HIV/AIDS

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om HIV/AIDS.

Diskussionen om HIV/AIDS innehåller:

  • 8 exklusiva debattartiklar
  • 57 debattartiklar
  • 18 dokument
  • 1 evenemang
  • 8 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om HIV/AIDS (8 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-02-09

Heineken och Globala fonden i ohelig allians – Isabella Lövin måste agera

Mona Öres m.fl., Biståndsdebatten.se

Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria får under tre år 2,5 miljarder kronor från den svenska biståndsbudgeten. Nu har fonden tecknat ett samarbetsavtal med bryggerijätten Heineken – trots att alkoholkonsumtion har tydlig koppling till såväl hiv/aids som tuberkulos. Isabella Lövin och Sveriges regering måste agera för att få stopp på samarbetet.Alkohol, Hälsa, HIV/AIDS
2017-09-13

Nödvändigt att satsa på forskning om fattigdomens infektionssjukdomar

Gunilla Källenius m.fl., Biståndsdebatten.se

Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen. I dag insjuknar och dör människor i världens fattigaste länder främst i sjukdomar som malaria, tuberkulos, hiv, luftvägsinfektioner och diarrésjukdomar. Det minskande stödet till forskning om global hälsa är därför oacceptabelt, skriver Gunilla Källenius och Olle Stendahl.Forskning och innovation, Hälsa, HIV/AIDS, Sjukvård
2016-09-09

Kraftsamling nödvändig för att stoppa aids, tuberkulos och malaria

Maria Andersson m.fl., Biståndsdebatten.se

Varje år orsakar aids, tuberkulos och malaria tre miljoner människors död. Utmaningarna är många, men än finns det hopp om att nå FN:s mål om att stoppa dessa sjukdomar innan år 2030. Om två veckor ska världens ledare offentliggöra hur mycket bidrag de är villiga att ge Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria under nästa treårsperiod. Det är dags för en kraftsamling, skriver företrädare för RFSU, RFSL, Läkare Utan Gränser, Svenska Läkaresällskapets Kommitté för Global Hälsa, Världsinfektionsfonden, Karolinska Institutet och Hiv-Sverige.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Sjukvård
2016-02-22

Minskat hälsobistånd – ingen bra signal när Agenda 2030 sjösätts

Gun-Britt Andersson m.fl., Biståndsdebatten.se

Sverige har länge framstått som en stormakt inom hälsobistånd. Vi har dessutom tagit på oss en ledarroll för att de högt ställda målen i Agenda 2030 ska uppnås. Samtidigt minskar regeringen nu sina anslag till hälsobiståndet, skriver tre debattörer från tankesmedjan Global Utmaning.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/16/minister-bistand-till-halsa-ar-fortsatt-prioriterat/"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/global-halsa-i-perspektiv/"
2016-02-04

Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!

RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se

Aids, tuberkulos och malaria drabbar miljontals fattiga människor runtom i världen. Trots det vill Sveriges regering dra ner på stödet till Globala Fonden som bekämpar de tre sjukdomarna. Det minskade anslaget är ett hot mot vår möjlighet att stoppa epidemierna, skriver 159 organisationer i ett öppet brev till Stefan Löfven.Hälsa, HIV/AIDS, Sjukvård
2014-11-06

Replik: Den långsamma katastrofen förvandlas till normaltillstånd

Anders Molin, Biståndsdebatten.se

Mycket av Björn Ekmans kritik mot det globala hälsobiståndet är korrekt, men man måste se nyanser bortom svart och vitt. Det skriver Anders Molin i en replik. Hälsa, HIV/AIDS
2014-10-28

Ebolaepidemin är ett tecken på det misslyckade hälsobiståndet

Björn Ekman, Biståndsdebatten.se

De parallella, byråkratiska strukturer som växt fram inom det internationella hälsobiståndet gör att omvärldens stöd kan vara direkt skadligt för mottagarländernas förutsättningar att utvecklas. Det behövs inte fler fragmenterade insatser för att hantera ebolaepidemin, det behövs insatser som bygger på kunskap och behov. Det menar Björn Ekman, forskare vid Lunds universitetAfrika, Hälsa, HIV/AIDS, Resultat, Sida, Sjukvård
2014-10-15

Minskande anslag till svensk forskning om fattigdomens infektionssjukdomar när det borde vara tvärtom

Gunilla Källenius mfl; Biståndsdebatten.se

De senaste årens bantning av budgetanslagen för svensk forskning om globala hälsofrågor är illavarslande, inte minst mot bakgrund av fattigdomssjukdomar som HIV/Aids och Ebola. Den nya regeringen har nu chansen att göra allvar av det hittills oinfriade riksdagslöftet från 2006 om att bidra till globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar genom att vidareutveckla svensk forskning. Det menar Gunilla Källenius och Olle StendahlForskning och innovation, Hälsa, HIV/AIDS

Debattartiklar om HIV/AIDS (57 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2016-09-21

Så ska hoten mot vår hälsa mötas

Isabella Lövin, OmVärlden

“Sveriges utvecklingssamarbete för hälsa fokuserar på några nyckelteman: Barn- och mödrahälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt hälsosystemstärkande. Erfarenheter talar sitt tydliga språk – vi kommer inte att uppnå hållbarhetsmålen om vi inte satsar på [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2016-08-01

”Kampen mot aids hotas av bakslag”

Dick Durevall, Svenska Dagbladet

“Under senare år har intres­set legat på bromsmediciner, men de räcker inte för att stoppa epidemin, även om UNAIDS 90–90–90 blir en framgång. Programmen för hivtester, behandling och uppföljning måste förbättras, och mer ­fokus måste [...]FN, Hälsa, HIV/AIDS, Sjukvård
2016-06-09

Vår kritik handlar om synen på sexköpslagen

Clara Berglund, Dagens Samhälle

“Problemet i systemet med prostitution är inte bristen på kunskap om kondomanvändning, utan bristen på jämställdhet. Det bästa sättet att skydda utsatta grupper i prostitution och att minska spridningen av hiv/aids är att minska sexköpen. Därför [...]FN, HIV/AIDS, Jämställdhet
2016-06-09

Vår kunskap om hiv får inte förringas

Christina Franzén m.fl., Dagens Samhälle

“Att vilja stoppa spridningen av hiv och samtidigt ifrågasätta närvaron av hbtq-organisationer och organisationer som företräder personer som lever med hiv samt sexuella hälso- och rättighetsfrågor visar på bristande omdöme. En sak är säker – [...]HBTQI-personer, HIV/AIDS, Kvinnor
2016-02-16

Minister: Bistånd till hälsa är fortsatt prioriterat

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Sveriges totala hälsobistånd uppgår till närmare 4 miljarder kronor om året. Vi drar ner mindre på hälsobiståndet än på övrigt bistånd. Och inom hälsa så prioriterar vi särskilt stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och [...]Avräkningar, Budget, Hälsa, HIV/AIDS, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdI artikeln hänvisas till "Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!"
2016-02-16

Patriarkal politik

Annika Borg, Barometern

“159 biståndsorganisationer från hela världen, bland andra Läkare utan gränser, protesterar nu mot Stefan Löfven i ett öppet brev. Och civilsamhällets biståndsorganisationer skräder inte orden, då den rödgröna regeringen på ett bräde drar ned biståndet [...]Feministisk utrikespolitik, Hälsa, HIV/AIDS, Jämställdhet, SjukvårdI artikeln hänvisas till "Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!"
2016-01-20

Höj din röst – ställ krav på dina ledare

Kofi Annan, Aftonbladet

“När ledare inte klarar av att leda har jag vid många tillfällen sett hur de i stället följer den folkliga opinionen. Låt oss se till att vi under 2016 använder vår gemensamma makt till något [...]Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Hälsa, HIV/AIDS, Klimat & miljö
2015-04-06

Ny strategi ska stödja sexuell hälsa i Afrika

Isabella Lövin, Expressen

“Sverige har en lång historik av samarbete med afrikanska länder och stor trovärdighet i jämställdhetsarbetet. Under många år har Sverige bidragit till att stärka kvinnors och flickors hälsa. Nu vässar vi detta arbete genom en [...]Afrika, FN, Hälsa, HIV/AIDS
2014-12-08

Jämställdhet mot hiv

Isabella Lövin m.fl, Uppsala Nya Tidning

“Globalt lever tre gånger Sveriges befolkning med hiv. Det är en mänsklig tragedi som tillåts fortgå trots att vi vet hur spridningen kan stoppas och trots att det finns bromsmedicin.” Afrika, Hälsa, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor
2013-08-25

Bo Göransson: Sydafrikas utmaningar växer

Bo Göransson, Dagens Arena

“Det som särskiljer Sydafrika på kontinenten är vad människor ägnar sig åt. Jordbruket står för 3-4 procent av BNP och andelen sjunker för varje år. Industrins andel sjunker snabbt och ligger nu kring 30 procent. Olika [...]Demografi / befolkningsstatistik, HIV/AIDS, Jordbruk, Kenya, Näringsliv, Sydafrika, Zimbabwe
2013-07-19

Kvinnliga kondomer ger kvinnor makten

Sara Wettergren, Expressen

“Debatten om hiv och aids har mest handlat om att låginkomstländer ska ha tillgång till billiga bromsmediciner. Färre dör i aids i dag och fler har tillgång till bromsmediciner, vilket är glädjande. Ser man till [...]HIV/AIDS, Kvinnor, Malawi
2013-07-12

Sveriges ansvar i kampen mot aids, tuberkulos och malaria

Johan Mast, SVT Debatt

“Ambitiösa mål som också stöttats ekonomiskt har hittills spelat en viktig roll i kampen mot sjukdomarna. Sverige har varit drivande inom den FN-process som ska ta fram nya internationella hälsomål, som blir gällande då de så [...]FN, Hälsa, HIV/AIDS, Post-15
2013-02-25

Kondomkampanjen fick oavsedd effekt

ROLAND POIRIER MARTINSSON, Svenska Dagbladet

“Låt mig vara kristallklar: kondomspridningen motverkade inte epidemin. Problemet var att Västs sexualideologer ville slå två flugor i en smäll: stoppa epidemin och sprida sin sexualmoral. Man utarbetade strategier för Väst och tillämpade på Afrika. Då hjälpte inte hundratals [...]Afrika, HIV/AIDS, ReligionArtikeln är en replik på: "Påven hade rätt om kampen mot aids"
2013-02-18

Påven hade rätt om kampen mot aids

Roland Poirier Martinsson, Svenska Dagbladet

“Hiv och aids i Afrika går inte att tänka bort från vår epok, lika lite som andra världskriget kan tänkas bort från 1940-talet. Farsoten är en katastrof av gigantiska proportioner. Att vi, som haft metoderna och [...]Afrika, HIV/AIDS, Religion
2013-01-20

Sverige bör satsa på hiv-forskningen

FRANCESCA CHIODI m.fl. Svenska Dagbladet

“Därför är frågan om hur Sverige bäst ska bidra till den globala hivforskningen mycket angelägen. En satsning på forskning kring hivvaccin, bot och förbättrad behandling har möjlighet att mångdubbelt återbetala sig i form av sparade [...]Forskning och innovation, HIV/AIDS, Sjukvård
2012-12-01

Stöd Globala Fonden igen!

Gabi Björsson, Upsala Nya Tidning

“Folk dör i dag i södra Afrika och Namibia för att tillgången till behandling brister, eller för att de inte har tillräckligt med mat att äta med medicineringen. Detta händer inte för att de här [...]HIV/AIDS, Korruption, Millenniemålen, Namibia, Öppenhet och transparens
2012-12-01

”Hiv/aidssjuka i Sydafrika drabbas hårt av Jasaffären”

Desmond Tutu m.fl. Dagens Nyheter

“Den svenska regeringens exportsatsning till stöd för Jas Gripen-försäljningen är det största exportinitiativet hittills i Sverige. Dåvarande opposition, nu i regeringsställning, gav affären sitt fulla stöd. Men redan från början motsatte vi oss affären – kyrkor, fackförbund [...]HIV/AIDS, Korruption, Sydafrika, Vapenhandel
2012-11-27

Enorma resurser stjäls från dem med de allra största behoven

Cecilia Wikström mfl; Svenska Dagbladet

“Biståndsorganisationen Christian Aid har beräknat att företagens skatteflykt innebär att utvecklingsländerna går miste om cirka 160 miljarder dollar i skatteintäkter per år. Det är minst tre gånger så mycket resurser som enligt Världsbanken behövs för [...]Barn och unga, HIV/AIDS, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik, Utbildning, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling"
2012-11-11

Sverige har inte strypt bistånd till hiv/aids

Anders Nordström, Svenska Dagbladet

“Det stämmer dock inte att Sverige beslöt att ”strypa biståndet” till fonden. Det Sverige gjorde var att vi tog vårt ansvar som styrelseledamot genom att ställa krav på fondens sekretariat att tydligt reagera på fall [...]Bistånd som påtryckningsmedel, HIV/AIDS, Korruption, VolymArtikeln är en replik på: "Fortfarande torkas tårar med handskar"
2012-11-05

Fortfarande torkas tårar med handskar

Anders Österberg mfl; Svenska Dagbladet

“För varje dag som går minskar Sverige sin internationella roll och världen blir lite fattigare på solidaritet. Ett av de tydligaste exemplen som vi ser resultaten av i vårt arbete är att den svenska alliansregeringen, [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), HIV/AIDS, Korruption, Partipolitik, Utvärdering
2012-08-08

Bistånd: Privat filantropi när den är som bäst

Karin Svanborg-Sjövall, Dagens Nyheter

“Bill & Melinda Gates Foundation kombinerar en filantropisk målsättning med ett hårdkokt förhållande till resultat. Varje dollar styrs mot de projekt som ger störst återbäring för mottagarna, och utvärderas utan pardon. Självhjälp, sjukvård och utbildning [...]HIV/AIDS, Resultat, Sjukvård, Utbildning, Välgörenhet
2012-07-22

Erkänn religionens betydelse i arbetet med hiv/aids

Ulrika Westerlund m.fl. Göteborgs-Posten

“RFSL och Svenska kyrkan värdesätter den svenska regeringens engagemang i konferensen och det aktiva arbete som pågår för att hindra spridningen av hiv internationellt… Vi ser dock med oro på att regeringen i sitt arbete inte [...]HBTQI-personer, HIV/AIDS, Religion
2012-03-08

Så räddar Sverige 50 000 kvinnors liv

Gunilla Carlsson mfl; Aftonbladet

“Vi vet att det är politiskt och tekniskt möjligt att minska mödradödlighet och vi vet vad som krävs: utbildade barnmorskor, tillgång till preventivmedel, undervisning om sexualitet och samlevnad, säkra aborter samt adekvat mödra- och neonatal [...]Barn och unga, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2011-10-03

Biståndet redan förändrat

Claes Leijon, Uppsala Nya Tidning

“Att Gunilla Carlsson nu upptäckt att tillväxtfrämjande insatser är viktiga för Tanzanias utveckling behöver inte nödvändigtvis betyda att det bistånd som tidigare givits, med inriktning på hälsa, hiv-bekämpning, vatten och sanitet, också utbildning, forskning och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Hälsa, HIV/AIDS, Näringsliv, Sida, Tanzania, Utbildning, VattenArtikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
2011-06-09

En droppe i havet

Kenneth Hermele, Sydsvenskan

“RED handlar inte om att förhindra spridningen av hiv/aids, bara om att minska lidandet för några av dem som smittats; företagen som får good will börjar inte plötsligt respektera mänskliga rättigheter eller betala schyssta löner [...]Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), HIV/AIDS, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Välgörenhet
2011-06-07

Omoraliskt att inte behandla hiv

Kristina Bolme Kühn, Göteborgsposten

“Det är oförsvarbart att inte ge alla som behöver det tillgång till hivbehandling när vi har både makt och möjlighet att rädda miljoner människoliv. Ansvariga ministrar Gunilla Carlsson och Göran Hägglund måste ta sitt politiska [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), HIV/AIDS, Partipolitik, SjukvårdI artikeln hänvisas till "Getting Ahead of the Wave: Lessons for the Next Decade of the AIDS Response"
2011-03-21

Ending violence against women

Dean Peacock, NAI-Forum

“Genom att arbeta tillsammans för att främja nya och jämlika modeller av manlighet kan vi bygga familjer och samhällen där kvinnor är mindre sårbara för hiv / aids och våld, har mer kontroll över sina sexuella och reproduktiva liv, och där män, kvinnor och barn lever friskare och lyckligare liv.” Barn och unga, HIV/AIDS, Kvinnor, NAI-Forum (engelska), Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2010-12-27

Olivia Malmqvist: EU sviker sjuka och fattiga

Olivia Malmqvist, Expressen

“Handelsminister Ewa Björling, M, måste nu sätta ned foten. Det måste vara viktigare att människor som tvingas leva i fattigdom får tillgång till livsnödvändiga läkemedel än att gynna den europeiska läkemedelsindustrins vinstintressen.” EU, Handelspolitik, HIV/AIDS, Näringsliv, Partipolitik
2010-10-28

Bistånd för krig eller krig för bistånd

Göran Drougge, Svenska Dagbladet

“Till exempel stoppade Gunilla Carlsson hundratals miljoner i bistånd till Globala fonden som går till bekämpandet av aids och malaria […] med motivering att de hade korrumperade regeringar. Varför gäller inte samma princip i fallet [...]Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, HIV/AIDS, Korruption, Partipolitik, Utvärdering
2010-09-20

Kvinnor och barn är nyckeln till FN:s mål

Jakob Simonsen, Aleksander Gabelic, Birgitta Dahl, Margareta Winberg, Görel Thurdin; Göteborgsposten

“Biståndet är viktigt för att nå millenniemålen, men de rika ländernas bistånd har urholkats i takt med den ekonomiska nedgången. Bara Sverige och ytterligare fyra länder når FN:s mål om 0,7 procent av BNI i [...]Barn och unga, Enprocentsmålet, FN, Hälsa, Handelspolitik, HIV/AIDS, Kvinnor, Milleniemålsmötet i New York 2010, Resultat
2010-06-27

Goda nyheter om barn och hiv

Laholms Tidning

“Tillgången på bromsmediciner i Afrika är en av de större skamfläckarna på världssamvetet. I västvärlden är dessa läkemedel subventionerade, i Afrika så dyra att en fattig människa ofta bara kan drömma om att få dem.” Barn och unga, HIV/AIDS
2009-12-01

Kampen mot aids kräver lyhört bistånd

Håkan Thörn, Göteborgsposten

“När biståndsminister Gunnilla Carlsson signalerar skärpta återrapporteringskrav måste man veta att mycket av det mest nödvändiga och fruktbara arbetet med att bekämpa fattigdom på gräsrotsnivå inte kan utvärderas med hjälp av mätbara resultat. … Erfarenheterna [...]Demokrati, HIV/AIDS, Informationsanslaget, Korruption, Utvärdering
2009-12-01

Mindre alkohol motverkar hiv/aids

Anna Carlstedt, Maj-Lis Lööw; Dalademokraten

“[…] men varför leder inte de vetenskapliga beläggen om alkoholens roll till att Sverige och svenska organisationer inkluderar alkohol i det arbetet?” Hälsa, HIV/AIDS
2009-10-06

Kristna når fram till de mest utsatta

George Andrén, Lena Ingelstam; Dagen

“Den 27 september sände P3-programmet “Verkligheten” ett inslag om att en kyrklig organisation använder helbrägdagörelse för att kurera hiv och aids.” HIV/AIDS, Religion, Sida
2009-10-02

“Sida stödjer givetvis inte bön som kur mot hiv”

Lena Ingelstam m.fl., SVT Debatt

“ALLA aktörer, från regeringar till progressiva sexualrättsorganisationer till mer konservativa kyrkor måste jobba med att bryta stigma och diskriminering mot hiv och aids. … Alla har sin speciella komparativa fördel i det avseendet. Det handlar om [...]HIV/AIDS, Religion, SidaArtikeln är en replik på: "Skenheligt vänder andra Sida till"
2009-09-29

Skenheligt vänder andra Sida till

Norrköpings Tidningar

“Sidas representant, Georg Andrén, säger att den här typen av verksamhet inte är förenlig med Sidas direktiv, konsekvenserna av programmets avslöjanden stanna dock vid en “fortsatt dialog”.” HIV/AIDS, Kenya, Religion, Sida, Utvärdering
2009-03-27

Trafficking motarbetas bättre utan utbetalningsmål

Christian Holm, Magdalena Andersson; Barometern

“Regeringens biståndspolitik är ansvarsfull. Här understryks jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) som viktiga demokratifrågor. Inom ramen för det svenska biståndet, har 1,4 miljoner kronor avsatts till reformsamarbete i Östeuropa.” Barn och unga, Enprocentsmålet, HIV/AIDS, Kvinnor, Människohandel, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2009-03-24

Påven sabbar miljardbistånd

Birgitta Ohlsson, SVT Debatt

“Sverige kan inte slå dövörat till när påve Benedictus XVI undergräver miljardsatsningar i bistånd. På samma sätt som diktatorer hängs ut måste religiös fundamentalism, även kristen, kraftfullt fördömas av UD.” Afrika, HIV/AIDS, Jämställdhet, Religion
2008-12-04

Rika kan leva med hiv – fattiga dör i aids

Bo Forsberg, Norrköpings Tidningar

“33 miljoner människor i världen lever i dag med hiv. 95 procent av dem lever i världens fattiga länder, skriver Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia.” HIV/AIDS, IMF (Internationella valutafonden), Partipolitik, Världsbanken, WTO
2008-12-01

Hellre inflation än infektion i kampen mot aids

Bo Forsberg, Värmlands Folkblad

“Vi befinner just nu i en global finanskris, en kris som drabbar människor i fattiga länder hårdast. Företrädare för världens mäktigaste länder kommer på en rad toppmöten framöver att diskutera hur det internationella finansiella systemet [...]Finanskrisen, HIV/AIDS, IMF (Internationella valutafonden), WHOI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "IMF Exchange Rate Policy Advice""
2008-07-07

Allt fler smittas av hiv

Kenneth JonsgÃ¥rden, Östran Lokaltidningen

“Medan krisen växerär det tyvärr få politiker i den rika delen av världen som prioriterar ett bistånd som skulle kunna hjälpa.” HIV/AIDS
2008-03-15

Brita Söderwall: Vatten är en mänsklig rättighet

Brita Söderwall, Vestmanlands Läns Tidning

“En svensk använder omkring 40 liter vatten om dagen för att spola toaletten. För den som måste gå timmar varje dag för att alls få tag på vatten är detta obegripligt.” HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Vatten
2007-12-04

Tydlig koppling mellan alkohol och hiv-smitta

Maj-Lis Lööw, Värmlands folkblad

“Detta arbete måste kompletteras med åtgärder som tydligt riktas mot alkoholens roll vid spridningen av hiv. Restriktiva alkoholpolitiska modeller krävs vid sidan om intervention på lokal och regional nivå.” Alkohol, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, HIV/AIDS
2007-12-01

Medicin räcker inte

Dagens Nyheter

“Bistånd kan i bästa fall hjälpa temporärt. Men för att långsiktigt bygga välstånd finns ingen annan väg att gå för Afrika än den som Indien, Sydkorea och Kina vandrat. Den går genom handel och industri.” Afrika, Handelspolitik, HIV/AIDS, Indien, Kina, Näringsliv, Sjukvård, Sydkorea, WHO
2007-11-30

Låt oss bryta tystnaden om hiv

Esbjörn Hagberg, Värmlands folkblad

“Inför Världsaidsdagen den 1 december ger vi biskopar ut ett så kallat ”Biskopsbrev”. Det handlar om hiv i ett globalt perspektiv.” HIV/AIDS, Religion
2007-07-10

Osaklig kritik mot biståndet till fattiga länder

Sven Elander, Peter Sörbom; Vestmanlands Läns Tidning

“Biståndet till den fattiga världen måste alltid utvärderas och ifrågasättas. Forum Syd, som företräder över 200 svenska organisationer, välkomnar en seriös diskussion om biståndets kvalitet.” Afrika, Civilsamhället, G8, Handelspolitik, HIV/AIDS, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Nima Sanandaji: Vad beror fattigdomen på"
2007-06-27

Forum Syd: G8 håller inte sina löften till Afrika

Peter Sörbom, Sven Elander; Vestmanlands Läns Tidning

“För drygt två veckor sedan avslutades G8-ländernas möte i tyska Heiligendamm. Traditionsenligt gavs löften om kraftigt ökat bistånd. Denna gång handlar det om 60 miljarder dollar till Afrika för att bekämpa sjukdomar som hiv/aids och [...]Afrika, G8, HIV/AIDS, Sjukvård
2006-12-06

USA:s biståndspolitik hinder i kampen mot hiv/aids

Gabi Björsson, Barometern

“USA har i presidents Bushs ”Emergency Plan for Aids Relief” gjort klart att det bara ger bidrag till organisationer och stater som följer unionens aidspolitik.” Handelspolitik, HIV/AIDS, USA
2006-12-01

Vi behöver medicin nu

Beatrice Were, Asentah Omwega; Aftonbladet

“[…] bromsmediciner som en grundläggande mänsklig rättighet. Förra året i Skottland gav G8-länderna ett löfte om det skulle finnas allmän tillgång till behandling år 2010. Men om inte radikala förändringar görs omgående kommer detta mål [...]HIV/AIDS, Kvinnor
2005-09-05

Alla länder måste ta sitt ansvar

Carin Jämtin, Norrköpings tidningar

“Kvinnornas situation understryker tydligt hur komplex kampen mot hiv/aids är. Den handlar om maktförhållanden i samhället, sexuellt våld och tillgång till information… Vi är beredda att öka vårt bidrag och hoppas att också andra biståndsgivarländer gör [...]Afrika, G8, HIV/AIDS, Partipolitik
2005-07-11

Därför är jämställdhet god befolkningspolitik

Asger Ryhl, Svenska Dagbladet

“Forskning visar att jordbruk som drivs av kvinnor ofta är mer miljövänliga och vinnlägger sig om ett hållbart resursutnyttjande. Dessutom är en hög befolkningstillväxt många gånger en konsekvens av att kvinnans reproduktiva rättigheter inte uppfylls. Många [...]Demografi / befolkningsstatistik, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2005-05-18

Ett skepp kommer lastat med älsklingsidéer

Hanne Kjoller, Dagens Nyheter

“- H & M och Ikea är Sveriges bästa biståndsorganisationer. Problemet är att de inte hjälper de fattigaste länderna. Därför måste målet vara att bistå de fattiga länderna så att de blir intressanta för H [...]HIV/AIDS, Kvinnor
2004-12-15

Erbjud vaccinering till alla barn

Norrköpings Tidningar

“Tre miljoner barn som dör i onödan varje år som en direkt följd av en ojämn fördelning av redan befintliga resurser…På samma sätt som världens länder gemensamt bestämt att alla barn ska få gå i [...]Afrika, Asien, Barn och unga, Budget, Enprocentsmålet, EU, HIV/AIDS, Jämställdhet, Partipolitik, Sjukvård
2004-10-16

På söndag är det FN:s internationella dag för utrotning av fattigdomen

Carin Jämtin, Helsingborgs Dagblad

“Ett uttryck för solidariteten med fattiga människor är att Sverige om två år återigen kommer att ge en procent av vår bruttonationalinkomst i bistånd…Inom biståndspolitiken är skillnaden tydlig mellan höger och vänster. Som enda parti [...]Afrika, Budget, FN, HIV/AIDS, Partipolitik, USA
2002-08-11

Bra att det svenska biståndet ökar – nu måste vi gå ett steg till

ANNA BERGER KETTNER, Norrköpings Tidningar

“Om inte AIDS-epidemin stoppas, vanstyret upphör och ökad politisk stabilitet uppnås riskerar miljontals människor att dö av svält. Därför är det bra att det svenska biståndet nu stadigt ökar, och kommande år med 50 procent [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Enprocentsmålet, HIV/AIDS, Hunger, Millenniemålen, Partipolitik
2002-07-06

Gör något åt svälten – nu!

Pär Axel Sahlberg m.fl. Svenska Dagbladet

“Aids har dödat sju miljoner bönder i södra Afrika de senaste tjugo åren. Det har minskat produktionen av mat, samtidigt som livsviktig kunskap om odling och hälsa gått förlorad. Människor har inte längre några överskott att [...]HIV/AIDS, Humanitärt bistånd, Hunger, Partipolitik, Vatten
2002-06-10

Det händer för lite för att minska svälten

Margareta Winberg, Norrköpings Tidningar

“Vi socialdemokrater har satt målet att bistånd skall vara en procent av BNI. Men bistånd är inte allt. Vi kan inte ge med ena handen – och ta med andra. Det blir fallet om olika politikområden [...]HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik

Dokument om HIV/AIDS (18 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-01-20

Hivprevention med hjälp av lotterier

- Sns Analys nr 47

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)Forskning och innovation, HIV/AIDS2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-11-30

Blind Spot. Reaching out to men and boys

- Addressing a blind spot in the response to HIV

UNAIDSHälsa, HIV/AIDS, Jämställdhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-04-20

Out of Focus

- How millions of people in West and Central Africa are being left out of the global HIV response

Läkare Utan GränserAfrika, FN, HIV/AIDS, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-12-14

Health 2014

SidaBarn och unga, Hälsa, HIV/AIDS, Kvinnor, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-28

Who is Responsible?

- Donor-civil society partnerships and the case of HIV/AIDS work

Nordiska AfrikainstitutetCivilsamhället, HIV/AIDS2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-01

Key Problems in the Interaction Between Donors and Civil Society Organizations in South Africa

- Some Evidence from HIV and AIDS Work

- Perspectives No. 25

Göteborgs UniversitetCivilsamhället, HIV/AIDS, Sydafrika10) Perspectives
2010-06-27

Dialog för förändring

- Ett material till stöd för policydialog om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

RegeringskanslietHIV/AIDS, Kvinnor, Millenniemålen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-02-01

Destined to fail?

- how violence against women Is undoing development

ActionAidCivilsamhället, HIV/AIDS, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Rätten till en framtid

- Policy för Sveriges internationella HIV- och AIDS arbete

- UD 09.012

RegeringskanslietHIV/AIDS2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-11-27

The Right to a Future

- Policy for Sweden´s international HIV and AIDS efforts

RegeringskanslietBiståndets målsättning, HIV/AIDS, Partipolitik1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2005-04-01

Turning Policy into Practice

- Sida's implementation of the Swedish HIV/AIDS strategy

- Sida EVALUATION 05/21

SidaHIV/AIDS, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-03-01

Turning Policy into Practice: Sida’s implemention of the Swedish HIV/AIDS strategy

- A Review of Country Strategies and Organisational Arrangements

- Sida Evaluation 05/21:1

SidaHIV/AIDS, Sektorskoncentration, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 6 – Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases

Förenta Nationerna (FN)Hälsa, HIV/AIDS, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2003-12-01

The Environment, Natural Resources and HIV/AIDS

HIV/AIDS, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-11-01

Miljö, naturresurser och HIV/AIDS

SidaHIV/AIDS, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-11-01

Miljö, naturresurser och HIV/AIDS

HIV/AIDS, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-10-01

Ett vägval för svensk utrikespolitik

- Fortsatt fokus på ökad vapenexport eller en seriös satsning på fattigdomsbekämpning

Svenska Freds och skiljedomsföreningenHIV/AIDS, Politik för global utveckling (PGU), Sydafrika, Vapenhandel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-03-01

Investing for future generations

- Sweden’s International Response to HIV/AIDS

Sida, UtrikesdepartementetHälsa, HIV/AIDS, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om HIV/AIDS (1 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2015-10-21 Dags att bryta cirkeln Välkommen på seminarium och workshop där globala och lokala aktörer delar med sig av sin senaste forskning, resultat av utvecklingsarbete och praktiska metoder. IOGT-NTO Alkohol, Forskning och innovation, HIV/AIDS

Kommentarer i diskussionen om HIV/AIDS (8 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2018-02-11 Ninnie Johansson: Forskningen säger att kampen mot fattigdom måste gå sida vid sida av kampen mot alkohol. Vilka strategier har Isabella Löwin tänkt sig passa ihop med ett samarbete med alkoholindustrin? Heineken och Globala fonden i ohelig allians – Isabella Lövin måste agera
Av Mona Öres m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-04-18 Julia: Fortsätt att ge stöd! Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-02-22 Bruno: Jepp ! Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-02-13 Jöns: Korkad politik i en liten ask. Jag hoppas våra PK-journalister känner sig särskilt träffade av detta tillsammans med vår regering. Men de är väl för korkade hela bunten för att varken se ett samband eller känna sig ansvariga. Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-02-13 Jans: Varför är inte Rädda Barnen eller Röda Korset med? Har de fullt upp att lobba för mer immigration till Sverige? Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-02-11 Gibril Musesultan: Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven! Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-02-04 Urban Pettersson: De här pengarna har flyttas över till flyktingmottagningen som till stor del består av välmående unga män som är ekonomiska flyktingar. Det är en uppenbar felprioritering. Så länge ingen påpekar detta kommer anslagen till de som verkligen är utsatta bara minska. I artikeln nämns ingenting om detta. Varför? Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2014-10-15 Anna Mia Ekström, professor Karolinska Institutet: Tack för denna viktiga genomgång som pekar på ett stort problem för oss som forskar inom global hälsa då forskningsfinansieringen inom detta område minskat drastiskt och efter att bedömningen av ansökningar övergick från Sida till VR. Den nu mycket aktuella ebolaepidemin visar hur snabbt det kan gå och hur svårt det är att bekämpa och förebygga sjukdomar i mycket fattiga länder med svaga hälsosystem. Intressant i sammanhanget är att det varje dag dör lika många i HIV/AIDS som det hittills har dött totalt i ebolaepidemin. Vid utvärderingen av projektansökningar med relevans för global hälsa på VR borde just relevansen för den globala sjukdomsbördan värderas högre och förståelsen bland både anslagsgivare och granskare måste öka avseende vilka resurser som behövs, och vilka forskningsmetoder (epidemiologi, surveillance,blandade kvalitativa och kvantitativa studier) som bör användas i låginkomstkontexter. Kravet på att innovation misstolkas ofta, vilket underminerar finansieringen till forskning inom globala hälsosystem där man tex ofta behöver finna och utvärdera nya sätt att implementera interventioner som påvisats fungera i teorin. Implementeringsforskning och epidemiologisk forskning bör också kunna finansieras av VR-anslag även under Medicin och Hälsa men det kräver ökad kompetens bland granskarna inom just global hälsa. Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi med fokus på HIV/AIDS-forskning Afrika Minskande anslag till svensk forskning om fattigdomens infektionssjukdomar när det borde vara tvärtom
Av Gunilla Källenius mfl; Biståndsdebatten.se
Dela det här: