Klimat & miljö

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Klimat & miljö.

Diskussionen om Klimat & miljö innehåller:

  • 30 exklusiva debattartiklar
  • 1026 debattartiklar
  • 258 dokument
  • 451 evenemang
  • 34 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Klimat & miljö (30 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-06-11

Individens frihet ska vara en självklarhet, överallt

Kerstin Lundgren, Biståndsdebatten.se

Individers frihet att bestämma över sitt eget liv utgör grunden för den värld Centerpartiet vill se. Därför står vi upp för enprocentsmålet i biståndet, prioriterar de fattigaste länderna och vill att mer pengar går till lokala aktörer som känner sina samhällen. Lokalt och jämställt deltagande är avgörande för utvecklingen, skriver Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren.Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet, Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2017-12-19

Solenergi räddar liv i Libyen

Noura Hamladji, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som konflikten i Libyen fortgår möts medborgarna av bristande samhällsfunktioner. Strömavbrotten är många och kan vara en direkt livsfara för människor i behov av vård. Att installera solpaneler på sjukhusen är en enkel men livsviktig åtgärd, skriver Noura Hamladji, landschef för FN:s utvecklingsprogram UNDP i Libyen.Fossilfri energi, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Libyen, Sjukvård
2017-11-29

Klyfta mellan ambition och budget för hållbar fred

Maria Andersson Willner & Karin Olofsson, Biståndsdebatten.se

Under hösten presenterade regeringen en strategi för hållbar fred som understryker att den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen är ett hot mot global säkerhet och ett hinder för hållbar utveckling. Ambitionen att satsa på en minskad spridning av dessa vapen inom utvecklingssamarbetet är mycket positiv och måste nu på ett tydligt sätt återspeglas i budgeten, konstaterar Karin Olofsson och Maria Andersson Willner från Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor. Budget, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Vapenhandel
2017-11-21

Karibien behöver stöd efter alla orkaner

Irwin LaRocque m.fl., Biståndsdebatten.se

Flera kraftiga orkaner skapat stor förödelse i många länder i Karibien. Det som vi tidigare upplevt som extremt väder blir allt mer normalt. Nu måste Karibien få stöd för klimatanpassning och återuppbyggnad. Läget är akut, skriver Karibiska gemenskapens ordförande Irwin LaRocque och chefen för FN:s utvecklingsprogram, Achim Steiner.Centralamerika & Västindien, FN, Klimat & miljö
2017-10-16

För maten och klimatet – vi måste byta fot i dansen

Pat Mooney m.fl., Biståndsdebatten.se

Det industriella jordbruket föder knappt 30 procent av jordens befolkning, men använder 75 procent av jordbruksmarken och är dessutom en stor klimatbov. Vi måste få ett stopp på utsläppen och satsa på småjordbrukarna – för både klimatets och matsäkerhetens skull, skriver de två Right Livelihood-pristagarna Pat Mooney och Nnimmo Bassey.Jordbruk, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/who-will-feed-us/"
2017-04-03

Replik: Utvecklingseffektivitet och näringslivssamverkan går ihop

Ulrika Modéer, Biståndsdebatten.se

Näringslivssamverkan inom biståndet handlar om att ta vara på de kunskaper, erfarenheter och resurser som näringslivet förfogar över och att katalysera mer, bättre och snabbare förändring. Penny Davies, Diakonia, är oroad över att viktiga principer för biståndseffektivitet kommer att tummas på när OCED DAC nu ser över vilka privatsektorinstrument som ska räknas som bistånd. Sverige verkar med full kraft för att så inte blir fallet, skriver statssekreterare Ulrika Modéer.Biståndets målsättning, Biståndsformer, Civilsamhället, Hållbar utveckling, Näringsliv, Näringslivsbistånd, OECD, UpphandlingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/nya-reformer-inom-bistandet-bakom-stangda-dorrar/"
2017-03-22

Städerna nyckeln till att rädda världshaven

Johan Hassel m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag uppmärksammas vattenfrågan i samband med den internationella vattendagen. Vatten står även högt på Sveriges internationella agenda under våren. Sverige och Fiji står i juni värdar för en FN-konferens som ska ta itu med den katastrofala situation som råder under världshavens yta. Det är hög tid att på allvar prata om de underliggande orsakerna till en av vår tids mest förödande kriser, skriver representanter från forskning och civilsamhälle.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Sverige, Urbanisering / hållbara städer, Vatten
2017-03-20

Strikta standarder i vägen för nationellt ägarskap i klimatarbetet

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Utvecklingsländer har sedan 2009 lovats finansiering och ökat nationellt självbestämmande över klimatprojekt. Men klimatfondernas strikta krav på kontroll och styrning gör det svårt för många länder att få direkt tillgång till projektstöd. Klimatfonderna behöver bli mer flexibla och lyfta blicken från kortsiktiga projektcykler till mer långsiktiga mål om hållbara klimatåtgärder, skriver Annie Sturesson, tidigare teknisk expert vid finansdepartementet i Uganda.FN, Gröna fonden, Klimat & miljö, Projektstöd, Uganda
2017-02-02

Migrationsfokus överskuggar fattigdomsbekämpning inom biståndet

Anna Knoll & Andrew Sherriff, Biståndsdebatten.se

Kortsiktig politisk respons till migrationskrisen ser i flera fall ut att ha underminerat rutiner för ett effektivt bistånd, och avräkningar för flyktingkostnader utgör en stor andel av dagens biståndsbudgetar. Detta visar en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Parallellt med diskussioner om hur biståndet kan användas för att mer systematiskt adressera migrationsströmmar måste vi föra en faktabaserad debatt om vilken typ av insatser som är värdefulla utifrån ett bredare utvecklingsperspektiv, skriver rapportförfattarna Anna Knoll och Andrew Sherriff.Avräkningar, Budget, EU, Europa, Flykt och migration, Hållbar utvecklingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/making-waves-implications-of-the-irregular-migration-and-refugee-situation-on-official-development-assistance-spending-and-practices-in-europe/"
2017-01-31

Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet

Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se

Oxfam lanserade nyligen en rapport som visar att 8 individer äger lika mycket som hälften av jordens befolkning. Den extrema ojämlikheten är omöjlig att rättfärdiga, men rapporten skyller på förlegade antaganden. Ledande ekonomer tror inte längre att fattigdom kan utrotas genom tillväxt som ”sipprar ned”. Om nuvarande ekonomiskt tänkande tas i bruk är en inkluderande utveckling möjlig, skriver Elina Scheja och True Schedvin i Sidas chefsekonomteam. Ekonomisk jämlikhet, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sida, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/an-economy-for-the-99/"
2016-10-17

Global agenda kräver lokalt genomförande

Johan Hassel m.fl., Biståndsdebatten.se

Städernas betydelse för den globala utvecklingen blir allt större i takt med att världen blir mer urbaniserad. Därför måste globala utmaningar angripas på lokal nivå. Idag inleds Habitat III, FN:s konferens om hållbar stadsutveckling, i Ecuadors huvudstad Quito. Nordiska städer kan och bör gå före i omställningen till en hållbar utveckling – låt konferensen bli startskottet för detta, skriver Johan Hassel och Elin Andersdotter Fabre från tankesmedjan Global Utmaning. FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Sverige, Urbanisering / hållbara städerI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/nordic-urban-ways/"
2016-08-25

El Niño visar vikten av globala klimatåtgärder

Anabela Lemos, Biståndsdebatten.se

Den senaste El Niño drabbade 1,5 miljoner moçambikier. Att en förhållandevis liten temperaturökning i Stilla havet orsakar brist på mat på andra sidan jordklotet borde vara en ögonöppnare för politiker. Klimatförändringarna måste begränsas och det enda sättet är gemensamma globala åtgärder, skriver Anabela Lemos, direktör på Afrikagruppernas partnerorganisation Justiça Ambiental i Moçambique.El Niño, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Landgrabbing, Moçambique, Parisavtalet
2016-07-25

Global agenda för stadsutveckling – vår tids ödesfråga

Elin Andersdotter Fabre m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag inleds avgörande förhandlingar om FN:s 20-årsstrategi för hållbara städer. Något som borde vara högsta prioritet för nya Bostadsministern, Miljömiljöministern och Ministern för internationellt utvecklingssamarbete. En global agenda för stadsutveckling är vår tids ödesfråga, då den spelar en avgörande roll för genomförandet av både klimatavtalet och Agenda 2030. Men den erbjuder även enorma möjligheter för företagen, lokalpolitiken och medborgare, skriver tankesmedjan Global Utmaning.FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Parisavtalet, Urbanisering / hållbara städer
2016-05-27

Fem utmaningar – fem möjligheter för dig, Isabella!

Mattias Goldmann, Biståndsdebatten.se

Isabella Lövin har fått en ny titel. Istället för en biståndsminister har Sverige nu en minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Titeln öppnar för nya möjligheter, skriver Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores, som här i ett öppet brev levererar fem utmaningar till ministern.EU, Fossilfri energi, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-04-21

Replik: Tredjeländer tjänar inte på TTIP

Carl Schlyter, Biståndsdebatten.se

Christoffer Fjellners påstående att frihandelsavtalet TTIP skulle skapa tillväxt även i tredjeländer är för bra för att vara sant. Det är hög tid att sansa debatten om TTIP:s högst överdrivna fördelar och faktiskt ta de risker som avtalet kan föra med sig på allvar, skriver Carl Schlyter i en replik.EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Klimat & miljö, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/alla-vinner-pa-frihandelsavtal-mellan-eu-och-usa/"
2016-03-21

Vi bör veta innan vi gör när klimatbiståndet ökar

Subhrendu K. Pattanayak m.fl, Biståndsdebatten.se

Klimatbiståndet har möjlighet att samtidigt minska klimateffekter och bekämpa fattigdom. Men för att säkra de dubbla effekterna krävs mer och bättre utvärderingar av biståndsinsatserna. Det skriver fem forskare som idag publicerar en rapport om klimatbiståndets effekter för Expertgruppen för Biståndsanalys. Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Landsbygd, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/in-search-of-double-dividends-from-climate-change-interventions-evidence-from-forest-conservation-and-household-energy-transitions/"
2016-03-07

Glöm inte barnen i världens kriser och katastrofer

Pia Stavås Meier m.fl., Biståndsdebatten.se

När världen står inför en global flyktingkris, hotande epidemier och allt fler väderrelaterade katastrofer drabbas barnen oproportionerligt stort. Ändå saknar Sverige tydliga strategier för att hantera det. Nu är det dags att Sverige barnsäkrar sitt humanitära bistånd, skriver Pia Stavås Meier och Agnes Björn på Plan International.Barn och unga, Klimat & miljö, Utbildning
2016-01-18

Sju punkter för att ta de Globala målen från ord till handling

Caspar Trimmer m.fl., Biståndsdebatten.se

FN:s Agenda 2030 är mycket ambitiös och omfattande. Men målen kräver tydliga nationella och politiska ställningstaganden. Därför måste regeringen leda arbetet med att översätta de globala målen till en konkret handlingsplan som passar Sverige, skriver forskare från Stockholm Environment Institute.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utvecklingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/sustainable-development-goals-for-sweden-insights-on-setting-a-national-agenda/"
2015-12-08

Klimatavtalet: Ambitiöst viktigare än bindande

Mattias Goldmann, Biståndsdebatten.se

Klimatavtalet blir en kompromiss där alla måste offra något för att få något annat. Viktigast är att vi får ett ambitiöst avtal – medan frågan om det blir bindande eller inte är underordnad och närmast akademisk, skriver debattören Mattias Goldmann.Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2015-12-01

Norden borde ta en ledarroll i hållbarhetsomställningen

Pontus Wallin, Biståndsdebatten.se

De nordiska länderna är trygga demokratier med stabil ekonomi. Vi har hög levnadsstandard och våra ekologiska fotavtryck är bland världens största. Därför borde de nordiska länderna ta på sig en gemensam ledarroll under och efter klimatförhandlingarna i Paris. Det menar Pontus Wallin som skrivit en uppsats om klimatansvar.Flykt och migration, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Kiribati, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Maldiverna
2015-11-25

Världsledarna borde lära av urfolken

Carmen Blanco Valer, Biståndsdebatten.se

Ett systemskifte krävs för att minska klimatförändringarna. Vi måste bort från hejdlös konsumtion och mot ett samhälle i harmoni med naturen. Här kan regeringen lära av urfolksrörelsen, anser debattören Carmen Blanco Valer.Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Urfolk
2015-11-17

Männen och maskuliniteten borde lyftas i klimatdebatten

Ellen Söderström, Biståndsdebatten.se

Det blir allt mer erkänt att klimatförändringar påverkar män och kvinnor på olika sätt. Ofta ses kvinnor som de mest utsatta och klimatinsatserna riktas mot dem. Men det är viktigt att se att männen och maskuliniteten också påverkas starkt av klimatförändringarna, tycker Ellen Söderström som har skrivit en uppsats på ämnet.Jämställdhet, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/men-masculinities-and-climate-change/"
2015-09-01

Det krävs mer individuellt ansvar för hållbar utveckling

Marcus Hjalmarsson, Biståndsdebatten.se

Vi kan inte förvänta oss att stater eller teknikutveckling ska skapa en hållbar värld. Användandet av resurser – oavsett om det är sociala, finansiella eller naturresurser – kräver ett individuellt ansvar. Att genom kunskap skapa ett ansvar är avgörande för en hållbar utveckling, skriver Marcus Hjalmarsson på organisationen Global Playground Stockholm.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-05-15

Smart ekonomi är jämställd och grön

Linnéa Engström, Biståndsdebatten.se

Klimatfrågan och jämställdhetskampen är intimt sammanlänkade. Båda ses med dagens ekonomiska tänkande som en negativ kostnad som hindrar tillväxt. Något så grundläggande som ren luft, rent vatten och en giftfri miljö för våra barn borde anses som grundläggande spelregler för vår marknadsekonomi. Men det är här som vårt nuvarande ekonomiska system kört fel och nu står vi här med resultatet och inför en ekonomisk, ekologisk och social katastrof. Det menar Linnéa Engström, kandidat till Europaparlamentet för Miljöpartiet.EU, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Jämställdhet, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik
2014-05-07

Säkerhetsdebatten hänger inte med i utvecklingen

Lorentz Tovatt, Biståndsdebatten.se

Klimatförändringarna förvärrar problem med fattigdom, miljöförstöring och politisk instabilitet främst i låginkomstländer och leder till ”klimatkrig”. Detta gör dem till ett så pass allvarligt hot mot människors säkerhet att det borde vara en självklarhet att inkludera dem i säkerhetspolitiska analyser. Det menar Lorentz Tovatt, språkrör för Grön Ungdom. Hunger, Klimat & miljö
2014-03-24

Vatten och risk: Sveriges roll för hållbar utveckling och resiliens

Åse Johannessen, Biståndsdebatten.se

Just nu pågår en intensiv debatt om hur det globala samfundet ska hantera bland annat olika katastrofer, konflikter, okontrollerad urbanisering, stigande konsumtion, miljöförstöring och klimatförändring. Det här är ett gyllene tillfälle för Sverige att se över sin egen policy och utforma en lämplig strategi för biståndet på området, menar Åse Johannessen, forskare på Stockholm Environment Institute (SEI)Chile, Klimat & miljö, Moçambique, Pakistan-katastrofen 2010, VattenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Water and Risk: Developing Sustainable and Resilient Communities"
2014-03-22

Ska vatten användas till mat eller energi?

Terje Østigård, Biståndsdebatten.se

Jordbruket, som idag står för ca 70 % av världens samlade vattenförbrukning, kan användas för att producera mat eller energi. Behovet av vatten och mat kommer att öka med 70-90 % fram till år 2050 samtidigt som den globala efterfrågan på energi beräknas att öka med 50 %. Ekvationen går helt enkelt inte ihop och frågan är om mat eller energi ska prioriteras inom jordbruket, skriver Terje Østigård på Nordiska Afrika Institutet (NAI) Biobränslen, Jordbruk, Landgrabbing, Vatten
2014-03-06

Klimatförändringarna ignoreras i svensk försvars- och säkerhetspolitik

Malin Mobjörk, Biståndsdebatten.se

Klimatförändringarnas säkerhetskonsekvenser utgör en av de försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar som numera ofta nämns i bakgrundsanalyser, men som inte har fått något genomslag i den förda politiken. Det menar Malin Mobjörk, Fil. dr. och forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).Klimat & miljö
2014-01-30

Breddat säkerhetsbegrepp måste tas på allvar

Anders Mellbourn, Biståndsdebatten.se

Att klimatförändring och IT-sårbarhet är verkliga säkerhetshot mot Sverige, tas sedan länge för givet. Men den konkreta säkerhets- och försvarspolitiken är i praktiken fortfarande rent militär. Det menar Anders Melbourn, journalist och statsvetare. Klimat & miljö, Militärt biståndI artikeln hänvisas till dokumentet: "Fred Säkerhet Försvar - Tyngdpunktsförskjutning i svensk politik"
2013-11-18

Klimat – vilka pengar används?

Jan Cedergren, Biståndsdebatten.se

I-ländernas löfte om 100 miljarder dollar per år från 2020 till klimatinsatser kommer inte att vara möjligt att nå med bara statliga bidrag. En viktig debatt framöver handlar om vilka incitament och villkor som är rimliga för att mobilisera den privata sektorn. Det menar Jan Cedergren, styrelsemedlem i Green Climate Fund. Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)

Debattartiklar om Klimat & miljö (1026 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-02-13

Din miljöpolitik är pengar i sjön, Lövin

Maria Malmer Stenergard, Aftonbladet

“Vi nästan tredubblar regeringens satsning på internationella klimatinvesteringar, vi dubblar satsningen på miljöforskning och vi satsar nästan 100 miljoner kronor mer än regeringen på havs- och vattenmiljö.” Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2018/02/12/m-gor-som-trump-struntar-i-miljon/"
2018-02-13

”Miljöpartiet vill sätta stopp för fossila drivmedel 2030”

Isabella Lövin m.fl., Dagens Nyheter

“Vi är bekymrade över bristen på förslag från andra partier på hur vi ska klara vår generations stora ödesfråga. Miljöpartiet utmanar därför alla partier att redovisa sina samlade förslag för att Parisavtalet ska nås. Vi [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Parisavtalet
2018-02-12

M gör som Trump – struntar i miljön

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Moderaterna vill skära ner 3,4 miljarder på det svenska biståndet. Biståndet är viktigt för utveckling i världen, men också för att bidra till en grön utveckling av infrastruktur och energi. M har sagt att just [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2018-02-07

Luftföroreningar – MR-brott, hälsorisk eller säkerhetshot?

Annie Sturesson, Mänsklig Säkerhet

“Utmaningarna kring luftföroreningar är stora. Men till skillnad från annan miljöförstöring eller klimatförändringar som innebär stegvisa och långsamma förändringar, så är konsekvenserna av luftföroreningar mer direkta och påverkar hela befolkningen i städer och länders maktcentra. [...]Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2018-02-07

Vi har inte råd med de rikas Thailandsresor

Jens Holm, Aftonbladet

“Det finns en nästan helt och hållet bortglömd dimension i den viktiga debatten om flygets miljökonsekvenser. Nämligen, vem är det egentligen som flyger? 80 procent av världens befolkning har aldrig någonsin satt sig i ett [...]Klimat & miljö
2018-02-02

Sonesson: Billiga läkemedel ger livsfarliga utsläpp

Jenny Sonesson, Göteborgs-posten

“När Sverige upphandlar receptbelagda läkemedel ligger tyngdpunkten på absolut billigaste pris. Det skapar givetvis inte incitament för läkemedelsindustrin i Indien att investera i lösningar som minskar utsläppen. Det är orimligt att läppstift måste ta hänsyn till [...]Hälsa, Utsläppsrätter
2018-02-01

Ta flyget till Thailand – för klimatets skull

Sara Skyttedal, Expressen

“Vi i väst tar inte bäst vårt klimatansvar genom att sluta flyga, utan genom att göra allt i vår makt för att de flygplan som byggs i dag och de kommande åren släpper ut mindre, med [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö
2018-01-31

Klimatet blir inte bättre av handelshinder, tvärtom

Malin Siwe, Expressen

“Utsläppen vid tillverkning av kläder och skor sker nästan helt utomlands, men räknas ändå. Men klädseln står i sin tur bara för 4 procent av hushållens utsläpp. Att begränsa frihandeln med lagstiftning för att komma åt [...]Handelspolitik, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till " ”Leva hållbart är inte bara individens ansvar”"
2018-01-31

Vi måste minska vårt klimatavtryck i andra länder

Isabella Lövin m.fl., Göteborgs-Posten

“Majoriteten i riksdagen måste nu agera för att komma åt utsläppen utomlands. Våra förslag kan utgöra en grund för en ny kraftfull politik för att minska utsläpp från vår konsumtion, även utomlands. Tydliga mål och [...]Handelspolitik, Klimat & miljö, Parisavtalet, Partipolitik
2018-01-29

”Res mer – men flyg mindre”

Per J Andersson, Aftonbladet

“Jag är övertygad om att ju mer vi reser, desto mer kan vi bidra med nya perspektiv på våra egna konsumtionsvanor, särskilt om vi rest i fattigare länder i Asien, Afrika eller Sydamerika. Vi kan lära [...]Klimat & miljö, Turism
2018-01-25

Klassförakt visar den som obrydd fortsätter flyga

Andreas Gustavsson, ETC

“Klimat handlar om klass. Det gör verkligen det, särskilt ur ett planetariskt panorama. Flygbranschen transporterade förra året fler än fyra miljarder passagerare. Men det betyder inte varannan människa. Åtta av tio har aldrig flugit. Varje flygresa du gör skadar [...]Klimat & miljö
2018-01-24

Kampen mot plasten

Annie Sturesson, Mänsklig Säkerhet

“För en källsorterande Stockholmsbo är hotbilden av plast inte alltid närvarande i vardagen. Stränderna och skräpet i Sri Lanka känns långt borta. Men hur kan jag bidra till kampen mot plast med lite vardagsaktivism? Jag [...]Klimat & miljö
2018-01-23

Tala ur skägget om EU, Magdalena!

Silvia Kakembo, Dagens Arena

“Därför bör vi ställa oss de grundläggande frågorna: Vad vill vi egentligen med EU? Hur mycket vill vi hänga ihop med resten av Europa? En förhalande och passiv inställning riskerar att leda till en kraftig motreaktion [...]EU, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Okategoriserade
2017-12-26

Göteborg ska bli världsledande i hållbar utveckling

Ulf Kamne, Göteborgs-posten

“Sveriges regering har lagt ribban högt. Vi ska vara världsledande i genomförandet av Agenda 2030. Det är på den regionala och lokala nivån som det kan bli verklighet. Därför är det viktigt att vi i [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Samhällsaktörer
2017-12-23

”Klimatet måste vara nästa stora EU-projekt”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Klimatet kan bli den centrala fråga som bygger ett modernt EU och ger mening till det europeiska projektet. EU har en gång varit en global klimatledare. EU stod kvar bakom Kyotoprotokollet när USA lämnade och [...]EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-12-21

Politikerna blundar för halva Sveriges klimatpåverkan

Johanna Sandahl, ETC

“I den officiella klimatstatistiken räknas de utsläpp som sker inom landets gränser. Från svenska fabriker, bilar på svenska vägar och traktorer på svenska åkrar. Men klimatpåverkan från utrikes flygresor räknas inte med. Inte heller varor och [...]Klimat & miljö
2017-12-20

Kontot på väg att tömmas

Kevin Anderson, Upsala nya Tidning

“Hur står det till med klimatförändringarna, två år efter Parisavtalet? Parallellt med värmerekord och väderkatastrofer kommer regelbundet rapporter om klimatneutrala städer, stängda kolkraftverk och prisras för förnybar energi. En av alla kamper på området är [...]Klimat & miljö, Parisavtalet
2017-12-11

Det går framåt för klimatet. Trots Trump.

Sydsvenskan

“Blinkningen till Vita huset är tydlig när franske presidenten Emmanuel Macron slår ett slag för klimatet. Hans kampanj parafraserar Donald Trumps valslogan: “Gör planeten storslagen igen.” Men när Macron på tisdagen står värd för ett [...]Klimat & miljö, Parisavtalet
2017-12-09

Frankrike rustar upp biståndet för att bekämpa terrorism

Rémy Rioux, Dagens Nyheter

“Klimatkonferensen COP21 i Paris 2015 var ett uppvaknande för många politiker i Frankrike. De förstod plötsligt att ”Winter is coming” och att det var bråttom att agera. Inte bara på kort sikt, utan även att [...]2. Bistånd, Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, EU, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Mänskliga rättigheter
2017-12-08

Sexköp utomlands måste förbjudas

Eva Franchell, Aftonbladet

“Det är rimligt. FN uppskattar att mellan en och fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, är offer för människohandel varje år och att majoriteten av dem utnyttjas sexuellt och prostitueras. Handel med människors kroppar [...]Barn och unga, Demokrati, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Samhällsgrupper, Sociala skyddsnät
2017-12-08

Biståndet ska inte gå till flyktingar i Sverige

Julia Kronlid & Markus Wiechel. Aftonbladet

“Regeringen föreslår en budget för det faktiska biståndet på ca 43 miljarder kronor, vilket förvisso är en ökning från förra året. Sverigedemokraterna anser dock att insatserna för de mest utsatta och där de som mest [...]Demokrati, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2017-12-06

Usla arbetsvillkor på resejättarnas hotell

Henrik Ehrenberg m.fl., Svenska Dagbladet

“Trots att Phyu Phyu städar varje dag tjänar hon bara motsvarande 2 000 kronor i månaden, vilket är under den lagstadgade minimilönen. Hon skulle vilja sätta barnen i skolan, men vet inte om de kommer att [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Turism
2017-11-29

Så hamnar dina pengar hos klimatvärstingarna

Frode Pleym m.fl., Expressen

“Sveriges lilla storlek brukar framhållas i diskussionen när vissa anser att Sverige inte kan göra mer för att hindra klimatförändringarna. Här är dock en arena där vi har inflytande långt över vårt lands storlek. De [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv, ParisavtaletI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/staten-kapitalet-och-oljan/"
2017-11-27

Världshaven i akut behov av skydd

Isabella Lövin m.fl., Göteborgsposten

“Nu gäller det att vi alla, enskilda, näringsliv, regeringar och organisationer agerar så att världshaven skyddas. Det var här en gång livet på planeten uppstod och det är ännu så att artrikedomen och den biologiska [...]Fiske, Klimat & miljö
2017-11-25

Sverige kan och behöver visa vägen

Svenska Dagbladet

Den obekväma sanningen om Sverige är att vi tyvärr inte gjort särskilt mycket av vår klimatläxa ännu. Transportsektorn är allt väsentligt fortsatt fossilberoende, vår klimatpåverkan per capita är gott och väl den fyrdubbla mot vad [...]FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2017-11-21

Kyrkans ansvar för vår värld

Erik Lysén m.fl., Dagen

“Just nu pågår Kyrkornas globala vecka där Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling, är i fokus. Agenda 2030 spänner över världens största utmaningar och är omöjliga att nå utan religiösa aktörers aktiva ansträngningar.” Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Religion
2017-11-17

Måste vi bli fattigare för att rädda världen?

Johan Ehrenberg, ETC

“Att skapa en klimatren värld kommer ta tid, men det går. Det är faktiskt bara politiken och finansmarknaden som står i vägen för den här omställningen. De stöder fortfarande förstörelsen.” Klimat & miljö
2017-11-15

”Den mest hållbara livsstilen är att arbeta mindre”

Christer Sanne, Svenska Dagbladet

“Det är ju inte världens eller Sveriges ekonomi som behöver växa. Det är de fattiga, de utan hem och vatten och toaletter och skola och sjukvård som måste få chansen att konsumera mer. Men då [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-11-15

Inför slutförhandlingarna: Höj ­ambitionerna i Bonn

Jens Holm, Dagens ETC

“En utgångspunkt i förhandlingarna är att de industrialiserade länderna ska hjälpa de fattiga med klimatfinansiering, och att det ska göras med ”nya och additionella medel”. Det brukar tolkas som att pengar­na inte ska tas från [...]EU, Klimat & miljö
2017-11-15

”Sverige bör fokusera på att minska globala utsläpp”

Harry Frank m.fl, Svenska Dagbladet

“Utbyggnaden av bio-, sol- och vindkraft är naturligtvis alldeles utmärkt efter­som nästan all ersättning av de fossila bränslena i huvudsak är positiv, men tyvärr är möjligheterna ytterst begränsade när det gäller att påtagligt minska växthus­gaserna [...]EU, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-11-14

Klimatflyktingarna blir allt fler – ta det på allvar!

Linnea Engström, GöteborgsPosten

“FN har visat att kvinnors och barns utsatthet vid klimatkatastrofer är 14 gånger större än mäns. Av världens mest fattiga 1,4 miljarder människor är 66 procent kvinnor som lever i de länder som drabbas hårdast [...]Flykt och migration, FN, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2017-11-09

“Att vara den vuxne är att inse allvaret i klimatfrågan”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“Om vi inte gör något så kommer vi att ha mer plast än fisk i haven år 2050. Utrymmet för rovdjur på planeten har krympt med 90 procent. Samtidigt ser vi hur USA, världens största [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)I artikeln hänvisas till "Ulf Kristersson - ”Nej, jag tänker inte samtala med Sverigedemokraterna”"
2017-11-09

MP-rebeller går emot regeringens vapenexportlag

Sydsvenskan

“Folk tror att vi har skärpt vapenexporten. Jag har träffat många som tror att demokratikriteriet är ett äkta kriterium – som faktiskt styr något – och som faktiskt förbjuder vapenexport, säger Carl Schlyter” Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Vapenhandel
2017-11-06

Är det nu vi räddar klimatet?

Daniel Mathisen, Dagens Arena

“När världens ledare i dag sätter sig vid förhandlingsborden i Bonn måste reformer, inte retoriskt fluff, dominera agendan, Lösningarna finns. Ökade privata och offentliga investeringar i fossilfria energikällor och gröna transporter. Skarpare krav på företagens utsläpp [...]FN, Hållbar utveckling, Upphandling
2017-11-06

Unga feminister: Tre förslag för en grönare värld

Alicia Nathanson Thulin, Dagens Arena

“Vi i det globala nord måste ta ansvar för de utsläpp vi orsakar och länder med ekonomiskt kapital och hög utbildningsnivå måste ligga i framkant när det gäller miljöpolitik. Vi måste sätta ambitiösa mål, men [...]Klimat & miljö
2017-10-23

”Elefanten i rummet är vår livsstil, med ständigt ökad konsumtion av livsmedel, flygresor, kläder och prylar.”

Isabella Lövin, Sydsvenskan

“För att rätta oss efter vår del av forskarnas klimatbudget behöver de utsläpp som orsakas av oss svenskar minska med 90 procent. Teknikutveckling och förnybar energi kan hjälpa oss en bit på väg, men elefanten [...]Forskning och innovation, IPCC, Klimat & miljö, Sverige
2017-10-22

MP: Förbjud glyfosat i bekämpningsmedel

Linnéa Engström et al., Svenska Dagbladet

“En giftfri vardag kräver att kartan för svensk livsmedelsproduktion ritas om. Vi vill förbjuda glyfosat. Det kräver att vi satsar ordentligt på att utveckla alternativ som är hållbara både för naturen och våra bönder.” EU, Klimat & miljö
2017-10-20

AP-fonderna måste få en grönare profil

Anna Lindenfors et al., GP

“I våras lovade finansmarknadsminister Per Bolund (MP) att ett nytt regelverk för AP-fonderna skulle innebära ökade krav på hållbarhet. Lagförslaget, som ligger ute på remiss fram till den 26 oktober, innehåller flera viktiga förbättringar jämfört [...]AP-fonderna, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2017-10-20

”Regeringen sätter käppar i hjulet för eko-mat”

Niels Andresen et al., SVD

“Det är hög tid för regeringen och alla ledamöter i EU-nämnden att tänka om. Vid ministerrådsmötet, sannolikt den 6 november, bör Sverige rösta nej till det framförhandlade förslaget till ny förordning för ekologisk produktion. Antingen [...]EU, Klimat & miljö
2017-10-20

Därför är jag rädd för lobbyisterna

Johan Ehrenberg, ETC

“Det faktum att världens stora bolag jobbar för att bromsa, styra om och helst minska de förslag politiker försöker ta fram under trycket från oroliga människor, är ett gigantiskt problem. Och de jobbar via betalda [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-10-18

Dags att agera – snart mer plast än fisk i haven

Isabella Lövin m.fl., Göteborgs-Posten

“Redan i våras presenterade regeringen satsningar på 100 miljoner kronor per år fram till år 2020 med syfte att minska spridningen av plastprodukter. Nu breddas och stärks arbetet ytterligare. Vi behöver agera nu, gör vi [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-10-12

Frida Wallnor: Viktigt att behålla kärnavtalet med Iran

Frida Wallnor, Dagens Industri

“I ärlighetens namn är avtalet inte perfekt. Det innebär bara tillfälliga begränsningar av Irans kärnprogram. Men det går knappast att förneka att det haft positiva effekter. Landets isolering mot omvärlden har brutits och världen har [...]Hållbar utveckling, Handelspolitik, Iran, Politik för global utveckling (PGU)
2017-10-08

Hur ska vi klara de nya epidemierna?

Marianne Elvander m.fl., Svenska Dagbladet

“Det är lätt att tro att dagens välorganise­rade Sverige skulle stå skyddat mot liknande epidemier. Men risken för världsomfattande infektionsutbrott, pandemier, som även drabbar länder med väl utvecklad hälso- och sjukvård, har sannolikt aldrig varit [...]Hållbar utveckling, Hälsa, Sjukvård
2017-10-05

Över 20 miljoner klimatflyktingar – per år

Fores, Svenska Dagbladet

“I bästa fall bidrar förebyggande åtgärder till att färre människor kommer att migrera av klimatrelaterade skäl. I sämsta fall är vi väl rustade för att hantera en kommande svår situation. Det är därför dags för [...]Flykt och migration, Klimat & miljö
2017-10-03

Förhastat av regeringen att skrota ”Utsläppsbromsen”

Magnus Nilsson, ETC

“När regeringen i juli 2016 beslöt att sälja Vattenfalls tyska kolanläggningar lovade den samtidigt att 2018–2040 årligen köpa in och annullera utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandel för 300 miljoner kronor. Satsningen kallades ”Utsläppsbromsen” och hyllades nog [...]EU, Klimat & miljö, Utsläppsrätter
2017-09-27

Stå upp för det giftfria jordbruket

Karin Ericsson, ETC

“Under hösten 2017 har Sverige möjlighet att ta ställning och rösta nej till en förlängd licens av bekämpningsmedlet glyfosat i EU. Ett förbud inom unionen skulle vara en viktig signal mot omvärlden och ett steg [...]EU, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-09-21

Att Ceta träder i kraft innebär en sorgens dag för demokratin

Malin Björk m.fl., Sydsvenskan

“Det är beklagligt att förespråkarna för Ceta avfärdar kritik mot avtalet som protektionism eller handelsfientlighet. Vi som kritiserar EU:s handelspolitik är varken protektionister eller handelsmotståndare. Vi gillar handel, men vi tycker att den ska ske på [...]Demokrati, EU, Hälsa, Handelspolitik, Kanada, Klimat & miljö, Sverige
2017-09-20

Nu kan FN:s kärnvapenförbud skrivas på – gör det!

Louise Lindfors m.fl., Göteborgsposten

“Vi är övertygade om att konventionen om förbud mot kärnvapen kommer att ha en viktig normgivande effekt och att den, liksom andra konventioner som förbjuder massförstörelsevapen, kommer att få faktisk betydelse för att förhindra katastrofalt [...]FN, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Sverige
2017-09-20

Vi måste genast bryta med den fossildrivna bilen

Gösta Alfvén, ETC

“Att släppa ut 10-15 ton växthusgaser om året gör ju alla. De få undantagen bekräftar regeln. Att våra utsläpp av växthusgaser har något att göra med väderkatastrofer till följd av tropiska orkaner, skyfall, med svåra [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö
2017-09-15

”Nästa års biståndsbudget blir den största någonsin”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“I en svår och exceptionell tid krävs kloka, långsiktiga insatser. Det humanitära stödet är livsviktigt men det räcker inte. För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt behöver förmågan att bidra till hållbar [...]2. Bistånd, Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2017-09-13

Satsa på träden – och bekämpa fattigdom och klimatförändringar

Anders Malmer m.fl., OmVärlden

“Sverige har god kunskap om många aspekter av hållbar produktion från lantbruk och skogsbruk. Med globala strategier som lyfter agroforestry bör det vara både möjligt och strategiskt lämpligt för Sverige att påverka andra länder att [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Sida
2017-09-13

Därför bör Sverige säga nej till kärnvapen

Peter Higgs m.fl., Dagens Nyheter

“Grundidén bakom kärnvapenförbudet är att sätta sådan press genom stigmatisering av kärnvapen, och det ligger i Sveriges intresse att stödja detta.” FN, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Sverige
2017-09-12

Kalhyggesbruk ger stora utsläpp av växthusgaser

Anders Lindroth m.fl., Dagens Nyheter

“Förutom problemet med de långa återbetalningstiderna har biobränslen även lägre energitäthet än de fossila bränslena. Detta innebär bland annat att det släpps ut mer koldioxid, mellan 20 till 100 procent, per producerad enhet energi beroende [...]Biobränslen, Det klimatpolitiska ramverket, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-09-12

Vi förväntar oss att Sverige skriver på avtalet om att förbjuda kärnvapen

Malin Nilsson m.fl., Dalademokraten

“Att USA har meddelat Sverige att de kan komma att utvärdera relationerna om Sverige ansluter sig till förbudet är inget nytt. USA har tidigare utövat starka påtryckningar för att stoppa förhandlingarna, att staterna inte ska [...]Hållbar utveckling, Sverige, USA
2017-09-10

Kaos hotar under oljans sista tid

Beatrice Rindevall, ETC

“Länderna och organisationerna som idag försörjer sig på olja är sällan några vi i Sverige vill stötta ur människorättslig synpunkt. Vi behöver arbeta för att städa vår egen bakgård och bli ett fossilfritt välfärdsland samtidigt [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Saudiarabien, Venezuela
2017-09-05

Nya miljoner till renare hav

Emma Nohrén m.fl., Göteborgs-Posten

“När världens ledare i juni samlades i New York åkte de därifrån med en lång lista på saker som ska göras för att rädda världens hav. Nu fortsätter regeringen arbetet att göra verklighet av fina [...]Budget, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö
2017-09-02

Måste planera för att inte förvärra naturhändelser

Marie Aronsson-Storrier, Svenska Dagbladet

“Det är viktigt att fortsätta att arbeta för att integrera katastrofriskreducering både i samhällsplanering och biståndsarbete. Ett första steg är att slå hål på myten om ”naturkatastrofer” och prata mer öppet om hur katastrofer kan [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-08-23

“Miljökonsult: EU måste funka även med minskat flygande”

Magnus Nilsson, Dagens Arena

“Vi måste hitta sätt för EU att fungera trots en minskad luftfart. Det långsiktigt möjliga utrymmet för flygtrafik måste vi förvalta omsorgsfullt och kanske enligt principer och med metoder vi fortfarande inte känner till.” Biobränslen, EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik
2017-08-20

“Det är ingen tillfällighet att antalet konflikter ökar när temperaturen stiger”

Gulrez Shah Azhar, Sydsvenskan

“Forskningen är enig om att klimatförändringarna innebär allvarlig fara för vår planet, men av någon anledning tycks politiker och regeringar inte ha noterat sambandet mellan förändrat klimat och mänskliga konflikter.” Fred och säkerhet, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-08-17

FI: Vi kritiserar nykoloniala strukturer, inte handelsavtal i sig

“Vi anser att ett frihandelsavtal måste ha sin utgångspunkt i respekten för de mänskliga rättigheterna, miljön och de grundläggande demokratiska principerna om självbestämmande. Frihandelsavtalen, så som de utformas i nutiden, är i allra högsta grad [...]Frihandelsavtal, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Rättvis handel
2017-08-16

Ingrid Runsten: ”Gör inte som Trump vill. Hissa klimatfrågan.”

Ingrid Runsten, Sydsvenskan

“I flera länder gör högerpopulistiska politiker sitt bästa för att plocka bort miljö- och klimatfrågorna från dagordningen. Ett sådant parti på hemmaplan är Sverigedemokraterna, vars partiledare Jimmie Åkesson anser att Sverige borde följa Trumps exempel och lämna [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik, USA
2017-08-16

Rättshaveri i miljödebatten

Jonas Paulsson, Göteborgsposten

“När jag pratar med forskare på SLU och Chalmers är de lätt uppgivna och håller med mig om att det är allvarligt. Sakligt och lättförståeligt som forskare värda sitt salt förklarar de att betande djur [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-08-08

”Kapitalmarknaderna måste mobiliseras i klimatarbetet”

Martin Hedberg m.fl., Dagens Nyheter

“Ska Sverige fortsätta vara ett föregångsland i omställningen till ett hållbart samhälle så måste vi lägga mer vikt vid möjligheten att utnyttja kapitalmarknaden som ett verktyg för omställning. Det kräver självfallet att branschen själv tar [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Mikrofinans
2017-08-07

Här är dina lögner om flygskatten, Lööf

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Regeringen har lagt fram flera reformer när det gäller bilar, och har ökat budgeten radikalt när det gäller tåginfrastruktur. Men vi konstaterar att klimatpåverkan från svenskarnas internationella flygresande ökat i explosionsartad takt, med 77 procent [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2017-07-20

Vi håller på att utrota vår jord – arter dör ut

Adam Hjort och Leo Rudberg, Aftonbladet

“Forskarna varnar för att vi har mycket kort tid på oss för att stoppa massutrotningen. Trots detta fortsätter Sveriges regering att bidra till den ”business as usual” som orsakar massutrotningen. “ Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2017-07-18

”FN-avtalet banar väg för en värld utan kärnvapen”

Andreas Tolf, Dagens Nyheter

“Människor över hela jorden har anledning att glädja sig över det största genombrottet i kärnvapenfrågan på decennier, kanske någonsin. Kärnvapen är förbjudna, vi skrev historia den 7 juli. Nu vidtar processen att få avtalet att [...]FN, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling
2017-07-18

Ta miljödebatten med Sverigedemokraterna och Moderaterna

Matilda Ernkrans, ETC

“Klimatskeptiker har den senaste tiden fått luft under vingarna i och med Donald Trumps framfart, där USA nu också meddelat att de ska lämna Parisavtalet. På hemmaplan är det främst Sverigedemokraterna som förnekat omfattningen av [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Partipolitik, Sverige
2017-07-17

SD vill inte hjälpa på plats

Gunnar Hökmark m.fl, Expressen

“Men SD tycker inte att EU ska hjälpa till att utveckla näringslivet i Afrika. Det är därför de har röstat emot tullättnader för bland annat Botswana, Ghana och Namibia. Det är därför deras partikamrater inte [...]Afrika, Botswana, EU, Flykt och migration, Ghana, Hållbar utveckling, Namibia, Partipolitik, Sverige
2017-07-14

”Sverige måste ta ett globalt ansvar för klimatet”

Henrik Carlsen m.fl., Dagens Nyheter

“Som första höginkomstland bör Sverige i stället utveckla en vision som bidrar till att undvika extrema klimatförändringar genom att sätta upp mål och åtgärder för utsläppsminskningar från svensk konsumtion som bidrar till utsläpp i andra [...]Det klimatpolitiska ramverket, Klimat & miljö, Parisavtalet, Sverige
2017-07-11

“Antarktis har länge varit det bästa internationella exemplet på hur allvarliga suveränitetskonflikter kan undvikas genom förebyggande diplomati.”

Sven-Olof Petersson m. fl., Sydsvenskan

Antarktis har länge varit det bästa internationella exemplet på hur allvarliga suveränitetskonflikter kan undvikas genom förebyggande diplomati. Kontinenten är det enda landterritoriet i världen som styrs genom ett internationellt fördrag, Antarktisfördraget. Fördraget, som ligger utanför [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Utrikesdepartementet
2017-06-23

En social pelare är nödvändig för EU:s framtid

Cecilia Wikström, Sundsvalls Tidning

“Både Tyskland och Frankrike leds nu av politiker som vill se ett mer fördjupat samarbete och ett ökat ansvarstagande för att möta EU:s stora utmaningar, inom det sociala området men också andra politikområden som klimatfrågan, [...]EU, Hållbar utveckling, Partipolitik
2017-06-21

Svenska pensionsfonder finansierar oljeindustrin

Frode Pleym mfl, Dagens Samhälle

“Finanssektorns klimatpåverkan är oerhört stor. De massiva investeringarna som i dag görs i kol, olja och gas är omöjliga om vi vill nå klimatmålen – målen som Sverige sagt sig vara än mer bestämt att [...]Handelspolitik, Klimat & miljö
2017-06-21

Vill inte Miljöpartiet stoppa fiskeavtalen längre?

Jens Holms, ETC

“ EU har alla möjligheter i världen att styra utvecklingen åt ett bättre håll. EU-länderna var, som gamla kolonialmakter, först på plats och fiskade upp de afrikanska ländernas vatten. Man är fortfarande den största utländska aktören [...]EU, Fiske, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/06/avskaffa-eus-fiskeavtal/"
2017-06-20

Vi räddar inte klimatet med retoriska finter och missvisande statistik

Birger Schlaug, ETC

“Vi kommer aldrig att klara de åtgärder som krävs av oss om vi inte är ärliga. Vi måste sluta gömma oss bakom väl vald statistik och retoriska finter. Det är helt riktigt att Sverige ligger [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-06-16

När får vi hållbara regler för AP-fonderna, Per Bolund?

Annelie Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Eftersom AP-fonderna styrs direkt av lag, utan möjlighet för regeringen att ge direktiv, krävs en tydlig lagstiftning som slår fast att AP-fonderna, som statliga myndigheter, är skyldiga att leva upp till Sveriges internationella åtaganden. Det [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2017-06-14

MP: Sveriges topplacering i klimatpolitiken hotad

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Osäkerheten blir ännu större av att partierna har helt olika syn på samarbetsfrågan. M vill samarbeta med SD, ett parti som ifrågasätter om klimathotet ens är orsakat av människan. C och L säger nej till [...]Budget, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Parisavtalet, Partipolitik
2017-06-12

”Hoten mot haven är akuta och måste prioriteras”

Karin Lexén, Dagens Samhälle

“För första gången någonsin gavs havsfrågorna en egen, samlad, global prioritet. När konferensen avslutades hade länder, företag och organisationer deklarerat mer än 1300 åtaganden om allt från att motverka illegalt fiske, försurning, marint skräp och [...]FN, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö
2017-06-09

På väg mot ett haveri

Dagens Nyheter

“Härska över fiskarna”, manades människan i Första Mosebok. Och länge verkade det som att detta herravälde var gränslöst, att havens rikedomar kunde brukas men aldrig förstöras eller ta slut. Ett isande faktum visades så i [...]Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/the-new-plastic-economy/"
2017-06-09

Varför gör regeringen inget åt Nordstream 2?

Hans Wallmark, Svenska Dagbladet

“Från Moderaternas sida vill vi nu se att regeringen tar sig an att på ett aktivt sätt agera inom EU, och även bilateralt med länder i Europa, för att sätta tryck på EU-kommissionen att stoppa [...]EU, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Ryssland, Sverige
2017-06-09

Parisavtalet är en papperstiger

Martin Kinnunen, Aftonbladet

“Sverigedemokraterna deltar inte i en tävling om vem som är mest oroad över klimatförändringarna, men i en anda av försiktighet förhåller vi oss till att våra utsläpp bör minska, oavsett vilken politik USA för. En konstruktiv [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Parisavtalet, Sverige, USA
2017-06-08

”Internationellt samarbete krävs mot spöknät”

Roger Pettersson, Sveriges Television

“Den marina havsmiljön står sällan i centrum för debatten om djurens välfärd. FNs havskonferens, The Ocean Conference, som invigdes i måndags har förutsättningar för att råda bot på detta. Under konferensen gick Sveriges regering i [...]EU, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö
2017-06-07

Den globala fattigdomen kan bara lösas lokalt

Johan Hassel m.fl., Dagens Nyheter

“Men det krävs ett paradigmskifte i Sverige. Den nationella politiken och förvaltningen behöver ta ansvar, stödja och samtidigt förenkla regler och lagstiftning som ofta hindrar kommunerna, så de kan fortsätta sitt viktiga arbete med att genomföra [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Policyramverket för svenskt bistånd, Urbanisering / hållbara städer
2017-06-06

Avskaffa EU:s fiskeavtal

Jens Holm, ETC

“Sverige och EU skulle som alternativ till dagens fiskeavtal kunna föreslå utvecklingssamarbete för lokalt och hållbart fiske istället. Syftet skulle kunna vara att utveckla de afrikanska staternas fiske, istället för, som idag, att tillfredsställa europeiska [...]Afrika, EU, Fiske, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Multilateralt samarbeteArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/05/29/overfisket-skordar-nya-offer/ "
2017-06-04

”Världen måste öka takten för att rädda haven”

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

“Globalt samarbete är avgörande för att ­vända den negativa utveckling som vi sett för haven de senaste åren. Regeringen ger nu Sida i uppdrag att ta fram en ny global stra­tegi för klimat, miljö och [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till "The Ocean Conference 2017"
2017-06-04

“Sverige kan bli den globala helpdesk för klimatet som omvärlden så väl behöver.”

Mattias Goldman, Sydsvenskan

“Nytt globalt ledarskap sökes. När USA nu bestämt sig för att vara längst bak i klimattåget – om ens där – så finns ett vakuum som behöver fyllas. Kina vill ta den positionen, och imponerar [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Parisavtalet, Sverige, USA
2017-06-02

”Trump sätter USA sist – i stället för först”

Frode Pleym, SVT Opinion

“EU ges nu möjligheten att ta en ny ledarposition i det globala klimatarbetet. Förutsättningen för det är att EU inte bara serverar vackra ord, utan också stärker sina egna klimatåtgärder.” EU, Kina, Klimat & miljö, Parisavtalet, USA
2017-06-01

“Större ansvar för EU när Trump hoppar av”

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Klimatet är vår tids ödesfråga. Det är inte ett påstående, det är ett faktum. Fråga människorna i det översvämningsdrabbade Bangladesh, eller i det svältdrabbade Östafrika. Eller fråga jordbrukare på Öland som inte vet hur de [...]Bangladesh, EU, Indien, Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Utsläppsrätter
2017-06-01

“Nu måste världen sopa upp efter Trump”

Expressen

“Att världens största ekonomi nu ser ut att vända ryggen mot det internationella klimatarbetet är förstås en katastrof. Siffrorna är ytterst skakiga, men forskare och tankesmedjor tror att USA:s utträde ur avtalet kan resultera i [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Parisavtalet, Utsläppsrätter
2017-06-01

“Snart mer plast än fisk i haven – alla måste agera”

Karolina Skog mfl., Göteborgs Posten

“För mer än tre miljarder människor är fisk en betydande källa till protein och omkring 300 miljoner människor försörjer sig på havsfiske. Därför är friska hav grundläggande för fattigdomsbekämpning och tryggad livsmedelsförsörjning.” Fiske, FN, Klimat & miljö, Vatten
2017-05-31

Tobak – ett stort hinder för global hållbar utveckling

Helen Stjerna m.fl., Sundsvalls Tidning

“Genom att säga nej till tobak, oavsett om du som individ avstår från att bruka tobak, eller om du som företagsledare eller politiker arbetar aktivt för att förebygga tobaksbruk och investeringar i tobaksindustrin har du [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Hälsa
2017-05-29

EU måste kliva fram när USA tar ett steg tillbaka

Sydsvenskan

“Angela Merkel beskrev förra veckans G7-möte som “mycket besvärligt, för att inte säga otillfredsställande”. Diskussionerna mellan de sju rikaste industriländerna, förklarade hon, slutade i läget “sex mot en”. Med andra ord var det Donald Trump [...]EU, Klimat & miljö, Nato, USA
2017-05-29

“Genom dialog och partnerskap vill vi gärna dela de goda lösningar som vi har hittat med andra regioner i världen.”

Stefan Löfven m.fl., Sydsvenskan

“För att nå de historiska målen i klimatavtalet från Paris och FN:s Agenda 2030 måste vi alla göra en stor insats. Därför lanserar vi, de nordiska statsministrarna, nu initiativet Nordic Solutions to Global Challenges. Genom dialog [...]Danmark, Finland, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Island, Jämställdhet, Klimat & miljö, Norge, Parisavtalet, Sverige
2017-05-29

Överfisket skördar nya offer

Linnéa Engström, ETC

“EU kommer att införa en fiskeriförvaltning som slår vakt om hållbart fiske var unionens fiskeflotta än är verksam.” EU, Fiske, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö
2017-05-29

Lomborg: Saknar rika nordbor insikt om världens fattiga?

Bjørn Lomborg, Svenska Dagbladet

”När barn svälter och dör av lätt botbara sjukdomar och saknar tillgång till undervisning och möjligheter, begär deras familjer inte koldioxidfria transporter, solpaneler eller ekologisk mat. Den som erbjuder dessa saker förstår inte de verkliga [...]Danmark, Finland, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Norge, Parisavtalet, Sverige, Utsläppsrätter, Utvärdering
2017-05-26

Svälten – katastrofal varning om framtiden

Robert Höglund, Aftonbladet

“Vi behöver ett klimatbistånd för att människor ska kunna anpassa sig till de nya förhållandena men framförallt behövs förstärkta insatser mot utsläppen av växthusgaser så att klimatförändringarna kan begränsas. Om knappt en grads uppvärmning redan [...]2. Bistånd, Afrika, Biståndsformer, Etiopien, Fred och säkerhet, Hälsa, Hunger, Kenya, Klimat & miljö, Somalia, Somaliland
2017-05-20

“EU-kommissionen förhalar kampen mot matsvinn och svält.”

Linnéa Engström m.fl., Sydsvenskan

“EU-kommissionen förhalar kampen mot matsvinn och svält. Men denna vecka har EU-parlamentet röstat fram ett betänkande som kräver handling från kommissionen. Bland annat vill parlamentet se lagstiftning om att matsvinnet ska minska med 30 procent [...]EU, Fiske, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-05-20

Banbrytande strategi

Isabella Lövin m.fl., Upsala Nya Tidning

“Sveriges ledarskap samt partnerskap med Världsbankgruppen har varit av avgörande betydelse för att utveckla och driva dessa initiativ. I en värld där utmaningarna är komplexa och hänger samman, där ett lands eller en institutions ansträngningar [...]Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Världsbanken
2017-05-19

Tänk klimatpositivt – inte klimatneutralt

Johan Ehrenberg, ETC

“Ja, vi kan rädda världen med saltlagring, med varmt vatten, med träkol (plus mycket annat). Men de där är bara verktyg. Det viktiga är att ingen annan än vi själva är det politiska problemet och [...]Ekonomisk jämlikhet, Klimat & miljö
2017-05-19

Rädda haven från plastskräpet

Ulrika Kärnborg, Dagens Arena

“Tyvärr är plast en otroligt viktig del av den moderna industriella ekonomin och sjukvården. De största bovarna som plastnedskräpare – sett till hur mycket som hamnar i haven – är tillväxtekonomin Kina, tätt följt av [...]FN, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö
2017-05-18

10 miljoner ton plast dumpas i havet – i år

Matilda Ernkrans, Aftonbladet

“Den svenska modellen ska utvecklas på ett hållbart sätt för framtida generationer. Vi måste ta vårt ansvar för att hindra den skada som plats och kemikalier utgör i Sverige. Vi ska också vara en stark [...]Havskonferensen 2017, Klimat & miljö
2017-05-15

“Dubbelräkna inte biståndspengar som klimatfinansiering.”

Erik Lysén, Sydsvenskan

“Klimatfrågan är i grunden en rättvisefråga – de människor som drabbas värst av klimatförändringarna har bidragit minst till att orsaka dem. Sverige har en del i detta historiska ansvar och det är något som regeringen [...]Biståndsformer, Budget, Klimat & miljö, ParisavtaletI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/klimatpengar-pa-nya-satt/"
2017-05-08

”Mossig svensk aktiebolagslag hindrar hållbarhetsåtaganden”

Sussi Kvart, Dagens Nyheter

“Kravet på ansvarstagande anses av den tongivande delen av juristkåren inte gå ihop med långsiktigt vinstskapande. Bolaget löper risk att angripas av vissa aktieägare för att inte tänka på vinsten. Att aktiebolagslagen år 2017 kan tolkas [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-05-07

“Klimatförändringarna gör det än mer angeläget att förändra kvinnors roll i ekonomin.”

Isabella Lövin m.fl., Sydsvenskan

“Världen behöver fler kvinnliga klimatledare, oavsett om de är politiska beslutsfattare eller leder företag.” Ekonomisk jämlikhet, Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor
2017-04-27

Parisavtalet är bara en tandlös papperstiger

Bjørn Lomborg, Svenska Dagbladet

“Denna absurda situation visar att avtalet inte är något annat än en papperstiger: dess enda rättsliga grund är att alla nationer har gett sina löften – men dessa löften behöver inte hållas. I själva verket [...]Klimat & miljö, Parisavtalet
2017-04-26

Vi vägrar låta Trump rasera miljökampen

Malena Ernman m.fl., Aftonbladet

“Nästan hela den globala uppvärmningen har skett sedan 1970-talet, och det kommer att gå allt snabbare ifall vi inte lyckas hejda utvecklingen. Genom klimatavtalet i Paris är världen överens om att temperaturökningen ska hejdas väl [...]Civilsamhället, EU, Flykt och migration, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kultur, Sverige, USA
2017-04-24

Bra Lövin – men glöm inte köttnormen

Jonas Paulsson, Aftonbladet

“Hittills har Sverige inte fattat ett enda riksdagsbeslut för att minska animaliekonsumtionen. Inte en statlig skattekrona har investerats i att bryta köttnormen. Även i Kalifornien lyser det politiska ansvarstagandet med sin frånvaro, trots delstatens oerhört [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/04/22/sverige-kalifornien-ar-enade-for-miljon/"
2017-04-21

Har naturen rättigheter?

Alf Linderman m.fl., Upsala Nya Tidning

“Vi lever i en tid då grundläggande mänskliga rättigheter börjar ifrågasättas. Det går nästan inte en dag utan att vi påminns om det fria samhällets sårbarhet. Människor berövas sin frihet och sina rättigheter på många [...]Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2017-04-16

EU:s 500 miljoner medborgare har rätt att kräva politiker som vågar välja att leda opinionen istället för att bara följa den.

Cecilia Wikström, Sydsvenskan

“Oavsett vad vi EU-politiker förhandlar om måste vi ha ett medborgarperspektiv, medkänsla och fokus på individen. Vi måste alltid ha i minnet att det är på medborgarnas uppdrag vi arbetar, komma ihåg det när vi [...]Asylrätt, Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Öppenhet och transparens
2017-04-13

“Vad kan andra länder, och människor i USA och utomlands, göra när Trump nu äventyrar allas vår framtid i generationer framöver?”

Peter Singer, Sydsvenskan

På kort sikt drabbas inte amerikaner hårdast av klimatförändringarna; det gör människor i tropikerna och särskilt fattiga som inte har någonstans att ta vägen när regnen uteblir eller hettan får deras grödor att torka bort. När [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), USA
2017-04-11

Problemet är fossila bränslen

Filip Johnsson m.fl., Göteborgsposten

“Problemet för framtida ekonomisk tillväxt är inte att det saknas fossila bränslen utan att dessa finns i så stora mängder att det är en betydande risk att de kommer utvinnas även med stor expansion av [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Parisavtalet, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/04/05/parisavtalet-kraver-mer-fossil-energi-an-varldens-reserver/"
2017-04-11

Befolkningsökningen är ett av problemen

Frank Götmark, Göteborgsposten

“För närvarande går mindre än en procent av det internationella bi- och multilaterala biståndet till familjeplanering. Regeringen, som framhåller en feministisk utrikespolitik och kvinnors rätt att bestämma över reproduktion, kan här spela en viktig roll [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/04/05/parisavtalet-kraver-mer-fossil-energi-an-varldens-reserver/"
2017-04-06

Ökad svensk demokratisatsning i Zimbabwe

Isabella Lövin, OmVärlden

“Mot bakgrund av den rådande situationen i Zimbabwe är utvecklingen svår att förutse. Utvecklingssamarbetet måste därför vara flexibelt och beredskap finnas för att vid behov snabbt ompröva insatser och kunna anpassa dem till nya förutsättningar [...]"Bad governance", Demokrati, Hälsa, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe
2017-04-05

Världen måste öka takten för att rädda haven

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

Globalt samarbete är avgörande för att ­vända den negativa utveckling som vi sett för haven de senaste åren.[…] Friska och levande hav är en förutsättning för vår överlevnad och vår välfärd. Därför måste vi öka takten [...]FN, Klimat & miljö
2017-04-05

Parisavtalet kräver mer fossil energi än världens reserver

Kjell Aleklett, Göteborgs-Posten

“År 2000 presenterade IPCC 40 klimatscenarier och de representerade temperaturökningar från någon grad upp till 6 °C. Globala energisystem vid Uppsala universitet har 2009 visat i en forskningsrapport att de scenarier, som resulterar i de [...]Fossilfri energi, IPCC, Klimat & miljö, Parisavtalet
2017-04-04

”Vi vill stötta företag som tar steg mot hållbart samhälle”

Isabella Lövin m.fl., Dagens Nyheter

“När organisationen Carbon Market Watch nyligen jämförde samtliga EU-länders klimatpolitik hamnade Sverige på överlägsen förstaplats. Vi har kommit längst, men vi har arbete kvar. Sverige ska visa världen att det går att bygga ett fossilfritt [...]Det klimatpolitiska ramverket, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Sverige
2017-04-04

“Somaliland: Val uppskjutet på grund av svält”

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

“Vår diplomatiska isolering är ett problem. Vi får inget bilateralt bistånd på grund av det. Den hjälp vi får kommer via internationella organisationer. – Isoleringen leder också till att vi inte får investeringar. Så borde det inte [...]Civilsamhället, Fred och säkerhet, Hälsa, Hunger, Klimat & miljö, Somalia, Somaliland
2017-03-31

Bara samarbete kan rädda våra hav

Emma Nohrén m.fl., Göteborgs-Posten

“Livet började en gång i haven och livet kommer alltid vara beroende av haven. De täcker två tredjedelar av planetens yta och vartannat andetag vi tar kommer från syre producerat av haven. Haven är också [...]Fiske, FN, Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Partipolitik
2017-03-29

”Förslaget är inte kostnadseffektivt”

Olle Björck, Dagens Nyheter

“En ytterligare forcering av svenska utsläppsminskningar skulle accentuera denna problematik. Svensk klimatpolitik bör vara ambitiös men långsiktig hållbarhet fordrar också effektivitet i enlighet med klimatkonventionens principer. Nya och ökade insatser i utvecklingsländer är sannolikt ett [...]Klimat & miljö, Parisavtalet, ResultatArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/24/sverige-bor-bli-utslappsfritt-tidigare-vi-vet-att-det-gar/"
2017-03-27

Vi kan fortfarande stoppa en monumental katastrof

Robert Höglund, ETC

“Flera av kriserna har uppkommit med anledning av konflikter som har försatt människor på flyende fot utan tillgång till mat eller möjlighet att odla. Så är fallet i Nigeria, Sydsudan och Jemen. Även om fred här [...]Etiopien, Fred och säkerhet, Hälsa, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Kenya, Klimat & miljö, Nigeria, Somalia, Sydsudan
2017-03-24

Spekulativt om rasbiologi och resiliens

Johan Rockström m.fl., Upsala Nya Tidning

“Att använda kunskap som genererats i samarbete med inhemska och andra icke-akademiska arktiska experter är ett viktigt steg mot demokratisering och avkolonisering av både vetenskap och politik i Arktis. Vi inbjuder till fortsatt dialog och [...]Forskning och innovation, Hållbar utveckling
2017-03-24

”Sverige bör bli utsläppsfritt tidigare – vi vet att det går”

Lars Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Två strategier behövs i väntan på enighet om exempelvis en global koldioxidskatt. Den ena är att lägga i en högre växel. Vi bör visa att snabbare utsläppsminskningar ger ökad välfärd och stärkt konkurrenskraft. Den andra [...]Biobränslen, EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Parisavtalet, Sverige
2017-03-21

Så kan vi bidra till en hållbar blå ekonomi

Jakob Granit, Göteborgs-Posten

“HaV vill bidra till att Göteborg, Västsverige och det kluster kring maritima näringar och god förvaltning av vattenresurser som finns här, kan vara pådrivande för att uppnå hållbara hav. En viktig förutsättning för att lyckas [...]Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-03-18

Afrika har ju sol. Gör mera el.

Heidi Avellan, Sydsvenskan

“Politiker – kanske också biståndsgivare; Tanzania är ju Sveriges stora biståndsland – vill ofta ha grandiosa planer. Elledningar till folket. Så mäts utveckling. Men med digitalteknik, bättre mobiler och solenergi måste det gå att göra mer [...]Biståndsformer, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Kenya, Klimat & miljö, Tanzania
2017-03-16

Vi sätter inget avverkningstak

Katarina Areskoug Mascarenhas, Dagens Industri

“Åtagandet att balansera utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning som jordbruk och skogsbruk gjorde Sverige redan under Kyotoprotokollet vilket också bekräftades i FN:s klimatavtal i Paris i december 2015. Eftersom skogarna i EU absorberar [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv, ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/13/eu-ska-inte-fa-begransa-skogsavverkning-i-sverige/"
2017-03-16

Fortsätt skatteväxla grönt

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Det är som om näringslivets organisationer aldrig har hört talas om Parisavtalet och att temperaturen vid Arktis i vinter periodvis legat 25 grader över det normala. Eller att varje gång du flyger till Thailand försvinner sju [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv, Parisavtalet
2017-03-15

Svälten kan och måste stoppas

Dagens Nyheter

“Utan akut hjälp kommer människor att hungra ihjäl. Omvärlden måste därför snabbt fylla på FN:s kassa. Hittills har organisationen bara tagit emot bråkdelar av summan som behövs. Både givarländerna och FN-systemet är distraherade av andra internationella [...]FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Jordbruk, Klimat & miljö, Nigeria, Somalia, Sydsudan
2017-03-13

EU ska inte få begränsa skogsavverkning i Sverige

Helena Jonsson m.fl., Dagens Industri

“I ljuset av detta är det beklämmande att regeringen inte är aktiv när EU just nu förhandlar om skogens roll för klimatet, i enlighet med Parisavtalet. Finland, Österrike och andra länder med stora skogsresurser agerar [...]EU, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv, Parisavtalet
2017-03-12

”Mindre pengar till investeringar för klimatet”

Bo-Erik Pers, Svenska Dagbladet

“Det nya förslaget från EU ser ut att bli en dyr historia för industrin och det minskar utrymmet för klimatinvesteringar i branschen. Att inte se hela bilden och sambandet mellan produktionsnivå, utsläpp och kostnad blir [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/10/utslappshandeln-har-inte-forsvagat-industrin/"
2017-03-10

”Utsläppshandeln har inte försvagat industrin”

Magnus Nilsson, Svenska Dagbladet

“Hotet består inte, vilket Pers påstår, av att EU:s utsläppshandel sätter alltför stark press på industrin, utan av risken att branschorganisationer som hans egen fokuserar på att bekämpa klimatpolitiken i stället för att förnya den [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/09/eus-nya-utslappshandel-raddar-inte-klimatet/"
2017-03-10

”Fram för mer empiri i klimatdebatten”

Svante Axelsson, Dagens Nyheter

“För att på ett effektivt sätt stoppa klimatförändringarna bör rikare länder utveckla teknikskiften som kan spridas globalt och därmed underlätta omställningen för andra länder. Att det fungerar finns det flera empiriska analyser som visar. Tyskland [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/03/klimatpolitiken-maste-vara-empiriskt-underbyggd/"
2017-03-09

”EU:s nya utsläppshandel räddar inte klimatet”

Bo-Erik Pers, Svenska Dagbladet

“Att dra åt svångremmen för de företag som vill och har möjlighet att göra världsledande framsteg för klimatet är kontraproduktivt och kortsiktigt. Nu måste våra politiker kämpa för att höja konkurrenskraften för svensk industri och våga [...]EU, Fossilfri energi, Kina, Klimat & miljö, Näringsliv, Utsläppsrätter
2017-03-05

Orange kuvert med mörk baksida

Annelie Andersson m.fl., Nerikes Allehanda

“Regeringen och riksdagens pensionsgrupp måste se till att AP-fonderna så snart som möjligt får nya regler som garanterar att de investerar våra pengar i enlighet med Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, miljö [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2017-03-03

”Klimatpolitiken måste vara empiriskt underbyggd”

John Hassler m.fl., Dagens Nyheter

“Motivet för att Sverige ska föra en ambitiös klimatpolitik måste vara att den hjälper till att stoppa klimatförändringarna. En sådan politik behöver inte bli dyr om den baseras på etablerad kunskap från forskningen. Liksom Svante Axelsson [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/01/tre-industriprojekt-som-kan-ge-sverige-fossilfri-ledning/"
2017-03-03

Regeringen satsar för lite på att nå FN-målen

Kristina Persson, Dagens Nyheter

“Agenda 2030 ligger mycket nära grundidéerna för den svenska välfärdsmodellen och samhällsbyggandet – hållbarhet, jämlikhet och solidaritet. Den borde ses som en viktig chans för förnyelse av ”den svenska modellen” inför valet 2018.” Departement och myndigheter, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-03-02

”Nordens skogar – vårt trumfkort för klimatet”

Pekka Kauppi m.fl., Svenska Dagbladet

“Finlands och Sveriges bidrag till klimatarbetet ger positiva effekter långt utanför våra riksgränser. Nordens skogsindustri tillverkar produkter för över 200 miljoner människor, främst inom EU men också i Nordafrika och Asien, där det finns en [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/02/28/den-riktiga-skogen-haller-pa-att-ta-slut-i-sverige/"
2017-03-01

Dubbel omtanke med Fairtrade

Maria Granefelt, Fria Tidningar

“Fattigdomsbekämpning är något som förs på global nivå genom målen i Agenda 2030, och det är ett ansvar som konsumenter, kommuner och företag gemensamt behöver axla. Genom att börja göra fler val med dubbel omtanke [...]Barn och unga, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Rättvis handel
2017-03-01

Ökat klimathot får mindre plats

Henrik Brundin m.fl., Corren.se

“Det är förstås ledsamt att det inte skrevs mer om klimatfrågan i en tid då utsläppsminskningarna måste ta fart för att vi ska klara de klimatåtaganden vi enades om i Paris, och som i Sverige [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mediabevakning, Parisavtalet
2017-03-01

Tre industriprojekt som kan ge Sverige fossilfri ledning

Svante Axelsson, Dagens Nyheter

“Om de rätta politiska förutsättningarna ges kan dessa industriprojekt utvecklas snabbt och vara viktiga delar i den gröna industrialism som utvecklar Sverige. Dessa tekniksprång underlättar den globala omställningen vilket också är en viktig anledning till att [...]Biobränslen, Det klimatpolitiska ramverket, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-02-28

Konservativas svek sänkte klimatavtalet

Jytte Guteland, Dagens Arena

“Jag är besviken att det konservativa förslaget för att urvattna [EU:s utsläppshandelssystem (ETS)] fick majoritet i Europaparlamentet. Men vi progressiva måste nu kämpa ännu hårdare för en högre ambition när förhandlingarna med EU:s medlemsländer och EU-kommissionen nu [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik, Utsläppsrätter
2017-02-28

”Den riktiga skogen håller på att ta slut i Sverige”

Frode Pleym, Svenska Dagbladet

“Vi måste bevara den skog vars värde inte mäts i hur många kubikmeter fiber den kan ge till industrin. Myndigheterna har nu pekat ut var sådan skog finns – regeringen och skogsbolagen måste agera för [...]Klimat & miljö
2017-02-27

Rädda isbjörnarna – ät mer grönt

Jonas Paulsson, Göteborgs-Posten

“Enligt FN:s miljöpanel måste vi omgående och drastiskt minska konsumtionen av kött- och mejeriprodukter för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna. Annars väntar en ekologisk katastrof där också isbjörnarnas existens hotas. Vår uppmaning till Karolina [...]Arktis, Klimat & miljö, Sverige, Tyskland
2017-02-27

Forskare: Så ser vi på alternativen till en flygskatt

Jonas Åkerman m.fl., Dagens Samhälle

“Sverige och andra länder behöver driva på för att etablera starka internationella styrmedel. Detta kommer dock att ta många år om inte decennier. Med tanke på den snabba ökningen av utsläpp från flyget krävs därför [...]Biobränslen, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Utsläppsrätter
2017-02-27

Snälla riskkapitalister som investerar i smutsiga branscher

Peter Alestig, Svenska Dagbladet

“Men när det gäller investeringen i Rysslandsfonden Mint II blir det betydligt svårare att förstå vad Swedfund egentligen vill uppnå. Att fonden har varit mycket – ja rent av katastrofalt – dålig är naturligtvis pikant, [...]Biståndsformer, Hållbar utveckling, Näringsliv, Ryssland
2017-02-26

CETA-avtalet försvårar miljöarbetet

Max Andersson m.fl., Värmlands Folkblad

“Vi röstade emot avtalet för vi gör bedömningen att det innebär oacceptabla risker för miljö, klimat och konsumenter. Att moderaterna inte tar till sig av den kritik som levererats mot avtalet från miljö- och konsumentorganisationer, [...]Demokrati, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Kanada, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/02/21/mp-valjer-protektionism-framfor-gron-tillvaxt/"
2017-02-24

Orangea kuvert med mörk baksida

Annelie Andersson m.fl., Folkbladet

“Regeringen och riksdagens pensionsgrupp måste återuppta diskussionerna och se till att AP-fonderna så snart som möjligt får nya regler som garanterar att de investerar våra pengar i enlighet med Sveriges internationella åtaganden när det gäller [...]AP-fonderna, Departement och myndigheter, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2017-02-19

”Är rapportkraven hållbara för företagen?”

Claes Sandgren, Svenska Dagbladet

“De bör därvid sätta sina konkreta risker i fokus, särskilt riskerna för oegentligheter och andra missförhållanden i form av otillräckligt miljöskydd, korruption, diskriminering, oacceptabla arbets­villkor och så vidare och skapa mekanismer för att förebygga, upptäcka, [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Jämställdhet, Klimat & miljö, Korruption, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-02-16

Reformera EU utan att ge mer makt till Bryssel

Max Andersson, Dagens Arena

“Samtidigt är EU en viktig internationell arena för att arbeta med gränsöverskridande frågor som miljö, klimat, mänskliga rättigheter och migration. Det vi behöver nu är inte en debatt om det svenska medlemskapet utan en diskussion [...]EU, Governance, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2017-02-15

Sänk inte flaggskeppet i EU:s klimatpolitik

Carl Johan von Seth, Dagens Nyheter

“”Begränsa och handla”, lyder principen bakom utsläppsrätterna och vad miljöutskottet enades om före årsskiftet var bland annat att begränsa mer. Den årliga utsläppsminskningen i systemet föreslogs bli 2,4 procent i stället för 2,2. En till [...]EU, Klimat & miljö, Utsläppsrätter
2017-02-15

Missriktad klimatkamp

Christofer Fjellner, Upsala Nya Tidning

“Kommerskollegium har visat att EU:s skyddstullar varken är ändamålsenliga eller samhällsekonomiskt effektiva. Så skulle det bli med skyddstullar för klimatet också. Dessutom skulle de rikta udden mot utvecklingsländer som närmast skulle ta det som en [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Utsläppsrätter
2017-02-15

Ta chansen och visa vad du går för – Isabella Lövin (MP)

Frode Pleym, Göteborgs-Posten

“I dag möts världens länder i FN i ett agenda-möte inför den första konferensen någonsin med fokus på FN:s hållbarhetsmål nummer 14: Hav och marina resurser. Sverige som står som värd för konferensen i juni [...]Fiske, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Sverige
2017-02-14

”Textilexporten gör mer nytta än skada”

David Palm m.fl., Svenska Dagbladet

“Handeln med begagnad textil skapar många arbets­tillfällen i de mottagande länderna. Det är en mycket låg tröskel att köpa en del av en textilbal för att sälja på den lokala marknaden och därmed skapa sig [...]Klimat & miljö, Rättvis handel
2017-02-13

Regeringen borde stödja arbetet för minskad köttkonsumtion

Per-Anders Jande m.fl., ETC

“Vår höga köttkonsumtion har också stark negativ påverkan på många av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det är mer lönsamt att producera djurfoder till rika länder än mat till fattiga. Det leder till att jordbruksmark tas [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö, Sverige
2017-02-12

Globala utmaningar kräver privata företag

Ardalan Shekarabi, Dagens Industri

“Jag har ibland fått frågan om det är rimligt att svenska företag ska tjäna pengar på andras olycka. Mitt svar är enkelt: De globala utmaningarna kommer aldrig att klaras av om inte den privata sektorns resurser [...]FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Sverige
2017-02-09

”Någon betalar dyrt för den billiga matkassen och ofta är det miljön.”

Lotta Törner, Sydsvenskan

“Om vi vill äta i morgon och föda en växande värld så måste vi producera mer mat, på en mindre yta, på ett mer hållbart sätt. Förra året inföll Earth Overshoot Day den 8 augusti. Det [...]Fiske, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-02-08

Vem bryr sig om klimatet?

Roland Ekstrand, Uppsala Nya Tidning

“I höstas kom rapporter om att temperaturen i Arktis under oktober och november varit 20 grader högre än normalt. Det internationella energiorganet IEA har i sin rapport för 2016 ”World energy outlook” gjort en prognos över [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-02-05

Grön skatteåterbäring

Niclas Malmberg, Upsala Nya Tidning

“Ekonomiska incitament till utsläppsminskningar är nödvändiga för att stimulera såväl teknikutveckling som livsstilsförändringar. För att få acceptans för tillräckligt omfattande miljöskatter är det dock nödvändigt att det sker inom ramen för en grön skatteväxling. På [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-02-03

Sverige ska vara förebild i klimatambitionerna

Anders Wijkman, Dagens Industri

“Om Sverige ska kunna leva upp till målsättningarna i klimatlagen krävs omfattande investeringar, men därtill styrmedel som gör det lönsamt att satsa på klimatsmarta lösningar. Regeringens ansvar är stort. Men detsamma gäller för näringslivet. Om vi [...]Biobränslen, Det klimatpolitiska ramverket, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet
2017-02-02

Bra klimat för ny lag. Klara spelregler behövs.

Sydsvenskan

“Det finns avvikande röster bland forskarna, även om dessa idag utgör en mycket liten minoritet. Det är heller inte sannolikt att forskarvärlden inom överskådlig framtid kan bli hundraprocentigt säker och enig om klimatförändringarnas alla orsaker [...]Det klimatpolitiska ramverket, Forskning och innovation, Kina, Klimat & miljö, USA
2017-02-02

Så ska vi tvinga oss att tvinga ner utsläppen

Susanna Birgersson, Göteborgs-Posten

“Det blir nästan lite komiskt. Samtidigt som regeringen låter Vattenfall sälja den tyska brunkolsverksamhet som släpper ut mer klimatskadliga gaser än hela Sverige årligen, inrättas ett klimatråd som ska se till att vi i alla fall [...]Det klimatpolitiska ramverket, Fossilfri energi, Klimat & miljö
2017-02-02

Dags för en ny handelspolitik

Max Andersson, Dala-Demokraten

“Vid en konferens i Rumänien nyligen med 650 småbönder och konsumenter från 40 länder framfördes krav på en ny världshandel som gynnar matsuveränitet i stället för global spekulation med livsmedel. I ett internationellt upprop kallat Namurdeklarationen [...]Civilsamhället, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Rättvis handel, USA
2017-01-31

Vår vän från Berlin

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

”Europeiska rådet har alltjämt som ambition att en gemensam asylpolitik ska kunna införas, med en fördelningsmekanism som ska träda i kraft när något av EU:s medlemsländer utsätts för exceptionellt hårt tryck. Det beror inte bara [...]EU, Flykt och migration, Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Tyskland, USA
2017-01-25

Med Trump behöver vi konkreta alternativ

Ole von Uexküll, ETC

“Det räcker inte att knyta näven i fickan. När Donald Trump nu tillträder som USA:s president innebär det att alla människor som omfamnar demokratiska grundvärden, mänskliga rättigheter och som är engagerade i civilsamhället måste kavla upp [...]Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, USA
2017-01-23

Dags att vi förstår allvaret

Jytte Guteland, Folkbladet

“Handeln med utsläppsrätter är en förutsättning om EU ska kunna leva upp till Parisavtalet. Det är även det bästa verktyget vi har för att se till hjälpa industrin att ställa om till en hållbar och [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Utsläppsrätter
2017-01-20

Klimatförändringarna är en av flera faktorer som kommer att utlösa flyktingströmmar

Stephen Groff, Sydsvenskan

Det som nu behövs är en aktivare global diskussion om dessa angelägna frågor. Om klimatflyktingar blir en tillgång eller vållar kaos beror på de beslut och investeringar vi blir överens om i dag. Det gäller [...]Flykt och migration, Klimat & miljö
2017-01-15

Vi borde knuffas mer – för miljön

Matilda Molander, Dagens Nyheter

“[Cass Sunstein] menar att vi människor gör bra val när vi har erfarenhet, rätt information och får ta konsekvenserna direkt. Exempelvis när vi ska välja glassmak på semestern. Vi är betydligt sämre när vi ställs inför [...]Klimat & miljö
2017-01-15

”Högt pris för alla när oljepalmerna breder ut sig”

Ann-Helen Meyer von Bremen, Svenska Dagbladet

“Palmolja har blivit flytande guld, inte bara för stora företag utan även för Indonesiens småbönder som planterar oljepalmen till och med i sina köksträdgårdar. Men den ekonomiska utvecklingen sker till ett högt pris när landskapet [...]Indonesien, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-01-03

Sätt p för bilismen

Dagens Nyheter

“Klimatet har inte tid att vänta på regeringen, och tills den får tummen ur hänger det på kommunerna. Det är dags att parkeringar får ge plats åt kollektivtrafik och cykelbanor. Vi har inte råd med ett [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Klimat & miljö
2016-12-24

Ohållbart att stockholmarna kastar julmaten

Anneli Rogeman, ETC

“Matsvinn i vår del av världen bidrar till klimatförändringar som ger fattiga bönder i utvecklingsländer sämre förutsättningarna att bedriva jordbruk. Klimatpåverkan från Sveriges kastade mat motsvarar 360 000 bilar som körs genomsnittligt under ett år”. Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/transforming-our-world/"
2016-12-23

Det är ohållbart att vi kastar så mycket av julmaten

Anneli Rogeman, Nya Wermlands-Tidningen

“Trots skillnaderna mellan Sverige och fattiga länder är vi delar av samma globala problem: Är det hållbart att så mycket mat går till spillo? Matsvinn i vår del av världen bidrar till klimatförändringar som ger [...]Hållbar utveckling, JordbrukI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/transforming-our-world/"
2016-12-18

Sverige ska inte gratisåka på klimattåget

Ledare, Dagens Nyheter

“I fredags presenterade energiminister Ibrahim Baylan (S) regeringens energiforskningsproposition. Anslagen höjs. Klimatlöftet sägs bli uppfyllt. Men det sticker i ögonen att Sveriges bidrag till den internationella ansträngningen ändå är svindlande blygsamt.” Forskning och innovation, Fossilfri energi, Kina, Klimat & miljö
2016-12-15

”Nu tar vi ett helhetsgrepp om svenskt bistånd”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“När vi klev in på Utrikesdepartementet hösten 2014 hade åtta viktiga år förlorats i dialogen mellan biståndets aktörer, forskningen, expertisen å ena sidan, och regeringen å andra sidan. Vi ser värdet i ett brett engagemang [...]Civilsamhället, Demokrati, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Policyramverket för svenskt bistånd
2016-12-15

Stryp ryska gasen för klimatets skull

Anders Lindberg, Aftonbladet

“För att möta klimatförändringarna och minska sårbarheten i energitillförseln har EU gemensamt satt upp som mål att minska beroendet av fossil energi och bli världsledande inom förnybar energi. Bygget av den ryska gasledningen underminerar alltså själva [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Ryssland
2016-12-15

Klimatet räddas med politisk vilja

Gudrun Schyman m.fl., ETC

“Feministiskt initiativ vill, utöver att kraftigt förbättra och förstärka det viktiga arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, även verka för en ökad anpassning för att minska skadeverkningar som ett förändrat klimat kommer att medföra. [...]Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-12-14

Flera andra länder har testat flygskatt, men valt att ta bort den

Karin Johansson m.fl., Sydsvenskan

“Det är bråttom. Klimatet och luften människor andas har inga gränser. Flyget måste inom en snar framtid ställa om till icke-fossila bränslen och arbeta hårt för att minska sin klimatpåverkan. Det behövs dessutom fler direktlinjer till [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-12-14

Trots Trump kan mer marknad rädda klimat

Expressen

“Men Sverige borde också kämpa för att på sikt länka samman de marknader för utsläppshandel som nu växer fram över världen. Då skulle priset för att minska utsläppen kunna sjunka ännu mer. För att få [...]Klimat & miljö, Utsläppsrätter
2016-12-13

”Svepande kritik som bortser från forskning”

Eva Samakovlis m.fl., Dagens Nyheter

“Vi förstår att cirkulär ekonomi står högt på agendan i Wijkmans roll som ordförande för återvinningsindustrierna, och i Viktoria Swedish ICT:s arbete med att ta fram cirkulära kriterier för offentlig upphandling. Men det gäller att [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, UpphandlingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/09/olyckligt-snav-syn-pa-nyttjandet-av-naturen/"
2016-12-13

Nolltaxa i kollektivtrafiken räddar både liv och klimat

Andreas Gustavsson, ETC

“Ska vi jubla över att det just nu är möjligt att åka metro och buss i Paris utan att behöva lösa biljett? Det här är myndigheternas panikåtgärd på grund av farliga utläppsnivåer. Dödliga. Varje år [...]Fossilfri energi, Frankrike, Klimat & miljö
2016-12-13

“Palmolja i tanken värre klimatbov än fossil diesel”

Patrik Eriksson, Göteborgs-Posten

“På grund av EU:s tama regler och frånvaron av en svensk politik som går längre riskerar palmoljeprodukterna att flöda in i svenska dieselbilar nästa år. Om det sker kommer det ur klimatsynpunkt att vara sämre [...]Biobränslen, EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö
2016-12-12

”KI missar innovationen i cirkulär ekonomi”

Per-Anders Enkvist, Dagens Nyheter

“Av dessa skäl tror jag att KI:s rapport väsentligen underskattar möjligheterna i en cirkulär ekonomi. Enligt mitt sätt att se är detta en enorm ekonomisk och miljömässig möjlighet för Sverige, som nu i snabb takt [...]Forskning och innovation, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/04/cirkular-ekonomi-okar-inte-sysselsattningen/"
2016-12-09

”Felaktig utgångspunkt leder till fel slutsatser”

Mats Williander m.fl., Dagens Nyheter

“Konjunkturinstitutet har också synen att ökad cirkulation av icke-förnybara resurser är motiverbar endast om samhällsnyttan är större än resursåtgången. Om vi kan enas om att det finns en betydande samhällsnytta i att hålla oss inom [...]Forskning och innovation, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/04/cirkular-ekonomi-okar-inte-sysselsattningen/"
2016-12-09

”Olyckligt snäv syn på nyttjandet av naturen”

Anders Wijkman m.fl., Dagens Nyheter

“Ungefär hälften av den urbana infrastruktur som kommer att behövas år 2050 är ännu inte byggd. Om det sker med stål och cement och med hjälp av dagens teknik kan vi glömma Parisavtalets målsättningar. Basmaterial som [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/04/cirkular-ekonomi-okar-inte-sysselsattningen/"
2016-12-09

”Sveriges nya ambassad måste arbeta för att stoppa rovdriften av Perus gruvor”

Eva Zetterberg m.fl., OmVärlden

“Svenska företag har inga gruvinvesteringar i Peru men flera svenska företag levererar avancerad utrustning till gruvindustrin. Sverige har även en ledande ställning i att utveckla produkter och metoder som minimerar miljöskador och arbetsrelaterade skador. Vi förväntar oss [...]Ambassader, Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Peru
2016-12-09

Centerpartiet, kom ut ur klimatgarderoben!

Rasmus Ling, ETC

“Det är glädjande att Centerpartiet talar om grön skatteväxling. Desto mer tröttsamt blir det när förslagen som presenteras motarbetas av just Centerpartiet. Det blev extra tydligt när det i veckan diskuterades flygskatt. Förslaget gjorde gällande [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/07/regeringen-borde-ge-morotter-for-fornybart/"
2016-12-07

Regeringen borde ge morötter för förnybart

Per Åsling, ETC

“Den 1 juli i år införde regeringen en skatt som inte bara är besynnerlig i sak. Den är också direkt kontraproduktiv för att skapa ett fossilfritt samhälle. Sverige har nu infört en skatt på solel [...]Biobränslen, EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Partipolitik
2016-12-07

Ta itu med flygandet som med rökandet

Simon Andersson, Expressen

“Ingenting som vi gör i våra enskilda liv gör så mycket klimatskada som våra flygresor. Men det tycks vara stört omöjligt att införa minsta lilla begränsning för att minska omfattningen. Nu senast syns det i [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-12-07

Haven är i kris – nu vänder vi skutan

Håkan Wirtén m.fl., Sundsvalls Tidning

“Havet är lite av ett laglöst land, där många aktörer konkurrerar om att lägga beslag på rikedomarna. I dag är endast cirka fyra procent av haven skyddade, medan vetenskaplig forskning visar att det behövs 30 procents [...]Fiske, Klimat & miljö
2016-12-05

”Farligt och felaktigt om cirkulär ekonomi”

Robin Ljungar, Dagens Nyheter

“Status quo är inte ett alternativ. Istället kommer andra länder ta stafettpinnen och där svenska innovationer hade kunnat bli världsledande kommer Sverige halka efter. Tillväxt- och sysselsättningssiffrorna kanske inte är lika stora som Romklubben förutspår, [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/04/cirkular-ekonomi-okar-inte-sysselsattningen/"
2016-12-05

Utsläppare ska betala i pengar – inte i skam

Hanna Lidström m.fl., Dagens Arena

“För att slippa moralism måste politiken steppa upp. I stället för att moralisera vill vi höja ambitionerna för Sveriges internationella klimatbistånd. Sverige som land har en historisk skyldighet och en unik möjlighet att agera solidariskt. När vi genomför [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Partipolitik
2016-12-05

Vi har blivit ekologiska analfabeter

Gunnar Rundgren, Göteborgs-Posten

“Användningen av palmolja i bakverken och färdigmaten vi äter bidrar till utrotningen av tigrar och orangutanger. Odlingen av mandlar i Kalifornien frestar på knappa vattenresurser. Sociala orättvisor döljs också effektivt av avståndet. Det är fler [...]Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-12-04

”Cirkulär ekonomi ökar inte sysselsättningen”

Eva Samakovlis m.fl., Dagens Nyheter

“För att lägga grunden för en cirkulär ekonomi har regeringen gett en statlig utredning i uppdrag att studera återinförandet av skatten på avfallsförbränning. Skatten, som avskaffades 2010 för att den saknade miljöstyrning, ska nu enligt regeringens [...]Departement och myndigheter, EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Utsläppsrätter
2016-12-04

”Utan skrotade utsläppsrätter sjunker inte utsläppen”

Magnus Nilsson, Svenska Dagbladet

“Både Engström/Zetterberg och Holmberg/Håkansson tycks i min text läsa in en uppmaning till den privata industrin att, trots kostnaderna, annullera utsläppsrätter. Detta vore naturligtvis en Gudi behaglig gärning, men är inget man kan förvänta sig av [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/30/industrier-som-gar-fore-ska-inte-bestraffas/"
2016-12-04

Svensk flyg­skatt inef­fek­tiv kli­mat­po­li­tik

Skånska Dagbladet

“Om flygets ut­släpp inom Sve­ri­ge minskar är risken stor att flyg i an­dra länder istäl­let kan an­vända de ut­släpps­rätter som för­knippas med flyget. I så fall blir det noll kli­mat­ef­fekt av den svenska flyg­skatten. Efter­som flyget [...]EU, Klimat & miljö, Sverige, Utsläppsrätter
2016-12-04

Försvara inte kol- och oljebolagens lobbyism

Max Andersson, Göteborgs-Posten

“Den förnyelsebara energisektorn spelar en nyckelroll i att nå klimatmålen. Men det är en helt annan sak att tillåta världens största olje- och kolbolag att finansiera såväl som vara väl representerade vid klimattoppmötena. De har direkta [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/30/uteslut-inte-energisektorn-fran-klimatavtalet/"
2016-12-03

Gröna företag och miljön vinnare med nytt EU-avtal

Cecilia Malmström, Göteborgs-Posten

“För ett år sen i Paris kom världens ledare överens om ambitiösa klimatmål, men vi behöver inte bara mål utan även akuta åtgärder för att förhindra dramatiska klimatförändringar. Frihandeln har potential att bidra till att [...]EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Klimat & miljö
2016-12-02

Klimatkrisen är allas ansvar, sluta peka finger!

Fredrik Leijerstam, Dagens Samhälle

“De som har kor anser att vi ska flyga mindre till Thailand. De som flyger tycker att vi ska fokusera på kolkraften. Och de som är beroende av kolkraft för att ta sig ur en fattigdom [...]Klimat & miljö, Näringsliv, Turism
2016-12-02

”Utsläppshandeln kostar mer än den ger i vinst”

Linda Flink, Svenska Dagbladet

“En aspekt som inte alls nämns, men som är mycket viktig när man diskuterar företagens potentiella vinster och kostnader för utsläppshandeln, är de indirekta kostnader av systemet som slår igenom på elpriset. För svenska industrier som [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/27/utslappshandeln-en-kassako-for-industrin/"
2016-12-02

När Arktis sakta smälter bort ökar utrotningsturism

Jonna Sima, Aftonbladet

“I augusti gjorde den amerikanska lyxkryssaren The Crystal Serenity sin jungfrufärd genom Nordvästpassagen. Rika människor som har sett och gjort allt kan köpa sig en biljett för mellan 30 000 och 120 000 dollar för [...]Arktis, Klimat & miljö, Turism
2016-12-01

”Klimateffektivare att beskatta flygstolar”

Per Kågeson, Dagens Nyheter

“Varken forskarna eller utredningen uppmärksammar möjligheten till en annorlunda utformning av flygskatten som skulle vara mera effektiv från klimatsynpunkt. Att beskatta utbudet av flygstolar i stället för passagerarna skulle öka bolagens incitament att eftersträva hög [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/29/beskatta-flyget-som-bilen-for-att-na-klimatmalen/"
2016-12-01

Sjöfarten kan och måste minska sina utsläpp

Edvard Molitor, Göteborgs-Posten

“IMO, FN:s sjöfartsorgan, beslutade i oktober att man först 2018 ska införa ett datainsamlingssystem för rapportering av bränsleförbrukning från fartyg, data som sedan ska kunna användas som grund för mål och ett eventuellt regelverk som [...]Bilateralt samarbete, FN, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-12-01

Ni skyller på mina kor – och drar till Thailand

Anette Gustawson, Aftonbladet

“Tanken slog mig – hur hade jag svarat om jag hade blivit intervjuad i SVT? Jo, jag hade sagt: ”Det är sant att djurhållningen producerar metangas, men den står för enbart fem procent av de totala utsläppen av [...]Jordbruk, Klimat & miljö, Mediabevakning, Thailand
2016-11-30

”Nationell flygskatt tom symbolpolitik”

Rickard Nordin m.fl., Dagens Nyheter

“Införandet av en nationell flygskatt riskerar bli en kostsam och ineffektiv åtgärd för att komma åt utsläppen. Eftersom utsläppen regleras på EU-nivå och en minskning i Sverige betyder att utsläppsrätterna under EU-taket kan nyttjas av andra, [...]Biobränslen, EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/29/beskatta-flyget-som-bilen-for-att-na-klimatmalen/"
2016-11-30

”Industrier som går före ska inte bestraffas”

Anna Holmberg, Svenska Dagbladet

“Skogsindustrin välkomnar en offensiv klimatpolitik, men den måste gå hand i hand med kostnadseffektivitet. Vi vill att den fria tilldelningen till industrin fortsätter, men ser det som självklart att den är på en lägre nivå [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/27/utslappshandeln-en-kassako-for-industrin/"
2016-11-30

Uteslut inte energisektorn från klimatavtalet

Mattias Goldmann, Göteborgs-Posten

“Det har tagit mycket möda och lång tid att få näringslivet att bry sig om klimatförhandlingarna, men nu ser vi hur allt fler företag ställer om utifrån Parisavtalets klimatåtaganden. Ju fler som likt Andersson skäller [...]FN, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/18/oljelobbyn-ska-inte-fa-paverka-klimatavtalet/"
2016-11-29

”Kombinera partiernas förslag till klimatpolitik”

Johanna Sandahl, Dagens Nyheter

“Det är positivt att riksdagspartierna har kommit överens om långsiktiga klimatmålsättningar. Dessutom finns det en bred uppslutning kring många åtgärder som skulle kraftigt minska utsläppen. Grön skatteväxling och införande av en klimatkvot för ökad inblandning [...]Budget, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/21/osakligt-skruvad-retorik/"
2016-11-29

”Beskatta flyget som bilen för att nå klimatmålen”

Anna Elofsson m.fl., Dagens Nyheter

“Ny rapport i dag. Klimatpåverkan från svenskarnas flygresande är nu lika stor som påverkan från allt bilresande i Sverige. Men flygsektorn betalar i dag avsevärt mindre än om den skulle beskattas som vägsektorn. Vi föreslår [...]Biobränslen, EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Utsläppsrätter
2016-11-29

Företag skrotar inte värdepapper

Daniel Engström Stenson m.fl., Svenska Dagbladet

“Får systemet leva vidare, kommer den årliga minskningen av utsläppsrätter göra att det till slut blir en brist på utsläppsrätter. Utan en kraftfull refor­mering blir väntan dit lång. Frågan är om politikerna och medborgarna har [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/27/utslappshandeln-en-kassako-for-industrin/"
2016-11-28

Det vansinniga är att INTE införa flygskatt

Patrik Kronqvist, Expressen

“En annan vanlig invändning är att flygskattens konstruktion inte gynnar bolag som faktiskt satsar på mer bränslesnåla flygplan. Och visst vore det bättre att rakt av beskatta utsläppen eller bränslet. Men internationella avtal förhindrar Sverige [...]Klimat & miljö, Utsläppsrätter
2016-11-28

Vilket kött skulle du välja till dina barn?

Magnus Oscarsson, Aftonbladet

“Sedan 2006 är det förbjudet inom EU att blanda antibiotika i djurfoder i tillväxtfrämjande syfte. Men denna regel kringgås ofta i praktiken. I mars 2016 beslutade EU-parlamentet att införa förbud mot förebyggande gruppbehandling med antibiotika. [...]EU, Hälsa, Klimat & miljö
2016-11-28

Regeringen bör förbjuda plastkassar

Håkan Wiren, m.fl. Expressen

“I förra veckan gick regeringen ut med att de står bakom en global förordning där informationskrav på plastbärkassens negativa påverkan på miljön ska införas från och med 2017. Detta i syfte att minska användningen av [...]Klimat & miljö, Sverige
2016-11-27

”Utsläppshandeln en kassako för industrin”

Magnus Nilsson, Svenska Dagbladet

“Att övertilldelningen till svensk industri är så stor är inget företagen ska skämmas över. Att svensk skogsindustri badar i utsläppsrätter beror på att den är mycket mera koldioxideffektiv än konkurrenterna. Problemet är att företagen genom att [...]EU, Klimat & miljö, Näringsliv, Utsläppsrätter
2016-11-26

En hållbar utveckling är en rättighetsfråga

Lars-Olof Karlsson m.fl., Skånska Dagbladet

“Vi vill se att de globala målen för en hållbar utveckling och jämlik värld uppfylls. De spelar roll för världens alla människor och för att världen ska hålla flera generationer fram. Det handlar om allas [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Partinära bistånd
2016-11-25

Tre MP-politiker: Flyget sviker klimatet

Jakop Dalunde, m.fl. Dagens Industri

“En flygskatt skulle göra att flyget i högre grad fick bära kostnaderna för sina utsläpp. Skatten kan utformas på ett sådant sätt att den uppmuntrar resenärer att välja mer miljövänliga alternativ, och även till att [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-11-24

Så blir hållbarhet en stor exportsuccé

Ann Linde m.fl., Dagens Industri

“Nu är tid att gå från ord till handling. För att nå målen krävs omfattande satsningar på ny teknik och hållbara lösningar. Här finns en stor potential för svenska företag, som ofta är världsledande just vad [...]Biobränslen, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-11-22

”Viktigt behålla och utveckla kärnkraften”

Martin Kinnunen, Dagens Nyheter

“Den vetenskapliga debatten är levande och vi strävar efter en politik som gör nytta oavsett vilken sida som visar sig få rätt. Den enskilt viktigaste åtgärden för att hålla nere Sveriges beroende av fossil energi [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/20/inget-av-partierna-lever-upp-till-de-uppsatta-klimatmalen/"
2016-11-21

”Kritiken träffar snett”

Magnus Nilsson, Dagens Nyheter

“Genom att enbart beakta den ”mjuka” aspekten, missar Naturskyddsföreningen att Sverige med årets budgetproposition de facto skärper EUs ”hårda” klimatpolitik. Inom utsläppshandeln återstår idag ett totalt utsläppsutrymme på drygt 50 miljarder ton. För att ytterligare minska utsläppen [...]Budget, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/20/inget-av-partierna-lever-upp-till-de-uppsatta-klimatmalen/"
2016-11-21

”Resultatet viktigare än kostnaden”

Kristina Yngwe m.fl., Dagens Nyheter

“Naturskyddsföreningen riktar också kritik mot Centerpartiet på ett par punkter. Dels för att vi avvisar delar av regeringens så kallade klimatsatsningar. Men här vill vi påpeka att det inte är den som gör av med mest [...]Budget, Fossilfri energi, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/20/inget-av-partierna-lever-upp-till-de-uppsatta-klimatmalen/"
2016-11-21

”Osakligt skruvad retorik”

Jonas Jacobsson Gjörtler, Dagens Nyheter

“Naturskyddsföreningen kan bidra med viktiga inspel i klimatpolitiken, men då behöver granskningarna baseras mer på saklighet och fakta och mindre av subjektiva bedömningar. En ordentlig analys skulle visa att Moderaternas förslag fokuserar på rätt saker [...]Biobränslen, Budget, Klimat & miljö, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/20/inget-av-partierna-lever-upp-till-de-uppsatta-klimatmalen/"
2016-11-21

”De svenska haven, ett fall för lyxfällan?”

Mattias Rust, Aktuell Hållbarhet

“Vi behöver syre, mat och stabilt klimat för att överleva på jorden. För att trivas behöver vi dessutom jobb, inkomster och behagliga upplevelser. Haven bidrar med allt det här helt utan kostnad. Ändå förstör vi haven [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-11-21

EU-parlamentet måste stoppa Ceta-avtalet

Max Andersson, ETC

“Det är beklagligt att många svenska beslutsfattare inte verkar ha läst avtalet utan lever kvar med en bild av vad Ceta kunnat vara snarare än vad det är. Problemet med Ceta är inte att det [...]EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Kanada, Klimat & miljö
2016-11-20

”Inget av partierna lever upp till de uppsatta klimatmålen”

Johanna Sandahl, Dagens Nyheter

“Slutsatsen är att inget av de budgetalternativ som lagts fram i riksdagen innebär en politik som lever upp till Parisavtalet eller de klimatmål som partierna själva kommit överens om. För det krävs en betydande politikutveckling. [...]Budget, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Partipolitik
2016-11-20

Så bör forskningen lyftas

Henrik Henriksson m.fl., Dagens Industri

“Hållbarhetsutmaningarna för världen är stora. Ambitiösa klimatmål antogs i Paris och världen har slutit upp bakom gemensamma globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Det bör också påverka den svenska forskningspolitiken. Inriktningen för svensk forskning avgörs när riksdagen behandlar [...]Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Näringsliv, Urbanisering / hållbara städer
2016-11-20

Frihandel leder till ökande transporter

Birger Schlaug, ETC

“Tanken med frihandel är att främst varuomsättningen skall öka. Det kan bidra till ökande tillväxt. Vi skall helt enkelt handla fler varor i hastigare takt. Konsumera mer. Men ligger det i linje med klimatmålen? Ligger [...]Frihandelsavtal, Handelspolitik, Klimat & miljö
2016-11-19

En seriös plan

Mattias Goldmann m.fl., Upsala Nya Tidning

“Sverige har ett av världens grönaste elnät, världens högsta andel biogas i fordonsgasen, ett av världens första projekt med vätgastaxi, världens första publika väg för el-lastbilar, världsledande satsning på biodiesel, etanol och biobensin från skogens [...]Biobränslen, EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö
2016-11-18

Oljelobbyn ska inte få påverka klimatavtalet

Max Andersson, Göteborgs-Posten

“Just nu samlas världens ledare på klimattoppmötet COP22 i Marrakech för att bena ut detaljerna för hur världens länder ska kunna leva upp till klimatlöftena i Parisavtalet. Men de är inte ensamma – fossilindustrin är [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet
2016-11-16

Shit, Trump menar allvar om klimatet

Expressen

“[Trump] har redan sagt att han tänker strypa penningkranen till de klimatfonder som är en viktig del av Parisavtalet, vilket kan få till följd att andra länder backar från sina löften. Med Trump i Vita huset [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet, USA
2016-11-16

Trump kan inte stoppa klimatomställningen

Mattias Goldmann, Värmlands Folkblad

“Klimatförhandlingarna i Marrakech påverkas inte formellt, men reellt påverkas alla klimatbeslut i stort och smått av hur samtalet går. Att världens mäktigaste man är klimatskeptiker tvingar alla oss andra att kraftsamla för klimatet.” Fossilfri energi, Gröna fonden, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, USA
2016-11-14

”Vi måste agera mot Trump för att rädda klimatet”

Anders Wijkman, Dagens Samhälle

“[H]ur man än vänder det så har Trump skapat stor osäkerhet rent allmänt – i en värld som redan var präglad av spänningar och kriser. På miljö- och klimatområdet är risken för stora –  och [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, USA
2016-11-13

”Regeringen måste skydda kvinnor mot Trump”

Anneli Rogeman, Folkbladet

“USA är världens största biståndsgivare och har genom sitt politiska inflytande makten att påverka riktningen för den globala biståndspolitiken. Andra länder kommer att tvingas anpassa sig. Samverkar man med USA finns risken att biståndsprojekt förvandlas till [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2016-11-12

Lokalt engagemang skapar globala effekter

Louise Malmström, Norrköpings Tidningar

“I Sverige kallas arbetet med de globala målen för Agenda 2030, året då målen ska vara uppnådda. Det kräver engagemang och ansvar på alla nivåer i samhället och Sveriges kommuner har en central roll. Inom [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Sverige
2016-11-10

“Varken Sveriges eller EU:s klimatmål i linje med Parisavtalet”

Johanna Sandahl, OmVärlden

“Varken Sveriges eller EU:s klimatmål är i linje med Parisavtalet. Det betyder att Sverige kommer att behöva reducera sina utsläpp av växthusgaser till nära noll 2030, och EU likaså till 2040. Kol behöver stanna kvar [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Parisavtalet
2016-11-09

Trump gör Europa osäkrare. Dags agera därefter.

Sydsvenskan

“Som utrikesminister Margot Wallström (S) påpekade i Ekot på onsdagen är det också en öppen fråga vad utgången av det amerikanska valet innebär för den internationella klimatpolitiken. Trump tvivlar på att det är mänsklig aktivitet som ligger bakom [...]EU, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, USA
2016-11-09

Nio heta frågor för president Trump

Expressen

“7. Klimathotet. Det är bråttom för USA att nå de klimatmål som sattes upp i Parisavtalet. Men eftersom USA nu kommer att ledas av en klimatförnekare från ett parti som dessutom kontrollerar kongressen bådar det riktigt illa för världen.” Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Mellanöstern, Parisavtalet, USA
2016-11-09

Vi kan importera öppna landskap

Per-Anders Jande m.fl., ETC

“[S]oja och oljepalmsfrukter är billigare än svenska foderråvaror. Så svenska mjölkbönder importerar bland annat sojabaserade foderråvaror från Brasilien och palmoljebaserade foderråvaror från Indonesien. Produktionen av dessa varor är det som driver såväl regnskogsskövling som skövling av [...]Jordbruk, Klimat & miljö
2016-11-08

”Öppna också infrastrukturen för innovation”

Anders Gullberg, Dagens Nyheter

“Hagainitiativet – näringslivets arbete för Parisavtalet är mycket välkommet. Bland nio efterfrågade insatser till stöd för företagens klimatarbete (DN Debatt 4/11) saknas dock en viktig aspekt. Offentlig sektor står för halva BNP och måste omvandla [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/03/sa-kan-svenska-foretag-ga-fore-mot-fossilfri-ekonomi/"
2016-11-07

”Fel om köp av utsläppsrätter”

John Hassler m.fl., Dagens Nyheter

“Företrädare för Hagainitiativet vänder sig på DN Debatt (4/11) mot att regeringen beslutat att köpa och annullera utsläppsrätter för 300 miljoner kronor per år. Det kanske kan tyckas som att vår regering bara ”ger bort [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/03/sa-kan-svenska-foretag-ga-fore-mot-fossilfri-ekonomi/"
2016-11-07

Därför tar Greenpeace regeringen till domstol

Dima Litvinov, ETC

“Det är svårt att tänka sig att inte ett enda av dokumenten som ingick i regeringens övervägande om försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet innehåller information om utsläpp i miljön. Det är uppenbart att regeringen inte hade [...]Klimat & miljö, Öppenhet och transparens
2016-11-06

Gott hopp för klimatet. I alla fall utan Trump.

Sydsvenskan

“Parisavtalet trädde i kraft tidigare än vad de flesta vågat hoppas på. Det har hittills ratificerats av 92 av de 192 undertecknande länderna och därmed omfattas merparten av världens totala utsläpp. Klimatförhandlarna kommer således till [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, USA
2016-11-06

Vädjan från det demokratiska Kina

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

“Det är nu en av livets realiteter att vi måste samarbeta även med diktaturen Kina, för att klimatarbetet ska fungera. En annan av livets realiteter är att varken Sverige eller något annat EU-land kan tänka [...]Diktaturer, EU, Kina, Klimat & miljö, Sverige, Taiwan
2016-11-04

”Utsläpp från tillverkning av antibiotika bortglömd risk”

Katarina Veem m.fl., Dagens Nyheter

“Svenska forskare har larmat och upprepade gånger visat att sjöar och floder i Indien blivit odlingar för multiresistenta bakterier på grund av avloppsvatten från läkemedelsfabriker (DN, 19 september 2016). Efter att ha passerat reningsverken är [...]Hälsa, Klimat & miljö, Öppenhet och transparens
2016-11-04

Så kan klimatanpassade styrmedel hjälpa oss nå klimatmål

Gustav Melin m.fl., Sundsvalls Tidning

“Världens länder har enats om ett nytt klimatavtal i Paris. Miljömålsberedningen har i bred majoritet föreslagit noll nettoutsläpp till 2045. Vi näringslivsföreträdare och större företag inom biodrivmedels- och transportsektorn välkomnar detta. 17 procent av Sveriges [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet, Sverige
2016-11-04

Styr godset av vägen – för miljöns skull

Johanna Sandahl m.fl., Göteborgs-Posten

“Världen och Sverige är i en situation där de farliga utsläppen av växthusgaser måste minska – samtidigt som transporterna ökar. Transportslag som kan bidra till att minska utsläppen som sjöfart och järnväg är viktiga för att [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Sverige
2016-11-04

Borgarna hotar klimatomställning i väst

Per Bolund m.fl., TTELA

“Till ljudet av applåder i riksdagens kammare godkände alla partier utom SD nyligen klimatavtalet från Paris. När hela världen ska samlas för att lösa vår tids ödesfråga duger det inte att säga en sak och [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Partipolitik, Sverige
2016-11-04

Börsen förstör framtiden

Johan Ehrenberg, ETC

“I dag ligger nästan hela den offentliga finansiella förmögenheten på börsen. Kommuner spekulerar på börsen, staten gör det, dina pensionspengar gör det. Kortsiktig avkastning styr vad som köps. (Det är därför dina pensionspengar i dag går till [...]AP-fonderna, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Sverige
2016-11-03

Smutsiga bilar ska beskattas hårdare

Maria Weimer m.fl, Göteborgs-Posten

“Klimatfrågan är en av vår tids största framtidsutmaningar. För första gången finns nu en global konsensus om att minska koldioxidutsläppen. Även i Sverige står klimatet högt på agendan. Senaste SOM-undersökningen visar att klimatfrågan är en [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-11-03

”Så kan svenska företag gå före mot fossilfri ekonomi”

Lars Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“I stället för att annullera utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem till ett värde av 300 miljoner kronor årligen fram till 2040, bör skattepengarna användas till att stödja klimatarbetet i svenska företag. Låt oss skapa nya företag [...]Biobränslen, EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet, Utsläppsrätter
2016-11-02

”Svensk teknik ger ny kärnkraft med miljövinster”

Torsten Dilot m.fl., Svenska Dagbladet

“Synen på kärnkraften från politiskt håll är i dag alltför binär och vi menar att nedmonteringen av den svenska kärnkraften måste upphöra genom nya kärnkraftssatsningar som tydligt inslag i energimixen av förnyelsebar energi. Med de nya generation [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-11-02

Låt förorenarna betala

Maria Weimer m.fl., Upsala Nya Tidning

“Genom grön skatteväxling kan Sverige vara en stark drivkraft i det globala arbetet för att stoppa klimatförändringarna. Liberalerna vill se lägre skatt på jobb, men i stället höjda miljöskatter. Vi föreslår också att förmånsvärdet för icke-miljöbilar ska [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2016-11-02

Köttfrågan måste upp på bordet

Gudrun Schyman m.fl., Göteborgs-Posten

“Ett vanligt antagande är att transporter av varor och människor står för den merparten av de ekologiska fotavtrycken. Det gör de inte. Faktum är att den största delen av fotavtrycken, nästan en tredjedel, utgörs av [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-11-01

Ceta-avtalet hindrar inte demokratiska beslut

Ann Linde m.fl., Göteborgs-Posten

“Det finns en rädsla att investeringsskyddet innebär en maktförskjutning till multinationella företag. Faktum är att den demokratiska rätten att reglera bekräftas – och investeringsskydd krävs för att på allvar öka investeringarna. Skydd från expropriation är [...]Demokrati, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Kanada, Klimat & miljö
2016-10-31

”Ansvarslöst fördröja omställningen till fossilfritt”

Ulf Danielsson m.fl., Dagens Nyheter

“Vi befarar att den stora tilltron till osäker framtida teknik blir ännu en ursäkt för att fördröja omställningen till ett fossilfritt samhälle. Makthavare och företag, ja, envar, kan därigenom undvika omfattande och kanske delvis obekväma åtgärder, [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/21/ologiska-slutsatser-om-negativa-utslapp/"
2016-10-27

”Sverige måste börja nu med negativa utsläpp”

Henrik Karlsson, Dagens Nyheter

“Artikelförfattarna hävdar att världens länders åtaganden inför Parisavtalet är otillräckliga på grund av möjligheten till framtida negativa utsläpp. Detta påstående stöds inte av data i den Science-artikel som citeras och baseras uppenbart på bakvänd logik. [...]Forskning och innovation, IPCC, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/21/oansvarigt-valja-oprovad-teknik-for-att-radda-klimatet/"
2016-10-26

Varför motarbetar ni klimatavtalet, M?

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Efter klimatavtalet i Paris förra året finns nu ett momentum för att flytta fram positionerna för klimatpolitiken, i Sverige, EU och globalt. Näringsliv, städer, civilsamhället och privatpersoner är alla engagerade för att föra klimatpolitiken framåt. [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Partipolitik, Utsläppsrätter
2016-10-25

CETA stärker skyddet för arbetstagare

Christofer Fjellner, Expressen

“Sanningen är att skyddet för arbetstagare, miljö och hälsa bara kan stärkas med CETA. Det är ett modernt och bra avtal mellan två av världens främsta demokratier. Om vi inte kan teckna ett frihandelsavtal med [...]Demokrati, EU, Frihandelsavtal, Hälsa, Handelspolitik, Kanada, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/24/satt-stopp-for-odemokratiska-avtal/"
2016-10-24

”Respektlös argumentation utan kunskaper”

Anders Lyngfelt, Dagens Nyheter

“Artikelförfattarna har rätt i att flera av de metoder för negativa utsläpp som diskuterats är högst tveksamma, men beskrivningen av exempelvis bio-CCS (BECCS) är missvisande och skadlig för klimatarbetet. I bio-CCS fås negativa utsläpp genom att [...]Forskning och innovation, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/21/oansvarigt-valja-oprovad-teknik-for-att-radda-klimatet/"
2016-10-24

Sätt stopp för odemokratiska avtal

Jonas Sjöstedt, Expressen

“Viktiga demokratiska beslut för att skydda miljö leder ofta till att något företags vinst påverkas negativt. Samma sak gäller beslut som försvarar fackliga rättigheter, även de påverkar ofta något företags vinst. Avtal som syftar till [...]Demokrati, Handelspolitik, Klimat & miljö
2016-10-24

”Dags för företag att respektera mänskliga rättigheter!”

Anna Lindenfors m.fl., Aktuell Hållbarhet

“Att ställa sig bakom arbetet med att ta fram ett bindande regelverk skulle signalera att Sverige försvarar mänskliga rättigheter och tar sitt ansvar för miljön på allvar. Det är hög tid att sätta stopp för [...]Corporate Social Responsibility (CSR), EU, FN, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2016-10-23

”När varje andetag dödar”

Daniel Johansson, Folkbladet

“Luftföroreningarna är ett tydligt exempel på att det oftast är vi människor som själva har skapat de faror vi utsätts för. Men också på att vi människor i regel även sitter på lösningarna. Om vi vill och [...]Fossilfri energi, Hälsa, Klimat & miljö
2016-10-21

”Nytt sätt att odla kan fånga koldioxid”

Peter Sylwan, Dagens Nyheter

“Denna verksamhet kan mycket väl kan användas till att både fånga in koldioxid från atmosfären och lagra den i jorden. Samtidigt som den producerar mat åt en växande befolkning och ersätter fossil energi med solenergi. [...]Biobränslen, Forskning och innovation, Jordbruk, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/21/oansvarigt-valja-oprovad-teknik-for-att-radda-klimatet/"
2016-10-21

”Ologiska slutsatser om negativa utsläpp”

Filip Johnsson, Dagens Nyheter

“För det första är det knappast fråga om att förlita sig på negativa utsläpp utan istället att alla åtgärder behövs och det snabbt – minskad energianvändning, mer förnybart, ändrad markanvändning samt avskiljning och lagring av [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/21/oansvarigt-valja-oprovad-teknik-for-att-radda-klimatet/"
2016-10-21

”Oansvarigt välja oprövad teknik för att rädda klimatet”

Ulf Danielsson m.fl., Dagens Nyheter

“Det är inte märkligt att man i detta penibla läge förlitat sig på negativa utsläpp. Men kommer de att fungera i den utsträckning man tänkt sig? Det handlar verkligen om att spela, med ett risktagande [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-10-21

“Miljövännerna” som hotar miljön

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

Vem ska sätta standarden för miljö, säkerhet och konsumentskydd? Ska USA och Europa försöka göra det tillsammans? Eller föredrar vi att stormakten Kina får ett större inflytande när det gäller standarder? Samma Kina som är [...]Handelspolitik, Klimat & miljö, Partipolitik
2016-10-21

”Inför köttskatt – för klimatets skull”

Stefan Nilsson m fl, Dagens Samhälle

Riksdagen ratificerade den 12 oktober Parisavtalet. För att leva upp till de krav som nu ställs på Sverige måste vi också hantera klimatpåverkan från det röda köttet. Och endast med ett ekonomiskt styrmedel kan vi [...]Klimat & miljö, Parisavtalet, Partipolitik
2016-10-17

Fjellner (M) svingar vilt utan insikt om Afrika

Max Andersson, Göteborgs-Posten

“Miljöpartiet arbetar för att göra handeln så rättvis som möjligt. Vi vill att handelsrelationer ska ta full hänsyn till fattiga människors perspektiv, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Handelspolitik handlar nämligen om mycket mer än bara [...]Afrika, EU, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/08/sd-och-mps-kamp-mot-frihandel-drabbar-fattiga/"
2016-10-17

”Nu stärker regeringen förutsättningarna för att minska industrins utsläpp.”

Isabella Lövin m.fl., Sydsvenskan

“Minskade klimatutsläpp är en förutsättning för vår framtida konkurrenskraft och Sverige har ett gott utgångsläge. Nu stärker regeringen förutsättningarna för att minska industrins utsläpp. Sverige är ett av världens mest innovativa länder och vi är starka [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-10-15

Vi måste utrota världshungern

Erik Lysén, Värmlands Folkblad

“2015 antog FN en ny utvecklingsagenda – Agenda2030 – med ett tydligt mål om att helt utrota den globala hungern. Det behövs ett kraftfullt stöd till utvecklingsländer för att bekämpa fattigdomen och för att möjliggöra [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-10-14

”Regeringens strategi alltjämt en besvikelse”

Lin Lerpold m.fl., Dagens Nyheter

“[F]ör svensk del visar det sig att tidigare ansträngningar att minska inte minst vår klimatpåverkan burit frukt. Haken är bara att vi skulle behöva veta hur mycket av den uppmätta förändringen till det bättre är ett resultat [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/12/vi-vill-komplettera-bnp-med-nya-valfardsmatt/"
2016-10-13

Fortsatt gräddfil för flyget

Magnus Nilsson, Dagens Arena

“Medan målsättningen i Paris-avtalet är att världen i övrigt till andra halvan av seklet ska uppnå nettonollutsläpp, betyder uppgörelsen om flyget inte mer än att framtida ökningar av utsläppen från 2020 måste kompenseras genom att flygbolagen betalar [...]EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-10-13

Inte klokt att vi flyger så mycket

Somar Al Naher, Aftonbladet

“Lövin har svenska folket på sin sida. Det finns nämligen inget som bekymrar oss så mycket som miljöförstöring. Enligt den senaste undersökningen från SOM-institutet om vad som oroar oss allra mest hamnar klimatet högst upp. Vi [...]FN, Klimat & miljö
2016-10-12

”Lägg inte över ansvaret på konsumenterna”

Gunnar Rundgren, SVT Opinion

“Det är populärt att hävda att vår livsmedelsförsörjning skall skötas av ”den fria marknaden” som om det vore en objektiv kraft fri från värderingar och maktrelationer och att bara man låter den verka utan störande [...]Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-10-12

”Vi vill komplettera BNP med nya välfärdsmått”

Per Bolund, Dagens Nyheter

“Lerpold och Sjöberg anser […] att strategin saknar en kritik av BNP-måttet som enda mått på välfärd. Debattörerna verkar inte känna till att regeringen redan arbetar med detta. I september fick SCB i uppdrag att föreslå [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/08/regeringen-missar-malet-konsumtionen-maste-minska/"
2016-10-12

Har Moderaterna alls någon klimatpolitik?

Stina Bergström, Svenska Dagbladet

“I sin skuggbudget skär Moderaterna bort var fjärde krona till miljö och klimat men åtta miljarder läggs fram till 2020 på att sänka skatten på bensin. Samtidigt som världen måste kraftsamla för att nå målen [...]Budget, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/10/klimatpolitiken-ar-bade-dyr-och-ineffektiv/"
2016-10-11

En politik som utrotar världshungern

Erik Lysén, Västerbottens-Kuriren

“Det behövs ett kraftfullt stöd till utvecklingsländer för att bekämpa fattigdomen och för att möjliggöra klimatanpassning i småjordbruket så att antalet undernärda människor minskar inom en snar framtid. Tillgång till mat handlar om en rättvis [...]El Niño, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Sociala skyddsnät
2016-10-11

”Fokusera på problemen, inte konsumtionen”

Bengt Kriström, Dagens Nyheter

“Om konsumtionen är hållbar är visserligen en större fråga än om miljötillståndet förbättrats, men nästan hur man än definierar begreppet ”hållbar konsumtion” finns det all anledning att vara optimistisk när det gäller utvecklingen i Sverige. [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/08/regeringen-missar-malet-konsumtionen-maste-minska/"
2016-10-10

Klimatpolitiken är både dyr och ineffektiv

Jonas Jacobsson Gjörtler, Svenska Dagbladet

“Klimatutmaningen är global. Det betyder att en minskning av ett kilo koldioxid är lika viktig oavsett var i världen den genomförs. Det betyder i sin tur att många av de mest effektiva klimatåtgärderna – räknat i [...]Budget, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/09/sankta-skatter-loser-inte-odesfragorna/"
2016-10-10

”Insikter om konsumtionens drivkrafter saknas”

Cecilia Solér, Dagens Nyheter

“Konsekvensen av att strategin för hållbar konsumtion inte vilar på en solid vetenskaplig grund är att man helt felaktigt ser på konsumenter som individer som upplever att de inte har tillräcklig information (om hur man skall [...]Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/08/regeringen-missar-malet-konsumtionen-maste-minska/"
2016-10-10

”Verktyg finns men politiska beslut saknas”

Jens Holm, Dagens Nyheter

“Skulle alla världsmedborgare leva som vi i Sverige skulle det behövas tre jordklot till. Vi brukar vara stolta över att våra utsläpp i Sverige har minskat successivt, men vad är det värt när utsläppen i [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/08/regeringen-missar-malet-konsumtionen-maste-minska/"
2016-10-09

“Köttmiljöboven vill inte ens MP veta av.”

Annika Borg, Sydsvenskan

“Sverige ska befästa sin ledande position i det internationella klimatarbetet, hette det. Målet är bland annat en fossilfri fordonsflotta. På det viset låter det ofta när miljön diskuteras. Men en av de miljöbovar som sällan syns [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2016-10-09

Ensidigt elbilsfokus fel väg för regeringen

Mattias Goldmann, ETC

“Klimatvinsten uppnås förstås också med elbilen som, i alla fall för den som laddar den grönt, är ett ännu bättre klimat- och miljöval. Men skillnaden mellan elen och de andra förnybara drivmedlen är mindre än [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö
2016-10-09

Sänkta skatter löser inte ödesfrågorna

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

“De senaste veckorna har vi kunnat glädjas åt att Klimatavtalet som slöts i Paris förra året ser ut att träda i kraft innan året är slut. Med en rödgrön regering är Sverige ett land som [...]Budget, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Partipolitik
2016-10-08

Parisavtalet: ett steg av hundra

Fredrik Federley, Skånska Dagbladet

“Vi ska göra verk­lig­het av Parisavtalet både för att vi vill och för att vi måste. Både av idealism och av nöd­tvång.” EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-10-08

”Regeringen missar målet: konsumtionen måste minska”

Lin Lerpold m.fl., Dagens Nyheter

“Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen slår fast att människor och dess regeringar önskar både växande ekonomier och hållbar utveckling samtidigt. Men hur ska vi göra det möjligt? Det är just det som är målkonflikten i dagens [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv, Urbanisering / hållbara städer
2016-10-07

”Så kan biobränsle hjälpa oss nå klimatmål”

Gustav Melin m.fl., Svenska Dagbladet

“Tillsammans har vi redan åstadkommit att 17 procent av Sveriges drivmedel i dag är förnybara. Nu vill vi hjälpa Sveriges politiker med ett förslag på en reduktionsplikt för transporternas drivmedel att uppfylla klimatmålet, ge bättre [...]Biobränslen, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2016-10-06

Marocko ockuperar med grön energi

Lena Thunberg, ETC

“EU bedriver sanktioner mot Ryssland för annekteringen av Krim, men Marockos 40-åriga ockupation av Västsahara tiger man om. Är det Marocko som vakthund för migrationen över Gibraltar sund, fosfaten och fisken eller Marocko som partner [...]EU, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Marocko, Västsahara
2016-10-06

Sjukdomen styr kallhamrade klimatförnekare

Andreas Gustavsson, ETC

“Klimatförändring är ingen abstraktion, inget fenomen för en avlägsen framtid. Klimatförändring händer nu. Du ser det i att svenska försäkringsbolag kommer att neka kunder i utsatta områden. Du ser det i meteorologernas stela tv-leenden när [...]Klimat & miljö
2016-10-04

Regeringen blundar för jordbrukets klimateffekter

Artur Granstedt, Göteborgs-Posten

“Om Sverige ska nå klimatmålen och verka i linje med fyrapromille-initiativet måste matsektorn in i bilden på allvar. Det behövs politiska styrmedel både för att ändra konsumtionen och att ställa om jordbruket.“ Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Sverige
2016-10-03

Skåne ska bli ledande i hållbarhet

Carolina Ehrnrooth m.fl., OmVärlden

“Företags hållbarhetsarbete innefattar allt ett företag gör för att minska sin negativa miljö- och klimatpåverkan och allt arbete som syftar till att skapa bra arbetsvillkor för såväl egna anställda som för de som jobbar hos leverantörer. [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige
2016-10-03

”Kollaps är nära för torsken i Östersjön”

Lasse Gustavsson, Svenska Dagbladet

“Torsken är inte bara en viktig ekonomisk intäktskälla utan har också en miljömässigt central roll i Östersjön, men under många år har den blivit överfiskad. Nu varnar forskarna – tillståndet för det västra beståndet ligger [...]EU, Fiske, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-09-30

Elektrifiera allt!

Johan Ehrenberg, ETC

“Vi vet att runt 80 procent av klimathotet beror på olja, kol och gas. Vi vet att resten, jordbruk och avskogning är saker vi enkelt kan lösa med annan odling och genom att sluta ta ner [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö
2016-09-30

Ditt val av kaffe kan göra skillnad för miljontals människor

Anneli Rogeman, Metro

“Enligt en ny rapport kan klimatförändringarna halvera antalet platser på jorden där kaffe kan odlas. Det skulle i så fall påverka över 120 miljoner av världens fattigaste som är helt beroende av kaffeindustrin. Den här [...]Jordbruk, Klimat & miljö, Rättvis handel
2016-09-28

”Sverige kan inte vara förebild för kolberoende länder”

John Hassler m.fl., Dagens Nyheter

“Baserat på vetenskapliga rön påstår vi att det är kolet runt om i världen som hotar klimatet, inte den konventionella oljan. Eftersom kol inte används i Sverige kan en effektiv svensk klimatpolitik inte fokusera på [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/26/inget-foredome-om-vi-koper-minskade-utslapp-i-annat-land/"
2016-09-28

”Varför verkar inte Sverige för att förbjuda kärnvapen?”

Anna Carlstedt m.fl., SVT Opinion

“Beräkningar visar att även ett relativt litet krig med användning av färre än en procent av värdens kärnvapen skulle leda till en så omfattande klimatpåverkan att upp till två miljarder människor skulle riskera att svälta [...]Fred och säkerhet, Klimat & miljö
2016-09-26

”Inget föredöme om vi köper minskade utsläpp i annat land”

Martin Ådahl, Dagens Nyheter

“Sverige betalar redan i dag för klimatprojekt i fattiga länder, för att hjälpa dem på traven med att minska sina utsläpp. Men som huvudspår i klimatpolitiken funkar det inte alls. För att förstå varför måste man [...]EU, Kina, Klimat & miljö, USA, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/21/utslapp-i-sverige-fel-fokus-for-svensk-klimatpolitik/"
2016-09-26

”Klimatpolitiken måste ha ett lokalt fokus”

Katarina Luhr, Dagens Nyheter

“Sverige har ett stort ansvar att göra det vi kan för att minska utsläppen och utveckla lösningar. Vi har störst möjlighet att göra detta inom landets gränser. Att annullera utsläppsrätter och att kombinera biståndsfrågor med [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/21/utslapp-i-sverige-fel-fokus-for-svensk-klimatpolitik/"
2016-09-23

”Enkla ekonomimodeller bortser från innovationer”

Svante Axelsson m.fl., Dagens Nyheter

“Slutligen, artikeln av Hassler och Krusell är intressant för den visar på ett tydligt sätt hur en mycket teoretisk nationalekonomisk ansats leder fel i en konkret politisk situation där världen inom relativt kort tid ska [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/21/utslapp-i-sverige-fel-fokus-for-svensk-klimatpolitik/"
2016-09-22

”Klimatpolitik är inte ett ekonomiskt optimeringsproblem”

Fredrik N.G. Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Vi vill därför understryka att fossilfri fordonsflottainte enbart handlar om minskade koldioxidutsläpp, och att sektorsvisa mål och strategier faktiskt är nödvändiga för att nå nollutsläpp på längre sikt både inom transportsektorn och basindustrin (exempelvis genom [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/21/utslapp-i-sverige-fel-fokus-for-svensk-klimatpolitik/"
2016-09-22

”Fossilfri fordonsflotta gör Sverige relevant”

Mattias Goldmann, Dagens Nyheter

“Sverige behöver bli relevant. Med 0,16 procent av världens klimatpåverkan är Sveriges relevans begränsad – utom som föredöme för andra. En snabbväxande, utsläppssnål ekonomi som bereder väg för nya lösningar inom både teknik och beteende är [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/21/utslapp-i-sverige-fel-fokus-for-svensk-klimatpolitik/"
2016-09-22

Dålig klimatpolitik hotar planeten

Carl Johan von Seth, Dagens Nyheter

“Ett självklart krav som märkligt nog inte ställs på nya klimatpolitiska initiativ är att de faktiskt ska bidra till dämpad uppvärmning i världen. Alla vet att klimatutmaningen är global och kollektiv. Men svensk klimatpolitik tenderar att bli [...]EU, Klimat & miljö
2016-09-21

”Banker saknar riktlinjer mot kontroversiell vapenexport”

Penny Davies m.fl., Dagens Nyheter

“”Fair finance guide” handlar inte primärt om att utesluta investeringar. Tvärtom uppmuntrar vi bankerna att ta ett aktivt ägaransvar och försöka påverka företag som missköter sig. Detta tar vi hänsyn till i våra granskningar och vi [...]Hållbar utveckling, VapenhandelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/14/vi-valkomnar-konstruktiv-granskning/"
2016-09-21

”Utsläpp i Sverige fel fokus för svensk klimatpolitik”

John Hassler m.fl., Dagens Nyheter

“Det hävdas ibland att koldioxidskatter och utsläppsrätter är system för att de rika ska kunna ”köpa sig fria” från ansvar. Detta argument är måhända begripligt men inte grundat i en realistisk analys av klimatfrågan. Fattiga [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Utsläppsrätter
2016-09-20

EU:s system för handel med utsläppsrätter är tandlöst

Andrea Söderblom-Tay m.fl., Dagens ETC

“Regeringen måste både i Sverige och på EU-nivå se till att politiken som berör utsläppsrätterna omgående skärps. Regeringens utspel om att börja köpa upp och skrota utsläppsrätter för 300 miljoner kronor per år från och [...]EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Utsläppsrätter
2016-09-19

När politiken blir svår att förstå

Pontus Björkman, ETC

“Jag bara undrar hur det är möjligt att vi saknar en riksdagsmajoritet som vill att AP-fondernas 1 500 miljarder kronor blir ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara investeringar? När mänskligheten dag för dag närmar sig de [...]AP-fonderna, Klimat & miljö, Sociala skyddsnät, Vatten
2016-09-16

Allt vi har att förlora

Ylva Bergman, OmVärlden

“Nu finns nästan allt runt hörnet. Och inte så långt bort smälter Arktis. Men det struntar vi i för ett ögonblick, och ploppar en isbit till i drinken. 2016 har nått lite mer än halvvägs och [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2016-09-15

Flyget måste ock­så stå för sina ut­släpp

Yngve Sunesson, Skånska Dagbladet

“Istäl­let för att ingå i Parisavtalet för­handlas inom FN:s spe­ci­al­or­gan för den in­ter­na­tio­nella flyg­bransch­en, ICAO, om hur flygets kli­mat­på­ver­kan kan minskas. Hit­tills finns inga re­sul­tat el­ler ens an­ty­dningar om att ett ac­cep­ta­belt mål ska kun­na [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-09-14

Oljan grusar maskineriet

Upsala Nya Tidning

“Världen behöver andra energislag som inte får de svåra klimatkonsekvenser som fossila bränslen har. Oljans stora fördel är att den är lätthanterlig och användbar inte bara som energigivare och kommer med största säkerhet att fortsätta [...]Fossilfri energi, IPCC, Klimat & miljö
2016-09-14

”Vi välkomnar konstruktiv granskning”

Fredrik Nordström, Dagens Nyheter

“Att bidra till en hållbar värld står högt på spararnas lista när de ska välja sparande och inte minst i fonder. Utvecklingen har tagit hästkliv de senaste åren och den utvecklingen kommer att fortsätta, med [...]Hållbar utveckling, Näringsliv, Öppenhet och transparens, VapenhandelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/14/%EF%BB%BFfem-svenska-fondmiljarder-i-kontroversiella-vapenforetag/"
2016-09-13

Största klimat­budgeten någonsin

Stina Bergström, Värmlands Folkblad

“En nyckel till att minska de globala klimatutsläppen är att rika länder går före. Sverige driver på i förhandlingarna, samtidigt som vi stöder utvecklingsländerna i deras klimatomställning. 2016 blir troligen det varmaste året som någonsin uppmätts. [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2016-09-09

Statsministern: Det är dags för EU att leverera

Stefan Löfven m.fl., Svenska Dagbladet

“Mötet i Bratislava har också en ännu viktigare punkt på dagordningen: att definiera vilken väg EU ska ta framöver. Sveriges ståndpunkt är att den vägen inte går genom nya stora projekt som kräver fördragsförändringar. Däremot är [...]EU, Flykt och migration, Handelspolitik, Klimat & miljö
2016-09-07

”Revir på regeringskansliet hindrar långsiktig politik”

Kristina Persson, Dagens Nyheter

“Oavsett vilken regering som tillträder 2018 kommer den att få svårigheter med att arbeta nyskapande och förverkliga intentionerna i Agenda 2030 – om den inte förändrar regeringskansliets organisation, ”kultur” och arbetsformer. Det behövs mycket mer [...]Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, OECD, Öppenhet och transparens
2016-09-06

Rädda klimatet och tjäna på det.

Ingrid Runsten, Sydsvenskan

“Som EU-parlamentariker fick Isabella Lövin (MP) saker gjorda när det gäller EU och fiskepolitiken. Hon drev på för ett mer hållbart fiske. Som svensk klimatminister måste hon nu driva på för att EU inte ska [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2016-09-06

Det är nu vi måste ställa om – inte sen

Johan Ehrenberg, ETC

“Det finns detaljer i regeringens utspel som är bra, såsom mer bistånd till klimatarbete i fattiga länder och akuta järnvägslagningar. Och det är sådant som regeringen styr idag och därmed något de kan diskutera. Men att [...]Klimat & miljö
2016-09-05

Gör det lönsamt med miljöhänsyn

Scott Cole m.fl., Svenska Dagbladet

“Nästan 70 procent av Sveriges yta täcks av skog. Hur förvaltningen av denna ska se ut är en fråga som ständigt väcker uppmärksamhet. Ett antal målkonflikter, till exempel mellan näringsintressen och biologisk mångfald aktualiseras av [...]Klimat & miljö, Näringsliv
2016-09-05

Klimatet räddas inte bara av toppmöten

Expressen

“Ytterst avgörs dock inte klimatfrågan av hur världsledare agerar på olika klimattoppmöten. Det verkliga arbetet med att sänka utsläppen sker i vardagen. Av forskare som tar fram nya tekniker. Av företag som investerar i dem. [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2016-08-31

Felet är inte frihandeln

Daniel Swedin, Aftonbladet

“The Guardian avslöjade i somras hur TTIP kan slå sönder miljöregler kring gruvdrift och utvinning av fossila bränslen i utvecklingsländer. Politiska beslut som syftar till att främja användningen av förnybar energi kommer också bli svårare [...]EU, Fossilfri energi, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Klimat & miljö, USA
2016-08-30

”Stärk EU:s utrikespolitiska handlingsförmåga”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Unionen har genom förhandlingar och kompromisser ständigt funnit möjligheter och lösningar på de problem som man ställts inför. Inget land kan ensamt möta utmaningarna i en globaliserad värld – vare sig det gäller garanterandet av [...]EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2016-08-29

Hoppet står till solenergi

Johan Rudström, Upsala Nya Tidning

“Att optimismen ändå blivit mer påtaglig beror bland annat på Parisavtalets konstruktion, som möjliggör nya, mer ambitiösa utsläppsmål efter avstämningar vart femte år. Allt fler bedömare tror att utsläppsminskningarna kommer att gå betydligt snabbare än [...]Fossilfri energi, IPCC, Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, USA
2016-08-28

Ekologisk mat kommer med ett högt pris

Bjørn Lomborg, Svenska Dagbladet

“I allt väsentligt handlar ekologiskt jordbruk om att rika människor ska lägga lite av sitt överflöd på att känna sig goda. Det är varken bättre eller sämre än att spendera pengarna på semestrar, så vi [...]Jordbruk, Klimat & miljö
2016-08-27

Parisavtalet sänker oljepriset för evigt

Johan Östberg, Dagens Industri

“Parisavtalet innebär att dyra och resurskrävande prospekteringsprojekt rimligen inte bör bli av. Ett sånt område är Arktis. Och den svenska regeringen bör genom EU och Arktiska rådet försöka påverka utvecklingen i den riktningen.” Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-08-27

Mattias Goldmann: Här är din klimatbudget, Löfven

Mattias Goldmann, Dagens Arena

“Hela världen efterfrågar ledarskap i omställningen till klimatsmartare transporter, och här har Sverige erfarenheter att dela med sig och näringsliv som kan tjäna på det. Som komplement till klimatklivet och som konkretisering av Fossilfritt Sverige [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2016-08-20

”Medierna måste sluta gulla med Greenpeace”

Torbjörn Fagerström m.fl., Svenska Dagbladet

“Greenpeace (och andra miljörörelser) har byggt upp en så hög grad av legitimitet att de undgår granskning i medierna även när de sysslar med rena stollerier. Det är allvarligt både för journalistiken och för forskningen, [...]Jordbruk, Klimat & miljö, MediabevakningArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/16/greenpeace-mirakelriset-finns-inte/"
2016-08-17

”Offentliga investeringar krävs för att nå klimatmål”

Anders Wijkman m.fl., Dagens Nyheter

“Sverige har en utifrån internationella mått mycket låg nominell statsskuld. Däremot dras vi med ett betydande skuldberg i form av undersatt underhåll och eftersatta investeringsbehov på centrala välfärdsområden. Därtill kommer att Sverige – för att leva upp [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-08-16

”Mirakelriset finns inte”

Gunnar Lind, Svenska Dagbladet

“Anledningen till att vi har svält och fattigdom är att den globala ekonomin fördelar ­resurser extremt orättvist. Häri ligger problemet och det är där vi måste finna en lösning. Den återfinns inte i att genmodifiera [...]Hållbar utveckling, Hälsa, Hunger, JordbrukArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/15/greenpeace-kampanj-forvarrar-for-fattiga/"
2016-08-15

Att hata EU leder ingenstans

Åsa Romson, Göteborgs-Posten

“Utan ett utvecklat miljösamarbete i EU skulle flera av vår tids största miljöproblem vara betydligt svårare att lösa. Självklart skulle många miljöregler kunna bli bättre och mer lokalt anpassade. Men de partier som i dag vill [...]EU, Klimat & miljö
2016-08-04

Det största hotet är inte terrorism

Maria Ehlin Kolk, Aftonbladet

Sommarens nyhetsflöde har präglats av terrorism, statskupper och vansinnesdåd. Terroristernas mål är att skapa skräck och en känsla av systemkollaps. Men det mesta i världen går faktiskt åt rätt håll – förutom just klimatet. FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-24

Ta fram nationell strategi för hållbar svensk turism

Andreas Olsen m.fl., Dagens Nyheter

“Med ökade krav från FN och de nya SDG-målen fram till 2030 samt överenskommelsen i Paris under hösten 2015 ställs mycket av näringens hållbarhetsfrågor på sin spets. Med en sammanhållen strategi kan Sverige bli en [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-23

Höj kraven för att nå klimatmålen

Mattias Goldmann, Sundsvalls Tidning

“Fossilfritt Sverige har varit en herrelös hund och snubblande nära greenwash. Därför är det utmärkt att arbetet nu styrs upp, med den eminente Svante Axelsson som ansvarig. Men i det brev vi drygt 150 undertecknare [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-21

”Bristen på demokrati största hotet”

Karin Karlsbro, Dagens Nyheter

“Lövin och Sachs talar om behovet av visioner och starkt ledarskap för hållbar utveckling, men nämner inte ens ordet demokrati i sin artikel. Men man kanske inte ska förvänta sig mer av företrädare för ett [...]Demokrati, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/07/20/sverige-bast-i-varlden-pa-hallbar-utveckling/"
2016-07-20

”Sverige bäst i världen på hållbar utveckling”

Isabella Lövin m.fl, Dagens Nyheter

“Världen behöver nu goda föredömen: länder som tar täten och visar att ekonomisk utveckling, social och miljömässig hållbarhet kan uppnås och till och med förstärka varandra. Vi anser att Sverige kan och bör vara ett [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Okategoriserade
2016-07-16

“Theresa May förändrar klimatet”

Skånska Dagbladet

“Men när EU istället står inför att omförhandla sitt förhållande till Storbritannien är och bör klimatet vara en av de frågor som står högst upp på agendan för ett fortsatt samarbete. Utsläpp vet inga geografiska [...]EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Storbritannien
2016-07-06

”Miljöpartiet vill gynna kärnkraften”

Harald Klomp, Dagens Nyheter

“Kolkraftsdöden inträffar vid 20 euro per ton koldioxid, fyra gånger högre än dagens pris. Är svenska regeringen beredd att driva upp priset dit? Är det medvetna om konsekvenserna som beskrivs här? Jag hoppas svaret är ja på [...]Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/07/02/kop-av-utslappsratter-ska-gora-brunkolen-mindre-lonsam/"
2016-07-05

”Fler borde trycka på utsläppsbromsen”

Runar Brännlund m.fl., Dagens Nyheter

“De som menar att systemet med utsläppsrätter inte fungerar vill se en ännu snabbare minskning av utsläppen, trots att reduktionstakten är högre inom EU ETS än de utsläpp som medlemsländerna själva måste hantera. Att riva [...]EU, Klimat & miljö, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/07/02/kop-av-utslappsratter-ska-gora-brunkolen-mindre-lonsam/"
2016-07-04

”Stor risk för obefintlig klimatnytta”

Mattias Goldmann, Dagens Nyheter

“Att ”Sverige kommer också att bjuda in företag och privatpersoner att delta” är mest snömos. Den som vill köpa utsläppsrätter kan göra det sedan länge – det utsågs till ”Årets julklapp” 2007. Sen dess har [...]EU, Klimat & miljö, Partipolitik, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/07/02/kop-av-utslappsratter-ska-gora-brunkolen-mindre-lonsam/"
2016-07-04

»Så kan vi nå ett ›Global deal‹«

Olle Törnquist, Dagens Arena

“Det går bra att säga att de fattiga saknar makt och borde få jobb och mer inflytande. Men orsakerna till ojämlikheten och hur den kan bekämpas lyser med sin frånvaro. Till exempel sägs det inget [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-07-02

”Köp av utsläppsrätter ska göra brunkolen mindre lönsam”

Isabella Lövin m.fl., Dagens Nyheter

“Ägarsamordningen kring Vattenfalls brunkol i Tyskland har utmålats som det viktigaste klimatbeslutet för denna regering. Det är det inte. Det viktigaste beslutet togs när regeringen bestämde sig för att göra Sverige till ett av världens första [...]EU, Fossilfri energi, Gröna fonden, Klimat & miljö, Partipolitik, Sverige, Utsläppsrätter
2016-06-28

Klimatomställningen måste bli grundbulten i handelsavtalen

Pontus Björkman, ETC

“Handel ska vara ett verktyg för att öka den globala välfärden, inte utarma och hetta upp vår jord. Klimatomställningen måste bli högsta prioritet för EU, Sverige och handelsminister Ann Linde när den 14:e förhandlingsrundan med [...]Hållbar utveckling, Handelspolitik, Klimat & miljö, Rättvis handel
2016-06-23

Fyra sätt hur nytänkande kan bidra till bättre bistånd

Benjamin Kumpf, OmVärlden

“UNDP och andra FN-organisationer har investerat i experiment som kan bidra till innovation och förbättringar i flera år. År 2014 lanserade vi en global innovationsmekanism med stöd från danska regeringen. Den här mekanismen stöttar våra [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter
2016-06-23

Minister måste ha klimattumme tryckt mot ögat

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Sveriges verkliga klimatministrar heter Damberg, Johansson, Eriksson och kanske Bucht. Det är ju näringspolitiken, infrastrukturen, bostäderna och jord­bruket som avgör vilka mål vi kan nå. Regeringen behöver en minister som håller en klimattumme i ögat [...]Klimat & miljö, Utrikesdepartementet
2016-06-22

”Miljömålsberedningen missar konsumtionsutsläppen”

Anna Axelsson m.fl., Dagens Nyheter

“Utsläppen av växthusgaser som sker utomlands till följd av svenskarnas konsumtion är större än hela de nationella produktionsutsläpp som berörs i de mål miljömålsberedningen föreslagit. Att dessa konsumtionsutsläpp inte alls tas med i det svenska [...]Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/06/16/minska-utslappen-fran-inrikes-transporter-kraftigt/"
2016-06-21

Gör flyktinglagen så kortvarig som möjligt

Mårten Roslund, Dagens Samhälle

“Grön Ungdom är realister, men den krassa verkligheten skymmer inte våra visioner. Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna vilar på insikten att solidaritet måste sträcka sig utanför det egen landets gränser. Nu är det tid för regeringen att [...]Flykt och migration, Klimat & miljö, Partipolitik
2016-06-19

Vattenfall är bättre än skattefifflarna

Daniel Swedin, Aftonbladet

“Vi vet att vi måste sluta bryta och elda kol. Det handlar ytterst om planetens överlevnad. Den avvecklingen – som måste vara en del av den tyska energipolitiken – administreras trots allt bättre av ett stort [...]Klimat & miljö
2016-06-19

Köttskatt är jobbskadlig symbolpolitik

Fredrik Hultman, Upsala Nya Tidning

“Det är anmärkningsvärt att förmenta liberaler är först med att kräva en begränsning av människors frihet genom högre skatter. Det vore i stället mer välkommet att sänka övriga klimatskatter, och verka för globala lösningar på [...]Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/06/16/dags-att-infora-kottskatt/"
2016-06-16

”Minska utsläppen från inrikes transporter kraftigt”

Anders Wijkman m.fl., Dagens Nyheter

“Bakom våra förslag har vi en bred enighet över parti- och blockgränser och hoppas därmed sända en tydlig signal till näringsliv, kommuner, regioner och medborgarna i Sverige om klimatpolitikens framtida inriktning – oavsett regering. Vi [...]Biobränslen, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2016-06-16

Dags att införa köttskatt

Oscar Matti m.fl., Upsala Nya Tidning

“Få förnekar idag att människans aktiviteter orsakar klimatförändringar. Köttkonsumtionen står för en stor del av vår klimatpåverkan, men ändå äter vi glatt kött utan att betala en enda krona för att kompensera för det. Det är [...]Klimat & miljö
2016-06-13

”Missvisande om Sidas Afrika-stöd”

Torbjörn Pettersson, Dagens Nyheter

“Ett utvecklat jordbruk är en av de viktigaste faktorerna för fattigdomsminskning i Afrika söder om Sahara. Och det är en utveckling som måste ske utan att miljö eller människor tar skada, och därför är Sidas [...]Afrika, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Kvinnor, Sida, Urbanisering / hållbara städerArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/06/10/torkans-offer-behover-satsningar-pa-jordbruket/"
2016-06-10

Vi ser inte sandstormen för alla sandkorn

Gunnar Hökmark, Svensk Tidskrift

“Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken må vara ofullständig men den ger oss likväl en starkare plattform i världen liksom vad gäller klimatpolitiken. De skilda uppfattningar som finns skiljer sig inte från dem vi ser i [...]Demokrati, EU, Klimat & miljö
2016-06-10

Låt kolet ligga!

Gudrun Utas m.fl., Upsala Nya Tidning

“Bara om den stoppar försäljningen och låter kolet stanna i marken, kan regeringen visa att den ”tar täten i klimatarbetet”. Klimatutsläppen känner som bekant inga gränser. Vår gemensamma jord känner inte av om koldioxiden är svensk, [...]Klimat & miljö
2016-06-10

”Torkans offer behöver satsningar på jordbruket”

Anneli Rogeman m.fl., Dagens Nyheter

“Många afrikanska länder står inför enorma utmaningar för att säkra livsmedelsförsörjningen och i nuläget hotas 50 miljoner människor av akut matbrist. Ökade biståndssatsningar på jordbruket är ett måste om man vill bekämpa fattigdom, miljöförstöring och [...]Afrika, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Kvinnor, Sida
2016-06-08

Sverige måste hörsamma hot mot människorättsaktivister

Anna Nylander m.fl, ETC

“För att på allvar kunna förändra strukturer som tvingar människor att leva i fattigdom och utanförskap måste vi ifrågasätta alla investeringar och handelsförbindelser ur ett rättighetsperspektiv. När medlemmar i våra lokala samarbetsorganisationer mördas och hotas måste [...]Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Sydamerika
2016-06-07

”Dyr klimatpolitik kan vara avskräckande”

John Hassler m.fl., Dagens Nyheter

“Höga kostnader riskerar att leda till en mindre ambitiös klimatpolitik. Detta gäller för Sverige, men sannolikt i än högre grad för fattigare länder. Värdet av att Sverige går före och visar vägen riskerar att helt [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/06/02/passivitet-mycket-dyrare-an-effektiva-klimatatgarder/"
2016-06-02

”Klimatinsatser måste vara kostnadseffektiva”

Christofer Fjellner, Dagens Nyheter

“Ska vi rädda klimatet kan vi inte slösa bort våra resurser på ineffektiva och dyra klimatåtgärder. Det är något som borde vara självklart för alla och en var. Att Mikael Karlsson och Eva Alfredsson med [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/06/02/passivitet-mycket-dyrare-an-effektiva-klimatatgarder/"
2016-06-02

”Passivitet mycket dyrare än effektiva klimatåtgärder”

Eva Alfredsson m.fl., Dagens Nyheter

“För att klara Parisavtalets mål med en anständig sannolikhet behöver fossila bränslen avvecklas globalt vid mitten av århundradet. Ett föregångsland som Sverige bör visa vägen långt dessförinnan. Miljömålsberedningen bör därför föreslå mål och åtgärder som [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-05-30

Sverige, ni smiter från klimatansvar

Dorothee Häussermann, Aftonbladet

“Att Sverige försöker smita från sitt ansvar gentemot såväl det globala klimatet som de lokala invånarna är uppenbart, och det internationella ryktet som drivande i hållbarhetsfrågor har redan solkats ordentligt av denna affär.” Klimat & miljö, Sverige, Tyskland
2016-05-29

”Energimyndigheten bör lämna Uganda”

Frank Muramuzi m.fl., Svenska Dagbladet

“Green Resources tjänar pengar på sin försäljning av kolkrediter, medan Uganda får väldigt lite tillbaka. Uganda kan inte använda klimatkompenseringen för att nå sina egna koldioxidutsläppsmål, eftersom kolkrediterna säljs till rika länder som Sverige. Energimyndighetens [...]Klimat & miljö, Landgrabbing, Uganda
2016-05-29

När Mellanöstern blir obeboelig

Carl Cederström, Upsala Nya Tidning

“Jorden har snabbt börjat bli mycket varmare, och inom 30 år kommer vissa områden i Mellanöstern att bli särdeles obehagliga ställen att bo på. Delar av regionens 500 miljoner invånare kommer då att söka ett [...]El Niño, EU, Flykt och migration, Klimat & miljö, Mellanöstern
2016-05-27

“Gör drivmedlen fossilfria till 2030”

Svante Axelsson m.fl., Svenska Dagbladet

“[Parisavtalet] inger hopp för framtiden och skickar en tydlig signal till alla länder, städer, företag och individer om att eran med fossila bränslen kommer att gå mot sitt slut. Men Parisavtalet innebär också en gigantisk [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet
2016-05-25

”Jag ser klimatpolitik och biståndspolitik som en helhet”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“Fiskeripolitiken, världshaven, klimatet, ojämlikheten, fattigdomen, flyktingsituationen och konfliktfrågorna. Allting hänger ihop. De politiska utmaningar som världen står inför är så tätt sammanlänkade att de inte kan lösas var och en för sig. De kräver ett [...]Flykt och migration, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU)
2016-05-24

“Regeringen bör stoppa affären i sin helhet”

Ulf Bjereld m.fl., Svenska Dagbladet

“Regeringen vill ta täten och göra Sverige till världens första fossilfria välfärdssamhälle. En modig ambition som nu också för kanske första gången är fullt möjlig. Vattenfalls tyska affär rimmar minst sagt illa med den ambitionen. Vattenfall [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-05-20

“TTIP inget mirakelmedel för jobb och tillväxt”

Annika Jacobson m.fl., Dagens Nyheter

“Debatten måste föras med fakta. Genom att Greenpeace offentliggjort förhandlingsdokumenten har allmänhet och miljörörelse nu fått tillgång till fakta. För första gången har vi kunnat se vad USA driver för förhandlingslinje i TTIP, med förslag [...]EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Klimat & miljö, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/05/19/vi-tummar-inte-pa-miljokrav-i-ttip/"
2016-05-19

Reformera utsläppshandeln

Magnus Hall m.fl., Dagens Industri

“För att klara klimatomställningen behövs en långsiktig och koordinerad europeisk politik med tydliga målsättningar för att minska utsläppen och tillhörande incitament för att genomföra förändringen.” EU, Klimat & miljö
2016-05-19

“Vifta inte bort kostnader för klimatpolitiken”

Eva Samakovlis m.fl., Svenska Dagbladet

“Nyttan av en kostnadseffektiv global klimatpolitik överstiger kostnaden. Det är därför Paris-avtalet kom till. Frågan är inte om utan hur avtalets målsättningar ska realiseras. Att studera konsekvenserna av olika sätt att utforma en svensk politik [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/05/15/sverige-kan-och-bor-ga-fore-i-klimatpolitiken/"
2016-05-19

Vi tummar inte på miljökrav i TTIP

Cecilia Malmström, Dagens Nyheter

“I förhandlingsmandatet till TTIP står tydligt att vi aldrig får tumma på EU:s skyddsnivåer och miljöstandarder. EU-kommissionen kan helt enkelt inte komma tillbaka till 28 länders regeringar och Europaparlamentet med ett avtal som inte uppfyller [...]EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Klimat & miljö, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/05/13/med-ttip-avtalet-riskeras-skyddet-for-halsa-och-miljo/"
2016-05-16

”Trötta käpphästar från miljöorganisationerna”

Christofer Fjellner, Dagens Nyheter

“Frihandelsavtalet mellan EU och USA stärker den transatlantiska länken och skapar förutsättningar att agera gemensamt i det globala miljöarbetet. När Greenpeace och Naturskyddsföreningen försöker undergräva förhandlingarna skadar de också möjligheterna att tackla de miljöutmaningar vi står [...]EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Klimat & miljö, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/05/13/med-ttip-avtalet-riskeras-skyddet-for-halsa-och-miljo/"
2016-05-16

Sluta hyckla – du får inte sälja brunkolet

Dipti Bhatnagar m.fl., Aftonbladet

“Låt oss påminna om att Sverige faktiskt delar jordklot med alla andra länder. Vattenfall skulle kunna komma långt med sitt kunnande, sin (kanske) ansvarsfulla ägare och sin goda etablering på den tyska energimarknaden i att ta [...]Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik
2016-05-15

“Marocko, ett land med ont om vatten, har agerat mot klimatförändringar.”

Laura Tuck, Sydsvenskan

“Marocko, ett land med ont om vatten, har agerat för att höja motståndskraften mot klimatförändringar. Under regnfattiga år har vattenmyndigheterna nedprioriterat bevattningen av grödor, landets största vattenslukare. Men eftersom jordbruket är avgörande för befolkningens försörjning [...]Flykt och migration, Klimat & miljö, Marocko, Världsbanken, Vatten
2016-05-15

“Sverige kan och bör gå före i klimatpolitiken”

Anders Wijkman, Svenska Dagbladet

“För Miljömålsberedningen är det självklart att en kraftig omställning av ekonomin måste till. Kostnaderna för våra samhällen om utsläppen inte reduceras kraftigt – och på sikt går mot noll – beräknas överstiga kostnaderna för omställningen [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/05/10/tankefel-skadar-tilltron-till-klimatpolitiken/"
2016-05-13

”Frihandelsavtalet TTIP stärker skyddet för hälsa och miljö”

Maria Sandqvist m.fl., Dagens Nyheter

“Miljörörelsen borde se möjligheterna med ett handelsavtal mellan EU och USA snarare än hoten. Företag som slipper onödig byråkrati och dubbla regelverk får resurser över till att möta ännu högre miljökrav. Krav som dessutom kommer [...]EU, Frihandelsavtal, Hälsa, Handelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/05/13/med-ttip-avtalet-riskeras-skyddet-for-halsa-och-miljo/"
2016-05-13

”Regeringen talar med kluven tunga om TTIP”

Karin Svanborg-Sjövall, Dagens Nyheter

“Att påstå att regeringen är odelat positiv till TTIP och frihandel är därmed rent lögnaktigt. Sanningen är att regeringen talar med kluven tunga, i vad som allt tydligare framstår som en av vår tids viktigaste [...]EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Klimat & miljö, Partipolitik, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/05/13/med-ttip-avtalet-riskeras-skyddet-for-halsa-och-miljo/"
2016-05-13

”Med TTIP-avtalet riskeras skyddet för hälsa och miljö”

Johanna Sandahl, Dagens Nyheter

“Det är hög tid att regeringen grundligt utvärderar vilka konsekvenser TTIP kan få för svenska miljöregler, klimatarbetet och vår möjlighet att gå före i arbetet kring farliga kemikalier, starkare miljöskydd och skärpta klimatmål i framtiden. [...]EU, Frihandelsavtal, Hälsa, Handelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv, USA
2016-05-10

”Tankefel skadar tilltron till klimatpolitiken”

Eva Samakovlis m.fl., Svenska Dagbladet

“Miljömålsberedningen föreslår ett klimatmål som innebär att de svenska utsläppen av växthus­gaser ska minska med minst 85 procent till 2045. Det är den mest ambitiösa utsläppsminskning som något land hittills föreslagit. Att Sverige visar världen vägen [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv, Sverige
2016-05-09

Vår liberalism klarar kärnkraft – och miljö

Maria Weimer m.fl., Aftonbladet

“I ett fattigt land såsom Sydsudan betyder tillgång till el en läslampa till barnens läxläsning eller gatlampor i byn som skyddar kvinnor från överfall. Världen behöver mer tillväxt och mer utsläppsfri el inte mindre.” Klimat & miljö, Partipolitik
2016-05-03

Klimatkrisen kan slå mot allt vi tar för givet

Lina Hjorth, ETC

“Många tar till exempel för givet att vi är så bra. Att Sverige är föregångare och så utmärkta att vi knappt behöver göra något annat än att skälla på andra länder. När vi i själva [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-05-02

Vi orkar inte med helvetet på jorden

Eva Franchell, Aftonbladet

“Med ansiktet mot solen skojar vi lite om växthuseffekten och hoppas att den ska fortsätta att värma oss. Inte tänker vi på att samma sol just nu plågar stora delar av världen. I själva verket utspelas [...]Barn och unga, El Niño, Etiopien, Hunger, Indien, Klimat & miljö, Vatten
2016-05-01

Frihandelsavtalet med USA ökar EU:s globala inflytande

Cecilia Malmström, Svenska Dagbladet

“Trots den stora handeln oss emellan sker idag störst och snabbast ekonomisk tillväxt utanför EU och USA. På många håll i världen präglas ekonomierna fortfarande av svaga institutioner, korrumperade samhällen, och oklar eller avsaknad av [...]EU, Frihandelsavtal, Hållbar utveckling, Handelspolitik, USA
2016-04-30

”Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet”

Kenneth Bengtsson m.fl., Dagens Nyheter

“Projektet gjorde en exempelkartläggning av fem utvalda råvaruflöden, och märkte då att många resurser och produkter nyttjas ineffektivt. Nationalpolitiska klimatmål i olika länder hindrar exempelvis järntillverkning från att optimeras globalt. Den totala nyttjandegraden av kontorsfastigheter [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-04-27

Regeringen måste ta sitt klimatansvar

Minou Moon m.fl., ETC

“Regeringen kan som ägare fatta beslutet att Vattenfalls kolgruveprojekt i Tyskland ska avvecklas och därmed bespara jordens atmosfär stora mängder utsläpp som har brutala konsekvenser för människor både i dag och i framtiden. I slutet [...]Klimat & miljö, Näringsliv, Tyskland
2016-04-26

Rättighetsperspektivet måste bli vägledande i Agenda 2030

Loa Brynjulfsdottir m.fl., Dagens Arena

“Regeringen och den nu tillsatta 2030-delegationen måste börja det nödvändiga implementeringsarbetet såväl här hemma som globalt. Samarbete mellan olika aktörer, såväl myndigheter som näringsliv och civilsamhälle måste utvecklas. Det måste också säkerställas att arbetet sker [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-04-20

Nu tar vi nästa steg

Gunilla Hallonsten m.fl., Upsala Nya Tidning

“Det globala samarbetet kring klimatfrågor fick en skjuts när världens länder lyckades enas om Parisavtalet, men det var bara startskottet. För att klara den stora omställning vi står inför måste vetenskap, politik, näringsliv, kultur, civilsamhälle [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Religion
2016-04-16

”Så kan Afrika rustas mot miljökatastrofer”

Charlotte Petri Gornitzka m.fl., Svenska Dagbladet

“ARC är ett ”public-private partnership”, där afrikanska länder, vetenskap och politik tillsammans med privata, publika och ömsesidiga sektorer sammanförs med de internationella finansmarknaderna för risk. […] ARC är bara ett exempel på att man genom förenade [...]Afrika, FN, Klimat & miljö, Näringsliv, Sida
2016-04-15

”Anklagelserna mot Etiopien stämmer inte”

Woinshet Tadesse, Svenska Dagbladet

“Kort sagt, det krävs en helhetsbild av jordbrukskrisen och hur en varaktig lösning kan finnas. Artikelförfattarna har misslyckats med att förstå komplexiteten i den agrara övergången och istället valt att göra ett hätskt och politiskt [...]Etiopien, Jordbruk, Klimat & miljö, LandgrabbingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/04/12/ett-folkmord-hotar-i-etiopien/"
2016-03-29

Viktigt få handla miljövänligt

Christofer Fjellner, Göteborgs-Posten

“Det finns ingen motsättning mellan frihandel och miljö. Mer frihandel är rentav en förutsättning för en bättre miljö. Det är därför hög tid att Cecilia Malmström höjer ambitionen i förhandlingarna. Och vi svenskar måste göra [...]EU, Frihandelsavtal, Klimat & miljö, Partipolitik
2016-03-27

Fem recept på hur Sverige kan bidra till en fossilfri värld

Håkan Wirtén, m.fl, Sundsvalls Tidning

“Det är positivt att regeringen har lanserat initiativet ” Fossilfritt Sverige” som i dag stöttas av 100-tals aktörer. Nu är det full fart framåt för att nå resultat. Därför vill vi i miljörörelsen ge fem [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Partipolitik
2016-03-24

”Sverige måste satsa på koldioxidlagring”

Henrik Karlsson, Dagens Nyheter

Sverige ligger långt efter andra västländer i arbetet med BECCS och demonstration av koldioxidlagring. Men vi kan hämta ikapp och till och med bli ledande i detta arbete eftersom vi har goda förutsättningar och bred [...]Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/21/sverige-bor-ha-en-nollvision-for-vaxthusgasutslapp/"
2016-03-23

”Negativa utsläpp nödvändiga och realistiska”

Filip Johnsson, Dagens Nyheter

Mycket märkligt i linköpingsforskarnas inlägg är konstaterandet att ”det finns en viktig funktion med att sätta upp mål som med dagens teknik är utopiska”. Istället måste det vara av yttersta vikt att det för Sverige [...]Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/21/sverige-bor-ha-en-nollvision-for-vaxthusgasutslapp/"
2016-03-22

Klimatbistånd kan inte köra på magkänsla

Axel Kronholm, OmVärlden

Men samtidigt som det svenska klimatbiståndet ökar visar en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys hur det saknas kunskaper om insatsernas effekter. Forskarna bakom rapporten har granskat utvärderingar av biståndsprojekt inom sektorerna skogsskötsel och hushållens energianvändning, [...]Klimat & miljö
2016-03-21

Sverige bör ha en nollvision för växthusgasutsläpp

Björn-Ola Linnér m. fl, Dagens Nyheter

“Regeringen bör konkretisera visionen om ett fossilfritt Sverige utan att förlita sig på framtida negativa utsläpp. De senaste veckornas debatt kring Sveriges klimatmål sätter fingret på bristande kunskapsunderlag om konsekvenserna av att förlita sig på [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2016-03-20

Lyssna på tonerna från skogen – det svenska bioekonomiundret

Sven Erik Bucht, Värmlands Folkblad

“Vårt svenska agerande internationellt ska ta avstamp i det som vi är bra på – att värna om transparenta regelverk, en stor variation av det skogliga ägandet, en stark kooperativ rörelse, mark- och nyttjanderättigheter, ett [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Klimat & miljö
2016-03-19

Från klimatanalfabeter till ett globalt klimatavtal – dags att ta oss i mål

Mariann Eriksson, Dala-Demokraten

“Efter tio år kan vi summera hur vi gick från klimatanalfabeter till ett globalt klimatavtal. Nu är det dags att ta oss i mål. Den 19 mars 20.30 kommer en miljard människor i 172 länder, att [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2016-03-19

Städerna måste gå före om vi ska nå klimatmålen

Håkan Wirtén m.fl., Sundsvalls Tidning

“Städerna har en enorm potential att vara en del av lösningen för klimatet. Här kan svenska städer och kommuner spela en viktig roll som ledstjärnor i ett internationellt perspektiv. Regeringen vill att Sverige ska bli [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Urbanisering / hållbara städer
2016-03-18

”Löfven och Kinberg Batra: vi har lösningarna”

Håkan Wirtén m.fl., SVT Opinion

“Sverige bör likt Storbritannien inrätta en grön investeringsbank som också kan erbjuda marknaden gröna obligationer. Det är också viktigt att de utlovade 4 miljarder kronorna till FN:s Gröna Klimatfond finansieras utöver biståndsbudgeten.” Gröna fonden, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-03-18

Tillsammans är det möjligt att skapa en mer rättvis värld

Barbara Evaeus, Dagens ETC

“En sak vet vi alla, och det är att vi måste leva inom ramen för en enda planet. Vi har ju bara en. Klimatet är en nyckelfråga vars lösningar bär på stora möjligheter för människa [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-03-18

Släck ljuset i morgon

Mariann Eriksson, Värmlands Folkblad

“Efter tio år kan vi summera hur vi gick från klimatanalfabeter till ett globalt klimatavtal – en kombination av hjärna och hjärta i form av vetenskaplig fakta, ekonomiska rapporter och engagerande kampanjer har fört oss [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-03-16

Städer måste gå före

Håkan Wirtén m.fl., Värmlands Folkblad

“Med FN:s globala klimatavtal COP21 har vi nu en internationell överenskommelse som slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader. Ett stort ansvar vilar på världens städer.” Civilsamhället, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Urbanisering / hållbara städer
2016-03-15

Svenskar sämre än kineser på klimatet

Håkan Wirtén m.fl., Aftonbladet

“En färsk internationell undersökning från Världsnaturfonden, WWF, visar att befolkningen i tre av världens största länder Kina, Indien och USA uppger att de tycker att det är viktigare att leva klimatsmart än vad vi gör [...]Indien, Kina, Klimat & miljö, USA
2016-03-11

Misären är undantaget

Magnus Krantz, UNT

“Det är lätt att fokusera på ekonomiska problem och kriser, i Europa och i övriga världen. Men det fundamentalt fel att se dem som en konsekvens av den allt mer sammanflätade världsekonomin. Vi behöver ännu [...]Hållbar utveckling, Multilateralt samarbete
2016-03-10

Handlar inte om miljö eller moral, utan om mammon.

Per Grankvist, Sydsvenskan

“Sunt förnuft säger ju oss att företagande handlar om att använda de resurser man har till sitt förfogande på ett så klokt sätt som möjligt, oavsett om det handlar om monetära, materiella eller mänskliga resurser. [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2016-03-02

Hjälp Malawi även på sikt

Anneli Rogeman, Upsala Nya Tidning

“Det krävs en omfattande, långsiktig, satsning på de småskaliga bönderna i södra Afrika för att den pågående katastrofen inte ska leda till permanent hungersnöd. Matpaket ja. Men långsiktigt bistånd är minst lika viktigt.” Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Malawi
2016-03-01

Arktis måste fredas från huggsexa

Annka Jacobson, Göteborgs-posten

“Det finns en lysande möjlighet för Sverige att bli den förkämpe som den arktiska miljön så väl behöver – inom Ospar, men också i andra internationella organisationer. Men då måste utrikesministern också välja att investera [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-02-29

”De nya klimatmålen för Sverige räcker inte”

Frida Ekerlund m.fl., Svt Opinion

“För att ha en chans att nå 1,5-gradersmålet behöver rika länder som Sverige sluta använda fossila bränslen redan omkring 2030 för att ge utvecklingsländerna tid att ställa om till fossilfri ekonomi.” Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-02-25

“Romson kan inte stoppa Putins gas”

Eric Erfors, Expressen

“Sänk en ledning i Östersjön och sänk Ukraina – gasen och Gazprom förblir ett maktpolitisk instrument för Putin. Som gläds åt tysk kärnkraftsavveckling. EU har med sin energiunion ett syfte att minska importen av rysk olja [...]EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Ryssland, Ukraina
2016-02-22

Köpa nytt bättre för miljön än att reparera

Rune Westergård, Aftonbladet

“Det är vi i de rika länderna som skall konsumera nu eftersom det påskyndar utvecklingen. Då den förestående globala köprushen kör igång är det bra om välutvecklade produkter finns på marknaden. Någon miljard nya konsumenter [...]Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/19/dags-rakna-ratt-om-vi-ska-na-miljomalen/"
2016-02-19

Dags räkna rätt – om vi ska nå miljömålen

Håkan Wirtén m.fl., Aftonbladet

“Vi organisationer är oroliga för att helheten och frågan om konsumtionens klimatpåverkan håller på att hamna i skymundan. Sverige kan höja tempot i det globala klimatarbetet genom att ta ansvar för utsläppen även från vår [...]Klimat & miljö
2016-02-18

Ö-nationerna hotas

Isabella Lövin, Upsala Nya Tidning

“Invånarna i små fattiga ö-nationer betalar priset för rika länders utsläpp och vi har ett ansvar att hjälpa dem och deras barn att överleva och skapa sig ett värdigt liv. Som första svenska minister reser jag [...]Kiribati, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2016-02-14

Viktigast är att klimatavtalet blev ambitiöst

Mattias Goldmann, Norrtelje Tidning

“Det finns en oerhörd kraft i alla företag, kommuner och andra organisationer som antar långtgående utsläppsmål, inklusive målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 som vi konkretiserar i bred samverkan. De som frivilligt, stolt [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-02-09

Bucht och blomkålsmössan

Nerikes Allehanda

“Ju mer kött vi äter och producerar i världen desto större påverkan på klimatet – och vår hälsa. Därför behöver människan äta mindre kött. Med det inte sagt att alla ska bli militanta veganer med [...]Jordbruk, Klimat & miljö
2016-02-09

Ekomaten är överskattad

Jonas Paulsson, Göteborgs-Posten

“Sverige behöver inte dyra och ineffektiva ekosubventioner. För klimatet spelar det ingen roll om vi väljer ekologiskt eller inte. Jordbrukspolitik och miljöpolitik bör baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. I Sverige i dag är så [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-02-07

Ersätt koldioxidskatten med stor omställningsfond

Henrik Thunman, Dagens Nyheter

“Ett förslag på ett långsiktigt uthålligt system är att skapa en omställningsfond som har ett uttalat tjugoårsperspektiv och en långsiktig finansieringskälla i hundramiljardersklassen. Där fonden till en början exempelvis skulle kunna användas av staten för [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2016-02-05

Åsa Romson fabulerar om klimatavtalet

Sigvard Eriksson, Norrtelje Tidning

“När Parisförhandlingarna avslutats skrev miljöminister Åsa Romson (MP) i ett pressmeddelande: ”Världens länder har enats om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal (min fetning). På ett mer privat plan tweetar hon ”mission completed”. För den [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-02-04

Klimathotet är del i ett klasskrig

Johan Ehrenberg, Dagens ETC

“Enligt Oxfam så har 62 personer en förmögenhet motsvarande den fattiga halvan av mänskligheten. I dag är det lättare att få halva mänskligheten att börja ta några steg och gemensamt agera ansvarsfullt än att få [...]Klimat & miljö
2016-01-27

“Wahlqvist: Växtförädling och odlat kött är framtiden “

Tobias Wahlqvist, Göteborgsposten

“Redan kring 2010 nåddes peak farmland, alltså det året vi nyttjade allra mest mark för odling och djurhållning. Sedan dess har världsbefolkningen fortsatt öka, men i takt med allt mer effektiva produktionsmetoder har mindre mark [...]Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-01-26

“För många dieselbilar klassas som miljöbil”

Åsa Romson, Aftonbladet

“Tyvärr regleras utsläppskraven på bilar i EU utifrån labb-tester som allt sämre speglar de utsläpp som bilen verkligen ger vid vanlig körning. Regeringen har därför agerat för att EU ska ändra reglerna och utsläppskraven skärpas [...]Biobränslen, EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-01-21

Plasten dödar våra hav

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Produktionen av plast har på 50 år ökat från 15 miljoner till 311 miljoner ton 2014. Under de kommande 20 åren beräknas produktionen fördubblas. Redan om tio år kommer det att finnas 150 miljoner ton plast [...]Klimat & miljö
2016-01-20

Höj din röst – ställ krav på dina ledare

Kofi Annan, Aftonbladet

“När ledare inte klarar av att leda har jag vid många tillfällen sett hur de i stället följer den folkliga opinionen. Låt oss se till att vi under 2016 använder vår gemensamma makt till något [...]Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Hälsa, HIV/AIDS, Klimat & miljö
2016-01-18

Flyktingkrisen 2015 – det är bara början

Camilla Sten, Aftonbladet

“Det nuvarande läget är inte en isolerad incident. Det är en väckarklocka. Vi kan inte hantera flyktingsituationen nation för nation, kris för kris, dag för dag. Vi måste ha en plan. Vi måste acceptera att [...]Flykt och migration, Klimat & miljö
2016-01-05

Det krävs ett globalt pris på koldioxid

Håkan Pihl, Svenska Dagbladet

“Vad kan göras mer? Världen behöver ett pris på koldioxidutsläpp. Det finns ett massivt teoretisk och erfarenhetsmässigt stöd för ett sådant pris, helst en koldioxidskatt. Det är det mest verksamma medlet för att åstadkomma en [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-01-05

”Så vill vi reformera EU:s utsläppshandel”

Åsa Romson, DN

“Vi behöver ett ambitiöst och tydligt regelverk för att skapa förutsättningarna för att nå våra långsiktiga klimatmål och möjliggöra en hållbar klimatomställning. Vi behöver en utsläppshandel som både förstår industrins villkor och samtidigt stimulerar industrin [...]EU, Klimat & miljö
2015-12-30

Debatt: “Ta ställning för schyssta pensioner”

Annelie Andersson m fl, Dala-Demokraten

Finansdepartementet presenterade i juni ett förslag till nya regler för AP-fonderna. Det innehöll flera förbättringar. Bland annat gav det mer utrymme för frågor om ansvarsfulla investeringar och föreslog att hållbarhet skulle bli lagkrav när våra [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-12-29

“TTIP är en del av EU:s klimatstrategi”

Katarina Areskoug Mascarenhas, ETC

“EU är den mest koldioxideffektiva ekonomin i världen. Under de senaste 25 åren har tillväxten ökat med 46 procent medan utsläppen minskat med 23 procent. Vi har lyckats bryta sambandet mellan tillväxt och ökade utsläpp. [...]EU, Fossilfri energi, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.etc.se/debatt/lat-inte-ttip-aventyra-eus-klimatarbete"
2015-12-28

“Nästa år går vi från ord till handling för miljön”

Johan Rockström, Dagens Nyheter

“Golvet som Paris skapade är förvånansvärt robust. För bara något år sedan var den allmänna uppfattningen att 2-gradersgränsen i princip var förlorad. USA var helt klart emot, liksom många snabbt växande utvecklingsländer, då det ansågs [...]EU, IPCC, Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), USA
2015-12-28

“2015 – året då världen slog ett slag för klimatet”

Peter Alestig, Svenska Dagbladet

“Men brist på finansiering har varit en bromskloss. Därför är avtalet i Addis Abeba avgörande i sammanhanget. Särskilt betydelsefullt är att världens ledare nu pekar på vikten av att styra om den privata sektorns enorma [...]Etiopien, FN, Handelspolitik, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-28

“Före och efter Parismötet”

Anders Bystedt, Värmlands Folkblad

“I 25 år har IPCC rapporterat om klimathotet och massmedia har omsorgsfullt vidarebefordrat historien. Nu är kanske samhället moget för att styras mot det rätta målet, tvågradersmålet. Belöningen som utlovas är ju ett paradisiskt klimat. Hur [...]Biståndets målsättning, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, IPCC, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Tyskland
2015-12-28

“USA och klimatavtalet”

Janerik Larsson

““We should invest resources and time into coming up with conservative, market-driven solutions for the challenges posed by climate change.”“ Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, USAI artikeln hänvisas till "Fighting climate change requires more than soothing fantasies"
2015-12-26

Kraftig befolkningsökning ett hot mot klimat och fred

Frank Götmark, Göteborgsposten

Stark befolkningsökning har ofta lett till fattigdom, bräckliga bostäder och allmän utsatthet. Om till exempel lång torka, en stor jordbävning eller en orkan sedan orsakar omfattande dödsfall, så dör människor enligt media av naturkatastrofen, aldrig [...]Demografi / befolkningsstatistik, Fred och säkerhet, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-22

Ny FN-plan ska rädda stressade världshav

Mats J Larsson, DN

Som EU-parlamentariker var Isabella Lövin (MP) en av de mest pådrivande för att EU skulle få en gemensam fiskepolitik. Hon välkomnar tisdagens beslut i FN:s generalförsamling att anta en resolution som totalt 95 länder, däribland [...]EU, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2015-12-18

Skäl för alla att bryta samman

JOHAN RUDSTRÖM, Uppsala Nya Tidning

SVT:s Korresponderna besökte i tisdags Seoul i Sydkorea. Var femte sydkoreansk kvinna plastikopererar sig varje år och Seoul har också blivit ett nav dit japanska och kinesiska kvinnor (och en del män) söker sig. I [...]Hållbar utveckling, Mediabevakning
2015-12-18

FN-chefen: En triumf för mänskligheten

Ban Ki-moon

Sedan mina första dagar som generalsekreterare har jag nämnt klimatförändringen som vår tids största utmaning. Detta är varför den utgjort en prioritet för mitt mandat. Jag har talat med nästan varje världsledare om det hot [...]FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-17

”Schysta arbetsvillkor inte viktigt för leksaksköparen”

Michele Micheletti, Dagens Nyheter

“Jämfört med några andra industrier inriktade på hushållskonsumtion ligger leksaksindustrin långt efter när det gäller att ta ansvar för det klimat- och hållbarhetfotavtryck som de lämnar efter sig. Föräldrar behöver hjälp från företag, staten och [...]Anständiga arbetsvillkor, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Rättvis handel
2015-12-17

Träd kan stoppa flykt och skapa fred

Babben Larsson m.fl., Värmlands folkblad

“Det är lätt att bli paralyserad av klimatfrågornas väldighet, men det finns faktiskt redan metoder som kan vända utvecklingen åt rätt håll. ”Är det fred vi vill ha? Försök med träd, inte bomber.”, skrev författaren [...]Flykt och migration, Klimat & miljö, Välgörenhet
2015-12-15

Klimatmötet är inte det viktiga

Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet

“Det är inte svårt att raljera över miljömötets storvulna tal och väl tilltagna ord. Till och från har det låtit som om det är på själva konferensen, i nattmanglingarna och mellan raderna i slutdokumentet, som [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-15

Parisavtalet har inte räddat klimatet

Jasenko Selimovic, Expressen

“Klimatavtalet i Paris har hyllats och höjts till osannolika höjder. Många talar om ”ett historiskt avtal” som räddar klimatet, planeten och våra barn. Jag kan förstå att de politiker involverade i förhandlingar säger så, men [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2015-12-15

En annan värld är möjlig

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Länder och företag behöver alltså skärpa sina klimatmål och tempot behöver höjas. De rika länderna måste bidra ekonomiskt till de fattigare ländernas klimatomställning. Det blir en slags återbetalning efter årtionden av skador orsakade av våra [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-13

Lövin: Svenskt bistånd har gett oss inflytande

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Sverige spelade en central roll i klimatförhandlingarnas slutskede, genom flera viktiga medlaruppdrag. Att vi fick dessa förtroendeuppdrag är mycket en följd av att vi ses som en pålitlig biståndsgivare och partner till fattiga länder. Svenskt [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2015-12-13

Ledare: Företagen bör gå före politikerna i klimatarbetet

PM Nilsson, Dagens Industri

“Många företag, särskilt de stora, kommer nu att fråga sig hur de ska bli en del av klimatavtalets ambitioner. Det är en nödvändig process, såväl för det egna företaget som för marknadsekonomins legitimitet.” Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-12-12

Trafikverket på kollisionskurs med klimatmålen

Magnus Blinde m.fl., Göteborgs Posten

“Det faktum att infrastrukturplaneringen nu utarbetas efter prognoser och inriktningar som är mycket svåra att förena med regeringens egna klimatmål visar att regeringens nuvarande direktiv är för vaga. För att leva upp till Sveriges högt [...]Departement och myndigheter, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-11

Klimatmötet är ett fredsprojekt

Mårten Roslund m.fl., Upsala Nya Tidning

“I klimatförändringarnas spår följer flyktingströmmar och konflikter. Klimatmötet i Paris handlar därför ytterst om vår gemensamma säkerhet. Visionen om fred kräver höjda miljöambitioner.” Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-10

“Regeringen måste ge fler unga plats i kommande klimatförhandlingar”

Haley Quantz m.fl., OmVärlden

“Ett ambitiöst och bindande klimatavtal är helt avgörande för den unga generationens utsikter. Om världens ledare misslyckas med att ta klimathotet på allvar är det vi som drabbas, trots att någon annan bär skulden. Att [...]Demokrati, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-10

MP på COP21: Klimatet kräver en grön ekonomi

Janine Alm Ericson m.fl., Dagens Arena

“Beskattningen av växthusgaser kan enkelt motiveras med principen att den som skadar miljön ska betala för de samhällskostnader som medföljer. När ändliga resurser blir olönsamma styrs produktionen om till ett återvinningssystem – en cirkulär ekonomi. Den gröna [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2015-12-10

Avskaffa extrem rikedom i stället

Torbjörn Vennström, Värmlands Folkblad

“Dessa rapporter ger en väldigt tydlig bild. Den rikaste tiondelen av världens befolkning står, oavsett var de bor, för hälften av världens utsläpp, medan den fattigaste halvan av befolkningen endast står för tio procent av [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-09

Riskabelt lita på ny teknik

Mattias Goldmann, Upsala Nya Tidning

“I USA får man över 15 ton majs på en hektar jordbruksmark, i Europa drygt tio, i Afrika söder om Sahara bara drygt ett ton – trots att solinstrålningen är bättre i Afrika. Vi kan [...]Forskning och innovation, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/12/03/mat-for-battre-klimat/"
2015-12-09

Minskad befolkning nyckeln att klara klimatet

Stig-Olof Holm, Svenska Dagbladet

“För att uppnå en mer långsiktigt hållbar utveckling krävs således att förbrukningen av naturresurserna planas ut och i vissa fall minskar. Detta kan åstadkommas om de konsumtionsdrivande faktorerna anpassas till graden av teknisk effektivisering så [...]Demografi / befolkningsstatistik, FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-09

Klimatet och hälsan

Björn Nilsson, Värmlands Folkblad

“Andra indirekta effekter är sjukdomsspridning och minskad tillgång till mat och rent vatten. Detta leder i sin tur till fattigdom, ökad migration och risk för våldsamma konflikter. Sociala faktorer som utbyggnad av hälso- och sjukvård [...]Hälsa, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), WHOI artikeln hänvisas till "Klimat och hälsa"
2015-12-08

På rätt väg i Paris?

Stina Bergström, Värmlands Folkblad

“Men förändringen börjar inte i Paris, utan i Värmland. Inför klimatmötet i Paris startade regeringen initiativet Fossilfritt Sverige. Det är ett initiativ som har väckt uppmärksamhet världen över. När vår klimat- och miljöminister Åsa Romson [...]Civilsamhället, Departement och myndigheter, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-12-07

Flera klimatmål har redan överträffats

Per Hedberg, mfl. Upsala Nya Tidning

“Vår genomgång avslöjar att politiska beslutsfattare systematiskt underskattar möjligheterna att nå klimat- och energipolitiska mål. Det i sin tur kan vara en förklaring till att regeringar inte vågar höja sina klimatambitioner.” Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-07

Dags att prata klimat och mat

Frida Ekerlund m.fl., Upsala Nya Tidning

“Sverige och EU får inte falla i fällan att stödja Climate Smart Agriculture. I stället måste vi verka för en verkligt klimatsmart global livsmedelsproduktion som prioriterar lokal, småskalig matproduktion framför ett jordbruk som baseras på [...]Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-06

“Återvinning effektivast för klimatet”

Svante Axelsson Mfl., Göteborgs Posten

“Materialåtervinning är en av de mest energieffektiva åtgärder som kan genomföras och har långt större effekt på vår klimatpåverkan än många andra åtgärder. Materialåtervinning ger radikalt mycket lägre växthusgasutsläpp än både produktion med jungfruliga råvaror [...]EU, FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-12-06

“Avgörande klimatmöte under FN:s ledning”

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“Nästan 160 länder har presenterat sina nationella klimatplaner och en utmaning rör utformning och uppföljning av de nationella målen. En ambition är att överge den tidigare uppdelningen mellan industrialiserade länder och utvecklingsländer, inte minst med [...]Brasilien, FN, Indien, Indonesien, Kina, Klimat & miljö, Mexiko, Ryssland, Syrien, USA
2015-12-06

“Därför vill du inte läsa artiklar om klimathotet”

Katrine Marçal, Aftonbladet

“I decennier har klimatförändringarna kommunicerats i termer av KATASTROF, FÖRSTÖRELSE, KOSTNAD, OSÄKERHET och UPPOFFRING. Media, aktivister och politiker har trott att om vi bara kan få folk att ha tillräckligt dåligt samvete kommer det att [...]FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-05

“Höga energipriser avgörande för klimatet”

Magnus Nilsson, Svenska Dagbladet

“Statliga forskningsstöd är betydelsefulla, men långsiktigt mycket viktigare är att hos privata investerare skapa en förvissning om att de framtida energipriserna stabilt kommer att ligga så högt att man vågar satsa på att utveckla nya, [...]EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-12-05

“Kamp om pengar kan stjälpa klimatavtalet”

Peter Alestig, Svenska Dagbladet

“Men lagom till att miljöministrarna anländer kommer larm om att hela avtalet kan kastas omkull. Orsaken: världens rika länder försöker smita undan från sitt ansvar. Anklagelserna kommer från Kina och G77 – en samling utvecklingsländer – [...]Budget, Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Sydafrika
2015-12-05

“Bara tillväxt kan rädda klimatet”

Maria Weimer mfl., Uppsala Nya Tidning

“För oss liberaler är det självklart att tillväxt, utveckling och marknadsekonomi är centrala delar i klimatarbetet. Sverige ska som ett grönt föregångsland visa att välstånd och tillväxt går hand i hand med ansvar för miljö [...]EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Partipolitik
2015-12-05

“Avgörande klimatmöte under FN:s ledning”

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“Det är ingen överdrift att hävda att sanningens stund är kommen. Gemensamt agerande är en förutsättning för att världens länder ska kunna slå in på en ny bana.” Brasilien, FN, Indien, Indonesien, Kina, Klimat & miljö, Mexiko, Ryssland, USA
2015-12-04

Dags att införa skatt på kött, Stefan Löfven

Jonas Paulsson, Expressen

“Inför köttskatt för att rädda planeten. Det råds världens regeringar att göra i den uppmärksammade rapporten ‘Changing Climate, Changing Diets’, som släpptes inför klimatmötet i Paris av tankesmedjan Chatham House. Inkomsterna föreslås omdirigeras till att minska [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-04

Bojkotta palmoljan – den skövlar regnskog

Erik Hansson m.fl., Expressen

“Problematiken kring palmolja är extra aktuell nu. I Indonesiens regnskogar har stora bränder rasat sedan i somras. De har kallats “årets värsta miljökatastrof” och står för hela 30 procent av årets totala växthusgasutsläpp. Orsaken till [...]Indonesien, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-12-04

CUF: Vi måste lösa miljöfrågan

Andreas Jansson m.fl., Sundsvalls Tidning

“Vi i CUF i Västernorrland är övertygade om att två saker måste till i Paris för att lösa klimatkrisen. Det ena är ett globalt utsläppsrättshandelssystem, där man sätter ett pris på utsläpp av koldioxid. Det [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Utsläppsrätter
2015-12-04

De rika släpper ut mest

Jonas Bergström, Värmlands folkblad

“Ett annat problem med grön skatteväxling är att den, om den är framgångsrik, minskar inkomsterna och därmed resurserna för klimatomställning. Varför inte beskatta de rika, som släpper ut mest, istället? För att skapa en effektiv miljöpolitik [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-03

Mat för bättre klimat

Jasenko Selimovic, Upsala Nya Tidning

“Vi löser inte klimatfrågan utan moderna jordbruksmetoder och ny teknik. Vi måste sluta vara så misstänksamma inför allt som är nytt och när det gäller mat försöka se på ny teknik på samma sätt som vi [...]Demografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-03

Utveckla handeln med utsläppsrätter

Lars Zetterberg, Göteborgs-Posten

“Om FN ställer sig bakom och underlättar utvecklingen av gemensamma marknader kommer kostnadseffektiviteten öka i den globala klimatomställningen. Och då kan det bli lättare för partnerna att anta mer ambitiösa mål – en nödvändighet om [...]EU, FN, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Utsläppsrätter
2015-12-01

Stefan Löfvens svek i klimatkampen

Expressen

“Ett budskap från klimatmötet i Paris borde nämligen vara: Nu gäller det att bygga ut kärnkraften globalt för att drastiskt minska fossilberoendet. I detta ligger ingen motsats till nödvändiga satsningar på förnyelsebar energi. Båda behövs.” Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-01

Näringslivet måste med nu

Maria Weimer m.fl., Göteborgs-Posten

“Som liberaler tror vi att marknaden spelar en viktig roll för att vi ska klara klimatutmaningarna. Privat sektor ligger i framkant när det gäller innovationer och miljöarbete. Vi hör ofta företag som efterfrågar ambitiösa klimatmål [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Upphandling
2015-12-01

”Ansvaret för klimatflyktingarna måste vara globalt”

Eric Luth, Andreas Eriksson, Magnus Ek, SVT Opinion

Vädret kommer att bli mer oförutsägbart, vilket leder till fler ödesdigra naturkatastrofer. Utsläppen är globala, och en stor andel kommer från rika västländer. Då måste även ansvaret för klimatflyktingarna vara globalt. Många av de länder som kommer [...]Flykt och migration, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2015-12-01

De stora hållbarhetsfrågorna börjar i ditt kylskåp

Louise Brown, Veckans Affärer

I ungefär samma veva förekom en uppmärksammad ledare i kvällspressen som dystopiskt påtalade att privata företag saknar intressen av att bygga nytt och investera långsiktigt. Alltså skulle vägen mot hållbarhet till år 2030 stavas bistånd? SGD [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-11-30

”Handlingsplan krävs för svensk trovärdighet”

Filip Johnsson, Dagens Nyheter

“Även Sverige använder kol, främst i svensk basindustri men även indirekt genom import av varor från kolrika länder som Kina. Ett upprop mot nya kolgruvor från Sverige riskerar att eka tomt när vi dels själva [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/27/lofven-maste-ta-stallning-mot-start-av-nya-kolgruvor/"
2015-11-30

Inför global koldioxidskatt

Carola Lemne m.fl., Dagens Industri

“I den bästa av världar skulle ett globalt pris på koldioxid möjliggöras på klimatmötet i Paris. För Svenskt Näringsliv är det självklart att ett globalt pris på koldioxid vore det bästa sättet att nå tvågradersmålet så [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-11-30

(C): Våra fyra krav på Romson och Löfven

Annie Lööf m.fl., Expressen

“Jobba för att avtalet ska innefatta ett hållbart, rättvist system för att länder ska kunna tillgodoräkna sig utsläppsminskningar utanför det egna landets gränser. Detta efterfrågas av många utvecklingsländer, som på det sättet kan räkna hem [...]Biobränslen, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2015-11-30

”Ny teknik – bästa sättet att minska utsläppen”

Martin Kinnunen, Svt Opinion

“Den skillnad i temperatur som blir resultatet av de svenska minskningarna är omätbar. Att Sverige då ska ta på sig kostsamma, ytterligare utsläppsminskningar för att våra politiker ska kunna glänsa på internationella möten, tycker inte vi [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2015-11-30

Vägen framåt präglas av ansvar för miljön

Anna Kinberg Batra m.fl., Expressen

“Tidigare har utvecklingsländerna varit undantagna krav om utsläppsminskningar. En sådan ordning är omöjlig om tillräckliga utsläppsminskningar ska nås. Kina står ensamt för cirka en tredjedel av de samlade klimatutsläppen, samtidigt har Kina klargjort att de [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2015-11-30

Om 35 år kan vi ha 1 miljard flyktingar

Eva Franchell, Aftonbladet

Länder i Asien kommer att översvämmas medan länder i Afrika får vattenbrist. Även rika länder kommer att drabbas, Kalifornien har bara vatten­reserver för ytterligare ett år. Många människor kommer att tvingas bryta upp och det [...]EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-30

För oss handlar klimatkrisen om att överleva

Md Shamsuddoha, Bo Forsberg, Gunilla Hallonsten, Karin Wiborn, Göteborgs-Posten

För att invånarna i Bangladesh ska kunna leva kvar i sina hemområden och fortsätta att anpassa sig till det förändrade klimatet, måste de globala utsläppen minska genast. Länder med höga utsläpp per capita, däribland Sverige, [...]FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Mänskliga rättigheter
2015-11-30

Vi har ett ansvar mot omvärlden att ställa om

Johan Rockström, Expressen

Planeten riskerar att skicka dubbla fakturor till världen, först i form av självförstärkande uppvärmning, sedan i form av sociala kostnader, som drabbar världens fattigaste hårdast. Klimatfrågan är i allra högsta grad en rättvisefråga. Nu mer än [...]FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-29

Ny teknik och förnybart ljusglimtar i klimatmörkret

Thomas Sterner, Göteborgs-Posten

“Det räcker inte heller med bara vindkraft och solceller. Det behövs fortfarande ett internationellt avtal och ett pris på koldioxid. Annars ökar bara energiförbrukningen, både fossil och förnybar. Skillnaden är att om den förnybara energin [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-29

Håll huvudet kallt. För klimatets skull.

Ledare, Sydsvenskan

“Inte heller detta toppmöte lär ge alla svar och presentera alla lösningar på hur hotet mot klimatet ska avvärjas. Ambitionerna finns men frågan är alltför komplex och oenigheten fortfarande alltför stor. Klimathotet ses alltjämt som [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-28

EU har drabbats av miljöfarligt solsting

Ledare, Expressen

“Möten som det i Paris har en historia av höga ambitioner, men myrsteg i pratisk klimatpolitik. I ljuset av detta är det bedrövligt att EU-kommissionen planerar att förlänga de rent idiotiska strafftullarna på solceller och solcellsmoduler [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-28

Överrösta fossillobbyn – kräv bindande klimatavtal

Agnes Wold m.fl., Göteborgs-Posten

“Vi behöver ett ekonomiskt starkt och helhjärtat stöd för omställning. Vi behöver tala med en röst klarare och starkare än fossillobbyns. Vi behöver bindande överenskommelser som på ett eller annat sätt gör det dyrt att [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-28

Låt inte terrorn stoppa kampen för klimatet

Anders Wijkman m.fl., Aftonbladet

“Klimatförändringarna är ett gemensamt ansvar för hela världen och erbjuder unika möjligheter till samarbete. Genom att kämpa för klimatet står vi också upp för medmänsklighet och en tro att människor i grund och botten vill [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-28

Ansvaret borde ligga hos den rikaste procenten

Linda Westerlind, Västerbottens Folkblad

“Det är inte lätt att vara för positivt inställd till en klimatomställning i världen när ekonomiska förutsättningar och drivkraft både på samhälls, företags och individnivå spelar en så avgörande roll i om man kommer få [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-28

”Miljö- och klimatpolitiken måste bli mindre byråkratisk”

Christofer Fjellner, Dagens Nyheter

“Vi måste vrida diskussionen till hur vi lättare och billigare når våra klimatpolitiska mål. Och det måste vi göra utifrån några enkla principer. Vi måste sträva efter kostnadseffektivitet, enkla och raka styrmedel istället för som [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/21/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/"
2015-11-27

Så kan Sverige gå före i klimatpolitiken

Jonas Bane m.fl., Dagens ETC

“Ett fossilfritt Sverige kräver att alla tänkbara styrmedel och investeringsresurser används till utveckling av förnybar energi och energieffektiviseringar. Här behövs djärva politiska program. Det handlar om hur vi använder pensionsfonder, vilka skattereformer vi genomför, hur vi [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-27

Köp ut dem!

Johan Ehrenberg, Dagens ETC

“17 000 miljarder dollar satsade världen på att rädda det privata globala finanssystemet 2009 (enligt IMF). Det krävs samma insats för att stoppa förstörarna i klimatfrågan. Betala oljebolagens ägare för att sluta ta upp olja. [...]Klimat & miljö, Näringsliv
2015-11-27

”Löfven måste stoppa försäljningen av Vattenfalls tyska brunkol”

Annika Jacobson, Dagens Nyheter

“Jag tror att Stefan Löfven verkligen vill vara en brobyggare mellan rika och fattiga nationer så att världen kan enas om ett klimatavtal i Paris. Men ett ärligt uppsåt räcker inte långt så länge ens handlingar [...]Hållbar utveckling, Kiribati, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/27/lofven-maste-ta-stallning-mot-start-av-nya-kolgruvor/"
2015-11-27

”Vi vill inte förbjuda kolgruvor – vi vill stoppa nya gruvor”

Anote Tong, Dagens Nyheter

“Till regeringen och det svenska folket, å mitt folks vägnar och alla de som står vid klimatförändringarnas vägskäl: jag vädjar till er medmänsklighet för att ni ska leda Europa och resten av den industrialiserade världen [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/27/lofven-maste-ta-stallning-mot-start-av-nya-kolgruvor/"
2015-11-27

”Löfven måste ta ställning mot start av nya kolgruvor”

Ulf Bjereld m.fl., Dagens Nyheter

“Vi uppmanar Stefan Löfven att, för svenska folkets räkning, ta ställning och tillsammans med president Tong arbeta för ett globalt moratorium för nya kolgruvor. Det sista vår värld behöver i dag är fler kolgruvor. Sverige [...]Kiribati, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-27

Folkhälsan kan få ett lyft med rätt klimatpolitik

Sofia Lindegren m.fl., Göteborgs-Posten

“De utsläppsmål som sätts vid FN:s klimatmöte i Paris i nästa vecka kommer inte bara att bestämma hur många graders uppvärmning vi får på jorden. Dessa mål lägger även grunden för vår och kommande generationers [...]Hälsa, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-27

Klimatmötet kan bli en vändpunkt

Stefan Edman, Göteborgs-Posten

“COP 21 måste kunna omvandla de givna löftena till bindande avtal som upplevs rimliga och rättvisa. Man måste även fylla på den Gröna klimatfonden och klubba regler för hur dessa pengar, förhoppningsvis 100 miljarder dollar [...]Gröna fonden, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-27

”Klimatmötet – ett fredsmöte”

Linnéa Engström, SVT opinion

“Teknisk innovation kommer inte att räcka, enda vägen fram är social och ekonomisk innovation. Ska vi klara klimatet måste vi ha en hållbar och rättvis utveckling – men vi kan inte få en rättvis utveckling [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-26

Klimatkonferens byggd på lösan sand

BJØRN LOMBORG, Svd

Aktivister kommer att applådera deras ansträngningar och mana dem att gå ännu längre….Vad som däremot inte kommer att nämnas är att klimatkonferensen i Paris i ärlighetens namn åstadkommer nästintill ingenting för att stoppa den globala uppvärmningen. [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-26

Det miljöskadliga köttberoendet

Adam Cwejman, GP

Utsläppen från boskapsindustrin är enorma, både vad gäller koldioxidutsläpp och den metangas som djuren själva släpper ifrån sig. Givetvis är inte produktionen av grödor fri från utsläpp, men i förhållande till köttproduktionen är den betydligt [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-11-25

Klimatfrågan är en fördelningsfråga

Göran Greider, Dagens ETC

“Detta är den grundläggande insikten: Planeten jorden drivs mot våldsamma och förödande klimatförändringar på grund av en rad orättvisor som tillåter att gynnade och privilegierade delar av världen, klasser och kön våldsamt överkonsumerar det givna [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-25

Klimatfrågan kan inte vänta längre

Maria Wetterstrand, Aftonbladet

“Det handlar inte om att rädda några korallrev eller isbjörnar. Det handlar om livsmedelsförsörjningen för miljarder människor, om stigande havsvattennivåer som riskerar att lägga merparten av vissa länder under vatten, om människor som tvingas på [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Mediabevakning
2015-11-25

Ki-moon: Nationernas säkerhet är hotad

Ban Ki-moon, Expressen

“Klimatförändringen bär inget pass; koldioxidutsläpp på en plats bidrar till problemet överallt. Klimatförändringen är ett hot mot liv och levebröd överallt i världen. Den ekonomiska stabiliteten och nationers säkerhet är hotad. Endast genom de Förenta Nationerna [...]FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-24

”Miljöåtgärder har hårdare krav på kostnadseffektivitet”

Göran Finnveden, Dagens Nyheter

“Christofer Fjellner lyfter fram att det är arbetet som sker i varje enskilt land och i EU mellan toppmötena som är en förutsättning för att minska utsläppen. Det stämmer. Tyvärr ger dock inte Fjellner några konkreta [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/21/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/"
2015-11-24

”Sverige har förenat minskade utsläpp med ökat välstånd”

Måns Nilsson m.fl., Dagens Nyheter

“Han skriver ‘Det är arbetet efter Paris som har betydelse för klimatet’ och ‘Det är vår förmåga att kombinera minskade utsläpp med tillväxt, jobb och välstånd som vinner resten av världen…’ Vi är helt eniga [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/21/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/"
2015-11-24

”Oroande att Fjellner kastar in handsken om klimatet”

Jytte Guteland, Dagens Nyheter

“Ur ett längre perspektiv är däremot kraftfulla utsläppsminskningar ingen ekonomisk börda utan tvärtom en förutsättning för global ekonomisk utveckling och välfärd. Ju längre vi väntar med utsläppsminskningarna, desto mera dramatiska blir de långsiktiga ekonomiska skadeverkningarna. Ställd [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/21/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/"
2015-11-24

”Att skylla på andra håller inte”

Jens Holm, Dagens Nyheter

“Fjellner har rätt i att Kina och Indiens utsläpp växer väldigt snabbt. Men varför gör de det? Fjellner pekar själv på en del av svaret: en allt större del av våra klassiska industrijobb förläggs i [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/21/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/"
2015-11-24

”Inga belägg för att ambitiös klimatpolitik ger minskad tillväxt”

Gunnar Köhlin m.fl., Dagens Nyheter

“Att hävda att en ambitiös miljöpolitik leder till minskat tillväxt och företagsflykt är ett vanligt argument på högerkanten, men det saknas empiriska belägg. Tvärtom leder ofta en sådan politik till ökade innovationer och ökad internationell [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/21/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/"
2015-11-24

”Fjellner har rätt om Paris men fel om EU:s klimatpolitik”

Daniel Engström Stenson, Dagens Nyheter

“Nog för att klimatpolitiken är viktig. Men jag tror Fjellner i och med detta tillmäter den väl stora konsekvenser när han förklarar svag ekonomisk tillväxt och förlorade industrijobb med att EU och Sverige fört en [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/21/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/"
2015-11-24

Liten har svårt att leda

Ledare, Dagens Nyheter

“Christofer Fjellner efterlyser kostnadseffektivitet, och en politik som tydligare parar tillväxt med utsläppsminskningar. Men på det hela har Sverige åstadkommit just det. En studie av nationalekonomerna Lennart Flood och Chiya Manuchery visade dessutom nyligen att [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/21/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/"
2015-11-23

Sverige ska vara fossilfritt år 2030

Philip Botström m.fl., Aftonbladet

“Vi är glada över att vår regering ger mest klimatfinansiering per capita till fattiga länder. Men vi oroas över de signaler som tyder på att regeringen vill avskriva än mer från biståndet. I internationella sammanhang [...]Avräkningar, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2015-11-22

Så kan Sverige bli första fossilfria exemplet

Göran Sidén m.fl., Göteborgs-Posten

“Att ställa om vårt energisystem långt över EU:s mål är inte ett tekniskt eller ekonomiskt problem. Den går att genomföra med befintlig teknik och god ekonomi. Sverige kan bli en förebild i klimatarbetet och även [...]EU, Fossilfri energi, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-21

Magstark stadsplanering

Ingmar Messing m.fl., Upsala Nya Tidning

“Sveriges roll som en viktig aktör på jordbruksmarknaden för att bidra till den inhemska och internationella livsmedelsförsörjningen förväntas således öka. Detta sätter en stor press på den befintliga åkermarken, som ska räcka till för odling av [...]Biobränslen, Hållbar utveckling, Jordbruk
2015-11-21

”Utsläppsminskningar och ökat välstånd måste förenas”

Christofer Fjellner, Dagens Nyheter

“Det är inte våra utsläppsminskningar som övertygar resten av världen att ta ansvar. Det är vår förmåga att kombinera minskade utsläpp med tillväxt, jobb och välstånd som vinner resten av världen för vår sak.” EU, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-11-20

”Politikerna är mer rädda för klimatåtgärderna än klimatförändringarna”

Svante Axelsson, Dagens Nyheter

“Kågeson anför att han hoppas på en global koldioxidskatt. Det vore fantastiskt om en sådan gick att införa. Tyvärr har inte ens EU lyckats införa en koldioxidskatt. Därför är det knappast realistiskt att på kort [...]Biobränslen, EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/16/axelssons-skonmalning-invaggar-medborgarna-i-falskt-lugn/"
2015-11-20

”Klimatambitionerna inför Paris är inte tillräckliga”

Elisabeth Dahlin m.fl., Sveriges Television

“Konsekvensen kan bli en dramatisk ökning av antalet klimatflyktingar i världen. Slutsatsen är att vi måste säkra människors rätt till utveckling samtidigt som vi kraftigt minskar klimatutsläppen. Klimatkrisen kan bara lösas genom ett globalt samarbete grundat i insikten [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Mänskliga rättigheter
2015-11-20

Klimatmålen överträffas ständigt

Johan Rudström, Upsala Nya Tidning

“Ändå räcker inte de åtaganden om utsläppsminskningar som gjort inför klimatmötet i Paris nästa vecka för att hålla jordens temperaturökning inom 2 grader Celsius. Det krävs mer och Svante Axelsson förordar kortare tider för att uppnå [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-19

”Terroristerna kan inte stoppa klimatrörelsen”

Annika Jacobson, Svt Opinion

“Klimatförändringen skapar svält, torka, fattigdom, klyftor och konflikter. Den skapar social oro som är en grogrund för missnöje som exploateras av andra intressen, ibland med katastrofala följder. Spegelbilden av detta är att arbetet mot klimatförändringen [...]Civilsamhället, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-19

Låna eller höj skatten – och freda biståndet

Anders Wijkman, Expressen

“Att skära i biståndet för att kortsiktigt klara notan för flyktingmottagandet i Sverige vore en sällsynt missriktad åtgärd. Det skulle, om något, öka trycket på Europas gränser. Biståndet har gjort – och kan göra – [...]Afghanistan, Asylrätt, Avräkningar, EU, Jemen, Klimat & miljö, Libanon, Libyen, Syrien
2015-11-18

Det är insidan på grönsaken som räknas

Tomas Sjölander, Louise König, Värmlands Folkblad,

“Mat försvinner längs hela vägen från jord till bord. Livsmedelsbutikerna står för en sjundedel av allt svinn och har ett stort ansvar. Konsum Värmland säljer nu vad vi kallar knasiga grönsaker i en av våra [...]Jordbruk, Klimat & miljö
2015-11-16

Oljan är boven

Lars Christersson, Upsala Nya Tidning

“Jag har sagt det tidigare, och säger det igen: vi får aldrig en fredlig värld, så länge tillgång på olja är avgörande för världens energiförsörjning. Jag tror att många politiker förstår detta, men ord är [...]Islamiska Staten (IS), Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-16

”Axelssons skönmålning invaggar medborgarna i falskt lugn”

Per Kågeson, Dagens Nyheter

“Det skulle kunna innebära löften från de fattigaste länderna om att avveckla alla subventioner av konsumtion av fotogen, bensin, diesel och annan fossil energi. Övriga länder borde åta sig att införa skatter på fossil energi [...]Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/14/politikerna-underskattar-mojligheten-na-klimatmal/"
2015-11-14

”Politikerna underskattar möjligheten nå klimatmål”

Svante Axelsson, Dagens Nyheter

“Genomgången avslöjar att politiska beslutsfattare systematiskt underskattar möjligheterna att nå klimat- och energipolitiska mål. Det i sin tur kan vara en förklaring till att regeringar inte vågar höja sina klimatambitioner.” EU, Gröna fonden, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-11

”Plantera träd löser inte klimatproblemen”

Anders Sirén, Svenska Dagbladet

“Det enda sättet att långsiktigt bekämpa klimatförändringarna är att lämna de fossila bränslena – olja, sten- och brunkol, gas och torv – kvar i jord och underjord. Tyvärr innebär detta, på kort sikt, betydande ekonomiska uppoffringar [...]Fossilfri energi, Jordbruk, Klimat & miljö, Uganda
2015-11-06

”Kalla Fakta ger en missvisande bild”

Klara Fischer m.fl., Svenska Dagbladet

“Att påstå att Sverige finansierar projekt där folk systematiskt misshandlas är direkt missvisande. Kalla Fakta rapporterar från en av de minst 17 byar som är direkt påverkade av plantagen, men de konflikterna är inte representativa [...]Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Uganda
2015-10-27

Vår tids stora fråga

Leslie Öqvist, Östergötlands Folkblad

“Klimatforskare menar att det inte är för sent att vända utsläppskurvan och hålla den globala uppvärmningen under två grader. Dock börjar tiden rinna ut och det är nu dags för oss i de rika länderna [...]Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-10-27

”Ge AP-fonderna ramverk för hållbarhet”

Annelie Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Genom kampanjen Schyssta Pensioner har vi under flera år lyft fram exempel som visar att Sveriges pensionskapital behöver en fastare styrning. Ambitionen måste vara högre än att undvika dåliga verksamheter – placeringarna bör bidra till [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling
2015-10-27

Vår plan för klimatmötet

Stefan Löfven m.fl., Dagens industri

“Vi åtar oss att genomföra 2030-agendan i vart och ett av våra länder för att möjliggöra våra samhällens omställning till en hållbar utveckling. Vi kommer även att bidra till att 2030-agendans mål nås globalt. Dess genomförande [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-10-26

“En uttalat feministisk utrikespolitik borde fokusera på kvinnor och flickor”

Helle Rydström, Sydsvenskan

“Förmår den feministiska utrikespolitiken se och arbeta för de många utsatta kvinnor och flickor som lever utanför Europa, så deras vardag blir tryggare? Vad kan den göra för att ingen kvinna eller flicka i Asien [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö
2015-10-24

Klimatklivet bör tas i rätt riktning

Eva Samakovlis, Björn Carlén. Svenska Dagbladet

Oavsett politisk hemvist verkar det bland beslutsfattare finnas en förkärlek till ineffektiva investeringsstöd på miljöområdet. De senaste årens energi- och klimatpolitiska investeringsstöd summerar till cirka 13 miljarder kronor. Nu satsar regeringen ytter­ligare 2 miljarder kronor [...]Klimat & miljö
2015-10-21

”Cirkulär ekonomi skapar nya arbeten”

Anders Wijkman m.fl., Svenska Dagbladet

“Det säger sig självt att om världen ska lyckas lyfta upp emot fem miljarder människor ur fattigdom fram till mitten av seklet – utan att klimatförändringen skenar och många viktiga ekosystem kollapsar – så måste [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-10-19

”Sverige bör verka för förbud mot nya kolgruvor”

Richard Deniss, Svenska Dagbladet

“Presidenten av öriket Kiribati i Stilla havet, Anote Tong, har skrivit till alla världens ledare där han uppmanar dem att gå med honom i kampen för ett globalt moratorium för nya kolgruvor (i vardagligt tal ett [...]Kiribati, Klimat & miljö
2015-10-17

Sverige måste agera – EU:s klimatmål är alltför klent

Frida Ekerlund m.fl, Göteborgs-Posten

“Analysen visar att endast två länder, Marocko och Etiopien – båda från den kontinent som orsakat minst utsläpp – har gjort åtaganden som når upp till målsättningen. Analysen visar att EU:s målsättning (där Sverige ingår) [...]Biståndets målsättning, EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-10-17

Bekämpa hunger med ny teknik

Jasenko Selimovic, Uppsala Nya Tidning

“Världens produktion av basgrödor måste öka med 70 procent fram till år 2050 för att vi ska klara att försörja jordens växande befolkning, enligt FN:s beräkningar. Vilket betyder att vi måste få fram växter som [...]FN, Hälsa, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2015-10-14

Rosling har fel om jordens befolkning

Karl-Erik Norrman, m.fl., Svenska Dagbladet

“Allra mest fel har Rosling i att vår planet kan försörja 10 miljarder människor med rimlig välfärd” Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling, Hälsa, Klimat & miljö, Mediabevakning
2015-10-14

Vi lovar göra miljön till kärnverksamhet

Caroline Berg, m.fl., Dagens Industri

“Vi uppmanar nu företagsledare i Sverige och i världen att göra oss sällskap i realiseringen av de nya målen för hållbar utveckling genom att: Göra hållbar utveckling till en viktig del av kärnverksamhet och affärsmodeller. Förstå de [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Sida
2015-10-14

Sluta böla över bensinskatten

Eva Franchell, Aftonbladet

“Om alla levde som i Sverige skulle det behövas tre–fyra jordklot. Våra utsläpp måste ner till noll och då är frågan till parti­ledarna snarare hur de ska klara industri och landsbygd utan fossila utsläpp. Vilket [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2015-10-09

Beskatta koldioxid och återbetala till medborgarna

Niclas Malmberg m.fl., Dagens ETC

“Det finns flera konkreta fördelar med en konstruktion av en koldioxidavgift som helt och fullt betalas tillbaka till medborgarna. För det första ger det en tydlig fördelningspolitisk effekt. Alla medborgare får samma summa tillbaka på [...]Gröna fonden, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-10-08

Bekämpa barnarbete med rättvis upphandling

Ann Svensén, Dagens Samhälle

“Varje dag dör 6 300 personer i världen på sitt jobb. 560 miljoner anställda tjänar mindre än en dollar om dagen. Många av de varor vi köper i dag, många av de tjänster vi utnyttjar när [...]Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Rättvis handel, Upphandling
2015-10-06

Samla in pengar – och vässa klimatpolitiken

Zara Wimark m.fl., Aftonbladet

“Just nu är fler människor på flykt i världen än någonsin sedan andra världskriget. Samhällen slits sönder, familjer splittras och livsdrömmar går i spillror. Oavsett varför människor tvingas fly, är det fruktansvärda tragedier. Vi måste [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Välgörenhet
2015-10-06

“Europa behöver mer GMO”

Alexandra Ivanov, Svenska Dagbladet

“I våras beslutade EU att varje land ska få bestämma över sin egen GMO-politik. Nu har över hälften av EU:s 28 medlemsländer begärt att undantas för försäljning av GM-grödor. Ett steg i fel riktning, som [...]EU, Hunger, Klimat & miljö
2015-10-06

“Paradigmskiftet är nära”

Uppsala Nya Tidning

“Det ser ut att bli ett avtal vid klimatmötet i Paris nästa månad. Länder som står för 80 procent av de totala utsläppen har angett sina utsläppsmål vilket ger en bättre utgångpunkt för förhandlingarna än [...]Brasilien, Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), USA
2015-10-02

Rättvis handel ger hållbar framtid

Kristin Spolander m.fl., Upsala Nya Tidning

“Rättvis handel syftar till att bidra till hållbar miljö och social utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter, som en inkomst att leva på för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Årets [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Rättvis handel
2015-10-01

”Svenska företag måste bidra mer till hållbar utveckling”

Viveka Risberg m.fl., OmVärlden

“Företagen måste hänga på möjligheten att ställa om till långsiktigt hållbara affärsmodeller genom att minska koldioxidutsläpp, satsa på innovationer och arbeta aktivt med fattigdomsbekämpning i leverantörsleden. Och det är bråttom, de kommande 5-10 åren är [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Näringsliv
2015-09-24

”FN:s hållbarhetsmål har inbyggd konflikt”

Robert Höglund m.fl., Svenska Dagbladet

“Mål nummer åtta går ut på att alla världens länder ska ha en stark BNP-tillväxt per capita. Det är inte helt oförståeligt, då många fattiga länder fortfarande behöver ekonomisk utveckling, men det riskerar att slå väldigt [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2015-09-21

Klimatet är vår tids ödesfråga

Stina Bergström m.fl., Värmlands Folkblad

“Ett globalt klimatavtal ska bli klart i Paris i höst. Sverige och EU driver på i förhandlingarna. En nyckel till att minska de globala klimatutsläppen är att rika länder går före, samtidigt som vi stöder [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-09-17

Våra barn badar i avloppsvattnet

Eva Franchell, Aftonbladet

“Det är bara några månader kvar till FN:s stora klimatmöte i Paris. Ett möte som blir avgörande både för haven och våra älgskogar. Spänningen ökar, det finns mer energi i miljöfrågan, och i tisdagens regeringsförklaring [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2015-09-15

Att sluta dricka mjölk räddar inte miljön

Helena Lindmark Månsson, mfl, Göteborgs-Posten

“Att sluta dricka mjölk räddar inte miljön. Men visst påverkar mjölkproduktion klimatet. Det gör nämligen allt vi äter och dricker. Därför gäller det att se till att det vi äter innehåller så mycket näring som [...]Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/?p=41025"
2015-09-14

EU ska ta ansvar för fisket vid Afrikas kust

Linnéa Engström, Svenska Dagbladet

“Eftersom EU-fartyg finns på plats utanför Afrikas kust är det EU:s ansvar att verka för en hållbar fiskeförvaltning där. Om EU-fartygen fiskar hållbart istället för ohållbart får det positiva effekter för lokalbefolkningen. Sverige har under [...]Afrika, EU, Europa, Fiske, Hållbar utveckling
2015-09-09

“Världen har blivit bättre”

Magnus Krantz, Uppsala Nya Tidning

“Framstegstanken hånas samtidigt som framstegen sker mitt framför ögonen på oss. Konstigt nog står pessimismen högt i kurs. Den kan ta sig olika uttryck: miljökatastrof, kärnvapenkrig, oändliga flyktingströmmar eller hotet från artificiell intelligens. Men inget [...]Flyktingbåtar på Medelhavet, Fred och säkerhet, Klimat & miljö
2015-09-06

Nya mjölkstödet en miljöbov

Joakim Ivarsson, mfl, Göteborgs-Posten

“Det är nu dags att ta intryck av vad forskningen säger om djurindustrins stora miljöpåverkan. I stället för att hindra en omställning borde regeringen släppa fram framtidsjobben inom bioenergi och växtbaserad mat. “ Klimat & miljö
2015-09-02

Paradigmskifte om klimatet

Uppsala Nya Tidning

“Klimatfrågan har ingalunda varit avförd från dagordningen under de sex år som gått. Larm om smältande isar och extremväder har avlöst varandra, och hösten 2013 lämnade FN:s klimatpanel IPCC sin stora rapport där världens forskning [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-08-25

”Man kan inte bli världsledande med ett klimatmål som inte är det”

Mattias Goldmann, Dagens Nyheter

“LO, LRF och Svenskt Näringsliv föreslår alltså en klart långsammare utsläppsminskning i Sverige än i EU som helhet. Det kan vara svårt att kombinera med de tre organisationernas ambition att ‘svenska företag ska vara världsledande [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/24/sex-punkter-for-framtidens-svenska-klimatpolitik/"
2015-08-25

”Klimatfrågan måste åtgärdas på ett ekonomiskt hållbart sätt”

Lennart Bengtsson, Svt Opinion

“I stället för att Sverige skall försöka bli en ännu bättre energianvändare än vi redan är, är det betydligt förnuftigare att Sverige i stället prioriterar effektiva metoder för energianvändning i andra delar av världen och [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/11/hallbarhet-ar-vagen-till-framtidens-valfard/"
2015-08-24

Forskare: FN:s mål är universella

Johan Rockström m.fl, Svenska Dagbladet

“I vår socialt, ekonomiskt och ekologiskt sammanlänkade verklighet går det inte att först satsa allt på tillväxten och jobben och sedan göra något åt miljön och klimatet. Tvärtom, som Världsbankens chef Jim Yong Kim betonat, [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/07/benjamin-katzeff-silberstein-fns-mal-hjalper-ingen-fattig/"
2015-08-24

”Villkora inte klimatåtgärder med tillväxt”

Robert Höglund, Dagens Nyheter

“Hittills har globala utsläppsminskningar främst skett under ekonomiska kriser och kurvorna för globala utsläpp och BNP följt varandra tätt. Vi kan inte förutse framtiden men eftersom en planet som går att leva på är viktigare [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/24/sex-punkter-for-framtidens-svenska-klimatpolitik/"
2015-08-24

”Sex punkter för framtidens svenska klimatpolitik”

Helena Jonsson m.fl, Dagens Nyheter

“Näringslivet är en nyckelspelare i klimatfrågan. Företagens roll är att utveckla och sprida klimatsmarta lösningar och innovationer som bidrar till att lösa klimatutmaningen globalt. Målsättningen bör vara att svenska företag ska vara världsledande på effektiv [...]Klimat & miljö, Näringsliv
2015-08-22

Regeringens heta flyktingproblem

Eva Franchell, Aftonbladet

“Flyktingströmmarna kommer inte att minska, så låt oss se det verkliga problemet. Det handlar om hettan. Juli var den varmaste månad som någonsin uppmätts i världen. De sju första månaderna var de hetaste och sannolikt blir 2015 [...]Flykt och migration, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Partipolitik
2015-08-19

Vi måste se bortom COP21 i Paris

Kjell Volwes, Fria Tidningen

“Ett globalt avtal är ett enormt steg i rätt riktning, men politikernas signaturer på ett papper kommer i sig själva inte att lösa krisen. Klimatförändringarna pågår redan, och varje gång vi eldar fossila bränslen spär vi [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-08-18

Från Arktis till Paris. Höstens globala snackis borde bli klimatet.

Sydsvenskan

Det Köpenhamn misslyckades med för sex år sedan måste Paris nu lyckas med. Fram till dess finns det all anledning att prata mycket och brett om klimatet. Till exempel om hur ett stabilt klimat är en [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-08-13

Grunden lagd till en bättre värld

Alexander Gabelic, Norrtelje tidning

Överenskommelsen lägger grunden för ett historiskt avtal. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Millenniemålen har bidragit [...]FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utvecklingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/transforming-our-world/"
2015-08-11

“Hållbarhet är vägen till framtidens välfärd”

Johan Rockström, SVT Opinion

Sverige bör slå fast, i en partiövergripande överenskommelse att bli världens första fossilfria välfärdsnation och att uppnå detta till 2030. Stefan Löfven och Åsa Romson, i egenskap av statsminister och vice statsminister samt miljöminister bör ta [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-08-09

“Urfolken kränks”

Carmen Blanco Valer mfl, Uppsala Nya Tidning

“Förändrade väderförhållanden, försvagade isar, glaciärer som försvinner, torka och översvämningar förvärrar urfolkens situation och möjlighet att leva i traditionella områden. Trots detta är urfolkens talan så gott som frånvarande vid klimatförhandlingar och formulering av klimatåtaganden.” FN, Handelspolitik, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Mänskliga rättigheter, Peru, Urfolk
2015-07-21

Köttskatt räddar inte klimatet – tvärt om

Sven Erik Hammar, Göteborgs-Posten

“Svenskt kött ger lägst utsläpp per kilo kött, dessutom med minst antibiotikaanvändning i EU. Därför är det viktigt att tydligt erkänna skillnader i utsläpp och miljöpåverkan mellan olika länders köttproduktion. Det blir då tydligt att [...]Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/07/17/kottskatt-okar-konkurrenskraft/"
2015-07-17

Köttskatt ökar konkurrenskraft

Per-Anders Jande, Göteborgs-Posten

“En köttskatt skulle, rätt utformad, slå hårdast mot det kött som är sämst för miljön. Bete på naturbetesmarker skulle kunna premieras och vi skulle kunna minska andelen importkött, som ofta har högre miljöbelastning än det [...]Biobränslen, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik
2015-07-15

“Ekosystemet sätter gränser”

David van der Spoel m.fl. , Uppsala Nya tidning

“Mänsklig påverkan på naturen håller på att leda till ett nytt massutdöende. Den största direkta orsaken till utarmning är att arters livsmiljöer förstörs i snabb takt världen över.” Handelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-07-15

“En global framgång”

Mats Wiklund, Uppsala Nya tidning

“Det är alltså inte en överdrift att kalla avtalet som slöts i går mellan Iran och 5+1-gruppen, de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd och Tyskland, för en global framgång. Risken att Iran skulle utveckla kärnvapen [...]FN, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Iran, Israel, Mellanöstern, USA
2015-07-15

“Luftföroreningar dödar människor”

Linnea Swedenmark, Aftonbladet

“När det diskuteras hur mänsklighetens livsstil påverkar jorden är det ofta abstrakta saker långt borta som förklaras med tekniska termer. Det handlar inte om oss. Tror vi.Just nu offrar vi människors liv för att kunna [...]Indien, Kina, Klimat & miljö
2015-07-14

Sommarjobba för klimatet, regeringen!

Mattias Goldmann, Värmlands Folkblad

Biståndsminister Isabella Lövin prioriterar föredömligt tydligt klimatet i svenskt utvecklingssamarbete och bör konkretisera detta till att alltmer handla om hållbara transporter. Här kan Sverige verkligen visa vägen och bidra till att u-länders snabba urbanisering sker på [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer
2015-07-13

”Stoppad skatteflykt viktigt steg för hållbar utveckling”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“För att kunna utrota fattigdomen och skapa en miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar värld krävs att såväl offentliga som privata resurser används smartare och investeras rätt. Arbetet är av högsta prioritet för regeringen och Sverige [...]Budget, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Volym
2015-07-11

Hållbarhet måste sättas främst i AP-fonderna

Annelie Andersson m.fl, Svenska Dagbladet

“Dagen innan midsommarafton presenterade Finansdepartementet förslaget om förändringar i AP-fondssystemet (Ds 2015:34). Det är ett resultat av förhandlingar inom riksdagens pensionsgrupp som består av regerings- och allianspartierna. Förslaget innebär bland annat att antalet AP-fonder blir [...]Afrika, AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sydamerika
2015-07-06

”Har politikerna övergett vår tids ödesfråga?”

Staffan Laestadius, Svd

Av åtta partiledare hade fem över huvud taget inget substantiellt bidrag till diskussionen om hur klimatomställningen ska hanteras Klimat & miljö, Partipolitik
2015-07-06

Tätt är inte hållbart

Göran Bengtsson, UNT

Snarare än att driva på Uppsalas förtätning som en utmaning av internationella forskningsresultat borde politiker, stadsplanerare och konsulter börja planeringen i andra ändan, i hållbarheten. EU, Klimat & miljö, Utvärdering
2015-06-26

Köttguiden hjälper oss att välja bra kött på tallriken

Håkan Wirtén, Värmlands Folkblad

“När vi äter kött bör vi välja det med stor omsorg. Nyligen lanserade WWF Köttguiden som hjälp till konsumenter, handeln och beslutsfattarna att göra mer kloka val. Den bedömer olika kött­slag utifrån fyra kategorier som [...]Klimat & miljö
2015-06-26

Dumpa köttet på grillen i sommar

Somar Al Naher, Aftonbladet

“Generellt har Sverige gjort stora framsteg på många områden när det gäller klimatutsläppet. Uppvärmningen av husen är ett område där vi faktiskt kraftigt har reducerat vår klimatpå­verkan. Men två kära synder vägrar vi släppa taget om: [...]Klimat & miljö
2015-06-26

Problemet är det importerade köttet

Helena Jonsson, Aftonbladet

“Den köttskatt som föreslås gör inte skillnad på hur stor eller liten köttbitens klimatpåverkan varit. LRF befarar därför att resultatet kan bli att konsumenten väljer bort det då ännu dyrare svenska köttet till förmån för [...]Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/26/infor-en-kottskatt-for-miljon-och-halsan/"
2015-06-26

Inför en köttskatt – för miljön och hälsan

Jonas Paulsson, Aftonbladet

“Allra viktigast är införande av en köttskatt: Det bör vara hög skatt för det som är dåligt för miljön, hälsan och djuren. Det bör vara en låg skatt på det som är bra för miljön, [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2015-06-24

Storhetsvansinnet borde stollemärkas

Patrik Kronqvist, Expressen

Några exakta kriterier för hur stater ska bli rättvisemärkta finns visserligen ännu inte. Men Bolund hoppas ändå att detta något ska ske inom mandatperioden. Med vilja utav stål, går konsumentministern framåt utan mål. Handelspolitik, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2015-06-24

Det är inte för sent att få havsmiljön på rätt köl

Håkan Wirtén m.fl., Göteborgs-Posten

“Två tredjedelar av den årliga ekonomiska omsättningen från havet är direkt beroende av friska ekosystem och ansvarsfull förvaltning, visar WWF-rapporten Reviving the Ocean Economy. Enligt FN får omkring tre miljarder människor sin viktigaste protein- och [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-06-23

”Ska vi förbättra klimatet eller statskassan?”

Magnus Nilsson, Svenska Dagbladet

“De svenska klimatutsläppen minskar snabbare än EU-lagstiftningen kräver. Regeringen kan hantera ”överprestationen” på två sätt: Antingen annullerar man ”överprestationen” – då minskar de europeiska nettoutsläppen på riktigt. Eller så säljer man “överprestationen” till något EU-land [...]Hållbar utveckling, Handelspolitik, Klimat & miljö
2015-06-17

”Pensionspengar får inte skada vår omvärld”

Annica Sohlström, Svt Opinion

“AP-fonderna förvaltar mer än 1 400 miljarder kronor av svenska folkets pensionskapital, som placeras i internationella företag inom en rad olika branscher. Kraven på att dessa miljarder investeras på ett hållbart sätt borde vara höga. Men ändå har [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter
2015-06-16

“Låt oss tala om det viktigaste”

Lars Almström, Uppsala Nya tidning

“Vi tror inte att de flesta av världens klimat­skeptiker är betalda av fossilindustrin.Vi tror snarare att de är rädda för de åtgärder som krävts för att stoppa klimatförändringen. Men detta vill de inte erkänna, så [...]Biståndets målsättning, Klimat & miljö, Utvärdering
2015-06-15

“Offra inte djuren på frihandelns altare”

Jens Holm, Svenska Dagbladet

“Man kan tro att eftersom så mycket ska underordnas handeln måste de positiva effekterna av handelsavtalet vara stora. Tyvärr är det inte fallet. I EU-parlamentets omfattande rapport om TTIP:s påverkan på europeiskt jordbruk (Risks and [...]EU, Europa, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, Östeuropa, USAI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/risks-and-opportunities-for-the-eu-agri-food-sector-in-a-possible-eu-us-trade-agreement/"
2015-06-15

“Parisavtalet förhandlas utan vetenskapsgrund”

Sigvard Eriksson, Norrtelje Tidning

“FN:s klimatpanel IPCC har inte fäst något avseende vid de naturliga krafter som driver klimatförändringar sedan miljontals år. Man har inte kunnat skapa någon nollhypotes som säger något om hur klimatet skulle varit om ingen [...]FN, Forskning och innovation, IPCC, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2015-06-15

“MP:s motstånd mot frihandel är miljöfarligt”

Erik Hultgren, Blekinge Läns Tidning

“Tyvärr vet vi att miljövänliga produkter på inget sätt är fredade från protektionism, snarare tvärtom. Många länder ser den gröna teknologin som framtiden och vill gärna skydda sina egna tillverkare genom subventioner eller höga tullar. [...]EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Klimat & miljö
2015-06-08

Alla partier vill fasa ut fossila bränslen

Karin Svensson Smith, Aftonbladet

“I dag finns det ingen långsiktig politik för att fasa ut de fossila drivmedlen. Nuvarande skatterabatter till biodrivmedel går inte att utöka, vilket lämnar både biltillverkare, drivmedelsbranschen och konsumenterna i sticket. Särskilt människor som bor utanför [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Partipolitik
2015-06-08

Det saknas inte styrmedel för minskade konsumtionsutsläpp

Annelie Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Det vore naturligtvis bra om det svenska klimatarbetet kunde ta hänsyn till hur svensk export kan minska de globala utsläppen. Exakt hur man kan göra det är en komplicerad fråga som säkert kommer diskuteras mycket [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/sveriges-maste-ta-ansvar-for-hela-sin-klimatpaverkan/"
I artikeln hänvisas till "Styrmedel och andra insatser för att minska svensk konsumtions påverkan på hälsa och miljö i andra länder"
2015-06-08

Hög tid att ta ett globalt ansvar för haven

Isabella Lövin, SVT

“FN:s klimatpanel menar att klimatförändringarna kommer skapa döda zoner i haven. Samtidigt fortsätter det olagliga och oreglerade fisket. Stora utländska trålare kommer och dammsuger haven utanför fattiga länders kuster vilket självklart påverkare det småskaligt inhemska fisket.” EU, Fiske, FN, Klimat & miljö
2015-06-07

Lämna inte klimatet åt naturvetarna

Katrine Marçal, Aftonbladet

Det var 1992 i Rio de Janeiro som världsledarna bestämde sig för att göra något åt klimatförändringarna. Utsläppen skulle minska, men avtalet som slöts i den brasilianska huvudstaden var inte bindande. FN, Frankrike, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), USA
2015-06-05

Vegonorm nödvändig för världsmiljöns skull

Stig Bengmark och Jonas Paulsson, Göteborgs-Posten

“Världsmiljödagen firas över hela världen i dag den 5 juni. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon skriver i år: ‘Världsmiljödagens budskap är att vi alla är en del av lösningen. Vare sig du är en individ, en [...]Klimat & miljö
2015-06-05

Avgörande år för klimatfrågorna

Alexander Gabelic, Värmlands Folkblad

“FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har talat om att världen står vid ett vägskäl. I dagens globaliserade värld och med den teknologi som vi har kan vi välja att utrota fattigdom och hunger eller fortsätta att [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Post-15
2015-06-02

”Även konsumtionsperspektivet riskerar att leda vilse”

Astrid Kander m.fl., Dagens Nyheter

“Med ett traditionellt konsumtionsperspektiv kan exporten vara hur ren eller smutsig som helst, det är det importerande landets ansvar. Med vårt mått får varje land ta ansvar för tekniken i sin exportindustri, genom att utsläppsintensiteten [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/sveriges-maste-ta-ansvar-for-hela-sin-klimatpaverkan/"
2015-06-02

”Sympatiskt men riskabelt klimatmål”

Magnus Nilsson, Dagens Nyheter

“Det tyngsta skälet mot att i varje fall i nuläget och i varje fall internationellt faktiskt avstå från att lyfta konsumtionsperspektivet, är att det för första gången, i och med FN-konferensen i Paris i slutet av [...]FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/sveriges-maste-ta-ansvar-for-hela-sin-klimatpaverkan/"
2015-06-02

”Inte rimligt att rika ska få driva på utsläppen”

Jens Holm, Dagens Nyheter

“I grunden handlar det om vad vi bygger för samhälle. Offentlig konsumtion i form av fler lärare i skolan, bättre äldreomsorg, längre öppettider på biblioteket, och investeringar i kollektivtrafiken ger oss inte bara bättre livskvalitet, utan [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/sveriges-maste-ta-ansvar-for-hela-sin-klimatpaverkan/"
2015-06-01

“Sverige måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan”

Annelie Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Sverige har de senaste decennierna minskat utsläppen av växthusgaser på hemmaplan. Samtidigt har utsläppen som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion ökat kraftigt, de är nu större än utsläppen som sker i [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-05-23

Sveriges kolpartier MP och V

Gunnar Hökmark, Uppsala Nya Tidning

“Skälet till att elpriset är så billigt i Europa, vilket de också skyller på, beror till betydande del på att deras kontinentala motsvarigheter har drivit tillbaka Tyskland in i ökad kolanvändning vilket ursäktar Polen, som [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2015-05-22

Nedlagd kärnkraft påverkar elpriset men inte utsläppen

Magnus Nilsson, Dagens Nyheter

“Huruvida svenska kärnkraftverk drivs under sin fulla tekniska livslängd har därmed ingen påverkan på utsläppen, men lär däremot leda till att efterfrågan på utsläppsrätter och därmed priset stiger. I förlängningen lär en förtida avveckling av [...]EU, Klimat & miljö, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/22/straffskatt-pa-klimatvanlig-karnkraft-ar-en-forfarlig-ide/"
2015-05-22

Straffskatt på klimatvänlig kärnkraft är en förfärlig idé

James Hansen, Dagens Nyheter

“De svenska utsläppen, med eller utan kärnkraft, utgör en väldigt liten del av de globala, men de åtgärder Sverige väljer har ändå en stor global påverkan eftersom Sverige ses som en ledare inom klimat och [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Potential for Worldwide Displacement of Fossil-Fuel Electricity by Nuclear Energy in Three Decades Based on Extrapolation of Regional Deployment Data"
2015-05-20

Nationell samling behövs för FN:s globala hållbarhetsmål

Nina Weitz mfl, Veckans Affärer

“Post 2015-förhandlingarna ska resultera i FN:s nya hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDGs). Att de nya hållbarhetsmålen är betydligt mer omfattande än deras föregångare, Millenniemålen, och universella, alltså relevanta för alla typer av länder, fattiga som [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Millenniemålen, Post-15
2015-05-15

Pensionspengarna riskeras i fossilbubblan

Anika Agebjörn m.fl., Värmlands Folkblad

“Att fossilbubblan snart kommer att spricka är inte en särskilt vild gissning. I slutet av året hålls klimattoppmöte i Paris. Om världens länder får till ett globalt klimatavtal som klarar tvågradersmålet, måste 80 procent av [...]AP-fonderna, Biståndets målsättning, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-05-12

”Etanolspannmålen hade räckt till 2,7 miljoner människor”

Stefan Hellstrand, Dagens Nyheter

“Om Sverige ersätter fossila bränslen med etanol från spannmål i volymer som spelar roll motarbetas FN:s första millenniemål likaväl som det svenska klimatmålet eftersom livsmedelsförsörjningen minskar. Likaså motverkas Sveriges och FN:s mål om att bevara olika [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Jordbruk, Klimat & miljö, MillenniemålenArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/09/ofattbart-att-regeringen-straffskattar-bort-etanolen/"
2015-05-09

”Ofattbart att regeringen straffskattar bort etanolen”

Svante Axelsson m.fl., Dagens Nyheter

“Etanolproduktionen utvecklas även i andra länder, i den brasilianska produktionen av sockerrörsetanol har man börjat göra etanol också av cellulosa, inte enbart av sockret. Nya fabriker för cellulosabaserad etanol har invigts under 2014 både i [...]Biobränslen, Klimat & miljö
2015-05-06

”Hållbarhet inte fråga om personlig stil”

Hanna Lindström, Svt Opinion

“Klimatet är en fråga om makt och rättvisa. Det handlar om vilka som får rätt att tjäna pengar på att ta våra gemensamma resurser i anspråk, och vilka som blir drabbade när klimatet fuckar ur. I [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Rättvis handel
2015-05-04

Vi storsatsar på hållbar utveckling

Isabella Lövin, Upsala Nya Tidning

“För regeringen är vägvalet självklart. Vi kan inte avskärma oss från resten av världen och stå handlingsförlamade inför utmaningarna. Det handlar såväl om global solidaritet som att värna vår egen säkerhet och utveckling. Just därför [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/04/20/mot-globala-utmaningar/"
2015-04-23

Sluta subventionera fossila bränslen

Bjørn Lomborg, Svenska Dagbladet

“Att skära ner subventioner av fossila bränslen hjälper miljön genom minskade CO₂-utsläpp. Det hjälper utvecklingsländer att bli mindre ojämlika och det frigör välbehövliga resurser för sjukvård, kost och utbildning. Att avveckla subventioner till fossila bränslen hör [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Millenniemålen
2015-04-20

En värld utan nord och syd

Magnus Krantz, UNT

“I dag är det inte längre meningsfullt att tala om u-länder. En miljard människor lever fortfarande i djupaste fattigdom, men en av vår tids största och mest fantastiska omvälvningar är den markant minskade fattigdomen. Fler [...]Demokrati, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Jämställdhet
2015-04-17

Så ska vi få världen att satsa på ren energi

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Utvecklingsländerna riskerar att få betala priset för de rika ländernas utveckling som eldats på av koldioxidintensiv industri. Havsnivåhöjning, ökenutbredning, livsmedelskriser och extremväder kommer att drabba dem som redan är fattiga värst.” Biobränslen, Biståndets målsättning, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-04-09

Våra odlingssystem måste optimeras

Sepehr Mousavizadeh, Dagens ETC

“Hållbar utveckling på global nivå måste innefatta en rättvis fördelning av resurser där jordbrukets fulla potential utnyttjas. Att helt förlita sig på att utvecklingsländer ska förse oss med billig mat – när deras egen befolkning [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling, Jordbruk
2015-04-07

Här är fem avgörande beslut som avgör regeringens klimatpolitik

Mattias Goldmann, OmVärlden

“Fattigdomsbekämpning och bättre jämställdhet ska genomsyra allt utvecklingssamarbete. Lika central borde klimatfrågan vara, vilket är långt ifrån verkligheten på till exempel Sida, Swedfund, Business Sweden och Exportkreditnämnden.” Gröna fonden, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik
2015-04-03

Sundsvalls påskmust kan ge skydd mot klimatet

Henrik Brundin, Sundsvalls Tidning

“De närmaste veckorna kommer svenskarna att dricka runt tio miljoner liter påskmust. Genom att skänka bort panten kan vi hjälpa människor i andra delar av världen att stå emot klimatförändringarna. Bättre eftersmak finns inte.” Klimat & miljö
2015-03-30

Får en minister ljuga hur mycket som helst?

Sigvard Eriksson, Norrtelje Tidning

“I sin debattartikel i Aftonbladet 17 mars visar biståndsministern sin besatthet av en verklighetsfrånvänd syn på klimatfrågan. Hon skriver tvärsäkert att cyklonen Pam bekräftar att antalet väderrelaterade katastrofer ökar och att om inte klimatförändringarna bromsas kommer [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, VanuatuI artikeln hänvisas till "http://www.bistandsdebatten.se/2015/03/18/bistand-viktigt-i-kamp-mot-klimatkatastrofer/"
2015-03-30

Släpp kolkraften

Dagens Nyheter

“Ska Sverige, genom statliga Vattenfall, spränga upp jordskorpan och elda upp detta gift för klimatet? I fjolårets partiledardebatter sågs Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin vinka indignerat med en bit brunkol.” Klimat & miljö, Partipolitik
2015-03-28

Sverige kan inspirera världen

Kristina Persson, Uppsala Nya Tidning

“Sverige och övriga Norden kan spela en viktig roll genom att visa andra hur man kan genomföra en grön omställning, skapa nya jobb och rättvis fördelning och ett mer jämställt och demokratiskt samhälle.” Jämställdhet, Klimat & miljö
2015-03-24

Stoppat tjuvskytte gör världen säkrare

Gunilla Carlsson m.fl., Aftonbladet

Skydd av djur och natur är också utvecklingspolitik. 15 procent av Kenyas BNP är till exempel relaterat till turistsektorn som naturligtvis lutar sig mot de populära djuren som elefanter och noshörningar. När dessa nu hotas till [...]Botswana, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Kenya, Klimat & miljö, Näringsliv, Turism
2015-03-22

En förebild för stadsutveckling

Derya Tumayer, Håkan Wirtén, Göteborgsposten

“Göteborg har ambitiösa mål på både kort och lång sikt. Bland annat vill staden minska de konsumtionsbaserade koldioxidutsläppen från 8 till 3,5 ton per capita till 2035 och uppmuntrar invånarna att resa klimatsmart. Klimathandlingsplanen är [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-03-22

Dags att syna idén om den täta hållbara staden

Karin Bradley, Pernilla Hagbert, Göteborgsposten

“Med konsumtionsbaserade beräkningar blir det tydligt att befolkningen i storstadsregionerna bidrar mer till BNP-tillväxt, reser mer kollektivt och är goda fjärrvärmeanvändare, men det sammantagna ekologiska fotavtrycket är ändå betydligt större än vad som kan betecknas [...]Demografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer
2015-03-18

Örebros käftsmäll mot de fattiga

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

Köpstopp är dessutom en käftsmäll mot människor i fattiga länder. När du går till ett fik och köper kaffe som är producerat i Sidamo i Etiopien ger du en litet bidrag till en högre levnadsstandard [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Rättvis handel
2015-03-18

Paradiset som dränks i havet

Eva Franchell, Aftonbladet

Vanuatu behöver mer än akuthjälp. Visst är det bra att även Sverige kan bistå med katastrofhjälp, men den största ­gåvan vore en tuffare svensk attityd i klimatfrågan. Vi kan inte bara skicka ­bistånd. Vi måste visa [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Vanuatu
2015-03-18

Bistånd viktigt i kamp mot klimatkatastrofer

Isabella Lövin, Aftonbladet

Det nya ramverket för naturkatastrofer som antas i Sendai är viktigt för att förebygga risker. Det mobiliserar världen, stärker samarbetet och kunskapsutbyte, och uppdrar åt länder att göra konkreta handlingsplaner för krishantering. Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-03-17

Sverige kan minska katastrofbiståndets kostnader

Peter Lundberg, OmVärlden

Naturkatastrofer har förstört omkring en tredjedel av utvecklingsvinsterna under de senaste 20 åren. Det finns alltså en stark länk mellan naturkatastrofer och utvecklingssamarbete. Nu satsar Sverige alltmer på att förebygga katastrofer och bygga bort risker [...]Filippinerna, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö
2015-03-16

Debatt: Prislapp på naturen löser inte klimatproblemen

Annelie Andersson och Pablo Solón, Al-tid

Runtom i världen kräver sociala rörelser – småbrukare, urfolk och många andra – att grundorsakerna till klimatkrisen måste adresseras. Det finns inga genvägar till systemförändring. Vi måste styra bort från ett samhälle där evig tillväxt [...]Hållbar utveckling, Handelspolitik, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-03-16

Kvinnor driver förändring

Erik Lysén, Folkbladet

Det blir allt tydligare hur de globala klimatförändringarna får förödande konsekvenser världen över. Förvärrad torka och översvämningar får allvarliga följder för många människor. Särskilt hårt drabbas de som redan lever i fattigdom och utsatthet, med [...]FN, Jämställdhet, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-03-11

Bra bistånd går till hållbar utveckling

Paula Lenninger, Fria Tidningen

Problemet med att jordens temperatur ökar i rekordfart ignoreras, trots att den jämförelselöst främsta orsaken till denna humanitära katastrof är användandet av fossila bränslen. Framställning av dessa bränslen förstör de lokala eko- och vattensystemen och [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU)
2015-03-08

Jämställdhet viktigt i klimatförhandlingarna

Erik Lysén, Norran

Kvinnor är inte bara en utsatt grupp utan också en viktig förändringsaktör. Kvinnors erfarenheter, kunskaper och idéer behövs när strategier för klimatomställning ska utformas. De behövs också för att säkerställa att anpassningsåtgärder inte förstärker ojämlikheter, [...]Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor
2015-03-08

Jämställdhet en nyckel till utveckling

Aleksander Gabelic, m.fl., Östgöta Correspondenten

“När världens länder just nu diskuterar de nya hållbarhetsmål som ska ta vid efter FN:s millienniemål riskerar världens flickor och kvinnor att sättas på undantag. Sverige och några länder ytterligare uppmärksammar frågorna men arbetet bedrivs [...]Hållbar utveckling, Jämställdhet, Kvinnor, Post-15
2015-03-06

Jämställdhet viktigt i klimatförhandlingarna

Erik Lysén, Värmlands Folkblad

“Kvinnor är inte bara en utsatt grupp utan också en viktig förändringsaktör. Kvinnors erfarenheter, kunskaper och idéer behövs när strategier för klimatomställning ska utformas. De behövs också för att säkerställa att anpassningsåtgärder inte förstärker ojämlikheter, [...]Jämställdhet, Klimat & miljö
2015-03-06

Ökad mjölkproduktion belastar klimatet

Elin Röös, Svenska Dagbladet

“Argumentationen att bara en mindre del Sveriges totala utsläpp är förknippade med en viss verksamhet, i detta fall produktion av mjölk, är en vanlig retorik för att flytta fokus från den verksamhet man försöker skydda. [...]Hälsa, Klimat & miljö
2015-02-27

Nej, Sverige har ingen klimatskuld

Jonas Hellman, Svenska Dagbladet

Miljöpartiet hävdar att Sverige har en klimatskuld eftersom vårt land historiskt haft stora utsläpp av växthusgaser. Slutsatsen blir att vi bör betala ett klimatskadestånd – eller klimatbistånd – till den fattiga delen av världen. Pratet om [...]Indien, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat
2015-02-23

”Svenska byggregler bryter mot EU-direktiv och riskerar leda till ökad klimatpåverkan”

Svante Axelsson m.fl. Dagens Nyheter

Det är på tiden att Sverige får byggregler som understöder våra egna och EU:s energi- och klimatmål. Vi vill alla vara med och bygga ett mer hållbart samhälle och ser fram emot teknikneutrala byggregler som uppmuntrar [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-02-13

Dags för schyssta pensioner

Annelie Andersson m.fl., Eskilstuna Kuriren

“Sverige är skyldigt att leva upp till de internationella konventioner vi ratificerat. Det är inte försvarbart att ställa sig bakom mål för hållbar utveckling och samtidigt använda pensionskapital till stora investeringar som bidrar till det [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Rättvis handel
2015-02-10

Bojkotta allt oetiskt producerat snask

Anna-Sofia Winroth, Göteborgsposten

“Slavar sliter på socker- och kakaoplantager. På anläggningar där livsfarliga kemikalier används för att öka vinsterna inom produktionen. På fabriker där säljande godisemballage tillverkas. För vad? För att vi svenskar ska kunna proppa i oss [...]Hälsa, Jordbruk, Klimat & miljö, Rättvis handel
2015-02-09

Vi kan utrota fattigdomen i världen

Isabella Lövin, Göteborgsposten

“En värld som inte lyckas stoppa den globala uppvärmningen är en osäker värld. Tillväxt och utveckling måste ske inom hållbara planetära gränser. Om vi inte lyckas hålla den globala uppvärmningen under två grader kommer vi [...]FN, Hållbar utveckling, Multilateralt samarbete, Utbildning
2015-01-21

Investera för hållbar framtid

Sydsvenskan

“Marknadens aktörer måste med på omställningen. Klimatfrågan hör i allra högsta grad hemma i Davos.” Hållbar utveckling, Politik för global utveckling (PGU)
2015-01-06

Alliansbudgeten ett steg mot grönare transporter

Rickard Nordin, Göteborgs-Posten

“En av de allra största utmaningarna är då att ställa om transporterna. En tredjedel av våra klimatutsläpp kommer från transportsektorn. Dessutom påverkas andra faktorer så som luftkvalité och möjligheter att bygga bostäder av partikelutsläpp och [...]Biobränslen, EU, Klimat & miljö, Partipolitik
2015-01-06

EU:s regelverk leder till ökade utsläpp

Gustav Melin, Svenska Dagbladet

“De svenska politikerna måste våga ta en fajt med kommissionen, och de borde snarast besluta att ta bort den nya biodieselskatten och återinföra koldioxidskatt på värmeverken. I annat fall ökar utsläppen kraftigt.” Biobränslen, EU, Klimat & miljö
2015-01-05

Som generös biståndsgivare och föredöme har Sverige en röst som världen lyssnar till.

Isabella Lövin, Helsinborgs Dagblad

“FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon säger i sin rapport om de nya globala hållbarhetsmålen, The Road to Dignity – Ending Poverty, Transforming all Lives and Protecting the Planet, att stjärnorna aldrig stått i en så gynnsam konstellation [...]FN, Klimat & miljö, Millenniemålen
2015-01-05

Allt att vinna på fördjupat samarbete med Kina

Ronald Wennersten m.fl., Svenska Dagbladet

“i drar nu slutsatsen att Sverige har allt att vinna på ett mer långsiktigt och mer fördjupat samarbete med Kina inom hållbar utveckling. Ett argument för detta är att stärka export av svensk teknik och [...]Handelspolitik, Kina, Klimat & miljö
2014-12-27

Hur man löser klimatproblemet

Bjørn Lomborg, Svenska Dagbladet

Problemet med nuvarande klimatpolitik, vilket visades med önskvärd tydlighet i Lima, är att vi försöker övertyga praktiskt taget alla större länder i världen att handla i rak motsats till sina ekonomiska intressen. Klimat & miljö, Näringsliv
2014-12-24

Fler utmaningar än någonsin

Aleksander Gabelic, Norrköpings Tidningar

“Under 2015 fyller Förenta Nationerna 70 år. Organisationen står inför några av sina tuffaste utmaningar någonsin. Att få världens länder att komma överens om ett bindande klimatavtal, att få ett slut på konflikten i Syrien, [...]Flykt och migration, FN, Klimat & miljö, Mali, Millenniemålen, Ryssland, Syrien, Ukraina
2014-12-17

83 skäl att reta  upp sig – på EU

Eva Franchell, Aftonbladet

“I Sverige dör 4 000 människor om året av förorenad luft. I EU drabbas över 400 000 människor och det är mer än tio gånger fler än de som dör i trafiken.” EU, Klimat & miljö
2014-12-17

Vi önskar dig en god, klimatsmart, grön jul

Jonas Nerbe, Jakob Samuel, Tina Ahlin, Malena Ernman, Pär Holmgren, Rune Kalf-Hansen, Staffan Lindberg, Tess Merkel, Janne Schaffer, Lasse Åberg, Aftonbladet

“Vi kan välja att leva i ett hållbart samhälle i balans med vår omgivning och miljö. Ett sådant val skulle vara den bästa och finaste julgåva som vi kan ge oss själva och kommande generationer.” Hållbar utveckling, Hunger, Klimat & miljö
2014-12-16

Vad vill Åsa Romson?

Mattias Goldmann, Göteborgsposten

Huvuddelen av de klimatpåverkande utsläppen sker i utvecklingsländer som i dag inte har några åtaganden att minska dem, som Kina, Sydafrika, Sydostasien och arabstaterna. I klimatförhandlingarna vill de förstås fortsatt slippa utsläppsåtaganden, och behålla just den uppdelning i rika och [...]Hållbar utveckling, IPCC, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Klimatförändringarna bryr sig inte om nyval"
2014-12-16

Stoppa nedmonteringen av EU:s miljöpolitik

Jytte Guteland, Matilda Ernkrans, Dagens Nyheter

“Senare i veckan bestäms inriktningen för miljöpolitiken under de kommande åren. Den nya Junckerkommissionen ska lägga fram sitt arbetsprogram. De gemensamma reglerna, som finns till för att skydda värdefull natur och hotade växter och djur ska [...]EU, Hälsa, Klimat & miljö
2014-12-14

Sista chansen att rädda vår framtid

Isabella Lövin, Expressen

Det nu avslutade klimatmötet i Lima och det som hålls i Paris nästa år har kallats vår kanske sista chans att rädda vår gemensamma framtid. Alliansens nedskärningar i budgeten visar tydligt vad som står på [...]Budget, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), PartipolitikI artikeln hänvisas till "Strid för fattiga länder i klimatfrågan, Romson"
2014-12-13

Strid för fattiga länder i klimatfrågan, Romson

Jens Holm, Expressen

“Klimat- och miljöminister Åsa Romson borde ta strid med bromsklossarna inom EU och mot USA och alliera sig med världens fattiga länder. Hon har profilerat sig i frågan om klimatfinansiering, och det är bra. Men [...]FN, Gröna fonden, Klimat & miljö
2014-12-12

Kräv stopp för godtyckliga fiskekvoter

Annika Jacobson och Dima Litvinov, Göteborgs-Posten

“Denna vecka redovisar fiskeriminister Sven-Erik Bucht, inför jordbruksutskottet och EU-nämnden, vilken position Sverige tänker ta i EU-förhandlingarna den 15 – 16 december. Han kommer då utan tvivel uttrycka regeringens avsikt att följa EU:s gemensamma fiskeripolitik, [...]EU, Klimat & miljö
2014-12-11

”Sverige satsar 1,6 miljarder på vattenfrågor”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“Rent vatten och sanitet är en grundläggande hörnsten i fattigdomsbekämpningen. Därför satsar Sverige också stort. Sida lägger till exempel runt 410 miljoner kronor mellan 2014–2017 på det så kallade WASH-programmet (Water Sanitation and Hygien), där [...]Budget, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, VattenArtikeln är en replik på: "”Spola inte biståndet till toaletter”"
2014-12-11

Ingen vit jul med Alliansen

Eva Franchell, Aftonbladet

“Om vi ska kunna stoppa temperaturhöjningen vid två grader måste utsläppen minska. Varje land måste göra sitt ­yttersta, men vad gör då Sverige? Med A­lliansens budget minskar stödet till f­attigare länder.” Budget, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-12-11

Klimatförändringarna bryr sig inte om nyval

Åsa Romson, Göteborgs-posten

“Det är nu viktigt att alla länder bidrar för att så snabbt som möjligt minska de utsläpp som orsakar klimatförändringarna. Om ett år, på mötet i Paris, behöver vi ett avtal som stödjer klimatarbete i [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2014-12-03

Regeringens fem klimatutmaningar i Lima

Mattias Goldmann, Värmlands Folkblad

“Mötet i Paris i december 2015 är avgörande för om vi ska ha en rimlig chans att hålla den globala temperaturökningen under två grader jämfört med förindustriell tid. Grunden för framgång i Paris läggs nu, [...]FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2014-11-30

Dags för Sverige att visa ledarskap för klimatet

Svante Axelsson, Göteborgs Posten

“I morgon samlas världens regeringar i Lima för att lägga grunden till ett nytt klimatavtal. Nu måste handlingsförlamningen brytas. Vi har just fått klimatpanelens senaste sammanställning över hur människan förändrar klimatet. Alla länder måste nu [...]Gröna fonden, Klimat & miljö
2014-11-29

Omoraliskt att satsa på fossilindustrin

Bill McKibben m.fl., Svenska Dagbladet

Vi uppmuntrar de som fortfarande har investeringar inom fossila bränslen – till exempel Stockholms stad – att gå med i det som ärkebiskop Desmond Tutu kallar “the human rights challenge of our time.” Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2014-11-28

Klimatbiståndet ges inte på vaccinets bekostnad

Isabella Lövin, Aftonbladet

Regeringens engagemang i Gröna klimatfonden sker inte på bekostnad av vaccinet. Sverige kommer fortsätta vara en av de största givarna till Gavis viktiga vaccinationsprogram. Biståndsformer, Hälsa, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Skär inte ner på vaccinet, Lövin"
2014-11-25

Skär inte ner på vaccinet, Lövin

Hillevi Engström m.fl

500 miljoner kronor till den gröna fonden istället för att satsa på stödet på vaccin som räddar liv är inget annat än ett kraftigt snedsteg. Biståndsformer, Budget, Gröna fonden, Hälsa
2014-11-20

EU når inte biståndsmålet

Rädda Barnen m.fl, Omvärlden

Att EU sviker biståndslöftet och att Sverige urholkar biståndsbudgeten är oroande. Det försvårar inte bara arbetet med att uppnå millenniemålen – EU:s nedprioritering av biståndet sänder negativa signaler inför förhandlingarna av nya internationella överenskommelser och [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, Post-15, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Aid Beyond 2015"
2014-11-19

Klimatarbete avgörande för de fattiga länderna

Isabella Lövin, Aftonbladet

Från den svenska samarbetsregeringen är signalen tydlig: vi vill höja ambitionsnivån för klimatarbetet och vi vill göra det nu. Vi befinner oss i ett kritiskt skede för att lyckas bromsa den globala uppvärmningen. Därför utlovar vi [...]FN, Gröna fonden, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-11-11

Vattenfall – låt brunkolet ligga kvar i marken!

Samuel Jarrick mfl., Göteborgs-Posten

“Världen har redan förbränt två tredjedelar av de fossila tillgångar vi har råd att förbränna om klimatmålen ska kunna nås. Om vi fortsätter med dagens utsläppsnivåer nås taket inom 30 år. Det innebär att Vattenfalls [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö
2014-11-09

Handelsavtal hotar klimatet

Peter Söderbaum, Uppsala Nya Tidning

“De fördelar som utökad handel möjligen kan medföra för transnationella företag blir futtiga jämfört med det elände som klimatförändringarna är på väg att leda till. Vi måste kanske ompröva hela vårt sätt att se på [...]EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, USA
2014-11-07

Vi stärker klimatarbetet inför toppmöte

Åsa Romson, Svenska Dagbladet

“EU:s beslut att till 2030 minska klimatutsläppen med minst 40 procent ger en viktig signal för de internationella samtalen men regeringen hade velat se en ambitionsnivå i EU på minus 50 procent. Tyvärr röstades en högre [...]EU, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Har den rödgröna regeringen någon klimatpolitik?"
2014-11-04

”Styrmedel behövs också för förnyelsebar energi”

Johan Rockström m.fl. Dagens Nyheter

Vi delar Hassler, Krusell och Nycander’s (HKN) slutsats att ekonomiska styrmedel är absolut nödvändiga för att hantera det marknadsmisslyckande det innebär att klimatskadliga utsläpp av växthusgaser sker helt utan kostnad. Tvärtom, som Thomas Hahn betonade [...]Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Kyotoprotokollet har varit direkt skadligt – byt spår"
2014-11-04

“Utsläppshandel snabbaste vägen mot globalt CO2-pris”

Mattias Goldmann m.fl, Dagens Nyheter

Ett globalt pris på koldioxid behövs för att minska de globala utsläppen av utsläppen. Vi önskar att den miniminivå på koldioxidskatter som John Hassler, Per Krusell och Johan Nycander (DN Debatt 2 november) föreslår vore [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Kyotoprotokollet har varit direkt skadligt – byt spår"
2014-11-04

Har den rödgröna regeringen någon klimatpolitik?

Lena Ek m.fl. Svenska Dagbladet

“Sverige behöver ha en ledarroll i EU:s arbete och vid de internationella förhandlingarna. Ska det vara möjligt är tiden knapp. Centerpartiet avser att i opposition fortsätta driva på för en grön omställning där förnybar energi och [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-11-02

“Kyotoprotokollet har varit direkt skadligt – byt spår”

John Hassler m.fl., Dagens Nyheter

Med andra ord, eftersom ju Sverige haft en skatt under en längre tid står Sverige som bevis på att det går att införa en skatt utan betydande negativa konsekvenser. Skatten skulle inte heller hota andra [...]Klimat & miljö
2014-11-02

Romsons goda vilja hjälper inte de fattiga

Svenska Dagbladet

[…] Det är därför inte särskilt överraskande att klimatfrågor inte är något som människor i utvecklingsländer vill satsa sina pengar på. När FN under det gångna året frågade runt 5 miljoner människor om deras önskemål blev [...]Gröna fonden, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-10-28

Gör inte klimatpolitiken svårare än den behöver vara

Eva Samakovlis m.fl., Svenska Dagbladet

“Ännu dyrare blir det om målet inte ska uppnås med prissättande styrmedel utan, som Lunda-forskarna verkar förorda, med en uppsjö av statliga subventioner och stöd. Exempelvis föreslog utredningen “Fossilfrihet på väg” 30 miljarder kronor till [...]Fossilfri energi, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "KI bortser från den moderna klimatforskningen"
2014-10-27

KI bortser från den moderna klimatforskningen

Fredrik N G Andersson, m.fl., Svenska Dagbladet

“Konjunkturinstitutet presenterade den 23 october på svd.se tio punkter för en ”klimatsmart politik”. Tyvärr landar de i den felaktiga slutsatsen att klimatpolitiken bör utgå från ett mål och ett medel. … En smart klimatpolitik kan [...]Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "10 förutsättningar för en klimatsmart politik"
2014-10-27

EU vänder klimatet ryggen – dags för Norden att ta över

Hans Nilsson, Göteborgs Posten

“På hemmaplan var det en plågsam upplevelse att följa den svenska EU-nämndens diskussioner om målen och den pajkastning som ägde rum med de sifferkombinationer man menade borde gälla för EU:s klimatarbete.” EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, OECD
2014-10-23

10 förutsättningar för en klimatsmart politik

Eva Samakovlis m.fl., Svenska Dagbladet

“Konjunkturinstitutet har på uppdrag av regeringen analyserat hur politiken skulle kunna utformas på ett kostnadseffektivt sätt. Detta är i linje med OECD:s rekommendationer för svensk klimatpolitik och särskilt viktigt då höga ambitionsnivåer annars kan leda [...]Klimat & miljö, OECD
2014-10-22

Regeringen måste skärpa EU:s klimatmål

Jens Holm Göteborgs posten

“Det brådskar att ställa om Europa. Världen är i dag inne på en utsläppsbana som snarare leder mot en fyragradig temperaturhöjning än den tvågradersnivå som världssamfundet kommit överens om. En fyra grader varmare värld skulle [...]EU, Klimat & miljö
2014-10-17

Inrätta ett miljöpolitiskt råd direkt under statsministern

Christian Azar m.fl., Dagens Nyheter

“Medan de fattigaste drabbas hårdast av miljö- och klimatförändringar, tar de mest gynnade för sig av atmosfären och annat miljöutrymme. Många av de mest drabbade har samtidigt påverkat miljön minimalt. Miljöpolitiken måste därför förhålla sig [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-10-13

Sverige ska ligga i framkant

Isabella Lövin, Aftonbladet

Starka fackföreningar är ett centralt instrument för en rättvis fördelning av resurser och för hållbar utveckling. När människor organiserar sig, kräver sina rättigheter och rimliga arbetsvillkor kan de förändra maktstrukturer och därmed hela samhällen. … Det [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sociala skyddsnätArtikeln är en replik på: "Mänskliga rättigheter i arbetslivet under attack"
2014-10-07

Öppet mål för snabb klimatomställning

Annelie Andersson m.fl.

Det finns alltså ett starkt parlamentariskt stöd för att fasa ut placeringarna i fossila bränslen och satsa mer på hållbara investeringar. Med Per Bolund som finansmarknadsminister och en trolig plats i riksdagens pensionsgrupp måste Miljöpartiet [...]AP-fonderna, Fossilfri energi, Gröna fonden, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2014-10-07

Mänskliga rättigheter i arbetslivet under attack

Per-Olof Sjöö m.fl. Aftonbladet

Detta är oacceptabelt. För att utrota fattigdomen i världen behövs inte bara fler jobb, utan jobb med anständiga villkor och löner det går att leva på. För att en förändring ska ske måste ILO:s agenda [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, FN, Klimat & miljö, Näringsliv, Sociala skyddsnätI artikeln hänvisas till dokumentet: "Human Development Report 2014"
2014-10-06

”Timbro har ett förlegat perspektiv på utveckling”

Håkan Wirtén m.fl., Dagens Nyheter

“Det är häpnadsväckande att Timbro kallar en rapport som pekar på konsekvenserna av en ohållbar konsumtion i världens rikaste länder – och en orättvis fördelning av världens resurser – för smaklös och ett hån mot [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Världsnaturfonden svartmålar ett miljövänligt Sverige"
2014-10-02

”Världsnaturfonden svartmålar ett miljövänligt Sverige”

Lydiah Wålsten, Dagens Nyheter

Nu producerar WWF ett index som ger intrycket av att de mest hållbara länderna också är de fattigaste och för människan mest miserabla länderna: Afghanistan, Bangladesh, Mali. Man kallar rapporten för ”Living Planet”. Det är [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Svenskarnas konsumtion pressar jorden allt hårdare"
2014-10-01

Svenskarnas konsumtion pressar jorden allt hårdare

Carina Borgström-Hansson m.fl., Dagens Nyheter

Svensk politik för en planet måste skapas både på borta- och hemmaplan. Att Sverige i vissa avseenden är ett litet land innebär inte att vad vi gör saknar betydelse. Tvärtom, i en tid när vi ser att många [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-09-27

Klotet behöver en plan B

Heidi Avellan, Sydsvenskan

“Mer pengar till FN:s klimatfond – problemet är att pengarna inte strömmar in. Mer skog – skövlad skog ska återställas på en yta större än Indien och skövlingen stoppas helt till 2030. Mindre koldioxidutsläpp – 200 miljarder [...]FN, Klimat & miljö
2014-09-25

Hög tid för klimatets plan B: Skapa tull- och skatteallians

Håkan Pihl, Dagens Nyheter

“Sverige kan bidra genom initiativ till en klimatallians med likasinnade länder, helst hela EU. I en sådan allians skulle man begränsa egna utsläpp men också ställa krav på de länder som inte gör det.” EU, FN, Gröna fonden, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Klimat & miljö
2014-09-25

En vinst för världen

Mattias Karlsson, Kristianstadsbladet

“Globala klimatproblem kräver globala lösningar. Utsläpp av koldioxid känner inte av några gränser och påverkar i förlängningen alla på jorden. Lösningen ligger därför i att alla länder måste ta sitt ansvar, vissa mer än andra.” FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2014-09-24

Klimatet i fokus igen

Upsala Nya Tidning

“Den senaste rapporten från klimatpanelen IPCC (2013) visade att det nu är till 99 procent klarlagt att jorden värms upp och att det med 95 procents säkerhet sker på grund av mänsklig påverkan. Och i [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2014-09-23

Sverige kan bättre i frågan om klimatet

Annika Jacobson, Aftonbladet

“Samtidigt som de globala förnybara investeringarna accelererar har svenska beslutsfattare simmat runt utan vare sig mål eller mening i en inrikespolitisk fiskdamm och käbblat om gårdagens energilösningar.” FN, Fossilfri energi, Klimat & miljö
2014-09-16

Några frågor för den nya biståndsministern

Sten Rylander m.fl, OmVärlden

Välkommen till posten som ny biståndsminister! Valresultatet visar att du – vem du än är – med all kraft måste stå upp för principen om alla människors lika värde. Vi i det svenska civilsamhället förväntar oss [...]Avräkningar, Civilsamhället, Gröna fonden, Jämställdhet, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2014-09-15

Här är trippelmissarna i M:s klimatpolitik

Margot Wallström, Expressen

“Vi vet att utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Det gör även skillnaden mellan fattig och rik. Tillsammans med den demografiska utvecklingen i världen skapar dessa faktorer ett “hållbarhetsgap” som definierar mänsklighetens framtid.” Klimat & miljö, Partipolitik
2014-09-11

Klimatvalet 2014

Ulrika Hagevi m.fl, Sundsvalls Tidning

“Vi behöver ett nytt sätt att tänka om utveckling än det trubbiga måttet BNP som är styrande för investeringar och beslutsfattande. Då räcker det inte med justeringar som vi kallar miljövänliga. Det som krävs är [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2014-09-09

Ta klimatfrågan på allvar

Niclas Malmberg, UNT

“Sverige har tidigare varit ett pådrivande land i klimatfrågan, både inom EU och i FN:s klimatförhandlingar. Men sedan Köpenhamnskonferensen är perspektivet det motsatta. Sverige lever inte ens upp till det åtagande vi har om att bidra [...]Klimat & miljö
2014-09-05

Sista chansen för att rädda klimatet

Beatrice Rindevall, Aftonbladet

“Så vad händer om vi får en uppvärmning på över två grader? Vi pratar bland annat om en förväntad femdubbling av klimatflyktingar till 2050, från 45 miljoner till 250 miljoner. Du som pratar om att känna [...]IPCC, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-09-05

”Förbjud AP-fonderna lägga miljarder hos oljeindustrin”

Åsa Romson m.fl, Dagens Nyheter

“Världens länder måste sluta investera i det som förstör vår planet. Det är tid för ansvar. De närmaste 4–5 åren är avgörande. Valet nästa vecka bestämmer Sveriges roll på klimattoppmötet i Paris – ska Sverige [...]AP-fonderna, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-08-23

Regerigens tomma klimatskryt

Helena Leander, Upsala Nya Tidning

“Sverige kan inte vila på gamla lagrar hur länge som helst. Ska vi ner mot nollutsläpp 2050 måste tempot öka. “ Klimat & miljö, Partipolitik
2014-08-23

Tillsätt klimatminister

Emma Wallrup, Upsala Nya Tidning

“Vi har halkat efter på flera klimat­rankningar med den borgerliga regeringens politik, både när man jämför klimatrelaterade skatter och klimatinvesteringar mellan länder. Vi vill därför göra en rad viktiga klimatåtgärder” Klimat & miljö, Partipolitik
2014-08-21

Förutsättningen för bra klimatpolitik är tillväxt

Johan Hultberg, Göteborgs-Posten

“Ökningen av de globala koldioxidutsläppen och de allt allvarligare klimatförändringarna som följer därav är en av de absolut största globala utmaningarna. Sverige bidrar bäst till lösningen på klimatutmaningen genom att vara ett föregångsland som visar [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-08-19

Evig tillväxt omöjlig för mänskligheten

Birger Schlaug, Svenska Dagbladet

Hur vi bygger ett gott samhälle utan ekonomisk tillväxt. Det är kanske den största utmaningen välfärdssamhället ställts inför. Vi har nämligen byggt upp system, strukturer och normer som utgår från att ekonomin, mätt i BNP, [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-07-30

”Att gemensamt lösa miljöproblem kan skapa tillit”

Valter Mutt, Dagens Nyheter

“Vattenbrist, ökenutbredning och övergång till solenergidrivna ekonomier utgör gemensamma utmaningar för både Israel och Palestina och skulle kunna ligga till grund för samarbete. (…)  I stället för att föröda enorma resurser på militära skenlösningar så är [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Klimat & miljö, PalestinaArtikeln är en replik på: "Starta nytt fredsinitiativ med gemensamma miljöprojekt"
2014-07-28

Fracking för ett fritt Europa

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Skiffergasen, och även skifferoljan på sikt, kan göra Europa mer självständigt. Det gäller även vår import av olja från gulfstaterna, där våra pengar direkt stödjer odemokratiska regimer. Man brukar prata om oljans förbannelse, eftersom makteliten [...]Demokrati, Diktaturer, Klimat & miljö
2014-07-24

Ekonomismens hot

Eskil Jonsson, Upsala Nya Tidning

“Man borde rimligen förstå att jämlikhet, social, ekonomisk och ekologisk rättvisa borde utgöra en förutsättning för välfärd och utveckling snarare än att tro att den nationella och globala ekonomiska tillväxten skulle sippra ned till de [...]Hållbar utveckling, Partipolitik
2014-07-21

”Fredsinitiativ måste bygga på ett balanserat förhållningssätt”

Dan-Louis Schneider, Dagens Nyheter

“Att skjuta raketer urskiljningslöst mot israeliska civila är ett brott mot folkrätten. Att försvara sig mot denna raketbeskjutning är en grundläggande rättighet och framgår av rätten till självförsvar, enligt FN-stadgan.(…) Åsa Romson och Valter Mutt borde analysera [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Klimat & miljö, PalestinaArtikeln är en replik på: "Starta nytt fredsinitiativ med gemensamma miljöprojekt"
2014-07-21

Klimattullar är inte lösningen

Christofer Fjellner, Helsingborgs Dagblad

“Det är för få länder som tar ansvar för klimatet. Men att försöka straffa snabbväxande utvecklingsländer att ta ansvar är inte särskilt genomtänkt. Det drabbar fattiga människor i fattiga länder. Och det gör vår import [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2014-07-16

Starta nytt fredsinitiativ med gemensamma miljöprojekt

Åsa Romson & Valter Mutt, Dagens Nyheter

“Sverige bör spela en mer aktiv roll för att få till stånd en genuin fredsprocess. Vårt land har tidigare gjort insatser för fred och rättvisa i regionen men har under de senaste åren inte haft [...]Israel/Palestina-konflikten, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-06-24

Sätt hållbar fart på Sverige

Jan-Åke Blomqvist, Dala Demokraten

“Ett samhälle bärs upp av dess medborgare och företag, som betalar skatt till vår gemensamma välfärd och infrastruktur. Då är det oerhört provocerande, att en del storföretag och stenrika tar sig friheten att inte betala [...]EU, Hållbar utveckling, Kapitalflykt
2014-05-27

Debatt Sverige behöver en ny nationell matstrategi

Håkan Wirtén m. fl., Göteborgs-Posten

“Den ökande antibiotikaresistensen är ett hot och klimatfrågan är ännu olöst. För att lyckas med generationsmålet behöver våra politiker se till att hållbar hälsosam mat för alla får genomslag: Det är dags att handla nu.” Hälsa, Jordbruk, Klimat & miljö
2014-05-26

Nu är det dags för en energiunion

Upsala Nya Tidning

“Är verkligen kol och gas från EU rätt svar på ett gasberoende från Ryssland? Är det inte bättre politik att försöka minska behovet genom effektiviseringar och försöka få till stånd en snabbare övergång till förnybara [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Ryssland
2014-05-22

”Lööf borde snarare eftersträva minskade utsläpp globalt”

Jan Johansson m.fl. Dagens Nyheter

“Om det vore verklig klimatnytta näringsministern var ute efter borde globala utsläppsminskningar vara det som eftersträvas. Att verka för ökad produktion av pappersprodukter, stål, malm och kemiprodukter i Sverige, till stor del av svenska råvaror, [...]EU, Handelspolitik, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Så ska vi driva på för att EU ska behålla klimatledningen"
2014-05-18

Så ska vi driva på för att EU ska behålla klimatledningen

Annie Lööf m.fl., Dagens Nyheter

“EU behöver än högre klimatambitioner. Vi måste börja minska utsläppen snabbare än i dag. Vi vill minska dem med 50 procent till 2030. Precis som regeringen föreslagit bör detta ske delvis genom en tioprocentig utsläppsminskning [...]EU, Handelspolitik, Klimat & miljö
2014-05-08

Regeringen är nu halvvägs – men ny klimatfinansiering krävs

Mathias Friman m.fl., Svenska Dagbladet

“Att finansieringen till den Gröna klimatfonden ställdes mot de ökade flyktingkostnaderna visar hur viktigt det är att finansieringen består av nya tillägg till den befintliga biståndsbudgeten. I förhållande till det klimatbistånd som Ek och Engström refererar till i sin replik, det vill säga [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), Budget, Gröna fondenArtikeln är en replik på: "Vi står fast vid löfte om pengar till fond"
2014-05-07

Vi står fast vid löfte om pengar till fond

Hillevi Engström m.fl., Svenska Dagbladet

“Regeringen är drivande för att fonden ska börja arbetet med klimatomställning. Vi står fast vid vårt löfte – medel ska betalas in när fonden blir verksam.”       Enprocentsmålet, Gröna fonden, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Regeringen sviker löfte om klimatpengar"
2014-05-06

Vi står fast vid löfte om pengar till fond

Hillevi Engström mfl; Svenska Dagbladet

“Mathias Friman och Björn-Ola Linnér skriver (Brännpunkt 4/5) om den Gröna klimatfonden, som ännu inte är verksam. Vi står fast vid vårt löfte – medel ska betalas in när fonden blir verksam. Om fonden blir verksam [...]Budget, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Vi står fast vid löfte om pengar till fond"
2014-05-04

Regeringen sviker löfte om klimatpengar

Björn-Ola Linnér m.fl. , Svenska Dagbladet

“Det sänder en mycket negativ signal i det mödosamma arbetet med att bygga förtroende mellan fattiga och rika länder i klimatförhandlingarna.” EU, FN, Gröna fonden, IPCC, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Multilateralt samarbete
2014-04-30

Alliansen passiv med att höja miljöskatterna

Helena Leander, Svenska Dagbladet

“Att alliansen sviker miljön och klimatet syns tydligt på att miljöskatternas andel av BNP har minskat med 12 miljarder sedan de kom till makten. Frågan är alltså vad alliansens” skatteväxling” består av. Hultberg drar också [...]Klimat & miljö, Partipolitik, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "MP:s gröna skatteväxling blev röd skattechock"
2014-04-28

Risk för miljömässig och ekonomisk katastrof

Annika Jacobson, Svenska Dagbladet

Genom Vattenfalls befintliga kolkraftverk i främst Tyskland släpper Sverige i dag ut 88,4 miljoner ton koldioxid i atmosfären per år. Det är nästan dubbelt så mycket som hela Sveriges sammantagna utsläpp under ett år. Genom [...]Klimat & miljö, Näringsliv
2014-04-28

Gör EU:s jordbruk hållbart

Francisco Contreras, Helsingborgs Dagblad

Enligt FN:s livsmedels och jordbruksorganisation är småskaligt, närodlat jordbruk det mest effektiva för att bekämpa fattigdomen och ett led i att stoppa klimatförändringarna i världen. I dag importerar EU jordbruksvaror för över 800 miljarder kronor [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Jordbruk, Klimat & miljö
2014-04-28

MP:s gröna skatteväxling blev röd skattechock

Johan Hultberg, Svenska Dagbladet

Färre jobb och färre arbetade timmar är inte vad Sverige eller klimatet behöver. Jobb och tillväxt är nämligen en förutsättning för en ambitiös miljö- och klimatpolitik. Bara med en tydlig arbetslinje kan de resurser skapas [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2014-04-26

Svältlöner betalar de billiga H&M-kläderna

Tola Moeun, Aftonbladet

“Minimilönen i Kambodja är runt 650 kronor per månad vilket gör kambodjansk arbetskraft bland den billigaste i hela världen. Än värre: fram tills nyligen var minimilönen ännu lägre och höjningen har kostat arbetarna dyrt. Bara [...]Anständiga arbetsvillkor, Hållbar utveckling, Kambodja, Mänskliga rättigheter
2014-04-24

Ett grönt och öppet EU måste byggas underifrån

Kent Johansson, Göteborgsposten

Klimatet är en global utmaning, men lösningarna finns lokalt. Möjligheterna finns i de gröna näringarna, i ny grön teknik och i innovativa företag. Den gröna omställningen innebär inga umbäranden – tvärtom! EU, Klimat & miljö
2014-04-19

Vad händer om oljekranen dras åt?

Fredrik Jansson, Folkbladet

“Den stora smällen på den europeisk energimarknaden skulle rimligen konsumenterna i södra och östra Europa ta. En energikris ovanpå en redan existerande ekonomisk kris skulle sannolikt vara halmstrået som slutligen knäcker kamelens rygg. Statskollaps helt [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: " Sveriges primärproduktion och försörjning av livsmedel – möjliga konsekvenser vid en brist på fossil energi"
2014-04-19

Viktigt att både minska egna utsläpp och hjälpa andra

Pia Björstrand m.fl., Göteborgsposten

“För rika länder som Sverige, med stora utsläpp per capita, blir utsläppshandeln ett effektivt PR-trick, ett kamouflage som döljer det egna ansvaret och skapar en bild av den ädla välgöraren som vill hjälpa fattiga länder [...]Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Den som förorenar klimatet ska betala för sig""
2014-04-15

Det går trögt att växla spår

Tekniskt möjliga miljöåtgärder måste ses som politiskt möjliga. Tågvisslan har ljudit från FN:s klimatpanel (IPCC). Det ger anledning till såväl hopp som panik. IPCC, Klimat & miljö
2014-04-15

Vi har lösningarna

Klimatarbetet måste bedrivas på flera plan. En inte oviktig del handlar onekligen om att ge fattiga människor elektricitet och möjlighet att sluta laga mat över öppen eld. Men för länderna som släpper ut mest, och vars [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö
2014-04-14

Varmare klot går att undvika

Huvudledare. En klimatkatastrof kan undvikas och det utan oöverstigliga kostnader. Gårdagens rapport från FN:s klimatpanel är goda nyheter. Hållbar utveckling, IPCC, Klimat & miljö
2014-04-13

Det svenska exemplet visar vägen för världen

Thomas Sterner, Dagens Nyheter

“Klimatmodeller visar att vad vi än gör så kommer vi att drabbas av ytterligare förändringar under 2020–40 – då vi ser effekterna av den uppvärmning som redan är oundviklig.” Indien, IPCC-rapporten 2013, Japan, Kina, Klimat & miljö, USA
2014-04-12

Pensionsinvesteringarna måste bli hållbara

Riksdagens Pensionsgrupp – som består av regeringspartierna och Socialdemokraterna – presenterade nyligen en ramöverenskommelse om förändringar i pensionssystemet. När detaljerna nu utarbetas måste Pensionsgruppen skapa ett system där svenska pensioner säkras genom verkligt hållbara investeringar. AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-04-07

Vi kan skapa en union med hållbar tillväxt

Marita Ulvskog m.fl., Göteborgs Posten

“Klimatomställningen är vår tids största utmaning. En hållbar framtid kräver en omställning från ett samhälle som bygger på fossila bränslen, till ett som bygger på det förnybara. Det är en konkurrensfördel för våra företag om [...]EU, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-04-05

EU:s räddningsplan – för lite och för sent

Lars Zetterberg m.fl., Svenska Dagbladet

Det låga priset hindrar klimatsmarta investeringar. Kolkraft är på väg tillbaka i EU samtidigt som planerade bioenergianläggningar blir olönsamma. Eftersom investeringarna ofta är långsiktiga riskerar europeisk industri att bygga fast sig i en struktur med höga [...]EU, Klimat & miljö
2014-04-04

“Djup oenighet bland de fyra regeringspartierna om klimatpolitiken”

Matilda Ernkrans, Sydsvenskan

“Häromdagen gav FN:s klimatpanel nya besked. Klimatförändringarna drabbar människor här och nu. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma takt som nu kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Sedan 2012 har [...]Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till "“Åsa Romson: Klimatet behöver inte fler utredningar”"
2014-04-04

“Åsa Romson: Klimatet behöver inte fler utredningar”

Åsa Romson, Sydsvenskan

“Med alliansens politik missar Sverige EU:s utsläppsmål med 150 år. Därmed sätter alliansen våra barns och barnbarns framtid på spel och riskerar en global klimatkatastrof…Vi politiker måste gemensamt ta ansvar, på nationell nivå skapa ett [...]Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till " “Djup oenighet bland de fyra regeringspartierna om klimatpolitiken”"
2014-04-04

M har fastnat i en gammaldags logik

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

Moderaterna vill nå klimatmålen genom att satsa mer på kärnkraft, och köpa sig fria med utsläppsminskningar – någon annanstans. Detta kallar de för ”kostnadseffektivt”, men verkligheten säger något annat. Klimat & miljö, Partipolitik
2014-04-04

Konsumtionen i EU måste bli ett kretslopp

Janez Potocnik, Göteborgsposten

“Med den stora befolkningstätheten och de knappa resurserna är det nödvändigt för Europa att minska sitt beroende av jordens ändliga naturresurser. Europa måste bli en hållbar ekonomi och framför allt en kretsloppsekonomi – en grön [...]EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-04-03

“Den som förorenar klimatet ska betala för sig”

Fredrik Reinfeldt m.fl., Sydsvenskan

“För Alliansregeringen är det viktigt att miljöpolitiska styrmedel i så stor utsträckning som möjligt utformas så att den som förorenar klimatet ska betala för sig. Grunden i vår klimatpolitik är principen om ett pris på [...]Klimat & miljö, Partipolitik, Utsläppsrätter
2014-04-02

Rgeringen missar kraftigare klimat- och energimål

Lars Andrén, Annika Helker Lundström, Gustav Melin och Hans Nilsson, Göteborgsposten

“Energiminister Anna-Karin Hatt (C) framhöll i en debattartikel (GP 26/3) att utvecklingen på Krim är ännu ett argument för EU att höja ambitionerna för sin klimat- och energipolitik. Det är bra att ministern noterar att [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö
2014-04-01

Earth Hour är en viktig symbolhandling

Mariann Eriksson, Svenska Dagbladet

“Earth Hour handlar inte om elkonsumtionen, även om vi håller med om att bristen på el är ett stort problem i delar av världen. Earth Hour är en symbolhandling för att politikerna ska agera i [...]FN, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Earth Hour är en viktig symbolhandling"
2014-04-01

Barnen får uppleva klimatkatastrofen

Eva Franchell, Expressen

“Låt oss tänka på barn i andra delar av världen. Barn som just fötts i länder som Bangladesh eller Etiopien. Gårdagens rapport från FN:s klimatpanel IPCC är klar och tydlig. Vetenskapsmännen är överens. Om medeltemperaturen stiger [...]Barn och unga, EU, FN, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till dokumentet: "IPCC Fifth Assessment Report Climate Change 2014:Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
2014-03-31

Ett ont klimat

Expressen

“Det stämmer att fattiga länder kommer att drabbas värst. Dels för att många av dem ligger i värmebälten. Dels för att de saknar resurser, både att förebygga klimatförändringar och extrema väderhändelser, och att återuppbygga sina [...]IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö
2014-03-31

Politikernas hemläxa

Dagens Nyheter

“Forskarna konstaterar att klimatförändringarnas effekter länge har gått att bevittna i naturen. Det gör det också lättare att överskåda konsekvenserna under de kommande två tre decennierna…Forskarna har i alla avseenden gjort sin hemläxa. Överväldigande belägg [...]FN, Forskning och innovation, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Partipolitik, Utsläppsrätter
2014-03-31

Klimatet berör även plånboken

Sydsvenskan

“Klimatet är globalt. Därför räcker det inte att fokusera på de utsläpp som görs inom Sveriges gränser. Regeringen borde bli tydligare med detta, liksom med vad det kostar att inte agera mot klimatförändringarna i tid.” Klimat & miljö, Partipolitik
2014-03-30

“Regeringen går emot sina miljömål och ökar utsläppen”

Annika Hjelm m.fl.

“Den svenska regeringen har hög svansföring i klimatpolitiken. Regeringen skriver i sin senaste klimatproposition från 2009 att ”EU:s tvågradersmål utgör utgångspunkten för de åt­gärder som nu behöver vidtas” samt att ”Sverige ska visa ledarskap både [...]EU, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-03-30

Grön EU-politik ska ändra villkoren på marknaden

Isabella Lövin mfl, Svenska Dagbladet

“Enligt en nyligen genomförd Sifo-undersökning är miljön EU-valets viktigaste fråga. Vi håller med. Priset för att fortsätta ignorera klimatförändringarna kommer att bli skyhögt för våra barn och barnbarn. Samma budskap kommer från FN som denna [...]EU, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-03-29

Grön energi minskar rysk makt

Lise Nordin, Göteborgs-Posten

“Med läget i Ryssland är det viktigare än någonsin att Europa satsar på förnybar energi och därmed minskar sitt importberoende av energi från skurkstater.” EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Ryssland
2014-03-29

Att släcka lampor ger fel signal om el

Petter Claesson och Kjell Jansson, Svenska Dagbladet

“Vi ifrågasätter inte syftet med Earth Hour: att lyfta vikten av klimatfrågan. Vi ifrågasätter däremot symbolhandlingen – att släcka ljuset – som kan bidra till att sprida en felaktig uppfattning om el. Vi tror att [...]Kenya, Klimat & miljö
2014-03-28

Så kan Sverige minska utsläppen på riktigt

Pia Björstrand m.fl., Göteborgs-Posten

“Det finns en inkonsekvens i regeringens klimatpolitik. Målet är att utsläppen ska minska med 40 procent till 2020, där en tredjedel av minskningen ska tillgodoräknas genom åtgärder i andra länder. Regeringen vill alltså räkna med [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-03-28

Ta klimatdebatten med oss, Reinfeldt

Gustav Fridolin m.fl., Aftonbladet

“Vi kan inte ha en statsminister som vägrar prata om vår generations största politiska utmaning. Vi utmanar därför Fredrik Reinfeldt på debatt om hur Sverige och EU ska ta sin del av klimatansvaret.” EU, Klimat & miljö
2014-03-26

Unikt tillfälle att minska beroendet av rysk olja och gas

Anna-Karin Hatt, Göteborgsposten

“Sverige är ledande i att bygga ut den förnybara energin, både i EU och globalt – och mer förnybart krävs för att vi ska klara klimatet. Men det som nu händer i Ukraina och i [...]Biobränslen, EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Ukraina
2014-03-23

Exxon förbereder nästa oljekatastrof i Arktis

Dima Litvinov, Svenska Dagbladet

“Olyckor kommer att ske, de kan inte städas upp och de orsakar långvariga skador, som är omöjliga att återställa. Vi måste få ett slut på vårt koldioxidbehov och ställa om till ett hållbart samhälle. Låt oss lära [...]Civilsamhället, Klimat & miljö, Näringsliv
2014-03-07

Gasen stinker

Expressen

“Men det europeiska gasberoendet gentemot Ryssland är för stort och framför allt för sårbart. Olja kan komma med båtar. Vill man markera mot ett oljeproducerande land kan man byta till ett annat, så kommer det [...]EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Ryssland, Ukraina
2014-03-07

Sverige driver på EU:s klimatpolitik

Lena Ek, Svenska Dagbladet

“Sverige tillhör ett av de allra mest pådrivande länderna i EU, och har vid ett flertal tillfällen framfört – till kommissionen och i berörda ministerråd – att EU måste höja sina klimat- och energiambitioner till 2030.” EU, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-03-06

Säg upp avtalet med Ryssland omedelbart

Kent Johansson m.fl., Svenska Dagbladet

Krimkrisen påverkar också EU:s och Sve­riges energipolitik. EU kan inte vara så beroende av rysk gas som vi blivit. EU, Klimat & miljö, Ryssland, Ukraina
2014-03-04

Dags att sälja av universitetets oljeaktier

Hannah Jones mfl; Göteborgsposten

“Göteborgs universitet, GU, har i dagsläget pengar placerade i bland annat Exxon Mobile Corporation och Lundin Petroleum, genom innehav i en svensk och global indexfond. Vi finner dessa fondplaceringar problematiska ur flera aspekter, framförallt med [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Klimat & miljö, Utbildning
2014-02-28

Alliansen lägger fast klimatmålen tillsammans

Johan Hultberg och Christofer Fjellner, Svenska Dagbladet

“I år ska EU:s gemensamma hållning inför ett globalt bindande klimatavtal 2015 beslutas. Det är en oerhört viktig process som kan påverka vår och kommande generationers framtid. Klimatfrågan förtjänar därför att behandlas med samma stramhet och [...]EU, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Tydligt att M får styra klimatpolitiken"
2014-02-26

Tydligt att M får styra klimatpolitiken

Åsa Romson, Svenska Dagbladet

“Inom de globala klimatförhandlingarna är det EU, USA och Kina som är de avgörande spelarna. Både USA och Kina har på senaste tiden tagit små steg i rätt riktning för ett ökat globalt klimatansvar. Om EU [...]EU, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: ""EU bör sätta högre klimatmål""
2014-02-26

En rejäl och tydlig klimatbluff

Matilda Ernkrans m.fl, Svenska Dagbladet

“Centerministrarna försöker dölja att kommissionens förslag inte innebär några bindande mål för förnybar energi och energieffektivisering för EU-länderna. Regeringen är emot sådana mål. Trots att kommissionen själv visat att sådana mål ger mer jobb i EU [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2014/02/25/eu-bor-satta-hogre-klimatmal/"
2014-02-25

EU bör sätta högre klimatmål

Lena Ek m.fl., Svenska Dagbladet

“Men EU ska inte bara genomföra utsläppsminskningar i Europa, utan också fortsätta ta ansvar för att minska utsläppen också i andra länder. På så sätt bidrar EU till hållbar utveckling och teknikspridning globalt, samtidigt som [...]EU, Klimat & miljö
2014-02-21

”Frihandeln gör oss blinda för värdet av vårt jordbruk”

Anders Wästfelt m.fl., Dagens Nyheter

“Men det svenska jordbruket är viktigt i ett internationellt sammanhang, inte minst i ett längre perspektiv då klimatförändringar försämrar villkoren för matproduktion i många delar av världen samtidigt som jorden ska föda betydligt fler människor. [...]Hållbar utveckling, Handelspolitik, Jordbruk
2014-02-20

Alternativ utrikespolitisk deklaration i fickformat

Göran Greider, Dala-Demokraten

“Vi bör inte definiera oss som européer, utan som världsmedborgare. Den som utgår från världsmedborgarskapet ser de globala frågorna tydligare, fattigdomen och klimatförändringen. Carl Bildt är svensk och europé – därför är han ointresserad av [...]EU, Klimat & miljö, Nato, Vapenhandel
2014-02-09

Klimatmålen kräver politiskt stöd

Svante Axelsson mfl, Borås Tidning

“Nyligen skrev åtta av medlemsländerna till EU-kommissionen med önskan om ett mål för produktion av förnybar energi till år 2030. Bland undertecknarna fanns Italien, Tyskland, Frankrike och Danmark. Men märkligt nog stod inte Sverige bakom [...]EU, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-01-30

Flyget måste betala för sina klimatutsläpp

Lena Ek, Expressen

Luftfarten står för nära tre procent av världens samlade koldioxidutsläpp. Fram till år 2050 beräknas världens flyg- trafik öka med nästan fem procent per år. Om koldioxid- utsläppen skulle öka i samma takt skulle flygets [...]EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-01-19

Sluta hoppas på ett globalt avtal

TORD SVEDBERG m.fl. Svenska Dagbladet

“I samband med FN:s senaste klimatmöte förklarade miljöminister Lena Ek att Sverige har ambitionen att bli en medlande och konstruktiv aktör i förhandlingarna. Ett sådant arbete behöver i högre grad uppmärksamma kompromissen mellan ett bindande avtal [...]FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013
2014-01-18

”Företagen vill ha hållbarhet – politikerna levererar inte”

Johan Rockström, Dagens Nyheter

“I avsaknaden av politiskt ledarskap har en växande del av näringslivet tagit på sig ledartröjan för att minimera växande miljörisker och ta vara på möjligheterna i en global omställning till en hållbar välfärd på en [...]FN, Hållbar utveckling, Näringsliv, Partipolitik, Post-15
2014-01-12

Expressen, gå inte på klimatbluffen

Peter Stilbs m.fl., Expressen

“Inga naturkatastrofer i modern tid har legat utanför normala gränser. Att de kanske tycks värre, beror på att vi människor blivit flera, att vi byggt många fler hus och mycket, mycket dyrare hus.Klimatkrisen, med de [...]IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till dokumentet: "Climate Change 2013"
2013-12-31

Det ser hoppfullt ut för klimatet – trots allt

Göteborgsposten, Annika Jacobson

Det vi kan vara säkra på är att tiden för kraftfullt agerande är nu. Klimat och miljö påverkas så dramatiskt av vår civilisation att vi helt enkelt inte kan vänta längre. När vi går in [...]Klimat & miljöI artikeln hänvisas till dokumentet: "Climate Change 2013"
2013-12-28

Debatt: Vår utmaning inför 2014: Höj priset på koldioxid

Jonas Abrahamsson mfl; Dagens Industri

“Vi har dessutom råd att ställa upp för de många fattiga länder som drabbas hårdast av klimatförändringen, i en situation där deras bidrag till utsläppen varit minimalt. Det råder ingen tvekan om att det skulle vara samhällsekonomiskt [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2013-12-10

FN behöver starkare stöd!

Borlänge FN-förening, Dala-Demokraten

“Vi får aldrig acceptera att nationella egenintressen står i vägen för vår gemensamma skyldighet att upprätthålla respekten för grundläggande mänskliga rättigheter. Sveriges regering bör: √ bidra till att stärka stödet för principen skyldighet att skydda. Säkerhetsrådets främsta uppgift är [...]EU, FN, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Rådet för MR, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utrikesdepartementet, Vapenhandel
2013-12-06

Dags att stänga klimatgapet!

Dalademokraten, Magda Rasmusson, Lorentz Tovatt

En ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP visar att gapet mellan vad forskningen säger måste göras och vad som världens ledare har lovat ökar. Det är dags att Sverige tar på sig ledartröjan, går före [...]FN, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till dokumentet: "The Emission Gap Report"
2013-11-29

Lång dags färd mot klimatavtalet

Susanne Nyström, Sundsvalls Tidning

“De vetenskapliga teorierna nattmanglas på både bredden och tvären – urholkas och urvattnas – innan de omsätts i praktisk politik. Minns statsminister Fredrik Reinfeldts (M) trötta uppsyn efter klimatmötet i Köpenhamn 2009, där det stora [...]IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Klimatmötet i Warszawa 2013I artikeln hänvisas till dokumentet: "Climate Change 2013"
2013-11-28

Tillväxten kommer vara ett minne blott

Staffan Laestadius, Svenska Dagbladet

“Under ytan i de ständigt resultatlösa klimatdiskussionerna – på hemmaplan såväl som nyligen i Warszava – ligger politikernas oro att den radikala klimatpolitik, som är nödvändig för att motverka klimatförändringarna, ska reducera eller rent av [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013, OECDI artikeln hänvisas till "Economic Growth, Carrying Capacity and the Environment"
2013-11-28

Sov för klimatet

Göran Hådén, Sundsvalls Tidning

“När de viktigaste besluten skulle fattas hade ytterst få sovit mer än någon timme. Många hade inte sovit alls och det ger en skärpa motsvarande cirka 0,8 promille alkohol. … Nattmanglingar gör det också extra svårt [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013
2013-11-27

Vi kan inte sätta allt vårt hopp till FN

Oscar Widerberg mfl; Aftonbladet

“FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport visade ännu en gång på riskerna med att fortsätta släppa ut växthusgaser i nuvarande takt. Då går det inte att invänta en FN-process som sniglar sig fram. Istället gäller det att med [...]FN, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013I artikeln hänvisas till dokumentet: "Climate Change 2013"
2013-11-27

Klimatet: Se riskerna med stora utsläppsminskningar

Pär Krause, OmVärlden

“Detta kan naturligtvis framstå som kontroversiellt att acceptera ökade utsläpp. Men alternativet, nämligen att säga till länder där en stor del av befolkningen fortfarande inte har tillgång till elektricitet eller rinnande rent vatten inte ska [...]Hälsa, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Näringsliv
2013-11-27

Luften har gått ur kampen

Jonas Bergström, Värmlands Folkblad

“Saños tal är en tydlig påminnelse om att klimatförändringarna redan är här. De orsakas främst av de rika ländernas utsläpp men det är de fattiga länderna som redan i dag får betala priset. … De rika [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013
2013-11-24

Vi måste få politikerna att agera i klimatfrågan

Rebecka Hallencreutz mfl; Svenska Dagbladet

“Vi önskar nu att klimataktiva världen över tydligare sätter strålkastarljuset på de länder som bromsar förhandlingarna. Kampanjer, turist- och handelsbojkotter mot de värsta bromsklossarna kan vara lika viktiga nu som motsvarande aktiviteter var under apartheid [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013, Sydafrika
2013-11-21

Sluta bromsa klimatpolitiken, Fredrik Reinfeldt

Åsa Romson, Svt Debatt

“Kolet är den främsta klimatboven. Om vi ska lyckas bromsa klimatförändringarna och bygga ett mer hållbart samhälle måste vi minska användningen av fossila bränslen i världen, och i synnerhet kolkraft som är den smutsigaste av alla [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013, Partipolitik
2013-11-20

Utsläppen slår mot fattiga länder som Filippinerna

Patrik Lindenfors, Svenska Dagbladet

“Det är hög tid att ta gemensamt ansvar för vårt jordklot och göra något åt de här klimatförändringarna. Det är inte vi som drabbas av våra egna utsläpp utan fattiga länder som Filippinerna som drabbas hårdast [...]Filippinerna, Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013
2013-11-19

Bristen på toaletter skördar liv, Hillevi Engström

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., SVT Debatt

“Runt om i världen fortsätter bristande tillgång till sanitet att skörda liv och hålla kvar människor i fattigdom. Upprepade episoder av diarré påverkar barns hälsa och utveckling, genom undernäring, kronisk kortväxthet och dålig kognitiv utveckling. [...]Hälsa, Jämställdhet, Klimat & miljö
2013-11-16

Filippinerna måste få hjälp – också på sikt

Åsa Romson, Aftonbladet

“Det kommer en dag när Filippinerna försvinner från tidningarnas förstasidor. När journalisterna åkt hem och när vår uppmärksamhet riktas mot någon annan aktuell händelse. Men om vi verkligen vill hjälpa Filippinerna och andra länder som [...]Filippinerna, Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013
2013-11-16

Taiwan: När FN diskuterar vårt öde vill vi vara med

Thomas T.S. Cheng, Debatt SVT

“Klimathoten mot Taiwan är en del av ett globalt miljöproblem. För att motverka klimatförändringarna krävs kollektiva insatser. Taiwan har länge kämpat för att bli en del av FN:s internationella samarbeten inom klimatområdet, något som ännu [...]FN, Klimat & miljö, Taiwan
2013-11-15

Hjälpen är alltid för sen

Stefan Eklund, Borås tidning

“Om alla de miljoner som skänks till katastrofhjälp skulle finnas före katastroferna och användas till säkerhetsstärkande arbete skulle offren i liv räknat vara betydligt färre.” Biståndsformer, Klimat & miljö
2013-10-26

Kan vi lita på FN:s klimatpanel?

Lars Bern m.fl. Borås Tidning

“Det finns inga tecken på en kommande värmekris. Den verkliga krisen kommer om vi gör som IPCC föreslår – bekämpar utsläpp av koldioxid med högre priser på energi, vilket skall gälla globalt för att vara [...]FN, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö
2013-10-24

Ung Vänster: Klimatsolidaritet måste stå överst på agendan

Stefan Lindborg, Dagens Arena

“Det finns en direkt koppling mellan klimathotet och en orättvis världsordning, där människor i fattigare länder får ta den allvarligaste smällen medan västvärlden – som har byggt sitt välstånd på koldioxidutsläpp – kan smita från [...]IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013
2013-10-17

Moderaterna saboterar miljöarbetet i EU

Magnus Nilsson m.fl. Göteborgsposten

“Men de tyska konservativa är inte ensamma om att motarbeta nödvändiga EU-regleringar i klimatfrågan. Även de svenska Moderaterna har visat sig vara ytterst motvilliga till reformer.” EU, Flykt och migration, Klimat & miljö, Partipolitik
2013-10-12

Afrikas befolkning betalar ett högt pris

Terje Østigård, Sydsvenskan

“Investerarna är främst intresserade av den bördigaste jorden. Istället för att producera mat används därför delar av Afrikas bästa jordbruksmark till att odla grödor som kan omvandlas till energi för den rika världens transporter och [...]Afrika, Biobränslen, Klimat & miljö, Landgrabbing, Näringsliv
2013-10-07

Klimathotet och fattigdomen hänger ihop

Ellen Kasimir, Aftonbladet

“Att utrota fattigdomen är en av de viktigaste uppgifterna världen står inför, det är FN:s millenniemål nummer ett. Men att hungerbekämpning och klimatarbete skulle stå emot varandra är en främmande tanke. De är så sammanlänkade…. Det tar [...]Hunger, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, MillenniemålenArtikeln är en replik på: "Fattigdomsbekämpning viktigare än klimathotet"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Climate Change 2013"
2013-09-27

Det svenska klimatbiståndet måste utökas

Roger Tiefensee, SVT

“Miljö och klimat är en av alliansregeringens tre tematiska prioriteringar i det svenska biståndet, men vi är bekymrade över att miljö och klimat har den lägsta finansieringen av dessa tre. Det är glädjande att Centerpartiet [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2013-09-27

”Mer auktoritär politik inte lösningen på klimatfrågan”

Björn-Ola Linnér, Dagens Nyheter

“Ett aktuellt exempel – ett av flera som vi kan ge – är stiftelsen Global Challenges Foundations förslag, som nyligen argumenterade i en debattartikel i Dagens Nyheter att risken för betydande temperaturökningar kräver ett ”effektivt [...]Forskning och innovation, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "”Risken för klimatkatastrof större än vad de flesta tror”"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Climate Change 2013"
2013-09-25

Stå fast vid löftet från klimatmötet!

“Under FN-klimatmötet i Köpenhamn 2009 lovade Sverige, tillsammans med övriga industrialiserade länder, att från och med år 2020 mobilisera 100 miljarder dollar årligen till utvecklingsländer. Att de 100 miljarderna ska vara ”nya och additionella”, är [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2013-09-25

Alliansen tar inte klimathotet på allvar

Åsa Romson, Aftonbladet

“I dag presenterar FN:s klimatpanel sin nya rapport om läget för klimatet. Forskarna skärper nu tonen ytterligare, vi måste agera omedelbart för att undvika en global klimatkollaps. Men det här har vi egentligen vetat länge. Forskarnas [...]FN, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Climate Change 2013"
2013-09-22

Svenska folket redo att göra mer för klimatet

Karin Stenmar mfl; Svenska Dagbladet

“Högljudda klimatskeptiker kan ibland ge intryck av att dramatiken överdrivs. Men det är inget som vanligt folk köper. Tvärtom. Enligt en färsk Sifoundersökning tror tre av fyra svenskar, 75 procent, att den bild som förmedlas [...]Civilsamhället, FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö
2013-09-22

”Risken för klimatkatastrof större än vad de flesta tror”

Laszlo Szombatfalvy, m.fl., Dagens Nyheter

“Trots alla framsteg med ökad levnadsstandard och minskat mänskligt lidande, måste vi våga se sanningen i vitögat; mänskligheten har aldrig förr löpt så stora risker som den gör i dag. En av de största riskerna [...]Biståndets målsättning, FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Multilateralt samarbeteI artikeln hänvisas till "Global Challenges Foundation"
2013-09-22

Vi sviker inte de fattiga

Lars Hjälmered, m.fl., Göteborgsposten

“Vid FN:s toppmöte om klimat 2009 lovade Sverige att bidra med åtta miljarder i klimatfinansiering mellan 2010 och 2012. Det har vi gjort. Sverige är det land i EU som bidragit med mest pengar per [...]FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Partipolitik, VolymArtikeln är en replik på: "Alliansen sviker de fattiga i klimatfrågan"
2013-09-21

Ligger det bästa ännu framför oss?

Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet

“Att frysa all rörelse är återkommande inslag i klimatdebatten. Men det är snarare i den mänskliga viljan att ständigt få det lite bättre som svaren står att finna. Människan är inte mänsklighetens motsats. Det är [...]FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, VattenI artikeln hänvisas till "Don’t blame climate change for extreme weather"
2013-09-19

Alliansen sviker de fattiga i klimatfrågan

Lorentz Tovatt mfl, Göteborgsposten

“Förra höstbudgeten halverade man den klimatfinansiering som tidigare getts och nu sänks den ytterligare i nästa års budget. Utöver detta har man tidigare tagit finansieringen direkt ur den ordinarie biståndsbudgeten. Sänkningarna är både moraliskt förkastliga [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2013-09-17

Historisk chans att göra skillnad

Johan Rockström mfl; Expressen

“Men inom det svenska biståndet förefaller miljö- och klimatfrågorna att nedprioriteras. Styrdokument och riktlinjer från Utrikesdepartementet signalerar ett tydligt minskat fokus. Detta är oroväckande när omfattande forskning tydligt pekar på att fattigdomsbekämpning behöver ha miljömässig hållbarhet [...]Klimat & miljö, Millenniemålen, Partipolitik, Post-15
2013-09-04

KD har ett tydligt miljömål i sikte

Emma Henriksson mfl; Uppsala Nya Tidning

“Låt oss till sist understryka att vi kristdemokrater stödjer ett utökat klimatbistånd vi vill även kraftfullt öka stödet till klimatinvesteringar i utvecklingsländerna jämfört med tidigare åtaganden. Dessutom vill vi integrera klimatanpassningsåtgärderna i fattigdomsbekämpningen och skjuta [...]Klimat & miljö, Partipolitik, Volym
2013-08-03

Dags för ökat engagemang i Mellanöstern

Mikael Eriksson, GöteborgsPosten

“Det viktigaste Sverige och EU kan göra är att visa ett starkt engagemang för regionen. Huvudutmaningen för Västs ledare är att motivera för sina medborgare varför utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika är relevant även för [...]Bahrain, Demokrati, Egypten, EU, FN, Irak, Iran, Jordanien, Klimat & miljö, Marocko, Multilateralt samarbete, Syrien, Tunisien
2013-07-28

Svenska pensionspengar hotar småbönder i Afrika

Erik Blomqvist mfl, Aftonbladet

“Finansminister Anders Borg pekade nyligen på att fonderna skulle kunna få tre gånger så hög avkastning genom att gå in mer aktivt i Afrika. Samtidigt har AP-fonderna investerat i företag verksamma i Afrika, som bryter [...]Afrika, AP-fonderna, Jordbruk, Klimat & miljö, Liberia, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Uganda
2013-06-28

Minska utsläppen med 90 procent till år 2050

Stefan Löfven mfl, Aftonbladet

“Det är uppenbart att politiken är nödvändig för att klara klimatomställningen. Marknaden klarar det inte själv. Vi vill använda ekonomiska styrmedel för att stimulera fler människor och företag att ändra beteende så att alla kan [...]EU, Klimat & miljö, Partipolitik
2013-06-26

Sverige har körts över av jordbrukslobbyn

Jens Holm, Svenska Dagbladet

“Sverige måste gå i bräschen för en jordbrukspolitik som underlättar för lantbrukarna att sköta sin huvuduppgift; att producera bra livsmedel på ett miljövänligt sätt. Sverige måste också ta strid för utvecklingsländernas rätt att själva kunna [...]Biståndets målsättning, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
2013-06-25

Det krävs mer än ett utsläppsmål

Anders Wijkman, m.fl., Svenska Dagbladet

“Klimatförändringen är en stor utmaning och måste tacklas genom breda åtgärdsprogram. Oavsett vilken typ av åtgärd vi använder oss av så får det konsekvenser. Det påverkar resursutnyttjandet i ekonomin, försörjningstryggheten, handelsbalansen, sysselsättningen och även förmögenhetsfördelningen. [...]Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Det räcker med att ha ett utsläppsmål"
2013-06-22

Det räcker med att ha ett utsläppsmål

Eva Samakovlis, m.fl., Svenska Dagbladet

“Sverige har bra förutsättningar för att driva en ambitiös klimatpolitik. Men varför gå omständliga omvägar genom andra politikområden? Klimatmål bör formuleras i termer av det miljöproblem vi vill lösa och inte i termer av de [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö
2013-06-06

EU:s strafftullar på sol skjuter miljön i sank

SIRI STEIJER, SVENSKA DAGBLADET

“Tyvärr är det inte den första strafftullen som införs på en förnybar energikälla, liknande avgifter finns redan på bland annat biobränsle. (…) Värst av allt är att miljön får stå tillbaka till förmån för protektionism. [...]EU, Fossilfri energi, Handelspolitik, Kina, Klimat & miljö, Rättvis handel
2013-05-11

Hungerhjälpen handlar om mer än välgörenhet

Per Byman, Göteborgsposten

“Klevenås har naturligtvis helt rätt – mat är en rättighet och det är precis det som Hungerhjälpen går ut på. Hade Klevenås läst mer än rubriken hade hon sett att kampanjens budskap är Alla har rätt att somna mätta. [...]Afrika, Barn och unga, FN, Hälsa, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "Mat är en mänsklig rättighet!"
2013-05-01

Miljörörelsen: Regeringens klimatpolitik blir full av kryphål

SVANTE AXELSSON MFL, Svenska Dagbladet

“De länder som ingår i FN:s klimatkonvention har enats om att den globala medeltemperaturen inte får stiga mer än två grader. För att klara det måste utsläppen minska kraftigt för att senast 2050 vara nära [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö
2013-04-29

Carl Bildt på fel sida i slaget om den arktiska oljan

Annika Jacobson mfl; Göteborgsposten

“Ingen annanstans syns klimatförändringarna så väl som i Arktis. 80 procent av havsisens volym har försvunnit på 30 år och tidigare orörda områden har öppnats upp. …   I två år har Sverige och utrikesminister Carl [...]Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik
2013-04-22

Biobränslen är Afrikas chans

Jonas Ericson m.fl; Borås Tidning

“Det finns en tråkig, nattsvart bild av markinvesteringar i Afrika i den svenska debatten, ofta kallat för ”land grabbing” även när de välkomnas av såväl lokalbefolkning som landets regering. Med ett sådant angreppssätt blir det meningslöst [...]Afrika, Biobränslen, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Landgrabbing, Liberia, Näringsliv, USA
2013-03-12

Julia Carlbäcker & Micael Grenholm (Diakonia): S sviker de fattiga

Julia Carlbäcker, Dagens Arena

“Trots att klimattoppmötet 2009 i Köpenhamn på det stora hela var en besvikelse, var en av ljuspunkterna att världens rika länder lovade att ge pengar till fattigare länder i klimatfinansiering. Eftersom utvecklingsländer drabbas hårdast av [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik, Volym
2013-01-26

Byråkratiska pekpinnar hjälper inte klimatet

PAUL CHRISTENSSON M.FL., GÖTEBORGSPOSTEN

”Vi vet att världen kommer behöva mer mat för att mätta en växande befolkning och det är orimligt att dessa behov tillfredsställs genom att vi tömmer ut resurserna på några få ställen och sedan skickar [...]Departement och myndigheter, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2013-01-24

Politiker måste lyfta klimatfrågan

ANDERS ASSARSSON, BORÅS TIDNING

“Vi, det vill säga världen, behöver en ny ekonomi anpassad för vårt århundrade, samstämd med jorden och ekosystemen, inte en som förstör dem. Vårt nuvarande ekonomiska tänkande har sina rötter i 1800- och 1900-talets samhälle [...]Klimat & miljö, Näringsliv
2013-01-23

Jorden vi äter upp

Peter Franke, Värmlands folkblad

“Den globala matsituationen är absurd. En miljard människor är kroniskt undernärda. Samtidigt bär 1,5 miljarder människor på alldeles för många kilon. Det finns ingen brist på mat på klotet, den är bara galet snett fördelad.” Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Klimat & miljö
2013-01-23

Vi måste äta mindre kött – en skatt är en bra idé

JONAS PAULSSON, AFTONBLADET

“Redan 2010 släppte FN:s miljöprogram UNEP rapporten Assessing the Environmental Impacts enligt vilken de rika länderna omgående och drastiskt måste minska konsumtionen av kött och mejeriprodukter för att världen ska kunna undvika de värsta konsekvenserna av [...]Forskning och innovation, Hälsa, Klimat & miljö
2013-01-13

Klimatet kräver handling nu

Jens Holm, Sundsvalls Tidningar

“Regeringen anslår inga nya pengar till utvecklingsländerna i form av klimatbistånd. Nya dyra motorvägar aviseras i Stockholm, medan kollektivtrafiken i hela landet inte får tillräckliga resurser. Regeringen fortsätter att minska sina utsläpp genom att lägga [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, Utsläppsrätter
2012-12-21

Världens fattiga får betala högsta priset för maten

Mikael Hermansson, Borås Tidning

“I två omgångar har världsmarknadspriserna på spannmål och majs stigit snabbt och kraftigt under de senaste fem åren. 2008 orsakade omfattande torka på flera kontinenter att efterfrågan sköt i höjden, vilket medförde att priset följde [...]Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2012-12-13

“Nytt klimatbistånd kan hjälpa utvecklingsländer”

Mikael Gustafsson mfl; Sydsvenskan

“Alltså måste den rika delen av världen ändra sina vanor. Vi måste konsumera mindre för att den fattiga delen av världen ska kunna växa ekonomiskt. Vänsterpartiet föreslår ett helt nytt klimatbistånd för att hjälpa utvecklingsländerna i [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik
2012-12-11

En försutten chans i Doha

Sundsvalls Tidning

“Några nya mål om utsläppsbegränsningar sattes inte upp. Inte heller lyckades man enas om att ge nya pengar till utvecklingsländerna, som ska användas till att klara av klimatrelaterade katastrofer och att ställa om till fossilfria [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18)
2012-12-11

Pengarna före livet

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Lilla öriket Naurus utrikesminister Kieren Keke sammanfattade läget i några få meningar riktade till de rika ländernas delegater på klimatmötet: – Det handlar inte om hur bekvämt era folk ska leva i framtiden, vi pratar om ifall [...]Indien, Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Ryssland, USA
2012-12-10

Pristagare i fullt slagsmål

Eva Franchell, Aftonbladet

“Mötet i Doha kunde­ inte ens enas om minskade utsläpp av växthusgaser. Finansieringen av klimatbiståndet till utvecklingsländerna är osäker. Det enda positiva som kom ut av klimat­mötet i Doha var att det inte klappade ihop. Klimatet är den [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18)
2012-12-10

Lena Ek prioriterar sitt eget eftermäle före framtidens klimat

Per Grankvist mfl; SVT Debatt

“Under klimattoppmötet i Doha förra veckan presenterade miljöminister Lena Ek planerna på att finansiera ”Eken-rapporten”, en vetenskaplig-ekonomisk rapport med argument för hur länder och företag kan tjäna pengar på att stoppa klimatförändringarna. Vad som låter bra [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Näringsliv, Partipolitik
2012-12-10

Olöst klimatekvation

Mattias Karlsson, Kristianstadsbladet

“Mötet i Doha var den 18:e klimatkonferensen i FN:s regi. Resultatet av årets konferens blev alltså att man förlängde det nuvarande Kyotoprotokollet till år 2020. Men det räcker inte. I Kyotoprotokollet är utvecklingsländerna undantagna kraven på [...]Indien, Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18)
2012-12-04

Regeringen måste ge oss unga inflytande över klimatpolitiken

Kitty Ehn, SVT Debatt

“Tjugo år senare är läget oförändrat. Sveriges unga nekas fortfarande inflytande över framtidsbeslut, både i FN:s klimatförhandlingar och på hemmaplan. Den tidigare bilden av Sverige som föregångare i demokratifrågor blir samtidigt allt mer daterad. Igår publicerades organisationen [...]Demokrati, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Global Climate Risk Index 2013"
2012-12-03

”Lena Ek måste ta hänsyn till fattigas behov av el”

Svante Axelsson, Dagens Nyheter

“Inför klimatmötet uppmärksammade Lena Ek i veckan det lönsamma med att skärpa EU:s klimatmål för att minska utsläppen och hejda den globala uppvärmningen. Det är därför obegripligt att Sverige inte stöder Storbritanniens förslag att helt [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, Utsläppsrätter
2012-11-30

Klimatbistånd: Ett löfte är bara ett löfte

Susanna Birgersson, Dagens Nyheter

“Pengarna har tagits från biståndsbudgeten, tvärtemot vad statsministern lovade i Köpenhamn 2009. Man kan förstås hävda att Sveriges bistånd är så generöst att det var legitimt att hämta det modesta klimatfinansierings­beloppet därifrån. Vi uppnår ändå [...]Israel, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Palestina, Partipolitik, Volym
2012-11-30

Ska vi ge upp hoppet om ett klimatavtal?

Yvo de Boer mfl; Svenska Dagbladet

“Bristen på åtagande hos stora delar av den industrialiserade världen att ta på sig det här ansvaret har bidragit till ett visst motstånd bland utvecklingsländerna. De rika länderna är inte bara ovilliga att betala för [...]Finanskrisen, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18)
2012-11-29

Klimatet kräver högre växel

Svante Axelsson, Borås Tidning

“Det viktigaste som länderna enades om vid förra årets klimatförhandlingar i Durban var just att länderna skulle enas. Durbanpaketet är än så länge bara är ett juridiskt bindande vitt papper, men arbetet med att fylla [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik, Volym
2012-11-29

Sverige kan gå före i klimatarbetet

Tommy Josefsson, Borås Tidning

“Klimatförändringarna orsakar redan 400 000 dödsfall årligen, enligt en studie från Dara och Climate Vulnerable Forum. U-länderna drabbas hårdast, där dödsfall pga svält, sjukdomar och fattigdom kan kopplas till skador på jordbruket efter extremväder. Kostnaden [...]Hälsa, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18)I artikeln hänvisas till dokumentet: "Climate Crisis Already Causing Unprecedented Damage to World Economy"
2012-11-27

Sverige föregår inte med gott exempel

Lorentz Tovatt, Göteborgsposten

“Regeringens förberedelser inför mötet och den höstbudget som tidigare presenterats har inneburit en rad ambitionssänkningar. För det första har klimatfinansieringen halverats. Detta är ett brott mot tidigare Svenska klimatlöften till utvecklingsländerna och till de allra [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, Volym
2012-11-26

Öronmärk den svenska utsläppsvinsten för klimatarbete

Jens Holm mfl; SVT Debatt

“Ett av de grundläggande problemen är den stora förtroendeklyfta mellan världens rika och fattiga länder. Ett sätt att överbrygga detta är att snabbt mobilisera kapital till de fattiga länderna. för att hjälpa dem att få ned [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, Volym
2012-11-25

Vi kan inte fortsätta vänta på toppmötena

Jonas Sjöstedt mfl; Svenska Dagbladet

“Det skulle inte vara särskilt svårt att snabbt höja ambitionerna i klimatpolitiken. Vänsterpartiet lägger därför fram konkreta förslag för hur det svenska klimatmålet ska skärpas, inramat av en separat koldioxidbudget. Vi föreslår också ett särskilt [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik
2012-11-24

Sverige bryter sina klimatlöften

Anders Wejryd mfl; Svenska Dagbladet

“Sverige har, liksom andra industriländer, åtagit sig två saker i FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet. Dels att minska våra egna utsläpp till en nivå som krävs för att undvika farlig klimatförändring, dels att betala till de [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "A Guide to a Cold Calculus of a Hot Planet"
2012-11-20

Professor: Så kan vi rädda planeten

Johan Rockström, Aftonbladet

“I Sverige har vi en ledande ställning internationellt både vad gäller miljömålsarbete och forskningen om säkra planetära gränser, som nu bör erbjudas FN:s arbete med att omvandla Millenniemålen till globala hållbarhetsmål. …  Det är inte lite som [...]FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Millenniemålen
2012-11-20

Chockad till klimatsans

Kristianstadsbladet

“Minskade vattentillgångar skulle negativt påverka livsmedelsproduktionen och den biologiska mångfalden. … Rapporten kommenterades omedelbart av Miljöpartiets språkrör Åsa Romson. Hon hävdar att alliansregeringen har sänkt ambitionsnivån i klimatarbetet och inte vidtar några skarpa åtgärder. Det är inte bara en [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Turn Down the Heat"
2012-11-20

En grön väg ut ur krisen

Sydsvenskan

“Vid klimatförhandlingar har länder världen över enats om att den globala uppvärmningen måste begränsas till högst två grader. Men koldioxidutsläppen har ändå fortsatt att öka och om klimatlöftena inte hålls kan det bli fyra grader [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18)I artikeln hänvisas till dokumentet: "Turn Down the Heat"
2012-11-20

Upp till bevis i Doha

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Målet för FN är att begränsa temperaturhöjningen till två grader under det innevarande seklet. Det kommer inte att hålla ens om åtagandena följs, varnar Världsbanken för i en ny rapport. Banken konstaterar att det görs för [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Turn Down the Heat"
2012-11-08

Magnus Walan: Detta kan västvärlden göra

Magnus Walan, Sändaren

“2011 försäkrade den svenska staten genom exportkrediter affärer till ett värde av 24 miljarder till de värsta diktaturerna och det går inte att se om och hur man tagit hänsyn till mänskliga rättigheter.Förhindra multinationella företags [...]Kapitalflykt, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Partipolitik, Vapenhandel
2012-11-05

Klimatkamp både här och där

Dagens Nyheter

“Systemet med utsläppskrediter går under beteckningen CDM, Clean Development Mechanism, och är ett av flera för att ge rika länder möjligheten att sänka sina egna utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt, genom att medverka till utsläppsminskningar i [...]Indien, Klimat & miljö, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Vi konsumerar de kompenserar"
2012-10-31

Centern vill se klimatsatsningar i Afrika

Lena Ek mfl; OmVärlden

“I förhandlingarnas kanske mest centrala del, om hur Kyotoprotokollets andra period ska se ut från och med 1 januari 2013, har arbetet med texter gått framåt under året. Men det finns ännu ingen lösning på frågorna [...]Afrika, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, Utsläppsrätter
2012-10-24

Att vara världsbäst på att ge bistånd innebär ett stort ansvar

Gunilla Carlsson, OmVärlden

“Om man väljer att tolka begreppet (”new and additional”) som att klimatfinansiering ska vara additionell till biståndet så lever Sverige upp till additionalitetskravet eftersom Sveriges bistånd ligger över 0,7 procent av BNI (som är den [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-10-22

Jordens befolkning måste begränsas

Lars A Boisen mfl; Svenska Dagbladet

“Vi förnekar inte att det krävs enorma utbildningsinsatser, politiskt nytänkande, förändrad resursallokering på global nivå och mycket annat för att befolkningsexplosionen ska kunna stoppas. Men om vi skulle lyckas med detta, bokstavligt talat, livsavgörande projekt, [...]Demografi / befolkningsstatistik, Klimat & miljö, Utbildning
2012-10-19

Mer miljönytta i budgeten än du tror

Sofia Arkelsten mfl; Arbetarbladet

“Inte bara Sveriges internationella engagemang gör skillnad. Vi har också en ekonomi i ordning och en höstbudget som till skillnad från många andra länders innehåller satsningar. Energiforskningen tillförs över 1,2 miljarder kronor 2013-2016. Samtidigt avsätts [...]Budget, Klimat & miljö, Partipolitik
2012-10-10

Usel klimatpolitik i biståndsbudgeten

Bodil Ceballos, OmVärlden

“Biståndet behövs mer än någonsin för att bekämpa fattigdom och stödja demokratisk utveckling. Det ska givetvis vara miljö- och klimatsäkrat och Miljöpartiet är positiva till särskilda miljö- och klimatsatsningar inom ramen. Men Sverige måste vara [...]Enprocentsmålet, FN, Klimat & miljö, Millenniemålen, OECD, Partipolitik
2012-09-06

Upplagt för en global matkris

Sara Karlsson mfl; Borås Tidning

“Redan idag är närmare en miljard människor kroniskt undernärda. I Salehområdet i Västafrika är hela 17 miljoner människor hotade av matbrist, vilket beror på torka, dåliga skördar och höga livsmedelspriser. … I en värld där befolkningen [...]Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
2012-09-03

Hungervarning för etanolen

Tommy Hammarström, Expressen

“FN:s livsmedelsorganisation FAO har nu krävt att USA slutar använda majs till etanolproduktion för att avvärja en hotande matkris. Hur ska vi göra: hejda klimathotet eller hindra svälten? Det är en orimlig fråga eftersom klimatet också [...]Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, USA
2012-08-30

Sprit och politik hör inte ihop, inte heller i EU

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Den svenska regeringen borde verka för att avskaffa och produktionsmål för spannmålsbaserade biodrivmedel inom EU. Satsa gärna på forskning för att få fram miljövänliga bränslen, men planera inte fram en bränsleproduktion som sker till priset av [...]Biobränslen, EU, Hunger, Jordbruk, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "EU Biofuel Use and Agricultural Commodity Prices"
2012-08-26

Förebygg katastrofer med biståndspengar

Eva von Oelreich mfl; Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har satt mätbara resultat högt på agendan i biståndet. Det är välkommet. Men ett fokus på resultat innebär samtidigt en risk att man koncentrerar sig på det som är mätbart på kort [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Forskning och innovation, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Resultat, Utvärdering
2012-08-10

Fler och fler matkriser

Lars J Eriksson, Skånskan

“Men det är inte bara klimatet som driver fram fler och tätare matkriser. Jordens befolkning fortsätter att öka i snabb takt. I länder som har stark tillväxt som Kina förändras också matvanorna, man äter helt [...]Demografi / befolkningsstatistik, Handelspolitik, Hunger, Kina, Klimat & miljö
2012-08-02

Blunda inte för klimathotet

Robert Andersson, Värmlands Folkblad

“Ett avtal innebär oftast att ett visst antal punkter åtas att uppfyllas, när inte detta sker saknas idag en instans för att hantera de miljörelaterade avtalsbrotten på internationell nivå. Ett inrättande av en internationell miljödomstol under [...]FN, Klimat & miljö
2012-07-21

Greenpeace har dåliga skäl att skälla på Shell

Johan Eriksson, Svenska Dagbladet

“Greenpeace vill att Shell och alla andra ”låter bli” Arktis. Förhoppningen är naiv… Medan Antarktis är en obefolkad kontinent omgiven av hav är Arktis ett hav omgivet av länder. Länder som självständigt bestämmer över sina gränser. Länder som [...]Civilsamhället, FN, Klimat & miljö
2012-06-26

Viktiga framsteg gjordes i Rio+20

Gunilla Carlsson mfl; Göteborgsposten

“Så här i efterhand kan vi konstatera att det slutgiltiga avtalet lämnar en del att önska, men att viktiga framsteg ändå gjordes. Bland annat slöts ett globalt ramavtal för hållbar produktion och viktiga diskussioner om [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Mänskliga rättigheter, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Regeringen presenterar inga gröna lösningar"
2012-06-23

Pension på mayafolkens bekostnad

Francisco Contreras mfl; Svenska Dagbladet

“I en ny enkät av nätverket Global Rättvisa Nu svarar Miljöpartiet och Vänsterpartiet entydigt ja på frågan om partiet vill verka för att respekt för miljö och mänskliga rättigheter ska överordnas målet om hög avkastning [...]AP-fonderna, Fossilfri energi, Guatemala, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2012-06-22

Regeringen presenterar inga gröna lösningar

Rebecka Carlsson mfl; Göteborgsposten

“I stället för att göra sitt jobb och presentera lösningar – som ansvarig minister för hållbar utveckling – gav Gunilla Carlsson mest en dyster prognos för mötet. Det fanns inga konkreta förslag på hur Sverige [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Inga FN-beslut om hållbara mål i Rio"
2012-06-21

Tillväxt viktigt för miljön

Dagens Nyheter

“Miljökonferensen i Rio de Janeiro har på många sätt hamnat i eurokrisens skugga. Under andra omständigheter hade G20-mötet som avslutades häromdagen kunnat användas för att lösa upp svåra miljöknutar. Nu tog ekonomin i princip all [...]FN, G20, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012
2012-06-21

De transnationella bolagen måste tvingas att ta sitt miljöansvar

Gabi Björsson mfl; SVT Debatt

“FN lanserade år 1999 Global Compact för att engagera näringslivet i mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöpraxis. Trots de goda intentionerna vilar Global Compact, alltför mycket på bolagens goda vilja. Det är varken ett tvingande eller bevakande [...]Global Compact, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2012-06-16

Tjugo förlorade år sedan förra Rio-mötet

Ann-Charlotte Marteus, Expressen

“Bakom detta vansinne finns en del reella motsättningar, förstås, som att de fattiga länderna kräver mer stöd och miljöbistånd av de rika. Till det kommer att Kina, i detta sammanhang, räknas till de fattiga. Det [...]Forskning och innovation, Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Partipolitik, USA
2012-06-11

Medietystnad om hållbar utveckling

Elin Grelsson, Göteborgsposten

“Mediernas fattiga bevakning blir i det närmaste parodisk när en artikel från 22 framstående forskare om miljöns kommande kollaps förvandlas till en kort notis från nyhetsbyrån TT-AFP i dagspressen. … Det är beklämmande att den oron [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Mediabevakning, Partipolitik
2012-06-11

Våra studenter är den ljusnande framtiden

Gunilla Carlsson mfl; Smålandsposten

“Vår värld förbättras och utvecklingen är dramatisk. För att nämna bara några exempel: i dag kan 80 procent av alla ungdomar i Tanzania läsa, sedan 1970 har medellivslängden i Vietnam ökat från 48 år till 75 [...]Bangladesh, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Klimat & miljö, Kvinnor, Tanzania, Utbildning, Vietnam
2012-06-10

Regeringen vill försvaga klimatpolitiken

Magnus Nilsson, Svenska Dagbladet

“Det är angeläget att markanvändning sker på ett sätt som minimerar avgångarna av koldioxid, metan och andra växthusgaser. Ändå bortser både de svenska och europeiska klimatmålen från LULUCF. … Svensk klimatpolitik ter sig alltmera som en [...]EU, Jordbruk, Klimat & miljö
2012-06-07

Helhetssyn avgörande för klimatutmaningen

Lars Hjälmered, Göteborgsposten

“Sverige har nu fått med en lång rad länder på frivilliga åtaganden. Moderaterna och Alliansen har högt ställda ambitioner för klimatet. Vi har tagit, tar och kommer att fortsätta ta vårt ansvar genom att koppla [...]Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Tiden är oroväckande kort”"
2012-06-07

Genmodifierade livsmedel motverkar ett hållbart jordbruk

Patrik Eriksson, Dagens Nyheter

“Det viktigaste vi kan göra för att ge människor mat på bordet framöver är att göra jordbruket mer robust mot det stora hot som klimatförändringarna innebär. … Förutom att romantisera GMO som fattigdomsbekämpare innehåller artikeln faktafel. [...]Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2012-06-07

Forskningen måste bidra till att klimatmålen uppnås

Lena Ek, Dagens Nyheter

“En av RiR:s övergripande slutsatser är att det finns potential för klimatforskningen att bidra till klimatmålen, som formulerats av regering och riksdag. Men det är oklart i vilken mån forskningen faktiskt stöder målen. Exempelvis styrs [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Näringsliv, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Svensk klimatforskning"
2012-06-05

“Tiden är oroväckande kort”

Francisco Contreras mfl; Göteborgsposten

“Få människor har dock klart för sig vad som krävs för att nå dit. Den tid vi har på oss är oroväckande kort. En forskarsammanställning i tidskriften Climatic Change visar att de globala utsläppen måste kulminera omkring [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Partipolitik
2012-05-09

LRF sprider felaktigheter om brasiliansk köttproduktion

Per Hellman, Barometern

“Men i en debattartikel Barometern försöker de göra gällande att produktionen av kött i Brasilien leder till skövling av regnskogen och väsentligt högre utsläpp av växthusgaser och detta är helt enkelt inte sant. Jag vill [...]Brasilien, Jordbruk, Klimat & miljö
2012-05-04

“Sätt fattigdomsbekämpning främst”

Martin Andersson mfl; Sydsvenskan

“På vilket vis är då detta en manifestation för världens fattiga och vari består detta svek? Miljöministern tycks mena att det bästa sättet att utrota fattigdomen och skapa hållbara samhällen är att uppnå tvågradersmålet, det vill [...]Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2012-04-25

Grönt jordbruk klarar föda världen

Svante Axelsson, Göteborgsposten

“Behovet av livsmedel, biobränsle och andra förnödenheter ökar samtidigt. 2050 är vi sannolikt cirka 9 miljarder människor. För att klara denna gigantiska utmaning måste planeten bli friskare. Idag subventionerar EU ett jordbruk som inte kan [...]Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk, Stockholm +40
2012-04-24

”Världen har backat från ambitionerna för 40 år sen”

Johan Rockström mfl; Dagens Nyheter

“Världen behöver en snabb övergång till en grön ekonomi. Ekonomiska styrmedel måste kompletteras med politiska mål och kraftfulla institutioner.I Stockholm, för 40 år sedan, stakades en ambitiös kurs ut – trots att vetenskapen då inte [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Stockholm +40
2012-04-21

Det finns bra sätt att framställa biobränsle

Anders Mathiasson mfl; Svenska Dagbladet

“Man menar att mer biobränsle i våra fordon innebär ökad konkurrens om odlingsytan i utvecklingsländerna. … Att använda värdefull odlingsmark i utvecklingsländer till rika länders behov av omställning i transportsektorn är självklart förkastligt. Och samtidigt helt [...]Afrika, Biobränslen, Fossilfri energi, Landgrabbing, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Biobränsle hotar rätten till mat"
2012-04-19

Att bromsa Afrikas utveckling löser inget

Pär Granstedt, Svenska Dagbladet

“Det vore väldigt allvarligt, ur många synpunkter, om EU sänkte sin ambitionsnivå i fråga om biodrivmedel. Den borde snarare höjas. Vad som behövs är att EU antar strikta regler om uthållig produktion för alla energiråvaror [...]Afrika, Biobränslen, EU, Hunger, LandgrabbingArtikeln är en replik på: "Biobränsle hotar rätten till mat"
2012-04-17

Biobränsle hotar rätten till mat

Annelie Andersson mfl, Svenska Dagbladet

“Odling av majs, afrikansk palm och sockerrör för produktion av agrobränsle kräver stora markarealer. För att nå de uppsatta målen om förnyelsebar energi är Europa i hög grad beroende av import av agrobränsle. Detta driver [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Hunger, Landgrabbing
2012-04-17

Lena Ek – ta ansvar för indiskt kraftverk

Jens Holm, Svenska Dagbladet

“Det är nu hög tid att se över den svenska klimatpolitikens tveksamma effekter i andra länder. Vattenkraftverket i Indien är bara ett exempel. Nyligen tvingades Sverige stoppa två CDM-projekt i Rwanda. En stor del av [...]Diktaturer, Indien, Kina, Klimat & miljö, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Rwanda, VattenI artikeln hänvisas till "Skriftlig fråga 2011/12:352 Vattenkraftsprojekt inom CDM"
2012-03-22

Jordbruken måste bli smartare med vatten

Jakob Lundberg m.fl, Göteborgs Posten

“Den globala matförsörjningen haltar, samtidigt som en ökande konkurrens om vattenresurserna sätter allt större press på jordbruket.” Hållbar utveckling, Jordbruk, Vatten
2012-02-27

Vapenexporten har redan gjort Sverige till den stormakt Carl Bildt önskar

Bodil Ceballos, SVT Debatt

“Det finns två områden där Sverige i dag är verkliga stormakter i världen. Det ena handlar om vapenförsäljning där vi i dag säljer mest vapen i världen per capita. … Vi vänder oss starkt mot den förenklade [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Diktaturer, Handelspolitik, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-02-08

Klimatpolitik går ut över fattiga

Fransisco Contreras, Ida Nilsson mfl; Svenska Dagbladet

“Med hjälp av en misslyckad jordbrukspolitik, jordreformer som kommit på skam och korruption, har Dinants ägare lyckats lägga beslag på åtminstone 18 000 hektar bara på nordkusten. Det är en utveckling som EU riskerar att [...]Biobränslen, EU, Fossilfri energi, Honduras, Jordbruk, Klimat & miljö, Korruption, Mänskliga rättigheter
2012-01-24

Why aid is not enough for development: Coping with the climate, conflict and capital challenges

Eric Solheim, NAI-Forum

“I åratal har vi debatterat biståndsvolym men, trots att bistånd är viktigt, kan biståndet från utvecklade länder aldrig bli tillräckligt, även om vi skulle hålla våra löften” skriver Eric Solheim, Norges Minister for Development and [...]Klimat & miljö, Resultat, Volym
2011-12-28

Sluta bromsa Reinfeldt och Borg

Bo Forsberg, Helsingborgs Dagblad

“Borg och Reinfeldt måste sluta bromsa innovativa finansieringsformer som är förutsägbara och genereras med säkerhet. Det räcker inte med vaga förhoppningar om att marknadsmekanismer i klimatavtalen ska klara finansieringen. Lev också leva upp till löftet [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-17

Debatt: Klimatet och ekonomin gynnas av frihandeln

Ewa Björling, Dagens Industri

“För det första är det helt avgörande att vi får till stånd ett frihandelsavtal med it-varor, såsom mobiltelefoner, och it-tjänster. Genom att utvidga innehållet i det så kallade Informationsteknologiavtalet, och få fler ­länder att skriva under, [...]Frihandelsavtal, Handelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv, Resultat, WTO
2011-12-16

Swedish aid risks deepening conflict between rich and poor

Kjell Havnevik, NAI-Forum

”Sida bearbetar en preliminär ansökan om lånegarantier på hundratals miljoner svenska kronor för ett större biobränsle-och skogsbruksprojekt i Tanzania. Projektet skulle sannolikt bidra till att stärka konflikten mellan den rika världen och fattiga bönder i [...]Afrika, Biobränslen, Jordbruk, NAI-Forum (engelska), Tanzania
2011-12-14

”Om medierna prioriterar klimatet lyssnar politikerna”

Johan Rockström, László Szombatfalvy; Dagens Nyheter

“Därför krävs det också en omfattande opinionsbildning för att skapa acceptans för ett globalt, neutralt beslutsorgan med hela mänskligheten som uppdragsgivare. Det kan låta utopiskt, men är nödvändigt med tanke på det nuvarande politiska systemets [...]Klimat & miljö, Mediabevakning, Partipolitik
2011-12-11

Biståndsmiljoner till nytt markrofferi

Mats Widgren, Expressen

“Kritiken mot detta projekt kom också från företagets ägare norrlandskommunerna. I oktober 2009 sålde Sekab alla sina Afrikaprojekt till sin förre vd Per Carstedt för 400 kronor och samtidigt kom beskedet att Sida inte kunde [...]Biobränslen, Jordbruk, Kommunbistånd, Landgrabbing, Swedfund, Tanzania
2011-12-09

EUs ledare struntar i klimatfrågan

Jens Holm, SVT Debatt

“Det finns ett budskap som är tydligare än alla andra här i Durban och det är: Ni rika har skapat problemet, det är ni som måste lösa det. Men det budskapet studsar nu fortfarande mellan [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-09

Hellberg & Holmström: ”Före detta föregångslandet Sverige”

Belinda Hellberg, Jocke Holmström; Dagens Arena

“Regeringen har beslutat att inte anslå några nya pengar till klimatanpassning i de fattiga länderna, utan hävdar att detta ska rymmas inom biståndsbudgeten. Detta är ett brott mot klimatkonventionen, där det tydligt står att klimatbiståndet [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-06

Irene Oskarsson: ”Löftet om 100 miljarder dollar måste infrias”

Irene Oskarsson, Dagens Arena

“Vi kristdemokrater har varit särskilt pådrivande för den Gröna Fonden. Löftet om att mobilisera 100 miljarder dollar årligen år till 2020 måste infrias. Till detta är det viktigt att inte biståndsmedel bara döps om och [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-06

Hindra skövling av Amazonas regnskogar

Francisco Contreras, Göteborgsposten

“När Lena EK nu träffar världens miljöministrar, hoppas vi att hon i flera viktiga frågor går utvecklingsländerna tillmötes för att få till ett bindande, rättvist och ambitiöst klimatavtal. Det handlar bland annat om att ansluta sig [...]Brasilien, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-05

Feministiskt initiativ: ”Klimatförhandlingarna måste demokratiseras”

Carl Emanuelsson, Sissela Nordling Blanco, Stina Svensson; Dagens Arena

“Då fattigdom leder till att klimatkatastrofer slår hårdare mot befolkningen, och ofattbara 14 gånger hårdare mot kvinnor i jämförelse med män, så väljer Sverige att urholka biståndsbudgeten för att finansiera klimatbiståndet.” Demokrati, Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Kvinnor
2011-12-02

Helena Leander: ”Det är dags att leva som vi lär”

Helena Leander, Dagens Arena

“Pengarna för klimatinsatser måste vara ”nya” pengar. Det duger inte att ta gamla biståndspengar – pengar som är helt nödvändiga för att bekämpa den fattigdom som lamslår stora delar av jordens befolkning – och döpa [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-01

Åsa Westlund: ”Vår livsstil bidrar till svält och död”

Åsa Westlund, Dagens Arena

“Vi har ett ansvar. Ett ansvar som inbegriper effekter av våra handlingar även om vi inte kan se hela orsakskedjan med våra egna ögon. Det räcker faktiskt med den forskning som finns i dag för [...]Forskning och innovation, Hunger, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-11-30

Debatt: Utan utsläppshandeln återstår inte mycket

Alf Svensson, Dagens Industri

“Världens fattiga lider mest av klimatförändringarna och bör vara i ­fokus i Durban. EU:s förslag att i framtiden bara godkänna projekt från de minst utvecklade LDC-länderna är dock inte rimligt; där finns få möjliga projekt och därmed [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-11-30

Jens Holm: ”Agera nu för klimat och rättvisa”

Jens Holm, Dagens Arena

“Flera länder driver kreativa förslag på hur kapital ska kunna mobiliseras till utvecklingsländerna; Tobinskatt, avgift på fossil energi, avgift på flygtrafiken eller att pengar tas från utsläppshandelssystemet. Alla de förslagen är bra och förtjänar stöd. [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik, Tobin-skatt
2011-11-28

Sveriges regering, kliv fram ur skuggan!

Karin Strandås, Aftonbladet

“Trots katastrofer som den akuta torkan på Afrikas horn och översvämningarna i svenskarnas turistparadis Thailand, så har klimatpolitiken sjunkit allt längre ner på dagordningen. …  Enligt klimatkonventionen, som Sverige ratificerat, ska klimatfinansieringen vara ny och additionell. [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Tsunami-katastrofen 2004
2011-11-28

Rika länder som Sverige måste ta klimatnotan

Bo Forsberg, m.fl; Göteborgsposten

“Det är en enorm orättvisa att fattiga människor tvingas betala klimatnotan. Bördan borde ligga på rika länder som Sverige som orsakat klimatförändringarna och dragit ekonomisk nytta av att ha överutnyttjat jordens resurser.” Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011
2011-11-27

Släpp inte målet ur sikte

Dagens Nyheter

“Något som trots allt uppnåddes i Köpenhamn var ett ramavtal om åtgärder mot skogsskövling. Rika nationer skulle bidra ekonomiskt till skyddet av hotade skogar i fattiga länder. Mötet i Durban kan föra det arbetet ytterligare [...]FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2011-11-26

Dags för Sverige och EU att ta klimatansvar

Francisco Contreras, Elisabet Strand m.fl; Västerbottens Kuriren

“Engagemanget behövs för de människor som drabbas redan i dag; över 25 miljoner klimatflyktingar, och de omkring 300 000 människor som årligen dör på grund av klimatförändringarna.” Flykt och migration, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-11-25

Ockupera klimatmötet!

Göran Greider, Dalademokraten

“Köpenhamn – fiasko. Cancun – fiasko. Så har det gått med de senaste stora toppmötena om klimatfrågan. Och på måndag kan det vara dags igen, när FN-mötet i Durban börjar…. den Gröna fond, som skulle [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Durban 2011, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Resultat, Saudiarabien, USA
2011-11-24

“En förlorad chans till grönare jordbrukspolitik”

Alan Matthews, Sydsvenskan

“Detta skulle bidra till att sänka världsmarknadspriset för socker, som för närvarande är högt, vilket skulle gynna länder som är beroende av sockerimport. Men avskaffandet av sockerkvoter kan samtidigt leda till minskad import från Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, som [...]Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö
2011-11-07

“EU:s politik skadar u-länder”

Ylva Strömberg, Gabi Björsson m.fl; Sydsvenskan

“Spekulation i matråvaror, utsläpp av växthusgaser, samt användning av jordbruksmark i utvecklingsländer för produktion av biobränslen är andra exempel på konsekvenser av politik som står i konflikt med målsättningarna om att utrota den globala hungern.” Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Landgrabbing, Vapenhandel
2011-11-02

Låt marknaden ta notan för krisen

Francisco Contreras, Håkan Sundberg; Aftonbladet

“För att klimattoppmötet som börjar den 28 november i Durban, Sydafrika, ska kunna bli en framgång, måste de rika länderna lägga pengar på bordet. Det blir omöjligt att uppnå ett bindande och ambitiöst globalt klimatavtal [...]EU, Finanskrisen, G20, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik, Tobin-skatt
2011-11-01

Varje nyfödd ska erbjudas en dräglig standard

Anders Wijkman, László Szombatfalvy; Svenska Dagbladet

REPLIK “Vi har aldrig påstått att vare sig klimatförändringen, resurskrisen eller överutnyttjandet av många viktiga ekosystem beror på världens fattiga. Tvärtom gjorde vi väldigt klart i vår artikel att det är produktions- och konsumtionsmönstren i [...]Demografi / befolkningsstatistik, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Lägg inte skulden på de fattiga"
2011-10-31

Debatt: Sju miljarder på samma lilla klot

Gunilla Carlsson, Babatunde Osotimehin; Dagens Industri

“I år blir vi för första gången sju miljarder människor på vår jord. Om detta och mycket mer kan man läsa i FN:s befolkningsfonds, UNFPA, årliga rapport ”State of the World Population”. Rapporten kommer att spela [...]Demografi / befolkningsstatistik, FN, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "State of world population 2011"
2011-10-31

Världsbanken bluffar sig till större orättvisor för världens fattiga

Karin Strandås, Harjeet Singh; SVT Debatt

“Världsbanken arbetar hårt för att sälja in idén som ”klimatsmart jordbruk”. De framställer det som en trippelvinst: en lösning på den globala uppvärmningen, ett sätt för afrikanska jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna, och ett [...]Afrika, Jordbruk, Klimat & miljö, Världsbanken
2011-10-29

Agrobränslen påverkar visst matpriset

Jennie Jonsén,Francisco Contreras; Göteborgsposten

REPLIK “Under pågående hunger- och livsmedelskris är det besynnerligt att en tidigare jordbruksminister avfärdar ovan nämnda argument som lögn. Den snabba utbredningen av etanol ifrågasätts alltmer i världen. Den är varken lösningen på matkrisen eller [...]Biobränslen, Hunger, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011Artikeln är en replik på: "Etanol är inte problemet utan del av lösningen!"
2011-10-28

Det är lönsamt att rädda världen

Lars Mejern Larsson, Värmlands Folkblad

“Det krävs ett aktivt engagemang från såväl Sverige som EU för att få till stånd ett nytt globalt klimatavtal. Det är viktigt att Sverige för en nationell klimatpolitik som bidrar till att öka vår trovärdighet [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2011-10-28

Lägg inte skulden på de fattiga

Rikard Warlenius, Svenska Dagbladet

REPLIK “Visst borde sexualrådgivning och tillgång till preventivmedel vara universella mänskliga rättigheter! Men enligt forskaren och kvinnokämpen Betsy Hartman undermineras i själva verket sådana rättigheter av den typen av program som Szombatfalvy och Wijkman förespråkar.” Demografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "Vi måste försöka begränsa befolkningsökningen"
2011-10-27

Vi måste försöka begränsa befolkningsökningen

Anders Wijkman, László Szombatfalvy; Svenska Dagbladet

“Det är särskilt oroväckande att det svenska biståndet numera ger lägre prioritet åt åtgärder som är ägnade att reducera födelsetalen, som utbildning av unga flickor och erbjudande av familjeplanering och preventivmedelsrådgivning.” Demografi / befolkningsstatistik, Klimat & miljö, Utbildning
2011-10-19

Etanol är inte problemet utan del av lösningen!

Annika Åhnberg, Göteborgsposten

REPLIK “Det är just nu populärt att skylla problemen med stigande livsmedelspriser och matbrist på produktionen av biobränslen, i synnerhet etanol. Men en lögn blir som bekant inte sann för att den upprepas ofta.” Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Agera mot växande global hunger!"
2011-10-16

Agera mot växande global hunger!

Jennie Jonsén mfl; Göteborgsposten

“Att de globala matpriserna slår i taket kan inte enbart förklaras med torka och sämre skördar, vilket förvisso blir allt vanligare i klimatförändringarnas spår. Redan 2008 slog Världsbanken fast i en rapport att den ökande [...]Biobränslen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2011-10-13

Hungern kan utrotas – om viljan verkligen finns

Erik Lysén, Östran

“Det vi behöver göra för att minska antalet hungrande i världen kan sammanfattas i fyra punkter: 1. Utveckla det småskaliga jordbruket 2. Kontantstöd till de som inte har råd att äta sig mätta 3. Reformera [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-10-12

Styr om EU:s jordbrukspolitik

Svante Axelsson mfl; Göteborgsposten

“Att världens befolkning växer är ett vanligt skäl för att hålla fast den gamla politiken. Återigen försöker reformmotståndare av CAP att legitimera gamla produktionsdrivande stöd med argument som att Europa måste förse världen med mat. [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2011-09-20

Pakistan och Afrikas horn

Göran Greider, Dalademokraten

“Översvämningar i södra Pakistan – och torka och svält i Afrikas horn. Vart tog klimatdebatten vägen? Afrika, Klimat & miljö, Pakistan, Pakistan-katastrofen 2010, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-09-19

Ja må sju miljarder leva

Hans Rosling, Dagens Nyheter

“Det avgörande för befolkningstillväxten är inte hur många döttrar en kvinna föder utan hur många döttrar som överlever till vuxen ålder. [.] Det går inte att undvika de ytterligare två miljarder som världens befolkning kommer [...]Demografi / befolkningsstatistik, Klimat & miljö, Kvinnor
2011-08-31

Kommuner flyr klimatansvaret

Francisco Contreras, Christina Robertsson-Pearce, Gabi Björsson, Elisabet Strand; Dagens Samhälle

“Ska klimatmötet i Durban bli den framgång som vår jord så väl behöver måste de rika länderna lägga pengarna på bordet och för att det ska bli trovärdigt behövs nya finansieringsmekanismer.” Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011
2011-08-23

Öka satsningarna på vatten och sanitet

Jenny Appelblad, Göteborgsposten

“På två punkter har Carlsson och Petri Gornitzka rätt […] Vad som saknas i artikeln och tankarna kring hur länder och samhällen ska kunna stå emot katastrofer orsakade av ett allt mer extremt klimat, är [...]Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, VattenArtikeln är en replik på: "Svält förebyggs med bättre krishantering"
2011-08-18

Spekulanter blir rika på svälten

Fransisco Contreras, SVT Debatt

“Den akuta hungerkrisen i Afrika och de höga matpriserna hotar livssituationen för hundratals miljoner människor i världen. Redan före svältkatastrofen led alltså en miljard människor av hunger, 14 % av världens befolkning. I ett sådant [...]Afrika, Biobränslen, EU, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-15

Mer handel – färre murar

Thomas Finnborg, Helsingborgs Dagblad

” I länder med garanterad tryckfrihet och fri informationsspridning är det svårare att vara diktator. Sverige bör stärka denna utveckling genom bland annat riktade insatser på IT-bistånd till nätaktivister och entreprenörer.” Demokrati, Handelspolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-07-27

Hjälp kommunerna att hjälpa Somalia

Gustav Fridolin, Valter Mutt; Expressen

“Solidaritet mellan folk kan också byggas genom samarbete på lokal nivå. Holland utgör ett inspirerande exempel på ett land som kommunaliserat en del av den tidigare statliga biståndsbudgeten. Föreningar, lärare, sjuksköterskor, brandmän och en lång [...]Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Kommunbistånd, Partipolitik, Somalia
2011-07-27

“Svält handlar om politik”

Bo Göransson, Cecilia Bäcklander; Sydsvenskan

“Kommer uteblivna regn åter att leda till svält? Det är en politisk fråga. Och svaret är med all sannolikhet ja. Länderna på Afrikas horn drabbas av klimatförändringar som de i mycket liten utsträckning bidragit till. [...]Afrika, Etiopien, Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Klimat & miljö, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-07-21

Driv på för att avskaffa etanolsubventionerna

Francisco Contreras, Göteborgsposten

“Subventioner för att stimulera produktion av agrobränslen borde avskaffas, eller åtminstone frysas temporärt i tider av livsmedelsbrist och höjda matpriser. Det är budskapet i den rapport som FN, Världsbanken, Världshandelsorganisationen WTO och ytterligare sju mäktiga [...]Biobränslen, FN, G20, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Världsbanken, WTO
2011-07-18

Vatten och mat i dag- långsiktiga lösningar i morgon

Cecilia Wemming, Söderhamns-kuriren

“Kan pengar leda till vattens om räddar ett döende barn är det dit pengarna måste gå. Ett ställningstagande som också syns i regeringens politik: Humanitärt bistånd utgör majoriteten av Sveriges insatser i Somalia och 30 [...]Afrika, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Somalia, Sudan, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Vatten
2011-07-01

… och rädda fisken i havet

Sydsvenskan

“Medan EU-understödda fiskare trålar havsbottnen och kastar tonvis av matrik fisk överbord för att kvoterna överskridits har EU ett avtal med Marocko för att plocka upp fisk utanför det av marockanerna ockuperade Västsahara. Det slår mot lokala [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Fiske, Klimat & miljö, Marocko, Västsahara
2011-06-21

“Lös miljöproblem med Cap”

Svante Axelsson, Sydsvenskan

“Trots att den europeiska jordbrukspolitiken till 85 procent består av subventioner som orsakar stora miljöproblem i hela EU är debatten så gott som obefintlig. Det som står på spel är 400 miljarder kronor om året.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö
2011-06-18

Miljöorganisationer: ”Dagens klimatpolitik rena bedrägeriet”

Fransisco Contreras, mfl; SVT Debatt

“Sverige och EU måste halvera de egna utsläppen av växthusgaser till år 2017 utan att köpa sig fria genom utsläppshandel med andra länder! Rika länder släpper i genomsnitt ut fem gånger mer växthusgaser än utvecklingsländerna.” EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011I artikeln hänvisas till "www.globalrattvisa.nu"
2011-06-15

Erik Lysén: ”Den svenska förhandlingslinjen är otydlig”

Erik Lysén, Dagens Arena

“Sverige och andra rika länder levererar pengar för att finansiera sådana klimatåtgärder, det är utmärkt. Men de använder biståndsbudgetarna för att täcka kostnaderna. Det kan vara förståeligt på kort sikt för att få loss pengar, [...]Avräkningar, FN, Klimat & miljö
2011-06-06

Ett teoretiskt perspektiv mättar inte världen

Staffan Danielsson, Magnus Andersson; Svenska Dagbladet

“Vad som skiljer vår slutsats mot Miljöpartiets är vår övertygelse om att utmaningarna i att på rätt sätt förvalta åkermark och växtnäring måste innefatta ett bejakande av modern teknik som till exempel växtförädling samt växtnäringstillförsel [...]Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Var är visionen om framtidens jordbruk, Centerpartiet?"
2011-05-31

Afrikas framtid är ljus – om reformerna får stöd

José Manuel Barroso, Jean Ping; Göteborgsposten

” I det här sammanhanget ser vi också att den gemensamma strategi som Afrikanska unionen (AU) och Europeiska unionen (EU) enats om spelar en central roll. Målen är klart formulerade: att hantera globala frågor av gemensamt [...]Afrika, AU, Demokrati, EU, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2011-05-18

Nu måste vi satsa stort på miljöteknik

Maud Olofsson, Ewa Björling, Gunilla Carlsson, Andreas Carlgren; Göteborgsposten

“Det obundna svenska biståndet bidrar till fattiga länders förmåga att investera i miljöteknik. Svenska företag har visat sig vara konkurrenskraftiga leverantörer till sådana insatser. Det svenska näringslivet har bidragit till tekniköverföring bland annat genom att [...]Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
2011-04-21

Vanligt vatten ruskigt ovanligt

Expressen

“Vi kan inte exportera vatten, men vi kan minska mänskligt lidande genom att använda mindre av de resurser som sätter klimatsystemen på spel.” Klimat & miljö, Vatten
2011-04-11

Det går att utrota svält och hunger

Christer Åkesson, Norran

“En avgörande utmaning är att höja jordbruksproduktionen i Afrika, och göra det på ett sätt som är ekologiskt hållbart och gynnar den småskaliga odlaren.” Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2011-04-07

Höga matpriser dåligt för fattig bonde

Karin Gregow mfl; Uppsala Nya Tidning

“EU förhandlar just nu handelsavtal med afrikanska länder. EU kräver att de afrikanska länderna ska öppna minst 80 procent av sin handel med EU. Det är viktigt att dessa avtal utformas så att de inte [...]Afrika, Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Landgrabbing, Matkrisen 2008
2011-03-28

Sluta spela rysk roulette med klimatet

Birger Schlaug, Christina Robertson-Pearce, Christer Sanne, Ellie Cijvat, Francisco Contreras, Pär Holmgren, Samuel Jarrick; Göteborgsposten

“I en tid när det redan finns över 25 miljoner klimatflyktingar måste den nya forskningen tas på allvar. Tvågradersmålet är med stor sannolikhet alltför riskabelt.” Flykt och migration, Forskning och innovation, Klimat & miljö
2011-03-22

Mattias Johansson: Fyll etanol i tanken med grönt samvete

Mattias Johansson, Expressen

“Vår studie ger tydliga svar. Man är inte miljöbov eller någon som bidrar till att tränga ut matproduktion bara för att man tankar sin bil med etanol.“ Biobränslen, Brasilien, Jordbruk, TanzaniaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Ska jag tanka etanol?"
2011-03-06

Gyllene chans i EU-parlamentet

Håkan Sundberg, Francisco Contreras, Svenska Dagbladet

“En skatt på finansiella transaktioner är inte lösningen på alla problem. Men det är ett av de bästa och mest innovativa förslag som finns. […] Därför är det beklagligt att Sverige tycks ha svängt till [...]EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Tobin-skatt
2011-02-22

Ungas idéer viktiga i biståndet. Krönika Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson, Corren

“Därför är det viktigt för mig när jag reser runt i Sverige att prata med unga människor och lyssna på deras idéer och synpunkter. De ungas perspektiv måste tas tillvara för att hitta nya lösningar [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2011-02-08

”Den svenska modellen handlar också om solidaritet”

Gabi Björsson, Anna Nilsson, Åsa Thomasson; Dagens Nyheter

“Biståndsminister Gunilla Carlsson var en av de ministrar som undertecknade debattartikeln. Tyvärr verkar hon inte ha fått medverka när Reinfeldt, Borg och Bildt skrev. […] Varför inte låta biståndspengarna fokusera på fattigdomsbekämpning och låta ambassader, [...]Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Flykt och migration, Handelspolitik, Klimat & miljö, Partipolitik
2011-01-21

Miljörörelse mot miljöförbättringar

Lydiah Wålsten, Sundsvalls Tidningar

“Miljöpartiet och delar av övriga miljörörelsen måste renodla sina resonemang kring GMO och kött från Sydamerika. Antingen är man intresserad av vad som är bäst för miljön och jordens fattiga, eller så är man intresserad [...]Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
2011-01-16

EU:s jordbruksstöd ska på sikt fasas ut

Lars Hjälmered, Susanna Haby; Göteborgsposten

“Jonas Paulsson (MP) skriver på GP Debatt (5/1) att jordbruksstödet från EU bidrar till miljöförstöring. Tvärtom satsar Alliansen en stor del av pengarna på miljöförbättrande verksamhet.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Rädda jordbruket från köttlobyn""
2011-01-13

Regeringen sviker världens fattiga

Lena Klevenås m.fl.; Göteborgsposten

“Vi har haft förhoppningar på regeringen om ett större ansvarstagande för klimatet och de globala rättvisefrågorna. I stället har vi sett klimatförhandlingar som blev kvar på ruta ett, nya handelsavtal där europeiska vinstintressen går före folkrätten [...]Ambassader, Avräkningar, EU, Handelspolitik, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Tobin-skatt
2011-01-10

Utmaningen är minst lika stor

Andreas Carlgren, Norran

“Till framgångarna i Cancún räknas att: […]  – En global grön klimatfond etableras för gröna investeringar i utvecklingsländer. -100 miljarder dollar om året från 2020 ska fram med både offentliga och privata pengar. -Ramavtal för att [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16)
2010-12-20

Debatt: Bara USA, EU och Kina kan rädda klimatet

Martin Ådahl, Mattias Johansson, Daniel Engström Stenson; Dagens Industri

“Men de fattiga stater som ska ta emot biståndet står för mindre än 10 procent av världens utsläpp. ­Klimatbiståndet borde bara ha varit en bisak.” EU, IMF (Internationella valutafonden), Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), OECD, USA, Världsbanken
2010-12-10

Skogstokigt om klimatet i Cancún

Waldemar Ingdahl, Sundsvalls Tidning

“Miljöminister Andreas Carlgren reser till Cancun med ett löfte att Sverige ensamt skall stå för 10 procent av hela EU:s bistånd för klimatanpassning.” EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16)
2010-12-07

Rädda de fattiga – rädda klimatet

Alf Svensson, Aftonbladet

“Precis som talet om klimathoten måste ut till vardagens folk, måste biståndet ta ett rakare spår till det enskilda hushållet.” Hälsa, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16)
2010-12-06

Klimatet kräver ny ekonomisk politik

Lena Sommestad, Aktuellt i politiken

“I veckan inleddes klimatmötet i Cancún. EU lovade sju miljarder euro till klimatinvesteringar i fattiga länder. Men detta budskap hamnade i skuggan av ett annat besked: Irland fick klartecken för stöd från EU:s krisfond.” EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Partipolitik, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress"
2010-12-06

”Carlgrens politik inte för de fattiga”

Jens Holm, Dagens Nyheter

“Carlgren slirar på sanningen när han säger att pengarna inte finansieras genom en ”omfördelning av andra biståndsmedel”. Men det är ett faktum att dessa pengar tas från biståndsbudgeten.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), OECD, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika""
2010-12-06

”Sverige kan göra mer för klimatet”

Jakop Dalunde, Anders Schröder; Dagens Nyheter

“Här har Sverige tydligt brutit emot avtalen genom att ta klimatpengarna från biståndsbudgeten och döpt om dem till klimatbistånd. Carlgren erkänner det själv indirekt genom att prata om att vi nu ger 0.7 procent av [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika""
2010-12-04

”Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika”

Andreas Carlgren, Dagens Nyheter

“Vi har valt att betala i bidrag, inte lån, och vi betalar helt enligt plan. Sveriges bidrag på drygt 800 miljoner euro (8 miljarder kronor) sker utöver vårt internationella åtagande om 0,7 procent av BNI [...]Avräkningar, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2010-12-03

Svante Axelsson: ”De rika länderna måste lägga upp nya pengar på bordet”

Svante Axelsson, Dagens Arena

“Det duger inte att, likt Sverige, dubbelräkna biståndet. Skall förlamningen i förhandlingen brytas, måste de rika länderna lägga upp nya pengar på bordet och dessutom gå före och genomföra verkliga utsläppsminskningar i de egna länderna.” Avräkningar, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16)
2010-12-01

Uppfinn nya klimatpengar

Erik Lysén, Bo Forsberg, Mithika Mwenda; Uppsala Nya Tidning

“I Cancún kan flera viktiga steg mot ett nytt klimatavtal tas. Sverige har hittills varit för passivt i diskussionerna om nya och innovativa finansieringskällor.” Avräkningar, Civilsamhället, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Världsbanken
2010-10-20

Oroväckande att bistånd satsas på kolkraft

Bo Forsberg, Margareta Grape; Svenska Dagbladet

“Sverige använder ansenliga resurser för att minska landets klimatpåverkan, samtidigt som Sveriges biståndsmedel och inflytandet i Världsbanken används på ett sätt som ökar utsläppen globalt.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Klimat & miljö, Partipolitik, Världsbanken
2010-10-11

Alf Svensson “svär i kyrkan”

Inga-Lena Fischer, Blekinge Läns Tidning

“Det här är ett intressant inlägg även om diskussionerna kring biståndet går i riktningen hjälp till självhjälp genom rättighetsbaserat tänkande, som är mera immateriellt.” Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik
2010-08-20

Vi vill ha en rättvis utrikespolitik

Jakop Dalunde, Christian Valtersson, Rebecka Carlsson; Dagen

“Moderaterna räknar in en rad andra kostnader i biståndet som skuldavskrivningar, flyktingmottagning, ambassader, klimatstöd, EU-anpassning för Östeuropa och en hel del annat.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Fiske, Klimat & miljö, Partipolitik, Skuldavskrivning
2010-08-13

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

Ylva Jonsson Strömberg mfl; Katrineholms-Kuriren

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty"
2010-07-07

Miljö och fattigdom är sammankopplade

Åsa Coenraads, Vestmanlands Läns Tidning

“Därför behövs en enad miljö-, bistånds-, utrikes- och säkerhetspolitik. Att bekämpa fattigdom är vår tids största utmaning för att komma tillrätta med världens miljöproblem och därför behövs Alliansen.” Klimat & miljö, Partipolitik
2010-06-24

Svar till Anderås om bistånd

Fredrik Malm, Rosita Runegrund, Anita Brodén, Holger Gustafsson; Dagen

REPLIK “I en debattartikel den 26 maj riktar sig Lars Anderås till Folkpartiet och Kristdemokraterna och begär besked om framtidens svenska bistånd.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Handelspolitik, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Vad händer med biståndeat efter valet?""
2010-06-19

”De rödgröna borde tillsätta en klimatminister”

Jens Holm, Jonas Sjöstedt; Dagens Nyheter

“Vi kommer att tillskapa ett helt nytt klimatbistånd för att stödja dem som drabbas av den rika världens utsläpp. Klimatbiståndet kommer inte, som med sittande regering, att urholka det ordinarie biståndet.” Klimat & miljö, Partipolitik
2010-06-12

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

Ylva Jonsson Strömberg mfl; Corren

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller utlovade biståndsnivåer, hävdar företrädare för Concord i Sverige. Statsminister Fredrik Reinfeldt måste ta sitt ansvar och sluta urholka det svenska biståndet.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty"
2010-06-11

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

Ylva Jonsson Strömberg, Gabi Björsson, Erik Lysén, Bo Forsberg, Annica Holmberg, Eva Christina Nilsson; Borås Tidning

“Över en miljard människor lever i extrem fattigdom, många som en direkt följd av den finanskris västvärlden orsakat.” Avräkningar, Civilsamhället, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty"
2010-06-10

Biståndsorganisationer: Reinfeldt måste kämpa för att millenniemålen verkligen uppnås

Vestmanlands Läns Tidning

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer. Det visar den årliga Aid Watch-rapporten från den europeiska samarbetsorganisationen Concord som släpps den 10 juni i EU:s medlemsländer” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-06-10

Reinfeldt kan rädda mål

Norrbottens kuriren

“EUs medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-06-01

Klimatförhandlingarna: Lossa FN:s räddningsbåtar

Annika Ström Melin, Dagens Nyheter

“Baksmällan efter det misslyckade klimatmötet i Köpenhamn sitter i. När FN-förhandlingarna i går återupptogs i Bonn verkade stämningen allt annat än förhoppningsfull” EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2010-05-28

Vad händer med biståndet efter valet?

Lars Anderås, Dagen

“Allt mer bistånd rinner iväg till andra insatser än bistånd. Klimatbistånd bör hållas utanför biståndsbudgeten i större utsträckning.” Avräkningar, Klimat & miljö, Partipolitik
2010-05-27

I skuggan av krisen

Ingrid Runsten, Helsingborgs Dagblad

“EU måste orka fortsätta att driva utvecklingen och EU måste satsa på att bygga allianser med utvecklingsländer i Afrika och Asien. Många har helt olika förutsättningar än giganter som Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika.” Brasilien, EU, Indien, Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik, Sydafrika
2010-04-29

Vi är alla i samma båt

Håkan Arenius, Dagen

“Miljöhoten gör inte halt vid Öresund och kan inte lösas med välgörenhet” Civilsamhället, Klimat & miljö, Religion
2010-04-22

Gemensam kampanj för globala rättvisefrågor

Göteborgsposten

“Därför lanserar vi ett program för global rättvisa och kommer att ordna en stor mängd debatter och aktiviteter fram till valet, skriver kampanjen Globalrattvisa.nu.” Avräkningar, Civilsamhället, Handelspolitik, Hunger, Klimat & miljö, Tobin-skattI artikeln hänvisas till "Länk: Globalrättvisa.nu"
2010-04-15

Climate, Conflict and Capital

Erik Solheim, NAI-Forum

“Fattigdomsfallet i Asien beror till stor del nationell ekonomisk och social utveckling och internationell handel – inte bistånd. Trots det är biståndet viktigt och har en stor roll att spela när det gäller förbättring av barns hälsa och utbildning i Afrikas såväl som i [...]Afrika, Asien, Handelspolitik, Kina, Klimat & miljö, NAI-Forum (engelska), Resultat
2010-03-25

EU kan ta större ansvar i klimatfrågan

Juan Carlos Alurralde, Malcolm Damon, Mithika Mwenda, Tushar Daring; Göteborgsposten

“Världens fattiga länder kan inte vänta längre på att de rika länderna ska ta sitt ansvar för klimatet och agera. EU:s ledare kan göra mycket mer än man hittills visat […]” Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Världsbanken
2010-03-23

Aktörssamverkan på Växjövis

Martin Tunström, Smålandsposten

“Vi har varit allergiska i Sverige mot att se företag som möjliga parter i utvecklingsarbete, trots att utvecklingsländerna ropar efter investeringar. Eller hoppas på att få ta del av kunnande som finns i svenska kommuner [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Klimat & miljö, Kommunbistånd, Näringsliv
2010-03-12

Ett afrikanskt perspektiv på klimatfrågan

Pär Krause, Svensk Tidskrift

“Polmans rasande redogörelse från flyktinglägren gör oss om möjligt än mer förvirrade, men också luttrade nästa gång vi ombeds skänka pengar till katastrofer.” Afrika, EU, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Korruption
2010-02-26

Subventionera klimatsmart mat

Jens Holm, Mats Olausson; Svenska Dagbladet

“Samhället kan med enkla medel göra det både praktiskt och ekonomiskt attraktivt att handla mat som är bra för både klimatet och vår egen hälsa. Knappast någon har kunnat undgå alla larmrapporter om vanskötsel av [...]Avdragsrätt för gåvor, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
2010-02-19

Regeringen missade chansen att stå upp för klimaträttvisa

Carl-Henrik Jacobsson, Diakonia

“Köpenhamnsmötet blev en stor besvikelse. De beslut om utsläppsminskningar och finansiering som krävs för att minska och hantera klimatförändringarna fattades inte.” Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), PartipolitikI artikeln hänvisas till "Tal: "Utrikesdeklarationen 2010""
2010-02-08

Rik och fattig i samma båt

Mikael Bengtsson, Norran

“Det är den mörka sidan av världens hunger. Men det finns en ljusare också. Och det är att det går att göra någonting år situationen. Det handlar mycket om hjälp till självhjälp, om en allmän [...]Haiti-katastrofen 2009/10, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2010-02-05

För kyrkan är klimatet en internationell rättvisefråga

Thomas Söderberg. Vestmanlands Läns Tidning

“En viktig orsak till haveriet i Köpenhamn går att hitta just i den rika världens oförmåga att se och hantera de fattigaste ländernas rättmätiga krav i klimatfrågan.” Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2010-02-05

Thomas Söderberg: För kyrkan är klimatet en internationell rättvisefråga

Thomas Söderberg, Vestmanlands Läns Tidning

“Upplevelsen av klimatmötet i Köpenhamn i december är att det slutade i ett veritabelt fiasko.” Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2009-12-18

Även små framsteg ett under

Gefle Dagblad

“Därför har den politiska målbilden varit att införa en federal lagstiftning om utsläppsbegränsning och att ge klimatbistånd till de mest utsatta.” Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), USA
2009-12-18

Dags gå på offensiven

Mikael Karlsson, Värmlands Folkblad

“För att inte tala om reaktionen när regeringen vill finansiera en del av Sveriges klimatinsatser genom minskat biståndsanslag. Med en sådan retorik och politik och riskerar den svenska regeringen, som EU-ordförande, att bidra till att [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2009-12-17

Anpassningsförmågan underskattas

Mikael Karlsson, Dalarnas tidningar

“För att inte tala om reaktionen när regeringen vill finansiera en del av Sveriges klimatinsatser med minskat bistånd.” EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), USA
2009-12-17

Fult spel bakom klimatåtaganden

Martina Krüger, Ylva Jonsson Strömberg; Svenska Dagbladet

“Att använda biståndspengar för att bekosta klimatåtgärder är att låta världens fattiga ta notan. Risken är att det slutliga avtalet framställs som bättre än det faktiskt är, skriver Martina Krüger, Greenpeace, och Ylva Jonsson Strömberg, [...]Avräkningar, EU, G8, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2009-12-15

Fattiga kvinnor får betala klimatnotan

Maria Fälth, Britt-Mari Brynielsson, Adina Trunk; Göteborgsposten

“Klimatmötet i Köpenhamn är i full gång. Kristdemokratiska kvinnoförbundet kräver nu att kvinnors situation uppmärksammas under förhandlingarna och att nya pengar ska tillsättas så att inte klimatanpassningar finansieras på bekostnad av annat bistånd.” Avräkningar, FN, Jämställdhet, Klimat & miljö
2009-12-11

Bistånd eller klimatpengar

Sundsvalls Tidning

“Även om EU klarar av att enas om biståndsnivåerna kvarstår frågan vilka pengar som ska användas att orsaka konflikter. De flesta är överens om att det är bra att hjälpen kommer igång så fort som [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö
2009-12-11

Köpenhamn en flopp eller framgång?

Åsa Westlund, Hela Gotland

“Den svenska regeringen vill liksom majoriteten av de europeiska regeringarna inte skjuta till några nya pengar i klimatbistånd. Istället vill man använda de pengar som man redan lovat till fattigdomsbekämpning.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2009-12-09

Låt FN samordna klimatbiståndet

Aleksander Gabelic, Östgöta Correspondenten

“När ett klimatavtal finns på plats bör FN vara i centrum för det globala miljöarbetet. Det skriver ALEKSANDER GABELIC, ordförande i svenska FN-förbundet.” FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Multilateralt samarbete
2009-12-07

Smutsigast bör betala mest

Svante Säwén, Länstidningen Östersund

“För att nå till ett avtal tror jag att den rika världen, inte minst EU-länderna, måste göra upp med illusionen att dagens internationella bistånd, som är ägnat att bekämpa världsfattigdomen, ska räcka även till klimatåtgärder [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2009-12-04

Vi måsta ta vårt ansvar

Åsa Westlund, Värmlands Folkblad

“Vi i de rika länderna måste ta vårt ansvar. Vi har orsakat problemen som nu slår hårdast mot utvecklingsländerna och vi har mer resurser.” Klimat & miljö
2009-11-03

Vattenbistånd kan lösa krisen

Cecilia Scharp, Anders Berntell, Joakim Harlin, Johan Kuylenstierna, Karin Lexen, Martin Walshe; Svenska Dagbladet

“Vatten spelar en huvudroll i lösningen på klimatfrågan. Ändå minskar det vattenrelaterade biståndet. Om vattenfrågan tappas bort i klimatförhandlingarna kommer världens fattigaste att drabbas hårt.” Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Korruption, Vatten
2009-11-02

U-länderna måste få öka sina utsläpp

Gösta Walin, Pär Krause; Aftonbladet

“Det är inga småsummor som i detta förment vällovliga syfte ska överföras till utvecklingsländerna, alternativt finansieras av de fattiga länderna själva.” Afrika, Klimat & miljö
2009-10-29

EU måste fatta avgörande klimatbeslut

Svante Axelsson, Elisabeth Dahlin, Bo Forsberg, Lasse Gustavsson, Erik Lysén, Christer Zettergren; Svenska Dagbladet

“Huruvida Sveriges ordförandeskap i framtiden ska betecknas som en framgång avgörs bland annat utifrån att Fredrik Reinfeldt kan föra fram EU till positioner som gör en global klimatuppgörelse möjlig, skriver företrädare för sex frivilligorganisationer.” EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2009-10-29

Klimatet en kvinnofråga

Farah Kabir, Ylva Jonsson Strömberg, Gudrun Schyman; Aftonbladet

“Nuvarande globala finansieringsfonder för klimatanpassning tar inte hänsyn till kvinnor och mäns olika roller och ansvar och att kvinnor bär på erfarenheter som måste tas tillvara.” Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Kvinnor
2009-10-26

I-länderna har ansvaret för klimatet

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Detta budskap dominerade debatten vid de europeiska utvecklingsdagarna i Stockholm. Förhoppningsvis påverkar det världens ledare inför det stora klimatmötet i Köpenhamn om sex veckor.” EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2009-10-25

Världen smälter

Dagens Nyheter

“Vägen till klimatmötet i Köpenhamn kantas av förhoppningar. Många riskerar att bli besvikna. Så borde det inte vara.” Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2009-10-17

Krisernas största förlorare

Kalle Olsson, Länstidningen Östersund

“Vi upplever inte en kris utan två. Ekonomisk kris och klimatkris. I Mellannorrlands inland dras vi förvisso bara med sviterna från den ena krisen.” Finanskrisen, Hunger, Klimat & miljö, Remitteringar
2009-09-30

“Fortsatt ekonomisk tillväxt bäddar för fortsatt miljöförstöring”

Kenneth Hermele, SVT Debatt

“”Fortsatt ekonomisk tillväxt bäddar för fortsatt miljöförstöring”” EU, Finanskrisen, Kina, Klimat & miljö, Sydkorea
2009-09-30

Klimatet är en Nord-Syd-fråga

Pär Granstedt, Rosita Runegrund, Carina Hägg; Hela Gotland

“I huvudsak är det de rika länderna i norr, som har skapat och fortsätter att förvärra klimatkrisen. Den är en direkt följd av vår överkonsumtion, framför allt av fossila bränslen.” Avräkningar, Fossilfri energi, Klimat & miljö
2009-09-30

Global dimma

Hans Bergström, Dagens Nyheter

“Kolumnen: Hans Bergström om bristen på realism i klimatfrågan.” Avdragsrätt för gåvor, Diktaturer, FN, Klimat & miljö, Korruption
2009-09-29

Världen sviker Afrika

Bodil Hansson mfl; Helsingborgs Dagblad

“Afrika står inför stora utmaningar men omvärlden sviker, skriver Bodil Hansson och Aleksander Gabelic.” Afrika, Finanskrisen, FN, Klimat & miljö, Matkrisen 2008, Remitteringar
2009-09-25

Dumskallarnas tid

Värmlands Folkblad

“De ska räknas som bistånd och några nya pengar blir det inte. De högtidliga löftena om ökat bistånd har redan svikits. Nu avges nya löften om pengar till u-länderna som de redan blivit lovade en [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2009-09-19

Millenniemålen: Hållbar utveckling avgörande för att nå framgång

Johan Rockström, Mikael Karlsson, Göteborgs Posten

“Risken är stor att Europa kommer att få se stora inflöden av klimatflyktingar under de kommande 50 åren, människor som tvingas lämna sina hem på grund av klimatorsakade översvämningar och ökenutbredning… Nu krävs omfattande och [...]EU, FN, Klimat & miljö, Millenniemålen
2009-09-18

Regeringen talar med kluven tunga

Göran Färm, Norrländska Socialdemokraten

“Den svenska regeringen arbetar hårt på att prägla en bild av sig själv och sin politik som försiktig och framgångsrik i en hård tid – och att man tar stort ansvar för att leda EU [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö, Partipolitik
2009-09-15

Ett strängt klimatavtal ger fler jobb

Åsa Westlund, Folkbladet

“Istället för extra resurser till klimatarbete får utvecklingsländerna ytterligare ett löfte om pengar som de redan blivit lovade.” EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2009-09-02

En nord-sydfråga

Pär Granstedt, Norrländska Socialdemokraten

“Att klimatfrågan mycket handlar om nord och syd är inte bara ett meteorologiskt fenomen, utan i hög grad också ett politiskt och ekonomiskt.” Afrika, Klimat & miljö
2009-08-12

“Giftfritt jordbruk är rätt väg för u-länder”

Lars Nellmer, Svenska Dagbladet

“Det finns inga belägg för påståenden att ekologiskt jordbruk skulle stå i vägen för utvecklingen i u-länder. Tvärtom finns det vetenskapligt stöd för att ett ekologiskt jordbruk ger god avkastning, skriver Kravs vd Lars Nellmer[…]” Jordbruk, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Exportera inte ekojordbruket till uländerna"
2009-08-11

Exportera inte ekojordbruket till uländerna

Björn Lundgren, Svenska Dagbladet

“Han menar att det faktum att ekojordbruk fått en plats i biståndet hindrar utvecklingen och fattigdomsbekämpningen.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö
2009-07-28

Utmaningar för Sverige

Pär Granstedt, Laholms Tidning

“En stor fråga blir nu, om de rika länderna kommer att ta sitt ansvar fullt ut. Och inte falla för frestelsen att finansiera sina insatser genom att skära ner på annat bistånd.” Avräkningar, EU, G8, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2009-07-11

G8-skepsis

Kalle Olsson, Länstidningen Östersund

“Det som ändå talar för att vi kommer att få se resultat den här gången är frågans natur. Afrika kan man alltid blunda för. Klimatfrågan, däremot, är åtminstone solidarisk i den meningen att absolut ingen [...]EU, G8, Klimat & miljö
2009-07-11

Från ord till handling

Göteborgsposten

“Det finns en tråkig historia när det gäller löften från tidigare G8-möten. Hoppas det inte finns anledning att misströsta denna gång.” Finanskrisen, G8, Klimat & miljö, Skuldavskrivning
2009-07-10

G8, det räcker inte

Norrländska Socialdemokraten

“Lokalbefolkningen passade på att protestera när medier från världens alla hörn fanns på plats. “Vi bor fortfarande i tält”, sade de. Den italienska premiärministerns beslut att förlägga mötet till L?Aquila blev inte den PR-succé han [...]FN, G8, Italien, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2009-07-10

Upp till bevis för G8

Gefle Dagblad

“Löftena från Gleneagles 2005, där G8-länderna förband sig att fördubbla sitt bistånd till Afrika fram till 2010 och öppna upp västerländska marknader för export från fattiga länder, är ännu inte infriade.” EU, G8, Handelspolitik, Klimat & miljö
2009-06-03

Inför frihandel på jämlika villkor

Marit Paulsen, Cecilia Wikström; Dagen

“Världsfattigdomen är möjlig att utrota. I dag har Europa en historisk chans att bidra till Afrikas utveckling – men då ska vi sopa rent framför egen dörr och införa full frihandel på jämlika villkor.” Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Partipolitik
2009-06-01

De fattigaste drabbas värst

Pär Granstedt, Hallands Nyheter

“Nyligen överlämnade den svenskledda internationella Klimatkommissionen sin rapport till FN:s generalsekreterare. Rapporten satte strålkastarljuset på hur de fattiga länderna drabbas av klimatkrisen.” Afrika, Finanskrisen, FN, Klimat & miljö, Komissionen för ett klimatsäkert bistånd, Utvärdering
2009-05-25

De fattigaste drabbas värst

Pär Granstedt, Laholms Tidning

“Nyligen överlämnade den svenskledda internationella Klimatkommissionen sin rapport till FN:s generalsekreterare. Rapporten satte strålkastarljuset på hur de fattiga länderna drabbas av klimatkrisen.” FN, Klimat & miljö, Komissionen för ett klimatsäkert bistånd
2009-04-20

Paulsens ”sunda förnuft” hotar afrikanska bonden

Karin Boman Röding, Mattias Goldman; Värmlands Folkblad

“Genom att döma ut biobränsleproduktion i utvecklingsländer vänder Marit Paulsen (FP) ryggen åt fattiga bönder på den afrikanska landsbygden.” Afrika, Biobränslen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd, Partipolitik
2009-04-14

Bistå inte etanolen i Afrika

Martin Tunström, Smålandsposten

“För bara något år sedan betraktades bolaget Sekabs planerade etanolprojekt i Tanzania med förväntan.” Biobränslen, Jordbruk, Näringsliv, Tanzania
2009-04-14

”Svenskt bistånd ska rädda miljöfarligt etanolprojekt”

Tor Arve Benjaminsen, Ian Bryceson, Annika Dahlberg, Karin Holmgren, Lars Johansson, Mats Widgren, Wilhelm Östberg; Dagens Nyheter

“Forskare avslöjar: Det svenska energiföretaget Sekab startar om kritiserat projekt för etanolproduktion i Tanzania som kan öka utsläppen av koldioxid.” Biobränslen, Corporate Social Responsibility (CSR), Klimat & miljö, Näringsliv, Tanzania
2009-04-07

Stefan Fölster: Bistånds-Sveriges stryptag

Stefan Fölster, Östgöta Correspondenten

“Nyligen publicerade jag en granskning av 108 slumpmässigt utvalda biståndsprojekt som Sida ansvarar för. Resultaten var anmärkningsvärda. Men det riktigt skrämmande hände efteråt.” Honduras, Klimat & miljö, Resultat, Sida, Tanzania, Utvärdering, VattenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd"
2009-04-03

Stiftet: Bättre miljö genom fasteinsamling

Per Larsson, Brita Söderwall; Vestmanlands Läns Tidning

“Vi stöder trädplantering i Tanzania och försöker sätta stopp för den illegala skövlingen av regnskog i Honduras och mycket mer. Allt handlar om att hushålla på ett nytt och bättre sätt med vattnet, när det [...]Honduras, Klimat & miljö, Resultat, Sida, Tanzania, Välgörenhet, Vatten
2009-03-07

Låt inte fattiga kvinnor stå för klimatnotan

Ylva Jonsson Strömberg, Norran

“På söndag 8 mars firas internationella kvinnodagen över hela världen. En dag, som behövs i allra högsta grad. En majoritet av världens hungrande är kvinnor. Och hungern och fattigdomen ökar i klimatförändringarnas spår.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor
2009-01-12

Med brandvägg emellan

Norrköpings Tidningar

“Miljöpartiet hävdar att bistånd som används till klimatinvesteringar strider mot FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet.” Klimat & miljö, Partipolitik, Världsbanken
2009-01-09

Miljöpartiet fel ute om klimatbiståndet

NorraSkåne.se

“Det finns all anledning att kritiskt granska olika projekt som genomförs som klimatbistånd likaväl som andra biståndsprojekt. Men att som miljöpartiet påstå att klimatbiståndet tar pengar från fattigdomsbekämpning är ohederligt.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Klimat & miljö, Partipolitik, Utvärdering
2009-01-08

Klimatbistånd kan rädda miljoner

Norrköpings Tidningar

“Regeringens öronmärkning av drygt en miljard kronor i klimatbistånd till speciellt drabbade länder är ett viktigt steg i rätt riktning.” EU, Klimat & miljö
2009-01-07

”Vi satsar en dryg miljard på klimatsäkrat bistånd”

Gunillla Carlsson, Dagens Nyheter

“Av de fyra miljarder kronor som regeringen klimatsatsar inom biståndet ringmärks nu 1,1 miljard kronor direkt till särskilt utsatta länder, främst i Afrika och Asien.” Bilateralt samarbete, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Komissionen för ett klimatsäkert bistånd, Partipolitik
2009-01-01

Regeringen smiter undan

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Gunilla Carlsson vill ge upp det höga svenska målet om att en procent av bruttonationalinkomsten ska användas till bistånd. Hon och regeringen nöjer sig med 0,7 procent. Hon vill dessutom använda biståndet för att finansiera klimatinsatserna. [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Hälsa, Klimat & miljö, Näringsliv, Utbildning, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Vi satsar en dryg miljard på klimatsäkrat bistånd"
2008-12-13

Historiskt dåligt

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Det är extra dystert att notera att Sverige och Fredrik Reinfeldt varit drivande för den konserverande och destruktiva linjen. Åtgärder måste givetvis göras både på hemmaplan och i utvecklingsländerna. I det senare fallet kan det bekostas [...]Avräkningar, EU, FN, Klimat & miljö, Partipolitik, USA
2008-12-12

En klimatpolitik på rättvisans grund

Margot Wallström, Gro Harlem Brundtland, Mary Robinson; Göteborgsposten

“Teknik kan inte kan eliminera fattigdom, respektera mänskliga rättigheter, garantera jämställdhet, stoppa klimatförändringen eller bygga upp ett hållbart samhälle, […]” Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2008-10-19

Klimateländet

Länstidningen Östersund

“Världen har blivit rikare och rikare medan antalet hungriga blivit fler och fler: de stora prisökningarna på mat har skickat ytterligare 75 miljoner människor i hungersnöd.” Biobränslen, Klimat & miljö, Välgörenhet
2008-09-24

“Fattiga betalar för vårt välstånd”

Bengt Westerberg, Jakob Simonsen, Aleksander Gabelic, Bo Forsberg, Sasja Beslik, Margareta Grape, Anna-Stina Nordmark Nilsson; Aftonbladet

“Det heter ofta att ”vi pumpar in biståndspengar i Afrika”, men faktum är att vi rika får mer än vad vi ger” Afrika, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Resultat, Skuldavskrivning
2008-09-19

Världens fattiga får betala för våra utsläpp

Wiwi-Anne Johansson mfl; Göteborgsposten

“Den borgerliga regeringen säger sig vilja “storsatsa” på klimatbistånd. Det kan tyckas positivt, men det finns tyvärr inga nya pengar i denna satsning. I stället handlar det om en omfördelning av redan utlovat bistånd.” Avräkningar, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt""
2008-09-01

Nytt hot mot Afrika

Torsten Nilsson, Värmlands Folkblad

“När planet sveper in över Libyen läser jag i International Herald Tribune att Muammar Gaddafis son, Seif al-Islam, har tröttnat på att ”leva i en skog av diktaturer” och inte alls vill efterträda sin far [...]Afrika, Klimat & miljö, Matkrisen 2008
2008-08-27

Öka livsmedelsproduktionen

Ann-Kristine Johansson, Tommy Ternemar, Berit Högman, Lars Mejern Larsson, Marina Pettersson; Värmlands Folkblad

“Frihandel betyder inte hämningslös och oreglerad kommers. Vi socialdemokrater före-språkar en reglerad frihandel inom ramen för internationella överenskommelser och med sociala och fackliga rättigheter för människorna.” Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, FN, Jordbruk, Matkrisen 2008, Partipolitik, USA
2008-07-10

G8 sviker än en gång

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Generösa löften om ökat bistånd återupprepas, men i praktisk handling händer ingenting. G8 sviker igen och priset för deras svek och vår lyxtillvaro får betalas av jordens fattiga.” EU, FN, G8, Klimat & miljö, USA
2008-06-27

Världshälsan påverkas av våra miljöval

Thomas Sterne, Dale Whittington; Göteborgsposten

“Udden i slutsatserna är utformad som ett angrep på klimat- och miljöpolitik och i stället förordas nästan uteslutande satsningar på hälsoinriktade projekt.” Hälsa, Klimat & miljö
2008-06-05

En Marshallplan för att rädda miljön

Anders Wijkman, Sven-Gunnar Persson; Göteborgsposten

“Det behövs en klimat- och miljöpolitikens Marshallplan, ett globalt kontrakt mellan industriländer och utvecklingsländer, skriver Anders Wijkman och Sven-Gunnar Persson.” Klimat & miljö, Partipolitik
2008-06-03

Dyrare mat är bra för de fattiga

Elisabeth Gauffin, Ngolia Kimanzu; Aftonbladet

“Men i ett längre perspektiv är det verkligen inte höga priser på jordbruksvaror som varit utvecklingsländernas problem, utan tvärtom decennier av sjunkande priser.” Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008
2008-05-07

Biobränsle – ett brott mot mänskligheten?

Staffan Danielsson, Världen Idag

“Om det är fel att odla en del biobränslen så är väl mark tagen ur produktion – träda – ännu värre. Är ekologisk produktion med 30-40 procent lägre avkastning än vanligt jordbruk kanske också ett [...]Afrika, Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, FN, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008
2008-05-05

Etanolparadiset blev förbannelse

Hans S Michajlov, Norrköpings Tidningar

“Medan etanolen länge sågs som en kungsväg till bättre miljö, har invändningarna ökat och nu nått stormstyrka. Odling av bland annat majs till förmån för etanolframställning har blivit big business och etanolen har på allvar [...]Biobränslen, Klimat & miljö, Matkrisen 2008
2008-03-12

Skarpare tillväxtpolitik för Afrika

Carl Bildt, Gunilla Carlsson, Ewa Björling; Svenska Dagbladet

“Regeringens Afrikaskrivelse utgår från kontinentens nya verklighet. Genom ­Afrikaskrivelsen lägger vi grunden för en förnyad och fördjupad politik.” Afrika, Handelspolitik, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Sverige och Afrika - en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter""
2008-02-11

Behöver växa av egen kraft

Nima Sanandaji, Dalarnas Tidningar

“Camilla Lundberg Ney framför i en artikel att vi bör konsumera biobränslen med motivationen att detta kommer att gynna de afrikanska bönderna.” Afrika, Biobränslen, HandelspolitikArtikeln är en replik på: "Etanolproduktion är bra för Afrikas bönder"
2008-01-29

Etanolproduktion är bra för Afrikas bönder

Camilla Lundberg Ney, Borås Tidning

“Vi gör rätt i att tanka etanol eller biodiesel, särskilt om råvaran kommer från utvecklingsländer med fattiga bönder som behöver ökade inkomster, skriver Camilla Lundberg Ney, Kooperation utan gränser.” Afrika, Biobränslen, JordbrukI artikeln hänvisas till dokumentet: "Med utveckling i tanken"
2008-01-17

Slopad etanoltull inte rätt medicin

Otto Von Arnold, Staffan Danielsson, Irene Oskarsson, Sven Gunnar Persson; Norrköpings Tidningar

“I flera av dessa länder, bland annat Tanzania och Moçambique, bygger man nu upp en produktion av etanol med målsättningen att bland annat sälja på den svenska marknaden.” Biobränslen, Handelspolitik, Moçambique, Partipolitik, Tanzania
2007-12-29

Minister i tagelskjorta

Anders Isaksson, Dagens Nyheter

“Den globala övergången till alternativa energikällor och effektiviseringen av energianvändningen ska finansieras genom ökat ekonomiskt och tekniskt bistånd från de rika länderna.” Klimat & miljö
2007-12-17

Utsläppsrätter och skyldigheter

Martin Tunström, Smålandsposten

“Sällan har ett avtal som beskrivs som så urvattnat fått ett sådant bejublat mottagande. Klimatmötet på Bali slutade med ett dokument relativt fritt från förpliktelser, men med många undertecknare.” Handelspolitik, Klimat & miljö, Utsläppsrätter
2007-10-06

Bredda perspektiven för klimatsäkrat bistånd

Johan Kuylenstierna, Karin Holmgren; Göteborgsposten

“Detta är en strålande idé, men den föreslagna kommissionen måste få ett brett mandat om den skall tillföra något nytt, skriver Johan Kuylenstierna och Karin Holmgren.” Klimat & miljö, Komissionen för ett klimatsäkert bistånd
2007-09-26

Klimatsäkert bistånd

Arvika Tidning

“Vad är klimatsäkert bistånd? Frågan är om ens statsminister Fredrik Reinfeldt vet det. Men i dessa dagar då det vänds ut och in på klimathotet låter det ju bra.” Klimat & miljö, Partipolitik
2007-09-25

Bättre än bara promillejakt

PJ Anders Linder, Svenska Dagbladet

“Sveriges nya biståndspolitik, med koncentration till färre mottagarländer och med större allvar i uppföljningen, väcker redan stort intresse runt om i världen.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Klimat & miljö, Partipolitik
2007-09-25

Fredrik Reinfeldts gröna kapitalism

Norrköpings Tidningar

“Att regeringens miljöprofil har spetsats till märks också i kommentarerna från oppositionen. Till och med miljöpartiet ställer sig positiva till initiativet och välkomnar förslaget att mer av biståndet skall gå till förnyelsebar energi.” Fossilfri energi, Klimat & miljö, Komissionen för ett klimatsäkert bistånd, Partipolitik
2007-09-25

Krafttagen måste ge resultat

Lotta Hördin, Helsingborgs Dagblad

“Viktigt att internationella klimatmöten och miljöavtal ger resultat, samt att tillväxtländerna är med på noterna.” Avräkningar, Klimat & miljö, Partipolitik
2007-09-25

Alla i samma båt

Dagens Nyheter

“Kommissionen för ett klimatsäkert bistånd ska ledas av biståndsminister Gunilla Carlsson. Hon har redan visat att hon förmår tänka nytt och klokt kring biståndet.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Klimat & miljö, Komissionen för ett klimatsäkert bistånd
2007-09-25

BRA OM BISTÅNDET – MEN VAR ÄR BILDT?

Aftonbladet

“Kommissionen är ett viktigt steg, men Gunilla Carlsson måste också se till att miljöfrågorna får en starkare ställning i UD:s organisation och på Sida.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Klimat & miljö, Komissionen för ett klimatsäkert bistånd, Sida, Tchad, Utrikesdepartementet
2007-09-24

“Bensinbolagen ska tvingas sälja förnybara drivmedel”

Thomas Östros, Dagens Nyheter

“Biståndet ska klimatsäkras. Långsiktig ekonomisk tillväxt kan inte skapas utan att miljön förbättras och vice versa. Valet mellan att ge bistånd för fattigdomsarbete eller för miljöarbete existerar inte längre.”  Biobränslen, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Partipolitik
2007-09-24

Varför inte ny reaktor i Simpevarp i stället?

Per Dahl, Barometern

“Sverige och landets regering satsar på miljö och klimat. I FN profilerar sig statsminister Reinfeldt i frågan om miljösäkrat bistånd – ett initiativ som sekunderas på hemmaplan av biståndsminister Gunilla Carlsson.” Klimat & miljö, Partipolitik
2007-08-20

Bistånds-klimat

Mattias Olsson, Norrköpings Tidningar

“Biståndet kan och bör givetvis användas till en mängd olika saker. Ett problem tycks vara att finna lämpliga projekt att finansiera. För inte så länge sedan avslöjades att SIDA:s kontroll var bristfällig.” Klimat & miljö, Utvärdering, Zimbabwe
2007-03-21

FN-rapport: Vattenbrist redan verklighet – och värre blir det

Johan Rockström mfl; Göteborgsposten

“Trenden för svenskt bistånd har under senare år varit en prioritering av stöd till demokratiseringsprocesser och mänskliga rättigheter. Detta stöd är viktigt men riskerar att undermineras om inte grundpelarna för stabil samhällsutveckling, våra mark- och [...]Demokrati, FN, Jordbruk, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Vatten
2007-01-03

Ta miljöhoten på allvar

Charles Pylad, Norrköpings Tidningar

“Erik har till och med åsikten att biståndet är ett problem. 26 miljarder kronor i bistånd må låta mycket, men i dessa tider bör man fundera över julhandeln som beräknats ha omsatt ungefär 52 miljarder.” Klimat & miljö
2006-10-19

Miljöförsämringar drabbar fattiga värst

Aleksander Gabelic, Vestmanlands Läns tidning

“FN:s miljöprogram UNEP och Världsbanken har nyligen lanserat varsin rapport om millenniearbetet.” FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Klimat & miljö, Palestina, Världsbanken
2006-10-02

En giftig skandal

Björn Ramel, Sydsvenskan

“Dödligt gift och handelshinder. Är det vad EU erbjuder Afrika? Frågan är tillspetsad, men inte helt omotiverad efterhand som bakgrunden till supertankern Probo Koalas giftdumpning vid Elfenbenskusten klarnar” Afrika, Elfenbenskusten, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö
2005-01-04

Bilderna är oförglömliga och manar till handling

Göran Hägglund, Norrköpings Tidningar

“Även om en naturkatastrof inte går att förhindra, är det uppenbart att vi måste avhjälpa omständigheter som förvärrar dess effekter. Det är svårare att få fram medvetenhet och resurser för att förebygga katastrofer, än att [...]Avdragsrätt för gåvor, FN, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Partipolitik, Sydkorea, Thailand, Tsunami-katastrofen 2004, Välgörenhet

Dokument om Klimat & miljö (258 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-03-28

Varmare klimat – iskall nyhet?

Vi-skogenKlimat & miljö, Mediabevakning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2018-03-13

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022

UtrikesdepartementetHållbar utveckling, Klimat & miljö1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-12-21

Integrating Climate Action into National Development Planning

- Coherent Implementation of the Paris Agreement and Agenda 2030

SidaKlimat & miljö, Parisavtalet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-12-21

Supporting Access to Finance for Climate Action

SidaKlimat & miljö, Parisavtalet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-12-21

Towards Green Climate Fund Accreditation and Support

Gröna fonden, Klimat & miljö, Parisavtalet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-12-12

Increasing support for climate action

SidaKlimat & miljö, Parisavtalet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-11-29

Staten, kapitalet och oljan

- Hur investerar staten din pension

Green PeaceAP-fonderna, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-10-31

Local Implementation of the SDGs & the New Urban Agenda

- Towards a Swedish National Urban Policy

Global UtmaningGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Urbanisering / hållbara städer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-10-16

Who will feed us?

ETC GroupHunger, Jordbruk, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-09-13

Organisationsstrategi för Sveriges samarbete med Globala miljöfonden (GEF) 2016-2018

UtrikesdepartementetKlimat & miljö1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-08-21

Corporate engagement on water supply, sanitation and hygiene

- Driving progress on Sustainable Development Goal 6 (SDG6) through supply-chains and voluntary standards

CEO Water Mandate, WaterAid, World Business Council for Sustainable DevelopmentCorporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-06-30

Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2014 – 2018

- UD 14.041

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Demokrati, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-06-13

Sidas miljöpolicy

- Beslutad av Sidas generaldirektör 2017-06-13

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-05-15

Klimatpengar på nya sätt

- Så ökar vi svensk och internationell offentlig klimatfinansiering

Svenska Kyrkan Internationellt ArbeteBudget, Klimat & miljö, Volym1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-03-22

Wild Water

- The State of the World’s Water 2017

WaterAidGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd, Mänskliga rättigheter, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-02-21

Varmare klimat – iskall nyhet?

- En rapport om klimatet i svensk media

Retriever, Vi-skogenKlimat & miljö, Mediabevakning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-02-02

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

- Lagrådsremiss

RegeringenDet klimatpolitiska ramverket, Klimat & miljö1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-12-19

Revitalising the Policy for Global Development

- Rapport 2016:11 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)"Good governance", Hållbar utveckling, Jämställdhet, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU)11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-12-15

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

- Regeringens skrivelse 2016/17:60

RegeringenHållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Policyramverket för svenskt bistånd1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-12-08

Samtal om energi

- utmaningar, lärdomar och förslag för Sverige

Global UtmaningFossilfri energi, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-11-15

2016 års granskning av svenska bankers riktlinjer för hållbarhet

Amnesty, Diakonia, Fair Action, Fair Finance Guide, Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter (The Swedish Consumers' Association)Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-11-02

Energi till exploatering

- Vad Marocko och Siemens undanhåller på COP22 i Marrakech

Western Sahara Resource WatchKlimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Landgrabbing, Marocko, Västsahara2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-10-30

Climate-related security risks

- Towards an integrated approach

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)Fred och säkerhet, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-10-24

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 2016-2020

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Bolivia, Demokrati, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-10-16

Climate-related security risks

- Towards an integrated approach

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)Fred och säkerhet, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-10-14

Kibaha education Centre

- A Sustainable Development Cooperation Project?

Göteborgs UniversitetHållbar utveckling, Hälsa, Jordbruk, Sjukvård, Tanzania, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-09-22

Prop. 2016/17:16: Godkännande av klimatavtalet från Paris

- Regeringens proposition 2016/17:16

RegeringenKlimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-09-20

Sustaining a development policy

- Results and Responsibility for the Swedish Policy for Global Development

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Departement och myndigheter, Hållbar utveckling, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-09-19

A Working Future and a New Era of Collaboration

- Taking cross-sector partnerships beyond philanthropy

Accenture, Plan International SverigeBarn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Uganda2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-09-01

Sustainable global livestock development for food security and nutrition including roles for Sweden

Svenska FAO-kommitténGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Hunger, Jordbruk, Sverige2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-07-04

Varmare klimat – iskall nyhet?

- En rapport om klimatet i svensk media

Vi-skogenKlimat & miljö, Mediabevakning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-06-19

The New Plastic Economy

- Rethinking the future of plastics

Ellen MacArthur Foundation, McKinsey & Company, Project MainstreamHållbar utveckling, Klimat & miljö12) Dokumenttyp ej angiven
2016-06-13

Tio Policyförslag som tar Europa ur krisen

- Antologi med lösningsorienterade inlägg

Global UtmaningDemokrati, EU, Flykt och migration, Hållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-05-26

Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

- Regeringens skrivelse 2015/16:182

RegeringenGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Sverige1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-05-13

Agenda 2030

- Fairtrade och de globala hållbarhetsmålen

Fairtrade SverigeGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Rättvis handel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-15

Wind Power Development & Use 2009–2015

- Stories of change: ITP 277

SidaFossilfri energi, Sida, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-04

Fattigdomsminskning genom hållbart företagande

- Swedfunds integrerade redovisning 2015

SwedfundHållbar utveckling, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-03

Kortsiktigt kretslopp

- Mobiloperatörernas ansvar kring återtag av uttjänta mobiler

- Rapport #79

Fair Action, SwedwatchCorporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-03-21

Jordbruk som minskar fattigdom

We EffectGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-03-21

In search of double dividends from climate change interventions evidence from forest conservation and household energy transitions

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Klimat & miljö, Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-03-07

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

ConcordFeministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Handelspolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-02-24

Utrikesdeklarationen 2016

RegeringenEU, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-02-16

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya 2016-2020

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Jämställdhet, Kenya, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-01-18

Sustainable Development Goals for Sweden: Insights on Setting a National Agenda

Stockholm Environment InstituteGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-01-13

Going with the flow or swimming against the current? Interplay of formal rules, informal norms and NGO advocacy strategies

- Dissertation brief series 2016:01

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Civilsamhället, Hållbar utveckling, Kambodja, Klimat & miljö, Laos, Thailand, Vietnam11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-11-30

Nordic Transport Ways

- Transforming to Sustainable Transport in the Nordic Countries – and in Europe

Global UtmaningForskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-11-23

Looking to the future, don’t forget the past – Aid beyond 2015

- CONCORD AidWatch 2015

ConcordEU, Humanitärt bistånd, Kapitalflykt, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-11-02

Undermining our future

- A study of banks’ investments in selected companies attributable to fossil fuels and renewable energy

Fair Finance GuideFossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-15

Biståndsbarometern

- Miljö och klimat

SidaKlimat & miljö, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-01

Fair Finance Guide International Methodology & Swedish bank policy scores 2015

Fair Finance GuideCorporate Social Responsibility (CSR), Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-01

Human Rights Based Approach at Sida

- Compilation of Thematic Area Briefs

SidaHälsa, Handelspolitik, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-09-01

Evaluation of Swedish International Training Programme (ITP); Climate Change – Mitigation and Adaptation (2007-2011)

- Final report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:35

SidaBurkina Faso, Kenya, Klimat & miljö, Mali, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-08-26

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda

- 2015 – 2019

UtrikesdepartementetHållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Rwanda1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-08-24

Water and Sanitation

- Transboundary Water Cooperation in the Mekong

SidaAsien, Hållbar utveckling, Sida, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-01

Transforming our world

- The 2030 agenda for sustainable development

- A/RES/70/1

Förenta Nationerna (FN)FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-06-30

Varmare klimat – iskall nyhet?

- en rapport om klimatet i svensk media

Vi-skogenHållbar utveckling, Klimat & miljö, Mediabevakning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-06-18

Men, masculinities and climate change

- A study of climate change impacts in cases from Greenland, Australia Peru and South Africa

LinnéuniversitetetJämställdhet, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-06-04

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique

- 2015-2020

UtrikesdepartementetDemokrati, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Moçambique1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-05-05

Just Copy and Paste

- Successful Climate Adaption

DiakoniaKlimat & miljö, Resultat, Sri Lanka2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-04-09

Consultoría de Apoyo para la Evaluación de Medio Término del Proyecto Forestal Baba Carapa Consultoría

- Sida Decentralised Evaluations 2014:60

SidaBolivia, Hållbar utveckling, Näringslivsbistånd, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-01

Review of Sida’s Support to Afghanistan – Lessons and Conclusions from 7 Evaluations

- - Final Report

- 2015:15 Sida Decentralised Evaluation

Afghanistan, Hållbar utveckling, Korruption4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-02-01

Blir guldet till sand?

- En rapport om fondförvaltning utan klimatmål

- Rapport #72

Naturskyddsföreningen, Svenska Kyrkan, SwedwatchHandelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2015-01-27

Vart bör Kiribati, Tuvalu och Marshallöarnas befolkningar ta vägen?

- En normativ analys inom ämnet för klimatförändringarnas utmaningar

LinnéuniversitetetAsien, Flykt och migration, Kiribati, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-12-18

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet

- 2015 – 2021

- Regeringsbeslut II:5

UtrikesdepartementetBiståndets målsättning, Forskning och innovation, Hållbar utveckling1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-12-01

Review of Swedish support to the Serbian administration to prepare a national project pipeline for environmental investments, “Environmental Infrastructure Support Project”

- Sida Decentralised Evaluation 2014:55

SidaKlimat & miljö, Serbien, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-11-21

Turn down the heat

- Confronting the New Climate Normal

VärldsbankenKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-10-30

Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete avseende Palestina

- 2015-2019

UtrikesdepartementetJämställdhet, Klimat & miljö, Palestina1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-10-13

With Climate Chaos, Who Will Feed Us?

- The Industrial Food Chain or The Peasant Food Web?

ETC GroupJordbruk, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-08-29

Diakonias valenkät 2014

DiakoniaAvräkningar, Enprocentsmålet, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Partipolitik2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-07-01

Sidas miljöarbete 2005

- Redovisning av arbetet med Sidas miljöledningssystem

SidaKlimat & miljö, Sida
2014-04-07

Partiernas nya löften

- Diakonias valenkät 2014 om fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och klimaträttvisa

DiakoniaBiståndsformer, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-02-15

Evaluation of the Development of the Sustainable City Approach

- Sida Decentralised Evaluation 2014:6

SidaHållbar utveckling, Sida, Urbanisering / hållbara städer, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-01-01

The effect of climate change on economic growth: Evidence from Sub-Saharan Africa

- WP/2014/017

United Nations University (UNU)Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-12-01

Vinets väg från druva till glas

- En granskning av Systembolagets hållbarhetsarbete

- Rapport #67

SwedwatchAnständiga arbetsvillkor, Argentina, Chile, Hållbar utveckling, Rättvis handel, Sydafrika2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-29

Climate clubs and the UNFCCC

- Complement, bypass or conflict?

- FORES Study 2013 :3

ForesFN, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-12

En guide till Warszawa

ForesKlimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 20132) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-06

Policy for environmental and climate issues

- POLICY FOR ENVIRONMENTAL AND CLIMATE ISSUES IN SWEDISH DEVELOPMENT COOPERATION, 2010-2014

UtrikesdepartementetBiståndsformer, Jordbruk, Klimat & miljö, Utrikesdepartementet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-05

The environment

- a critical issue

SidaKlimat & miljö, Millenniemålen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-05

Miljö är en ödesfråga

SidaKlimat & miljö, Millenniemålen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-05

Klimat och utveckling

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-01

EU Budget 2014-2020

- Fit for the Fight against Global Poverty?

Concord, OECD/DACBiståndets målsättning, Budget, EU, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-01

Environmental Considerations in Sida’s Evaluations Revisited

- A follow-up and analysis six years later

- Sida Studies in Evaluation 03/02

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-01

Tackling the climate reality:

- A framework for establishing an international mechanism to address loss and damage at COP19

ActionAidKlimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 20132) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-01

Fruktade kemikalier på Costa Ricas plantager

- En granskning av importerad ananas och mango

- Rapport #65

SwedwatchCosta Rica, Jordbruk, Klimat & miljö, Rättvis handel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-07

Climate Change 2013

- The Physical Science Basis

- WG 1

Intergovernmental panel on climate change (IPCC)EU, Forskning och innovation, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-01

Vägval i en globaliserad värld

RegeringskanslietKlimat & miljö, Ryssland2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-09-30

WORKING GROUP I CONTRIBUTION TO THE IPCC FIFTH ASSESSMENT REPORT CLIMATE CHANGE 2013: THE PHYSICAL SCIENCE BASIS

- Final Draft Underlying Scientific-Technical Assessment

Intergovernmental panel on climate change (IPCC)Klimat & miljö12) Dokumenttyp ej angiven
2013-08-01

Financing for development negotiations

- what should the EU bring to the table?

Climate Action Network (CAN) Europe, Concord, European network on debt and development (EURODAD)EU, Hållbar utveckling2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-04-27

Fred Säkerhet Försvar

- Tyngdpunktsförskjutning i svensk politik

N/AKlimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Vapenhandel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-04-10

Categorisation of bilateral and regional contributions in the Climate Change Initiative

- Preparation for an evaluation of the Swedish Government’s Special Climate Initiative 2009-2012 (Klimatsatsningen)

Göteborgs Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)Bilateralt samarbete, Klimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-04-01

På väg mot 9 miljarder

- Har europa råd att gå miste om gm-grödornas potential?

TimbroEU, Europa, Hållbar utveckling, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-03-01

Everyone, everywhere

- A vision for water, sanitation and hygiene post-2015

WaterAidHållbar utveckling, Post-15, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

Spotlight on EU Policy Coherence for Development

- The real life impact of EU policies on the poor

ConcordEU, Hunger, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Post-159) Dokument om utvärdering
2013-01-01

World Disasters Report

- Focus on technology and the future of humanitarian action

- World Disasters Report 2013

International federation of Red Cross and Red Crescent SocietiesAfrika, Demografi / befolkningsstatistik, Filippinerna, Japan, Klimat & miljö, Pakistan, Syrien2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-11-30

Vi konsumerar de kompenserar

- En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter

SwedwatchKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-11-09

Global Climate Risk Index 2013

- Who suffers most from extreme weather events? Weather-related loss events in 2011 and 1992 to 2011

GermanwatchKlimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

Svensk klimatforskning

- Vad kostar den och vad har den gjort?

- Rir 2012:2

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer)Forskning och innovation, Klimat & miljö, Resultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-07

A Guide to a Cold Calculus of a Hot Planet

Climate Vulnerability MonitorKlimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-09-07

Climate Crisis Already Causing Unprecedented Damage to World Economy

- Human Impact on Large Scale

N/AKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-09-01

Strengthening Environmental Management in Laos

- Lessons Learned for Supporting Environmental Capacity Development

AAA) VET EJKlimat & miljö, Laos, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-08-01

Market mechanisms – from CDM towards a global carbon market

ForesHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-08-01

Implications of Climate change for Economic Growth and Development in Vietnam

Central Institute for Economic Management (CIEM)Klimat & miljö, Vietnam2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-06-09

EU Biofuel Use and Agricultural Commodity Prices

- A review of the evidence base

Institute for European Environmental PolicyBiobränslen, EU, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-05-10

Barometer 2012

- Organisationer mäter trycket på Sveriges Politik för Global Utveckling

ConcordCivilsamhället, Handelspolitik, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Näringsliv, Politik för global utveckling (PGU)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-05-07

Turn Down the Heat

- Why a 4°C Warmer World Must be Avoided

The World BankKlimat & miljö, Världsbanken2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-05-01

Forestry For Development: How bioenergy projects in Sub-Saharan Africa can reduce climate impact, fight poverty and make money

Global Utmaning, SidaAfrika, Biobränslen, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-05-01

Forestry For Development

- How bioenergy projects in Sub-Saharan Africa can reduce climate impact, fight poverty and make money

Global UtmaningAfrika, Biobränslen, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-04-01

Climate change finance

- Key issues before Doha

ForesKlimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-04-01

Cashing in on climate change?

- Assessing whether private funds can be leveraged to help the poorest countries respond to climate challenges

European network on debt and development (EURODAD)Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-10-09

The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture

- Managing systems at risk

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-07-05

Klimatpolitikens gordiska knut

- – dags för ett Alexanderhugg?

Global UtmaningKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-07-01

En flygande start

- Så gör turismen fattiga länder rikare

TimbroKlimat & miljö, Turism2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-06-01

World report on disability

- 62783

Världsbanken, World Health Organization (WHO)Hållbar utveckling, Hälsa, Personer med funktionsvariation12) Dokumenttyp ej angiven
2011-03-28

Urbaniserad värld

- Nya steg mot hållbara städer

Global UtmaningHållbar utveckling, Urbanisering / hållbara städer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-01

Sida’s Portfolio within Environment and Climate Change 2006–2010

SidaKlimat & miljö, Resultat, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-01

The davos climate / energy brief:

- How business leaders can make a difference

Global UtmaningKlimat & miljö, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-11-05

Report of the Secretary-General’s High-level Advisory Group on Climate Change Financing

Förenta Nationerna (FN)FN, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-10-18

An International Climate Investment Community

- breaking the deadlock

Global UtmaningKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-03-03

Mini-Barometern 2010

- Folkrörelser mäter trycket på Sveriges politik för global utveckling

Afrikagrupperna, Concord, Diakonia, Forum Syd, Kristna Fredsrörelsen, Svenska Kyrkan, Svenska missionsrådet (SMR)Handelspolitik, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU), Vapenhandel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-01-21

MOLNFORMATIONER OCH SKATTEKILAR

- OM KLIMATJOURNALISTIKENS VILLKOR OCH DEBATTENS SKÄRNINGSPUNKTER

TimbroKlimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Mediabevakning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-01-01

Results in Development Cooperation

- Thematic area: Environment and Climate

- Government Communication 2009/10:214

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Resultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-11-16

Old, new and future funding for environment and climate change

- the role of development cooperation

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-10-10

Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress

The Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (CMEPSP)EU, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-10-10

Ett skepp kommer lastat

- Om EU:s fiskeriavtal i Västafrika

NaturskyddsföreningenFiske, Klimat & miljö, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-10-01

Lighten the load

- In a time of crisis, European aid has never been more important

- AidWatch Report 2009

ConcordBiståndsformer, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-09-28

World disasters report 2009

- Förvarningssystem och tidiga insatser

Röda KorsetHunger, Klimat & miljö, Tsunami-katastrofen 20042) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-05-01

Natural Resource Tenure

- A crucial aspect of poverty reduction and human rights

- Sidastudies no. 23

Sida"Good governance", Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-03-17

KLIMATDEBATTEN

- – ETT MILJÖHOT?

TimbroDepartement och myndigheter, Klimat & miljö, Mediabevakning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Toward a Brighter Future:

- A Transantlantic Calll for Renewed Leadership and Partnerships in Global Development

The German Marshall Fund of the United States (GMF)Demokrati, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-11-01

Sustainable Development?

- Guidelines for the Review of Environmental Impact Assessments

SidaKlimat & miljö, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-09-21

Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt

- Underlag till en klimatstrategi för EU

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS)EU, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-09-01

A Favourable Climate for Development

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-06-01

Uri Hydro-Electric Project, India: Evaluation of the Swedish Support

SidaIndien, Klimat & miljö, Projektstöd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-02-01

A Climate of Conflict

International Alert, SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-02-01

Konflikter i klimatförändringens spår

International Alert, SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-01-06

Med utveckling i tanken

- Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdom

Kooperation Utan GränserAfrika, Biobränslen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-01-01

Med utveckling i tanken

- Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen

- Fakta från Utan Gränser, nr 6

Kooperation Utan GränserAfrika, Biobränslen, Corporate Social Responsibility (CSR)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-01-01

Sidas miljöledningssystem

- redovisning av arbetet 2007

SidaKlimat & miljö, Sida
2007-12-10

The Geopolitics of Climate Change

- Challenges to the International System

FOI Totalförsvarets forskningsinstitutKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-12-01

Natural resource tenure

SidaJordbruk, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-03-05

Säkerhet i samverkan

- Försvarsberedningens omvärldsanalys

- Ds 2007:46

Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-01-01

Sidas miljöledningssystem

- redovisning av arbetet 2006

SidaKlimat & miljö, Sida
2006-11-01

Integrating the Environment?

- Environmental Considerations in Sida’s Work

SidaKlimat & miljö, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-07-07

Sidas miljöarbete 2005

- Redovisning av arbetet med Sidas miljöledningssystem

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-05-18

Sveriges politik för global utveckling

- Regeringens skrivelse 2005/06:204

RegeringenFlykt och migration, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2006-05-09

Ignorerade kriser 2005

- En studie av

DiakoniaKlimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-05-07

Miljö – kunskap för hållbar utveckling

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-05-03

Miljö och hallbar utveckling

- Planerade insatser inom ramen för den Sarskilda SVIiljösatsningen

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-05-03

Miljö och hållbar utveckling

- Planerade insatser inom ramen för den Sarskilda SVIiljösatsningen

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-01-01

Of Global Concern

- Rural Livelihood Dynamics and Natural Resource Governance

- Sida Studies no. 16

Sida"Good governance", Jordbruk, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-08-24

Miljö och hallbar utveckling

- Förslag om en ökad satsning pä miljö inom ramen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-08-24

Miljö och hållbar utveckling

- Förslag om en ökad satsning pä miljö inom ramen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-08-01

World Disasters Report

- Information i katastrofer

Röda KorsetKlimat & miljö, Tsunami-katastrofen 20042) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-06-07

Att minska risken för katastrof

- Sidas arbete med att minska fattigas utsatthet för naturkatastrofer

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-05-01

Sidas miljöarbete 2004

SidaKlimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-05-01

Sidas miljöarbete 2004

- Redovisning av arbetet med Sidas miljöledningssystem

SidaKlimat & miljö, Sida
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 7 - Ensure environmental sustainability

Förenta Nationerna (FN)Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2004-12-01

The Marine Initiative

- An action programme for Swedish international cooperation for sustainable development of oceans and coasts

SidaFiske, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-11-01

Systemrevision av SNF

- Systemrevision av Svenska Naturskyddsföreningen

SidaDepartement och myndigheter, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-09-01

Ett bra klimat för utveckling

- En introduktion till Sidas synsätt på klimat och utveckling

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-06-01

Checklist to Sida strategy for water supply and sanitation

- Water Division, Division for Urban Development and Environment

SidaHälsa, Klimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-06-01

Integrating the environment

- Knowledge for environmentally sustainable development

- SIDA2816en

SidaHållbar utveckling, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-05-01

Water Demand Management in Southern Africa

- Assessment of a Sida financed Water Demand Management project in Southern Africa, 1997–2004

SidaKlimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-04-01

Sida’s Environmental Management System

- Sida’s Environmental Management System

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-03-01

Integration of biological diversity

- the beginning of a learning process

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-02-01

Trade, development and the environment

SidaHandelspolitik, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-07

Sidas miljöledningssystem

- Policy och handlingsplan för en miljömässigt hållbar utveckling

SidaBiståndets målsättning, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-04

Sidas miljöledningssystem

- Policy och handlingsplan för en miljömässigt hällbar utveckling

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Mountain Rural Development, Vietnam

- ntegration of biodiversity aspects in development cooperation – a case study

SidaJordbruk, Klimat & miljö, Vietnam2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Sidas miljöledningssystem

- Policy och handlingsplan för en miljömässigt hållbar utveckling

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Using Environmental Conventions in Development Cooperation

- Eight Conventions

Miljödepartementet, Sida, UtrikesdepartementetKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Sidas miljöledningssystem

- Policy och handlingsplan för en miljömässigt hällbar utveckling

- SIDA3512sv

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Using Environmental Conventions in Development Cooperation

- Eight Conventions

Miljödepartementet, Sida, UtrikesdepartementetHållbar utveckling, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-12-01

The Environment, Natural Resources and HIV/AIDS

HIV/AIDS, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-11-01

Miljö, naturresurser och HIV/AIDS

SidaHIV/AIDS, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-11-01

Miljö, naturresurser och HIV/AIDS

HIV/AIDS, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-09-06

Growth and the Environment

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-09-06

Tillväxt och miljö

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-09-01

Growth and the Environment

Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-09-01

Growth and the Environment

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-08-01

South Eastern Europe – Guidelines for Sida’s Environmental Cooperation

SidaKlimat & miljö, Östeuropa, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-08-01

Implementation of the UN Convention to Combat Desertification

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-06-06

Future Environmental Research

- Environmental Research Challenges in Developing Countries – some reflections

SidaForskning och innovation, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-06-01

Miljö – kunskap för hällbar utveckling

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-06-01

Miljö – kunskap för hällbar utveckling

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-06-01

Environmental Research Challenges in Developing Countries

- some reflections

SidaForskning och innovation, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-03-01

Swedish Support under the Montreal Protocol

- the Ozone Layer Protection Programme

- Sida Evaluation 03/26

SidaBilateralt samarbete, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-02-01

Environmental Considerations in Sida’s Evaluations Revisited

- A follow-up and analysis six years later

SidaKlimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-02-01

Instruments for Environmental Policy

Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-02-01

Instruments for Environmental Policy

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-01-04

Tillväxt och miljö

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-01-01

Making a difference – Environment and Energy Projects in the Baltic Sea Region

SidaKlimat & miljö, Östersjömiljarden2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-06-01

Indicators for Environmental Monitoring in International Development Cooperation

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-05-01

Sector Programmes – Guidelines for the Dialogue on Strategic Environmental Assessment (SEA)

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-05-01

Sector Programmes

- Guidelines for the Dialogue on Strategic Environmental Assessment (SEA)

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-05-01

Sector Programmes

- Guidelines for the Dialogue on Strategic Environmental Assessment (SEA)

Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-04-01

The Country Strategies

- Guidelines for Strategic Environmental and Sustainability Analysis

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-04-01

Landstrategierna

- handledning för strategisk miljö- och hållbarhetsanalys

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-04-01

Landstrategierna

- handledning för strategisk miljö- och hållbarhetsanalys

SidaKlimat & miljö, Landfokusering, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-03-01

Environmental Considerations in Sida’s Evaluations Revisited

- A follow-up and analysis six years later

- Sida Studies in Evaluation 03/02

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-01-01

Hållbar utveckling kräver hänsyn till miljön

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-10-01

China and Sustainable Development

- Swedish environmental development co-operation with China

SidaKina, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-06-01

Miljö och fattigdom

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-06-01

The Environment and Poverty

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-06-01

Miljö och fattigdom

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-03-01

Sida and the Convention to Combat Dese rtification

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-03-01

The Environment and Human Rights

- Links and Conflicts

SidaKlimat & miljö, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-03-01

Miljö och mänskliga rättigheter – samband och motsättningar

SidaGovernance, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-03-01

The Enviornment and Human Rights

- Links and Conflicts

SidaKlimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2001-03-01

Miljö och mänskliga rättigheter

- samband och motsättningar

SidaKlimat & miljö, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-02-02

Kapacitet för hallbar utveckling – tankar inför framtiden

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-01-06

Health and Environment

- Health Division Document 2001:2

SidaHälsa, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2000-12-02

Livelihood Conflicts: Linking poverty and environment as causes of conflict

SidaFred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2000-12-01

Livelihood Conflicts: Linking poverty and environment as causes of conflict

SidaKlimat & miljö, Kosovo, Rwanda2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2000-08-01

Poverty, Environment and the Consultations with the Poor

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2000-01-01

Samarbete för en bättre miljö

- Miljöproblem gär att lösa

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-06-01

Analys av behovet av kompetens och institutionsutveckling inom ramen för handlingsprogrammet för hållbar utveckling

- Capacity Development - SIDA Working Paper No. 7

SidaBilateralt samarbete, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-05-01

Landstrategierna och miljön

SidaKlimat & miljö, Resultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-01-01

Most worthwhile use of water

SidaKlimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1998-07-01

Guidelines for Environmental Impact Assessment in International Development Cooperation

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1998-07-01

Sidas Handlingsprogram för hällbar utveckling

- uppföljning

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1998-06-01

Sambanden mellan miljö och konflikter

SidaFred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1998-03-01

Sida and the Convention to Combat Desertification

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1998-03-01

Sida and the Convention on Biological Diversity

SidaKlimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1998-03-01

Sida and the Climate Convention

SidaFN, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-10-01

Miljöutredning pä Sida

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-10-01

Samarbete för en bättre miljö

- Miljöproblemen går att lösa

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-10-01

Ecological Alternatives in Sanitation

- Proceedings from SIDA Sanitation Workshop, Balingsholm, Sweden 6-9 August 1997

- Publications on Water Resources: No 9

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Development of dryland areas – Sida’s respons to the Convention to Combat Deforestation

SidaJordbruk, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Miljöindikatorer för utvecklingssamarbete

- Översikt av metoder och arbeten

SidaKlimat & miljö, Världsbanken2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Environmental Economics and the Coastal Areas of Developing Countries

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaForskning och innovation, Governance, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Policy and Geographical Aspects of Development, Resource Utilisation and Environmental Protection in Marine and Coastal Areas

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaFiske, Governance, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Coastal Management – Coastal Sector Coordination and Integrated Coastal Area Planning

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaBilateralt samarbete, Forskning och innovation, Governance, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Cities in the Coastal Zone: Environmental Threats at Risk

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Fisheries, Aquaculture and Coastal Zones in Developing Countries, maninly of the East Africa and the Southeast Asia

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaFiske, Hälsa, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Conflicts Regarding Natural Resources Utilization in Coastal Zones of Developing Countries

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Private Sector – Public Relationship in Developing Countries’ Integrated Coastal Zone Management

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaGovernance, Klimat & miljö, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Review of Population-Related Dimensions in Coastal Area Development and Environmental Management

- The SIDA Marine and Coastal Area Initiative

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-07-01

UNGASS 19 och Sida

- En sammanfattande rapport om FNs Sarskilda Generalförsamling om miljö och utveckling i juni 1997 och vissa slutsatser inför Sidas fortsatta arbete med Agenda 21

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-06-01

Miljöanalys

- Några synpunkter tili hjälp i bl. a. landstrategiarbetet

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-04-01

Gender and Environment in Development Cooperation – An assessment of Agenda 21 and the platform for action

SidaJämställdhet, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-03-01

Towards an Ecological Approach to Sanitation

- Publications on Water Resources: No 5

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Hälsa, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-09-01

Sida och Agenda 21

- En redovisning av Sidas Agenda 21-arbete

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-05-06

Befolkning och miljö/naturresurser

- några synpunkter och slutsatser

SidaKlimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-05-03

Befolkning och Miljö/Naturresurser

Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-01-01

Sidas handlingsprogram för hallbar utveckling

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-01-01

Sida’s Policy on Sustainable Development

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-01-01

Promoting Sustainable Livelihoods

- A report from the Task Force on Poverty Reduction

Hälsa, Klimat & miljö, Sociala skyddsnät, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-07-01

Poverty and the Environment

- A Contribution to Sida's Poverty Study

SidaKlimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-07-01

Fattigdom och miljö

- Ett bidrag tili Sidas fattigdomsutredning

SidaHållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringslivsbistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-07-01

Fattigdom och miljö

- Ett bidrag tili Sidas fattigdomsutredning

SidaJordbruk, Klimat & miljö, Näringslivsbistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-07-01

Fattigdom och miljö

- Ett bidrag till Sidas fattigdomsutredning

Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1992-01-01

Miljö och fattigdom

- Handlingslinier för SIDAs biständ

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1992-01-01

Biståndets gröna sida

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1991-12-13

A Flawed Success – An Evaluation of SIDA Support to the Kotmale Hydropower Project

SidaKlimat & miljö, Sri Lanka, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1990-09-02

Lägesrapport över SIDAs genomförande av miljömälet

SidaCivilsamhället, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1987-11-13

Our Common Future (Bruntlandt report 1987)

- Report of the World Commission on Environment and Development

Förenta Nationerna (FN)Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1987-01-03

Drought and Destabilization

- An Evaluation of Swedish Disaster Relief in Mozambique 1983 to 1985

SidaHumanitärt bistånd, Klimat & miljö, Moçambique4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)

Evenemang om Klimat & miljö (451 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-06-05 The Climate Change and Security – Nexus The Swedish Institute of International Affairs (UI) in cooperation with the Swedish Defence University invites you to a seminar addressing climate change and security. Linkages between climate change and security are complex. Climate change is [...] Försvarshögskolan, Utrikespolitiska Institutet Fred och säkerhet, Klimat & miljö
2018-06-04 Making Sense of China’s Belt and Road Initiative – What’s at Stake for Sweden and Europe? kliThe Swedish Institute of International Affairs (UI) invites you to a discussion on the impact of China’s global trade and infrastructure push, the Belt and Road Initiative (BRI). The seminar will mark the establishment of the [...] Utrikespolitiska Institutet Handelspolitik, Kina, Klimat & miljö
2018-05-23 Teater för samhällsförändring Till vår stora glädje visade det sig att intresset för att delta på teater-eventet som hålls den 24/5 var så pass stort att Svalorna Latinamerika nu beslutar att anordna ytterligare ett event den 23/5 så [...] Svalorna Latinamerika "Bad governance", Barn och unga, Demokrati, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Sociala skyddsnät
2018-05-15 Klimatkrisen är en del av en större kris Utgångspunkt är boken COME ON författad av ordförandena i Romklubben Anders Wijkman och Ernst von Weizsäcker i anledning av klubbens 50 årsjubileum. Författarna ser ett samband mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Migration hänger t.ex. ihop med klimatförändringar och sociala och ekonomiska [...] ABF Stockholm Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2018-05-25 Climate, Change, Migration and Displacement: Distinguishing Fact from Fiction Join UNDP and Dag Hammarskjöld Foundation in examining the effect of climate change on the movement of people and on insecurity: How does climate interact with existing vulnerabilities and risks? Can we attribute migration and [...] Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Flykt och migration, Klimat & miljö
2018-05-16 Agenda 2030 – där står vi idag I september har det gått tre år sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemsstater. Vi står inte längre i startgroparna, men hur långt har vi kommit? Vad är på gång framöver? Och hur bidrar [...] Concord, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sverige, Utvärdering
2018-05-15 Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 Hur ska Sverige bidra till en hållbar utveckling globalt? Välkommen till lanseringen av 2018 års Barometerrapport och panelsamtal med representanter från riksdagen. Redan 2003 enades alla riksdagspartier om Sveriges politik för global utveckling (PGU) som [...] Concord Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Rättvis handel
2018-05-07 Hållbar stadsutveckling – från politik till praktik med Lahtis som exempel Representater från Lahti delar med sig vad som ligger bakom ett framgångsrikt kommunalt arbete för stadsutveckling. Länder i världen behöver ställa om gällande stadsutveckling och huruvida det kan bli hållbart. Lahti är ett av exempel [...] Finlandsinstitutet, Global Utmaning, Lahti Finland, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2018-04-26 Flood risk management – rural to urban views for the future Whereas traditional engineering continues to be important, green infrastructure and ecosystem based solutions are increasingly acknowledged as essential for climate adaptation. Providing room for floods, integrating flood management with drought management, remuneration for water retention [...] SLU Hållbar utveckling, Vatten
2018-04-24 Filmvisning: River Blue River Blue är en djupt engagerande dokumentär där åskådaren följer flod- och vattenaktivisten Mark Angelo på en resa som avslöjar modeindustrins mörkare sida – men även illustrerar lösningar för framtiden. Under resan får vi följa [...] FN-förbundet, United Nations Development Program (UNDP) Klimat & miljö
2018-04-18 Global Ocean Policies: Sustainable use and blue growth The oceans are the lifeblood of our planet. They offer huge potential for human development. Ensuring their sound management and sustainable use is a vital part of our work to achieve the Sustainable Development Goals [...] Utrikespolitiska Institutet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2018-04-26 Kulturhuset Stadsteatern: Klimatet och omställningen  Forskare larmar om en allt värre situation för klimatet, utsläppen ökar globalt och i Sverige lever vi som om det fanns 4,2 planeter enligt WWF. Klimatomställningen kan inte vänta, samtidigt dröjer de politiska åtgärderna. Bland [...] Global Utmaning Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2018-04-26 Indigenous Activism – ett år efter Standing Rock Föreläsning med Leo Yankton Indiginous Activism har blivit en rörelse som följs av många, inte bara urfolk, och över hela världen enas nu människor i kampen för en bättre framtid, en hållbar miljö. Kom och lyssna på Leo Yankton, lakota sioux [...] ABF Stockholm Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Urfolk
2018-04-11 Arica Victims mot Boliden Mineral: Är det nu fritt fram för svenska företag att skada miljö och hälsa utomlands? Gruvbolaget Boliden Mineral skickade i mitten av 1980-talet 20 000-25 000 ton giftigt gruvavfall från Rönnskärsverken utanför Skellefteå till staden Arica i norra Chile. Boliden påstår att det var en normal affärstransaktion till ett chilenskt [...] Latinamerikainstitutet, Svensk-Chilenska Kulturinstitutet (SCHIK) Hälsa, Klimat & miljö, Näringsliv
2018-04-11 Bakom rubriken: Hur påverkas ursprungsbefolkningar av klimatförändringar? Ursprungsbefolkningar drabbas i stor utsträckning av de globala klimatförändringarna, då de ofta lever nära naturen. Blir deras röst hörd då klimatfrågan diskuteras, som vid de globala klimattoppmötena? Och hur framställs aktivisters arbete för ursprungsbefolkningars rättigheter [...] Utrikespolitiska Institutet Klimat & miljö, Urfolk
2018-03-16 Miljöförsvarare med livet som insats Alicia och Laura berättar om situationen i länderna. Vilka aktörer bär ansvaret? Vad kan vi göra för att vända den eskalerande trenden med hot mot MR- och miljöförsvarare? Hur kan vi stötta lokala grupper, småbrukare [...] Forum Syd, Jordens Vänner Demokrati, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2018-03-14 HÅLLBART MODE Mingel, samtal & klädbytarkväll Kläder används längre i en hållbar, cirkulär ekonomi. Avfallet ses som resurs som återanvänds och hållbara material, utan farliga kemiska ämnen blir en självklarhet. Välkommen till ett after work-mingel på temat hållbart mode. Kvällen inleds med [...] Fores Hållbar utveckling
2018-03-09 Lunchseminarium: Release av rapport om sjöfartens roll i klimatomställningen Den 9 mars klockan 11.30-13.15 arrangerar 2030-sekretariatet och Svensk Sjöfart lunchseminariet ”Sjöfartens roll i klimatomställningen”. På seminariet lanseras OECD:s rapport om sjöfartens roll i klimatomställningen av Olaf Merk, OECD:s sjöfartsexpert, där flera spännande resultat och slutsatser [...] Fores Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2018-03-08 Agenda 2030 och FN – reform i sikte? Hur måste FN ställa om för att lyckas med Agenda 2030? Vilka reformer driver Sverige på för, och hur? Vilka är knäckfrågorna och de viktigaste hållpunkterna framöver? Till nästa samtal i vår serie om genomförandet av [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Resultat
2018-02-01 Vad händer när vattnet tar slut? I Kapstaden, Sydafrika, har flera års torka lett till rekordlåga vattennivåer med hotande vattenbrist som konsekvens. Trots restriktioner för vattenanvändning räknas dagarna ner tills vattnet i kranen beräknas ta slut. Under 2016 hade flera platser [...] SIWI, Stockholm International Water Institute (SIWI) Klimat & miljö, Vatten
2018-03-06 Anders Wijkman om den globala miljöförstörelsen Anders Wijkman har under många år varit verksam, nationellt och internationellt, i kampen mot miljöförstörelsen och för en annan utvecklingsmodell. Han har bland annat varit generalsekreterare i Svenska Röda Korset, biträdande generalsekreterare i FN samt [...] ABF Stockholm Klimat & miljö
2018-02-08 Vadå hållbar konsumtion? Hållbarhetsexperten Jessica Cederberg Wodmar förtydligar begreppet hållbar konsumption och vad det egentligen innebär. Mycket diskussion kring hållbar utveckling och hållbar konsumption förs i dagens politik, men vad innebär det och hur kan det uppnås? ABF Stockholm, Konsumentföreningen Stockholm, Mentor Sverige Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2018-02-06 Climate Change and Economic Growth – can they be managed together? Välkommen till ett seminarium kring en av klimatpolitikens mest brännande frågor! Går det att snabbt ställa om till ett fossilfritt samhälle inom ramen för vår tillväxtberoende marknadsekonomi? Eller behövs ett paradigmskifte? Med Kevin Anderson, Staffan Laestadius, Thomas [...] Fores, Klimatriksdagen Klimat & miljö
2018-02-13 Agenda 2030 – kommer ungas framtid att bli en valfråga? Unga mellan 16-25 år tycker att klimatförändringarna är den viktigaste samhällsfrågan idag, enligt en undersökning från WWF/Sifo. Sverige har tagit på sig en ledarroll i arbetet med hållbar utveckling och för att uppnå de 17 [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Global Utmaning Demokrati, Klimat & miljö
2018-02-13 Klimatet, kvartalsekonomin och kapitalismen Välkommen på ett frukostmöte som tar avstamp i Anders Wijkmans nya bok “Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet”, skriven för Romklubbens femtioårsjubileum. Efter att Anders presenterat sin skrift, diskuteras frågorna om [...] Fores, Hagainitiativet Klimat & miljö
2017-12-20 Författarsamtal och mingel: Höger vs vänster i klimatfrågan Var möts vänster och höger i klimatfrågan? Kommer slutsatserna skilja sig åt? Välkommen till ett spännande författarsamtal om miljö- och klimatpolitik mellan nyliberalen Mattias Svensson och vänsterpartisten Jens Holm. Fores Klimat & miljö
2017-12-11 Panel Discussion: Empowering Youth for Climate Action “We are the first generation to feel the impact of climate change, and the last generation that can do something about it.” This was deeply expressed by the former President of United States Barack Obama when [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Barn och unga, Demokrati, Klimat & miljö
2017-12-20 Författarsamtal och mingel: Höger vs vänster i klimatfrågan Var möts vänster och höger i klimatfrågan? Kommer slutsatserna skilja sig åt? Nyliberalen Mattias Svensson och vänsterpartisten Jens Holm diskuterar om miljö-och klimatpolitik utifrån de olika perspektiven.   Fores Det klimatpolitiska ramverket, Klimat & miljö
2017-12-15 Nya regler för EU:s utsläppshandel Ett frukostseminarium där Fores – med hjälp av ledande EU-förhandlare, industrirepresentanter och forskare – sätter de nya reglerna för EU:s system för handel med utsläppsrätter under luppen. EU:s klimatarbete har fått kritik eftersom överskottet av [...] Fores EU, Klimat & miljö, Utsläppsrätter
2017-12-08 Nobelfrukost om nudging Fredagen den 8 december kommer Richard Thaler, nudgingens fader, till Stockholm för att hålla sin Nobelföreläsning. I samband med detta vill vi på Fores tillsammans med Nudging Sweden och A win win world bjuda in [...] Fores Klimat & miljö
2017-11-16 Conflict & Hunger Conflicts are increasing in number and complexity, hampering efforts to end hunger by 2030. Conflict is today the leading cause of hunger – with more than half of the 815 million hungry people in the [...] World Food Programme (WFP) Flykt och migration, Fred och säkerhet, Hunger, Klimat & miljö
2017-11-23 Kina i en turbulent värld Hur förhåller sig Sverige och västvärlden till Kinas växande ekonomiska och politiska inflytande? Hur stor betydelse har den interna utvecklingen i Kina för utvecklingen i resten av världen? Föreläsare är Börje Ljunggren – medarbetare på Utrikespolitiska [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet, Handelspolitik, Kina, Klimat & miljö
2017-11-11 MR-dagarna: Climate migration In an era of climate change, disasters are the new normal, with recent examples from Hurricane Harvey in Texas and the severe monsoonal rains in South Asia confirming that both the richest and poorest countries [...] Raoul Wallenberg Institute Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2017-11-08 Land – a Common Good or a Good Investment? Welcome to a discussion about democratic and sustainable use of land and how it is affected by current land policy and today’s global food system. From many places all over the world alarming reports are [...] Afrikagrupperna Demokrati, Hållbar utveckling, Jordbruk, Landgrabbing
2017-11-28 Den globala klimatpolitiken – efter Parisavtalet och under Trump 195 stater skrev under det globala klimatavtalet i Paris 2015. Det innebär att världens länder nu har en gemensam plan för att minska klimatutsläppen. Vad blir konsekvenserna av att USA lämnar Parisavtalet och kan icke-statliga [...] ABF Stockholm, Stockholms Universitet Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2017-10-23 Parisavtalet, Klimatlagen – och sen då? Debatt med miljöpolitiska talespersoner från samtliga riksdagspartier Var finns debatten om innebörden av den svenska klimatlagen? Allmänheten kan lätt få intrycket att klimatfrågan är löst. Inget kan vara mera felaktigt menar initiativtagarna till Klimatriksdag 2018.  År 2016 ökade de svenska utsläppen igen. Forskarna [...] Fores, Klimatriksdagen Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Parisavtalet, Partipolitik, Sverige
2017-10-26 Agenda 2030: Varför vänta? Vi kan nå långt till 2022! 2022 Initiativet handlar i korthet om ”hållbarhet i halvtid i Agenda 2030”. År 2022 är det även 50-årsjubilium sedan världens första FN-konferens hölls, Stockholmskonferensen 1972, och med ett kortare perspektiv kan vi få ökad handlingskraft [...] 2022 Initiative FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-10-19 Panel discussion on the role of the UN in climate change policy A panel is organized by the Global Challenges Foundation and the Stockholm International Peace Research (SIPRI), the panel will debate regarding why and how the UN Security Council should deal with the policy issues of [...] Global Challenges Foundation, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Det klimatpolitiska ramverket, Klimat & miljö
2017-10-18 Hoten mot världens ekosystem – hur kan vi vända den negativa trenden? Seminariet handlar om FN:s panel för biologisk mångfald (IPBES) och det arbete som bedrivs i Sverige.  Syftet