Sjukvård

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Sjukvård.

Diskussionen om Sjukvård innehåller:

  • 10 exklusiva debattartiklar
  • 121 debattartiklar
  • 13 dokument
  • 17 evenemang
  • 10 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Sjukvård (10 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-02-20

Hundratusentals kvinnor dör i onödan i cancer

Pernille Fenger, Biståndsdebatten.se

Varje år insjuknar en halv miljon kvinnor i världen i livmoderhalscancer – och ungefär hälften av dem dör av sjukdomen. Med rätt politiska och medicinska insatser skulle antalet drabbade av livmoderhalscancer kunna minska med upp till 90 procent, skriver FN:s befolkningsfond UNFPA.Georgien, Hälsa, Moldavien, Östeuropa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2017-12-19

Solenergi räddar liv i Libyen

Noura Hamladji, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som konflikten i Libyen fortgår möts medborgarna av bristande samhällsfunktioner. Strömavbrotten är många och kan vara en direkt livsfara för människor i behov av vård. Att installera solpaneler på sjukhusen är en enkel men livsviktig åtgärd, skriver Noura Hamladji, landschef för FN:s utvecklingsprogram UNDP i Libyen.Fossilfri energi, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Libyen, Sjukvård
2017-09-13

Nödvändigt att satsa på forskning om fattigdomens infektionssjukdomar

Gunilla Källenius m.fl., Biståndsdebatten.se

Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen. I dag insjuknar och dör människor i världens fattigaste länder främst i sjukdomar som malaria, tuberkulos, hiv, luftvägsinfektioner och diarrésjukdomar. Det minskande stödet till forskning om global hälsa är därför oacceptabelt, skriver Gunilla Källenius och Olle Stendahl.Forskning och innovation, Hälsa, HIV/AIDS, Sjukvård
2016-09-09

Kraftsamling nödvändig för att stoppa aids, tuberkulos och malaria

Maria Andersson m.fl., Biståndsdebatten.se

Varje år orsakar aids, tuberkulos och malaria tre miljoner människors död. Utmaningarna är många, men än finns det hopp om att nå FN:s mål om att stoppa dessa sjukdomar innan år 2030. Om två veckor ska världens ledare offentliggöra hur mycket bidrag de är villiga att ge Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria under nästa treårsperiod. Det är dags för en kraftsamling, skriver företrädare för RFSU, RFSL, Läkare Utan Gränser, Svenska Läkaresällskapets Kommitté för Global Hälsa, Världsinfektionsfonden, Karolinska Institutet och Hiv-Sverige.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Sjukvård
2016-06-30

Öka stödet till bekämpning av tuberkulos!

Gunilla Källenius m.fl., Biståndsdebatten.se

Sverige har valt att minska stödet till bekämpningen av en av världens dödligaste sjukdomar – tuberkulos. Med en hotande pandemi av multiresistent tuberkulos är detta svårt att förstå. Världshälsoorganisationen har som mål att minska antalet tuberkulossjuka med 90 procent till 2035, men då krävs stora forskningssatsningar och nya samarbetsformer. Det skriver Gunilla Källenius, Knut Lönnroth och Claes Ånstrand.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård, WHO
2016-02-22

Minskat hälsobistånd – ingen bra signal när Agenda 2030 sjösätts

Gun-Britt Andersson m.fl., Biståndsdebatten.se

Sverige har länge framstått som en stormakt inom hälsobistånd. Vi har dessutom tagit på oss en ledarroll för att de högt ställda målen i Agenda 2030 ska uppnås. Samtidigt minskar regeringen nu sina anslag till hälsobiståndet, skriver tre debattörer från tankesmedjan Global Utmaning.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/16/minister-bistand-till-halsa-ar-fortsatt-prioriterat/"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/global-halsa-i-perspektiv/"
2016-02-04

Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!

RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se

Aids, tuberkulos och malaria drabbar miljontals fattiga människor runtom i världen. Trots det vill Sveriges regering dra ner på stödet till Globala Fonden som bekämpar de tre sjukdomarna. Det minskade anslaget är ett hot mot vår möjlighet att stoppa epidemierna, skriver 159 organisationer i ett öppet brev till Stefan Löfven.Hälsa, HIV/AIDS, Sjukvård
2014-11-25

Sverige behövs för att få bukt med den dödliga tuberkulosen

Judith Bruchfeld mfl; Biståndsdebatten.se

Varje år insjuknar 9 miljoner människor i Tuberkulos. Under samma tidsperiod dör 1,5 miljoner människor i sjukdomen. Forskning om nya diagnosmetoder och läkemedel prioriteras inte. Stora läkemedelsföretag tenderar att dra sig ur i istället för att satsa mer. Sverige har alla förutsättningar att bli den starka röst som behövs för att prioritera kampen mot tubekulosen. Det menar Judith Bruchfeld, Gunilla Källenius, Knut Lönnroth, Olle Stendahl, Claes Ånstrand och Johan Mast.Hälsa, Sjukvård
2014-10-28

Ebolaepidemin är ett tecken på det misslyckade hälsobiståndet

Björn Ekman, Biståndsdebatten.se

De parallella, byråkratiska strukturer som växt fram inom det internationella hälsobiståndet gör att omvärldens stöd kan vara direkt skadligt för mottagarländernas förutsättningar att utvecklas. Det behövs inte fler fragmenterade insatser för att hantera ebolaepidemin, det behövs insatser som bygger på kunskap och behov. Det menar Björn Ekman, forskare vid Lunds universitetAfrika, Hälsa, HIV/AIDS, Resultat, Sida, Sjukvård
2014-06-03

Investera i barnmorskor för att rädda kvinnors liv

Ingela Wiklund mfl; Biståndsdebatten.se

Mödradödligheten är fortsatt ett stort problem runtom i världen. Cirka 40 miljoner kvinnor per år föder barn utan tillgång till utbildad personal. Genom att skala upp den svenska modellen med välutbildade barnmorskor som har huvudansvar för förlossningarna kan mödradödligheten minska drastiskt, skriver Ingela Wiklund och Anna Nordfjell från Svenska Barnmorskeförbundet och Anders Molin från Sida.Barn och unga, Hälsa, Millenniemålen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård

Debattartiklar om Sjukvård (121 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-01-15

De humanitära kriserna – bortom rubrikerna

Katrin Kisswani m.fl., Dagens ETC

“Under 2017 riktades mediernas strålkastarljus mot flera av världens mest akuta humanitära kriser: rohingyernas massflykt till Bangladesh, kolerautbrottet i Jemen, slavhandeln i Libyen och kriget i Syrien. Men stunden i rampljuset är ofta kort. Dessutom [...]Hälsa, Humanitärt bistånd, Sjukvård
2017-10-08

Hur ska vi klara de nya epidemierna?

Marianne Elvander m.fl., Svenska Dagbladet

“Det är lätt att tro att dagens välorganise­rade Sverige skulle stå skyddat mot liknande epidemier. Men risken för världsomfattande infektionsutbrott, pandemier, som även drabbar länder med väl utvecklad hälso- och sjukvård, har sannolikt aldrig varit [...]Hållbar utveckling, Hälsa, Sjukvård
2017-08-23

Vänd inte Jemen ryggen

Elin Williams, ETC

“17 miljoner människor i Jemen lider av matbrist och undernäring. 20,7 miljoner människor, över 75 procent av landets befolkning, är i behov av humanitär assistans. Dessa är svindlande siffror som fortsätter stiga i en av [...]Fred och säkerhet, Hälsa, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Sjukvård
2017-07-13

”Abortfrågan kan inte kompromissas bort”

Carin Jämtin, Expressen

“Det är riktigt att många av de länder Sida ger stöd till har en restriktiv abortlagstiftning. Men det är också så att ett lands abortlagar och hur det fungerar i praktiken ofta skiljer sig åt. [...]Biståndets målsättning, Biståndsformer, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/07/12/hellre-effektivt-bistand-an-ratt-ordval-jamtin/"
2017-06-02

“RFSU: Polens politiker tar ännu ett kvinnofientligt steg”

Kristina Ljungros, Dagens Arena

“Just nu pågår bakslag över alla människors rätt att fatta beslut om sina kroppar och sin sexualitet. Vi ser det inte minst i Europa och USA genom religiösa grupper, genom nationalistiska rörelser och genom högerpopulister. Starka [...]Barn och unga, Civilsamhället, EU, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Norge, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård, Spanien, USA
2017-05-19

Stärk svensk forskning i kampen mot globala sjukdomar

Lawen Redar m.fl., Dagens Arena

“Det svenska utvecklingsbiståndet syftar bland annat till att finansiera det lokala biståndet såsom ländernas inhemska hälso- och sjukvård. Detta är en viktig och långsiktig utvecklingssatsning men får inte underminera andra nyckelfunktioner i kampen mot global [...]Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård
2017-04-19

”Det krävs mer än pengar för att rädda liv i Jemen”

Katrin Kisswani, Svenska Dagbladet

“Ökat finansiellt stöd är givetvis en viktig förutsättning för att förbättra hjälpen till Jemen. Men det krävs mer än pengar. I ett krig där civilbefolkningen betalar det högsta priset och attacker sker mot livsviktiga samhällsfunktioner [...]Civilsamhället, FN, Humanitärt bistånd, Jemen, Sjukvård
2017-02-27

Utnyttja platsen i säkerhetsrådet för att kräva att blockaden hävs

Mikael M Karlsson, ETC

“Israels säger att blockaden handlar om säkerhet. Men sjuka barn har aldrig utgjort något säkerhetshot mot Israel. FN uppskattar att området kommer vara obeboeligt år 2020 om blockaden fortsätter i sin nuvarande form. […] Blockaden fyller [...]Barn och unga, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza, Sjukvård, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-10-03

”Sverige blundar för hotande kris i Afghanistan”

Måns Molander, Svenska Dagbladet

“Sverige har tillsammans med övriga givarländer förbundit sig att ”hjälpa Afghanistan att bli en säker och stabil nation”. Det internationella samfundet behöver leva upp till de här åtagandena för att det afghanska folket ska ha [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Sjukvård, Utbildning
2016-10-03

Tomma ord från FN om sjukhusbombningar

Katrin Kisswani m.fl., OmVärlden

“Konsekvenserna av ett sönderbombat sjukhus är inte bara förödande just i det ögonblick då byggnaden slås i spillror. Även långt efteråt fortsätter attackerna att påverka befolkningen, i form av obehandlade infektioner, uteblivna kejsarsnitt och avsaknad av [...]FN, Fred och säkerhet, Sjukvård
2016-09-21

Så ska hoten mot vår hälsa mötas

Isabella Lövin, OmVärlden

“Sveriges utvecklingssamarbete för hälsa fokuserar på några nyckelteman: Barn- och mödrahälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt hälsosystemstärkande. Erfarenheter talar sitt tydliga språk – vi kommer inte att uppnå hållbarhetsmålen om vi inte satsar på [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2016-09-19

”Sverige bör bidra till att rädda liv”

Jonas F Ludvigsson, Svenska Dagbladet

“Den nuvarande regeringen har valt att prioritera frågor som rör miljö och rättvisa. Att då minska överanvändning av antibiotika, men samtidigt ­trygga tillgången i den fattiga världen där infektioner fortfarande skördar tusentals dödsoffer, bör vara [...]FN, Hälsa, Sjukvård
2016-08-01

”Kampen mot aids hotas av bakslag”

Dick Durevall, Svenska Dagbladet

“Under senare år har intres­set legat på bromsmediciner, men de räcker inte för att stoppa epidemin, även om UNAIDS 90–90–90 blir en framgång. Programmen för hivtester, behandling och uppföljning måste förbättras, och mer ­fokus måste [...]FN, Hälsa, HIV/AIDS, Sjukvård
2016-07-07

”Nato måste ha respekt för krigets lagar”

Anna-Karin Johansson, Svenska Dagbladet

“Under Natos toppmöte i Warszawa den 8-9 juli behöver skyddet för hälsovård vara på agendan. Trots att sjukvårdssystemet i Afghanistan har förbättrats de senaste åren, så är det fortfarande mycket fragilt. Läkare och sjukvårdspersonal arbetar hängivenhet [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Nato, Sjukvård
2016-05-23

Sverige – en humanitär stormakt i ett vacklande system

Pieter-Jan van Eggermont, Mänsklig Säkerhet

“Agendan för FN-toppmötet har tydligt visat hur pass svagt intresset är för att prioritera brinnande frågor rörande det pågående våldet mot patienter och sjukvårdspersonal, den inhumana behandlingen av flyktingar och migranter, eller den ineffektiva responsen [...]Afghanistan, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Nato, Sjukvård, Syrien, Turkiet, Villkorat bistånd
2016-05-05

Sårade och sjuka – krigets nya offer

Melker Måbeck, Svenska Dagbladet

Katastroforganisationer som Röda Korset arbetar nu under ytterst svåra förhållanden. Det är hög tid att agera. Tillsammans med staterna och FN kan vi göra mycket för att vända utvecklingen. Civilsamhället, Sjukvård, Sviktande stater, Syrien
2016-02-16

Minister: Bistånd till hälsa är fortsatt prioriterat

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Sveriges totala hälsobistånd uppgår till närmare 4 miljarder kronor om året. Vi drar ner mindre på hälsobiståndet än på övrigt bistånd. Och inom hälsa så prioriterar vi särskilt stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och [...]Avräkningar, Budget, Hälsa, HIV/AIDS, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdI artikeln hänvisas till "Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!"
2016-02-16

Patriarkal politik

Annika Borg, Barometern

“159 biståndsorganisationer från hela världen, bland andra Läkare utan gränser, protesterar nu mot Stefan Löfven i ett öppet brev. Och civilsamhällets biståndsorganisationer skräder inte orden, då den rödgröna regeringen på ett bräde drar ned biståndet [...]Feministisk utrikespolitik, Hälsa, HIV/AIDS, Jämställdhet, SjukvårdI artikeln hänvisas till "Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!"
2016-01-19

Internationellt stöd viktigt för att stoppa fler ebola-epidemier

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Dagens ETC

“Det är i fattiga länder som smittsamma sjukdomar sprids snabbast, och det är fattiga länder som har minst kapacitet att stoppa spridningen och rädda liv. Därför måste mer satsas på förebyggande insatser för att stärka [...]Hälsa, Liberia, Sjukvård, Vatten
2015-12-11

En global utmaning

Maria Mörth m.fl., Upsala Nya Tidning

“I maj i år antog de 194 medlemsländerna i Världshälsoorganisationen (WHO) en global handlingsplan mot antibiotikaresistens. Att en sådan plan nu äntligen kommit till stånd kan i stor utsträckning tillskrivas Sveriges starka internationella engagemang i frågan [...]Forskning och innovation, Hälsa, Sjukvård, WHO
2015-09-28

“Det räcker inte med att räkna sjukhus för att nå målen”

Pernille Fenger, OmVärlden

“Det är bara när vi har uppgifter som, oavsett ålder, kön, inkomst och geografi ger oss en sann bild av samhället, som vi år 2030 kan bedöma om vi uppnått målen. Det är endast när [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Resultat, Sjukvård
2015-06-08

Sök nya vägar mot antibiotikaresistens

Christofer Fjellner, Upsala Nya Tidning

“Sverige borde göra skapandet av ett globalt legalt ramverk för kampen mot antibiotikaresistens till sin fråga i FN. Vi behöver ett slags “Kyoto-avtal” för kampen mot antibiotikaresistens. För antibiotikaresistens är ett minst lika stort hot [...]FN, Hälsa, Sjukvård
2015-06-03

Sofia Damm (KD): När Don Quijote blev biståndsminister

Sofia Damm, Dagens Arena

“Kristdemokraterna står till fullo bakom dagens abortlagstiftning. Vi har inga förslag om att ändra den. Att det i dag dör 800 kvinnor om dagen i samband med graviditet eller förlossning är helt oacceptabelt och Sveriges SRHR-arbete [...]Hälsa, Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/isabella-lovin-mp-asa-regner-s-vi-behover-starka-kvinnors-rattigheter/"
2015-06-03

Ny antibiotika kräver nya ekonomiska modeller

Manica Balasegaram m.fl., Aftonbladet

“Antibiotikaresistens har liknats vid hotet från klimatförändringarna, både vad gäller allvaret i situationen och i att de människor som får betala det högsta priset är de som har minst ansvar för att problemet har uppstått. [...]Forskning och innovation, Hälsa, Sjukvård
2015-05-05

Skamligt hög mödradödlighet

Isabella Lövin, Expressen

“Trots att mödra- och barnadödligheten nästan har halverats sedan 1990 dör fortfarande 800 kvinnor per dag i samband med graviditet eller förlossning. 99 procent av dessa kvinnor och flickor dör i utvecklingsländer. Nära tre miljoner barn [...]Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2015-02-09

Miljontals kan dö om ingen ny antibiotika tas fram

Bo Könberg, Dagens Nyheter

Situationen i världen blir förstås oerhört mycket allvarligare när inga nya antibiotikaklasser kommer fram. Från upptäckten av penicillinet i slutet av 1920-talet till år 1970 kom det fram cirka 20 nya typer av antibiotika. Därefter [...]Hälsa, Sjukvård, WHOI artikeln hänvisas till dokumentet: "WHO: Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014"
2015-02-03

Faran är inte över för ebolaepidemin

Kristen Bègue m.fl, Aftonbladet

“Vi kan alltså inte andas ut än. Tvärtom måste vi öka våra ansträngningar. Världssamfundets insatser mot epidemin måste snabbt nå bättre resultat när det gäller sjukvård, smittspårning, att leta upp och identifiera nya fall, hälsoinformation [...]Afrika, Guinea-Bissau, Hälsa, Humanitärt bistånd, Liberia, Sierra Leone, Sjukvård
2015-01-01

Försvara aborträtten

Hans Linde, Expressen

Om inte Sverige står upp för aborträtten är risken stor att det blir tyst. Om inte Sverige är berett att genom sitt bistånd stödja aborträttsaktivister i Nicaragua, säkra aborter i Bangladesh och sexualupplysning i Georgien [...]Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2014-10-06

Ebola kan bli lika stor hot mot väst som islamiska staten

Wolfgang Hansson, Aftonbladet

Ebola är inte längre bara en hemsk sjukdom utan också ett potentiellt terrorhot. Redan innan det senaste utbrottet har den amerikanska militären identifierat ebola som ett av flera virus som skulle kunna användas för bioterror-attacker. Fred och säkerhet, Sjukvård
2014-04-10

Nu hotas kvinnors rätt till sina kroppar

Anna Bergström m.fl., Aftonbladet

“En sådan förändrad lagstiftning skulle effektivt sätta stopp för forskning kring provrörsbefruktningar och livsviktig stamcellsforskning. Men man vill även sätta stopp för att EU, världens största biståndsgivare, ska kunna ge utvecklingsbistånd till något som kan [...]EU, Forskning och innovation, Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2014-04-07

Läkare utan gränser rapporterar om EU-problem

Lennart Götesson, Dala-Demokraten

“Läkare utan gränser skriver om dåliga sanitära och allmänna förhållanden i lägren, förhållanden som organisationen betecknar som fullständigt oacceptabla. Lägren är överbefolkade och saknar värme och varmt vatten. Det är dålig ventilation och dålig mat som bland [...]EU, Flykt och migration, Grekland, Hälsa, Sjukvård
2014-03-25

Sverige måste öka insatser mot multiresistent tuberkulos

Anna Sjöblom mfl; OmVärlden

“Att inte stoppa tuberkulosepidemin innebär förutom enormt mänskligt lidande även stora ekonomiska förluster. Behandling av tbc kostar bara i Europa 4,5 miljarder kronor per år och tiodubblas om hänsyn tas till produktivitetsförlust på grund av [...]Hälsa, Sjukvård
2014-01-01

Humanitärt arbete med förhinder

Dagens Nyheter

“Ett signum för Läkare utan gränser är, enligt organisationen själv, att man aldrig ber om lov att få komma in i ett land, aldrig betalar mutor och heller inte håller sig med några vakter eller [...]Humanitärt bistånd, Sjukvård, SyrienI artikeln hänvisas till "Debatt: Humanitära hjälparbetare allt mer utsatta"
2013-12-24

Debatt: Humanitära hjälparbetare allt mer utsatta

Monika Oswaldsson, Göteborgsposten

“Att sjukvården – både patienter, personal och byggnader – utgör måltavlor i väpnade konflikter är ett stort och växande problem som radikalt har förändrat förutsättningarna för humanitära organisationer som Läkare Utan Gränser. Men under 2013 [...]Centralafrikanska republiken, Humanitärt bistånd, Sjukvård, Syrien
2013-11-11

Med hjärta och hjärna

Dagens Nyheter

“Reflexmässiga hjälpsändningar av materiel som inte efterfrågats, riskerar att skapa fler problem än de löser…Alltså finns ett värde av att ta ett steg tillbaka och låta de utsatta människorna själva få tacka ja eller nej [...]Filippinerna, Humanitärt bistånd, Korruption, Sjukvård, Vatten
2013-10-09

Vaccin mot malaria väcker hopp om fler goda nyheter

Borås Tidning

“Mycket av världens migration handlar om människor som vill bort från fattigdom, sjukdom, förtryck och hunger. Men om en global sjukdom som malaria går att rå på, så minskar behovet av att fly. Frågan är [...]Hälsa, Hunger, Sjukvård
2013-10-08

Släpp fram humanitär hjälp till Syriens folk

Idris Abdalla mfl; Aftonbladet

“För att tragedier som denna ska bli färre och för att fler drabbade ska få tillgång till humanitär hjälp måste världens beslutsfattare se till att ord blir till handling. Sveriges nya biståndsminister Hillevi Engström har redan visat [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), FN, Humanitärt bistånd, Sjukvård, Syrien
2013-08-11

Katastrofen i Kongo

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Man beräknar att antalet offer för Kongo­kriget nu är mer än fem miljoner, varav de flesta dött till följd av sjukdomar och svält. Det gör detta krig, vid sidan av Koreakriget på 1950-talet, till det [...]"Bad governance", Afrika, FN, Hunger, Kongo, Mediabevakning, Militärt bistånd, Sjukvård, Utvärdering
2013-05-13

Även Carl Bildt har rätt ibland

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I går presenterade Svenska Afghanistankommittén sin årsredovisning för 2012. Det är en imponerande läsning. Kommittén har gett sjukvård till 2,9 miljoner patienter i fyra provinser. De har ordnat skolor för över 120 000 elever, varav [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Sjukvård, UtbildningI artikeln hänvisas till "Svenska Afghanistankommittén: Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012"
2013-04-25

Ny kraftfull satsning bör göras mot malaria

ANDERS BJÖRKMAN, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Ett stort och påtagligt hot mot de senaste årens framgångar i kampen mot malaria lurar vid horisontens rand. De nya läkemedel som i dagsläget utgör en grundbult i modern malariakontroll har börjat förlora sin effekt [...]Afrika, Barn och unga, Forskning och innovation, Hälsa, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Millenniemålen, Projektstöd, Sjukvård
2013-03-24

”Nya läkemedel ger hopp i kampen mot tuberkulos”

Kristina Bolme Kühn m.fl, Dagens Nyheter

“Detta vore ett sällsynt illa valt tillfälle att minska resurserna till tuberkulosinsatser, och ett enda exempel får här belysa både möjligheter och hot. De vanligaste diagnosmetoderna för tuberkulos är antingen mycket föråldrade eller mycket dyra. Men [...]Afrika, Asien, EU, Forskning och innovation, Hälsa, Östeuropa, Sjukvård, USA, WHO
2013-03-15

Krigets offer är varken onda eller goda – de måste få vård

Johan Mast m.fl. Aftonbladet

“Humanitär hjälp måste ges till var och en efter behov och utan åtskillnad. I ett krig får det aldrig finnas några goda eller onda drabbade och civila åtnjuter särskilt skydd enligt Genèvekonventionerna… Våra egna erfarenheter liksom studier [...]Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Sjukvård, Syrien
2013-03-08

När du skär i biståndet drabbar det främst kvinnor, Anders Borg

Kristina Ljungros m.fl; SVT Debatt

“Länder som Sverige måste gå i bräschen och stå upp för dessa ofta helt livsavgörande rättigheter. I ett splittrat EU med länder som Malta, Polen och Irland där tillgången till en laglig och säker abort är [...]Afrika, EU, Europa, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård, Världsbanken, Volym
2013-01-20

Sverige bör satsa på hiv-forskningen

FRANCESCA CHIODI m.fl. Svenska Dagbladet

“Därför är frågan om hur Sverige bäst ska bidra till den globala hivforskningen mycket angelägen. En satsning på forskning kring hivvaccin, bot och förbättrad behandling har möjlighet att mångdubbelt återbetala sig i form av sparade [...]Forskning och innovation, HIV/AIDS, Sjukvård
2013-01-03

”Missuppfattad millenniemålsrapport”

Anders Nordström, Dagens Nyheter

“Debattörerna har missuppfattat den rapport de hänvisar till. Rapporten visar inte hur mycket världen totalt planerat och de facto spenderat vad gäller millenniemålen utan ger en bild endast av vissa additionella åtagande. …  En genomgång av [...]Barn och unga, Hälsa, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, SjukvårdArtikeln är en replik på: "”Fiasko för satsning på förbättrad mödrahälsa”"
2013-01-02

”Fiasko för satsning på förbättrad mödrahälsa”

Elisabet Ålander mfl; Dagens Nyheter

“Graviditet är självfallet ingen sjukdom trots att mera än sex miljoner människor dör i samband med graviditet och förlossning i världen varje år. Och den graviditetsrelaterade dödligheten är inte bara ett jämställdhetsproblem, utan framför allt [...]Hälsa, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2012-12-22

En alldeles särskild önskelista

Elisabeth Dahlin, Politikerbloggen

“På önskelistan: tillgång till sjukvård för alla barn. Rent vatten och mat. Det räddar liv och ger barn en bra start. Världssamfundet måste också sätta barn i fokus när det gäller barn i krig och [...]Barn och unga, EU, FN, Hunger, Millenniemålen, Sjukvård, Vatten
2012-12-08

En strimma av hopp

Dagens Nyheter

“Mycket är annorlunda i dag än för 15 år sedan. Det finns numera en mångfald av medier: en tv-kanal under talibantiden har blivit 33, två tidningar har blivit 400 och två radiostationer har blivit hundratals. Kvinnor [...]Afghanistan, Kvinnor, Mediabevakning, Sjukvård, Utbildning
2012-11-20

FP och MP bör pressa M om papperslösa

Leo Carlsson, Svenska Dagbladet

“Rätt till vård är en mänsklig rättighet och vi skäms över att den svenska välfärdsstaten inte är humanitär nog att erbjuda papperslösa, de mest utsatta människorna i samhället, en vård på samma villkor som alla [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-11-14

Missbrukande barn har också rättigheter

Eva Geidenmark, OmVärlden

“Vi kan inte som en barnrättsorganisation avstå från att stödja insatser som ger dessa barn möjlighet till rehabilitering och återhämtning samt även skydd från diskriminering, i enlighet med artikel 39 i barnkonventionen. Rädda Barnen tycker [...]Barn och unga, Mänskliga rättigheter, SjukvårdArtikeln är en replik på: "Vill Rädda barnen skydda barn från narkotika?"
2012-11-07

Vill Rädda barnen skydda barn från narkotika?

Per Johansson, OmVärlden

“Svenska Rädda barnen är en viktig finansiär av CRIN och har dessutom en representant i styrelsen. Det skulle vara mycket intressant att ta del av Rädda barnens syn på barn och narkotika. Vill Rädda barnen [...]Barn och unga, Sjukvård
2012-11-07

Samarbete, bistånd och framtidstro

Gunilla Carlsson, Corren

“Nyligen hade jag ett riktigt intressant möte på UD. Vi gästades av Kosovos hälsominister Ferid Agani som hade med sig entusiaster från bland annat Katastofmedicinskt Centrum och det Internationella medicinska programmet vid Östergötlands landsting. … Det [...]Kosovo, Partipolitik, Sjukvård
2012-11-07

”Ge alla papperslösa rätt till sjukvård vid behov”

Elisabeth Abiri mfl; Dagens Nyheter

“Sverige har tidigare fått kritik från FN-representanter som funnit att vi faktiskt inte lever upp till detta – bland annat därför att asylsökande och så kallade papperslösa inte garanteras rätt till sjukvård vid behov. … I [...]Flykt och migration, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, SjukvårdI artikeln hänvisas till dokumentet: "Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd"
2012-10-20

Extrem fattigdom för romer måste bekämpas

Jean-Pierre Lacroix Svenska Dagbladet

“Den senaste tiden har svenska medier rapporterat om etnisk eller kulturell diskriminering av svenska medborgare på svenska bensinmackar. I Frankrike och andra europeiska länder kommer upprepade rapporter om mer eller mindre grova incidenter med samma [...]Civilsamhället, EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Rumänien, Sjukvård, Sociala skyddsnät, Utvärdering
2012-10-20

Även judar stödjer Ship to Gaza

Olle Katz Göteborgsposten

“Den nuvarande israeliska regimens systematiska förtryck av palestinierna vilar på stöd från en ohelig allians av bosättare, ultraortodoxa judar och nationalistiska krafter.[…] Att kritisera staten Israels politik är en rättighet och en nödvändighet, även för [...]Biståndets målsättning, FN, Humanitärt bistånd, Israel/Palestina-konflikten, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Ship to Gaza, Sjukvård, Vatten
2012-09-06

Det är inte för sent att rädda Malis barn

Barbara Hendricks, Expressen

“UNHCR behöver pengar för att kunna bygga fler brunnar och rusta upp borrhål. Vikten av förebyggande hälsovård är kritisk, speciellt för barn som redan är försvagade av torkan och matbristen i Sahel-regionen. Vi får inte låta [...]Barn och unga, FN, Hälsa, Hunger, Mali, Sjukvård
2012-08-08

Bistånd: Privat filantropi när den är som bäst

Karin Svanborg-Sjövall, Dagens Nyheter

“Bill & Melinda Gates Foundation kombinerar en filantropisk målsättning med ett hårdkokt förhållande till resultat. Varje dollar styrs mot de projekt som ger störst återbäring för mottagarna, och utvärderas utan pardon. Självhjälp, sjukvård och utbildning [...]HIV/AIDS, Resultat, Sjukvård, Utbildning, Välgörenhet
2012-06-29

Sjukvård för papperslösa ett framsteg

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Vad är det för ett land som inte ger ett barn som behöver hjälp sjukvård? Moderaterna har invänt att det sänder fel signaler att ge vård till människor om de inte har tillstånd att vara [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sjukvård
2012-06-29

Taktisk reträtt från skamlighet

Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning

“Från 1 juli nästa år är det bara att gå till närmaste vårdcentral. Alliansregeringen och Miljöpartiet har äntligen kommit överens om migrationspolitiken och lovar obegränsad vård för barn till papperslösa. De vuxna ska också få vård, [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-06-29

Viktig signal om vården

Borås Tidning

“Grunden till Moderaternas motstånd mot vård till papperslösa och gömda har handlat om att det ger fel signal om den som fått avslag på sin asylansökan och uppmanats att lämna landet sedan ändå har rätt [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-06-29

Samma rätt till vård

Sundsvalls Tidning

“Papperslösa och gömda ska få lika rätt till subventionerad vård som asylsökande. Äntligen. Det är ett förslag som bland annat Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet länge har kämpat för, sida vid sida med ideella organisationer. Moderaterna [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-06-26

Tortyrskadade får inte rätt hjälp

Lotta Hedström, Svenska Dagbladet

“Tortyr finns nästan överallt i världen och tortyren drabbar hela samhällen; både där det utförts och i de länder där skadade flyktingar tas emot. Det är en gemensam angelägenhet i en globaliserad värld. Tortyrens efterverkningar är [...]Flykt och migration, Sjukvård
2012-06-20

M saknar hjärta för papperslösa

Cecilia Wikström, Borås Tidning

“I över ett år har utredningen blivit en hyllvärmare på regeringskansliet. Ansvaret för detta vilar på Moderaterna, som motsätter sig att sjuka papperslösa flyktingar får den sjukvård som de borde ha rätt till i Sverige. [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-05-31

Även papperslösa har rätt att få vård

Sofie Kruse mfl: Aftonbladet

“Nu har det gått ett år sedan utredningen “Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet” lämnades över till regeringen. Trots uppmaningar från politiker från alla politiska partier undantaget Moderaterna och SD [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, SjukvårdI artikeln hänvisas till "SOU: "Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet""
2012-05-23

En osann bild av Afghanistan

Pierre Schori, Svenska Dagbladet

“Inget av detta berörs i den debattartikel som Reinfeldt, Bildt och Enström skrev på Brännpunkt 21/5. I stället presenterar de en blåögd, för att inte säga osann bild av läget i Afghanistan. Inte heller talar de [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Sjukvård, UtbildningArtikeln är en replik på: "Ett nytt Nato har växt fram"
2012-05-21

Kränkande när väst vet bäst

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Men en ännu större katastrof är om västerländska biståndsarbetare tror sig ha rätt att gå in och med medicinsk kunskap och ett slags självupplevd moralisk överlägsenhet överpröva afrikaners föräldraskap. Döende barns kroppar är ett sällsynt [...]Hälsa, Humanitärt bistånd, Niger, Sjukvård
2012-04-29

Sätt det humana först

Sydsvenskan

“Reinfeldt har skäl att fråga sig om hans hållning är värd sitt pris. Drar han förslaget i långbänk spär han inte bara på motsättningarna inom alliansen. Han ökar dessutom regeringens avstånd till Miljöpartiet – ostrategiskt av [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-04-26

Billström förstår inte kritiken

Hasse Boström, Dagen

“De så kallade papperslösa – alltså personer som befinner sig i landet utan tillstånd – är asylsökande som fått avslag men som gömmer sig i stället för att återvända till sina hemländer eller personer som [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR, SjukvårdI artikeln hänvisas till "Uppgörelsen måste tas på allvar"
2012-04-25

Uppgörelsen måste tas på allvar

Åsa Romson mfl; Svenska Dagbladet

“Stödet för den migrationspolitiska uppgörelsen är beroende av övertygelsen om att dess innehåll blir verklighet. Det är inte acceptabelt att frågan om lika rätt till vård för alla fortsätter att dras i långbänk. I statsbudgeten [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, SjukvårdI artikeln hänvisas till "SOU: "Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet""
2012-03-22

Ministern förstår inte hur modernt bistånd fungerar

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Budgetbiståndet har rätt utformat positiva effekter som lokalt ägarskap, ökad parlamentarisk och medborgerlig insyn och det bidrar till transparens i hela statsbudgeten. Genom svenskt budgetbistånd har bland annat utbildning, sjukvård och revisionsmyndigheter byggts upp. Det [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Korruption, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Skuldavskrivning, Utbildning, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet ska ha tydliga mål"
2012-03-08

Så räddar Sverige 50 000 kvinnors liv

Gunilla Carlsson mfl; Aftonbladet

“Vi vet att det är politiskt och tekniskt möjligt att minska mödradödlighet och vi vet vad som krävs: utbildade barnmorskor, tillgång till preventivmedel, undervisning om sexualitet och samlevnad, säkra aborter samt adekvat mödra- och neonatal [...]Barn och unga, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2012-03-05

Acta riskerar människors liv

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Men det finns fler allvarliga invändningar. Acta riskerar att begränsa tillgången till billiga och lagliga mediciner i tredje världen. Den varningen kommer från en av världens mest respekterade organisationer, Läkare ­utan gränser. Både läkemedelslobbyn och EU-kommissionen [...]ACTA, EU, Sjukvård
2012-02-23

Barnmorskor ger liv åt Afghanistan

Lena Asplund mfl; Sundsvalls tidning

“I dag finns det 32. Målet är att det ska finnas 8 000 utbildade barnmorskor inom tio år. Målsättningen då Svenska Afghanistankommittén, SAK, 2004 startade utbildning av barnmorskor i Wardak var att hantera 21 födslar [...]Barn och unga, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Välgörenhet
2012-02-15

Bluffstopp för Carlsson

Ystads Allehanda

“Fredrik Segerfeldt avfärdar i princip allt hittillsvarande bistånd som värdelöst och kontraproduktivt, och menar att det snarare fördärvat starka demokratiska institutioner och förutsättningar för en välståndsskapande marknadsekonomi. Även om Fredrik Segerfeldt har viktiga poänger är [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Utbildning, Utvärdering
2012-02-13

En Atlantångare att vända runt

Expressen

“På Sidas hemsida kan man läsa om hur myndigheten tycker tvärtemot biståndsministern. Apropå Mali, ett av världens fattigaste länder, sägs det att “Budgetstöd gör biståndet mer effektivt”. Enligt Sida har de svenska biståndsmiljonerna bidragit till [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, EU, Handelspolitik, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, USA, Utbildning
2012-01-15

Kapitalflykt skadar fattiga och rika

Annica Sohlström, Kristina Fröberg; Sydsvenskan

“Vi uppmanar regeringen att ta kapitalflykt från utvecklingsländerna på allvar. Det handlar om pengar som skulle kunna investeras i utbildning och vård för miljontals människor i fattiga länder. Dessutom borde det ligga i regeringens intresse [...]Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik, Sjukvård, Utbildning
2012-01-08

Löftet till mödrarna sviks – igen

Staffan Bergström, Svenska Dagbladet

“I detta läge kom de mycket mera långtgående utfästelserna i millenniemålen: man skulle, räknat från år 1990 fram till år 2015, uppnå 75 procent reduktion av mödradödligheten. Målet tedde sig, för alla oss som arbetade [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Resultat, Sjukvård
2011-11-14

Från trupp till bistånd

Västerbottens-Kuriren

“Propositionen om insatsen i Afghanistan innehåller en reviderad samarbetsstrategi. Behoven av hjälp är enorma. Mer än halva befolkningen lever i vad FN definierar som absolut fattigdom. Bara 30 procent av flickorna går i skola. En [...]Afghanistan, Barn och unga, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Sjukvård, Utbildning
2011-10-31

En revolution till hela mänsklighetens fromma

Johan Ingerö, Svenska Dagbladet

“I närmare 30 år har företaget bedrivit forskning i syfte att få fram ett vaccin mot malaria, och sedan 2009 har just ett sådant testats på 15000 nyfödda och små barn i sju afrikanska länder. [...]Forskning och innovation, Hälsa, Näringsliv, Resultat, Sjukvård
2011-08-08

En timme av din lön kan rädda liv

Johan Mast, Aftonbladet

“Vi behöver ditt stöd – den allra största delen av våra ekonomiska medel kommer från privata givare. Människorna på Afrikas horn är i desperat behov av hjälp. Vi lovar att använda varje krona vi får [...]Afrika, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Sjukvård, Välgörenhet
2011-06-07

Omoraliskt att inte behandla hiv

Kristina Bolme Kühn, Göteborgsposten

“Det är oförsvarbart att inte ge alla som behöver det tillgång till hivbehandling när vi har både makt och möjlighet att rädda miljoner människoliv. Ansvariga ministrar Gunilla Carlsson och Göran Hägglund måste ta sitt politiska [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), HIV/AIDS, Partipolitik, SjukvårdI artikeln hänvisas till "Getting Ahead of the Wave: Lessons for the Next Decade of the AIDS Response"
2011-05-30

Agera för bättre mödravård

Britt-Marie Landgren, Barbara Davies; Barometern

“Därför uppmanar vi nu särskilt Désirée Liljevall (s), som kommer från Kalmar län och sitter i riksdagens utrikesutskott, att se till att frågan om en förbättrad mödrahälsovård får de resurser som behövs för att nå [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik, Sjukvård
2011-05-29

Barnmorskor skapar säkerhet i Afghanistan

Johanna Fogelström, Svenska Dagbladet

“En professionell 2-årig barnmorskeutbildning inklusive praktik kostar cirka 100 000 kronor per elev, vilket är en bråkdel av kostnaden för att ha en svensk militär på plats i landet.” Afghanistan, Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Sjukvård, Utbildning
2011-04-13

Sverige bör satsa mer bistånd på mödravård

Britt-Marie Landgren, Barbara Davies; Svenska Dagbladet

“Sverige bör verka på alla internationella nivåer, såsom EU, Europarådet, WHO och FN, för att öronmärkta pengar i en global fond skapas för att bekämpa mödradödlighet.” Barn och unga, EU, FN, Hälsa, Kvinnor, Sjukvård, WHO
2010-10-17

Läkare utan gränser: Militären ska inte agera hjälparbetare i Afghanistan

Anna-Karin Modén, SVT Debatt

“Christina Doctare skriver att Läkare Utan Gränser ”drabbades av mänskliga förluster i våras och drog sig ur Afghanistan, men är tillbaks i Afghanistan efter ett halvt års uppehåll.” Detta stämmer inte.” Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Sjukvård
2010-10-02

”EU och FN måste stoppa sexuella tortyren i Kongo”

Margit Endler, Charlotta Grunewald,Lotti Helström; Dagens Nyheter

“Minst en halv miljon kvinnor i östra Kongo beräknas ha våldtagits och torterats sexuellt. Är det de stora talens förbannelse som gör att den systematiska och överlagda terrorn tillåts fortsätta?” EU, FN, Hälsa, Kongo, Kvinnor, Rwanda, Sjukvård, Uganda
2010-08-19

Medierna väljer bort att rapportera om lidandet för miljoner

Johan Mast, Göteborgsposten

“De små och stora humanitära kriserna, konfliktrelaterade eller inte, skapar ofattbart lidande för miljontals människor världen över. Men alltför ofta väljer många medier att inte rapportera om dessa händelser till förmån för andra nyheter.” Humanitärt bistånd, Kirgizistan, Kongo, Malawi, Mediabevakning, Pakistan, Sierra Leone, Sjukvård
2010-07-13

Kampala: Blind terror mot civila

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Bedrövelsen har många bottnar. Jag tänker på den dominerande och jämförelsevis välbetalda bistånds- och lobbybranschen och hur de åderlåtit Kampalas sjukhus på de läkare som nu skulle behövas.” Resultat, Sjukvård, Uganda
2010-05-23

Militär koppling är livsfarlig

Dan Sermand, Svenska Dagbladet

“Hjälporganisationer kan aldrig bli en del av en militär strategi. Ändå talar både Natos generalsekreterare och Sveriges försvarsminister om gemensam agenda och ökat samarbete, skriver Läkare utan gränsers generalsekreterare Dan Sermand.” Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Sjukvård
2010-05-07

Nyttan av en överdos

Nerikes Allehanda

“Lagret av sju miljoner svenska vaccindoser skulle alltså akut kunna användas på bästa sätt om vi exporterade det till de länder, som inte har råd med alla dessa miljonutgifter.” Hälsa, Sjukvård
2010-03-09

Haitioffer amputerades i onödan

Andreas Wladis, Svenska Dagbladet

“Sjukvårdsinsatserna vid stora naturkatastrofer är dåligt samordnade. Resultatet riskerar att bli felaktigt utförda medicinska ingrepp. I Haiti var många amputationer onödiga, skriver kirurgen Andreas Wladis som nyligen återvänt från Haiti.” FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Sjukvård
2010-03-06

”Mödradödligheten är en av vår tids stora skandaler”

Kattis Ahlström mfl; Dagens Nyheter

“RFSU:s mammaambassadörer: Om Sverige och de andra OECD-länderna satsar 80 kronor per medborgare kan mödradödligheten i världen minska med 70 procent.” Jämställdhet, Kvinnor, Sjukvård
2010-02-26

Vi är till för civilbefolkningen i Afghanistan

Sten Tolgfors, Värmlands Folkblad

“Vad är då resultatet av våra insatser? I dag har 80 procent tillgång till grundläggande hälsovård, till skillnad mot endast åtta procent under talibanernas välde. Sex miljoner barn, vara två miljoner flickor, går nu gå [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2010-02-18

Koka soppa på en spik

Dan Sermand, ETC

“Haitis humanitära situation var till exempel helt bortglömd före jordbävningen. Återigen, det är detta vi gör; vi svarar på katastrofer oavsett hur de uppstår, och för att rädda liv måste vi kunna arbeta oberoende och självständigt [...]Darfur-konflikten, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Mediabevakning, Sjukvård
2010-02-16

Utveckling kräver utbildning

Kevin Watkins, Görel Thurdin, Jakob Simonsen; Sydsvenskan

“Enligt en ny FN-rapport, som lanseras i Sverige idag, kommer 56 miljoner barn att stå utanför skolsystemet fortfarande år 2015 om inget radikalt görs.” Barn och unga, FN, Kenya, Sjukvård, Utbildning, Världsbanken
2010-02-16

Vår insats räddar liv

Gertrud Pålsson mfl; Sundsvalls Tidning

“Behovet av utbildade barnmorskor är fortfarande enormt trots att vi utbildat över ett hundratal barnmorskor bara de senaste åren. Flera tusen fler barnmorskor skulle behöva utbildas.” Afghanistan, Civilsamhället, Jämställdhet, Resultat, Sjukvård, Utbildning
2009-11-17

Hälsobistånd – till skada eller nytta?

Evert Jonsson, Bengt Herngren; Dagen

“De senaste årens förändrade synsätt och inställning till hälsobistånd (där alla går åt samma håll) medför allvarliga och rent av skadliga konsekvenser” Hälsa, Religion, Sjukvård, Tanzania
2009-11-17

Hälsobistånd – till skada eller nytta?

Evert Jonsson, Bengt Herngren; Dagen

“De senaste årens förändrade synsätt och inställning till hälsobistånd (där alla går åt samma håll) medför allvarliga och rent av skadliga konsekvenser.” Hälsa, Religion, Sjukvård
2009-10-07

“Sverige sviker sjuka fattiga”

Ann-Mari Svennerholm mfl; Sydsvenskan

“I handlingsplanen skrevs att dess genomförande skulle utvärderas regelbundet. Av det skälet skrev forskare och representanter för Världsinfektionsfonden i september 2007 till biståndsminister Gunilla Carlsson och bad om en sådan redovisning, för att få veta [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Hälsa, Sida, Sjukvård
2009-08-23

Hjälparbetare i skottlinjen

Dan Sermand, Svenska Dagbladet

“Det humanitära biståndet har på senare år i allt högre grad använts av regeringar för olika politiska syften och vid militära insatser för strategiska intressen. Även biståndsorganisationer blandar människorättsaktiviteter och demokratiutveckling med humanitärt bistånd, vilket [...]Afghanistan, Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, SjukvårdArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-07-29

”Därför strider svenska soldater i Afghanistan”

Sten Tolgfors, Dagens Nyheter

“I dag har 80 procent av landets befolkning tillgång till grundläggande hälsovård. Före den internationella insatsen var det omkring 8 procent.” Afghanistan, Demokrati, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2009-07-11

Ska man få tjäna pengar på bistånd?

Johan Söderström, Borås Tidning

JohaAvräkningar, Militärt bistånd, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sjukvård, Swedfund
2009-07-07

Sjukvård på irakiska

Widar Andersson, Folkbladet

“Swedfund är ett statligt riskkapitalbolag som verkar i gränslandet mellan exportfrämjande och bistånd.” Irak, Sjukvård, Swedfund
2009-05-26

Nya influensan hotar de fattigaste

Anneka Knutsson, Göran Paulsson; Dagen

“Forskning visar att budgetstöd bidrar till att hälsosystem byggs upp, undervisning utvecklas, beredskap ökar och insatser samordnas.” Budgetstöd, Forskning och innovation, Hälsa, Resultat, Sida, Sjukvård
2009-05-18

Dead mums don’t cry

Anna Hellgren, Dagens Arena

“Tchad är inget undantag. Världen över dör uppskattningsvis en halv miljon kvinnor om året i sviterna av förlossningar och graviditeter. 200 om dagen avlider till följd av osäkra, illegala aborter – och mörkertalen är stora. [...]EU, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sjukvård, Tchad
2009-04-02

Bistånd: En berättelse om varför det är bättre med metspö än fisk.

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Swedfund går aldrig in med pengar för att vara bussiga. Det gör de för att få dem tillbaka.” Avräkningar, Irak, Sjukvård, Swedfund
2009-03-10

Låt mer av EU:s stöd till Afrika gå via ideellt engagemang

Christina Doctare, Eric Sedig, Magnus Ramstrand; Dagen

“Doktor Mukwege är en kristen humanist som börjat under enkla förhållanden, i ett sammanhang som ofta förbises av Sida, EU och FN.” Civilsamhället, EU, FN, Kongo, Sida, Sjukvård
2008-11-04

“Ord som förpliktar”

Åsa Regnér mfl; Dagens Nyheter

“Det finns heller inget i de dokument som ditt departement, socialdepartementet, skrivit inför ordförandeskapet som uttryckligen handlar om mödradödlighet. Är du ändå beredd att driva dessa frågor under ordförandeskapet?” EU, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, SjukvårdArtikeln är en replik på: "En halv miljon kvinnor dör i barnsäng varje år"
2008-10-24

“En halv miljon kvinnor dör i barnsäng varje år”

Margot Wallström, Maria Larsson, Mary Robinson; Dagens Nyheter

“Bristen på mödravård och den höga dödlighet och sjuklighet som blir följden bottnar i och avspeglar det faktum att kvinnor diskrimineras och marginaliseras – kvinnor nekas fortfarande sina grundläggande rättigheter.” EU, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sjukvård
2008-05-30

Brist på kunskap hotar det svenska biståndet

Anneli Eriksson, Hans Rosling; Svenska Dagbladet

“I 30 års tid har Sverige framgångsrikt utbildat sjukvårdspersonal för arbete i fattiga länder. Men snart upphör denna eftertraktade utbildning att existera. Orsaken är att ingen myndighet vill ta ansvar för finansieringen.” Resultat, Sjukvård, Utbildning
2008-01-20

”Varför tiger Rapport om fakta?”

Birger Thureson, Aftonbladet

“”Inte ett ord om att svensk hjälp ligger bakom det unika sjukhuset i Afrika”” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Kongo, Mediabevakning, Resultat, Sjukvård
2007-12-01

Medicin räcker inte

Dagens Nyheter

“Bistånd kan i bästa fall hjälpa temporärt. Men för att långsiktigt bygga välstånd finns ingen annan väg att gå för Afrika än den som Indien, Sydkorea och Kina vandrat. Den går genom handel och industri.” Afrika, Handelspolitik, HIV/AIDS, Indien, Kina, Näringsliv, Sjukvård, Sydkorea, WHO
2007-11-27

Läkemedelspatent är bra för världens fattiga

Waldemar Ingdahl, SVT Debatt

“Vad ger människor i utvecklingsländerna bäst tillgång till nödvändiga mediciner? Är det en fungerande läkemedelsmarknad eller är det särbehandling och bidrag?” Hälsa, Handelspolitik, Sjukvård, WTO
2007-06-27

Forum Syd: G8 håller inte sina löften till Afrika

Peter Sörbom, Sven Elander; Vestmanlands Läns Tidning

“För drygt två veckor sedan avslutades G8-ländernas möte i tyska Heiligendamm. Traditionsenligt gavs löften om kraftigt ökat bistånd. Denna gång handlar det om 60 miljarder dollar till Afrika för att bekämpa sjukdomar som hiv/aids och [...]Afrika, G8, HIV/AIDS, Sjukvård
2007-05-14

Barnen behöver inte dö

Anders Björkman, Peter Lundström; Aftonbladet

“Att över en miljon människor varje år dör av en sjukdom som kan förebyggas och botas är ett hån mot tanken om alla människors lika värde.” Barn och unga, Hälsa, Sjukvård
2006-06-12

Carin Jämtin: Varje år utförs nästan 20 miljoner osäkra aborter i världen

Carin Jämtin, Aftonbladet

“Inom svenskt bistånd, och svensk utrikespolitik i allmänhet, är det en profilfråga att stå upp för kvinnors rättigheter. Det är en självklarhet för oss, och närapå något som alla andra länder i dag förväntar sig av [...]Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2006-05-02

Utrota u-världens barnsjukdomar!

Dagen

“Det är en skam att västvärlden fortsätter låta miljoner barn, vuxna kvinnor och män att dö varje år i onödan när vi vet att alltifrån vaccinationskampanjer till myggnät och rent vatten skulle rädda dem. Underlåtenhet [...]Barn och unga, Enprocentsmålet, Hälsa, Humanitärt bistånd, Sjukvård
2005-05-18

“Biståndet efter tsunamin bygger upp ny fattigdom”

Maria Norrfalk, Johan Brisman, Dagens Nyheter

“En av de allra största utmaningarna just nu är frågan om samordning. Hundratals organisationer har etablerat sig i regionen och summan pengar som samlats in saknar historiskt motstycke – bara Röda korset uppskattas ha samlat [...]FN, Humanitärt bistånd, Indonesien, Sida, Sjukvård, Sri Lanka, Tsunami-katastrofen 2004, Världsbanken, Vatten
2005-02-23

Människors lika värde gäller även överlevande

Maria Linder Lundgren M.fl. Norrköpings Tidningar

“Ytterst få internationella bistånds­organisationer har en policy eller strategi för arbetet med människor med funktionsnedsättning. Resultatet blir att de med särskilda behov hamnar i kläm och får lägsta prioritet. Att alla människor är lika mycket [...]Personer med funktionsvariation, Sjukvård, Sri Lanka, Tsunami-katastrofen 2004
2005-01-22

Flodvågen visar att vi kan hjälpa – om vi vill

PehrOlov Pehrson, Aftonbladet

“I veckan presenterade Läkare utan gränser sin årliga lista på världens tio mest förbisedda och underrapporterade humanitära kriser. Inte förvånande ser listan ungefär likadan ut som förra årets topplista, och som årets dessförinnan. … Katastrofen i Sydostasien [...]Hälsa, Sjukvård, Tsunami-katastrofen 2004, Välgörenhet
2004-12-15

Erbjud vaccinering till alla barn

Norrköpings Tidningar

“Tre miljoner barn som dör i onödan varje år som en direkt följd av en ojämn fördelning av redan befintliga resurser…På samma sätt som världens länder gemensamt bestämt att alla barn ska få gå i [...]Afrika, Asien, Barn och unga, Budget, Enprocentsmålet, EU, HIV/AIDS, Jämställdhet, Partipolitik, Sjukvård

Dokument om Sjukvård (13 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2016-10-14

Kibaha education Centre

- A Sustainable Development Cooperation Project?

Göteborgs UniversitetHållbar utveckling, Hälsa, Jordbruk, Sjukvård, Tanzania, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-06-07

Attacks on Healthcare

- Report on attacks on healthcare in emergencies based on consolidated secondary data 2014 and 2015

World Health Organization (WHO)Humanitärt bistånd, Sjukvård, WHO2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-20

Out of Focus

- How millions of people in West and Central Africa are being left out of the global HIV response

Läkare Utan GränserAfrika, FN, HIV/AIDS, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-02-22

Global hälsa i perspektiv

- Agenda 2030 och det svenska utvecklingsarbetet

Global UtmaningGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-12-14

Health 2014

SidaBarn och unga, Hälsa, HIV/AIDS, Kvinnor, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-03-19

Healthier Procurement

- Improvements to working conditions for surgical instrument manufacture in Pakistan

British Medical Association, Swedwatch, The Medical Fair and Ethical Trade GroupMänskliga rättigheter, Pakistan, Rättvis handel, Sjukvård, Storbritannien, Sverige2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-08-14

Indikativ resultatstrategi för Sveriges samarbete med den globala vaccinalliansen (GAVI) 2015-2020

- UD2014/51157/UD/MU

UtrikesdepartementetBudget, Hälsa, Resultat, Sjukvård1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-02-25

Between Rhetoric and Reality

- The Ongoing Struggle to Access Healthcare in Afghanistan

Läkare Utan GränserAfghanistan, Sjukvård12) Dokumenttyp ej angiven
2012-10-08

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

- Ds 2012:36

SocialdepartementetFlykt och migration, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-08-04

Health care in danger

- Making the case

Röda KorsetHumanitärt bistånd, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-04-28

The winning formula to beat malaria

- World malaria day report

Röda KorsetAfrika, Hälsa, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1986-01-03

From hospitals to health centers

- A Joint Evaluation of Swedish Assistance to Health Sector Development in Kenya 1969- 1985, paris II and III

SidaHälsa, Kenya, Sjukvård4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1975-09-01

Seger över smittkopporna: Vi kan – bara vi vill.

- En sammanfattning om mänsklighetens kamp mot smittkopporna

SidaHälsa, Sjukvård3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

Evenemang om Sjukvård (17 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-06-07 FUF-fåtölj: Humanitära insatser i krigets skugga Även i krig finns det lagar. Den internationella humanitära rätten är ett regelverk som ska ge ett särskilt skydd till medicinska uppdrag, sjukvårdspersonal och sjukvårdsinrättningar samt till sjuka och skadade. Men trots att människor som [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Läkare Utan Gränser Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sjukvård
2018-01-22 Offentlig-privat samverkan och rätten till hälsa i Tanzania När privatieringen fick sitt genomslag i Tanzania fanns ingen privat vinstdrivande sektor som kunse ta över hälso- och sjukvården. Istället klev kyrkoorganisationerna in som direkts privata partners till staten, eftersom de sedan tidigare levererat sjukvårdstjänster. [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Svenska Kyrkan Internationellt Arbete Hälsa, Kenya, Näringslivsbistånd, Sjukvård, Tanzania
2017-11-15 Youth, Health and the Global Goals: Dialogue with Melinda Gates he Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT) and its collaborators welcome university students to participate in an interactive evening at the Royal Swedish Academy of Sciences where we will discuss and showcase innovative intersectoral [...] Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT) Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård
2017-10-26 Global and Local Health – Legacy of Hans Rosling The seminar will be discussing Hans Rosling´s research on the disease Konzo. The seminar is a collaboration between Swedish Agriculture University, Uppsala (SLU – Global) and Centre for Global Health, Karolinska Institutet. Attending the seminar are two important researchers, [...] Karolinska Institutet (KI), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Hälsa, Sjukvård
2017-07-05 Medicinskt folkmord – massmord i Kinas organtransplantationsindustri Kina utför flest organtransplantationer i världen men har få frivilliga donatorer. Man erkänner att man använder organ från dödsdömda, men de svarar för en liten del av transplantationerna. Baserat på tio års forskning avslöjar filmen [...] Epoch Times Sverige Kina, Mänskliga rättigheter, Sjukvård
2017-07-06 Bör Sverige följa andra länders exempel och lagstifta mot organturism till bl.a. Kina? De första rapporterna om systematisk och storskalig organskörd från samvetsfångar i Kina framkom redan 2006. Sedan dess har filmer, böcker och många rapporter publicerats i ämnet, och flera länder och organisationer har agerat. Länder som [...] Epoch Times Sverige, International Society of Human Rights Sweden, Svenska Föreningen för Falun Dafa Kina, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Sjukvård
2017-07-02 Vår antibiotika i deras vatten – om utsläpp från läkemedelsproduktion och möjliga lösningar Låginkomstländer tillverkar mer och mer av våra läkemedel. Enorma utsläpp av antibiotika från tillverkningen riskerar samtidigt att driva på utvecklingen av resistenta bakterier, en av vår tids största globala samhällsutmaningar. Hur kan Sverige ta ansvar [...] Göteborgs Universitet Klimat & miljö, Sjukvård
2016-07-07 Sjukvård i skottlinjen – hur återfår vi respekten för krigets lagar? Röda Korset, Läkare Utan Gränser och Svenska Afghanistankommittén har alla förlorat patienter och personal i attacker som har haft stora konsekvenser för människors möjlighet att söka vård. Direkta angrepp mot sjukvården i väpnade konflikter är [...] Läkare Utan Gränser, Röda Korset, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Sjukvård
2016-07-05 Brain drain or brain circulation – ett globalt utbildningsperspektiv för hälsa Hur säkerställer vi ut- och fortbildning av den medicinska professionen i en globaliserad värld? Hur ska nyanlända, utlandsutbildade läkare snabbt kunna fortsätta sin medicinska verksamhet i Sverige? Medverkande:  Stefan Lindgren, ordförande, Svenska Läkaresällskapet Johan Hassel, vd, Tankesmedjan Global [...] Hälsa, Sjukvård
2016-07-07 Sveriges framtida roll inom global hälsa Jämlik hälsa är ett av sex prioriterade områden i regeringens nya policyramverk för utvecklingssamarbete som ligger till förslag, och som kommer att ersätta det tidigare biståndspolitiska ramverket. Ett samtal om global hälsa i det svenska [...] Global Utmaning, Läkare Utan Gränser, RFSU Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård
2015-11-18 “Possibilities and challenges” “The expansion of the European Union has resulted in more and more people enjoying free movement of EU citizens within the union. What practical implications does the migration have for welfare provision, social services, the [...] Göteborgs Universitet EU, Flykt och migration, Sjukvård, Sociala skyddsnät, Utbildning
2015-11-17 “Health care professionals in Sweden with qualifications from other countries” “There’s a lack of health care professionals in the health care sector in Sweden. At the same time health care professionals with qualifications from other countries are unemployed. What are the obstacles here and how [...] Sahlgrenska akademin Hälsa, Sjukvård
2015-11-11 Det är inte lätt att vara god Hur är det att arbeta i krig och konflikter när bomber faller? Hur kan man göra ett gott arbete under en naturkatastrof? Vad finns det för möjligheter och resurser? Och hur klarar man av att gå vidare efter [...] FN-förbundet, Läkare Utan Gränser Humanitärt bistånd, Sjukvård
2015-10-08 Global Hälsa “Ebola, kolera, malaria … men också svält, diabetes, död i samband med förlossning. Mässling och fågelinfluensa. Epidemier, sjukdomar och förhållanden som orsakar många människors lidanden och död är en del av den dagliga nyhetsrapporteringen. Den Globala Hälsan är [...] FN-förbundet Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2015-06-29 Satsning på barnmorskor och kvinnohälsa – nyckeln till positiv samhällsutveckling? Vad kan Sverige och andra länder lära om hållbar vård genom att utgå från extrema situationer som krigshärjade östra Kongo? Om en modell för kvinnohälsa och barnmorskors roll för välstånd. Medverkande: Alexandra Charles, Grundare, 1,6 & [...] 1.6 & 2.6 miljonerklubben, Yennenga Progress Burkina Faso, Hälsa, Kongo, Kvinnor, Sjukvård
2015-07-02 Midwives4All – kan digital diplomati skapa förändring? En sak som vi alla har gemensamt är att vi har fötts och överlevt. I andra delar av världen är inte det en självklarhet. I Sverige är risken en på ca 14 000 att dö [...] Utrikesdepartementet Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2015-05-08 Seminarium om motståndet mot SRHR i Europa Motståndet mot SRHR växer i många delar av Europa idag. Framförallt är det religiösa samhällsaktörer och politiska partier med nationalistiska värderingar som står för motståndet. I höstas intog många av dessa partier sina nyvunna platser [...] Concord Hälsa, Kvinnor, Religion, Sjukvård

Kommentarer i diskussionen om Sjukvård (10 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2016-04-18 Julia: Fortsätt att ge stöd! Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-02-22 Bruno: Jepp ! Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-02-13 Jöns: Korkad politik i en liten ask. Jag hoppas våra PK-journalister känner sig särskilt träffade av detta tillsammans med vår regering. Men de är väl för korkade hela bunten för att varken se ett samband eller känna sig ansvariga. Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-02-13 Jans: Varför är inte Rädda Barnen eller Röda Korset med? Har de fullt upp att lobba för mer immigration till Sverige? Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-02-11 Gibril Musesultan: Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven! Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-02-04 Urban Pettersson: De här pengarna har flyttas över till flyktingmottagningen som till stor del består av välmående unga män som är ekonomiska flyktingar. Det är en uppenbar felprioritering. Så länge ingen påpekar detta kommer anslagen till de som verkligen är utsatta bara minska. I artikeln nämns ingenting om detta. Varför? Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2014-11-26 Gunilla Krantz: Tuberkulos är en allvarlig sjukdom med stor negativ påverkan på folkhälsan. Resurser behövs inte minst för att göra behandling tillgänglig och av god kvalitet. Det är viktigt att lyfta rättighetsperspektiven i detta sammanhang då alltför många människor som är smittade av TB inte kan få den behandling som krävs trots att behandling finns att få. Barriärerna till effektiv vård och behandling är många, alltifrån strukturella hinder med kostnader, avstånd til lvårdinrättningar men även individuella faktorer såsom dålig kunskap om sjukdomen och dess behandling hos såväl vårdgivare som patienter förhindrar effektiva omhändertaganden. Detta är mest tydligt i låg-medelinkomstländer och ett allvarigt problem som bidrar till vidare spridning! Sverige behövs för att få bukt med den dödliga tuberkulosen
Av Judith Bruchfeld mfl; Biståndsdebatten.se
2012-05-27 Göran Schill: Va? Om en läkare förespråkar en behandling för att rädda liv, hur kan man då anse att den är en "ännu värre katastrof" än att patienten dör? Eller är den kanske bara värre om den är biståndsfinansierad på uppdrag av Sveriges regering? I så fall borde svenskt bistånd, inklusive bidraget till Världshälsoorganisationen, omedelbart läggas ned så att värden viktigare än liv kan värnas. Kränkande när väst vet bäst
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-05-25 Göran Hedebro: Ett klargörande från RB är infört i DN 24/5. Av detta framgår att kliniken i fråga drivs av Nigers hälsoministerium med lokal personal. Därmed faller förstås Kjöllers svulstiga kritik platt till marken! En riktig journalistisk jättevurpa, helt enkelt. Kjöller undviker att i sitt svar på detta klargörande göra någon kommentar. Det kan man kanske förstå. Journalister brukar ju aldrig erkänna att de gjort fel. Men hon låter ändå meddela att mammor i Afrika med döende barn måste ha rätt att tacka nej till vård, precis som i Sverige. Denna förmaning är säkert något som de hälsoansvariga myndigheterna i NIger är mycket glada att få höra. De kanske inte riktigt hade tänkt i de banorna, och man får anta att Kjöller inte tror att de är kapabla att formulera någon egen lämplig policy. Därav hennes förmaning. Men man kan ju stillsamt fråga sig om inte detta är ett mycket belysande exempel på den "självupplevda moraliska överlägsenhet" som Kjöller i det första skedet anklagade vad hon då trodde var utländska biståndsarbetares verk. Det är viktigt och rätt att kritisera biståndet, ja, helt nödvändigt. Det är synd att Kjöller så ofta hamnar helt fel i sin kritik. Och att hon har en sådan genomgående negativ inställning - för att uttrycka sig i form av ett understatement - till biståndsarbetare. Kränkande när väst vet bäst
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-05-23 Anders Östman: Anders Östman: "Jag tror de flesta som arbetar som biståndsarbetare blir upprörda av beskrivningen, men den roll Rädda Barnen m fl så kallade NGOs inte förstår är att utomståendes ingripanden många gånger rycker undan mattan för egna lokala lösningar på samhälleliga problem. Fattigdomens orsaker löses inte av att den rika världen skickar pengar till den fattiga världen, Afrika. Fattigdomen är ett resultat av att eliten och ledare (i t ex Niger) inte har några politiska incitament för att se utveckling som nödvändigt för dem att sitta kvar vid makten. Biståndet medverkar ofta till att förstärka maktstrukturer på både nationell och lokal nivå som tar bort motiven för gemensamma lösningar. Det borde hellre utgå från att stödja institutionella förändringar som underlättar för dessa att kunna övervinna de sk collective action problems" som hungersnöden i Niger handlar om. Torka är ett naturligt fenomen - hungersnöd är det inte!" Kränkande när väst vet bäst
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
Dela det här: