Resultat

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Resultat.

Diskussionen om Resultat innehåller:

  • 16 exklusiva debattartiklar
  • 562 debattartiklar
  • 81 dokument
  • 14 evenemang
  • 421 debattörer
  • 61 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Resultat (16 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar

2015-08-03

HBTQ-certifiera alla svenska biståndsorganisationer

Den svenska HBTQ-rörelsen och regeringen tassar på tå kring HBTQ-frågor inom biståndspolitiken. Sverige ger bistånd till homofoba länder och genom erkännandet av Palestina erkändes homofoba krafter. För att sända rätt signaler måste Sverige inkludera HBTQ-rättigheter i varje biståndsmottagande lands resultatstrategi. Dessutom bör alla svenska biståndsorganisationer HBTQ-certifieras, skriver Tobias Petersson som är HBTQ-aktivist och skribent med fokus på Mellanöstern och Nordafrika.
Demokrati, HBTQ-personer, Mänskliga rättigheter, Resultat, Villkorat bistånd

2015-06-01

Fel fokus när vi ställer vägbyggen mot nya skolor

Bygga vägar och vattenkraftverk eller höja lärarlönerna och satsa mer pengar på sjukvården? I Uganda har regeringen och givare olika syn på vad som ska prioriteras. Men debatten om prioriteringar och budgetandelar riskerar att missa den riktiga kärnfrågan – hur staten ska genomföra sin budget, skriver Annie Sturesson som jobbar vid finansdepartementet i Uganda.
Budgetstöd, Resultat, Uganda, Villkorat bistånd

2015-05-21

Vi måste satsa mer resurser innan katastroferna

Jordbävningarna i Nepal och deras tragiska konsekvenser var tyvärr ingen överraskning för oss som jobbar med katastrofer. Nu behöver vi ett bistånd som i mycket större utsträckning än idag satsar resurser innan en katastrof. Ett bistånd som minskar riskerna, räddar människoliv och sparar pengar, skriver Röda Korset.
Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Nepal, Resultat

2015-05-07

Generell välfärd – inte bara för svenskar

Generella välfärdssystem minskar fattigdom effektivare än stöd som riktas specifikt till de som lever i fattigdom. Sverige har stora möjligheter att dela med sig av erfarenheter om varför och hur generella system kan byggas upp. Tyvärr tar vi inte vara på det, visar rapporten ”Inte bara för svenskar – om generell välfärd som mål i Sveriges utvecklingssamarbete” som Svenska kyrkan presenterar idag.
Biståndsformer, Resultat, Sociala skyddsnät
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Inte bara för svenskar".

2015-04-15

Parisagendan – vart tog den vägen?

När Parisdeklarationen förhandlades fram 2005 sågs den som ett paradigmskifte inom den internationella biståndspolitiken. Givare och mottagare skulle ta gemensamt ansvar och biståndet skulle bli mer effektivt. Men idag återstår väldigt lite av överenskommelserna, skriver Bertil Odén och Lennart Wohlgemuth.
Multilateralt samarbete, Resultat
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Parisagendan – vart tog den vägen?".

2015-03-10

Resultatjakten förstör biståndet

Biståndets jakt på resultat är ogenomtänkt och kan leda till att det civila samhället undermineras. För att bekämpa fattigdomen borde vi jobba med problemlösning i stället för resultatjakt, skriver biståndsarbetaren och författaren Erik Pleijel.
Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Resultat
I artikeln hänvisas till "Navigation i Mångfalden"

2015-02-17

Vi måste börja prata om tekniskt bistånd

När västerländska ”experter” skickas iväg för att ge stöd och råd till utvecklingsländer kallas det tekniskt bistånd. Ofta är det dyrt och svårt. Men trots att det utgör en betydande andel av allt officiellt bistånd är det förvånansvärt tyst kring denna biståndsform i svensk biståndsdebatt, skriver Annie Sturesson som jobbar vid finansdepartementet i Uganda.
Biståndsformer, Resultat, Uganda, Utvärdering

2015-01-16

Segrarnas stötande halvsanning om tsunamihjälpen

Att biståndet som följde tsunamikatastrofen för 10 år sedan skulle ha varit framgångsrikt är en stötande halvsanning. Det menar Olle Törnquist, professor vid Oslo Universitetet.
Indonesien, Resultat, Tsunami-katastrofen 2004

2014-11-04

Replik: Allvarliga brister i omvärldens hantering av Ebola

Sidas påstående att Globala fondens och GAVI:s insatser skulle vara ”väl integrerade i mottagarländernas hälsosystem där utgångspunkten är ländernas egna behov och prioriteringar” saknar saknar starkt stöd. Dessa och andra stora givare byggt upp särskilda system för HIV/AIDS-stödet, som är åtskilda från ländernas egna system. Givarna inte gjort tillräckligt för att öka biståndets effektivitet eller minska bördan av biståndet på mottagarländerna, skriver Björn Ekman i en replik.
Hälsa, Resultat
Artikeln är en replik på: "Replik: Onyanserad kritik mot hälsobiståndet".

2014-10-28

Ebolaepidemin är ett tecken på det misslyckade hälsobiståndet

De parallella, byråkratiska strukturer som växt fram inom det internationella hälsobiståndet gör att omvärldens stöd kan vara direkt skadligt för mottagarländernas förutsättningar att utvecklas. Det behövs inte fler fragmenterade insatser för att hantera ebolaepidemin, det behövs insatser som bygger på kunskap och behov. Det menar Björn Ekman, forskare vid Lunds universitet
Afrika, Hälsa, HIV/AIDS, Resultat, Sida, Sjukvård

2014-10-21

Ska vi äntligen få ett smartare bistånd?

Den förra regeringen accepterade inte motsatsförhållandet mellan ett effektivit bistånd och mätbara resultat. Standardisering, tidsbestämda resultat och förutbestämda penningramar är några av de problem som den nya regeringen nu kan lösa. Det menar Göran Hydén.
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida

2013-12-20

Resultat på kort och lång sikt

Erfarenheterna av GAVI och Globala fondens riktade hälsoinsatser visar att enkla och snabba resultat inte står i motsatsförhållande till mer komplicerade och långsiktiga lösningar. Frågan är om dessa erfarenheter från hälsoområdet kan tillämpas inom andra områden, t.e.x klimatet. Det skriver Anders Nordström, Sveriges ambassadör för Global Hälsa.
Hälsa, Resultat

2013-12-10

Replik: Organisationer tvingas lägga pengar på konsulter

Med rapporten "Who is Responsible" vill vi sätta fokus på biståndsgivarnas överdrivna kontroll- och granskningssystem inom civilsamhällesstödet, som riskerar att motarbeta ambitionerna att stärka civilsamhället, främja demokratiutveckling och bekämpa fattigdom. Arne Zetterströms replik tycks handla om stöd till regeringar, vilket vår rapport inte handlar om. Det skriver Maj Lis Follér, docent vid Göteborgs Universitet
Civilsamhället, Forskning, Moçambique, Resultat, Utvärdering

2013-10-23

Replik: “Om fler barn hade dött – vore det en anledning att sänka biståndet?”

Dåliga, populistiska inlägg som Elisebeth Höglunds stjäler uppmärksamhet från viktiga sakfrågor som vanligtvis inte debatteras. Det menar Peter Winai, utredare och författare
Resultat, Sydafrika, Utvärdering

2013-08-19

Resultatredovisning inom biståndet riskerar att motverka bestående effekter

Regeringens resultatfokus riskerar leda till att biståndsorganisationernas legitimitet endast bedöms utifrån sin förmåga att nå kortsiktiga och lätt mätbara resultat snarare än förmågan att ge mottagarna inflytande och därmed bidra till långsiktiga resultat. Dessutom leder till det ökade administrationskostnader, något som biståndsminister Gunilla Carlsson (M) själv kritiserat. Det skriver Per Karlsson, nyutexaminerad student vid Göteborgs Universitet.
Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Utvärdering

2013-03-19

Jämställdheten och biståndet

Mycket arbete återstår för att i praktiken integrera jämställdhetsarbetet inom hela det svenska biståndet. Konkreta förbättringar kan göras inom planering, genomförande och uppföljning av biståndet för att nå de svenska målen om ökad jämställdhet. Lärdomar måste dras men också tillämpas i praktiken, skriver fyra representanter för InDevelop, som i en ny <a href="http://www.indevelop.se/news/examples-of-how-to-increase-gender-equality/">tråd</a> bjuder in till att ge konkreta exempel på framgångar och utmaningar för jämställdhetsarbetet inom biståndet.
Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Utvärdering

Debattartiklar om Resultat (562 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar

2015-10-12

Kapitalets triumf över biståndet

“Deaton är en ihärdig biståndskritiker, av ett slag som inte är ovanligt internationellt, men som den svenska biståndsindustrin inte gärna lyssnar på. Törs man hoppas på att biståndsministern får honom till bordet i Blå hallen?”
Näringsliv, Resultat

2015-09-28

“Det räcker inte med att räkna sjukhus för att nå målen”

“Det är bara när vi har uppgifter som, oavsett ålder, kön, inkomst och geografi ger oss en sann bild av samhället, som vi år 2030 kan bedöma om vi uppnått målen. Det är endast när [...]
Hållbarhetsmålen (SDGs), Hälsa, Resultat, Sjukvård

2015-09-07

”Ockupationen skapade katastrofen i Afghanistan”

Callis Amid hänvisar till en organisation i Afghanistan som samordnar biståndsorganisationer då han vill leda i bevis att den utländska militära interventionen skulle varit ”avgörande för landets utveckling”. Det finns inget som helst stöd för [...]
Afghanistan, Humanitärt bistånd, Resultat, Säkerhetspolitik
Artikeln är en replik på: "”Militär insats målas upp som syndabock”".

2015-06-12

”Större öppenhet krävs när biståndet granskas”

“Även om biståndet ska styras med fattiga människors och länders behov i centrum finns inte de direkta vägarna för biståndets mottagare att påverka Sveriges beslut om hur pengar fördelas och används. Människor som lever i [...]
Resultat, Sida, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av svenskt bistånd – en kartläggning".

2015-06-01

Gör biståndet mer skada än nytta?

Sedan mitten av 1960-talet har USA och Västeuropa pumpat in 23 000 miljarder dollar i Afrika (i dagens penningvärde det dubbla). Under den tiden har fattigdomen ökat och många krig startats – till stor del finansierade [...]
"Bad governance", Partipolitik, Resultat, Tanzania

2015-05-29

Lövins propagandapengar

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) vill dock använda delar av biståndsbudgeten till just detta. Skattebetalarna ska via biståndsbudgeten betala för ”en levande debatt om biståndet”. Enligt statsrådet är tanken att ”öka engagemanget för internationella frågor och [...]
Avräkningar, Budget, Partipolitik, Resultat

2015-05-02

”MSB borde tackat nej till insatsen i Nepal”

“MSB borde ha insett redan från början att sök- och räddningsinsatser var omöjligt att genomföra på plats i Nepal på grund av avståndet. Man hinner helt enkelt inte dit i tid. Man stoppar inte insatsen [...]
MSB, Nepal, Resultat

2015-03-07

Jämställt bistånd gynnar alla

“Sveriges regering vill driva en feministisk utrikespolitik. Att lyfta dessa frågor i FN borde vara både angeläget och möjligt. Budskapet är egentligen enkelt: Den som vill arbeta för världens fattiga flickor och kvinnor måste följa [...]
Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Utvärdering

2015-03-03

“Sveriges regering bör använda all kraft för att påverka EU och FN i feministisk riktning”

En feministisk svensk regering måste driva att allt internationellt bistånd ska ta hänsyn till jämställdhet. Men det räcker inte. Det krävs också att man följer vart pengarna tar vägen. Rikta minst hälften av Sveriges bistånd till kvinnor. [...]
EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Resultat

2015-02-27

Nej, Sverige har ingen klimatskuld

Miljöpartiet hävdar att Sverige har en klimatskuld eftersom vårt land historiskt haft stora utsläpp av växthusgaser. Slutsatsen blir att vi bör betala ett klimatskadestånd – eller klimatbistånd – till den fattiga delen av världen. Pratet om [...]
Indien, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat

2015-02-24

Klarlägg syftet med biståndsutvärdering

Sammanfattningsvis hittar alltså Törnqvist förklaringen till Sadevs nedläggning hos andra än henne själv. Peronalen och UD skuldbeläggs. Bristen på självkritik är öronbedövande.
Resultat, SADEV, Utrikesdepartementet, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Biståndet bör granskas av fristående".

2015-02-19

Biståndet bör granskas av fristående

“Biståndet ska tåla öppenhet och granskning. För det behövs en fristående professionell organisation med förutsättningar att göra analyser och utvärderingar som svenskt bistånd behöver – också för sin egen utveckling. Både effekter i fattiga länder [...]
Resultat, SADEV, Utrikesdepartementet, Utvärdering

2015-02-13

Stor okunskap om att världen blir bättre

En felaktig omvärldsbild riskerar att leda till felaktiga prioriteringar, en snedvriden biståndsdebatt och missade investeringsmöjligheter. Bred kunskap om läget i världen kan tvärtom öka förståelsen för hur internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med bland annat handelsvillkor, återremitteringar [...]
FN, Millenniemålen, Resultat

2015-02-11

Oklara effekter av demokratibistånd

“I den kunskapsöversikt som presenteras i min rapport till Expertgruppen för Biståndsanalys argumenterar jag för att det är svårt att visa på positiva effekter, i alla fall i förhållande till det övergripande målet om demokratisk [...]
Demokrati, Forskning, Partinära bistånd, Resultat
I artikeln hänvisas till dokumentet: "International party assistance – what do we know about the effects?".

2015-02-09

“En rad områden där förbättringar krävs”

“Det är anmärkningsvärt att den tidigare biståndsministern, Gunilla Carlsson inte tog tag i problemen. Ordning och reda inom biståndet var som välbekant honnörsord hos alliansregeringen, något som Carlsson ihärdigt utkrävde av Sida och organisationer inom [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Okategoriserade, Resultat, Sida, Utrikesdepartementet

2015-02-06

Skärpt hantering av biståndet, ja – men med förnuft!

“Vad ska svenskt bistånd användas till? Hur ska fattigdomen bekämpas, klimatförändringarna minimeras och utsatta gruppers situation stärkas? På detta ger KDU inga svar, deras enda fokus är ökad ”resultatuppföljning och effektivitetskrav”.”
Resultat
Artikeln är en replik på: "KDU: “Dags för skärpt hantering av biståndet”".

2015-02-03

KDU: “Dags för skärpt hantering av biståndet”

“Alla som har jobbat med någon form av projekt vet att det finns vissa grundläggande moment som måste följas för att projektet ska genomföras på ett lyckat sätt. Det behövs: en förstudie, budgetplan, strukturerat genomförande [...]
Resultat, Utvärdering

2015-01-12

Global utveckling för alla, med alla

“Alla kan göra medvetna val som gynnar hållbar utveckling, oavsett om man är privatperson, företagsledare, aktivist eller företrädare för en statlig myndighet. De val vi gör genom våra inköp, placeringar och livsstil har potential att [...]
Afrika, Millenniemålen, Post-15, Resultat, Sida

2014-12-27

En effektivare hjälp

Inte sedan 1980-talet har svenskarna varit så positivt inställda till bistånd. Två av tre, 66 procent, säger sig vilja behålla biståndet på nuvarande nivå, eller öka det ytterligare, medan bara 16 procent säger sig vilja minska [...]
Resultat, Utvärdering

2014-12-13

”90-kontot ingen garanti för att hjälpen faktiskt når fram”

Givare vill veta att deras bidrag gör skillnad och det kräver att ideella organisationer rapporterar nyttan och värdet av sitt arbete – inte bara sina kostnader. Därför behöver nuvarande märkning kompletteras för att fungera som ett [...]
Civilsamhället, Resultat, Välgörenhet

2014-12-09

Givarna har rätt att veta var pengarna går

“Radiohjälpen påstår att Charity Rating gör en långsökt koppling då vi kritiserar Musikhjälpen för att vara otydliga med vart pengarna från insamlingen tar vägen. Samtidigt skriver Radiohjälpen att de inte kan fatta beslut om vart [...]
Resultat, Samhällsaktörer, Välgörenhet
Artikeln är en replik på: "Biståndsorganisationer behöver lokala partners".

2014-12-08

Biståndsorganisationer behöver lokala partners

“Alla biståndsorganisationer som främjar ett syfte även utanför biståndsvärlden (det kan vara kyrkliga organisationer eller till exempel fackliga) måste beskriva hur de säkerställer att de inte blandar ihop t ex mission och bistånd.”
Civilsamhället, Resultat, Samhällsaktörer, Utvärdering, Välgörenhet
Artikeln är en replik på: "Vet du vart pengarna du ger till Musikhjälpen går?".

2014-12-02

Bred analys krävs för insats i Afghanistan

“Sverige ska även i framtiden arbeta aktivt som deltagare och partner i internationella operationer. Det är ett sätt att bidra till att lösa konflikter, stabilisera och sträva efter att skapa fred och säkerhet. Detta grannlaga [...]
Afghanistan, Militärt bistånd, Resultat
Artikeln är en replik på: "Utvärdera den svenska insatsen i Afghanistan".

2014-10-22

Mer kontroll i biståndspolitiken

Carlssons ifrågasättande av flera av biståndets heliga kor gjorde att hon agerade i motvind under i stort sett hela sin ministertid. Icke desto mindre var reformeringarna och de kritiska granskningarna nödvändiga. Och det sämsta som [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2014-10-17

Bra att biståndet går till flyktingar

“Statligt bistånd når inte sitt mål att bekämpa fattigdom. Den kritiken har funnits länge i internationella biståndskretsar men debatten i Sverige har uteblivit. Fattigdom bekämpas bäst via frivilligorganisationer som verkar på gräsrotsnivå. Statligt bistånd har [...]
Migration, Migrationsverket, Resultat, Sida, Utrikesdepartementet

2014-08-17

Svenskt bistånd hjälper jagade minoriteter i Irak

Det gjordes i den biståndspolitiska plattformen, där alliansregeringens biståndspolitik samlas. Det gjordes också i resultatstrategin för demokrati och mänskliga rättigheter. Svenskt bistånd ska skydda och värna rättigheter också för religiösa och etniska minoriteter. Och vår [...]
Biståndspolitiska plattformen, Demokrati, Irak, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat

2014-06-27

Biståndsbranschen får betalt för lobbyism

“Hos dem som arbetar i biståndsbranschen hörs ofta ett missnöje och en oro för att svenskar inte känner till de goda effekter bistånd har. De tycker att journalister borde berätta mer om allt bra som görs. Men [...]
Civilsamhället, Informationsanslaget, Mediabevakning, Resultat

2014-05-27

Vi är alltid villiga att prova nya sätt att arbeta

“Vi kan bli ännu bättre på att utvärdera och mäta resultat på ett systematiskt sätt och använda kunskapen från utvärderingar mer i arbetet. Det betyder inte att vi ska göra fler utvärderingar – utan att [...]
Resultat, Sida, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/randomized-controlled-trials/".

2014-04-08

CSR-lagar hot mot fattiga i U-länder

“Problemet är bara att CSR, som är ett västerländskt påfund, är framtaget utifrån en världsbild som inte är överensstämmande med verkliga förhållanden. Detta blir tydligt när lagstiftningen analyseras utifrån dess faktiska konsekvenser, snarare än dess [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Näringsliv, Resultat
I artikeln hänvisas till dokumentet: "EU-lagstiftning om Corporate Social Responsibility".

2014-03-13

Fortsatt bistånd till öst – viktigt för dem och för EU

“Det är en viktig tid för Europa. I Ukraina finns nu ett momentum för förändring, men ett momentum starkt hotat av yttre krafter. Regeringen presenterar idag ett nytt långsiktigt åtagande för fortsatt stöd i EU:s [...]
Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Biståndsminister Hillevi Engström (M), Bosnien-Hercegovina, EU, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Östeuropa, Partipolitik, Resultat, Serbien, Turkiet, Ukraina, Vitryssland

2014-01-21

Biståndsprojekt och deras konsekvenser

“Sachs tänkte uppochned. Problemet var inte att biståndet var för småskaligt, utan för storskaligt. Bistånd kan hantera avgränsade problem, som brist på myggnät mot malaria, men det kan inte göra om ett samhälle. Ett samhälle [...]
Hälsa, Resultat, Volym

2013-12-20

Biståndet når inte de allra fattigaste

“Förändringen syns tydligt i hur regeringen styr bistånds­myndigheten Sida. I de fyra senaste regleringsbreven för Sida som den borgerliga regeringen lämnat ifrån sig förekommer orden fattig och fattigdom endast vid nio tillfällen. Det kan jämföras [...]
Partipolitik, Resultat, Sida

2013-12-10

Danmarks utrikesminister: Viktigt samarbete kring Somalia

“Framgång i Somalia, den kanske bräckligaste staten av alla, skulle skapa förhoppningar om New Deals möjligheter hos människor överallt i världen. Därför är en positiv utveckling i Somalia så viktig. Och därför är det internationella [...]
Resultat, Somalia

2013-12-10

Sverige och Tanzania: 50 år av bistånd inget att fira

“En jämförelse mellan Tanzania och Sydkorea illustrerar problemet väl. Sydkorea var en gång lika fattigt som Tanzania, men är inte det nu. Sydkorea har haft en imponerande utveckling och tagit emot mindre och mindre bistånd. Tanzania [...]
Resultat, Sydkorea, Tanzania

2013-12-06

Absurda effekter av resultatstyrning

“I Hillevi Engströms och Arne Zetterströms repliker på vår artikel framstår det som att vi anser att det inte bör ske någon kontroll av biståndsmedel (Brännpunkt 29/11och 2/12). Inget kunde vara mer felaktigt. Det vi är kritiska till är [...]
Forskning, Moçambique, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Biståndsgivarna måste ställa höga krav".

2013-12-02

Biståndsgivarna måste ställa höga krav

“Jag reagerar mot att ifrågasätta ”resultatstyrning” genom att hävda att det är ett teknokratiskt påfund. RRV-projektet har varit involverat i effektivitetsrevisioner i Moçambique inom områdena läkemedel, vägar, vattenförsörjning, jordbruk, justitie, och sociala sektorn och på basis [...]
Moçambique, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "För mycket kontroll undergräver biståndet".
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Who is Responsible?".

2013-11-29

Att biståndet når fram är viktigast

“Regeringen har slagit fast att skattemedel ska utnyttjas ändamålsenligt och effektivt. Detta gäller också Sveriges internationella bistånd. Det är därför kontroll, granskning och utvärdering behövs. … Utan god kontroll riskerar medlen att användas inte bara till fel [...]
Biståndsminister Hillevi Engström (M), Partipolitik, Resultat, Uganda, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "För mycket kontroll undergräver biståndet".

2013-11-28

För mycket kontroll undergräver biståndet

“Vår studie visar emellertid att även för mycket kontroll kan undergräva biståndsarbetet. En vanlig kritik mot biståndets organisation har varit att medel ofta absorberas av trögrörliga statliga byråkratiska system i mottagarländerna. I dag finns det [...]
Civilsamhället, Forskning, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Who is Responsible?".

2013-11-07

Nya brister avslöjade i UD

“Nu kommer nya avslöjanden om oegentligheter i Carl Bildts utrikesdepartement. Regeringen får skarp kritik för att 300 miljoner kronor från biståndet gått till FN:s klimatfond. Biståndet urholkas på olika sätt av statsråden.”
FN, Resultat, Utrikesdepartementet
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av bidragshanteringen på UD".

2013-11-01

Staffan Landin: Farlig faktabrist om bistånd i SvD

“Att SvD på nyhetsplats äntligen skriver om bistånd är mycket bra. Men när artiklarna är för osakliga (ibland direkt felaktiga) och när brister överdrivs och vantolkas – så att läsarna blir lämnade med en uppfattning om att [...]
FN, Mediabevakning, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering

2013-10-29

Världen är bättre än vi tror

“Välståndet sprider sig i världen – men om den allmänna opinionen inte tar intryck av detta kan följden bli felaktiga slutsatser och beslut. … Den som vill se en bättre värld gör klokt i att inte [...]
Hälsa, Handelspolitik, Resultat, Vatten

2013-10-21

Här är resultatet av vårt cyniska bistånd

“Trots alla biljarder som inte ­bara Sverige utan FN, EU och enskilda länder under alla år pumpat in i till exempel Afrika pekar kalla fakta fortfarande på en gränslös fattigdom och ­misär. Jag har granskat [...]
Afghanistan, Afrika, Barn, Demokrati, FN, Resultat, Sida, Utvärdering

2013-10-20

Det mörka biståndshålet

“Tyvärr har även Moderaterna nu accepterat enprocentmålet. Därmed är nästan alla partier överens om att det överhängande målet för biståndet är att spendera en viss summa pengar, snarare än att uppnå resultat. På så sätt [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av bidragshanteringen på UD".

2013-10-16

Världen vinner mot armodet

“Trots framstegen konstaterade ett opinionsinstitut tidigare i år att den budget som amerikanerna helst ville skära i var ”bistånd till världens behövande”. En anledning kan vara att biståndsarbetare och journalister är så uppmärksamma på problem att [...]
Barn, Hälsa, Mediabevakning, Resultat, USA

2013-09-27

Var är FN:s biståndsmiljarder?

“De senaste fem årens verksamhet granskades nyligen i en utvärdering som talar om ineffektivitet och brist på fokus. Rapporten, som är FN:s egen, konstaterar därför att det tyvärr inte går att säga om utfallet, till [...]
Budget, FN, Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Resultat, Utvärdering

2013-09-07

Ett bättre mål för biståndet

“Invändningarna mot enprocentmålet är inte borta. Det har i sig lett till en inriktning på kvantitet i miljarder och inte på kvalitet och resultat […] Enprocentmålet är en politisk realitet som Moderaterna efter att ha lett [...]
Avräkningar, Budgetstöd, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat

2013-08-21

Lappkast om biståndet

“Men iP1-morgon (19/8) gjorde Carlsson plötsligt tydligt att hon står bakom enprocentsmålet. Hon kallade det för en ”bra måttstock” för biståndets storlek, och sa att den borgerliga alliansregeringen även framgent kommer att stödja modellen. ”Vi ska [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat
I artikeln hänvisas till "P1 Morgon: "Ingen oberoende granskning av bistånd""

2013-08-14

Bistånd: Spåra de vita elefanterna

“Denna brådska är tramsig med tanke på misslyckandet med Sadev. Kruxet med den gamla myndigheten var framför allt att man stirrade sig blind på rutiner inom biståndsbyråkratin. Granskningar av politikens effekter blev det inget av. Det [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, SADEV, Utvärdering

2013-08-11

Tål en granskning

“Biståndsminister Gunilla Carlsson valde i fjol att lägga ned granskningsmyndigheten Sadev och utlovade en ny organisation, som skulle varit igång från juli i år. Men nu är den försenad, uppger Ekot, och rapporter från den expertgrupp [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, SADEV, Utvärdering
I artikeln hänvisas till "Sveriges Radio: "Ingen granskning av svenska biståndspengar""

2013-08-09

Rikta hjälpen rätt i Afghanistan

“Det finns inga snabba och enkla lösningar för att skapa ett fredligt och stabilt Afghanistan.  30 års krig har slitit sönder landet.  Det svenska utvecklingssamarbetet måste inrikta sig på att bidra till att bygga de [...]
Afghanistan, Partipolitik, Resultat, Sida

2013-08-02

Slopa inte biståndet till Latinamerika

“Sidas förslag om en möjlig utfasning av svenskt bilateralt bistånd till de tre återstående länderna – Guatemala, Colombia och Bolivia – skulle inte bara försvåra framtida arbete, utan också försvaga en del uppnådda resultat: • En stärkt [...]
Bolivia, Colombia, Demokrati, Guatemala, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Resultat, Sida

2013-06-20

Vi vet inte hur mycket av våra pengar som når fram

“Men ingen vet hur mycket av de pengarna, eller av de samlade insatserna till Syriens flyktingar, som till slut når dem som de är avsedda för. Det är ett stort problem, främst därför att det innebär [...]
Humanitärt bistånd, Migration, Resultat, Syrien

2013-06-18

”Biståndet ska gå till dem som behöver det mest”

“Artikelförfattarna påstår att det finns en motsättning mellan resultat för Sverige och resultat för biståndets mottagare, men i själva verket är det precis tvärtom. Konkreta förbättringar i fattiga människors liv är konkreta resultat också för [...]
Avräkningar, Civilsamhället, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "”Var sjunde biståndskrona går till Migrationsverket”".

2013-06-18

”Var sjunde biståndskrona går till Migrationsverket”

“Men regeringen lever inte som den lär – var sjunde biståndskrona går till migrationskostnader i Sverige och löften om ”reell påverkansmöjlighet” i utformningen av den nya biståndspolitiken infrias inte. Regeringen har gjort framsteg när det gäller att [...]
Avräkningar, Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik".I artikeln hänvisas till "SR Ekot: "Gunilla Carlsson får fortsatt kritik" (2013-04-21)"

2013-06-15

Biståndsblunder

“Biståndsminister Gunilla Carlsson vill slopa en del av biståndet till uppbyggnaden av de palestinska områdena Gaza och Västbanken. Det handlar om el- och vattenförsörjning. Carlsson anser att biståndet inte ger resultat så länge det inte [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Resultat

2013-05-25

Svenska insatsen i Afghanistan måste utvärderas

“De svenska soldaterna ska skydda afghanska flickor som vill gå i skolan, den ska bidra till demokratisering, den ska militärt besegra talibanerna, den ska hindra syraattacker mot kvinnor, den ska skapa säkerhet. Efter mer än [...]
Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2013-05-24

Afrika vill inte ha välgörenhet

“Det här visar på problematiken med ett samhälle som är beroende av välgörenhet. Istället för att helt och hållet kunna äska pengar från SIDA, var de dessutom beroende av allmänhetens välvilja. Därför låg det inte [...]
Afrika, Resultat, Utvärdering, Välgörenhet

2013-04-30

Reformeringen måste fortsätta

“Nyligen har förödande kritik riktats mot Gunilla Carlssons ledarskapsförmåga. Tydligt är att något slagit allvarligt slint i relationen mellan politiker och tjänstemän på UD:s biståndsenhet. Carlsson har uppenbarligen haft hårda nypor, det är ingen djärv [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Utvärdering

2013-04-30

“Det räcker inte att prata om styrning”

“Gunilla Carlsson har retoriskt lyft fram en ordning-och-reda-politik för biståndet men i verkligheten tycks oredan stor. Nu behövs åtgärder för att återställa förtroendet för biståndet och det tycks som att det arbetet måste börja hos den [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Resultat, Utvärdering

2013-04-24

Bo Göransson: Gunilla Carlsson står för misstrons politik

“Carlsson har målmedvetet spelat på fördomar som finns kring biståndet. Att ”det finns inga resultat”, att ”bistånd leder till korruption” och att ”miljarderna rullar utan att någon vet vart”. I stället för att förklara hur biståndet [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering

2013-04-16

Enprocentsmål för bistånd leder till korruption

“Men Sveriges enprocentsmål ökar också risken för korruption. Redan 2003 varnade internrevisorer på Sida för att organisationens medarbetare såg en målkonflikt mellan att utreda korruption och en önskan att betala ut maximalt med pengar. Viljan [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Resultat, Sida, Utrikesdepartementet

2013-04-15

Det svenska kriget i Afghanistan kräver en vitbok

“Kostnaderna för Afghanistankriget är ofattbara och skrämmande. De har år efter år mörkats för riksdagen och de svenska skattebetalarna. Finns utbildningskostnaderna med? Eller de omfattande förnyelsekostnaderna av det försvarsmateriel som förbrukats i Afghanistan? Finns de [...]
Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2013-03-31

Gunilla Carlsson slår mot de fattiga

“Ska Sverige sluta med bistånd till Latinamerika, som biståndsminister Gunilla Carlsson vill? 40 000 kvinnor i Guatemala har fått ett bättre liv och hjälpts ur extrem fattigdom genom Sida-stödda mikrolån.  När jag läser Sidas egen rapport om projektet förefaller det [...]
Bilateralt samarbete, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kvinnor, Resultat, Sydamerika

2013-03-26

Det behövs något modernare än bistånd

“Biståndskritiker anklagas ofta för att vara hjärtlösa, men vårt bistånd har ofta skapat mer problem än det löst, och stärkt små, korrumperade eliters tag om makten. Biståndspengarna har inte främjat utan ibland hindrat demokratisering. Kanadas nya [...]
Korruption, Resultat, Utvärdering

2013-03-24

Regeringen förändrar biståndet utan insyn

“Gunilla Carlsson har i retoriken drivit en ordning-och-reda-politik men efter en och en halv mandatperiod tycks oredan större än på länge. Styrningen är oklar och det brister i hanteringen av UD:s egen biståndsverksamhet och biståndet [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Målsättning, Partipolitik, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.socialdemokraterna.se/upload/Internationellt/Dokument/S_IntUtv_remiss_2013%5B1%5D.pdf".

2013-03-19

Fel att skrota demokratiprojekt

“En vanlig uppfattning bland opinionsbildare och allmänhet är att bistånd till demokrati och mänskliga rättigheter inte kan leverera resultat på samma sätt som bistånd till fattigdomsbekämpning. Att det är bättre att satsa på direkt bekämpning av [...]
Biståndspolitiska plattformen, Demokrati, Resultat, Utvärdering

2013-03-13

Större öppenhet behövs i biståndspolitiken

“UD och Sida utformar i dag nya samarbetsstrategier för ett 30-tal länder, så kallade resultatstrategier. Resultat är viktigt, men ska utformas från demokratiskt utformade planer i mottagarländerna. Att sitta i Sverige och bestämma, ligger inte [...]
Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik, Resultat, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering

2013-03-12

Lär av bistånd

“Jan Bjerninger, tidigare avdelningschef på Sida, kritiserar i Svenska Dagbladet biståndsminister Gunilla Carlsson (M) för att arbeta utifrån en tes om att det inte går att påvisa långsiktiga resultat av svenskt bistånd. Bjerninger hävdar motsatsen och [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Utvärdering

2013-03-11

Svenskt bistånd har visst haft positiva effekter

“Studien finner baserat på utvärderingar och resultatredovisning en entydig grund för sina slutsatser: Biståndet har väsentligt bidragit till att minska fattigdomen. Det har i enlighet med det svenska biståndsmålet satt verksamma verktyg i fattiga människors [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/svenskt-utvecklingssamarbete-50-ar/".

2013-03-06

Hellre frihandel än bistånd

“Det behövs en mer nyanserad debatt om biståndet. En debatt där resultaten står i centrum, inte intentionerna. De senaste tre åren har regeringen delgivit riksdagen med skrivelser om biståndets resultat. Den senaste upplagan från 2012 [...]
Handelspolitik, Partipolitik, Resultat

2013-03-02

Ingen vet vad svenskt bistånd har uppnått

“Så här ligger det till: Ingen vet exakt vad det svenska biståndet har uppnått under de 51 år det har funnits. De goda intentionerna har det aldrig varit brist på, däremot utvärderingar av effekterna. Under 2013 [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering

2013-02-27

När ska biståndsministern ta ansvar för sina beslut?

“När det gäller orsakerna till att reformerna tagit tid att genomföra hänvisar hon inte, som jag hade förväntat, till att det tar tid att avveckla ett långsiktigt samarbetsprogram på ett sätt som inte ramponerar förtroendet [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering

2013-02-27

Långbänken på Sida

“Att det finns bromsklossar inom biståndssektorn och på Sida är uppenbart. Verksamheten har rullat på i decennier med ständigt ökad ekonomisk tilldelning. Enprocentsmålet för biståndspolitiken har försvårat önskemål om uppstramning och behovet av förändring. Stundvis [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Resultat, Sida, Utvärdering

2013-02-14

Lång väntan på ny biståndspolitik

“Det enda som hittills skett är att regeringen lyckats skapat misstro kring biståndet, vilket också påpekades av Miljöpartiets Bodil Ceballos vid riksdagens utrikesdebatt i går. En orsak till misstron är att regeringen försöker täcka in mycket [...]
Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat

2013-01-29

Svenska regeringen stöder arabisk demokratiutveckling

“Regeringen satsar på dessa länders [Mellanöstern och Nordafrika] demokratiska utveckling på olika sätt. Ett exempel är Sidas Mena-strategi som bland annat innebär stöd till utvecklingen av demokratin och de mänskliga rättigheterna. Vidare bidrar Sverige till [...]
Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Resultat, Utrikesdepartementet
Artikeln är en replik på: "Missa inte chansen att stötta demokratin".

2013-01-25

Braw: Haitierna kan själva, men vi låter dem inte vara med

“”Det finns till och med folk som kommer hit och målar hus åt oss. Men vi kan måla hus själva!”, utbrast en haitier. En annan Port-au-Prince-bo, en entreprenör i byggbranschen, låter sitt byggföretag fungera som [...]
Fungibilitet, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Resultat

2013-01-17

Man kan inte äta rösträtt

“För att utvecklingen ska kunna gå framåt behövs skola, vatten, elektricitet och basal sjukvård. Tycka vad man vill om detta, men klart är att det är ljusår från Sidas och regeringens bild av uppdraget. För [...]
Demokrati, Hunger, Landfokusering, Målsättning, Resultat, Sida

2013-01-11

Mot nya djärva millenniemål

“Stora framsteg har gjorts. Världsfattigdomen har mer än halverats. Enligt WHO smittas färre av hiv/aids för varje år som går. Samtidigt beskriver en artikel i Läkartidningen av bland andra Tobias Alfvén, rådgivare vid Unaids, hur [...]
EU, Handelspolitik, Jordbruk, Millenniemålen, Resultat
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.rb.se/SiteCollectionDocuments/Rapporter/Engelska%20rapporter/Ending_Poverty_in_Our_Generation.pdf".

2013-01-08

Se chansen till fred i Afghanistan

“Det som utländska styrkor på 160000 soldater inte kunnat åstadkomma under elva års krig förväntar man sig att den korrupta Karzairegeringens styrkor skall klara av med hjälp av amerikanska specialstyrkor och bland annat svenska militärer [...]
Afghanistan, Partipolitik, Resultat

2013-01-03

”Missuppfattad millenniemålsrapport”

“Debattörerna har missuppfattat den rapport de hänvisar till. Rapporten visar inte hur mycket världen totalt planerat och de facto spenderat vad gäller millenniemålen utan ger en bild endast av vissa additionella åtagande. …  En genomgång av [...]
Barn, Hälsa, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
Artikeln är en replik på: "”Fiasko för satsning på förbättrad mödrahälsa”".

2013-01-02

”Fiasko för satsning på förbättrad mödrahälsa”

“Graviditet är självfallet ingen sjukdom trots att mera än sex miljoner människor dör i samband med graviditet och förlossning i världen varje år. Och den graviditetsrelaterade dödligheten är inte bara ett jämställdhetsproblem, utan framför allt [...]
Hälsa, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Sjukvård

2012-12-31

Utvärdering blir ytvärdering

“Här är en bekymmersam paradox: Delar av den internationella forskningen om utvecklingsfrågor tar rejäla steg framåt. Men samtidigt tycks allt färre aktörer inom biståndet ha tid eller grundkompetens för att utnyttja de nya och värdefulla [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering

2012-12-28

Var stolta – men inte nöjda

“Andelen rätta svar är chockerande låg – bara mellan fem och sju procent. Resten tror felaktigt att det är lika dåligt som för många decennier sedan, vilket förstås påverkar vår syn på hur effektivt (eller [...]
Resultat, Sida

2012-12-28

Se världen som den är

“Häromdagen släppte Sida sin årliga SCB-undersökning om synen på bistånd och utveckling bland svenskar. Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka är nöjd över att fler känner till att utvecklingen i världen går framåt och att stora [...]
Bangladesh, Centralafrikanska republiken, Målsättning, Resultat, Sida, Tanzania, Vietnam

2012-12-27

Har Sverige övergett fattigdomsmålet?

“Att Burkina Faso gjort framsteg inom demokrati, jämställdhet, kamp mot korruption, miljö och markvård samt privatsektorutveckling och att det svenska utvecklingssamarbetet ger bra resultat tycks väga lätt när biståndsminister Gunilla Carlsson (M) väljer samarbetsländer. … Argumenten [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Burkina Faso, Målsättning, Partipolitik, Resultat, Utrikesdepartementet

2012-12-14

Ersätt soldaterna i Afghanistan med bistånd

“Den militära insatsen i Afghanistan är ett misslyckande. Ju förr vi vågar erkänna detta och dra konsekvenserna av det, desto bättre. Trots det vill nu regeringen med stöd av S och MP än en gång [...]
Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat

2012-12-12

Ge kvinnor halva biståndet

“Världsbanken bekräftar parallellt i en färsk rapport att jämställdhet är en förutsättning för minskad fattigdom och tillväxt. Med andra ord: för att biståndet, våra svenska skattepengar, ska bekämpa fattigdom på bästa sätt måste det nå [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Världsbanken
I artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2012".

2012-11-29

Sida föreslår en ny form av välgörenhet

“Sidas generaldirektörs förslag om en ny biståndsform, ”Betala för färdiga resultat”, lämnar en del i övrigt att önska. Å ena sidan pratar man om de komplexa och svåra kontexterna där utvecklingssamarbetet sker. Aktörerna inom biståndet [...]
Budgetstöd, Resultat, Sida, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Sida föreslår ny biståndsform: Betala för färdiga resultat".

2012-11-26

Låt Sadev gå i graven

“Sadevs bristfälliga verksamhet har varken gynnat svenska skattebetalare eller biståndsmottagarna. Behovet av en välfungerande utvärdering i biståndet är större än i andra offentliga program på grund av den brutna informations- och ansvarskedjan. Skattebetalare i Sverige [...]
Forskning, Resultat, SADEV, Sida, Tanzania, Utrikesdepartementet, Utvärdering

2012-11-21

“Jag ska lyfta frågan om kvalitet”

“För mig har frågan alltid haft en självklart central plats i utvecklingspolitiken. I årets budget för biståndet har vi, som artikelförfattarna noterar, avsatt 400 miljoner kronor just för att stärka arbetet för tillgång till rent [...]
Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Vatten
Artikeln är en replik på: "”Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet”".

2012-11-19

”Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet”

“För närvarande pågår arbetet här i Sverige med en ny biståndspolitisk plattform, där konkreta frågor, prioriteringar och önskade resultat för svenskt bistånd ska slås fast. Tanken är att regeringen i denna ska klargöra vad biståndet förväntas [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Hälsa, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Vatten

2012-11-13

Kvinnornas röst måste väga lika

“Från att under talibantiden ha varit helt avstängda från utbildning går i dag 2,7 miljoner flickor i skolan. Sammantaget utgör de 37 procent av antalet skolbarn. … Som en förutsättning för det svenska engagemanget i landet mellan [...]
Afghanistan, Barn, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Villkorat bistånd

2012-11-01

Abraham Staifo: Bistånd får inte vara kravlöst

“Problemet är att biståndet inte alltid når målet. Hamnar pengarna i fickorna på förtryckarna och de som göds av korruption kommer de i stället att hålla diktatorer och korrupta system under armarna. Speciellt farligt är [...]
Budgetstöd, Korruption, Palestina, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Uganda

2012-10-24

Att vara världsbäst på att ge bistånd innebär ett stort ansvar

“Om man väljer att tolka begreppet (”new and additional”) som att klimatfinansiering ska vara additionell till biståndet så lever Sverige upp till additionalitetskravet eftersom Sveriges bistånd ligger över 0,7 procent av BNI (som är den [...]
Avräkningar, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2012-10-21

Sida föreslår ny biståndsform: Betala för färdiga resultat

“Vi som jobbar med det svenska biståndet har sett att budgetstödet gett långsiktiga resultat med kraftigt minskad fattigdom i Moçambique, avsevärt fler barn som avslutar grundskolan i Tanzania, betydligt större tillgång till hälsoservice i Mali [...]
Budgetstöd, Burkina Faso, Hälsa, Mali, Moçambique, Resultat, Sida, Tanzania, Utvärdering

2012-10-21

Sadev en orättfärdig nedläggning

“Beslutet är märkligt eftersom regeringen själv i senaste budgetpropositionen tydligt lyfter fram betydelsen av resultatorientering och utvärdering av biståndet. I samma proposition lägger man ned den myndighet som är satt att utvärdera – utan att [...]
Partipolitik, Resultat, SADEV, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 7".

2012-10-17

“Fokus på resultat riskerar slå mot ett effektivt bistånd”

“Rapporten visar att ett resultatbaserade tillvägagångssätt inte stärker principerna om biståndseffektivitet. Resultatbaserade insatser riskerar att underminera ägarskap och nya system för resultatstyrning och innebär sannolikt högre kostnader mer administration för mottagarlandet. Resultatbaserade metoder har en [...]
Forskning, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Hitting the target?".

2012-10-13

Skäligt betalt för odlarna

“Det finns ett fåtal studier som är kritiska till Fairtrade, men betydligt fler som pekar på det motsatta. Bland annat konstaterar National Resources Institute att 31 av 33 fältstudier innehåller bevis för att Fairtrade medför [...]
Jordbruk, Rättvis handel, Resultat
Artikeln är en replik på: "Fair Trade är orättvist".

2012-10-08

Fair Trade är orättvist

“Fair Trade (Rättvis Handel) anses ”bidra till en mer rättvis värld och en bättre miljö”. Men i vetenskapliga rapporter är det inte ovanligt att Fair Trade anses vara helt värdelöst när det gäller att förbättra [...]
Jordbruk, Rättvis handel, Resultat
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Unfair Trade".

2012-10-01

Replik och svar om Kambodja

“Silberstein reser ett par principiellt viktiga frågor i sin artikel (SvD 22/9-12) om Sveriges bistånd till Kambodja som går utöver det närmast självklara antagandet att bistånd skall leda till resultat. Om detta självklara antagande är vi nog [...]
Demokrati, Kambodja, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Carlssons tuffa linje måste gälla fullt ut".

2012-09-22

Carlssons tuffa linje måste gälla fullt ut

“UD konstaterar återkommande att den demokratiska utvecklingen i Kambodja gått bakåt under de senaste åren, trots allt stöd. Varför drar man inte slutsatsen att strategierna måste ändras? Biståndsministern har gjort sig känd för en tuff och resultatinriktad linje. [...]
Demokrati, Kambodja, Partipolitik, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering

2012-09-11

Sverige har beslutat att göra ett intåg i Afghanistan av aldrig tidigare skådat slag.

“Att freden i Afghanistan inte kan vinnas med militära medel är en lärdom som så gott som alla numera har gjort, både militärer och civila. Ändå kretsar fortfarande mycket av Afghanistandebatten i Sverige kring det [...]
Afghanistan, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Resultat, Utbildning

2012-09-10

Sveriges bistånd på fel väg?

“På uppdrag av EU har jag (tillsammans med Sven Tengstam och Jean-Philippe Platteau) genomfört en studie, ”The Aid Effectiveness Agenda: The benefits of going ahead” där vi försökt beräkna värdet av att givarna inom EU [...]
Budgetstöd, EU, Fungibilitet, Projektstöd, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "The Aid Effectiveness Agenda".

2012-09-10

”Välgörenhet och bistånd kan aldrig skapa välstånd”

“Förutom att vara en framgångsrik affärskvinna är Alemu också en hård biståndskritiker. I en mejlintervju med Veres är hennes kritik skoningslös. ”Välgörenhet och bistånd fungerar inte för fattigdomsminskning. De är aldrig hållbara modeller. Och de [...]
Etiopien, Resultat, Välgörenhet

2012-09-09

Han lyser upp världen

“Vet ni vad det kostade att flyga dessa sju kvinnor (och tre män) till Indien, utbilda dem under sex månader, flyga tillbaka dem samt inhandla utrustning för att kunna ge elförsörjning till fem byar? Bunker [...]
FN, Indien, Resultat, Utbildning

2012-09-08

Svenskt bistånd borde satsas på att lära fattiga att läsa

“Sverige ska inom kort få en ny biståndspolitisk plattform, som blir vägledande för hur biståndsmedel fördelas i framtiden. Med vår folkbildningstradition borde Sverige ligga i framkant i att satsa på världens 793 miljoner vuxna analfabeter. [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Resultat, Utbildning

2012-09-06

Sörj inte Sadev

“Det svenska biståndet omsätter mångmiljardbelopp av våra skattepengar och därför är en effektiv utvärdering helt nödvändig. Det har Sadev tyvärr inte levererat och då är nog det bästa att börja om igen.”
Resultat, SADEV, Utvärdering

2012-09-04

Sadev bör finnas kvar i Karlstad

“Sverige är på väg att förlora kompetens och resurser för oberoende uppföljning och utvärdering av vårt internationella bistånd. Beslutet står i bjärt kontrast med biståndsminister Gunilla Carlssons (M) skarpa uttalanden om hur biståndet ska styras genom bättre [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, SADEV, Utvärdering

2012-08-31

Sida stöttar Ecuadors civilsamhälle

“Problemet är att Segerfeldt har fel. Sverige har inget bilateralt samarbete med Ecuador, det vill säga det går inga pengar från stat till stat. Det svenska biståndet till Ecuador går till civilsamhällesorganisationer här i Sverige, som i [...]
Civilsamhället, Ecuador, Resultat
Artikeln är en replik på: "Biståndsmiljoner till ingen nytta".

2012-08-30

“Vi stöttar regeringskritiska röster”

“Fredrik Segerfeldts under­kännande av svenskt bistånd till Ecuador bygger på en rad sakfel och en förenklad bild av bistånd. Sverige ger inget stöd till den ecuadorianska staten. Att svepande använda brister när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter [...]
Demokrati, Ecuador, Resultat
Artikeln är en replik på: "Biståndsmiljoner till ingen nytta".

2012-08-29

Biståndsmiljoner till ingen nytta

“I närmare tre decennier har biståndsmiljonerna rullat in i landet i syfte att bygga upp en väl fungerande demokrati med respekt för mänskliga rättigheter. Främst är det via Forum Syd, Svenska Missionsrådet och Latinamerikagrupperna (tidigare [...]
Demokrati, Ecuador, Mänskliga rättigheter, Resultat, Utvärdering

2012-08-28

Ny biståndspolitik bör tas fram med öppenhet

“En biståndspolitisk plattform ska lanseras. Riksdagen har frikopplats och de många svenska folkrörelserna med stor erfarenhet av bistånd har knappt informerats, än mindre inkluderats, i processen. … Biståndets möjligheter att nå resultat har motverkats genom politiska [...]
Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Handelspolitik, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2012-08-28

Var försiktig med stödet till Syrien

“Det är en gammal sanning att goda intentioner inte alltid ger goda resultat. Det gäller även i dagens Syrien. I ljuset av Assadregimens urskiljningslösa våldsanvändning är det lätt att tycka att omvärlden borde börja ge mer [...]
Militärt bistånd, Resultat, Syrien

2012-08-26

Förebygg katastrofer med biståndspengar

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har satt mätbara resultat högt på agendan i biståndet. Det är välkommet. Men ett fokus på resultat innebär samtidigt en risk att man koncentrerar sig på det som är mätbart på kort [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Forskning, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Resultat, Utvärdering

2012-08-21

Sifferfokus skadar svenskt bistånd

“Det är utifrån ett revisionsperspektiv som biståndsminister Gunilla Carlsson (M) vill bedriva biståndspolitiken i framtiden. … Det är ett uthållighetskrävande och idogt arbete som inte ger snabba mätbara resultat, men det är ack så viktigt. Det [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Jämställdhet, Partipolitik, Resultat

2012-08-15

Forum Syd kommentarer på Sveriges nya biståndspolitiska plattform:

“Samarbetsländernas medborgare ska alltså kunna vara delaktiga och utkräva ansvar för den politik som förs. Bistånd som däremot, i huvudsak, utformas efter givarnas perspektiv och intressen riskerar att bli ineffektivt och ge mindre hållbara resultat. [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Civilsamhället, Demokrati, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2012-08-11

Solnedgång för Karlstadsmyndighet

“I år omsätter det internationella utvecklingsbiståndet nästan 36 miljarder kronor. Ändå granskas, debatteras och utvärderas summan i väsentligt mindre grad än andra utgiftsområden. … Regeringen svarade med att besluta om en nedläggning. Det var ett steg [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, SADEV, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik".

2012-08-08

Bistånd: Privat filantropi när den är som bäst

“Bill & Melinda Gates Foundation kombinerar en filantropisk målsättning med ett hårdkokt förhållande till resultat. Varje dollar styrs mot de projekt som ger störst återbäring för mottagarna, och utvärderas utan pardon. Självhjälp, sjukvård och utbildning [...]
HIV/AIDS, Resultat, Sjukvård, Utbildning, Välgörenhet

2012-08-06

Utvecklingsbistånd: I samma gamla hjulspår

“Anders Östman pekar på forskning om hur Good governance i många fall funge­rat konserverande eller till och med kontraproduktivt för fattigdomsbekämpning. Och om hur Sida inte vill se det. Alldeles oavsett i vilken grad Anders Östman har [...]
Afrika, Demokrati, Forskning, Resultat, Sida

2012-07-25

SSU måste sluta stödja våld

“Att Ship to Gaza gör mer skada än nytta, framgår tydligt i den så kallade Palmer-rapporten från FN. Gaza behöver mer humanitär hjälp och färre våldsprovokatörer därför bör allt stöd till Ship to Gaza avbrytas. [...]
Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mediabevakning, Palestina, Partipolitik, Resultat, Ship to Gaza
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Report of the Secretary-General’s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident".

2012-07-21

En behovsframkallande hjälpindustri

“Den zambiska ekonomen Dambisa Moyo, författare till den kritiska bokenDead Aid och aktuell med Winner Take All, om Kinas växande inflytande, påpekar att Afrika under de senaste 50 åren har tagit emot mer än tusen miljarder dollar [...]
Afrika, Fungibilitet, Resultat, Somalia
I artikeln hänvisas till "Bok: "Winner Take All - China's Race For Resources and What It Means for the World" (2012)"

2012-07-16

Snabbaste tillväxten finns i Afrika

“Det är ländernas kraft och egna förmågor som ligger bakom, inte utländskt bistånd. En Swedfund-rapport från tidigare i juli ger en intressant inblick i hur Afrikas tillväxtunder uppstått. Man konstaterar att ekonomiska reformer och avreglerade [...]
Afrika, Humanitärt bistånd, Resultat, Swedfund

2012-07-12

Dags att utvärdera biståndet

“Det tar tid att förändra biståndet och arbeta in effektivitet och bättre resurshantering. Senare års omstruktureringar på Sida och UD har inte förenklat reformprocessen. Projekten och avtalen länder emellan sträcker sig ofta över flera år. Begränsningen [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, SADEV, Utvärdering

2012-07-10

Långsiktigt stöd kan stoppa konflikten

“Givarländerna ger bistånd för att ta hand om kvinnor som utsatts för våld. De måste också bli bättre på att arbeta för att undanröja grundorsakerna i landet. Kongos ledare är en del av problemet eftersom [...]
Civilsamhället, Kongo, Korruption, Resultat

2012-07-05

Biståndet kan inte bara vara kortsiktiga insatser

“Kvinnor som drabbats av våld måste få vård och hjälp att återvända till livet, och katastrofbistånd är en viktig del. Men ännu mer resurser måste läggas på att bidra till att samhället fungerar. Det krävs [...]
Humanitärt bistånd, Kongo, Korruption, Näringsliv, Resultat, Utvärdering

2012-07-02

Krönika: Dags att byta ut Gunilla Carlsson!

“Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson genomför just nu strategiska reformer för att minska engagemanget för utveckling och internationell rättvisa. Som så ofta när det gäller politik sitter djävulen i detaljerna. En sådan detalj är att Sidas [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Informationsanslaget, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till "Ekots lördagsintervju med Gunilla Carlsson (2012-02-11)"

2012-06-18

Biståndspolitik för framtiden

“Kraven på näringslivsanknutna biståndsutförare tycks vara lägre än på folkrörelsernas arbete.. Den svenska biståndspolitiken fyller 50 i år. Det är ett politikområde där vi svenskar har all anledning att känna oss stolta. Svenskt bistånd gör skillnad i världen. Men [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2012-06-16

Swedfund svarar på kritiken

“Swedfunds roll inom biståndet ifrågasätts. Medier drar höga växlar och långtgående slutsatser om att Swedfunds verksamhet, i skenet av att den är baserad på kommersiella villkor, prioriterar lönsamhet före utveckling och de facto ökar risken [...]
Mediabevakning, Resultat, Swedfund, Utvärdering

2012-06-15

Dialog kan göra ett bra bistånd ännu bättre

“Statskontorets översyn av biståndets styrning nyligen innehöll skarp kritik mot en alltför omfattande flora av styrdokument. Efter detta kommer Gunilla Carlsson nu att ta fram en plattform för biståndet. Men det är oroande att ministerns [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Swedfund, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik".

2012-06-13

Bistånd som hävstång

“Vi menar därför att ett fortsatt bistånd till Vietnam för stöd till reformarbetet och civila samhället inklusive korruptionsbekämpning kan bli betydelsefullt, om än på sikt, bland annat för att förekomma sociala och politiska sammanbrott av [...]
Civilsamhället, Resultat, Utvärdering, Vietnam
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden".

2012-06-06

Replik: Sidas bästa får inte gå före bra bistånd

“Forskningen visar på att den höga tillväxten i många länder i dag i Afrika inte gör det. Dagens tillväxt vidmakthåller ett mönster med råvaruutvinning och fastlåsning i patron-klientförhållanden, som länge utmärkt regionen. Omvärldens jakt på Afrikas [...]
Afrika, Forskning, Landgrabbing, Resultat, Sida
Artikeln är en replik på: "Markinvesteringar bekämpar hunger".

2012-06-05

Har SIDA hört talas om Brasilien?

“Man tänker då att det skulle stå en kö med Sida-delegationer vid ministeriet för social utveckling här i Brasilia för att studera i detalj hur man bekämpat fattigdomen så snabbt, och att den svenska regeringen omgående [...]
Brasilien, Partipolitik, Resultat, Sida, Sociala skyddsnät

2012-06-04

Biståndsplattformen – reform eller städövning?

“Samtidigt som den biståndspolitiska plattformen ska bli det centrala dokumentet för svenskt bistånd så kallade hon framtagandet av en sådan för en ”städövning”. Detta är regeringens egen hemläxa därför att den inte vet vad den vill [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2012-06-01

Frihandel ger utveckling

“Frihandel ger en bättre utveckling än traditionellt bistånd har gjort! Den afrikanska marknaden har i mer än 50 år skyddats från frihandel på samma sätt som Anna Lok förespråkar, och den enda effekten är att [...]
EU, Handelspolitik, Nicaragua, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "EU:s orättvisa handelsavtal".

2012-05-31

Biståndstema modell oklar

“Det finns en befogad oro hos biståndets vänner – i folkrörelser och partier – att Moderaterna i grunden vill förändra biståndet. Redan har enprocentmålet urholkats genom att definitionen av vad som är bistånd har vidgats. Därför [...]
Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Civilsamhället, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2012-05-31

EU:s orättvisa handelsavtal

“Handel kan vara en väg till utveckling, fler jobb och större export. Visst. I ett fattigt land som Nicaragua behövs det. Men handeln måste vara rättvis och bygga på att naturresurser används klokt och rättvist. Det som [...]
EU, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Nicaragua, Rättvis handel, Resultat

2012-05-30

Biståndet behöver vara långsiktigt.

“Det är inte första gången de borgerliga partierna drar åt olika håll när det gäller biståndet. Främst Folkpartiet och Kristdemokraterna har drivit på för högre bistånd. … Carlsson har kritiserat slöseri och ineffektivitet på ett sätt [...]
Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2012-05-28

Biståndets belackare

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) har en lite lustig förkärlek för att peka på misslyckade biståndsstrategier. Det är mer sällan hon hörs tala om sjunkande mödradödlighet och ökad läskunnighet. Båda sidorna behövs för en sansad diskussion om [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Resultat, Utbildning

2012-05-22

Bistånd: Den goda viljan är inte nog

“Detta har bidragit till att de stora misstag som begåtts under femtio år av svenskt bistånd dels inte blivit tillräckligt belysta, dels kunnat fortsätta att begås i lugn och ro, under olika rege- ringar och [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Sida

2012-05-17

Bistånd och inställsamhet

“Man kan tycka mycket om att endast 46 procent av EU:s bistånd går till det som generellt kallas fattiga länder. I grunden är det bedrövligt. Nog finns det större behöv i världen än att bygga [...]
EU, Moldavien, Näringsliv, Resultat, Serbien, Sierra Leone, Swedfund, Turkiet, Volym

2012-05-04

Var kvar i Afghanistan

“Trots detta är det märkligt tyst om hur det faktiskt går i kriget. Det borde finnas mer diskussion om vilka krigsmålen är och huruvida de uppnås. En ny forskningsrapport från FOI visar hur stora problemen är. [...]
Afghanistan, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Afghanistan After 2014. Five Scenarios.".

2012-05-04

Handla också med diktaturer

“Även om vi inte är fullt lika övertygade som Bildt om automatiken i att demokrati följer på ökad handel så är det lätt att instämma i att en friare handel för mycket gott med sig. [...]
Demokrati, Handelspolitik, Kina, Partipolitik, Resultat, Vapenhandel

2012-04-14

Försvara det svenska biståndet

“När Gunilla Carlsson dömer ut budgetstödet till reformsinnade programländer och i stället förordar finansiering av enkla spiskök till de fattiga visar hon att hon sitter fast i en resultatbubbla som inte leder framåt. I stället [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Resultat, Utvärdering

2012-04-10

Socialismen har gjort sitt i Afrika

“Konceptet frihandel ses från vänsterhåll med mycket misstänksamma ögon. Vi liberaler ser det i stället som en fördel och en förutsättning för verklig utveckling. Traditionellt bistånd har inte tagit Afrika ur fattigdomen en handel och [...]
Afrika, EU, Handelspolitik, Partipolitik, Resultat, WTO

2012-04-04

Biståndets ljusa sida

“Rapportförfattarna konstaterar att Sverige, allt sammantaget, uppnådde “enormt mycket pang för pengarna”, vilket har “förbättrat hälsan, utbildningen och den allmänna mänskliga utvecklingsnivån för miljoner vietnamesiska medborgare”. Sådant behöver sägas, eftersom det oftast talas om bistånd som något [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Resultat, Utvärdering, Vietnam

2012-04-03

Budgetstöd belönar dåliga regeringar

“Pethrus levererar de vanliga obevisade påståendena om att budgetstödet fyller en viktig funktion i kampen mot världsfattigdomen. Men det är tomt prat. … Och som sagt, Bertil Odén; generellt budgetstöd innebär ett stöd till hela budgeten. [...]
Budgetstöd, Forskning, Fungibilitet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Budgetbistånd effektivt men komplicerat".

2012-04-03

Bai Bang – bistånd som gett resultat

“Men problemen blev större än befarat. Jag har personligen mötts av vittnesmål från en besviken skogsexpert som farit ner med de allra bästa föresatser. Desto roligare att konstatera att det försenade projektet för en kostnad av [...]
Hälsa, Resultat, Sida, Utbildning, Utvärdering, Vietnam
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden".

2012-04-03

Granska Sveriges roll i kriget i Afghanistan

“Av Riksrevisionens granskning förra året framgick att kostnaderna för insatsen är flera miljarder högre än vad regeringen uppger och att det inte finns några klara mål för kriget och man mörkar om att det är [...]
Afghanistan, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Resultat, Riksrevisionen, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Svenska bidrag till internationella insatser".

2012-04-02

Budgetbistånd effektivt men komplicerat

“För Nilsson får det inte vara så komplicerat. I hans värld används det svenska budgetstödet i Mali för att stödja militär och polis, liksom att förtrycka tuareger som kämpar för ökad autonomi. När det inte [...]
Budgetstöd, Fungibilitet, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Svenska budgetstödet går till att döda folk".

2012-04-02

Budgetstöd är en positiv kraft i biståndet

“Det är viktigt att vi garanterar att budgetstödet får önskad effekt och inte designeras till ändamål det inte är avsett för. Det ökade utrymme i statsbudgeten som budgetstödet skapar kan exempelvis blåsa upp ett mottagarlands [...]
Budgetstöd, Fungibilitet, Resultat
Artikeln är en replik på: "Svenska budgetstödet går till att döda folk".

2012-03-29

Svenska budgetstödet går till att döda folk

“Varför ska svenska skattebetalare vara med och finansiera dödandet av människor i Mali? Kan någon förklara det på ett pedagogiskt sätt? Och kom nu inte och påstå att det är ”andra” pengar som går till [...]
Budgetstöd, Burkina Faso, Fungibilitet, Mali, Projektstöd, Resultat, Tanzania, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Mänskliga rättigheter i Burkina Faso 2010".

2012-03-24

Svenskt bistånd ska göra skillnad för världens fattiga

“Vi får beröm från länder och organisationer som får ta del av svenskt bistånd och vi får höga betyg i olika utvärderingar. Det är smickrande, men vi får inte låta det distrahera oss från huvuduppgiften [...]
Budgetstöd, Civilsamhället, Korruption, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Ministern förstår inte hur modernt bistånd fungerar".

2012-03-22

Svenskt bistånd

“När man inte får bestämma vad utveckling är, vilket projekt man vill ha och vart man ska så försvinner också ägarskapet över projektet och då försvinner även hållbarheten i utfallet. Det var också därför man [...]
Budgetstöd, Partipolitik, Projektstöd, Resultat, Utvärdering

2012-03-22

Ministern förstår inte hur modernt bistånd fungerar

“Budgetbiståndet har rätt utformat positiva effekter som lokalt ägarskap, ökad parlamentarisk och medborgerlig insyn och det bidrar till transparens i hela statsbudgeten. Genom svenskt budgetbistånd har bland annat utbildning, sjukvård och revisionsmyndigheter byggts upp. Det [...]
Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Korruption, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Skuldavskrivning, Utbildning, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Biståndet ska ha tydliga mål".

2012-03-21

Biståndet ska ha tydliga mål

“Plattformen, den första i sitt slag, ska ersätta den vildvuxna skog av fokusområden, ämnespolicyer och ad hoc-beslut som växt fram under ett halvt sekel. Regeringen kommer också att klargöra vad biståndet förväntas leverera i ett [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Budgetstöd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik".

2012-03-20

Ulvskog illa insatt i svenska insatser

“Den svenska regeringen driver på för att företag som agerar på svåra marknader, där konflikter pågår eller där respekten för mänskliga rättigheter brister, ska agera både socialt och miljömässigt ansvarsfullt. Marita Ulvskog verkar tyvärr ha [...]
Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "EU måste agera om konfliktmineral".

2012-03-17

Minskat bistånd bättre än dåligt bistånd

“Sverigedemokraterna har lyft fram en tydlig kritik gentemot de budgetstöd som betalas ut direkt till mottagarländernas stadskassa. Denna form av bistånd ställer stora krav på mottagarländernas kapacitet och det har visat sig finnas stora brister [...]
Avräkningar, Budgetstöd, Fungibilitet, Migration, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering, Volym

2012-03-17

Svenskt bistånd ska inte gå till att förgifta mark i Afrika

“Det är mycket märkligt att biståndsministern försvarar ett projekt som utsätter bönder i Afrika för hälsorisker och som hotar utvecklingen av en hållbar matproduktion.Varför ska Afrika tvingas göra samma misstag som vi har gjort? Ett [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Resultat

2012-03-17

Behåll budgetstödet, Carlsson

“Hur kan effekterna av budgetstöd utvärderas? Frågan som måste ställas är vad som hade hänt utan budgetstödet. Här har till exempel Världsbanken använt simuleringsmodeller för att analysera effekterna av ökat budgetstöd och OECD har visat [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Hälsa, Målsättning, OECD, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Världsbanken

2012-03-14

Bistånd i rättmätig motvind

“Att bistånd inte behöver vara något positivt borde knappast ha undgått någon eller vara särskilt kontroversiellt längre. I danska tidningen Politiken kan man läsa hur danska Röda Korsets ordförande erkänner att biståndet till Afghanistan har förvärrat situationen [...]
Afghanistan, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Winning Hearts and Minds? Examining the Relationship between Aid and Security in Afghanistan".

2012-03-13

Nio barn, tre kvinnor

“Varför skulle en fattig bonde i södra Afghanistan gilla utländska trupper? Allt viktigt har ockupationsmakterna misslyckats med – framförallt byggandet av en fungerande samhälle. Den sittande regimen är totalt korrupt.”
Afghanistan, Barn, Jordbruk, Korruption, Kvinnor, Militärt bistånd, Resultat

2012-03-13

Med Gunilla Carlsson har svenskt bistånd blivit genant

“Om det ändå vore att stödja uppkomsten av en lokal produktion för att tillverka bättre spisar, eller att stödja finansieringen för fattiga människor genom mikrolån. Nej, de fattiga ska få spisar, mer ”action” är fältropet. [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering

2012-03-09

Där biståndet fungerar behövs det inte

“Där bistånd fungerar behövs det inte, där bistånd behövs fungerar det inte. Det märkliga är att MP själva antydningsvis kommer in på detta i artikeln men man drar helt motsatt slutsats. Att en procent av vårt [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Lyssna på biståndets aktörer".

2012-03-08

Så räddar Sverige 50 000 kvinnors liv

“Vi vet att det är politiskt och tekniskt möjligt att minska mödradödlighet och vi vet vad som krävs: utbildade barnmorskor, tillgång till preventivmedel, undervisning om sexualitet och samlevnad, säkra aborter samt adekvat mödra- och neonatal [...]
Barn, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Sjukvård

2012-03-05

”Sveriges kulturbistånd får inte urholkas”

“Det nya biståndet är en seger för Folkpartiets krav på en liberal biståndspolitik där demokratin och de mänskliga rättigheterna sätts i centrum. Vi är inte beredda att kompromissa med dessa historiska framsteg. Biståndsminister Gunilla Carlsson [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Kultur, Partipolitik, Resultat

2012-02-29

Mycket att vinna på ökad jämställdhet

“I samband med millennieskiftet satte FN upp åtta ambitiösa huvudmål för att förbättra situationen i världen fram till 2015 – allt från fattigdom till jämställdhet och hälsa. Nu börjar vi närma oss det slutdatumet och [...]
Barn, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Världsbanken
I artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2011".

2012-02-27

Vapenexporten har redan gjort Sverige till den stormakt Carl Bildt önskar

“Det finns två områden där Sverige i dag är verkliga stormakter i världen. Det ena handlar om vapenförsäljning där vi i dag säljer mest vapen i världen per capita. … Vi vänder oss starkt mot den förenklade [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Diktaturer, Handelspolitik, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2012-02-24

Så kan ”pratbistånd” bli mer verkstad

“Men de orden har vi inte hört. Civilsamhällets aktörer, där kyrkor och folkrörelser ingår, upplever istället att de ifrågasatts av biståndsministern. I stället är det näringslivets insatser hon prisar. Det är företagen som ska rädda utvecklingsländerna.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "Biståndet upprör men inte av rätt anledning".

2012-02-23

Barnmorskor ger liv åt Afghanistan

“I dag finns det 32. Målet är att det ska finnas 8 000 utbildade barnmorskor inom tio år. Målsättningen då Svenska Afghanistankommittén, SAK, 2004 startade utbildning av barnmorskor i Wardak var att hantera 21 födslar [...]
Barn, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Välgörenhet

2012-02-19

Biståndet upprör men inte av rätt anledning

“Problemet med utvecklingsbistånd är att det inte kan fungera där det behövs. Därför har det heller inte fungerat de 50 senaste åren och det kommer inte att göra det under de kommande 50 heller. I sin nya [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Förhastat av biståndsministern".
I artikeln hänvisas till "Bok: "Biståndets dilemman""

2012-02-19

Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga

“Hon klargjorde hur Sveriges ensidiga fokus har varit vad vi betalar in (läs: enprocentsmålet). Och hur frågan vad vi får ut av pengarna har lämnats därhän. Därför har de svenska biståndsaktörerna kunnat fortsätta att bygga [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Johan af Donner-affären, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till "Röda Korset i bloggreplik"

2012-02-18

Förhastat av biståndsministern

“Bistånd kanaliseras på olika sätt. Medan fördelarna med så kallade sektor- och projektstöd ofta lyfts fram, har budgetstödet – det vill säga direktbistånd till samarbetsländernas regeringar – ofta fått utstå oförtjänt bitter kritik. Också Sveriges [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Partipolitik, Projektstöd, Resultat, Utvärdering

2012-02-16

Gun-Britt Andersson: ”Misstrons biståndspolitik”

“Biståndets tjänstemän och tjänstekvinnor har också fått höra att de är särintressen som styrs av blåögd god vilja eller helt enkelt omsorg om sitt levebröd i ”biståndsindustrin”. När Gunilla Carlsson säger att betoningen av resultat [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning, Resultat, Utvärdering

2012-02-16

Bistånd verkar inte i ett vakuum

“Rapporten Bringing the billions back från Forum Syd visar att korruption av individer bara utgör 3 till 5 procent av den olagliga kapitalflykten från utvecklingsländer. Huvudaktörer i denna verksamhet är istället multinationella företag som strävar efter att [...]
Civilsamhället, EU, Handelspolitik, Korruption, Näringsliv, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Bringing the Billions Back".

2012-02-16

En banal biståndsdebatt

“Biståndsanhängarna går upp i falsett av moralisk indignation inför varje ifrågasättande av effektiviteten. Biståndsskeptikerna kan tacksamt välja och vraka mellan galna och ännu galnare biståndsprojekt som utgått från allt annat än mottagarnas behov. Det är [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Fungibilitet, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "”Regeringen har gett upp om biståndet”".

2012-02-16

Sverige kan göra skillnad

“Demokratisträvan bör prägla utrikespolitiken. Därför är det välkommet att regeringen vill tillsätta en ambassadör i Syrien för att stärka stödet till oppositionen. Samma engagemang bör prägla den svenska biståndspolitiken. Verksamhetsnära bistånd, som bedrivs genom exempelvis [...]
Ambassader, Partinära bistånd, Partipolitik, Resultat, Syrien

2012-02-16

Biståndsdebatt till det extrema

“Kvinnors utbildningsnivå och demokratiska institutioner är det som långsiktigt lyfter ett land ur fattigdom liksom, ännu mer konkret, tillgång till vatten, el, telefon och annan infrastruktur. Mycket av detta hade aldrig gått att åstadkomma utan [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utvärdering, Vatten

2012-02-15

Stötande ineffektivt bistånd

“Hur effektivt har det egentligen varit på att bekämpa fattigdom? Har det verkligen gjort någon större nytta? Svaret på den frågan måste nog dessvärre bli nej. … Ändå rullar det på som om inget hänt. Eller ja, [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Landfokusering, Resultat, Utvärdering

2012-02-15

Bluffstopp för Carlsson

“Fredrik Segerfeldt avfärdar i princip allt hittillsvarande bistånd som värdelöst och kontraproduktivt, och menar att det snarare fördärvat starka demokratiska institutioner och förutsättningar för en välståndsskapande marknadsekonomi. Även om Fredrik Segerfeldt har viktiga poänger är [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Utbildning, Utvärdering

2012-02-13

Kvävande resultatkrav

“Efter att ha lyssnat på biståndsministern i Ekots lördagsintervju finns det frågor som behöver besvaras, och det är inte alldeles säkert att biståndsministerns ”resultatjakt” verkligen ger resultat. Möjligen har kraven bidragit till en positiv resultatutveckling [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Resultat, Utvärdering

2012-02-13

En Atlantångare att vända runt

“På Sidas hemsida kan man läsa om hur myndigheten tycker tvärtemot biståndsministern. Apropå Mali, ett av världens fattigaste länder, sägs det att “Budgetstöd gör biståndet mer effektivt”. Enligt Sida har de svenska biståndsmiljonerna bidragit till [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, EU, Handelspolitik, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, USA, Utbildning

2012-02-13

Lyssna på biståndspratet

“Syftet verkar vara att nå kortsiktiga resultat – hon tog själv i intervjun exemplet hur många spisar som ges till fattiga hushåll – istället för att fokusera på långsiktig utveckling. Gunilla Carlssons ökade krav på redovisning [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Moçambique, OECD, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering

2012-02-13

Gunilla Carlsson avslöjar vänsterbluffen

“I lördags presenterade hon således en ny reform i SR Ekots lördagsintervju. Carlsson tänker avveckla det direktbistånd som inte är öronmärkt utan går direkt till mottagarländernas statsbudgetar. För tillfället får fyra afrikanska länder dylikt direktbistånd, [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Kambodja, Moçambique, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Villkorat bistånd, Volym

2012-02-13

”Regeringen har gett upp om biståndet”

“Om biståndet inte har fungerat sedan det startade för femtio år sedan, vad är det då som talar för att det plötsligt ska börja fungera? ... Trots att biståndspengar i flera fall uppenbarligen har finansierat krig [...]
Afrika, Budgetstöd, Diktaturer, Eritrea, Etiopien, Fungibilitet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2012-02-12

Kortsiktighet duger inte

“Nu verkar det som om Gunilla Carlsson vill att Sverige i fortsättningen ska bidra mest med praktiska projekt och låta EU ta över det mer generella stödet. Kanhända slipper ministern då att reta sig på meningslöst [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Moçambique, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering

2012-02-12

Biståndet går till Kambodjas elit

“Samtidigt lever biståndscommunityn gott i Kambodja. På hjälparbetarlön kan man utan problem anlita två betjänter på heltid, och staden är full av restauranger där biståndsarbetare ofta spenderar mer pengar på en kväll än vad många kambodjaner [...]
Budgetstöd, Fungibilitet, Kambodja, Resultat, Utvärdering

2012-01-31

Göra gott bättre än vilja gott

“Omvärlden är så fokuserad på att göra gott att man glömmer att fråga mottagarna hur man kan hjälpa. Man skickar det man har snarare än det som skulle behövas. Ibland slår man ut fullt fungerande [...]
Humanitärt bistånd, Indien, Resultat

2012-01-27

Omöjligt uppdrag

“Sverige har i processen svikit FN. När Ban Ki-moon 2008 vädjade om europeiska fredstrupper till den nästan kollapsande FN-missionen i Kongo sade Storbritannien och Tyskland nej. Motivering: deras trupper behövdes i Afghanistan. 2009 drog Polen tillbaka trupper [...]
Afghanistan, FN, Kongo, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat

2012-01-27

Bistånd bidrar till utveckling

“I många afrikanska länder är födelsetalen fortfarande höga med mer än fem barn per kvinna. Det är också där, framförallt på landsbygden, som barnadödligheten fortfarande är hög. Och det är dit som det internationella biståndet [...]
Afrika, Barn, Demografi, Handelspolitik, Jordbruk, Resultat

2012-01-24

Why aid is not enough for development: Coping with the climate, conflict and capital challenges

“I åratal har vi debatterat biståndsvolym men, trots att bistånd är viktigt, kan biståndet från utvecklade länder aldrig bli tillräckligt, även om vi skulle hålla våra löften” skriver Eric Solheim, Norges Minister for Development and [...]
Klimat & miljö, Resultat, Volym

2012-01-21

Economic growth and persistent poverty: Time to deal with inequality in Africa

Afrikas ekonomiska utveckling har inte resulterat i fattigdomsbekämpning i förväntad utsträckning och stegen mot Millenniemålen otillräckliga. Sociala skyddsnät skulle kunna möjliggöra för fler att dra nytta av den snabba ekonomiska tillväxten som ensamt i sig [...]
Afrika, Millenniemålen, NAI-Forum (engelska), Resultat, Sociala skyddsnät
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Assessing Progress in Africa toward the Millennium Development Goals".

2012-01-20

Rosling fel om biståndet

REPLIK ” Nyckeln till minskad fattigdom och därmed bättre hälsa bland människorna är högre ekonomisk tillväxt. Rosling har själv visat på en mycket stark korrelation mellan spädbarnadödligheten i ett land och samma lands ekonomiskt välstånd, mätt som BNP [...]
Forskning, Hälsa, Resultat, Vietnam
Artikeln är en replik på: "Läs på! Världen har förändrats".

2012-01-19

Rosling snabbspolar utvecklingens snigelfart

“Erika Bjerström deltog i veckan i Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Hon berättade att en del biståndsarbetare ogillar den ljusa bilden. Den kan minska engagemanget för deras hjälpinsatser, hävdar de.”
Afrika, Mediabevakning, Resultat

2012-01-09

Fredrik Segerfeldt i replik till Hans Rosling

REPLIK “Som Rosling mycket riktigt påpekar är förbättringen när det gäller hälsonivåer särskilt slående. Det beror inte minst på att fattiga länder fått tillgång till vår teknik, som p-piller. Men av någon anledning tycks Rosling vilja [...]
Hälsa, Resultat
Artikeln är en replik på: "Läs på! Världen har förändrats".

2012-01-08

Löftet till mödrarna sviks – igen

“I detta läge kom de mycket mera långtgående utfästelserna i millenniemålen: man skulle, räknat från år 1990 fram till år 2015, uppnå 75 procent reduktion av mödradödligheten. Målet tedde sig, för alla oss som arbetade [...]
Barn, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Resultat, Sjukvård

2012-01-05

Läs på! Världen har förändrats

“Bistånd från Sverige har bidragit till detta mirakel. Men 70 procent av tillfrågade svenskar tror att kvinnor i Bangladesh föder 5 barn, de vet inte vad som hänt de senaste 25 åren.“
Bangladesh, Barn, Kvinnor, Resultat

2012-01-05

Bra bistånd är vår skyldighet

“I den svenska debatten handlar poängerna ofta om misslyckade jätteprojekt eller svällande korruption i mottagarländerna. Man ifrågasätter om biståndet hjälper och om de stora summor pengar som investeras i utvecklingsländerna verkligen kan motiveras moraliskt. … [...]
Budgetstöd, Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2011-12-29

”De fängslade journalisterna bör be Etiopien om ursäkt”

“För ett år sedan stängde Etiopien sin ambassad i Stockholm. Premiärminister Meles förklarade varför. ”Det pågår inget utvecklingssamarbete att tala om mellan våra länder. Det finns ingen större handel mellan oss och Sverige och det [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Etiopien, Fungibilitet, Målsättning, Persson & Schibbye, Resultat

2011-12-28

Fredrik Segerfeldt: Bistånd kan vara skadligt

REPLIK “Ändå avfärdar Forslund i en handvändning den omfattande internationella debatten om biståndets negativa biverkningar. De forskare som varnat för att biståndet ökar korruption och vanstyre, minskar sannolikheten att mottagarlandet ska bedriva en utvecklingsvänlig politik, [...]
Forskning, Korruption, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Kenneth G Forslund: Välgörenhet kan inte ersätta biståndspolitik".

2011-12-27

Kenneth G Forslund: Välgörenhet kan inte ersätta biståndspolitik

“Näringslivet är mer än välkommet att engagera sig i biståndsarbete. Men det kan inte vara så att det finns en måttstock för hur stor kontroll och hur stora krav som ska ställas på biståndsaktörer som [...]
Näringsliv, Resultat, Utvärdering, Välgörenhet

2011-12-23

Bistånd – till vilken nytta?

“Man kan som Kent Härstedt ­säga att biståndet kanske motverkat en ännu sämre utveckling. Men det är lika rimligt att fråga om inte ­biståndet har hindrat länderna från att utvecklas. Om vi verk­ligen bekymrar oss om [...]
Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Etiopien, Handelspolitik, Kina, Malaysia, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Resultat, Sydkorea, Vietnam

2011-12-17

Bokrecension: “Bistånd och utveckling – Afrika: Givarnas stora utmaning”

“Efter mer än 50 år av iakttagelser, presenterade i många böcker under årens lopp, kommer nu Hydén också med en kritisk granskning av biståndets roll i utvecklingsarbetet, Bistånd och utveckling – Afrika: Givarnas stora utmaning (Liber, [...]
*Bokrecension, Afrika, Malawi, Resultat, Utvärdering

2011-12-17

Debatt: Klimatet och ekonomin gynnas av frihandeln

“För det första är det helt avgörande att vi får till stånd ett frihandelsavtal med it-varor, såsom mobiltelefoner, och it-tjänster. Genom att utvidga innehållet i det så kallade Informationsteknologiavtalet, och få fler ­länder att skriva under, [...]
Handelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv, Resultat, WTO

2011-12-14

Segerfeldt väljer biståndsforskning som passar hans syften

REPLIK “Många gånger i biståndsdebatten vilseleds vi att se på bistånd som en sektor – som en specifik tårtbit i samhället där vi bortser från andra faktorer. Utifrån ett Sverigeperspektiv kan detta eventuellt vara gångbart [...]
Forskning, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2011/11/15/lagg-bistandsbudgeten-pa-okad-invandring/".

2011-12-12

VD: ”Ekot har fel, våra investeringar i Afrika är nödvändiga”

REPLIK “Den senaste veckan har Sveriges Radios Ekot-redaktion kritiserat oss på en rad punkter. Man har emellertid målat en felaktig bild av vårt arbete. … Vi är också besvikna på att Ekot väljer att bjuda in [...]
Corporate Social Responsibility (CSR), Makedonien, Mediabevakning, Resultat, Swedfund
Artikeln är en replik på: "Swedfunds smutsiga biståndsaffärer måste få ett slut".

2011-12-12

Hög tid att börja vinna freden i Afghanistan

“I snart ett decennium har Sverige haft soldater i Afghanistan. Men efter tio år är de få som kan peka på några framgångar, samtidigt som bakslagen och misslyckandena är svåra att blunda för.“
Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat

2011-12-08

Swedfunds smutsiga biståndsaffärer måste få ett slut

“Återigen står det klart att statens grepp om Swedfunds verksamhet är usel och saknar insyn. Det finns, märkligt nog, dessutom inga ordentliga och oberoende utvärderingar av vad Swedfund egentligen har åstadkommit med sina biståndsinsatser. Hur kan den [...]
Näringsliv, Resultat, Swedfund, Utvärdering

2011-12-08

Atrocities in Ethiopia?

“Etiopien är kanske ett av de mest perversa exempel på hur ett land kan fortsätta ta emot bistånd år efter år, trots utebliven demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter.”
Demokrati, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Persson & Schibbye, Resultat

2011-12-07

Den extrema fattigdomen kan bekämpas – nu!

“Det är alltså frågan om mindre än tio procent av det befintliga biståndet för att i stort sett utrota den extrema fattigdomen på landsbygden i Malawi. Det är högst troligt att samma effekter kan åstadkommas [...]
Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Malawi, Resultat, Utvärdering

2011-12-05

SVERIGE HAR TYSTNAT OM BISTÅNDET

“Ministern har målmedvetet spelat på fördomar; det finns inga resultat, bistånd leder till korruption, miljarder utan kontroll. Hon gör inga försök att förklara, skingra obefogad misstro, riva bort fördomsslöjor eller undanröja grumliga föreställningar kring sitt [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utbildning, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd".

2011-11-29

Yes, we want results!

“Den nuvarande debatten om resultat i utvecklingssamarbetet rör sig i en olycklig riktning. Diskussionen handlar allt mer om  resultatfokus inom biståndet är bra eller dåligt.”
NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering

2011-11-25

Ockupera klimatmötet!

“Köpenhamn – fiasko. Cancun – fiasko. Så har det gått med de senaste stora toppmötena om klimatfrågan. Och på måndag kan det vara dags igen, när FN-mötet i Durban börjar…. den Gröna fond, som skulle [...]
Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Durban 2011, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Resultat, Saudiarabien, USA

2011-11-22

Rent vatten och sanitet en klockren investering

“Rwanda har utmärkt sig genom att investera i politiskt ledarskap och professionell expertis som behövs för att förbättra tillgången till rent vatten och toaletter. Under samma period har Rwandas ekonomi mer än tredubblats i storlek. [...]
Resultat, Rwanda, Vatten

2011-11-22

Handel skapar välstånd

REPLIK “Däremot delar jag inte Forum Syd och Afrikagruppernas (UNT 15/11) bild av att EU försöker tvinga på någon några ofördelaktiga överenskommelser, och jag är inte beredd att lägga min energi på att ta strid [...]
EU, Handelspolitik, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "Handel på orättvisa villkor".

2011-11-14

Sida responds to evaluation critique

REPLIK “Detta är ett svar på de synpunkter som framförts i en kommentar till artikeln av Gunilla Carlsson på NAI Forum om hur Sida arbetar med resultatövervakning och utvärdering och viss information för att klargöra var Sida står.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), NAI-Forum (engelska), Resultat, Sida, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Taking international development into the 21st century".

2011-11-09

“Sverige börjar ta hem sina soldater om ett år”

“Den militära insatsen är bara en del av vårt breda engagemang i Afghanistan. Vårt bistånd till Afghanistan har successivt byggs ut och landet är i dag en av de enskilt största mottagarna av svenskt bistånd. [...]
Afghanistan, Hälsa, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utbildning

2011-11-08

Development results require knowledgeable practitioners

“Alltför många biståndsarbetare och beslutsfattare står inför svaga incitament att lära sig. Deras “chefer” sätta föga värde och tid på lärande på grund av osäkerhet om nyttan och risken för att nyttan tillfaller andra i större utsträckning”
NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering

2011-10-31

En revolution till hela mänsklighetens fromma

“I närmare 30 år har företaget bedrivit forskning i syfte att få fram ett vaccin mot malaria, och sedan 2009 har just ett sådant testats på 15000 nyfödda och små barn i sju afrikanska länder. [...]
Forskning, Hälsa, Näringsliv, Resultat, Sjukvård

2011-10-21

Africa’s unknown success

“Men Afrikas ekonomiska tillväxt har gått i stort sett obemärkt förbi i de nordiska länderna. Både biståndsorganisationer och media rapporterar om fattigdom och misär i Afrika istället för om några framsteg.”
Afrika, Mediabevakning, NAI-Forum (engelska), Resultat

2011-10-21

Historisk omstart för Libyen

“Gaddafis fall är en seger för den breda koalition som bekämpat regeringsstyrkorna från luften där Sveriges spaningsflyg utgjort en viktig nyckel. Men det svåra uppbyggnadsarbetet återstår. Även här kan och bör Sverige spela en viktig roll.”
Libyen, Militärt bistånd, Resultat

2011-10-17

Results Based Management under review

“Vi fann att de flesta biståndsorganisationer står inför liknande utmaningar i tillämpning av metoden. Alla studier visar att resultatsinformation för närvarande inte används för de ändamål som är avsedda vad gäller resultatstyrning: förbättrad analys, administration och beslutsfattande.”
NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering

2011-10-16

Biståndet får betala åsikterna

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har genomfört viktiga förbättringar av biståndspolitiken med tydligare demokratifokus och krav på resultat, prioriteringar och öppenhet. Dessa reformer bör åtföljas av en genomgripande översyn av informationsbidraget.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Informationsanslaget, Partipolitik, Resultat

2011-10-09

Mikrolån gör skillnad

“Jag vill ta fasta på Gunilla Carlssons ord om att vi måste hitta de samarbetsformer som hjälper flest människor. Men jag vill lägga till att vi aldrig kan lyfta människor ur fattigdom, i Tanzania eller [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Mikrokredit, Näringsliv, Resultat, Tanzania
Artikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd".
I artikeln hänvisas till "Bistånd kan inte ersättas"

2011-09-30

Transparency requires an open and fair policy debate

REPLIK “Trots retoriken om öppenhet kan man ifrågasätta om biståndsministern verkligen är öppen för att använda transparens som ett verktyg för att uppnå förbättrade resultat. I artikeln använder hon den klassiska – och i mina [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), NAI-Forum (engelska), Partipolitik, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Taking international development into the 21st century".

2011-09-29

Bistånd kan inte ersättas

“Att det svenska biståndet till Tanzania under 50 år varit helt kravlöst, som Gunilla Carlsson påstår (UNT 27/9), är felaktigt. Bistånd åtföljs av en mängd krav på mottagaren. Och att kunna avskaffa biståndet, även om [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Handelspolitik, Jordbruk, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Villkorat bistånd
Artikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd".

2011-09-27

Överge kravlöst bistånd

“Vårt stöd har bidragit till arbetstillfällen, utbildning, bättre hälsa och infrastruktur. [.] Men frågan som vi måste ställa är hur mycket det svenska biståndet har bidragit till detta. Är det inte snarare tillväxt, resultatet av [...]
Hälsa, Näringsliv, Resultat, Tanzania, Utbildning, Villkorat bistånd

2011-09-21

Taking international development into the 21st century

“Om vi ​​inte öppet och systematiskt kan rapportera hur biståndsbudgeten används och vad som uppnåtts i form av resultat, kommer trovärdigheten för utvecklingssamarbetet i sig att undergrävas.”
NAI-Forum (engelska), Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2011-09-04

Bistånd kan inte ersätta soldater

“Vad vet vi då från forskningen om biståndets konfliktdämpande förmåga? Mycket lite, märkligt nog. [.] Det mesta talar för att biståndet inte har haft den effekt många har hoppats på.”
Afghanistan, Forskning, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2011-08-25

Vilken morgondag väntar Libyens folk?

“Varför inte lägga krutet på det som numera är biståndspolitikens signum – bygga goda institutioner, motverka korruption och, inte minst, hålla koll på resultatet?”
Demokrati, Korruption, Libyen, Militärt bistånd, Resultat

2011-08-19

Stabilitet minskar risken för framtida katastrofer

“Tack vare vårt stöd finns det två miljoner somalier som inte kommer att ingå i statistiken över dem som drabbats av den pågående livsmedelskrisen.”
EU, Humanitärt bistånd, Hunger, Resultat, Somalia

2011-08-19

Svält förebyggs med bättre krishantering

“Många svenska och internationella organisationer gör ett viktigt arbete och nu gör svenska pengar stor nytta på plats. […] Tre saker är särskilt viktiga: att minska risker för utsatta samhällen, att investera i hållbart jordbruk, [...]
Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-08-09

Borgarnas blinda fläck

“Men kanske borde Afrika – detta stora land, så som det fortfarande ofta uppfattas – skylla sig självt? Det har under de senaste veckorna varit det entydiga budskapet från en rad svenska ledarsidor. Bistånd i [...]
Afrika, Hunger, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
Artikeln är en replik på: "Bara Afrika kan lyfta Afrika ur svälten".

2011-08-04

”Bistånd finansierar folkmord, krig och våld

“Fyra Socialdemokrater passar på att attackera Gunilla Carlsson och därmed göra partipolitik av svältkatastrofen på Afrikas horn. Det må vara osmakligt, men värre är det häpnadsväckande påståendet att ”Sverige i decennier fört en ansvarsfull biståndspolitik”. [...]
Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning, Hunger, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "”Biståndet sänks när Afrika svälter”".

2011-08-03

Fairtrade fungerar

“Rapporten betonar att det behövs mer forskning på viktiga områden. Inte minst när det gäller vilka nyckelfaktorerna är bakom utveckling. Men sammanfattningsvis finns det all anledning att göra skillnad genom att vi konsumenter väljer Fairtrade-märkta [...]
Forskning, Jordbruk, Rättvis handel, Resultat
I artikeln hänvisas till dokumentet: "The Last Ten Years: A Comprehensive Review of the Literature on the Impact of Fairtrade".

2011-07-29

Rätt insats på rätt plats

“Två före detta Sida-chefer (tillika socialdemokrater) har till och med hävdat att biståndsministerns krav på ökad kontroll och uppföljning var ett utslag av att moderater generellt skulle tycka illa om bistånd (DN Debatt 4/3 2011).”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sida, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utvärdering, Volym

2011-07-01

World Development Report 2011 on Conflict and Security

“Även om det vore fel att säga att internationella hjälporganisationer inte gör någonting rätt i konfliktdrabbade länder, är det rätt att säga, som WDR-rapporten gör, att de måste göra ett mycket bättre jobb och ompröva i sin inställning helt och hållet”
NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2011".

2011-06-16

IMF – nya världsregeringen?

“IMF:s program har gett noll tillväxt i den tredje världen (förutom av fattigdomen förstås) och systematiskt raserat det lilla som funnits av offentliga skolor, sjukvård, infrastruktur och socialt skyddsnät. Men IMF:s lån har skapat en [...]
EU, Internationella valutafonden (IMF), Resultat

2011-06-14

Effective aid monitoring is possible

“Det svenska utvecklingssamarbetet har upprepade gånger kritiserats av OECD / DAC för överflödet av landstrategier, sektor policies, riktlinjer och regler. Det nuvarande systemet, trots dess goda intentioner, är ett allvarligt hot mot ett effektivt utvecklingssamarbete.”
NAI-Forum (engelska), OECD, Resultat, Utvärdering

2011-06-14

Debatt: Svenska företag har den bästa fattigdomshjälpen

“Tyvärr är det inte dessa framgångar med betydande utvecklingseffekter som uppmärksammas. I stället finns det hos vissa organisationer och medier fortfarande en skepsis mot näringslivets engagemang i de fattiga länderna.”
Irak, Liberia, Mediabevakning, Näringsliv, Resultat, Swedfund

2011-05-29

Mikrolån minskar fattigdom

“Metoden ifrågasattes när SVT:s Uppdrag Granskning nyligen berättade om höga räntor och slavliknande villkor. Men eventuella problem i Bangladesh kan inte dölja det faktum att möjligheten att låna pengar är vägen ut ur fattigdom för [...]
Bangladesh, Mediabevakning, Mikrokredit, Resultat

2011-05-26

Dialog och överblick – bortglömda delar av resultatstyrningen

“Jag tror att det är riktigt att det döljer sig en dos bristande ledarskap bakom boxtänkandet och “obsessive measurement disorder”. Uppenbarligen finns det saker att ta itu med.”
Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Resultatstyrning i biståndet: Kan ”obsessive measurement disorder” undvikas?".

2011-05-19

Osäkert vad som är bra i biståndet

“Att utrota fattigdomen är målet för svenskt bistånd – både det statliga och det som utförs av enskilda organisationer. Om målet ska uppnås är det viktigt att biståndsorganisationernas arbete ger resultat. Men vem avgör vad [...]
FN, Målsättning, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2011-05-18

Nu måste vi satsa stort på miljöteknik

“Det obundna svenska biståndet bidrar till fattiga länders förmåga att investera i miljöteknik. Svenska företag har visat sig vara konkurrenskraftiga leverantörer till sådana insatser. Det svenska näringslivet har bidragit till tekniköverföring bland annat genom att [...]
Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Resultat

2011-05-18

Increasing Aid Effectiveness

“Bakom resultatmatriserna och behovet att styra finns det en brist på ledarskap, ända från den politiska nivån och neråt. Att predika vikten av resultat är en säker ställning – vem är egentligen emot resultat förutom de lata och ovilliga?”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering

2011-05-18

Bistå rätt saker

 “De 38 miljoner biståndskronor som pytsats in i den ordinarie budgeten för svenska ambassader i Europa försvaras av Gunilla Carlsson, trots att de just inte arbetat med biståndsfrågor. Och biståndsmedel får inte användas för att [...]
Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2011-05-18

Högre krav på biståndet

“Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD anmärkte i går på att biståndsmedel finansierar de svenska ambassaderna i bland annat Madrid och Paris. Förfarandet strider mot OECD:s så kallade DAC-regler som reglerar internationellt bistånd.”
Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2011-05-16

Många hövdingar och få indianer

“Tänk om Gunilla Carlsson hade släppts lös som försvarsminister och röjt upp på samma resoluta sätt som hon styrt upp Sida och biståndsverksamheten. Tänk om hon vände upp och ner på systemet, ifrågasatte allt och [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Militärt bistånd, Resultat, Utvärdering

2011-05-13

Miljoner skäl att välja Fairtrade

“Som grund för sitt utspel hänvisar Wålsten till fyra studier kring Fairtrade, varav två de facto visar på övervägande positiva effekter av Fairtrades arbete. Bland annat konstaterar National Resources Institute att 31 av 33 fältstudier [...]
Handelspolitik, Jordbruk, Rättvis handel, Resultat
Artikeln är en replik på: "Det finns inga skäl att gynna rättvisemärkt".

2011-05-11

Perverse effects of results measurement

“Sedan hon blev minister för internationell utveckling 2006  har Gunilla Carlsson (fd revisor) gjort “resultat” till det centrala temat i omstrukturering av det svenska biståndet.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering

2011-05-05

Mikrolån effektiv hävstång för fattiga

“Men sanningen är att mikrofinanser hjälpt miljontals fattiga människor runt om i världen att skapa sig själva ett bättre liv.”
Mikrokredit, Näringsliv, Resultat

2011-05-04

Biståndsmetod eller skuldfälla?

“Vad mikrofinanserna gör är inte att ge fattiga tillgång till särskilt snälla lån, eller ersätta ett rent bidragsbaserat bistånd, utan att skapa en finanssektor där det tidigare inte fanns någon sådan”
Mikrokredit, Resultat
I artikeln hänvisas till "Myterna om mikrolånen"

2011-05-03

Vänd nu inte återigen Afghanistan ryggen

“En ensidigt offensiv militär kampanj som i stora stycken fokuserat på att jaga terrorister, inklusive bin Laden, och som pågått i åratal hade till slut slagit knut på sig själv.”
Afghanistan, Militärt bistånd, Resultat, USA

2011-04-29

Sluta mörka om Afghanistan

“Det är hög tid att politikerna kliver fram berättar vad som egentligen pågår i svenskarnas område av Afghanistan. Hur ser säkerhetsläget ut? Vad uträttar svenskarna på plats? Vad sysslar den svenska militären egentligen med i [...]
Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat

2011-04-29

Myterna om mikrolånen

“Mikrofinanssystemet grundar sig på attraktiva men falska premisser om att fattiga människor kan bli rikare genom lån.”
Bangladesh, Mikrokredit, Resultat

2011-04-21

Fyra hela Sverige lyfte sig ur fattigdom

“Det blir bättre. Världsbankens Global Monitoring Report 2011 skriver ner den tidigare prognosen om antalet människor i extrem fattigdom år 2015 med 35 miljoner. Det är som om fyra Sverige lyfter sig över gränsen. Det [...]
Indien, Kina, Näringsliv, Resultat, Världsbanken

2011-04-19

Yunus utsatt för kampanj

“Om det är mikrolån från andra mindre nogräknade organisationer i andra länder som Uppdrag Granskning egentligen är ute efter så ska vi hedra dem för den ambitionen. […] Men att kritisera dessa mindre nogräknade företag [...]
Bangladesh, Mediabevakning, Mikrokredit, Resultat

2011-04-18

Svårt se bestående effekt av dollarregn

“Det är inte riktigt dags för utvärdering än, men redan förra årets milda kämpaglöd bland de kvarvarande biståndsexperterna har dämpats. Syftet med varje insats är att den ska bli överflödig, men i stället driver hjälporganisationer [...]
Afghanistan, Militärt bistånd, Resultat, Utvärdering

2011-04-16

Sluta mörka om Afghanistan – vad pågår i det svenska ansvarsområdet?

“Vad sysslar den svenska militären egentligen med i Afghanistan? Det finns en annan fråga också: Vad kostar kalaset, och vad får afghanerna ut av pengarna?”
Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till "SVT: "Krig för fred""

2011-04-15

Lyckat Tanzaniaprojekt

“Men även om det inte tillhör kommunernas kärnverksamhet att jobba med bistånd i fattiga länder så bäddar denna form av initiativ för många positiva effekter på hemmaplan.”
Kommunbistånd, Mikrokredit, Resultat, Sida, Tanzania, Utbildning

2011-04-11

Poverty Reduction and Economic Structure

“Moçambique och Vietnam är intressanta fallstudier att jämföra med tanke på derasjämnstarka tillväxt under det senaste decenniet, deras liknande sektorsvisasammansättning av ekonomisk tillväxt, och ändå är deras vitt skilda framgångar i att minska fattigdomen.”
Moçambique, NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering, Vietnam

2011-04-11

Släpp datan fri

“Vid lanseringen av Öppna biståndet talade Sidas antikorruptionsrådgivare Eva Perry om att uppmuntra medborgare, både här och annorstädes, att rapportera om misstänkt fusk och mygel. Bra så, men en devis som inte bara gäller biståndet.“
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Resultat, Tchad, Webbplatsen Openaid.se

2011-04-10

“Jasplan skapar inte någon fred”

“Det finns en utbredd myt om att diktaturer bara kan bekämpas på två sätt: genom diplomati eller militärt ingripande. […] Eftersom militära interventioner fungerar så dåligt borde vi inte skicka Jasplan till Libyen utan istället [...]
Demokrati, Diktaturer, Egypten, Filippinerna, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
I artikeln hänvisas till "Studie: "Why Civil Resistance Works""

2011-04-09

Svenskt bistånd blir öppet på nätet

“Min förhoppning är att openaid.se ska underlätta för granskning, förbättra ansvarsutkrävande, uppmuntra till delaktighet och bidra till att motverka korruption.”
Korruption, Partipolitik, Resultat, Utvärdering, Webbplatsen Openaid.se

2011-04-07

Slösa med bistånd

“Sedan måste vi kanske diskutera det som är helt tabubelagt, men som den svenska Afrikaexperten Göran Hydén påpekat: att den afrikanska stamkulturen tycks vara ett hinder för långsiktiga investeringar.”
Afrika, Äganderätt, Handelspolitik, Korruption, Resultat, Tanzania, Utvärdering

2011-04-07

Strategin i Afghanistan leder fel

“Insatsen i Libyen är akut för att förhindra brott mot mänskligheten. Kriget i Afghanistan däremot försämrar säkerheten i landet. Den militära strategin där har helt enkelt inte lyckats. Ta hem de svenska soldaterna nu […]”
Afghanistan, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat

2011-04-05

En bra idé om den genomförs väl

“Det svenska biståndet har hamnat något i vanrykte de senaste åren, med avslöjanden om Kalle Anka-artade projekt som varken kommit fattiga eller ens medlemmar av allmänheten till godo, utan framstått som luftslott, spel för gallerierna [...]
Korruption, Resultat, Utvärdering, Webbplatsen Openaid.se

2011-04-04

Diakonia svärtar ner viktiga insatser

“Jag har stor respekt för dem som vill diskutera hur vi stärker arbetet med mänskliga rättigheter inom det statliga främjandet ytterligare, eller hur vi förbättrar vår exportkontroll. Däremot saknar jag förståelse för hur Bo Forsberg [...]
Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Resultat, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: "Förmätet påstående av ministern".

2011-03-31

Ny strategi ger bättre humanitärt bistånd

“Det handlar bland annat om en tydlig målstruktur som möjliggör god resultatsuppföljning, ökad kvalitet och innovation i det humanitära biståndet men även att bidra till ökad professionalisering av humanitära aktörer. […] Eftersom Sida är vår [...]
FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering

2011-03-29

Sovra bland kunderna

“Men det innebär inte att all export är av godo. Att auktoritära, förtryckande härskare får tillgång till svenska högteknologiska vapen ger inga positiva effekter.”
Partipolitik, Resultat, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: "Bojkotter skapar inte demokratier".
I artikeln hänvisas till "Förmätet påstående av ministern"

2011-03-25

Bojkotter skapar inte demokratier

“Handel bidrar till demokratisk utveckling. […] Handel bidrar till fattigdomsbekämpning, tillväxt och hållbar utveckling. […] Handel bidrar till bättre levnads- och arbetsförhållanden. […] Breda handelsbojkotter spelar ofta diktaturer i händerna och har historiskt visat sig fungera [...]
Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "Försköna inte bilden av Marocko".

2011-03-22

Utländsk militär på väg att lämna Afghanistan

“Svenska Afghanistankommittén har tidigare kritiserat den skeva fördelningen av resurser när internationella samfundet engagerar sig på det sätt som man gjort i Afghanistan, med en så stor tyngdpunkt på militära medel.”
Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Nato, Resultat

2011-03-20

Undvik skygglappar

“För mig är det viktigt att hålla en nykter ansats till biståndets möjligheter och begränsningar, samt minnas att verksamhetens yttersta mål – fattigdomsminskning – innefattar fler dimensioner än enbart tillväxt.”
Korruption, Målsättning, Resultat

2011-03-15

Därför fungerar inte bistånd

 “En genomgång av forskningen visar att 1) uthållig ekonomisk tillväxt är en nödvändig förutsättning för uthållig fattigdomsminskning, 2) forskningen trots upprepade försök misslyckats med att fastslå att bistånd leder till tillväxt, 3) ett lands institutioner [...]
Forskning, Korruption, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till "Ekonomistas: "Hur ska vi tänka på bistånd?""

2011-03-01

Solidaritetens tredje ben

“I dag diskuteras bistånd nästan inte alls – samtidigt som Alliansregeringen genomfört en stor reform där antalet biståndsländer koncentrerats. Sannolikt gör svenskt bistånd i dag betydligt mer nytta än på 70-talet, då stora pengar gavs [...]
Demokrati, Landfokusering, Partipolitik, Resultat

2011-02-26

Bistånd: Också goda revolutionärer kan bli diktatorer

“I grunden delar jag Bengt Nilssons skeptiska hållning till utvecklingsbistånd. Om man ska göra någon form av grov utvärdering måste frågan ställas om det blivit bättre eller sämre i de länder som under decennier åtnjutit [...]
Diktaturer, Eritrea, EU, Handelspolitik, Resultat, Sydkorea, Utvärdering, Zimbabwe

2011-02-25

”Sverige måste sluta stötta Afrikas diktatorer”

“Vårt miljonbistånd till diktaturer har aldrig lyckats öka de mänskliga rättigheterna där. I stället måste vi fråga oss om biståndet stärker diktatorernas makt och gör det svårare för oppositionen. … Sveriges politik gentemot Afrika handlar [...]
Afrika, AU, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Diktaturer, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat, Sida, Utrikesdepartementet
I artikeln hänvisas till "Tidningsartikel: "Miljarder i stöd till diktaturer""

2011-02-12

Nya demokratier är lätta att motarbeta

“Som Ängeby skriver har västs demokratibistånd inte varit särdeles lyckat – därför att byggandet av demokrati är en mycket svår och mångfacetterad process. […] Detta betyder inte att vi inte kan göra skillnad. Men vi [...]
Demokrati, Egypten, Korruption, Resultat
Artikeln är en replik på: "Vi kan göra skillnad i Egypten".

2011-02-11

Vi kan göra skillnad i Egypten

“Trots att Sverige investerat en tredjedel av sitt omfattande bistånd mot demokratiseringsmål under de senaste tolv åren är det svårt att se uppenbara fall där man lyckats.”
Demokrati, Egypten, Resultat
I artikeln hänvisas till ""Frihet från förtryck - Skrivelse om Sveriges demokratibistånd""

2011-02-04

Does Aid Work for Growth and Development?

“Bistånd leder till ekonomisk tillväxt i det långa loppet. Den pessimistiska synen på biståndets förutsättningar att leverera ekonomisk tillväxt har påverkat den förda politiken negativt”
NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering

2011-01-31

Vår öppenhet förbättrar Tunisiens chanser

“Ett uttalat mål med en stor del av det svenska biståndet är därför att främja demokrati. I dagsläget kan man konstatera att exempelvis Kina har valt en annan väg, nämligen att öppna för marknadsekonomi under [...]
Demokrati, Diktaturer, EU, Kina, Målsättning, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Tunisien

2011-01-21

Gunilla Carlsson: Nätaktivister är nya demokratikämparna

“I vissa av dessa länder spelar Sveriges bistånd till stöd för demokrati och mänskliga rättigheter en roll – när det gäller just främjandet av tillgång till nätet eller alternativa publiceringskanaler. […] Regeringen har markerat detta [...]
Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat, Vitryssland

2011-01-20

Regeringen vill inte erkänna det dolda biståndet

“Internationell forskning visar att remitteringar gör skillnad. Pengarna används till att betala skolavgifter, sjukvård och mediciner. De investeras i bostäder och småföretag. […] Ansvaret för att bidra till global utveckling kan inte läggas på människor [...]
Partipolitik, Remitteringar, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Remittances from Sweden".

2011-01-09

Bistånd med ansvar

“Ekvationen är inte svår att förstå, desto svårare är det att dra politiska slutsatser. Svenska biståndspengar ska aldrig bidra till militär upprustning eller väpnade konflikter. Samtidigt ska människor i nöd inte förvägras hjälp på grund [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Fungibilitet, Resultat, Sudan

2011-01-09

Ett år, en evighet

“Omvärldens reaktion var snabb, löftena generösa, givmildheten stor. De inledande katastrofinsatserna fungerade också överlag föredömligt, bedömer Oxfam. Men sedan körde hjälparbetet fast. Av de 2,1 miljarder dollar i bistånd som olika regeringar lovade under 2010 [...]
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Resultat

2011-01-08

Volymfixeringen har en olycklig baksida.

“När det svenska biståndet debatteras fokuseras alltför ofta på hur mycket som ska ges och vilka länder som ska få det. Det har pratats alldeles för lite om hur det ska vara utformat. […] Slutsatsen [...]
Diktaturer, Enprocentsmålet, Fungibilitet, Korruption, Resultat, Sudan, Utvärdering

2011-01-08

EU tänker inte överge Haiti

“Tvärtom har EU:s konsekventa stöd till landets återuppbyggnad gjort att skolor kunnat hållas öppna, jordbruksproduktion fortsatt, sjukhus fungerat och människor kunnat resa i landet.”
EU, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Resultat

2011-01-07

”Svenskt bistånd sponsrar kapprustning i södra Sudan”

“Sverige måste sluta underlätta den militära upprustningen i södra Sudan. Svenska skattebetalare har under decennier sponsrat väpnade konflikter i Afrika.”
Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Fungibilitet, Resultat, Sida, Sudan
I artikeln hänvisas till "SR Studio Ett - Bistånd till Sudan"

2011-01-06

Haitis tragedi får inte falla i glömska

“De åtta miljarder kronor som omvärlden lämnat i bidrag till återuppbyggnaden av landet har naturligtvis varit till hjälp, men som så ofta i länder med Haitis grundläggande problem tar det tid innan hjälpen ger effekt.”
Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hälsa, Resultat

2011-01-06

Missriktat om biståndet

“Ibland angrips biståndet för att dess effekt på den ekonomiska tillväxten på nationell nivå inte kan bevisas. Det finns dock ett starkt stöd i forskning och utvärderingar för att konkreta biståndsprojekt leder till önskade resultat.”
Civilsamhället, EU, Handelspolitik, Resultat, Utvärdering

2010-12-26

Jan-Olof Bengtsson: Bistånd med krav

“En av de stora invändningarna mot budgetstödet är ju att det inte nödvändigtvis går till det som Sverige och skattebetalarna prioriterar. Det vill säga till områden som rör demokrati, mänskliga rättigheter, klimatet och kvinnofrågor.”
Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Resultat, Utvärdering, Villkorat bistånd, Zambia

2010-12-22

Blås nytt liv i biståndsdebatten!

“Ibland angrips biståndet för att dess effekt på den ekonomiska tillväxten på nationell nivå inte kan bevisas. Det finns dock ett starkt stöd i forskning och utvärderingar för att konkreta biståndsprojekt leder till önskade resultat.”
Barn, Civilsamhället, Hälsa, Resultat, Utvärdering

2010-12-20

Biståndet: 90 miljoner om dagen

“Varje dag ger Sverige 90 miljoner kronor i bistånd, eller ungefär 34 miljarder på ett år. För några år sedan hade det gått att både börja och sluta så. Då var det viktiga att försöka [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering

2010-12-16

Mycket bättre när näringsliv och bistånd samverkar

“Jag har sett väldigt mycket bra arbete utföras – samarbeten som gjort skillnad för miljontals fattiga, utsatta eller marginaliserade människor. Samtidigt har jag också bekymrat mig för att vet-bäst-kan-själv-mentaliteten leder till brist på arbete över [...]
Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Resultat, Sida

2010-12-16

De bortglömda miljarderna

“Vilket är nu området som så sällan uppmärksammas, debatteras eller för den delen granskas? Svaret är biståndet.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2010-12-14

Fredsframsteg att ta fasta på

“I medierapporteringen möts vi dagligen av en dyster bild av människors levnadsförhållanden i dagens konfliktländer. En tredjedel av alla världens fattiga lever i osäkerhet och konflikt. Men viktiga framsteg görs […]”
FN, Resultat, Sida, Utvärdering

2010-12-06

Klimatet kräver ny ekonomisk politik

“I veckan inleddes klimatmötet i Cancún. EU lovade sju miljarder euro till klimatinvesteringar i fattiga länder. Men detta budskap hamnade i skuggan av ett annat besked: Irland fick klartecken för stöd från EU:s krisfond.”
EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Partipolitik, Resultat
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress".

2010-12-02

Does Aid Work for the Poor?

“Det viktiga är inte om biståndet levererar resultat på en övergripande nivå, tex i termer av ökad BNP – det handlar om hur de fattigaste påverkas. Även om biståndet kan bidra till en generell förbättring [...]
NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering

2010-11-29

Debatt: Mats Tunehag svarar direkt

“Visst kan det finnas bistånd som hjälper. Däremot vet vi att företagsutveckling och handel är helt avgörande för att lyfta människor och länder ur fattigdom, då framför allt små- och medelstora företag.”
Handelspolitik, Näringsliv, Resultat
Artikeln är en replik på: "Debatt: Kasta inte ut barnet med badvattnet".

2010-11-29

Debatt: Kasta inte ut barnet med badvattnet

“Världen idags Mats Tunehag har under hösten skrivit flera artiklar om bistånd i Världen idag. Han gör svepande kommentarer om biståndets brist på effekter utan att underbygga med fakta och statistik.” Tryck här för att se repliker
Handelspolitik, Näringsliv, Resultat
Artikeln är en replik på: "Ledare: Bra mål – fel metod".

2010-11-23

Rethinking Aid and Development in Africa

“Visst finns det skäl att ständigt ompröva utvecklingen i Afrika, inte minst i Tanzania, därfattigdomen är en stor utmaning. Även om den ekonomiska tillväxten har förbättrats underde senaste 10-15 åren har den varken varit heltäckande eller inkluderande, delvis på grund av den låga tillväxttakten för [...]
Afrika, Jordbruk, NAI-Forum (engelska), Resultat, Tanzania

2010-11-23

Biståndet hjälper inte mot svält

“Regeringen måste göra en total kursändring för biståndet till Afrika. De prioriterade områdena demokrati, klimat och kvinnans roll är förvisso viktiga, men kanske inte när man svälter.”
Afrika, FN, Hunger, Jordbruk, Målsättning, Näringsliv, Partipolitik, Resultat

2010-11-19

Flicktoaletter är en väg till utbildning

“Utbildning är ett av de bästa verktygen som finns i kampen mot fattigdom. Genom att se till att det finns separata flicktoaletter i skolor i fattiga länder stannar flickorna kvar längre i skolan.”
Barn, Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Tanzania, Utbildning

2010-11-16

Haiti har inte rest sig

“Det går inte att utvärdera en internationell hjälpinsats av den här magnituden efter mindre än ett år. Men det går inte heller att skaka av sig känslan av att mer borde ha åstadkommits. Istället kastar [...]
FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hälsa, Humanitärt bistånd, Resultat

2010-11-10

Interpellation: Riksrevisionens granskning av utrikesförvaltningens biståndsverksamhet, till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

“När Riksrevisionen sedan kritiserade organisationen Swedfund som arbetar med näringslivsinriktat bistånd resulterade inte det i en hastigt sammankallad presskonferens från ministerns sida. I stället fick Swedfund mer pengar kommande budgetår.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Swedfund, Utrikesdepartementet, Utvärdering, Zambia

2010-11-10

Sticket: Kapitalismen bekämpar fattigdom

“Så Joachim Beijmos konstaterande att “det svenska biståndet bidrar till utvecklingen” ska tas med en nypa salt. Kommunikationschefens inlägg är trots allt främst en marknadsföringsinsats för att hjälpa Sida.”
Näringsliv, Resultat, Sida
Artikeln är en replik på: "Har du koll på världens framsteg?".

2010-11-08

Militär närvaro är garantin för humanitära insatser

“(V) låter ideologin stå i vägen för verkligheten. Utan militär närvaro är det inte möjligt att bedriva någon form av humanitär hjälp.”
Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat

2010-11-08

Kampen mot fattigdomen går för långsamt

“Fattigdomen minskar och hungern ökar. Så kan läget för det första millenniemålet sammanfattas. I FN:s rapport om millenniemålen 2010 ligger Afrika söder om Sahara dåligt till när det gäller flertalet av målen.”
Afrika, FN, Hunger, Resultat
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202010%20En%20r15%20-low%20res%2020100615%20-.pdf".

2010-11-07

U-länder i biståndsfällan

“Trots biståndet minskade BNP i många afrikanska länder och de är i dag fattigare än de var då de frigjorde sig från kolonialväldet. Hjälpen till Afrika tycks minska i stället för ökat den ekonomiska tillväxten.”
Afrika, Korruption, Resultat

2010-11-05

Har du koll på världens framsteg?

“Det svenska biståndet bidrar till utvecklingen. Av Sveriges tio största samarbetsländer inom biståndet har de flesta utvecklats klart positivt vad gäller förväntad livslängd, utbildningsnivå och inkomstutveckling de senaste tio åren.”
Mediabevakning, Resultat, Sida, Utvärdering

2010-11-03

Vi tar vårt ansvar för Afghanistan

“Bistånd och hjälp att bygga upp landet måste gå hand i hand med en militär insats. Annars är det dömt att misslyckas.”
Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat

2010-10-31

Nya vägar krävs för biståndet

“Biståndet i Afrika fungerar på samma sätt som konstgjord andning. Det skapar ett beroendeförhållande som stryper den inhemska reformviljan. Det skriver Göran Hydén, professor emeritus i statsvetenskap.”
Afrika, Botswana, Målsättning, OECD, Resultat, Villkorat bistånd

2010-10-30

Bistånd finansierar förtryck

“Och omvärldens stöd inte bara kanaliseras genom denna enpartistat, utan bidrar också till att upprätthålla den. Det hävdar människorättsorganisationen Human Rights Watch i den nyutkomna rapporten Development without Freedom – utveckling utan frihet. Regeringen använder [...]
Diktaturer, Etiopien, Resultat, Utvärdering, Världsbanken
I artikeln hänvisas till "Development without Freedom - How Aid Underwrites Repression in Ethiopia (2010)"

2010-10-12

En sann radikal försvarar kapitalismen

“På bara något decennium har kapitalismen lyft Kina ur fattigdom och skapat den nya globala medelklass som utgör välståndsresans lokomotiv.”
Kina, Näringsliv, Resultat

2010-10-12

Ledare: Bra mål – fel metod

“Det har gjorts signifikanta framsteg i fattigdomsbekämpning under senare årtionden och hundratals miljoner människor har lyfts ur fattigdom. Men det har ingenting att göra med global fördelningspolitik eller bistånd.”
Handelspolitik, Näringsliv, Resultat

2010-09-30

Tid för mödrahälsa

“Med större politiskt stöd är det möjligt för FN-systemet att dra upp tempot, men åtta förlorade år sätter sina spår. När större konsensus finns kring sakfrågorna tar ett ännu svårare arbete vid – hur ska [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EU, FN, Milleniemålsmötet i New York 2010, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2010-09-24

Bristande realism största problemet i biståndspolitiken

“Utan realism blir biståndet sämre och svårare att försvara. Vi som tycker bistånd är viktigt måste resonera om människans universella natur, om vår egen roll och om biståndets förutsättningar.”
Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Resultat, Zimbabwe

2010-09-21

A Social Protection Focus for MDGs 2.0?

“Rätt utformat kan sociala trygghetssystem inte bara skydda enskilda individer utan även främja ekonomisk tillväxt och förbättra institutioner. Sådana system skulle kunna uppfylla de flesta av dagens millenniemål – med ett enda verktyg. Vi behöver en mindre [...]
Millenniemålen, NAI-Forum (engelska), Resultat

2010-09-20

Kvinnor och barn är nyckeln till FN:s mål

“Biståndet är viktigt för att nå millenniemålen, men de rika ländernas bistånd har urholkats i takt med den ekonomiska nedgången. Bara Sverige och ytterligare fyra länder når FN:s mål om 0,7 procent av BNI i [...]
Barn, Enprocentsmålet, FN, Hälsa, Handelspolitik, HIV/AIDS, Kvinnor, Milleniemålsmötet i New York 2010, Resultat

2010-09-20

We need to do more, not less

REPLIK “Att bortse från de positiva resultat som det offentliga utvecklingsbiståndet har bidragit till är inte bra.”
Afrika, NAI-Forum (engelska), Resultat
Artikeln är en replik på: "We need to do more, not less".

2010-09-18

Bistånd får vara riskabelt

“Samtidigt måste biståndet få ta risker, för att ge effekt i problemtyngda länder. Kanske är det just de stora riskerna som drivit fram den tunga administration som präglar mycket biståndsverksamhet.”
Resultat, Utvärdering

2010-09-10

Development in Africa – is ODA the problem?

REPLIK “Även om jag håller om mycket i professor Hydéns artikel,lämnar den mig mer förbryllad än upplyst. Och jag håller med om professor Hydéns problematisering av det offentliga utvecklingsbiståndet och att ett slut på det offentliga utvecklingsbiståndet den huvudsakliga lösningen.”
Afrika, NAI-Forum (engelska), Resultat
Artikeln är en replik på: "Global crises set back Africa’s progress".

2010-09-06

Rethinking development in Africa

REPLIK “Bistånd bör definitivt inriktas på fattigdomsbekämpning- det är ju är den grundläggande orsaken till bistånd. Men det finns en naiv tro att fattigdomsbekämpningen kan bedömas utifrån det bistånd som direkt tilldelas de fattiga. Detta beror i sin tur på bristen av systematiskt [...]
Afrika, NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Rethinking development in Africa".

2010-08-31

Rethinking Development in Africa

“Ökad bistånd främjar inte nödvändigtvis social utveckling, och i vissa fall kan det rentav förhindra utvecklingen. Lösningen kan vara att med villkorat bistånd stödja regimer baserat på deras prestationer”.
NAI-Forum (engelska), Resultat, Villkorat bistånd

2010-08-31

Global crises set back Africa’s progress

REPLIK “Eftersom Göran Hydéns artikel saknar röd tråd och är så full av missförstånd presenterar jag mina motargument i punktform”
Afrika, Finanskrisen, NAI-Forum (engelska), Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Rethinking development in Africa".

2010-08-27

Missriktat

“Det är uppenbarligen inte bara förutsättningarna och målen för den militära insatsen som behöver diskuteras.”
Afghanistan, Militärt bistånd, Resultat

2010-08-25

Rethinking development in Africa

“Utveckling beror ytterst på ekonomisk tillväxt och ett lands förmåga att skapa arbetstillfällen. En övergång från fattigdomsbekämpning till investeringar i företag och arbetstillfällen skulle skapa mer gynnsamma förutsättningar även för tillväxten av organiserad arbetskraft.”
Afrika, Målsättning, NAI-Forum (engelska), Näringsliv, Resultat, Utvärdering

2010-08-13

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer.”
Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering, Volym
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty".

2010-08-08

Vi bygger fred och utveckling i Afghanistan

Regeringen har fördubblat biståndsvolymen i Afghanistan. En utrikespolitik i syfte att bygga fred och bidra till utveckling, skriver biståndsminister Gunilla Carlsson (M).
Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "MP: Svenska militära insatsen bör trappas ner snarast".

2010-08-07

Biståndet ska inte rinna ut i sanden

“En avdelningschef på myndigheten sade i höstas till och med att ”det är svårt” att ”leda i bevis att det svenska biståndet har lett till långsiktig fattigdomsminskning”.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utvärdering

2010-08-06

Afghanska kvinnokampen behöver fortfarande stöd

“Mona Sahlin efter Afghanistanresan: Svenskt bistånd måste öka och få lika mycket tyngd som den militära insatsen.”
Afghanistan, Jämställdhet, Militärt bistånd, Resultat

2010-07-29

Det otidsenliga biståndet

“I vilket fall som helst är det verkligen på tiden att Sverige stryper sitt bistånd till dessa skurkstater. Vi borde faktiskt också se över hela biståndspolitiken, och i stor utsträckning ersätta den med en ny [...]
Diktaturer, Handelspolitik, Kina, Mänskliga rättigheter, Resultat, Sudan, Tibet, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd".

2010-07-13

Kampala: Blind terror mot civila

“Bedrövelsen har många bottnar. Jag tänker på den dominerande och jämförelsevis välbetalda bistånds- och lobbybranschen och hur de åderlåtit Kampalas sjukhus på de läkare som nu skulle behövas.”
Resultat, Sjukvård, Uganda

2010-07-12

Fattigdomens myter

“Fotbolls-VM kan ha förändrat bilden av Afrika. Efter ett halvt sekel av självständighet är kontinenten på rätt väg och visar en högre tillväxt än Europa.”
Afrika, Internationella valutafonden (IMF), Mediabevakning, Resultat, Sydafrika

2010-06-27

Johan Ingerö: Problemet är bristen på frihet

REPLIK “Redan i den formuleringen kan man skymta orsaken till att FN:s vackra deklarationer så sällan blir mer än just vackra deklarationer. Ty ingenstans framgår om FN och Eliasson syftar på de fattiga staterna eller [...]
FN, Resultat
Artikeln är en replik på: "En ojämlik värld är en farlig värld".

2010-06-24

En ojämlik värld är en farlig värld

“Millenniemålen Igår utnämndes Jan Eliasson till millennieambassadör av FN:s generalsekreterare BAN Ki-moon, med uppdrag att se till att millenniemålen uppfylls. Idag skriver han att Sverige bör ta större ansvar inom EU för att minska världsfattigdomen.”
EU, FN, G8, Handelspolitik, Resultat

2010-06-18

Kämpa för biståndsmålen

“Sverige har gott anseende i biståndskretsar och har alla möjligheter att gå i bräschen för ett EU som tar ett gemensamt globalt ansvar i kampen mot världens fattigdom, skriver representanter från svenska biståndsorganisationer.”
EU, Partipolitik, Resultat

2010-06-15

FN:s fattigmål nås inte

“För mig vore det otänkbart att som de svenska moderaterna och krisdemokraterna sitta i en partigrupp som på detta sätt sviker kvinnor och kvinnors rättigheter världen över.”
EU, FN, Kvinnor, Partipolitik, Resultat

2010-06-12

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller utlovade biståndsnivåer, hävdar företrädare för Concord i Sverige. Statsminister Fredrik Reinfeldt måste ta sitt ansvar och sluta urholka det svenska biståndet.”
Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty".

2010-06-10

Kämpa för att halvera fattigdomen!

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer. Det visar den årliga AidWatch-rapporten som släpps den 10 juni i EU:s medlemsländer.”
Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Resultat

2010-06-10

Biståndsorganisationer: Reinfeldt måste kämpa för att millenniemålen verkligen uppnås

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer. Det visar den årliga Aid Watch-rapporten från den europeiska samarbetsorganisationen Concord som släpps den 10 juni i EU:s medlemsländer”
Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2010-06-10

Reinfeldt kan rädda mål

“EUs medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer.”
Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2010-06-05

Bäst i världen, usel på hemmaplan

“Ministern har flera gånger på senare tid antingen tvingats ta biståndsmyndigheten Sida i örat för usel kostnadskontroll eller tvingats beklaga sig över att en ny skandal rullats upp.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Resultat, Sida, Utvärdering

2010-06-03

Kyrkan mitt i byn – viktigt både i Sverige och i Sudan

“Ibland hävdas att bistånd är skadligt och att fattiga länders utveckling bör överlämnas åt marknadskrafterna.”
Näringsliv, Religion, Resultat, Sudan

2010-06-02

Toppbetyg – för svenskt bistånd

“Anders Borg och Gunilla Carlsson: Våra sunda finanser bekämpar fattigdom”
Finanskrisen, Partipolitik, Remitteringar, Resultat

2010-05-31

Solidarisk biståndspolitik behövs

Kritiken har ökat och en debatt har blossat upp med vass udd mot biståndsministern. För några månader sedan tog de gamla Sida-cheferna Carl Tham och Bo Göransson bladet från mun och sågade regeringens biståndspolitik jäms [...]
Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Resultat
Artikeln är en replik på: "”Sverige måste återta sin roll som biståndsnation”".

2010-05-28

Kulturkrock på Sida

“För Sida har de nya kraven på resultat och utvärdering blivit en kulturrevolution och därför är det inte förvånande att det uppstår kulturkrockar när biståndsministern ”sviker” genom att tala om det egna områdets misslyckanden.”
Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utvärdering

2010-05-28

Ministern undergräver biståndet

“Gång på gång har biståndsminister Gunilla Carlsson kritiserat biståndet och de som är satta att sköta det. Men att återkommande köra över ledning och personal skapar knappast världens bästa bistånd, skriver riksdagsledamoten Kent Härstedt (S).”
Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Swedfund, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Swedfund International AB och samhällsuppdraget".

2010-05-28

Anpassa biståndet

“De närvarande representanterna för de sju riksdagspartierna anpassade av allt att döma budskapet efter publiken, skriver Pär Krause.”
Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik, Resultat

2010-05-27

Vad är Sida:s problem?

“Ekvationen blir omöjlig, och ställer enorma krav på Sida:s handläggare, som saknar både tid och i många fall adekvat kompetens att utföra myndighetens uppdrag.”
Anders Nordström avskedad, Resultat, Sida

2010-05-21

Dags för nya idéer i biståndsdebatten

“Traditionellt bistånd har många gånger visat sig vara direkt skadligt. Däremot har marknadsreformer och utländska investeringar ofta bidragit till en positiv utveckling. Karlstad står idag som gäst för ett seminarium om det senare.”
Näringsliv, Resultat, Swedfund

2010-05-20

Enbart bistånd räcker inte

“Vill man som Alliansen vinna kampen mot fattigdomen i världen måste vi i stället ha en biståndspolitik som når fram och ger resultat. Det har många gånger inte varit fallet med den socialdemokratiska biståndspolitiken.”
FN, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2010-05-17

Rekordbistånd med alliansen

“Ibland är inte verkligheten som man tror att den är. När det gäller att konkret visa solidaritet med de fattiga i världen är den moderata biståndsministern Gunilla Carlsson betydligt mer generös än sina socialdemokratiska företrädare.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Handelspolitik, OECD, Partipolitik, Resultat

2010-05-07

Svenskt bistånd högst i världen

“En utredning som Stefan Fölsters medarbetare har genomfört beträffande nyttan av biståndet, visar att svenskt bistånd hamnat i ett stort svart hål.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd".

2010-04-28

Vi ska vara stolta över biståndsrekordet

“Det är viktigt att vi vågar stå upp för att berätta om biståndets förtjänster och framgångar, inte bara brister och tillkortakommanden.”
Avräkningar, Informationsanslaget, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "Biståndsrekord och bättre användning".

2010-04-27

Stoppa utbetalningstrycket i biståndet

“Det råder debatt över partigränserna om vem som levererar bäst och mest bistånd. Tyvärr duckar båda partiläger inför ett viktigt problem inom biståndsindustrin – utbetalningsmålet.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Resultat, Sida, Utvärdering

2010-04-23

Den goda viljan

“Det bästa Sverige kunde göra för Afrika är förmodligen att a) deklarera att allt reguljärt statligt bistånd upphör inom fem år, b) verka för ytterligare en radikal liberalisering av EU:s handelspolitik.”
EU, Handelspolitik, Målsättning, Resultat, Utvärdering

2010-04-20

Nödhjälpen bidrar till nöden

“Det är ingen tvekan om att Polman sätter fingret på etiska dilemman som sällan blir föremål för den samhällsdebatt som de förtjänar.”
Humanitärt bistånd, Resultat

2010-04-20

”Biståndsministern försöker tysta kritikerna”

“Regeringen har under mandatperioden tagit 13 miljarder från biståndet för att täcka upp andra budgetposter. Sådana här avräkningar gjorde även den förra regeringen, men nu har de närmast exploderat.”
Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Informationsanslaget, Korruption, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "”Jag kommer att fortsätta reformera Sveriges bistånd”".

2010-04-19

Biståndsrekord och bättre användning

“Att Sverige får så hög siffra beror delvis på att själva BNI – som en konsekvens av den globala ekonomiska nedgången – har sjunkit, men säger inget om biståndets verkliga resultat.”
Colombia, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2010-04-19

Hycklarnas klagosång i biståndsdebatten

“När två tidigare socialdemokratiska biståndspampar kritiserar biståndsminister Gunilla Carlsson (M) väljer de att göra det i egenskap av tidigare verkschefer. I går kom repliken.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "”Sverige måste återta sin roll som biståndsnation”".
I artikeln hänvisas till "Artikel: ”Jag kommer att fortsätta reformera Sveriges bistånd”"

2010-04-18

”Jag kommer att fortsätta reformera Sveriges bistånd”

“Det börjar bli tröttsamt att misstänkliggöras för att egentligen bara vilja skära ner biståndet. Jag är den första biståndsminister som under en hel mandatperiod årligen avsatt en procent av BNI, bruttonationalinkomsten, i bistånd och den första [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "”Sverige måste återta sin roll som biståndsnation”".

2010-04-15

Climate, Conflict and Capital

“Fattigdomsfallet i Asien beror till stor del nationell ekonomisk och social utveckling och internationell handel – inte bistånd. Trots det är biståndet viktigt och har en stor roll att spela när det gäller förbättring av barns hälsa och utbildning i Afrikas såväl som i [...]
Afrika, Asien, Handelspolitik, Kina, Klimat & miljö, NAI-Forum (engelska), Resultat

2010-04-03

”Sverige måste återta sin roll som biståndsnation”

“När Gunilla Carlsson nu gör det häpnadsväckande påståendet att det inte finns några resultat att redovisa måste det förstås som ett rent ideologiskt uttalande, utan samband med verkligheten. Det produceras varje år hyllmeter om biståndets [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering

2010-03-02

Biståndet ger mera hjälp i dag

“Det svenska biståndet spelar en viktig roll i kampen för att bekämpa fattigdomen. Använder vi det på rätt sätt kan vi göra verklig skillnad för människor i fattiga länder.”
Haiti, Korruption, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Utvärdering, Zambia

2010-02-26

Vi är till för civilbefolkningen i Afghanistan

“Vad är då resultatet av våra insatser? I dag har 80 procent tillgång till grundläggande hälsovård, till skillnad mot endast åtta procent under talibanernas välde. Sex miljoner barn, vara två miljoner flickor, går nu gå [...]
Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sjukvård

2010-02-22

Det viktiga biståndet

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har, sedd ibackspegeln, inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Målsättning, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd

2010-02-17

Nu går granskningen av Röda korset på tomgång

“Röda korset har en förtroendekris efter att tidigare kommunikationschefen Johan af Donners utnyttjat sin ställning och åtalats för grovt bedrägeri mot både sin tidigare arbetsgivare Cancerfonden och senare Röda korset.”
Bengt Westerberg-affären, Johan af Donner-affären, Resultat, Välgörenhet

2010-02-17

Vi gör skillnad i Afghanistan

“Att dra bort trupper från Afghanistan är det samma som att ta bort civila FN-tjänstemän och biståndsarbetare.”
Afghanistan, Demokrati, Jämställdhet, Militärt bistånd, Resultat

2010-02-16

“Skepsis mot biståndsgivare som vill pådyvla egna ideologier”

“Styrs svenskt bistånd av efterfrågan och ett verkligt behov i samarbetsländerna — eller av en “bror Duktig-mentalitet” för att tillfredsställa opinionen här hemma? frågar sig frilansskribenten Pär Krause i en debattartikel.”
Alkohol, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kina, Resultat, Tanzania, Villkorat bistånd

2010-02-16

Vår insats räddar liv

“Behovet av utbildade barnmorskor är fortfarande enormt trots att vi utbildat över ett hundratal barnmorskor bara de senaste åren. Flera tusen fler barnmorskor skulle behöva utbildas.”
Afghanistan, Civilsamhället, Jämställdhet, Resultat, Sjukvård, Utbildning

2010-02-15

Kvalitet viktigare än procenten

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har sett i backspegeln inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Målsättning, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd

2010-02-14

Korsriddare: Dags att putsa skölden

“Att krassa egenintressen kan tränga in i organisationer med högstämda ideal har varit känt sedan Jesus drev ut månglarna ur templet.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Resultat, Utvärdering

2010-02-13

Demokrati går före procenten

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Målsättning, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd

2010-02-13

Demokrati viktigare än procenten

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har sett i backspegeln inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Målsättning, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd

2010-02-13

Biståndets demokratiska sida

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Målsättning, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd

2010-02-13

Bistånd som gick upp i rök

“Att politiker sågar sina egna insatser och ifrågasätter sina egna pastorat tillhör inte precis vanligheterna.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Resultat, Utvärdering

2010-02-11

Soldater sätts inte in om det inte finns risker

“För bilden som ges av Afghanistan är för ensidig och måste fördjupas och nyanseras. Hur kan afghanerna hjälpas på bästa sätt?”
Afghanistan, Militärt bistånd, Resultat

2010-02-11

Sverige är ett föredöme för andra länder

“Ewa Björling (m) försöker på SvD Brännpunkt 5/2 påskina att det svenska biståndet saknar kvalitet och styrning, och hänvisar till OECD:s granskning av vårt bistånd.”
OECD, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Biståndet saknar kvalité och styrning".

2010-02-10

“Bistånd avgörande för fred”

“Nyckeln till framgång finns hos Afghanistans regering som måste klara av att bygga upp landet igen. Vi måste övertyga det afghanska folket om att vi är där för att vinna deras fred, inte vårt krig,”
Afghanistan, Civilsamhället, Korruption, Militärt bistånd, Resultat

2010-01-21

Utan Sida funkar biståndet bättre

“Det bästa vore att skrota myndigheten helt och i stället införa avdragsrätt för privatpersoner och företag, för gåvor till ett antal noga granskade och utvalda hjälporganisationer.”
Demokrati, Resultat, Sida, Utvärdering, Välgörenhet

2010-01-09

Vi kan alla hjälpa Haiti

“I ett längre perspektiv måste det internationella samfundet också ha beredskap att bistå Haiti för dess framtid. Det behövs en uthållighet i det internationella biståndsarbetet.”
Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Resultat, Tsunami-katastrofen 2004, Utvärdering

2009-12-24

Reducera oss inte till skattebetalare

“Biståndsministern lyfter i första hand fram människor som skattebetalare. Det är jag förvisso, men mer än så. Jag är också en människa som känner solidaritet med dem som har det sämre, och som vill hjälpa andra [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Korruption, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2009/08/23/dags-for-en-mer-uppriktig-debatt-om-bistandet/".

2009-12-15

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson

“Bilden du förmedlar utåt får oss och många i vår personal att undra över hur du ser på värdet av svenska erfarenheter av bistånd som resurser i ditt förändringsarbete.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utvärdering

2009-12-14

Klappar och bistånd

“Tyvärr har vi hittills alltför ofta fått nöja oss med det förra, i alla fall enligt biståndsminister Gunilla Carlsson. Ty trots att hon förändrat mest på 40 år har vi lång väg kvar till ett [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Biståndets resultat" (2008-2009)"

2009-11-29

Bistånd efter förstånd

“Men det är de facto oerhört viktigt att svenskt bistånd inte solkas ner av fler kritiska rapporter från Riksrevisionen. Dessa är helt förödande för tilltron till Sidas effektivitet.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kommunbistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2009-11-26

Gunilla Carlsson: Medborgarnas bistånd

“Det andra är där svenska kommuner har sökt medel för aktörssamverkan med motsvarigheter i utvecklingsländer. Jag själv tror på nyttan av att kommunala erfarenheter tas tillvara i utvecklingssamarbetet.”
Kommunbistånd, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Swedfund, Utvärdering

2009-09-19

Grunden ligger i att ändra en nations människosyn

“Med lovvärda insatser, bland annat från Sida och Hoppets Stjärna, har tusentals privatpersoner börjat engagera sig i barn och ungdomar med funktionsnedsättning.”
Barn, Hälsa, Kina, Mediabevakning, Resultat, Sida

2009-09-19

replik: Biståndet bygger på solidaritet

“Det finns organisationer som inte fungerar bra, och det finns de som inte är 100 procent hederliga. Men det stora flertalet av biståndsorganisationerna är seriösa och deras arbete är grundat på genuin solidaritet med fattiga [...]
Resultat, Sida

2009-09-18

Saknas viljan blir biståndet bara tomma ord

“Grattis till oss svenskar som tycks få det allt bättre! Men vad ska man säga om dem som aldrig verkar få känna av en tryggare och säkrare framtid. Som våra medmänniskor i de fattigare utvecklingsländerna.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Resultat, Utvärdering

2009-09-15

Ger du pengar för att döva det dåliga samvetet?

“Då dyker frågan upp igen: Ger vi bistånd för att det ska göra nytta, eller för att det ska se bra ut i OECD-statistiken?”
Avräkningar, Enprocentsmålet, OECD, Resultat, Utvärdering

2009-09-09

Oetiskt att ge fortsatt bistånd

“Det är kul att forskare tar bladet från munnen och delar med sig av sin kunskap när det gäller bistånd och utveckling. Bo Rothstein bekräftar det jag med emfas hävdat i debatten under lång tid: [...]
Demokrati, Forskning, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Biståndet måste få en annan inriktning".

2009-09-09

Sveriges insats gör skillnad

“Det är att lätt i dagens läge bli överväldigad av problemen i Afghanistan, men insatsen måste ses långsiktigt. Att etablera demokrati, rättsstat och en fungerande ekonomi är inget som görs över en natt. Sverige har möjligheten [...]
Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat

2009-08-25

Biståndet får ifrågasättas

“Men innan vi förfasar oss över korruptionen i Afrika bör vi minnas den svenska asfaltkartellen. Den får skandalen med svenska biståndspengar i Zambia att framstå som tämligen måttfull.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Resultat, Utvärdering, Zambia

2009-08-24

Biståndet har blivit effektivare och bättre

“I går måndag lämnade hon en försmak och motivering varför förslagen kommer. Då nämnde hon bland annat ett exempel på hur viktig hjälp bokstavligen förskingras – femtio miljoner som försvunnit i Zambia från olika utlandsstödda [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Resultat, Utvärdering, Zambia
Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2009/08/23/dags-for-en-mer-uppriktig-debatt-om-bistandet/".

2009-08-21

Fakta och filantropi

“Enligt moralfilosofen Peter Singer skulle fattigdomen kunna utplånas om alla gav en bråkdel av sina inkomster till effektiva organisationer. Tyvärr har Singer har fel.”
Civilsamhället, Resultat, Välgörenhet

2009-08-13

Replik: Bistånd skulle ge mer än militär närvaro i Afghanistan

“Just nu är det faktiskt lika rimligt att argumentera tvärtemot det Tolgfors gör, det vill säga att Nato:s närvaro och bombningar bidrar till att öka osäkerheten i regionen. Det finns ingen militär lösning på konflikten. Demokratin: [...]
Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Nato, Resultat
Artikeln är en replik på: "Sverige i Afghanistan på landets begäran".

2009-08-06

replik: Kongo får inget budgetstöd

“Svenskt bistånd i Kongo syftar till att främja demokrati, öppenhet och uppbyggnaden av en rättsstat, skriver Magnus Lindell från Sida i en replik.”
Budgetstöd, Demokrati, Kongo, Resultat, Sida, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Kongos regering förtjänar inte biståndet".

2009-07-29

”Därför strider svenska soldater i Afghanistan”

“I dag har 80 procent av landets befolkning tillgång till grundläggande hälsovård. Före den internationella insatsen var det omkring 8 procent.”
Afghanistan, Demokrati, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sjukvård

2009-07-27

Utvärdera biståndet

“En ny rapport från WSP Analys & Strategi bekräftar denna bild. En viktig slutsats är att det i stort sett inte går att utvärdera någon av de svenska satsningarna via projektstöd och budgetstöd. Det går [...]
Budgetstöd, Projektstöd, Resultat, Utvärdering

2009-07-21

Biståndet – socialismens ”cash cow”?

“Få rapporter visar dock att bistånd har någon som helst positiv effekt. Istället tycks pengarna gå till diktatorernas lyxliv, utfyllnad av undermåliga statsbudgetar – och vapen till krig och förtryck.”
Afrika, Diktaturer, Handelspolitik, Korruption, Resultat, Utvärdering

2009-07-13

Bäst bistånd kan bli ännu bättre

“Svenskt bistånd är bäst i världen. Så kan man faktiskt sammanfatta rapporten från granskningsavdelningen vid OECD:s biståndskommitté DAC som redovisades förra veckan.”
Avräkningar, CAP, Civilsamhället, OECD, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Development Assistance Committee (DAC)".

2009-07-13

Bistånd ska vara bistånd

“Det pågår i praktiken en kraftig sänkning av biståndet. Gränserna för vad som räknas som bistånd tänjs ut. Det är en del av det tryck som nu finns på biståndsbudgetarna i olika länder.”
Avräkningar, CAP, EU, OECD, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Development Assistance Committee (DAC)".

2009-07-10

Beröm för Sverige

“[…] konstaterar OECD i en rapport och ger Sverige översvallande beröm för att inte, som så många andra länder, ha minskat sina biståndsförpliktelser som en konsekvens av den globala ekonomiska krisen.”
Avräkningar, Enprocentsmålet, Finanskrisen, Migration, OECD, Resultat, Utvärdering

2009-07-10

Världsbäst

“Dessutom räknar regeringen redan av kostnaderna för flyktingmottagningen från biståndet – trots att dess huvudsakliga syfte fortfarande är fattigdomsbekämpning och Sverige inte tar emot ekonomiska flyktingar[…]”
Avräkningar, Migration, Militärt bistånd, OECD, Resultat, Utvärdering, Volym

2009-07-10

Låt inte berömmet bli en ursäkt att ta semester

“Det är kul med uppskattning, och spännande att se hur snabbt ett regeringsskifte kan få positiva effekter. Men det får inte bli en ursäkt för att dra ner på tempot.”
OECD, Resultat, Riksrevisionen, SADEV, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Development Assistance Committee (DAC)".

2009-06-23

Stödet för biståndet är starkt

“Biståndet kan bidra till att skapa förutsättningar för utökad handel eller fördjupad demokrati, men biståndet kan aldrig hållas ansvarigt eller ta åt sig äran för ett lands utveckling.”
Målsättning, Resultat, Sida, Utvärdering

2009-06-18

Svenskt bistånd gör skillnad för miljoner fattiga

“Segerfeldt verkar ha orealistiska förväntningar på vad bistånd ska kunna åstadkomma. Vi får inte glömma bort att i den globala ekonomin är bistånd en mycket liten del. Bistånd ensamt kommer inte att lösa problem med [...]
Forskning, Resultat, Sida, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Sida har inga trovärdiga mätverktyg".

2009-06-17

Sida har inga trovärdiga mätverktyg

“I maj presenterade regeringen den första sammantagna utvärderingen någonsin av det svenska biståndet. Biståndsminister Gunilla Carlsson var modig och hederlig nog att erkänna: vi vet faktiskt inte om biståndet alls fungerar, på sikt.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Resultat, Sida, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Starkt svenskt stöd för biståndet".
I artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Biståndets resultat" (2008-2009)"

2009-06-13

När procenten styr

“Nu tvingas biståndsminister Carlson ta fram yxan i den globala finanskrisens spår för att klara budgeten.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Finanskrisen, Resultat, Utvärdering

2009-06-06

Starkt svenskt stöd för biståndet

“Biståndet kan bidra till att skapa förutsättningar för utökad handel eller fördjupad demokrati, men biståndet kan aldrig vare sig hållas ansvarigt eller ta åt sig äran för ett lands utveckling.”
Demokrati, Finanskrisen, Handelspolitik, Målsättning, Resultat
I artikeln hänvisas till "Sifo-undersökning: Svenskarnas biståndsvilja"

2009-05-26

Nya influensan hotar de fattigaste

“Forskning visar att budgetstöd bidrar till att hälsosystem byggs upp, undervisning utvecklas, beredskap ökar och insatser samordnas.”
Budgetstöd, Forskning, Hälsa, Resultat, Sida, Sjukvård

2009-05-08

Moralkakor går inte att äta

“Det instämmer jag i, men så fortsätter Lenas:  ”Tänk att en enda bild kan räcka för att sänka den pågående näringslivskampanjen mot svenskt bistånd.””
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Finanskrisen, Näringslivsbistånd, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Sverker Lenas: Bilder innan censuren tog över".
I artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Biståndets resultat" (2008-2009)"

2009-04-24

Fel fokus i biståndet

“”Det är klart att det är viktigt med fungerande demokrati och mänskliga rättigheter och sånt där som de pratar om på konferenserna, men för oss är det viktigare med vatten. Åtminstone just nu.””
Demokrati, Kenya, Målsättning, Mänskliga rättigheter, Resultat, Vatten

2009-04-17

Bistånd: Mer skada än nytta.

“Fredrik Segerfeldt visar hur bistånd tenderar stärka dåliga politiska ledare, hur det undergräver demokratin och minskar möjligheten för medborgarna att utkräva ansvar.”
Budgetstöd, Enprocentsmålet, Resultat

2009-04-16

Granskat bistånd gör skillnad

“Vi strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra vår verksamhet, skriver Sidas generaldirektör ANDERS NORDSTRÖM i en replik.”
Resultat, Sida, Swedfund, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Stefan Fölster: Bistånds-Sveriges stryptag".
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd".

2009-04-16

Bistånd gör mer skada än nytta

“Den helt avgörande faktorn för att sådana förutsättningar ska skapas är ekonomisk tillväxt i fattiga länder. Uthållig fattigdomsminskning är omöjlig utan uthållig ekonomisk tillväxt.”
Demokrati, Korruption, Målsättning, Resultat, SADEV, Utvärdering

2009-04-14

Välkommen granskning av FN

“Regeringens granskning av FN:s biståndsverksamhet är välkommen. Men Sverige och andra länder får i sin strävan att sätta en egen prägel på biståndet inte upphöra att lyssna på de fattiga länderna, skriver FN-förbundets ordförande[…]
Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering

2009-04-07

Stefan Fölster: Bistånds-Sveriges stryptag

“Nyligen publicerade jag en granskning av 108 slumpmässigt utvalda biståndsprojekt som Sida ansvarar för. Resultaten var anmärkningsvärda. Men det riktigt skrämmande hände efteråt.”
Honduras, Klimat & miljö, Resultat, Sida, Tanzania, Utvärdering, Vatten
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd".

2009-04-03

Stiftet: Bättre miljö genom fasteinsamling

“Vi stöder trädplantering i Tanzania och försöker sätta stopp för den illegala skövlingen av regnskog i Honduras och mycket mer. Allt handlar om att hushålla på ett nytt och bättre sätt med vattnet, när det [...]
Honduras, Klimat & miljö, Resultat, Sida, Tanzania, Välgörenhet, Vatten

2009-03-31

Bistånd ger mer än ekonomisk tillväxt

“Stefan Fölster gör (i Aftonbladet den 23 mars) det lätt för sig genom att tillsammans med Svenskt näringsliv hävda att bistånd per automatik ska ­påvisa ekonomisk tillväxt.”
Israel, Israel/Palestina-konflikten, Målsättning, Näringsliv, Palestina, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Världens fattigaste behöver vassare bistånd".

2009-03-27

Bistånd till Afrika gör mer skada än nytta

“Länderna i tredje världen ligger inte så långt borta som vi vanligen föreställer oss. Däremot är deras åsikter om biståndet ofta det diametralt motsatta mot vad som gäller på våra breddgrader. Det gäller bara att [...]
Ghana, Kenya, Resultat, Tanzania, Zambia

2009-03-23

Bistånd ska gå till det som vi vet fungerar

“Jag frågar Staffan Fölster varför man ställer utvärdering i fokus? Sker inte det redan regelmässigt?”
Budgetstöd, Projektstöd, Resultat, Utvärdering

2009-03-23

Storm i mejlkorgen

“Mejlboxen fick rejäl påfyllning efter mitt Samtal (23/3) med Stefan Fölster om bristen på utvärdering i svenskt bistånd. För och emot. Det är hetta i frågan. Jag frågar biståndsministerns statssekreterare Joakim Stymne om om biståndets [...]
Budgetstöd, Resultat, Sida, Utvärdering

2009-03-10

En dag ska vi kunna se dem i ögonen

“Vårt bistånd har alltför länge lidit av bristande kontroll och uppföljning, men bit för bit förbättras det.”
Afghanistan, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering

2009-03-10

Bistånd ska tåla granskning

“Bistånd är något det oftast finns en stor uppslutning kring. Det är nära nog oantastligt. Ett rikt land som Sverige ska naturligtvis vara med och bidra till utveckling i fattiga underutvecklade länder.”  
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "”Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan”".

2009-03-09

”Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan”

“Regeringen skärper villkoren för svenskt bistånd: Vi vill ha gehör för vår syn på hur bidragen används, annars drar vi oss ur hjälpprogrammet.”
FN, Militärt bistånd, Resultat, Sida

2009-02-13

Skingra biståndsindustrins dimridåer och tillsätt kriskommission

“Det är dags för regeringen att skingra dem och tillsätta en kriskommission för biståndet, skriver frilansskribenten Fredrik Segerfeldt. Hans bok Biståndets hippokratiska ed, utkommer under våren 2009”
Resultat, SADEV, Sida, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Vårt bistånd ger resultat".
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.sadev.se/Documents/Publikationer%202007/SADEV%20Policy%20Brief%202007_2.pdf".

2009-01-02

Kvalitet och effektivitet i biståndet

“Ett enda uttalande leder dock bort uppmärksamheten från den i övrigt mycket viktiga analys som görs i ämnet. Utan att peka på några som helst bevis konstaterar ledarskribenten att de flesta länder har mer stjälpts [...]
Enprocentsmålet, EU, FN, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Sida, Utvärdering, Världsbanken
Artikeln är en replik på: "Släpp låsningarna om biståndet".
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Globala utmaningar – vårt ansvar".

2008-12-27

Biståndsviljan är fortsatt hög

“Bara var fjärde person tror att levnadsvillkoren i de fattiga länderna har förbättrats under de senaste 30 åren. Men i verkligheten har det skett en kraftig utveckling. Allmänhetens bild är schablonartad och felaktig, konstaterar biståndsorganet [...]
Mediabevakning, Resultat, Sida

2008-12-18

Pruta inte på hjälpen

“Jag hävdar motsatsen: Tumma inte på enprocentsmålet! Vi har ett ansvar gentemot våra mindre lyckligt lottade sex miljarder medbröder och systrar.”
Enprocentsmålet, Resultat, Tanzania
Artikeln är en replik på: "“Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd”".

2008-12-16

Öka biståndet till utbildning!

“Vi har ingen anledning att vara stolta. Detsamma gäller politiker runt om i världen. För det är skamligt att världen har misslyckats med att infria sitt löfte till barnen i världen om ökad tillgång till [...]
Barn, Etiopien, Resultat, Sida, Tanzania, Utbildning
I artikeln hänvisas till dokumentet: "EFA Global Monitoring Report 2009".

2008-12-11

Freden bygger på rättvisa

“Vi såg hur det svenska biståndet på över 600 miljoner kronor/år lindrar nöd och stärker konstruktiva krafter, trots svårigheterna för hjälporganisationerna att röra sig fritt.”
Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Resultat, Villkorat bistånd

2008-12-05

Hermele duckar för huvudfrågan

“Hermele vill inte diskutera i sak utan går i stället till snaskig personlig attack.”  
Resultat
Artikeln är en replik på: "Kenneth Hermele: Bistånd ger visst positiva effekter".

2008-12-03

Kenneth Hermele: Bistånd ger visst positiva effekter

“Fredrik Segerfeldt har rätt i att kunskapslaget är oklart nar det gäller om bistånd ger ekonomisk tillväxt på kort sikt.”
Resultat
Artikeln är en replik på: "Biståndsetablissemanget borde be om ursäkt".

2008-12-02

Biståndsetablissemanget borde be om ursäkt

“En av mest centrala frågorna i diskussionen om global utveckling är huruvida bistånd från rika till fattiga länder över huvud taget har någon positiv effekt på mottagarländernas utveckling.” (Fredrik Segerfeldt, SVT Debatt) Tryck här för att [...]
Resultat, Sida

2008-11-11

Krigshärjat Afghanistan får 410 miljoner i år

“Att för lite eller inget alls görs för att stödja återuppbyggnaden av det krigshärjade landet. Så är det inte. Den bild som förmedlats i medier den senaste tiden är långt ifrån fullständig.”
Afghanistan, Mediabevakning, Resultat, Sida

2008-11-03

Hon ska se till att pengarna används rätt hela vägen

“Ja, enkelt uttryckt, vill biståndsministern Gunilla Carlsson använda svenska biståndspengar för att utveckla demokratier, genomdriva mänskliga rättigheter efterföljs och se till att människor har sin fria rätt att uttrycka viljor och åsikter utan att hamna [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Mediabevakning, Resultat, Utvärdering

2008-10-24

Finanskrisen hotar framstegen i Afrika

“Finanskrisen kommer snart att märkas i avlägsna byar i Afrika och ytterligare försämra villkoren för människor som redan har det mycket svårt, skriver Pär Granstedt, generalsekreterare för Awepa International.”
Afrika, EU, Finanskrisen, Matkrisen 2008, Resultat

2008-10-24

FN-dagen – en dag värd att fira

“Att världens ledare, trots krig och konflikter, kan samlas för diskussion visar att ingenting är omöjligt, skriver Marie Wickberg (c), Sveriges ungdomsorganisationers delegat till FN:s generalförsamling.”
FN, Resultat

2008-10-24

Tankar på FN-dagen

“Det första och kanske mest grundläggande är utbildning. Över 100 miljoner barn och unga runt om i världen får aldrig möjligheten att gå i skolan.”
Barn, FN, Resultat, Utbildning

2008-10-24

Finanskrisen hotar framstegen i Afrika

“Det kan hota långsiktiga program för fattigdomsbekämpning och åtgärder för att möta klimathotet, och göra det svårare att uppfylla FN:s ”millenniemål” om en halvering av fattigdomen till år 2015 […]”
Afrika, EU, Finanskrisen, FN, Matkrisen 2008, Resultat

2008-10-21

Finanskrisen hotar framstegen i Afrika

“Dessutom är risken stor att de rika länderna försöker skyffla över en del av sina nya bekymmer på de fattiga länderna genom minskat bistånd och hårdare handelsvillkor.”
Afrika, EU, Finanskrisen, Matkrisen 2008, Resultat

2008-10-17

Finanskrisen hotar fattigdomsbekämpningen

“Om bara EU och G8 uppfyller sina löften från 2005 att fördubbla biståndet till Afrika behövs inga fler utfästelser. Löftena innebär att biståndet skulle ligga på omkring 54 miljarder dollar per år.”
Afrika, Finanskrisen, FN, G8, Resultat

2008-10-16

“Krigets Afghanistan behöver mer svenskt bistånd”

“Sten Tolgfors har rätt i att det i detta läge vore fel att lämna Afghanistan åt sitt öde. Säkerhet är en förutsättning för utveckling. Men i dag är relationen mellan militära och civila insatser mycket [...]
Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "”Afghanistan kan inte lämnas åt talibanerna”".

2008-10-14

Finansoron hotar kampen mot fattigdom

“Internationella dagen för utrotning av fattigdom uppmärksammas på fredag runt om i världen.”
Afrika, Finanskrisen, FN, Matkrisen 2008, Resultat

2008-10-14

Ilska på goda grunder

“Bistånd har sina brister och ska granskas men kritikerns uppgifter måste vara korrekta”
Mediabevakning, Näringsliv, Resultat, Utvärdering

2008-10-09

”Afghanistan kan inte lämnas åt talibanerna”

“I skydd av bland annat svenska soldater förverkligas steg för steg flickornas rätt till utbildning. 6,4 miljoner barn varav 1,5 miljoner flickor går i skolan. En förutsättning för utveckling är att det skapas en säker miljö. Den [...]
Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utbildning

2008-10-09

Omvärldens blickar mot det utsatta Zimbabwe

“Det är cyniskt att avbryta ett bistånd som de facto just nu räddar liv. Det stöd som idag går till zimbabwiska organisationer och via FN-apparaten gör att människor som svälter kan överleva”
Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Resultat, Zimbabwe

2008-10-05

Att prioritera rätt borde vara lätt

“Något är ruttet med den svenska biståndspolitiken. Sunt förnuft och rätt prioriteringar kan knappast vara Sidas ledord då beslut om vilka så kallade biståndsprojekt som ska tilldelas anslag varje år.”
Barn, Hälsa, Målsättning, Resultat, Zimbabwe

2008-09-26

“Alltid risk att bistånd används till krigföring”

“Sidas generaldirektör Anders Nordström besvarar kritiken mot Sveriges bistånd: All biståndsverksamhet bygger på att man måste ta risker.”
Fungibilitet, Korruption, Resultat, Sida, Utvärdering

2008-09-24

Verkningslösa verktyg

“I en nyligen utgiven rapport från Forum Syd, granskas kraven som ställs på länder som är mottagare av bistånd.”
Civilsamhället, Enprocentsmålet, Resultat, Villkorat bistånd

2008-09-24

“Fattiga betalar för vårt välstånd”

“Det heter ofta att ”vi pumpar in biståndspengar i Afrika”, men faktum är att vi rika får mer än vad vi ger”
Afrika, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Resultat, Skuldavskrivning

2008-09-23

Utan mått kan inget mätas.

“Gunilla Carlsson pratar om effektivitetskrav och om förstärkt resultatstyrning. Men hur mäter man exempelvis demokratisk utveckling?”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Resultat, Utvärdering

2008-09-23

”Svenskt bistånd överspelat av kapitalistiska diktaturer”

“Forskningsprojekt i Uppsala pekar på en växande konflikt mellan ekonomisk tillväxt och demokratisk utveckling: Bistånd som vill stödja liberala värderingar körs över av nykapitalism i u-länderna.”
Afrika, Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Indien, Kina, Målsättning, Näringsliv, Resultat, Villkorat bistånd

2008-09-22

”Kritiken mot svenskt bistånd orättvis”

“Kritiken mot det svenska biståndet till enskilda organisationer har varit hård det senaste året. Riksrevisionen har, i flera fall felaktigt, riktat skarp kritik mot en rad organisationer.”
Civilsamhället, Resultat, Riksrevisionen, Sydafrika, Utvärdering

2008-09-15

Bengt Nilsson: Sida finansierar krigsherrar

“Sverige sviker Afrikas fattiga. Istället för att bidra till demokrati och utveckling, bidrar vårt bistånd till diktatur och fortsatt fattigdom. … Uganda styrs av en president som kom till makten genom väpnat våld och som [...]
Afrika, Demokrati, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Moçambique, Resultat, Tanzania, Uganda, Utvärdering
I artikeln hänvisas till "Bok: "Sveriges afrikanska krig""

2008-09-15

Bildt, sluta blunda för biståndets offer

“Moçambique tog förra året emot 200 miljoner kronor från Sverige i budgetstöd, kontanter som går rakt in i statskassan. Det totala biståndet till landet var 664 miljoner kronor. I UD:s beskrivning av Moçambique kan man [...]
Afrika, Budgetstöd, Mänskliga rättigheter, Moçambique, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering
I artikeln hänvisas till "Bok: "Sveriges afrikanska krig""

2008-09-13

Nödhjälpen till Afrika skapar svält och krig

“Fungibilitet och afrostalinism. En man långt bak i publiken reser sig upp och tar ordet. Kan det vara så, frågar han, att vi efter decennier av lögner, skönmålning och ibland tystnad har kommit till en [...]
Etiopien, Fungibilitet, Resultat, Utvärdering

2008-09-10

Bejublade svenska insatser i Kina

“Insatser från Sverige är på väg att steg för steg förbättra Kinas syn på människovärdet, skriver Lennart Eriksson, direktor Hoppets Stjärna.”
Funktionsnedsatta, Kina, Mediabevakning, Resultat

2008-09-09

Bejublade insatser i Kina

“18 000 barn med funktionshinder har fått en första hjälp och några har integrerats i vanliga skolor.”
Funktionsnedsatta, Kina, Resultat

2008-09-06

Falska motsättningar

“Den nyliberala tankesmedjan Timbro har startat krig mot den svenska biståndspolitiken. I deras nätbokhandel finns den nyutkomna boken Sveriges afrikanska krig av journalisten Bengt Nilsson.”
Enprocentsmålet, Resultat, Sida, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Det goda biståndet".

2008-08-27

Bistånd behövs ständigt

“Det är Dagens Nyheters politiske redaktör Niklas Ekdal som kommenterar – och applåderar – att svenska biståndspengar ska bekosta ambassader i u-länder.”
Ambassader, Avräkningar, Målsättning, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering, Vatten
Artikeln är en replik på: "Representera mera".

2008-07-13

Bistånd och oförstånd

“Häromdagen diskuterades på ett seminarium, arrangerat av Diakonia, Röda korset och Kvinna till Kvinna, den rapport som samma tre organisationer släppte för några veckor sedan: “Bistånd ifrågasatt”, författad av Anna-Lena Lodenius.”
Civilsamhället, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Bistånd ifrågasatt".

2008-07-09

Zimbabwes folk behöver biståndet

“Våra zimbabwiska partners och kollegor är dock eniga om att stödet till dem som idag utsätts för förtryck, svält och hot om våld är så viktigt att det måste fortsätta, trots de problem och svårigheter [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, Multilateralt samarbete, Resultat, Zimbabwe

2008-07-08

Kd duckar för de minstas utsatthet

“Men efter två år med en moderat biståndsminister är vi tillbaka på ruta ett med en debatt som handlar enbart om biståndet – om antal länder som Sverige ska samarbeta med och om hur världens [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Migration, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2008-07-01

“Rättvisemärkt är inte bistånd”

“Ledarredaktionen i BT skriver att Rättvisemärkt är nära på bistånd samt att Rättvisemärkt drabbar de mest utsatta bönderna. Så är det inte.”
Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Rättvis handel, Resultat

2008-06-25

Skäms inte, Sverige

“En röst på Expressens insändarsida igår: ”Mugabe har fått över 4 miljarder från oss 1980–2001.  I dag har vi facit i hand och borde skämmas.””
Resultat, Sida, Zimbabwe

2008-06-11

Svenskt bistånd måste göra nytta

“Det räcker inte att bara använda pengar, de måste också göra nytta där de behövs allra mest! Det är bara möjligt om biståndspolitiken samverkar mer med andra politikområden, skriver Gunilla Carlsson (m), biståndsminister.”
Avräkningar, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Sluta mixtra med Sveriges bistånd".

2008-05-30

Brist på kunskap hotar det svenska biståndet

“I 30 års tid har Sverige framgångsrikt utbildat sjukvårdspersonal för arbete i fattiga länder. Men snart upphör denna eftertraktade utbildning att existera. Orsaken är att ingen myndighet vill ta ansvar för finansieringen.”
Resultat, Sjukvård, Utbildning

2008-05-05

Så förnekas brister inom biståndet

“När det svenska biståndet kritiseras och granskas kritiskt är det inte bara fritt fram för biståndsindustrins företrädare att komma med i stort sätt vilka märkliga påståenden som helst.”
Mediabevakning, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering

2008-04-24

Osakligt och vilseledande om bistånd

“Man kanske inte ska bli förvånad över att de ambitiösa reformer alliansregeringen genomför av det svenska biståndet möts av osaklig kritik på sina håll.”
Avräkningar, Enprocentsmålet, Informationsanslaget, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "Tyst när moderaterna minskar biståndet".

2008-04-19

Resultatet av svenskt bistånd är diktaturregimer i Afrika

“Det skriver i dag Bengt Nilsson, journalist, som kritiserar det biståndet. Vi har bidragit till att odla fram diktatorer som Mugabe. Historiens dom över Sveriges stöd till våldsutövande despoter i Afrika kan bli mycket hård [...]
Demokrati, Resultat, Zimbabwe

2008-04-08

EU lever inte upp till utlovade biståndsmål

“EU levde inte upp till sina löften om utvecklingsbistånd och världens fattiga fick 1,7 miljarder euro mindre än 2006, skriver EU-kommissionär Louis Michel”
EU, Resultat, Utbildning, Vatten

2008-04-02

Sidas lappkast

“Den sedan två månader nytillträdde generaldirektören för Sida Anders Nordström, deklarerar i gårdagens DN, en reformering av såväl organisation som arbetssätt för myndigheten.”
Resultat, Sida, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Det svenska biståndet måste fokuseras bättre".

2008-04-02

Givarens ansvar

“[…] ju färre samarbetsländer Sverige får och ju mer biståndspolitiken inriktas på att stödja dessa länders egna insatser, desto mer får biståndet karaktär av regimstöd.”
Resultat, Sida, Tanzania, Uganda
Artikeln är en replik på: "Det svenska biståndet måste fokuseras bättre".

2008-04-01

Det svenska biståndet måste fokuseras bättre

“Nytillträdde Sidachefen Anders Nordström presenterar nytt reformpaket för biståndet: Våra resurser har varit för tunt utspridda vilket förhindrat maximal effekt och resultat.”
Landfokusering, Resultat, Sida, Utvärdering

2008-03-20

Bortkastade biståndspengar

“Det statliga biståndsorganet Sida är en återkommande gäst i skamvrån för flyhänt hantering av skattemedel.”
Resultat, Sida, Utvärdering

2008-03-15

Amelia Adamo: “Säg aldrig det är ingen idé”

“Det är ju bara korruption, fel människor skor sig. De kan ju ändå inte ta hand om sakerna de får. Så låter det när man talar om hjälp till Afrika. Jag har varit där. Jag [...]
Afrika, Etiopien, Korruption, Kvinnor, Resultat

2008-03-13

Regeringen för en halv Afrikapolitik

“Utrikes- och säkerhetspolitik, handel och bistånd kan tillsammans bidra till utveckling. ”Det är kärnan i regeringens politik för global utveckling, PGU”, skrev Carl Bildt, Ewa Björling och Gunilla Carlsson i går i Svenska Dagbladet.”
Afrika, Avräkningar, EU, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "Skarpare tillväxtpolitik för Afrika".
I artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Sverige och Afrika - en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter""

2008-03-12

Bistår bistånd

“Den som gillar enkla lösningar bör undvika biståndsseminarier. För hur man än letar, hur man än vänder och vrider på invanda föreställningar, så står inga givna lösningar att finna.”
Budgetstöd, Demokrati, Enprocentsmålet, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till "Bok: "Does foreign aid really work?" (2008)"

2008-03-03

Biståndsberoende är även ett givaransvar

“När rika länder skyddar sin egen marknad från de produkter de fattiga länderna bäst är i stånd att producera så stjälper man ländernas utveckling, skriver Berndt Ekholm i denna replik.”
Handelspolitik, Resultat, Volym
Artikeln är en replik på: "Alla rika länder har en gång varit fattiga".

2008-02-22

Alla rika länder har en gång varit fattiga

“”. . . tiotusen svenska byråkrater, konsulter och politiker som också de lever på biståndet. Beroende skapas även här.””
Afrika, Handelspolitik, Korruption, Resultat
Artikeln är en replik på: "Det “nya” biståndet är inte så nytt som Sjösten påstår".

2008-02-17

Det “nya” biståndet är inte så nytt som Sjösten påstår

“Jag tycker b-regeringen gör rätt och är glad över att moderaterna körts över, skriver Berndt Ekholm (s) i en replik till Ulf Sjösten och Nima Sanandaji om biståndet.”
Avräkningar, Enprocentsmålet, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "Problemet är inte för tunna skivor i utlandsbiståndet".

2008-02-14

Problemet är inte för tunna skivor i utlandsbiståndet

“Moderaten Ulf Sjösten framför i en artikel att svensk bistånd traditionellt sett fungerat ineffektivt och därmed måste reformeras.”
Enprocentsmålet, Landfokusering, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Volym
Artikeln är en replik på: "Förändringar i biståndet".

2008-01-30

Ökat bistånd går inte till de fattigaste

“Av de 60 miljarder dollar som biståndet ökade med under perioden 2001 till 2005 har endast 0,04 procent gått till att uppnå millenniemålen om att halvera fattigdomen, skriver Diakonias Bo Forsberg, som i dag presenterar [...]
Avräkningar, Resultat

2008-01-20

”Varför tiger Rapport om fakta?”

“”Inte ett ord om att svensk hjälp ligger bakom det unika sjukhuset i Afrika””
Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Kongo, Mediabevakning, Resultat, Sjukvård

2008-01-17

Sverige bör fortsätta stödja FN:s program för utveckling

“Regeringen betonar att biståndet måste ge konkreta resultat. I linje med detta borde man beakta de resultat som FN-organet faktiskt uppnår – till gagn för demokrati och mänskliga rättigheter.”
Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2007-12-24

Hjälp till självhjälp knäcker fattigdom

“Det kostar 100 miljarder dollar att skapa 500 miljoner nya jobb. Vad som krävs är inte att fördubbla biståndet, utan att sätta av 6 procent av de befintliga biståndspengarna under två decennier.”
Jämställdhet, Kvinnor, Mikrokredit, Resultat

2007-12-24

Vi är stolta över svenskt bistånd

“Det svenska biståndet måste sakligt och nyanserat granskas av media, myndigheter, politiker och medborgare, så att det är tydligt hur de svenska biståndspengarna används.”
Civilsamhället, Mediabevakning, Resultat, Utvärdering

2007-12-21

En ryslig berättelse utan slut

“Spänningen stiger ända till dess att det står klart att inget sägs om effekterna av budgetstödet. Kort sagt, det finns inget slut. Vi vet fortfarande inte om Holmqvist har rätt eller om man ska tro [...]
Budgetstöd, Projektstöd, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering

2007-12-21

Biståndets baksida

“Det är lätt att dra bakvända slutsatser om orsak och verkan. Stäng sjukhusen så blir folk friska. Avskaffa militären så blir det fred.”
Korruption, Resultat, Utvärdering

2007-12-16

Robert Skölin: Rivna murar bästa julklappen

“I juletid är det många som får skuldkänslor och känner sympati med världens fattiga. Man brukar åtgärda detta genom att skänka en slant, lämna in lite kläder, skaffa ett fadderbarn eller göra något annat som [...]
Handelspolitik, Resultat

2007-12-10

Historiskt utvecklande kliv

“Sverige arbetar på bred front för utveckling i flera av de fattigaste länderna som nu gör framsteg, skriver Göran Holmqvist, Sidas t f generaldirektör.”
Mediabevakning, Resultat, Sida, Tanzania

2007-12-08

Färre lågt utvecklade länder

“Det samarbetsland som får mest svenskt stöd, Tanzania, tar med största sannolikhet steget från utvecklingskategorin ”låg” till ”medel” nästa år, […].”
Mediabevakning, Resultat, Sida, Tanzania

2007-11-23

Bistånd för bistånds skull

“Tja, om man tycker att det viktiga med bistånd är att man gör någonting är utfallet bra. Om man tycker att det är viktigt att man gör något som hjälper är resultatet dystrare.”
FN, Humanitärt bistånd, Resultat, Sida, Utvärdering

2007-10-30

Generöst bistånd göder diktaturer

“Delar av vårt överdimensionerade u-landsbistånd försnillas och den korrupta politiska eliten i mottagarländerna berikar sig med våra skattepengar, […]”
Diktaturer, Korruption, Partipolitik, Resultat, Ryssland, Sida, Utvärdering

2007-10-30

Stoppa EU:s utpressning

“Regeringen måste klargöra för EU-kommissionen att den hårda linjen inte duger.”
Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Resultat

2007-10-29

Förändring med ökat bistånd

“Om man som Assarsson tänker sig att frihandel ska lösa alla problem har man en rätt cynisk inställning till alla de som dör och är sjuka i dag. … Det finns många exempel där svenskt bistånd [...]
Bangladesh, Handelspolitik, Mikrokredit, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "Bistånd ingen genväg till välstånd".

2007-10-12

Fattigdomens vänner

“Många fnissar med viss rätt åt rockmiljonärernas försök att sjunga bort svält och elände, liksom åt den barnsliga tron att några politiska ledare skulle kunna avskaffa världsfattigdomen, men det kan väl aldrig vara fel att [...]
Afrika, Korruption, Rättvis handel, Resultat, Välgörenhet

2007-10-12

Tänk inte bara på procenten

“Regeringen och dess stödpartier älskar enprocentsmålet. Men det har länge funnits en diskussion om hur vettigt det är. Finns det inte en risk för att Sida tvingas prioritera utbetalning till mottagarna, snarare än utveckling i [...]
Partipolitik, Resultat, Sida

2007-10-03

Uppstramning av biståndet ett måste

“Riksrevisionen riktar mycket hård kritik mot svenskt bistånd via enskilda organisationer i en rapport som presenterades i går.”
Resultat, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering

2007-10-03

Bistånd ingen genväg till välstånd

“Den rika världen har lagt 16 biljoner kronor på bistånd sedan 1950, bara förra året uppgick summan till 104 miljarder dollar men fattigdomsbekämpning och demokratisering har uteblivit. Ekonomisk forskning visar att biståndet har mycket liten [...]
Forskning, Handelspolitik, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "Riktat bistånd stödjer demokratiprocesser".

2007-10-03

Förödande förlust av förtroende

“Svenskt bistånd är hyggligt generöst och svenska folket likaså. Det visar inte minst resultat från välgörenhetsgalor och riktade insamlingar.”
Resultat, Välgörenhet

2007-10-03

Sida måste ta ansvar

“Bistånd får misslyckas, men Sida måste kunna redovisa varför.”
Resultat, Sida, Utvärdering

2007-09-28

Riktat bistånd stödjer demokratiprocesser

“Varje dag dör cirka 30 000 barn på grund av fattigdomsrelaterade orsaker. Med denna ofantliga siffra i bakhuvudet ska vi dock vara medvetna om att barnadödligheten, genom biståndspengar, halverats sedan 1970-talet. Antalet barn som går [...]
Barn, Demokrati, Hälsa, Partipolitik, Resultat

2007-09-25

”Mer bistånd till kvinnorna!”

“Därför är det särskilt upprörande att en ny rapport från AWID (Association for Women’s Rights in Development) visar att trots att det globala biståndet ökar är biståndet till kvinnor minimalt.”
Jämställdhet, Kvinnor, Resultat

2007-09-18

Vad har fyrtio år av bistånd gjort för Tanzania?

“Men för en stor del av vår hjälp kan man inte redovisa om det egentligen gjort till eller från. Tanzania, till exempel, är efter fyra decennier med svenskt bistånd (819 miljoner kronor år 2006) fortfarande [...]
Enprocentsmålet, Resultat, Tanzania, Utvärdering

2007-09-13

Fattigdomens värsta fiende

“Den amerikanske utvecklingsekonomen Jeffrey Sachs är i stan. Under 48 timmar vänder han upp och ner på den svenska biståndsdebatten.”
Afrika, Enprocentsmålet, Landfokusering, Resultat, USA

2007-09-13

Högerns kampanj mot biståndet

“Är det meningsfullt att ge bistånd till fattiga länder? Om man ska tro den kampanj som högerns tankesmedja Timbro driver mot biståndspolitiken är svaret nej.”
Civilsamhället, Resultat, Utvärdering, Zimbabwe

2007-09-12

Svenskarnas beroende av bistånd

“Hur många är beroende av det svenska biståndet – i Sverige? 10 000 personer svarar journalisten Per Krause som för Timbros räkning givit ut boken Det svenska biståndsberoendet.”
Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Resultat

2007-09-11

Orden är inte det viktiga!

“På 14 rader skulle de flesta biståndsprojekten lätt kunna beskrivas… tyvärr består biståndsverksamheten av projektdokument (planer resp. rapporter) på oftast flera hundra sidor utan att för den skull klara av att beskriva:”
Resultat, Sida, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Bistånd till vem?".

2007-08-28

Smalare, vassare, bättre

“Biståndet hamnade till allt för stor del i korrumperade eliters fickor, bidrog till att hålla diktaturer vid liv och gav inte de välfärds- och tillväxtökningar som var avsedda.”
Diktaturer, Korruption, Mediabevakning, Partipolitik, Resultat, Tanzania

2007-08-28

Innehållet viktigare än procenten

“Det är därför motståndarna till ­bistånd, grupperna som inte anser att vi skall sträcka bröd åt den fattige, att vi inte skall taga vara på vår broder har haft så enkelt för sig i debatterna.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2007-08-28

Viktigt att bistånd ger resultat

“Från flera håll kritiseras valet av länder. Det är nära nog oundvikligt. Det hade blivit kritik vad man än kommit fram till. Biståndsministern nämner inte huruvida man aktivt valt bort rena diktaturer för att på [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Diktaturer, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Utvärdering, Vitryssland

2007-08-28

Bistå så bistånd blir obehövligt

“Det låter som en självklar inställning och borde vara det, men alltför länge har fokus i biståndspolitiken legat på kvantitet, inte i hur väl pengarna används för att främja utveckling i mottagarländerna.”
Landfokusering, Resultat

2007-08-27

Kraftsamla biståndet dit det gör verkan

“För dem som protesterar är det nämligen inte i första han resultatet som är det viktiga med biståndet. Utan själva verksamheten. Det är för dem psykologiskt långt mindre tillfredsställande när en tidigare fattig kenyansk handelsträdgårdsmästare [...]
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kenya, Landfokusering, Resultat, Utvärdering

2007-08-17

Nej till biståndsmedel för militära ändamål

“Jag har läst om Carl B Hamiltons (fp) 30-årsplan för svenskt bistånd (GP 12/8). Likt en spågubbe så tittar han i kristallkulan och tycker sig se hur utvecklingen de kommande decennierna kommer att te sig [...]
Avräkningar, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "Biståndet måste kunna användas till militära insatser".

2007-08-13

Så utformas inte ett fungerande bistånd

“Min erfarenhet är att bistånd behövs, men felaktigt utformat bistånd får stora negativa konsekvenser för landet.”
Östtimor, Resultat

2007-08-02

Var sjätte svensk krona går in i Mugabes bank

“Sveriges hållning vad gäller bistånd till Zimbabwe är att inget ska gå till, eller kanaliseras genom, Robert Mugabes genomkorrupta myndigheter. Ändå går en stor del av det svenska biståndet rakt in i Mugabes centralbank.”
Korruption, Resultat, Zimbabwe

2007-07-30

Årets sommarplåga handlar om biståndet

“Varje sommar fäster sig någon lättsmält sång, ofta tämligen irriterade slagdänga, på allas läppar. Med en retlig irritation nynnar man motvilligt med fastän man helst skulle vilja kasta ut radion genom fönstret. Men även politiken [...]
Enprocentsmålet, Mediabevakning, Partipolitik, Resultat

2007-07-24

Se över hur biståndspengarna används men sänk inte nivån

“Det kommer alltid att vara frestande att ta av biståndspengar för att förstärka polis, sjukvård eller utbildning på hemmaplan.”
Avräkningar, Enprocentsmålet, Resultat, Utvärdering

2007-07-10

Osaklig kritik mot biståndet till fattiga länder

“Biståndet till den fattiga världen måste alltid utvärderas och ifrågasättas. Forum Syd, som företräder över 200 svenska organisationer, välkomnar en seriös diskussion om biståndets kvalitet.”
Afrika, Civilsamhället, G8, Handelspolitik, HIV/AIDS, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Nima Sanandaji: Vad beror fattigdomen på?".

2007-07-04

Nima Sanandaji: Vad beror fattigdomen på?

“Peter Sörbom och Sven Elander från Forum Syd skriver den 28 juni att G8-ländernas löften om bistånd är otillräckliga.”
Civilsamhället, G8, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Forum Syd: G8 håller inte sina löften till Afrika".

2007-07-04

Bistånd på obestånd

“Den svenska regeringen ska vara generös. Men då behoven är närapå oändliga finns all anledning att kritiskt diskutera på vilket sätt en kaka bäst bör skäras.”
Enprocentsmålet, Handelspolitik, Resultat

2007-07-03

Fattigdomen har tvingats på reträtt. Framstegen ger hopp om att man skall lyckas halvera fattigdomen till år 2015.

“Men alla får inte del av framstegen. Och det går för långsamt. I vissa delar av världen, till exempel Östasien och Indien, gör man stora framsteg medan det går mycket trögare i speciellt Afrika.”
Afrika, G8, Resultat

2007-07-03

Vi ger biståndet en ny innebörd

“Media har bidragit till att befästa fördomar och att förenkla bilden. Sanningen är att de framsteg som gjorts i kampen mot fattigdomen inte först och främst kan tillskrivas biståndet. Skillnaden mellan utvecklingen i Asien och utvecklingen [...]
Handelspolitik, Malaysia, Mediabevakning, Partipolitik, Resultat, Singapore, Sydkorea, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

2007-06-18

Svenska biståndspengar dödar barn

“Min avsikt med att starta debatten här på SvD Brännpunkt 5/6 var att uppmärksamma riskerna med en särskild sorts bistånd, det som kallas budgetstöd. … Jag anser att helt oavsett vad detta krig handlar om, [...]
Barn, Budgetstöd, Resultat, Uganda

2007-06-14

Groteskt PR-inlägg av Maria Leissner om bistånd

“Afro-optimisterna rycker också ut. Maria Leissner skriver om en ”veritabel demokratirevolution” i Afrika, om hög tillväxt på hela kontinenten.”
Afrika, Demokrati, Enprocentsmålet, Resultat
Artikeln är en replik på: "Afrika på god väg – hög tillväxt och färre konflikter".

2007-06-12

Afrika på god väg – hög tillväxt och färre konflikter

“Bengt Nilsson fortsätter att hamra in den slentrianmässiga eländesbeskrivningen av Afrika – en bild som inte bara har lätt koloniala undertoner utan också är osann. Låt oss se på verklighetens siffror och fakta.”  
Afrika, Demokrati, Korruption, Resultat
Artikeln är en replik på: "Sverige göder Afrikas diktaturer".

2007-06-10

Glöm inte kolonialmakternas utsugning

“Bengt Nilssons artikel på SvD Brännpunkt 5 juni sammanfattade förtjänstfullt och logiskt det statliga u-landsbiståndets misslyckande och dilemma.”
Resultat
Artikeln är en replik på: "Sverige göder Afrikas diktaturer".

2007-06-08

Gårdagens ledare diskuterar morgondagen

“Genom att utveckla produktion och export av varor från utvecklingsländer till den industrialiserade delen av världen kan dessa länder göras mer självständiga. Bistånd leder ofta till passivisering och slår regelmässigt ut lokal produktion.”
G8, Handelspolitik, Resultat

2007-06-05

Sverige göder Afrikas diktaturer

“Trots valfusk och korruption får diktatorer fortsatt svenskt bistånd. Afrika behöver demokrati, […]”
Afrika, Demokrati, Diktaturer, G8, Korruption, Resultat

2007-06-01

Slopa procentmålet

“Sverige har ett gott namn i världen som generös biståndsgivare. Kanske har vi varit alltför generösa. Biståndsminister Gunilla Carlsson talar klarspråk om resultaten.”
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Resultat

2007-05-28

Vårt bistånd ger resultat

“Jag instämmer i behovet av debatt. Bistånd väcker känslor och det är oerhört komplexa frågor som inrymmer många politiska ställningstaganden på en gång. Det berör många människor och mår bra av att ifrågasättas.”
Afrika, Demokrati, Moçambique, Resultat
Artikeln är en replik på: "Sidas bistånd förstör för Afrikas fattiga".

2007-05-12

Sidas bistånd förstör för Afrikas fattiga

“Afrika är Jordens rikaste kontinent. Men biståndet bromsar samhällsutvecklingen, och därmed även den ekonomiska tillväxten. Röster som nu höjs om att Sida bör läggas ned är ett efterlängtat nytänkande. “
Afrika, Budgetstöd, Partipolitik, Resultat, Sida

2007-05-03

Mytbildning om bistånd skadar de fattigaste

“Sida:s generaldirektör, Maria Norrfalk, använder sig av samma debatteknik som dem som länge hävdat att rökning inte orsakar cancer.”
Resultat, Sida, Utvärdering

2007-04-27

Skamligt att sänka biståndet

“Inför valet kom de borgerliga partierna överens om att biståndet skulle hålla sig kvar på en procent av bruttonationalinkomsten, trots att moderaterna egentligen ville se en sänkning av biståndet.”
Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat

2007-04-22

Bolag bättre än bistånd

“Så länge världen är en orättvis plats kommer bistånd att behövas. Men i längden fungerar stödet som konstgjord andning. Den långsiktiga lösningen är en annan.”
Demokrati, Näringsliv, Resultat, Swedfund

2007-03-02

Folklig misstro hotar – därför måste vi stödja Afghanistan

“Militära internationella insatser som är väl förankrade tillsammans med landets regering skapar säkerhet och möjlighet för biståndet att verka tidigt och effektivt för att hjälpa människor. Efter regimskiftet genomfördes omfattande biståndsinsatser med inriktning på utbildning vilket [...]
Afghanistan, Barn, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utbildning

2007-01-15

Hjälp som stjälper – fallet Tanzania

“Som bekant höjs nu det svenska biståndet till en procent av BNP. Det är främst kristdemokraterna och folkpartiet som ligger bakom reformen. Moderaterna och centerpartiet är något mer kritiska till tanken att bistånd kan lyfta [...]
Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Tanzania

2007-01-11

Höjt svenskt bistånd ska användas effektivt

“Det är stimulerande att kunna ta hand om det växande svenska biståndet i en tid när vi känner att det internationella förändringsarbetet går i rätt riktning. Effektivitet och resultat står överst på dagordningen.”
Enprocentsmålet, Resultat, Sida

2007-01-04

Höjt bistånd måste vara effektivt

“Men på flera håll ser vi en hoppingivande utveckling, delvis tack vare biståndsinsatser. I Moçambique har den ekonomiska fattigdomen på tio år minskat från 69 till 54 procent. Och i Tanzania, Sveriges största samarbetsland, börjar 9 [...]
Barn, Moçambique, Resultat, Sida, Tanzania, Utbildning, Utvärdering

2007-01-03

Bättre bistånd

“Men nu snart femtio år och hundratals biståndsmiljarder senare är det uppenbart att vi hade fel. Biståndet frälste inte världen. Människor dör fortfarande som flugor söder om Sahara.”
Enprocentsmålet, Militärt bistånd, Resultat

2006-11-11

Förmår FN att hjälpa?

“Nya biståndsvägar FN har legitimitet i hela världen, men är ineffektivt och splittrat. FN:s trovärdighet avgörs av vilka konkreta resultat verksamheten ger. Förmågan att hjälpa de fattigaste ligger i vågskålen[…]”
FN, Multilateralt samarbete, Resultat

2006-09-26

Handel mycket viktigare än bistånd

“Men sanningen är att bistånd i många fall har visat sig vara kontraproduktivt.”
Enprocentsmålet, Handelspolitik, Resultat

2006-09-13

Tanklöshet är ingen hjälp

“Om Reinfeldts moderater ger vika innebär det att oppositionen godtar den biståndsexplosion som inleddes 1998 (se grafik) och som ökar statens utgifter för u-hjälpen med 256 (!) procent fram till 2008.”
Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat

2006-09-08

Bistånd kan vara ett smörjmedel för utveckling

“Dessa fantastiska framgångar har inte skett i ett vakuum utan genom medveten politik, mer frihandel och såväl teknologiska som demokratiska framgångar. Men även ett generöst idéburet bistånd har en central roll.”
Enprocentsmålet, Handelspolitik, Partipolitik, Resultat

2006-05-22

Afrika sitter på nyckeln

“Biståndsorganisationerna kom säkert in i landet med ädla syften. Men när de upptäcker att de inte kan påverka fattigdomen blir de systembevarande, och expansion blir ett självändamål, menar Andrew Mwenda… Under kolonial­tiden fanns 72 “kolonialadminstratörer” i [...]
Budgetstöd, Diktaturer, Korruption, Resultat, Sektorskoncentration, Uganda, Utvärdering

2006-05-16

Rundresa i Biståndsland

“Redan på planet ned får jag den där obehagskänslan jag känner igen från tidigare arbetsresor i Afrika. Känslan av att vara handelsresande i svensk självgodhet och exotism. Jag mellanlandar i Etiopien och på flyget därifrån [...]
Budgetstöd, Diktaturer, FN, Korruption, Resultat, Uganda

2006-03-12

Sverige påverkar Uganda i demokratisk riktning

“Det är genom dialog och genom vårt bistånd som vi kan vara med och påverka utvecklingen i Uganda i en demokratisk riktning.”
Demokrati, Handelspolitik, Resultat, Uganda
Artikeln är en replik på: "Sluta dalta med president Museveni!".

2006-02-05

Biståndet saknar kvalité och styrning

“Först när vi ser att biståndet är kvalitetsinriktat, fokuserat och har en god redovisning, utvärdering och uppföljning kommer kvantitetsdiskussionen att vara relevant att föra.”
Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2006-01-28

Vad avser alliansen göra med biståndet?

“Att bistånd inte ska stötta diktaturer är självklart, men människor i länder med bristande demokrati får inte överges. De behöver biståndet mer än många andra. Det finns dock kvalitetsfrågor som den borgerliga alliansen inte berör. [...]
Avräkningar, Diktaturer, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Världsbanken

2005-11-18

Varning för hjälpen som stjälper

“Peter Bauer gick ur tiden våren 2002, men de idéer som han brukade skriva ner i en liten anteckningsbok under måltiderna på Reformklubben eller The Garrett Club är fortfarande i omlopp. På grundval av egna [...]
"Bad governance", Forskning, Moçambique, Resultat

2005-11-04

Skattebetalare stöder kampen mot fattigdomen

“I år satsar Sverige 21,5 miljarder kronor på olika typer av satsningar mot fattigdom. Dessa satsningar ska bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Sida hanterar den största delen av [...]
Biståndsformer, Resultat, Sida, Utvärdering

2005-10-15

Inga skott hörs längre i Sarajevo…men fredsavtalet står i vägen för demkokratin

“Civilisation kan inte återupprättas förrän folk har någonting de kan kalla hem. Jag tänker på stormuftins vänliga ord som Sveriges bistånd när jag läser Sidas rapporter och talar med Bo Elding och Joakim Molander som [...]
Bosnien-Hercegovina, Demokrati, Resultat, Sida

2005-09-28

Kändisar förvärrar svälten

“Vi vill alla utrota fattigdomen. Men kändisskarans förslag riskerar att lägga sten på börda för tredje världen. Utvecklingen förutsätter kunskap om vad som bygger upp varaktigt välstånd. Då duger inte evigt bistånd eller skuldavskrivningar utan krav [...]
Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, G8, Handelspolitik, Internationella valutafonden (IMF), Partipolitik, Resultat, Skuldavskrivning, Sydkorea, Världsbanken, Zambia

2005-07-04

Jimmy Fredriksson: Låt oss slippa

“Afrika behöver inte mer pengar som gör ett korrupt maktgalet ledarskap rikare. Afrika är redan biståndsberoende till döds. Metoden har använts i över 40 år och bara resulterat i att politikerna blivit rikare och biståndsberoendet [...]
Afrika, G8, Korruption, Resultat

2005-06-20

En fortsättning på fattigdomen

“Jag är övertygad om att vi kommer att se en lik­nande ut­veckling i andra länder som nu omfattas av G8-ländernas skuldavskrivning, en direkt be­löning till de många gånger odemokratiska ledare som misslyckats med att sköta [...]
G8, Korruption, Resultat, Skuldavskrivning

2005-04-25

Långsam förändring mot demokrati

“Man kan undra om denna demokratiutveckling skulle bromsas upp om inget bistånd skulle slussas in till dessa organisationer/samhällen, men det är det tyvärr omöjligt att svara på, även om det verkar så att biståndet har [...]
Demokrati, Kambodja, Laos, Mänskliga rättigheter, Resultat, Vietnam

2005-03-06

Ingen kan stoppa tidvattnet

“- Kärnan i processen är en teknisk utveckling som eliminerar avstånd, öppnar marknader, skapar specialisering och skiftar produktion och export i högteknologisk riktning. Den enda säkra vägen till välstånd går då via kontinuerlig tillämpning av [...]
Forskning, Resultat, Utbildning

2003-12-31

Skrota enprocentsmålet

“Det till synes självklara målet med bistånd är att med resursöverföringar från i-länder till u-länder minska fattigdomen i u-länderna. Att minska fattigdomen är således målet och bistånd är därmed medlet. Enprocentsmålet innebär emellertid att medlet [...]
Budget, Enprocentsmålet, Målsättning, Moçambique, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering

1982-07-20

Vårt bistånd behöver kunskap och långsiktighet

“Det finns en stor risk att den senaste tidens massiva kritik av många biståndsprojekt i den ekonomiska krisens Sverige leder till en allmänt negativ inställning till biståndet. Debatten om vårt bistånd till den tredje världen [...]
Moçambique, Resultat, Sida, Utvärdering

Dokument om Resultat (81 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp

2015-11-19

Now Open for Business

- Joint Development Initiatives between the Private and Public Sectors in Development Cooperation

- EBA 2015:06

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Näringsliv, Resultat
11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

2015-07-06

En vägledning till resultatstyrd projektplanering med hjälp av LFA-­metoden

- (The Logical Framework Approach)

Sida
Målsättning, Resultat
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-06-26

Biståndsbarometern

- Humanitärt

Sida
Humanitärt bistånd, Resultat
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-06-12

Utvärdering av svenskt bistånd – en kartläggning

- EBA-rapport 2015:02

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Resultat, Utvärdering
1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet

2015-06-01

Svenskt utvecklingssamarbete och dess resultat i siffror – 2014

Sida
Bilateralt samarbete, Målsättning, Resultat
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-06-01

The Coming Storm

- Baltic Sea Security Report

Center for European Policy Analysis (CEPA)
Resultat, Ryssland, Säkerhetspolitik, Ukraina, Utvärdering
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2015-05-07

Inte bara för svenskar

- om generell välfärd som mål i Sveriges utvecklingssamarbete

- Svenska kyrkan Rapport 10:2015

Svenska Kyrkan
Biståndsformer, Resultat, Sociala skyddsnät
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-05-05

Just Copy and Paste

- Successful Climate Adaption

Diakonia
Klimat & miljö, Resultat, Sri Lanka
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-05-01

Evaluation of Swedish Trade-Related Support to ECOWAS through Phase II of the Trade Negotiation and Capacity Building Project

- Final Report

- 2015:19 Sida Decentralised Evaluation

Sida
Afrika, Näringslivsbistånd, Resultat
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2015-04-27

Education for all 2000-2015

- Achievements and challenges

Unesco
Barn, Millenniemålen, Resultat, Utbildning
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-04-24

Review of Sida‘s Support to Afghanistan

- Lessons and Conclusions from 7 Evaluations

- Sida Decentralised Evaluation 2015:15

InDevelop
Afghanistan, Projektstöd, Resultat
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2015-04-08

2014 Global Outlook on Aid

- Results of the 2014 DAC Survey on Donors' Spending Plans and Prospects for Improving Aid Predictability

OECD/DAC
Budget, Millenniemålen, Post-15, Resultat, Volym
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-03-31

Biståndsanalys 2015

- Årsrapport

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Forskning, Resultat
11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

2015-03-25

Sidas årsredovisning 2014

Sida
Budget, Resultat, Sida, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2015-03-23

The African Development Bank

- ready to face the challenges of the future?

- EBA 04/2014

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Afrika, Resultat
11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

2015-03-11

Evaluation of the Swedish development cooperation in the MENA region 2010-2015

- 2015:14 Sida Decentralised Evaluation

Sida
Resultat
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2015-03-05

Evaluation of the Implementation and Results of the Swedish Strategy for Democracy Support for Party Affiliated Organisations 2012-2014

- Final Report

- Sida Decentralised Evolutions 2015:5

Sida
Partinära bistånd, Resultat
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2015-02-25

Evaluation of Swedish support to the Diakonia Uganda Programme 2008-2014

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:3

Sida
Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Resultat, Uganda
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2015-02-19

External evaluation of the Amref Health Africa Project on Sexual Reproductive Health Rights for the Young People (Tuitetee – Lets Fight For It), 2010- 2015

- Final Report

- Sida Decentralised Evolutions 2015:4

Sida
Hälsa, Projektstöd, Resultat, Tanzania
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2015-02-11

International party assistance – what do we know about the effects?

- EBA 2014/03

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Demokrati, Forskning, Partinära bistånd, Resultat, Utvärdering
11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

2015-01-25

MUTUAL ENGAGEMENT BETWEEN EU DELEGATIONS AND CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS

- LESSONS FROM THE FIELD

- CNCD-11.11.11

Concord, European Union Delegation
EU, Resultat, Utvärdering
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2014-12-01

Organisational Evaluation of the Swedish Committee for Afghanistan

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2014:66

Sida, Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Afghanistan, Resultat, Sida, Utvärdering
9) Dokument om utvärdering

2014-12-01

Evaluation of Sweden-Funded Transparency International Zimbabwe, period 2009 – 2014

- Final Report

- 2015:1 Sida Decentralised Evaluation

Sida
Korruption, Resultat, Utvärdering, Zimbabwe
9) Dokument om utvärdering

2014-11-07

Sweden’s Development Assistance for Health

- Policy Options To Support The Global Health 2035 Goals

- EBA 02/2014

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Hälsa, Målsättning, Multilateralt samarbete, Resultat
11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

2014-10-14

Kartläggning av svenskt multilateralt bistånd under perioden 1997- 2012

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Multilateralt samarbete, OECD, Resultat, Sida, Utvärdering
11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

2014-10-01

Assessing progress in Africa toward the Millennium Development Goals

- Analysis of the Common African Position on the post-2015 Development Agenda

- MDG Report 2014: Assessing Progress in Africa toward the Millennium Development Goals

African Development Bank Group, African Union Commission, United Nations Development Program (UNDP), united nations economic commission for africa
Afrika, Målsättning, Resultat, Utvärdering
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2014-10-01

EU External Action in the Field of Development Cooperation Policy

- The Impact of the Lisbon Treaty

- SIEPS 2014:6

the Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS)
EU, Resultat, Utvärdering
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2014-09-01

THE POVERTY FOCUS OF SWEDISH BILATERAL AID:

- A COMPARATIVE ANALYSIS

OECD/DAC
Bilateralt samarbete, Biståndsformer, OECD, Resultat
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2014-09-01

Poverty Focus In Selected Swedish Aid Portfolios

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Forskning, Resultat, Utvärdering
11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

2014-08-29

Bistånd ger tillväxt

- Nu gäller det att öka effektiviteten

Tiden
Näringsliv, Resultat
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2014-08-14

Indikativ resultatstrategi för Sveriges samarbete med den globala vaccinalliansen (GAVI) 2015-2020

- UD2014/51157/UD/MU

Utrikesdepartementet
Budget, Hälsa, Resultat, Sjukvård
1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet

2014-05-16

Randomized Controlled Trials: Strengths, Weaknesses And Policy Relevance

- EBA 01/2014

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Forskning, Målsättning, Resultat, Utvärdering
11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

2014-01-01

THE STATE OF THE WORLD’S CHILDREN 2014 IN NUMBERS

- Revealing disparities, advancing children’s rights

- United Nations publication sales no.: E.14.XX.1

Unicef
Barn, Mänskliga rättigheter, Resultat, Utvärdering
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

2013-12-01

Is the UN Development System Becoming Irrelevant?

- Reform of UN development system

- Development dialogue paper no.4

FN, Målsättning, Millenniemålen, Resultat
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-09-26

Institutional Impediments and Reluctant Actors

- The Limited Role of Democracy Aid in Democratic Development

Göteborgs Universitet
Demokrati, Resultat, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2013-03-01

Verksamhetsberättelse 2012

We Effect
Projektstöd, Resultat
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-10-09

Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden

Sida
Resultat, Sida, Utvärdering, Vietnam
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-10-09

Svensk klimatforskning

- Vad kostar den och vad har den gjort?

- Rir 2012:2

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer)
Forskning, Klimat & miljö, Resultat, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-10-09

Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden

- Sida Evaluation 2012:2

Sida
Resultat, Utvärdering, Vietnam
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-09-26

Hitting the target?

- Evaluating the effectiveness of results-based approaches to aid

European network on debt and development (EURODAD)
Resultat, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-09-20

Leder demokratibistånd till demokratisering?

Sadev
Demokrati, Resultat
8) Sadev

2012-09-20

Demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter

- resultat av svenskt bistånd

Sadev
Demokrati, Mänskliga rättigheter, Resultat
8) Sadev

2012-06-26

Export till priset av mänskliga rättigheter?

Amnesty, Diakonia
Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Resultat
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-05-26

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof

- Svenska Röda Korsets årsberättelse 2012

Röda Korset
Mänskliga rättigheter, Resultat, Välgörenhet
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-03-02

Development and results

Swedfund International
Resultat, Swedfund
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2012-01-10

Strategi för information och kommunikation – genomförande och effekter av verksamhet finansierad via Sida

Sadev
Informationsanslaget, Resultat
8) Sadev

2011-10-09

Assessing Progress in Africa toward the Millennium Development Goals

- MDG Report 2011

African Union Commission, United Nations Development Program (UNDP)
Afrika, Millenniemålen, Resultat
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-09-09

The Aid Effectiveness Agenda

- The benefits of going ahead

- Contract Nr 2010/256898

Europeiska Kommissionen
Budgetstöd, EU, Resultat, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-01-08

Styrning av svensk biståndspolitik

- En utvärdering

- 2011:25

Statskontoret
Budget, Resultat, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2011-01-01

Sida’s Portfolio within Environment and Climate Change 2006–2010

Sida
Klimat & miljö, Resultat, Sida
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-11-01

För en rättvis och effektiv världsordning

- reflektioner från ett arbetsliv i internationellt samarbete

Global Utmaning
EU, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-09-23

Assessment of effectiveness of development cooperation/external resources and partnership and partnership principles in context of the Mkukuta and Mkuza review

- Final report

Resultat, Tanzania
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2010-06-18

Evaluation of Sweden´s Implementation of the Paris Declaration

Sadev
Resultat, Utvärdering
8) Sadev

2010-01-01

Results in Development Cooperation

- Thematic area: Environment and Climate

- Government Communication 2009/10:214

Utrikesdepartementet
Bilateralt samarbete, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Resultat
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2009-03-19

Party Cooperation in a Results Perspective

- Country Study: Ukraine

Sadev
Partinära bistånd, Partipolitik, Resultat, Ukraina
8) Sadev

2009-03-18

Party Cooperation in a Results Perspective

- Country Study: Colombia

Sadev
Colombia, Partinära bistånd, Resultat
8) Sadev

2008-10-09

Unfair Trade

Adam Smith Institute
Rättvis handel, Resultat
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2008-07-07

Biståndsimperiet slår tillbaka

Timbro
Biståndsformer, Resultat, Utvärdering
12) Dokumenttyp ej angiven

2007-05-11

Looking Back, Moving Forward

- Sida Evaluation Manual; 2nd revised edition

Sida
Resultat, Sida, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

2006-06-01

Downward accountability to ‘beneficiaries’: NGO and donor perspectives

Keystone
Resultat, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1999-06-25

Competence development strategy for programs supported by SIDA

Sida
Resultat, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1999-05-01

Landstrategierna och miljön

Sida
Klimat & miljö, Resultat, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1997-01-01

Doing the Right Thing

- Relief Agencys, Moral Dilemmas and Moral Responsibility in Political Emergencies and War

- Studies on Emergency and Disaster Relief, Report No. 6

Nordiska Afrikainstitutet
Humanitärt bistånd, Resultat, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1994-06-18

The Macroeconomics of Aid

- Case Studies of Four Countries

- SASDA Reports Nr.7 Ds 1994:115

Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)
Guinea-Bissau, Nicaragua, Resultat, Tanzania, Zambia
6) SASDA rapporter 1993 – 1995

1994-01-10

Macroeconomic effects of aid

- Literature review and methodological framework

- SASDA Working Papers Nr.6

Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)
Forskning, Resultat
6) SASDA rapporter 1993 – 1995

1990-09-27

Bra beslut – Om effektivitet och utvärdering i biståndet

- Ds 1990:63

Utrikesdepartementet
Resultat, Utvärdering
1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet

1989-01-16

Kommentar till RRVs rapport om SIDA som lärande organisation

Sida
Resultat, Sida
1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet

1988-03-01

Evaluation of The Effectiveness of Technical Assistance Personnel

N/A, Sida
Biståndsformer, Resultat, Utvärdering
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1986-04-11

Konkreta resultat av 25 års svenskt bistånd

- En sammanställning ländervis och sektorvis, av de resultat som uppnåtts i drygt 500 SIDA-stödda biståndsinsatser

Sida
Resultat, Sida, Utvärdering
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1984-12-13

Project – Programme Follow-Up with performance rating

- Del II

Sida
Resultat, Sida, Utvärdering
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1984-12-13

Project – Programme Follow-Up with performance rating

- Del I

Sida
Resultat, Sida, Utvärdering
4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

1980-09-27

Resultatvärdering – ett programförslag

Sida
Resultat
9) Dokument om utvärdering

1977-09-01

Globala Utvecklingsstrategier

Sida
Resultat, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1976-12-29

Mot socialism och självtillit

Sida
Biståndsformer, Resultat, Tanzania
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1976-09-27

Några råd och anvisningar om resultatvärdering i utvecklingsarbetet

Sida
Resultat, Utvärdering
9) Dokument om utvärdering

1975-08-15

Två modeller om VÄRLDENS FRAMTID

- Resultatvärdering

Sida
Biståndsformer, Resultat
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1975-07-24

En sammanfattning av Tanzanias Utvecklingspolitik

- Mål och Resultat 1967-74

- Resultatvärdering 17

Sida
Bilateralt samarbete, Resultat, Tanzania
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

1975-02-04

Förteckning över resultatvärderingsstudier utgivna i serien “Meddelande från Utredningabyrån”

Sida
Resultat, Utvärdering
3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

1974-09-27

Sammanställning av artiklar kring resultatutvärdering från 1974

Sida
Resultat, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

1974-09-27

Program för Sidas verksamhet på resultatvärderingsområdet

Sida
Resultat, Sida, Utvärdering
9) Dokument om utvärdering

1973-11-20

Resultatvärdering i den svenska biståndsverksamheten

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer), Sida
Resultat, Utvärdering
2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Resultat (14 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2015-09-30 The Politics of Results and Transformational Development – What Needs to Change? Understanding and demonstrating the effectiveness of efforts to improve the lives of those living in poverty is an essential part of international development practice. But who decides what counts as good or credible evidence and [...] Forskning, Resultat
2015-06-29 Party affiliated democracy support gives results Based on experiences from PYPA (Program for young Politicians in Africa), a multiparty capacity building program, we will discuss how capacity strengthening of individuals can lead to results at the system level, and how this [...] Centerparty International Foundation, Green Forum, Kristdemokraternas Internationella Center, Palmecenter Demokrati, Partinära bistånd, Resultat, Utvärdering
2015-06-30 Gör biståndet nytta och hur vet vi det? Är ett 90-konto en tillräcklig garanti för att visa att hjälpen når fram? Hur vet vi att pengarna används till det som utlovats? Medverkande: Charlotte Bohman, Hand in Hand. Gerda Larsson, Charity Rating. Lena Hörnblad, Svensk Insamlingskontroll. [...] Charity Rating, Grant Thornton, Hand in Hand, Svensk Insamlingskontroll Resultat, Utvärdering, Välgörenhet
2015-07-02 FN:s utvecklingsarbete måste effektiviseras! “Sverige är en stor bidragsgivare till FN-systemet. Av den svenska biståndsramen på drygt 38 miljarder kronor för 2014 gick mer än hälften till FN och andra internationella organisationer och regionala banker. Bidrar Sveriges stöd till [...] FN-förbundet FN, FN:s globala mål, Hållbarhetsmålen (SDGs), Multilateralt samarbete, Resultat
2015-06-12 Utvärdering av svenskt bistånd- för många eller för få? En ny kartläggning från Expertgruppen för biståndsanalys visar att det görs väldigt många utvärderingar av svenskt bistånd och att en stor del av bilateralt bistånd blir utvärderat vid något tillfälle. En slutsats är också att [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Resultat, Utvärdering
2015-05-08 Fåtölj i Lund 8/5: Att avskaffa hunger och fattigdom i Ghana FUF Pop Up Lund bjuder i samarbete med Hungerprojektet in till en eftermiddag med fokus på arbetet med att avskaffa hunger och fattigdom i landet. Vad har fungerat och vilka är de största hindren? Samuel Afrane, [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) "Good governance", Ghana, Målsättning, Mänskliga rättigheter, Resultat, Utvärdering
2015-05-07 Inte bara för svenskar – om generell välfärd som mål i Sveriges utvecklingssamarbete Just nu finns det goda skäl för Sverige att dela med sig av erfarenheterna av hur man gradvis bygger upp en generell välfärd. Författaren Mats Wingborg har granskat Sveriges bistånd. Vid seminariet presenterar han sin [...] Svenska Kyrkan "Good governance", Resultat, Utvärdering
2015-05-05 Ny rapport: Så lyckas vi med klimatanpassningen Samtalet kommer att utgå från rapporten ”Just copy and paste” som släpps den 5 maj. Rapporten lyfter tre områden där lyckade klimatanpassningar har studerats: Jordbruk, vatten och infrastruktur. Diakonia har tagit fram rapporten tillsammans med [...] Diakonia Klimat & miljö, Resultat
2015-05-08 Lunchseminarium med Staffan Tillander om Post-2015 Arbetet med att utforma den nya globala utvecklingsagendan efter millenniemålen pågår för fullt i FN och runt om i världen. Processen kallas för Post-2015. I januari 2016 kommer nya utvecklingsmål, så kallade hållbarhetsmål, att ta [...] Svenska FN-Förbundet FN, Millenniemålen, Post-15, Resultat
2015-04-20 Ett framtidshopp som infrias? I september enades Abdullah Abdullah och Ashraf Ghani  om att bilda en enhetsregering med Ghani som president och Abdullah som ”Chief Executive” (ungefär premiärminister). En gnista framtidshopp tändes. De två har lovat mycket, men vad har [...] Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Civilsamhället, Resultat
2015-04-23 Biståndskontroll till döds? Hur effektivt är det att mäta, kontrollera och veta vad det blir för resultat av allt – och vad vill den nya regeringen? Om ett detaljkontrollerat bistånd som (kanske) kväver nya, spännande idéer och (kanske) [...] Global Reporting Resultat, Utvärdering
2013-07-01 Biståndet och ”resultatagendan”: Mer givarstyrt bistånd eller bättre koll på resultaten? “Biståndspolitiken ska i högre grad mäta vilka resultat svenskt bistånd bidrar till. Innebär detta ett mer givarstyrt bistånd med ökad byråkrati för mottagarna? Eller om att ha bättre koll på pengarna och med bättre effektivitet [...] Diakonia, Kristdemokraterna, Kristdemokraternas Internationella Center, Palmecenter, Socialdemokraterna, Svenska Kyrkan Forskning, Resultat, Utvärdering
2014-06-29 Blir det mer demokrati av bistånd? “Är bistånd för ökad demokrati utvecklingsländer bortkastad tid och förslösade pengar? Eller är framstegen bara svåra att visa i en klassisk resultatredovisning? Sida arrangerar ett seminarium som belyser frågorna utifrån sammanställningar av resultat från de [...] Sida Demokrati, Resultat
2014-07-02 Vem ska ge oss världsbilden 2.0? “Den bild många har av länder i fattigdom är förlegad. Utvecklingen har gått framåt. I många länder har medellivslängden ökat, barnadödligheten minskat och åtta av tio barn börjar skolan. Vem har ansvar för att vi [...] Sida Civilsamhället, Hälsa, Målsättning, Resultat, Utbildning

Debattörer i diskussionen om Resultat (421 debattörer)

DebattörArtiklar om ResultatTotalt antal artiklar av debattören
Tobias Petersson 1 1
Annie Sturesson 2 7
Leif Jönsson 1 1
Marielle Pettersson 1 1
Ylva J Strömberg 1 1
Erik Lysén 7 37
Gunnel Axelsson Nycander 1 2
Bertil Odén 3 11
Lennart Wohlgemuth 1 4
Erik Pleijel 1 1
Olle Törnquist 1 3
Björn Ekman 2 2
Göran Hydén 3 9
Anders Nordström 9 17
Peter Winai 2 2
Per Karlsson 1 1
Anna Liljelund Hedqvist 1 3
Catharina Schmitz 1 3
Chris Coulter 1 1
Jessica Rothman 1 4
Per Gudmundson 5 33
Pernille Fenger 1 2
Anders Ferm 2 5
Lars-Gunnar Liljestrand 3 8
Maj Britt Theorin 2 10
Anna Nilsdotter 1 1
Eva Lithman 1 1
Gun-Britt Andersson 2 3
Hans Rosling 3 5
Jakob Svensson 2 2
Julia Schalk 1 2
Kim Forss 1 1
Lars Heikensten 1 2
Torgny Holmgren 1 5
Nils-Eric Sandberg 1 1
Erik Hagström 1 3
Kjell Larsson 1 15
Anneli Rogeman 3 18
Jonas Hellman 1 4
Mats Alentun 1 1
Gunilla Törnqvist 1 1
Aleksander Gabelic 6 96
Linda Nordin 1 12
Lars Svåsand 1 1
Fores 1 1
Mattias Goldmann 1 10
Marielle Edström 1 1
Charlotte Petri Gornitzka 6 36
Uppsala Nya Tidning 1 32
Gerda Larsson 2 8
Per Byman 1 4
Peter Hultqvist 1 10
Pär Krause 7 13
Karin Lange 1 2
Hillevi Engström 3 22
Jenny Nordberg 3 13
Adam Sandberg 1 1
Johan Norberg 2 9
Hans Linde 5 32
Villy Søvndal 1 1
Stefan Olsson 2 5
Beniamin Knutsson 2 3
Christoph Haug 1 1
Håkan Thörn 2 5
Maj-Lis Follér 2 2
Arne Zetterström 1 1
Staffan Landin 1 3
Sydsvenskan 1 48
Elisabeth Höglund 1 1
Erik Hultgren 1 4
Nicholas D Kristof 1 1
Martin Tunström 4 48
Siri Steijer 1 4
Carl Johan von Seth 1 6
Helsingborgs Dagblad 3 5
Anna-Karin Johansson 1 8
Lotta Hedström 2 8
Adolfo Pérez Esquivel 1 1
Bo Forsberg 19 98
Elba Núñez Ibáñez 1 1
Frank La Rue Lewy 1 1
P Francisco de Roux 1 1
Rigoberta Menchú Tum 1 1
Waldo Albarracín Sánchez 1 1
Eva Christina Nilsson 7 34
Niclas Lindgren 3 20
Petra Modée 1 1
Corren 2 3
Kenneth G Forslund 6 20
Bo Göransson 5 13
Ivar Arpi 3 16
Thage G. Peterson 2 5
Sören Sommelius 2 5
Jocke Nyberg 1 2
Jan Bjerninger 3 4
Norrköpings Tidningar 4 25
Hasse Boström 2 6
Birgitta Holst Alani 1 1
Elisabeth Braw 1 1
David Ekstrand 2 3
Birger Schlaug 1 4
Peter Hjukström 1 1
Elisabet Ålander 1 1
Helena Cederlöf 1 1
Staffan Bergström 2 2
Sten Widmalm 2 2
Susanne Sjöstedt 3 4
Tiina Meri 1 2
Anders Malmer 1 1
Emile Traoré 1 1
Jennie Barron 1 1
Jörgen Litzing 1 1
Lars Lundmark 1 1
Lennart Karlsson 1 1
Line Gordon 1 1
Lotta Spykman 1 1
Madeleine Bergh 1 1
Madelene Oswald 1 1
Per Knutsson 2 2
Peter Sundin 1 1
Roland Göransson 1 1
Sigrun Helmfrid 1 1
Sten Hagberg 1 4
Stina Berge 1 2
Maria Chergui 1 1
Luis Larrea 1 2
Andreas Madestam 1 1
Cecilia Chatterjee-Martinsen 2 13
Lise Bergh 1 18
Karin Enström 3 18
Abraham Staifo 1 3
Agne Sandberg 1 3
Maria Ivansson 1 1
Per Olof Persson 1 1
Anki Dellnas 1 1
Henny Andersen 1 1
Benjamin Katzeff Silberstein 5 25
Arne Bigsten 2 3
Hanne Kjöller 11 30
Hélène Boëthius 2 2
Nya Wermlands-Tidningen 3 3
Per-Inge Lidén 1 5
Stina Bergström 1 3
Fransisco Contreras 1 6
Fredrik Segerfeldt 12 28
Eva von Oelreich 1 4
Ulrika Årehed Kågström 3 10
Per Carlsson 1 1
Forum Syd 1 2
Karin Svanborg-Sjövall 1 1
Marcus Nilsen 1 2
Lars Åberg 1 2
Borås Tidning 2 20
Denis Mukwege 2 2
Jon Bergeå 1 2
Anders Craft 1 1
Désirée Liljevall 1 1
Jan Rudengren 1 1
Lars Rylander 1 1
Anders Östman 1 4
Eva Chrstina Nilsson 1 1
Olle Schmidt 2 25
Anna Lok 1 2
Erik Helmerson 1 7
Marcus Bohlin 1 2
Sten Rylander 1 17
Expressen 3 62
Bengt Nilsson 12 20
Svante Säwén 1 3
Jan Öberg 1 2
Lennart Palm 1 1
Désirèe Pethrus 3 20
Jessika Isaksson 1 1
Ewa Björling 8 28
Julia Kronlid 1 7
Annica Sohlström 3 42
Jörgen Levin 1 1
Daniel Persson 2 7
Göran Greider 2 14
Tobias Bäckström 1 1
Carl Bildt 2 32
Madeleine Sjöstedt 1 1
Bodil Ceballos 2 18
Anna Westin 2 7
Birgitta Sundborg 1 1
Karin Israelsson 1 5
Lena Asplund 1 3
Reza Payandeh 1 4
Rohina Janbaz 1 1
Siv Persson 1 5
Annika Jacobson 1 12
Gabi Björsson 7 51
Susanna Birgersson 2 19
Johan Rudström 1 9
Inga-Lena Fischer 1 4
Yngve Sunesson 3 10
Lotta Hördin 3 8
Carl Tham 2 3
Helle Klein 1 8
Pierre Schori 1 15
Eric Solheim 1 1
Mats Hårsmar 2 3
Ulf Wickbom 1 4
Alf Svensson 1 8
Göran Hägglund 1 7
Peter Kadhammar 1 4
Inge Gerremo 2 18
Kajsa Johansson 1 8
Björn Blomberg 1 5
Jan Mosander 1 2
David Isaksson 1 4
Olof Hesselmark 1 1
Lars Engberg-Pedersen 1 3
Jan Eliasson 1 10
Annika Nordin Jayawardena 1 1
Martin Ravallion 1 1
Johan Ingerö 2 2
Øyvind Eggen 1 1
Janet Vähämäki 1 3
Joakim Molander 2 3
Martin Schmidt 1 1
Daniel Schatz 1 3
Lars-Olof Hellgren 1 1
Andris Piebalgs 2 2
Kristalina Georgieva 2 3
Shora Esmailian 1 1
Anders Hjort 2 2
Phil Vernon 1 1
Ann Olsson-Gislow 1 1
Lars Gårdö 1 1
Andreas Carlgren 1 3
Maud Olofsson 1 1
Göran Holmqvist 4 5
Håkan Arenius 2 13
Johanne Hildebrandt 2 10
Emma Rung 1 1
Rosalind Eyben 1 1
Ingvar Guldstrand 1 1
Percy Barnevik 1 2
Markus Håkansson 1 1
Torsten Nilsson 2 20
Anisur Rahman 1 1
Jens Lapidoth 1 1
Andres Garcia 1 1
Channing Arndt 2 2
Finn Tarp 2 2
James Thurlow 1 1
Dagens Nyheter 6 114
Jens Holm 1 27
Maria Küchen 1 1
Martin Smedjeback 1 3
Lars Ohly 1 5
Martina Jarminder 1 2
Elisabeth Sandlund 1 12
Peter Brune 1 7
Sofia Gurrero 2 2
David Nyström 1 6
Svante Cornell 1 2
Martin Ängeby 2 8
Sam Jones 1 1
Ulrik Nilsson 1 7
Hikmet Hussain 1 1
Jan O Karlsson 1 5
Lisa Pelling 1 7
Cathy Ashton 1 1
Christer Gruhs 1 5
Elisabeth Dahlin 2 23
Margareta Grape 3 7
Jan-Olof Bengtsson 1 2
Gustaf Almkvist 1 1
Ewa Werner-Dahlin 1 1
Hans Magnusson 1 1
Lena Sommestad 1 5
Mark McGillivray 1 1
Mats Tunehag 2 7
Staffan Herrström 3 5
Ylva Jonsson Strömberg 5 11
Sundsvalls Tidning 1 6
Gustaf Blomberg 1 2
Maria Karlsson 1 1
Joachim Beijmo 1 6
Ann-Charlotte Hammar Johnsson 1 1
Daniel Braw 2 9
Victor Bernhardtz 2 2
Birgitta Dahl 1 4
Görel Thurdin 2 3
Jakob Simonsen 3 6
Margareta Winberg 1 3
Tobias Ljungvall 1 6
Jon Lomoy 1 1
Brian van Arkadie 1 2
Stein Holden 1 1
Annica Holmberg 4 7
Thomas Gür 1 3
Mona Sahlin 1 3
Jakob Söderbaum 1 1
Jan Elisasson 1 1
Åsa Westlund 1 16
Birger Thureson 2 6
Anders Borg 1 5
Lennart Lindgren 1 3
Claes Arvidsson 5 38
Kent Härstedt 2 6
Walburga Habsburg Douglas 1 1
Johan Örjes 1 2
Bertil Ström 1 1
Eva-Lena Gustavson 1 1
Alexandra Silfverstolpe Tolstoy 1 1
Hans Bergström 1 4
Dan Kihlström 1 2
Erik Solheim 1 2
Cecilia Widegren 1 6
Sten Tolgfors 3 14
Hallandsposten 1 1
Cecilie Tenfjord-Toftby 1 1
Gertrud Pålsson 1 1
Henrik Berggren 1 1
Anders Rönmark 1 3
Magnus Krantz 1 4
Kristianstadsbladet 1 6
Carin Jämtin 1 11
Torbjörn Pettersson 2 5
Roger Akelius 1 1
Bo Ture Larsson 1 4
Stephan Wagner 2 3
Lennart Eriksson 3 10
Eva Asplund 1 1
Mikaela Munck 1 1
Andreas Bergh 1 2
Per Dahl 2 11
Peter Weiderud 2 11
Magnus Lindell 1 4
Svenska Dagbladet 1 7
Andreas Carlsson 1 1
Anneka Knutsson 1 2
Göran Paulsson 1 1
Cecilia Brinck 1 4
Stefan Fölster 2 7
Brita Söderwall 1 2
Per Larsson 1 1
Micael Fagerberg 1 1
Holger Jonasson 1 1
Gudrun Brunegård 1 2
Kevin Watkins 1 2
Inga Lill Siggelsten Blum 1 1
Lars Lindén 1 2
Kenneth Hermele 1 9
Anders Hagwall 1 1
Lotte Lundgren 1 1
Per Granstedt 1 1
Marie Wickberg 2 2
Pär Granstedt 2 8
Diana Chavlah 1 1
SB 1 1
Anna-Stina Nordmark Nilsson 1 1
Bengt Westerberg 1 5
Sasja Beslik 1 3
Sven Oskarsson 1 1
Agnes Nygren 1 1
Björn Broström 1 1
Karin Runge 1 1
Kurt Henrysson 1 1
Lars Gustav Johansson 1 1
Lena Palmén 1 1
Lizbet Lind 1 1
Louise Blomqvist 1 1
Magnus Nyman 1 1
Morgan Hjalmarsson 1 1
Rune Hegland 1 1
Stefan Törnblad 1 1
Erik Bredeberg 1 1
Anneli Eriksson 1 2
Bo-Eric Malmwall 1 1
Johan Von Schreeb 1 2
Lars Åke Persson 1 1
Joakim Stymne 1 1
Jean-Louis Schiltz 1 2
Louis Michel 1 1
Johannes Åman 1 1
Amelia Adamo 1 1
Jesper Bengtsson 2 26
Berndt Ekholm 2 3
Nima Sanandaji 3 8
Bonian Golmohammadi 1 1
Sofia Nerbrand 1 3
Maud Andersson 1 1
Niklas Ekdal 3 8
Ingvar Fogstam 1 4
JB 1 3
Gustaf Wiklund 2 2
Magnus Ehrencrona 2 2
Mikaela Persson 2 2
Sara Enetoft 2 2
Mattias Svensson 1 3
Norran 1 4
André Assarsson 1 1
Lena Ag 1 30
Sonny Östberg 1 1
Fredrik Sjöholm 1 1
Birgitta Ohlsson 2 36
Viola Furubjelke 1 4
Peter Sörbom 1 1
Sven Elander 1 8
Göteborgsposten 1 16
Marie Weibull Kornias 1 1
Svante Weyler 1 2
Maria Leissner 1 4
Paul Rimmerfors 1 1
Alexander Chamberland 1 5
Christian Sandström 2 2
Sverker Thorén 1 1
Annika Söder 1 4
Christer Zettergren 1 6
Per Ericson 1 1
Johan Åkerblom 1 1
Olle Svenning 1 1
Johan Forssell 1 3
Jimmy Fredriksson 1 1
Johan Wennström 1 1
Lars Herrström 1 1
Tom Alberts 1 4

Kommentarer i diskussionen om Resultat (61 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2015-06-10 Gabriel Werner: Hej och tack för problematiserandet! Bra att du nämner den lokala personalen i näst sista stycket... för Uganda är ju ett land som trots allt genomfört en del decentraliseringsreformer. De flesta givare är dock ganska blinda för hur stater defacto är organiserad... Och för oss som arbetar just med att försöka kapacitetsstärka den lokala nivån är det ofta smått frustrerande att man på t.ex. UD inte har någon aning om vad t.ex. Kenyanska Counties har för ansvarsområden. Fel fokus när vi ställer vägbyggen mot nya skolor
Av Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se
2015-06-01 Generell välfärd – inte bara för svenskar | Opinion: […] i svensk politik om den generella välfärdens grunder. Detta påpekades den 7 maj i såväl i en debattartikel som i rapporten Inte bara för svenskar. Läs Omvärldens artikel om rapporten […] Generell välfärd – inte bara för svenskar
Av Erik Lysén och Gunnel Axelsson Nycander, Biståndsdebatten.se
2015-05-13 Tom Alberts: Barnbidrag skulle vara en fantastisk reform. Läs gärna: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2093077-barnbidrag-en-enkel-vag-till-effektivt-bistand Generell välfärd – inte bara för svenskar
Av Erik Lysén och Gunnel Axelsson Nycander, Biståndsdebatten.se
2015-03-20 Erik Pleijel: Sorry, wrong link in previous comment (but the link is actually to a good book, read it!) This is the article: http://goo.gl/ryVTp9 Resultatjakten förstör biståndet
Av Erik Pleijel, Biståndsdebatten.se
2015-03-20 Erik Pleijel: Russell Schmieder: I am arguing for a completely different paradigm, a new model, a complete rethink. We could call it “collective action and local problem-solving.” There is no room for donor & NGO-jargon in this model. Of course it is good to measure results and effects and whatever. That is part of the work, or more precisely: a part of the critical feed-back process. But the only thing that matters is if the donors are able to assist the poor in their struggle to solve their own problems. "All life is problem solving" (Karl Popper). “Results” is important but secondary, it's abstract figures and words, concepts rather than percepts. Read this article http://goo.gl/XO9i0G Resultatjakten förstör biståndet
Av Erik Pleijel, Biståndsdebatten.se
2015-03-19 Russell Schmieder: 'Resultatjakt' and 'problemlösning' are loaded terms. I think we should do both. If we are good at solving problems then we will solve them. The results will be measurable one way or another. If we can't define the problem and set up some sort of quantitative measure for what we will acheive, then several bad things happen. First, we end up with way too much freedom to define and redefine the issue along the way. Second, we insulate ourselves from criticism by making things seem more complex than they are. Third, we write reports filled with NGO-jargon and long-winded descriptions that are hard to understand. Finally, we end up spending a huge amount of other peoples' money and nobody's really sure what they got for it. 'Too much' focus on results is, by definition, too much. The right amount is better. But from what I've seen, too little is a much worse problem. Resultatjakten förstör biståndet
Av Erik Pleijel, Biståndsdebatten.se
2014-10-24 Göran Hydén: I think results will come if policies and programs are locally led in an effective manner. The problem is that locally led interventions are not always going to be the results that donors have agreed to fund. Local ownership and leadership must have the freedom to achieve the results that are within its reach and these are not necessarily those of the donors. That is why if the leish is too tight, those in charge of policy implementation cannot do much, especially if the timeline is as short as it has been set in many program agreements. Ska vi äntligen få ett smartare bistånd?
Av Göran Hydén, Biståndsdebatten.se
2014-10-21 Karin Metell Cueva: Intressant artikel med många visa tankar. Håller med om vikten av lokalt ägarskap och kunskap om den landspecifika politiska kontexten. Men vill understryka behovet av att ändå kunna visa på resultat. Lånar en passus från ODIs Manifest från New Directions in Governance (2014). För övrigt värt att läsa i sin helhet på http://www.odi.org/comment/8835-governance-new-manifesto "Embrace the challenge of demonstrating results. There is no contradiction between adopting a politically savvy and context sensitive approach to programmes and being able to demonstrate its development impacts. In fact, the opposite is true: programmes that fail to take the context into account typically fail. It is not the case that flexible and adaptive ways of working mean making things up as you go along either, or only result in small changes; there is growing evidence that politically smart, locally led interventions can lead to very tangible outcomes – and that this is measurable" Ska vi äntligen få ett smartare bistånd?
Av Göran Hydén, Biståndsdebatten.se
2014-10-21 Anders Östman: Sida hade tidigare ett krav på att handläggare skulle ha landkunskap, vilket som var med tidigare fick lära oss. Det togs bort med motiveringen att "problemen är ungefär de samma överallt". Borde återinföras. Ska vi äntligen få ett smartare bistånd?
Av Göran Hydén, Biståndsdebatten.se
2014-10-21 Göran Hydén: Karin, jag håller med Dig i de konstruktiva tilläggen Du gjort till min artikel Ska vi äntligen få ett smartare bistånd?
Av Göran Hydén, Biståndsdebatten.se
2014-10-21 Karin Ralsgård: Min egen erfarenhet är att problemorientering vid målsättning är en bra utgångspunkt men att implementeringsfasen måste inkludera cykler av lärande på alla nivåer. Vid dessa aktiviteter modifieras oftast problemet såväl som målen och strategierna vilket ju oftast är bra för måluppfyllelsen.Ledarskapet växer med lärandet. Konsten är att handleda processerna och att betona dem i projektcykeln (från start). Sida har allt för länge bortsett från lärandeprocesser såväl hemma som i mottagarleden. Ska vi äntligen få ett smartare bistånd?
Av Göran Hydén, Biståndsdebatten.se
2014-06-02 Sonny Östberg: Det vore intressant med en meta-studie över tidigare rapporterade tilkkortakommanden vad det gäller biståndets brister i resultatreapportering OCH vad myndigheten då svarat, lovat och åtgärdat. Kan man se ett mönster...? Vi är alltid villiga att prova nya sätt att arbeta
Av Charlotte Petri Gornitzka, Omvärlden
2014-01-21 Sonny Östberg: Hmmm... hur många trodde på modevågen med programtänkande i biståndet, att det skulle vara bättre än mer överskådlig projektplanering tillsammans med mottagarna? Dessutom saknade programtänkandet tillräckliga uppföljningsmetoder, varför frågan om resultat och effekter än mindre kunde besvaras med annat än: bistånd är så komplext och tar sådan tid att det är för tidigt att säga... Alltför många och dessutom kostsamma utvärderingar har tyvärr den billiga kommentaren. Biståndsprojekt och deras konsekvenser
Av Johan Norberg, Svenska Dagbladet
2013-12-10 Sonny: Jag håller med. Alltför mycket resurser läggs ned på onödiga (t.ex. rapporter som säger att det har inte gått att på denna korta uppdragstid att...) konsultinsatser. Varför? Min erfarenhet är att genomförarna av projektaktiviteterna (trainings, kurser, framtagande av utbildningsmaterial, mailkampanjer, advocacy etc etc) inte från projektstarten planerat in, eller justerar projektet genom att lägga in, enkel uppföljning av hur nyttiga aktiviteterna varit. Oftast är det urenkel uppföljning som behövs i form av systematiska enkäter till deltagarna i aktiviteterna om hur mycket deltagarna lärt sig, vilken nytta de haft av aktiviteten, hur de kommer att använda sig av vad de lärt sig - som behövs. Med sådana - nästan helt gratis metoder - enkla uppföljningsaktiviteter behövs externa konsulter knappast. Det viktigaste med bra uppföljning är inte att kunna rapportera perfekt till finansiärerna, utan för lärandets skull. Lärandet för finansiärerna, för genomförarna och för deltagarna. Detta kräver transparens i alla led, samt i sådana pedagogiska former att alla tre huvudaktörerna kan förstå vad som skulle ha genomförts, hur det genomfördes, samt nyttan. I nästa steg, då ett nytt projekt startas, har tydliga erfarenheter kunnat tas till vara, brister åtgärdats och bättre resultat (fler människors rättigheter tillgodoses, minskad fattigdom, ökad demokrati) uppnås. Replik: Organisationer tvingas lägga pengar på konsulter
Av Maj-Lis Follér, Biståndsdebatten.se
2013-11-04 Harriet Pedersen: Vill bara skicka dig ett genuint tack Staffan. Det ar befriande att se att det finns journalister som bryr sig om fakta och inte bara spinn. Staffan Landin: Farlig faktabrist om bistånd i SvD
Av Staffan Landin, Dagens Arena
2013-10-29 Peter Winai: Heureka! Jag som trodde att världen håller på att gå under. Jag som trodde att exploateringen av människor och natur bara blev värre. Skäms! Nu vet jag bättre. Världen är bättre än vi tror
Av Sydsvenskan
2013-10-22 Mikaela: Ja, biståndet går att förbättra, men man ska också vara vaksam med hur man lägger fram den utveckling som skett. Mycket positivt har hänt, medellivslängden i världen är 70 år, 90 procent av alla barn får börja skolan, 90 procent har tillgång till rent vatten...listan går att göra lång med fakta som många förvånas över (vet av egen erfarenhet då jag föreläser om det i skolor bl.a. och fått många va? verkligen!), för att man matas med en negativ bild ofta. Precis som i artikeln ovan. Sedan finns det stora skillnader mellan och inom olika länder, och då måste man se till grundorsaken till det. Men att klumpa ihop alla länder som tar emot bistånd genom att nämna ett fåtal exempel blir inte rättvisande. Afrika är dessutom inte ett land, det är en kontinent med 55 olika länder. Alla länder som tar emot bistånd är inte heller diktaturer. Sedan måste man också skilja på humanitärt bistånd (sådant som behövs vid akuta insatser vid naturkatastrofer t.ex) och det som är tänkt att mer långsiktigt bygga upp ett land. En mer nyanserad bild av världen behövs! Utvecklingsfrågor är något som är viktigt oavsett land du kommer ifrån, för inget land slutar att utvecklas. Man måste ju snarare då fråga sig hur och varför lyckas vissa länder bättre och genomföra en mer nyanserad analys. Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-10-21 staffan landin: Biljarder? Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-10-21 john: Så länge det finns korruption i dessa länderna - och i våra länder, hos mellanhänderna som hanterar bistånden - så kommer dessa pengarna aldrig någonsin göra någon nytta. Det är i dag inte bara miljoner och miljarder kronor, utan biljoner kronor, som Européerna sedan 60-talet har gett till bl.a. Afrika i form av direkta ekonomiska bistånd så väl som rent vatten och mat, och fortfarande ser dessa människors livsöden och deras länders tillstånd precis lika illa ut som för 50 år sedan. Man kan inte mata eller "socialbidraga" rätt på ett korrupt och förstört land. Det kvittar hur många kronor, hur mycket vatten, hur många riskorn vi kastar på dessa människor, för deras liv kommer aldrig någonsin bli bra förrän dessa ländernas krigsherrar och korrupta politiker ser sina slut. Först då kan bistånden komma fram i betydling volym och få en effekt i form av förbättring av ländernas infrastruktur, agrikultur, utbildning med mera. Fram tills detta inträffar så är varenda krona som ges endast ett sätt att hålla krigsherrar och korrupta politiker i liv, och varje droppe vatten och riskorn är bara ett sätt att förlänga dessa människors lidande. Sluta donera, sluta ge bistånd, för det är det enda som kommer svälta ut korruptionen så att dessa länderna kan återfödas på starka ben. Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-11-01 Ann-Lis Svensson: Härligt att läsa en artikel av en journalist som är så väl informerad. Som UNICEFs Representant i olika länder sedan 1992 har jag upplevt denna utvecklingen i direkt kontakt med länderna och folket och genom statistiken och ständig uppföljning. Det finns tyvärr en förhastad slutsats ”Dessa framsteg beror inte enbart på västerländska givares eller hjälporganisationers insatser. Några av de största vinsterna härrör från den ekonomiska tillväxten i Kina och Indien. När de -fattiga får arbete tar de sig ut ur fattigdomen på sina egna vägar.” Detta motsäger vad som sades tidigare. Nedgången av barnadödligheten är en förutsättning för ekonomisk tillväxt, så nedgången av barnadödligheten kom först! Redan på 1980 talet och det var tack vare otroliga insatser av utvecklingsorgan i (ibland motsträvigt) samarbete med ländernas regering/ hälssektorn. En fantastisk del av världens sociala utvecklingshistoria, som är viktigt att känna till för att klara av vad som fortfarande väntar oss. Den miljon extremt fattiga med fortfarande hög barnafödande och hög barnadödlighet (som artikeln mycket riktigt hävdar) kommer inte ut ur fattigdomen tack vare den ekonomiska tillväxten i landet! Samarbetet regeringar och utvecklingsorgan har fortfarande en viktig roll att spela. Mer om det på http://www.riomonte.org under MDGs Världen vinner mot armodet
Av Nicholas D Kristof, Dagens Nyheter
2013-11-01 Ann-Lis Svensson: Härligt att läsa en artikel av en journalist som är så väl informerad. Som UNICEFs representant i olika länder sedan 1992 har jag upplevt denna utvecklingen i direkt kontakt med länderna och folket och genom statistiken och ständig uppföljning. Det finns bara en förhastad slutsats Dessa framsteg beror inte enbart på västerländska givares eller hjälporganisationers insatser. Några av de största vinsterna härrör från den ekonomiska tillväxten i Kina och Indien. När de -fattiga får arbete tar de sig ut ur fattigdomen på sina egna vägar. Detta motsäger vad som sades tidigare. Nedgången av barnadödligheten är en förutsättning för ekonomisk tillväxt, så nedgången av barnadödligheten kom först! Redan på 1980 talet och det var tack vare otroliga insatser av utvecklingsorgan i (ibland motsträvigt) samarbete med ländernas regering/ hälssektorn. En fantastisk del av världens sociala utvecklingshistoristoria, som är viktigt att känna till för att klara av vad som fortfarande väntar oss. Den miljon extremt fattiga med fortfarande hög barnafödande och hög barnadödlighet (som artikeln mycket riktigt hävdar) kommer inte ut ur fattigdomen tack vare den ekonomiska tillväxten i landet! Samarbetet regeringar och utvecklingsorgan har fortfarande en viktig roll att spela. Mer om det på www.riomontr.org under MDGs Världen vinner mot armodet
Av Nicholas D Kristof, Dagens Nyheter
2013-08-23 Tiotusenkronorsfråga till DNs ledarredaktion | In- och utvecklingar: [...] i efterhand. En längre version av denna text som även svarar på SvDs ledare Lappkast om biståndet finns publicerad på [...] Lappkast om biståndet
Av Siri Steijer, Svenska Dagbladet
2013-04-12 Anders Östman: Henning Mankell påminner oss om i Omvärlden vad Bertold Brecht en gång sade: hunger har ingen moral! Just det, för de fattiga i Afrika handlar det om att kunna äta sig mätta, att överleva varje dag och knappast om fördelarna eller nackdelarna med västerländsk demokrati och mänskliga rättigheter. Att bekämpa fattigdom genom att t ex förse Afrika med infrastruktur och modernare jordbruksmetoder är viktigare för att ta människorna från fattigdom till välstånd än att man med "teknisk demokratiexpertis" bygga repliker av västerländska institutioner i samhällen, som inte ser ut som Sverige. Liberal demokrati tillhör en viss historisk epok och härrör ur de samhällen där den skapats, liksom många diktaturer för den delen även har formats av sin historia. Demokratibiståndet från Sverige och de flesta "liberala demokratier" handlar om att föreskriva en modell för ett samhälle som alla måste rekonstruera utifrån högfärdiga föreställningar att det går att hitta "tekniska" lösningar på samhällens komplicerade problem, när det i högsta grad handlar om ideologi. Den flerpartidemokrati som t ex Kenya har fått från väst har i hög grad hindrat just fattigdomsbekämpningen, eftersom landets elit tävlar om den politiska makten istället för att fokusera på insatser som leder till utveckling - att gå från fattigdom till välstånd. Det finns såldes ett klart motsatsförhållande, eftersom resurserna inte är oändliga och val måste göras och görs hela tiden, där demokratibiståndet "stjäl" resurser från det som verkligen har betydelse för utvecklingen. Sverige och de flesta västerländska demokratier fick starka samhällsinstitutioner långt innan demokratin gjorde sitt intåg. Att demokratin sedan har kunnat vidmakthålla och utveckla dem senare är ett resultat av den välståndsutveckling som följde på det ekonomiska framåtskridandet. Fel att skrota demokratiprojekt
Av Jocke Nyberg, Sveriges Radio
2013-03-11 Göran Dahlgren: Utmärkt förslag med ett lärande firande av 50 års bistånd. Om inte biståndsministern anser att hon inte har något att lära kanske Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) i samarbete forskningsinstitutioner som Nordiska Afrikainstitutet kunde ta detta initiativ. "Den som inte ser bakåt och inte ser framåt får se upp" Svenskt bistånd har visst haft positiva effekter
Av Jan Bjerninger, Svenska Dagbladet
2013-01-17 Anders Östman: Helt rätt Hanne! Sida är ju en kyrka nuförtiden. Man tror så mycket och vet så litet! Man kan inte äta rösträtt
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-11-01 Tom Alberts: Tom Alberts Hur kan hon påstå dett? Och vad säger forskarna på Nordiska Afrikainstitutet? Redan 1982 skrev jag i DN att SIDA (numera Sida) saknar kunskap och långsiktighet". Inte har det blivit bättre. "Vi som jobbar med det svenska biståndet har sett att budgetstödet gett långsiktiga resultat med kraftigt minskad fattigdom i Moçambique, avsevärt fler barn som avslutar grundskolan i Tanzania, betydligt större tillgång till hälsoservice i Mali och mångdubblat antal assisterade födslar i Burkina Faso." Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka i OmVärlden Sida föreslår ny biståndsform: Betala för färdiga resultat
Av Charlotte Petri Gornitzka, OmVärlden
2012-11-15 Tom Alberts: Det är utmärkt att Arne Bigsten är kritisk mot projektstöd. Och som ekonom har jag en viss förkärlek för budgetstöd. Men det är dags att tänka om. För några veckor sedan hölls ett internationellt seminarium här i Stockholm om "Cash transfers". En synnerligen effektiv metod att minska fattigdomen vore att ge barnbidrag via mammor. Betalningen skulle kunna ske genom mobiltelefoner. Bästa vore att göra några pilotstudier t.ex med att stödja något eller några distrikt i t.ex. Zambia, Tanzania och Moçambique. Det är dags att koppla forskning mera direkt till biståndet. Vi vill t.ex. veta hur mycket undernäringen minskar; hur många fler barn går i skolan och särskilt flickor är exempel på frågora som skulle behöva belysas över tiden. Sveriges bistånd på fel väg?
Av Arne Bigsten, Omvärlden
2012-08-30 Annica Sohlström: Bistånd till civila samhället går inte via ecuadorianska regeringen Det är tråkigt att Fredrik Segerfeldt har missförstått hur Sveriges bistånd via civila samhällets organisationer ser ut. Det biståndet går direkt till enskilda organisationer som kämpar för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i det egna landet. Den ecuadorianska staten ser inte röken av de pengarna. Forum Syd stödjer idag flera projekt i Ecuador för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter: • Miljöförbundet Jordens Vänners lokala samarbetsorganisation stärker ursprungsfolks möjligheter att organisera sig för att försvara sina rättigheter. Samtidigt bidrar de till ett hållbart nyttjande av naturresurser och skydd av tropisk regnskog i Amazonas. • Latinamerikagruppernas lokala partners arbetar för att stärka fattiga och marginaliserade människors rättigheter och möjligheter att delta i politiska debatter och påverka politiska beslut. • Framtidsjorden stärker småbrukarorganisationers möjligheter att organisera sig och producera mat på ett miljömässigt hållbart sätt. • FIAN:s samarbetspartners stärker människors möjligheter att ställa politiker till svars när deras rätt till mat och möjligheter till försörjning hotas. Det handlar alltså om bistånd som bygger demokrati och stärker mänskliga rättigheter underifrån. Precis som Segerfeldt påpekar, det är där det behövs som mest. Biståndsmiljoner till ingen nytta
Av Fredrik Segerfeldt, Expressen
2013-10-11 Jesenia: Hey! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to give it a look. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and superb style and design. SSU måste sluta stödja våld
Av Marcus Nilsen, Borås Tidning
2012-06-15 Göran Alfredsson: Jag börjar bli lite rädd... Givetvis ska man ifrågasätta var biståndspengarna går till... Men att mäta mellan tumme och finger är inte lätt när de dessa rör sig hela tiden. Jag ansvarar nu en biståndsprojekt, där det har pågått i över 20 års projekttid och det är NU som har börjat hända en del, men inte så stora omfattande utan några framgångs småsteg hela tiden. men ser man bakåt så är det ganska stort steg....Trots denna gruppen har av hel grupp på ca 95 % lever mer än under den gränsen för millenniums målet som FN har satt upp! Varför är det så? Jo Den gruppen är döva... Man har helt enkelt glömt bort dem för de hör ju inte och de skriker ju inte heller... Har varit på några konferens bland annat i Durban, Sydafrika där döva från olika länder kommer fram till mig och tackar för Sveriges insatser runt i hela världen för döva svåra situationer. Det är otrolig viktigt säger de och Sverige har fått en god anseende för dessa insatser som vi svenskarna ska känna oss stolta över och se att vi i Sverige ska fortsätta med arbetet speciellt med funktionsnedsättningar som har det väldigt svårt att kunna vara delaktig i samhället. Där hoppas jag på att statskontoret ser i en helhet av hela process från födelse till begravningsplats med en mängd stödsinsatser och därefter steg för steg kan vi överlämna de så att de kan hjälpa sig själva och förhoppningsvis kan de hjälpa andra länder inom 50-100 år.... Där hoppas jag på att man ser på helhet av biståndseffekt! ( Under början av 1800 talet hjälpte ryssarna oss svenskarna med mat o kläder, där överlevde vi, och nu kan vi hjälpa de andra... ) Dialog kan göra ett bra bistånd ännu bättre
Av Kenneth G Forslund mfl; Östran
2012-05-22 Tom Alberts: Biståndsmaskineriet är mer utbrett än de anställda på Sida. Titta på den mängd frivilligorganisationer som i stora delar lever på biståndet. Sedan finns det kopplingar till våra univeersitet där många har varit/är beroende av bistånd. Alla dessa olika särintressen gör det mycket svårt att föra en seriös debatt. Bistånd: Den goda viljan är inte nog
Av Erik Helmerson, Dagens Nyheter
2012-05-22 Elin: Nej, Erik Helmersson (DN). Du utgör inget exempel på att media blivit mer saklig eller mindre "röd": Gunilla Carlsson bidrar inte till att "Nu styrs biståndet alltmer om till att finansiera åtgärder som frihandel, fungerande marknader och demokratiutveckling – just sådana reformer som gör att länder utvecklas, människor reser sig och fattigdom och svält trycks tillbaka." Hon verkar snarast inte ha en aning om hur hennes framfart med biståndet decimerat förutsättningarna för att stödja just marknadsutveckling i fattiga länder. Och det säger jag i all ödmjukhet efter att senaste fem åren ha jobbat med marknadsutveckling på Sida. Bistånd: Den goda viljan är inte nog
Av Erik Helmerson, Dagens Nyheter
2012-04-03 Hans Rosling (Kommentar på Facebook): "Surprising how superficial journalists/authors are when bashing development aid. They argue as if all countries in Africa were the same. Budget support to Tanzania should be abolished because there is a civil war and a coup in Mali? They claimed budget support is bad for Tanzania when the country is progressing fast in both health and economy. Why not do like investors judge case by case regarding countries and why not judge pros and cons for different forms of aid. When arguing that externaly controled issolated projects are good they do not see the negative aspects of their high transaction costs, nor that isolated small project often recruit the MD or midwife from the health service that serve the poor to an excessively audited project that will leave no institutional development once the external financing prominent is over. I fail to understand how they think. Here a prominent Swedish example of aid-bashing with the typical limited reasoning" Detta är en kopia av en kommentar på Facebook 2012-04-02 Svenska budgetstödet går till att döda folk
Av Bengt Nilsson, Göteborgsposten
2012-05-28 Biståndsdebatten.se: SADEV: "Demokratiseringsprocesser kan se mycket olika ut. ”Vad som fungerar” är kontextbundet. Att söka generella för- klaringar och modeller för förbättring riskerar därför att bli kontraproduktivt." ... "...det är svårt att mäta effekten av till exempel mediautbildning inriktad på offentlig debatt eller minskad fattigdom. Effekten av insatserna är sanno- likt indirekta och framsteg beroende av många andra faktorer. Det betyder inte att det inte finns någon påverkan utan helt enkelt att det är svårt att mäta effekten av insatsen isolerad från annan påverkan." Läs SADEVs utvärdering av resultatet av biståndet med huvudinriktning på demokratisk utveckling och främjande av mänskliga rättigheter från Feb 2012 här Svenskt bistånd ska göra skillnad för världens fattiga
Av Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet
2012-03-05 Biståndsdebatten.se: Även Sten Rylander, före detta ambassadör, är kritisk till det sänkta kulturbiståndet. "Det räcker inte med att söka inordna kulturinsatser i det viktiga arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter. Det finns givetvis kopplingar, och kultur har en roll att spela här. Men kulturbiståndet får inte tvingas in i en hämmande tvångströja." skrev han i Svenska Dagbladet härom dagen. Han får medhåll av Göran Hydén, som skriver "Om Sida inte kan fortsätta detta p g a koncentration och intresset av resultat som kan mätas i siffror borde någon annan arm av den svenska staten ställa upp." i en kommentar till artikeln. Vad tycker du? ”Sveriges kulturbistånd får inte urholkas”
Av Madeleine Sjöstedt, Dagens Nyheter
2012-02-28 Kalle Hellman: Tom, om du verkligen tror att villkoren är så bra - titta gärna i min deklaration. Jämför med året innan då jag hade en anställning. fundera ut hur stort skattefria tillägget borde var för att kompensera mig - och jämför med verkligheten. Vore jätteglad om du fick ihop ekvationen... läser dock inte Görans inlägg som att detta är frågan.. kalle - medföljare till UD utsänd. Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-02-24 Goran Schill: Tom Faktum kvarstar: ingen hushallsekonomisk vinnare for min del. Enkel match for en utredare eller journalist att verifiera. Det ar ju offentliga loneformoner vi talar om, inklusive de som ar skattefria i enlighet med arbetsgivarverkets villkor. Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-02-24 Tom Alberts: Göran du vinklar verkligen dina kommentarer. Ett exempel, om jag minns rätt så har Sida anställda en betydande skattefri del av inkomsterna. Självklart tas den del av inkomstgen inte upp i deklarationen. Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-02-24 Göran Schill: Det som är försåtligt med Kjöllers ledare är att hon buntar ihop Sida-anställda med kriminella, uppenbart överbetalade personer i maktposition, och ett överdrivet lyxliv. Jag är själv Sida-anställd och arbetar på en ambassad i Afrika. Mina bilar är är inte skattefinansierade. Inte heller lönen för min chaufför. Och givetvis inte något party. De utlandsförmåner som läggs till min skattade lön kompenserar inte för min frus inkomstbortfall, reducerade pension, och missade karriärmöjligheter. Att arbeta på en ambassad är inte någon hushållsekonomisk vinnare, i alla fall inte för mig och min familj, och det är bara att läsa inkomstdeklarationerna för den som inte tror på det. Det är därför mycket orättvist att bli betraktad som en skatteparasit bara för att jag arbetar med att kontrollera och följa upp de hundratals biståndsmiljoner som regeringen givit oss i uppdrag att förvalta. Om biståndet som politikområde anses meningslöst eller rent av kontraproduktivt så är väl saken glasklar: lägg ned hela rasket illa kvickt. Om biståndets förvaltning anses kunna skötas med bättre kontroll och resultat genom lågbetalda volontärer snarare än normalt lönesatta statsanställda, lägg då ned Sida omedelbart. Och, i så fall, säg detta rakt ut istället för att på osakliga grunder, men ändå med avsmak, ifrågasätta anställdas integritet och moral. Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-02-22 Biståndsdebatten.se: Röda Korset replikerar "Hanne Kjöller skriver i söndagens DN kritiskt om Röda Korset. Jag har ingen anledning att ifrågasätta hennes egna upplevelser från biståndsvärlden, men det finns även andra erfarenheter." Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-02-17 Biståndsdebatten.se: Sida svarar i en kommentar på Facebook på citatet: ‎"Biståndsmyndigheten Sida gillar helt enkelt inte regeringens politik." Noak, vi håller förstås inte med om det påståendet. Vi genomför den svenska politiken och har inga åsikter om den är bra eller dålig. Däremot är det vår uppgift att veta vad som fungerar och är effektivt. Det förmedlar vi till regeringen. UNT:s ledarskribent utgår från att ministern endast menar Sida när hon tycker att det är för mycket "prat". Lyssnar man på hela intervjun förstår man att hon menar hela det internationella biståndet - d v s FN-systemet, utvecklingsbankerna, UD, EU, Sida och organisationer i det civila samhället. /Joachim Beijmo Biståndsdebatt till det extrema
Av Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning
2012-02-16 Biståndsdebatten.se: Elin replikerar på påståendet "Biståndsmyndigheten Sida gillar helt enkelt inte regeringens politik." i ledarskribenten Johan Rudströms artikel ovan. I Ekots lördagsintervju med Gunilla Carlsson sammanfattar Tomas Ramberg statskontorets kritik och frågar biståndsministern om det inte innebär att hon ställer för höga krav på redovisning. "Nej, för att vi tänker fel när vi gör bistånd" svarar hon. "Jag kan inte redovisa vad vi gör eftersom vi gör saker på fel sätt." Lyssna här, ca 10 minuter in i intervjun. Håller ni med? Biståndsdebatt till det extrema
Av Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning
2012-02-16 Elin: Gillar och gillar? Jobbar man varje dag med att utveckla och förbättra biståndet så är det ju inte precis så att man får hjälp av befintligt absurda uppsättning riktlinjer och styrmekanismer (se statskontorets utvärdering oktober 2011) och en konstant, ensidig svartmålning i media, från ett ministerium som både skulle och borde kunna se en betydligt mer positiv och balanserad resultatveklighet. (Ej perfekt, men mycket bättre än både sitt rykte och än resultatmatriserna för andra politikområden.)  Varken rimligt eller konstruktivt, ens för dem av oss som verkligen skulle välkomna radikala resultatreformer och accepterar tex Easterlys nattsvarta och tillspetsade (men trots allt KONSTRUKTIVA) kritik. Biståndsdebatt till det extrema
Av Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning
2012-02-13 Robert: Vad ska styra biståndet om inte mottagarnas behov? Våra egna behov av att kännas oss goda? Gunilla Carlsson avslöjar vänsterbluffen
Av Norrköpings Tidningar
2012-02-13 Viktoria Isaksson: Läs gärna det här blogginlägget: http://www.missioncouncil.se/2012/02/13/intresse_resultat/, "Min uppmaning till Gunilla Carlsson skulle vara att engagera sig i någon kyrka, biståndsorganisation, solidaritetsgrupp etc för att uppleva att det finns stort intresse och engagemang för resultat. Människor lämnar inte ifrån sig sina pengar till bistånd och utvecklingssamarbete för att de inte har något bättre för sig". Gunilla Carlsson avslöjar vänsterbluffen
Av Norrköpings Tidningar
2012-02-13 Biståndsdebatten.se: "Bengt Nilsson ger uttryck för en pessimistisk syn på utvecklingen i Afrika. Han skriver att miljarder kronor investeras utan att ge resultat och bidrar i stället till att konservera odemokratiska politiska strukturer." "Att vetenskapligt bevisa biståndets del i den Afrikanska utvecklingen är komplicerat, men det är inte omöjligt. De senaste tio åren har ett femtiotal vetenskapliga artiklar av framstående ekonomer publicerats om detta. Nästan alla har dragit slutsatsen att bist ånd påverkar ländernas ekonomiska utveckling positivt. Dessa forskningsresultat har inte alls uppmärksammats i den svenska debatten." Detta är en replik av Sidas dåvarande tf GD Göran Holmqvist på Bengt Nilssons artikel "Sidas bistånd förstör för Afrikas fattiga" maj 2007. ”Regeringen har gett upp om biståndet”
Av Bengt Nilsson mfl; Dagens Nyheter
2012-02-12 Biståndsdebatten.se: "Svenska biståndspengar ska inte längre kunna gå direkt till mottagarländernas statsbudgetar. Det säger biståndsminister Gunilla Carlsson i Ekots Lördagsintervju. Det handlar om att avveckla det så kallade budgetstödet." http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4959485 Biståndet går till Kambodjas elit
Av Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet
2012-02-01 admin: "Men om biståndet är en konstant faktor som i majoriteten av observationerna inte får något resultat, finns det då inte anledning att fråga sig om det svaga observerade sambandet mellan bistånd och utveckling är korrelation och inte kausalitet? Det vill säga, att det faktum att några biståndsmottagare börjar utvecklas kanske beror på något annat än just bistånd." Fredrik Segerfeldt replikerar på sin blogg http://metrobloggen.se/segerfeldt/kan-kaniner-svenska/#respond Bistånd bidrar till utveckling
Av Yngve Sunesson, Hallands Nyheter
2015-08-24 Ta diskussionen om informationsstödet, Hillevi Engström! | Göran Eklöf: […] genom Sida. Där finns inte en antydan varken om att regeringens strategi fick förödande kritik i den enda utvärdering som gjorts av dess genomförande och effekter, eller om att regeringen redan har beslutat att strategin ska […] Strategi för information och kommunikation – genomförande och effekter av verksamhet finansierad via Sida
2011-12-15 admin: ”Naiv, ignorant, arrogant.” ... ”En av de mest absurda artiklar jag någonsin läst.” David Isakssons artikel på NAI-Forum har vållat het diskussion. Hur ska Sverige och andra givarländer förhålla sig till Etiopien och andra stater med stort demokratiskt underskott och som bryter mot de mänskliga rättigheterna? Atrocities in Ethiopia?
Av David Isaksson, NAI-Forum
2012-02-19 Biståndsdebatten.se: Bo Göranssons replikerar: "Ministern har målmedvetet spelat på fördomar; det finns inga resultat, bistånd leder till korruption, miljarder utan kontroll. Hon gör inga försök att förklara, skingra obefogad misstro, riva bort fördomsslöjor eller undanröja grumliga föreställningar kring sitt ansvarsområde. Inte heller informera om framsteg. Det går nu bra för en rad fattiga länder, som också fått stort bistånd. Då uttrycker regeringen det så här: ”Är det inte snarare tillväxt, resultatet av en fri marknadsekonomi, bättre utbildning och ökad handel som ligger till grund för den positiva utvecklingen” – och inte biståndet. Med andra ord, det är tillväxt som är grunden för tillväxt; utbildning har varit viktigt, liksom förmågan att producera och handla. Men tro inte att biståndet har haft sitt finger med i den leken, det har ägnat sig åt annat, oklart vad." Överge kravlöst bistånd
Av Gunilla Carlsson, Uppsala Nya Tidning
2011-05-20 Tom Alberts: Vi borde satsa på länder vars HDI förbättras något. elleer ? Osäkert vad som är bra i biståndet
Av Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen
2011-05-20 Tom Alberts: Jättegulligt.!! Ge barnbidrag till fattiga mödrar. Oberoende debattör. Osäkert vad som är bra i biståndet
Av Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen
2011-02-26 Dag Ehrenpreis: Hanne Kjöller visar åter sin okunnighet om bistånd och utveckling. 1) Sydkorea var inget lyckat exempel på hennes biståndsnegativa hållning. Sydkorea har haft en fenomenal långsiktig tillväxt och samhällsutveckling just tack vare ett stort och målinriktat internationellt bistånd. Bla har landet gått från stor biståndsmottagare till viktig givare, Så här skriver landets egen myndighet på sin hemsida: "Korea shares with other East Asian newly industrialized countries the unique experience of overcoming national poverty and achieving economic growth in just a few decades. Effective use of the enormous amount of foreign aid was crucial to Korea’s sustained economic growth. Between 1945 and the early 1990s, Korea received a total assistance of 12.69 billion USD from the international community." 2) En ny vetenskaplig studie har publicerats av UN University/ World Institute for Development Economics Research (rankat som #7 av världens 25 främsta tankesmedjor på detta område i en ny oberoende utvärdering). Det rör sig om den mest noggranna genomgång av empiriska data om sambanden mellan bistånd och tillväxt som någonsin gjorts. Slutsatsen är: "The bleak pessimism of much of the recent aid-growth literature is unjustified and the associated policy implications drawn from this literature are often inappropriate and unhelpful. Aid has been and remains an important tool for enhancing the development prospects of poor nations." Bistånd: Också goda revolutionärer kan bli diktatorer
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2011-02-26 Niclas Kuoppa: Det vart lite fel av mig. Rosling tittar ju på i vad mån demokrati och MR påverkar hälsa och ekonomi. Inte tvärtom som jag skrev ovan. Bistånd: Också goda revolutionärer kan bli diktatorer
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2011-02-26 Niclas Kuoppa: Det blev lite off-topic på slutet . Men när jag ändå nämnde Teorell och Hansson här ovan så kan jag komplettera med detta. Larry Diamonds skriver i "The spirit of democracy. The struggle to build free societies throughout the world" (sid 95-100) att sambandet mellan ekonomisk utveckling och demokrati hör till en av de teorier som har starkast stöd i forskning, men att det sambandet har försvagats på senare år då också fattigare länder demokratiserats. Diamond menar att det verkar som att utveckling både gör demokratisering mer sannolikt och också att utveckling bär upp demokratin. Med hänvisning till forskarna på World Values Survey skriver han att ju högre utbildning, inkomst, tillgång till massmedia, och "occupational status" desto mer demokratiska är folks attityder, värderingar och beteenden. Hans Rosling menar också han i denna video att sambandet mellan socioekonomisk utveckling och demokrati är svagt, enligt hans egna studier http://www.gapminder.org/videos/human-rights-democracy-statistics/ "He also shows the surprisingly weak correlation between existing estimates for democracy and socio-economic progress. The reason may be that democracy and human rights measurements are badly done. It may also be that democracy and human rights are dimensions of development that are in themselves difficult to assign numerical values. But it also seems as much improvement in health, economy and education can be achieved with modest degrees of human rights and democracy. Hans Roslings concluding remark is that Human rights and Democracy maybe should be mainly regarded as values in themselves rather than means to achieve something else." Bistånd: Också goda revolutionärer kan bli diktatorer
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2011-02-26 Niclas Kuoppa: Enligt min mening kan biståndet kritiseras på flera sätt men det måste även allt annat statligt och ickestatligt agerande som påverkar det sammanhang biståndet utformas och verkar i. Biståndet är ingen isolerad ö. Handelshinder är en av flera faktorer som skapar det sammanhang biståndsgivarna utformar biståndet i och som biståndet sedan ska verka i. Hans Rosling i "Korståget mot biståndet" i Ordfront http://www.ordfront.se/www,-d-,ordfront,-d-,se/Ordfrontmagasin/Artiklar%202010/Bistand%203_10.aspx "Ett av hans positiva exempel är »Miraklet i Bangladesh«. Statistiken visar att 1962 dog nästan vart fjärde barn i Bangladesh innan det fyllt fem år. Och varje kvinna födde i genomsnitt drygt sex barn. 37 år senare, 2009, är barnadödligheten nere på under sex procent och antalet barn per kvinna 2,4. – Det här har ingenting med urbanisering att göra utan det handlar om en rad olika saker som hänt, säger Hans Rosling. – Vaccin, familjeplanering, mediciner mot diarré, utbildning och att kvinnans roll har stärkts, med mera. – Biståndet ger fantastiska resultat, rätt använda. Det visar statistiken, säger Hans Rosling. " Congressional Budget Office. "The role of foreign aid in development: south korea and the philipines" http://www.cbo.gov/ftpdocs/43xx/doc4306/1997doc10-Entire.pdf "The most important period in South Korea's development began after the fall of the regime of Syngman Rhee in 1960. General Park Chung Hee, who took over in a military coup in 1961, instituted a process of economic reform. He devalued the currency, reformed interest rates, imposed tighter fiscal policies, lowered trade barriers, and, especially, put in place a number of incentives to encourage exports. In many ways, South Korea's exports were the central driver of its successful development. The government has maintained a relatively open, market-based economy ever since. In addition, the government has been stable and a competent administrator, with only relatively modest amounts of corruption. Foreign aid after 1960 contributed to South Korea's successful development. It provided an extra pool of capital that the economy used for saving and investment. The Agency for International Development (AID) provided extensive technical support to the officials and agencies responsible for South Korea's export drive. U.S. military aid helped Korea with its defense needs and thus possibly freed up some resources that could be used for development rather than for the military. Foreign assistance also helped improve South Korea's health, education, and agriculture sectors." CRS Report for Congress. "Foreign aid: An introduction to U.S. programs and policy" sid 19 om bundet bistånd http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40213.pdf Anika Agebjörn berättar i OBS i P1 om tre böcker om bistånd och utveckling i Afrika och hon delger även sina erfarenheter från Sydamerika. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=4239558 Larry Diamond "The Spirit of democracy" sid 121 "Although it began with very small annual budgets (under 20 million dollars - a fraction of the German foundations collectively), the NED gave critical aid to democratic movements in Poland, Nicaragua, and Chile. /.../ NED and its affiliates also contributed to peaceful democratic transitions in the Philippines, Namibia, Haiti, Zambia, and South Africa, in part by funding election-monitoring efforts and helping to organize international election-observing teams." Diamond nämner även stödets betydelse för omvälvningarna i Ukraina och Serbien. Sid 131 Diamond citerar Thomas Carothers: "The effects of democracy programs are usually modestly positive, sometimes negligble, and occasionally negative." Diamond menar själv att "One reason to maintain modest expectations is that most democracy assistance programs are only modestly funded. CRS Report for Congress. "Democracy Promotion: Cornerstone of U.S. Foreign Policy?" http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34296.pdf Sid 17 Actual measurement of the effect of democracy promotion projects on democratization is, in the words of the National Endowment for Democracy (NED), “an overwhelming, if not impossible, task.” Not 33 på sid 10 "USAID, Vanderbilt University and the Association Liaison Office, “Final Report: Effects of U.S. Foreign Assistance on Democracy Building: Results of a Cross-National Quantitative Study,” January 12, 2006, p. 83. The study determined that for every additional $10 million dollars invested in democracy assistance, the country is predicted to gain one quarter of a point on Freedom House democracy index." Får jag till sist rekommendera två färska böcker av svenska forskare. Jan Teorells "Determinants of democratization. Explaining regime change in the world, 1972 - 2006" och Eva Hanssons avhandling "Growth without democracy. Challenges to authoritarianism in Vietnam". Jan Teorell menar t ex att främjandet av ekonomisk tillväxt i förtryckta länder inte verkar vara en strategi att rekommendera, eftersom demokratisering stimuleras av "short-term economic crisis", inte av tillväxt, och för att långsiktig utveckling inte påverkar utsikterna för demokratisering. Däremot främjar utveckling redan genomförda demokratiska reformer. Eva Hansson menar bland annat att tillväxtpolitiken i Vietnam skapat klyftor som lett till att demokratiaktivismen spirat, även om stödet för regimen, och dess förmåga att förtrycka opposition, ännu är starkare. Tillväxten har också skapat sprickor i själva partistaten som den har svårt att hantera. Hansson diskuterar även den Huntingtonska synen på demokratisering som elitstyrd och konfliktfri och hur den demokratiska omvärlden förhållit sig till Vietnam. Bistånd: Också goda revolutionärer kan bli diktatorer
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2011-12-08 admin: "Och när DEN MEST CITERADE STUDIEN av denna sort de senaste fem åren publicerades, som Tarp och de andras uppsats är ett svar på, då skrev NAI ingenting på hemsidan. Konstigt va." Fredrik Segerfeldt kommenterar artikeln på sin blogg http://metrobloggen.se/segerfeldt/som-i-genusvetenskapen-sa-ock-i-bistandsforskningen/ Does Aid Work for Growth and Development?
Av Channing Arndt, Sam Jones, Finn Tarp; NAI-Forum
2011-01-07 admin: "Vi ska inte spela högt med skattebetalarnas pengar men behöver tala om hur, var och varför vi tar risker. Och vilka förväntningar alla som bidrar till utvecklingssamarbete ska ha." Anders Nordström, DN-Debatt 2008-09-26, http://www.bistandsdebatten.se/2008/09/26/alltid-risk-att-bistand-anvands-till-krigforing/ ”Svenskt bistånd sponsrar kapprustning i södra Sudan”
Av Bengt Nilsson, Dagens Nyheter
2010-12-10 Debatt: Kasta inte ut barnet med badvattnet – Biståndsdebatten.se: [...] Replik på ”Ledare: Bra mål – fel metod” [...] Ledare: Bra mål – fel metod
Av Mats Tunehag, Världen Idag
2011-03-15 marjariitta: Vilka är vi ? Vanliga människor ger genom skatter bistånd Vilka får .. Krigsherrar korruption, Vem får tillbaka ? Blir det skattesänkningar i Sverige vi skattebetalare kan du förklara bättre ? marja-riitta “Fattiga betalar för vårt välstånd”
Av Bengt Westerberg, Jakob Simonsen, Aleksander Gabelic, Bo Forsberg, Sasja Beslik, Margareta Grape, Anna-Stina Nordmark Nilsson; Aftonbladet
Dela det här:Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone