Landgrabbing

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Landgrabbing.

Diskussionen om Landgrabbing innehåller:

  • 5 exklusiva debattartiklar
  • 29 debattartiklar
  • 5 dokument
  • 16 evenemang
  • 76 debattörer
  • 1 kommentar

Exklusiva debattartiklar om Landgrabbing (5 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2016-08-25

El Niño visar vikten av globala klimatåtgärder

Anabela Lemos, Biståndsdebatten.se

Den senaste El Niño drabbade 1,5 miljoner moçambikier. Att en förhållandevis liten temperaturökning i Stilla havet orsakar brist på mat på andra sidan jordklotet borde vara en ögonöppnare för politiker. Klimatförändringarna måste begränsas och det enda sättet är gemensamma globala åtgärder, skriver Anabela Lemos, direktör på Afrikagruppernas partnerorganisation Justiça Ambiental i Moçambique.El Niño, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Landgrabbing, Moçambique, Parisavtalet
2016-04-20

Oacceptabelt att svenska investeringar bidrar till markkonflikter

Annelie Andersson, Biståndsdebatten.se

Svenska pensionspengar bidrar till att småbrukare i Latinamerika förlorar mark som garanterar deras försörjning. Mänskliga rättigheter och demokrati får aldrig bli priset för att maximera ekonomisk vinst. Därför måste Sverige ta sitt ansvar i markfrågor, skriver Annelie Andersson från Latinamerikagrupperna.AP-fonderna, Brasilien, Demokrati, Jordbruk, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Politik för global utveckling (PGU), UrfolkI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/foreign-pension-funds-and-land-grabbing-in-brazil/"
2015-12-10

Neddragningar av svenskt bistånd kan drabba småbrukare i Paraguay

Juan Felix Martinez Garcia m.fl., Biståndsdebatten.se

Nästa år kan nästan en tredjedel av biståndsbudgeten komma att användas för att finansiera flyktingmottagandet. På sikt kanske ännu mer. Vi vill dela med oss av den stora oro detta beslut skapar för människor i Paraguay - ett av många länder där det svenska biståndet gör avgörande skillnader, skriver agronomerna Juan Felix Martinez Garcia och Agnar Kjeller.Avräkningar, Budget, Jordbruk, Landgrabbing, Landsbygd, Paraguay
2015-11-13

Sverige måste jobba för att stoppa landgrabbing

Rebecka Jalvemyr, Biståndsdebatten.se

Allt färre äger allt mer av världens odlingsbara mark. Pensionsfonder, regeringar och multinationella bolag är några av dem som investerar i mark – på bekostnad av småbrukare och urfolk. Nu måste Sverige agera för att försvara människors rätt till mat, mark och makt, skriver Rebecka Jalvemyr på organisationen FIAN.Äganderätt, AP-fonderna, Jordbruk, Landgrabbing, Landsbygd, Mänskliga rättigheter, Urfolk
2014-03-22

Ska vatten användas till mat eller energi?

Terje Østigård, Biståndsdebatten.se

Jordbruket, som idag står för ca 70 % av världens samlade vattenförbrukning, kan användas för att producera mat eller energi. Behovet av vatten och mat kommer att öka med 70-90 % fram till år 2050 samtidigt som den globala efterfrågan på energi beräknas att öka med 50 %. Ekvationen går helt enkelt inte ihop och frågan är om mat eller energi ska prioriteras inom jordbruket, skriver Terje Østigård på Nordiska Afrika Institutet (NAI) Biobränslen, Jordbruk, Landgrabbing, Vatten

Debattartiklar om Landgrabbing (29 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-11-17

Sverige måste stå upp för rätten till mark

Andrea Söderblom-Tay m.fl., ATL

“Hungerns mest grundläggande orsak är den ojämlika fördelningen av odlingsbar mark. Den rådande nyliberala marknadspolitiken har gjort mark till en global handelsvara. Småskaliga jordbrukare förlorar sin försörjning och länders självförsörjningsgrad sjunker.” Hunger, Jordbruk, Landgrabbing
2017-10-09

Plantager med träd slår ut afrikanska bönder

Vanessa Cabanelas m.fl., Svenska Dagblandet

“Den svenska staten har ett ansvar att skydda mänskliga rättigheter även utanför landets gränser genom att reglera företag och investerares verksamheter i andra länder. Staten, näringslivet och de enskilda investerarna har ett stort ansvar i [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Landgrabbing, Moçambique
2017-09-13

Gör det olagligt för företag att försvåra mänskliga rättigheter

Alice Blondel m.fl., ETC

“Att företag brister i vilja eller kunskap om sitt ansvar för mänskliga rättigheter är inte ovanligt. Därför är det positivt att regeringen nyligen gett Statskontoret i uppdrag att se över Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande [...]Etiopien, FN, Landgrabbing, Landsbygd, Mänskliga rättigheter
2017-06-01

“70 år av fördrivning och 50 år av ockupation – det är nog nu”

Anna Wester mfl. , ETC

”Sedan år 2000 har ungefär 8 000 barn fängslats. Vi kräver att Sveriges regering verkar för ett slut på ockupationen”. FN, Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter
2017-05-04

“I dag kan Lundin ge offren upprättelse”

Anna Lindenfors mfl. Aftonbladet

“Mer än 15 år har gått sedan de första anklagelserna om att Lundin Petroleums verksamhet i Sudan bidrog till brutala övergrepp mot civila. Men de drabbade lever fortfarande med sviterna. I dag, på Lundin Petroleums bolagsstämma, [...]Barn och unga, Civilsamhället, FN, Landgrabbing, Landsbygd, Näringsliv, Samhällsgrupper, Sudan, Sverige
2017-04-12

Replik: Världsbanken behöver skärpa reglerna

Ulrika Modéer, Omvärlden

Landgrabbing är ett stort problem i Etiopien. Sverige har i många år arbetat med landrättsfrågor i just Etiopien ur ett rättighetsperspektiv. För att säkerställa att rätt stöd kommer befolkningen till del måste arbetet förbättras hos [...]Etiopien, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/04/05/ud-maste-inse-att-manskliga-rattigheter-ar-internationell-lag/"
2017-04-05

UD måste inse att mänskliga rättigheter är internationell lag

Rebecka Mosquera Jalvemyr, Omvärlden

“Sverige har skyldighet att införa regelverk som kontrollerar svenska företags verksamhet i andra länder. Till det tillkommer skyldighet att införa mekanismer som håller företag juridiskt ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter.” Kvinnor, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, Utrikesdepartementet
2016-05-29

”Energimyndigheten bör lämna Uganda”

Frank Muramuzi m.fl., Svenska Dagbladet

“Green Resources tjänar pengar på sin försäljning av kolkrediter, medan Uganda får väldigt lite tillbaka. Uganda kan inte använda klimatkompenseringen för att nå sina egna koldioxidutsläppsmål, eftersom kolkrediterna säljs till rika länder som Sverige. Energimyndighetens [...]Klimat & miljö, Landgrabbing, Uganda
2016-05-18

Sverige bör stödja deklarationen om småbrukares rättigheter

Maja Magnusson m. fl., ETC

“Idag produceras 70 procent av världens mat av små och mellanstora jordbruk. Trots detta tillhör bönder den grupp som är mest drabbad av hunger och fattigdom globalt. Hela 80 procent av de människor som hungrar [...]FN, Jordbruk, Landgrabbing, Landsbygd
2016-05-10

Företagens ansvar – ofta en fråga om godtycke

Anna Tibblin, Mänsklig Säkerhet

“Det pågår ett otal våldsamma markkonflikter i Guatemala där nationella och internationella företag som bedriver gruvdrift, vattenkraftsutbyggnad eller andra megaprojekt befinner sig i konflikt med lokalbefolkningen. Myndigheter och företag struntar i att följa internationellt överenskomna [...]Civilsamhället, Guatemala, Honduras, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Urfolk
2016-04-15

”Anklagelserna mot Etiopien stämmer inte”

Woinshet Tadesse, Svenska Dagbladet

“Kort sagt, det krävs en helhetsbild av jordbrukskrisen och hur en varaktig lösning kan finnas. Artikelförfattarna har misslyckats med att förstå komplexiteten i den agrara övergången och istället valt att göra ett hätskt och politiskt [...]Etiopien, Jordbruk, Klimat & miljö, LandgrabbingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/04/12/ett-folkmord-hotar-i-etiopien/"
2016-04-12

”Ett folkmord hotar i Etiopien”

Anders Backman m.fl., Svenska Dagbladet

“Enligt vår uppfattning bör Sve­rige snarast, genom EU och i FN, påtala och kräva avbrott i de nu påbörjade folkförflyttningarna knutna till utarrenderings­programmen i deras nu­varande form, då dessa hotar resul­tera i vad som i praktiken kan jämställas med [...]Etiopien, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter
2016-02-21

Israel förstör palestinska byar

Katharina Nahlbom m.fl, Uppsala Nya Tidning

“Sverige och omvärlden borde sätta press på Israel, så att landet stoppar sin olagliga politik på de ockuperade områdena och låter invånarna i al-Hadidiyah och andra palestinska byar leva i fred.” Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter
2013-10-12

Afrikas befolkning betalar ett högt pris

Terje Østigård, Sydsvenskan

“Investerarna är främst intresserade av den bördigaste jorden. Istället för att producera mat används därför delar av Afrikas bästa jordbruksmark till att odla grödor som kan omvandlas till energi för den rika världens transporter och [...]Afrika, Biobränslen, Klimat & miljö, Landgrabbing, Näringsliv
2013-05-13

”Afrikas nya välstånd når långtifrån alla”

Valter Mutt, Dagens Nyheter

“Idag flödar tio gånger mer kapital ut ur Afrika än vad som strömmar in genom bistånd. Bara fem procent av detta väldiga kapitalutflöde beräknas bero på korruption. Huvudorsaken är istället multinationella företags skatteplanering, möjliggjord genom [...]Afrika, Jordbruk, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Korruption, Landgrabbing, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige"
2013-04-22

Biobränslen är Afrikas chans

Jonas Ericson m.fl; Borås Tidning

“Det finns en tråkig, nattsvart bild av markinvesteringar i Afrika i den svenska debatten, ofta kallat för ”land grabbing” även när de välkomnas av såväl lokalbefolkning som landets regering. Med ett sådant angreppssätt blir det meningslöst [...]Afrika, Biobränslen, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Landgrabbing, Liberia, Näringsliv, USA
2013-01-28

Ge fattiga rätt att klaga när de kränks

LENA KLEVENÅS, M.FL., GÖTEBORGSPOSTEN

“En klagomöjlighet för dem som inte fick sina rättigheter tillgodosedda, skapades tämligen omgående [efter 1976] för de medborgerliga och politiska rättigheterna och 2008 antogs också ett motsvarande beslut till konventionen om de ekonomiska, sociala och [...]Biståndets målsättning, FN, Hälsa, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sociala skyddsnät
2012-11-22

”Fattiga länder ska inte lockas att sälja ut sina fiskevatten”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“FN:s särskilde rapportör för livsmedelssäkerhet och rätten till mat, Olivier De Schutter, varnade häromveckan för att de rika ländernas långdistansflottor och ständigt ökande efterfrågan på fisk utgör ett allvarligt hot mot livsmedelssäkerheten i fattiga länder. [...]EU, Fiske, FN, Handelspolitik, Landgrabbing, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "The Right to Food"
2012-06-06

Replik: Sidas bästa får inte gå före bra bistånd

Anders Östman, Expressen

“Forskningen visar på att den höga tillväxten i många länder i dag i Afrika inte gör det. Dagens tillväxt vidmakthåller ett mönster med råvaruutvinning och fastlåsning i patron-klientförhållanden, som länge utmärkt regionen. Omvärldens jakt på Afrikas [...]Afrika, Forskning och innovation, Landgrabbing, Resultat, SidaArtikeln är en replik på: "Markinvesteringar bekämpar hunger"
2012-06-01

Sida måste lyssna på kritiken mot markförvärv

Mats Widgren, Expressen

“Sida-chefen Charlotte Petri Gornitzkas inlägg (den 28 maj) reser fler frågor än det besvarar. Det enda som är tydligt är att Sida bestämt sig för att vid stora markförvärv bidra med utvecklingsprojekt och att man [...]Afrika, Jordbruk, Landgrabbing, SidaArtikeln är en replik på: "Markinvesteringar bekämpar hunger"
2012-05-28

Markinvesteringar bekämpar hunger

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Att investera i mark i fattiga länder har av vissa forskare och debattörer likställts med så kallad landgrabbing, att illegalt eller oetiskt överta mark. Men vi måste våga prata om markinvesteringar och dess roll i [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Näringsliv, Sida
2012-04-21

Det finns bra sätt att framställa biobränsle

Anders Mathiasson mfl; Svenska Dagbladet

“Man menar att mer biobränsle i våra fordon innebär ökad konkurrens om odlingsytan i utvecklingsländerna. … Att använda värdefull odlingsmark i utvecklingsländer till rika länders behov av omställning i transportsektorn är självklart förkastligt. Och samtidigt helt [...]Afrika, Biobränslen, Fossilfri energi, Landgrabbing, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Biobränsle hotar rätten till mat"
2012-04-19

Att bromsa Afrikas utveckling löser inget

Pär Granstedt, Svenska Dagbladet

“Det vore väldigt allvarligt, ur många synpunkter, om EU sänkte sin ambitionsnivå i fråga om biodrivmedel. Den borde snarare höjas. Vad som behövs är att EU antar strikta regler om uthållig produktion för alla energiråvaror [...]Afrika, Biobränslen, EU, Hunger, LandgrabbingArtikeln är en replik på: "Biobränsle hotar rätten till mat"
2012-04-17

Biobränsle hotar rätten till mat

Annelie Andersson mfl, Svenska Dagbladet

“Odling av majs, afrikansk palm och sockerrör för produktion av agrobränsle kräver stora markarealer. För att nå de uppsatta målen om förnyelsebar energi är Europa i hög grad beroende av import av agrobränsle. Detta driver [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Hunger, Landgrabbing
2011-12-11

Biståndsmiljoner till nytt markrofferi

Mats Widgren, Expressen

“Kritiken mot detta projekt kom också från företagets ägare norrlandskommunerna. I oktober 2009 sålde Sekab alla sina Afrikaprojekt till sin förre vd Per Carstedt för 400 kronor och samtidigt kom beskedet att Sida inte kunde [...]Biobränslen, Jordbruk, Kommunbistånd, Landgrabbing, Swedfund, Tanzania
2011-11-07

“EU:s politik skadar u-länder”

Ylva Strömberg, Gabi Björsson m.fl; Sydsvenskan

“Spekulation i matråvaror, utsläpp av växthusgaser, samt användning av jordbruksmark i utvecklingsländer för produktion av biobränslen är andra exempel på konsekvenser av politik som står i konflikt med målsättningarna om att utrota den globala hungern.” Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Landgrabbing, Vapenhandel
2011-04-07

Höga matpriser dåligt för fattig bonde

Karin Gregow mfl; Uppsala Nya Tidning

“EU förhandlar just nu handelsavtal med afrikanska länder. EU kräver att de afrikanska länderna ska öppna minst 80 procent av sin handel med EU. Det är viktigt att dessa avtal utformas så att de inte [...]Afrika, Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Landgrabbing, Matkrisen 2008
2010-10-18

Mat är en mänsklig rättighet

Lena Klevenås, Göteborgsposten

“Det är hög tid att rättighetsperspektivet börjar användas om vi ska nå en verklig lösning på problemet med fattigdom och hunger. Det är en avgörande skillnad i angreppssätt! … Företag och länder i nord lägger beslag [...]Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, VälgörenhetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Right to Food and Nutrition Watch 2010"
2009-12-29

Nu kolonialiseras Afrika på nytt

Bengt-Urban Fransson, Piteå Tidning

“Förra gången tog man hela länder. Nu köper man upp mark i kapitalismens namn. Skillnaden är hårfin.” Afrika, Finanskrisen, Jordbruk, Landgrabbing, Matkrisen 2008

Dokument om Landgrabbing (5 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2016-11-02

Energi till exploatering

- Vad Marocko och Siemens undanhåller på COP22 i Marrakech

Western Sahara Resource WatchKlimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Landgrabbing, Marocko, Västsahara2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-11-17

Foreign pension funds and land grabbing in Brazil

GRAIN, LatinamerikagruppernaAP-fonderna, Brasilien, Jordbruk, Landgrabbing, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-09-16

Investing for Development?

- Examining the impacts of the EU's investment regime on food security, the right to food and land governance

Concord, Hands on the land for food sovereigntyEU, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-12-01

The Race for Land

Afrikagrupperna, Forum Syd, We EffectFungibilitet, Kambodja, Landgrabbing, Moçambique2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-10-01

Right to Food and Nutrition Watch 2010

- Land Grabbing and Nutrition: Challenges for Global Governance

Members of the Right to Food and Nutrition Watch Consortium 2010Afrika, Asien, Hunger, Landgrabbing, Sydamerika2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Landgrabbing (16 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2017-11-09 MR-dagarna: Land grabbing, access to land and food sovereignty Access to land and natural resources is fundamental to the fulfillment of a number of fundamental human rights, such as the right to food, water, housing and culture. Nevertheless, a decreasing number of people own [...] Nätverket Makten över Maten Hunger, Landgrabbing, Vatten
2017-11-08 Land – a Common Good or a Good Investment? Welcome to a discussion about democratic and sustainable use of land and how it is affected by current land policy and today’s global food system. From many places all over the world alarming reports are [...] Afrikagrupperna Demokrati, Hållbar utveckling, Jordbruk, Landgrabbing
2017-10-08 Who has the right to land? In Southern Africa, investments on land has led to thousands of farmers losing their land and livelihood. Large foreign investors are favoured at the expense of small-scale, especially women, farmers’ rights to land and seeds. [...] Afrikagrupperna, Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa Afrika, Jordbruk, Landgrabbing
2017-10-01 Who has the right to land? In South Africa, investments on land has led to thousands of farmers losing their land and livelihood. Both Sweden and the EU contributes actively to favor large foreign investors at the expense of small-scale, especially [...] Afrikagrupperna Landgrabbing, Moçambique, Sydafrika
2017-10-03 Land rights — combating climate change and advancing peace and gender equality Today, nearly a third of the world’s population does not have secure rights to the lands and forests they customarily claim. Secure indigenous and community land rights are often a pre-requisite for reducing deforestation and [...] Sida Fred och säkerhet, Jämställdhet, Klimat & miljö, Landgrabbing
2017-07-04 Vad har banker och pensionsfonder för ansvar för sina investeringar? Svenska banker och pensionsfonder investerar miljarder i oljebolaget Lundin Petroleum trots anklagelser om att företaget bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan. Varför har de inte agerat mer för att förmå företaget att ta ansvar? Medverkande: Carina Lundberg [...] Amnesty International, Sveriges Konsumenter (The Swedish Consumers' Association) Corporate Social Responsibility (CSR), Landgrabbing, Näringsliv, Sudan
2017-05-17 Who has the right to land? In Southern Africa, investments on land has led to thousands of farmers losing their land and livelihood. Both Sweden and the EU contributes actively to favour large foreign investors at the expense of small-scale, especially [...] Afrikagrupperna Äganderätt, Jordbruk, Landgrabbing, Landsbygd, Mänskliga rättigheter
2016-07-05 Mark – en rättighet eller handelsvara? Mark ses som en attraktiv investering av alltifrån pensionsfonder och regeringar till multinationella bolag. Rapporter från civilsamhället visar att investeringarna leder till konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter. Om mark, mänskliga rättigheter och utveckling. Vad [...] FIAN, Latinamerikagrupperna Landgrabbing, Mänskliga rättigheter
2016-05-23 FUF-fåtölj 23/5: Vem har rätt till marken? Allt färre äger allt mer av världens odlingsbara mark. De senaste årens mat-, energi- och finanskriser har gjort att mark ses som en attraktiv investering. Investerarna är alltifrån pensionsfonder till regeringar och multinationella bolag som [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Landgrabbing, Mänskliga rättigheter
2016-03-19 Volonturism och landgrabbing i Afrika Seminarium och filmvisning. ABF, Afrikagrupperna Afrika, Landgrabbing
2015-11-26 Är ansvarsfulla och hållbara markinvesteringar möjliga? I spåren av land grabbing debatten har riktlinjer och principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruksmark utvecklats. Men hur effektiva är dessa i praktiken? Organisationer från civilsamhället världen över har uppmärksammat hur expansionen av storskaliga kommersiella investeringar [...] Afrikagrupperna, FIAN, Forum Syd, Latinamerikagrupperna Landgrabbing
2015-07-01 Naturresursernas förbannelse – Sveriges ansvar i Västsahara Just nu är många företag på jakt efter Västsaharas olja. Eftersom Västsahara är ockuperat av Marocko skriver företagen kontrakt med det marockanska oljebolaget ONHYM. FN:s bestämmelser är glasklara, inga naturresurser får utvinnas på icke-självstyrande områden [...] Afrikagrupperna, Emmaus, Palmecenter Landgrabbing, Marocko, Västsahara
2015-07-02 Jorden vi ärvde – om global råvaruexploatering “I en värld med allt mer knappa resurser hårdnar konkurrensen i jakten på mineraler, skog och mark. Vilka vinner och vilka förlorar på råvaruexploateringen? Hör representanter från civilsamhället diskutera möjligheterna för en human utvinning av [...] Utrikespolitiska Förbundet Äganderätt, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Landgrabbing
2015-05-21 Kolgruvor i Colombia Matilde Leonor López Arpushana och Clara Mabel Andrade, företrädare för ursprungsfolk i Colombia och vinnare av Diakonias pris till människorättsförsvare 2014 berättar om ursprungsfolkens situation och kamp mot de stora kolgruvbolagen vid El Cerrejon gruvan [...] Colombiagruppen, Forum Syd Colombia, Handelspolitik, Landgrabbing
2015-04-20 Agribusiness, what does it mean for local people? More than a thousand small scale farmers in Nampula, northern Mozambique, were driven from their lands as Brazilian agribusiness giant AGROMOZ set out for soybean production on industrial scale. Most people accepted a compensation that did [...] Afrikagrupperna, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Klimat & miljö, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter
2015-04-17 Landgrabbing, markinvesteringar och rätten till försörjning Som en del i kampanjen Vem har rätt till Afrikas resurser? fortsätter kommer Sheila Rafi från Afrikagruppernas partnerorganisation Livaningo i Moçambique att prata om landgrabbing, markinvesteringar och rätten till försörjning. Afrikagrupperna, Forum Syd Äganderätt, Jordbruk, Landgrabbing, Moçambique

Debattörer i diskussionen om Landgrabbing (76 debattörer)

DebattörArtiklar om LandgrabbingTotalt antal artiklar av debattören
Anabela Lemos 1 1
Annelie Andersson 3 21
Agnar Kjeller 1 1
Juan Felix Martinez Garcia 1 1
Rebecka Jalvemyr 2 10
Terje Østigård 2 3
Andrea Söderblom-Tay 2 9
Carolina Ehrnrooth 1 5
Joel Holmdahl 1 1
Karin Ericsson 1 5
Linn Rabe 1 2
Maja Magnusson 2 3
Alifa Aide 1 1
Antonio Bolacha 1 1
Bartolomeu Antonio 1 1
Joquina Viagem 1 1
Louise Lindfors 1 3
Sheila Rafi 1 1
Vanessa Cabanelas 1 1
Alice Blondel 2 7
Anna Lindenfors 2 21
Anna Wester 1 9
Mina Olsson 1 2
Egbert Wesselink 1 1
Jakob König 1 5
Ulrika Modéer 1 12
Rebecka Mosquera Jalvemyr 1 1
Adrian Nel 1 1
Amanda Tas 1 1
Frank Muramuzi 1 1
Kristen Lyons 1 1
Simone Lovera 1 1
Wally Menne 1 1
Anna Danielsson 1 7
Gabi Björnsson 1 1
Torgny Östling 1 3
Anna Tibblin 1 1
Woinshet Tadesse 1 1
Anders Backman 1 1
Birgitta Karlström-Dorph 1 1
Göran Selin 1 1
Ingegerd Selin 1 1
Nils Gunnar Reve­lius 1 1
Rasmus Rasmusson 1 2
Ulla Rasmusson 1 1
Erik T Karlson 1 1
Jan Svensson 1 1
Katharina Nahlbom 1 1
Sofia Olhans 1 1
Tommie Ullman 1 1
Valter Mutt 1 18
Jonas Ericson 1 1
Mattias Goldmann 1 27
ANITA KLUM 1 5
Jennie Jonsén 1 7
Lena Klevenås 2 8
Lotta Hedström 1 8
Isabella Lövin 1 117
Anders Östman 1 5
Mats Widgren 2 3
Charlotte Petri Gornitzka 1 38
Anders Mathiasson 1 1
Karin Svensson Smith 1 4
Elisabet Strand 1 3
Francisco Contreras 1 25
Annica Sohlström 1 43
Christer Wälivaara 1 4
Erik Lysén 1 52
Eva Christina Nilsson 1 34
Gabi Björsson 1 67
Peter Brune 1 7
Sofia Walan 1 15
Ylva Strömberg 1 1
Karin Gregow 1 6
Marja Wolpher 1 7
Wallie Roux 1 1

Kommentarer i diskussionen om Landgrabbing (1 kommentar)

DatumKommentarKommentar till
2012-06-02 Mats Widgren: Vad är det egentligen Gonitzka säger? Se mitt svar i Expressen: http://www.expressen.se/debatt/sida-maste-lyssna-pa-kritiken-mot-markforvarv/ och i min blogg. Markinvesteringar bekämpar hunger
Av Charlotte Petri Gornitzka, Expressen
Dela det här: