Haiti-katastrofen 2009/10

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Haiti-katastrofen 2009/10.

Diskussionen om Haiti-katastrofen 2009/10 innehåller:

  • 57 debattartiklar
  • 2 dokument
  • 42 debattörer

Debattartiklar om Haiti-katastrofen 2009/10 (57 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar

2013-01-25

Braw: Haitierna kan själva, men vi låter dem inte vara med

“”Det finns till och med folk som kommer hit och målar hus åt oss. Men vi kan måla hus själva!”, utbrast en haitier. En annan Port-au-Prince-bo, en entreprenör i byggbranschen, låter sitt byggföretag fungera som [...]
Fungibilitet, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Resultat

2012-11-01

Information lika viktigt som mat och vatten

“Varje satsad krona som investeras före katastrofen kan spara stora belopp i det akuta skedet. Våra första bedömningar från Karibien är oroande. Framför allt när det gäller Kuba, där minst 75 000 människor blivit hemlösa, och Haiti, där [...]
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Jordbruk, Kuba
I artikeln hänvisas till dokumentet: "World Disasters Report 2012"

2012-02-20

Haiti har långt kvar

“Självklart ska det skickas katastrofhjälp. Men på lång sikt kan man inte sända bistånd till genomkorrupta länder som Haiti utan att först försäkra sig om att det existerar lag och ordning och ett fungerande politiskt [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Korruption

2011-03-13

Japans nöd är vår

“De senaste årens många naturkatastrofer visar också behovet av väl fungerande internationell katastrofhjälp. När jordbävningar och jättelika svallvågor sveper med sig människor och hela byar är det fortfarande enbart FN som har kapacitet och möjlighet [...]
FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Hälsa, Humanitärt bistånd, Japan

2011-01-12

Ett år senare

“Just nu är Haiti i fokus igen. Medierna har återvänt för att se hur det egentligen står till med landet, et år senare. Men under lång tid där emellan har rapporterna lyst med sin frånvaro.”
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Mediabevakning

2011-01-09

Ett år, en evighet

“Omvärldens reaktion var snabb, löftena generösa, givmildheten stor. De inledande katastrofinsatserna fungerade också överlag föredömligt, bedömer Oxfam. Men sedan körde hjälparbetet fast. Av de 2,1 miljarder dollar i bistånd som olika regeringar lovade under 2010 [...]
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Resultat

2011-01-08

EU tänker inte överge Haiti

“Tvärtom har EU:s konsekventa stöd till landets återuppbyggnad gjort att skolor kunnat hållas öppna, jordbruksproduktion fortsatt, sjukhus fungerat och människor kunnat resa i landet.”
EU, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Resultat

2011-01-06

Haitis tragedi får inte falla i glömska

“De åtta miljarder kronor som omvärlden lämnat i bidrag till återuppbyggnaden av landet har naturligtvis varit till hjälp, men som så ofta i länder med Haitis grundläggande problem tar det tid innan hjälpen ger effekt.”
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hälsa, Resultat

2010-11-17

Genmanipulerade grödor är ”cyniskt bistånd” och inte hjälp till självhjälp

“Nu måste biståndsminister Gunilla Carlsson agera mot detta cyniska “bistånd” som syftar till att tvinga de katastrofutsatta haitiska bönderna till beroende.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Jordbruk

2010-11-16

Haiti har inte rest sig

“Det går inte att utvärdera en internationell hjälpinsats av den här magnituden efter mindre än ett år. Men det går inte heller att skaka av sig känslan av att mer borde ha åstadkommits. Istället kastar [...]
FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hälsa, Humanitärt bistånd, Resultat

2010-11-09

Katastrofal katastrofhjälp

“Nu måste biståndsminister Gunilla Carlsson agera mot detta cyniska “bistånd” som syftar till att tvinga de katastrofutsatta haitiska bönderna till beroende.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Jordbruk

2010-08-28

Bättre katastrofberedskap främjar utveckling och säkerhet

“Den bristande givarviljan beror delvis på att världen inte klarar mer än en storskalig katastrof per år. Alla har vi Haiti i färskt minne. Pakistan ses dessutom på flera håll med misstänksamhet.”
FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Pakistan-katastrofen 2010, Villkorat bistånd

2010-08-20

Selektiv omtanke

“Att världen är selektiv i sin omtanke är tydligt. I Pakistan behöver 8 miljoner människor akut humanitär hjälp just nu. Hjälp som inte kommer.”
FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Pakistan, Tsunami-katastrofen 2004, Vatten

2010-07-17

Biståndspengar strömmar in i ett korrupt land

“Nu handlar det om att rädda liv. Då måste ett massivt bistånd sättas in, men förhoppningsvis med sådana säkerhetsmekanismer att korruptionen kan begränsas.”
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Korruption

2010-07-13

Hus byggs inte av tomma löften

“Löften är dåligt byggnadsvirke. Först när de förverkligas kan hemlösa få hållbara tak över huvudet. Och det brådskar, eftersom orkansäsongen närmar sig.”
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10

2010-03-09

Haitioffer amputerades i onödan

“Sjukvårdsinsatserna vid stora naturkatastrofer är dåligt samordnade. Resultatet riskerar att bli felaktigt utförda medicinska ingrepp. I Haiti var många amputationer onödiga, skriver kirurgen Andreas Wladis som nyligen återvänt från Haiti.”
FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Sjukvård

2010-03-02

Informationsanslaget en liten del av biståndet men centralt i vårt arbete

Moderaternas ledamot i utrikesutskottet Christian Holm försvarar nedskärningen i informationsanslaget den 23 februari med att regeringen valt att prioritera de fattiga i Haiti.  
Civilsamhället, EU, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Informationsanslaget, Partipolitik, Riksrevisionen, Swedfund, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Hellre biståndspengar till offren i Haiti än till glassiga broschyrer i Sverige"

2010-02-28

Orimliga skulder kräver ny myndighet

“Världssamfundet har i dag inte något regelverk för att hantera illegitima – eller bara orimliga – skulder. Haitis situation visar tydligt att en sådan oberoende skuldsanering behövs, skriver Kenneth Hermele, Forum Syd”
G8, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Internationella valutafonden (IMF), Myndigheter, Skuldavskrivning, Världsbanken

2010-02-26

Allmänhetens förtroende går snabbt att förlora

“Haiti. Om Westerberg och Zettergren väljer att avgå kan det öka viljan att ge bidrag till Röda Korset, men det förutsätter att en ny ledning bryter ner den gällande kvävande hierarkin som flera anställda vittnar [...]
Bengt Westerberg-affären, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Johan af Donner-affären, Välgörenhet

2010-02-24

Barn behöver hjälp på plats

“När behoven är som störst kan naivitet och hjälpvilja hamna i farlig kombination med cynism och människoförakt. På Haiti har den risken lett till närmast totalt stopp för adoptioner av barn till utlandet.”
Barn, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10

2010-02-23

Hellre biståndspengar till offren i Haiti än till glassiga broschyrer i Sverige

“I en artikel i Dagen den 3 februari påstås att neddragningar av det så kallade informationsbiståndet urholkar den svenska biståndsviljan samt minskar yttrandefriheten”
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Informationsanslaget
I artikeln hänvisas till "Tidningsartikel: "Dagen granskar: Så slår nya sparkravet mot biståndet ""

2010-02-18

Koka soppa på en spik

“Haitis humanitära situation var till exempel helt bortglömd före jordbävningen. Återigen, det är detta vi gör; vi svarar på katastrofer oavsett hur de uppstår, och för att rädda liv måste vi kunna arbeta oberoende och självständigt [...]
Darfur-konflikten, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Mediabevakning, Sjukvård

2010-02-17

Hoppets Stjärna: Vi välkomnar transparens och insyn

“När Haitikrisen kom hade vi inte den minsta tanke på att en stor del av vår energi skulle gå åt till att bemöta desinformation om vår organisation”
Civilsamhället, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Villighet att granskas är avgörande"

2010-02-16

“Vi måste ha mod att ompröva”

“Samtidigt som vi upplevt den djupaste ekonomiska nedgången under efterkrigstiden är det glädjande att ta del av Sidas årliga attitydundersökning som redan innan katastrofen på Haiti konstaterade att den svenska biståndsviljan är fortsatt hög”
Haiti-katastrofen 2009/10, Landfokusering, Välgörenhet, Zambia
I artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Biståndets resultat" (2008-2009), Länk: "www.oppnabistandet.nu""

2010-02-16

Sverige får inte svika Haitis barn

“När omvärldens intresse för Haiti nu minskar finns en risk att barnen där glöms bort. Rädda Barnen uppmanar därför regeringen att ta hänsyn till de haitiska barnen i‑morgondagens utrikesdeklaration, skriver generalsekreteraren Elisabeth Dahlin.”
Barn, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Indonesien, Välgörenhet
Artikeln är en replik på: "Katastrofhjälpen har nått fram"

2010-02-16

Bistånd på tapeten

“Bistånd, hjälpverksamhet, välgörenhet och katastrofinsatser är ord som viner genom luften just nu.”
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Johan af Donner-affären, Välgörenhet

2010-02-13

Omstridda gåvor

“Givmildheten håller i sig. En månad efter jordbävningen på Haiti uppskattar Frivilligorganisationernas insamlingsråd att svenskarna skänkt uppemot 200 miljoner kronor för att hjälpa de nödställda.”
Bengt Westerberg-affären, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Målsättning, Partipolitik, Sida, Välgörenhet

2010-02-10

Haiti behöver långsiktigt stöd

“Över hundra tusen döda, tiotusentals hemlösa och miljoner människor i behov av mat, vatten och mediciner – Haitis folk kommer att behöva omvärldens stöd under lång tid framöver.”
Demokrati, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Villkorat bistånd

2010-02-09

Haiti behöver långsiktigt stöd

“Behovet av omedelbara sök- och räddningsinsatser måste kombineras med snabb och effektiv samordning, skriver Aleksander Gabelic.”
Demokrati, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Villkorat bistånd

2010-02-08

Rik och fattig i samma båt

“Det är den mörka sidan av världens hunger. Men det finns en ljusare också. Och det är att det går att göra någonting år situationen. Det handlar mycket om hjälp till självhjälp, om en allmän [...]
Haiti-katastrofen 2009/10, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2010-02-05

Det är inte parfym barnen behöver

“Carola, du borde ha väntat med att åka till Haiti”
Barn, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Mediabevakning, Välgörenhet

2010-02-04

Våra barn och andras ungar – Krönika av Gunilla Carlsson

“Jag valde kvinnor och jämställdhet som en prioritet i det svenska biståndet när jag tillträdde som biståndsminister.”
Barn, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Migration

2010-02-02

Fria ord: Svenska kyrkan vill avskriva Haitis skulder

“Hjälparbete pågår i katastrofområdet och insamlingar till de drabbade sker runt om i världen. Haiti har länge tillhört världens fattigaste länder och har dragits med stora statsskulder.”
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Skuldavskrivning

2010-02-01

Katastrofhjälpen har nått fram

“Dålig katastrofsamordning kan i värsta fall leda till fler döda. Insatsen i Haiti visar dock att det internationella systemet har fungerat väl, skriver bistånds­minister Gunilla Carlsson och FN:s katastrofsamordnare John Holmes.”
FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete

2010-02-01

Utfasat bistånd till Haiti hjälper inga kvinnor

“Sveriges bistånd till Haiti uppgick under åren 1998-2009 till blygsamma 34 miljoner kronor. Syftet med biståndet var att stärka mänskliga rättigheter, demokrati samt bidra till upprättandet av en rättstat. I juni förra året publicerades en [...]
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Jämställdhet, Kvinnor, Landfokusering, Mediabevakning
Artikeln är en replik på: "Dags att hjälpa kvinnor"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Review of Experiences Gained within Swedish supported Development Cooperation in Haiti 1998-2009 with a focus on Human Rights, Democracy and Rule of Law"

2010-01-29

Lyft skuldoket från Haiti

“Sverige har inflytande i de internationella forum där detta beslutas. Använd det för Haitis bästa!”
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Skuldavskrivning

2010-01-28

Katastrofal ojämlikhet

“Skuldavskrivning, kombinerat med höjt bistånd som ges som gåva och inte som lån, kan vara avgörande för många små och utfattiga länder. För att få till stånd en mer genomgripande förändring för flertalet av utvecklingsländerna [...]
Haiti-katastrofen 2009/10, Indonesien, Internationella valutafonden (IMF), Skuldavskrivning, Tsunami-katastrofen 2004, Världsbanken, Villkorat bistånd

2010-01-27

Skriv av skulderna

“Två veckor har gått sedan den förödande jordbävningen. Haiti räknar sina döda och oavsett om det till slut landar på 150 000 eller 200 000 dödsoffer är det en katastrof av apokalyptiskt format.”
EU, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Skuldavskrivning

2010-01-27

Dags att hjälpa kvinnor

“Därför är det förberedande arbetet så viktigt och därför är SRHR en betydelsefull del av regeringens kommande policy för det humanitära biståndet.”
FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Jämställdhet, Partipolitik, Utrikesdepartementet

2010-01-26

Ett Haiti bortom den akuta hjälpinsatsen

“Landet var redan innan jordbävningskatastrofen det fattigaste landet i den västra hemisfären, vilket naturligtvis bidragit till att befolkningen drabbats ännu hårdare av naturkatastrofen.”
FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Mikrokredit, Multilateralt samarbete

2010-01-26

Efterskänk Haitis skuld

“Fortfarande bedrivs riktade insamlingskampanjer i tv och tidningar, men av erfarenhet vet vi att katastrofen i Haiti inom kort kommer att ha bleknat och i människors medvetanden reducerats till en av många tragiska naturkatastrofer.”
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Mediabevakning, Skuldavskrivning

2010-01-25

Privat bistånd blir inte varaktigt

“Men bistånd, katastrofhjälp och välgörenhet är en komplicerad historia.”
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Partipolitik, Välgörenhet

2010-01-25

Misären finns även där pressen inte är

“Som mediekonsumenter får vi dagligdags inte ta del av gripande bilder på de fängslade i Ryssland, de arkebuserade i Kina, de hängda i Iran, de barnprostituerade i Thailand eller de könsstympade i Somalia.”
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Mediabevakning, Välgörenhet

2010-01-23

Vi vill alla hjälpa till i Haiti

“Man skall akta sig för att göra politik av en akut situation och jag vet inte om jag håller med Akelius om hans hårda Sida-kritk men Akelius har sannolikt rätt i att det hade blivit [...]
Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Mediabevakning, Välgörenhet
Artikeln är en replik på: "Utan Sida funkar biståndet bättre"

2010-01-22

Skriv av Haitis skulder

“Akut hjälp till Haiti är självklart livsnödvändig. Allt är raserat; infrastruktur, skolor, banker, industri och sjukhus. Men hjälpen måste sträcka sig förbi tillfälliga bidrag och lån. Haitis utlandsskuld på nära sju miljarder kronor måste avskrivas.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Partipolitik, Skuldavskrivning

2010-01-22

Ge Haiti en chans

“Men i diskussionen reses också krav på långsiktigt utvecklingsbistånd till landet och krav på att Haitis skulder till omvärlden skrivs av.”
FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Mediabevakning, Skuldavskrivning

2010-01-22

Så hjälper vi Haiti bäst

“På kort sikt behöver jordbävningsdrabbade Haiti all den internationella katastrofhjälp de kan få. Men på lång sikt är det annat än vanligt utländskt bistånd som de behöver. Då måste det till fungerande samhälleliga institutioner.”
Demokrati, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Korruption

2010-01-21

Avskriv Haitis utlandsskuld!

“Forum Syd: Haiti förväntas i år betala 70 miljoner kronor i ränta”
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Skuldavskrivning

2010-01-20

“Skydda Haiti från nyliberal chockterapi”

“I min senaste bok Chockdoktrinen – katastrofkapitalismens genombrott skriver jag om hur kriser nuförtiden ofta används som en förevändning för att genomdriva en viss typ av politik.”
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Näringsliv

2010-01-20

Hopp för Haiti

“Bistånd är bra. Men för att utveckla ekonomin från grunden bör mer resurser satsas på förmånliga lån, till exempel mikrolån till småföretag”
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Mikrokredit, Skuldavskrivning, Villkorat bistånd

2010-01-19

Bästa Anders Borg och Gunilla Carlsson

“Vi skriver till Er för att ta upp två aspekter vi ser som viktiga att beakta i regeringens stödåtgärder: 1) stöd för en avskrivning av Haitis kvarvarande skulder samt 2) att försäkra att nytt stöd [...]
Avräkningar, Civilsamhället, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Internationella valutafonden (IMF), Skuldavskrivning

2010-01-18

Sänd EU:s stridsgrupper till Haiti!

“Vi hör om plundring, övergrepp och misshandel. Den som fått vatten till sin familj blir bestulen på det på vägen från biståndsposteringen.”
EU, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Militärt bistånd

2010-01-16

Det påminner om tsunamin

“Den svenska hjälpen till Haiti imponerar inte om vi jämför med tsunamin 2004”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Partipolitik, Tsunami-katastrofen 2004

2010-01-15

Bara demokratier kan hantera naturkatastrofer

“Det som kallas naturkatastrofer bör inte alltid kallas naturkatastrofer. Eller de bör i vart fall inte ha katastrofala konsekvenser för människan. Historiens svältkatastrofer har nämligen aldrig haft sin förklaring i matbrist.”
Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hunger, Världsbanken

2010-01-15

Rätt hjälp till Haiti

“Behovet av katastrofhjälp i Haiti är enormt. Men allt stöd är inte av godo. Insatserna måste samordnas och vara adekva­ta för att göra nytta.”
EU, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Multilateralt samarbete

2010-01-15

Glöm inte bort Haiti

“Orden brukar i slutändan inta vara värda mycket.”
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Mediabevakning

2010-01-09

Vi kan alla hjälpa Haiti

“I ett längre perspektiv måste det internationella samfundet också ha beredskap att bistå Haiti för dess framtid. Det behövs en uthållighet i det internationella biståndsarbetet.”
Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Resultat, Tsunami-katastrofen 2004, Utvärdering

Dokument om Haiti-katastrofen 2009/10 (2 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp

2010-11-04

Haiti earthquake 2010

- One-year progress report

Röda Korset
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-07-04

Haiti – From sustaining lives to sustainable solutions: the challenge of sanitation

- Special report, six months on

Röda Korset
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Debattörer i diskussionen om Haiti-katastrofen 2009/10 (42 debattörer)

Dela det här:Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone