Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Diskussionen om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) innehåller:

  • 14 exklusiva debattartiklar
  • 85 debattartiklar
  • 10 dokument
  • 16 evenemang
  • 2 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) (14 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-06-13

Vår välfärd ska inte ska bygga på utnyttjande av människor och natur i andra världsdelar

Jaime Gomez m.fl., Biståndsdebatten.se

Feministiskt initiativ förespråkar global rättvisa och avkolonisering. Vi måste utmana dagens världsordning där globala nord utnyttjar det globala syd. Vi vill att internationell samverkan sker med ömsesidig respekt mellan likvärdiga parter och att enprocentsmålet uppfylls utan avräkning för kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Det skriver Jaime Gomez, Mats Ekenger och Maria Persson från Feministiskt initiativ.Avräkningar, Ekonomisk jämlikhet, Enprocentsmålet, Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2018-03-08

Globala hälsoorganisationer måste jobba mer med jämställdhet

Ulrika Modéer, Biståndsdebatten.se

Sverige, genom biståndsmyndigheten Sida, ligger i topp när det gäller jämställdhetsarbete inom global hälsa. Det visar en ny rapport som lanseras idag. Nu måste vi fortsätta jobba för att engagera pojkar och män inom global hälsa, öka andelen kvinnliga chefer hos globala hälsoaktörer och skapa arbetsplatser fria från sexism, skriver statssekreterare Ulrika Modéer.Hälsa, Jämställdhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/the-global-health-50-50-report-2018/"
2018-02-20

Hundratusentals kvinnor dör i onödan i cancer

Pernille Fenger, Biståndsdebatten.se

Varje år insjuknar en halv miljon kvinnor i världen i livmoderhalscancer – och ungefär hälften av dem dör av sjukdomen. Med rätt politiska och medicinska insatser skulle antalet drabbade av livmoderhalscancer kunna minska med upp till 90 procent, skriver FN:s befolkningsfond UNFPA.Georgien, Hälsa, Moldavien, Östeuropa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2017-07-06

Vi kräver specifika satsningar för tonårstjejer i kris och konflikt

Mariann Eriksson m.fl., Biståndsdebatten.se

Tonårstjejer är en extra utsatt grupp i konflikter och naturkatastrofer. De riskerar att bli bortgifta och utsatta för övergrepp eller trafficking. Ändå glöms de ofta bort i det humanitära biståndet. International Rescue Committee och Plan International Sverige uppmanar därför svenska regeringen till specifika satsningar för tonårsflickor i kris och konflikt.Barn och unga, Fred och säkerhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utbildning
2017-02-23

Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar!

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp, Biståndsdebatten.se

President Donald Trumps återinförande av Global Gag Rule innebär att en stor del av USA:s bistånd till mödrahälsa fryser inne – något som kommer att påverka de som lever i fattigdom mest. Det riskerar att markant öka antalet oönskade graviditeter och leda till att tusentals flickor och kvinnor i världen dör. Nu måste Sverige och omvärlden täcka upp för det minskade biståndet. Därför uppmanar 14 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp regeringen och riksdagen att tillföra nya pengar till vårbudgeten.Budget, Civilsamhället, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2017-01-20

Marschera för kvinnors rättigheter och hälsa!

Maria Andersson & Kristina Ljungros, Biståndsdebatten.se

Donald Trumps styre riskerar att bli ett hårt slag mot kvinnors rättigheter och hälsa, även långt utanför USA:s gränser. I en situation där USA kan komma att dra in bistånd till insatser som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är det desto viktigare att andra länder intensifierar sitt arbete på området. Därför demonstrerar vi imorgon i solidaritet med Women’s march on Washington, skriver Kristina Ljungros och Maria Andersson från RFSU.Feministisk utrikespolitik, HBTQI-personer, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2016-10-11

Kondomen – den osynliga utvecklingsfrågan

Maria Andersson, Biståndsdebatten.se

År 2030 ska alla ha tillgång till preventivmedel. Det har världens ledare lovat. Men det räcker inte att enbart säkerställa distribution och infrastruktur. Människor måste ges makt och rätt att bestämma över sin egen kropp. Än så länga saknar fler än 225 miljoner människor preventivmedel, skriver Maria Andersson, generalsekreterare för RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)I artikeln hänvisas till "Swedish Space Condom (video)"
2016-02-22

Minskat hälsobistånd – ingen bra signal när Agenda 2030 sjösätts

Gun-Britt Andersson m.fl., Biståndsdebatten.se

Sverige har länge framstått som en stormakt inom hälsobistånd. Vi har dessutom tagit på oss en ledarroll för att de högt ställda målen i Agenda 2030 ska uppnås. Samtidigt minskar regeringen nu sina anslag till hälsobiståndet, skriver tre debattörer från tankesmedjan Global Utmaning.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/16/minister-bistand-till-halsa-ar-fortsatt-prioriterat/"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/global-halsa-i-perspektiv/"
2015-10-31

Vi kräver kvotering och mer resurser för kvinnors representation

Annika Schabbauer m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag är det 15 år sedan FN antog resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Freds- och kvinnoorganisationer har haft stor nytta av den, men fortfarande möter de mycket motstånd. Nu kräver vi kvotering och mer resurser för kvinnors representation, skriver tre företrädare för Operation 1325.FN, Jämställdhet, Resolution 1325, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2014-10-30

Replik: Onyanserad kritik mot hälsobiståndet

Anders Molin, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som omvärldens hälsosatsningar har försvårat mottagarländernas möjligheter att planera och styra den egna sjukvården så har resurserna räddat miljontals liv. Det skriver Anders Molin, Sidas expert på hälsobistånd, en i replik till Björn Ekman. Hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Artikeln är en replik på: "Ebolaepidemin är ett tecken på det misslyckade hälsobiståndet"
2014-06-13

Politiker – sluta göm er bakom subsidiaritetsprincipen och stå upp för aborträtten!

Maria Andersson mfl; Biståndsdebatten.se

Om man på allvar tror på EU som en global aktör för frihet, rättvisa och mänskliga rättigheter måste man också stå upp för aborträtten i EU. Att ducka med hänvisning till subsidiaritetsprincipen håller inte anser RFSU. Mod, tydlighet och kunskap krävs nu mer än någonsin. Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2014-06-03

Investera i barnmorskor för att rädda kvinnors liv

Ingela Wiklund mfl; Biståndsdebatten.se

Mödradödligheten är fortsatt ett stort problem runtom i världen. Cirka 40 miljoner kvinnor per år föder barn utan tillgång till utbildad personal. Genom att skala upp den svenska modellen med välutbildade barnmorskor som har huvudansvar för förlossningarna kan mödradödligheten minska drastiskt, skriver Ingela Wiklund och Anna Nordfjell från Svenska Barnmorskeförbundet och Anders Molin från Sida.Barn och unga, Hälsa, Millenniemålen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2013-03-08

HPV-vaccin och preventivmedel i MDG-kampen

Anders Nordström, Biståndsdebatten.se

85% av de omkring 285 000 kvinnor som årligen dör av HPV-orsakad livmoderhalscancer återfinns i världens utvecklingsländer. Osäkra aborter och riskfyllda förlossningar beräknas skörda 47 000 respektive 300 000 kvinnors liv varje år. Endast 1-2% av utvecklingsländernas kvinnor har tillgång till långtidsverkande preventivmedel, skriver regeringens ambassadör för global hälsa, Anders Nordström, med anledning av två nya, globala lanseringar av HPV-vaccin och långtidsverkande preventivmedel i arbetet för att nå MDG 4 och 5.Hälsa, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utvärdering
2012-11-25

Satsa på unga för minskad mödradödlighet

Anna Hägg-Sjöquist, Biståndsdebatten.se

Som en del i det världsomspännande projektet <a href="http://www.svt.se/why-poverty/varfor-fattigdom-atta-filmer-om-fattigdomen-i-varlden">Why Poverty</a> sänder SVT en rad dokumentärer om fattigdom i världen. Målet är att initiera ett globalt samtal om fattigdomsfrågan och den första filmen väcker onekligen frågor: Hur kommer det sig att komplikationer i samband med graviditet och förlossning fortfarande är den vanligaste dödsorsaken bland unga kvinnor i utvecklingsländer? Mer resurser till förlossningsvården är av högsta vikt. Men om vi ska minska mödradödligheten måsta flickor och kvinnor få makt att själva kunna bestämma om och när de vill bli gravida. Det kräver en förändring i samhällets attityder som stäcker sig långt utanför förlossningsrummets väggar, skriver Plan Sveriges generalsekreterare Anna Hägg-Sjöquist.Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utvärdering

Debattartiklar om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) (85 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-02-06

Ingen flicka ska riskera att bli könsstympad

Bayan Nasih, Göteborgs-Posten

“Två miljoner flickor stympas varje år. Trots att Sverige har varit ett pionjärland i Norden i sitt tidiga ställningstagande mot könsstympning och redan 1982 kriminaliserade det har inte den svenska staten lyckats åstadkomma en hållbar [...]Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-12-11

Andelen könsstympade är rekordhög i Sverige

Mariann Eriksson, m.fl. Aftonbladet

“Vi, som genom vår feministiska utrikespolitik, ses som ”bäst i klassen” globalt har alltså uppenbara utmaningar på hemmaplan. Uppskattningar visar att Sverige ligger i topp vad gäller andelen könsstympade kvinnor per invånare i Europa. I #MeToo uppropets [...]Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-12-10

Bekämpa sexhandeln – lagstifta inte i utlandet

David Lindén, Nerikes Allehanda

“Regeringens förslag om att kriminalisera sexköp utomlands är helt enkelt ett exempel på hur hjärtat har fått råda över hjärnan. Det går helt enkelt inte att genomföra i praktiken. Så det är inte bara ogenomförbart [...]Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-10-19

Kan #metoo ge världens fattiga kvinnor hopp?

Ylva Bergman, OmVärlden

“Kanske är det […] dags för världens ledare att visa mindre hänsyn för religioner och traditioner som tystar kvinnor och avsäger dem rättigheter? Men först måste de ledare som förhandlar om resolutioner, FN-insatser eller annat göra [...]Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-08-12

Sätt stopp för handeln med de ofödda barnen

Meri Helena Forsberg m. fl., Aftonbladet

“Kontrasten är tydlig mellan å ena sidan den statliga utredningen som föreslår insatser för att förhindra att välbemedlade svenskar köper sig tillgång till fattiga kvinnors kroppar och å andra sidan det faktum att internationella surrogatkliniker [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-20

Svensk dubbelmoral i biståndspolitiken

Malin Siwe, Expressen

“Sida ska nu bara stödja organisationer som är positiva till att arbeta med aborter, alltså ofta bidra till lagbrott. Det är inte nödvändigtvis fel och definitivt inte när det handlar om opinionsbildning. Men demokratiskt och moraliskt [...]Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, USA
2017-07-15

”Sidas abortimperialism är oacceptabel”

Per Ewert, Svenska Dagbladet

“Mitt förslag är att svenska biståndsorganisationer fattar mod, slår näven i bordet och förklarar för Sida att detta är en helt oacceptabel politisk styrning av deras verksamhet. Det är hjälpbehovet som ska styra svenskt bistånd, [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, USA, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/07/13/sidas-beslut-ar-bade-modigt-och-klokt/"
2017-07-15

Olyckliga bieffekter

Susanne Sjöstedt, Värmlands Folkblad

“Felet är USA:s, betonar Jämtin. Det är de som förvägrar organisationer att göra det de vet är rätt. Men hur sant det än är, innebär den svenska markeringen för aborträtten ändå paradoxalt nog att man nu ytterligare försvårar [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, USA, Villkorat bistånd
2017-07-14

Aktivism i biståndsbranschen drabbar utsatta.

Annika Borg, Sydsvenskan

“Carin Jämtin och Sida kommer inte att bidra till att abortmotståndet minskar. Inte heller kommer de osäkra och illegala aborterna bli färre. Följderna av deras cyniska, och som det visat sig inkonsekventa, agerande blir istället [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, Villkorat bistånd
2017-07-14

Politik framför bistånd hos Sida

Daniel Persson, Enköpings-Posten

“Det är lika fel att kräva att organisationer ska utföra aborter som det vore att kräva att de helt ska låta bli. Och att som givare sätta sina egna propagandaintressen framför behoven hos dem som [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, Villkorat bistånd
2017-07-13

”Sidas beslut är både modigt och klokt”

Göran Collste, Svenska Dagbladet

“Sida har fattat ett modigt och klokt beslut. Sjukvårdpersonal och biståndsarbetare vet att information om och möjligheter att välja abort utgör en oundgänglig del av en framgångsrik familjeplaning och minskad mödradödlighet i fattiga länder. Beslutet kan [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/07/12/gor-abort-till-slagtra-i-bistandspolitiken/"
2017-07-13

”Abortfrågan kan inte kompromissas bort”

Carin Jämtin, Expressen

“Det är riktigt att många av de länder Sida ger stöd till har en restriktiv abortlagstiftning. Men det är också så att ett lands abortlagar och hur det fungerar i praktiken ofta skiljer sig åt. [...]Biståndets målsättning, Biståndsformer, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/07/12/hellre-effektivt-bistand-an-ratt-ordval-jamtin/"
2017-07-13

Med bistånd som påtryckningsmedel

Anna Charlotta Johansson, SVD

“Det är bra att Sida tar ställning i denna så grundläggande viktiga fråga som till syvende och sist handlar om kvinnans rätt till sin egen kropp. Men om man ska tro att det ligger något i [...]Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-13

Vi får aldrig svika kvinnors rättigheter

Malin Lernfelt, Vestmanlands Läns Tidning

“Det är ett klokt ställningstagande av myndigheten. Sverige är ett av de länder som hårdast drivit frågan om kvinnors och barns rättigheter, och vi bör fortsätta vara en garant för att så många kvinnor som möjligt [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, Villkorat bistånd
2017-07-12

”Svenskt bistånd ska inte gå till abortvägrare”

Per Ewert, Svenska Dagbladet

“Resonemanget är så hårresande att man undrar om hon verkligen menar allvar. Skulle Sida alltså kräva att hjälporganisationer som ska få fördela svenskt bistånd i fattiga länder att de först aktivt måste genomföra en propagandainsats [...]Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Villkorat bistånd
2017-07-12

Hellre effektivt bistånd än rätt ordval, Jämtin

Malin Siwe, Expressen

“Abortförbud är olyckliga. De leder sällan till färre avbrutna graviditeter men alltid till farliga ingrepp som görs i det dolda. Men det är inte USA:s munkavle som är grundproblemet. Det stora problemet är att abort är [...]Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Villkorat bistånd
2017-07-11

Bistånd ska gå till aborter

Dagens Nyheter

“Målet för åtgärderna måste alltid vara att så många kvinnor som möjligt ska få tillgång till abort och preventivmedel och det kommer att krävas både ansträngningar och fingertoppskänsla från Sida för att lyckas styra om pengarna [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida
2017-07-04

Sätt stopp – svenskar köper barn utomlands

Kent Persson, Aftonbladet

“Vi har därför tagit fram ett förslag till utrikesdepartementet om att svenska ambassader i världen, som verkar i länder där vi vet att barn exploateras sexuellt, ska ha en barnrättsbevakare på plats. Alltså en specifik [...]Barn och unga, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-06-14

”Tusentals flickor i Sverige riskerar könsstympning”

Ingela Holmertz m.fl., Svenska Dagbladet

“I Senegal har 4 000 byar nyligen deklarerats fria från könsstympning efter ett mångårigt och målmedvetet arbete. I dag står Sverige inför utmaningar som i århundraden har förekommit i Afrika. Det är därför hög tid att [...]Afrika, Civilsamhället, Eritrea, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Senegal, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Somalia, Sverige
2017-06-02

“RFSU: Polens politiker tar ännu ett kvinnofientligt steg”

Kristina Ljungros, Dagens Arena

“Just nu pågår bakslag över alla människors rätt att fatta beslut om sina kroppar och sin sexualitet. Vi ser det inte minst i Europa och USA genom religiösa grupper, genom nationalistiska rörelser och genom högerpopulister. Starka [...]Barn och unga, Civilsamhället, EU, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Norge, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård, Spanien, USA
2017-05-31

”Mer av biståndet bör satsas på sexuell hälsa”

Ulrika Karlsson m.fl., Svenska Dagbladet

“Det är inte så ofta företrädare för våra partier skriver debattartiklar ihop. Vi är av naturliga skäl oense om mycket. Men när det kommer till SRHR-frågorna är vi överens, arbetar ihop och bygger nätverk. Det [...]Budget, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-05-25

“Vi känner djup oro över att samtal kring rätten till abort nu tystas ned och att självcensuren sprider sig.”

Isabella Lövin m.fl, Sydsvenskan

“De organisationer som inte böjer sig för den amerikanska regeln förlorar en stor del av sina pengar. Följden kan bli att kliniker tvingas stänga och att tillgången till säker abort minskar. Men även andra hälsorelaterade [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA, Villkorat bistånd
2017-03-09

Fria kvinnor reser sig ur fattigdom

Isabella Lövin, Dagens Arena

“Dag ett då munkavleregeln återinfördes började regeringen att mobilisera politiskt och finansiellt stöd för tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).  Vi ringde till FN- och EU-organ, regeringar runt om i världen — i nord och [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-03-08

Feminism gynnar både kvinnor och män

Lena Ag, Göteborgs-Posten

“Feminismen är en motkraft till de ökade motsättningar mellan människor som vi ser i dag. Att vara för mäns och kvinnors lika rättigheter och möjligheter är att vara feminist. Ordet ”feminism” kan i dag lätt [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-03-08

Trotsa konventionen och stå upp för din rätt!

Ylva Bergman, OmVärlden

“De kvinnliga strategierna för överlevnad är många, men vid sidan av förtrycken och övergreppen pågår en lågintensiv kamp för kvinnors rättigheter världen över. Det handlar om rätten att ärva, rätten till sina barn, sin kropp [...]Barn och unga, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-03-08

EU måste visa vägen mot ökad kvinnlig frihet

Anna Maria Corazza Bildt, Göteborgs-Posten

“I dessa svåra tider när nationalism går hand i hand med sexism och positionerar sig emot feminism, måste EU visa styrka och kraft och stå upp för kvinnor. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. De går [...]EU, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-03-08

Kvinnor måste få välja när de vill ha barn

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

”Under de senaste årtiondena har hårt arbete och en förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter nästan halverat mödradödligheten. I dag ser vi tyvärr oroväckande tecken som utmanar dessa framsteg. Vi kan inte [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-03-08

För ut vår kvinnokamp

Cecilia Wikström, Upsala Nya Tidning

”Den internationella kvinnodagen är en dag när vi minns de historiska framsteg som gjort att Sverige i dag är ett av världens mest jämställda länder. Men det innebär också ett ansvar för oss alla att föra [...]EU, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Ryssland, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-02-21

Dra in Polens rösträtt i ministerrådet

Anna Hedh, Dagens Arena

“Sveriges regering måste nu sätta starkt tryck på Polen. Det handlar inte bara om förpliktelser för medlemsland. Det är också att stå upp för det fria ordet, för mänskliga rättigheter och för kvinnors jämlikhet med [...]EU, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-02-12

Sluta tjafsa – dags att försvara människorätten

Åsa Petersen, ETC

“Det räcker inte att skriva under namninsamlingar på nätet eller att gå ut på gatorna och demonstrera, även om sådana manifestationer är livsviktiga, inte minst för att de ger hopp och självförtroende åt människorättsrörelsen. […] [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-02-10

Isabella Lövin, här är din nästa konferens

Susanna Birgersson, Göteborgs-Posten

“Det är väl inget anmärkningsvärt i sig; en feministisk regering tycker givetvis att det är viktigt att kvinnor världen över får tillgång till säkra aborter. Men fokuset! Proportionerna! Var är konferenserna för Jemen? Var är [...]Biståndsformer, Feministisk utrikespolitik, Humanitärt bistånd, Jemen, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sydsudan
2017-02-09

Kaxiga Lövin tar strid mot Trump

Eva Franchell, Aftonbladet

“Donald Trump drar in biståndet medveten om att 47 000 kvinnor mister livet varje år på grund av osäkra aborter. Han vet att fem miljoner kvinnor vårdas på sjukhus varje år och att ytterligare tre [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2017-02-06

Låt inte klockan vridas tillbaka för kvinnors rättigheter

Gudrun Schyman m.fl., ETC

“I omkring en tredjedel av världens länder är abort helt eller delvis förbjudet. Men abortförbud förhindrar inte aborter – det förhindrar bara säkra aborter. Osäkra aborter utförs ändå, till exempel med hjälp av klädhängare eller [...]Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-02-06

Här är Sveriges svar på Trumps politik

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Eftersom vi visste att detta kunde inträffa har regeringen redan satt en plan i verket för att minska skadan av denna bakåtsträvande politik, både i globala forum som FN, och vad gäller finansiering av sexuella [...]EU, FN, Hälsa, HBTQI-personer, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, USA
2017-02-06

Mobilisera mot Trump

Anneli Rogeman, Corren.se

“Sverige bör ta ledningen. Det är bra att Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, snabbt höjt rösten och vill skapa en svensk och global opinion mot abortbeslutet. Nu mer än någonsin behöver Sveriges [...]Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-02-02

Feminism behövs mer än någonsin

Kenneth G. Forslund m.fl, Göteborgs-Posten

“Det är lätt att bli nedslagen av den globala utvecklingen, men med en feministisk regering och Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd finns möjligheter att lyfta sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på dagordningen. (…)  Förra [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-31

Stöd kvinnorna nu

Anneli Rogeman, Upsala Nya Tidning

“För att förbättra insatserna för världens fattiga flickor och kvinnor måste vi följa pengarna och mäta resultaten – ur kvinnornas perspektiv. Sverige kan gå före genom att se till att minst hälften av biståndet når [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-01-30

Underskatta inte “pussy hats” och fem miljoner arga demonstranter!

Evelyn Schreiber, Nerikes Allehanda

“Protesterna och demonstrationerna som vi ser livesändas från Washington, Wisconsin, John F Kennedy International och Norrmalmstorg i Stockholm, de rosa mössorna och t-shirtsen med ”black life matter” – de spelar roll.” Civilsamhället, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-01-30

Ta ansvar för världens kvinnor

Cecilia Wikström, Upsala Nya Tidning

“Jag förväntar mig att Sveriges regering, som säger sig vara feministisk, omedelbart följer Nederländernas och Belgiens exempel och ökar anslagen till de organisationer som arbetar globalt för kvinnors reproduktiva hälsa.” Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-28

”Därför tackar vi nej till amerikanskt bistånd”

Tewodros Melesse m.fl., Svenska Dagbladet

“Nu behövs tydliga feministiska röster som gör gemensam sak. Sveriges regering har bjudit in till samtal med oppositionen för att diskutera frågan och det är ett steg i rätt riktning. Vi uppmanar därför alla partier [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-27

”Ryssland sviker kvinnor och barn som misshandlas”

Bonnie Bernström m.fl., Svenska Dagbladet

“Kvinnorna går bistra tider tillmötes på många håll även i den ”utvecklade” delen av världen. Polska politiker har försökt att än mer försämra den redan stränga abortlagen. Nyligen tog Trump beslutet att förbjuda att amerikanskt [...]Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Ryssland, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-01-27

En ond tid för kvinnor med Putin och Trump

Expressen

“Sverige är en av världens största bidragsgivare inom reproduktiv hälsa. Nu är det läge att vifta uppfordrande med den feministiska flaggan och se till att världens goda krafter ökar sin ambitionsnivå och försöker täcka upp [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Ryssland, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-26

”Trumps abortbeslut ökar risken för kvinnors hälsa”

Jesper Bengtsson, SVT Opinion

“För Sverige och svenskt bistånd hade det kunnat vara ett sätt att ta täten efter Trumps besked i början av veckan. Den feministiska utrikespolitiken hade satt ytterligare ett tydligt avtryck i världspolitiken. Nu hann Holland före. [...]Feministisk utrikespolitik, Hälsa, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-25

Abortmotståndare är allt annat än ”för liv”

Emma Frans, Expressen

“Osäkra aborter är en av de ledande orsakerna till mödradödlighet och ligger bakom 13 procent av dödsfallen. Av de kvinnor som överlever en osäker abort får en stor andel långsiktiga komplikationer. Osäkra aborter är med [...]Hälsa, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA, WHO
2017-01-25

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Malin Lernfelt, Västerbottens-Kuriren

“Fortfarande har långt ifrån alla kvinnor i vårt på ytan jämställda land samma rättigheter och möjligheter. För att uppnå det måste vi fortsätta kämpa. Liksom vi måste fortsätta att ställa oss bakom de kvinnor i [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-25

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Sofia Mirjamsdotter, Sundsvalls Tidning

“Ibland hörs yttranden om att jämställdheten i Sverige har gått för långt. Det har den inte. Framför allt är Sverige inte en isolerad ö. I en globaliserad värld är jämställdhet en universell fråga om mänskliga rättigheter. [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2017-01-19

Kommer Trump att följa republikanernas anti-abortlinje?

Ylva Bergman, OmVärlden

“Trots att färre kvinnor i dag dör av osäkra aborter och att det är en ekonomisk vinst för ett land när kvinnor har rätt över sina kroppar, eftersom de då mer sällan fastnar i fattigdom, [...]HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2016-12-19

Mänskliga rättigheter i motvind – men regeringen höjer ambitionerna

Annika Ben David, Mänsklig Säkerhet

“Vi kommer nämligen inte att acceptera att MR relativiseras. Idag tar sig stater rätten att tolka MR utifrån sin historia, sin kultur, sin religion eller sin kontext. Här slår regeringen fast att det inget finns [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Press- och yttrandefrihet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-11-16

Allt fler försöker inskränka kvinnors rätt

Kristina Ljungros, Dagens Samhälle

“Varje försök att inskränka aborträtten måste […] tydligt tillbakavisas för att fler och inte färre ska få större möjligheter att bestämma över sin kropp och framtid. Just nu ser framtiden bitvis mer mörk ut än ljus ut [...]Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2016-11-13

”Regeringen måste skydda kvinnor mot Trump”

Anneli Rogeman, Folkbladet

“USA är världens största biståndsgivare och har genom sitt politiska inflytande makten att påverka riktningen för den globala biståndspolitiken. Andra länder kommer att tvingas anpassa sig. Samverkar man med USA finns risken att biståndsprojekt förvandlas till [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2016-11-10

Varning för abortmotståndaren Trump

Kristina Ljungros, Dagens Arena

“Inskränkningar eller förbud mot aborter, avskaffande av offentliga medel till abortvård och information om sexuell och reproduktiv hälsa samt avskaffande av bistånd till länder där abort är lagligt. Det är hotbilden efter valet av Donald [...]Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2016-11-02

Kyrkan är inte vilken klubb som helst

Ann Heberlein, Expressen

“Det okritiska omfamnandet av Påven visar, lika mycket som den senare bestörtningen, på avgrunder av okunskap om katolska kyrkan, dess tradition och teologi. Katolsk moralteologi är tydlig. Aborter och preventivmedel godkänns icke. Inte heller könsbyten, [...]HBTQI-personer, Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-31

”Övertolka inte påvens vänliga yttre”

Gert Gelotte, SVT Opinion

“Franciskus vill öka kvinnors inflytande i kyrkan. Det är utmärkt, men alldeles otillräckligt. Några tecken på att påven skulle vilja verka för jämställdhet i katolska kyrkan syns inte till. I stället argumenterar Franciskus för en komplementär [...]Jämställdhet, Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-31

Ta chansen – här är våra krav på påven

Christer Sturmark m.fl., Aftonbladet

“Tyvärr fortsätter man orsaka skada än i dag, genom abortmotstånd som gör att barn tvingas föda barn, kondommotstånd som orsakar många onödiga sjukdomsfall, genom att underkänna samkönad kärlek och genom diskriminering då kvinnor inte får bli [...]Barn och unga, HBTQI-personer, Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-30

Påven inger hopp. Men ännu återstår att genomföra reformer.

Sydsvenskan

“Påven har visserligen uttalat sig mot diskriminering på olika plan, även mot homosexuella, och för ökat inflytande för kvinnor i kyrkan. Han har fördömt pedofili – efter alla tidigare avslöjanden där katolska kyrkan har agerat [...]HBTQI-personer, Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-28

Världsledarna bör stödja den ovanlige påven

Tobias Wikström, Dagens Industri

“Han har talat klarspråk om pedofilskandalerna, börjat tala om förlåtelse för abort, fört fram vissa ökade möjligheter till skilsmässa, tagit några myrsteg för att börja tala om homosexualitet och öppnat för att kvinnor kan bli diakoner [...]Korruption, Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-17

Adaktusson bjuder in Sveriges mesta abortmotståndare

Malin Björk, ETC

“Att som Adaktusson gör, låtsas att han står på kvinnornas sida genom att lyfta fram den svenska sexköpslagen samtidigt som han bjuder in en känd abortmotståndare är hyckleri. Om Adaktusson nu ser positivt på sexköpslagen, [...]EU, Kvinnor, Människohandel, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-14

Kyrkans makt skapar vanmakt.

Ingrid Runsten, Sydsvenskan

“Irland och Malta är andra EU-länder med liknande abortlagstiftning. Också där har katolska kyrkan ett stort inflytande. Om den släppte sitt motstånd mot preventivmedel skulle antalet aborter bli färre. Mer än förlåtelse behöver kvinnan rätt [...]Polen, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-10

Aborträtten hotas överallt

Upsala Nya Tidning

“Varje år dör omkring 50 000 kvinnor runt om i världen till följd av osäkra, olagliga aborter och hundratusentals skadas för livet. Att detta även sker i Europa är skamligt och det är av yttersta vikt [...]Europa, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-07

Vi måste stå upp för Polens kvinnor

Jasenko Selimovic, Upsala Nya Tidning

“Efter att ett ultrakonservativt medborgarinitiativ lyckats samla in nära en halv miljon namnunderskrifter är risken stor att abort totalförbuds i Polen. Den nya lagen skulle leda till att kvinnor som gör abort för att rädda sina [...]Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-06

Två år med feministisk utrikespolitik

Margot Wallström, Mänsklig Säkerhet

“En feministisk utrikespolitik är en del av en modern, kunskapsbaserad och smart syn på global politik. De kommande två åren kommer långt ifrån att räcka för att åtgärda alla de utmaningar världen står inför. Men [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-10-05

Kvinnorna på Warsawas gator har omvärldens stöd

Marita Ulvskog m.fl., Dagens Arena

“Nu debatteras äntligen situationen för kvinnor i Polen i Europaparlamentet. Det är inte en dag för sent. I måndags klädde sig Polens kvinnor i svart och strejkade. Så gjorde även många av oss här i Europaparlamentet samma dag [...]EU, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-04

”Låt oss sluta gulla med påven.”

Helena Myrstener, Sydsvenskan

“Påven talar ofta om social och ekonomisk befrielse. Han vill att den katolska kyrkan ska vara en kyrka för och med de fattiga. Men det tycks inte gälla kvinnor. Franciskus fortsatt hårda inställning till preventivmedel och [...]Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-04

”Sverige kan hjälpa polska kvinnor som nekas abort”

Kristina Ljungros m.fl., SVT Opinion

“Nyligen röstade det polska parlamentet ner förslaget om fri abort och skickade samtidigt vidare ett förslag för ytterligare beredning som i princip innebär ett totalförbud mot abort. Polen tog därmed ett steg närmare ett förbud mot [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige
2016-09-27

Sveriges borgerliga sviker Polens kvinnor

Malin Björk, ETC

“Med tanke på hur långt vi har kommit i Sverige i dessa frågor är det lätt att tro att det råder en svensk konsensus även i Europaparlamentet. Men de svenska högerpartierna Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet, som [...]EU, Kvinnor, Partipolitik, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-09-26

EU måste agera mot utvecklingen i Polen

Anna Hedh, Örnsköldsviks Allehanda

“I Polen diskuteras nu ett lagförslag om att begränsa landets redan restriktiva lagar gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Bland annat ska universitet inte få erbjuda genusstudier längre och grundskolor ska inte längre få [...]EU, Jämställdhet, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-09-21

Så ska hoten mot vår hälsa mötas

Isabella Lövin, OmVärlden

“Sveriges utvecklingssamarbete för hälsa fokuserar på några nyckelteman: Barn- och mödrahälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt hälsosystemstärkande. Erfarenheter talar sitt tydliga språk – vi kommer inte att uppnå hållbarhetsmålen om vi inte satsar på [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2016-03-21

”Sveriges röst har aldrig varit viktigare”

Alice Bah Kuhnke, Svt Opinion

“När jag höll Sveriges anförande i MR-rådet för två veckor sedan talade jag om de frågor som stör diktaturer allra mest – pressfrihet, yttrandefrihet, ett oberoende och starkt civilsamhälle, hbtq-personers rättigheter, kvinnors mänskliga rättigheter och sexuell [...]Demokrati, FN, HBTQI-personer, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Rådet för MR, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/14/regeringen-duckar-for-fn-diktatorer/"
2016-02-24

”Flyktingkrisen tvingar oss att prioritera”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Vi har rekordstora avräkningar till följd av den internationella flyktingkrisen. I detta svåra läge har vi valt att prioritera de områden där svenskt bistånd gör allra störst nytta: de mest allvarliga humanitära kriserna, fredsbyggande insatser [...]Avräkningar, Budget, Hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/21/ministern-bortser-fran-halsoforskningen/"
2016-02-16

Minister: Bistånd till hälsa är fortsatt prioriterat

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Sveriges totala hälsobistånd uppgår till närmare 4 miljarder kronor om året. Vi drar ner mindre på hälsobiståndet än på övrigt bistånd. Och inom hälsa så prioriterar vi särskilt stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och [...]Avräkningar, Budget, Hälsa, HIV/AIDS, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdI artikeln hänvisas till "Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!"
2015-10-13

“Regeringen driver hellre arbetsmarknadsfrågor än SRHR”

Sofia Arkelsten, OmVärlden

“Men jag kan konstatera att regeringen hellre driver arbetsmarknadsfrågor på mötet med FN:s generalförsamling, valde att inte ta upp SRHR-frågan på mötet med IMF och Världsbanken samt att SRHR saknas i de svenska ståndpunkterna inför [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-06-03

Sofia Damm (KD): När Don Quijote blev biståndsminister

Sofia Damm, Dagens Arena

“Kristdemokraterna står till fullo bakom dagens abortlagstiftning. Vi har inga förslag om att ändra den. Att det i dag dör 800 kvinnor om dagen i samband med graviditet eller förlossning är helt oacceptabelt och Sveriges SRHR-arbete [...]Hälsa, Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/isabella-lovin-mp-asa-regner-s-vi-behover-starka-kvinnors-rattigheter/"
2015-06-01

Isabella Lövin (MP) & Åsa Regnér (S): Vi behöver stärka kvinnors rättigheter

Isabella Lövin m.fl., Dagens Arena

“Att stärka jämställdheten och kvinnors självklara rätt att bestämma över sin egen kropp är inte bara en fråga för individen utan en grundplåt för demokratisk och ekonomisk utveckling. Därför är sexuell och reproduktiv hälsa samt [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-04-14

Sexuella rättigheter måste gälla alla

Tiina Nummi-Södergren, Expressen

“I många av Afrikas länder betraktas personer med funktionsnedsättning ofta som sexuellt inaktiva. Denna fördom tillsammans med den beroendeställning som många personer med funktionsnedsättning lever i är några orsaker till att dessa grupper inte har [...]Hälsa, Mänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/04/06/ny-strategi-ska-stodja-sexuell-halsa-i-afrika/"
2015-03-05

Människors lika värde i samhället

Annika Hirvonen m.fl., Värmlands Folkblad

“I förhandlingarna inför de nya utvecklingsmålen ska Sverige vara drivande för att sexuella och reproduktiva rättigheter ska säkerställas. Inom det traditionella biståndet kommer regeringen att se över budgetsystemet för att se till att tillräckliga medel [...]Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-01-01

Försvara aborträtten

Hans Linde, Expressen

Om inte Sverige står upp för aborträtten är risken stor att det blir tyst. Om inte Sverige är berett att genom sitt bistånd stödja aborträttsaktivister i Nicaragua, säkra aborter i Bangladesh och sexualupplysning i Georgien [...]Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2013-12-25

“Vi vill att minst hälften av det svenska biståndet går till kvinnor.”

Carina Ohlsson mfl; Sydsvenskan

“Som första land i världen antog Sverige 2005 en policy för internationellt arbete kring sexuell och reproduktiv hälsa. Samtidigt saknar fortfarande många svenska biståndsprojekt jämställdhetsfokus. Vi ser med stor oro på den utvecklingen. Ett annat problem [...]Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utvärdering
2013-12-10

FN behöver starkare stöd!

Borlänge FN-förening, Dala-Demokraten

“Vi får aldrig acceptera att nationella egenintressen står i vägen för vår gemensamma skyldighet att upprätthålla respekten för grundläggande mänskliga rättigheter. Sveriges regering bör: √ bidra till att stärka stödet för principen skyldighet att skydda. Säkerhetsrådets främsta uppgift är [...]EU, FN, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Rådet för MR, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utrikesdepartementet, Vapenhandel
2013-05-08

Fortsätt stödja fattiga kvinnor i Latinamerika

Moni Pizani m.fl, Aftonbladet

“Sverige har en lång stolt tradition av att stödja demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika, inte minst genom tydliga prioriteringar som jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter. Sverige gör detta trots att frågorna ofta möter starkt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Bolivia, Colombia, Demokrati, Guatemala, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Volym
2013-03-08

När du skär i biståndet drabbar det främst kvinnor, Anders Borg

Kristina Ljungros m.fl; SVT Debatt

“Länder som Sverige måste gå i bräschen och stå upp för dessa ofta helt livsavgörande rättigheter. I ett splittrat EU med länder som Malta, Polen och Irland där tillgången till en laglig och säker abort är [...]Afrika, EU, Europa, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård, Världsbanken, Volym
2011-03-21

Ending violence against women

Dean Peacock, NAI-Forum

“Genom att arbeta tillsammans för att främja nya och jämlika modeller av manlighet kan vi bygga familjer och samhällen där kvinnor är mindre sårbara för hiv / aids och våld, har mer kontroll över sina sexuella och reproduktiva liv, och där män, kvinnor och barn lever friskare och lyckligare liv.” Barn och unga, HIV/AIDS, Kvinnor, NAI-Forum (engelska), Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2010-01-27

Dags att hjälpa kvinnor

Gunilla Carlsson, Göteborgsposten

“Därför är det förberedande arbetet så viktigt och därför är SRHR en betydelsefull del av regeringens kommande policy för det humanitära biståndet.” FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Jämställdhet, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utrikesdepartementet
2009-03-27

Trafficking motarbetas bättre utan utbetalningsmål

Christian Holm, Magdalena Andersson; Barometern

“Regeringens biståndspolitik är ansvarsfull. Här understryks jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) som viktiga demokratifrågor. Inom ramen för det svenska biståndet, har 1,4 miljoner kronor avsatts till reformsamarbete i Östeuropa.” Barn och unga, Enprocentsmålet, HIV/AIDS, Kvinnor, Människohandel, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2005-07-11

Därför är jämställdhet god befolkningspolitik

Asger Ryhl, Svenska Dagbladet

“Forskning visar att jordbruk som drivs av kvinnor ofta är mer miljövänliga och vinnlägger sig om ett hållbart resursutnyttjande. Dessutom är en hög befolkningstillväxt många gånger en konsekvens av att kvinnans reproduktiva rättigheter inte uppfylls. Många [...]Demografi / befolkningsstatistik, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2005-03-31

Fullversion:Starkare stöd för kvinnor i u-land

Maria Norrfalk m.fl., Svenska Dagbladet

“Förra veckan presenterade FN:s generalsekreterare, Kofi Annan, en rapport med en rad förslag som världens ledare ska ta ställning till inför toppmötet i september. ….Men det finns frågor där vi önskar oss mer. En av [...]Biståndets målsättning, Budgetstöd, FN, Korruption, Kvinnor, Millenniemålen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida

Dokument om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) (10 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-03-08

The Global Health 50/50 Report 2018

Global Health 50/50Hälsa, Jämställdhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-11-30

Blind Spot. Reaching out to men and boys

- Addressing a blind spot in the response to HIV

UNAIDSHälsa, HIV/AIDS, Jämställdhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-10-18

Worlds Apart: Sexual and Reproductive Health and Rights in an Age of Inequality

United Nations Population Fund (UNFPA)Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-26

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara

- UF2014/40679/UD/AF

UtrikesdepartementetAfrika, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-02-13

Från befolkningsfrågor till SRHR

- – SVERIGES GLOBALA ENGAGEMANG I SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER

RegeringskanslietDemografi / befolkningsstatistik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-02-13

From population issues to SRHR

- SWEDISH GLOBAL ENGAGEMENT IN SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS

RegeringskanslietBiståndsminister Hillevi Engström (M), Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-12-01

Från befolkningsfrågor till SRHR

- – SVERIGES GLOBALA ENGAGEMANG I SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER

RegeringskanslietHBTQI-personer, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, Utrikesdepartementet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-07-25

Guide to Giving

Copenhagen Consensus CentreBarn och unga, Biståndets målsättning, Biståndsformer, Hälsa, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Resultat, Sektorskoncentration, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-02-01

Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

RegeringskanslietHälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utrikesdepartementet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-01-01

Sexualupplysning och reproduktiv hälsa i Sverige under 1900-talet

- Rapport för FN:s konferens om befolkning och utveckling i Kairo 1994

- SOU 1994:37

UtrikesdepartementetDemografi / befolkningsstatistik, FN, Hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)12) Dokumenttyp ej angiven

Evenemang om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) (16 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-06-12 Overcoming Barriers to Sexual and Reproductive Health and Rights Gender equality and women’s wellbeing are key for achieving sustainable development. Ensuring global access to sexual and reproductive health and rights (SRHR) is therefore a targeted area within the 2030 Agenda for Sustainable Development. SRHR [...] EBA, Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet (KI), RFSU, Uppsala Universitet, Utrikesdepartementet Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Sektorskoncentration, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2018-05-03 Fred i Colombia? En diskussion om fredsprocessen och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter Sexton månader efter undertecknandet av det omstridda fredsavtal som avslutade ett drygt halvsekel långt inbördeskrig, är förhoppningarna försiktiga om att få till stånd en [...] ABF, Latinamerikanska institutet Colombia, Fred och säkerhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2018-04-19 Lunchseminarium: Hur jobbar facken internationellt mot könsrelaterat våld? “Könsrelaterat våld och sexuella trakasserier har varit en fråga som drivits fackligt, inte minst på internationell nivå i flera års tid. Frågan har inte sällan lyfts av de globala fackens kvinnokommittéer. På senare tid har [...] Union to union "Good governance", FN, FN:s utvecklingsmål, Forskning och innovation, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sociala skyddsnät
2017-07-03 Sex, makt och kontroll – hur världspolitik och myter sätter stopp för utveckling och jämställdhet Den globala debatten kring sexualitet och reproduktion är hårdare än på länge. Detta får svåra konsekvenser som tonårsgraviditeter och osäkra aborter. Tillgång till sexualundervisning är därför helt avgörande för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och [...] Plan International Sverige, RFSU Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-06 Ssch! Världen ser rött när vi blöder – om mens som hinder för utveckling Varje dag har 800 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen mens. Trots att kopplingarna mellan mens och utveckling är tydliga förblir frågan ett tabubelagt ämne, omgärdat av myter och okunskap som varje dag [...] Essity, Kvinna till kvinna, Plan International Sverige, Union to union Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-04 Sexuella övergrepp mot barn – en global utmaning Över hela världen utsätts barn för våld och övergrepp. Det sker av vuxna i barns egna hem, i det offentliga av omsorgspersoner och av okända förövare, var som helst i världen. Personer som vill utnyttja [...] Unicef Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-04 Rätten till säkert sex – svenskt bistånd för global hälsa Hur mycket hälsobistånd, inklusive SRHR, ger de europeiska länderna, samt Sverige? Vilka trender kan vi se, och hur har givarlandskapet förändrats? SEEK Development från Berlin presenterar resultat. Några av de medverkande: Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin Sabine [...] Global Utmaning Hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-02 Honor Diaries Honor Diaries är en dokumentärfilm från 2013 av producent Paula Kweskin. Filmen visar nio kvinnliga människorättsaktivister med ursprung i den muslimska såväl som den ickemuslimska världen. Vi följer deras ansträngningar för att genomföra förändring, både [...] Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-06 Krympande utrymme för hbtq-aktivism Hur vanligt är det med aktivister och grupper som motsätter sig hbtq-personers rättigheter och som är beredda att ta till hot och våld? Påverkar dessa grupperingar hbtq-rörelsens möjlighet att arbeta? Och vad kan göras för [...] RFSL Civilsamhället, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-05 Populismens och högerextremismens hot mot sexuella rättigheter och familjepolitik i Europa Frågor som rör SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) är ständigt ifrågasatta. Det inbegriper rätten till abort, sexualitet, prevention av sexuellt överförbara infektioner (inklusive hiv) och sexualundervisning för att nämna några. Ett motstånd som [...] RFSU EU, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-06 Granskning av FN:s oförmåga att ta hand om barn som utsatts för övergrepp Uppdrag Gransknings reportage om att barn utsatts för sexuella övergrepp av FN-personal fick stort genomslag. Hur kunde FNs fredsbevarande soldater begå sexuella övergrepp på barn utan att barnen fick någon hjälp? Medverkande: Karin Mattisson, Programledare, SVT Fredrik Laurin, [...] SVT Nyheter Barn och unga, FN, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-05 Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? Sverige är det första landet i världen som har en uttalat feministisk utrikespolitik. Med de stora bakslag för kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter som vi sett i stora delar av världen under det gånga året [...] Afrikagrupperna, Concord, Individuell Människohjälp (IM), Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Kvinna till kvinna, MÄN, MyRight, operation 1325, Plan International Sverige, PMU, Rädda Barnen, RFSL, RFSU, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska Freds och skiljedomsföreningen, Svenska Kyrkan Internationellt Arbete, Union to union, WaterAid, We Effect Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, HBTQI-personer, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige i FN:s säkerhetsråd, Vapenhandel
2017-06-14 Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) För att stärka människors sexuella och reproduktiva rättigheter krävs mer resurser till hälsovård men även andra delar av samhället måste förändras. Det handlar även om att stärka synen på rätten att bestämma över sin sexualitet [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-06-07 FUF-fåtölj: Bristande “menskliga” rättigheter På många platser i världen är kunskapen om mens otillräcklig. Blodet betraktas som något som ska osynliggöras, menstruerande personers kroppar tabubeläggs och mens omges ofta av tystnad och skam. När detta kombineras med bristfällig tillgång [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-03-04 Filmvisningskväll om Peru, Bolivia och Nicaragua Under kvällen kommer det att visas filmer om klimatförändringar i Peru, könsstereotyper i Bolivia och arbetet mot barnsexhandel i Nicaragua. Svalorna Latinamerika Barn och unga, Bolivia, Klimat & miljö, Nicaragua, Peru, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sydamerika
2016-10-11 Abort, Latinamerika och den katolska kyrkans syn på könsroller, sex och familj Talare: Ulla Gudmundsson och Giselle Carino. “Innebär påven Franciskus en ny katolsk syn på könsroller, sex och familj?”. Ulla Gudmundsson, tidigare ambassadör vid Vatikanen, kommer att ge ett övergripande perspektiv på vad som rör sig i [...] RFSU Centralamerika & Västindien, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sydamerika

Kommentarer i diskussionen om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) (2 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2016-10-12 Fredrik Rakar: Absolut, detta är en jätteviktig fråga! Därför är det så synd att RFSU, som en gång var drivande i att lösa detta problem i de nordiska länderna, inriktar sig på informationsspridning, bidrag och publicitet genom NASA. Problemen som möter många i utvecklingsländer med politiskt, socialt och religiöst motstånd, speglar den historia Sverige har gått igenom. Elise Ottesen-Jensen hittade nyckeln till en lösning på detta genom att även vara en förgrundsgestalt organisatoriskt. Som en pionjär och föregångare inom det som idag kallas Socialt Entreprenörskap så byggde RFSU upp tillverkning och försäljning av kondomer med syftet att sprida och involvera så många som möjligt, samtidigt som de löste tillgänglighet och kvalitetsproblem. På köpet fick de ekonomiskt självständiga ambassadörer, de kunde använda sig av drivna individer i alla sociala grupper för att sprida sitt budskap och byggde upp en lokal tillverkning av kvalitetsprodukter. Tänk om RFSU också kunde sprida denna helt fantastiska modell av delaktighet och ägarskap till fler länder i behov, förutom information och påverkansarbete. Kondomen – den osynliga utvecklingsfrågan
Av Maria Andersson, Biståndsdebatten.se
2013-12-10 Sonny: Den dag FN-organen transparent visar sina resultat (hur många kvinnor/män får det hur mycket bättre, på vilket sätt, var och till vilken kostnad) ska de få allt stöd jag kan uppbringa. FN behöver starkare stöd!
Av Borlänge FN-förening, Dala-Demokraten
Dela det här: