Biobränslen

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Biobränslen.

Diskussionen om Biobränslen innehåller:

  • 1 exklusiv debattartikel
  • 34 debattartiklar
  • 5 dokument
  • 58 debattörer
  • 5 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Biobränslen (1 exklusiv debattartikel)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar

2014-03-22

Ska vatten användas till mat eller energi?

Jordbruket, som idag står för ca 70 % av världens samlade vattenförbrukning, kan användas för att producera mat eller energi. Behovet av vatten och mat kommer att öka med 70-90 % fram till år 2050 samtidigt som den globala efterfrågan på energi beräknas att öka med 50 %. Ekvationen går helt enkelt inte ihop och frågan är om mat eller energi ska prioriteras inom jordbruket, skriver Terje Østigård på Nordiska Afrika Institutet (NAI)
Biobränslen, Jordbruk, Landgrabbing, Vatten

Debattartiklar om Biobränslen (34 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar

2015-01-06

Alliansbudgeten ett steg mot grönare transporter

“En av de allra största utmaningarna är då att ställa om transporterna. En tredjedel av våra klimatutsläpp kommer från transportsektorn. Dessutom påverkas andra faktorer så som luftkvalité och möjligheter att bygga bostäder av partikelutsläpp och [...]
Biobränslen, EU, Klimat & miljö, Partipolitik

2015-01-06

EU:s regelverk leder till ökade utsläpp

“De svenska politikerna måste våga ta en fajt med kommissionen, och de borde snarast besluta att ta bort den nya biodieselskatten och återinföra koldioxidskatt på värmeverken. I annat fall ökar utsläppen kraftigt.”
Biobränslen, EU, Klimat & miljö

2014-03-26

Unikt tillfälle att minska beroendet av rysk olja och gas

“Sverige är ledande i att bygga ut den förnybara energin, både i EU och globalt – och mer förnybart krävs för att vi ska klara klimatet. Men det som nu händer i Ukraina och i [...]
Biobränslen, EU, Klimat & miljö, Ukraina

2013-10-12

Afrikas befolkning betalar ett högt pris

“Investerarna är främst intresserade av den bördigaste jorden. Istället för att producera mat används därför delar av Afrikas bästa jordbruksmark till att odla grödor som kan omvandlas till energi för den rika världens transporter och [...]
Afrika, Biobränslen, Klimat & miljö, Landgrabbing, Näringsliv

2013-04-22

Biobränslen är Afrikas chans

“Det finns en tråkig, nattsvart bild av markinvesteringar i Afrika i den svenska debatten, ofta kallat för ”land grabbing” även när de välkomnas av såväl lokalbefolkning som landets regering. Med ett sådant angreppssätt blir det meningslöst [...]
Afrika, Biobränslen, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Landgrabbing, Liberia, Näringsliv, USA

2012-09-03

Hungervarning för etanolen

“FN:s livsmedelsorganisation FAO har nu krävt att USA slutar använda majs till etanolproduktion för att avvärja en hotande matkris. Hur ska vi göra: hejda klimathotet eller hindra svälten? Det är en orimlig fråga eftersom klimatet också [...]
Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, USA

2012-08-30

Sprit och politik hör inte ihop, inte heller i EU

“Den svenska regeringen borde verka för att avskaffa och produktionsmål för spannmålsbaserade biodrivmedel inom EU. Satsa gärna på forskning för att få fram miljövänliga bränslen, men planera inte fram en bränsleproduktion som sker till priset av [...]
Biobränslen, EU, Hunger, Jordbruk, Partipolitik
I artikeln hänvisas till dokumentet: "EU Biofuel Use and Agricultural Commodity Prices".

2012-04-25

Grönt jordbruk klarar föda världen

“Behovet av livsmedel, biobränsle och andra förnödenheter ökar samtidigt. 2050 är vi sannolikt cirka 9 miljarder människor. För att klara denna gigantiska utmaning måste planeten bli friskare. Idag subventionerar EU ett jordbruk som inte kan [...]
Biobränslen, CAP, Demografi, Hunger, Jordbruk, Stockholm +40

2012-04-21

Det finns bra sätt att framställa biobränsle

“Man menar att mer biobränsle i våra fordon innebär ökad konkurrens om odlingsytan i utvecklingsländerna. … Att använda värdefull odlingsmark i utvecklingsländer till rika länders behov av omställning i transportsektorn är självklart förkastligt. Och samtidigt helt [...]
Afrika, Biobränslen, Landgrabbing, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Biobränsle hotar rätten till mat".

2012-04-19

Att bromsa Afrikas utveckling löser inget

“Det vore väldigt allvarligt, ur många synpunkter, om EU sänkte sin ambitionsnivå i fråga om biodrivmedel. Den borde snarare höjas. Vad som behövs är att EU antar strikta regler om uthållig produktion för alla energiråvaror [...]
Afrika, Biobränslen, EU, Hunger, Landgrabbing
Artikeln är en replik på: "Biobränsle hotar rätten till mat".

2012-04-17

Biobränsle hotar rätten till mat

“Odling av majs, afrikansk palm och sockerrör för produktion av agrobränsle kräver stora markarealer. För att nå de uppsatta målen om förnyelsebar energi är Europa i hög grad beroende av import av agrobränsle. Detta driver [...]
Biobränslen, Hunger, Landgrabbing

2012-02-08

Klimatpolitik går ut över fattiga

“Med hjälp av en misslyckad jordbrukspolitik, jordreformer som kommit på skam och korruption, har Dinants ägare lyckats lägga beslag på åtminstone 18 000 hektar bara på nordkusten. Det är en utveckling som EU riskerar att [...]
Biobränslen, EU, Honduras, Jordbruk, Klimat & miljö, Korruption, Mänskliga rättigheter

2011-12-16

Swedish aid risks deepening conflict between rich and poor

”Sida bearbetar en preliminär ansökan om lånegarantier på hundratals miljoner svenska kronor för ett större biobränsle-och skogsbruksprojekt i Tanzania. Projektet skulle sannolikt bidra till att stärka konflikten mellan den rika världen och fattiga bönder i [...]
Afrika, Biobränslen, Jordbruk, NAI-Forum (engelska), Tanzania

2011-12-11

Biståndsmiljoner till nytt markrofferi

“Kritiken mot detta projekt kom också från företagets ägare norrlandskommunerna. I oktober 2009 sålde Sekab alla sina Afrikaprojekt till sin förre vd Per Carstedt för 400 kronor och samtidigt kom beskedet att Sida inte kunde [...]
Biobränslen, Jordbruk, Kommunbistånd, Landgrabbing, Swedfund, Tanzania

2011-11-07

“EU:s politik skadar u-länder”

“Spekulation i matråvaror, utsläpp av växthusgaser, samt användning av jordbruksmark i utvecklingsländer för produktion av biobränslen är andra exempel på konsekvenser av politik som står i konflikt med målsättningarna om att utrota den globala hungern.”
Biobränslen, CAP, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Landgrabbing, Vapenhandel

2011-10-29

Agrobränslen påverkar visst matpriset

REPLIK “Under pågående hunger- och livsmedelskris är det besynnerligt att en tidigare jordbruksminister avfärdar ovan nämnda argument som lögn. Den snabba utbredningen av etanol ifrågasätts alltmer i världen. Den är varken lösningen på matkrisen eller [...]
Biobränslen, Hunger, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
Artikeln är en replik på: "Etanol är inte problemet utan del av lösningen!".

2011-10-19

Etanol är inte problemet utan del av lösningen!

REPLIK “Det är just nu populärt att skylla problemen med stigande livsmedelspriser och matbrist på produktionen av biobränslen, i synnerhet etanol. Men en lögn blir som bekant inte sann för att den upprepas ofta.”
Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
Artikeln är en replik på: "Agera mot växande global hunger!".

2011-10-16

Agera mot växande global hunger!

“Att de globala matpriserna slår i taket kan inte enbart förklaras med torka och sämre skördar, vilket förvisso blir allt vanligare i klimatförändringarnas spår. Redan 2008 slog Världsbanken fast i en rapport att den ökande [...]
Biobränslen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2011-08-18

Spekulanter blir rika på svälten

“Den akuta hungerkrisen i Afrika och de höga matpriserna hotar livssituationen för hundratals miljoner människor i världen. Redan före svältkatastrofen led alltså en miljard människor av hunger, 14 % av världens befolkning. I ett sådant [...]
Afrika, Biobränslen, EU, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-07-21

Driv på för att avskaffa etanolsubventionerna

“Subventioner för att stimulera produktion av agrobränslen borde avskaffas, eller åtminstone frysas temporärt i tider av livsmedelsbrist och höjda matpriser. Det är budskapet i den rapport som FN, Världsbanken, Världshandelsorganisationen WTO och ytterligare sju mäktiga [...]
Biobränslen, FN, G20, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Världsbanken, WTO

2011-04-07

Höga matpriser dåligt för fattig bonde

“EU förhandlar just nu handelsavtal med afrikanska länder. EU kräver att de afrikanska länderna ska öppna minst 80 procent av sin handel med EU. Det är viktigt att dessa avtal utformas så att de inte [...]
Afrika, Biobränslen, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Landgrabbing, Matkrisen 2008

2011-03-22

Mattias Johansson: Fyll etanol i tanken med grönt samvete

“Vår studie ger tydliga svar. Man är inte miljöbov eller någon som bidrar till att tränga ut matproduktion bara för att man tankar sin bil med etanol.“
Biobränslen, Brasilien, Jordbruk, Tanzania
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/ska-jag-tanka-etanol/".

2009-04-20

Paulsens ”sunda förnuft” hotar afrikanska bonden

“Genom att döma ut biobränsleproduktion i utvecklingsländer vänder Marit Paulsen (FP) ryggen åt fattiga bönder på den afrikanska landsbygden.”
Afrika, Biobränslen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik

2009-04-14

Bistå inte etanolen i Afrika

“För bara något år sedan betraktades bolaget Sekabs planerade etanolprojekt i Tanzania med förväntan.”
Biobränslen, Jordbruk, Näringsliv, Tanzania

2009-04-14

”Svenskt bistånd ska rädda miljöfarligt etanolprojekt”

“Forskare avslöjar: Det svenska energiföretaget Sekab startar om kritiserat projekt för etanolproduktion i Tanzania som kan öka utsläppen av koldioxid.”
Biobränslen, Corporate Social Responsibility (CSR), Klimat & miljö, Näringsliv, Tanzania

2008-10-19

Klimateländet

“Världen har blivit rikare och rikare medan antalet hungriga blivit fler och fler: de stora prisökningarna på mat har skickat ytterligare 75 miljoner människor i hungersnöd.”
Biobränslen, Klimat & miljö, Välgörenhet

2008-08-27

Öka livsmedelsproduktionen

“Frihandel betyder inte hämningslös och oreglerad kommers. Vi socialdemokrater före-språkar en reglerad frihandel inom ramen för internationella överenskommelser och med sociala och fackliga rättigheter för människorna.”
Biobränslen, CAP, EU, FN, Jordbruk, Matkrisen 2008, Partipolitik, USA

2008-06-03

Dyrare mat är bra för de fattiga

“Men i ett längre perspektiv är det verkligen inte höga priser på jordbruksvaror som varit utvecklingsländernas problem, utan tvärtom decennier av sjunkande priser.”
Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008

2008-05-07

Biobränsle – ett brott mot mänskligheten?

“Om det är fel att odla en del biobränslen så är väl mark tagen ur produktion – träda – ännu värre. Är ekologisk produktion med 30-40 procent lägre avkastning än vanligt jordbruk kanske också ett [...]
Afrika, Biobränslen, CAP, EU, FN, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008

2008-05-05

Etanolparadiset blev förbannelse

“Medan etanolen länge sågs som en kungsväg till bättre miljö, har invändningarna ökat och nu nått stormstyrka. Odling av bland annat majs till förmån för etanolframställning har blivit big business och etanolen har på allvar [...]
Biobränslen, Klimat & miljö, Matkrisen 2008

2008-02-11

Behöver växa av egen kraft

“Camilla Lundberg Ney framför i en artikel att vi bör konsumera biobränslen med motivationen att detta kommer att gynna de afrikanska bönderna.”
Afrika, Biobränslen, Handelspolitik
Artikeln är en replik på: "Etanolproduktion är bra för Afrikas bönder".

2008-01-29

Etanolproduktion är bra för Afrikas bönder

“Vi gör rätt i att tanka etanol eller biodiesel, särskilt om råvaran kommer från utvecklingsländer med fattiga bönder som behöver ökade inkomster, skriver Camilla Lundberg Ney, Kooperation utan gränser.”
Afrika, Biobränslen, Jordbruk
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Med utveckling i tanken".

2008-01-17

Slopad etanoltull inte rätt medicin

“I flera av dessa länder, bland annat Tanzania och Moçambique, bygger man nu upp en produktion av etanol med målsättningen att bland annat sälja på den svenska marknaden.”
Biobränslen, Handelspolitik, Moçambique, Partipolitik, Tanzania

2007-09-24

“Bensinbolagen ska tvingas sälja förnybara drivmedel”

“Biståndet ska klimatsäkras. Långsiktig ekonomisk tillväxt kan inte skapas utan att miljön förbättras och vice versa. Valet mellan att ge bistånd för fattigdomsarbete eller för miljöarbete existerar inte längre.” 
Biobränslen, Klimat & miljö, Partipolitik

Dokument om Biobränslen (5 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp

2012-06-09

EU Biofuel Use and Agricultural Commodity Prices

- A review of the evidence base

Institute for European Environmental Policy
Biobränslen, EU, Jordbruk
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-05-01

Forestry For Development: How bioenergy projects in Sub-Saharan Africa can reduce climate impact, fight poverty and make money

Global Utmaning, Sida
Afrika, Biobränslen, Jordbruk
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-05-01

Forestry For Development

- How bioenergy projects in Sub-Saharan Africa can reduce climate impact, fight poverty and make money

Global Utmaning
Afrika, Biobränslen, Klimat & miljö
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2008-01-06

Med utveckling i tanken

- Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdom

Kooperation Utan Gränser
Afrika, Biobränslen
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2008-01-01

Med utveckling i tanken

- Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen

- Fakta från Utan Gränser, nr 6

Kooperation Utan Gränser
Afrika, Biobränslen, Corporate Social Responsibility (CSR)
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Debattörer i diskussionen om Biobränslen (58 debattörer)

Kommentarer i diskussionen om Biobränslen (5 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2011-03-25 Bosse: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.376012/darfor-pyr-missnojet-med-amerikanskt-biobransle Mattias Johansson: Fyll etanol i tanken med grönt samvete
Av Mattias Johansson, Expressen
2011-03-24 Bosse: Att centern är beroende av etanollobbyn och tvärt om vet vi: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.144053 Att LRF satsar på etanol med enorma förluster vet vi: http://www.lantbruk.com/agroetanol-gor-ny-storforlust/2010-09-13 Sedan kan ju var och en dra sina slutsatser om beroendet. Vad gäller skriften finns det klassiska felet att sockerrör inte odlas i Amazonasområdet - en myt som sprids av etanollobbyn: http://www.landaction.org/spip/spip.php?article380 Mattias Johansson: Fyll etanol i tanken med grönt samvete
Av Mattias Johansson, Expressen
2011-03-23 Dag Ehrenpreis: Artikeln i Expressen är skriven av vice VD i Fores, som är en liberal tankesmedja med miljöprofil baserad i Stockholm. Fores bildades 2007 på initiativ från Centerpartiet tillsammans med Bertil Ohlin-stiftelsen och Studieförbundet Vuxenskolan. Styrelsens ordförande Lena Holmestig är kommunikationschef på mejeriföretaget Milko. Hon har tidigare varit biträdande partisekreterare för Centerpartiet och presschef för LRF. Så hur oberoende är Fores av etanolindustrin? Mattias Johansson: Fyll etanol i tanken med grönt samvete
Av Mattias Johansson, Expressen
2011-03-23 Tom Alberts: Fortsättning! 1969-71 arbetadde jag för FAO i Peru. Jordreformen började med att epropriera de stora sockerbruken. Under flera besök i de sockerproducerande områdena i Peru samlade jag in information. Odling av sockerrör kan mekaniseras vid en relativt låg kostnad. Så på den mark som ägdes av sockerbruken hade man mekaniserat. Småbrukarna utanför områdena odlade socker och fick en bråkdel av inkomsterna som de fast anställda på sockerbruken hade. Vem betalade boken som författrna har skrivit? Mattias Johansson: Fyll etanol i tanken med grönt samvete
Av Mattias Johansson, Expressen
2011-03-23 Tom Alberts: Jag har inte läst boken men artikeln i Expressen antyder att författaren är ganska okunnig om hur man odlar sockerrör. Bara några fakta. Det behövs ca 12 000m3 (tolvtusen kubikmeter) vatten till en hektar sockerrör. SEKABs skumraskaffärer i Tanzania och Moçambique vet vi att man ämnade odla 400 000 hektar med sockerrör. Förutom en hel mängd svåra miljökonsekvenser skulle den nuvarande befolkningen marginaliseras. Det visade den miljökonskvensbedömningen som gjordes av Orgut. SEKAB förfalskade senare bedömningen. I ett annat fall där jag jobbade som miljöekonom för KOBWA (Komati Basin Authority) valde man att odla socker och därmed marginaliserades många av småbönderna. Dessutom är etanolen subventionerad. Mattias Johansson: Fyll etanol i tanken med grönt samvete
Av Mattias Johansson, Expressen
Dela det här:Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone