Jordbruk

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Jordbruk.

Diskussionen om Jordbruk innehåller:

  • 12 exklusiva debattartiklar
  • 271 debattartiklar
  • 70 dokument
  • 66 evenemang
  • 325 debattörer
  • 20 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Jordbruk (12 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-10-16

För maten och klimatet – vi måste byta fot i dansen

Pat Mooney m.fl., Biståndsdebatten.se

Det industriella jordbruket föder knappt 30 procent av jordens befolkning, men använder 75 procent av jordbruksmarken och är dessutom en stor klimatbov. Vi måste få ett stopp på utsläppen och satsa på småjordbrukarna – för både klimatets och matsäkerhetens skull, skriver de två Right Livelihood-pristagarna Pat Mooney och Nnimmo Bassey.Jordbruk, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/who-will-feed-us/"
2017-05-16

Sverige bör stötta FN:s arbete för småbrukares rättigheter

Zarah Östman Pitaluga m.fl., Biståndsdebatten.se

Ta nästan vilket land som helst i världen och det är människorna på landsbygden som utsätts för flest människorättsliga kränkningar. Sedan 2012 vill FN ta fram en deklaration som skulle möjliggöra utformningen av specifika och nödvändiga lagar för att skydda denna grupp. Den här veckan samlas FN igen men Sverige är fortsatt passivt, skriver flera debattörer.FN, Jordbruk, Landsbygd, Mänskliga rättigheter
2017-05-08

Mat kan ge oss alternativa vägar till utveckling

Jamila Haider, Biståndsdebatten.se

Mat ses ofta som ett basalt behov som behöver täckas innan vi kan ta itu med andra värden i samhället. Men mat kan också vara en brygga som inkluderar marginaliserade grupper i utvecklingsprocessen, skriver Jamila Haider, doktorand vid Stockholm Resilience Centre med erfarenheter från Afghanistan.Afghanistan, Biståndsformer, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor
2017-03-07

Djurhälsan viktig för fattigdomsbekämpning och tryggad livsmedelsförsörjning

Ulf Magnusson m.fl., Biståndsdebatten.se

Investeringar i förbättrad djurhälsa bidrar på flera sätt till genomförandet av Agenda 2030. Det visar en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Förbättrad djurhälsa ger fattiga djurhållare ökad produktion och avkastning, och minskar dessutom spridningen av infektionssjukdomar och multiresistenta bakterier. Sverige har unik erfarenhet av organiserat djurhälsoarbete – dessa erfarenheter bör användas i det internationella utvecklingssamarbetet, skriver rapportförfattarna.Afrika, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Hunger, Jordbruk, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/animal-health-in-development-its-role-for-poverty-reduction-and-human-welfare/"
2016-08-25

El Niño visar vikten av globala klimatåtgärder

Anabela Lemos, Biståndsdebatten.se

Den senaste El Niño drabbade 1,5 miljoner moçambikier. Att en förhållandevis liten temperaturökning i Stilla havet orsakar brist på mat på andra sidan jordklotet borde vara en ögonöppnare för politiker. Klimatförändringarna måste begränsas och det enda sättet är gemensamma globala åtgärder, skriver Anabela Lemos, direktör på Afrikagruppernas partnerorganisation Justiça Ambiental i Moçambique.El Niño, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Landgrabbing, Moçambique, Parisavtalet
2016-04-20

Oacceptabelt att svenska investeringar bidrar till markkonflikter

Annelie Andersson, Biståndsdebatten.se

Svenska pensionspengar bidrar till att småbrukare i Latinamerika förlorar mark som garanterar deras försörjning. Mänskliga rättigheter och demokrati får aldrig bli priset för att maximera ekonomisk vinst. Därför måste Sverige ta sitt ansvar i markfrågor, skriver Annelie Andersson från Latinamerikagrupperna.AP-fonderna, Brasilien, Demokrati, Jordbruk, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Politik för global utveckling (PGU), UrfolkI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/foreign-pension-funds-and-land-grabbing-in-brazil/"
2015-12-10

Neddragningar av svenskt bistånd kan drabba småbrukare i Paraguay

Juan Felix Martinez Garcia m.fl., Biståndsdebatten.se

Nästa år kan nästan en tredjedel av biståndsbudgeten komma att användas för att finansiera flyktingmottagandet. På sikt kanske ännu mer. Vi vill dela med oss av den stora oro detta beslut skapar för människor i Paraguay - ett av många länder där det svenska biståndet gör avgörande skillnader, skriver agronomerna Juan Felix Martinez Garcia och Agnar Kjeller.Avräkningar, Budget, Jordbruk, Landgrabbing, Landsbygd, Paraguay
2015-11-25

Världsledarna borde lära av urfolken

Carmen Blanco Valer, Biståndsdebatten.se

Ett systemskifte krävs för att minska klimatförändringarna. Vi måste bort från hejdlös konsumtion och mot ett samhälle i harmoni med naturen. Här kan regeringen lära av urfolksrörelsen, anser debattören Carmen Blanco Valer.Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Urfolk
2015-11-13

Sverige måste jobba för att stoppa landgrabbing

Rebecka Jalvemyr, Biståndsdebatten.se

Allt färre äger allt mer av världens odlingsbara mark. Pensionsfonder, regeringar och multinationella bolag är några av dem som investerar i mark – på bekostnad av småbrukare och urfolk. Nu måste Sverige agera för att försvara människors rätt till mat, mark och makt, skriver Rebecka Jalvemyr på organisationen FIAN.Äganderätt, AP-fonderna, Jordbruk, Landgrabbing, Landsbygd, Mänskliga rättigheter, Urfolk
2015-04-17

Handelsavtal och frölagar slår hårt mot småbrukare

Edgardo García och Annelie Andersson, Biståndsdebatten.se

Världens småbrukare står för 70 procent av världens matproduktion, trots att de endast har tillgång till 24 procent av världens jordbruksmark. Nya handelsavtal och lagar om fröer gynnar dessutom internationella storföretag och gör det svårt att överleva som småbrukare, skriver Latinamerikagrupperna och det latinamerikanska småbrukarnätverket CLOC-La Via Campesina Centralamerika.Äganderätt, Centralamerika & Västindien, Frihandelsavtal, Guatemala, Handelspolitik, Jordbruk, Urfolk
2014-03-22

Ska vatten användas till mat eller energi?

Terje Østigård, Biståndsdebatten.se

Jordbruket, som idag står för ca 70 % av världens samlade vattenförbrukning, kan användas för att producera mat eller energi. Behovet av vatten och mat kommer att öka med 70-90 % fram till år 2050 samtidigt som den globala efterfrågan på energi beräknas att öka med 50 %. Ekvationen går helt enkelt inte ihop och frågan är om mat eller energi ska prioriteras inom jordbruket, skriver Terje Østigård på Nordiska Afrika Institutet (NAI) Biobränslen, Jordbruk, Landgrabbing, Vatten
2013-12-11

Kraft i jordbruket – en förutsättning för att mätta klotet

Charlotte Petri Gornitzka, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som biståndet betyder allt mindre för allt fler länder har biståndet fortfarande en roll i att skynda på den positiva utvecklingen. Det kan handla om att stödja projekt som "Powering Agriculture", som idag presenterar 14 innovationer för grön energi inom jordbruket. Alla investeringar kommer inte att bära sig, men eventuella guldkorn kan få oehört stora positiva konsekvenser för människor i utvecklingsländer. Det menar Sidas generaldirektör Charlotte Petri GornitzkaFiske, Forskning och innovation, Haiti, Indonesien, Jordbruk, Näringsliv, Sida

Debattartiklar om Jordbruk (271 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-01-12

Men det afrikanska jordbruket då?

Inge Gerremo, OmVärlden

“Vi vet, med stöd från i stort sett alla länders utveckling, att det mest effektiva sättet att långsiktigt förbättra situationen för fattiga länder och möjliggöra för fattiga människor att ta sig ur fattigdomen, är att [...]Afrika, Jordbruk
2017-11-17

Sverige måste stå upp för rätten till mark

Andrea Söderblom-Tay m.fl., ATL

“Hungerns mest grundläggande orsak är den ojämlika fördelningen av odlingsbar mark. Den rådande nyliberala marknadspolitiken har gjort mark till en global handelsvara. Småskaliga jordbrukare förlorar sin försörjning och länders självförsörjningsgrad sjunker.” Hunger, Jordbruk, Landgrabbing
2017-09-27

Stå upp för det giftfria jordbruket

Karin Ericsson, ETC

“Under hösten 2017 har Sverige möjlighet att ta ställning och rösta nej till en förlängd licens av bekämpningsmedlet glyfosat i EU. Ett förbud inom unionen skulle vara en viktig signal mot omvärlden och ett steg [...]EU, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-09-13

Satsa på träden – och bekämpa fattigdom och klimatförändringar

Anders Malmer m.fl., OmVärlden

“Sverige har god kunskap om många aspekter av hållbar produktion från lantbruk och skogsbruk. Med globala strategier som lyfter agroforestry bör det vara både möjligt och strategiskt lämpligt för Sverige att påverka andra länder att [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Sida
2017-08-20

“Det är ingen tillfällighet att antalet konflikter ökar när temperaturen stiger”

Gulrez Shah Azhar, Sydsvenskan

“Forskningen är enig om att klimatförändringarna innebär allvarlig fara för vår planet, men av någon anledning tycks politiker och regeringar inte ha noterat sambandet mellan förändrat klimat och mänskliga konflikter.” Fred och säkerhet, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-05-20

“EU-kommissionen förhalar kampen mot matsvinn och svält.”

Linnéa Engström m.fl., Sydsvenskan

“EU-kommissionen förhalar kampen mot matsvinn och svält. Men denna vecka har EU-parlamentet röstat fram ett betänkande som kräver handling från kommissionen. Bland annat vill parlamentet se lagstiftning om att matsvinnet ska minska med 30 procent [...]EU, Fiske, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-03-31

Bondförnuft i biståndet

Anneli Rogeman, Folkbladet

“Enligt FAO skulle minst 100 miljoner människor kunna slippa gå hungriga om kvinnor fick bruka jorden på samma villkor som män. Det har blivit något bättre, men det behöver bli mer fokus på de kvinnliga [...]Biståndsformer, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk, Kvinnor, Malawi
2017-03-21

Biståndspolitiska ramverket: ”Lantbrukets roll som bortblåst”

Inge Gerremo, Omvärlden

“Det biståndspolitiska ramverket, såsom det slutligt utformades, riskerar att missa ett av huvudmålen, det vill säga fattigdomsbekämpningen. Hit hör bland annat de afrikanska småbruken och behovet av att bönderna själva får driva den utvecklingen. Att man [...]Biståndets målsättning, Jordbruk, Landsbygd, Policyramverket för svenskt bistånd
2017-03-15

Svälten kan och måste stoppas

Dagens Nyheter

“Utan akut hjälp kommer människor att hungra ihjäl. Omvärlden måste därför snabbt fylla på FN:s kassa. Hittills har organisationen bara tagit emot bråkdelar av summan som behövs. Både givarländerna och FN-systemet är distraherade av andra internationella [...]FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Jordbruk, Klimat & miljö, Nigeria, Somalia, Sydsudan
2017-02-13

Regeringen borde stödja arbetet för minskad köttkonsumtion

Per-Anders Jande m.fl., ETC

“Vår höga köttkonsumtion har också stark negativ påverkan på många av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det är mer lönsamt att producera djurfoder till rika länder än mat till fattiga. Det leder till att jordbruksmark tas [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö, Sverige
2017-02-09

”Någon betalar dyrt för den billiga matkassen och ofta är det miljön.”

Lotta Törner, Sydsvenskan

“Om vi vill äta i morgon och föda en växande värld så måste vi producera mer mat, på en mindre yta, på ett mer hållbart sätt. Förra året inföll Earth Overshoot Day den 8 augusti. Det [...]Fiske, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-02-03

Sverige ska vara förebild i klimatambitionerna

Anders Wijkman, Dagens Industri

“Om Sverige ska kunna leva upp till målsättningarna i klimatlagen krävs omfattande investeringar, men därtill styrmedel som gör det lönsamt att satsa på klimatsmarta lösningar. Regeringens ansvar är stort. Men detsamma gäller för näringslivet. Om vi [...]Biobränslen, Det klimatpolitiska ramverket, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet
2017-01-15

”Högt pris för alla när oljepalmerna breder ut sig”

Ann-Helen Meyer von Bremen, Svenska Dagbladet

“Palmolja har blivit flytande guld, inte bara för stora företag utan även för Indonesiens småbönder som planterar oljepalmen till och med i sina köksträdgårdar. Men den ekonomiska utvecklingen sker till ett högt pris när landskapet [...]Indonesien, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-12-24

Ohållbart att stockholmarna kastar julmaten

Anneli Rogeman, ETC

“Matsvinn i vår del av världen bidrar till klimatförändringar som ger fattiga bönder i utvecklingsländer sämre förutsättningarna att bedriva jordbruk. Klimatpåverkan från Sveriges kastade mat motsvarar 360 000 bilar som körs genomsnittligt under ett år”. Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/transforming-our-world/"
2016-12-23

Det är ohållbart att vi kastar så mycket av julmaten

Anneli Rogeman, Nya Wermlands-Tidningen

“Trots skillnaderna mellan Sverige och fattiga länder är vi delar av samma globala problem: Är det hållbart att så mycket mat går till spillo? Matsvinn i vår del av världen bidrar till klimatförändringar som ger [...]Hållbar utveckling, JordbrukI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/transforming-our-world/"
2016-12-15

Klimatet räddas med politisk vilja

Gudrun Schyman m.fl., ETC

“Feministiskt initiativ vill, utöver att kraftigt förbättra och förstärka det viktiga arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, även verka för en ökad anpassning för att minska skadeverkningar som ett förändrat klimat kommer att medföra. [...]Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-12-05

Vi har blivit ekologiska analfabeter

Gunnar Rundgren, Göteborgs-Posten

“Användningen av palmolja i bakverken och färdigmaten vi äter bidrar till utrotningen av tigrar och orangutanger. Odlingen av mandlar i Kalifornien frestar på knappa vattenresurser. Sociala orättvisor döljs också effektivt av avståndet. Det är fler [...]Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-12-01

Ni skyller på mina kor – och drar till Thailand

Anette Gustawson, Aftonbladet

“Tanken slog mig – hur hade jag svarat om jag hade blivit intervjuad i SVT? Jo, jag hade sagt: ”Det är sant att djurhållningen producerar metangas, men den står för enbart fem procent av de totala utsläppen av [...]Jordbruk, Klimat & miljö, Mediabevakning, Thailand
2016-11-22

“Dyrare vin innebär inte automatiskt bättre förhållanden.”

Fredrik Lilja, Sydsvenskan

“Jag har besökt ett flertal vingårdar som tar socialt ansvar för arbetarna och betalar jämförelsevis bra löner. Men arbetarna där lever i en extrem beroendeställning och har svårt att organisera sig fackligt. Frågan är om [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Sydafrika
2016-11-09

Vi kan importera öppna landskap

Per-Anders Jande m.fl., ETC

“[S]oja och oljepalmsfrukter är billigare än svenska foderråvaror. Så svenska mjölkbönder importerar bland annat sojabaserade foderråvaror från Brasilien och palmoljebaserade foderråvaror från Indonesien. Produktionen av dessa varor är det som driver såväl regnskogsskövling som skövling av [...]Jordbruk, Klimat & miljö
2016-10-21

”Nytt sätt att odla kan fånga koldioxid”

Peter Sylwan, Dagens Nyheter

“Denna verksamhet kan mycket väl kan användas till att både fånga in koldioxid från atmosfären och lagra den i jorden. Samtidigt som den producerar mat åt en växande befolkning och ersätter fossil energi med solenergi. [...]Biobränslen, Forskning och innovation, Jordbruk, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/21/oansvarigt-valja-oprovad-teknik-for-att-radda-klimatet/"
2016-10-20

Vi köper deras billiga vin – de får svältlön

Trevor Christians m.fl., Aftonbladet

“Vi kräver att Systembolaget säkerställer att vinproducenterna betalar löner som går att leva på. Ett bra samarbete mellan Systembolaget och vinarbetarnas fackförbund i Sydafrika, Chile och Argentina är grundläggande för att säkerställa detta. Vi kräver [...]Anständiga arbetsvillkor, Argentina, Chile, Jordbruk, Kvinnor, Rättvis handel, Sydafrika
2016-10-15

Vi måste utrota världshungern

Erik Lysén, Värmlands Folkblad

“2015 antog FN en ny utvecklingsagenda – Agenda2030 – med ett tydligt mål om att helt utrota den globala hungern. Det behövs ett kraftfullt stöd till utvecklingsländer för att bekämpa fattigdomen och för att möjliggöra [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-10-12

”Lägg inte över ansvaret på konsumenterna”

Gunnar Rundgren, SVT Opinion

“Det är populärt att hävda att vår livsmedelsförsörjning skall skötas av ”den fria marknaden” som om det vore en objektiv kraft fri från värderingar och maktrelationer och att bara man låter den verka utan störande [...]Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-10-11

En politik som utrotar världshungern

Erik Lysén, Västerbottens-Kuriren

“Det behövs ett kraftfullt stöd till utvecklingsländer för att bekämpa fattigdomen och för att möjliggöra klimatanpassning i småjordbruket så att antalet undernärda människor minskar inom en snar framtid. Tillgång till mat handlar om en rättvis [...]El Niño, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Sociala skyddsnät
2016-10-05

”Ditt sydafrikanska vin framställs under vidriga förhållanden”

Johan Torgå, SVT Opinion

“Vad kan vi då som vindrickare göra för att förbättra situationen för vingårdsarbetarna? Vi måste ställa krav på Systembolaget att de på ett aktivt sätt har med fackliga organisationer i revisioner av etiska krav för [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Sydafrika
2016-10-04

Systembolagspersonal: Bojkotta Robertson Winery

Emil Boss m.fl., Metro

“Systembolaget är en av världens största inköpare av vin. Monopolet har sedan 2012 en etisk uppförandekod för sina leverantörer. Det är ett steg i rätt riktning, men än så länge ställs det inga krav på [...]Anständiga arbetsvillkor, Jordbruk, Rättvis handel, Sydafrika
2016-10-04

Regeringen blundar för jordbrukets klimateffekter

Artur Granstedt, Göteborgs-Posten

“Om Sverige ska nå klimatmålen och verka i linje med fyrapromille-initiativet måste matsektorn in i bilden på allvar. Det behövs politiska styrmedel både för att ändra konsumtionen och att ställa om jordbruket.“ Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Sverige
2016-09-30

Ditt val av kaffe kan göra skillnad för miljontals människor

Anneli Rogeman, Metro

“Enligt en ny rapport kan klimatförändringarna halvera antalet platser på jorden där kaffe kan odlas. Det skulle i så fall påverka över 120 miljoner av världens fattigaste som är helt beroende av kaffeindustrin. Den här [...]Jordbruk, Klimat & miljö, Rättvis handel
2016-08-28

Ekologisk mat kommer med ett högt pris

Bjørn Lomborg, Svenska Dagbladet

“I allt väsentligt handlar ekologiskt jordbruk om att rika människor ska lägga lite av sitt överflöd på att känna sig goda. Det är varken bättre eller sämre än att spendera pengarna på semestrar, så vi [...]Jordbruk, Klimat & miljö
2016-08-20

”Medierna måste sluta gulla med Greenpeace”

Torbjörn Fagerström m.fl., Svenska Dagbladet

“Greenpeace (och andra miljörörelser) har byggt upp en så hög grad av legitimitet att de undgår granskning i medierna även när de sysslar med rena stollerier. Det är allvarligt både för journalistiken och för forskningen, [...]Jordbruk, Klimat & miljö, MediabevakningArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/16/greenpeace-mirakelriset-finns-inte/"
2016-08-16

”Mirakelriset finns inte”

Gunnar Lind, Svenska Dagbladet

“Anledningen till att vi har svält och fattigdom är att den globala ekonomin fördelar ­resurser extremt orättvist. Häri ligger problemet och det är där vi måste finna en lösning. Den återfinns inte i att genmodifiera [...]Hållbar utveckling, Hälsa, Hunger, JordbrukArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/15/greenpeace-kampanj-forvarrar-for-fattiga/"
2016-08-15

“Greenpeace kampanj förvärrar för fattiga”

Torbjörn Fagerström m.fl., Svenska Dagbladet

“Gyllene riset är i grunden ett humanitärt projekt. Av Greenpeace har det ibland utmålats som en ”trojansk häst” som, om det accepterades, skulle öka acceptansen mera generellt för grödor förädlade med modern genteknik. Förmodligen har de [...]Hälsa, Jordbruk
2016-06-16

”Viktigt satsa på jordbruksbistånd i södra Afrika”

Anneli Rogeman m.fl., Dagens Nyheter

“Torbjörn Pettersson, chef för Sidas Afrikaavdelning, skriver att satsningar på jordbruk döljer sig bakom andra ord, som marknadsutveckling och handel. Men bönderna behöver först mat på bordet och explicita satsningar på jordbrukets produktivitet.” Afrika, Hunger, JordbrukArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/06/13/missvisande-om-sidas-afrika-stod/"
2016-06-13

”Missvisande om Sidas Afrika-stöd”

Torbjörn Pettersson, Dagens Nyheter

“Ett utvecklat jordbruk är en av de viktigaste faktorerna för fattigdomsminskning i Afrika söder om Sahara. Och det är en utveckling som måste ske utan att miljö eller människor tar skada, och därför är Sidas [...]Afrika, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Kvinnor, Sida, Urbanisering / hållbara städerArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/06/10/torkans-offer-behover-satsningar-pa-jordbruket/"
2016-06-10

”Torkans offer behöver satsningar på jordbruket”

Anneli Rogeman m.fl., Dagens Nyheter

“Många afrikanska länder står inför enorma utmaningar för att säkra livsmedelsförsörjningen och i nuläget hotas 50 miljoner människor av akut matbrist. Ökade biståndssatsningar på jordbruket är ett måste om man vill bekämpa fattigdom, miljöförstöring och [...]Afrika, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Kvinnor, Sida
2016-05-18

Sverige bör stödja deklarationen om småbrukares rättigheter

Maja Magnusson m. fl., ETC

“Idag produceras 70 procent av världens mat av små och mellanstora jordbruk. Trots detta tillhör bönder den grupp som är mest drabbad av hunger och fattigdom globalt. Hela 80 procent av de människor som hungrar [...]FN, Jordbruk, Landgrabbing, Landsbygd
2016-05-03

Ny grön revolution kan stoppa hunger

Anneli Rogeman, ATL

“Ofta handlar det om små familjejordbruk vars produktion skulle kunna öka kraftigt och på ett hållbart sätt med rätt insatser. Men de fattigas jordbruk är ett försummat område – satsningarna uteblir trots att kunskapen finns [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk
2016-04-15

”Anklagelserna mot Etiopien stämmer inte”

Woinshet Tadesse, Svenska Dagbladet

“Kort sagt, det krävs en helhetsbild av jordbrukskrisen och hur en varaktig lösning kan finnas. Artikelförfattarna har misslyckats med att förstå komplexiteten i den agrara övergången och istället valt att göra ett hätskt och politiskt [...]Etiopien, Jordbruk, Klimat & miljö, LandgrabbingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/04/12/ett-folkmord-hotar-i-etiopien/"
2016-04-12

”Ett folkmord hotar i Etiopien”

Anders Backman m.fl., Svenska Dagbladet

“Enligt vår uppfattning bör Sve­rige snarast, genom EU och i FN, påtala och kräva avbrott i de nu påbörjade folkförflyttningarna knutna till utarrenderings­programmen i deras nu­varande form, då dessa hotar resul­tera i vad som i praktiken kan jämställas med [...]Etiopien, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter
2016-03-02

Hjälp Malawi även på sikt

Anneli Rogeman, Upsala Nya Tidning

“Det krävs en omfattande, långsiktig, satsning på de småskaliga bönderna i södra Afrika för att den pågående katastrofen inte ska leda till permanent hungersnöd. Matpaket ja. Men långsiktigt bistånd är minst lika viktigt.” Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Malawi
2016-02-09

Bucht och blomkålsmössan

Nerikes Allehanda

“Ju mer kött vi äter och producerar i världen desto större påverkan på klimatet – och vår hälsa. Därför behöver människan äta mindre kött. Med det inte sagt att alla ska bli militanta veganer med [...]Jordbruk, Klimat & miljö
2016-01-27

“Wahlqvist: Växtförädling och odlat kött är framtiden “

Tobias Wahlqvist, Göteborgsposten

“Redan kring 2010 nåddes peak farmland, alltså det året vi nyttjade allra mest mark för odling och djurhållning. Sedan dess har världsbefolkningen fortsatt öka, men i takt med allt mer effektiva produktionsmetoder har mindre mark [...]Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2015-12-09

Riskabelt lita på ny teknik

Mattias Goldmann, Upsala Nya Tidning

“I USA får man över 15 ton majs på en hektar jordbruksmark, i Europa drygt tio, i Afrika söder om Sahara bara drygt ett ton – trots att solinstrålningen är bättre i Afrika. Vi kan [...]Forskning och innovation, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/12/03/mat-for-battre-klimat/"
2015-12-07

Dags att prata klimat och mat

Frida Ekerlund m.fl., Upsala Nya Tidning

“Sverige och EU får inte falla i fällan att stödja Climate Smart Agriculture. I stället måste vi verka för en verkligt klimatsmart global livsmedelsproduktion som prioriterar lokal, småskalig matproduktion framför ett jordbruk som baseras på [...]Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-04

Bojkotta palmoljan – den skövlar regnskog

Erik Hansson m.fl., Expressen

“Problematiken kring palmolja är extra aktuell nu. I Indonesiens regnskogar har stora bränder rasat sedan i somras. De har kallats “årets värsta miljökatastrof” och står för hela 30 procent av årets totala växthusgasutsläpp. Orsaken till [...]Indonesien, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-12-03

Mat för bättre klimat

Jasenko Selimovic, Upsala Nya Tidning

“Vi löser inte klimatfrågan utan moderna jordbruksmetoder och ny teknik. Vi måste sluta vara så misstänksamma inför allt som är nytt och när det gäller mat försöka se på ny teknik på samma sätt som vi [...]Demografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-21

Magstark stadsplanering

Ingmar Messing m.fl., Upsala Nya Tidning

“Sveriges roll som en viktig aktör på jordbruksmarknaden för att bidra till den inhemska och internationella livsmedelsförsörjningen förväntas således öka. Detta sätter en stor press på den befintliga åkermarken, som ska räcka till för odling av [...]Biobränslen, Hållbar utveckling, Jordbruk
2015-11-18

Det är insidan på grönsaken som räknas

Tomas Sjölander, Louise König, Värmlands Folkblad,

“Mat försvinner längs hela vägen från jord till bord. Livsmedelsbutikerna står för en sjundedel av allt svinn och har ett stort ansvar. Konsum Värmland säljer nu vad vi kallar knasiga grönsaker i en av våra [...]Jordbruk, Klimat & miljö
2015-11-11

”Plantera träd löser inte klimatproblemen”

Anders Sirén, Svenska Dagbladet

“Det enda sättet att långsiktigt bekämpa klimatförändringarna är att lämna de fossila bränslena – olja, sten- och brunkol, gas och torv – kvar i jord och underjord. Tyvärr innebär detta, på kort sikt, betydande ekonomiska uppoffringar [...]Fossilfri energi, Jordbruk, Klimat & miljö, Uganda
2015-10-17

Bekämpa hunger med ny teknik

Jasenko Selimovic, Uppsala Nya Tidning

“Världens produktion av basgrödor måste öka med 70 procent fram till år 2050 för att vi ska klara att försörja jordens växande befolkning, enligt FN:s beräkningar. Vilket betyder att vi måste få fram växter som [...]FN, Hälsa, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2015-09-25

Sveriges bistånd missar de fattiga bönderna

Anneli Rogeman, Göteborgs-Posten

“Stöd till jordbruk i fattiga länder är dubbelt så effektivt för att bekämpa fattigdom som satsningar på andra områden, visar forskning. Om böndernas jordbruk kan bli mer produktivt – genom utbildning, nya grödor, stärkt motståndskraft [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk
2015-06-15

“Offra inte djuren på frihandelns altare”

Jens Holm, Svenska Dagbladet

“Man kan tro att eftersom så mycket ska underordnas handeln måste de positiva effekterna av handelsavtalet vara stora. Tyvärr är det inte fallet. I EU-parlamentets omfattande rapport om TTIP:s påverkan på europeiskt jordbruk (Risks and [...]EU, Europa, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, Östeuropa, USAI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/risks-and-opportunities-for-the-eu-agri-food-sector-in-a-possible-eu-us-trade-agreement/"
2015-05-28

Centralafrikanska republiken är inte tillräckligt sexig

Pär Vikström, OmVärlden

Sveriges riksdag och regering bör snarast genom UD och Sida avsätta motsvarande 100 millioner dollar fördelat på tio år till CAR. Man borde även inleda en diskussion med representanter från alla delar av CAR om [...]Centralafrikanska republiken, FN, Jordbruk, Sida, Utrikesdepartementet
2015-05-19

Fairtrade fungerar, men inte ensamt

Magdalena Streijffert, Upsala Nya Tidning

“Ska odlare kunna effektivisera sina jordbruksmetoder, investera i föryngrade plantor och hantera klimatförändringarna måste de ges ekonomiska förutsättningar för en sådan utveckling. Vi är glada över att Uppsala nu är en Fairtrade City-diplomerad kommun. Ett beslut [...]Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Rättvis handelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/13/fairtrade-ar-inget-facit/"
2015-05-13

Fairtrade är inget facit

Magnus Krantz, Upsala Nya Tidning

“Fairtrade handlar i stor utsträckning om jordbruksprodukter. Hela tanken kan sammanfattas som att betala mer för småskalig odling med ”schyssta villkor” för att skapa utveckling. Men om storskalig produktion är mer ekonomisk på grund av stordriftsfördelar innebär [...]Anständiga arbetsvillkor, Jordbruk, Näringsliv, Rättvis handel
2015-05-12

”Etanolspannmålen hade räckt till 2,7 miljoner människor”

Stefan Hellstrand, Dagens Nyheter

“Om Sverige ersätter fossila bränslen med etanol från spannmål i volymer som spelar roll motarbetas FN:s första millenniemål likaväl som det svenska klimatmålet eftersom livsmedelsförsörjningen minskar. Likaså motverkas Sveriges och FN:s mål om att bevara olika [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Jordbruk, Klimat & miljö, MillenniemålenArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/09/ofattbart-att-regeringen-straffskattar-bort-etanolen/"
2015-05-10

Osakligt om Afrika

Bengt G Nilsson, Upsala Nya Tidning

“Många afrikanska länder väljer att ignorera behovet av grundläggande social service till medborgarna och överlåter istället det åt utländska biståndsorganisationer. Dessa tror ofta naivt att de hjälper ett land genom att finansiera sjukvård och undervisning [...]Afrika, Etiopien, Jordbruk, Näringsliv
2015-05-04

Frihandel leder framåt för Afrikas jordbruk

Vestmanlands Läns Tidning

“EU-länderna är fullt medvetna om att tillväxten i afrikanska länder är beroende av jordbruket. Ändå fortsätter man på den protektionistiska vägen. I Gambia utgör jord-bruket mer än hälften av den totala exporten. När EU dumpar [...]Afrika, EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Jordbruk
2015-04-18

Högt pris för sockret – en otäck historia

Ethel Forsberg m.fl., Svenska Dagbladet

“Hur många unga män ska dö i Centralamerika och i utvecklingsländer innan de som bedriver affärsverksamhet ska reagera och agera? I de värst drabbade områdena i Nicaragua svarar njursvikt för 75 procent av dödsfallen bland män [...]El Salvador, Hälsa, Jordbruk, Näringsliv, Nicaragua
2015-04-09

Våra odlingssystem måste optimeras

Sepehr Mousavizadeh, Dagens ETC

“Hållbar utveckling på global nivå måste innefatta en rättvis fördelning av resurser där jordbrukets fulla potential utnyttjas. Att helt förlita sig på att utvecklingsländer ska förse oss med billig mat – när deras egen befolkning [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling, Jordbruk
2015-02-10

Bojkotta allt oetiskt producerat snask

Anna-Sofia Winroth, Göteborgsposten

“Slavar sliter på socker- och kakaoplantager. På anläggningar där livsfarliga kemikalier används för att öka vinsterna inom produktionen. På fabriker där säljande godisemballage tillverkas. För vad? För att vi svenskar ska kunna proppa i oss [...]Hälsa, Jordbruk, Klimat & miljö, Rättvis handel
2015-01-29

Det är ingen brist på mat i världen

Gunnar Rundgren, Svenska Dagbladet

Det är vare sig för liten produktion eller slösaktig konsumtion som är problemet. I den globala marknadsekonomin får den som har pengar äta. De fattiga kan få tillräckligt med mat genom direkta bidrag, genom att [...]Hunger, Jordbruk, Landsbygd
2014-08-29

Då sa Gates till oss

Inge Gerremo mfl; Sveriges Utsädesförenings tidskrift

“Bill Gates var särskilt angelägen att framhålla att det aktuella förädlingsarbetet sker genom offentlig forskning och de förbättrade sorter som tas fram ska inte bli föremål för några patent utan vara tillgängliga utan sådana restriktioner. Det [...]Afrika, Forskning och innovation, Jordbruk
2014-07-29

”GMO ett hot mot demokrati och rättigheter”

Annelie Andersson, Svt Opinion

“Att dagens globala matproduktionssystem domineras av några få jordbruksföretag blir ett demokratiproblem, vare sig de ägnar sig åt framtagande av GMO eller superbroccoli. Tillgång till tillräcklig och lämplig mat är en mänsklig rättighet. Därför bör alla [...]Jordbruk, Paraguay, Sydamerika
2014-06-18

Äntligen överens om GMO-grödor

Lena Ek, Borås Tidning

“I och med miljöministrarnas beslut finns ändå en viss möjlighet för att vissa GMO-produkter ska kunna godkännas på europeisk nivå i framtiden. Men Sverige kommer då att kunna själv säga ja eller nej till att [...]EU, Jordbruk
2014-06-11

Hungersnöd hotar Centralafrikanska republiken

Arif Husain, OmVärlden

“Ekonomin i CAR går på knäna och jordbrukssektorn, som är ryggraden i landets ekonomi, är förstörd. Enbart under 2013 minskade livsmedelsproduktionen med mer än en tredjedel, produktion av salugrödor har nästan halverats och boskapsbeståndet är [...]Centralafrikanska republiken, Hunger, Jordbruk
2014-05-27

Debatt Sverige behöver en ny nationell matstrategi

Håkan Wirtén m. fl., Göteborgs-Posten

“Den ökande antibiotikaresistensen är ett hot och klimatfrågan är ännu olöst. För att lyckas med generationsmålet behöver våra politiker se till att hållbar hälsosam mat för alla får genomslag: Det är dags att handla nu.” Hälsa, Jordbruk, Klimat & miljö
2014-04-28

Gör EU:s jordbruk hållbart

Francisco Contreras, Helsingborgs Dagblad

Enligt FN:s livsmedels och jordbruksorganisation är småskaligt, närodlat jordbruk det mest effektiva för att bekämpa fattigdomen och ett led i att stoppa klimatförändringarna i världen. I dag importerar EU jordbruksvaror för över 800 miljarder kronor [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Jordbruk, Klimat & miljö
2014-04-24

Ett annat jordbruk är möjligt

Francisco Contreras, Folkbladet

“EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) upptar 40 procent av unionens totala budget. Trots de enorma summorna bidrar CAP inte till ett långsiktigt hållbart jordbruk och överensstämmer inte med andra politiska prioriteringar som miljö- och klimatpolitik och [...]EU, Jordbruk
2014-04-17

Stort indiskt experiment väcker många frågor

Inge Gerremo, ATL

“Är det rätt väg att genom enorma statliga subventioner försöka förse fattiga människor med den mat de behöver eller borde i stället den indiska regeringen vidare- utveckla sitt ekonomiska reformarbete? Det just inledda valet till [...]Hunger, Indien, Jordbruk
2014-03-18

“Demokratibistånd bygger på orealistiska föreställningar”

Anders Östman, Omvärlden

“Demokrati framhålls som viktigt för tillväxt och välstånd, likaså att korruptionen bekämpas bäst genom demokratin. Synsätten motsägs av både svensk och internationell forskning. Det handlar inte om huruvida vi tycker demokrati är bra eller dåligt, [...]Demokrati, Jordbruk, Kenya, KorruptionArtikeln är en replik på: "“Vi prioriterar jordbrukssektorn i Kenya”"
2014-03-14

Tillväxt och jobb viktigaste frågor för EU

Ebba Busch Thor m.fl. Barometern

“EU:s budget behöver omprioriteras. Idag läggs 40 procent av EU:s budget på jordbrukssubventioner främst till rika franska bönder. Samtidigt läggs ynka 1 procent på frågor som rör frihet och säkerhet. Detta medan människohandeln ökar och [...]Budget, EU, Jordbruk
2014-03-11

“Vi prioriterar jordbrukssektorn i Kenya”

Anders Rönquist, Omvärlden

“Det är bra, Anders Östman, att du fortsätter att engagera dig i utvecklingsfrågor, det svenska biståndet och Kenyas utveckling. Det är också bra med en sund och öppen debatt kring dessa viktiga frågor och jag [...]Demokrati, Jordbruk, Kenya, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, SidaArtikeln är en replik på: "“Sverige borde satsa på jordbruk i Kenya”"
2014-03-11

“Sverige borde satsa på jordbruk i Kenya”

Anders Östman, Omvärlden

“Jordbruk anses föråldrat och efterblivet, stadslivet däremot eftersträvansvärt och glamoröst, trots mycket tuffare levnadsvillkor. Biståndsgivarna hänger på, medan småbönderna som är satta på undantag i Kenya borde utgöra målgruppen för utvecklingspolitiken och biståndsgivarnas stöd.” Demokrati, Jordbruk, Kenya, Mänskliga rättigheter, Sida
2014-02-21

”Frihandeln gör oss blinda för värdet av vårt jordbruk”

Anders Wästfelt m.fl., Dagens Nyheter

“Men det svenska jordbruket är viktigt i ett internationellt sammanhang, inte minst i ett längre perspektiv då klimatförändringar försämrar villkoren för matproduktion i många delar av världen samtidigt som jorden ska föda betydligt fler människor. [...]Hållbar utveckling, Handelspolitik, Jordbruk
2014-01-29

Som man sår får man skörda

Inge Gerremo mfl; OmVärlden

“Visst finns det legitim kritik mot de stora transnationella företagen och deras dominans inom utsädesindustrin. Samma sak gäller hur de stora butikskedjorna alltmer får styra matproduktionen på bekostnad av det inflytande bönder och deras organisationer [...]Jordbruk
2014-01-17

Vad är det som händer i Afrika?

Inge Gerremo

Afrika, Jordbruk
2013-11-10

EU-program leder till att bönder fördrivs

Cecilia Wikström m.fl. Svenska Dagbladet

“EU måste ta sitt ansvar. Vi uppmanar därför handelsminister Ewa Björling att agera för att EU genomför en utredning av övergreppen mot mänskliga rättigheter i samband med sockerimporten från Kambodja. Handelsförmånerna för socker bör avbrytas [...]EU, Handelspolitik, Jordbruk, Kambodja, Mänskliga rättigheter
2013-11-07

Johan Norberg svarar Greenpeace om GMO

Johan Norberg, Svenska Dagbladet

“Det är bra att MASIPAG:s extremism nu får Greenpeace Sverige att ta avstånd från dem, men då har de ett rejält renhållningsarbete att ta itu med i de egna leden. Även efter attacken har Greenpeace [...]Civilsamhället, Forskning och innovation, Jordbruk, Sida, WHOArtikeln är en replik på: "Svar till Johan Norberg om GMO-grödor"
2013-11-06

Svar till Johan Norberg om GMO-grödor

Annika Jacobson, Svenska Dagbladet

“Att framhäva en gröda som en enskild lösning på ett så mångfasetterat problem som världssvälten är både ensidigt och vilseledande, samt förminskar både orsaker och lösningar till detta oerhört allvarliga problem. Världshälsoorganisationen WHO nämner inte [...]Civilsamhället, Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Sida, WTOArtikeln är en replik på: "Miljöaktivister missar mänsklighetens chans"
2013-11-04

Miljöaktivister missar mänsklighetens chans

Johan Norberg, Svenska Dagbladet

“Sida-stödda MASIPAG, som stödjer vandaliseringen och utreds i samband med den, vill liksom Greenpeace stoppa riset för att det är genetiskt modifierat, vilket de hävdar är hälsofarligt. På tisdag lär folket i den amerikanska delstaten Washington [...]Civilsamhället, Forskning och innovation, Jordbruk, Sida
2013-10-23

Ska Sida sabotera matforskning?

Nina Fedoroff mfl; Uppsala Nya Tidning

“Svenska statliga biståndsmedel går alltså dels till organisationer som genom forskning och utveckling söker trygga en säker livsmedelsförsörjning, dels till organisationer som genom att stödja kriminella handlingar söker motverka en sådan utveckling. Vi tar för [...]Filippinerna, Forskning och innovation, Jordbruk, Projektstöd, Sida
2013-09-10

“Sida bör stärka lantbruksutbildningar i Afrika”

Arvid Uggla mfl; OmVärlden

“Utrikesdepartementet konstaterade för två år sedan i sin utredning Högre utbildning i utvecklingssamarbetet (Ds 2011:3) att de svenska lärosätena har i stor utsträckning outnyttjade förutsättningar att samarbeta kring högre utbildning med låginkomstländer inom ramen för [...]Afrika, Handelspolitik, Jordbruk, Sida, Utbildning, Utrikesdepartementet, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Growing Africa"
I artikeln hänvisas till "En analys av högre utbildning inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och politiken för global utveckling (2013)"
2013-08-25

Bo Göransson: Sydafrikas utmaningar växer

Bo Göransson, Dagens Arena

“Det som särskiljer Sydafrika på kontinenten är vad människor ägnar sig åt. Jordbruket står för 3-4 procent av BNP och andelen sjunker för varje år. Industrins andel sjunker snabbt och ligger nu kring 30 procent. Olika [...]Demografi / befolkningsstatistik, HIV/AIDS, Jordbruk, Kenya, Näringsliv, Sydafrika, Zimbabwe
2013-07-31

Hälften av biståndet bör gå till kvinnor

Maria Nilsson & Lina Nordquist, Expressen

“Trots att de flesta av världens fattiga är kvinnor vet ingen om vårt svenska bistånd når dem. Tre fjärdedelar av alla döda i krig är kvinnor och barn, och The centre for reproductive rights har [...]Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor, OECD
2013-07-28

Svenska pensionspengar hotar småbönder i Afrika

Erik Blomqvist mfl, Aftonbladet

“Finansminister Anders Borg pekade nyligen på att fonderna skulle kunna få tre gånger så hög avkastning genom att gå in mer aktivt i Afrika. Samtidigt har AP-fonderna investerat i företag verksamma i Afrika, som bryter [...]Afrika, AP-fonderna, Jordbruk, Klimat & miljö, Liberia, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Uganda
2013-06-26

Sverige har körts över av jordbrukslobbyn

Jens Holm, Svenska Dagbladet

“Sverige måste gå i bräschen för en jordbrukspolitik som underlättar för lantbrukarna att sköta sin huvuduppgift; att producera bra livsmedel på ett miljövänligt sätt. Sverige måste också ta strid för utvecklingsländernas rätt att själva kunna [...]Biståndets målsättning, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
2013-06-24

Afrikaoptimismen en falsk bild

Kjell Havnevik, Uppsala Nya Tidning

“Forskning och historisk erfarenhet visar att en sådan inkluderande tillväxt skulle kräva en satsning på småbondejordbruket som ett huvudspår. Den kortsiktiga resursexploateringen och det storskaliga jordbruket, som varken är socialt eller miljömässigt hållbara, kan ge [...]Afrika, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv
2013-06-04

Kassava kan stärka kvinnornas roll i Afrika söder om Sahara

Linley Chiwona-Karltun m.fl, Värmlands Folkblad

“Kvinnor måste få stöd och en mer framträdande roll i utvecklingsländernas jordbruk. Sedan klimatförhandlingarna i Doha åter misslyckats, är det viktigt att identifiera och stödja konkreta insatser som går att genomföra. En sådan handlar om [...]Afrika, FN, Jordbruk, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Kvinnor
2013-05-27

Stöd afrikanska lantbrukslärosäten

Inge Gerremo mfl; Uppsala Nya Tidning

“Afrikas lantbruksproduktion har stagnerat på en låg avkastningsnivå som inte kommer att kunna föda den egna befolkningen. … När de afrikanska länderna började bli självständiga på sextiotalet fanns ett tjugotal statliga universitet i de tidigare kolonierna. [...]Afrika, Forskning och innovation, Jordbruk, UtbildningArtikeln är en replik på: "Sverige behöver Afrika"
2013-05-13

”Afrikas nya välstånd når långtifrån alla”

Valter Mutt, Dagens Nyheter

“Idag flödar tio gånger mer kapital ut ur Afrika än vad som strömmar in genom bistånd. Bara fem procent av detta väldiga kapitalutflöde beräknas bero på korruption. Huvudorsaken är istället multinationella företags skatteplanering, möjliggjord genom [...]Afrika, Jordbruk, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Korruption, Landgrabbing, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige"
2013-04-18

Handel driver på utvecklingen

Olle Schmidt, Svenska Dagbladet

“Den huvudsakliga anledningen till att EPA kommit till är att det gamla handelssystemet med preferenser till AVS-länderna stred mot internationella handelsreglerna genom att de diskriminerade andra utvecklingsländer. Det samma gäller för handelsstörande instrument som exportrestriktioner. [...]Afrika, EU, Handelspolitik, JordbrukArtikeln är en replik på: "Handelsavtal sänker de fattigaste länderna"
2013-04-13

Handelsavtal sänker de fattigaste länderna

Gabi Björsson mfl; Svenska Dagbladet

“Det stora problemet med avtalens nuvarande utformning är just detta, att lokal produktion riskerar att slås ut och att länderna blir fastlåsta i råvaruexport. Detta försvårar regional handel, något som är viktigt för utveckling. Utvecklingen i [...]EU, Handelspolitik, Jordbruk, Moçambique
2013-03-31

Ge hälften av biståndet till kvinnor

Gudrun Schyman m.fl, Sundsvalls Tidning

“Världsbanken bekräftar att jämställdhet är ett måste för minskad fattigdom och tillväxt…Med andra ord: för att biståndet, som kommer från våra skattepengar, ska bekämpa fattigdom på bästa sätt måste det nå kvinnor.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Jämställdhet, Jordbruk, Partipolitik, Tanzania, Världsbanken
2013-03-08

De sitter på lösningen

Uppsala Nya Tidning

“Kort sagt, kvinnor arbetar mest, äger minst, har ingen makt och är starkt underordnade i ett globalt perspektiv. Detta är mycket illa för mänskligheten. Men ändå hoppfullt. För oj, vilken förändringspotential som bor i dessa dystra [...]FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor
2013-02-02

Kooperation Utan Gränser: Stärk kvinnors ställning – gör biståndet jämställt

Karin Alfredsson mfl; Aftonbladet

“I de flesta av världens länder diskrimineras flickor och kvinnor. Den svenska studien Cause of Death: Woman, som Karin arbetat med i 1,5 år, visade att en av tre kvinnor världen över utsätts för fysiskt, [...]Indien, Jämställdhet, Jordbruk, Kongo, Kvinnor, NicaraguaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Studie: "Cause of Death: Woman""
2013-01-26

Byråkratiska pekpinnar hjälper inte klimatet

PAUL CHRISTENSSON M.FL., GÖTEBORGSPOSTEN

”Vi vet att världen kommer behöva mer mat för att mätta en växande befolkning och det är orimligt att dessa behov tillfredsställs genom att vi tömmer ut resurserna på några få ställen och sedan skickar [...]Departement och myndigheter, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2013-01-11

Mot nya djärva millenniemål

David Ekstrand, Gefle Dagblad

“Stora framsteg har gjorts. Världsfattigdomen har mer än halverats. Enligt WHO smittas färre av hiv/aids för varje år som går. Samtidigt beskriver en artikel i Läkartidningen av bland andra Tobias Alfvén, rådgivare vid Unaids, hur [...]EU, Handelspolitik, Jordbruk, Millenniemålen, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: Ending Poverty In Our Generation - Save the Children's vision for a post-2015 framework"
2013-01-06

Genteknik avgörande för att slippa svält

Sten Stymne, Svenska Dagbladet

“Kritiker av den gröna revolutionen har framfört att den gröna revolutionen medförde att befolkningen kunde fortsätta sin snabba ökning och därmed ytterligare fresta på jordens begränsade resurser (se till exempel Inger Ingmansons understreckare i SvD, 13 december [...]EU, Hunger, Jordbruk, Partipolitik
2012-12-21

Världens fattiga får betala högsta priset för maten

Mikael Hermansson, Borås Tidning

“I två omgångar har världsmarknadspriserna på spannmål och majs stigit snabbt och kraftigt under de senaste fem åren. 2008 orsakade omfattande torka på flera kontinenter att efterfrågan sköt i höjden, vilket medförde att priset följde [...]Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2012-11-29

Sverige kan gå före i klimatarbetet

Tommy Josefsson, Borås Tidning

“Klimatförändringarna orsakar redan 400 000 dödsfall årligen, enligt en studie från Dara och Climate Vulnerable Forum. U-länderna drabbas hårdast, där dödsfall pga svält, sjukdomar och fattigdom kan kopplas till skador på jordbruket efter extremväder. Kostnaden [...]Hälsa, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18)I artikeln hänvisas till dokumentet: "Climate Crisis Already Causing Unprecedented Damage to World Economy"
2012-11-08

Vi måste minska utsläppen 10-20 procent per år

Kevin Anderson, Svenska Dagbladet

“Det är nu uppenbart att följderna av 2 graders uppvärmning är betydligt allvarligare än vad tidigare forskning gjort gällande. Snarare än att vara ett skyddsräcke mellan acceptabel och farlig klimatförändring utgör två graders uppvärmning gränsen [...]Demografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Jordbruk, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18)
2012-11-01

Information lika viktigt som mat och vatten

Ulrika Årehed Kågström, Aftonbladet

“Varje satsad krona som investeras före katastrofen kan spara stora belopp i det akuta skedet. Våra första bedömningar från Karibien är oroande. Framför allt när det gäller Kuba, där minst 75 000 människor blivit hemlösa, och Haiti, där [...]Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Jordbruk, KubaI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Disasters Report 2012"
2012-10-13

Skäligt betalt för odlarna

Maria Ivansson, Ystads Allehanda

“Det finns ett fåtal studier som är kritiska till Fairtrade, men betydligt fler som pekar på det motsatta. Bland annat konstaterar National Resources Institute att 31 av 33 fältstudier innehåller bevis för att Fairtrade medför [...]Jordbruk, Rättvis handel, ResultatArtikeln är en replik på: "Fair Trade är orättvist"
2012-10-08

Fair Trade är orättvist

Per Olof Persson, Ystads Allehanda

“Fair Trade (Rättvis Handel) anses ”bidra till en mer rättvis värld och en bättre miljö”. Men i vetenskapliga rapporter är det inte ovanligt att Fair Trade anses vara helt värdelöst när det gäller att förbättra [...]Jordbruk, Rättvis handel, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "Unfair Trade"
2012-09-06

Upplagt för en global matkris

Sara Karlsson mfl; Borås Tidning

“Redan idag är närmare en miljard människor kroniskt undernärda. I Salehområdet i Västafrika är hela 17 miljoner människor hotade av matbrist, vilket beror på torka, dåliga skördar och höga livsmedelspriser. … I en värld där befolkningen [...]Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
2012-09-03

Hungervarning för etanolen

Tommy Hammarström, Expressen

“FN:s livsmedelsorganisation FAO har nu krävt att USA slutar använda majs till etanolproduktion för att avvärja en hotande matkris. Hur ska vi göra: hejda klimathotet eller hindra svälten? Det är en orimlig fråga eftersom klimatet också [...]Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, USA
2012-09-03

Enfald och mångfald på landet

Per Hellman, Barometern

“Är jordbrukets främsta uppgift att uppfylla romantikers längtan efter öppna landskap och rik biologisk mångfald i naturen eller kan den rent av vara att förse mänskligheten med livsmedel? … Regnskogar är olämpliga för de flesta typer [...]Brasilien, Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk
2012-09-02

Låt mat vara mat

Katrine Kielos, Aftonbladet

“Nordea meddelade i somras att banken tänker sluta investera i värdepapper som spekulerar i livsmedelspriser. Men varken Danske Bank, SEB eller Handelsbanken ser spekulationen som ett problem. Trots kritiken från FN. Problemen med världens matförsörjning är [...]EU, FN, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011I artikeln hänvisas till "Bok: "In defense of food""
2012-08-30

Ny syn krävs för att komma åt världens slöseri av vatten

Anders Jägerskog mfl; SVT Debatt

“Över en miljard människor går till sängs varje kväll hungriga trots att vi globalt sett har tredubblat matproduktionen sedan 60-talet. … Den globala bilden över hur mat och vattenproblematiken ser ut kan tyckas negativ men det finns [...]Hunger, Jordbruk, Vatten
2012-08-30

Sprit och politik hör inte ihop, inte heller i EU

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Den svenska regeringen borde verka för att avskaffa och produktionsmål för spannmålsbaserade biodrivmedel inom EU. Satsa gärna på forskning för att få fram miljövänliga bränslen, men planera inte fram en bränsleproduktion som sker till priset av [...]Biobränslen, EU, Hunger, Jordbruk, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "EU Biofuel Use and Agricultural Commodity Prices"
2012-08-29

Ekojordbruk hotar vårt behov av livsmedel

Staffan Danielsson, Göteborgsposten

“I dag hungrar 900 miljoner människor av världens befolkning. År 2050 beräknas världsbefolkningen ha ökat med två miljarder till nio miljarder och FN:s livsmedelsorgan FAO anser att matproduktionen måste öka med 70 procent, en enorm [...]Demografi / befolkningsstatistik, FN, Hunger, Jordbruk, Partipolitik
2012-08-11

Matkrisen motverkas 
inte med regleringar

Mathias Grimpe, Södermanlands Nyheter

“De kraftiga prisstegringar vi sett på senaste tiden har gjort att det på en del håll i världen ropats allt högre på politiska initiativ som ska komma i form av exportbegränsningar för att hindra prishöjningar. Detta [...]Handelspolitik, Hunger, Jordbruk
2012-07-26

Ekologiskt botar inte svälten

Borås Tidning

“Men de som propagerar för mer ekologiskt i Sverige, EU och världen ser inte till realiteterna. Inte för att det är fel med obesprutade grödor. Men det är samtidigt en smula naivt att tro att man [...]Forskning och innovation, Hunger, JordbrukArtikeln är en replik på: "Ekologiskt botar inte svälten"
2012-06-18

Konflikttomater i svenska butiker

Anna Nilsson mfl; Svenska Dagbladet

“Livsmedelskedjor som inte vill bidra till att legitimera ockupationen av Västsahara bör omgående sluta köpa in tomater från Marocko. Politiker som vill ta ansvar för att befria Afrikas sista koloni måste verka för att riva [...]EU, Handelspolitik, Jordbruk, Marocko, Västsahara
2012-06-15

Ge alla möjlighet välja ekologisk mat

Janne Nordsted mfl; Göteborgsposten

“I det läget väljer biståndsminister Gunilla Carlsson att det svenska biståndet till jordbruk i södra Afrika ska fokusera på att stödja industriellt jordbruk. Detta genom en grupp som kallas AGRA – Alliansen för en grön [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Jordbruk, Klimatmötet i Rio 2012, Partipolitik
2012-06-10

Regeringen vill försvaga klimatpolitiken

Magnus Nilsson, Svenska Dagbladet

“Det är angeläget att markanvändning sker på ett sätt som minimerar avgångarna av koldioxid, metan och andra växthusgaser. Ändå bortser både de svenska och europeiska klimatmålen från LULUCF. … Svensk klimatpolitik ter sig alltmera som en [...]EU, Jordbruk, Klimat & miljö
2012-06-07

Genmodifierade livsmedel motverkar ett hållbart jordbruk

Patrik Eriksson, Dagens Nyheter

“Det viktigaste vi kan göra för att ge människor mat på bordet framöver är att göra jordbruket mer robust mot det stora hot som klimatförändringarna innebär. … Förutom att romantisera GMO som fattigdomsbekämpare innehåller artikeln faktafel. [...]Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2012-06-01

Sida måste lyssna på kritiken mot markförvärv

Mats Widgren, Expressen

“Sida-chefen Charlotte Petri Gornitzkas inlägg (den 28 maj) reser fler frågor än det besvarar. Det enda som är tydligt är att Sida bestämt sig för att vid stora markförvärv bidra med utvecklingsprojekt och att man [...]Afrika, Jordbruk, Landgrabbing, SidaArtikeln är en replik på: "Markinvesteringar bekämpar hunger"
2012-05-31

EU:s orättvisa handelsavtal

Anna Lok, Kristianstadsbladet

“Handel kan vara en väg till utveckling, fler jobb och större export. Visst. I ett fattigt land som Nicaragua behövs det. Men handeln måste vara rättvis och bygga på att naturresurser används klokt och rättvist. Det som [...]EU, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Nicaragua, Rättvis handel, Resultat
2012-05-28

En ohållbar jordbrukspolitik

Uppsala Nya Tidning

“EU:s jordbrukspolitik syftar bland annat till att höja effektiviteten inom jordbruket. Periodvis har också detta mål uppfyllts med råge. 1980-talets smör- och köttberg, skapades exempelvis av alltför generösa subventioner. Överskottet av mat minskades bland annat [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Jordbruk
2012-05-28

Markinvesteringar bekämpar hunger

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Att investera i mark i fattiga länder har av vissa forskare och debattörer likställts med så kallad landgrabbing, att illegalt eller oetiskt överta mark. Men vi måste våga prata om markinvesteringar och dess roll i [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Näringsliv, Sida
2012-05-22

Världen går mot svält om inte mer görs

Lennart Båge mfl; Svenska Dagbladet

“I antologin Maten och makten, som utkommer i dagarna och där vi medverkar tillsammans med ytterligare tio författare, ställer vi mot denna bakgrund den stora frågan om det alls är möjligt för världen att föda en [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk
2012-05-09

LRF sprider felaktigheter om brasiliansk köttproduktion

Per Hellman, Barometern

“Men i en debattartikel Barometern försöker de göra gällande att produktionen av kött i Brasilien leder till skövling av regnskogen och väsentligt högre utsläpp av växthusgaser och detta är helt enkelt inte sant. Jag vill [...]Brasilien, Jordbruk, Klimat & miljö
2012-05-04

“Sätt fattigdomsbekämpning främst”

Martin Andersson mfl; Sydsvenskan

“På vilket vis är då detta en manifestation för världens fattiga och vari består detta svek? Miljöministern tycks mena att det bästa sättet att utrota fattigdomen och skapa hållbara samhällen är att uppnå tvågradersmålet, det vill [...]Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2012-04-25

Förbättra biståndet till lantbruk

Inge Gerremo mfl; Uppsala Nya Tidning

“I likhet med Rylander är vi oroade över den nedmontering som sker av Sidas tekniska kompetens. När det gäller det området vi själva främst representerar, lantbruksområdet, skedde dock nedrustningen redan under den tidigare regeringen.” Departement och myndigheter, Jordbruk, Partipolitik, SidaArtikeln är en replik på: "Försvara det svenska biståndet"
2012-04-25

Grönt jordbruk klarar föda världen

Svante Axelsson, Göteborgsposten

“Behovet av livsmedel, biobränsle och andra förnödenheter ökar samtidigt. 2050 är vi sannolikt cirka 9 miljarder människor. För att klara denna gigantiska utmaning måste planeten bli friskare. Idag subventionerar EU ett jordbruk som inte kan [...]Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk, Stockholm +40
2012-03-22

Jordbruken måste bli smartare med vatten

Jakob Lundberg m.fl, Göteborgs Posten

“Den globala matförsörjningen haltar, samtidigt som en ökande konkurrens om vattenresurserna sätter allt större press på jordbruket.” Hållbar utveckling, Jordbruk, Vatten
2012-03-22

Jordbruken måste bli smartare med vatten

Jakob Lundberg mfl; Göteborgsposten

“Svenska forskare, bönder och svenskt näringsliv har kunskaper och erfarenheter som är värdefulla även ur ett internationellt perspektiv. Det svenska biståndet bör skapa ekonomiska förutsättningar för att stimulera inhemska marknader för mat i låginkomstländer, och [...]Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Vatten
2012-03-17

Svenskt bistånd ska inte gå till att förgifta mark i Afrika

Annica Sohlström, SVT Debatt

“Det är mycket märkligt att biståndsministern försvarar ett projekt som utsätter bönder i Afrika för hälsorisker och som hotar utvecklingen av en hållbar matproduktion.Varför ska Afrika tvingas göra samma misstag som vi har gjort? Ett [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Resultat
2012-03-13

Nio barn, tre kvinnor

Göran Greider, Dalademokraten

“Varför skulle en fattig bonde i södra Afghanistan gilla utländska trupper? Allt viktigt har ockupationsmakterna misslyckats med – framförallt byggandet av en fungerande samhälle. Den sittande regimen är totalt korrupt.” Afghanistan, Barn och unga, Jordbruk, Korruption, Kvinnor, Militärt bistånd, Resultat
2012-03-08

Ge halva biståndet till kvinnorna

Anneli Rogeman mfl; Göteborgsposten

“Sedan flera år är jämställdhet en av regeringens huvudprioriteringar i biståndspolitiken. Ändå gick endast elva procents av Sidas budget 2010 till projekt som har ”jämställdhet som huvudsyfte”. Åtskilliga rapporter från såväl FN som Världsbanken visar att [...]Afrika, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor, Partipolitik
2012-02-08

Klimatpolitik går ut över fattiga

Fransisco Contreras, Ida Nilsson mfl; Svenska Dagbladet

“Med hjälp av en misslyckad jordbrukspolitik, jordreformer som kommit på skam och korruption, har Dinants ägare lyckats lägga beslag på åtminstone 18 000 hektar bara på nordkusten. Det är en utveckling som EU riskerar att [...]Biobränslen, EU, Fossilfri energi, Honduras, Jordbruk, Klimat & miljö, Korruption, Mänskliga rättigheter
2012-01-27

World Bank must put its money behind the rhetoric on gender equality

Elizabeth Arend, NAI-Forum

“Jämställdhet genomsyrar retoriken men inte investeringarna, skriver Elizabeth Arend på NAI-Forum inför lanseringen av Världsbankens World Development Report” Jämställdhet, Jordbruk, NAI-Forum (engelska), Världsbanken
2012-01-27

Bistånd bidrar till utveckling

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“I många afrikanska länder är födelsetalen fortfarande höga med mer än fem barn per kvinna. Det är också där, framförallt på landsbygden, som barnadödligheten fortfarande är hög. Och det är dit som det internationella biståndet [...]Afrika, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Handelspolitik, Jordbruk, Landsbygd, Resultat
2011-12-30

Vi måste växla upp i kampen mot svält

José Graziano Da Silva, Svenska Dagbladet

“För närvarande är exempelvis avkastningen från kvinnors mark lägre än den som brukas av män. Inte därför att kvinnor är sämre lantbrukare än vad män är, utan därför att de helt enkelt inte har samma [...]FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor
2011-12-23

Jämställdhet är bästa julklappen

Anna Laestadius Larsson, Svenska Dagbladet

“Jämställdhet är ett prioriterat område för Sveriges regering när det gäller global utveckling. På pappret. Nu gäller det att man även visar det i handling, sätter som mål att minst 50 procent av biståndet ska [...]Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Jämställdhet minskar fattigdom"
2011-12-16

Swedish aid risks deepening conflict between rich and poor

Kjell Havnevik, NAI-Forum

”Sida bearbetar en preliminär ansökan om lånegarantier på hundratals miljoner svenska kronor för ett större biobränsle-och skogsbruksprojekt i Tanzania. Projektet skulle sannolikt bidra till att stärka konflikten mellan den rika världen och fattiga bönder i [...]Afrika, Biobränslen, Jordbruk, NAI-Forum (engelska), Tanzania
2011-12-14

Afrika kan bli självförsörjande på mat

Sue Edwards, Svante Axelsson; Göteborgsposten

“Tigray i norra Etiopien har tusentals småbönder på 15 år gått från svält och biståndsberoende till en situation där befolkningen själv producerar tillräckligt med mat. Deras arbete visar vägen för hur Afrika kan bli självförsörjande [...]Afrika, Etiopien, Jordbruk
2011-12-11

Biståndsmiljoner till nytt markrofferi

Mats Widgren, Expressen

“Kritiken mot detta projekt kom också från företagets ägare norrlandskommunerna. I oktober 2009 sålde Sekab alla sina Afrikaprojekt till sin förre vd Per Carstedt för 400 kronor och samtidigt kom beskedet att Sida inte kunde [...]Biobränslen, Jordbruk, Kommunbistånd, Landgrabbing, Swedfund, Tanzania
2011-12-07

Den extrema fattigdomen kan bekämpas – nu!

Olof Hesselmark, Biståndsdebatten.se

“Det är alltså frågan om mindre än tio procent av det befintliga biståndet för att i stort sett utrota den extrema fattigdomen på landsbygden i Malawi. Det är högst troligt att samma effekter kan åstadkommas [...]Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Landsbygd, Malawi, Resultat, Utvärdering
2011-12-06

Frihandel steg för steg

Annica Sohlström, Gabi Björsson; Uppsala Nya Tidning

REPLIK “Det kan knappast ha undgått Ewa Björling att kritiken har varit omfattande i de afrikanska länderna. Allt från jordbrukare och företagarorganisationer till fackföreningar, biståndsorganisationer och forskare befarar att avtalen kan hota utvecklingen för miljoner [...]Afrika, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Handel skapar välstånd"
2011-11-24

“En förlorad chans till grönare jordbrukspolitik”

Alan Matthews, Sydsvenskan

“Detta skulle bidra till att sänka världsmarknadspriset för socker, som för närvarande är högt, vilket skulle gynna länder som är beroende av sockerimport. Men avskaffandet av sockerkvoter kan samtidigt leda till minskad import från Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, som [...]Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö
2011-11-09

Vi lever i underdånighet – agerar som stormakt

Peter Kadhammar, Aftonbladet

“Samtidigt som vi lever i denna osäkra underdånighet agerar vi som en stormakt. Carl Bildt förklarar för palestinierna att vi för deras eget bästa röstat nej till deras inträde i FN- organet Unesco. .. Även [...]Jordbruk, Kina, Nej till Palestina i UNESCO, Partipolitik
2011-11-07

“EU:s politik skadar u-länder”

Ylva Strömberg, Gabi Björsson m.fl; Sydsvenskan

“Spekulation i matråvaror, utsläpp av växthusgaser, samt användning av jordbruksmark i utvecklingsländer för produktion av biobränslen är andra exempel på konsekvenser av politik som står i konflikt med målsättningarna om att utrota den globala hungern.” Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Landgrabbing, Vapenhandel
2011-11-04

Vem kan vara emot rättvis handel

Muharrem Demirok m.fl; Corren

REPLIK “Corren hävdar i en ledare att “Fairtrade bara gynnar en försvinnande del av världens fattiga bönder.” Ja, men är det ett skäl att vara emot? Det finns ingen övre gräns för hur många bönder [...]Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik, Rättvis handelArtikeln är en replik på: "Orätt rättvisa"
2011-10-31

Världsbanken bluffar sig till större orättvisor för världens fattiga

Karin Strandås, Harjeet Singh; SVT Debatt

“Världsbanken arbetar hårt för att sälja in idén som ”klimatsmart jordbruk”. De framställer det som en trippelvinst: en lösning på den globala uppvärmningen, ett sätt för afrikanska jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna, och ett [...]Afrika, Jordbruk, Klimat & miljö, Världsbanken
2011-10-19

Etanol är inte problemet utan del av lösningen!

Annika Åhnberg, Göteborgsposten

REPLIK “Det är just nu populärt att skylla problemen med stigande livsmedelspriser och matbrist på produktionen av biobränslen, i synnerhet etanol. Men en lögn blir som bekant inte sann för att den upprepas ofta.” Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Agera mot växande global hunger!"
2011-10-16

Agera mot växande global hunger!

Jennie Jonsén mfl; Göteborgsposten

“Att de globala matpriserna slår i taket kan inte enbart förklaras med torka och sämre skördar, vilket förvisso blir allt vanligare i klimatförändringarnas spår. Redan 2008 slog Världsbanken fast i en rapport att den ökande [...]Biobränslen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2011-10-13

Hungern kan utrotas – om viljan verkligen finns

Erik Lysén, Östran

“Det vi behöver göra för att minska antalet hungrande i världen kan sammanfattas i fyra punkter: 1. Utveckla det småskaliga jordbruket 2. Kontantstöd till de som inte har råd att äta sig mätta 3. Reformera [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-10-12

Styr om EU:s jordbrukspolitik

Svante Axelsson mfl; Göteborgsposten

“Att världens befolkning växer är ett vanligt skäl för att hålla fast den gamla politiken. Återigen försöker reformmotståndare av CAP att legitimera gamla produktionsdrivande stöd med argument som att Europa måste förse världen med mat. [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2011-09-29

Bistånd kan inte ersättas

Gabi Björsson, Uppsala Nya Tidning

“Att det svenska biståndet till Tanzania under 50 år varit helt kravlöst, som Gunilla Carlsson påstår (UNT 27/9), är felaktigt. Bistånd åtföljs av en mängd krav på mottagaren. Och att kunna avskaffa biståndet, även om [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Handelspolitik, Jordbruk, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
2011-09-21

Svälten på Afrikas horn kan lösas – på sikt

Inge Gerremo, Göteborgsposten

“I knappast någon av de diskussioner som hittills förts om utvecklingen i Afrika, och särskilt på Afrikas horn, tas matfrågan upp annat än som ett akut medel för att mätta hungrande människor. Behovet av mat [...]Etiopien, Humanitärt bistånd, Jordbruk, Kenya, Malawi, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Sydsudan, Uganda
2011-09-08

Svälten kan undvikas

Inge Gerremo, Uppsala Nya Tidning

“Det är dags för långsiktiga krafttag för att öka de afrikanska ländernas matproduktion och försöka skapa stabila marknadsförhållanden. I slutet av juni vädjade G20-ländernas jordbruksministrar om detta i en deklaration, Action Plan on Food Price [...]Etiopien, G20, Humanitärt bistånd, Jordbruk, Kenya, Malawi, Rwanda, Somalia, Sudan, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Sydsudan
2011-08-19

Svält förebyggs med bättre krishantering

Gunilla Carlsson, mfl; Göteborgsposten

“Många svenska och internationella organisationer gör ett viktigt arbete och nu gör svenska pengar stor nytta på plats. […] Tre saker är särskilt viktiga: att minska risker för utsatta samhällen, att investera i hållbart jordbruk, [...]Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-18

Spekulanter blir rika på svälten

Fransisco Contreras, SVT Debatt

“Den akuta hungerkrisen i Afrika och de höga matpriserna hotar livssituationen för hundratals miljoner människor i världen. Redan före svältkatastrofen led alltså en miljard människor av hunger, 14 % av världens befolkning. I ett sådant [...]Afrika, Biobränslen, EU, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-15

Chans för EU att sluta utnyttja Afrika

Janne Nordstedt, Hela Gotland

“I förhandlingarna om handelsavtal som pågår just nu vill EU hindra Namibia från att fortsätta att använda importrestriktioner. Konsekvensen för namibiska bönder och producenter riskerar att bli att de slås ut. Och får EU som [...]Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Namibia
2011-08-15

Dubbelmoral på export

Anders Gustavsson, Gefle Dagblad

“En avreglerad jordbrukspolitik är antagligen det mest effektiva sättet att bekämpa den globala fattigdomen. Att ge bönder i tredje världen rättvisa konkurrensvillkor skulle i ett slag innebära förbättrade framtidsutsikter för världens fattiga.” Handelspolitik, Jordbruk
2011-08-11

Dubbelmoral på export

Norran

“En avreglerad jordbrukspolitik är antagligen det mest effektiva sättet att bekämpa den globala fattigdomen. Att ge bönder i tredje världen rättvisa konkurrensvillkor skulle i ett slag innebära förbättrade framtidsutsikter för världens fattiga. Den insikten präglar [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk
2011-08-03

Fairtrade fungerar

Anders Hjort, Göteborgsposten

“Rapporten betonar att det behövs mer forskning på viktiga områden. Inte minst när det gäller vilka nyckelfaktorerna är bakom utveckling. Men sammanfattningsvis finns det all anledning att göra skillnad genom att vi konsumenter väljer Fairtrade-märkta [...]Forskning och innovation, Jordbruk, Rättvis handel, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "The Last Ten Years: A Comprehensive Review of the Literature on the Impact of Fairtrade"
2011-08-03

Småbrukarna i Vía Campesina väntar på besked från FN

Victoria Palomino, Dagen

“För fyra månader sedan mötte det internationella bonde- och småbrukarnätverket Vía Campesina representanter för FN:s råd för mänskliga rättigheter för att presentera ett förslag till en “Deklaration för småbrukares rättigheter”. […] I dag sitter vi medlemmar [...]FN, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR
2011-07-27

Hjälp kommunerna att hjälpa Somalia

Gustav Fridolin, Valter Mutt; Expressen

“Solidaritet mellan folk kan också byggas genom samarbete på lokal nivå. Holland utgör ett inspirerande exempel på ett land som kommunaliserat en del av den tidigare statliga biståndsbudgeten. Föreningar, lärare, sjuksköterskor, brandmän och en lång [...]Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Kommunbistånd, Partipolitik, Somalia
2011-07-24

Afrikas horn svälter – igen

Borås Tidning

“EU:s jordbruksstöd är ett exempel på hur vi lamslår ekonomier och gör att de inte kan växa. Varje år spenderar EU runt 55 miljarder euro på att stödja det europeiska jordbruket. Nära hälften av EU:s [...]Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-07-21

Bara Afrika kan lyfta Afrika ur svälten

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Journalisten Bengt Nilsson, som arbetat i en lång rad afrikanska länder, har pekat på hur hjälporganisationers propagerande för lägre matpriser faktiskt snarare bidrar till än motverkar problemen (Newsmill 19/7). Exempelvis Etiopiens befolkning består till 85 [...]Afrika, Civilsamhället, Etiopien, Jordbruk, Matkrisen 2008, Svältkatastrofen i Östafrika 2011I artikeln hänvisas till "Hjälporganisationernas gratismat har skapat svälten i Östafrika"
2011-07-21

Driv på för att avskaffa etanolsubventionerna

Francisco Contreras, Göteborgsposten

“Subventioner för att stimulera produktion av agrobränslen borde avskaffas, eller åtminstone frysas temporärt i tider av livsmedelsbrist och höjda matpriser. Det är budskapet i den rapport som FN, Världsbanken, Världshandelsorganisationen WTO och ytterligare sju mäktiga [...]Biobränslen, FN, G20, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Världsbanken, WTO
2011-07-21

Mer än bistånd behövs i Afrikas flyktingläger

Alice Teodorescu, Barometern

“Frågan om jordbrukssubventioner är ständigt aktuell. I en värld där 96 procent av bönderna delar på 4 procent av världens jordbruksstöd, och motsatsvis 4 procent av världens bönder delar på 96 procent av världens samlade [...]Afrika, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011I artikeln hänvisas till "Hjälporganisationernas gratismat har skapat svälten i Östafrika"
2011-06-08

Rapport från vinrankornas skuggsida

Sonia Sagrado, Expressen

“När Systembolaget besöker Chile i nästa vecka, hoppas jag och mina kollegor, att de tar upp denna problematik med producenterna och ställer krav på dem om löner man kan leva på, drägliga arbetsförhållanden, rätt till [...]Anständiga arbetsvillkor, Chile, Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Kvinnor
2011-06-06

Ett teoretiskt perspektiv mättar inte världen

Staffan Danielsson, Magnus Andersson; Svenska Dagbladet

“Vad som skiljer vår slutsats mot Miljöpartiets är vår övertygelse om att utmaningarna i att på rätt sätt förvalta åkermark och växtnäring måste innefatta ett bejakande av modern teknik som till exempel växtförädling samt växtnäringstillförsel [...]Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Var är visionen om framtidens jordbruk, Centerpartiet?"
2011-06-05

Systembolagets etikarbete sätts på prov

Gabi Björsson m.fl; Göteborgsposten

“Vin från Chile och Argentina är storsäljare i Sverige, men lantarbetare på vingårdarna lever i fattigdom, och arbetar under oacceptabla villkor. Osäkra anställningar, svältlöner, tolvtimmars arbetsdag och diskriminering av fackligt anslutna är en del av [...]Anständiga arbetsvillkor, Argentina, Chile, Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Näringsliv, Sydafrika
2011-06-04

Var är visionen om framtidens jordbruk, Centerpartiet?

Kew Nordqvist, Svenska Dagbladet

“Bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO, så ser centerns recept ut för att råda bot på det fruktansvärda faktum att fler människor än någonsin svälter på vår jord, mer än en miljard, också det enligt FAO.” Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Partipolitik
2011-05-30

Vi spelar med vår gröna jord

Göran Greider, Dalademokraten

“Såväl Greenpeace, Jordens vänner som Naturskyddsföreningen har fört fram välgrundad kritik av kampanjerna för GMO. Det sjuka är också att de grödor det i första hand rör sig om – majs och soja – mer [...]Handelspolitik, Jordbruk
2011-05-30

Nu byggs det nya Tunisien

Åsa Westlund, Norran

“EU måste öppna för en handelspolitik som även gynnar de afrikanska länderna. Spannmål, textilier och olja är exempel på produkter som EU i dag handlar av Tunisien. EU:s riktlinjer för samarbete med grannländer är ett bra [...]Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien
2011-05-13

Miljoner skäl att välja Fairtrade

Emma Rung, Svenska Dagbladet

“Som grund för sitt utspel hänvisar Wålsten till fyra studier kring Fairtrade, varav två de facto visar på övervägande positiva effekter av Fairtrades arbete. Bland annat konstaterar National Resources Institute att 31 av 33 fältstudier [...]Handelspolitik, Jordbruk, Rättvis handel, ResultatArtikeln är en replik på: "Det finns inga skäl att gynna rättvisemärkt"
2011-04-20

Stora Enso förstör ekosystem i Sydamerika

“Skogsindustrins satsningar i Sydamerika är förödande för både miljö och lokalbefolkningar. Ett ledande exempel är svensk-finska Stora Ensos verksamhet i Brasilien. Företaget har dömts för miljöbrott och bemöts regelbundet av protester från lokalsamhället.” Brasilien, Civilsamhället, Jordbruk, Näringsliv, Sydamerika
2011-04-11

Det går att utrota svält och hunger

Christer Åkesson, Norran

“En avgörande utmaning är att höja jordbruksproduktionen i Afrika, och göra det på ett sätt som är ekologiskt hållbart och gynnar den småskaliga odlaren.” Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2011-04-09

Systembolaget ljuger om sitt engagemang för arbetarna på vingårdar

Gabi Björsson, Jarl Keber, Francisco Contreras, Sonia Sagrado, Patricia Dyata; SVT Debatt

“Vår erfarenhet efter att ha följt Systembolagets arbete under ett par års tid, är att företaget inte verkat aktivt för att på allvar involvera fackföreningar och intresseorganisationer i sitt CSR-arbete.“ Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Rättvis handel, SydafrikaArtikeln är en replik på: "Systembolaget: Vi vet att arbetsvillkoren på vingårdarna behöver åtgärdas"
2011-04-07

Höga matpriser dåligt för fattig bonde

Karin Gregow mfl; Uppsala Nya Tidning

“EU förhandlar just nu handelsavtal med afrikanska länder. EU kräver att de afrikanska länderna ska öppna minst 80 procent av sin handel med EU. Det är viktigt att dessa avtal utformas så att de inte [...]Afrika, Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Landgrabbing, Matkrisen 2008
2011-03-30

Systembolaget: Vi vet att arbetsvillkoren på vingårdarna behöver åtgärdas

Lena Rogeman, SVT Debatt

“Med vår uppförandekod ställer vi krav på producenterna av vin som motsvarar de krav som utarbetats av de internationella organisationer som vi nämner ovan. Men det finns olika certifieringsorgan, bland annat Fairtrade, som går ett [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Rättvis handel, SydafrikaArtikeln är en replik på: "Systembolagets viner produceras under rena slavförhållanden"
2011-03-27

Systembolagets viner produceras under rena slavförhållanden

Gabi Björsson, Jarl Keber, Francisco Contreras, Wendy Pekeur, Sonia Sagrado; SVT Debatt

“Personalbostäderna på vingårdarna i Sydafrika är inte sällan i dåligt skick, och de flesta saknar toaletter och elektricitet. […] Gravida arbetar på samma villkor som alla andra, och nyblivna mammor har bara rätt till några [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Jordbruk, Kvinnor, Rättvis handel, Sydafrika
2011-03-22

Mattias Johansson: Fyll etanol i tanken med grönt samvete

Mattias Johansson, Expressen

“Vår studie ger tydliga svar. Man är inte miljöbov eller någon som bidrar till att tränga ut matproduktion bara för att man tankar sin bil med etanol.“ Biobränslen, Brasilien, Jordbruk, TanzaniaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Ska jag tanka etanol?"
2011-03-13

Nästa agrara revolution – ett nytt kretsloppstänk

Marit Paulsen, Göteborgsposten

“EU:s jordbrukspolitik måste skiftas från utbetalningar av inkomststöd till rejäla satsningar på forskning, kunskapscentra, innovation och ny teknik för att bana väg för den nya agrara revolution vi snart akut behöver.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Forskning och innovation, Jordbruk, Partipolitik
2011-03-03

”Fattiga länder påverkas i hög grad av EU:s politik”

Marja Wolpher, Dagens Nyheter

“Utvecklingen i fattiga länder påverkas i hög grad av fortsatta subventioner till europeiska bönder.  Ger man upp kampen om minskade jordbrukssubventioner så blir det än viktigare att se till att EU:s handelspolitik inte ökar på bördan [...]Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Dags för Sverige att byta spår i jordbrukspolitiken”"
I artikeln hänvisas till "”Det råder samsyn om jordbrukspolitiken”"
2011-03-02

”Det råder samsyn om jordbrukspolitiken”

Birgitta Ohlsson, Dagens Nyheter

“På DN Debatt 2/3 uppmanar ett antal socialdemokratiska företrädare regeringen att byta spår i jordbrukspolitiken. Vi kan inte se att det råder skilda uppfattningar i Sverige om hur jordbrukspolitiken ska bedrivas.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Dags för Sverige att byta spår i jordbrukspolitiken”"
2011-03-02

”Dags för Sverige att byta spår i jordbrukspolitiken”

Göran Färm mfl; Dagens Nyheter

“I Sverige pratar vi ofta om att jordbrukspolitiken inte får motarbeta fattigdomsbekämpning eller stå i konflikt med biståndet. I andra länder är frågan inte lika central. Det ger oss ett särskilt ansvar att arbeta för [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik
2011-02-28

Handeln med bananer mer reglerad

Lise Bergh, Elisabeth Lundgren; Svenska Dagbladet

“Den internationella handeln med bananer är idag bättre reglerad än vapenhandeln. När FN nu förbereder förhandlingar om ett internationellt bindande vapenhandelsavtal är det viktigt att Sverige och andra länder som är positiva inte kompromissar alltför [...]FN, Handelspolitik, Jordbruk, Vapenhandel
2011-02-19

Vi måste fylla på kylskåpet

Tobias Ljungvall, Norran

“Somliga önskar återgå till större statligt ansvar, och inte överlåta matförsörjningen åt en global marknad som inte sparar i ladorna till dåliga dagar. Andra menar att protektionistiska panikåtgärder, som det ryska förbudet mot veteexport eller [...]Handelspolitik, Jordbruk
2011-02-15

Sudan en utmaning för utrikespolitiken

Ola Olsson, Göteborgsposten

“Utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson beskriver i sin debattartikel i GP (10/2) Sudan som ett nyckelland i Afrika och bedömer att den framgångsrika folkomröstningen om självständighet för södra Sudan öppnar möjligheter för att [...]Afrika, Demokrati, EU, Jordbruk, Korruption, Näringsliv, Partipolitik, SudanArtikeln är en replik på: ""Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika""
2011-02-13

Krafttag krävs mot hotande matkris

Jacques Diouf, Göteborgsposten

“För att undvika livsmedelskris och i förlängningen hot mot världsfreden måste jordbruksproduktionen i världen öka kraftigt. För att klara detta krävs bland annat ökat utvecklingsbistånd och rättvisare internationell handel” G20, G8, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, OECD, WTO
2011-02-10

Rättighet utan skyldigheter

Arne Lindström, Norran

“Om nu människor saknar den mänskliga rättigheten mat på sina bord; och vi har politiskt valt att avstå från en möjlig matproduktion; har vi då inte brutit mot de mänskliga rättigheterna?” Handelspolitik, Jordbruk, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: ""Dagligt bröd är en rättighet""
2011-02-02

Dags att avreglera jordbruket

Gunnar Hökmark, Göteborgsposten

“Stigande livsmedelspriser har resulterat i olika former av protektionistiska åtgärder runt om i världen. Men varken exportrestriktioner, subventioner eller prisregleringar kommer att leda till ökad produktion och handel.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik
2011-01-31

Dagligt bröd är en rättighet

Aleksander Gabelic, Lise Bergh, Lena Klevenås; Norran

“Sveriges regering däremot har sagt att de inte kommer att vare sig underteckna eller ratificera protokollet. […] Respekten för ESK-rättigheterna får inte vara ett resultat av partipolitik. Den är ett ansvar för regeringen, oavsett vilken [...]FN, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-01-31

Sanslösa överdrifter om GMO

Patrik Eriksson, Sundsvalls Tidningar

“GMO löser världssvälten, minskar koldioxidutsläpp och energiförbrukningen, och gör på något makalöst sätt att en halv miljon barn slipper bli blinda. Det är sanslösa överdrifter. […] Ett klimatvänligt jordbruk kräver en omfördelning av EU:s subventioner [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, JordbrukArtikeln är en replik på: ""Miljörörelse mot miljöförbättringar""
2011-01-21

Miljörörelse mot miljöförbättringar

Lydiah Wålsten, Sundsvalls Tidningar

“Miljöpartiet och delar av övriga miljörörelsen måste renodla sina resonemang kring GMO och kött från Sydamerika. Antingen är man intresserad av vad som är bäst för miljön och jordens fattiga, eller så är man intresserad [...]Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
2011-01-16

EU:s jordbruksstöd ska på sikt fasas ut

Lars Hjälmered, Susanna Haby; Göteborgsposten

“Jonas Paulsson (MP) skriver på GP Debatt (5/1) att jordbruksstödet från EU bidrar till miljöförstöring. Tvärtom satsar Alliansen en stor del av pengarna på miljöförbättrande verksamhet.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Rädda jordbruket från köttlobyn""
2011-01-12

Öppna marknaden

Dagens Nyheter

“I någon mån kan bistånd bidra till en sådan utveckling. Men framför allt måste länder över hela världen – inte minst hela EU – rensa bort handelshindren på jordbruksområdet.” Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008
2011-01-05

Rädda jordbruket från köttlobbyn

Jonas Paulsson, Göteborgsposten

“Frågan om att utveckla jordbrukspolitiken genom att påbörja avvecklingen av köttsubventionerna är också en framtidsfråga för världen i sin helhet.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Jordbruk, Partipolitik
2011-01-03

Sluta tjuvfiska i Västsahara

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Vid riksdagens interpellationsdebatt om Västsahara före jul försökte Bildt framställa fiskeavtalet som en jordbruksfråga och sade sig inte känna till hur förhandlingarna går.” EU, Fiske, Handelspolitik, Jordbruk, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2010-11-23

Rethinking Aid and Development in Africa

Staffan Herrström, NAI-Forum

“Visst finns det skäl att ständigt ompröva utvecklingen i Afrika, inte minst i Tanzania, därfattigdomen är en stor utmaning. Även om den ekonomiska tillväxten har förbättrats underde senaste 10-15 åren har den varken varit heltäckande eller inkluderande, delvis på grund av den låga tillväxttakten för [...]Afrika, Jordbruk, NAI-Forum (engelska), Resultat, Tanzania
2010-11-23

Biståndet hjälper inte mot svält

Inge Gerremo, Uppsala Nya Tidning

“Regeringen måste göra en total kursändring för biståndet till Afrika. De prioriterade områdena demokrati, klimat och kvinnans roll är förvisso viktiga, men kanske inte när man svälter.” Afrika, Biståndets målsättning, FN, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
2010-11-18

“Försäljningen av Fairtrade-varor gör verklig skillnad”

Helena Markstedt, Borås Tidning

“På ledarsidan i BT den 7 november står det att läsa att Fairtrade låser in odlare i ”småskaliga och ineffektiva jordbruk vars konkurrensutsikter är små”, ett påstående utan fast förankring i verkligheten.” Handelspolitik, Jordbruk, Rättvis handelArtikeln är en replik på: "Rättvisande märkning?"
2010-11-17

Jordbruket kan bli framtidsbransch i EU

Emily Von Sydow, Barometern

“När EU lägger om sin biståndspolitik handlar den just om jordbruk. EU:s nye biståndskommissionär, Andris Piebalgs, vill använda det långsiktiga biståndet till två områden: Energi och klimatfrågor, samt jordbruk.” Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk
2010-11-17

Genmanipulerade grödor är ”cyniskt bistånd” och inte hjälp till självhjälp

Marcus Berglund, Dagen

“Nu måste biståndsminister Gunilla Carlsson agera mot detta cyniska “bistånd” som syftar till att tvinga de katastrofutsatta haitiska bönderna till beroende.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Jordbruk
2010-11-09

Katastrofal katastrofhjälp

Marcus Berglund, Hela Hälsingland

“Nu måste biståndsminister Gunilla Carlsson agera mot detta cyniska “bistånd” som syftar till att tvinga de katastrofutsatta haitiska bönderna till beroende.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Jordbruk
2010-11-07

Rättvisande märkning?

Borås Tidning

“Frågan kan tyckas paradoxal men det är just denna fråga som står i centrum i en nyutkommen rapport från Agrifood Economics Centre, författad av nationalekonomen Helena Johansson vid Lunds universitet. Svaret är inte så självklart [...]Handelspolitik, Jordbruk, Rättvis handelI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "Vad uppnås med rättvisemärkning?""
2010-10-18

Mat är en mänsklig rättighet

Lena Klevenås, Göteborgsposten

“Det är hög tid att rättighetsperspektivet börjar användas om vi ska nå en verklig lösning på problemet med fattigdom och hunger. Det är en avgörande skillnad i angreppssätt! … Företag och länder i nord lägger beslag [...]Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, VälgörenhetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Right to Food and Nutrition Watch 2010"
2010-10-08

Rethinking African Development

Brian Van Arkadie, NAI-Forum

“Det finns några lärdomar Afrika kan dra av Asiens ekonomiska framgång: de handlar om  jordbruk, statens roll, exportdiversifiering, fattigas tillväxt, pragmatiskt samarbete mellan den privata och offentliga sektorn.” Afrika, Asien, Handelspolitik, Jordbruk, NAI-Forum (engelska)
2010-08-17

EU gör det svårt för farmarbetarna

Stina Sewén, Göteborgsposten

“Det är dags att se helheten, börja lyssna och föra en handelspolitik som ser utanför ramen av kortsiktig ekonomisk tillväxt om vi på allvar vill bekämpa fattigdomen i andra länder […]” Anständiga arbetsvillkor, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Handelspolitik, Jordbruk, Sydafrika
2010-08-07

Maten brinner

Dagens Nyheter

“Torkan fortsätter, priset på spannmål skjuter i höjden och Ryssland stoppar exporten. Men fortsatt öppna gränser behövs för att undvika en ny matkris.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008, Ryssland
2010-07-15

Matnyttiga rättigheter

Dagen

“Äganderätt och självbestämmande främjar utveckling av jordbruket” Äganderätt, Demokrati, Handelspolitik, Jordbruk, Mänskliga rättigheter
2010-06-30

Vårt dagliga bröd

Dagens Nyheter

“Det var inte spekulanter som låg bakom de kraftiga globala prisökningarna på livsmedel. Det visar en rapport från Oecd. Handel är inte problemet utan en del av lösningen.” Hunger, Jordbruk
2010-06-14

Skulderna i Sudan

Monica Sundberg, Värmlands Folkblad

“I en ny rapport, Unpaid Debt, anklagades företaget Lundin Oil i veckan för att ha varit delaktigt i krigsbrott och brott mot mänskligheten i Sudan. Företaget förnekar alla anklagelser. 200 000 fördrivna sudaneser förtäljer en [...]EU, FN, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, SudanI artikeln hänvisas till dokumentet: "Unpaid Debt"
2010-06-11

Are African finance ministers committed to the MDGs?

Geoffrey Njora, NAI-Forum

“Efter två hetsiga diskussioner mellan afrikanska finansministrar under ett möte i Malawi, lyckades nationella delegationer från Sydafrika, Rwanda och Egypten undvika alla hänvisningar till budgetmässiga mål för utbildning, hälsa, jordbruk och vatten i den gemensamma ståndpunkten om millennieutvecklingsmålen” Egypten, Hälsa, Jordbruk, Malawi, NAI-Forum (engelska), Rwanda, Sydafrika, Utbildning, Vatten
2010-06-11

Ekologiskt behöver inte vara småskaligt

Tina Ehn, Lars-Olof Karlsson; Göteborgsposten

Världsbanken konstaterade i sin rapport 2008 att mer bistånd behöver gå till jordbruksutveckling i u-länder. Detta stöder vi och motsätter oss samtidigt att regeringen i Sveriges bistånd räknar in migrationskostnader och skuldavskrivningar. Avräkningar, Jordbruk, Partipolitik, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Närodlat löser inte matförsörjningen"
2010-06-05

Närodlat löser inte matförsörjningen

Marit Paulsen, Helena Holmberg; Göteborgsposten

“Matfrågorna är för viktiga för att vi ska nöja oss med till synes enkla lösningar som ekologiskt eller närodlat. Vår matförsörjning måste domineras av mer eller mindre storskalig livsmedelsindustri, skriver Marit Paulsen och Helena Holmberg [...]Hunger, Jordbruk, Partipolitik
2010-05-08

Schyssta bananer på World fair trade day

Wanja Lundby-Wedin, Helena Markstedt; Göteborgsposten

“I dag firas World Fair Trade Day, dagen för rättvis handel. Tusentals evenemang världen över kommer att äga rum till stöd för rättvis handel och bättre arbets- och levnadsvillkor.” Handelspolitik, Jordbruk, Rättvis handelI artikeln hänvisas till "Film: "Bananas""
2010-04-23

Askmolnet lockade fram MP:s brist på solidaritet

Ewa Björling, Aftonbladet

“Miljöpartiet står för en obehaglig form av antiglobalisering och ekonomisk nationalism” Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik
2010-04-19

Så förlorade bananjätten

Fredrik Gertten, Aftonbladet

“Mitt uppdrag som dokumentärfilmare är inte att vara advokat, forskare eller aktivist. Jag vill i första hand berätta en historia som kan nå ditt hjärta och förändra världen.” Barn och unga, Hälsa, Handelspolitik, Jordbruk, Mediabevakning, Nicaragua
2010-02-26

Subventionera klimatsmart mat

Jens Holm, Mats Olausson; Svenska Dagbladet

“Samhället kan med enkla medel göra det både praktiskt och ekonomiskt attraktivt att handla mat som är bra för både klimatet och vår egen hälsa. Knappast någon har kunnat undgå alla larmrapporter om vanskötsel av [...]Avdragsrätt för gåvor, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
2010-02-16

Sida lägger inte alla ägg i samma korg

Anita Ingevall m.fl., Omvärlden

“Det är tråkigt att Inge Gerremo är bekymrad över Sidas syn på jordbruk. Ännu tråkigare är att uppfattningarna grundar sig på felaktig fakta och misstolkningar.” Jordbruk, SidaArtikeln är en replik på: "Sida är inne på fel spår"
2010-02-10

Uppvakta med Rättvisemärkta rosor

Helena Markstedt, Norran

“Under Alla hjärtans dag köper vi svenskar fler än fyra miljoner rosor. En stor del av dessa kommer från Kenya – ett land där mer än 40 procent av befolkningen lever i fattigdom.” Handelspolitik, Jordbruk, Kenya, Rättvis handel
2010-02-08

Rik och fattig i samma båt

Mikael Bengtsson, Norran

“Det är den mörka sidan av världens hunger. Men det finns en ljusare också. Och det är att det går att göra någonting år situationen. Det handlar mycket om hjälp till självhjälp, om en allmän [...]Haiti-katastrofen 2009/10, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2010-02-04

The rise of South-South Cooperation

Mats Hårsmar, NAI-Forum

“Indiska investeringar i Afrika och tekniskt samarbete har ökat dramatiskt under de senasteåren, särskilt inom den agrara sektorn. Ska Indiens ökande engagemang i Afrikas utveckling ses som att en ny biståndsgivare kommer in på scenen?” Afrika, Indien, Jordbruk, NAI-Forum (engelska)
2009-12-29

Nu kolonialiseras Afrika på nytt

Bengt-Urban Fransson, Piteå Tidning

“Förra gången tog man hela länder. Nu köper man upp mark i kapitalismens namn. Skillnaden är hårfin.” Afrika, Finanskrisen, Jordbruk, Landgrabbing, Matkrisen 2008
2009-11-17

Bara kvinnorna kan utrota svälten

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“En miljard människor i världen svälter eller är åtminstone ständigt hungriga. Det är bakgrunden till den konferens som FAO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, inledde igår i Rom.” Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Sida
2009-11-17

Likgiltighet också ett hot

Borås Tidning

“Återigen ökar hungern i världen. Matkrisen för ett par år sedan och finanskrisen har brutit den goda trenden.” Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008
2009-10-26

Demokrati leder också till mat på bordet

Johan Söderström, Borås Tidning

“EU:s biståndsmöte är det största under det svenska ordförandeskapet och det som avhandlades var inte mindre än tre av klotets största problem: klimat, fattigdomsbekämpning och demokrati.” Avräkningar, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, Enprocentsmålet, Jordbruk, Villkorat bistånd
2009-10-23

Torkan är inte enda orsaken

Sofie Wiklund, Dalademokraten

“Tyvärr är det inte bara torkan som är orsaken till svälten, utan också den biståndspolitik som förts.” Barn och unga, Etiopien, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Kvinnor
2009-10-16

Afrikas jordbruk måste stärkas

Anders Nordström, Lennart Båge; Svenska Dagbladet

“Världens ledare och biståndsaktörer har under de senaste 15-20 åren försummat jordbruket som central sektor för ekonomisk utveckling, trygghet till mat och den sektor där majoriteten av befolkningen i de fattigaste länderna får sin utkomst.” Afrika, G20, G8, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Sida
2009-10-13

Sida är inne på fel spår

Inge Gerremo, Omvärlden

“Det är fel av Sida att lägga alla ägg i samma korg när det gäller jordbruksstödet, skriver Inge Gerremo.” Jordbruk, Sida
2009-09-26

Det är något ruttet…

Inga-Lena Fischer, Blekinge Läns Tidning

“Även om tanken bakom detta system, så kallat budgetstöd, är att det är de enskilda länderna och deras regeringar som bäst vet vad folket behöver, så slår den utbredda korruptionen undan benen på de goda [...]Budgetstöd, Handelspolitik, Jordbruk, Korruption
2009-08-20

Ekoodling är Afrikas framtid

Olugbenga O. AdeOluwa, Munshimbwe Chitalu, Sue Edwards, Mwatima Juma, Menale Kassie, Zachary Makanya, Moses Mwanga, Jorge Njoroge, Charles Ssekyewa, Mundendeli Sylvere, Girmay Tesfay; Svenska Dagbladet

“Ekologisk odling kan lösa fattigdoms- och hållbarhetsproblematiken i många afrikanska länder.” Afrika, Handelspolitik, JordbrukArtikeln är en replik på: "Exportera inte ekojordbruket till uländerna"
2009-08-18

Biståndslandets villkor avgör jordbruksmetod

Mari Albihn, Svenska Dagbladet

“Jordbruksbistånd handlar inte om att välja konventionellt eller ekologiskt jordbruk. Viktigast är att jordbruket är hållbart och anpassat till förutsättningarna i landet.”   Handelspolitik, Jordbruk, Kenya, SidaArtikeln är en replik på: "Exportera inte ekojordbruket till uländerna"
2009-08-12

“Giftfritt jordbruk är rätt väg för u-länder”

Lars Nellmer, Svenska Dagbladet

“Det finns inga belägg för påståenden att ekologiskt jordbruk skulle stå i vägen för utvecklingen i u-länder. Tvärtom finns det vetenskapligt stöd för att ett ekologiskt jordbruk ger god avkastning, skriver Kravs vd Lars Nellmer[…]” Jordbruk, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Exportera inte ekojordbruket till uländerna"
2009-08-11

Exportera inte ekojordbruket till uländerna

Björn Lundgren, Svenska Dagbladet

“Han menar att det faktum att ekojordbruk fått en plats i biståndet hindrar utvecklingen och fattigdomsbekämpningen.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö
2009-07-17

“Inriktningen på jordbruksbiståndet ligger fast”

Anders Nordström, Mari Albihn; Dagens Nyheter

“Sidas jordbruksprojekt: SIANI är inte bistånd men plattform för dialog i syfte att minska fattigdomen.” Jordbruk, Sida
2009-07-17

“Hög flumfaktor bakom Sidas nya jordbruksbistånd”

Torbjörn Fagerström, Inge Gerremo; Dagens Nyheter

“Jordbruksexperter dömer ut Sida-projektet SIANI: Det bygger på snömos i stället för vetenskap.” Jordbruk, Sida, Utvärdering
2009-07-11

Satsa på rent vatten

Pernilla Ohlin, Dalarnas Tidningar

“Tillsammans med 19 så kallade partnerländer har G8-gruppen beslutat att sätta av cirka 160 miljarder kronor för att stötta jordbruket och trygga matproduktionen i utvecklingsländerna.” G8, Hunger, Jordbruk, Vatten
2009-05-28

EU är en viktig biståndsgivare

Alf Svensson, Adina Trunk, Magnus Ramstrand, Erik Sedig; Dagen

“Vi kommer aldrig att backa från vårt moraliska ansvar att stötta medmänniskor, oavsett vilka nationsgränser som skiljer oss och verka för en ambitiös biståndspolitik även på EU-nivå där även insynen och samstämmigheten blir betydligt bättre.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Öppenhet och transparens
2009-04-20

Paulsens ”sunda förnuft” hotar afrikanska bonden

Karin Boman Röding, Mattias Goldman; Värmlands Folkblad

“Genom att döma ut biobränsleproduktion i utvecklingsländer vänder Marit Paulsen (FP) ryggen åt fattiga bönder på den afrikanska landsbygden.” Afrika, Biobränslen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd, Partipolitik
2009-04-14

Bistå inte etanolen i Afrika

Martin Tunström, Smålandsposten

“För bara något år sedan betraktades bolaget Sekabs planerade etanolprojekt i Tanzania med förväntan.” Biobränslen, Jordbruk, Näringsliv, Tanzania
2009-03-16

EU borde vara mer lyhört

Gabi Björsson, Helsingborgs Dagblad

“EU fortsätter att driva tuffa förhandlingar om frihandelsavtal med sina före detta kolonier.” Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Jordbruk
2009-01-31

Matkrisen: Dubbla budskap från väst

Håkan Boström, Dagens Nyheter

“Andelen fattiga i världen har de senaste decennierna minskat dramatiskt – mycket tack vare globaliseringen. Procentuellt sett är det även färre som lider av kronisk hunger och undernäring, allt enligt FN-organet FAO. Men på grund [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Finanskrisen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008
2008-12-05

U-ländernas människor de största förlorarna

Patrik Stålgren, Therese Brolin; Göteborgsposten

“Tyvärr är det ingen djärv gissning att när Sverige om sju tar över ordförandeklubban i EU så kämpar väst fortfarande med den finansiella krisen samtidigt som Afrikas kriser stavas klimat, hiv/aids, tillgång till rent vatten [...]Afrika, EU, Finanskrisen, G20, Jordbruk, Villkorat bistånd
2008-08-27

Öka livsmedelsproduktionen

Ann-Kristine Johansson, Tommy Ternemar, Berit Högman, Lars Mejern Larsson, Marina Pettersson; Värmlands Folkblad

“Frihandel betyder inte hämningslös och oreglerad kommers. Vi socialdemokrater före-språkar en reglerad frihandel inom ramen för internationella överenskommelser och med sociala och fackliga rättigheter för människorna.” Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, FN, Jordbruk, Matkrisen 2008, Partipolitik, USA
2008-08-17

EU gör det svårt för farmarbetarna

Stina Sewén, Göteborgsposten

“Det är dags att se helheten, börja lyssna och föra en handelspolitik som ser utanför ramen av kortsiktig ekonomisk tillväxt om vi på allvar vill bekämpa fattigdomen i andra länder, skriver Stina Sewén.” Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Handelspolitik, Jordbruk, Sydafrika
2008-08-05

Rätt att reglera jordbrukssektorn

Emily Von Sydow, Sydsvenskan

“Lantbruket är med andra ord inte vilken ekonomisk sektor som helst. Det kan inte lämnas fritt åt marknadskrafterna. Det måste styras.” Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008
2008-07-22

Öppna EU:s marknad

Eskilstuna-Kuriren

“Men det är dags att sluta stryka dessa medhårs och genomföra de förändringar som ger fattiga länder möjlighet att exportera jordbruksprodukter till Europa.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, WTO
2008-07-14

Mer handel, mindre bistånd

Mats Tunehag, Världen Idag

“Vi vet sedan länge att det är handel och företagande som bygger upp länder. Vi vet också att just EU aktivt förhindrar afrikanska bönder och länder från att delta i den globala handeln genom importtariffer [...]Äganderätt, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Kenya, Näringsliv, Taiwan
2008-07-10

Närmare Köpenhamn

Dagens Nyheter

“Men bistånd är ingen långsiktig lösning på matkrisen. På kort sikt behövs kraftfulla insatser. På längre sikt kan de högre priserna stimulera produktionen och ge ett effektivare jordbruk.” G8, Handelspolitik, Jordbruk, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2008-07-07

Dags att handla i matfrågan

Aleksander Gabelic, Arvika Tidning

“Höga livsmedelspriser drabbar de fattiga och hungriga mest, framför allt de som är konsumenter och lever i städer i låginkomstländer, skriver Aleksander Gabelic.” FN, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008
2008-07-01

“Rättvisemärkt är inte bistånd”

Morgan Hjalmarsson, Lena Palmén, Lars Gustav Johansson, Rune Hegland, Magnus Nyman, Louise Blomqvist, Björn Broström, Lizbet Lind, Kurt Henrysson,Stefan Törnblad,Anders Hjort,Karin Runge; Borås Tidning

“Ledarredaktionen i BT skriver att Rättvisemärkt är nära på bistånd samt att Rättvisemärkt drabbar de mest utsatta bönderna. Så är det inte.” Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Rättvis handel, Resultat
2008-06-03

Dyrare mat är bra för de fattiga

Elisabeth Gauffin, Ngolia Kimanzu; Aftonbladet

“Men i ett längre perspektiv är det verkligen inte höga priser på jordbruksvaror som varit utvecklingsländernas problem, utan tvärtom decennier av sjunkande priser.” Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008
2008-05-13

Satsa på tillväxt

Lotta Hördin, Helsingborgs Dagblad

“Jordbrukets utveckling viktigare än någonsin.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008
2008-05-07

Biobränsle – ett brott mot mänskligheten?

Staffan Danielsson, Världen Idag

“Om det är fel att odla en del biobränslen så är väl mark tagen ur produktion – träda – ännu värre. Är ekologisk produktion med 30-40 procent lägre avkastning än vanligt jordbruk kanske också ett [...]Afrika, Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, FN, Handelspolitik, Jordbruk, Matkrisen 2008
2008-04-09

Hur lågt kan EU egentligen sjunka?

Helene Goudin, Värmlands Folkblad

“EU-samarbetet behöver begränsas och reformeras. En av de viktigaste prioriteringarna är att avskaffa fiskeavtal med utvecklingsländer” EU, Fiske, Jordbruk, Partipolitik
2008-02-06

Rättvisemärkt: Granska oss gärna, men gör det korrekt

Daniel Sommerstein, SVT Debatt

“Faktum är att Timbros “rapport” är så undermålig att den stundtals är svår att ta på allvar, med grava vinklingar och märkliga resonemang.” Jordbruk, Rättvis handelArtikeln är en replik på: "Lydiah Wålsten: Rättvisemärkt är inte rättvist"
2008-02-05

Lydiah Wålsten: Rättvisemärkt är inte rättvist

Lydiah Wålsten, SVT Debatt

“Men sannolikheten är stor att fattiga bönder får det sämre genom att människor handlar rättvisemärkt kaffe. Det visar rapporten Vad rättvisemärkt inte berättar som vi just publicerat” Jordbruk, Rättvis handelI artikeln hänvisas till dokumentet: "Vad Rättvisemärkt inte berättar"
2008-01-29

Etanolproduktion är bra för Afrikas bönder

Camilla Lundberg Ney, Borås Tidning

“Vi gör rätt i att tanka etanol eller biodiesel, särskilt om råvaran kommer från utvecklingsländer med fattiga bönder som behöver ökade inkomster, skriver Camilla Lundberg Ney, Kooperation utan gränser.” Afrika, Biobränslen, JordbrukI artikeln hänvisas till dokumentet: "Med utveckling i tanken"
2007-11-15

Frihandelsdoktrinen behöver korrigeras

Håkan A Bengtsson, Dagens Arena

“Jordbrukets betydelse har varit förbisedd i den mån sektorn inte drabbats av grundrecept som ordinerat borttagande av regleringar och statliga stöd.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Handelspolitik, Jordbruk, Världsbanken
2007-06-27

Sätt frihandel i fokus under ordförandeskapet

Jonas Henricsson, Norrköpings Tidningar

“Sveriges EU-ordförandeskap hösten 2009 ger en chans att påverka om Sverige väljer att sätta ett begränsat antal frågor i fokus. Reformera den europeiska jordbrukspolitiken, uppmanar Jonas Henricsson, Muf Linköping.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik
2007-06-20

Sätt frihandel i fokus

Jonas Henricsson, Ystads Allehanda

“Förslaget är också mycket bra. Dagens system, där medlemsländernas skattebetalare tvingas betala för europeiska jordbruks ineffektivitet, leder till högre skatter och förhindrar ekonomisk tillväxt.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Handelspolitik, Jordbruk
2007-03-30

Skydda svenskt lantbruk

Carl G Liungman, Ystads Allehanda

“Lögnen var att “Liungman hävdar att öppnandet av våra marknader för deras jordbruksprodukter skulle göra Afrika fattigare”. Något sådant har jag inte påstått.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Handelspolitik, Jordbruk
2007-03-23

Internationell frihandel fungerar

Christofer Fjellner, Ystads Allehanda

“Afrikanska ledare och bönder upprepar gång på gång samma budskap. Att jordbrukshandeln med Europa är deras hävstång till välstånd.” Handelspolitik, Jordbruk, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Fattigbönderna kvittar det lika""
2007-03-21

FN-rapport: Vattenbrist redan verklighet – och värre blir det

Johan Rockström mfl; Göteborgsposten

“Trenden för svenskt bistånd har under senare år varit en prioritering av stöd till demokratiseringsprocesser och mänskliga rättigheter. Detta stöd är viktigt men riskerar att undermineras om inte grundpelarna för stabil samhällsutveckling, våra mark- och [...]Demokrati, FN, Jordbruk, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Vatten
2007-03-03

Fattigbönderna kvittar det lika

Carl G Liungman, Ystads Allehanda

“Det är ett sundhetstecken att europeiska länder fortfarande skyddar sina jordbruk. Det var länge sedan Sveriges jordbruk klarade av att föda Sveriges befolkning.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Handelspolitik, JordbrukArtikeln är en replik på: ""Ett avgörande för globalt välstånd""
2006-10-30

Handel mot svält

Ystads Allehanda

“Antalet svältande människor i världen ökar, räknat i absoluta tal. Även om andelen svältande människor relativt sett är lägre är ökningen inget annat än oförsvarlig. Särskilt med tanke på att den rika världen mycket lätt [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, USA
2005-04-18

Verkligheten jäklas

CLAES ARVIDSSON, SVENSKA DAGBLADET

“Det är ganska typiskt att regeringens biståndspolitik har prövat att balansera frihandelsvänlighet med en rad politiskt korrekta måsten, men glömt bort den verklighet som gäller de miljontals människor vars liv är beroende på det som [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik, Samhällsaktörer, WTO
2005-01-11

Varning för biståndsromantik

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Den hårda och kanske obarmhärtiga sanningen är att bistånd sällan eller aldrig avgör nationers ekonomiska framtid. Det har i Sverige funnits en romantisk tro på vad 1-procentsmål kan åstadkomma, och risken är att vi i [...]Enprocentsmålet, Handelspolitik, Jordbruk, Tsunami-katastrofen 2004, TurismI artikeln hänvisas till dokumentet: "Global Agricultural Trade and Developing Countries"
2004-11-25

Enskild äganderätt vägen ut ur fattigdomen

Anders Isaksson, Dagens Nyheter

“De fattiga saknar vad människor i industriländerna tar för självklart, nämligen legala rättigheter till sin egendom… I de fattiga länderna har utvecklingen stannat på halva vägen, äganderätten har förblivit en exklusiv angelägenhet för de högre [...]Äganderätt, Demokrati, FN, Jordbruk
2001-06-21

Att kämpa mot fattigdom

Tidningen Ångermanland

“Svenska socialdemokratiska regeringar har under årens lopp dessvärre gett bistånd till militärdiktaturer och därigenom bromsat en demokratisk utveckling i fattiga länder.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, Diktaturer, Enprocentsmålet, EU, FN, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik

Dokument om Jordbruk (70 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2017-10-16

Who will feed us?

ETC GroupHunger, Jordbruk, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-09-01

Food security and agriculture

- Secure food for a growing world and end hunger

SidaGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-03-22

Wild Water

- The State of the World’s Water 2017

WaterAidGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd, Mänskliga rättigheter, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-03-07

Animal health in development – its role for poverty reduction and human welfare

- Rapport 2017:03 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Hunger, Jordbruk11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-10-14

Kibaha education Centre

- A Sustainable Development Cooperation Project?

Göteborgs UniversitetHållbar utveckling, Hälsa, Jordbruk, Sjukvård, Tanzania, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-09-01

Sustainable global livestock development for food security and nutrition including roles for Sweden

Svenska FAO-kommitténGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Hunger, Jordbruk, Sverige2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-06-30

Mänskliga rättigheter på tobaksfälten – om Swedish Matchs och investerares riskhantering

SwedwatchAnständiga arbetsvillkor, Barn och unga, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-05-13

Agenda 2030

- Fairtrade och de globala hållbarhetsmålen

Fairtrade SverigeGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Rättvis handel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-03-21

Jordbruk som minskar fattigdom

We EffectGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-01-13

Child Education, Child Labor and the Agricultural Economy

- Development Dissertation Brief 2016:04

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Barn och unga, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Utbildning11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-01-13

Path dependent possibilities of transformation

- Agricultural change and economic development in north and south Vietnam

- Development Dissertation Brief 2016:03

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Jordbruk, Landsbygd, Vietnam11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-01-13

Path dependent possibilities of transformation

- Agricultural change and economic development in North and South Vietnam

- Development Dissertation Briefs 2016:03

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Jordbruk, Vietnam11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-01-13

Child Education, Child Labor and Agricultural Economy

- Development Dessertation Biefs 2016:04

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Barn och unga, Jordbruk, Utbildning11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-12-09

Agriculture, Forestry, Fishery and Rural development 2014

SidaFiske, Hunger, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-11-17

Foreign pension funds and land grabbing in Brazil

GRAIN, LatinamerikagruppernaAP-fonderna, Brasilien, Jordbruk, Landgrabbing, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-09-16

Investing for Development?

- Examining the impacts of the EU's investment regime on food security, the right to food and land governance

Concord, Hands on the land for food sovereigntyEU, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-05-01

Mid-Term Review of the Indaba Agricultural Policy Research Institute (IAPRI)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:21

SidaForskning och innovation, Jordbruk, Utvärdering, Zambia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-25

Evaluation of the project “Fostering Agricultural Markets Activity” (FARMA)

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:7

SidaJordbruk, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-23

Agricultural Sector Development Support Programme (ASDSP) Mid Term Review

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluations 2015:8

SidaJordbruk, Kenya, Näringsliv4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-10-13

With Climate Chaos, Who Will Feed Us?

- The Industrial Food Chain or The Peasant Food Web?

ETC GroupJordbruk, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-07-01

RISKS AND OPPORTUNITIES FOR THE EU AGRI – FOOD SECTOR IN A POSSIBLE EU – US TRADE AGREEMENT

- DIRECTORATE - GENERA L FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT B: STRUCTURAL AND COHES ION POLICIES AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

European Parliament ’ s Committee on Agriculture and Rural DevelopmentEU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, USA1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-01-01

Den internationella livsmedelskrisen

- Ett reportage från verkligheten

TimbroEtiopien, Jordbruk, Näringslivsbistånd4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-11-06

Policy for environmental and climate issues

- POLICY FOR ENVIRONMENTAL AND CLIMATE ISSUES IN SWEDISH DEVELOPMENT COOPERATION, 2010-2014

UtrikesdepartementetBiståndsformer, Jordbruk, Klimat & miljö, Utrikesdepartementet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-05

Handbook for Mainstreaming.

- A Gender Perspective in the Agriculture Sector

- Publications on Agriculture and Rural Development: No. 6

SidaJämställdhet, Jordbruk, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-01

Fruktade kemikalier på Costa Ricas plantager

- En granskning av importerad ananas och mango

- Rapport #65

SwedwatchCosta Rica, Jordbruk, Klimat & miljö, Rättvis handel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-04-01

På väg mot 9 miljarder

- Har europa råd att gå miste om gm-grödornas potential?

TimbroEU, Europa, Hållbar utveckling, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-03

Growing Africa

- Unlocking the Potential of Agribusiness

The World BankAfrika, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-06-09

EU Biofuel Use and Agricultural Commodity Prices

- A review of the evidence base

Institute for European Environmental PolicyBiobränslen, EU, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-05-01

Forestry For Development: How bioenergy projects in Sub-Saharan Africa can reduce climate impact, fight poverty and make money

Global Utmaning, SidaAfrika, Biobränslen, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Failure report

Engineers Without Borders (EWB)Afrika, Jordbruk, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-10-09

The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture

- Managing systems at risk

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-01

Failure Report

- Learning from our mistakes

Engineers Without Borders (EWB)Afrika, Jordbruk, Näringsliv, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-10-01

Världens tuffaste jobb

- Fakta från Utan Gränser, nr 9

Kooperation Utan Gränser, We EffectJordbruk, Kvinnor, Moldavien, Tanzania, Uganda2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-06-01

Sida’s disbursements to agriculture, forestry and food security

- PORTFOLIO INSIGHTS, JUNE 2009

SidaJordbruk, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-05-01

Management and Use of Water Resources – A Summary of Sida’s Experiences and Priorities

SidaJordbruk, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Quick Guide to What and How: increasing women’s access to land

SidaJämställdhet, Jordbruk, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-10-01

Ett kaffe som märks

- Vilka effekter har certifieringar för kaffeodlare i Guatemala och Brasilien?

- Fakta från Utan Gränser, nr 8; SwedWatch rapport nr 23

Swedwatch, We EffectBrasilien, Guatemala, Jordbruk, Rättvis handel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-02-01

Sveket mot de fattigaste

- Om biståndet till jordbruket som försvann

- Fakta från Utan Gränser, nr 7

Kooperation Utan GränserHunger, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-01-04

Supporting Civil Society Organizations for Empowerment and Economics Progress of Small Farmers and People Living in Poverty

- Results and Effects of Sida’s Framework Agreement with Swedish Cooperative Centre

- Sida Evaluation 2008:25

SidaCivilsamhället, Honduras, Jordbruk, Kenya, Paraguay, Zambia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2007-12-29

Vad Rättvisemärkt inte berättar

- Kalla argument för en varmare konsumtion

TimbroJordbruk, Rättvis handel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-12-01

Natural resource tenure

SidaJordbruk, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-12-01

Mobilizing Agroforestry Capacity for Development

- Final Evaluation of The African Network for Agriculture, Agroforestry and Natural Resources Education (ANAFE) and Zambian Agroforestry Project (ZAP)

- Sida Evaluation 07/03

SidaJordbruk, Sida, Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-05-18

Sveriges politik för global utveckling

- Regeringens skrivelse 2005/06:204

RegeringenFlykt och migration, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2006-01-01

Of Global Concern

- Rural Livelihood Dynamics and Natural Resource Governance

- Sida Studies no. 16

Sida"Good governance", Jordbruk, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-01-01

Addressing food Crisis in africa

- What can sub-saharan africa learn from asian experiences in addressing its food crisis?

- January 2006 • Division for rural Development

SidaAfrika, Asien, Hunger, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-02-01

Priset för ditt kaffe

- Fakta från Utan Gränser, nr 2

We EffectHonduras, Jordbruk, Rättvis handel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-01-20

Global Agricultural Trade and Developing Countries

The World BankHandelspolitik, Jordbruk, Världsbanken2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-06-01

Rättvisa i din kaffekopp

- Fakta från Utan Gränser, nr 1

Kooperation Utan GränserCorporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Rättvis handel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Mountain Rural Development, Vietnam

- ntegration of biodiversity aspects in development cooperation – a case study

SidaJordbruk, Klimat & miljö, Vietnam2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Food Crop and Seed Project in Zambia

- Integration of biodiversity aspects in development cooperation – a case study

- JANUARY 2004 • ENVIRONMENT POLICY DIVISION

SidaJordbruk, Zambia2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-06-08

Handel, immaterialrätter, livsmedel och biologisk mångfald

- Ett diskussionspapper om TRIPS-avtalet

SidaHandelspolitik, Jordbruk, WTO2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2000-01-01

Kvinnor skapar nätverk för miljö

SidaAfrika, Jordbruk, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-05-01

Landsbygdsutveckling – Sammanfattning av erfarenheter och prioriteringar inom naturresurssektorn

SidaJordbruk, Landsbygd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Development of dryland areas – Sida’s respons to the Convention to Combat Deforestation

SidaJordbruk, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-07-01

Fattigdom och miljö

- Ett bidrag tili Sidas fattigdomsutredning

SidaHållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringslivsbistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-07-01

Fattigdom och miljö

- Ett bidrag tili Sidas fattigdomsutredning

SidaJordbruk, Klimat & miljö, Näringslivsbistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1987-01-07

Paper, Timber and Minorities

- An Evaluation of Sweden's Support to Forest Industry in Bangladesh

SidaBangladesh, Jordbruk, Samhällsgrupper, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1987-01-01

Extensive Rural Development

- An Evaluation of the Zone I Programme in Guinea- Bissau

SidaGuinea-Bissau, Jordbruk, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1986-01-10

Mobilizing Rural Women

- Two Tripartite Evaluation Reports on Community Action for Disadvantaged Rural Women in Sri Lanka and Kenya

SidaJordbruk, Kenya, Kvinnor, Sri Lanka4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1986-01-01

Elephants Don’t Rust

- An Evaluation of SiDA-supported Forestry Development and Forestry Industry in LAOS.

SidaJordbruk, Laos, Projektstöd4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1983-02-04

Non-formal Training Programmes For Rural Skill Development

- Education Division Documents No.13

SidaBiståndsformer, Jordbruk5) Education Division
1977-03-11

Bega-folket i Etiopien – En minoritet i revolutionens skugga

SidaCivilsamhället, Etiopien, Hälsa, Jordbruk, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1976-06-22

En annorlunda skolform – Brigaderna i Botswana

- Resultatvärdering 28

SidaBotswana, Jordbruk, Utbildning3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1976-06-21

Från bysamverkan till folkkommun: Kooperation i Kina under 100 år

- Sammanfattning av en rapport

- Resultatvärdering 27

SidaCivilsamhället, Jordbruk, Kina3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1976-04-12

“Vi flytt” – Metodutveckling i Tanzania

- 3 ögonvittnesskildringar till den genomgripande omflyttningen i Tanzania

- Resultatvärdering 25

N/ACivilsamhället, Jordbruk, Tanzania3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1976-02-03

Skogsutveckling i Tunisien

- En problembeskrivning efter en utvärdering 1 april 1975 av ett FA0/SIDA-stött skogsutvecklingsprojekt

- Resultatvärdering 24

SidaJordbruk, Tunisien, Utvärdering3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1975-02-04

Tanzanias bank för landsbyggdsutveckling

SidaJordbruk, Tanzania3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1975-02-04

Landsbygdsutveckling i Bangladesh

- Kommenterad sammanfattning av aktuella skrifter och utredningar

SidaBangladesh, Jordbruk, Landsbygd3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1974-12-01

Sammanfattning av Hybridmajsens spridning i Kenya

SidaJordbruk, Kenya3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1974-02-04

Bönderna i Mpiji-dalen

- Resultatvärdering 7

SidaJordbruk, Tanzania3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

Evenemang om Jordbruk (66 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-05-15 Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 Hur ska Sverige bidra till en hållbar utveckling globalt? Välkommen till lanseringen av 2018 års Barometerrapport och panelsamtal med representanter från riksdagen. Redan 2003 enades alla riksdagspartier om Sveriges politik för global utveckling (PGU) som [...] Concord Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Rättvis handel
2018-01-24 SIANI Annual Meeting 2018: Nutrition for Everyone Everywhere Every year the SIANI secretariat organises a meeting to provide an opportunity for members to interact with each other and to reflect on the work-plan of the year ahead. This year we have chosen nutrition [...] SIANI Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jordbruk, Vatten
2017-11-08 Land – a Common Good or a Good Investment? Welcome to a discussion about democratic and sustainable use of land and how it is affected by current land policy and today’s global food system. From many places all over the world alarming reports are [...] Afrikagrupperna Demokrati, Hållbar utveckling, Jordbruk, Landgrabbing
2017-10-17 Bai Bang – utveckling av en hel region Samhällsvetaren Bo Ohlsson har arbetat internationellt sedan 1970-talet med skogsbruk. Han har erfarenhet av Bai Bang och har arbetat med projekt i landet sedan 1984 inriktat på bondebaserat skogsbruk. 2009 diskuterade man hur skogsmark hade [...] ABF Stockholm Jordbruk, Laos, Vietnam
2017-10-17 Lantbrukets roll i Agenda 2030 – med fokus på de afrikanska länderna Vad innebär 2030 för svenskt utvecklingssamarbete och hur kan KSLA bidra? Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har med stort intresse tagit del av det policyramverk för framtida svenskt utvecklingssamarbete och svenskt humanitärt bistånd som överlämnades till [...] Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSAL) Afrika, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Jordbruk, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU)
2017-10-08 Who has the right to land? In Southern Africa, investments on land has led to thousands of farmers losing their land and livelihood. Large foreign investors are favoured at the expense of small-scale, especially women, farmers’ rights to land and seeds. [...] Afrikagrupperna, Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa Afrika, Jordbruk, Landgrabbing
2017-09-27 Ekologisk revolution eller falska lösningar? Som konsument måste du idag leta dig fram i matbutiken för att hitta livsmedel som framställts utan jordbruksgifter. Hur kommer det sig att mat med kemikalier fortfarande är normen? Välkommen till ett samtal om dagens [...] Latinamerikagrupperna Jordbruk, Klimat & miljö
2017-08-23 How can climate-smart agriculture and rural development foster resilience? Climate-smart agriculture with its focus on sustainable resource management and rural development are frequently mentioned among the solutions for creating prosperous societies. However, how exactly do we apply and combine these tools? These are the [...] International Fund for Agricultural Development (IFAD), SIANI, Utrikesdepartementet Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd
2017-08-30 Delivering on SDG 6 – showcasing international best practice in the food sector The 2030 Agenda includes a dedicated goal on water and sanitation (SDG 6) that sets out to “ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.” SDG 6 expands the MDG focus on [...] Swedish Water House Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Näringsliv, Vatten
2017-07-04 Regnskogsskövling och kopplingen till svenska banker Mer än 90 procent av Borneos regnskog i Malaysia är skövlad – vem ligger bakom och var hamnar pengarna? Se en ny svensk dokumentär om en grupp aktivister där spåren leder till högt uppsatta politiker [...] AMP Film, Fair Finance Guide, Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter (The Swedish Consumers' Association), Swedwatch Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-04 Recycle for Life – pilot för hållbart avfallsarbete i Indien. Vilka fler initiativ krävs? Miljösituationen i Indien är katastrofal – 90 % av allt avfall dumpas direkt på gatan eller öppna soptippar! Med projektet Recycle for Life skapar vi en lokal hållbar pilotlösning för avfallshantering/återvinning. Fler nationella och lokala [...] Håll Sverige Rent, Hand in Hand Sverige Indien, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-07-04 Unga i klyftan mellan stad och land – utmaningar i Sverige och Afrika I Sverige, och i Afrika, stiger medelåldern bland bönder och landsbygdsföretagare. Samtidigt talas om en biobaserad ekonomi som ska ge mer mat och hållbara byggnadsmaterial och textilier. Råvarorna måste komma från landsbygden, så hur får [...] Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Afrika, Barn och unga, Jordbruk, Sverige
2017-07-04 Håller vi på att äta upp framtiden? Politik för ett hållbart jordbruk och matsystem Vilka politiska lösningar finns för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att ställa om dagens ohållbara matsystem? Hur skapar vi ett matsystem för framtiden som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart och vilka [...] Afrikagrupperna, Framtidsjorden, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Svalorna Indien Bangladesh Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-07-06 Matsäkerhet i Sverige och Mellanöstern – jordbruksproduktion och importberoende i en oviss framtid Vår globala värld står inför en rad utmaningar. Vi måste exempelvis räkna med att klimatförändringarna kommer att påverka våra möjligheter att producera mat, där till exempel en ökad frekvens av torka och vattenbrist kommer att [...] Centrum för Mellanösternstudier - Lunds universitet Hållbar utveckling, Jordbruk
2017-07-06 Preventive healthcare and individual food Technology is rapidly changing our global food system, but how are foodtech innovations going to improve our health. Medverkande: Johan Turesson, Founder, Smaka på Stockholm   Sweden Foodtech Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Hälsa, Hunger, Jordbruk
2017-07-06 Maten, jorden, havet och klimatet – leder den nya strategin till en hållbar livsmedelsförsörjning? En hållbar livsmedelsförsörjning hör till det allra viktigaste. Globalt måste vi säkra tillräckligt med näringsriktig mat åt alla. Men om maten produceras på ett ekologiskt ansvarslös sätt blir det ohållbart. Får vi nu en livsmedelsstrategi [...] Ekobanken, Trialog Tankesmedja Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-07-04 Livsmedelsstrategin – går det att möta de globala utmaningarna och öka produktionen? I början av året antogs Sveriges första nationella livsmedelsstrategi. Syftet med strategin är att öka livsmedelsproduktionen i Sverige, skapa fler jobb och samtidigt bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen. Är det möjligt att åstadkomma [...] Oatly Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Sverige
2017-07-04 Ung kraft för Agenda2030 Förändringar i klimat och miljö ändrar förutsättningarna för vår matproduktion- och ställer krav på ny kunskap och innovationer. Vilken är de ungas roll i att trygga vår matproduktion inom planetens gränser? Hur skapar vi engagemang [...] Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Jordbruk, Klimat & miljö
2017-07-04 Designing the sustainable food of the future that can feed billions – how? With 800 million people going to bed hungry every night, the world needs a sustainable food system and new food products that can feed every person, every day. Increasingly, the quality of food is as [...] Sweden Foodtech Hållbar utveckling, Jordbruk
2017-07-04 Who will pay to fight poverty and climate change? Innovative investment models for the SDGs To achieve the Sustainable Development Goals of Agenda 2030, innovative investment models are required. How can investment funds, companies, Sida and civil society organisations work together to fight poverty and climate change? Welcome to a seminar [...] Vi-skogen Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-06 Agenda 2030 – Can Bio-economy, Circularity, Digitalization and Peas solve Climate and other Goals? Med ett helhetsperspektiv kan vi lösa de globala målen, Agenda 2030. Grundbultar i det framtida jordbruket är protein, bränsle och kvävegödning. Kan vi egenproducera dessa tre produkter skapas en helt unik livsmedelssäkerhet och betydligt mindre [...] EcoEtanol AB, Freelway, Globträdet, Hållbar Utveckling Sverige AB, Peas on Earth, Qualifare, Stockholms Läns FN-distrikt Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-05-17 Who has the right to land? In Southern Africa, investments on land has led to thousands of farmers losing their land and livelihood. Both Sweden and the EU contributes actively to favour large foreign investors at the expense of small-scale, especially [...] Afrikagrupperna Äganderätt, Jordbruk, Landgrabbing, Landsbygd, Mänskliga rättigheter
2017-05-08 Youth, Agripreneurship and the Sustainable Development Goals In this workshop we aim to surface key educational, societal, technological and political drivers and tools to increase engagement of youth in agriculture. We wish to identify how we in Sweden can contribute to this, [...] SLU, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk
2017-04-26 Hållbart jordbruk i Peru Javier Vilca Arhuiri är medicinsk veterinär och ordförande på Ceder, en av Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisationer i Peru. Ceder är verksamma i Castilla Media, ett område som ligger i provinsen Arequipa i sydvästra Peru. Där är [...] Svalorna Latinamerika Jordbruk, Peru
2017-03-18 Mode och mat i Afrika Nästan en miljard människor går dagligen till sängs hungriga. Roland von Bothmer är professor emeritus i genetik och växtförädling vid SLU och har arbetat vid NordGen och med det Globala Frövalvet på Svalbard. Brist på [...] ABF, Södra Afrika Föreningen i Skåne (SAFRAN) Afrika, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-03-08 Animal Health Matters In the EBA- report “Animal health in development – its role for poverty reduction and human welfare”, Professors Jonathan Rushton, Arvid Uggla, and Ulf Magnusson present the significance of reliable animal health control systems in [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Landsbygd
2017-02-22 Jord – grunden för vår tillvaro När planetens gränser diskuteras är det viktigt att vi inte glömmer det som är fundamentalt för hela vår existens: jorden som vi odlar vår mat i och som ligger till grund för alla våra landbaserade [...] Naturskyddsföreningen Hållbar utveckling, Jordbruk
2017-01-18 Policy Dialogue on Smallholder Farmers– the Backbone of Rural Africa! Sida and the Nordic Africa Institute (NAI) invite you to a policy dialogue on Africa’s rural backbone based on research on different aspects of smallholder farming. It aims to provide lessons and inputs for further [...] Nordiska Afrikainstitutet, Sida Jordbruk, Landsbygd
2016-12-14 Bönor och linser – hälsosamma frön för en hållbar framtid För lantbrukare i en del låginkomstländer är bönor, linser och andra baljväxter viktiga såväl ekonomiskt som näringsmässigt, eftersom de både säljs och konsumeras av lantbrukarna och deras familjer. Detta bidrar till familjernas livsmedelsförsörjning och skapar [...] Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSAL), Svenska FAO-kommittén, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hälsa, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-12-12 Fostering rural transformation – a pathway to a sustainable, peaceful and equitable development? Rural development is one of the most effective ways to overcome rural poverty and to bridge the gap between rural and urban realities. Rural development has a direct impact on incomes and food and nutrition [...] Sida, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Jordbruk, Landsbygd
2016-12-08 Besk eftersmak – om arbetsvillkoren i Sydamerika och Systembolagets ansvar Arbetsvillkoren hos vinproducenter i Sydafrika har under hösten varit ett hett debattämne i media. Nyligen vittnade anställda på Robertsons Winery om usla arbetsvillkor, låga löner och svårigheter för facket att verka fritt. Arbetstagarna gick också [...] Union to union Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Rättvis handel, Sydafrika
2016-11-20 Somaliland Dagarna Somalilands utrikesminister Dr. Saad Ali Shire och andra ministrar kommer till Stockholm. På söndag den 20:e November kommer vi därför att ha ett event i Stockholm/Kista. Utrikesminister Dr. Saad Ali Shire kommer bland annat att prata om [...] Somaliland Mission Sweden Demokrati, El Niño, Jordbruk, Somaliland
2016-11-17 Mänskliga Rättighetsdagarna: The global food system – solution or villain? The right to adequate food is a human right. Still, more than 800 million people suffer from hunger, while half a billion suffer from obesity. Small scale farmers feed the majority of the world’s population. Still [...] Afrikagrupperna, FIAN, Framtidsjorden, Latinamerikagrupperna, Svalorna Indien Bangladesh Hunger, Jordbruk, Mänskliga rättigheter
2016-11-17 Är miljö- och hälsofarliga ämnen ett problem i svenskt jordbruk? Med anledning av den nya utredningen som ska analysera behovet att beskatta hälso- och miljöfarliga ämnen och se över skatten på bekämpningsmedel, bjuder Naturskyddsföreningen in till detta seminarium. Miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel är centrala [...] Naturskyddsföreningen Hälsa, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-10-14 World Food Day 2016 – Food for Thought and a Call for Change The theme for this year’s World Food Day is “Climate is changing, food and agriculture must too”. The agricultural sector is one of the largest emitters of greenhouse gases, accounting for around 20-25% of global [...] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd
2016-08-24 Development Research Conference 2016 (Day 3) The aim with this conference is to provide a multi-disciplinary forum for networking and intellectual exchange among scholars who conduct research in and of relevance to low-income countries and/or engage in capacity-building collaborations. Researchers and [...] Sida, Stockholms Universitet, Vetenskapsrådet "Good governance", Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jordbruk
2016-08-23 Development Research Conference 2016 (Day 2) The aim with this conference is to provide a multi-disciplinary forum for networking and intellectual exchange among scholars who conduct research in and of relevance to low-income countries and/or engage in capacity-building collaborations. Researchers and [...] Sida, Stockholms Universitet, Vetenskapsrådet "Good governance", Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jordbruk
2016-08-22 Development Research Conference 2016 (Day 1) The aim with this conference is to provide a multi-disciplinary forum for networking and intellectual exchange among scholars who conduct research in and of relevance to low-income countries and/or engage in capacity-building collaborations. Researchers and [...] Sida, Stockholms Universitet, Vetenskapsrådet "Good governance", Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jordbruk
2016-07-07 Antibiotikan i djurhållningen – vad kan Sverige lära världen? Svensk djurhållning har lägst användning och antibiotikaresistens i världen. I fjol antog FN en resolution om åtgärder mot antibiotikaresistens. Hur kan svenska erfarenheter bidra till att göra det internationella arbetet mer effektivt? I låginkomstländer används antibiotika [...] LRF, SLU, Svenska FAO-kommittén, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) FN, Jordbruk, Sverige
2016-07-06 Ett hållbart klimat börjar med rätten till mat De som bidrar minst till klimatförändringarna drabbas hårdast. Klimatförändringarna hotar allvarligt rätten till lämplig mat och försörjning. Landsbygdens småbrukare, herdar och fiskare får utstå de främsta kränkningarna. Hur kan vi med hjälp av mänskliga rättigheter [...] FIAN, Latinamerikagrupperna, Tidningen Syre Fiske, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-07-06 Vilka blir morgondagens livsmedel? Vad äter vi i framtiden? Mat ska inte bara mätta magar, den ska också vara god, näringsrik och hållbart producerad. Ju fler vi blir på jorden desto större blir livsmedelsproduktionens och konsumtionens miljöpåverkan – om [...] Forskningsrådet Formas Jordbruk, Klimat & miljö
2016-07-05 Utmaning för biogasen – hur skapas ett lönsamt kretslopp? År 2018 ska minst 50 procent av matavfallet behandlas biologiskt i syfte att producera biogas och biogödsel. Det är också nödvändigt för att kunna nå målet att ha en fossiloberoende fordonsflottan år 2030. Biogasen har [...] KPMG Biobränslen, EU, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Sverige
2016-07-06 Hur ska jordbruket uppfylla 2015 års klimat- och hållbarhetsmål? Livsmedelssektorn från jord till bord svarar globalt för ca 40% av klimatutsläppen. 2015 antogs nya globala klimat- och hållbarhetsmål vilket innebär en kraftigt höjd ambitionsnivå. Klarar jordbruket den omställning som krävs? Ambitioner och kunskap finns, [...] Ekobanken, REALS, Trialog Tankesmedja Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-07-04 Är de gröna näringarna klimatbovar eller klimatföredömen? Det svenska jordbruket släpper ut 12 miljoner ton koldioxid per år. Hur påverkar klimatavtalet det svenska lantbruket och hur ska svenskt lantbruk och skogsbruk bli ett klimatföredöme? Medverkande: Helena Jonsson, förbundsordförande, LRF Moderator: Thabo Motsieloa Jordbruk
2016-07-07 Mat och klimat utan konflikter och katastrofer- Bistånd för resiliens? Stärkande av lokalsamhällens resiliens genom markvård och klimatanpassat jordbruk är inte bara resurshushållning, utan kan verka katalyserande för skydd av växande levnadsbetingelser och ekonomi samt undvikande av konflikt. Utifrån två fall fokuserar seminariet på sambanden [...] SLU, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI), Vi-skogen Jordbruk, Klimat & miljö
2016-06-10 How about a cup of coffee? Coffee is usually grown in tropical forest areas – places rich in biodiversity which are often home for poor smallholder farmers. Coffee is the second most consumed drink in the world after water; in the production [...] Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Rättvis handel
2016-06-01 Indienpodden och filmpremiär! Välkomna på releasefest och after work i indisk tappning! Under kvällen släpps podcasten ”Indienpodden” av och med oss fyra praktikanter från Svalorna Indien Bangladesh Dessutom har dokumentärfilmen ”Agrarian challenges in a changing India” av Caroline Nordvall och [...] Svalorna Indien Bangladesh Civilsamhället, Indien, Jordbruk
2016-05-11 Matsuveränitet och agroekologi – Rätten till din mat Folkhögskolestudenterna Jacob och Faxe har nyligen praktiserat på Afrikagruppernas partnerorganisation “Surplus People Project” (SPP) i Kapstaden, Sydafrika. De berättar om två av SPP:s stora frågor matsuveränitet och småskalig ekologisk jordbruksteknik. Afrikagrupperna driver bla kampanjen Rätten [...] Afrikagrupperna Jordbruk, Sydafrika
2016-04-15 Agroekologi – praktik, politik och strategi Ana Terra från de jordlösas rörelse i Brasilien (MST) är i Sverige och vi bjuder in till ett samtal om agroekologi och dess betydelse för småbrukarrörelsens arbete för rättigheter och demokrati. MST har en mycket viktig [...] Brasilien, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-04-13 Bending the curve – Africas unfolding agrifood system and diet transformation For the past 15 years African countries have been witnessing a surge in economic growth with some countries moving from low-income to lower-middle and middle income countries. This growth has provided opportunities and changes that [...] SLU, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Afrika, Hälsa, Jordbruk
2016-04-13 Challenging Social Inequality: The Landless Rural Workers Movement and Agrarian Reform in Brazil In the book Challenging Social Inequality, an international and interdisciplinary group of scholars and development workers explores the causes, consequences, and contemporary reactions to Brazil’s sharply unequal agrarian structure. They focus on the Landless Rural [...] The Institute of Latin American Studies Brasilien, Jordbruk
2016-04-20 Planting a seed – growing an international career Heads up all young professionals! This event, on the 20th of April at SLU, focuses on the possibilities and the challenges with a global and green career for young professionals, concerning topics such as sustainable agriculture [...] Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-04-06 The business case for improving value chain productivity through nutrition: a call to action Swedish companies are known as frontrunners in building sustainable value chains. As large importers of agricultural produce from developing countries they are interested in making their value chains as fair and sustainable as possible. However, [...] Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hållbar utveckling, Hälsa, Jordbruk, Näringsliv, Utbildning
2016-03-03 Impact of capacity development on food production. Science and technology solutions are critical to meet a growing demand for food, maintaining market competitiveness and adapting to and mitigating climate change. Agricultural research is crucial for generating new technologies and improved policies. In [...] Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Bilateralt samarbete, Forskning och innovation, Jordbruk
2016-03-02 Rättvisemärkt kaffe i Costa Rica “Costa Rica sticker ut bland sina centralamerikanska grannar som ett land som undvikit militärjunta och långa inbördeskrig. Innan skuldkrisen på 1980-talet lades grunden till ett välfärdssystem som gjort att landet idag klassas som ett övre [...] TCO Costa Rica, Jordbruk, Rättvis handel
2016-01-18 Zero hunger in a changing climate How can the world increase the availability of food without over-utilizing natural resources or increasing climate change? How can we support small holder farmers to adapt to climate change? How will climate change affect food [...] Sida, Stockholm Environment Institute, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2015-12-07 Fördjupningssamtal: Conflict, Natural Resources and Food Security – focus: the African and European Unions Food insecurity affects over 1 billion people worldwide. People in countries suffering from poverty, unequal distribution of resources and conflicts are particularly vulnerable. While Africa holds the potential to become a major food basket for [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Afrika, Fred och säkerhet, Jordbruk, Klimat & miljö
2015-11-02 Workshop i Lund 2/11: Klimat & jordbruk i Tanzania Klimatförändringarnas effekter slår hårdast mot fattiga bönder i östra Afrika. Framförallt kvinnor drabbas hårt både fysiskt och ekonomiskt. Agroforestry är ett koncept som gjort det möjligt för bönder att utveckla sitt jordbruk trots torka och översvämningar och [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Jordbruk, Klimat & miljö, Tanzania
2015-09-25 Levnadslön via Fairtrade eller fackliga avtal? Odlare och bönder är de som gör grovjobbet för att vi ska kunna njuta av en god kopp kaffe. Men fattigdomen är stor på landsbygden och villkoren på plantagen är inte alltid så goda. Hur kan [...] Union to union Jordbruk, Rättvis handel
2015-09-08 Coffee, climate and deforestation “Climate change is a threat to our supply of coffee. Coffee production can both be a part of the problem and the solution. Listen to scientists, NGOs and producers discuss the challenges of climate change, [...] Focali, Rain Forest Alliance, Universeum Jordbruk, Klimat & miljö
2015-06-30 De fattigas lobbyister – frukostseminarium Frukostseminarium med Maria Teresa Fernandez, från Coordinadora para Mujeres Rurales, Nicaragua We Effect bjuder på kaffe och smörgås. Seminariet hålls på svenska. I Nicaragua har de kvinnliga bönderna en egen organisation, Coordinadora para Mujeres Rurales. Maria Teresa [...] We Effect Civilsamhället, Jordbruk, Kvinnor, Nicaragua
2015-07-02 50 shades of green Att återställa försämrade eroderade marker står högt på den politiska agendan. Under FN:s klimattoppmöte i New York 2014 utfärdade en allians av regeringar, företag och det civila samhället New Yorks Skogsdeklaration, där man förbinder sig [...] Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2015-07-02 Schyssta kedjor – bananens väg från jord till bord Visste du att en tredjedel av alla bananer  som produceras i världen aldrig konsumeras? Svinn förekommer i matens hela produktions – och konsumtionskedja, vilket innebär att värdefull mat går förlorad och att miljöbelastningen blir onödigt stor. [...] Stockholm International Water Institute (SIWI), Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Vatten
2015-05-20 S.O.S. – Save Our Soils As world population grows and food production demand rises, it is of increasing importance to keep soils healthy, productive and capable of sequestering carbon. So how do we protect global soils from eroding? How do [...] Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hållbar utveckling, Jordbruk
2015-04-17 Landgrabbing, markinvesteringar och rätten till försörjning Som en del i kampanjen Vem har rätt till Afrikas resurser? fortsätter kommer Sheila Rafi från Afrikagruppernas partnerorganisation Livaningo i Moçambique att prata om landgrabbing, markinvesteringar och rätten till försörjning. Afrikagrupperna, Forum Syd Äganderätt, Jordbruk, Landgrabbing, Moçambique
2014-07-03 Låt träden ta plats i debatten! Avskogning står globalt för mer CO2-utsläpp än transportsektorn. “Varför talas det sällan om att avskogning är en av de största källorna till CO2-utsläpp? Och varför bör vi satsa på att utbilda småskaliga bönder snarare än storskalig matproduktion? Vi reder ut begreppen.” Vi-skogen Biståndsformer, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö

Debattörer i diskussionen om Jordbruk (325 debattörer)

DebattörArtiklar om JordbrukTotalt antal artiklar av debattören
Nnimmo Bassey 1 1
Pat Mooney 1 1
Karin Ericsson 3 5
Torgny Östling 3 3
Zarah Östman Pitulaga 1 1
Jamila Haider 1 1
Arvid Uggla 3 4
Jonathan Rushton 1 2
Ulf Magnusson 1 4
Anabela Lemos 1 1
Annelie Andersson 4 21
Agnar Kjeller 1 1
Juan Felix Martinez Garcia 1 1
Carmen Blanco Valer 1 7
Rebecka Jalvemyr 1 10
Edgardo García 1 1
Terje Østigård 1 3
Charlotte Petri Gornitzka 3 38
Inge Gerremo 15 20
Andrea Söderblom-Tay 1 9
Carolina Ehrnrooth 1 5
Joel Holmdahl 1 1
Linn Rabe 1 2
Maja Magnusson 3 3
Anders Malmer 1 2
Henrik Brundin 1 6
Kristina Mastroianni 1 1
Madeleine Fogde 1 3
Malin Gustafsson 1 1
Gulrez Shah Azhar 1 1
Bodil Valero 1 27
Jakop Dalunde 1 9
Linnéa Engström 1 16
Max Andersson 1 14
Anneli Rogeman 11 36
Dagens Nyheter 3 170
Jonas Norberg 2 3
Per-Anders Jande 2 3
Lotta Törner 1 1
Anders Wijkman 1 22
Ann-Helen Meyer von Bremen 1 1
Gunnar Rundgren 4 5
Adam Hjort 1 4
Gudrun Schyman 2 26
Anette Gustawson 1 1
Fredrik Lilja 1 1
Kerstin Amelin 1 1
Peter Sylwan 1 1
Emil Boss 2 2
Gabi Björsson 8 67
Johan Torgå 2 3
Jose Luis Ranea Vera 1 1
Klara Knapp 1 1
Trevor Christians 1 1
Erik Lysén 4 52
Jarl Keber 4 5
Mikael Lindegren 1 1
Artur Granstedt 1 1
Bjørn Lomborg 1 10
Jens Sundström 3 3
Torbjörn Fagerström 4 4
Gunnar Lind 1 1
Alarik Sandrup 2 2
Torbjörn Pettersson 1 6
Anna Danielsson 1 7
Gabi Björnsson 1 1
Woinshet Tadesse 1 1
Anders Backman 1 1
Birgitta Karlström-Dorph 1 1
Göran Selin 1 1
Ingegerd Selin 1 1
Nils Gunnar Reve­lius 1 1
Rasmus Rasmusson 1 2
Ulla Rasmusson 1 1
Nerikes Allehanda 1 8
Tobias Wahlqvist 1 1
Mattias Goldmann 1 27
Ellie Cijvat 1 5
Frida Ekerlund 1 6
Jonas Wangsten 1 1
Erik Hansson 1 1
Tom Svensson 1 1
Jasenko Selimovic 2 9
Ingmar Messing 1 1
Rune Andersson 1 1
Louise König 1 1
Tomas Sjölander 1 1
Anders Sirén 1 1
Bo Algers 1 1
Jens Holm 4 35
Pär Vikström 1 1
Magdalena Streijffert 1 5
Magnus Krantz 1 5
Stefan Hellstrand 1 1
Bengt G Nilsson 1 4
Vestmanlands Läns Tidning 1 3
Ethel Forsberg 1 1
Kim Forsberg 1 1
Sepehr Mousavizadeh 1 1
Linley Chiwona-Karltun 2 3
Lena Ek 1 14
Arif Husain 1 1
Cecilia Sundberg 1 1
Dan Jacobsson 1 1
Gunnela Ståhle 1 4
Håkan Wirtén 1 25
Harald Rydén 1 1
Helena Jonsson 1 10
Ingrid Strid 1 1
Johanna Björklund 1 1
Jonas Carlberg 1 1
Louise Ungerth 1 1
Mikael Kruhsberg 1 1
Viktoria Olsson 1 1
Francisco Contreras 8 25
Anders Östman 2 5
Barometern Oskarshamns-Tidningen 1 5
Anders Rönquist 1 2
Anders Wästfelt 1 1
Camilla Eriksson 1 1
Erik Westholm 1 1
Peter Herthelius 2 3
Annica Sohlström 5 43
Cecilia Wikström 1 74
Eang Vuthy 1 1
Johan Norberg 2 9
Annika Jacobson 1 19
Nina Fedoroff 1 1
Robert S Zeigler 1 1
Stefan Jansson 1 1
Sten Stymne 2 2
Bo Göransson 1 14
Lina Nordquist 1 2
Maria Nilsson 1 5
Erik Blomqvist 1 2
Kjell Havnevik 2 2
Agnes Andersson-Djurfeldt 1 1
Magnus Jirström 1 1
Valter Mutt 2 18
Olle Schmidt 1 26
Marja Wolpher 3 7
Diana Orving 1 1
Nina Johansson 1 1
Uppsala Nya Tidning 1 33
Karin Alfredsson 1 3
Monica Didriksson 1 1
Paul Christensson 1 1
David Ekstrand 1 3
Mikael Hermansson 1 3
Tommy Josefsson 1 1
Kevin Anderson 1 2
Ulrika Årehed Kågström 1 10
Maria Ivansson 1 1
Per Olof Persson 1 1
Helena Leander 1 5
Jonas Paulsson 3 15
Sara Karlsson 1 4
Tommy Hammarström 1 1
Per Hellman 2 2
Katrine Kielos 1 5
Anders Jägerskog 1 1
Jens Berggren 1 1
Per Bertilsson 3 3
Benjamin Katzeff Silberstein 2 26
Staffan Danielsson 3 7
Mathias Grimpe 1 1
Borås Tidning 1 20
Anna Nilsson 1 9
Erik Hagen 1 2
Janne Nordstedt 2 3
Jennie Jonsén 3 7
Magnus Nilsson 1 15
Patrik Eriksson 2 3
Mats Widgren 2 3
Anna Lok 2 2
Christer Isaksson 1 1
Lennart Båge 2 4
Stefan De Vylder 1 6
Christer Gunnarsson 1 1
Martin Andersson 1 1
Åke Barklund 1 1
Björn Lundgren 2 2
Johan Holmberg 1 2
Michael Ståhl 1 1
Svante Axelsson 3 37
Anniqa Nygård 3 3
Cecilia Martinsen 2 2
Jakob Lundberg 2 2
Joakim Harlin 2 2
Johan Kuylenstierna 2 12
Karin Lexén 2 3
Lisa Sennerby Forsse 2 3
Pia Stavås Meier 2 4
Göran Greider 2 19
Fransisco Contreras 2 6
Ida Nilsson 1 2
Elizabeth Arend 1 1
Yngve Sunesson 2 13
José Graziano Da Silva 1 1
Anna Laestadius Larsson 1 1
Sue Edwards 1 1
Olof Hesselmark 1 1
Ewa Björling 2 28
Alan Matthews 1 1
Peter Kadhammar 1 4
Christer Wälivaara 1 4
Eva Christina Nilsson 1 34
Peter Brune 1 7
Sofia Walan 1 15
Ylva Strömberg 1 1
Eva Lindh 1 2
Göran Collste 1 3
Katja Wiebe 1 1
Lisbeth Lindholm Vahtras 1 1
Muharrem Demirok 1 2
Peter Lundborg 1 1
Harjeet Singh 1 1
Karin Strandås 1 2
Annika Åhnberg 1 1
Gun Rudquist 1 1
Anders Gustavsson 1 1
Anders Hjort 2 2
Victoria Palomino 1 1
Gustav Fridolin 1 14
Alice Teodorescu 1 3
Sonia Sagrado 3 3
Magnus Andersson 1 3
Alicia Muñoz 1 1
Christin Sandberg 1 3
Patricia Dyata 2 3
Kew Nordqvist 1 1
Åsa Westlund 1 16
Emma Rung 1 1
Marcelo Durão 1 1
Christer Åkesson 1 1
Karin Gregow 1 6
Wallie Roux 1 1
Lena Rogeman 1 1
Wendy Pekeur 1 2
Mattias Johansson 1 2
Marit Paulsen 2 6
Birgitta Ohlsson 1 69
Göran Färm 1 8
Helén Pettersson 1 1
Marita Ulvskogm Åsa Westlund 1 1
Matilda Ernkrans 1 7
Elisabeth Lundgren 1 11
Lise Bergh 2 19
Tobias Ljungvall 1 6
Jacques Diouf 1 1
Gunnar Hökmark 1 32
Aleksander Gabelic 2 117
Lena Klevenås 2 8
Lydiah Wålsten 2 4
Lars Hjälmered 1 6
Susanna Haby 1 1
Anders Lindberg 1 90
Staffan Herrström 1 5
Helena Markstedt 2 4
Emily Von Sydow 2 2
Marcus Berglund 2 2
Brian van Arkadie 1 2
Stina Sewén 2 2
Birger Thureson 1 6
Monica Sundberg 1 4
Geoffrey Njora 1 1
Lars-Olof Karlsson 1 3
Tina Ehn 1 2
Helena Holmberg 1 1
Wanja Lundby-Wedin 1 3
Fredrik Gertten 1 1
Mats Olausson 1 1
Anita Ingevall 1 1
Mari Albihn 3 3
Mikael Bengtsson 1 9
Mats Hårsmar 1 3
Johan Söderström 1 10
Anders Nordström 2 18
Inga-Lena Fischer 1 4
Lars Nellmer 1 1
Pernilla Ohlin 1 3
Adina Trunk 1 2
Alf Svensson 1 9
Erik Sedig 1 2
Magnus Ramstrand 1 2
Karin Boman Röding 1 1
Mattias Goldman 1 2
Martin Tunström 1 50
Håkan Boström 1 3
Patrik Stålgren 1 2
Therese Brolin 1 4
Ann-Kristine Johansson 1 2
Berit Högman 1 1
Lars Mejern Larsson 1 4
Marina Pettersson 1 1
Tommy Ternemar 1 1
Mats Tunehag 1 7
Björn Broström 1 1
Karin Runge 1 1
Kurt Henrysson 1 1
Lars Gustav Johansson 1 1
Lena Palmén 1 1
Lizbet Lind 1 1
Louise Blomqvist 1 1
Magnus Nyman 1 1
Morgan Hjalmarsson 1 1
Rune Hegland 1 1
Stefan Törnblad 1 1
Elisabeth Gauffin 1 1
Ngolia Kimanzu 1 1
Lotta Hördin 1 8
Helene Goudin 1 2
Daniel Sommerstein 1 1
Camilla Lundberg Ney 1 1
Håkan A Bengtsson 1 2
Jonas Henricsson 1 1
Carl G Liungman 2 2
Christofer Fjellner 1 25
Anders Berntell 1 4
David Molden 1 1
Johan Rockström 1 20
Ystads Allehanda 1 1
Claes Arvidsson 1 44
Peter Wolodarski 1 12
Anders Isaksson 1 5

Kommentarer i diskussionen om Jordbruk (20 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-05-21 Lars Englund: Jag vill också att Sverige ska arbeta mer aktivt för småbrukares rättigheter! Sverige bör stötta FN:s arbete för småbrukares rättigheter
Av Zarah Östman Pitaluga m.fl., Biståndsdebatten.se
2017-05-21 Johanna Åkerlund: Jag vill att Sverige ska arbeta mer aktivt för småbrukares rättigheter! Sverige bör stötta FN:s arbete för småbrukares rättigheter
Av Zarah Östman Pitaluga m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-06-15 David Nilsson, KTH: "Sida ger inte stöd till jordbruket" säger WeEffect. "Det gör vi visst det" svarar Sida. Att jordbruk har en fortsatt viktig roll för utvecklingen i Afrika är självklart, även nu när regionen har den snabbaste urbaniseringen i hela världen. Men vad varken Petterson, Rogeman eller Sandrup tar upp på allvar i sin replikväxling är att detta handlar om regionalt bistånd. Den typen av stöd syftar till att finanseria kollektiva nyttigheter på den regionala nivån, det vill säga frågor som måste hanteras mellanstatligt och överstatligt till exempel via African Union. Det finns många sådana frågor: handel, migration, säkerhet, gränsöverskridande vattenresurser, transportkorridorer, långväga luftföroreningar för att bara nämna några. En utveckling av jordbruket i Afrika har många utmaningar men de allra flesta löses inte på regional nivå utan lokalt och nationellt. Lokala transporter och marknadstillgång, utbildning och kvalificerad rådgivning, insatsvaror, lokala kapitalmarknader, och framförallt reformer kring mark och äganderätt; allt detta hanteras nationellt - inte regionalt! Självklart finns det starka kopplingar mellan jordbruksutveckling och många regionala nyttigheter som handel, standardisering och vattenresurser, men då klassas de heller inte som jordbruksstöd som Petterson riktigt påpekar. Allt detta vet man självklart på en så stor och professionell organisation som WeEffect. Ändå gör man en stor sak - i opionionsbildandets finrum DN Debatt - av att inte jordbruket finns med i det regionala biståndet. Varför, kan man undra? Debatten om biståndet är tyvärr alltför sällan en debatt utan en kavalkad av partsinlagor där var och en pläderar för sin egen hjärtefråga. Den som arbetar med jordbruk framhåller just detta som den viktigaste frågan. Humanitära organisationer understryker katastrofinsatser som det främsta, människorättsorganisationerna slåss för sitt, och så vidare. För snart 10 år sedan kom debattboken "Det svenska biståndsberoendet". Där argumenterades att hundratals organisationer med tusentals yrkesverksamma i Sverige har blivit beroende av biståndet för sin egen överlevnad och för sina karriärer, och därmed slåss med näbbar att klor för att öka biståndet framförallt till sin egen typ av verksamhet. Även om boken hade sina svagheter stärks dess argument när debatten färgas av partsinlagor. Låt oss inte gå åt ett håll där biståndet blir en huggsexa om en krympande budget, en Tragedy of the Commons styrd av vem som i varje läge ropar högst. Stöd jordbruket där det är mest meningsfullt. Sverige kan ändå inte vara med överallt. ”Missvisande om Sidas Afrika-stöd”
Av Torbjörn Pettersson, Dagens Nyheter
2016-02-10 Bengt Kjeller: De nordiska länderna är de länder som kan producera animalieprodukter på ett miljövänligare sätt är de flesta andra länder. Världens livsmedelsproduktion behöver fördubblas till 2050. Sverige importerar idag minst hälften av vad vi konsumerar. Den svenska livsmedelsstrategin skall förhoppningsvis leda till att vi bidrar till världens livsmedelsförsörjning och samtidigt förhindrar att Sverige förbuskas. Bucht och blomkålsmössan
Av Nerikes Allehanda
2015-11-29 Nina Michael: Hej, Först måste man säga att urfolken i hela världen borde ha något att säga där att de ju överhuvudtaget är berättiga till det! Vem vett att urfolken är på en spirituell högre medvetande än de vanliga folken! Jag kan berätta varför! Det är allmänt känt att t.ex. indianerna är mycket spirituella och har s. k. MEDICINMÄN som botar mycket effektitvt! De har nu i USA samarbete mellan medicinmännen och de vanliga läkarna och det har visat sig att dessa är mycket eftektivare än om enbart läkare har hand om vården! Så BORDE DET VARA också i andra länder, där shamanen är i underordnad stänlling. om överhuvudtaget han har någon position! Jag har själv blivit behandlad av två shamaner! De vanliga läkarna bekymmrar sin bara om det medicinska och genom shamanerna kan jag säga att jag har fått en behandling som är HELHETSORIETERAD! de behandlar också det mänskliga som ju annars helt kommer till korta! Tänker vi på t ex döden så springer ju läkaren och alla sköterskor så långt det går någonstans! Vill ni ha mera kunskaper om dessa saker så skriv mig, för jag har sedan 1974 erfarenhet! Världsledarna borde lära av urfolken
Av Carmen Blanco Valer, Biståndsdebatten.se
2013-09-16 Anders Östman: En liter mjölk i Kenya kostar lika mycket som i Sverige! När ny moms har lagt på vissa varor klagar folket (stadsborna) högljutt, men nästan ingen ser sambandet att en ökad produktivitet hos småbönderna kunde ge bra och billiga livsmedel. Anledningen kan sökas i den politiska ekonomin och okunniga biståndsgivare. “Sida bör stärka lantbruksutbildningar i Afrika”
Av Arvid Uggla mfl; OmVärlden
2013-07-29 Svenska pensionspengar för vem? | Showside - - Subtitle: [...] http://www.bistandsdebatten.se/2013/07/28/svenska-pensionspengar-hotar-smabonder-i-afrika/ [...] Svenska pensionspengar hotar småbönder i Afrika
Av Erik Blomqvist mfl, Aftonbladet
2012-12-02 Tom Alberts: "Skomakare bliv vid din läst". Du är väldigt okunnig! Sverige kan gå före i klimatarbetet
Av Tommy Josefsson, Borås Tidning
2012-06-02 Mats Widgren: Vad är det egentligen Gonitzka säger? Se mitt svar i Expressen: http://www.expressen.se/debatt/sida-maste-lyssna-pa-kritiken-mot-markforvarv/ och i min blogg. Markinvesteringar bekämpar hunger
Av Charlotte Petri Gornitzka, Expressen
2012-02-01 admin: "Men om biståndet är en konstant faktor som i majoriteten av observationerna inte får något resultat, finns det då inte anledning att fråga sig om det svaga observerade sambandet mellan bistånd och utveckling är korrelation och inte kausalitet? Det vill säga, att det faktum att några biståndsmottagare börjar utvecklas kanske beror på något annat än just bistånd." Fredrik Segerfeldt replikerar på sin blogg http://metrobloggen.se/segerfeldt/kan-kaniner-svenska/#respond Bistånd bidrar till utveckling
Av Yngve Sunesson, Hallands Nyheter
2011-07-23 Tom Alberts: Bönderna har under årtionden migrerat till städerna. "Voting with their feet" som Michael Lipton myntade i sin bok om "Urban Bias in Development" från mitten av 70-talet. Eftersom den urbana sektorn har vuxit mycket snabbt finns det ett starkt tryck att subventionera livsmedel och fordonsbränsle i stället för att se till att jordbrukssektorn får en möjlighet till utveckling. Bara Afrika kan lyfta Afrika ur svälten
Av Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet
2011-05-30 Tom Alberts: Vår smutsiga gröna jord. Kanske är frågan om barnens rätt viktigare än etnocentriska miljöfunderingar. För några år sedan arbetade jag både med Moçambiques jordbruksplan och för EC med att bedöma forskningsansökningar - stora program. Jag fick tag på handläggaren för GMOs och han visade på hyllmetrar av forskning. Jag frågade honom om det fanns någon sammanfattning 2-3 sidor. Icke sa nicke. För MOC var det en jätteviktig fråga därför att om man började använda GMOs så skulle exporten till EU vara stängd. Så ur ett afrikanskt perspektiv är det en knepig fråga - och om man inte gör något kommer GMOs välla in. Vi spelar med vår gröna jord
Av Göran Greider, Dalademokraten
2011-05-30 Tom Alberts: För några år sedan arbetade jag både med Moçambiques jordbruksplan och för EC med att bedöma forskningsansökningar - stora program. Jag fick tag på handläggaren för GMOs och han visade på hyllmetrar av forskning. Jag frågade honom om det fanns någon sammanfattning 2-3 sidor. Icke sa nicke. För MOC var det en jätteviktig fråga därför att om man började använda GMOs så skulle exporten till EU vara stängd. Såur ett afrikanskt perspektiv är det en knepig fråga - och om man inte gör något kommer GMOs välla in. Vi spelar med vår gröna jord
Av Göran Greider, Dalademokraten
2011-03-25 Bosse: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.376012/darfor-pyr-missnojet-med-amerikanskt-biobransle Mattias Johansson: Fyll etanol i tanken med grönt samvete
Av Mattias Johansson, Expressen
2011-03-24 Bosse: Att centern är beroende av etanollobbyn och tvärt om vet vi: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.144053 Att LRF satsar på etanol med enorma förluster vet vi: http://www.lantbruk.com/agroetanol-gor-ny-storforlust/2010-09-13 Sedan kan ju var och en dra sina slutsatser om beroendet. Vad gäller skriften finns det klassiska felet att sockerrör inte odlas i Amazonasområdet - en myt som sprids av etanollobbyn: http://www.landaction.org/spip/spip.php?article380 Mattias Johansson: Fyll etanol i tanken med grönt samvete
Av Mattias Johansson, Expressen
2011-03-23 Dag Ehrenpreis: Artikeln i Expressen är skriven av vice VD i Fores, som är en liberal tankesmedja med miljöprofil baserad i Stockholm. Fores bildades 2007 på initiativ från Centerpartiet tillsammans med Bertil Ohlin-stiftelsen och Studieförbundet Vuxenskolan. Styrelsens ordförande Lena Holmestig är kommunikationschef på mejeriföretaget Milko. Hon har tidigare varit biträdande partisekreterare för Centerpartiet och presschef för LRF. Så hur oberoende är Fores av etanolindustrin? Mattias Johansson: Fyll etanol i tanken med grönt samvete
Av Mattias Johansson, Expressen
2011-03-23 Tom Alberts: Fortsättning! 1969-71 arbetadde jag för FAO i Peru. Jordreformen började med att epropriera de stora sockerbruken. Under flera besök i de sockerproducerande områdena i Peru samlade jag in information. Odling av sockerrör kan mekaniseras vid en relativt låg kostnad. Så på den mark som ägdes av sockerbruken hade man mekaniserat. Småbrukarna utanför områdena odlade socker och fick en bråkdel av inkomsterna som de fast anställda på sockerbruken hade. Vem betalade boken som författrna har skrivit? Mattias Johansson: Fyll etanol i tanken med grönt samvete
Av Mattias Johansson, Expressen
2011-03-23 Tom Alberts: Jag har inte läst boken men artikeln i Expressen antyder att författaren är ganska okunnig om hur man odlar sockerrör. Bara några fakta. Det behövs ca 12 000m3 (tolvtusen kubikmeter) vatten till en hektar sockerrör. SEKABs skumraskaffärer i Tanzania och Moçambique vet vi att man ämnade odla 400 000 hektar med sockerrör. Förutom en hel mängd svåra miljökonsekvenser skulle den nuvarande befolkningen marginaliseras. Det visade den miljökonskvensbedömningen som gjordes av Orgut. SEKAB förfalskade senare bedömningen. I ett annat fall där jag jobbade som miljöekonom för KOBWA (Komati Basin Authority) valde man att odla socker och därmed marginaliserades många av småbönderna. Dessutom är etanolen subventionerad. Mattias Johansson: Fyll etanol i tanken med grönt samvete
Av Mattias Johansson, Expressen
2011-02-01 Sanslösa överdrifter om GMO – Biståndsdebatten.se: [...] Replik på ”Miljörörelse mot miljöförbättringar” [...] Miljörörelse mot miljöförbättringar
Av Lydiah Wålsten, Sundsvalls Tidningar
2012-10-09 ”Sida lägger inte alla ägg i samma korg”: [...] lägger inte alla ägg i samma korg” - Replik på Sida är inne på fel spår Anita Ingevall m.fl., Omvärlden16 februari, [...] Sida är inne på fel spår
Av Inge Gerremo, Omvärlden
Dela det här: