Vatten

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Vatten.

Diskussionen om Vatten innehåller:

  • 5 exklusiva debattartiklar
  • 77 debattartiklar
  • 33 dokument
  • 25 evenemang
  • 4 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Vatten (5 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-04-28

Oschysta jobb – en skam för världen!

Kristina Henschen, Biståndsdebatten.se

För många människor är det livsfarligt att gå till jobbet. Enligt siffror från FN dör varje dag 6 300 människor på grund av olyckor och sjukdomar som har koppling till arbetet. Idag, på internationella arbetsmiljödagen, uppmärksammar vi de oschysta jobben. Att de får finnas är en skam för världen, skriver Kristina Henschen, chef för Union to Union.Anständiga arbetsvillkor, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Indien, Kambodja, Vatten, Zambia
2017-03-22

Städerna nyckeln till att rädda världshaven

Johan Hassel m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag uppmärksammas vattenfrågan i samband med den internationella vattendagen. Vatten står även högt på Sveriges internationella agenda under våren. Sverige och Fiji står i juni värdar för en FN-konferens som ska ta itu med den katastrofala situation som råder under världshavens yta. Det är hög tid att på allvar prata om de underliggande orsakerna till en av vår tids mest förödande kriser, skriver representanter från forskning och civilsamhälle.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Sverige, Urbanisering / hållbara städer, Vatten
2014-03-31

Fredliga vattensamarbeten kräver nytänk

Therese Sjömander Magnusson, Biståndsdebatten.se

Regionala samarbeten kring gemensamma naturresurser är avgörande för att undvika konflikter. Samtidigt är beslutsprocesserna inom mellanstatliga institutioner komplexa, något som försvårar samarbeten kring till exempel delade vattenkällor. Det är därför nödvändigt att tänka nytt inom vattensektorn och att involvera fler aktörer för att få till stånd en hållbar förvaltning. Det skriver Therese Sjömander Magnusson, programchef på SIWI, i en replik.VattenArtikeln är en replik på: "Klimatförändringarna ignoreras i svensk försvars- och säkerhetspolitik"
2014-03-24

Vatten och risk: Sveriges roll för hållbar utveckling och resiliens

Åse Johannessen, Biståndsdebatten.se

Just nu pågår en intensiv debatt om hur det globala samfundet ska hantera bland annat olika katastrofer, konflikter, okontrollerad urbanisering, stigande konsumtion, miljöförstöring och klimatförändring. Det här är ett gyllene tillfälle för Sverige att se över sin egen policy och utforma en lämplig strategi för biståndet på området, menar Åse Johannessen, forskare på Stockholm Environment Institute (SEI)Chile, Klimat & miljö, Moçambique, Pakistan-katastrofen 2010, VattenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Water and Risk: Developing Sustainable and Resilient Communities"
2014-03-22

Ska vatten användas till mat eller energi?

Terje Østigård, Biståndsdebatten.se

Jordbruket, som idag står för ca 70 % av världens samlade vattenförbrukning, kan användas för att producera mat eller energi. Behovet av vatten och mat kommer att öka med 70-90 % fram till år 2050 samtidigt som den globala efterfrågan på energi beräknas att öka med 50 %. Ekvationen går helt enkelt inte ihop och frågan är om mat eller energi ska prioriteras inom jordbruket, skriver Terje Østigård på Nordiska Afrika Institutet (NAI) Biobränslen, Jordbruk, Landgrabbing, Vatten

Debattartiklar om Vatten (77 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-11-20

Satsa på toaletter – för kvinnornas skull

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Dagens ETC

“Att satsa på toaletter är att satsa på jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det är inte värdigt att var tredje kvinna på jorden måste uträtta sina behov i påsar, bland buskage eller i undermåliga latriner. Vill [...]Hälsa, Kvinnor, VattenI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/out-of-order/"
2017-08-31

Fler toaletter ger bättre ekonomisk utveckling

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., Dagens Arena

“Men trots att många svenska företag är världsledande i sitt hållbarhetsarbete ser vi att de fortfarande brister i sitt ansvarstagande inom vissa områden, och särskilt när det kommer till rent vatten, toaletter och hygien i sina [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Vatten
2017-07-11

”Ett första steg kan vara att öka Afrikas förmåga att utnyttja avloppsvatten.”

Akinwumi Adesina, Sydsvenskan

Alla system för hantering av avloppsvatten som Afrikanska utvecklingsbanken engagerar sig i följer hållbarhetsstrategier som ska se till att de genererar vinst, gynnar lokalsamhällena och förblir ekonomiskt tillgängliga. Projekten hjälper också länder att ta vara på [...]Afrika, Vatten
2017-06-01

“Snart mer plast än fisk i haven – alla måste agera”

Karolina Skog mfl., Göteborgs Posten

“För mer än tre miljarder människor är fisk en betydande källa till protein och omkring 300 miljoner människor försörjer sig på havsfiske. Därför är friska hav grundläggande för fattigdomsbekämpning och tryggad livsmedelsförsörjning.” Fiske, FN, Klimat & miljö, Vatten
2017-05-22

Miljoner liv kan räddas

Anna Garvander m.fl., Östgöta-Correspondenten

“Just nu pågår den största humanitära katastrofen sedan andra världskriget. Det handlar om en dramatisk hungerkris, i vissa fall svält, i Sydsudan, Somalia, Nigeria och Jemen. Omvärlden vet hur katastrofen skulle kunna stoppas – ändå håller [...]Humanitärt bistånd, Hunger, Vatten
2017-03-10

Mens är mens – inte någon ”lingonvecka”

Nasra Ali, Aftonbladet

“Det heter inte lingonvecka, inte heller rödaveckan. Det heter mens och det är något en stor del av världens befolkning har en gång i månaden och som förenar 800 miljoner människor. Flertalet nekas sina mänskliga [...]Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning, Vatten
2017-03-06

Jämställdhet omöjlig – när kvinnor tvingas gå i timmar efter vatten

Cecilia Chatterjee-Martinsen, ETC

“Satsningar på förbättrad tillgång till rent vatten är alltså satsningar på kvinnors rättigheter och möjligheter att ta sig ur fattigdom. När kvinnor inte längre måste lägga timmar varje dag på att hämta vatten kan de [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Vatten
2016-09-19

När politiken blir svår att förstå

Pontus Björkman, ETC

“Jag bara undrar hur det är möjligt att vi saknar en riksdagsmajoritet som vill att AP-fondernas 1 500 miljarder kronor blir ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara investeringar? När mänskligheten dag för dag närmar sig de [...]AP-fonderna, Klimat & miljö, Sociala skyddsnät, Vatten
2016-08-30

Utan vatten ingen civilisation

Adam Cwejman, Göteborgs-Posten

“Regimförändringar och militära interventioner kommer aldrig fungera så länge de samhällen som är föremål för dessa saknar något så basalt som vatten. För första gången någonsin finns chansen att lösa detta dilemma. Utan vatten, ingen [...]Fred och säkerhet, Mellanöstern, Religion, Vatten
2016-05-15

“Marocko, ett land med ont om vatten, har agerat mot klimatförändringar.”

Laura Tuck, Sydsvenskan

“Marocko, ett land med ont om vatten, har agerat för att höja motståndskraften mot klimatförändringar. Under regnfattiga år har vattenmyndigheterna nedprioriterat bevattningen av grödor, landets största vattenslukare. Men eftersom jordbruket är avgörande för befolkningens försörjning [...]Flykt och migration, Klimat & miljö, Marocko, Världsbanken, Vatten
2016-05-02

Vi orkar inte med helvetet på jorden

Eva Franchell, Aftonbladet

“Med ansiktet mot solen skojar vi lite om växthuseffekten och hoppas att den ska fortsätta att värma oss. Inte tänker vi på att samma sol just nu plågar stora delar av världen. I själva verket utspelas [...]Barn och unga, El Niño, Etiopien, Hunger, Indien, Klimat & miljö, Vatten
2016-01-19

Internationellt stöd viktigt för att stoppa fler ebola-epidemier

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Dagens ETC

“Det är i fattiga länder som smittsamma sjukdomar sprids snabbast, och det är fattiga länder som har minst kapacitet att stoppa spridningen och rädda liv. Därför måste mer satsas på förebyggande insatser för att stärka [...]Hälsa, Liberia, Sjukvård, Vatten
2015-11-03

”Var det bara skitsnack Stefan Löfven?”

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Svenska dagbladet

“Vår oro för att den svenska regeringens satsning på sanitet bara ska visa sig vara ett luftslott förstärks ytterligare av de diskussioner som nu förs om att ännu mer pengar ska tas från biståndet till [...]Avräkningar, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Vatten, Volym
2015-06-01

Jemens folk törstar ihjäl

Corinne Appelgren, Dagens ETC

“Oxfam arbetar tillsammans med flera andra organisationer för att hjälpa människor på plats, men de humanitära behoven fortsätter att öka och hjälpen räcker inte till. Om vi inte hittar ett sätt att hantera den akuta [...]Hälsa, Humanitärt bistånd, Jemen, Vatten
2014-12-11

”Sverige satsar 1,6 miljarder på vattenfrågor”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“Rent vatten och sanitet är en grundläggande hörnsten i fattigdomsbekämpningen. Därför satsar Sverige också stort. Sida lägger till exempel runt 410 miljoner kronor mellan 2014–2017 på det så kallade WASH-programmet (Water Sanitation and Hygien), där [...]Budget, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, VattenArtikeln är en replik på: "”Spola inte biståndet till toaletter”"
2014-11-19

Problem som går att lösa

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Det borde ge stora rubriker varje dag, men barnen dör i det tysta, långtifrån medias strålkastarljus. De dör dessutom helt i onödan. Inte på grund av någon obotlig sjukdom eller en naturkatastrof, utan enbart i [...]Barn och unga, FN, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Vatten
2014-11-18

”Spola inte biståndet till toaletter”

Christina Jutterström m.fl, Dagens Nyheter

I den budgetproposition som presenterades 23 oktober 2014 slår den nya regeringen fast att inom området “förbättrad grundläggande hälsa, så är vatten och sanitet fortsatt viktiga och prioriterade områden” (…) Givet detta är det märkligt att tillgången [...]Budget, Hälsa, Partipolitik, Vatten
2014-04-13

Syrien är en skam för världssamfundet

Somar Al Naher, Aftonbladet

“Diktatorn Bashar al-Assad fortsätter att fängsla och tortera oppositionella. Civila misshandlas innan de dödas. Byar och städer stryps på mat och vattentillförsel med svält och undernäring som följd. Hem och hus jämnas med marken av [...]Barn och unga, Hunger, Mänskliga rättigheter, Syrien, Vatten
2013-11-11

Med hjärta och hjärna

Dagens Nyheter

“Reflexmässiga hjälpsändningar av materiel som inte efterfrågats, riskerar att skapa fler problem än de löser…Alltså finns ett värde av att ta ett steg tillbaka och låta de utsatta människorna själva få tacka ja eller nej [...]Filippinerna, Humanitärt bistånd, Korruption, Sjukvård, Vatten
2013-10-29

Världen är bättre än vi tror

Sydsvenskan

“Välståndet sprider sig i världen – men om den allmänna opinionen inte tar intryck av detta kan följden bli felaktiga slutsatser och beslut. … Den som vill se en bättre värld gör klokt i att inte [...]Hälsa, Handelspolitik, Resultat, Vatten
2013-09-21

Ligger det bästa ännu framför oss?

Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet

“Att frysa all rörelse är återkommande inslag i klimatdebatten. Men det är snarare i den mänskliga viljan att ständigt få det lite bättre som svaren står att finna. Människan är inte mänsklighetens motsats. Det är [...]FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, VattenI artikeln hänvisas till "Don’t blame climate change for extreme weather"
2013-09-06

Ansvarsfull konsumtion är lösningen på vattenkrisen

Gunilla Carlsson m.fl, Svt Debatt

“Det står klart att tillgång till rent vatten är en rättighet för alla människor. Men alltför länge har man inte brytt sig om hur det använda vattnet återförs till naturen…Vi anser att vi behöver lyfta [...]Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Post-15, Vatten
2013-07-01

Rent vatten för alla

Gunilla Carlsson mfl, Expressen

“År 2013 är FN:s internationella år för vattensamarbete, och i dagarna är det ett år sedan konferensen i Rio de Janeiro, Rio+20, hölls. Den har gjort ett särskilt starkt avtryck i den globala utvecklingspolitiken, bland [...]FN, Klimatmötet i Rio 2012, Millenniemålen, Partipolitik, Vatten
2013-07-01

Moderat biståndspolitik i fritt fall

Lotta Håkansson Harju, Stockholmstidningen

“Nu pågår en översyn av FNs millenniemål, halvering av fattigdomen och mycket mer, som gäller fram till 2015. Det som nu står på dagordningen är vad som ska komma därefter. I den högnivåpanel som FNs generalsekreterare [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Palestina, Partipolitik, Post-15, Vatten
2013-03-22

En miljard saknar rent vatten

Mikaela Åkerman, Svenska Dagbladet

“Målet som sattes av det internationella samfundet vid millennieskiftet var att hälften så många människor skulle sakna tillgång till rent vatten och sanitet 2015 som 1990. Globalt sett har målet om rent vatten uppfyllts, enligt [...]FN, Hälsa, Vatten
2013-03-08

Jämställdhet kräver rent vatten och toaletter

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl; Borås Tidning

“Vi tycker det är oacceptabelt att vi 2013 tillåter att barn dör av diarré, att kvinnor världen över måste slösa bort sin tid, att flickor inte får en utbildning, att kvinnor och flickor utsätts för [...]Afrika, Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sektorskoncentration, Utbildning, Vatten
2013-02-10

Så skapas en framtid för fattiga länder

Ulrik Nilsson, Sundsvalls tidning

“Genom handel stärker vi andra länder och ger dem verktyg att hantera fattigdomen…Den arabiska våren har tydligt visat på handelns betydelse för utveckling. Tunisien, där allt började, var det första landet i Afrika med frihandelsavtal [...]Afrika, Asien, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Millenniemålen, Vatten
2012-12-22

En alldeles särskild önskelista

Elisabeth Dahlin, Politikerbloggen

“På önskelistan: tillgång till sjukvård för alla barn. Rent vatten och mat. Det räddar liv och ger barn en bra start. Världssamfundet måste också sätta barn i fokus när det gäller barn i krig och [...]Barn och unga, EU, FN, Hunger, Millenniemålen, Sjukvård, Vatten
2012-12-10

För lite görs mot klimathotet

Robert Sundberg, Dalademokraten

“I flera länder anförs ekonomiska problem eller kris som skäl till att man inte kan göra mer. Flera länder, särskilt de största som släpper ut som USA, Kina och Ryssland, lägger stora resurser på militär [...]Kina, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Ryssland, USA, Vatten
2012-12-10

Sju fackordföranden: Gör tillgång till rent vatten till en mänsklig rättighet

Annelie Nordström mfl; Aftonbladet

“Samtidigt har vatten blivit en kommersiell handelsvara i flera. Den utvecklingen riskerar att ställa ännu fler utan rätt till rent vatten. Blickar vi bortom saknar var sjätte människa i världen – 1 miljard – tillgång till [...]Barn och unga, EU, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Vatten
2012-11-21

“Jag ska lyfta frågan om kvalitet”

Gunilla Carlsson, Sydsvenskan

“För mig har frågan alltid haft en självklart central plats i utvecklingspolitiken. I årets budget för biståndet har vi, som artikelförfattarna noterar, avsatt 400 miljoner kronor just för att stärka arbetet för tillgång till rent [...]Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, VattenArtikeln är en replik på: "”Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet”"
2012-11-21

Jag ska lyfta frågan om kvalitet

Gunilla Carlsson, Sydsvenskan

“I årets budget för biståndet har vi, som artikelförfattarna noterar, avsatt 400 miljoner kronor just för att stärka arbetet för tillgång till rent vatten och sanitet. Det är en del av ansträngningen för att nå [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kvinnor, VattenArtikeln är en replik på: "Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet"
2012-11-19

”Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet”

Cecilia Chatterjee-Martinsen mfl; Sydsvenskan

“För närvarande pågår arbetet här i Sverige med en ny biståndspolitisk plattform, där konkreta frågor, prioriteringar och önskade resultat för svenskt bistånd ska slås fast. Tanken är att regeringen i denna ska klargöra vad biståndet förväntas [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Hälsa, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Vatten
2012-11-19

Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., Sydsvenskan

“Idag saknar 2,5 miljarder människor tillgång till grundläggande sanitet. Och då talar vi inte om glänsande lyxiga badrumsdrömmar utan om att nära två femtedelar av jordens befolkning tvingas uträtta sina behov i det fria, på [...]Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Vatten
2012-10-22

Handel bästa medicinen mot fattigdomen

Ulrik Nilsson Borås Tidning

“Genom handel stärker vi andra länder och ger dem verktyg att hantera fattigdomen. Den största fattigdomsminskningen de senaste åren har kommit i framförallt östra och sydöstra Asien, särskilt i Kina. Detta för att Kina har [...]Afrika, Biståndets målsättning, Demokrati, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Kina, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Näringslivsbistånd, VattenArtikeln är en replik på: "Fattigdomen måste bekämpas"
2012-10-20

Även judar stödjer Ship to Gaza

Olle Katz Göteborgsposten

“Den nuvarande israeliska regimens systematiska förtryck av palestinierna vilar på stöd från en ohelig allians av bosättare, ultraortodoxa judar och nationalistiska krafter.[…] Att kritisera staten Israels politik är en rättighet och en nödvändighet, även för [...]Biståndets målsättning, FN, Humanitärt bistånd, Israel/Palestina-konflikten, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Ship to Gaza, Sjukvård, Vatten
2012-08-30

Ny syn krävs för att komma åt världens slöseri av vatten

Anders Jägerskog mfl; SVT Debatt

“Över en miljard människor går till sängs varje kväll hungriga trots att vi globalt sett har tredubblat matproduktionen sedan 60-talet. … Den globala bilden över hur mat och vattenproblematiken ser ut kan tyckas negativ men det finns [...]Hunger, Jordbruk, Vatten
2012-08-21

Ohållbar situation för barnen i Gaza

Elina Arab, Sundsvalls Tidning

“Blockaden av Gaza måste lyftas i sin helhet och fri rörlighet för folk och varor in och ut ur Gaza såväl som Västbanken och östra Jerusalem måste möjliggöras. FN och biståndsgivare måste dessutom ta fram [...]Barn och unga, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Vatten
2012-04-17

Lena Ek – ta ansvar för indiskt kraftverk

Jens Holm, Svenska Dagbladet

“Det är nu hög tid att se över den svenska klimatpolitikens tveksamma effekter i andra länder. Vattenkraftverket i Indien är bara ett exempel. Nyligen tvingades Sverige stoppa två CDM-projekt i Rwanda. En stor del av [...]Diktaturer, Indien, Kina, Klimat & miljö, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Rwanda, VattenI artikeln hänvisas till "Skriftlig fråga 2011/12:352 Vattenkraftsprojekt inom CDM"
2012-03-22

Jordbruken måste bli smartare med vatten

Jakob Lundberg m.fl, Göteborgs Posten

“Den globala matförsörjningen haltar, samtidigt som en ökande konkurrens om vattenresurserna sätter allt större press på jordbruket.” Hållbar utveckling, Jordbruk, Vatten
2012-03-22

Jordbruken måste bli smartare med vatten

Jakob Lundberg mfl; Göteborgsposten

“Svenska forskare, bönder och svenskt näringsliv har kunskaper och erfarenheter som är värdefulla även ur ett internationellt perspektiv. Det svenska biståndet bör skapa ekonomiska förutsättningar för att stimulera inhemska marknader för mat i låginkomstländer, och [...]Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Vatten
2012-03-15

Saudiarabien behöver inte fler vapenfabriker

Valter Mutt, Göteborgsposten

“Saudiarabien behöver knappast fler vapenfabriker, däremot massiva satsningar på solenergi för att bygga en framtid bortom oljetoppen och få energi till avsaltning av havsvatten för att kunna häva tilltagande vattenbrist. Snabbt växande befolkningar och sinande [...]Demografi / befolkningsstatistik, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel, Vatten
2012-03-08

Rent vatten en jämställdhetsfråga

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., Uppsala Nya Tidning

“I dag är det internationella kvinnodagen, ett lämpligt tillfälle att reflektera över de stora skillnaderna i kvinnors villkor och möjligheter inte bara i Sverige utan världen över. Det beräknas att nära en miljard människor i [...]Jämställdhet, Vatten
2012-02-16

Biståndsdebatt till det extrema

Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning

“Kvinnors utbildningsnivå och demokratiska institutioner är det som långsiktigt lyfter ett land ur fattigdom liksom, ännu mer konkret, tillgång till vatten, el, telefon och annan infrastruktur. Mycket av detta hade aldrig gått att åstadkomma utan [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utvärdering, Vatten
2011-11-22

Rent vatten och sanitet en klockren investering

Jan Eliasson m.fl., Göteborgs Posten

“För Sveriges del avsattes år 2010 endast 2,1 procent av Sidas totala bistånd till vatten och sanitet, att jämföras med ett genomsnitt på 6 procent i andra europeiska givarländer. Vi måste komma ihåg att de [...]Afrika, Vatten
2011-11-22

Rent vatten och sanitet en klockren investering

Jan Eliasson,Cecilia Chatterjee-Martinsen; Göteborgsposten

“Rwanda har utmärkt sig genom att investera i politiskt ledarskap och professionell expertis som behövs för att förbättra tillgången till rent vatten och toaletter. Under samma period har Rwandas ekonomi mer än tredubblats i storlek. [...]Resultat, Rwanda, Vatten
2011-11-19

Den värdefullaste droppen

Mikael Bengtsson, Norran

“Vill regeringen verkligen göra allvar av ambitionen att genom biståndet satsa på jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen så går den vägen via resurser till vatten, sanitet och hygien. Då slipper också världens barn att [...]Jämställdhet, Partipolitik, Vatten
2011-10-03

Biståndet redan förändrat

Claes Leijon, Uppsala Nya Tidning

“Att Gunilla Carlsson nu upptäckt att tillväxtfrämjande insatser är viktiga för Tanzanias utveckling behöver inte nödvändigtvis betyda att det bistånd som tidigare givits, med inriktning på hälsa, hiv-bekämpning, vatten och sanitet, också utbildning, forskning och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Hälsa, HIV/AIDS, Näringsliv, Sida, Tanzania, Utbildning, VattenArtikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
2011-08-23

Öka satsningarna på vatten och sanitet

Jenny Appelblad, Göteborgsposten

“På två punkter har Carlsson och Petri Gornitzka rätt […] Vad som saknas i artikeln och tankarna kring hur länder och samhällen ska kunna stå emot katastrofer orsakade av ett allt mer extremt klimat, är [...]Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, VattenArtikeln är en replik på: "Svält förebyggs med bättre krishantering"
2011-08-21

”Vattenkrisen kan utmynna i konflikt över gränserna”

Jae So, Dagens Nyheter

“För det första måste länderna själva leda processen och skapa de mekanismer som gör att externa givares donationer tillsammans med inhemsk finansiering medför att ett större antal människor får tillgång till säkrare vatten och sanitetstjänster.[…] [...]Afrika, Hälsa, Vatten, Volym
2011-08-11

”Vatten livsavgörande del av biståndet”

Johan Schaar, Dagens Nyheter

“Vi får inte glömma att vi i länder där Sverige har verkat, och även fortsättningsvis ska verka inom vattensektorn, kan se viktiga resultat. I Kenya till exempel har Sverige varit drivande i rättighetsfrågor kring vatten [...]Kenya, Mänskliga rättigheter, Sida, VattenArtikeln är en replik på: "”Oacceptabelt att Sida nedrustar vattenbiståndet""
2011-08-06

”Oacceptabelt att Sida nedrustar vattenbiståndet”

Jan Eliasson, Per Stenbeck, Cecilia Chatterjee-Martinsen; Dagens Nyheter

“Det är hög tid att Sverige går från ord till handling. Det är oacceptabelt att fortsätta läpparnas bekännelse men inte sätta kraft bakom orden. Vi kräver att regeringen och Sida lever upp till sina egna [...]EU, Hälsa, Humanitärt bistånd, Sida, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet, Vatten
2011-08-06

Oacceptabelt att Sida nedrustar vattenbiståndet

Jan Eliasson m.fl., Dagens Nyheter

“”Tillgång till rent vatten och sanitet är grundläggande för hälsa och ekonomisk utveckling. Investeringar i sektorn ger stora samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska vinster, men det internationella samfundets stöd minskar och millenniemålet för vatten och sanitet [...]Sida, Vatten
2011-07-18

Vatten och mat i dag- långsiktiga lösningar i morgon

Cecilia Wemming, Söderhamns-kuriren

“Kan pengar leda till vattens om räddar ett döende barn är det dit pengarna måste gå. Ett ställningstagande som också syns i regeringens politik: Humanitärt bistånd utgör majoriteten av Sveriges insatser i Somalia och 30 [...]Afrika, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Somalia, Sudan, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Vatten
2011-04-21

Vanligt vatten ruskigt ovanligt

Expressen

“Vi kan inte exportera vatten, men vi kan minska mänskligt lidande genom att använda mindre av de resurser som sätter klimatsystemen på spel.” Klimat & miljö, Vatten
2011-03-24

Alla är värda rent vatten

Värmlands Folkblad, Peter Franke

“Vatten är en ojämnt fördelad mänsklig rättighet även utan naturkatastrofer och krig. […] Varje dag dör drygt 4 000 barn av diarré, som en konsekvens av bristande tillgång till rent vatten och toaletter. [...] År [...]Afrika, Asien, Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Mänskliga rättigheter, Vatten
2011-03-16

Erkänn vatten som mänsklig rättighet

Anders Berntell, Lise Bergh, Jan Eliasson, Madeleine Fogde, Birger Forsberg, Erik Lysén

“Varför visar inte Sverige ett starkare stöd för rätten till vatten och sanitet? Sverige har internationellt ett gott rykte för sitt biståndsarbete och för att gå i bräschen för frågor som rör mänskliga rättigheter.” FN, Mänskliga rättigheter, Sydafrika, Vatten
2011-03-16

Erkänn vatten som mänsklig rättighet

Anders Berntell, Svenska Dagbladet

“Årligen skördar bristen på dricksvatten och god sanitet mer än 2,4 miljoner människoliv i sjukdomar som lätt skulle kunna förebyggas. Att bristen på hygien, rent vatten och sanitet dödar fler barn än malaria, TBC och [...]FN, Rådet för MR, Vatten
2010-11-28

Rent vatten grunden för minskad fattigdom

Per Stenbeck, Johan Kuylenstierna, Birgitta Dahl, Anders Berntell, Birger Forsberg; Göteborgsposten

“Regeringens nya policy för miljörelaterat bistånd erkänner betydelsen av detta men glappet är stort mellan vackra ord och den bistra verkligheten.” Afrika, Haiti, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik, Vatten
2010-08-22

Hjärtlöst mot Pakistans barn

Barometern

“Vi borde öka bidragen till Pakistan, bättre samordna en stor internationell uttryckning och på ännu större allvar diskutera vad som kan göras i förebyggande. Sverige har en viktig roll att spela i detta med vår [...]Afghanistan, Barn och unga, FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Pakistan, Vatten
2010-08-20

Selektiv omtanke

Jenny Wennberg, Arbetarbladet

“Att världen är selektiv i sin omtanke är tydligt. I Pakistan behöver 8 miljoner människor akut humanitär hjälp just nu. Hjälp som inte kommer.” FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Pakistan, Tsunami-katastrofen 2004, Vatten
2010-07-18

Mer Coca-Cola i Afrika, tack

Andreas Bergh, Svenska Dagbladet

“Multinationella storföretag har på det hela taget inte särskilt gott rykte. Ekonomiskt sett är det dock lätt att hitta mekanismer genom vilka företagen gör nytta för landet.” Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Vatten
2010-06-11

Are African finance ministers committed to the MDGs?

Geoffrey Njora, NAI-Forum

“Efter två hetsiga diskussioner mellan afrikanska finansministrar under ett möte i Malawi, lyckades nationella delegationer från Sydafrika, Rwanda och Egypten undvika alla hänvisningar till budgetmässiga mål för utbildning, hälsa, jordbruk och vatten i den gemensamma ståndpunkten om millennieutvecklingsmålen” Egypten, Hälsa, Jordbruk, Malawi, NAI-Forum (engelska), Rwanda, Sydafrika, Utbildning, Vatten
2009-11-03

Vattenbistånd kan lösa krisen

Cecilia Scharp, Anders Berntell, Joakim Harlin, Johan Kuylenstierna, Karin Lexen, Martin Walshe; Svenska Dagbladet

“Vatten spelar en huvudroll i lösningen på klimatfrågan. Ändå minskar det vattenrelaterade biståndet. Om vattenfrågan tappas bort i klimatförhandlingarna kommer världens fattigaste att drabbas hårt.” Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Korruption, Vatten
2009-07-11

Satsa på rent vatten

Pernilla Ohlin, Dalarnas Tidningar

“Tillsammans med 19 så kallade partnerländer har G8-gruppen beslutat att sätta av cirka 160 miljarder kronor för att stötta jordbruket och trygga matproduktionen i utvecklingsländerna.” G8, Hunger, Jordbruk, Vatten
2009-06-08

Fördubbla biståndet till vatten och sanitet

Jan Eliasson, Per Stenbeck; Svenska Dagbladet

“Rent vatten är livsavgörande för alla människor. Ändå saknar en miljard människor tillgång till detta. Det drabbar främst flickor och kvinnor i tredje världen som istället för att gå i skolan eller arbeta tvingas gå [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Utbildning, VattenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Fatal neglect"
2009-04-24

Fel fokus i biståndet

Cecilia Brinck, Svensk Tidskrift

“”Det är klart att det är viktigt med fungerande demokrati och mänskliga rättigheter och sånt där som de pratar om på konferenserna, men för oss är det viktigare med vatten. Åtminstone just nu.”” Biståndets målsättning, Demokrati, Kenya, Mänskliga rättigheter, Resultat, Vatten
2009-04-07

Stefan Fölster: Bistånds-Sveriges stryptag

Stefan Fölster, Östgöta Correspondenten

“Nyligen publicerade jag en granskning av 108 slumpmässigt utvalda biståndsprojekt som Sida ansvarar för. Resultaten var anmärkningsvärda. Men det riktigt skrämmande hände efteråt.” Honduras, Klimat & miljö, Resultat, Sida, Tanzania, Utvärdering, VattenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd"
2009-04-03

Stiftet: Bättre miljö genom fasteinsamling

Per Larsson, Brita Söderwall; Vestmanlands Läns Tidning

“Vi stöder trädplantering i Tanzania och försöker sätta stopp för den illegala skövlingen av regnskog i Honduras och mycket mer. Allt handlar om att hushålla på ett nytt och bättre sätt med vattnet, när det [...]Honduras, Klimat & miljö, Resultat, Sida, Tanzania, Välgörenhet, Vatten
2008-08-27

Bistånd behövs ständigt

Eskilstuna-Kuriren

“Det är Dagens Nyheters politiske redaktör Niklas Ekdal som kommenterar – och applåderar – att svenska biståndspengar ska bekosta ambassader i u-länder.” Ambassader, Avräkningar, Biståndets målsättning, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering, VattenArtikeln är en replik på: "Representera mera"
2008-04-08

EU lever inte upp till utlovade biståndsmål

Louis Michel, Jean-Louis Schiltz; Göteborgsposten

“EU levde inte upp till sina löften om utvecklingsbistånd och världens fattiga fick 1,7 miljarder euro mindre än 2006, skriver EU-kommissionär Louis Michel” EU, Resultat, Utbildning, Vatten
2008-03-15

Brita Söderwall: Vatten är en mänsklig rättighet

Brita Söderwall, Vestmanlands Läns Tidning

“En svensk använder omkring 40 liter vatten om dagen för att spola toaletten. För den som måste gå timmar varje dag för att alls få tag på vatten är detta obegripligt.” HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Vatten
2007-03-22

Luf, Västmanland: Höj biståndet – minska vattenbristen

Hannes Persson, Frida Johnsson; Vestmanlands Läns Tidning

“Det handlar om förfärande fakta: Var femte människa är utan rent dricksvatten. 40 procent av världens befolkning saknar tillgång till rinnande vatten eller sanitär utrustning. Än mer skrämmande är att 200 barn dör varje timme [...]Barn och unga, Partipolitik, Vatten
2007-03-21

FN-rapport: Vattenbrist redan verklighet – och värre blir det

Johan Rockström mfl; Göteborgsposten

“Trenden för svenskt bistånd har under senare år varit en prioritering av stöd till demokratiseringsprocesser och mänskliga rättigheter. Detta stöd är viktigt men riskerar att undermineras om inte grundpelarna för stabil samhällsutveckling, våra mark- och [...]Demokrati, FN, Jordbruk, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Vatten
2007-03-01

Ungliberaler: Bistånd minskar vattenbrist

Hannes Persson, Frida Johnsson; Vestmanlands Läns tidning

” […] delningen av vatten i världen är också orättvis. Av jordens allt vatten är bara 2,5 procent sötvatten och av detta är 69 procent otillgängligt i snö- och isform.” Avdragsrätt för gåvor, Enprocentsmålet, Vatten
2005-05-18

“Biståndet efter tsunamin bygger upp ny fattigdom”

Maria Norrfalk, Johan Brisman, Dagens Nyheter

“En av de allra största utmaningarna just nu är frågan om samordning. Hundratals organisationer har etablerat sig i regionen och summan pengar som samlats in saknar historiskt motstycke – bara Röda korset uppskattas ha samlat [...]FN, Humanitärt bistånd, Indonesien, Sida, Sjukvård, Sri Lanka, Tsunami-katastrofen 2004, Världsbanken, Vatten
2002-07-06

Gör något åt svälten – nu!

Pär Axel Sahlberg m.fl. Svenska Dagbladet

“Aids har dödat sju miljoner bönder i södra Afrika de senaste tjugo åren. Det har minskat produktionen av mat, samtidigt som livsviktig kunskap om odling och hälsa gått förlorad. Människor har inte längre några överskott att [...]HIV/AIDS, Humanitärt bistånd, Hunger, Partipolitik, Vatten

Dokument om Vatten (33 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-03-22

The Water Gap

- The State of the World’s Water 2018

WaterAidVatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-12-07

Evaluation of three projects on transboundary water management in the Middle East and North Africa region

SidaAfrika, Mellanöstern, Vatten4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-11-20

Out of Order

- The State of the World’s Toilets 2017

WaterAidHälsa, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-08-30

Recipe for success

Action Against Hunger, WaterAidHälsa, Hunger, Vatten1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-08-21

Corporate engagement on water supply, sanitation and hygiene

- Driving progress on Sustainable Development Goal 6 (SDG6) through supply-chains and voluntary standards

CEO Water Mandate, WaterAid, World Business Council for Sustainable DevelopmentCorporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-03-22

Wild Water

- The State of the World’s Water 2017

WaterAidGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd, Mänskliga rättigheter, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-09-01

Water and Sanitation 2014

- Improving the human right to clean water and basic sanitation

SidaHälsa, Multilateralt samarbete, Resultat, Sida, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-24

Water and Sanitation

- Transboundary Water Cooperation in the Mekong

SidaAsien, Hållbar utveckling, Sida, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-01

Water and Sanitation – August 2015

- Transboundary Water Cooperation in Africa

SidaAfrika, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-06-26

Biståndsbarometern

- Humanitärt

SidaFlykt och migration, Humanitärt bistånd, Hunger, Resultat, Sida, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-06-01

Dränkta rättigheter, flytande ansvar

- En rapport om övergrepp runt bygget av Colombias största vattenkraftverk och de svenska aktörernas ansvar

- Rapport #70

Diakonia, Latinamerikagrupperna, Svenska Kyrkan, SwedwatchColombia, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Vatten4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-05-09

Progress on drinking water and sanitation

- Joint Monitoring Programme update 2014

- ISBN: 978 92 4 150724 0

Unicef, World Health Organization (WHO)Millenniemålen, Vatten12) Dokumenttyp ej angiven
2014-03-24

Water and Risk: Developing Sustainable and Resilient Communities

- Policy Report

Stockholm International Water Institute (SIWI), Swedish Water HouseVatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-01-01

Progress on Drinking-Water and Sanitation

- 2014 Update

Unicef, World Health Organization (WHO)Hälsa, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-12-01

We can’t wait

- A report on sanitation and hygiene for women and girls

Unilever, Water Supply & Sanitation Collaborative Council, WaterAidKvinnor, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-05-03

Transboundary Integrated Water Resources Management and Development Projects in The Mara (Kenya/Tanzania); Sio- Malaba-Malakisi (Kenya/ Uganda) and Kagera (Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania)

- Sida Decentralised Evaluation 2014:74

SidaBilateralt samarbete, Burundi, Kenya, Rwanda, Sida, Tanzania, Uganda, Utvärdering, Vatten4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-03-01

Everyone, everywhere

- A vision for water, sanitation and hygiene post-2015

WaterAidHållbar utveckling, Post-15, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-07-01

Sida’s Water Portfolio 2006-2008

- Sida’s Water Portfolio 2006-2008

SidaSida, Utvärdering, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-05-01

Management and Use of Water Resources – A Summary of Sida’s Experiences and Priorities

SidaJordbruk, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-05-01

Fatal neglect

- How health systems are failing to comprehensively address child mortality

WaterAidBarn och unga, Hälsa, Vatten, Zambia2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Getting Transboundary Water Right

- Theory and Practice for Effective Cooperation

SidaSida, Utvärdering, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Support to Uganda’s Water and Sanitation Sector from the 1980s Onwards

- Reflections and Experiences

SidaUganda, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-07-01

Health through Sanitation and Water Programme (HESAWA), Tanzania

- Ex-post (Retrospective) Evaluation Study

- Sida Evaluation 06/36

SidaHälsa, Sida, Tanzania, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-05-03

Miljö och hallbar utveckling

- Planerade insatser inom ramen för den Sarskilda SVIiljösatsningen

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-01-01

Water and Urban Conflict

- discussion on issues and a review of sida projects

SidaProjektstöd, Sida, Urbanisering / hållbara städer, Vatten4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2004-06-01

Checklist to Sida strategy for water supply and sanitation

- Water Division, Division for Urban Development and Environment

SidaHälsa, Klimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-05-01

Water Demand Management in Southern Africa

- Assessment of a Sida financed Water Demand Management project in Southern Africa, 1997–2004

SidaKlimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Pure Water

- Strategy for Water Supply and Sanitation

SidaHälsa, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-08-01

South Eastern Europe – Guidelines for Sida’s Environmental Cooperation

SidaKlimat & miljö, Östeuropa, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-01-01

Most worthwhile use of water

SidaKlimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-07-01

Poverty and the Environment

- A Contribution to Sida's Poverty Study

SidaKlimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1974-02-04

Personalbistånd i Tanzania

- Effektivitet och utländsk personal inom det tanzaniska vattenförsörjningsprogrammet

SidaTanzania, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1972-11-16

The Impact of the Rural Water Program in Tanzania

SidaTanzania, Vatten3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

Evenemang om Vatten (25 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-04-26 Flood risk management – rural to urban views for the future Whereas traditional engineering continues to be important, green infrastructure and ecosystem based solutions are increasingly acknowledged as essential for climate adaptation. Providing room for floods, integrating flood management with drought management, remuneration for water retention [...] SLU Hållbar utveckling, Vatten
2018-02-01 Vad händer när vattnet tar slut? I Kapstaden, Sydafrika, har flera års torka lett till rekordlåga vattennivåer med hotande vattenbrist som konsekvens. Trots restriktioner för vattenanvändning räknas dagarna ner tills vattnet i kranen beräknas ta slut. Under 2016 hade flera platser [...] SIWI, Stockholm International Water Institute (SIWI) Klimat & miljö, Vatten
2018-01-24 SIANI Annual Meeting 2018: Nutrition for Everyone Everywhere Every year the SIANI secretariat organises a meeting to provide an opportunity for members to interact with each other and to reflect on the work-plan of the year ahead. This year we have chosen nutrition [...] SIANI Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jordbruk, Vatten
2017-11-09 MR-dagarna: Land grabbing, access to land and food sovereignty Access to land and natural resources is fundamental to the fulfillment of a number of fundamental human rights, such as the right to food, water, housing and culture. Nevertheless, a decreasing number of people own [...] Nätverket Makten över Maten Hunger, Landgrabbing, Vatten
2017-08-30 Delivering on SDG 6 – showcasing international best practice in the food sector The 2030 Agenda includes a dedicated goal on water and sanitation (SDG 6) that sets out to “ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.” SDG 6 expands the MDG focus on [...] Swedish Water House Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Näringsliv, Vatten
2017-07-04 Vattenkrig – kriget om vatten. Samverkan för hållbara innovationer i kris och katastrof Hur kan vi i Sverige i partnerskap tillsammans med företag, myndigheter, universitet, biståndsorganisationer och institutioner få fram hållbara innovationer i internationella kris och katastrofdrabbade områden? Medverkande: Lena Ingelstam, Chef för avd. Innovation och Partnerskap, Sida; Anders Jägerskog, [...] Läkarmissionen Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Vatten
2017-07-02 Vatten, skog, människor – hur återskapar vi produktiva landskap? Skogar och trädlandskaps har en central roll för biologisk mångfald, vattenflöden och ekonomisk utveckling. Sverige har stora möjligheter att bidra till den stora globala utmaningen att restaurera de stora arealerna utarmad skogsmark som är resultatet [...] Focali, Skogsstyrelsen, SLU Global, Sveaskog, Swedish Water House Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Vatten
2017-08-29 Vatten – hållbarhetsrisk eller affärsmöjlighet? På seminariet får vi lyssna till WaterAids landschefer i Etiopien och Indien som beskriver den lokala bristen på rent vatten och sanitet, hur det påverkar företagsklimatet och vad vi kan göra åt det. Samt representanter [...] CSR Sweden, Vinge, WaterAid Etiopien, Hållbar utveckling, Indien, Klimat & miljö, Vatten
2017-03-23 World Water Day 2017 – Climate change is water change WaterAid and Sida are delighted to announce a panel of distinguished global experts and policy makers to discuss how improving access to clean water can make poor and vulnerable communities better able to withstand catastrophes, [...] Sida, WaterAid Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Vatten
2017-02-27 Filmvisning och föreläsning – Peru och vattenfrågan De hemkomna praktikanterna Lina Franzén och Lillemor Lind Alpstad berättar om Svalorna Latinamerikas arbete i Peru samt deras erfarenheter av att göra utlandspraktik i området Castilla Media. De kommer även visa en kortfilm som praktikanterna [...] Svalorna Latinamerika Hälsa, Peru, Sydamerika, Vatten
2016-12-02 Indiens stora utmaning – tillgång till rent vatten, sanitet och hygien för alla! 774 miljoner personer i Indien har inte tillgång till en toalett och 76 miljoner människor saknar tillgång till rent dricksvatten. Utmaningen är enorm men vinsterna om man klarar det är större. V K Madhavan, generalsekreterare för WaterAid [...] WaterAid Indien, Vatten
2016-11-18 Mänskliga Rättighetsdagarna: Vem har rätt att släcka törsten? Vatten är en mänsklig rättighet. Ändå saknar 650 miljoner människor tillgång till rent vatten. Andra får betala dyrt för att släcka törsten. Vi samtalar om Schyst resandes nya kampanj om följderna av turismens vattenanvändning, och [...] Schyst resande, Union to union Mänskliga rättigheter, Turism, Vatten
2016-11-18 Can a city be sustainable without toilets for all? Worldwide, it is estimated that almost one-fifth of all urbanites – over 700 million people – live without a decent toilet. Rivers, lakes, beaches, streets, railtracks and common areas quickly become open sewers and rubbish [...] Sida, WaterAid Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Urbanisering / hållbara städer, Vatten
2016-08-28 Världsvattenveckan Världsvattenveckan startar och håller på till om med den 2 september. Experter, aktivister och beslutsfattare från hela världen deltar i årets upplaga som har vattnets roll för hållbar tillväxt som tema. Konferensen arrangeras av Stockholm [...] Stockholm International Water Institute (SIWI) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Klimat & miljö, Vatten
2016-07-07 Vatten i värdekedjan – mot en lönsam och hållbar textilindustri I många asiatiska länder, är textilindustrin den fjärde största vattenanvändaren. Enligt Världsbanken orsakar textilindustrin 20 procent av de globala vattenföroreningarna. Denna problematik arbetar svenska varumärken med inom Sweden Textile Water Initiative (STWI). En värdekedja som [...] Stockholm International Water Institute (SIWI) Klimat & miljö, Vatten
2016-04-26 Vattnets roll i Agenda 2030 och Klimatavtalet God vattenförvaltning är både ett mål och medel för en hållbar utveckling och en förutsättning för lyckade klimatåtgärder. Vilka vattenfrågor kommer Sverige att prioritera globalt och nationellt? Under seminariet diskuterar vi utkomsterna av SDG- och klimatförhandlingarna [...] Swedish Water House Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Vatten
2016-03-22 Vatten för hållbar tillväxt Årets Världsvattendag kommer att belysa hur olika sektorer ofta inte inser hur betydelsefullt vattnet är utan tar tillgången för given. Vatten blir allt mer en bristvara, konkurrensen hårdnar. Företag och investerare måste bli medvetna om [...] Sida, Stockholm International Water Institute (SIWI), WaterAid Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Vatten
2015-11-19 “Sida: Unga Dramaten hjälper till att fira Världstoalettdagen med utdrag ur sin föreställning ”Mens”” Trots att vi vet att mens är något självklart och fullkomligt naturligt för den biologiska cykeln och ett faktum som kvinnor världen över hanterar varje månad, år in och år ut, är det fortfarande tabubelagt [...] Sida Hälsa, Jämställdhet, Utbildning, Vatten
2015-08-23 World Water Week: Water for Development World Water Week in Stockholm is the annual focal point for the globe’s water issues. It is organized by SIWI. This year is the jubilee year for both the Week and the Stockholm Water Prize. [...] Stockholm International Water Institute (SIWI) Vatten
2015-06-24 From Stigma to Dignity: Menstruation, Incontinence and other Blind Spots in Human Development Menstrual hygiene for women and girls remains a taboo subject in many parts of the world, resulting in a negative impact on the health, education and quality of life of adolescent girls and women. Another [...] SCA, Water Supply & Sanitation Collaborative Council Hälsa, Kvinnor, Vatten
2015-07-01 Vattentäta skott mellan klimat- och SDG-processerna? I år äger två viktiga konferenser rum som kommer spela stor roll för vår framtid: Financing for Development där utvecklingsfinansiering till de nya hållbarhetsmålen ska diskuteras och COP 21 i Paris. Dessa globala avtal kommer [...] Swedish Water House Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Post-15, Vatten
2015-06-30 Kakuma Dateline – we need more than food and water to survive Sedan 1992 har flyktinglägret Kakuma i Kenya tagit emot människor som flytt från decennier av krig och svält i en av världens oroligaste regioner – Afrikas Horn. Några lyckas ta sig vidare från lägret, men [...] Svenska Kyrkan Flykt och migration, Hunger, Kenya, Vatten
2015-06-30 Nya SDG-mål men samma gamla vatten. Hur jobbar vi tillsammans för livsviktigt vatten till alla 2030? Vilka krafter behövs för att hela jordens befolkning ska få tillgång till användbart vatten? Och vad kan Sverige bidra med för ett hållbart liv i världens oceaner? Hur kan erfarenhet och kunskap från ett litet [...] Havs- och vattenmyndigheten Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Vatten
2015-07-02 Globala vattenresurser och svenska innovationer – initiativ som kan rädda världen “Vattenbrist hotar i stora delar av världen. I västvärlden bryr vi oss knappt och har ingen aning om vår konsumtion. Hur kan svenska initiativ och innovationer för mätning av vattenanvändning göra internationell nytta? Vad händer [...] Sustainable innovation Forskning och innovation, Vatten
2015-07-02 Schyssta kedjor – bananens väg från jord till bord Visste du att en tredjedel av alla bananer  som produceras i världen aldrig konsumeras? Svinn förekommer i matens hela produktions – och konsumtionskedja, vilket innebär att värdefull mat går förlorad och att miljöbelastningen blir onödigt stor. [...] Stockholm International Water Institute (SIWI), Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Vatten

Kommentarer i diskussionen om Vatten (4 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2013-10-29 Peter Winai: Heureka! Jag som trodde att världen håller på att gå under. Jag som trodde att exploateringen av människor och natur bara blev värre. Skäms! Nu vet jag bättre. Världen är bättre än vi tror
Av Sydsvenskan
2012-02-17 Biståndsdebatten.se: Sida svarar i en kommentar på Facebook på citatet: ‎"Biståndsmyndigheten Sida gillar helt enkelt inte regeringens politik." Noak, vi håller förstås inte med om det påståendet. Vi genomför den svenska politiken och har inga åsikter om den är bra eller dålig. Däremot är det vår uppgift att veta vad som fungerar och är effektivt. Det förmedlar vi till regeringen. UNT:s ledarskribent utgår från att ministern endast menar Sida när hon tycker att det är för mycket "prat". Lyssnar man på hela intervjun förstår man att hon menar hela det internationella biståndet - d v s FN-systemet, utvecklingsbankerna, UD, EU, Sida och organisationer i det civila samhället. /Joachim Beijmo Biståndsdebatt till det extrema
Av Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning
2012-02-16 Biståndsdebatten.se: Elin replikerar på påståendet "Biståndsmyndigheten Sida gillar helt enkelt inte regeringens politik." i ledarskribenten Johan Rudströms artikel ovan. I Ekots lördagsintervju med Gunilla Carlsson sammanfattar Tomas Ramberg statskontorets kritik och frågar biståndsministern om det inte innebär att hon ställer för höga krav på redovisning. "Nej, för att vi tänker fel när vi gör bistånd" svarar hon. "Jag kan inte redovisa vad vi gör eftersom vi gör saker på fel sätt." Lyssna här, ca 10 minuter in i intervjun. Håller ni med? Biståndsdebatt till det extrema
Av Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning
2012-02-16 Elin: Gillar och gillar? Jobbar man varje dag med att utveckla och förbättra biståndet så är det ju inte precis så att man får hjälp av befintligt absurda uppsättning riktlinjer och styrmekanismer (se statskontorets utvärdering oktober 2011) och en konstant, ensidig svartmålning i media, från ett ministerium som både skulle och borde kunna se en betydligt mer positiv och balanserad resultatveklighet. (Ej perfekt, men mycket bättre än både sitt rykte och än resultatmatriserna för andra politikområden.)  Varken rimligt eller konstruktivt, ens för dem av oss som verkligen skulle välkomna radikala resultatreformer och accepterar tex Easterlys nattsvarta och tillspetsade (men trots allt KONSTRUKTIVA) kritik. Biståndsdebatt till det extrema
Av Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning
Dela det här: