Landsbygd

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Landsbygd.

Diskussionen om Landsbygd innehåller:

  • 10 exklusiva debattartiklar
  • 14 debattartiklar
  • 7 dokument
  • 7 evenemang
  • 5 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Landsbygd (10 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-04-16

Jämställdhet avgörande för att avskaffa hunger

Kawinzi Muiu, Biståndsdebatten.se

Jämställdhet och avskaffandet av hunger hänger tätt samman. Kvinnor och flickor har en avgörande roll för landsbygdsutveckling, men hindras av strukturella barriärer. Att arbeta med ett genusperspektiv i konfliktsituationer ökar biståndsinsatsernas effektivitet. Därför är det viktigt att sätta kvinnor och jämställdhet i centrum i humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete, skriver Kawinzi Muiu, direktör för genderavdelningen på FN:s World Food Programme (WFP).Humanitärt bistånd, Hunger, Jämställdhet, Kvinnor, Landsbygd
2017-05-16

Sverige bör stötta FN:s arbete för småbrukares rättigheter

Zarah Östman Pitaluga m.fl., Biståndsdebatten.se

Ta nästan vilket land som helst i världen och det är människorna på landsbygden som utsätts för flest människorättsliga kränkningar. Sedan 2012 vill FN ta fram en deklaration som skulle möjliggöra utformningen av specifika och nödvändiga lagar för att skydda denna grupp. Den här veckan samlas FN igen men Sverige är fortsatt passivt, skriver flera debattörer.FN, Jordbruk, Landsbygd, Mänskliga rättigheter
2016-06-02

Kampen om rättigheter kan inte vinnas med militära medel

Anna-Karin Johansson, Biståndsdebatten.se

Trots goda avsikter har västvärlden inte åstadkommit säkerhet och utveckling i Afghanistan. En anledning till det är att merparten av det ekonomiska stödet gått till militära insatser. Dessutom har samverkan med militär skadat civila biståndsaktörers trovärdighet, skriver Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Anna-Karin Johansson med anledning av den pågående Afghanistanutredningen. Afghanistan, Civilsamhället, EU, Korruption, Landsbygd, Militärt bistånd, Utvärdering
2016-03-21

Vi bör veta innan vi gör när klimatbiståndet ökar

Subhrendu K. Pattanayak m.fl, Biståndsdebatten.se

Klimatbiståndet har möjlighet att samtidigt minska klimateffekter och bekämpa fattigdom. Men för att säkra de dubbla effekterna krävs mer och bättre utvärderingar av biståndsinsatserna. Det skriver fem forskare som idag publicerar en rapport om klimatbiståndets effekter för Expertgruppen för Biståndsanalys. Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Landsbygd, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/in-search-of-double-dividends-from-climate-change-interventions-evidence-from-forest-conservation-and-household-energy-transitions/"
2015-12-10

Neddragningar av svenskt bistånd kan drabba småbrukare i Paraguay

Juan Felix Martinez Garcia m.fl., Biståndsdebatten.se

Nästa år kan nästan en tredjedel av biståndsbudgeten komma att användas för att finansiera flyktingmottagandet. På sikt kanske ännu mer. Vi vill dela med oss av den stora oro detta beslut skapar för människor i Paraguay - ett av många länder där det svenska biståndet gör avgörande skillnader, skriver agronomerna Juan Felix Martinez Garcia och Agnar Kjeller.Avräkningar, Budget, Jordbruk, Landgrabbing, Landsbygd, Paraguay
2015-11-13

Sverige måste jobba för att stoppa landgrabbing

Rebecka Jalvemyr, Biståndsdebatten.se

Allt färre äger allt mer av världens odlingsbara mark. Pensionsfonder, regeringar och multinationella bolag är några av dem som investerar i mark – på bekostnad av småbrukare och urfolk. Nu måste Sverige agera för att försvara människors rätt till mat, mark och makt, skriver Rebecka Jalvemyr på organisationen FIAN.Äganderätt, AP-fonderna, Jordbruk, Landgrabbing, Landsbygd, Mänskliga rättigheter, Urfolk
2015-06-01

Fel fokus när vi ställer vägbyggen mot nya skolor

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Bygga vägar och vattenkraftverk eller höja lärarlönerna och satsa mer pengar på sjukvården? I Uganda har regeringen och givare olika syn på vad som ska prioriteras. Men debatten om prioriteringar och budgetandelar riskerar att missa den riktiga kärnfrågan – hur staten ska genomföra sin budget, skriver Annie Sturesson som jobbar vid finansdepartementet i Uganda.Budgetstöd, Landsbygd, Resultat, Uganda, Villkorat bistånd
2014-08-22

Replik: Biståndet måste anpassas till verkligheten – inte tvärtom.

Anders Östman, Biståndsdebatten.se

ReComs senaste rapport är ett i raden av desperata försök att visa samband mellan bistånd och tillväxt. Den ekonomiska tillväxten i afrikanska länder kan både gynnas och skadas av bistånd, men beror till största delen på andra faktorer än just bistånd. Det skriver Anders Östman i en replik. Afrika, Forskning och innovation, Landsbygd, NäringslivArtikeln är en replik på: "Bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt"
2013-12-10

Replik: Organisationer tvingas lägga pengar på konsulter

Maj-Lis Follér, Biståndsdebatten.se

Med rapporten "Who is Responsible" vill vi sätta fokus på biståndsgivarnas överdrivna kontroll- och granskningssystem inom civilsamhällesstödet, som riskerar att motarbeta ambitionerna att stärka civilsamhället, främja demokratiutveckling och bekämpa fattigdom. Arne Zetterströms replik tycks handla om stöd till regeringar, vilket vår rapport inte handlar om. Det skriver Maj Lis Follér, docent vid Göteborgs UniversitetCivilsamhället, Forskning och innovation, Landsbygd, Moçambique, Resultat, Utvärdering
2011-12-06

Den extrema fattigdomen kan bekämpas – nu!

Med sin satsning på subventioner, konstgödsel och utsäde till fattiga bönder har Malawi visat att hunger och fattigdom kan bekämpas effektivt om bara viljan finns. Västvärldens uppfattning att subventioner stör marknaden och att konstgödsel leder till övergödning stämmer inte i Afrika eftersom den ökade produktionen går till självhushåll och att konstgödslet inte måste koncentreras lika mycket som i Europa. Det menar Olof Hesselmark, pensionerad ekonom och datavetare. Landsbygd

Debattartiklar om Landsbygd (14 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-09-13

Gör det olagligt för företag att försvåra mänskliga rättigheter

Alice Blondel m.fl., ETC

“Att företag brister i vilja eller kunskap om sitt ansvar för mänskliga rättigheter är inte ovanligt. Därför är det positivt att regeringen nyligen gett Statskontoret i uppdrag att se över Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande [...]Etiopien, FN, Landgrabbing, Landsbygd, Mänskliga rättigheter
2017-05-04

“I dag kan Lundin ge offren upprättelse”

Anna Lindenfors mfl. Aftonbladet

“Mer än 15 år har gått sedan de första anklagelserna om att Lundin Petroleums verksamhet i Sudan bidrog till brutala övergrepp mot civila. Men de drabbade lever fortfarande med sviterna. I dag, på Lundin Petroleums bolagsstämma, [...]Barn och unga, Civilsamhället, FN, Landgrabbing, Landsbygd, Näringsliv, Samhällsgrupper, Sudan, Sverige
2017-03-21

Biståndspolitiska ramverket: ”Lantbrukets roll som bortblåst”

Inge Gerremo, Omvärlden

“Det biståndspolitiska ramverket, såsom det slutligt utformades, riskerar att missa ett av huvudmålen, det vill säga fattigdomsbekämpningen. Hit hör bland annat de afrikanska småbruken och behovet av att bönderna själva får driva den utvecklingen. Att man [...]Biståndets målsättning, Jordbruk, Landsbygd, Policyramverket för svenskt bistånd
2016-09-06

Så kan Sverige främja hållbar fred i Colombia

Lisa Sjöblom m.fl., Mänsklig Säkerhet

“Sverige bör fortsätta att ge sitt politiska och finansiella stöd till fredsdialogen, men samtidigt stärka sitt stöd till fredsbyggande underifrån via civilsamhället, med fokus på särskilt utsatta grupper i de regioner som drabbats hårdast av [...]Civilsamhället, Colombia, Fred och säkerhet, Landsbygd, Mänskliga rättigheter
2016-05-18

Sverige bör stödja deklarationen om småbrukares rättigheter

Maja Magnusson m. fl., ETC

“Idag produceras 70 procent av världens mat av små och mellanstora jordbruk. Trots detta tillhör bönder den grupp som är mest drabbad av hunger och fattigdom globalt. Hela 80 procent av de människor som hungrar [...]FN, Jordbruk, Landgrabbing, Landsbygd
2015-10-16

Minskad hunger med stärkt social trygghet

Gunilla Hallonsten, Värmlands Folkblad

“Samtidigt minskar den globala fattigdomen i snabbare takt än vad hungern gör. Det beror på att de som hungrar är de allra fattigaste, medan de som tar sig ur fattigdom har ett något bättre utgångsläge. Utmaningen [...]Biståndsformer, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Landsbygd, Sociala skyddsnät
2015-04-28

Mitt Nepal behöver all hjälp de kan få

Jenny Castaings, Aftonbladet

“Nepal behöver hjälp omgående för detta kommer man inte att klara på egen hand. Landet ligger i ett jordbävningsområde och man vet att jorden kan skaka när som helst, men trots det landet är relativt [...]Humanitärt bistånd, Landsbygd, Nepal
2015-01-29

Det är ingen brist på mat i världen

Gunnar Rundgren, Svenska Dagbladet

Det är vare sig för liten produktion eller slösaktig konsumtion som är problemet. I den globala marknadsekonomin får den som har pengar äta. De fattiga kan få tillräckligt med mat genom direkta bidrag, genom att [...]Hunger, Jordbruk, Landsbygd
2014-11-21

Bistånd når inte ut utan militärt stöd

CALLIS AMID, Dagens Nyheter

Den militära insatsen har många gånger varit en förutsättning för att civilt bistånd ska nå ut till landsbygden och till bergsbyarna. Svårtillgängliga områden och kanaliserande terräng förenklar de kriminella elementens anfallsrörelser. Det har renderat i uteblivet [...]Afghanistan, LandsbygdArtikeln är en replik på: "Fortsätt inte den svenska krigspolitiken i Afghanistan"
2013-12-02

Från biståndsland till Ikea-marknad

Jonas Hellman, Svenska Dagbladet

“Biståndsprojekt kan, om de är rätt utformade, göra stor nytta. Men besluten om att bygga ett bättre fungerande samhälle måste fattas av indierna själva. Problemet är inte att landet saknar förutsättningar, utan att många av [...]Indien, Landsbygd, Näringsliv
2012-01-27

Bistånd bidrar till utveckling

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“I många afrikanska länder är födelsetalen fortfarande höga med mer än fem barn per kvinna. Det är också där, framförallt på landsbygden, som barnadödligheten fortfarande är hög. Och det är dit som det internationella biståndet [...]Afrika, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Handelspolitik, Jordbruk, Landsbygd, Resultat
2011-12-07

Den extrema fattigdomen kan bekämpas – nu!

Olof Hesselmark, Biståndsdebatten.se

“Det är alltså frågan om mindre än tio procent av det befintliga biståndet för att i stort sett utrota den extrema fattigdomen på landsbygden i Malawi. Det är högst troligt att samma effekter kan åstadkommas [...]Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Landsbygd, Malawi, Resultat, Utvärdering
2009-04-20

Paulsens ”sunda förnuft” hotar afrikanska bonden

Karin Boman Röding, Mattias Goldman; Värmlands Folkblad

“Genom att döma ut biobränsleproduktion i utvecklingsländer vänder Marit Paulsen (FP) ryggen åt fattiga bönder på den afrikanska landsbygden.” Afrika, Biobränslen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd, Partipolitik
2007-03-02

Folklig misstro hotar – därför måste vi stödja Afghanistan

Ewa Björling, Göteborgsposten

“Militära internationella insatser som är väl förankrade tillsammans med landets regering skapar säkerhet och möjlighet för biståndet att verka tidigt och effektivt för att hjälpa människor. Efter regimskiftet genomfördes omfattande biståndsinsatser med inriktning på utbildning vilket [...]Afghanistan, Barn och unga, Landsbygd, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utbildning

Dokument om Landsbygd (7 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2017-03-22

Wild Water

- The State of the World’s Water 2017

WaterAidGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd, Mänskliga rättigheter, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-11-17

Evaluation of Sida’s Support to Tostan (2010-2016)

- Sida Decentralised Evaluation 2017:2

SidaGambia, Guinea-Bissau, Landsbygd, Projektstöd, Senegal, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-01-13

Path dependent possibilities of transformation

- Agricultural change and economic development in north and south Vietnam

- Development Dissertation Brief 2016:03

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Jordbruk, Landsbygd, Vietnam11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-06-01

Review of the Capacity Building for Improvement of Land Administration and Procedures in Bosnia and Herzegovina (CILAP project)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:28

Sida"Good governance", Bosnien-Hercegovina, Landsbygd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-07

Evaluation of Sida’s Support to the Rural Access Improvement Programme (Phase I-III) in Afghanistan

- Sida Decentralised Evaluation 2015:12

SidaAfghanistan, Governance, Landsbygd, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1999-05-01

Landsbygdsutveckling – Sammanfattning av erfarenheter och prioriteringar inom naturresurssektorn

SidaJordbruk, Landsbygd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1975-02-04

Landsbygdsutveckling i Bangladesh

- Kommenterad sammanfattning av aktuella skrifter och utredningar

SidaBangladesh, Jordbruk, Landsbygd3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

Evenemang om Landsbygd (7 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2017-08-23 How can climate-smart agriculture and rural development foster resilience? Climate-smart agriculture with its focus on sustainable resource management and rural development are frequently mentioned among the solutions for creating prosperous societies. However, how exactly do we apply and combine these tools? These are the [...] International Fund for Agricultural Development (IFAD), SIANI, Utrikesdepartementet Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd
2017-05-09 Samtal & boklansering: Sverige ser inte ut som du tror Boken Sverige ser inte ut som du tror berättar en historia om ett land som egentligen alltid har funnits där – ett Sverige där en levande och konkurrenskraftig landsbygd och staden är varandras förutsättningar. Helena Jonsson, [...] Fores Klimat & miljö, Landsbygd, Sverige
2017-05-17 Who has the right to land? In Southern Africa, investments on land has led to thousands of farmers losing their land and livelihood. Both Sweden and the EU contributes actively to favour large foreign investors at the expense of small-scale, especially [...] Afrikagrupperna Äganderätt, Jordbruk, Landgrabbing, Landsbygd, Mänskliga rättigheter
2017-03-08 Animal Health Matters In the EBA- report “Animal health in development – its role for poverty reduction and human welfare”, Professors Jonathan Rushton, Arvid Uggla, and Ulf Magnusson present the significance of reliable animal health control systems in [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Landsbygd
2017-01-18 Policy Dialogue on Smallholder Farmers– the Backbone of Rural Africa! Sida and the Nordic Africa Institute (NAI) invite you to a policy dialogue on Africa’s rural backbone based on research on different aspects of smallholder farming. It aims to provide lessons and inputs for further [...] Nordiska Afrikainstitutet, Sida Jordbruk, Landsbygd
2016-12-12 Fostering rural transformation – a pathway to a sustainable, peaceful and equitable development? Rural development is one of the most effective ways to overcome rural poverty and to bridge the gap between rural and urban realities. Rural development has a direct impact on incomes and food and nutrition [...] Sida, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Jordbruk, Landsbygd
2016-10-14 World Food Day 2016 – Food for Thought and a Call for Change The theme for this year’s World Food Day is “Climate is changing, food and agriculture must too”. The agricultural sector is one of the largest emitters of greenhouse gases, accounting for around 20-25% of global [...] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd

Kommentarer i diskussionen om Landsbygd (5 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-05-21 Lars Englund: Jag vill också att Sverige ska arbeta mer aktivt för småbrukares rättigheter! Sverige bör stötta FN:s arbete för småbrukares rättigheter
Av Zarah Östman Pitaluga m.fl., Biståndsdebatten.se
2017-05-21 Johanna Åkerlund: Jag vill att Sverige ska arbeta mer aktivt för småbrukares rättigheter! Sverige bör stötta FN:s arbete för småbrukares rättigheter
Av Zarah Östman Pitaluga m.fl., Biståndsdebatten.se
2015-06-10 Gabriel Werner: Hej och tack för problematiserandet! Bra att du nämner den lokala personalen i näst sista stycket... för Uganda är ju ett land som trots allt genomfört en del decentraliseringsreformer. De flesta givare är dock ganska blinda för hur stater defacto är organiserad... Och för oss som arbetar just med att försöka kapacitetsstärka den lokala nivån är det ofta smått frustrerande att man på t.ex. UD inte har någon aning om vad t.ex. Kenyanska Counties har för ansvarsområden. Fel fokus när vi ställer vägbyggen mot nya skolor
Av Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se
2013-12-10 Sonny: Jag håller med. Alltför mycket resurser läggs ned på onödiga (t.ex. rapporter som säger att det har inte gått att på denna korta uppdragstid att...) konsultinsatser. Varför? Min erfarenhet är att genomförarna av projektaktiviteterna (trainings, kurser, framtagande av utbildningsmaterial, mailkampanjer, advocacy etc etc) inte från projektstarten planerat in, eller justerar projektet genom att lägga in, enkel uppföljning av hur nyttiga aktiviteterna varit. Oftast är det urenkel uppföljning som behövs i form av systematiska enkäter till deltagarna i aktiviteterna om hur mycket deltagarna lärt sig, vilken nytta de haft av aktiviteten, hur de kommer att använda sig av vad de lärt sig - som behövs. Med sådana - nästan helt gratis metoder - enkla uppföljningsaktiviteter behövs externa konsulter knappast. Det viktigaste med bra uppföljning är inte att kunna rapportera perfekt till finansiärerna, utan för lärandets skull. Lärandet för finansiärerna, för genomförarna och för deltagarna. Detta kräver transparens i alla led, samt i sådana pedagogiska former att alla tre huvudaktörerna kan förstå vad som skulle ha genomförts, hur det genomfördes, samt nyttan. I nästa steg, då ett nytt projekt startas, har tydliga erfarenheter kunnat tas till vara, brister åtgärdats och bättre resultat (fler människors rättigheter tillgodoses, minskad fattigdom, ökad demokrati) uppnås. Replik: Organisationer tvingas lägga pengar på konsulter
Av Maj-Lis Follér, Biståndsdebatten.se
2012-02-01 admin: "Men om biståndet är en konstant faktor som i majoriteten av observationerna inte får något resultat, finns det då inte anledning att fråga sig om det svaga observerade sambandet mellan bistånd och utveckling är korrelation och inte kausalitet? Det vill säga, att det faktum att några biståndsmottagare börjar utvecklas kanske beror på något annat än just bistånd." Fredrik Segerfeldt replikerar på sin blogg http://metrobloggen.se/segerfeldt/kan-kaniner-svenska/#respond Bistånd bidrar till utveckling
Av Yngve Sunesson, Hallands Nyheter
Dela det här: