, Nato, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Säkerheten och biståndet"
2011-09-24

Sverige bör delta i fler FN-ledda insatser

Urban Ahlin,Peter Hultqvist; Göteborgsposten

“Regeringen måste lyssna när Socialdemokraterna säger att Sverige bör öka antalet som är ute också i de FN-ledda insatserna. De kan inte enbart förhandla om Nato-ledda insatser.” FN, Militärt bistånd, OECD, Partipolitik
2011-09-23

Dags att lämna stenåldern

Ulf Wickbom, Barometern

“Biståndsminister Gunilla Carlsson höll i juni ett “linjetal” om Palestina. Sverige hjälper palestinierna att bygga sitt samhälle. Men staten Palestina får vänta. Hennes slutord lydde: “Vi hoppas kunna bidra till en förstärkning av de palestinska [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2011-09-23

Bildt måste byta strategi för Isaak

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“Samma sak med EU:s bistånd till Eritrea. Varför inte använda det för att öka trycket tills Isaak är fri? Läget är ju akut. Förhållandena i Eritreas fängelser är usla och nedbrytande.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Partipolitik
2011-09-22

Modernisera FN – för fredens skull

Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt, Gunilla Carlsson; Aftonbladet

“Vi är generellt mycket pådrivande i stärkandet av FN:s arbete för att främja de mänskliga rättig­heterna och kandiderar nu för en plats i FN:s råd för de mänskliga rättigheterna, vilket skulle ge oss än större [...]FN, Partipolitik, Rådet för MR
2011-09-22

Frige Dawit Isaak nu!

Olle Schmidt, Sundsvalls Tidning

“Eritrea kanske lyckas vifta bort kritik från oss i norr – men de har mycket svårare att avvisa den Afrikanska Unionen. Därför måste vi i EU sträcka ut en hand till dem. Våra unioner har [...]AU, Demokrati, Eritrea, EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-09-21

Taking international development into the 21st century

Gunilla Carlsson, NAI-Forum

“Om vi ​​inte öppet och systematiskt kan rapportera hur biståndsbudgeten används och vad som uppnåtts i form av resultat, kommer trovärdigheten för utvecklingssamarbetet i sig att undergrävas.” NAI-Forum (engelska), Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-09-19

“EU måste sätta press på Marocko”

Marita Ulvskog,Göran Färm, Åsa Westlund mfl; Sydsvenskan

“För att uppfylla sin strävan efter demokrati och mänskliga rättigheter i samarbetet med grannländerna måste EU göra sitt yttersta för att västsaharierna ska få den självständighet de har rätt till men väntat alltför länge på. [...]Demokrati, EU, Marocko, Partipolitik, Västsahara, Villkorat bistånd
2011-09-18

Så lockar vi hit unga och smarta

Jan Björklund, Gunilla Carlsson; Expressen

“En del av det svenska biståndet är humanitärt, exempelvis akuta nödinsatser med mat och medicin för att lindra den pågående svältkatastrofen på Afrikas horn. En annan men lika viktig del handlar om att stödja och [...]Humanitärt bistånd, OECD, Partipolitik, Utbildning
2011-09-14

Sverige bör delta i FN-ledd insats i Sydsudan

Urban Ahlin, Svenska Dagbladet

“Att Socialdemokraterna vill öka andelen svenskar i FN-ledda insatser är en väl känd ståndpunkt. Nu handlar det om en insats där Sverige har den efterfrågade kompetensen, uppgiften är av klassiskt svenskt utrikespolitiskt snitt och regeringen [...]EU, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik, Sudan, Sydsudan
2011-09-09

Bistånd måste ställa krav på långsiktiga lösningar

Karin Enström mfl, Sundsvalls Tidningar

“Därför måste vi ställa krav på regimerna i de länder som vi hjälper. Hotet från denna och framtida katastrofer, vilka främst drabbar civilbefolkningen, kan inte avhjälpas bara genom att vi skickar miljard efter miljard. Vi [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Villkorat bistånd
2011-09-09

Bistånd måste ställa krav på långsiktiga lösningar

Karin Enström, Sundsvalls tidning

“Hotet från denna och framtida katastrofer, vilka främst drabbar civilbefolkningen, kan inte avhjälpas bara genom att vi skickar miljard efter miljard. Vi behöver veta vart pengarna tar vägen och vara tydliga gentemot auktoritära regimer vad [...]Afrika, Demokrati, Diktaturer, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Villkorat bistånd
2011-09-07

Från biståndstagare till aktiv partner

Lotta Hördin, Helsingborgs Dagblad

“Bistånd behövs i vissa situationer, men vi måste inse att det hänt mycket i Afrika, att det är handelsförbindelser och annat utbyte som behöver stärkas och fördjupas. Gunilla Carlsson, i sin roll som biståndsminister, ska [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik
2011-09-06

Carl Bildts döda vinkel – Afrika

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Afrika har i svenska ögon blivit en ”biståndskontinent”. Så har det varit sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006. ”Varför kastar Sverige bort trettio års uppbyggnad av goda relationer med Afrika?” Frågan ställs av Bo Göransson, tidigare generaldirektör [...]Afrika, Partipolitik, SidaI artikeln hänvisas till "Bo Göransson m.fl: ”Var finns Sverige när det afrikanska undret växer?”"
2011-09-05

Välkommet farväl till godtrogenheten

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Afghanistan är ett av världens fattigaste och mest korrupta länder och behovet av hjälp utifrån är enormt. En del vänsterdebattörer hävdar att lösningen i Afghanistan är att ta hem soldaterna och öka biståndet men det [...]Afghanistan, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-09-05

“Afrika är på frammarsch”

Carl Bildt, Gunilla Carlsson, Ewa Björling; Sydsvenskan

“Afrikas förändring innebär också att biståndet ensamt eller som dominerande form av förbindelse riskerar att leda oss in i en återvändsgränd. Vi behöver stärka våra kommersiella band med ett Afrika på frammarsch.” Afrika, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik
2011-09-04

Bistånd kan inte ersätta soldater

Stefan Olsson, Svenska Dagbladet

“Vad vet vi då från forskningen om biståndets konfliktdämpande förmåga? Mycket lite, märkligt nog. [.] Det mesta talar för att biståndet inte har haft den effekt många har hoppats på.” Afghanistan, Forskning och innovation, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-09-01

Korruption inte skäl att överge afghanerna

Lotta Hedström, Hans Linde, Lena Asplund; Svenska Dagbladet

“Tidigare biståndsinsatser och främst kanske från en del andra givarländer, må ha bidragit till att underblåsa korruptionen. Men det får inte tas som intäkt för att det skulle vara poänglöst att fortsätta med ett kraftfullt [...]Afghanistan, Korruption, Partipolitik
2011-08-31

Bara bistånd utrotar inte svälten

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Mer än 12 miljoner människor i Somalia, Kenya, Etiopien och Djibouti är i akut behov av humanitärt stöd.  [.] Det internationella samfundet måste börja agera mer långsiktigt. Vi kan inte fortsätta skicka miljard efter miljard i [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Djibouti, Egypten, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kenya, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Tunisien, Villkorat bistånd, Volym
2011-08-30

God vilja räcker inte

Dagens Nyheter

“Frågan om militär kontra civil närvaro är allt annat än lätt. Militärt skydd kan öka riskerna för människor som arbetar med bistånd genom att de då blir militära måltavlor. Men militär närvaro kan också ibland [...]Afghanistan, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-08-27

Sverige bör bidra med demokratibistånd i Libyen

Fredrik Malm,Per Altenberg,Martin Ängeby; Svenska Dagbladet

“Den nuvarande politiken innebär att Sverige endast gör en militär insats i Libyen (bortsett från det humanitära bistånd som sker via FN-organ). I andra konflikter där vi är eller har varit engagerade militärt deltar Sverige [...]Demokrati, Diktaturer, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-08-24

Dags att släppa in Libyens i EU:s marknad

Gunnar Hökmark, SVT Debatt

“Jag vill nu föreslå att varje land i regionen som går demokratins väg bör erbjudas fri tillgång till den europeiska marknaden för sina exportprodukter, inklusive jordbruksprodukter, samtidigt som man öppnar för handel mellan varandra.” EU, Handelspolitik, Libyen, Partipolitik
2011-08-23

Så ska Sverige delta i skapandet av ett nytt Libyen

Fredrik Malm, SVT Debatt

“Det kommer att krävas massiva insatser på snart sagt alla områden; utbildning, hälsa, infrastruktur, institutionsbyggande, lagstiftning och inte minst en demokratisk konstitution. Omvärlden och däribland Sverige måste vara berett att engagera sig för detta, inte [...]Demokrati, Hälsa, Libyen, Partipolitik, Utbildning
2011-08-23

När diktatorerna faller

“En demokratifond för att bredda de civila insatserna, med frivilligorganisationerna inblandade. Långsiktiga insatser för bistånd som också kopplas till krav på demokrati. Nu talar också Fredrik Reinfeldt i termer av andra insatser från Sverige. Om att [...]Demokrati, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-08-22

Väst måste lämna sin oljehunger utanför uppbyggandet av Libyen

Hans Linde, SVT Debatt

“Jag är djupt kritiskt till hur den Nato-ledda insatsen utvecklades och hur man tydligt överskred FN:s resolutioner […] om vi vill se ett verkligt demokratiskt Libyen är det avgörande att Väst i sina relationer till [...]Demokrati, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-08-19

Frihandel lösning på Afrikas svält

Ewa Björling, Aftonbladet

“Inom EU betalar vi våra jordbrukare för att hålla produktionen nere, samtidigt som vi stänger ute konkurrens från andra delar av världen med höga tull­murar, och säljer våra produkter till underpriser, något som effektivt motverkar [...]Afrika, Äganderätt, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-19

Svält förebyggs med bättre krishantering

Gunilla Carlsson, mfl; Göteborgsposten

“Många svenska och internationella organisationer gör ett viktigt arbete och nu gör svenska pengar stor nytta på plats. […] Tre saker är särskilt viktiga: att minska risker för utsatta samhällen, att investera i hållbart jordbruk, [...]Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-17

”Dubbelmoral när minister besöker diktaturer”

Hans Linde, Dagens Nyheter

“Direkt komiskt blir det därför när Björling påstår att revolterna i Nordafrika ”inte varit möjliga över huvud taget” utan hennes resor och det svenska näringslivets närvaro. Få demonstranter i Benghazi, Damaskus eller Manama håller nog [...]Bahrain, Demokrati, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien
2011-08-15

Mer handel – färre murar

Thomas Finnborg, Helsingborgs Dagblad

” I länder med garanterad tryckfrihet och fri informationsspridning är det svårare att vara diktator. Sverige bör stärka denna utveckling genom bland annat riktade insatser på IT-bistånd till nätaktivister och entreprenörer.” Demokrati, Handelspolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-08-12

Ingen nödhjälp utan militär insats

Johan Söderström, Borås Tidning

“Det finns ett i grunden sunt ifrågasättande om pengarna når fram och gör nytta, ett ifrågasättande som tyder på ett större intresse. […] Kritiken mot de svenska biståndsinsatserna på Afrikas horn framstår som överdriven. Hur man [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Hunger, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Välgörenhet
2011-08-11

Biståndsministern ägnar sig åt kreativ bokföring

Viola Furubjelke mfl; Svenska Dagbladet

“Vi kritiserar inte skuldavskrivningar i sig, utan att regeringen använder just de här skuldavskrivningarna till att skapa en luftfaktura med vars hjälp de plockar en miljard från biståndet. Vi undrar vad de andra partierna i [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, SkuldavskrivningArtikeln är en replik på: "Sverige en av de största givarna till svältens offer"
2011-08-09

Sverige en av de största givarna till svältens offer

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“På Brännpunkt (4/8) påstås felaktigt att regeringen endast skjutit till 30 miljoner kronor i extra stöd till de katastrofdrabbade områdena. Det humanitära biståndet till Somalia och Kenya översteg redan i juni i år det totala [...]Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, VolymArtikeln är en replik på: "”Biståndet sänks när Afrika svälter”"
2011-08-04

Engagera er i kampen mot kapitalflykt

Kristina Fröberg, Annica Sohlström; Göteborgsposten

“Kommer Sverige att driva obligatorisk land-för-landrapportering för multinationella företag? Kommer regeringen att förespråka multilaterala och automatiska informationsutbytesavtal? Vill man ge större mandat och resurser till FN:s skattekommitté? När diskussionen om åtgärder mot kapitalflykt inte prioriteras [...]FN, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik
2011-08-04

”Bistånd finansierar folkmord, krig och våld

Fredrik Segerfeldt, Svenska Dagbladet

“Fyra Socialdemokrater passar på att attackera Gunilla Carlsson och därmed göra partipolitik av svältkatastrofen på Afrikas horn. Det må vara osmakligt, men värre är det häpnadsväckande påståendet att ”Sverige i decennier fört en ansvarsfull biståndspolitik”. [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Hunger, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet sänks när Afrika svälter"
2011-08-03

”Biståndet sänks när Afrika svälter”

Viola Furubjälke mfl; Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson påstår att det finns utrymme i biståndsbudgeten att flytta en miljard till statskassan. Det är ett anmärkningsvärt påstående. Vår biståndsminister signalerar att biståndspengarna inte behövs till bistånd, samtidigt som östra Afrika drabbats [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Hunger, Partipolitik, Skuldavskrivning, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet
2011-07-29

Rätt insats på rätt plats

Svenska Dagbladet

“Två före detta Sida-chefer (tillika socialdemokrater) har till och med hävdat att biståndsministerns krav på ökad kontroll och uppföljning var ett utslag av att moderater generellt skulle tycka illa om bistånd (DN Debatt 4/3 2011).” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sida, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utvärdering, Volym
2011-07-27

Hjälp kommunerna att hjälpa Somalia

Gustav Fridolin, Valter Mutt; Expressen

“Solidaritet mellan folk kan också byggas genom samarbete på lokal nivå. Holland utgör ett inspirerande exempel på ett land som kommunaliserat en del av den tidigare statliga biståndsbudgeten. Föreningar, lärare, sjuksköterskor, brandmän och en lång [...]Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Kommunbistånd, Partipolitik, Somalia
2011-07-27

Ställ om till civil produktion

Jan Halldin, Dagen

“Regeringen säger sig verka för nedrustning och fattigdomsbekämpning, men skjuter genom vapenexporten sitt eget biståndsarbete i foten.” Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2011-07-25

Tänk på barnen i Afrika

Jenny Sjödin, Sundsvalls tidning

“Ett ännu större varför gäller dock biståndsminister Gunilla Carlsson (M) och utrikesdepartementets hanterande av Sveriges bistånd. FN:s rekommendation är ett bistånd på 1 procent av landets BNI vilket också regeringen har lovat att uppfylla. Varför [...]Afrika, Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budget, Enprocentsmålet, EU, FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet
2011-07-18

Vatten och mat i dag- långsiktiga lösningar i morgon

Cecilia Wemming, Söderhamns-kuriren

“Kan pengar leda till vattens om räddar ett döende barn är det dit pengarna måste gå. Ett ställningstagande som också syns i regeringens politik: Humanitärt bistånd utgör majoriteten av Sveriges insatser i Somalia och 30 [...]Afrika, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Somalia, Sudan, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Vatten
2011-07-13

Afghanistan: Om svar anhålles

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Borde Sverige rent av dra ned på biståndsambitionerna och istället lägga pengarna på en förstärkning av den militära styrkan?” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-07-03

Sverige bidrog till att korrumpera Sydafrika

Bo Forsberg, Magnus Walan; Göteborgsposten

“Det vi ska dra lärdomar av när Jas-affären rullas upp är att svenska staten och svenskt näringsliv samverkat för att få affären med Sydafrika i hamn. För att detta inte bara ska bli en skamfläck [...]Korruption, Näringsliv, Partipolitik, Sydafrika
2011-06-27

”Svenskarnas motstånd mot Nato är större än på länge”

Ulf Bjereld, Dagens Nyheter

“Det ökande Nato-motståndet går hand i hand med motståndet mot Sveriges militära deltagande i Isaf-styrkan i Afghanistan.” Afghanistan, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-06-25

Afrikas homosexuella behöver Sveriges stöd

Gunilla Carlsson, Ulrika Westerlund; Aftonbladet

“I Uganda, liksom i Zambia, finns tecken på att hbt-frågor används för att dölja inrikespolitiska problem, eller för att smutskasta politiska motståndare. Det gör hbt-frågan till ett politiskt problem, med fler rättighetsdimensioner än de som [...]HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Uganda, Zambia
2011-06-24

Sudan på väg mot humanitär kris

Erik Lysén, Svenska Dagbladet

“Sverige, med sitt unika och långvariga engagemang för fred och utveckling på Afrikas horn, har en viktig roll att spela just i denna avgörande tid för Sudans utveckling. Även om EU har blivit tydligare i [...]Afrika, EU, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Sudan, Sydsudan
2011-06-17

Sverige behövs i fler konflikthärdar

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“I Libyen-debatten har FN åter hamnat i fokus. Ett tecken på det är att frågan om svenskt truppbidrag även till andra konflikthärdar har berörts. Sydsudan och Demokratiska republiken Kongo är exempel på utdragna konflikter där [...]EU, FN, Kongo, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Sudan
2011-06-16

Valobservatör: Sverige måste ryta ifrån mot övergreppen i Turkiet

“Turkiet har aldrig varit en fullvärdig demokrati. Tre militärkupper har genomförts i modern tid. Den sista år 1980 då min familj tvingades lämna landet. Turkiet uppfyller inte heller grundläggande principer för skydd av de mänskliga [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Turkiet
2011-06-14

”Nu måste Sverige erkänna Västsahara”

Jens Orback, Dagens Nyheter

“I riksdagen står folkpartister, miljöpartister, socialdemokrater och vänsterpartister bakom att Sverige ska erkänna Västsahara. Tillsammans förfogar de över en riksdagsmajoritet och kan därmed bidra till ett svenskt erkännande.” Fiske, Partipolitik, Västsahara
2011-06-07

Omoraliskt att inte behandla hiv

Kristina Bolme Kühn, Göteborgsposten

“Det är oförsvarbart att inte ge alla som behöver det tillgång till hivbehandling när vi har både makt och möjlighet att rädda miljoner människoliv. Ansvariga ministrar Gunilla Carlsson och Göran Hägglund måste ta sitt politiska [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), HIV/AIDS, Partipolitik, SjukvårdI artikeln hänvisas till "Getting Ahead of the Wave: Lessons for the Next Decade of the AIDS Response"
2011-06-07

I väntan på en egen dag

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Carlsson aviserade också att Sverige planerar att uppgradera nivån på den diplomatiska närvaron i Palestina. Sverige vill spela en roll och kan som stor biståndsgivare också vara en positiv kraft. Ett krav som jag tycker [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Palestina, Partipolitik
2011-06-06

Ett teoretiskt perspektiv mättar inte världen

Staffan Danielsson, Magnus Andersson; Svenska Dagbladet

“Vad som skiljer vår slutsats mot Miljöpartiets är vår övertygelse om att utmaningarna i att på rätt sätt förvalta åkermark och växtnäring måste innefatta ett bejakande av modern teknik som till exempel växtförädling samt växtnäringstillförsel [...]Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Var är visionen om framtidens jordbruk, Centerpartiet?"
2011-06-05

Teliasonera censurerar vitryskt internet

Martin Uggla, Svenska Dagbladet

“Sveriges regering försöker profilera sig internationellt som en förkämpe för frihet på internet. Men samtidigt hindrar det halvstatliga Teliasonera sina abonnenter i Vitryssland från tillträde till några av landets regimkritiska hemsidor. Företaget går till och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Vitryssland
2011-06-04

Var är visionen om framtidens jordbruk, Centerpartiet?

Kew Nordqvist, Svenska Dagbladet

“Bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO, så ser centerns recept ut för att råda bot på det fruktansvärda faktum att fler människor än någonsin svälter på vår jord, mer än en miljard, också det enligt FAO.” Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Partipolitik
2011-06-04

Essän: JAS har gjort jobbet

Ulf Wickbom, Barometern

“Det fjärde skälet till bredare militära insatser är det civila biståndet. Också i Libyen-debatten hörs argumentet att Sverige är bättre på annat än det militära. Vi ska ge civilt bistånd och erbjuda förebyggande insatser. Jag har [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-05-30

Nu byggs det nya Tunisien

Åsa Westlund, Norran

“EU måste öppna för en handelspolitik som även gynnar de afrikanska länderna. Spannmål, textilier och olja är exempel på produkter som EU i dag handlar av Tunisien. EU:s riktlinjer för samarbete med grannländer är ett bra [...]Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien
2011-05-30

Agera för bättre mödravård

Britt-Marie Landgren, Barbara Davies; Barometern

“Därför uppmanar vi nu särskilt Désirée Liljevall (s), som kommer från Kalmar län och sitter i riksdagens utrikesutskott, att se till att frågan om en förbättrad mödrahälsovård får de resurser som behövs för att nå [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik, Sjukvård
2011-05-26

Vad har Bildt lovat Nato?

Peter Akinder, Östran

“Svenskt deltagande i sådant som annars brukar betecknas som krig, om än sanktionerat av FN, ska självfallet beslutas i bred majoritet i Sveriges riksdag. Allt annat vore att skada förtroendet för FN och dess viktiga [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-05-24

”Nya skyddsskäl kan ge fler ivorianer rätt att stanna i Sverige”

Dan Eliasson, Dagens Nyheter

“Vi har följt situationen i Elfenbenskusten noggrant och gjort det vi kan inom ramen för gällande lagstiftning. Om Pierre Schori anser att vi ska göra något annat föreslår jag att han använder sitt engagemang och [...]Elfenbenskusten, Flykt och migration, FN, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Sverige måste stoppa avvisningarna av ivorianer”"
2011-05-23

Fler nyanser av grönt

Martin Tunström, Smålandsposten

“Frågan är ju för övrigt också hur den internationella handeln påverkas om en stat som har en kontrollerad vapenexport överlåter marknadsandelar till andra aktörer. Leder det till en fredligare värld?” EU, FN, Nato, Partipolitik, Vapenhandel
2011-05-22

Hellre Persson än Borg till IMF

Katrine Kielos, Aftonbladet

“IMF är fortfarande mest förknippat med den medeltida ekonomiska medicinen att åderlåta patienten till hälsa. Fattiga länder ska bli rika genom nedskärningar som drabbar de svagaste. Detta har börjat förändras och den utvecklingen måste fortsätta.” IMF (Internationella valutafonden), Partipolitik
2011-05-20

Regeringen måste stå upp för folkrätten i alla länder, sen kan vi ta ställning om Libyen

Per Gahrton, SVT Debatt

“Sveriges regering måste visa att den internationella rättsordningen skall gälla lika för alla och gå från ord till handling i något eller några fall, t ex angående vapenexport till Saudiarabien. Om detta inträffade skulle jag [...]FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2011-05-19

Biståndet ska gå till att bekämpa fattigdom

Erik Lysén mfl; Svenska Dagbladet

“Regeringen ligger nära enprocentmålet i svenskt bistånd, det vill säga den princip som säger att en procent av vår BNI skall gå till biståndsbudgeten. De gemensamma riktlinjerna kring innehållet i biståndet som OECD har tagit [...]Ambassader, Avräkningar, Enprocentsmålet, Näringsliv, Partipolitik, Webbplatsen Openaid.seI artikeln hänvisas till dokumentet: "Challenging Self-Interest"
2011-05-19

Osäkert vad som är bra i biståndet

Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen

“Att utrota fattigdomen är målet för svenskt bistånd – både det statliga och det som utförs av enskilda organisationer. Om målet ska uppnås är det viktigt att biståndsorganisationernas arbete ger resultat. Men vem avgör vad [...]Biståndets målsättning, FN, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-05-19

Sluta vela om Libyen

Dagens Nyheter

“Socialdemokraternas U-sväng om den svenska Libyeninsatsen är visserligen välkommen. Men den präglas av förvirring, felaktiga slutsatser och bakvänd ordning.” FN, Libyen, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Sveriges militära insats i Libyen måste förlängas”"
2011-05-18

Nu måste vi satsa stort på miljöteknik

Maud Olofsson, Ewa Björling, Gunilla Carlsson, Andreas Carlgren; Göteborgsposten

“Det obundna svenska biståndet bidrar till fattiga länders förmåga att investera i miljöteknik. Svenska företag har visat sig vara konkurrenskraftiga leverantörer till sådana insatser. Det svenska näringslivet har bidragit till tekniköverföring bland annat genom att [...]Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
2011-05-18

Hur stödjer vi demokratin?

Magnus Erixon, Sundsvalls Tidning

“Sjöstedt konstaterar att Marocko inte är en demokrati (vilket han har alldeles rätt i) och att landet dessutom är en ockupationsmakt (Västsahara). Därför skulle det vara bra om Sverige markerade sin uppfattning genom att inte [...]Demokrati, FN, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2011-05-18

Sverige bör erkänna Somaliland som egen stat

Amir Adan , Svenska Dagbladet

“Utbrytarrepubliken Somaliland (fd Norra Somalia) firar nämligen i dag, den 18 maj, 20 år av demokrati och stabilitet, vilket är okänt för de flesta i Sverige. Somaliland är en liten region som till skillnad från [...]Afrika, Demokrati, Partipolitik, Somalia, Somaliland
2011-05-18

Vi välkomnar kovändningen

Staffan Danielsson, Svenska Dagbladet

“Att avbryta FN-uppdraget innan det är slutfört sänder helt fel signal. Kommer det en ny begäran från FN bör Sverige naturligtvis ställa upp. Det är ingen hemlighet att jag och Centerpartiet ville gå längre i [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Sveriges militära insats i Libyen måste förlängas”"
2011-05-18

Internationellt samarbete för humanitet

Sten Tolgfors, Östran

“Våra resurser och kunskaper är efterfrågade och en tillgång i FN-, EU- och Natoledda insatser. Det handlar ofta om att snabbt rycka ut och hjälpa människor under och efter en katastrof eller kris, och att [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-05-18

Bistå rätt saker

Håkan Arenius, Dagen

 “De 38 miljoner biståndskronor som pytsats in i den ordinarie budgeten för svenska ambassader i Europa försvaras av Gunilla Carlsson, trots att de just inte arbetat med biståndsfrågor. Och biståndsmedel får inte användas för att [...]Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-05-18

Högre krav på biståndet

Borås Tidning

“Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD anmärkte i går på att biståndsmedel finansierar de svenska ambassaderna i bland annat Madrid och Paris. Förfarandet strider mot OECD:s så kallade DAC-regler som reglerar internationellt bistånd.” Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-05-18

”Sveriges militära insats i Libyen måste förlängas”

Peter Hultqvist, Urban Ahlin; Dagens Nyheter

“Socialdemokraterna svänger om Libyen: För att upprätthålla vapenembargot vill vi förlänga den svenska militära insatsen – med till exempel marina stridskrafter. Den svenska insatsen i Libyen måste breddas och omfatta såväl militära, humanitära som långsiktiga [...]Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-17

Biureborgh & Thomsen: ”Stäng inte ambassaderna, Bildt!”

Leif Biureborgh, Svend Thomsen; Dagens Arena

“Under den pågående offentliga diskussionen i Sverige om de fyra nedläggningshotade svenska ambassaderna i Angola, Vietnam, Malaysia och Argentina, har vi upptäckt att det saknas viktiga kunskaper – både i hemmaopinionen och i den svenska [...]Afrika, Ambassader, Angola, Partipolitik
2011-05-17

”Svenskt bistånd får inte gå till skattesmitande bolag”

Ylva Jonsson Strömberg, Carl Tham; Dagens Nyheter

“Statliga Swedfund – som investerar svenska biståndspengar i bolag i utvecklingsländer – gör ingenting för att förhindra den här skattesmitningen. Sedan Swedfund investerade 90 miljoner kronor i PanAfrica Energy i Tanzania, har bolaget fört ut [...]Bangladesh, Näringsliv, Partipolitik, Swedfund, Tanzania, Webbplatsen Openaid.seI artikeln hänvisas till dokumentet: "Made in Bangladesh"
2011-05-17

”Vi lovar att reglerna om vapenexport ska skärpas”

Allan Widman mfl; Dagens Nyheter

“FP, KD, MP, S, V, Amnesty, Diakonia, Svenska Freds och Sveriges Kristna Råd: Vi åtar oss att verka för regler som i praktiken inte ska tillåta export av krigsmateriel till diktaturer eller andra länder där [...]Civilsamhället, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2011-05-16

Säg nej till diktaturerna

Mikael Bengtsson, Norran

“Hjälper det, blir världen fredligare av att Sverige inte säljer vapen till diktaturer? Tveksamt, mycket tveksamt, även om Sverige, enligt Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens hemsida är en av världens tio största vapenexportörer, räknat per person [...]Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien, Vapenhandel
2011-05-16

Sälj inte till diktaturer

Karin Rebas, Gefle Dagblad

“Dessutom är det inte helt enkelt att definiera vanliga begrepp som krigsmateriel och demokrati: Är det rimligt att förbjuda försäljningen av teknologi som används för att röja minor? Och vad krävs för att ett land [...]Algeriet, Demokrati, Egypten, Partipolitik, Saudiarabien, Tunisien, Vapenhandel
2011-05-12

Dubbelmoral kring vapenexporten

Bo Forsberg, Dagen

“När KD väljer att inte delta i ett enkelt och kort upprop för en striktare krigsmaterielpolitik som Diakonia, Amnesty, Sveriges Kristna Råd och Svenska freds- och skiljedomsföreningen initierat finns det faktiskt anledning att vara kritisk. [...]Civilsamhället, Diktaturer, Partipolitik, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Märkligt påhopp av Diakonia på Kristdemokraterna"
2011-05-12

Det var Bildt som inte ville ta ställning om Libyen!

Urban Ahlin, Peter Hultqvist; Östran

“Det behöver bli lite ordning och reda i debatten kring den svenska insatsen i Libyen. Trots att alla regeringspartier stod bakom det beslut som riksdagen fattade i stor enighet har man sedan gång på gång [...]Demokrati, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-12

Intern kritik om Libyen

Sundsvalls Tiding

“Demokratiska stater som bestämmer sig för att stödja en demokratirörelse i en diktatur som till exempel Libyen har ett oavvisligt ansvar att löpa hela linan ut. Det kommer Sverige att förhoppningsvis att göra” Demokrati, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-12

Inte en minut för tidigt

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Vapenexport handlar om pengar, inte om småslantar utan om stora belopp. […] Det är faktorer som i värsta fall riskerar att förvandla det som är skrivet i lagen till gummiparagrafer som tänjs ut till det [...]Civilsamhället, Näringsliv, Pakistan, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2011-05-11

Svensk vapenexport alla partiers huvudvärk

Sven-Åke Olofsson, Helsingborgs Dagblad

“En annan besvärliga fråga är den svenska vapenindustrins struktur. Förr i tiden var det enkelt. Företagen hade svenskt ägande eller stod åtminstone under stabil svensk kontroll. I dag är ägandet oftast utländskt. Det innebär rimligen [...]Demokrati, Förenade Arabemiraten, Näringsliv, Pakistan, Partipolitik, Saudiarabien
2011-05-11

Juholt äventyrar fredsinsatser

Sten Tolgfors, Svenska Dagbladet

“Socialdemokraterna har i decennier haft internationell solidaritet och internationella insatser som del av sin politiska identitet. Det är sorgligt att konstatera att de inte längre agerar i enlighet med detta. […] Utan brett stöd i [...]Afghanistan, Afrika, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-11

Moralisk vapenexport

Martin Tunström, Smålandsposten

“På samma sätt som vi bör ställa demokratikrav på biståndet är det rimligt att köpare av svenska vapen också i ord och handling visar respekt för mänskliga rättigheter.” Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2011-05-08

Militärt samarbete självklart vid kris

Sten Tolgfors, Värmlands Folkblad

“Sverige har en lång tradition att solidariskt och tillsammans med andra bidra till ökat välstånd och säkerhet i världen, och att hjälpa människor i nöd. Våra resurser och kunskaper är efterfrågade och en tillgång i [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-05-07

(S)veket mot Libyens folk

Expressen

“Men nu har Socialdemokraterna gjort en skamlig u-sväng. Från att först ha piskat på regeringen att delta med Gripenplan över Libyen är partiet numera en bromskloss. Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-07

Olyckligt utspel om Libyen av vår partiledning

Jyte Guteland, Ardalan Shekarabi, Magnus Hedberg, Emil Högberg; Svenska Dagbladet

“När FN uttryckligen ber medlemsstaterna om hjälp för att skydda människor i nöd då ska Sverige ställa upp utan att villkora och tidsbegränsa deltagandet eller peka på någon annan. Partiledningens utspel om att Sverige nu [...]FN, Libyen, Multilateralt samarbete, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Inga skäl att förlänga insatsen i Libyen"
2011-05-06

Märkligt påhopp av Diakonia på Kristdemokraterna

Désirée Pethrus, Dagen

“Kristdemokraterna skrev in ett sådant krav i vårt principprogram redan 2001. Det betyder att vi har en egen linje och vi har en tydlig värdegrund. […] Nu ropar Socialdemokraterna på ett demokratikriterium, något de själva [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2011-05-05

Sverige skickar iransk motståndsman i döden

Arhe Hamednaca, Amineh Kakabaveh, Bengt Berg; Aftonbladet

“Vi vill göra er uppmärksamma på att Mohammad Forotan har varit medlem i partiet Komale. Komale är en radikal motståndsrörelse, som bedriver en väpnad kamp mot den brutala iranska regimen. […] Att avvisa människor till [...]Flykt och migration, Iran, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-05-05

Inga skäl att förlänga insatsen i Libyen

Urban Ahlin, Peter Hultqvist; Svenska Dagbladet

“Det vore önskvärt att en ansvarig minister kunde klargöra var regeringen står. Det är dags för dem att träda fram. Står Carl Bildt och Sten Tolgfors bakom de förslag som borgerliga ledamöter för fram om [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-05

Bildt, ta den utsträckta handen!

Karin Alfredsson m.fl; Svenska Dagbladet

“Utan en ambassad i Vietnam skulle vi inte heller kunna fortsätta att driva en aktiv politik och dialog för ett långsiktigt främjande av mänskliga rättigheter och demokrati. Relationer bör fördjupas, inte bortprioriteras. […] Det bästa [...]Ambassader, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, VietnamI artikeln hänvisas till "Strategiskt dårskap när populister beslutar (Carl Bildt - 5/1 2011 - Svenska Dagbladet)"
2011-05-04

Svik inte FN-linjen

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I veckan signalerade Håkan Juholt att Socialdemokraterna inte kommer godkänna en förlängning av den svenska FN-insatsen i Libyen. Det är svårt att förstå varför.” FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-04

Barn utan pass måste kunna återförenas med familjen

Frida Johansson Metso, Lars Arrhenius

“I exempelvis Somalia går det inte att skaffa en passhandling som Sverige godkänner, vilket har lett till att somaliska föräldrar i Sverige inte längre kan få hit sina barn.” Barn och unga, Flykt och migration, Partipolitik, Somalia
2011-05-04

Pakistan behöver utveckling – inte vapen

Désirée Pethrus, Svenska Dagbladet

“Vi måste nu stödja de ledare som vill ta ansvar för att bygga upp sina länder. Dessa ledare behöver inte mer vapen. De behöver krav på utveckling. Sverige måste ställa krav på Pakistan att ta [...]FN, Pakistan, Partipolitik, Vapenhandel, Villkorat bistånd
2011-04-29

Sluta mörka om Afghanistan

Torsten Nilsson, Sydöstran

“Det är hög tid att politikerna kliver fram berättar vad som egentligen pågår i svenskarnas område av Afghanistan. Hur ser säkerhetsläget ut? Vad uträttar svenskarna på plats? Vad sysslar den svenska militären egentligen med i [...]Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2011-04-28

“Sverige beväpnar förtryckare”

Anna Ek, Rolf Lindahl; Sydsvenskan

“Idag behandlar utrikesutskottet den svenska vapenexporten. Riksdagen bör säga nej till att beväpna diktaturer […]” Diktaturer, Partipolitik, Vapenhandel
2011-04-28

Den arabiska våren behöver en omstart

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Motiven till att Sverige bara deltar på kvartsfart i Libyen är fortfarande oklara, men helt klart är att regeringens vill undvika konflikt med S i fråga om försvars- och säkerhetspolitiken.” Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-04-28

Handel och rättigheter

Ida Thulin, Gefle Dagblad

“Fredrik Reinfeldt rörde inte en min medan Rysslands premiärminister Vladimir Putin talade om mänskliga rättigheter. […] Mer än 400 svenska företag är verksamma i Ryssland.” Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Ryssland
2011-04-26

Ambassaden läggs ned – korkat så man baxnar

Martin Ezpeleta, Aftonbladet

“Och så rök ambassaden i Argentina, som även innefattar Uruguay, Bolivia och Paraguay. På det sättet kommer regeringen att spara sju miljoner kronor om året. […] Det var oppositionen som drev igenom besparingarna. Nu kan [...]Ambassader, Argentina, Näringsliv, Partipolitik
2011-04-20

Öppet brev till migrationsministern: Hjälp våra iranska vänner i foajén

Urban Ringbäck, Dagen

“Det svenska samhället hänvisar till formalia som dessa vänner inte kan uppfylla. De saknar pass och vägrar av begripliga skäl att gå till iranska ambassaden för att söka pass” Flykt och migration, Iran, Partipolitik
2011-04-20

Fyra krav för en mer human flyktingpolitik

Anders Finström, Aftonbladet

“Antalet migrationsärenden som kommer till vår kännedom, av tveksam och inhuman karaktär, ökar hela tiden. Vi känner därför att någonting måste göras, och nyligen beslutade vi att den 26 april anordna en ”Demonstration mot den [...]Flykt och migration, Partipolitik
2011-04-20

Det finns ingen återvändo

Devrim Mavi, Dagens Arena

“Den svenska regeringens företrädare har som vanligt, när det kommer till att uttala stöd för frihet under den arabiska våren, varit lama och sena. Det är inte vad de frihetstörstande i Syrien behöver i dag.” Afrika, Demokrati, Partipolitik, Syrien
2011-04-18

”Regeringen måste agera i EU för asylpolitiken”

Fredrik Lundh Sammeli, Anna Hedh; Dagens Nyheter

“Cecilia Wikströms och Guy Verhofstadts resonemang (DN Debatt 18/4) om vikten av ett gemensamt och rättssäkert europeiskt asylsystem delar vi socialdemokrater till fullo. Men slutsatsen att inte tillämpa det så kallade massflyktdirektivet i den svåra [...]Afrika, EU, Flykt och migration, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Fruktan får inte styra EU i synen på flyktingar”"
2011-04-18

Dags för politikerna att sluta mörka om Afghanistan

Torsten Nilsson, Östran

“Man bäddar snällt in sig i militära konvojer och rapporterar vad militären vill att de ska rapportera. Militären får ett faktiskt informationsmonopol, och bygger stadigt ut sina resurser för att styra den allmänna opinionen.” Afghanistan, Mediabevakning, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-04-17

Stoppa EU:s skadliga fiskeavtal

Jonas Sjöstedt, Norran

“Om EU ingår ett nytt fiskeavtal med Marocko, ett av regionens mest hårdföra länder, riskerar det att inverka negativt på folkens rop på demokrati, frihet och självständighet. Agera, regeringen Reinfeldt och stoppa avtalet.” EU, Fiske, Handelspolitik, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2011-04-16

Internationell solidaritet är mer än ord, Ohly

Cecilia Widegren, Svenska Dagbladet

“Den militära närvaron i Afghanistan är nödvändig för säkerheten, men den är inte tillräcklig för att skapa långsiktig stabilitet och utveckling. Därför ska vi fortsätta kombinera säkerhet och humanitärt bistånd.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Strategin i Afghanistan leder fel"
2011-04-16

Sluta mörka om Afghanistan – vad pågår i det svenska ansvarsområdet?

Torsten Nilsson, Västerbottens Folkblad

“Vad sysslar den svenska militären egentligen med i Afghanistan? Det finns en annan fråga också: Vad kostar kalaset, och vad får afghanerna ut av pengarna?” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till "SVT: "Krig för fred""
2011-04-12

Turkiet tystar de kritiska rösterna

Mats Johansson, Metin Ataseven; Svenska Dagbladet

“Diskriminering av minoriteter och massgripanden av journalister. Turkiets demokratisering tycks ha avstannat. Utan stora reformer är ett EU-inträde omöjligt […]” Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Partipolitik, Turkiet
2011-04-12

Splittring inom Centern: ”Vi vill inte skicka svensk trupp till Libyen”

Kerstin Lundgren, SVT Debatt

“Riksdagsledamoten Abir Al-Sahlani (C) skrev i förra veckan att vi bör skicka marktrupp till Libyen. FN:s säkerhetsråd ger i sin resolution inget stöd för detta, snarare tvärtom. […] Centerpartiet står entydigt bakom säkerhetsrådets resolution.” FN, Libyen, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Vi måste skicka marktrupper till Libyen för att störta Kadaffi"
2011-04-10

“Jasplan skapar inte någon fred”

Jens Holm, Martin Smedjeback, Maria Küchen; Sydsvenskan

“Det finns en utbredd myt om att diktaturer bara kan bekämpas på två sätt: genom diplomati eller militärt ingripande. […] Eftersom militära interventioner fungerar så dåligt borde vi inte skicka Jasplan till Libyen utan istället [...]Demokrati, Diktaturer, Egypten, Filippinerna, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, ResultatI artikeln hänvisas till "Studie: "Why Civil Resistance Works""
2011-04-09

Svenskt bistånd blir öppet på nätet

Gunilla Carlsson, Norrköpings Tidningar

“Min förhoppning är att openaid.se ska underlätta för granskning, förbättra ansvarsutkrävande, uppmuntra till delaktighet och bidra till att motverka korruption.” Korruption, Partipolitik, Resultat, Utvärdering, Webbplatsen Openaid.se
2011-04-09

Sverige behöver ny lag för krigsmateriel

Urban Ahlin, Svenska Dagbladet

“Det finns många skäl till att förnya lagstiftningen kring dessa frågor och Socialdemokraterna ser fram emot att bjuda in Svenska Freds och andra till samtal om hur framtidens lagstiftning för krigsmaterielexport bör se ut.“ Partipolitik, VapenhandelArtikeln är en replik på: "En fråga där Socialdemokraterna bör ge svaren"
2011-04-08

Ohlys önsketänkande hjälper inte Afghanistan

Nicklas Norling, Svenska Dagbladet

“Ohly är inte ensam om att i första hand förespråka en ekonomisk strategi i Afghanistan. Problemet är bara att en sådan strategi är omöjlig utan militärt skydd av dem som skall implementera den.“ Afghanistan, Libyen, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Strategin i Afghanistan leder fel"
2011-04-07

En fråga där Socialdemokraterna bör ge svaren

Anna Ek, Per Altenberg, Lars Ångström; Svenska Dagbladet

“Men faktum kvarstår att EKR öppnat upp för krigsmaterielexport till flera nya diktaturer de senaste fem åren, däribland Algeriet, Brunei, Egypten och Jordanien.” Algeriet, Egypten, Jordanien, Partipolitik, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Sverige beväpnar inte diktaturer"
I artikeln hänvisas till "Vapenexport till diktaturer kan stoppas"
2011-04-07

Vi måste skicka marktrupper till Libyen för att störta Kadaffi

Abir Al-Sahlani, SVT Debatt

“Det stämmer alldeles rätt att krig skapar inga demokratier, soldater kan skapa stabilitet och utan stabilitet kan en demokrati aldrig se dagens ljus” Demokrati, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-04-07

Strategin i Afghanistan leder fel

Lars Ohly, Svenska Dagbladet

“Insatsen i Libyen är akut för att förhindra brott mot mänskligheten. Kriget i Afghanistan däremot försämrar säkerheten i landet. Den militära strategin där har helt enkelt inte lyckats. Ta hem de svenska soldaterna nu […]” Afghanistan, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2011-04-06

Eric Erfors: Swedish open

Eric Erfors, Expressen

“Ingen har koll på hur många biståndsmiljarder som delas ut i företagsstöd. Myndigheterna är suveräna på att informera om bidragsalternativen, men urusla på att tala om vilket företag som fick ta del av våra skattepengar.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Webbplatsen Openaid.se
2011-04-06

Sverige deltar i två krig

Robert Sundberg, Dala-demokraten

“Oavsett om kamerorna från CNN fortsätter att ha Libyen som viktigaste händelsen eller om de trappar ned och går över till lågintensiv bevakning likt i Afghanistan är Sverige nu med i två krig.” Afghanistan, Libyen, Mediabevakning, Militärt bistånd, Partipolitik, Vapenhandel
2011-04-05

Dela på ansvaret

Dagens Nyheter

“Risken är inte bara att länder som Nederländerna vill stänga gränserna ännu mer och försöka höja tröskeln för asyl. De överfulla flyktinglägren i Nordafrika visar också att EU har en bra bit kvar. [...] Om [...]EU, Flykt och migration, Libyen, Partipolitik, Tunisien
2011-04-04

“MP agerar som sheriffen av Nottingham”

Gunnar Hökmark, Sydsvenskan

“En EU-skatt på finansiella transaktioner skulle inte bara drabba de rika, som MP hävdar, utan leda till högre kostnader för vanilga bankkunder” EU, Partipolitik, Tobin-skattArtikeln är en replik på: "”Inför Robin Hood-skatt”"
2011-04-02

Sverige bör inte delta militärt i Libyen

Lory Janelle Dance, Anthony Fiscella, Jörgen Johansen; Svenska Dagbladet

“Jan Björklund (FP) har plötsligt fått insikten att det är ”pinsamt” att Sverige har sålt vapen till diktaturstater som Saudiarabien och Bahrain, men uppenbarligen inte alls pinsamt att Sverige flyger stridsflygplan över Libyen sida vid [...]Bahrain, Diktaturer, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Qatar, Saudiarabien, Vapenhandel
2011-04-02

Bättre med öppet bistånd

Daniel Persson, Hela Gotland

“Bistånd är ett område som är särskilt utsatt för korruption. Den tidigare karaktäristiska undermåliga uppföljningen har varit en kraftigt bidragande orsak till detta. Det har nu blivit mycket bättre men än är det inte bra. Det [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Partipolitik, Sida, Utvärdering, Webbplatsen Openaid.se
2011-03-31

Ny strategi ger bättre humanitärt bistånd

Gunilla Carlsson, Göteborgsposten

“Det handlar bland annat om en tydlig målstruktur som möjliggör god resultatsuppföljning, ökad kvalitet och innovation i det humanitära biståndet men även att bidra till ökad professionalisering av humanitära aktörer. […] Eftersom Sida är vår [...]FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2011-03-29

Sovra bland kunderna

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Men det innebär inte att all export är av godo. Att auktoritära, förtryckande härskare får tillgång till svenska högteknologiska vapen ger inga positiva effekter.” Partipolitik, Resultat, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Bojkotter skapar inte demokratier"
I artikeln hänvisas till "Förmätet påstående av ministern"
2011-03-28

Vapenexport till diktaturer kan stoppas

Anna Ek m.fl; Svenska Dagbladet

“Om Socialdemokraterna menar allvar med sitt ställningstagande och om Centerpartiet också är beredda att ta ställning, kan vi i praktiken ha ett förbud mot vapenexport till diktaturer redan i morgon.” Partipolitik, Vapenhandel
2011-03-28

Förmätet påstående av ministern

Bo Forsberg, Svenska Dagbladet

“Björlings artikel förvånar då vi uppfattat att ministern signalerat att exportorganen ska få tydligare instruktioner att granska affärer utifrån perspektivet att främja mänskliga rättigheter.” Demokrati, Diktaturer, Egypten, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Tunisien, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Bojkotter skapar inte demokratier"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Export till priset av mänskliga rättigheter?"
2011-03-26

“Inför Robin Hood-skatt”

Carl Schlyter, Annika Lillemets; Sydsvenskan

“Tyvärr har Moderaterna och den svenska regeringen försökt stoppa Robin Hood-skatten.” EU, Partipolitik, Tobin-skatt
2011-03-25

Libyen delar USA

Hans Bergström, Dagens Nyheter

“Amerikaner, britter och fransmän bombar Libyen. För detta får de närmast totalt politiskt stöd i Sverige. Vänsteroppositionen begär att Sverige ska delta militärt. I USA, däremot, är insatsen starkt kontroversiell.” Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, USA
2011-03-25

Bojkotter skapar inte demokratier

Ewa Björling, Svenska Dagbladet

“Handel bidrar till demokratisk utveckling. […] Handel bidrar till fattigdomsbekämpning, tillväxt och hållbar utveckling. […] Handel bidrar till bättre levnads- och arbetsförhållanden. […] Breda handelsbojkotter spelar ofta diktaturer i händerna och har historiskt visat sig fungera [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Försköna inte bilden av Marocko"
2011-03-24

Bodil Ceballos och Peter Rådberg: Flyktingar behöver Sverige som fristad

Bodil Ceballos, Peter Rådberg, Expressen

“Fokus borde just nu vara att bistå Libyens folk med humanitära insatser. Det är självklart att Sverige ska delta i dessa och till skillnad från socialdemokraternas Urban Ahlin anser vi inte att vapenmakt är den [...]Egypten, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Tunisien
2011-03-24

Sverige bör inte delta militärt i Libyen

Björn Söder, Svenska Dagbladet

“Sverige bör lägga resurser på humanitära insatser för libyerna istället för militära. I nuläget är det alltför oklart vad den militära insatsen syftar till och hur långvarigt engagemanget kommer att bli.” Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-24

Goda tankar om bra reform

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Det saknas inte internationella exempel på hur avdragsrätt för ideella gåvor kan utformas på ett smidigare sätt än det som regeringen stannat för. Sektor 3 har särskilt sneglat mot Norge där erfarenheterna är goda.” Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Partipolitik
2011-03-23

Tobias Billström: Det räcker inte om bara vi tar ansvar

Tobias Billström, Expressen

“Sverige är alltså i högsta grad aktivt för att bistå med hjälp både till de människor som nu vill lämna Nordafrika och till de EU-länder som kan väntas behöva ta ett stort ansvar för att [...]Egypten, EU, Flykt och migration, Libyen, Partipolitik, Tunisien
2011-03-23

Vänstern och Gaddafi

David Nyström, Gefle Dagblad

“Att vänstern var emot störtandet av Saddam men för en aktion som alla hoppas ska störta Gaddafi förklarar de med att det finns en motståndsrörelse i Libyen som ropar på hjälp utifrån. De kan ju [...]Irak, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-22

Ett steg närmare Nato

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Att Nato inte är enigt är inget nytt. Att Tyskland inte vill skicka soldater in i Nordafrika har sina historiska skäl, även om man i dag hänvisar till Arabförbundets skepsis mot operationen.“ Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-03-22

Rosornas krig om flygplan till Libyen

Christer Gruhs, Dalarnas Tidningar

“Libyen-engagemanget inom partiet blir säkert en fråga för kongressen i veckoslutet. Rimligen får Ahlins linje stort stöd av partiet.” FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-22

Stöd attacken – men jubla inte inför den

Göran Greider, Dalademokraten

“Om Sverige avstår från att medverka med annat än humanitär hjälp så cementeras inte bilden av västvärlden som ett enda monolitiskt militärblock. Det tror jag är viktigt på lång sikt.” FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-22

En hotad självbild

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Det är knappast logiskt att applådera FN:s beslut om ett militärt ingripande utan att vara beredd på att också Sverige måste kunna medverka med de medel som krävs.” Bahrain, Demokrati, Diktaturer, Egypten, FN, Jemen, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-03-22

Om Sverige får frågan

Borås Tidning

“Det mesta tyder också på att regeringen kommer att få riksdagens stöd för att skicka ned sex–åtta Gripen-plan. Det är förstås positivt. Det är närmast en självklarhet att Sverige ska ställa upp i Libyen.” FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-03-22

”Är vi beredda på att ta ansvar för Libyens framtid?”

Robert Egnell, Dagens Nyheter

“Nu behövs en etisk debatt om rättfärdigheten i krigsinsatserna. Sveriges politiska partier står på kö för att skicka stridsflygplan till Libyen.“ FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-22

Svensk fripassagerare

Dagens Nyheter

“Varför denna vänta-och-se-attityd när världen äntligen lyckats samla sig kring att förhindra ett blodbad?”  FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-22

Svensk vapenexport är inte tillräckligt restriktiv

Hallandsposten

“Egentligen borde en skärpning inte behövas. Reglerna för vapenexport är tydliga: i grunden är all vapenexport förbjuden. […] Alla tre är diktaturer. Och alla tre är länder som importerat krigsmateriel från Sverige.” Bahrain, Demokrati, Diktaturer, Förenade Arabemiraten, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2011-03-21

Svenska vapen bör bara säljas till demokratier

Gefle Dagblad

“Egentligen borde en skärpning inte behövas. Reglerna för vapenexport är tydliga: i grunden är all vapenexport förbjuden” Demokrati, Diktaturer, Partipolitik, Vapenhandel
2011-03-20

Pinsamma affärer

Helsingborgs Dagblad

“Folkpartiledaren Jan Björklund vill stoppa svensk vapenexport till diktaturer.” Diktaturer, Partipolitik, Vapenhandel
2011-03-19

Hoppet står till USA och Nato

Marcus Svensson, Smålandsposten

“FN svek befolkningen i Rwanda. Det får inte hända i Libyen. Man kan ha i minnet alla de protester mot Nato och företrädesvis USA som förekommit och förekommer i Sverige. Det är till USA och [...]Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Rwanda, USA
2011-03-19

Vapenvila, men hur länge?

Karin Bergkvist, Gefle Dagblad

“Att tydligt göra klart för FN att Sverige står till förfogande tycks främmande för utrikesministern. Varför är det så otänkbart? Pinsamt.” FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-19

Sänd Gripen till Libyen

Expressen

“FN-mandatets starka folkrättsliga muskler som medger denna militära intervention gillas av den svenska vänstern. Sprängkraften i epitetet “bombliberaler” har därmed desarmerats något.” Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-19

Sent stöd för demokratin

Jan G Andersson, Östran

“Varför denna handlingsförlamning från världssamfundets sida? Det finns fog att anta att världens mäktiga oljeintressen spelat en stor roll för att försinka beslutet.” Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-18

Stabilitet får inte ursäkta diktatur

Olle Schmidt, Norran

“Men frågan kvarstår: när mediefokus flyttar till nästa händelsecentrum, kommer folkrätt och demokrati nu att kunna gå före EU-ländernas realpolitik och ekonomiska intressen?” Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU, Fiske, FN, Marocko, Mediabevakning, Partipolitik, Tunisien, Västsahara
2011-03-17

Sverige måste visa världsmoral

Barometern

“De stora demokratiernas dominans har spätts ut av ett stort antal nya FN-medlemmar med svagare lojalitet till FN-stadgans grundläggande mänskliga rättigheter. Libyen sitter med i rådet för mänskliga rättigheter.” Demokrati, EU, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR
2011-03-17

Sverige kan göra skillnad

Gunillla Carlsson, Karin Enström; Göteborgsposten

“För många människor runt om i världen är mänskliga rättigheter något man måste kämpa för varje dag. Vi vill hjälpa de människorna på alla sätt vi kan. Ett medlemskap i MR-rådet skulle vara ett viktigt [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR
2011-03-17

Libyen brinner – medan världen väntar

Kristianstadbladet

“Socialdemokraterna vågar stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter varhelst de förtrampas”, skrev Urban Ahlin i Dagens Nyheter häromveckan. Under vilka omständigheter gäller det? Står man upp även när FN inte gör det? “ Demokrati, EU, FN, G8, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-14

EU bör ta krafttag mot piraterna utanför Östafrika

Sten Tolgfors, Göteborgsposten

“Det finns uppskattningar om att 30 procent av Kenyas BNP nu påverkas av piratdåden. […] Den marina EU-insatsen Atalanta behövs för att hindra piraternas verksamhet till sjöss och skydda den civila sjöfarten och FN:s matleveranser.” Afrika, EU, FN, Kenya, Militärt bistånd, Partipolitik, Somalia
2011-03-13

Skicka Nordic Battle Group till Libyen

Magnus Andersson, Rickard Nordin; Svenska Dagbladet

“Sverige och EU har en skyldighet att ingripa i Libyen. Vi har de militära resurserna att gå in och sätta stopp för stridigheterna, allt som saknas är de politiska besluten.” Demokrati, EU, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-13

Nästa agrara revolution – ett nytt kretsloppstänk

Marit Paulsen, Göteborgsposten

“EU:s jordbrukspolitik måste skiftas från utbetalningar av inkomststöd till rejäla satsningar på forskning, kunskapscentra, innovation och ny teknik för att bana väg för den nya agrara revolution vi snart akut behöver.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Forskning och innovation, Jordbruk, Partipolitik
2011-03-13

För att vi sätter frihet främst

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

“Här finns också en motsättning mellan Carlssons omläggning av biståndspolitiken, där hon har arbetat för att införa kvalitetssäkrade insatser som ska vara möjliga att utvärdera.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, Libyen, Partipolitik, Tunisien, Utvärdering
2011-03-11

Öppna Europa för flyktingarna från Libyen

Kalle Larsson, Magdalena Streijffert; Aftonbladet

“EU-direktivet om massflykt måste användas för att ge det tillfälliga skydd det syftar till. […] Situationen i Libyen är akut, men är långt ifrån det enda exemplet på att flyktingpolitiken är på väg åt fel [...]EU, Flykt och migration, Libyen, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Flyktingbloggen"
2011-03-11

Kvinnors ägande – politikens blinda fläck

Bonnie Bernström, Sundsvalls Tidningar

“Kvinnors ägande i Sverige är politikens blinda fläck. Inget politiskt parti har analyserat orsak och konsekvens av ojämlikheterna mellan könen, trots att det är prioriterat i biståndspolitiken. […] Det finns i dag inget parti som [...]Äganderätt, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik
2011-03-10

Sverige ska leda demokratibiståndet på nätet

Gunilla Carlsson, Aftonbladet

“Ingen ska kunna säga att vi inte gjort vårt yttersta för att de människor som väljer att ta kommandot över sin egen frihet och framtid ska kunna göra sina röster hörda.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Partipolitik
2011-03-06

Gnosjöandan räddar inte världen

Mats Kolmisoppi, Helsingborgs Dagblad

“Skulderna växer, fattigdomen kvarstår. Om man inte äger ett mikrolånsinstitut, det vill säga. […] När vår nuvarande biståndsminister Gunilla Carlsson häromveckan lät meddela att Sveriges bidrag till världens demokratiska utveckling bör vara att stödja sociala [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Mikrofinans, Partipolitik
2011-03-05

Tokhögern flyttar biståndsdebatten

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Moderaterna är inte stolta. De har länge velat minska biståndet. Regeringens borgerliga småpartier har satt stopp. M har bytt strategi. Successivt har de förskjutit gränserna för vad som kan räknas in i biståndet och vad [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Flykt och migration, Partipolitik
2011-03-03

”Fattiga länder påverkas i hög grad av EU:s politik”

Marja Wolpher, Dagens Nyheter

“Utvecklingen i fattiga länder påverkas i hög grad av fortsatta subventioner till europeiska bönder.  Ger man upp kampen om minskade jordbrukssubventioner så blir det än viktigare att se till att EU:s handelspolitik inte ökar på bördan [...]Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Dags för Sverige att byta spår i jordbrukspolitiken”"
I artikeln hänvisas till "”Det råder samsyn om jordbrukspolitiken”"
2011-03-02

”Det råder samsyn om jordbrukspolitiken”

Birgitta Ohlsson, Dagens Nyheter

“På DN Debatt 2/3 uppmanar ett antal socialdemokratiska företrädare regeringen att byta spår i jordbrukspolitiken. Vi kan inte se att det råder skilda uppfattningar i Sverige om hur jordbrukspolitiken ska bedrivas.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Dags för Sverige att byta spår i jordbrukspolitiken”"
2011-03-02

FN: Jan Eliassons baby blev en värsting

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Talande nog säger rapporten mer om FN än om Libyen. Khaddafis regim framställs i mycket god dager, både av sig själv och av mängder av länder. […] En mer rimlig tolkning är att rådet speglar Eliassons [...]Demokrati, Diktaturer, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-03-02

Sverige har inte i detta gäng att göra

Svenska Dagbladet

“Det är ingen måtta på hur väl Libyen lever upp till de mänskliga rättigheterna. I alla fall inte om man får tro den rapport som FN:s råd för samma rättigheter har tagit fram, och som [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Diktaturer, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-03-02

”Dags för Sverige att byta spår i jordbrukspolitiken”

Göran Färm mfl; Dagens Nyheter

“I Sverige pratar vi ofta om att jordbrukspolitiken inte får motarbeta fattigdomsbekämpning eller stå i konflikt med biståndet. I andra länder är frågan inte lika central. Det ger oss ett särskilt ansvar att arbeta för [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik
2011-03-01

”Jag vägrar bli hopklumpad med Mugabe och Khaddafi”

Carina Hägg, Dagens Nyheter

“Biståndet till afrikanska länder går till diktaturer, utropar Bengt Nilsson upprört. Men är det inte genom kontakter vi kan påverka – handel, bistånd, utbyte och möten? […] Bengt Nilsson tycks mena att det ligger ett [...]Afrika, AU, Demokrati, Egypten, EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Utrikesdepartementet, ZimbabweArtikeln är en replik på: "”Sverige måste sluta stötta Afrikas diktatorer”"
2011-03-01

Solidaritetens tredje ben

David Nyström, Gefle Dagblad

“I dag diskuteras bistånd nästan inte alls – samtidigt som Alliansregeringen genomfört en stor reform där antalet biståndsländer koncentrerats. Sannolikt gör svenskt bistånd i dag betydligt mer nytta än på 70-talet, då stora pengar gavs [...]Demokrati, Landfokusering, Partipolitik, Resultat
2011-03-01

Erik Ullenhag: Hjälp oss respektera mänskliga rättigheter

Erik Ullenhag, Expressen

“Vi har fått internationell kritik för att gömda barn inte garanteras skolgång och för situationen på de ungdomshem där de mest utsatta barnen bor” Barn och unga, EU, Flykt och migration, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-02-25

”Sverige måste sluta stötta Afrikas diktatorer”

Bengt Nilsson, Dagens Nyheter

“Vårt miljonbistånd till diktaturer har aldrig lyckats öka de mänskliga rättigheterna där. I stället måste vi fråga oss om biståndet stärker diktatorernas makt och gör det svårare för oppositionen. … Sveriges politik gentemot Afrika handlar [...]Afrika, AU, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Diktaturer, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat, Sida, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till "Tidningsartikel: "Miljarder i stöd till diktaturer""
2011-02-23

Bildt vill inte välja sida

Klas Corbelius, Folkbladet

“Det sägs att man inget kan göra, men faktum är att EU har stora möjligheter till påtryckningar genom att 70 procent av Libyens export går till EU. […] Jag undrar, Fredrik Reinfeldt, är det verkligen [...]Diktaturer, EU, FN, Handelspolitik, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-02-22

Ungas idéer viktiga i biståndet. Krönika Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson, Corren

“Därför är det viktigt för mig när jag reser runt i Sverige att prata med unga människor och lyssna på deras idéer och synpunkter. De ungas perspektiv måste tas tillvara för att hitta nya lösningar [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2011-02-22

Växjö och Vietnam

Martin Tunström, Smålandsposten

“När Sida koncentrerar sina resurser, när den svenska staten växlar ner engagemanget i Vietnam skruvar kommuner – Växjö är inte den enda – upp ambitionerna och deltar i allt fler samarbeten. […] När traditionellt bistånd [...]Kommunbistånd, Landfokusering, Partipolitik, SADEV, Sida, Utvärdering, Vietnam
2011-02-21

Ärkebiskopen sopar mattan

Tobias Ljungvall, Norran

“Vad Larsson förtränger är att allt som stärker ett lands militärapparat också stärker dess kapacitet att kränka mänskliga rättigheter. I övrigt är det slående hur grumligt Larsson argumenterar. […] Även statsminister Reinfeldt har gett uttryck [...]Diktaturer, Egypten, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien, VapenhandelArtikeln är en replik på: "”Kyrkan stöder redan vapenexporten”"
I artikeln hänvisas till ""Ministern i verkligheten", (Svenska Dagbladet 2/2 -11)"
2011-02-20

Dags sätta stopp för dubbelmoralen

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Bahrain, Algeriet, Egypten, Jordanien och Tunisien finns alla på vår kundlista. Vänta bara tills det börjar bubbla hos vår verkliga vip-kund Saudiarabien.  När arabvärlden härdsmälter är våra största politiska partier fortfarande överens om det förträffliga med [...]Algeriet, Bahrain, Egypten, Jordanien, Partipolitik, Saudiarabien, Tunisien
2011-02-19

Oljebolagens offer måste kompenseras

Mathew M. Deang, James Kuong Ninrew; Göteborgsposten

“I en debattartikel i GP den 10 februari bekräftade Sveriges utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson att de har för avsikt att stödja Sudan, vilket vi är mycket tacksamma för. […] Den privata sektorns [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, SudanArtikeln är en replik på: ""Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika""
2011-02-18

Internet: Inget område för biståndsamatörism

Johannes Åman, Dagens Nyheter

“Varken den svenska eller den amerikanska regeringen satsar några stora summor på demokratifrämjande genom internet. Inte heller var Carlsson och Clinton särskilt konkreta. Och det var nog bäst så.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Partipolitik
2011-02-17

Tal med kluven tunga

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Internationell handel kan, rätt hanterad, vara ett kraftfullt verktyg som bidrar till utveckling inte bara på det ekonomiska området. Men då måste regeringen se till att leva upp till de principer som alla partier sagt [...]Civilsamhället, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Export till priset av mänskliga rättigheter?"
2011-02-17

”Sverige måste säga nej till nytt fiskeavtal med Marocko”

Anna Nilsson m.fl; Dagens Nyheter

“EU har ett ansvar för att inte delta i att tömma Västsaharas naturresurser genom de mycket förmånliga handels- och fiskeavtalen mellan EU och Marocko. […] De initiativ som landsbygdsministern tagit hittills är bra men Sverige [...]EU, Fiske, FN, Handelspolitik, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2011-02-16

Utrikespolitiken är tyst och passiv

Urban Ahlin, Svenska Dagbladet

“När EU under våren ska behandla frågan om sanktioner gentemot Burma förväntar jag mig att Carl Bildt den här gången ställer sig på den demokratiska oppositionens sida och att Sverige fortsatt kommer att pressa på [...]Burma, Demokrati, Egypten, EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien
2011-02-16

”Så här kan EU med enkla medel stödja Nordafrika”

Leif Pagrotsky, Dagens Nyheter

“Det handlar bland annat om att slutföra arbetet med ett frihandelsområde runt Medelhavet, erbjuda ländernas studenter plats vid våra universitet och stödja moderniseringen av offentlig förvaltning och offentliga tjänster.” Afrika, Demokrati, Egypten, EU, Handelspolitik, Partipolitik, Tunisien, Utbildning
2011-02-16

EU:s fiskeripolitik måste reformeras

Jens Holm, Åsa Romson, Jan-Olof Larsson; Göteborgsposten

“Det finns tydliga riktlinjer för hur EU:s fiskeavtal med länder utanför unionen ska tecknas. Men EU fattar fiskeavtal utan att ha en aning om vilka sociala och ekonomiska konsekvenser de får. Det är oacceptabelt att [...]Afrika, EU, Fiske, Handelspolitik, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Ett skepp kommer lastat"
2011-02-15

Sudan en utmaning för utrikespolitiken

Ola Olsson, Göteborgsposten

“Utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson beskriver i sin debattartikel i GP (10/2) Sudan som ett nyckelland i Afrika och bedömer att den framgångsrika folkomröstningen om självständighet för södra Sudan öppnar möjligheter för att [...]Afrika, Demokrati, EU, Jordbruk, Korruption, Näringsliv, Partipolitik, SudanArtikeln är en replik på: ""Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika""
2011-02-14

Räkna med ryska bloggare

Borås Tidning

“Demokratibiståndet till Ryssland har sedan år 2006 skruvats ned från 100 miljoner till 35 miljoner kronor, trots en negativ utveckling på området. Nu finns möjligheten för regeringen att gottgöra genom att stödja cyberkämparna för demokratiska [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, Partipolitik, Ryssland
2011-02-14

Se upp för biståndseufori

Eskilstuna-Kuriren

“Revolutionen i Egypten engagerar och inspirerar omvärlden. Det är bra men får inte leda till att landet nu dränks i biståndsmiljarder till illa genomtänkta och dåligt samordnade projekt.” Civilsamhället, Demokrati, Egypten, EU, Kvinnor, Partipolitik
2011-02-11

Debatt: EU-miljarder till utveckling hamnar hos riskkapitalbolag

Göran Färm, Åsa Westlund; Dagens Industri

“Enligt dem ska ingen hänsyn tas till något utvecklingsperspektiv när EIB lånar ut pengar. Så vitt vi förstår står också den svenska regeringen bakom den uppfattningen. Vi vill därför veta varför regeringen inte anser att [...]Afrika, EIB, EU, Näringsliv, Partipolitik, Rådet för MR
2011-02-11

”Kyrkan stöder redan vapenexporten”

Peter Larsson, Dagens Nyheter

“Att kritik mot svensk försvarsmaterielexport ofta är dramatisk och svepande är inget nytt. Det är också synd att landets ärkebiskop inte har fakta innan han offentligt kritiserar statsministern och den förda politiken. […] Det är [...]Informationsanslaget, Partipolitik, VapenhandelArtikeln är en replik på: "”Vapenexport inget verktyg för dialog med diktaturer”"
I artikeln hänvisas till "Felaktigheter i debatten om svensk vapenexport"
2011-02-11

Teknik i demokratins tjänst

Anders Gustafson, Smålandsposten

“Att biståndsminister Gunilla Carlsson (M) nu vill lyfta frågan om demokratiarbete och sociala medier högre upp på biståndspolitikens dagordning är därför klokt.” Demokrati, Egypten, Partipolitik, Tunisien
2011-02-10

Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika

Carl Bildt, Gunilla Carlsson; Göteborgsposten

“In i det sista har tvivlen på många håll varit starka på att den utlovade folkomröstningen om Södra Sudans självständighet verkligen skulle kunna genomföras. Men nu har detta avgörande element i fredsavtalet genomförts. […] Den [...]Afrika, Darfur-konflikten, Demokrati, EU, Korruption, Näringsliv, Partipolitik, Sudan
2011-02-08

”Den svenska modellen handlar också om solidaritet”

Gabi Björsson, Anna Nilsson, Åsa Thomasson; Dagens Nyheter

“Biståndsminister Gunilla Carlsson var en av de ministrar som undertecknade debattartikeln. Tyvärr verkar hon inte ha fått medverka när Reinfeldt, Borg och Bildt skrev. […] Varför inte låta biståndspengarna fokusera på fattigdomsbekämpning och låta ambassader, [...]Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Flykt och migration, Handelspolitik, Klimat & miljö, Partipolitik
2011-02-06

Gör internet till en mänsklig rättighet

Måns Adler, Expressen

“Här på Sidan 4 berättade nyligen biståndsministern Gunilla Carlsson också om att regeringen satsar 150 miljoner på olika projekt för att stödja nätaktivister i kampen för frihet och demokrati. […] Jag hoppas nu att den [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, EU, FN, Mänskliga rättigheter, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Gunilla Carlsson: Nätaktivister är nya demokratikämparna"
2011-02-05

”Vapenexport inget verktyg för dialog med diktaturer”

Anders Wejryd, Dagens Nyheter

“Med förvåning läser jag Fredrik Reinfeldts kommentar till vapenexporten (Svenska Dagbladet 2/2), på en direkt fråga från en gymnasieungdom. Statsministern menar att det går att fortsätta exporten till länder med ”regimer som vi inte gillar” [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Diktaturer, Egypten, Korruption, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien, VapenhandelI artikeln hänvisas till "Artikel: "Ministern i verkligheten""
2011-02-04

Stoppa vapenexporten till Egypten

Hans Linde, Sundsvalls Tidning

“Den svenska regeringen hävdar att Sverige står upp för demokrati och mänskliga rättigheter, men samtidigt förser man de förtryckande regimer med vapen. […] Det är alltså fullt möjligt att det är svensk ammunition som har dödar [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Tunisien, Vapenhandel
2011-02-04

Petra Tötterman Andorff: ”Sverige på moralisk efterkälke”

Petra Tötterman Andorff, Dagens Arena

“Sveriges bistånd till kvinnoorganisationer i Kongo blir halvhjärtat när vi samtidigt bidrar med vapen till en ökat militariserad värld. […] Sverige talar i princip aldrig för egen sak i FN längre. I stället talar vi [...]Demokrati, Egypten, EU, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien, Vapenhandel
2011-02-03

Strategiskt felbeslut stänga ambassader

Bent Jørgensen, Mattias Larsson, Joakim Öjendal, Albin Carlén; Göteborgsposten

“De sydländer där regeringen stänger ambassader är länder som nu lägger biståndsepoken bakom sig och söker jämbördiga partners för framtiden. Andra nordiska länder ställer om från bistånd till utbyte genom till exempel handel och forskning. [...]Ambassader, Angola, Argentina, Handelspolitik, Malaysia, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Blogginlägg: Dark days in Hanoi - Staffan Herrström"
2011-02-02

Dags att avreglera jordbruket

Gunnar Hökmark, Göteborgsposten

“Stigande livsmedelspriser har resulterat i olika former av protektionistiska åtgärder runt om i världen. Men varken exportrestriktioner, subventioner eller prisregleringar kommer att leda till ökad produktion och handel.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik
2011-01-31

Dagligt bröd är en rättighet

Aleksander Gabelic, Lise Bergh, Lena Klevenås; Norran

“Sveriges regering däremot har sagt att de inte kommer att vare sig underteckna eller ratificera protokollet. […] Respekten för ESK-rättigheterna får inte vara ett resultat av partipolitik. Den är ett ansvar för regeringen, oavsett vilken [...]FN, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-01-31

Vår öppenhet förbättrar Tunisiens chanser

Ulrik Nilsson, Borås Tidning

“Ett uttalat mål med en stor del av det svenska biståndet är därför att främja demokrati. I dagsläget kan man konstatera att exempelvis Kina har valt en annan väg, nämligen att öppna för marknadsekonomi under [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Diktaturer, EU, Kina, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Tunisien
2011-01-27

Agera efter din känsla, Bildt

Désirèe Pethrus, Dagens Nyheter

“Ambassaden i Vietnam kostar enligt uppgift cirka 9 miljoner att driva. Samtidigt har vi ett handelsutbyte på 3,5 miljarder kronor! […] Vårt grannland Danmark expanderar nu istället sin ambassad och ställer om från bistånd till [...]Ambassader, Handelspolitik, Partipolitik, Vietnam
2011-01-25

Internet blir framtidens verktyg för demokratin. Krönika Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson, Corren

“Biståndet hör till de politikområden som står inför utmaningen att förnyas, inte minst mot bakgrund av den informations- och kommunikationsteknologiska revolution som just nu tar fart även i låginkomstländerna.” Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-01-21

Gunilla Carlsson: Nätaktivister är nya demokratikämparna

Gunilla Carlsson, Expressen

“I vissa av dessa länder spelar Sveriges bistånd till stöd för demokrati och mänskliga rättigheter en roll – när det gäller just främjandet av tillgång till nätet eller alternativa publiceringskanaler. […] Regeringen har markerat detta [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat, Vitryssland
2011-01-21

Miljörörelse mot miljöförbättringar

Lydiah Wålsten, Sundsvalls Tidningar

“Miljöpartiet och delar av övriga miljörörelsen måste renodla sina resonemang kring GMO och kött från Sydamerika. Antingen är man intresserad av vad som är bäst för miljön och jordens fattiga, eller så är man intresserad [...]Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
2011-01-20

Regeringen vill inte erkänna det dolda biståndet

Jan O Karlsson , Lisa Pelling, Hikmet Hussain; Svenska Dagbladet

“Internationell forskning visar att remitteringar gör skillnad. Pengarna används till att betala skolavgifter, sjukvård och mediciner. De investeras i bostäder och småföretag. […] Ansvaret för att bidra till global utveckling kan inte läggas på människor [...]Partipolitik, Remitteringar, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Remittances from Sweden"
2011-01-16

EU:s jordbruksstöd ska på sikt fasas ut

Lars Hjälmered, Susanna Haby; Göteborgsposten

“Jonas Paulsson (MP) skriver på GP Debatt (5/1) att jordbruksstödet från EU bidrar till miljöförstöring. Tvärtom satsar Alliansen en stor del av pengarna på miljöförbättrande verksamhet.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Rädda jordbruket från köttlobyn""
2011-01-13

Regeringen sviker världens fattiga

Lena Klevenås m.fl.; Göteborgsposten

“Vi har haft förhoppningar på regeringen om ett större ansvarstagande för klimatet och de globala rättvisefrågorna. I stället har vi sett klimatförhandlingar som blev kvar på ruta ett, nya handelsavtal där europeiska vinstintressen går före folkrätten [...]Ambassader, Avräkningar, EU, Handelspolitik, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Tobin-skatt
2011-01-12

Det är inte heller särskilt snyggt att börja ändra reglerna för att hindra Sverigedemokraterna.

Västmanlands Läns Tidningar

“Tanken att Sverigedemokraterna skulle få miljontals kronor att driva bistånd med framstod inte som särskilt lockande. Så några dagar före valet ändrade regeringen reglerna.” Partinära bistånd, Partipolitik
2011-01-09

Kris för utrikesrepresentationen

Jan Eliasson, Svenska Dagbladet

“Nedläggningsstatistiken har förbättrats genom att ambassader upprättats i länder där Sverige redan haft biståndskontor. ­Finansieringen har då främst skett från biståndsanslag.” Ambassader, Avräkningar, Partipolitik
2011-01-05

Strategiskt dårskap när populister beslutar

Carl Bildt, Svenska Dagbladet

“Även om jag nu tvingas bromsa och skära ner på mycket annat – också det beklagligt – går det dessvärre inte att klara en neddragning av denna omfattning utan att också avveckla ambassader.” Ambassader, Partipolitik, VietnamArtikeln är en replik på: "Sverige tappar viktigt inflytande"
2011-01-05

Rädda jordbruket från köttlobbyn

Jonas Paulsson, Göteborgsposten

“Frågan om att utveckla jordbrukspolitiken genom att påbörja avvecklingen av köttsubventionerna är också en framtidsfråga för världen i sin helhet.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Jordbruk, Partipolitik
2011-01-04

Sverige tappar viktigt inflytande

Mattias Larsson m.fl; Svenska Dagbladet

“Nu när Sveriges årliga handel med Vietnam är mer tio gånger större än biståndet vill regeringen lägga ned ambassaden! Varför?” Ambassader, Bilateralt samarbete, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Vietnam
2011-01-04

Okej att högskolan tar betalt

Norran

“Jan Eliasson menar att detta nya stipendieprogrammet, med 60–90 miljoner kronor, är ”helt otillräckligt”. […] Men det är att driva den internationella solidariteten ett steg för långt, och ett märkligt resonemang från någon med 45 [...]Näringsliv, Partipolitik, UtbildningArtikeln är en replik på: "”Tusentals ungdomar stängs ute från studier i Sverige”"
2011-01-04

Biståndet måste fortsätta utvecklas

Caroline Szyber, Dagen

“Men när biståndsbudgeten nu ökar är det också viktigt att informationsstödet ökar. Bidragen till enskilda organisationer har ökat förhållandevis mycket, men nu behöver även informationsstödet följa med.” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Informationsanslaget, Partipolitik
2011-01-03

Sluta tjuvfiska i Västsahara

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Vid riksdagens interpellationsdebatt om Västsahara före jul försökte Bildt framställa fiskeavtalet som en jordbruksfråga och sade sig inte känna till hur förhandlingarna går.” EU, Fiske, Handelspolitik, Jordbruk, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2010-12-29

Bildt sviker Västsahara

Jonas Sjöstedt, Jens Holm; Uppsala Nya Tidning

“EU:s handelsavtal med Marocko, som innehåller skrivingar om respekt för demokrati och mänskliga rättigheter, måste omprövas. Men Bildt väljer tystnaden och duckar för ansvaret.” Demokrati, EU, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2010-12-27

Olivia Malmqvist: EU sviker sjuka och fattiga

Olivia Malmqvist, Expressen

“Handelsminister Ewa Björling, M, måste nu sätta ned foten. Det måste vara viktigare att människor som tvingas leva i fattigdom får tillgång till livsnödvändiga läkemedel än att gynna den europeiska läkemedelsindustrins vinstintressen.” EU, Handelspolitik, HIV/AIDS, Näringsliv, Partipolitik
2010-12-20

Biståndet: 90 miljoner om dagen

Gustaf Almkvist, Gotlands Allehanda

“Varje dag ger Sverige 90 miljoner kronor i bistånd, eller ungefär 34 miljarder på ett år. För några år sedan hade det gått att både börja och sluta så. Då var det viktiga att försöka [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-12-16

De bortglömda miljarderna

Martin Tunström, Smålandsposten

“Vilket är nu området som så sällan uppmärksammas, debatteras eller för den delen granskas? Svaret är biståndet.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-12-13

Det kunde ha gått riktigt illa

Olov Abrahamsson, Norrländska Socialdemokraten

“Vi borde snabbt gå tillbaka till en utrikespolitik som bygger på “soft power” – mjuka värden som humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete med världens fattiga länder.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-12-13

V: Ersätt soldater med bistånd i Afghanistan!

Kent Persson, Vestmanlands Läns Tidning

“På onsdag, den 15 december, ska riksdagen fatta beslut om en förlängning av den svenska militära insatsen i Afghanistan. Vi står då inför valet mellan att Sverige ska fortsätta delta i ett misslyckat krig eller [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-12-06

Klimatet kräver ny ekonomisk politik

Lena Sommestad, Aktuellt i politiken

“I veckan inleddes klimatmötet i Cancún. EU lovade sju miljarder euro till klimatinvesteringar i fattiga länder. Men detta budskap hamnade i skuggan av ett annat besked: Irland fick klartecken för stöd från EU:s krisfond.” EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Partipolitik, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress"
2010-12-06

”Carlgrens politik inte för de fattiga”

Jens Holm, Dagens Nyheter

“Carlgren slirar på sanningen när han säger att pengarna inte finansieras genom en ”omfördelning av andra biståndsmedel”. Men det är ett faktum att dessa pengar tas från biståndsbudgeten.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), OECD, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika""
2010-12-06

”Sverige kan göra mer för klimatet”

Jakop Dalunde, Anders Schröder; Dagens Nyheter

“Här har Sverige tydligt brutit emot avtalen genom att ta klimatpengarna från biståndsbudgeten och döpt om dem till klimatbistånd. Carlgren erkänner det själv indirekt genom att prata om att vi nu ger 0.7 procent av [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika""
2010-12-06

Stöd regimens kritiker

Eskilstuna-Kuriren

“Sänkningen av biståndet skyllde Carlsson på den socialdemokratiska regeringen, som förvisso hade pekat ut linjerna för ett sänkt bistånd.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, RysslandI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rysk demokrati – inte längre lika viktig?"
2010-12-04

”Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika”

Andreas Carlgren, Dagens Nyheter

“Vi har valt att betala i bidrag, inte lån, och vi betalar helt enligt plan. Sveriges bidrag på drygt 800 miljoner euro (8 miljarder kronor) sker utöver vårt internationella åtagande om 0,7 procent av BNI [...]Avräkningar, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2010-11-28

Rent vatten grunden för minskad fattigdom

Per Stenbeck, Johan Kuylenstierna, Birgitta Dahl, Anders Berntell, Birger Forsberg; Göteborgsposten

“Regeringens nya policy för miljörelaterat bistånd erkänner betydelsen av detta men glappet är stort mellan vackra ord och den bistra verkligheten.” Afrika, Haiti, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik, Vatten
2010-11-26

Gneta på även i Cancún

Gunnar Lassinantti, Folkbladet

“Man måste koppla ihop klimat- och miljöfrågan med fattigdomsbekämpningen och social rättvisa, stärka samarbetet med u-länderna och ge dem en aktivare roll.” Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2010-11-23

Biståndet hjälper inte mot svält

Inge Gerremo, Uppsala Nya Tidning

“Regeringen måste göra en total kursändring för biståndet till Afrika. De prioriterade områdena demokrati, klimat och kvinnans roll är förvisso viktiga, men kanske inte när man svälter.” Afrika, Biståndets målsättning, FN, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
2010-11-21

Gunilla Carlsson: Korruptionen hotar demokratiprocessen

Gunilla Carlsson, Expressen

“Trots Jan Mosanders ambition är det olyckligt när han här i Expressen i sin kritik av Swedfund helt missförstår eller bortser från själva uppgiften för Swedfunds verksamhet.” Afghanistan, Demokrati, Korruption, Militärt bistånd, Näringsliv, Partipolitik, SwedfundArtikeln är en replik på: ""Jan Mosander: Slösa inte ännu mer bistånd på Swedfund""
2010-11-17

Jesper Bengtsson: ”Vad tycker Sverige egentligen om Burma?”

Jesper Bengtsson, Dagens Arena

“När organisationen Reportrar utan gränser nyligen sökte stöd från Sida för ett stöd till den eritreanska exilradion Erena avslogs ansökan med hänvisning till UD.” Burma, Dawit Isaak, Demokrati, Eritrea, Mediabevakning, Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet
2010-11-17

Alliansen gör FN till något suspekt

Agneta Gille, Uppsala Nya Tidning

“Alliansregeringen har varit mycket framgångsrik i att misstänkliggöra FN och svenskt multilateralt bistånd.” FN, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2010-11-11

Framtidens socialism

Jonas Sjöstedt, Norran

“Inte heller finns det några bindande löften om hur mycket biståndet ska öka. Med den här politiken så lär det mesta av pengarna från Sverige även i fortsättningen gå till soldater, inte till skolor och [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-10

Interpellation: Riksrevisionens granskning av utrikesförvaltningens biståndsverksamhet, till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Bodil Ceballos, Sveriges Riksdag

“När Riksrevisionen sedan kritiserade organisationen Swedfund som arbetar med näringslivsinriktat bistånd resulterade inte det i en hastigt sammankallad presskonferens från ministerns sida. I stället fick Swedfund mer pengar kommande budgetår.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Swedfund, Utrikesdepartementet, Utvärdering, Zambia
2010-11-08

Militär närvaro är garantin för humanitära insatser

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Skånskan

“(V) låter ideologin stå i vägen för verkligheten. Utan militär närvaro är det inte möjligt att bedriva någon form av humanitär hjälp.” Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2010-11-03

Tala ur skägget om vad svensk trupp gör i Afghanistan, Reinfeldt och Sahlin

Peter Brune, SVT Debatt

“Vi anser att Afghanistan behöver stöd inom samtliga områden, inklusive säkerhetssektorn, för att kunna komma på fötter. Huruvida just Sverige ska bidra med ISAF-soldater eller inte, har vi däremot inte uttryckt någon åsikt om.” Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-03

Farligt blanda bistånd med ­militär insats

Ida Gabrielsson, Uppsala Nya Tidning

“Det är genom långsiktigt biståndsarbete som framsteg har gjorts. Det brukar hävdas att den svenska truppen är där för att skydda biståndsarbetarna. Gång på gång har biståndsorganisationerna själva värjt sig mot argumentet.” Afghanistan, Barn och unga, Demokrati, FN, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-03

Vi tar vårt ansvar för Afghanistan

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Helsingborgs Dagblad

“Bistånd och hjälp att bygga upp landet måste gå hand i hand med en militär insats. Annars är det dömt att misslyckas.” Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat
2010-11-02

Sveriges insats gör skillnad

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Som uttrycket “ingen utveckling utan säkerhet och ingen säkerhet utan utveckling” vittnar om krävs det insatser i form av såväl bistånd som militär. De är inte varandras motsättningar, utan varandras förutsättningar.” Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

De blev två, det räcker

Barometern

“Men hur ska den teoretiska solidariteten och den faktiska hjälpen nå fram till dem som lever under ständiga hot, under konstant förföljelse om ingen vågar säkra freden först?” Afghanistan, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Uppgörelse med brasklapp

Lotta Hördin, Helsinborgs Dagblad

“Biståndsorganisationer som Svenska Afghanistankommittén hävdar ibland att den militära närvaron försvårar deras arbete, ibland att landet förmodligen kollapsar om utländska trupper dras hem.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Enigheten sattes före prestigen

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Till resoneManget om de militära stridskrafterna kommer en starkare betoning av ökat svenskt civilt bistånd. Det är välkommet men kan knappast ses som en eftergift från regeringens sida.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Afghanistan en början

Kristianstadsbladet

“Uppgörelsens betoning av humanitära och civila insatser är således fortfarande beroende av militär närvaro under flera år.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

”Sverige måste satsa på tiden efter kriget i Afghanistan”

Pierre Schori, Dagens Nyheter

“Vi bör avsluta vår militära mångmiljardsatsning och göra en kraftsamling av politik, diplomati och bistånd till stöd för Afghanistans nationella institutioner och en FN-stödd Marshallplan för regionen.” Afghanistan, Barn och unga, EU, FN, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-01

Vårt engagemang tar inte slut 2014

Urban Ahlin, Aftonbladet

“Socialdemokraterna, Miljöpartiet och regeringspartierna är också överens om att Sveriges civila stöd och bistånd kraftigt ska öka. Detta markeras av att det samlade svenska engagemanget i norra Afghanistan ställs under civil ledning under 2012.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-29

“Öka demokratistödet till Ryssland”

Martin Uggla, Martin Ängeby, Anna Ek; Sydsvenska Dagbladet

“Sveriges regering har dock utvecklat instrumenten för demokratibistånd. I sin skrivelse Frihet från förtryck från 2008 lyfter man fram betydelsen av att identifiera och stötta ”demokratiska förändringsaktörer” runt om i världen.” Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, RysslandI artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Frihet från förtryck - Skrivelse om Sveriges demokratibistånd" (2008)"
2010-10-28

Bistånd för krig eller krig för bistånd

Göran Drougge, Svenska Dagbladet

“Till exempel stoppade Gunilla Carlsson hundratals miljoner i bistånd till Globala fonden som går till bekämpandet av aids och malaria […] med motivering att de hade korrumperade regeringar. Varför gäller inte samma princip i fallet [...]Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, HIV/AIDS, Korruption, Partipolitik, Utvärdering
2010-10-27

Korruption här som där

Borås Tidning

“Det tillhör inte vanligheterna att en svensk biståndsminister kritiseras för att gå för hårt fram i kraven på öppenhet och minskad korruption.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Öppenhet och transparens, Partipolitik
2010-10-27

Samordna hjälpen

Sydsvenskan

“Istället har det blivit mycket pajkastning med partipolitiska förtecken. ”Moderaterna har aldrig gillat bistånd”, som två S-märkta, tidigare Sidachefer hävdade på DN Debatt. Regeringen sänker biståndet bakvägen, skrev Aftonbladet.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, Pakistan-katastrofen 2010, Partipolitik, Zambia
2010-10-26

”Skicka hit fler soldater”

Anonym, Svenska Dagbladet

“Det finns politiker och partier i Sverige som lever i en märklig fantasivärld där det enda som behövs i Afghanistan är bistånd.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-25

Primitiv svensk afghanistandebatt

Håkan Hermansson, Skånskan

“Trovärdiga företrädare för biståndsarbetet har dessutom länge hävdat att kriget i sig är ett hinder för meningsfulla insatser för landets civila.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-24

Gunilla Carlsson, M: “Kvinnor avgörande för fredsprocesser”

Gunilla Carlsson, Expressen

“Sverige är en av de ledande humanitära givarna i världen. Tyvärr sker en stadig ökning av de globala humanitära behoven, som följd av krig, utdragna konflikter och naturkatastrofer i länder som Haiti, Pakistan och Somalia.” Civilsamhället, FN, Haiti, Humanitärt bistånd, Pakistan, Partipolitik, Somalia
2010-10-24

Det enda vi vet är att kriget inte går att vinna militärt

Jan Guillou, Aftonbladet

“Krigsanhängarna, de som alltså framför tillåtna, icke-brottsliga, synpunkter hävdar gång på gång att det är ”naivt” eller ”verklighetsfrämmande” att påstå att vårt civila bistånd till Afghanistan snarare försvåras än hjälps av stridande förband.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Anna Dahlberg: Ta ansvar för Afghanistan""
2010-10-24

Så sviker Sverige FN

Pierre Schori, Helsingborgs Dagblad

“Mot all denna bakgrund klingar regeringens deklarationer om världsorganisationens centrala roll falskt.” FN, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2010-10-22

Biståndet kräver militär närvaro

Johan Forssel, Svenska Dagbladet

“Så länge som våra biståndssatsningar är i behov av militärt skydd, vore det rent av dumdristigt att avbryta den militära insatsen.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Militär nedtrappning i Afghanistan""
2010-10-21

Stärk en civil satsning

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Den grundläggande frågan måste vara om det över huvud taget är möjligt att med vapenmakt skapa förutsättningar för en framtid för ett sargat land och ett hårt plågat folk.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-21

En ny politik för Afghanistan

Göteborgsposten

“Att både Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt talar om en sjupartiöverenskommelse inger hopp. Afghanistans civila behöver mer bistånd inte fler krigsår.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-21

Är talibanerna inget hot?

Eskiltstuna-Kuriren

“Tvärt emot vad många hävdar handlar inte afghanistanengagemanget om antingen militära eller civila, humanitära insatser. Det ena förutsätter det andra.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-21

Tiden inte mogen för att ta hem trupperna

Tommy Schalén, Gotlands Allehanda

“Hans Lindes förenklade bild av konflikten där det är svart eller vitt, rätt eller fel är oroande.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-20

Sveriges bistånd måste bidra till att millenniemålen nås

Aleksander Gabelic, Piteå-Tidningen

“Det svenska biståndet till Afrika förstärks ytterligare, vilket behövs. Av de 25 miljarder dollar som de rika länderna utlovade vid G8-mötet i Gleneagles i Skottland 2005 har de afrikanska länderna fått 11.” Afrika, FN, G8, Handelspolitik, Partipolitik
2010-10-20

Försena inte den svenska reträtten!

Lars Bodén, Värmlands Folkblad

“Vi ska inrikta oss på civila insatser och hjälpa afghanerna att bygga en demokrati. Det går att uppnå utan vapenmakt” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-20

Håll löftena till världens fattiga

Aleksander Gabelic, ttela.se

“Det svenska biståndet till Afrika förstärks ytterligare, vilket behövs. Av de 25 miljarder dollar som de rika länderna utlovade vid G8- mötet i Skottland 2005 har de afrikanska länderna fått 11.” Afrika, FN, G8, Handelspolitik, Partipolitik
2010-10-20

Oroväckande att bistånd satsas på kolkraft

Bo Forsberg, Margareta Grape; Svenska Dagbladet

“Sverige använder ansenliga resurser för att minska landets klimatpåverkan, samtidigt som Sveriges biståndsmedel och inflytandet i Världsbanken används på ett sätt som ökar utsläppen globalt.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Klimat & miljö, Partipolitik, Världsbanken
2010-10-20

Militär nedtrappning i Afghanistan

Lena Hjelm-Wallén, Svenska Dagbladet

“Låt oss ta fasta på det och planera för ett avslut på den militära närvaron i ansvarsfull takt och satsa på annat säkerhetsbistånd, kamp mot korruption och fattigdomsbekämpning inte minst genom kvinnorna.” Afghanistan, FN, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-20

Skillnad på dödsoffer?

Inga-Lena Fischer, Borås Tidning

“De som argumenterar för att insatserna bara ska vara civila i form av biståndsinsatser på olika område förstår nog inte riktigt hur allvarligt läget är.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-20

Afghanavveckla med förnuft

Robert Sundberg, Dalademokraten

“Hur man än vrider och vänder på frågan om Afghanistan är den svår. Att hjälpa befolkningen med bistånd är svårt om inte militär finns närvarande.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-19

Strategin håller inte

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Den militära insatsen bör efterhand ersättas med ett kraftigt civilt bistånd. Afghanistan ska inte överges, men det är hög tid att planera och arbeta för andra lösningar än de militära. De har återigen visat sig [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-19

Ompröva krigföringen

Hans Hjälte, Folket

“Istället för att utveckla landet genom att satsa på civilt bistånd har den övervägande delen av västs satsningar handlat om militära insatser. Effekten har blivit att talibanerna har vunnit allt starkare stöd bland befolkningen.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-19

Inget förändras i sak

Sundsvalls Tidning

“Den som hävdar att Sverige snabbt skall dra tillbaka sitt militära bistånd bör lämpligen tala om vad som skall komma i stället.” Afghanistan, Partipolitik
2010-10-19

Gå samman, Reinfeldt och Sahlin – annars sviker ni oss soldater

Daniel Jansson, SVT Debatt

“Den svenska debatten handlar ofta om att avveckla den militära närvaron i Afghanistan och istället satsa på humanitärt bistånd. Det är en god teoretisk tanke med små utsikter att lyckas.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-19

Att vinna krig för att säkra fred

Barometern

“Att som Lars Ohly då argumentera för att ersätta soldaterna med ökat bistånd är inte bara naivt utan rentav korkat. Biståndsinsatser kräver säkerhet.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-18

Utan vår närvaro kollapsar landet

Fredrik Malm, Aftonbladet

“Men det är en illusion att tro att biståndsinsatser kan nå fram om det inte finns säkerhet på marken. Vad alliansregeringen har gjort är att kraftigt öka det svenska biståndet till Afghanistan.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik