Hälsa

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Hälsa.

Diskussionen om Hälsa innehåller:

  • 30 exklusiva debattartiklar
  • 548 debattartiklar
  • 131 dokument
  • 106 evenemang
  • 31 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Hälsa (30 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-04-16

Jämställdhet avgörande för att avskaffa hunger

Kawinzi Muiu, Biståndsdebatten.se

Jämställdhet och avskaffandet av hunger hänger tätt samman. Kvinnor och flickor har en avgörande roll för landsbygdsutveckling, men hindras av strukturella barriärer. Att arbeta med ett genusperspektiv i konfliktsituationer ökar biståndsinsatsernas effektivitet. Därför är det viktigt att sätta kvinnor och jämställdhet i centrum i humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete, skriver Kawinzi Muiu, direktör för genderavdelningen på FN:s World Food Programme (WFP).Humanitärt bistånd, Hunger, Jämställdhet, Kvinnor, Landsbygd
2018-03-08

Globala hälsoorganisationer måste jobba mer med jämställdhet

Ulrika Modéer, Biståndsdebatten.se

Sverige, genom biståndsmyndigheten Sida, ligger i topp när det gäller jämställdhetsarbete inom global hälsa. Det visar en ny rapport som lanseras idag. Nu måste vi fortsätta jobba för att engagera pojkar och män inom global hälsa, öka andelen kvinnliga chefer hos globala hälsoaktörer och skapa arbetsplatser fria från sexism, skriver statssekreterare Ulrika Modéer.Hälsa, Jämställdhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/the-global-health-50-50-report-2018/"
2018-02-20

Hundratusentals kvinnor dör i onödan i cancer

Pernille Fenger, Biståndsdebatten.se

Varje år insjuknar en halv miljon kvinnor i världen i livmoderhalscancer – och ungefär hälften av dem dör av sjukdomen. Med rätt politiska och medicinska insatser skulle antalet drabbade av livmoderhalscancer kunna minska med upp till 90 procent, skriver FN:s befolkningsfond UNFPA.Georgien, Hälsa, Moldavien, Östeuropa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2018-02-09

Heineken och Globala fonden i ohelig allians – Isabella Lövin måste agera

Mona Öres m.fl., Biståndsdebatten.se

Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria får under tre år 2,5 miljarder kronor från den svenska biståndsbudgeten. Nu har fonden tecknat ett samarbetsavtal med bryggerijätten Heineken – trots att alkoholkonsumtion har tydlig koppling till såväl hiv/aids som tuberkulos. Isabella Lövin och Sveriges regering måste agera för att få stopp på samarbetet.Alkohol, Hälsa, HIV/AIDS
2017-12-19

Solenergi räddar liv i Libyen

Noura Hamladji, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som konflikten i Libyen fortgår möts medborgarna av bristande samhällsfunktioner. Strömavbrotten är många och kan vara en direkt livsfara för människor i behov av vård. Att installera solpaneler på sjukhusen är en enkel men livsviktig åtgärd, skriver Noura Hamladji, landschef för FN:s utvecklingsprogram UNDP i Libyen.Fossilfri energi, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Libyen, Sjukvård
2017-09-13

Nödvändigt att satsa på forskning om fattigdomens infektionssjukdomar

Gunilla Källenius m.fl., Biståndsdebatten.se

Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen. I dag insjuknar och dör människor i världens fattigaste länder främst i sjukdomar som malaria, tuberkulos, hiv, luftvägsinfektioner och diarrésjukdomar. Det minskande stödet till forskning om global hälsa är därför oacceptabelt, skriver Gunilla Källenius och Olle Stendahl.Forskning och innovation, Hälsa, HIV/AIDS, Sjukvård
2017-07-13

Satsa på forskning för att förbättra hbt-personers hälsa

Maria Sjödin, Biståndsdebatten.se

Homo-, bisexuella och transpersoner har generellt sämre hälsa än allmänheten, inte minst i fattiga länder. Ändå saknas ofta hälsodata för den här gruppen. Nu måste Sverige och FN satsa på forskning som kan förbättra hälsa, rättigheter och välbefinnande för hbt-personer, skriver debattören Maria Sjödin.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HBTQI-personer
2017-04-28

Oschysta jobb – en skam för världen!

Kristina Henschen, Biståndsdebatten.se

För många människor är det livsfarligt att gå till jobbet. Enligt siffror från FN dör varje dag 6 300 människor på grund av olyckor och sjukdomar som har koppling till arbetet. Idag, på internationella arbetsmiljödagen, uppmärksammar vi de oschysta jobben. Att de får finnas är en skam för världen, skriver Kristina Henschen, chef för Union to Union.Anständiga arbetsvillkor, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Indien, Kambodja, Vatten, Zambia
2017-03-22

Städerna nyckeln till att rädda världshaven

Johan Hassel m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag uppmärksammas vattenfrågan i samband med den internationella vattendagen. Vatten står även högt på Sveriges internationella agenda under våren. Sverige och Fiji står i juni värdar för en FN-konferens som ska ta itu med den katastrofala situation som råder under världshavens yta. Det är hög tid att på allvar prata om de underliggande orsakerna till en av vår tids mest förödande kriser, skriver representanter från forskning och civilsamhälle.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Sverige, Urbanisering / hållbara städer, Vatten
2017-03-07

Djurhälsan viktig för fattigdomsbekämpning och tryggad livsmedelsförsörjning

Ulf Magnusson m.fl., Biståndsdebatten.se

Investeringar i förbättrad djurhälsa bidrar på flera sätt till genomförandet av Agenda 2030. Det visar en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Förbättrad djurhälsa ger fattiga djurhållare ökad produktion och avkastning, och minskar dessutom spridningen av infektionssjukdomar och multiresistenta bakterier. Sverige har unik erfarenhet av organiserat djurhälsoarbete – dessa erfarenheter bör användas i det internationella utvecklingssamarbetet, skriver rapportförfattarna.Afrika, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Hunger, Jordbruk, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/animal-health-in-development-its-role-for-poverty-reduction-and-human-welfare/"
2017-02-23

Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar!

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp, Biståndsdebatten.se

President Donald Trumps återinförande av Global Gag Rule innebär att en stor del av USA:s bistånd till mödrahälsa fryser inne – något som kommer att påverka de som lever i fattigdom mest. Det riskerar att markant öka antalet oönskade graviditeter och leda till att tusentals flickor och kvinnor i världen dör. Nu måste Sverige och omvärlden täcka upp för det minskade biståndet. Därför uppmanar 14 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp regeringen och riksdagen att tillföra nya pengar till vårbudgeten.Budget, Civilsamhället, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2016-09-09

Kraftsamling nödvändig för att stoppa aids, tuberkulos och malaria

Maria Andersson m.fl., Biståndsdebatten.se

Varje år orsakar aids, tuberkulos och malaria tre miljoner människors död. Utmaningarna är många, men än finns det hopp om att nå FN:s mål om att stoppa dessa sjukdomar innan år 2030. Om två veckor ska världens ledare offentliggöra hur mycket bidrag de är villiga att ge Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria under nästa treårsperiod. Det är dags för en kraftsamling, skriver företrädare för RFSU, RFSL, Läkare Utan Gränser, Svenska Läkaresällskapets Kommitté för Global Hälsa, Världsinfektionsfonden, Karolinska Institutet och Hiv-Sverige.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Sjukvård
2016-06-30

Öka stödet till bekämpning av tuberkulos!

Gunilla Källenius m.fl., Biståndsdebatten.se

Sverige har valt att minska stödet till bekämpningen av en av världens dödligaste sjukdomar – tuberkulos. Med en hotande pandemi av multiresistent tuberkulos är detta svårt att förstå. Världshälsoorganisationen har som mål att minska antalet tuberkulossjuka med 90 procent till 2035, men då krävs stora forskningssatsningar och nya samarbetsformer. Det skriver Gunilla Källenius, Knut Lönnroth och Claes Ånstrand.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård, WHO
2016-02-22

Minskat hälsobistånd – ingen bra signal när Agenda 2030 sjösätts

Gun-Britt Andersson m.fl., Biståndsdebatten.se

Sverige har länge framstått som en stormakt inom hälsobistånd. Vi har dessutom tagit på oss en ledarroll för att de högt ställda målen i Agenda 2030 ska uppnås. Samtidigt minskar regeringen nu sina anslag till hälsobiståndet, skriver tre debattörer från tankesmedjan Global Utmaning.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/16/minister-bistand-till-halsa-ar-fortsatt-prioriterat/"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/global-halsa-i-perspektiv/"
2016-02-04

Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!

RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se

Aids, tuberkulos och malaria drabbar miljontals fattiga människor runtom i världen. Trots det vill Sveriges regering dra ner på stödet till Globala Fonden som bekämpar de tre sjukdomarna. Det minskade anslaget är ett hot mot vår möjlighet att stoppa epidemierna, skriver 159 organisationer i ett öppet brev till Stefan Löfven.Hälsa, HIV/AIDS, Sjukvård
2014-11-25

Sverige behövs för att få bukt med den dödliga tuberkulosen

Judith Bruchfeld mfl; Biståndsdebatten.se

Varje år insjuknar 9 miljoner människor i Tuberkulos. Under samma tidsperiod dör 1,5 miljoner människor i sjukdomen. Forskning om nya diagnosmetoder och läkemedel prioriteras inte. Stora läkemedelsföretag tenderar att dra sig ur i istället för att satsa mer. Sverige har alla förutsättningar att bli den starka röst som behövs för att prioritera kampen mot tubekulosen. Det menar Judith Bruchfeld, Gunilla Källenius, Knut Lönnroth, Olle Stendahl, Claes Ånstrand och Johan Mast.Hälsa, Sjukvård
2014-11-06

Replik: Den långsamma katastrofen förvandlas till normaltillstånd

Anders Molin, Biståndsdebatten.se

Mycket av Björn Ekmans kritik mot det globala hälsobiståndet är korrekt, men man måste se nyanser bortom svart och vitt. Det skriver Anders Molin i en replik. Hälsa, HIV/AIDS
2014-11-04

Replik: Allvarliga brister i omvärldens hantering av Ebola

Björn Ekman, Biståndsdebatten.se

Sidas påstående att Globala fondens och GAVI:s insatser skulle vara ”väl integrerade i mottagarländernas hälsosystem där utgångspunkten är ländernas egna behov och prioriteringar” saknar saknar starkt stöd. Dessa och andra stora givare byggt upp särskilda system för HIV/AIDS-stödet, som är åtskilda från ländernas egna system. Givarna inte gjort tillräckligt för att öka biståndets effektivitet eller minska bördan av biståndet på mottagarländerna, skriver Björn Ekman i en replik.Hälsa, ResultatArtikeln är en replik på: "Replik: Onyanserad kritik mot hälsobiståndet"
2014-10-30

Replik: Onyanserad kritik mot hälsobiståndet

Anders Molin, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som omvärldens hälsosatsningar har försvårat mottagarländernas möjligheter att planera och styra den egna sjukvården så har resurserna räddat miljontals liv. Det skriver Anders Molin, Sidas expert på hälsobistånd, en i replik till Björn Ekman. Hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Artikeln är en replik på: "Ebolaepidemin är ett tecken på det misslyckade hälsobiståndet"
2014-10-28

Ebolaepidemin är ett tecken på det misslyckade hälsobiståndet

Björn Ekman, Biståndsdebatten.se

De parallella, byråkratiska strukturer som växt fram inom det internationella hälsobiståndet gör att omvärldens stöd kan vara direkt skadligt för mottagarländernas förutsättningar att utvecklas. Det behövs inte fler fragmenterade insatser för att hantera ebolaepidemin, det behövs insatser som bygger på kunskap och behov. Det menar Björn Ekman, forskare vid Lunds universitetAfrika, Hälsa, HIV/AIDS, Resultat, Sida, Sjukvård
2014-10-15

Minskande anslag till svensk forskning om fattigdomens infektionssjukdomar när det borde vara tvärtom

Gunilla Källenius mfl; Biståndsdebatten.se

De senaste årens bantning av budgetanslagen för svensk forskning om globala hälsofrågor är illavarslande, inte minst mot bakgrund av fattigdomssjukdomar som HIV/Aids och Ebola. Den nya regeringen har nu chansen att göra allvar av det hittills oinfriade riksdagslöftet från 2006 om att bidra till globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar genom att vidareutveckla svensk forskning. Det menar Gunilla Källenius och Olle StendahlForskning och innovation, Hälsa, HIV/AIDS
2014-06-13

Politiker – sluta göm er bakom subsidiaritetsprincipen och stå upp för aborträtten!

Maria Andersson mfl; Biståndsdebatten.se

Om man på allvar tror på EU som en global aktör för frihet, rättvisa och mänskliga rättigheter måste man också stå upp för aborträtten i EU. Att ducka med hänvisning till subsidiaritetsprincipen håller inte anser RFSU. Mod, tydlighet och kunskap krävs nu mer än någonsin. Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2014-06-03

Investera i barnmorskor för att rädda kvinnors liv

Ingela Wiklund mfl; Biståndsdebatten.se

Mödradödligheten är fortsatt ett stort problem runtom i världen. Cirka 40 miljoner kvinnor per år föder barn utan tillgång till utbildad personal. Genom att skala upp den svenska modellen med välutbildade barnmorskor som har huvudansvar för förlossningarna kan mödradödligheten minska drastiskt, skriver Ingela Wiklund och Anna Nordfjell från Svenska Barnmorskeförbundet och Anders Molin från Sida.Barn och unga, Hälsa, Millenniemålen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2014-05-07

Säkerhetsdebatten hänger inte med i utvecklingen

Lorentz Tovatt, Biståndsdebatten.se

Klimatförändringarna förvärrar problem med fattigdom, miljöförstöring och politisk instabilitet främst i låginkomstländer och leder till ”klimatkrig”. Detta gör dem till ett så pass allvarligt hot mot människors säkerhet att det borde vara en självklarhet att inkludera dem i säkerhetspolitiska analyser. Det menar Lorentz Tovatt, språkrör för Grön Ungdom. Hunger, Klimat & miljö
2014-03-31

Fredliga vattensamarbeten kräver nytänk

Therese Sjömander Magnusson, Biståndsdebatten.se

Regionala samarbeten kring gemensamma naturresurser är avgörande för att undvika konflikter. Samtidigt är beslutsprocesserna inom mellanstatliga institutioner komplexa, något som försvårar samarbeten kring till exempel delade vattenkällor. Det är därför nödvändigt att tänka nytt inom vattensektorn och att involvera fler aktörer för att få till stånd en hållbar förvaltning. Det skriver Therese Sjömander Magnusson, programchef på SIWI, i en replik.VattenArtikeln är en replik på: "Klimatförändringarna ignoreras i svensk försvars- och säkerhetspolitik"
2014-03-24

Vatten och risk: Sveriges roll för hållbar utveckling och resiliens

Åse Johannessen, Biståndsdebatten.se

Just nu pågår en intensiv debatt om hur det globala samfundet ska hantera bland annat olika katastrofer, konflikter, okontrollerad urbanisering, stigande konsumtion, miljöförstöring och klimatförändring. Det här är ett gyllene tillfälle för Sverige att se över sin egen policy och utforma en lämplig strategi för biståndet på området, menar Åse Johannessen, forskare på Stockholm Environment Institute (SEI)Chile, Klimat & miljö, Moçambique, Pakistan-katastrofen 2010, VattenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Water and Risk: Developing Sustainable and Resilient Communities"
2014-03-22

Ska vatten användas till mat eller energi?

Terje Østigård, Biståndsdebatten.se

Jordbruket, som idag står för ca 70 % av världens samlade vattenförbrukning, kan användas för att producera mat eller energi. Behovet av vatten och mat kommer att öka med 70-90 % fram till år 2050 samtidigt som den globala efterfrågan på energi beräknas att öka med 50 %. Ekvationen går helt enkelt inte ihop och frågan är om mat eller energi ska prioriteras inom jordbruket, skriver Terje Østigård på Nordiska Afrika Institutet (NAI) Biobränslen, Jordbruk, Landgrabbing, Vatten
2013-12-20

Resultat på kort och lång sikt

Anders Nordström, Biståndsdebatten.se

Erfarenheterna av GAVI och Globala fondens riktade hälsoinsatser visar att enkla och snabba resultat inte står i motsatsförhållande till mer komplicerade och långsiktiga lösningar. Frågan är om dessa erfarenheter från hälsoområdet kan tillämpas inom andra områden, t.e.x klimatet. Det skriver Anders Nordström, Sveriges ambassadör för Global Hälsa. Hälsa, Resultat
2013-03-20

Befolkningspolitik och familjeplanering inom svenskt utvecklingssamarbete

Carl Wahren, Biståndsdebatten.se

I skriften <a href="http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/50-ar-av-svenskt-utvecklingssamarbete/">"Svenskt utvecklingssamarbete 50 år"</a> utelämnas Sveriges unika pionjärsroll inom befolkningspolitik och familjeplanering. Att i en sådan skrift hoppa över Sveriges enda verklige pionjärsektor är svårförklarligt, menar Carl Wahren. Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Kvinnor, Utvärdering
2013-03-08

HPV-vaccin och preventivmedel i MDG-kampen

Anders Nordström, Biståndsdebatten.se

85% av de omkring 285 000 kvinnor som årligen dör av HPV-orsakad livmoderhalscancer återfinns i världens utvecklingsländer. Osäkra aborter och riskfyllda förlossningar beräknas skörda 47 000 respektive 300 000 kvinnors liv varje år. Endast 1-2% av utvecklingsländernas kvinnor har tillgång till långtidsverkande preventivmedel, skriver regeringens ambassadör för global hälsa, Anders Nordström, med anledning av två nya, globala lanseringar av HPV-vaccin och långtidsverkande preventivmedel i arbetet för att nå MDG 4 och 5.Hälsa, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utvärdering

Debattartiklar om Hälsa (548 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-02-02

Sonesson: Billiga läkemedel ger livsfarliga utsläpp

Jenny Sonesson, Göteborgs-posten

“När Sverige upphandlar receptbelagda läkemedel ligger tyngdpunkten på absolut billigaste pris. Det skapar givetvis inte incitament för läkemedelsindustrin i Indien att investera i lösningar som minskar utsläppen. Det är orimligt att läppstift måste ta hänsyn till [...]Hälsa, Utsläppsrätter
2018-01-15

De humanitära kriserna – bortom rubrikerna

Katrin Kisswani m.fl., Dagens ETC

“Under 2017 riktades mediernas strålkastarljus mot flera av världens mest akuta humanitära kriser: rohingyernas massflykt till Bangladesh, kolerautbrottet i Jemen, slavhandeln i Libyen och kriget i Syrien. Men stunden i rampljuset är ofta kort. Dessutom [...]Hälsa, Humanitärt bistånd, Sjukvård
2017-11-23

Bakom siffrorna finns en sorglig sanning

Anneli Rogeman, Omvärlden

“Om detta måste vi berätta. Om jorden de inte ärvde. Om resurserna och makten de inte får. Och vi måste berätta om det klart och tydligt. Ska vi uppnå målet att utrota fattigdom och hunger [...]Barn och unga, Hunger, Jämställdhet, Kvinnor
2017-11-20

Satsa på toaletter – för kvinnornas skull

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Dagens ETC

“Att satsa på toaletter är att satsa på jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det är inte värdigt att var tredje kvinna på jorden måste uträtta sina behov i påsar, bland buskage eller i undermåliga latriner. Vill [...]Hälsa, Kvinnor, VattenI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/out-of-order/"
2017-11-17

Sverige måste stå upp för rätten till mark

Andrea Söderblom-Tay m.fl., ATL

“Hungerns mest grundläggande orsak är den ojämlika fördelningen av odlingsbar mark. Den rådande nyliberala marknadspolitiken har gjort mark till en global handelsvara. Småskaliga jordbrukare förlorar sin försörjning och länders självförsörjningsgrad sjunker.” Hunger, Jordbruk, Landgrabbing
2017-10-22

När skam går på torra land

Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

“Jämlik hälsa är ett av målen med det svenska biståndet under åren 2017–2021, för sammantaget 1 500 miljoner kronor till Zimbabwe. Landets president, den 93-årige och alltmer skröplige diktatorn Robert Mugabe, reser själv regelbundet utomlands för att [...]2. Bistånd, Hälsa, WHO, Zimbabwe
2017-10-17

Boliden, nu är det dags att ni tar ert ansvar

Eva Zetterberg, Norran

“800 invånare i staden Arica, i norra Chile, har stämt Boliden för de allvarliga hälsoskador man drabbats av sedan gruvbolaget 1984, via ett chilenskt företag, dumpat 21 000 ton giftigt avfall. […] Sverige har synnerligen goda relationer till Chile. [...]Bilateralt samarbete, Chile, Hälsa, Näringsliv
2017-10-15

Var nionde människa svälter

Erik Lysén, Värmlands Folkblad

“I FN:s senaste hungerrapport uppskattas antalet undernärda människor ha ökat med 38 miljoner på ett år. Den viktigaste orsaken är att världen har blivit mindre fredlig. Väpnade konflikter leder inte bara till att människor skadas, [...]Flykt och migration, FN, HungerI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/the-state-of-food-security-and-nutrition-in-the-world-2017/"
2017-10-08

Hur ska vi klara de nya epidemierna?

Marianne Elvander m.fl., Svenska Dagbladet

“Det är lätt att tro att dagens välorganise­rade Sverige skulle stå skyddat mot liknande epidemier. Men risken för världsomfattande infektionsutbrott, pandemier, som även drabbar länder med väl utvecklad hälso- och sjukvård, har sannolikt aldrig varit [...]Hållbar utveckling, Hälsa, Sjukvård
2017-09-21

Att Ceta träder i kraft innebär en sorgens dag för demokratin

Malin Björk m.fl., Sydsvenskan

“Det är beklagligt att förespråkarna för Ceta avfärdar kritik mot avtalet som protektionism eller handelsfientlighet. Vi som kritiserar EU:s handelspolitik är varken protektionister eller handelsmotståndare. Vi gillar handel, men vi tycker att den ska ske på [...]Demokrati, EU, Hälsa, Handelspolitik, Kanada, Klimat & miljö, Sverige
2017-09-05

Nu måste vi stoppa lidandet i Jemen

Stephen O'Brien m.fl., Aftonbladet

“Jemens folk har lidit tillräckligt – vi måste anstränga oss till det yttersta för att säkra livräddande hjälp och skydd för de 21 miljoner som utgör över tre fjärdedelar av Jemens befolkning. Det är vårt [...]Fred och säkerhet, Hälsa, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen
2017-08-31

Fler toaletter ger bättre ekonomisk utveckling

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., Dagens Arena

“Men trots att många svenska företag är världsledande i sitt hållbarhetsarbete ser vi att de fortfarande brister i sitt ansvarstagande inom vissa områden, och särskilt när det kommer till rent vatten, toaletter och hygien i sina [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Vatten
2017-08-23

Vänd inte Jemen ryggen

Elin Williams, ETC

“17 miljoner människor i Jemen lider av matbrist och undernäring. 20,7 miljoner människor, över 75 procent av landets befolkning, är i behov av humanitär assistans. Dessa är svindlande siffror som fortsätter stiga i en av [...]Fred och säkerhet, Hälsa, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Sjukvård
2017-07-25

”I en värld med begränsade resurser bör vi fokusera på de mest effektiva investeringarna.”

Bjørn Lomborg, Sydsvenskan

“Det finns olika sätt att uppfylla utvecklingsmålen och vissa är mer effektiva än andra. Vi borde därför alltid kräva att metoderna med de mest kostnadseffektiva resultaten kommer till användning. Bekämpningen av malaria är ett exempel [...]Biståndets målsättning, Hälsa, Humanitärt bistånd, Resultat, Utbildning, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/guide-to-giving/"
2017-07-13

”Abortfrågan kan inte kompromissas bort”

Carin Jämtin, Expressen

“Det är riktigt att många av de länder Sida ger stöd till har en restriktiv abortlagstiftning. Men det är också så att ett lands abortlagar och hur det fungerar i praktiken ofta skiljer sig åt. [...]Biståndets målsättning, Biståndsformer, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/07/12/hellre-effektivt-bistand-an-ratt-ordval-jamtin/"
2017-07-11

”Ett första steg kan vara att öka Afrikas förmåga att utnyttja avloppsvatten.”

Akinwumi Adesina, Sydsvenskan

Alla system för hantering av avloppsvatten som Afrikanska utvecklingsbanken engagerar sig i följer hållbarhetsstrategier som ska se till att de genererar vinst, gynnar lokalsamhällena och förblir ekonomiskt tillgängliga. Projekten hjälper också länder att ta vara på [...]Afrika, Vatten
2017-07-06

Snart dör över en miljon barn

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Fyra olika svältkatastrofer har brutit ut samtidligt. I februari slog FN fast att det råder svält i Sydsudan. Läget är lika allvarligt i Nigera och länderna kring Tchadsjön. Dessutom är Somalia återigen drabbat och även [...]Afrika, Hunger, Sydsudan
2017-06-02

“RFSU: Polens politiker tar ännu ett kvinnofientligt steg”

Kristina Ljungros, Dagens Arena

“Just nu pågår bakslag över alla människors rätt att fatta beslut om sina kroppar och sin sexualitet. Vi ser det inte minst i Europa och USA genom religiösa grupper, genom nationalistiska rörelser och genom högerpopulister. Starka [...]Barn och unga, Civilsamhället, EU, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Norge, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård, Spanien, USA
2017-06-01

“Snart mer plast än fisk i haven – alla måste agera”

Karolina Skog mfl., Göteborgs Posten

“För mer än tre miljarder människor är fisk en betydande källa till protein och omkring 300 miljoner människor försörjer sig på havsfiske. Därför är friska hav grundläggande för fattigdomsbekämpning och tryggad livsmedelsförsörjning.” Fiske, FN, Klimat & miljö, Vatten
2017-06-01

“Nystart i Europa”

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“EU-kommissionen har alltså föreslagit att en ny så kallad pelare, om sociala rättigheter, ska tillföras det samarbete som redan finns. Det handlar inte om lagstiftning utan snarare om ett samarbete för att formulera minimikrav och [...]Biståndsformer, Civilsamhället, EU, Hälsa, Sociala skyddsnät
2017-05-31

Tobak – ett stort hinder för global hållbar utveckling

Helen Stjerna m.fl., Sundsvalls Tidning

“Genom att säga nej till tobak, oavsett om du som individ avstår från att bruka tobak, eller om du som företagsledare eller politiker arbetar aktivt för att förebygga tobaksbruk och investeringar i tobaksindustrin har du [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Hälsa
2017-05-29

Lomborg: Saknar rika nordbor insikt om världens fattiga?

Bjørn Lomborg, Svenska Dagbladet

”När barn svälter och dör av lätt botbara sjukdomar och saknar tillgång till undervisning och möjligheter, begär deras familjer inte koldioxidfria transporter, solpaneler eller ekologisk mat. Den som erbjuder dessa saker förstår inte de verkliga [...]Danmark, Finland, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Norge, Parisavtalet, Sverige, Utsläppsrätter, Utvärdering
2017-05-26

Svälten – katastrofal varning om framtiden

Robert Höglund, Aftonbladet

“Vi behöver ett klimatbistånd för att människor ska kunna anpassa sig till de nya förhållandena men framförallt behövs förstärkta insatser mot utsläppen av växthusgaser så att klimatförändringarna kan begränsas. Om knappt en grads uppvärmning redan [...]2. Bistånd, Afrika, Biståndsformer, Etiopien, Fred och säkerhet, Hälsa, Hunger, Kenya, Klimat & miljö, Somalia, Somaliland
2017-05-24

Tiden rinner ut för 1,4 miljoner barn – ett massivt stöd behövs

Anna Garvander m.fl., Sundsvalls Tidning

“Att många miljoner människor lider av långvarig matbrist och undernäring är ingen nyhet. Men nu pågår en akut och livshotande svält i en omfattning som är svår att greppa. Mer än 20 miljoner människor – [...]Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Nigeria, Somalia, Sydsudan
2017-05-22

Miljoner liv kan räddas

Anna Garvander m.fl., Östgöta-Correspondenten

“Just nu pågår den största humanitära katastrofen sedan andra världskriget. Det handlar om en dramatisk hungerkris, i vissa fall svält, i Sydsudan, Somalia, Nigeria och Jemen. Omvärlden vet hur katastrofen skulle kunna stoppas – ändå håller [...]Humanitärt bistånd, Hunger, Vatten
2017-05-21

Tiden rinner ut för 1,4 miljoner barn

Anna Garvander m.fl., Upsala Nya Tidning

“Just nu pågår den största humanitära katastrofen sedan andra världskriget. Det handlar om en dramatisk hungerkris, i vissa fall svält, i Sydsudan, Somalia, Nigeria och Jemen. Omvärlden vet hur katastrofen skulle kunna stoppas – ändå håller [...]Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Nigeria, Somalia, Sydsudan
2017-05-19

Stärk svensk forskning i kampen mot globala sjukdomar

Lawen Redar m.fl., Dagens Arena

“Det svenska utvecklingsbiståndet syftar bland annat till att finansiera det lokala biståndet såsom ländernas inhemska hälso- och sjukvård. Detta är en viktig och långsiktig utvecklingssatsning men får inte underminera andra nyckelfunktioner i kampen mot global [...]Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård
2017-05-11

Om vi agerar snabbt kan katastrofen undvikas i Somalia

Boris Johnson, Omvärlden

“Så FN och det internationella samfundet måste leverera den hjälp som Somalia behöver. Landets ledare måste göra sin del genom att försäkra att hjälporganisationer kan distribuera mat till de som behöver – varhelst de råkar [...]FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Somalia, StorbritannienI artikeln hänvisas till "Londons Somaliakonferans 2017"
2017-04-19

”Det krävs mer än pengar för att rädda liv i Jemen”

Katrin Kisswani, Svenska Dagbladet

“Ökat finansiellt stöd är givetvis en viktig förutsättning för att förbättra hjälpen till Jemen. Men det krävs mer än pengar. I ett krig där civilbefolkningen betalar det högsta priset och attacker sker mot livsviktiga samhällsfunktioner [...]Civilsamhället, FN, Humanitärt bistånd, Jemen, Sjukvård
2017-04-19

Nigerias befolkning är under livsfara

Peter Lundberg

“Vår hjälp betyder skillnad mellan liv och död för miljoner, speciellt i de hårdast drabbade områdena. Men trots våra gemensamma ansträngningar är hjälpen fortfarande inte tillräcklig.  Om vi upphör med dessa ansträngningar kommer behoven att snabbt [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Nigeria
2017-04-07

Sveken mot västsaharierna fortsätter

Lena Thunberg, OmVärlden

“I stället för direktstödet på cirka 10 miljoner via Praktisk Solidaritet, som har mångårig kunskap om förhållandena i flyktinglägren, ska under 2017 ett ospecificerat bistånd på 5 miljoner gå via ”FN-systemen”. Sida har inför och efter [...]Flykt och migration, FN, Hunger, Marocko, Västsahara
2017-04-06

Ökad svensk demokratisatsning i Zimbabwe

Isabella Lövin, OmVärlden

“Mot bakgrund av den rådande situationen i Zimbabwe är utvecklingen svår att förutse. Utvecklingssamarbetet måste därför vara flexibelt och beredskap finnas för att vid behov snabbt ompröva insatser och kunna anpassa dem till nya förutsättningar [...]"Bad governance", Demokrati, Hälsa, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe
2017-04-05

Barnen svälter, men var är artisterna?

Eva Franchell, Aftonbladet

“Afrika ligger långt bort, men varje svältande barn är fortfarande samma katastrof som behöver uppmärksamhet och i år handlar det om fler barn än någonsin. De dör på grund av torkan som sprider sig i [...]Humanitärt bistånd, Hunger
2017-04-04

“Somaliland: Val uppskjutet på grund av svält”

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

“Vår diplomatiska isolering är ett problem. Vi får inget bilateralt bistånd på grund av det. Den hjälp vi får kommer via internationella organisationer. – Isoleringen leder också till att vi inte får investeringar. Så borde det inte [...]Civilsamhället, Fred och säkerhet, Hälsa, Hunger, Klimat & miljö, Somalia, Somaliland
2017-03-31

Bondförnuft i biståndet

Anneli Rogeman, Folkbladet

“Enligt FAO skulle minst 100 miljoner människor kunna slippa gå hungriga om kvinnor fick bruka jorden på samma villkor som män. Det har blivit något bättre, men det behöver bli mer fokus på de kvinnliga [...]Biståndsformer, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk, Kvinnor, Malawi
2017-03-27

Vi kan fortfarande stoppa en monumental katastrof

Robert Höglund, ETC

“Flera av kriserna har uppkommit med anledning av konflikter som har försatt människor på flyende fot utan tillgång till mat eller möjlighet att odla. Så är fallet i Nigeria, Sydsudan och Jemen. Även om fred här [...]Etiopien, Fred och säkerhet, Hälsa, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Kenya, Klimat & miljö, Nigeria, Somalia, Sydsudan
2017-03-15

Svälten kan och måste stoppas

Dagens Nyheter

“Utan akut hjälp kommer människor att hungra ihjäl. Omvärlden måste därför snabbt fylla på FN:s kassa. Hittills har organisationen bara tagit emot bråkdelar av summan som behövs. Både givarländerna och FN-systemet är distraherade av andra internationella [...]FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Jordbruk, Klimat & miljö, Nigeria, Somalia, Sydsudan
2017-03-10

Mens är mens – inte någon ”lingonvecka”

Nasra Ali, Aftonbladet

“Det heter inte lingonvecka, inte heller rödaveckan. Det heter mens och det är något en stor del av världens befolkning har en gång i månaden och som förenar 800 miljoner människor. Flertalet nekas sina mänskliga [...]Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning, Vatten
2017-03-10

Stoppa vapenexporten som skördar liv i Jemen

Hjalmar Nobel m.fl., ETC

“Sveriges möjlighet att påverka internationella konflikter är ofta begränsad, men i det här fallet har vi en sådan möjlighet. Vi bör dra tillbaka stödet till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, vars krigföring nu hotar Jemens befolkning [...]Förenade Arabemiraten, Fred och säkerhet, Hunger, Indonesien, Jemen, Mänskliga rättigheter, Östtimor, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-03-09

Fria kvinnor reser sig ur fattigdom

Isabella Lövin, Dagens Arena

“Dag ett då munkavleregeln återinfördes började regeringen att mobilisera politiskt och finansiellt stöd för tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).  Vi ringde till FN- och EU-organ, regeringar runt om i världen — i nord och [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-03-08

Feminism gynnar både kvinnor och män

Lena Ag, Göteborgs-Posten

“Feminismen är en motkraft till de ökade motsättningar mellan människor som vi ser i dag. Att vara för mäns och kvinnors lika rättigheter och möjligheter är att vara feminist. Ordet ”feminism” kan i dag lätt [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-03-08

Kvinnor måste få välja när de vill ha barn

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

”Under de senaste årtiondena har hårt arbete och en förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter nästan halverat mödradödligheten. I dag ser vi tyvärr oroväckande tecken som utmanar dessa framsteg. Vi kan inte [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-03-07

» Tystnaden kring mens får enorma konsekvenser«

Kristina Henschen, Dagens Arena

“Att se mens som en självklar utvecklingsfråga är en förutsättning för att kunna uppnå ett jämställt och jämlikt samhälle. […] Detta är nödvändigt för att flickor och kvinnor ska kunna planera sina liv, skaffa sig en [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2017-03-06

Jämställdhet omöjlig – när kvinnor tvingas gå i timmar efter vatten

Cecilia Chatterjee-Martinsen, ETC

“Satsningar på förbättrad tillgång till rent vatten är alltså satsningar på kvinnors rättigheter och möjligheter att ta sig ur fattigdom. När kvinnor inte längre måste lägga timmar varje dag på att hämta vatten kan de [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Vatten
2017-03-02

“Att Sverige nu drar ner biståndet till Västsahara är förvånande.”

Christer Johansson m.fl., Sydsvenskan

“Västsaharierna kämpar med fredliga medel och diplomati för att få sin rätt till självständighet och självbestämmande respekterad och verkställd via FN. Men med tanke på det politiska dödläget och det minskade biståndet, finns det en [...]Budget, FN, Hälsa, Marocko, Västsahara
2017-02-27

Utnyttja platsen i säkerhetsrådet för att kräva att blockaden hävs

Mikael M Karlsson, ETC

“Israels säger att blockaden handlar om säkerhet. Men sjuka barn har aldrig utgjort något säkerhetshot mot Israel. FN uppskattar att området kommer vara obeboeligt år 2020 om blockaden fortsätter i sin nuvarande form. […] Blockaden fyller [...]Barn och unga, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza, Sjukvård, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-02-27

Mathjälp räcker inte. Se skälen till svälten.

Sydsvenskan

“Hungersnöden hör till de äldsta av människans plågor, men borde inte behöva breda ut sig idag. För i modern tid beror svältkatastrofer inte på brist på mat i världen, utan på brist på fred och [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Hunger, Sydsudan
2017-02-11

”Nytt institut för global hälsa får stöd från Gates stiftelse”

Peter Friberg m.fl., Dagens Nyheter

“Sveriges arbete för globalt hållbart hälsoarbete bör stärkas. Vi som undertecknat denna artikel har därför tagit initiativ till ett nytt institut vid Kungl. Vetenskapsakademien: Swedish Institute for Global Health Transformation, Sight.” Forskning och innovation, Hälsa, Välgörenhet, WHO
2017-02-08

”Tack för all folkbildning, Hans Rosling”

Jonas Bergström, Folkbladet

“Rosling vägrade dela upp världen i svart och vitt, vi och dem. Istället ville han med hjälp av fakta och statistik visa på nyanserna. Många minns när han under direktsändning läxade dansk reporter bland annat [...]Forskning och innovation, Hälsa, Nigeria, Samhällsaktörer
2017-02-06

Här är Sveriges svar på Trumps politik

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Eftersom vi visste att detta kunde inträffa har regeringen redan satt en plan i verket för att minska skadan av denna bakåtsträvande politik, både i globala forum som FN, och vad gäller finansiering av sexuella [...]EU, FN, Hälsa, HBTQI-personer, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, USA
2017-02-05

Oxfam har fel om ojämlikheten

Bjørn Lomborg, Svenska Dagbladet

“Ojämlikhet är en viktig fråga, inte minst eftersom för mycket sådan kan ge minskad tillväxt och kväva social rörlighet. Den behöver lösas men vi ska vara försiktiga med överdrivna uttalanden som bortser från den otroliga [...]Ekonomisk jämlikhet, Hälsa, Utbildning
2017-01-28

”Därför tackar vi nej till amerikanskt bistånd”

Tewodros Melesse m.fl., Svenska Dagbladet

“Nu behövs tydliga feministiska röster som gör gemensam sak. Sveriges regering har bjudit in till samtal med oppositionen för att diskutera frågan och det är ett steg i rätt riktning. Vi uppmanar därför alla partier [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-26

”Trumps abortbeslut ökar risken för kvinnors hälsa”

Jesper Bengtsson, SVT Opinion

“För Sverige och svenskt bistånd hade det kunnat vara ett sätt att ta täten efter Trumps besked i början av veckan. Den feministiska utrikespolitiken hade satt ytterligare ett tydligt avtryck i världspolitiken. Nu hann Holland före. [...]Feministisk utrikespolitik, Hälsa, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-25

Abortmotståndare är allt annat än ”för liv”

Emma Frans, Expressen

“Osäkra aborter är en av de ledande orsakerna till mödradödlighet och ligger bakom 13 procent av dödsfallen. Av de kvinnor som överlever en osäker abort får en stor andel långsiktiga komplikationer. Osäkra aborter är med [...]Hälsa, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA, WHO
2017-01-16

Så halverar vi fattigdomen

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Men den som leker med tanken på att avskaffa de superrika, ifrågasätter också det ekonomiska system som på kort tid har lyft miljoner – nej, miljarder – ur svält och extrem fattigdom. Man ska vara [...]FN, Hunger, MillenniemålenI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/an-economy-for-the-99/"
2016-11-28

Vilket kött skulle du välja till dina barn?

Magnus Oscarsson, Aftonbladet

“Sedan 2006 är det förbjudet inom EU att blanda antibiotika i djurfoder i tillväxtfrämjande syfte. Men denna regel kringgås ofta i praktiken. I mars 2016 beslutade EU-parlamentet att införa förbud mot förebyggande gruppbehandling med antibiotika. [...]EU, Hälsa, Klimat & miljö
2016-11-27

Svältdöden i Nigeria måste stoppas

Mari Mörth, m.fl. Svenska Dagbladet

“I Maiduguri finns 1,1 miljoner internflyktingar som är i desperat behov av hjälp. Trots att det numera finns många aktörer på plats i provinshuvudstaden når maten inte fram till dem i tillräckligt stor utsträckning. På [...]Barn och unga, Hunger, Nigeria
2016-11-07

Efter ebolan – det räcker inte att människor bara överlever

Anders Nordström m.fl, Dagens Nyheter

“De internationella biståndsinsatserna spelade en avgörande roll i att avsluta ebolautbrottet i Västafrika.  Samtidigt räcker det inte att bara tänkta bistånd längre för att det globala samarbetet för hälsa ska fungera effektivt och ge resultat.” Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sierra Leone, WHO
2016-11-04

”Utsläpp från tillverkning av antibiotika bortglömd risk”

Katarina Veem m.fl., Dagens Nyheter

“Svenska forskare har larmat och upprepade gånger visat att sjöar och floder i Indien blivit odlingar för multiresistenta bakterier på grund av avloppsvatten från läkemedelsfabriker (DN, 19 september 2016). Efter att ha passerat reningsverken är [...]Hälsa, Klimat & miljö, Öppenhet och transparens
2016-11-01

”Välgörenhetsorganisationer vet inte om projekt gör nytta”

Stefan Einhorn m.fl., Dagens Nyheter

“Utvärderingar är tidskrävande och kostsamma, men de är nödvändiga för att veta om projekten ger den effekt som man hoppas på. Med en väl genomförd utvärdering skapas också en kunskapsbas som gör att projekt kan [...]Hälsa, Resultat, Utvärdering, Välgörenhet
2016-10-25

CETA stärker skyddet för arbetstagare

Christofer Fjellner, Expressen

“Sanningen är att skyddet för arbetstagare, miljö och hälsa bara kan stärkas med CETA. Det är ett modernt och bra avtal mellan två av världens främsta demokratier. Om vi inte kan teckna ett frihandelsavtal med [...]Demokrati, EU, Frihandelsavtal, Hälsa, Handelspolitik, Kanada, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/24/satt-stopp-for-odemokratiska-avtal/"
2016-10-23

”När varje andetag dödar”

Daniel Johansson, Folkbladet

“Luftföroreningarna är ett tydligt exempel på att det oftast är vi människor som själva har skapat de faror vi utsätts för. Men också på att vi människor i regel även sitter på lösningarna. Om vi vill och [...]Fossilfri energi, Hälsa, Klimat & miljö
2016-10-15

Vi måste utrota världshungern

Erik Lysén, Värmlands Folkblad

“2015 antog FN en ny utvecklingsagenda – Agenda2030 – med ett tydligt mål om att helt utrota den globala hungern. Det behövs ett kraftfullt stöd till utvecklingsländer för att bekämpa fattigdomen och för att möjliggöra [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-10-11

En politik som utrotar världshungern

Erik Lysén, Västerbottens-Kuriren

“Det behövs ett kraftfullt stöd till utvecklingsländer för att bekämpa fattigdomen och för att möjliggöra klimatanpassning i småjordbruket så att antalet undernärda människor minskar inom en snar framtid. Tillgång till mat handlar om en rättvis [...]El Niño, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Sociala skyddsnät
2016-10-03

”Sverige blundar för hotande kris i Afghanistan”

Måns Molander, Svenska Dagbladet

“Sverige har tillsammans med övriga givarländer förbundit sig att ”hjälpa Afghanistan att bli en säker och stabil nation”. Det internationella samfundet behöver leva upp till de här åtagandena för att det afghanska folket ska ha [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Sjukvård, Utbildning
2016-10-03

Tomma ord från FN om sjukhusbombningar

Katrin Kisswani m.fl., OmVärlden

“Konsekvenserna av ett sönderbombat sjukhus är inte bara förödande just i det ögonblick då byggnaden slås i spillror. Även långt efteråt fortsätter attackerna att påverka befolkningen, i form av obehandlade infektioner, uteblivna kejsarsnitt och avsaknad av [...]FN, Fred och säkerhet, Sjukvård
2016-09-21

Så ska hoten mot vår hälsa mötas

Isabella Lövin, OmVärlden

“Sveriges utvecklingssamarbete för hälsa fokuserar på några nyckelteman: Barn- och mödrahälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt hälsosystemstärkande. Erfarenheter talar sitt tydliga språk – vi kommer inte att uppnå hållbarhetsmålen om vi inte satsar på [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2016-09-19

”Sverige bör bidra till att rädda liv”

Jonas F Ludvigsson, Svenska Dagbladet

“Den nuvarande regeringen har valt att prioritera frågor som rör miljö och rättvisa. Att då minska överanvändning av antibiotika, men samtidigt ­trygga tillgången i den fattiga världen där infektioner fortfarande skördar tusentals dödsoffer, bör vara [...]FN, Hälsa, Sjukvård
2016-09-19

När politiken blir svår att förstå

Pontus Björkman, ETC

“Jag bara undrar hur det är möjligt att vi saknar en riksdagsmajoritet som vill att AP-fondernas 1 500 miljarder kronor blir ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara investeringar? När mänskligheten dag för dag närmar sig de [...]AP-fonderna, Klimat & miljö, Sociala skyddsnät, Vatten
2016-08-30

Utan vatten ingen civilisation

Adam Cwejman, Göteborgs-Posten

“Regimförändringar och militära interventioner kommer aldrig fungera så länge de samhällen som är föremål för dessa saknar något så basalt som vatten. För första gången någonsin finns chansen att lösa detta dilemma. Utan vatten, ingen [...]Fred och säkerhet, Mellanöstern, Religion, Vatten
2016-08-16

”Mirakelriset finns inte”

Gunnar Lind, Svenska Dagbladet

“Anledningen till att vi har svält och fattigdom är att den globala ekonomin fördelar ­resurser extremt orättvist. Häri ligger problemet och det är där vi måste finna en lösning. Den återfinns inte i att genmodifiera [...]Hållbar utveckling, Hälsa, Hunger, JordbrukArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/15/greenpeace-kampanj-forvarrar-for-fattiga/"
2016-08-15

“Greenpeace kampanj förvärrar för fattiga”

Torbjörn Fagerström m.fl., Svenska Dagbladet

“Gyllene riset är i grunden ett humanitärt projekt. Av Greenpeace har det ibland utmålats som en ”trojansk häst” som, om det accepterades, skulle öka acceptansen mera generellt för grödor förädlade med modern genteknik. Förmodligen har de [...]Hälsa, Jordbruk
2016-08-01

”Kampen mot aids hotas av bakslag”

Dick Durevall, Svenska Dagbladet

“Under senare år har intres­set legat på bromsmediciner, men de räcker inte för att stoppa epidemin, även om UNAIDS 90–90–90 blir en framgång. Programmen för hivtester, behandling och uppföljning måste förbättras, och mer ­fokus måste [...]FN, Hälsa, HIV/AIDS, Sjukvård
2016-07-08

Vi kan inte se på när barnen svälter ihjäl

Jytte Guteland, Aftonbladet

Sydöstra Afrika hotas av den värsta svältkatastrofen på 50 år. Och av alla miljoner människor som drabbas är det alltid de små, värnlösa barnen som drabbas värst. Redan under våren rapporterades det i världen om [...]Afrika, Asien, Barn och unga, El Niño, EU, Hunger
2016-07-07

”Nato måste ha respekt för krigets lagar”

Anna-Karin Johansson, Svenska Dagbladet

“Under Natos toppmöte i Warszawa den 8-9 juli behöver skyddet för hälsovård vara på agendan. Trots att sjukvårdssystemet i Afghanistan har förbättrats de senaste åren, så är det fortfarande mycket fragilt. Läkare och sjukvårdspersonal arbetar hängivenhet [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Nato, Sjukvård
2016-07-03

En FN-skandal Sverige bör ta tag i

Krister Thelin, Svenska Dagbladet

“Att en organisation som i alla sina grundläggande dokument lyfter fram mänskliga rättigheter själv vägrar att ge skadelidande möjlighet till en saklig prövning och skadestånd är en skandal. Immunitet mot rättegång i allmän domstol är [...]FN, Haiti, Hälsa, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-16

”Viktigt satsa på jordbruksbistånd i södra Afrika”

Anneli Rogeman m.fl., Dagens Nyheter

“Torbjörn Pettersson, chef för Sidas Afrikaavdelning, skriver att satsningar på jordbruk döljer sig bakom andra ord, som marknadsutveckling och handel. Men bönderna behöver först mat på bordet och explicita satsningar på jordbrukets produktivitet.” Afrika, Hunger, JordbrukArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/06/13/missvisande-om-sidas-afrika-stod/"
2016-06-10

”Torkans offer behöver satsningar på jordbruket”

Anneli Rogeman m.fl., Dagens Nyheter

“Många afrikanska länder står inför enorma utmaningar för att säkra livsmedelsförsörjningen och i nuläget hotas 50 miljoner människor av akut matbrist. Ökade biståndssatsningar på jordbruket är ett måste om man vill bekämpa fattigdom, miljöförstöring och [...]Afrika, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Kvinnor, Sida
2016-06-09

Vår kritik handlar om synen på sexköpslagen

Clara Berglund, Dagens Samhälle

“Problemet i systemet med prostitution är inte bristen på kunskap om kondomanvändning, utan bristen på jämställdhet. Det bästa sättet att skydda utsatta grupper i prostitution och att minska spridningen av hiv/aids är att minska sexköpen. Därför [...]FN, HIV/AIDS, Jämställdhet
2016-06-09

Vår kunskap om hiv får inte förringas

Christina Franzén m.fl., Dagens Samhälle

“Att vilja stoppa spridningen av hiv och samtidigt ifrågasätta närvaron av hbtq-organisationer och organisationer som företräder personer som lever med hiv samt sexuella hälso- och rättighetsfrågor visar på bristande omdöme. En sak är säker – [...]HBTQI-personer, HIV/AIDS, Kvinnor
2016-05-23

Sverige – en humanitär stormakt i ett vacklande system

Pieter-Jan van Eggermont, Mänsklig Säkerhet

“Agendan för FN-toppmötet har tydligt visat hur pass svagt intresset är för att prioritera brinnande frågor rörande det pågående våldet mot patienter och sjukvårdspersonal, den inhumana behandlingen av flyktingar och migranter, eller den ineffektiva responsen [...]Afghanistan, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Nato, Sjukvård, Syrien, Turkiet, Villkorat bistånd
2016-05-15

“Marocko, ett land med ont om vatten, har agerat mot klimatförändringar.”

Laura Tuck, Sydsvenskan

“Marocko, ett land med ont om vatten, har agerat för att höja motståndskraften mot klimatförändringar. Under regnfattiga år har vattenmyndigheterna nedprioriterat bevattningen av grödor, landets största vattenslukare. Men eftersom jordbruket är avgörande för befolkningens försörjning [...]Flykt och migration, Klimat & miljö, Marocko, Världsbanken, Vatten
2016-05-13

”Frihandelsavtalet TTIP stärker skyddet för hälsa och miljö”

Maria Sandqvist m.fl., Dagens Nyheter

“Miljörörelsen borde se möjligheterna med ett handelsavtal mellan EU och USA snarare än hoten. Företag som slipper onödig byråkrati och dubbla regelverk får resurser över till att möta ännu högre miljökrav. Krav som dessutom kommer [...]EU, Frihandelsavtal, Hälsa, Handelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/05/13/med-ttip-avtalet-riskeras-skyddet-for-halsa-och-miljo/"
2016-05-13

”Med TTIP-avtalet riskeras skyddet för hälsa och miljö”

Johanna Sandahl, Dagens Nyheter

“Det är hög tid att regeringen grundligt utvärderar vilka konsekvenser TTIP kan få för svenska miljöregler, klimatarbetet och vår möjlighet att gå före i arbetet kring farliga kemikalier, starkare miljöskydd och skärpta klimatmål i framtiden. [...]EU, Frihandelsavtal, Hälsa, Handelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv, USA
2016-05-06

Hur många människor får sätta livet till nu?

Jytte Guteland, Expressen

“Sydöstra Afrika hotas av den värsta svältkatastrofen på runt 50 år. Miljoner människor har redan drabbats och barnen är de värst utsatta som alltid. Världssamfundet måste reagera och måste agera och måste göra det nu.” Afrika, El Niño, EU, Hunger, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2016-05-05

Sårade och sjuka – krigets nya offer

Melker Måbeck, Svenska Dagbladet

Katastroforganisationer som Röda Korset arbetar nu under ytterst svåra förhållanden. Det är hög tid att agera. Tillsammans med staterna och FN kan vi göra mycket för att vända utvecklingen. Civilsamhället, Sjukvård, Sviktande stater, Syrien
2016-05-03

Ny grön revolution kan stoppa hunger

Anneli Rogeman, ATL

“Ofta handlar det om små familjejordbruk vars produktion skulle kunna öka kraftigt och på ett hållbart sätt med rätt insatser. Men de fattigas jordbruk är ett försummat område – satsningarna uteblir trots att kunskapen finns [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk
2016-05-02

Vi orkar inte med helvetet på jorden

Eva Franchell, Aftonbladet

“Med ansiktet mot solen skojar vi lite om växthuseffekten och hoppas att den ska fortsätta att värma oss. Inte tänker vi på att samma sol just nu plågar stora delar av världen. I själva verket utspelas [...]Barn och unga, El Niño, Etiopien, Hunger, Indien, Klimat & miljö, Vatten
2016-04-15

Köp kläder från Kambodja!

Nerikes Allehanda

“Ibland visar sig en illa dold fattigdomsnostalgi. En idé om att människor i fattiga länder ska stanna kvar där de är. De ska vara kvar på landsbygden där det inte finns någon ekonomi alls, där [...]Hälsa, Kambodja, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/04/15/vi-ar-trendiga-de-betalar-med-sina-liv/"
2016-04-12

”Ett folkmord hotar i Etiopien”

Anders Backman m.fl., Svenska Dagbladet

“Enligt vår uppfattning bör Sve­rige snarast, genom EU och i FN, påtala och kräva avbrott i de nu påbörjade folkförflyttningarna knutna till utarrenderings­programmen i deras nu­varande form, då dessa hotar resul­tera i vad som i praktiken kan jämställas med [...]Etiopien, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter
2016-04-07

“Antalet människor som behöver nödhjälp har fördubblats sedan 2012. Hittills har kvinnors behov alltför ofta åsidosatts.”

Isabella Lövin m.fl., Sydsvenskan

“Det är dags att ge kvinnors och flickors hälsa och välbefinnande en central plats i det akuta hjälparbetet. Nästa månad äger det första humanitära världstoppmötet rum i Istanbul. Detta globala möte mellan nyckelaktörer förväntas utmynna i [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2016-03-24

Världen blundar för ny hungerkatastrof

Terje Østigård, Aftonbladet

“I Sverige kommer 60 miljarder kronor att användas åt migrations- och integrationsutgifter, som är mer än vad FN behöver för att hjälpa 30 miljoner människor i Afrika. Torkkatastrofer leder också till ökad migration. Men de allra [...]Etiopien, FN, Hunger
2016-03-08

Rädslan inför ett toalettbesök

Ylva Bergman, Omvärlden

“Den bristande tillgången till toaletter sätter blixtbelysning på flera av FN:s globala hållbarhetsmål, på rätten till jämställdhet, tillgång till rent vatten och sanitet för alla, liksom målet om hållbara städer.” FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet
2016-03-02

Hjälp Malawi även på sikt

Anneli Rogeman, Upsala Nya Tidning

“Det krävs en omfattande, långsiktig, satsning på de småskaliga bönderna i södra Afrika för att den pågående katastrofen inte ska leda till permanent hungersnöd. Matpaket ja. Men långsiktigt bistånd är minst lika viktigt.” Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Malawi
2016-02-24

”Flyktingkrisen tvingar oss att prioritera”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Vi har rekordstora avräkningar till följd av den internationella flyktingkrisen. I detta svåra läge har vi valt att prioritera de områden där svenskt bistånd gör allra störst nytta: de mest allvarliga humanitära kriserna, fredsbyggande insatser [...]Avräkningar, Budget, Hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/21/ministern-bortser-fran-halsoforskningen/"
2016-02-22

”Alkohol hinder för Hållbarhetsmålen”

Mona Örjes, Omvärlden

Det är vi i Europa och övriga västvärlden som dricker mest. Alkoholen orsakar enorma bekymmer på vår hemmaplan, men vi som biståndsaktörer måste också öppna ögonen för den roll alkohol spelar för utvecklingen i de [...]Alkohol, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-02-21

Ministern bortser från hälsoforskningen

Anna Mia Ekström m.fl., Svenska Dabladet

“De nedskärningar som nu föreslås, kan få mycket allvarliga långsiktiga konsekvenser för det kapacitetsbyggande som Sverige bidragit till i flera afrikanska länder och som tagit decennier att bygga upp. … I ljuset av de nya globala hållbarhetsmålen [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/16/minister-bistand-till-halsa-ar-fortsatt-prioriterat/"
2016-02-18

”Sverige drar ned på livsviktigt stöd”

Mari Mörth, Svenska Dagbladet

“Att stödet ökade under förra avtalsperioden ändrar inte det faktum att den drastiska sänkningen får konsekvenser. För barn som drabbas av livshotande former av malaria, för tbc-och hivpatienter som inte får behandling och inte minst [...]Barn och unga, HälsaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/16/minister-bistand-till-halsa-ar-fortsatt-prioriterat/"
2016-02-16

Minister: Bistånd till hälsa är fortsatt prioriterat

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Sveriges totala hälsobistånd uppgår till närmare 4 miljarder kronor om året. Vi drar ner mindre på hälsobiståndet än på övrigt bistånd. Och inom hälsa så prioriterar vi särskilt stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och [...]Avräkningar, Budget, Hälsa, HIV/AIDS, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdI artikeln hänvisas till "Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!"
2016-02-16

Patriarkal politik

Annika Borg, Barometern

“159 biståndsorganisationer från hela världen, bland andra Läkare utan gränser, protesterar nu mot Stefan Löfven i ett öppet brev. Och civilsamhällets biståndsorganisationer skräder inte orden, då den rödgröna regeringen på ett bräde drar ned biståndet [...]Feministisk utrikespolitik, Hälsa, HIV/AIDS, Jämställdhet, SjukvårdI artikeln hänvisas till "Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!"
2016-01-27

“Wahlqvist: Växtförädling och odlat kött är framtiden “

Tobias Wahlqvist, Göteborgsposten

“Redan kring 2010 nåddes peak farmland, alltså det året vi nyttjade allra mest mark för odling och djurhållning. Sedan dess har världsbefolkningen fortsatt öka, men i takt med allt mer effektiva produktionsmetoder har mindre mark [...]Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-01-20

Höj din röst – ställ krav på dina ledare

Kofi Annan, Aftonbladet

“När ledare inte klarar av att leda har jag vid många tillfällen sett hur de i stället följer den folkliga opinionen. Låt oss se till att vi under 2016 använder vår gemensamma makt till något [...]Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Hälsa, HIV/AIDS, Klimat & miljö
2016-01-19

Internationellt stöd viktigt för att stoppa fler ebola-epidemier

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Dagens ETC

“Det är i fattiga länder som smittsamma sjukdomar sprids snabbast, och det är fattiga länder som har minst kapacitet att stoppa spridningen och rädda liv. Därför måste mer satsas på förebyggande insatser för att stärka [...]Hälsa, Liberia, Sjukvård, Vatten
2015-12-11

En global utmaning

Maria Mörth m.fl., Upsala Nya Tidning

“I maj i år antog de 194 medlemsländerna i Världshälsoorganisationen (WHO) en global handlingsplan mot antibiotikaresistens. Att en sådan plan nu äntligen kommit till stånd kan i stor utsträckning tillskrivas Sveriges starka internationella engagemang i frågan [...]Forskning och innovation, Hälsa, Sjukvård, WHO
2015-12-09

Klimatet och hälsan

Björn Nilsson, Värmlands Folkblad

“Andra indirekta effekter är sjukdomsspridning och minskad tillgång till mat och rent vatten. Detta leder i sin tur till fattigdom, ökad migration och risk för våldsamma konflikter. Sociala faktorer som utbyggnad av hälso- och sjukvård [...]Hälsa, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), WHOI artikeln hänvisas till "Klimat och hälsa"
2015-12-03

Mat för bättre klimat

Jasenko Selimovic, Upsala Nya Tidning

“Vi löser inte klimatfrågan utan moderna jordbruksmetoder och ny teknik. Vi måste sluta vara så misstänksamma inför allt som är nytt och när det gäller mat försöka se på ny teknik på samma sätt som vi [...]Demografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-03

Nu måste kvinnor få det skydd de behöver

Isabella Lövin, Expressen

“Sverige är det femte största givarlandet i världen av nödhjälp. Det innebär ett särskilt ansvar och vi ska använda våra muskler. Med den feministiska politiken skruvar vi upp röstläget gentemot våra partner. Jag ska personligen ta [...]Flykt och migration, Hälsa, KvinnorI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/state-of-world-population-2015/"
2015-11-27

Folkhälsan kan få ett lyft med rätt klimatpolitik

Sofia Lindegren m.fl., Göteborgs-Posten

“De utsläppsmål som sätts vid FN:s klimatmöte i Paris i nästa vecka kommer inte bara att bestämma hur många graders uppvärmning vi får på jorden. Dessa mål lägger även grunden för vår och kommande generationers [...]Hälsa, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-03

”Var det bara skitsnack Stefan Löfven?”

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Svenska dagbladet

“Vår oro för att den svenska regeringens satsning på sanitet bara ska visa sig vara ett luftslott förstärks ytterligare av de diskussioner som nu förs om att ännu mer pengar ska tas från biståndet till [...]Avräkningar, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Vatten, Volym
2015-10-17

Bekämpa hunger med ny teknik

Jasenko Selimovic, Uppsala Nya Tidning

“Världens produktion av basgrödor måste öka med 70 procent fram till år 2050 för att vi ska klara att försörja jordens växande befolkning, enligt FN:s beräkningar. Vilket betyder att vi måste få fram växter som [...]FN, Hälsa, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2015-10-16

Minskad hunger med stärkt social trygghet

Gunilla Hallonsten, Värmlands Folkblad

“Samtidigt minskar den globala fattigdomen i snabbare takt än vad hungern gör. Det beror på att de som hungrar är de allra fattigaste, medan de som tar sig ur fattigdom har ett något bättre utgångsläge. Utmaningen [...]Biståndsformer, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Landsbygd, Sociala skyddsnät
2015-10-14

Rosling har fel om jordens befolkning

Karl-Erik Norrman, m.fl., Svenska Dagbladet

“Allra mest fel har Rosling i att vår planet kan försörja 10 miljarder människor med rimlig välfärd” Demografi / befolkningsstatistik, Hållbar utveckling, Hälsa, Klimat & miljö, Mediabevakning
2015-10-13

“Regeringen driver hellre arbetsmarknadsfrågor än SRHR”

Sofia Arkelsten, OmVärlden

“Men jag kan konstatera att regeringen hellre driver arbetsmarknadsfrågor på mötet med FN:s generalförsamling, valde att inte ta upp SRHR-frågan på mötet med IMF och Världsbanken samt att SRHR saknas i de svenska ståndpunkterna inför [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-10-06

“Europa behöver mer GMO”

Alexandra Ivanov, Svenska Dagbladet

“I våras beslutade EU att varje land ska få bestämma över sin egen GMO-politik. Nu har över hälften av EU:s 28 medlemsländer begärt att undantas för försäljning av GM-grödor. Ett steg i fel riktning, som [...]EU, Hunger, Klimat & miljö
2015-09-28

“Det räcker inte med att räkna sjukhus för att nå målen”

Pernille Fenger, OmVärlden

“Det är bara när vi har uppgifter som, oavsett ålder, kön, inkomst och geografi ger oss en sann bild av samhället, som vi år 2030 kan bedöma om vi uppnått målen. Det är endast när [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Resultat, Sjukvård
2015-09-22

Vi borde inte låta flyktingar svälta

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I svensk debatt har SD lyckats sätta bilden av att de vill hjälpa flyktingar “i närområdet”. I själva verket vill de dra ner på biståndet från 1 procent av bruttonationalinkomsten till 0,7 och pratet om [...]EU, Flykt och migration, FN, Hunger
2015-09-20

Debatt: Vad Sverige kan lära världen

Melinda Gates, Dagens Industri

“Sveriges banbrytande utrikespolitik är av stor betydelse i den fortsatta kampen mot fattigdom då den sätter jämställdhet och kvinnligt deltagande högst upp på dagordningen. Minst lika viktigt är det orubbliga svenska engagemanget för investeringar i utvecklingssamarbetet [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2015-08-24

Forskare: FN:s mål är universella

Johan Rockström m.fl, Svenska Dagbladet

“I vår socialt, ekonomiskt och ekologiskt sammanlänkade verklighet går det inte att först satsa allt på tillväxten och jobben och sedan göra något åt miljön och klimatet. Tvärtom, som Världsbankens chef Jim Yong Kim betonat, [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/07/benjamin-katzeff-silberstein-fns-mal-hjalper-ingen-fattig/"
2015-08-18

Skriv under FN-protokollet om lika rätt för alla

Lena Klevenås, Dagens ETC

“Det är lika viktigt med utbildning, hälsa och rent vatten som yttrandefrihet och rätt till privatliv. Att respektera människors ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ger fördelar för alla. Genom tilläggsprotokollets uppföljningsmekanism skulle människor i prekära [...]FN, Hunger, Mänskliga rättigheter
2015-06-08

Sök nya vägar mot antibiotikaresistens

Christofer Fjellner, Upsala Nya Tidning

“Sverige borde göra skapandet av ett globalt legalt ramverk för kampen mot antibiotikaresistens till sin fråga i FN. Vi behöver ett slags “Kyoto-avtal” för kampen mot antibiotikaresistens. För antibiotikaresistens är ett minst lika stort hot [...]FN, Hälsa, Sjukvård
2015-06-03

Sofia Damm (KD): När Don Quijote blev biståndsminister

Sofia Damm, Dagens Arena

“Kristdemokraterna står till fullo bakom dagens abortlagstiftning. Vi har inga förslag om att ändra den. Att det i dag dör 800 kvinnor om dagen i samband med graviditet eller förlossning är helt oacceptabelt och Sveriges SRHR-arbete [...]Hälsa, Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/isabella-lovin-mp-asa-regner-s-vi-behover-starka-kvinnors-rattigheter/"
2015-06-03

Ny antibiotika kräver nya ekonomiska modeller

Manica Balasegaram m.fl., Aftonbladet

“Antibiotikaresistens har liknats vid hotet från klimatförändringarna, både vad gäller allvaret i situationen och i att de människor som får betala det högsta priset är de som har minst ansvar för att problemet har uppstått. [...]Forskning och innovation, Hälsa, Sjukvård
2015-06-01

Isabella Lövin (MP) & Åsa Regnér (S): Vi behöver stärka kvinnors rättigheter

Isabella Lövin m.fl., Dagens Arena

“Att stärka jämställdheten och kvinnors självklara rätt att bestämma över sin egen kropp är inte bara en fråga för individen utan en grundplåt för demokratisk och ekonomisk utveckling. Därför är sexuell och reproduktiv hälsa samt [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-06-01

Jemens folk törstar ihjäl

Corinne Appelgren, Dagens ETC

“Oxfam arbetar tillsammans med flera andra organisationer för att hjälpa människor på plats, men de humanitära behoven fortsätter att öka och hjälpen räcker inte till. Om vi inte hittar ett sätt att hantera den akuta [...]Hälsa, Humanitärt bistånd, Jemen, Vatten
2015-05-26

Ministrar: Vi tar strid i EU för kvinnors rättigheter

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Vi befinner oss i en brytningstid där kvinnors ekonomiska och politiska inflytande stärks och där det finns en växande konsensus i det internationella samfundet för jämställdhet. Dagens motstånd kan ses som en reaktion på framgångarna [...]EU, Hälsa, HBTQI-personer, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-05-05

Skamligt hög mödradödlighet

Isabella Lövin, Expressen

“Trots att mödra- och barnadödligheten nästan har halverats sedan 1990 dör fortfarande 800 kvinnor per dag i samband med graviditet eller förlossning. 99 procent av dessa kvinnor och flickor dör i utvecklingsländer. Nära tre miljoner barn [...]Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2015-04-18

Högt pris för sockret – en otäck historia

Ethel Forsberg m.fl., Svenska Dagbladet

“Hur många unga män ska dö i Centralamerika och i utvecklingsländer innan de som bedriver affärsverksamhet ska reagera och agera? I de värst drabbade områdena i Nicaragua svarar njursvikt för 75 procent av dödsfallen bland män [...]El Salvador, Hälsa, Jordbruk, Näringsliv, Nicaragua
2015-04-14

Sexuella rättigheter måste gälla alla

Tiina Nummi-Södergren, Expressen

“I många av Afrikas länder betraktas personer med funktionsnedsättning ofta som sexuellt inaktiva. Denna fördom tillsammans med den beroendeställning som många personer med funktionsnedsättning lever i är några orsaker till att dessa grupper inte har [...]Hälsa, Mänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/04/06/ny-strategi-ska-stodja-sexuell-halsa-i-afrika/"
2015-04-06

Ny strategi ska stödja sexuell hälsa i Afrika

Isabella Lövin, Expressen

“Sverige har en lång historik av samarbete med afrikanska länder och stor trovärdighet i jämställdhetsarbetet. Under många år har Sverige bidragit till att stärka kvinnors och flickors hälsa. Nu vässar vi detta arbete genom en [...]Afrika, FN, Hälsa, HIV/AIDS
2015-03-08

Jämställdhet skapar fred och välstånd

Isabella Lövin, m.fl., Göteborgs-posten

“Forskning pekar på att mer jämställda länder är starkt förknippade med fred inom landet såväl som gentemot granländerna. Samtidigt är jämställdhet en katalysator för ekonomisk utveckling och avgörande för att bekämpa fattigdomen. Det är detta vår [...]Feministisk utrikespolitik, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Post-15, Resolution 1325
2015-03-08

Från Nairobi till Norrköping

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

“När Norrköpings Tidningar i somras rapporterade om en klass med 30 utsatta flickor – samt ytterligare 30 upptäckta fall i kommunen – blev det först rejäla skriverier. Men när det uppdagades att flickorna inte gick [...]Hälsa, Jämställdhet, Kenya, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-06

Ökad mjölkproduktion belastar klimatet

Elin Röös, Svenska Dagbladet

“Argumentationen att bara en mindre del Sveriges totala utsläpp är förknippade med en viss verksamhet, i detta fall produktion av mjölk, är en vanlig retorik för att flytta fokus från den verksamhet man försöker skydda. [...]Hälsa, Klimat & miljö
2015-02-23

Fattigas kroppar inte till salu

Göteborgsposten

Det är inte svårt att förstå desperationen hos de som vill ha barn, men som av någon anledning inte kan skaffa det på egen hand eller ens med landstingets hjälp. Likaså är det lätt att [...]Barn och unga, Hälsa, Thailand
2015-02-10

Bojkotta allt oetiskt producerat snask

Anna-Sofia Winroth, Göteborgsposten

“Slavar sliter på socker- och kakaoplantager. På anläggningar där livsfarliga kemikalier används för att öka vinsterna inom produktionen. På fabriker där säljande godisemballage tillverkas. För vad? För att vi svenskar ska kunna proppa i oss [...]Hälsa, Jordbruk, Klimat & miljö, Rättvis handel
2015-02-09

Miljontals kan dö om ingen ny antibiotika tas fram

Bo Könberg, Dagens Nyheter

Situationen i världen blir förstås oerhört mycket allvarligare när inga nya antibiotikaklasser kommer fram. Från upptäckten av penicillinet i slutet av 1920-talet till år 1970 kom det fram cirka 20 nya typer av antibiotika. Därefter [...]Hälsa, Sjukvård, WHOI artikeln hänvisas till dokumentet: "WHO: Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014"
2015-02-03

Faran är inte över för ebolaepidemin

Kristen Bègue m.fl, Aftonbladet

“Vi kan alltså inte andas ut än. Tvärtom måste vi öka våra ansträngningar. Världssamfundets insatser mot epidemin måste snabbt nå bättre resultat när det gäller sjukvård, smittspårning, att leta upp och identifiera nya fall, hälsoinformation [...]Afrika, Guinea-Bissau, Hälsa, Humanitärt bistånd, Liberia, Sierra Leone, Sjukvård
2015-01-29

Det är ingen brist på mat i världen

Gunnar Rundgren, Svenska Dagbladet

Det är vare sig för liten produktion eller slösaktig konsumtion som är problemet. I den globala marknadsekonomin får den som har pengar äta. De fattiga kan få tillräckligt med mat genom direkta bidrag, genom att [...]Hunger, Jordbruk, Landsbygd
2015-01-11

Politiskt kaos och stillestånd – låt inte Haiti falla i glömska

Mats Lundahl, Dagens Nyheter

“Det måste bli val, men det räcker inte. Regering och opposition måste också bryta med den politiska konfrontationstraditionen och så behöver Haiti en utvecklingsstrategi som syftar till att skapa sysselsättning utanför jordbruket – en strategi [...]Fungibilitet, Haiti, Hälsa, Näringsliv, Villkorat bistånd
2015-01-01

Försvara aborträtten

Hans Linde, Expressen

Om inte Sverige står upp för aborträtten är risken stor att det blir tyst. Om inte Sverige är berett att genom sitt bistånd stödja aborträttsaktivister i Nicaragua, säkra aborter i Bangladesh och sexualupplysning i Georgien [...]Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2014-12-17

Vi önskar dig en god, klimatsmart, grön jul

Jonas Nerbe, Jakob Samuel, Tina Ahlin, Malena Ernman, Pär Holmgren, Rune Kalf-Hansen, Staffan Lindberg, Tess Merkel, Janne Schaffer, Lasse Åberg, Aftonbladet

“Vi kan välja att leva i ett hållbart samhälle i balans med vår omgivning och miljö. Ett sådant val skulle vara den bästa och finaste julgåva som vi kan ge oss själva och kommande generationer.” Hållbar utveckling, Hunger, Klimat & miljö
2014-12-16

Stoppa nedmonteringen av EU:s miljöpolitik

Jytte Guteland, Matilda Ernkrans, Dagens Nyheter

“Senare i veckan bestäms inriktningen för miljöpolitiken under de kommande åren. Den nya Junckerkommissionen ska lägga fram sitt arbetsprogram. De gemensamma reglerna, som finns till för att skydda värdefull natur och hotade växter och djur ska [...]EU, Hälsa, Klimat & miljö
2014-12-13

Bristande kunskap hindrar smart bistånd

Anneli Rogeman, Borås Tidning

“75 procent av världens fattiga och undernärda människor lever direkt av jordbruket eller av det som jordbruket ger, ofta är en familjs odlingsyta inte större än en halv fotbollsplan. Om deras jordbruk kan bli mer [...]Biståndsformer, Hunger
2014-12-11

”Sverige satsar 1,6 miljarder på vattenfrågor”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“Rent vatten och sanitet är en grundläggande hörnsten i fattigdomsbekämpningen. Därför satsar Sverige också stort. Sida lägger till exempel runt 410 miljoner kronor mellan 2014–2017 på det så kallade WASH-programmet (Water Sanitation and Hygien), där [...]Budget, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, VattenArtikeln är en replik på: "”Spola inte biståndet till toaletter”"
2014-12-08

Jämställdhet mot hiv

Isabella Lövin m.fl, Uppsala Nya Tidning

“Globalt lever tre gånger Sveriges befolkning med hiv. Det är en mänsklig tragedi som tillåts fortgå trots att vi vet hur spridningen kan stoppas och trots att det finns bromsmedicin.” Afrika, Hälsa, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor
2014-11-28

Klimatbiståndet ges inte på vaccinets bekostnad

Isabella Lövin, Aftonbladet

Regeringens engagemang i Gröna klimatfonden sker inte på bekostnad av vaccinet. Sverige kommer fortsätta vara en av de största givarna till Gavis viktiga vaccinationsprogram. Biståndsformer, Hälsa, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Skär inte ner på vaccinet, Lövin"
2014-11-25

Låt oss slå rekord i medmänsklighet

Eva von Oelreich m.fl. Aftonbladet

Sverige har hittills givit asyl till 36 000 syrier. Om vi som bor i Sverige lade en hundradel av den summa vi lägger på julklappar skulle vi kunna ge mat till två miljoner syrier i [...]Hunger, Syrien, Välgörenhet
2014-11-25

Skär inte ner på vaccinet, Lövin

Hillevi Engström m.fl

500 miljoner kronor till den gröna fonden istället för att satsa på stödet på vaccin som räddar liv är inget annat än ett kraftigt snedsteg. Biståndsformer, Budget, Gröna fonden, Hälsa
2014-11-19

Problem som går att lösa

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Det borde ge stora rubriker varje dag, men barnen dör i det tysta, långtifrån medias strålkastarljus. De dör dessutom helt i onödan. Inte på grund av någon obotlig sjukdom eller en naturkatastrof, utan enbart i [...]Barn och unga, FN, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Vatten
2014-11-18

”Spola inte biståndet till toaletter”

Christina Jutterström m.fl, Dagens Nyheter

I den budgetproposition som presenterades 23 oktober 2014 slår den nya regeringen fast att inom området “förbättrad grundläggande hälsa, så är vatten och sanitet fortsatt viktiga och prioriterade områden” (…) Givet detta är det märkligt att tillgången [...]Budget, Hälsa, Partipolitik, Vatten
2014-11-07

Ställ om det globala hälsobiståndet

Gavin Yamey m.fl., Uppsala Nya Tidning

“I arbetet med att utveckla det svenska hälsobiståndet hoppas vi att de prognoser och rekommendationer som finns i rapporten till EBA kan stimulera en viktig diskussion. Svenskt hälsobistånd bör vara ledande i arbetet med att [...]Hälsa, Sektorskoncentration
2014-10-17

Alltför sent uppvaknande

Peter Franke, Vämlands Folkblad

“Det har varit känt i över 40 år, men varken FN:s hälsoorganisation WHO eller läkemedelsföretagen har tidigare varit intresserade. WHO trodde det var begränsat till Afrika och läkemedelsindustrin att det inte fanns några pengar att [...]FN, Guinea-Bissau, Hälsa, Liberia, Sierra Leone
2014-10-17

Bekämpa svälten

Erik Lysén, Värmlands Folkblad

“Det allra viktigaste sättet att minska undernäring hos barn är att stärka mammornas och barnens rättigheter. Det är sedan länge väl känt att ökad jämställdhet och en bättre ställning för kvinnor leder till minskad hunger. [...]Barn och unga, Hälsa, Hunger
2014-10-16

Långt kvar innan hungern är utrotad

Erik Lysén, Sundsvalls Tidning

“Sverige deltar aktivt i det internationella samtalet om utveckling och för dialog med de länder vi ger bistånd till. Sverige bör uppmuntra till att stödja barn och mödrar genom direkta bidrag och genom att stärka [...]Afrika, FN, Hälsa, Hunger
2014-10-13

Sverige måste agera mot ebola

Expressen

“Sverige brukar betraktas som en humanitär stormakt och hittills har vi bidragit med närmare 160 miljoner kronor till bekämpningen av sjukdomen. Denna gång är det dock inte främst pengar som behövs, vissa organisationer nobbar rentav [...]Afrika, Hälsa, USA
2014-10-13

Ebola känner inga gränser

Daniel Swedin, Aftonbladet

“Rädslan för att ebola ska bli en pandemi är i sig ett tecken på hur människors hälsa blivit en global politisk fråga. Virus och sjukdomars spridning känner inga nations- eller kontinentgränser. Därför bör Sverige också ­arbeta målmedvetet [...]Afrika, Hälsa, USA, WHO
2014-10-11

Ebola avslöjar oss

Peter Fällmar Andersson, Helsingborgs Dagblad

“Mitt uppe i denna kris reagerar européer genom att rasa – mot avlivningen av en potentiellt smittad hund i Madrid. (…) Varje epidemi avslöjar det värsta och det bästa hos människan. Panik, ryktesspridning och egoism ställs [...]Afrika, EU, FN, Hälsa
2014-10-09

Mediernas ansvar för spridningen av ebola

Eva Franchell, Aftonbladet

“Samordningen i de västafrikanska länderna måste sedan fungera. FN, EU och de enskilda nationerna har aldrig tidigare ställts inför en epidemi av det här slaget. Organisationerna prövas för första gången och utvärderingarna får anstå. Den svenska [...]Afrika, EU, FN, Hälsa
2014-10-08

Världens feber

Dagens Nyheter

“I går utlovade också den nya biståndsministern Isabella Lövin ytterligare 105 miljoner kronor till FN och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men säkert krävs också, som Rosling och von Schreeb förordar, andra metoder för att snabbt frigöra [...]Hälsa, Humanitärt bistånd, Liberia, Sierra Leone
2014-10-08

Kampen mot ebola måste prioriteras nu

Monika Oswaldsson, Svenska Dagbladet

“Den borgerliga regeringen kallade Sverige en ”humanitär stormakt”. Vi förutsätter att den nytillträdda regeringen har samma ambitioner och då krävs ett trovärdigt agerande i den pågående ebolakrisen. Det räcker inte att stanna kvar i rollen som [...]Hälsa, Humanitärt bistånd, Liberia
2014-10-06

Ebola kan bli lika stor hot mot väst som islamiska staten

Wolfgang Hansson, Aftonbladet

Ebola är inte längre bara en hemsk sjukdom utan också ett potentiellt terrorhot. Redan innan det senaste utbrottet har den amerikanska militären identifierat ebola som ett av flera virus som skulle kunna användas för bioterror-attacker. Fred och säkerhet, Sjukvård
2014-09-24

Utbrott som måste släckas

Mattias Karlsson, Kristianstadsbladet

“Ebolaepidemin kräver nu också omfattande hjälp från omvärlden. De mest drabbade staterna i västra Afrika, Liberia, Sierra Leone och Guinea, riskerar annars att falla samman totalt om man inte få kontroll på sjukdomen.” Guinea-Bissau, Hälsa, Liberia, Sierra Leone
2014-09-21

Epidemin är ett hot mot freden

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Ebolautbrottet kommer att hejdas den dag sjukvårdinsatserna är tillräckliga, isoleringen av de sjuka fungerar och när myndigheter och hjälporganisationer vinner människors förtroende. Men allt detta handlar om resurser, resurser som inte existerar i de drabbade [...]Afrika, Guinea-Bissau, Hälsa, Liberia, Sierra Leone
2014-09-21

Smittan är steget före

Dagens Nyheter

“Organisationen Läkare utan gränser har fått bära en övermäktig börda. Inte heller WHO:s anslag, som krympte efter finanskrisen, har räckt särskilt långt. Storbritannien och USA har utlovat hjälpinsatser, men de har varit småskaliga och legat [...]Afrika, Hälsa, Humanitärt bistånd, USA
2014-09-15

Inför förbud mot import av antibiotikakött

Björn Zackrisson m.fl., Göteborgs-Posten

“Vi läkare måste ta ett särskilt ansvar för att informera om utvecklingen och riskerna med en felaktig antibiotikaanvändning, men även våra politiker måste agera. Antibiotika ska användas för behandling av sjuka människor och sjuka djur. [...]Hälsa, Handelspolitik
2014-09-15

Sverige bör gör mer i kampen mot ebola

Sven Britton, Svenska Dagbladet

“Sverige bör nu skyndsamt medverka till att fältsjukhus sätts upp i de drabbade områdena där vätske­terapi kan ges till ebolasmittade under någorlunda säkra förhållanden. Eftersom det inte minst är sjukvårdspersonal som drabbas kommer fler sjukvårdskunniga [...]Afrika, EU, Hälsa
2014-08-06

Israel måste ställas till svars

Hala Husni Fariz, Svenska Dagbladet

“Fakta är tydlig. Israel ockuperar Västbanken sedan 1967. Israel har ignorerat samtliga FN-resolutioner om att avsluta ockupationen, och har i stället byggt hundratals bosättningar på Västbanken, i strid med internationella lagar. […] I decennier har [...]FN, Hälsa, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Religion
2014-07-30

Ord som kan mätta munnar

Sydsvenskan

Idag är det en humanitär nödsituation i Sydsudan, i morgon kan det vara svält. Svält eller ”bara” en katastrof?(…) Det kan låta som en cynisk sifferlek, men det finns en poäng i att de allra starkaste orden, [...]Humanitärt bistånd, Hunger, Sydsudan
2014-06-11

Hungersnöd hotar Centralafrikanska republiken

Arif Husain, OmVärlden

“Ekonomin i CAR går på knäna och jordbrukssektorn, som är ryggraden i landets ekonomi, är förstörd. Enbart under 2013 minskade livsmedelsproduktionen med mer än en tredjedel, produktion av salugrödor har nästan halverats och boskapsbeståndet är [...]Centralafrikanska republiken, Hunger, Jordbruk
2014-05-27

Debatt Sverige behöver en ny nationell matstrategi

Håkan Wirtén m. fl., Göteborgs-Posten

“Den ökande antibiotikaresistensen är ett hot och klimatfrågan är ännu olöst. För att lyckas med generationsmålet behöver våra politiker se till att hållbar hälsosam mat för alla får genomslag: Det är dags att handla nu.” Hälsa, Jordbruk, Klimat & miljö
2014-05-21

Gert Gelotte: Öppna vägar utan smugglare

Gert Gelotte, Göteborgsposten

“Det effektivaste och samtidigt humanitära sättet att bekämpa flyktingsmugglingen är att öppna lagliga flyktvägar till EU. Självklart bör fler länder ta emot fler kvotflyktingar. Men i en akut flyktsituation räcker inte det.” Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Hälsa, Människohandel
2014-04-28

Mer måste göras för unga flickor

Hillevi Engström m.fl, Svenska Dagbladet

Det har ofta sagts att det går att avläsa en nations framtid i en ung flickas ansikte. Det betyder att den investering ett land gör på sina unga flickor – och dess engagemang för jämställdhet – [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2014-04-17

Stort indiskt experiment väcker många frågor

Inge Gerremo, ATL

“Är det rätt väg att genom enorma statliga subventioner försöka förse fattiga människor med den mat de behöver eller borde i stället den indiska regeringen vidare- utveckla sitt ekonomiska reformarbete? Det just inledda valet till [...]Hunger, Indien, Jordbruk
2014-04-13

Syrien är en skam för världssamfundet

Somar Al Naher, Aftonbladet

“Diktatorn Bashar al-Assad fortsätter att fängsla och tortera oppositionella. Civila misshandlas innan de dödas. Byar och städer stryps på mat och vattentillförsel med svält och undernäring som följd. Hem och hus jämnas med marken av [...]Barn och unga, Hunger, Mänskliga rättigheter, Syrien, Vatten
2014-04-10

Nu hotas kvinnors rätt till sina kroppar

Anna Bergström m.fl., Aftonbladet

“En sådan förändrad lagstiftning skulle effektivt sätta stopp för forskning kring provrörsbefruktningar och livsviktig stamcellsforskning. Men man vill även sätta stopp för att EU, världens största biståndsgivare, ska kunna ge utvecklingsbistånd till något som kan [...]EU, Forskning och innovation, Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2014-04-07

Läkare utan gränser rapporterar om EU-problem

Lennart Götesson, Dala-Demokraten

“Läkare utan gränser skriver om dåliga sanitära och allmänna förhållanden i lägren, förhållanden som organisationen betecknar som fullständigt oacceptabla. Lägren är överbefolkade och saknar värme och varmt vatten. Det är dålig ventilation och dålig mat som bland [...]EU, Flykt och migration, Grekland, Hälsa, Sjukvård
2014-03-25

Sverige måste öka insatser mot multiresistent tuberkulos

Anna Sjöblom mfl; OmVärlden

“Att inte stoppa tuberkulosepidemin innebär förutom enormt mänskligt lidande även stora ekonomiska förluster. Behandling av tbc kostar bara i Europa 4,5 miljarder kronor per år och tiodubblas om hänsyn tas till produktivitetsförlust på grund av [...]Hälsa, Sjukvård
2014-03-19

Fem miljoner barn lider i Syrien

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“Att inte världssamfundet har kunnat enas om ett vapenembargo är oacceptabelt. Mer måste göras för att aktivera FN:s medlemsländer. Det skulle till exempel kunna ske genom att Sverige och EU tar ett initiativ i generalförsamlingen [...]Barn och unga, Hälsa, Syrien
2014-03-12

Sverige har ansvar för slavhandeln

Göran Collste, Svenska Dagbladet

“Men är det verkligen rimligt att kräva gottgörelse för händelser som ligger så långt tillbaka i tiden? Frågan är berättigad. … Kanske ska dock inte kraven från de karibiska regeringarna avfärdas alltför snabbt. Den karibiska kommissionen visar att [...]Hälsa, Utbildning
2014-03-06

Ohlsson: Vi måste ta strid för våra livmödrar

Birgitta Ohlsson, Expressen

“EU är världens största biståndsgivare och skulle kunna vara en skarpare global aktör för kvinnors hälsa. Men Polens, Maltas och Irlands abortfientliga politik sätter krokben och får förödande konsekvenser -inte bara kvinnor i de länderna – [...]EU, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Samhällsgrupper
2014-01-21

Biståndsprojekt och deras konsekvenser

Johan Norberg, Svenska Dagbladet

“Sachs tänkte uppochned. Problemet var inte att biståndet var för småskaligt, utan för storskaligt. Bistånd kan hantera avgränsade problem, som brist på myggnät mot malaria, men det kan inte göra om ett samhälle. Ett samhälle [...]Hälsa, Resultat, Volym
2014-01-07

Basinkomst är lösningen för att slippa fattigdom!

Torbjörn Wonevik, Dala-Demokraten

“I 22 av länderna har andelen människor som är beroende av Röda Korsets matbistånd ökat med 75 procent mellan 2009 och 2012. Röda Korset efterfrågar nu sociala skyddsåtgärder för att minska fattigdom och utanförskap i både Sverige och [...]EU, Humanitärt bistånd, Hunger
2014-01-02

Flyktingarna på Afrikas horn behöver fortfarande hjälp

António Guterres M.fl., Svenska Dagbladet

“Runt om i världen har det skapats en växande klyfta mellan de humanitära behov som uppstått till följd av en serie långvariga kriser, och de resurser som finns för att möta dessa behov. Reduceringarna i [...]Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Somalia, Syrien
2014-01-01

Humanitärt arbete med förhinder

Dagens Nyheter

“Ett signum för Läkare utan gränser är, enligt organisationen själv, att man aldrig ber om lov att få komma in i ett land, aldrig betalar mutor och heller inte håller sig med några vakter eller [...]Humanitärt bistånd, Sjukvård, SyrienI artikeln hänvisas till "Debatt: Humanitära hjälparbetare allt mer utsatta"
2013-12-24

Debatt: Humanitära hjälparbetare allt mer utsatta

Monika Oswaldsson, Göteborgsposten

“Att sjukvården – både patienter, personal och byggnader – utgör måltavlor i väpnade konflikter är ett stort och växande problem som radikalt har förändrat förutsättningarna för humanitära organisationer som Läkare Utan Gränser. Men under 2013 [...]Centralafrikanska republiken, Humanitärt bistånd, Sjukvård, Syrien
2013-12-04

Frihandel ska inte gå före rätten till mat

Jens Holm, Svenska Dagbladet

“Det är tröttsamt att det så ofta ska bli konflikter mellan viktiga intressen. Handelspolitiken borde i större utsträckning respektera fundamentala rättigheter som rätten till mat och att bekämpa klimatförändringarna, som på sikt äventyrar liv på [...]EU, Handelspolitik, Hunger, WTO
2013-11-27

Klimatet: Se riskerna med stora utsläppsminskningar

Pär Krause, OmVärlden

“Detta kan naturligtvis framstå som kontroversiellt att acceptera ökade utsläpp. Men alternativet, nämligen att säga till länder där en stor del av befolkningen fortfarande inte har tillgång till elektricitet eller rinnande rent vatten inte ska [...]Hälsa, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Näringsliv
2013-11-19

Bristen på toaletter skördar liv, Hillevi Engström

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., SVT Debatt

“Runt om i världen fortsätter bristande tillgång till sanitet att skörda liv och hålla kvar människor i fattigdom. Upprepade episoder av diarré påverkar barns hälsa och utveckling, genom undernäring, kronisk kortväxthet och dålig kognitiv utveckling. [...]Hälsa, Jämställdhet, Klimat & miljö
2013-11-11

Med hjärta och hjärna

Dagens Nyheter

“Reflexmässiga hjälpsändningar av materiel som inte efterfrågats, riskerar att skapa fler problem än de löser…Alltså finns ett värde av att ta ett steg tillbaka och låta de utsatta människorna själva få tacka ja eller nej [...]Filippinerna, Humanitärt bistånd, Korruption, Sjukvård, Vatten
2013-11-06

Svar till Johan Norberg om GMO-grödor

Annika Jacobson, Svenska Dagbladet

“Att framhäva en gröda som en enskild lösning på ett så mångfasetterat problem som världssvälten är både ensidigt och vilseledande, samt förminskar både orsaker och lösningar till detta oerhört allvarliga problem. Världshälsoorganisationen WHO nämner inte [...]Civilsamhället, Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Sida, WTOArtikeln är en replik på: "Miljöaktivister missar mänsklighetens chans"
2013-10-29

Världen är bättre än vi tror

Sydsvenskan

“Välståndet sprider sig i världen – men om den allmänna opinionen inte tar intryck av detta kan följden bli felaktiga slutsatser och beslut. … Den som vill se en bättre värld gör klokt i att inte [...]Hälsa, Handelspolitik, Resultat, Vatten
2013-10-16

Världen vinner mot armodet

Nicholas D Kristof, Dagens Nyheter

“Trots framstegen konstaterade ett opinionsinstitut tidigare i år att den budget som amerikanerna helst ville skära i var ”bistånd till världens behövande”. En anledning kan vara att biståndsarbetare och journalister är så uppmärksamma på problem att [...]Barn och unga, Hälsa, Mediabevakning, Resultat, USA
2013-10-16

Det går att minska hungern i världen

Erik Lysén, Anna-Maria Sandström, Värmlands folkblad

“Om FN:s mål om halverat antal hungrande mellan 1990 och 2015 ska uppnås behöver antalet hungrande minska med nära 500 miljoner på mindre än två år. Det mindre ambitiösa Milleniemålet om halverad andel hungrande kommer [...]Hunger
2013-10-16

Hälsosituationen i Zimbabwe på väg att förbättras

Utrikesdepartementet

“Globalt dör idag ungefär lika många kvinnor i världen i livmoderhalscancer som till följd av mödradödlighet dvs ungefär 280 000 kvinnor per år. Skillnaden är dock att mödradödlighet minskar stadigt i världen och har halverats [...]Bilateralt samarbete, Hälsa, Multilateralt samarbete, Zimbabwe
2013-10-09

Vaccin mot malaria väcker hopp om fler goda nyheter

Borås Tidning

“Mycket av världens migration handlar om människor som vill bort från fattigdom, sjukdom, förtryck och hunger. Men om en global sjukdom som malaria går att rå på, så minskar behovet av att fly. Frågan är [...]Hälsa, Hunger, Sjukvård
2013-10-08

Släpp fram humanitär hjälp till Syriens folk

Idris Abdalla mfl; Aftonbladet

“För att tragedier som denna ska bli färre och för att fler drabbade ska få tillgång till humanitär hjälp måste världens beslutsfattare se till att ord blir till handling. Sveriges nya biståndsminister Hillevi Engström har redan visat [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), FN, Humanitärt bistånd, Sjukvård, Syrien
2013-10-07

Klimathotet och fattigdomen hänger ihop

Ellen Kasimir, Aftonbladet

“Att utrota fattigdomen är en av de viktigaste uppgifterna världen står inför, det är FN:s millenniemål nummer ett. Men att hungerbekämpning och klimatarbete skulle stå emot varandra är en främmande tanke. De är så sammanlänkade…. Det tar [...]Hunger, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, MillenniemålenArtikeln är en replik på: "Fattigdomsbekämpning viktigare än klimathotet"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Climate Change 2013"
2013-09-21

Ligger det bästa ännu framför oss?

Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet

“Att frysa all rörelse är återkommande inslag i klimatdebatten. Men det är snarare i den mänskliga viljan att ständigt få det lite bättre som svaren står att finna. Människan är inte mänsklighetens motsats. Det är [...]FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, VattenI artikeln hänvisas till "Don’t blame climate change for extreme weather"
2013-09-06

Ansvarsfull konsumtion är lösningen på vattenkrisen

Gunilla Carlsson m.fl, Svt Debatt

“Det står klart att tillgång till rent vatten är en rättighet för alla människor. Men alltför länge har man inte brytt sig om hur det använda vattnet återförs till naturen…Vi anser att vi behöver lyfta [...]Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Post-15, Vatten
2013-08-29

Fly inte ansvaret för flyktingarna

Aron Lund, Expressen

“Flyktingkrisen är redan en ohygglig humanitär tragedi. Men den är också ett politiskt problem, som kan förlänga och försvåra konflikten och som på längre sikt kommer att destabilisera inte bara Syrien, utan hela regionen. Irak, [...]Flykt och migration, FN, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Syrien, Utvärdering
2013-08-25

Bo Göransson: Sydafrikas utmaningar växer

Bo Göransson, Dagens Arena

“Det som särskiljer Sydafrika på kontinenten är vad människor ägnar sig åt. Jordbruket står för 3-4 procent av BNP och andelen sjunker för varje år. Industrins andel sjunker snabbt och ligger nu kring 30 procent. Olika [...]Demografi / befolkningsstatistik, HIV/AIDS, Jordbruk, Kenya, Näringsliv, Sydafrika, Zimbabwe
2013-08-11

Katastrofen i Kongo

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Man beräknar att antalet offer för Kongo­kriget nu är mer än fem miljoner, varav de flesta dött till följd av sjukdomar och svält. Det gör detta krig, vid sidan av Koreakriget på 1950-talet, till det [...]"Bad governance", Afrika, FN, Hunger, Kongo, Mediabevakning, Militärt bistånd, Sjukvård, Utvärdering
2013-07-19

Kvinnliga kondomer ger kvinnor makten

Sara Wettergren, Expressen

“Debatten om hiv och aids har mest handlat om att låginkomstländer ska ha tillgång till billiga bromsmediciner. Färre dör i aids i dag och fler har tillgång till bromsmediciner, vilket är glädjande. Ser man till [...]HIV/AIDS, Kvinnor, Malawi
2013-07-18

Det finns att göra

Dagens Nyheter

“Syrien är inom den närmaste framtiden inte en plats att återvända till. Sida vid sida med det pågående våldet ökar i stället antalet människor på flykt. Detta är i dag knappast något som förvånar. Ändå [...]Ambassader, EU, Flykt och migration, FN, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Syrien
2013-07-12

Sveriges ansvar i kampen mot aids, tuberkulos och malaria

Johan Mast, SVT Debatt

“Ambitiösa mål som också stöttats ekonomiskt har hittills spelat en viktig roll i kampen mot sjukdomarna. Sverige har varit drivande inom den FN-process som ska ta fram nya internationella hälsomål, som blir gällande då de så [...]FN, Hälsa, HIV/AIDS, Post-15
2013-07-01

Rent vatten för alla

Gunilla Carlsson mfl, Expressen

“År 2013 är FN:s internationella år för vattensamarbete, och i dagarna är det ett år sedan konferensen i Rio de Janeiro, Rio+20, hölls. Den har gjort ett särskilt starkt avtryck i den globala utvecklingspolitiken, bland [...]FN, Klimatmötet i Rio 2012, Millenniemålen, Partipolitik, Vatten
2013-07-01

Moderat biståndspolitik i fritt fall

Lotta Håkansson Harju, Stockholmstidningen

“Nu pågår en översyn av FNs millenniemål, halvering av fattigdomen och mycket mer, som gäller fram till 2015. Det som nu står på dagordningen är vad som ska komma därefter. I den högnivåpanel som FNs generalsekreterare [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Palestina, Partipolitik, Post-15, Vatten
2013-05-13

Även Carl Bildt har rätt ibland

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I går presenterade Svenska Afghanistankommittén sin årsredovisning för 2012. Det är en imponerande läsning. Kommittén har gett sjukvård till 2,9 miljoner patienter i fyra provinser. De har ordnat skolor för över 120 000 elever, varav [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Sjukvård, UtbildningI artikeln hänvisas till "Svenska Afghanistankommittén: Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012"
2013-05-11

Hungerhjälpen handlar om mer än välgörenhet

Per Byman, Göteborgsposten

“Klevenås har naturligtvis helt rätt – mat är en rättighet och det är precis det som Hungerhjälpen går ut på. Hade Klevenås läst mer än rubriken hade hon sett att kampanjens budskap är Alla har rätt att somna mätta. [...]Afrika, Barn och unga, FN, Hälsa, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "Mat är en mänsklig rättighet!"
2013-04-25

Ny kraftfull satsning bör göras mot malaria

ANDERS BJÖRKMAN, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Ett stort och påtagligt hot mot de senaste årens framgångar i kampen mot malaria lurar vid horisontens rand. De nya läkemedel som i dagsläget utgör en grundbult i modern malariakontroll har börjat förlora sin effekt [...]Afrika, Barn och unga, Forskning och innovation, Hälsa, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Millenniemålen, Projektstöd, Sjukvård
2013-03-31

Ge Sydsudan mer svenskt bistånd

TOBY LANZER, SVENSKA DAGBLADET

“Det är förståeligt att rika länder är på sin vakt mot riskerna med att stödja Sydsudans unga och ofta svaga institutioner, men jag är övertygad om att utvecklingsbistånd, levererat på rätt sätt, ger resultat. Självständigheten [...]Biståndets målsättning, Civilsamhället, FN, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Näringslivsbistånd, Projektstöd, Sydsudan, Utbildning
2013-03-24

”Nya läkemedel ger hopp i kampen mot tuberkulos”

Kristina Bolme Kühn m.fl, Dagens Nyheter

“Detta vore ett sällsynt illa valt tillfälle att minska resurserna till tuberkulosinsatser, och ett enda exempel får här belysa både möjligheter och hot. De vanligaste diagnosmetoderna för tuberkulos är antingen mycket föråldrade eller mycket dyra. Men [...]Afrika, Asien, EU, Forskning och innovation, Hälsa, Östeuropa, Sjukvård, USA, WHO
2013-03-22

En miljard saknar rent vatten

Mikaela Åkerman, Svenska Dagbladet

“Målet som sattes av det internationella samfundet vid millennieskiftet var att hälften så många människor skulle sakna tillgång till rent vatten och sanitet 2015 som 1990. Globalt sett har målet om rent vatten uppfyllts, enligt [...]FN, Hälsa, Vatten
2013-03-15

Krigets offer är varken onda eller goda – de måste få vård

Johan Mast m.fl. Aftonbladet

“Humanitär hjälp måste ges till var och en efter behov och utan åtskillnad. I ett krig får det aldrig finnas några goda eller onda drabbade och civila åtnjuter särskilt skydd enligt Genèvekonventionerna… Våra egna erfarenheter liksom studier [...]Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Sjukvård, Syrien
2013-03-11

”Jobbskapande bästa sättet att hjälpa världens fattiga”

Percy Barnevik, Dagens Nyheter

“För att lyfta den fattigaste miljarden krävs ungefär 200 miljoner jobb som de kan leva anständigt på. En mycket försiktig beräkning av den genomsnittliga globala kostnaden för ett jobb är 150 dollar. Kostnaden för att [...]Hunger, Mikrofinans, Näringsliv
2013-03-08

De sitter på lösningen

Uppsala Nya Tidning

“Kort sagt, kvinnor arbetar mest, äger minst, har ingen makt och är starkt underordnade i ett globalt perspektiv. Detta är mycket illa för mänskligheten. Men ändå hoppfullt. För oj, vilken förändringspotential som bor i dessa dystra [...]FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor
2013-03-08

Jämställdhet kräver rent vatten och toaletter

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl; Borås Tidning

“Vi tycker det är oacceptabelt att vi 2013 tillåter att barn dör av diarré, att kvinnor världen över måste slösa bort sin tid, att flickor inte får en utbildning, att kvinnor och flickor utsätts för [...]Afrika, Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sektorskoncentration, Utbildning, Vatten
2013-03-08

När du skär i biståndet drabbar det främst kvinnor, Anders Borg

Kristina Ljungros m.fl; SVT Debatt

“Länder som Sverige måste gå i bräschen och stå upp för dessa ofta helt livsavgörande rättigheter. I ett splittrat EU med länder som Malta, Polen och Irland där tillgången till en laglig och säker abort är [...]Afrika, EU, Europa, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård, Världsbanken, Volym
2013-02-25

Kondomkampanjen fick oavsedd effekt

ROLAND POIRIER MARTINSSON, Svenska Dagbladet

“Låt mig vara kristallklar: kondomspridningen motverkade inte epidemin. Problemet var att Västs sexualideologer ville slå två flugor i en smäll: stoppa epidemin och sprida sin sexualmoral. Man utarbetade strategier för Väst och tillämpade på Afrika. Då hjälpte inte hundratals [...]Afrika, HIV/AIDS, ReligionArtikeln är en replik på: "Påven hade rätt om kampen mot aids"
2013-02-18

Påven hade rätt om kampen mot aids

Roland Poirier Martinsson, Svenska Dagbladet

“Hiv och aids i Afrika går inte att tänka bort från vår epok, lika lite som andra världskriget kan tänkas bort från 1940-talet. Farsoten är en katastrof av gigantiska proportioner. Att vi, som haft metoderna och [...]Afrika, HIV/AIDS, Religion
2013-02-10

Så skapas en framtid för fattiga länder

Ulrik Nilsson, Sundsvalls tidning

“Genom handel stärker vi andra länder och ger dem verktyg att hantera fattigdomen…Den arabiska våren har tydligt visat på handelns betydelse för utveckling. Tunisien, där allt började, var det första landet i Afrika med frihandelsavtal [...]Afrika, Asien, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Millenniemålen, Vatten
2013-01-28

Ge fattiga rätt att klaga när de kränks

LENA KLEVENÅS, M.FL., GÖTEBORGSPOSTEN

“En klagomöjlighet för dem som inte fick sina rättigheter tillgodosedda, skapades tämligen omgående [efter 1976] för de medborgerliga och politiska rättigheterna och 2008 antogs också ett motsvarande beslut till konventionen om de ekonomiska, sociala och [...]Biståndets målsättning, FN, Hälsa, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sociala skyddsnät
2013-01-26

Byråkratiska pekpinnar hjälper inte klimatet

PAUL CHRISTENSSON M.FL., GÖTEBORGSPOSTEN

”Vi vet att världen kommer behöva mer mat för att mätta en växande befolkning och det är orimligt att dessa behov tillfredsställs genom att vi tömmer ut resurserna på några få ställen och sedan skickar [...]Departement och myndigheter, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2013-01-25

Ta ansvar för alla barn, Maria Larsson

SARA THIRINGER, GÖTEBORGSPOSTEN

“Trots det uppenbart rent ut sagt vidriga i att utvisa barn till osäkerhet och ovissa öden så kommer inget besked om förändring i migrationspolitiken. Migrationsminister Tobias Billström vill inte se över Dublinförordningen och vägrar agera [...]Barn och unga, Civilsamhället, Flykt och migration, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket
2013-01-25

Det krävs politiska initiativ för ny antibiotika

OTTO CARS, SVENSKA DAGBLADET

“En massiv global överanvändning av antibiotika har lett till att bakterier utvecklat motståndskraft. I dag dör nyfödda barn med blodförgiftning i hela världen på grund av brist på effektiva antibiotika. (…) Bristen på fungerande antibiotika [...]Barn och unga, Biståndets målsättning, Forskning och innovation, Hälsa, Multilateralt samarbete, WHO
2013-01-23

Jorden vi äter upp

Peter Franke, Värmlands folkblad

“Den globala matsituationen är absurd. En miljard människor är kroniskt undernärda. Samtidigt bär 1,5 miljarder människor på alldeles för många kilon. Det finns ingen brist på mat på klotet, den är bara galet snett fördelad.” Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Klimat & miljö
2013-01-23

Vi måste äta mindre kött – en skatt är en bra idé

JONAS PAULSSON, AFTONBLADET

“Redan 2010 släppte FN:s miljöprogram UNEP rapporten Assessing the Environmental Impacts enligt vilken de rika länderna omgående och drastiskt måste minska konsumtionen av kött och mejeriprodukter för att världen ska kunna undvika de värsta konsekvenserna av [...]Forskning och innovation, Hälsa, Klimat & miljö
2013-01-20

Sverige bör satsa på hiv-forskningen

FRANCESCA CHIODI m.fl. Svenska Dagbladet

“Därför är frågan om hur Sverige bäst ska bidra till den globala hivforskningen mycket angelägen. En satsning på forskning kring hivvaccin, bot och förbättrad behandling har möjlighet att mångdubbelt återbetala sig i form av sparade [...]Forskning och innovation, HIV/AIDS, Sjukvård
2013-01-17

Man kan inte äta rösträtt

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“För att utvecklingen ska kunna gå framåt behövs skola, vatten, elektricitet och basal sjukvård. Tycka vad man vill om detta, men klart är att det är ljusår från Sidas och regeringens bild av uppdraget. För [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Hunger, Landfokusering, Resultat, Sida
2013-01-09

Låt oss hjälpa vitryssarna att spola kröken – för demokratins skull

Kjell Albin Abrahamson, SVT Debatt

“Det nya är att fjällen fallit från Lukasjenko-regimens ögon. De har nu insett att Vitrysslands befolkning – ungefär lika stor som Sveriges – håller på att gå ner sig i alkoholträsket. Vitryssland må kallas för [...]Alkohol, Demokrati, Diktaturer, EU, Mänskliga rättigheter, Vitryssland
2013-01-06

Genteknik avgörande för att slippa svält

Sten Stymne, Svenska Dagbladet

“Kritiker av den gröna revolutionen har framfört att den gröna revolutionen medförde att befolkningen kunde fortsätta sin snabba ökning och därmed ytterligare fresta på jordens begränsade resurser (se till exempel Inger Ingmansons understreckare i SvD, 13 december [...]EU, Hunger, Jordbruk, Partipolitik
2013-01-03

”Missuppfattad millenniemålsrapport”

Anders Nordström, Dagens Nyheter

“Debattörerna har missuppfattat den rapport de hänvisar till. Rapporten visar inte hur mycket världen totalt planerat och de facto spenderat vad gäller millenniemålen utan ger en bild endast av vissa additionella åtagande. …  En genomgång av [...]Barn och unga, Hälsa, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, SjukvårdArtikeln är en replik på: "”Fiasko för satsning på förbättrad mödrahälsa”"
2013-01-02

”Fiasko för satsning på förbättrad mödrahälsa”

Elisabet Ålander mfl; Dagens Nyheter

“Graviditet är självfallet ingen sjukdom trots att mera än sex miljoner människor dör i samband med graviditet och förlossning i världen varje år. Och den graviditetsrelaterade dödligheten är inte bara ett jämställdhetsproblem, utan framför allt [...]Hälsa, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2012-12-30

Det är välståndet som behöver förklaras

PER GUDMUNDSON, Svenska Dagbladet

“I slutet av februari presenterade Världsbanken ny statistik om hur den extrema fattigdomen utvecklas i världen…Världsbankens mätmetoder går förstås att diskutera. Men vad som presenterades var ändå ett av vår generations absolut mest sensationella budskap. Millenniemålet uppfyllt, [...]Afrika, FN, Hälsa, Kina, Millenniemålen, Sida, Världsbanken
2012-12-22

En alldeles särskild önskelista

Elisabeth Dahlin, Politikerbloggen

“På önskelistan: tillgång till sjukvård för alla barn. Rent vatten och mat. Det räddar liv och ger barn en bra start. Världssamfundet måste också sätta barn i fokus när det gäller barn i krig och [...]Barn och unga, EU, FN, Hunger, Millenniemålen, Sjukvård, Vatten
2012-12-21

Världens fattiga får betala högsta priset för maten

Mikael Hermansson, Borås Tidning

“I två omgångar har världsmarknadspriserna på spannmål och majs stigit snabbt och kraftigt under de senaste fem åren. 2008 orsakade omfattande torka på flera kontinenter att efterfrågan sköt i höjden, vilket medförde att priset följde [...]Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2012-12-11

Debatt: Så ska fattigdomen utrotas

Jim Yong Kim mfl; Dagens Industri

“Vår optimism grundas på att bland de tjugo snabbast växande länderna under de tre senaste åren ligger åtta i Afrika söder om Sahara. En av de främsta orsakerna till den starka ekonomiska tillväxten i flera [...]Afrika, Hälsa, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Utbildning, Världsbanken
2012-12-10

För lite görs mot klimathotet

Robert Sundberg, Dalademokraten

“I flera länder anförs ekonomiska problem eller kris som skäl till att man inte kan göra mer. Flera länder, särskilt de största som släpper ut som USA, Kina och Ryssland, lägger stora resurser på militär [...]Kina, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Ryssland, USA, Vatten
2012-12-10

Sju fackordföranden: Gör tillgång till rent vatten till en mänsklig rättighet

Annelie Nordström mfl; Aftonbladet

“Samtidigt har vatten blivit en kommersiell handelsvara i flera. Den utvecklingen riskerar att ställa ännu fler utan rätt till rent vatten. Blickar vi bortom saknar var sjätte människa i världen – 1 miljard – tillgång till [...]Barn och unga, EU, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Vatten
2012-12-08

En strimma av hopp

Dagens Nyheter

“Mycket är annorlunda i dag än för 15 år sedan. Det finns numera en mångfald av medier: en tv-kanal under talibantiden har blivit 33, två tidningar har blivit 400 och två radiostationer har blivit hundratals. Kvinnor [...]Afghanistan, Kvinnor, Mediabevakning, Sjukvård, Utbildning
2012-12-04

Biståndspolitiken måste utvecklas – inte bara utvärderas

Erik Lindman-Mata; Politikerbloggen

“Idag lever en nästan en tredjedel av jordens befolkning på mindre än 2 dollar per dag, och enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorgans senaste statistik är det 925 miljoner personer som svälter i världen. Det är [...]Handelspolitik, Hunger, Partipolitik, SADEV, Utvärdering
2012-12-01

Stöd Globala Fonden igen!

Gabi Björsson, Upsala Nya Tidning

“Folk dör i dag i södra Afrika och Namibia för att tillgången till behandling brister, eller för att de inte har tillräckligt med mat att äta med medicineringen. Detta händer inte för att de här [...]HIV/AIDS, Korruption, Millenniemålen, Namibia, Öppenhet och transparens
2012-12-01

”Hiv/aidssjuka i Sydafrika drabbas hårt av Jasaffären”

Desmond Tutu m.fl. Dagens Nyheter

“Den svenska regeringens exportsatsning till stöd för Jas Gripen-försäljningen är det största exportinitiativet hittills i Sverige. Dåvarande opposition, nu i regeringsställning, gav affären sitt fulla stöd. Men redan från början motsatte vi oss affären – kyrkor, fackförbund [...]HIV/AIDS, Korruption, Sydafrika, Vapenhandel
2012-11-29

Sverige kan gå före i klimatarbetet

Tommy Josefsson, Borås Tidning

“Klimatförändringarna orsakar redan 400 000 dödsfall årligen, enligt en studie från Dara och Climate Vulnerable Forum. U-länderna drabbas hårdast, där dödsfall pga svält, sjukdomar och fattigdom kan kopplas till skador på jordbruket efter extremväder. Kostnaden [...]Hälsa, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18)I artikeln hänvisas till dokumentet: "Climate Crisis Already Causing Unprecedented Damage to World Economy"
2012-11-27

Enorma resurser stjäls från dem med de allra största behoven

Cecilia Wikström mfl; Svenska Dagbladet

“Biståndsorganisationen Christian Aid har beräknat att företagens skatteflykt innebär att utvecklingsländerna går miste om cirka 160 miljarder dollar i skatteintäkter per år. Det är minst tre gånger så mycket resurser som enligt Världsbanken behövs för [...]Barn och unga, HIV/AIDS, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik, Utbildning, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling"
2012-11-21

“Jag ska lyfta frågan om kvalitet”

Gunilla Carlsson, Sydsvenskan

“För mig har frågan alltid haft en självklart central plats i utvecklingspolitiken. I årets budget för biståndet har vi, som artikelförfattarna noterar, avsatt 400 miljoner kronor just för att stärka arbetet för tillgång till rent [...]Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, VattenArtikeln är en replik på: "”Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet”"
2012-11-21

Jag ska lyfta frågan om kvalitet

Gunilla Carlsson, Sydsvenskan

“I årets budget för biståndet har vi, som artikelförfattarna noterar, avsatt 400 miljoner kronor just för att stärka arbetet för tillgång till rent vatten och sanitet. Det är en del av ansträngningen för att nå [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kvinnor, VattenArtikeln är en replik på: "Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet"
2012-11-20

FP och MP bör pressa M om papperslösa

Leo Carlsson, Svenska Dagbladet

“Rätt till vård är en mänsklig rättighet och vi skäms över att den svenska välfärdsstaten inte är humanitär nog att erbjuda papperslösa, de mest utsatta människorna i samhället, en vård på samma villkor som alla [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-11-19

”Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet”

Cecilia Chatterjee-Martinsen mfl; Sydsvenskan

“För närvarande pågår arbetet här i Sverige med en ny biståndspolitisk plattform, där konkreta frågor, prioriteringar och önskade resultat för svenskt bistånd ska slås fast. Tanken är att regeringen i denna ska klargöra vad biståndet förväntas [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Hälsa, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Vatten
2012-11-19

Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., Sydsvenskan

“Idag saknar 2,5 miljarder människor tillgång till grundläggande sanitet. Och då talar vi inte om glänsande lyxiga badrumsdrömmar utan om att nära två femtedelar av jordens befolkning tvingas uträtta sina behov i det fria, på [...]Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Vatten
2012-11-14

Missbrukande barn har också rättigheter

Eva Geidenmark, OmVärlden

“Vi kan inte som en barnrättsorganisation avstå från att stödja insatser som ger dessa barn möjlighet till rehabilitering och återhämtning samt även skydd från diskriminering, i enlighet med artikel 39 i barnkonventionen. Rädda Barnen tycker [...]Barn och unga, Mänskliga rättigheter, SjukvårdArtikeln är en replik på: "Vill Rädda barnen skydda barn från narkotika?"
2012-11-13

Så kan kvinnorna på Afrikas horn stärkas

Afrah Nasser mfl; Göteborgsposten

“I parlamentet i Egypten är endast två procent kvinnor. I Tunisien är 26 procent av ledamöterna kvinnor, men sammantaget finns få spår av jämställd representation och än mindre ett reellt inflytande. Även om demokratiska förändringar [...]Afrika, Demokrati, Egypten, Hunger, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Tunisien
2012-11-12

Afrika kan klara sin egen utveckling

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Svältkatastrofer i Afrika är så vanliga att många människor knappt tar notis när de dyker upp i nyhetsflödet (om de alls blir omskrivna). Världens regeringar lovar biståndsinsatser. Sedan fortsätter allt som vanligt, och så upprepas det [...]Afrika, Handelspolitik, Hunger, Mediabevakning, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Africa Can Help Feed Africa"
2012-11-11

Sverige har inte strypt bistånd till hiv/aids

Anders Nordström, Svenska Dagbladet

“Det stämmer dock inte att Sverige beslöt att ”strypa biståndet” till fonden. Det Sverige gjorde var att vi tog vårt ansvar som styrelseledamot genom att ställa krav på fondens sekretariat att tydligt reagera på fall [...]Bistånd som påtryckningsmedel, HIV/AIDS, Korruption, VolymArtikeln är en replik på: "Fortfarande torkas tårar med handskar"
2012-11-07

Vill Rädda barnen skydda barn från narkotika?

Per Johansson, OmVärlden

“Svenska Rädda barnen är en viktig finansiär av CRIN och har dessutom en representant i styrelsen. Det skulle vara mycket intressant att ta del av Rädda barnens syn på barn och narkotika. Vill Rädda barnen [...]Barn och unga, Sjukvård
2012-11-07

Samarbete, bistånd och framtidstro

Gunilla Carlsson, Corren

“Nyligen hade jag ett riktigt intressant möte på UD. Vi gästades av Kosovos hälsominister Ferid Agani som hade med sig entusiaster från bland annat Katastofmedicinskt Centrum och det Internationella medicinska programmet vid Östergötlands landsting. … Det [...]Kosovo, Partipolitik, Sjukvård
2012-11-07

”Ge alla papperslösa rätt till sjukvård vid behov”

Elisabeth Abiri mfl; Dagens Nyheter

“Sverige har tidigare fått kritik från FN-representanter som funnit att vi faktiskt inte lever upp till detta – bland annat därför att asylsökande och så kallade papperslösa inte garanteras rätt till sjukvård vid behov. … I [...]Flykt och migration, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, SjukvårdI artikeln hänvisas till dokumentet: "Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd"
2012-11-05

Fortfarande torkas tårar med handskar

Anders Österberg mfl; Svenska Dagbladet

“För varje dag som går minskar Sverige sin internationella roll och världen blir lite fattigare på solidaritet. Ett av de tydligaste exemplen som vi ser resultaten av i vårt arbete är att den svenska alliansregeringen, [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), HIV/AIDS, Korruption, Partipolitik, Utvärdering
2012-10-24

Rika länder kan göra mer

Magnus Walan, Helsinborgs Dagblad

“Trots att världsekonomin vuxit med 70 procent sedan 1990 är fortfarande 1 miljard människor hungriga och kroniskt undernärda – en siffra som inte förändrats trots tillväxten. … Biståndet måste fokusera på fattigdomsbekämpning och på att främja [...]EU, Flykt och migration, Hunger, Partipolitik, Vapenhandel
2012-10-22

Handel bästa medicinen mot fattigdomen

Ulrik Nilsson Borås Tidning

“Genom handel stärker vi andra länder och ger dem verktyg att hantera fattigdomen. Den största fattigdomsminskningen de senaste åren har kommit i framförallt östra och sydöstra Asien, särskilt i Kina. Detta för att Kina har [...]Afrika, Biståndets målsättning, Demokrati, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Kina, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Näringslivsbistånd, VattenArtikeln är en replik på: "Fattigdomen måste bekämpas"
2012-10-21

Sida föreslår ny biståndsform: Betala för färdiga resultat

Charlotte Petri Gornitzka, OmVärlden

“Vi som jobbar med det svenska biståndet har sett att budgetstödet gett långsiktiga resultat med kraftigt minskad fattigdom i Moçambique, avsevärt fler barn som avslutar grundskolan i Tanzania, betydligt större tillgång till hälsoservice i Mali [...]Budgetstöd, Burkina Faso, Hälsa, Mali, Moçambique, Resultat, Sida, Tanzania, Utvärdering
2012-10-20

Extrem fattigdom för romer måste bekämpas

Jean-Pierre Lacroix Svenska Dagbladet

“Den senaste tiden har svenska medier rapporterat om etnisk eller kulturell diskriminering av svenska medborgare på svenska bensinmackar. I Frankrike och andra europeiska länder kommer upprepade rapporter om mer eller mindre grova incidenter med samma [...]Civilsamhället, EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Rumänien, Sjukvård, Sociala skyddsnät, Utvärdering
2012-10-20

Även judar stödjer Ship to Gaza

Olle Katz Göteborgsposten

“Den nuvarande israeliska regimens systematiska förtryck av palestinierna vilar på stöd från en ohelig allians av bosättare, ultraortodoxa judar och nationalistiska krafter.[…] Att kritisera staten Israels politik är en rättighet och en nödvändighet, även för [...]Biståndets målsättning, FN, Humanitärt bistånd, Israel/Palestina-konflikten, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Ship to Gaza, Sjukvård, Vatten
2012-10-16

Direkt stöd till fattiga kan utrota hungern

Erik Lysén, Svenska Dagbladet

“Enligt nya siffror från FN går nästan 870 miljoner människor hungriga till sängs varje kväll. Det behöver inte vara så. Vi vet idag att det produceras mer än tillräckligt med mat för alla människor, och vi [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Sociala skyddsnät
2012-09-11

Sverige har beslutat att göra ett intåg i Afghanistan av aldrig tidigare skådat slag.

Lotta Hedström, Sydsvenskan

“Att freden i Afghanistan inte kan vinnas med militära medel är en lärdom som så gott som alla numera har gjort, både militärer och civila. Ändå kretsar fortfarande mycket av Afghanistandebatten i Sverige kring det [...]Afghanistan, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Resultat, Utbildning
2012-09-06

Det är inte för sent att rädda Malis barn

Barbara Hendricks, Expressen

“UNHCR behöver pengar för att kunna bygga fler brunnar och rusta upp borrhål. Vikten av förebyggande hälsovård är kritisk, speciellt för barn som redan är försvagade av torkan och matbristen i Sahel-regionen. Vi får inte låta [...]Barn och unga, FN, Hälsa, Hunger, Mali, Sjukvård
2012-09-06

Upplagt för en global matkris

Sara Karlsson mfl; Borås Tidning

“Redan idag är närmare en miljard människor kroniskt undernärda. I Salehområdet i Västafrika är hela 17 miljoner människor hotade av matbrist, vilket beror på torka, dåliga skördar och höga livsmedelspriser. … I en värld där befolkningen [...]Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
2012-09-03

Hungervarning för etanolen

Tommy Hammarström, Expressen

“FN:s livsmedelsorganisation FAO har nu krävt att USA slutar använda majs till etanolproduktion för att avvärja en hotande matkris. Hur ska vi göra: hejda klimathotet eller hindra svälten? Det är en orimlig fråga eftersom klimatet också [...]Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, USA
2012-09-03

Enfald och mångfald på landet

Per Hellman, Barometern

“Är jordbrukets främsta uppgift att uppfylla romantikers längtan efter öppna landskap och rik biologisk mångfald i naturen eller kan den rent av vara att förse mänskligheten med livsmedel? … Regnskogar är olämpliga för de flesta typer [...]Brasilien, Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk
2012-09-02

Låt mat vara mat

Katrine Kielos, Aftonbladet

“Nordea meddelade i somras att banken tänker sluta investera i värdepapper som spekulerar i livsmedelspriser. Men varken Danske Bank, SEB eller Handelsbanken ser spekulationen som ett problem. Trots kritiken från FN. Problemen med världens matförsörjning är [...]EU, FN, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011I artikeln hänvisas till "Bok: "In defense of food""
2012-08-30

Ny syn krävs för att komma åt världens slöseri av vatten

Anders Jägerskog mfl; SVT Debatt

“Över en miljard människor går till sängs varje kväll hungriga trots att vi globalt sett har tredubblat matproduktionen sedan 60-talet. … Den globala bilden över hur mat och vattenproblematiken ser ut kan tyckas negativ men det finns [...]Hunger, Jordbruk, Vatten
2012-08-30

Sprit och politik hör inte ihop, inte heller i EU

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Den svenska regeringen borde verka för att avskaffa och produktionsmål för spannmålsbaserade biodrivmedel inom EU. Satsa gärna på forskning för att få fram miljövänliga bränslen, men planera inte fram en bränsleproduktion som sker till priset av [...]Biobränslen, EU, Hunger, Jordbruk, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "EU Biofuel Use and Agricultural Commodity Prices"
2012-08-29

Ekojordbruk hotar vårt behov av livsmedel

Staffan Danielsson, Göteborgsposten

“I dag hungrar 900 miljoner människor av världens befolkning. År 2050 beräknas världsbefolkningen ha ökat med två miljarder till nio miljarder och FN:s livsmedelsorgan FAO anser att matproduktionen måste öka med 70 procent, en enorm [...]Demografi / befolkningsstatistik, FN, Hunger, Jordbruk, Partipolitik
2012-08-28

Mer vegetarisk mat löser livsmedelskrisen

Sara Karlsson mfl; Göteborgsposten

“Nu menar mannen bakom World Watch Institute, Lester Brown att vi är närmare en global livsmedelskris än vad de flesta inser. En global livsmedelskris kommer att drabba världens fattiga hårdast. Redan i dag är närmare [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Matkrisen 2008, Okategoriserade, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2012-08-21

Ohållbar situation för barnen i Gaza

Elina Arab, Sundsvalls Tidning

“Blockaden av Gaza måste lyftas i sin helhet och fri rörlighet för folk och varor in och ut ur Gaza såväl som Västbanken och östra Jerusalem måste möjliggöras. FN och biståndsgivare måste dessutom ta fram [...]Barn och unga, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Vatten
2012-08-19

Nödhjälp i krig möjliggör fortsatt dödande

Bengt Nilsson, SVT Debatt

“När en hungrig medmänniska får ett mål mat serverat, hur mycket har då den måltiden kostat i form av pengar till flygbolag, hotellnotor för hjälparbetare och löner till biståndskonsulter? Detta anses vara en ofin fråga. Underförstått [...]Humanitärt bistånd, Hunger, Mediabevakning, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utvärdering
2012-08-14

Studera FN-deklarationen

Gunnar Olofsson, Borås Tidning

“Blockaden berövar Gazas barn möjligheten att leka i säkra områden och dricka rent vatten. Närmar de sig gränsen mot Israel riskerar de att skjutas ner av israeliska gränsvakter – så långt som 1,5 kilometer in [...]Barn och unga, Hälsa, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ship to GazaArtikeln är en replik på: "SSU måste sluta stödja våld"
2012-08-11

Matkrisen motverkas 
inte med regleringar

Mathias Grimpe, Södermanlands Nyheter

“De kraftiga prisstegringar vi sett på senaste tiden har gjort att det på en del håll i världen ropats allt högre på politiska initiativ som ska komma i form av exportbegränsningar för att hindra prishöjningar. Detta [...]Handelspolitik, Hunger, Jordbruk
2012-08-10

Fler och fler matkriser

Lars J Eriksson, Skånskan

“Men det är inte bara klimatet som driver fram fler och tätare matkriser. Jordens befolkning fortsätter att öka i snabb takt. I länder som har stark tillväxt som Kina förändras också matvanorna, man äter helt [...]Demografi / befolkningsstatistik, Handelspolitik, Hunger, Kina, Klimat & miljö
2012-08-08

Bistånd: Privat filantropi när den är som bäst

Karin Svanborg-Sjövall, Dagens Nyheter

“Bill & Melinda Gates Foundation kombinerar en filantropisk målsättning med ett hårdkokt förhållande till resultat. Varje dollar styrs mot de projekt som ger störst återbäring för mottagarna, och utvärderas utan pardon. Självhjälp, sjukvård och utbildning [...]HIV/AIDS, Resultat, Sjukvård, Utbildning, Välgörenhet
2012-07-26

Ekologiskt botar inte svälten

Borås Tidning

“Men de som propagerar för mer ekologiskt i Sverige, EU och världen ser inte till realiteterna. Inte för att det är fel med obesprutade grödor. Men det är samtidigt en smula naivt att tro att man [...]Forskning och innovation, Hunger, JordbrukArtikeln är en replik på: "Ekologiskt botar inte svälten"
2012-07-22

Erkänn religionens betydelse i arbetet med hiv/aids

Ulrika Westerlund m.fl. Göteborgs-Posten

“RFSL och Svenska kyrkan värdesätter den svenska regeringens engagemang i konferensen och det aktiva arbete som pågår för att hindra spridningen av hiv internationellt… Vi ser dock med oro på att regeringen i sitt arbete inte [...]HBTQI-personer, HIV/AIDS, Religion
2012-06-29

Sjukvård för papperslösa ett framsteg

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Vad är det för ett land som inte ger ett barn som behöver hjälp sjukvård? Moderaterna har invänt att det sänder fel signaler att ge vård till människor om de inte har tillstånd att vara [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sjukvård
2012-06-29

Taktisk reträtt från skamlighet

Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning

“Från 1 juli nästa år är det bara att gå till närmaste vårdcentral. Alliansregeringen och Miljöpartiet har äntligen kommit överens om migrationspolitiken och lovar obegränsad vård för barn till papperslösa. De vuxna ska också få vård, [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-06-29

Viktig signal om vården

Borås Tidning

“Grunden till Moderaternas motstånd mot vård till papperslösa och gömda har handlat om att det ger fel signal om den som fått avslag på sin asylansökan och uppmanats att lämna landet sedan ändå har rätt [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-06-29

Samma rätt till vård

Sundsvalls Tidning

“Papperslösa och gömda ska få lika rätt till subventionerad vård som asylsökande. Äntligen. Det är ett förslag som bland annat Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet länge har kämpat för, sida vid sida med ideella organisationer. Moderaterna [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-06-26

Tortyrskadade får inte rätt hjälp

Lotta Hedström, Svenska Dagbladet

“Tortyr finns nästan överallt i världen och tortyren drabbar hela samhällen; både där det utförts och i de länder där skadade flyktingar tas emot. Det är en gemensam angelägenhet i en globaliserad värld. Tortyrens efterverkningar är [...]Flykt och migration, Sjukvård
2012-06-20

M saknar hjärta för papperslösa

Cecilia Wikström, Borås Tidning

“I över ett år har utredningen blivit en hyllvärmare på regeringskansliet. Ansvaret för detta vilar på Moderaterna, som motsätter sig att sjuka papperslösa flyktingar får den sjukvård som de borde ha rätt till i Sverige. [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-06-11

Våra studenter är den ljusnande framtiden

Gunilla Carlsson mfl; Smålandsposten

“Vår värld förbättras och utvecklingen är dramatisk. För att nämna bara några exempel: i dag kan 80 procent av alla ungdomar i Tanzania läsa, sedan 1970 har medellivslängden i Vietnam ökat från 48 år till 75 [...]Bangladesh, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Klimat & miljö, Kvinnor, Tanzania, Utbildning, Vietnam
2012-06-08

Politiken hänger inte med

Martin Liby Alonso, Dagens Nyheter

“I maj publicerade FN:s utvecklingsorgan (UNDP) en rapport om tryggad livsmedelsförsörjning i Afrika (Africa Human Development Report 2012: Towards a food secure future). I den noteras både de stora tillgångar som finns i Afrika och [...]Afrika, Hunger, Kina, Korruption, Näringsliv, ZambiaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Africa Human Development Report 2012"
2012-06-07

Genmodifierade livsmedel motverkar ett hållbart jordbruk

Patrik Eriksson, Dagens Nyheter

“Det viktigaste vi kan göra för att ge människor mat på bordet framöver är att göra jordbruket mer robust mot det stora hot som klimatförändringarna innebär. … Förutom att romantisera GMO som fattigdomsbekämpare innehåller artikeln faktafel. [...]Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2012-05-31

Även papperslösa har rätt att få vård

Sofie Kruse mfl: Aftonbladet

“Nu har det gått ett år sedan utredningen “Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet” lämnades över till regeringen. Trots uppmaningar från politiker från alla politiska partier undantaget Moderaterna och SD [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, SjukvårdI artikeln hänvisas till "SOU: "Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet""
2012-05-31

Gärna FN-post till Mugabe

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Ingen som besökt Zimbabwe sedan 2000-talets slut kan ha undgått att lägga märke till svältens spår, och till befolkningens ständiga köande för att köpa vardagsnödvändigheter. Allt orsakat av Mugabes vanstyre. Just med tanke på allt detta [...]FN, Hunger, Zimbabwe
2012-05-28

Biståndets belackare

Sundsvalls Tidning

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) har en lite lustig förkärlek för att peka på misslyckade biståndsstrategier. Det är mer sällan hon hörs tala om sjunkande mödradödlighet och ökad läskunnighet. Båda sidorna behövs för en sansad diskussion om [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Resultat, Utbildning
2012-05-28

Markinvesteringar bekämpar hunger

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Att investera i mark i fattiga länder har av vissa forskare och debattörer likställts med så kallad landgrabbing, att illegalt eller oetiskt överta mark. Men vi måste våga prata om markinvesteringar och dess roll i [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Näringsliv, Sida
2012-05-23

En osann bild av Afghanistan

Pierre Schori, Svenska Dagbladet

“Inget av detta berörs i den debattartikel som Reinfeldt, Bildt och Enström skrev på Brännpunkt 21/5. I stället presenterar de en blåögd, för att inte säga osann bild av läget i Afghanistan. Inte heller talar de [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Sjukvård, UtbildningArtikeln är en replik på: "Ett nytt Nato har växt fram"
2012-05-22

Världen går mot svält om inte mer görs

Lennart Båge mfl; Svenska Dagbladet

“I antologin Maten och makten, som utkommer i dagarna och där vi medverkar tillsammans med ytterligare tio författare, ställer vi mot denna bakgrund den stora frågan om det alls är möjligt för världen att föda en [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk
2012-05-21

Kränkande när väst vet bäst

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Men en ännu större katastrof är om västerländska biståndsarbetare tror sig ha rätt att gå in och med medicinsk kunskap och ett slags självupplevd moralisk överlägsenhet överpröva afrikaners föräldraskap. Döende barns kroppar är ett sällsynt [...]Hälsa, Humanitärt bistånd, Niger, Sjukvård
2012-04-29

Sätt det humana först

Sydsvenskan

“Reinfeldt har skäl att fråga sig om hans hållning är värd sitt pris. Drar han förslaget i långbänk spär han inte bara på motsättningarna inom alliansen. Han ökar dessutom regeringens avstånd till Miljöpartiet – ostrategiskt av [...]Flykt och migration, Partipolitik, Sjukvård
2012-04-26

Billström förstår inte kritiken

Hasse Boström, Dagen

“De så kallade papperslösa – alltså personer som befinner sig i landet utan tillstånd – är asylsökande som fått avslag men som gömmer sig i stället för att återvända till sina hemländer eller personer som [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR, SjukvårdI artikeln hänvisas till "Uppgörelsen måste tas på allvar"
2012-04-25

Grönt jordbruk klarar föda världen

Svante Axelsson, Göteborgsposten

“Behovet av livsmedel, biobränsle och andra förnödenheter ökar samtidigt. 2050 är vi sannolikt cirka 9 miljarder människor. För att klara denna gigantiska utmaning måste planeten bli friskare. Idag subventionerar EU ett jordbruk som inte kan [...]Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk, Stockholm +40
2012-04-25

Uppgörelsen måste tas på allvar

Åsa Romson mfl; Svenska Dagbladet

“Stödet för den migrationspolitiska uppgörelsen är beroende av övertygelsen om att dess innehåll blir verklighet. Det är inte acceptabelt att frågan om lika rätt till vård för alla fortsätter att dras i långbänk. I statsbudgeten [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, SjukvårdI artikeln hänvisas till "SOU: "Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet""
2012-04-19

Att bromsa Afrikas utveckling löser inget

Pär Granstedt, Svenska Dagbladet

“Det vore väldigt allvarligt, ur många synpunkter, om EU sänkte sin ambitionsnivå i fråga om biodrivmedel. Den borde snarare höjas. Vad som behövs är att EU antar strikta regler om uthållig produktion för alla energiråvaror [...]Afrika, Biobränslen, EU, Hunger, LandgrabbingArtikeln är en replik på: "Biobränsle hotar rätten till mat"
2012-04-17

Biobränsle hotar rätten till mat

Annelie Andersson mfl, Svenska Dagbladet

“Odling av majs, afrikansk palm och sockerrör för produktion av agrobränsle kräver stora markarealer. För att nå de uppsatta målen om förnyelsebar energi är Europa i hög grad beroende av import av agrobränsle. Detta driver [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Hunger, Landgrabbing
2012-04-17

Lena Ek – ta ansvar för indiskt kraftverk

Jens Holm, Svenska Dagbladet

“Det är nu hög tid att se över den svenska klimatpolitikens tveksamma effekter i andra länder. Vattenkraftverket i Indien är bara ett exempel. Nyligen tvingades Sverige stoppa två CDM-projekt i Rwanda. En stor del av [...]Diktaturer, Indien, Kina, Klimat & miljö, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Rwanda, VattenI artikeln hänvisas till "Skriftlig fråga 2011/12:352 Vattenkraftsprojekt inom CDM"
2012-04-03

Bai Bang – bistånd som gett resultat

Svante Säwén, Dagbladet

“Men problemen blev större än befarat. Jag har personligen mötts av vittnesmål från en besviken skogsexpert som farit ner med de allra bästa föresatser. Desto roligare att konstatera att det försenade projektet för en kostnad av [...]Hälsa, Resultat, Sida, Utbildning, Utvärdering, VietnamI artikeln hänvisas till dokumentet: "Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden"
2012-03-22

Jordbruken måste bli smartare med vatten

Jakob Lundberg m.fl, Göteborgs Posten

“Den globala matförsörjningen haltar, samtidigt som en ökande konkurrens om vattenresurserna sätter allt större press på jordbruket.” Hållbar utveckling, Jordbruk, Vatten
2012-03-22

Jordbruken måste bli smartare med vatten

Jakob Lundberg mfl; Göteborgsposten

“Svenska forskare, bönder och svenskt näringsliv har kunskaper och erfarenheter som är värdefulla även ur ett internationellt perspektiv. Det svenska biståndet bör skapa ekonomiska förutsättningar för att stimulera inhemska marknader för mat i låginkomstländer, och [...]Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Vatten
2012-03-22

Ministern förstår inte hur modernt bistånd fungerar

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Budgetbiståndet har rätt utformat positiva effekter som lokalt ägarskap, ökad parlamentarisk och medborgerlig insyn och det bidrar till transparens i hela statsbudgeten. Genom svenskt budgetbistånd har bland annat utbildning, sjukvård och revisionsmyndigheter byggts upp. Det [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Korruption, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Skuldavskrivning, Utbildning, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet ska ha tydliga mål"
2012-03-17

Svenskt bistånd ska inte gå till att förgifta mark i Afrika

Annica Sohlström, SVT Debatt

“Det är mycket märkligt att biståndsministern försvarar ett projekt som utsätter bönder i Afrika för hälsorisker och som hotar utvecklingen av en hållbar matproduktion.Varför ska Afrika tvingas göra samma misstag som vi har gjort? Ett [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Resultat
2012-03-17

Behåll budgetstödet, Carlsson

Arne Bigsten mfl, Svenska Dagbladet

“Hur kan effekterna av budgetstöd utvärderas? Frågan som måste ställas är vad som hade hänt utan budgetstödet. Här har till exempel Världsbanken använt simuleringsmodeller för att analysera effekterna av ökat budgetstöd och OECD har visat [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Hälsa, OECD, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Världsbanken
2012-03-15

Saudiarabien behöver inte fler vapenfabriker

Valter Mutt, Göteborgsposten

“Saudiarabien behöver knappast fler vapenfabriker, däremot massiva satsningar på solenergi för att bygga en framtid bortom oljetoppen och få energi till avsaltning av havsvatten för att kunna häva tilltagande vattenbrist. Snabbt växande befolkningar och sinande [...]Demografi / befolkningsstatistik, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel, Vatten
2012-03-08

Rent vatten en jämställdhetsfråga

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., Uppsala Nya Tidning

“I dag är det internationella kvinnodagen, ett lämpligt tillfälle att reflektera över de stora skillnaderna i kvinnors villkor och möjligheter inte bara i Sverige utan världen över. Det beräknas att nära en miljard människor i [...]Jämställdhet, Vatten
2012-03-08

Så räddar Sverige 50 000 kvinnors liv

Gunilla Carlsson mfl; Aftonbladet

“Vi vet att det är politiskt och tekniskt möjligt att minska mödradödlighet och vi vet vad som krävs: utbildade barnmorskor, tillgång till preventivmedel, undervisning om sexualitet och samlevnad, säkra aborter samt adekvat mödra- och neonatal [...]Barn och unga, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2012-03-05

Acta riskerar människors liv

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Men det finns fler allvarliga invändningar. Acta riskerar att begränsa tillgången till billiga och lagliga mediciner i tredje världen. Den varningen kommer från en av världens mest respekterade organisationer, Läkare ­utan gränser. Både läkemedelslobbyn och EU-kommissionen [...]ACTA, EU, Sjukvård
2012-02-29

Mycket att vinna på ökad jämställdhet

Karin Enström, Norrtelje Tidning

“I samband med millennieskiftet satte FN upp åtta ambitiösa huvudmål för att förbättra situationen i världen fram till 2015 – allt från fattigdom till jämställdhet och hälsa. Nu börjar vi närma oss det slutdatumet och [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2011"
2012-02-23

Barnmorskor ger liv åt Afghanistan

Lena Asplund mfl; Sundsvalls tidning

“I dag finns det 32. Målet är att det ska finnas 8 000 utbildade barnmorskor inom tio år. Målsättningen då Svenska Afghanistankommittén, SAK, 2004 startade utbildning av barnmorskor i Wardak var att hantera 21 födslar [...]Barn och unga, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Välgörenhet
2012-02-16

Biståndsdebatt till det extrema

Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning

“Kvinnors utbildningsnivå och demokratiska institutioner är det som långsiktigt lyfter ett land ur fattigdom liksom, ännu mer konkret, tillgång till vatten, el, telefon och annan infrastruktur. Mycket av detta hade aldrig gått att åstadkomma utan [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utvärdering, Vatten
2012-02-15

Bluffstopp för Carlsson

Ystads Allehanda

“Fredrik Segerfeldt avfärdar i princip allt hittillsvarande bistånd som värdelöst och kontraproduktivt, och menar att det snarare fördärvat starka demokratiska institutioner och förutsättningar för en välståndsskapande marknadsekonomi. Även om Fredrik Segerfeldt har viktiga poänger är [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Utbildning, Utvärdering
2012-02-13

En Atlantångare att vända runt

Expressen

“På Sidas hemsida kan man läsa om hur myndigheten tycker tvärtemot biståndsministern. Apropå Mali, ett av världens fattigaste länder, sägs det att “Budgetstöd gör biståndet mer effektivt”. Enligt Sida har de svenska biståndsmiljonerna bidragit till [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, EU, Handelspolitik, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, USA, Utbildning
2012-02-13

EU måste stå upp för sina demokratiska ideal

Jens Orback, Värmlands Folkblad

“Det var knappast en nyhet att Khadaffi torterade sina motståndare. Att Ben Ali badade i guld medan folket svalt. Och att egyptisk media var skarpt kringskuren och kontrollerad. Ändå var det länge tyst från Europas sida. Trots [...]4. Omtalade personer/konflikter/händelser, Demokrati, Diktaturer, Egypten, Handelspolitik, Hunger, Libyen, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Tunisien
2012-02-01

Anders Borg och Gunilla Carlsson: Investering i jämställdhet är sunt ekonomiskt tänk

Anders Borg, Gunilla Carlsson; Expressen

“Vi vet genom upprepade studier att kvinnor i genomsnitt lägger en betydligt större del av sin inkomst på familj, hälsa och barnens utbildning än vad män gör. Fler kvinnor i arbete bidrar till en friskare [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Tsunami-katastrofen 2004, Utbildning, Världsbanken
2012-01-20

Rosling fel om biståndet

Pär Krause, Realekonomi

REPLIK ” Nyckeln till minskad fattigdom och därmed bättre hälsa bland människorna är högre ekonomisk tillväxt. Rosling har själv visat på en mycket stark korrelation mellan spädbarnadödligheten i ett land och samma lands ekonomiskt välstånd, mätt som BNP [...]Forskning och innovation, Hälsa, Resultat, VietnamArtikeln är en replik på: "Läs på! Världen har förändrats"
2012-01-18

Afrikas maktelit inte intresserad av utveckling

Joakim Molander, Svenska Dagbladet

“När Zambia blev självständigt 1964 var exempelvis zambierna i genomsnitt dubbelt så rika som sydkoreanerna. Vid millennieskiftet var sydkoreanerna i genomsnitt 27 gånger så rika som zambierna. Kenya och Singapore var för 30 år sedan [...]*Bokrecension, Afrika, Hunger, Kenya, Korruption, Singapore, Sydkorea, ZambiaI artikeln hänvisas till "Bok: "Makt och vanmakt i Afrika; En samtidhisoria""
2012-01-15

Kapitalflykt skadar fattiga och rika

Annica Sohlström, Kristina Fröberg; Sydsvenskan

“Vi uppmanar regeringen att ta kapitalflykt från utvecklingsländerna på allvar. Det handlar om pengar som skulle kunna investeras i utbildning och vård för miljontals människor i fattiga länder. Dessutom borde det ligga i regeringens intresse [...]Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik, Sjukvård, Utbildning
2012-01-09

Fredrik Segerfeldt i replik till Hans Rosling

Fredrik Segerfeldt, Timbro

REPLIK “Som Rosling mycket riktigt påpekar är förbättringen när det gäller hälsonivåer särskilt slående. Det beror inte minst på att fattiga länder fått tillgång till vår teknik, som p-piller. Men av någon anledning tycks Rosling vilja [...]Hälsa, ResultatArtikeln är en replik på: "Läs på! Världen har förändrats"
2012-01-08

Löftet till mödrarna sviks – igen

Staffan Bergström, Svenska Dagbladet

“I detta läge kom de mycket mera långtgående utfästelserna i millenniemålen: man skulle, räknat från år 1990 fram till år 2015, uppnå 75 procent reduktion av mödradödligheten. Målet tedde sig, för alla oss som arbetade [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Resultat, Sjukvård
2011-12-30

Vi måste växla upp i kampen mot svält

José Graziano Da Silva, Svenska Dagbladet

“För närvarande är exempelvis avkastningen från kvinnors mark lägre än den som brukas av män. Inte därför att kvinnor är sämre lantbrukare än vad män är, utan därför att de helt enkelt inte har samma [...]FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor
2011-12-07

Den extrema fattigdomen kan bekämpas – nu!

Olof Hesselmark, Biståndsdebatten.se

“Det är alltså frågan om mindre än tio procent av det befintliga biståndet för att i stort sett utrota den extrema fattigdomen på landsbygden i Malawi. Det är högst troligt att samma effekter kan åstadkommas [...]Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Landsbygd, Malawi, Resultat, Utvärdering
2011-12-01

Åsa Westlund: ”Vår livsstil bidrar till svält och död”

Åsa Westlund, Dagens Arena

“Vi har ett ansvar. Ett ansvar som inbegriper effekter av våra handlingar även om vi inte kan se hela orsakskedjan med våra egna ögon. Det räcker faktiskt med den forskning som finns i dag för [...]Forskning och innovation, Hunger, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-11-22

Rent vatten och sanitet en klockren investering

Jan Eliasson m.fl., Göteborgs Posten

“För Sveriges del avsattes år 2010 endast 2,1 procent av Sidas totala bistånd till vatten och sanitet, att jämföras med ett genomsnitt på 6 procent i andra europeiska givarländer. Vi måste komma ihåg att de [...]Afrika, Vatten
2011-11-22

Rent vatten och sanitet en klockren investering

Jan Eliasson,Cecilia Chatterjee-Martinsen; Göteborgsposten

“Rwanda har utmärkt sig genom att investera i politiskt ledarskap och professionell expertis som behövs för att förbättra tillgången till rent vatten och toaletter. Under samma period har Rwandas ekonomi mer än tredubblats i storlek. [...]Resultat, Rwanda, Vatten
2011-11-19

Den värdefullaste droppen

Mikael Bengtsson, Norran

“Vill regeringen verkligen göra allvar av ambitionen att genom biståndet satsa på jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen så går den vägen via resurser till vatten, sanitet och hygien. Då slipper också världens barn att [...]Jämställdhet, Partipolitik, Vatten
2011-11-14

Från trupp till bistånd

Västerbottens-Kuriren

“Propositionen om insatsen i Afghanistan innehåller en reviderad samarbetsstrategi. Behoven av hjälp är enorma. Mer än halva befolkningen lever i vad FN definierar som absolut fattigdom. Bara 30 procent av flickorna går i skola. En [...]Afghanistan, Barn och unga, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Sjukvård, Utbildning
2011-11-09

“Sverige börjar ta hem sina soldater om ett år”

Carl Bildt, Dagens Nyheter

“Den militära insatsen är bara en del av vårt breda engagemang i Afghanistan. Vårt bistånd till Afghanistan har successivt byggs ut och landet är i dag en av de enskilt största mottagarna av svenskt bistånd. [...]Afghanistan, Hälsa, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utbildning
2011-11-07

“EU:s politik skadar u-länder”

Ylva Strömberg, Gabi Björsson m.fl; Sydsvenskan

“Spekulation i matråvaror, utsläpp av växthusgaser, samt användning av jordbruksmark i utvecklingsländer för produktion av biobränslen är andra exempel på konsekvenser av politik som står i konflikt med målsättningarna om att utrota den globala hungern.” Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Landgrabbing, Vapenhandel
2011-11-01

Nu är vi sju miljarder

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Förklaringen ligger i utbildning och födelsekontroll. Allt fler kvinnor i de fattiga länderna går från att föda 6-7 barn till 2-3. Det kommer på sikt att minska fattigdomen, hungern och hjälpa utvecklingsländer just med utvecklingen.” Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Utbildning
2011-10-31

En revolution till hela mänsklighetens fromma

Johan Ingerö, Svenska Dagbladet

“I närmare 30 år har företaget bedrivit forskning i syfte att få fram ett vaccin mot malaria, och sedan 2009 har just ett sådant testats på 15000 nyfödda och små barn i sju afrikanska länder. [...]Forskning och innovation, Hälsa, Näringsliv, Resultat, Sjukvård
2011-10-29

Agrobränslen påverkar visst matpriset

Jennie Jonsén,Francisco Contreras; Göteborgsposten

REPLIK “Under pågående hunger- och livsmedelskris är det besynnerligt att en tidigare jordbruksminister avfärdar ovan nämnda argument som lögn. Den snabba utbredningen av etanol ifrågasätts alltmer i världen. Den är varken lösningen på matkrisen eller [...]Biobränslen, Hunger, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011Artikeln är en replik på: "Etanol är inte problemet utan del av lösningen!"
2011-10-29

“Biståndet blir mer värdigt”

Gunilla Carlsson, Josette Sheeran; Sydsvenskan

“Kontanter och kuponger fungerar dock inte i alla situationer. Men när det finns livsmedel att tillgå och utsatta människor saknar pengar kan Cash-for-change ge dessa människor ökad valfrihet och värdighet. För att stödja programmet kommer [...]FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-10-20

Svält

Gefle Dagblad

“Det kan låta futtigt, men när det gäller Nordkorea är varje framgång vad gäller öppenhet gentemot omvärlden ett stort framsteg.” Civilsamhället, Hunger, Nordkorea, Öppenhet och transparens
2011-10-19

Etanol är inte problemet utan del av lösningen!

Annika Åhnberg, Göteborgsposten

REPLIK “Det är just nu populärt att skylla problemen med stigande livsmedelspriser och matbrist på produktionen av biobränslen, i synnerhet etanol. Men en lögn blir som bekant inte sann för att den upprepas ofta.” Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Agera mot växande global hunger!"
2011-10-16

Agera mot växande global hunger!

Jennie Jonsén mfl; Göteborgsposten

“Att de globala matpriserna slår i taket kan inte enbart förklaras med torka och sämre skördar, vilket förvisso blir allt vanligare i klimatförändringarnas spår. Redan 2008 slog Världsbanken fast i en rapport att den ökande [...]Biobränslen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2011-10-13

Hungern kan utrotas – om viljan verkligen finns

Erik Lysén, Östran

“Det vi behöver göra för att minska antalet hungrande i världen kan sammanfattas i fyra punkter: 1. Utveckla det småskaliga jordbruket 2. Kontantstöd till de som inte har råd att äta sig mätta 3. Reformera [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-10-12

Styr om EU:s jordbrukspolitik

Svante Axelsson mfl; Göteborgsposten

“Att världens befolkning växer är ett vanligt skäl för att hålla fast den gamla politiken. Återigen försöker reformmotståndare av CAP att legitimera gamla produktionsdrivande stöd med argument som att Europa måste förse världen med mat. [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2011-10-03

Biståndet redan förändrat

Claes Leijon, Uppsala Nya Tidning

“Att Gunilla Carlsson nu upptäckt att tillväxtfrämjande insatser är viktiga för Tanzanias utveckling behöver inte nödvändigtvis betyda att det bistånd som tidigare givits, med inriktning på hälsa, hiv-bekämpning, vatten och sanitet, också utbildning, forskning och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Hälsa, HIV/AIDS, Näringsliv, Sida, Tanzania, Utbildning, VattenArtikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
2011-10-01

“Ökad folkmängd bakom svält”

Rigmor Allbäck m.fl; Sydsvenskan

“Familjeplanering, preventivmedelsrådgivning, befolkningsmängd och därmed sammanhängande begrepp har ”fallit bort” från huvudagendan. De syns knappt i direktiven till Sida. En anledning kan vara att familjeplanering lagts ihop med aidsbekämpning och mödra- och barnhälsovård inom verksamhetsområdet [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Sida, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-09-27

Överge kravlöst bistånd

Gunilla Carlsson, Uppsala Nya Tidning

“Vårt stöd har bidragit till arbetstillfällen, utbildning, bättre hälsa och infrastruktur. [.] Men frågan som vi måste ställa är hur mycket det svenska biståndet har bidragit till detta. Är det inte snarare tillväxt, resultatet av [...]Hälsa, Näringsliv, Resultat, Tanzania, Utbildning, Villkorat bistånd
2011-09-12

Bring Somalia’s leaders to The Hague

Bo Göransson,Cecilia Bäcklander; NAI-Forum

“Någon form av organiserad regering är en förutsättning för att förhindra svält igen de kommande fem eller tio åren. Men då behöver fler människor ha mer att vinna på fred och stabilitet än på kaos och konflikt. Somalia kommer inte kunna hantera [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Hunger, NAI-Forum (engelska), Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-23

Så ska Sverige delta i skapandet av ett nytt Libyen

Fredrik Malm, SVT Debatt

“Det kommer att krävas massiva insatser på snart sagt alla områden; utbildning, hälsa, infrastruktur, institutionsbyggande, lagstiftning och inte minst en demokratisk konstitution. Omvärlden och däribland Sverige måste vara berett att engagera sig för detta, inte [...]Demokrati, Hälsa, Libyen, Partipolitik, Utbildning
2011-08-23

Öka satsningarna på vatten och sanitet

Jenny Appelblad, Göteborgsposten

“På två punkter har Carlsson och Petri Gornitzka rätt […] Vad som saknas i artikeln och tankarna kring hur länder och samhällen ska kunna stå emot katastrofer orsakade av ett allt mer extremt klimat, är [...]Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, VattenArtikeln är en replik på: "Svält förebyggs med bättre krishantering"
2011-08-21

”Vattenkrisen kan utmynna i konflikt över gränserna”

Jae So, Dagens Nyheter

“För det första måste länderna själva leda processen och skapa de mekanismer som gör att externa givares donationer tillsammans med inhemsk finansiering medför att ett större antal människor får tillgång till säkrare vatten och sanitetstjänster.[…] [...]Afrika, Hälsa, Vatten, Volym
2011-08-19

Stabilitet minskar risken för framtida katastrofer

Kristalina Georgieva, Andris Piebalgs; Aftonbladet

“Tack vare vårt stöd finns det två miljoner somalier som inte kommer att ingå i statistiken över dem som drabbats av den pågående livsmedelskrisen.” EU, Humanitärt bistånd, Hunger, Resultat, Somalia
2011-08-19

Svält förebyggs med bättre krishantering

Gunilla Carlsson, mfl; Göteborgsposten

“Många svenska och internationella organisationer gör ett viktigt arbete och nu gör svenska pengar stor nytta på plats. […] Tre saker är särskilt viktiga: att minska risker för utsatta samhällen, att investera i hållbart jordbruk, [...]Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-18

Spekulanter blir rika på svälten

Fransisco Contreras, SVT Debatt

“Den akuta hungerkrisen i Afrika och de höga matpriserna hotar livssituationen för hundratals miljoner människor i världen. Redan före svältkatastrofen led alltså en miljard människor av hunger, 14 % av världens befolkning. I ett sådant [...]Afrika, Biobränslen, EU, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-18

Världsbanken: Förlegad agenda bakom svält på Afrikas horn

Jose Cuesta, SVT Debatt

“Mer än 12 miljoner människor är i akut behov av humanitärt bistånd på Afrikas horn som ett resultat av en förödande torka, konflikter, oroligheter och fördrivning i Somalia.” Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Världsbanken
2011-08-12

Ingen nödhjälp utan militär insats

Johan Söderström, Borås Tidning

“Det finns ett i grunden sunt ifrågasättande om pengarna når fram och gör nytta, ett ifrågasättande som tyder på ett större intresse. […] Kritiken mot de svenska biståndsinsatserna på Afrikas horn framstår som överdriven. Hur man [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Hunger, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Välgörenhet
2011-08-12

”Var finns Sverige när det afrikanska undret växer?”

Bo Göransson, Cecilia Bäcklander; Dagens Nyheter

“Svälten på Afrikas horn är inte främst resultat av uteblivna regn utav av ledare som tjänar på konflikt och kaos. I detta läge håller vårt intensiva arbete med stöd till olika fredsprocesser på att monteras [...]Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-11

”Vatten livsavgörande del av biståndet”

Johan Schaar, Dagens Nyheter

“Vi får inte glömma att vi i länder där Sverige har verkat, och även fortsättningsvis ska verka inom vattensektorn, kan se viktiga resultat. I Kenya till exempel har Sverige varit drivande i rättighetsfrågor kring vatten [...]Kenya, Mänskliga rättigheter, Sida, VattenArtikeln är en replik på: "”Oacceptabelt att Sida nedrustar vattenbiståndet""
2011-08-10

Svälten på Afrikas horn kan inte bara skyllas på torkan

Torsten Nilsson, Folkbladet

“Svälten ¨på ”Afrikas horn” handlar i grunden om fattigdom, krig med åtföljande politisk desorganisation som utländska interventioner bidragit till, korruption och politiska prioriteringar av regeringarna i området som lämnar miljoner människor åt sitt öde. Men det [...]Afrika, Etiopien, Hunger, Korruption, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-09

Borgarnas blinda fläck

Shora Esmailian, Sydsvenskan

“Men kanske borde Afrika – detta stora land, så som det fortfarande ofta uppfattas – skylla sig självt? Det har under de senaste veckorna varit det entydiga budskapet från en rad svenska ledarsidor. Bistånd i [...]Afrika, Hunger, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011Artikeln är en replik på: "Bara Afrika kan lyfta Afrika ur svälten"
2011-08-09

Sverige en av de största givarna till svältens offer

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“På Brännpunkt (4/8) påstås felaktigt att regeringen endast skjutit till 30 miljoner kronor i extra stöd till de katastrofdrabbade områdena. Det humanitära biståndet till Somalia och Kenya översteg redan i juni i år det totala [...]Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, VolymArtikeln är en replik på: "”Biståndet sänks när Afrika svälter”"
2011-08-08

Vår timlön räcker inte

Katrine Kielos, Aftonbladet

“Förra året bad FN om 500 ­miljoner dollar för att kunna göra något åt de återkommande riskerna för svält i Etiopien, Somalia och Kenya. Världs organisationen fick bara halva summan. Hade de 400 miljoner dollar, [...]Enprocentsmålet, Etiopien, FN, Hunger, Kenya, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-08

En timme av din lön kan rädda liv

Johan Mast, Aftonbladet

“Vi behöver ditt stöd – den allra största delen av våra ekonomiska medel kommer från privata givare. Människorna på Afrikas horn är i desperat behov av hjälp. Vi lovar att använda varje krona vi får [...]Afrika, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Sjukvård, Välgörenhet
2011-08-06

”Oacceptabelt att Sida nedrustar vattenbiståndet”

Jan Eliasson, Per Stenbeck, Cecilia Chatterjee-Martinsen; Dagens Nyheter

“Det är hög tid att Sverige går från ord till handling. Det är oacceptabelt att fortsätta läpparnas bekännelse men inte sätta kraft bakom orden. Vi kräver att regeringen och Sida lever upp till sina egna [...]EU, Hälsa, Humanitärt bistånd, Sida, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet, Vatten
2011-08-06

Oacceptabelt att Sida nedrustar vattenbiståndet

Jan Eliasson m.fl., Dagens Nyheter

“”Tillgång till rent vatten och sanitet är grundläggande för hälsa och ekonomisk utveckling. Investeringar i sektorn ger stora samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska vinster, men det internationella samfundets stöd minskar och millenniemålet för vatten och sanitet [...]Sida, Vatten
2011-08-04

”Bistånd finansierar folkmord, krig och våld

Fredrik Segerfeldt, Svenska Dagbladet

“Fyra Socialdemokrater passar på att attackera Gunilla Carlsson och därmed göra partipolitik av svältkatastrofen på Afrikas horn. Det må vara osmakligt, men värre är det häpnadsväckande påståendet att ”Sverige i decennier fört en ansvarsfull biståndspolitik”. [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Hunger, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet sänks när Afrika svälter"
2011-08-03

”Biståndet sänks när Afrika svälter”

Viola Furubjälke mfl; Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson påstår att det finns utrymme i biståndsbudgeten att flytta en miljard till statskassan. Det är ett anmärkningsvärt påstående. Vår biståndsminister signalerar att biståndspengarna inte behövs till bistånd, samtidigt som östra Afrika drabbats [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Hunger, Partipolitik, Skuldavskrivning, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet
2011-07-27

Hjälp kommunerna att hjälpa Somalia

Gustav Fridolin, Valter Mutt; Expressen

“Solidaritet mellan folk kan också byggas genom samarbete på lokal nivå. Holland utgör ett inspirerande exempel på ett land som kommunaliserat en del av den tidigare statliga biståndsbudgeten. Föreningar, lärare, sjuksköterskor, brandmän och en lång [...]Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Kommunbistånd, Partipolitik, Somalia
2011-07-27

“Svält handlar om politik”

Bo Göransson, Cecilia Bäcklander; Sydsvenskan

“Kommer uteblivna regn åter att leda till svält? Det är en politisk fråga. Och svaret är med all sannolikhet ja. Länderna på Afrikas horn drabbas av klimatförändringar som de i mycket liten utsträckning bidragit till. [...]Afrika, Etiopien, Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Klimat & miljö, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-07-24

Afrikas horn svälter – igen

Borås Tidning

“EU:s jordbruksstöd är ett exempel på hur vi lamslår ekonomier och gör att de inte kan växa. Varje år spenderar EU runt 55 miljarder euro på att stödja det europeiska jordbruket. Nära hälften av EU:s [...]Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-07-21

Driv på för att avskaffa etanolsubventionerna

Francisco Contreras, Göteborgsposten

“Subventioner för att stimulera produktion av agrobränslen borde avskaffas, eller åtminstone frysas temporärt i tider av livsmedelsbrist och höjda matpriser. Det är budskapet i den rapport som FN, Världsbanken, Världshandelsorganisationen WTO och ytterligare sju mäktiga [...]Biobränslen, FN, G20, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Världsbanken, WTO
2011-07-21

Mer än bistånd behövs i Afrikas flyktingläger

Alice Teodorescu, Barometern

“Frågan om jordbrukssubventioner är ständigt aktuell. I en värld där 96 procent av bönderna delar på 4 procent av världens jordbruksstöd, och motsatsvis 4 procent av världens bönder delar på 96 procent av världens samlade [...]Afrika, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011I artikeln hänvisas till "Hjälporganisationernas gratismat har skapat svälten i Östafrika"
2011-07-18

Vatten och mat i dag- långsiktiga lösningar i morgon

Cecilia Wemming, Söderhamns-kuriren

“Kan pengar leda till vattens om räddar ett döende barn är det dit pengarna måste gå. Ett ställningstagande som också syns i regeringens politik: Humanitärt bistånd utgör majoriteten av Sveriges insatser i Somalia och 30 [...]Afrika, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Somalia, Sudan, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Vatten
2011-06-21

Våldtäkt som vapen

Daniel Suhonen, Östran

“Men rapporterna om våldtäkter i Libyen är inte ensamma i sitt slag. I Kongo våldtas kvinnor systematiskt och även övergrepp med gevärspipor och kvastskaft har dokumenterats.” Hälsa, Kongo, Kvinnor, Libyen
2011-06-09

En droppe i havet

Kenneth Hermele, Sydsvenskan

“RED handlar inte om att förhindra spridningen av hiv/aids, bara om att minska lidandet för några av dem som smittats; företagen som får good will börjar inte plötsligt respektera mänskliga rättigheter eller betala schyssta löner [...]Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), HIV/AIDS, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Välgörenhet
2011-06-07

Omoraliskt att inte behandla hiv

Kristina Bolme Kühn, Göteborgsposten

“Det är oförsvarbart att inte ge alla som behöver det tillgång till hivbehandling när vi har både makt och möjlighet att rädda miljoner människoliv. Ansvariga ministrar Gunilla Carlsson och Göran Hägglund måste ta sitt politiska [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), HIV/AIDS, Partipolitik, SjukvårdI artikeln hänvisas till "Getting Ahead of the Wave: Lessons for the Next Decade of the AIDS Response"
2011-06-06

Ett teoretiskt perspektiv mättar inte världen

Staffan Danielsson, Magnus Andersson; Svenska Dagbladet

“Vad som skiljer vår slutsats mot Miljöpartiets är vår övertygelse om att utmaningarna i att på rätt sätt förvalta åkermark och växtnäring måste innefatta ett bejakande av modern teknik som till exempel växtförädling samt växtnäringstillförsel [...]Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Var är visionen om framtidens jordbruk, Centerpartiet?"
2011-06-04

Var är visionen om framtidens jordbruk, Centerpartiet?

Kew Nordqvist, Svenska Dagbladet

“Bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO, så ser centerns recept ut för att råda bot på det fruktansvärda faktum att fler människor än någonsin svälter på vår jord, mer än en miljard, också det enligt FAO.” Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Partipolitik
2011-05-30

Nu byggs det nya Tunisien

Åsa Westlund, Norran

“EU måste öppna för en handelspolitik som även gynnar de afrikanska länderna. Spannmål, textilier och olja är exempel på produkter som EU i dag handlar av Tunisien. EU:s riktlinjer för samarbete med grannländer är ett bra [...]Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien
2011-05-30

Agera för bättre mödravård

Britt-Marie Landgren, Barbara Davies; Barometern

“Därför uppmanar vi nu särskilt Désirée Liljevall (s), som kommer från Kalmar län och sitter i riksdagens utrikesutskott, att se till att frågan om en förbättrad mödrahälsovård får de resurser som behövs för att nå [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik, Sjukvård
2011-05-29

Barnmorskor skapar säkerhet i Afghanistan

Johanna Fogelström, Svenska Dagbladet

“En professionell 2-årig barnmorskeutbildning inklusive praktik kostar cirka 100 000 kronor per elev, vilket är en bråkdel av kostnaden för att ha en svensk militär på plats i landet.” Afghanistan, Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Sjukvård, Utbildning
2011-05-26

Det bisarra Nordkorea

Karin Bergkvist, Gefle Dagblad

“En amerikansk delegation reste häromdagen till Nordkorea för att utvärdera landets behov av mat. Diktaturen har vädjat till omvärlden om hjälp åt det svältande folket. Det finns emellertid stora farhågor om på vilket sätt eventuellt [...]Demokrati, Diktaturer, Hunger, Nordkorea, USA
2011-04-23

“Stoppa sexuellt våld i Libyen”

Margot Wallström, Sydsvenskan

“Även om konfliktrelaterat sexuellt våld kan tyckas långt ifrån diskussioner om vapenembargon och flygförbudszoner, måste vi omsätta i praktiken det löfte som resolution 1960 innebär för Libyens, Elfenbenskustens och Kongo-Kinshasas kvinnor. “ Elfenbenskusten, FN, Hälsa, Kongo, Kvinnor, Libyen
2011-04-21

Vanligt vatten ruskigt ovanligt

Expressen

“Vi kan inte exportera vatten, men vi kan minska mänskligt lidande genom att använda mindre av de resurser som sätter klimatsystemen på spel.” Klimat & miljö, Vatten
2011-04-21

Tron drivkraft för världsförbättring

Tony Blair, Dagen

“I Mozambique har interreligiöst samarbete med hälsoupplysning, fokuserad på förebyggande åtgärder mot malaria, visat vilken roll religiösa ledare kan spela. Tony Blair Faith Foundation hoppas kunna stötta liknande interreligiösa initiativ i Sierra Leone.” Demokrati, Hälsa, Moçambique, Religion, Sierra Leone
2011-04-13

Sverige bör satsa mer bistånd på mödravård

Britt-Marie Landgren, Barbara Davies; Svenska Dagbladet

“Sverige bör verka på alla internationella nivåer, såsom EU, Europarådet, WHO och FN, för att öronmärkta pengar i en global fond skapas för att bekämpa mödradödlighet.” Barn och unga, EU, FN, Hälsa, Kvinnor, Sjukvård, WHO
2011-04-11

Det går att utrota svält och hunger

Christer Åkesson, Norran

“En avgörande utmaning är att höja jordbruksproduktionen i Afrika, och göra det på ett sätt som är ekologiskt hållbart och gynnar den småskaliga odlaren.” Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2011-03-24

Alla är värda rent vatten

Värmlands Folkblad, Peter Franke

“Vatten är en ojämnt fördelad mänsklig rättighet även utan naturkatastrofer och krig. […] Varje dag dör drygt 4 000 barn av diarré, som en konsekvens av bristande tillgång till rent vatten och toaletter. [...] År [...]Afrika, Asien, Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Mänskliga rättigheter, Vatten
2011-03-21

Ending violence against women

Dean Peacock, NAI-Forum

“Genom att arbeta tillsammans för att främja nya och jämlika modeller av manlighet kan vi bygga familjer och samhällen där kvinnor är mindre sårbara för hiv / aids och våld, har mer kontroll över sina sexuella och reproduktiva liv, och där män, kvinnor och barn lever friskare och lyckligare liv.” Barn och unga, HIV/AIDS, Kvinnor, NAI-Forum (engelska), Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2011-03-16

Erkänn vatten som mänsklig rättighet

Anders Berntell, Lise Bergh, Jan Eliasson, Madeleine Fogde, Birger Forsberg, Erik Lysén

“Varför visar inte Sverige ett starkare stöd för rätten till vatten och sanitet? Sverige har internationellt ett gott rykte för sitt biståndsarbete och för att gå i bräschen för frågor som rör mänskliga rättigheter.” FN, Mänskliga rättigheter, Sydafrika, Vatten
2011-03-16

Erkänn vatten som mänsklig rättighet

Anders Berntell, Svenska Dagbladet

“Årligen skördar bristen på dricksvatten och god sanitet mer än 2,4 miljoner människoliv i sjukdomar som lätt skulle kunna förebyggas. Att bristen på hygien, rent vatten och sanitet dödar fler barn än malaria, TBC och [...]FN, Rådet för MR, Vatten
2011-03-13

Japans nöd är vår

Dagens Nyheter

“De senaste årens många naturkatastrofer visar också behovet av väl fungerande internationell katastrofhjälp. När jordbävningar och jättelika svallvågor sveper med sig människor och hela byar är det fortfarande enbart FN som har kapacitet och möjlighet [...]FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Hälsa, Humanitärt bistånd, Japan
2011-03-08

Ingen mamma skall dö

Göteborgsposten

“Ungefär en tredjedel av vårt bistånd går dessutom genom FN och fokus ligger på millenniemål 4, om minskad barnadödlighet och millenniemål 5, om minskad mödradödlighet. Det är ganska bra.” Afrika, Barn och unga, FN, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2011-02-19

Oljebolagens offer måste kompenseras

Mathew M. Deang, James Kuong Ninrew; Göteborgsposten

“I en debattartikel i GP den 10 februari bekräftade Sveriges utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson att de har för avsikt att stödja Sudan, vilket vi är mycket tacksamma för. […] Den privata sektorns [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, SudanArtikeln är en replik på: ""Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika""
2011-02-13

Krafttag krävs mot hotande matkris

Jacques Diouf, Göteborgsposten

“För att undvika livsmedelskris och i förlängningen hot mot världsfreden måste jordbruksproduktionen i världen öka kraftigt. För att klara detta krävs bland annat ökat utvecklingsbistånd och rättvisare internationell handel” G20, G8, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, OECD, WTO
2011-01-13

Regeringen sviker världens fattiga

Lena Klevenås m.fl.; Göteborgsposten

“Vi har haft förhoppningar på regeringen om ett större ansvarstagande för klimatet och de globala rättvisefrågorna. I stället har vi sett klimatförhandlingar som blev kvar på ruta ett, nya handelsavtal där europeiska vinstintressen går före folkrätten [...]Ambassader, Avräkningar, EU, Handelspolitik, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Tobin-skatt
2011-01-12

Den fria marknaden går bärsärkagång över världen

Magnus Granberg, Folkbladet

“Marknadens befrielse från regler och ansvar har lett till hänsynslös exploatering. 150 miljoner fler lider av hunger i dag än vid mitten av 90-talet. Det understryker vikten av att tygla marknaden och sätta mänskliga behov [...]Handelspolitik, Hunger, Matkrisen 2008, Näringsliv
2011-01-06

Haitis tragedi får inte falla i glömska

Christer Gruhs, Dalarnas Tidningar

“De åtta miljarder kronor som omvärlden lämnat i bidrag till återuppbyggnaden av landet har naturligtvis varit till hjälp, men som så ofta i länder med Haitis grundläggande problem tar det tid innan hjälpen ger effekt.” Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hälsa, Resultat
2010-12-27

Olivia Malmqvist: EU sviker sjuka och fattiga

Olivia Malmqvist, Expressen

“Handelsminister Ewa Björling, M, måste nu sätta ned foten. Det måste vara viktigare att människor som tvingas leva i fattigdom får tillgång till livsnödvändiga läkemedel än att gynna den europeiska läkemedelsindustrins vinstintressen.” EU, Handelspolitik, HIV/AIDS, Näringsliv, Partipolitik
2010-12-22

Blås nytt liv i biståndsdebatten!

Bo Forsberg, Elisabeth Dahlin, Ulrika Årehed Kågström, Margareta Grape; Uppsala Nya Tidning

“Ibland angrips biståndet för att dess effekt på den ekonomiska tillväxten på nationell nivå inte kan bevisas. Det finns dock ett starkt stöd i forskning och utvärderingar för att konkreta biståndsprojekt leder till önskade resultat.” Barn och unga, Civilsamhället, Hälsa, Resultat, Utvärdering
2010-12-07

Rädda de fattiga – rädda klimatet

Alf Svensson, Aftonbladet

“Precis som talet om klimathoten måste ut till vardagens folk, måste biståndet ta ett rakare spår till det enskilda hushållet.” Hälsa, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16)
2010-11-28

Rent vatten grunden för minskad fattigdom

Per Stenbeck, Johan Kuylenstierna, Birgitta Dahl, Anders Berntell, Birger Forsberg; Göteborgsposten

“Regeringens nya policy för miljörelaterat bistånd erkänner betydelsen av detta men glappet är stort mellan vackra ord och den bistra verkligheten.” Afrika, Haiti, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik, Vatten
2010-11-23

Biståndet hjälper inte mot svält

Inge Gerremo, Uppsala Nya Tidning

“Regeringen måste göra en total kursändring för biståndet till Afrika. De prioriterade områdena demokrati, klimat och kvinnans roll är förvisso viktiga, men kanske inte när man svälter.” Afrika, Biståndets målsättning, FN, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
2010-11-16

Haiti har inte rest sig

Sundsvalls Tidningar

“Det går inte att utvärdera en internationell hjälpinsats av den här magnituden efter mindre än ett år. Men det går inte heller att skaka av sig känslan av att mer borde ha åstadkommits. Istället kastar [...]FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hälsa, Humanitärt bistånd, Resultat
2010-11-08

Kampen mot fattigdomen går för långsamt

Maria Karlsson, ETC

“Fattigdomen minskar och hungern ökar. Så kan läget för det första millenniemålet sammanfattas. I FN:s rapport om millenniemålen 2010 ligger Afrika söder om Sahara dåligt till när det gäller flertalet av målen.” Afrika, FN, Hunger, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "The Millennium Development Goals Report" (2010)"
2010-11-02

”Sverige måste satsa på tiden efter kriget i Afghanistan”

Pierre Schori, Dagens Nyheter

“Vi bör avsluta vår militära mångmiljardsatsning och göra en kraftsamling av politik, diplomati och bistånd till stöd för Afghanistans nationella institutioner och en FN-stödd Marshallplan för regionen.” Afghanistan, Barn och unga, EU, FN, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-28

Bistånd för krig eller krig för bistånd

Göran Drougge, Svenska Dagbladet

“Till exempel stoppade Gunilla Carlsson hundratals miljoner i bistånd till Globala fonden som går till bekämpandet av aids och malaria […] med motivering att de hade korrumperade regeringar. Varför gäller inte samma princip i fallet [...]Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, HIV/AIDS, Korruption, Partipolitik, Utvärdering
2010-10-25

“Svik inte kvinnorna i Kongo”

Lena Ag, Sydsvenskan

“Öronmärk biståndsmedel direkt till kongolesiska kvinnoorganisationer.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Kongo, Kvinnor, Milleniemålsmötet i New York 2010
2010-10-18

Mat är en mänsklig rättighet

Lena Klevenås, Göteborgsposten

“Det är hög tid att rättighetsperspektivet börjar användas om vi ska nå en verklig lösning på problemet med fattigdom och hunger. Det är en avgörande skillnad i angreppssätt! … Företag och länder i nord lägger beslag [...]Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, VälgörenhetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Right to Food and Nutrition Watch 2010"
2010-10-17

Läkare utan gränser: Militären ska inte agera hjälparbetare i Afghanistan

Anna-Karin Modén, SVT Debatt

“Christina Doctare skriver att Läkare Utan Gränser ”drabbades av mänskliga förluster i våras och drog sig ur Afghanistan, men är tillbaks i Afghanistan efter ett halvt års uppehåll.” Detta stämmer inte.” Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Sjukvård
2010-10-15

Moderat biståndspolitik upprör

Lennart Lindgren, Hela Gotland

“Och hör och häpna. Den pigga organisationen Diakonia har också kunnat visa att biståndspengar används till att bygga svenska ambassader och att administrera dem, bland annat i Prag, Tokyo och Ottawa. Helt i strid med [...]Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Humanitärt bistånd, Pakistan-katastrofen 2010, Partipolitik
2010-10-02

”EU och FN måste stoppa sexuella tortyren i Kongo”

Margit Endler, Charlotta Grunewald,Lotti Helström; Dagens Nyheter

“Minst en halv miljon kvinnor i östra Kongo beräknas ha våldtagits och torterats sexuellt. Är det de stora talens förbannelse som gör att den systematiska och överlagda terrorn tillåts fortsätta?” EU, FN, Hälsa, Kongo, Kvinnor, Rwanda, Sjukvård, Uganda
2010-09-20

Ny väg krävs för att lyfta fattiga

Åsa Skogström Feldt, Svenska Dagbladet

“Idag inleds ett möte i New York för att öka takten när det gäller att ­uppnå millenniemålen. För att förändra krävs framför allt ett stärkt kvinnligt ledarskap och social mobilisering, skriver Hungerprojektets vd […]” Civilsamhället, FN, Hunger, Jämställdhet, Milleniemålsmötet i New York 2010
2010-09-20

Kvinnor och barn är nyckeln till FN:s mål

Jakob Simonsen, Aleksander Gabelic, Birgitta Dahl, Margareta Winberg, Görel Thurdin; Göteborgsposten

“Biståndet är viktigt för att nå millenniemålen, men de rika ländernas bistånd har urholkats i takt med den ekonomiska nedgången. Bara Sverige och ytterligare fyra länder når FN:s mål om 0,7 procent av BNI i [...]Barn och unga, Enprocentsmålet, FN, Hälsa, Handelspolitik, HIV/AIDS, Kvinnor, Milleniemålsmötet i New York 2010, Resultat
2010-09-19

“Vilket ansvar har Sverige för världsmedborgare?”

Lotta Wendel, Helsinborgs Dagblad

“Enprocentsmålet – någon som minns det? Jag googlar ordet och finner att FN:s rekommendation om att en procent av bruttonationalinkomsten ska gå till bistånd har berörts i en (1!) artikel på senare år.” Avräkningar, Barn och unga, Enprocentsmålet, FN, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik
2010-08-22

Hjärtlöst mot Pakistans barn

Barometern

“Vi borde öka bidragen till Pakistan, bättre samordna en stor internationell uttryckning och på ännu större allvar diskutera vad som kan göras i förebyggande. Sverige har en viktig roll att spela i detta med vår [...]Afghanistan, Barn och unga, FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Pakistan, Vatten
2010-08-20

Selektiv omtanke

Jenny Wennberg, Arbetarbladet

“Att världen är selektiv i sin omtanke är tydligt. I Pakistan behöver 8 miljoner människor akut humanitär hjälp just nu. Hjälp som inte kommer.” FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Pakistan, Tsunami-katastrofen 2004, Vatten
2010-08-19

Medierna väljer bort att rapportera om lidandet för miljoner

Johan Mast, Göteborgsposten

“De små och stora humanitära kriserna, konfliktrelaterade eller inte, skapar ofattbart lidande för miljontals människor världen över. Men alltför ofta väljer många medier att inte rapportera om dessa händelser till förmån för andra nyheter.” Humanitärt bistånd, Kirgizistan, Kongo, Malawi, Mediabevakning, Pakistan, Sierra Leone, Sjukvård
2010-08-04

Hunger handlar inte om mat

Hanna Nilsson, Sydsvenskan

“Det vore trevligt att kunna inleda denna artikel med att slå fast att demokratin och hälsan blomstrar i Afrika.” Afrika, Demokrati, Hunger
2010-07-18

Mer Coca-Cola i Afrika, tack

Andreas Bergh, Svenska Dagbladet

“Multinationella storföretag har på det hela taget inte särskilt gott rykte. Ekonomiskt sett är det dock lätt att hitta mekanismer genom vilka företagen gör nytta för landet.” Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Vatten
2010-07-13

Kampala: Blind terror mot civila

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Bedrövelsen har många bottnar. Jag tänker på den dominerande och jämförelsevis välbetalda bistånds- och lobbybranschen och hur de åderlåtit Kampalas sjukhus på de läkare som nu skulle behövas.” Resultat, Sjukvård, Uganda
2010-06-30

Vårt dagliga bröd

Dagens Nyheter

“Det var inte spekulanter som låg bakom de kraftiga globala prisökningarna på livsmedel. Det visar en rapport från Oecd. Handel är inte problemet utan en del av lösningen.” Hunger, Jordbruk
2010-06-28

Krösamajabilden av Afrika är för mörk

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Så typiskt Afrika, kan det tyckas. Svält, aids och barnsoldater formar mediabilden av Afrika. Skuggan över Carl Bildt från Sudan är en annan påminnelse om att det inte råder någon brist på elände.” Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Korruption, Mediabevakning, Partipolitik, Sudan
2010-06-27

Goda nyheter om barn och hiv

Laholms Tidning

“Tillgången på bromsmediciner i Afrika är en av de större skamfläckarna på världssamvetet. I västvärlden är dessa läkemedel subventionerade, i Afrika så dyra att en fattig människa ofta bara kan drömma om att få dem.” Barn och unga, HIV/AIDS
2010-06-11

Are African finance ministers committed to the MDGs?

Geoffrey Njora, NAI-Forum

“Efter två hetsiga diskussioner mellan afrikanska finansministrar under ett möte i Malawi, lyckades nationella delegationer från Sydafrika, Rwanda och Egypten undvika alla hänvisningar till budgetmässiga mål för utbildning, hälsa, jordbruk och vatten i den gemensamma ståndpunkten om millennieutvecklingsmålen” Egypten, Hälsa, Jordbruk, Malawi, NAI-Forum (engelska), Rwanda, Sydafrika, Utbildning, Vatten
2010-06-09

Happy Hour tar slut

Thomas Österberg, Dagen

“Global strategi mot skadligt alkoholbruk angelägen för utvecklingen i fattiga länder” Alkohol, Turism, WHOI artikeln hänvisas till dokumentet: "Happy Hour i Paradiset"
2010-06-05

Närodlat löser inte matförsörjningen

Marit Paulsen, Helena Holmberg; Göteborgsposten

“Matfrågorna är för viktiga för att vi ska nöja oss med till synes enkla lösningar som ekologiskt eller närodlat. Vår matförsörjning måste domineras av mer eller mindre storskalig livsmedelsindustri, skriver Marit Paulsen och Helena Holmberg [...]Hunger, Jordbruk, Partipolitik
2010-05-23

Militär koppling är livsfarlig

Dan Sermand, Svenska Dagbladet

“Hjälporganisationer kan aldrig bli en del av en militär strategi. Ändå talar både Natos generalsekreterare och Sveriges försvarsminister om gemensam agenda och ökat samarbete, skriver Läkare utan gränsers generalsekreterare Dan Sermand.” Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Sjukvård
2010-05-07

Nyttan av en överdos

Nerikes Allehanda

“Lagret av sju miljoner svenska vaccindoser skulle alltså akut kunna användas på bästa sätt om vi exporterade det till de länder, som inte har råd med alla dessa miljonutgifter.” Hälsa, Sjukvård
2010-04-22

Gemensam kampanj för globala rättvisefrågor

Göteborgsposten

“Därför lanserar vi ett program för global rättvisa och kommer att ordna en stor mängd debatter och aktiviteter fram till valet, skriver kampanjen Globalrattvisa.nu.” Avräkningar, Civilsamhället, Handelspolitik, Hunger, Klimat & miljö, Tobin-skattI artikeln hänvisas till "Länk: Globalrättvisa.nu"
2010-04-19

Så förlorade bananjätten

Fredrik Gertten, Aftonbladet

“Mitt uppdrag som dokumentärfilmare är inte att vara advokat, forskare eller aktivist. Jag vill i första hand berätta en historia som kan nå ditt hjärta och förändra världen.” Barn och unga, Hälsa, Handelspolitik, Jordbruk, Mediabevakning, Nicaragua
2010-03-09

Haitioffer amputerades i onödan

Andreas Wladis, Svenska Dagbladet

“Sjukvårdsinsatserna vid stora naturkatastrofer är dåligt samordnade. Resultatet riskerar att bli felaktigt utförda medicinska ingrepp. I Haiti var många amputationer onödiga, skriver kirurgen Andreas Wladis som nyligen återvänt från Haiti.” FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Sjukvård
2010-03-06

”Mödradödligheten är en av vår tids stora skandaler”

Kattis Ahlström mfl; Dagens Nyheter

“RFSU:s mammaambassadörer: Om Sverige och de andra OECD-länderna satsar 80 kronor per medborgare kan mödradödligheten i världen minska med 70 procent.” Jämställdhet, Kvinnor, Sjukvård
2010-02-26

Vi är till för civilbefolkningen i Afghanistan

Sten Tolgfors, Värmlands Folkblad

“Vad är då resultatet av våra insatser? I dag har 80 procent tillgång till grundläggande hälsovård, till skillnad mot endast åtta procent under talibanernas välde. Sex miljoner barn, vara två miljoner flickor, går nu gå [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2010-02-18

Koka soppa på en spik

Dan Sermand, ETC

“Haitis humanitära situation var till exempel helt bortglömd före jordbävningen. Återigen, det är detta vi gör; vi svarar på katastrofer oavsett hur de uppstår, och för att rädda liv måste vi kunna arbeta oberoende och självständigt [...]Darfur-konflikten, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Mediabevakning, Sjukvård
2010-02-16

“Skepsis mot biståndsgivare som vill pådyvla egna ideologier”

Pär Krause, Politikerbloggen

“Styrs svenskt bistånd av efterfrågan och ett verkligt behov i samarbetsländerna — eller av en “bror Duktig-mentalitet” för att tillfredsställa opinionen här hemma? frågar sig frilansskribenten Pär Krause i en debattartikel.” Alkohol, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kina, Resultat, Tanzania, Villkorat bistånd
2010-02-16

Utveckling kräver utbildning

Kevin Watkins, Görel Thurdin, Jakob Simonsen; Sydsvenskan

“Enligt en ny FN-rapport, som lanseras i Sverige idag, kommer 56 miljoner barn att stå utanför skolsystemet fortfarande år 2015 om inget radikalt görs.” Barn och unga, FN, Kenya, Sjukvård, Utbildning, Världsbanken
2010-02-16

Vår insats räddar liv

Gertrud Pålsson mfl; Sundsvalls Tidning

“Behovet av utbildade barnmorskor är fortfarande enormt trots att vi utbildat över ett hundratal barnmorskor bara de senaste åren. Flera tusen fler barnmorskor skulle behöva utbildas.” Afghanistan, Civilsamhället, Jämställdhet, Resultat, Sjukvård, Utbildning
2010-02-08

Rik och fattig i samma båt

Mikael Bengtsson, Norran

“Det är den mörka sidan av världens hunger. Men det finns en ljusare också. Och det är att det går att göra någonting år situationen. Det handlar mycket om hjälp till självhjälp, om en allmän [...]Haiti-katastrofen 2009/10, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2010-01-15

Bara demokratier kan hantera naturkatastrofer

Martin Tunström, Smålandsposten

“Det som kallas naturkatastrofer bör inte alltid kallas naturkatastrofer. Eller de bör i vart fall inte ha katastrofala konsekvenser för människan. Historiens svältkatastrofer har nämligen aldrig haft sin förklaring i matbrist.” Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hunger, Världsbanken
2010-01-01

Är vi bara skattebetalare – eller hör vi ropen från de hungriga?

Eva Christina Nilsson, Östersunds-posten

“Biståndsminister Gunilla Carlsson inledde i augusti en debatt om korruptionen i biståndet. Hon har poängterat vikten av ordning och reda i biståndet, vilket är lätt att hålla med om.”   Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, UtvärderingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2009/08/23/dags-for-en-mer-uppriktig-debatt-om-bistandet/"
2009-12-24

Hör vi ropen och våndan från miljarden hungriga?

Eva Christina Nilsson, Sydöstran

“Biståndsministern lyfter i första hand fram människor som skattebetalare. Det är jag förvisso. Men mer än så.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Korruption, Utvärdering
2009-12-24

Reducera oss inte till skattebetalare

Eva Christina Nilsson, Eskilstuna-Kuriren

“Biståndsministern lyfter i första hand fram människor som skattebetalare. Det är jag förvisso, men mer än så. Jag är också en människa som känner solidaritet med dem som har det sämre, och som vill hjälpa andra [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Korruption, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-12-08

Fattiga behöver demokrati – inte Sean Penns välvilja

Nima Sanandaji, Fredrik Segerfeldt; SVT Debatt

“Forskare som nobelpristagaren Amartya Sen har visat att hungerkatastrofer mycket sällan äger rum i demokratier, skriver Nima Sanandaji och Fredrik Segerfeldt.” Demokrati, FN, Hunger, Utvärdering
2009-12-01

Kampen mot aids kräver lyhört bistånd

Håkan Thörn, Göteborgsposten

“När biståndsminister Gunnilla Carlsson signalerar skärpta återrapporteringskrav måste man veta att mycket av det mest nödvändiga och fruktbara arbetet med att bekämpa fattigdom på gräsrotsnivå inte kan utvärderas med hjälp av mätbara resultat. … Erfarenheterna [...]Demokrati, HIV/AIDS, Informationsanslaget, Korruption, Utvärdering
2009-12-01

Mindre alkohol motverkar hiv/aids

Anna Carlstedt, Maj-Lis Lööw; Dalademokraten

“[…] men varför leder inte de vetenskapliga beläggen om alkoholens roll till att Sverige och svenska organisationer inkluderar alkohol i det arbetet?” Hälsa, HIV/AIDS
2009-11-17

Hälsobistånd – till skada eller nytta?

Evert Jonsson, Bengt Herngren; Dagen

“De senaste årens förändrade synsätt och inställning till hälsobistånd (där alla går åt samma håll) medför allvarliga och rent av skadliga konsekvenser” Hälsa, Religion, Sjukvård, Tanzania
2009-11-17

Bara kvinnorna kan utrota svälten

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“En miljard människor i världen svälter eller är åtminstone ständigt hungriga. Det är bakgrunden till den konferens som FAO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, inledde igår i Rom.” Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Sida
2009-11-17

Hälsobistånd – till skada eller nytta?

Evert Jonsson, Bengt Herngren; Dagen

“De senaste årens förändrade synsätt och inställning till hälsobistånd (där alla går åt samma håll) medför allvarliga och rent av skadliga konsekvenser.” Hälsa, Religion, Sjukvård
2009-11-17

Likgiltighet också ett hot

Borås Tidning

“Återigen ökar hungern i världen. Matkrisen för ett par år sedan och finanskrisen har brutit den goda trenden.” Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008
2009-11-03

Vattenbistånd kan lösa krisen

Cecilia Scharp, Anders Berntell, Joakim Harlin, Johan Kuylenstierna, Karin Lexen, Martin Walshe; Svenska Dagbladet

“Vatten spelar en huvudroll i lösningen på klimatfrågan. Ändå minskar det vattenrelaterade biståndet. Om vattenfrågan tappas bort i klimatförhandlingarna kommer världens fattigaste att drabbas hårt.” Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Korruption, Vatten
2009-11-02

Förnedrande bistånd

Mattias Olsson, Norrköpings Tidningar

“I syfte att visa toppolitikernas fruar vilken nytta organisationen gjorde i Afrika flögs en grupp fattig skolbarn från Ghana in till Rom för att berätta hur WFP hjälpte dem.” Barn och unga, G8, Ghana, Hunger
2009-11-02

Björling till Bryssel

Anna Hellgren, Dagens Arena

“Och samtidigt som EU står för närmare 60 procent av världens totala bistånd hindrar ultrakonservativa regeringar i Polen, Malta och Irland unionen från att med hjälp av samma bistånd arbeta för minskad mödradödlighet.” Hälsa, Handelspolitik, HBTQI-personer, Jämställdhet
2009-10-23

Torkan är inte enda orsaken

Sofie Wiklund, Dalademokraten

“Tyvärr är det inte bara torkan som är orsaken till svälten, utan också den biståndspolitik som förts.” Barn och unga, Etiopien, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Kvinnor
2009-10-17

Krisernas största förlorare

Kalle Olsson, Länstidningen Östersund

“Vi upplever inte en kris utan två. Ekonomisk kris och klimatkris. I Mellannorrlands inland dras vi förvisso bara med sviterna från den ena krisen.” Finanskrisen, Hunger, Klimat & miljö, Remitteringar
2009-10-16

Världssvält utan slut

Per Hansson, Östersunds-posten

“I kväll är det TV-gala till förmån för världens barn. Samtidigt manifesteras för fattigdomsbekämpning.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Hunger, Välgörenhet
2009-10-16

Afrikas jordbruk måste stärkas

Anders Nordström, Lennart Båge; Svenska Dagbladet

“Världens ledare och biståndsaktörer har under de senaste 15-20 åren försummat jordbruket som central sektor för ekonomisk utveckling, trygghet till mat och den sektor där majoriteten av befolkningen i de fattigaste länderna får sin utkomst.” Afrika, G20, G8, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Sida
2009-10-16

Världen sviker de svältande

Aleksander Gabelic, Katrineholms-Kuriren

“Hjälpinsatserna för att minska effekterna av finanskrisen i de rika länderna har alltså kostat 83 gånger mer än insatserna för att minska hunger och fattigdom i världen.” Finanskrisen, FN, Hunger
2009-10-07

“Sverige sviker sjuka fattiga”

Ann-Mari Svennerholm mfl; Sydsvenskan

“I handlingsplanen skrevs att dess genomförande skulle utvärderas regelbundet. Av det skälet skrev forskare och representanter för Världsinfektionsfonden i september 2007 till biståndsminister Gunilla Carlsson och bad om en sådan redovisning, för att få veta [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Hälsa, Sida, Sjukvård
2009-10-06

Kristna når fram till de mest utsatta

George Andrén, Lena Ingelstam; Dagen

“Den 27 september sände P3-programmet “Verkligheten” ett inslag om att en kyrklig organisation använder helbrägdagörelse för att kurera hiv och aids.” HIV/AIDS, Religion, Sida
2009-10-02

“Sida stödjer givetvis inte bön som kur mot hiv”

Lena Ingelstam m.fl., SVT Debatt

“ALLA aktörer, från regeringar till progressiva sexualrättsorganisationer till mer konservativa kyrkor måste jobba med att bryta stigma och diskriminering mot hiv och aids. … Alla har sin speciella komparativa fördel i det avseendet. Det handlar om [...]HIV/AIDS, Religion, SidaArtikeln är en replik på: "Skenheligt vänder andra Sida till"
2009-09-30

Vårt ansvar för de svältande

Ystads Allehanda

“Men en lika viktig förklaring är avsaknaden av fungerande demokratier. Krig och oroshärdar gör att det finns många människor på flykt i området.” Demokrati, Humanitärt bistånd, Hunger
2009-09-29

Skenheligt vänder andra Sida till

Norrköpings Tidningar

“Sidas representant, Georg Andrén, säger att den här typen av verksamhet inte är förenlig med Sidas direktiv, konsekvenserna av programmets avslöjanden stanna dock vid en “fortsatt dialog”.” HIV/AIDS, Kenya, Religion, Sida, Utvärdering
2009-09-28

Svik inte Afghanistan

Torbjörn Pettersson, Östgöta Correspondenten

“Biståndet till Afghanistan måste öka: Afghanistan har efter talibanregimens fall fått långt mycket mindre bistånd per capita än andra länder i liknande situation.” Afghanistan, EU, Hälsa, Korruption, Militärt bistånd
2009-09-19

Grunden ligger i att ändra en nations människosyn

Lennart Eriksson, Barometern

“Med lovvärda insatser, bland annat från Sida och Hoppets Stjärna, har tusentals privatpersoner börjat engagera sig i barn och ungdomar med funktionsnedsättning.” Barn och unga, Hälsa, Kina, Mediabevakning, Resultat, Sida
2009-08-23

Hjälparbetare i skottlinjen

Dan Sermand, Svenska Dagbladet

“Det humanitära biståndet har på senare år i allt högre grad använts av regeringar för olika politiska syften och vid militära insatser för strategiska intressen. Även biståndsorganisationer blandar människorättsaktiviteter och demokratiutveckling med humanitärt bistånd, vilket [...]Afghanistan, Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, SjukvårdArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-08-04

Möjligt mätta hungrande

Thomas Österberg, Dagen

“En fråga om moral när utvecklingen ska vändas för svältande i fattiga länder” Handelspolitik, Hunger
2009-07-30

Mat är en mänsklig rättighet

Lena Klevenås, Dagen

“Ett FN-beslut kan ge medborgarna möjlighet att gå till domstol och klaga, om regeringen kränker deras rätt till mat. Det är viktigt att Sverige skriver under detta tilläggsprotokoll till ESK-konventionen.” FN, Hunger, Mänskliga rättigheter
2009-07-29

”Därför strider svenska soldater i Afghanistan”

Sten Tolgfors, Dagens Nyheter

“I dag har 80 procent av landets befolkning tillgång till grundläggande hälsovård. Före den internationella insatsen var det omkring 8 procent.” Afghanistan, Demokrati, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2009-07-11

Satsa på rent vatten

Pernilla Ohlin, Dalarnas Tidningar

“Tillsammans med 19 så kallade partnerländer har G8-gruppen beslutat att sätta av cirka 160 miljarder kronor för att stötta jordbruket och trygga matproduktionen i utvecklingsländerna.” G8, Hunger, Jordbruk, Vatten
2009-07-11

Ska man få tjäna pengar på bistånd?

Johan Söderström, Borås Tidning

JohaAvräkningar, Militärt bistånd, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sjukvård, Swedfund
2009-07-07

Sjukvård på irakiska

Widar Andersson, Folkbladet

“Swedfund är ett statligt riskkapitalbolag som verkar i gränslandet mellan exportfrämjande och bistånd.” Irak, Sjukvård, Swedfund
2009-07-06

Svik inte löftet

Jakob Simonsen, Aftonbladet

“I dag visar en rapport från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att löftet är långt ifrån infriat. Dessutom riskerar den globala ekonomiska krisen att leda till att framsteg som gjorts går förlorade.” EU, Finanskrisen, FN, Hunger
2009-06-08

Fördubbla biståndet till vatten och sanitet

Jan Eliasson, Per Stenbeck; Svenska Dagbladet

“Rent vatten är livsavgörande för alla människor. Ändå saknar en miljard människor tillgång till detta. Det drabbar främst flickor och kvinnor i tredje världen som istället för att gå i skolan eller arbeta tvingas gå [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Utbildning, VattenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Fatal neglect"
2009-05-26

Nya influensan hotar de fattigaste

Anneka Knutsson, Göran Paulsson; Dagen

“Forskning visar att budgetstöd bidrar till att hälsosystem byggs upp, undervisning utvecklas, beredskap ökar och insatser samordnas.” Budgetstöd, Forskning och innovation, Hälsa, Resultat, Sida, Sjukvård
2009-05-18

Dead mums don’t cry

Anna Hellgren, Dagens Arena

“Tchad är inget undantag. Världen över dör uppskattningsvis en halv miljon kvinnor om året i sviterna av förlossningar och graviditeter. 200 om dagen avlider till följd av osäkra, illegala aborter – och mörkertalen är stora. [...]EU, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sjukvård, Tchad
2009-05-06

Småland och Västsahara

Anna Nilsson, Jan Strömdahl; Barometern

“Men man har inga möjligheter till självförsörjning och är helt beroende av utländskt bistånd. Flera undersökningar visar på både felnäring och undernäring bland de västsahariska barnen.” Barn och unga, EU, Fiske, Handelspolitik, Hunger, Marocko, Västsahara
2009-04-24

Fel fokus i biståndet

Cecilia Brinck, Svensk Tidskrift

“”Det är klart att det är viktigt med fungerande demokrati och mänskliga rättigheter och sånt där som de pratar om på konferenserna, men för oss är det viktigare med vatten. Åtminstone just nu.”” Biståndets målsättning, Demokrati, Kenya, Mänskliga rättigheter, Resultat, Vatten
2009-04-20

Paulsens ”sunda förnuft” hotar afrikanska bonden

Karin Boman Röding, Mattias Goldman; Värmlands Folkblad

“Genom att döma ut biobränsleproduktion i utvecklingsländer vänder Marit Paulsen (FP) ryggen åt fattiga bönder på den afrikanska landsbygden.” Afrika, Biobränslen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd, Partipolitik
2009-04-07

Stefan Fölster: Bistånds-Sveriges stryptag

Stefan Fölster, Östgöta Correspondenten

“Nyligen publicerade jag en granskning av 108 slumpmässigt utvalda biståndsprojekt som Sida ansvarar för. Resultaten var anmärkningsvärda. Men det riktigt skrämmande hände efteråt.” Honduras, Klimat & miljö, Resultat, Sida, Tanzania, Utvärdering, VattenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd"
2009-04-03

Stiftet: Bättre miljö genom fasteinsamling

Per Larsson, Brita Söderwall; Vestmanlands Läns Tidning

“Vi stöder trädplantering i Tanzania och försöker sätta stopp för den illegala skövlingen av regnskog i Honduras och mycket mer. Allt handlar om att hushålla på ett nytt och bättre sätt med vattnet, när det [...]Honduras, Klimat & miljö, Resultat, Sida, Tanzania, Välgörenhet, Vatten
2009-04-02

Bistånd: En berättelse om varför det är bättre med metspö än fisk.

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Swedfund går aldrig in med pengar för att vara bussiga. Det gör de för att få dem tillbaka.” Avräkningar, Irak, Sjukvård, Swedfund
2009-03-27

Trafficking motarbetas bättre utan utbetalningsmål

Christian Holm, Magdalena Andersson; Barometern

“Regeringens biståndspolitik är ansvarsfull. Här understryks jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) som viktiga demokratifrågor. Inom ramen för det svenska biståndet, har 1,4 miljoner kronor avsatts till reformsamarbete i Östeuropa.” Barn och unga, Enprocentsmålet, HIV/AIDS, Kvinnor, Människohandel, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2009-03-24

Påven sabbar miljardbistånd

Birgitta Ohlsson, SVT Debatt

“Sverige kan inte slå dövörat till när påve Benedictus XVI undergräver miljardsatsningar i bistånd. På samma sätt som diktatorer hängs ut måste religiös fundamentalism, även kristen, kraftfullt fördömas av UD.” Afrika, HIV/AIDS, Jämställdhet, Religion
2009-03-11

Vi ger biståndet en chans att komma fram

Karin Enström, Norrtelje Tidning

“Somalia har länge plågats av krig och svältkatastrofer och är för närvarande i stort behov av hjälp utifrån. Nu hotas såväl hjälpsändningarna till Somalia som den kommersiella sjöfarten av de pirater som opererar i vattnen [...]Humanitärt bistånd, Hunger, Militärt bistånd, Somalia
2009-03-10

Låt mer av EU:s stöd till Afrika gå via ideellt engagemang

Christina Doctare, Eric Sedig, Magnus Ramstrand; Dagen

“Doktor Mukwege är en kristen humanist som börjat under enkla förhållanden, i ett sammanhang som ofta förbises av Sida, EU och FN.” Civilsamhället, EU, FN, Kongo, Sida, Sjukvård
2009-01-31

Matkrisen: Dubbla budskap från väst

Håkan Boström, Dagens Nyheter

“Andelen fattiga i världen har de senaste decennierna minskat dramatiskt – mycket tack vare globaliseringen. Procentuellt sett är det även färre som lider av kronisk hunger och undernäring, allt enligt FN-organet FAO. Men på grund [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Finanskrisen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008
2009-01-01

Regeringen smiter undan

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Gunilla Carlsson vill ge upp det höga svenska målet om att en procent av bruttonationalinkomsten ska användas till bistånd. Hon och regeringen nöjer sig med 0,7 procent. Hon vill dessutom använda biståndet för att finansiera klimatinsatserna. [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Hälsa, Klimat & miljö, Näringsliv, Utbildning, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Vi satsar en dryg miljard på klimatsäkrat bistånd"
2008-12-30

Bistånd på omvägar

Ystads Allehanda

“Utvecklingsbistånd är aldrig en neutral verksamhet. Länder som sysslar med bistånd gör det för att uppnå vissa mål – och det bedrivs alltid i ett visst socialt och politiskt sammanhang.” Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Hälsa, Humanitärt bistånd, Sydafrika, Zimbabwe
2008-12-29

Hunger är inte längre ett alternativ

Christer Zettergren, Aftonbladet

“Vi har tydliga mål för vår aktion på Afrikas horn men det räcker inte med att agera isolerat, vi måste påverka globalt för det krävs att världssamfundet i sin helhet tar ett långsiktigt ansvar.” Afrika, Finanskrisen, Hunger, Mediabevakning
2008-12-05

Tumma inte på enprocentsmålet!

Gudrun Brunegård, Dagen

“Vi har ett stort ansvar gentemot våra mindre lyckligt lottade sex miljarder bröder och systrar. Det är en hederssak att åtminstone kunna avsätta en procent till internationellt bistånd.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Finanskrisen, Hälsa, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-12-04

Rika kan leva med hiv – fattiga dör i aids

Bo Forsberg, Norrköpings Tidningar

“33 miljoner människor i världen lever i dag med hiv. 95 procent av dem lever i världens fattiga länder, skriver Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia.” HIV/AIDS, IMF (Internationella valutafonden), Partipolitik, Världsbanken, WTO
2008-12-01

Hellre inflation än infektion i kampen mot aids

Bo Forsberg, Värmlands Folkblad

“Vi befinner just nu i en global finanskris, en kris som drabbar människor i fattiga länder hårdast. Företrädare för världens mäktigaste länder kommer på en rad toppmöten framöver att diskutera hur det internationella finansiella systemet [...]Finanskrisen, HIV/AIDS, IMF (Internationella valutafonden), WHOI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "IMF Exchange Rate Policy Advice""
2008-11-04

“Ord som förpliktar”

Åsa Regnér mfl; Dagens Nyheter

“Det finns heller inget i de dokument som ditt departement, socialdepartementet, skrivit inför ordförandeskapet som uttryckligen handlar om mödradödlighet. Är du ändå beredd att driva dessa frågor under ordförandeskapet?” EU, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, SjukvårdArtikeln är en replik på: "En halv miljon kvinnor dör i barnsäng varje år"
2008-10-24

“En halv miljon kvinnor dör i barnsäng varje år”

Margot Wallström, Maria Larsson, Mary Robinson; Dagens Nyheter

“Bristen på mödravård och den höga dödlighet och sjuklighet som blir följden bottnar i och avspeglar det faktum att kvinnor diskrimineras och marginaliseras – kvinnor nekas fortfarande sina grundläggande rättigheter.” EU, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sjukvård
2008-10-16

En bortglömd kontinent

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Men det är knappast troligt att de två dagarna kommer att dominera teve-nyheterna och tidningarna. Vi har fullt upp med att bevaka de senaste börskurserna och nya krispaket från pressade regeringar.” Afrika, Barn och unga, Etiopien, EU, Finanskrisen, FN, G8, Hälsa, Hunger, Mediabevakning, Välgörenhet
2008-10-05

Att prioritera rätt borde vara lätt

Diana Chavlah, Norrtelje Tidning

“Något är ruttet med den svenska biståndspolitiken. Sunt förnuft och rätt prioriteringar kan knappast vara Sidas ledord då beslut om vilka så kallade biståndsprojekt som ska tilldelas anslag varje år.” Barn och unga, Biståndets målsättning, Hälsa, Resultat, Zimbabwe
2008-08-27

Bistånd behövs ständigt

Eskilstuna-Kuriren

“Det är Dagens Nyheters politiske redaktör Niklas Ekdal som kommenterar – och applåderar – att svenska biståndspengar ska bekosta ambassader i u-länder.” Ambassader, Avräkningar, Biståndets målsättning, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering, VattenArtikeln är en replik på: "Representera mera"
2008-07-08

Matbrist leder till spekulation

Aleksander Gabelic, Hallandsposten

“Den svenska diplomaten Annika Söder är sedan en tid tillbaka undergeneraldirektör i FAO. Söder besökte nyligen Sverige för att berätta om livsmedelstoppmötet och söka stöd från den svenska regeringen till livsmedelshjälp i utvecklingsländer.” FN, Hunger, Matkrisen 2008
2008-07-07

Allt fler smittas av hiv

Kenneth JonsgÃ¥rden, Östran Lokaltidningen

“Medan krisen växerär det tyvärr få politiker i den rika delen av världen som prioriterar ett bistånd som skulle kunna hjälpa.” HIV/AIDS
2008-07-07

Dags att handla i matfrågan

Aleksander Gabelic, Arvika Tidning

“Höga livsmedelspriser drabbar de fattiga och hungriga mest, framför allt de som är konsumenter och lever i städer i låginkomstländer, skriver Aleksander Gabelic.” FN, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008
2008-06-27

Världshälsan påverkas av våra miljöval

Thomas Sterne, Dale Whittington; Göteborgsposten

“Udden i slutsatserna är utformad som ett angrep på klimat- och miljöpolitik och i stället förordas nästan uteslutande satsningar på hälsoinriktade projekt.” Hälsa, Klimat & miljö
2008-06-09

Köttskatt – lösning på världssvälten och problemen med miljön

Jonas Norberg, Borås Tidning

“Nu under FAO:s toppmöte i Rom 3–5 juni, är den globala mattillgången en huvudfråga.” Avdragsrätt för gåvor, Hunger, Matkrisen 2008
2008-06-03

Dyrare mat är bra för de fattiga

Elisabeth Gauffin, Ngolia Kimanzu; Aftonbladet

“Men i ett längre perspektiv är det verkligen inte höga priser på jordbruksvaror som varit utvecklingsländernas problem, utan tvärtom decennier av sjunkande priser.” Biobränslen, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008
2008-05-30

Brist på kunskap hotar det svenska biståndet

Anneli Eriksson, Hans Rosling; Svenska Dagbladet

“I 30 års tid har Sverige framgångsrikt utbildat sjukvårdspersonal för arbete i fattiga länder. Men snart upphör denna eftertraktade utbildning att existera. Orsaken är att ingen myndighet vill ta ansvar för finansieringen.” Resultat, Sjukvård, Utbildning
2008-04-08

EU lever inte upp till utlovade biståndsmål

Louis Michel, Jean-Louis Schiltz; Göteborgsposten

“EU levde inte upp till sina löften om utvecklingsbistånd och världens fattiga fick 1,7 miljarder euro mindre än 2006, skriver EU-kommissionär Louis Michel” EU, Resultat, Utbildning, Vatten
2008-03-15

Brita Söderwall: Vatten är en mänsklig rättighet

Brita Söderwall, Vestmanlands Läns Tidning

“En svensk använder omkring 40 liter vatten om dagen för att spola toaletten. För den som måste gå timmar varje dag för att alls få tag på vatten är detta obegripligt.” HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Vatten
2008-01-20

”Varför tiger Rapport om fakta?”

Birger Thureson, Aftonbladet

“”Inte ett ord om att svensk hjälp ligger bakom det unika sjukhuset i Afrika”” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Kongo, Mediabevakning, Resultat, Sjukvård
2007-12-20

Alkoholen bidrar till världens fattigdom

Leif Lundqvist, May-Britt Österberg, Monica Johansson; Barometern

“I flera länder har alkoholen också blivit ett sätt att förslava och passivisera invånarna. För att glömma fattigdom och nöd söker sig människor, framför allt män, till barer.” Alkohol, Botswana, Handelspolitik, Kambodja, Kvinnor, Näringsliv, Sydafrika, WHO
2007-12-04

Tydlig koppling mellan alkohol och hiv-smitta

Maj-Lis Lööw, Värmlands folkblad

“Detta arbete måste kompletteras med åtgärder som tydligt riktas mot alkoholens roll vid spridningen av hiv. Restriktiva alkoholpolitiska modeller krävs vid sidan om intervention på lokal och regional nivå.” Alkohol, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, HIV/AIDS
2007-12-01

Medicin räcker inte

Dagens Nyheter

“Bistånd kan i bästa fall hjälpa temporärt. Men för att långsiktigt bygga välstånd finns ingen annan väg att gå för Afrika än den som Indien, Sydkorea och Kina vandrat. Den går genom handel och industri.” Afrika, Handelspolitik, HIV/AIDS, Indien, Kina, Näringsliv, Sjukvård, Sydkorea, WHO
2007-11-30

Låt oss bryta tystnaden om hiv

Esbjörn Hagberg, Värmlands folkblad

“Inför Världsaidsdagen den 1 december ger vi biskopar ut ett så kallat ”Biskopsbrev”. Det handlar om hiv i ett globalt perspektiv.” HIV/AIDS, Religion
2007-11-27

Läkemedelspatent är bra för världens fattiga

Waldemar Ingdahl, SVT Debatt

“Vad ger människor i utvecklingsländerna bäst tillgång till nödvändiga mediciner? Är det en fungerande läkemedelsmarknad eller är det särbehandling och bidrag?” Hälsa, Handelspolitik, Sjukvård, WTO
2007-09-28

Påminnelse om gråten i världen

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Men hungern är större än så. Det finns en smygande svält som heter undernäring och som när den har pågått för länge övergår till ett akut tillstånd. Bristen på näring, ­vitaminer och mineraler suger långsamt [...]Enprocentsmålet, Hälsa, Militärt bistånd, Tchad
2007-09-28

Riktat bistånd stödjer demokratiprocesser

Sara Enetoft mfl; Helsingborgs Dagblad

“Varje dag dör cirka 30 000 barn på grund av fattigdomsrelaterade orsaker. Med denna ofantliga siffra i bakhuvudet ska vi dock vara medvetna om att barnadödligheten, genom biståndspengar, halverats sedan 1970-talet. Antalet barn som går [...]Barn och unga, Demokrati, Hälsa, Partipolitik, Resultat
2007-08-06

Mata Mugabe

Erik Svenning, Sydsvenskan

“Zimbabwe rankas som världens sämst skötta ekonomi. Igår varnade FN:s organ för matprogram, WFP, för en svältkatastrof i vinter om inte det humanitära biståndet ökar. […] Mer humanitärt stöd är ett stöd till Mugabes regim. [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe
2007-07-21

En procent är inte allt

Gert Gelotte, Göteborgsposten

“Bidrar vi inte till att skapa tillväxt och framtidstro i Afrika får vi i stället hantera en snabbt växande flyktingkatastrof i Europa, […]” Afrika, Enprocentsmålet, Flykt och migration, Handelspolitik, Hunger
2007-07-10

Osaklig kritik mot biståndet till fattiga länder

Sven Elander, Peter Sörbom; Vestmanlands Läns Tidning

“Biståndet till den fattiga världen måste alltid utvärderas och ifrågasättas. Forum Syd, som företräder över 200 svenska organisationer, välkomnar en seriös diskussion om biståndets kvalitet.” Afrika, Civilsamhället, G8, Handelspolitik, HIV/AIDS, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Nima Sanandaji: Vad beror fattigdomen på"
2007-06-27

Forum Syd: G8 håller inte sina löften till Afrika

Peter Sörbom, Sven Elander; Vestmanlands Läns Tidning

“För drygt två veckor sedan avslutades G8-ländernas möte i tyska Heiligendamm. Traditionsenligt gavs löften om kraftigt ökat bistånd. Denna gång handlar det om 60 miljarder dollar till Afrika för att bekämpa sjukdomar som hiv/aids och [...]Afrika, G8, HIV/AIDS, Sjukvård
2007-05-14

Barnen behöver inte dö

Anders Björkman, Peter Lundström; Aftonbladet

“Att över en miljon människor varje år dör av en sjukdom som kan förebyggas och botas är ett hån mot tanken om alla människors lika värde.” Barn och unga, Hälsa, Sjukvård
2007-03-22

Luf, Västmanland: Höj biståndet – minska vattenbristen

Hannes Persson, Frida Johnsson; Vestmanlands Läns Tidning

“Det handlar om förfärande fakta: Var femte människa är utan rent dricksvatten. 40 procent av världens befolkning saknar tillgång till rinnande vatten eller sanitär utrustning. Än mer skrämmande är att 200 barn dör varje timme [...]Barn och unga, Partipolitik, Vatten
2007-03-21

FN-rapport: Vattenbrist redan verklighet – och värre blir det

Johan Rockström mfl; Göteborgsposten

“Trenden för svenskt bistånd har under senare år varit en prioritering av stöd till demokratiseringsprocesser och mänskliga rättigheter. Detta stöd är viktigt men riskerar att undermineras om inte grundpelarna för stabil samhällsutveckling, våra mark- och [...]Demokrati, FN, Jordbruk, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Vatten
2007-03-01

Ungliberaler: Bistånd minskar vattenbrist

Hannes Persson, Frida Johnsson; Vestmanlands Läns tidning

” […] delningen av vatten i världen är också orättvis. Av jordens allt vatten är bara 2,5 procent sötvatten och av detta är 69 procent otillgängligt i snö- och isform.” Avdragsrätt för gåvor, Enprocentsmålet, Vatten
2006-12-06

USA:s biståndspolitik hinder i kampen mot hiv/aids

Gabi Björsson, Barometern

“USA har i presidents Bushs ”Emergency Plan for Aids Relief” gjort klart att det bara ger bidrag till organisationer och stater som följer unionens aidspolitik.” Handelspolitik, HIV/AIDS, USA
2006-12-01

Vi behöver medicin nu

Beatrice Were, Asentah Omwega; Aftonbladet

“[…] bromsmediciner som en grundläggande mänsklig rättighet. Förra året i Skottland gav G8-länderna ett löfte om det skulle finnas allmän tillgång till behandling år 2010. Men om inte radikala förändringar görs omgående kommer detta mål [...]HIV/AIDS, Kvinnor
2006-10-30

Handel mot svält

Ystads Allehanda

“Antalet svältande människor i världen ökar, räknat i absoluta tal. Även om andelen svältande människor relativt sett är lägre är ökningen inget annat än oförsvarlig. Särskilt med tanke på att den rika världen mycket lätt [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, USA
2006-06-12

Carin Jämtin: Varje år utförs nästan 20 miljoner osäkra aborter i världen

Carin Jämtin, Aftonbladet

“Inom svenskt bistånd, och svensk utrikespolitik i allmänhet, är det en profilfråga att stå upp för kvinnors rättigheter. Det är en självklarhet för oss, och närapå något som alla andra länder i dag förväntar sig av [...]Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2006-05-14

Ledare 14/5: Framtid på svältgränsen?

Göteborgsposten

“Det är bra att FN och världssamfundet tog och tar ansvar för palestiniernas nöd. Men det är inte bra att biståndet har permanentat deras liv som flyktingar. Dock har biståndsgivarna inte haft mycket att välja [...]FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Palestina, Sociala skyddsnät, Villkorat bistånd
2006-05-02

Utrota u-världens barnsjukdomar!

Dagen

“Det är en skam att västvärlden fortsätter låta miljoner barn, vuxna kvinnor och män att dö varje år i onödan när vi vet att alltifrån vaccinationskampanjer till myggnät och rent vatten skulle rädda dem. Underlåtenhet [...]Barn och unga, Enprocentsmålet, Hälsa, Humanitärt bistånd, Sjukvård
2005-09-05

Alla länder måste ta sitt ansvar

Carin Jämtin, Norrköpings tidningar

“Kvinnornas situation understryker tydligt hur komplex kampen mot hiv/aids är. Den handlar om maktförhållanden i samhället, sexuellt våld och tillgång till information… Vi är beredda att öka vårt bidrag och hoppas att också andra biståndsgivarländer gör [...]Afrika, G8, HIV/AIDS, Partipolitik
2005-07-11

Därför är jämställdhet god befolkningspolitik

Asger Ryhl, Svenska Dagbladet

“Forskning visar att jordbruk som drivs av kvinnor ofta är mer miljövänliga och vinnlägger sig om ett hållbart resursutnyttjande. Dessutom är en hög befolkningstillväxt många gånger en konsekvens av att kvinnans reproduktiva rättigheter inte uppfylls. Många [...]Demografi / befolkningsstatistik, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2005-06-25

Börja med malarian

SVANTE WEYLER, EXPRESSEN

“Afrika backar. Det är den enda världsdelen där andelen extremt fattiga har ökat under de senaste decennierna. Statistiken bekräftar det människor säger åt mig, det jag ser. Varför backar Afrika? Det frågar jag mig, det [...]Afrika, Forskning och innovation, Hälsa, Humanitärt bistånd, IMF (Internationella valutafonden), Millenniemålen, Världsbanken
2005-05-27

Åter en vit fläck på kartan?

Norrköpings Tidningar

“Ända sedan Robert Mugabe bokstavligen slog omkull och slängde ut de vita jordägarna i Zimbabwe har landet i accelererande takt närmat sig avgrunden…Nästa steg för Mugabe kallas Operation Marambatsvin eller Bort med skräpet. I klartext [...]FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Sydafrika, Zimbabwe
2005-05-18

“Biståndet efter tsunamin bygger upp ny fattigdom”

Maria Norrfalk, Johan Brisman, Dagens Nyheter

“En av de allra största utmaningarna just nu är frågan om samordning. Hundratals organisationer har etablerat sig i regionen och summan pengar som samlats in saknar historiskt motstycke – bara Röda korset uppskattas ha samlat [...]FN, Humanitärt bistånd, Indonesien, Sida, Sjukvård, Sri Lanka, Tsunami-katastrofen 2004, Världsbanken, Vatten
2005-05-18

Ett skepp kommer lastat med älsklingsidéer

Hanne Kjoller, Dagens Nyheter

“- H & M och Ikea är Sveriges bästa biståndsorganisationer. Problemet är att de inte hjälper de fattigaste länderna. Därför måste målet vara att bistå de fattiga länderna så att de blir intressanta för H [...]HIV/AIDS, Kvinnor
2005-03-27

Debatt 27/3 Val i Zimbabwe: Folket behöver allt vårt stöd

KJELL FRANSSON M.FL., GÖTEBORGSPOSTEN

“Nu mer än någonsin behöver organisationerna i Zimbabwe vårt stöd. I detta läge är det viktigt att vi i omvärlden, trots stora praktiska svårigheter, visar vår solidaritet. På kort sikt gäller det att sätta ljuset [...]"Bad governance", Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Rättvis handel, Zimbabwe
2005-02-23

Människors lika värde gäller även överlevande

Maria Linder Lundgren M.fl. Norrköpings Tidningar

“Ytterst få internationella bistånds­organisationer har en policy eller strategi för arbetet med människor med funktionsnedsättning. Resultatet blir att de med särskilda behov hamnar i kläm och får lägsta prioritet. Att alla människor är lika mycket [...]Personer med funktionsvariation, Sjukvård, Sri Lanka, Tsunami-katastrofen 2004
2005-01-22

Flodvågen visar att vi kan hjälpa – om vi vill

PehrOlov Pehrson, Aftonbladet

“I veckan presenterade Läkare utan gränser sin årliga lista på världens tio mest förbisedda och underrapporterade humanitära kriser. Inte förvånande ser listan ungefär likadan ut som förra årets topplista, och som årets dessförinnan. … Katastrofen i Sydostasien [...]Hälsa, Sjukvård, Tsunami-katastrofen 2004, Välgörenhet
2004-12-20

Vi har länge prioriterat vaccinationer

Robert Nordman; Norrköpings Tidningar

“I samtliga motioner i Sveriges riksdag kring bistånd har vi satt utrotande av fattigdom och insatser mot de förödande sjukdomar som hindrar all utveckling i fokus. Det är beklämmande att företrädare för ett regeringsparti inte kan [...]Hälsa, Partipolitik, Skuldavskrivning, Volym
2004-12-20

Vi har länge prioriterat vaccinationer

Robert Nordman

“Det är beklämmande att företrädare för ett regeringsparti inte kan vara så ärliga att de åtminstone korrekt presenterar vad vi står för. “ Budget, Hälsa, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Erbjud vaccinering till alla barn"
2004-12-15

Erbjud vaccinering till alla barn

Norrköpings Tidningar

“Tre miljoner barn som dör i onödan varje år som en direkt följd av en ojämn fördelning av redan befintliga resurser…På samma sätt som världens länder gemensamt bestämt att alla barn ska få gå i [...]Afrika, Asien, Barn och unga, Budget, Enprocentsmålet, EU, HIV/AIDS, Jämställdhet, Partipolitik, Sjukvård
2004-12-15

Erbjud vaccinering till alla barn

Åsa Westlund, Ardalan Shekarabi

“I Sverige kan vi vara stolta över att vi sedan många år ha står i främsta ledet vad gäller bistånd och att vi nu har en modern politik där alla olika politikområden ska bidra till [...]Budget, EU, Hälsa, Partipolitik
2004-12-13

Dåligt styre föder svält

Klas Östman, Svenska Dagbladet

“Utan fungerande, någorlunda okorrumperade statsmakter i fler av tredje världens länder kommer det inte att vara möjligt att permanent lösa hungerproblemen, oavsett hur mycket pengar vi lägger på bistånd.” Hunger, Korruption, Välgörenhet
2004-10-16

På söndag är det FN:s internationella dag för utrotning av fattigdomen

Carin Jämtin, Helsingborgs Dagblad

“Ett uttryck för solidariteten med fattiga människor är att Sverige om två år återigen kommer att ge en procent av vår bruttonationalinkomst i bistånd…Inom biståndspolitiken är skillnaden tydlig mellan höger och vänster. Som enda parti [...]Afrika, Budget, FN, HIV/AIDS, Partipolitik, USA
2002-11-14

Kampen om biståndsmiljarderna

Svenska Dagbladet

Det är vettigt att som i den nya UNDP-rapporten Global Public Goods: Managing Globalisation, som i går presenterades i regi av UD, försöka finna system som ger incitament för olika aktörer att dra i samma [...]Afrika, FN, Hunger
2002-08-11

Bra att det svenska biståndet ökar – nu måste vi gå ett steg till

ANNA BERGER KETTNER, Norrköpings Tidningar

“Om inte AIDS-epidemin stoppas, vanstyret upphör och ökad politisk stabilitet uppnås riskerar miljontals människor att dö av svält. Därför är det bra att det svenska biståndet nu stadigt ökar, och kommande år med 50 procent [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Enprocentsmålet, HIV/AIDS, Hunger, Millenniemålen, Partipolitik
2002-07-06

Gör något åt svälten – nu!

Pär Axel Sahlberg m.fl. Svenska Dagbladet

“Aids har dödat sju miljoner bönder i södra Afrika de senaste tjugo åren. Det har minskat produktionen av mat, samtidigt som livsviktig kunskap om odling och hälsa gått förlorad. Människor har inte längre några överskott att [...]HIV/AIDS, Humanitärt bistånd, Hunger, Partipolitik, Vatten
2002-06-10

Det händer för lite för att minska svälten

Margareta Winberg, Norrköpings Tidningar

“Vi socialdemokrater har satt målet att bistånd skall vara en procent av BNI. Men bistånd är inte allt. Vi kan inte ge med ena handen – och ta med andra. Det blir fallet om olika politikområden [...]HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik

Dokument om Hälsa (131 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-03-22

The Water Gap

- The State of the World’s Water 2018

WaterAidVatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2018-03-08

The Global Health 50/50 Report 2018

Global Health 50/50Hälsa, Jämställdhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2018-01-20

Hivprevention med hjälp av lotterier

- Sns Analys nr 47

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)Forskning och innovation, HIV/AIDS2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-12-07

Evaluation of three projects on transboundary water management in the Middle East and North Africa region

SidaAfrika, Mellanöstern, Vatten4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-11-30

Blind Spot. Reaching out to men and boys

- Addressing a blind spot in the response to HIV

UNAIDSHälsa, HIV/AIDS, Jämställdhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-11-20

Out of Order

- The State of the World’s Toilets 2017

WaterAidHälsa, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-10-16

Who will feed us?

ETC GroupHunger, Jordbruk, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-10-16

The State of Food Security and Nutrition in the World 2017

- Building resilience for peace and food security

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Förenta Nationerna (FN), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Unicef, World Food Programme (WFP), World Health Organization (WHO)Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-09-01

Food security and agriculture

- Secure food for a growing world and end hunger

SidaGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-08-30

Recipe for success

Action Against Hunger, WaterAidHälsa, Hunger, Vatten1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-08-21

Corporate engagement on water supply, sanitation and hygiene

- Driving progress on Sustainable Development Goal 6 (SDG6) through supply-chains and voluntary standards

CEO Water Mandate, WaterAid, World Business Council for Sustainable DevelopmentCorporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-05-12

Forced to flee Central America’s Northern triangle

- A neglected humanitarian crisis

Läkare Utan GränserCentralamerika & Västindien, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Hälsa2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-03-22

Wild Water

- The State of the World’s Water 2017

WaterAidGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd, Mänskliga rättigheter, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-03-07

Animal health in development – its role for poverty reduction and human welfare

- Rapport 2017:03 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Hunger, Jordbruk11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-11-30

Kvinnors och flickors hälsa i sviktande stater

- Vägen till utveckling

Global UtmaningGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Kvinnor, Sviktande stater2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-10-14

Kibaha education Centre

- A Sustainable Development Cooperation Project?

Göteborgs UniversitetHållbar utveckling, Hälsa, Jordbruk, Sjukvård, Tanzania, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-09-01

Sustainable global livestock development for food security and nutrition including roles for Sweden

Svenska FAO-kommitténGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Hunger, Jordbruk, Sverige2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-06-07

Attacks on Healthcare

- Report on attacks on healthcare in emergencies based on consolidated secondary data 2014 and 2015

World Health Organization (WHO)Humanitärt bistånd, Sjukvård, WHO2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-20

Out of Focus

- How millions of people in West and Central Africa are being left out of the global HIV response

Läkare Utan GränserAfrika, FN, HIV/AIDS, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-02-22

Global hälsa i perspektiv

- Agenda 2030 och det svenska utvecklingsarbetet

Global UtmaningGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-12-14

Health 2014

SidaBarn och unga, Hälsa, HIV/AIDS, Kvinnor, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-12-09

Agriculture, Forestry, Fishery and Rural development 2014

SidaFiske, Hunger, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-12-01

Mid-term Review of the Somali Joint Health and Nutrition Programme (JHNP)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:50

SidaHälsa, Sida, Somalia, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-10-01

Human Rights Based Approach at Sida

- Compilation of Thematic Area Briefs

SidaHälsa, Handelspolitik, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-09-16

Investing for Development?

- Examining the impacts of the EU's investment regime on food security, the right to food and land governance

Concord, Hands on the land for food sovereigntyEU, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-09-01

Water and Sanitation 2014

- Improving the human right to clean water and basic sanitation

SidaHälsa, Multilateralt samarbete, Resultat, Sida, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-26

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara

- UF2014/40679/UD/AF

UtrikesdepartementetAfrika, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-08-24

Water and Sanitation

- Transboundary Water Cooperation in the Mekong

SidaAsien, Hållbar utveckling, Sida, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-01

Water and Sanitation – August 2015

- Transboundary Water Cooperation in Africa

SidaAfrika, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-01

External Evaluation of Restless Development Tanzania Programmes 2007 – 2015

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluations

SidaDemokrati, Hälsa, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-26

Biståndsbarometern

- Humanitärt

SidaFlykt och migration, Humanitärt bistånd, Hunger, Resultat, Sida, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-03-23

Pushed to the Limit and Beyond

- A year into the largest ever Ebola outbreak

Läkare Utan GränserAfrika, Hälsa9) Dokument om utvärdering
2015-03-19

Healthier Procurement

- Improvements to working conditions for surgical instrument manufacture in Pakistan

British Medical Association, Swedwatch, The Medical Fair and Ethical Trade GroupMänskliga rättigheter, Pakistan, Rättvis handel, Sjukvård, Storbritannien, Sverige2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-02-19

External evaluation of the Amref Health Africa Project on Sexual Reproductive Health Rights for the Young People (Tuitetee – Lets Fight For It), 2010- 2015

- Final Report

- Sida Decentralised Evolutions 2015:4

SidaHälsa, Projektstöd, Resultat, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-11-07

Sweden’s Development Assistance for Health

- Policy Options To Support The Global Health 2035 Goals

- EBA 02/2014

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Biståndets målsättning, Hälsa, Multilateralt samarbete, Resultat11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2014-08-14

Indikativ resultatstrategi för Sveriges samarbete med den globala vaccinalliansen (GAVI) 2015-2020

- UD2014/51157/UD/MU

UtrikesdepartementetBudget, Hälsa, Resultat, Sjukvård1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-06-01

Dränkta rättigheter, flytande ansvar

- En rapport om övergrepp runt bygget av Colombias största vattenkraftverk och de svenska aktörernas ansvar

- Rapport #70

Diakonia, Latinamerikagrupperna, Svenska Kyrkan, SwedwatchColombia, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Vatten4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-05-09

Progress on drinking water and sanitation

- Joint Monitoring Programme update 2014

- ISBN: 978 92 4 150724 0

Unicef, World Health Organization (WHO)Millenniemålen, Vatten12) Dokumenttyp ej angiven
2014-04-01

Invisible Suffering

- Prolonged and systematic detention of migrants and asylum seekers in substandard conditions in Greece

Läkare Utan GränserFlykt och migration, Grekland, Hälsa, Mänskliga rättigheter12) Dokumenttyp ej angiven
2014-03-24

Water and Risk: Developing Sustainable and Resilient Communities

- Policy Report

Stockholm International Water Institute (SIWI), Swedish Water HouseVatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-03-10

Squeezing the Life Out of Yarmouk

- War Crimes AgaInst Besieged CivIlIans

AmnestyHunger, Mänskliga rättigheter, Syrien12) Dokumenttyp ej angiven
2014-03-10

A Devastating Toll

- The impact of three years of war on the health of Syria’s children

Rädda BarnenBarn och unga, Hälsa, Syrien12) Dokumenttyp ej angiven
2014-02-25

Between Rhetoric and Reality

- The Ongoing Struggle to Access Healthcare in Afghanistan

Läkare Utan GränserAfghanistan, Sjukvård12) Dokumenttyp ej angiven
2014-02-13

From population issues to SRHR

- SWEDISH GLOBAL ENGAGEMENT IN SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS

RegeringskanslietBiståndsminister Hillevi Engström (M), Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-01-01

Everyday Emergency

- Silent Suffering in Democratic Republic of Kongo

Läkare Utan GränserFN, Hälsa, Kongo2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-01-01

Progress on Drinking-Water and Sanitation

- 2014 Update

Unicef, World Health Organization (WHO)Hälsa, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-01-01

World Disasters Report

- Focus on culture and risk

- UNDER EMBARGO UNTIL 16.10.2014 00:01 GMT

International federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Röda KorsetBangladesh, Bolivia, Botswana, Ghana, Hälsa, Humanitärt bistånd, Indonesien, Japan, Kultur, Mikrofinans, Moçambique, Nepal, Religion, Sri Lanka, Tanzania2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-12-07

Global health 2035: a world converging within a generation

- Lancet 2013; Vol 382

AAA) VET EJHälsa2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-12-01

We can’t wait

- A report on sanitation and hygiene for women and girls

Unilever, Water Supply & Sanitation Collaborative Council, WaterAidKvinnor, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-28

Who is Responsible?

- Donor-civil society partnerships and the case of HIV/AIDS work

Nordiska AfrikainstitutetCivilsamhället, HIV/AIDS2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-18

Champions of children – State of the World’s Mothers 2011

- On why investments in maternal and child health care in developing countries are good for America

Röda KorsetHälsa, Kvinnor, USA2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-01

Key Problems in the Interaction Between Donors and Civil Society Organizations in South Africa

- Some Evidence from HIV and AIDS Work

- Perspectives No. 25

Göteborgs UniversitetCivilsamhället, HIV/AIDS, Sydafrika10) Perspectives
2013-09-01

En helt ny värld

- Mänskliga framsteg i globaliseringens tidevarv

TimbroDemokrati, Hälsa, Handelspolitik, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-05-03

Transboundary Integrated Water Resources Management and Development Projects in The Mara (Kenya/Tanzania); Sio- Malaba-Malakisi (Kenya/ Uganda) and Kagera (Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania)

- Sida Decentralised Evaluation 2014:74

SidaBilateralt samarbete, Burundi, Kenya, Rwanda, Sida, Tanzania, Uganda, Utvärdering, Vatten4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-03-01

Everyone, everywhere

- A vision for water, sanitation and hygiene post-2015

WaterAidHållbar utveckling, Post-15, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

Levels & Trends in Child Mortality

- Estimates Developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation

Förenta Nationerna (FN), The World Bank, Unicef, World Health Organization (WHO)Barn och unga, Hälsa2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

Spotlight on EU Policy Coherence for Development

- The real life impact of EU policies on the poor

ConcordEU, Hunger, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Post-159) Dokument om utvärdering
2012-10-09

Africa Human Development Report 2012

- Towards a Food Secure Future

United Nations Development Program (UNDP)Afrika, Hunger, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-08

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

- Ds 2012:36

SocialdepartementetFlykt och migration, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-08

Africa Can Help Feed Africa

- Removing barriers to regional trade in food staples

The World BankAfrika, Handelspolitik, Hunger2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-08-08

The Right to Food

Förenta Nationerna (FN)Fiske, Hunger2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-10-09

The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture

- Managing systems at risk

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-10-07

Health and Education in Afghanistan: An Empty Gift

Agency Coordinating Body for Afghan Relief (ACBAR)Afghanistan, Hälsa, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-10-04

Drought in the Horn of Africa

- Preventing the next disaster

Röda KorsetAfrika, Humanitärt bistånd, Hunger2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-08-04

Health care in danger

- Making the case

Röda KorsetHumanitärt bistånd, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-06-01

World report on disability

- 62783

Världsbanken, World Health Organization (WHO)Hållbar utveckling, Hälsa, Personer med funktionsvariation12) Dokumenttyp ej angiven
2011-01-01

Spotlight on EU Policy Coherence for Development

- A Lisbon Treaty provision; A Human Rights obligation

ConcordEU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Hunger, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-10-01

Right to Food and Nutrition Watch 2010

- Land Grabbing and Nutrition: Challenges for Global Governance

Members of the Right to Food and Nutrition Watch Consortium 2010Afrika, Asien, Hunger, Landgrabbing, Sydamerika2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-07-25

Guide to Giving

Copenhagen Consensus CentreBarn och unga, Biståndets målsättning, Biståndsformer, Hälsa, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Resultat, Sektorskoncentration, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-06-27

Dialog för förändring

- Ett material till stöd för policydialog om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

RegeringskanslietHIV/AIDS, Kvinnor, Millenniemålen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-02-01

Destined to fail?

- how violence against women Is undoing development

ActionAidCivilsamhället, HIV/AIDS, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-09-28

World disasters report 2009

- Förvarningssystem och tidiga insatser

Röda KorsetHunger, Klimat & miljö, Tsunami-katastrofen 20042) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-07-01

Sida’s Water Portfolio 2006-2008

- Sida’s Water Portfolio 2006-2008

SidaSida, Utvärdering, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-05-01

Management and Use of Water Resources – A Summary of Sida’s Experiences and Priorities

SidaJordbruk, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-05-01

Fatal neglect

- How health systems are failing to comprehensively address child mortality

WaterAidBarn och unga, Hälsa, Vatten, Zambia2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-04-28

The winning formula to beat malaria

- World malaria day report

Röda KorsetAfrika, Hälsa, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Rätten till en framtid

- Policy för Sveriges internationella HIV- och AIDS arbete

- UD 09.012

RegeringskanslietHIV/AIDS2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Getting Transboundary Water Right

- Theory and Practice for Effective Cooperation

SidaSida, Utvärdering, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Support to Uganda’s Water and Sanitation Sector from the 1980s Onwards

- Reflections and Experiences

SidaUganda, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-12-01

Multi-disciplinary assessment mission: Report on the Horn of Africa food crisis

- International Federation secretariat, Nairobi, Kenya 19 October–7 December 2008

Röda KorsetAfrika, Hunger, Matkrisen 20082) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-11-27

The Right to a Future

- Policy for Sweden´s international HIV and AIDS efforts

RegeringskanslietBiståndets målsättning, HIV/AIDS, Partipolitik1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2008-02-01

Sveket mot de fattigaste

- Om biståndet till jordbruket som försvann

- Fakta från Utan Gränser, nr 7

Kooperation Utan GränserHunger, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-10-01

Var lojal – eller svält!

- Vittnesmål inifrån svältens Zimbabwe

- Fakta från Utan Gränser, nr 5

Kooperation Utan GränserDiktaturer, Hunger, Zimbabwe2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-07-01

Health through Sanitation and Water Programme (HESAWA), Tanzania

- Ex-post (Retrospective) Evaluation Study

- Sida Evaluation 06/36

SidaHälsa, Sida, Tanzania, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-05-03

Miljö och hallbar utveckling

- Planerade insatser inom ramen för den Sarskilda SVIiljösatsningen

SidaHållbar utveckling, Klimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-02-01

Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

RegeringskanslietHälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utrikesdepartementet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-01-01

Water and Urban Conflict

- discussion on issues and a review of sida projects

SidaProjektstöd, Sida, Urbanisering / hållbara städer, Vatten4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2006-01-01

Addressing food Crisis in africa

- What can sub-saharan africa learn from asian experiences in addressing its food crisis?

- January 2006 • Division for rural Development

SidaAfrika, Asien, Hunger, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-04-01

Turning Policy into Practice

- Sida's implementation of the Swedish HIV/AIDS strategy

- Sida EVALUATION 05/21

SidaHIV/AIDS, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-03-01

Turning Policy into Practice: Sida’s implemention of the Swedish HIV/AIDS strategy

- A Review of Country Strategies and Organisational Arrangements

- Sida Evaluation 05/21:1

SidaHIV/AIDS, Sektorskoncentration, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 6 – Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases

Förenta Nationerna (FN)Hälsa, HIV/AIDS, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 5: Improve maternal health

Förenta Nationerna (FN)Hälsa, Kvinnor, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2005-01-28

Progress towards the Millennium Development Goals,1990-2005

- Goal 1. Eradicate extreme poverty and hunger

Förenta Nationerna (FN)Hunger, Millenniemålen, Utvärdering12) Dokumenttyp ej angiven
2004-06-01

Checklist to Sida strategy for water supply and sanitation

- Water Division, Division for Urban Development and Environment

SidaHälsa, Klimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-05-01

Water Demand Management in Southern Africa

- Assessment of a Sida financed Water Demand Management project in Southern Africa, 1997–2004

SidaKlimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Pure Water

- Strategy for Water Supply and Sanitation

SidaHälsa, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Sida’s Work Related to Sexual and Reproductive Health and Rights 1994-2003

- Sida Evaluation 04/14

SidaHälsa, Kvinnor, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2003-12-01

The Environment, Natural Resources and HIV/AIDS

HIV/AIDS, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-11-01

Miljö, naturresurser och HIV/AIDS

SidaHIV/AIDS, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-11-01

Miljö, naturresurser och HIV/AIDS

HIV/AIDS, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-08-01

South Eastern Europe – Guidelines for Sida’s Environmental Cooperation

SidaKlimat & miljö, Östeuropa, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-10-01

Ett vägval för svensk utrikespolitik

- Fortsatt fokus på ökad vapenexport eller en seriös satsning på fattigdomsbekämpning

Svenska Freds och skiljedomsföreningenHIV/AIDS, Politik för global utveckling (PGU), Sydafrika, Vapenhandel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-03-01

Hälsa – en nyckel till utveckling

SidaHälsa, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-01-06

Health and Environment

- Health Division Document 2001:2

SidaHälsa, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-01-01

Rättvis tillgång till vård

SidaBiståndsformer, Hälsa2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-03-01

Investing for future generations

- Sweden’s International Response to HIV/AIDS

Sida, UtrikesdepartementetHälsa, HIV/AIDS, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-01-01

Most worthwhile use of water

SidaKlimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-10-01

Ecological Alternatives in Sanitation

- Proceedings from SIDA Sanitation Workshop, Balingsholm, Sweden 6-9 August 1997

- Publications on Water Resources: No 9

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Fisheries, Aquaculture and Coastal Zones in Developing Countries, maninly of the East Africa and the Southeast Asia

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaFiske, Hälsa, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-06-01

Sexual and Reproductive Health and Rights

- Strategy for development cooperation

SidaFN, Hälsa, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-03-01

Towards an Ecological Approach to Sanitation

- Publications on Water Resources: No 5

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Hälsa, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1996-01-01

Promoting Sustainable Livelihoods

- A report from the Task Force on Poverty Reduction

Hälsa, Klimat & miljö, Sociala skyddsnät, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-07-01

Poverty and the Environment

- A Contribution to Sida's Poverty Study

SidaKlimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-02-01

Sexual and reproductive health

- Development cooperation to promote Sexual and Reproductive Health - An action plan of the health division at Sida

SidaHälsa, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-01-01

Sexualupplysning och reproduktiv hälsa i Sverige under 1900-talet

- Rapport för FN:s konferens om befolkning och utveckling i Kairo 1994

- SOU 1994:37

UtrikesdepartementetDemografi / befolkningsstatistik, FN, Hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)12) Dokumenttyp ej angiven
1993-07-01

SIDA’s support to family planning programmes

- Thirty-five years of Swedish experience of development cooperation - A desk study

SidaBarn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1992-12-13

Thought for Food – An Evaluation of the Tanzania Food and Nutrition Centre

- SIDA Evalutation Report 1992/2

SidaHunger, Tanzania, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1991-03-13

The Art of Survival – A Study on Sustainability in Health Projects

- SIDA Evalutation Report 1991/3

SidaHälsa, Tanzania, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1989-01-03

No Short Cuts to Health

- An evaluation of SIDA Health Sector Support to Zambia 1979- 1988

- SIDA Evalutation Report 1989/3

SidaHälsa, Utvärdering, Zambia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1986-01-03

From hospitals to health centers

- A Joint Evaluation of Swedish Assistance to Health Sector Development in Kenya 1969- 1985, paris II and III

SidaHälsa, Kenya, Sjukvård4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1982-01-01

Polcy for Sidas hälsobistånd

SidaBiståndsformer, Hälsa12) Dokumenttyp ej angiven
1981-08-06

Befolkningsfrågan och familjeplaneringen

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Sida, Utrikesdepartementet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1981-06-12

Befolkningsfrågor och familjeplaneringen

UtrikesdepartementetDemografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Sida, Utrikesdepartementet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1979-02-01

Rapport

- Från SIDA nr:1 1979 TEMA:HÄLSA

SidaHälsa, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1977-03-11

Bega-folket i Etiopien – En minoritet i revolutionens skugga

SidaCivilsamhället, Etiopien, Hälsa, Jordbruk, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1975-09-01

Seger över smittkopporna: Vi kan – bara vi vill.

- En sammanfattning om mänsklighetens kamp mot smittkopporna

SidaHälsa, Sjukvård3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1974-02-04

Personalbistånd i Tanzania

- Effektivitet och utländsk personal inom det tanzaniska vattenförsörjningsprogrammet

SidaTanzania, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1974-02-04

Sammanfattning av en preliminär rapport om MTU NI AFYA masshälsokampanj i Tanzania

- Sammanfattning av en premilinär rapport

SidaHälsa, Tanzania3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1974-02-04

Decentraliserat program för hälsocentraler i Tanzania

- Sammanfattning av en studie över genomförande och kontroll av ett decentraliserat program

SidaHälsa, Tanzania3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1972-11-16

The Impact of the Rural Water Program in Tanzania

SidaTanzania, Vatten3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1969-01-01

Wanted: another leap ahead

- Sweden and the world population crisis

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Hunger2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Hälsa (106 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-06-28 Feministisk utrikespolitik – opportunism eller framtiden för svensk utrikespolitik? Olof Palmes Internationella Center välkomnar dig till ett rapportsläpp och samtal om Sveriges feministiska utrikespolitik den 28 juni kl. 13:00. Utrikesminister Margot Wallström (S) kommer att ge sin syn på vägen framåt för den feministiska utrikespolitiken, [...] Olof Palme International Center "Good governance", Demokrati, Ekonomisk jämlikhet, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2018-06-07 FUF-fåtölj: Humanitära insatser i krigets skugga Även i krig finns det lagar. Den internationella humanitära rätten är ett regelverk som ska ge ett särskilt skydd till medicinska uppdrag, sjukvårdspersonal och sjukvårdsinrättningar samt till sjuka och skadade. Men trots att människor som [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Läkare Utan Gränser Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sjukvård
2018-06-12 Overcoming Barriers to Sexual and Reproductive Health and Rights Gender equality and women’s wellbeing are key for achieving sustainable development. Ensuring global access to sexual and reproductive health and rights (SRHR) is therefore a targeted area within the 2030 Agenda for Sustainable Development. SRHR [...] EBA, Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet (KI), RFSU, Uppsala Universitet, Utrikesdepartementet Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Sektorskoncentration, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2018-04-26 Flood risk management – rural to urban views for the future Whereas traditional engineering continues to be important, green infrastructure and ecosystem based solutions are increasingly acknowledged as essential for climate adaptation. Providing room for floods, integrating flood management with drought management, remuneration for water retention [...] SLU Hållbar utveckling, Vatten
2018-04-11 Arica Victims mot Boliden Mineral: Är det nu fritt fram för svenska företag att skada miljö och hälsa utomlands? Gruvbolaget Boliden Mineral skickade i mitten av 1980-talet 20 000-25 000 ton giftigt gruvavfall från Rönnskärsverken utanför Skellefteå till staden Arica i norra Chile. Boliden påstår att det var en normal affärstransaktion till ett chilenskt [...] Latinamerikainstitutet, Svensk-Chilenska Kulturinstitutet (SCHIK) Hälsa, Klimat & miljö, Näringsliv
2018-04-16 Food Security Through a Gendered Lens How can a gendered lens be applied to policy on food security? A discussion with the UN World Food Programme’s Director for the Gender Office In a world where we produce enough food to feed everyone, 815 [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Sida, World Food Programme (WFP) Hunger, Jämställdhet
2018-02-01 Vad händer när vattnet tar slut? I Kapstaden, Sydafrika, har flera års torka lett till rekordlåga vattennivåer med hotande vattenbrist som konsekvens. Trots restriktioner för vattenanvändning räknas dagarna ner tills vattnet i kranen beräknas ta slut. Under 2016 hade flera platser [...] SIWI, Stockholm International Water Institute (SIWI) Klimat & miljö, Vatten
2018-02-02 Hunger, Food Security, Stability and Peace The seminar will ask, ‘In what ways is hunger a security risk and how can we work together to address the challenges?’. The discussion will provide an opportunity for SIPRI and the WFP to advance [...] Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), World Food Programme (WFP) Fred och säkerhet, Hunger, Mänskliga rättigheter
2018-01-24 SIANI Annual Meeting 2018: Nutrition for Everyone Everywhere Every year the SIANI secretariat organises a meeting to provide an opportunity for members to interact with each other and to reflect on the work-plan of the year ahead. This year we have chosen nutrition [...] SIANI Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jordbruk, Vatten
2018-01-22 Offentlig-privat samverkan och rätten till hälsa i Tanzania När privatieringen fick sitt genomslag i Tanzania fanns ingen privat vinstdrivande sektor som kunse ta över hälso- och sjukvården. Istället klev kyrkoorganisationerna in som direkts privata partners till staten, eftersom de sedan tidigare levererat sjukvårdstjänster. [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Svenska Kyrkan Internationellt Arbete Hälsa, Kenya, Näringslivsbistånd, Sjukvård, Tanzania
2017-11-15 Youth, Health and the Global Goals: Dialogue with Melinda Gates he Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT) and its collaborators welcome university students to participate in an interactive evening at the Royal Swedish Academy of Sciences where we will discuss and showcase innovative intersectoral [...] Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT) Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård
2017-11-16 Conflict & Hunger Conflicts are increasing in number and complexity, hampering efforts to end hunger by 2030. Conflict is today the leading cause of hunger – with more than half of the 815 million hungry people in the [...] World Food Programme (WFP) Flykt och migration, Fred och säkerhet, Hunger, Klimat & miljö
2017-11-09 MR-dagarna: Land grabbing, access to land and food sovereignty Access to land and natural resources is fundamental to the fulfillment of a number of fundamental human rights, such as the right to food, water, housing and culture. Nevertheless, a decreasing number of people own [...] Nätverket Makten över Maten Hunger, Landgrabbing, Vatten
2017-11-20 Water Sanitation and Hygiene (WASH) for Health – expanding the view World Toilet Day is about inspiring action to tackle the global sanitation crisis. Today, 2.3 billion people, 1 in 3, live without a decent toilet. In 2013, the United Nations General Assembly officially designated November [...] SEI, Sida, SIWI, Stockholm International Water Institute (SIWI), WaterAid Hälsa, Sida
2017-10-26 Global and Local Health – Legacy of Hans Rosling The seminar will be discussing Hans Rosling´s research on the disease Konzo. The seminar is a collaboration between Swedish Agriculture University, Uppsala (SLU – Global) and Centre for Global Health, Karolinska Institutet. Attending the seminar are two important researchers, [...] Karolinska Institutet (KI), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Hälsa, Sjukvård
2017-10-16 World Food Day 2017 – Change the future of migration. Invest in food security and rural development Den 16 oktober varje år uppmärksammas Världshungerdagen, World Food Day runt om i världen. Syftet med Världshungerdagen är att lyfta fram de stora problem som orsakas av hunger och fattigdom runt om i världen. Den [...] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), SIANI, Sida Hunger
2017-08-25 Stockholm Act-Winning The Hunger Games – One of the Greatest Challenges of Our Time Hur kan en niondel av världens befolkning inte ha tillräckligt med mat när samma värld slänger en tredjedel av all mat som produceras? Vad har hunger och ojämställda förhållanden i världen för relation? Hur kan [...] Hungerprojektet Hunger, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2017-08-30 Delivering on SDG 6 – showcasing international best practice in the food sector The 2030 Agenda includes a dedicated goal on water and sanitation (SDG 6) that sets out to “ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.” SDG 6 expands the MDG focus on [...] Swedish Water House Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Näringsliv, Vatten
2017-07-04 Vattenkrig – kriget om vatten. Samverkan för hållbara innovationer i kris och katastrof Hur kan vi i Sverige i partnerskap tillsammans med företag, myndigheter, universitet, biståndsorganisationer och institutioner få fram hållbara innovationer i internationella kris och katastrofdrabbade områden? Medverkande: Lena Ingelstam, Chef för avd. Innovation och Partnerskap, Sida; Anders Jägerskog, [...] Läkarmissionen Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Vatten
2017-07-06 Ssch! Världen ser rött när vi blöder – om mens som hinder för utveckling Varje dag har 800 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen mens. Trots att kopplingarna mellan mens och utveckling är tydliga förblir frågan ett tabubelagt ämne, omgärdat av myter och okunskap som varje dag [...] Essity, Kvinna till kvinna, Plan International Sverige, Union to union Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-06 Preventive healthcare and individual food Technology is rapidly changing our global food system, but how are foodtech innovations going to improve our health. Medverkande: Johan Turesson, Founder, Smaka på Stockholm   Sweden Foodtech Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Hälsa, Hunger, Jordbruk
2017-07-04 Designing the sustainable food of the future that can feed billions – how? With 800 million people going to bed hungry every night, the world needs a sustainable food system and new food products that can feed every person, every day. Increasingly, the quality of food is as important [...] Hållbar utveckling, Hunger, Klimat & miljö
2017-07-04 Rätten till säkert sex – svenskt bistånd för global hälsa Hur mycket hälsobistånd, inklusive SRHR, ger de europeiska länderna, samt Sverige? Vilka trender kan vi se, och hur har givarlandskapet förändrats? SEEK Development från Berlin presenterar resultat. Några av de medverkande: Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin Sabine [...] Global Utmaning Hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-05 Vem ska lösa antibiotikaresistenskrisen? Antibiotikaresistensen ökar i hela samhället. Läkemedelsindustrin lyckas inte få fram nya antibiotika. Samtidigt fortsätter felanvändningen av antibiotika både till människor eller djur. Vilken roll har universiteten och hur kan de bidra till långsiktiga och globala [...] Uppsala Universitet Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Hälsa, Klimat & miljö
2017-07-05 Medicinskt folkmord – massmord i Kinas organtransplantationsindustri Kina utför flest organtransplantationer i världen men har få frivilliga donatorer. Man erkänner att man använder organ från dödsdömda, men de svarar för en liten del av transplantationerna. Baserat på tio års forskning avslöjar filmen [...] Epoch Times Sverige Kina, Mänskliga rättigheter, Sjukvård
2017-07-05 Samtal kring viktig bildjournalistik Samtal med utgångspunkt i Magnus Wennmans och Erik Wimans nya reportage om barnen som svälter i Sydsudan, ”What’s on the plate?”. Medverkande: Magnus Wennman, Fotograf, Aftonbladet; Erik Wiman, Reporter, Aftonbladet. Aftonbladet Hunger, Mänskliga rättigheter
2017-07-02 Vatten, skog, människor – hur återskapar vi produktiva landskap? Skogar och trädlandskaps har en central roll för biologisk mångfald, vattenflöden och ekonomisk utveckling. Sverige har stora möjligheter att bidra till den stora globala utmaningen att restaurera de stora arealerna utarmad skogsmark som är resultatet [...] Focali, Skogsstyrelsen, SLU Global, Sveaskog, Swedish Water House Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Vatten
2017-07-06 Agenda 2030 – varför vänta? Vi har redan många lösningar. Why wait? Let’s co-create sustainability   Sweden is in the lead in the implementation of Agenda 2030. This gives huge opportunities and also a responsibility to be a role model and create a win-win-win situation for all. How can we use [...] 2022 Initiative, Globträdet, Hållbar Utveckling Sverige AB, Stockholms Läns FN-distrikt Flykt och migration, Hållbar utveckling, Hälsa, Klimat & miljö
2017-07-03 Global narkotikapolitik – är FNs narkotikakonventioner hotade? Nästa stora FN-möte om global narkotikapolitik äger rum 2019. Kanada ska innan dess ha legaliserat cannabis. Kommer andra länder följa efter? Går det att hålla ihop det internationella samarbetet i så fall? Medverkande: Linda Nilsson, Generalsekreterare, [...] Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), RNS FN, Hälsa
2017-07-06 Bör Sverige följa andra länders exempel och lagstifta mot organturism till bl.a. Kina? De första rapporterna om systematisk och storskalig organskörd från samvetsfångar i Kina framkom redan 2006. Sedan dess har filmer, böcker och många rapporter publicerats i ämnet, och flera länder och organisationer har agerat. Länder som [...] Epoch Times Sverige, International Society of Human Rights Sweden, Svenska Föreningen för Falun Dafa Kina, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Sjukvård
2017-08-29 Vatten – hållbarhetsrisk eller affärsmöjlighet? På seminariet får vi lyssna till WaterAids landschefer i Etiopien och Indien som beskriver den lokala bristen på rent vatten och sanitet, hur det påverkar företagsklimatet och vad vi kan göra åt det. Samt representanter [...] CSR Sweden, Vinge, WaterAid Etiopien, Hållbar utveckling, Indien, Klimat & miljö, Vatten
2017-07-02 Vår antibiotika i deras vatten – om utsläpp från läkemedelsproduktion och möjliga lösningar Låginkomstländer tillverkar mer och mer av våra läkemedel. Enorma utsläpp av antibiotika från tillverkningen riskerar samtidigt att driva på utvecklingen av resistenta bakterier, en av vår tids största globala samhällsutmaningar. Hur kan Sverige ta ansvar [...] Göteborgs Universitet Klimat & miljö, Sjukvård
2017-06-07 FUF-fåtölj: Bristande “menskliga” rättigheter På många platser i världen är kunskapen om mens otillräcklig. Blodet betraktas som något som ska osynliggöras, menstruerande personers kroppar tabubeläggs och mens omges ofta av tystnad och skam. När detta kombineras med bristfällig tillgång [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-06-20 Localizing Global Agendas – Social focus; key to leave no one behind Global Utmaning has identified four areas of particular importance for local implementation of global agendas; global health and well-being, urban development, youth participation and sustainable financing. In four parallel sessions we will discuss how national policies, strategies [...] Global Utmaning Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Näringslivsbistånd
2017-05-18 Hur påverkas de globala målen av alkohol och tobak? Barnarbete, negativ miljöpåverkan och nikotinförgiftning hos de som arbetar på tobaksfälten är några exempel tobaksindustrins konsekvenser. Alkohol skapar ekonomiska problem vilket i sin tur är hämmande för fattigdomsbekämpningen och har en stor påverkan på mäns [...] FN-förbundet, IOGT-NTO Alkohol, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2017-03-14 Äldre i världen – med fokus på Vietnam För många äldre i dagens Sverige blev kriget i Vietnam väckarklockan för internationellt och politiskt engagemang. Välkommen till ett seminarium som med bland annat internationella jämförelser av hälsa belyser utvecklingen i Vietnam och villkoren för [...] ABF Stockholm, Pensionärer Utan Gränser (PRO-Global), Svenska kommittén för Vietnam Demografi / befolkningsstatistik, Hälsa, Vietnam
2017-03-23 World Water Day 2017 – Climate change is water change WaterAid and Sida are delighted to announce a panel of distinguished global experts and policy makers to discuss how improving access to clean water can make poor and vulnerable communities better able to withstand catastrophes, [...] Sida, WaterAid Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Vatten
2017-03-07 Mens, makt och arbete Vad kan den fackliga rörelsen göra för att säkra att mensen inte blir det som skiljer på vilka förutsättningar människor har att utvecklas och försörja sig? ABF Stockholm, Arena Idé, Union to union Hälsa, IFS (internationella fackliga samorganisationen), Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2017-02-27 Filmvisning och föreläsning – Peru och vattenfrågan De hemkomna praktikanterna Lina Franzén och Lillemor Lind Alpstad berättar om Svalorna Latinamerikas arbete i Peru samt deras erfarenheter av att göra utlandspraktik i området Castilla Media. De kommer även visa en kortfilm som praktikanterna [...] Svalorna Latinamerika Hälsa, Peru, Sydamerika, Vatten
2017-02-22 “Hälsa och välfärd – den växande globala klyftan” “Tankesmedjan Global Utmaning bjuder in till föreläsning och samtal om global hälsa. Hur ser hälsoläget i världen ut? Varför drabbas vi av olika sjukdomar i olika länder? Hur ser hälsoläget och trenderna ut i Sverige [...] Global Utmaning FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa
2016-12-14 Bönor och linser – hälsosamma frön för en hållbar framtid För lantbrukare i en del låginkomstländer är bönor, linser och andra baljväxter viktiga såväl ekonomiskt som näringsmässigt, eftersom de både säljs och konsumeras av lantbrukarna och deras familjer. Detta bidrar till familjernas livsmedelsförsörjning och skapar [...] Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSAL), Svenska FAO-kommittén, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hälsa, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-12-02 Indiens stora utmaning – tillgång till rent vatten, sanitet och hygien för alla! 774 miljoner personer i Indien har inte tillgång till en toalett och 76 miljoner människor saknar tillgång till rent dricksvatten. Utmaningen är enorm men vinsterna om man klarar det är större. V K Madhavan, generalsekreterare för WaterAid [...] WaterAid Indien, Vatten
2016-11-17 Mänskliga Rättighetsdagarna: The global food system – solution or villain? The right to adequate food is a human right. Still, more than 800 million people suffer from hunger, while half a billion suffer from obesity. Small scale farmers feed the majority of the world’s population. Still [...] Afrikagrupperna, FIAN, Framtidsjorden, Latinamerikagrupperna, Svalorna Indien Bangladesh Hunger, Jordbruk, Mänskliga rättigheter
2016-11-18 Mänskliga Rättighetsdagarna: Vem har rätt att släcka törsten? Vatten är en mänsklig rättighet. Ändå saknar 650 miljoner människor tillgång till rent vatten. Andra får betala dyrt för att släcka törsten. Vi samtalar om Schyst resandes nya kampanj om följderna av turismens vattenanvändning, och [...] Schyst resande, Union to union Mänskliga rättigheter, Turism, Vatten
2016-11-18 Can a city be sustainable without toilets for all? Worldwide, it is estimated that almost one-fifth of all urbanites – over 700 million people – live without a decent toilet. Rivers, lakes, beaches, streets, railtracks and common areas quickly become open sewers and rubbish [...] Sida, WaterAid Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Urbanisering / hållbara städer, Vatten
2016-11-17 Är miljö- och hälsofarliga ämnen ett problem i svenskt jordbruk? Med anledning av den nya utredningen som ska analysera behovet att beskatta hälso- och miljöfarliga ämnen och se över skatten på bekämpningsmedel, bjuder Naturskyddsföreningen in till detta seminarium. Miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel är centrala [...] Naturskyddsföreningen Hälsa, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-11-30 Utvecklingssamarbete för global hälsa i en ny tid Hur har hälsoläget samt riktningen av hälsobistånd förändrats över tid? Vilka framtida investeringar och samarbeten behövs för en hållbar global hälsoutveckling? Ur ett 50-årsperspektiv vill tankesmedjan Global Utmaning tillsammans med Karolinska Institutet uppmärksamma Sidas globala hälsoarbete och stöd till forskning. Vi kommer särskilt diskutera förhållandet mellan forskning och politik och dess betydelse för global [...] Global Utmaning, Karolinska Institutet (KI) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sida
2016-11-16 A Fair and Sustainable Agenda for Zero Hunger The world leaders have agreed on the Sustainable Development Goals, one of them being Zero hunger by 2030. What are the proposed solutions to get there and what are the strategies to guarantee the end [...] Afrikagrupperna, FIAN, Framtidsjorden, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Svalorna Indien Bangladesh Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Hunger
2016-10-04 Barn på flykt i Sverige – glömda, gömda och sjuka Karin Gyllenring, advokat, talar om den nya asyllagen och praxis: hur drabbas flyktingbarnen av den nya lagen? Sevil Bremer, leg.psykolog och leg.psykoterapeut: ”Det är som om jag inte finns” – om mötet med de nyanlända ensamkommande barnen [...] ABF Stockholm Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Hälsa
2016-09-08 Behavioral drivers of stove uptake in Kenya and Zambia “Traditional cookstoves create a great deal of smoke in the home, and women and children tend to suffer the most from breathing in the fumes, which overall cause around 4.3 million premature deaths every year. And the [...] Stockholm Environment Institute Biobränslen, Hälsa, Kenya, Zambia
2016-08-28 Världsvattenveckan Världsvattenveckan startar och håller på till om med den 2 september. Experter, aktivister och beslutsfattare från hela världen deltar i årets upplaga som har vattnets roll för hållbar tillväxt som tema. Konferensen arrangeras av Stockholm [...] Stockholm International Water Institute (SIWI) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Klimat & miljö, Vatten
2016-07-07 Sjukvård i skottlinjen – hur återfår vi respekten för krigets lagar? Röda Korset, Läkare Utan Gränser och Svenska Afghanistankommittén har alla förlorat patienter och personal i attacker som har haft stora konsekvenser för människors möjlighet att söka vård. Direkta angrepp mot sjukvården i väpnade konflikter är [...] Läkare Utan Gränser, Röda Korset, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Sjukvård
2016-07-04 Urbanisering och global hälsa – hållbara städer och sociala investeringar Vilka nordiska erfarenheter finns det att dra slutsatser från när det kommer till att skapa hållbara städer, ökad folkhälsa och jämlikhet enligt målen i Agenda 2030? Vad är grön välfärd och hur kan det förbättra [...] Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Hälsa, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer
2016-07-10 Feministisk syn på global hälsa, väpnade konflikter och fredsarbete Trots att kvinnohälsa är den första indikatorn för barns utveckling, utbildningsnivå och överlevnad så finns inga beslut på att en viss del av pengarna inom utvecklingssamarbeten ska användas till insatser som direkt främjar detta. Det [...] Feministiskt Initiativ Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa
2016-08-24 Development Research Conference 2016 (Day 3) The aim with this conference is to provide a multi-disciplinary forum for networking and intellectual exchange among scholars who conduct research in and of relevance to low-income countries and/or engage in capacity-building collaborations. Researchers and [...] Sida, Stockholms Universitet, Vetenskapsrådet "Good governance", Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jordbruk
2016-08-23 Development Research Conference 2016 (Day 2) The aim with this conference is to provide a multi-disciplinary forum for networking and intellectual exchange among scholars who conduct research in and of relevance to low-income countries and/or engage in capacity-building collaborations. Researchers and [...] Sida, Stockholms Universitet, Vetenskapsrådet "Good governance", Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jordbruk
2016-08-22 Development Research Conference 2016 (Day 1) The aim with this conference is to provide a multi-disciplinary forum for networking and intellectual exchange among scholars who conduct research in and of relevance to low-income countries and/or engage in capacity-building collaborations. Researchers and [...] Sida, Stockholms Universitet, Vetenskapsrådet "Good governance", Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jordbruk
2016-07-07 Vatten i värdekedjan – mot en lönsam och hållbar textilindustri I många asiatiska länder, är textilindustrin den fjärde största vattenanvändaren. Enligt Världsbanken orsakar textilindustrin 20 procent av de globala vattenföroreningarna. Denna problematik arbetar svenska varumärken med inom Sweden Textile Water Initiative (STWI). En värdekedja som [...] Stockholm International Water Institute (SIWI) Klimat & miljö, Vatten
2016-07-05 Brain drain or brain circulation – ett globalt utbildningsperspektiv för hälsa Hur säkerställer vi ut- och fortbildning av den medicinska professionen i en globaliserad värld? Hur ska nyanlända, utlandsutbildade läkare snabbt kunna fortsätta sin medicinska verksamhet i Sverige? Medverkande:  Stefan Lindgren, ordförande, Svenska Läkaresällskapet Johan Hassel, vd, Tankesmedjan Global [...] Hälsa, Sjukvård
2016-07-06 Högerextremism och nationalism i Europa – hur påverkar det sexuella och reproduktiva rättigheter? Aborträtten, preventivmedel, sexualupplysning och hbtq-personers rättigheter ifrågasätts högljutt idag. Det gäller inte minst av religiösa, nationella och högerextrema rörelser i Europa. Vilka är det som står för motståndet, vad vill de och vad kan vi [...] RFSU EU, Hälsa, HBTQI-personer, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-07-05 Antibiotikaresistens – ett smygande hot mot utvecklingsmålen Antibiotikaresistens beskrivs som ett av det störa hälsohoten detta decennium och det här seminariet handlar om hur den både påverkar och påverkas av flera andra utvecklingssektorer. Många av de globala målen går helt enkelt inte [...] Dag Hammarskjöld Foundation, ReAct Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa
2016-07-06 Innovation – så når vi de globala preventivmedelsmålen 225 miljoner kvinnor som vill kunna kontrollera sin egen fertilitet saknar tillgång till preventivmedel. Det globala partnerskapet Family Planning 2020 har satt upp ett mål om alla ska ha tillgång till preventivmedel. Hur kan Sverige [...] RFSU FN:s utvecklingsmål, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Kvinnor
2016-07-07 Sveriges framtida roll inom global hälsa Jämlik hälsa är ett av sex prioriterade områden i regeringens nya policyramverk för utvecklingssamarbete som ligger till förslag, och som kommer att ersätta det tidigare biståndspolitiska ramverket. Ett samtal om global hälsa i det svenska [...] Global Utmaning, Läkare Utan Gränser, RFSU Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård
2016-07-04 Barn som föder barn – en fråga om utveckling, rättigheter och framtid Sverige och andra givarländer må vara bra på jämställdhet och frågor om rör sexuella och reproduktiva rättigheter men det glöms ofta bort att det faktiskt även gäller flickor – barn. Då flickorna dessutom ofta tvingas [...] Plan Sverige, United Nations Population Fund (UNFPA) Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-05-30 Global Health in Conflict, Poverty and Fragility – Achieving the 2030 Agenda How can we ensure that fragile and conflict-affected states are not left behind? In relation to achieving the Millennium Development Goals (MDGs), significant progress has been made in addressing some of the world’s most important challenges. One billion [...] Global Utmaning FN, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Post-15
2016-04-26 Vattnets roll i Agenda 2030 och Klimatavtalet God vattenförvaltning är både ett mål och medel för en hållbar utveckling och en förutsättning för lyckade klimatåtgärder. Vilka vattenfrågor kommer Sverige att prioritera globalt och nationellt? Under seminariet diskuterar vi utkomsterna av SDG- och klimatförhandlingarna [...] Swedish Water House Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Vatten
2016-04-13 Bending the curve – Africas unfolding agrifood system and diet transformation For the past 15 years African countries have been witnessing a surge in economic growth with some countries moving from low-income to lower-middle and middle income countries. This growth has provided opportunities and changes that [...] SLU, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Afrika, Hälsa, Jordbruk
2016-04-07 Resurser till kvinnor och flickor: att genomföra visionen om SRHR för alla genom Agenda 2030 Sverige är sedan många år en viktig och modig röst i världen för motvindsfrågor som rätten till säker abort, kampen mot barnäktenskap, tillgång till preventivmedel och sexualupplysning för unga etc. Med Agenda 2030, Addis Ababa Action [...] RFSU, Riksdagens Tvärpolitiska grupp för Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR-grupp) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2016-04-06 The business case for improving value chain productivity through nutrition: a call to action Swedish companies are known as frontrunners in building sustainable value chains. As large importers of agricultural produce from developing countries they are interested in making their value chains as fair and sustainable as possible. However, [...] Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hållbar utveckling, Hälsa, Jordbruk, Näringsliv, Utbildning
2016-03-22 Vatten för hållbar tillväxt Årets Världsvattendag kommer att belysa hur olika sektorer ofta inte inser hur betydelsefullt vattnet är utan tar tillgången för given. Vatten blir allt mer en bristvara, konkurrensen hårdnar. Företag och investerare måste bli medvetna om [...] Sida, Stockholm International Water Institute (SIWI), WaterAid Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Vatten
2016-03-13 Filmvisning och panelsamtal om situationen i El Salvador El Salvadors moderna historia har präglats av våld, med händelser som massakern på landets urbefolkning på 1930-talet och det brutala inbördeskriget som bröt ut 1979 och som pågick i över ett decennium. Idag har El [...] ABF Stockholm, Schools for the Future El Salvador, Hälsa, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Sociala skyddsnät
2016-03-13 Söndagskväll på Skeppsbron – om sexuella rättigheter i Latinamerika Kultur- och informationsafton. Svalorna Latinamerika vill uppmärksamma det viktiga arbete som görs i Latinamerika i samband med den internationella kvinnodagen. Nyligen hemkomna praktikanter anordnar denna kulturella och informativa afton. Det blir bland annat föreläsning med [...] Svalorna Latinamerika Bolivia, Centralamerika & Västindien, Civilsamhället, Hälsa, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Nicaragua, Sydamerika
2016-03-09 Från mobil till e-waste Seminarium och utställning. I Afrika finns 630 miljoner mobilabonnemang, fler än i USA eller Europa. I vissa afrikanska länder har fler människor tillgång till en mobiltelefon än till rent vatten eller elektricitet. Afrika är en [...] Afrikagrupperna Afrika, Departement och myndigheter, Europa, Ghana, Hälsa, Handelspolitik, Klimat & miljö, USA
2016-03-14 Idrott på liv och död Med jämna mellanrum vänds hela världens blickar mot något av de internationella idrottsevenemang som samlar de allra duktigaste atleterna. Men sportfesterna har en mörk baksida. I flera av de länder som står värdar för de [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) 4. Omtalade personer/konflikter/händelser, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU)
2016-02-23 Seminarium: Agenda 2030 och det svenska hälsobiståndet Sverige har nu inlett arbetet kring Agenda 2030 för att nå de globala målen för hållbar utveckling, som antogs i höstas av FNs generalförsamling. Agenda 2030 kommer att påverka olika delar av den svenska inrikespolitiken [...] Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Politik för global utveckling (PGU)
2015-11-19 “Sida: Unga Dramaten hjälper till att fira Världstoalettdagen med utdrag ur sin föreställning ”Mens”” Trots att vi vet att mens är något självklart och fullkomligt naturligt för den biologiska cykeln och ett faktum som kvinnor världen över hanterar varje månad, år in och år ut, är det fortfarande tabubelagt [...] Sida Hälsa, Jämställdhet, Utbildning, Vatten
2015-11-18 “Possibilities and challenges” “The expansion of the European Union has resulted in more and more people enjoying free movement of EU citizens within the union. What practical implications does the migration have for welfare provision, social services, the [...] Göteborgs Universitet EU, Flykt och migration, Sjukvård, Sociala skyddsnät, Utbildning
2015-11-17 “Health care professionals in Sweden with qualifications from other countries” “There’s a lack of health care professionals in the health care sector in Sweden. At the same time health care professionals with qualifications from other countries are unemployed. What are the obstacles here and how [...] Sahlgrenska akademin Hälsa, Sjukvård
2015-11-11 Det är inte lätt att vara god Hur är det att arbeta i krig och konflikter när bomber faller? Hur kan man göra ett gott arbete under en naturkatastrof? Vad finns det för möjligheter och resurser? Och hur klarar man av att gå vidare efter [...] FN-förbundet, Läkare Utan Gränser Humanitärt bistånd, Sjukvård
2015-11-10 Slutspurt inför Paris: Pengarna, Forskningen, Folkhälsan COP21 i Paris närmar sig, därav bjuder Fores in till lunchsamtal. Medverkande i samtalet är tre tunga svenska aktörer som inte alltid hörs i diskussionen: Anders Wallberg, UD, med i styrelsen för Gröna Klimatfonden (delat [...] Fores Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, IPCC, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-10-27 “Frukostseminarium: Hur allvarlig är sjukvårdens kris?” “Global Utmaning bjuder in till seminarium om sjukvårdens kris. Vid seminariet redovisas en undersökning som jämför sjukvården i 32 länder, varav Sverige är en av dem. Utredningen presenteras av Johan Hjertqvist, VD Health Consumer Powerhouse. Samtalet modereras [...] Global Utmaning Hälsa
2015-11-04 Perspektiv på global hälsa Beskrivning: Vilken värld vill vi leva i? Hälsoläget i världen förändras ständigt som ett resultat av förändringar i levnadsvillkoren, vilket inte minst gäller människors yttre och inre miljö. Under denna caféafton kommer vi att uppdateras om [...] Ekocentrum Hållbar utveckling, Hälsa
2015-10-08 Global Hälsa “Ebola, kolera, malaria … men också svält, diabetes, död i samband med förlossning. Mässling och fågelinfluensa. Epidemier, sjukdomar och förhållanden som orsakar många människors lidanden och död är en del av den dagliga nyhetsrapporteringen. Den Globala Hälsan är [...] FN-förbundet Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2015-10-21 Dags att bryta cirkeln Välkommen på seminarium och workshop där globala och lokala aktörer delar med sig av sin senaste forskning, resultat av utvecklingsarbete och praktiska metoder. IOGT-NTO Alkohol, Forskning och innovation, HIV/AIDS
2015-08-23 World Water Week: Water for Development World Water Week in Stockholm is the annual focal point for the globe’s water issues. It is organized by SIWI. This year is the jubilee year for both the Week and the Stockholm Water Prize. [...] Stockholm International Water Institute (SIWI) Vatten
2015-06-24 From Stigma to Dignity: Menstruation, Incontinence and other Blind Spots in Human Development Menstrual hygiene for women and girls remains a taboo subject in many parts of the world, resulting in a negative impact on the health, education and quality of life of adolescent girls and women. Another [...] SCA, Water Supply & Sanitation Collaborative Council Hälsa, Kvinnor, Vatten
2015-06-29 Satsning på barnmorskor och kvinnohälsa – nyckeln till positiv samhällsutveckling? Vad kan Sverige och andra länder lära om hållbar vård genom att utgå från extrema situationer som krigshärjade östra Kongo? Om en modell för kvinnohälsa och barnmorskors roll för välstånd. Medverkande: Alexandra Charles, Grundare, 1,6 & [...] 1.6 & 2.6 miljonerklubben, Yennenga Progress Burkina Faso, Hälsa, Kongo, Kvinnor, Sjukvård
2015-07-03 Domedagsstämning i världspolitiken – har vi anledning att oroa oss? Vi diskuterar realpolitik om kriserna i världen – båtflyktingar, Islamiska Staten, Ukraina, Ebola och jordbävningar – och om existentiella frågor som dessa kriser kan väcka hos oss alla. Finns det hopp för framtiden? Vad gör [...] (G) som i Gud, Dagen, Frälsningsarmen Flyktingbåtar på Medelhavet, Hälsa, Klimat & miljö, Ukraina
2015-07-03 Priset för lågpriset Matbutikernas skyltar lockar oss köpa riktigt billig mat. Men hur hållbart är det i längden att pressa priser? Vilket ansvar borde EU ta för hållbara livsmedel och motverka fetma, djurplågeri och problem med antibiotikaresistens? Politiker [...] Sveriges Konsumenter (The Swedish Consumers' Association) EU, Hållbar utveckling, Hälsa
2015-07-03 Motstånd mot sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Europa De senaste åren har vi sett en upptrappning av motståndet mot SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) i Europa. Det har till exempel märkts via omröstningar i EU-parlamentet, men också genom medborgarinitiativ bland annat [...] RFSU EU, Hälsa, Mänskliga rättigheter
2015-07-01 Vattentäta skott mellan klimat- och SDG-processerna? I år äger två viktiga konferenser rum som kommer spela stor roll för vår framtid: Financing for Development där utvecklingsfinansiering till de nya hållbarhetsmålen ska diskuteras och COP 21 i Paris. Dessa globala avtal kommer [...] Swedish Water House Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Post-15, Vatten
2015-06-30 Kakuma Dateline – we need more than food and water to survive Sedan 1992 har flyktinglägret Kakuma i Kenya tagit emot människor som flytt från decennier av krig och svält i en av världens oroligaste regioner – Afrikas Horn. Några lyckas ta sig vidare från lägret, men [...] Svenska Kyrkan Flykt och migration, Hunger, Kenya, Vatten
2015-06-30 Nya SDG-mål men samma gamla vatten. Hur jobbar vi tillsammans för livsviktigt vatten till alla 2030? Vilka krafter behövs för att hela jordens befolkning ska få tillgång till användbart vatten? Och vad kan Sverige bidra med för ett hållbart liv i världens oceaner? Hur kan erfarenhet och kunskap från ett litet [...] Havs- och vattenmyndigheten Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Vatten
2015-07-02 Globala vattenresurser och svenska innovationer – initiativ som kan rädda världen “Vattenbrist hotar i stora delar av världen. I västvärlden bryr vi oss knappt och har ingen aning om vår konsumtion. Hur kan svenska initiativ och innovationer för mätning av vattenanvändning göra internationell nytta? Vad händer [...] Sustainable innovation Forskning och innovation, Vatten
2015-07-03 Unga, sexualitet och post-2015-målen. Vad vill biståndsministern? “Vägen ur fattigdom går via mödrahälsovård, tillgång till preventivmedel och rätt till lagliga och säkra aborter. I höst ska FN besluta om en rad hållbara utvecklingsmål, de nya millenniemålen. Hur driver den svenska regeringen frågorna [...] RFSU Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, FN, Hälsa, Kvinnor
2015-07-02 Humanitära aspekter av kärnvapen “Vilka är de humanitära aspekterna, baserade på vetenskap? Vad händer med klimatet efter ett regionalt kärnvapenkrig och vad det kan få för medicinska konsekvenser? Vad blev resultatet av översiktskonferensen av icke-spridningsavtalet och vilken roll bör [...] Svenska Läkare mot Kärnvapen, Uppsala Universitet Fred och säkerhet, Hälsa, Klimat & miljö
2015-07-02 Midwives4All – kan digital diplomati skapa förändring? En sak som vi alla har gemensamt är att vi har fötts och överlevt. I andra delar av världen är inte det en självklarhet. I Sverige är risken en på ca 14 000 att dö [...] Utrikesdepartementet Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2015-07-02 Schyssta kedjor – bananens väg från jord till bord Visste du att en tredjedel av alla bananer  som produceras i världen aldrig konsumeras? Svinn förekommer i matens hela produktions – och konsumtionskedja, vilket innebär att värdefull mat går förlorad och att miljöbelastningen blir onödigt stor. [...] Stockholm International Water Institute (SIWI), Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, Vatten
2015-06-29 Alkohol som utvecklingshinder FN:s tar fram nya hållbarhetsmål under 2015. Under kapitlet hälsa är minskade alkoholskador en av de faktorer som man ska arbeta med. En viktig del i detta är att indikatorer med vetenskaplig grund kommer med [...] IOGT-NTO Alkohol, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Post-15
2015-06-29 Liberia och vägen mot fred, säkerhet och utveckling Den sista ebolapatienten är utskriven, men utmaningarna är många i Liberia. 6 av 10 liberianer lever under fattigdomsgränsen och sexuellt och könsbaserat våld är ett av de vanligast förekommande brotten i landet. Med utbredd misstro [...] Folke Bernadotteakademin Governance, Hälsa, Korruption, Liberia
2015-05-08 Seminarium om motståndet mot SRHR i Europa Motståndet mot SRHR växer i många delar av Europa idag. Framförallt är det religiösa samhällsaktörer och politiska partier med nationalistiska värderingar som står för motståndet. I höstas intog många av dessa partier sina nyvunna platser [...] Concord Hälsa, Kvinnor, Religion, Sjukvård
2015-05-19 Global Health, Climate Change and the Environment – a Rights Based Approach “The seminar will provide a platform for three Right Livelihood Award (RLA) Laureates to share their experiences and reflect on how bottom-up approaches can reduce the burden of disease, using science to influence policy at the [...] Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Hälsa, Klimat & miljö
2014-07-03 Minskat matsvinn mättar världen “Hur kan vi reducera matsvinnet och bidra till Sveriges utvecklingsarbete och minskad fattigdom? Om 25% av den mat som slängs kan tas tillvara, skulle det vara tillräckligt för att mätta 900 miljoner hungrande i världen. [...] Sida, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) FN, Hunger
2013-07-01 Hälsosamma affärer: Kan svenska hälso- och sjukvårdsföretag bidra till utveckling i Afrika? “Är det rätt att gå från bistånd till handel och har Sverige och svenska företag egentligen något att erbjuda de länder som kallas emerging markets? Hur kan vi hjälpa våra företag att bli mer aktiva [...] Swecare Afrika, Hälsa, Näringsliv
2014-07-01 Oheliga allianser och traditionella värderingar “På flera fronter ser vi att kampen för kvinnors rättigheter möter motstånd och tvingas till reträtt. Inom FN samverkar en ohelig allians av konservativa krafter från Ryssland, Vatikanen och Iran för att sakta men säkert [...] Kvinna till kvinna, Sida Fred och säkerhet, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2014-07-02 Vem ska ge oss världsbilden 2.0? “Den bild många har av länder i fattigdom är förlegad. Utvecklingen har gått framåt. I många länder har medellivslängden ökat, barnadödligheten minskat och åtta av tio barn börjar skolan. Vem har ansvar för att vi [...] Sida Biståndets målsättning, Civilsamhället, Hälsa, Resultat, Utbildning

Kommentarer i diskussionen om Hälsa (31 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2018-02-11 Ninnie Johansson: Forskningen säger att kampen mot fattigdom måste gå sida vid sida av kampen mot alkohol. Vilka strategier har Isabella Löwin tänkt sig passa ihop med ett samarbete med alkoholindustrin? Heineken och Globala fonden i ohelig allians – Isabella Lövin måste agera
Av Mona Öres m.fl., Biståndsdebatten.se
2017-03-13 Ahmed Salem Amr Khaddad: En artikel i debatten utan lämna synpunkter! Algerier propaganda i Sverige fortsätter. Synd! “Att Sverige nu drar ner biståndet till Västsahara är förvånande.”
Av Christer Johansson m.fl., Sydsvenskan
2016-04-18 Julia: Fortsätt att ge stöd! Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-02-22 Bruno: Jepp ! Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-02-13 Jöns: Korkad politik i en liten ask. Jag hoppas våra PK-journalister känner sig särskilt träffade av detta tillsammans med vår regering. Men de är väl för korkade hela bunten för att varken se ett samband eller känna sig ansvariga. Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-02-13 Jans: Varför är inte Rädda Barnen eller Röda Korset med? Har de fullt upp att lobba för mer immigration till Sverige? Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-02-11 Gibril Musesultan: Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven! Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-02-04 Urban Pettersson: De här pengarna har flyttas över till flyktingmottagningen som till stor del består av välmående unga män som är ekonomiska flyktingar. Det är en uppenbar felprioritering. Så länge ingen påpekar detta kommer anslagen till de som verkligen är utsatta bara minska. I artikeln nämns ingenting om detta. Varför? Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!
Av RFSU m.fl., Biståndsdebatten.se
2014-11-26 Gunilla Krantz: Tuberkulos är en allvarlig sjukdom med stor negativ påverkan på folkhälsan. Resurser behövs inte minst för att göra behandling tillgänglig och av god kvalitet. Det är viktigt att lyfta rättighetsperspektiven i detta sammanhang då alltför många människor som är smittade av TB inte kan få den behandling som krävs trots att behandling finns att få. Barriärerna till effektiv vård och behandling är många, alltifrån strukturella hinder med kostnader, avstånd til lvårdinrättningar men även individuella faktorer såsom dålig kunskap om sjukdomen och dess behandling hos såväl vårdgivare som patienter förhindrar effektiva omhändertaganden. Detta är mest tydligt i låg-medelinkomstländer och ett allvarigt problem som bidrar till vidare spridning! Sverige behövs för att få bukt med den dödliga tuberkulosen
Av Judith Bruchfeld mfl; Biståndsdebatten.se
2014-10-15 Anna Mia Ekström, professor Karolinska Institutet: Tack för denna viktiga genomgång som pekar på ett stort problem för oss som forskar inom global hälsa då forskningsfinansieringen inom detta område minskat drastiskt och efter att bedömningen av ansökningar övergick från Sida till VR. Den nu mycket aktuella ebolaepidemin visar hur snabbt det kan gå och hur svårt det är att bekämpa och förebygga sjukdomar i mycket fattiga länder med svaga hälsosystem. Intressant i sammanhanget är att det varje dag dör lika många i HIV/AIDS som det hittills har dött totalt i ebolaepidemin. Vid utvärderingen av projektansökningar med relevans för global hälsa på VR borde just relevansen för den globala sjukdomsbördan värderas högre och förståelsen bland både anslagsgivare och granskare måste öka avseende vilka resurser som behövs, och vilka forskningsmetoder (epidemiologi, surveillance,blandade kvalitativa och kvantitativa studier) som bör användas i låginkomstkontexter. Kravet på att innovation misstolkas ofta, vilket underminerar finansieringen till forskning inom globala hälsosystem där man tex ofta behöver finna och utvärdera nya sätt att implementera interventioner som påvisats fungera i teorin. Implementeringsforskning och epidemiologisk forskning bör också kunna finansieras av VR-anslag även under Medicin och Hälsa men det kräver ökad kompetens bland granskarna inom just global hälsa. Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi med fokus på HIV/AIDS-forskning Afrika Minskande anslag till svensk forskning om fattigdomens infektionssjukdomar när det borde vara tvärtom
Av Gunilla Källenius mfl; Biståndsdebatten.se
2014-07-09 madeleine: Hej Jag undrar var man kan finna sammanfattningen från detta seminarium Vänliga hälsningar Madeleine Minskat matsvinn mättar världen
2014-01-21 Sonny Östberg: Hmmm... hur många trodde på modevågen med programtänkande i biståndet, att det skulle vara bättre än mer överskådlig projektplanering tillsammans med mottagarna? Dessutom saknade programtänkandet tillräckliga uppföljningsmetoder, varför frågan om resultat och effekter än mindre kunde besvaras med annat än: bistånd är så komplext och tar sådan tid att det är för tidigt att säga... Alltför många och dessutom kostsamma utvärderingar har tyvärr den billiga kommentaren. Biståndsprojekt och deras konsekvenser
Av Johan Norberg, Svenska Dagbladet
2013-10-29 Peter Winai: Heureka! Jag som trodde att världen håller på att gå under. Jag som trodde att exploateringen av människor och natur bara blev värre. Skäms! Nu vet jag bättre. Världen är bättre än vi tror
Av Sydsvenskan
2013-11-01 Ann-Lis Svensson: Härligt att läsa en artikel av en journalist som är så väl informerad. Som UNICEFs Representant i olika länder sedan 1992 har jag upplevt denna utvecklingen i direkt kontakt med länderna och folket och genom statistiken och ständig uppföljning. Det finns tyvärr en förhastad slutsats ”Dessa framsteg beror inte enbart på västerländska givares eller hjälporganisationers insatser. Några av de största vinsterna härrör från den ekonomiska tillväxten i Kina och Indien. När de -fattiga får arbete tar de sig ut ur fattigdomen på sina egna vägar.” Detta motsäger vad som sades tidigare. Nedgången av barnadödligheten är en förutsättning för ekonomisk tillväxt, så nedgången av barnadödligheten kom först! Redan på 1980 talet och det var tack vare otroliga insatser av utvecklingsorgan i (ibland motsträvigt) samarbete med ländernas regering/ hälssektorn. En fantastisk del av världens sociala utvecklingshistoria, som är viktigt att känna till för att klara av vad som fortfarande väntar oss. Den miljon extremt fattiga med fortfarande hög barnafödande och hög barnadödlighet (som artikeln mycket riktigt hävdar) kommer inte ut ur fattigdomen tack vare den ekonomiska tillväxten i landet! Samarbetet regeringar och utvecklingsorgan har fortfarande en viktig roll att spela. Mer om det på http://www.riomonte.org under MDGs Världen vinner mot armodet
Av Nicholas D Kristof, Dagens Nyheter
2013-11-01 Ann-Lis Svensson: Härligt att läsa en artikel av en journalist som är så väl informerad. Som UNICEFs representant i olika länder sedan 1992 har jag upplevt denna utvecklingen i direkt kontakt med länderna och folket och genom statistiken och ständig uppföljning. Det finns bara en förhastad slutsats Dessa framsteg beror inte enbart på västerländska givares eller hjälporganisationers insatser. Några av de största vinsterna härrör från den ekonomiska tillväxten i Kina och Indien. När de -fattiga får arbete tar de sig ut ur fattigdomen på sina egna vägar. Detta motsäger vad som sades tidigare. Nedgången av barnadödligheten är en förutsättning för ekonomisk tillväxt, så nedgången av barnadödligheten kom först! Redan på 1980 talet och det var tack vare otroliga insatser av utvecklingsorgan i (ibland motsträvigt) samarbete med ländernas regering/ hälssektorn. En fantastisk del av världens sociala utvecklingshistoristoria, som är viktigt att känna till för att klara av vad som fortfarande väntar oss. Den miljon extremt fattiga med fortfarande hög barnafödande och hög barnadödlighet (som artikeln mycket riktigt hävdar) kommer inte ut ur fattigdomen tack vare den ekonomiska tillväxten i landet! Samarbetet regeringar och utvecklingsorgan har fortfarande en viktig roll att spela. Mer om det på www.riomontr.org under MDGs Världen vinner mot armodet
Av Nicholas D Kristof, Dagens Nyheter
2013-03-25 Inge Gerremo: Carl Wahrens kommentar är intressant i så motto att jag själv heller aldrig riktigt förstått varför den här verksamheten, där Sverige var världsledande under biståndets första år, kunde försvinna så totalt i utvecklingssamarbetet. Bara det fenomenet, att så skedde, hade naturligtvis varit värt synpunkter i en skrift som vill spegla svenskt bistånds första 50 år. Jag är övertygad om att det fokus på kvinnors situation i u-länder, med hjälp av inte minst starka företrädare härhemma, och som svenskt bistånd tidigt uppmärksammade och ville förbättra, hade kunnat leda oss mycket tydligare och rakare till vad som idag behövs för att stärka kvinnors behov och därmed utvecklingen i stort. Jag ser det inte minst inom den sektor jag själv bäst känner, lantbrukssektorn och de utmaningar som förestår där och där kvinnors roll är så uppenbar när t.ex. 900 milj afrikaner ska bli 2200 milj kring 2050 och då, förhoppningsvis, på ett för alla anständigt sätt. Det ska samtidigt sägas att det står en del om svenskt jämställdhetsarbete i den aktuella skriften, som på knappt 50 sidor försöker skildra ett 50-årigt skeende. Men, här finns en uppmaning till framtida utvärderare av svenskt bistånd att ta sig an den här frågan. Befolkningspolitik och familjeplanering inom svenskt utvecklingssamarbete
Av Carl Wahren, Biståndsdebatten.se
2013-03-22 Gunnar Lindgren: Det var välgörande att ta del av dessa uppgifter från Carl Wahren. Jag har efter biståndsarbete i både Afrika och Mellanöstern samma erfarenhet: Allt står och faller med ett stöd till kvinnorna i tredje världen. Befolkningspolitik och familjeplanering inom svenskt utvecklingssamarbete
Av Carl Wahren, Biståndsdebatten.se
2013-01-17 Anders Östman: Helt rätt Hanne! Sida är ju en kyrka nuförtiden. Man tror så mycket och vet så litet! Man kan inte äta rösträtt
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-12-02 Tom Alberts: "Skomakare bliv vid din läst". Du är väldigt okunnig! Sverige kan gå före i klimatarbetet
Av Tommy Josefsson, Borås Tidning
2012-11-15 Tom Alberts: Dags att tänka om! Det bästa stödet är att ge barnbidrag genom mammorna via mobiltelefoner. Jag har skrivit en del om detta och kan nås här: tomguard2004-tom@yahoo.com Så kan kvinnorna på Afrikas horn stärkas
Av Afrah Nasser mfl; Göteborgsposten
2012-11-01 Tom Alberts: Tom Alberts Hur kan hon påstå dett? Och vad säger forskarna på Nordiska Afrikainstitutet? Redan 1982 skrev jag i DN att SIDA (numera Sida) saknar kunskap och långsiktighet". Inte har det blivit bättre. "Vi som jobbar med det svenska biståndet har sett att budgetstödet gett långsiktiga resultat med kraftigt minskad fattigdom i Moçambique, avsevärt fler barn som avslutar grundskolan i Tanzania, betydligt större tillgång till hälsoservice i Mali och mångdubblat antal assisterade födslar i Burkina Faso." Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka i OmVärlden Sida föreslår ny biståndsform: Betala för färdiga resultat
Av Charlotte Petri Gornitzka, OmVärlden
2012-06-02 Mats Widgren: Vad är det egentligen Gonitzka säger? Se mitt svar i Expressen: http://www.expressen.se/debatt/sida-maste-lyssna-pa-kritiken-mot-markforvarv/ och i min blogg. Markinvesteringar bekämpar hunger
Av Charlotte Petri Gornitzka, Expressen
2012-05-27 Göran Schill: Va? Om en läkare förespråkar en behandling för att rädda liv, hur kan man då anse att den är en "ännu värre katastrof" än att patienten dör? Eller är den kanske bara värre om den är biståndsfinansierad på uppdrag av Sveriges regering? I så fall borde svenskt bistånd, inklusive bidraget till Världshälsoorganisationen, omedelbart läggas ned så att värden viktigare än liv kan värnas. Kränkande när väst vet bäst
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-05-25 Göran Hedebro: Ett klargörande från RB är infört i DN 24/5. Av detta framgår att kliniken i fråga drivs av Nigers hälsoministerium med lokal personal. Därmed faller förstås Kjöllers svulstiga kritik platt till marken! En riktig journalistisk jättevurpa, helt enkelt. Kjöller undviker att i sitt svar på detta klargörande göra någon kommentar. Det kan man kanske förstå. Journalister brukar ju aldrig erkänna att de gjort fel. Men hon låter ändå meddela att mammor i Afrika med döende barn måste ha rätt att tacka nej till vård, precis som i Sverige. Denna förmaning är säkert något som de hälsoansvariga myndigheterna i NIger är mycket glada att få höra. De kanske inte riktigt hade tänkt i de banorna, och man får anta att Kjöller inte tror att de är kapabla att formulera någon egen lämplig policy. Därav hennes förmaning. Men man kan ju stillsamt fråga sig om inte detta är ett mycket belysande exempel på den "självupplevda moraliska överlägsenhet" som Kjöller i det första skedet anklagade vad hon då trodde var utländska biståndsarbetares verk. Det är viktigt och rätt att kritisera biståndet, ja, helt nödvändigt. Det är synd att Kjöller så ofta hamnar helt fel i sin kritik. Och att hon har en sådan genomgående negativ inställning - för att uttrycka sig i form av ett understatement - till biståndsarbetare. Kränkande när väst vet bäst
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-05-23 Anders Östman: Anders Östman: "Jag tror de flesta som arbetar som biståndsarbetare blir upprörda av beskrivningen, men den roll Rädda Barnen m fl så kallade NGOs inte förstår är att utomståendes ingripanden många gånger rycker undan mattan för egna lokala lösningar på samhälleliga problem. Fattigdomens orsaker löses inte av att den rika världen skickar pengar till den fattiga världen, Afrika. Fattigdomen är ett resultat av att eliten och ledare (i t ex Niger) inte har några politiska incitament för att se utveckling som nödvändigt för dem att sitta kvar vid makten. Biståndet medverkar ofta till att förstärka maktstrukturer på både nationell och lokal nivå som tar bort motiven för gemensamma lösningar. Det borde hellre utgå från att stödja institutionella förändringar som underlättar för dessa att kunna övervinna de sk collective action problems" som hungersnöden i Niger handlar om. Torka är ett naturligt fenomen - hungersnöd är det inte!" Kränkande när väst vet bäst
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-02-17 Biståndsdebatten.se: Sida svarar i en kommentar på Facebook på citatet: ‎"Biståndsmyndigheten Sida gillar helt enkelt inte regeringens politik." Noak, vi håller förstås inte med om det påståendet. Vi genomför den svenska politiken och har inga åsikter om den är bra eller dålig. Däremot är det vår uppgift att veta vad som fungerar och är effektivt. Det förmedlar vi till regeringen. UNT:s ledarskribent utgår från att ministern endast menar Sida när hon tycker att det är för mycket "prat". Lyssnar man på hela intervjun förstår man att hon menar hela det internationella biståndet - d v s FN-systemet, utvecklingsbankerna, UD, EU, Sida och organisationer i det civila samhället. /Joachim Beijmo Biståndsdebatt till det extrema
Av Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning
2012-02-16 Biståndsdebatten.se: Elin replikerar på påståendet "Biståndsmyndigheten Sida gillar helt enkelt inte regeringens politik." i ledarskribenten Johan Rudströms artikel ovan. I Ekots lördagsintervju med Gunilla Carlsson sammanfattar Tomas Ramberg statskontorets kritik och frågar biståndsministern om det inte innebär att hon ställer för höga krav på redovisning. "Nej, för att vi tänker fel när vi gör bistånd" svarar hon. "Jag kan inte redovisa vad vi gör eftersom vi gör saker på fel sätt." Lyssna här, ca 10 minuter in i intervjun. Håller ni med? Biståndsdebatt till det extrema
Av Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning
2012-02-16 Elin: Gillar och gillar? Jobbar man varje dag med att utveckla och förbättra biståndet så är det ju inte precis så att man får hjälp av befintligt absurda uppsättning riktlinjer och styrmekanismer (se statskontorets utvärdering oktober 2011) och en konstant, ensidig svartmålning i media, från ett ministerium som både skulle och borde kunna se en betydligt mer positiv och balanserad resultatveklighet. (Ej perfekt, men mycket bättre än både sitt rykte och än resultatmatriserna för andra politikområden.)  Varken rimligt eller konstruktivt, ens för dem av oss som verkligen skulle välkomna radikala resultatreformer och accepterar tex Easterlys nattsvarta och tillspetsade (men trots allt KONSTRUKTIVA) kritik. Biståndsdebatt till det extrema
Av Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning
2012-08-22 Tom Alberts: Därför dags för barnbidrag genom mammor. Anders Borg och Gunilla Carlsson: Investering i jämställdhet är sunt ekonomiskt tänk
Av Anders Borg, Gunilla Carlsson; Expressen
2015-10-14 cecilia björk: mycket intressant! “Ökad folkmängd bakom svält”
Av Rigmor Allbäck m.fl; Sydsvenskan
2012-02-19 Biståndsdebatten.se: Bo Göranssons replikerar: "Ministern har målmedvetet spelat på fördomar; det finns inga resultat, bistånd leder till korruption, miljarder utan kontroll. Hon gör inga försök att förklara, skingra obefogad misstro, riva bort fördomsslöjor eller undanröja grumliga föreställningar kring sitt ansvarsområde. Inte heller informera om framsteg. Det går nu bra för en rad fattiga länder, som också fått stort bistånd. Då uttrycker regeringen det så här: ”Är det inte snarare tillväxt, resultatet av en fri marknadsekonomi, bättre utbildning och ökad handel som ligger till grund för den positiva utvecklingen” – och inte biståndet. Med andra ord, det är tillväxt som är grunden för tillväxt; utbildning har varit viktigt, liksom förmågan att producera och handla. Men tro inte att biståndet har haft sitt finger med i den leken, det har ägnat sig åt annat, oklart vad." Överge kravlöst bistånd
Av Gunilla Carlsson, Uppsala Nya Tidning
Dela det här: