Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Diskussionen om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) innehåller:

  • 10 exklusiva debattartiklar
  • 63 debattartiklar
  • 6 dokument
  • 2 evenemang
  • 96 debattörer
  • 2 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) (10 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-02-23

Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar!

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp, Biståndsdebatten.se

President Donald Trumps återinförande av Global Gag Rule innebär att en stor del av USA:s bistånd till mödrahälsa fryser inne – något som kommer att påverka de som lever i fattigdom mest. Det riskerar att markant öka antalet oönskade graviditeter och leda till att tusentals flickor och kvinnor i världen dör. Nu måste Sverige och omvärlden täcka upp för det minskade biståndet. Därför uppmanar 14 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp regeringen och riksdagen att tillföra nya pengar till vårbudgeten.Budget, Civilsamhället, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2017-01-20

Marschera för kvinnors rättigheter och hälsa!

Maria Andersson & Kristina Ljungros, Biståndsdebatten.se

Donald Trumps styre riskerar att bli ett hårt slag mot kvinnors rättigheter och hälsa, även långt utanför USA:s gränser. I en situation där USA kan komma att dra in bistånd till insatser som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är det desto viktigare att andra länder intensifierar sitt arbete på området. Därför demonstrerar vi imorgon i solidaritet med Women’s march on Washington, skriver Kristina Ljungros och Maria Andersson från RFSU.Feministisk utrikespolitik, HBTQI-personer, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2016-10-11

Kondomen – den osynliga utvecklingsfrågan

Maria Andersson, Biståndsdebatten.se

År 2030 ska alla ha tillgång till preventivmedel. Det har världens ledare lovat. Men det räcker inte att enbart säkerställa distribution och infrastruktur. Människor måste ges makt och rätt att bestämma över sin egen kropp. Än så länga saknar fler än 225 miljoner människor preventivmedel, skriver Maria Andersson, generalsekreterare för RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)I artikeln hänvisas till "Swedish Space Condom (video)"
2016-02-22

Minskat hälsobistånd – ingen bra signal när Agenda 2030 sjösätts

Gun-Britt Andersson m.fl., Biståndsdebatten.se

Sverige har länge framstått som en stormakt inom hälsobistånd. Vi har dessutom tagit på oss en ledarroll för att de högt ställda målen i Agenda 2030 ska uppnås. Samtidigt minskar regeringen nu sina anslag till hälsobiståndet, skriver tre debattörer från tankesmedjan Global Utmaning.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/16/minister-bistand-till-halsa-ar-fortsatt-prioriterat/"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/global-halsa-i-perspektiv/"
2015-10-31

Vi kräver kvotering och mer resurser för kvinnors representation

Annika Schabbauer m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag är det 15 år sedan FN antog resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Freds- och kvinnoorganisationer har haft stor nytta av den, men fortfarande möter de mycket motstånd. Nu kräver vi kvotering och mer resurser för kvinnors representation, skriver tre företrädare för Operation 1325.FN, Jämställdhet, Resolution 1325, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2014-10-30

Replik: Onyanserad kritik mot hälsobiståndet

Anders Molin, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som omvärldens hälsosatsningar har försvårat mottagarländernas möjligheter att planera och styra den egna sjukvården så har resurserna räddat miljontals liv. Det skriver Anders Molin, Sidas expert på hälsobistånd, en i replik till Björn Ekman. Hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Artikeln är en replik på: "Ebolaepidemin är ett tecken på det misslyckade hälsobiståndet"
2014-06-13

Politiker – sluta göm er bakom subsidiaritetsprincipen och stå upp för aborträtten!

Maria Andersson mfl; Biståndsdebatten.se

Om man på allvar tror på EU som en global aktör för frihet, rättvisa och mänskliga rättigheter måste man också stå upp för aborträtten i EU. Att ducka med hänvisning till subsidiaritetsprincipen håller inte anser RFSU. Mod, tydlighet och kunskap krävs nu mer än någonsin. Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2014-06-03

Investera i barnmorskor för att rädda kvinnors liv

Ingela Wiklund mfl; Biståndsdebatten.se

Mödradödligheten är fortsatt ett stort problem runtom i världen. Cirka 40 miljoner kvinnor per år föder barn utan tillgång till utbildad personal. Genom att skala upp den svenska modellen med välutbildade barnmorskor som har huvudansvar för förlossningarna kan mödradödligheten minska drastiskt, skriver Ingela Wiklund och Anna Nordfjell från Svenska Barnmorskeförbundet och Anders Molin från Sida.Barn och unga, Hälsa, Millenniemålen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2013-03-08

HPV-vaccin och preventivmedel i MDG-kampen

Anders Nordström, Biståndsdebatten.se

85% av de omkring 285 000 kvinnor som årligen dör av HPV-orsakad livmoderhalscancer återfinns i världens utvecklingsländer. Osäkra aborter och riskfyllda förlossningar beräknas skörda 47 000 respektive 300 000 kvinnors liv varje år. Endast 1-2% av utvecklingsländernas kvinnor har tillgång till långtidsverkande preventivmedel, skriver regeringens ambassadör för global hälsa, Anders Nordström, med anledning av två nya, globala lanseringar av HPV-vaccin och långtidsverkande preventivmedel i arbetet för att nå MDG 4 och 5.Hälsa, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utvärdering
2012-11-25

Satsa på unga för minskad mödradödlighet

Anna Hägg-Sjöquist, Biståndsdebatten.se

Som en del i det världsomspännande projektet <a href="http://www.svt.se/why-poverty/varfor-fattigdom-atta-filmer-om-fattigdomen-i-varlden">Why Poverty</a> sänder SVT en rad dokumentärer om fattigdom i världen. Målet är att initiera ett globalt samtal om fattigdomsfrågan och den första filmen väcker onekligen frågor: Hur kommer det sig att komplikationer i samband med graviditet och förlossning fortfarande är den vanligaste dödsorsaken bland unga kvinnor i utvecklingsländer? Mer resurser till förlossningsvården är av högsta vikt. Men om vi ska minska mödradödligheten måsta flickor och kvinnor få makt att själva kunna bestämma om och när de vill bli gravida. Det kräver en förändring i samhällets attityder som stäcker sig långt utanför förlossningsrummets väggar, skriver Plan Sveriges generalsekreterare Anna Hägg-Sjöquist.Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utvärdering

Debattartiklar om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) (63 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-03-09

Fria kvinnor reser sig ur fattigdom

Isabella Lövin, Dagens Arena

“Dag ett då munkavleregeln återinfördes började regeringen att mobilisera politiskt och finansiellt stöd för tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).  Vi ringde till FN- och EU-organ, regeringar runt om i världen — i nord och [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-03-08

Feminism gynnar både kvinnor och män

Lena Ag, Göteborgs-Posten

“Feminismen är en motkraft till de ökade motsättningar mellan människor som vi ser i dag. Att vara för mäns och kvinnors lika rättigheter och möjligheter är att vara feminist. Ordet ”feminism” kan i dag lätt [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-03-08

Trotsa konventionen och stå upp för din rätt!

Ylva Bergman, OmVärlden

“De kvinnliga strategierna för överlevnad är många, men vid sidan av förtrycken och övergreppen pågår en lågintensiv kamp för kvinnors rättigheter världen över. Det handlar om rätten att ärva, rätten till sina barn, sin kropp [...]Barn och unga, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-03-08

EU måste visa vägen mot ökad kvinnlig frihet

Anna Maria Corazza Bildt, Göteborgs-Posten

“I dessa svåra tider när nationalism går hand i hand med sexism och positionerar sig emot feminism, måste EU visa styrka och kraft och stå upp för kvinnor. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. De går [...]EU, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-03-08

Kvinnor måste få välja när de vill ha barn

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

”Under de senaste årtiondena har hårt arbete och en förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter nästan halverat mödradödligheten. I dag ser vi tyvärr oroväckande tecken som utmanar dessa framsteg. Vi kan inte [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-03-08

För ut vår kvinnokamp

Cecilia Wikström, Upsala Nya Tidning

”Den internationella kvinnodagen är en dag när vi minns de historiska framsteg som gjort att Sverige i dag är ett av världens mest jämställda länder. Men det innebär också ett ansvar för oss alla att föra [...]EU, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Ryssland, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-02-21

Dra in Polens rösträtt i ministerrådet

Anna Hedh, Dagens Arena

“Sveriges regering måste nu sätta starkt tryck på Polen. Det handlar inte bara om förpliktelser för medlemsland. Det är också att stå upp för det fria ordet, för mänskliga rättigheter och för kvinnors jämlikhet med [...]EU, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-02-12

Sluta tjafsa – dags att försvara människorätten

Åsa Petersen, ETC

“Det räcker inte att skriva under namninsamlingar på nätet eller att gå ut på gatorna och demonstrera, även om sådana manifestationer är livsviktiga, inte minst för att de ger hopp och självförtroende åt människorättsrörelsen. […] [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-02-10

Isabella Lövin, här är din nästa konferens

Susanna Birgersson, Göteborgs-Posten

“Det är väl inget anmärkningsvärt i sig; en feministisk regering tycker givetvis att det är viktigt att kvinnor världen över får tillgång till säkra aborter. Men fokuset! Proportionerna! Var är konferenserna för Jemen? Var är [...]Biståndsformer, Feministisk utrikespolitik, Humanitärt bistånd, Jemen, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sydsudan
2017-02-09

Kaxiga Lövin tar strid mot Trump

Eva Franchell, Aftonbladet

“Donald Trump drar in biståndet medveten om att 47 000 kvinnor mister livet varje år på grund av osäkra aborter. Han vet att fem miljoner kvinnor vårdas på sjukhus varje år och att ytterligare tre [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2017-02-06

Låt inte klockan vridas tillbaka för kvinnors rättigheter

Gudrun Schyman m.fl., ETC

“I omkring en tredjedel av världens länder är abort helt eller delvis förbjudet. Men abortförbud förhindrar inte aborter – det förhindrar bara säkra aborter. Osäkra aborter utförs ändå, till exempel med hjälp av klädhängare eller [...]Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-02-06

Här är Sveriges svar på Trumps politik

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Eftersom vi visste att detta kunde inträffa har regeringen redan satt en plan i verket för att minska skadan av denna bakåtsträvande politik, både i globala forum som FN, och vad gäller finansiering av sexuella [...]EU, FN, Hälsa, HBTQI-personer, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, USA
2017-02-06

Mobilisera mot Trump

Anneli Rogeman, Corren.se

“Sverige bör ta ledningen. Det är bra att Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, snabbt höjt rösten och vill skapa en svensk och global opinion mot abortbeslutet. Nu mer än någonsin behöver Sveriges [...]Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-02-02

Feminism behövs mer än någonsin

Kenneth G. Forslund m.fl, Göteborgs-Posten

“Det är lätt att bli nedslagen av den globala utvecklingen, men med en feministisk regering och Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd finns möjligheter att lyfta sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på dagordningen. (…)  Förra [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-31

Stöd kvinnorna nu

Anneli Rogeman, Upsala Nya Tidning

“För att förbättra insatserna för världens fattiga flickor och kvinnor måste vi följa pengarna och mäta resultaten – ur kvinnornas perspektiv. Sverige kan gå före genom att se till att minst hälften av biståndet når [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-01-30

Underskatta inte “pussy hats” och fem miljoner arga demonstranter!

Evelyn Schreiber, Nerikes Allehanda

“Protesterna och demonstrationerna som vi ser livesändas från Washington, Wisconsin, John F Kennedy International och Norrmalmstorg i Stockholm, de rosa mössorna och t-shirtsen med ”black life matter” – de spelar roll.” Civilsamhället, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-01-30

Ta ansvar för världens kvinnor

Cecilia Wikström, Upsala Nya Tidning

“Jag förväntar mig att Sveriges regering, som säger sig vara feministisk, omedelbart följer Nederländernas och Belgiens exempel och ökar anslagen till de organisationer som arbetar globalt för kvinnors reproduktiva hälsa.” Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-28

”Därför tackar vi nej till amerikanskt bistånd”

Tewodros Melesse m.fl., Svenska Dagbladet

“Nu behövs tydliga feministiska röster som gör gemensam sak. Sveriges regering har bjudit in till samtal med oppositionen för att diskutera frågan och det är ett steg i rätt riktning. Vi uppmanar därför alla partier [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-27

”Ryssland sviker kvinnor och barn som misshandlas”

Bonnie Bernström m.fl., Svenska Dagbladet

“Kvinnorna går bistra tider tillmötes på många håll även i den ”utvecklade” delen av världen. Polska politiker har försökt att än mer försämra den redan stränga abortlagen. Nyligen tog Trump beslutet att förbjuda att amerikanskt [...]Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Ryssland, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-01-27

En ond tid för kvinnor med Putin och Trump

Expressen

“Sverige är en av världens största bidragsgivare inom reproduktiv hälsa. Nu är det läge att vifta uppfordrande med den feministiska flaggan och se till att världens goda krafter ökar sin ambitionsnivå och försöker täcka upp [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Ryssland, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-26

”Trumps abortbeslut ökar risken för kvinnors hälsa”

Jesper Bengtsson, SVT Opinion

“För Sverige och svenskt bistånd hade det kunnat vara ett sätt att ta täten efter Trumps besked i början av veckan. Den feministiska utrikespolitiken hade satt ytterligare ett tydligt avtryck i världspolitiken. Nu hann Holland före. [...]Feministisk utrikespolitik, Hälsa, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-25

Abortmotståndare är allt annat än ”för liv”

Emma Frans, Expressen

“Osäkra aborter är en av de ledande orsakerna till mödradödlighet och ligger bakom 13 procent av dödsfallen. Av de kvinnor som överlever en osäker abort får en stor andel långsiktiga komplikationer. Osäkra aborter är med [...]Hälsa, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA, WHO
2017-01-25

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Malin Lernfelt, Västerbottens-Kuriren

“Fortfarande har långt ifrån alla kvinnor i vårt på ytan jämställda land samma rättigheter och möjligheter. För att uppnå det måste vi fortsätta kämpa. Liksom vi måste fortsätta att ställa oss bakom de kvinnor i [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-25

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Sofia Mirjamsdotter, Sundsvalls Tidning

“Ibland hörs yttranden om att jämställdheten i Sverige har gått för långt. Det har den inte. Framför allt är Sverige inte en isolerad ö. I en globaliserad värld är jämställdhet en universell fråga om mänskliga rättigheter. [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2017-01-19

Kommer Trump att följa republikanernas anti-abortlinje?

Ylva Bergman, OmVärlden

“Trots att färre kvinnor i dag dör av osäkra aborter och att det är en ekonomisk vinst för ett land när kvinnor har rätt över sina kroppar, eftersom de då mer sällan fastnar i fattigdom, [...]HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2016-12-19

Mänskliga rättigheter i motvind – men regeringen höjer ambitionerna

Annika Ben David, Mänsklig Säkerhet

“Vi kommer nämligen inte att acceptera att MR relativiseras. Idag tar sig stater rätten att tolka MR utifrån sin historia, sin kultur, sin religion eller sin kontext. Här slår regeringen fast att det inget finns [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Press- och yttrandefrihet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-11-16

Allt fler försöker inskränka kvinnors rätt

Kristina Ljungros, Dagens Samhälle

“Varje försök att inskränka aborträtten måste […] tydligt tillbakavisas för att fler och inte färre ska få större möjligheter att bestämma över sin kropp och framtid. Just nu ser framtiden bitvis mer mörk ut än ljus ut [...]Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2016-11-13

”Regeringen måste skydda kvinnor mot Trump”

Anneli Rogeman, Folkbladet

“USA är världens största biståndsgivare och har genom sitt politiska inflytande makten att påverka riktningen för den globala biståndspolitiken. Andra länder kommer att tvingas anpassa sig. Samverkar man med USA finns risken att biståndsprojekt förvandlas till [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2016-11-10

Varning för abortmotståndaren Trump

Kristina Ljungros, Dagens Arena

“Inskränkningar eller förbud mot aborter, avskaffande av offentliga medel till abortvård och information om sexuell och reproduktiv hälsa samt avskaffande av bistånd till länder där abort är lagligt. Det är hotbilden efter valet av Donald [...]Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2016-11-02

Kyrkan är inte vilken klubb som helst

Ann Heberlein, Expressen

“Det okritiska omfamnandet av Påven visar, lika mycket som den senare bestörtningen, på avgrunder av okunskap om katolska kyrkan, dess tradition och teologi. Katolsk moralteologi är tydlig. Aborter och preventivmedel godkänns icke. Inte heller könsbyten, [...]HBTQI-personer, Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-31

”Övertolka inte påvens vänliga yttre”

Gert Gelotte, SVT Opinion

“Franciskus vill öka kvinnors inflytande i kyrkan. Det är utmärkt, men alldeles otillräckligt. Några tecken på att påven skulle vilja verka för jämställdhet i katolska kyrkan syns inte till. I stället argumenterar Franciskus för en komplementär [...]Jämställdhet, Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-31

Ta chansen – här är våra krav på påven

Christer Sturmark m.fl., Aftonbladet

“Tyvärr fortsätter man orsaka skada än i dag, genom abortmotstånd som gör att barn tvingas föda barn, kondommotstånd som orsakar många onödiga sjukdomsfall, genom att underkänna samkönad kärlek och genom diskriminering då kvinnor inte får bli [...]Barn och unga, HBTQI-personer, Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-30

Påven inger hopp. Men ännu återstår att genomföra reformer.

Sydsvenskan

“Påven har visserligen uttalat sig mot diskriminering på olika plan, även mot homosexuella, och för ökat inflytande för kvinnor i kyrkan. Han har fördömt pedofili – efter alla tidigare avslöjanden där katolska kyrkan har agerat [...]HBTQI-personer, Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-28

Världsledarna bör stödja den ovanlige påven

Tobias Wikström, Dagens Industri

“Han har talat klarspråk om pedofilskandalerna, börjat tala om förlåtelse för abort, fört fram vissa ökade möjligheter till skilsmässa, tagit några myrsteg för att börja tala om homosexualitet och öppnat för att kvinnor kan bli diakoner [...]Korruption, Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-17

Adaktusson bjuder in Sveriges mesta abortmotståndare

Malin Björk, ETC

“Att som Adaktusson gör, låtsas att han står på kvinnornas sida genom att lyfta fram den svenska sexköpslagen samtidigt som han bjuder in en känd abortmotståndare är hyckleri. Om Adaktusson nu ser positivt på sexköpslagen, [...]EU, Kvinnor, Människohandel, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-14

Kyrkans makt skapar vanmakt.

Ingrid Runsten, Sydsvenskan

“Irland och Malta är andra EU-länder med liknande abortlagstiftning. Också där har katolska kyrkan ett stort inflytande. Om den släppte sitt motstånd mot preventivmedel skulle antalet aborter bli färre. Mer än förlåtelse behöver kvinnan rätt [...]Polen, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-10

Aborträtten hotas överallt

Upsala Nya Tidning

“Varje år dör omkring 50 000 kvinnor runt om i världen till följd av osäkra, olagliga aborter och hundratusentals skadas för livet. Att detta även sker i Europa är skamligt och det är av yttersta vikt [...]Europa, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-07

Vi måste stå upp för Polens kvinnor

Jasenko Selimovic, Upsala Nya Tidning

“Efter att ett ultrakonservativt medborgarinitiativ lyckats samla in nära en halv miljon namnunderskrifter är risken stor att abort totalförbuds i Polen. Den nya lagen skulle leda till att kvinnor som gör abort för att rädda sina [...]Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-06

Två år med feministisk utrikespolitik

Margot Wallström, Mänsklig Säkerhet

“En feministisk utrikespolitik är en del av en modern, kunskapsbaserad och smart syn på global politik. De kommande två åren kommer långt ifrån att räcka för att åtgärda alla de utmaningar världen står inför. Men [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-10-05

Kvinnorna på Warsawas gator har omvärldens stöd

Marita Ulvskog m.fl., Dagens Arena

“Nu debatteras äntligen situationen för kvinnor i Polen i Europaparlamentet. Det är inte en dag för sent. I måndags klädde sig Polens kvinnor i svart och strejkade. Så gjorde även många av oss här i Europaparlamentet samma dag [...]EU, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-04

”Låt oss sluta gulla med påven.”

Helena Myrstener, Sydsvenskan

“Påven talar ofta om social och ekonomisk befrielse. Han vill att den katolska kyrkan ska vara en kyrka för och med de fattiga. Men det tycks inte gälla kvinnor. Franciskus fortsatt hårda inställning till preventivmedel och [...]Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-04

”Sverige kan hjälpa polska kvinnor som nekas abort”

Kristina Ljungros m.fl., SVT Opinion

“Nyligen röstade det polska parlamentet ner förslaget om fri abort och skickade samtidigt vidare ett förslag för ytterligare beredning som i princip innebär ett totalförbud mot abort. Polen tog därmed ett steg närmare ett förbud mot [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige
2016-09-27

Sveriges borgerliga sviker Polens kvinnor

Malin Björk, ETC

“Med tanke på hur långt vi har kommit i Sverige i dessa frågor är det lätt att tro att det råder en svensk konsensus även i Europaparlamentet. Men de svenska högerpartierna Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet, som [...]EU, Kvinnor, Partipolitik, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-09-26

EU måste agera mot utvecklingen i Polen

Anna Hedh, Örnsköldsviks Allehanda

“I Polen diskuteras nu ett lagförslag om att begränsa landets redan restriktiva lagar gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Bland annat ska universitet inte få erbjuda genusstudier längre och grundskolor ska inte längre få [...]EU, Jämställdhet, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-09-21

Så ska hoten mot vår hälsa mötas

Isabella Lövin, OmVärlden

“Sveriges utvecklingssamarbete för hälsa fokuserar på några nyckelteman: Barn- och mödrahälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt hälsosystemstärkande. Erfarenheter talar sitt tydliga språk – vi kommer inte att uppnå hållbarhetsmålen om vi inte satsar på [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2016-03-21

”Sveriges röst har aldrig varit viktigare”

Alice Bah Kuhnke, Svt Opinion

“När jag höll Sveriges anförande i MR-rådet för två veckor sedan talade jag om de frågor som stör diktaturer allra mest – pressfrihet, yttrandefrihet, ett oberoende och starkt civilsamhälle, hbtq-personers rättigheter, kvinnors mänskliga rättigheter och sexuell [...]Demokrati, FN, HBTQI-personer, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Rådet för MR, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/14/regeringen-duckar-for-fn-diktatorer/"
2016-02-24

”Flyktingkrisen tvingar oss att prioritera”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Vi har rekordstora avräkningar till följd av den internationella flyktingkrisen. I detta svåra läge har vi valt att prioritera de områden där svenskt bistånd gör allra störst nytta: de mest allvarliga humanitära kriserna, fredsbyggande insatser [...]Avräkningar, Budget, Hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/21/ministern-bortser-fran-halsoforskningen/"
2016-02-16

Minister: Bistånd till hälsa är fortsatt prioriterat

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Sveriges totala hälsobistånd uppgår till närmare 4 miljarder kronor om året. Vi drar ner mindre på hälsobiståndet än på övrigt bistånd. Och inom hälsa så prioriterar vi särskilt stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och [...]Avräkningar, Budget, Hälsa, HIV/AIDS, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdI artikeln hänvisas till "Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!"
2015-10-13

“Regeringen driver hellre arbetsmarknadsfrågor än SRHR”

Sofia Arkelsten, OmVärlden

“Men jag kan konstatera att regeringen hellre driver arbetsmarknadsfrågor på mötet med FN:s generalförsamling, valde att inte ta upp SRHR-frågan på mötet med IMF och Världsbanken samt att SRHR saknas i de svenska ståndpunkterna inför [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-06-03

Sofia Damm (KD): När Don Quijote blev biståndsminister

Sofia Damm, Dagens Arena

“Kristdemokraterna står till fullo bakom dagens abortlagstiftning. Vi har inga förslag om att ändra den. Att det i dag dör 800 kvinnor om dagen i samband med graviditet eller förlossning är helt oacceptabelt och Sveriges SRHR-arbete [...]Hälsa, Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/isabella-lovin-mp-asa-regner-s-vi-behover-starka-kvinnors-rattigheter/"
2015-06-01

Isabella Lövin (MP) & Åsa Regnér (S): Vi behöver stärka kvinnors rättigheter

Isabella Lövin m.fl., Dagens Arena

“Att stärka jämställdheten och kvinnors självklara rätt att bestämma över sin egen kropp är inte bara en fråga för individen utan en grundplåt för demokratisk och ekonomisk utveckling. Därför är sexuell och reproduktiv hälsa samt [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-04-14

Sexuella rättigheter måste gälla alla

Tiina Nummi-Södergren, Expressen

“I många av Afrikas länder betraktas personer med funktionsnedsättning ofta som sexuellt inaktiva. Denna fördom tillsammans med den beroendeställning som många personer med funktionsnedsättning lever i är några orsaker till att dessa grupper inte har [...]Funktionsnedsatta, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/04/06/ny-strategi-ska-stodja-sexuell-halsa-i-afrika/"
2015-03-05

Människors lika värde i samhället

Annika Hirvonen m.fl., Värmlands Folkblad

“I förhandlingarna inför de nya utvecklingsmålen ska Sverige vara drivande för att sexuella och reproduktiva rättigheter ska säkerställas. Inom det traditionella biståndet kommer regeringen att se över budgetsystemet för att se till att tillräckliga medel [...]Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-01-01

Försvara aborträtten

Hans Linde, Expressen

Om inte Sverige står upp för aborträtten är risken stor att det blir tyst. Om inte Sverige är berett att genom sitt bistånd stödja aborträttsaktivister i Nicaragua, säkra aborter i Bangladesh och sexualupplysning i Georgien [...]Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2013-12-25

“Vi vill att minst hälften av det svenska biståndet går till kvinnor.”

Carina Ohlsson mfl; Sydsvenskan

“Som första land i världen antog Sverige 2005 en policy för internationellt arbete kring sexuell och reproduktiv hälsa. Samtidigt saknar fortfarande många svenska biståndsprojekt jämställdhetsfokus. Vi ser med stor oro på den utvecklingen. Ett annat problem [...]Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utvärdering
2013-12-10

FN behöver starkare stöd!

Borlänge FN-förening, Dala-Demokraten

“Vi får aldrig acceptera att nationella egenintressen står i vägen för vår gemensamma skyldighet att upprätthålla respekten för grundläggande mänskliga rättigheter. Sveriges regering bör: √ bidra till att stärka stödet för principen skyldighet att skydda. Säkerhetsrådets främsta uppgift är [...]EU, FN, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Rådet för MR, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utrikesdepartementet, Vapenhandel
2013-05-08

Fortsätt stödja fattiga kvinnor i Latinamerika

Moni Pizani m.fl, Aftonbladet

“Sverige har en lång stolt tradition av att stödja demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika, inte minst genom tydliga prioriteringar som jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter. Sverige gör detta trots att frågorna ofta möter starkt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Bolivia, Colombia, Demokrati, Guatemala, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Volym
2013-03-08

När du skär i biståndet drabbar det främst kvinnor, Anders Borg

Kristina Ljungros m.fl; SVT Debatt

“Länder som Sverige måste gå i bräschen och stå upp för dessa ofta helt livsavgörande rättigheter. I ett splittrat EU med länder som Malta, Polen och Irland där tillgången till en laglig och säker abort är [...]Afrika, EU, Europa, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård, Världsbanken, Volym
2011-03-21

Ending violence against women

Dean Peacock, NAI-Forum

“Genom att arbeta tillsammans för att främja nya och jämlika modeller av manlighet kan vi bygga familjer och samhällen där kvinnor är mindre sårbara för hiv / aids och våld, har mer kontroll över sina sexuella och reproduktiva liv, och där män, kvinnor och barn lever friskare och lyckligare liv.” Barn och unga, HIV/AIDS, Kvinnor, NAI-Forum (engelska), Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2010-01-27

Dags att hjälpa kvinnor

Gunilla Carlsson, Göteborgsposten

“Därför är det förberedande arbetet så viktigt och därför är SRHR en betydelsefull del av regeringens kommande policy för det humanitära biståndet.” FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Jämställdhet, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utrikesdepartementet
2009-03-27

Trafficking motarbetas bättre utan utbetalningsmål

Christian Holm, Magdalena Andersson; Barometern

“Regeringens biståndspolitik är ansvarsfull. Här understryks jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) som viktiga demokratifrågor. Inom ramen för det svenska biståndet, har 1,4 miljoner kronor avsatts till reformsamarbete i Östeuropa.” Barn och unga, Enprocentsmålet, HIV/AIDS, Kvinnor, Människohandel, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2005-07-11

Därför är jämställdhet god befolkningspolitik

Asger Ryhl, Svenska Dagbladet

“Forskning visar att jordbruk som drivs av kvinnor ofta är mer miljövänliga och vinnlägger sig om ett hållbart resursutnyttjande. Dessutom är en hög befolkningstillväxt många gånger en konsekvens av att kvinnans reproduktiva rättigheter inte uppfylls. Många [...]Demografi / befolkningsstatistik, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2005-03-31

Fullversion:Starkare stöd för kvinnor i u-land

Maria Norrfalk m.fl., Svenska Dagbladet

“Förra veckan presenterade FN:s generalsekreterare, Kofi Annan, en rapport med en rad förslag som världens ledare ska ta ställning till inför toppmötet i september. ….Men det finns frågor där vi önskar oss mer. En av [...]Biståndets målsättning, Budgetstöd, FN, Korruption, Kvinnor, Millenniemålen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida

Dokument om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) (6 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2015-08-26

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara

- UF2014/40679/UD/AF

UtrikesdepartementetAfrika, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-02-13

Från befolkningsfrågor till SRHR

- – SVERIGES GLOBALA ENGAGEMANG I SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER

RegeringskanslietDemografi / befolkningsstatistik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-02-13

From population issues to SRHR

- SWEDISH GLOBAL ENGAGEMENT IN SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS

RegeringskanslietBiståndsminister Hillevi Engström (M), Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-12-01

Från befolkningsfrågor till SRHR

- – SVERIGES GLOBALA ENGAGEMANG I SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER

RegeringskanslietHBTQI-personer, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, Utrikesdepartementet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2006-02-01

Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

RegeringskanslietHälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utrikesdepartementet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-01-01

Sexualupplysning och reproduktiv hälsa i Sverige under 1900-talet

- Rapport för FN:s konferens om befolkning och utveckling i Kairo 1994

- SOU 1994:37

UtrikesdepartementetDemografi / befolkningsstatistik, FN, Hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)12) Dokumenttyp ej angiven

Evenemang om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) (2 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2017-03-04 Filmvisningskväll om Peru, Bolivia och Nicaragua Under kvällen kommer det att visas filmer om klimatförändringar i Peru, könsstereotyper i Bolivia och arbetet mot barnsexhandel i Nicaragua. Svalorna Latinamerika Barn och unga, Bolivia, Klimat & miljö, Nicaragua, Peru, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sydamerika
2016-10-11 Abort, Latinamerika och den katolska kyrkans syn på könsroller, sex och familj Talare: Ulla Gudmundsson och Giselle Carino. “Innebär påven Franciskus en ny katolsk syn på könsroller, sex och familj?”. Ulla Gudmundsson, tidigare ambassadör vid Vatikanen, kommer att ge ett övergripande perspektiv på vad som rör sig i [...] RFSU Centralamerika & Västindien, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sydamerika

Debattörer i diskussionen om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) (96 debattörer)

DebattörArtiklar om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Totalt antal artiklar av debattören
Anneli Rogeman 4 31
Annika Schabbauer 2 5
Annika Skogar 1 5
Birgitta Göranson-Iliste 1 1
Bo Forsberg 1 110
Cecilia Chatterjee-Martinsen 1 16
Erik Lysén 1 43
Gabi Björsson 1 66
Kristina Henschen 1 22
Lisa Sjöblom 1 12
Lotta Sjöström Becker 1 4
Luis Lineo 1 5
Maria Andersson 5 14
Mariann Eriksson 1 3
Kristina Ljungros 7 10
Gun-Britt Andersson 1 5
Johan Hassel 1 6
Rosanna Färnman 1 3
ANITA KLUM 1 5
Eva Zetterberg 1 8
Anders Molin 2 3
Anna Nordfjell 1 1
Ingela Wiklund 1 1
Anders Nordström 1 18
Anna Hägg-Sjöquist 1 12
Isabella Lövin 7 92
Lena Ag 1 39
Ylva Bergman 2 10
Anna Maria Corazza Bildt 1 10
Alexander De Croo 1 1
Kai Mykkänen 1 1
Lilianne Ploumen 1 1
Romain Schneider 1 1
Sven Mikser 1 1
Teresa Ribeiro 1 1
ULLA TØRNÆS 1 2
Cecilia Wikström 2 60
Anna Hedh 3 13
Åsa Petersen 1 4
Susanna Birgersson 1 22
Eva Franchell 1 16
Gudrun Schyman 1 20
Marielle Alvdal 1 1
Kenneth G Forslund 1 26
Pernilla Ståhlhammar 1 1
Evelyn Schreiber 1 3
Tewodros Melesse 1 1
Anna Mårtensson 1 1
Birgitta Ohlsson 1 64
Bonnie Bernström 1 3
Expressen 1 86
Jesper Bengtsson 1 28
Emma Frans 1 1
Malin Lernfelt 1 1
Sofia Mirjamsdotter 1 1
Annika Ben David 1 1
Ann Heberlein 1 1
Gert Gelotte 1 5
Christer Sturmark 1 3
Emilia Ericson 1 2
Magnus Timmerby 1 1
Patrik Lindenfors 1 4
Tara Twana 1 2
Sydsvenskan 1 84
Tobias Wikström 1 6
Malin Björk 2 21
Ingrid Runsten 1 5
Upsala Nya Tidning 1 26
Jasenko Selimovic 1 7
Margot Wallström 1 64
Marita Ulvskog 1 15
Helena Myrstener 1 1
Ingrid Frisk 1 1
Alice Bah Kuhnke 1 1
Sofia Arkelsten 1 11
Sofia Damm 1 8
Åsa Regnér 2 11
Tiina Nummi-Södergren 1 4
Annika Hirvonen 1 2
Gabriela Velasquez 1 1
Stina Bergström 1 7
Hans Linde 1 43
Carina Ohlsson 1 6
Jens Orback 1 24
Kristin Spolander 1 2
Borlänge FN-förening 1 1
Moni Pizani 1 1
Lise Bergh 1 18
Dean Peacock 1 1
Christian Holm 1 7
Magdalena Andersson 1 8
Mikael Larsson-Ek 1 2
Asger Ryhl 1 1
Maria Norrfalk 1 4
Per Ronnås 1 1
Staffan Herrström 1 5

Kommentarer i diskussionen om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) (2 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2016-10-12 Fredrik Rakar: Absolut, detta är en jätteviktig fråga! Därför är det så synd att RFSU, som en gång var drivande i att lösa detta problem i de nordiska länderna, inriktar sig på informationsspridning, bidrag och publicitet genom NASA. Problemen som möter många i utvecklingsländer med politiskt, socialt och religiöst motstånd, speglar den historia Sverige har gått igenom. Elise Ottesen-Jensen hittade nyckeln till en lösning på detta genom att även vara en förgrundsgestalt organisatoriskt. Som en pionjär och föregångare inom det som idag kallas Socialt Entreprenörskap så byggde RFSU upp tillverkning och försäljning av kondomer med syftet att sprida och involvera så många som möjligt, samtidigt som de löste tillgänglighet och kvalitetsproblem. På köpet fick de ekonomiskt självständiga ambassadörer, de kunde använda sig av drivna individer i alla sociala grupper för att sprida sitt budskap och byggde upp en lokal tillverkning av kvalitetsprodukter. Tänk om RFSU också kunde sprida denna helt fantastiska modell av delaktighet och ägarskap till fler länder i behov, förutom information och påverkansarbete. Kondomen – den osynliga utvecklingsfrågan
Av Maria Andersson, Biståndsdebatten.se
2013-12-10 Sonny: Den dag FN-organen transparent visar sina resultat (hur många kvinnor/män får det hur mycket bättre, på vilket sätt, var och till vilken kostnad) ska de få allt stöd jag kan uppbringa. FN behöver starkare stöd!
Av Borlänge FN-förening, Dala-Demokraten
Dela det här: