Demokrati

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Demokrati.

Diskussionen om Demokrati innehåller:

  • 19 exklusiva debattartiklar
  • 874 debattartiklar
  • 57 dokument
  • 140 evenemang
  • 29 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Demokrati (19 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-06-11

Individens frihet ska vara en självklarhet, överallt

Kerstin Lundgren, Biståndsdebatten.se

Individers frihet att bestämma över sitt eget liv utgör grunden för den värld Centerpartiet vill se. Därför står vi upp för enprocentsmålet i biståndet, prioriterar de fattigaste länderna och vill att mer pengar går till lokala aktörer som känner sina samhällen. Lokalt och jämställt deltagande är avgörande för utvecklingen, skriver Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren.Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet, Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2018-03-28

DR Kongo behöver Sveriges hjälp!

Kongolesisk diaspora för utveckling m.fl., Biståndsdebatten.se

Det kommer oroande rapporter om dödligt våld och en svår situation från våra samarbetsorganisationer i Demokratiska Republiken Kongo. Sverige bör vara en tydlig röst i världssamfundet för en samlad strategi som kan bidra till säkerhet och framtidstro i det krigsdrabbade DR Kongo, skriver fem organisationer med samarbetspartners i landet.Demokrati, Fred och säkerhet, Kongo, Korruption, Mänskliga rättigheter
2018-01-16

Sverige måste våga föra dialog med auktoritära stater

Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se

När Sverige bedriver utvecklingssamarbeten med odemokratiska länder måste vi välja om vi ska samarbeta med staten eller inte. Om vi långsiktigt ska kunna påverka ett annat lands utveckling är det enda alternativet att vi för en nära dialog med landet, skriver professorn Lennart Wohlgemuth.Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Resultat, Sviktande stater
2017-06-20

Svensk vapenhandel försvårar för civilsamhällen

Annie Matundu Mbambi m.fl., Biståndsdebatten.se

Det demokratiska utrymmet krymper och röster tystas. Runt om i världen har yttrandefriheten blivit allt mer hotad. Nu måste Sverige ta sitt ansvar och sluta exportera vapen till länder som fängslar människorättsaktivister och begränsar mötesfriheten, skriver Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.Civilsamhället, Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Vapenhandel
2017-03-16

Kvinnoorganisationer nyckel till jämställdhet i Burma

Jenny Hedström & Johanna Kvist, Biståndsdebatten.se

De senaste åren har Burma öppnat upp sig mot omvärlden, men kvinnor utestängs fortfarande från politiska sammanhang. Det är avgörande för landets fortsatta demokratiska utveckling att stärka flickors och kvinnors rättigheter. Sverige bör därför öka stödet till de lokala kvinnoorganisationer vars jämställdhetsarbete redan har lett till verklig förändring, skriver Jenny Hedström och Johanna Kvist från Svenska Burmakommittén.Bilateralt samarbete, Burma, Civilsamhället, Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-03-13

Nytt regelverk måste innebära absolut förbud mot vapenexport till diktaturer

Gabriella Irsten, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som det nya regelverket om vapenexport har förhalats under flera år ökade Sverige sin export av krigsmateriel med 45 procent under 2016. Den svenska vapenexporten är inte förenlig med en feministisk utrikespolitik och en majoritet av riksdagspartierna säger sig vilja stoppa vapenexporten till diktaturer. Nu är det dags att gå från ord till handling, skriver Gabriella Irsten, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF).Demokrati, Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2017-01-09

Nödvändigt att förbjuda vapenexport till diktaturer

Linda Åkerström, Biståndsdebatten.se

Sverige exporterar vapen till länder som förtrycker kvinnor och HBTQ-personer; länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter. Varför litar vi på dessa regeringar tillräckligt för att förse dem med krigsmateriel? Det är dags att sätta stopp för vapenexport som underminerar strävan efter frihet och demokrati, skriver Linda Åkerström från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Policyramverket för svenskt bistånd, Vapenhandel
2016-07-14

Bistånd orsakar inte korruption i Kambodja

Karl-Anders Larsson

Korruptionen i Kambodja fanns långt innan biståndet var påtänkt, men inflödet av biståndsmedel påverkar korruptionen och dess effekter. Kortsiktighet och bristande förståelse för maktrelationer gör att biståndet blir en bidragande faktor. Men för ett effektivt och situationsanpassat bistånd är det möjligt att bidra till bekämpning av korruption, skriver Karl-Anders Larsson, före detta ambassadråd i Kambodja. Demokrati, Kambodja, Korruption, Öppenhet och transparens
2016-04-25

Krympande utrymme för civilsamhället kräver motåtgärder

Agneta Gunnarsson, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som det civila samhällets betydelse för utvecklingssamarbetet understryks minskar dess handlingsutrymme. Reaktionerna mot detta har hittills varit trevande, både i Sverige och internationellt. Nu krävs strategiska motåtgärder, skriver Agneta Gunnarsson, författare till en ny rapport om det allt hårdare klimatet för det civila samhället.Avräkningar, Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, SidaI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/krympande-utrymme-for-det-civila-samhallet/"
2016-04-20

Oacceptabelt att svenska investeringar bidrar till markkonflikter

Annelie Andersson, Biståndsdebatten.se

Svenska pensionspengar bidrar till att småbrukare i Latinamerika förlorar mark som garanterar deras försörjning. Mänskliga rättigheter och demokrati får aldrig bli priset för att maximera ekonomisk vinst. Därför måste Sverige ta sitt ansvar i markfrågor, skriver Annelie Andersson från Latinamerikagrupperna.AP-fonderna, Brasilien, Demokrati, Jordbruk, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Politik för global utveckling (PGU), UrfolkI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/foreign-pension-funds-and-land-grabbing-in-brazil/"
2016-03-10

Sveriges bistånd behöver ny strategi

Lars Rylander m.fl., Biståndsdebatten.se

Trots att Sverige länge har gett bistånd till stater har det lett till få demokratiska framsteg i länderna. Nu måste vi tänka om och skapa en ny strategi. Att satsa på migration och icke-statliga organisationer kan vara en väg att gå, skriver biståndskonsulterna Lars Rylander och Jan Rudengren.Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Demokrati, Resultat
2015-08-03

HBTQ-certifiera alla svenska biståndsorganisationer

Tobias Petersson, Biståndsdebatten.se

Den svenska HBTQ-rörelsen och regeringen tassar på tå kring HBTQ-frågor inom biståndspolitiken. Sverige ger bistånd till homofoba länder och genom erkännandet av Palestina erkändes homofoba krafter. För att sända rätt signaler måste Sverige inkludera HBTQ-rättigheter i varje biståndsmottagande lands resultatstrategi. Dessutom bör alla svenska biståndsorganisationer HBTQ-certifieras, skriver Tobias Petersson som är HBTQ-aktivist och skribent med fokus på Mellanöstern och Nordafrika.Demokrati, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Resultat, Villkorat bistånd
2015-05-18

Sverige borde erkänna Somaliland

Mukhtar Bulaale, Biståndsdebatten.se

När den svenska regeringen erkände Palestina som stat var det en tydlig politisk markering. Samtidigt, på Afrikas horn, firar Somaliland idag 24 år av demokrati och stabilitet. Det borde nu vara dags för Sverige att ta täten internationellt och fullt ut erkänna Somaliland som ett självständigt land.Demokrati, Mänskliga rättigheter, Somaliland
2015-02-25

Sverige behöver en ny granskande utrikesjournalistik

Nils Resare, Biståndsdebatten.se

Den svenska utrikesjournalistiken har rustats ner under de senaste åren. Artiklarna blir allt kortare, granskningarna färre och utrikesredaktionerna förlitar sig allt mer på material från utländska nyhetsbyråer. Inte ens det stora svenska biståndet granskas i dag nämnvärt av journalister. Därför startar vi nu Blank Spot Project för att bevaka världens vita fläckar, skriver journalisten Nils Resare.Demokrati, Mediabevakning, Persson & Schibbye, Press- och yttrandefrihetI artikeln hänvisas till "Blank Spot Project"
2014-10-23

Ska Sverige lämna Latinamerika i sitt öde?

Elizabeth Bushby, Biståndsdebatten.se

I Latinamerika finns förvisso ekonomiska resurser men den sköra demokratiska utvecklingen hotas av så kallade hybridregimer. Därför är det olyckligt att Sverige nedprioriterar demokratistödet till regionen, skriver Elizabeth BushbyDemokrati, Sydamerika
2014-08-06

Ge Afrika tid och rum att utvecklas

Göran Hydén, Biståndsdebatten.se

Anders Borg ska under det afrikansk-amerikanska toppmötet "US-Africa Leaders Summit" diskutera hur utvecklingsfrämjande institutioner i Afrika kan främjas. I dessa diskussioner förbises ofta att demokrati och utveckling sällan går hand i hand. Att demokrati och mänskliga rättigheter skulle vara förutsättningar för utveckling är mer ett uttryck av önsketänkande än saklighet.Det skriver Göran Hydén, professor emeritus i statsvetenskap och Afrikakännare.Afrika, Demokrati, Partipolitik, USA
2014-06-05

Nya biståndsformer behövs för att stärka demokrati

Anna Lekvall, Biståndsdebatten.se

Trots givarländernas retoriska stöd för demokratiskt utveckling utgör det direkta demokratistödet endast 2 % av världens samlade bistånd. Samtidigt hindras mottagarländernas demokratiska processer av givarländernas optimistiska analyser och detaljerade krav inom andra områden. Biståndet kan bli bättre på att inkludera medborgare och andra demokratiska aktörer för att bidra till en förändring underifrån. Det menar Anna Lekvall, aktuell med den nya boken "Development first, democracy later?" DemokratiI artikeln hänvisas till dokumentet: "Development First, Democracy Later?"
2014-05-12

Valet i Indien: Sverige måste bevaka minoriteternas mänskliga rättigheter

Eva Christina Nilsson mfl; Biståndsdebatten.se

Den här veckan avslutas de allmänna valen i världens största demokrati Indien. Med sina 1,2 miljarder invånare är landet hem för människor som tillhör de stora religionerna i världen. Det finns en tradition av religiös tolerans, men förväntade framgångar för det hindunationalistiska partiet BJP skapar oro bland landets religiösa minoriteter. Sveriges regering måste vara vaksam på vad ett regeringsskifte kan innebära. Samtidigt som Sverige avslutat sitt bilaterala bistånd till Indien kvarstår problem och i de fortsatta kontakterna måste regeringen stå upp för mänskliga rättigheter. Det skriver Eva Christina Nilsson och Yasri KhanDemokrati, Indien, Religion
2014-02-26

Sida och UD bör omedelbart stödja Ukrainas demokratiska krafter

Henrik G Ehrenberg mfl; Biståndsdebatten.se

Sverige kan och bör omedelbart genom Sida och Utrikesdepartementet stödja framåtblickande partier och organisationer som vill skapa en fungerande demokratisk kultur i Ukraina. Det menar Henrik G Ehrenberg och Alexander Mazurkin vid Kristdemokratiskt Internationellt Center.Demokrati, Partipolitik, Sida, Ukraina, Utrikesdepartementet

Debattartiklar om Demokrati (874 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-02-12

Vänsterpopulismens verklighet i Venezuela

Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

“Den 11 februari 2009 skrev den sedan i helgen nyvalde ledamoten i Vänsterpartiets partistyrelse, Ali Esbati, på sin blogg om utvecklingen i Venezuela: ”Ett land i Latinamerika som vågar bryta sig loss från USA:s hegemoni, [...]Demokrati, Mediabevakning, Partipolitik, Venezuela
2018-01-30

”För Erdogan är demokrati en form av terrorism”

Amineh Kakabaveh, SVT Nyheter

I dag kan inte någon av de stater i området som är inblandade stater i konflikten i Syrien betraktas som fungerande demokratier. Dit hör Turkiet, Iran, Irak, Saudiarabien och naturligtvis Syrien självt. […Varför godtas Erdogan [...]4. Omtalade personer/konflikter/händelser, Demokrati, Syrien, Turkiet
2018-01-24

Kurderna besegrade IS – nu bombas de av Turkiet

Bawar Ismail, Gefle Dagblad

“Åter igen lämnas kurderna åt sitt öde. I Kobane, norra Syrien, kunde omvärlden i realtid följa en stads ihärdiga motstånd mot en IS-belägring. Det var här krigslyckan vände. När IS kördes ut ur gränsstaden fick hela [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Kurdistan, Syrien, Turkiet, USA
2018-01-15

”Sverige och EU bör lägga om sin Iranpolitik”

Mojtaba Ghotbi, Svt Opinion

“Likt utrikesminister Margot Wallström (S) är de europeiska ledarna nästan besatta av kärnteknikavtalet och sanktionslättnaderna. Detta ger regimen i Teheran en möjlighet att dölja dess systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna och framställa ledarna i Teheran [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Iran, Mänskliga rättigheter
2018-01-12

Vad Trump gör ska inte styra över Sveriges stöd

Gunnar Hökmark, Aftonbladet

“För det första menar han att det är farligt att följa Donald Trumps linje. Men Sveriges stöd för frihet och respekt för mänskliga fri- och rättigheter får inte bero på hur Trump råkar ställa sig. [...]Demokrati, Iran, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2018/01/10/markligt-att-folja-trumps-linje-om-iran/"
2018-01-11

EU är alltför mjukt mot mullorna.

Sydsvenskan

“Det har varit svårt att få grepp om den splittrade proteströrelsen, utan tydliga ledare och utan tydligt program. EU:s avvaktande hållning har varit förståelig. Ändå är den närmast förbindliga tonen från Bryssels sida gentemot regimen [...]Demokrati, EU, Iran, Mänskliga rättigheter
2018-01-10

Märkligt att följa Trumps linje om Iran

Anders Österberg, Aftonbladet

“Att en moderat europaparlamentariker väljer Trumps linje snarare än EU:s i den här frågan är skrämmande. Särskilt eftersom vi länge har känt Moderaterna som ett parti som värnar EU:s enighet. Det är glasklart att Socialdemokraterna och [...]Demokrati, Iran, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2018/01/09/wallstrom-blundar-for-hatet-och-valdet-i-iran/"
2018-01-09

Wallström blundar för hatet och våldet i Iran

Gunnar Hökmark, Aftonbladet

“Att Sveriges utrikesminister oroar sig för att ha åsikter om tyranni och förtryck i andra länder eftersom det kan innebära att andra länder kan ha synpunkter på svensk politik är häpnadsväckande och inget annat än [...]Demokrati, Iran, Mänskliga rättigheter
2018-01-09

Regeringen måste ställa Etiopien till svars

Anders Österberg m.fl, SVT

“Om regimen i Etiopien får hålla på utan att omvärlden reagerar riskerar ett fullskaligt inbördeskrig att bryta ut. Det vore en katastrof, inte minst med tanke på att Etiopien har över hundra miljoner invånare. Vi vill att [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2018-01-08

”Underskatta inte en växande religiös extremism”

Riyadh Albaldawi m.fl, Svenska dagbladet

“FN:s Globala mål (Agenda 2030) kommer inte att uppnås om inte fler förebyggande insatser skapas för att bygga ömsesidig tillit och förståelse i samarbete med sociala, religiösa och kulturella aktörer inom det civila samhället, som komplement [...]2. Bistånd, Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2018-01-03

Var är Sveriges stöd för det iranska folket?

Morteza Sadeghi, Göteborgs-Posten

“Vi svensk-iranier uppmanar regeringen och utrikesminister Margot Wallström (S) att bryta sin tystnad, fördöma den iranska regimens kväsning av legitima protester och stödja det iranska folkets krav på en demokratisk förändring.” Demokrati, Iran
2018-01-02

”Sverige måste ge det iranska folket stöd”

Jytte Guteland m.fl., Svenska Dagbladet

“Vi kräver att Federica Mogherini agerar starkt och skyndsamt mot kränkningarna av mänskliga rättigheter och att utrikesminister Margot Wallström, som visat engagemang genom tidiga uttalanden, nu agerar för att samla EU:s utrikesministrar i en ny [...]Demokrati, EU, Iran, Mänskliga rättigheter
2017-12-16

Ett folkmord pågår – dra in vårt bistånd nu

Abul Kalam m.fl., Aftonbladet

“Sveriges utrikesminister Margot Wallström kom nyligen hem från sin vistelse i Burma där hon hade möte med Burmas statskansler Aung San Suu Kyi. Att Aung San Suu Kyi svarar svävande på frågor om rohingya (vars [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Burma, Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2017-12-09

Frankrike rustar upp biståndet för att bekämpa terrorism

Rémy Rioux, Dagens Nyheter

“Klimatkonferensen COP21 i Paris 2015 var ett uppvaknande för många politiker i Frankrike. De förstod plötsligt att ”Winter is coming” och att det var bråttom att agera. Inte bara på kort sikt, utan även att [...]2. Bistånd, Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, EU, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Mänskliga rättigheter
2017-12-08

Sexköp utomlands måste förbjudas

Eva Franchell, Aftonbladet

“Det är rimligt. FN uppskattar att mellan en och fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, är offer för människohandel varje år och att majoriteten av dem utnyttjas sexuellt och prostitueras. Handel med människors kroppar [...]Barn och unga, Demokrati, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Samhällsgrupper, Sociala skyddsnät
2017-12-08

Biståndet ska inte gå till flyktingar i Sverige

Julia Kronlid & Markus Wiechel. Aftonbladet

“Regeringen föreslår en budget för det faktiska biståndet på ca 43 miljarder kronor, vilket förvisso är en ökning från förra året. Sverigedemokraterna anser dock att insatserna för de mest utsatta och där de som mest [...]Demokrati, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2017-11-23

Zimbabwisk pest eller kolera?

Birgitta Ohlsson, Sveriges Television

“Efter många år av först apartheid och sedan 40 år av diktatur förtjänar Zimbabwes folk något bättre än att välja mellan pest eller kolera. Ett liv med demokrati, där varken Mugabe eller nya envåldshärskare tillsatta [...]Demokrati, Zimbabwe
2017-11-20

Fördämningarna brister i Zimbabwe

Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

“När Mugabe tillträdde hyllades han som frihetshjälte men under årens gång har han förvandlats till en hänsynslös och maktfullkomlig ledare. Att Sverige under många år höll enpartistaten under armarna med många svenska biståndskronor är, med [...]Demokrati, Diktaturer, Zimbabwe
2017-11-16

”Demokratin i Sverige fortsatt stark – men den utmanas globalt”

Jan Eliasson m.fl., Svt Opinion

“Ny forskning från International IDEA visar att den svenska demokratin är stark. Samtidigt utmanas demokratin i flera länder och regioner efter närmare 40 år av positiv, global utveckling. Sverige måste visa globalt ledarskap för att värna [...]Demokrati, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/the-global-state-of-democracy/"
2017-11-13

Islam och demokrati kan förenas

Jenny Sonesson, GöteborgsPosten

“Till Somaliland har över en miljon flyktingar återvänt tack vare freden och ambitionen att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla invånare. I över ett kvarts sekel har demokrati byggts. Ett parlament, ett oberoende domstolsväsende, universitet, [...]Demokrati, Somaliland
2017-11-12

Vänd inte blicken från rohingyerna

Sydsvenskan,

“Omvärlden bär ett stort ansvar här. Morden, våldtäkterna och den etniska rensningen i Burma måste stoppas. När ett av vår tids allra mörkaste kapitel skrivs duger det inte att vända bort blicken – ingen kan [...]Burma, Demokrati, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2017-11-09

MP-rebeller går emot regeringens vapenexportlag

Sydsvenskan

“Folk tror att vi har skärpt vapenexporten. Jag har träffat många som tror att demokratikriteriet är ett äkta kriterium – som faktiskt styr något – och som faktiskt förbjuder vapenexport, säger Carl Schlyter” Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Vapenhandel
2017-11-08

Frida Wallnor: Sverige behöver en realistisk utrikespolitik

Frida Wallnor

“Kanske har det aldrig varit så svårt att vara utrikesminister som det är i dag, med tanke på de många och komplexa säkerhetspolitiska hot och utrikespolitiska utmaningar vi står inför.” Burma, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Utrikesdepartementet
2017-11-01

”Frys det svenska biståndet till Kambodja”

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

” Låt Sverige för en gångs skull hamna på rätt sida av Kambodjas utveckling. Frys det bilaterala svenska biståndet och kräv EU-sanktioner mot Hun Sens styre.” Demokrati, EU, Kambodja, Mänskliga rättigheter
2017-10-30

Nu skärper vi reglerna för vapenexporten

Pernilla Stålhammar m.fl., Dagens ETC

“Sverige har en princip om att de beslut vi fattar inte ska gå stick i stäv med vår ambition om att bidra till en rättvis och hållbar utveckling i världen. Nu tydliggörs att vapenexporten ska [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2017-10-27

Demokratin i Afrika mår trots allt bra

Frida Wallnor, Dagens Industri

“2007 följdes det omtvistade presidentvalet av våldsamma sammandrabbningar med etniska förtecken där över 1100 människor dödades. Raila Odinga, som gick förlorande ur valet den gången, förlorade också det efterföljande valet 2013, och det val som [...]Demokrati, Kenya
2017-10-23

Demokratin på spel i Kenyas omval

Sydsvenskan

“När Kenya går till omval handlar det om långt mer än vem som ska komma till makten. Hela landets demokratiska system står på spel och risken för våld är inte obetydlig.” Demokrati, Kenya
2017-10-13

Demokrati för katalanerna

Alexander Nazar, Fria Tidningar

“Vad gör Sverige för att i EU bedriva en politik som understödjer Kataloniens demokratiska process? Och hur ställer sig svensk politik till Spaniens våldsamma nedslag mot ett folks yttrandefrihet? Folkomröstningen har krönt ett tydligt svar [...]Demokrati, EU, Spanien
2017-10-06

Världen måste stå upp för kurdisk självständighet

Roza Khalid m.fl., ETC

“Omvärldens och inte minst västvärldens försiktighet och rädsla att trampa Mellanösterns makthavare på tårna börjar bli tröttsam. Det är dags att man på riktigt erkänner kurder och Kurdistan och inte endast i de fall där [...]Demokrati, Kurdistan, Mellanöstern
2017-09-29

UD ljuger i frågan om Sveriges Belarusbistånd

Martin Uggla, OmVärlden

“Svenskt bistånd bör gå till demokratiskt sinnade aktörer, inte till någon annan. UD hävdar att projektet ligger väl i linje med Sveriges politik avseende mänskliga rättigheter i Belarus. Men nyttan med att en nationell människorättsinstitution [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Sida, Utrikesdepartementet, VitrysslandArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/09/26/svenska-bistandspengar-gick-till-regimlojal-organisation-i-belarus/"
2017-09-27

Demokratin är ständigt utsatt och måste försvaras av alla

Ingeborg Carlsson, Göteborgs Posten

“För oss som upplevt nazismens illdåd på nära håll är det fullständigt ofattbart att till synes friska människor kan ställa upp och gå i parader för denna förbrytarideologi, nu närmast i Göteborg på lördag. Att [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter
2017-09-24

Kurderna har rätt till sitt land

Daniel Swedin, Aftonbladet

“Om det nuvarande irakiska Kurdistan får möjlighet att bilda en egen stat kommer det att förändra Mellanöstern för alltid. En sådan förändring behöver få ta tid och ske med respekt för övriga grupper som bor [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Kurdistan
2017-09-21

”Kurderna har rätt till självbestämmande”

Amineh Kakabaveh, Svt Opinion

“FN avråder nu kurderna från att genomföra valet. Och som kurd vänder jag mig emot att FN verkar gå i samma fotspår som Iran, Irak och Turkiet. Det är absurt att hela världen behöver kurderna i [...]Demokrati, FN, Kurdistan
2017-09-21

Att Ceta träder i kraft innebär en sorgens dag för demokratin

Malin Björk m.fl., Sydsvenskan

“Det är beklagligt att förespråkarna för Ceta avfärdar kritik mot avtalet som protektionism eller handelsfientlighet. Vi som kritiserar EU:s handelspolitik är varken protektionister eller handelsmotståndare. Vi gillar handel, men vi tycker att den ska ske på [...]Demokrati, EU, Hälsa, Handelspolitik, Kanada, Klimat & miljö, Sverige
2017-09-15

”Nästa års biståndsbudget blir den största någonsin”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“I en svår och exceptionell tid krävs kloka, långsiktiga insatser. Det humanitära stödet är livsviktigt men det räcker inte. För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt behöver förmågan att bidra till hållbar [...]2. Bistånd, Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2017-09-13

“Socialdemokraterna ser inte diktaturerna på grund av sin motvilja mot demokratin Israel.”

Gunnar Hökmark, Sydsvenskan

“Ett skäl till varför antisemitismen i Sverige har vuxit sig stark är Socialdemokraternas nonchalansnär det gäller muslimsk extremism och hoten mot Israel. Passivt ser de på hur totalitära regimer utvecklas i riktning mot nya regionala Nordkorea. [...]Demokrati, Diktaturer, Israel, Mänskliga rättigheter, Palestina, Partipolitik
2017-09-09

Kurderna har fått vänta för länge på ett eget land

Jenny Bengtsson, ETC

“Det som sker nu är organisering mot en demokratisk stat och fred. Det ska tveklöst uppmuntras, med förhoppning om att också Kurdistans resterande tre delar kan följa och sammanfogas snarast möjligt.” Demokrati, Fred och säkerhet, Irak, Kurdistan, Turkiet
2017-09-09

Hoppet om demokrati ersätts med folkmord

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Under militärdiktaturen väckte Aung San Suu Kyi hoppet om demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Burma. Det var en storartad insats. Nu har hon själv raserat förtroendet. Rohingyafolket tillhör världens mest utsatta grupper. Det [...]Burma, Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter
2017-09-08

Luf: Bojkotta inte kurdisk självständighet

Joar Forssell, Svenska Dagbladet

“Det finns goda skäl att kritisera regeringen i Kurdistanregionens huvudstad Hawler, dessa är dock inte goda skäl till att motsätta sig kurdernas rätt att bestämma sin egen framtid. De är våra allierade i kriget mot [...]Demokrati, KurdistanArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/09/05/kurdisk-omrostning-om-sjalvstyre-bor-bojkottas/"
2017-09-07

Därför misslyckas Västs export av demokrati

Ulf Dahlsten, Dagens Arena

“Vi behöver gå ifrån vårt formella tänkande när vi »exporterar« demokrati. Det första vi behöver komma ihåg är att demokrati i grunden är en värderingsfråga. Vill vi förankra den är det framför allt tanken på människors lika [...]Demokrati
2017-09-06

Arbeta för att minoriteter ska kunna leva i sina hemländer

Anders Arborelius m.fl., Göteborgs-Posten

“Behovet är stort av att återskapa tilliten mellan olika folk och religioner för att säkra minoriteters existens. Det krävs fysisk säkerhet för att människor ska våga återvända till sina hem samt legal och politisk säkerhet [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Irak, Mänskliga rättigheter, Religion, Syrien
2017-09-05

”Kurdisk omröstning om självstyre bör bojkottas”

Roshna Gilli, Svenska Dagbladet

“Internationellt stöd är en förutsättning för att garantera stabilitet i Kurdistan och Mellanösternregionen. När centralregeringen i Bagdad och Iraks grannländer varnar för att nya konflikter kommer att blossa upp i landet, i en redan instabil [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Irak, Kurdistan, Turkiet
2017-08-28

En slapp linje fungerar inte mot Erdogan

Jenny Bengtsson, Dagens ETC

“Recep Tayyip Erdogan är en man med för mycket makt. Han uppvisar klara fascistiska tendenser och det gör honom till en fara för både människor och mänskliga rättigheter. Sverige kan och får inte fortsätta sitt lågmälda [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2017-08-27

Öka pressen. Men stöt inte bort Turkiet.

Sydsvenskan

“EU måste öka pressen på Turkiet, men att avbryta medlemsförhandlingarna är knappast rätt sätt. Det är trots allt enklare att ställa krav i en relation som skaver än i en där kontakten har brutits helt.” Demokrati, EU, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2017-08-24

Kvinnors frihet behöver försvaras med vapen, Schyman

Gulan Avci m.fl., Expressen

“När vår omvärld blir allt mer osäker har vi ett ansvar att se om vårt eget hus. Det gör vi både genom att öka vår egna militära förmåga, men också genom att samarbeta med andra [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/17/ge-forsvaret-mindre-pengar-inte-mer/"
2017-08-23

“Wallström, ta i för att få Hamza Yacin fri”

Expressen

“President Recep Tayyip Erdogans regim går rättsvidrigt hårt fram mot personer som mer eller mindre godtyckligt anses ha kopplingar till kuppförsöket förra sommaren. 150 000 människor har fått sparken från offentliga anställningar. 50 000 har [...]Demokrati, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Sverige, Turkiet, Tyskland
2017-08-12

Demokratiskt stålbad i Kenya

Dagens Nyheter

“En pålitlig och transparent valprocess som samtliga aktörer litar på är absolut nödvändigt i ett splittrat land som Kenya.” Demokrati, Kenya
2017-08-08

“Odemokratisk Barzani förtjänar inte stödet”

Roshna Gilli, Svenska Dagbladet

“Rätten till självbestämmande i all ära, men en folkomröstning och eventuell deklaration av ett självständigt Kurdistan i dagens norra Irak riskerar att befästa den nepotism, förtryck av de demokratiska rättigheterna, och avsaknaden av transparens som [...]Demokrati, Irak, KurdistanArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/03/battre-lata-irak-och-kurdistan-ga-skilda-vagar/"
2017-08-03

”Bättre låta Irak och Kurdistan gå skilda vägar”

Birgitta Ohlsson m.fl., Svenska Dagbladet

“Liberalerna menar att Sverige, genom vår regering, ska tillkännage att vi välkomnar det folkrättsliga och konstitutionella beslutet om en folkomröstning i Kurdistan och att vi avser att respektera utfallet av folkomröstningen samt erkänna staten Kurdistan. Liberalerna [...]Demokrati, Irak, Islamiska Staten (IS), Kurdistan
2017-07-30

Höj rösten om Venezuela, Margot Wallström

Robert Hårdh m.fl., Göteborgsposten

“Inför denna demokratiska, ekonomiska och sociala kollaps, som den venezolanska regeringen är ensamt ansvarig för, har såväl FN:s säkerhetsråd som EU fört en generande defensiv politik. Under första halvåret 2017, när Sverige var ordförande i [...]Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Venezuela
2017-07-23

Den polska demokratin står under attack

Dagens Nyheter

“Kommissionen har länge försökt att få Polen att sluta montera ner sin demokrati, och nu måste medlemsländerna kavla upp ärmarna. Fler bör ställa sig bakom tanken att strypa EU:s bidrag till Polen.” Demokrati, EU, Polen
2017-07-22

Sluta betala Polens marsch mot diktatur

Karin Pettersson, Aftonbladet

“Det är bra att EU nu aktiverar artikel 7. Men frågan är hur effektivt det är. Bland annat den moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson har föreslagit att Sverige i EU:s budgetprocess bör villkora åtminstone delar av [...]Demokrati, EU, Polen
2017-07-21

”Bottenrelationen med Israel skadlig för Sverige”

Christofer Fjellner, Svenska Dagbladet

“Det hög tid att Sverige börjar om på nytt i relationerna med Israel och behandlar landet på samma sätt som andra demokratier runt om i världen. Vi har mycket att vinna på det.” Demokrati, Israel, Israel/Palestina-konflikten
2017-07-21

”Är Turkiet på väg mot diktatur?”

Johan Nissinen m.fl., SVT

“Men författarna till dessa rader anser att måttet nu är rågat, och att Europarådet raskt närmar sig ett Rubicon i sitt förhållande till Turkiet, ett läge som kräver ett klart ställningstagande.” Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2017-07-20

Rättsstat under attack

Sebastian Sundel, Upsala Nya Tidning

“Hur ska omvärlden förhålla sig till utvecklingen i Polen? När den polska regeringen driver landet i auktoritär riktning har det betydelse långt utanför landets gränser. I en läsvärd artikel i The Washington Post (16/7) förklarar [...]Demokrati, EU, Polen
2017-07-20

I Erdogans hårda grepp

Dagens nyheter

“Det finns ingen anledning att tro att presidentvalet 2019 kommer att ske på en mer rättvis spelplan. Just därför är det viktigt att både Sveriges och Bryssels röst blir tydligare. De EU-medborgare – och de turkar [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2017-07-19

Wallström måste sluta tassa för Erdogan

Murat Kuseyri, Expressen

“Till och med när en svensk medborgare kastas i fängelse för ett fabricerat brott i Istanbul väljer Sverige, som i vanliga fall bröstar sig för att vara en gedigen humanistisk stat, en feg attityd mot [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2017-07-19

Polsk riksdag får inte rubba demokratin i Europa

Sydsvenskan

“Den politiska oredan i Polen måste ses i en större kontext och får inte betraktas som en oförarglig och ovidkommande polsk riksdag. Polen är alldeles för betydelsefullt för det. Därför är det gott att EU nu [...]Demokrati, EU, Polen
2017-07-06

“Ett blint stirrande på förtryckande regimer och motstånden emot dem ger inte en situation där invandringen till Europa minskar.”

Leif Stenberg, Sydsvenskan

“I sammanhang där Mellanösterns framtid diskuteras kan Sverige bli en röst som driver frågor som bygger demokrati från grunden genom att verka för fungerande rättsstater och se de många unga i regionen som betydelsefullanär det [...]Demokrati, Flykt och migration, Mellanöstern
2017-07-03

Onödig undfallenhet?

Johan Rudström, Upsala Nya Tidning

“Det är ingen hemlighet varför vi trippar på tå inför vissa diktaturer. Det beror på det underliggande hotet att vi förlorar mängder av jobb i Sverige om vi uttalar oss på ett sätt som sårar [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Näringsliv
2017-06-28

Sverige i FN:s säkerhetsråd löser inte världens problem

Sydsvenskan

“Tänk om Sverige hade kunnat göra demokrati och mänskliga rättigheter till sitt absoluta rättesnöre, utan att vika ner sig en tum där. Då skulle Sverige kunna göra en i FN-systemet snudd på unik insats. Tal [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-06-28

”En rättvis, digital värld är möjlig – med ny politik”

Maja Fjaestad m.fl., Dagens Samhälle

“Vi ser en oroande global utveckling av ökande blockering och censur. Den ökande militariseringen av internet kräver globala, folkrättsliga normer för staters uppträdande i cyberrymden.” Demokrati, Forskning och innovation, Press- och yttrandefrihet
2017-06-26

Fortsatt vapenhyckleri

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Försvarsindustrin kan andas ut när det inte blir ett totalförbud för export till diktaturer. Den tama kompromissen är ett misslyckande i arbetet för en säkrare och mer demokratisk värld. Varför inte bara säga att vi [...]Demokrati, Diktaturer, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2017-06-26

Bra att reglerna skärps för svensk vapenexport

Reidar Carlsson, Norrtelje Tidning

“Det här är rimliga och bra avvägningar. De innebär viktig en skärpning när det gäller demokratikravet. Samtidigt finns det en gråzon mellan vad som är demokrati och vad som är diktatur. Det måste ske en [...]Demokrati, Diktaturer, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2017-06-26

Grön teknik är vägen framåt – inte vapen

Pernilla Stålhammar m.fl., Aftonbladet

“Sverige ska vara ett föredöme internationellt och en humanitär supermakt. Det är vi också på många sätt, men vår vapenexport har klingat falskt bredvid alla viktiga ord. Nu tar vi ett viktigt steg för att [...]Demokrati, Diktaturer, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2017-06-12

Presidenter som sanktionerar hat mot homos dödar fler än Orlandoskytten

Fredrick Federley, Expressen

“Jag lovar att jag ska använda det inflytande jag har för att bråka vidare. För bögar i Tjetjenien, flator i Uganda och transpersoner som inte får kissa på vilken toa de vill. Demokrati, liberalism och [...]Demokrati, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter
2017-06-12

Vem bryr sig om Hongkong?

Johan Rudström, Upsala Nya Tidning

“Men varken svenskar eller andra i väst bör anklaga Hongkongbor för att strunta i demokratin innan vi synar vårt eget agerande. Det internationella stödet för demokratirörelsen i Hongkong har varit obefintligt, just för att man [...]Demokrati, Kina
2017-06-12

”Sverige får inte vara tyst om Burma”

Kristina Jelmin m.fl., Sveriges Television

“När nu Aung San Suu Kyi, Burmas de facto ledare, kommer till Stockholm i dag är det ett självklart tillfälle att glädjas åt de framsteg som gjorts i Burma under senare år. Men även att lyfta [...]Burma, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2017-06-11

”Fyra förslag för att öka EU:s folkliga legitimitet”

Bo Rothstein, Dagens Nyheter

“Vad kan ett litet land som Sverige göra i en situation som denna? Jag kan inte se annat än att man måste försöka stärka den Europeiska unionen som en liberal och demokratisk kraft i världen. [...]Demokrati, EU
2017-06-10

Professorer: Israels ockupation måste upphöra

Over Bring m.fl. Svenska Dagbladet

“Ockupation är ett abnormt och tillfälligt tillstånd enligt folkrätten. Det ska avslutas så snart som möjligt i den drabbade befolkningens intresse. Femtio år av ockupation betyder att regionen och palestinierna utsatts för ett israeliskt folkrättsbrott [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Palestina
2017-06-09

L: Svenskt bistånd kan inte lösa hela världens problem

Birgitta Ohlsson m.fl., Omvärlden

“Om regeringen vill nå ut med sin politik måste man prioritera. Bistånd för fattigdomsbekämpning ska inriktas på reformer som faktiskt hjälper dem som lever i fattigdom. Bistånd för fred ska in där ofred råder. Demokratibiståndet [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Humanitärt bistånd, Okategoriserade, Policyramverket för svenskt bistånd, Villkorat bistånd
2017-06-09

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred: Avsluta ockupationen!

Daniel Bergman m.fl. Dagens Arena

“Det är dock svårt att finna stöd för något annat syfte bakom ockupationens långsiktiga praktik än en succesiv annektering som cementerar den etniska diskrimineringen och negligerar den palestinska majoritetens rätt till rättssäkerhet, demokrati och självbestämmande Det [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2017-05-29

Vi behöver ett EU-stopp för vapen till icke-demokratier

Bodil Valero, Göteborgs-Posten

“Medlemsstaters vapenexport till förtryckarstater och konfliktregioner sker i dag inte bara i strid med de europeiska grundvärderingarna, demokrati och mänskliga rättigheter. Den strider också mot det gemensamt överenskomna och bindande regelverket. Medan vi värnar arbetstillfällen [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Jemen, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-05-26

Stoppa vapenexport till diktaturer

Magnus Walan m.fl., Östgöta Correspondenten

“De senaste fem åren har Sverige beväpnat 28 länder som saknar grundläggande demokratiska rättigheter. Tillstånden ges trots att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor när man tar beslut om export av krigsmateriel. Varför? För [...]Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2017-05-25

“Vi känner djup oro över att samtal kring rätten till abort nu tystas ned och att självcensuren sprider sig.”

Isabella Lövin m.fl, Sydsvenskan

“De organisationer som inte böjer sig för den amerikanska regeln förlorar en stor del av sina pengar. Följden kan bli att kliniker tvingas stänga och att tillgången till säker abort minskar. Men även andra hälsorelaterade [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA, Villkorat bistånd
2017-05-22

Påverka Kina systematiskt under ert besök

Pete Nässén m.fl., Göteborgs-Posten

“Att påverka Kina är inte enkelt men vi tror att Göteborg kan göra mer – utan att riskera relationerna med Shanghai. Vi har i konstruktiva möten med stadsledningskontoret förmedlat detta. Göteborg bör utnyttja den direkta [...]Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter
2017-05-15

Regeringens ambition i Västsahara förfärande låg

Jaime Gomez, Göteborgs-Posten

“Wallström och regeringen har, sedan de förra året tillkännagav att de i strid med riksdagsbeslut och kongressbeslut avstår från att erkänna Västsahara, mött skarp kritik för att de gett efter för påtryckningar från Marocko och [...]Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Marocko, Sverige i FN:s säkerhetsråd, VästsaharaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/05/11/fn-gor-skillnad-i-segslitna-konflikten-i-vastsahara/"
2017-05-15

Vad händer med den svenska vapenexportlagstiftningen?

Ingalill Bjartén, ETC

“Ett strikt demokratikriterium för svensk vapenexport hade varit i enlighet med en feministisk utrikespolitik, men så länge den agerar parallellt med militärt samarbete med regimer som kränker de mänskliga rättigheterna – exempelvis Saudiarabien – och [...]Demokrati, Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Vapenhandel
2017-05-06

”Redovisa vilka löften som getts för säkerhetsrådsplatsen.”

Ebba Busch Thor m.fl., Sydsvenskan

“Det är bra att Sverige sitter i FN:s säkerhetsråd. Men landets befolkning förtjänar att få veta till vilket pris det sker. Är priset att Sverige även i fortsättningen kommer att stödja bara en part i [...]Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-05-04

Näringslivet måste se sin roll i Guatemala

Ann Svensén m.fl., Dagens ETC

“Genom att följa FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter kan företag minimera riskerna för att deras verksamhet kränker människors rättigheter. Ett aktivt internationellt näringsliv kan både genom eget handlande och genom krav på [...]Demokrati, Guatemala, Korruption, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-05-01

I nationens intresse

PM Nilsson, Dagens Industri

“En europeisk överstat kräver en överstatlig europeisk demokrati men den vill de europeiska folken inte ha. De anser att den nationella demokratin ska ha företräde eftersom dess legitimitet är större.” Demokrati, EU, Frankrike, Governance, Handelspolitik, Storbritannien
2017-04-25

Agera för fred i Venezuela – nu

Martin Ängeby, Göteborgs-Posten

“Sverige måste även i fortsättningen stå upp för mänskliga rättigheter. Att den venezuelanska regimen har kommit till vägs ände är ingen överraskning, revolutionär socialism har aldrig slutat i något annat än elände. Sverige måste vara [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Venezuela
2017-04-23

Europa står pall även med Le Pen

Gunnar Hökmark, Göteborgs-Posten

“EU har aldrig inneburit att vi slipper utmaningar och problem men det ger oss en möjlighet att göra allt det som vi måste göra tillsammans för att värna och befästa europeisk demokrati och fred. På [...]Demokrati, EU, Frankrike, Fred och säkerhet
2017-04-21

”EU:s undfallenhet ger Erdoğan legitimitet”

Jesper Bengtsson m.fl., Svenska Dagbladet

“EU måste stå upp för de grundläggande principer om demokrati och mänskliga rättigheter som utgör grunden i samarbetet genom att rikta tydlig kritik mot den turkiska statens auktoritära maktutövning och kräva att rapporter om valfusk [...]Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, TurkietI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/turkiets-forvandling/"
2017-04-21

Överge inte Turkiets folk

Anders Lindberg

“EU och Sverige behöver fortsätta bygga goda relationer till människorna i Turkiet, med demokratirörelsen och civilsamhället, med universitet och människorättsorganisationer. Men Erdoğans regim är förmodligen bortom räddning. EU bör frysa förhandlingarna om medlemskap tills han har [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2017-04-17

Den europeiska styrkan ska besegra islamistisk terror

Cecilia Wikström, Svenska Dagbladet

“Det är nu viktigare än någonsin att vi utnyttjar styrkan i den europeiska gemenskapen för att ta oss ur rädslan och stå fast förankrade i våra värderingar. I Europaparlamentet har jag arbetat för att hitta [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet
2017-04-17

Dags för EU att straffa Ungern

Cecilia Wikström, Göteborgsposten

Ungerns premiärminister Viktor Orbáns regering fortsätter oförtrutet att göra sitt yttersta för att markera slutet för de grundläggande värderingar som präglat liberala västliga demokratier. Efter att ha infört ett statligt kontrollerat censurorgan, under alibit ”medieråd”, [...]Demokrati, EU, Ungern
2017-04-17

Våldsspiralen i DR Kongo måste brytas av EU och FN

Niclas Lindgren m.fl, Göteborgsposten

Förhoppningarna om ett nytt styre för landet grusades under förra året när sittande president Joseph Kabila vägrade lämna ifrån sig makten och utlysa nyval. Protesterna från civilsamhället och oppositionen var massiva och omfattande demonstrationer genomfördes [...]Demokrati, EU, Kongo, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-17

Ett bakslag för demokratin i Turkiet

Vesna Prekopic

“Erdoğan svarade på statskuppförsöket i juli 2016 med massiva utrensningar av offentligt anställda som lärare, poliser, domare. Turkiet är ett av världens värsta länder när det gäller att begränsa pressfriheten och att fängsla journalister. De demokratiska [...]Demokrati, Diktaturer, EU, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2017-04-16

EU:s 500 miljoner medborgare har rätt att kräva politiker som vågar välja att leda opinionen istället för att bara följa den.

Cecilia Wikström, Sydsvenskan

“Oavsett vad vi EU-politiker förhandlar om måste vi ha ett medborgarperspektiv, medkänsla och fokus på individen. Vi måste alltid ha i minnet att det är på medborgarnas uppdrag vi arbetar, komma ihåg det när vi [...]Asylrätt, Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Öppenhet och transparens
2017-04-15

Turkiska valet är en ren fars

Anders Lindberg, Aftonbladet

“En dag kommer de Turkiska journalister, författare och politiker som nu tvingats i exil att kunna återvända och bygga upp sitt land igen. Tills dess bör Sverige ge en fristad åt demokratirörelsen precis som vi [...]Demokrati, Diktaturer, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2017-04-12

Replik: Sverige mycket aktiva på Kuba

Ulrika Modéer, Omvärlden

Erik Jennische kritiserar svenskt utvecklingssamarbete med Kuba för att vara passivt. Jag hävdar att Sverige är mycket aktivt, både i sin politiska dialog med landet och i utformandet av ett relevant och verkningsfullt utvecklingssamarbete. Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheter, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/04/06/svenskt-bistand-passivt-infor-krympande-utrymmet-for-kubas-civilsamhalle/"
2017-04-10

Sverige bör ta ledartröjan om Västsahara

Jytte Guteland m.fl., ETC

“Vi menar att den svenska regeringen behöver ta ledarskapet inom EU för att domen ska implementeras och som en rättsstat ställa krav på att utslaget respekteras. Vi lever i en tid då rättsstaten utmanas på [...]Demokrati, EU, Frihandelsavtal, Marocko, Rättvis handel, Västsahara
2017-04-06

Svenskt bistånd passivt inför krympande utrymmet för Kubas civilsamhälle

Erik Jennische, OmVärlden

“Sedan USA, EU, Sverige och flera andra inledde ett närmare samarbete med den kubanska regeringen 2014, har inte en enda reform av det politiska eller juridiska systemet genomförts för att främja kubanernas medborgerliga och politiska [...]Biståndsformer, Civilsamhället, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheter, Sida
2017-04-06

Ökad svensk demokratisatsning i Zimbabwe

Isabella Lövin, OmVärlden

“Mot bakgrund av den rådande situationen i Zimbabwe är utvecklingen svår att förutse. Utvecklingssamarbetet måste därför vara flexibelt och beredskap finnas för att vid behov snabbt ompröva insatser och kunna anpassa dem till nya förutsättningar [...]"Bad governance", Demokrati, Hälsa, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe
2017-04-06

”Nej, vi bör inte låta Kinas regim leda världen”

Jojje Olsson, Svenska Dagbladet

””Att uppmuntra Kinas önskan om globalt ledarskap är inte att tyst acceptera landets beteende”, skriver Jerdén och Söderström. Men det är precis vad det är. Det är också oroväckande att Utrikespolitiska institutet uppmanar svenskar att [...]"Good governance", Demokrati, Diktaturer, Kina, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/04/01/makten-ar-pa-vag-att-forskjutas-mot-kina/"
2017-04-03

“Venezuela visar faran med vänsterpopulism”

Patrik Kronqvist, Expressen

“Den processen har fortsatt även efter Chávez död för fyra år sedan. I förra veckan beslöt plötsligt Högsta domstolen, som är lojal med efterträdaren Maduro, att frånta parlamentet dess lagstiftande makt. Denna urholkning av den venezolanska [...]"Bad governance", Demokrati, Partipolitik, VenezuelaI artikeln hänvisas till "http://www.aftonbladet.se/kultur/a/R7EX2/svart-dag-i-vita-huset"
2017-04-01

”Makten är på väg att förskjutas mot Kina”

Björn Jerdén m.fl., Svenska Dagbladet

”Att uppmuntra Kinas önskan om globalt ledarskap är inte att tyst acceptera landets beteende. Tvärtom, eftersom status endast kan erhållas genom omvärldens erkännande skapar Kinas strävan möjligheter för Sverige och andra att påverka landets utveckling [...]Asien, Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, USA
2017-03-31

“Sida blandar bort korten om svenskt stöd till Belarus”

Martin Uggla, OmVärlden

“Om det svenska biståndet till Belarus ska kunna främja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter bör det riktas till de krafter som delar och verkar för dessa värderingar, inte till skattedepartementet och andra statliga aktörer [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Sida, VitrysslandArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/28/replik-missvisande-om-sidas-arbete-i-vitryssland/"
2017-03-29

Frys bistånd och inför sanktioner mot Belarus

Birgitta Ohlsson, Dagens industri

“Samtliga politiska fångar måste släppas, stödet till demokratiaktivister bör öka radikalt både ekonomiskt och politiskt och aktivisterna ska känna ett starkt stöd från Sverige och EU i sin strävan efter demokrati och mänskliga rättigheter. Även det [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Vitryssland
2017-03-28

Dystert vårtecken: Arresteringar i Ryssland

David Lindén, Närkes Allehanda

“EU måste sätta stenhård press på Kreml och varje gång uppmärksamma massarresteringarna, de mystiska dödsfallen och skenanklagelserna som Kreml riktar mot Navalny och andra oppositionella” Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Ryssland
2017-03-28

Missvisande om Sidas arbete i Vitryssland

Elsa Håstad, OmVärlden

“Vi tror på att föra dialog där vi får möjlighet att framföra synpunkter och därigenom bidra till ett demokratiskt samhälle med starka aktörer. Vi arbetar tillsammans med FN som i sin tur har avtal med det [...]Demokrati, EU, FN, Mänskliga rättigheter, VitrysslandArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/25/svenska-bistandsmiljoner-till-lukasjenkas-diktaturregim/"
2017-03-28

Fördöm »parasitskattens« diktatoriska upphovsmän

Ulrika Kärnborg, Dagens Arena

“Att den svenska regeringen inte mer aktivt medverkar till att fördöma de flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter som nu sker i ett europeiskt land, är en styggelse.” Demokrati, EU, Europa, Mänskliga rättigheter, Vitryssland
2017-03-25

Svenska biståndsmiljoner till Lukasjenkas diktaturregim

Martin Uggla, OmVärlden

“Den senaste tidens utveckling har än en gång tydligt visat att den belarusiska regimen helt saknar vilja att slå in på demokratisk väg. Det måste också få konsekvenser för Sveriges Belaruspolitik, inklusive de delar som [...]Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Vitryssland
2017-03-25

Sverige måste agera mot mördandet i Etiopien

Anders Österberg, Folkbladet

“Det är inte alla kriser som blir förstasidesnyheter. I skuggan av kriget i Syrien och kuppförsöket i Turkiet har situationen i Etiopien utvecklat sig till gränsen till ett inbördeskrig” Demokrati, Diktaturer, Etiopien, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-03-24

”Jasaffären i Botswana strider mot Sveriges mål”

Johan Brosché m.fl., Svenska Dagbladet

“Som fredsforskare stöder vi starkt en svensk utrikespolitik med fokus på mänskliga rättigheter, fred och fattigdomsbekämpning. En sådan agenda urholkas om värdena appliceras selektivt och inte genomsyrar hela utrikespolitiken. En eventuell vapenaffär riskerar också att [...]Botswana, Demokrati, Fred och säkerhet, Korruption, Vapenhandel
2017-03-20

Inte bara han får bistånd

Johan Rudström, Upsala Nya Tidning

“Femina Hip får sju miljoner kronor per år, en procent av biståndet till Tanzania. Ingenting av det vi ser i landet får oss att tro att president Magufuli skulle vilja ha kvar en sådan verksamhet. [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Tanzania
2017-03-18

S naiva Europapolitik leder till medborgarmissnöje

Gunnar Hökmark, Dagens Nyheter

“Härom veckan presenterade EU-kommissionen sin vitbok om Europas framtid. Den handlar tyvärr mindre om Europas framtid och mer om den framtida institutionella balansen mellan medlemsstaterna och institutionerna i Bryssel. Ett stort problem är att Sverige med [...]Demokrati, EU, Partipolitik, Sociala skyddsnät
2017-03-17

Skärp tonen mot Belarus

Joar Forssell m.fl., Upsala Nya Tidning

“Vi fria människor som lever i demokratier har ett ansvar att stå upp för mänskliga rättigheter i hela världen. Sverige och EU bör därför både stå upp mot Lukasjenkas inskränkningar av grundläggande rättigheter och för Belarus [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Vitryssland
2017-03-14

Klipp banden med Lukasjenka

Martin Uggla, Uppsala Nya Tidning

“Det som nu sker i Belarus bör därför få tydliga konsekvenser för Sveriges och EU:s Belaruspolitik. I ett första steg bör alla bilaterala samarbetsprocesser med belarusiska myndigheter omedelbart avbrytas. Dessa bör sedan inte återupptas förrän [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Sverige, Vitryssland
2017-03-14

Vi möter nya säkerhetshot från oväntat håll

Robert Hårdh, Svenska Dagbladet

“Rätten till yttrandefrihet, skydd mot tortyr och skydd mot förföljelse är i likhet med andra grundläggande fri- och rättigheter lika aktuella i dag som när den internationella rätten sattes på pränt. Lösningen på vår tids [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2017-02-26

CETA-avtalet försvårar miljöarbetet

Max Andersson m.fl., Värmlands Folkblad

“Vi röstade emot avtalet för vi gör bedömningen att det innebär oacceptabla risker för miljö, klimat och konsumenter. Att moderaterna inte tar till sig av den kritik som levererats mot avtalet från miljö- och konsumentorganisationer, [...]Demokrati, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Kanada, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/02/21/mp-valjer-protektionism-framfor-gron-tillvaxt/"
2017-02-17

Demokratikriterium gör Sverige svagare

Frida Wallnor, Dagens Industri

“För det handlar om extremt dyra system, vilket begränsar exportmarknaden. Att ytterligare diskvalificera potentiella köpare med luddigt ställda demokratikriterium är att göra oss själva en otjänst som ingen ändå kommer att tacka Sverige för. Kanske ansvariga [...]Demokrati, Försvarsexportmyndigheten, Vapenhandel
2017-02-10

”Din Iranresa kan skada Sverige, Löfven”

Afsaneh Oskouei m.fl., SVT Opinion

“Sverige behöver och kan stödja de folkliga krafterna, framförallt den unga generationen, för en demokratisk förändring i Iran. Det folkliga missnöjet mot diktaturen växer varje dag, precis som det en gång gjorde i Sydafrika mot apartheidregimen. Regeringen [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Iran, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige
2017-02-06

Ett FN-parlament för en fredligare värld

Petter Ölmunger, Mänsklig Säkerhet

“Vi vet väldigt lite om vår framtid i en globaliserad värld, en värld som står inför många stora utmaningar. Men jag menar att vi har goda skäl att fortsatt stå upp för den parlamentariska demokratins [...]Demokrati, EU, FN, Fred och säkerhet
2017-02-05

Trump börjar med angrepp på medier, domare och kritiker.

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“USA:s demokrati står inför en historisk prövning – klarar det konstitutionella systemet att balansera en auktoritär och maktfullkomlig president? Hur länge orkar medierna stå pall? Europa bör dock redan dra ett antal skarpa slutsatser. För det första – [...]Demokrati, Europa, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Nato, USA
2017-02-02

”EU gör precis som Trump – stoppar flyktingar”

Malin Björk, Svenska Dagbladet

“Vi i vänstern, både här i Sverige och i Europaparlamentet, står upp för den internationella asylrätten. Vi kräver att EU omedelbart upphör med dessa ”migration compacts” och andra migrationskontrollerande avtal med tredje länder. Det finns alternativ [...]Asylrätt, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, EU, Flykt och migration, Villkorat bistånd
2017-02-01

Stå upp mot populismen och gör 2017 till den positiva aktivismens år!

Robert Egnell, Mänsklig Säkerhet

“Den liberala demokratiska politiska ordningen är i gungning och vi vet inte varför och inte heller vad som behövs för att försvara den. Vi kan dock inte vänta på perfekta analyser och förståelse för fenomenet. [...]Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter
2017-02-01

”Stärk skyddet för visselblåsare och se till att Snowden utan risk för utlämning kan resa till Sverige.”

Ole von Oexkull, Sydsvenskan

“Nu är det dags att regeringen offentligt ställer sig bakom Europarådets uppmaningar och omsätter dem i praktisk politik. Skyddet för visselblåsare måste stärkas både i nationell och internationell lagstiftning. Ingen ska åtalas – eller utlämnas [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Sverige, USA
2017-01-25

Även MP önskar tuffare vapenexportregler

Pernilla Stålhammar m.fl., Dagen

“Regeringens hållning är och förblir tydlig: vi vill se en skärpt vapenexportkontroll – också vad gäller följdleveranser – gentemot icke-demokratier och länder där det förekommer allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Vi vill införa [...]Demokrati, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2017-01-24

Svulstig retorik om Polen

Artur Szulc, Göteborgs-Posten

“Liberalerna Birgitta Ohlsson och Cecilia Wikström kräver att Sverige är pådrivande inom EU avseende markeringar gentemot den sittande polska regeringen, som sägs utveckla Polen i en alltmer auktoritär riktning. Att döma av tonläget och de [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, PolenArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/19/hoj-tonen-mot-allt-mer-auktoritart-polen/"
2017-01-11

Svenska freds: dags att folk och försvar tänker om

Agnes Hellström, ETC

“Sveriges säkerhet och svensk försvarsberedskap har stått i centrum under dagarna här. Men hur kan Sveriges säkerhet diskuteras utan ett internationellt perspektiv? Hur kan den avhandlas utan att nämna den svenska vapenexporten och det faktum [...]Demokrati, Diktaturer, EU, Fred och säkerhet, Sverige, Vapenhandel
2017-01-10

Demokratistöd till Ryssland främjar svensk säkerhet

Martin Uggla, OmVärlden

“I mitten av 2000-talet stöttade Sverige den ryska demokratirörelsen – det vill säga de modiga krafter som försöker kämpa emot Vladimir Putins auktoritära styre – med ungefär 100 miljoner kronor per år. Sedan skars stödet [...]Biståndsformer, Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige
2017-01-03

Uppmärksamma Krimtatarernas situation

Pernilla Stålhammar m fl, Upsala Nya Tidning

“Enligt internationell rätt så är Rysslands annektering av Krim folkrättsvidrig. Med andra ord olaglig. Ryssland har visat sig vara ett oförutsägbart land och det är oklart vad man kan förvänta sig av regimens handlingar i [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Ukraina
2016-12-24

“Mardrömmen fortsätter, den politiska kartan visar sig vara alltmer odemokratisk.”

Anna Hedh, Sydsvenskan

“2016 har rent politiskt varit väldigt jobbigt och tungt. Den pågående flyktingkatastrofen har förföljt oss alla hela året. Världen står inför en av de största humanitära kriserna någonsin och den rika delen av jordens befolkning [...]Asylrätt, Demokrati, EU, Flykt och migration, Irak, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Polen, Slovakien, Syrien, Ungern, USA
2016-12-21

Skugga över Europa

Gunnar Hökmark, Upsala Nya Tidning

“Det här är inte ett område där vi har tid att spilla. 2017 går bland annat Tyskland och Frankrike till val. Detta är två länder som tillsammans med Sverige och Baltikum bedöms vara högt prioriterade [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Ryssland
2016-12-21

”Svik inte ert löfte om stopp för vapenexport”

Anna Lindenfors mfl, Svenska Dagbladet

“Trots att mänskliga rättigheter ska vara ett ”centralt villkor” enligt nuvarande regelverk har kryphål och praxis lett till att Sverige de senaste fem åren exporterat vapen och annan krigsmateriel till 28 länder där människors rättigheter [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2016-12-19

Svenskt miljardbistånd ska stärka Iraks demokrati

Katarina Stintzing, Svenska Dagbladet

“Idag kom beslutet att regeringen återinför biståndet till Irak under fem års tid, med en ny strategi och utökade resurser. Förra regeringen beslutade 2013 att fasa ut biståndet med motiveringen att Irak var ett medelinkomstland, [...]Demokrati, Humanitärt bistånd, Irak
2016-12-19

Mänskliga rättigheter i motvind – men regeringen höjer ambitionerna

Annika Ben David, Mänsklig Säkerhet

“Vi kommer nämligen inte att acceptera att MR relativiseras. Idag tar sig stater rätten att tolka MR utifrån sin historia, sin kultur, sin religion eller sin kontext. Här slår regeringen fast att det inget finns [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Press- och yttrandefrihet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-16

”Farligt läge i Kongo – Sverige bör agera”

Maria Bard m.fl., Svenska Dagbladet

“Den 19 december 2016 skulle blivit en historisk dag i Kongo. För första gången skulle en demokratiskt vald president avsluta sin mandatperiod och lämna över till en demokratiskt vald efterträdare. I stället gör president Joseph [...]Demokrati, Kongo, Mänskliga rättigheter
2016-12-15

”Nu tar vi ett helhetsgrepp om svenskt bistånd”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“När vi klev in på Utrikesdepartementet hösten 2014 hade åtta viktiga år förlorats i dialogen mellan biståndets aktörer, forskningen, expertisen å ena sidan, och regeringen å andra sidan. Vi ser värdet i ett brett engagemang [...]Civilsamhället, Demokrati, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Policyramverket för svenskt bistånd
2016-12-14

Aleppo är priset för att inte intervenera

Mathias Bred, Göteborgs-Posten

“Det enda positiva som skulle kunna komma ur blodbadet i Aleppo är att de västerländska demokratierna inser att säkerhetspolitisk isolationism inte är ett alternativ. När Aleppo diskuterades i brittiska underhuset i veckan talade den tidigare finansministern, [...]Demokrati, Diktaturer, Fred och säkerhet, Syrien
2016-12-13

”Mitt besök fördjupar relationen med Palestina”

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Vi kommer att diskutera en rad frågor, som vikten av demokratisk utveckling i Palestina, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Jag kommer att ta upp det civila samhällets nyckelroll, samt vikten av att bekämpa korruption, [...]Bilateralt samarbete, Civilsamhället, Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Palestina
2016-12-13

I FN kan en feministisk utrikespolitik prövas mot IS

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Många viktiga områden tas upp av regeringen för att lyfta den feministiska utrikespolitiken, involvera FN:s nya generalsekreterare i säkerhetsrådets arbete och att se till att glömda konflikter inte faller i just glömska. Men vi liberaler saknar [...]Barn och unga, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Militärt bistånd, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-12-13

Turkiet Putiniseras i allt snabbare takt

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Vad som på sikt kan bli ett större problem är Erdoğans allt mer Europafientliga retorik, och hans uppenbara förakt för EU:s värderingar om demokrati, pressfrihet och mänskliga rättigheter. Under Erdoğan håller Turkiet på att Putiniseras i [...]Demokrati, EU, Europa, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2016-12-12

Terrordådet förskräcker. Erdogan utnyttjar läget.

Sydsvenskan

“Det har sagts att det nuvarande läget aldrig skulle ha uppstått om EU-ledarna låtit turkarna närma sig unionsvärmen långt tidigare. Turkiet har ibland fått styvmoderlig behandling, men vanligtvis har det funnits anständiga skäl till att [...]Demokrati, EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2016-12-12

Demokratin är inte ett handelshinder

Anna Westberg m.fl., ETC

“Svenska standarder gällande miljöskydd, folkhälsa, hälsovård och arbetsrätt kan inte förhandlas bort för handelns skull. Inte heller kan vi förhandla bort vår rätt att stifta lagar som är i allmänhetens intresse utan att riskera höga [...]Demokrati, EU, Handelspolitik, Kanada
2016-12-09

Visa att du förtjänar din titel, Mr President

Anders Österberg, Aftonbladet

“Arbetarrörelsen i Sverige har under många decennier stött palestiniernas mål för ett demokratiskt, självständigt och rättssäkert Palestina, där alla invånare garanteras frihet och rättvisa. Tyvärr finns det tydliga orosmoln som hindrar en god demokratisk utveckling [...]Demokrati, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Press- och yttrandefrihet
2016-12-05

Zimbabwes vänner måste öppna ögonen

David Coltart m.fl., Upsala Nya Tidning

“Dessvärre är det internationella samfundet, inklusive Zimbabwes närmaste grannar, upptagna med sina egna problem. Många är helt ovetande om den framväxande krisen i landet. Av de fyra grannländerna är det bara Botswana som uttryckt oro över [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe
2016-12-04

Lögnen hotar det fria ordet

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“Skulle de som avsiktligt sprider hets eller desinformation få politisk makt så kommer de att förhindra eller förbjuda varje kritisk granskning av sitt eget styre. I detta finns ingenting nytt jämfört med tidigare perioder. Det [...]Demokrati, Mediabevakning, Press- och yttrandefrihet
2016-12-02

Fria ord bygger demokratin.

Heidi Avellan, Sydsvenskan

“Pressfriheten är hotad i en rad länder, som Orbáns Ungern och Putins Ryssland. Det är allvarligt, för fria medier är en byggsten i demokratin – som Söder, riksdagens andre vice talman, borde se sig särskilt [...]Demokrati, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Press- och yttrandefrihet
2016-12-02

“Ytterst står det demokratiska samhället på spel.”

Morten Kjaerum, Sydsvenskan

“Starka demokratiska institutioner och självständiga domstolar, är tillsammans med ett juridiskt bindande regelverk för mänskliga rättigheter, avgörande för att upprätthålla och skydda grundläggande rättigheter för alla människor i ett samhälle. Andra världskriget visade vad som [...]Demokrati, Europa, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2016-11-30

Erdogan får stanna utanför EU

Gunnar Jonsson, Dagens Nyheter

“Det ser märkligt ut att EU officiellt fortfarande för medlemskapsförhandlingar med ett Turkiet som förföljer kurder och spärrar in sina medborgare av politiska skäl. EU-parlamentet kräver i bred enighet att samtalen avbryts, men länderna bestämmer. Tysklands [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2016-11-30

Höj rösten för demokratin i Polen

Dagens Nyheter

“EU-kommissionen går en balansgång. Den har en skyldighet att försvara unionens kärnvärden, och nu när en process har inletts mot Warszawa kan den inte gärna låta saken bero. Samtidigt är ett gräl precis det PIS [...]Demokrati, EU, Polen, Sverige
2016-11-21

Viktigt att ha dialog med alla länder

Anders Österberg, Aftonbladet

“Kampanjen byggde på att länder skulle rösta på oss för att vi för en bra politik. Däremot händer det att länder byter röster med varandra. Röstbyten är ett verktyg som så gott som alla länder [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsrådArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/19/regeringen-skadar-vart-rykte-i-varlden/"
2016-11-12

Ryssland: “Varför överger ni oss nu?”

Joanna Kurosz, Svenska Dagbladet

“Det låter trivialt, men den bästa garantin för att Sverige ska vara säkert för angrepp från Ryssland är att landet är en demokrati som respekterar mänskliga rättigheter. Så om man menar allvar med att försvars- [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige
2016-11-12

Öppenheten hotas

Cecilia Wikström, Upsala Nya Tidning

“I den nu framväxande världsordningen är länken mellan Orbáns Ungern, Brexit-kampanjen och nu Trumps USA lika kuslig som den är uppenbar. Den växer sig stark med hjälp av de röster som höjs och legitimeras i [...]Demokrati, EU, USA
2016-11-10

Vi har all anledning att bli rädda

Staffan I. Lindberg, Svenska Dagbladet

“Står vi på randen av en ny våg där etablerade demokratier faller offer för handfallenhet och politiska misstag under trycket från populistiska och extrema strömningar? Kommer USA, Frankrike och vårt eget land stå kvar som [...]Demokrati, Diktaturer, Flykt och migration, Mediabevakning, Sociala skyddsnät, USA
2016-11-10

Snart kan den turkiska demokratin vara ett minne blott

Andrea Byding m.fl., Upsala Nya Tidning

“I EU- parlamentet har gröna parlamentariker höjt rösten mot den oroväckande utvecklingen i Turkiet, men det behövs fler röster som säger ifrån. Vi kräver därför att våra stora partier, som är ansvariga för vår inhumana [...]Demokrati, Diktaturer, Partipolitik, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2016-11-10

USA har röstat för en farlig ledare

Dagens Nyheter

“Handelsavtal ska skrotas, kinesiska varor beläggas med chocktullar. En livsfarlig protektionistisk spiral hotar. Världen hotas av ekonomiskt kaos, dels på grund av hotet om handelskrig, dels för att Trump sprider internationell osäkerhet om USA:s intentioner.” Demokrati, Fred och säkerhet, Nato, USA
2016-11-09

Vi vaknade upp till en annan värld

Gunnar Hökmark, Svenska Dagbladet

“Demokratins idé som motkraft gentemot ledare som i likhet med Putin vill styra obegränsat, försvagas av nattens resultat. Det kommer att märkas i länder som Ryssland och Kina men även i alla andra länder där så [...]Demokrati, Fred och säkerhet, USA
2016-11-08

”Viktigaste presidentvalet någonsin”

Birgitta Ohlsson, SVT Opinion

“Demokratin globalt backar för tionde året i rad, kvinnors rättigheter dras tillbaka på många håll i världen och rätten till abort hotas från flera fronter. Länder som Ungern och Polen, förut östeuropeiska framgångsexempel för frihet och tillväxt, [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten, USA
2016-11-07

All handel är inte bra

Dagens Nyheter

“Sverige är ett litet land som är beroende av handel. Även med länder vars styren och värderingar inte är förenliga med regeringens. Och ministrarna har rätt i sin optimism: handel kan skapa möjlighet till dialog, och [...]Demokrati, Filippinerna, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien
2016-11-01

Ceta-avtalet hindrar inte demokratiska beslut

Ann Linde m.fl., Göteborgs-Posten

“Det finns en rädsla att investeringsskyddet innebär en maktförskjutning till multinationella företag. Faktum är att den demokratiska rätten att reglera bekräftas – och investeringsskydd krävs för att på allvar öka investeringarna. Skydd från expropriation är [...]Demokrati, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Kanada, Klimat & miljö
2016-10-31

Turkisk demokrati raseras. Skärp tonen från Bryssel.

Sydsvenskan

“Så vad gör då EU för att påverka den dystra politiska utvecklingen i kandidatlandet Turkiet? Inte tillräckligt, lyder det korta svaret. Visst uttryckte unionen nyligen oro över att kurdiska politiker grips och uppmanade Ankara att ändra anti-terrorlagarna. [...]Demokrati, EU, Flykt och migration, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2016-10-31

Långsamt mot avgrunden

Maja Nordström, Folkbladet

Folkets slagord är bland annat: ”Kommunen tillför folket och ska fortsätta göra det”, ”Förtrycket kommer inte stoppa oss”, ”Fri press kan inte tystas”, ”Genom uthållighet vinner vi”. Polisen bemöter protesterna med stort våld i form [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2016-10-30

Nu behöver friheten försvaras

Mauricio Rojas, Svenska Dagbladet

“Under 2016 har friheten gått kraftigt tillbaka i många länder och detta märks särskilt tydligt vad det gäller demokratins tillstånd. Demokratiska valmekanismer används allt oftare för att legitimera auktoritära regimer, som kränker de grundläggande fri- och [...]Demokrati, USA
2016-10-25

CETA stärker skyddet för arbetstagare

Christofer Fjellner, Expressen

“Sanningen är att skyddet för arbetstagare, miljö och hälsa bara kan stärkas med CETA. Det är ett modernt och bra avtal mellan två av världens främsta demokratier. Om vi inte kan teckna ett frihandelsavtal med [...]Demokrati, EU, Frihandelsavtal, Hälsa, Handelspolitik, Kanada, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/24/satt-stopp-for-odemokratiska-avtal/"
2016-10-25

Tunisien kan vara viktigare än Saudiarabien

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

“När vi pratar om Mellanöstern, så hamnar vi ofta i en diskussion om Islamiska statens härjningar, diktaturen i Saudiarabien eller Assad-regimens bombningar i Aleppo. Men det borde väga minst lika tungt att uppmuntra den positiva [...]Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien, Tunisien
2016-10-24

Sätt stopp för odemokratiska avtal

Jonas Sjöstedt, Expressen

“Viktiga demokratiska beslut för att skydda miljö leder ofta till att något företags vinst påverkas negativt. Samma sak gäller beslut som försvarar fackliga rättigheter, även de påverkar ofta något företags vinst. Avtal som syftar till [...]Demokrati, Handelspolitik, Klimat & miljö
2016-10-19

”Han riskerar sitt liv och sin frihet”

Ingrid Lomfors m.fl., Svenska Dagbladet

“Våra mänskliga rättigheter behöver försvaras varje dag. Av oss alla, var och en. Av den unge mannen i Syrien. Av hans vänner. Av oss som är dessa hjältars vänner. I den trygga tillvaro vi befinner [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Palestina, Syrien
2016-10-19

När kastar ni ut Fidesz ur er partigrupp?

Marita Ulvskog m.fl., Göteborgsposten

“I en tid när mänskliga rättigheter och yttrandefrihet utmanas av högerextremister och populistiska rörelser kan anständiga medborgare och politiska partier inte backa. Vi, den socialdemokratiska delegationen i Europaparlamentet, har aldrig tvekat att agera när europeiska [...]Demokrati, EU, Partipolitik, Press- och yttrandefrihet, Ungern
2016-10-18

Regeringen gör bara det storföretagen vill

Malin Björk, Aftonbladet

“Alltså, när ett land fattar i verklig mening moderna och progressiva beslut som förbättrar klimat, miljö samt arbetares löner och rättigheter så kan det bli en domstolsfråga. Och det i en specialdomstol utanför det normala [...]Anständiga arbetsvillkor, Demokrati, EU, Handelspolitik, Kanada, Näringsliv
2016-10-16

Den turkiska demokratin tynar bort

Dagens Nyheter

“Sahin Alpays fängslande utgör ett av tusentals övergrepp på grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheter i kuppförsökets kölvatten. EU har på grund av flyktingkrisen hamnat i ett farligt beroendeförhållande till Ankara. Det är så klart huvudorsaken till den [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2016-10-14

Ge inte upp hoppet om turkisk demokrati

Frida Wallnor, Dagens Industri

“EU måste stå på sig om att ställda krav ska uppfyllas. Faller sedan avtalet och flyktingkrisen intensifieras får EU:s beslutsfattare lösa det på annat sätt. Vi ska inte kompromissa med våra ideal. Det är enda [...]Demokrati, EU, Flykt och migration, Turkiet
2016-10-12

Skydda demokratin

Kenneth Roth, ETC

“Nu är det inte läge att stoppa huvudet i sanden. Hotet mot våra demokratiska principer och institutioner kommer inte att försvinna av sig självt. Vi måste alla högt, ljudligt och öppet försvara en orubblig förståelse av vad [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter
2016-10-10

Den nya medelklassen ger en strimma av hopp

Martin Liby Alonso, Dagens Nyheter

“[I] globaliseringens kölvatten har också en allt mer demokratiskt sinnad, kosmopolitisk och tolerant medelklass vuxit fram i världens utvecklings- och medelinkomstländer. Där bidrar dessa ”globaliseringens vinnare” till mer stabila demokratier och bjuder motstånd mot auktoritära tendenser och [...]Demokrati, Diktaturer, Korruption
2016-10-09

Vi måste engagera oss för Polens demokrati

Birgitta Ohlsson m.fl., Expressen

“Vi vill att både EU och Sverige gör mer. EU måste kunna ställa hårda krav på att medlemsländer lever upp till grundbultarna i den europeiska gemenskapen. Dit hör demokratiska värderingar och respekt för rättsstatens principer.” Demokrati, EU, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Polen
2016-10-05

Vad lovade regeringens sändebud på Kuba?

Lars Kriss, Ystads Allehanda

“Vilka länder som röstande in Sverige i FN:s säkerhetsråd blir aldrig offentligt. Precis som så mycket annat i FN var omröstningen hemlig. Däremot vet vi att Utrikesdepartementet spenderade mer än 20 miljoner på Sveriges kampanj. Den [...]Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Kuba, Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-10-05

”Regeringen blundar för växande förtryck”

Erik Jennische, Svenska Dagbladet

“Sveriges, USA:s och EU:s dialog med den kubanska regeringen sker på bekostnad av dialogen med kubanska demokratiaktivister och människorättsförsvarare. Istället för att ställa sig sist i kön för att prata med Raul Castro, borde Sverige stå [...]Demokrati, Diktaturer, Kuba, Mänskliga rättigheter, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/02/vi-ser-en-oppning-for-reformer-pa-kuba/"
2016-10-03

Nu finns möjlighet att påverka Kuba

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Svenskt utvecklingssamarbete har länge verkat i svåra kontexter, där det finns brister vad gäller demokrati och respekten för mänskliga rättigheter. Fattigdom och brist på demokrati går tyvärr ofta hand i hand. Det är precis på [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/30/bistand-befaster-kubas-kommunistpamp/"
2016-10-02

“Vi ser en öppning för reformer på Kuba”

Ulrika Modéer, Svenska Dagbladet

Svenskt utvecklingssamarbete verkar sedan länge i svåra sammanhang – till exempel i länder där det finns brister vad gäller demokrati och respekten för mänskliga rättigheter. Fattigdom och brist på demokrati går tyvärr ofta hand i [...]Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/29/naivt-av-regeringen-att-ge-bistand-till-kuba/"
2016-09-30

Sveriges kubastrategi ett svek

Erik Jennische, OmVärlden

“När regeringen offentliggjorde Sveriges nya biståndsstrategi med Kuba förklarade biståndsminister Isabella Lövin att ”genom dialog och samarbete kan vi främja demokrati och mänskliga rättigheter i landet”. Detta är en klyscha som alltid snurrat i utrikes- och biståndspolitiken, men som alldeles [...]Civilsamhället, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/29/kuba-pa-ratt-vag-nu-satsar-vi-90-miljoner/"
2016-09-30

Bi(s)tånd befäster Kubas kommunistpa(mp)

Birgitta Ohlsson, Aftonbladet

“Den rödgröna regeringens bi(s)tåndsstrategi riskerar att befästa makten hos Kubas kommunistpa(mp)ar och legitimera ett politiskt enpartisystem som bygger på förtryck av mänskliga rättigheter.” Demokrati, Diktaturer, Kuba, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/29/kuba-pa-ratt-vag-nu-satsar-vi-90-miljoner/"
2016-09-29

”Naivt av regeringen att ge bistånd till Kuba”

Erik Jennische, Svenska Dagbladet

“Den fråga som Isabella Lövin och Margot Wallström […] måste svara på är: Tror ni att den sittande kubanska regeringen går att övertyga om att förändra de lagar som omöjliggör respekt för mänskliga rättigheter och demokrati? Om [...]Civilsamhället, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/29/kuba-pa-ratt-vag-nu-satsar-vi-90-miljoner/"
2016-09-29

Kuba på rätt väg – nu satsar vi 90 miljoner

Isabella Lövin m.fl., Aftonbladet

“Sverige har länge varit en tydlig röst för demokrati, mänskliga rättigheter och reformer, på Kuba och andra länder där dessa rättigheter helt eller delvis är satta på undantag. Vi gör det bland annat genom dialog [...]Civilsamhället, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheter
2016-09-20

“Fortfarande fängslas oppositionella, fortfarande är grundläggande fri- och rättigheter kraftigt beskurna.”

Lars Adaktusson, Sydsvenskan

“Utan att den kubanska regimen fullt ut respekterar mänskliga fri- och rättigheter och genomför nödvändiga och verkliga förändringar bör EU inte erbjuda normaliserade relationer och fördjupat samarbete när det gäller handel och utvecklingsbistånd.” Demokrati, EU, Kuba, Mänskliga rättigheter
2016-09-10

Sverige måste stå upp för Etiopien

Anders Österberg m.fl., Dagens Arena

“Den senaste tiden har både folket och oppositionen samlat sig och visat att de är redo att samarbeta för att bygga ett demokratiskt och enat Etiopien. Sveriges engagemang för mänskliga fri- och rättigheter är väl känt hos [...]Demokrati, Etiopien, Mänskliga rättigheter
2016-09-05

Sätt press på Kina

Upsala Nya Tidning

“Den ekonomiska stormakten Kina anser att Gui Minhais öde är en intern angelägenhet och en säkerhetsfråga. När ska den svenska regeringen bryta tystnaden och kräva att få veta vad som hänt Gui Minhai, vad han [...]Demokrati, Kina, Press- och yttrandefrihet
2016-09-02

Svenska Kyrkan vilse i världen

Gunnar Hökmark, Svensk Tidskrift

“Med läpparnas bekännelse säger man sig stödja staten Israels rätt att existera, som om detta ska behöva sägas, men man tar avstånd från Israels försvar av judiska liv och av den judiska staten. Istället för [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Religion
2016-08-19

Demokratins marodörer

Dagens Nyheter

“Turkiets demokrati hänger på en skör tråd. Kuppförsöket ska fördömas, men även Erdogans förföljelse av kritiker. Någon visumfrihet kan det inte bli tal om innan terrorlagarna reformeras. Där kan EU inte göra några eftergifter, flyktingavtal [...]Demokrati, Diktaturer, EU, Flykt och migration, Turkiet
2016-08-18

SD ljuger om svenskt bistånd

Anna Sundström, Aftonbladet

“I artikeln påstås att Palmecentret har sponsrat Robert Mugabes regim i Zimbabwe, något som är direkt felaktigt. Palmecentret har aldrig gett något stöd till Mugabe. Tvärtom har vi och våra partners i många år arbetat [...]Demokrati, Partinära bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/18/sida-saboterar-sds-arbete-for-demokrati/"
2016-08-18

Sida saboterar SD:s arbete för demokrati

Julia Kronlid m.fl., Aftonbladet

“Enligt biståndsministern syftar de nya reglerna till att ”strama upp” programmet, detta mot bakgrund av de problem som uppdagats. Alltså, efter att vissa PAO misskött sig inför man en regel som endast drabbar en PAO [...]Demokrati, Partinära bistånd, Partipolitik, Sida
2016-08-16

Turkiet testar gränserna

Susanne Sjöstedt, Värmlands Folkblad

“Problemet med det är att både EU och Nato behöver Turkiet mer än Turkiet i sin tur har behövt dem, vilket inneburit att demokratiutvecklingen och respekten för de mänskliga rättigheterna i Turkiet länge lämnat mycket att [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2016-08-14

När larmen tystnar

Gunnar Olofsson, Sundsvalls Tidning

“EU:s samarbetsavtal med Israel kräver ”respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer” (artikel 2) – alltså sådant som alltmer åtsidosätts av regimen. Men medan varningsklockorna borde ringa allt högre har larmen alltmer tystnat i den [...]Demokrati, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2016-08-11

”Orimligt med turkiskt EU-medlemskap”

Angelika Bengtsson m.fl., Svenska Dagbladet

“Trots den senaste tidens utveckling ser vi att både de andra riksdagspartierna och EU fortfarande vill ha Turkiet som EU-medlem, något som skulle få mycket stora och långtgående konsekvenser för den europeiska unionen. Sverigedemokraterna säger [...]Demokrati, EU, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2016-08-04

Miljonbelopp till extremister

Daniel Schatz, Svenska Dagbladet

“Det skulle, nu när semestertiden lider mot sitt slut, vara klargörande om ministern – som framhållit att främjandet av mänskliga rättigheter och demokrati utgör grunden för Sveriges biståndspolitik – bryter tystnaden. Är det acceptabelt att [...]Colombia, Demokrati, Filippinerna, Mänskliga rättigheter, Sverige, Ukraina
2016-07-24

General eller sekreterare? FN söker ny chef

Sydsvenskan

“Att det inte enbart handlar om personliga egenskaper och kvalifikationer när den nye FN-chefen utses behöver knappast påpekas. Många andra hänsyn tas. Samtliga åtta generalsekreterare under FN:s 70-åriga historia, från Trygve Lie till Ban Ki-moon, [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter
2016-07-22

Erdogan har alla trumf på hand

Sydsvenskan

“EU saknar en gemensam och genomtänkt strategi för den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Oenigheten och bristen på handlingskraft riskerar att bli ett starkt turkiskt trumfkort som i onödan ytterligare spelar en maktfullkomlig turkisk president [...]Asylrätt, Demokrati, EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2016-07-22

Farlig utveckling i Turkiet

Gulan Avci, Upsala Nya Tidning

“Turismen är en av de mest inkomstbringande branscherna i Turkiet. År 2014 reste 37 miljoner utländska turister dit, vilket gjorde landet till det sjätte största turistlandet i världen. Men sex självmordsdåd på åtta månader, försämrade [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2016-07-21

”Bristen på demokrati största hotet”

Karin Karlsbro, Dagens Nyheter

“Lövin och Sachs talar om behovet av visioner och starkt ledarskap för hållbar utveckling, men nämner inte ens ordet demokrati i sin artikel. Men man kanske inte ska förvänta sig mer av företrädare för ett [...]Demokrati, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/07/20/sverige-bast-i-varlden-pa-hallbar-utveckling/"
2016-07-21

”Mörk framtid för Turkiet under Erdogan”

Gulan Avci, SVT Nyheter

“Problemet är bara att Erdogan använder sin demokratiska makt för att bit för bit avskaffa demokratin. Det är en fullkomligt skrämmande utveckling som kan kasta in landet i ett inbördeskrig. Det skulle innebära nya flyktingströmmar [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2016-07-21

Erdogan bedriver eget kuppförsök

Somar Al Naher, Aftonbladet

“Turkiet är trots allt med i G20, förhandlar med EU om medlemskap och ingått olika överenskommelser med densamma samt är medlem i Nato. Problemet är att EU har satt sig i knät på Erdogan. Ett [...]Asylrätt, Demokrati, EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2016-07-20

Erdogan hotar demokratin

Daniel Schatz, Svenska Dagbladet

“Turkiet har en komplex roll i det pågående Syrienkriget där landet anklagats för att ha stöttat Bashar al-Assads motståndare med vapen och pengar vilket bidragit till civilbefolkningens umbäranden och den pågående flyktingkrisen. EU har samtidigt [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2016-07-19

Lita inte på Erdogan – han har fått hållas länge nog

Carolin Dahlman, Ystads Allehanda

“Margot Wallström (S) talar om att “markera tydigt” men det duger inte. Tvinga i stället EU-länderna att själva hantera asylrättens framtid, fördelningen av flyktingar och släpp beroendet av Erdogan. Vissa människor ska man hålla sig [...]Asylrätt, Demokrati, EU, Flykt och migration, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2016-07-17

“Alexandra Ivanov: Erdoğan stärks, Turkiet försvagas”

Alexandra Ivanov, Svenska Dagbladet

“Kanske är denna statskupp ett gyllene tillfälle för Recep Tayyip Erdoğan att kapitalisera på människors rädsla och ytterligare bryta ner de demokratiska strukturerna i Turkiet. Oavsett bör vi räkna med att den demokratiska opposition, som [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2016-07-17

“Den starke mannen är alltid hotet”

Katrine Marçal , Aftonbladet

“Just nu nedmonteras demokrati och stabilitet längs alla EU:s gränser.I olika grad och på olika sätt.Ryssland, Ukraina, Turkiet, Egypten, Syrien och det sönderfallande Libyen.Detta är EU:s närområde.Utöver detta är EU självt inte bara i kris [...]Demokrati, Egypten, EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Italien, Libyen, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Syrien, Turkiet, Ukraina
2016-07-11

Svenska journalisters demokratisyn i fara

Roya Hakimnia, ETC

“Nej, den antinationalism vi ser nu handlar inte om antirasism, för ingen riktig antirasist älskar EU med hull och hål. Främst handlar det om att försvara kapitalets rätt till global rörelse och rika vita människors [...]Demokrati, EU, Flykt och migration
2016-07-05

”Regeringen måste ställa tydliga krav i nya samarbetet med Kuba”

John Stauffer m.fl., Dagens Nyheter

“Sverige ska inte bidra till att upprätthålla auktoritära regimer som förföljer, trakasserar och fängslar människorättsförsvarare. Sverige måste ställa tydliga krav på den kubanska regeringen och koppla biståndet till konkreta framsteg ifråga om medborgerliga och politiska [...]Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheter
2016-06-27

Wallström ser inte den oroande utvecklingen i Brasilien

Anna Nylander m fl, Omvärlden

“Sveriges regering bör ställa krav på Brasilien att sociala rörelsers arbete inte kriminaliseras och möts med våld. I dialogen med Brasilien bör Sverige även diskutera fördelarna med att främja småskalig och agroekologisk produktion samt jordägandeformer. [...]Bilateralt samarbete, Bistånd som påtryckningsmedel, Brasilien, Demokrati, Mänskliga rättigheter
2016-06-26

”Feltänkt om biståndet till Irak”

Gunnar Andersson m.fl., Svenska Dagbladet

“Innebörden av den förda politiken är att Sveriges stöd till Irak fortsättningsvis primärt kommer att vara antingen militärt eller kortsiktigt humanitärt. Vår uppfattning är att denna strategi kan leda till mycket negativa konsekvenser för Irak [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Humanitärt bistånd, Irak, Militärt bistånd
2016-06-19

” Simon Hedlin: Lägg mer bistånd på utlandsstudier”

Simon Hedlin, Svenska Dagbladet

“Utöver att bidra till öppenhet och kulturutbyte kan utlandsstudier således också främja demokrati i världen. Därför ligger det helt klart i Sveriges intresse att välkomna fler studenter från andra länder. De studieavgifter som infördes 2011 [...]Biståndsformer, Demokrati, Utbildning
2016-06-16

Mörka inte TTIP-förhandlingarna

Johan Lindholm m.fl., Svenska Dagbladet

“Ja, vi är för frihandel, och ökad handel är bra för utvecklingen. Men det får inte ske på bekostnad av mänskliga fri- och rättigheter. Tillväxt via handel och ökad sysselsättning är viktiga drivkrafter för ett [...]Anständiga arbetsvillkor, Demokrati, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, USA
2016-06-10

Vi ser inte sandstormen för alla sandkorn

Gunnar Hökmark, Svensk Tidskrift

“Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken må vara ofullständig men den ger oss likväl en starkare plattform i världen liksom vad gäller klimatpolitiken. De skilda uppfattningar som finns skiljer sig inte från dem vi ser i [...]Demokrati, EU, Klimat & miljö
2016-06-09

”Erkänn Somaliland som en egen nation”

Julia Kronlid m.fl., Svenska Dagbladet

“Som enda riksdagsparti verkar Sverigedemokraterna för att erkänna Somalilands självständighet. Vi menar att ett land som Sverige bör ta ledartröjan och visa sin uppskattning för det positiva arbete som bedrivs i Somaliland och även aktivt arbeta för ett internationellt [...]Demokrati, Somaliland
2016-06-09

Utøya handlar om framtiden

Anna Sundström, NSD

“Under decennier har biståndet fokuserat på utvecklingen av ett starkt civilsamhälle och på demokratiska institutioner som parlament, myndigheter och rättsväsende. Men de aktörer som förväntas omsätta folkets vilja till lagar och reformer glöms ofta bort, [...]Demokrati, Governance, Partinära bistånd
2016-06-07

”Behåll Right Livelihood-priset i riksdagen”

Robert Hårdh m.fl., SVT Opinion

“Vi utgår från att riksdagsstyrelsen även fortsättningsvis väljer att upplåta riksdagens lokaler för att hedra några av världens viktigaste människorättsförsvarare. Allt annat vore ett stort misstag som riskerar att få negativa konsekvenser för kampen mot förtryck [...]Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter
2016-06-06

Nationen slår tillbaka

Dagens Nyheter

“Flyktingar får samtidigt sin status genom ett modernt rättighetssystem, nämligen FN:s mänskliga rättigheter, som vi ofta föreställer oss står över staten. Alla människor är födda fria och lika i värde, står det i FN:s deklaration. Men utan [...]Asylrätt, Demokrati, Flykt och migration, FN, Mänskliga rättigheter
2016-06-05

Sverige finansierar korruption

Alexandra Ivanov, Svenska Dagbladet

Empirin visar att bistånd är svårt. Det må vara möjligt att bidra positivt när det kommer till enskilda problem som brist på malariamedicin, men i princip omöjligt att stärka demokrati eller långsiktigt välstånd. I grunden [...]Demokrati, Kambodja, Korruption
2016-06-03

Sverige ledande i att stödja Ukrainas väg mot välstånd, utveckling och jämställdhet

Margot Wallström, Mänsklig Säkerhet

“Jämställdhetsperspektivet genomsyrar arbetet och är en nyckelfråga för att Ukraina ska kunna tillvarata hela befolkningens potential. Här har Sverige en särskilt viktig roll att spela, tack vare våra breda erfarenheter på jämställdhetsområdet.” Bilateralt samarbete, Demokrati, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Ryssland, Ukraina
2016-05-27

Hopp i en pessimistisk tid

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Den goda känslan efter [Oslo Freedom Forum] föds också av exemplen på människors styrka och påhittighet, på hur nya hjul uppfinns. Den är viktig att bära med sig i en tid av pessimism över hur friheten krymper [...]Civilsamhället, Demokrati, Kultur, Mänskliga rättigheter
2016-05-24

Mellan hopp och verklighet

Matilda Molander, Dagens Nyheter

“Demokrati växer ofta fram genom att man tar ett steg framåt och två steg bakåt. Det blir troligen inte allmänna val om tre månader, men kanske nästa år, eller nästnästa. För att Somalia ska komma [...]Demokrati, FN, Militärt bistånd, Somalia
2016-05-22

En sång till ofriheten

Dagens Nyheter

“Den demokratiska utvecklingen är inte direkt lysande. Trots de miljarder i bistånd vi pumpat in i landet [Uganda] de senaste decennierna. Det går alltid att säga att utvecklingen hade sett ännu värre ut om vi inte [...]Demokrati, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Uganda, Zimbabwe
2016-05-21

Modigare bistånd

Birgitta Ohlsson, Upsala Nya Tidning

“Det är ingen slump att de minst fria länderna också är de fattigaste. Där människor inte får välja sina ledare och uttrycka sig fritt hindras de ofta också från att äga, handla, ärva, belåna eller [...]Demokrati, Diktaturer, Jämställdhet, Kvinnor, Press- och yttrandefrihet
2016-05-15

Erdogans hånflin åt Ljusnarsberg

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

“När Erdogan hånflinar så är han väl medveten om hur svårt EU-länderna har att komma överens. Han är också väl medveten om vilken effekt EU:s oförmåga har fått i exempelvis Sverige – som tog emot [...]Demokrati, EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2016-05-13

”Upp till bevis Sverige!”

Mesfin Negash, OmVärlden

“För att det höjda biståndet inte ska bli bortkastade resurser så måste tydliga krav ställas på Etiopiens regering. Den ”kontinuerliga dialog med Etiopiens regering” som biståndsminister Lövin hänvisar till har uppenbarligen hittills inte haft någon effekt [...]Demokrati, Etiopien, Mänskliga rättigheter
2016-05-03

Vänsterns tysta svek mot Venezuela

Patrik Kronqvist, Expressen

“V har i åratal odlat kontakter i Venezuela genom sin biståndsorganisation. Nu borde man använda dem och trycka på för att regimen ska lägga om politiken och undvika stupet. I stället försöker vänsterpartisterna nu omärkligt [...]Demokrati, Partinära bistånd, Partipolitik, Venezuela
2016-04-29

Även Georgien förtjänar fri media

Gunnar Hökmark, Svensk Tidskrift

“För att ett demokratiskt samhälle ska kunna blomstra krävs det fri media och självständiga domstolar. Den georgiska regeringen hotar båda dessa institutioner och lägger sig platt för Putinregimen. Det är mycket bekymmersamt att socialdemokraterna, de [...]Demokrati, Georgien, Partipolitik, Press- och yttrandefrihet
2016-04-29

Vad Mogherini bör

Jytte Guteland mfl. UNT

“Situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran är fortsatt akut. I vissa avseenden har vi sett en tillbakagång under Rouhanis presidentskap, antalet offentliga avrättningar har ökat och landets politiska fångar får fortfarande inte sina mänskliga [...]Demokrati, Iran, Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-04-26

Dags för västvärlden att erkänna det politiska systemet i Rojava

Sanna Ghotbi m.fl., ETC

“Faktum är att Rojavas politiska organisering är så fundamentalt främmande för väst att till och med hjälporganisationer och internationella organ som FN nekar dem stöd under förevändningen att Rojava inte är en erkänd stat. Denna [...]Demokrati, EU, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Rojava, Turkiet
2016-04-24

Visum till utpressaren

Dagens Nyheter

“EU har två sätt att ta sig ur knipan: att urvattna kriterierna eller skönmåla Turkiet. Konstgrepp har använts förr. I höstas fördröjdes kommissionens rapport om mänskliga rättigheter i landet för att kritiken inte skulle störa Erdogans [...]Demokrati, EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2016-04-07

”Bistånd ska inte ges utan att vi ställer krav”

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Som verktyg ska biståndet användas som både piska och morot. Stater som genomför demokratiska reformer, främjar mänskliga rättigheter, jämställdhet, öppenhet och som minskar korruption ska belönas för detta. Stater som fortsätter att kränka sina medborgares [...]Afghanistan, Avräkningar, Bilateralt samarbete, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Enprocentsmålet, Flykt och migration, Öppenhet och transparens, Palestina, Syrien, Villkorat bistånd
2016-03-24

”Saudiarabien har spridit terrorns ideologi”

Bitte Hammargren, Svenska Dagbladet

Fredliga saudiska reformister, som hålls inlåsta, skulle applådera ett sådant presidenttal om det hölls i Riyadh. Vi kan förmoda att fler västledare än Obama innerst inne ser problem med det Saudi­arabien, dit flera västländer säljer [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2016-03-21

”Sveriges röst har aldrig varit viktigare”

Alice Bah Kuhnke, Svt Opinion

“När jag höll Sveriges anförande i MR-rådet för två veckor sedan talade jag om de frågor som stör diktaturer allra mest – pressfrihet, yttrandefrihet, ett oberoende och starkt civilsamhälle, hbtq-personers rättigheter, kvinnors mänskliga rättigheter och sexuell [...]Demokrati, FN, HBTQI-personer, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Rådet för MR, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/14/regeringen-duckar-for-fn-diktatorer/"
2016-03-21

EU ska värna asylrätten. Och bidra till ekonomisk utveckling i världen.

Sydsvenskan

“Det finns anledning att vara skeptisk mot uppgörelsen mellan EU och Turkiet, tidigare uppgörelser om omfördelning av flyktingar har inte respekterats av medlemsländerna. Dessutom vilar den på samarbete med en regim som när det passar [...]Asylrätt, Demokrati, EU, Turkiet
2016-03-15

Förtryckarna kvar vid makten i Iran

Truls Ljungström, Svenska Dagbladet

“De delar av västvärlden som inser att vi inte kan ockupera Iran driver en kampanj som försöker relativisera och gömma Irans brott mot mänskliga rättigheter. Vi i väst har utvecklat ett problem i vårt sätt [...]Demokrati, Iran, Mänskliga rättigheter
2016-03-05

“Inför ett demokratikrav för biståndet”

Martin Tunström, Barometern

“I Etiopien har läget när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati försämrats, enligt utrikesdepartementets landrapporter. Civil samhället är hårt kontrollerat. Lägg därtill att det ekonomiska socialistiska systemet inte reformerats. Marken i Etiopien ägs av staten. [...]Demokrati, Diktaturer, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Palestina
2016-03-03

Denna regering vet värdet av ett fritt civilsamhälle

Isabella Lövin, OmVärlden

“Vi verkar för att vidga det demokratiska utrymmet och vi ska vara en tydlig motkraft till den våg av repressiva åtgärder vi ser världen över. Vår ambition är klar. Människorättsförsvarare, nätaktivister, journalister, och civilsamhällesorgansationer får [...]Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/01/sverige-stoppar-viktigt-stod/"
2016-02-29

”Regeringen slarvar bort frihetsagendan”

Martin Ängeby, OmVärlden

“Det övergripande målet för S är att resa runt i utvecklingsländer som frälsare och välgörare, att vinna prestige i svensk inrikespolitik och att motta blomstrande hyllningstal från ofria regimers hejdukar i FN-salongerna. Det övergripande och förvisso [...]Biståndsformer, Biståndspolitiska plattformen, Demokrati, Mänskliga rättigheter
2016-02-22

Västsaharas folk måste få sin frihet

Mohamed Elbaikam, ETC

Dagens internationella politik styrs i hög grad av ekonomiska intressen och säkerhetsfokus. Vi har förståelse för att den svenska regeringen har backat om ett erkännande av Västsahara, trots att det hade kunnat mildra mycket av [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2016-02-12

”Låt inte handelsintressen hindra berättigad kritik”

Ashok Swain, Dagens Nyheter

“Om Sverige menar allvar med den nya utrikespolitiken borde Löfven vid sitt möte med Modi åtminstone uttrycka sin oro över den snabba nedrustningen av mänskliga rättigheter och religiös tolerans i Indien. Han måste också försäkra sig [...]Demokrati, Handelspolitik, Indien, Mänskliga rättigheter
2016-02-10

Pressa araberna till fred i Mellanöstern

Sven Reichman m.fl; Göteborgs-Posten

I sextio år har man försökt pressa Israel till att acceptera en tvåstatslösning. Dessa återkommande fredsprocesser har ideligen avstannat för att araberna är svurna fiender till varje tanke på ett avtal som skulle garantera Israel [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/01/29/wallstrom-har-ratt-utred-israels-svar-pa-knivattacker/"
2016-02-06

Ambassadören blundar för de olika rättssystemen

Neve Gordon, m.fl, Svenska Dagbladet

“Till sist: genom att anklaga både utrikesminister Wallström och oss för att inte vara Israels vänner och till och med att vi stöder terrorism för att vi kritiserar Israel istället för Hamas och att vi [...]"Good governance", Demokrati, Israel, Palestina
2016-01-29

“Wallström har rätt – utred Israels svar på knivattacker”

Ilan Cohen mfl., Göteborgs Posten

“Sverige har med Wallström som utrikesminister som första land i EU erkänt Palestina. Det stärker palestinierna i strävan mot en tvåstatslösning. Hon har även riktat kritik mot den israeliska regeringen för dess politik mot palestinierna. [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, USA
2016-01-28

”Polisario är Algeriets marionett”

Bengt G Nilsson, OmVärlden

Ett Västsahara under Polisario skulle bli en algerisk marionett och dessutom sättas under press från de islamistiska krafter som i dag styr politiken i Nordafrika. Franska nyhetsmedier har länge rapporterat om hur islamistiska rebellgrupper i [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, VästsaharaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/01/25/uteblivet-erkannande-hart-slag-mot-vastsahara/"
2016-01-27

”Kampen mot antisemitism och rasism är ständigt aktuell”

Margot Wallström mfl., SVT

“En av rättstatens grundläggande uppgifter är att skydda medborgarna mot våld och hot särskilt när det utövas av grupper och personer som inte accepterar grundprincipen om människors lika värde. I både Sverige och övriga EU-länder genomför [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-01-27

“Polens medier – här rensas det ut som före 1989 “

Sydsvenska Dagbladet

“Tänk tanken att en riksdagsmajoritet skulle avsätta cheferna inom svensk public service och uppdra åt Andersson att utse deras efterträdare. Det skulle knappast kunna uppfattas som något annat än ett politiskt ingrepp i avsikt att ta [...]Demokrati, Polen, Press- och yttrandefrihet
2016-01-20

Höj din röst – ställ krav på dina ledare

Kofi Annan, Aftonbladet

“När ledare inte klarar av att leda har jag vid många tillfällen sett hur de i stället följer den folkliga opinionen. Låt oss se till att vi under 2016 använder vår gemensamma makt till något [...]Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Hälsa, HIV/AIDS, Klimat & miljö
2015-12-10

“Regeringen måste ge fler unga plats i kommande klimatförhandlingar”

Haley Quantz m.fl., OmVärlden

“Ett ambitiöst och bindande klimatavtal är helt avgörande för den unga generationens utsikter. Om världens ledare misslyckas med att ta klimathotet på allvar är det vi som drabbas, trots att någon annan bär skulden. Att [...]Demokrati, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-10

“Regeringen utökar arbetet för mänskliga rättigheter världen över. Fokus ska också öka på utmaningar i Europa och närområdet.”

Margot Wallström, Sydsvenskan

“I en tid då mänskliga rättigheter utmanas, fria röster fängslas, och sociala rörelser förbjuds behöver vi skärpa våra insatser. Sverige ska göra en särskild insats för att värna åsikts- och yttrandefriheten, liksom civilsamhällets och politiska [...]Demokrati, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2015-12-09

Tunisien visar vägen till fred i arabvärlden

Margot Wallström, Aftonbladet

“Med en demokratiskt vald ledning, ett aktivt civilsamhälle och ett samarbete med omvärlden finns möjligheter att överkomma dessa utmaningar. Sverige bidrar på flera sätt. Vi har ett omfattande bilateralt samarbete för att stärka demokratin och [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Tunisien
2015-12-06

“Sådan är socialismen”

Dagens Nyheter

“Den sista opinionsmätningen före söndagens parlamentsval gav oppositionsalliansen MUD ett övertag på nästan 20 procentenheter. En övertygande ledning garanterar dock ingenting i Venezuela. President Nicolás Maduro har sagt att hans styrande socialister ska ”vinna till [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Press- och yttrandefrihet, Venezuela
2015-12-05

“Värna demokratin”

Ann-Katrin Järåsen Mfl., Värmlands Folkblad

“Antidemokratiska rörelser och individer försöker på olika sätt slå in kilar och söndra det demokratiska systemet såväl här i Värmland som globalt. Genom terrorhandlingar, genom att bränna blivande flyktingboenden eller genom att med ord och [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2015-12-03

”Sverige bör sätta press på Afghanistan”

Ali Abozar, Svenska Dagbladet

“President Ashraf Ghanis besök i Sverige ger inte bara möjlighet för relationerna mellan länderna att stärkas utan också möjlighet för Sverige att ställa krav på den afghanska samlingsregeringen. Sverige måste kräva att Afghanistan stärker demokratiseringsprocessen [...]Afghanistan, Demokrati, Flykt och migration, Sviktande stater
2015-12-01

Turkiet får 27,7 miljarder kronor

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

“Det måste ändå ses som ett positivt tecken att Erdogan vill sätta igång EU-processen igen. Förr eller senare kommer förhandlingskapitlet om medborgarnas rättigheter. Då kommer den verkliga prövningen för Turkiets vilja att bli EU-medlem. Ett [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2015-12-01

Turkiet bidrar till flyktingkatastrof

Anders Lindberg, Aftonbladet

Turkiet har länge suttit på två stolar i inbördeskrigets Syrien. De har stött olika rebellgrupper och i flera år haft en väldigt mjuk hållning till exempelvis IS. Däremot har de frikostigt öst bomber över kurdiska ställningar. Hittills [...]Demokrati, EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2015-12-01

Tala tydligt till Turkiet. EU har sina gränser

Sydsvenskan

Statsminister Stefan Löfven (S) får det att låta så enkelt och smärtfritt. Han betonar att en visumliberalisering för turkar in i EU och ett nyöppnat kapitel i Turkiets förhandlingar om EU-medlemskap ska ”balanseras av krav [...]Demokrati, EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2015-11-06

”Regeringen slarvar bort demokratifrågorna”

Birgitta Ohlsson, Martin Ängeby SvD

Mellan 2006 och 2014 genomfördes två viktiga reformer i svensk bistånds- och utrikespolitik. Å ena sidan började regeringen kräva att biståndets resultat skulle redovisas. Å andra sidan fördes demokratin och de mänskliga rättigheterna fram till [...]Demokrati, EU, FN, Mänskliga rättigheter
2015-11-01

Turkiets val, Europas öde

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

Problemen är också i hög grad Europas. Inte minst under flyktingkrisen har det blivit tydligt att Turkiets agerande har direkt påverkan på hela kontinenten. Migrantströmmarna från Turkiet har fått Europas ledare att knyta tätare band [...]Demokrati, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2015-10-29

Maktanspråk ger våldsam valrörelse. EU måste orka bekymra sig om Turkiet.

Sydsvenskan

EU – och Nato – är just nu i stort behov av Turkiet som en stabil samarbetspartner i regionen. EU vill att de omkring två miljoner syriska flyktingar som finns inom landets gränser ska stanna [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Nato, Turkiet
2015-10-18

Östgruppen: Kräv fortsatta EU-sanktioner mot Belarus, Margot Wallström!

Martin Uggla, Dagens Arena

“Medan företrädare för flera andra EU-medlemsstater efter förra helgens val uttalat sig offentligt till förmån för lindrade sanktioner gentemot Belarus – troligen av geopolitiska skäl snarare än av omsorg om demokrati – har Sveriges regering [...]Demokrati, EU, Vitryssland
2015-10-10

Stöd ryska demokrater

Martin Uggla, Upsala Nya Tidning

Det är nu hög tid att regeringen aktivt börjar förebygga potentiella hot genom en kraftfull satsning på demokratistöd till Ryssland. På så sätt kan man såväl främja Sveriges säkerhet som stötta de modiga ryssar som [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Ryssland
2015-10-09

”Låt inte Västsahara bli ännu en misslyckad stat”

Bengt G Nilsson, Svt Opinion

“Västsaharas befolkning bör få avgöra sitt eget öde under demokratiska former. Men Polisario får absolut inte ges en gräddfil till regeringsuppdraget. De som vill se ett fritt Västsahara måste överge rebellromantiken och börja tänka pragmatiskt.” Demokrati, Marocko, Västsahara
2015-10-05

“Sveriges regering kan inte utkrävas ansvar för sin biståndspolitik”

Martin Uggla, OmVärlden

“Sverige borde, som framstående biståndsgivare, ha stort inflytande inom de internationella institutioner som hanterar biståndsfrågor. Regeringen skulle till exempel kunna verka för att OECD utarbetar en ny definition av ODA, där rättighetsperspektivet och en mer [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, OECD, Ryssland
2015-10-03

“Sverige får inte ge vika för utpressning”

Julia Finér, Svenska Dagbladet

Västsahara bedriver en obeväpnad och fredlig kamp för sin frihet. De gör vad som anstår varje värdigt land i deras situation, de sätter sitt hopp till FN, förhandlingar och omvärldens stöd. Låt oss värna vår [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Marocko
2015-09-28

Global fred genom global lag

Petter Ölmunger, Upsala Nya Tidning

“Om nu målet är att uppnå eller i varje fall avsevärt närma oss en hållbar global fred så behöver vi därför rimligen utveckla global lag och globala polisiära, snarare än militära, verktyg för att upprätthålla [...]Demokrati, FNArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/09/25/nio-punkter-for-global-fred/"
2015-09-25

Nio punkter för global fred

Johan Brosché m.fl., Upsala Nya Tidning

“Kampen för att uppnå global fred är i dag mer aktuell än på årtionden. Under 2014 ökade antalet väpnade konflikter kraftigt efter en längre tids tillbakagång. Väpnade konflikter orsakar inte enbart mänskligt lidande; fred är [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet
2015-09-18

”Militärkupp hotar att stoppa en afrikansk revolution”

Sten Hagberg, SVT Opinion

Nu krävs att det internationella samfundet (AU, FN och EU) fullföljer sina politiska fördömanden och ställer sig på det burkinska folkets sida så att dessa det förflutnas fantomer som nu försöker ta makten i Burkina [...]AU, Burkina Faso, Demokrati, EU, FN
2015-08-26

Stenberg: Tunisien idag – transition, turism och terror

Jasmin Jaziri Stenberg, Svenska Dagbladet

“Vad gör det internationella samfundet när information om att tunisiska medborgare är överrepresenterade i Daesh/IS-kretsar? Hur går den internationella samordningen för att hjälpa ett land, som är mitt i sin demokratiseringsprocess, att tackla terrorhotet som svävar [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Tunisien
2015-08-19

”Regeringen blundar för Iraks minoriteter”

Afram Yakoub, Svenska Dagbladet

“Frågan är varför vår regering väljer att rikta särskilt stöd baserat på kön och sexuell läggning men är helt oförstående inför särskilt stöd baserat på etnicitet. Lövin och Wallström skriver själva i sin replik att [...]Demokrati, Irak, Islamiska Staten (IS), Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/14/ministrar-fel-vag-att-gora-skillnad-pa-folkgrupper/"
2015-08-08

”I Zimbabwe är människor ofriare än lejonhannen”

Per Wästberg, Svt

Arbetslösheten är åttio procent. Man har inte hämtat sig efter inflationen på en miljard procent för tio år sedan då en skottkärra full med sedlar knappt kunde köpa en limpa eller en liter bensin. Demokrati, Diktaturer, Korruption, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe
2015-08-07

”Sverige bör rikta om biståndet till Irak”

Afram Yakoub, SvD

Med facit i hand kan vi konstatera att världssamfundet har misslyckats med att stödja minoritetsgrupperna. Stora delar av Nineveslätten och Sinjar, de områden i norra Irak som bebos av assyrier och yazidier är alltjämt under [...]Demokrati, Irak, Landfokusering, Mänskliga rättigheter
2015-07-25

Debatt: Avtal med Iran matar terrorism

Morteza Sadeghi, Göteborgsposten

Svenska internationella företag kommer att göra sina affärer med den iranska regimen. Majoriteten av de 100 000 iranier som bor och jobbar här och som känner Sverige som sitt andra hemland, vill att respekten för [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Handelspolitik, Iran, Mänskliga rättigheter
2015-07-04

Vänsterns militarisering oroar

Gudrun Schyman m.fl, Expressen

Vid nära 40 tillfällen efter andra världskriget har icke-våld störtat militariserade diktaturer, och icke-våldskampanjer har 10 gånger så hög sannolikhet att skapa demokratier så att det inte utbryter inbördeskrig. Sverige borde därför öka stödet för [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Partipolitik
2015-06-25

Skärp sanktionerna mot Putins Ryssland

Anna Maria Corazza Bildt, Aftonbladet

Den svenska regeringen har visat sig tämligen blek vid tidigare toppmöten. Därför uppmanar jag regeringen att skyndsamt ta fram en trovärdig Europapolitik. Sverige ska inte bara passivt gå med på förlängda sanktioner. Vi ska vara [...]Demokrati, EU, Partipolitik, Ryssland, Ukraina
2015-06-25

Skärpta sanktioner hjälper inte Ukraina

Stefan Hedlund, Aftonbladet

Risken för ett nytt folkligt uppror, ett Majdan-2, växer. Västvärldens svar på denna utveckling är att skärpa sanktionerna mot Ryssland. Det är ett extremt cyniskt spel, där man med berått mod låter Ukraina bryta samman, hellre [...]Demokrati, Ryssland, Ukraina, Utvärdering
2015-06-12

Europa kan inte räkna med USA

EMELIE ROOS

“Debatten om den amerikanska säkerhetspolitiken under Obama har gått het i och med IS framfart, Rysslands destabilisering av Europa och Kinas och Irans stormaktsambitioner. Obamas inställning till militära ingripanden ska ses som en tydlig motreaktion [...]Demokrati, Fred och säkerhet, USA
2015-06-12

SD är fortfarande Putins lakejer

Ledarredaktionen, Expressen

“Vi får inte vara naiva. Ryska propagandapengar pumpas in till nätverk och organisationer i EU som anses vara viktiga för ryska intressen. Det kan därför inte uteslutas att delar av motståndsrörelsen mot TTIP – ett [...]Demokrati, EU, Partipolitik, Ryssland
2015-06-09

Dödsstraffet är en röd linje

Lars Adaktusson, SVT

“Ungern fungerar förvisso relativt väl ekonomiskt och Orbán har starkt stöd hos befolkningen, men samtidigt måste värnet av demokratin och rättsstaten alltid komma i första hand. Det som nu senast föranlett berättigade ifrågasättanden och kritik är [...]Demokrati, EU, Ungern
2015-06-09

Ungern håller på att bli en diktatur

Cecilia Wikström, SVT

“För inte så länge sedan fälldes landet i EU-domstolen för att ha infört ett statskontrollerat medieråd, tvångspensionerat domare och kriminaliserat hemlösa och i februari i år offentliggjorde Orbán att hans politiska förebilder är Rysslands president [...]Demokrati, EU, Ungern
2015-06-05

”Sverige måste markera mot den väg Turkiet slagit in på”

Désirée Pethrus, Svt Opinion

“Fler internationella ledare måste tala klarspråk och lyfta frågan om mänskliga fri- och rättigheter i Turkiet. Vi kan inte acceptera att demokratiaktivister, fackföreningsledare och journalister fängslas i ett land som vill bli medlemmar i EU.” Demokrati, Korruption, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2015-06-03

För fred och säkerhet

Alfred Askeljung m.fl., Uppsala Nya Tidning

“Detta verkar bottna i en dubbelhet kring Sveriges relation med Nato. Å ena sida har regeringen stängt dörren för medlemskap och vägrar att utreda frågan. Å andra sidan så finns det en önskan att arbeta [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Nato
2015-05-29

Chans till frihet för kubanerna

Silvia Pedraza, Svenska Dagbladet

“Under de senaste månaderna har USA och Kuba gått igenom en unik återupptagningsprocess av deras tidigare avbrutna relation. Trots att det här är en händelse av stor internationell betydelse, hör vi väldigt lite om det [...]"Good governance", Demokrati, Kuba, USA
2015-05-21

Ska hyckleriet fortsätta?

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Likaväl som en spade ska kallas för en spade ska en diktatur kallas för en diktatur när landet saknar de element som utgör en demokratis byggstenar: fria val, flerpartisystem, yttrandefrihet, självständiga domstolar samt religions- och [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien, Thailand, Vapenhandel
2015-05-08

Häv tystnadsplikten om vapenexporten

Ingvar Persson, Aftonbladet

“I dag sker beslut om vapenexport i en snårig struktur av myndigheter med ett minimum av öppenhet. Alla med insyn har sträng tystnadsplikt, även de politiker som är satta att kontrollera verksamheten, vilket gör offentlig [...]Demokrati, Diktaturer, Öppenhet och transparens, Vapenhandel
2015-04-28

Viktigt stödja Ukraina

Isabella Lövin, Uppsala Nya Tidning

“Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol och den ryska militära aggressionen i östra Ukraina är ett brott mot folkrätten. Att detta begås av en permanent medlem av FN:s säkerhetsråd är synnerligen allvarligt.” Demokrati, EU, FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Ukraina
2015-04-22

Smart svenskt stöd till Burkina Faso

Sten Hagberg, Upsala Nya Tidning

“Flera organisationer som fått svenskt stöd var drivande i revolutionen i höstas och är i dag fortsatt viktiga aktörer. I december gav Sida via Diakonia ytterligare stöd till projekt som främjar en fredlig, demokratisk övergång. Sverige [...]Burkina Faso, Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd
2015-04-20

En värld utan nord och syd

Magnus Krantz, UNT

“I dag är det inte längre meningsfullt att tala om u-länder. En miljard människor lever fortfarande i djupaste fattigdom, men en av vår tids största och mest fantastiska omvälvningar är den markant minskade fattigdomen. Fler [...]Demokrati, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Jämställdhet
2015-04-03

Ingenjörskonst i demokratins tjänst

Carl Johan von Seth, Dagens Nyheter

“Hur för man demokratin framåt utan en effektiv förvaltning? Fria val är ju ytterst ren administration. Långt innan fria val hölls i Sverige fanns en fungerande statsapparat. Inte i Nigeria. I byråkraternas ställe har ingenjörerna fått [...]Demokrati, Governance, Nigeria
2015-04-01

Inga fler vapen till Salman & Co.

Linda Westerlind, Folkbladet

“Det kommer också att bli svårare för saudierna att shoppa vapen, när omvärlden ser vad de används till. Även Löfven lär nu inse att vi inte ska sälja vapen till Salman & Co.” Demokrati, FN, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-04-01

Vilken bestraffning är egentligen medeltida?

Claudio Tamburrini, Aftonbladet

“Vad menar utrikesministern med att piskrapp är medeltida? Bloggare straffas i andra länder som Sverige använder ett betydligt mer sansat tonfall mot, till exempel Kina, utan att det fått henne att tidsbestämma påföljden.” Demokrati, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien
2015-03-30

Kvinnor, gå och se matchen mot Iran

Jytte Guteland m.fl., Aftonbladet

Alla som har en fotbollsintresserad dotter måste förstå hur omöjligt det att förklara varför hon inte får följa med på en fotbollsmatch beroende på att hon tillhör fel kön. Vi uppmanar därför kvinnor att gå [...]Demokrati, Idrott, Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-27

Rätt att kritisera saudiska sharialagar

Devin Rexvid m.fl. Svenska Dagbladet

I och med att Saudiregimens brott mot mänskliga rättigheter är förankrade i islam anser vi att fler politiker och stater borde höja sin röst både mot regimen och mot sharialagar. Det är inte klandervärt på [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien
2015-03-25

Debatt: Handel ger bättre mänskliga rättigheter

Peje Emilsson, Dagens Industri

Jag tror inte att bojkotter och minskad handel leder till en bättre värld. Visst finns det undantag när FN eller EU manar till sanktioner men i grunden är jag övertygad om att ökade kontakter och handel [...]Demokrati, Handelspolitik, Kina, Mänskliga rättigheter
2015-03-22

Allt värre polisvåld i Burma

Talla Alkurdi, Frida Perjus, Mattias Kristenson, Charlotte Malmborg

“Både Sverige och EU stödjer burmesiska myndigheter i form av bistånd. EU har bland annat ett samarbetsprojekt med den burmesiska polismyndigheten som syftar till att öka respekten för mänskliga rättigheter och använda så lite våld [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Burma, Demokrati, Diktaturer, EU, Mänskliga rättigheter, Projektstöd
2015-03-20

EU borde göra som Sverige

Torsten Nilsson, Fokbladet Västerbotten

” EU har t ex inte reagerat offentligt mot Arabförbundets skandalösa behandling av Sveriges utrikesminister Margot Wallström på grund av hennes kritik mot bristen på mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Demokrati och mänskliga rättigheter är annars hjärtefrågor [...]Demokrati, Diktaturer, EU, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Saudiarabien, Syrien, Ukraina, Vapenhandel
2015-03-20

EU måste markera mot Saudiarabien

Expressen

“Saudiarabien vill nu få svenska storbolagsdirektörer att skälla rejält på Stefan Löfven och Margot Wallström. Och det finns säkert näringslivsföreträdare som bär på förhoppningen att om de bara gnäller tillräckligt högt blir det snart grönt [...]Demokrati, Diktaturer, EU, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-20

”Mänskliga rättigheter måste väga tyngre än näringspolitik”

Christoffer Burnett-Cargill m.fl, Dagens Nyheter

Det är glädjande att vapenhandels­avtalet med Saudiarabien är uppsagt och att det finns en bred uppslutning kring ställnings­tagandet. Vi förväntar oss nu att riksdagen beslutar om regler som förhindrar export av krigsmateriel till Saudi­arabien och [...]Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-19

Saudi inte facit i utrikespolitiken

Anders Lindberg, Aftonbladet

 “Genom sam­arbetsorganisationen IOC protesterar större delen av den muslimska världen mot den svenska hållningen. Både Saudi­arabien och Förenade arabemiraten har tagit hem sina ambassadörer och i går kom beskedet från Saudis huvudstad ­Riyadh att svenska [...]Demokrati, Diktaturer, Förenade Arabemiraten, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-17

Ett avtal underlättar ökad vapenexport

Niklas Norberg, Svenska Dagbladet

Det största problemet med regelverket kring svensk vapenexport är inte att viktiga aspekter inte är inkluderande, utan att det är öppet för tolkning­ och så gott som alltid tolkas i favör för försvars­- och säkerhetspolitiska [...]Demokrati, Handelspolitik, Saudiarabien, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Plakatpolitik som gör Sverige svagare"
2015-03-10

Wallströms doktrin faller

Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet

Erkännandet av Palestina renderade en inbjudan att högtidstala när Arabförbundet samlades nu i mars. Men när Wallström inte längre går samma sällskap till mötes utan med all rätt – och skyldighet – kritiserar Saudiarabien som [...]Demokrati, Palestina, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-09

”Ogenerat försvar för fortsatt vapensamarbete”

Anna Ek, Dagens Nyheter

För det femte stämmer det att handel och utbyten mellan människor kan främja demokrati och mänskliga rättigheter. Detta är det i princip inte heller någon av kritikerna till avtalet som avvisar. Men kan svenskt näringsliv uppvisa [...]Demokrati, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, VapenhandelArtikeln är en replik på: ""Sveriges trovärdighet som handelspartner står på spel""
2015-03-06

Debatt: Jag hycklar inte, Fjellner

Isabella Lövin, Dagens Industri

Just eftersom det är så oerhört viktigt att ge länder i det globala syd starka signaler om att vi kräver framsteg på det sociala och miljömässiga området, måste folkvalda använda EU-parlamentets makt till att sätta [...]Demokrati, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Höjden av hyckleri, Isabella Lövin"
2015-03-02

Wallström måste prioritera Ryssland

Expressen

Förhoppningsvis inser även utrikesminister Margot Wallström, S, nu att jakten på en plats i FN:s säkerhetsråd – där Putin har veto – inte kan vara det överordnade målet för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Demokrati, Diktaturer, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Ryssland, Ukraina
2015-02-17

Stöd demokrati i Burma – inte diktaturen

Jerker Ekvall och Shantana Shahid, Dagens ETC

“Trots att både Sverige och EU har uttalade mål att stödja demokratisering och mänskliga rättigheter i Burma ges bistånd till statliga myndigheter. Genom att samtidigt lyfta sanktioner, ingå handelsavtal och inte öppet kritisera människorättsbrott, blir [...]Burma, Demokrati, Diktaturer, EU, Mänskliga rättigheterI artikeln hänvisas till "Svenskt bistånd går till Burmas regim"
2015-02-13

Omvärlden bör inte lita på Burmas regim

Jesper Bengtsson, Svenska Dagbladet

“Vad händer om Aung San Suu Kyis farhågor besannas? Vad ska omvärlden göra om reformerna bara var ett sätt att lura omvärlden att öppna sig mot Burma utan att något i grunden skulle förändras i [...]Burma, Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik
2015-02-13

Höjden av hyckleri, Isabella Lövin

Christofer Fjellner, Dagens Industri

“Jag är fast övertygad om att handel är den bästa vägen ur fattigdom – det är trots allt genom handel Sverige har blivit ett rikt land. Med lägre tullar och bättre tillgång till EU:s marknad kan [...]Anständiga arbetsvillkor, Demokrati, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Rättvis handelArtikeln är en replik på: "Så ska handeln bli mer rättvis"
2015-02-13

Handel inte nog för att bygga demokrati

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“Näringsministern uppger att demokrati och mänskliga rättigheter ska prioriteras högre. Samtidigt säger han att handel per definition bidrar till större öppenhet och ökad demokrati. Det är ett uttalande med tveksam sanningshalt.” Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Rättvis handelArtikeln är en replik på: "Så ska handeln bli mer rättvis"
2015-02-11

Oklara effekter av demokratibistånd

Lars Svåsand, Uppsala Nya Tidning

“I den kunskapsöversikt som presenteras i min rapport till Expertgruppen för Biståndsanalys argumenterar jag för att det är svårt att visa på positiva effekter, i alla fall i förhållande till det övergripande målet om demokratisk [...]Demokrati, Forskning och innovation, Partinära bistånd, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "International party assistance – what do we know about the effects?"
2015-02-09

Saudi tävlar med IS i halshuggning

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Utrikesministern har sagt att Sverige ska stå för en feministisk utrikespolitik. En bra ­början vore att sluta beväpna en av jordklotets mest kvinno­förtryckande regimer.”   Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Utrikesdepartementet, Vapenhandel
2015-02-09

Saker ska kallas vid sina riktiga namn

Tony Johansson, Folkbladet Västerbotten

“Att Sverige har ett så utvecklat samarbete med en hårdför diktatur är i strid med reglerna. På regeringens hemsida kan vi läsa att vid krigsmaterielexport ska ”särskild vikt fästas vid respekten för mänskliga rättigheter i [...]Demokrati, Näringslivsbistånd, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-02-03

Skrota avtalet med Saudiarabien

Eric Erfors, Expressen

“Samarbetsavtalet är väldigt långtgående, detaljerat och ömsesidigt. Sverige lovar att saudier ska få “delta i militära och tekniska kurser.” Och vad ska svenska officerare å sin sida lära sig i Riyadh? Var piskrappen gör mest [...]Demokrati, Diktaturer, Försvarsexportmyndigheten, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-01-10

Det är nu den stora prövningen börjar

Lars Näslund, Borås Tidning

“Arbetet för att hindra människor som valt att missförstå Islam från att döda i Allahs namn får inte ske till priset av att öppenheten och rättssäkerheten och respekten för religionsfriheten inskränks mer än absolut nödvändigt. [...]Demokrati, Frankrike, Öppenhet och transparens, Press- och yttrandefrihet
2015-01-07

Ett terrordåd mot yttrandefriheten

Ledare, Expressen

“Det är ett hot som även vilar över Sverige. Det var bara ren tur att explosionen på Drottninggatan i Stockholm 2010 inte ledde till dödsoffer utöver gärningsmannen. Säpo uppskattar också att upp till 300 svenskar har rest [...]Demokrati, Irak, Islamiska Staten (IS), Kultur, Press- och yttrandefrihet, Religion, Syrien
2015-01-07

Attacken i Paris var riktad mot oss alla

Gunnar Hökmark, Aftonbladet

“Europa och det internationella samfundet måste kunna försvara sig mot det öppna samhällets fiender, om vi vill förbli öppna samhällen. Det förutsätter europeiskt samarbete, gemensamma insatser för att stödja dem som angrips av extremister och [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Mali, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2014-11-16

Dags ompröva inställningen till turkiskt EU-medlemskap

Lars Adaktusson, Dagens Nyheter

“Det svenska stödet för fullt turkiskt medlemskap har sedan dess varit mycket starkt. Hela tiden har förhoppningar funnits om att medborgarskapsperspektivet ska stimulera en frihetlig och demokratisk utveckling i ett strategiskt viktigt land som annars riskerar [...]"Bad governance", Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Nato, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2014-10-31

Erkänt principlösa boliner

Dagens Nyhteter

Wallström säger sig hoppas att fler EU-länder ska följa Sverige. Inte ens de nordiska grannarna verkar göra det. Och hon om någon borde ägna EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik en tanke. Det går att hävda att [...]Demokrati, EU, Israel, Palestina
2014-10-27

Isaak måste friges – och Eritrea förändras

Erik Jennische, Johan Karlsson Schaffer, Aftonbladet

“Sverige bör också kräva att förhandlingarna som just nu pågår mellan EU och Eritrea om ett nytt biståndsavtal läggs på is. EU ska inte sluta biståndsavtal med länder som håller EU-medborgare fängslade av politiska skäl.” Asylrätt, Dawit Isaak, Demokrati, Eritrea, EU, FN
2014-10-10

Fel att erkänna Palestina i dag

Julia Kronlid m.fl. Göteborgsposten

Vårt viktigaste mål är i stället att skapa en varaktig fred för båda parter. För att en sådan lösning alls ska vara möjlig att uppnå krävs förhandlingar där både palestinier och israeler tvingas till uppoffringar [...]Demokrati, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-09-30

Ta diskussion om att sätta in Jas mot IS

JOHAN BERGENÄS, Svenska Dagbladet

“Sveriges icke-militära insatser är robusta. Diplomatiskt stödjer Sverige USA:s kamp mot IS. Förra månaden rapporterade Sveriges dåvarande biståndsminister, Hillevi Engström, att svenskt humanitärt bistånd till Irak fördubblats under 2014. Till Syrien har runt 1,2 miljarder kronor [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndsminister Hillevi Engström (M), Demokrati, FN, Humanitärt bistånd, Irak, Libyen, Mänskliga rättigheter, Syrien
2014-09-25

Ingen enkel nöt att knäcka

Oisin Cantwell, Aftonbladet

“Riksdagen har tidigare ryckt på axlarna åt FN:s krav på att förbjuda rasistiska organisationer och hänvisat till lagarna om hets mot folkgrupp och hatbrott. Men något säger mig att den nuvarande terrorlagstiftningen kommer att utvidgas.” Demokrati, FN, Irak, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Syrien
2014-09-23

Förtryckt ska också vara fattig

Susanna Birgersson, Dagens Nyheter

Och om bistånd är en liten stig på vilken några människor kan vandra upp ur den djupaste misär, så är frihandel den motorväg som leder hela nationer bort från fattigdom. Så var det för Europa [...]Demokrati, EU, Handelspolitik, USA
2014-08-31

Återtåg till storrysk expansion

Mats Johansson, Svenska Dagbladet

“När Putins kalla krig mot väst än en gång har övergått i öppen militär aggression mot ett grannland påminner historien oss inte bara om enstaka liknande händelser i det förflutna” Demokrati, Ryssland, Ukraina
2014-08-30

Växande radikal islamism splittrar Mellanöstern

Isaac Bachman, Göteborgs-Posten

“Den arabiska våren har lett till att tre av regionens huvudsakliga motsättningar, vilka även kan förklara den nuvarande konflikten mellan Israel och Hamas, har ökat. Dessa är frammarschen av politisk och radikal islamism, återupplivandet av [...]Demokrati, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Kultur, Mänskliga rättigheter, Palestina, Religion
2014-08-18

Blott Sverige svensk vapenexport har

Göran Greider, Dalademokraten

“Ändå är Sverige ett av de länder i världen som exporterar mest vapen per capita och frågan borde naturligtvis stå i centrum av svensk debatt, inte minst under en valrörelse.” Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien, Utrikesdepartementet, Vapenhandel
2014-08-17

Svenskt bistånd hjälper jagade minoriteter i Irak

Hillevi Engström, Folkbladet

Det gjordes i den biståndspolitiska plattformen, där alliansregeringens biståndspolitik samlas. Det gjordes också i resultatstrategin för demokrati och mänskliga rättigheter. Svenskt bistånd ska skydda och värna rättigheter också för religiösa och etniska minoriteter. Och vår [...]Biståndspolitiska plattformen, Demokrati, Irak, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat
2014-08-17

Svenskt bistånd hjälper jagade minoriteter i Irak

Hillevi Engström, Folkbladet

“Bistånd för demokrati och mänskliga rättigheter är en av regeringens tre tematiska prioriteringar inom biståndet, och fortsätter att vara ett högt prioriterat område för alliansen. När jag ser grava kränkningar av mänskliga rättigheter, stärks min [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), Demokrati, Humanitärt bistånd, Irak, Mänskliga rättigheter
2014-08-17

Sverige bör ställa högre krav på Israel

Anders Neergaard m.fl. , Svenska Dagbladet

“Vi efterlyser att den svenska regeringen tydligt tar ställning mot det våld som den israeliska militären använder även mot oskyldiga palestinier.” Demokrati, EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-08-01

En humanitär katastrof med brottsliga förtecken

Anne Ramberg, Dagens Nyheter

“Verkligheten är denna: Israel ägnar sig sedan lång tid åt en systematisk diskriminering av palestinier i Israel, liksom på ockuperade område på Västbanken och i Gaza.” Demokrati, EU, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-07-29

”Sverige bör sluta ge krediter för export av krigsmateriel”

Birgitta Ohlsson m.fl., Dagens Nyheter

“Visst är frågan om till vem vapen ska kunna exporteras djupt moralisk. Men ofta handlar det även om säkerhet – både nationellt och globalt. Ett framtida demokratikriterium i vapenexportlagstiftningen bör därför kombineras med en politik där [...]Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2014-07-28

Fracking för ett fritt Europa

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Skiffergasen, och även skifferoljan på sikt, kan göra Europa mer självständigt. Det gäller även vår import av olja från gulfstaterna, där våra pengar direkt stödjer odemokratiska regimer. Man brukar prata om oljans förbannelse, eftersom makteliten [...]Demokrati, Diktaturer, Klimat & miljö
2014-07-27

Tala tydligt till Vladimir Putin

Adam Michnik m.fl, Dagens Nyheter

“EU uppträder som om det vore en större version av det neutrala Schweiz i dagens värld. Det gäller i synnerhet politikens och näringslivets elit.” Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Ukraina
2014-07-27

Ett helvete som inte kan vänta

Sydsvenskan

“Att västvärlden inte ryter till högre över jakten på kristna minoriteter i muslimdominerade områden kan tyckas märkligt – och svagt.” Demokrati, Diktaturer, FN, Irak, Israel, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ukraina
2014-07-25

Svensk utrikespolitik skulle kunna göra verklig skillnad

Laila Naraghi, Östran

Svensk utrikespolitik skulle kunna göra stor skillnad. Men under de åtta åren med regeringen Reinfeldt, med Carl Bildt som utrikesminister, har så knappast skett. Det måste bli ändring på det. Sverige måste – återigen – [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2014-07-05

Olle Törnquist: Riskabelt vägval i Indonesien

Olle Törnquist, Dagens Arena

“Men Indonesiens akilleshäl är bristen på landsomfattande organisationer utifrån städernas fattiga och arbetarnas, böndernas, medelklassens och de produktionsinriktade affärsmännens intressen. Ledarna är inte ens kapabla att bygga ett alternativt parti med rätt att delta i [...]Civilsamhället, Demokrati, Indonesien
2014-07-01

Kan vi leva med att stödja förtryck?

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Kagame och Zenawi har varit dugliga politiker, som skapat fred genom skicklig krigföring i bushen och har försökt införa effektivt styre i linje med västerländsk utvecklingsagenda. De är intellektuella och har tämligen modesta privata vanor. [...]Demokrati, Diktaturer, Etiopien, Rwanda
2014-06-28

Nu måste EU:s stöd vara tydligt

Sydsvenskan

“På papperet handlade det om frihandel och ekonomiska reformer när Ukraina undertecknade ett associationsavtal med EU igår. Men den informella betydelsen var mycket större än så.” Demokrati, EU, Ukraina
2014-06-27

Vapenexport för fred och demokrati

Martin Tunström, Barometern

“Men det finns en föreställning som förklarar den breda tveksamheten till all vapenexport. Bilden av Sverige som en stor vapensmedja som säljer till diktaturer sitter på mångas näthinna.” Demokrati, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2014-06-25

EU-stöd kan stoppa blodsfejder i Albanien

Arba Kokalari, Expressen

Samtidigt har nu EU en unik chans att ställa större krav på Albanien genom att stötta och motivera landet att bekämpa korruptionen, förbättra rättsväsendet och stoppa de pågående blodsfejderna. Utvidgningen är ett av EU:s mest [...]Albanien, Demokrati, EU
2014-06-04

Tjugofem år av tystnad

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Chocken när Folkets befrielsearmé sköt skarpt rakt in i folkmassorna var så stark att revolten knäcktes. Sedan dess har censuren effektivt försökt sudda ut precis allt som hände våren 1989 ur kinesernas medvetande. Inte ett [...]Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2014-06-04

Tyst minut i diktaturen

Dagens Nyheter

“Nej, på onsdag hålls ingen officiellt sanktionerad tyst minut för de många kineser som fick sätta livet till vid Himmelska fridens torg för 25 år sedan. Men landets myndigheter har i god tid inför årsdagen av [...]Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2014-05-27

Ukrainas nya ledning måste agera snabbt

Expressen

“Som av en händelse behöver nu EU en yttre fiende för att försvara sitt existensberättigande. Om EU-länderna skulle misslyckas med att komma överens om starkare sanktioner har också extremisterna i EU-parlamentet vunnit en stor seger.” Demokrati, EU, Partipolitik, Ryssland, Ukraina
2014-05-25

Peter Wolodarski: Håll extremisterna stången i dag

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Demokratiexperimentet på Europanivå har sina brister. Men att inte rösta i dag är att ge bort sin röst till någon annan.” Demokrati, EU
2014-05-25

Det är din plikt att rösta i dag

Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

”Gör din plikt, kräv din rätt”, hette en av den tidiga arbetarrörelsens deviser. Det är en bra uppmaning, inte minst i ett samhälle där vi allt som oftast är upptagna med att kräva det vi [...]Demokrati, EU
2014-05-25

Säg nej till nejsägarna

Anna Dahlberg, Expressen

“Det är först när man ser på EU med ukrainska eller moldaviska ögon som det väsentliga träder fram – EU som ett frihetsprojekt laddat med liberala värderingar. EU som en garant för att det förflutna [...]Demokrati, EU
2014-05-25

EU-hatarnas Putinstöd ingen tillfällighet

Mats Johansson, Svenska Dagbladet

“EU står splittrat i hållningen mot Ryssland. Ett hot kommer inifrån, från extremistpartiers växande stöd. Det är ingen tillfällighet att flera ledande EU-hatare uttryckt sitt stöd för Putin, bland dem franska nationalfrontens ledare Marine Le Pen [...]Demokrati, EUI artikeln hänvisas till dokumentet: "Freedom in the World 2014"
2014-05-22

Charlotta Sparre, Sveriges ambassadör i Egypten: “Det tar tid att möta regionens många utmaningar”

Charlotta Sparre, Sydsvenskan

I mitt arbete att bidra till en långsiktigt hållbar och demokratisk utveckling finns ingen manual och inga enkla recept på hur jag ska jobba. Men med en engagerad och långsiktig svensk utrikespolitik, kombinerat med ett [...]Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens
2014-05-11

Går Sydafrika mot en enpartistat?

Birgitta Wistrand, Svenska Dagbladet

“Trovärdighetsproblem och utbrytaraktioner pågår redan och kommer att fortsätta om ANC inte tar tag i problemen med infrastruktur, utbildning och arbetslöshet. Zuma tycks dock helt sakna sjukdomsinsikt. Han predikar att ANC har gjort landet framgångsrikt och [...]Demokrati, Korruption, Sydafrika
2014-05-11

Kriget i Libanon som aldrig tog slut

Nuri Kino, Svenska Dagbladet

“Samma dag som valet till EU-parlamentet hålls, avgörs presidentvalet i Libanon. Båda valen har betydelse för Sverige. I ett Södertälje där det anländer kristna syriska flyktingar varje dag känns valet i Libanon inte som något abstrakt [...]Demokrati, Libanon
2014-05-09

Tre kronors VM-arena byggd på tvångsarbete

Martin Uggla, Aftonbladet

“Även ishockey-VM präglas dessutom av en lång rad konkreta brott mot de mänskliga rättigheterna, begångna just i syfte att främja Lukasjenkas pr-jippo. Den arena som Tre Kronor kommer att spela sitt gruppspel i är till exempel [...]Anständiga arbetsvillkor, Demokrati, Idrott, Mänskliga rättigheter, Vitryssland
2014-05-07

Sydafrika förtjänar ett nytt, bättre ANC

Daniel Swedin, Aftonbladet

“Att det ens kan hållas ett val i Sydafrika i morgon är en triumf för den unga demokratin. Men ANC förtjänar bättre än att styras av Jacob Zuma och Sydafrika förtjänar bättre än det ANC som [...]Demokrati, Sydafrika
2014-05-07

Sydafrika till val utan hopp om förändring

Mats Skogskär, Sydsvenskan

“Anfrätt av korruption och svågerpolitik lever ANC till stor del på gamla meriter från kampen mot apartheidsystemet och från den tid då Nelson Mandela var rörelsens ledare och ansikte utåt. I liberala Demokratiska alliansen finns ett [...]Demokrati, Sydafrika
2014-04-18

Markera mot allt mer auktoritärt Turkiet

Fredrik Malm, Svenska Dagbladet

“I EU-kommissionens årliga uppföljningsrapporter om Turkiet konkretiseras vad Turkiet måste förändra för att kunna bli medlem i EU i framtiden. Det handlar om demokratifrågor i vid mening, om behandlingen av kurderna, om situationen för den [...]Demokrati, EU, Turkiet
2014-04-13

Nästa strid mellan EU och Ryssland står på Balkan

Jasenko Selimovic, Svenska Dagbladet

Taktiken är den samma som i andra länder inom det som Ryssland betraktar som sin “intressesfär”: nämligen att låsa in dem i ett gasberoende som paralyserar länderna och tvingar dem att följa Kremls order. Armenien, Bosnien-Hercegovina, Demokrati, EU, Ryssland, Serbien, Ukraina, Uzbekistan
2014-04-12

Ukraina-krisen: Civiliserade stater och andra

Li Bennich-Björkman, Uppsala Nya Tidning

“Som framgår handlar detta inte om nutid utan om läget efter första världskrigets slut. Nu ställs vi återigen inför vad som kan vara en liknande problematik, men denna gång dock med litet andra förtecken. Ryssland [...]Demokrati, EU, FN, G8, Ryssland, Ukraina, WTO
2014-04-07

Trotset mot talibanerna

Sydsvenskan

“Valet i Afghanistan, som ännu inte är färdigräknat men väntas leda till en andra valomgång i maj, har beskrivits som historiskt eftersom det är ett första gången det sker ett fredligt och frivilligt överlämnande av [...]Afghanistan, Demokrati, Mänskliga rättigheter
2014-04-06

När ska Sverige tala klarspråk om Turkiet?

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Förstår inte Bildt att han med sin förvridna beskrivning kränker alla de turkiska medborgare som kräver alla människors rätt? Inser inte Bildt att hans linje är oförenlig med Sveriges internationella profil som en försvarare av demokrati [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2014-04-06

Rösträtt till högt pris

Ingrid Runsten, Helsingborgs Dagblad

“Länder som Sverige har en skyldighet att fortsätta sitt engagemang. Afghanistan behöver hjälp med att bygga såväl demokratisk som fysisk infrastruktur. Det omfattande svenska biståndet måste förenas med relevanta krav på korruptionsbekämpning och på att [...]Afghanistan, Bilateralt samarbete, Demokrati, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2014-03-30

UD måste sluta skönmåla Turkiet

Erik Meyersson, Expressen

“Sveriges utrikespolitik gentemot Turkiet har kommit i obalans genom ett överdrivet fokus på ekonomi och EU-medlemskap på bekostnad av landets behov av bredare demokratisering. Frågan som Carl Bildt och regeringen bör besvara är därför på [...]Demokrati, Handelspolitik, Turkiet
2014-03-29

Reinfeldt, vet du inte hur mycket EU påverkar oss?

Felix König, Aftonbladet

“Det klär inte Sveriges statsminister att spela ned betydelsen av ett demokratiskt val i Sverige. Är det något vår statsminister bör ha ”förståelse för” så är det att en majoritet av alla politiska beslut i [...]Demokrati, EU
2014-03-28

Aktivt avståndstagande krävs

Anna Eriksson, Dagens Nyheter

“Att vara tyst är också att ta ställning – samtliga stater i det globala samfundet, även Ryssland, behöver veta att demokratin i väst står upp för den internationella rätten och alla staters rätt till suveränitet. [...]Demokrati, RysslandArtikeln är en replik på: "Låt den ryska regimen själv gräva sin grav"
2014-03-28

Lämna inte Rysslands demokrater i sticket

Martin Uggla m.fl., Dagens Nyheter

“Sveriges regering bör därför påverka OECD att utarbeta nya riktlinjer, där demokratibistånd ses som en del av fattigdomsbekämpningen. Sveriges riksdag borde också enas över partigränserna rörande Ryssland, eftersom det tveklöst ligger inom ramen för en rättighetsbaserad [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, RysslandArtikeln är en replik på: "Låt den ryska regimen själv gräva sin grav"
2014-03-18

“Demokratibistånd bygger på orealistiska föreställningar”

Anders Östman, Omvärlden

“Demokrati framhålls som viktigt för tillväxt och välstånd, likaså att korruptionen bekämpas bäst genom demokratin. Synsätten motsägs av både svensk och internationell forskning. Det handlar inte om huruvida vi tycker demokrati är bra eller dåligt, [...]Demokrati, Jordbruk, Kenya, KorruptionArtikeln är en replik på: "“Vi prioriterar jordbrukssektorn i Kenya”"
2014-03-18

Protesterna får inte tystna

Göteborgsposten

Diplomatiska samtal är alltid bra, men det vore förödande om EU i hopp om att blidka den ryska björnen skulle släppa sanktionsvapnet. Vladimir Putin är mycket medveten om att militära insatser från EU inte är [...]Demokrati, EU, Ryssland, Ukraina
2014-03-17

Bank kan slå tank

Sydsvenskan

De värderingar om frihet, demokrati och mänskliga rättigheter som EU hyllar är väl mer än ord på papper? EU är väl mer än en union av krämare, en makt så mjuk att den saknar ryggrad? Demokrati, EU, Ryssland
2014-03-12

Ledare: Om detta måste vi berätta

Borås Tidning

“Om detta måste vi berätta. Afghanistan är inte vilket land som helst, utan ett slagfält där ett minimum av mänskliga fri- och rättigheter ifrågasätts med religiöst inspirerad vapenmakt. Samtidigt pågår ett tillbakadragande från Afghanistan, där [...]Afghanistan, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2014-03-12

Sverige har svikit syrierna

Yasir Al-Sayed Issa, Aftonbladet

“Den officiella svenska utrikespolitiken har utgått från att Sverige ställer upp för de demokratiska värderingarna oavsett vad kostnaden kan bli. Men det verkar inte stämma i fallet Syrien. … Redan i början av oroligheterna valde [...]Demokrati, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien
2014-03-11

En dödad journalist – ett nederlag för demokratin

Jonas Nordling, Aftonbladet

“Journalister kommer alltid att vara ett hot för vissa grupper. De grupper som inte vill se demokrati, som inte vill se öppenhet, som inte vill se allas lika värde. De grupper som inte vill att verkligheten [...]Afghanistan, Demokrati, Öppenhet och transparens, Press- och yttrandefrihet
2014-03-11

“Vi prioriterar jordbrukssektorn i Kenya”

Anders Rönquist, Omvärlden

“Det är bra, Anders Östman, att du fortsätter att engagera dig i utvecklingsfrågor, det svenska biståndet och Kenyas utveckling. Det är också bra med en sund och öppen debatt kring dessa viktiga frågor och jag [...]Demokrati, Jordbruk, Kenya, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, SidaArtikeln är en replik på: "“Sverige borde satsa på jordbruk i Kenya”"
2014-03-11

“Sverige borde satsa på jordbruk i Kenya”

Anders Östman, Omvärlden

“Jordbruk anses föråldrat och efterblivet, stadslivet däremot eftersträvansvärt och glamoröst, trots mycket tuffare levnadsvillkor. Biståndsgivarna hänger på, medan småbönderna som är satta på undantag i Kenya borde utgöra målgruppen för utvecklingspolitiken och biståndsgivarnas stöd.” Demokrati, Jordbruk, Kenya, Mänskliga rättigheter, Sida
2014-03-10

EU behöver inte en till korrupt medlemsstat

Elisabet Höglund, Aftonbladet

“Press- och yttrandefriheten ligger på bottennivå och den politiska bilden av Ukraina är inte smickrande: politiskt kaos, brott mot mänskliga rättigheter, mord på oliktänkande (100 protestanter sköts eller slogs ihjäl -under massakern på Självständighetstorget de [...]Demokrati, EU, Korruption, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Press- och yttrandefrihet, Ryssland, Ukraina
2014-03-10

Rysk aggression gör FN:s brister tydliga

Fredrik Segerfeldt, Svenska dagbladet

I fallet med Ukraina blir FN:s menlöshet allra tydligast. En medlemsstat får sin suveränitet kränkt av en annan medlemsstat. Det är den sortens krig som många av oss trodde tillhörde forna sekler, nu när säkerhetsagendan [...]Demokrati, FN, Ryssland, Ukraina
2014-03-10

Allt är fel men allt ska gå rätt till

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“I verkligheten är den etniska och språkliga klyftan inte så entydig som Kreml vill göra sken av, och det största hotet mot Krimborna är snarare att protestera mot att Krim ska bli ryskt. Rädslan breder [...]Demokrati, Ryssland, Ukraina
2014-03-09

Mot ett delat Ukraina

Göteborgsposten

“EU:s motåtgärder, att avbryta visumförhandlingar och hota med ekonomiska sanktioner om Ryssland fortsätter att destabilisera situationen, ger Putin ett handlingsutrymme som omedelbara sanktioner kunde ha begränsat.” Demokrati, EU, Ryssland, Ukraina
2014-03-06

Demokrati är ingen självklarhet

Malena Rosén Sundström, Kristianstadsbladet

Vare sig fred eller demokrati är några självklarheter. Sett i det perspektivet har EU varit ett framgångsrikt samarbete. Demokrati, EU
2014-03-01

Också denna revolution kan svikas

Per Enerud, Uppsala Nya Tidning

“Men kanske finns det en möjlighet att vi, EU, Norden, Sverige kan finna en form att ge stöd till ett demokratibygge: göra klart för de nya härskarna att vi inte accepterar fascism, rasism, sexism och homofobi; [...]Demokrati, EU, IMF (Internationella valutafonden), Mänskliga rättigheter, Ukraina
2014-02-27

Debatt: Svårt ekonomiskt vägval

Mi Lennhag, Dagens Industri

“EU kan erbjuda långsiktiga utsikter: processer mot demokrati och fungerande politisk debatt, reformer för ökad transparens och rättssäkerhet, behövliga strukturomvandlingar av industrin, ett minskat beroende av rysk gas, tillgång till EU:s stora interna marknad, förändringar mot [...]Demokrati, EU, Korruption, Öppenhet och transparens, Ukraina, Vitryssland
2014-02-26

Export med förnuft

Martin Tunström, Barometern

“Bilden av en vapensmedja i norr – största nettoexportören per capita – som beväpnar diktaturer sitter på mångas näthinnor, inte minst efter det olämpliga samarbetet med Saudiarabien, som gick under namnet ”vapenfabriken”. Totalt sett är Sverige [...]Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2014-02-26

Ukraina är inget byte i en politisk dragkamp

Expressen

“Sanningen är att det inte finns någon vilja att vare sig dras in i en konflikt med Ryssland eller att ensamma ta notan för Ukrainas bankrutta finanser. Därför gör EU rätt när man nu försöker [...]Demokrati, EU, Ukraina
2014-02-26

Vi får inte svika Ukraina

Lisa Magnusson, Gefle Dagblad

“Hittills har EU inte varit något vidare stöd. I samband med regimskiftet 2004 öppnade Ukraina välvilligt sina gränser för europeiska medborgare, utan att få något alls i retur. Och när den nu avgångna presidenten Viktor [...]Demokrati, EU, Ukraina
2014-02-25

EU måste vara berett att hjälpa Ukraina

Ulrik Nilsson, Borås Tidning

“Ledarna i Ukraina har ingen lätt väg framför sig. Det är viktigt att EU också ser att en del av kraven riktas mot ett EU som har velat vara välkomnande mot Ukraina. Det kommer att [...]Demokrati, Europa, Ukraina
2014-02-24

Andra chansen i Ukraina

Petter Birgersson, Kristianstadsbladet

“Det borde få konsekvenser inte bara på EU-nivå utan även på den svenska politiska arenan. Den naiva syn på säkerhets- och försvarspolitik som präglat inte minst Sverige de senaste decennierna håller inte längre. Det räcker inte att konstatera [...]Demokrati, EU, Ukraina
2014-02-24

Kollaps hotar Karibiens pärla

Leon Poblete, SVT Debatt

“Landet är på väg mot kollaps, medborgarna har tröttnat och de vill ha en förändring. Men icke-demokratiska åtgärder främjar ju inte demokratin. Det löser ingenting att använda auktoritära regimtekniker som att fängsla motståndare, tysta ner media [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Okategoriserade, Venezuela
2014-02-20

Skiljelinjen går inom blocket

Daniel Braw, Barometern

“I gårdagens utrikespolitiska debatt i riksdagen stod det nämligen ännu en gång klart att skiljelinjen i utrikespolitiken inte går mellan blocken, utan inom det rödgröna. … Den vapenexport som vänsterpartisten Hans Linde dömde ut i [...]Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Partipolitik, Vapenhandel
2014-02-19

Iranska exiloppositionen ägnar sig åt plakatpolitik

Rouzbeh Parsi, Dagens Arena

“Iran kommer endast att reformeras i samarbete med omvärlden. Den som vill se förändringar måste ägna sig åt det svåra arbetet att genom dialog bidra till att ge reformivrarna i Iran råg i ryggen. De som [...]Demokrati, Iran, Religion
2014-02-19

Sverige ökar närvaron i Mali

Carl Bildt m.fl., Svenska Dagbladet

“Genom ett långsiktigt bistånd bidrar Sverige till stärkta demokratier, marknadsekonomier och rättsstater samtidigt som vi räddar liv och lindrar nöd. Regeringen fortsätter arbetet med att göra biståndet mer effektivt och ändamålsenligt utifrån fattiga människors perspektiv.” Biståndsminister Hillevi Engström (M), Demokrati, EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Mali, Militärt bistånd, Partipolitik
2014-02-14

Västvärlden har slarvat bort den ’arabiska våren’

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Upproren startade i december 2010 i Tunisien eller möjligen vid det iranska presidentvalet 2009, när regimen tvingades valfuska för att behålla makten. Men det var Egypten och särskilt protesterna på Tahrir-torget som var den arabiska [...]Demokrati, Egypten, Iran, Religion, Tunisien
2014-02-08

IOK måste ta ansvar för mänskliga rättigheter

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“I både FN-systemet och den internationella olympiska rörelsen får alla länder, såväl demokratiska som odemokratiska, vara med. Till skillnad från FN, som dagligen kontrollerar hur de mänskliga rättigheterna respekteras runt om i världen, har IOK gjort [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Ryssland
2014-02-07

En kyrka solidarisk även med kristna

Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet

“Kanske har vi snarare intrycket att världens kristna lever fredade medan religionsförtryck främst drabbar andra religiösa grupper. Hur bilden av religionsförtryck blivit så pass selektiv är en smula gåtfullt…Den största företrädaren och hemvisten för kristna i [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Religion
2014-02-02

Därför åker jag till Iran

Carl Bildt, SVT Debatt

“Jag besöker Iran för att försöka förmå en fortsättning på det försiktiga öppnande av landet som vi har sett tecken på den senaste tiden. Vi har länge varit tydliga i vår kritik av situationen för mänskliga [...]Demokrati, Iran, Mänskliga rättigheter
2014-01-31

Slarva inte bort chansen, Carl Bildt

Jytte Guteland mfl; Aftonbladet

“Som Sveriges utrikesminister har du nu chansen att lyfta de mänskliga rättigheterna och därmed prioritera de mest avgörande frågorna för Irans befolkning. Tydligt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter är den enda långsiktiga strategi som kan säkra [...]Demokrati, Iran, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2014-01-06

Sverige är inte ”Kina-säkert”

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Väst har trott att bara Kina blir rikare kommer de att dela mer av våra värderingar, men så är inte fallet…Kina är en diktatur som struntar i mänskliga rättigheter…Samtidigt har landet stor dragningskraft på många [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Kina, Mänskliga rättigheter
2013-12-16

”Mest korrupta är de länder som nyligen demokratiserats”

Bo Rothstein, Dagens Nyheter

“Rudebecks första invändning är att de länder som ligger högst på FN:s samlade mått på mänsklig välfärd alla är demokratier. Vad han då glömmer bort är att dessa länder, med något enstaka undantag, lyckades få bukt [...]Demokrati, Forskning och innovation, KorruptionArtikeln är en replik på: "“Demokrati minst lika viktigt som gott styre för välfärden”"
2013-12-15

Inte fel låta bistånd gå till politisk kamp

Henrik G Ehrenberg, Svenska Dagbladet

“Att det civila samhället stöttar systerorganisationer som arbetar för mänskliga rättigheter är sedan länge okontroversiellt i Sverige. Däremot är det ofta betraktat som kontroversiellt att stödja en politisk kamp, med aktörer som till sist ställer [...]Biståndsformer, Demokrati, Sydafrika
2013-12-13

Låt inte Mandelas idéer dö

Per-Inge Lidén, SVT Debatt

“Ändå är inte det som ligger bakom Mandela intressant nu, utan det arv han lämnar efter sig. Han har relevanta saker att säga även till de som är politiskt engagerade idag. Det finns tre viktiga budskap [...]Demokrati, Korruption, Partipolitik, Sydafrika
2013-12-13

“Demokrati minst lika viktigt som gott styre för välfärden”

Lars Rudebeck, Dagens Nyheter

“Bo Rothstein ställer korruptionsbekämpning och demokratisering mot varandra, inte minst i biståndsdebatten. Hårdhänt granskning av regeringens och Sidas demokratibistånd är en sak. Det kan säkert vara nyttigt. Men hur är det med själva analysen och [...]Demokrati, Diktaturer, Korruption, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "”God offentlig förvaltning är Sveriges största tillgång”"
I artikeln hänvisas till "”Protest mot maktmissbruk visar ny politisk dimension”"
2013-12-01

Deniz Kellecioglu: Egenintressen förstör biståndet

Deniz Kellecioglu, Dagens Arena

“Det övergripande målet med Sveriges internationella bistånd är att “bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”. Till detta har Sverige ett kvantitativt mål om att spendera en procent av bruttonationalinkomsten på [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Näringsliv, Öppenhet och transparens, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Lägesrapport från arbetet med att utveckla de interna arbetsformerna inom UD:s biståndspolitiska verksamhet"
2013-11-01

Deniz Kellecioglu: Egenintressen förstör biståndet

Deniz Kellecioglu, Dagens Arena

“Det är i sig inget fel att nyttja svensk expertis i olika utvecklingsfrågor. Men det finns flera viktiga problem, framförallt vad gäller demokrati. Den svidande kritik, uttryckt i den interna utvärderingen av UD:s bistånd handlar [...]Demokrati, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av bidragshanteringen på UD"
2013-10-24

Ledare: Hellre handel än bistånd

Johan Östberg, Dagens Industri

“Rimligen bör en större del av biståndet inriktas på att bekämpa den mest extrema fattigdomen i världen. För en person som måste gå i timmar varje dag för att få vatten är de flesta andra frågor [...]Demokrati, Handelspolitik, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2013-10-21

Här är resultatet av vårt cyniska bistånd

Elisabeth Höglund, Aftonbladet

“Trots alla biljarder som inte ­bara Sverige utan FN, EU och enskilda länder under alla år pumpat in i till exempel Afrika pekar kalla fakta fortfarande på en gränslös fattigdom och ­misär. Jag har granskat [...]Afghanistan, Afrika, Barn och unga, Demokrati, FN, Resultat, Sida, Utvärdering
2013-10-13

”God offentlig förvaltning är Sveriges största tillgång”

Bo Rothstein, Dagens Nyheter

“Demokrati kanske andra hävdar som välståndets motor. Problemet här är graden av demokrati i världens länder visar sig knappt ha något samband alls med de ovan nämnda måtten på mänskligt välstånd. Detta kommer som en [...]Demokrati, Forskning och innovation, Handelspolitik
2013-10-04

Världsbäst på bistånd och världsbäst på vapen

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Så vad har FN och bistånd och vapenexport med varandra att göra? Precis allt. För det handlar om vår självbild. Att ge miljarder till FN för att världen ska bli bättre är något som får [...]Demokrati, Korruption, Partipolitik, Vapenhandel
2013-09-12

Äntligen ljus i Syriens mörker

Göteborgsposten

“Det råder stor enighet om att det inte finns någon militär lösning på inbördeskriget i Syrien. Varken diktatorn Bashar al-Assad eller de olika sinsemellan stridande upprorsgrupperna har kraft nog att avgöra kampen. Ingen stormakt är [...]Demokrati, Diktaturer, FN, Multilateralt samarbete, Ryssland, Syrien, USA
2013-09-11

Egypten: Mat kommer före kalifat

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Sverige ger inget bilateralt stöd till regimen i Kairo. Vad vi kan medverka till är demokratibistånd för mänskliga rättigheter – fortfarande skamligt åsido­satta – och arbete inom EU för att få i gång den egyptiska [...]Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2013-09-04

Ekonomin nyckel till Egyptens problem

Aron Lund, Uppsala Nya Tidning

“Och vilken läxa kan man dra av detta? Möjligen att det fortfarande finns en chans att rädda den bräckliga demokratin i Tunisien, den arabiska vårens kvarvarande framgångshistoria – och att verktygen heter konkret bistånd och [...]Demokrati, Egypten, Näringsliv, Tunisien
2013-09-01

Kräv att biståndet skall ingå i mottagarländernas budgetar

Göran Pettersson, SVT

“Bristande effektivitet och korruption är några av problemen när det handlar om bistånd. Därför borde Världsbanken internationella utvecklingsfond (IDA), med Sverige som nionde största enskilda givare, kräva att mottagarländernas regeringar förankrar parlamentariskt hur fördelningen av [...]Demokrati, Volym
2013-08-25

EU måste stötta rysk demokrati

Krister Eduards, Svenska Dagbladet

“Men nedmonteringen av demokratin i Ryssland är till stor skada för landet och dess utveckling. Reformerna har avstannat. Gjorda reformer rivs upp. Korruptionen ökar ytterligare. Ryska kritiker varnar för en hotande stagnation. Den demokratiska oppositionen, [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, Korruption, Mänskliga rättigheter, Ryssland
2013-08-23

Omvärldens passivitet har bäddat för gasattacken

Magnus Norell, Svenska Dagbladet

“Det är då viktigt att komma ihåg att denna situation inte har uppstått av sig självt; omvärldens passivitet har bäddat för detta. Ett praktexempel är att oviljan och rädslan att stödja olika oppositionsgrupper. En rädsla [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Syrien
2013-08-16

Överge inte Egypten

Sydsvenskan

“Från Norge kom beskedet att man stoppar exporten av försvarsmateriel till Egypten. Danmark meddelade att landet avbryter allt samarbete med den egyptiska regeringen inklusive det danska demokratistödet. Sverige har dock inga sådana planer…Just nu pågår ingen [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2013-08-15

Demokratins dödgrävare

Dagens Nyheter

“Västvärldens veliga svar på militärkuppen följdes i går av försiktighet. EU bönade om ”återhållsamhet”. USA ger miljarder i militärt bistånd till Egypten varje år, men tvekar inför att använda det som påtryckningsmedel. Det finns skäl [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Egypten, EU, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, USA
2013-08-10

Med rätt politik kan Indien gå om Kina

Jonas Hellman, Svenska Dagbladet

“Indien jämförs ofta med Kina, där avsaknaden av politisk frihet gör det lättare att driva igenom beslut. Länderna är nästan lika stora, men Indien är en demokrati. Fördelarna med detta är uppenbara. I Kina tystas [...]Demografi / befolkningsstatistik, Demokrati, Indien, Kina, Korruption, Näringsliv
2013-08-07

Vi är redo att stödja Egypten

Catherine Ashton, Svenska Dagbladet

“EU är villigt att hjälpa Egypten att vidta dessa åtgärder [för demokratifrämjande], men besluten måste komma från det egyptiska folket och inte någon utomstående. President Adli Mansur och jag kom förra veckan överens om att [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Egypten, EU, Folkrörelsebistånd, Governance, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Religion
2013-08-03

Dags för ökat engagemang i Mellanöstern

Mikael Eriksson, GöteborgsPosten

“Det viktigaste Sverige och EU kan göra är att visa ett starkt engagemang för regionen. Huvudutmaningen för Västs ledare är att motivera för sina medborgare varför utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika är relevant även för [...]Bahrain, Demokrati, Egypten, EU, FN, Irak, Iran, Jordanien, Klimat & miljö, Marocko, Multilateralt samarbete, Syrien, Tunisien
2013-08-02

Slopa inte biståndet till Latinamerika

Adolfo Pérez Esquivel, Aftonbladet

“Sidas förslag om en möjlig utfasning av svenskt bilateralt bistånd till de tre återstående länderna – Guatemala, Colombia och Bolivia – skulle inte bara försvåra framtida arbete, utan också försvaga en del uppnådda resultat: • En stärkt [...]Bolivia, Colombia, Demokrati, Guatemala, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Resultat, Sida
2013-07-31

Valet avgör om Zimbabwe ska tillåtas vända blad

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Ännu en gång står Zimbabwe inför ett avgörande val. I dag, onsdag, öppnar vallokalerna runtom i landet, människor kommer att köa, kanske i timtals, för att utöva sin demokratiska rättighet att välja vem de vill ha [...]Demokrati, Diktaturer, Partipolitik, Zimbabwe
2013-07-30

Pressa nya makthavarna

Dagens Nyheter

“De europeiska ländernas långvariga och nära samarbete med diktatorerna som störtades under den arabiska ­våren har skapat en begriplig skepsis mot europeiska tillrättavisningar… Om regimen i Kairo inte bryr sig om EU:s synpunkter kan unionen i [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU
2013-07-09

Afrika har lång väg kvar till frihet och jämlikhet

Fredrik Segerfeldt, Aftonbladet

“Precis som på alla andra ställen där den internationella kapitalismen fått verka lyfter den massorna ur fattigdom. Sex av de tio snabbast växande ekonomierna i världen det senaste decenniet återfinns i Afrika ­söder om Sahara…Det [...]"Bad governance", Afrika, AU, Demokrati, Mänskliga rättigheter
2013-07-01

Moderaterna har fått biståndspolitiken att rasa

Kenneth G Forslund, SVT Debatt

“Vi har förstått att för moderaterna har den internationella solidariteten en gräns. Den går vid gränsen för absolut fattigdom, 1.25 US$ per dag och människa. Nyligen uttalade biståndsminister Gunilla Carlsson att om två mandatperioder kan biståndspolitiken [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Demokrati, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Agenda för global utveckling"
2013-06-29

”Protest mot maktmissbruk visar ny politisk dimension”

Bo Rothstein, Dagens Nyheter

“En central fråga i den statsvetenskapliga forskningen har sedan länge varit vad som skapar politisk legitimitet? Eller uttryckt på annat sätt, vad är det för processer som gör att vanliga medborgare accepterar de politiska makthavarnas [...]Brasilien, Demokrati, Diktaturer, FN, Korruption, Mänskliga rättigheter, Sida
2013-06-27

Bildt glömmer resten av Latinamerika

Mikael Leyi mfl; VästerviksTidningen

“Det är bekymmersamt om regeringens ofullständiga analys av regionen ligger till grund för regeringsbesluten att skära ner och på sikt avskaffa svenskt bistånd till Latinamerika. Därför är det beklagligt att Bildt och Carlsson väljer att [...]Centralamerika & Västindien, Colombia, Demokrati, Guatemala, Honduras, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, SydamerikaArtikeln är en replik på: "Latinamerikas demokratisering måste spridas även till Kuba"
2013-06-25

Stärk kvinnornas roll i det afghanska samhället

Lotta Hedström, m.fl., Aftonbladet

“Det afghanska parlamentet, Wolesi Jirga, består till 25 procent av kvinnor och det uppnås med hjälp av kvotering. (…) Relationen mellan civilsamhället, utbildning för kvinnor och demokratibygge är tydlig. Det är inte möjligt att skapa [...]Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, FN, Kvinnor, Landfokusering, Nato, Projektstöd, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "UN Security Council Resolution 1325 (2000)"
2013-06-12

Latinamerikas demokratisering måste spridas även till Kuba

Carl Bild mfl; Västerviks Tidning

“I dagarna presenterar utrikesdepartementet de årliga rapporterna om läget för mänskliga rättigheter i världen. … Årets rapporter fokuserar på den amerikanska kontinenten. Trenden är positiv. På 1970-talet förtrycktes regionen av flera militärdiktaturer. I dag är de [...]Centralamerika & Västindien, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sydamerika
2013-06-03

Oroande att Sverige fasar ut biståndet till Latinamerika

Jenny Jansson Pearce m. fl, Svenska Dagbladet

“En utfasning av biståndet till Latinamerika får inte bara negativa effekter på demokratiprocesser och civila samhällets arbete för exempelvis försoning och rättvisa. Det äventyrar också de positiva resultat det svenska biståndet till Latinamerika hittills lett till.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Colombia, Demokrati, Guatemala, Honduras, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Utrikesdepartementet
2013-05-30

Svenska vapen gör världen till en mindre säker plats

Bodil Ceballos, SVT

“De som förespråkar vapenexport brukar hävda att vapenexporten ökar säkerheten i världen. Miljöpartiet menar att vapenexporten tvärtom försämrar säkerheten, som destabiliserar länder och hela regioner. … Sverige måste självklart ställa sig på rätt sida när folken i [...]Demokrati, Diktaturer, Försvarsexportmyndigheten, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Vapenhandel
2013-05-28

Svenska regeringen vänder Latinamerika ryggen

CHRISTER WINBÄCK, Svenska Dagbladet

“Den 26 februari skrev Sida-chefen Charlotte Petri Gornitzka på SvD Brännpunkt att biståndet i Latinamerika bör avvecklas. Gunilla Carlsson har inte svarat på detta utspel. Därför är det lätt att anta att engagemanget för Latinamerika är svagt.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, EU, FN, Partipolitik, Sida, Sydamerika, Utrikesdepartementet, VenezuelaI artikeln hänvisas till "Bistånd till färre länder gör mer nytta"
2013-05-17

Fler artister måste stå upp för mänskliga rättigheter

Loreen mfl; SVT Debatt

“I morgon börjar Eurovisionfinalen i Malmö. För ett år sedan ägde den rum i Azerbajdzjan, där grova människorättsbrott begås. I samband med festivalen besökte vi tillsammans utsatta människorättsförsvarare, som kämpar för allas lika rättigheter. … Rapporten är [...]Azerbajdzjan, Demokrati, ESC i Baku 2012, Mänskliga rättigheterI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "No sweet songs for human rights defenders" (PDF)"
2013-05-15

“Riv upp beslutet om Burkina Faso”

Sten Hagberg mfl; OmVärlden

“Det är arrogant att tvärtemot den uttalade ambitionen i budgetpropositionen − att göra en översyn av ”det svenska biståndets mervärde i Burkina Faso” − strunta i att lyssna till en samlad expertis i Sverige och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Burkina Faso, Demokrati, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2013-05-11

Sverige behöver Afrika

Uppsala Nya Tidning

“Frågan är snarare varför det tagit så lång tid för västländerna att reagera, då till exempel Kina ständigt flyttat fram sina positioner i Afrika. Upptagenhet med finanskrisen är en förklaring, den koloniala historien med alla påföljande [...]Afrika, Demokrati, Finanskrisen, Handelspolitik, Kina, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Slakta den heliga FN-kon"
2013-05-08

Fortsätt stödja fattiga kvinnor i Latinamerika

Moni Pizani m.fl, Aftonbladet

“Sverige har en lång stolt tradition av att stödja demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika, inte minst genom tydliga prioriteringar som jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter. Sverige gör detta trots att frågorna ofta möter starkt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Bolivia, Colombia, Demokrati, Guatemala, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Volym
2013-04-25

Ett renoveringsobjekt

Sydsvenskan

“Förbundet vill starta ett samtal om de utmaningar FN står inför och om hur Sverige kan bidra till att bygga en starkare och effektivare världsorganisation. I idéskriften FN behöver ett starkare svenskt stöd lanserar förbundet [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR
2013-04-24

Visa Iran vems sida vi står på

Morteza Sadegh; Göteborgsposten

“Frihet, demokrati och stabilitet finns inte på mullornas världskarta. 30 år av förtryck och tyranni och ett omdiskuterat kärnvapenprogram med mål att förinta Israel har gett folket och omvärldens regeringar tillräckligt med erfarenheter om att [...]Demokrati, Diktaturer, FN, Handelspolitik, Iran, Mänskliga rättigheter
2013-04-22

EU måste ställa krav på regimen i Burma

Lise Bergh mfl; Svenska Dagbladet

“Det är mot den här verkligheten som EU lyfter sanktionerna mot Burma. När ett påtryckningsmedel med så stor symbolisk värde avlägsnas måste EU – tydligt, offentligt, och konsekvent – signalera till Burmas regering att man [...]Burma, Demokrati, EU, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter
2013-04-18

Korruption hinder för globala partnerskap

Charlotte Petri Gornitzka, UD:s omvärldsbloggar

“Korruption är ett gigantiskt hinder för utveckling men även för effektiva globala partnerskap. Vi vet att korruption drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera sätt…Det är välkomnande att resonemangen idag [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Sida
2013-03-19

Fel att skrota demokratiprojekt

Jocke Nyberg, Sveriges Radio

“En vanlig uppfattning bland opinionsbildare och allmänhet är att bistånd till demokrati och mänskliga rättigheter inte kan leverera resultat på samma sätt som bistånd till fattigdomsbekämpning. Att det är bättre att satsa på direkt bekämpning av [...]Biståndspolitiska plattformen, Demokrati, Resultat, Utvärdering
2013-03-06

Dags att kräva ansvar för Saudiskandalen

Anna Ek, Göteborgsposten

“Öppenheten och möjligheten till ansvarsutkrävande i försvars- och säkerhetspolitiska frågor måste ökas snarare än minskas. Sekretesstämplarna måste bort och vapensamarbeten med diktaturer upphöra. Och framför allt måste regeringen och FOI sluta upp med att försöka [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2013-03-02

Trubbigt mått för att fasa ut bistånd

Annica Sohlström m.fl, Svenska Dagbladet

“Svensk biståndspolitik bör präglas av öppenhet och långsiktighet. Det är därför uppseendeväckande att Sida föreslår utfasning av det bilaterala biståndet till en hel kontinent, utan föregående diskussion med olika aktörer med kunskap om utvecklingen i [...]Bilateralt samarbete, Bolivia, Budget, Colombia, Demokrati, Guatemala, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Bistånd till färre länder gör mer nytta"
2013-02-28

Lukasjenko fick tyst på Bildt

Martin Uggla, Svenska Dagbladet

“Under hela 2011 och första halvåret 2012 kritiserade sedan Bildt med jämna mellanrum Lukasjenko-regimen hårt. Han mötte framträdande oppositionspolitiker och människorättsförsvarare och gav dem sitt stöd offentligt. De vitryska brotten mot mänskliga rättigheter uppmärksammades och [...]Demokrati, Diktaturer, Vitryssland
2013-02-22

Patron ur i vapenexporten

Barometern Oskarshamns-Tidningen

“Krigsmaterial är nu inte vilka varor som helst. Det är därför välkommet att etiska skäl väger allt tyngre i frågan…En parlamentarisk kommitté under ledning av moderaten Hans Wallmark ska symptomatiskt nog efter valet nästa år [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2013-02-21

Bilden av Mugabe

Kalle Olsson, Värmlands Folkblad

“Under besöket i Harare berättade journalister att det inom maktpartiet Zanu-PF finns höga partifunktionärer som anser att Mugabe daltar med demokratirörelsen, som om de hade makten direkt skulle sopa oppositionen av banan. Det återstår att [...]Demokrati, Diktaturer, Zimbabwe
2013-02-12

Totalförbjud vapenexport till icke-demokratier

Bo Forsberg, Aftonbladet

“I högtidstalen betonas ofta vikten av demokrati, mänskliga rättigheter och människors frihet. Regeringsförklaringen 2011 hyllade friheten och lyfte fram den arabiska våren som ett exempel där människor har varit beredda att offra livet för sin frihet. [...]Demokrati, Förenade Arabemiraten, Indien, Mänskliga rättigheter, Pakistan, Partipolitik, Saudiarabien, Thailand
2013-02-08

”Svenska företag naiva om korruptionens problematik”

Bo Rothstein, Dagens Nyheter

“Utifrån forskningsläget om korruption finns det några centrala saker som jag vill lyfta fram med anledning av Telia Sonera-affären. Det första gäller problemets omfattning…Vår forskning visar att korruption har en stark negativ samvariation inte bara på [...]Demokrati, Diktaturer, Korruption, Mänskliga rättigheter, Telia Sonera-skandalen
2013-01-29

Svenska regeringen stöder arabisk demokratiutveckling

BIRGITTA HOLST ALANI, SVENSKA DAGBLADET

“Regeringen satsar på dessa länders [Mellanöstern och Nordafrika] demokratiska utveckling på olika sätt. Ett exempel är Sidas Mena-strategi som bland annat innebär stöd till utvecklingen av demokratin och de mänskliga rättigheterna. Vidare bidrar Sverige till [...]Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Resultat, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "Missa inte chansen att stötta demokratin"
2013-01-17

Man kan inte äta rösträtt

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“För att utvecklingen ska kunna gå framåt behövs skola, vatten, elektricitet och basal sjukvård. Tycka vad man vill om detta, men klart är att det är ljusår från Sidas och regeringens bild av uppdraget. För [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Hunger, Landfokusering, Resultat, Sida
2013-01-14

Demokratikriterium ett måste i svensk vapenexport

Gabriel Wikström mfl; Politikerbloggen

“Under de senaste tio åren har den svenska vapenexporten nära på fyrfaldigats. Samtidigt går den svenska exporten idag till fler länder med inrikespolitisk instabilitet och bristande demokrati. Under 2012 kom flera oroväckande avslöjanden. … Det borde [...]Demokrati, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2013-01-10

Stoppa lidandet i Syrien

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

“Med undantag för stöd till bloggare och journalister har världens demokratier överlag varit ovilliga att agera till förmån för de miljoner människor i norra Afrika och Mellanöstern som kräver inflytande och mänskliga rättigheter. … Omvärldens tvekan [...]Demokrati, FN, Israel, Mänskliga rättigheter, Marocko, Mediabevakning, Palestina, Syrien, Västsahara
2013-01-09

Låt oss hjälpa vitryssarna att spola kröken – för demokratins skull

Kjell Albin Abrahamson, SVT Debatt

“Det nya är att fjällen fallit från Lukasjenko-regimens ögon. De har nu insett att Vitrysslands befolkning – ungefär lika stor som Sveriges – håller på att gå ner sig i alkoholträsket. Vitryssland må kallas för [...]Alkohol, Demokrati, Diktaturer, EU, Mänskliga rättigheter, Vitryssland
2012-12-21

SSU: Inför demokratikriterium för svensk vapenexport

Gabriel Wikström mfl; Dagens Arena

“Sverige är världens största exportör av vapen per invånare. Detta trots att riksdagen för nästan två år sedan gav regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning för att skärpa reglerna. I dag går mer än hälften [...]Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2012-12-20

Sverige bör underkänna valet i Egypten

Martin Klepke, Svenska Dagbladet

“Svenska debattörer måste inse att demokrati är ett relativt begrepp som för att fungera måste vila på en betydligt bredare grund än att det hålls allmänna val. I denna grund måste finnas en etisk/moralisk kodex om [...]Demokrati, Egypten, FN, Mänskliga rättigheter
2012-12-10

Fredspriset strider mot Nobels vilja

Tomas Magnusson, Göteborgsposten

“Att använda fredspriset för att stödja Nobels visionära fredsplan vore det bästa som kan göras för fattiga och lidande människor i världen, nedrustning skulle ge resurser till att rädda miljön, skapa demokrati och mänskliga rättigheter, [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen
2012-12-10

Den folkliga resningen är inte slutet – bara en början

Carl Bildt mfl; Svenska Dagbladet

“Men Syrien är också ett exempel på att den folkliga resningen inte är slutet, utan bara en början. Vägen som följer kan vara minst lika svår. Därför har regeringen nyligen avsatt omkring 50 miljoner kronor till särskilda [...]Afghanistan, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien
2012-12-04

Regeringen måste ge oss unga inflytande över klimatpolitiken

Kitty Ehn, SVT Debatt

“Tjugo år senare är läget oförändrat. Sveriges unga nekas fortfarande inflytande över framtidsbeslut, både i FN:s klimatförhandlingar och på hemmaplan. Den tidigare bilden av Sverige som föregångare i demokratifrågor blir samtidigt allt mer daterad. Igår publicerades organisationen [...]Demokrati, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Global Climate Risk Index 2013"
2012-12-04

Bistånd bättre än soldater

Hans Linde m.fl. Vestmanlands Läns Tidning

“I snart elva år har Sverige deltagit i den Nato-ledda ISAF-insatsen i Afghanistan. Under dessa elva år har våldet eskalerat, spridit sig till allt större delar av Afghanistan och krävt allt fler dödsoffer… Hopplösheten som [...]Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-11-30

Svenskarna som kämpar i Syrien är inga terrorister

Yasir Al-Sayed Issa, SVT Debatt

“Som rapporterats i medierna har alltså ett fåtal svenskar nu valt att resa frivilligt till Syrien för att kämpa vid folkets sida mot Assad. Att vissa väljer att peka dem som möjliga terrorister – enbart för [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Syrien
2012-11-29

Överdrivet smussel om svenska vapenaffärer

Lisa Nordlund mfl; Politikerbloggen

“Vapenexporten har ett starkt understöd av svenska politiker, diplomater och försvarstjänstemän. Inflödet av skattepengar i en för många skattebetalare kontroversiell verksamhet utgör ett gott skäl för en ökad insyn. USA:s kongress informeras exempelvis regelbundet om [...]Demokrati, Diktaturer, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-11-29

Fy farao

Expressen

“Men det tar tid att reformera rättsväsendet och att i dag låta Mursi maktsamla är oerhört riskabelt. Omvärlden har många anledningar att oroa sig för utvecklingen. USA har dock ett väldigt effektivt påtryckningsmedel: det militära vapenbiståndet. När [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Egypten, Militärt bistånd, USA
2012-11-22

Export i strid med självbilden

Daniel Braw, Barometern

“Den svenska vapenindustrin är, som den svenska industrin över huvud taget, exportberoende och på lukrativa marknader som den saudiarabiska får man anpassa sig till vad köparna är intresserade av. … Men samtidigt är vapenexporten ett av [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-11-19

Råd för mänskliga rättigheter utan värde

Magnus Erixon, Sundsvalls Tidningar

“Skeptiker skulle kunna ställa sig frågan vad UNHRC har åstadkommit sedan det bildades 2006. Ja alltså bortsett från att ungefär hälften av rådets olika resolutioner riktats specifikt mot Israel som dessutom är det enda land [...]Demokrati, Israel, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR
2012-11-19

Burma, minoriteterna och behovet av fortsatt demokratisering

Désirèe Pethrus, Politikerbloggen

“Nästa parlamentsval i Burma hålls 2015. Förhoppningsvis blir det ett demokratiskt, fritt och öppet val, där folkets röst tillåts bestämma utgången. Om den burmesiska regimen på allvar visar att man gör allt för att skydda [...]Burma, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Villkorat bistånd
2012-11-19

Skadestånd hotar det fria ordet

Marika Dörwaldt mfl; Göteborgsposten

“Sverige exporterar mest vapen per capita i världen. Exporten har ökat med 350 procent de senaste tio åren, och går till krigförande länder och länder som kränker mänskliga rättigheter, vilket strider mot riksdagens riktlinjer. … Det [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2012-11-17

Stötta demokratirörelsen i stället för regimen

Kalle Bergstedt mfl; Östgöta Correspondenten

“Bahrain, såväl som Saudiarabien, har i åratal varit köpare av svensk krigsmateriel. Dessa länder klassas som diktaturer båda två. Hur kommer det sig att de, trots svenska riktlinjer om hänsyn till mänskliga rättigheter, får fortsätta [...]Bahrain, Demokrati, Diktaturer, Egypten, Mänskliga rättigheter, Oman, Partipolitik, Saudiarabien, Tunisien, Vapenhandel
2012-11-16

Reinfeldt och demokratin i Burma

Laila Naraghi, Östran

“Demokratirörelsen i Burma efterfrågar omvärldens stöd för att trycka på regimen för fortsatta reformer. Men Reinfeldt var inte i landet för demokratins skull utan för att öppna upp för svenska företag. Han och Moderaterna har [...]Burma, Demokrati, Handelspolitik, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Nu ökar vi stödet till Burma"
2012-11-15

Sälja vapen till Indonesien strider mot riktlinjerna

Anna Ek, Svenska Dagbladet

“I debattartikeln nämns inte att även representanter för Saab, Sveriges största vapenföretag, också fanns med i näringslivsdelegationen. Saab har siktet inställt på försäljning av Jas Gripen till den indonesiska marknaden. En sådan affär skulle strida [...]Burma, Demokrati, Indonesien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Nu ökar vi stödet till Burma"
2012-11-14

Sverige förlorade, stort grattis till oss

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Vi fick ingen plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter, men det är inget att sörja. Tvärtom. Rådet är nämligen ingen arena för människorättskämpar.  … I rådet finns förvisso demokratier, bland dem USA, som valdes om i [...]Demokrati, FN, Israel, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, USA
2012-11-14

Risk för etnisk rensning i Burma

Yasri Khan mfl; OmVärlden

“Under Burmas militärdiktatur förtrycktes rohingya hårt. Nu, när Burma börjat genomföra demokratiska reformer tycks hatet och förföljelserna eskalera. … Många svenska företag väntar på att kunna göra investeringar i Burma nu när landet öppnar upp sig [...]Burma, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2012-11-13

Sverige måste ställa tydliga krav på reformer

Jens Orback, Svenska Dagbladet

“Vi saknar i Reinfeldts och Björlings artikel en kritisk analys av de återstående repressiva lagar som omger landets regim och ekonomi. … Om Reinfeldt och Björling menar allvar med sina ord om demokrati i Burma, måste [...]Burma, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Nu ökar vi stödet till Burma"
2012-11-13

Så kan kvinnorna på Afrikas horn stärkas

Afrah Nasser mfl; Göteborgsposten

“I parlamentet i Egypten är endast två procent kvinnor. I Tunisien är 26 procent av ledamöterna kvinnor, men sammantaget finns få spår av jämställd representation och än mindre ett reellt inflytande. Även om demokratiska förändringar [...]Afrika, Demokrati, Egypten, Hunger, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Tunisien
2012-11-13

Inte utan stöd från omvärlden

Johanna Sturesson, Helsingborgs Dagblad

“Det krävs ett omfattande stöd från omvärlden för att vägen mot de demokratiska reformerna ska fortsätta. Det är en utveckling som är fullt möjlig att uppmuntra genom dialog och handelsrelationer. Här spelar också bistånd till [...]Burma, Demokrati, Handelspolitik, Partipolitik
2012-11-12

Nu ökar vi stödet till Burma

Fredrik Reinfeldt mfl; Svenska Dagbladet

“Den svenska regeringens ambition är att fördubbla biståndsanslaget till Burma. Stöd till uppbyggnad av demokratiska institutioner, respekt för mänskliga rättigheter och fria och oberoende medier väntas bli viktiga samarbetsområden. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg [...]Burma, Demokrati, Handelspolitik, Indonesien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2012-11-09

Villkora biståndet till Afghanistan

Lena Ag mfl, Expressen

“I en debatt här i Expressen tidigare i höstas skrev biståndsminister Gunilla Carlsson att Sverige har ett ansvar för Afghanistans kvinnor. Men under 2011 gick endast cirka 0,8 procent av totalt 2 660 miljoner kronor, [...]Afghanistan, Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "FN-höjdarna måste lyssna på kvinnorna"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Missing the Target"
2012-11-09

Kina exporterar diktatur västerut

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I väst har vi ofta föreställningen att alla egentligen vill vara som vi. Men det kinesiska exemplet, ekonomisk utveckling utan demokrati och mänskliga rättigheter, har stor dragningskraft på länder från Centralasien till Östeuropa.” Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2012-10-27

Fel att Sverige har strypt ryskt bistånd

Anna Ek mfl; Svenska Dagbladet

“Den ryska demokratirörelsen är alltså satt under mycket hård press och behöver omvärldens stöd för att kunna fortleva. Parallellt med utvecklingen i Ryssland har Sverige minskat sitt demokratistöd till Ryssland från 110 miljoner kronor (2004) [...]Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Ryssland
2012-10-22

Handel bästa medicinen mot fattigdomen

Ulrik Nilsson Borås Tidning

“Genom handel stärker vi andra länder och ger dem verktyg att hantera fattigdomen. Den största fattigdomsminskningen de senaste åren har kommit i framförallt östra och sydöstra Asien, särskilt i Kina. Detta för att Kina har [...]Afrika, Biståndets målsättning, Demokrati, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Kina, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Näringslivsbistånd, VattenArtikeln är en replik på: "Fattigdomen måste bekämpas"
2012-10-18

Pengar till Etiopien stoppades

Georg Andrén mfl; Svenska Dagbladet

“Artikeln innehåller emellertid sakfel om det svenska biståndet till Etiopien. Malm och Ängeby hävdar att Sida under 2003 och 2007 skulle ha betalat ut 30 miljoner kronor om året till att bygga upp den etiopiska rättssektorn, [...]Demokrati, Etiopien, Partipolitik, Persson & Schibbye, SidaArtikeln är en replik på: "Sverige bör inte ge bistånd till Etiopien"
2012-10-15

Fattigdomen måste bekämpas

Magnus Walan, Borås Tidning

“Världens rika länder kan göra mer för att bekämpa fattigdomen. Istället för att prioritera att få tillgång till råvaror och till fattiga länders marknader, borde Sverige och andra rika länder prioritera demokrati och fattigdomsbekämpning. Vi [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Mänskliga rättigheter
2012-10-12

Bistånd: Svårt hur man än gör

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Ekot rapporterade på torsdagen att biståndsminister Gunilla Carlsson vacklar om budgetstödet. Tidigare i år sade hon sig vilja avskaffa det helt. Nu argumenterar hon i termer av för- och nackdelar och säger att det som behövs [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Öppenhet och transparens, UgandaI artikeln hänvisas till "Ekot: "Regeringen ändrar sig om biståndet - igen""
2012-10-09

Tacka nej till terror med svensk teknik

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Sida-stödda organisationen Freedom House pekar i en helt ny rapport, “Freedom on the Net 2012″, ut Iran, Kuba och Kina som de tre länder där nätfriheten är sämst. … När vi stöder insatser som använder [...]Demokrati, Iran, Kina, Kuba, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, SidaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Freedom on the Net 2012"
2012-10-05

Rapport från valet i Georgien

Margareta Cederfelt mfl; Svensk Tidskrift

“Sverige har nära samarbete med Georgien och landet är en strategiskt viktig nation för omvärlden. Georgien har lyckats att lyfta sig från en dåtida sovjetisk republik till ett självständigt och demokratiskt land som genomgått många [...]Demokrati, Georgien, Partipolitik
2012-10-01

Ikeas borttagna kvinnor ett steg mot saudisk demokrati

Fredrik Segerfeldt, SVT Debatt

“Att multinationella företag verkar i fattiga eller odemokratiska länder är i grunden något mycket bra. Det bidrar oftast till minskad fattigdom och ökad frihet och demokrati. Ett företag är inte en politisk aktör, utan en kommersiell [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien
2012-10-01

Replik och svar om Kambodja

Anki Dellnas mfl; Svenska Dagbladet

“Silberstein reser ett par principiellt viktiga frågor i sin artikel (SvD 22/9-12) om Sveriges bistånd till Kambodja som går utöver det närmast självklara antagandet att bistånd skall leda till resultat. Om detta självklara antagande är vi nog [...]Demokrati, Kambodja, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Carlssons tuffa linje måste gälla fullt ut"
2012-09-28

”Ensamma flyktingbarn tas emot dåligt i Europa”

“Kanske viktigast av allt – och samtidigt den utan tvekan största utmaningen – är att ta oss an orsakerna till att dessa barn lämnar hus och hem för att bege sig till Europa. Vi måste [...]Demokrati, EU, Flykt och migration, Partipolitik
2012-09-23

Vitryssland bör komma högre upp på agendan

Robert Hårdh, Svenska Dagbladet

“Ett fortsatt arbete och uttalat engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland från svenskt och europeiskt håll måste vara en självklarhet. Samtidigt krävs en strategi för hur situationen ska hanteras från politiskt håll. Det [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Vitryssland
2012-09-23

Mali kan enas med vapen

Katarina Höije, Dagens Arena

“Före militärkuppen sågs Mali som ett föredöme för andra mindre stabila demokratier i regionen. … Ett militärt ingripande med utländska trupper är en tydlig signal för islamisterna att anfalla. För den redan hårt prövade befolkningen innebär [...]Demokrati, Mali, Militärt bistånd
2012-09-22

Carlssons tuffa linje måste gälla fullt ut

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“UD konstaterar återkommande att den demokratiska utvecklingen i Kambodja gått bakåt under de senaste åren, trots allt stöd. Varför drar man inte slutsatsen att strategierna måste ändras? Biståndsministern har gjort sig känd för en tuff och resultatinriktad linje. [...]Demokrati, Kambodja, Partipolitik, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2012-09-22

Stöd krävs

Aleksander Gabelic, Helsingborgs Dagblad

“Västländernas tvekan att ställa sig på de demokratilängtande människornas sida mot envåldshärskare i arabvärlden blottade en spricka mellan talet om mänskliga rättigheter och demokrati och vad som görs i praktiken. … FN har under den arabiska [...]Demokrati, EU, FN, Kina, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Ryssland, Syrien, USA
2012-09-15

Bistånd i demokratins tjänst

Greger Ekman, Barometern

“Malm har givetvis rätt. Sverige ska inte bidra till regimer som inte för sina länder i rätt riktning. … Av biståndet gick den största delen till projekt i samarbete med lokala och internationella organisationer och inte [...]Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Persson & SchibbyeI artikeln hänvisas till "SVT Play: "Fredrik Malm (FP): Se över biståndet till Etiopien""
2012-09-11

En smula hopp i Somalia

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Idag är det val i Somalia. Landet ska få en ny president. Tyvärr är det inget val i egentlig traditionell demokratisk mening, då det är de nytillsatta ledamöterna i parlamentet som väljer. … Bistånd och diplomati i [...]Demokrati, Militärt bistånd, Somalia
2012-09-05

Biståndet till Eritrea får inte återupptas

Anne Markowski mfl; Expressen

“Det är bra och viktigt att EU-kommissionen för en politisk dialog med Eritrea, men det är inte acceptabelt att EU-medel går till att stötta en regim som så grovt bryter mot mänskliga rättigheter. I ett [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Demokrati, Diktaturer, Eritrea, EU, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning
2012-09-03

Internet behöver inte fler myter

Jakop Dalunde mfl; Svenska Dagbladet

“Angående de nätpositiva utrikespolitiska satsningar Strömbäck och Snickars angriper har internet aldrig påståtts vara alla goda gåvors givare, utan setts som komplement till övrigt utrikes- och biståndspolitiskt arbete.” Demokrati, MediabevakningArtikeln är en replik på: "Öppenheten på nätet är en myt"
2012-08-31

̈Öppenheten på nätet är en myt

Pelle Snickars, Svenska Dagbladet

“Svenska Sida driver ett biståndsprojekt som ska främja demokratiutveckling genom att utbilda aktivister i att använda sociala medier, men många varnar för att Twitter, Facebook med flera lika gärna kan bli ett vapen i regimens [...]Demokrati, EU, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Sida, Syrien
2012-08-30

“Vi stöttar regeringskritiska röster”

Fransisco Contreras, Expressen

“Fredrik Segerfeldts under­kännande av svenskt bistånd till Ecuador bygger på en rad sakfel och en förenklad bild av bistånd. Sverige ger inget stöd till den ecuadorianska staten. Att svepande använda brister när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter [...]Demokrati, Ecuador, ResultatArtikeln är en replik på: "Biståndsmiljoner till ingen nytta"
2012-08-29

Biståndsmiljoner till ingen nytta

Fredrik Segerfeldt, Expressen

“I närmare tre decennier har biståndsmiljonerna rullat in i landet i syfte att bygga upp en väl fungerande demokrati med respekt för mänskliga rättigheter. Främst är det via Forum Syd, Svenska Missionsrådet och Latinamerikagrupperna (tidigare [...]Demokrati, Ecuador, Mänskliga rättigheter, Resultat, Utvärdering
2012-08-28

Strategi för Vitryssland krävs

Sten Tolgfors, Svenska Dagbladet

“EU är organisationen med en nyckelroll. När förändringens vind börjar blåsa i Vitryssland behöver EU vara väl förberett. En strategi – om än just för dagen i skrivbordslådan – för hur EU skall stödja ett [...]Demokrati, Diktaturer, EU, Partipolitik, Vitryssland
2012-08-22

Efter Meles Zenawi

Sundsvalls Tidning

“Om Zenawis död kan leda till en demokratisk utveckling i Etiopien är ännu för tidigt att säga. Mycket talar för att det etablissemang som innehar makten kommer att hålla sig fast vid densamma.” Demokrati, Etiopien
2012-08-21

Sifferfokus skadar svenskt bistånd

Per Carlsson, Borås Tidning

“Det är utifrån ett revisionsperspektiv som biståndsminister Gunilla Carlsson (M) vill bedriva biståndspolitiken i framtiden. … Det är ett uthållighetskrävande och idogt arbete som inte ger snabba mätbara resultat, men det är ack så viktigt. Det [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Jämställdhet, Partipolitik, Resultat
2012-08-20

Massakern på strejkande i Sydafrika blottar gamla sår

Tor Billgren, Dagens Arena

“Samtidigt som det är lätt att vara överens om att 3 600 är sanslöst lite bör man komma ihåg att minimilönen för till exempel lantarbetarna som plockade druvorna till vinet som många som läser detta [...]Anständiga arbetsvillkor, Demokrati, Sydafrika
2012-08-15

Forum Syd kommentarer på Sveriges nya biståndspolitiska plattform:

Forum Syd

“Samarbetsländernas medborgare ska alltså kunna vara delaktiga och utkräva ansvar för den politik som förs. Bistånd som däremot, i huvudsak, utformas efter givarnas perspektiv och intressen riskerar att bli ineffektivt och ge mindre hållbara resultat. [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Civilsamhället, Demokrati, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-08-15

En diktatur är en diktatur

Susanna Birgersson, Gefle Dagblad

“Man får förmoda att larvandet med ord å ena sidan handlar om att hålla sig väl med en viktig handelspartner, å andra sidan att underminera förslagen att skärpa vapenexportlagen och förbjuda försäljning till diktaturer. Om [...]Demokrati, Diktaturer, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2012-08-08

Bindande avtal behövs för global vapenhandel

Robert Halef, Länstidningen Södertälje

“Kristdemokraterna har länge krävt att det införs ett demokratikriterium för svensk krigsmaterielexport, ett krav som sedan år 2001 står inskrivet i vårt principprogram. Vi kristdemokrater är stolta över att inom regeringen ha verkat en utredning [...]Demokrati, Partipolitik, Vapenhandel
2012-08-08

Verklig konflikt med diktaturen

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Vitryssland är en klassisk politisk diktatur. I dag finns inga tecken på förändring, tvärtom har repressionen förstärkts sedan presidentvalet för knappt två år sedan. Sverige har – både som stat och genom frivilligorganisationer – i åratal [...]Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Vitryssland
2012-08-06

Utvecklingsbistånd: I samma gamla hjulspår

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Anders Östman pekar på forskning om hur Good governance i många fall funge­rat konserverande eller till och med kontraproduktivt för fattigdomsbekämpning. Och om hur Sida inte vill se det. Alldeles oavsett i vilken grad Anders Östman har [...]Afrika, Demokrati, Forskning och innovation, Resultat, Sida
2012-07-26

Inget paradis

Gefle Dagblad

“Svensk dagspress skildrar ofta Kuba som en paradisö men kubanerna har knappt mat för dagen. Inte heller har de rätt att välja sina ledare. I söndags avled Oswaldo Payá, ledare för MCL, Kubas kristdemokratiska parti, i [...]Demokrati, Diktaturer, Kuba
2012-07-24

Res till Kuba

Expressen

“EU lovade i samband med utdelningen av Sacharovpriset att stödja Payás kamp för att bringa demokrati till sitt hemland. Man måste göra mer i det avseendet. Men det är inte självklart hur man ska gå [...]Demokrati, Diktaturer, EU, Kuba, Mänskliga rättigheter, Turism
2012-07-19

Sociala medier väljer inte sida

Mattias Borrelid, Norrtelje Tidning

“Det är viktigt att omvärlden tar del av utvecklingen i andra länder, framförallt när traditionella medier inte lyckas förmedla vad som händer i landet. Men tyvärr ökar inte alltid engagemanget för ett lands frihetskamp bara [...]Demokrati, Mediabevakning, Syrien
2012-07-10

Svenskt bistånd i skuggan av revolutionen

Hans Stigsson Michajlov, Norrköpings Tidningar

“Personligen är jag inte lika optimistisk om utvecklingsmöjligheterna i länder som Egypten, men kan enas med biståndsministern om att det står och väger. Den arabiska revolutionen kan leda till mer demokrati – eller mindre. Och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten
2012-07-09

Bristfälligt FN ändå omistligt

Göteborgsposten

“Det är lätt att kritisera FN – som att rulla in bollen i öppet mål. FN lider av korruption, både ekonomisk korruption och vänskapskorruption. FN är odemokratiskt, generalförsamlingen voterar men Säkerhetsrådet bestämmer. FN är föråldrat, [...]Demokrati, FN, KorruptionArtikeln är en replik på: "FN måste bli öppnare"
2012-07-09

FN måste bli öppnare

Inga-Britt Ahlenius, Dagens Nyheter

“Sverige borde visa att man menar allvar med en offentlighetsprincip och dess betydelse för en välfungerande organisation. Hur kan Sverige acceptera att stormakternas intresse av en svag generalsekreterare är det som får genomslag? Och varför skulle [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens
2012-07-08

Norden ska fortsätta bistå Afghanistan

Gunilla Carlsson mfl; Expressen

“Vidare är fria och rättvisa val 2014 och 2015 av central betydelse för att befästa demokratin. Vi är övertygade om att en handlingskraftig och legitim regering kommer att stärka det afghanska folkets förtroende för sina ledare [...]Afghanistan, Demokrati, Näringsliv
2012-07-08

Kvinnorätt och toppmöte viktiga uppgifter för Eliasson

Aleksander Gabelic mfl, Dagens Nyheter

“Kräv konsekvent agerande. Genom att skriva under FN-stadgan har de 193 medlemsländerna åtagit sig att verka för fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter överallt. Trots det finns en tendens, inte minst bland de fem permanenta [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Libyen, Mänskliga rättigheter, Syrien
2012-06-28

Kampen för frihet måste trappas upp

Carl Bildt mfl; Expressen

“Den svenska regeringen prioriterar friheten på nätet. Vi har politiskt drivit frågan inom både EU och FN och lyckats samla ett brett stöd för att samma mänskliga rättigheter som gäller off-line också gälla on-line. Frihet på [...]Demokrati, EU, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2012-06-24

Klädsamt när företag tar ansvar

Dagens Nyheter

“Det som däremot är upprörande är när företag agerar på ett sätt så att arbetsvillkoren försämras på grund av deras verksamhet i landet. H & M verkar enligt Swedwatchs rapport inte ha förfarit på ett sådant vis [...]Anständiga arbetsvillkor, Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, NäringslivI artikeln hänvisas till dokumentet: "A lost revolution?"
2012-06-17

Systematiskt våld i Västpapua

Thomas Petersson, Göteborgsposten

“I en intervju i den engelskspråkiga tidningen Jakarta Post hyllar Sveriges ambassadör i Jakarta, Ewa Polano, närmast reservationslöst den indonesiska demokratin. Det svenska omfamnandet av Indonesien fördöms av den välrespekterade brittiska människorättsorganisationen Tapol – med tanke [...]Ambassader, Demokrati, Indonesien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Tidningsartikel: "Sweden optimistic over RI's human rights""
2012-06-15

För Egyptens demokrater är valet en mardröm

Martin Ängeby, Svenska Dagbladet

“Den svenska regeringen måste ta avstånd från den egyptiska regimens agerande. Det är också av yttersta vikt att den svenska regeringen möjliggör för svenska organisationer att stötta demokratiska krafter i Egypten så att demokratiska val [...]Demokrati, Egypten, Partipolitik
2012-06-15

Omvärlden måste stoppa våldet i Syrien

Olle Schmidt, Göteborgsposten

“Det finns stora möjligheter för ett demokratiskt Syrien, men för att en ny och välfungerande stat ska kunna stiga ur askan behövs hjälp. Diplomatiska insatser har inte fungerat, och nu är det dags för omvärlden [...]Demokrati, Diktaturer, FN, Militärt bistånd, Syrien
2012-06-15

Frihandel är ett bra sätt

Olle Schmidt, Arbetarbladet

“EU:s associeringsavtal med Centralamerika och Kariben är inte någon nyhet. Förhandlingar har förts i snart 10 år och avtalet täcker frågor som är viktiga våra gemensamma grundläggande värderingar, den kapitaliska skräckbild Anna Lok målar upp [...]Afrika, Centralamerika & Västindien, Demokrati, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter
2012-06-14

Jobb, teknik, moral

Anders Rönmark, Allehanda.se

“Att BAE Systems Hägglunds får en stororder från Norge förorsakar så klart inga demonstrationer utanför företagets grindar, men vad skulle hända om BAE fick möjligheten att göra fordon, eller delar till fordon, som så småningom [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-06-14

Sverige måste ställa krav på Kina om Tibet

Margareta Cederfelt mfl; Svenska Dagbladet

“Det budskap som Sverige fortsatt bör föra fram i kontakter med kinesiska regeringsföreträdare är att den autonomi som tillerkänts Tibet måste få ett reellt innehåll och att Kina måste respektera de mänskliga rättigheterna. Det är [...]Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tibet
2012-06-09

Mardrömmen måste ta slut

Daniel Swedin, Aftonbladet

“FN:s och Kofi Annans fredsplan för Syrien faller ihop framför våra ögon. Observatörer från FN finns i landet nu, men det är den enda av fredsplanens sex åtgärder som kommit på plats. Några våldshandlingar har [...]Demokrati, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Syrien, USA
2012-06-09

Skicka en internationell FN-styrka till Syriens gräns

Aleksander Gabelic, Aftonbladet

“I Syrien-konflikten har Ryssland och Kina satt käppar i hjulen genom att vägra gå med på vapenembargo och andra sanktioner mot president al-Assad. Under ett helt år har syriska demonstranter använt huvudsakligen fredliga metoder och [...]Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Syrien
2012-06-07

”Upproret i Syrien handlar inte om krav på demokrati”

Rima Haro, SVT Debatt

“Att revolutionen i Syrien är en kamp för demokrati är inget annat än en myt, som väst skapat och börjat tro på. Följ utvecklingen i Irak och Egypten så kommer ni att förstå att regimbytena leder [...]Demokrati, Egypten, Irak, Mediabevakning, Syrien
2012-06-06

Karikatyrer skapar inte demokrati

Svante Cornell, Svenska Dagbladet

“Azerbajdzjan viss förundran. En jämförelse i olika demokratiindex visar ingen större skillnad mellan Azerbajdzjan och Ryssland. Men när Eurovision hölls i Moskva 2009 lyste mediedrevet med sin frånvaro. Varför detta fokus på ett litet, muslimskt [...]Azerbajdzjan, Demokrati, ESC i Baku 2012, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Religion
2012-06-05

Vapenexport utan gråzoner och kryphål

Olof Jonmyren, Södermanlands Nyheter

“I den gemensamma debattartikeln (SvD 1/6) från de fyra allianspartierna form­uleras uppdraget utifrån en överenskommelse med Socialdemokraterna ifjol om ”att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater”. Det är alltså inte ett demokratikrav för vapenexport.  … Det [...]Demokrati, Diktaturer, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Partipolitik, Saudiarabien, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Nu ska vapenexportkontrollen skärpas"
2012-05-23

Jämställdhet nyckel till demokrati i Egypten

Lena Ag, Göteborgsposten

“I dag är kvinnor exkluderade från alla politiska arenor i Egypten. … I årets utrikesdeklaration framhåller regeringen att kvinnor är en drivande kraft för ökade demokratiska fri- och rättigheter. Det är bra. Det ger en god [...]Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Villkorat bistånd
2012-05-21

”Följa lagen räcker inte – det krävs en egen etisk kompass”

Peter Norman, Dagens Nyheter

“Den senaste tidens turbulens kring Telia Soneras agerande i länder med svag eller ingen demokrati har tydliggjort vikten av hållbart företagande. De statligt hel- och delägda bolagen ska vara föredömen. Vi ska vidta åtgärder som [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Telia Sonera-skandalen
2012-05-21

Ett nytt Nato har växt fram

Fredrik Reinfeldt mfl; Svenska Dagbladet

“Sveriges stöd till Afghanistan är omfattande och uppgår i år till en miljard kronor. Vi finns på plats sedan trettio år tillbaka och vårt bistånd har som målsättning att människor som lever i fattigdom – [...]Afghanistan, Barn och unga, Demokrati, Kvinnor, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-05-16

Sverige ska inte smygas in i Nato

Kerstin Lundgren mfl; Svenska Dagbladet

“Varje dag utför svenska män och kvinnor ovärderliga insatser för fred och demokrati runt om i världen. De gör det på uppdrag av Sveriges riksdag med FN-mandat och under ledning av antingen Nato eller FN [...]Demokrati, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-05-08

Arabiska våren: Blanka biståndscheckar är en björntjänst

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Men om väst villkorar stödet på fel sätt ses det som inblandning i ländernas egna affärer. Det värsta som kan hända är om väst vänder arabvärlden ryggen, då finns andra krafter redo att ta över. Men [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Villkorat bistånd
2012-05-04

Handla också med diktaturer

Marcus Bohlin, Sundsvalls Tidning

“Även om vi inte är fullt lika övertygade som Bildt om automatiken i att demokrati följer på ökad handel så är det lätt att instämma i att en friare handel för mycket gott med sig. [...]Demokrati, Handelspolitik, Kina, Partipolitik, Resultat, Vapenhandel
2012-04-26

Bildt och Björling mörkar om Saudi

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Den sista frågan, och i vidare mening frågan om vapenexport till diktaturer, är i praktiken ofarlig för regeringen. Socialdemokraterna tycker nämligen som ­Moderaterna. I går avslöjade Svenska Dagbladet att samarbetet med Saudiarabien sträcker sig ända tillbaka [...]Demokrati, Diktaturer, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, VapenhandelI artikeln hänvisas till "Sverige gav saudierna hemlig hjälp i 25 år"
2012-04-25

Demokrati först

Sundsvalls Tidning

“Ska Sverige främst tänka på de egna jobben i kontakterna med Kina, när vi vet att landet är en diktatur som fängslar oliktänkande? Om vi någonsin hamnade i fängelse för vår politiska övertygelses skull, skulle [...]Demokrati, Diktaturer, Kina, Näringsliv, Vapenhandel
2012-04-25

”Bara så kan TeliaSonera återfå förtroendet”

Per Grankvist, Dagens Nyheter

“Förvånande är också att Nyberg glömmer att nämna OECD:s arbete med att publicera verktyg och riktlinjer för företag som agerar i odemokratiska länder. Eftersom hans rättfärdigande av TeliaSoneras agerande i huvudsak bygger på OECD:s riktlinjer [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Näringsliv, OECD, Telia Sonera-skandalenArtikeln är en replik på: "”Det är inte vi som bryter mot mänskliga rättigheter”"
2012-04-24

Exemplet Kina

Jonas Duveborn, Kristianstadsbladet

“Samtidigt är exemplet Kina alldeles strålande. Lööf sätter svensk vapenexports dubbelmoral i blixtbelysning. Centern har i dessa fall, tillsammans med Socialdemokraterna och Moderaterna, alltid satt ”jobben” först. Det har funnits en uttalad oro för att kritik mot diktaturer [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Kina, Näringsliv, Partipolitik, VapenhandelI artikeln hänvisas till "Ekots lördagsintervju med Annie Lööf 2012-04-21"
2012-04-24

Burma är långt från demokrati

Anders Lindberg, Aftonbladet

“EU och övriga världen måste nu vara väldigt lyhörda för signalerna från Burmas opposition. De demokratiska reformerna måste fortsätta och riktiga demokratiska val genomföras. Framstegen är glädjande men det vore naivt av världen att nu släppa för [...]Burma, Demokrati, EU
2012-04-23

Inga vapen till Kina!

Martin Tunström, Smålandsposten

“Så går ju den överväldigande majoriteten av den svenska vapenexporten till broder och samarbetsländer som just Norge. Något att påminna Miljöpartistiska väljare om med tanke på de grönas tydliga ord, på bland annat hemsidan: “Vi [...]Demokrati, Försvarsexportmyndigheten, Kina, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-04-21

”Det är inte vi som bryter mot mänskliga rättigheter”

Lars Nyberg, Dagens Nyheter

“Vi blir självfallet också illa till mods över att de tjänster vi tillhandahåller inte bara ger möjlighet att kommunicera globalt, utan också ger risk för övergrepp mot grundläggande mänskliga rättigheter. Samtidigt måste vi vara tydliga [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen, Vitryssland
2012-04-19

Bolagets verksamhet en skam för Sverige

Cecilia Wikström mfl, Aftonbladet

“TeliaSonera har uttalat sig om att det är bra att bidra med kommunikationsnät i länder utan demokrati. I Vitryssland innebär dock bolagets verksamhet att TeliaSonera blir regimens hantlangare. Det är omöjligt att bedriva en verksamhet i [...]Demokrati, Diktaturer, Näringsliv, Telia Sonera-skandalen, Vitryssland
2012-04-11

Ett svek mot kampen för demokrati

Madawi Al-Rasheed mfl; Svenska Dagbladet

“Alltsedan Tunisiens diktator Ben Ali föll i januari 2011 har regeringar i väst talat om sitt stöd för demokratin i arabvärlden. Den svenska regeringen är inget undantag. Den har lyft fram svenskt demokratibistånd och kommunikationsteknologi [...]Demokrati, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-04-08

Afrika ropar efter fler demokratiska ledare

Sten Rylander, Aftonbladet

“Förväntningarna på en demokratiskt vald ledare är höga och svåra att leva upp till. Många ledare försöker nog formulera en positiv vision och gör försök i ett inledande skede att stå upp för den. Men [...]Afrika, Demokrati, Senegal, Sydafrika, Zimbabwe
2012-03-19

EU måste ta ansvar för utfiskningen

Eskil Erlandsson, Svenska Dagbladet

“När oppositionen för plakatpolitik och vill resa sig från förhandlingsbordet, har regeringen valt att sitta kvar för att kunna påverka innehållet. … Det är en självklarhet att dessa värden respekteras och fiskeavtalen ska kunna avbrytas vid [...]Demokrati, EU, Fiske, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2012-03-13

Vapenexport eller – Nato?

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Men vapen är inte vilken vara som helst. Handeln måste regleras och övervakas noggrant. Det är delvis detta som havererat i fråga om Saudiarabien. Ett förbud mot vapenexport till icke-­demokratier, som nu diskuteras, skulle kunna förhindra [...]Demokrati, Nato, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-11

Rätt och fel om vapenexport

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Ett demokratikritierium kan inte formuleras så att alla frågor kring vapenexport bortfaller. Det kommer alltid att behövas en prövning där också andra omständigheter vägs in. Men allt fler har kommit fram till att en av [...]Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Säg upp avtalet med saudierna

Expressen

“Försvarspolitiken är som bekant det politiska hyckleriets högborg. Ena dagen en dos skarpa MR-rapporter och demokratibistånd, andra dagen en rejäl vapenaffär till de diktaturer Sverige i teorin absolut inte ska exportera till.” Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Skandalös vapenaffär

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“I tjusiga deklarationer fördömer regeringen Saudiarabiens förtryck av kvinnor, förföljelse av oliktänkande och brist på demokrati. I lönndom säger samma regering ja till att hjälpa en av världens mest brutala diktaturer att bygga nya vapen.” Demokrati, Diktaturer, Kvinnor, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Skyll inte på varandra!

K-G Bergström, Expressen

“Regeringen kan börja med att expediera en beställning från en enig riksdag (12 maj 2011) om att lägga fram förslag om att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. Ännu har inte ens en utredning tillsatts, trots [...]Demokrati, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

”Centern måste kräva stopp för vapenexport”

Abir Al-Sahlani, Dagens Nyheter

“Den svenska regeringen måste alltid stå upp för frihet och demokrati och mot förtryckande regimer. Centerpartiet bör i riksdag och rege­ring prioritera frågan om att sluta exportera vapen till förtryckande regimer och diktaturer. Ett liberalt [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Stoppa samarbetet

Dagens Nyheter

“Den andra positiva nyheten är att avslöjandet sätter ljuset på svensk vapenexport, vilket tvingar fram en debatt om Sveriges minst sagt dubiösa agerande på detta område. En del reaktioner på gårdagens nyhet andades förvåning över att svenska [...]Demokrati, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Sverige måste göra upp med hyckleriet

Gabriel Wikström mff; Svenska Dagbladet

“Den svenska vapenexporten är en smutsig bransch där den kortsiktiga möjligheten att göra exportvinster uppenbarligen ges företräde allt annat som svensk utrikespolitik står för. Med ena handen ger vi demokratibistånd och talar oss varma för [...]Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-07

Korten måste läggas på bordet

Emma Wange, Uppsala Nya Tidning

“Avtalet förlängs 2010 av en oenig alliansregering (M + C var för och FP +KD var emot). Rent konkret resulterar avtalet år 2007 i att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) börjar planera bygget av en avancerad vapenfabrik [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-05

Sveriges bistånd är bra för världen

Per-Inge Lidén, NWT

“Att utrikesdepartementet får biståndsmedel till ambassader runt om i världen, att biståndsmedel går till att betala av dåliga exportkrediter till svenska företag eller vårt flyktingmottagande är däremot fel användning. Biståndet ska gå till demokratiuppbyggnad och utveckling [...]Ambassader, Avräkningar, Demokrati, Flykt och migration, Handelspolitik, Kongo, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2012-03-05

”Sveriges kulturbistånd får inte urholkas”

Madeleine Sjöstedt, Dagens Nyheter

“Det nya biståndet är en seger för Folkpartiets krav på en liberal biståndspolitik där demokratin och de mänskliga rättigheterna sätts i centrum. Vi är inte beredda att kompromissa med dessa historiska framsteg. Biståndsminister Gunilla Carlsson [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Kultur, Partipolitik, Resultat
2012-03-04

Kulturbistånd ökar demokratin

Olle Wästberg, Svenska Dagbladet

“När det gäller biståndet har det skett en snabb nedrustning av kulturbiståndet. Det tror jag är en dålig Sida-tolkning av vad kulturen kan användas till. Just därför att biståndet nu inriktas på demokrati borde kulturen [...]Demokrati, Handelspolitik, Kultur, Sida, Utrikesdepartementet, Vitryssland
2012-02-28

Kulturbistånd med tvångströja

Sten Rylander, Svenska Dagbladet

“Det räcker inte med att söka inordna kulturinsatser i det viktiga arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter. Det finns givetvis kopplingar, och kultur har en roll att spela här. Men kulturbiståndet får inte tvingas in [...]Demokrati, Kultur, Mänskliga rättigheter, Sida
2012-02-23

”Vapenexport till diktaturer slår rekord – regeringen förhalar förbud”

Bodil Ceballos, Dagens Nyheter

“Dessutom konstaterar Miljöpartiet att regeringen år efter år trotsar riksdagsbeslutet att föra en samstämmig politik för mänskliga rättigheter i enlighet med Sveriges Politik för Global Utveckling. Självfallet ingår samtliga politikområden – speciellt handelspolitiken och vapenexporten. [...]Demokrati, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2012-02-22

Svensk vapenexport har spårat ur

Anna Ek,Rolf Lindahl; Göteborgsposten

“Det är ett tragiskt faktum att behöva konstatera att Sverige är världens största vapenexportör räknat per person och att brutala diktaturer som Bahrain och Saudiarabien som slår ner demokratikämpar får köpa vapen av Sverige. … Svensk vapenexportpolitik [...]Bahrain, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2012-02-20

Haiti har långt kvar

Johan Eriksson, Norrbottens Kuriren

“Självklart ska det skickas katastrofhjälp. Men på lång sikt kan man inte sända bistånd till genomkorrupta länder som Haiti utan att först försäkra sig om att det existerar lag och ordning och ett fungerande politiskt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Korruption
2012-02-16

En banal biståndsdebatt

Susanna Birgersson, Norran

“Biståndsanhängarna går upp i falsett av moralisk indignation inför varje ifrågasättande av effektiviteten. Biståndsskeptikerna kan tacksamt välja och vraka mellan galna och ännu galnare biståndsprojekt som utgått från allt annat än mottagarnas behov. Det är [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Fungibilitet, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "”Regeringen har gett upp om biståndet”"
2012-02-13

EU måste stå upp för sina demokratiska ideal

Jens Orback, Värmlands Folkblad

“Det var knappast en nyhet att Khadaffi torterade sina motståndare. Att Ben Ali badade i guld medan folket svalt. Och att egyptisk media var skarpt kringskuren och kontrollerad. Ändå var det länge tyst från Europas sida. Trots [...]4. Omtalade personer/konflikter/händelser, Demokrati, Diktaturer, Egypten, Handelspolitik, Hunger, Libyen, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Tunisien
2012-02-13

Gunilla Carlsson avslöjar vänsterbluffen

Norrköpings Tidningar

“I lördags presenterade hon således en ny reform i SR Ekots lördagsintervju. Carlsson tänker avveckla det direktbistånd som inte är öronmärkt utan går direkt till mottagarländernas statsbudgetar. För tillfället får fyra afrikanska länder dylikt direktbistånd, [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Kambodja, Moçambique, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Villkorat bistånd, Volym
2012-02-06

Diktatorerna använder FN för sina egna syften

Fredrik Segerfeldt, Aftonbladet

“Deras agerande i frågan om Syrien visar dock att Libyen var undantaget som bekräftar regeln. Det går inte att bygga en bättre värld med demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter tillsammans med regimer som inte bara [...]Demokrati, Diktaturer, FN, Kina, Libyen, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Syrien
2012-01-25

Sverige ska inte beväpna demokratins motståndare

Rebecka Karlsson, Björn Lindgren; Aftonbladet

“Vi kan inte med ena handen ge demokratibistånd samtidigt som den andra handen säljer vapen till diktaturer. Det är både omoraliskt och kontraproduktivt. … Om regeringen menar allvar med sitt tal om att verka för mänskliga rättigheter [...]Bahrain, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2012-01-18

Demokrati på export

Martin Tunström, Smålandsposten

“Erika Bjerström omtalade att europeiska prioriteringar av gender- och hbt-perspektiv i biståndet stundtals uppfattades som nykolonialism, bland biståndsmottagarna. Gunilla Carlsson påpekade betydelsen av värdighet och respekt i den ömsesidiga dialogen. Att demokratistöd från väst liksom [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-12-23

Bistånd – till vilken nytta?

Peter Kadhammar, Aftonbladet

“Man kan som Kent Härstedt ­säga att biståndet kanske motverkat en ännu sämre utveckling. Men det är lika rimligt att fråga om inte ­biståndet har hindrat länderna från att utvecklas. Om vi verk­ligen bekymrar oss om [...]Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Etiopien, Handelspolitik, Kina, Malaysia, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Resultat, Sydkorea, Vietnam
2011-12-17

Mobilen ger upproret ett övertag

Barometern

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har under året ökat stödet till till nätrevolutioner i diktaturer. Det är bra. Vi måste våga tro att mobiltelefoner är ett starkare vapen i handen på den som kämpar för sanning och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Syrien
2011-12-13

Krutrök över vapenexporten

Martin Tunström, Smålandsposten

“Svenska Freds må vinkla exportsiffrorna, men organisationens påpekande om att riksdagens beslut att införa ett tydligare demokratikriterium verkar ha lagts i frysboxen av regeringen får inte avvisas.” Demokrati, Partipolitik, Vapenhandel
2011-12-08

Atrocities in Ethiopia?

David Isaksson, NAI-Forum

“Etiopien är kanske ett av de mest perversa exempel på hur ett land kan fortsätta ta emot bistånd år efter år, trots utebliven demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter.” Demokrati, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Persson & Schibbye, Resultat
2011-12-07

Bildt måste agera mot förtrycket i Syrien

Beng Berg, Jacob Johnson m.fl; Svenska Dagbladet

“Carl Bildts veto mot skärpta sanktioner på telekomområdet mot Syrien reser frågan om vi vill ha en värld där företags vinster väger tyngre än förluster i människoliv.” Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, SyrienI artikeln hänvisas till dokumentet: "We Live as in War"
2011-12-07

Stängda nät hjälper inte Syriens folk

Helena Norrman, Svenska Dagbladet

“Jag vill också göra väldigt tydligt att Ericsson inte säljer utrustning eller mjukvara som på något sätt har till syfte att underlätta för regimen i Syrien att övervaka sina medborgare.” Demokrati, Diktaturer, EU, Näringsliv, Syrien
2011-12-05

Feministiskt initiativ: ”Klimatförhandlingarna måste demokratiseras”

Carl Emanuelsson, Sissela Nordling Blanco, Stina Svensson; Dagens Arena

“Då fattigdom leder till att klimatkatastrofer slår hårdare mot befolkningen, och ofattbara 14 gånger hårdare mot kvinnor i jämförelse med män, så väljer Sverige att urholka biståndsbudgeten för att finansiera klimatbiståndet.” Demokrati, Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Kvinnor
2011-12-04

Vi går i spetsen för friheten på nätet

Carl Bildt, Svenska Dagbladet

“Syrien är ett mycket slagkraftigt exempel på den nya teknologins möjligheter. Sedan i stort sett alla internationella medier spärrats från landet, och de inhemska helt kontrolleras av regimen, är det i stort sett bara genom [...]Demokrati, Iran, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Partipolitik, Syrien
2011-12-02

Sverige bör se till att Putin åtalas

Martin Uggla, Anna Ek; Göteborgsposten

“Det finns alltså många konkreta fakta att luta sig mot vid en framtida rättsprocess mot Vladimir Putin. Om Sveriges regering menar allvar med sin höga svansföring när det gäller mänskliga rättigheter och engagemang för folkrätten [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Ryssland
2011-11-28

Jag kräver att Burma respekterar mänskliga rättigheter

Gunilla Carlsson, Biståndsdebatten.se

“Det är inte bara frihet och demokrati som saknas i Burma. Under mitt besök kommer jag att besöka ett av de projekt som Sverige finansierar och som handlar om att ge medicin till hiv/aids-drabbade.” Burma, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-11-25

Egypten behöver konkret stöd

Björn Lindgren, Rebecka Carlsson; Göteborgsposten

“I första hand är det utrikesministern själv som har ansvar att tydligt visa Sveriges insatser för att stötta demokrati- och frihetskämpar i Egypten och på andra håll i världen. Tyvärr ser vi att Bildt brister [...]Demokrati, Diktaturer, Egypten, Partipolitik, Vapenhandel
2011-11-22

Förtryck i det fördolda

Martin Uggla, Uppsala Nya Tidning

“Men problemen för det oberoende civilsamhället är inte unika för Östeuropa. På motsvarande sätt hindras människorättsförsvarare från att verka fritt i en lång rad länder världen över.” Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Östeuropa, Ryssland, Vitryssland
2011-11-22

EU måste sätta ner foten och göra slut på förtrycket i Syrien

Urban Ahlin, SVT Debatt

“Stöd måste ges till att bygga upp fungerande rättsstater, korruptionsbekämpning och fri media samt demokratiska institutioner och organisationer. Förutom politiska reformer krävs också social och ekonomisk utveckling. Där kan EU arbeta för att skapa ett [...]Demokrati, Diktaturer, EU, Handelspolitik, Partipolitik, Syrien
2011-11-22

Glöm inte Egypten, Bildt!

Devrim Mavi, Dagens Arena

“Carl Bildt har inte uttalat sig om det egyptiska militärrådets sanktionerade våld mot demonstranterna. Och det är illa. Sveriges tystnad när det kommer till kampen för demokrati i Nordafrika är oacceptabel.” Demokrati, Egypten, Partipolitik
2011-11-03

Svensk utrikespolitik känns inte igen

Urban Ahlin, Svenska Dagbladet

“Endast de folkpartistiska ministrarna gjorde utspel om vikten av ett nej till palestinskt medlemskap i FN. Att Sverige med sin nejröst sällade sig till de få länder som motsatte sig medlemskapet i Unesco tyder på [...]Demokrati, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik
2011-11-02

Demokratiarbete: Bistånd med motkrav är inte kolonialism

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Det är lätt att måla upp skräckscenarier för de nyligen befriade länderna i Nordafrika. Men vad vi inte får glömma är att det redan blivit bättre. Diktatorer har fallit, nya konstitutioner börjat skrivas. Vi har [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Libyen, Partipolitik, Villkorat bistånd
2011-11-01

Gunilla Carlsson: Vår utmaning är nu att bygga demokrati

Gunilla Carlsson, Expressen

“I dag saknar Libyen de demokratiska traditioner och institutioner som skyddar den enskildes fri- och rättigheter. Det finns inte heller ett starkt civilsamhälle, inklusive fria medier, som kan granska och ställa makthavarna till svrs. Här har [...]Civilsamhället, Demokrati, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-10-29

Stoppa alla utvisningar till Syrien

Gabriel Wikström,Lena Sommestad,Magnus Nilson, Jonas Bergström; Svenska Dagbladet

“Vi står upp för de mänskliga rättigheterna och känner en djup solidaritet med de frihetsrörelser som kämpar för demokrati i Syrien. Vi vill ge skydd till dem som söker det här. De ska inte sändas [...]Demokrati, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien
2011-10-29

Gästkrönika Marie Anell: Fortsatt kamp i skuggan av den arabiska våren

Marie Anell, Borås Tidning

“Repressionen är alltså lika hård som på andra håll. Ändå är reaktionerna från omvärlden jämförelsevis lama. Varför har bahrainarnas krav på demokrati inte fått samma uppmärksamhet och stöd som andra folks?” Bahrain, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Saudiarabien
2011-10-28

Sälj inte till Saudi

Eric Erfors, Expressen

“I mars rullade saudiska pansarfordon in i grannlandet Bahrain och krossade folkets frihets- längtan. Det stoppar uppenbarligen varken vapenexport eller svenska statliga myndigheter och företag från att fjäska för saudiska militärer.” Bahrain, Demokrati, Försvarsexportmyndigheten, Saudiarabien, Vapenhandel
2011-10-26

Charlotte Petri Gornitzka: Så skyddar Sida nätaktivisterna

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Förra året inledde Sida, genom regeringens särskilda satsning, ett medvetet arbete för att stötta organisationer och projekt som använder digital teknik för att effektivisera demokratiarbete och skydda människor som arbetar för mänskliga rättigheter.” Civilsamhället, Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Partipolitik, Sida, Tunisien
2011-10-25

Demokratins tuffa dilemma

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Det är nu den svåra processen börjar. Det är nu omvärldens stöd behövs mer än någonsin. Och det är nu som det blir uppenbart att demokrati inte nödvändigtvis leder till samhällen där de mänskliga rättigheterna, [...]Demokrati, Egypten, Jämställdhet, Libyen, Mänskliga rättigheter, Tunisien
2011-10-21

Vilkoren för ett nytt Libyen ska inte dikteras utifrån

Robert Egnell, Svenska Dagbladet

“De utmaningar som Libyen står inför är enorma. Efter Gaddafis styre saknas helt grunden för en fungerande demokrati – representativa politiska partier, ett fungerande rättsväsende, förtroende för landets centrala myndigheter, civilt kontrollerad polis och försvarsmakt.” Demokrati, Libyen, Villkorat bistånd
2011-10-21

Låt Libyens kvinnor få makt i återuppbyggandet av landet

Carina Hägg, SVT Debatt

“Bristen på kvinnors delaktighet och inflytande i samhället utgör ett stort hinder mot utveckling i denna del av världen. Kvinnorna måste få ta del i förändringen mot ett demokratiskt styre och vill ha inflytande över [...]Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Libyen, Partipolitik
2011-10-21

Hur vinna fred och demokrati

Magnus Erixon, Sundsvalls Tidning

“Det libyska folket måste nu först och främst få all tänkbar humanitär hjälp. Men på längre sikt måste bland annat EU erbjuda demokratibistånd. “ Demokrati, EU, Humanitärt bistånd, Libyen
2011-10-20

NATO bombing Libya: Anti-imperialist rage should be constructive

Nii Akuetteh, NAI-Forum

“Det är otroligt att en koalition av historiskt ledande imperialister bombar ett suveränt afrikanskt land som inte har attackerat någon.” Demokrati, Libyen, Militärt bistånd, NAI-Forum (engelska), Nato
2011-10-20

Arabisk höst för kvinnorna

Ulf Wickbom, Barometern

“Det finns all anledning för omvärlden att följa utvecklingen och rikta sitt stöd just till kvinnorna. Jan Eliasson är tidigare utrikesminister (S) och beständig utvecklingsoptimist. Materiell förbättring och demokrati förutsätter varandra, säger han. Ge biståndet [...]Demokrati, Kvinnor, Partipolitik, Tunisien
2011-10-20

Kritiken mot Bildt är helt utan substans

Karin Enström, Svenska Dagbladet

“Kritiken mot Carl Bildt att inte stå upp för yttrandefriheten är inte möjlig att förstå. [.] Genom Sida stödjer Sverige utbildning av journalister och oppositionella politiker från auktoritära stater. När Sverige samarbetar med stater i utvecklingsbiståndet [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Sida, Villkorat bistånd
2011-10-16

Biståndet får betala åsikterna

Daniel Schatz, Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har genomfört viktiga förbättringar av biståndspolitiken med tydligare demokratifokus och krav på resultat, prioriteringar och öppenhet. Dessa reformer bör åtföljas av en genomgripande översyn av informationsbidraget.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Informationsanslaget, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat
2011-10-13

Vi ska inte sälja vapen till gästande saudier

Anna Ek, Rolf Lindahl; Svenska Dagbladet

“Svensk vapenexport till regimen i Saudiarabien och andra diktaturer upprätthåller förtrycket, skänker legitimitet åt regimerna och försvårar en demokratisk utveckling för befolkningen i länderna. Det borde vara en självklarhet att inte beväpna diktaturer som fängslar, [...]Demokrati, Diktaturer, Försvarsexportmyndigheten, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2011-09-26

Låt ett demokratiernas förbund ta över FN

Fredrik Segerfeldt, Göteborgsposten

“Arbetet med mänskliga rättigheter (MR) saboteras av de värsta förbrytarna, samtidigt som MR-begreppet tunnas ut allt mer. I utvecklingsfrågor har FN drivit en agenda som vare sig är grundad i verklighet eller forskning. [.] Och [...]Bahrain, Demokrati, Diktaturer, FN, Forskning och innovation, Kina, Mänskliga rättigheter
2011-09-22

Frige Dawit Isaak nu!

Olle Schmidt, Sundsvalls Tidning

“Eritrea kanske lyckas vifta bort kritik från oss i norr – men de har mycket svårare att avvisa den Afrikanska Unionen. Därför måste vi i EU sträcka ut en hand till dem. Våra unioner har [...]AU, Demokrati, Eritrea, EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-09-21

Vapenexport förstör fredsrykte

Anna Ek, Petra Tötterman Andorff; Hallandsposten

“Sverige är en internationell förkämpe för nedrustning, demokrati och mänskliga rättigheter. Men Sveriges anseende förlorar i trovärdighet när vi samtidigt exporterar vapen till förtryckande regimer.” Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2011-09-19

“EU måste sätta press på Marocko”

Marita Ulvskog,Göran Färm, Åsa Westlund mfl; Sydsvenskan

“För att uppfylla sin strävan efter demokrati och mänskliga rättigheter i samarbetet med grannländerna måste EU göra sitt yttersta för att västsaharierna ska få den självständighet de har rätt till men väntat alltför länge på. [...]Demokrati, EU, Marocko, Partipolitik, Västsahara, Villkorat bistånd
2011-09-12

“EU måste ställa krav på Ukraina”

Vaclav Havel, Desmond Tutu, Dalai Lama, Karel Schwarenbergg, Richard Von Weizsäcker, André Glcuksmann, Michael Novak, Yohei Sasakawa, Grigorij Javlinskij, El Hassan Bin Talal; Svenska Dagbladet

“De flesta TV-kanaler är i händerna på grupper som har nära band till det styrande partiet. [.] Ett svagt civilsamhälle. Även om observatörer tror att trakasserierna mot icke-statliga organisationer begränsas av att regeringen är orolig för internationella [...]Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, EU, Ukraina
2011-09-09

Bistånd måste ställa krav på långsiktiga lösningar

Karin Enström, Sundsvalls tidning

“Hotet från denna och framtida katastrofer, vilka främst drabbar civilbefolkningen, kan inte avhjälpas bara genom att vi skickar miljard efter miljard. Vi behöver veta vart pengarna tar vägen och vara tydliga gentemot auktoritära regimer vad [...]Afrika, Demokrati, Diktaturer, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Villkorat bistånd
2011-08-31

Bara bistånd utrotar inte svälten

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Mer än 12 miljoner människor i Somalia, Kenya, Etiopien och Djibouti är i akut behov av humanitärt stöd.  [.] Det internationella samfundet måste börja agera mer långsiktigt. Vi kan inte fortsätta skicka miljard efter miljard i [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Djibouti, Egypten, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kenya, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Tunisien, Villkorat bistånd, Volym
2011-08-27

Sverige bör bidra med demokratibistånd i Libyen

Fredrik Malm,Per Altenberg,Martin Ängeby; Svenska Dagbladet

“Den nuvarande politiken innebär att Sverige endast gör en militär insats i Libyen (bortsett från det humanitära bistånd som sker via FN-organ). I andra konflikter där vi är eller har varit engagerade militärt deltar Sverige [...]Demokrati, Diktaturer, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-08-25

Vilken morgondag väntar Libyens folk?

Svenska Dagbladet

“Varför inte lägga krutet på det som numera är biståndspolitikens signum – bygga goda institutioner, motverka korruption och, inte minst, hålla koll på resultatet?” Demokrati, Korruption, Libyen, Militärt bistånd, Resultat
2011-08-24

Rikta ljuset mot Europas sista diktatur

Olle Schmidt,Martin Ängeby; Göteborgsposten

” Att EU-medlemmar på sådant vis ger ut känsliga uppgifter om MR-aktivister, med digra konsekvenser för enskilda individer – utan faktisk brottsmisstanke utan på grund av att de är just MR-förkämpar – rimmar illa med [...]Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Vitryssland
2011-08-23

Nordafrikas sak är vår

Göteborgsposten

“Bistånd behövs, men räcker inte långt. Framför allt måste EU öppnar sina gränser för import, så att de nordafrikanska ekonomierna kan växa. “ Demokrati, EU, Handelspolitik, Libyen
2011-08-23

Så ska Sverige delta i skapandet av ett nytt Libyen

Fredrik Malm, SVT Debatt

“Det kommer att krävas massiva insatser på snart sagt alla områden; utbildning, hälsa, infrastruktur, institutionsbyggande, lagstiftning och inte minst en demokratisk konstitution. Omvärlden och däribland Sverige måste vara berett att engagera sig för detta, inte [...]Demokrati, Hälsa, Libyen, Partipolitik, Utbildning
2011-08-23

När diktatorerna faller

“En demokratifond för att bredda de civila insatserna, med frivilligorganisationerna inblandade. Långsiktiga insatser för bistånd som också kopplas till krav på demokrati. Nu talar också Fredrik Reinfeldt i termer av andra insatser från Sverige. Om att [...]Demokrati, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-08-23

Regimens bild av Kina bör inte tas för given

Malin Oud, Svenska Dagbladet

“Vi saknar insikt om kraften som det kinesiska civilsamhället besitter. Kina har 200 miljoner bloggare, en myriad av civilsamhällesorganisationer och en stor del av befolkningen är helt utesluten ur alla trygghetssystem. Vem lyssnar på dem? [...]Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter
2011-08-22

Väst måste lämna sin oljehunger utanför uppbyggandet av Libyen

Hans Linde, SVT Debatt

“Jag är djupt kritiskt till hur den Nato-ledda insatsen utvecklades och hur man tydligt överskred FN:s resolutioner […] om vi vill se ett verkligt demokratiskt Libyen är det avgörande att Väst i sina relationer till [...]Demokrati, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-08-18

Ett horn i sidan till Afrikas horn

Kjell Albin Abrahamson, Skånskan

“Demokrati och fiskeredskap, inte diktaturtolerans och fisk, är vad som framför allt behövs i dagens Somalia. Där finns säkert också entreprenörer som borde komma i åtnjutande av de mikrokrediter som den bangladeshiske nobelfredspristagaren (2006) Muhammad Yunus [...]Demokrati, Diktaturer, Mikrofinans, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Välgörenhet
2011-08-17

”Dubbelmoral när minister besöker diktaturer”

Hans Linde, Dagens Nyheter

“Direkt komiskt blir det därför när Björling påstår att revolterna i Nordafrika ”inte varit möjliga över huvud taget” utan hennes resor och det svenska näringslivets närvaro. Få demonstranter i Benghazi, Damaskus eller Manama håller nog [...]Bahrain, Demokrati, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien
2011-08-15

Mer handel – färre murar

Thomas Finnborg, Helsingborgs Dagblad

” I länder med garanterad tryckfrihet och fri informationsspridning är det svårare att vara diktator. Sverige bör stärka denna utveckling genom bland annat riktade insatser på IT-bistånd till nätaktivister och entreprenörer.” Demokrati, Handelspolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-07-12

Hoppet lever i Vitryssland

Borås Tidning

“EU och Sverige måste fortsätta att ta initiativ för att vitryssar liksom ester, letter och litauer ska få uppleva demokrati och mänskliga rättigheter. Vi behöver utöka det politiska utbytet och underblåsa de hårt tillbakatryckta demokratiska [...]Demokrati, Diktaturer, EU, Mänskliga rättigheter
2011-06-26

“Vitryska regimen darrar”

Martin Uggla, Sydsvenskan

“Lukasjenko har till exempel vänt sig till Internationella valutafonden och bett om ett omfattande nödlån för att rädda sig ur den ekonomiska krisen. Men sådana lån bör bara beviljas om regimen genomför demokratireformer på systemnivå och [...]Demokrati, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Mänskliga rättigheter, Ryssland, Villkorat bistånd, Vitryssland
2011-06-22

Stöd Syriens opposition

Uppsala Nya Tidning

“Sätt press på den syriska regeringen, hota med sanktioner och ICC-åtal om inte mördandet upphör, och ge omedelbart och konkret stöd till den svaga syriska oppositionen, så att det finns någon som kan förhandla med [...]Demokrati, Diktaturer, Syrien
2011-06-20

Egyptens kvinnor behöver oss nu

Fatima Svanå, Maria Nilsson; Göteborgsposten

“Om ett land ska resa sig ur fattigdom måste kvinnor och män involveras lika i utvecklingsarbetet. Utbildar man en man utbildar man en individ, utbildar man en kvinna, utbildar man ett helt samhälle.” Demokrati, Egypten, Kvinnor, Utbildning
2011-06-16

Valobservatör: Sverige måste ryta ifrån mot övergreppen i Turkiet

“Turkiet har aldrig varit en fullvärdig demokrati. Tre militärkupper har genomförts i modern tid. Den sista år 1980 då min familj tvingades lämna landet. Turkiet uppfyller inte heller grundläggande principer för skydd av de mänskliga [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Turkiet
2011-06-08

Arabisk vår blir vinter

Uppsala Nya Tidning

“Svenska medier bär en del av ansvaret för den förvåning många här verkar känna inför att den arabiska våren övergår i vinter. Man har alltför ofta gjort sig till ett okritiskt språkrör för unga oppositionsröster, [...]Bahrain, Demokrati, Egypten, Libyen, Mediabevakning, Tunisien
2011-06-05

Villkora lånen till Vitryssland

Expressen

“För att lösa krisen har regimen i Minsk vänt sig till IMF, internationella valutafonden, och ropar efter ett nödlån. Detta är ett utmärkt tillfälle för omvärlden att ställa hårda krav på att diktatorns järngrepp ska [...]Demokrati, Diktaturer, IMF (Internationella valutafonden), Villkorat bistånd, Vitryssland
2011-06-05

Turkiet – turistparadis och övergreppsstat

Ann-Margarethe Livh, SVT Debatt

“Om drygt en vecka går Turkiet till val. Det är ett val det inte talas så mycket om, trots otaliga rapporter om övergrepp på olika folkgrupper, om fängslandet av journalister och av vänsterengagerade, kvinnorätts- och [...]Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Turkiet
2011-05-31

Afrikas framtid är ljus – om reformerna får stöd

José Manuel Barroso, Jean Ping; Göteborgsposten

” I det här sammanhanget ser vi också att den gemensamma strategi som Afrikanska unionen (AU) och Europeiska unionen (EU) enats om spelar en central roll. Målen är klart formulerade: att hantera globala frågor av gemensamt [...]Afrika, AU, Demokrati, EU, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2011-05-30

Nu byggs det nya Tunisien

Åsa Westlund, Norran

“EU måste öppna för en handelspolitik som även gynnar de afrikanska länderna. Spannmål, textilier och olja är exempel på produkter som EU i dag handlar av Tunisien. EU:s riktlinjer för samarbete med grannländer är ett bra [...]Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien
2011-05-26

Det bisarra Nordkorea

Karin Bergkvist, Gefle Dagblad

“En amerikansk delegation reste häromdagen till Nordkorea för att utvärdera landets behov av mat. Diktaturen har vädjat till omvärlden om hjälp åt det svältande folket. Det finns emellertid stora farhågor om på vilket sätt eventuellt [...]Demokrati, Diktaturer, Hunger, Nordkorea, USA
2011-05-23

”Sverige måste stoppa avvisningarna av ivorianer”

Maud Edgren-Schori, Pierre Schori; Dagens Nyheter

“För att stödja Elfenbenskustens sköra demokrati borde Sverige, som stängde sin ambassad i Elfenbenskusten 2007, kunna göra annat än att sända tillbaka asylsökande.” Ambassader, Demokrati, Elfenbenskusten
2011-05-20

Friheten går en lång väg till Damaskus

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Som i så många andra arabländer har makten i Syrien varit en familjeaffär. […] Nu väntar jag på att EU ska gå in för att ändra politik på områden som verkligen kan göra skillnad: jordbruk [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, EU, Handelspolitik, Syrien
2011-05-19

Matkris i Jemen

Delvin Arsan, Eskilstuna-Kuriren

“Revolutionen i Jemen har försatt landet i en ekonomisk kris som tvingat ner människor i fattigdom och svält. Jemens ekonomiska politik har gjort landet sårbart och beroende av bistånd och lån.” Demokrati, FN, Jemen
2011-05-18

Hur stödjer vi demokratin?

Magnus Erixon, Sundsvalls Tidning

“Sjöstedt konstaterar att Marocko inte är en demokrati (vilket han har alldeles rätt i) och att landet dessutom är en ockupationsmakt (Västsahara). Därför skulle det vara bra om Sverige markerade sin uppfattning genom att inte [...]Demokrati, FN, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2011-05-18

Sverige bör erkänna Somaliland som egen stat

Amir Adan , Svenska Dagbladet

“Utbrytarrepubliken Somaliland (fd Norra Somalia) firar nämligen i dag, den 18 maj, 20 år av demokrati och stabilitet, vilket är okänt för de flesta i Sverige. Somaliland är en liten region som till skillnad från [...]Afrika, Demokrati, Partipolitik, Somalia, Somaliland
2011-05-16

Säg nej till diktaturerna

Mikael Bengtsson, Norran

“Hjälper det, blir världen fredligare av att Sverige inte säljer vapen till diktaturer? Tveksamt, mycket tveksamt, även om Sverige, enligt Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens hemsida är en av världens tio största vapenexportörer, räknat per person [...]Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien, Vapenhandel
2011-05-16

Sälj inte till diktaturer

Karin Rebas, Gefle Dagblad

“Dessutom är det inte helt enkelt att definiera vanliga begrepp som krigsmateriel och demokrati: Är det rimligt att förbjuda försäljningen av teknologi som används för att röja minor? Och vad krävs för att ett land [...]Algeriet, Demokrati, Egypten, Partipolitik, Saudiarabien, Tunisien, Vapenhandel
2011-05-12

Det var Bildt som inte ville ta ställning om Libyen!

Urban Ahlin, Peter Hultqvist; Östran

“Det behöver bli lite ordning och reda i debatten kring den svenska insatsen i Libyen. Trots att alla regeringspartier stod bakom det beslut som riksdagen fattade i stor enighet har man sedan gång på gång [...]Demokrati, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-12

Intern kritik om Libyen

Sundsvalls Tiding

“Demokratiska stater som bestämmer sig för att stödja en demokratirörelse i en diktatur som till exempel Libyen har ett oavvisligt ansvar att löpa hela linan ut. Det kommer Sverige att förhoppningsvis att göra” Demokrati, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-11

Svensk vapenexport alla partiers huvudvärk

Sven-Åke Olofsson, Helsingborgs Dagblad

“En annan besvärliga fråga är den svenska vapenindustrins struktur. Förr i tiden var det enkelt. Företagen hade svenskt ägande eller stod åtminstone under stabil svensk kontroll. I dag är ägandet oftast utländskt. Det innebär rimligen [...]Demokrati, Förenade Arabemiraten, Näringsliv, Pakistan, Partipolitik, Saudiarabien
2011-05-11

Avskaffa hyckleriet

Sydsvenskan

“Ett demokratikriterium vore utmärkt, även om det öppnar för gränsdragningsproblem. Hur ska demokrati definieras och mätas? Men viktigare än nya kriterier är att de som finns följs. Om kravet på respekt för mänskliga rättigheter tagits [...]Bahrain, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2011-05-11

Moralisk vapenexport

Martin Tunström, Smålandsposten

“På samma sätt som vi bör ställa demokratikrav på biståndet är det rimligt att köpare av svenska vapen också i ord och handling visar respekt för mänskliga rättigheter.” Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2011-05-06

Märkligt påhopp av Diakonia på Kristdemokraterna

Désirée Pethrus, Dagen

“Kristdemokraterna skrev in ett sådant krav i vårt principprogram redan 2001. Det betyder att vi har en egen linje och vi har en tydlig värdegrund. […] Nu ropar Socialdemokraterna på ett demokratikriterium, något de själva [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2011-05-05

Bildt, ta den utsträckta handen!

Karin Alfredsson m.fl; Svenska Dagbladet

“Utan en ambassad i Vietnam skulle vi inte heller kunna fortsätta att driva en aktiv politik och dialog för ett långsiktigt främjande av mänskliga rättigheter och demokrati. Relationer bör fördjupas, inte bortprioriteras. […] Det bästa [...]Ambassader, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, VietnamI artikeln hänvisas till "Strategiskt dårskap när populister beslutar (Carl Bildt - 5/1 2011 - Svenska Dagbladet)"
2011-05-01

Inte läge att skicka tillbaka flyktingar till Burma

Therèse Wide, Svenska Dagbladet

“Att Thailand nu säger sig vilja skicka tillbaka tiotusentals burmesiska flyktingar måste få omvärlden att reagera. EU och Sverige måste sätta fortsatt press grannländerna att inte legitimera diktaturen i Burma” Burma, Demokrati, Diktaturer, EU, Flykt och migration, Thailand
2011-04-28

Ge Afrika permanent plats

Linnéa Bergholm, Uppsala Nya Tidning

“Sverige bör gå i bräschen för ett förstärkt partnerskap mellan EU, FN och AU. Den svenska regeringen bör aktivt verka för ett mer demokratiskt FN där Afrika ges en plats som permanent medlem av säkerhetsrådet.” Afrika, AU, Demokrati, EU, FN, Handelspolitik, Libyen, Militärt bistånd, Nato
2011-04-27

Vi är inte naiva

Bo Paulsson, Kristianstadsbladet

“Dalai Lama reser inte världen runt för att driva frågan om abortmotstånd. Han talar i allmänhet inte om homosexualitet. De frågorna finns inte på hans agenda. […] Men i stället för att ta chansen att [...]Civilsamhället, Demokrati, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Religion, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "Välgörenhet med förhinder"
2011-04-27

De tar makten om regimen faller i Syrien

Michael Schulz, SVT Debatt

“Faller regimen i Damaskus och vi får en sunnitiskt dominerad regim får det återverkningar inte bara inom Syrien utan även för relationerna i hela mellanöstern där allianser såsom med Iran och Hezbollah kan komma att ifrågasättas. [...]  Det [...]Demokrati, Iran, Palestina, Religion, Syrien
2011-04-24

Sverige bör visa solidaritet med demokratikämparna i Syrien

Kurdo Baksi, Svenska Dagbladet

“Nästan dagligen under sex veckor har människor i Syrien demonstrerat mot det styrande Baath-partiet och president Bashar al-Assad, men varken EU, FN eller någon västerländsk regim har visat solidatitet med Syriens frihets- och demokratitörstande 22 [...]Demokrati, EU, FN, Syrien
2011-04-21

Rätten till frihet

Dagens Nyheter

“Syrien ger ständigt nya bevis på att landet är en av Mellanösterns värsta diktaturer. Det är dags för omvärlden att reagera på allvar mot våldet och förtrycket.” Demokrati, Diktaturer, Syrien
2011-04-21

Tron drivkraft för världsförbättring

Tony Blair, Dagen

“I Mozambique har interreligiöst samarbete med hälsoupplysning, fokuserad på förebyggande åtgärder mot malaria, visat vilken roll religiösa ledare kan spela. Tony Blair Faith Foundation hoppas kunna stötta liknande interreligiösa initiativ i Sierra Leone.” Demokrati, Hälsa, Moçambique, Religion, Sierra Leone
2011-04-20

Det finns ingen återvändo

Devrim Mavi, Dagens Arena

“Den svenska regeringens företrädare har som vanligt, när det kommer till att uttala stöd för frihet under den arabiska våren, varit lama och sena. Det är inte vad de frihetstörstande i Syrien behöver i dag.” Afrika, Demokrati, Partipolitik, Syrien
2011-04-12

Turkiet tystar de kritiska rösterna

Mats Johansson, Metin Ataseven; Svenska Dagbladet

“Diskriminering av minoriteter och massgripanden av journalister. Turkiets demokratisering tycks ha avstannat. Utan stora reformer är ett EU-inträde omöjligt […]” Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Partipolitik, Turkiet
2011-04-12

Ingen demokrati utan religionsfrihet

Annelie Enochson, Stefan Gustavsson, Anders Sjöberg, Mats Tunehag; Dagen

“Men det finns bland västerländska politiker en naivitet i synen på religion. Man säger att alla religioner är lika, alla vill fred och kärlek. Detta är problematiskt – ingen skulle väl hävda att alla politiska [...]Demokrati, Egypten, Libyen, Religion
2011-04-10

“Jasplan skapar inte någon fred”

Jens Holm, Martin Smedjeback, Maria Küchen; Sydsvenskan

“Det finns en utbredd myt om att diktaturer bara kan bekämpas på två sätt: genom diplomati eller militärt ingripande. […] Eftersom militära interventioner fungerar så dåligt borde vi inte skicka Jasplan till Libyen utan istället [...]Demokrati, Diktaturer, Egypten, Filippinerna, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, ResultatI artikeln hänvisas till "Studie: "Why Civil Resistance Works""
2011-04-07

EU får inte belöna Burmas militärdiktatur

Olle Thorell mfl; Svenska Dagbladet

“Röster i EU höjs nu för att betrakta det val som hållits i Burma som ett steg mot mer demokrati. Men detta är att belöna en grym regim.” Burma, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter
2011-04-07

Vi måste skicka marktrupper till Libyen för att störta Kadaffi

Abir Al-Sahlani, SVT Debatt

“Det stämmer alldeles rätt att krig skapar inga demokratier, soldater kan skapa stabilitet och utan stabilitet kan en demokrati aldrig se dagens ljus” Demokrati, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-04-04

Diakonia svärtar ner viktiga insatser

Ewa Björling, Svenska Dagbladet

“Jag har stor respekt för dem som vill diskutera hur vi stärker arbetet med mänskliga rättigheter inom det statliga främjandet ytterligare, eller hur vi förbättrar vår exportkontroll. Däremot saknar jag förståelse för hur Bo Forsberg [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Resultat, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Förmätet påstående av ministern"
2011-03-31

Isolera Gbagbo

Dagens Nyheter

“I skuggan av Libyenkrisen går Elfenbenskusten mot inbördeskrig. Ännu vilar ansvaret, förutom den humanitära hjälpen, främst på regionala organisationer. Men det kan ändras.” Demokrati, Elfenbenskusten, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd
2011-03-28

Förmätet påstående av ministern

Bo Forsberg, Svenska Dagbladet

“Björlings artikel förvånar då vi uppfattat att ministern signalerat att exportorganen ska få tydligare instruktioner att granska affärer utifrån perspektivet att främja mänskliga rättigheter.” Demokrati, Diktaturer, Egypten, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Tunisien, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Bojkotter skapar inte demokratier"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Export till priset av mänskliga rättigheter?"
2011-03-25

Europa kan göra mer för Vitryssland

Christoffer Fjellner, Jacek Protasiewicz, Alexander Milinkevich; Svenska Dagbladet

“När vi i EU börjar se över relationerna till EU:s grannländer, EU Neighbourhood Policy, så ges ett viktigt tillfälle till eftertanke och förbättringar. […] EU borde dubbla, tredubbla eller fyrdubbla insatserna för att demokratisera Vitryssland.” Demokrati, Diktaturer, EU, Mänskliga rättigheter, Vitryssland
2011-03-25

Bojkotter skapar inte demokratier

Ewa Björling, Svenska Dagbladet

“Handel bidrar till demokratisk utveckling. […] Handel bidrar till fattigdomsbekämpning, tillväxt och hållbar utveckling. […] Handel bidrar till bättre levnads- och arbetsförhållanden. […] Breda handelsbojkotter spelar ofta diktaturer i händerna och har historiskt visat sig fungera [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Försköna inte bilden av Marocko"
2011-03-22

Bra med svenskt bistånd

Sundsvalls Tidning

“När FN har kallat har Sverige ställt upp […] Vi hoppas också att Sverige, oavsett i vilken form biståndet ges, kommer att vara ett av de länder som aktivt deltar i det långsiktiga byggandet av [...]Demokrati, Egypten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Tunisien
2011-03-22

Uppdraget långtifrån över

Mikael Bengtsson, Norran

“Det är förhållandevis enkelt att krossa en diktatur, det har historien visat, betydligt svårare att införa demokrati.” Demokrati, Diktaturer, Egypten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Tunisien
2011-03-22

En hotad självbild

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Det är knappast logiskt att applådera FN:s beslut om ett militärt ingripande utan att vara beredd på att också Sverige måste kunna medverka med de medel som krävs.” Bahrain, Demokrati, Diktaturer, Egypten, FN, Jemen, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-03-22

Svensk vapenexport är inte tillräckligt restriktiv

Hallandsposten

“Egentligen borde en skärpning inte behövas. Reglerna för vapenexport är tydliga: i grunden är all vapenexport förbjuden. […] Alla tre är diktaturer. Och alla tre är länder som importerat krigsmateriel från Sverige.” Bahrain, Demokrati, Diktaturer, Förenade Arabemiraten, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2011-03-21

När det är nödvändigt med bomber

Per Wirtén, Dagens Arena

“Problemet med militära ingripanden är att huruvida de är rätt eller fel ofta avgörs först med utgången. Men i fallet Libyen blev det nödvändigt att välja våld för att skydda människor och göra friheten möjlig. [...]Demokrati, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2011-03-21

Svenska vapen bör bara säljas till demokratier

Gefle Dagblad

“Egentligen borde en skärpning inte behövas. Reglerna för vapenexport är tydliga: i grunden är all vapenexport förbjuden” Demokrati, Diktaturer, Partipolitik, Vapenhandel
2011-03-19

Nu måste Sverige stoppa exporten av övervakningsutrustning

Anna Troberg, SVT Debatt

“Vi måste stoppa all export av övervakningsutrustning, riva upp FRA-lagen och stoppa datalagringsdirektivet. Först då kan vi se andra demokratikämpar i ögonen och bedriva ett rakryggat och effektivt it-biståndsarbete” Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, Libyen, Tunisien, Vapenhandel
2011-03-18

Arvin Khoshnood: ”Försämrad demokratisituation i Iran trots ökad global handel”

Arvin Khoshnood, Dagens Arena

“Det finns tre syften med denna artikel: Att upplysa om den genuina relationen mellan internationell handel och demokrati, att upplysa om Irans handelsrelationer och dess demokratiska situation för perioden 1980-2006, samt att väcka en diskussion [...]Demokrati, Handelspolitik, Iran
2011-03-18

Stabilitet får inte ursäkta diktatur

Olle Schmidt, Norran

“Men frågan kvarstår: när mediefokus flyttar till nästa händelsecentrum, kommer folkrätt och demokrati nu att kunna gå före EU-ländernas realpolitik och ekonomiska intressen?” Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU, Fiske, FN, Marocko, Mediabevakning, Partipolitik, Tunisien, Västsahara
2011-03-17

Sverige måste visa världsmoral

Barometern

“De stora demokratiernas dominans har spätts ut av ett stort antal nya FN-medlemmar med svagare lojalitet till FN-stadgans grundläggande mänskliga rättigheter. Libyen sitter med i rådet för mänskliga rättigheter.” Demokrati, EU, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR
2011-03-17

Sverige kan göra skillnad

Gunillla Carlsson, Karin Enström; Göteborgsposten

“För många människor runt om i världen är mänskliga rättigheter något man måste kämpa för varje dag. Vi vill hjälpa de människorna på alla sätt vi kan. Ett medlemskap i MR-rådet skulle vara ett viktigt [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR
2011-03-17

Libyen brinner – medan världen väntar

Kristianstadbladet

“Socialdemokraterna vågar stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter varhelst de förtrampas”, skrev Urban Ahlin i Dagens Nyheter häromveckan. Under vilka omständigheter gäller det? Står man upp även när FN inte gör det? “ Demokrati, EU, FN, G8, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-16

Vem hjälper Libyen?

Borås Tidning

“För var dag som går blir det dock smärtsamt tydligt att protesterna kommer att sluta i blodbad om inte Västvärlden ingriper militärt. När saker och ting ställs på sin spets visar det sig att EU [...]Demokrati, EU, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2011-03-16

Nya vägar för biståndet

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Biståndsministern blir alltmer tveksam till att pengar går till regeringar i länder som inte lever upp till krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Och varför ska en regim som utmärks av korruption, valfusk och förtryck [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Mänskliga rättigheter, Moçambique, Toppmötet i Busan nov 2011, Uganda, Utvärdering, Villkorat bistånd
2011-03-13

Skicka Nordic Battle Group till Libyen

Magnus Andersson, Rickard Nordin; Svenska Dagbladet

“Sverige och EU har en skyldighet att ingripa i Libyen. Vi har de militära resurserna att gå in och sätta stopp för stridigheterna, allt som saknas är de politiska besluten.” Demokrati, EU, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-13

För att vi sätter frihet främst

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

“Här finns också en motsättning mellan Carlssons omläggning av biståndspolitiken, där hon har arbetat för att införa kvalitetssäkrade insatser som ska vara möjliga att utvärdera.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, Libyen, Partipolitik, Tunisien, Utvärdering
2011-03-11

North Africa in turmoil

Tuomo Melasuo, NAI-Forum

“Tvärtom kan det europeiska civilsamhället ha mycket att lära om de demokratiska erfarenheterna i dagens Nordafrika.” Afrika, Civilsamhället, Demokrati, NAI-Forum (engelska)
2011-03-10

Sverige ska leda demokratibiståndet på nätet

Gunilla Carlsson, Aftonbladet

“Ingen ska kunna säga att vi inte gjort vårt yttersta för att de människor som väljer att ta kommandot över sin egen frihet och framtid ska kunna göra sina röster hörda.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Partipolitik
2011-03-06

Gnosjöandan räddar inte världen

Mats Kolmisoppi, Helsingborgs Dagblad

“Skulderna växer, fattigdomen kvarstår. Om man inte äger ett mikrolånsinstitut, det vill säga. […] När vår nuvarande biståndsminister Gunilla Carlsson häromveckan lät meddela att Sveriges bidrag till världens demokratiska utveckling bör vara att stödja sociala [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Mikrofinans, Partipolitik
2011-03-05

“Sveriges goda rykte riskeras”

Francisco Contreras, Elisabeth Lundgren, Sydsvenskan

“Att stänga den svenska ambassaden i Guatemala minskar Sveriges möjligheter att främja demokrati och mänskliga rättigheter i regionen.” Ambassader, Demokrati, Guatemala, Mänskliga rättigheter
2011-03-03

Chinese ‘aid’ in Africa

Giles Mohan, NAI-Forum

“Västvärldens regeringar oroar sig för att Angola-modellen replikeras i Afrika – Ghana har just säkrat olje-stödda infrastrukturlån – vilket riskerar att undergräva västs hårda arbete för ansvarsutkrävande och transparens.” Afrika, Angola, Demokrati, Ghana, Kina, NAI-Forum (engelska), Öppenhet och transparens
2011-03-03

Afghanistan – det tabubelagda kriget

Lars-Gunnar Liljestrand, Göteborgsposten

“Det är inte längre möjligt att sälja kriget i Afghanistan som ett demokratiseringsprojekt eller som befrielse av kvinnorna eller för att starta skolor.” Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd
2011-03-02

FN: Jan Eliassons baby blev en värsting

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Talande nog säger rapporten mer om FN än om Libyen. Khaddafis regim framställs i mycket god dager, både av sig själv och av mängder av länder. […] En mer rimlig tolkning är att rådet speglar Eliassons [...]Demokrati, Diktaturer, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-03-02

Sverige har inte i detta gäng att göra

Svenska Dagbladet

“Det är ingen måtta på hur väl Libyen lever upp till de mänskliga rättigheterna. I alla fall inte om man får tro den rapport som FN:s råd för samma rättigheter har tagit fram, och som [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Diktaturer, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-03-01

”Jag vägrar bli hopklumpad med Mugabe och Khaddafi”

Carina Hägg, Dagens Nyheter

“Biståndet till afrikanska länder går till diktaturer, utropar Bengt Nilsson upprört. Men är det inte genom kontakter vi kan påverka – handel, bistånd, utbyte och möten? […] Bengt Nilsson tycks mena att det ligger ett [...]Afrika, AU, Demokrati, Egypten, EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Utrikesdepartementet, ZimbabweArtikeln är en replik på: "”Sverige måste sluta stötta Afrikas diktatorer”"
2011-03-01

Solidaritetens tredje ben

David Nyström, Gefle Dagblad

“I dag diskuteras bistånd nästan inte alls – samtidigt som Alliansregeringen genomfört en stor reform där antalet biståndsländer koncentrerats. Sannolikt gör svenskt bistånd i dag betydligt mer nytta än på 70-talet, då stora pengar gavs [...]Demokrati, Landfokusering, Partipolitik, Resultat
2011-02-25

“Låt vapenpengar gå till demokrati”

Johan Bergenäs, Sydsvenskan

“Det är nämligen inom militärutgifter och säkerhetsbistånd de stora medlen finns. Årligen spenderas det globalt runt 1300 miljarder dollar inom dessa områden. Jämför detta med de 120 miljarder dollar som går till utveckling. Kan man ta [...]Demokrati, Egypten, Finanskrisen, Militärt bistånd, USA, Vapenhandel
2011-02-25

”Sverige måste sluta stötta Afrikas diktatorer”

Bengt Nilsson, Dagens Nyheter

“Vårt miljonbistånd till diktaturer har aldrig lyckats öka de mänskliga rättigheterna där. I stället måste vi fråga oss om biståndet stärker diktatorernas makt och gör det svårare för oppositionen. … Sveriges politik gentemot Afrika handlar [...]Afrika, AU, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Diktaturer, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat, Sida, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till "Tidningsartikel: "Miljarder i stöd till diktaturer""
2011-02-21

Trick or Treat?

Johan Lagerkvist, NAI-Forum

“Vad innebär den kinesiska närvaron i Afrika för ekonomisk utveckling, demokratisering och fattigdomsbekämpning?” Afrika, Demokrati, Kina, NAI-Forum (engelska)
2011-02-20

Korrupta vänner

Dagens Nyheter

“För att åstadkomma allt detta har EU satt i gång processer, projekt och program. Det har slussats pengar från Bryssel till grannländerna i öst och syd och det har träffats avtal om allt från handel [...]Afrika, Demokrati, Diktaturer, EU, Fiske, Handelspolitik, Korruption, Marocko, Utvärdering, Vitryssland
2011-02-19

Oljebolagens offer måste kompenseras

Mathew M. Deang, James Kuong Ninrew; Göteborgsposten

“I en debattartikel i GP den 10 februari bekräftade Sveriges utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson att de har för avsikt att stödja Sudan, vilket vi är mycket tacksamma för. […] Den privata sektorns [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, SudanArtikeln är en replik på: ""Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika""
2011-02-18

Internet: Inget område för biståndsamatörism

Johannes Åman, Dagens Nyheter

“Varken den svenska eller den amerikanska regeringen satsar några stora summor på demokratifrämjande genom internet. Inte heller var Carlsson och Clinton särskilt konkreta. Och det var nog bäst så.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Partipolitik
2011-02-17

From Resource Curse to Inclusive Growth?

Ingrid Fiskaa, NAI-Forum

“Norge hade fördelen att vara ett utvecklat land med goda demokratiska styrelseformer långt innan vi upptäckte oljan. Vår erfarenhet är därför unik och kan inte tillämpas direkt på utvecklingsländer. Ändå är mycket av det vi lärt oss är relevant även för andra länder med rika naturtillgångar.” Demokrati, NAI-Forum (engelska), Näringsliv
2011-02-16

Utrikespolitiken är tyst och passiv

Urban Ahlin, Svenska Dagbladet

“När EU under våren ska behandla frågan om sanktioner gentemot Burma förväntar jag mig att Carl Bildt den här gången ställer sig på den demokratiska oppositionens sida och att Sverige fortsatt kommer att pressa på [...]Burma, Demokrati, Egypten, EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien
2011-02-16

”Så här kan EU med enkla medel stödja Nordafrika”

Leif Pagrotsky, Dagens Nyheter

“Det handlar bland annat om att slutföra arbetet med ett frihandelsområde runt Medelhavet, erbjuda ländernas studenter plats vid våra universitet och stödja moderniseringen av offentlig förvaltning och offentliga tjänster.” Afrika, Demokrati, Egypten, EU, Handelspolitik, Partipolitik, Tunisien, Utbildning
2011-02-15

”Viktigt med bred debatt om vapenexport”

Anders Wejryd, Dagens Nyheter

“Informationsanslaget gav möjlighet för svenska biståndsorganisationer att informera om sitt bistånd och delta i debatten om svensk politik för global utveckling. […] Att uppröras över att kyrkor och enskilda organisationer är med och debatterar den [...]Civilsamhället, Demokrati, Informationsanslaget, Mänskliga rättigheter, VapenhandelArtikeln är en replik på: "”Kyrkan stöder redan vapenexporten”"
2011-02-15

Sudan en utmaning för utrikespolitiken

Ola Olsson, Göteborgsposten

“Utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson beskriver i sin debattartikel i GP (10/2) Sudan som ett nyckelland i Afrika och bedömer att den framgångsrika folkomröstningen om självständighet för södra Sudan öppnar möjligheter för att [...]Afrika, Demokrati, EU, Jordbruk, Korruption, Näringsliv, Partipolitik, SudanArtikeln är en replik på: ""Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika""
2011-02-14

Räkna med ryska bloggare

Borås Tidning

“Demokratibiståndet till Ryssland har sedan år 2006 skruvats ned från 100 miljoner till 35 miljoner kronor, trots en negativ utveckling på området. Nu finns möjligheten för regeringen att gottgöra genom att stödja cyberkämparna för demokratiska [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, Partipolitik, Ryssland
2011-02-14

Se upp för biståndseufori

Eskilstuna-Kuriren

“Revolutionen i Egypten engagerar och inspirerar omvärlden. Det är bra men får inte leda till att landet nu dränks i biståndsmiljarder till illa genomtänkta och dåligt samordnade projekt.” Civilsamhället, Demokrati, Egypten, EU, Kvinnor, Partipolitik
2011-02-12

Nya demokratier är lätta att motarbeta

Svante Cornell, Svenska Dagbladet

“Som Ängeby skriver har västs demokratibistånd inte varit särdeles lyckat – därför att byggandet av demokrati är en mycket svår och mångfacetterad process. […] Detta betyder inte att vi inte kan göra skillnad. Men vi [...]Demokrati, Egypten, Korruption, ResultatArtikeln är en replik på: ""Vi kan göra skillnad i Egypten""
2011-02-11

Vi kan göra skillnad i Egypten

Martin Ängeby, Svenska Dagbladet

“Trots att Sverige investerat en tredjedel av sitt omfattande bistånd mot demokratiseringsmål under de senaste tolv åren är det svårt att se uppenbara fall där man lyckats.” Demokrati, Egypten, ResultatI artikeln hänvisas till ""Frihet från förtryck - Skrivelse om Sveriges demokratibistånd""
2011-02-11

Teknik i demokratins tjänst

Anders Gustafson, Smålandsposten

“Att biståndsminister Gunilla Carlsson (M) nu vill lyfta frågan om demokratiarbete och sociala medier högre upp på biståndspolitikens dagordning är därför klokt.” Demokrati, Egypten, Partipolitik, Tunisien
2011-02-10

Stabilitet eller egenintresse?

Monica Sundberg, Karlskoga-Kuriren

“Varför är västvärlden så saktfärdig med att stödja det egyptiska folket och kraven på Mubaraks avgång? […] Analysen pekar på EU:s stora bistånd till Marocko, Tunisien, Algeriet och Libyen. De stora direktinvesteringarna som europeiska företag [...]Afrika, Algeriet, Demokrati, Egypten, EU, Fiske, Flykt och migration, Libyen, Marocko, Näringsliv, Tunisien
2011-02-10

Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika

Carl Bildt, Gunilla Carlsson; Göteborgsposten

“In i det sista har tvivlen på många håll varit starka på att den utlovade folkomröstningen om Södra Sudans självständighet verkligen skulle kunna genomföras. Men nu har detta avgörande element i fredsavtalet genomförts. […] Den [...]Afrika, Darfur-konflikten, Demokrati, EU, Korruption, Näringsliv, Partipolitik, Sudan
2011-02-09

Robert Hårdh: ”Den vitryska humlans kamp mot gravitationen”

Robert Hårdh, Dagens Arena

“Den vitryska diktaturregimens osannolika resa sker med ett allt tyngre bagage och den går obönhörligen mot sitt slut.  […] För att den ska kunna landa i demokratiska reformer krävs det att Sverige och EU behåller [...]Demokrati, Diktaturer, EU, Mänskliga rättigheter, Vitryssland
2011-02-08

Vapenexport står i konflikt med utveckling

Anders Wejryd, Svenska Dagbladet

“Ekman Duse hävdar att det är andra skäl som ligger till grund för affärerna, nämligen utvecklingen av praxis i förhållande till nya globala utmaningar, som att exempelvis att bekämpa den internationellt organiserade brottsligheten och hålla [...]Demokrati, Egypten, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Tunisien, VapenhandelArtikeln är en replik på: ""Felaktigheter i debatten om svensk vapenexport""
2011-02-06

Gör internet till en mänsklig rättighet

Måns Adler, Expressen

“Här på Sidan 4 berättade nyligen biståndsministern Gunilla Carlsson också om att regeringen satsar 150 miljoner på olika projekt för att stödja nätaktivister i kampen för frihet och demokrati. […] Jag hoppas nu att den [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, EU, FN, Mänskliga rättigheter, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Gunilla Carlsson: Nätaktivister är nya demokratikämparna"
2011-02-05

Felaktigheter i debatten om svensk vapenexport

Andreas Ekman Duse, Svenska Dagbladet

“Den kritik som riktats mot svensk vapenexport till Egypten och Tunisien har byggt på felaktig grund.  Till exempel har export av tävlingsammunition till Egypten för ett par miljoner har blåsts upp till att ”svenska vapen dödar [...]Demokrati, Egypten, EU, Tunisien, Vapenhandel
2011-02-05

Sluta sälja svenska vapen till diktaturer

Anna Ek, Bo Forsberg, Elisabeth Lundgren, Lena Ag, Lise Bergh; Göteborgsposten

“Vapenhandeln från EU till Nordafrika har fördubblats mellan 2008 och 2009. […] Både socialdemokratiska regeringar och alliansregeringen har tillåtit export av krigsmateriel till dessa regimer. […] Det är anmärkningsvärt att statsminister Fredrik Reinfeldt kommenterar kritiken [...]Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU, Korruption, Mänskliga rättigheter, Tunisien, VapenhandelI artikeln hänvisas till "”Ministern i verkligheten” (Svenska Dagbladet 2/2)"
2011-02-05

”Vapenexport inget verktyg för dialog med diktaturer”

Anders Wejryd, Dagens Nyheter

“Med förvåning läser jag Fredrik Reinfeldts kommentar till vapenexporten (Svenska Dagbladet 2/2), på en direkt fråga från en gymnasieungdom. Statsministern menar att det går att fortsätta exporten till länder med ”regimer som vi inte gillar” [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Diktaturer, Egypten, Korruption, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien, VapenhandelI artikeln hänvisas till "Artikel: "Ministern i verkligheten""
2011-02-04

Stoppa vapenexporten till Egypten

Hans Linde, Sundsvalls Tidning

“Den svenska regeringen hävdar att Sverige står upp för demokrati och mänskliga rättigheter, men samtidigt förser man de förtryckande regimer med vapen. […] Det är alltså fullt möjligt att det är svensk ammunition som har dödar [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Tunisien, Vapenhandel
2011-02-04

Petra Tötterman Andorff: ”Sverige på moralisk efterkälke”

Petra Tötterman Andorff, Dagens Arena

“Sveriges bistånd till kvinnoorganisationer i Kongo blir halvhjärtat när vi samtidigt bidrar med vapen till en ökat militariserad värld. […] Sverige talar i princip aldrig för egen sak i FN längre. I stället talar vi [...]Demokrati, Egypten, EU, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tunisien, Vapenhandel
2011-01-31

Vår öppenhet förbättrar Tunisiens chanser

Ulrik Nilsson, Borås Tidning

“Ett uttalat mål med en stor del av det svenska biståndet är därför att främja demokrati. I dagsläget kan man konstatera att exempelvis Kina har valt en annan väg, nämligen att öppna för marknadsekonomi under [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Diktaturer, EU, Kina, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Tunisien
2011-01-29

På vilken sida står den svenska regeringen?

Yasri Khan, Elisabeth Lundgren, Klas Corbelius; Svenska Dagbladet

“Sedan 1980 har Sverige exporterat krigsmateriel till Tunisien varje år utom tre och exporten omfattar såväl luftvärnsrobot 70, radarövervakningssystem som handeldvapen, sprängmedel, lasersikten och ammunition. […] Om regeringen menar allvar med de högtidliga deklarationerna om [...]Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Tunisien, Vapenhandel
2011-01-27

Det goda exemplets makt

Borås Tidning

“I Tunisien har det otroliga hänt att ett korrupt och brutalt ledarskikt har lyfts bort av folkliga protester.  […] Unionen har goda möjligheter att bistå med kompetens och erfarenhet i denna svåra process. Man kan [...]Demokrati, EU, Tunisien
2011-01-26

Tunisien: Skicka en demokratisk insatsstyrka

Annika Ström Melin, Dagens Nyheter

“Den kan bestå av jurister och andra experter som vet hur stöd till det civila samhället kan utformas, hur stabila demokratiska institutioner byggs upp och hur pressfrihet och medborgerliga fri- och rättigheter garanteras och skyddas [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Tunisien
2011-01-25

Internet blir framtidens verktyg för demokratin. Krönika Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson, Corren

“Biståndet hör till de politikområden som står inför utmaningen att förnyas, inte minst mot bakgrund av den informations- och kommunikationsteknologiska revolution som just nu tar fart även i låginkomstländerna.” Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-01-22

En bättre värld

Dagens Nyheter

“Man kan förstås fråga sig hur siffran skulle sett ut om Zimbabwe inte fått alla biståndspengar. Det är ingalunda självklart att situationen skulle varit värre. Kanske hade pengarna då inte räckt för Mugabe att avlöna [...]Afrika, Demokrati, Diktaturer, Fungibilitet, Humanitärt bistånd, Zimbabwe
2011-01-21

Gunilla Carlsson: Nätaktivister är nya demokratikämparna

Gunilla Carlsson, Expressen

“I vissa av dessa länder spelar Sveriges bistånd till stöd för demokrati och mänskliga rättigheter en roll – när det gäller just främjandet av tillgång till nätet eller alternativa publiceringskanaler. […] Regeringen har markerat detta [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat, Vitryssland
2011-01-20

Har demokratin gränser?

Håkan Arenius, Dagen

“Så finns det åtminstone två saker som vi kan lära oss av det som nu händer i Tunisien. För det första att vi som lever i en demokrati har ett ansvar för att leva ut [...]Ambassader, Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Tunisien
2011-01-20

Våga och vinn i Sudan

Vanja Berggren, Trelleborgs Allehanda

“Västvärlden kan fnysa åt Kina som med ena handen ger bistånd och med andra handen köper inflytande och makt. Eller inspireras till att både gynna egna entreprenörer och göra en betydelsefull insats med samarbete kring [...]Darfur-konflikten, Demokrati, Diktaturer, Kina, Näringsliv, Sudan, Villkorat bistånd
2011-01-19

Tunisien vid ett vägskäl

Trelleborgs Allehanda

“I detta känsliga läge har EU ett stort ansvar – inte minst för att unionen är Tunisiens viktigaste handelspartner. EU kan spela en viktig roll genom att kräva demokratiska och ekonomiska reformer, kopplat till ökad [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, EU, Handelspolitik, Tunisien, Villkorat bistånd
2011-01-09

Rätt att skiljas

Dagens Nyheter

“Gerillan i söder har också gjort sig skyldig till övergrepp. Befrielsearméer som tagit makten har ofta visat sig vara usla demokrater, som i Eritrea. På fredagens DN Debatt ifrågasatte författaren Bengt Nilsson varför svenskt bistånd [...]Demokrati, Sudan
2011-01-07

”Svenskt bistånd sponsrar kapprustning i södra Sudan”

Bengt Nilsson, Dagens Nyheter

“Sverige måste sluta underlätta den militära upprustningen i södra Sudan. Svenska skattebetalare har under decennier sponsrat väpnade konflikter i Afrika.” Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Fungibilitet, Resultat, Sida, SudanI artikeln hänvisas till "SR Studio Ett - Bistånd till Sudan"
2011-01-05

En ny stat föds

Expressen

“Från svensk horisont kan man notera att vi sedan maj 2008 äntligen finns på plats i Afrikas största land i form av en ambassad. […] Inget avgörande bidrag kanske, men nog så viktigt.” Afrika, Ambassader, Demokrati, Sudan
2011-01-03

Häv sanktionerna – rädda Zimbabwe

Isaac Mutasa, Aftonbladet

“Ett framtida Zimbabwe behöver dra nytta av professionalismen hos affärspartner i väst och deras respekt för fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i allmänhet. Det är därför viktigt att västländerna inser att det är orealistiskt att [...]Demokrati, Diktaturer, EU, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Zimbabwe
2011-01-03

Det räcker inte med att prata med Lukasjenko

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“EU ska snart samla sig för en reaktion. […] Det blygsamma ekonomiska stödet kan frysas och reseförbudet in i EU för Lukasjenko återinföras. Det östliga partnerskapet kan inte heller bara rulla på.”   Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, EU, Vitryssland
2010-12-29

Bildt sviker Västsahara

Jonas Sjöstedt, Jens Holm; Uppsala Nya Tidning

“EU:s handelsavtal med Marocko, som innehåller skrivingar om respekt för demokrati och mänskliga rättigheter, måste omprövas. Men Bildt väljer tystnaden och duckar för ansvaret.” Demokrati, EU, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2010-12-24

Vitrysk opposition behöver stöd

Martin Tunström, Smålandsposten

“Det finns ingen anledning varför svenska skattebetalare ska stötta regimer som ignorerar mänskliga rättigheter och motverkar demokratisträvanden. Men bistånd kan också kanaliseras till demokratikrafter utan omvägen över regeringskanslier och myndigheter.” Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budget, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Villkorat bistånd, Vitryssland
2010-12-21

Odemokratiskt av DN att kräva slopat svenskt bistånd till Vitryssland

Caroline Szyber, SVT Debatt

“På DN:s ledarsida idag uttrycks att Sverige bör slopa sitt bistånd till Vitryssland, det är helt fel väg att gå. En ljusglimt för demokratirörelsen är det stöd de får via omvärlden.” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, VitrysslandArtikeln är en replik på: ""Vitryskt illdåd""
2010-12-21

Vitryskt illdåd

Dagens Nyheter

“Inget bistånd och inga pengar till Vitryssland innan demokratin tas på allvar i Minsk.” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, EU, Vitryssland
2010-12-18

Våga sätta press

Jens Orback, Aliaxandr Bukhvostau, Siarhei Kaliakin, Alena Yaskova, Ihar Maslouski; Göteborgsposten

“Sverige och EU måste tydligt förmedla till Lukasjenka att man står bakom den vitryska oppositionens krav på fria och rättvisa val, mediefrihet och organisationsfrihet. Så länge dessa krav inte efterlevs måste omvärldens sanktioner mot landet [...]Demokrati, Diktaturer, EU, Mediabevakning, Vitryssland
2010-12-10

Developmnet 3.0

Shanta Devarajan, NAI-Forum

“Istället för att ställa krav på mottagarländernas regeringar borde vi öka medborgarnas insyn i den förda politiken. Det skulle öka trycket på regeringerna att föra en god politik, skrev Världsbankens Chefsekonom för Afrika, Shanta Devarajan, [...]Demokrati, NAI-Forum (engelska), Öppenhet och transparens, Världsbanken, Villkorat bistånd
2010-12-06

Stöd regimens kritiker

Eskilstuna-Kuriren

“Sänkningen av biståndet skyllde Carlsson på den socialdemokratiska regeringen, som förvisso hade pekat ut linjerna för ett sänkt bistånd.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, RysslandI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rysk demokrati – inte längre lika viktig?"
2010-11-25

Framsteg för mänskliga rättigheter hotas

Lisa Fredriksson, Dagen

“Utvecklingen är mycket oroande. Sverige ligger emellertid i framkant inom det internationella utvecklingssamarbetet och en fjärdedel av det svenska biståndet genom Sida går redan till insatser för demokrati och mänskliga rättigheter.” Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Sida
2010-11-24

Mutor och korruption måste utredas

Lena Kalmelid, Bo Forsberg, Elisabeth Lundgren, Anna Ek, Lennart Molin; Svenska Dagbladet

“ÖB föreslår nu att Sverige ska utveckla ett nytt stridsflyg. Men istället för nya stridsplan bör Sverige reda ut anklagelser om mutor och korruption i samband med försäljningen av Jas 39 Gripen till Sydafrika, där [...]Demokrati, Indien, Korruption, Näringsliv, Sydafrika, Vapenhandel
2010-11-21

Gunilla Carlsson: Korruptionen hotar demokratiprocessen

Gunilla Carlsson, Expressen

“Trots Jan Mosanders ambition är det olyckligt när han här i Expressen i sin kritik av Swedfund helt missförstår eller bortser från själva uppgiften för Swedfunds verksamhet.” Afghanistan, Demokrati, Korruption, Militärt bistånd, Näringsliv, Partipolitik, SwedfundArtikeln är en replik på: ""Jan Mosander: Slösa inte ännu mer bistånd på Swedfund""
2010-11-17

Jesper Bengtsson: ”Vad tycker Sverige egentligen om Burma?”

Jesper Bengtsson, Dagens Arena

“När organisationen Reportrar utan gränser nyligen sökte stöd från Sida för ett stöd till den eritreanska exilradion Erena avslogs ansökan med hänvisning till UD.” Burma, Dawit Isaak, Demokrati, Eritrea, Mediabevakning, Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet
2010-11-16

Stöd den irakiska religionsdialogen

Göran Hägglund, Dagen

“Sveriges ekonomiska bistånd till Irak går i dag bland annat till att stärka det civila samhället, lyfta frågan om mänskliga rättigheter och göra insatser för att utveckla en irakisk demokrati.” Civilsamhället, Demokrati, EU, Irak, Mänskliga rättigheter, Religion
2010-11-15

Diktaturer urholkar tilliten till FN

Daniel Schatz, Uppsala Nya Tidning

“Diktaturernas inflytande urholkar FN:s legitimitet. Att regimer som Sudan får avgöra när internationella ingripanden bör göras till demokratins försvar är befängt […]” Darfur-konflikten, Demokrati, Diktaturer, FN, Sudan
2010-11-11

Biståndsgivarna har tonat ned sin kritik av diktaturen

Bengt Nilsson, Omvärlden

“Ingen talar längre om demokrati som villkor för ekonomiskt stöd. Kan sveket mot Afrikas folk bli tydligare? … I samma takt som de afrikanska ledarna har tonat ned sin diktatoriska framtoning, har biståndsgivarna tonat ned sin [...]Afrika, Budgetstöd, Demokrati, Diktaturer, Korruption, Sida, Utrikesdepartementet, Villkorat bistånd
2010-11-03

Farligt blanda bistånd med ­militär insats

Ida Gabrielsson, Uppsala Nya Tidning

“Det är genom långsiktigt biståndsarbete som framsteg har gjorts. Det brukar hävdas att den svenska truppen är där för att skydda biståndsarbetarna. Gång på gång har biståndsorganisationerna själva värjt sig mot argumentet.” Afghanistan, Barn och unga, Demokrati, FN, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Brister i biståndsarbetet

Västerbottens-Kuriren

“En granskningsrapport om utrikesdepartementets skötsel av det internationella biståndet uppges ha hamnat i någon byrålåda. Enligt rapporten skall utrikesdepartementet ha ännu sämre uppsikt över hur biståndsarbetet utförs än Sida […]” Barn och unga, Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Riksrevisionen, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2010-11-02

Hur kan vi bäst främja fred och utveckling i Afghanistan?

Peter Brune mfl; Sundsvalls Tidning

“Den militära insatsen är dyr. Ett ökat bistånd ger också en ökad form av säkerhet för människor. Det får inte glömmas bort. … Bistånd kan rädda liv. Ett bra exempel är Svenska Afghanistankommitténs barnmorskeskolor som bidrar [...]Afghanistan, Biståndets målsättning, Civilsamhället, Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2010-10-29

“Öka demokratistödet till Ryssland”

Martin Uggla, Martin Ängeby, Anna Ek; Sydsvenska Dagbladet

“Sveriges regering har dock utvecklat instrumenten för demokratibistånd. I sin skrivelse Frihet från förtryck från 2008 lyfter man fram betydelsen av att identifiera och stötta ”demokratiska förändringsaktörer” runt om i världen.” Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, RysslandI artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Frihet från förtryck - Skrivelse om Sveriges demokratibistånd" (2008)"
2010-10-28

Bistånd för krig eller krig för bistånd

Göran Drougge, Svenska Dagbladet

“Till exempel stoppade Gunilla Carlsson hundratals miljoner i bistånd till Globala fonden som går till bekämpandet av aids och malaria […] med motivering att de hade korrumperade regeringar. Varför gäller inte samma princip i fallet [...]Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, HIV/AIDS, Korruption, Partipolitik, Utvärdering
2010-10-11

EU måste ta sina demokratimål på allvar

Maria Leissner, Birgitta Ohlsson, Olle Schmidt; Kristianstadbladet

“EU använder sig fortfarande av dold protektionism i handelsavtalen för att skydda sina egna intressen på utvecklingsländernas bekostnad. Den största stötestenen i EU:s relationer med många utvecklingsländer handlar om de orättvisa handelsvillkoren.” Burma, Demokrati, Diktaturer, EU, Handelspolitik, Kuba, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2010-10-09

EU:s demokratimål måste tas på allvar

Maria Leissner, Birgitta Ohlsson, Olle Schmidt; Västerbottens-Kuriren

“EU använder sig fortfarande av dold protektionism i handelsavtalen för att skydda sina egna intressen på utvecklingsländernas bekostnad. Den största stötestenen i EU:s relationer med många utvecklingsländer handlar om de orättvisa handelsvillkoren.” Burma, Demokrati, Diktaturer, EU, Handelspolitik, Kuba, Mänskliga rättigheter
2010-09-24

Bristande realism största problemet i biståndspolitiken

Martin Ängeby, Sundsvalls Tidning

“Utan realism blir biståndet sämre och svårare att försvara. Vi som tycker bistånd är viktigt måste resonera om människans universella natur, om vår egen roll och om biståndets förutsättningar.” Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Resultat, Zimbabwe
2010-09-16

Bildt måste bryta tystnaden om Burma

Urban Ahlin, Jens Orback; Svenska Dagbladet

“Men regeringen Reinfeldt har under hela mandatperioden varit tyst. När vi möter demokratikämpar från Burma frågar de varför.” Burma, Demokrati, Diktaturer, EU, Partipolitik
2010-08-04

Hunger handlar inte om mat

Hanna Nilsson, Sydsvenskan

“Det vore trevligt att kunna inleda denna artikel med att slå fast att demokratin och hälsan blomstrar i Afrika.” Afrika, Demokrati, Hunger
2010-07-23

Risk för krympt biståndsdebatt

Folkbladet

“Framförallt är det de mindre organisationerna som drabbas vilket minskar mångfalden i debatten. Ytterst är det en fråga om demokrati.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Informationsanslaget
2010-07-15

Matnyttiga rättigheter

Dagen

“Äganderätt och självbestämmande främjar utveckling av jordbruket” Äganderätt, Demokrati, Handelspolitik, Jordbruk, Mänskliga rättigheter
2010-07-14

Informationsanslaget en fråga om demokrati – vems röst får höras?

Gabi Björsson, Bo Forsberg, Helena Karlén, Agneta Gunnarsson, Lena Klevås, Christina Robertson Pearce, Lennart Eriksson, Bo Paulsson, Åsa Thomasson, Anna Wester, Sven-Bernhard Fast, Eva Christina Nilsson, Klas Hansson; Arbetarbladet

“Regeringens beslut förra året att minska informationsanslaget med 60 procent drabbar människor som lever i fattigdom och utanförskap.” Civilsamhället, Demokrati, Informationsanslaget
2010-06-30

Stötta Kongos kvinnor för fred

Lena Ag, Göteborgsposten

“Biståndsminister Gunilla Carlsson ställde sig nyligen frågan vid ett möte om sexuellt våld i krig om inte hela Sveriges bistånd borde inrikta sig på åtgärder för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det är en radikal och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Liberia, Mänskliga rättigheter
2010-06-12

”Bara respekt för folkrätten kan få igång fredsprocessen”

Hans Corell, Dagens Nyheter

“Valobservatörerna hade rapporterat att valen genomförts i demokratisk ordning. Trots detta drog man bara ner gardinen och avbröt biståndet till Gaza. Hamas fick inte ens en chans.” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2010-06-11

The South African led Mediation on Zimbabwe

Brian Raftopoulos, NAI-Forum

“Frågan är inte om oppositionen kan vinna valet i Zimbabwe, de gjorde det tydligt under 2008 och tidigare valår. Den stora politiska utmaningen är att få valsegrar att innebära  statsmakt. Under nuvarande förhållanden finns det ingen enkel väg dit.” Demokrati, NAI-Forum (engelska), Sydafrika, Zimbabwe
2010-06-10

Bistånd: Korruption gör ingen demokrati.

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Regeringen beslutade häromveckan att öka biståndet till Zimbabwe. Ställningstagandet kantas förvisso av åtskilliga om och men. Det förhållningssätt som ligger till grund för biståndet är hemligstämplat. Pengarna förs över till Sida, att användas under innevarande [...]Demokrati, Diktaturer, Korruption, Zimbabwe
2010-04-22

Vi måste börja tänka globalt

Ann-Christin Westerlund, Norran

“Ekonomiskt bistånd får inte ges av kommuner, det är statens angelägenhet, men kommuner får ställa upp med kompetens. Staten stöder detta genom ICLD, som ger finansiering och rådgivning.” Demokrati, Kommunbistånd, Uganda
2010-04-14

Ett land i kris

Gefle Dagblad

“Biståndsminister Gunilla Carlsson, M, bör omedelbart ompröva beslutet att lämna Kirgizistan. Det är nu hjälpen behövs för att de framsteg som gjorts inte skall gå förlorade.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Kirgizistan, Landfokusering, Sida
2010-04-09

Kirgizistan: Brutal regim på flykt

Annika Ström Melin, Dagens Nyheter

“EU finns på plats i landet och Kirgizistan tar emot ett ganska omfattande bistånd från Bryssel.EU:s fortsatta stöd bör inriktas på att stärka landets demokratiska institutioner.” Demokrati, Kirgizistan, Villkorat bistånd
2010-03-31

Eric Erfors: Kinesiskt mörker

Eric Erfors, Expressen

“Ska vi ge svenskt bistånd till diktaturer? Jo, det kan faktiskt vara på sin plats, om det görs på rätt sätt.” Demokrati, Diktaturer, Kina, Mänskliga rättigheter
2010-03-13

Stoppa vänsterns bistånd!

Martin Tunström, Smålandsposten

“Att bistånd ibland inte fungerar bekräftar de svenska partiernas egen biståndsverksamhet. Vänsterpartiet stöttar Colombianska kommunister.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Colombia, Demokrati, Partinära bistånd, Partipolitik, Riksrevisionen, Ryssland, SADEV, Sida, Utvärdering
2010-02-22

Det viktiga biståndet

Hallandsposten

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har, sedd ibackspegeln, inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-18

Västsaharierna är värda Sveriges stöd

Jan Strömdahl, Dagen

“Men svenska politiker är dessbättre mer pålästa än insändarförfattarna, som synes ha kommit över något marockanskt propagandamaterial. Alla svenska riksdagspartier stöder FN-inställningen att det västsahariska folket har rätt till en avkolonisering på sina egna villkor [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Marocko, VästsaharaArtikeln är en replik på: "Uppdatera synen på Västsaharakonflikten"
2010-02-17

Vi gör skillnad i Afghanistan

Cecilie Tenfjord-Toftby, Borås Tidning

“Att dra bort trupper från Afghanistan är det samma som att ta bort civila FN-tjänstemän och biståndsarbetare.” Afghanistan, Demokrati, Jämställdhet, Militärt bistånd, Resultat
2010-02-15

Kvalitet viktigare än procenten

Gefle Dagblad

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har sett i backspegeln inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-14

Inga övervakningssystem till diktaturer

Berivan Mohammed, Västerbottens-Kuriren

“”Naivitet och en otrolig okunskap om det ansvar man har som regering” – så karaktäriserade Lise Bergh, ordförande för Amnesty i Sverige, Sveriges handelspolitik” Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Libyen, Näringsliv, Partipolitik
2010-02-14

Korsriddare: Dags att putsa skölden

Henrik Berggren, Dagens Nyheter

“Att krassa egenintressen kan tränga in i organisationer med högstämda ideal har varit känt sedan Jesus drev ut månglarna ur templet.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Resultat, Utvärdering
2010-02-13

Demokrati går före procenten

Ystads Allehanda

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-13

Demokrati viktigare än procenten

Magnus Krantz, Anders Rönmark; Tidningen Ångermanland

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har sett i backspegeln inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-13

Biståndets demokratiska sida

Kristianstadsbladet

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-13

Sverige hycklar om e-biståndet

Isobel Hadley-Kamptz, Expressen

“”Om man kan kombinera bra övervakning med att bli bättre på mänskliga rättigheter ser jag inga problem”, sa handelsminister Ewa Björling till SVT-programmet Korrespondenterna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Handelspolitik, Libyen, Utrikesdepartementet
2010-02-10

Haiti behöver långsiktigt stöd

Aleksander Gabelic, Västerbottens-kuriren

“När FN och omvärlden förbereder sig för ett långvarigt engagemang i Haiti måste man ta tillfället i akt att inte bara återuppbygga landet utan att också bygga ett bättre land. Det skriver Aleksander Gabelic, ordförande [...]Demokrati, FN, Haiti, Humanitärt bistånd, Villkorat bistånd
2010-02-10

Haiti behöver långsiktigt stöd

Aleksander Gabelic, Norran

“Över hundra tusen döda, tiotusentals hemlösa och miljoner människor i behov av mat, vatten och mediciner – Haitis folk kommer att behöva omvärldens stöd under lång tid framöver.” Demokrati, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Villkorat bistånd
2010-02-10

Ideologiska skäl att skära i biståndet

Cecilia Dalman Eek, Dagen

“Ungefär 65 miljoner ska skäras bort från informationsanslaget. Det är ytterst oroväckande. Människor behöver få information för att fortsätta ge av sin tid, sitt engagemang och sina pengar.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Informationsanslaget, Partipolitik
2010-02-09

Haiti behöver långsiktigt stöd

Aleksander Gabelic, Arvika Tidning

“Behovet av omedelbara sök- och räddningsinsatser måste kombineras med snabb och effektiv samordning, skriver Aleksander Gabelic.” Demokrati, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Villkorat bistånd
2010-02-05

Uppdatera synen på Västsaharakonflikten

Elias Belkouche m.fl., Dagen

“Marocko är ett utmärkt exempel på att ett muslimskt land klarar av att göra nödvändiga demokratiska reformer och ekonomiska framsteg. På senare tid har landet under kung Mohammed VI gjort många nödvändiga anpassningar mot [...]Algeriet, Demokrati, Marocko, Västsahara
2010-01-28

Ny strategi för Afghanistan

HK, Aftonbladet

“EU borde kunna driva en ny inter­nationell politik som bygger på aktiva biståndsinsatser i stället för bomber. Historien har gång på gång visat att Afghanistans problem inte löses militärt.” Afghanistan, Demokrati, EU, FN, Militärt bistånd
2010-01-27

“Vad höll ni på med?”

Glenn Möllergren, Blekinge läns tidning

“Svenska SIDA kanaliserade miljontals svenska skattekronor till detta maktskifte. Svensk ambassadpersonal deltog i valkampen för Jusjtjenko.” Demokrati, Mediabevakning, Sida, Ukraina
2010-01-22

Så hjälper vi Haiti bäst

Arvika Tidning

“På kort sikt behöver jordbävningsdrabbade Haiti all den internationella katastrofhjälp de kan få. Men på lång sikt är det annat än vanligt utländskt bistånd som de behöver. Då måste det till fungerande samhälleliga institutioner.” Demokrati, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Korruption
2010-01-21

Utan Sida funkar biståndet bättre

Roger Akelius, Expressen

“Det bästa vore att skrota myndigheten helt och i stället införa avdragsrätt för privatpersoner och företag, för gåvor till ett antal noga granskade och utvalda hjälporganisationer.” Demokrati, Resultat, Sida, Utvärdering, Välgörenhet
2010-01-19

Även i ekonomisk nedgång värnar vi en ambitiös biståndspolitik

Dagen

“För oss kristdemokrater är solidaritet med utsatta människor i andra delar av världen en oersättlig del av vår ideologi och politik.” Demokrati, Enprocentsmålet, Partipolitik
2010-01-13

Hårda och mjuka klappar

Gunilla Carlsson, Motala & Vadstena Tidning

“I juletider har många av oss fått möjlighet att ge och ta emot julklappar av olika slag. Hårda eller mjuka. Biståndet förknippas för många som ett sätt att få ge till verkligt behövande.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, EU, Korruption, Zambia
2010-01-05

Att bistå Iran

Martin Tunström, Smålandsposten

“Var går gränsen för att hjälpa befolkningen i diktaturer? Bistånd måste förenas med krav på demokratiska reformer och mänskliga rättigheter, även om det inte alltid kan vara absoluta krav” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Iran, Världsbanken
2009-12-16

Kina härjar i Afrika

Alex Voronov, Eskilstuna-Kuriren

“Pengarna går till samhällsstyrning, reformer. Men det ger inte mat på bordet. Det sa Kenyas premiärminister Raila Odinga under EU:s biståndsmöte i Stockholm för några veckor sedan.” Afrika, Demokrati, Diktaturer, Kenya, Kina, Världsbanken, Villkorat bistånd
2009-12-13

Bistånd till förtryck

Dagens Nyheter

“Men det finns någonting i biståndsministerns formulering som sätter problemet med bistånd i blixtbelysning. Att Sverige och Uganda skulle börja ”dela gemensamma värderingar” är självfallet inget mål. Gunilla Carlsson är inte det minsta intresserad av att [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, HBTQI-personer, Jämställdhet, Uganda
2009-12-08

Fattiga behöver demokrati – inte Sean Penns välvilja

Nima Sanandaji, Fredrik Segerfeldt; SVT Debatt

“Forskare som nobelpristagaren Amartya Sen har visat att hungerkatastrofer mycket sällan äger rum i demokratier, skriver Nima Sanandaji och Fredrik Segerfeldt.” Demokrati, FN, Hunger, Utvärdering
2009-12-01

Kampen mot aids kräver lyhört bistånd

Håkan Thörn, Göteborgsposten

“När biståndsminister Gunnilla Carlsson signalerar skärpta återrapporteringskrav måste man veta att mycket av det mest nödvändiga och fruktbara arbetet med att bekämpa fattigdom på gräsrotsnivå inte kan utvärderas med hjälp av mätbara resultat. … Erfarenheterna [...]Demokrati, HIV/AIDS, Informationsanslaget, Korruption, Utvärdering
2009-11-26

Mod kan inte köpas

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Vilken typ av stöd från omvärlden vill ni ha, frågar jag, och tänker på Birgitta Ohlssons (FP) debattartikel om att ge svenskt bistånd till den iranska frihetskampen (SvD 3/7). Nätverk, svarar Parvin Ardalan och berättar hur [...]Demokrati, Iran, JämställdhetArtikeln är en replik på: ""Vik bistånd till Irans frihetskamp""
2009-11-20

Svårt uppdrag i Afghanistan

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Den militära insatsen ska därför ses tillsammans med den långsiktiga strategi för det svenska utvecklingssamarbetet fram till 2013 som antogs i somras av regeringen.” Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Partipolitik
2009-10-30

Med diplomati som smörjmedel

Maria Jacobson, Piteå Tidning

“Det förödmjukande låg i att här ber en av de vassaste organisationerna på jämställdhet om pengar av länder som tror att de är bäst i världen på jämställdhet. Undantaget svenska SIDA förstås, som i stort [...]Civilsamhället, Demokrati, Jämställdhet, Sida, Sydafrika
2009-10-26

Demokrati leder också till mat på bordet

Johan Söderström, Borås Tidning

“EU:s biståndsmöte är det största under det svenska ordförandeskapet och det som avhandlades var inte mindre än tre av klotets största problem: klimat, fattigdomsbekämpning och demokrati.” Avräkningar, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, Enprocentsmålet, Jordbruk, Villkorat bistånd
2009-10-24

Kinesiskt bistånd utmanar EU i Afrika

Norrköpings Tidningar

“Den kinesiska biståndspolitiken har kolonialistiska drag. Men Afrika kan vinna på den storpolitiska dragkampen.” Afrika, Demokrati, EU, Kina, Villkorat bistånd
2009-10-22

Sova med fienden

Dagens Nyheter

“För det är bara att inse: Demokrati i Zimbabwe kan inte nås genom Robert Mugabe. Ett slut på svält och armod kan inte nås genom bistånd. Ett samregerande, åtminstone i sin nuvarande form, stärker – [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Zimbabwe
2009-10-22

”Svenskt EU-initiativ stöttar lokal afghansk förvaltning”

Carl Bildt, Dagens Nyheter

“Genom att utbilda afghansk militär och polis läggs grunden för att afghanerna kan ta större ansvar för sin egen säkerhet. Bara om säkerheten tillåter kan de nödvändiga och så efterlängtade biståndsinsatserna genomföras.” Afghanistan, Demokrati, EU, FN, Militärt bistånd, Pakistan
2009-10-17

Saltad debattnota

Norrköpings Tidningar

“Biståndsorganisationen Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg skräder inte orden: ‘regeringen och biståndsminister Gunilla Carlsson försöker tysta den fria debatten om biståndspolitiken’.” Demokrati, Informationsanslaget
2009-10-16

Bistånd är bra men mikrolån är ännu bättre

Svenska Dagbladet

“Mikrobankernas verksamhet skapar helt uppenbart förutsättningar för en radikal förbättring av de fattigas villkor. I Kenya finns ett företag, Jamii Bora, som till och med erbjuder försäkringar för sjukdomar och katastrofer. Bankerna har blivit en [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Mikrofinans, RwandaArtikeln är en replik på: "Nu startar jag en staffettdebatt om biståndet!"
2009-09-30

Vårt ansvar för de svältande

Ystads Allehanda

“Men en lika viktig förklaring är avsaknaden av fungerande demokratier. Krig och oroshärdar gör att det finns många människor på flykt i området.” Demokrati, Humanitärt bistånd, Hunger
2009-09-09

Oetiskt att ge fortsatt bistånd

Fredrik Segerfeldt, Göteborgsposten

“Det är kul att forskare tar bladet från munnen och delar med sig av sin kunskap när det gäller bistånd och utveckling. Bo Rothstein bekräftar det jag med emfas hävdat i debatten under lång tid: [...]Demokrati, Forskning och innovation, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2009/09/04/bistandet-maste-fa-en-annan-inriktning/"
2009-09-04

Biståndet måste få en annan inriktning

Bo Rothstein, Göteborgsposten

“Om de styrande, såsom nu ofta är fallet, antingen kan förlita sig på biståndsmedel eller har möjlighet att lägga beslag på landets naturtillgångar, behöver de inte skapa samhällsinstitutioner som har folklig legitimitet och som visat [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, KorruptionArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-08-26

Det finns en bättre väg till fred i Afghanistan

Torbjörn Petterson, Göteborgsposten

“Trots ett hundratal attacker lyckades inte talibanerna stoppa valet i Afghanistan. För att skapa fred krävs nu ökat bistånd, hjälp med att stärka staten samt en omprövad militär strategi, skriver Torbjörn Pettersson, generalsekreterare i Svenska [...]Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Sida
2009-08-21

Stanna i Afghanistan

Reidar Carlsson, Norrtelje Tidning

“Afghanistan är ingen perfekt demokrati. Inte på långa vägar. Men det är inte heller en diktatur. I går genomfördes till exempel första omgången i det afghanska presidentvalet.” Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd
2009-08-14

Bildt prioriterar bort kvinnors rättigheter

Carina Hägg, Svenska Dagbladet

“I regeringens utrikesdeklarationer framhäver Carl Bildt att Sverige ska arbeta för att FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet ska bli verklighet. Men det räcker inte med vare sig med enbart papperspolitik eller humanitärt [...]Demokrati, EU, FN, Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik
2009-08-13

Replik: Bistånd skulle ge mer än militär närvaro i Afghanistan

Peter Weiderud, Värmlands Folkblad

“Just nu är det faktiskt lika rimligt att argumentera tvärtemot det Tolgfors gör, det vill säga att Nato:s närvaro och bombningar bidrar till att öka osäkerheten i regionen. Det finns ingen militär lösning på konflikten. Demokratin: [...]Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Nato, ResultatArtikeln är en replik på: "Sverige i Afghanistan på landets begäran"
2009-08-11

Sverige i Afghanistan på landets begäran

Sten Tolgfors, Värmlands Folkblad

“Insatsen i Afghanistan innebär att Sverige tar ett solidariskt ansvar för utvecklingen mot ett fredligt och demokratiskt Afghanistan.” Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Partipolitik
2009-08-07

Sätt press på Georgiens ledare

Pierre Schori, Svenska Dagbladet

“Trots ett massivt bistånd från EU och USA når pengarna sällan byarna som är i stort behov av hjälp. Ibland kände jag mig som om jag var i Afrika igen, skriver Pierre Schori, nyss hemkommen [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Budgetstöd, Demokrati, EU, Georgien, Ryssland
2009-08-06

replik: Kongo får inget budgetstöd

Magnus Lindell, Göteborgsposten

“Svenskt bistånd i Kongo syftar till att främja demokrati, öppenhet och uppbyggnaden av en rättsstat, skriver Magnus Lindell från Sida i en replik.” Budgetstöd, Demokrati, Kongo, Öppenhet och transparens, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Kongos regering förtjänar inte biståndet"
2009-08-03

Kongos regering förtjänar inte biståndet

Karoline Goldberg, Göteborgsposten

“FN måste tillåta regeringar och biståndsinstitutioner att få reda på var, när och i vilken omfattning krig pågår, så att vi kan reagera när våra pengar görs till krigens flytväst, skriver Karoline Goldberg” Bistånd som påtryckningsmedel, Budgetstöd, Demokrati, FN, Kongo
2009-07-29

”Därför strider svenska soldater i Afghanistan”

Sten Tolgfors, Dagens Nyheter

“I dag har 80 procent av landets befolkning tillgång till grundläggande hälsovård. Före den internationella insatsen var det omkring 8 procent.” Afghanistan, Demokrati, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2009-07-10

Stärk EU:s demokratistöd

Vidar Helgesen, Uppsala Nya Tidning

“EU skulle kunna uträtta betydligt mer än nu genom sitt globala demokratibistånd. Men det förutsätter att Europas egna erfarenheter av demokratisering och konfliktlösning tas till vara, skriver Vidar Helgesen.” Demokrati, EU, Partipolitik
2009-07-04

Rika länder bör ta ansvar

Göteborgsposten

“När biståndspengar ska fördelas måste en tydlig ambition att göra nytta i mottagarlandet vara den största drivkraften – inte pliktskyldighet.” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, G8, Kenya, Skuldavskrivning
2009-07-03

Vik bistånd till Irans frihetskamp

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Öronmärk svenska biståndspengar till den iranska demokratirörelsen.Låt bloggare, sociala medier, kvinnorättsaktivister och studenter få stöd,[…]” Demokrati, Diktaturer, Iran, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2009-06-17

Bistånd får inte bli middag för Mugabe

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Zimbabwe illustrerar ett dilemma i utvecklingspolitiken. Stater som på ett trovärdigt sätt kan ta emot bistånd behöver det egentligen inte. Stater som behöver bistånd saknar förmåga att ta mot det.” Demokrati, Diktaturer, Korruption, Zimbabwe
2009-06-17

Sida har inga trovärdiga mätverktyg

Fredrik Segerfeldt, Svenska Dagbladet

“I maj presenterade regeringen den första sammantagna utvärderingen någonsin av det svenska biståndet. Biståndsminister Gunilla Carlsson var modig och hederlig nog att erkänna: vi vet faktiskt inte om biståndet alls fungerar, på sikt.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Starkt svenskt stöd för biståndet"
I artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Biståndets resultat" (2008-2009)"
2009-06-06

Starkt svenskt stöd för biståndet

Anders Nordström, Svenska Dagbladet

“Biståndet kan bidra till att skapa förutsättningar för utökad handel eller fördjupad demokrati, men biståndet kan aldrig vare sig hållas ansvarigt eller ta åt sig äran för ett lands utveckling.” Biståndets målsättning, Demokrati, Finanskrisen, Handelspolitik, ResultatI artikeln hänvisas till "Sifo-undersökning: Svenskarnas biståndsvilja"
2009-04-29

Med ökat bistånd får de modiga stöd

Cecilia Malmström, Gunilla Carlsson; Göteborgsposten

“De modiga kvinnor och män som satsar sina liv i kampen för ökad frihet och en fredlig övergång till demokrati kan räkna med Sveriges stöd.” Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheterI artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Frihet från förtryck - Skrivelse om Sveriges demokratibistånd" (2008)"
2009-04-24

Fel fokus i biståndet

Cecilia Brinck, Svensk Tidskrift

“”Det är klart att det är viktigt med fungerande demokrati och mänskliga rättigheter och sånt där som de pratar om på konferenserna, men för oss är det viktigare med vatten. Åtminstone just nu.”” Biståndets målsättning, Demokrati, Kenya, Mänskliga rättigheter, Resultat, Vatten
2009-04-20

Vi får det EU vi förtjänar

Ardalan Shekarabi, SVT Debatt

“När ett demokratiskt styrelseskick fortfarande var en avlägsen utopi och Sverige var ett av världens allra fattigaste länder växte nämligen en ny politisk medvetenhet fram.” Demokrati, EU, Handelspolitik
2009-04-16

Bistånd gör mer skada än nytta

Fredrik Segerfeldt, SVT Debatt

“Den helt avgörande faktorn för att sådana förutsättningar ska skapas är ekonomisk tillväxt i fattiga länder. Uthållig fattigdomsminskning är omöjlig utan uthållig ekonomisk tillväxt.” Biståndets målsättning, Demokrati, Korruption, Resultat, SADEV, Utvärdering
2009-03-09

Afrika behöver demokratier

Joe Frans, Carina Hägg, Jan Eliasson; Aktuellt i politiken

“S har formulerat ett nytt program för Afrika. En av de viktigaste punkterna i programmet är att stödja arbetet för demokrati och gott samhällsskick, skriver Joe Frans, Carina Hägg och Jan Eliasson, som ingår i rådslagsgruppen [...]Afrika, Ambassader, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, EU, Partipolitik, Utbildning
2009-01-20

Det viktigaste uppdraget

Mats Skogkär, Sydsvenskan

“Försöket att åstadkomma ett stabilt, demokratiskt Afghanistan har dömts ut många gånger. Inte minst de senaste två årens alla negativa rapporter har gett olyckskorparna vatten på kvarnen.” Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Partipolitik
2009-01-12

Sverige ska vara Ukrainas bäste vän

Gunilla Carlsson, Göteborgsposten

“För att stödja vårt viktiga grannlands europeiska ambitioner lanserar regeringen en ny samarbetsstrategi som fördubblar biståndet till Ukraina till cirka 200 miljoner kronor per år, skriver biståndsminister Gunilla Carlsson.” Bilateralt samarbete, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Sida, Ukraina
2008-11-27

“Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd”

Gunilla Carlsson, Per Schlingmann; Dagens Nyheter

“Vi vill ha ett golv på 0,7 procent av BNI. Det nuvarande enprocentsmålet duger inte som mätare på bra bistånd. Exempelvis kan vi inte alltid göra det som krävs på grund av alltför strikta regler [...]Avräkningar, Demokrati, Enprocentsmålet, OECD, Partipolitik, Ryssland
2008-09-29

Bistånd i demokratins tjänst

Martin Tunström, Smålandsposten

“Inget stort utgiftsområde har som det svenska biståndet varit så befriat från debatt och kontroll, trots att Sverige årligen ger närmare 30 miljarder kronor till insatser i mottagarländerna.” Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet, SADEV, Utvärdering
2008-09-27

“Nu lägger vi om hela vårt demokratibistånd”

Gunilla Carlsson, Dagens Nyheter

“Därför måste biståndspolitiken reformeras. Därför innebär regeringens satsning en omdaning av hela demokratibiståndet.”     Biståndets målsättning, Budgetstöd, Demokrati, Diktaturer, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Frihet från förtryck - Skrivelse om Sveriges demokratibistånd" (2008)"
2008-09-23

Utan mått kan inget mätas.

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Gunilla Carlsson pratar om effektivitetskrav och om förstärkt resultatstyrning. Men hur mäter man exempelvis demokratisk utveckling?” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Resultat, Utvärdering
2008-09-23

”Svenskt bistånd överspelat av kapitalistiska diktaturer”

Sven Oskarsson, Sten Widmalm; Dagens Nyheter

“Forskningsprojekt i Uppsala pekar på en växande konflikt mellan ekonomisk tillväxt och demokratisk utveckling: Bistånd som vill stödja liberala värderingar körs över av nykapitalism i u-länderna.” Afrika, Biståndets målsättning, Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Indien, Kina, Näringsliv, Resultat, Villkorat bistånd
2008-09-19

Ett kontrakt med djävulen

Susanna Birgersson, Eskilstuna-Kuriren

“Här kan man tala om biståndsberoende! Zimbabwe – eller ska vi säga Mugabe? – har kommit att se bistånd som något som han i egenskap av president i en suverän stat har rätt till, och [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Zimbabwe
2008-09-15

Bengt Nilsson: Sida finansierar krigsherrar

Bengt Nilsson, SVT Debatt

“Sverige sviker Afrikas fattiga. Istället för att bidra till demokrati och utveckling, bidrar vårt bistånd till diktatur och fortsatt fattigdom. … Uganda styrs av en president som kom till makten genom väpnat våld och som [...]Afrika, Demokrati, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Moçambique, Resultat, Tanzania, Uganda, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Bok: "Sveriges afrikanska krig""
2008-09-02

Rätt med krav i biståndspolitiken

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Samarbetsländer brukar de länder som är mottagare av bistånd kallas. Namnet avslöjar att stödet inte enbart handlar om att någon ger och någon annan tar emot.” Demokrati, Mänskliga rättigheter, Villkorat bistånd
2008-07-08

Rika och fattiga i Toyako

Norrköpings Tidningar

“De rika åtta har många viktiga uppgifter. Inte minst att leva upp till gamla beslut. Om bistånd till Afrika, för att bara nämna något.” Afrika, Demokrati, G8
2008-06-30

Mugabe i Afrikas mitt

Dagens Nyheter

“Alltså: Stoppa utbetalningarna. Lägg pengarna på hög. En dag kommer de att behövas när en ny demokratisk ledare ska bygga upp ett land där svälten tvingat människor att äta upp utsädet.” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Zimbabwe
2008-06-14

Regeringen urholkar biståndet

Anne Ludvigsson, Norrköpings Tidningar

“Om regeringen avstod en gnutta av de jättelika skattesänkningarna skulle vi ha råd med både insatserna i Tchad, skuldavskrivningar och flyktingmottagande utan att ta från biståndet, skriver Anne Ludvigsson (s), riksdagsledamot från Östergötland.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Flykt och migration, Folkrörelsebistånd, Tchad
2008-06-10

Alliansregeringen urholkar biståndet

Anne Ludvigsson, Dagen

“Allt fler budgetposter läggs in i den totala biståndsbudgeten. Regeringen vill i dag finansiera såväl ambassader, skuldavskrivningar och militärutgifter med biståndet.” Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd, Militärt bistånd, Partipolitik, Skuldavskrivning
2008-05-07

Burma behöver få hjälp

Hallandsposten

“I höstas gick många i Sverige klädd i rött för att stödja munkarnas protester i Burma. De protesterade mot den militärjunta som styrt landet sedan 1962.” Burma, Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Humanitärt bistånd
2008-04-19

Resultatet av svenskt bistånd är diktaturregimer i Afrika

Bengt Nilsson, Expressen

“Det skriver i dag Bengt Nilsson, journalist, som kritiserar det biståndet. Vi har bidragit till att odla fram diktatorer som Mugabe. Historiens dom över Sveriges stöd till våldsutövande despoter i Afrika kan bli mycket hård [...]Demokrati, Resultat, Zimbabwe
2008-03-12

Bistår bistånd

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Den som gillar enkla lösningar bör undvika biståndsseminarier. För hur man än letar, hur man än vänder och vrider på invanda föreställningar, så står inga givna lösningar att finna.” Budgetstöd, Demokrati, Enprocentsmålet, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Bok: "Does foreign aid really work?" (2008)"
2008-02-25

Det kinesiska spöket.

Johan Lagerkvist, Dagens Nyheter

“Frågor om mänskliga rättigheter och demokrati står inte på dagordningen när Kinas roll i Afrika nu snabbt växer. Men även i Kina höjs kritiska röster om maktförhållandet mellan de nya handelsparterna.” Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter
2008-02-01

Ryska journalister behöver stöd!

Maria Ripenberg, Uppsala Nya Tidning

“Motiveringen är att Ryssland är ett “rikt land” som inte “behöver bistånd”. Sedan skyller man på att det var “socialdemokraterna som inledde processen”! Säg, när använder man annars det argumentet för beslut?” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Diktaturer, Mediabevakning, Partipolitik, Ryssland
2008-01-17

Sverige bör fortsätta stödja FN:s program för utveckling

Aleksander Gabelic, Bonian Golmohammadi; Aftonbladet

“Regeringen betonar att biståndet måste ge konkreta resultat. I linje med detta borde man beakta de resultat som FN-organet faktiskt uppnår – till gagn för demokrati och mänskliga rättigheter.” Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2007-11-01

Men demokratin rår de inte på

Kalle Holmqvist, LO-Tidningen

“Det är framför allt arbetet som frivilligorganisationer utför med stöd av Sida som kommer att drabbas. En tydlig politisk markering mot ett alltmer vänstervridet Latinamerika.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Landfokusering, Partipolitik, Sydamerika
2007-10-12

Regeringen fryser 45 mkr till Uganda

Carin Jämtin, Svenska Dagbladet

“I en artikel på SvD Brännpunkt den 10/12 hävdar Birgitta Ohlsson (fp) att ”regeringen fortsätter ösa pengar över regimen” i Uganda trots att den ugandiska regeringens brist på respekt för mänskliga rättigheter. Ohlsson har fel. Sverige har [...]Demokrati, UgandaArtikeln är en replik på: "Stoppa biståndet till Uganda!"
2007-10-11

Regeringen stöder diktaturer

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Bistånd till lidande folk i diktaturländer ska kanaliseras via frivilligorganisationer eller FN/EU och aldrig gå direkt in i enväldessystemen.” Demokrati
2007-10-03

Bistånd på villovägar

Dagens Nyheter

“För sköra demokrater, med svaga eller inga kontrollorgan och fattig befolkning, riskerar biståndet alltid att göda korruption. Å andra sidan: vore folket inte fattigt skulle inte Sida och hjälporganisationerna behöva vara där.” Civilsamhället, Demokrati, Korruption, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-09-28

Riktat bistånd stödjer demokratiprocesser

Sara Enetoft mfl; Helsingborgs Dagblad

“Varje dag dör cirka 30 000 barn på grund av fattigdomsrelaterade orsaker. Med denna ofantliga siffra i bakhuvudet ska vi dock vara medvetna om att barnadödligheten, genom biståndspengar, halverats sedan 1970-talet. Antalet barn som går [...]Barn och unga, Demokrati, Hälsa, Partipolitik, Resultat
2007-09-25

”Rädda demokratistöd”

Agneta Dreber, Elisabeth Hedborg, Sven Hirdman, Olof Kleberg, Michael Sohlman, Daniel Tarschys; Dagens Nyheter

“Sex Rysslandskännare kräver förnyat stöd till ryska grupper.” Civilsamhället, Demokrati, Ryssland
2007-09-11

“Öronmärk en miljard”

Birgitta Ohlsson, Dagens Nyheter

“Fp-profil kräver att bistånd ska inriktas på yttrandefrihet i u-länder.” Demokrati, Diktaturer, Mediabevakning, Partipolitik
2007-09-07

”Ohlsson gav en falsk bild av mitt land”

Mary S Mubi, Svenska Dagbladet

“Jag är bestört över Birgitta Ohlssons påhopp och falska anklagelser mot mitt land Zimbabwe, som hållit regelbundna val sedan 1980.” Demokrati, ZimbabweArtikeln är en replik på: "Stoppa helvetet i Zimbabwe"
2007-09-04

Diktaturer ska inte få bistånd

Hannes Persson, Vestmanlands Läns Tidning

“[…] “kraftsamla” och “fokusera”, som biståndsminister Gunilla Carlsson (m) talar om, får inte leda till sänkt biståndsbudget.” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Landfokusering
2007-08-30

Ta inte bort stödet till demokrati i Kina

Martin Lindblom, LO-tidningen

“Biståndsminister Gunilla Carlsson vill minska antalet länder som erhåller bilateralt bistånd från dagens 70 till hälften.” Demokrati, Kina, Partipolitik
2007-08-28

Bistånd är inte procentmål

Ystads Allehanda

“Bistånd är en av de svåraste politiska frågorna som finns. Syftet är gott; att lindra nöden och skapa möjligheter för framtida utveckling.” Demokrati, Enprocentsmålet, Handelspolitik, Korruption, Partipolitik, Sida
2007-08-28

Bra men inte bättre

Norran

“Den svenska biståndspolitiken är ett kärt gammalt trätoämne. Vilka länder ska få bistånd, hur mycket och hur det ska utformas, är tre ständigt återkommande frågor.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Landfokusering
2007-08-28

Regeringen ger fel signal till Kina

Aftonbladet

“Det allvarligaste problemet i det nya förslaget är dock att regeringen drar in det bilaterala biståndet till miljö, demokrati och mänskliga rättigheter i Kina.” Bilateralt samarbete, Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter
2007-08-27

Varför bistånd till Kina?

Göteborgsposten

“Sverige ger så kallat demokratibistånd till Kina. Varför det? Tanken att några miljoner från Sverige skall göra kommunistpartiets bossar i Peking mera försonligt inställda till möjligheten att förlora ett demokratiskt val är mer än lovligt [...]Demokrati, Kina, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Se över hur biståndspengarna används men sänk inte nivån"
2007-08-27

Pengar är inte allt

Dagens Nyheter

“Det är bra att den nya biståndspolitiken kopplar samman demokrati och respekt för mänskliga rättigheter med fattigdomsbekämpning. Men varför ska biståndet uppgå till 30 miljarder?” Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet, Korruption, Mänskliga rättigheter
2007-08-27

“Vi slopar biståndet till Kina och Vietnam”

Gunilla Carlsson, Dagens Nyheter

“Biståndsminister Gunilla Carlsson presenterar den nya biståndspolitiken: Vi reducerar antalet biståndsländer från dagens 70 till 33. Det är inte effektivt att sprida ut biståndspengarna på ett 70-tal länder.” Demokrati, Landfokusering, Mänskliga rättigheter
2007-08-16

Sluta dalta med Afrikas krokodiler

Stefan Fölster, Svenska Dagbladet

“Vad kan då Sverige göra? Det räcker faktiskt inte med EU- linjen att ge lite pengar till olika civila organisationer samt den milda blockaden av militärexport och banktjänster. Det duger inte heller att Sverige slussar [...]Demokrati, Korruption, Zimbabwe
2007-08-06

Mata Mugabe

Erik Svenning, Sydsvenskan

“Zimbabwe rankas som världens sämst skötta ekonomi. Igår varnade FN:s organ för matprogram, WFP, för en svältkatastrof i vinter om inte det humanitära biståndet ökar. […] Mer humanitärt stöd är ett stöd till Mugabes regim. [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe
2007-06-26

Strypt demokratibistånd – kasta pengarna i sjön

Keth Thapper, Aftonbladet

“En effektiv fattigdomsbekämpning med målet att nå en hållbar, varaktig utveckling kräver demokratiska, oberoende sociala parter, såväl arbetstagare som arbetsgivare. En stabil arbetsmarknad med tydliga spelregler och självständiga parter är en förutsättning för tillväxt, såväl ekonomiskt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Partipolitik, Ryssland
2007-06-18

Replik: “Vi kommer aldrig att svika Rysslands demokratiska krafter”

Gunilla Carlsson, Aftonbladet

“Detta innebär inte att jag anser att allt är som det ska i Ryssland, eller att jag blundar för de stora problem som finns i vårt grannland. Tvärtom. Jag och regeringen är oroad över hur [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, RysslandArtikeln är en replik på: "Svik inte det ryska folket"
2007-06-14

Groteskt PR-inlägg av Maria Leissner om bistånd

Svante Weyler, Svenska Dagbladet

“Afro-optimisterna rycker också ut. Maria Leissner skriver om en ”veritabel demokratirevolution” i Afrika, om hög tillväxt på hela kontinenten.” Afrika, Demokrati, Enprocentsmålet, ResultatArtikeln är en replik på: "Afrika på god väg - hög tillväxt och färre konflikter"
2007-06-12

Afrika på god väg – hög tillväxt och färre konflikter

Maria Leissner, Jakob Simonsen; Svenska Dagbladet

“Bengt Nilsson fortsätter att hamra in den slentrianmässiga eländesbeskrivningen av Afrika – en bild som inte bara har lätt koloniala undertoner utan också är osann. Låt oss se på verklighetens siffror och fakta.”   Afrika, Demokrati, Korruption, ResultatArtikeln är en replik på: "Sverige göder Afrikas diktaturer"
2007-06-05

Sverige göder Afrikas diktaturer

Bengt Nilsson, Svenska Dagbladet

“Trots valfusk och korruption får diktatorer fortsatt svenskt bistånd. Afrika behöver demokrati, […]” Afrika, Demokrati, Diktaturer, G8, Korruption, Resultat
2007-06-04

“Svik inte det ryska folket”

Lars Bengtsson, Keth Thapper, Torbjörn Strandberg; Aftonbladet

“Men biståndsminister Gunilla Carlsson har inte heller försökt driva på att OECD ska godkänna stöd till det civila samhället i länder med demokratiunderskott. […] När den svenska regeringen nu fasar ut biståndet till det civila [...]Avräkningar, Civilsamhället, Demokrati, Mediabevakning, Näringsliv, OECD, Ryssland, Sida
2007-05-28

Vårt bistånd ger resultat

Göran Holmqvist, Expressen

“Jag instämmer i behovet av debatt. Bistånd väcker känslor och det är oerhört komplexa frågor som inrymmer många politiska ställningstaganden på en gång. Det berör många människor och mår bra av att ifrågasättas.” Afrika, Demokrati, Moçambique, ResultatArtikeln är en replik på: "Sidas bistånd förstör för Afrikas fattiga"
2007-05-16

Ryssslands demokratiska krafter behöver svenskt bistånd

Martin Uggla mfl; Göteborgsposten

“Samtidigt som president Putin visar alltmer auktoritära tendenser planerar den svenska regeringen att dra in större delen av stödet till Rysslands demokratiska krafter. Om förslaget går igenom kan det få ödesdigra konsekvenser.” Demokrati, Partipolitik, Ryssland
2007-04-22

Bolag bättre än bistånd

Dagens Nyheter

“Så länge världen är en orättvis plats kommer bistånd att behövas. Men i längden fungerar stödet som konstgjord andning. Den långsiktiga lösningen är en annan.” Demokrati, Näringsliv, Resultat, Swedfund
2007-04-17

Demokratin är förlorad

Borås Tidning

“Sverige har under de senaste åren skänkt 500 miljoner kronor till Ryssland i bistånd. Men det skall det bli ändring på. I vårbudgeten aviserades att biståndet helt avvecklas denna mandatperiod.” Demokrati, Ryssland
2007-04-14

Sverige kan göra en viktig insats för att reformera IMF

Sven Elander, Kenneth Hermele; Aftonbladet

“Vad världen behöver är en demokratisk och politiskt legitim internationell institution som kan upprätthålla finansiell stabilitet. Men tyvärr är IMF inte demokratiskt uppbyggd.” Demokrati, IMF (Internationella valutafonden)
2007-03-28

Trist debatt om procenten

Martin Tunström, Smålandsposten

“Men Carlsson själv kan bli ministern som ökar legitimiteten för den biståndspolitik som varit i fritt fall. Bidrag till regimer som inte respekterar mänskliga rättigheter har steg för steg underminerat tilltron till den svenska linjen. [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Utvärdering
2007-03-21

FN-rapport: Vattenbrist redan verklighet – och värre blir det

Johan Rockström mfl; Göteborgsposten

“Trenden för svenskt bistånd har under senare år varit en prioritering av stöd till demokratiseringsprocesser och mänskliga rättigheter. Detta stöd är viktigt men riskerar att undermineras om inte grundpelarna för stabil samhällsutveckling, våra mark- och [...]Demokrati, FN, Jordbruk, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Vatten
2007-03-08

Ingen demokrati utan fria domstolar

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Sedan 2005 har Sveriges totala bistånd till Uganda ökat. Det är dags att börja fundera på om Museveni gjort sig förtjänt av en endaste krona.” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Uganda
2007-01-29

Ett nytt bistånd

Martin Tunström, Smålandsposten

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) har tydligt deklarerat att antalet mottagarländer skall bli färre och biståndet effektivare. Krav på mänskliga rättigheter och demokratiska reformer skrivs in som villkor för insatser.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringslivsbistånd, Swedfund, Villkorat bistånd
2007-01-03

En insats för Kongos folk

Martin Tunström, Smålandsposten

“Men ett slags demokratibistånd som inte lika ofta får berättigad uppmärksamhet är det svenska militära internationella insatserna.” Avräkningar, Demokrati, Kongo, Militärt bistånd
2006-12-17

Efterlyses: en konstruktiv borgerlig biståndsdebatt

Mattias Johansson, Captus Tidning

“Det är sant att flera afrikanska stater styrts av envåldshärskare och att givarländer – Sverige inget undantag – varit alltför lättvindiga och oförsiktiga med hur dessa ledare fått tillgång till biståndsmedel. Idag är dock flertalet [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Partipolitik
2006-11-12

Vapen formar inte demokrati

Hans Corell, Svenska Dagbladet

“Många kan bistå på rättsområdet. FN och Världsbanken har program för rättsligt tekniskt bistånd. Men enskilda stater, däribland Sverige, bör prioritera det rättsliga biståndet i ännu högre grad.” Demokrati, FN, Militärt bistånd, Världsbanken
2006-11-11

Utrota fattigdomen!

Bertil Persson, Svensk Tidskrift

“En miljard människor svälter idag. De lever på mindre än en dollar om dagen. Detta är inte acceptabelt för ett land med Sveriges humanistiska och kristna tradition, även om vår skuld för situationen är relativt [...]Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet
2006-04-11

Unionens palestinska dilemma

Mats Skogkär, Sydsvenskan

“Utrikesministrarna inom EU enades vid sitt möte i Luxemburg igår om att tills vidare avbryta allt ekonomiskt bistånd till den Hamasledda palestinska regeringen.” Demokrati, EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2006-03-12

Sverige påverkar Uganda i demokratisk riktning

Annika Söder, Svenska Dagbladet

“Det är genom dialog och genom vårt bistånd som vi kan vara med och påverka utvecklingen i Uganda i en demokratisk riktning.” Demokrati, Handelspolitik, Resultat, UgandaArtikeln är en replik på: "Sluta dalta med president Museveni!"
2006-03-07

Sluta dalta med president Museveni!

Sverker Finnström, Andres Sjögren; Svenska Dagbladet

“Vi välkomnar frysningen av budgetstödet, och förutsätter att den svenska regeringen i sin analys av valen ser till valprocessen i dess helhet, och inte kompromissar i sin syn på vad som utgör fria och rättvisa [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Budgetstöd, Demokrati, Partipolitik, Uganda
2005-11-28

Moderaternas Jarl Hjalmarson Stiftelse arbetade för att Baltikums inträde i EU

Cecilia Brinck, Barometern

“– Tidigare har fokus legat på närområdet; framför allt på de baltiska länderna. Under 90-talet representerade de mer än hälften av vår verksamhet. En viktig uppgift var att tala för de baltiska ländernas EU-medlemskap. I [...]Demokrati, Landfokusering, Partinära bistånd, Partipolitik, Projektstöd
2005-11-16

Partiernas egen politiska biståndsverksamhet – hur ser den ut?

Cecilia Brinck Barometern

“Partinära demokratibistånd – vad är det? Bistånd sköts väl av Sida och av de organisationer som specialiserat sig på sådant – inte av politiska partier!” Demokrati, Kvinnor, Partinära bistånd, Partipolitik, Sida
2005-10-15

Inga skott hörs längre i Sarajevo…men fredsavtalet står i vägen för demkokratin

Olle Svenning , Aftonbladet

“Civilisation kan inte återupprättas förrän folk har någonting de kan kalla hem. Jag tänker på stormuftins vänliga ord som Sveriges bistånd när jag läser Sidas rapporter och talar med Bo Elding och Joakim Molander som [...]Bosnien-Hercegovina, Demokrati, Resultat, Sida
2005-07-28

Anna Wåglund Söderström: Vifta inte bort fattigdomen

Anna Wåglund Söderström, Expressen

” “Utrota fattigdomen nu” har helt rätt i att västvärlden, framförallt EU och USA, för en handelspolitik som är orättvis mot fattiga länder. … Men istället för att, som kampanjen vill, låta diktaturer vara med [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Rättvis handel
2005-07-09

Fattiga länder måste ta ansvar

Karl-Anders Larsson m.fl. Svenska Dagbladet

“Fattigdomen kommer inte att utrotas inom överskådlig tid utan skuldavskrivningar, ökat bistånd och rättvisare handelsvillkor. Men den kommer heller inte att utrotas om vi intalar oss att pengar är det enda problemet.” Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, Handelspolitik, Kvinnor, Skuldavskrivning
2005-04-25

Långsam förändring mot demokrati

Lars Herrström, Norrköpings Tidningar

“Man kan undra om denna demokratiutveckling skulle bromsas upp om inget bistånd skulle slussas in till dessa organisationer/samhällen, men det är det tyvärr omöjligt att svara på, även om det verkar så att biståndet har [...]Demokrati, Kambodja, Laos, Mänskliga rättigheter, Resultat, Vietnam
2005-04-09

Europa måste stödja oliktänkandet i Vitryssland

TOBIAS LJUNGVALL, M.FL., NORRKÖPINGS TIDNINGAR

“Europa måste bli generösare, och samtidigt mer fokuserat, i sitt stöd till vitrysk demokratisering. Just nu överväger EU en omfattande lista av demokratiseringsåtgärder. (…) Det centrala problemet i varje diktatur är det avsiktliga förtrycket av [...]Demokrati, EU, Folkrörelsebistånd, Landfokusering, Projektstöd, Utvärdering, Vitryssland
2005-03-27

Debatt 27/3 Val i Zimbabwe: Folket behöver allt vårt stöd

KJELL FRANSSON M.FL., GÖTEBORGSPOSTEN

“Nu mer än någonsin behöver organisationerna i Zimbabwe vårt stöd. I detta läge är det viktigt att vi i omvärlden, trots stora praktiska svårigheter, visar vår solidaritet. På kort sikt gäller det att sätta ljuset [...]"Bad governance", Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Rättvis handel, Zimbabwe
2004-12-13

Export av demokrati ny nisch i biståndspolitiken

Dagens Nyheter

“I och för sig finns det goda skäl att glädjas över att exporten av demokratiska ideal blivit en så expansiv nisch i biståndsbranschen, men val är dessvärre ingen garanti för demokrati…Valen riskerar att förbli en [...]Demokrati, EU, Korruption, Moçambique, Utrikesdepartementet, Villkorat bistånd
2004-11-25

Enskild äganderätt vägen ut ur fattigdomen

Anders Isaksson, Dagens Nyheter

“De fattiga saknar vad människor i industriländerna tar för självklart, nämligen legala rättigheter till sin egendom… I de fattiga länderna har utvecklingen stannat på halva vägen, äganderätten har förblivit en exklusiv angelägenhet för de högre [...]Äganderätt, Demokrati, FN, Jordbruk
2001-06-21

Att kämpa mot fattigdom

Tidningen Ångermanland

“Svenska socialdemokratiska regeringar har under årens lopp dessvärre gett bistånd till militärdiktaturer och därigenom bromsat en demokratisk utveckling i fattiga länder.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, Diktaturer, Enprocentsmålet, EU, FN, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik
2001-02-10

Ny politik rättar inte gamla fel

Norrköpings Tidningar

“Det enda bistånd som nu betalas ut är det till organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati. Nu hotar Zimbabwes regering att helt enkelt slänga ut Sveriges ambassadör och stänga ambassaden.” Ambassader, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Zimbabwe

Dokument om Demokrati (57 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-03-08

Suffocating the Movement – Shrinking space for women’s rights (2018)

Kvinna till kvinnaCivilsamhället, Demokrati, Jämställdhet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-12-20

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 2018–2022

UtrikesdepartementetDemokrati, Mänskliga rättigheter1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-12-07

End of Strategy Evaluation of the Zanzibar Legal Services Centre

SidaDemokrati, Mänskliga rättigheter, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-11-08

The Global State of Democracy

- Exploring Democracy’s Resilience

IDEADemokrati2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-06-30

Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2014 – 2018

- UD 14.041

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Demokrati, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-06-29

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

UtrikesdepartementetDemokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-04-21

Turkiets förvandling

- Så stryper Erdogan demokratin

Olof Palme International Center, Tankesmedjan TidenDemokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Turkiet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-03-15

Utnyttjande av utvecklingssamarbetet för att motverka det krympande utrymmet för civilsamhället

Civilsamhället, Demokrati, Press- och yttrandefrihet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-11-01

Evaluation of Sida’s Support to the Gorée Institute (2012-2015)

- Sida Decentralised Evaluation 2017:1

SidaAfrika, Demokrati, Fred och säkerhet, Resultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-10-24

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 2016-2020

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Bolivia, Demokrati, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-06-13

Tio Policyförslag som tar Europa ur krisen

- Antologi med lösningsorienterade inlägg

Global UtmaningDemokrati, EU, Flykt och migration, Hållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-26

Krympande utrymme för det civila samhället

Arena IdéCivilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-02-16

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia 2016-2020

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Demokrati, Jämställdhet, Liberia, Mänskliga rättigheter1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-12-15

Making Development Work

- The Quality of Government Approach

- EBA 2015:07

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Demokrati, Korruption, Resultat11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-10-09

Causes of Communal Conflicts

- Government Bias, Elites, and Conditions for Cooperation

- Development Dissertation Brief 2015:06

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Demokrati, Fred och säkerhet, Sudan, Sviktande stater, Sydsudan11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-09-23

Evaluation of the Project “Improving Judicial Efficiency” (Bosnia and Herzegovina)

- Final report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:40

SidaBosnien-Hercegovina, Demokrati, Mänskliga rättigheter4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-08-13

Media Assistance and Elections

- Toward an Integrated Approach

IDEADemokrati, Press- och yttrandefrihet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-01

External Evaluation of Restless Development Tanzania Programmes 2007 – 2015

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluations

SidaDemokrati, Hälsa, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-04

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique

- 2015-2020

UtrikesdepartementetDemokrati, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Moçambique1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-05-03

Evaluation of FORUM-ASIA’s Performance and Achievements (2011-2014)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:23

SidaAsien, Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-05-01

Evaluation of the Core Support to the Center for Investigative Reporting, CIN 2011-2014

- Sida Decentralised Evaluation 2015:22

SidaBosnien-Hercegovina, Demokrati, Mediabevakning, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-22

Rethinking Civil Society and Support for Democracy

- EBA 01/2015

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd, Mänskliga rättigheter11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-02-25

Amnesty International Report 2014/2015

AmnestyDemokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-02-11

International party assistance – what do we know about the effects?

- EBA 2014/03

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Demokrati, Forskning och innovation, Partinära bistånd, Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-02-07

Public participation in constitution building; an effective strategy for enhancing democracy?

- Development Dissertation Brief 2015:04

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Demokrati, Samhällsaktörer11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-01-19

Institutional Impediments and Reluctant Actors – The Limited Role of Democracy Aid in Democratic Development

- EBA Dissertation Briefs Series 2015:01

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)"Bad governance", "Good governance", Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsformer, Demokrati, Diktaturer, Forskning och innovation, Fungibilitet, Humanitärt bistånd, IMF (Internationella valutafonden), Korruption, Partinära bistånd, Sida, Världsbanken11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2014-10-01

Evaluation of the Development Programme for Turkish Judiciary

- Final Report

- Sida DecentralisedEvaluation 2014:46

Demokrati, Mänskliga rättigheter, Sida, Turkiet4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-08-25

Demokratisering i det Globala Syd

- (Opprinnelig arbeidstittel: Demokratiets historie); Redaktører: Prof. Raino Malnes og Dr. Dag Einar Thorsen; Utgivelse: august 2014

Demokrati2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-06-04

Så respekteras Mänskliga rättigheter i arbetslivet 2014

- Hot, avsked, fängelse, sexuella trakasserier, tortyr och i värsta fall mord drabbar fortfarande arbetstagare och fackligt aktiva runt om i världen!

- LO-TCO Biståndsnämnd 2014 års rapport

Förenta Nationerna (FN), LO-TCO BiståndsnämndAnständiga arbetsvillkor, Burma, Colombia, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Qatar, Sida, Vitryssland, Zambia12) Dokumenttyp ej angiven
2014-06-04

Development First, Democracy Later?

IDEADemokrati2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-06-01

Dränkta rättigheter, flytande ansvar

- En rapport om övergrepp runt bygget av Colombias största vattenkraftverk och de svenska aktörernas ansvar

- Rapport #70

Diakonia, Latinamerikagrupperna, Svenska Kyrkan, SwedwatchColombia, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Vatten4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-02-02

Democracy in Crisis: Corruption, Media, and Power in Turkey

Freedom HouseDemokrati, Korruption, Mediabevakning, Press- och yttrandefrihet, Turkiet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-01-01

Democracy and human rights 2014

SidaDemokrati, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Resultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-12-01

Demokratiernas förbund

- de kommande hundra årens världssamfund

TimbroDemokrati, FN, Rådet för MR2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-03

Freedom on the net 2013

- A global assessment of internet and digital media

Freedom HouseDemokrati, Diktaturer, Mediabevakning, Press- och yttrandefrihet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-01

Freedom of the Press 2013

- Middle East Volatility Amid Global Decline

Freedom HouseDemokrati, Mediabevakning, Press- och yttrandefrihet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-09-26

Institutional Impediments and Reluctant Actors

- The Limited Role of Democracy Aid in Democratic Development

Göteborgs UniversitetDemokrati, Resultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-09-01

En helt ny värld

- Mänskliga framsteg i globaliseringens tidevarv

TimbroDemokrati, Hälsa, Handelspolitik, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

Ett rättvist liv

- Svenska fackens globala engagemang

LO-TCO BiståndsnämndDemokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

PALMECENTER – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

PalmecenterCivilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

Democratic Trajectories in Africa: Unravelling the Impact of Foreign Aid

United Nations University (UNU)Afrika, Biståndsformer, Demokrati2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

Afghanistan After 2014. Five Scenarios.

FOIAfghanistan, Demokrati2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-09-20

Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter – Landrapport Kenya

SadevDemokrati, Kenya, Mänskliga rättigheter8) Sadev
2012-09-20

Leder demokratibistånd till demokratisering?

SadevDemokrati, Resultat8) Sadev
2012-09-20

Demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter

- resultat av svenskt bistånd

SadevDemokrati, Mänskliga rättigheter, Resultat8) Sadev
2012-01-20

Support for Democracy and Human Rights – Cambodia & Vietnam

SadevDemokrati, Kambodja, Mänskliga rättigheter, Vietnam8) Sadev
2012-01-20

Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter – Landrapport Serbien

SadevBilateralt samarbete, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Serbien8) Sadev
2012-01-20

Utvärdering av Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i Guatemala, 1997-2010

SadevDemokrati, Guatemala, Mänskliga rättigheter8) Sadev
2012-01-01

Freedom of the Press 2012

- Breakthroughs and Pushback in the Middle East

Freedom HouseDemokrati, Mediabevakning, Press- och yttrandefrihet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-01

Freedom of the Press 2011

- signs of change amid repression: selected data from freedom house’s annual press freedom index

Freedom HouseDemokrati, Mediabevakning, Press- och yttrandefrihet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-11-10

Rysk demokrati – inte längre lika viktig?

- En rapport om Sveriges demokratibistånd till Ryssland

ÖstgruppenDemokrati, Ryssland2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-01-01

Toward a Brighter Future:

- A Transantlantic Calll for Renewed Leadership and Partnerships in Global Development

The German Marshall Fund of the United States (GMF)Demokrati, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2004-01-01

Att leva är meningen med livet

- Om samtalsgruppens läkande kraft – kvinnor på Västbanken berättar

Kvinna till kvinnaDemokrati, Israel, Kvinnor, Palestina2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-01-01

Decentralisation and Democratic Governance Experiences from India, Bolivia and South Africa

Expert Group on Development Issues (EGDI)Bolivia, Demokrati, Indien, Sydafrika7) EGDI-rapporter 1998-2003
2002-01-01

Studies in brief: Global Governance in the 21st Century: Alternative Perspectives on World Order

Expert Group on Development Issues (EGDI)Demokrati, Governance7) EGDI-rapporter 1998-2003
1976-08-11

Fackföreningsrörelsens roll i Nigerias utvecklingsprocess

SidaAfrika, Demokrati, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1976-08-11

Fackföreningsrörelsens roll i Tunisiens utvecklingsprocess

SidaDemokrati, Näringsliv, Tunisien3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

Evenemang om Demokrati (140 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-06-28 Feministisk utrikespolitik – opportunism eller framtiden för svensk utrikespolitik? Olof Palmes Internationella Center välkomnar dig till ett rapportsläpp och samtal om Sveriges feministiska utrikespolitik den 28 juni kl. 13:00. Utrikesminister Margot Wallström (S) kommer att ge sin syn på vägen framåt för den feministiska utrikespolitiken, [...] Olof Palme International Center "Good governance", Demokrati, Ekonomisk jämlikhet, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2018-05-23 Teater för samhällsförändring Till vår stora glädje visade det sig att intresset för att delta på teater-eventet som hålls den 24/5 var så pass stort att Svalorna Latinamerika nu beslutar att anordna ytterligare ett event den 23/5 så [...] Svalorna Latinamerika "Bad governance", Barn och unga, Demokrati, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Sociala skyddsnät
2018-05-24 Populism and Competitive Authoritarianism in Latin America Although military rule disappeared in Latin America after 1990, other forms of authoritarianism persisted. Competitive authoritarianism, in which democratic institutions exist but incumbent abuse skews the playing field against opponents, emerged in Peru, Venezuela, Bolivia, [...] Latinamerikainstitutet Demokrati
2018-04-10 Presidentvalet i Ryssland: Analys av utfallet och om framtiden Medverkan av Pavel Tjikov, advokat, ledare för ryska människorättsorganisationen Agora, Kalle Kniivilä, journalist, författare till flera böcker om Ryssland och ryskt vardagsliv och Olof Kleberg, journalist, vice ordförande i OSSE-nätverket samtalsleder. Det ryska presidentvalet genomförs den 18 mars. [...] ABF Stockholm, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, Sällskapet för studier av Ryssland Öst- och Centraleuropa samt Centralasien Demokrati, Ryssland
2018-04-18 Human trafficking – the slavery of our time Human trafficking in all forms is a violation of human rights, and more persons than ever around the world become victims of sexual exploitation, forced labour and slavery. The increasing number of migrants, refugees and [...] Sida Demokrati, Flykt och migration, FN, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Sida
2018-03-26 Konferens: Hur tar demokratin revansch? Förra året var det värsta året för demokratin på flera årtionden. Rättssäkerheten och pressfriheten försämrades i 70 länder, enligt en genomgång som gjorts av tankesmedjan Freedom House. I länder som Polen, Turkiet, Colombia och stormakter [...] LO, SACO, TCO Demokrati, Mänskliga rättigheter
2018-03-16 Miljöförsvarare med livet som insats Alicia och Laura berättar om situationen i länderna. Vilka aktörer bär ansvaret? Vad kan vi göra för att vända den eskalerande trenden med hot mot MR- och miljöförsvarare? Hur kan vi stötta lokala grupper, småbrukare [...] Forum Syd, Jordens Vänner Demokrati, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2018-03-14 Belarus: Engagemang för frihet och utveckling En hel dag med fokus på dagsaktuella frågor i Belarus, rörande allt från akademisk (o)frihet och oberoende journalisters villkor till Sveriges och EU:s möjlighet att påverka utvecklingen i landet i positiv riktning. (Ett evenemang inom [...] Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2018-03-20 Biståndet och korruptionen Korruption är i många länder ett allvarligt utvecklingshinder. Sverige har länge betonat vikten av att arbeta mot korruption i biståndet. Biståndet måste kunna stötta ett långsiktigt förändringsarbete för att bygga en rättsstat med en ansvarstagande [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Transparency International Sverige Civilsamhället, Demokrati, Korruption
2018-03-21 Seminarium: Är unga dagens fredsbyggare? Den 21 mars bjuder LSU – Sveriges ungdomsorganisationer in till ett kostnadsfritt panelsamtal om ungas organisering för fredsbygge. Samtalet kommer kretsa kring Resolution 2250- unga, fred och säkerhet och Agenda 2030 med fokus på mål [...] LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer Barn och unga, Civilsamhället, Demokrati, Fred och säkerhet
2018-03-02 Det ovissa läget i Honduras Latinamerikagrupperna och Internationella Solidaritetskommittén bjuder till ett seminarium och kulturafton om det ovissa politiska läget i Honduras. Statskuppen som skakade Honduras svaga demokrati år 2009 har följts av en ökad kriminalisering av folkrörelser, större centralisering [...] Civilsamhället, Demokrati, Honduras, Mänskliga rättigheter
2018-02-28 Bolivia och demokratin Evo Morales, Bolivias förste president från urbefolkningen, kom till makten 2006 efter ett presidentval i vilket han fick betryggande majoritet. I ett land där urbefolkningen utgör ungefär halva befolkningen som utsatts för ett omfattande förtryck [...] ABF Stockholm, Latinamerikainstitutet Bolivia, Demokrati
2018-02-20 Ett självständigt Kurdistan – En framtida verklighet? Efter folkomröstningen i irakiska Kurdistan står det klart att kurderna vill ha en självständig stat. Ett besked som skapar oro hos grannländerna. Inte minst i Turkiet. Efter omröstning om kurdisk självständighet agerade båda Turkiet och [...] Medelhavsmuseet, Re:Orient, Södertörns högskola, Uppsala Universitet Demokrati, Irak, Iran, Kurdistan, Turkiet
2018-03-15 Indien i förändring Indien brukar kallas världens största demokrati med över en miljard invånare. Landet är ett myller av kulturer, språk och religioner. Moderna megastäder trängs med ålderdomliga landsbyar. En världsledande IT-industri har utvecklats i ett land som [...] ABF Stockholm Demokrati, Indien
2018-02-05 Nya oroligheter i Iran Presidentvalet i maj vanns av den något mera reforminriktade kandidaten Rohani, men fortfarande styrs den islamska republiken ytterst av det islamska religiösa ledarskapet. Nyligen har oroligheter och demonstrationer brutit ut som krävt dödsoffer. Landets unga [...] ABF Stockholm Demokrati, Iran, Saudiarabien
2018-02-13 Agenda 2030 – kommer ungas framtid att bli en valfråga? Unga mellan 16-25 år tycker att klimatförändringarna är den viktigaste samhällsfrågan idag, enligt en undersökning från WWF/Sifo. Sverige har tagit på sig en ledarroll i arbetet med hållbar utveckling och för att uppnå de 17 [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Global Utmaning Demokrati, Klimat & miljö
2018-01-15 FUF-fåtölj: Venezuela – från föregångsland till krissituation Under första decenniet av 2000-talet ansågs Venezuela vara ett välmående land i Latinamerika. Fattigdomen minskade, alla medborgare fick rätt till utbildning och sjukvård, mediciner subventionerades och det fanns en allmän framtidstro. Men det sjunkande oljepriset [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Demokrati, Ekonomisk jämlikhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Venezuela
2017-12-11 Panel Discussion: Empowering Youth for Climate Action “We are the first generation to feel the impact of climate change, and the last generation that can do something about it.” This was deeply expressed by the former President of United States Barack Obama when [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Barn och unga, Demokrati, Klimat & miljö
2017-12-14 Perspektiv från Myanmar på landets utmaningar Efter valen 2015 fick Myanmar för första gången på över femtio år en delvis folkvald regering. Landet har de senaste åren påbörjat en skör demokratiseringsprocess. Trots framsteg är utmaningarna vad gäller mänskliga rättigheter, demokrati och [...] Utrikesdepartementet Burma, Demokrati, Mänskliga rättigheter
2017-12-04 Demokratins villkor i Vietnam och Thailand Inledningen av vad som kallats ’Asiens århundrade’ har kantats av massiva proteströrelser i snart sagt de flesta Öst- Syd- och Sydöstasiatiska länder. Vietnam är inte något undantag i detta avseende. Protester i Vietnam har bl [...] ABF Stockholm Demokrati, Vietnam
2017-11-08 Land – a Common Good or a Good Investment? Welcome to a discussion about democratic and sustainable use of land and how it is affected by current land policy and today’s global food system. From many places all over the world alarming reports are [...] Afrikagrupperna Demokrati, Hållbar utveckling, Jordbruk, Landgrabbing
2017-11-01 Det unga civilsamhällets förutsättningar: fokus Belarus! Vi ser idag en allvarlig negativ trend kring läget för civilsamhället i flera europeiska länder. Mötes- och organisationsfriheten begränsas alltmer, bidrag från utländska givare stoppas och hot om hårda straff är vardag för många civilsamhällesorganisationer. [...] LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Vitryssland
2017-10-26 What does it mean to be a man in the Middle East? Women have been fighting for gender equality for centuries in the Middle East and North Africa, and there have been significant advances. But much more needs to be done. Men frequently dominate or control household [...] Sida Demokrati, FN, Libanon, Mänskliga rättigheter, Marocko, Palestina
2017-10-31 – Erfarenheter, slutsatser och vägen framåt – Vilka lärdomar kan vi dra av den svenska insatsen i Afghanistan? Trots att den statliga utredningen som kom i början av 2017 var kritisk till de resultat insatsen har uppnått har det varit ganska tyst i [...] Svenska Afghanistankommittén 2. Bistånd, Afghanistan, Demokrati, Öppenhet och transparens, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2017-10-19 The Dream of the Nation-State in a Globalized World Why do Catalans seek national independence and what implications do the current political crisis in Spain have for the EU? How is it that, despite international law, Palestinans’ right to self-determination has not transformed into a [...] Utrikespolitiska Institutet Demokrati
2017-10-17 Demokrati och mänskliga rättigheter under hot – hur vänder vi utvecklingen? Välkommen till Utvecklingsforum 2017 – Sidas årliga mötesplats för alla aktörer som engagerar sig för utvecklingsfrågor! Vi samlas för att diskutera, nätverka och inspireras. Utvecklingsforum genomförs inom ramen för Agenda 2030 och fokuserar i år [...] Sida Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter
2017-10-06 Om framtidens bistånd – ett samtal med Sidas generaldirektör Carin Jämtin Den länge rådande bilden av världen delad i ett rikt ”Nord” och ett fattigt ”Syd” stämmer allt sämre. Många tidigare låginkomstländer är nu medelinkomstländer och andelen av jordens befolkning som lever i fattigdom har minskat. [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Demokrati, Flykt och migration, Klimat & miljö, Resultat, Sida
2017-10-17 Nytt politiskt läge i Makedonien – vad händer nu? Den politiska situationen i Makedonien präglades länge av motsättningar mellan majoriteten av makedonier och den albanska minoriteten. Men nu ser läget annorlunda ut. I juni 2017 tillträdde en ny, socialdemokratiskt ledd regering i Makedonien. I [...] ABF Stockholm, Olof Palme International Center, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Sällskapet för studier av Ryssland Öst- och Centraleuropa samt Centralasien Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Makedonien
2017-10-02 Polen – en ny sorts demokrati? Sedan Fred och Rättvisa, PiS, kunde bilda regering i Polen 2015 har partiet drivit igenom en rad kontroversiella lagar. Domstolarnas självständighet har begränsats och staten har fått kontroll över etermedierna. Kritiken från polska medborgargrupper och [...] ABF Stockholm, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Sällskapet för studier av Ryssland Öst- och Centraleuropa samt Centralasien Demokrati, Polen
2017-09-21 Human Progress in the 21st Century – Bright and Dark Sides of Democratization Research has certainly highlighted the important links between human progress and democracy, but has also shown the dark sides of democratization. This symposium aims to present and discuss current research on the bright and dark [...] Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Demokrati
2017-09-20 Hotad demokrati i Turkiet Efter det misslyckade kuppförsöket i juli 2016 har utvecklingen i Turkiet varit mycket negativ. Ännu är förklaringarna till kuppförsöket höljda i dunkel. Efter kuppförsöket har fängslanden, tortyr och avskedanden skett i tusental. Förföljelsen av oliktänkande och [...] ABF Stockholm Demokrati, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2017-09-05 När demokratin dör: Vad kan Sverige och EU göra för Turkiet? Utrikespolitiska institutet (UI) och Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet bjuder in till ett seminarium om det hårdnade läget i Turkiet, och vad Sverige och EU kan göra. Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och hans [...] Institutet för Turkietstudier, Utrikespolitiska Institutet Demokrati, EU, Sverige, Turkiet
2017-09-05 När demokratin dör: Vad kan Sverige och EU göra för Turkiet? Utrikespolitiska institutet (UI) och Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet bjuder in till ett seminarium om det hårdnade läget i Turkiet, och vad Sverige och EU kan göra. Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och hans [...] Utrikespolitiska Institutet Demokrati, EU, Turkiet
2017-09-13 Så kan korruption förhindras i olje-, gas- och gruvindustrin En stor del av världens olje-, gas- och gruvproduktion sker i länder med svaga kontrollsystem, bristande demokrati och omfattande korruption. I vissa fall har produktionen av dessa naturresurser till och med gjort länderna fattigare och [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Transparency International Sverige Demokrati, Klimat & miljö, Korruption, Öppenhet och transparens
2017-09-09 Globala klyftor och hur vi sluter dem Den USA-ledda alliansens invasion i Irak 2003 ledde inte till någon bestående fred eller demokratisk återuppbyggnad. Problemen är fortsatt gigantiska och de mänskliga rättigheterna är starkt eftersatta. Motsättningarna är djupa längs etniska och religiösa delningslinjer. [...] ABF Stockholm, Olof Palme International Center Demokrati, Fred och säkerhet, Irak, Mänskliga rättigheter, Syrien
2017-08-22 Makt och pengar – eviga följeslagare? Kampen för värden och rätt har mödosamt följt en väg av allt bättre institutioner, från FN-stadgan 1945 och konventionerna om mänskliga rättigheter 1948 till det europeiska projektet efter murens fall 1989. Utvecklingen på senare tid [...] Sveriges Radio, Utrikespolitiska Institutet Demokrati, Korruption, Mänskliga rättigheter, Sociala skyddsnät
2017-08-16 Global Bar – Indien eller Kina, vilket blir framtidslandet? Indien är en rörig demokrati, Kina en välorganiserad diktatur. Båda länderna har genomgått en mycket snabb ekonomisk och social utveckling de senaste decennierna. Men vilken modell blir den som vinner i framtiden? Är det i [...] Global Bar, Global Reporting Demokrati, Diktaturer, Hållbar utveckling, Indien, Kina
2017-08-15 Global Bar – Tibet: hotat liv i exil Sedan mer än 60 år lever tusentals tibetaner i exil i den indiska staden Dharamsala. Här har Dalai Lama och den tibetanska exilregeringen sin bas, här finns viktiga institutioner, kloster och museer. Men kan den tibetanska [...] Global Bar, Global Reporting Demokrati, Indien, Kina, Mänskliga rättigheter, Tibet
2017-07-03 How about Democracy and Human Rights in Morocco? The moroccan constitution 2011 guarantees the fundamental right and freedom (the rule of law as Universal commitment) for evey citizen to be maker, actor and beneficiary of public policies (articles 136,137 ,138,139). Is that the [...] Den Marockanska Svenska Mångkulturella Föreningen Atlas Demokrati, Mänskliga rättigheter, Marocko
2017-07-05 Konflikter, hur uppstår de och vem kan lösa dem? Forskare och tidigare studenter från Uppsala universitet Peace Centre samt militär personal med praktisk erfarenhet från konflikter diskuterar orsaker och eventuella lösningar? Medverkande: Julia Bendelin, Moderator, Rotary Jan Thörnqvist, Viceamiral, insatschef, Försvarsmakten Kate Sullivan, Forskare, Rotary Magnus Öberg, Professor, Rotary [...] Svensk Rotary Service Demokrati, Mänskliga rättigheter
2017-07-04 Svensk vapenexport till diktaturer – om kryphål i lagen och att hålla vad man lovar I höst ska riksdagen anta nya regler för export av krigsmateriel. Trots att respekt för mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för tillstånd exporteras krigsmateriel till diktaturer och länder med allvarliga brott mot mänskliga [...] Amnesty International, Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda, Svenska Freds och skiljedomsföreningen Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2017-07-06 Lydnad eller olydnad – vad förändrar världen? Många förändringar genom världshistorien har skett genom att folk har trotsat lagar, traditioner och förväntningar. Men hur förändrar vi egentligen bäst, genom att vara en god och lydig kraft inom befintliga system och normer och [...] Tidningen Syre Civilsamhället, Demokrati
2017-07-06 The feminist from Belarus – life as an oppositional activist in Europe’s last dictatorship With human rights as a starting point, this dialogue presents a personal depiction on what it’s like to be a woman and an activist in today’s Belarus. Medverkande: Sofia Jarl, Chairperson, the Center Women of Sweden, Olga [...] Centerkvinnorna, Centerpartiet, Centerparty International Foundation Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2017-07-07 Unga, smutsiga och engagerade – hur får man unga att bry sig om hållbarhet Hur ska vi lyckas bygga en hållbar värld om unga inte har kunskap om hållbarhetsfrågor? Hur skapar vi en stark global demokrati om ungdomar inte engagerar sig och resurserna fördelas jämnt? Vi delar med oss [...] Boodla, Studiefrämjandet Barn och unga, Demokrati, Hållbar utveckling
2017-07-04 Desinformation hotar demokratin – vem kan man lita på? Lever vi i en post-sanning-tid? Hur möter Sverige exempel på desinformation? Hur stöds demokratisk utveckling i områden där tilliten är lägre? Hur är risken för att val påverkas, globalt och på hemmaplan? Hur stärker vi [...] FOI Totalförsvarets forskningsinstitut, Sida, Svenska Institutet (SI) Demokrati, Sverige
2017-07-08 Populismen vinner terräng i politiken. Vad händer med ett samhälle när särintressen blir styrande? När globaliseringen medför öppna gränser för varor och tjänster, så medför det även att människor rör på sig. Till detta kommer klimatförändringar, svält och krig som ökar flyktingströmmar och migration. Stängda gränser är ett populärt [...] Initiativ Samutveckling Demokrati, Flykt och migration
2017-07-06 Sverige och FN:s fredsbyggande arbete Hur arbetar Sverige – som stark FN-vän, tillfällig medlem i säkerhetsrådet och med konfliktförebyggande som tydlig utrikespolitisk prioritering – för att förbättra FN:s arbete för fred? Under de senaste två åren har översyner gjorts av [...] Dag Hammarskjöld Foundation, Svenska FN-Förbundet, UN Women, Unicef, United Nations Development Program (UNDP) Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2017-07-05 Bota din världsångest: Rubbad maktbalans Det är mycket som händer i världen och många våndas över globala utmaningar som ekonomiska och politiska orättvisor, kvinnoförtryck och bakslag för yttrandefriheten. Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och tidningen OmVärlden bjuder på ett annorlunda arrangemang [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), OmVärlden Demokrati, Diktaturer, Ekonomisk jämlikhet
2017-07-07 Kan Bitcoin revolutionera biståndet och bidra till ökad demokratisering? Bitcoin har förändrat livet för många människor. Den digitala valutan minskar beroendet av banker och ger ökad ekonomisk frihet för individen. Den kan också vara det enda möjliga sättet att köpa mat när det ekonomiska [...] BTCX, New Republic Demokrati, Venezuela
2017-07-05 FN satsar på unga, fred och säkerhet – vilka är utmaningarna? Unga utgör en allt större demografisk grupp globalt. Mer än 600 miljoner unga lever i konfliktdrabbade eller sviktande stater. Bristande demokratiska strukturer, avsaknad av utbildning och grundläggande samhällsservice kan vara en grogrund för extremism och [...] Folke Bernadotteakademin, Utrikespolitiska Förbundet Demokrati, FN, Fred och säkerhet
2017-07-04 EU:s kris och krishanteringsförmåga Europa står inför många utmaningar. I öst har den europeiska säkerhetsordningen kränkts samtidigt som såväl Nordafrika, Mellanöstern som Europa plågas av terrorism och våld. Hur ska Europa skyddas? Det europeiska projekt som gett fred, välstånd [...] Folke Bernadotteakademin Demokrati, EU, Fred och säkerhet
2017-07-05 The UN under threat? Political trends, global values and the need for strong leadership The United Nations’ new Secretary-General, Antonio Guterres, faces a daunting task in an ever more complex world. In a time when global challenges must be dealt with by a more effective international community, the multilateral [...] Dag Hammarskjöld Foundation, Svenska FN-Förbundet, UN Women, Unicef, United Nations Development Program (UNDP) Demokrati, FN, Hållbar utveckling
2017-07-05 Från lokalt till globalt – samverkan som hållbarhetsfråga Agenda 2030 stipulerar globala hållbarhetsmål. För att nå målen krävs bland annat god samverkan mellan offentliga och idéburna aktörer. Hur kan offentliga och idéburna aktörer hitta ett sätt att möta och samverka med varandra? Hur [...] Överenskommelsen Civilsamhället, Demokrati, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-05 Behöver vi verkligen demokrati? Människorättsförsvarare världen över har problem att verka fritt. På alla kontinenter ser vi hur hotet mot de demokratiska värderingarna och mänskliga rättigheter i arbetslivet blir mer organiserat. Men varför ser inte allt fler att en [...] Journalistförbundet, Union to union Demokrati, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2017-07-03 Ödesval Europa – Det europeiska samarbetets framtid i ljuset av valen i UK, Frankrike och Tyskland I juni höll Storbritannien och Frankrike val med negativa tongångar kring EU som riskerar att påverka Europasamarbetet. Å andra sidan håller i september Tyskland val där Europavännen Martin Schultz verkar populär. Valanalys från länderna. Ministern [...] Partiet för Europeiska Socialdemokrater (PES) Demokrati, EU, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Tyskland
2017-07-06 Dagens Ryssland – desinformation, fejknyheter och diktatur? Till en början låter han sig svepas med in i denna spännande värld av nya pengar och ny makt, lockad av de många festerna och de spektakulära personligheter vi får möta i hans essäer professionella [...] Ordfront Demokrati, Press- och yttrandefrihet, Ryssland
2017-07-04 Bota din världsångest: Yttrandefrihet i skottgluggen Hälften av världens befolkning har inte rätt att säga, läsa, skriva eller trycka vad de vill, civilsamhällets utrymme minskar och enligt Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex har läget för den fria journalistiken försämrats i två av [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), OmVärlden Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2017-06-29 People-Centred Monitoring of SDG16: Peace, Justice and Strong Inclusive Institutions As the second United Nations High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) is approaching, it is the pleasure of International IDEA and the Swedish Development Forum (FUF) to invite you to a seminar on [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), IDEA Demokrati, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-07-02 Hur får vi fridfulla människor och en fredlig värld? Hur kan vi skapa inre frid som leder till yttre fred? Hur kan vi bemöta både dem vi gillar och ogillar med empati? Hur kan försvarbudgeten användas för att aktivt skapa fred? Varför alliansfrihet för [...] Enhet Demokrati, Fred och säkerhet
2017-06-16 Facket under attack – vad ska vi göra? Snart släpper världsfacket ITUC årets rapport om kränkningar av fackliga rättigheter, Global Rights Index. Rapporten listar världens värsta länder att arbeta i och sammanställer alla mord, hot och förföljelser som skett mot fackligt engagerade runt [...] SACO, TCO, Union to union Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-05-30 Vem bestämmer egentligen? Hur kan vi begränsa företagens makt och stärka demokratin? Att bygga en verklig demokrati i en tid där de transnationella företagens och den finansiella sektorns makt är större än någonsin kräver att vi tänker nytt kring [...] ETC Bokcafé, FIAN, Latinamerikagrupperna Demokrati, Näringsliv
2017-05-24 Därför måste vi ha ett Europas förenta stater I boken ”Är vi framme snart?” reser Per Wirtén, författare och journalist, genom ett Europa som prövats av finans- och flyktingkriser. Det enda som tycks återstå av det stolta och ambitiösa fredsprojektet är en valutaunion som saknar gemensam [...] ABF Stockholm, Socialdemokraterna Demokrati, EU
2017-05-22 Iran efter presidentvalet Seminariet ordnas några dagar efter presidentvalet i landet. Inför presidentval brukar det spekuleras i huruvida den vinnande presidenten ska stå för ett ortodoxt eller reforminriktat ledarskap. Landet har en ung välutbildad befolkning som verkar för reformer [...] ABF Stockholm Demokrati, Iran, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2017-05-08 Filippinerna – ett år efter valet av Duterte Demokratiseringen i Filippinerna tog fart efter massiva gatuprotester och folkliga krav på den auktoritära regeringens avgång under 1980-talet. Processen därefter har inte varit problemfri, men i huvudsak kan Filippinerna räknas som ett av relativt få [...] Olof Palme International Center "Bad governance", Demokrati, Filippinerna
2017-04-26 Folkomröstningen i Turkiet: En debriefing med valobservatörer Folkomröstningen i Turkiet den 16 april om konstitutionella förändringar som betydligt stärker presidentmakten slutade med en knapp seger för ja-sidan med 51,3 procent. Vad visste de turkiska väljarna om förslaget de tog ställning för eller [...] Folke Bernadotteakademin, Stockholms Universitet Demokrati, Governance, Öppenhet och transparens, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2017-04-27 Vänstervågen som ebbade ut – Hur utvecklingen i Brasilien har förändrat politiken i Latinamerika Med Brasilien som utgångspunkt diskuterar Henrik Brandão Jönsson, korrespondent i Latinamerika, de politiska förändringarna på världens mest våldsamma kontinent. Han berättar hur avsättningen av Dilma Rousseff satt de demokratiska institutionerna ur spel och jämför med [...] Latinamerikainstitutet Brasilien, Demokrati, Governance, Sydamerika
2017-04-26 Does political participation need political parties and representation? Today, most citizens endorse democracy but expect much more than a periodic opportunity at the ballot box. These citizens have access to an expanding repertoire of mechanisms to express criticism and influence political processes. These [...] IDEA Demokrati, Partipolitik
2017-04-18 Lag och rätt i Afghanistan i teorin och i praktiken De legala förhållandena i Afghanistan är både komplexa och motsägelsefulla. Rättsstat och mänskliga rättigheter är knappast prioriterade och krav på förändringar har svårt att slå igenom. Korruption är genomgående i hela systemet, men trots detta [...] ABF Stockholm, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Demokrati, Korruption, Mänskliga rättigheter
2017-04-12 Hatspråket, demokratin och litteraturen I dag finns hatspråkskulturen överallt. För vissa, en svagt tickande, eventuell bomb i någon annans filterbubbla. För andra, systematiska och återkommande hatkampanjer med hot och trakasserier så fort du visar dig offentligt eller rör dig [...] Demokrati, Press- och yttrandefrihet
2017-04-21 Turkiet: Så stryper Erdogan demokratin Militärens försök till kupp i Turkiet sommaren 2016 misslyckades. Sedan dess har president Recep Tayyip Erdogan förföljt akademiker, journalister, politiker och människorättsaktivister som inte vill underkasta sig regimens kontroll. Han har också använt kuppförsöket till [...] Olof Palme International Center, Tankesmedjan Tiden Demokrati, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2017-04-11 Utveckling online Genom informations- och kommunikationsteknologi (ICT) kan människor som lever i fattigdom förbättra sina levnadsvillkor. Till exempel kan kvinnor via nätet få abortpiller hemskickade trots att abort är förbjudet i deras hemland, rapportera sexuella trakasserier via [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Demokrati, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2017-04-19 Vad händer i världen medan Trump twittrar? Det globala maktskiftet I skuggan av Trumps twitterutspel och Europasamarbetets kris talar statsvetare och experter om ett pågående globalt maktskifte. Vilka globala partnerskap kommer att krävas för en fredlig och hållbar utveckling och vad innebär en ny, multipolär [...] Global Utmaning Demokrati, Europa, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kina, Sverige i FN:s säkerhetsråd, USA
2017-03-29 Experiment Kambodja – har det unika experimentet för västerländskt bistånd lyckats? Kambodja kan ses som ett unikt experiment för västerländskt bistånd. 1979 var på många sätt år noll för Kambodja efter den fasansfulla perioden under de röda khmererna. Alla samhällsinstitutioner hade raserats och sedan följde 13 [...] ABF, ABF Stockholm, Svenska kommittén för Vietnam Biståndets målsättning, Biståndsformer, Demokrati, FN, Kambodja
2017-03-21 Besvikelse i Burma Det är nu ett år sedan Aung San Suu Kyi tog plats i regeringen i Burma. Men hur har det egentligen gått med den demokratiska processen? Och varför har övergreppen mot folkgruppen rohingyas bara fortsatt? [...] ABF, Olof Palme International Center, Tankesmedjan Tiden Burma, Demokrati
2017-01-24 ‘Resistance’ and ‘Democratization’ – Contradiction or Collaboration? It is International IDEA’s and FUF’s pleasure to invite you to a lecture by Mr Stellan Vinthagen at the occasion of his visit to Stockholm University. What are the contributions and the weaknesses of unarmed popular resistance movements in relation [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), IDEA Civilsamhället, Demokrati
2017-01-19 Egypten, Libyen och Tunisien – sex år efter arabiska våren För sex år sedan startade i Tunisien den arabiska våren, som gav förhoppningar om en demokratisk utveckling och bättre respekt för mänskliga rättigheter, och som spreds till grannländerna. I Tunisien styr nu en koalitionsregering men [...] Olof Palme International Center Demokrati, Diktaturer, Egypten, Libyen, Tunisien
2017-02-22 CinemAfrica Film Festival 2017 CinemAfrica Filmfestival i Stockholm visar de främsta och mest aktuella filmerna från den afrikanska kontinenten och diasporan. Den 22-26 februari 2017 gör festivalen sin artonde upplaga och kommer att presentera över 50 filmer. Huvudtemat är CONNECTION. Det handlar om samhörighet människor sinsemellan, [...] CinemAfrica Afrika, Demokrati, Mänskliga rättigheter
2016-11-24 Visst går det att genomföra folkomröstningen i Västsahara Katlyn Thomas har tjänstgjort som ansvarig jurist hos MINURSO i det ockuperade Västsahara och har kunskaper om hur den nästan bortglömda folkomröstningen kan genomföras. Hon har lett arbetet inom advokatsamfundet i New York till stöd [...] ABF Stockholm Demokrati, EU, Handelspolitik, Marocko, Västsahara
2016-11-20 Somaliland Dagarna Somalilands utrikesminister Dr. Saad Ali Shire och andra ministrar kommer till Stockholm. På söndag den 20:e November kommer vi därför att ha ett event i Stockholm/Kista. Utrikesminister Dr. Saad Ali Shire kommer bland annat att prata om [...] Somaliland Mission Sweden Demokrati, El Niño, Jordbruk, Somaliland
2016-11-19 Mänskliga Rättighetsdagarna: Sustainable development and democracy Human rights activists try to influence local polotics for a asustainable development. Representatives from Cooperation and Development Network who works in Eastern Europe share their methods and work.   Green Forum Civilsamhället, Demokrati, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Östeuropa
2016-11-17 Mänskliga Rättighetsdagarna: Yttrandefrihet och pressfrihet i Turkiet Efter militärkuppen i Turkiet har tiotusentals människor gripits. Hur kan Sveriges civilsamhälle stötta människors rätt till yttrandefrihet och pressfrihet? Operation 1325 har precis besökt sina samarbetspartners i Turkiet. Lyssna till dagsaktuella upplevelser och analyser av [...] operation 1325 Demokrati, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2016-11-16 What is happening in Brazil? Runt om i världen attackeras förespråkare för mänskliga rättigheter och utrymmet för civilsamhället krymper. Organisationen Global Witness rankar Brasilien som det farligaste landet i världen för miljöaktivister. Situationen har förvärrats under de senaste åren och [...] Latinamerikagrupperna, Naturskyddsföreningen Brasilien, Demokrati, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2016-10-11 Den feministiska våren i Brasilien – vad händer nu? Den folkvalda presidenten Dilma Rousseff är avsatt i en parlamentarisk kupp. Kritiken mot henne har färgats av sexism och machoattityder. I den nya korruptionsanklagade presidenten Michel Temers regering finns inte en enda kvinna bland de [...] ABF Stockholm Brasilien, Demokrati, Jämställdhet, Korruption
2016-10-05 Reinventing Social Democracy – Implications for the Global South and Scandinavia Is social democracy an answer to development challenges in the Global South? What are the policy implications for the Global South and for Scandinavia? The seminar takes a broad geographic focus in experiences primarily from [...] Arena Idé, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Forum för Asienstudier Asien, Demokrati, Indien, Skandinavien
2016-07-05 Vi måste skydda det fria ordet! Samtidigt som tryckfrihetsförordningen fyller 250 år hotas det fria ordet. Runt om i världen finns det olika aktörer som fängslar, hotar och försöker skrämma journalister till tystnad. Hur kan vi vända utvecklingen och skydda det [...] Journalistförbundet, Union to union Demokrati, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-07-04 Kan fler eldsjälar i regeringar förändra världen? Fem nya “ministrar” presenteras och deltar tillsammans med politiska reportern Lotta Gröning, tidigare vice statsministern Maud Olofsson och samhällsdebattören och komikern Soran Ismail i ett samtal om hur ministrar valda utifrån engagemang, genomförandekraft och förmåga [...] Nordic Choice Hotels Demokrati
2016-07-06 Yttrandefrihet och oberoende journalistik i världen Hur har utvecklingen för press- och yttrandefrihet förändrats i närtid globalt? Påverkar användningen av sociala medier människors konsumtion av oberoende journalistik? Hur ser propaganda ut i en tid då lögner blir genomskådade på ett ögonblick? Det [...] Reportrar utan gränser Demokrati, Mediabevakning, Press- och yttrandefrihet
2016-07-06 Utrikeskorrarna En makalös ekonomisk boom, H&M som storsatsar i Etiopien och en snabb teknisk utveckling som lovar mycket gott för framtiden – Afrika är onekligen händelsernas kontinent just nu. Samtidigt fräter korruption och maktfullkomliga politiska ledare sönder [...] Svenska Dagbladet Afrika, Demokrati, Etiopien, Hållbar utveckling, Korruption, Näringsliv
2016-07-07 Global highlights on the implementation of Agenda 2030 The local level – municipalities, county councils and regions across the world – are not only implementers of the Global Goals. They are also policy makers who will represent its citizens when carrying out political [...] Internationellt Centrum för Lokal Demokrati Demokrati, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer
2016-07-07 Surveillance in dictatorships, are telecom companies complicit in human rights abuses? Some state authorities have direct, remote-control access to phone and internet communications. In dictatorships, this can lead to serious violations of human rights. How should telecom operators behave when following national laws requires them to [...] Amnesty Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2016-07-08 The right to unionize – a matter of life and death across the world Labour unions are cruicial for improving the economic, social and political conditions both in developing and developed countries. But workers’ rights are increasingly coming under attack, especially in developing countries. What can be done to [...] Landsorganisationen i Sverige, Olof Palme International Center Demokrati, Mänskliga rättigheter, Somalia, Thailand
2016-07-08 The arab spring – what went wrong – and right? The arab spring gave new hope to people living in the Middle East and North Africa, as well as democracy scholars and activists around the world. The current backlashes beg the question: has the situation [...] Statsvetenskapliga förbundet Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter
2016-07-04 Islam and Democracy – Prospects for an Arab Summer With Tunisia as the only clear exception, the Arab spring has paved the way for conflicts, increased political tensions and lost political and democratic expectations. Why is the road to democracy so long and difficult [...] Swedish Institute Alexandria Afrika, Demokrati, Europa, Kultur, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Religion
2016-06-02 Are human rights in Burma within reach? A seminar about the situation for human rights six months after the historic elections in 2015. Human Rights Defenders and Promoters is a Burmese civil society organization that was founded in 2002. HRDP has been [...] Olof Palme International Center Burma, Demokrati, Mänskliga rättigheter
2016-05-31 FUF-fåtölj: Dialog & medling för att förebygga konflikt Antalet konflikter i världen ökar och är nu det högsta sedan millennieskiftet. Inte sedan kalla krigets slut har så många människor dött i krig, och aldrig någonsin tidigare har så många varit på flykt från [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Demokrati, Fred och säkerhet
2016-05-23 Democratisation and political governance under President Kagame As the world gathers for the World Economic Forum in Kigali, Rwanda’s recent record ofdevelopmental progress and constitutional amendments raises questions about the links betweeneveryday governance and inclusive political systems: What does the future hold for Rwanda in termsof inclusive governance and democratization? What does the constitutional amendment imply forRwanda’s status as a model for development? Welcome to a seminar for scholars, policy makers, development workers and political actors, arranged bythe Nordic Africa Institute in collaboration with the Embassy of the Republic of Rwanda in Sweden andmembers of the Swedish Parliament’s Committee on Foreign Affairs. Key note speakers are Anastese Shyaka , CEO of the Rwanda Governance Board, and  Molly Sundberg,Departement of Cultural Anthropology, Uppsala University. Closing words by Christine Nkulikiyinka, Ambassador of the Republic of Rwanda in Sweden.  Moderator is Jesper Bjarnesen, Senior Researcher atthe Nordic Africa Institute. Please register by sending an e-mail to Julia Falkerby at the Nordic Africa Institute,  julia.falkerby@nai.uu.se Nordiska Afrikainstitutet Demokrati, Governance, Rwanda
2016-05-10 Vad händer med de mänskliga rättigheterna i Kina? “I Kina möter de mänskliga rättigheterna hårt motstånd. Fria fackföreningar är förbjudna och fackliga rättigheter är obefintliga. Men sker det någon utveckling och i så fall på vilket sätt? Vad spelar utvecklingen i Hongkong för roll i [...] Landsorganisationen i Sverige, Palmecenter Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter
2016-04-18 Vart är Polen på väg? Radiojournalisten Kjell Albin Abrahamson har följt landets utveckling på nära håll under 23 år – hör honom berätta om ett land i förändring. ABF Stockholm Demokrati, Polen, Press- och yttrandefrihet
2016-04-14 Svenska varor och värderingar – synergi eller motsättning? Förtroende och långsiktiga relationer är en förutsättning för att Sverige på sikt ska kunna vara relevant och attraktivt för omvärlden. Men hur arbetar vi bäst i länder där demokrati och mänskliga rättigheter ännu inte är [...] Svenska Institutet (SI) Demokrati, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter
2016-03-22 How participatory deliberation on new constitutions advances democratization in Latin America Former visiting professor at El Colegio de Mexico and FLACSO in Quito. His research looks at the relation between constitution-making processes and democratization across scores of nations, and the implementation of judicial reforms in Mexico [...] Latinamerikainstitutet Bolivia, Colombia, Demokrati, Ecuador, Mexiko, Venezuela
2016-03-08 Den folkliga kampen för demokrati i Burkina Faso Samtal med Sten Hagberg och Beatrice Kindembe Terroristattacken 15 januari i Burkina Faso beskrevs i internationella medier som ett angrepp på ”västerländska mål”, men både civilbefolkning och personer som inte hade sin hemvist i landet dödades. Attacken som [...] ABF Stockholm, Afrosvenskarnas Riksförbund Burkina Faso, Demokrati, Fred och säkerhet
2016-03-14 Peacebuilding in peaceful countries? The challenges threatening societal cohesion in Europe today underscore the universality of the recently adopted Agenda 2030, where under goal 16 governments across the globe have signed on to work for peaceful, just and inclusive [...] Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Demokrati, FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Post-15
2016-02-22 “Seminarium 22/2: Irans vägval” “Det är ett förändrat Iran som går till val i slutet av februari. Kärnenergiavtalet, lyfta sanktioner och upptinade relationer med USA innebär att landet åter börjat släppas ut från sin diplomatiska isolering. Samtidigt ökar nu [...] ABF Stockholm, Palmecenter Demokrati, Fred och säkerhet, Iran, Mänskliga rättigheter, USA
2016-02-09 “EU i kris – mot sönderfall?” “Eurokris, flyktingkris och hot om brittiskt utträde. Drömmen om ett enat Europa, demokratiskt, socialt och med gemensamma värderingar – var det bara en dröm? Det knakar och rister i hela systemet, högern växer sig stark, nationalismen tilltar. [...] ABF Stockholm Demokrati, EU, Flykt och migration
2016-01-12 Vart är Turkiet på väg? Under 2015 har två parlamentsval hållits i Turkiet. I det första valet lyckades inte regeringspartiet AKP få egen majoritet och det kurdiska partiet HDP valdes in med cirka 13 procent av rösterna. I det andra [...] ABF Stockholm, Forum Eurasien, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2015-12-02 WoMidan: Empowering women activism for change Den 28 november till den 2 december samlas 30 unga engagerade från Egypten, Tunisien, Syrien, Italien, Frankrike, Grekland och Sverige i Stockholm. De kommer under fem dagar att delta i aktiviteter på Fryshuset och Världskulturmuseerna. [...] Fryshuset Demokrati, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2015-11-23 “Demokratiseringsprocesser: Vart är Latinamerika på väg? “ “Ett samtal mellan den brasilianske statsvetaren Emir Sader och den Malmö-baserade journalisten Natacha Lopez. Sader är statsvetare och sociolog, grundare av World Social Forum i Porto Alegre med mera och författare eller medförfattare till över [...] ABF, Latinamerikagrupperna, Malmö Stad Demokrati, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter
2015-10-26 Belarus efter valet Den 11 oktober hölls presidentval i Belarus. För femte gången i följd sedan 1994 vann diktatorn Aljaksandr Lukasjenka, denna gång med över 80 procent av rösterna. Valrörelsen präglades av fusk och manipulationer. Kent Härstedt, som [...] ABF, Östgruppen, Palmecenter Demokrati, EU, Vitryssland
2015-11-03 Dag Hammarskjöld Lecture 2015: José Ramos-Horta The Dag Hammarskjöld Foundation is proud to present this year’s lecturer José Ramos-Horta, Nobel Peace Prize Laureate and former President of Timor-Leste. The title for the lecture is “Preventing Conflicts, Building Durable Peace”. Dag Hammarskjöld Foundation Demokrati, Mänskliga rättigheter, Östtimor
2015-10-07 ¿Hacia un cambio real en Guatemala? Towards Real Change in Guatemala? ¿Hacia un cambio real en Guatemala? Towards Real Change in Guatemala? En los últimos meses Guatemala ha vivido una serie de hechos que la han convertido en objeto de atención en distintas partes del mundo. Por [...] Latinamerikainstitutet Demokrati, Guatemala
2015-09-25 “De förföljer och mördar oss” Att vara kvinna och ställa krav på rättigheter innebär dubbel utsatthet. Situationen för kvinnoorganisationer förvärras i världen; hur påverkar det demokrati och jämställdhet? Medverkande: Åsa Eldén, Christina Hagner, Susanna Wasielewski Ahlfors Sida Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor
2015-09-30 Burma inför valet Hur ser den politiska situationen ut i Burma kort tid före valet? Kommer valet att bidra till några demokratiska framsteg? Vilka partier utgör oppositionen och finns det möjlighet för samverkan mellan dessa? ABF Stockholm, Palmecenter, S-Studenter, SSU, Tiden Burma, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter
2015-09-03 Vänstervåg i Latinamerika? Kontinenten har rört sig långt från sjuttiotalets militärdiktaturer. I land efter land väljs och omväljs presidenter från vänstern. Vilka är orsakerna till dessa framgångar och vad kommer de att innebära för kontinentens framtid? Latinamerikagrupperna "Good governance", Centralamerika & Västindien, Demokrati, Sydamerika
2015-10-21 Stockholm Internet Forum Årets upplaga av Stockholm Internet Forum (SIF15) hålls på Münchenbryggeriet den 21 och 22 oktober, och arrangeras av Sida. Temat för i år är “tillgång” som kommer att diskuteras utifrån utmaningar kring ekonomi, teknologi, policy [...] Sida Demokrati, Jämställdhet, Press- och yttrandefrihet
2015-06-30 Journalist eller terrorist – om hotet mot journalister och det fria ordet Det fria ordet är en grundläggande del av en demokrati. Det är också grundläggande i processen att demokratisera ett land. Vad händer när journalisterna och det fria ordet attackeras? Vad kan vi gemensamt göra för [...] Journalistförbundet, Union to union Demokrati, Press- och yttrandefrihet
2015-07-01 What can we learn from successful local democracy systems in lower income countries? Supporting and strengthening local democratic development in lower income countries have become important elements in international aid. Simultaneously, in Sweden we are reversing this trend, by developing a more centralized system where more services are [...] Forum Syd, Hungerprojektet Demokrati, Indien, Mänskliga rättigheter
2015-06-30 Kommuner behövs för ett jämställt utvecklingssamarbete Statliga och civilsamhällesorganisationer är viktiga för ett jämställt utvecklingssamarbete men en nivå som ofta glöms bort både vad gäller jämställdhet och utvecklingssamarbete är den lokala nivån. I det här seminariet kommer vi att fokusera på [...] Internationellt Centrum för Lokal Demokrati Demokrati, Forskning och innovation, Jämställdhet, Kommunbistånd
2015-06-30 Civilsamhälle och lokala institutioner samverkar för utveckling av lokal demokrati Människors möjligheter att påverka de egna livsvillkoren genom inflytande och delaktighet i beslutsprocesser är en central komponent för utveckling och ett effektivt verktyg i fattigdomsbekämpning. Demokratiskt tillsatta institutioner på lokal nivå och civilsamhälle har viktiga [...] Internationellt Centrum för Lokal Demokrati Civilsamhället, Demokrati
2015-06-29 Svensk vapenexport – varför och till vem? Svensk vapenexport har varit en högaktuell fråga, med det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien som en mittpunkt. Nu lämnar den så kallade KEX-utredningen sina förslag. Hur blir det nu – kan vi exportera vapen till icke-demokratier [...] Socialdemokrater för tro och solidaritet Demokrati, Diktaturer, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-07-03 Situationen för kvinnorna efter den arabiska våren “Vilka hinder och utmaningar står de inför? Vad förväntas av den europeiska feminismen när det gäller solidaritet och ställningstagande i frågan? Tunisiska, Egyptiska och Syrianska kvinnor har stått i frontlinjen under revolutionerna och protesterna sedan [...] Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Sveriges kvinnolobby Demokrati, Egypten, EU, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien, Tunisien
2015-06-29 Party affiliated democracy support gives results Based on experiences from PYPA (Program for young Politicians in Africa), a multiparty capacity building program, we will discuss how capacity strengthening of individuals can lead to results at the system level, and how this [...] Centerparty International Foundation, Green Forum, Kristdemokraternas Internationella Center, Palmecenter Demokrati, Partinära bistånd, Resultat, Utvärdering
2015-07-01 Från krig och flyktingkatastrof till fred och utveckling – hur kan vi stödja Syrien och Irak? Kriget i Syrien och Irak är en humanitär katastrof med förödande konsekvenser för en hel region, som påverkar hela världen. 12 miljoner är på flykt. Konflikterna i regionen vävs samman. Koalitionen försöker stoppa IS framfart [...] FOI Totalförsvarets forskningsinstitut, Folke Bernadotteakademin, Sida Demokrati, Humanitärt bistånd, Irak, Mänskliga rättigheter, Syrien
2015-07-01 Svenska modellen bästa fattigdomsutrotaren? För hundratals miljoner människor är världen en mycket bättre plats att leva på än för 50 år sedan. Men mer än två miljarder människor saknar fortfarande de mest basala livsnödvändigheterna. Finanskrisen 2008 bröt av många [...] TCO, Union to union Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter
2015-07-01 TTIP-avtalet – hot eller möjlighet för miljö och samhällsutveckling? Förhandlingarna kring det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet TTIP är i full gång. Trots att avtalet kan få stora konsekvenser för miljö och demokrati är transparensen kring förhandlingarna mycket begränsad. Politiker och civilsamhälle diskuterar frågor kring [...] Jordens Vänner Demokrati, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö
2015-06-30 Ungt ledarskap för hållbar global utveckling – hur engagerar man unga att delta i demokratiprocesser? Hur bygger vi ungt ledarskap och engagemang kring globala frågor? För att genom unga bygga upp långsiktigt hållbara samhällen, både på landsbygden och i urbana  miljöer. Under seminariet lanser även en användarvänlig Safe City App [...] ActionAid Demokrati, Hållbar utveckling
2015-06-30 Mellanöstern bortom rubrikerna – om en av vår tids mest konfliktfyllda regioner Finns det hopp för Mellanöstern? Är fred och demokrati i regionen möjligt? Hur kan vägen framåt i så fall se ut? Vilken roll kan Sverige spela? Rapporteringen från Mellanöstern fyller vår media. Men bortom dagens [...] Svenska Kyrkan Demokrati, Mediabevakning, Mellanöstern
2015-07-02 En feministisk utvecklingspolitik i kriser “En feministisk utvecklingspolitik ska bidra till att skapa långsiktig utveckling med demokrati, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning som ledord. Men när kriser blossar upp, är risken stor att klyftan blir djup mellan den akuta nödhjälpen och [...] Kvinna till kvinna Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2015-06-29 Kulturkrockar – en förutsättning för bra bistånd Diasporans roll som global förändringsaktör blir allt mer påtaglig. I Sverige har nästan varje tredje invånare sitt ursprung i ett annat land. Genom kulturella och sociala remitteringar kan diasporan ha en avgörande betydelse för ett [...] Forum Syd Demokrati, Jämställdhet, Kultur, Mänskliga rättigheter
2015-05-28 Supporting Democracy – How? Varieties of Democracy (V-Dem) Institute is organizing a conference to highlight policy-relevant implications of V-Dem research and data on democracy. We now have the first full set of data to provide answers to critical issues [...] Göteborgs Universitet Demokrati
2015-06-01 Jag är skådespelare. Jag är arbetare. Att arbeta inom scenkonst ses som glamoröst och har stor attraktionskraft. Men skådespelare världen över arbetar ofta på korta kontrakt, i dålig arbetsmiljö och under osäkra anställningsförhållanden. Chile är inget undantag. Där har arbetslagstiftningen dessutom tillkommit [...] Union to union Chile, Demokrati
2015-04-21 Afghanistan- på egna ben? Årsskiftet 2014-2015 var en vändpunkt i Afghanistans moderna historia, då den NATO-ledda ISAF-styrkan lämnade landet. Efter 13 år av utländsk militär närvaro av upp till hundra tusen soldater, finns nu endast tolv tusen militärer kvar [...] Utrikespolitiska Institutet Afghanistan, Demokrati, Nato
2015-04-13 Studiecirkel i Göteborg 13/4: Burma – på väg mot demokrati? “Hur ser den politiska situationen i Burma ut? Vilken roll spelar civilsamhället i skapandet av fred och demokrati i landet? Hur ställer sig omvärlden till situationen? FUF Pop Up Göteborg bjuder in till samtal om [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Burma, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2015-04-20 Allt ljus på Kongo “Congo has lost an estimated number of 4 million people since 1998 due to violent conflicts and war. The conflicts are largely related to land issues and inflamed by identity and power struggles.” Kvinna till kvinna, Life & Peace Institute Äganderätt, Demokrati, Kongo
2014-07-03 Ny teknik i demokratins tjänst “Hur kan ny teknik och ”nya” medier stötta engagemang och medborgardialog? Vi diskuterar kraften i sociala medier, men också ansvaret som följer med genomslaget. Vi rör oss i ett brett perspektiv på demokrati & pratar [...] Demokrati, Mediabevakning
2014-06-30 Svenskt välfärdsbygge i Afrika? “När Afrikas ekonomier växer så ökar också medborgarnas förväntningar om statsfinansierad välfärd och trygghet. Hur skapas förutsättningar för välfärd i afrikanska samhällen? Kan Sverige bidra till att bygga välfärd i Afrika? Vad har svenska företag [...] Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, Nordiska Afrikainstitutet Afrika, Civilsamhället, Demokrati, Näringsliv
2014-07-02 Vad säger demokratiforskningen om mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet? “Under seminariet kommer vi att vända och vrida på demokratibegreppet och de värderingar som ligger till grund för den västerländska synen på demokrati. Resultaten behandlar bland annat frågor som kvinnors inflytande och rättigheter och är [...] Göteborgs Universitet Demokrati, Forskning och innovation, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2014-06-30 Upplyst despoti eller demokrati – vad föredrar Sverige och västvärlden när det handlar om bistånd? “Under de senaste åren har västvärlden och Sverige gång efter annan givit omfattande ekonomiskt och politiskt bistånd till ledare i Afrika som visat stora demokratiska brister. Det tycks som om dessa brister inte tas på [...] Afrika, Demokrati
2014-06-29 Blir det mer demokrati av bistånd? “Är bistånd för ökad demokrati utvecklingsländer bortkastad tid och förslösade pengar? Eller är framstegen bara svåra att visa i en klassisk resultatredovisning? Sida arrangerar ett seminarium som belyser frågorna utifrån sammanställningar av resultat från de [...] Sida Demokrati, Resultat
2014-07-01 Myanmar – på väg mot fred och demokrati? “Myanmar har varit isolerat från stora delar av omvärlden i 50 år. Landet tar nu viktiga steg mot demokratisk utveckling och öppnar upp för utländskt samarbete. Hur påverkar pågående fredsprocesser och konflikter utvecklingen? Vilken roll [...] Folke Bernadotteakademin, Sida, Svenska Freds och skiljedomsföreningen Burma, Demokrati
2014-05-07 “Development first, democracy later?” “International IDEA and the Swedish Development Forum (FUF) have the pleasure to invite you to a launch and panel discussion of IDEAs recent publication “Development First, Democracy Later?”. The panel discussion will be moderated by Lennart [...] IDEA Demokrati

Kommentarer i diskussionen om Demokrati (29 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-04-12 Ahmed Salem Amr Khaddad: Vad är motivation JYTTE GUTELAND & BODIL VALERO för att främja de algeriska teser om #Västsahara fråga? 1. Korruption (algeria $$) 2. Okunnighet & inkompetens 3. Ideologi 4. Kärlekshistorier med algerier Det svenska samhället behöver veta! Sverige bör ta ledartröjan om Västsahara
Av Jytte Guteland m.fl., ETC
2016-03-12 Lisbeth Holmblad: F d organisationen NavPartners NU ;Denvers, arbetar ju på ett sådant sätt med hjälp direkt till personer till utvecklande av självhjälp och för andra tillgång till arbete och förnödenheter . Bra arbete.! Sveriges bistånd behöver ny strategi
Av Lars Rylander m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-03-11 Karl-Anders Larsson: Bistånd till regeringar är problematiskt, det är ingen nyhet. Det svenska biståndet går också till stor del till andra aktörer, speciellt enskilda organisationer. Men det är inte heller alltid en lösning på frågan hur biståndet ska kunna bidra till långsiktigt hållbara förbättringar av levnadsstandard och demokrati. I många länder finansierar biståndet ett system av organisationer (oftast felaktigt benämnt "civila samhället"), som övertagit en stor del av statens funktioner vad gäller t.ex. hälsovård och utbildning, vilket skapar ett permanent biståndsberoende och frigör statens resurser för annan användning. Sveriges bistånd behöver ny strategi
Av Lars Rylander m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-03-10 Lennart Frändén: Mycket intressant läsning. Jag håller själv på att stötta tjejer från Lusakas slumområden så att de får möjlighet att utbilda sig i turism, hotell och restaurang branschen. Hittills har det gått över förväntan. Vi börjar på gymnasienivå där vi genom olika program ger stöttning till denna utsatta grupp av unga tjejer. Därefter köper vi ut dem från skolavgifter och ger dem möjlighet till inträde på en nationell turismyrkeshögskola. Ska ner till Zambia i april för att följa upp detta projekt Sveriges bistånd behöver ny strategi
Av Lars Rylander m.fl., Biståndsdebatten.se
2014-08-20 Anders Östman: Ja, helt riktigt. Svenskt bistånd i allmänhet och fr a det s k demokratibiståndet till Afrika domineras av föreställningar om våra värdegrunders överlägsenhet. Förenklat uttryckt, bli svensk så kommer utvecklingen. Ge Afrika tid och rum att utvecklas
Av Göran Hydén, Biståndsdebatten.se
2014-11-30 Manoj: Wow! den kristna missionärs taktiken slår till ännu en gång..Det är människor som ni som skapar misär men ni tror motsatsen.....inte så konstigt att vä'rlden ser ut som den gör när människor som ni för gå lösa att sprida er dynga! Oansvarigt och korkat... Valet i Indien: Sverige måste bevaka minoriteternas mänskliga rättigheter
Av Eva Christina Nilsson mfl; Biståndsdebatten.se
2013-10-22 Mikaela: Ja, biståndet går att förbättra, men man ska också vara vaksam med hur man lägger fram den utveckling som skett. Mycket positivt har hänt, medellivslängden i världen är 70 år, 90 procent av alla barn får börja skolan, 90 procent har tillgång till rent vatten...listan går att göra lång med fakta som många förvånas över (vet av egen erfarenhet då jag föreläser om det i skolor bl.a. och fått många va? verkligen!), för att man matas med en negativ bild ofta. Precis som i artikeln ovan. Sedan finns det stora skillnader mellan och inom olika länder, och då måste man se till grundorsaken till det. Men att klumpa ihop alla länder som tar emot bistånd genom att nämna ett fåtal exempel blir inte rättvisande. Afrika är dessutom inte ett land, det är en kontinent med 55 olika länder. Alla länder som tar emot bistånd är inte heller diktaturer. Sedan måste man också skilja på humanitärt bistånd (sådant som behövs vid akuta insatser vid naturkatastrofer t.ex) och det som är tänkt att mer långsiktigt bygga upp ett land. En mer nyanserad bild av världen behövs! Utvecklingsfrågor är något som är viktigt oavsett land du kommer ifrån, för inget land slutar att utvecklas. Man måste ju snarare då fråga sig hur och varför lyckas vissa länder bättre och genomföra en mer nyanserad analys. Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-10-21 staffan landin: Biljarder? Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-10-21 john: Så länge det finns korruption i dessa länderna - och i våra länder, hos mellanhänderna som hanterar bistånden - så kommer dessa pengarna aldrig någonsin göra någon nytta. Det är i dag inte bara miljoner och miljarder kronor, utan biljoner kronor, som Européerna sedan 60-talet har gett till bl.a. Afrika i form av direkta ekonomiska bistånd så väl som rent vatten och mat, och fortfarande ser dessa människors livsöden och deras länders tillstånd precis lika illa ut som för 50 år sedan. Man kan inte mata eller "socialbidraga" rätt på ett korrupt och förstört land. Det kvittar hur många kronor, hur mycket vatten, hur många riskorn vi kastar på dessa människor, för deras liv kommer aldrig någonsin bli bra förrän dessa ländernas krigsherrar och korrupta politiker ser sina slut. Först då kan bistånden komma fram i betydling volym och få en effekt i form av förbättring av ländernas infrastruktur, agrikultur, utbildning med mera. Fram tills detta inträffar så är varenda krona som ges endast ett sätt att hålla krigsherrar och korrupta politiker i liv, och varje droppe vatten och riskorn är bara ett sätt att förlänga dessa människors lidande. Sluta donera, sluta ge bistånd, för det är det enda som kommer svälta ut korruptionen så att dessa länderna kan återfödas på starka ben. Här är resultatet av vårt cyniska bistånd
Av Elisabeth Höglund, Aftonbladet
2013-10-05 Peter Winai: Världsbäst på båda. Farsartat, kan man tycka. Men det är allvar. Verkligheten överträffar dikten. Se showside.se och läs Ingreppet! Världsbäst på bistånd och världsbäst på vapen
Av Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet
2013-04-12 Anders Östman: Henning Mankell påminner oss om i Omvärlden vad Bertold Brecht en gång sade: hunger har ingen moral! Just det, för de fattiga i Afrika handlar det om att kunna äta sig mätta, att överleva varje dag och knappast om fördelarna eller nackdelarna med västerländsk demokrati och mänskliga rättigheter. Att bekämpa fattigdom genom att t ex förse Afrika med infrastruktur och modernare jordbruksmetoder är viktigare för att ta människorna från fattigdom till välstånd än att man med "teknisk demokratiexpertis" bygga repliker av västerländska institutioner i samhällen, som inte ser ut som Sverige. Liberal demokrati tillhör en viss historisk epok och härrör ur de samhällen där den skapats, liksom många diktaturer för den delen även har formats av sin historia. Demokratibiståndet från Sverige och de flesta "liberala demokratier" handlar om att föreskriva en modell för ett samhälle som alla måste rekonstruera utifrån högfärdiga föreställningar att det går att hitta "tekniska" lösningar på samhällens komplicerade problem, när det i högsta grad handlar om ideologi. Den flerpartidemokrati som t ex Kenya har fått från väst har i hög grad hindrat just fattigdomsbekämpningen, eftersom landets elit tävlar om den politiska makten istället för att fokusera på insatser som leder till utveckling - att gå från fattigdom till välstånd. Det finns såldes ett klart motsatsförhållande, eftersom resurserna inte är oändliga och val måste göras och görs hela tiden, där demokratibiståndet "stjäl" resurser från det som verkligen har betydelse för utvecklingen. Sverige och de flesta västerländska demokratier fick starka samhällsinstitutioner långt innan demokratin gjorde sitt intåg. Att demokratin sedan har kunnat vidmakthålla och utveckla dem senare är ett resultat av den välståndsutveckling som följde på det ekonomiska framåtskridandet. Fel att skrota demokratiprojekt
Av Jocke Nyberg, Sveriges Radio
2013-01-17 Anders Östman: Helt rätt Hanne! Sida är ju en kyrka nuförtiden. Man tror så mycket och vet så litet! Man kan inte äta rösträtt
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-12-02 Bo-Göran Hammargren: Nordkorea intresserar mig storligen men efter ominstallation av en del program finner jag det senaste inlägget för över en månad sedan. Vilken är din uppdateringsfrekvens?? Din adress hos SVD verkar inte fungera längre. Sverige förlorade, stort grattis till oss
Av Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet
2012-11-15 Tom Alberts: Dags att tänka om! Det bästa stödet är att ge barnbidrag genom mammorna via mobiltelefoner. Jag har skrivit en del om detta och kan nås här: tomguard2004-tom@yahoo.com Så kan kvinnorna på Afrikas horn stärkas
Av Afrah Nasser mfl; Göteborgsposten
2012-08-30 Annica Sohlström: Bistånd till civila samhället går inte via ecuadorianska regeringen Det är tråkigt att Fredrik Segerfeldt har missförstått hur Sveriges bistånd via civila samhällets organisationer ser ut. Det biståndet går direkt till enskilda organisationer som kämpar för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i det egna landet. Den ecuadorianska staten ser inte röken av de pengarna. Forum Syd stödjer idag flera projekt i Ecuador för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter: • Miljöförbundet Jordens Vänners lokala samarbetsorganisation stärker ursprungsfolks möjligheter att organisera sig för att försvara sina rättigheter. Samtidigt bidrar de till ett hållbart nyttjande av naturresurser och skydd av tropisk regnskog i Amazonas. • Latinamerikagruppernas lokala partners arbetar för att stärka fattiga och marginaliserade människors rättigheter och möjligheter att delta i politiska debatter och påverka politiska beslut. • Framtidsjorden stärker småbrukarorganisationers möjligheter att organisera sig och producera mat på ett miljömässigt hållbart sätt. • FIAN:s samarbetspartners stärker människors möjligheter att ställa politiker till svars när deras rätt till mat och möjligheter till försörjning hotas. Det handlar alltså om bistånd som bygger demokrati och stärker mänskliga rättigheter underifrån. Precis som Segerfeldt påpekar, det är där det behövs som mest. Biståndsmiljoner till ingen nytta
Av Fredrik Segerfeldt, Expressen
2012-06-26 nils: Ett annat sätt att sänka hm:s vinst vore att sänka priserna i butik. Är det kanske detta swedwatch är ute efter?? Man bör också betänka att i princip samtliga svenskar är indirekta aktieägare i hm genom t.ex. pensionsfonder. Swedwatch arbete känns inte helt genomtänkt eller i varje fall förlegat. Arbetsförhållandena förbättras först när konkurrensen om arbetarna ökat, punkt slut. Klädsamt när företag tar ansvar
Av Dagens Nyheter
2012-07-22 Christina Delsol: Rima Haro, du är bländande klarsynt i dina analyser. Visst är svensk media naiv i sin rapportering men framförallt medvetet missvisande till fördel för sin politiskt korrekta hållning, som ju i sig är skrämmande naiv. ”Upproret i Syrien handlar inte om krav på demokrati”
Av Rima Haro, SVT Debatt
2012-05-21 Biståndsdebatten.se: För att undvika fler TeliaSonera-skandaler ska varje statligt ägda bolag formulera egna hållbarhetsmål, enligt finansmarknadsminister Peter Norman. Vad innebär detta i praktiken - vem har ansvaret för hur svenska företag ska agera i länder med svag / ingen demokratisk tradition? I april 2012 skrev Lars Nyberg att det är orimligt att kräva att TeliaSonera ska ta världssamfundets roll när det gäller att värna det fria ordet. "Ansvaret vilar rimligen på politiker och regeringar". "När information från näten används för att bryta mot mänskliga rättigheter vilar ansvaret på regimerna. När det sker är det inte ett enskilt telebolag som är skyldigt." Läs mer ”Följa lagen räcker inte – det krävs en egen etisk kompass”
Av Peter Norman, Dagens Nyheter
2012-04-21 Biståndsdebatten.se: "Om inte svenska företag hade varit med och utvecklat infrastrukturen för exempelvis telekommunikation så hade den Twitter- och Facebookrevolution som rasat i denna del av världen knappast utvecklats lika kraftigt." skrev handelsminister Ewa Björling i Svenska Dagbladet i samband med den nordafrikanska demokrativågen 2011. Är svenska företag att tacka när "det går bra", men utan ansvar när "det går dåligt?" ”Det är inte vi som bryter mot mänskliga rättigheter”
Av Lars Nyberg, Dagens Nyheter
2012-03-05 Biståndsdebatten.se: Även Sten Rylander, före detta ambassadör, är kritisk till det sänkta kulturbiståndet. "Det räcker inte med att söka inordna kulturinsatser i det viktiga arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter. Det finns givetvis kopplingar, och kultur har en roll att spela här. Men kulturbiståndet får inte tvingas in i en hämmande tvångströja." skrev han i Svenska Dagbladet härom dagen. Han får medhåll av Göran Hydén, som skriver "Om Sida inte kan fortsätta detta p g a koncentration och intresset av resultat som kan mätas i siffror borde någon annan arm av den svenska staten ställa upp." i en kommentar till artikeln. Vad tycker du? ”Sveriges kulturbistånd får inte urholkas”
Av Madeleine Sjöstedt, Dagens Nyheter
2012-02-28 Göran Hydén: Sten Rylander har alldeles rätt att kulturen borde vara en integrerad del av Sveriges relationer inte bara med utvecklade s.k. kulturländer men också med alla de länder som svensk bistånd når. Om Sida inte kan fortsätta detta p g a koncentration och intresset av resultat som kan mätas i siffror borde någon annan arm av den svenska staten ställa upp. Ömsesidig förståelse är minst lika vitkig som sakkunskap om vad som händer med enskilda biståndsinsatser. Kulturbistånd med tvångströja
Av Sten Rylander, Svenska Dagbladet
2012-02-24 Tom Alberts: Det handlar om mer än vapenexport till diktaturer. Om JAS affärerna så läs boken "Mutor, makt och bistånd. JAS och sydafrikaaffären" av Nils Resare. Desmund Tutot säger"Ut med sanningen, säg som det är! Be sen om ursäkt och säg, ja vi var hänsynslösa. Vi utnyttjade människor som var lättpåverkade, för våra egan syften". Och Bengt Nilssons bok "Sveriges afrikanska krig" är en skrämmande läsning. ”Vapenexport till diktaturer slår rekord – regeringen förhalar förbud”
Av Bodil Ceballos, Dagens Nyheter
2012-02-13 Robert: Vad ska styra biståndet om inte mottagarnas behov? Våra egna behov av att kännas oss goda? Gunilla Carlsson avslöjar vänsterbluffen
Av Norrköpings Tidningar
2012-02-13 Viktoria Isaksson: Läs gärna det här blogginlägget: http://www.missioncouncil.se/2012/02/13/intresse_resultat/, "Min uppmaning till Gunilla Carlsson skulle vara att engagera sig i någon kyrka, biståndsorganisation, solidaritetsgrupp etc för att uppleva att det finns stort intresse och engagemang för resultat. Människor lämnar inte ifrån sig sina pengar till bistånd och utvecklingssamarbete för att de inte har något bättre för sig". Gunilla Carlsson avslöjar vänsterbluffen
Av Norrköpings Tidningar
2011-12-15 admin: ”Naiv, ignorant, arrogant.” ... ”En av de mest absurda artiklar jag någonsin läst.” David Isakssons artikel på NAI-Forum har vållat het diskussion. Hur ska Sverige och andra givarländer förhålla sig till Etiopien och andra stater med stort demokratiskt underskott och som bryter mot de mänskliga rättigheterna? Atrocities in Ethiopia?
Av David Isaksson, NAI-Forum
2011-12-05 admin: Klimatdebatten tynar bort, rapporterar SR Feministiskt initiativ: ”Klimatförhandlingarna måste demokratiseras”
Av Carl Emanuelsson, Sissela Nordling Blanco, Stina Svensson; Dagens Arena
2011-12-07 admin: Svensk vapenexport slår rekord, rapporterar Dagens Nyheter Egypten behöver konkret stöd
Av Björn Lindgren, Rebecka Carlsson; Göteborgsposten
2011-01-07 admin: "Vi ska inte spela högt med skattebetalarnas pengar men behöver tala om hur, var och varför vi tar risker. Och vilka förväntningar alla som bidrar till utvecklingssamarbete ska ha." Anders Nordström, DN-Debatt 2008-09-26, http://www.bistandsdebatten.se/2008/09/26/alltid-risk-att-bistand-anvands-till-krigforing/ ”Svenskt bistånd sponsrar kapprustning i södra Sudan”
Av Bengt Nilsson, Dagens Nyheter
2010-12-06 admin: Klicka på taggen "Ryssland" för att läsa fler debattartiklar om bland annat det svenska demokratibiståndet till Ryssland. Klicka på länken nedan för att läsa vad Gunilla Carlsson skrev om demokratibiståndet år 2007. http://www.bistandsdebatten.se/2007/06/18/replik-vi-kommer-aldrig-att-svika-rysslands-demokratiska-krafter/ Är du av en annan åsikt? Dela med dig! Stöd regimens kritiker
Av Eskilstuna-Kuriren
Dela det här: