Debattsupportrar

We Effect
IM
Sida
SMR
Röda Korset

Diskussion: Hunger

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Hunger

Diskussionen om "Hunger" innehåller:

1 exklusiva debattartiklar

145 debattartiklar

16 dokument

169 debattörer

3 kommentarer

Dela

Diskussionens kortlänk: http://bit.ly/11ykFbK

Exklusiva debattartiklar om Hunger (1 artiklar)

I tabellen nedan visas samtliga debattartiklar om Hunger som publicerats exklusivt för Biståndsdebatten.se

Tips Använd sökfältet i tabellen nedan för en mer detaljerad sökning bland ledar- och debattartiklarna om Hunger

Debattartiklar om Hunger (145 artiklar)

I tabellen nedan visas samtliga ledar- och debattartiklar om Hunger som finns registrerade på Biståndsdebatten.se

Tips Använd sökfältet i tabellen nedan för en mer detaljerad sökning bland ledar- och debattartiklarna om Hunger

DatumRubrikUtdragDiskussionerAnteckningar

2015-01-29

Det är ingen brist på mat i världen

Det är vare sig för liten produktion eller slösaktig konsumtion som är problemet. I den globala marknadsekonomin får den som har pengar äta. De fattiga kan få tillräckligt med mat genom direkta bidrag, genom att få resurser att odla sin egen mat, eller genom förändringar i […]

Hunger, Jordbruk

2014-12-17

Vi önskar dig en god, klimatsmart, grön jul

“Vi kan välja att leva i ett hållbart samhälle i balans med vår omgivning och miljö. Ett sådant val skulle vara den bästa och finaste julgåva som vi kan ge oss själva och kommande generationer.”

Hållbar utveckling, Hunger, Klimat & miljö

2014-12-13

Bristande kunskap hindrar smart bistånd

“75 procent av världens fattiga och undernärda människor lever direkt av jordbruket eller av det som jordbruket ger, ofta är en familjs odlingsyta inte större än en halv fotbollsplan. Om deras jordbruk kan bli mer produktivt – genom utbildning, hjälp att organisera sig, stärkt motståndskraft mot […]

Biståndsformer, Hunger

2014-11-25

Låt oss slå rekord i medmänsklighet

Sverige har hittills givit asyl till 36 000 syrier. Om vi som bor i Sverige lade en hundradel av den summa vi lägger på julklappar skulle vi kunna ge mat till två miljoner syrier i en månad.

Hunger, Syrien, Välgörenhet

2014-10-17

Bekämpa svälten

“Det allra viktigaste sättet att minska undernäring hos barn är att stärka mammornas och barnens rättigheter. Det är sedan länge väl känt att ökad jämställdhet och en bättre ställning för kvinnor leder till minskad hunger. Särskilt viktig är kvinnors rätt att själva avgöra när de ska […]

Barn, Hälsa, Hunger

2014-10-16

Långt kvar innan hungern är utrotad

“Sverige deltar aktivt i det internationella samtalet om utveckling och för dialog med de länder vi ger bistånd till. Sverige bör uppmuntra till att stödja barn och mödrar genom direkta bidrag och genom att stärka kvinnors och barns rättigheter.”

Afrika, FN, Hälsa, Hunger

2014-07-30

Ord som kan mätta munnar

Idag är det en humanitär nödsituation i Sydsudan, i morgon kan det vara svält. Svält eller ”bara” en katastrof?(…) Det kan låta som en cynisk sifferlek, men det finns en poäng i att de allra starkaste orden, de som skapar rubriker och skakar liv i en slumrande omvärld, […]

Humanitärt bistånd, Hunger, Sydsudan

2014-06-11

Hungersnöd hotar Centralafrikanska republiken

“Ekonomin i CAR går på knäna och jordbrukssektorn, som är ryggraden i landets ekonomi, är förstörd. Enbart under 2013 minskade livsmedelsproduktionen med mer än en tredjedel, produktion av salugrödor har nästan halverats och boskapsbeståndet är mer än halverat.”

Centralafrikanska republiken, Hunger, Jordbruk

2014-04-17

Stort indiskt experiment väcker många frågor

“Är det rätt väg att genom enorma statliga subventioner försöka förse fattiga människor med den mat de behöver eller borde i stället den indiska regeringen vidare- utveckla sitt ekonomiska reformarbete? Det just inledda valet till parlamentet kan bli en värdemätare på detta.Redan nu har Indien världens […]

Hunger, Indien, Jordbruk

2014-04-13

Syrien är en skam för världssamfundet

“Diktatorn Bashar al-Assad fortsätter att fängsla och tortera oppositionella. Civila misshandlas innan de dödas. Byar och städer stryps på mat och vattentillförsel med svält och undernäring som följd. Hem och hus jämnas med marken av militärens tunga artilleri. I fredags kom det uppgifter om nya gasattacker, skakande […]

Barn, Hunger, Mänskliga rättigheter, Syrien, Vatten

2014-01-07

Basinkomst är lösningen för att slippa fattigdom!

“I 22 av länderna har andelen människor som är beroende av Röda Korsets matbistånd ökat med 75 procent mellan 2009 och 2012. Röda Korset efterfrågar nu sociala skyddsåtgärder för att minska fattigdom och utanförskap i både Sverige och i hela Europa. Regeringar, näringsliv, banker och det civila samhället behöver finna […]

EU, Humanitärt bistånd, Hunger

2014-01-02

Flyktingarna på Afrikas horn behöver fortfarande hjälp

“Runt om i världen har det skapats en växande klyfta mellan de humanitära behov som uppstått till följd av en serie långvariga kriser, och de resurser som finns för att möta dessa behov. Reduceringarna i livsmedelsransoner i Kenya kan vara det första tecknet på detta, men […]

Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Migration, Somalia, Syrien

2013-12-04

Frihandel ska inte gå före rätten till mat

“Det är tröttsamt att det så ofta ska bli konflikter mellan viktiga intressen. Handelspolitiken borde i större utsträckning respektera fundamentala rättigheter som rätten till mat och att bekämpa klimatförändringarna, som på sikt äventyrar liv på stora delar av vår planet.”

EU, Handelspolitik, Hunger, WTO

2013-11-06

Svar till Johan Norberg om GMO-grödor

“Att framhäva en gröda som en enskild lösning på ett så mångfasetterat problem som världssvälten är både ensidigt och vilseledande, samt förminskar både orsaker och lösningar till detta oerhört allvarliga problem. Världshälsoorganisationen WHO nämner inte GMO en enda gång i sin beskrivning av problemet med A-vitaminbrist och […]

Civilsamhället, Forskning, Hunger, Jordbruk, Sida, WTO
Artikeln är en replik på: "Miljöaktivister missar mänsklighetens chans"

2013-10-16

Det går att minska hungern i världen

“Om FN:s mål om halverat antal hungrande mellan 1990 och 2015 ska uppnås behöver antalet hungrande minska med nära 500 miljoner på mindre än två år. Det mindre ambitiösa Milleniemålet om halverad andel hungrande kommer sannolikt nås på global nivå, även om flera regioner är långt […]

Hunger

2013-10-09

Vaccin mot malaria väcker hopp om fler goda nyheter

“Mycket av världens migration handlar om människor som vill bort från fattigdom, sjukdom, förtryck och hunger. Men om en global sjukdom som malaria går att rå på, så minskar behovet av att fly. Frågan är given: Var finns det vaccin som motverkar förtryck, fattigdom och hunger?”

Hälsa, Hunger, Sjukvård

2013-10-07

Klimathotet och fattigdomen hänger ihop

“Att utrota fattigdomen är en av de viktigaste uppgifterna världen står inför, det är FN:s millenniemål nummer ett. Men att hungerbekämpning och klimatarbete skulle stå emot varandra är en främmande tanke. De är så sammanlänkade…. Det tar tid och under den här tiden kommer klimatet att förändras, enligt […]

Hunger, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Millenniemålen
Artikeln är en replik på: "Fattigdomsbekämpning viktigare än klimathotet"I artikeln hänvisas till dokumentet "Climate Change 2013"

2013-08-11

Katastrofen i Kongo

“Man beräknar att antalet offer för Kongo­kriget nu är mer än fem miljoner, varav de flesta dött till följd av sjukdomar och svält. Det gör detta krig, vid sidan av Koreakriget på 1950-talet, till det mest dödliga i världen sedan Andra världskriget. Ändå har katastrofen bara […]

"Bad governance", Afrika, FN, Hunger, Kongo, Mediabevakning, Militärt bistånd, Sjukvård, Utvärdering

2013-03-11

”Jobbskapande bästa sättet att hjälpa världens fattiga”

“För att lyfta den fattigaste miljarden krävs ungefär 200 miljoner jobb som de kan leva anständigt på. En mycket försiktig beräkning av den genomsnittliga globala kostnaden för ett jobb är 150 dollar. Kostnaden för att lyfta bottenmiljarden blir då 200 miljoner x 150 = 30 miljarder […]

Hunger, Mikrokredit, Näringsliv

2013-03-08

De sitter på lösningen

“Kort sagt, kvinnor arbetar mest, äger minst, har ingen makt och är starkt underordnade i ett globalt perspektiv. Detta är mycket illa för mänskligheten. Men ändå hoppfullt. För oj, vilken förändringspotential som bor i dessa dystra fakta! FN:s jordbruksorganisation FAO har räknat ut att om kvinnor finge […]

FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor

2013-01-26

Byråkratiska pekpinnar hjälper inte klimatet

”Vi vet att världen kommer behöva mer mat för att mätta en växande befolkning och det är orimligt att dessa behov tillfredsställs genom att vi tömmer ut resurserna på några få ställen och sedan skickar maten flera varv runt jordklotet innan den landar på tallriken. Maten […]

Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Myndigheter

2013-01-23

Jorden vi äter upp

“Den globala matsituationen är absurd. En miljard människor är kroniskt undernärda. Samtidigt bär 1,5 miljarder människor på alldeles för många kilon. Det finns ingen brist på mat på klotet, den är bara galet snett fördelad.”

Demografi, Hunger, Klimat & miljö

2013-01-17

Man kan inte äta rösträtt

“För att utvecklingen ska kunna gå framåt behövs skola, vatten, elektricitet och basal sjukvård. Tycka vad man vill om detta, men klart är att det är ljusår från Sidas och regeringens bild av uppdraget. För fem år sedan fattades ett beslut om att Sverige skulle satsa […]

Demokrati, Hunger, Landfokusering, Målsättning, Resultat, Sida

2013-01-06

Genteknik avgörande för att slippa svält

“Kritiker av den gröna revolutionen har framfört att den gröna revolutionen medförde att befolkningen kunde fortsätta sin snabba ökning och därmed ytterligare fresta på jordens begränsade resurser (se till exempel Inger Ingmansons understreckare i SvD, 13 december 2012). Förutom att denna åsikt är cynisk är den också felaktig. […]

EU, Hunger, Jordbruk, Partipolitik

2012-12-22

En alldeles särskild önskelista

“På önskelistan: tillgång till sjukvård för alla barn. Rent vatten och mat. Det räddar liv och ger barn en bra start. Världssamfundet måste också sätta barn i fokus när det gäller barn i krig och konflikt. Humanitära korridorer är livsnödvändiga och de stridande måste ställas till […]

Barn, EU, FN, Hunger, Millenniemålen, Sjukvård, Vatten

2012-12-21

Världens fattiga får betala högsta priset för maten

“I två omgångar har världsmarknadspriserna på spannmål och majs stigit snabbt och kraftigt under de senaste fem åren. 2008 orsakade omfattande torka på flera kontinenter att efterfrågan sköt i höjden, vilket medförde att priset följde efter. … I det priset ingår på vissa håll ren svält. Men […]

Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2012-12-04

Biståndspolitiken måste utvecklas – inte bara utvärderas

“Idag lever en nästan en tredjedel av jordens befolkning på mindre än 2 dollar per dag, och enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorgans senaste statistik är det 925 miljoner personer som svälter i världen. Det är 102 gånger Sveriges befolkning, och absurt nog lever många av dessa […]

Handelspolitik, Hunger, Partipolitik, SADEV, Utvärdering

2012-11-13

Så kan kvinnorna på Afrikas horn stärkas

“I parlamentet i Egypten är endast två procent kvinnor. I Tunisien är 26 procent av ledamöterna kvinnor, men sammantaget finns få spår av jämställd representation och än mindre ett reellt inflytande. Även om demokratiska förändringar tar tid, så finns här viktiga lärdomar att dra. … I Sverige […]

Afrika, Demokrati, Egypten, Hunger, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Tunisien

2012-11-12

Afrika kan klara sin egen utveckling

“Svältkatastrofer i Afrika är så vanliga att många människor knappt tar notis när de dyker upp i nyhetsflödet (om de alls blir omskrivna). Världens regeringar lovar biståndsinsatser. Sedan fortsätter allt som vanligt, och så upprepas det hela med jämna mellanrum. Om och om igen. Så måste det […]

Afrika, Handelspolitik, Hunger, Mediabevakning, Världsbanken
I artikeln hänvisas till dokumentet "Africa Can Help Feed Africa"

2012-10-24

Rika länder kan göra mer

“Trots att världsekonomin vuxit med 70 procent sedan 1990 är fortfarande 1 miljard människor hungriga och kroniskt undernärda – en siffra som inte förändrats trots tillväxten. … Biståndet måste fokusera på fattigdomsbekämpning och på att främja fattiga människors egna förmågor att lyfta sig ur fattigdom och påverka […]

EU, Hunger, Migration, Partipolitik, Vapenhandel

2012-10-16

Direkt stöd till fattiga kan utrota hungern

“Enligt nya siffror från FN går nästan 870 miljoner människor hungriga till sängs varje kväll. Det behöver inte vara så. Vi vet idag att det produceras mer än tillräckligt med mat för alla människor, och vi vet också hur de som idag hungrar ska få tillgång till […]

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Målsättning, Sociala skyddsnät

2012-09-06

Det är inte för sent att rädda Malis barn

“UNHCR behöver pengar för att kunna bygga fler brunnar och rusta upp borrhål. Vikten av förebyggande hälsovård är kritisk, speciellt för barn som redan är försvagade av torkan och matbristen i Sahel-regionen. Vi får inte låta en tragisk situation förvärras. Jag vädjar till givare att agera snabbt […]

Barn, FN, Hälsa, Hunger, Mali, Sjukvård

2012-09-06

Upplagt för en global matkris

“Redan idag är närmare en miljard människor kroniskt undernärda. I Salehområdet i Västafrika är hela 17 miljoner människor hotade av matbrist, vilket beror på torka, dåliga skördar och höga livsmedelspriser. … I en värld där befolkningen växer och som förändras genom klimatförändringarna är det inte rimligt att […]

Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik

2012-09-03

Hungervarning för etanolen

“FN:s livsmedelsorganisation FAO har nu krävt att USA slutar använda majs till etanolproduktion för att avvärja en hotande matkris. Hur ska vi göra: hejda klimathotet eller hindra svälten? Det är en orimlig fråga eftersom klimatet också hotar att förvärra svälten. ”

Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, USA

2012-09-03

Enfald och mångfald på landet

“Är jordbrukets främsta uppgift att uppfylla romantikers längtan efter öppna landskap och rik biologisk mångfald i naturen eller kan den rent av vara att förse mänskligheten med livsmedel? … Regnskogar är olämpliga för de flesta typer av jordbruk. Vid sidan av den väldiga Cerradon i Brasilien finns […]

Brasilien, Demografi, Hunger, Jordbruk

2012-09-02

Låt mat vara mat

“Nordea meddelade i somras att banken tänker sluta investera i värdepapper som spekulerar i livsmedelspriser. Men varken Danske Bank, SEB eller Handelsbanken ser spekulationen som ett problem. Trots kritiken från FN. Problemen med världens matförsörjning är många. Klimatförändringar, korruption, hur bilar matas med spannmål och EU:s jordbrukssubventioner. Men […]

EU, FN, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
I artikeln hänvisas till "Bok: "In defense of food""

2012-08-30

Ny syn krävs för att komma åt världens slöseri av vatten

“Över en miljard människor går till sängs varje kväll hungriga trots att vi globalt sett har tredubblat matproduktionen sedan 60-talet. … Den globala bilden över hur mat och vattenproblematiken ser ut kan tyckas negativ men det finns åtgärder som hjälper. … Sverige har en samlad och stark kompetens kring både […]

Hunger, Jordbruk, Vatten

2012-08-30

Sprit och politik hör inte ihop, inte heller i EU

“Den svenska regeringen borde verka för att avskaffa och produktionsmål för spannmålsbaserade biodrivmedel inom EU. Satsa gärna på forskning för att få fram miljövänliga bränslen, men planera inte fram en bränsleproduktion som sker till priset av ökad hunger.”

Biobränslen, EU, Hunger, Jordbruk, Partipolitik
I artikeln hänvisas till dokumentet "EU Biofuel Use and Agricultural Commodity Prices"

2012-08-29

Ekojordbruk hotar vårt behov av livsmedel

“I dag hungrar 900 miljoner människor av världens befolkning. År 2050 beräknas världsbefolkningen ha ökat med två miljarder till nio miljarder och FN:s livsmedelsorgan FAO anser att matproduktionen måste öka med 70 procent, en enorm utmaning.”

Demografi, FN, Hunger, Jordbruk, Partipolitik

2012-08-28

Mer vegetarisk mat löser livsmedelskrisen

“Nu menar mannen bakom World Watch Institute, Lester Brown att vi är närmare en global livsmedelskris än vad de flesta inser. En global livsmedelskris kommer att drabba världens fattiga hårdast. Redan i dag är närmare en miljard människor kroniskt undernärda. I Salehområdet i Västafrika är hela […]

Demografi, Hunger, Matkrisen 2008, Okategoriserade, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2012-08-19

Nödhjälp i krig möjliggör fortsatt dödande

“När en hungrig medmänniska får ett mål mat serverat, hur mycket har då den måltiden kostat i form av pengar till flygbolag, hotellnotor för hjälparbetare och löner till biståndskonsulter? Detta anses vara en ofin fråga. Underförstått så får det kosta vad det vill att hjälpa svältande människor. […]

Humanitärt bistånd, Hunger, Mediabevakning, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utvärdering

2012-08-11

Matkrisen motverkas 
inte med regleringar

“De kraftiga prisstegringar vi sett på senaste tiden har gjort att det på en del håll i världen ropats allt högre på politiska initiativ som ska komma i form av exportbegränsningar för att hindra prishöjningar. Detta är helt fel väg att gå. Marknaden sköter sig bättre själv […]

Handelspolitik, Hunger, Jordbruk

2012-08-10

Fler och fler matkriser

“Men det är inte bara klimatet som driver fram fler och tätare matkriser. Jordens befolkning fortsätter att öka i snabb takt. I länder som har stark tillväxt som Kina förändras också matvanorna, man äter helt enkelt mer och väljer att äta mer kött och därmed driva […]

Demografi, Handelspolitik, Hunger, Kina, Klimat & miljö

2012-07-26

Ekologiskt botar inte svälten

“Men de som propagerar för mer ekologiskt i Sverige, EU och världen ser inte till realiteterna. Inte för att det är fel med obesprutade grödor. Men det är samtidigt en smula naivt att tro att man både kan förbjuda all form av gödsling och samtidigt öka världens […]

Forskning, Hunger, Jordbruk
Artikeln är en replik på: "Ekologiskt botar inte svälten"

2012-06-08

Politiken hänger inte med

“I maj publicerade FN:s utvecklingsorgan (UNDP) en rapport om tryggad livsmedelsförsörjning i Afrika (Africa Human Development Report 2012: Towards a food secure future). I den noteras både de stora tillgångar som finns i Afrika och de senaste tio årens fantastiska tillväxt. Men där konstateras samtidigt att […]

Afrika, Hunger, Kina, Korruption, Näringsliv, Zambia
I artikeln hänvisas till dokumentet "Africa Human Development Report 2012"

2012-06-07

Genmodifierade livsmedel motverkar ett hållbart jordbruk

“Det viktigaste vi kan göra för att ge människor mat på bordet framöver är att göra jordbruket mer robust mot det stora hot som klimatförändringarna innebär. … Förutom att romantisera GMO som fattigdomsbekämpare innehåller artikeln faktafel. Sundström och Stymne påstår att det skulle ta flera decennier att […]

Forskning, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2012-05-31

Gärna FN-post till Mugabe

“Ingen som besökt Zimbabwe sedan 2000-talets slut kan ha undgått att lägga märke till svältens spår, och till befolkningens ständiga köande för att köpa vardagsnödvändigheter. Allt orsakat av Mugabes vanstyre. Just med tanke på allt detta tror jag att många zimbabwier skulle välkomna en utnämning av Mugabe […]

FN, Hunger, Zimbabwe

2012-05-28

Markinvesteringar bekämpar hunger

“Att investera i mark i fattiga länder har av vissa forskare och debattörer likställts med så kallad landgrabbing, att illegalt eller oetiskt överta mark. Men vi måste våga prata om markinvesteringar och dess roll i fattiga länder utan att detta schablonmässigt stämplas som rovdrift och utnyttjande. […]

Demografi, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Näringsliv, Sida

2012-05-22

Världen går mot svält om inte mer görs

“I antologin Maten och makten, som utkommer i dagarna och där vi medverkar tillsammans med ytterligare tio författare, ställer vi mot denna bakgrund den stora frågan om det alls är möjligt för världen att föda en befolkning på tio miljarder människor år 2050. Vårt svar blir nej om […]

Demografi, Hunger, Jordbruk

2012-04-25

Grönt jordbruk klarar föda världen

“Behovet av livsmedel, biobränsle och andra förnödenheter ökar samtidigt. 2050 är vi sannolikt cirka 9 miljarder människor. För att klara denna gigantiska utmaning måste planeten bli friskare. Idag subventionerar EU ett jordbruk som inte kan möta denna utmaning. … Det räcker inte att öka jordbrukets produktion i […]

Biobränslen, CAP, Demografi, Hunger, Jordbruk, Stockholm +40

2012-04-19

Att bromsa Afrikas utveckling löser inget

“Det vore väldigt allvarligt, ur många synpunkter, om EU sänkte sin ambitionsnivå i fråga om biodrivmedel. Den borde snarare höjas. Vad som behövs är att EU antar strikta regler om uthållig produktion för alla energiråvaror (och även andra råvaror) som förs in. Målet bör vara att […]

Afrika, Biobränslen, EU, Hunger, Landgrabbing
Artikeln är en replik på: "Biobränsle hotar rätten till mat"

2012-04-17

Biobränsle hotar rätten till mat

“Odling av majs, afrikansk palm och sockerrör för produktion av agrobränsle kräver stora markarealer. För att nå de uppsatta målen om förnyelsebar energi är Europa i hög grad beroende av import av agrobränsle. Detta driver på en utveckling av landgrabbing, inte minst i Afrika där fenomenet […]

Biobränslen, Hunger, Landgrabbing

2012-03-22

Jordbruken måste bli smartare med vatten

“Svenska forskare, bönder och svenskt näringsliv har kunskaper och erfarenheter som är värdefulla även ur ett internationellt perspektiv. Det svenska biståndet bör skapa ekonomiska förutsättningar för att stimulera inhemska marknader för mat i låginkomstländer, och stödja etableringen av nationella institutioner som kan förvalta och fördela både […]

Forskning, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Vatten

2012-03-17

Svenskt bistånd ska inte gå till att förgifta mark i Afrika

“Det är mycket märkligt att biståndsministern försvarar ett projekt som utsätter bönder i Afrika för hälsorisker och som hotar utvecklingen av en hållbar matproduktion.Varför ska Afrika tvingas göra samma misstag som vi har gjort? Ett sådant projekt går emot all den erfarenhet och forskning som visar […]

Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Resultat

2012-02-13

EU måste stå upp för sina demokratiska ideal

“Det var knappast en nyhet att Khadaffi torterade sina motståndare. Att Ben Ali badade i guld medan folket svalt. Och att egyptisk media var skarpt kringskuren och kontrollerad. Ändå var det länge tyst från Europas sida. Trots att det fanns goda chanser att agera för förändring. Till exempel […]

Demokrati, Diktaturer, Egypten, Handelspolitik, Hunger, Libyen, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Omtalade personer/konflikter/händelser, Tunisien

2012-01-18

Afrikas maktelit inte intresserad av utveckling

“När Zambia blev självständigt 1964 var exempelvis zambierna i genomsnitt dubbelt så rika som sydkoreanerna. Vid millennieskiftet var sydkoreanerna i genomsnitt 27 gånger så rika som zambierna. Kenya och Singapore var för 30 år sedan ungefär lika rika (eller lika fattiga). Vid millennieskiftet tjänade en singaporian […]

*Bokrecension, Afrika, Hunger, Kenya, Korruption, Singapore, Sydkorea, Zambia
I artikeln hänvisas till "Bok: "Makt och vanmakt i Afrika; En samtidhisoria""

2011-12-30

Vi måste växla upp i kampen mot svält

“För närvarande är exempelvis avkastningen från kvinnors mark lägre än den som brukas av män. Inte därför att kvinnor är sämre lantbrukare än vad män är, utan därför att de helt enkelt inte har samma tillgång till resurser som mark, teknologi och insatsvaror. Kvinnor kan göra […]

FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor

2011-12-07

Den extrema fattigdomen kan bekämpas – nu!

“Det är alltså frågan om mindre än tio procent av det befintliga biståndet för att i stort sett utrota den extrema fattigdomen på landsbygden i Malawi. Det är högst troligt att samma effekter kan åstadkommas i alla länder i Afrika med många fattiga bönder. “

Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Malawi, Resultat, Utvärdering

2011-12-01

Åsa Westlund: ”Vår livsstil bidrar till svält och död”

“Vi har ett ansvar. Ett ansvar som inbegriper effekter av våra handlingar även om vi inte kan se hela orsakskedjan med våra egna ögon. Det räcker faktiskt med den forskning som finns i dag för att vi ska kunna se detta orsakssamband. Men oftast väljer vi […]

Forskning, Hunger, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik

2011-11-07

“EU:s politik skadar u-länder”

“Spekulation i matråvaror, utsläpp av växthusgaser, samt användning av jordbruksmark i utvecklingsländer för produktion av biobränslen är andra exempel på konsekvenser av politik som står i konflikt med målsättningarna om att utrota den globala hungern.”

Biobränslen, CAP, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Landgrabbing, Vapenhandel

2011-11-01

Nu är vi sju miljarder

“Förklaringen ligger i utbildning och födelsekontroll. Allt fler kvinnor i de fattiga länderna går från att föda 6-7 barn till 2-3. Det kommer på sikt att minska fattigdomen, hungern och hjälpa utvecklingsländer just med utvecklingen.”

Demografi, Hunger, Utbildning

2011-10-29

Agrobränslen påverkar visst matpriset

REPLIK “Under pågående hunger- och livsmedelskris är det besynnerligt att en tidigare jordbruksminister avfärdar ovan nämnda argument som lögn. Den snabba utbredningen av etanol ifrågasätts alltmer i världen. Den är varken lösningen på matkrisen eller ett sätt att få stopp på klimatförändringarna.”

Biobränslen, Hunger, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
Artikeln är en replik på: "Etanol är inte problemet utan del av lösningen!"

2011-10-29

“Biståndet blir mer värdigt”

“Kontanter och kuponger fungerar dock inte i alla situationer. Men när det finns livsmedel att tillgå och utsatta människor saknar pengar kan Cash-for-change ge dessa människor ökad valfrihet och värdighet. För att stödja programmet kommer Sverige att, utöver sitt årliga bidrag till WFP på cirka 600 […]

FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-10-20

Svält

“Det kan låta futtigt, men när det gäller Nordkorea är varje framgång vad gäller öppenhet gentemot omvärlden ett stort framsteg.”

Civilsamhället, Hunger, Nordkorea

2011-10-19

Etanol är inte problemet utan del av lösningen!

REPLIK “Det är just nu populärt att skylla problemen med stigande livsmedelspriser och matbrist på produktionen av biobränslen, i synnerhet etanol. Men en lögn blir som bekant inte sann för att den upprepas ofta.”

Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
Artikeln är en replik på: "Agera mot växande global hunger!"

2011-10-16

Agera mot växande global hunger!

“Att de globala matpriserna slår i taket kan inte enbart förklaras med torka och sämre skördar, vilket förvisso blir allt vanligare i klimatförändringarnas spår. Redan 2008 slog Världsbanken fast i en rapport att den ökande framställningen av agrobränslen låg bakom hela 75 procent av de stigande […]

Biobränslen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2011-10-13

Hungern kan utrotas – om viljan verkligen finns

“Det vi behöver göra för att minska antalet hungrande i världen kan sammanfattas i fyra punkter: 1. Utveckla det småskaliga jordbruket 2. Kontantstöd till de som inte har råd att äta sig mätta 3. Reformera EU:s jordbrukspolitik 4. Hejda klimatförändringen”

CAP, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-10-12

Styr om EU:s jordbrukspolitik

“Att världens befolkning växer är ett vanligt skäl för att hålla fast den gamla politiken. Återigen försöker reformmotståndare av CAP att legitimera gamla produktionsdrivande stöd med argument som att Europa måste förse världen med mat. Detta är inte sant. Redan idag räcker maten till. Att en […]

CAP, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2011-10-01

“Ökad folkmängd bakom svält”

“Familjeplanering, preventivmedelsrådgivning, befolkningsmängd och därmed sammanhängande begrepp har ”fallit bort” från huvudagendan. De syns knappt i direktiven till Sida. En anledning kan vara att familjeplanering lagts ihop med aidsbekämpning och mödra- och barnhälsovård inom verksamhetsområdet Sexuell och reproduktiv hälsa. Insatser behövs också inom dessa områden, men […]

Demografi, Hunger, Sida, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-09-12

Bring Somalia’s leaders to The Hague

“Någon form av organiserad regering är en förutsättning för att förhindra svält igen de kommande fem eller tio åren. Men då behöver fler människor ha mer att vinna på fred och stabilitet än på kaos och konflikt. Somalia kommer inte kunna hantera denna process om inte det internationella samfundet utövar gemensamma påtryckningar med […]

Bistånd som påtryckningsmedel, Hunger, NAI-Forum (engelska), Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-23

Öka satsningarna på vatten och sanitet

“På två punkter har Carlsson och Petri Gornitzka rätt [...] Vad som saknas i artikeln och tankarna kring hur länder och samhällen ska kunna stå emot katastrofer orsakade av ett allt mer extremt klimat, är insikten om den fundamentala roll som tillgång till vatten och sanitet […]

Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Vatten
Artikeln är en replik på: "Svält förebyggs med bättre krishantering"

2011-08-19

Stabilitet minskar risken för framtida katastrofer

“Tack vare vårt stöd finns det två miljoner somalier som inte kommer att ingå i statistiken över dem som drabbats av den pågående livsmedelskrisen.”

EU, Humanitärt bistånd, Hunger, Resultat, Somalia

2011-08-19

Svält förebyggs med bättre krishantering

“Många svenska och internationella organisationer gör ett viktigt arbete och nu gör svenska pengar stor nytta på plats. [...] Tre saker är särskilt viktiga: att minska risker för utsatta samhällen, att investera i hållbart jordbruk, och att inse staters och institutioners roll.”

Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-18

Spekulanter blir rika på svälten

“Den akuta hungerkrisen i Afrika och de höga matpriserna hotar livssituationen för hundratals miljoner människor i världen. Redan före svältkatastrofen led alltså en miljard människor av hunger, 14 % av världens befolkning. I ett sådant alarmerande läge kan inte Sverige vara passivt. Vi bör agera för […]

Afrika, Biobränslen, EU, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-18

Världsbanken: Förlegad agenda bakom svält på Afrikas horn

“Mer än 12 miljoner människor är i akut behov av humanitärt bistånd på Afrikas horn som ett resultat av en förödande torka, konflikter, oroligheter och fördrivning i Somalia.”

Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Världsbanken

2011-08-12

Ingen nödhjälp utan militär insats

“Det finns ett i grunden sunt ifrågasättande om pengarna når fram och gör nytta, ett ifrågasättande som tyder på ett större intresse. [...] Kritiken mot de svenska biståndsinsatserna på Afrikas horn framstår som överdriven. Hur man än vänder och vrider på saken tillhör Sverige de största humanitära […]

Afghanistan, Humanitärt bistånd, Hunger, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Välgörenhet

2011-08-12

”Var finns Sverige när det afrikanska undret växer?”

“Svälten på Afrikas horn är inte främst resultat av uteblivna regn utav av ledare som tjänar på konflikt och kaos. I detta läge håller vårt intensiva arbete med stöd till olika fredsprocesser på att monteras ned, då det borde vara mer angeläget än någonsin att komplettera […]

Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-10

Svälten på Afrikas horn kan inte bara skyllas på torkan

“Svälten ¨på ”Afrikas horn” handlar i grunden om fattigdom, krig med åtföljande politisk desorganisation som utländska interventioner bidragit till, korruption och politiska prioriteringar av regeringarna i området som lämnar miljoner människor åt sitt öde. Men det är bekvämare att skylla på torkan, som gjort läget akut.”

Afrika, Etiopien, Hunger, Korruption, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-09

Borgarnas blinda fläck

“Men kanske borde Afrika – detta stora land, så som det fortfarande ofta uppfattas – skylla sig självt? Det har under de senaste veckorna varit det entydiga budskapet från en rad svenska ledarsidor. Bistånd i form av mat från rika länder håller egentligen afrikaner nere genom […]

Afrika, Hunger, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
Artikeln är en replik på: "Bara Afrika kan lyfta Afrika ur svälten"

2011-08-09

Sverige en av de största givarna till svältens offer

“På Brännpunkt (4/8) påstås felaktigt att regeringen endast skjutit till 30 miljoner kronor i extra stöd till de katastrofdrabbade områdena. Det humanitära biståndet till Somalia och Kenya översteg redan i juni i år det totala humanitära stöd som Sverige gav till dessa länder under 2010″

Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Volym
Artikeln är en replik på: "”Biståndet sänks när Afrika svälter”"

2011-08-08

Vår timlön räcker inte

“Förra året bad FN om 500 ­miljoner dollar för att kunna göra något åt de återkommande riskerna för svält i Etiopien, Somalia och Kenya. Världs organisationen fick bara halva summan. Hade de 400 miljoner dollar, som den akuta insatsen nu ­beräknas kosta, i stället använts till […]

Enprocentsmålet, Etiopien, FN, Hunger, Kenya, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-08

En timme av din lön kan rädda liv

“Vi behöver ditt stöd – den allra största delen av våra ekonomiska medel kommer från privata givare. Människorna på Afrikas horn är i desperat behov av hjälp. Vi lovar att använda varje krona vi får in på bästa sätt för att lindra nöden där den är […]

Afrika, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Sjukvård, Välgörenhet

2011-08-04

”Bistånd finansierar folkmord, krig och våld

“Fyra Socialdemokrater passar på att attackera Gunilla Carlsson och därmed göra partipolitik av svältkatastrofen på Afrikas horn. Det må vara osmakligt, men värre är det häpnadsväckande påståendet att ”Sverige i decennier fört en ansvarsfull biståndspolitik”. Det är som att Socialdemokraterna helt missat de senaste årens diskussion […]

Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning, Hunger, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Biståndet sänks när Afrika svälter"

2011-08-03

”Biståndet sänks när Afrika svälter”

“Biståndsminister Gunilla Carlsson påstår att det finns utrymme i biståndsbudgeten att flytta en miljard till statskassan. Det är ett anmärkningsvärt påstående. Vår biståndsminister signalerar att biståndspengarna inte behövs till bistånd, samtidigt som östra Afrika drabbats av den värsta hungerkatastrofen på flera generationer.”

Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Hunger, Partipolitik, Skuldavskrivning, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet

2011-07-27

Hjälp kommunerna att hjälpa Somalia

“Solidaritet mellan folk kan också byggas genom samarbete på lokal nivå. Holland utgör ett inspirerande exempel på ett land som kommunaliserat en del av den tidigare statliga biståndsbudgeten. Föreningar, lärare, sjuksköterskor, brandmän och en lång rad andra yrkesgrupper – i såväl över 100 holländska kommuner som […]

Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Kommunbistånd, Partipolitik, Somalia

2011-07-27

“Svält handlar om politik”

“Kommer uteblivna regn åter att leda till svält? Det är en politisk fråga. Och svaret är med all sannolikhet ja. Länderna på Afrikas horn drabbas av klimatförändringar som de i mycket liten utsträckning bidragit till. Lösningen kan inte bara vara lokal. Men det finns förmodligen ingen […]

Afrika, Etiopien, Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Klimat & miljö, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-07-24

Afrikas horn svälter – igen

“EU:s jordbruksstöd är ett exempel på hur vi lamslår ekonomier och gör att de inte kan växa. Varje år spenderar EU runt 55 miljarder euro på att stödja det europeiska jordbruket. Nära hälften av EU:s budget går åt till dessa bidrag som över en tioårsperiod gett […]

Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-07-21

Driv på för att avskaffa etanolsubventionerna

“Subventioner för att stimulera produktion av agrobränslen borde avskaffas, eller åtminstone frysas temporärt i tider av livsmedelsbrist och höjda matpriser. Det är budskapet i den rapport som FN, Världsbanken, Världshandelsorganisationen WTO och ytterligare sju mäktiga internationella organ överlämnade till G20-ländernas jordbruksministrar i slutet av juni.”

Biobränslen, FN, G20, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Världsbanken, WTO

2011-07-21

Mer än bistånd behövs i Afrikas flyktingläger

“Frågan om jordbrukssubventioner är ständigt aktuell. I en värld där 96 procent av bönderna delar på 4 procent av världens jordbruksstöd, och motsatsvis 4 procent av världens bönder delar på 96 procent av världens samlade jordbruksstöd, vore något annat skamligt.”

Afrika, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
I artikeln hänvisas till "Hjälporganisationernas gratismat har skapat svälten i Östafrika"

2011-07-18

Vatten och mat i dag- långsiktiga lösningar i morgon

“Kan pengar leda till vattens om räddar ett döende barn är det dit pengarna måste gå. Ett ställningstagande som också syns i regeringens politik: Humanitärt bistånd utgör majoriteten av Sveriges insatser i Somalia och 30 miljoner extra skickas med anledning av torkan nu ner till Sudan […]

Afrika, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Somalia, Sudan, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Vatten

2011-06-06

Ett teoretiskt perspektiv mättar inte världen

“Vad som skiljer vår slutsats mot Miljöpartiets är vår övertygelse om att utmaningarna i att på rätt sätt förvalta åkermark och växtnäring måste innefatta ett bejakande av modern teknik som till exempel växtförädling samt växtnäringstillförsel och – förvaltning.”

Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Var är visionen om framtidens jordbruk, Centerpartiet?"

2011-06-04

Var är visionen om framtidens jordbruk, Centerpartiet?

“Bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO, så ser centerns recept ut för att råda bot på det fruktansvärda faktum att fler människor än någonsin svälter på vår jord, mer än en miljard, också det enligt FAO.”

Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Partipolitik

2011-05-30

Nu byggs det nya Tunisien

“EU måste öppna för en handelspolitik som även gynnar de afrikanska länderna. Spannmål, textilier och olja är exempel på produkter som EU i dag handlar av Tunisien. EU:s riktlinjer för samarbete med grannländer är ett bra instrument när unionen ska stärka de nordafrikanska länderna.”

Afrika, CAP, Demokrati, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien

2011-05-26

Det bisarra Nordkorea

“En amerikansk delegation reste häromdagen till Nordkorea för att utvärdera landets behov av mat. Diktaturen har vädjat till omvärlden om hjälp åt det svältande folket. Det finns emellertid stora farhågor om på vilket sätt eventuellt bistånd kommer att användas”

Demokrati, Diktaturer, Hunger, Nordkorea, USA

2011-04-11

Det går att utrota svält och hunger

“En avgörande utmaning är att höja jordbruksproduktionen i Afrika, och göra det på ett sätt som är ekologiskt hållbart och gynnar den småskaliga odlaren.”

Afrika, CAP, EU, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2011-02-13

Krafttag krävs mot hotande matkris

“För att undvika livsmedelskris och i förlängningen hot mot världsfreden måste jordbruksproduktionen i världen öka kraftigt. För att klara detta krävs bland annat ökat utvecklingsbistånd och rättvisare internationell handel”

G20, G8, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, OECD, WTO

2011-01-13

Regeringen sviker världens fattiga

“Vi har haft förhoppningar på regeringen om ett större ansvarstagande för klimatet och de globala rättvisefrågorna. I stället har vi sett klimatförhandlingar som blev kvar på ruta ett, nya handelsavtal där europeiska vinstintressen går före folkrätten och biståndsmedel som satsas på europeiska ambassader i stället för fattigdomsbekämpning […]

Ambassader, Avräkningar, EU, Handelspolitik, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Tobin-skatt

2011-01-12

Den fria marknaden går bärsärkagång över världen

“Marknadens befrielse från regler och ansvar har lett till hänsynslös exploatering. 150 miljoner fler lider av hunger i dag än vid mitten av 90-talet. Det understryker vikten av att tygla marknaden och sätta mänskliga behov före kortsiktig vinst.”

Handelspolitik, Hunger, Matkrisen 2008, Näringsliv

2010-11-23

Biståndet hjälper inte mot svält

“Regeringen måste göra en total kursändring för biståndet till Afrika. De prioriterade områdena demokrati, klimat och kvinnans roll är förvisso viktiga, men kanske inte när man svälter.”

Afrika, FN, Hunger, Jordbruk, Målsättning, Näringsliv, Partipolitik, Resultat

2010-11-08

Kampen mot fattigdomen går för långsamt

“Fattigdomen minskar och hungern ökar. Så kan läget för det första millenniemålet sammanfattas. I FN:s rapport om millenniemålen 2010 ligger Afrika söder om Sahara dåligt till när det gäller flertalet av målen.”

Afrika, FN, Hunger, Resultat
I artikeln hänvisas till dokumentet "Rapport: "The Millennium Development Goals Report" (2010)"

2010-10-18

Mat är en mänsklig rättighet

“Det är hög tid att rättighetsperspektivet börjar användas om vi ska nå en verklig lösning på problemet med fattigdom och hunger. Det är en avgörande skillnad i angreppssätt! … Företag och länder i nord lägger beslag på mark ibland annat Afrika för att producera för sina behov, […]

Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, Välgörenhet
I artikeln hänvisas till dokumentet "Right to Food and Nutrition Watch 2010"

2010-09-20

Ny väg krävs för att lyfta fattiga

“Idag inleds ett möte i New York för att öka takten när det gäller att ­uppnå millenniemålen. För att förändra krävs framför allt ett stärkt kvinnligt ledarskap och social mobilisering, skriver Hungerprojektets vd […]“

Civilsamhället, FN, Hunger, Jämställdhet, Milleniemålsmötet i New York 2010

2010-08-04

Hunger handlar inte om mat

“Det vore trevligt att kunna inleda denna artikel med att slå fast att demokratin och hälsan blomstrar i Afrika.”

Afrika, Demokrati, Hunger

2010-06-30

Vårt dagliga bröd

“Det var inte spekulanter som låg bakom de kraftiga globala prisökningarna på livsmedel. Det visar en rapport från Oecd. Handel är inte problemet utan en del av lösningen.”

Hunger, Jordbruk

2010-06-05

Närodlat löser inte matförsörjningen

“Matfrågorna är för viktiga för att vi ska nöja oss med till synes enkla lösningar som ekologiskt eller närodlat. Vår matförsörjning måste domineras av mer eller mindre storskalig livsmedelsindustri, skriver Marit Paulsen och Helena Holmberg (FP).”

Hunger, Jordbruk, Partipolitik

2010-04-22

Gemensam kampanj för globala rättvisefrågor

“Därför lanserar vi ett program för global rättvisa och kommer att ordna en stor mängd debatter och aktiviteter fram till valet, skriver kampanjen Globalrattvisa.nu.”

Avräkningar, Civilsamhället, Handelspolitik, Hunger, Klimat & miljö, Tobin-skatt
I artikeln hänvisas till "Länk: Globalrättvisa.nu"

2010-02-08

Rik och fattig i samma båt

“Det är den mörka sidan av världens hunger. Men det finns en ljusare också. Och det är att det går att göra någonting år situationen. Det handlar mycket om hjälp till självhjälp, om en allmän modernisering av både samhälle och av jordbruksteknik. Afrikas jordbruk har gravt […]

Haiti-katastrofen 2009/10, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö

2010-01-15

Bara demokratier kan hantera naturkatastrofer

“Det som kallas naturkatastrofer bör inte alltid kallas naturkatastrofer. Eller de bör i vart fall inte ha katastrofala konsekvenser för människan. Historiens svältkatastrofer har nämligen aldrig haft sin förklaring i matbrist.”

Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hunger, Världsbanken

2010-01-01

Är vi bara skattebetalare – eller hör vi ropen från de hungriga?

Replik på “Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet” “Biståndsminister Gunilla Carlsson inledde i augusti en debatt om korruptionen i biståndet. Hon har poängterat vikten av ordning och reda i biståndet, vilket är lätt att hålla med om.”  

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Utvärdering

2009-12-24

Hör vi ropen och våndan från miljarden hungriga?

“Biståndsministern lyfter i första hand fram människor som skattebetalare. Det är jag förvisso. Men mer än så.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Korruption, Utvärdering

2009-12-24

Reducera oss inte till skattebetalare

“Biståndsministern lyfter i första hand fram människor som skattebetalare. Det är jag förvisso, men mer än så. Jag är också en människa som känner solidaritet med dem som har det sämre, och som vill hjälpa andra när jag kan. … Frågan om hungern är i grund och […]

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Korruption, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"

2009-12-08

Fattiga behöver demokrati – inte Sean Penns välvilja

“Forskare som nobelpristagaren Amartya Sen har visat att hungerkatastrofer mycket sällan äger rum i demokratier, skriver Nima Sanandaji och Fredrik Segerfeldt.”

Demokrati, FN, Hunger, Utvärdering

2009-11-17

Bara kvinnorna kan utrota svälten

“En miljard människor i världen svälter eller är åtminstone ständigt hungriga. Det är bakgrunden till den konferens som FAO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, inledde igår i Rom.”

Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Sida

2009-11-17

Likgiltighet också ett hot

“Återigen ökar hungern i världen. Matkrisen för ett par år sedan och finanskrisen har brutit den goda trenden.”

Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008

2009-11-02

Förnedrande bistånd

“I syfte att visa toppolitikernas fruar vilken nytta organisationen gjorde i Afrika flögs en grupp fattig skolbarn från Ghana in till Rom för att berätta hur WFP hjälpte dem.”

Barn, G8, Ghana, Hunger

2009-10-23

Torkan är inte enda orsaken

“Tyvärr är det inte bara torkan som är orsaken till svälten, utan också den biståndspolitik som förts.”

Barn, Etiopien, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Kvinnor

2009-10-17

Krisernas största förlorare

“Vi upplever inte en kris utan två. Ekonomisk kris och klimatkris. I Mellannorrlands inland dras vi förvisso bara med sviterna från den ena krisen.”

Finanskrisen, Hunger, Klimat & miljö, Remitteringar

2009-10-16

Världssvält utan slut

“I kväll är det TV-gala till förmån för världens barn. Samtidigt manifesteras för fattigdomsbekämpning.”

CAP, Hunger, Välgörenhet

2009-10-16

Afrikas jordbruk måste stärkas

“Världens ledare och biståndsaktörer har under de senaste 15-20 åren försummat jordbruket som central sektor för ekonomisk utveckling, trygghet till mat och den sektor där majoriteten av befolkningen i de fattigaste länderna får sin utkomst.”

Afrika, G20, G8, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Sida

2009-10-16

Världen sviker de svältande

“Hjälpinsatserna för att minska effekterna av finanskrisen i de rika länderna har alltså kostat 83 gånger mer än insatserna för att minska hunger och fattigdom i världen.”

Finanskrisen, FN, Hunger

2009-09-30

Vårt ansvar för de svältande

“Men en lika viktig förklaring är avsaknaden av fungerande demokratier. Krig och oroshärdar gör att det finns många människor på flykt i området.”

Demokrati, Humanitärt bistånd, Hunger

2009-08-04

Möjligt mätta hungrande

“En fråga om moral när utvecklingen ska vändas för svältande i fattiga länder”

Handelspolitik, Hunger

2009-07-30

Mat är en mänsklig rättighet

“Ett FN-beslut kan ge medborgarna möjlighet att gå till domstol och klaga, om regeringen kränker deras rätt till mat. Det är viktigt att Sverige skriver under detta tilläggsprotokoll till ESK-konventionen.”

FN, Hunger, Mänskliga rättigheter

2009-07-11

Satsa på rent vatten

“Tillsammans med 19 så kallade partnerländer har G8-gruppen beslutat att sätta av cirka 160 miljarder kronor för att stötta jordbruket och trygga matproduktionen i utvecklingsländerna.”

G8, Hunger, Jordbruk, Vatten

2009-07-06

Svik inte löftet

“I dag visar en rapport från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att löftet är långt ifrån infriat. Dessutom riskerar den globala ekonomiska krisen att leda till att framsteg som gjorts går förlorade.”

EU, Finanskrisen, FN, Hunger

2009-05-06

Småland och Västsahara

“Men man har inga möjligheter till självförsörjning och är helt beroende av utländskt bistånd. Flera undersökningar visar på både felnäring och undernäring bland de västsahariska barnen.”

Barn, EU, Fiske, Handelspolitik, Hunger, Marocko, Västsahara

2009-04-20

Paulsens ”sunda förnuft” hotar afrikanska bonden

“Genom att döma ut biobränsleproduktion i utvecklingsländer vänder Marit Paulsen (FP) ryggen åt fattiga bönder på den afrikanska landsbygden.”

Afrika, Biobränslen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik

2009-03-11

Vi ger biståndet en chans att komma fram

“Somalia har länge plågats av krig och svältkatastrofer och är för närvarande i stort behov av hjälp utifrån. Nu hotas såväl hjälpsändningarna till Somalia som den kommersiella sjöfarten av de pirater som opererar i vattnen kring Afrikas horn”

Humanitärt bistånd, Hunger, Militärt bistånd, Somalia

2009-01-31

Matkrisen: Dubbla budskap från väst

“Andelen fattiga i världen har de senaste decennierna minskat dramatiskt – mycket tack vare globaliseringen. Procentuellt sett är det även färre som lider av kronisk hunger och undernäring, allt enligt FN-organet FAO. Men på grund av befolkningsökningen ökar samtidigt antalet hungrande mätt i absoluta tal.”

CAP, EU, Finanskrisen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008

2008-12-29

Hunger är inte längre ett alternativ

“Vi har tydliga mål för vår aktion på Afrikas horn men det räcker inte med att agera isolerat, vi måste påverka globalt för det krävs att världssamfundet i sin helhet tar ett långsiktigt ansvar.”

Afrika, Finanskrisen, Hunger, Mediabevakning

2008-10-16

En bortglömd kontinent

“Men det är knappast troligt att de två dagarna kommer att dominera teve-nyheterna och tidningarna. Vi har fullt upp med att bevaka de senaste börskurserna och nya krispaket från pressade regeringar.”

Afrika, Barn, Etiopien, EU, Finanskrisen, FN, G8, Hälsa, Hunger, Mediabevakning, Välgörenhet

2008-07-08

Matbrist leder till spekulation

“Den svenska diplomaten Annika Söder är sedan en tid tillbaka undergeneraldirektör i FAO. Söder besökte nyligen Sverige för att berätta om livsmedelstoppmötet och söka stöd från den svenska regeringen till livsmedelshjälp i utvecklingsländer.”

FN, Hunger, Matkrisen 2008

2008-07-07

Dags att handla i matfrågan

“Höga livsmedelspriser drabbar de fattiga och hungriga mest, framför allt de som är konsumenter och lever i städer i låginkomstländer, skriver Aleksander Gabelic.”

FN, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008

2008-06-09

Köttskatt – lösning på världssvälten och problemen med miljön

“Nu under FAO:s toppmöte i Rom 3–5 juni, är den globala mattillgången en huvudfråga.”

Avdragsrätt för gåvor, Hunger, Matkrisen 2008

2008-06-03

Dyrare mat är bra för de fattiga

“Men i ett längre perspektiv är det verkligen inte höga priser på jordbruksvaror som varit utvecklingsländernas problem, utan tvärtom decennier av sjunkande priser.”

Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008

2007-08-06

Mata Mugabe

“Zimbabwe rankas som världens sämst skötta ekonomi. Igår varnade FN:s organ för matprogram, WFP, för en svältkatastrof i vinter om inte det humanitära biståndet ökar. [...] Mer humanitärt stöd är ett stöd till Mugabes regim. Priset för att nonchalera FN:s varningar om stundande massvält är humanismen”

Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe

2007-07-21

En procent är inte allt

“Bidrar vi inte till att skapa tillväxt och framtidstro i Afrika får vi i stället hantera en snabbt växande flyktingkatastrof i Europa, [...]“

Afrika, Enprocentsmålet, Handelspolitik, Hunger, Migration

2006-10-30

Handel mot svält

“Antalet svältande människor i världen ökar, räknat i absoluta tal. Även om andelen svältande människor relativt sett är lägre är ökningen inget annat än oförsvarlig. Särskilt med tanke på att den rika världen mycket lätt skulle kunna bidra till en lösning. Dock inte med mer bistånd […]

CAP, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, USA

2006-05-14

Ledare 14/5: Framtid på svältgränsen?

“Det är bra att FN och världssamfundet tog och tar ansvar för palestiniernas nöd. Men det är inte bra att biståndet har permanentat deras liv som flyktingar. Dock har biståndsgivarna inte haft mycket att välja på. Arabländerna runt Israel har föredragit flyktingar framför nya medborgare. Fattigdom […]

FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Palestina, Sociala skyddsnät, Villkorat bistånd

2005-11-14

Alla har ett ansvar för att utrota fattigdomen

“Fattigdomen och dess konsekvenser drabbar oss alla och den finns på grund av de val vi gör. Vi alla har ett personligt ansvar för att andra människor ska kunna leva ett värdigt liv. Om vi har viljan att agera kan vi förändra världen.  Vi är den […]

Hunger, Mänskliga rättigheter, Skuldavskrivning

2005-05-27

Åter en vit fläck på kartan?

“Ända sedan Robert Mugabe bokstavligen slog omkull och slängde ut de vita jordägarna i Zimbabwe har landet i accelererande takt närmat sig avgrunden…Nästa steg för Mugabe kallas Operation Marambatsvin eller Bort med skräpet. I klartext innebär operationen en upprensning i huvudstaden Harares kåkstäder…FN och omvärlden tycks […]

FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Sydafrika, Zimbabwe

2004-12-13

Dåligt styre föder svält

“Utan fungerande, någorlunda okorrumperade statsmakter i fler av tredje världens länder kommer det inte att vara möjligt att permanent lösa hungerproblemen, oavsett hur mycket pengar vi lägger på bistånd.”

Hunger, Korruption, Välgörenhet

2002-11-14

Kampen om biståndsmiljarderna

Det är vettigt att som i den nya UNDP-rapporten Global Public Goods: Managing Globalisation, som i går presenterades i regi av UD, försöka finna system som ger incitament för olika aktörer att dra i samma goda riktning. Men det existerar redan etablerade institutioner för att hantera […]

Afrika, FN, Hunger

2002-08-11

Bra att det svenska biståndet ökar – nu måste vi gå ett steg till

“Om inte AIDS-epidemin stoppas, vanstyret upphör och ökad politisk stabilitet uppnås riskerar miljontals människor att dö av svält. Därför är det bra att det svenska biståndet nu stadigt ökar, och kommande år med 50 procent till 21 miljarder. Nästa mål är att enprocentsmålet måste nås år […]

CAP, Enprocentsmålet, HIV/AIDS, Hunger, Millenniemålen, Partipolitik

2002-07-06

Gör något åt svälten – nu!

“Aids har dödat sju miljoner bönder i södra Afrika de senaste tjugo åren. Det har minskat produktionen av mat, samtidigt som livsviktig kunskap om odling och hälsa gått förlorad. Människor har inte längre några överskott att ta av. Den här gången hotas tretton miljoner människor av svält […]

HIV/AIDS, Humanitärt bistånd, Hunger, Partipolitik, Vatten

Dokument om Hunger (16 dokument)

I tabellen nedan visas samtliga dokument om Hunger som finns registrerade på Biståndsdebatten.se

Tips Använd sökfältet i tabellen nedan för en mer detaljerad sökning bland dokumenten om Hunger

DatumRubrikKällaDiskussionerDokumenttyp

2014-03-10

Squeezing the Life Out of Yarmouk

- War Crimes AgaInst Besieged CivIlIans

Amnesty
Hunger, Mänskliga rättigheter, Syrien

2012-10-09

Africa Human Development Report 2012

- Towards a Food Secure Future

United Nations Development Program (UNDP)
Afrika, Hunger, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-10-08

Africa Can Help Feed Africa

- Removing barriers to regional trade in food staples

The World Bank
Afrika, Handelspolitik, Hunger
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-08-08

The Right to Food

Förenta Nationerna (FN)
Fiske, Hunger
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-10-09

The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture

- Managing systems at risk

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-10-04

Drought in the Horn of Africa

- Preventing the next disaster

Röda Korset
Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-01-01

Spotlight on EU Policy Coherence for Development

- A Lisbon Treaty provisionA Human Rights obligation

Concord
EU, Hunger, Mänskliga rättigheter, Migration
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-10-01

Right to Food and Nutrition Watch 2010

- Land Grabbing and Nutrition: Challenges for Global Governance

Members of the Right to Food and Nutrition Watch Consortium 2010
Afrika, Asien, Hunger, Landgrabbing, Sydamerika
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-09-28

World disasters report 2009

- Förvarningssystem och tidiga insatser

Röda Korset
Hunger, Klimat & miljö, Tsunami-katastrofen 2004
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2008-12-01

Multi-disciplinary assessment mission: Report on the Horn of Africa food crisis

- International Federation secretariat, Nairobi, Kenya 19 October–7 December 2008

Röda Korset
Afrika, Hunger, Matkrisen 2008
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2008-02-01

Sveket mot de fattigaste

- Om biståndet till jordbruket som försvann

- Fakta från Utan Gränser, nr 7

Kooperation Utan Gränser
Hunger, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2007-10-01

Var lojal – eller svält!

- Vittnesmål inifrån svältens Zimbabwe

- Fakta från Utan Gränser, nr 5

Kooperation Utan Gränser
Diktaturer, Hunger, Zimbabwe
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2006-01-01

Addressing food Crisis in africa

- What can sub-saharan africa learn from asian experiences in addressing its food crisis?

- January 2006 • Division for rural Development

Sida
Afrika, Asien, Hunger, Jordbruk
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 1. Eradicate extreme poverty and hunger

Förenta Nationerna (FN)
Hunger, Millenniemålen, Utvärdering

1992-12-13

Thought for Food – An Evaluation of the Tanzania Food and Nutrition Centre

- SIDA Evalutation Report 1992/2

Sida
Hunger, Tanzania, Utvärdering
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1969-01-01

Wanted: another leap ahead

- Sweden and the world population crisis

Sida
Demografi, Hälsa, Hunger
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Debattörer i diskussionen om Hunger (169 debattörer)

I tabellen nedan visas samtliga debattörer som diskuterat Hunger på svenska tidningars opinionssidor eller här på Biståndsdebatten.se.

Tips Använd sökfältet i tabellen nedan för en mer detaljerad sökning bland dokumenten om Hunger

DebattörArtiklar om Hunger Totalt antal artiklar av debattören
Gunnar Rundgren1 debattartiklar1 debattartiklar
Jakob Samuel1 debattartiklar1 debattartiklar
Janne Schaffer1 debattartiklar1 debattartiklar
Jonas Nerbe1 debattartiklar1 debattartiklar
Lasse Åberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Malena Ernman1 debattartiklar2 debattartiklar
Pär Holmgren1 debattartiklar3 debattartiklar
Rune Kalf-Hansen1 debattartiklar1 debattartiklar
Staffan Lindberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Tess Merkel1 debattartiklar1 debattartiklar
Tina Ahlin1 debattartiklar1 debattartiklar
Anneli Rogeman1 debattartiklar12 debattartiklar
Eva von Oelreich1 debattartiklar4 debattartiklar
Ulrika Årehed Kågström1 debattartiklar9 debattartiklar
Erik Lysén6 debattartiklar36 debattartiklar
Sydsvenskan1 debattartiklar35 debattartiklar
Arif Husain1 debattartiklar1 debattartiklar
Inge Gerremo2 debattartiklar18 debattartiklar
Somar Al Naher1 debattartiklar6 debattartiklar
Torbjörn Wonevik1 debattartiklar1 debattartiklar
António Guterres1 debattartiklar2 debattartiklar
Ertharin Cousin1 debattartiklar1 debattartiklar
Jens Holm3 debattartiklar24 debattartiklar
Annika Jacobson1 debattartiklar7 debattartiklar
Anna-Maria Sandström1 debattartiklar1 debattartiklar
Borås Tidning2 debattartiklar20 debattartiklar
Ellen Kasimir1 debattartiklar1 debattartiklar
Håkan Holmberg1 debattartiklar10 debattartiklar
Percy Barnevik1 debattartiklar2 debattartiklar
Uppsala Nya Tidning1 debattartiklar22 debattartiklar
Monica Didriksson1 debattartiklar1 debattartiklar
Paul Christensson1 debattartiklar1 debattartiklar
Peter Franke3 debattartiklar38 debattartiklar
Sten Stymne1 debattartiklar2 debattartiklar
Elisabeth Dahlin1 debattartiklar15 debattartiklar
Mikael Hermansson1 debattartiklar3 debattartiklar
Erik Lindman-Mata1 debattartiklar1 debattartiklar
Afrah Nasser1 debattartiklar1 debattartiklar
Frida Yohannes1 debattartiklar1 debattartiklar
Yasin Ahmed1 debattartiklar1 debattartiklar
Benjamin Katzeff Silberstein3 debattartiklar22 debattartiklar
Magnus Walan1 debattartiklar8 debattartiklar
Barbara Hendricks1 debattartiklar1 debattartiklar
Helena Leander2 debattartiklar5 debattartiklar
Jonas Paulsson2 debattartiklar6 debattartiklar
Sara Karlsson2 debattartiklar3 debattartiklar
Tommy Hammarström1 debattartiklar1 debattartiklar
Per Hellman1 debattartiklar2 debattartiklar
Katrine Kielos2 debattartiklar5 debattartiklar
Anders Jägerskog1 debattartiklar1 debattartiklar
Jens Berggren1 debattartiklar1 debattartiklar
Per Bertilsson2 debattartiklar3 debattartiklar
Staffan Danielsson2 debattartiklar7 debattartiklar
Bengt Nilsson1 debattartiklar20 debattartiklar
Mathias Grimpe1 debattartiklar1 debattartiklar
Lars J Eriksson1 debattartiklar1 debattartiklar
Martin Liby Alonso1 debattartiklar1 debattartiklar
Patrik Eriksson1 debattartiklar2 debattartiklar
Charlotte Petri Gornitzka2 debattartiklar33 debattartiklar
Christer Isaksson1 debattartiklar1 debattartiklar
Lennart Båge2 debattartiklar4 debattartiklar
Stefan De Vylder1 debattartiklar4 debattartiklar
Svante Axelsson2 debattartiklar17 debattartiklar
Annelie Andersson1 debattartiklar4 debattartiklar
Elisabet Strand1 debattartiklar3 debattartiklar
Francisco Contreras4 debattartiklar25 debattartiklar
Anniqa Nygård1 debattartiklar3 debattartiklar
Cecilia Martinsen1 debattartiklar2 debattartiklar
Jakob Lundberg1 debattartiklar2 debattartiklar
Joakim Harlin1 debattartiklar2 debattartiklar
Johan Kuylenstierna1 debattartiklar6 debattartiklar
Karin Lexén1 debattartiklar2 debattartiklar
Lisa Sennerby Forsse1 debattartiklar3 debattartiklar
Pia Stavås Meier1 debattartiklar3 debattartiklar
Annica Sohlström2 debattartiklar32 debattartiklar
Jens Orback1 debattartiklar20 debattartiklar
Joakim Molander1 debattartiklar3 debattartiklar
José Graziano Da Silva1 debattartiklar1 debattartiklar
Olof Hesselmark1 debattartiklar1 debattartiklar
Åsa Westlund2 debattartiklar16 debattartiklar
Christer Wälivaara1 debattartiklar3 debattartiklar
Eva Christina Nilsson4 debattartiklar29 debattartiklar
Gabi Björsson1 debattartiklar42 debattartiklar
Peter Brune1 debattartiklar7 debattartiklar
Sofia Walan1 debattartiklar9 debattartiklar
Ylva Strömberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Jennie Jonsén2 debattartiklar7 debattartiklar
Josette Sheeran1 debattartiklar1 debattartiklar
Annika Åhnberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Gun Rudquist1 debattartiklar1 debattartiklar
Anders Wijkman1 debattartiklar8 debattartiklar
Carl Wharen1 debattartiklar1 debattartiklar
Karl-Erik Norrman1 debattartiklar2 debattartiklar
Lars Wedén1 debattartiklar2 debattartiklar
Rigmor Allbäck1 debattartiklar2 debattartiklar
Bo Göransson3 debattartiklar13 debattartiklar
Cecilia Bäcklander3 debattartiklar7 debattartiklar
Jenny Appelblad1 debattartiklar1 debattartiklar
Andris Piebalgs1 debattartiklar2 debattartiklar
Kristalina Georgieva1 debattartiklar3 debattartiklar
Fransisco Contreras2 debattartiklar6 debattartiklar
Jose Cuesta1 debattartiklar1 debattartiklar
Johan Söderström1 debattartiklar9 debattartiklar
Torsten Nilsson1 debattartiklar15 debattartiklar
Shora Esmailian1 debattartiklar1 debattartiklar
Johan Mast1 debattartiklar8 debattartiklar
Fredrik Segerfeldt2 debattartiklar26 debattartiklar
Arhe Hamednaca1 debattartiklar4 debattartiklar
Gunilla Källenius1 debattartiklar9 debattartiklar
Sara Gunnerund1 debattartiklar1 debattartiklar
Viola Furubjelke1 debattartiklar4 debattartiklar
Gustav Fridolin1 debattartiklar8 debattartiklar
Valter Mutt1 debattartiklar11 debattartiklar
Alice Teodorescu1 debattartiklar2 debattartiklar
Cecilia Wemming1 debattartiklar1 debattartiklar
Magnus Andersson1 debattartiklar3 debattartiklar
Kew Nordqvist1 debattartiklar1 debattartiklar
Karin Bergkvist1 debattartiklar4 debattartiklar
Christer Åkesson1 debattartiklar1 debattartiklar
Jacques Diouf1 debattartiklar1 debattartiklar
Anna Nilsson1 debattartiklar9 debattartiklar
Christina Robertson Pearce1 debattartiklar7 debattartiklar
Klas Hansson1 debattartiklar8 debattartiklar
Lena Klevenås3 debattartiklar7 debattartiklar
Nanna Nilsson1 debattartiklar2 debattartiklar
Ulf Wilmenius1 debattartiklar1 debattartiklar
Magnus Granberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Maria Karlsson1 debattartiklar1 debattartiklar
Åsa Skogström Feldt1 debattartiklar1 debattartiklar
Hanna Nilsson1 debattartiklar1 debattartiklar
Helena Holmberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Marit Paulsen1 debattartiklar4 debattartiklar
Mikael Bengtsson1 debattartiklar9 debattartiklar
Martin Tunström1 debattartiklar54 debattartiklar
Nima Sanandaji1 debattartiklar8 debattartiklar
Yngve Sunesson1 debattartiklar10 debattartiklar
Mattias Olsson1 debattartiklar4 debattartiklar
Kalle Olsson1 debattartiklar3 debattartiklar
Per Hansson1 debattartiklar1 debattartiklar
Anders Nordström1 debattartiklar17 debattartiklar
Aleksander Gabelic3 debattartiklar84 debattartiklar
Thomas Österberg1 debattartiklar9 debattartiklar
Pernilla Ohlin1 debattartiklar3 debattartiklar
Jakob Simonsen1 debattartiklar6 debattartiklar
Mikael Larsson-Ek1 debattartiklar2 debattartiklar
Karin Boman Röding1 debattartiklar1 debattartiklar
Mattias Goldman1 debattartiklar1 debattartiklar
Karin Enström1 debattartiklar16 debattartiklar
Håkan Boström1 debattartiklar1 debattartiklar
Christer Zettergren1 debattartiklar6 debattartiklar
Jonas Norberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Elisabeth Gauffin1 debattartiklar1 debattartiklar
Ngolia Kimanzu1 debattartiklar1 debattartiklar
Erik Svenning1 debattartiklar1 debattartiklar
Gert Gelotte1 debattartiklar3 debattartiklar
Ystads Allehanda1 debattartiklar1 debattartiklar
Göteborgsposten1 debattartiklar16 debattartiklar
Allan Ekstedt1 debattartiklar1 debattartiklar
Claes Göran Ydrefors1 debattartiklar1 debattartiklar
Daniel Dalemo1 debattartiklar1 debattartiklar
Kjell Öhrvall1 debattartiklar1 debattartiklar
Mats Selén1 debattartiklar1 debattartiklar
Miriam Holm1 debattartiklar1 debattartiklar
Norrköpings Tidningar1 debattartiklar24 debattartiklar
Klas Östman1 debattartiklar1 debattartiklar
ANNA BERGER KETTNER1 debattartiklar3 debattartiklar
Olle Burell1 debattartiklar1 debattartiklar
Pär Axel Sahlberg1 debattartiklar1 debattartiklar
Lorentz Tovatt debattartiklar5 debattartiklar

Kommentarer i diskussionen om Hunger (3 kommentarer)

I tabellen nedan visas samtliga kommentarer i diskussionen om Hunger som publicerats på Biståndsdebatten.se

På Biståndsdebatten.se kan du kommentera alla debattartiklar och dokument. Om du har professionell eller personlig erfarenhet av de diskuterade frågorna kan du även skriva en exklusiv debattartikel för Biståndsdebatten.se. Läs mer

Statistik

4581 debattartiklar av 2717 debattörer

1216 dokument från 106 organisationer

Alla debattartiklar och dokument är sorterade efter 307 diskussioner

Om Biståndsdebatten.se

Vi bevakar den svenska debatten om bistånd och utvecklingsfrågor Läs mer

Vi vill att fler med professionell eller personlig erfarenhet av de diskuterade frågorna ska delta i debatten. Läs mer

Följ debatten med oss