Hunger

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Hunger.

Diskussionen om Hunger innehåller:

  • 1 exklusiv debattartikel
  • 153 debattartiklar
  • 18 dokument
  • 2 evenemang
  • 176 debattörer
  • 5 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Hunger (1 exklusiv debattartikel)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar

2014-05-07

Säkerhetsdebatten hänger inte med i utvecklingen

Klimatförändringarna förvärrar problem med fattigdom, miljöförstöring och politisk instabilitet främst i låginkomstländer och leder till ”klimatkrig”. Detta gör dem till ett så pass allvarligt hot mot människors säkerhet att det borde vara en självklarhet att inkludera dem i säkerhetspolitiska analyser. Det menar Lorentz Tovatt, språkrör för Grön Ungdom.
Hunger, Klimat & miljö

Debattartiklar om Hunger (153 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar

2016-01-27

“Wahlqvist: Växtförädling och odlat kött är framtiden “

“Redan kring 2010 nåddes peak farmland, alltså det året vi nyttjade allra mest mark för odling och djurhållning. Sedan dess har världsbefolkningen fortsatt öka, men i takt med allt mer effektiva produktionsmetoder har mindre mark [...]
Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2015-12-03

Mat för bättre klimat

“Vi löser inte klimatfrågan utan moderna jordbruksmetoder och ny teknik. Vi måste sluta vara så misstänksamma inför allt som är nytt och när det gäller mat försöka se på ny teknik på samma sätt som vi [...]
Demografi, Forskning, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)

2015-10-17

Bekämpa hunger med ny teknik

“Världens produktion av basgrödor måste öka med 70 procent fram till år 2050 för att vi ska klara att försörja jordens växande befolkning, enligt FN:s beräkningar. Vilket betyder att vi måste få fram växter som [...]
FN, Hälsa, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2015-10-16

Minskad hunger med stärkt social trygghet

“Samtidigt minskar den globala fattigdomen i snabbare takt än vad hungern gör. Det beror på att de som hungrar är de allra fattigaste, medan de som tar sig ur fattigdom har ett något bättre utgångsläge. Utmaningen [...]
Biståndsformer, Hållbarhetsmålen (SDGs), Hunger, Sociala skyddsnät

2015-10-06

“Europa behöver mer GMO”

“I våras beslutade EU att varje land ska få bestämma över sin egen GMO-politik. Nu har över hälften av EU:s 28 medlemsländer begärt att undantas för försäljning av GM-grödor. Ett steg i fel riktning, som [...]
EU, Hunger, Klimat & miljö

2015-09-22

Vi borde inte låta flyktingar svälta

“I svensk debatt har SD lyckats sätta bilden av att de vill hjälpa flyktingar “i närområdet”. I själva verket vill de dra ner på biståndet från 1 procent av bruttonationalinkomsten till 0,7 och pratet om [...]
EU, FN, Hunger, Migration

2015-08-24

Forskare: FN:s mål är universella

“I vår socialt, ekonomiskt och ekologiskt sammanlänkade verklighet går det inte att först satsa allt på tillväxten och jobben och sedan göra något åt miljön och klimatet. Tvärtom, som Världsbankens chef Jim Yong Kim betonat, [...]
Hållbarhetsmålen (SDGs), Hunger, Klimat & miljö
Artikeln är en replik på: "Benjamin Katzeff Silberstein: FN:s mål hjälper ingen fattig"

2015-08-18

Skriv under FN-protokollet om lika rätt för alla

“Det är lika viktigt med utbildning, hälsa och rent vatten som yttrandefrihet och rätt till privatliv. Att respektera människors ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ger fördelar för alla. Genom tilläggsprotokollets uppföljningsmekanism skulle människor i prekära [...]
FN, Hunger, Mänskliga rättigheter

2015-01-29

Det är ingen brist på mat i världen

Det är vare sig för liten produktion eller slösaktig konsumtion som är problemet. I den globala marknadsekonomin får den som har pengar äta. De fattiga kan få tillräckligt med mat genom direkta bidrag, genom att [...]
Hunger, Jordbruk

2014-12-17

Vi önskar dig en god, klimatsmart, grön jul

“Vi kan välja att leva i ett hållbart samhälle i balans med vår omgivning och miljö. Ett sådant val skulle vara den bästa och finaste julgåva som vi kan ge oss själva och kommande generationer.”
Hållbar utveckling, Hunger, Klimat & miljö

2014-12-13

Bristande kunskap hindrar smart bistånd

“75 procent av världens fattiga och undernärda människor lever direkt av jordbruket eller av det som jordbruket ger, ofta är en familjs odlingsyta inte större än en halv fotbollsplan. Om deras jordbruk kan bli mer [...]
Biståndsformer, Hunger

2014-11-25

Låt oss slå rekord i medmänsklighet

Sverige har hittills givit asyl till 36 000 syrier. Om vi som bor i Sverige lade en hundradel av den summa vi lägger på julklappar skulle vi kunna ge mat till två miljoner syrier i [...]
Hunger, Syrien, Välgörenhet

2014-10-17

Bekämpa svälten

“Det allra viktigaste sättet att minska undernäring hos barn är att stärka mammornas och barnens rättigheter. Det är sedan länge väl känt att ökad jämställdhet och en bättre ställning för kvinnor leder till minskad hunger. [...]
Barn, Hälsa, Hunger

2014-10-16

Långt kvar innan hungern är utrotad

“Sverige deltar aktivt i det internationella samtalet om utveckling och för dialog med de länder vi ger bistånd till. Sverige bör uppmuntra till att stödja barn och mödrar genom direkta bidrag och genom att stärka [...]
Afrika, FN, Hälsa, Hunger

2014-07-30

Ord som kan mätta munnar

Idag är det en humanitär nödsituation i Sydsudan, i morgon kan det vara svält. Svält eller ”bara” en katastrof?(…) Det kan låta som en cynisk sifferlek, men det finns en poäng i att de allra starkaste orden, [...]
Humanitärt bistånd, Hunger, Sydsudan

2014-06-11

Hungersnöd hotar Centralafrikanska republiken

“Ekonomin i CAR går på knäna och jordbrukssektorn, som är ryggraden i landets ekonomi, är förstörd. Enbart under 2013 minskade livsmedelsproduktionen med mer än en tredjedel, produktion av salugrödor har nästan halverats och boskapsbeståndet är [...]
Centralafrikanska republiken, Hunger, Jordbruk

2014-04-17

Stort indiskt experiment väcker många frågor

“Är det rätt väg att genom enorma statliga subventioner försöka förse fattiga människor med den mat de behöver eller borde i stället den indiska regeringen vidare- utveckla sitt ekonomiska reformarbete? Det just inledda valet till [...]
Hunger, Indien, Jordbruk

2014-04-13

Syrien är en skam för världssamfundet

“Diktatorn Bashar al-Assad fortsätter att fängsla och tortera oppositionella. Civila misshandlas innan de dödas. Byar och städer stryps på mat och vattentillförsel med svält och undernäring som följd. Hem och hus jämnas med marken av [...]
Barn, Hunger, Mänskliga rättigheter, Syrien, Vatten

2014-01-07

Basinkomst är lösningen för att slippa fattigdom!

“I 22 av länderna har andelen människor som är beroende av Röda Korsets matbistånd ökat med 75 procent mellan 2009 och 2012. Röda Korset efterfrågar nu sociala skyddsåtgärder för att minska fattigdom och utanförskap i både Sverige och [...]
EU, Humanitärt bistånd, Hunger

2014-01-02

Flyktingarna på Afrikas horn behöver fortfarande hjälp

“Runt om i världen har det skapats en växande klyfta mellan de humanitära behov som uppstått till följd av en serie långvariga kriser, och de resurser som finns för att möta dessa behov. Reduceringarna i [...]
Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Migration, Somalia, Syrien

2013-12-04

Frihandel ska inte gå före rätten till mat

“Det är tröttsamt att det så ofta ska bli konflikter mellan viktiga intressen. Handelspolitiken borde i större utsträckning respektera fundamentala rättigheter som rätten till mat och att bekämpa klimatförändringarna, som på sikt äventyrar liv på [...]
EU, Handelspolitik, Hunger, WTO

2013-11-06

Svar till Johan Norberg om GMO-grödor

“Att framhäva en gröda som en enskild lösning på ett så mångfasetterat problem som världssvälten är både ensidigt och vilseledande, samt förminskar både orsaker och lösningar till detta oerhört allvarliga problem. Världshälsoorganisationen WHO nämner inte [...]
Civilsamhället, Forskning, Hunger, Jordbruk, Sida, WTO
Artikeln är en replik på: "http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/saboterar-odlingar-med-gmo-grodor_8686736.svd"

2013-10-16

Det går att minska hungern i världen

“Om FN:s mål om halverat antal hungrande mellan 1990 och 2015 ska uppnås behöver antalet hungrande minska med nära 500 miljoner på mindre än två år. Det mindre ambitiösa Milleniemålet om halverad andel hungrande kommer [...]
Hunger

2013-10-09

Vaccin mot malaria väcker hopp om fler goda nyheter

“Mycket av världens migration handlar om människor som vill bort från fattigdom, sjukdom, förtryck och hunger. Men om en global sjukdom som malaria går att rå på, så minskar behovet av att fly. Frågan är [...]
Hälsa, Hunger, Sjukvård

2013-10-07

Klimathotet och fattigdomen hänger ihop

“Att utrota fattigdomen är en av de viktigaste uppgifterna världen står inför, det är FN:s millenniemål nummer ett. Men att hungerbekämpning och klimatarbete skulle stå emot varandra är en främmande tanke. De är så sammanlänkade…. Det tar [...]
Hunger, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Millenniemålen
Artikeln är en replik på: "Fattigdomsbekämpning viktigare än klimathotet"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Climate Change 2013"

2013-08-11

Katastrofen i Kongo

“Man beräknar att antalet offer för Kongo­kriget nu är mer än fem miljoner, varav de flesta dött till följd av sjukdomar och svält. Det gör detta krig, vid sidan av Koreakriget på 1950-talet, till det [...]
"Bad governance", Afrika, FN, Hunger, Kongo, Mediabevakning, Militärt bistånd, Sjukvård, Utvärdering

2013-03-11

”Jobbskapande bästa sättet att hjälpa världens fattiga”

“För att lyfta den fattigaste miljarden krävs ungefär 200 miljoner jobb som de kan leva anständigt på. En mycket försiktig beräkning av den genomsnittliga globala kostnaden för ett jobb är 150 dollar. Kostnaden för att [...]
Hunger, Mikrokredit, Näringsliv

2013-03-08

De sitter på lösningen

“Kort sagt, kvinnor arbetar mest, äger minst, har ingen makt och är starkt underordnade i ett globalt perspektiv. Detta är mycket illa för mänskligheten. Men ändå hoppfullt. För oj, vilken förändringspotential som bor i dessa dystra [...]
FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor

2013-01-26

Byråkratiska pekpinnar hjälper inte klimatet

”Vi vet att världen kommer behöva mer mat för att mätta en växande befolkning och det är orimligt att dessa behov tillfredsställs genom att vi tömmer ut resurserna på några få ställen och sedan skickar [...]
Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Myndigheter

2013-01-23

Jorden vi äter upp

“Den globala matsituationen är absurd. En miljard människor är kroniskt undernärda. Samtidigt bär 1,5 miljarder människor på alldeles för många kilon. Det finns ingen brist på mat på klotet, den är bara galet snett fördelad.”
Demografi, Hunger, Klimat & miljö

2013-01-17

Man kan inte äta rösträtt

“För att utvecklingen ska kunna gå framåt behövs skola, vatten, elektricitet och basal sjukvård. Tycka vad man vill om detta, men klart är att det är ljusår från Sidas och regeringens bild av uppdraget. För [...]
Demokrati, Hunger, Landfokusering, Målsättning, Resultat, Sida

2013-01-06

Genteknik avgörande för att slippa svält

“Kritiker av den gröna revolutionen har framfört att den gröna revolutionen medförde att befolkningen kunde fortsätta sin snabba ökning och därmed ytterligare fresta på jordens begränsade resurser (se till exempel Inger Ingmansons understreckare i SvD, 13 december [...]
EU, Hunger, Jordbruk, Partipolitik

2012-12-22

En alldeles särskild önskelista

“På önskelistan: tillgång till sjukvård för alla barn. Rent vatten och mat. Det räddar liv och ger barn en bra start. Världssamfundet måste också sätta barn i fokus när det gäller barn i krig och [...]
Barn, EU, FN, Hunger, Millenniemålen, Sjukvård, Vatten

2012-12-21

Världens fattiga får betala högsta priset för maten

“I två omgångar har världsmarknadspriserna på spannmål och majs stigit snabbt och kraftigt under de senaste fem åren. 2008 orsakade omfattande torka på flera kontinenter att efterfrågan sköt i höjden, vilket medförde att priset följde [...]
Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2012-12-04

Biståndspolitiken måste utvecklas – inte bara utvärderas

“Idag lever en nästan en tredjedel av jordens befolkning på mindre än 2 dollar per dag, och enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorgans senaste statistik är det 925 miljoner personer som svälter i världen. Det är [...]
Handelspolitik, Hunger, Partipolitik, SADEV, Utvärdering

2012-11-13

Så kan kvinnorna på Afrikas horn stärkas

“I parlamentet i Egypten är endast två procent kvinnor. I Tunisien är 26 procent av ledamöterna kvinnor, men sammantaget finns få spår av jämställd representation och än mindre ett reellt inflytande. Även om demokratiska förändringar [...]
Afrika, Demokrati, Egypten, Hunger, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Tunisien

2012-11-12

Afrika kan klara sin egen utveckling

“Svältkatastrofer i Afrika är så vanliga att många människor knappt tar notis när de dyker upp i nyhetsflödet (om de alls blir omskrivna). Världens regeringar lovar biståndsinsatser. Sedan fortsätter allt som vanligt, och så upprepas det [...]
Afrika, Handelspolitik, Hunger, Mediabevakning, Världsbanken
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Africa Can Help Feed Africa"

2012-10-24

Rika länder kan göra mer

“Trots att världsekonomin vuxit med 70 procent sedan 1990 är fortfarande 1 miljard människor hungriga och kroniskt undernärda – en siffra som inte förändrats trots tillväxten. … Biståndet måste fokusera på fattigdomsbekämpning och på att främja [...]
EU, Hunger, Migration, Partipolitik, Vapenhandel

2012-10-16

Direkt stöd till fattiga kan utrota hungern

“Enligt nya siffror från FN går nästan 870 miljoner människor hungriga till sängs varje kväll. Det behöver inte vara så. Vi vet idag att det produceras mer än tillräckligt med mat för alla människor, och vi [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Målsättning, Sociala skyddsnät

2012-09-06

Det är inte för sent att rädda Malis barn

“UNHCR behöver pengar för att kunna bygga fler brunnar och rusta upp borrhål. Vikten av förebyggande hälsovård är kritisk, speciellt för barn som redan är försvagade av torkan och matbristen i Sahel-regionen. Vi får inte låta [...]
Barn, FN, Hälsa, Hunger, Mali, Sjukvård

2012-09-06

Upplagt för en global matkris

“Redan idag är närmare en miljard människor kroniskt undernärda. I Salehområdet i Västafrika är hela 17 miljoner människor hotade av matbrist, vilket beror på torka, dåliga skördar och höga livsmedelspriser. … I en värld där befolkningen [...]
Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik

2012-09-03

Hungervarning för etanolen

“FN:s livsmedelsorganisation FAO har nu krävt att USA slutar använda majs till etanolproduktion för att avvärja en hotande matkris. Hur ska vi göra: hejda klimathotet eller hindra svälten? Det är en orimlig fråga eftersom klimatet också [...]
Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, USA

2012-09-03

Enfald och mångfald på landet

“Är jordbrukets främsta uppgift att uppfylla romantikers längtan efter öppna landskap och rik biologisk mångfald i naturen eller kan den rent av vara att förse mänskligheten med livsmedel? … Regnskogar är olämpliga för de flesta typer [...]
Brasilien, Demografi, Hunger, Jordbruk

2012-09-02

Låt mat vara mat

“Nordea meddelade i somras att banken tänker sluta investera i värdepapper som spekulerar i livsmedelspriser. Men varken Danske Bank, SEB eller Handelsbanken ser spekulationen som ett problem. Trots kritiken från FN. Problemen med världens matförsörjning är [...]
EU, FN, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
I artikeln hänvisas till "Bok: "In defense of food""

2012-08-30

Ny syn krävs för att komma åt världens slöseri av vatten

“Över en miljard människor går till sängs varje kväll hungriga trots att vi globalt sett har tredubblat matproduktionen sedan 60-talet. … Den globala bilden över hur mat och vattenproblematiken ser ut kan tyckas negativ men det finns [...]
Hunger, Jordbruk, Vatten

2012-08-30

Sprit och politik hör inte ihop, inte heller i EU

“Den svenska regeringen borde verka för att avskaffa och produktionsmål för spannmålsbaserade biodrivmedel inom EU. Satsa gärna på forskning för att få fram miljövänliga bränslen, men planera inte fram en bränsleproduktion som sker till priset av [...]
Biobränslen, EU, Hunger, Jordbruk, Partipolitik
I artikeln hänvisas till dokumentet: "EU Biofuel Use and Agricultural Commodity Prices"

2012-08-29

Ekojordbruk hotar vårt behov av livsmedel

“I dag hungrar 900 miljoner människor av världens befolkning. År 2050 beräknas världsbefolkningen ha ökat med två miljarder till nio miljarder och FN:s livsmedelsorgan FAO anser att matproduktionen måste öka med 70 procent, en enorm [...]
Demografi, FN, Hunger, Jordbruk, Partipolitik

2012-08-28

Mer vegetarisk mat löser livsmedelskrisen

“Nu menar mannen bakom World Watch Institute, Lester Brown att vi är närmare en global livsmedelskris än vad de flesta inser. En global livsmedelskris kommer att drabba världens fattiga hårdast. Redan i dag är närmare [...]
Demografi, Hunger, Matkrisen 2008, Okategoriserade, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2012-08-19

Nödhjälp i krig möjliggör fortsatt dödande

“När en hungrig medmänniska får ett mål mat serverat, hur mycket har då den måltiden kostat i form av pengar till flygbolag, hotellnotor för hjälparbetare och löner till biståndskonsulter? Detta anses vara en ofin fråga. Underförstått [...]
Humanitärt bistånd, Hunger, Mediabevakning, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utvärdering

2012-08-11

Matkrisen motverkas 
inte med regleringar

“De kraftiga prisstegringar vi sett på senaste tiden har gjort att det på en del håll i världen ropats allt högre på politiska initiativ som ska komma i form av exportbegränsningar för att hindra prishöjningar. Detta [...]
Handelspolitik, Hunger, Jordbruk

2012-08-10

Fler och fler matkriser

“Men det är inte bara klimatet som driver fram fler och tätare matkriser. Jordens befolkning fortsätter att öka i snabb takt. I länder som har stark tillväxt som Kina förändras också matvanorna, man äter helt [...]
Demografi, Handelspolitik, Hunger, Kina, Klimat & miljö

2012-07-26

Ekologiskt botar inte svälten

“Men de som propagerar för mer ekologiskt i Sverige, EU och världen ser inte till realiteterna. Inte för att det är fel med obesprutade grödor. Men det är samtidigt en smula naivt att tro att man [...]
Forskning, Hunger, Jordbruk
Artikeln är en replik på: "Ekologiskt botar inte svälten"

2012-06-08

Politiken hänger inte med

“I maj publicerade FN:s utvecklingsorgan (UNDP) en rapport om tryggad livsmedelsförsörjning i Afrika (Africa Human Development Report 2012: Towards a food secure future). I den noteras både de stora tillgångar som finns i Afrika och [...]
Afrika, Hunger, Kina, Korruption, Näringsliv, Zambia
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Africa Human Development Report 2012"

2012-06-07

Genmodifierade livsmedel motverkar ett hållbart jordbruk

“Det viktigaste vi kan göra för att ge människor mat på bordet framöver är att göra jordbruket mer robust mot det stora hot som klimatförändringarna innebär. … Förutom att romantisera GMO som fattigdomsbekämpare innehåller artikeln faktafel. [...]
Forskning, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2012-05-31

Gärna FN-post till Mugabe

“Ingen som besökt Zimbabwe sedan 2000-talets slut kan ha undgått att lägga märke till svältens spår, och till befolkningens ständiga köande för att köpa vardagsnödvändigheter. Allt orsakat av Mugabes vanstyre. Just med tanke på allt detta [...]
FN, Hunger, Zimbabwe

2012-05-28

Markinvesteringar bekämpar hunger

“Att investera i mark i fattiga länder har av vissa forskare och debattörer likställts med så kallad landgrabbing, att illegalt eller oetiskt överta mark. Men vi måste våga prata om markinvesteringar och dess roll i [...]
Demografi, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Näringsliv, Sida

2012-05-22

Världen går mot svält om inte mer görs

“I antologin Maten och makten, som utkommer i dagarna och där vi medverkar tillsammans med ytterligare tio författare, ställer vi mot denna bakgrund den stora frågan om det alls är möjligt för världen att föda en [...]
Demografi, Hunger, Jordbruk

2012-04-25

Grönt jordbruk klarar föda världen

“Behovet av livsmedel, biobränsle och andra förnödenheter ökar samtidigt. 2050 är vi sannolikt cirka 9 miljarder människor. För att klara denna gigantiska utmaning måste planeten bli friskare. Idag subventionerar EU ett jordbruk som inte kan [...]
Biobränslen, CAP, Demografi, Hunger, Jordbruk, Stockholm +40

2012-04-19

Att bromsa Afrikas utveckling löser inget

“Det vore väldigt allvarligt, ur många synpunkter, om EU sänkte sin ambitionsnivå i fråga om biodrivmedel. Den borde snarare höjas. Vad som behövs är att EU antar strikta regler om uthållig produktion för alla energiråvaror [...]
Afrika, Biobränslen, EU, Hunger, Landgrabbing
Artikeln är en replik på: "Biobränsle hotar rätten till mat"

2012-04-17

Biobränsle hotar rätten till mat

“Odling av majs, afrikansk palm och sockerrör för produktion av agrobränsle kräver stora markarealer. För att nå de uppsatta målen om förnyelsebar energi är Europa i hög grad beroende av import av agrobränsle. Detta driver [...]
Biobränslen, Hunger, Landgrabbing

2012-03-22

Jordbruken måste bli smartare med vatten

“Svenska forskare, bönder och svenskt näringsliv har kunskaper och erfarenheter som är värdefulla även ur ett internationellt perspektiv. Det svenska biståndet bör skapa ekonomiska förutsättningar för att stimulera inhemska marknader för mat i låginkomstländer, och [...]
Forskning, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Vatten

2012-03-17

Svenskt bistånd ska inte gå till att förgifta mark i Afrika

“Det är mycket märkligt att biståndsministern försvarar ett projekt som utsätter bönder i Afrika för hälsorisker och som hotar utvecklingen av en hållbar matproduktion.Varför ska Afrika tvingas göra samma misstag som vi har gjort? Ett [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Resultat

2012-02-13

EU måste stå upp för sina demokratiska ideal

“Det var knappast en nyhet att Khadaffi torterade sina motståndare. Att Ben Ali badade i guld medan folket svalt. Och att egyptisk media var skarpt kringskuren och kontrollerad. Ändå var det länge tyst från Europas sida. Trots [...]
Demokrati, Diktaturer, Egypten, Handelspolitik, Hunger, Libyen, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Omtalade personer/konflikter/händelser, Tunisien

2012-01-18

Afrikas maktelit inte intresserad av utveckling

“När Zambia blev självständigt 1964 var exempelvis zambierna i genomsnitt dubbelt så rika som sydkoreanerna. Vid millennieskiftet var sydkoreanerna i genomsnitt 27 gånger så rika som zambierna. Kenya och Singapore var för 30 år sedan [...]
*Bokrecension, Afrika, Hunger, Kenya, Korruption, Singapore, Sydkorea, Zambia
I artikeln hänvisas till "Bok: "Makt och vanmakt i Afrika; En samtidhisoria""

2011-12-30

Vi måste växla upp i kampen mot svält

“För närvarande är exempelvis avkastningen från kvinnors mark lägre än den som brukas av män. Inte därför att kvinnor är sämre lantbrukare än vad män är, utan därför att de helt enkelt inte har samma [...]
FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor

2011-12-07

Den extrema fattigdomen kan bekämpas – nu!

“Det är alltså frågan om mindre än tio procent av det befintliga biståndet för att i stort sett utrota den extrema fattigdomen på landsbygden i Malawi. Det är högst troligt att samma effekter kan åstadkommas [...]
Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Malawi, Resultat, Utvärdering

2011-12-01

Åsa Westlund: ”Vår livsstil bidrar till svält och död”

“Vi har ett ansvar. Ett ansvar som inbegriper effekter av våra handlingar även om vi inte kan se hela orsakskedjan med våra egna ögon. Det räcker faktiskt med den forskning som finns i dag för [...]
Forskning, Hunger, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik

2011-11-07

“EU:s politik skadar u-länder”

“Spekulation i matråvaror, utsläpp av växthusgaser, samt användning av jordbruksmark i utvecklingsländer för produktion av biobränslen är andra exempel på konsekvenser av politik som står i konflikt med målsättningarna om att utrota den globala hungern.”
Biobränslen, CAP, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Landgrabbing, Vapenhandel

2011-11-01

Nu är vi sju miljarder

“Förklaringen ligger i utbildning och födelsekontroll. Allt fler kvinnor i de fattiga länderna går från att föda 6-7 barn till 2-3. Det kommer på sikt att minska fattigdomen, hungern och hjälpa utvecklingsländer just med utvecklingen.”
Demografi, Hunger, Utbildning

2011-10-29

Agrobränslen påverkar visst matpriset

REPLIK “Under pågående hunger- och livsmedelskris är det besynnerligt att en tidigare jordbruksminister avfärdar ovan nämnda argument som lögn. Den snabba utbredningen av etanol ifrågasätts alltmer i världen. Den är varken lösningen på matkrisen eller [...]
Biobränslen, Hunger, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
Artikeln är en replik på: "Etanol är inte problemet utan del av lösningen!"

2011-10-29

“Biståndet blir mer värdigt”

“Kontanter och kuponger fungerar dock inte i alla situationer. Men när det finns livsmedel att tillgå och utsatta människor saknar pengar kan Cash-for-change ge dessa människor ökad valfrihet och värdighet. För att stödja programmet kommer [...]
FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-10-20

Svält

“Det kan låta futtigt, men när det gäller Nordkorea är varje framgång vad gäller öppenhet gentemot omvärlden ett stort framsteg.”
Civilsamhället, Hunger, Nordkorea

2011-10-19

Etanol är inte problemet utan del av lösningen!

REPLIK “Det är just nu populärt att skylla problemen med stigande livsmedelspriser och matbrist på produktionen av biobränslen, i synnerhet etanol. Men en lögn blir som bekant inte sann för att den upprepas ofta.”
Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
Artikeln är en replik på: "Agera mot växande global hunger!"

2011-10-16

Agera mot växande global hunger!

“Att de globala matpriserna slår i taket kan inte enbart förklaras med torka och sämre skördar, vilket förvisso blir allt vanligare i klimatförändringarnas spår. Redan 2008 slog Världsbanken fast i en rapport att den ökande [...]
Biobränslen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2011-10-13

Hungern kan utrotas – om viljan verkligen finns

“Det vi behöver göra för att minska antalet hungrande i världen kan sammanfattas i fyra punkter: 1. Utveckla det småskaliga jordbruket 2. Kontantstöd till de som inte har råd att äta sig mätta 3. Reformera [...]
CAP, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-10-12

Styr om EU:s jordbrukspolitik

“Att världens befolkning växer är ett vanligt skäl för att hålla fast den gamla politiken. Återigen försöker reformmotståndare av CAP att legitimera gamla produktionsdrivande stöd med argument som att Europa måste förse världen med mat. [...]
CAP, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2011-10-01

“Ökad folkmängd bakom svält”

“Familjeplanering, preventivmedelsrådgivning, befolkningsmängd och därmed sammanhängande begrepp har ”fallit bort” från huvudagendan. De syns knappt i direktiven till Sida. En anledning kan vara att familjeplanering lagts ihop med aidsbekämpning och mödra- och barnhälsovård inom verksamhetsområdet [...]
Demografi, Hunger, Sida, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-09-12

Bring Somalia’s leaders to The Hague

“Någon form av organiserad regering är en förutsättning för att förhindra svält igen de kommande fem eller tio åren. Men då behöver fler människor ha mer att vinna på fred och stabilitet än på kaos och konflikt. Somalia kommer inte kunna hantera [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Hunger, NAI-Forum (engelska), Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-23

Öka satsningarna på vatten och sanitet

“På två punkter har Carlsson och Petri Gornitzka rätt […] Vad som saknas i artikeln och tankarna kring hur länder och samhällen ska kunna stå emot katastrofer orsakade av ett allt mer extremt klimat, är [...]
Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Vatten
Artikeln är en replik på: "Svält förebyggs med bättre krishantering"

2011-08-19

Stabilitet minskar risken för framtida katastrofer

“Tack vare vårt stöd finns det två miljoner somalier som inte kommer att ingå i statistiken över dem som drabbats av den pågående livsmedelskrisen.”
EU, Humanitärt bistånd, Hunger, Resultat, Somalia

2011-08-19

Svält förebyggs med bättre krishantering

“Många svenska och internationella organisationer gör ett viktigt arbete och nu gör svenska pengar stor nytta på plats. […] Tre saker är särskilt viktiga: att minska risker för utsatta samhällen, att investera i hållbart jordbruk, [...]
Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-18

Spekulanter blir rika på svälten

“Den akuta hungerkrisen i Afrika och de höga matpriserna hotar livssituationen för hundratals miljoner människor i världen. Redan före svältkatastrofen led alltså en miljard människor av hunger, 14 % av världens befolkning. I ett sådant [...]
Afrika, Biobränslen, EU, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-18

Världsbanken: Förlegad agenda bakom svält på Afrikas horn

“Mer än 12 miljoner människor är i akut behov av humanitärt bistånd på Afrikas horn som ett resultat av en förödande torka, konflikter, oroligheter och fördrivning i Somalia.”
Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Världsbanken

2011-08-12

Ingen nödhjälp utan militär insats

“Det finns ett i grunden sunt ifrågasättande om pengarna når fram och gör nytta, ett ifrågasättande som tyder på ett större intresse. […] Kritiken mot de svenska biståndsinsatserna på Afrikas horn framstår som överdriven. Hur man [...]
Afghanistan, Humanitärt bistånd, Hunger, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Välgörenhet

2011-08-12

”Var finns Sverige när det afrikanska undret växer?”

“Svälten på Afrikas horn är inte främst resultat av uteblivna regn utav av ledare som tjänar på konflikt och kaos. I detta läge håller vårt intensiva arbete med stöd till olika fredsprocesser på att monteras [...]
Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-10

Svälten på Afrikas horn kan inte bara skyllas på torkan

“Svälten ¨på ”Afrikas horn” handlar i grunden om fattigdom, krig med åtföljande politisk desorganisation som utländska interventioner bidragit till, korruption och politiska prioriteringar av regeringarna i området som lämnar miljoner människor åt sitt öde. Men det [...]
Afrika, Etiopien, Hunger, Korruption, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-09

Borgarnas blinda fläck

“Men kanske borde Afrika – detta stora land, så som det fortfarande ofta uppfattas – skylla sig självt? Det har under de senaste veckorna varit det entydiga budskapet från en rad svenska ledarsidor. Bistånd i [...]
Afrika, Hunger, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
Artikeln är en replik på: "Bara Afrika kan lyfta Afrika ur svälten"

2011-08-09

Sverige en av de största givarna till svältens offer

“På Brännpunkt (4/8) påstås felaktigt att regeringen endast skjutit till 30 miljoner kronor i extra stöd till de katastrofdrabbade områdena. Det humanitära biståndet till Somalia och Kenya översteg redan i juni i år det totala [...]
Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Volym
Artikeln är en replik på: "”Biståndet sänks när Afrika svälter”"

2011-08-08

Vår timlön räcker inte

“Förra året bad FN om 500 ­miljoner dollar för att kunna göra något åt de återkommande riskerna för svält i Etiopien, Somalia och Kenya. Världs organisationen fick bara halva summan. Hade de 400 miljoner dollar, [...]
Enprocentsmålet, Etiopien, FN, Hunger, Kenya, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-08

En timme av din lön kan rädda liv

“Vi behöver ditt stöd – den allra största delen av våra ekonomiska medel kommer från privata givare. Människorna på Afrikas horn är i desperat behov av hjälp. Vi lovar att använda varje krona vi får [...]
Afrika, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Sjukvård, Välgörenhet

2011-08-04

”Bistånd finansierar folkmord, krig och våld

“Fyra Socialdemokrater passar på att attackera Gunilla Carlsson och därmed göra partipolitik av svältkatastrofen på Afrikas horn. Det må vara osmakligt, men värre är det häpnadsväckande påståendet att ”Sverige i decennier fört en ansvarsfull biståndspolitik”. [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning, Hunger, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "”Biståndet sänks när Afrika svälter”"

2011-08-03

”Biståndet sänks när Afrika svälter”

“Biståndsminister Gunilla Carlsson påstår att det finns utrymme i biståndsbudgeten att flytta en miljard till statskassan. Det är ett anmärkningsvärt påstående. Vår biståndsminister signalerar att biståndspengarna inte behövs till bistånd, samtidigt som östra Afrika drabbats [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Hunger, Partipolitik, Skuldavskrivning, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet

2011-07-27

Hjälp kommunerna att hjälpa Somalia

“Solidaritet mellan folk kan också byggas genom samarbete på lokal nivå. Holland utgör ett inspirerande exempel på ett land som kommunaliserat en del av den tidigare statliga biståndsbudgeten. Föreningar, lärare, sjuksköterskor, brandmän och en lång [...]
Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Kommunbistånd, Partipolitik, Somalia

2011-07-27

“Svält handlar om politik”

“Kommer uteblivna regn åter att leda till svält? Det är en politisk fråga. Och svaret är med all sannolikhet ja. Länderna på Afrikas horn drabbas av klimatförändringar som de i mycket liten utsträckning bidragit till. [...]
Afrika, Etiopien, Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Klimat & miljö, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-07-24

Afrikas horn svälter – igen

“EU:s jordbruksstöd är ett exempel på hur vi lamslår ekonomier och gör att de inte kan växa. Varje år spenderar EU runt 55 miljarder euro på att stödja det europeiska jordbruket. Nära hälften av EU:s [...]
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-07-21

Driv på för att avskaffa etanolsubventionerna

“Subventioner för att stimulera produktion av agrobränslen borde avskaffas, eller åtminstone frysas temporärt i tider av livsmedelsbrist och höjda matpriser. Det är budskapet i den rapport som FN, Världsbanken, Världshandelsorganisationen WTO och ytterligare sju mäktiga [...]
Biobränslen, FN, G20, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Världsbanken, WTO

2011-07-21

Mer än bistånd behövs i Afrikas flyktingläger

“Frågan om jordbrukssubventioner är ständigt aktuell. I en värld där 96 procent av bönderna delar på 4 procent av världens jordbruksstöd, och motsatsvis 4 procent av världens bönder delar på 96 procent av världens samlade [...]
Afrika, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
I artikeln hänvisas till "Hjälporganisationernas gratismat har skapat svälten i Östafrika"

2011-07-18

Vatten och mat i dag- långsiktiga lösningar i morgon

“Kan pengar leda till vattens om räddar ett döende barn är det dit pengarna måste gå. Ett ställningstagande som också syns i regeringens politik: Humanitärt bistånd utgör majoriteten av Sveriges insatser i Somalia och 30 [...]
Afrika, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Somalia, Sudan, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Vatten

2011-06-06

Ett teoretiskt perspektiv mättar inte världen

“Vad som skiljer vår slutsats mot Miljöpartiets är vår övertygelse om att utmaningarna i att på rätt sätt förvalta åkermark och växtnäring måste innefatta ett bejakande av modern teknik som till exempel växtförädling samt växtnäringstillförsel [...]
Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Var är visionen om framtidens jordbruk, Centerpartiet?"

2011-06-04

Var är visionen om framtidens jordbruk, Centerpartiet?

“Bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO, så ser centerns recept ut för att råda bot på det fruktansvärda faktum att fler människor än någonsin svälter på vår jord, mer än en miljard, också det enligt FAO.”
Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Partipolitik

2011-05-30

Nu byggs det nya Tunisien

“EU måste öppna för en handelspolitik som även gynnar de afrikanska länderna. Spannmål, textilier och olja är exempel på produkter som EU i dag handlar av Tunisien. EU:s riktlinjer för samarbete med grannländer är ett bra [...]
Afrika, CAP, Demokrati, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien

2011-05-26

Det bisarra Nordkorea

“En amerikansk delegation reste häromdagen till Nordkorea för att utvärdera landets behov av mat. Diktaturen har vädjat till omvärlden om hjälp åt det svältande folket. Det finns emellertid stora farhågor om på vilket sätt eventuellt [...]
Demokrati, Diktaturer, Hunger, Nordkorea, USA

2011-04-11

Det går att utrota svält och hunger

“En avgörande utmaning är att höja jordbruksproduktionen i Afrika, och göra det på ett sätt som är ekologiskt hållbart och gynnar den småskaliga odlaren.”
Afrika, CAP, EU, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2011-02-13

Krafttag krävs mot hotande matkris

“För att undvika livsmedelskris och i förlängningen hot mot världsfreden måste jordbruksproduktionen i världen öka kraftigt. För att klara detta krävs bland annat ökat utvecklingsbistånd och rättvisare internationell handel”
G20, G8, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, OECD, WTO

2011-01-13

Regeringen sviker världens fattiga

“Vi har haft förhoppningar på regeringen om ett större ansvarstagande för klimatet och de globala rättvisefrågorna. I stället har vi sett klimatförhandlingar som blev kvar på ruta ett, nya handelsavtal där europeiska vinstintressen går före folkrätten [...]
Ambassader, Avräkningar, EU, Handelspolitik, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Tobin-skatt

2011-01-12

Den fria marknaden går bärsärkagång över världen

“Marknadens befrielse från regler och ansvar har lett till hänsynslös exploatering. 150 miljoner fler lider av hunger i dag än vid mitten av 90-talet. Det understryker vikten av att tygla marknaden och sätta mänskliga behov [...]
Handelspolitik, Hunger, Matkrisen 2008, Näringsliv

2010-11-23

Biståndet hjälper inte mot svält

“Regeringen måste göra en total kursändring för biståndet till Afrika. De prioriterade områdena demokrati, klimat och kvinnans roll är förvisso viktiga, men kanske inte när man svälter.”
Afrika, FN, Hunger, Jordbruk, Målsättning, Näringsliv, Partipolitik, Resultat

2010-11-08

Kampen mot fattigdomen går för långsamt

“Fattigdomen minskar och hungern ökar. Så kan läget för det första millenniemålet sammanfattas. I FN:s rapport om millenniemålen 2010 ligger Afrika söder om Sahara dåligt till när det gäller flertalet av målen.”
Afrika, FN, Hunger, Resultat
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202010%20En%20r15%20-low%20res%2020100615%20-.pdf"

2010-10-18

Mat är en mänsklig rättighet

“Det är hög tid att rättighetsperspektivet börjar användas om vi ska nå en verklig lösning på problemet med fattigdom och hunger. Det är en avgörande skillnad i angreppssätt! … Företag och länder i nord lägger beslag [...]
Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, Välgörenhet
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Right to Food and Nutrition Watch 2010"

2010-09-20

Ny väg krävs för att lyfta fattiga

“Idag inleds ett möte i New York för att öka takten när det gäller att ­uppnå millenniemålen. För att förändra krävs framför allt ett stärkt kvinnligt ledarskap och social mobilisering, skriver Hungerprojektets vd […]”
Civilsamhället, FN, Hunger, Jämställdhet, Milleniemålsmötet i New York 2010

2010-08-04

Hunger handlar inte om mat

“Det vore trevligt att kunna inleda denna artikel med att slå fast att demokratin och hälsan blomstrar i Afrika.”
Afrika, Demokrati, Hunger

2010-06-30

Vårt dagliga bröd

“Det var inte spekulanter som låg bakom de kraftiga globala prisökningarna på livsmedel. Det visar en rapport från Oecd. Handel är inte problemet utan en del av lösningen.”
Hunger, Jordbruk

2010-06-05

Närodlat löser inte matförsörjningen

“Matfrågorna är för viktiga för att vi ska nöja oss med till synes enkla lösningar som ekologiskt eller närodlat. Vår matförsörjning måste domineras av mer eller mindre storskalig livsmedelsindustri, skriver Marit Paulsen och Helena Holmberg [...]
Hunger, Jordbruk, Partipolitik

2010-04-22

Gemensam kampanj för globala rättvisefrågor

“Därför lanserar vi ett program för global rättvisa och kommer att ordna en stor mängd debatter och aktiviteter fram till valet, skriver kampanjen Globalrattvisa.nu.”
Avräkningar, Civilsamhället, Handelspolitik, Hunger, Klimat & miljö, Tobin-skatt
I artikeln hänvisas till "Länk: Globalrättvisa.nu"

2010-02-08

Rik och fattig i samma båt

“Det är den mörka sidan av världens hunger. Men det finns en ljusare också. Och det är att det går att göra någonting år situationen. Det handlar mycket om hjälp till självhjälp, om en allmän [...]
Haiti-katastrofen 2009/10, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2010-01-15

Bara demokratier kan hantera naturkatastrofer

“Det som kallas naturkatastrofer bör inte alltid kallas naturkatastrofer. Eller de bör i vart fall inte ha katastrofala konsekvenser för människan. Historiens svältkatastrofer har nämligen aldrig haft sin förklaring i matbrist.”
Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hunger, Världsbanken

2010-01-01

Är vi bara skattebetalare – eller hör vi ropen från de hungriga?

“Biståndsminister Gunilla Carlsson inledde i augusti en debatt om korruptionen i biståndet. Hon har poängterat vikten av ordning och reda i biståndet, vilket är lätt att hålla med om.”  
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2009/08/23/dags-for-en-mer-uppriktig-debatt-om-bistandet/"

2009-12-24

Hör vi ropen och våndan från miljarden hungriga?

“Biståndsministern lyfter i första hand fram människor som skattebetalare. Det är jag förvisso. Men mer än så.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Korruption, Utvärdering

2009-12-24

Reducera oss inte till skattebetalare

“Biståndsministern lyfter i första hand fram människor som skattebetalare. Det är jag förvisso, men mer än så. Jag är också en människa som känner solidaritet med dem som har det sämre, och som vill hjälpa andra [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Korruption, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2009/08/23/dags-for-en-mer-uppriktig-debatt-om-bistandet/"

2009-12-08

Fattiga behöver demokrati – inte Sean Penns välvilja

“Forskare som nobelpristagaren Amartya Sen har visat att hungerkatastrofer mycket sällan äger rum i demokratier, skriver Nima Sanandaji och Fredrik Segerfeldt.”
Demokrati, FN, Hunger, Utvärdering

2009-11-17

Bara kvinnorna kan utrota svälten

“En miljard människor i världen svälter eller är åtminstone ständigt hungriga. Det är bakgrunden till den konferens som FAO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, inledde igår i Rom.”
Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Sida

2009-11-17

Likgiltighet också ett hot

“Återigen ökar hungern i världen. Matkrisen för ett par år sedan och finanskrisen har brutit den goda trenden.”
Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008

2009-11-02

Förnedrande bistånd

“I syfte att visa toppolitikernas fruar vilken nytta organisationen gjorde i Afrika flögs en grupp fattig skolbarn från Ghana in till Rom för att berätta hur WFP hjälpte dem.”
Barn, G8, Ghana, Hunger

2009-10-23

Torkan är inte enda orsaken

“Tyvärr är det inte bara torkan som är orsaken till svälten, utan också den biståndspolitik som förts.”
Barn, Etiopien, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Kvinnor

2009-10-17

Krisernas största förlorare

“Vi upplever inte en kris utan två. Ekonomisk kris och klimatkris. I Mellannorrlands inland dras vi förvisso bara med sviterna från den ena krisen.”
Finanskrisen, Hunger, Klimat & miljö, Remitteringar

2009-10-16

Världssvält utan slut

“I kväll är det TV-gala till förmån för världens barn. Samtidigt manifesteras för fattigdomsbekämpning.”
CAP, Hunger, Välgörenhet

2009-10-16

Afrikas jordbruk måste stärkas

“Världens ledare och biståndsaktörer har under de senaste 15-20 åren försummat jordbruket som central sektor för ekonomisk utveckling, trygghet till mat och den sektor där majoriteten av befolkningen i de fattigaste länderna får sin utkomst.”
Afrika, G20, G8, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Sida

2009-10-16

Världen sviker de svältande

“Hjälpinsatserna för att minska effekterna av finanskrisen i de rika länderna har alltså kostat 83 gånger mer än insatserna för att minska hunger och fattigdom i världen.”
Finanskrisen, FN, Hunger

2009-09-30

Vårt ansvar för de svältande

“Men en lika viktig förklaring är avsaknaden av fungerande demokratier. Krig och oroshärdar gör att det finns många människor på flykt i området.”
Demokrati, Humanitärt bistånd, Hunger

2009-08-04

Möjligt mätta hungrande

“En fråga om moral när utvecklingen ska vändas för svältande i fattiga länder”
Handelspolitik, Hunger

2009-07-30

Mat är en mänsklig rättighet

“Ett FN-beslut kan ge medborgarna möjlighet att gå till domstol och klaga, om regeringen kränker deras rätt till mat. Det är viktigt att Sverige skriver under detta tilläggsprotokoll till ESK-konventionen.”
FN, Hunger, Mänskliga rättigheter

2009-07-11

Satsa på rent vatten

“Tillsammans med 19 så kallade partnerländer har G8-gruppen beslutat att sätta av cirka 160 miljarder kronor för att stötta jordbruket och trygga matproduktionen i utvecklingsländerna.”
G8, Hunger, Jordbruk, Vatten

2009-07-06

Svik inte löftet

“I dag visar en rapport från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att löftet är långt ifrån infriat. Dessutom riskerar den globala ekonomiska krisen att leda till att framsteg som gjorts går förlorade.”
EU, Finanskrisen, FN, Hunger

2009-05-06

Småland och Västsahara

“Men man har inga möjligheter till självförsörjning och är helt beroende av utländskt bistånd. Flera undersökningar visar på både felnäring och undernäring bland de västsahariska barnen.”
Barn, EU, Fiske, Handelspolitik, Hunger, Marocko, Västsahara

2009-04-20

Paulsens ”sunda förnuft” hotar afrikanska bonden

“Genom att döma ut biobränsleproduktion i utvecklingsländer vänder Marit Paulsen (FP) ryggen åt fattiga bönder på den afrikanska landsbygden.”
Afrika, Biobränslen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik

2009-03-11

Vi ger biståndet en chans att komma fram

“Somalia har länge plågats av krig och svältkatastrofer och är för närvarande i stort behov av hjälp utifrån. Nu hotas såväl hjälpsändningarna till Somalia som den kommersiella sjöfarten av de pirater som opererar i vattnen [...]
Humanitärt bistånd, Hunger, Militärt bistånd, Somalia

2009-01-31

Matkrisen: Dubbla budskap från väst

“Andelen fattiga i världen har de senaste decennierna minskat dramatiskt – mycket tack vare globaliseringen. Procentuellt sett är det även färre som lider av kronisk hunger och undernäring, allt enligt FN-organet FAO. Men på grund [...]
CAP, EU, Finanskrisen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008

2008-12-29

Hunger är inte längre ett alternativ

“Vi har tydliga mål för vår aktion på Afrikas horn men det räcker inte med att agera isolerat, vi måste påverka globalt för det krävs att världssamfundet i sin helhet tar ett långsiktigt ansvar.”
Afrika, Finanskrisen, Hunger, Mediabevakning

2008-10-16

En bortglömd kontinent

“Men det är knappast troligt att de två dagarna kommer att dominera teve-nyheterna och tidningarna. Vi har fullt upp med att bevaka de senaste börskurserna och nya krispaket från pressade regeringar.”
Afrika, Barn, Etiopien, EU, Finanskrisen, FN, G8, Hälsa, Hunger, Mediabevakning, Välgörenhet

2008-07-08

Matbrist leder till spekulation

“Den svenska diplomaten Annika Söder är sedan en tid tillbaka undergeneraldirektör i FAO. Söder besökte nyligen Sverige för att berätta om livsmedelstoppmötet och söka stöd från den svenska regeringen till livsmedelshjälp i utvecklingsländer.”
FN, Hunger, Matkrisen 2008

2008-07-07

Dags att handla i matfrågan

“Höga livsmedelspriser drabbar de fattiga och hungriga mest, framför allt de som är konsumenter och lever i städer i låginkomstländer, skriver Aleksander Gabelic.”
FN, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008

2008-06-09

Köttskatt – lösning på världssvälten och problemen med miljön

“Nu under FAO:s toppmöte i Rom 3–5 juni, är den globala mattillgången en huvudfråga.”
Avdragsrätt för gåvor, Hunger, Matkrisen 2008

2008-06-03

Dyrare mat är bra för de fattiga

“Men i ett längre perspektiv är det verkligen inte höga priser på jordbruksvaror som varit utvecklingsländernas problem, utan tvärtom decennier av sjunkande priser.”
Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008

2007-08-06

Mata Mugabe

“Zimbabwe rankas som världens sämst skötta ekonomi. Igår varnade FN:s organ för matprogram, WFP, för en svältkatastrof i vinter om inte det humanitära biståndet ökar. […] Mer humanitärt stöd är ett stöd till Mugabes regim. [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe

2007-07-21

En procent är inte allt

“Bidrar vi inte till att skapa tillväxt och framtidstro i Afrika får vi i stället hantera en snabbt växande flyktingkatastrof i Europa, […]”
Afrika, Enprocentsmålet, Handelspolitik, Hunger, Migration

2006-10-30

Handel mot svält

“Antalet svältande människor i världen ökar, räknat i absoluta tal. Även om andelen svältande människor relativt sett är lägre är ökningen inget annat än oförsvarlig. Särskilt med tanke på att den rika världen mycket lätt [...]
CAP, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, USA

2006-05-14

Ledare 14/5: Framtid på svältgränsen?

“Det är bra att FN och världssamfundet tog och tar ansvar för palestiniernas nöd. Men det är inte bra att biståndet har permanentat deras liv som flyktingar. Dock har biståndsgivarna inte haft mycket att välja [...]
FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Palestina, Sociala skyddsnät, Villkorat bistånd

2005-11-14

Alla har ett ansvar för att utrota fattigdomen

“Fattigdomen och dess konsekvenser drabbar oss alla och den finns på grund av de val vi gör. Vi alla har ett personligt ansvar för att andra människor ska kunna leva ett värdigt liv. Om vi [...]
Hunger, Mänskliga rättigheter, Skuldavskrivning

2005-05-27

Åter en vit fläck på kartan?

“Ända sedan Robert Mugabe bokstavligen slog omkull och slängde ut de vita jordägarna i Zimbabwe har landet i accelererande takt närmat sig avgrunden…Nästa steg för Mugabe kallas Operation Marambatsvin eller Bort med skräpet. I klartext [...]
FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Sydafrika, Zimbabwe

2004-12-13

Dåligt styre föder svält

“Utan fungerande, någorlunda okorrumperade statsmakter i fler av tredje världens länder kommer det inte att vara möjligt att permanent lösa hungerproblemen, oavsett hur mycket pengar vi lägger på bistånd.”
Hunger, Korruption, Välgörenhet

2002-11-14

Kampen om biståndsmiljarderna

Det är vettigt att som i den nya UNDP-rapporten Global Public Goods: Managing Globalisation, som i går presenterades i regi av UD, försöka finna system som ger incitament för olika aktörer att dra i samma [...]
Afrika, FN, Hunger

2002-08-11

Bra att det svenska biståndet ökar – nu måste vi gå ett steg till

“Om inte AIDS-epidemin stoppas, vanstyret upphör och ökad politisk stabilitet uppnås riskerar miljontals människor att dö av svält. Därför är det bra att det svenska biståndet nu stadigt ökar, och kommande år med 50 procent [...]
CAP, Enprocentsmålet, HIV/AIDS, Hunger, Millenniemålen, Partipolitik

2002-07-06

Gör något åt svälten – nu!

“Aids har dödat sju miljoner bönder i södra Afrika de senaste tjugo åren. Det har minskat produktionen av mat, samtidigt som livsviktig kunskap om odling och hälsa gått förlorad. Människor har inte längre några överskott att [...]
HIV/AIDS, Humanitärt bistånd, Hunger, Partipolitik, Vatten

Dokument om Hunger (18 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp

2015-12-09

Agriculture, Forestry, Fishery and Rural development 2014

Sida
Fiske, Hunger, Jordbruk
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-09-16

Investing for Development?

- Examining the impacts of the EU's investment regime on food security, the right to food and land governance

Concord, Hands on the land for food sovereignty
EU, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2014-03-10

Squeezing the Life Out of Yarmouk

- War Crimes AgaInst Besieged CivIlIans

Amnesty
Hunger, Mänskliga rättigheter, Syrien
12) Dokumenttyp ej angiven

2012-10-09

Africa Human Development Report 2012

- Towards a Food Secure Future

United Nations Development Program (UNDP)
Afrika, Hunger, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-10-08

Africa Can Help Feed Africa

- Removing barriers to regional trade in food staples

The World Bank
Afrika, Handelspolitik, Hunger
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-08-08

The Right to Food

Förenta Nationerna (FN)
Fiske, Hunger
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-10-09

The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture

- Managing systems at risk

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-10-04

Drought in the Horn of Africa

- Preventing the next disaster

Röda Korset
Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-01-01

Spotlight on EU Policy Coherence for Development

- A Lisbon Treaty provisionA Human Rights obligation

Concord
EU, Hunger, Mänskliga rättigheter, Migration
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-10-01

Right to Food and Nutrition Watch 2010

- Land Grabbing and Nutrition: Challenges for Global Governance

Members of the Right to Food and Nutrition Watch Consortium 2010
Afrika, Asien, Hunger, Landgrabbing, Sydamerika
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-09-28

World disasters report 2009

- Förvarningssystem och tidiga insatser

Röda Korset
Hunger, Klimat & miljö, Tsunami-katastrofen 2004
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2008-12-01

Multi-disciplinary assessment mission: Report on the Horn of Africa food crisis

- International Federation secretariat, Nairobi, Kenya 19 October–7 December 2008

Röda Korset
Afrika, Hunger, Matkrisen 2008
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2008-02-01

Sveket mot de fattigaste

- Om biståndet till jordbruket som försvann

- Fakta från Utan Gränser, nr 7

Kooperation Utan Gränser
Hunger, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2007-10-01

Var lojal – eller svält!

- Vittnesmål inifrån svältens Zimbabwe

- Fakta från Utan Gränser, nr 5

Kooperation Utan Gränser
Diktaturer, Hunger, Zimbabwe
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2006-01-01

Addressing food Crisis in africa

- What can sub-saharan africa learn from asian experiences in addressing its food crisis?

- January 2006 • Division for rural Development

Sida
Afrika, Asien, Hunger, Jordbruk
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 1. Eradicate extreme poverty and hunger

Förenta Nationerna (FN)
Hunger, Millenniemålen, Utvärdering
12) Dokumenttyp ej angiven

1992-12-13

Thought for Food – An Evaluation of the Tanzania Food and Nutrition Centre

- SIDA Evalutation Report 1992/2

Sida
Hunger, Tanzania, Utvärdering
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1969-01-01

Wanted: another leap ahead

- Sweden and the world population crisis

Sida
Demografi, Hälsa, Hunger
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Hunger (2 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2015-06-30 Kakuma Dateline – we need more than food and water to survive Sedan 1992 har flyktinglägret Kakuma i Kenya tagit emot människor som flytt från decennier av krig och svält i en av världens oroligaste regioner – Afrikas Horn. Några lyckas ta sig vidare från lägret, men [...] Svenska Kyrkan Hunger, Kenya, Migration, Vatten
2014-07-03 Minskat matsvinn mättar världen “Hur kan vi reducera matsvinnet och bidra till Sveriges utvecklingsarbete och minskad fattigdom? Om 25% av den mat som slängs kan tas tillvara, skulle det vara tillräckligt för att mätta 900 miljoner hungrande i världen. [...] Sida, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) FN, Hunger

Debattörer i diskussionen om Hunger (176 debattörer)

DebattörArtiklar om HungerTotalt antal artiklar av debattören
Lorentz Tovatt 1 7
Tobias Wahlqvist 1 1
Jasenko Selimovic 2 6
Gunilla Hallonsten 1 10
Alexandra Ivanov 1 3
Anders Lindberg 1 61
Johan Kuyelenstierna 1 1
Johan Rockström 1 17
Lena Klevenås 4 8
Gunnar Rundgren 1 1
Jakob Samuel 1 1
Janne Schaffer 1 1
Jonas Nerbe 1 1
Lasse Åberg 1 1
Malena Ernman 1 2
Pär Holmgren 1 6
Rune Kalf-Hansen 1 1
Staffan Lindberg 1 1
Tess Merkel 1 1
Tina Ahlin 1 1
Anneli Rogeman 1 19
Eva von Oelreich 1 4
Ulrika Årehed Kågström 1 10
Erik Lysén 6 37
Sydsvenskan 1 53
Arif Husain 1 1
Inge Gerremo 2 18
Somar Al Naher 1 7
Torbjörn Wonevik 1 1
António Guterres 1 2
Ertharin Cousin 1 1
Jens Holm 3 27
Annika Jacobson 1 14
Anna-Maria Sandström 1 1
Borås Tidning 2 20
Ellen Kasimir 1 1
Håkan Holmberg 1 14
Percy Barnevik 1 2
Uppsala Nya Tidning 1 32
Monica Didriksson 1 1
Paul Christensson 1 1
Peter Franke 3 54
Sten Stymne 1 2
Elisabeth Dahlin 1 23
Mikael Hermansson 1 3
Erik Lindman-Mata 1 1
Afrah Nasser 1 1
Frida Yohannes 1 1
Yasin Ahmed 1 1
Benjamin Katzeff Silberstein 3 25
Magnus Walan 1 8
Barbara Hendricks 1 1
Helena Leander 2 5
Jonas Paulsson 2 9
Sara Karlsson 2 3
Tommy Hammarström 1 1
Per Hellman 1 2
Katrine Kielos 2 5
Anders Jägerskog 1 1
Jens Berggren 1 1
Per Bertilsson 2 3
Staffan Danielsson 2 7
Bengt Nilsson 1 20
Mathias Grimpe 1 1
Lars J Eriksson 1 1
Martin Liby Alonso 1 1
Patrik Eriksson 1 2
Charlotte Petri Gornitzka 2 36
Christer Isaksson 1 1
Lennart Båge 2 4
Stefan De Vylder 1 5
Svante Axelsson 2 30
Annelie Andersson 1 13
Elisabet Strand 1 3
Francisco Contreras 4 25
Anniqa Nygård 1 3
Cecilia Martinsen 1 2
Jakob Lundberg 1 2
Joakim Harlin 1 2
Johan Kuylenstierna 1 9
Karin Lexén 1 2
Lisa Sennerby Forsse 1 3
Pia Stavås Meier 1 3
Annica Sohlström 2 43
Jens Orback 1 24
Joakim Molander 1 3
José Graziano Da Silva 1 1
Olof Hesselmark 1 1
Åsa Westlund 2 16
Christer Wälivaara 1 4
Eva Christina Nilsson 4 34
Gabi Björsson 1 52
Peter Brune 1 7
Sofia Walan 1 14
Ylva Strömberg 1 1
Jennie Jonsén 2 7
Josette Sheeran 1 1
Annika Åhnberg 1 1
Gun Rudquist 1 1
Anders Wijkman 1 14
Carl Wharen 1 1
Karl-Erik Norrman 1 3
Lars Wedén 1 3
Rigmor Allbäck 1 2
Bo Göransson 3 14
Cecilia Bäcklander 3 8
Jenny Appelblad 1 1
Andris Piebalgs 1 2
Kristalina Georgieva 1 3
Fransisco Contreras 2 6
Jose Cuesta 1 1
Johan Söderström 1 9
Torsten Nilsson 1 21
Shora Esmailian 1 1
Johan Mast 1 8
Fredrik Segerfeldt 2 28
Arhe Hamednaca 1 4
Gunilla Källenius 1 10
Sara Gunnerund 1 1
Viola Furubjelke 1 4
Gustav Fridolin 1 10
Valter Mutt 1 13
Alice Teodorescu 1 3
Cecilia Wemming 1 1
Magnus Andersson 1 3
Kew Nordqvist 1 1
Karin Bergkvist 1 4
Christer Åkesson 1 1
Jacques Diouf 1 1
Anna Nilsson 1 9
Christina Robertson Pearce 1 7
Klas Hansson 1 8
Nanna Nilsson 1 2
Ulf Wilmenius 1 1
Magnus Granberg 1 1
Maria Karlsson 1 1
Åsa Skogström Feldt 1 1
Hanna Nilsson 1 1
Helena Holmberg 1 1
Marit Paulsen 1 6
Mikael Bengtsson 1 9
Martin Tunström 1 48
Nima Sanandaji 1 8
Yngve Sunesson 1 10
Mattias Olsson 1 4
Kalle Olsson 1 3
Per Hansson 1 1
Anders Nordström 1 17
Aleksander Gabelic 3 100
Thomas Österberg 1 9
Pernilla Ohlin 1 3
Jakob Simonsen 1 6
Mikael Larsson-Ek 1 2
Karin Boman Röding 1 1
Mattias Goldman 1 1
Karin Enström 1 21
Håkan Boström 1 2
Christer Zettergren 1 6
Jonas Norberg 1 1
Elisabeth Gauffin 1 1
Ngolia Kimanzu 1 1
Erik Svenning 1 1
Gert Gelotte 1 3
Ystads Allehanda 1 1
Göteborgsposten 1 16
Allan Ekstedt 1 1
Claes Göran Ydrefors 1 1
Daniel Dalemo 1 1
Kjell Öhrvall 1 1
Mats Selén 1 1
Miriam Holm 1 1
Norrköpings Tidningar 1 25
Klas Östman 1 1
ANNA BERGER KETTNER 1 3
Olle Burell 1 1
Pär Axel Sahlberg 1 1

Kommentarer i diskussionen om Hunger (5 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2014-07-09 madeleine: Hej Jag undrar var man kan finna sammanfattningen från detta seminarium Vänliga hälsningar Madeleine Minskat matsvinn mättar världen
2013-01-17 Anders Östman: Helt rätt Hanne! Sida är ju en kyrka nuförtiden. Man tror så mycket och vet så litet! Man kan inte äta rösträtt
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-11-15 Tom Alberts: Dags att tänka om! Det bästa stödet är att ge barnbidrag genom mammorna via mobiltelefoner. Jag har skrivit en del om detta och kan nås här: tomguard2004-tom@yahoo.com Så kan kvinnorna på Afrikas horn stärkas
Av Afrah Nasser mfl; Göteborgsposten
2012-06-02 Mats Widgren: Vad är det egentligen Gonitzka säger? Se mitt svar i Expressen: http://www.expressen.se/debatt/sida-maste-lyssna-pa-kritiken-mot-markforvarv/ och i min blogg. Markinvesteringar bekämpar hunger
Av Charlotte Petri Gornitzka, Expressen
2015-10-14 cecilia björk: mycket intressant! “Ökad folkmängd bakom svält”
Av Rigmor Allbäck m.fl; Sydsvenskan
Dela det här:Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone