Utbildning

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Utbildning.

Diskussionen om Utbildning innehåller:

  • 9 exklusiva debattartiklar
  • 123 debattartiklar
  • 88 dokument
  • 21 evenemang
  • 9 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Utbildning (9 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-06-11

Individens frihet ska vara en självklarhet, överallt

Kerstin Lundgren, Biståndsdebatten.se

Individers frihet att bestämma över sitt eget liv utgör grunden för den värld Centerpartiet vill se. Därför står vi upp för enprocentsmålet i biståndet, prioriterar de fattigaste länderna och vill att mer pengar går till lokala aktörer som känner sina samhällen. Lokalt och jämställt deltagande är avgörande för utvecklingen, skriver Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren.Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet, Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2018-04-10

Målmedvetet arbete kan minska antalet barnäktenskap

Christina Heilborn, Biståndsdebatten.se

Över hela världen gifter sig vuxna med barn, trots att det kränker barnets grundläggande rättigheter. Äktenskapen innebär ofta ett livslångt lidande. Därför måste attityder förändras och lagstiftning skärpas – vi vet att det kan leda till en positiv förändring, skriver Christina Heilborn på UNICEF Sverige.Barn och unga, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2017-07-06

Vi kräver specifika satsningar för tonårstjejer i kris och konflikt

Mariann Eriksson m.fl., Biståndsdebatten.se

Tonårstjejer är en extra utsatt grupp i konflikter och naturkatastrofer. De riskerar att bli bortgifta och utsatta för övergrepp eller trafficking. Ändå glöms de ofta bort i det humanitära biståndet. International Rescue Committee och Plan International Sverige uppmanar därför svenska regeringen till specifika satsningar för tonårsflickor i kris och konflikt.Barn och unga, Fred och säkerhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utbildning
2017-05-23

Satsa mer på utbildning om naturkatastrofer i världens skolor

Mariann Eriksson och Agnes Björn, Biståndsdebatten.se

Barn ska vara delaktiga i arbetet med att bygga samhällen som kan stå pall för naturkatastrofer. Det kom världens länder överens om i Sendai 2015. Om vi vill att detta ska bli verklighet måste vi öka biståndet till civilsamhället och arbeta med katastrofriskreducering i världens skolor, skriver Plan International Sverige.Barn och unga, Civilsamhället, Policyramverket för svenskt bistånd, Utbildning
2017-03-07

Djurhälsan viktig för fattigdomsbekämpning och tryggad livsmedelsförsörjning

Ulf Magnusson m.fl., Biståndsdebatten.se

Investeringar i förbättrad djurhälsa bidrar på flera sätt till genomförandet av Agenda 2030. Det visar en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Förbättrad djurhälsa ger fattiga djurhållare ökad produktion och avkastning, och minskar dessutom spridningen av infektionssjukdomar och multiresistenta bakterier. Sverige har unik erfarenhet av organiserat djurhälsoarbete – dessa erfarenheter bör användas i det internationella utvecklingssamarbetet, skriver rapportförfattarna.Afrika, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Hunger, Jordbruk, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/animal-health-in-development-its-role-for-poverty-reduction-and-human-welfare/"
2016-05-10

Satsa på utbildningsinsatser med bevisad effekt

Paul Glewwe m.fl., Biståndsdebatten.se

Utbildning leder till utveckling, men vilka insatser förbättrar utbildningen? För att försäkra sig om att utbildningsbiståndet används effektivt måste biståndsaktörer satsa på högkvalitativa utvärderingar med kvantitativa metoder. Det skriver Amy Damon, Paul Glewwe, Suzanne Wisniewski och Bixuan Sun, författarna till en ny EBA-rapport om utbildningsinsatser i utvecklingsländer.Barn och unga, Utbildning, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/education-in-developing-countries-what-policies-and-programmes-affect-learning-and-time-in-school/"
2016-04-26

Kampaladeklarationen visar varför stöd till afrikansk forskning är så viktigt

Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se

Kampaladeklarationen om akademisk frihet kom till för 25 år sedan och fick stor betydelse för möjligheterna att bedriva kritisk forskning i Afrika. Sverige stöttade initiativet, trots risker och det känsliga ämnet. Nu ökar återigen hoten mot den akademiska friheten i Afrika, samtidigt som Sverige minskar resurserna till forskningsbistånd. Det måste det bli ändring på, skriver Lennart Wohlgemuth.Afrika, Forskning och innovation, Utbildning
2016-03-07

Glöm inte barnen i världens kriser och katastrofer

Pia Stavås Meier m.fl., Biståndsdebatten.se

När världen står inför en global flyktingkris, hotande epidemier och allt fler väderrelaterade katastrofer drabbas barnen oproportionerligt stort. Ändå saknar Sverige tydliga strategier för att hantera det. Nu är det dags att Sverige barnsäkrar sitt humanitära bistånd, skriver Pia Stavås Meier och Agnes Björn på Plan International.Barn och unga, Klimat & miljö, Utbildning
2013-11-19

Privata lågkostnadsskolor lyckas bättre inom biståndet

Henrik Sundbom, Biståndsdebatten.se

Det svenska utbildningsbiståndet kanaliseras genom FN-organ som utgår från att privata entreprenörer inte är en del av lösningen på fattiga länders misslyckade utbildningssystem. Det är hög tid att de privata och vinstdrivande lågkostnadsskolornas framgångar och kompetens erkänns och förvaltas inom det svenska biståndet. Det menar Henrik Sundbom, projektledare för tankesmedjan Frivärld. Indien, Näringsliv, Pakistan, Utbildning

Debattartiklar om Utbildning (123 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-10-24

Vi riskerar förlora en hel generation barn

Margot Wallström, m.fl., Aftonbladet

“Om vi har en hel generation som har berövats rätten till utbildning, hur ska då de här länderna gå vidare efter konflikten? För att nästa generation ska lyckas bevara freden, upprätthålla och respektera folkrätten och [...]FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Utbildning
2017-10-17

Det räcker inte att bara visa engagemang

Kailash Satyarthi m.fl., Sydsvenskan

“Sverige är ett av de givarländer som procentuellt sett satsar minst pengar på utbildningsbistånd. Detta trots att utbildning är ett prioriterat område i regeringens nya biståndspolicy. Det är inte rimligt – de ekonomiska prioriteringarna måste [...]2. Bistånd, Kvinnor, Sverige, Utbildning
2017-09-14

”Bistånd når inte fram till syriska flyktingbarn”

Måns Molander, Svenska Dagbladet

“Sverige, andra bidragsgivare och värdländer har lovat att syriska barn inte ska bli en förlorad generation, men det är just detta som håller på att hända. Om finansieringen gjordes mer öppen skulle det kunna synliggöra [...]Barn och unga, Flykt och migration, Öppenhet och transparens, Syrien, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/following-the-money/"
2017-07-25

”I en värld med begränsade resurser bör vi fokusera på de mest effektiva investeringarna.”

Bjørn Lomborg, Sydsvenskan

“Det finns olika sätt att uppfylla utvecklingsmålen och vissa är mer effektiva än andra. Vi borde därför alltid kräva att metoderna med de mest kostnadseffektiva resultaten kommer till användning. Bekämpningen av malaria är ett exempel [...]Biståndets målsättning, Hälsa, Humanitärt bistånd, Resultat, Utbildning, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/guide-to-giving/"
2017-06-02

“Lars Ingelstam: Rysslands folk är inte våra fiender!”

Lars Ingelstam, Dagens Arena

“Vägen till ökad säkerhet och goda relationer mellan samhällen och folk går via samarbete.En helt rimlig tanke är att vi ganska direkt satsar 1000 till 2000 miljoner över statsbudgeten för grannsamarbete som kan bidra till [...]Biståndsformer, Fred och säkerhet, Ryssland, Sverige, Turism, Utbildning
2017-04-29

Dags att prioritera utbildning i biståndet

Inger Davidsson mfl., OmVärlden

“Utbildning i humanitära kriser är dubbelt drabbad. Endast 1,9 % av världens humanitära bistånd går till utbildning. Det motsvarar ungefär en tredjedel av det uppskattade behovet av humanitära utbildningsinsatser. Vi ser idag många långa konflikter [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Utbildning
2017-04-25

Svensk flathet gentemot Palestina

Anders Gustafsson, Blekinge Läns Tidning

“Regeringen säger att Sverige ska vara en moralisk stormakt men så länge man visar flathet och kravlöshet i biståndsgivningen till palestinierna ekar de orden tomt. Och att förse biståndet med tydliga krav och villkor är [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Utbildning
2017-04-19

Ska privatskolor för fattiga finansieras av biståndsmedel?

Jons Lindberg och Benjamin Knutsson, OmVärlden

“Att GPE undviker politiska frågor är ett allvarligt demokratiproblem. När Sverige nu får mer inflytande borde vi därför fundera över hur politiska skiljelinjer i GPE kan synliggöras liksom vilka aktörer vi vill alliera oss med.” Multilateralt samarbete, Utbildning
2017-04-15

Dags för akut hjälp – och långsiktigt stöd till Somalia

Yusuf Abdulkadir m. fl., Dagens Nyheter

“Vi föreslår att Sverige både gör akuta insatser mot svälten i Somalia och satsar på landets framtid genom långsiktigt samarbete mellan somaliska och svenska universitet i medverkan av akademiker i diasporan.” Bilateralt samarbete, Forskning och innovation, Somalia, Utbildning
2017-04-06

Svaret på gasattacken får inte bli lägre bistånd

Expressen

“I stället för att fungera som en väckarklocka tycks giftgasattacken ha spridit en känsla av hopplöshet bland givarländerna, enligt tidningens källor. Den känslan måste bekämpas. Det viktiga arbetet med hjälpmedelstransporter till svårtillgängliga platser i Syrien behöver [...]Barn och unga, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Syrien, Utbildning
2017-03-10

Mens är mens – inte någon ”lingonvecka”

Nasra Ali, Aftonbladet

“Det heter inte lingonvecka, inte heller rödaveckan. Det heter mens och det är något en stor del av världens befolkning har en gång i månaden och som förenar 800 miljoner människor. Flertalet nekas sina mänskliga [...]Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning, Vatten
2017-03-08

Låt flickor gå i skolan!

Birgitta Ohlson m.fl., Sundsvalls Tidning

”Att svenskt bistånd ska användas för att utrota kvinnlig analfabetism är […] inte bara en självklarhet för oss som liberala feminister. Det är också en oslagbar investering för global utveckling och tillväxt. Men flickors skolgång är helt [...]Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Utbildning
2017-03-08

Kvinnor har aldrig varit jämlika män

António Guterres, Aftonbladet

”Inom FN etablerar jag en klar vägkarta för att uppnå jämlikhet mellan könen inom hela systemet, så att vår organisation verkligen representerar människorna vi tjänar. Tidigare mål har inte uppfyllts. Nu måste vi gå vidare [...]Ekonomisk jämlikhet, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Religion, Utbildning
2017-02-05

Oxfam har fel om ojämlikheten

Bjørn Lomborg, Svenska Dagbladet

“Ojämlikhet är en viktig fråga, inte minst eftersom för mycket sådan kan ge minskad tillväxt och kväva social rörlighet. Den behöver lösas men vi ska vara försiktiga med överdrivna uttalanden som bortser från den otroliga [...]Ekonomisk jämlikhet, Hälsa, Utbildning
2017-01-19

Se över asyllagen

Eva Nordmark m.fl., Upsala Nya Tidning

“Sveriges nya migrationslagstiftning har många brister. Vi anser att politiken måste agera. Det handlar om att skapa en god etablering på arbetsmarknaden där vi tillvaratar nyanländas kompetens, att värna barn och unga och att se [...]Asylrätt, Barn och unga, Departement och myndigheter, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2017-01-17

En värld utan kunskap?

Thomas Rosswall m. fl., Uppsala Nya Tidning

“Viktiga beslut för utveckling måste baseras på förnuft och kunskap. En viktig bas blir då forskning och högre utbildning. Argumenten för att Sverige satsar på vetenskap framgår bland annat av den nyligen presenterade forskningspolitiska propositionen. [...]FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Utbildning
2016-12-12

Lärarnas Riksförbund: Visa solidaritet med världens barn

Åsa Fahlén, Dagens Arena

“I Syrien uppskattar man antalet förstörda skolor till över 6 000. För att på allvar förstå omfattningen så är det ungefär lika många skolor som finns i Sverige. Runt om i världen pågår andra krig och konflikter men [...]Barn och unga, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Syrien, Utbildning
2016-12-12

Utbildning viktigaste vapnet mot terrorism

Somar Al Naher, Aftonbladet

Vi i Sverige kanske inte kan påverka läget på marken i Syrien eller stormakternas inblandning i kriget. Men vi kan satsa på flyktingarna och framförallt barnen. Det här initiativet som Musikhjälpen tar är ett sådant viktigt [...]Flykt och migration, Utbildning
2016-11-28

Kuba visar oss att socialism utan demokrati inte fungerar

Lars Ohly, ETC

“Det måste gå att se den kubanska revolutionens enorma påverkan och inspiration för mängder av människor världen över utan att samtidigt släta över brott mot mänskliga rättigheter och avsaknad av demokratiska styrelseformer. Att kunna tänka [...]Diktaturer, Kuba, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Press- och yttrandefrihet, USA, Utbildning
2016-10-03

”Sverige blundar för hotande kris i Afghanistan”

Måns Molander, Svenska Dagbladet

“Sverige har tillsammans med övriga givarländer förbundit sig att ”hjälpa Afghanistan att bli en säker och stabil nation”. Det internationella samfundet behöver leva upp till de här åtagandena för att det afghanska folket ska ha [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Sjukvård, Utbildning
2016-08-28

Utbildning för samvetet

Pelle Sunvisson, ETC

“Att den extremt reaktionära Islamiska Staten på något sätt måste bekämpas är uppenbart. Känslan att vi måste göra något är också klart förståelig. Tyvärr är den lika förrädisk som den är lätt att förstå. Det [...]Fred och säkerhet, Irak, Utbildning
2016-08-23

Stärk svenska värderingar i utvecklingsländer

Biza Barzo, Sydsvenskan

“Jag är övertygad om att utbytesprogram som fokuserar på mänskliga möten och kontaktbyggande kan bidra till att människor lär sig av varandra och önskar att Sverige fokuserar mer på just det. Det kan handla om [...]Barn och unga, Biståndsformer, Kvinnor, Utbildning
2016-06-19

” Simon Hedlin: Lägg mer bistånd på utlandsstudier”

Simon Hedlin, Svenska Dagbladet

“Utöver att bidra till öppenhet och kulturutbyte kan utlandsstudier således också främja demokrati i världen. Därför ligger det helt klart i Sveriges intresse att välkomna fler studenter från andra länder. De studieavgifter som infördes 2011 [...]Biståndsformer, Demokrati, Utbildning
2016-04-04

Världen är i kris – nu måste fler börja betala

Isabella Lövin m.fl, Aftonbladet

Nu måste vi kraftsamla för att möta utmaningarna. Därför samlas en rad ledare från konfliktdrabbade länder, FN-organ och givarländer i Stockholm i morgon för att enas om en ny plan för freds- och statsbyggande. I [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2016-03-01

Stöd återuppbyggnaden med stipendier till syrier

Helena Lindholm, Dagens Nyheter

“Utbildning är en mänsklig rättighet och utbildning för alla är ett av 17 viktiga mål i den nya globala hållbarhetsagendan. Med inbördeskriget i Syrien och efterföljande flyktingtragedi förlorar emellertid en hel generation barn och unga [...]Syrien, Utbildning
2015-11-29

Filmen om Malala ingjuter mest hopp i en ovanligt mörk tid

Lasse Bengtsson

“För varje elev som ger sig iväg till sin skola, till en delaktighet, tänds ett ljus i mörkret. Vi måste börja någonstans. För mig börjar en bättre värld i den lilla skolan i Kunduz.”   Afghanistan, Utbildning
2015-10-29

Att ta från dem som saknar en egen röst

Anna Westin m.fl., Sundsvalls Tidning

“Hur ska kvinnorna i fattiga länder kunna nå en bättre jämställdhet med en politik där en svag grupp, flyktingarna i Sverige ställs mot en annan svag grupp, de som mottar bistånd i länder som Afghanistan? [...]Afghanistan, Avräkningar, Jämställdhet, Utbildning
2015-10-15

Villkora Palestinas bistånd

Mikael Oscarsson, Dagen

“Barn har rätt till en utbildning som är fri från politisk indoktrinering där folk ställs mot folk och nation mot nation. Därför är det är av yttersta vikt att Sverige, som är en stormakt när [...]Palestina, Partipolitik, Utbildning, Villkorat bistånd
2015-05-11

Så kan den digitala klyftan minskas genom svenskt utvecklingsarbete

Richard Nakamura m.fl., OmVärlden

“Vad krävs för att internet ska bli den utjämnande kraft som alla hoppas på? Först får man inte negligera den starka korrelationen mellan rikedom och internetanvändning. Det enkla svaret är därför att utvecklingsländerna behöver mer [...]Afrika, Näringsliv, Utbildning
2015-04-28

“Mer måste göras för att alla världens barn ska få gå i skolan”

Gustav Fridolin och Isabella Lövin, OmVärlden

“Inom FN pågår förhandlingarna om en ny utvecklingsagenda för åren efter 2015. Precis som Unesco ser Sverige att utbildning är nyckeln till att uppnå många av de globala mål som diskuteras och måste vara en [...]Barn och unga, FN, Post-15, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/education-for-all-2000-2015/"
2015-03-30

Det är dags att inrätta en global fond så att även de allra fattigaste barnen i världen garanteras en kvalificerad utbildning.

Jeffrey D Sachs, Helsingborgs Dagblad

“Det är dags att inrätta en global fond så att även de allra fattigaste barnen i världen garanteras en kvalificerad utbildning, åtminstone till och med högstadienivå. Tack vare sådana fonder har malaria, aids och andra [...]Barn och unga, Utbildning
2015-02-09

Vi kan utrota fattigdomen i världen

Isabella Lövin, Göteborgsposten

“En värld som inte lyckas stoppa den globala uppvärmningen är en osäker värld. Tillväxt och utveckling måste ske inom hållbara planetära gränser. Om vi inte lyckas hålla den globala uppvärmningen under två grader kommer vi [...]FN, Hållbar utveckling, Multilateralt samarbete, Utbildning
2014-12-11

De glömda flickornas pris

Dagens Nyheter

“Sett över tid har stora framsteg gjorts vad gäller barns tillgång till utbildning. Och att det är en grundbult för att lyckas lyfta såväl individer som samhällen vet vi vid det här laget. Men fortfarande [...]Barn och unga, Jämställdhet, Millenniemålen, Utbildning
2014-12-03

”Glöm inte millenniemålens bortglömda barn”

Tiina Nummi-Södergren mfl; SVT Debatt

“Glädjen är stor över att 90 procent av alla barn i utvecklingsländerna nu går i skolan. Med bara tio procent kvar till målet borde det väl snart gå att uppnå? Tyvärr är det inte så enkelt. Det som inte [...]Barn och unga, Millenniemålen, Personer med funktionsvariation, Utbildning
2014-11-11

Rektorsprotest mot strypta stipendier

Tina Lövrander, Uppsala Nya Tidning

“Kan du förstå att regeringen inte satsar på biståndsstipendiater när de kapar i biståndsbudgeten för att lägga mer på flyktingmottagande? – Jag tror att Sverige kan klara av båda delarna. Utbildning till ungdomar är en av [...]Biståndsformer, Budget, UtbildningArtikeln är en replik på: "Stäng inte dörren för utländska studenter "
2014-11-09

Stäng inte dörren för utländska studenter

Per Eriksson mfl., Dagens Industri

“När Fredrik Reinfeldt i valrörelsen vädjade till svenskarna att öppna sina hjärtan för flyktingar höll han tyst om att alliansen planerade att stänga dörren för flertalet av våra stipendiestudenter, varav majoriteten kommer från fattiga delar [...]Biståndsformer, Utbildning
2014-10-11

Kämpa för flickors rätt att vara barn

Anna Hägg-Sjöquist m.fl. Svenska Dagbladet

En utbildad flicka gifter sig senare, föder färre och friskare barn och ökar sina framtida inkomster med upp till 20 procent. Forskning visar också att kvinnor återinvesterar det de tjänar i sin familj i långt [...]Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Utbildning
2014-08-16

Biståndet måste öka

Inger Davidsson mfl, Helsingborgs Dagblad

Vi står inför en global utbildningskris om inte länder åtgärdar de stora kvalitetsbrister som finns på utbildningsområdet. Eftersom utbildning är direkt avgörande i globala frågor som fattigdomsbekämpning, ungdomsarbetslöshet och samhällsutveckling måste vi se till att [...]Barn och unga, FN, Millenniemålen, Utbildning
2014-05-08

Varje flicka ska få gå i skolan

Banar Sabet m.fl., Aftonbladet

“Det var inte längesedan Malala talade inför FN och vi berömde henne för hennes mod, kamp och engagemang för varje flickas rätt till utbildning, oavsett hudfärg eller var i världen hon än bor. Vi har i Nigeria [...]Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Nigeria, Utbildning
2014-03-12

Sverige har ansvar för slavhandeln

Göran Collste, Svenska Dagbladet

“Men är det verkligen rimligt att kräva gottgörelse för händelser som ligger så långt tillbaka i tiden? Frågan är berättigad. … Kanske ska dock inte kraven från de karibiska regeringarna avfärdas alltför snabbt. Den karibiska kommissionen visar att [...]Hälsa, Utbildning
2014-03-04

Dags att sälja av universitetets oljeaktier

Hannah Jones mfl; Göteborgsposten

“Göteborgs universitet, GU, har i dagsläget pengar placerade i bland annat Exxon Mobile Corporation och Lundin Petroleum, genom innehav i en svensk och global indexfond. Vi finner dessa fondplaceringar problematiska ur flera aspekter, framförallt med [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Klimat & miljö, Utbildning
2013-12-09

Vi tror på en helig fred

Eva Christina Nilsson mfl, Sundsvalls Tidning

“Många tycks tro att det finns ett samband mellan fred, utveckling och minskade religiositet. Att religion är en orsak till konflikt och våld…Självklart kan religiösa motsättningar förstärka en konflikt och inflammera den ytterligare. Ingen större [...]Mänskliga rättigheter, Religion, Utbildning
2013-11-21

Skolrevolution i utvecklingsländerna

Pauline Dixon, Svenska Dagbladet

“Marknaden för billiga privatskolor i utvecklingsländer är ett bra exempel på att marknadsekonomi fungerar. Att hjälpa den på traven genom att förbättra utbudet, tillgängligheten och kvaliteten är det bästa sättet att ge alla barn en [...]Biståndsformer, Forskning och innovation, Utbildning
2013-09-10

“Sida bör stärka lantbruksutbildningar i Afrika”

Arvid Uggla mfl; OmVärlden

“Utrikesdepartementet konstaterade för två år sedan i sin utredning Högre utbildning i utvecklingssamarbetet (Ds 2011:3) att de svenska lärosätena har i stor utsträckning outnyttjade förutsättningar att samarbeta kring högre utbildning med låginkomstländer inom ramen för [...]Afrika, Handelspolitik, Jordbruk, Sida, Utbildning, Utrikesdepartementet, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Growing Africa"
I artikeln hänvisas till "En analys av högre utbildning inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och politiken för global utveckling (2013)"
2013-09-09

Vart tog utvecklingstanken vägen?

Måns Fellesson mfl, Uppsala Nya Tidning

“Trots att regeringen signalerat ett tydligt biståndspolitiskt fokus på Afrika är merparten av dessa stipendieprogram öppna för sökande från länder som till exempel Kina, Indien och Pakistan. Biståndet har på detta sätt kommit att ta [...]Afrika, Indien, Kina, Pakistan, Partipolitik, Utbildning
2013-08-11

Vittnesmål som världen måste höra

Sydsvenskan

“Att den brutala krigföringen i det mineralrika östra Kongo tillåts att fortsätta är en skam för omvärlden, för mänskligheten. Både rebellgruppen och den kongolesiska armén använder sexuellt våld som vapen. Situationen i Kongo måste hamna [...]Barn och unga, FN, Kongo, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Utbildning
2013-07-28

Sydafrika behöver alternativ

Håkan Holmberg, Uppsala Nya tidning

“Landets nuvarande president, Jacob Zuma, har inte alls samma ställning som sina företrädare och konflikterna inom ANC tenderar att bli konflikter om tillträde till de fördelar som själva maktpositionen ger. Det är inte förvånande att Sydafrika [...]Civilsamhället, Korruption, Sydafrika, Utbildning, Världsbanken
2013-07-21

Dags att omfamna Afrika

Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning

“Men den pågående uppgången i Afrika innefattar inte hela befolkningen. Fattigdomen minskar i rask takt, men den är fortfarande omfattande. Bistånd kommer att behövas länge än, men måste i allt högre grad kombineras med åtgärder [...]Afrika, Näringsliv, Utbildning
2013-07-12

Nu måste FN lyssna på Malala Yousafzai

Daniel Swedin, Aftonbladet

“Enligt FN nekas 57 miljoner barn runt om i världen utbildning. 15 miljoner av dem är barnarbetare och 32 miljoner av dem är flickor som diskrimineras på grund av sitt kön. … I dag fyller Malala [...]Barn och unga, FN, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Pakistan, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "Youth and Skills"
2013-06-25

Stärk kvinnornas roll i det afghanska samhället

Lotta Hedström, m.fl., Aftonbladet

“Det afghanska parlamentet, Wolesi Jirga, består till 25 procent av kvinnor och det uppnås med hjälp av kvotering. (…) Relationen mellan civilsamhället, utbildning för kvinnor och demokratibygge är tydlig. Det är inte möjligt att skapa [...]Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, FN, Kvinnor, Landfokusering, Nato, Projektstöd, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "UN Security Council Resolution 1325 (2000)"
2013-05-27

Stöd afrikanska lantbrukslärosäten

Inge Gerremo mfl; Uppsala Nya Tidning

“Afrikas lantbruksproduktion har stagnerat på en låg avkastningsnivå som inte kommer att kunna föda den egna befolkningen. … När de afrikanska länderna började bli självständiga på sextiotalet fanns ett tjugotal statliga universitet i de tidigare kolonierna. [...]Afrika, Forskning och innovation, Jordbruk, UtbildningArtikeln är en replik på: "Sverige behöver Afrika"
2013-05-14

FN bör leda en ny insats i Afghanistan

ANNA-KARIN JOHANSSON, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Afghanistan står inför stora utmaningar. Nästa år väljs en ny president samtidigt som merparten av de internationella trupperna kommer att lämna landet. Det är glädjande att Sveriges regering har utlovat ett långsiktigt stöd för engagemanget [...]Afghanistan, Civilsamhället, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Nato, Partipolitik, Utbildning
2013-05-14

Satsa civilt i Afghanistan

GÖTEBORGSPOSTEN

“Utrikesminister Carl Bildt vill förlänga den svenska militära insatsen i Afghanistan till att gälla också efter 2014. Enligt Bildt skulle det vara högst 200 militärer, för att hjälpa till med utbildningsinsatser, däremot inte stridsinsatser. (…) [...]Afghanistan, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Militärt bistånd, Utbildning, Utrikesdepartementet
2013-05-13

Även Carl Bildt har rätt ibland

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I går presenterade Svenska Afghanistankommittén sin årsredovisning för 2012. Det är en imponerande läsning. Kommittén har gett sjukvård till 2,9 miljoner patienter i fyra provinser. De har ordnat skolor för över 120 000 elever, varav [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Sjukvård, UtbildningI artikeln hänvisas till "Svenska Afghanistankommittén: Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012"
2013-04-06

Internationell solidaritet måste tillbaka till toppen av S-agendan

EVIN INCIR, SVT DEBATT

“Den socialdemokratiska utrikespolitiken med fokus på global och internationell solidaritet har länge lyst med sin frånvaro. Den senaste mandatperioden har Socialdemokratin i stället koncentrerat sig på utbildning och jobben i Sverige. Det är oerhört viktigt. [...]Biståndets målsättning, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Utbildning
2013-03-31

Ge Sydsudan mer svenskt bistånd

TOBY LANZER, SVENSKA DAGBLADET

“Det är förståeligt att rika länder är på sin vakt mot riskerna med att stödja Sydsudans unga och ofta svaga institutioner, men jag är övertygad om att utvecklingsbistånd, levererat på rätt sätt, ger resultat. Självständigheten [...]Biståndets målsättning, Civilsamhället, FN, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Näringslivsbistånd, Projektstöd, Sydsudan, Utbildning
2013-03-08

Jämställdhet kräver rent vatten och toaletter

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl; Borås Tidning

“Vi tycker det är oacceptabelt att vi 2013 tillåter att barn dör av diarré, att kvinnor världen över måste slösa bort sin tid, att flickor inte får en utbildning, att kvinnor och flickor utsätts för [...]Afrika, Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sektorskoncentration, Utbildning, Vatten
2012-12-11

Debatt: Så ska fattigdomen utrotas

Jim Yong Kim mfl; Dagens Industri

“Vår optimism grundas på att bland de tjugo snabbast växande länderna under de tre senaste åren ligger åtta i Afrika söder om Sahara. En av de främsta orsakerna till den starka ekonomiska tillväxten i flera [...]Afrika, Hälsa, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Utbildning, Världsbanken
2012-12-08

En strimma av hopp

Dagens Nyheter

“Mycket är annorlunda i dag än för 15 år sedan. Det finns numera en mångfald av medier: en tv-kanal under talibantiden har blivit 33, två tidningar har blivit 400 och två radiostationer har blivit hundratals. Kvinnor [...]Afghanistan, Kvinnor, Mediabevakning, Sjukvård, Utbildning
2012-11-27

Enorma resurser stjäls från dem med de allra största behoven

Cecilia Wikström mfl; Svenska Dagbladet

“Biståndsorganisationen Christian Aid har beräknat att företagens skatteflykt innebär att utvecklingsländerna går miste om cirka 160 miljarder dollar i skatteintäkter per år. Det är minst tre gånger så mycket resurser som enligt Världsbanken behövs för [...]Barn och unga, HIV/AIDS, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik, Utbildning, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling"
2012-11-13

Kvinnornas röst måste väga lika

Gunilla Carlsson mfl; Expressen

“Från att under talibantiden ha varit helt avstängda från utbildning går i dag 2,7 miljoner flickor i skolan. Sammantaget utgör de 37 procent av antalet skolbarn. … Som en förutsättning för det svenska engagemanget i landet mellan [...]Afghanistan, Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Villkorat bistånd
2012-10-22

Jordens befolkning måste begränsas

Lars A Boisen mfl; Svenska Dagbladet

“Vi förnekar inte att det krävs enorma utbildningsinsatser, politiskt nytänkande, förändrad resursallokering på global nivå och mycket annat för att befolkningsexplosionen ska kunna stoppas. Men om vi skulle lyckas med detta, bokstavligt talat, livsavgörande projekt, [...]Demografi / befolkningsstatistik, Klimat & miljö, Utbildning
2012-10-21

En moralisk flyktingpolitik

David Nyström Gefle Dagblad

“På gd.se/ledare har några tagit upp idén att Sverige ska växla spår genom att stänga våra gränser men öppna flyktingläger i grannländer till länder varifrån många flyr.[…] Den viktigaste motfrågan är: är bistånd till flyktingläger [...]Biståndets målsättning, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Migrationsverket, Sociala skyddsnät, UtbildningArtikeln är en replik på: ""Hurra vad vi är bra""
2012-09-11

Sverige har beslutat att göra ett intåg i Afghanistan av aldrig tidigare skådat slag.

Lotta Hedström, Sydsvenskan

“Att freden i Afghanistan inte kan vinnas med militära medel är en lärdom som så gott som alla numera har gjort, både militärer och civila. Ändå kretsar fortfarande mycket av Afghanistandebatten i Sverige kring det [...]Afghanistan, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Resultat, Utbildning
2012-09-09

Han lyser upp världen

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Vet ni vad det kostade att flyga dessa sju kvinnor (och tre män) till Indien, utbilda dem under sex månader, flyga tillbaka dem samt inhandla utrustning för att kunna ge elförsörjning till fem byar? Bunker [...]FN, Indien, Resultat, Utbildning
2012-09-08

Svenskt bistånd borde satsas på att lära fattiga att läsa

Hélène Boëthius, Aftonbladet

“Sverige ska inom kort få en ny biståndspolitisk plattform, som blir vägledande för hur biståndsmedel fördelas i framtiden. Med vår folkbildningstradition borde Sverige ligga i framkant i att satsa på världens 793 miljoner vuxna analfabeter. [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Resultat, Utbildning
2012-08-08

Bistånd: Privat filantropi när den är som bäst

Karin Svanborg-Sjövall, Dagens Nyheter

“Bill & Melinda Gates Foundation kombinerar en filantropisk målsättning med ett hårdkokt förhållande till resultat. Varje dollar styrs mot de projekt som ger störst återbäring för mottagarna, och utvärderas utan pardon. Självhjälp, sjukvård och utbildning [...]HIV/AIDS, Resultat, Sjukvård, Utbildning, Välgörenhet
2012-06-12

Låt utlandsbiståndet hjälpa till att stoppa barnslaveri och trafficking

Désirèe Pethrus, Världen idag

“Vi måste säga ifrån och kräva att länder tar sitt ansvar och uppfyller barnkonvention. Det får inte bara blir ett papper med löften som skrivs under, på internationella konferenser. Sverige kan i biståndskontakter med olika [...]Barn och unga, Människohandel, Näringsliv, Sociala skyddsnät, Utbildning
2012-06-11

Våra studenter är den ljusnande framtiden

Gunilla Carlsson mfl; Smålandsposten

“Vår värld förbättras och utvecklingen är dramatisk. För att nämna bara några exempel: i dag kan 80 procent av alla ungdomar i Tanzania läsa, sedan 1970 har medellivslängden i Vietnam ökat från 48 år till 75 [...]Bangladesh, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Klimat & miljö, Kvinnor, Tanzania, Utbildning, Vietnam
2012-05-28

Biståndets belackare

Sundsvalls Tidning

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) har en lite lustig förkärlek för att peka på misslyckade biståndsstrategier. Det är mer sällan hon hörs tala om sjunkande mödradödlighet och ökad läskunnighet. Båda sidorna behövs för en sansad diskussion om [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Resultat, Utbildning
2012-05-23

En osann bild av Afghanistan

Pierre Schori, Svenska Dagbladet

“Inget av detta berörs i den debattartikel som Reinfeldt, Bildt och Enström skrev på Brännpunkt 21/5. I stället presenterar de en blåögd, för att inte säga osann bild av läget i Afghanistan. Inte heller talar de [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Sjukvård, UtbildningArtikeln är en replik på: "Ett nytt Nato har växt fram"
2012-04-24

Prioritera utbildning i biståndet

Eva-Lis Sirén mfl; Göteborgsposten

“Om tre år ska millenniemålen vara uppfyllda. Två av målen handlar om utbildning, allas rätt till utbildning och flickors lika rätt till utbildning. Trots framstegen som gjorts saknar 67 miljoner barn möjligheten att gå i [...]Biståndspolitiska plattformen, Millenniemålen, Utbildning
2012-04-19

”Sverige ska inte lämna afghanerna i sticket”

Kerstin Lundgren, Dagens Nyheter

“Centerpartiet ser även ett behov av fortsatt svensk närvaro efter 2014, framför allt genom fortsatta utbildningsinsatser för Afghanistans armé och polis. Partiets hållning är fortsatt att vi ska slutföra vår insats på ett ansvarsfullt och [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, UtbildningArtikeln är en replik på: "”Ska väst återigen lämna Afghanistan vind för våg?”"
2012-04-17

Debatt: Scania och Sida bildar skola

Charlotte Petri Gornitzka mfl, Dagens Industri

“Istället för att Scania skulle starta en skola för att tillgodose sina egna ­behov av kompetent arbetskraft i norra Irak och att Sida skulle bidra till en annan yrkesskola med syfte att öka sysselsättningen och minska [...]Irak, Näringsliv, Sida, Utbildning
2012-04-03

Bai Bang – bistånd som gett resultat

Svante Säwén, Dagbladet

“Men problemen blev större än befarat. Jag har personligen mötts av vittnesmål från en besviken skogsexpert som farit ner med de allra bästa föresatser. Desto roligare att konstatera att det försenade projektet för en kostnad av [...]Hälsa, Resultat, Sida, Utbildning, Utvärdering, VietnamI artikeln hänvisas till dokumentet: "Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden"
2012-03-22

Ministern förstår inte hur modernt bistånd fungerar

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Budgetbiståndet har rätt utformat positiva effekter som lokalt ägarskap, ökad parlamentarisk och medborgerlig insyn och det bidrar till transparens i hela statsbudgeten. Genom svenskt budgetbistånd har bland annat utbildning, sjukvård och revisionsmyndigheter byggts upp. Det [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Korruption, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Skuldavskrivning, Utbildning, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet ska ha tydliga mål"
2012-03-17

Behåll budgetstödet, Carlsson

Arne Bigsten mfl, Svenska Dagbladet

“Hur kan effekterna av budgetstöd utvärderas? Frågan som måste ställas är vad som hade hänt utan budgetstödet. Här har till exempel Världsbanken använt simuleringsmodeller för att analysera effekterna av ökat budgetstöd och OECD har visat [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Hälsa, OECD, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Världsbanken
2012-02-15

Bluffstopp för Carlsson

Ystads Allehanda

“Fredrik Segerfeldt avfärdar i princip allt hittillsvarande bistånd som värdelöst och kontraproduktivt, och menar att det snarare fördärvat starka demokratiska institutioner och förutsättningar för en välståndsskapande marknadsekonomi. Även om Fredrik Segerfeldt har viktiga poänger är [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Utbildning, Utvärdering
2012-02-13

En Atlantångare att vända runt

Expressen

“På Sidas hemsida kan man läsa om hur myndigheten tycker tvärtemot biståndsministern. Apropå Mali, ett av världens fattigaste länder, sägs det att “Budgetstöd gör biståndet mer effektivt”. Enligt Sida har de svenska biståndsmiljonerna bidragit till [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, EU, Handelspolitik, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, USA, Utbildning
2012-02-01

Anders Borg och Gunilla Carlsson: Investering i jämställdhet är sunt ekonomiskt tänk

Anders Borg, Gunilla Carlsson; Expressen

“Vi vet genom upprepade studier att kvinnor i genomsnitt lägger en betydligt större del av sin inkomst på familj, hälsa och barnens utbildning än vad män gör. Fler kvinnor i arbete bidrar till en friskare [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Tsunami-katastrofen 2004, Utbildning, Världsbanken
2012-01-15

Kapitalflykt skadar fattiga och rika

Annica Sohlström, Kristina Fröberg; Sydsvenskan

“Vi uppmanar regeringen att ta kapitalflykt från utvecklingsländerna på allvar. Det handlar om pengar som skulle kunna investeras i utbildning och vård för miljontals människor i fattiga länder. Dessutom borde det ligga i regeringens intresse [...]Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik, Sjukvård, Utbildning
2011-12-05

SVERIGE HAR TYSTNAT OM BISTÅNDET

Bo Göransson, Tidskriften Arena

“Ministern har målmedvetet spelat på fördomar; det finns inga resultat, bistånd leder till korruption, miljarder utan kontroll. Hon gör inga försök att förklara, skingra obefogad misstro, riva bort fördomsslöjor eller undanröja grumliga föreställningar kring sitt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utbildning, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
2011-11-14

Från trupp till bistånd

Västerbottens-Kuriren

“Propositionen om insatsen i Afghanistan innehåller en reviderad samarbetsstrategi. Behoven av hjälp är enorma. Mer än halva befolkningen lever i vad FN definierar som absolut fattigdom. Bara 30 procent av flickorna går i skola. En [...]Afghanistan, Barn och unga, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Sjukvård, Utbildning
2011-11-09

“Sverige börjar ta hem sina soldater om ett år”

Carl Bildt, Dagens Nyheter

“Den militära insatsen är bara en del av vårt breda engagemang i Afghanistan. Vårt bistånd till Afghanistan har successivt byggs ut och landet är i dag en av de enskilt största mottagarna av svenskt bistånd. [...]Afghanistan, Hälsa, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utbildning
2011-11-01

Nu är vi sju miljarder

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Förklaringen ligger i utbildning och födelsekontroll. Allt fler kvinnor i de fattiga länderna går från att föda 6-7 barn till 2-3. Det kommer på sikt att minska fattigdomen, hungern och hjälpa utvecklingsländer just med utvecklingen.” Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Utbildning
2011-10-27

Vi måste försöka begränsa befolkningsökningen

Anders Wijkman, László Szombatfalvy; Svenska Dagbladet

“Det är särskilt oroväckande att det svenska biståndet numera ger lägre prioritet åt åtgärder som är ägnade att reducera födelsetalen, som utbildning av unga flickor och erbjudande av familjeplanering och preventivmedelsrådgivning.” Demografi / befolkningsstatistik, Klimat & miljö, Utbildning
2011-10-03

Biståndet redan förändrat

Claes Leijon, Uppsala Nya Tidning

“Att Gunilla Carlsson nu upptäckt att tillväxtfrämjande insatser är viktiga för Tanzanias utveckling behöver inte nödvändigtvis betyda att det bistånd som tidigare givits, med inriktning på hälsa, hiv-bekämpning, vatten och sanitet, också utbildning, forskning och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Hälsa, HIV/AIDS, Näringsliv, Sida, Tanzania, Utbildning, VattenArtikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
2011-09-27

Överge kravlöst bistånd

Gunilla Carlsson, Uppsala Nya Tidning

“Vårt stöd har bidragit till arbetstillfällen, utbildning, bättre hälsa och infrastruktur. [.] Men frågan som vi måste ställa är hur mycket det svenska biståndet har bidragit till detta. Är det inte snarare tillväxt, resultatet av [...]Hälsa, Näringsliv, Resultat, Tanzania, Utbildning, Villkorat bistånd
2011-09-18

Så lockar vi hit unga och smarta

Jan Björklund, Gunilla Carlsson; Expressen

“En del av det svenska biståndet är humanitärt, exempelvis akuta nödinsatser med mat och medicin för att lindra den pågående svältkatastrofen på Afrikas horn. En annan men lika viktig del handlar om att stödja och [...]Humanitärt bistånd, OECD, Partipolitik, Utbildning
2011-08-23

Så ska Sverige delta i skapandet av ett nytt Libyen

Fredrik Malm, SVT Debatt

“Det kommer att krävas massiva insatser på snart sagt alla områden; utbildning, hälsa, infrastruktur, institutionsbyggande, lagstiftning och inte minst en demokratisk konstitution. Omvärlden och däribland Sverige måste vara berett att engagera sig för detta, inte [...]Demokrati, Hälsa, Libyen, Partipolitik, Utbildning
2011-06-20

Egyptens kvinnor behöver oss nu

Fatima Svanå, Maria Nilsson; Göteborgsposten

“Om ett land ska resa sig ur fattigdom måste kvinnor och män involveras lika i utvecklingsarbetet. Utbildar man en man utbildar man en individ, utbildar man en kvinna, utbildar man ett helt samhälle.” Demokrati, Egypten, Kvinnor, Utbildning
2011-05-29

Barnmorskor skapar säkerhet i Afghanistan

Johanna Fogelström, Svenska Dagbladet

“En professionell 2-årig barnmorskeutbildning inklusive praktik kostar cirka 100 000 kronor per elev, vilket är en bråkdel av kostnaden för att ha en svensk militär på plats i landet.” Afghanistan, Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Sjukvård, Utbildning
2011-04-15

Lyckat Tanzaniaprojekt

Hallandsposten

“Men även om det inte tillhör kommunernas kärnverksamhet att jobba med bistånd i fattiga länder så bäddar denna form av initiativ för många positiva effekter på hemmaplan.” Kommunbistånd, Mikrofinans, Resultat, Sida, Tanzania, Utbildning
2011-03-25

Överge inte Afghanistans flickor

Frida Engman mfl; Sundsvalls Tidning

” […] vi fråga oss om tillbakadragandet av FN-trupp under de närmaste åren riskerar att leda till att den framgång som skett på utbildningsområdet för flickor drastiskt förändras till en tillbakagång?” Afghanistan, Barn och unga, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Utbildning
2011-03-08

Utbildning för kvinnor nyckeln

Henrik Othman, Österbottens Tidning

“I tider då populister ryar för att minska på eller rent av upphöra med bistånd till de fattiga länderna är det anledning för ansvarskännande politiker att stå på sig och för oss andra att ge [...]Jämställdhet, Kvinnor, Utbildning
2011-02-16

”Så här kan EU med enkla medel stödja Nordafrika”

Leif Pagrotsky, Dagens Nyheter

“Det handlar bland annat om att slutföra arbetet med ett frihandelsområde runt Medelhavet, erbjuda ländernas studenter plats vid våra universitet och stödja moderniseringen av offentlig förvaltning och offentliga tjänster.” Afrika, Demokrati, Egypten, EU, Handelspolitik, Partipolitik, Tunisien, Utbildning
2011-01-04

Okej att högskolan tar betalt

Norran

“Jan Eliasson menar att detta nya stipendieprogrammet, med 60–90 miljoner kronor, är ”helt otillräckligt”. […] Men det är att driva den internationella solidariteten ett steg för långt, och ett märkligt resonemang från någon med 45 [...]Näringsliv, Partipolitik, UtbildningArtikeln är en replik på: "”Tusentals ungdomar stängs ute från studier i Sverige”"
2011-01-03

Värt att betala för

Dagens Nyheter

“Jan Eliasson ger inte hela bilden när han i sin artikel ifrågasätter varför man måste komma från ett av de länder som Sverige ger utvecklingsbistånd till för att kunna få stipendium.” EU, UtbildningArtikeln är en replik på: ""Tusentals ungdomar stängs ute från studier i Sverige""
2011-01-02

”Tusentals ungdomar stängs ute från studier i Sverige”

Jan Eliasson, Dagens Nyheter

“Dessutom skulle denna satsning utgöra en form av bistånd som utesluter korruption och felanvändning av biståndsmedel – utbildning av unga människor från den fattiga delen av världen.” Korruption, Utbildning
2010-11-19

Flicktoaletter är en väg till utbildning

Ylva Jonsson Strömberg, Norran

“Utbildning är ett av de bästa verktygen som finns i kampen mot fattigdom. Genom att se till att det finns separata flicktoaletter i skolor i fattiga länder stannar flickorna kvar längre i skolan.” Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Tanzania, Utbildning
2010-10-03

Fri utbildning är ett effektivt bistånd

Sven Engström, Göteborgsposten

“Vi skall inte konkurrera med gratis utbildning menar ansvarig minister Tobias Krantz (FP)! Varför inte? Kan man satsa 25 000 miljoner kronor per år på bistånd är det väl inte orimligt att satsa 500 miljoner [...]Avräkningar, Forskning och innovation, Partipolitik, Utbildning
2010-08-26

Sida har ett tydligt mandat att satsa på utbildning

Gabi Björsson, Åsa Thomasson; Dagen

“Trots detta och all forskning som visar att utbildningssatsningar är grunden för bestående utveckling, så är det i dag ett eftersatt område inom Sida.” Forskning och innovation, Partipolitik, Sida, Utbildning
2010-07-03

Fokus på de fattigaste!

Roland Håkansson, Kjell Larsson; Katrineholms-Kuriren

“Det går att minska fattigdomen. Men det kräver att vi riktar vårt bistånd, våra räddningsinsatser och återuppbyggnadsarbetet efter katastrofer rätt.” FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation, Utbildning
2010-06-11

Are African finance ministers committed to the MDGs?

Geoffrey Njora, NAI-Forum

“Efter två hetsiga diskussioner mellan afrikanska finansministrar under ett möte i Malawi, lyckades nationella delegationer från Sydafrika, Rwanda och Egypten undvika alla hänvisningar till budgetmässiga mål för utbildning, hälsa, jordbruk och vatten i den gemensamma ståndpunkten om millennieutvecklingsmålen” Egypten, Hälsa, Jordbruk, Malawi, NAI-Forum (engelska), Rwanda, Sydafrika, Utbildning, Vatten
2010-04-14

Behåll praktikantbidraget!

Olof Edsinger, Patric Forsling, Anders Georgsson, Gunnel Lerne, Johan Nilsson, Edward Sköllerfalk, Christian Svahn; Världen Idag

“Det vi tycker är anmärkningsvärt med hela saken är att Sida med en sån här nyordning skulle skjuta sig själva i foten.” Civilsamhället, Sida, Utbildning
2010-02-16

Utveckling kräver utbildning

Kevin Watkins, Görel Thurdin, Jakob Simonsen; Sydsvenskan

“Enligt en ny FN-rapport, som lanseras i Sverige idag, kommer 56 miljoner barn att stå utanför skolsystemet fortfarande år 2015 om inget radikalt görs.” Barn och unga, FN, Kenya, Sjukvård, Utbildning, Världsbanken
2010-02-16

Vår insats räddar liv

Gertrud Pålsson mfl; Sundsvalls Tidning

“Behovet av utbildade barnmorskor är fortfarande enormt trots att vi utbildat över ett hundratal barnmorskor bara de senaste åren. Flera tusen fler barnmorskor skulle behöva utbildas.” Afghanistan, Civilsamhället, Jämställdhet, Resultat, Sjukvård, Utbildning
2010-02-15

Mångdubbla biståndet till utbildning

Agneta Lind, Omvärlden

“Om vi menar allvar med våra biståndsmål och vill uppnå långsiktiga och hållbara resultat måste Sveriges profil inom utbildningsbiståndet lyftas. För det måste området få mer uppmärksamhet och mycket mera resurser. Det minsta man skulle [...]Budget, Sida, UtbildningArtikeln är en replik på: "Näringslivet ska delta i fattigdomsbekämpningen"
2009-06-08

Fördubbla biståndet till vatten och sanitet

Jan Eliasson, Per Stenbeck; Svenska Dagbladet

“Rent vatten är livsavgörande för alla människor. Ändå saknar en miljard människor tillgång till detta. Det drabbar främst flickor och kvinnor i tredje världen som istället för att gå i skolan eller arbeta tvingas gå [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Utbildning, VattenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Fatal neglect"
2009-03-23

Världens fattigaste behöver vassare bistånd

Stefan Fölster, Aftonbladet

“Nu visar utvärderingar från andra länder att effekten av biståndet ofta är ganska liten, om det inte kompletteras med olika metoder för att säkerställa lärarnas närvaro och exempelvis avmaskningmediciner som ökar barnens närvaro. Sådant upptäcks [...]Sida, Swedfund, Utbildning, Utvärdering
2009-03-09

Afrika behöver demokratier

Joe Frans, Carina Hägg, Jan Eliasson; Aktuellt i politiken

“S har formulerat ett nytt program för Afrika. En av de viktigaste punkterna i programmet är att stödja arbetet för demokrati och gott samhällsskick, skriver Joe Frans, Carina Hägg och Jan Eliasson, som ingår i rådslagsgruppen [...]Afrika, Ambassader, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, EU, Partipolitik, Utbildning
2009-01-01

Regeringen smiter undan

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Gunilla Carlsson vill ge upp det höga svenska målet om att en procent av bruttonationalinkomsten ska användas till bistånd. Hon och regeringen nöjer sig med 0,7 procent. Hon vill dessutom använda biståndet för att finansiera klimatinsatserna. [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Hälsa, Klimat & miljö, Näringsliv, Utbildning, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Vi satsar en dryg miljard på klimatsäkrat bistånd"
2008-12-16

Öka biståndet till utbildning!

Anders Nordström, Kevin Watkins, Görel Thurdin

“Vi har ingen anledning att vara stolta. Detsamma gäller politiker runt om i världen. För det är skamligt att världen har misslyckats med att infria sitt löfte till barnen i världen om ökad tillgång till [...]Barn och unga, Etiopien, Resultat, Sida, Tanzania, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "EFA Global Monitoring Report 2009"
2008-10-24

Tankar på FN-dagen

Marie Wickberg, Katrineholms-Kuriren

“Det första och kanske mest grundläggande är utbildning. Över 100 miljoner barn och unga runt om i världen får aldrig möjligheten att gå i skolan.” Barn och unga, FN, Resultat, Utbildning
2008-10-09

”Afghanistan kan inte lämnas åt talibanerna”

Sten Tolgfors, Dagens Nyheter

“I skydd av bland annat svenska soldater förverkligas steg för steg flickornas rätt till utbildning. 6,4 miljoner barn varav 1,5 miljoner flickor går i skolan. En förutsättning för utveckling är att det skapas en säker miljö. Den [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utbildning
2008-05-30

Brist på kunskap hotar det svenska biståndet

Anneli Eriksson, Hans Rosling; Svenska Dagbladet

“I 30 års tid har Sverige framgångsrikt utbildat sjukvårdspersonal för arbete i fattiga länder. Men snart upphör denna eftertraktade utbildning att existera. Orsaken är att ingen myndighet vill ta ansvar för finansieringen.” Resultat, Sjukvård, Utbildning
2008-04-08

EU lever inte upp till utlovade biståndsmål

Louis Michel, Jean-Louis Schiltz; Göteborgsposten

“EU levde inte upp till sina löften om utvecklingsbistånd och världens fattiga fick 1,7 miljarder euro mindre än 2006, skriver EU-kommissionär Louis Michel” EU, Resultat, Utbildning, Vatten
2007-09-27

Propagandan fortsätter

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Den Globala Skolan är ett sam- arbete mellan Sida och Myndigheten för skolutveckling som syftar till att stimulera och utbilda främst lärare att bättre föra debatt i skolorna om globala utvecklingsfrågor.” Sida, Utbildning
2007-03-02

Folklig misstro hotar – därför måste vi stödja Afghanistan

Ewa Björling, Göteborgsposten

“Militära internationella insatser som är väl förankrade tillsammans med landets regering skapar säkerhet och möjlighet för biståndet att verka tidigt och effektivt för att hjälpa människor. Efter regimskiftet genomfördes omfattande biståndsinsatser med inriktning på utbildning vilket [...]Afghanistan, Barn och unga, Landsbygd, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utbildning
2007-01-04

Höjt bistånd måste vara effektivt

Staffan Herrström, Norrköpings Tidningar

“Men på flera håll ser vi en hoppingivande utveckling, delvis tack vare biståndsinsatser. I Moçambique har den ekonomiska fattigdomen på tio år minskat från 69 till 54 procent. Och i Tanzania, Sveriges största samarbetsland, börjar 9 [...]Barn och unga, Moçambique, Resultat, Sida, Tanzania, Utbildning, Utvärdering
2006-12-21

IMF-krav leder till sämre utbildning i Nicaragua

ETC

“För ett par veckor sedan gav sig tusentals människor ut på gatorna i Nicaragua för att protestera mot den politik som Internationella valutafonden, IMF, tvingar landet att föra. En politik som leder till att allt [...]IMF (Internationella valutafonden), Nicaragua, Utbildning
2005-04-25

Utbildning för alla – ett ansvar för alla

Kjell Fransson m.fl., Vestmanlands Läns Tidning

“I strukturanpassningsprogrammen från 1980- och 1990-talen ställde både Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) krav på fattiga länder att minska sina offentliga utgifter, vilket i de flesta fall ledde till kraftiga sociala nedskärningar. Än i dag [...]IMF (Internationella valutafonden), Utbildning, Världsbanken
2005-03-06

Ingen kan stoppa tidvattnet

Niklas Ekdal, Dagens Nyheter

“- Kärnan i processen är en teknisk utveckling som eliminerar avstånd, öppnar marknader, skapar specialisering och skiftar produktion och export i högteknologisk riktning. Den enda säkra vägen till välstånd går då via kontinuerlig tillämpning av [...]Forskning och innovation, Resultat, Utbildning

Dokument om Utbildning (88 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2017-12-21

Evaluation of Sida’s ITP approach for Capacity Development

SidaUtbildning4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-12-12

Education as a public good, a fundamental human right and a key to achieving poverty eradication

SidaMänskliga rättigheter, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-12-07

External evaluation of the Quality Assurance Systems of research and postgraduate training at Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) and Universidad Mayor de San Simón (UMSS) in Bolivia, as well as the national system through Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB)

SidaBolivia, Forskning och innovation, Utbildning4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-12-01

Global Education Monitoring Report 2017/8

- Accountability in education: Meeting our commitments

UnescoBarn och unga, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-12-01

The World Development Report 2018

- LEARNING to Realize Education’s Promise

- WDR 2018

VärldsbankenUtbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-09-14

Following the Money

- Lack of Transparency in Donor Funding for Syrian Refugee Education

Human Rights Watch (HRW)Barn och unga, Flykt och migration, Öppenhet och transparens, Syrien, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-09-02

End-Term Evaluation of the Global Partnership for Education (2014 –2016) in Zanzibar

SidaTanzania, Utbildning4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-05-29

Research Capacity in the New Global Development Agenda

- Mobility, Collaboration and Scientific Production among PhD Graduates Supported by Swedish Development Aid in Africa

- 2017:08

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Etiopien, Forskning och innovation, Moçambique, Tanzania, Utbildning11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2017-04-07

Biståndsanalys 2017

- Årsrapport från Expertgruppen för biståndsanalys, för år 2016.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Utbildning, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-10-14

Kibaha education Centre

- A Sustainable Development Cooperation Project?

Göteborgs UniversitetHållbar utveckling, Hälsa, Jordbruk, Sjukvård, Tanzania, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-08-01

Review of the UNICEF programme Basic Education and Gender Equality in Afghanistan 2013-2015

- Sida Decentralised Evaluation 2016:8

SidaAfghanistan, Jämställdhet, Sida, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-05-27

Capturing Complexity and Context: Evaluating Aid to Education

- Rapport 2016:03 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Utbildning, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-05-16

Education in developing countries – what policies and programmes affect learning and time in school?

- Rapport 2016:02

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Utbildning, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-04-15

Wind Power Development & Use 2009–2015

- Stories of change: ITP 277

SidaFossilfri energi, Sida, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-02-04

Evaluation of Sida’s International Training Programme in Child Rights, Classroom and School Management

- Sida Decentralised Evaluation 2016:5

SidaBarn och unga, Mänskliga rättigheter, Sida, Utbildning4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-01-23

Gender perspectives on causes and effects of school dropouts

SidaBarn och unga, Kvinnor, Sida, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-01-13

Child Education, Child Labor and the Agricultural Economy

- Development Dissertation Brief 2016:04

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Barn och unga, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Utbildning11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-01-13

Child Education, Child Labor and Agricultural Economy

- Development Dessertation Biefs 2016:04

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Barn och unga, Jordbruk, Utbildning11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-12-01

Education 2014

- Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all

SidaResultat, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-11-01

Mid-term Review of the Raoul Wallenberg Institute’s Programme in China

- Sida Decentralised Evaluation 2016:1

SidaKina, Mänskliga rättigheter, Sida, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-10-22

Youth, entrepreneurship and development

- EBA-rapport 2015:04

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Mikrofinans, Näringsliv, Tanzania, Utbildning11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-10-21

Assessment of quality assurance systems for postgraduate programmes in Tanzania and Mozambique

SidaForskning och innovation, Moçambique, Sida, Tanzania, Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-01

Human Rights Based Approach at Sida

- Compilation of Thematic Area Briefs

SidaHälsa, Handelspolitik, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-01

Review of Kyiv School of Economics’ Institutional and Sustainability Plans

- Sida Decentralised Evaluation 2015:46

SidaForskning och innovation, Sida, Ukraina, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-27

Education for all 2000-2015

- Achievements and challenges

UnescoBarn och unga, Millenniemålen, Resultat, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-04-09

Evaluation of the International Training Programme “Education for Sustainable Development in Higher Education (ITP 257 ESD HE)”

- Final Report

SidaAfrika, Asien, Utbildning4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-15

Evaluation Twaweza: Tanzania 2009-2014

- Sida Decentralised Evaluation 2015:48

SidaProjektstöd, Sida, Tanzania, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-06

Evaluation of Sida’s International Training Programmes in Intellectual Property

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:6

SidaÄganderätt, Utbildning4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-05-14

Voice and Agency

- Empowering women and girls for shared prosperity

The World BankJämställdhet, Kvinnor, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-03-04

Education Under Attack 2014

Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA)Afghanistan, Colombia, Pakistan, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-01-17

Teaching and learning: Achieving quality for all

- Education for all Global Monitoring Report 2013/4

UnescoBarn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning12) Dokumenttyp ej angiven
2013-09-23

Education without borders: A summary

- A report from Lebanonon Syria's out of school children

UnicefBarn och unga, Libanon, Syrien, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-09-01

En helt ny värld

- Mänskliga framsteg i globaliseringens tidevarv

TimbroDemokrati, Hälsa, Handelspolitik, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

Dedicated to Education for All: The Lifework of Ingemar Gustafsson

- A Pioneer of Swedish and International Development Cooperation

Stockholms UniversitetUtbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-09-22

Bättre bistånd: Kraftigt utökade stipendier till studenter från fattiga länder

TimbroUtbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Youth and Skills

- Putting education to work

UnescoBarn och unga, Biståndsformer, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Millenniemålens bortglömda barn

- Rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning

MyRightBarn och unga, Millenniemålen, Personer med funktionsvariation, Post-15, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-10-11

EFA Global Monitoring Report 2011

- The hidden crisis: Armed conflict and education

UnescoBarn och unga, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-10-07

Health and Education in Afghanistan: An Empty Gift

Agency Coordinating Body for Afghan Relief (ACBAR)Afghanistan, Hälsa, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-07-25

Guide to Giving

Copenhagen Consensus CentreBarn och unga, Biståndets målsättning, Biståndsformer, Hälsa, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Resultat, Sektorskoncentration, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-09-01

Education for Sustainability – Position paper for Environmental education

SidaUtbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Last in Line, Last in School

- Donor trends in meeting education needs in countries affected by conflict and emergencies

Rädda BarnenBarn och unga, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-01-01

EFA Global Monitoring Report 2009

- Overcoming inequality: why governance matters

UnescoBarn och unga, FN, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-12-01

Mobilizing Agroforestry Capacity for Development

- Final Evaluation of The African Network for Agriculture, Agroforestry and Natural Resources Education (ANAFE) and Zambian Agroforestry Project (ZAP)

- Sida Evaluation 07/03

SidaJordbruk, Sida, Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 2. Achieve universal education

Förenta Nationerna (FN)Millenniemålen, Utbildning, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2000-01-01

Learning in Development Co-operation

Expert Group on Development Issues (EGDI)Multilateralt samarbete, Utbildning7) EGDI-rapporter 1998-2003
1999-09-27

Kompetensutveckling och bärkraft – En rapport för Sida-projektet “Kompetensutveckling i projekt och program”

N/AProjektstöd, Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-08-01

Supporting Zambian Education In Times of Economic Adversity: An Evaluation of Swedish-Zambian Cooperation in Education 1984-1989

- Education Division Documents No 44

SidaHumanitärt bistånd, Utbildning, Utvärdering, Zambia5) Education Division
1996-01-01

Promoting Sustainable Livelihoods

- A report from the Task Force on Poverty Reduction

Hälsa, Klimat & miljö, Sociala skyddsnät, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-02-24

Blockeringar för undervisningsbistånd

- Bilaga till UND och åttiotalet

SidaUtbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-12-01

After Literacy, What?

- Education Division Documents No 64

SidaUtbildning5) Education Division
1994-08-01

The 900 School Programme: An Evaluative Report

- Education Division Documents No 63

SidaUtbildning5) Education Division
1993-10-01

The Meaning of School Repetition and Drop out in the Mozambican Primary School

- Education Division Documents No 60

SidaMoçambique, Utbildning5) Education Division
1992-10-28

The Ownership and Cultivation of Knowledge

- The rationale for Swedish support to universities in developing countries

SidaAfrika, Biståndets målsättning, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1992-01-01

Swedish Education Assistance

- A Statistical Review of Education, Culture and Public Administration Aid and some Global Pointers

SidaAfrika, Kultur, Utbildning5) Education Division
1992-01-01

Trainees at Moshi National Vocational Training Centre – Internal Achievements and Labour Market Adoption

- Education Division Documents No 56

SidaProjektstöd, Tanzania, Utbildning5) Education Division
1991-10-01

Education in Tanzania with a Gender Perspective

- Summary Report

- Education Division Documents No 53

SidaKvinnor, Tanzania, Utbildning5) Education Division
1989-09-01

Vocational and Technical Education and Related Teacher Training in Namibia

- Education Division Documents No 46

SidaNamibia, Utbildning5) Education Division
1989-02-01

Multigrade Schools in Zambian Primary Education: A Report on the Pilotschools in Mkushi District

- Education Division Documents No 47

SidaUtbildning, Zambia5) Education Division
1987-10-02

Education and economic crisis – the cases of Mozambique and Zambia

- Education Division Documents No 38

SidaMoçambique, Näringsliv, Utbildning, Zambia5) Education Division
1987-08-01

Vocational Education in Developing Countries

- Education Division Documents No 34

SidaBiståndsformer, Utbildning5) Education Division
1987-04-01

Primary School Textbooks in Tanzania: An Evaluation of their Quality

- Education Division Documents No 37

SidaBarn och unga, Tanzania, Utbildning5) Education Division
1986-10-01

Adult Literacy in the Third World: A review of Objectives and Strategies

- Education Division Documents No 32

SidaSida, Utbildning5) Education Division
1986-07-01

A Pilot Study of Effects of Primary Schooling in a Rural Community of Ethiopia: The Case of Saya Debir

- Education Division Documents No 31

SidaBarn och unga, Etiopien, Utbildning5) Education Division
1985-12-01

Zimbabwe Foundation for Education with Production (ZIMFEP): A follow-up Study

- Education Division Documents No 29

SidaUtbildning, Utvärdering, Zimbabwe5) Education Division
1985-06-01

Practical Subjects in Kenyan Academic Secondary Schools: Tracer Study

- Education Division Documents No 21

SidaKenya, Utbildning5) Education Division
1985-05-29

Study on Fishery Training in Angola

- Education Division Documents No 28

SidaAngola, Fiske, Utbildning5) Education Division
1985-05-01

Public Service Training: Needs and Resources in Zimbabwe

- Education Division Documents No 23

SidaUtbildning, Zimbabwe5) Education Division
1985-03-26

Human Resources Development in Sri Lanka

- An analysis of education and training

- Education Division Documents No 24

SidaSri Lanka, Utbildning5) Education Division
1984-09-12

Primary education in Tanzania: A review of the research

- Education Division Documents No 16

SidaTanzania, Utbildning5) Education Division
1984-02-04

Swedish Folk Development Education and Developing Countries

- Education Division documents. No. 18

SidaSida, Utbildning5) Education Division
1984-02-04

Report on Teaching of Technical and Science Subjects in Sri Lanka

- Education Division documents. No. 17

SidaSri Lanka, Utbildning5) Education Division
1984-01-24

Årssektorrapport undervisning 1983

SidaBilateralt samarbete, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1983-10-01

The Indian Non-Formal Education Programme

- Education Division Documents No 14

SidaIndien, Utbildning5) Education Division
1983-03-01

Adult Education in Tanzania

- Education Division Document No 9

SidaTanzania, Utbildning5) Education Division
1983-02-05

Education in Ethiopia 1974-82: The Impact of Swedish Assistance

- Education Division Documents No 11

SidaEtiopien, Utbildning5) Education Division
1983-02-04

Education in Zambia, Past Achievements and Future Trends

- Education Documents No. 12

SidaUtbildning, Zambia5) Education Division
1983-02-01

Technical and Vocational Teachers College, Luanshya, Zambia

- Education Division Documents No 8

SidaUtbildning, Zambia5) Education Division
1982-02-05

lnstitutional Co- operation between The University of Zambia and The University of Luleå 1976-82

- Division Education Documents No. 6.

SidaUtbildning, Zambia5) Education Division
1982-02-04

Education and training in Bangladesh

- Education Division Documents No 4

SidaBangladesh, Utbildning5) Education Division
1982-02-04

The Indian non-formal education programme

- Education Division documents. No .3

SidaIndien, Utbildning5) Education Division
1982-01-01

Education and training in Botswana 1974-80: The Impact of Swedish Assistance

- Education Division Documents No 2

SidaBotswana, Utbildning5) Education Division
1981-02-04

Education and training in Sri Lanka: A Sector Analysis

- Education Division documents. No. 1

SidaSri Lanka, Utbildning5) Education Division
1977-03-11

Bega-folket i Etiopien – En minoritet i revolutionens skugga

SidaCivilsamhället, Etiopien, Hälsa, Jordbruk, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1976-06-22

En annorlunda skolform – Brigaderna i Botswana

- Resultatvärdering 28

SidaBotswana, Jordbruk, Utbildning3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1975-05-01

Vart tar alla studenter vägen?

- Sammanfattning av studie rörande zambiska sekundärskole-elevers arbetsmarknadseituation efter avslutad utbildning

SidaUtbildning, Zambia3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1966-01-01

PM angående stipendiatverksamhetens inriktning och organisation

SidaBilateralt samarbete, Forskning och innovation, Sociala skyddsnät, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1963-10-16

U-länder och utbildning

- Riktlinjer för svenskt tekniskt bistånd på utbildningens område

- SOU 1963:34

UtrikesdepartementetUtbildning1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet

Evenemang om Utbildning (21 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2017-12-11 Failing the 2030 Agenda? The global “learning crisis” Welcome to the joint Swedish launch of two distinguished reports: The World Development Report Learning to Realize Education’s Promise and UNESCO’s Global Education Monitoring report Accountability in Education. The World Bank Group and UNESCO will [...] Sida, Unesco Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Utbildning
2017-08-22 Stockholm Act – SDG 4 Quality Education As part of The Stockholm Act, Impact Hub Stockholm will host a discussion platform om the Sustainable Development Goals. The objective is to bring together key players in order to discuss global challenges and foster [...] Impact Hub Stockholm FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Utbildning
2017-07-03 Barn i krig – har vi råd med en förlorad generation? Situationen för barn som lever i krig och konflikter är akut. De tvingas på flykt, lider av brist på vatten, mat och säkra platser att leka på. Över 30 miljoner barn går inte i skola [...] Sida, Unicef 2. Bistånd, Barn och unga, Sida, Utbildning
2017-07-05 Hur påverkas forskning och akademi i en allt mer protektionistisk värld? Forskningen har alltid varit förknippad med öppenhet, nyfikenhet och gränsöverskridande samarbeten. Men de senaste åren har öppenheten i världen kommit att prövas genom ökad protektionism och akademin är inget undantag. Varför är internationalisering viktigt? Vad [...] Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Forskning och innovation, Utbildning
2017-07-05 Behöver vi verkligen demokrati? Människorättsförsvarare världen över har problem att verka fritt. På alla kontinenter ser vi hur hotet mot de demokratiska värderingarna och mänskliga rättigheter i arbetslivet blir mer organiserat. Men varför ser inte allt fler att en [...] Journalistförbundet, Union to union Demokrati, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2017-05-10 Helkväll med Unite 2 Learn! Under kvällen kommer det informeras om Unite 2 Learns verksamhet och pratas om vikten av barns rättigheter och utbildning. Kom och diskutera rättigheter, bli medlem, se hur du kan engagera dig eller bara mingla och ha [...] Barn och unga, Utbildning
2017-03-31 Human Rights Film Festival From March 31 to April 2, 2017, Lund and Stockholm will host the first Swedish Human Rights Film Festival. The festival features three days of powerful and important films and discussions on the major human rights [...] Raoul Wallenberg Institute Mänskliga rättigheter, Utbildning
2017-01-19 Palmepraktikanterna om Sydafrika Under fyra månader hösten 2016 har Tom Winther och Frida Sundqvist gjort praktik i Kapstaden i Sydafrika, utsända av Olof Palmes internationella center. Kom och lyssna när de berättar om sin tid hos två sydafrikanska organisationer. Olof Palme International Center Civilsamhället, Sydafrika, Utbildning
2016-07-06 Ledarskap för fred Dagens fredsinsatser möter alltmer komplexa hot, mandaten är omfattande och arbetet för fred, säkerhet och utveckling är beroende av robust ledarskap. Vad krävs av en ledare för att fredsinsatser ska bli effektiva och nå resultat? [...] Folke Bernadotteakademin FN, Fred och säkerhet, Utbildning
2016-07-07 Education’s role in achieving sustainable development The UN Agenda 2030 highlights education as enabler of sustainable development. What changes have to be accomplished in education in order to achieve the sustainable development goals (SDGs)? What kind of education and learning is [...] Unesco, Uppsala Universitet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Utbildning
2016-05-11 Aid to education – what works in a complex world? Knowledge is a major driver of development in this rapidly changing and increasingly interdependent world. Good quality education plays a fundamental role in interlinking human development, reaching gender equality and for poverty reduction. In this [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Sida Biståndsformer, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Utbildning
2016-05-27 Seminarium om genus och jämställdhet Lena Martinsson, professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet är huvudtalare och kommer att redogöra för sin studie av kvinnorörelser på den pakistanska landsbygden. Tillsammans med kollegor har hon just avslutat två bokprojekt, den ena handlar [...] Forum Syd Jämställdhet, Pakistan, Utbildning
2016-04-29 Lunchmöte: Hållbar utveckling börjar i skolbänken Trots att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet beräknas fortfarande 250 miljoner barn inte kunna läsa och skriva när de går i fyran. God utbildning för alla är också det fjärde av FN:s nyss antagna [...] Union to union FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2016-04-06 The business case for improving value chain productivity through nutrition: a call to action Swedish companies are known as frontrunners in building sustainable value chains. As large importers of agricultural produce from developing countries they are interested in making their value chains as fair and sustainable as possible. However, [...] Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hållbar utveckling, Hälsa, Jordbruk, Näringsliv, Utbildning
2016-03-14 Kampen för utbildning i Afghanistan På femton år har antalet skolbarn i Afghanistan sexfaldigats och inställningen till skolgång för alla har blivit mer liberal. Svenska Afghanistankommittén har numera skolor även för nomadbarn, långt ut på landsbygden. Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på SAK, [...] ABF Stockholm, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Bilateralt samarbete, Korruption, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2015-11-19 “Sida: Unga Dramaten hjälper till att fira Världstoalettdagen med utdrag ur sin föreställning ”Mens”” Trots att vi vet att mens är något självklart och fullkomligt naturligt för den biologiska cykeln och ett faktum som kvinnor världen över hanterar varje månad, år in och år ut, är det fortfarande tabubelagt [...] Sida Hälsa, Jämställdhet, Utbildning, Vatten
2015-11-18 “Possibilities and challenges” “The expansion of the European Union has resulted in more and more people enjoying free movement of EU citizens within the union. What practical implications does the migration have for welfare provision, social services, the [...] Göteborgs Universitet EU, Flykt och migration, Sjukvård, Sociala skyddsnät, Utbildning
2015-07-02 Kvinnors entreprenörskap – nyckeln till effektiv fattigdomsbekämpning! “En inspirerande dialog mellan Charlotte Bohman, Generalsekreterare Hand in Hand Sweden och Johan Lilja, Direktor, Läkarmissionen. Seminariet belyser det unika samarbetet mellan Hand in Hand och Läkarmissionen där organisationerna har utvecklat en effektiv modell där [...] Hand in Hand, Läkarmissionen Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Utbildning
2015-04-20 Möte med Molly Menching, Tostans grundare och CEO Sedan 1991 har Molly lett arbetet med Tostans utbildningsprogram till att bli en ledande och hyllad modell för samhällsledd utveckling. För den insatsen har hon hedrats med flera priser och utmärkelser. Det är alltid en [...] Tostan Afrika, Utbildning
2014-07-03 1 av 10 får chansen – långt kvar till milleniemålet om utbildning för barn med funktionsnedsättning “Vid Milleniemålens slutpunkt, 2015, beräknas 9 av 10 barn i världen gå i skolan. Bland barn med funktionsnedsättningar i utvecklingsländer är det dock omvänt – bara 1 av 10 kan gå i skolan.” Riksförbundet FUB Barn och unga, Millenniemålen, Personer med funktionsvariation, Utbildning
2014-07-02 Vem ska ge oss världsbilden 2.0? “Den bild många har av länder i fattigdom är förlegad. Utvecklingen har gått framåt. I många länder har medellivslängden ökat, barnadödligheten minskat och åtta av tio barn börjar skolan. Vem har ansvar för att vi [...] Sida Biståndets målsättning, Civilsamhället, Hälsa, Resultat, Utbildning

Kommentarer i diskussionen om Utbildning (9 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2016-04-28 franck rasmussen: Keep the good work goingfr Kampaladeklarationen visar varför stöd till afrikansk forskning är så viktigt
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2016-04-26 David Nilsson, KTH: Forskningens frihet behöver värnas inte bara i Afrika utan i hela världen, och akademin har i många samhällen utgjort en viktig motkraft mot godtycke och despotism. SAREC gjorde säkert rätt i att stödja processen bakom Kampala-deklarationen. Men den negativa trenden som artikeln beskriver talar ju för att deklarationer i sig har en begränsad verkan. Bortom deklarationer och lagstiftning måste till en stödjande struktur som skapar frihet för forskarsamhället. Det är sorgesamt att se att få av de länder som SAREC var verksamt i har misslyckats med att skapa strukturer för självständig forskning - exv genom starka nationella forskningsråd. SARECs konstaterade 1995 (20 year review) att de själva inte satsat på nationella forskningsråd i sina samarbetsländer eftersom de ansågs skapa onödiga byråkratier - SIC! Inte konstigt då att forskarna då behöver dryga inkomsterna med konsultintäkter. Inte många av mina forskarkollegor i östafrika lever enbart på sina inkomster från sina universitetstjänster. Universiteten har uppenbarligen misslyckats med att visa samhällsnytta för sina uppdragsgivare: regeringarna. Det är olyckligt om forskare måste kommersialisera sin verksamhet i för stor utsträckning, men - och detta är viktigt - forskarna i Afrika har lyckats bättre än många svenska universitet att göra sin kompetens tillgänglig för samhället. I Sverige har vi tvingats lagstifta om "den tredje uppgiften" för att inte forskarna skall låsa in sig i elfenbenstornet. Afrikanska forskare kan sägas vara långt före oss vad gäller samverkansuppgiften och detta helt utan avancerade strukturer för triple-helix och innovationssystem. Naturligtvis behöver Sverige göra vad vi kan för att stödja demokratiska och öppna samhällen baserat på mänskliga rättigheter. En fri akademi kan bidra till detta, ja. Men stöd för att bygga upp forskningskapacitet (vilket har varit den svenska paradgrenen) är inte samma sak som att bidra till ett ökat demokratiskt utrymme. Argumenten för ett eventuellt ökat svenskt forskningsbistånd borde väl i första hand handla om på vilket sätt vi kan bidra till kunskapsproduktion. Bidraget till Kampala-deklarationen skulle i princip lika gärna kunna gjorts inom ramen för ett demokratistöd. Kampaladeklarationen visar varför stöd till afrikansk forskning är så viktigt
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2013-09-16 Anders Östman: En liter mjölk i Kenya kostar lika mycket som i Sverige! När ny moms har lagt på vissa varor klagar folket (stadsborna) högljutt, men nästan ingen ser sambandet att en ökad produktivitet hos småbönderna kunde ge bra och billiga livsmedel. Anledningen kan sökas i den politiska ekonomin och okunniga biståndsgivare. “Sida bör stärka lantbruksutbildningar i Afrika”
Av Arvid Uggla mfl; OmVärlden
2012-08-22 Tom Alberts: Därför dags för barnbidrag genom mammor. Anders Borg och Gunilla Carlsson: Investering i jämställdhet är sunt ekonomiskt tänk
Av Anders Borg, Gunilla Carlsson; Expressen
2012-02-19 Biståndsdebatten.se: Bo Göranssons replikerar: "Ministern har målmedvetet spelat på fördomar; det finns inga resultat, bistånd leder till korruption, miljarder utan kontroll. Hon gör inga försök att förklara, skingra obefogad misstro, riva bort fördomsslöjor eller undanröja grumliga föreställningar kring sitt ansvarsområde. Inte heller informera om framsteg. Det går nu bra för en rad fattiga länder, som också fått stort bistånd. Då uttrycker regeringen det så här: ”Är det inte snarare tillväxt, resultatet av en fri marknadsekonomi, bättre utbildning och ökad handel som ligger till grund för den positiva utvecklingen” – och inte biståndet. Med andra ord, det är tillväxt som är grunden för tillväxt; utbildning har varit viktigt, liksom förmågan att producera och handla. Men tro inte att biståndet har haft sitt finger med i den leken, det har ägnat sig åt annat, oklart vad." Överge kravlöst bistånd
Av Gunilla Carlsson, Uppsala Nya Tidning
2011-01-03 Kajsa: Dålig undersökning som grund för artikeln. Yrkesarbete som inte utförs?? Kan lika väl vara tiotusentals som man slipper på Arbetsföredlingen, Socialkontoren, hos Försäkringskassan. Däremot presumtiva framtida småföretag om Svenska staten sköter sina kort. Folk som har arbete kan man däremot räkna på sådant sätt såsom frånfall vid semester, VAB, sjukdom. Däremot inte timanställda, studenter, globetrotters etc. Okunskap i undersökning ser det ut som. Värt att betala för
Av Dagens Nyheter
2011-01-03 TC: Svenska studenter tvingas betala världens högsta skatter för att finansiera sin egen universitetsutbildning, men utländska studenter har hittills fått sin universitetsutbildning helt gratis eftersom de o deras föräldrar inte betalat någon skatt alls för att finansiera den svenska universitetsutbildningen, så det är självklart att utländska studenter i Sverige ska betala en avgift för att få studera. Studenter är den enda grupp i samhället som tvingas leva på mindre än 3000 eller LÅNA till MAT! Värt att betala för
Av Dagens Nyheter
2011-01-02 Tipex: Varför ska utländska medborgares utbildning bekostas av svenska skattebetalare? Det låter så oerhört korkat som Jan Eliasson sade vid DN-debatt. I alla andra länder i Europa och i hela världen för den delen får man betala för sig när man studerar i ett annat land. Sverige bör ha samma regler som alla andra. ”Tusentals ungdomar stängs ute från studier i Sverige”
Av Jan Eliasson, Dagens Nyheter
2015-08-27 samiran: projckat The Indian Non-Formal Education Programme
Av Mellbring .G, Österling .O, Persson .J
Dela det här: