Hållbar utveckling

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Hållbar utveckling.

Diskussionen om Hållbar utveckling innehåller:

  • 10 exklusiva debattartiklar
  • 238 debattartiklar
  • 67 dokument
  • 240 evenemang
  • 7 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Hållbar utveckling (10 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-11-29

Klyfta mellan ambition och budget för hållbar fred

Maria Andersson Willner & Karin Olofsson, Biståndsdebatten.se

Under hösten presenterade regeringen en strategi för hållbar fred som understryker att den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen är ett hot mot global säkerhet och ett hinder för hållbar utveckling. Ambitionen att satsa på en minskad spridning av dessa vapen inom utvecklingssamarbetet är mycket positiv och måste nu på ett tydligt sätt återspeglas i budgeten, konstaterar Karin Olofsson och Maria Andersson Willner från Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor. Budget, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Vapenhandel
2017-04-03

Replik: Utvecklingseffektivitet och näringslivssamverkan går ihop

Ulrika Modéer, Biståndsdebatten.se

Näringslivssamverkan inom biståndet handlar om att ta vara på de kunskaper, erfarenheter och resurser som näringslivet förfogar över och att katalysera mer, bättre och snabbare förändring. Penny Davies, Diakonia, är oroad över att viktiga principer för biståndseffektivitet kommer att tummas på när OCED DAC nu ser över vilka privatsektorinstrument som ska räknas som bistånd. Sverige verkar med full kraft för att så inte blir fallet, skriver statssekreterare Ulrika Modéer.Biståndets målsättning, Biståndsformer, Civilsamhället, Hållbar utveckling, Näringsliv, Näringslivsbistånd, OECD, UpphandlingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/nya-reformer-inom-bistandet-bakom-stangda-dorrar/"
2017-02-02

Migrationsfokus överskuggar fattigdomsbekämpning inom biståndet

Anna Knoll & Andrew Sherriff, Biståndsdebatten.se

Kortsiktig politisk respons till migrationskrisen ser i flera fall ut att ha underminerat rutiner för ett effektivt bistånd, och avräkningar för flyktingkostnader utgör en stor andel av dagens biståndsbudgetar. Detta visar en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Parallellt med diskussioner om hur biståndet kan användas för att mer systematiskt adressera migrationsströmmar måste vi föra en faktabaserad debatt om vilken typ av insatser som är värdefulla utifrån ett bredare utvecklingsperspektiv, skriver rapportförfattarna Anna Knoll och Andrew Sherriff.Avräkningar, Budget, EU, Europa, Flykt och migration, Hållbar utvecklingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/making-waves-implications-of-the-irregular-migration-and-refugee-situation-on-official-development-assistance-spending-and-practices-in-europe/"
2017-01-31

Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet

Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se

Oxfam lanserade nyligen en rapport som visar att 8 individer äger lika mycket som hälften av jordens befolkning. Den extrema ojämlikheten är omöjlig att rättfärdiga, men rapporten skyller på förlegade antaganden. Ledande ekonomer tror inte längre att fattigdom kan utrotas genom tillväxt som ”sipprar ned”. Om nuvarande ekonomiskt tänkande tas i bruk är en inkluderande utveckling möjlig, skriver Elina Scheja och True Schedvin i Sidas chefsekonomteam. Ekonomisk jämlikhet, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sida, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/an-economy-for-the-99/"
2016-10-17

Global agenda kräver lokalt genomförande

Johan Hassel m.fl., Biståndsdebatten.se

Städernas betydelse för den globala utvecklingen blir allt större i takt med att världen blir mer urbaniserad. Därför måste globala utmaningar angripas på lokal nivå. Idag inleds Habitat III, FN:s konferens om hållbar stadsutveckling, i Ecuadors huvudstad Quito. Nordiska städer kan och bör gå före i omställningen till en hållbar utveckling – låt konferensen bli startskottet för detta, skriver Johan Hassel och Elin Andersdotter Fabre från tankesmedjan Global Utmaning. FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Sverige, Urbanisering / hållbara städerI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/nordic-urban-ways/"
2016-03-21

Vi bör veta innan vi gör när klimatbiståndet ökar

Subhrendu K. Pattanayak m.fl, Biståndsdebatten.se

Klimatbiståndet har möjlighet att samtidigt minska klimateffekter och bekämpa fattigdom. Men för att säkra de dubbla effekterna krävs mer och bättre utvärderingar av biståndsinsatserna. Det skriver fem forskare som idag publicerar en rapport om klimatbiståndets effekter för Expertgruppen för Biståndsanalys. Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Landsbygd, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/in-search-of-double-dividends-from-climate-change-interventions-evidence-from-forest-conservation-and-household-energy-transitions/"
2016-01-18

Sju punkter för att ta de Globala målen från ord till handling

Caspar Trimmer m.fl., Biståndsdebatten.se

FN:s Agenda 2030 är mycket ambitiös och omfattande. Men målen kräver tydliga nationella och politiska ställningstaganden. Därför måste regeringen leda arbetet med att översätta de globala målen till en konkret handlingsplan som passar Sverige, skriver forskare från Stockholm Environment Institute.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utvecklingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/sustainable-development-goals-for-sweden-insights-on-setting-a-national-agenda/"
2015-12-01

Norden borde ta en ledarroll i hållbarhetsomställningen

Pontus Wallin, Biståndsdebatten.se

De nordiska länderna är trygga demokratier med stabil ekonomi. Vi har hög levnadsstandard och våra ekologiska fotavtryck är bland världens största. Därför borde de nordiska länderna ta på sig en gemensam ledarroll under och efter klimatförhandlingarna i Paris. Det menar Pontus Wallin som skrivit en uppsats om klimatansvar.Flykt och migration, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Kiribati, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Maldiverna
2015-11-25

Världsledarna borde lära av urfolken

Carmen Blanco Valer, Biståndsdebatten.se

Ett systemskifte krävs för att minska klimatförändringarna. Vi måste bort från hejdlös konsumtion och mot ett samhälle i harmoni med naturen. Här kan regeringen lära av urfolksrörelsen, anser debattören Carmen Blanco Valer.Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Urfolk
2015-09-01

Det krävs mer individuellt ansvar för hållbar utveckling

Marcus Hjalmarsson, Biståndsdebatten.se

Vi kan inte förvänta oss att stater eller teknikutveckling ska skapa en hållbar värld. Användandet av resurser – oavsett om det är sociala, finansiella eller naturresurser – kräver ett individuellt ansvar. Att genom kunskap skapa ett ansvar är avgörande för en hållbar utveckling, skriver Marcus Hjalmarsson på organisationen Global Playground Stockholm.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö

Debattartiklar om Hållbar utveckling (238 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-01-23

Tala ur skägget om EU, Magdalena!

Silvia Kakembo, Dagens Arena

“Därför bör vi ställa oss de grundläggande frågorna: Vad vill vi egentligen med EU? Hur mycket vill vi hänga ihop med resten av Europa? En förhalande och passiv inställning riskerar att leda till en kraftig motreaktion [...]EU, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Okategoriserade
2017-12-26

Göteborg ska bli världsledande i hållbar utveckling

Ulf Kamne, Göteborgs-posten

“Sveriges regering har lagt ribban högt. Vi ska vara världsledande i genomförandet av Agenda 2030. Det är på den regionala och lokala nivån som det kan bli verklighet. Därför är det viktigt att vi i [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Samhällsaktörer
2017-12-23

”Klimatet måste vara nästa stora EU-projekt”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Klimatet kan bli den centrala fråga som bygger ett modernt EU och ger mening till det europeiska projektet. EU har en gång varit en global klimatledare. EU stod kvar bakom Kyotoprotokollet när USA lämnade och [...]EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-12-08

Sexköp utomlands måste förbjudas

Eva Franchell, Aftonbladet

“Det är rimligt. FN uppskattar att mellan en och fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, är offer för människohandel varje år och att majoriteten av dem utnyttjas sexuellt och prostitueras. Handel med människors kroppar [...]Barn och unga, Demokrati, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Samhällsgrupper, Sociala skyddsnät
2017-12-08

Biståndet ska inte gå till flyktingar i Sverige

Julia Kronlid & Markus Wiechel. Aftonbladet

“Regeringen föreslår en budget för det faktiska biståndet på ca 43 miljarder kronor, vilket förvisso är en ökning från förra året. Sverigedemokraterna anser dock att insatserna för de mest utsatta och där de som mest [...]Demokrati, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2017-12-06

Usla arbetsvillkor på resejättarnas hotell

Henrik Ehrenberg m.fl., Svenska Dagbladet

“Trots att Phyu Phyu städar varje dag tjänar hon bara motsvarande 2 000 kronor i månaden, vilket är under den lagstadgade minimilönen. Hon skulle vilja sätta barnen i skolan, men vet inte om de kommer att [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Turism
2017-11-29

Så hamnar dina pengar hos klimatvärstingarna

Frode Pleym m.fl., Expressen

“Sveriges lilla storlek brukar framhållas i diskussionen när vissa anser att Sverige inte kan göra mer för att hindra klimatförändringarna. Här är dock en arena där vi har inflytande långt över vårt lands storlek. De [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv, ParisavtaletI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/staten-kapitalet-och-oljan/"
2017-11-21

Kyrkans ansvar för vår värld

Erik Lysén m.fl., Dagen

“Just nu pågår Kyrkornas globala vecka där Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling, är i fokus. Agenda 2030 spänner över världens största utmaningar och är omöjliga att nå utan religiösa aktörers aktiva ansträngningar.” Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Religion
2017-11-15

”Den mest hållbara livsstilen är att arbeta mindre”

Christer Sanne, Svenska Dagbladet

“Det är ju inte världens eller Sveriges ekonomi som behöver växa. Det är de fattiga, de utan hem och vatten och toaletter och skola och sjukvård som måste få chansen att konsumera mer. Men då [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-11-15

”Sverige bör fokusera på att minska globala utsläpp”

Harry Frank m.fl, Svenska Dagbladet

“Utbyggnaden av bio-, sol- och vindkraft är naturligtvis alldeles utmärkt efter­som nästan all ersättning av de fossila bränslena i huvudsak är positiv, men tyvärr är möjligheterna ytterst begränsade när det gäller att påtagligt minska växthus­gaserna [...]EU, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-11-09

“Att vara den vuxne är att inse allvaret i klimatfrågan”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“Om vi inte gör något så kommer vi att ha mer plast än fisk i haven år 2050. Utrymmet för rovdjur på planeten har krympt med 90 procent. Samtidigt ser vi hur USA, världens största [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)I artikeln hänvisas till "Ulf Kristersson - ”Nej, jag tänker inte samtala med Sverigedemokraterna”"
2017-11-09

MP-rebeller går emot regeringens vapenexportlag

Sydsvenskan

“Folk tror att vi har skärpt vapenexporten. Jag har träffat många som tror att demokratikriteriet är ett äkta kriterium – som faktiskt styr något – och som faktiskt förbjuder vapenexport, säger Carl Schlyter” Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Vapenhandel
2017-11-06

Är det nu vi räddar klimatet?

Daniel Mathisen, Dagens Arena

“När världens ledare i dag sätter sig vid förhandlingsborden i Bonn måste reformer, inte retoriskt fluff, dominera agendan, Lösningarna finns. Ökade privata och offentliga investeringar i fossilfria energikällor och gröna transporter. Skarpare krav på företagens utsläpp [...]FN, Hållbar utveckling, Upphandling
2017-10-18

Dags att agera – snart mer plast än fisk i haven

Isabella Lövin m.fl., Göteborgs-Posten

“Redan i våras presenterade regeringen satsningar på 100 miljoner kronor per år fram till år 2020 med syfte att minska spridningen av plastprodukter. Nu breddas och stärks arbetet ytterligare. Vi behöver agera nu, gör vi [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-10-12

Frida Wallnor: Viktigt att behålla kärnavtalet med Iran

Frida Wallnor, Dagens Industri

“I ärlighetens namn är avtalet inte perfekt. Det innebär bara tillfälliga begränsningar av Irans kärnprogram. Men det går knappast att förneka att det haft positiva effekter. Landets isolering mot omvärlden har brutits och världen har [...]Hållbar utveckling, Handelspolitik, Iran, Politik för global utveckling (PGU)
2017-10-08

Hur ska vi klara de nya epidemierna?

Marianne Elvander m.fl., Svenska Dagbladet

“Det är lätt att tro att dagens välorganise­rade Sverige skulle stå skyddat mot liknande epidemier. Men risken för världsomfattande infektionsutbrott, pandemier, som även drabbar länder med väl utvecklad hälso- och sjukvård, har sannolikt aldrig varit [...]Hållbar utveckling, Hälsa, Sjukvård
2017-09-15

”Nästa års biståndsbudget blir den största någonsin”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“I en svår och exceptionell tid krävs kloka, långsiktiga insatser. Det humanitära stödet är livsviktigt men det räcker inte. För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt behöver förmågan att bidra till hållbar [...]2. Bistånd, Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2017-09-13

Satsa på träden – och bekämpa fattigdom och klimatförändringar

Anders Malmer m.fl., OmVärlden

“Sverige har god kunskap om många aspekter av hållbar produktion från lantbruk och skogsbruk. Med globala strategier som lyfter agroforestry bör det vara både möjligt och strategiskt lämpligt för Sverige att påverka andra länder att [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Sida
2017-09-12

Kalhyggesbruk ger stora utsläpp av växthusgaser

Anders Lindroth m.fl., Dagens Nyheter

“Förutom problemet med de långa återbetalningstiderna har biobränslen även lägre energitäthet än de fossila bränslena. Detta innebär bland annat att det släpps ut mer koldioxid, mellan 20 till 100 procent, per producerad enhet energi beroende [...]Biobränslen, Det klimatpolitiska ramverket, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-09-12

Vi förväntar oss att Sverige skriver på avtalet om att förbjuda kärnvapen

Malin Nilsson m.fl., Dalademokraten

“Att USA har meddelat Sverige att de kan komma att utvärdera relationerna om Sverige ansluter sig till förbudet är inget nytt. USA har tidigare utövat starka påtryckningar för att stoppa förhandlingarna, att staterna inte ska [...]Hållbar utveckling, Sverige, USA
2017-09-02

Måste planera för att inte förvärra naturhändelser

Marie Aronsson-Storrier, Svenska Dagbladet

“Det är viktigt att fortsätta att arbeta för att integrera katastrofriskreducering både i samhällsplanering och biståndsarbete. Ett första steg är att slå hål på myten om ”naturkatastrofer” och prata mer öppet om hur katastrofer kan [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-08-23

“Miljökonsult: EU måste funka även med minskat flygande”

Magnus Nilsson, Dagens Arena

“Vi måste hitta sätt för EU att fungera trots en minskad luftfart. Det långsiktigt möjliga utrymmet för flygtrafik måste vi förvalta omsorgsfullt och kanske enligt principer och med metoder vi fortfarande inte känner till.” Biobränslen, EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik
2017-08-17

FI: Vi kritiserar nykoloniala strukturer, inte handelsavtal i sig

“Vi anser att ett frihandelsavtal måste ha sin utgångspunkt i respekten för de mänskliga rättigheterna, miljön och de grundläggande demokratiska principerna om självbestämmande. Frihandelsavtalen, så som de utformas i nutiden, är i allra högsta grad [...]Frihandelsavtal, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Rättvis handel
2017-08-16

Ingrid Runsten: ”Gör inte som Trump vill. Hissa klimatfrågan.”

Ingrid Runsten, Sydsvenskan

“I flera länder gör högerpopulistiska politiker sitt bästa för att plocka bort miljö- och klimatfrågorna från dagordningen. Ett sådant parti på hemmaplan är Sverigedemokraterna, vars partiledare Jimmie Åkesson anser att Sverige borde följa Trumps exempel och lämna [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik, USA
2017-08-16

Rättshaveri i miljödebatten

Jonas Paulsson, Göteborgsposten

“När jag pratar med forskare på SLU och Chalmers är de lätt uppgivna och håller med mig om att det är allvarligt. Sakligt och lättförståeligt som forskare värda sitt salt förklarar de att betande djur [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-18

”FN-avtalet banar väg för en värld utan kärnvapen”

Andreas Tolf, Dagens Nyheter

“Människor över hela jorden har anledning att glädja sig över det största genombrottet i kärnvapenfrågan på decennier, kanske någonsin. Kärnvapen är förbjudna, vi skrev historia den 7 juli. Nu vidtar processen att få avtalet att [...]FN, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling
2017-07-17

SD vill inte hjälpa på plats

Gunnar Hökmark m.fl, Expressen

“Men SD tycker inte att EU ska hjälpa till att utveckla näringslivet i Afrika. Det är därför de har röstat emot tullättnader för bland annat Botswana, Ghana och Namibia. Det är därför deras partikamrater inte [...]Afrika, Botswana, EU, Flykt och migration, Ghana, Hållbar utveckling, Namibia, Partipolitik, Sverige
2017-06-23

En social pelare är nödvändig för EU:s framtid

Cecilia Wikström, Sundsvalls Tidning

“Både Tyskland och Frankrike leds nu av politiker som vill se ett mer fördjupat samarbete och ett ökat ansvarstagande för att möta EU:s stora utmaningar, inom det sociala området men också andra politikområden som klimatfrågan, [...]EU, Hållbar utveckling, Partipolitik
2017-06-20

Vi räddar inte klimatet med retoriska finter och missvisande statistik

Birger Schlaug, ETC

“Vi kommer aldrig att klara de åtgärder som krävs av oss om vi inte är ärliga. Vi måste sluta gömma oss bakom väl vald statistik och retoriska finter. Det är helt riktigt att Sverige ligger [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-06-16

När får vi hållbara regler för AP-fonderna, Per Bolund?

Annelie Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Eftersom AP-fonderna styrs direkt av lag, utan möjlighet för regeringen att ge direktiv, krävs en tydlig lagstiftning som slår fast att AP-fonderna, som statliga myndigheter, är skyldiga att leva upp till Sveriges internationella åtaganden. Det [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2017-06-09

På väg mot ett haveri

Dagens Nyheter

“Härska över fiskarna”, manades människan i Första Mosebok. Och länge verkade det som att detta herravälde var gränslöst, att havens rikedomar kunde brukas men aldrig förstöras eller ta slut. Ett isande faktum visades så i [...]Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/the-new-plastic-economy/"
2017-06-09

Parisavtalet är en papperstiger

Martin Kinnunen, Aftonbladet

“Sverigedemokraterna deltar inte i en tävling om vem som är mest oroad över klimatförändringarna, men i en anda av försiktighet förhåller vi oss till att våra utsläpp bör minska, oavsett vilken politik USA för. En konstruktiv [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Parisavtalet, Sverige, USA
2017-06-06

Avskaffa EU:s fiskeavtal

Jens Holm, ETC

“Sverige och EU skulle som alternativ till dagens fiskeavtal kunna föreslå utvecklingssamarbete för lokalt och hållbart fiske istället. Syftet skulle kunna vara att utveckla de afrikanska staternas fiske, istället för, som idag, att tillfredsställa europeiska [...]Afrika, EU, Fiske, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Multilateralt samarbeteArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/05/29/overfisket-skordar-nya-offer/ "
2017-06-04

”Världen måste öka takten för att rädda haven”

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

“Globalt samarbete är avgörande för att ­vända den negativa utveckling som vi sett för haven de senaste åren. Regeringen ger nu Sida i uppdrag att ta fram en ny global stra­tegi för klimat, miljö och [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till "The Ocean Conference 2017"
2017-06-04

“Sverige kan bli den globala helpdesk för klimatet som omvärlden så väl behöver.”

Mattias Goldman, Sydsvenskan

“Nytt globalt ledarskap sökes. När USA nu bestämt sig för att vara längst bak i klimattåget – om ens där – så finns ett vakuum som behöver fyllas. Kina vill ta den positionen, och imponerar [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Parisavtalet, Sverige, USA
2017-06-01

“Nu måste världen sopa upp efter Trump”

Expressen

“Att världens största ekonomi nu ser ut att vända ryggen mot det internationella klimatarbetet är förstås en katastrof. Siffrorna är ytterst skakiga, men forskare och tankesmedjor tror att USA:s utträde ur avtalet kan resultera i [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Parisavtalet, Utsläppsrätter
2017-05-31

Tobak – ett stort hinder för global hållbar utveckling

Helen Stjerna m.fl., Sundsvalls Tidning

“Genom att säga nej till tobak, oavsett om du som individ avstår från att bruka tobak, eller om du som företagsledare eller politiker arbetar aktivt för att förebygga tobaksbruk och investeringar i tobaksindustrin har du [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Hälsa
2017-05-08

”Mossig svensk aktiebolagslag hindrar hållbarhetsåtaganden”

Sussi Kvart, Dagens Nyheter

“Kravet på ansvarstagande anses av den tongivande delen av juristkåren inte gå ihop med långsiktigt vinstskapande. Bolaget löper risk att angripas av vissa aktieägare för att inte tänka på vinsten. Att aktiebolagslagen år 2017 kan tolkas [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-04-24

Bra Lövin – men glöm inte köttnormen

Jonas Paulsson, Aftonbladet

“Hittills har Sverige inte fattat ett enda riksdagsbeslut för att minska animaliekonsumtionen. Inte en statlig skattekrona har investerats i att bryta köttnormen. Även i Kalifornien lyser det politiska ansvarstagandet med sin frånvaro, trots delstatens oerhört [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/04/22/sverige-kalifornien-ar-enade-for-miljon/"
2017-04-16

EU:s 500 miljoner medborgare har rätt att kräva politiker som vågar välja att leda opinionen istället för att bara följa den.

Cecilia Wikström, Sydsvenskan

“Oavsett vad vi EU-politiker förhandlar om måste vi ha ett medborgarperspektiv, medkänsla och fokus på individen. Vi måste alltid ha i minnet att det är på medborgarnas uppdrag vi arbetar, komma ihåg det när vi [...]Asylrätt, Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Öppenhet och transparens
2017-04-11

Befolkningsökningen är ett av problemen

Frank Götmark, Göteborgsposten

“För närvarande går mindre än en procent av det internationella bi- och multilaterala biståndet till familjeplanering. Regeringen, som framhåller en feministisk utrikespolitik och kvinnors rätt att bestämma över reproduktion, kan här spela en viktig roll [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/04/05/parisavtalet-kraver-mer-fossil-energi-an-varldens-reserver/"
2017-03-31

Bara samarbete kan rädda våra hav

Emma Nohrén m.fl., Göteborgs-Posten

“Livet började en gång i haven och livet kommer alltid vara beroende av haven. De täcker två tredjedelar av planetens yta och vartannat andetag vi tar kommer från syre producerat av haven. Haven är också [...]Fiske, FN, Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Partipolitik
2017-03-24

Spekulativt om rasbiologi och resiliens

Johan Rockström m.fl., Upsala Nya Tidning

“Att använda kunskap som genererats i samarbete med inhemska och andra icke-akademiska arktiska experter är ett viktigt steg mot demokratisering och avkolonisering av både vetenskap och politik i Arktis. Vi inbjuder till fortsatt dialog och [...]Forskning och innovation, Hållbar utveckling
2017-03-21

Så kan vi bidra till en hållbar blå ekonomi

Jakob Granit, Göteborgs-Posten

“HaV vill bidra till att Göteborg, Västsverige och det kluster kring maritima näringar och god förvaltning av vattenresurser som finns här, kan vara pådrivande för att uppnå hållbara hav. En viktig förutsättning för att lyckas [...]Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-03-18

Afrika har ju sol. Gör mera el.

Heidi Avellan, Sydsvenskan

“Politiker – kanske också biståndsgivare; Tanzania är ju Sveriges stora biståndsland – vill ofta ha grandiosa planer. Elledningar till folket. Så mäts utveckling. Men med digitalteknik, bättre mobiler och solenergi måste det gå att göra mer [...]Biståndsformer, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Kenya, Klimat & miljö, Tanzania
2017-03-13

EU ska inte få begränsa skogsavverkning i Sverige

Helena Jonsson m.fl., Dagens Industri

“I ljuset av detta är det beklämmande att regeringen inte är aktiv när EU just nu förhandlar om skogens roll för klimatet, i enlighet med Parisavtalet. Finland, Österrike och andra länder med stora skogsresurser agerar [...]EU, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv, Parisavtalet
2017-03-05

Orange kuvert med mörk baksida

Annelie Andersson m.fl., Nerikes Allehanda

“Regeringen och riksdagens pensionsgrupp måste se till att AP-fonderna så snart som möjligt får nya regler som garanterar att de investerar våra pengar i enlighet med Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, miljö [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2017-03-03

Regeringen satsar för lite på att nå FN-målen

Kristina Persson, Dagens Nyheter

“Agenda 2030 ligger mycket nära grundidéerna för den svenska välfärdsmodellen och samhällsbyggandet – hållbarhet, jämlikhet och solidaritet. Den borde ses som en viktig chans för förnyelse av ”den svenska modellen” inför valet 2018.” Departement och myndigheter, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-03-02

”Nordens skogar – vårt trumfkort för klimatet”

Pekka Kauppi m.fl., Svenska Dagbladet

“Finlands och Sveriges bidrag till klimatarbetet ger positiva effekter långt utanför våra riksgränser. Nordens skogsindustri tillverkar produkter för över 200 miljoner människor, främst inom EU men också i Nordafrika och Asien, där det finns en [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/02/28/den-riktiga-skogen-haller-pa-att-ta-slut-i-sverige/"
2017-03-01

Dubbel omtanke med Fairtrade

Maria Granefelt, Fria Tidningar

“Fattigdomsbekämpning är något som förs på global nivå genom målen i Agenda 2030, och det är ett ansvar som konsumenter, kommuner och företag gemensamt behöver axla. Genom att börja göra fler val med dubbel omtanke [...]Barn och unga, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Rättvis handel
2017-03-01

Ökat klimathot får mindre plats

Henrik Brundin m.fl., Corren.se

“Det är förstås ledsamt att det inte skrevs mer om klimatfrågan i en tid då utsläppsminskningarna måste ta fart för att vi ska klara de klimatåtaganden vi enades om i Paris, och som i Sverige [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mediabevakning, Parisavtalet
2017-02-27

Snälla riskkapitalister som investerar i smutsiga branscher

Peter Alestig, Svenska Dagbladet

“Men när det gäller investeringen i Rysslandsfonden Mint II blir det betydligt svårare att förstå vad Swedfund egentligen vill uppnå. Att fonden har varit mycket – ja rent av katastrofalt – dålig är naturligtvis pikant, [...]Biståndsformer, Hållbar utveckling, Näringsliv, Ryssland
2017-02-12

Globala utmaningar kräver privata företag

Ardalan Shekarabi, Dagens Industri

“Jag har ibland fått frågan om det är rimligt att svenska företag ska tjäna pengar på andras olycka. Mitt svar är enkelt: De globala utmaningarna kommer aldrig att klaras av om inte den privata sektorns resurser [...]FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Sverige
2017-02-08

Vem bryr sig om klimatet?

Roland Ekstrand, Uppsala Nya Tidning

“I höstas kom rapporter om att temperaturen i Arktis under oktober och november varit 20 grader högre än normalt. Det internationella energiorganet IEA har i sin rapport för 2016 ”World energy outlook” gjort en prognos över [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-02-05

Grön skatteåterbäring

Niclas Malmberg, Upsala Nya Tidning

“Ekonomiska incitament till utsläppsminskningar är nödvändiga för att stimulera såväl teknikutveckling som livsstilsförändringar. För att få acceptans för tillräckligt omfattande miljöskatter är det dock nödvändigt att det sker inom ramen för en grön skatteväxling. På [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-01-25

Med Trump behöver vi konkreta alternativ

Ole von Uexküll, ETC

“Det räcker inte att knyta näven i fickan. När Donald Trump nu tillträder som USA:s president innebär det att alla människor som omfamnar demokratiska grundvärden, mänskliga rättigheter och som är engagerade i civilsamhället måste kavla upp [...]Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, USA
2016-12-24

Ohållbart att stockholmarna kastar julmaten

Anneli Rogeman, ETC

“Matsvinn i vår del av världen bidrar till klimatförändringar som ger fattiga bönder i utvecklingsländer sämre förutsättningarna att bedriva jordbruk. Klimatpåverkan från Sveriges kastade mat motsvarar 360 000 bilar som körs genomsnittligt under ett år”. Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/transforming-our-world/"
2016-12-23

Det är ohållbart att vi kastar så mycket av julmaten

Anneli Rogeman, Nya Wermlands-Tidningen

“Trots skillnaderna mellan Sverige och fattiga länder är vi delar av samma globala problem: Är det hållbart att så mycket mat går till spillo? Matsvinn i vår del av världen bidrar till klimatförändringar som ger [...]Hållbar utveckling, JordbrukI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/transforming-our-world/"
2016-12-15

Klimatet räddas med politisk vilja

Gudrun Schyman m.fl., ETC

“Feministiskt initiativ vill, utöver att kraftigt förbättra och förstärka det viktiga arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, även verka för en ökad anpassning för att minska skadeverkningar som ett förändrat klimat kommer att medföra. [...]Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-12-07

Ta itu med flygandet som med rökandet

Simon Andersson, Expressen

“Ingenting som vi gör i våra enskilda liv gör så mycket klimatskada som våra flygresor. Men det tycks vara stört omöjligt att införa minsta lilla begränsning för att minska omfattningen. Nu senast syns det i [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-12-05

”Farligt och felaktigt om cirkulär ekonomi”

Robin Ljungar, Dagens Nyheter

“Status quo är inte ett alternativ. Istället kommer andra länder ta stafettpinnen och där svenska innovationer hade kunnat bli världsledande kommer Sverige halka efter. Tillväxt- och sysselsättningssiffrorna kanske inte är lika stora som Romklubben förutspår, [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/04/cirkular-ekonomi-okar-inte-sysselsattningen/"
2016-12-05

Vi har blivit ekologiska analfabeter

Gunnar Rundgren, Göteborgs-Posten

“Användningen av palmolja i bakverken och färdigmaten vi äter bidrar till utrotningen av tigrar och orangutanger. Odlingen av mandlar i Kalifornien frestar på knappa vattenresurser. Sociala orättvisor döljs också effektivt av avståndet. Det är fler [...]Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-12-04

”Cirkulär ekonomi ökar inte sysselsättningen”

Eva Samakovlis m.fl., Dagens Nyheter

“För att lägga grunden för en cirkulär ekonomi har regeringen gett en statlig utredning i uppdrag att studera återinförandet av skatten på avfallsförbränning. Skatten, som avskaffades 2010 för att den saknade miljöstyrning, ska nu enligt regeringens [...]Departement och myndigheter, EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Utsläppsrätter
2016-11-26

En hållbar utveckling är en rättighetsfråga

Lars-Olof Karlsson m.fl., Skånska Dagbladet

“Vi vill se att de globala målen för en hållbar utveckling och jämlik värld uppfylls. De spelar roll för världens alla människor och för att världen ska hålla flera generationer fram. Det handlar om allas [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Partinära bistånd
2016-11-25

Tre MP-politiker: Flyget sviker klimatet

Jakop Dalunde, m.fl. Dagens Industri

“En flygskatt skulle göra att flyget i högre grad fick bära kostnaderna för sina utsläpp. Skatten kan utformas på ett sådant sätt att den uppmuntrar resenärer att välja mer miljövänliga alternativ, och även till att [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-11-24

Så blir hållbarhet en stor exportsuccé

Ann Linde m.fl., Dagens Industri

“Nu är tid att gå från ord till handling. För att nå målen krävs omfattande satsningar på ny teknik och hållbara lösningar. Här finns en stor potential för svenska företag, som ofta är världsledande just vad [...]Biobränslen, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-11-21

”De svenska haven, ett fall för lyxfällan?”

Mattias Rust, Aktuell Hållbarhet

“Vi behöver syre, mat och stabilt klimat för att överleva på jorden. För att trivas behöver vi dessutom jobb, inkomster och behagliga upplevelser. Haven bidrar med allt det här helt utan kostnad. Ändå förstör vi haven [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-11-20

Så bör forskningen lyftas

Henrik Henriksson m.fl., Dagens Industri

“Hållbarhetsutmaningarna för världen är stora. Ambitiösa klimatmål antogs i Paris och världen har slutit upp bakom gemensamma globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Det bör också påverka den svenska forskningspolitiken. Inriktningen för svensk forskning avgörs när riksdagen behandlar [...]Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Näringsliv, Urbanisering / hållbara städer
2016-11-12

Lokalt engagemang skapar globala effekter

Louise Malmström, Norrköpings Tidningar

“I Sverige kallas arbetet med de globala målen för Agenda 2030, året då målen ska vara uppnådda. Det kräver engagemang och ansvar på alla nivåer i samhället och Sveriges kommuner har en central roll. Inom [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Sverige
2016-10-17

Fjellner (M) svingar vilt utan insikt om Afrika

Max Andersson, Göteborgs-Posten

“Miljöpartiet arbetar för att göra handeln så rättvis som möjligt. Vi vill att handelsrelationer ska ta full hänsyn till fattiga människors perspektiv, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Handelspolitik handlar nämligen om mycket mer än bara [...]Afrika, EU, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/08/sd-och-mps-kamp-mot-frihandel-drabbar-fattiga/"
2016-10-14

”Regeringens strategi alltjämt en besvikelse”

Lin Lerpold m.fl., Dagens Nyheter

“[F]ör svensk del visar det sig att tidigare ansträngningar att minska inte minst vår klimatpåverkan burit frukt. Haken är bara att vi skulle behöva veta hur mycket av den uppmätta förändringen till det bättre är ett resultat [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/12/vi-vill-komplettera-bnp-med-nya-valfardsmatt/"
2016-10-12

”Vi vill komplettera BNP med nya välfärdsmått”

Per Bolund, Dagens Nyheter

“Lerpold och Sjöberg anser […] att strategin saknar en kritik av BNP-måttet som enda mått på välfärd. Debattörerna verkar inte känna till att regeringen redan arbetar med detta. I september fick SCB i uppdrag att föreslå [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/08/regeringen-missar-malet-konsumtionen-maste-minska/"
2016-10-11

”Fokusera på problemen, inte konsumtionen”

Bengt Kriström, Dagens Nyheter

“Om konsumtionen är hållbar är visserligen en större fråga än om miljötillståndet förbättrats, men nästan hur man än definierar begreppet ”hållbar konsumtion” finns det all anledning att vara optimistisk när det gäller utvecklingen i Sverige. [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/08/regeringen-missar-malet-konsumtionen-maste-minska/"
2016-10-10

”Insikter om konsumtionens drivkrafter saknas”

Cecilia Solér, Dagens Nyheter

“Konsekvensen av att strategin för hållbar konsumtion inte vilar på en solid vetenskaplig grund är att man helt felaktigt ser på konsumenter som individer som upplever att de inte har tillräcklig information (om hur man skall [...]Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/08/regeringen-missar-malet-konsumtionen-maste-minska/"
2016-10-10

”Verktyg finns men politiska beslut saknas”

Jens Holm, Dagens Nyheter

“Skulle alla världsmedborgare leva som vi i Sverige skulle det behövas tre jordklot till. Vi brukar vara stolta över att våra utsläpp i Sverige har minskat successivt, men vad är det värt när utsläppen i [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/08/regeringen-missar-malet-konsumtionen-maste-minska/"
2016-10-08

”Regeringen missar målet: konsumtionen måste minska”

Lin Lerpold m.fl., Dagens Nyheter

“Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen slår fast att människor och dess regeringar önskar både växande ekonomier och hållbar utveckling samtidigt. Men hur ska vi göra det möjligt? Det är just det som är målkonflikten i dagens [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv, Urbanisering / hållbara städer
2016-10-03

Skåne ska bli ledande i hållbarhet

Carolina Ehrnrooth m.fl., OmVärlden

“Företags hållbarhetsarbete innefattar allt ett företag gör för att minska sin negativa miljö- och klimatpåverkan och allt arbete som syftar till att skapa bra arbetsvillkor för såväl egna anställda som för de som jobbar hos leverantörer. [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige
2016-10-03

”Kollaps är nära för torsken i Östersjön”

Lasse Gustavsson, Svenska Dagbladet

“Torsken är inte bara en viktig ekonomisk intäktskälla utan har också en miljömässigt central roll i Östersjön, men under många år har den blivit överfiskad. Nu varnar forskarna – tillståndet för det västra beståndet ligger [...]EU, Fiske, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-09-22

”Klimatpolitik är inte ett ekonomiskt optimeringsproblem”

Fredrik N.G. Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Vi vill därför understryka att fossilfri fordonsflottainte enbart handlar om minskade koldioxidutsläpp, och att sektorsvisa mål och strategier faktiskt är nödvändiga för att nå nollutsläpp på längre sikt både inom transportsektorn och basindustrin (exempelvis genom [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/21/utslapp-i-sverige-fel-fokus-for-svensk-klimatpolitik/"
2016-09-21

”Banker saknar riktlinjer mot kontroversiell vapenexport”

Penny Davies m.fl., Dagens Nyheter

“”Fair finance guide” handlar inte primärt om att utesluta investeringar. Tvärtom uppmuntrar vi bankerna att ta ett aktivt ägaransvar och försöka påverka företag som missköter sig. Detta tar vi hänsyn till i våra granskningar och vi [...]Hållbar utveckling, VapenhandelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/14/vi-valkomnar-konstruktiv-granskning/"
2016-09-20

EU:s system för handel med utsläppsrätter är tandlöst

Andrea Söderblom-Tay m.fl., Dagens ETC

“Regeringen måste både i Sverige och på EU-nivå se till att politiken som berör utsläppsrätterna omgående skärps. Regeringens utspel om att börja köpa upp och skrota utsläppsrätter för 300 miljoner kronor per år från och [...]EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Utsläppsrätter
2016-09-14

”Vi välkomnar konstruktiv granskning”

Fredrik Nordström, Dagens Nyheter

“Att bidra till en hållbar värld står högt på spararnas lista när de ska välja sparande och inte minst i fonder. Utvecklingen har tagit hästkliv de senaste åren och den utvecklingen kommer att fortsätta, med [...]Hållbar utveckling, Näringsliv, Öppenhet och transparens, VapenhandelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/14/%EF%BB%BFfem-svenska-fondmiljarder-i-kontroversiella-vapenforetag/"
2016-09-07

”Revir på regeringskansliet hindrar långsiktig politik”

Kristina Persson, Dagens Nyheter

“Oavsett vilken regering som tillträder 2018 kommer den att få svårigheter med att arbeta nyskapande och förverkliga intentionerna i Agenda 2030 – om den inte förändrar regeringskansliets organisation, ”kultur” och arbetsformer. Det behövs mycket mer [...]Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, OECD, Öppenhet och transparens
2016-09-05

Klimatet räddas inte bara av toppmöten

Expressen

“Ytterst avgörs dock inte klimatfrågan av hur världsledare agerar på olika klimattoppmöten. Det verkliga arbetet med att sänka utsläppen sker i vardagen. Av forskare som tar fram nya tekniker. Av företag som investerar i dem. [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2016-08-27

Parisavtalet sänker oljepriset för evigt

Johan Östberg, Dagens Industri

“Parisavtalet innebär att dyra och resurskrävande prospekteringsprojekt rimligen inte bör bli av. Ett sånt område är Arktis. Och den svenska regeringen bör genom EU och Arktiska rådet försöka påverka utvecklingen i den riktningen.” Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-08-27

Mattias Goldmann: Här är din klimatbudget, Löfven

Mattias Goldmann, Dagens Arena

“Hela världen efterfrågar ledarskap i omställningen till klimatsmartare transporter, och här har Sverige erfarenheter att dela med sig och näringsliv som kan tjäna på det. Som komplement till klimatklivet och som konkretisering av Fossilfritt Sverige [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2016-08-16

”Mirakelriset finns inte”

Gunnar Lind, Svenska Dagbladet

“Anledningen till att vi har svält och fattigdom är att den globala ekonomin fördelar ­resurser extremt orättvist. Häri ligger problemet och det är där vi måste finna en lösning. Den återfinns inte i att genmodifiera [...]Hållbar utveckling, Hälsa, Hunger, JordbrukArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/15/greenpeace-kampanj-forvarrar-for-fattiga/"
2016-08-04

Det största hotet är inte terrorism

Maria Ehlin Kolk, Aftonbladet

Sommarens nyhetsflöde har präglats av terrorism, statskupper och vansinnesdåd. Terroristernas mål är att skapa skräck och en känsla av systemkollaps. Men det mesta i världen går faktiskt åt rätt håll – förutom just klimatet. FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-24

Ta fram nationell strategi för hållbar svensk turism

Andreas Olsen m.fl., Dagens Nyheter

“Med ökade krav från FN och de nya SDG-målen fram till 2030 samt överenskommelsen i Paris under hösten 2015 ställs mycket av näringens hållbarhetsfrågor på sin spets. Med en sammanhållen strategi kan Sverige bli en [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-23

Höj kraven för att nå klimatmålen

Mattias Goldmann, Sundsvalls Tidning

“Fossilfritt Sverige har varit en herrelös hund och snubblande nära greenwash. Därför är det utmärkt att arbetet nu styrs upp, med den eminente Svante Axelsson som ansvarig. Men i det brev vi drygt 150 undertecknare [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-21

”Bristen på demokrati största hotet”

Karin Karlsbro, Dagens Nyheter

“Lövin och Sachs talar om behovet av visioner och starkt ledarskap för hållbar utveckling, men nämner inte ens ordet demokrati i sin artikel. Men man kanske inte ska förvänta sig mer av företrädare för ett [...]Demokrati, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/07/20/sverige-bast-i-varlden-pa-hallbar-utveckling/"
2016-07-20

”Sverige bäst i världen på hållbar utveckling”

Isabella Lövin m.fl, Dagens Nyheter

“Världen behöver nu goda föredömen: länder som tar täten och visar att ekonomisk utveckling, social och miljömässig hållbarhet kan uppnås och till och med förstärka varandra. Vi anser att Sverige kan och bör vara ett [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Okategoriserade
2016-07-16

“Theresa May förändrar klimatet”

Skånska Dagbladet

“Men när EU istället står inför att omförhandla sitt förhållande till Storbritannien är och bör klimatet vara en av de frågor som står högst upp på agendan för ett fortsatt samarbete. Utsläpp vet inga geografiska [...]EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Storbritannien
2016-07-04

»Så kan vi nå ett ›Global deal‹«

Olle Törnquist, Dagens Arena

“Det går bra att säga att de fattiga saknar makt och borde få jobb och mer inflytande. Men orsakerna till ojämlikheten och hur den kan bekämpas lyser med sin frånvaro. Till exempel sägs det inget [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-06-28

Klimatomställningen måste bli grundbulten i handelsavtalen

Pontus Björkman, ETC

“Handel ska vara ett verktyg för att öka den globala välfärden, inte utarma och hetta upp vår jord. Klimatomställningen måste bli högsta prioritet för EU, Sverige och handelsminister Ann Linde när den 14:e förhandlingsrundan med [...]Hållbar utveckling, Handelspolitik, Klimat & miljö, Rättvis handel
2016-06-23

Fyra sätt hur nytänkande kan bidra till bättre bistånd

Benjamin Kumpf, OmVärlden

“UNDP och andra FN-organisationer har investerat i experiment som kan bidra till innovation och förbättringar i flera år. År 2014 lanserade vi en global innovationsmekanism med stöd från danska regeringen. Den här mekanismen stöttar våra [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter
2016-06-13

”Missvisande om Sidas Afrika-stöd”

Torbjörn Pettersson, Dagens Nyheter

“Ett utvecklat jordbruk är en av de viktigaste faktorerna för fattigdomsminskning i Afrika söder om Sahara. Och det är en utveckling som måste ske utan att miljö eller människor tar skada, och därför är Sidas [...]Afrika, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Kvinnor, Sida, Urbanisering / hållbara städerArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/06/10/torkans-offer-behover-satsningar-pa-jordbruket/"
2016-06-08

Sverige måste hörsamma hot mot människorättsaktivister

Anna Nylander m.fl, ETC

“För att på allvar kunna förändra strukturer som tvingar människor att leva i fattigdom och utanförskap måste vi ifrågasätta alla investeringar och handelsförbindelser ur ett rättighetsperspektiv. När medlemmar i våra lokala samarbetsorganisationer mördas och hotas måste [...]Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Sydamerika
2016-06-07

”Dyr klimatpolitik kan vara avskräckande”

John Hassler m.fl., Dagens Nyheter

“Höga kostnader riskerar att leda till en mindre ambitiös klimatpolitik. Detta gäller för Sverige, men sannolikt i än högre grad för fattigare länder. Värdet av att Sverige går före och visar vägen riskerar att helt [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/06/02/passivitet-mycket-dyrare-an-effektiva-klimatatgarder/"
2016-06-02

”Klimatinsatser måste vara kostnadseffektiva”

Christofer Fjellner, Dagens Nyheter

“Ska vi rädda klimatet kan vi inte slösa bort våra resurser på ineffektiva och dyra klimatåtgärder. Det är något som borde vara självklart för alla och en var. Att Mikael Karlsson och Eva Alfredsson med [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/06/02/passivitet-mycket-dyrare-an-effektiva-klimatatgarder/"
2016-06-02

”Passivitet mycket dyrare än effektiva klimatåtgärder”

Eva Alfredsson m.fl., Dagens Nyheter

“För att klara Parisavtalets mål med en anständig sannolikhet behöver fossila bränslen avvecklas globalt vid mitten av århundradet. Ett föregångsland som Sverige bör visa vägen långt dessförinnan. Miljömålsberedningen bör därför föreslå mål och åtgärder som [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-05-27

“Gör drivmedlen fossilfria till 2030”

Svante Axelsson m.fl., Svenska Dagbladet

“[Parisavtalet] inger hopp för framtiden och skickar en tydlig signal till alla länder, städer, företag och individer om att eran med fossila bränslen kommer att gå mot sitt slut. Men Parisavtalet innebär också en gigantisk [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet
2016-05-25

”Jag ser klimatpolitik och biståndspolitik som en helhet”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“Fiskeripolitiken, världshaven, klimatet, ojämlikheten, fattigdomen, flyktingsituationen och konfliktfrågorna. Allting hänger ihop. De politiska utmaningar som världen står inför är så tätt sammanlänkade att de inte kan lösas var och en för sig. De kräver ett [...]Flykt och migration, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU)
2016-05-03

Klimatkrisen kan slå mot allt vi tar för givet

Lina Hjorth, ETC

“Många tar till exempel för givet att vi är så bra. Att Sverige är föregångare och så utmärkta att vi knappt behöver göra något annat än att skälla på andra länder. När vi i själva [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-05-01

Frihandelsavtalet med USA ökar EU:s globala inflytande

Cecilia Malmström, Svenska Dagbladet

“Trots den stora handeln oss emellan sker idag störst och snabbast ekonomisk tillväxt utanför EU och USA. På många håll i världen präglas ekonomierna fortfarande av svaga institutioner, korrumperade samhällen, och oklar eller avsaknad av [...]EU, Frihandelsavtal, Hållbar utveckling, Handelspolitik, USA
2016-04-30

”Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet”

Kenneth Bengtsson m.fl., Dagens Nyheter

“Projektet gjorde en exempelkartläggning av fem utvalda råvaruflöden, och märkte då att många resurser och produkter nyttjas ineffektivt. Nationalpolitiska klimatmål i olika länder hindrar exempelvis järntillverkning från att optimeras globalt. Den totala nyttjandegraden av kontorsfastigheter [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-04-26

Rättighetsperspektivet måste bli vägledande i Agenda 2030

Loa Brynjulfsdottir m.fl., Dagens Arena

“Regeringen och den nu tillsatta 2030-delegationen måste börja det nödvändiga implementeringsarbetet såväl här hemma som globalt. Samarbete mellan olika aktörer, såväl myndigheter som näringsliv och civilsamhälle måste utvecklas. Det måste också säkerställas att arbetet sker [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-03-20

Lyssna på tonerna från skogen – det svenska bioekonomiundret

Sven Erik Bucht, Värmlands Folkblad

“Vårt svenska agerande internationellt ska ta avstamp i det som vi är bra på – att värna om transparenta regelverk, en stor variation av det skogliga ägandet, en stark kooperativ rörelse, mark- och nyttjanderättigheter, ett [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Klimat & miljö
2016-03-19

Städerna måste gå före om vi ska nå klimatmålen

Håkan Wirtén m.fl., Sundsvalls Tidning

“Städerna har en enorm potential att vara en del av lösningen för klimatet. Här kan svenska städer och kommuner spela en viktig roll som ledstjärnor i ett internationellt perspektiv. Regeringen vill att Sverige ska bli [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Urbanisering / hållbara städer
2016-03-18

”Löfven och Kinberg Batra: vi har lösningarna”

Håkan Wirtén m.fl., SVT Opinion

“Sverige bör likt Storbritannien inrätta en grön investeringsbank som också kan erbjuda marknaden gröna obligationer. Det är också viktigt att de utlovade 4 miljarder kronorna till FN:s Gröna Klimatfond finansieras utöver biståndsbudgeten.” Gröna fonden, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-03-18

Tillsammans är det möjligt att skapa en mer rättvis värld

Barbara Evaeus, Dagens ETC

“En sak vet vi alla, och det är att vi måste leva inom ramen för en enda planet. Vi har ju bara en. Klimatet är en nyckelfråga vars lösningar bär på stora möjligheter för människa [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-03-18

Släck ljuset i morgon

Mariann Eriksson, Värmlands Folkblad

“Efter tio år kan vi summera hur vi gick från klimatanalfabeter till ett globalt klimatavtal – en kombination av hjärna och hjärta i form av vetenskaplig fakta, ekonomiska rapporter och engagerande kampanjer har fört oss [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-03-16

Städer måste gå före

Håkan Wirtén m.fl., Värmlands Folkblad

“Med FN:s globala klimatavtal COP21 har vi nu en internationell överenskommelse som slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader. Ett stort ansvar vilar på världens städer.” Civilsamhället, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Urbanisering / hållbara städer
2016-03-11

Misären är undantaget

Magnus Krantz, UNT

“Det är lätt att fokusera på ekonomiska problem och kriser, i Europa och i övriga världen. Men det fundamentalt fel att se dem som en konsekvens av den allt mer sammanflätade världsekonomin. Vi behöver ännu [...]Hållbar utveckling, Multilateralt samarbete
2016-03-10

Handlar inte om miljö eller moral, utan om mammon.

Per Grankvist, Sydsvenskan

“Sunt förnuft säger ju oss att företagande handlar om att använda de resurser man har till sitt förfogande på ett så klokt sätt som möjligt, oavsett om det handlar om monetära, materiella eller mänskliga resurser. [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2016-03-01

Arktis måste fredas från huggsexa

Annka Jacobson, Göteborgs-posten

“Det finns en lysande möjlighet för Sverige att bli den förkämpe som den arktiska miljön så väl behöver – inom Ospar, men också i andra internationella organisationer. Men då måste utrikesministern också välja att investera [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-02-29

”De nya klimatmålen för Sverige räcker inte”

Frida Ekerlund m.fl., Svt Opinion

“För att ha en chans att nå 1,5-gradersmålet behöver rika länder som Sverige sluta använda fossila bränslen redan omkring 2030 för att ge utvecklingsländerna tid att ställa om till fossilfri ekonomi.” Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-02-09

Ekomaten är överskattad

Jonas Paulsson, Göteborgs-Posten

“Sverige behöver inte dyra och ineffektiva ekosubventioner. För klimatet spelar det ingen roll om vi väljer ekologiskt eller inte. Jordbrukspolitik och miljöpolitik bör baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. I Sverige i dag är så [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-01-26

“För många dieselbilar klassas som miljöbil”

Åsa Romson, Aftonbladet

“Tyvärr regleras utsläppskraven på bilar i EU utifrån labb-tester som allt sämre speglar de utsläpp som bilen verkligen ger vid vanlig körning. Regeringen har därför agerat för att EU ska ändra reglerna och utsläppskraven skärpas [...]Biobränslen, EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-01-05

Det krävs ett globalt pris på koldioxid

Håkan Pihl, Svenska Dagbladet

“Vad kan göras mer? Världen behöver ett pris på koldioxidutsläpp. Det finns ett massivt teoretisk och erfarenhetsmässigt stöd för ett sådant pris, helst en koldioxidskatt. Det är det mest verksamma medlet för att åstadkomma en [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-12-30

Debatt: “Ta ställning för schyssta pensioner”

Annelie Andersson m fl, Dala-Demokraten

Finansdepartementet presenterade i juni ett förslag till nya regler för AP-fonderna. Det innehöll flera förbättringar. Bland annat gav det mer utrymme för frågor om ansvarsfulla investeringar och föreslog att hållbarhet skulle bli lagkrav när våra [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-12-28

“Före och efter Parismötet”

Anders Bystedt, Värmlands Folkblad

“I 25 år har IPCC rapporterat om klimathotet och massmedia har omsorgsfullt vidarebefordrat historien. Nu är kanske samhället moget för att styras mot det rätta målet, tvågradersmålet. Belöningen som utlovas är ju ett paradisiskt klimat. Hur [...]Biståndets målsättning, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, IPCC, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Tyskland
2015-12-18

Skäl för alla att bryta samman

JOHAN RUDSTRÖM, Uppsala Nya Tidning

SVT:s Korresponderna besökte i tisdags Seoul i Sydkorea. Var femte sydkoreansk kvinna plastikopererar sig varje år och Seoul har också blivit ett nav dit japanska och kinesiska kvinnor (och en del män) söker sig. I [...]Hållbar utveckling, Mediabevakning
2015-12-17

”Schysta arbetsvillkor inte viktigt för leksaksköparen”

Michele Micheletti, Dagens Nyheter

“Jämfört med några andra industrier inriktade på hushållskonsumtion ligger leksaksindustrin långt efter när det gäller att ta ansvar för det klimat- och hållbarhetfotavtryck som de lämnar efter sig. Föräldrar behöver hjälp från företag, staten och [...]Anständiga arbetsvillkor, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Rättvis handel
2015-12-13

Ledare: Företagen bör gå före politikerna i klimatarbetet

PM Nilsson, Dagens Industri

“Många företag, särskilt de stora, kommer nu att fråga sig hur de ska bli en del av klimatavtalets ambitioner. Det är en nödvändig process, såväl för det egna företaget som för marknadsekonomins legitimitet.” Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-12-12

Trafikverket på kollisionskurs med klimatmålen

Magnus Blinde m.fl., Göteborgs Posten

“Det faktum att infrastrukturplaneringen nu utarbetas efter prognoser och inriktningar som är mycket svåra att förena med regeringens egna klimatmål visar att regeringens nuvarande direktiv är för vaga. För att leva upp till Sveriges högt [...]Departement och myndigheter, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-10

MP på COP21: Klimatet kräver en grön ekonomi

Janine Alm Ericson m.fl., Dagens Arena

“Beskattningen av växthusgaser kan enkelt motiveras med principen att den som skadar miljön ska betala för de samhällskostnader som medföljer. När ändliga resurser blir olönsamma styrs produktionen om till ett återvinningssystem – en cirkulär ekonomi. Den gröna [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2015-12-09

Minskad befolkning nyckeln att klara klimatet

Stig-Olof Holm, Svenska Dagbladet

“För att uppnå en mer långsiktigt hållbar utveckling krävs således att förbrukningen av naturresurserna planas ut och i vissa fall minskar. Detta kan åstadkommas om de konsumtionsdrivande faktorerna anpassas till graden av teknisk effektivisering så [...]Demografi / befolkningsstatistik, FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-06

“Återvinning effektivast för klimatet”

Svante Axelsson Mfl., Göteborgs Posten

“Materialåtervinning är en av de mest energieffektiva åtgärder som kan genomföras och har långt större effekt på vår klimatpåverkan än många andra åtgärder. Materialåtervinning ger radikalt mycket lägre växthusgasutsläpp än både produktion med jungfruliga råvaror [...]EU, FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-11-28

Överrösta fossillobbyn – kräv bindande klimatavtal

Agnes Wold m.fl., Göteborgs-Posten

“Vi behöver ett ekonomiskt starkt och helhjärtat stöd för omställning. Vi behöver tala med en röst klarare och starkare än fossillobbyns. Vi behöver bindande överenskommelser som på ett eller annat sätt gör det dyrt att [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-28

”Miljö- och klimatpolitiken måste bli mindre byråkratisk”

Christofer Fjellner, Dagens Nyheter

“Vi måste vrida diskussionen till hur vi lättare och billigare når våra klimatpolitiska mål. Och det måste vi göra utifrån några enkla principer. Vi måste sträva efter kostnadseffektivitet, enkla och raka styrmedel istället för som [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/21/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/"
2015-11-27

Så kan Sverige gå före i klimatpolitiken

Jonas Bane m.fl., Dagens ETC

“Ett fossilfritt Sverige kräver att alla tänkbara styrmedel och investeringsresurser används till utveckling av förnybar energi och energieffektiviseringar. Här behövs djärva politiska program. Det handlar om hur vi använder pensionsfonder, vilka skattereformer vi genomför, hur vi [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-27

”Löfven måste stoppa försäljningen av Vattenfalls tyska brunkol”

Annika Jacobson, Dagens Nyheter

“Jag tror att Stefan Löfven verkligen vill vara en brobyggare mellan rika och fattiga nationer så att världen kan enas om ett klimatavtal i Paris. Men ett ärligt uppsåt räcker inte långt så länge ens handlingar [...]Hållbar utveckling, Kiribati, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/27/lofven-maste-ta-stallning-mot-start-av-nya-kolgruvor/"
2015-11-27

”Vi vill inte förbjuda kolgruvor – vi vill stoppa nya gruvor”

Anote Tong, Dagens Nyheter

“Till regeringen och det svenska folket, å mitt folks vägnar och alla de som står vid klimatförändringarnas vägskäl: jag vädjar till er medmänsklighet för att ni ska leda Europa och resten av den industrialiserade världen [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/27/lofven-maste-ta-stallning-mot-start-av-nya-kolgruvor/"
2015-11-27

Klimatmötet kan bli en vändpunkt

Stefan Edman, Göteborgs-Posten

“COP 21 måste kunna omvandla de givna löftena till bindande avtal som upplevs rimliga och rättvisa. Man måste även fylla på den Gröna klimatfonden och klubba regler för hur dessa pengar, förhoppningsvis 100 miljarder dollar [...]Gröna fonden, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-27

”Klimatmötet – ett fredsmöte”

Linnéa Engström, SVT opinion

“Teknisk innovation kommer inte att räcka, enda vägen fram är social och ekonomisk innovation. Ska vi klara klimatet måste vi ha en hållbar och rättvis utveckling – men vi kan inte få en rättvis utveckling [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-26

Klimatkonferens byggd på lösan sand

BJØRN LOMBORG, Svd

Aktivister kommer att applådera deras ansträngningar och mana dem att gå ännu längre….Vad som däremot inte kommer att nämnas är att klimatkonferensen i Paris i ärlighetens namn åstadkommer nästintill ingenting för att stoppa den globala uppvärmningen. [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-26

Det miljöskadliga köttberoendet

Adam Cwejman, GP

Utsläppen från boskapsindustrin är enorma, både vad gäller koldioxidutsläpp och den metangas som djuren själva släpper ifrån sig. Givetvis är inte produktionen av grödor fri från utsläpp, men i förhållande till köttproduktionen är den betydligt [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-11-25

Klimatfrågan är en fördelningsfråga

Göran Greider, Dagens ETC

“Detta är den grundläggande insikten: Planeten jorden drivs mot våldsamma och förödande klimatförändringar på grund av en rad orättvisor som tillåter att gynnade och privilegierade delar av världen, klasser och kön våldsamt överkonsumerar det givna [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-25

Klimatfrågan kan inte vänta längre

Maria Wetterstrand, Aftonbladet

“Det handlar inte om att rädda några korallrev eller isbjörnar. Det handlar om livsmedelsförsörjningen för miljarder människor, om stigande havsvattennivåer som riskerar att lägga merparten av vissa länder under vatten, om människor som tvingas på [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Mediabevakning
2015-11-25

Ki-moon: Nationernas säkerhet är hotad

Ban Ki-moon, Expressen

“Klimatförändringen bär inget pass; koldioxidutsläpp på en plats bidrar till problemet överallt. Klimatförändringen är ett hot mot liv och levebröd överallt i världen. Den ekonomiska stabiliteten och nationers säkerhet är hotad. Endast genom de Förenta Nationerna [...]FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-24

”Miljöåtgärder har hårdare krav på kostnadseffektivitet”

Göran Finnveden, Dagens Nyheter

“Christofer Fjellner lyfter fram att det är arbetet som sker i varje enskilt land och i EU mellan toppmötena som är en förutsättning för att minska utsläppen. Det stämmer. Tyvärr ger dock inte Fjellner några konkreta [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/21/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/"
2015-11-24

”Sverige har förenat minskade utsläpp med ökat välstånd”

Måns Nilsson m.fl., Dagens Nyheter

“Han skriver ‘Det är arbetet efter Paris som har betydelse för klimatet’ och ‘Det är vår förmåga att kombinera minskade utsläpp med tillväxt, jobb och välstånd som vinner resten av världen…’ Vi är helt eniga [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/21/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/"
2015-11-24

”Oroande att Fjellner kastar in handsken om klimatet”

Jytte Guteland, Dagens Nyheter

“Ur ett längre perspektiv är däremot kraftfulla utsläppsminskningar ingen ekonomisk börda utan tvärtom en förutsättning för global ekonomisk utveckling och välfärd. Ju längre vi väntar med utsläppsminskningarna, desto mera dramatiska blir de långsiktiga ekonomiska skadeverkningarna. Ställd [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/21/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/"
2015-11-24

”Att skylla på andra håller inte”

Jens Holm, Dagens Nyheter

“Fjellner har rätt i att Kina och Indiens utsläpp växer väldigt snabbt. Men varför gör de det? Fjellner pekar själv på en del av svaret: en allt större del av våra klassiska industrijobb förläggs i [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/21/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/"
2015-11-24

”Inga belägg för att ambitiös klimatpolitik ger minskad tillväxt”

Gunnar Köhlin m.fl., Dagens Nyheter

“Att hävda att en ambitiös miljöpolitik leder till minskat tillväxt och företagsflykt är ett vanligt argument på högerkanten, men det saknas empiriska belägg. Tvärtom leder ofta en sådan politik till ökade innovationer och ökad internationell [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/21/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/"
2015-11-24

”Fjellner har rätt om Paris men fel om EU:s klimatpolitik”

Daniel Engström Stenson, Dagens Nyheter

“Nog för att klimatpolitiken är viktig. Men jag tror Fjellner i och med detta tillmäter den väl stora konsekvenser när han förklarar svag ekonomisk tillväxt och förlorade industrijobb med att EU och Sverige fört en [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/21/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/"
2015-11-24

Liten har svårt att leda

Ledare, Dagens Nyheter

“Christofer Fjellner efterlyser kostnadseffektivitet, och en politik som tydligare parar tillväxt med utsläppsminskningar. Men på det hela har Sverige åstadkommit just det. En studie av nationalekonomerna Lennart Flood och Chiya Manuchery visade dessutom nyligen att [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/21/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/"
2015-11-21

Magstark stadsplanering

Ingmar Messing m.fl., Upsala Nya Tidning

“Sveriges roll som en viktig aktör på jordbruksmarknaden för att bidra till den inhemska och internationella livsmedelsförsörjningen förväntas således öka. Detta sätter en stor press på den befintliga åkermarken, som ska räcka till för odling av [...]Biobränslen, Hållbar utveckling, Jordbruk
2015-11-21

”Utsläppsminskningar och ökat välstånd måste förenas”

Christofer Fjellner, Dagens Nyheter

“Det är inte våra utsläppsminskningar som övertygar resten av världen att ta ansvar. Det är vår förmåga att kombinera minskade utsläpp med tillväxt, jobb och välstånd som vinner resten av världen för vår sak.” EU, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-11-20

”Politikerna är mer rädda för klimatåtgärderna än klimatförändringarna”

Svante Axelsson, Dagens Nyheter

“Kågeson anför att han hoppas på en global koldioxidskatt. Det vore fantastiskt om en sådan gick att införa. Tyvärr har inte ens EU lyckats införa en koldioxidskatt. Därför är det knappast realistiskt att på kort [...]Biobränslen, EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/16/axelssons-skonmalning-invaggar-medborgarna-i-falskt-lugn/"
2015-11-20

”Klimatambitionerna inför Paris är inte tillräckliga”

Elisabeth Dahlin m.fl., Sveriges Television

“Konsekvensen kan bli en dramatisk ökning av antalet klimatflyktingar i världen. Slutsatsen är att vi måste säkra människors rätt till utveckling samtidigt som vi kraftigt minskar klimatutsläppen. Klimatkrisen kan bara lösas genom ett globalt samarbete grundat i insikten [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Mänskliga rättigheter
2015-11-16

”Axelssons skönmålning invaggar medborgarna i falskt lugn”

Per Kågeson, Dagens Nyheter

“Det skulle kunna innebära löften från de fattigaste länderna om att avveckla alla subventioner av konsumtion av fotogen, bensin, diesel och annan fossil energi. Övriga länder borde åta sig att införa skatter på fossil energi [...]Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/14/politikerna-underskattar-mojligheten-na-klimatmal/"
2015-10-27

Vår tids stora fråga

Leslie Öqvist, Östergötlands Folkblad

“Klimatforskare menar att det inte är för sent att vända utsläppskurvan och hålla den globala uppvärmningen under två grader. Dock börjar tiden rinna ut och det är nu dags för oss i de rika länderna [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-10-27

”Ge AP-fonderna ramverk för hållbarhet”

Annelie Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Genom kampanjen Schyssta Pensioner har vi under flera år lyft fram exempel som visar att Sveriges pensionskapital behöver en fastare styrning. Ambitionen måste vara högre än att undvika dåliga verksamheter – placeringarna bör bidra till [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling
2015-10-27

Vår plan för klimatmötet

Stefan Löfven m.fl., Dagens industri

“Vi åtar oss att genomföra 2030-agendan i vart och ett av våra länder för att möjliggöra våra samhällens omställning till en hållbar utveckling. Vi kommer även att bidra till att 2030-agendans mål nås globalt. Dess genomförande [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-10-21

”Cirkulär ekonomi skapar nya arbeten”

Anders Wijkman m.fl., Svenska Dagbladet

“Det säger sig självt att om världen ska lyckas lyfta upp emot fem miljarder människor ur fattigdom fram till mitten av seklet – utan att klimatförändringen skenar och många viktiga ekosystem kollapsar – så måste [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-10-14

Rosling har fel om jordens befolkning

Karl-Erik Norrman, m.fl., Svenska Dagbladet

“Allra mest fel har Rosling i att vår planet kan försörja 10 miljarder människor med rimlig välfärd” Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling, Hälsa, Klimat & miljö, Mediabevakning
2015-10-14

Vi lovar göra miljön till kärnverksamhet

Caroline Berg, m.fl., Dagens Industri

“Vi uppmanar nu företagsledare i Sverige och i världen att göra oss sällskap i realiseringen av de nya målen för hållbar utveckling genom att: Göra hållbar utveckling till en viktig del av kärnverksamhet och affärsmodeller. Förstå de [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Sida
2015-10-08

Bekämpa barnarbete med rättvis upphandling

Ann Svensén, Dagens Samhälle

“Varje dag dör 6 300 personer i världen på sitt jobb. 560 miljoner anställda tjänar mindre än en dollar om dagen. Många av de varor vi köper i dag, många av de tjänster vi utnyttjar när [...]Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Rättvis handel, Upphandling
2015-10-01

”Svenska företag måste bidra mer till hållbar utveckling”

Viveka Risberg m.fl., OmVärlden

“Företagen måste hänga på möjligheten att ställa om till långsiktigt hållbara affärsmodeller genom att minska koldioxidutsläpp, satsa på innovationer och arbeta aktivt med fattigdomsbekämpning i leverantörsleden. Och det är bråttom, de kommande 5-10 åren är [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Näringsliv
2015-09-24

”FN:s hållbarhetsmål har inbyggd konflikt”

Robert Höglund m.fl., Svenska Dagbladet

“Mål nummer åtta går ut på att alla världens länder ska ha en stark BNP-tillväxt per capita. Det är inte helt oförståeligt, då många fattiga länder fortfarande behöver ekonomisk utveckling, men det riskerar att slå väldigt [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2015-09-21

Klimatet är vår tids ödesfråga

Stina Bergström m.fl., Värmlands Folkblad

“Ett globalt klimatavtal ska bli klart i Paris i höst. Sverige och EU driver på i förhandlingarna. En nyckel till att minska de globala klimatutsläppen är att rika länder går före, samtidigt som vi stöder [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-09-14

EU ska ta ansvar för fisket vid Afrikas kust

Linnéa Engström, Svenska Dagbladet

“Eftersom EU-fartyg finns på plats utanför Afrikas kust är det EU:s ansvar att verka för en hållbar fiskeförvaltning där. Om EU-fartygen fiskar hållbart istället för ohållbart får det positiva effekter för lokalbefolkningen. Sverige har under [...]Afrika, EU, Europa, Fiske, Hållbar utveckling
2015-08-25

”Man kan inte bli världsledande med ett klimatmål som inte är det”

Mattias Goldmann, Dagens Nyheter

“LO, LRF och Svenskt Näringsliv föreslår alltså en klart långsammare utsläppsminskning i Sverige än i EU som helhet. Det kan vara svårt att kombinera med de tre organisationernas ambition att ‘svenska företag ska vara världsledande [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/24/sex-punkter-for-framtidens-svenska-klimatpolitik/"
2015-08-25

”Klimatfrågan måste åtgärdas på ett ekonomiskt hållbart sätt”

Lennart Bengtsson, Svt Opinion

“I stället för att Sverige skall försöka bli en ännu bättre energianvändare än vi redan är, är det betydligt förnuftigare att Sverige i stället prioriterar effektiva metoder för energianvändning i andra delar av världen och [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/11/hallbarhet-ar-vagen-till-framtidens-valfard/"
2015-08-24

”Villkora inte klimatåtgärder med tillväxt”

Robert Höglund, Dagens Nyheter

“Hittills har globala utsläppsminskningar främst skett under ekonomiska kriser och kurvorna för globala utsläpp och BNP följt varandra tätt. Vi kan inte förutse framtiden men eftersom en planet som går att leva på är viktigare [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/24/sex-punkter-for-framtidens-svenska-klimatpolitik/"
2015-08-19

Vi måste se bortom COP21 i Paris

Kjell Volwes, Fria Tidningen

“Ett globalt avtal är ett enormt steg i rätt riktning, men politikernas signaturer på ett papper kommer i sig själva inte att lösa krisen. Klimatförändringarna pågår redan, och varje gång vi eldar fossila bränslen spär vi [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-08-13

Grunden lagd till en bättre värld

Alexander Gabelic, Norrtelje tidning

Överenskommelsen lägger grunden för ett historiskt avtal. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Millenniemålen har bidragit [...]FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utvecklingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/transforming-our-world/"
2015-08-11

“Hållbarhet är vägen till framtidens välfärd”

Johan Rockström, SVT Opinion

Sverige bör slå fast, i en partiövergripande överenskommelse att bli världens första fossilfria välfärdsnation och att uppnå detta till 2030. Stefan Löfven och Åsa Romson, i egenskap av statsminister och vice statsminister samt miljöminister bör ta [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-07-21

Köttskatt räddar inte klimatet – tvärt om

Sven Erik Hammar, Göteborgs-Posten

“Svenskt kött ger lägst utsläpp per kilo kött, dessutom med minst antibiotikaanvändning i EU. Därför är det viktigt att tydligt erkänna skillnader i utsläpp och miljöpåverkan mellan olika länders köttproduktion. Det blir då tydligt att [...]Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/07/17/kottskatt-okar-konkurrenskraft/"
2015-07-17

Köttskatt ökar konkurrenskraft

Per-Anders Jande, Göteborgs-Posten

“En köttskatt skulle, rätt utformad, slå hårdast mot det kött som är sämst för miljön. Bete på naturbetesmarker skulle kunna premieras och vi skulle kunna minska andelen importkött, som ofta har högre miljöbelastning än det [...]Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik
2015-07-15

“En global framgång”

Mats Wiklund, Uppsala Nya tidning

“Det är alltså inte en överdrift att kalla avtalet som slöts i går mellan Iran och 5+1-gruppen, de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd och Tyskland, för en global framgång. Risken att Iran skulle utveckla kärnvapen [...]FN, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Iran, Israel, Mellanöstern, USA
2015-07-14

Sommarjobba för klimatet, regeringen!

Mattias Goldmann, Värmlands Folkblad

Biståndsminister Isabella Lövin prioriterar föredömligt tydligt klimatet i svenskt utvecklingssamarbete och bör konkretisera detta till att alltmer handla om hållbara transporter. Här kan Sverige verkligen visa vägen och bidra till att u-länders snabba urbanisering sker på [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer
2015-07-11

Hållbarhet måste sättas främst i AP-fonderna

Annelie Andersson m.fl, Svenska Dagbladet

“Dagen innan midsommarafton presenterade Finansdepartementet förslaget om förändringar i AP-fondssystemet (Ds 2015:34). Det är ett resultat av förhandlingar inom riksdagens pensionsgrupp som består av regerings- och allianspartierna. Förslaget innebär bland annat att antalet AP-fonder blir [...]Afrika, AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sydamerika
2015-06-24

Det är inte för sent att få havsmiljön på rätt köl

Håkan Wirtén m.fl., Göteborgs-Posten

“Två tredjedelar av den årliga ekonomiska omsättningen från havet är direkt beroende av friska ekosystem och ansvarsfull förvaltning, visar WWF-rapporten Reviving the Ocean Economy. Enligt FN får omkring tre miljarder människor sin viktigaste protein- och [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-06-23

”Ska vi förbättra klimatet eller statskassan?”

Magnus Nilsson, Svenska Dagbladet

“De svenska klimatutsläppen minskar snabbare än EU-lagstiftningen kräver. Regeringen kan hantera ”överprestationen” på två sätt: Antingen annullerar man ”överprestationen” – då minskar de europeiska nettoutsläppen på riktigt. Eller så säljer man “överprestationen” till något EU-land [...]Hållbar utveckling, Handelspolitik, Klimat & miljö
2015-06-17

”Pensionspengar får inte skada vår omvärld”

Annica Sohlström, Svt Opinion

“AP-fonderna förvaltar mer än 1 400 miljarder kronor av svenska folkets pensionskapital, som placeras i internationella företag inom en rad olika branscher. Kraven på att dessa miljarder investeras på ett hållbart sätt borde vara höga. Men ändå har [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter
2015-06-08

Det saknas inte styrmedel för minskade konsumtionsutsläpp

Annelie Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Det vore naturligtvis bra om det svenska klimatarbetet kunde ta hänsyn till hur svensk export kan minska de globala utsläppen. Exakt hur man kan göra det är en komplicerad fråga som säkert kommer diskuteras mycket [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/sveriges-maste-ta-ansvar-for-hela-sin-klimatpaverkan/"
I artikeln hänvisas till "Styrmedel och andra insatser för att minska svensk konsumtions påverkan på hälsa och miljö i andra länder"
2015-06-05

Avgörande år för klimatfrågorna

Alexander Gabelic, Värmlands Folkblad

“FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har talat om att världen står vid ett vägskäl. I dagens globaliserade värld och med den teknologi som vi har kan vi välja att utrota fattigdom och hunger eller fortsätta att [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Post-15
2015-06-02

”Även konsumtionsperspektivet riskerar att leda vilse”

Astrid Kander m.fl., Dagens Nyheter

“Med ett traditionellt konsumtionsperspektiv kan exporten vara hur ren eller smutsig som helst, det är det importerande landets ansvar. Med vårt mått får varje land ta ansvar för tekniken i sin exportindustri, genom att utsläppsintensiteten [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/sveriges-maste-ta-ansvar-for-hela-sin-klimatpaverkan/"
2015-06-02

”Sympatiskt men riskabelt klimatmål”

Magnus Nilsson, Dagens Nyheter

“Det tyngsta skälet mot att i varje fall i nuläget och i varje fall internationellt faktiskt avstå från att lyfta konsumtionsperspektivet, är att det för första gången, i och med FN-konferensen i Paris i slutet av [...]FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/sveriges-maste-ta-ansvar-for-hela-sin-klimatpaverkan/"
2015-06-02

”Inte rimligt att rika ska få driva på utsläppen”

Jens Holm, Dagens Nyheter

“I grunden handlar det om vad vi bygger för samhälle. Offentlig konsumtion i form av fler lärare i skolan, bättre äldreomsorg, längre öppettider på biblioteket, och investeringar i kollektivtrafiken ger oss inte bara bättre livskvalitet, utan [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/sveriges-maste-ta-ansvar-for-hela-sin-klimatpaverkan/"
2015-06-01

“Sverige måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan”

Annelie Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Sverige har de senaste decennierna minskat utsläppen av växthusgaser på hemmaplan. Samtidigt har utsläppen som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion ökat kraftigt, de är nu större än utsläppen som sker i [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-05-20

Nationell samling behövs för FN:s globala hållbarhetsmål

Nina Weitz mfl, Veckans Affärer

“Post 2015-förhandlingarna ska resultera i FN:s nya hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDGs). Att de nya hållbarhetsmålen är betydligt mer omfattande än deras föregångare, Millenniemålen, och universella, alltså relevanta för alla typer av länder, fattiga som [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Millenniemålen, Post-15
2015-05-06

”Hållbarhet inte fråga om personlig stil”

Hanna Lindström, Svt Opinion

“Klimatet är en fråga om makt och rättvisa. Det handlar om vilka som får rätt att tjäna pengar på att ta våra gemensamma resurser i anspråk, och vilka som blir drabbade när klimatet fuckar ur. I [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Rättvis handel
2015-05-04

Vi storsatsar på hållbar utveckling

Isabella Lövin, Upsala Nya Tidning

“För regeringen är vägvalet självklart. Vi kan inte avskärma oss från resten av världen och stå handlingsförlamade inför utmaningarna. Det handlar såväl om global solidaritet som att värna vår egen säkerhet och utveckling. Just därför [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/04/20/mot-globala-utmaningar/"
2015-04-20

En värld utan nord och syd

Magnus Krantz, UNT

“I dag är det inte längre meningsfullt att tala om u-länder. En miljard människor lever fortfarande i djupaste fattigdom, men en av vår tids största och mest fantastiska omvälvningar är den markant minskade fattigdomen. Fler [...]Demokrati, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Jämställdhet
2015-04-17

Så ska vi få världen att satsa på ren energi

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Utvecklingsländerna riskerar att få betala priset för de rika ländernas utveckling som eldats på av koldioxidintensiv industri. Havsnivåhöjning, ökenutbredning, livsmedelskriser och extremväder kommer att drabba dem som redan är fattiga värst.” Biobränslen, Biståndets målsättning, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-04-09

Våra odlingssystem måste optimeras

Sepehr Mousavizadeh, Dagens ETC

“Hållbar utveckling på global nivå måste innefatta en rättvis fördelning av resurser där jordbrukets fulla potential utnyttjas. Att helt förlita sig på att utvecklingsländer ska förse oss med billig mat – när deras egen befolkning [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling, Jordbruk
2015-04-07

Här är fem avgörande beslut som avgör regeringens klimatpolitik

Mattias Goldmann, OmVärlden

“Fattigdomsbekämpning och bättre jämställdhet ska genomsyra allt utvecklingssamarbete. Lika central borde klimatfrågan vara, vilket är långt ifrån verkligheten på till exempel Sida, Swedfund, Business Sweden och Exportkreditnämnden.” Gröna fonden, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik
2015-03-30

Får en minister ljuga hur mycket som helst?

Sigvard Eriksson, Norrtelje Tidning

“I sin debattartikel i Aftonbladet 17 mars visar biståndsministern sin besatthet av en verklighetsfrånvänd syn på klimatfrågan. Hon skriver tvärsäkert att cyklonen Pam bekräftar att antalet väderrelaterade katastrofer ökar och att om inte klimatförändringarna bromsas kommer [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, VanuatuI artikeln hänvisas till "http://www.bistandsdebatten.se/2015/03/18/bistand-viktigt-i-kamp-mot-klimatkatastrofer/"
2015-03-24

Stoppat tjuvskytte gör världen säkrare

Gunilla Carlsson m.fl., Aftonbladet

Skydd av djur och natur är också utvecklingspolitik. 15 procent av Kenyas BNP är till exempel relaterat till turistsektorn som naturligtvis lutar sig mot de populära djuren som elefanter och noshörningar. När dessa nu hotas till [...]Botswana, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Kenya, Klimat & miljö, Näringsliv, Turism
2015-03-22

En förebild för stadsutveckling

Derya Tumayer, Håkan Wirtén, Göteborgsposten

“Göteborg har ambitiösa mål på både kort och lång sikt. Bland annat vill staden minska de konsumtionsbaserade koldioxidutsläppen från 8 till 3,5 ton per capita till 2035 och uppmuntrar invånarna att resa klimatsmart. Klimathandlingsplanen är [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-03-22

Dags att syna idén om den täta hållbara staden

Karin Bradley, Pernilla Hagbert, Göteborgsposten

“Med konsumtionsbaserade beräkningar blir det tydligt att befolkningen i storstadsregionerna bidrar mer till BNP-tillväxt, reser mer kollektivt och är goda fjärrvärmeanvändare, men det sammantagna ekologiska fotavtrycket är ändå betydligt större än vad som kan betecknas [...]Demografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer
2015-03-18

Örebros käftsmäll mot de fattiga

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

Köpstopp är dessutom en käftsmäll mot människor i fattiga länder. När du går till ett fik och köper kaffe som är producerat i Sidamo i Etiopien ger du en litet bidrag till en högre levnadsstandard [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Rättvis handel
2015-03-18

Bistånd viktigt i kamp mot klimatkatastrofer

Isabella Lövin, Aftonbladet

Det nya ramverket för naturkatastrofer som antas i Sendai är viktigt för att förebygga risker. Det mobiliserar världen, stärker samarbetet och kunskapsutbyte, och uppdrar åt länder att göra konkreta handlingsplaner för krishantering. Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-03-16

Debatt: Prislapp på naturen löser inte klimatproblemen

Annelie Andersson och Pablo Solón, Al-tid

Runtom i världen kräver sociala rörelser – småbrukare, urfolk och många andra – att grundorsakerna till klimatkrisen måste adresseras. Det finns inga genvägar till systemförändring. Vi måste styra bort från ett samhälle där evig tillväxt [...]Hållbar utveckling, Handelspolitik, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-03-11

Bra bistånd går till hållbar utveckling

Paula Lenninger, Fria Tidningen

Problemet med att jordens temperatur ökar i rekordfart ignoreras, trots att den jämförelselöst främsta orsaken till denna humanitära katastrof är användandet av fossila bränslen. Framställning av dessa bränslen förstör de lokala eko- och vattensystemen och [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU)
2015-03-08

Jämställdhet en nyckel till utveckling

Aleksander Gabelic, m.fl., Östgöta Correspondenten

“När världens länder just nu diskuterar de nya hållbarhetsmål som ska ta vid efter FN:s millienniemål riskerar världens flickor och kvinnor att sättas på undantag. Sverige och några länder ytterligare uppmärksammar frågorna men arbetet bedrivs [...]Hållbar utveckling, Jämställdhet, Kvinnor, Post-15
2015-02-23

”Svenska byggregler bryter mot EU-direktiv och riskerar leda till ökad klimatpåverkan”

Svante Axelsson m.fl. Dagens Nyheter

Det är på tiden att Sverige får byggregler som understöder våra egna och EU:s energi- och klimatmål. Vi vill alla vara med och bygga ett mer hållbart samhälle och ser fram emot teknikneutrala byggregler som uppmuntrar [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-02-13

Dags för schyssta pensioner

Annelie Andersson m.fl., Eskilstuna Kuriren

“Sverige är skyldigt att leva upp till de internationella konventioner vi ratificerat. Det är inte försvarbart att ställa sig bakom mål för hållbar utveckling och samtidigt använda pensionskapital till stora investeringar som bidrar till det [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Rättvis handel
2015-02-09

Vi kan utrota fattigdomen i världen

Isabella Lövin, Göteborgsposten

“En värld som inte lyckas stoppa den globala uppvärmningen är en osäker värld. Tillväxt och utveckling måste ske inom hållbara planetära gränser. Om vi inte lyckas hålla den globala uppvärmningen under två grader kommer vi [...]FN, Hållbar utveckling, Multilateralt samarbete, Utbildning
2015-01-21

Investera för hållbar framtid

Sydsvenskan

“Marknadens aktörer måste med på omställningen. Klimatfrågan hör i allra högsta grad hemma i Davos.” Hållbar utveckling, Politik för global utveckling (PGU)
2014-12-17

Vi önskar dig en god, klimatsmart, grön jul

Jonas Nerbe, Jakob Samuel, Tina Ahlin, Malena Ernman, Pär Holmgren, Rune Kalf-Hansen, Staffan Lindberg, Tess Merkel, Janne Schaffer, Lasse Åberg, Aftonbladet

“Vi kan välja att leva i ett hållbart samhälle i balans med vår omgivning och miljö. Ett sådant val skulle vara den bästa och finaste julgåva som vi kan ge oss själva och kommande generationer.” Hållbar utveckling, Hunger, Klimat & miljö
2014-12-16

Vad vill Åsa Romson?

Mattias Goldmann, Göteborgsposten

Huvuddelen av de klimatpåverkande utsläppen sker i utvecklingsländer som i dag inte har några åtaganden att minska dem, som Kina, Sydafrika, Sydostasien och arabstaterna. I klimatförhandlingarna vill de förstås fortsatt slippa utsläppsåtaganden, och behålla just den uppdelning i rika och [...]Hållbar utveckling, IPCC, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Klimatförändringarna bryr sig inte om nyval"
2014-12-11

”Sverige satsar 1,6 miljarder på vattenfrågor”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“Rent vatten och sanitet är en grundläggande hörnsten i fattigdomsbekämpningen. Därför satsar Sverige också stort. Sida lägger till exempel runt 410 miljoner kronor mellan 2014–2017 på det så kallade WASH-programmet (Water Sanitation and Hygien), där [...]Budget, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, VattenArtikeln är en replik på: "”Spola inte biståndet till toaletter”"
2014-12-11

Ingen vit jul med Alliansen

Eva Franchell, Aftonbladet

“Om vi ska kunna stoppa temperaturhöjningen vid två grader måste utsläppen minska. Varje land måste göra sitt ­yttersta, men vad gör då Sverige? Med A­lliansens budget minskar stödet till f­attigare länder.” Budget, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-12-11

Klimatförändringarna bryr sig inte om nyval

Åsa Romson, Göteborgs-posten

“Det är nu viktigt att alla länder bidrar för att så snabbt som möjligt minska de utsläpp som orsakar klimatförändringarna. Om ett år, på mötet i Paris, behöver vi ett avtal som stödjer klimatarbete i [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2014-11-29

Omoraliskt att satsa på fossilindustrin

Bill McKibben m.fl., Svenska Dagbladet

Vi uppmuntrar de som fortfarande har investeringar inom fossila bränslen – till exempel Stockholms stad – att gå med i det som ärkebiskop Desmond Tutu kallar “the human rights challenge of our time.” Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2014-11-04

”Styrmedel behövs också för förnyelsebar energi”

Johan Rockström m.fl. Dagens Nyheter

Vi delar Hassler, Krusell och Nycander’s (HKN) slutsats att ekonomiska styrmedel är absolut nödvändiga för att hantera det marknadsmisslyckande det innebär att klimatskadliga utsläpp av växthusgaser sker helt utan kostnad. Tvärtom, som Thomas Hahn betonade [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Kyotoprotokollet har varit direkt skadligt – byt spår"
2014-11-04

“Utsläppshandel snabbaste vägen mot globalt CO2-pris”

Mattias Goldmann m.fl, Dagens Nyheter

Ett globalt pris på koldioxid behövs för att minska de globala utsläppen av utsläppen. Vi önskar att den miniminivå på koldioxidskatter som John Hassler, Per Krusell och Johan Nycander (DN Debatt 2 november) föreslår vore [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Kyotoprotokollet har varit direkt skadligt – byt spår"
2014-10-27

EU vänder klimatet ryggen – dags för Norden att ta över

Hans Nilsson, Göteborgs Posten

“På hemmaplan var det en plågsam upplevelse att följa den svenska EU-nämndens diskussioner om målen och den pajkastning som ägde rum med de sifferkombinationer man menade borde gälla för EU:s klimatarbete.” EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, OECD
2014-10-17

Inrätta ett miljöpolitiskt råd direkt under statsministern

Christian Azar m.fl., Dagens Nyheter

“Medan de fattigaste drabbas hårdast av miljö- och klimatförändringar, tar de mest gynnade för sig av atmosfären och annat miljöutrymme. Många av de mest drabbade har samtidigt påverkat miljön minimalt. Miljöpolitiken måste därför förhålla sig [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-10-13

Sverige ska ligga i framkant

Isabella Lövin, Aftonbladet

Starka fackföreningar är ett centralt instrument för en rättvis fördelning av resurser och för hållbar utveckling. När människor organiserar sig, kräver sina rättigheter och rimliga arbetsvillkor kan de förändra maktstrukturer och därmed hela samhällen. … Det [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sociala skyddsnätArtikeln är en replik på: "Mänskliga rättigheter i arbetslivet under attack"
2014-10-07

Öppet mål för snabb klimatomställning

Annelie Andersson m.fl.

Det finns alltså ett starkt parlamentariskt stöd för att fasa ut placeringarna i fossila bränslen och satsa mer på hållbara investeringar. Med Per Bolund som finansmarknadsminister och en trolig plats i riksdagens pensionsgrupp måste Miljöpartiet [...]AP-fonderna, Fossilfri energi, Gröna fonden, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2014-10-06

”Timbro har ett förlegat perspektiv på utveckling”

Håkan Wirtén m.fl., Dagens Nyheter

“Det är häpnadsväckande att Timbro kallar en rapport som pekar på konsekvenserna av en ohållbar konsumtion i världens rikaste länder – och en orättvis fördelning av världens resurser – för smaklös och ett hån mot [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Världsnaturfonden svartmålar ett miljövänligt Sverige"
2014-10-02

”Världsnaturfonden svartmålar ett miljövänligt Sverige”

Lydiah Wålsten, Dagens Nyheter

Nu producerar WWF ett index som ger intrycket av att de mest hållbara länderna också är de fattigaste och för människan mest miserabla länderna: Afghanistan, Bangladesh, Mali. Man kallar rapporten för ”Living Planet”. Det är [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Svenskarnas konsumtion pressar jorden allt hårdare"
2014-10-01

Svenskarnas konsumtion pressar jorden allt hårdare

Carina Borgström-Hansson m.fl., Dagens Nyheter

Svensk politik för en planet måste skapas både på borta- och hemmaplan. Att Sverige i vissa avseenden är ett litet land innebär inte att vad vi gör saknar betydelse. Tvärtom, i en tid när vi ser att många [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-09-25

Hög tid för klimatets plan B: Skapa tull- och skatteallians

Håkan Pihl, Dagens Nyheter

“Sverige kan bidra genom initiativ till en klimatallians med likasinnade länder, helst hela EU. I en sådan allians skulle man begränsa egna utsläpp men också ställa krav på de länder som inte gör det.” EU, FN, Gröna fonden, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Klimat & miljö
2014-09-25

En vinst för världen

Mattias Karlsson, Kristianstadsbladet

“Globala klimatproblem kräver globala lösningar. Utsläpp av koldioxid känner inte av några gränser och påverkar i förlängningen alla på jorden. Lösningen ligger därför i att alla länder måste ta sitt ansvar, vissa mer än andra.” FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2014-08-21

Förutsättningen för bra klimatpolitik är tillväxt

Johan Hultberg, Göteborgs-Posten

“Ökningen av de globala koldioxidutsläppen och de allt allvarligare klimatförändringarna som följer därav är en av de absolut största globala utmaningarna. Sverige bidrar bäst till lösningen på klimatutmaningen genom att vara ett föregångsland som visar [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-08-19

Evig tillväxt omöjlig för mänskligheten

Birger Schlaug, Svenska Dagbladet

Hur vi bygger ett gott samhälle utan ekonomisk tillväxt. Det är kanske den största utmaningen välfärdssamhället ställts inför. Vi har nämligen byggt upp system, strukturer och normer som utgår från att ekonomin, mätt i BNP, [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-07-24

Ekonomismens hot

Eskil Jonsson, Upsala Nya Tidning

“Man borde rimligen förstå att jämlikhet, social, ekonomisk och ekologisk rättvisa borde utgöra en förutsättning för välfärd och utveckling snarare än att tro att den nationella och globala ekonomiska tillväxten skulle sippra ned till de [...]Hållbar utveckling, Partipolitik
2014-06-24

Sätt hållbar fart på Sverige

Jan-Åke Blomqvist, Dala Demokraten

“Ett samhälle bärs upp av dess medborgare och företag, som betalar skatt till vår gemensamma välfärd och infrastruktur. Då är det oerhört provocerande, att en del storföretag och stenrika tar sig friheten att inte betala [...]EU, Hållbar utveckling, Kapitalflykt
2014-04-26

Svältlöner betalar de billiga H&M-kläderna

Tola Moeun, Aftonbladet

“Minimilönen i Kambodja är runt 650 kronor per månad vilket gör kambodjansk arbetskraft bland den billigaste i hela världen. Än värre: fram tills nyligen var minimilönen ännu lägre och höjningen har kostat arbetarna dyrt. Bara [...]Anständiga arbetsvillkor, Hållbar utveckling, Kambodja, Mänskliga rättigheter
2014-04-14

Varmare klot går att undvika

Huvudledare. En klimatkatastrof kan undvikas och det utan oöverstigliga kostnader. Gårdagens rapport från FN:s klimatpanel är goda nyheter. Hållbar utveckling, IPCC, Klimat & miljö
2014-04-12

Pensionsinvesteringarna måste bli hållbara

Riksdagens Pensionsgrupp – som består av regeringspartierna och Socialdemokraterna – presenterade nyligen en ramöverenskommelse om förändringar i pensionssystemet. När detaljerna nu utarbetas måste Pensionsgruppen skapa ett system där svenska pensioner säkras genom verkligt hållbara investeringar. AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-04-07

Vi kan skapa en union med hållbar tillväxt

Marita Ulvskog m.fl., Göteborgs Posten

“Klimatomställningen är vår tids största utmaning. En hållbar framtid kräver en omställning från ett samhälle som bygger på fossila bränslen, till ett som bygger på det förnybara. Det är en konkurrensfördel för våra företag om [...]EU, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-04-04

Konsumtionen i EU måste bli ett kretslopp

Janez Potocnik, Göteborgsposten

“Med den stora befolkningstätheten och de knappa resurserna är det nödvändigt för Europa att minska sitt beroende av jordens ändliga naturresurser. Europa måste bli en hållbar ekonomi och framför allt en kretsloppsekonomi – en grön [...]EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-03-28

Så kan Sverige minska utsläppen på riktigt

Pia Björstrand m.fl., Göteborgs-Posten

“Det finns en inkonsekvens i regeringens klimatpolitik. Målet är att utsläppen ska minska med 40 procent till 2020, där en tredjedel av minskningen ska tillgodoräknas genom åtgärder i andra länder. Regeringen vill alltså räkna med [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-02-21

”Frihandeln gör oss blinda för värdet av vårt jordbruk”

Anders Wästfelt m.fl., Dagens Nyheter

“Men det svenska jordbruket är viktigt i ett internationellt sammanhang, inte minst i ett längre perspektiv då klimatförändringar försämrar villkoren för matproduktion i många delar av världen samtidigt som jorden ska föda betydligt fler människor. [...]Hållbar utveckling, Handelspolitik, Jordbruk
2014-02-09

Klimatmålen kräver politiskt stöd

Svante Axelsson mfl, Borås Tidning

“Nyligen skrev åtta av medlemsländerna till EU-kommissionen med önskan om ett mål för produktion av förnybar energi till år 2030. Bland undertecknarna fanns Italien, Tyskland, Frankrike och Danmark. Men märkligt nog stod inte Sverige bakom [...]EU, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-01-30

Flyget måste betala för sina klimatutsläpp

Lena Ek, Expressen

Luftfarten står för nära tre procent av världens samlade koldioxidutsläpp. Fram till år 2050 beräknas världens flyg- trafik öka med nästan fem procent per år. Om koldioxid- utsläppen skulle öka i samma takt skulle flygets [...]EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-01-18

”Företagen vill ha hållbarhet – politikerna levererar inte”

Johan Rockström, Dagens Nyheter

“I avsaknaden av politiskt ledarskap har en växande del av näringslivet tagit på sig ledartröjan för att minimera växande miljörisker och ta vara på möjligheterna i en global omställning till en hållbar välfärd på en [...]FN, Hållbar utveckling, Näringsliv, Partipolitik, Post-15
2013-12-10

FN behöver starkare stöd!

Borlänge FN-förening, Dala-Demokraten

“Vi får aldrig acceptera att nationella egenintressen står i vägen för vår gemensamma skyldighet att upprätthålla respekten för grundläggande mänskliga rättigheter. Sveriges regering bör: √ bidra till att stärka stödet för principen skyldighet att skydda. Säkerhetsrådets främsta uppgift är [...]EU, FN, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Rådet för MR, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utrikesdepartementet, Vapenhandel
2013-11-28

Tillväxten kommer vara ett minne blott

Staffan Laestadius, Svenska Dagbladet

“Under ytan i de ständigt resultatlösa klimatdiskussionerna – på hemmaplan såväl som nyligen i Warszava – ligger politikernas oro att den radikala klimatpolitik, som är nödvändig för att motverka klimatförändringarna, ska reducera eller rent av [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013, OECDI artikeln hänvisas till "Economic Growth, Carrying Capacity and the Environment"
2012-03-22

Jordbruken måste bli smartare med vatten

Jakob Lundberg m.fl, Göteborgs Posten

“Den globala matförsörjningen haltar, samtidigt som en ökande konkurrens om vattenresurserna sätter allt större press på jordbruket.” Hållbar utveckling, Jordbruk, Vatten

Dokument om Hållbar utveckling (67 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-03-13

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022

UtrikesdepartementetHållbar utveckling, Klimat & miljö1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-11-29

Staten, kapitalet och oljan

- Hur investerar staten din pension

Green PeaceAP-fonderna, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-10-31

Local Implementation of the SDGs & the New Urban Agenda

- Towards a Swedish National Urban Policy

Global UtmaningGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Urbanisering / hållbara städer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-08-21

Corporate engagement on water supply, sanitation and hygiene

- Driving progress on Sustainable Development Goal 6 (SDG6) through supply-chains and voluntary standards

CEO Water Mandate, WaterAid, World Business Council for Sustainable DevelopmentCorporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-06-13

Sidas miljöpolicy

- Beslutad av Sidas generaldirektör 2017-06-13

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-12-19

Revitalising the Policy for Global Development

- Rapport 2016:11 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)"Good governance", Hållbar utveckling, Jämställdhet, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU)11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-12-15

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

- Regeringens skrivelse 2016/17:60

RegeringenHållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Policyramverket för svenskt bistånd1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-11-15

2016 års granskning av svenska bankers riktlinjer för hållbarhet

Amnesty, Diakonia, Fair Action, Fair Finance Guide, Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter (The Swedish Consumers' Association)Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-10-24

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 2016-2020

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Bolivia, Demokrati, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-10-14

Kibaha education Centre

- A Sustainable Development Cooperation Project?

Göteborgs UniversitetHållbar utveckling, Hälsa, Jordbruk, Sjukvård, Tanzania, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-09-20

Sustaining a development policy

- Results and Responsibility for the Swedish Policy for Global Development

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Departement och myndigheter, Hållbar utveckling, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-09-19

A Working Future and a New Era of Collaboration

- Taking cross-sector partnerships beyond philanthropy

Accenture, Plan International SverigeBarn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Uganda2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-09-01

Sustainable global livestock development for food security and nutrition including roles for Sweden

Svenska FAO-kommitténGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Hunger, Jordbruk, Sverige2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-06-19

The New Plastic Economy

- Rethinking the future of plastics

Ellen MacArthur Foundation, McKinsey & Company, Project MainstreamHållbar utveckling, Klimat & miljö12) Dokumenttyp ej angiven
2016-06-13

Tio Policyförslag som tar Europa ur krisen

- Antologi med lösningsorienterade inlägg

Global UtmaningDemokrati, EU, Flykt och migration, Hållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-05-26

Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

- Regeringens skrivelse 2015/16:182

RegeringenGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Sverige1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-05-13

Agenda 2030

- Fairtrade och de globala hållbarhetsmålen

Fairtrade SverigeGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Rättvis handel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-04

Fattigdomsminskning genom hållbart företagande

- Swedfunds integrerade redovisning 2015

SwedfundHållbar utveckling, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-03

Kortsiktigt kretslopp

- Mobiloperatörernas ansvar kring återtag av uttjänta mobiler

- Rapport #79

Fair Action, SwedwatchCorporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-03-21

Jordbruk som minskar fattigdom

We EffectGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-01-18

Sustainable Development Goals for Sweden: Insights on Setting a National Agenda

Stockholm Environment InstituteGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-01-13

Going with the flow or swimming against the current? Interplay of formal rules, informal norms and NGO advocacy strategies

- Dissertation brief series 2016:01

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Civilsamhället, Hållbar utveckling, Kambodja, Klimat & miljö, Laos, Thailand, Vietnam11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-08-26

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda

- 2015 – 2019

UtrikesdepartementetHållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Rwanda1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-08-24

Water and Sanitation

- Transboundary Water Cooperation in the Mekong

SidaAsien, Hållbar utveckling, Sida, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-01

Transforming our world

- The 2030 agenda for sustainable development

- A/RES/70/1

Förenta Nationerna (FN)FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-06-30

Varmare klimat – iskall nyhet?

- en rapport om klimatet i svensk media

Vi-skogenHållbar utveckling, Klimat & miljö, Mediabevakning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-06-04

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique

- 2015-2020

UtrikesdepartementetDemokrati, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Moçambique1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-04-09

Consultoría de Apoyo para la Evaluación de Medio Término del Proyecto Forestal Baba Carapa Consultoría

- Sida Decentralised Evaluations 2014:60

SidaBolivia, Hållbar utveckling, Näringslivsbistånd, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-01

Review of Sida’s Support to Afghanistan – Lessons and Conclusions from 7 Evaluations

- - Final Report

- 2015:15 Sida Decentralised Evaluation

Afghanistan, Hållbar utveckling, Korruption4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-12-18

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet

- 2015 – 2021

- Regeringsbeslut II:5

UtrikesdepartementetBiståndets målsättning, Forskning och innovation, Hållbar utveckling1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-02-15

Evaluation of the Development of the Sustainable City Approach

- Sida Decentralised Evaluation 2014:6

SidaHållbar utveckling, Sida, Urbanisering / hållbara städer, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-12-01

Vinets väg från druva till glas

- En granskning av Systembolagets hållbarhetsarbete

- Rapport #67

SwedwatchAnständiga arbetsvillkor, Argentina, Chile, Hållbar utveckling, Rättvis handel, Sydafrika2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-01

EU Budget 2014-2020

- Fit for the Fight against Global Poverty?

Concord, OECD/DACBiståndets målsättning, Budget, EU, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-08-01

Financing for development negotiations

- what should the EU bring to the table?

Climate Action Network (CAN) Europe, Concord, European network on debt and development (EURODAD)EU, Hållbar utveckling2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-04-01

På väg mot 9 miljarder

- Har europa råd att gå miste om gm-grödornas potential?

TimbroEU, Europa, Hållbar utveckling, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-03-01

Everyone, everywhere

- A vision for water, sanitation and hygiene post-2015

WaterAidHållbar utveckling, Post-15, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-08-01

Market mechanisms – from CDM towards a global carbon market

ForesHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-06-01

World report on disability

- 62783

Världsbanken, World Health Organization (WHO)Hållbar utveckling, Hälsa, Personer med funktionsvariation12) Dokumenttyp ej angiven
2011-03-28

Urbaniserad värld

- Nya steg mot hållbara städer

Global UtmaningHållbar utveckling, Urbanisering / hållbara städer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-05-03

Miljö och hallbar utveckling

- Planerade insatser inom ramen för den Sarskilda SVIiljösatsningen

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-05-03

Miljö och hållbar utveckling

- Planerade insatser inom ramen för den Sarskilda SVIiljösatsningen

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-08-24

Miljö och hallbar utveckling

- Förslag om en ökad satsning pä miljö inom ramen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-08-24

Miljö och hållbar utveckling

- Förslag om en ökad satsning pä miljö inom ramen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 7 - Ensure environmental sustainability

Förenta Nationerna (FN)Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2004-09-01

Ett bra klimat för utveckling

- En introduktion till Sidas synsätt på klimat och utveckling

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-06-01

Integrating the environment

- Knowledge for environmentally sustainable development

- SIDA2816en

SidaHållbar utveckling, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-04

Sidas miljöledningssystem

- Policy och handlingsplan för en miljömässigt hällbar utveckling

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Sidas miljöledningssystem

- Policy och handlingsplan för en miljömässigt hällbar utveckling

- SIDA3512sv

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Using Environmental Conventions in Development Cooperation

- Eight Conventions

Miljödepartementet, Sida, UtrikesdepartementetHållbar utveckling, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-06-01

Miljö – kunskap för hällbar utveckling

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-06-01

Miljö – kunskap för hällbar utveckling

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-06-01

Miljö och fattigdom

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-02-02

Kapacitet för hallbar utveckling – tankar inför framtiden

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2000-12-02

Livelihood Conflicts: Linking poverty and environment as causes of conflict

SidaFred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1998-07-01

Sidas Handlingsprogram för hällbar utveckling

- uppföljning

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1998-06-01

Sambanden mellan miljö och konflikter

SidaFred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-10-01

Miljöutredning pä Sida

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-10-01

Samarbete för en bättre miljö

- Miljöproblemen går att lösa

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-07-01

UNGASS 19 och Sida

- En sammanfattande rapport om FNs Sarskilda Generalförsamling om miljö och utveckling i juni 1997 och vissa slutsatser inför Sidas fortsatta arbete med Agenda 21

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-06-01

Miljöanalys

- Några synpunkter tili hjälp i bl. a. landstrategiarbetet

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-09-01

Sida och Agenda 21

- En redovisning av Sidas Agenda 21-arbete

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-01-01

Sidas handlingsprogram för hallbar utveckling

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-01-01

Sida’s Policy on Sustainable Development

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-07-01

Fattigdom och miljö

- Ett bidrag tili Sidas fattigdomsutredning

SidaHållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringslivsbistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-07-01

Fattigdom och miljö

- Ett bidrag till Sidas fattigdomsutredning

Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1992-01-01

Miljö och fattigdom

- Handlingslinier för SIDAs biständ

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1992-01-01

Biståndets gröna sida

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Hållbar utveckling (240 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-05-23 Teater för samhällsförändring Till vår stora glädje visade det sig att intresset för att delta på teater-eventet som hålls den 24/5 var så pass stort att Svalorna Latinamerika nu beslutar att anordna ytterligare ett event den 23/5 så [...] Svalorna Latinamerika "Bad governance", Barn och unga, Demokrati, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Sociala skyddsnät
2018-05-15 Klimatkrisen är en del av en större kris Utgångspunkt är boken COME ON författad av ordförandena i Romklubben Anders Wijkman och Ernst von Weizsäcker i anledning av klubbens 50 årsjubileum. Författarna ser ett samband mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Migration hänger t.ex. ihop med klimatförändringar och sociala och ekonomiska [...] ABF Stockholm Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2018-05-16 Agenda 2030 – där står vi idag I september har det gått tre år sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemsstater. Vi står inte längre i startgroparna, men hur långt har vi kommit? Vad är på gång framöver? Och hur bidrar [...] Concord, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sverige, Utvärdering
2018-05-15 Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 Hur ska Sverige bidra till en hållbar utveckling globalt? Välkommen till lanseringen av 2018 års Barometerrapport och panelsamtal med representanter från riksdagen. Redan 2003 enades alla riksdagspartier om Sveriges politik för global utveckling (PGU) som [...] Concord Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Rättvis handel
2018-05-07 Hållbar stadsutveckling – från politik till praktik med Lahtis som exempel Representater från Lahti delar med sig vad som ligger bakom ett framgångsrikt kommunalt arbete för stadsutveckling. Länder i världen behöver ställa om gällande stadsutveckling och huruvida det kan bli hållbart. Lahti är ett av exempel [...] Finlandsinstitutet, Global Utmaning, Lahti Finland, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2018-04-26 Flood risk management – rural to urban views for the future Whereas traditional engineering continues to be important, green infrastructure and ecosystem based solutions are increasingly acknowledged as essential for climate adaptation. Providing room for floods, integrating flood management with drought management, remuneration for water retention [...] SLU Hållbar utveckling, Vatten
2018-04-26 Kulturhuset Stadsteatern: Klimatet och omställningen  Forskare larmar om en allt värre situation för klimatet, utsläppen ökar globalt och i Sverige lever vi som om det fanns 4,2 planeter enligt WWF. Klimatomställningen kan inte vänta, samtidigt dröjer de politiska åtgärderna. Bland [...] Global Utmaning Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2018-03-14 HÅLLBART MODE Mingel, samtal & klädbytarkväll Kläder används längre i en hållbar, cirkulär ekonomi. Avfallet ses som resurs som återanvänds och hållbara material, utan farliga kemiska ämnen blir en självklarhet. Välkommen till ett after work-mingel på temat hållbart mode. Kvällen inleds med [...] Fores Hållbar utveckling
2018-03-09 Lunchseminarium: Release av rapport om sjöfartens roll i klimatomställningen Den 9 mars klockan 11.30-13.15 arrangerar 2030-sekretariatet och Svensk Sjöfart lunchseminariet ”Sjöfartens roll i klimatomställningen”. På seminariet lanseras OECD:s rapport om sjöfartens roll i klimatomställningen av Olaf Merk, OECD:s sjöfartsexpert, där flera spännande resultat och slutsatser [...] Fores Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2018-03-08 Agenda 2030 och FN – reform i sikte? Hur måste FN ställa om för att lyckas med Agenda 2030? Vilka reformer driver Sverige på för, och hur? Vilka är knäckfrågorna och de viktigaste hållpunkterna framöver? Till nästa samtal i vår serie om genomförandet av [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Resultat
2018-02-08 Vadå hållbar konsumtion? Hållbarhetsexperten Jessica Cederberg Wodmar förtydligar begreppet hållbar konsumption och vad det egentligen innebär. Mycket diskussion kring hållbar utveckling och hållbar konsumption förs i dagens politik, men vad innebär det och hur kan det uppnås? ABF Stockholm, Konsumentföreningen Stockholm, Mentor Sverige Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-11-08 Land – a Common Good or a Good Investment? Welcome to a discussion about democratic and sustainable use of land and how it is affected by current land policy and today’s global food system. From many places all over the world alarming reports are [...] Afrikagrupperna Demokrati, Hållbar utveckling, Jordbruk, Landgrabbing
2017-10-23 Parisavtalet, Klimatlagen – och sen då? Debatt med miljöpolitiska talespersoner från samtliga riksdagspartier Var finns debatten om innebörden av den svenska klimatlagen? Allmänheten kan lätt få intrycket att klimatfrågan är löst. Inget kan vara mera felaktigt menar initiativtagarna till Klimatriksdag 2018.  År 2016 ökade de svenska utsläppen igen. Forskarna [...] Fores, Klimatriksdagen Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Parisavtalet, Partipolitik, Sverige
2017-10-26 Agenda 2030: Varför vänta? Vi kan nå långt till 2022! 2022 Initiativet handlar i korthet om ”hållbarhet i halvtid i Agenda 2030”. År 2022 är det även 50-årsjubilium sedan världens första FN-konferens hölls, Stockholmskonferensen 1972, och med ett kortare perspektiv kan vi få ökad handlingskraft [...] 2022 Initiative FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-10-17 Lantbrukets roll i Agenda 2030 – med fokus på de afrikanska länderna Vad innebär 2030 för svenskt utvecklingssamarbete och hur kan KSLA bidra? Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har med stort intresse tagit del av det policyramverk för framtida svenskt utvecklingssamarbete och svenskt humanitärt bistånd som överlämnades till [...] Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSAL) Afrika, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Jordbruk, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU)
2017-08-25 Stockholm Act-Vem i hela världen kan vi lita på? Vår nordiska välfärdsmodell är respekterat för att genom social trygghet skapat tillit till ett rättvist och öppet samhälle som genererat snabb ekonomisk utveckling. Idag står Sverige liksom resten av världen inför stora vägval för att klara [...] Global Utmaning Fossilfri energi, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Sverige
2017-08-24 Stockholm Act – Vår framtid – hur ser världen ut år 2030? Vi står inför många utmaningar i världen. Konflikter, klimatförändringar och ökade klyftor hindrar en inkluderande och hållbar framtid. De globala målen för hållbar utveckling antogs 2015 och ska fungera som ett verktyg för en rättvis, jämställd [...] Svenska FN-Förbundet FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-08-24 Stockholm Act – Lokalt engagemang för global utveckling 2015 antogs Agenda 2030 av FN:s 193 medlemsländer. De globala målen för hållbare utveckling är 17 universella och ambitiösa mål som syftar till att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och stoppa klimatkrisen till år 2030. Kunskap och [...] Svenska FN-Förbundet FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-08-24 Stockholm Act – SDG 12 – responsible consumption and production As part of The Stockholm Act, Impact Hub Stockholm will host a discussion platform om the Sustainable Development Goals. The objective is to bring together key players in order to discuss global challenges and foster [...] Impact Hub Stockholm Corporate Social Responsibility (CSR), Ekonomisk jämlikhet, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Rättvis handel
2017-08-23 Stockholm Act – Har föräldragenerationen redan gjort slut på framtiden? Utlandssemestrar, shopping, bilar och nya kök – det goda livet är ganska kostsamt för klimatet. Trots att Sverige globalt utmålas som en ”hållbarhetsförebild” har vi ett fotavtryck som kräver fyra planeter, enligt Living Planet Report. [...] Global Utmaning Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Kultur
2017-08-23 Stockholm Act – Hur ser dagens unga på framtidens utmaningar? Energimyndigheten, Inicio, Forum Värme och ett tjugotal ungdomar från Fryshuset har under sommaren arbetat med frågan ”Hur engagerar man unga i hållbarhet och de globala målen redan idag?”. Det blev till ett projekt som skapat [...] Energimyndigheten, Fortum Värme, Fryshuset Barn och unga, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-08-21 Stockholm Act – SDG13 Climate Action As part of The Stockholm Act, Impact Hub Stockholm will host a discussion platform om the Sustainable Development Goals. The objective is to bring together key players in order to discuss global challenges and foster [...] Impact Hub Stockholm FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-08-16 Global Bar – Indien eller Kina, vilket blir framtidslandet? Indien är en rörig demokrati, Kina en välorganiserad diktatur. Båda länderna har genomgått en mycket snabb ekonomisk och social utveckling de senaste decennierna. Men vilken modell blir den som vinner i framtiden? Är det i [...] Global Bar, Global Reporting Demokrati, Diktaturer, Hållbar utveckling, Indien, Kina
2017-08-30 Delivering on SDG 6 – showcasing international best practice in the food sector The 2030 Agenda includes a dedicated goal on water and sanitation (SDG 6) that sets out to “ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.” SDG 6 expands the MDG focus on [...] Swedish Water House Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Näringsliv, Vatten
2017-07-03 Morgondagens hållbara affärsmodeller och näringslivspolitik Hur kan näringslivsaktörer bidra till att vända risker till möjligheter och genom samarbete leda vägen mot en hållbar utveckling? Agenda 2030 och de globala målen skapar en gemensam referensram för hur regeringar, näringsliv och människor vill [...] Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-03 Vässa klorna för en hållbar upphandling – låt inte uppföljningen bli en papperstiger Nu finns nya möjligheter att ställa om till hållbar upphandling, som bidrar till att nå globala hållbarhetsmål. Märkningar är effektiva verktyg för att ställa tuffa krav och organisationerna är proffs på att följa upp och [...] Marine Stewardship Council (MSC), Miljömärkning Sverige, Upphandlingsmyndigheten Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Upphandling
2017-07-03 Ditt pensionskapital, Agenda 2030 och företagens ansvar Agenda 2030 består av 17 mål som ska förändra världen – alltifrån miljö och klimat till sjysta arbetsvillkor, jämställdhet och antikorruption. Men för att agendan ska bli framgångsrik krävs att alla engagerar sig i den. [...] Sida AP-fonderna, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-03 Nollvisionen, FN, miljön och export på sjö Under FNs Havskonferens visades och diskuterades några exempel på framgångsrika projekt för en hållbar sjöfart, en hållbar stålproduktion och andra exempel på hållbar näringslivsverksamhet. Men hur gör vi för att dessa initiativ ska bli fler? [...] Havs- och vattenmyndigheten, Zero Vision Tool FN, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017
2017-07-03 Hur kan innovation driva utvecklingen mot en cirkulär modeindustri? För att klara av skiftet från en linjär till cirkulär modeindustri är innovation och samarbete över industrigränser viktiga faktorer. Vad kan vi lära oss om framtidens hållbara mode genom att titta på innovativa idéer från [...] H&M Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-04 Regnskogsskövling och kopplingen till svenska banker Mer än 90 procent av Borneos regnskog i Malaysia är skövlad – vem ligger bakom och var hamnar pengarna? Se en ny svensk dokumentär om en grupp aktivister där spåren leder till högt uppsatta politiker [...] AMP Film, Fair Finance Guide, Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter (The Swedish Consumers' Association), Swedwatch Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-04 Håller vi på att äta upp framtiden? Politik för ett hållbart jordbruk och matsystem Vilka politiska lösningar finns för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att ställa om dagens ohållbara matsystem? Hur skapar vi ett matsystem för framtiden som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart och vilka [...] Afrikagrupperna, Framtidsjorden, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Svalorna Indien Bangladesh Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-07-06 Agenda 2030 – Vi kan nå långt till 2022. Halfway to 2030. Why wait? Agenda 2030 is a tremendous opportunity to create sustainable societies in our lifetime. Sweden is in the lead and we can come far already by 2022 – Halfway to 2030 since 2015 and 50 years [...] Förenta Nationerna (FN), Globträdet, Hållbar Utveckling Sverige AB, Stockholms Läns FN-distrikt Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-06 Hållbarhet 2.0 och de Globala Målen i it-branschen – att jobba integrerat med risker och möjligheter It-innovation skapar framtiden för företag, branscher och samhällen i en takt som inte har setts någonsin tidigare. Vilken roll spelar it och digitalisering i den Globala Agendan 2030? Hur kan de ledande företagen bidra till [...] Atea Sverige AB, DELL EMC Corporate Social Responsibility (CSR), Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-06 Can ecolabels save the world? The clock is ticking for the environment! Organizations develop certification programs to achieve sustainable development in different areas – save the rainforest, protect life in our oceans, secure sound working conditions for people. Will we [...] Marine Stewardship Council (MSC) Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-06 Matsäkerhet i Sverige och Mellanöstern – jordbruksproduktion och importberoende i en oviss framtid Vår globala värld står inför en rad utmaningar. Vi måste exempelvis räkna med att klimatförändringarna kommer att påverka våra möjligheter att producera mat, där till exempel en ökad frekvens av torka och vattenbrist kommer att [...] Centrum för Mellanösternstudier - Lunds universitet Hållbar utveckling, Jordbruk
2017-07-06 Hur kan man sprida det svenska och nordiska hållbarhetsarbetet till resten av världen? Svenska och nordiska organisationer ligger i framkant inom globalt hållbarhetsarbete. De är både vana kravställare och inköpare samt hanterar hållbarhetsfrågor som en naturlig del i sin vardag. Vilken inverkan har den nordiska marknaden på den [...] Atea Sverige AB, DELL EMC, Electronic Industry Citizenship Coalition Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Upphandling
2017-07-06 Preventive healthcare and individual food Technology is rapidly changing our global food system, but how are foodtech innovations going to improve our health. Medverkande: Johan Turesson, Founder, Smaka på Stockholm   Sweden Foodtech Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Hälsa, Hunger, Jordbruk
2017-07-07 Unga, smutsiga och engagerade – hur får man unga att bry sig om hållbarhet Hur ska vi lyckas bygga en hållbar värld om unga inte har kunskap om hållbarhetsfrågor? Hur skapar vi en stark global demokrati om ungdomar inte engagerar sig och resurserna fördelas jämnt? Vi delar med oss [...] Boodla, Studiefrämjandet Barn och unga, Demokrati, Hållbar utveckling
2017-07-06 Maten, jorden, havet och klimatet – leder den nya strategin till en hållbar livsmedelsförsörjning? En hållbar livsmedelsförsörjning hör till det allra viktigaste. Globalt måste vi säkra tillräckligt med näringsriktig mat åt alla. Men om maten produceras på ett ekologiskt ansvarslös sätt blir det ohållbart. Får vi nu en livsmedelsstrategi [...] Ekobanken, Trialog Tankesmedja Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-07-06 EU leder kampen för hållbara hav EU:s fiskepolitik går ut på att trygga den miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarheten. Det gäller oavsett om det rör fiske i eller utanför EU:s vatten. Men hur går det till? Hur ser världens fiskeresurser ut [...] Europaparlamentets informationskontor EU, Fiske, Hållbar utveckling
2017-07-03 Självbild eller verklighet – ett gränsöverskridande samtal om Agenda 2030 Det är två år in i genomförandet av Agenda 2030 och de flesta politiker ställer upp på agendans vision. Nu är det dags att konkretisera agendan och se till att Agenda 2030 och de globala [...] Concord, Forum Syd, Hela Världen - Svenska kyrkans internationella arbete, Hungerprojektet, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Läkarmissionen, LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer, Plan International Sverige, PMU, PRO Global, Raoul Wallenberg Institute, RFSU, Svenska missionsrådet (SMR), Sveriges Kristna Råd, Union to union, Vi-skogen, We Effect Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sverige
2017-07-03 Bidrar din affärsverksamhet till att lösa världens sociala hållbarhetsutmaningar? Företag kan både nå bättre resultat och nå bättre villkor för barn. Men då krävs att ledningen på allvar vill utveckla verksamheten i mer socialt hållbar riktning. Är den nationella handlingsplanen för företagande och mänskliga [...] Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-04 Livsmedelsstrategin – går det att möta de globala utmaningarna och öka produktionen? I början av året antogs Sveriges första nationella livsmedelsstrategi. Syftet med strategin är att öka livsmedelsproduktionen i Sverige, skapa fler jobb och samtidigt bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen. Är det möjligt att åstadkomma [...] Oatly Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Sverige
2017-07-04 Vatten i Agenda 2030 – hur når vi målen? Vatten rör sig från ”källa till hav” och Sverige har stått som värd tillsammans med Fiji för FNs Havskonferens. Vad blev resultaten från konferensen, hur påverkar den arbete i Sverige mot god vattenkvalitet och vattensäkerhet [...] Havs- och vattenmyndigheten, SIWI, Svenskt Vatten Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-04 Colombia och freden, ett steg mot hållbar utveckling? Sverige har varit en viktig partner för fred i Colombia sedan 1970-talet. Nu förbereder sig aktörer i hela landet för att genomföra fredsavtalet, arbetet ska ske utifrån hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 och [...] Svenska FN-Förbundet Civilsamhället, Colombia, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Sverige
2017-07-04 Vad krävs av den svenska klimatpolitiken för att nå Parismålen? Klimatförändringarna är redan här och för att nå Parismålen krävs ett snabbt och ambitiöst agerande från politiken. Räcker den svenska klimatpolitiken? Varför rör sig politiken inte snabbare? Vilka blockeringar finns? Är miljörörelsens krav och förslag [...] Naturskyddsföreningen Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2017-07-03 Hur kan vi ta in klimathotet men inte förlora hoppet? Om att ta klimathotet på allvar och våga tro att jag förändra. Fördjupat samtal om klimatet. Medverkande: Pär Holmgren, naturskadespecialist och meterolog, Länsförsäkringar; Britta Hermansson, pastor, Equmeniakyrkan; Emily Åhlén, musiker, SKAIV Diakonia, Equmeniakyrkan Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-04 Resan mot hållbar finans – vem gör vad? Vi vet att vi måste investera i vår försörjning och att det måste fungera inom planetens gränser för att vara långsiktigt uthållig. Framsteg görs på många håll, men mer kapital flödar fortfarande till ohållbara investeringar [...] Företagsnätverket Stegvis Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-04 Designing the sustainable food of the future that can feed billions – how? With 800 million people going to bed hungry every night, the world needs a sustainable food system and new food products that can feed every person, every day. Increasingly, the quality of food is as important [...] Hållbar utveckling, Hunger, Klimat & miljö
2017-07-04 Får plasten plats i den cirkulära ekonomin? Plast är det material som skapar mest problem för både återvinningsindustrin och kraftvärmebolagen. Frågan är om hållbarhet och plast är begrepp som överhuvud taget går att kombinera. Men plast har också många bra egenskaper. Kan [...] Cleantech Östergötland Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-04 Havets miljö och dess förändring – har vi kunskapen att förvalta havet på ett hållbart sätt? Havet runt Sverige påverkas av mänsklig aktivitet, både i närområdet och på en global skala. Vad behöver vi veta för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats? Är vi rätt rustade till att [...] SMHI Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-04 Hur kan klimatpolitiken göras jämlik? Vinsterna för en utebliven klimatkris kommer alla till del men hur ska kostnaderna för omställningen fördelas? Facket kräver en rättvis omställning. Men vilka är Sveriges utmaningar och hur kan kostnaderna för Sveriges omställning fördelas rättvist? [...] Landsorganisationen i Sverige Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2017-07-04 Designing the sustainable food of the future that can feed billions – how? With 800 million people going to bed hungry every night, the world needs a sustainable food system and new food products that can feed every person, every day. Increasingly, the quality of food is as [...] Sweden Foodtech Hållbar utveckling, Jordbruk
2017-07-04 Environmental awareness is not enough – Is a target for consumption based emissions needed? Oxfam has shown that the richest 10 % of the world emits half of the worlds consumption based emissions of greenhouse gases. At the same the poorest half of the world only emit a tenth [...] Oxfam Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-04 Hållbart sparande – vart går pengarna idag och var är sparprodukterna som ger miljönytta? Dina sparpengar är en nyckel till en mer hållbar framtid för både miljö och människor. Forskningen visar att hållbara investeringar är mer lönsamma än placeringar i verksamhet som har negativ påverkan på människa och miljö. [...] Fair Finance Guide, Naturskyddsföreningen, Swedwatch Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Urfolk
2017-07-03 Agenda 2030 – 13 år kvar till examen Hur når vi de globala hållbarhetsmålen? Två år har redan gått. Om 13 år kommer vi att ställas till svars för hur vi agerade och bidrog. Hur ska vi följa upp, mäta och visa vad [...] PwC Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-03 Från Arktis till Almedalen – är klimatarbetet globalt eller lokalt? Arktis smälter snabbare än någonsin. Den globala uppvärmningen bara fortsätter och klimatarbetet blir allt viktigare för framtiden. Vad måste hända och vem ska göra det? Panelsamtal “Från Arktis till Almedalen – är klimatarbetet globalt eller lokalt?”. [...] Formas Arktis, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Sverige
2017-07-06 Agenda 2030 – många lösningar finns, men kräver mer samverkan. How do we solve Goal 17, Partnership? Mål 17, Partnerskap för genomförandet av målen, är en viktig nyckel, men också ett av de svåraste målen. Hur löser vi mål 17, oavsett typ av aktör och storlek? How can we create partnerships large [...] Hållbar Utveckling Sverige AB Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-06 Agenda 2030 – genomförbart eller en utopi? Till 2030 ska industrin anpassats för FN:s globala mål för hållbar utveckling. Omvälvande förändringar krävs. Vilka förväntningar har samhället på lärosätena? Kan en av världens mest omtalade industrier gällande miljöfrågan, modebranschen, bli en råmodell? Vilka [...] Högskolan i Borås Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-05 Livsfarliga fabriker, barnarbete och miljöbrott – hur kan det fortsätta? Under en tunn fernissa av kosmetisk affärsetik bedriver klädjättarna rovdrift på mänsklig arbetskraft i de nya låglöneländerna. Kan vi köpa kläder utan att vara en del av den smutsiga klädindustrin? I samband med debatten delas [...] Stiftelsen Natur & Kultur Anständiga arbetsvillkor, Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-05 Shop’ til you drop – hur kan vi nå ett hållbart mode? Idag shoppar vi alldeles för mycket kläder, och vi använder dem alldeles för lite. De hamnar långt bak i garderoben och en stor del slängs. Vi som konsumenter behöver ändra vårt beteende och tankesätt kring [...] Miljömärkning Sverige Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-05 Vem ska lösa antibiotikaresistenskrisen? Antibiotikaresistensen ökar i hela samhället. Läkemedelsindustrin lyckas inte få fram nya antibiotika. Samtidigt fortsätter felanvändningen av antibiotika både till människor eller djur. Vilken roll har universiteten och hur kan de bidra till långsiktiga och globala [...] Uppsala Universitet Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Hälsa, Klimat & miljö
2017-07-06 Klimatarbetet från Arktis till Almedalen Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, samlar svenska klimataktörer runt ett smältande isblock för att diskutera framtidens gemensamma klimatarbete. Välkommen på klimatprat om civilsamhällets och konstens bidrag i klimatarbetet. Medverkande: Ingrid Petersson, Generaldirektör, Forskningsrådet Formas; Nathalie Henriksson, Fältbiologerna; [...] Forskningsrådet för hållbar utveckling (Formas) Arktis, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-06 Är pengar i handen bästa sättet att stödja utsatta? Att ge fattiga pengar i handen har visat sig i många fall mycket mer kostnadseffektivt än att dela ut matpaket och annan handfast nödhjälp. Små summor har till och med kunnat minska behovet av medicinering [...] Tidningen Syre Ekonomisk jämlikhet, Hållbar utveckling
2017-07-05 The UN under threat? Political trends, global values and the need for strong leadership The United Nations’ new Secretary-General, Antonio Guterres, faces a daunting task in an ever more complex world. In a time when global challenges must be dealt with by a more effective international community, the multilateral [...] Dag Hammarskjöld Foundation, Svenska FN-Förbundet, UN Women, Unicef, United Nations Development Program (UNDP) Demokrati, FN, Hållbar utveckling
2017-07-05 Sustainable development dilemma – why are facts not enough to convince? Science provide us with crucial and alarming facts, showing that we need to act now– so why is it so difficult for us to get the message? What are the mechanisms behind how sustainable development [...] Uppsala Universitet Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-05 Från lokalt till globalt – samverkan som hållbarhetsfråga Agenda 2030 stipulerar globala hållbarhetsmål. För att nå målen krävs bland annat god samverkan mellan offentliga och idéburna aktörer. Hur kan offentliga och idéburna aktörer hitta ett sätt att möta och samverka med varandra? Hur [...] Överenskommelsen Civilsamhället, Demokrati, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-05 Forskningen – livsviktig i tider av post-truth Med en klimatförnekande amerikansk president som dessutom lämnat COP21-avtalet tornar orosmolnen upp sig för världens möjligheter att uppnå hållbar utveckling och bekämpa klimatförändringarna.  Behovet av att allmänhet och beslutsfattare får ta del av vetenskap och [...] Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-06 Så blir Sverige ett exportland av hållbar sjömat Hållbart fiske och vattenbruk kan ge oss mer inhemsk och mer hälsosam mat och bidra till att omsätta livsmedelsstrategin till verklighet. Genom innovation och affärsutveckling har hållbar sjömat dessutom potential att bli vår nästa stora [...] Research Institutes of Sweden (RISE) Fiske, Hållbar utveckling
2017-07-06 Så får vi fler kvinnliga presidenter! Vad krävs av ett samhälle för att det ska vara möjligt för kvinnor som lever i fattigdom på landsbygden att få mer makt? Till att börja med över sin vardag, och kanske hela vägen till [...] We Effect Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Kvinnor
2017-07-06 Digitala ekosystem som banar väg för hållbar utveckling och lönsamma affärer Hur kan vi använda digitaliseringen i utvecklingen av en hållbar värld? Med utgångspunkt i praktiska erfarenheter, metoder och processer diskuterar vi hur man bygger det digitala ekosystem som gör det möjligt. Med hjälp av praktiska [...] Next State Labs, Social Venture Network Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-06 Vad innebär klimatnytta egentligen? Vilka transportpolitiska insatser gör mest nytta för klimatet? Hur kan man resonera om klimatnytta i transportområdet? Vad innebär klimatnytta i ett svenskt och globalt perspektiv. Vad är nyttoperspektivet? Sverige har kommit långt i transportsektorn. Hur mycket ska Sverige gå före? Var gör insatser [...] Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (SPBI) Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-06 Agenda 2030 – varför vänta? Vi har redan många lösningar. Why wait? Let’s co-create sustainability   Sweden is in the lead in the implementation of Agenda 2030. This gives huge opportunities and also a responsibility to be a role model and create a win-win-win situation for all. How can we use [...] 2022 Initiative, Globträdet, Hållbar Utveckling Sverige AB, Stockholms Läns FN-distrikt Flykt och migration, Hållbar utveckling, Hälsa, Klimat & miljö
2017-07-07 Hur kan bank- och finanssektorn verka innanför planetens gränser?   Planetens gränser visar på vilket livsutrymme mänskligheten har inom de gränser som planeten ger oss. De planetära gränserna samverkar i sin tur med det mänskliga livet och de sociala gränserna. Detta koncept har senare kompletterats [...] Ekobanken Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-06 Hur tar vi FNs hållbarhetsmål till konkret handling? FN har nu beslutat om de 17 målen för hållbar utveckling. Nu tar arbetet vid att förvekliga målen och omsätta dem i handling. Hur påverkas samarbetet i Östersjöregionen och hur blir vi konkreta i hållbarhetsarbetet? Östersjödagarna, Världsnaturfonden Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-06 600 miljarder i offentliga affärer – vilken klimatpåverkan har Sveriges offentliga inköp? På detta seminarium får vi reda på om det fortfarande är de beryktade ”biffen, bilen och bostaden” som är de stora klimatbovarna i inköpen. Upphandlingsmyndigheten har gjort en spendanalys av stora delar av det offentliga [...] Upphandlingsmyndigheten Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Upphandling
2017-07-06 Hur kan företag bli klimatneutrala – på riktigt? Begreppet klimatneutralt används på många sätt men vad krävs egentligen för att företag ska kunna kommunicera det? Att företag vill vara klimatneutrala är mycket lovvärt. Samtidigt har synen på hur långt ett företags ansvar sträcker [...] Ekobanken, ZeroMission Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-03 Mänskliga rättigheter på export? Regeringens och näringslivets roll på svåra marknader Hur kan Sverige och svenska företag skydda mänskliga rättigheter och bidra till en hållbar utveckling när de agerar på svåra marknader? Samtal med politiker, näringsliv och civilsamhälle om statens roll och ansvar för ett hållbart [...] Afrikagrupperna, Amnesty, Concord, Diakonia, Fair Action, FIAN, Forum Syd, Individuell Människohjälp (IM), Latinamerikagrupperna, Svenska Kyrkan, Swedwatch, Union to union Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-07-03 Håll Europa rent En cirkulär europeisk ekonomi förutsätter hållbar avfallshantering. När avfall minimerats och material återvunnits ger avfallsförbränning el, värme och andra miljötjänster. En ny rapport visar hur dessa samhällsnyttor kan värderas i syfte att stödja beslutsfattande i [...] 2050, Söderenergi Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-03 Globala hållbarhetsmål som drivkraft för innovation De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär stora krav på samhällsomställning. Vilken roll spelar innovation för att det ska bli möjligt? Vilka nya lösningar och samarbeten krävs? Hur kan utmaningarna användas som drivkraft för innovation? Medverkande: Johan [...] Vinnova Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-03 Vägkartan till Paris – Svenskt ledarskap genom digitalisering, förnybart och fossilfritt I tidskriften Science publicerades Carbon Law, en vägkarta inspirerad av digitaliseringens branta utvecklingskurva som visar hur du, jag, företag och städer med digitalisering och förnybar energi kan nå 1.5 gradersmålet. Välkommen att diskutera lösningarna så [...] Intel Sweden AB, Stockholm Resilience Center, Sustainable innovation Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Parisavtalet
2017-07-06 Agenda 2030 – Can Bio-economy, Circularity, Digitalization and Peas solve Climate and other Goals? Med ett helhetsperspektiv kan vi lösa de globala målen, Agenda 2030. Grundbultar i det framtida jordbruket är protein, bränsle och kvävegödning. Kan vi egenproducera dessa tre produkter skapas en helt unik livsmedelssäkerhet och betydligt mindre [...] EcoEtanol AB, Freelway, Globträdet, Hållbar Utveckling Sverige AB, Peas on Earth, Qualifare, Stockholms Läns FN-distrikt Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-07-06 Hur bidrar handeln bäst till Agenda 2030-målen? Svensk Handel bjuder in till en diskussion om de positiva aspekterna av handel och tillverkning av varor i tredje världen och om hur politiken kan hjälpa till. Några medlemsföretag och organisationer berättar hur de arbetar [...] Svensk handel Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Näringsliv
2017-07-06 Så kan Sverige stödja lokalt genomförande av Agenda 2030 Den urbana befolkningen i världen beräknas öka till över 70 procent, vilket innebär att nästa generation ska bygga lika mycket ny stad som det byggts under hela mänsklighetens historia. Södra Afrika urbaniseras snabbast. Redan nu [...] Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Urbanisering / hållbara städer
2017-07-06 Save the oceans quickly – but how? Today, the UN estimates that almost 30% of the world’s fish stocks are overfished. It has never been more urgent to utilize our marine resources sustainably. In June, the UN Ocean Conference was organized in [...] Marine Stewardship Council (MSC) Fiske, FN:s utvecklingsmål, Hållbar utveckling
2017-07-05 Agenda 2030 – hur långt har Sverige kommit? Nästan två år har gått sedan vi antog de globala målen för hållbar utveckling och lovade att agera. Sweco har kartlagt hur långt kommuner och näringsliv kommit i Agenda 2030-arbetet och bjuder på inspiration och [...] Sweco Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-05 Hur kan bank- och finanssektorn bidra till de globala målen? FNs 17 globala mål för hållbar utveckling är ett tydligt ramverk för den globala samhällsutvecklingen. Hur kan vi med stöd i de globala målen bedriva en hållbar bankverksamhet som gör att finanssektorn blir en del [...] Ekobanken Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Näringsliv
2017-07-05 Feminism och skog – en kärleksaffär Skogen är viktig för den globala livsmedelsförsörjningen! Kvinnor har en nyckelroll i utvecklingen av hållbart brukande av skogslandskapet. Kan Sverige, med vår höga andel kvinnligt ägarskap och företagande i skogssektorn bidra med erfarenhet till en [...] Focali, Stockholm Environment Institute, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Feministisk utrikespolitik, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor
2017-07-05 Den klimatmedvetna biståndsgeneralen Sidas nya generaldirektör ”blev politiskt aktiv för miljöfrågorna”, och har som fd biståndsminister ett unikt perspektiv på den svenska biståndspolitiken. Hur kommer generaldirektören arbeta för att klimat- och miljöfrågor ska bli ett ännu mer centralt [...] Naturskyddsföreningen Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Sida
2017-07-03 EU och klimatet – allt du inte visste att du undrade Vad gör EU:s klimatkommissionär på jobbet – egentligen? Hur ska EU-politiken göra skillnad på riktigt i de enskilda företagen? Och hur får vi igång klimatengagemanget? Medverkande: Hans Bergman, Enhetschef, EU-kommissionen; Åsa Romson, Riksdagsledamot (MP); Jens Henriksson, VD, Folksam; [...] EU-kommissionens representation i Sverige, Hagainitiativet EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-03 Cirkulärekonomin – en räddare i nöden? Mänskligheten har närmaste oändliga behov men jorden har begränsade resurser. Cirkulärekonomin är ett sätt att använda våra resurser effektivt och minska miljöpåverkan. Framtida effektöverskott i elsystemet kan exempelvis användas för att återanvända material och ta [...] Fortum Sverige Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer
2017-08-29 Vatten – hållbarhetsrisk eller affärsmöjlighet? På seminariet får vi lyssna till WaterAids landschefer i Etiopien och Indien som beskriver den lokala bristen på rent vatten och sanitet, hur det påverkar företagsklimatet och vad vi kan göra åt det. Samt representanter [...] CSR Sweden, Vinge, WaterAid Etiopien, Hållbar utveckling, Indien, Klimat & miljö, Vatten
2017-07-02 Sweden, exception or exceptional? An international perspective on energy Climate change requires development of the energy sector and new market conditions. But has the political sphere kept pace? Energy companies need long-term regulatory security in order to make the right investments – investments that [...] Uniper Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik
2017-07-03 Transitioning Europe towards sustainability – Youth Perspectives of Grassroots Movements Youth from the UK, Germany, Italy, France, Romania, Netherlands and Spain will come together to discuss the ways in which grassroots movements and environmental activism manifests in their own countries in dynamic and inspiring ways. [...] ECOLISE, Global Ecovillage Network, Miljöpartiet Barn och unga, Civilsamhället, Hållbar utveckling
2017-07-02 Hållbar utveckling i alla delar av samhället – vad krävs av oss? Hur ska vi kunna nå ett tillstånd där individer, grupper, näringsliv och offentlig verksamhet ser det som självklart att bidra till en hållbar utveckling ekologiskt, ekonomiskt, socialt och existentiellt? Vad krävs av oss alla? Medverkande: Bitte Slättebol, [...] StratEthics Culture of Life Hållbar utveckling
2017-05-29 Exploring pathways to a better Antrophocene In this seminar, Elena Bennett (Associate Professor at McGill School of Environment & Department of Natural Resource Sciences, McGill University, Canada) will talk about efforts to develop a suite of alternative, plausible visions of futures [...] Stockholm Resilience Center, Stockholms Universitet Hållbar utveckling
2017-05-02 Frukostseminarium: Hur bidrar Unescos biosfärområden till Agenda 2030? I samband med Biosfärdagen den 2 juni bjuder Svenska Unescorådet och Unescos Biosfärprogram i Sverige in till ett frukostseminarium om Biosfärområdenas bidrag till Agenda 2030. Seminariet baseras på Naturvårdsverkets rapport hur Unescos Biosfärprogram i Sverige kan [...] Biosfärsprogrammet i Sverige, Stockholm Resilience Center, Stockholms Universitet, Unesco Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-05-30 Building Capacity in Science, Technology and Innovation for Africa’s Transformation The African Capacity Building Foundation together with International IDEA launch the 2017 Africa Capacity Report on the theme Building Capacity in Science, Techology and innovation for Africa’s Transformation. This is aimed at bringing to the fore [...] IDEA Afrika, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-05-22 Matsvinn & Agenda 2030 – Konsumentbeteende, resurshantering och effektivisering Det är tydligt att matsvinnsarbetet ligger i tiden, och att alltfler aktörer uppmärksammar även dess sociala och ekonomiska vinster. Med detta seminarium vill Swedish Water House (SIWI) diskutera huruvida det svenska arbetet mot minskat matsvinn är [...] Stockholm International Water Institute (SIWI) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-05-23 “Trade and climate action post-Paris: leveraging synergies for development.” “Climate change poses tremendous risks for growth and development and therefore requires ambitious and immediate action. The Paris Agreement, with its universal character, represents an unprecedented commitment to tackle the climate challenge but its success [...] Sida Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Parisavtalet
2017-05-17 Civilsamhället – nyckeln till hållbar utveckling Civilsamhället spelade en viktig roll i utformandet av Agenda 2030 och har en lika viktig roll i genomförandet av agendan. Stöd till civilsamhället och folkrörelser lyfts ofta fram som ett hållbart alternativ till biståndsinsatser med [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Biståndsformer, Civilsamhället, Hållbar utveckling, Samhällsaktörer
2017-05-08 Youth, Agripreneurship and the Sustainable Development Goals In this workshop we aim to surface key educational, societal, technological and political drivers and tools to increase engagement of youth in agriculture. We wish to identify how we in Sweden can contribute to this, [...] SLU, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk
2017-04-27 Bye Bye GDP Hello Human Economy Hur kan samhällets ekonomiska fokus skifta från fixeringen på BNP till att handla om hållbar välfärd? Dr Katherine Trebeck, senior researcher för Oxfam Storbritannien och skapare av Oxfams Humankind Index kommer till Stockholm. Hon kommer att hålla ett [...] Oxfam Sverige Ekonomisk jämlikhet, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter
2017-04-24 Buen vivir och urfolkens kamp i Latinamerika Är världen redo för en urfolksfilosofi som utmanar det rådande ekonomiska systemet och föreslår en livsstil i balans med naturen, där människan inte konsumerar mer än hen behöver och där även natur och djur är [...] Latinamerikagrupperna Bolivia, Ecuador, Hållbar utveckling, Sydamerika, Urfolk
2017-05-03 Science Dinner Food Market Är du matintresserad och nyfiken på att höra om och smaka på nya innovativa produkter? Vill du lära dig mer om de senaste vetenskapliga insikterna och om socialt arbete kring mat och livsmedel? Vill du [...] Openlab Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-05-22 Cirkulär ekonomi – Finland och Sverige i täten? Tankesmedjan Global Utmaning och Finlandsinstitutet bjuder in till ett seminarium om omställningen till cirkulär ekonomi. Medverkar gör bland andra Mari Pantsar, direkör Sitra, regeringens utredare Ola Alterå och Anders Wijkman, ordförande Climate-KIC.  Flera studier indikerar att [...] Finlandsinstitutet, Global Utmaning Finland, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Sociala skyddsnät, Sverige
2017-05-04 Så blir bilpoolen allas älskling På Fores seminarium diskuteras drivkrafterna för bildelning och hur omställningen till ökat bilpoolande ska uppnås. Vilka styrmedel skulle göra störst skillnad, och vilken roll har bilpoolerna i att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030? Under seminariet [...] Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-03-31 Haiti – från naturkatastrofer till utveckling? Vad säger de lokala sociala rörelserna om dagens situation på Haiti, framtidsutsikterna och det internationella samfundets roll? Camille Chalmers, ekonom från Université d’Etat d’Haiti och en av ledarna i den haitiska rättviserörelsen är på besök i [...] Latinamerikagrupperna Civilsamhället, Haiti, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd
2017-03-16 Miljöhot och klimatförändringar – globala ödesfrågor Välkommen att lyssna på en diskussion om hur vi kan samarbeta internationellt för att förstå hur hoten ser ut i olika länder och regioner. Och framför allt hur vi kan arbeta för att hitta gemensamma [...] ABF Stockholm, Olof Palme International Center Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-04-04 Välkommen till konferensen Hållbarhet! Kraven på företag och organisationer att göra hållbarhet till en integrerad del av sin verksamhet ökar. Hållbarhet är inte längre en punkt i årsredovisningen, den ska genomsyra varje del av din verksamhet. Dagens industris konferens Hållbarhet [...] Dagens Industri Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-03-14 Seminar 14/3: Africa in an uncertain global political environment The world is in turmoil. A number of important challenges are developing in our midst: political changes such as Brexit and a new administration in the US; conflicts such as the ones in Syria and [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Afrika, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-03-17 Frukostmöte: Så kan tursmen bidra till hållbar utveckling i Myanmar/Burma Hur kan turismen bidra till en bra och hållbar utveckling i Myanmar? Vad kan företagen göra och hur arbetar fackföreningsrörelsen? Hör författaren Pascal Khoo Thwe berätta om demokratisering och möjligheter för mänskliga rättigheter i Myanmar. Dr. Aung [...] Union to union Burma, Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Näringsliv, Samhällsaktörer, Turism
2017-03-23 World Water Day 2017 – Climate change is water change WaterAid and Sida are delighted to announce a panel of distinguished global experts and policy makers to discuss how improving access to clean water can make poor and vulnerable communities better able to withstand catastrophes, [...] Sida, WaterAid Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Vatten
2017-02-22 Jord – grunden för vår tillvaro När planetens gränser diskuteras är det viktigt att vi inte glömmer det som är fundamentalt för hela vår existens: jorden som vi odlar vår mat i och som ligger till grund för alla våra landbaserade [...] Naturskyddsföreningen Hållbar utveckling, Jordbruk
2017-03-08 Skatt på CSR-agendan Ett seminarium arrangerat av Forumsyd och CSR Sweden. Seminariet behandlar skatt ur ett CSR perspektiv. Lagstiftning såväl som företags arbete gällande skatt diskuteras. På seminariet uppmärksammas även hur skatt påverkar arbetet med kvinnors mänskliga rättigheter. CSR Sweden, Forumsyd Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling
2017-03-07 Caminos Framtidsdag 2017 Caminos framtidsdag äger rum den 7 mars. Tema för årets konferens är “håller vi?” och belyser  såväl de största hållbarhetsutmaningarna som lösningarna.   Camino Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling
2017-03-10 Bioekonomi – maximerad eller missad exportpotential? Tankesmedjan Global Utmaning och Finlandsinstitutet bjuder in till ett tredje seminarium i en serie på temat bioekonomi. Hur kan de nordiska ländernas ekonomiska och miljömässiga potential inom bioekonomin utvecklas? Kan en nordisk samverkan öka intresset för bioekonomin [...] Finlandsinstitutet, Global Utmaning Biobränslen, EU, Fossilfri energi, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-12-12 Sveriges roll i kampen mot skatteflykt Skatt- och kapitalflykt är ett hinder för utveckling över hela världen, men det drabbar utvecklingsländerna hårdast. Hur Sverige och EU agerar i skatteflyktsfrågan är avgörande för utvecklingsländernas möjlighet att mobilisera resurserna som krävs för att [...] Forum Syd EU, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Kapitalflykt, OECD, Partipolitik
2016-11-19 Mänskliga Rättighetsdagarna: Sustainable development and democracy Human rights activists try to influence local polotics for a asustainable development. Representatives from Cooperation and Development Network who works in Eastern Europe share their methods and work.   Green Forum Civilsamhället, Demokrati, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Östeuropa
2016-11-17 Mänskliga Rättighetsdagarna: Agenda 2030 på plats – och nu då? Agenda 2030, FN:s nya mål för hållbar utveckling, har varit på plats ett år. Vilka förhoppningar och farhågor finns kring möjligheterna att uppfylla målen? Innebär arbetet ett större fokus på mänskliga rättigheter än det tidigare [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), MR-dagarna Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter
2016-11-23 Vägen från finansiella krascher och ojämlikhet till hållbar tillväxt Ett av FN:s sjutton mål för en hållbar utveckling är en inkluderande, hållbar och långsiktig tillväxt. Det kräver att inte bara det finansiella systemet fungerar annorlunda utan att hela ekonomin måste bygga på hållbara principer. [...] Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-11-07 Energilagring – en möjliggörare i energiomställningen Tankesmedjan Fores bjuder in till spännande seminarium om hur effektiv energilagring är en nyckel för en hållbar energiomställning.  Lagring möjliggör frikoppling mellan utbud och efterfrågan på energi. Detta öppnar upp för större flexibilitet i systemet och kan [...] Fores Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-11-29 Vad händer i de internationella klimatförhandlingarna? Fjolårets internationella klimatkonferens i Paris bedömdes allmänt som framgångsrik på grund av en stark förhandlingsinsats av franska regeringen. Ett avtal kunde antas som syftar till att målet för ökad uppvärmning ska sträva ned mot 1,5 [...] ABF Stockholm Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2016-10-14 World Food Day 2016 – Food for Thought and a Call for Change The theme for this year’s World Food Day is “Climate is changing, food and agriculture must too”. The agricultural sector is one of the largest emitters of greenhouse gases, accounting for around 20-25% of global [...] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd
2016-09-16 Changing Development Paradigms and Uncertainties of the Global Economy What constitutes best development policy and practice? The thinking on development policy has changed a lot over the last few decades – prompted by major crises, such as the financial crisis of 2008, and an [...] Hållbar utveckling, Världsbanken
2016-07-05 Städerna – lokala förebilder för global hållbar utveckling Om urbaniseringens utmaningar och städernas roll för global hållbar utveckling. Vilka nordiska erfarenheter kan stå som goda exempel i genomförandet av Agenda 2030, COP21, och Habitat III? Medverkande: Thomas Melin, senior advisor, UN-Habitat; David Simon, director, [...] Global Utmaning, Mistra Urban Futures, UN-Habitat, Världsnaturfonden Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Urbanisering / hållbara städer
2016-07-04 Finns det plats för finanssektorn i ett hållbart samhälle? Med FN:s Agenda 2030 har världens länder pekat ut riktningen för samhällsutvecklingen. Har finanssektorn en plats i en hållbar värld? Frågan belyses ur en mångfald av perspektiv: investering, bank, konsument och politik. Vi utgår från [...] Ålands landskapsregering, Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-07-04 Urbanisering och global hälsa – hållbara städer och sociala investeringar Vilka nordiska erfarenheter finns det att dra slutsatser från när det kommer till att skapa hållbara städer, ökad folkhälsa och jämlikhet enligt målen i Agenda 2030? Vad är grön välfärd och hur kan det förbättra [...] Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Hälsa, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer
2016-07-07 Shaping just and sustainable cities Trans-disciplinary co-production of knowledge is necessary for sustainable urban development. This is an approach that involves many stakeholder categories such as citizens, city planners, policy-makers and both academic and non-academic researchers, and has met an [...] Mistra Urban Futures Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Urbanisering / hållbara städer
2016-07-04 Efter ”systemkollapsen” – hur går vi vidare? Med Agenda 2030 har världens ledare satt höga mål för framtiden. Samtidigt pågår den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget. I Sverige har det pratats om ”systemkollaps” och ett ”andrum” skulle tvinga EU att ta ansvar. [...] Individuell Människohjälp (IM), Svenska Afghanistankommittén (SAK) Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sviktande stater
2016-07-05 Visst kan vi lösa klimatfrågan – skogen är en del av lösningen Även om klimatmålen är utmanade och verkar svåruppnåeliga, så har tidigare mål överträffats med råge. Kan man via skogen minska den globala klimatförsämringen och kan man göra detta med en positiv påverkan på de tre [...] Pöyry Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-05 Så tacklar vi nya hot mot skogen – ensam är inte stark Våra skogar utsätts för främmande skadeinsekter och sjukdomar i ökande takt. Intensiv global handel och klimatförändringar bidrar till det. Stora värden står på spel – både biologisk mångfald, kulturella och ekonomiska värden. Borde vi vara [...] Future Forests, SLU Departement och myndigheter, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-05 Bättre än förnybar energi? Förnybar energi lyfts med rätta fram som en viktig komponent i ett hållbart energisystem. Dimensionerna i energifrågan är många. Idag finns även återanvänd energi som kan vara mer hållbart än förnybart. Vilka strategier finns och [...] Fortum Värme Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-05 Myten om ett hållbart samhälle som aldrig brister – bortom drömmen om kontroll och förutsägbarhet Vad ligger egentligen bakom begreppet hållbarhet? Finns det ett utopiskt skimmer kring hållbart som utgår från ett linjärt önsketänkande; att bara man har alla resurser, förutsättningar och kompetens på plats från början så kommer systemet [...] MiL Foundation Hållbar utveckling
2016-07-05 Hur kan ekologisk kompensation utvecklas till ett effektivt verktyg för att nå miljömålen? Den pågående förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster är en av vår tids stora utmaningar. Ekologisk kompensation är ett verktyg som kan användas för att vända denna utveckling. Vilka förändringar behövs för att ekologisk kompensation [...] Naturvårdsverket Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sektorskoncentration
2016-07-05 Fokuserat om hållbarhet och “shared value” Vi benar ut begreppet “shared value” som blivit något av ett modeord. Hur bra är svenska företag på hållbarhet? Panelsamtal med olika perspektiv på “shared value” – från företag, forskning och branschorganisation. Medverkande: Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia Lena [...] Expressen Civilsamhället, Hållbar utveckling
2016-07-05 Vart är miljö- och hållbarhetspolitiken på väg, miljöministern? Ett seminarium som sätter fokus på dagens och morgondagens politik inom miljö- och hållbarhetsområdet. Vi utreder hur de närmaste årens miljöpolitik sannolikt utvecklas och hur det påverkar samhälle och näringsliv. Medverkande:  Karolina Skog, miljöminister, (mp) Mikael Salo, chefredaktör, [...] Aktuell Hållbarhet Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Sverige
2016-07-07 Östersjön är vad du äter – vem bär ansvaret för en hållbar matkonsumtion? ”Ingen övergödning” är ett av Sveriges miljömål. Många av dagens miljöproblem, däribland övergödningen av havet, är förknippade med hur och vad vi konsumerar. För att förbättra tillståndet i Östersjön krävs ett skifte till en mer [...] Fazer, havsmiljöinstitutet, Stockholm Environment Institute Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-05 Kan miljömärkta fonder rädda världen? Hur ska hållbarhetskrav ställas på fonder för att ge bäst effekt? Inriktningen på våra nya kriterierna för fonder kommenteras av finansexperter, konsumentrörelse och opinionsbildare – och såklart av dig i publiken. Medverkande: Ragnar Unge, moderator, vd, Miljömärkning [...] Miljömärkning Sverige Budget, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-05 Utmaning för biogasen – hur skapas ett lönsamt kretslopp? År 2018 ska minst 50 procent av matavfallet behandlas biologiskt i syfte att producera biogas och biogödsel. Det är också nödvändigt för att kunna nå målet att ha en fossiloberoende fordonsflottan år 2030. Biogasen har [...] KPMG Biobränslen, EU, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Sverige
2016-07-04 Affärsmodeller för hållbar tillväxt Nödvändigheten av att lösa de stora samhällsutmaningarna innebär enorma affärsmöjligheter. Vinnare blir hållbara, innovativa företag. Hur tar svenska företag tillvara de nya möjligheterna på hemmaplan som kraven på hållbara lösningar för en hög levnadsstandard, fungerande [...] Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin Hållbar utveckling, Urbanisering / hållbara städer
2016-07-05 Vad vinner vi på att internationalisera svensk forskning? Gränsöverskridande forskning och global kunskapsförsörjning behövs för att nå hållbarhetsmålen. Men vinner svensk forskning på den ökade internationaliseringen? Ska vi stödja den bästa forskningen även om den inte är svensk? Hur långt kan och bör [...] Forskningsrådet för hållbar utveckling (Formas) Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-07-06 Vem bryr sig om beteendet när det gäller att ändra resvanor? Färdplan 2030 – mobilitet och beteende Vad behövs för att beteendeförändringar ska hjälpa oss att nå 2030-målet? Vi får höra vittnesmål från två av de viktigaste aktörerna i detta förändringsarbete. Arbetsgivare och ungdomar. De som alstrar resande idag och de som [...] Gröna Bilister, Social Venture Network FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-04 Nordic energy cooperation – what’s the next step? The International Energy Agency have shown that the Nordic economies are 25 years ahead of the rest of the world when it comes to energy production and CO2 emissions. Will the Nordic Energy cooperation continue [...] Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-07-04 Investeringar för hållbarhet, hur kan vi använda ekonomin för omställning och utveckling? Klimatkrisen är ett faktum. Hur snabbar vi på den omställning som ska få produktion och konsumtion att gå i takt med global hållbarhet? Med makt följer möjligheter. Kan västvärldens ekonomier vara ett verktyg men direktinvesteringar [...] Feministiskt Initiativ EU, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Politik för global utveckling (PGU)
2016-07-04 Kan turismen rädda världen? Hur kan besöksnäringen växa utan att bidra till mer miljöproblem och ökade klimatutsläpp? Världen står inför tuffa utmaningar och det är bråttom att nå målen i Agenda 2030, världens gemensamma plan för miljömässig, social och [...] Miljömärkning Sverige Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Turism
2016-07-04 Hur påverkas framtiden av lagen om redovisning av 
icke-finansiell information? Det sägs ofta att ingen läser företagens hållbarhetsrapporter, och trots detta läggs mycket tid och pengar på detta. Finansmarknad är intresserad av framåtriktad information inte historik. Hur ser det ut på företagen och hur får [...] CSR Sweden Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Näringsliv
2016-07-08 Innovationer i industrin som verktyg för ett bättre klimat Ett samtal om industrins roll i klimatarbetet och hur vi kan få fram fler klimatinnovationer inom industrin. Medverkande: Fredrick Federley, europaparlamentariker, Centerpartiet Thomas Hörnfeldt, klimat- och energiansvarig, SSAB Centerpartiet Corporate Social Responsibility (CSR), Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-08 Hur vill nya ministern göra avtryck i miljöpolitiken? Är Karolina Skog en visionär realist? Kommer miljöpolitiken att påverkas av hennes pragmatiska kommunala bakgrund? Dagens Samhälle Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik
2016-07-06 Hur kan Sverige inspirera världen till fossilfrihet? Regeringen har goda ambitioner med initiativet Fossilfritt Sverige men det krävs mer konkret innehåll och en stark koppling till Sveriges export. Sverige borde inte bara satsa på att bli ”världens första fossilfria välfärdsland” utan också [...] Ekobanken Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-06 Now that we have the Paris Agreement on climate change – what next? To reach the Paris Agreement on climate change will require immediate and significant reductions in greenhouse gas pollution, getting to zero emissions globally from burning of fossil fuels by sometime between 2030 and 2050. How [...] Uppsala Universitet Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2016-07-06 När får AP-fonderna ett ramverk för hållbarhet? Ribban har höjts rejält för hållbara investeringar på senare år. Nu säger regeringen att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt pressar FN:s ESK-kommitté Sverige om AP-fonderna och förslaget till nytt regelverk [...] Emmaus, FIAN, Forum Syd, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Världsnaturfonden Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter
2016-07-06 Det skriande behovet av att erkänna målkonflikter Ekonomisk tillväxt går hand i hand med omställningen till ett hållbart samhälle, en fossilfri fordonsflotta kan uppnås samtidigt som vi tankar bensin för 15 kronor litern, konsumtionen kan bli hållbar samtidigt som vi konsumerar mer. [...] Tidningen Syre Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-06 Risk sharing and implementation of the next step for green shipping Nästa strategiska steg för att stötta sjöfartens miljö- och klimatomställning är att etablera gemensamma finansiella mekanismer som uppmuntrar gröna investeringar hos både finansiär, investerare och kund. Om behovet av, och lösningen för, riskavtäckning och samhällsnytta. Föranmälan [...] Zero Vision Tool Biobränslen, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-06 Så ska vi nå de globala målen i Sverige Vilka är de tuffaste utmaningarna inför att förverkliga de globala målen i Sverige? Hur står det till med engagemanget för en globalt hållbar utveckling? Lokalpolitiker och regeringsföreträdare diskuterar hur vi ska skapa engagemang för frågan [...] Internationellt Centrum för Lokal Demokrati Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-06 Klimatet och välfärden – hur Sverige kan gå före i en nödvändig omställning I en tid när atmosfärens koldioxidhalt ökar snabbare än någonsin och ständigt nya temperaturrekord slås är det viktigt att länder som Sverige visar att det går att kraftfullt reducera växthusgasutsläppen. Vårt klimatarbete har betydelse som [...] Klimataktion, Tidningen Syre Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-06 Utrikeskorrarna En makalös ekonomisk boom, H&M som storsatsar i Etiopien och en snabb teknisk utveckling som lovar mycket gott för framtiden – Afrika är onekligen händelsernas kontinent just nu. Samtidigt fräter korruption och maktfullkomliga politiska ledare sönder [...] Svenska Dagbladet Afrika, Demokrati, Etiopien, Hållbar utveckling, Korruption, Näringsliv
2016-07-06 Still a future: Syria moving forward despite uncertainty Går det att tänka konstruktivt när allt är osäkert? I ett samtal med akademiker på flykt talar vi om hur man hjälpa att lägga grunden för bättre framtider, i Europa och i Mellanöstern. För alla som [...] Lunds Universitet Europa, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Syrien
2016-07-06 Vilket ansvar har transportköparen för att 2030-målen nås? Transportköpare är viktiga för att nå miljömålen till år 2030. Men vad krävs av oss aktörer i transportkedjan och hur har de som nått framgång lyckats? Vi medlemmar i KNEG anser att framtidens transportlösningar finns inom [...] KNEG - Klimatneutrala godstransporter på väg Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-06 Bryr sig Gud om klimatet? Påven, kyrkorna och miljön Klimathotet handlar ytterst om överlevnad och är därför en existentiell fråga. Påvens miljöencyklika är en kraftfull uppmaning till ”ekologisk omvändelse”. Vad kan andliga perspektiv och teologi tillföra klimatdebatten? Hur kan kyrkorna bidra i arbetet för [...] Studieförbundet Bilda Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-06 Hur ska framtidens makthavare rädda Östersjön? Vilka är de viktigaste akuta åtgärderna för att rädda Östersjön? Har framtidens makthavare lösningar på problemen? Du får morgondagens svar redan nu. I en serie seminarier ombord på Briggen Tre Kronor uppmärksammas vad vi kan göra [...] Hållbara Hav Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-07 Bioekonomi för en grön omställning och konkurrenskraft Analysgruppen för grön omställning och konkurrenskraft menar att framställning av högvärdiga biobränslen och biobaserad kemiteknik kan bli en svensk och nordisk kompetensnisch, inte minst baserad på den stora tillgången på biomassa. Samma slutsats drar regeringens [...] Region Skåne Biobränslen, Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-07 Bidöden och ekosystemen Runt 20 000 pollinerande arter bär på nyckeln till goda skördar av frukt och bär, kaffe och choklad. Ett växande antal pollinerande arter i världen drivs mot utrotning, de flesta av dem förorsakade av oss [...] Coop, Konsumentföreningen Stockholm Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-07 Grön omställning för konkurrenskraftig maritim sektor Miljö- och klimatmålen kan vara en drivkraft för näringslivets konkurrenskraft och leda till en god ekonomisk utveckling och jobb i framtiden. Hur kan maritima sektorn bidra till grön omställning för ett konkurrenskraftigt Sverige? Sveriges långsiktiga vision [...] Lighthouse, Sjöfartsforum, Skärgårdsredarna, SMTF, Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-07 Global highlights on the implementation of Agenda 2030 The local level – municipalities, county councils and regions across the world – are not only implementers of the Global Goals. They are also policy makers who will represent its citizens when carrying out political [...] Internationellt Centrum för Lokal Demokrati Demokrati, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer
2016-07-07 Kvotpliktsförhandlingen: Vägen till fossilfritt i tanken Ju mer förnybart, desto mindre fossiler. Ett kvotpliktsystem för biodrivmedel skulle innebära en ökande andel biodrivmedel i fossila drivmedel. Miljörörelsen och drivmedelsbranschen har pekat ut kvotplikt som en framgångsfaktor för att styra mot en fossilfri [...] Naturskyddsföreningen Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-07 Hur kan bankerna utvecklas i en mer hållbar riktning? Banker beslås ofta för att maximera den finansiella avkastningen på bekostnad av människor, miljö och etiska riktlinjer. Finns det någon möjlighet att driva en sund bankverksamhet? Den hållbara bankrörelsen har funnits i många år, en rörelse [...] Ekobanken Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-07 Sweden as climate and energy security supporter The clean Swedish electricity production implicates extensive climate gas reduction in other countries. Sweden is able to export large amounts of available electricity when neighbouring countries have large electricity demand or shortfall. Moreover, the Swedish [...] Swedish Nuclear Society, Women in Nuclear Hållbar utveckling, Handelspolitik, Klimat & miljö
2016-07-07 FN:s 17 hållbarhetsmål kan förändra världen – men vad krävs? FN:s 17 hållbarhetsmål markerar början på 15 betydelsefulla år med potential att transformera vår värld. Med engagemang, banbrytande samarbeten och hårt arbete finns möjligheter att skapa djupa, hållbara förändringar som är nödvändiga för vår framtid. [...] Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, UN Sustainable Development Solutions Network Northern Europe FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-07 UN’s Agenda 2030 – can a positive vision help us achieve sustainability faster? Sverige ligger idag etta i genomförandet av FNs globala hållbarhetsmål Agenda 2030, och anses ha bäst förutsättningar att lyckas. I dagens samhälle står vi inför stora utmaningar med flyktingar, integration, psykisk ohälsa, arbetslöshet, skolans problematik, [...] Hållbar Utveckling Sverige AB, Initiativ Samutveckling, Leadership for Transition Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-07 De globala hållbarhetsmålen – så antar näringslivet utmaningen Resultaten avslöjar att många företag upplever svårigheter att gå från FN:s globala vision till praktisk handling. Samtidigt kan näringslivet leda utvecklingen och skapa nya affärsmöjligheter. Under seminariet diskuterar representanter från regeringen, näringslivet, finansbranschen och akademin [...] PwC Corporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-07-08 EU:s klimatpolitik i praktiken – hur påverkas näringslivet av handeln med utsläppsrätter? EU vill minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 40% fram till 2030. Ett av de viktigaste medlen för att nå dit är systemet för handel med utsläppsrätter. Ett förslag till nya EU-regler för denna [...] Europaparlamentets informationskontor EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-08 Vilka är riskerna och möjligheterna med grön finansiering? Vilka är de politiska prioriteringarna efter COP21 i Paris? Hur ska målen uppnås och vilken roll har finansieringen? Är grön finansiering av betydelse för målen och har det ett mervärde? Vilken roll spelar internationella finansinstitut [...] Nordisk Investeringsbanken, Sparbankernas Riksförbund Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-07 Målet är hållbar utveckling – hur ska det nås? Världen har nu en gemensam utvecklingsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling. Alla länder ska arbeta för att genomföra agendan med visionen att nå målen inom de närmaste 15 åren. Hur kommer detta att [...] Dagens Nyheter, FN-förbundet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-07-07 Unga makthavare mot fossiler – ungdomsförbunden om klimatpolitik De som är unga idag kommer få leva med konsekvenserna av dagens bristfälliga klimatpolitik. Vad ser nästa generation beslutsfattare för lösningar på klimatutmaningarna? Om transporter, mat och energi.   Medverkande: Victor Rundqvist, ledamot förbundsstyrelsen, CUF Hanna Lidström, språkrör, Grön [...] Naturskyddsföreningen Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik
2016-07-07 Hur ser den globala energikartan ut? Vad kan vi förvänta oss för utveckling globalt? Hur ser den globala energikartan ut? Vilka utvecklingstrender och faser kan vi förvänta oss att se till 2030 och 2050? Hur ser utvecklingen av biodrivmedel och fossila drivmedel ut? Vilka utmaningar finns inom energiområdet globalt? [...] Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (SPBI) Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-06-07 The Road from Paris – How will Sweden and Uppsala be fossil fuel free? A Climate Change Seminar arranged by Baltic University Programme, Uppsala Centre for Sustainable Development, Utrikespolitiska Föreningen Uppsala, Global Utmaning, Natural Resources and Sustainable Development Research Programme. The speakers are: Anders Wijkman who is chairing the Swedish Governments [...] Global Utmaning, Utrikespolitiska föreningen Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2016-06-01 Hur ser vi till att gröna obligationer lever upp till förväntningarna? Marknaden för gröna obligationer har ökat explosionsartat och obligationerna ses som en viktig faktor för att skynda på investeringar som gynnar miljön och minskar den globala uppvärmningen. Nordiska institutioner och klimatexperter har varit drivande bakom [...] Global Utmaning, Norden i fokus, Nordiska ministerrådet Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-05-19 Why sustainable urban development matters Development talks. More than half of the world’s population live in cities. Urban development will be one of the key issues to handle in order to achieve sustainable cities and communities, (global goal nr 11). [...] Sida Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Kenya, Urbanisering / hållbara städer
2016-04-26 Re-powering energy markets – marknadsdesign för 100% förnybart Hur kan rätt utformade spelregler för energimarknaden bidra till en snabb omställning till förnybart, effektivt och klimatsmart? Det kan Manuel Baritaud från IEA svara på. Han kommer till Sverige för att presentera den nya rapporten ”Re-powering [...] Fores Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-04-26 Re-powering energy markets: Marknadsdesign för 100% förnybart Välkommen till Fores och 100% förnybarts seminarium om energiomställning, ett unikt tillfälle att få höra IEA:s energi-marknadsanalytiker Manuel Baritaud! Hur kan rätt utformade spelregler för energimarknaden bidra till en snabb omställning till förnybart, effektivt och klimatsmart? Det kan Manuel [...] Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-04-26 Vattnets roll i Agenda 2030 och Klimatavtalet God vattenförvaltning är både ett mål och medel för en hållbar utveckling och en förutsättning för lyckade klimatåtgärder. Vilka vattenfrågor kommer Sverige att prioritera globalt och nationellt? Under seminariet diskuterar vi utkomsterna av SDG- och klimatförhandlingarna [...] Swedish Water House Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Vatten
2016-04-26 Krympande utrymme för det civila samhället Superutvecklingsåret 2015 är över. Avtal om nya hållbara utvecklingsmål, finansieringen av dem och om att motverka växthuseffekten är på plats. Men för det civila samhället fortsätter klimatet att försämras. Agneta Gunnarsson har i sin nya rapport [...] Arena Idé Civilsamhället, Hållbar utveckling, Samhällsaktörer
2016-04-29 Lunchmöte: Hållbar utveckling börjar i skolbänken Trots att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet beräknas fortfarande 250 miljoner barn inte kunna läsa och skriva när de går i fyran. God utbildning för alla är också det fjärde av FN:s nyss antagna [...] Union to union FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2016-04-15 Agroekologi – praktik, politik och strategi Ana Terra från de jordlösas rörelse i Brasilien (MST) är i Sverige och vi bjuder in till ett samtal om agroekologi och dess betydelse för småbrukarrörelsens arbete för rättigheter och demokrati. MST har en mycket viktig [...] Brasilien, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-04-19 Samtal om tillväxt I dagsläget försvårar både retoriska låsningar och skilda definitioner av tillväxt-begreppet ett konstruktivt samtal om tillväxtens förutsättningar och framtid. Vad är tillväxt, och vilken slags tillväxt är eftersträvansvärd? Hur ser en ekologiskt och mänskligt hållbar [...] Cogito Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-04-20 Planting a seed – growing an international career Heads up all young professionals! This event, on the 20th of April at SLU, focuses on the possibilities and the challenges with a global and green career for young professionals, concerning topics such as sustainable agriculture [...] Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-04-06 The business case for improving value chain productivity through nutrition: a call to action Swedish companies are known as frontrunners in building sustainable value chains. As large importers of agricultural produce from developing countries they are interested in making their value chains as fair and sustainable as possible. However, [...] Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hållbar utveckling, Hälsa, Jordbruk, Näringsliv, Utbildning
2016-04-05 Seminarium: Globala klyftor och hur vi sluter dem Vi lever i en värld där 62 personer äger lika mycket som den fattigaste halvan av jordens befolkning. Samtidigt som den extrema fattigdomen har minskat de senaste årtiondena så har klyftorna i världen ökat både [...] ABF, Palmecenter FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Millenniemålen
2016-04-27 Ekotransport 2030 – Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta Den 27 april 2016 är det dags för andra upplagan av konferensen Ekotransport 2030 som arrange­ras av MiljöRapporten och 2030-sekretariatet. Den här gången har vi hyrt stora delar av Münchenbryggeriet i Stockholm för att kunna ta [...] 2030-sekretariatet, Aktuell Hållbarhet Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-03-22 Vatten för hållbar tillväxt Årets Världsvattendag kommer att belysa hur olika sektorer ofta inte inser hur betydelsefullt vattnet är utan tar tillgången för given. Vatten blir allt mer en bristvara, konkurrensen hårdnar. Företag och investerare måste bli medvetna om [...] Sida, Stockholm International Water Institute (SIWI), WaterAid Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Vatten
2016-03-10 Hållbar stadsutveckling i Kina Urbaniseringen i Kina går idag i rasande takt. År 2020 väntas 60 procent av landets befolkning bo i städer. Men hur hållbar är stadsutvecklingen i Kina? Ulf Ranhagen är professor vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad [...] ABF Stockholm, Svensk-Kinesiska föreningen Hållbar utveckling, Kina, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer
2016-03-09 Hur kan finanssektorn bidra till hållbar utveckling? Allt fler finansiella institutioner har börjat inse värdet av att arbeta långsiktigt för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hur ser denna utveckling ut inom den finansiella sektorn? Hur kan banker, försäkringsbolag, fastighetsförvaltare och [...] Naturskyddsföreningen Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-02-26 Sustainable Development Solutions Network Northern Europe Lansering av ett nytt samarbetsinitiativ mellan företag, akademi och politik kring FNs nya hållbarhetsmål. Medverkande: Stefan Löfven, statsminister; Isabella Lövin, biståndsminister; Jeffrey Sachs, professor, Columbia University, USA: Johan Rockström, föreståndare, Stockholm Resilience Center; Charlotte Petri Gornitzka, [...] Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-02-10 “FN:s klimatkonferens i Paris, vad blev resultatet och var står vi nu? “ “Onsdag den 10 februari kl 18:30 i Entré AIL kommer Dan Baeckström från Klimatgruppen i Göteborgs Naturskyddsförening ge oss sina synpunkter på vår tids kanske viktigaste avtal. Föreläsningen är ett samarrangemang med Centrum för Hållbar Utveckling vid Högskolan [...] Naturskyddsföreningen Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-02-10 “FN:s globala hållbarhetsmål nr 13: Bekämpa klimatförändringarna” “Föreläsning. Göteborg. I höstas antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. Det trettonde hållbarhetsmålet handlar om hur vi ska bekämpa klimatförändringarna. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om hållbarhetsmålen [...] GMV Göteborgs Miljövetenskapliga centrum, Studiefrämjandet Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-02-05 Globala mål och hållbar utveckling i vårens första Demokratisoppa “Vilka är de nya globala målen och hur kommer de att påverka oss i Jönköping, Europa och världen? Kom, lyssna, delta i intressanta samtal om det högaktuella ämnet, FN:s nya globala mål för hållbar utveckling.” Sensus Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-01-25 Lansering av World Development Report 2016 Mobile phones, internet and digital technologies strengthen growth, economic security and improve public service delivery. The World Development Report 2016: “Digital Dividends” will explore the impact Internet and digital technologies have on development What are [...] Sida Hållbar utveckling, Sida, Världsbanken
2016-01-26 AgriFoSe 2030: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture Lennart Båge, Vice Chair SLU Board and former President of IFAD; Ulf Magnusson, Programme Director AgriFoSe, SLU Global; Kajsa B Olofsgård, Swedish Chief Negotiator for the UN Agenda 2030, Swedish Ministry for Foreign Affairs; Cecilia [...] Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-01-27 Vem tar notan för globaliseringen? “Union to Union och Tankesmedjan Tiden bjuder in till frukost och seminarium: Mer handel över nationsgränserna ökar tillväxten och förbättrar möjligheten till höjda levnadsnivåer för fler. Men samtidigt ökar gapet mellan rika och fattiga och delar [...] Tiden, Union to union Hållbar utveckling
2016-01-18 Zero hunger in a changing climate How can the world increase the availability of food without over-utilizing natural resources or increasing climate change? How can we support small holder farmers to adapt to climate change? How will climate change affect food [...] Sida, Stockholm Environment Institute, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2015-12-16 En grönare utvecklingspolitik, men hur? Årets sista Development Talks blickar framåt. Ett seminarium som bland annat diskuterar vilken agenda vi har att arbeta mot framöver, med planetens gränser som en förutsättning för en utveckling som leder människor ur fattigdom, och [...] Sida Gröna fonden, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-19 Collaboration with the Private Sector in Sweden’s Development Cooperation The necessity of private sector development for economic development is not disputed. However, its sufficiency, as well as the role of aid in that process is more controversial. Antagonists’ argue that aid could and should [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Hållbar utveckling, Näringslivsbistånd, OECD
2015-11-09 Global rättvisa – Hur skulle tredje världen påverkas om vi konsumerade mindre och betalade rättvisa löner?   Klimataktion inbjuder till ett seminarium: Vilken rätt har vi i västvärlden att utnyttja så stora resurser för vår materiella välfärd? Vilka följder skulle det få för den tredje världen om vi konsumerade mindre och betalade [...] ABF Stockholm, Klimataktion Hållbar utveckling, Rättvis handel
2015-11-13 Conflict, Natural Resources and Food Security People in countries suffering from poverty, unequal distribution of resources and conflicts are particularly vulnerable to low food security. Population growth, climate change, reduced freshwater resources and crop losses are examples of challenges for food [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Fred och säkerhet, Hållbar utveckling
2015-11-18 Hållbar global utveckling och omställning på arbetsmarknaden Nyligen antog FN Agenda 2030, där världens länder listar 17 mål som behöver uppfyllas för att utrota extrem fattigdom och uppnå hållbar utveckling. Centrala frågor för genomförandet av målen är sysselsättning, miljö och migration. Ett [...] Union to union Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-11-04 Perspektiv på global hälsa Beskrivning: Vilken värld vill vi leva i? Hälsoläget i världen förändras ständigt som ett resultat av förändringar i levnadsvillkoren, vilket inte minst gäller människors yttre och inre miljö. Under denna caféafton kommer vi att uppdateras om [...] Ekocentrum Hållbar utveckling, Hälsa
2015-10-07 Vilken roll bör politiken och näringslivet spela? Global Utmaning och Svensk Handel bjuder in till seminarium om hållbar konsumtion med lansering av en rapport i ämnet. Rapporten är baserad på en samtalsserie om hållbar konsumtion som Global Utmaning och Svensk Handel har [...] Global Utmaning Hållbar utveckling
2015-09-23 Glocal Development Talks: The road towards climate justice and sustainability “In an effort to influence the decisions made under the umbrella of different development goals, we aim to provide a platform for voices from the Global South. During this conference the effect of global politics will [...] Svalorna Indien Bangladesh, Svalorna Latinamerika Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-09-25 Turismboom – hot eller möjlighet? Den 25 september arrangerar Schyst resande och Fair Trade Center sitt årliga seminarium på temat hållbar turism. Burmas viktigaste förespråkare för hållbar turism, Yin Myo Su från Inle Heritage Foundation i Burma, är en av [...] Fair Trade Center, Schyst resande Burma, Hållbar utveckling, Turism
2015-06-30 Finansierar dina pensionspengar miljöförstöring och barnarbete? Hur bidrar våra spar- och pensionspengar till en hållbar värld och vad gör förvaltarna för att påverka? Pension- och fondbolagen har tusentals miljarder under förvaltning, sköter de sitt åtagande hållbart idag och hur ska det [...] Söderberg & Partners Hållbar utveckling, Näringsliv
2015-07-02 Hur hungrig kan en miljö- och klimatkämpe bli? Svenska konsumenter handlar eko och Fairtrade-märkt som aldrig förr. Men få ser hur det hänger ihop. När effekterna av klimatförändringarna hotar produktionen och tillgången på kaffe, bomull och andra råvaror, hotas också försörjningsmöjligheterna för odlarna [...] Fairtrade Sverige Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-07-01 Shop till you drop or stop shopping – vilken väg leder till en bättre värld? Idag hävdar många att en hållbar utveckling kräver att vi minskar vår konsumtion. Är det rätt väg att gå? Engagerade och insatta opinionsbildare, entreprenörer och politiker diskuterar frågan och visar vilka olika världsbilder som står [...] Svensk handel Hållbar utveckling, Näringsliv, Partipolitik
2015-06-30 Ungt ledarskap för hållbar och rättvis global utveckling Aldrig har så stor andel av jordens befolkning bott i storstäder. Hur bygger vi ungt ledarskap och engagemang kring globala hållbarhetsfrågor i urbana miljöer? About young leadership for sustainable and fair global development in urban [...] ActionAid Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling
2015-06-28 Cities actions and mayors leadership on the road to Paris How can cities be leading in sustainable global development? We will focus on cities and mayors work to fight climate change. Cities deliver solutions on mitigation, adaptation, technology and finance. All key elements in the [...] Climate-KIC, Club of Rome, Föreningen Norden, Global Utmaning, Kairos Future, Mistra Urban Futures, Region Gotland, Sida, Southpole Group, Stockholm Environment Institute, Världsnaturfonden Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Urbanisering / hållbara städer
2015-07-03 Feministisk diplomati och utrikespolitik? Sveriges regering har deklarerat att de tänker bedriva en feministiskt orienterad utrikespolitik. Vad innebär detta och vilka konsekvenser kan en sådan politik få på den internationella arenan. Kvinnor har under lång tid varit osynliga och [...] Statsvetenskapliga förbundet Feministisk utrikespolitik, FN, Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Kvinnor
2015-07-03 Priset för lågpriset Matbutikernas skyltar lockar oss köpa riktigt billig mat. Men hur hållbart är det i längden att pressa priser? Vilket ansvar borde EU ta för hållbara livsmedel och motverka fetma, djurplågeri och problem med antibiotikaresistens? Politiker [...] Sveriges Konsumenter (The Swedish Consumers' Association) EU, Hållbar utveckling, Hälsa
2015-06-29 Urban Goals and New Roles for City Leaders It is expected that two thirds of the world’s population in 2050 will live in urban areas. This unprecedented urbanisation adds new and increasingly important roles to cities, citizens and city leaders. Sustainable solutions to [...] Mistra Urban Futures, The Mayor Initiative Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling, Urbanisering / hållbara städer
2015-06-28 Hur blir Sverige bäst i världen på hållbarhet? Redan nu drabbas människor i Afrika hårt av klimatförändringarna och behoven av motåtgärder växer varje dag. Hur vi väljer att agera här, får stora konsekvenser för de fattigaste i världen. Vi-skogen bjuder in till ett [...] Vi-skogen Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-06-30 Ungt ledarskap för hållbar global utveckling – hur engagerar man unga att delta i demokratiprocesser? Hur bygger vi ungt ledarskap och engagemang kring globala frågor? För att genom unga bygga upp långsiktigt hållbara samhällen, både på landsbygden och i urbana  miljöer. Under seminariet lanser även en användarvänlig Safe City App [...] ActionAid Demokrati, Hållbar utveckling
2015-07-02 This Changes Everything – om divestering, aktivism och klimatförhandlingarna i Paris “Kan klimathotet agera språngbräda för större samhällsförändring? Vilka möjligheter och utmaningar för politik och ekonomi ställer den nya medborgaraktivismen, som går via finansportföljer och styrelserum till klimatmötet i Paris? Can the climate crisis be a [...] Fossil Free Sverige, Naturskyddsföreningen Civilsamhället, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-07-02 Jorden vi ärvde – om global råvaruexploatering “I en värld med allt mer knappa resurser hårdnar konkurrensen i jakten på mineraler, skog och mark. Vilka vinner och vilka förlorar på råvaruexploateringen? Hör representanter från civilsamhället diskutera möjligheterna för en human utvinning av [...] Utrikespolitiska Förbundet Äganderätt, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Landgrabbing
2015-07-02 Klimatet, COP och ungdomarna “Klimatfrågan är vår tids stora rättvisefråga. Medan rika länder tjänar på att släppa ut är det världens absolut fattigaste som får ta smällen av klimatförändringar. Det kan ändras med det globala klimatavtal som ska förhandlas [...] Grön Ungdom Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-07-02 Kinas miljökris – hur allvarlig är den? “Luften i Peking är farlig att andas. Vattnet förorenat. Miljögifter i jorden. Hur allvarlig är egentligen miljökrisen i Kina? Försämras eller förbättras miljön idag? Hur kan Sverige bidra för att förbättra situationen i Kina och [...] Kairos Future, Svenska Institutet (SI) Hållbar utveckling, Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-07-02 Hur måste svenskarnas livsstil förändras för att leva upp till de nya hållbara utvecklingsmålen? I september antas de nya hållbara utvecklingsmålen, de så kallade Sustainable Development Goals. De skiljer sig från Millenniemålen genom att de är universella; alltså alla världens länder ska tillsammans bidra till en hållbar utveckling. Hur [...] Stockholm Environment Institute Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2015-07-02 Kan en ny kalkyl rädda klimatet? Hur mäter vi de globala effekterna av nationella klimatpolitiska åtgärder? Och hur kan svenska klimatmål och klimatpolitiska åtgärder utformas för att bidra till sänkta globala utsläpp? Forskare ritar om utsläppskartan med ett nytt mått, där [...] Lunds Universitet Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-07-02 När “Planetary Boundaries” inte räcker som berättelse Globala nätverk av lokala initiativ för omställning växer fram över hela världen. Människor agerar lokalt och på eget initiativ för en hållbar framtid. Vad har de gemensamt? Utgör de ett hopp i en tid av [...] Civilsamhället, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-07-02 50 shades of green Att återställa försämrade eroderade marker står högt på den politiska agendan. Under FN:s klimattoppmöte i New York 2014 utfärdade en allians av regeringar, företag och det civila samhället New Yorks Skogsdeklaration, där man förbinder sig [...] Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2015-06-29 En ny världsordning – vad behövs för att fixa fattigdomen och klimatet? Med alltmer ifrågasättande av den rådande världsordningen och dess negativa inverkan på fattigdom och klimat blickar vi vidare, utanför konventionell teori, och hämtar tankar från religion och framtidsforskning. Hur kan vi utforma samhället för att [...] Naturskyddsföreningen Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-06-29 InnoNation – inspiration till nya lösningar och global innovationskraft Hur accelererar vi svensk innovationskraft i världen till nya affärer, tillväxt och lösningar på globala samhällsutmaningar? Hur frigör vi alla aktörers innovationskraft och vad behöver vi förnya i innovationssystemet för att stödja denna kraft när samhället [...] Research Institutes of Sweden (RISE), Svenska Institutet (SI), Swedish Incubators & Science Parks (SISP) Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Näringsliv
2015-06-05 Frukostseminarium med Kajsa B Olofsgård Arbetet med att utforma den nya globala utvecklingsagendan efter millenniemålen pågår för fullt i FN och runt om i världen. Processen kallas för Post 2015. I början av 2016 kommer nya utvecklingsmål, så kallade hållbarhetsmål, [...] FN-förbundet Biståndets målsättning, Hållbar utveckling, Millenniemålen, Post-15
2015-05-28 Hållbarhet – fina ord eller smart affär? I höst antas FN:s nya mål för hållbar utveckling. Nu mer än någonsin ställs krav på olika typer av aktörer att begrunda sin egen del i ansvaret att finna lösningar på globala utmaningar. Med kunskap, [...] Sida Corporate Social Responsibility (CSR), FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv, Post-15
2015-05-18 Paneldiskussion om urbefolkningarna och kampen för miljön i Latinamerika I Latinamerika intensifieras naturresursutvinningen i ekologiskt känsliga områden, vilket i många fall bidrar till konflikter mellan urbefolkningar och industrin. I relation till detta navigerar ofta statsmakterna mellan två svårförenliga målsättningar, att stärka ekonomin genom ökad [...] ABF Stockholm, Latinamerikainstitutet Centralamerika & Västindien, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Sydamerika
2015-05-29 Hållbara förändringar i projekten “Kom och låt dig inspireras av meteorologen och föreläsaren Pär Holmgrens föredrag om hållbar utveckling! Forum Syds ordförande, Sten Rylander pratar utifrån sin bok ” Afrika vänder” – med fokus på klimat, miljö och jordbruk. Forum Syds medlemsorganisationer berättar om hur de arbetar med [...] Forum Syd Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Projektstöd
2015-05-20 S.O.S. – Save Our Soils As world population grows and food production demand rises, it is of increasing importance to keep soils healthy, productive and capable of sequestering carbon. So how do we protect global soils from eroding? How do [...] Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hållbar utveckling, Jordbruk
2014-06-29 Upphandling: En väg till schysta villkor i låglöneländer? “Välkommen till ett samtal om hur vi kan påverka arbetsförhållanden i låglöneländer via inköp och upphandlingar. Under en timme talar vi dels om mänskliga rättigheter för de som arbetar och dels om vad vi kan [...] LO-TCO Biståndsnämnd, TCO Development Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2014-07-02 Företag i utvecklingsländer: hur stort ansvar ska de ta? “Investeringar från den privata sektorn spelar roll för att skapa bättre levnadsvillkor i de fattigaste länderna. Flera svenska företag vill medverka till hållbar utveckling och minskad fattigdom. Men hur stort är företagens ansvar på den [...] Sida Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Näringsliv
2014-07-02 Framtidens globala utmaningar – vilken roll har det (svenska) biståndet om 20 år? “De globala utmaningarna blir större och mer komplexa. Kapitalflöden förändras och nya aktörer tar plats och utmanar de traditionella biståndsaktörerna. Baserat på unika data diskuterar vi framtidens bistånd. Vilken roll kan biståndet spela och vad [...] Swedish Institute for Public Administration (SIPU) Biståndsformer, Hållbar utveckling
2014-07-03 Låt träden ta plats i debatten! Avskogning står globalt för mer CO2-utsläpp än transportsektorn. “Varför talas det sällan om att avskogning är en av de största källorna till CO2-utsläpp? Och varför bör vi satsa på att utbilda småskaliga bönder snarare än storskalig matproduktion? Vi reder ut begreppen.” Vi-skogen Biståndsformer, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2014-07-02 Svenska markköp i Afrika: till nytta för vem? “De senaste åren har utländska investerare köpt stora arealer av skog och jordbruksmark i Afrika. Gemensamt för flera investeringar är att de dränerar Afrika på naturresurser. Vatten, mat och energi tas från dem som behöver [...] Nordiska Afrikainstitutet Äganderätt, Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Klimat & miljö

Kommentarer i diskussionen om Hållbar utveckling (7 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-04-04 Klas Eriksson: Samarbetet mellan biståndsmyndigheterna och den privata sektorn är ett komplicerat men intressant ämne. Biståndspengarna måste användas till att förbättra situationen i fattiga länder. När är det acceptabelt att biståndspengar används till att stödja svenska företag? Nästan aldrig skulle jag säga. Det finns t.ex. Scania-lastbilar i många länder, bl.a. i Irak. Är det okej att Sida betalar för en skola i Irak där man utbildar bilmekaniker för att sköta underhållet av dessa lastbilar? I Etiopien utbildar Sida bilmekaniker åt Volvo. I Bangladesh arrangerar Sida en utbildning av textilarbetare för HM:s räkning. Det finns fler exempel. Sådana stora företag har verkligen råd att bekosta utbildningen av sin personal själva. Då det gäller upphandlingar bör man sträva efter att, om möjligt, göra dessa i samarbetsländerna. När jag jobbade på Unicef försökte vi alltid att gynna den inhemska industrin. Vi var beredda att betala mer om det gick att genomföra en adekvat upphandling i ett samarbetsland. CSR är enormt viktigt. Svenska företag måste ta ansvar för vad som sker med berörda människor i samarbetsländerna. ETO (Extraterritorial Obligations) ställer krav på företags verksamhet utanför hemlandet. Det duger inte att utnyttja den billiga arbetskraften enbart för att maximera sin vinst. Replik: Utvecklingseffektivitet och näringslivssamverkan går ihop
Av Ulrika Modéer, Biståndsdebatten.se
2017-02-01 David Nilsson, KTH: Det är lätt för många av oss att känna sympati för de principer som uttrycks i Stockholm Statement. Det finns tyvärr ett logiskt problem här: De 8 principerna för hållbar utveckling uttrycks med självrefererande antaganden som "Utveckling måste vara inkluderande (princip 2)" och "Hållbar utveckling är en förutsättning och inte ett val (3)". Det är en slags cirkelresonemang, och detta är inte alls bara ett semantiskt problem, för det hjälper oss inte att komma vidare. Problemet är ju att marknader, beslutsfattare, många ekonomer och regeringar, inte alls delar dessa axiom. Världsbanken är trots namnet inte representativt för världens ekonomer, kapitalister och politiker. Så det gäller att inte predika för de redan omvända, utan hitta sätt att övertyga att en inkluderande och hållbar tillväxt är "good for business". Där kan Sida och Världsbanken spela en roll för att visa på alla de goda exempel som finns. Men snart står världens utvecklingsekonomer inför en helt annan typ av problematik, nämligen hur man skall hantera för mycket aggregerat välstånd, inte för lite eller för ojämnt fördelat. Samma data som ligger bakom Oxfamrapporten (från Credit Suisse) visar på den enorma inkomstökningen hos den globala medelklassen på bara femton år. Redan idag är hållbar konsumtion en av de stora globala utmaningarna, och kopplar direkt in i klimathotet och många andra SDGs. Det växande välståndet hos jordens medelklass bidrar i rekordfart till planetens utarmning och uppvärmning, det är knappast en nyhet. Till 2030 har vi lovat att utrota fattigdomen. Men redan före dess kan välståndsökningen leda till ett större globalt hot som troligen kommer tippa utvecklingsekonomins dogma över ända inom en ganska snar framtid. Världen är kanske först nu, efter 45 års vanding i den kapitalistiska globaliseringens "segertåg", mottaglig för idéerna från Romklubbens Limits to Growth. Det kan bli intressanta år framöver, och jobbiga. Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet
Av Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se
2017-02-01 Carin Norberg: Det är inte ekonomer som styr världen, inte ens om de fått fina priser. Utan den nyliberala doktrinen drivs av politiker som inte ser ut att vilja ändra sig. Center for Economic and Social Rights har gjort mål 10 (FN/SDG-mål) till ett av sina viktigaste arbetsfält och där arbetar vi i första hand med att främja ett rättvisare skattesystem, nationellt och internationellt. Det är ett konkret steg för omfördelning. Detta kräver politiska beslut och progressiv politik. Se mer på www.cesr.org Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet
Av Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se
2017-01-31 per sundgren: Ja, så långt är väl det mesta OK, men vad ska göras. Här är det helt tomt på förslag. Hur ökar vi jämlikheten? Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet
Av Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se
2016-06-15 David Nilsson, KTH: "Sida ger inte stöd till jordbruket" säger WeEffect. "Det gör vi visst det" svarar Sida. Att jordbruk har en fortsatt viktig roll för utvecklingen i Afrika är självklart, även nu när regionen har den snabbaste urbaniseringen i hela världen. Men vad varken Petterson, Rogeman eller Sandrup tar upp på allvar i sin replikväxling är att detta handlar om regionalt bistånd. Den typen av stöd syftar till att finanseria kollektiva nyttigheter på den regionala nivån, det vill säga frågor som måste hanteras mellanstatligt och överstatligt till exempel via African Union. Det finns många sådana frågor: handel, migration, säkerhet, gränsöverskridande vattenresurser, transportkorridorer, långväga luftföroreningar för att bara nämna några. En utveckling av jordbruket i Afrika har många utmaningar men de allra flesta löses inte på regional nivå utan lokalt och nationellt. Lokala transporter och marknadstillgång, utbildning och kvalificerad rådgivning, insatsvaror, lokala kapitalmarknader, och framförallt reformer kring mark och äganderätt; allt detta hanteras nationellt - inte regionalt! Självklart finns det starka kopplingar mellan jordbruksutveckling och många regionala nyttigheter som handel, standardisering och vattenresurser, men då klassas de heller inte som jordbruksstöd som Petterson riktigt påpekar. Allt detta vet man självklart på en så stor och professionell organisation som WeEffect. Ändå gör man en stor sak - i opionionsbildandets finrum DN Debatt - av att inte jordbruket finns med i det regionala biståndet. Varför, kan man undra? Debatten om biståndet är tyvärr alltför sällan en debatt utan en kavalkad av partsinlagor där var och en pläderar för sin egen hjärtefråga. Den som arbetar med jordbruk framhåller just detta som den viktigaste frågan. Humanitära organisationer understryker katastrofinsatser som det främsta, människorättsorganisationerna slåss för sitt, och så vidare. För snart 10 år sedan kom debattboken "Det svenska biståndsberoendet". Där argumenterades att hundratals organisationer med tusentals yrkesverksamma i Sverige har blivit beroende av biståndet för sin egen överlevnad och för sina karriärer, och därmed slåss med näbbar att klor för att öka biståndet framförallt till sin egen typ av verksamhet. Även om boken hade sina svagheter stärks dess argument när debatten färgas av partsinlagor. Låt oss inte gå åt ett håll där biståndet blir en huggsexa om en krympande budget, en Tragedy of the Commons styrd av vem som i varje läge ropar högst. Stöd jordbruket där det är mest meningsfullt. Sverige kan ändå inte vara med överallt. ”Missvisande om Sidas Afrika-stöd”
Av Torbjörn Pettersson, Dagens Nyheter
2015-11-29 Nina Michael: Hej, Först måste man säga att urfolken i hela världen borde ha något att säga där att de ju överhuvudtaget är berättiga till det! Vem vett att urfolken är på en spirituell högre medvetande än de vanliga folken! Jag kan berätta varför! Det är allmänt känt att t.ex. indianerna är mycket spirituella och har s. k. MEDICINMÄN som botar mycket effektitvt! De har nu i USA samarbete mellan medicinmännen och de vanliga läkarna och det har visat sig att dessa är mycket eftektivare än om enbart läkare har hand om vården! Så BORDE DET VARA också i andra länder, där shamanen är i underordnad stänlling. om överhuvudtaget han har någon position! Jag har själv blivit behandlad av två shamaner! De vanliga läkarna bekymmrar sin bara om det medicinska och genom shamanerna kan jag säga att jag har fått en behandling som är HELHETSORIETERAD! de behandlar också det mänskliga som ju annars helt kommer till korta! Tänker vi på t ex döden så springer ju läkaren och alla sköterskor så långt det går någonstans! Vill ni ha mera kunskaper om dessa saker så skriv mig, för jag har sedan 1974 erfarenhet! Världsledarna borde lära av urfolken
Av Carmen Blanco Valer, Biståndsdebatten.se
2013-12-10 Sonny: Den dag FN-organen transparent visar sina resultat (hur många kvinnor/män får det hur mycket bättre, på vilket sätt, var och till vilken kostnad) ska de få allt stöd jag kan uppbringa. FN behöver starkare stöd!
Av Borlänge FN-förening, Dala-Demokraten
Dela det här: