Jämställdhet

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Jämställdhet.

Diskussionen om Jämställdhet innehåller:

  • 17 exklusiva debattartiklar
  • 303 debattartiklar
  • 55 dokument
  • 98 evenemang
  • 17 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Jämställdhet (17 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-06-11

Individens frihet ska vara en självklarhet, överallt

Kerstin Lundgren, Biståndsdebatten.se

Individers frihet att bestämma över sitt eget liv utgör grunden för den värld Centerpartiet vill se. Därför står vi upp för enprocentsmålet i biståndet, prioriterar de fattigaste länderna och vill att mer pengar går till lokala aktörer som känner sina samhällen. Lokalt och jämställt deltagande är avgörande för utvecklingen, skriver Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren.Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet, Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2018-04-17

Fler stater behöver ta ställning mot det könsrelaterade våldet

Kristina Henschen m.fl., Biståndsdebatten.se

Mer än en tredjedel av världens kvinnor över 15 år har upplevt sexuellt eller fysiskt våld. Många av dem blir utsatta på sin arbetsplats. Nu kräver vi en ny ILO-konvention för att stoppa det könsrelaterade våldet i arbetslivet, skriver organisationen Union to Union.Anständiga arbetsvillkor, Jämställdhet, KvinnorI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/stop-gender-based-violence-at-work/"
2018-04-16

Jämställdhet avgörande för att avskaffa hunger

Kawinzi Muiu, Biståndsdebatten.se

Jämställdhet och avskaffandet av hunger hänger tätt samman. Kvinnor och flickor har en avgörande roll för landsbygdsutveckling, men hindras av strukturella barriärer. Att arbeta med ett genusperspektiv i konfliktsituationer ökar biståndsinsatsernas effektivitet. Därför är det viktigt att sätta kvinnor och jämställdhet i centrum i humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete, skriver Kawinzi Muiu, direktör för genderavdelningen på FN:s World Food Programme (WFP).Humanitärt bistånd, Hunger, Jämställdhet, Kvinnor, Landsbygd
2018-03-08

Globala hälsoorganisationer måste jobba mer med jämställdhet

Ulrika Modéer, Biståndsdebatten.se

Sverige, genom biståndsmyndigheten Sida, ligger i topp när det gäller jämställdhetsarbete inom global hälsa. Det visar en ny rapport som lanseras idag. Nu måste vi fortsätta jobba för att engagera pojkar och män inom global hälsa, öka andelen kvinnliga chefer hos globala hälsoaktörer och skapa arbetsplatser fria från sexism, skriver statssekreterare Ulrika Modéer.Hälsa, Jämställdhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/the-global-health-50-50-report-2018/"
2017-06-20

Svensk vapenhandel försvårar för civilsamhällen

Annie Matundu Mbambi m.fl., Biståndsdebatten.se

Det demokratiska utrymmet krymper och röster tystas. Runt om i världen har yttrandefriheten blivit allt mer hotad. Nu måste Sverige ta sitt ansvar och sluta exportera vapen till länder som fängslar människorättsaktivister och begränsar mötesfriheten, skriver Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.Civilsamhället, Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Vapenhandel
2017-05-08

Mat kan ge oss alternativa vägar till utveckling

Jamila Haider, Biståndsdebatten.se

Mat ses ofta som ett basalt behov som behöver täckas innan vi kan ta itu med andra värden i samhället. Men mat kan också vara en brygga som inkluderar marginaliserade grupper i utvecklingsprocessen, skriver Jamila Haider, doktorand vid Stockholm Resilience Centre med erfarenheter från Afghanistan.Afghanistan, Biståndsformer, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor
2017-03-16

Kvinnoorganisationer nyckel till jämställdhet i Burma

Jenny Hedström & Johanna Kvist, Biståndsdebatten.se

De senaste åren har Burma öppnat upp sig mot omvärlden, men kvinnor utestängs fortfarande från politiska sammanhang. Det är avgörande för landets fortsatta demokratiska utveckling att stärka flickors och kvinnors rättigheter. Sverige bör därför öka stödet till de lokala kvinnoorganisationer vars jämställdhetsarbete redan har lett till verklig förändring, skriver Jenny Hedström och Johanna Kvist från Svenska Burmakommittén.Bilateralt samarbete, Burma, Civilsamhället, Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-03-08

Sluta handla på kvinnors bekostnad

Maria Lövström m.fl., Biståndsdebatten.se

Rättvis handel stärker kvinnors position och egenmakt och bidrar därmed till genomförandet av Agenda 2030. World Fair Trade Organization (WFTO) är beviset på att en rättvis handel är möjlig. Det är dags att bryta ohållbara handelsmönster om vi vill att kvinnors rättigheter ska respekteras, skriver flera WFTO-aktörer i Sverige.Anständiga arbetsvillkor, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Rättvis handel
2015-12-15

Utan kvinnor – ingen fred

Eva Zetterberg m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag exkluderas hälften av jordens befolkning från fredsprocesser. Kvinnor utesluts från både medling och beslut om fred och säkerhet. För att uppnå en hållbar fred behöver kvinnor inkluderas och ha makt i fredsprocesser, skriver fem representanter för Operation 1325.Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2015-11-17

Männen och maskuliniteten borde lyftas i klimatdebatten

Ellen Söderström, Biståndsdebatten.se

Det blir allt mer erkänt att klimatförändringar påverkar män och kvinnor på olika sätt. Ofta ses kvinnor som de mest utsatta och klimatinsatserna riktas mot dem. Men det är viktigt att se att männen och maskuliniteten också påverkas starkt av klimatförändringarna, tycker Ellen Söderström som har skrivit en uppsats på ämnet.Jämställdhet, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/men-masculinities-and-climate-change/"
2015-10-31

Vi kräver kvotering och mer resurser för kvinnors representation

Annika Schabbauer m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag är det 15 år sedan FN antog resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Freds- och kvinnoorganisationer har haft stor nytta av den, men fortfarande möter de mycket motstånd. Nu kräver vi kvotering och mer resurser för kvinnors representation, skriver tre företrädare för Operation 1325.FN, Jämställdhet, Resolution 1325, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-10-20

Svensk vapenexport – ett hinder för feministisk utrikespolitik

Gabriella Irsten, Biståndsdebatten.se

Sverige måste sluta klappa sig själv på axeln och bli mer självkritiskt. Det är dags att se de problem som svensk vapenexport skapar, inte minst för kvinnor runtom i världen. Gör den feministiska utrikespolitiken till verklighet och avskaffa svensk vapenexport, skriver Gabriella Irsten, expert på nedrustnings- och säkerhetsfrågor.Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Vapenhandel
2014-06-13

Politiker – sluta göm er bakom subsidiaritetsprincipen och stå upp för aborträtten!

Maria Andersson mfl; Biståndsdebatten.se

Om man på allvar tror på EU som en global aktör för frihet, rättvisa och mänskliga rättigheter måste man också stå upp för aborträtten i EU. Att ducka med hänvisning till subsidiaritetsprincipen håller inte anser RFSU. Mod, tydlighet och kunskap krävs nu mer än någonsin. Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2014-06-12

Nordisk jämställdhet på export

Charlotte Petri Gornitzka, Biståndsdebatten.se

Att kvinnor inte själva får bestämma över sin egen kropp är inte bara ett övergrepp utan också ett stort hinder för att bekämpa fattigdomen i världen. Sexualundervisning i skolan, tillgång till preventivmedel och säkra aborter är självklarheter för oss i Norden men oåtkomligt för många medsystrar i syd. Genom egna erfarenhet vet vi att jämställdhet ger tillväxt och välstånd och nu kan vi dela med oss av både dessa erfarenheter och detta välstånd genom det svenska jämställdhetsbiståndet. Det skriver Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida Jämställdhet
2014-05-15

Smart ekonomi är jämställd och grön

Linnéa Engström, Biståndsdebatten.se

Klimatfrågan och jämställdhetskampen är intimt sammanlänkade. Båda ses med dagens ekonomiska tänkande som en negativ kostnad som hindrar tillväxt. Något så grundläggande som ren luft, rent vatten och en giftfri miljö för våra barn borde anses som grundläggande spelregler för vår marknadsekonomi. Men det är här som vårt nuvarande ekonomiska system kört fel och nu står vi här med resultatet och inför en ekonomisk, ekologisk och social katastrof. Det menar Linnéa Engström, kandidat till Europaparlamentet för Miljöpartiet.EU, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Jämställdhet, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik
2014-03-08

Fattigdomen bär en kvinnas ansikte

Lena Ag, Biståndsdebatten.se

Den biståndspolitiska plattformen starka individfokus väcker frågor om genomförandet av de strukturförändringar som krävs för att bekämpa fattigdomen, som än idag främst drabbar världens kvinnor. Det menar Lena Ag, generalsekreterare på Kvinna till KvinnaBiståndspolitiska plattformen, Jämställdhet, Kvinnor
2013-03-19

Jämställdheten och biståndet

Catharina Schmitz mfl; Biståndsdebatten.se

Mycket arbete återstår för att i praktiken integrera jämställdhetsarbetet inom hela det svenska biståndet. Konkreta förbättringar kan göras inom planering, genomförande och uppföljning av biståndet för att nå de svenska målen om ökad jämställdhet. Lärdomar måste dras men också tillämpas i praktiken, skriver fyra representanter för InDevelop, som i en ny <a href="http://www.indevelop.se/news/examples-of-how-to-increase-gender-equality/">tråd</a> bjuder in till att ge konkreta exempel på framgångar och utmaningar för jämställdhetsarbetet inom biståndet.Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Utvärdering

Debattartiklar om Jämställdhet (303 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-01-23

Sveriges defensiva hållning mot Iran är skamlig

Amineh Kakabaveh, Göteborgsposten

“Det är dags att kräva frigivning av alla politiska fångar, KI- forskaren Ahmadreza Djalali och alla fängslade och arresterade demonstranter. Det är också dags att kräva att Sverige slutar göra affärer med förtryckarregimer som den [...]Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Press- och yttrandefrihet, Ryssland, Sverige, USA
2018-01-22

”De rikaste fick 82 procent av förmögenhetsökningen 2017”

Robert Höglund, DN Debatt

“Dagens enögda fokus på vinstmaximering leder till att rika aktieägare kan lyfta allt större belopp samtidigt som lågavlönade arbetare pressas hårdare. Denna chockerande orättvisa måste få ett slut. Välståndsökningen måste i mycket högre grad tillfalla de [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Ekonomisk jämlikhet, Jämställdhet
2018-01-06

Löwenmark: Låt inte högerpopulismen styra feminismen

Sofie Löwenmark, Göteborgs-Posten

“När statsministern med delegation besökte Iran i februari 2017, kritiserades handelsminister Ann Linde och de andra kvinnorna för deras slöjparad. Kritiken bemöttes sedan av jämställdhetsministern och andra kvinnliga statsråd, genom att de raljerade på sociala [...]Departement och myndigheter, Feministisk utrikespolitik, FN, Iran, Jämställdhet, Kvinnor
2017-12-25

Nu ger Sverige en miljard till världens flickor

Cecilia Gustavsson, Aftonbladet

“Så att utbilda flickor, och se till att de får kunskap om sexuell hälsa och vetskap om hur de kan planera sin familj – det är oerhört viktigt för att utrota fattigdom i världen, säger Isabella [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-12-08

Sexköp utomlands måste förbjudas

Eva Franchell, Aftonbladet

“Det är rimligt. FN uppskattar att mellan en och fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, är offer för människohandel varje år och att majoriteten av dem utnyttjas sexuellt och prostitueras. Handel med människors kroppar [...]Barn och unga, Demokrati, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Samhällsgrupper, Sociala skyddsnät
2017-11-23

Bakom siffrorna finns en sorglig sanning

Anneli Rogeman, Omvärlden

“Om detta måste vi berätta. Om jorden de inte ärvde. Om resurserna och makten de inte får. Och vi måste berätta om det klart och tydligt. Ska vi uppnå målet att utrota fattigdom och hunger [...]Barn och unga, Hunger, Jämställdhet, Kvinnor
2017-11-07

Reformer och förtryck i Saudiarabien

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Tror vi på allvar att ekonomiskt samarbete och handelsutbyte är det effektivaste medlet för förändring ska vi också ha modet att tala klarspråk och kräva respekt för människovärdet. Oavsett om vi företräder politiken, diplomatin eller [...]Diktaturer, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien
2017-10-27

Sverige behövs i säkerhetsrådet – särskilt i tider av mäktiga mäns vapenskrammel

Lena Ag,OmVärlden

“Enda sättet att nå resultat är att institutionalisera, alltså att göra genusperspektivet till en integrerad del av FN:s arbete i alla sektorer. Oavsett utfallet i valet nästa år får Sveriges röst för kvinnors rättigheter inte [...]Fred och säkerhet, Jämställdhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-10-26

#Metoo gäller även världens flickor och kvinnor, Margot Wallström! «

Annika Schabbauer, Dagens Arena

“När FN:s medlemsstater idag även ger löften om ekonomiska bidrag vid den årliga öppna debatten om kvinnor, fred och säkerhet, vill vi påminna om kvinnors rätt att delta. I konfliktstater och i förtryckande diktaturer drabbas kvinnor hårdast. Kvinnors [...]FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2017-10-19

Kan #metoo ge världens fattiga kvinnor hopp?

Ylva Bergman, OmVärlden

“Kanske är det […] dags för världens ledare att visa mindre hänsyn för religioner och traditioner som tystar kvinnor och avsäger dem rättigheter? Men först måste de ledare som förhandlar om resolutioner, FN-insatser eller annat göra [...]Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-10-04

Girl power – men inte för alla, H&M

Ulrika Urey m.fl., Aftonbladet

“Så H&M, ni är världens nästa största klädföretag och kan ge hundratusentals kvinnor möjligheten att ta sig ur fattigdom. De som syr era kläder kräver inget glammigt liv, de kräver att kunna äta sig mätta [...]Anständiga arbetsvillkor, Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Jämställdhet
2017-09-05

Verkligheten talar emot Schyman

Gulan Avci m.fl., Expressen

“Det är sant som Schyman skriver att terrorattacker utförs av enskilda individer men oftast har de en organisation i ryggen, som till exempel IS. Säkert har det inte gått Fi förbi att IS nu har [...]Fred och säkerhet, Jämställdhet, KvinnorArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/09/05/mansklig-sakerhet-fore-militar-osakerhet/"
2017-09-05

Mänsklig säkerhet före militär osäkerhet

Gudrun Schyman m.fl., Expressen

“Sverige har länge ansetts som en spänningsminskande och diplomatisk kraft i internationella sammanhang och detta vill vi fortsätta bygga på. De internationella insatser som gör mest nytta är de som bygger förutsättningarna för långsiktigt hållbar [...]Fred och säkerhet, JämställdhetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/24/kvinnors-frihet-behover-forsvaras-med-vapen-schyman/"
2017-08-17

Så misslyckas regeringens feministiska utrikespolitik

Caroline Rhawi m.fl, ETC

“Dock har regeringen lagt betydligt mer energi på att skapa en bild av att konkreta förbättringar av jämställdheten sker, än på att faktiskt konkret förbättra jämställdheten. Det är exempelvis inte regeringens interna könsfördelning som är [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Israel, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Partipolitik, Saudiarabien
2017-07-03

Vad har en feministisk utrikespolitik att göra med män?

Elin Bjarnegård m. fl., Mänsklig Säkerhet

“Vi håller med om att vi måste se till att fredsprocesser är inkluderande ur ett könsperspektiv, men vi menar att detta inte innebär ett fokus enbart på kvinnor. För att förbättra möjligheterna för fred måste [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet
2017-06-12

“Absurt att göra Israel ansvarigt för den bristande jämställdheten och emancipationen i det palestinska samhället.”

Isaac Bachman, Sydsvenskan

“Alla ansträngningar som internationella biståndsorganisationer gör för att förbättra levnadsvillkoren för palestinierna på Västbanken välkomnas. Men en framgångsrik strategi måste innebära att krav också ställs på att palestinierna tar ansvar för sitt eget öde samt [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/05/se-till-att-minst-halften-av-det-langsiktiga-utvecklingsbistandet-till-palestina-kommer-kvinnor-till-del-2/"
2017-06-10

Professorer: Israels ockupation måste upphöra

Over Bring m.fl. Svenska Dagbladet

“Ockupation är ett abnormt och tillfälligt tillstånd enligt folkrätten. Det ska avslutas så snart som möjligt i den drabbade befolkningens intresse. Femtio år av ockupation betyder att regionen och palestinierna utsatts för ett israeliskt folkrättsbrott [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Palestina
2017-06-07

Därför ger jag inte pengar till tiggare

Åsa Regnér, Aftonbladet

“Jag ger inte pengar i koppen utan tror på långsiktig och strukturerad fattigdomsbekämpning, tillexempel genom stöd till organisationer även i detta fall.  Jag är övertygad om att det bästa stödet sker genom samarbete och att stödja [...]EU, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Romernas rättigheter, Rumänien
2017-06-05

“Se till att minst hälften av det långsiktiga utvecklingsbiståndet till Palestina kommer kvinnor till del.”

Annelie Rogeman, Sydsvenskan

“En bättre ekonomisk utveckling kan även påverka beslutsfattarna och i förlängningen fredsprocessen. Fler arbetstillfällen ger mer skatteintäkter, som ger fler skolor, nya vägar och bättre sociala trygghetssystem. Det ökar trycket på den palestinska statsledningen, med [...]Ekonomisk jämlikhet, Feministisk utrikespolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Kvinnor, Palestina
2017-05-29

“Genom dialog och partnerskap vill vi gärna dela de goda lösningar som vi har hittat med andra regioner i världen.”

Stefan Löfven m.fl., Sydsvenskan

“För att nå de historiska målen i klimatavtalet från Paris och FN:s Agenda 2030 måste vi alla göra en stor insats. Därför lanserar vi, de nordiska statsministrarna, nu initiativet Nordic Solutions to Global Challenges. Genom dialog [...]Danmark, Finland, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Island, Jämställdhet, Klimat & miljö, Norge, Parisavtalet, Sverige
2017-05-24

Hinder och möjligheter för kvinnors deltagande i fredsprocessen i Myanmar

Mikael Wiking, Mänsklig Säkerhet

“Ny energi och nya grepp för hur fredsprocessen ska föras framåt behövs. Ett sätt är att fokusera på hur fler kvinnor på olika nivåer i samhället kan inkluderas i arbetet för en långsiktig fred. Eftersom [...]Burma, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor
2017-05-22

Kvinnor i kläm när utrymmet för civilsamhället krymper

Charlotte Pruth, OmVärlden

“Kvinnorättsaktivister, vi kallar dem femdefenders, drabbas oproportionerligt hårt. Mekanismerna bakom det krympande utrymmet för civilsamhället blir en åtstramning och upptrappning av vad som redan drabbar de kvinnor som driver jämställdheten framåt – sexuella trakasserier, ryktesspridning, [...]Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-05-19

Slaveriet och kvinnohandeln måste få ett slut

Amineh Kakabaveh m. fl., Göteborgs-Posten

“FN-stadgan förbjuder slaveri. Ändå händer det inte något. I en debattartikel tillsammans med alla Sveriges kvinnoorganisationer föreslog vi för en tid sedan att Sverige ska verka för att de stater som tillåter slaveri och förvägrar [...]EU, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter
2017-05-08

Saudiarabien borde få stå i mänsklighetens skamvrå

Maria Sandblad, ETC

“Glöm oljan som ändå snart kommer att ta slut och de inkomstbringande handelsavtalen. Välj in Kuba vid nästa omröstning och ge Saudiarabien vad de förtjänar och inget annat – en plats i mänsklighetens skamvrå.” FN, Fred och säkerhet, Handelspolitik, Jämställdhet, Kuba, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-05-07

“Klimatförändringarna gör det än mer angeläget att förändra kvinnors roll i ekonomin.”

Isabella Lövin m.fl., Sydsvenskan

“Världen behöver fler kvinnliga klimatledare, oavsett om de är politiska beslutsfattare eller leder företag.” Ekonomisk jämlikhet, Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor
2017-04-25

Gäller den feministiska utrikespolitiken bara inrikes?

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Problemet är inte att regeringen av taktiska skäl väljer att rösta in Saudiarabien i ett illa fungerande FN-organ. Problemet är att de mörkar istället för att öppet motivera sina val för väljarna. Gäller den feministiska utrikespolitiken [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Samhällsgrupper, Saudiarabien, Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-25

Den feministiska regeringen fladdrar i vinden.

Mats Skogkär, Sydsvenskan

“Att kunna ge ett klart besked hur Sverige röstat i denna fråga och varför är inte för mycket begärt av en regering som säger sig prioritera jämställdhet och kvinnors rättigheter både på hemmaplan och i [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Saudiarabien, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-25

Har Sverige röstat in Saudiarabien i FN:s kvinnokommission?

Gulan Avci, Expressen

“Det är anmärkningsvärt och beklagligt att EU inte har haft en tydlig gemensam linje och röstat emot Saudiarabiens kandidatur. Det borde varit enkelt för EU:s medlemsländer att ta ställning för kvinnors rättigheter. Nu återstår frågan [...]FN, Jämställdhet, Partipolitik, Saudiarabien, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-03-14

Det saknas data för att nå målen om jämställdhet

Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, Dagens Nyheter

“När världens ledare hösten 2015 enades om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska nås fram till 2030, den så kallade Agendan 2030, slogs även fast att data och evidens ska användas för att [...]Barn och unga, Budget, Demografi / befolkningsstatistik, Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Sverige
2017-03-13

Fredsdiplomati – var finns öppningarna för kvinnliga medlare?

Isak Svensson, Mänsklig Säkerhet

“Vi behöver veta mer om de empiriska processerna kring medlares inträde i konflikter för att bygga grund för strategier inför framtiden. Medling sker inom ramen för en större internationell kontext av sammanvävda relationer och nätverk, [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor
2017-03-11

Nu måste UD:s feminism lämna kansliet

Per Wirtén, Dagens Arena

“Varför träffar svenska statsråd inte alltid oppositionella feminister under utlandsresor? Det gäller i diktaturer som Egypten eller krigsområden som Kongo. Men även att de i USA kontaktar kvinnorna i Black Lives Matter och i Frankrike [...]Asylrätt, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Utrikesdepartementet
2017-03-10

Mens är mens – inte någon ”lingonvecka”

Nasra Ali, Aftonbladet

“Det heter inte lingonvecka, inte heller rödaveckan. Det heter mens och det är något en stor del av världens befolkning har en gång i månaden och som förenar 800 miljoner människor. Flertalet nekas sina mänskliga [...]Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning, Vatten
2017-03-08

Feminism gynnar både kvinnor och män

Lena Ag, Göteborgs-Posten

“Feminismen är en motkraft till de ökade motsättningar mellan människor som vi ser i dag. Att vara för mäns och kvinnors lika rättigheter och möjligheter är att vara feminist. Ordet ”feminism” kan i dag lätt [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-03-08

Mänsklighetens dag

Maria Ripenberg, Upsala Nya Tidning

“Det är lätt att bli etnocentrisk. Sverige har jämställdhetslagar, föräldraförsäkring och utbyggd barnomsorg. Även om det är en bit kvar till full jämställdhet finns teoretiskt små hinder för kvinnorna. Det är också lätt att glömma [...]Egypten, Jämställdhet, Kvinnor, Libanon, Mänskliga rättigheter, Rwanda, Tunisien
2017-03-08

Låt flickor gå i skolan!

Birgitta Ohlson m.fl., Sundsvalls Tidning

”Att svenskt bistånd ska användas för att utrota kvinnlig analfabetism är […] inte bara en självklarhet för oss som liberala feminister. Det är också en oslagbar investering för global utveckling och tillväxt. Men flickors skolgång är helt [...]Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Utbildning
2017-03-08

Kvinnor har aldrig varit jämlika män

António Guterres, Aftonbladet

”Inom FN etablerar jag en klar vägkarta för att uppnå jämlikhet mellan könen inom hela systemet, så att vår organisation verkligen representerar människorna vi tjänar. Tidigare mål har inte uppfyllts. Nu måste vi gå vidare [...]Ekonomisk jämlikhet, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Religion, Utbildning
2017-03-08

EU måste visa vägen mot ökad kvinnlig frihet

Anna Maria Corazza Bildt, Göteborgs-Posten

“I dessa svåra tider när nationalism går hand i hand med sexism och positionerar sig emot feminism, måste EU visa styrka och kraft och stå upp för kvinnor. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. De går [...]EU, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-03-08

Kvinnor måste få välja när de vill ha barn

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

”Under de senaste årtiondena har hårt arbete och en förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter nästan halverat mödradödligheten. I dag ser vi tyvärr oroväckande tecken som utmanar dessa framsteg. Vi kan inte [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-03-08

För ut vår kvinnokamp

Cecilia Wikström, Upsala Nya Tidning

”Den internationella kvinnodagen är en dag när vi minns de historiska framsteg som gjort att Sverige i dag är ett av världens mest jämställda länder. Men det innebär också ett ansvar för oss alla att föra [...]EU, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Ryssland, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-03-07

» Tystnaden kring mens får enorma konsekvenser«

Kristina Henschen, Dagens Arena

“Att se mens som en självklar utvecklingsfråga är en förutsättning för att kunna uppnå ett jämställt och jämlikt samhälle. […] Detta är nödvändigt för att flickor och kvinnor ska kunna planera sina liv, skaffa sig en [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2017-03-06

Jämställdhet omöjlig – när kvinnor tvingas gå i timmar efter vatten

Cecilia Chatterjee-Martinsen, ETC

“Satsningar på förbättrad tillgång till rent vatten är alltså satsningar på kvinnors rättigheter och möjligheter att ta sig ur fattigdom. När kvinnor inte längre måste lägga timmar varje dag på att hämta vatten kan de [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Vatten
2017-02-26

Ikeas värderingar är till salu

Amanda Sokolnicki, Dagens Nyheter

“Att förespråka jämställdhet i Sverige är ungefär lika kontroversiellt som att dela ut kataloger utan kvinnor i Saudiarabien eller att se till att det bara är pojkar och män i den ultraortodoxa utgåvan. […] Ikea får välja: [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Jämställdhet, Kvinnor, Näringsliv
2017-02-21

”Nej, hatt i Sverige är inte samma som slöja i Iran”

Cindy Chiem m.fl., Sveriges Television

“Att ta avstånd och säga ifrån är grunden för reformer i samhället. Att vi som ett demokratiskt land med en uttalad feministisk regering viker oss i frågor om mänskliga rättigheter är katastrofalt. Ett argument för att faktiskt [...]Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Iran, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-02-21

Dra in Polens rösträtt i ministerrådet

Anna Hedh, Dagens Arena

“Sveriges regering måste nu sätta starkt tryck på Polen. Det handlar inte bara om förpliktelser för medlemsland. Det är också att stå upp för det fria ordet, för mänskliga rättigheter och för kvinnors jämlikhet med [...]EU, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-02-19

”Är rapportkraven hållbara för företagen?”

Claes Sandgren, Svenska Dagbladet

“De bör därvid sätta sina konkreta risker i fokus, särskilt riskerna för oegentligheter och andra missförhållanden i form av otillräckligt miljöskydd, korruption, diskriminering, oacceptabla arbets­villkor och så vidare och skapa mekanismer för att förebygga, upptäcka, [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Jämställdhet, Klimat & miljö, Korruption, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-02-15

Befängd kritik om sjalen

Maria Masoomi, Dagens industri

“Iran är inte ett fattigt land, och det finns stora möjligheter att tillsammans med Sverige skapa nya affärer. Och Sverige kan – inte minst i dagens osäkra internationella läge – behöva nya marknader. Att använda [...]Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-02-14

Markera hårt mot slöjan, Löfven

Dagens Nyheter

“Trots allt tror vi på betydelsen av handel, samtal och utbyte. Vi tror på att även rigida samhällen kan förändras om än långsamt. Vill man få till stånd möten över gränserna måste de diplomatiska protokollen [...]Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-02-06

Mobilisera mot Trump

Anneli Rogeman, Corren.se

“Sverige bör ta ledningen. Det är bra att Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, snabbt höjt rösten och vill skapa en svensk och global opinion mot abortbeslutet. Nu mer än någonsin behöver Sveriges [...]Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-02-03

Att vara feminist i vår riksdag kostar inget

Maria Rashidi, Expressen

“Iran är i dag en teokrati med strängt könsapartheid, där kvinnor kan stenas för äktenskapsbrott och avrättas för kyskhetsbrott. Oliktänkande fängslas och avrättas och politiska demonstrationer slåss ned skoningslöst. Allt detta i Guds namn. Vad ska [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-02-02

Feminism behövs mer än någonsin

Kenneth G. Forslund m.fl, Göteborgs-Posten

“Det är lätt att bli nedslagen av den globala utvecklingen, men med en feministisk regering och Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd finns möjligheter att lyfta sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på dagordningen. (…)  Förra [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-31

Stöd kvinnorna nu

Anneli Rogeman, Upsala Nya Tidning

“För att förbättra insatserna för världens fattiga flickor och kvinnor måste vi följa pengarna och mäta resultaten – ur kvinnornas perspektiv. Sverige kan gå före genom att se till att minst hälften av biståndet når [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-01-30

Ta ansvar för världens kvinnor

Cecilia Wikström, Upsala Nya Tidning

“Jag förväntar mig att Sveriges regering, som säger sig vara feministisk, omedelbart följer Nederländernas och Belgiens exempel och ökar anslagen till de organisationer som arbetar globalt för kvinnors reproduktiva hälsa.” Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-27

”Ryssland sviker kvinnor och barn som misshandlas”

Bonnie Bernström m.fl., Svenska Dagbladet

“Kvinnorna går bistra tider tillmötes på många håll även i den ”utvecklade” delen av världen. Polska politiker har försökt att än mer försämra den redan stränga abortlagen. Nyligen tog Trump beslutet att förbjuda att amerikanskt [...]Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Ryssland, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-01-27

En ond tid för kvinnor med Putin och Trump

Expressen

“Sverige är en av världens största bidragsgivare inom reproduktiv hälsa. Nu är det läge att vifta uppfordrande med den feministiska flaggan och se till att världens goda krafter ökar sin ambitionsnivå och försöker täcka upp [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Ryssland, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-25

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Malin Lernfelt, Västerbottens-Kuriren

“Fortfarande har långt ifrån alla kvinnor i vårt på ytan jämställda land samma rättigheter och möjligheter. För att uppnå det måste vi fortsätta kämpa. Liksom vi måste fortsätta att ställa oss bakom de kvinnor i [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-25

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Sofia Mirjamsdotter, Sundsvalls Tidning

“Ibland hörs yttranden om att jämställdheten i Sverige har gått för långt. Det har den inte. Framför allt är Sverige inte en isolerad ö. I en globaliserad värld är jämställdhet en universell fråga om mänskliga rättigheter. [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2017-01-15

“Vi får aldrig blunda för brott mot kvinnor”

Amineh Kakabaveh mfl. , Aftonbladet

“FN måste agera resolut nu. Det duger inte att vänta ytterligare trettio år innan man tar ett nytt tuppfjät framåt när det gäller kvinnors och barns rättigheter. Den ökade rörligheten över nationsgränserna gör att grova och brutala former av kvinnoförtryck som i lagstiftning [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-24

“Mardrömmen fortsätter, den politiska kartan visar sig vara alltmer odemokratisk.”

Anna Hedh, Sydsvenskan

“2016 har rent politiskt varit väldigt jobbigt och tungt. Den pågående flyktingkatastrofen har förföljt oss alla hela året. Världen står inför en av de största humanitära kriserna någonsin och den rika delen av jordens befolkning [...]Asylrätt, Demokrati, EU, Flykt och migration, Irak, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Polen, Slovakien, Syrien, Ungern, USA
2016-12-16

Så blir våra städer klimatsmarta föredömen

Peter Eriksson m.fl., Dagens Samhälle

“Vi vill uppmana kommunerna att prioritera ett aktivt arbete med Agenda 2030 och New Urban Agenda. I kombination med regeringens satsningar på hållbar stadsutveckling kan våra städer bli ännu trevligare och miljövänligare att leva i, [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Urbanisering / hållbara städer
2016-12-15

Svenskt bistånd kan avlöna terrorister

Ulf Öfverberg, Expressen

“Exempelvis har PA gett en del terrordömda mer än en halv miljon kronor i lön efter terrordåden mot civila israeler. Det departement som har hand om utbetalningarna till dömda terrorister och deras familjer har den [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Feministisk utrikespolitik, Israel, Jämställdhet, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Palestina, Villkorat bistånd
2016-12-13

”Mitt besök fördjupar relationen med Palestina”

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Vi kommer att diskutera en rad frågor, som vikten av demokratisk utveckling i Palestina, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Jag kommer att ta upp det civila samhällets nyckelroll, samt vikten av att bekämpa korruption, [...]Bilateralt samarbete, Civilsamhället, Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Palestina
2016-12-04

“Världen sviker nu saudiska kvinnors och mäns kamp.”

Fairooz Tamimi, Sydsvenskan

“Mellanöstern upplever nu början på en rörelse för kritiskt ifrågasättande av religionen, vilket i sin tur har öppnat för andra typer av kultur- och normkritik. Men för Sverige verkar öppenhet och respekt för kulturell mångfald fortfarande [...]Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Religion, Saudiarabien, Sverige
2016-11-29

Jämställdhet kan inte nås med små workshops för män

Gary Barker, OmVärlden

“Det kommer att krävas mer än resultatredovisning över hur många män som deltagit i våra workshops. Vi kommer inte att lyckas med jämställdhetsrevolutionen om vi sinsemellan slåss om små biståndsbudgetar. Vi behöver hjälpa män och [...]Jämställdhet, Resultat
2016-11-13

”Regeringen måste skydda kvinnor mot Trump”

Anneli Rogeman, Folkbladet

“USA är världens största biståndsgivare och har genom sitt politiska inflytande makten att påverka riktningen för den globala biståndspolitiken. Andra länder kommer att tvingas anpassa sig. Samverkar man med USA finns risken att biståndsprojekt förvandlas till [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2016-11-02

Islam behöver fler kvinnliga imamer

Akbar Abdul Rasul, Aftonbladet

“Trots att det finns goda argument för att förändra den rådande ordningen anser många att tiden inte är mogen för den här kampen. I stället ligger fokus för många muslimska kvinnor – och män som [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Religion
2016-10-31

”Övertolka inte påvens vänliga yttre”

Gert Gelotte, SVT Opinion

“Franciskus vill öka kvinnors inflytande i kyrkan. Det är utmärkt, men alldeles otillräckligt. Några tecken på att påven skulle vilja verka för jämställdhet i katolska kyrkan syns inte till. I stället argumenterar Franciskus för en komplementär [...]Jämställdhet, Kvinnor, Religion, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-10-30

Problemformuleringsproblemet

Per T Ohlsson, Sydsvenskan

“Nu flyttar denna rödgröna hybris ut i världen. Perioden 2017–2018 är Sverige en av tio icke-permanenta medlemmar av FN:s säkerhetsråd. Från den positionen skall Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström göra världen bättre genom att, som [...]Diktaturer, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-10-28

Kvinnor kan användas till mycket

Gudrun Schyman, Upsala Nya Tidning

“Mänsklig säkerhet och antimilitarism är det feministiska svaret på det patriarkala våldet. Jag skulle önska att Sveriges feministiska regering insåg det. Det får konsekvenser, både för vapenexporten och det inhemska försvaret. Men det skulle ge [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor
2016-10-27

Colombias kvinnorörelse behöver Sveriges stöd

Eva Zetterberg m.fl., ETC

“Det ihållande motståndet, kombinerat med en besvikelse efter nej-sidans seger, gör att det är nu Colombias freds- och kvinnorörelse behöver Sveriges stöd som mest. Nyligen klargjorde Margot Wallström att en av Sveriges uppgifter i FN:s [...]Colombia, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2016-10-10

“De globala överenskommelserna måste omvandlas i politiska beslut och ökade insatser i de utsatta flickornas liv och vardag.”

Anna Hägg-Sjöquist, Sydsvenskan

“Plan International välkomnar de framsteg som gjorts. Men de globala överenskommelserna måste omvandlas i politiska beslut och ökade insatser i de utsatta flickornas liv och vardag. Föräldrar och andra vårdnadshavare, religiösa ledare, lärare, men även politiker [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-10-10

Förändrad mansroll kan minska våldet mot Kongos kvinnor

Olga Beletski m.fl., Mänsklig Säkerhet

“I Kongo har över hälften av alla kvinnor över 15 år upplevt fysiskt våld. Många insatser har gjorts för att hjälpa utsatta kvinnor, men våldet fortsätter alltjämt. I projektet Afia Bora, som betyder god hälsa på [...]Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-10-06

Två år med feministisk utrikespolitik

Margot Wallström, Mänsklig Säkerhet

“En feministisk utrikespolitik är en del av en modern, kunskapsbaserad och smart syn på global politik. De kommande två åren kommer långt ifrån att räcka för att åtgärda alla de utmaningar världen står inför. Men [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-10-05

“Vi har makten att få ett slut på krig, fattigdom och förföljelser.”

Ban Ki-Moon, Sydsvenskan

“Jag har besökt nästan alla FN-medlemsstater under det senaste årtiondet. Det som jag har sett, mer än offentliga byggnader och globala landmärken, är den påfallande förmåga som människor besitter. En perfekt värld kanske ligger långt borta vid [...]Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-09-26

EU måste agera mot utvecklingen i Polen

Anna Hedh, Örnsköldsviks Allehanda

“I Polen diskuteras nu ett lagförslag om att begränsa landets redan restriktiva lagar gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Bland annat ska universitet inte få erbjuda genusstudier längre och grundskolor ska inte längre få [...]EU, Jämställdhet, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-09-02

Sverige – en feministisk röst i FN:s säkerhetsråd?

Monica Erwér m.fl., ETC

“Vi förväntar oss att den politik som regeringen driver i säkerhetsrådet är konsekvent med en feministisk politik, vilket innebär respekt för mänskliga rättigheter, respekt för alla internationella åtagande som Sverige och alla andra länder har [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-08-17

De är IS offer – men vi sviker kvinnorna

Amineh Kakabaveh, Aftonbladet

“I flyktingläger runt om i Mellanöstern finns tusentals kvinnor och flickor som är sexslavar hos rika äldre män och klanledare och flera av dem är yazidiska kvinnor och barn som upplevt samma helvete som Nadia [...]Barn och unga, Irak, Islamiska Staten (IS), Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-07-19

Lita inte på Erdogan – han har fått hållas länge nog

Carolin Dahlman, Ystads Allehanda

“Margot Wallström (S) talar om att “markera tydigt” men det duger inte. Tvinga i stället EU-länderna att själva hantera asylrättens framtid, fördelningen av flyktingar och släpp beroendet av Erdogan. Vissa människor ska man hålla sig [...]Asylrätt, Demokrati, EU, Flykt och migration, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2016-06-13

”Missvisande om Sidas Afrika-stöd”

Torbjörn Pettersson, Dagens Nyheter

“Ett utvecklat jordbruk är en av de viktigaste faktorerna för fattigdomsminskning i Afrika söder om Sahara. Och det är en utveckling som måste ske utan att miljö eller människor tar skada, och därför är Sidas [...]Afrika, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Kvinnor, Sida, Urbanisering / hållbara städerArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/06/10/torkans-offer-behover-satsningar-pa-jordbruket/"
2016-06-10

”Torkans offer behöver satsningar på jordbruket”

Anneli Rogeman m.fl., Dagens Nyheter

“Många afrikanska länder står inför enorma utmaningar för att säkra livsmedelsförsörjningen och i nuläget hotas 50 miljoner människor av akut matbrist. Ökade biståndssatsningar på jordbruket är ett måste om man vill bekämpa fattigdom, miljöförstöring och [...]Afrika, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Kvinnor, Sida
2016-06-09

Vår kritik handlar om synen på sexköpslagen

Clara Berglund, Dagens Samhälle

“Problemet i systemet med prostitution är inte bristen på kunskap om kondomanvändning, utan bristen på jämställdhet. Det bästa sättet att skydda utsatta grupper i prostitution och att minska spridningen av hiv/aids är att minska sexköpen. Därför [...]FN, HIV/AIDS, Jämställdhet
2016-06-03

Sverige ledande i att stödja Ukrainas väg mot välstånd, utveckling och jämställdhet

Margot Wallström, Mänsklig Säkerhet

“Jämställdhetsperspektivet genomsyrar arbetet och är en nyckelfråga för att Ukraina ska kunna tillvarata hela befolkningens potential. Här har Sverige en särskilt viktig roll att spela, tack vare våra breda erfarenheter på jämställdhetsområdet.” Bilateralt samarbete, Demokrati, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Ryssland, Ukraina
2016-06-02

Kvinnor, fred och säkerhetsagendan är en verktygslåda – inte ett nytt politikområde

Disa Kammars Larsson, Mänsklig Säkerhet

“Det är en fälla att stoppa in kvinnor, fred och säkerhetsagendan i ett stuprör. I själva verket syftar agendan till att vi ska bli bättre på att bidra till mänsklig säkerhet och hållbar fred inom [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2016-05-21

Modigare bistånd

Birgitta Ohlsson, Upsala Nya Tidning

“Det är ingen slump att de minst fria länderna också är de fattigaste. Där människor inte får välja sina ledare och uttrycka sig fritt hindras de ofta också från att äga, handla, ärva, belåna eller [...]Demokrati, Diktaturer, Jämställdhet, Kvinnor, Press- och yttrandefrihet
2016-05-18

“Feminism är inte lika med pacifism.”

Birgitta Ohlsson, Sydsvenskan

“Sverige borde liksom andra EU-länder bidra mycket mer militärt i den koalition som finns på plats. Sverige stöder idag kurderna i norra Irak med utbildningsinsatser. Det är bra, men vi liberaler vill att de ska [...]Feministisk utrikespolitik, Islamiska Staten (IS), Jämställdhet, Kvinnor, Mellanöstern, Militärt bistånd, Resolution 1325
2016-05-04

Ny ambassadör ska arbeta mot människohandel

Åsa Regnér m fl, Dagens Nyheter

“Regeringen vill att Sverige ska vara en stark röst i världen för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, barns rättigheter ska stärkas. Detta [...]Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter
2016-05-02

Var går gränsen för den utsträckta handen?

Ylva Bergman, Omvärlden

“Går det att kombinera feministisk utrikespolitik med att värna om religiösa grupper? I FN och i andra sammanhang kan religiösa stater hänvisa till religion eller kulturella sedvanor för att inte driva igenom vissa rättigheter för [...]Ambassader, Feministisk utrikespolitik, HBTQI-personer, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-04-26

Rättighetsperspektivet måste bli vägledande i Agenda 2030

Loa Brynjulfsdottir m.fl., Dagens Arena

“Regeringen och den nu tillsatta 2030-delegationen måste börja det nödvändiga implementeringsarbetet såväl här hemma som globalt. Samarbete mellan olika aktörer, såväl myndigheter som näringsliv och civilsamhälle måste utvecklas. Det måste också säkerställas att arbetet sker [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-04-07

“Antalet människor som behöver nödhjälp har fördubblats sedan 2012. Hittills har kvinnors behov alltför ofta åsidosatts.”

Isabella Lövin m.fl., Sydsvenskan

“Det är dags att ge kvinnors och flickors hälsa och välbefinnande en central plats i det akuta hjälparbetet. Nästa månad äger det första humanitära världstoppmötet rum i Istanbul. Detta globala möte mellan nyckelaktörer förväntas utmynna i [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2016-03-30

”Ban Ki-moon, ta tag i skurkstaterna!”

Amineh Kakabaveh m.fl., Svt Opinion

“Att flera av FN:s medlemsländer i nationell lagstiftning legitimerar brott mot de mänskliga rättigheterna borde inte längre accepteras. Vi förslår att FN agerar resolut utan att dröja flera decennier till.” FN, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-03-21

”Sveriges röst har aldrig varit viktigare”

Alice Bah Kuhnke, Svt Opinion

“När jag höll Sveriges anförande i MR-rådet för två veckor sedan talade jag om de frågor som stör diktaturer allra mest – pressfrihet, yttrandefrihet, ett oberoende och starkt civilsamhälle, hbtq-personers rättigheter, kvinnors mänskliga rättigheter och sexuell [...]Demokrati, FN, HBTQI-personer, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Rådet för MR, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/14/regeringen-duckar-for-fn-diktatorer/"
2016-03-17

Regeringen saknar politiskt mod

Gudrun Schyman, Upsala Nya Tidning

“Vi ska lyssna på FN:s organisation för utrotande av våldet mot kvinnor när de uppmanar sina medlemsländer att rusta ner militärt och rusta upp samhällets säkerhet för kvinnor. Sveriges roll i världen borde vara att avväpna [...]Asylrätt, Flykt och migration, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-03-15

Wallström: Kvinnorna behövs för en hållbar fred

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Kvinnor utgör 51 procent av befolkningen. Vi kan inte godta en situation där de inte företräds vid förhandlingsbordet. Det är även min fasta övertygelse att kvinnors representation i fredssamtalen kommer att ge fler alternativ att [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Syrien
2016-03-08

Ban Ki-moon: Mer jämlikhet är bästa investeringen

Ban Ki-moon, Svenska Dagbladet

“På den internationella kvinnodagen förblir jag chockerad över alla rättigheter som nekas kvinnor och flickor – men jag ser hopp i alla de samhällen som insett att kvinnors egenmakt leder till framsteg för samhället självt. [...]FN, Jämställdhet
2016-03-08

Rädslan inför ett toalettbesök

Ylva Bergman, Omvärlden

“Den bristande tillgången till toaletter sätter blixtbelysning på flera av FN:s globala hållbarhetsmål, på rätten till jämställdhet, tillgång till rent vatten och sanitet för alla, liksom målet om hållbara städer.” FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet
2016-03-01

”En feministisk utrikespolitik måste vara konsekvent.”

Gudrun Schyman m.fl., Helsingborgs Dagblad

“Fi menar att Sverige bör vara en förebild inför det internationella samfundet och det kräver ett stopp för all vapenexport. Vapenindustrin ska ställas om till civil produktion. I avvaktan på att omställningen är klar bör [...]Asylrätt, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2016-02-23

Måste bli enklare för kvinnor att komma hit

Gudrun Schyman, Expressen

“Vill vi få en bättre könsbalans bland flyktingarna som kommer hit finns det enkla vägar för att uppnå det: – Upprätta säkra flyktvägar genom att utfärda humanitära visum på beskickningar och konsulat. – Vidga möjligheterna till återförening, [...]Asylrätt, Flykt och migration, Jämställdhet, Kvinnor
2016-02-16

Patriarkal politik

Annika Borg, Barometern

“159 biståndsorganisationer från hela världen, bland andra Läkare utan gränser, protesterar nu mot Stefan Löfven i ett öppet brev. Och civilsamhällets biståndsorganisationer skräder inte orden, då den rödgröna regeringen på ett bräde drar ned biståndet [...]Feministisk utrikespolitik, Hälsa, HIV/AIDS, Jämställdhet, SjukvårdI artikeln hänvisas till "Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!"
2016-02-10

Regeringen har vänt krigets kvinnor ryggen

Olof Jarlbro, Expressen

“För att kunna söka asyl i Sverige måste man ta sig till Sverige. Det tycks bara männen och deras söner kunna göra, medan kvinnor och flickor anses fullständigt säkra från tunnbomber, granater, kemisk krigsföring och svält [...]Jämställdhet, Kvinnor, Syrien
2016-01-27

”Kampen mot antisemitism och rasism är ständigt aktuell”

Margot Wallström mfl., SVT

“En av rättstatens grundläggande uppgifter är att skydda medborgarna mot våld och hot särskilt när det utövas av grupper och personer som inte accepterar grundprincipen om människors lika värde. I både Sverige och övriga EU-länder genomför [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2015-12-28

“Alla barn är allas barn”

Lena Hartwig mfl., Uppsala Nya Tidning

“Katastroftillstånd i hemlandet har fört barnen till vårt land. Dessa barn och ungdomar som är märkta och skadade av sina upplevelser är vårt ansvar nu, och det är vår mänskliga skyldighet att ta emot och [...]Barn och unga, Flykt och migration, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Sociala skyddsnät
2015-12-15

Feminismen är given. Nu gäller det att börja leverera.

Sydsvenskan

“De största hoten mot världsfreden kommer som regel från dem som också utövar störst kvinnoförtryck. Ta till exempel terrorgruppen Islamiska staten. Den feministiska politiken ligger helt rätt i tiden. Det finns inga rimliga invändningar mot utgångspunkten att [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet
2015-12-13

Lövin: Svenskt bistånd har gett oss inflytande

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Sverige spelade en central roll i klimatförhandlingarnas slutskede, genom flera viktiga medlaruppdrag. Att vi fick dessa förtroendeuppdrag är mycket en följd av att vi ses som en pålitlig biståndsgivare och partner till fattiga länder. Svenskt [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2015-12-03

Stötta Afghanistans kvinnor i dag, Löfven

Leila Qaraee m.fl., Aftonbladet

“De senaste 13 åren har Sverige gett 6,9 miljarder kronor i bistånd till Afghanistan. Trots detta har effekterna på fattigdom och jämställdhet varit begränsade. Det är dags för självkritik. Vi uppmanar den svenska regeringen och [...]Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor
2015-11-29

Män flyr – kvinnor stannar

Katrine Marçal, Aftonbladet

“Det är emellertid främst män som reser vidare­ till Europa, i hög grad för att det är så farligt. Bristen på lagliga vägar in slår mot kvinnor, du kan inte söka asyl på ambassader och [...]Asylrätt, Flykt och migration, Jämställdhet
2015-11-27

Vi vägrar att låta oss tystas

Erika Lejon Flodin m.fl., Dagens ETC

“I många länder världen över kan unga kvinnor inte röra sig fritt. Vi hindras från att uttrycka våra åsikter och saknar makten att själva bestämma över våra kroppar. Trots detta står vi upp för våra [...]Jämställdhet, Kvinnor
2015-11-25

Kämpa mot våldet

Carina Olsson m.fl., Värmlands Folkblad

“Den 25 november uppmärksammas internationella dagen mot våld mot kvinnor. Att den här dagen fortfarande behövs är lika tungt varje år. Miljontals flickor och kvinnor världen över utsätts för misshandel, våldtäkter, stympning och mord, av [...]FN, Jämställdhet, Kvinnor
2015-11-25

Våld mot kvinnor och ojämställdhet central del av extremism, terrorism och flyktingkriser

Gunilla Hjelm m.fl., Sundsvalls Tidning

“Så länge våld, förtryck och en uttalad könsapartheid mot kvinnor är måttstocken för mäns maskulinitet och makt i extrema ideologier, kommer det sexuella våldet, eller endast hotet om sexuellt våld, förbli ett viktigt bränsle bakom [...]Avräkningar, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resolution 1325
2015-11-06

”Fattigdomsbekämpning är en feministisk fråga”

Åsa Regnér, Svt Opinion

“Jag har jobbat hela mitt vuxna liv med flickors och kvinnors rättigheter för utbildning, egen försörjning och makt över sina egna liv. Jag accepterar inte att vissa ska nöja sig med att be om pengar [...]EU, Flykt och migration, Jämställdhet, Rumänien
2015-10-29

Att ta från dem som saknar en egen röst

Anna Westin m.fl., Sundsvalls Tidning

“Hur ska kvinnorna i fattiga länder kunna nå en bättre jämställdhet med en politik där en svag grupp, flyktingarna i Sverige ställs mot en annan svag grupp, de som mottar bistånd i länder som Afghanistan? [...]Afghanistan, Avräkningar, Jämställdhet, Utbildning
2015-10-26

“En uttalat feministisk utrikespolitik borde fokusera på kvinnor och flickor”

Helle Rydström, Sydsvenskan

“Förmår den feministiska utrikespolitiken se och arbeta för de många utsatta kvinnor och flickor som lever utanför Europa, så deras vardag blir tryggare? Vad kan den göra för att ingen kvinna eller flicka i Asien [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö
2015-10-13

“Regeringen driver hellre arbetsmarknadsfrågor än SRHR”

Sofia Arkelsten, OmVärlden

“Men jag kan konstatera att regeringen hellre driver arbetsmarknadsfrågor på mötet med FN:s generalförsamling, valde att inte ta upp SRHR-frågan på mötet med IMF och Världsbanken samt att SRHR saknas i de svenska ståndpunkterna inför [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-10-11

S: Feministisk politik gör skillnad – även globalt

Magdalena Andersson, Svenska Dagbladet

“Arbetet för jämställdhet ska drivas både på hemmaplan och globalt. Genom ett finansministernätverk för jämställdhet finns nu ännu en möjlighet att både lära av andra och sprida svenska idéer och värderingar, skriver finansminister Magdalena Andersson [...]Budget, Feministisk utrikespolitik, FN, IMF (Internationella valutafonden), Jämställdhet, Kvinnor, OECD, Världsbanken
2015-09-25

Nio punkter för global fred

Johan Brosché m.fl., Upsala Nya Tidning

“Kampen för att uppnå global fred är i dag mer aktuell än på årtionden. Under 2014 ökade antalet väpnade konflikter kraftigt efter en längre tids tillbakagång. Väpnade konflikter orsakar inte enbart mänskligt lidande; fred är [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet
2015-09-20

Debatt: Vad Sverige kan lära världen

Melinda Gates, Dagens Industri

“Sveriges banbrytande utrikespolitik är av stor betydelse i den fortsatta kampen mot fattigdom då den sätter jämställdhet och kvinnligt deltagande högst upp på dagordningen. Minst lika viktigt är det orubbliga svenska engagemanget för investeringar i utvecklingssamarbetet [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2015-09-17

Sverige bidrar inte till ökad jämställdhet på internationella poster

Elisabet Fura m.fl., OmVärlden

“Idag lanseras den internationella kampanjen GQUAL som syftar till att stärka jämställd representation på internationella poster. Kvinnor är underrepresenterade i praktiskt taget alla internationella organ som är ansvariga för att övervaka och utveckla folkrätten, mänskliga [...]FN, Jämställdhet, Mellanstatliga aktörer
2015-08-14

UD-feminismen bättre än nostalgin

Carl Albinsson, Svenska Dagbladet

Min rekommendation till borgerliga politiker och tyckare framöver är: kritisera regeringen för Palmenostalgi, övertro på FN och fokus på konflikter på andra sidan jorden. Den kommande rapporten pekar dock på att man däremot inte bör [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Partipolitik, Utrikesdepartementet
2015-07-13

”Stoppad skatteflykt viktigt steg för hållbar utveckling”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“För att kunna utrota fattigdomen och skapa en miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar värld krävs att såväl offentliga som privata resurser används smartare och investeras rätt. Arbetet är av högsta prioritet för regeringen och Sverige [...]Budget, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Volym
2015-06-12

Vitalt genusperspektiv

Kristina Bergqvist, Elin Bjarnegård m.fl, UNT

Om svensk forskning om genus och politik ska stå sig fortsatt stark – och svensk jämställdhetspolitik även fortsättningsvis ligga i internationell framkant – är det centralt att goda förutsättningar ges för att bättre förstå och [...]Jämställdhet
2015-06-06

Bygg inte ett förbud på lögner om tiggare

Nätverket för utsatta EU-medborgare i Sverige, Aftonbladet

Det är viktigt att vi aldrig behandlar offer som förbrytare och straffar dem som är oskyldiga.(…). Men det är lika viktigt att vi fortsätter ge dem stöd i sina hemländer, ett stöd som syftar till [...]Flykt och migration, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Romernas rättigheter
2015-06-06

Ett svenskt pass betyder frihet

Mattias Hallberg, Aftonbladet

Antalet flyktingar i behov av hjälp världen över är rekordstort just nu och en obehaglig känsla av att alla människor inte går att rädda börjar breds ut sig. Har vi börjat acceptera krigen och terrorismen [...]Asylrätt, Flykt och migration, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2015-06-01

Isabella Lövin (MP) & Åsa Regnér (S): Vi behöver stärka kvinnors rättigheter

Isabella Lövin m.fl., Dagens Arena

“Att stärka jämställdheten och kvinnors självklara rätt att bestämma över sin egen kropp är inte bara en fråga för individen utan en grundplåt för demokratisk och ekonomisk utveckling. Därför är sexuell och reproduktiv hälsa samt [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-05-26

Ministrar: Vi tar strid i EU för kvinnors rättigheter

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Vi befinner oss i en brytningstid där kvinnors ekonomiska och politiska inflytande stärks och där det finns en växande konsensus i det internationella samfundet för jämställdhet. Dagens motstånd kan ses som en reaktion på framgångarna [...]EU, Hälsa, HBTQI-personer, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-05-04

EU får inte blunda för sexuellt våld

Margot Wallström, Aftonbladet

“EU har antagit flera fina handlingsplaner för hur arbetet med kvinnor, fred och säkerhet ska genomföras. Men utvärderingar visar att alltför lite har hänt med det konkreta arbetet i praktiken. I dagsläget tar EU:s analyser [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-04-28

Viktigt stödja Ukraina

Isabella Lövin, Uppsala Nya Tidning

“Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol och den ryska militära aggressionen i östra Ukraina är ett brott mot folkrätten. Att detta begås av en permanent medlem av FN:s säkerhetsråd är synnerligen allvarligt.” Demokrati, EU, FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Ukraina
2015-04-20

En värld utan nord och syd

Magnus Krantz, UNT

“I dag är det inte längre meningsfullt att tala om u-länder. En miljard människor lever fortfarande i djupaste fattigdom, men en av vår tids största och mest fantastiska omvälvningar är den markant minskade fattigdomen. Fler [...]Demokrati, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Jämställdhet
2015-04-15

Ut med Iran ur FN:s kvinnoorgan

Soheila Dashti, Göteborgsposten

“Iranska kvinnosamfundet i Sverige (IKSS) fördömer iranska regimens medlemskap i FN:s kvinnoorgan och anser att världssamfundet måste agera för att åtgärda och rätta till detta bakslag. Mot bakgrund av detta uppmanar vi Sverige att använda [...]FN, Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-04-04

Mellanösterns hopp

Dagens Nyheter

“Västvärlden har allt att vinna på att öka stödet, både ekonomiskt och moraliskt, till organisationer som verkar för jämställdhet och mot patriarkalt klanförtryck. Att säga att de friheter som kvinnorna i väst kämpat sig till [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-30

Ledare: Problemet med Wallström

PM Nillson, Dagens Industri

“Att mänskliga rättigheter i Saudiudiarabien skulle ställas mot de 31 direktörernas vinstintresse var egentligen ganska givet, men också ett bevis på hur långt det har gått och vilka vänsterkrafter regeringens inre tomhet har fyllts av. Sverige [...]Handelspolitik, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-30

Kvinnor, gå och se matchen mot Iran

Jytte Guteland m.fl., Aftonbladet

Alla som har en fotbollsintresserad dotter måste förstå hur omöjligt det att förklara varför hon inte får följa med på en fotbollsmatch beroende på att hon tillhör fel kön. Vi uppmanar därför kvinnor att gå [...]Demokrati, Idrott, Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-30

Wallströms kritiker missar befrielsepotentialen

Andreas Gustavsson, Dagens ETC

Wallströms kritiker hör inte när hon efterlyser att fler länder ska anta FN-resolutionen om kvinnors fred och säkerhet. De hör inte när hon vill starta ett nätverk för kvinnliga fredsmäklare (bara åtta procent av fredsmäklare [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-30

Stoppa Irans kvinnoförtryck

Maria Rashidi och Mahin Alipour, Göteborgs-Posten

“Vi önskar att Svenska fotbollförbundet – i samband med vänskapsmatchen mellan Iran och Sverige – protesterar mot diskriminering av iranska kvinnor, samt att förbundet på alla sätt ska försöka påverka iranska regimen att upphäva förbudet. [...]Idrott, Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-28

Sverige kan inspirera världen

Kristina Persson, Uppsala Nya Tidning

“Sverige och övriga Norden kan spela en viktig roll genom att visa andra hur man kan genomföra en grön omställning, skapa nya jobb och rättvis fördelning och ett mer jämställt och demokratiskt samhälle.” Jämställdhet, Klimat & miljö
2015-03-19

Visa att ni är feministiska

Gunilla Hjelm m.fl., Upsala Nya Tidning

Centerkvinnorna kräver att regeringen fyller retoriken ”vi är en feministisk regering” med innehåll. Vi har fem konkreta punkter till den feministiska regeringen att inkludera i det praktiska arbetet. Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Kvinnor
2015-03-16

Kvinnor driver förändring

Erik Lysén, Folkbladet

Det blir allt tydligare hur de globala klimatförändringarna får förödande konsekvenser världen över. Förvärrad torka och översvämningar får allvarliga följder för många människor. Särskilt hårt drabbas de som redan lever i fattigdom och utsatthet, med [...]FN, Jämställdhet, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-03-12

Regimer förändras inte genom vapenhandel

Devin Rexvid, Svenska Dagbladet

En av de principiella lärdomarna som kan dras av Saudiaffären är att det är en utopi att tro på gradvis förvandling av sådana diktaturer som Saudiarabien, genom vapenhandel och dialog. Det är däremot inte en utopi [...]Diktaturer, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-11

“Att rikta minst 50 procent av biståndet till kvinnor är bara ett av flera redskap.”

Anneli Rogeman, Sydsvenskan

Vi är medvetna om svårigheterna med att mäta att biståndet fördelas rättvist mellan könen. Men om vi inte försöker sker heller ingen utveckling. Det är först när resurserna fördelas både kvalitativt och kvantitativt jämlikt som [...]Jämställdhet, KvinnorArtikeln är en replik på: "“Frågan är hur jämställdhet bäst uppnås och mäts.”"
2015-03-09

Sveriges feministiska trovärdighet på spel

Malena Ernman m.fl, Aftonbladet

En regering som kallar sig feministisk kan inte ha ett militärsamarbete med en av världens värsta diktaturer. Nu finns en gyllene chans att göra verklighet av de vackra orden om feministisk utrikespolitik. Militäravtalet med Saudiarabien [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien
2015-03-09

“Frågan är hur jämställdhet bäst uppnås och mäts.”

Isabella Lövin, Helsingborgs Dagblad

“Att bryta kvinnors och flickors systematiska underordning kräver direkta insatser som främjar kvinnors självbestämmande, ekonomiska och politiska deltagande och inflytande. Även indirekta satsningar som att stärka länders institutioner, rättssystem och korruptionsbekämpning är centrala, liksom satsningar [...]EU, FN, Jämställdhet, KvinnorArtikeln är en replik på: ""Sveriges regering bör använda all kraft för att påverka EU och FN i feministisk riktning""
2015-03-08

Vapenexport hjälper inte saudiska kvinnor

Ingvar Persson, Aftonbladet

Om direktörerna på allvar menar att deras affärer i cellulosa och verkstadsprodukter förutsätter att den saudiska militären också får köpa radaranläggningar och pansarvärnsrobotar måste man fråga sig hur det står till med den frihandel de [...]Handelspolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Saudiarabien, VapenhandelArtikeln är en replik på: ""Sveriges trovärdighet som handelspartner står på spel""
2015-03-08

Jämställdhet viktigt i klimatförhandlingarna

Erik Lysén, Norran

Kvinnor är inte bara en utsatt grupp utan också en viktig förändringsaktör. Kvinnors erfarenheter, kunskaper och idéer behövs när strategier för klimatomställning ska utformas. De behövs också för att säkerställa att anpassningsåtgärder inte förstärker ojämlikheter, [...]Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor
2015-03-08

Ett övergripande arbete för jämställdhet

Nasser Mosleh, Västerbottens Kuriren

“Men arbetet för jämställdhet kan inte stanna vid Sveriges gränser. Så länge potentialen hos halva jordens befolknings inte tas tillvara kommer vi aldrig kunna uppnå en hållbar utveckling. En feministisk regering måste därför också prioritera [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-08

Jämställdhet en nyckel till utveckling

Aleksander Gabelic, m.fl., Östgöta Correspondenten

“När världens länder just nu diskuterar de nya hållbarhetsmål som ska ta vid efter FN:s millienniemål riskerar världens flickor och kvinnor att sättas på undantag. Sverige och några länder ytterligare uppmärksammar frågorna men arbetet bedrivs [...]Hållbar utveckling, Jämställdhet, Kvinnor, Post-15
2015-03-08

Jämställdhet skapar fred och välstånd

Isabella Lövin, m.fl., Göteborgs-posten

“Forskning pekar på att mer jämställda länder är starkt förknippade med fred inom landet såväl som gentemot granländerna. Samtidigt är jämställdhet en katalysator för ekonomisk utveckling och avgörande för att bekämpa fattigdomen. Det är detta vår [...]Feministisk utrikespolitik, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Post-15, Resolution 1325
2015-03-08

Från Nairobi till Norrköping

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

“När Norrköpings Tidningar i somras rapporterade om en klass med 30 utsatta flickor – samt ytterligare 30 upptäckta fall i kommunen – blev det först rejäla skriverier. Men när det uppdagades att flickorna inte gick [...]Hälsa, Jämställdhet, Kenya, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-07

Flyktingpojkarna får mest resurser

Helena Brandt, Svenska Dagbladet

“För att svenska jämställdhetsmålen ska uppnås, och de internationella åtagandena i FN:s kvinnokonvention och Beijing Platform for Action följs, krävs att de offentliga budgetarna analyseras utifrån de konsekvenser resursfördelningen får på kvinnor respektive män. Varför [...]Avräkningar, Flykt och migration, Jämställdhet, Migrationsverket
2015-03-07

Jämställt bistånd gynnar alla

Anneli Rogeman, Norrköpings Tidningar

“Sveriges regering vill driva en feministisk utrikespolitik. Att lyfta dessa frågor i FN borde vara både angeläget och möjligt. Budskapet är egentligen enkelt: Den som vill arbeta för världens fattiga flickor och kvinnor måste följa [...]Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Utvärdering
2015-03-06

Jämställdhet viktigt i klimatförhandlingarna

Erik Lysén, Värmlands Folkblad

“Kvinnor är inte bara en utsatt grupp utan också en viktig förändringsaktör. Kvinnors erfarenheter, kunskaper och idéer behövs när strategier för klimatomställning ska utformas. De behövs också för att säkerställa att anpassningsåtgärder inte förstärker ojämlikheter, [...]Jämställdhet, Klimat & miljö
2015-03-05

Människors lika värde i samhället

Annika Hirvonen m.fl., Värmlands Folkblad

“I förhandlingarna inför de nya utvecklingsmålen ska Sverige vara drivande för att sexuella och reproduktiva rättigheter ska säkerställas. Inom det traditionella biståndet kommer regeringen att se över budgetsystemet för att se till att tillräckliga medel [...]Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-03-04

Kvinnors rättigheter väger tyngre än vapenpengar

Hanna Jokio m.fl., Dagen ETC

Nyligen beslutade Tyskland att frysa sin vapenexport till Saudiarabien med hänvisning till bristande hänsyn till mänskliga rättigheter. Om Tyskland, med en sådan omfattande vapenhandel, kan vidta en sådan åtgärd så kan Sverige göra mer. Sverige [...]Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-03

“Sveriges regering bör använda all kraft för att påverka EU och FN i feministisk riktning”

Anneli Rogeman, Helsingborgs Dagblad

En feministisk svensk regering måste driva att allt internationellt bistånd ska ta hänsyn till jämställdhet. Men det räcker inte. Det krävs också att man följer vart pengarna tar vägen. Rikta minst hälften av Sveriges bistånd till kvinnor. [...]EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Resultat
2015-03-03

Svik inte Iraks kvinnor, Margot Wallström

Lena Ag m.fl., Expressen

Sveriges utrikesminister Margot Wallström lyfte nyligen fram militärt stöd till kurdiska peshmergastyrkor, men när resten av världen slår på den militära trumman måste en feministisk utrikespolitik vara mer långsiktig, och lyssna på de kvinnorättsförsvarare som [...]Feministisk utrikespolitik, Irak, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2015-02-11

Wallströms politik är inte feministisk

Hans Linde , Expressen

“Men en feministisk utrikespolitik behöver bestå av något mer än retorik och presskonferenser med filmstjärnor. I dag presenterar Margot Wallström regeringens första utrikespolitiska deklaration. Nu är det dags att gå från ord till handling. I få [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien
2015-02-04

Ta FN:s kritik på allvar – så kan Sverige bli ett bättre land för barn och unga

Kattis Ahlström m.fl, Dagens Nyheter

“Vi välkomnar att FN:s barnrättskommitté ställde många frågor om hur Sverige säkerställer att det svenska biståndet verkligen genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Kommittén påtalade att Sverige kan stärka detta arbete ytterligare genom att göra barnkonsekvensanalyser av [...]Barn och unga, Civilsamhället, FN, Jämställdhet, Kommunbistånd, Samhällsaktörer, Samhällsgrupper, Sociala skyddsnät
2014-12-11

De glömda flickornas pris

Dagens Nyheter

“Sett över tid har stora framsteg gjorts vad gäller barns tillgång till utbildning. Och att det är en grundbult för att lyckas lyfta såväl individer som samhällen vet vi vid det här laget. Men fortfarande [...]Barn och unga, Jämställdhet, Millenniemålen, Utbildning
2014-12-10

Svensk retorik om kvinnor och fred används för att stärka militarism

Veronica Svärd m.fl, Göteborgs-posten

“Kvinnor används systematiskt som slagträn för militära verksamheter, som i sig leder till att det redan omfattande våldet mot kvinnor ökar ännu mer. Mäns våld mot kvinnor dödar redan fler än de som totalt dödas [...]Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2014-12-08

Jämställdhet mot hiv

Isabella Lövin m.fl, Uppsala Nya Tidning

“Globalt lever tre gånger Sveriges befolkning med hiv. Det är en mänsklig tragedi som tillåts fortgå trots att vi vet hur spridningen kan stoppas och trots att det finns bromsmedicin.” Afrika, Hälsa, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor
2014-11-24

Fungerande jämställdhet börjar lokalt

Linda Westerlind, Folkbladet

“Barns rättigheter och kvinnors rättigheter går ofta hand i hand. Barn har traditionellt varit en kvinnofråga och kvinnor har genom historien kämpat för att ge sina barn fullvärdiga rättigheter. Därför är Stefan Löfvens USA-besök en [...]Barn och unga, FN, Jämställdhet, Kvinnor
2014-11-16

Dags ompröva inställningen till turkiskt EU-medlemskap

Lars Adaktusson, Dagens Nyheter

“Det svenska stödet för fullt turkiskt medlemskap har sedan dess varit mycket starkt. Hela tiden har förhoppningar funnits om att medborgarskapsperspektivet ska stimulera en frihetlig och demokratisk utveckling i ett strategiskt viktigt land som annars riskerar [...]"Bad governance", Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Nato, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2014-10-16

Hejdå fattigdom

Karin Näsmark, Sundsvalls Tidning

“I dag produceras många varor som vi konsumerar i länder med utbredd fattigdom under oacceptabla förhållanden för människor och miljö. Långa arbetsdagar utan rast och vila till en lön som inte går att leva på.” Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Samhällsaktörer
2014-10-15

Feministisk utrikespolitik effektivaste vägen mot fred

Robert Egnell, Dagens Nyheter

“En feministisk utrikespolitik som innefattar genderperspektiv på både problem och lösningar kan bli ett viktigt redskap för att hantera de många utmaningar som världen i dag står inför.” Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Kvinnor
2014-10-13

Vill stoppa IS krig mot kvinnor och barn

Amineh Kakabaveh, Göteborgs Posten

“Vi menar att Sverige bör arbeta hårdare än vad som nu sker i både FN och EU för att minst hälften av allt bistånd går till utbildning av kvinnor och flickor. (…) Vi vill att Sverige verkar [...]FN, Irak, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Religion, Syrien
2014-10-11

Kämpa för flickors rätt att vara barn

Anna Hägg-Sjöquist m.fl. Svenska Dagbladet

En utbildad flicka gifter sig senare, föder färre och friskare barn och ökar sina framtida inkomster med upp till 20 procent. Forskning visar också att kvinnor återinvesterar det de tjänar i sin familj i långt [...]Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Utbildning
2014-09-16

Några frågor för den nya biståndsministern

Sten Rylander m.fl, OmVärlden

Välkommen till posten som ny biståndsminister! Valresultatet visar att du – vem du än är – med all kraft måste stå upp för principen om alla människors lika värde. Vi i det svenska civilsamhället förväntar oss [...]Avräkningar, Civilsamhället, Gröna fonden, Jämställdhet, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2014-07-27

Ett helvete som inte kan vänta

Sydsvenskan

“Att västvärlden inte ryter till högre över jakten på kristna minoriteter i muslimdominerade områden kan tyckas märkligt – och svagt.” Demokrati, Diktaturer, FN, Irak, Israel, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ukraina
2014-06-27

Vi måste lära oss av könsstympningarna

Erik Ullenhag m.fl., Expressen

“Vi föreslår ett nationellt kunskapslyft för alla som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Alla sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, socionomer, poliser, jurister och lärare som behöver ska erbjudas spetsutbildningar och kompetensutveckling för att på ett bättre [...]Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor
2014-06-07

“Vi uppmanar Sveriges regering att agera mot det irakiska lagförslaget om barngifte”

Tara Twana, Sydsvenskan

“Idag finns det starka band mellan Irak och Sverige genom handel och flera biståndsprojekt. Ekonomiska sanktioner kan vara ett påtryckningsmedel. Även svenska frivilligorganisationer kan markera och ställa krav. Det skriver Tara Twana (S) och Christer Sturmark, [...]Barn och unga, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2014-06-07

Som trasor i mangoträdet

Heidi Avellan, Sydsvenskan

“Ingen toalett. Lägsta kasten. Manligt våld. Ett mangoträd. Så såg den mördande kombinationen ut. Och det som sticker ut är mangoträdet, annars är historien en av tusentals. … Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter. Om samma möjligheter, rättigheter [...]Indien, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2014-06-02

De privilegierades feminism

Dagens Nyheter

“Runtom i världen, framför allt i Mellanöstern och Afrika, praktiseras kvinnlig omskärelse. Unicef beräknar att 125 miljoner kvinnor är könsstympade. Flickor som knappt har nått puberteten gifts bort för att sexuellt tillfredsställa vuxna män. Småflickor [...]Afrika, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik
2014-04-28

Mer måste göras för unga flickor

Hillevi Engström m.fl, Svenska Dagbladet

Det har ofta sagts att det går att avläsa en nations framtid i en ung flickas ansikte. Det betyder att den investering ett land gör på sina unga flickor – och dess engagemang för jämställdhet – [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2014-04-28

Vi ska inte vänja oss

Dagens Nyheter

Svenska politiker har gjort avsevärda ansträngningar för att få Rumänien att lösa problemen med romska utanförskapssamhällen. En del har gjorts, men oviljan att ta ansvar är stor. Demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) gör helt rätt när [...]EU, Jämställdhet, Romernas rättigheter, Rumänien
2014-04-21

Varför nämner inte FI flickorna i Irak?

Robert Hannah mfl, Aftonbladet

“Det är häpnadsväckande att FI istället för att fördöma Iraks kvinnohatande medeltida Jafaarilag, som bland annat föreslås tillåta barnäktenskap och våldtäkt inom äktenskapet, skriver om medel till svenska kvinnojourer och om motstånd till hedersbrott i svensk [...]EU, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, PartipolitikArtikeln är en replik på: "FP sprider fördomar om oss feminister"
2014-04-16

FP sprider fördomar om oss feminister

Linnéa Bruno mfl, Aftonbladet

“Mohammad har kritiserat att FI motsätter sig en särskild brottsrubricering mot våld i namn av heder. Vårt skäl är att ett mord är ett mord, oavsett om mördaren heter Muhammed eller Sven, och oavsett vilket motiv [...]EU, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, PartipolitikArtikeln är en replik på: "FI sviker flickor i Irak"
2014-04-15

FI sviker flickor i Irak

Jenny Sonesson mfl, Aftonbladet

“Men för sanna feminister är det självklart att alla människor omfattas av de mänskliga rättigheter, oavsett var på jorden man lever och oavsett vilken kultur eller religion man råkat födas i. Kvinnors och flickors grundläggande rättigheter [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Civilsamhället, EU, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2014-03-08

Bryr sig verkligen svenska folket om hur ofta min man slår mig?

Carina Bergfeldt, Aftonbladet

“Och nu, till sist, har mitt arbete tagit mig till den lilla byn Doeum Phdeak i Kambodja, där svenskt bistånd i tre år jobbat med jämlikhetsfrågor. Till den här kvinnan, som förundrat undrar om svenskarna verkligen [...]Afghanistan, Burundi, Irak, Jämställdhet, Kambodja, Kvinnor, Samhällsgrupper, Tchad
2014-03-07

Jämställdhetsarbetet på UD i dagarna kring kvinnodagen

Malena Gyllenhak, Bloggen om utvecklingspolitik

“Men anledningen till att så mycket arbete krävs är självklart att bristen på jämställdhet är stor överallt på jorden. Stereotypa normer om kön påverkar oss alla, kvinnor som män, flickor som pojkar.” FN, Jämställdhet, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Post-15, Sida, Utrikesdepartementet, Världsbanken
2014-03-07

2014 står jämställdhetsarbetet vid ett vägskäl

Margareta Winberg m.fl. SVT Debatt

“Sverige har återkommande fått kritik på en rad områden vid granskningar utifrån FN:s kvinnokonvention och handlingsplanen från Peking. FN:s kvinnokonvention är fortfarande okänd för många.” Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Post-15, Samhällsgrupper
2014-03-06

Ohlsson: Vi måste ta strid för våra livmödrar

Birgitta Ohlsson, Expressen

“EU är världens största biståndsgivare och skulle kunna vara en skarpare global aktör för kvinnors hälsa. Men Polens, Maltas och Irlands abortfientliga politik sätter krokben och får förödande konsekvenser -inte bara kvinnor i de länderna – [...]EU, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Samhällsgrupper
2014-02-19

Ny utrikesminister är inte nog – vi vill ha en ny utrikespolitik

Hans Linde, Aftonbladet

“Vi behöver ett bistånd som utgår från de fattigastes perspektiv och som minskar klyftor inom och mellan länder. I den borgerliga regeringens arbete med att reformera svenskt bistånd har de fattigaste glömts bort. Mer bistånd [...]HBTQI-personer, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Palestina, Partipolitik, Resolution 1325, Vapenhandel
2014-02-10

“Det är en fin balansgång att arbeta med jämställdhet och kvinnors rättigheter”

Eva Johansson, Nyheter24

“Det handlar om att öka deras möjlighet att få gå i skolan, att kunna försörja sig, att ha rätt till hälsovård, att skyddas från våld och få möjlighet till politiskt inflytande. Det är kanske detta som [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "Hur mycket kan vi kompromissa med kvinnors rättigheter?"
2013-12-25

“Vi vill att minst hälften av det svenska biståndet går till kvinnor.”

Carina Ohlsson mfl; Sydsvenskan

“Som första land i världen antog Sverige 2005 en policy för internationellt arbete kring sexuell och reproduktiv hälsa. Samtidigt saknar fortfarande många svenska biståndsprojekt jämställdhetsfokus. Vi ser med stor oro på den utvecklingen. Ett annat problem [...]Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utvärdering
2013-12-10

FN behöver starkare stöd!

Borlänge FN-förening, Dala-Demokraten

“Vi får aldrig acceptera att nationella egenintressen står i vägen för vår gemensamma skyldighet att upprätthålla respekten för grundläggande mänskliga rättigheter. Sveriges regering bör: √ bidra till att stärka stödet för principen skyldighet att skydda. Säkerhetsrådets främsta uppgift är [...]EU, FN, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Rådet för MR, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utrikesdepartementet, Vapenhandel
2013-11-19

Bristen på toaletter skördar liv, Hillevi Engström

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., SVT Debatt

“Runt om i världen fortsätter bristande tillgång till sanitet att skörda liv och hålla kvar människor i fattigdom. Upprepade episoder av diarré påverkar barns hälsa och utveckling, genom undernäring, kronisk kortväxthet och dålig kognitiv utveckling. [...]Hälsa, Jämställdhet, Klimat & miljö
2013-10-24

Ledare: Hellre handel än bistånd

Johan Östberg, Dagens Industri

“Rimligen bör en större del av biståndet inriktas på att bekämpa den mest extrema fattigdomen i världen. För en person som måste gå i timmar varje dag för att få vatten är de flesta andra frågor [...]Demokrati, Handelspolitik, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2013-09-06

Ansvarsfull konsumtion är lösningen på vattenkrisen

Gunilla Carlsson m.fl, Svt Debatt

“Det står klart att tillgång till rent vatten är en rättighet för alla människor. Men alltför länge har man inte brytt sig om hur det använda vattnet återförs till naturen…Vi anser att vi behöver lyfta [...]Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Post-15, Vatten
2013-08-04

Svenskt bistånd är bäst på jämställdhet

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Nilsson och Nordquist hävdar att “ingen vet om medicinsk hjälp eller övrigt bistånd når offren för hedersvåld i Afghanistan eller våldtagna kvinnor i Kongo”. Det stämmer inte. I Afghanistan har alla våra stöd fokus på [...]Afghanistan, Jämställdhet, Kongo, KvinnorArtikeln är en replik på: "Hälften av biståndet bör gå till kvinnor"
2013-07-31

Hälften av biståndet bör gå till kvinnor

Maria Nilsson & Lina Nordquist, Expressen

“Trots att de flesta av världens fattiga är kvinnor vet ingen om vårt svenska bistånd når dem. Tre fjärdedelar av alla döda i krig är kvinnor och barn, och The centre for reproductive rights har [...]Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor, OECD
2013-06-17

Det stora sveket mot Iraks kvinnor

Lena Ag, Expressen

“Kvinna till Kvinna får nu larmrapporter från aktivister runt om i Irak som berättar hur situationen förvärras. Samtidigt som vi nås av deras oroande uppgifter signalerar den svenska regeringen om neddraget bistånd till Irak. Det känns [...]Civilsamhället, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2013-04-23

Globaliseringen och du själv

Jens Orback; Borås Tidning

“För det måste vara vårt svar på globaliseringen: internationell, facklig och politisk organisering. Med syfte att stå upp för demokratin och alla människors lika värde och rätt – överallt. Och se till så att världens [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Näringsliv
2013-04-18

Korruption hinder för globala partnerskap

Charlotte Petri Gornitzka, UD:s omvärldsbloggar

“Korruption är ett gigantiskt hinder för utveckling men även för effektiva globala partnerskap. Vi vet att korruption drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera sätt…Det är välkomnande att resonemangen idag [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Sida
2013-03-31

Ge hälften av biståndet till kvinnor

Gudrun Schyman m.fl, Sundsvalls Tidning

“Världsbanken bekräftar att jämställdhet är ett måste för minskad fattigdom och tillväxt…Med andra ord: för att biståndet, som kommer från våra skattepengar, ska bekämpa fattigdom på bästa sätt måste det nå kvinnor.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Jämställdhet, Jordbruk, Partipolitik, Tanzania, Världsbanken
2013-03-27

Jämställdhet är ingen kvinnofråga

Gunilla Carlsson, Bloggen om utvecklingspolitik

“jämställdhet är ingen kvinnofråga. När ett samhälle är ojämställt förlorar alla, eftersom halva befolkningen hindras från att bidra till sina fulla förmågor.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Jämställdhet, Millenniemålen
2013-03-15

Fullt möjligt att göra biståndet jämställt

ANNELI ROGEMAN, Svenska Dagbladet

“Charlotte Petri Gornitzka skriver att vårt förslag inte är relevant eller möjligt att genomföra. Vår egen erfarenhet säger något annat. Sedan 2008 går mer än hälften av Kooperation Utan Gränsers stöd i Latinamerika till kvinnor… Det är [...]Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, SidaArtikeln är en replik på: "Jämställdhet är prioriterat inom biståndet"
2013-03-12

Jämställdhet är prioriterat inom biståndet

Charlotte Petri Gornitzka, Svenska Dagbladet

“Debattörerna hävdar att andelen svenska biståndsinsatser som inte tar hänsyn till jämställdhet ökar. Sida, som svensk biståndsmyndighet, känner inte igen sig i deras siffror. De siffror som nyligen redovisats av DAC (den instans inom OECD [...]Jämställdhet, Kvinnor, OECD, SidaArtikeln är en replik på: "Se till att Sveriges bistånd når kvinnorna"
2013-03-08

De sitter på lösningen

Uppsala Nya Tidning

“Kort sagt, kvinnor arbetar mest, äger minst, har ingen makt och är starkt underordnade i ett globalt perspektiv. Detta är mycket illa för mänskligheten. Men ändå hoppfullt. För oj, vilken förändringspotential som bor i dessa dystra [...]FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor
2013-03-08

Se till att Sveriges bistånd når kvinnorna

Anneli Rogeman mfl; Svenska Dagbladet

“Ser vi till EU:s bistånd, som till viss del även är Sveriges bistånd, är siffrorna ännu sämre. 80 procent av det biståndet saknar jämställdhetsfokus. Hur stor del av biståndet som faktiskt når kvinnor mäts överhuvudtaget [...]Barn och unga, EU, Jämställdhet, Kvinnor, Utvärdering
2013-03-08

Jämställdhet kräver rent vatten och toaletter

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl; Borås Tidning

“Vi tycker det är oacceptabelt att vi 2013 tillåter att barn dör av diarré, att kvinnor världen över måste slösa bort sin tid, att flickor inte får en utbildning, att kvinnor och flickor utsätts för [...]Afrika, Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sektorskoncentration, Utbildning, Vatten
2013-03-08

När du skär i biståndet drabbar det främst kvinnor, Anders Borg

Kristina Ljungros m.fl; SVT Debatt

“Länder som Sverige måste gå i bräschen och stå upp för dessa ofta helt livsavgörande rättigheter. I ett splittrat EU med länder som Malta, Polen och Irland där tillgången till en laglig och säker abort är [...]Afrika, EU, Europa, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård, Världsbanken, Volym
2013-02-02

Kooperation Utan Gränser: Stärk kvinnors ställning – gör biståndet jämställt

Karin Alfredsson mfl; Aftonbladet

“I de flesta av världens länder diskrimineras flickor och kvinnor. Den svenska studien Cause of Death: Woman, som Karin arbetat med i 1,5 år, visade att en av tre kvinnor världen över utsätts för fysiskt, [...]Indien, Jämställdhet, Jordbruk, Kongo, Kvinnor, NicaraguaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Studie: "Cause of Death: Woman""
2013-01-16

Kvinnor måste få mer makt i frågor om fred och säkerhet

Gabriel Wikström m.fl. Göteborgs-Posten

“På Folk och Försvar har det också saknats programpunkter som tydligt lyfter de kvinnoperspektiv som aktualiseras i resolution 1325. Det är bekymmersamt, inte minst i ljuset av den viktiga roll som Sverige skulle kunna spela [...]FN, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik
2012-12-12

Ge kvinnor halva biståndet

Anneli Rogeman, Uppsala Nya Tidning

“Världsbanken bekräftar parallellt i en färsk rapport att jämställdhet är en förutsättning för minskad fattigdom och tillväxt. Med andra ord: för att biståndet, våra svenska skattepengar, ska bekämpa fattigdom på bästa sätt måste det nå [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2012"
2012-11-19

Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., Sydsvenskan

“Idag saknar 2,5 miljarder människor tillgång till grundläggande sanitet. Och då talar vi inte om glänsande lyxiga badrumsdrömmar utan om att nära två femtedelar av jordens befolkning tvingas uträtta sina behov i det fria, på [...]Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Vatten
2012-11-13

Kvinnornas röst måste väga lika

Gunilla Carlsson mfl; Expressen

“Från att under talibantiden ha varit helt avstängda från utbildning går i dag 2,7 miljoner flickor i skolan. Sammantaget utgör de 37 procent av antalet skolbarn. … Som en förutsättning för det svenska engagemanget i landet mellan [...]Afghanistan, Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Villkorat bistånd
2012-11-13

Så kan kvinnorna på Afrikas horn stärkas

Afrah Nasser mfl; Göteborgsposten

“I parlamentet i Egypten är endast två procent kvinnor. I Tunisien är 26 procent av ledamöterna kvinnor, men sammantaget finns få spår av jämställd representation och än mindre ett reellt inflytande. Även om demokratiska förändringar [...]Afrika, Demokrati, Egypten, Hunger, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Tunisien
2012-11-09

Villkora biståndet till Afghanistan

Lena Ag mfl, Expressen

“I en debatt här i Expressen tidigare i höstas skrev biståndsminister Gunilla Carlsson att Sverige har ett ansvar för Afghanistans kvinnor. Men under 2011 gick endast cirka 0,8 procent av totalt 2 660 miljoner kronor, [...]Afghanistan, Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "FN-höjdarna måste lyssna på kvinnorna"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Missing the Target"
2012-09-18

En hållbar utveckling kräver förståelse för kvinnors rättigheter

Lena Ag, Västerbottens Kuriren

“Under en period lades all tilltro till mikrokrediterna, små lån skulle få kvinnor att tjäna pengar. Men erfarenhet visar att dessa lån inte räcker. … I sin senaste rapport hävdar FN:s utvecklingsprogram att hållbar utveckling är [...]Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, MikrofinansI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2012"
2012-09-17

”Sverige måste stå upp för rätt till abort”

Gunilla Hjelm mfl; Hallandsposten

Vi vill att Sverige – genom regeringen, Sida och EU – förstärker sitt ställningstagande och aktivt propagerar för kvinnans rätt till sin kropp och rätt till abort. … I Kongo och Rwanda, där mellan trekvarts till [...]EU, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sida
2012-09-07

Sverige måste arbeta mer för att rå på vapen och våld

Anders Wejryd mfl; Sydsvenskan

“Det finns många belägg för att fred och jämställdhet går hand i hand. Men det är en kunskap verkligheten inte lever upp till. … Sverige har under lång tid främjat jämställdhetsfrågor och är en viktig aktör [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2012-08-21

Sifferfokus skadar svenskt bistånd

Per Carlsson, Borås Tidning

“Det är utifrån ett revisionsperspektiv som biståndsminister Gunilla Carlsson (M) vill bedriva biståndspolitiken i framtiden. … Det är ett uthållighetskrävande och idogt arbete som inte ger snabba mätbara resultat, men det är ack så viktigt. Det [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Jämställdhet, Partipolitik, Resultat
2012-08-08

Långsiktig hjälp

Johanna Sturesson, Helsingborgs Dagblad

“Problemen är enorma på många sätt. Dels handlar det om möjligheten till försörjning, en tuff uppgift på de fattiga platser i Afrika och Sydasien där kvinnor fortfarande föder mellan fem och sju barn. Men de [...]Afrika, Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen
2012-07-23

Mörk framtid för afghanska kvinnor

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Den afghanska regimen låtsas stötta kvinnors rättigheter, och president Karzai har också fördömt mordet på Hanifa Safi… Det är en sådan regim – som sätter kvinnor på myndighetsposter, och sedan låter dem bli mördade – som Sverige [...]Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor
2012-07-11

Vapenhandelsavtalet handlar också om kvinnors rättigheter

Josefine Karlsson, Dagens Nyheter

“Systematiska våldtäkter används idag som ett vapen i krig, vilket även FN:s säkerhetsråd har erkänt. IKFF:s ordförande i DR Kongo, Annie Mbambi Matundu, har sagt att “En man med en machete kan våldta en kvinna. [...]FN, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Sverige arbetar för ett starkt vapenhandelsfördrag"
2012-07-08

Kvinnorätt och toppmöte viktiga uppgifter för Eliasson

Aleksander Gabelic mfl, Dagens Nyheter

“Kräv konsekvent agerande. Genom att skriva under FN-stadgan har de 193 medlemsländerna åtagit sig att verka för fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter överallt. Trots det finns en tendens, inte minst bland de fem permanenta [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Libyen, Mänskliga rättigheter, Syrien
2012-06-06

Ukraina inför fotbolls- EM

Carina Hägg, Jnytt.se

“Socialdemokraterna förväntar sig att regeringen är tydlig om vikten av att värna mänskliga rättigheter i sina kontakter med Ukraina. Vi har pekat på möjligheten att ta bort viseringsfrihet för ukrainska medborgare som med diplomatpass. Att [...]EU, Idrott, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Ukraina
2012-05-23

Jämställdhet nyckel till demokrati i Egypten

Lena Ag, Göteborgsposten

“I dag är kvinnor exkluderade från alla politiska arenor i Egypten. … I årets utrikesdeklaration framhåller regeringen att kvinnor är en drivande kraft för ökade demokratiska fri- och rättigheter. Det är bra. Det ger en god [...]Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Villkorat bistånd
2012-05-21

”Följa lagen räcker inte – det krävs en egen etisk kompass”

Peter Norman, Dagens Nyheter

“Den senaste tidens turbulens kring Telia Soneras agerande i länder med svag eller ingen demokrati har tydliggjort vikten av hållbart företagande. De statligt hel- och delägda bolagen ska vara föredömen. Vi ska vidta åtgärder som [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Telia Sonera-skandalen
2012-04-04

Vi måste stötta Syriens kvinnor

Viola Furubjelke mfl; Göteborgsposten

“Kvinnorna utgör en stor majoritet bland de hundratusentals människor som nu flyr landet eller lever som internflyktingar. Kvinnor och barn på flykt har en särskilt utsatt situation där våld, sexuella övergrepp och kränkande behandling är [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2012-03-13

Fler kvinnor i världens styre

Torsten Nilsson, Östran

“I fjol fick FN ett nytt fackorgan – UN Women, FN:s enhet för jämställdhet och en starkare ställning för kvinnor. Att det tog världsorganisationen 66 år att inrätta ett fackorgan för hälften av jordens befolkning [...]FN, Jämställdhet, Kvinnor
2012-03-08

Rent vatten en jämställdhetsfråga

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., Uppsala Nya Tidning

“I dag är det internationella kvinnodagen, ett lämpligt tillfälle att reflektera över de stora skillnaderna i kvinnors villkor och möjligheter inte bara i Sverige utan världen över. Det beräknas att nära en miljard människor i [...]Jämställdhet, Vatten
2012-03-08

Så räddar Sverige 50 000 kvinnors liv

Gunilla Carlsson mfl; Aftonbladet

“Vi vet att det är politiskt och tekniskt möjligt att minska mödradödlighet och vi vet vad som krävs: utbildade barnmorskor, tillgång till preventivmedel, undervisning om sexualitet och samlevnad, säkra aborter samt adekvat mödra- och neonatal [...]Barn och unga, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2012-03-08

Ge halva biståndet till kvinnorna

Anneli Rogeman mfl; Göteborgsposten

“Sedan flera år är jämställdhet en av regeringens huvudprioriteringar i biståndspolitiken. Ändå gick endast elva procents av Sidas budget 2010 till projekt som har ”jämställdhet som huvudsyfte”. Åtskilliga rapporter från såväl FN som Världsbanken visar att [...]Afrika, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor, Partipolitik
2012-02-29

Mycket att vinna på ökad jämställdhet

Karin Enström, Norrtelje Tidning

“I samband med millennieskiftet satte FN upp åtta ambitiösa huvudmål för att förbättra situationen i världen fram till 2015 – allt från fattigdom till jämställdhet och hälsa. Nu börjar vi närma oss det slutdatumet och [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2011"
2012-01-27

World Bank must put its money behind the rhetoric on gender equality

Elizabeth Arend, NAI-Forum

“Jämställdhet genomsyrar retoriken men inte investeringarna, skriver Elizabeth Arend på NAI-Forum inför lanseringen av Världsbankens World Development Report” Jämställdhet, Jordbruk, NAI-Forum (engelska), Världsbanken
2012-01-17

Kvinnornas rättigheter hamnar i skymundan

Mikael Gustafsson, SVT Debatt

“Sveriges förhållande till omvärlden domineras nämligen inte av fredsarbete och mänskliga rättigheter utan av vapen. Sverige säljer mest vapen i världen i förhållande till folkmängd. På bara tio år har vår vapenexport ökat med 350 [...]EU, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik, Vapenhandel
2012-01-08

Löftet till mödrarna sviks – igen

Staffan Bergström, Svenska Dagbladet

“I detta läge kom de mycket mera långtgående utfästelserna i millenniemålen: man skulle, räknat från år 1990 fram till år 2015, uppnå 75 procent reduktion av mödradödligheten. Målet tedde sig, för alla oss som arbetade [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Resultat, Sjukvård
2012-01-05

World Development Report 2012: Gender Equality and Development

Duncan Green, NAI-Forum

“Även om World Development Report 2012  i högre utsträckning handlar om “vad kvinnor kan göra för utveckling” än om “vad utveckling kan göra för kvinnor”, så är rapporten  utmärkt läsning. Alla i utvecklingsdjungeln bör lägga tid på att smälta (och ifrågasätta) rapportens analys och rekommendationer.” Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, NAI-Forum (engelska)I artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2012"
2011-12-30

Vi måste växla upp i kampen mot svält

José Graziano Da Silva, Svenska Dagbladet

“För närvarande är exempelvis avkastningen från kvinnors mark lägre än den som brukas av män. Inte därför att kvinnor är sämre lantbrukare än vad män är, utan därför att de helt enkelt inte har samma [...]FN, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor
2011-12-23

Jämställdhet är bästa julklappen

Anna Laestadius Larsson, Svenska Dagbladet

“Jämställdhet är ett prioriterat område för Sveriges regering när det gäller global utveckling. På pappret. Nu gäller det att man även visar det i handling, sätter som mål att minst 50 procent av biståndet ska [...]Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Jämställdhet minskar fattigdom"
2011-12-05

Feministiskt initiativ: ”Klimatförhandlingarna måste demokratiseras”

Carl Emanuelsson, Sissela Nordling Blanco, Stina Svensson; Dagens Arena

“Då fattigdom leder till att klimatkatastrofer slår hårdare mot befolkningen, och ofattbara 14 gånger hårdare mot kvinnor i jämförelse med män, så väljer Sverige att urholka biståndsbudgeten för att finansiera klimatbiståndet.” Demokrati, Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Kvinnor
2011-11-28

Egyptens kvinnor riskerar bakslag

Lena Ag, Azza Kamel; Svenska Dagbladet

“Lika självklart som att Sverige och EU inte ska stödja diktaturer ska de heller inte stödja processer som leder till att halva befolkningen får sina mänskliga fri- och rättigheter beskurna.” Egypten, EU, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2011-11-28

Anneli Rogeman: Kvinnor måste få större del av biståndet

Anneli Rogeman, Expressen

“Sedan 2008 är jämställdhet ett av tre av regeringen prioriterade områden när det gäller politiken för global utveckling. Trots det saknas det i dag i det reglerings­brev som styr regeringens eget biståndsorgan Sida konkreta krav [...]Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, Sida
2011-11-27

Sweden should take the lead on gender equality

Catharina Schmitz, NAI-Forum

“I det svenska utvecklingssamarbetet, har gener varit en tematisk prioritering under lång tid. Det internationella givarsamfundet har dock inte lyckats leverera på jämställdhetsmålen i Parisagendan.” Jämställdhet, NAI-Forum (engelska), Toppmötet i Busan nov 2011
2011-11-19

Den värdefullaste droppen

Mikael Bengtsson, Norran

“Vill regeringen verkligen göra allvar av ambitionen att genom biståndet satsa på jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen så går den vägen via resurser till vatten, sanitet och hygien. Då slipper också världens barn att [...]Jämställdhet, Partipolitik, Vatten
2011-10-31

Utan kvinnor – ingen fred i Afghanistan

Maj Britt Theorin, Gro Lindstad, Terhi Makynen, Annelise Ebbe; Göteborgsposten

“I december 2011 hålls en konferens om Afghanistans framtid i Bonn, där troligtvis talibanerna kommer att sitta med vid fredsförhandlingarna. Det är av yttersta vikt att kvinnor i Afghanistan medverkar på lika villkor, det är [...]Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor, Militärt bistånd
2011-10-25

Demokratins tuffa dilemma

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Det är nu den svåra processen börjar. Det är nu omvärldens stöd behövs mer än någonsin. Och det är nu som det blir uppenbart att demokrati inte nödvändigtvis leder till samhällen där de mänskliga rättigheterna, [...]Demokrati, Egypten, Jämställdhet, Libyen, Mänskliga rättigheter, Tunisien
2011-10-21

Låt Libyens kvinnor få makt i återuppbyggandet av landet

Carina Hägg, SVT Debatt

“Bristen på kvinnors delaktighet och inflytande i samhället utgör ett stort hinder mot utveckling i denna del av världen. Kvinnorna måste få ta del i förändringen mot ett demokratiskt styre och vill ha inflytande över [...]Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Libyen, Partipolitik
2011-08-15

Mer handel – färre murar

Thomas Finnborg, Helsingborgs Dagblad

” I länder med garanterad tryckfrihet och fri informationsspridning är det svårare att vara diktator. Sverige bör stärka denna utveckling genom bland annat riktade insatser på IT-bistånd till nätaktivister och entreprenörer.” Demokrati, Handelspolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-06-13

Fragile Democracy and Peace in Côte d’Ivoire

Maud Edgren-Schori, Pierre Schori; NAI-Forum

“De nordiska regeringarna – med deras uttalade fokus på att främja fred, mänskliga rättigheter och jämställdhet – kan göra betydande insatser för normalisering och utveckling av Elfenbenskusten. För att stödja den bräckliga demokratin och fredsprocessen i landet, borde nordiska länderna avstå från att skicka tillbaka asylsökande och [...]Elfenbenskusten, Flykt och migration, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, NAI-Forum (engelska)
2011-06-07

Now is the time for an African woman to lead the IMF

Eva-Britt Svensson, NAI-Forum

“Fattiga afrikanska kvinnor har drabbats hårdast av IMF-program villkorade nyliberala strukturanpassningsprogram. IMF bör verka för skuldavskrivning, fattigdomsbekämpning, FN: s millenniemål och för skattefinansierad offentlig välfärd och jämställdhet. Afrika, IMF (Internationella valutafonden), Jämställdhet, Kvinnor
2011-06-05

Turkiet – turistparadis och övergreppsstat

Ann-Margarethe Livh, SVT Debatt

“Om drygt en vecka går Turkiet till val. Det är ett val det inte talas så mycket om, trots otaliga rapporter om övergrepp på olika folkgrupper, om fängslandet av journalister och av vänsterengagerade, kvinnorätts- och [...]Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Turkiet
2011-03-30

Will the Development Community Confront Inequality and Vulnerability?

Rasmus Heltberg, NAI-Forum

“Biståndet från rika till fattiga länder har traditionellt givits på grund av deras behov av resursöverföringar.Detta förändras snabbt i och med ökningen av icke-statliga givare, den ökande betydelsen av globala gemensamma resurser, och satsningen på att hjälpa fattiga människor, inte [...]Jämställdhet, NAI-Forum (engelska), Villkorat bistånd
2011-03-11

Kvinnors ägande – politikens blinda fläck

Bonnie Bernström, Sundsvalls Tidningar

“Kvinnors ägande i Sverige är politikens blinda fläck. Inget politiskt parti har analyserat orsak och konsekvens av ojämlikheterna mellan könen, trots att det är prioriterat i biståndspolitiken. […] Det finns i dag inget parti som [...]Äganderätt, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik
2011-03-09

Låt egyptiska kvinnor vara med och forma framtiden

Lise Bergh, Lena Ag; Sundsvalls Tidning

“Kvinnor och män, sida vid sida, med samma mål om mänskliga rättigheter för alla.  Men, när Egypten nu börjar forma en ny framtid riskerar kvinnors rättigheter att hamna i skymundan. […] När det gäller Afghanistan [...]Afghanistan, Egypten, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2011-03-09

Att vara offret är ingen slutstation

Niclas Lindgren, Dagen

“Kvinnornas situation i Kongo-Kinshasa är helt avgörande för utvecklingen av landet. De insatser som görs för detta måste bli ännu effektivare och kraftfullare. […] Också företag i västvärlden deltar indirekt i konflikterna i regionen genom [...]FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Näringsliv
2011-03-08

Ta kvinnors rättigheter

Therese Isaksen, Aleksander Gabelic; Eskilstuna-Kuriren

“Hoppet består i att Förenta Nationerna nyligen fick en ny organisation för kvinnors rättigheter och därmed har möjlighet att ytterligare stärka arbetet för världens flickor och kvinnor.” FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2011-03-08

Ingen mamma skall dö

Göteborgsposten

“Ungefär en tredjedel av vårt bistånd går dessutom genom FN och fokus ligger på millenniemål 4, om minskad barnadödlighet och millenniemål 5, om minskad mödradödlighet. Det är ganska bra.” Afrika, Barn och unga, FN, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2011-03-08

Utbildning för kvinnor nyckeln

Henrik Othman, Österbottens Tidning

“I tider då populister ryar för att minska på eller rent av upphöra med bistånd till de fattiga länderna är det anledning för ansvarskännande politiker att stå på sig och för oss andra att ge [...]Jämställdhet, Kvinnor, Utbildning
2010-12-16

Body politics in Africa

Ann Schlyter, NAI-Forum

“Mänskliga rättigheter har ramat in biståndet till kvinnor, och det har varit viktigt för afrikanska kvinnorörelser. Sedan FN-konferenserna i Nairobi ochPeking de har använt internationella konventioner för att legitimera sina anspråk för kvinnors rättigheter. Ändå är framstegen begränsade och många afrikanskafeminister har förlorat sitt förtroende för mänskliga rättigheter och aktivism inom ramen för [...]Afrika, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, NAI-Forum (engelska)
2010-11-19

Flicktoaletter är en väg till utbildning

Ylva Jonsson Strömberg, Norran

“Utbildning är ett av de bästa verktygen som finns i kampen mot fattigdom. Genom att se till att det finns separata flicktoaletter i skolor i fattiga länder stannar flickorna kvar längre i skolan.” Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Tanzania, Utbildning
2010-11-03

Vi tar vårt ansvar för Afghanistan

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Helsingborgs Dagblad

“Bistånd och hjälp att bygga upp landet måste gå hand i hand med en militär insats. Annars är det dömt att misslyckas.” Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat
2010-11-02

Brister i biståndsarbetet

Västerbottens-Kuriren

“En granskningsrapport om utrikesdepartementets skötsel av det internationella biståndet uppges ha hamnat i någon byrålåda. Enligt rapporten skall utrikesdepartementet ha ännu sämre uppsikt över hur biståndsarbetet utförs än Sida […]” Barn och unga, Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Riksrevisionen, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2010-11-01

Stronger African Influence in the World Bank

Anna Brandt, NAI-Forum

“November 1 är en historisk dag för Afrika i Världsbanken, eftersom dess representation i styrelsen kommer att öka med 50%. Jag välkomnar också att den nya sydafrikanska verkställande direktören är en kvinna och att vi nu är sex kvinnor i styrelsen, en fördubbling av det mer eller mindre konstant bedrövligt låga [...]Afrika, Jämställdhet, Kvinnor, NAI-Forum (engelska), Världsbanken
2010-09-20

Ny väg krävs för att lyfta fattiga

Åsa Skogström Feldt, Svenska Dagbladet

“Idag inleds ett möte i New York för att öka takten när det gäller att ­uppnå millenniemålen. För att förändra krävs framför allt ett stärkt kvinnligt ledarskap och social mobilisering, skriver Hungerprojektets vd […]” Civilsamhället, FN, Hunger, Jämställdhet, Milleniemålsmötet i New York 2010
2010-08-06

Afghanska kvinnokampen behöver fortfarande stöd

Mona Sahlin, Expressen

“Mona Sahlin efter Afghanistanresan: Svenskt bistånd måste öka och få lika mycket tyngd som den militära insatsen.” Afghanistan, Jämställdhet, Militärt bistånd, Resultat
2010-07-20

“Vårt uppträdande lika viktigt som vårt stöd”

Gunilla Carlsson, SVT Debatt

“Regeringen har under den gångna våren gjort en översyn av de uppförandekoder som finns för svensk personals uppträdande i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.” EU, FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor
2010-06-30

Stötta Kongos kvinnor för fred

Lena Ag, Göteborgsposten

“Biståndsminister Gunilla Carlsson ställde sig nyligen frågan vid ett möte om sexuellt våld i krig om inte hela Sveriges bistånd borde inrikta sig på åtgärder för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det är en radikal och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Liberia, Mänskliga rättigheter
2010-04-27

Bistånd: dags att könsdiskriminera

Laholms Tidning

“Att gynna ett kön på bekostnad av ett annat är nästan aldrig en bra idé, inte heller att generalisera om att ett visst kön beter sig på ett visst sätt. Men bistånd och självhjälpsprojekt är [...]Jämställdhet, Mikrofinans
2010-04-24

Gynna kvinnor i biståndet

Martina Jarminder, Laholms Tidning

“Att gynna ett kön på bekostnad av ett annat är nästan aldrig en bra idé av humanistiska skäl, inte heller att generalisera om att ett visst kön beter sig på ett visst sätt.” Jämställdhet, Kvinnor, Mikrofinans
2010-03-08

Fira internationella kvinnodagen med att stödja kvinnors företagande

Maria Lundqvist-Brömstervic, Britt-Marie Lövgren; Västerbottens-Kuriren

“Det kan tyckas svårt att finna glädje denna dag då kvinnor världen över förbjuds att bestämma över sina egna kroppar, säljs som sexslavar och förvägras utbildning och makt över sin egen framtid.” Jämställdhet, Kvinnor, Mikrofinans, Näringsliv
2010-03-08

”Så kan Wallström stoppa FN-anställdas sexuella våld”

Aleksander Gabelic, Dagens Nyheter

“Margot Wallström har i sitt nya uppdrag som särskild FN-rapportör om sexuellt våld i konflikter inte bara de stridande parterna att ta hänsyn till.” FN, Haiti, Jämställdhet, Kenya, Kongo, Kvinnor, Liberia, Mediabevakning
2010-03-06

”Mödradödligheten är en av vår tids stora skandaler”

Kattis Ahlström mfl; Dagens Nyheter

“RFSU:s mammaambassadörer: Om Sverige och de andra OECD-länderna satsar 80 kronor per medborgare kan mödradödligheten i världen minska med 70 procent.” Jämställdhet, Kvinnor, Sjukvård
2010-02-17

Vi gör skillnad i Afghanistan

Cecilie Tenfjord-Toftby, Borås Tidning

“Att dra bort trupper från Afghanistan är det samma som att ta bort civila FN-tjänstemän och biståndsarbetare.” Afghanistan, Demokrati, Jämställdhet, Militärt bistånd, Resultat
2010-02-16

Vår insats räddar liv

Gertrud Pålsson mfl; Sundsvalls Tidning

“Behovet av utbildade barnmorskor är fortfarande enormt trots att vi utbildat över ett hundratal barnmorskor bara de senaste åren. Flera tusen fler barnmorskor skulle behöva utbildas.” Afghanistan, Civilsamhället, Jämställdhet, Resultat, Sjukvård, Utbildning
2010-02-15

“Fler svenska soldater behövs i Kongo”

Cissa WaNumbe, Aleksander Gabelic; Svenska Dagbladet

“Sverige måste nu bidra med truppförstärkningar till FN-styrkan, skriver Cissa WaNumbe och Aleksander Gabelic från Kongos respektive Sveriges FN-förbund.” EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Militärt bistånd
2010-02-15

Arbetet mot könsstympning

Gunilla Carlsson, Moderat.se

“Kvinnlig könsstympning oavsett skäl ska aldrig tolereras. Könsstympning är fortfarande utbredd trots lagstiftning och informationskampanjer i länder. Sverige arbetar aktivt mot könsstympning.” FN, Jämställdhet, Kvinnor
2010-02-09

Också vårt ansvar

Eskilstuna-Kuriren

“Inget kunde förvåna mindre. Vänsterpartiet är det enda parti som entydigt säger nej till svensk trupp i Afghanistan.” Afghanistan, Jämställdhet, Militärt bistånd
2010-02-04

Våra barn och andras ungar – Krönika av Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson, Östgöta Correspondenten

“Jag valde kvinnor och jämställdhet som en prioritet i det svenska biståndet när jag tillträdde som biståndsminister.” Barn och unga, Flykt och migration, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Jämställdhet
2010-02-03

20 000 våldtäkter i Bosnien – mer än 200 000 i Kongo

Lena Ag, Esther Munyerenka, Mira Vilusic; Eskilstuna-Kuriren

“Minst 20 000 kvinnor våldtogs under kriget i Bosnien. Idag pågår ett krig i Demokratiska Republiken Kongo där man talar om mellan 200 000 och 500 000 våldtagna kvinnor.” Jämställdhet, Kongo, Kvinnor
2010-02-01

Utfasat bistånd till Haiti hjälper inga kvinnor

Hans Linde, Göteborgsposten

“Sveriges bistånd till Haiti uppgick under åren 1998-2009 till blygsamma 34 miljoner kronor. Syftet med biståndet var att stärka mänskliga rättigheter, demokrati samt bidra till upprättandet av en rättstat. I juni förra året publicerades en [...]Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Jämställdhet, Kvinnor, Landfokusering, MediabevakningArtikeln är en replik på: "Dags att hjälpa kvinnor"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Review of Experiences Gained within Swedish supported Development Cooperation in Haiti 1998-2009 with a focus on Human Rights, Democracy and Rule of Law"
2010-01-28

Fler kvinnor behövs i internationella insatser

Charlotte Isaksson, Anders Brännström; Svenska Dagbladet

“SVT:S Uppdrag granskning visade i går att FN-personal har relationer med kvinnor i lokalbefolkningen i Kongo. Detta är naturligtvis oacceptabelt.” FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Militärt bistånd
2010-01-28

“FN-personalen inte boven i dramat”

Hanna Wagenius, SVT Debatt

“Onsdagens Uppdrag granskning, som rapporterade om FN-personal som köper sex av lokalbefolkningen i Kongo-Kinshasa, lämnade knappast någon oberörd” FN, Handelspolitik, Jämställdhet, Kongo, Mikrofinans
2010-01-27

Ultimata krav är ingen framkomlig väg

Erik Korsgren, Svenska Dagbladet

“På gårdagens Brännpunkt skriver sex riksdagsledamöter att biståndet till Tanzania bör villkoras. De vill att Sverige ska kräva att den diskriminerande förordning som gör det möjligt att neka gravida elever skolgång avskaffas. Det är en oerhört viktig [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Jämställdhet, Tanzania, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "Villkora biståndet till Tanzania"
2010-01-27

Dags att hjälpa kvinnor

Gunilla Carlsson, Göteborgsposten

“Därför är det förberedande arbetet så viktigt och därför är SRHR en betydelsefull del av regeringens kommande policy för det humanitära biståndet.” FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Jämställdhet, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utrikesdepartementet
2010-01-26

Villkora biståndet till Tanzania

Hillevi Engström, Elina Linna, Maria Ferm, Johan Büser,Rickard Nordin, Jenny Sonesson; Svenska Dagbladet

“Sida fick 21 december ett regleringsbrev från regeringen för budgetåret 2010. I regleringsbrevet understryks att satsningar på kvinnors och flickors rättigheter är ett av Sveriges tre prioriterade mål mot fattigdomsbekämpning.” Jämställdhet, Partipolitik, Sida, Tanzania, Villkorat bistånd
2009-12-15

Fattiga kvinnor får betala klimatnotan

Maria Fälth, Britt-Mari Brynielsson, Adina Trunk; Göteborgsposten

“Klimatmötet i Köpenhamn är i full gång. Kristdemokratiska kvinnoförbundet kräver nu att kvinnors situation uppmärksammas under förhandlingarna och att nya pengar ska tillsättas så att inte klimatanpassningar finansieras på bekostnad av annat bistånd.” Avräkningar, FN, Jämställdhet, Klimat & miljö
2009-12-13

Bistånd till förtryck

Dagens Nyheter

“Men det finns någonting i biståndsministerns formulering som sätter problemet med bistånd i blixtbelysning. Att Sverige och Uganda skulle börja ”dela gemensamma värderingar” är självfallet inget mål. Gunilla Carlsson är inte det minsta intresserad av att [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, HBTQI-personer, Jämställdhet, Uganda
2009-11-26

Mod kan inte köpas

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Vilken typ av stöd från omvärlden vill ni ha, frågar jag, och tänker på Birgitta Ohlssons (FP) debattartikel om att ge svenskt bistånd till den iranska frihetskampen (SvD 3/7). Nätverk, svarar Parvin Ardalan och berättar hur [...]Demokrati, Iran, JämställdhetArtikeln är en replik på: ""Vik bistånd till Irans frihetskamp""
2009-11-17

Bara kvinnorna kan utrota svälten

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“En miljard människor i världen svälter eller är åtminstone ständigt hungriga. Det är bakgrunden till den konferens som FAO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, inledde igår i Rom.” Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Sida
2009-11-02

Björling till Bryssel

Anna Hellgren, Dagens Arena

“Och samtidigt som EU står för närmare 60 procent av världens totala bistånd hindrar ultrakonservativa regeringar i Polen, Malta och Irland unionen från att med hjälp av samma bistånd arbeta för minskad mödradödlighet.” Hälsa, Handelspolitik, HBTQI-personer, Jämställdhet
2009-10-30

Med diplomati som smörjmedel

Maria Jacobson, Piteå Tidning

“Det förödmjukande låg i att här ber en av de vassaste organisationerna på jämställdhet om pengar av länder som tror att de är bäst i världen på jämställdhet. Undantaget svenska SIDA förstås, som i stort [...]Civilsamhället, Demokrati, Jämställdhet, Sida, Sydafrika
2009-10-29

Klimatet en kvinnofråga

Farah Kabir, Ylva Jonsson Strömberg, Gudrun Schyman; Aftonbladet

“Nuvarande globala finansieringsfonder för klimatanpassning tar inte hänsyn till kvinnor och mäns olika roller och ansvar och att kvinnor bär på erfarenheter som måste tas tillvara.” Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Kvinnor
2009-08-14

Bildt prioriterar bort kvinnors rättigheter

Carina Hägg, Svenska Dagbladet

“I regeringens utrikesdeklarationer framhäver Carl Bildt att Sverige ska arbeta för att FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet ska bli verklighet. Men det räcker inte med vare sig med enbart papperspolitik eller humanitärt [...]Demokrati, EU, FN, Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik
2009-05-18

Dead mums don’t cry

Anna Hellgren, Dagens Arena

“Tchad är inget undantag. Världen över dör uppskattningsvis en halv miljon kvinnor om året i sviterna av förlossningar och graviditeter. 200 om dagen avlider till följd av osäkra, illegala aborter – och mörkertalen är stora. [...]EU, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sjukvård, Tchad
2009-03-24

Påven sabbar miljardbistånd

Birgitta Ohlsson, SVT Debatt

“Sverige kan inte slå dövörat till när påve Benedictus XVI undergräver miljardsatsningar i bistånd. På samma sätt som diktatorer hängs ut måste religiös fundamentalism, även kristen, kraftfullt fördömas av UD.” Afrika, HIV/AIDS, Jämställdhet, Religion
2009-03-10

En dag ska vi kunna se dem i ögonen

Svenska Dagbladet

“Vårt bistånd har alltför länge lidit av bristande kontroll och uppföljning, men bit för bit förbättras det.” Afghanistan, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering
2009-03-07

Låt inte fattiga kvinnor stå för klimatnotan

Ylva Jonsson Strömberg, Norran

“På söndag 8 mars firas internationella kvinnodagen över hela världen. En dag, som behövs i allra högsta grad. En majoritet av världens hungrande är kvinnor. Och hungern och fattigdomen ökar i klimatförändringarnas spår.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor
2009-01-18

Varje barns död angår oss

Maria Haldesten, Göteborgsposten

“Alltför många kvinnor dör i barnsäng i väldens fattigaste länder. Alltför många barn får inte uppleva ettårsdagen. Vi måste göra mer för att uppnå FN:s milleniemål, skriver Maria Haldesten.” Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor
2008-11-14

Kulturen som vapen mot könsorättvisor

ÅP, Aftonbladet

“Befolknings­fonden påminner oss om att kulturer är nycklar till förändring. Könsorättvisor finns överallt. De måste bekämpas med makt och deltagande.” Jämställdhet, Kultur
2008-11-04

“Ord som förpliktar”

Åsa Regnér mfl; Dagens Nyheter

“Det finns heller inget i de dokument som ditt departement, socialdepartementet, skrivit inför ordförandeskapet som uttryckligen handlar om mödradödlighet. Är du ändå beredd att driva dessa frågor under ordförandeskapet?” EU, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, SjukvårdArtikeln är en replik på: "En halv miljon kvinnor dör i barnsäng varje år"
2008-10-24

Män måste inse nyttan av delad makt

Anne Ludvigsson, Folkbladet

“Bara en liten del av allt bistånd kommer kvinnor till del. Enligt en rapport från förra året, publicerad av AWID (Association for Women’s Rights in Development) är biståndet till kvinnor minimalt, trots att det globala [...]Jämställdhet
2008-10-24

“En halv miljon kvinnor dör i barnsäng varje år”

Margot Wallström, Maria Larsson, Mary Robinson; Dagens Nyheter

“Bristen på mödravård och den höga dödlighet och sjuklighet som blir följden bottnar i och avspeglar det faktum att kvinnor diskrimineras och marginaliseras – kvinnor nekas fortfarande sina grundläggande rättigheter.” EU, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sjukvård
2008-10-22

Ge kvinnor strumpbyxor som bistånd

Birgitta Ohlsson, Orrego Rodríguez; Dagen

“I det lilla kan vi med enkla små handlingar göra stora förändringar för dem som lever under svåra omständigheter.” Etiopien, Jämställdhet, Kvinnor, Välgörenhet
2008-10-14

Upprop inför Genèvesamtalen: Kvinnor från Södra Kaukasus enas om sex punkter för ökad säkerhet

Anna Arutshyan mfl; Aftonbladet

“Det internationella samfundet bör ge ett finansiellt stöd direkt till civilsamhällets organisationer. Bistånd som kanaliseras via regeringen måste följas upp för att förhindra korruption.” Asien, Civilsamhället, EU, FN, Jämställdhet, Korruption
2008-04-09

Tidskriften som söker nya vägar för liberala idéer

Adam Nelvin, Borås Tidning

“Varför gav ni priset till Percy Barnevik? – Sedan tre, fyra år tillbaka leder han en biståndsorganisation som heter Hand-in-hand, som han också har donerat mycket pengar till. Under hans ledarskap har Hand-in-hand växt från [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mikrofinans
2008-03-15

Brita Söderwall: Vatten är en mänsklig rättighet

Brita Söderwall, Vestmanlands Läns Tidning

“En svensk använder omkring 40 liter vatten om dagen för att spola toaletten. För den som måste gå timmar varje dag för att alls få tag på vatten är detta obegripligt.” HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Vatten
2008-03-08

Jämställd utveckling krävs

Gabi Björsson, Arvika Tidning

“Idag ökar jämställdheten på många håll i världen. Samtidigt visar en rad studier att bristen på jämställdhet är ett stort hinder för tillväxt och fattigdomsbekämpning i södra Afrika, skriver Gabi Björsson.” Afrika, Jämställdhet
2008-03-05

Bistånd med jämställdhetsperspektiv

Gabi Björsson, Helsingborgs Dagblad

“Man kan ibland få för sig att de flesta orättvisor mellan män och kvinnor är borta. Tyvärr är det inte så. Än. Sverige har kommit längre än länder som Moçambique och Sydafrika” Jämställdhet, Moçambique, Partipolitik, Sydafrika
2007-12-24

Hjälp till självhjälp knäcker fattigdom

Sofia Nerbrand, Svenska Dagbladet

“Det kostar 100 miljarder dollar att skapa 500 miljoner nya jobb. Vad som krävs är inte att fördubbla biståndet, utan att sätta av 6 procent av de befintliga biståndspengarna under två decennier.” Jämställdhet, Kvinnor, Mikrofinans, Resultat
2007-11-20

Moderatkvinnorna: Biståndspolitiken ska fokusera på kvinnorna

Magdalena Andersson, Catarina Segersten Larsson; SVT Debatt

“Regeringen håller just nu på att utveckla biståndspolitiken. Från att Sverige delat ut bistånd till ett 70-tal länder ska landfokuseringen bli tydligare.” Jämställdhet, Kvinnor, Landfokusering
2007-09-25

”Mer bistånd till kvinnorna!”

Lena Ag, Aftonbladet

“Därför är det särskilt upprörande att en ny rapport från AWID (Association for Women’s Rights in Development) visar att trots att det globala biståndet ökar är biståndet till kvinnor minimalt.” Jämställdhet, Kvinnor, Resultat
2005-07-11

Därför är jämställdhet god befolkningspolitik

Asger Ryhl, Svenska Dagbladet

“Forskning visar att jordbruk som drivs av kvinnor ofta är mer miljövänliga och vinnlägger sig om ett hållbart resursutnyttjande. Dessutom är en hög befolkningstillväxt många gånger en konsekvens av att kvinnans reproduktiva rättigheter inte uppfylls. Många [...]Demografi / befolkningsstatistik, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2004-12-15

Erbjud vaccinering till alla barn

Norrköpings Tidningar

“Tre miljoner barn som dör i onödan varje år som en direkt följd av en ojämn fördelning av redan befintliga resurser…På samma sätt som världens länder gemensamt bestämt att alla barn ska få gå i [...]Afrika, Asien, Barn och unga, Budget, Enprocentsmålet, EU, HIV/AIDS, Jämställdhet, Partipolitik, Sjukvård
2004-11-25

Minska kvinnovåldet med ökad jämställdhet

Sigfrid Deminger mfl, Helsingborgs Dagblad

”Därför vill vi använda denna dag till att uppmana alla män att ta ställning och erkänna att mäns våld mot kvinnor är ett resultat av bristande jämställdhet. Här har alla män ett ansvar att säga [...]Jämställdhet, Kvinnor, Nicaragua, Sida, Sydafrika
2002-06-10

Det händer för lite för att minska svälten

Margareta Winberg, Norrköpings Tidningar

“Vi socialdemokrater har satt målet att bistånd skall vara en procent av BNI. Men bistånd är inte allt. Vi kan inte ge med ena handen – och ta med andra. Det blir fallet om olika politikområden [...]HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik

Dokument om Jämställdhet (55 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-05-07

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter 2018–2022

UtrikesdepartementetJämställdhet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2018-04-17

Stop Gender-based Violence at Work

- Så jobbar globala facken mot våld mot kvinnor

Union to unionAnständiga arbetsvillkor, Jämställdhet, Kvinnor12) Dokumenttyp ej angiven
2018-04-10

On-going evaluation of gender mainstreaming at Sida – Second report

EBAJämställdhet, Sida11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2018-03-08

Suffocating the Movement – Shrinking space for women’s rights (2018)

Kvinna till kvinnaCivilsamhället, Demokrati, Jämställdhet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2018-03-08

The Global Health 50/50 Report 2018

Global Health 50/50Hälsa, Jämställdhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-11-30

Blind Spot. Reaching out to men and boys

- Addressing a blind spot in the response to HIV

UNAIDSHälsa, HIV/AIDS, Jämställdhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-10-18

Worlds Apart: Sexual and Reproductive Health and Rights in an Age of Inequality

United Nations Population Fund (UNFPA)Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-02-08

Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018 med fokusområden för år 2017

UtrikesdepartementetFeministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-01-16

An economy for the 99%

- It's time to build a human economy that benefits everyone, not just the privileged few

- Oxfam Briefing Paper, January 2017

Oxfam"Good governance", Corporate Social Responsibility (CSR), Jämställdhet, Kapitalflykt, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-12-19

Revitalising the Policy for Global Development

- Rapport 2016:11 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)"Good governance", Hållbar utveckling, Jämställdhet, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU)11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-10-24

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 2016-2020

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Bolivia, Demokrati, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-10-10

Counting the invisible

- Using data to transform the lives of girls and women by 2030

Plan International SverigeGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-09-28

Not ready, still waiting

- Governments have a long way to go in preparing to address gender inequality and the SDGs

ActionAidGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-08-01

Review of the UNICEF programme Basic Education and Gender Equality in Afghanistan 2013-2015

- Sida Decentralised Evaluation 2016:8

SidaAfghanistan, Jämställdhet, Sida, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-07-01

Evaluation of Sida Support to TWAS, OWSD and GIS

- Sida Decentralised Evaluation 2016:10

SidaForskning och innovation, Jämställdhet, Kvinnor, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-06-09

Beyond the Buzzwords: Approaches to Gender in Humanitarian Aid

- Development Dissertation Brief 2016:05

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Jämställdhet11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-03-07

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

ConcordFeministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Handelspolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-02-17

Creating an International Gender and Peace Agenda: Transnational Campanies, Weapons and Violence Against Women

- Extraterritorial Obligations of Sweden under CEDAW Shadow Report to CEDAW 63rd Session

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Vapenhandel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-02-16

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia 2016-2020

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Demokrati, Jämställdhet, Liberia, Mänskliga rättigheter1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-02-16

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya 2016-2020

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Jämställdhet, Kenya, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-12-04

Evaluation of the Swedish support to KA.DER – increasing the number of women in decision making processes in Turkey

- Sida Decentralised Evaluation 2015:49

SidaJämställdhet, Kvinnor, Sida, Turkiet4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-10-14

Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace

- Global Study on the Implementation of United Nations Security Council resolution 1325

UN WomenFred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 13252) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-09-12

Evaluation of Policy Dialogue as an Instrument – the case of Gender Equality

- Main report

- Sida Evaluation 2015:1

SidaAlbanien, Guatemala, Jämställdhet, Kongo4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-08-26

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda

- 2015 – 2019

UtrikesdepartementetHållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Rwanda1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-07-03

Evaluation of Policy Dialogue as an Instrument in Swedish Development Cooperation

- the case of Gender Equality

SidaJämställdhet4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-18

Men, masculinities and climate change

- A study of climate change impacts in cases from Greenland, Australia Peru and South Africa

LinnéuniversitetetJämställdhet, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-02-07

Evaluation of the “UN Joint Programme on Promoting Gender Equality at Local Level (Women Friendly Cities)” and “Women Friendly Cities Small Grants Programme”

- Sida Decentralised Evaluation 2015:9

SidaFN, Jämställdhet, Kvinnor, Turkiet, Urbanisering / hållbara städer, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-10-30

Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete avseende Palestina

- 2015-2019

UtrikesdepartementetJämställdhet, Klimat & miljö, Palestina1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-05-14

Voice and Agency

- Empowering women and girls for shared prosperity

The World BankJämställdhet, Kvinnor, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-02-13

From population issues to SRHR

- SWEDISH GLOBAL ENGAGEMENT IN SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS

RegeringskanslietBiståndsminister Hillevi Engström (M), Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-01-17

Teaching and learning: Achieving quality for all

- Education for all Global Monitoring Report 2013/4

UnescoBarn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning12) Dokumenttyp ej angiven
2013-11-05

Handbook for Mainstreaming.

- A Gender Perspective in the Agriculture Sector

- Publications on Agriculture and Rural Development: No. 6

SidaJämställdhet, Jordbruk, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-09-01

Immigration in Times of Emigration

- Challenges and Opportunities of Migration and Mobility in the Baltic Sea Region

Global UtmaningFlykt och migration, Jämställdhet, Östeuropa2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

Ett rättvist liv

- Svenska fackens globala engagemang

LO-TCO BiståndsnämndDemokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

The EU Aid Budget 2014-2020

- Fit to Ensure Human Rights, Gender Equality and Women’s and Girls’ Empowerment?

ConcordBudget, EU, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

Peace journalism

- How media reporting affects wars and conflicts

Kvinna till kvinnaCivilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-12-01

Gender Relations, Sexual Violence and the Effects of Conflict on Women and Men in North Kivu, Eastern Democratic Republic of Congo:

- Preliminary Results from the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES)

Promundo, Sonke Gender Justice NetworkJämställdhet, Kongo, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Equal Power Lasting Peace

- Obstacles for women’s participation in peace processes

Kvinna till kvinnaAfghanistan, Armenien, Bosnien-Hercegovina, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Equal Power – Lasting Peace

- obstacles for women’s participation in peace processes

Kvinna till kvinnaAfghanistan, Armenien, Bosnien-Hercegovina, Irak, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Liberia2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Equal Power Lasting

- Armenia and Azerbaijan. Stuck in conflict over Nagorno-Karabakh.

Kvinna till kvinnaArmenien, Azerbajdzjan, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Equal Power Lasting Peace

- Iraq. Between war and peace

Kvinna till kvinnaIrak, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Equal Power – Lasting Peace

- The Democratic Republic of Congo. No peace for women

Kvinna till kvinnaJämställdhet, Kongo, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Equal Power – Lasting Peace

- Bosnia and Herzegovina. Preparing for the next step

Kvinna till kvinnaBosnien-Hercegovina, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Women’s participation in peace negotiations: the role of the negotiating parties

Kvinna till kvinnaCivilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

World Development Report 2012

- Gender Equality and Development

The World BankJämställdhet, Världsbanken2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-10-09

Jämställdhet minskar fattigdom

Kooperation Utan GränserJämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-09-08

Biståndets resultat

- tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling

- Regeringens skrivelse 2010/11:167

RegeringenBilateralt samarbete, Jämställdhet, Kvinnor, Resultat1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2010-09-01

Mänskliga rättigheter i arbetslivet

- ILO:s 8 kärnkonventioner

LO-TCO BiståndsnämndAnständiga arbetsvillkor, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-01-01

Getting it Right?

- A Gender Approach to UNMIK Administration in Kosovo

Kvinna till kvinnaJämställdhet, Kosovo, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-03-01

Gender Equality in Practice

- A Manual for Sida

SidaJämställdhet, Kvinnor, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Quick Guide to What and How: increasing women’s access to land

SidaJämställdhet, Jordbruk, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-01-01

Tänk om!

- En handbok för varaktig fred

Kvinna till kvinnaDemografi / befolkningsstatistik, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-06-01

Sexual and Reproductive Health and Rights

- Strategy for development cooperation

SidaFN, Hälsa, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-04-01

Gender and Environment in Development Cooperation – An assessment of Agenda 21 and the platform for action

SidaJämställdhet, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-03-22

Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete

- Regeringens proposition 1995/96:153

UtrikesdepartementetBiståndets målsättning, Jämställdhet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet

Evenemang om Jämställdhet (98 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-06-28 Feministisk utrikespolitik – opportunism eller framtiden för svensk utrikespolitik? Olof Palmes Internationella Center välkomnar dig till ett rapportsläpp och samtal om Sveriges feministiska utrikespolitik den 28 juni kl. 13:00. Utrikesminister Margot Wallström (S) kommer att ge sin syn på vägen framåt för den feministiska utrikespolitiken, [...] Olof Palme International Center "Good governance", Demokrati, Ekonomisk jämlikhet, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2018-06-12 Overcoming Barriers to Sexual and Reproductive Health and Rights Gender equality and women’s wellbeing are key for achieving sustainable development. Ensuring global access to sexual and reproductive health and rights (SRHR) is therefore a targeted area within the 2030 Agenda for Sustainable Development. SRHR [...] EBA, Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet (KI), RFSU, Uppsala Universitet, Utrikesdepartementet Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Sektorskoncentration, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2018-05-23 Teater för samhällsförändring Till vår stora glädje visade det sig att intresset för att delta på teater-eventet som hålls den 24/5 var så pass stort att Svalorna Latinamerika nu beslutar att anordna ytterligare ett event den 23/5 så [...] Svalorna Latinamerika "Bad governance", Barn och unga, Demokrati, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Sociala skyddsnät
2018-05-15 Internationell konferens om män och jämställdhet Den 15-16 maj anordnar Sverige den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet (ICMEO). Jämställdhetsminister Lena Hallengren är värd för konferensen som äger rum i Stockholm. Konferensen har tidigare hållts i Tyskland, Österrike och Luxemburg och i år är [...] ICMEO, Jämställdhetsmyndigheten Jämställdhet
2018-04-16 Food Security Through a Gendered Lens How can a gendered lens be applied to policy on food security? A discussion with the UN World Food Programme’s Director for the Gender Office In a world where we produce enough food to feed everyone, 815 [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Sida, World Food Programme (WFP) Hunger, Jämställdhet
2018-03-08 Kroppar och territorium: om kvinnors motstånd och uppror i Latin På ETC bokcafé samlas vi för att samtala om feminist- och kvinnorörelsen i Latinamerika och insikten att förtrycket, för många kvinnor, är mångfacetterat. En urfolkskvinna på landsbygden som kämpar för sin rätt till mark kan [...] ETC Bokcafé, Latinamerikagrupperna Jämställdhet, Kvinnor
2018-03-05 FUF-fåtölj: #Metoo i Kenya, Malawi och Zambia Vad som började med en tweet utlöste en viral lavin av röster från hela världen som åskådliggjorde sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor under hashtaggen #metoo. Inom loppet av några månader trädde miljontals kvinnor fram [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Jämställdhet, Kenya, Kvinnor, Malawi, Zambia
2017-10-25 Demilitarizing gender and development Cynthia Enloe a feminist writer, theorist, and professor will discuss the topic of gender and militarism. Militarization is mostly about ideas and amongst those ideas are often the idea of the natural protector evident. And [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor
2017-11-11 Palmedagen 11 november 2017 och Palmecentret 25 år Från oro till framtidstro På Palmedagen den 11 november 2017 – då vi också firar 25-årsjubileum – diskuteras hur arbetarrörelsen ska ta sig an utmaningar som klimatförändringar, migration och växande klyftor. Räcker frihet, jämlikhet och solidaritet [...] Olof Palme International Center Anständiga arbetsvillkor, Flykt och migration, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sociala skyddsnät
2017-10-12 Men’s violence against women in Nicaragua – then and now (1995 – 2015) Coming straight from the U.S.A. and Nicaragua, Founding Director of the Global Women’s Institute at George Washington University, Mary Ellsberg, and independent researcher, Margarita Quintanilla, will give a seminar on how the situation regarding violence [...] Svalorna Latinamerika, The Institute of Latin American Studies Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Nicaragua
2017-10-03 Land rights — combating climate change and advancing peace and gender equality Today, nearly a third of the world’s population does not have secure rights to the lands and forests they customarily claim. Secure indigenous and community land rights are often a pre-requisite for reducing deforestation and [...] Sida Fred och säkerhet, Jämställdhet, Klimat & miljö, Landgrabbing
2017-08-23 How can climate-smart agriculture and rural development foster resilience? Climate-smart agriculture with its focus on sustainable resource management and rural development are frequently mentioned among the solutions for creating prosperous societies. However, how exactly do we apply and combine these tools? These are the [...] International Fund for Agricultural Development (IFAD), SIANI, Utrikesdepartementet Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd
2017-08-25 Stockholm Act-Winning The Hunger Games – One of the Greatest Challenges of Our Time Hur kan en niondel av världens befolkning inte ha tillräckligt med mat när samma värld slänger en tredjedel av all mat som produceras? Vad har hunger och ojämställda förhållanden i världen för relation? Hur kan [...] Hungerprojektet Hunger, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2017-08-19 Global Bar – Julia Wiraeus om kvinnornas Indien Julia Mariella Wiræus, författare, frilansjournalist och Indienkännare, är aktuell med boken De kallade henne Delhi braveheart. Med avstamp i den ökända våldtäkten 2012 på 23-åriga Jyoti och de svallvågor som följde beskriver Julia Wiræus ett [...] Global Bar, Global Reporting Indien, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-07-06 Funktionsnedsättning, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter Personer med funktionsnedsättningar har sämre villkor än andra grupper. Vad krävs för att bekämpa fattigdom och utveckla utbildningsväsendet, arbetslivet och hållbara städer för alla? Hur kan funktionshinderperspektivet bidra till att de globala målen och Agenda [...] MyRight Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation
2017-07-03 Sex, makt och kontroll – hur världspolitik och myter sätter stopp för utveckling och jämställdhet Den globala debatten kring sexualitet och reproduktion är hårdare än på länge. Detta får svåra konsekvenser som tonårsgraviditeter och osäkra aborter. Tillgång till sexualundervisning är därför helt avgörande för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och [...] Plan International Sverige, RFSU Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-06 Glömda eller bortprioriterade? Tonårstjejer i kris och konflikt Var tionde minut dör en flicka till följd av våld och i kris och konflikt situationer är flickor särskilt utsatta. Trots att handlingsplanen för Sveriges feministiska utrikespolitik refererar specifikt till flickor i kris och konflikt [...] International Rescue Committee, Plan International Sverige Barn och unga, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-07-06 The feminist from Belarus – life as an oppositional activist in Europe’s last dictatorship With human rights as a starting point, this dialogue presents a personal depiction on what it’s like to be a woman and an activist in today’s Belarus. Medverkande: Sofia Jarl, Chairperson, the Center Women of Sweden, Olga [...] Centerkvinnorna, Centerpartiet, Centerparty International Foundation Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2017-07-06 Ssch! Världen ser rött när vi blöder – om mens som hinder för utveckling Varje dag har 800 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen mens. Trots att kopplingarna mellan mens och utveckling är tydliga förblir frågan ett tabubelagt ämne, omgärdat av myter och okunskap som varje dag [...] Essity, Kvinna till kvinna, Plan International Sverige, Union to union Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-04 Sexuellt våld mot kvinnor i krig och fredstid – en global fråga Vi visar filmen The man who mends women om dr Denis Mukweges arbete mot sexuellt våld i DR Kongo, med efterföljande samtal. Vilka paralleller kan dras från det konfliktdrabbade DR Kongo till situationen globalt, där [...] Kvinna till kvinna, PMU Jämställdhet, Kongo, Mänskliga rättigheter
2017-07-03 Bota din världsångest: Backlashen mot kvinnor Andelen kvinnor i världen med avlönat arbete har minskat, Ryssland fortsätter att tillåta våld inom äktenskapet och Donald Trump har stoppat allt bistånd till organisationer som inte tar avstånd från abort. Vilka konsekvenser får det [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), OmVärlden Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-07-04 The right to safe sex – Swedish ODA for global health How much health aid (ODA), including SRHR, do countries provide overall, and specifically Sweden? How has this changed over time and why? What trend can we see, and what does this mean for Sweden’s role [...] Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet
2017-07-06 Så får vi fler kvinnliga presidenter! Vad krävs av ett samhälle för att det ska vara möjligt för kvinnor som lever i fattigdom på landsbygden att få mer makt? Till att börja med över sin vardag, och kanske hela vägen till [...] We Effect Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Kvinnor
2017-07-05 Almedalen 2030 – unga ledares visioner Vi blickar framåt och tittar på samhället år 2030. I ett samtal med 2030s ledare diskuterar vi Sveriges framtid när det gäller FNs hållbara utvecklingsmål, Agenda 2030, med särskilt fokus på jämställdhet och jämlikhet. Unga [...] Flickaplattformen, Hungerprojektet, Make Equal Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet
2017-07-02 Honor Diaries Honor Diaries är en dokumentärfilm från 2013 av producent Paula Kweskin. Filmen visar nio kvinnliga människorättsaktivister med ursprung i den muslimska såväl som den ickemuslimska världen. Vi följer deras ansträngningar för att genomföra förändring, både [...] Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-05 Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? Sverige är det första landet i världen som har en uttalat feministisk utrikespolitik. Med de stora bakslag för kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter som vi sett i stora delar av världen under det gånga året [...] Afrikagrupperna, Concord, Individuell Människohjälp (IM), Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Kvinna till kvinna, MÄN, MyRight, operation 1325, Plan International Sverige, PMU, Rädda Barnen, RFSL, RFSU, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska Freds och skiljedomsföreningen, Svenska Kyrkan Internationellt Arbete, Union to union, WaterAid, We Effect Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, HBTQI-personer, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige i FN:s säkerhetsråd, Vapenhandel
2017-07-05 Feminism och skog – en kärleksaffär Skogen är viktig för den globala livsmedelsförsörjningen! Kvinnor har en nyckelroll i utvecklingen av hållbart brukande av skogslandskapet. Kan Sverige, med vår höga andel kvinnligt ägarskap och företagande i skogssektorn bidra med erfarenhet till en [...] Focali, Stockholm Environment Institute, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Feministisk utrikespolitik, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor
2017-06-07 FUF-fåtölj: Bristande “menskliga” rättigheter På många platser i världen är kunskapen om mens otillräcklig. Blodet betraktas som något som ska osynliggöras, menstruerande personers kroppar tabubeläggs och mens omges ofta av tystnad och skam. När detta kombineras med bristfällig tillgång [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-05-22 Iran efter presidentvalet Seminariet ordnas några dagar efter presidentvalet i landet. Inför presidentval brukar det spekuleras i huruvida den vinnande presidenten ska stå för ett ortodoxt eller reforminriktat ledarskap. Landet har en ung välutbildad befolkning som verkar för reformer [...] ABF Stockholm Demokrati, Iran, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2017-04-20 Social movements, gender equality and identities in contemporary South Africa Participants: Elina Oinas, Professor in Sociology, Helsinki University. Miles Rutendo Tanhira, Journalist, Activist, Founder/Editor of Queerstion Media. Mathabo Khau,Senior researcher, Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, South Africa. Moderator: Patience Mususa, Senior researcher, the Nordic Africa Institute. The seminar will [...] Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala konstmuseum Jämställdhet, Sydafrika
2017-03-29 Vägskäl Brasilien: Mellan hopp och förtvivlan i världens femte största land En paneldiskussion om Brasiliens ekonomiska och politiska kris. Panelister: Torsten Wetterblad, utvecklingsekonom, Thaïs Machado-Borges, socialantropolog och Örjan Bartholdson, socialantropolog. Samtalsledare: Laura Álvarez López, professor i portugisiska. Kvällens panel diskuterar den pågående krisen och dess konsekvenser på [...] ABF, ABF Stockholm, Latinamerikainstitutet Brasilien, Ekonomisk jämlikhet, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Utvärdering
2017-03-08 Kvinnor i Afrika Kvinnorna har en viktig roll som sammanhållande och bärande krafter i familjerna, men också en central ställning för utveckling av samhällena och ekonomin på kontinenten. Delar av Afrika är hårt drabbat av krig, kriser, fattigdom [...] ABF Stockholm, Afrosvenskarnas Riksförbund Afrika, Jämställdhet, Kvinnor
2017-03-06 Beyond Commitment to Action: Fulfilling Global Promises on Women´s Economic Empowerment for Sustainable, Inclusive and Equitable Developent An afternoon seminar with Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director of UN Women. The panel discussion will focus on key recommendations and showcase experiences on how to upscale efforts to fulfil global promises on women´s economic empowerment [...] Sida, UN Women, Utrikesdepartementet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor
2017-03-07 Mens, makt och arbete Vad kan den fackliga rörelsen göra för att säkra att mensen inte blir det som skiljer på vilka förutsättningar människor har att utvecklas och försörja sig? ABF Stockholm, Arena Idé, Union to union Hälsa, IFS (internationella fackliga samorganisationen), Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2017-01-31 Fredsöl: Feminism, fred och FN Nu när januari slutar så har Sverige suttit sin första månad som ordförande i FNs Säkerhetsråd. Under tiden så har Trump tillträtt som president i USA och redan hunnit inskränka kvinnors rätt till sina egna [...] Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Ryssland, Storbritannien, USA
2017-01-18 Jämställdhet – mål och medel för global utveckling Att arbeta för kvinnors och flickors möjligheter att bidra på lika villkor som män och pojkar är ett mål i sig, men det är även ett sätt att tillvarata hela nationens resurser och på så [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Sveriges kvinnolobby Jämställdhet
2016-12-14 Gender Based Violence Online: Stories and Strategies Violence online is often used to silence women who raise their voices, threatening their freedom of expression and democracy at large. We see an alarming trend of shrinking space for civil society and democracy on [...] Sida Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2017-02-11 Arbetarrörelsens Europakonferens: Hur bygger vi ett jämlikt Europa? Frågan om EU:s framtid brådskar. Svaren måste formuleras nu. Hur bygger vi ett EU-samarbete som är till för alla? Hur ser vi till att fler börjar prioritera jämlikhetsfrågor och arbetsrättsliga frågor lika mycket som ekonomiska? [...] Tankesmedjan Tiden EU, Jämställdhet
2016-11-19 Mänskliga Rättighetsdagarna: Militarism from a feminist perspective What is militarism? How is it related to human rights? Professor Cynthia Enloe, American professor of Political Science at Clark University, has done research about militarism from a feminist perspective for about 50 years. Why [...] Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), MR-dagarna Fred och säkerhet, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-11-19 Mänskliga Rättighetsdagarna: Egna pengar – egna val Hur kan det komma sig att insatser för att stärka kvinnors ekonomiska ställning och rättigheter ofta har förbluffande goda effekter? Panelsamtal om hur vägen till att nå de globala hållbarhetsmålen går genom kvinnor. Medverkande: Fairtrade Sverige, [...] Individuell Människohjälp (IM) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor
2016-11-18 Mänskliga Rättighetsdagarna: Organizing the self-employed women Kristina Henschen, chef Union to Union, samtalar med Reema Nanavaty, generalsekreterare för den indiska organisationen Self Employed Women’s Association. SEWA organiserar uppåt två miljoner kvinnor inom den informella sektorn. Hon kommer att tala om vikten av [...] MR-dagarna Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-11-17 Mänskliga Rättighetsdagarna: Facket – En mansvärld i förändring? Jämställdhet är en arbetsmiljöfråga. Hur jobbar egentligen facket med frågan, i Sverige och i världen? Vilket ansvar har män för kvinnors arbetsvillkor? Medverkande: Elin Gustavsson Fagerlund, Elektrikerförbundet, Nathalie Lucasson, Union to Union, Johan Sjöström, Byggnads.  Moderator: Anna [...] Elektrikerförbundet, Union to union Jämställdhet, Kvinnor
2016-10-12 Uppsatslunch: Tema Kvinnor, Fred och Säkerhet Operation 1325 bjuder in till uppsatslunch för alla studenter som skriver uppsatser relaterade till FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Studenten är välkommen oavsett hur långt hen kommit i  planeringen, forskandet, skrivandet och sökandet. Det här [...] operation 1325 Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2016-10-11 Jämställdhetsminister Åsa Regnér och Flickaplattformen bjuder in till Internationella flickadagen Den 11 oktober infaller Internationella Flickadagen, en dag som instiftades av FN 2011. Flickaplattformen och jämställdhetsministern Åsa Regnér har gemensamt bjudit in högstadie- och gymnasieelever i Stockholmsområdet till ett evenemang på Fryshuset i Skärholmen. Här [...] Flickaplattformen Jämställdhet, Sverige
2016-10-11 Den feministiska våren i Brasilien – vad händer nu? Den folkvalda presidenten Dilma Rousseff är avsatt i en parlamentarisk kupp. Kritiken mot henne har färgats av sexism och machoattityder. I den nya korruptionsanklagade presidenten Michel Temers regering finns inte en enda kvinna bland de [...] ABF Stockholm Brasilien, Demokrati, Jämställdhet, Korruption
2016-10-24 FUF-fåtölj: Resolution 1325 & internationellt försvarsarbete FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs år 2000. Detta var första gången medlemsstaterna agerade för att inkludera ett genusperspektiv i alla delar av fredsarbetet. Resolutionen antogs eftersom civila blivit mer och [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2016-09-26 Agenda 2030: Inequality – the New Threat to Global Development The Swedish Institute of International Affairs (UI) invites you to a seminar on inequality and global development. When the world agreed on new sustainable development goals (SDG) in the United Nations a year ago the [...] Utrikespolitiska Institutet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet
2016-07-07 Feminism – nyckeln till utveckling för alla? Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling vilket går hand i hand med Sveriges feministiska utrikespolitik. FN-förbundet arbetar för att flickors och kvinnors rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), ska genomsyra all [...] Svenska FN-Förbundet Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-07-04 Bikta din världsångest: Ojämställdhet Det är mycket som händer i världen just nu och många våndas över globala utmaningar som konflikter, orättvisor och klimatförändringar. OmVärlden och FUF vill därför ge besökarna under Almedalsveckan en möjlighet att uttrycka sin världsångest. [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), OmVärlden Jämställdhet
2016-07-06 Högerextremism och nationalism i Europa – hur påverkar det sexuella och reproduktiva rättigheter? Aborträtten, preventivmedel, sexualupplysning och hbtq-personers rättigheter ifrågasätts högljutt idag. Det gäller inte minst av religiösa, nationella och högerextrema rörelser i Europa. Vilka är det som står för motståndet, vad vill de och vad kan vi [...] RFSU EU, Hälsa, HBTQI-personer, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-07-05 FN behöver en kompass mot sexuella övergrepp De senaste åren har det skett en förskjutning vad gäller arbetet mot sexköp och människohandel inom flera FN-organisationer. Nyligen uppdagades sexuella övergrepp begångna av utsänd FN-personal. Behövs det ett omtag vad gäller arbetet mot sexuell [...] Sveriges kvinnolobby FN, Jämställdhet, Människohandel, Mänskliga rättigheter
2016-07-06 En Agenda 2030 för alla flickor? Hur ser vi till att agendan gynnar flickor och unga kvinnor överallt i världen? Hur ska den feministiska regeringen se till att flickors och unga kvinnors perspektiv tas tillvara, både här i Sverige och globalt? Nu [...] Flickaplattformen, Hungerprojektet, Make Equal FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor
2016-07-04 Barn som föder barn – en fråga om utveckling, rättigheter och framtid Sverige och andra givarländer må vara bra på jämställdhet och frågor om rör sexuella och reproduktiva rättigheter men det glöms ofta bort att det faktiskt även gäller flickor – barn. Då flickorna dessutom ofta tvingas [...] Plan Sverige, United Nations Population Fund (UNFPA) Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-06-02 Prisutdelning för skydd av mänskliga rättigheter och paneldiskussion Välkommen till FN-förbundets prisutdelning och paneldiskussion om det svenska skyddet mot barn- och tvångsäktenskap. FN-förbundets årliga pris till en person som har gjort viktiga insatser för mänskliga rättigheter i Sverige delas ut den 2 juni på [...] FN-förbundet FN, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-06-10 Jämställdhet i det humanitära biståndet och utvinningsindustrins effekt på kvinnors ställning Varmt välkommen till ett av EBA:s DDB-seminarium! Med EBA:s Development Dissertation Briefs ges nyligen disputerade doktorer möjlighet att presentera sin forskning med fokus på relevansen för utformningen av det svenska biståndet. Under detta seminarium presenteras kortare sammanfattningar [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Humanitärt bistånd, Jämställdhet
2016-05-31 Lärdomar från Afghanistan Afghanistan har länge varit mottagare av svenskt bistånd. Sedan slutet av 2001, när talibanregimen störtades, har Sverige deltagit i ett omfattande internationellt engagemang som innefattat diplomatiska, politiska och militära insatser såväl som utvecklingsinsatser. Sverige har [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Afghanistan, Biståndsformer, Jämställdhet
2016-05-02 Ungas engagemang för feminism i Bolivia Hanna Lönnebo och Maja Lavett från Billströmska folkhögskolan berättar om Ungas engagemang för feminism i Bolivia. Studiefrämjandet, Svalorna Latinamerika Bolivia, Jämställdhet
2016-05-27 Seminarium om genus och jämställdhet Lena Martinsson, professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet är huvudtalare och kommer att redogöra för sin studie av kvinnorörelser på den pakistanska landsbygden. Tillsammans med kollegor har hon just avslutat två bokprojekt, den ena handlar [...] Forum Syd Jämställdhet, Pakistan, Utbildning
2016-04-26 Development Talks – Handelsavtal med östra Europa – en fråga om jämställdhet Trade Policy in Eastern Europe – Why Gender Matters. A discussion about the effects of trade policies on women and men in Eastern partnership states (a joint initiative involving the EU, its Member States and [...] Sida Armenien, Azerbajdzjan, EU, Georgien, Handelspolitik, Jämställdhet, Moldavien, Ukraina, Vitryssland
2016-04-13 Releasefest för RFSU dokumentär RFSU dokumentär – en podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter Kom och fira premiären av podden som inte lämnar någon oberörd. I RFSU dokumentär möter du människor som kämpat för att få älska någon av [...] RFSU Flykt och migration, HBTQI-personer, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-04-09 Samling för antirasism Rasism delar in människor i kategorier, stänger gränser och reser hinder, globalt och lokalt. På lördag samlas tusentals antirasister i ABF-huset för att förändra de system som stänger människor ute. – Vi lever i rasistiska strukturer, [...] ABF Stockholm Europa, Flykt och migration, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-04-07 Resurser till kvinnor och flickor: att genomföra visionen om SRHR för alla genom Agenda 2030 Sverige är sedan många år en viktig och modig röst i världen för motvindsfrågor som rätten till säker abort, kampen mot barnäktenskap, tillgång till preventivmedel och sexualupplysning för unga etc. Med Agenda 2030, Addis Ababa Action [...] RFSU, Riksdagens Tvärpolitiska grupp för Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR-grupp) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2016-03-16 FUF-fåtölj: Feminism och kvinnorörelser i Latinamerika Kvinnorörelser har spelat en viktig roll för kvinnors rättigheter och ställning i Latinamerika och är idag en aktör att räkna med i den politiska debatten. De arbetar ofta med jämställdhet parallellt med andra rättighetsfrågor, till [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sydamerika
2016-03-17 Samtal: Kvinnokamp i Afghanistan Kom och lyssna på Malalai Joya som är kvinnorättsaktivist, författare och tidigare politiker. Hon är känd för sin kritik mot regeringen i Afghanistan och mot närvaron av trupper från USA och NATO. Flera gånger har [...] ABF Stockholm, Amnesty, Palmecenter Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-03-13 Filmvisning och panelsamtal om situationen i El Salvador El Salvadors moderna historia har präglats av våld, med händelser som massakern på landets urbefolkning på 1930-talet och det brutala inbördeskriget som bröt ut 1979 och som pågick i över ett decennium. Idag har El [...] ABF Stockholm, Schools for the Future El Salvador, Hälsa, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Sociala skyddsnät
2016-03-11 Hur går det för den feministiska utrikespolitiken? Seminarium. Vinner feminismen mark globalt och i EU-samarbetet? Vilka är de konkreta verktygen och resultaten? Medverkande: Laila Naraghi, politiskt sakkunnig hos Margot Wallström; Hans Linde, ledamot (V) av riksdagens utrikesutskott samt Jesper Bengtsson, chef för [...] Tankesmedjan Tiden EU, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Utrikesdepartementet
2016-03-09 Våldsamma maskuliniteter och våldförebyggande arbete CEPREV, Centret för Förebyggande av Våld i Nicaragua arbetar våldsförebyggande, bland annat med att förändra unga mäns attityder och deras syn på mansrollen. Organisationen har nått stora framgångar i sina områden där våldsanvändning och gängmedlemskap [...] Diakonia, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), operation 1325 Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Nicaragua, Samhällsaktörer, Samhällsgrupper
2016-03-08 De bortglömda kvinnorna – Dags att se sambandet mellan kön, fattigdom och funktionsnedsättning “Den 8 mars är internationella kvinnodagen och över hela världen uppmärksammas kvinnors rättigheter. Trots många års kamp finns det en grupp som nästan aldrig nämns när det pratas om jämställdhet, rättigheter och fattigdomsbekämpning. Kvinnor, tjejer [...] MyRight Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation
2016-02-23 Hållbar fred i sikte för Colombia? Ett panelsamtal om kvinnor, fred och säkerhet i Colombia inför stundande fredsavtal. Kvinna till kvinna, Sida Colombia, Jämställdhet
2015-11-09 Daliters rättigheter i tillväxtens Indien “Trots att kastsystemet officiellt är avskaffat kränks daliters (tidigare kastlösa) rättigheter varje dag. Mest utsatta är dalitkvinnor som möter våld och diskriminering både på grund av kön och kasttillhörighet. Hur kan man stötta de mest [...] Indien, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2015-11-21 “Beijing +20” “Tvådagars-konferens. Göteborg. För 20 år sedan mobiliserades den globala kvinnorörelsen för att formulera den mest progressiva handlingsplanen för ökad jämställdhet som någonsin skrivits: Beijing Platform for Action. Detta uppmärksammas av kvinnorörelser över hela världen. Vilka [...] GADIP (Gender and Development in Practice) Jämställdhet, Kvinnor
2015-11-19 “Sida: Unga Dramaten hjälper till att fira Världstoalettdagen med utdrag ur sin föreställning ”Mens”” Trots att vi vet att mens är något självklart och fullkomligt naturligt för den biologiska cykeln och ett faktum som kvinnor världen över hanterar varje månad, år in och år ut, är det fortfarande tabubelagt [...] Sida Hälsa, Jämställdhet, Utbildning, Vatten
2015-11-05 1325 på prov: kan nya normer göra skillnad? Utrikespolitiska institutet, Försvarshögskolan och Folke Bernadotteakademin bjuder in till ett seminarium för att uppmärksamma att FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet i år fyller 15 år. Vad har hänt sedan resolutionen antogs? Vilken [...] Folke Bernadotteakademin, Försvarshögskolan, Utrikespolitiska Institutet Jämställdhet, Resolution 1325
2015-09-24 Om kvinnokraft i krig och konflikter – samt kvinnors roll därefter Har kvinnors inflytande ökat de senaste 15 åren, sedan FN antog resolution 1325? Vi tar avstamp i FN:s resolution 1325 och diskuterar frågor som rör kvinnors situation. Denna gång flyttar vi fokus från kvinnors utsatthet som offer [...] FN-förbundet Jämställdhet, Resolution 1325
2015-09-22 Glocal Development Talks: A feminist foreign policy for development? “In an effort to influence the decisions made under the umbrella of different development goals, we aim to provide a platform for voices from the Global South. During this conference the effect of global politics will [...] Svalorna Indien Bangladesh, Svalorna Latinamerika Jämställdhet, Vapenhandel
2015-09-25 “De förföljer och mördar oss” Att vara kvinna och ställa krav på rättigheter innebär dubbel utsatthet. Situationen för kvinnoorganisationer förvärras i världen; hur påverkar det demokrati och jämställdhet? Medverkande: Åsa Eldén, Christina Hagner, Susanna Wasielewski Ahlfors Sida Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor
2015-10-21 Stockholm Internet Forum Årets upplaga av Stockholm Internet Forum (SIF15) hålls på Münchenbryggeriet den 21 och 22 oktober, och arrangeras av Sida. Temat för i år är “tillgång” som kommer att diskuteras utifrån utmaningar kring ekonomi, teknologi, policy [...] Sida Demokrati, Jämställdhet, Press- och yttrandefrihet
2015-08-28 Men and Boys: From Beijing to the SDGs Welcome to an update on the work with men and boys for gender equality. For the first time there is a State of the Worlds Fathers – listen to the evidence it provides. In [...] Sida Jämställdhet, Samhällsgrupper
2015-06-29 En feministisk utrikespolitik för EU Om hur Sverige kan bidra till en europeisk utrikespolitik som är jämställd. Är det ens möjligt? Tre kvinnor inblandade i utformningen av EU:s utrikespolitik om hur vi kan utmana rådande strukturer och vilka möjligheter och [...] Socialdemokraterna EU, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor
2015-06-30 Kommuner behövs för ett jämställt utvecklingssamarbete Statliga och civilsamhällesorganisationer är viktiga för ett jämställt utvecklingssamarbete men en nivå som ofta glöms bort både vad gäller jämställdhet och utvecklingssamarbete är den lokala nivån. I det här seminariet kommer vi att fokusera på [...] Internationellt Centrum för Lokal Demokrati Demokrati, Forskning och innovation, Jämställdhet, Kommunbistånd
2015-07-03 Feministisk diplomati och utrikespolitik? Sveriges regering har deklarerat att de tänker bedriva en feministiskt orienterad utrikespolitik. Vad innebär detta och vilka konsekvenser kan en sådan politik få på den internationella arenan. Kvinnor har under lång tid varit osynliga och [...] Statsvetenskapliga förbundet Feministisk utrikespolitik, FN, Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Kvinnor
2015-07-02 Ekonomisk utveckling för kvinnor är utveckling för ett helt samhälle “Världens kvinnor tjänar mindre, har sämre villkor, är mer utsatta och i lägre grad representerade på arbetsmarknaden. Detta trots att hela samhället gynnas när kvinnor bidrar till och får inflytande över sin familjs ekonomi. Hur [...] Individuell Människohjälp (IM), Union to union Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-07-02 Feministisk utrikespolitik – när, var, hur? Medverkande ger sin syn på vad feministisk utrikespolitik är och vad deras roll i en sådan kan vara. Medverkande:  Anna Ek, Ordförande, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen. Stina Oscarson, skribent. Valter Vilkko, Verksamhetsutvecklare Jämställdhetsintegrering, Försvarsmakten. Sarah Thomsen, Ämnesföreträdare, [...] Utrikespolitiska Förbundet Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet
2015-06-30 En feministisk utrikespolitik från vaggan till graven – vilken roll spelar demografin i biståndet? I många av Sveriges partnerländer i biståndet är över hälften av befolkningen barn, samtidigt som andelen äldre växer snabbt. Vad som ibland kallas ”särintressen” – barn, unga och äldre – utgör i flera fall runt [...] Pensionärer Utan Gränser (PRO-Global), Plan Sverige Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2015-07-02 En feministisk utvecklingspolitik i kriser “En feministisk utvecklingspolitik ska bidra till att skapa långsiktig utveckling med demokrati, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning som ledord. Men när kriser blossar upp, är risken stor att klyftan blir djup mellan den akuta nödhjälpen och [...] Kvinna till kvinna Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2015-06-29 Att skapa säkerhet för alla – feministisk säkerhetspolitik Regeringen deklarerade i höstas att Sverige skall föra en feministisk utrikespolitik. Men vad innebär detta för det säkerhetspolitiska fältet i stort? Vilka verktyg för fred och säkerhet erbjuder en feministisk säkerhetspolitik och varför behövs detta [...] Folk och Försvar Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet
2015-06-29 Global Bar Debatt: Säkerhetsrådet nästa? Sverige kampanjar för en plats i FN:s säkerhetsråd, men når vi målet? Vilka frågor vill Sverige driva och kommer den starka profileringen kring feminism, Saudiarabien och Palestina och andra frågor att vara en fördel – [...] Global Bar FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Palestina, Saudiarabien
2015-06-29 Kulturkrockar – en förutsättning för bra bistånd Diasporans roll som global förändringsaktör blir allt mer påtaglig. I Sverige har nästan varje tredje invånare sitt ursprung i ett annat land. Genom kulturella och sociala remitteringar kan diasporan ha en avgörande betydelse för ett [...] Forum Syd Demokrati, Jämställdhet, Kultur, Mänskliga rättigheter
2015-06-29 Kvinnors makt över sitt eget liv – nyckeln till utveckling! Inför slutförhandlingarna i FN i juli om den nya globala utvecklingsagendan, post 2015, uppmanar FN-förbundet Sverige att stå upp för och försvara flickors och kvinnors rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, i [...] FN-förbundet FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Post-15
2015-05-09 Feministiskt forum 10 år När Feministiskt forum arrangeras den 9 maj 2015 på ABF-huset i Stockholm, gör vi det för tionde gången. Tillsammans med alla organisationer och privatpersoner som arrangerar de drygt 45 programpunkter under dagen hoppas vi få [...] ABF Stockholm Jämställdhet
2015-05-04 Poverty and inequality reduction in Latin America – a sustainable paradigm shift? During the last two decades poverty and income inequality has decreased substantially in Latin America. Budget allocations for social expenditure have increased and the middle class has grown. What are the main explanations behind this [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), IDEA, Stockholms Universitet "Good governance", Centralamerika & Västindien, Jämställdhet, Sydamerika
2015-04-14 Colombia: Ending the Forever War? The Colombian government and the FARC guerrilla are currently negotiating a peace agreement in order to finally resolve one of the most protracted armed conflicts in the world. While the two parties have preliminarily agreed [...] Folke Bernadotteakademin Colombia, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2015-04-24 Development Talks, Sweden’s Feminist Foreign Policy – What does it mean for Africa? The Swedish government recently launched a feminist foreign policy. How does it affect Sida’s development work to improve women’s rights and representation in sub-Saharan Africa? Does the policy offer anything new to feminism in Africa? [...] Sida Afrika, Jämställdhet
2014-07-03 Män, pojkar och sexuellt våld – en biståndsfråga? FN räknar med att minst var tredje flicka eller kvinna någon gång utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Även pojkar och män är drabbade men deras situation uppmärksammas sällan. Detta är alarmerande [...] Rädda Barnen, Sida Jämställdhet
2014-07-02 Vad säger demokratiforskningen om mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet? “Under seminariet kommer vi att vända och vrida på demokratibegreppet och de värderingar som ligger till grund för den västerländska synen på demokrati. Resultaten behandlar bland annat frågor som kvinnors inflytande och rättigheter och är [...] Göteborgs Universitet Demokrati, Forskning och innovation, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2014-07-01 Ökande nationalism – vad betyder det för kvinnors rättigheter? “Kvinna till Kvinna och EXPO presenterar rapporten Folk, familj och fosterland – Nationalismens konsekvenser för jämställdhet. Vad betyder nationalismen på västra Balkan för kvinnors mänskliga rättigheter? Hur ser nationalistiska partier i Europa på kvinnans roll [...] Kvinna till kvinna Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor
2014-07-01 Oheliga allianser och traditionella värderingar “På flera fronter ser vi att kampen för kvinnors rättigheter möter motstånd och tvingas till reträtt. Inom FN samverkar en ohelig allians av konservativa krafter från Ryssland, Vatikanen och Iran för att sakta men säkert [...] Kvinna till kvinna, Sida Fred och säkerhet, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2014-07-03 Syrien – ett samtal om FN “Kvinnor från civilsamhället spelar en stor roll som fredsaktörer inne i Syrien, men stängs ändå ute från förhandlingarna. Hur kan FN:s resolutioner om kvinnors deltagande i fredsprocesser omsättas i verkligheten?” Kvinna till kvinna, Svenska FN-Förbundet Civilsamhället, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Syrien

Kommentarer i diskussionen om Jämställdhet (17 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2016-06-15 David Nilsson, KTH: "Sida ger inte stöd till jordbruket" säger WeEffect. "Det gör vi visst det" svarar Sida. Att jordbruk har en fortsatt viktig roll för utvecklingen i Afrika är självklart, även nu när regionen har den snabbaste urbaniseringen i hela världen. Men vad varken Petterson, Rogeman eller Sandrup tar upp på allvar i sin replikväxling är att detta handlar om regionalt bistånd. Den typen av stöd syftar till att finanseria kollektiva nyttigheter på den regionala nivån, det vill säga frågor som måste hanteras mellanstatligt och överstatligt till exempel via African Union. Det finns många sådana frågor: handel, migration, säkerhet, gränsöverskridande vattenresurser, transportkorridorer, långväga luftföroreningar för att bara nämna några. En utveckling av jordbruket i Afrika har många utmaningar men de allra flesta löses inte på regional nivå utan lokalt och nationellt. Lokala transporter och marknadstillgång, utbildning och kvalificerad rådgivning, insatsvaror, lokala kapitalmarknader, och framförallt reformer kring mark och äganderätt; allt detta hanteras nationellt - inte regionalt! Självklart finns det starka kopplingar mellan jordbruksutveckling och många regionala nyttigheter som handel, standardisering och vattenresurser, men då klassas de heller inte som jordbruksstöd som Petterson riktigt påpekar. Allt detta vet man självklart på en så stor och professionell organisation som WeEffect. Ändå gör man en stor sak - i opionionsbildandets finrum DN Debatt - av att inte jordbruket finns med i det regionala biståndet. Varför, kan man undra? Debatten om biståndet är tyvärr alltför sällan en debatt utan en kavalkad av partsinlagor där var och en pläderar för sin egen hjärtefråga. Den som arbetar med jordbruk framhåller just detta som den viktigaste frågan. Humanitära organisationer understryker katastrofinsatser som det främsta, människorättsorganisationerna slåss för sitt, och så vidare. För snart 10 år sedan kom debattboken "Det svenska biståndsberoendet". Där argumenterades att hundratals organisationer med tusentals yrkesverksamma i Sverige har blivit beroende av biståndet för sin egen överlevnad och för sina karriärer, och därmed slåss med näbbar att klor för att öka biståndet framförallt till sin egen typ av verksamhet. Även om boken hade sina svagheter stärks dess argument när debatten färgas av partsinlagor. Låt oss inte gå åt ett håll där biståndet blir en huggsexa om en krympande budget, en Tragedy of the Commons styrd av vem som i varje läge ropar högst. Stöd jordbruket där det är mest meningsfullt. Sverige kan ändå inte vara med överallt. ”Missvisande om Sidas Afrika-stöd”
Av Torbjörn Pettersson, Dagens Nyheter
2016-01-22 Martin Hultman: Hej Ellen, Extremt intressant och mycket viktigt. Håller själv på att skriver lite om detta bland annat här: http://www.sfu.ca/climategender/working-papers.html Om du vill vore det väldigt kul att få kontakt. martin.hultman@liu.se Männen och maskuliniteten borde lyftas i klimatdebatten
Av Ellen Söderström, Biståndsdebatten.se
2015-11-23 Ellen: Eleonore, kul att "se" dig här, och att du tycker artikeln intressant. Hoppas allt är bra med dig, dina studier(?) och innebandyn! Männen och maskuliniteten borde lyftas i klimatdebatten
Av Ellen Söderström, Biståndsdebatten.se
2015-11-18 Maria Bergqvist: Tack för spännande och intressant läsning! Glädjande att du tar upp och ser kopplingen mellan (hotad) maskulinitet, alkoholmissbruk och våld mot kvinnor och även kopplingen till ökad HIV-spridning. Vi (IOGT-NTO-rörelsen) ordnade precis en konferens i Stockholm om detta - och det är positivt att fler ser och vill arbeta med maskulinitet som en drivkraft för förändring. Vi arbetar för att alkohol tas med som en faktor i policies rörande alla dessa områden, då det bevisligen spelar en stor roll i mäns liv och beteenden. WHO och UNDP forskar just nu på samspelet mellan policies kring alkohol, våld mot kvinnor och hiv och där finns mycket kvar att göra. Hoppas vi hörs mer framöver! Männen och maskuliniteten borde lyftas i klimatdebatten
Av Ellen Söderström, Biståndsdebatten.se
2015-11-18 Kerstin Edquist: Hej Gabriel! Tack för din kommentar. Vi håller på och mobilanpassar webbsidan, så snart kommer det bli lättare att läsa i mobilen. Männen och maskuliniteten borde lyftas i klimatdebatten
Av Ellen Söderström, Biståndsdebatten.se
2015-11-17 Eleonore: Super intressant läsning Ellen, lycka till med dina fortsatta studier och projekt önskar din gamla rumskompis Männen och maskuliniteten borde lyftas i klimatdebatten
Av Ellen Söderström, Biståndsdebatten.se
2015-11-17 Gabriel: Intressant! Svårt dock att läsa texten i mobil eftersom flikarna till vänster döljer delar av texten. Männen och maskuliniteten borde lyftas i klimatdebatten
Av Ellen Söderström, Biståndsdebatten.se
2015-05-11 Kerstin Edquist: Vi har tyvärr inte tillgång till presentationerna, men ska se om det går att ordna. Håller med om att det vore bra. Poverty and inequality reduction in Latin America – a sustainable paradigm shift?
2015-05-07 Jocke Nyberg: Håller med föregående inlägg: Lägg ut presentationerna på ett lämpligt och pedagogiskt sätt. Den videofilmade Inspelningen ger annars ett taffligt och oprofessionellt intryck. Poverty and inequality reduction in Latin America – a sustainable paradigm shift?
2015-05-04 Dag Ehrenpreis: Tack för ett intressant och innehållsrikt seminarium! Vore fint om ni även kunde lägga ut presentationerna på lämpligt sätt!! Poverty and inequality reduction in Latin America – a sustainable paradigm shift?
2015-03-14 Tege Tornvallt: Överdriven klimatoro Den enda faktiskt konstaterade klimatförändringen sedan Lilla istidens slut ca 1850 är en knapp grads uppvärmning, bekräftad även av FN:s klimatpanel IPCC. Den uppger 0,85 grad för tiden 1880-2012 och 0,74 grad för hela 1900-talet. Lilla istiden var periodvis besvärande kall med missväxt, nöd och död. Längsta köldperioden var Maunder minimum ca 1645-1715 med minimal solmagnetism, synlig som ytterst få eller inga solfläckar. Sedan dess har Jordens marknära atmosfär (där vi lever) värmts ca 2,5 grader med ett avbrott för likaså kalla Dalton minimum ca 1780-1830. Denna uppvärmning (återhämtning) började alltså långt före nutidens industrialism och folkökning. Uppvärmningen gällde främst tempererade zoner på båda halvkloten. Där värmde den havens ytvatten, som började gasa ut mer koldioxid i atmosfären. Stora och ökande utsläpp av koldioxid från mänsklig verksamhet började först under 1900-talets andra hälft - och utlöste alltså INTE uppvärmningen. Sedan senaste stora istid var eran för ca 8-5.000 år sedan (holocena klimatoptimum) varmast. Varma var även bronsåldern, romartiden och vikingatiden/medeltiden - samt nu senast vår tid. En klart märkbar effekt av detta är att världens samlade skördar sedan 1930 femfaldigats och att Jordens växtlighet de senaste 30 åren ökat med 11 procent - bådadera konstaterade per satellit. Fler har fått det bättre trots starkt ökad befolkning. Uppvärmningen (återhämtningen) sedan Lilla istiden gick i tre perioder med mellanliggande och nu senast efterkommande paus/avkylning. De fem institut som följer global temperatur har på snart 19 år inte registrerat någon nämnvärd uppvärmning trots fortsatt ökande CO2-halt i atmosfären. Denna ökade även under 1900-talets två tidigare temperaturminskningar. Det visar att CO2-halten INTE driver temperaturen. 800.000 års borrkärnor från Antarktis visar tvärtom att ökad temperatur alltid kommer före höjd CO2-halt. Varma hav gasar ut och kalla absorberar koldioxid. CO2-halten är alltså en följd av, inte en orsak till temperaturen. Denna bestäms i stort av Jordens avstånd till Solen, Jordens gravitation samt atmosfärens massa och täthet - oberoende av atmosfärens sammansättning. Venus nära Solen har en rik och tät atmosfär med ca 460 plusgraders medeltemperatur. Den mindre planeten Mars längre bort från Solen har en tunn atmosfär med 46 minusgrader medeltemperatur. Bådas atmosfär är nästan helt koldioxid!! Jorden mitt mellan dem har rik atmosfär med knappt 15 plusgraders medeltemperatur. Den består av 78 procent kväve, 21 procent syre, 0,9 procent argon och bara 0,04 procent (400 ppm) koldioxid. I atmosfären finns även 2-3 procent vattenånga, som tillsammans med 400 ppm koldioxid och minimalt med andra gaser håller temperaturen uppe genom att ta upp energi ur från jordytan utgående strålning. Utan dem hade vi rimligen ständig istid med 18 minusgraders medeltemperatur. Det är detta som kallas växthuseffekten - missvisande, eftersom atmosfären saknar både tak och väggar. Men vattenånga och koldioxid tar bara upp energi vid vissa frekvenser av utgående strålning. Med nuvarande halt är effekten av mer koldioxid i atmosfären marginell och logaritmiskt avtagande. Även dubbel CO2-halt anses bara kunna värma atmosfären ytterligare någon grad. Detta medger också de forskare som IPCC anlitar. IPCC räknar fram framtida uppvärmning i ett drygt 20-tal datormodeller. Dess uppdrag är just att visa mänsklig påverkan på klimatet. För att trots observerad paus/avkylning ändå kunna hävda fortsatt uppvärmning, matar IPCC datormodellerna med antagande om förstärkande effekt av vattenånga. Men vattenånga har som moln och nederbörd främst en kylande effekt. Ingen sådan effekt har observerats. Däremot samvarierar temperaturen sedan årmiljoner nära med Solens magnetism, som växlar i cykler om bl. a. ca 11 samt ca 200 år. Stark solmagnetism minskar inkommande kosmisk strålning. Svag magnetism släpper in mer strålning, Denna bildar i atmosfären aerosoler (minipartiklar), på vilka vattenånga kondenseras till moln och från dessa nederbörd med kylande verkan. Detta har beskrivits av danska forskare (Svensmark m. fl.) och visats i försök först på Århus universitet och senare även på partikelforskningscentret CERN utanför Genève. Men IPCC tar inte med detta eller samspelet mellan sol, hav och atmosfär - dels för att IPCC anser det oviktigt och dels för att det är kaotiskt och inte kan återskapas (simuleras) i datormodeller. Därför visar IPCC:s datorprojektioner ständigt fel med starkt överdriven uppvärmning. Det hindrar inte IPCC från att räkna fram fortsatt uppvärmning i strid mot gjorda observationer. Det är inte trovärdigt, särskilt som nu åter minimal solaktivitet tyder på kommande kyligare klimat. Satelliter har registrerat 25 procent minskad skyddande sfär runt solsystemet samt krafigt ökad kosmisk instrålning. Det kan hota framtida skördar. Något för kyrkan att begrunda! Tege Tornvall faktajournalist, nätverket Klimatsans Jämställdhet viktigt i klimatförhandlingarna
Av Erik Lysén, Norran
2015-03-14 Tege Tornvallt: Överdriven klimatoro Svenska kyrkan oroar sig i onödan för ojämlika och orättvisa effekter av påstådd global uppvärmning. Enda faktiskt konstaterade klimatförändring sedan Lilla istidens slut ca 1850 är en knapp grads uppvärmning, erkänd av FN:s klimatpanel IPCC. Lilla istiden var periodvis besvärande kall med missväxt, nöd och död. Sedan dess kallaste tid för 300 år sedan har atmosfären värmts ca 2,5 grader. Det var långt före industrialismens - och utlöste alltså INTE 1900-talets knappa grads uppvärmning . Denna har tillsammans med ökad CO2-halt i atmosfären, växtförädling och bättre metoder femfaldigat världens samlade skördar sedan 1930. Fler har fått det bättre. Jordens växtlighet har de senaste 30 åren ökat med 11 procent. Återhämtningen sedan Lilla istiden gick i tre perioder med mellanliggande och nu efterkommande paus/avkylning. De fem institut som följer global temperatur har på snart 19 år inte noterat någon nämnvärd uppvärmning trots fortsatt ökande CO2-halt. Denna har ökat även när temperaturen minskade. Det visar att CO2-halten INTE driver temperaturen. Borrkärnor från Antarktis visar tvärtom att ökad temperatur kommer före höjd CO2-halt. Varma hav gasar ut och kalla absorberar koldioxid. CO2-halten följer temperaturen, inte tvärtom. I atmosfären håller 2-3 procent vattenånga, 0,04 procent koldioxid och minimalt med andra gaser medeltemperaturen på ca 15 plusgrader genom att ta upp energi ur från jordytan utgående strålning. Annars vore den 18 minusgrader. Men vattenånga och koldioxid tar bara upp energi vid vissa frekvenser av utgående strålning. Med nuvarande halt är effekten av mer koldioxid i atmosfären marginell och avtagande. Men IPCC:s uppdrag är att visa mänsklig klimatpåverkan. Trots snart 19 års paus hävdar IPCC fortsatt uppvärmning genom att mata datorer med antagande om förstärkande effekt av vattenånga. Men ingen sådan effekt har observerats. Vattenånga har som moln och nederbörd främst en kylande effekt. Däremot samvarierar temperaturen sedan årmiljoner nära med cykliskt växlande solmagnetism. Svag solmagnetism släpper in mer kosmisk strålning, som i atmosfären bildar aerosoler. På desxa kondenseras vattenånga till moln och nederbörd med kylande verkan. Men IPCC beaktar varken detta eller samspelet mellan sol, hav och atmosfär - dels för att IPCC anser det oviktigt och dels för att det är kaotiskt och inte kan beräknas i datormodeller. Nu tyder åter minimal solaktivitet på kommande kyligare klimat. Något för kyrkan att begrunda! Tege Tornvall faktajournalist, nätverket Klimatsans Jämställdhet viktigt i klimatförhandlingarna
Av Erik Lysén, Norran
2013-12-10 Sonny: Den dag FN-organen transparent visar sina resultat (hur många kvinnor/män får det hur mycket bättre, på vilket sätt, var och till vilken kostnad) ska de få allt stöd jag kan uppbringa. FN behöver starkare stöd!
Av Borlänge FN-förening, Dala-Demokraten
2012-11-15 Tom Alberts: Dags att tänka om! Det bästa stödet är att ge barnbidrag genom mammorna via mobiltelefoner. Jag har skrivit en del om detta och kan nås här: tomguard2004-tom@yahoo.com Så kan kvinnorna på Afrikas horn stärkas
Av Afrah Nasser mfl; Göteborgsposten
2012-05-21 Biståndsdebatten.se: För att undvika fler TeliaSonera-skandaler ska varje statligt ägda bolag formulera egna hållbarhetsmål, enligt finansmarknadsminister Peter Norman. Vad innebär detta i praktiken - vem har ansvaret för hur svenska företag ska agera i länder med svag / ingen demokratisk tradition? I april 2012 skrev Lars Nyberg att det är orimligt att kräva att TeliaSonera ska ta världssamfundets roll när det gäller att värna det fria ordet. "Ansvaret vilar rimligen på politiker och regeringar". "När information från näten används för att bryta mot mänskliga rättigheter vilar ansvaret på regimerna. När det sker är det inte ett enskilt telebolag som är skyldigt." Läs mer ”Följa lagen räcker inte – det krävs en egen etisk kompass”
Av Peter Norman, Dagens Nyheter
2011-12-05 admin: Klimatdebatten tynar bort, rapporterar SR Feministiskt initiativ: ”Klimatförhandlingarna måste demokratiseras”
Av Carl Emanuelsson, Sissela Nordling Blanco, Stina Svensson; Dagens Arena
2018-11-23 game judi: What's up mates, nice article and pleasant urging commented at this place, I am in fact enjoying by these. Body politics in Africa
Av Ann Schlyter, NAI-Forum
Dela det här: