Öppenhet och transparens

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Öppenhet och transparens.

Diskussionen om Öppenhet och transparens innehåller:

  • 19 exklusiva debattartiklar
  • 99 debattartiklar
  • 6 dokument
  • 7 evenemang
  • 12 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Öppenhet och transparens (19 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-03-09

Nya reformer inom biståndet bakom stängda dörrar

Penny Davies, Biståndsdebatten.se

Just nu pågår diskussioner inom OECD:s biståndskommitté DAC om vad som ska kunna räknas som bistånd. Idag, den 9 mars, tar kommittén ställning till nya typer av instrument med syftet att öka den privata sektorns deltagande i biståndet. Denna reform kan få mycket stora konsekvenser för biståndet och kräver därför fördjupad diskussion. Annars finns risken att reformen tummar på viktiga principer för biståndseffektivitet, skriver Penny Davies, policyrådgivare i utvecklingsfinansiering på Diakonia.Biståndsformer, Civilsamhället, Näringsliv, OECD, Öppenhet och transparens, Utvärdering
2017-01-25

Alla biståndsutgifter ska vara spårbara

Alina Östling, Biståndsdebatten.se

En ny rapport från organisationen Open Government Partnership visar att Sverige har gjort framsteg vad gäller insyn i biståndet, men att det fortfarande finns en rad brister. I synnerhet behövs bättre information om när, till vem och varför biståndsmedel har betalats ut. Regeringen måste också avsätta tillräckliga resurser för att garantera insyn i genomförande och uppföljning av politiken för global utveckling (PGU), skriver rapportförfattaren Alina Östling.Avräkningar, Civilsamhället, Öppenhet och transparens, Politik för global utveckling (PGU), Webbplatsen Openaid.se
2016-07-14

Bistånd orsakar inte korruption i Kambodja

Karl-Anders Larsson

Korruptionen i Kambodja fanns långt innan biståndet var påtänkt, men inflödet av biståndsmedel påverkar korruptionen och dess effekter. Kortsiktighet och bristande förståelse för maktrelationer gör att biståndet blir en bidragande faktor. Men för ett effektivt och situationsanpassat bistånd är det möjligt att bidra till bekämpning av korruption, skriver Karl-Anders Larsson, före detta ambassadråd i Kambodja. Demokrati, Kambodja, Korruption, Öppenhet och transparens
2016-04-20

Oacceptabelt att svenska investeringar bidrar till markkonflikter

Annelie Andersson, Biståndsdebatten.se

Svenska pensionspengar bidrar till att småbrukare i Latinamerika förlorar mark som garanterar deras försörjning. Mänskliga rättigheter och demokrati får aldrig bli priset för att maximera ekonomisk vinst. Därför måste Sverige ta sitt ansvar i markfrågor, skriver Annelie Andersson från Latinamerikagrupperna.AP-fonderna, Brasilien, Demokrati, Jordbruk, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Politik för global utveckling (PGU), UrfolkI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/foreign-pension-funds-and-land-grabbing-in-brazil/"
2016-04-14

Förbättra insynen i vapenexport och flyktingkostnader

Alina Östling, Biståndsdebatten.se

En ny rapport från organisationen Open Government Partership visar att Sverige har gjort stora framsteg vad gäller insyn i biståndet. Samtidigt saknas tillräcklig insyn i vapenexport, flyktingkostnader och skattefinansierade biståndsprojekt som genomförs av näringslivet, skriver forskaren Alina Östling.Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Vapenhandel
2015-11-04

Vi måste bli bättre på att ställa krav på transparens

Gerda Larsson, Biståndsdebatten.se

En ny rapport från organisationen Charity Rating visar att ideell sektor har sitt mest transparenta år någonsin. Allt fler organisationer väljer att vara öppna med var deras insamlade pengar tar vägen. Men det är fortfarande flera av de stora organisationerna som inte klarar kraven på öppenhet, skriver Gerda Larsson på Charity Rating.Civilsamhället, Öppenhet och transparens, VälgörenhetI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/ge-med-hjarta-hjarna/"
2015-10-20

Svensk vapenexport – ett hinder för feministisk utrikespolitik

Gabriella Irsten, Biståndsdebatten.se

Sverige måste sluta klappa sig själv på axeln och bli mer självkritiskt. Det är dags att se de problem som svensk vapenexport skapar, inte minst för kvinnor runtom i världen. Gör den feministiska utrikespolitiken till verklighet och avskaffa svensk vapenexport, skriver Gabriella Irsten, expert på nedrustnings- och säkerhetsfrågor.Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Vapenhandel
2015-04-15

Parisagendan – vart tog den vägen?

Bertil Odén och Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se

När Parisdeklarationen förhandlades fram 2005 sågs den som ett paradigmskifte inom den internationella biståndspolitiken. Givare och mottagare skulle ta gemensamt ansvar och biståndet skulle bli mer effektivt. Men idag återstår väldigt lite av överenskommelserna, skriver Bertil Odén och Lennart Wohlgemuth.Multilateralt samarbete, Öppenhet och transparens, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/parisagendan-vart-tog-den-vagen/"
2015-03-12

Saudiaffären visar behovet av ny samordnad global politik

Jesper Bengtsson, Biståndsdebatten.se

Debatten har gått het kring Sveriges vapenavtal med Saudiarabien. Många har frågat sig om svensk export ska villkoras av krav på mänskliga rättigheter. Nu måste vi fråga oss på vilket sätt handel kan vara en del av en samordnad politik för global utveckling, skriver journalisten Jesper Bengtsson.Handelspolitik, Öppenhet och transparens, Politik för global utveckling (PGU), Saudiarabien, Vapenhandel
2014-12-16

Vi underlättar granskning av biståndet

Joachim Beijmo, Biståndsdebatten.se

Det omformulerade uppdraget för OmVärlden hindrar inte att den Sida-finansierade tidningen från att granska biståndet. Dock måste det i första hand vara andra redaktioners uppgift att granska biståndet, eftersom OmVärlden aldrig kan uppfattas som helt obereonde så länge som Sida äger varumärket. Det skriver Sidas kommunkationschef Joachim Beijmo Mediabevakning, Öppenhet och transparens, Sida
2014-10-24

Ny rapport: Ge givarna mer

Gerda Larsson, Biståndsdebatten.se

Många ideella organisationer brister i transparens och endast 7 % av de som skänker till välgörenhet har ett högt förtroende för att pengarna kommer fram, enligt en ny rapport från Charity Rating. Organisationens verksamhetschef Gerda Larsson uppmanar till förbättringar.Öppenhet och transparens, Välgörenhet
2014-04-30

Frågan är inte hur mycket man tjänar – utan vad man faktiskt gör.

Tidningen Omvärlden släppte i förra veckan sin årliga granskning av chefslöner i biståndsbranschen. Återigen hamnar frågan om ersättningsnivåer på tapeten men vad är egentligen en rimlig ersättning för anställda inom ideell sektor eller som arbetar med bistånd? Charity Rating anser att det är en felformulerad fråga.Civilsamhället, Öppenhet och transparens, Välgörenhet
2014-02-19

Biståndspolitiska plattformen är starkt ideologiserad

Kajsa Johansson mfl; Biståndsdebatten.se

Regeringens biståndspolitiska plattform som nu är ute på remiss är starkt ideologiserad och analytiskt bristfällig. Det menar Jonas Ewald, Kajsa Johansson, Anders Nilsson och Gunilla Åkesson vid Linnéuniversitetet, som nyligen lämnat sitt remissvar. Biståndspolitiska plattformen, Öppenhet och transparens, Politik för global utveckling (PGU)I artikeln hänvisas till dokumentet: "Remissvar regeringens skrivelse 2013/14 biståndspolitisk plattform"
2013-12-12

Replik: Omöjligt för givare att förutspå och påverka Musikhjälpens val av projekt

Gerda Larsson, Biståndsdebatten.se

Musikhjälpen ger varken före eller efter insamlingen givarna möjlighet att påverka vilka projekt som stödjas med de insamlade pengarna. Dessutom försvåras givarnas möjlighet till egen uppföljning av att återrapporteringarna från projekten till Radiohjälpen är svåra att hitta. Det skriver Gerda Larsson, Charity Rating, i en replik.Öppenhet och transparens, Välgörenhet
2013-12-09

Dags för de stora bolagen att öppna sig om skatten

Christine von Sydow, Biståndsdebatten.se

Det faktum att majoriteten av Sveriges 61 största bolag undanhåller skatteinformation som egentligen borde vara offentlig gör att vi i dagsläget inte vet om företagen hindrar eller bidrar till utveckling och rättvisa i de länder de är aktiva. Eftersom ansvaret för en rättvis beskattning är inte bara företagens, utan även den svenska regeringens, bör Sverige inom OECD och på EU-nivå verka för att göra det obligatoriskt för företag att rapportera skatt på landnivå samt redogöra för faktiska ägandeförhållanden. Det menar Christine von Sydow, generalsekreterare för ActionAidCorporate Social Responsibility (CSR), Kapitalflykt, Näringsliv, Öppenhet och transparens
2013-11-14

Låt oss diskutera PGU på riktigt!

Petra Flaum, Biståndsdebatten.se

Sedan 2008 bryter regeringen mot Wiendeklarationen om mänskliga rättigheters odelbarhet genom att i "nya PGU" prioritera medborgerliga och politiska rättigheter framför sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Samma prioritering kan skönjas i den nya biståndspolitiska målsättning som regeringen nu föreslår. Det inrikes- och biståndspolitiska budskapet är att det är enskilda individers skyldighet att tillgodose sina behov av hälsa, utbildning och arbete - inte regeringens. Det är dags att diskutera PGU på allvar, menar policy och utvecklingsstrategen Petra Flaum, aktuell med en ny bok om PGU,Öppenhet och transparens, Politik för global utveckling (PGU)
2013-06-24

Långsiktiga utvecklingsresultat kräver institutioner

Karin Metell Cueva, Biståndsdebatten.se

Den breda samsynen bakom Post15-panelens slutsatser om att välfungerande institutioner verkligen ger resultat för fattiga människor är på sätt och vis förrädisk. Nu bör vi som arbetar med bistånd på allvar ställa frågan vad som kan göras bättre för att stödja inhemska institutioner för god och effektiv samhällstyrning, skriver SIPU-konsulten Karin Metell Cueva Öppenhet och transparens, Utvärdering
2013-06-20

Tio skillnader mellan Socialdemokraternas och regeringens biståndspolitik

Kenneth G Forslund, Biståndsdebatten.se

Medan biståndsminister Gunilla Carlsson (M) förbereder biståndspolitikens avskaffande vill Socialdemokraterna föra en aktiv utvecklingspolitik som går utöver målsättningen om absolut fattigdomsbekämpning. Det är en av tio skillnader mellan Socialdemokraternas och regeringens politik, enligt partiets biståndspolitiske talesman Kenneth G Forslund. Öppenhet och transparens, Utvärdering
2012-08-31

Hur ska framtidens biståndsutvärdering utformas?

Anders Olofgård mfl; Biståndsdebatten.se

Trots att resultat betonas alltmer har utvärderingskapaciteten inom biståndet minskat på grund av omstruktureringar och utvärderingsmyndigheten SADEVs tillkortakommande. Den förväntade nedläggningen av SADEV väcker angelägna frågor om den framtida utvärderingen av det svenska biståndet, skriver Anders Olofsgård och Jesper Roine.Öppenhet och transparens

Debattartiklar om Öppenhet och transparens (99 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-11-09

MP-rebeller går emot regeringens vapenexportlag

Sydsvenskan

“Folk tror att vi har skärpt vapenexporten. Jag har träffat många som tror att demokratikriteriet är ett äkta kriterium – som faktiskt styr något – och som faktiskt förbjuder vapenexport, säger Carl Schlyter” Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Vapenhandel
2017-09-14

”Bistånd når inte fram till syriska flyktingbarn”

Måns Molander, Svenska Dagbladet

“Sverige, andra bidragsgivare och värdländer har lovat att syriska barn inte ska bli en förlorad generation, men det är just detta som håller på att hända. Om finansieringen gjordes mer öppen skulle det kunna synliggöra [...]Barn och unga, Flykt och migration, Öppenhet och transparens, Syrien, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/following-the-money/"
2017-06-30

Stormedia ignorerar hotet mot demokratin

Robin Zachari, ETC

“Frågan hänger i luften: Är det inte rimligt att vad som kan bli världens största handelsavtal granskas även av svensk press så att Sveriges befolkning får veta mer?” EU, Handelspolitik, Japan, Öppenhet och transparens, Sverige
2017-05-20

Gott om röda ljus på Kinas nya sidenväg

Gunnar Jonsson, Dagens Nyheter

“Kina blir en allt viktigare del av världen. Och visst går det att hoppas att Nya sidenvägen leder till lyckans land. Men det gäller också för västvärlden att stå upp för global ordning och reda, [...]Kina, Näringsliv, Öppenhet och transparens
2017-05-03

“Pressfriheten måste försvaras”

Helena Giertta m.fl., Dagens ETC

“Pressfriheten är hotad i många länder världen över. Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex för 2016 visar en ökning av begränsningar och kränkningar med 14 procent de senaste fem åren.” "Bad governance", Diktaturer, Eritrea, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Nordkorea, Öppenhet och transparens, Polen, Press- och yttrandefrihet, Ryssland, Samhällsaktörer, Sverige, Turkiet, Ungern, USA
2017-05-03

“När besöker Margot Wallström samvetsfången Dawit Isaak?”

Kurdo Baksi m.fl., Expressen

“Press- och yttrandefriheten möter allt större motgångar såväl i som utanför Europa. Vi tänker idag på våra kollegor i Turkiet som fortfarande innehar världsrekordet i fängslade journalister; på den oroande situationen i Ryssland och Ungern; [...]"Bad governance", Dawit Isaak, Eritrea, Etiopien, EU, Iran, Kina, Öppenhet och transparens, Press- och yttrandefrihet, Ryssland, Syrien, Ungern
2017-04-26

Ohållbart att dölja en röst för Saudi

Åke Wredén, Eskilstuna-kuriren

“Att hemlighålla för riksdag och väljare att svensk utrikesförvaltning utan protest – och rentav med jaröst – godtagit att notoriska polisstater getts medansvar för mänskliga rättigheter, och att Saudiarabien getts medansvar för frågor om kvinnors [...]FN, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Saudiarabien
2017-04-16

EU:s 500 miljoner medborgare har rätt att kräva politiker som vågar välja att leda opinionen istället för att bara följa den.

Cecilia Wikström, Sydsvenskan

“Oavsett vad vi EU-politiker förhandlar om måste vi ha ett medborgarperspektiv, medkänsla och fokus på individen. Vi måste alltid ha i minnet att det är på medborgarnas uppdrag vi arbetar, komma ihåg det när vi [...]Asylrätt, Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Öppenhet och transparens
2017-01-18

”Lövin är inte tydlig om avräkningarna”

Bo Forsberg m.fl., Svenska Dagbladet

“Det råder fortfarande oklarhet gällande vad som motiverar de ökade avräkningarna från biståndet. Ökad insyn i beräkningsmetoder och en transparent redovisning kan råda bot på detta. Biståndet behövs till det som riksdagen satt som mål, [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Migrationsverket, OECD, Öppenhet och transparensArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/13/lovin-avrakningarna-foljer-internationella-regler/"
2016-11-18

Är det verkligen det här som är öppenhet?

Jens Holm, ETC

“Sedan Nafta-avtalet trädde i kraft 1994 har Kanada blivit ett av industrivärldens mest stämda länder, med 35 stämningar över sig. Det är storbolag från USA som stämmer landet, främst på miljö- och folkhälsoområdet. […] Tvisterna har till [...]EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Öppenhet och transparens, USA, Utrikesdepartementet
2016-11-07

Därför tar Greenpeace regeringen till domstol

Dima Litvinov, ETC

“Det är svårt att tänka sig att inte ett enda av dokumenten som ingick i regeringens övervägande om försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet innehåller information om utsläpp i miljön. Det är uppenbart att regeringen inte hade [...]Klimat & miljö, Öppenhet och transparens
2016-11-04

”Utsläpp från tillverkning av antibiotika bortglömd risk”

Katarina Veem m.fl., Dagens Nyheter

“Svenska forskare har larmat och upprepade gånger visat att sjöar och floder i Indien blivit odlingar för multiresistenta bakterier på grund av avloppsvatten från läkemedelsfabriker (DN, 19 september 2016). Efter att ha passerat reningsverken är [...]Hälsa, Klimat & miljö, Öppenhet och transparens
2016-10-24

Svart som kol – hållbart företagande på svåra marknader

Manne Wängborg m.fl., OmVärlden

“För att Sverige ska leva upp till sin målsättning om en ambitiös politik för hållbart företagande, måste regeringen såväl som svenska företag och investerare ta sitt ansvar gällande respekt för mänskliga rättigheter. Särskilt viktigt är detta [...]Colombia, Corporate Social Responsibility (CSR), Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Öppenhet och transparensI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/black-as-coal/"
2016-10-04

Låt inte bitcoin bli terrorns nya vapen

Per Bolund m.fl., Aftonbladet

“Som exportberoende land kan Sverige inte begränsa varor och tjänster över gränserna, den fria marknaden måste fungera och utvecklas utan att utnyttjas för ekonomisk brottslighet. De nya förslagen från EU är både bra och nödvändiga, [...]EU, Kapitalflykt, Öppenhet och transparens, Panamaläckan, Sverige
2016-09-14

”Vi välkomnar konstruktiv granskning”

Fredrik Nordström, Dagens Nyheter

“Att bidra till en hållbar värld står högt på spararnas lista när de ska välja sparande och inte minst i fonder. Utvecklingen har tagit hästkliv de senaste åren och den utvecklingen kommer att fortsätta, med [...]Hållbar utveckling, Näringsliv, Öppenhet och transparens, VapenhandelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/14/%EF%BB%BFfem-svenska-fondmiljarder-i-kontroversiella-vapenforetag/"
2016-09-07

”Revir på regeringskansliet hindrar långsiktig politik”

Kristina Persson, Dagens Nyheter

“Oavsett vilken regering som tillträder 2018 kommer den att få svårigheter med att arbeta nyskapande och förverkliga intentionerna i Agenda 2030 – om den inte förändrar regeringskansliets organisation, ”kultur” och arbetsformer. Det behövs mycket mer [...]Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, OECD, Öppenhet och transparens
2016-08-13

Påminn Kim Jong-un om Volvobilarna

Daniel Schatz, Svenska Dagbladet

“Sveriges Pyongyangambassadör kan klargöra varför tiden då svenska skattebetalare bekostade regimföreträdarnas utbildning är över. Han kan framhålla att biståndet framöver kommer understödja humanitära projekt som lindrar befolkningens nöd och ökar respekten för de mänskliga rättigheterna. [...]Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Nordkorea, Öppenhet och transparens, Villkorat bistånd
2016-07-18

Så kan vi arbeta mot terrorismen

John Hultengård, Upsala Nya Tidning

“Det bör dock poängteras att det inte räcker med handlingar på den internationella arenan, utan också på hemmaplan krävs mycket. Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har redan gjort mycket, men regeringen måste göra ännu [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Nato, Öppenhet och transparens, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-21

När maten från havet tar slut

Linnéa Engström, OmVärlden

“EU är för närvarande världens största marknad för fiskprodukter och har en av de största fiskeflottorna. Det ger inflytande och EU måste använda detta inflytande på den internationella arenan för att minska överfiske och förbättra [...]Elfenbenskusten, EU, Fiske, Kvinnor, Öppenhet och transparens
2016-05-26

Slarvar EU bort det östliga partnerskapet?

Carl Hvenmark, Svenska Dagbladet

“Partnerskapet involverar sex länder: Ukraina, Moldavien, Georgien, Vitryssland, Armenien och Azerbajdzjan och omfattar ett omfångsrikt samarbete med alltifrån möjligheter till frihandels-och associeringsavtal med EU till viseringsfrihet, klimatfrågor och studieutbyten. Dessa växande exponeringsytor gentemot Europa sker [...]Armenien, Azerbajdzjan, EU, Georgien, Korruption, Mänskliga rättigheter, Moldavien, Öppenhet och transparens, Ukraina, Vitryssland
2016-05-25

”Glöm inte arbetsvillkoren i de globala leverantörsleden”

Gabi Björsson m.fl., Dagens Nyheter

“Många av de varor som levereras till svenska skolor, sjukhus och annan offentlig verksamhet tillverkas eller odlas i Afrika, Asien och Latinamerika. Leverantörskedjorna är som regel långa och komplexa. Ofta saknas insyn och kunskap om [...]Anständiga arbetsvillkor, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Rättvis handel
2016-04-07

”Bistånd ska inte ges utan att vi ställer krav”

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Som verktyg ska biståndet användas som både piska och morot. Stater som genomför demokratiska reformer, främjar mänskliga rättigheter, jämställdhet, öppenhet och som minskar korruption ska belönas för detta. Stater som fortsätter att kränka sina medborgares [...]Afghanistan, Avräkningar, Bilateralt samarbete, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Enprocentsmålet, Flykt och migration, Öppenhet och transparens, Palestina, Syrien, Villkorat bistånd
2016-04-07

Stoppa skatteflykten – för de fattiga ländernas skull

Lisa Sjöblom, Dagens ETC

“Panamaskandalen bevisar ännu en gång hur världens regeringar på ett gigantiskt sätt har misslyckats med att genomföra nödvändiga åtgärder för att stoppa skatteflykt. Det krävs en tydligare transparens genom offentliga ägarregister, informationsutbyte mellan länder och [...]Kapitalflykt, Öppenhet och transparens, Panamaläckan, Sociala skyddsnät
2016-04-06

”Öppenhet är ett viktigt vapen mot skatteflykt”

Penny Davies, Svenska Dagbladet

“Utvecklingsländer och växande ekonomier förlorar varje år upp till tusen miljarder dollar på grund av olovlig kapitalflykt, som innefattar skatteflykt, korrup­tion och kriminalitet. Det handlar med ­andra ord om oerhört stora summor pengar som samman­taget utgör [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kapitalflykt, Korruption, Öppenhet och transparens, Panamaläckan
2016-02-18

”Företag i biståndet innebär nya utmaningar”

Sandra Atler m.fl., Svenska Dagbladet

“Den svenska staten bör därför vidta alla åtgärder för att förebygga och förhindra att företag kränker mänskliga rättigheter när de agerar inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet. För att säkerställa detta måste obligatoriska krav på [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Öppenhet och transparensI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/business-and-human-rights-in-development-cooperation-has-sweden-incorporated-the-un-guiding-principles/"
2015-10-12

Sverige har en roll i nya Asienbanken

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Det är ett misslyckande för USA och västvärlden att man inte kunnat reformera maktstrukturen i IMF. Men trots sina fel och brister är organisationer som Världsbanken och IMF viktiga. Genom att ställa upp villkor för [...]Asien, IMF (Internationella valutafonden), Öppenhet och transparens, Världsbanken
2015-08-28

”Lagarna mot terrorism ska utvidgas och skärpas i höst”

Anders Ygeman, Dagens Nyheter

“Allt fler civila, såväl barn som vuxna, drabbas av terrorismens råa våld. Kärnan i handlingarna är oförutsägbarheten. Syftet är att sätta skräck i en befolkning. På så sätt hoppas terroristen kunna påverka det demokratiska samhällets [...]Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Öppenhet och transparens
2015-07-12

Långt till korruptionsfri värld

Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning

Öppenheten från Sida borde vara vägledande för hur kampen mot korruption ska gå vidare. Att acceptera mutor och uppgörelser i slutna rum som en ”kultur” när man gör affärer i vissa länder är att acceptera [...]Korruption, Öppenhet och transparens, Sida
2015-06-28

Svenska livsmedel ska gynnas i upphandlingar

Ardalan Shekarabi, Dagens Nyheter

“Vårt regelverk för offentlig upphandling bygger på öppenhet gentemot omvärlden i enlighet med vår frihandelslinje och våra åtaganden mot EU:s inre marknad. Det är även i linje med Sveriges politik för global utveckling att vi [...]Handelspolitik, Öppenhet och transparens, Politik för global utveckling (PGU), Upphandling
2015-06-12

”Större öppenhet krävs när biståndet granskas”

Lars Heikensten m.fl., Svenska Dagbladet

“Även om biståndet ska styras med fattiga människors och länders behov i centrum finns inte de direkta vägarna för biståndets mottagare att påverka Sveriges beslut om hur pengar fördelas och används. Människor som lever i [...]Öppenhet och transparens, Resultat, Sida, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/utvardering-av-svenskt-bistand-en-kartlaggning/"
2015-05-24

Tio punkter för ett mer transparent EU

Fredrick Federley, Dagens Nyheter

“Europa står inför utmaningar med alltifrån hög arbetslöshet till klimatförändringar. För att kunna möta dessa behövs politiska krafter med tydligt ledarskap och förändringsvilja. Men för att de förändringarna ska vinna medborgarnas förtroende krävs en union byggd [...]EU, Öppenhet och transparens
2015-05-17

Öppenhet som politiskt projekt

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Verkligheten är att vi inte kan gå tillbaka till ett läge där människor hålls instängda i sina ursprungsländer, där handel över gränserna minimeras och där flödet av idéer och kulturimpulser hejdas av nationsgränser. Värderingen är [...]Demografi / befolkningsstatistik, EU, Flykt och migration, Handelspolitik, Öppenhet och transparens, Partipolitik
2015-05-08

Häv tystnadsplikten om vapenexporten

Ingvar Persson, Aftonbladet

“I dag sker beslut om vapenexport i en snårig struktur av myndigheter med ett minimum av öppenhet. Alla med insyn har sträng tystnadsplikt, även de politiker som är satta att kontrollera verksamheten, vilket gör offentlig [...]Demokrati, Diktaturer, Öppenhet och transparens, Vapenhandel
2015-03-13

Plakatpolitik som gör Sverige svagare

Patrick El-Cheikh, Svenska Dagbladet

Hade Sverige velat sluta sälja försvarsmaterial till Saudiarabien så hade det förmodligen varit lämpligare att ändra sin lagstiftning istället för att säga upp ett i sig harmlöst samförståndsavtal, som inte bara gav möjlighet till bättre [...]Diktaturer, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-02-19

Biståndet bör granskas av fristående

Gunilla Törnqvist, Svenska Dagbladet

“Biståndet ska tåla öppenhet och granskning. För det behövs en fristående professionell organisation med förutsättningar att göra analyser och utvärderingar som svenskt bistånd behöver – också för sin egen utveckling. Både effekter i fattiga länder [...]Öppenhet och transparens, Resultat, SADEV, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2015-02-13

Handel inte nog för att bygga demokrati

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“Näringsministern uppger att demokrati och mänskliga rättigheter ska prioriteras högre. Samtidigt säger han att handel per definition bidrar till större öppenhet och ökad demokrati. Det är ett uttalande med tveksam sanningshalt.” Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Rättvis handelArtikeln är en replik på: "Så ska handeln bli mer rättvis"
2015-02-10

Sveriges principer om öppenhet gäller bara utomlands

Kajsa Johansson, OmVärlden

“Kommer regeringen att hålla fast i den biståndspolitiska plattformen som det styrande dokumentet, inklusive till de delar som de för några månader sedan var djupt kritiska till? Om vi inte värderar principerna om öppenhet, transparens [...]Biståndspolitiska plattformen, Öppenhet och transparens, Partipolitik
2015-01-10

Det är nu den stora prövningen börjar

Lars Näslund, Borås Tidning

“Arbetet för att hindra människor som valt att missförstå Islam från att döda i Allahs namn får inte ske till priset av att öppenheten och rättssäkerheten och respekten för religionsfriheten inskränks mer än absolut nödvändigt. [...]Demokrati, Frankrike, Öppenhet och transparens, Press- och yttrandefrihet
2014-12-02

Vi måste sluta sälja vapen till diktaturer

Anna Ek, m.fl., Aftonbladet

“Ett framtida strikt demokratikriterium innebär självklart inte att all annan vapenexport, som till länder i väpnad konflikt eller länder som
omfattande bryter mot mänskliga rättigheter, ska vara tillåten. Det är ett kompletterande kriterium. Ett viktigt uppdrag för [...]"Bad governance", Öppenhet och transparens, Vapenhandel
2014-11-27

Mer öppenhet i stödet till FN

Isabella Lövin m.fl. Svenska Dagbladet

Nästa år är avgörande då nya globala utvecklingsmål ska beslutas av världssamfundet liksom ett nytt klimatavtal. Eftersom Sverige är bland de allra största givarna till FN och utvecklingsbankerna har vi här en stark röst och [...]FN, Okategoriserade, Öppenhet och transparens
2014-07-30

”Ge riksdagen makten över vapenexporten”

Per Olsson, Dagens Nyheter

Vapen och krigsmateriel är inte vilken handelsvara som helst. Det är högst rimligt att den bevakas särskilt och att riksdagen ges möjlighet att säkerställa att de regler som beslutas om också följs och att svenska vapen [...]Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Sverige bör sluta ge krediter för export av krigsmateriel"
2014-05-22

Charlotta Sparre, Sveriges ambassadör i Egypten: “Det tar tid att möta regionens många utmaningar”

Charlotta Sparre, Sydsvenskan

I mitt arbete att bidra till en långsiktigt hållbar och demokratisk utveckling finns ingen manual och inga enkla recept på hur jag ska jobba. Men med en engagerad och långsiktig svensk utrikespolitik, kombinerat med ett [...]Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens
2014-04-17

Kommer de rödgröna ändra kurs i biståndspolitiken?

Francisco Conteras, Dagens ETC

“Tillväxt och privata näringslivsintressen dominerar allt mer biståndspolitiken och leder till intressekonflikter, låg effektivitet och brist på öppenhet. CSR och hållbarhetsarbetet har förbättrats men är svåra att kvalitetssäkra och används också som PR. Kommer de [...]Biståndets målsättning, Biståndsformer, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2014-04-07

Henrik von Sydow (M): Öka öppenheten om multinationella bolags beskattning

Henrik von Sydow, Dagens Arena

“Sverige ska vara drivande för ökad öppenhet förs in i den internationella skatterätten. Skatteundandragande sätter konkurrens ur spel och sätter press uppåt på skattetrycket för alla bolag som gör rätt för sig. Det är nödvändigt att [...]EU, Handelspolitik, Kapitalflykt, OECD, Öppenhet och transparens, Partipolitik
2014-03-20

Därför skickar Sverige valobservatörer till Ukraina

Hilevi Engström, SVT Debatt

“För att bidra till att valet går korrekt till och i sig blir en manifestation för demokrati och öppenhet, beslutar regeringen i dag att delta i den planerade valobservationsmissionen genom att sända sammanlagt ett trettiotal [...]Okategoriserade, Öppenhet och transparens
2014-03-11

En dödad journalist – ett nederlag för demokratin

Jonas Nordling, Aftonbladet

“Journalister kommer alltid att vara ett hot för vissa grupper. De grupper som inte vill se demokrati, som inte vill se öppenhet, som inte vill se allas lika värde. De grupper som inte vill att verkligheten [...]Afghanistan, Demokrati, Öppenhet och transparens, Press- och yttrandefrihet
2014-02-27

Debatt: Svårt ekonomiskt vägval

Mi Lennhag, Dagens Industri

“EU kan erbjuda långsiktiga utsikter: processer mot demokrati och fungerande politisk debatt, reformer för ökad transparens och rättssäkerhet, behövliga strukturomvandlingar av industrin, ett minskat beroende av rysk gas, tillgång till EU:s stora interna marknad, förändringar mot [...]Demokrati, EU, Korruption, Öppenhet och transparens, Ukraina, Vitryssland
2014-02-12

Förvåningen över Jas-affären är teater

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Just nu håller reglerna för vapenexport på att skärpas, bland annat ska någon form av demokratikriterium införas så att Sverige inte exporterar till icke-demokratier. Dessutom måste insynen förbättras och beslut om export i högre utsträckning [...]Handelspolitik, Öppenhet och transparens, VapenhandelI artikeln hänvisas till "Sverige försöker påverka schweizisk folkomröstning"
2013-12-01

Deniz Kellecioglu: Egenintressen förstör biståndet

Deniz Kellecioglu, Dagens Arena

“Det övergripande målet med Sveriges internationella bistånd är att “bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”. Till detta har Sverige ett kvantitativt mål om att spendera en procent av bruttonationalinkomsten på [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Näringsliv, Öppenhet och transparens, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Lägesrapport från arbetet med att utveckla de interna arbetsformerna inom UD:s biståndspolitiska verksamhet"
2013-11-01

Deniz Kellecioglu: Egenintressen förstör biståndet

Deniz Kellecioglu, Dagens Arena

“Det är i sig inget fel att nyttja svensk expertis i olika utvecklingsfrågor. Men det finns flera viktiga problem, framförallt vad gäller demokrati. Den svidande kritik, uttryckt i den interna utvärderingen av UD:s bistånd handlar [...]Demokrati, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av bidragshanteringen på UD"
2013-10-18

Ett bistånd som inte fungerar

Johanna Sturesson, Smålandsposten

“När tidigare biståndsminister Gunilla Carlsson tog över ämbetet 2006 var just uppföljning och öppenhet något som skulle prägla arbetet. Biståndets effekter skulle bli tydliga, helt enkelt. … Med facit i hand är det lätt att konstatera [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndsminister Hillevi Engström (M), Öppenhet och transparens, Partipolitik, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av bidragshanteringen på UD"
2013-09-25

Låt bli att trixa med biståndet

Susanna Birgersson, Dagens Nyheter

“I gårdagens ”P1-morgon” förklarade Bildt att lönerna till människor som arbetar med bistånd självklart ryms inom biståndsbudgeten. Men att Bildt är oberörd betyder inte att allt är i sin ordning. Det normala är tvärtom att statsrådens [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Öppenhet och transparens, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till "SR Ekot: "Biståndspengar betalade Carlssons lön" (2013-09-24)"
2013-06-20

Palestinabistånd bör granskas

Roland Utbult, Dagen

“Det största hindret till fred mellan israeler och palestinier är avsaknaden av fredstanken i de palestinska skolorna. I stället för att undervisa barnen om fredstanken så fortsätter hatet mot judarna, den väpnade kampen och martyrskapet att [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Öppenhet och transparens, Palestina, Utvärdering
2013-06-18

”Var sjunde biståndskrona går till Migrationsverket”

Eva Christina Nilsson mfl; Dagens Nyheter

“Men regeringen lever inte som den lär – var sjunde biståndskrona går till migrationskostnader i Sverige och löften om ”reell påverkansmöjlighet” i utformningen av den nya biståndspolitiken infrias inte. Regeringen har gjort framsteg när det gäller att [...]Avräkningar, Biståndspolitiska plattformen, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik"
I artikeln hänvisas till "SR Ekot: "Gunilla Carlsson får fortsatt kritik" (2013-04-21)"
2013-05-30

Svenska vapen gör världen till en mindre säker plats

Bodil Ceballos, SVT

“De som förespråkar vapenexport brukar hävda att vapenexporten ökar säkerheten i världen. Miljöpartiet menar att vapenexporten tvärtom försämrar säkerheten, som destabiliserar länder och hela regioner. … Sverige måste självklart ställa sig på rätt sida när folken i [...]Demokrati, Diktaturer, Försvarsexportmyndigheten, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Vapenhandel
2013-05-07

Det behövs en öppen och framtidsinriktad biståndspolitik

Kenneth G Forslund mfl; Jnytt

“Vi socialdemokraterna har lagt ut ett remissmaterial på vår hemsida: “Agenda för global utveckling – fokus internationellt utvecklingssamarbete”. Vi vill engagera så många som möjligt att bidra till utvecklingen av vår politik. Nu förändrar den [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Öppenhet och transparens, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Agenda för global utveckling - Fokus internationellt utvecklingssamarbete (PDF)"
2013-04-25

Ekots dubbelbestraffning av Gunilla Carlsson

Patrik Kronqvist, Expressen

“Rapportering om missnöjet bland biståndsminister Gunilla Carlssons (M) personal har överlag varit rimlig. För även om det kan misstänkas att missnöjet handlar mer om Carlssons politik och mindre om hennes person är det naturligtvis allvarligt om [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Mediabevakning, Öppenhet och transparensI artikeln hänvisas till "SR Ekot: "Carlssons departement mot kollaps" (2013-04-14)"
2013-04-24

Biståndsministern i behov av bistånd

Skånskan

“Att inte välja öppenhet och våga ta upp och visa den kritik hon själv fått förstärker inte heller redan svaga kort hos den personal som ska bistå henne i viktiga arbetsuppgifter. Det ironiska i historien är att [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Öppenhet och transparens, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-04-17

AP-fonderna måste visa att pengar används etiskt

Francisco Contreras, Svenska Dagbladet

“Den statliga Andra AP-fonden bildade 2011 ett bolag tillsammans med en amerikansk pensionsfond för att köpa jordbruksmark i bland annat Brasilien. … AP-fonderna måste kunna garantera att svenska pensionsinvesteringar inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring [...]AP-fonderna, Brasilien, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Öppenhet och transparensI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "Investering utan insyn" (2013)"
2013-04-16

Enprocentsmål för bistånd leder till korruption

IVAR ARPI, Svenska Dagbladet

“Men Sveriges enprocentsmål ökar också risken för korruption. Redan 2003 varnade internrevisorer på Sida för att organisationens medarbetare såg en målkonflikt mellan att utreda korruption och en önskan att betala ut maximalt med pengar. Viljan [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Öppenhet och transparens, Resultat, Sida, Utrikesdepartementet
2013-04-04

Biståndet sköts utan öppenhet

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (Brännpunkt 28/3) menar att Sverige inte kan göra allt överallt när det gäller bistånd. Det gör vi inte i dag heller och har heller aldrig gjort. Sverige kan 2014, om Gunilla Carlsson får [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Landfokusering, Öppenhet och transparens, Partipolitik, SydamerikaArtikeln är en replik på: "Svenskt bistånd kan inte göra allt överallt"
2013-03-24

Regeringen förändrar biståndet utan insyn

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Gunilla Carlsson har i retoriken drivit en ordning-och-reda-politik men efter en och en halv mandatperiod tycks oredan större än på länge. Styrningen är oklar och det brister i hanteringen av UD:s egen biståndsverksamhet och biståndet [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Agenda för global utveckling - Fokus internationellt utvecklingssamarbete"
2013-03-13

Större öppenhet behövs i biståndspolitiken

Bo Forsberg, OmVärlden

“UD och Sida utformar i dag nya samarbetsstrategier för ett 30-tal länder, så kallade resultatstrategier. Resultat är viktigt, men ska utformas från demokratiskt utformade planer i mottagarländerna. Att sitta i Sverige och bestämma, ligger inte [...]Biståndspolitiska plattformen, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-03-06

Dags att kräva ansvar för Saudiskandalen

Anna Ek, Göteborgsposten

“Öppenheten och möjligheten till ansvarsutkrävande i försvars- och säkerhetspolitiska frågor måste ökas snarare än minskas. Sekretesstämplarna måste bort och vapensamarbeten med diktaturer upphöra. Och framför allt måste regeringen och FOI sluta upp med att försöka [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2013-03-02

Trubbigt mått för att fasa ut bistånd

Annica Sohlström m.fl, Svenska Dagbladet

“Svensk biståndspolitik bör präglas av öppenhet och långsiktighet. Det är därför uppseendeväckande att Sida föreslår utfasning av det bilaterala biståndet till en hel kontinent, utan föregående diskussion med olika aktörer med kunskap om utvecklingen i [...]Bilateralt samarbete, Bolivia, Budget, Colombia, Demokrati, Guatemala, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Bistånd till färre länder gör mer nytta"
2012-12-01

Stöd Globala Fonden igen!

Gabi Björsson, Upsala Nya Tidning

“Folk dör i dag i södra Afrika och Namibia för att tillgången till behandling brister, eller för att de inte har tillräckligt med mat att äta med medicineringen. Detta händer inte för att de här [...]HIV/AIDS, Korruption, Millenniemålen, Namibia, Öppenhet och transparens
2012-11-29

Överdrivet smussel om svenska vapenaffärer

Lisa Nordlund mfl; Politikerbloggen

“Vapenexporten har ett starkt understöd av svenska politiker, diplomater och försvarstjänstemän. Inflödet av skattepengar i en för många skattebetalare kontroversiell verksamhet utgör ett gott skäl för en ökad insyn. USA:s kongress informeras exempelvis regelbundet om [...]Demokrati, Diktaturer, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-11-13

Hemligstämplande utan proportioner

Matti Larsson mfl; Expressen

“Via Exportkreditnämnden, EKN,garanterade skatte­betalarna förra året svenska exportföretags affärer för avsevärda 60 miljarder kronor i fler än 120 länder. Handlar det om affärer som kan bidra till korruption, barnarbete eller miljöförstöring i de berörda länderna? Det [...]Handelspolitik, Korruption, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik
2012-10-21

Mer privilegier och immunitet än FN

Nils Resare, OmVärlden

“Det kan säkert finnas skäl och förklaringar till varför en organisation som Idea, med uppdrag i mycket svaga stater, kan behöva ett speciellt regelverk för att skydda personal och arbetsmaterial. Men frågan är om detta [...]FN, IDEA, Öppenhet och transparens, Webbplatsen Openaid.se
2012-10-12

Bistånd: Svårt hur man än gör

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Ekot rapporterade på torsdagen att biståndsminister Gunilla Carlsson vacklar om budgetstödet. Tidigare i år sade hon sig vilja avskaffa det helt. Nu argumenterar hon i termer av för- och nackdelar och säger att det som behövs [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Öppenhet och transparens, UgandaI artikeln hänvisas till "Ekot: "Regeringen ändrar sig om biståndet - igen""
2012-09-04

Debatt: Stoppa skatteflykten

Bo Forsberg, Dagens Industri

“Vi tror på den privata sektorns förmåga och potential att skapa en hållbar utveckling. Vi tror att företag kan och vill bidra till det omgivande samhället. Men företag måste agera ­ansvarsfullt, vilket också innebär att man [...]EU, Kapitalflykt, Näringsliv, Öppenhet och transparens, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Regeringens PGU-skrivelse med fokus på ekonomiskt utanförskap (2012)"
2012-08-31

̈Öppenheten på nätet är en myt

Pelle Snickars, Svenska Dagbladet

“Svenska Sida driver ett biståndsprojekt som ska främja demokratiutveckling genom att utbilda aktivister i att använda sociala medier, men många varnar för att Twitter, Facebook med flera lika gärna kan bli ett vapen i regimens [...]Demokrati, EU, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Sida, Syrien
2012-08-28

Ny biståndspolitik bör tas fram med öppenhet

Hans Linde, Svenska Dagbladet

“En biståndspolitisk plattform ska lanseras. Riksdagen har frikopplats och de många svenska folkrörelserna med stor erfarenhet av bistånd har knappt informerats, än mindre inkluderats, i processen. … Biståndets möjligheter att nå resultat har motverkats genom politiska [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Handelspolitik, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-07-09

FN måste bli öppnare

Inga-Britt Ahlenius, Dagens Nyheter

“Sverige borde visa att man menar allvar med en offentlighetsprincip och dess betydelse för en välfungerande organisation. Hur kan Sverige acceptera att stormakternas intresse av en svag generalsekreterare är det som får genomslag? Och varför skulle [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens
2012-05-31

Oljedirektörernas arrogans stinker

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Lundin har inte heller velat ha någon insyn i den verksamhet Africa Oil driver i Ogaden. I stället har man förringat sin inblandning. När Martin Schibbye och Johan Persson sökte svaren på plats dömde den ­etiopiska domstolen [...]Mediabevakning, Näringsliv, Ogaden, Öppenhet och transparens, Persson & Schibbye, Sudan
2012-04-17

Lena Ek – ta ansvar för indiskt kraftverk

Jens Holm, Svenska Dagbladet

“Det är nu hög tid att se över den svenska klimatpolitikens tveksamma effekter i andra länder. Vattenkraftverket i Indien är bara ett exempel. Nyligen tvingades Sverige stoppa två CDM-projekt i Rwanda. En stor del av [...]Diktaturer, Indien, Kina, Klimat & miljö, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Rwanda, VattenI artikeln hänvisas till "Skriftlig fråga 2011/12:352 Vattenkraftsprojekt inom CDM"
2012-03-22

Ministern förstår inte hur modernt bistånd fungerar

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Budgetbiståndet har rätt utformat positiva effekter som lokalt ägarskap, ökad parlamentarisk och medborgerlig insyn och det bidrar till transparens i hela statsbudgeten. Genom svenskt budgetbistånd har bland annat utbildning, sjukvård och revisionsmyndigheter byggts upp. Det [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Korruption, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Skuldavskrivning, Utbildning, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet ska ha tydliga mål"
2012-03-15

Svenskt exportstöd får inte bidra till förtryck i Syrien

Caroline Szyber mfl; SVT Debatt

“Trots att det står i riktlinjerna för både EKN och SEK att ta hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter finns det skäl att ställa vissa frågor kring vad denna omfattar och hur den ska utvärderas. Hur avgränsas [...]Departement och myndigheter, Diktaturer, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Syrien, Utvärdering
2011-12-11

Bistå inte korruptionen

Gotlands Tidningar

“Den 1 januari 2010 infördes en transparensgaranti för det svenska utvecklingssamarbetet. Den innebär att allmänna handlingar och all offentlig information om bistånd tillgängliggörs på webbplatsen Openaid.se som Utrikesdepartementet (UD) i samarbete med Sida skapat. Garantin bäddar [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Makedonien, Öppenhet och transparens, Sida, Swedfund, Utrikesdepartementet, Webbplatsen Openaid.se
2011-12-08

Swedfunds smutsiga biståndsaffärer måste få ett slut

Jan Mosander, SVT Debatt

“Återigen står det klart att statens grepp om Swedfunds verksamhet är usel och saknar insyn. Det finns, märkligt nog, dessutom inga ordentliga och oberoende utvärderingar av vad Swedfund egentligen har åstadkommit med sina biståndsinsatser. Hur kan den [...]Näringsliv, Öppenhet och transparens, Resultat, Swedfund, Utvärdering
2011-11-29

Öppenhet i biståndet ska även gälla företag

Kenneth G Forslund, Dagen

“Alla delar av biståndet måste klara samma tuffa granskning. De krav som är självklara för traditionellt biståndsarbete måste också gälla de företag som nu börjat engagera sig med egna projekt.” Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Toppmötet i Busan nov 2011, Utvärdering
2011-10-20

Svält

Gefle Dagblad

“Det kan låta futtigt, men när det gäller Nordkorea är varje framgång vad gäller öppenhet gentemot omvärlden ett stort framsteg.” Civilsamhället, Hunger, Nordkorea, Öppenhet och transparens
2011-10-20

Kritiken mot Bildt är helt utan substans

Karin Enström, Svenska Dagbladet

“Kritiken mot Carl Bildt att inte stå upp för yttrandefriheten är inte möjlig att förstå. [.] Genom Sida stödjer Sverige utbildning av journalister och oppositionella politiker från auktoritära stater. När Sverige samarbetar med stater i utvecklingsbiståndet [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Sida, Villkorat bistånd
2011-10-16

Biståndet får betala åsikterna

Daniel Schatz, Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har genomfört viktiga förbättringar av biståndspolitiken med tydligare demokratifokus och krav på resultat, prioriteringar och öppenhet. Dessa reformer bör åtföljas av en genomgripande översyn av informationsbidraget.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Informationsanslaget, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat
2011-09-30

Transparency requires an open and fair policy debate

Jan Bjerninger, NAI-Forum

REPLIK “Trots retoriken om öppenhet kan man ifrågasätta om biståndsministern verkligen är öppen för att använda transparens som ett verktyg för att uppnå förbättrade resultat. I artikeln använder hon den klassiska – och i mina [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), NAI-Forum (engelska), Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Taking international development into the 21st century"
2011-05-09

Fram för öppenhet och samarbete

Tina Acketoft, Helsingborgs Dagblad

“Vi snedvrider världsekonomin och bidrar till tredje världens fattigdom genom handelshinder och jordbrukspolitik – samtidigt som vi förvisar båtvis med hungrande flyktingar från samma tredje värld tillbaka ut över Medelhavet. Det kan inte få fortsätta.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Flykt och migration, Handelspolitik, Öppenhet och transparens
2011-03-03

Chinese ‘aid’ in Africa

Giles Mohan, NAI-Forum

“Västvärldens regeringar oroar sig för att Angola-modellen replikeras i Afrika – Ghana har just säkrat olje-stödda infrastrukturlån – vilket riskerar att undergräva västs hårda arbete för ansvarsutkrävande och transparens.” Afrika, Angola, Demokrati, Ghana, Kina, NAI-Forum (engelska), Öppenhet och transparens
2011-01-31

Vår öppenhet förbättrar Tunisiens chanser

Ulrik Nilsson, Borås Tidning

“Ett uttalat mål med en stor del av det svenska biståndet är därför att främja demokrati. I dagsläget kan man konstatera att exempelvis Kina har valt en annan väg, nämligen att öppna för marknadsekonomi under [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Diktaturer, EU, Kina, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Tunisien
2010-12-10

Developmnet 3.0

Shanta Devarajan, NAI-Forum

“Istället för att ställa krav på mottagarländernas regeringar borde vi öka medborgarnas insyn i den förda politiken. Det skulle öka trycket på regeringerna att föra en god politik, skrev Världsbankens Chefsekonom för Afrika, Shanta Devarajan, [...]Demokrati, NAI-Forum (engelska), Öppenhet och transparens, Världsbanken, Villkorat bistånd
2010-10-27

Korruption här som där

Borås Tidning

“Det tillhör inte vanligheterna att en svensk biståndsminister kritiseras för att gå för hårt fram i kraven på öppenhet och minskad korruption.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Öppenhet och transparens, Partipolitik
2010-02-17

Hoppets Stjärna: Vi välkomnar transparens och insyn

Lennart Eriksson, Dagen

“När Haitikrisen kom hade vi inte den minsta tanke på att en stor del av vår energi skulle gå åt till att bemöta desinformation om vår organisation” Civilsamhället, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Öppenhet och transparens, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Villighet att granskas är avgörande"
2010-02-12

Villighet att granskas är avgörande

Jesper Hörnberg, Dagen

“Hur öppen en organisation är bestämmer på vilken nivå givarnas förtroende landar. Efter en period då organisationer betalat dyra pengar för att hitta rätt vinkel att spela på, kommer en era av transparens och trovärdighet.” Civilsamhället, Öppenhet och transparens, Utvärdering, Välgörenhet
2009-08-06

replik: Kongo får inget budgetstöd

Magnus Lindell, Göteborgsposten

“Svenskt bistånd i Kongo syftar till att främja demokrati, öppenhet och uppbyggnaden av en rättsstat, skriver Magnus Lindell från Sida i en replik.” Budgetstöd, Demokrati, Kongo, Öppenhet och transparens, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Kongos regering förtjänar inte biståndet"
2009-05-28

EU är en viktig biståndsgivare

Alf Svensson, Adina Trunk, Magnus Ramstrand, Erik Sedig; Dagen

“Vi kommer aldrig att backa från vårt moraliska ansvar att stötta medmänniskor, oavsett vilka nationsgränser som skiljer oss och verka för en ambitiös biståndspolitik även på EU-nivå där även insynen och samstämmigheten blir betydligt bättre.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Öppenhet och transparens
2009-05-25

EU är en viktig biståndsgivare

Alf Svensson, Dagen

“Vi kommer aldrig att backa från vårt moraliska ansvar att stötta medmänniskor, oavsett vilka nationsgränser som skiljer oss och verka för en ambitiös biståndspolitik även på EU-nivå där även insynen och samstämmigheten blir betydligt bättre.” EU, Öppenhet och transparens
2009-03-13

Bistånd med förpliktelser

Erik Hultgren, Länstidningen Södertälje

“I korthet kan man säga att Sverige ska kräva inflytande, effektivitet och transparens. Annars ges det inga pengar.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Korruption, Multilateralt samarbete, Öppenhet och transparens, Östeuropa, Partipolitik, UtvärderingI artikeln hänvisas till "”Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan”"
2008-09-15

Bildt, sluta blunda för biståndets offer

Bengt Nilsson, Expressen

“Moçambique tog förra året emot 200 miljoner kronor från Sverige i budgetstöd, kontanter som går rakt in i statskassan. Det totala biståndet till landet var 664 miljoner kronor. I UD:s beskrivning av Moçambique kan man [...]Afrika, Budgetstöd, Mänskliga rättigheter, Moçambique, Öppenhet och transparens, Resultat, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Bok: "Sveriges afrikanska krig""
2007-04-20

Det papperslösa Sida

Per Dahl, Barometern

“Hur är det nu? Ska inte Sveriges bistånd till andra länder främja öppenhet, medborgarinflytande och möjligheter att ställa makthavare till ansvar? Så sägs det i alla fall ofta i högtidliga sammanhang.” Öppenhet och transparens, Sida, Utvärdering
2002-07-27

Ställ krav på förtryckarna

Svenska Dagbladet

“”Bistånd” är det första ord som brukar dyka upp när fattigdomen kommer på tal. ”Handel”, vore naturligare. Enligt UNDP:s bedömning innebär de rika ländernas handelshinder och subventioner av egna producenter att de fattiga länderna går [...]"Bad governance", Diktaturer, Nordkorea, Öppenhet och transparens, Rättvis handel

Dokument om Öppenhet och transparens (6 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2017-12-05

Tax Games: the Race to the Bottom

- Europe's role in supporting an unjust global tax system 2017

Diakonia, EurodadEU, Kapitalflykt, Näringsliv, Öppenhet och transparens2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-09-14

Following the Money

- Lack of Transparency in Donor Funding for Syrian Refugee Education

Human Rights Watch (HRW)Barn och unga, Flykt och migration, Öppenhet och transparens, Syrien, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-02-02

Är det bistånd?

- En granskning av Sveriges avräkningar från biståndet

ConcordAvräkningar, Budget, Flykt och migration, OECD, Öppenhet och transparens2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-01-01

Sidas hantering av korruptionsmisstankar

- Årsrapport 2015

SidaKorruption, Öppenhet och transparens, Resultat, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-12-01

Evaluation of Sweden-Funded Transparency International Zimbabwe, period 2009 – 2014

- Final Report

- 2015:1 Sida Decentralised Evaluation

SidaKorruption, Öppenhet och transparens, Resultat, Utvärdering, Zimbabwe9) Dokument om utvärdering
2013-06-24

Tax Transparency

- Where do Corporations with Operations in Developing Countries Pay Taxes?

Diakonia, SwedwatchKapitalflykt, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Zambia2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Öppenhet och transparens (7 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2017-11-12 Transparens, integritet och ansvarsutkrävande för utveckling i Sydafrika Transparency International Sverige och Föreningen Ordfront välkomnar dig till ett samtal med Thuli Madonsela, tidigare Public Protector från Sydafrika, söndagen den 12 november. Moderator är Marika Griehsel, mångårig Afrikakorrespondent. Thuli Madonsela och Marika Griehsel diskuterar Sydafrika, antikorruption och vikten av [...] Föreningen Ordfront, Transparency International Sverige Korruption, Öppenhet och transparens, Sydafrika
2017-10-31 – Erfarenheter, slutsatser och vägen framåt – Vilka lärdomar kan vi dra av den svenska insatsen i Afghanistan? Trots att den statliga utredningen som kom i början av 2017 var kritisk till de resultat insatsen har uppnått har det varit ganska tyst i [...] Svenska Afghanistankommittén 2. Bistånd, Afghanistan, Demokrati, Öppenhet och transparens, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2017-09-13 Så kan korruption förhindras i olje-, gas- och gruvindustrin En stor del av världens olje-, gas- och gruvproduktion sker i länder med svaga kontrollsystem, bristande demokrati och omfattande korruption. I vissa fall har produktionen av dessa naturresurser till och med gjort länderna fattigare och [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Transparency International Sverige Demokrati, Klimat & miljö, Korruption, Öppenhet och transparens
2017-07-04 Fake news – på riktigt eller påhitt? Sedan det amerikanska valet har fejkade nyheter diskuterats flitigt. Hur vanligt är det egentligen med uppsåtligt felaktiga nyheter? Vilka sanningskriterier ställs vid publicering? Vilken är medias roll när politiker kan gå förbi journalister och etablerade [...] Arkitektkopia, Reportrar utan gränser Öppenhet och transparens, Press- och yttrandefrihet
2017-05-17 Stockholm Internet Forum – SIF17 Årets tema är ”Access and Power” – tillgång till billig och säker uppkoppling spelar en avgörande roll i att ge makt åt de som annars inte kan göra sin röst hörd. Stockholm Internet Forum är [...] Stockholm Internet Forum "Bad governance", Civilsamhället, Diktaturer, Fred och säkerhet, Mediabevakning, Multilateralt samarbete, Öppenhet och transparens, Press- och yttrandefrihet
2017-04-26 Folkomröstningen i Turkiet: En debriefing med valobservatörer Folkomröstningen i Turkiet den 16 april om konstitutionella förändringar som betydligt stärker presidentmakten slutade med en knapp seger för ja-sidan med 51,3 procent. Vad visste de turkiska väljarna om förslaget de tog ställning för eller [...] Folke Bernadotteakademin, Stockholms Universitet Demokrati, Governance, Öppenhet och transparens, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2016-11-18 Mänskliga Rättighetsdagarna: Visselblåsaren Anders Kompass om civilkurage Den före detta FN-diplomaten Anders Kompass slog larm om sexuella övergrepp inom FN, stängdes av från jobbet och blev belagd med munkavel. Han blev sedan rentvådd från alla anklagelser, men valde att säga upp sig. [...] MR-dagarna FN, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens

Kommentarer i diskussionen om Öppenhet och transparens (12 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-03-10 Bjørn H amland: Dette er viktig spm, men det som har stoppet framgang i diskusjonen er en strid mellom export credit agencies and DFIs som Swedfund. Her fra Development Today: New OECD rules for private sector aid blocked by dispute over export subsidies For over a year donors have been entangled in deadlock discussions over how to report private sector aid as Official Development Assistance (ODA) without distorting competition and international trade. Some players fear the changes in the system can trigger a race to the bottom where countries hide export subsidies in aid-funded development finance institutions (DFIs). The process has now stalled and the conflict has unfolded as a clash between OECD export credit agencies and aid-funded DFI’s, the latter having gained a prominent role in development financing in recent years. For full story: http://development-today.com/magazine/2017/dt_1/business/new_oecd_rules_for_private_sector_aid_blocked_by_dispute_over_export_subsidies mvh Bjørn H Amland; Development Today Nya reformer inom biståndet bakom stängda dörrar
Av Penny Davies, Biståndsdebatten.se
2017-12-18 Sussana Moreno: Ni kan debattera och debattera Faktum kvarstår: Vi i Sverige, lever under ett nynazistiskt styre osv och blablabla... Alla biståndsutgifter ska vara spårbara
Av Alina Östling, Biståndsdebatten.se
2017-12-18 Sussana Moreno: lite felstavning men det får man väl ha överseende med i dessa tider?! Kom igen då krossa mig om ni vågar haha Alla biståndsutgifter ska vara spårbara
Av Alina Östling, Biståndsdebatten.se
2017-12-18 Sussana Moreno: Alina- glöm inte bort ditt egentliga ursprung min älskade vännina!vilken jag har fått lida för jag led mkt. för din skull också.Sussana Moreno icke deltagare i en debatt som aldrig kommer leda till nånting-förutom lidande. Alla biståndsutgifter ska vara spårbara
Av Alina Östling, Biståndsdebatten.se
2015-03-24 Karl-Anders Larsson: En samordnad politik för global utveckling måste inkludera utrikeshandelsfrågor. Men viktigast är ökad öppenhet och frihandel och stöd till multilaterala överenskommelser. Vapenhandel är motsatsen till detta, dvs. bilaterala förhandlingar och ett stort inslag av korruption. Alla "exportsatsningar" bör granskas ur PGU-perspektiv. Saudiaffären visar behovet av ny samordnad global politik
Av Jesper Bengtsson, Biståndsdebatten.se
2015-03-12 Anders Östman: Att avtalet med Saudiarabien inte förlängdes var i första hand en eftergift för de föreställer sig att Sverige ska vara en "moralisk stormakt". Har svårt med det epitetet,eftersom det bygger på antaganden om samband som ofta är mer komplicerade, men ska vi ha en politik för global utveckling måste vi också ha företrädare som förstår och inser hur ett litet land exportberoende land med en i omvärlden moralistisk image, agerar på världsscenen. Agerandet i det här fallet, inte saken, tyder på att där måste klara förbättringar genomföras. Saudiaffären visar behovet av ny samordnad global politik
Av Jesper Bengtsson, Biståndsdebatten.se
2015-01-16 Thomas (Tom) Alberts: Suck - vårt bistånd är och har varit urdåligt. Läs t.ex. 2093077-barnbidrag-en-enkel-vag-till-effektivt-bistand. Vi underlättar granskning av biståndet
Av Joachim Beijmo, Biståndsdebatten.se
2014-05-02 Carmen Blanco Valer: Hållerr med G. larsson i påståendet. "Vilka resultat och sociala effekter som uppnås bör vara fokus" MEN ser inte hur detta hänger med nästa fras: "– oavsett kostnadsnivå." På vad sätt finns det en automatiskt korrelation mellan det lön man får och effektivitet? Är det inte att okritiskt bara anama den iofs. härskande logik i företagsvärlden? Menar hon då att de lågavlönade i samhället är de absolut minst effektiva i samhället? Hennes logik om efekktivitet= hög lön känns väldigt kontraproduktiv med verksamheten. Dessutom ger hon ett exempel som utgår att alla inom biståndssektorn arbetar med humanitärbistånd. Är det inte så att många ideella organisationer arbetar snarare utifrån en rättighets perspektiv? T.ex. folkbildning om rättigheter för att känna till och utkräva sina rättigheter? Skulle alltså en organisation se det som att ju mer deras folkbildare tjänar destå mer de berörda lär sig? Eller desto mer rättigheter tillgodogör man sig? Eller...? Är inte hennes argumentation bara ett sätt att rättfärdiga ekonomiska privilegier som rimmar illa med biståndstanken och idealen om en rättvisare och humanare värld? carmen Frågan är inte hur mycket man tjänar – utan vad man faktiskt gör.
2014-04-30 Charity Rating: Inlägget reflekterar debatten kring löner i ideell sektor och tar avstamp i er artikel som uppmärksammar ämnet. Som vi skriver tycker vi också att det är viktig information som skall delges givare och intresserade. Tankeexperimentet är just som du kallar det ett tankeexperiment som illustrerar problematiken med 25/75 % fördelningen och 90-konto som den mest erkända kvalitetsstämpeln i svensk ideell sektor. Gerda Larsson, Charity Rating Frågan är inte hur mycket man tjänar – utan vad man faktiskt gör.
2014-04-30 OmVärlden magasin: Märkligt inlägg av Charity rating och Gerda Larsson. OmVärlden har inte gjort någon rimlighetsbedömning av löneläget eller påstått att löner hindrar fokus på effektivitet. Det är relevant för läsarna vad chefer i biståndsbranschen tjänar, precis som i andra branscher. Larssons ”förenklade tankeexperiment” – är ju bara ett påhittat exempel och bevisar noll och intet. Anki Wood, redaktionschef OmVärlden. Frågan är inte hur mycket man tjänar – utan vad man faktiskt gör.
2013-06-24 Anders Östman: Institutioner är viktiga,men vilka och för vem? Det finns tvärtemot Karins (inkl FN och Världsbankens) påståenden att god samhällsstyrning (eng. good governance) är en förutsättning för välstånd, forskning som tyder på att sambandet inte är så klart. Det finns flera exempel på att ekonomiska genombrott inträffat under "bad governance". Stabilitet och förtroende för att ledarskapets kontinuitet har visat sig vara viktigare för uthållig tillväxt och fattigdomsbekämpning än att kunna leva upp till alla kriterier för "good governace".Vidare är det politiska beslutfattandet en bättre förklaring för framgångsrik utveckling än "good governance". Det finns vidare mycket som också tyder på att skapandet av en medelklass genom ekonomisk tillväxt leder till att den efterhand börjar efterfråga bättre samhällsstyrning, än att detta skulle vara en förutsättning. Den senare föreställningen har inslag av ideologiska förtecken - västerländsk (ny)liberalism. Jag anser därför att våra institutioner och framförallt främjandet av dessa i t ex Afrika i mycket högre grad måste anpassas till de institutioner i vid mening som redan existerar än att överföra västerländska idéer och modeller, som ofta ses som främmande importer med mycket begränsade möjligheter att existera utan utländsk finansiering. God samhällsstyrning, eller "good governace" är en överskattad förklaringsbakgrund till framgång eller misslyckande och institutioners betydelse är inte så avgörande, som många tror. Framväxten av de starka "svenska institutionerna" tog lång tid och har sitt ursprung i århundraden av krigföring, som under 1800-talet övergick i att bygga institutioner i avsaknad av krig och vilka alltså föregick demokratins genombrott i början på 1900-talet. Att sedan demokratin kunde bygga vidare på dessa institutioner var naturligtvis mycket positivt, men de fanns där innan. Korruptionen är inget entydigt begrepp. Korruptionen i t ex Kina kostar pengar, men den påverkar inte resultaten. Däremot kostar den både pengar och påverkar resultaten i oerhört hög grad i Afrika. När korruptionen är förutsägbar blir den en form av skatt som t ex investerare kan hantera. Ändå tycks det vara avsaknaden av en vettig utvecklingspolitik i Afrika som hindrar genomförandet snarare än korruptionens skadeverkningar. Det hjälper inte att säga att alla fall är unika, så naturligtvis finns det "hemläxor" att ta med sig från andra länder och situationer, men vad som verkligen är avgörande för en viss politiks stöd och prioritering är om den medverkar till de mest inflytelserika beslutsfattarnas och ledarnas politiska överlevnad. Ledare prövar allt möjligt som föreslås, men bara det som hjälper dem att överleva politiskt. Långsiktiga utvecklingsresultat kräver institutioner
2013-06-22 Bosse Hammarström: Mycket bra och välgörande klargörande. Tio skillnader mellan Socialdemokraternas och regeringens biståndspolitik
Av Kenneth G Forslund, Biståndsdebatten.se
Dela det här: