Fred och säkerhet

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Fred och säkerhet.

Diskussionen om Fred och säkerhet innehåller:

  • 21 exklusiva debattartiklar
  • 655 debattartiklar
  • 38 dokument
  • 254 evenemang
  • 6 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Fred och säkerhet (21 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-03-28

DR Kongo behöver Sveriges hjälp!

Kongolesisk diaspora för utveckling m.fl., Biståndsdebatten.se

Det kommer oroande rapporter om dödligt våld och en svår situation från våra samarbetsorganisationer i Demokratiska Republiken Kongo. Sverige bör vara en tydlig röst i världssamfundet för en samlad strategi som kan bidra till säkerhet och framtidstro i det krigsdrabbade DR Kongo, skriver fem organisationer med samarbetspartners i landet.Demokrati, Fred och säkerhet, Kongo, Korruption, Mänskliga rättigheter
2017-12-19

Solenergi räddar liv i Libyen

Noura Hamladji, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som konflikten i Libyen fortgår möts medborgarna av bristande samhällsfunktioner. Strömavbrotten är många och kan vara en direkt livsfara för människor i behov av vård. Att installera solpaneler på sjukhusen är en enkel men livsviktig åtgärd, skriver Noura Hamladji, landschef för FN:s utvecklingsprogram UNDP i Libyen.Fossilfri energi, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Libyen, Sjukvård
2017-12-11

Regeringen prioriterar minskad spridning av små och lätta vapen

Ulrika Modéer, Biståndsdebatten.se

Arbetet mot okontrollerad spridning av små och lätta vapen har länge varit en prioriterad fråga för Sverige. Det visar sig bland annat i budgeten för 2018, skriver statssekreteraren Ulrika Modéer i ett svar till Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor.Budget, Fred och säkerhet, VapenhandelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/klyfta-mellan-ambition-och-budget-for-hallbar-fred/"
2017-11-29

Klyfta mellan ambition och budget för hållbar fred

Maria Andersson Willner & Karin Olofsson, Biståndsdebatten.se

Under hösten presenterade regeringen en strategi för hållbar fred som understryker att den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen är ett hot mot global säkerhet och ett hinder för hållbar utveckling. Ambitionen att satsa på en minskad spridning av dessa vapen inom utvecklingssamarbetet är mycket positiv och måste nu på ett tydligt sätt återspeglas i budgeten, konstaterar Karin Olofsson och Maria Andersson Willner från Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor. Budget, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Vapenhandel
2017-11-02

Ohederlig säkerhetspolitisk debatt – ett hot mot demokratin

Agnes Hellström, Biståndsdebatten.se

I den svenska debatten om säkerhetspolitik möts vi i fredsrörelsen allt oftare av personangrepp och grundlösa anklagelser. Försvarsministern med flera använder en retorik där traditionellt kvinnliga egenskaper tillskrivs civilsamhället för att förminska det, skriver Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.Civilsamhället, Fred och säkerhet
2017-10-23

Sverige bör ta ansvar i vetofrågan i FN:s säkerhetsråd

Vendela Runold m.fl., Biståndsbatten.se

Tanken med vetorätten i FN:s säkerhetsråd var att skydda stormakternas suveränitet, men idag används vetot i stället ofta för egenintressen och politiskt spel. Sverige måste verka för en attitydförändring i vetofrågan, skriver Vendela Runold och Magnus Lundström från kampanjen Stop Illegitimate Vetoes.FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-10-19

Sveriges militära insatser och civila bistånd måste hänga ihop

Mikael Eriksson, Biståndsdebatten.se

Kampen mot militanta grupper som Daesh i Irak är tätt sammanvävda med villkoren för de enskilda medborgarna i landet. Trots det är samordningen mellan Sveriges militära och civila stöd dålig. Vi måste öka dialogen och sluta med stuprörstänkandet inom svensk statsförvaltning, skriver forskaren Mikael Eriksson.Bilateralt samarbete, Fred och säkerhet, Irak, Militärt biståndI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/strategi-for-sveriges-utvecklingssamarbete-med-irak-2017-2021/"
2017-10-10

Satsa på aktiv fredskultur, i Sverige och i världen

Lotta Sjöström Becker, Biståndsdebatten.se

I nästa års budget ökar Sverige resurserna för fredsbyggande, men de årliga satsningarna är fortfarande mindre än kostnaden för krigsövningen Aurora. Trots att regeringens nya strategi för hållbar fred handlar om att förebygga och förhindra återfall i väpnad konflikt så grundas den nationella säkerhetspolitiken på andra idéer. Sverige har allt att vinna på att försöka bygga en aktiv fredskultur – det är modern säkerhetspolitik, skriver Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen.Budget, Fred och säkerhet
2017-09-07

Sverige måste stå upp mot ökade hot om kärnvapen

Malin Nilsson, Biståndsdebatten.se

I söndags vaknade vi upp till nyheten att Nordkorea testat ännu en vätebomb, tio gånger kraftigare än de bomber som USA släppte över Japan 1945. De ökade spänningarna kräver motstrategier. Ett första steg är att Sverige undertecknar FN:s avtal om förbud mot kärnvapen, skriver Malin Nilsson på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.FN, Fred och säkerhet
2017-07-06

Vi kräver specifika satsningar för tonårstjejer i kris och konflikt

Mariann Eriksson m.fl., Biståndsdebatten.se

Tonårstjejer är en extra utsatt grupp i konflikter och naturkatastrofer. De riskerar att bli bortgifta och utsatta för övergrepp eller trafficking. Ändå glöms de ofta bort i det humanitära biståndet. International Rescue Committee och Plan International Sverige uppmanar därför svenska regeringen till specifika satsningar för tonårsflickor i kris och konflikt.Barn och unga, Fred och säkerhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utbildning
2017-06-16

Våldet mot kvinnor och flickor i Ukraina kan stoppas

Pernille Fenger, Biståndsdebatten.se

I veckan besökte utrikesminister Margot Wallström Ukraina – ett land där en av fyra kvinnor utsätts för könsbaserat våld, enligt vår undersökning från 2014. Nu finns en unik chans att vända trenden av ökat våld mot kvinnor och flickor, skriver FN:s befolkningsfond UNFPA.Fred och säkerhet, Kvinnor, Ukraina
2017-05-19

Kontantbidrag kan ge kvinnor mer valfrihet och säkerhet

Daphne Jayasinghe, Biståndsdebatten.se

Dagens globala utmaningar kräver att vi omprövar det humanitära biståndet. I stället för att ge hinkar och filtar kan kontantbidrag till fattiga kvinnor och flickor öka egenmakten och minska risken för att bli utsatt för våld, skriver Daphne Jayasinghe på International Rescue Committee.Biståndsformer, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Kontantstöd, KvinnorI artikeln hänvisas till "IRC:s nya briefing om kontantstöd"
2017-04-04

Sverige måste öka stödet till minhantering

Megan Burke & Aleksander Gabelic, Biståndsdebatten.se

Över 6 000 människor skadades eller dödades av minor under 2015. Det är en ökning med 75 procent jämfört med året innan. De alarmerande siffrorna borde få världens länder att kraftsamla för att göra sig av med minproblemet, men i stället har Sverige halverat sitt stöd sedan 2012. De senaste årens negativa trend måste vända, skriver Megan Burke, internationella kampanjen mot landminor (ICBL), och Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet.Budget, Colombia, Fred och säkerhet, Kongo, Sverige, Utrikesdepartementet
2017-03-13

Nytt regelverk måste innebära absolut förbud mot vapenexport till diktaturer

Gabriella Irsten, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som det nya regelverket om vapenexport har förhalats under flera år ökade Sverige sin export av krigsmateriel med 45 procent under 2016. Den svenska vapenexporten är inte förenlig med en feministisk utrikespolitik och en majoritet av riksdagspartierna säger sig vilja stoppa vapenexporten till diktaturer. Nu är det dags att gå från ord till handling, skriver Gabriella Irsten, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF).Demokrati, Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2017-01-09

Nödvändigt att förbjuda vapenexport till diktaturer

Linda Åkerström, Biståndsdebatten.se

Sverige exporterar vapen till länder som förtrycker kvinnor och HBTQ-personer; länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter. Varför litar vi på dessa regeringar tillräckligt för att förse dem med krigsmateriel? Det är dags att sätta stopp för vapenexport som underminerar strävan efter frihet och demokrati, skriver Linda Åkerström från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Policyramverket för svenskt bistånd, Vapenhandel
2016-06-09

Behov av ökad samordning – en lärdom från Afghanistan

Anders Oljelund, Biståndsdebatten.se

”Utan säkerhet ingen utveckling och utan utveckling ingen säkerhet” slås det fast i politiska anföranden. Men vad betyder det i praktiken? Synergier mellan säkerhetsinsatser och biståndsinsatser går att finna, men det är mycket komplicerat och kräver noggrann samordning. Det skriver Anders Oljelund med anledning av den pågående Afghanistanutredningen.Afghanistan, FN, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Utvärdering
2016-01-20

Vi måste utforska fredliga och holistiska metoder för utveckling

Maddi Maxwell Hart, Biståndsdebatten.se

De syriska flyktingarna i Libanon måste finnas med i utvecklingsagendan och inte bara hjälpas med humanitära insatser. Fred och integration är en förutsättning för långsiktig utveckling, skriver Maddi Maxwell Hart från en libanesisk ungdomsorganisation. Flykt och migration, Fred och säkerhet, Libanon, Syrien
2015-12-15

Utan kvinnor – ingen fred

Eva Zetterberg m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag exkluderas hälften av jordens befolkning från fredsprocesser. Kvinnor utesluts från både medling och beslut om fred och säkerhet. För att uppnå en hållbar fred behöver kvinnor inkluderas och ha makt i fredsprocesser, skriver fem representanter för Operation 1325.Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2015-11-26

Vi måste begränsa tillgången till vapen för att bygga fred

Karin Olofsson m.fl., Biståndsdebatten.se

Små och lätta vapen dödar 1368 människor varje dag. Det är hög tid att belysa vapnens betydelse i att göda konflikter och våld. Och det är dags att stärka det förebyggande arbetet mot väpnat våld inom utvecklingssamarbetet, skriver Karin Olofsson och Christer Winbäck från Parlamentarikerforum för små och lätta vapen-frågor.Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU), Vapenhandel
2015-09-23

Det behövs mer kunskap och resurser för att förebygga konflikter

Ulla Andrén, Biståndsdebatten.se

Det är en central uppgift för svenskt bistånd att ge stöd till människor på flykt, men också att förebygga konflikt och främja utveckling. Till det krävs både kunskaper och resurser. Biståndsfinansieringen till att bygga fred bör inte minska på grund av att asylmottagning och humanitärt stöd kräver ökade resurser, skriver Sida-medarbetaren och före detta ambassadören Ulla Andrén.Asylrätt, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Sida, Utrikesdepartementet
2015-05-28

Sida: Vi jobbar med säkerhet på många plan

Peter Lundberg och Doris Attve, Biståndsdebatten.se

Under senare år har attackerna mot biståndsarbetare ökat drastiskt runtom i världen. För att öka säkerheten jobbar Sida med lokala experter, stöd till skyddsutrustning och säkrare transportmedel för humanitära hjälparbetare. Men det finns även problem som inte ens den bästa skyddsutrustning i världen lösa, skriver Peter Lundberg och Doris Attve på Sida.Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/skarp-sakerheten-for-bistandsarbetare/"

Debattartiklar om Fred och säkerhet (655 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-02-08

Kriget i Jemen måste lösas

Cecilia Wikström, Norrköpings Tidningar

“Kriget i Jemen har inte låtit höra talas om sig särskilt mycket i vare sig svenska eller europeiska medier. The Economist kallade nyligen konflikten för ”kriget som världen ignorerar”. Jemenkonflikten, som hade sitt ursprung i [...]Fred och säkerhet, Jemen
2018-02-07

Wallströms plakatpolitik fel svar på kärnvapenhot

Expressen

“Det är en illavarslande upptrappning. Att USA svarar på Rysslands snabba upprustning av taktiska kärnvapen är en sak. Men att frångå den traditionella synen på kärnvapen som något som bara ska användas i en extrem [...]Fred och säkerhet
2018-02-01

Hökmark vet inte hur riktig säkerhet byggs

Malin Björk, Expressen

“Ökad upprustning leder inte till minskad spänning och ökad säkerhet. De enda som kan glädja sig åt denna utveckling är försvarsindustrin. För vapentillverkarna är detta en ny guldålder med skenande upprustningsretorik och politik.  Inte ens [...]EU, Fred och säkerhet, NatoArtikeln är en replik på: "https://www.expressen.se/debatt/lat-inte-mp-avgora-om-rysshotet-ar-pa-riktigt/"
2018-02-01

Stoppa attackerna mot Afrin!

Firat Nemrud, Eskilstuna-Kuriren

“Det är dags för omvärlden att agera för rättvisa och fred. Ingen makthavare ska ha rätt att utöva våld mot andra folkgrupper. Turkiet måste omedelbart upphöra med sina flygattacker mot kurdiska mål i norra Syrien. [...]Fred och säkerhet, Kurdistan, Syrien, Turkiet
2018-01-29

Sverige måste agera mot den turkiska invasionen

Roshan Yigit m.fl., Dagens ETC

“Sverige bör därför använda sitt inflytande i FN:s säkerhetsråd till att verka för krav på eldupphör, ett tillbakadragande av turkiska marktrupper från Afrin och att ett flygförbudszon upprättas över området. Ifall inte Turkiet lever upp [...]Fred och säkerhet, Syrien, Turkiet
2018-01-24

Svik inte kurderna som besegrade IS

Jabar Amin m.fl., Aftonbladet

“Turkiets inställning mot kurder och andra minoriteter är känd sedan tidigare, men omvärldens nonchalans för kurdernas grundläggande mänskliga rättigheter är oroväckande. Vi finner det osmakligt att västvärlden visar bristande solidaritet med kurderna i Syrien: ett [...]Fred och säkerhet, Kurdistan, Mänskliga rättigheter, Syrien, Turkiet
2018-01-24

Kurderna besegrade IS – nu bombas de av Turkiet

Bawar Ismail, Gefle Dagblad

“Åter igen lämnas kurderna åt sitt öde. I Kobane, norra Syrien, kunde omvärlden i realtid följa en stads ihärdiga motstånd mot en IS-belägring. Det var här krigslyckan vände. När IS kördes ut ur gränsstaden fick hela [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Kurdistan, Syrien, Turkiet, USA
2018-01-23

Kriget i Jemen måste få ett slut

Cecilia Wikström, Göteborgs Posten

“Det är tid för världssamfundet att intensifiera arbetet mot en lösning på konflikten i Jemen. Aldrig förr har så många människor i världen varit på flykt. Att aktivt arbeta med att minska spänningar i olika [...]Afrika, EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Jemen
2018-01-23

Säkert att vara fripassagerare i Nato?

Lars Ekeman, Svenska Dagbladet

“En svensk anslutning skulle bidra till Nato:s sammanhållning, möjliggöra en gemensam försvarsplanering och bli ett handfast bevis på Sveriges vilja att solidariskt ställa upp för försvaret av frihet och demokrati. Och. Det säkerhetspolitiska läget i [...]Frankrike, Fred och säkerhet, Nato, Polen, Ryssland, USA
2018-01-18

Märklig medietystnad om Sveriges roll i Jemens lidande

Hjalmar Nobel, Dagens Arena

“Mediernas ointresse för Sveriges inblandning är däremot svårbegriplig. En förklaring kan ligga i att tidningarnas spaltutrymme är begränsat, och att den andra stora konflikten i regionen, i Syrien, ansetts viktigare. Men i fallet Jemen är vi direkt [...]Fred och säkerhet, Jemen, Okategoriserade
2018-01-17

Vägen till två procent

Johan Rudström, Upsala Nya Tidning

“I en försvarsallians kan man göra stora samordningsvinster med inköp av materiel och i uppbyggnad av en större organisation. Det är trots allt inte orimligt att den som har ett tvåprocentsmål också vill gå med [...]Fred och säkerhet, Nato
2018-01-17

Låt inte Israel tysta solidaritetsrörelsen

Anna Wester, ETC

“Inreseförbudet påverkar inte vårt politiska arbete i Sverige, och Israel kommer inte att kunna tysta BDS-rörelsen. Tvärtom! Men svarta listan förhindrar internationella aktivister att resa till Palestina för att knyta kontakter och på plats visa [...]Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten
2018-01-16

Investera i fredskultur för framtida generationer

Madeleine Göransson, Dagens Arena

“Vi behöver bryta militarismens tolkningsföreträde och dominans. Vi vill främja alternativ som bygger på dialog och kunskapsutbyte inom och mellan länder. Målet är fredskultur och frihet från våld för alla. Fredskultur och ickevåld kan bli [...]Fred och säkerhet
2018-01-15

”Sverige och EU bör lägga om sin Iranpolitik”

Mojtaba Ghotbi, Svt Opinion

“Likt utrikesminister Margot Wallström (S) är de europeiska ledarna nästan besatta av kärnteknikavtalet och sanktionslättnaderna. Detta ger regimen i Teheran en möjlighet att dölja dess systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna och framställa ledarna i Teheran [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Iran, Mänskliga rättigheter
2018-01-15

Ett undertecknande kan ytterst riskera rikets säkerhet

Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl., Dagens Nyheter

“Vice statsminister Isabella Lövin (MP) och hennes departementskollega Margot Wallström vill att Sverige skriver under FN:s kärnvapen­konvention. Det är en aktivistisk linje som är allvarlig och olycklig. I en tid av ökad oro kan ett [...]FN, Fred och säkerhetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2018/01/13/sverige-bor-skriva-under-fns-karnvapen%C2%ADkonvention/"
2018-01-13

FN-politik stärker Sverige

Aleksander Gabelic, SVT opinion

“Med ett år kvar av rådsmedlemskapet finns nu tillfälle för regeringen att i världens enda sant globala säkerhetsorganisation göra verklig skillnad i arbetet mot flyktingkatastrofer, kapprustning och internationell terrorism – och för mänsklig säkerhet i [...]FN, Fred och säkerhet
2018-01-13

”Sverige bör skriva under FN:s kärnvapen­konvention”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“För Miljöpartiet är nedrustningen en hörnsten i vår vision om en fredligare och mer solidarisk värld. Vi är stolta över att vårt land verkat för och kunde rösta ja till konventionen om kärnvapenförbud. Nu behöver [...]Fred och säkerhet
2018-01-10

Israelpolitiken är skadlig och behöver omprövas

Ilan Ben-Dov, Expressen

“Det har blivit hög tid att ompröva Sveriges hållning gentemot Israel, som kraftigt skiljer sig från flertalet europeiska nationers, och att reflektera över huruvida denna verkligen är gynnsam för Sveriges nationella intressen – eller i [...]Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten
2018-01-09

Regeringen måste ställa Etiopien till svars

Anders Österberg m.fl, SVT

“Om regimen i Etiopien får hålla på utan att omvärlden reagerar riskerar ett fullskaligt inbördeskrig att bryta ut. Det vore en katastrof, inte minst med tanke på att Etiopien har över hundra miljoner invånare. Vi vill att [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2018-01-08

”Underskatta inte en växande religiös extremism”

Riyadh Albaldawi m.fl, Svenska dagbladet

“FN:s Globala mål (Agenda 2030) kommer inte att uppnås om inte fler förebyggande insatser skapas för att bygga ömsesidig tillit och förståelse i samarbete med sociala, religiösa och kulturella aktörer inom det civila samhället, som komplement [...]2. Bistånd, Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2018-01-03

Vi behöver en förändrad säkerhetspolitisk agenda

Soraya Post, ETC

“För att mäns våld ska upphöra måste vi ändra hela den säkerhetspolitiska agendan, i Sverige, i EU och den globala, till att ställa frågan: vilka insatser krävs för att varje medlem av vårt samhälle ska [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet
2018-01-02

Kärnvapnen ska bort

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Sverige har en lång tradition att arbeta för fred och nedrustning. Sverige borde därför skriva på FN:s konvention om ett globalt kärnvapenförbud. – Vi har 15 000 kärnvapen i världen, det är en mycket farlig situation. [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Nato
2018-01-02

”Sverige har stärkt kvinnors röst i FN:s säkerhetsråd”

Margot Wallström, Dagens Nyheter

“Efter ett år som medlem i säkerhetsrådet kan vi konstatera att arbetet ger resultat. Vi vet dock att många kriser kommer att fortsätta, och att motsättningar inom rådet kommer att bestå. Vi kan inte blunda [...]FN, Fred och säkerhet
2017-12-22

I julens anda – skriv under och stoppa vapenexporten

KG Hammar, Dagens ETC

“Inget land har officiellt proklamerat sig som en fredsbyggande nation med satsning på allt som förebygger våldsamma konflikter som Sverige enligt uttalandena i samband med inträdet i FN:s säkerhetsråd i januari 2017. För att det ska [...]Fred och säkerhet, Vapenhandel
2017-12-19

Låt Israel och Palestina ha Jerusalem som huvudstad

Ove Bring, Dagens Nyheter

FN:s generalförsamling förespråkade redan 1947 en tvåstatslösning med Jerusalem som en gemensam internationaliserad stad. Varför driver inte Sverige med sin plats i säkerhetsrådet denna linje? I stället för att bara utbrista i ”ack och ve” [...]FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-12-16

Ett folkmord pågår – dra in vårt bistånd nu

Abul Kalam m.fl., Aftonbladet

“Sveriges utrikesminister Margot Wallström kom nyligen hem från sin vistelse i Burma där hon hade möte med Burmas statskansler Aung San Suu Kyi. Att Aung San Suu Kyi svarar svävande på frågor om rohingya (vars [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Burma, Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2017-12-14

Jerusalem erkänns inte som Israels huvudstad

Anna Danielsson m.fl., Nerikes Allehanda

“Israel fortsätter att koppla greppet om Östra Jerusalem genom utbyggnad av illegala bosättningar och trakasserier mot palestinierna som bor i staden. Det som behövs nu är att omvärlden kraftfullt visar att detta inte är acceptabelt, [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-12-14

Bilda en ny stat av Israel/Palestina

Kent Lund, Eskilstuna-Kuriren

“Istället för en tvåstatslösning enligt FN-förslaget och det havererade Osloavtalet, borde man istället skapa en stat: Staten Abraham/Ibrahim. Detta då de religiösa grupperna i landet har en gemensam nämnare. Tron på att Abraham är den [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-12-13

Afghanistan är inte ett säkert land att återvända till

Bodil Valero, Arbetarbladet

“Men samtidigt som EU:s medlemsländer skickar utökade trupper till Afghanistan på grund av det försämrade säkerhetsläget skickar vi även asylsökande afghaner tillbaka till Afghanistan. Afghaner anses av migrationsmyndigheterna i EU-länderna av någon outgrundlig anledning vara [...]Afghanistan, Asylrätt, EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet
2017-12-11

Låt oss sätta punkt för Sveriges deltagande i det katastrofala kriget i Afghanistan

Lars-Gunnar Liljestrand, Dala-Demokraten

“Den som till äventyrs tror, fortfarande efter 16 års krig, att USA:s och Natos styrkor är till för att bygga demokrati och säkra mänskliga rättigheter i Afghanistan kan läsa president Trumps tal om strategin för [...]Fred och säkerhet, Nato
2017-12-10

Fredspris som hotar säkerheten

Mikael Odenberg, Svenska Dagbladet

“Genom åren har den norska Nobelkommittén valt en allt bredare tolkning av fredsbegreppet och belönat miljöarbete, opinionsbildning och mikrolån till fattiga. Och framför allt synes priset allt oftare ges för goda, ideella intentioner än för [...]Fred och säkerhet
2017-12-09

Frankrike rustar upp biståndet för att bekämpa terrorism

Rémy Rioux, Dagens Nyheter

“Klimatkonferensen COP21 i Paris 2015 var ett uppvaknande för många politiker i Frankrike. De förstod plötsligt att ”Winter is coming” och att det var bråttom att agera. Inte bara på kort sikt, utan även att [...]2. Bistånd, Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, EU, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Mänskliga rättigheter
2017-12-08

Sexköp utomlands måste förbjudas

Eva Franchell, Aftonbladet

“Det är rimligt. FN uppskattar att mellan en och fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, är offer för människohandel varje år och att majoriteten av dem utnyttjas sexuellt och prostitueras. Handel med människors kroppar [...]Barn och unga, Demokrati, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Samhällsgrupper, Sociala skyddsnät
2017-12-08

Biståndet ska inte gå till flyktingar i Sverige

Julia Kronlid & Markus Wiechel. Aftonbladet

“Regeringen föreslår en budget för det faktiska biståndet på ca 43 miljarder kronor, vilket förvisso är en ökning från förra året. Sverigedemokraterna anser dock att insatserna för de mest utsatta och där de som mest [...]Demokrati, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2017-12-05

David och Goliat krigar i Jemen

Somar al Naher, Dagens ETC

“Konflikten har inte bara utlöst en humanitär katastrof, Saudiarabien förvärrar situationen genom att bestraffa den jemenitiska befolkningen kollektivt. Hjälporganisationer stoppas från att komma in i Jemen och nå fram till de civila.” Fred och säkerhet, Jemen, Saudiarabien
2017-12-05

”Stora belopp flödar till jihadister: EU måste agera”

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“I en tid av allvarlig oro och osäkerhet i Europa är det svårbegripligt att EU-kommissionens ordförande, Frankrikes president och även Sveriges statsminister ägnar tid och kraft åt frågor som inte hör hemma på europeisk nivå. [...]EU, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS)
2017-11-30

Håll för näsan och ge Trump en chans

Aaron Korewa, Svenska Dagbladet

“USA:s särskilda sändebud för återuppbyggnaden av Afghanistan, John Sopko, konstaterade nyligen i en utredning att ett problem har varit bristen på koordinering av de internationella insatserna, och att många projekt görs efter politiska önskemål i hemländerna [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, USA
2017-11-30

“Bröllop, sjukhus och bostadsområden bombas.”

Bodil Valero, Sydsvenskan

“Trots svälten och att civilbefolkningen utsätts för bombattacker fortsätter EU-ländernas vapenleveranser till Saudiarabien. Storbritannien och andra EU-länder har aktivt stöttat Saudiarabiens militära kampanj mot Jemen genom export av olika typer av vapensystem, ammunition och övrigt krigsmateriel [...]EU, Fred och säkerhet, Jemen, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-11-29

Hur länge ska Sverige fortsätta kriget i Afghanistan?

Lars-Gunnar Liljestrand, Göteborgsposten

“Sverige står inför ett vägval i Afghanistanpolitiken. Regeringen vill att vi skall hoppa med i kriget utan slut. Men riksdagen har nu chansen att en gång för alla äntligen ta hem de svenska soldaterna och [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Kvinnor, Militärt bistånd, Nato, USAI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/sverige-i-afghanistan-2002-2014/"
2017-11-28

Försvarspolitik bland tomtar och troll i Rosenbad

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Tror du på jultomten? Ganska långt upp i barnaåldrarna är svaret ett troskyldigt ja, men sedan brukar realismen sjunka in. Tomten finns inte. På samma sätt förhåller det sig med den svenska ”alliansfriheten”. Med den stora skillnaden [...]Fred och säkerhet, Nato
2017-11-26

Hur kan ni motivera vapenexporten, S?

Aftonbladet

Bara mellan juni och september i år utförde den Saudiledda koalitionen fem flyganfall som Human Rights watch bedömt som olagliga, med 26 barn bland de 39 civila dödsoffren. Kriget i Jemen har gjort att närmare 20 miljoner människor behöver [...]AU, Diktaturer, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Jemen, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-11-23

Sverige måste sluta exportera vapen

Jaime Gomez m.fl., ETC

“Respekt för mänskliga rättigheter är redan nu ett begränsande villkor men vapenexport har ändå på senare år godkänts till länder som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Thailand. Förtroendet och trovärdigheten för svensk utrikes- och säkerhetspolitik urholkas därmed [...]Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige, Vapenhandel
2017-11-23

Sveriges roll i världens konflikter ska inte vara militär

Jaime Gomez m.fl., Fria Tidningar

  “Sveriges roll i världens konflikter ska inte vara i form av militärt bidrag. Mer resurser ska läggas på myndigheter och organisationer med förmåga att arbeta utifrån en bredare säkerhetsanalys med förebyggande våldspreventivt arbete och mänsklig säkerhet [...]Fred och säkerhet, Vapenhandel
2017-11-23

Wallströms visioner farliga för freden

Sten Storgärds, Svenska Dagbladet

”Sverige bör inte underteckna konventionen utan i stället bör vi hedra och utöka vårt samarbete med USA. De som vill förbjuda kärnvapen för alla – och hellre kritiserar USA än skurkstater – tar friheten att [...]FN, Fred och säkerhet, Nato, Sverige, USA
2017-11-21

Resiliens – jämvikt eller rättvisa?

Johan Schaar, Mänsklig Säkerhet

“Nyttan av ett begrepp som fångar hur samhällen reagerar på stora påfrestningar är så stor att man helt enkelt formar det efter egna behov. Resultatet av resiliensbegreppets popularitet har förstås blivit minskad stringens och tydlighet, [...]Biståndsformer, Fred och säkerhet
2017-11-16

Ny biståndsmiljard ska trygga utsatta kvinnor

Isabella Lövin, Göteborgs-Posten

“För att i grunden kunna angripa kvinnors och flickors utsatthet krävs kloka insatser på alla nivåer. Som ett led i den feministiska utrikes- och utvecklingspolitiken fattar regeringen i dag, torsdag, beslut om anvisningar till en [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Kvinnor
2017-11-12

Vänd inte blicken från rohingyerna

Sydsvenskan,

“Omvärlden bär ett stort ansvar här. Morden, våldtäkterna och den etniska rensningen i Burma måste stoppas. När ett av vår tids allra mörkaste kapitel skrivs duger det inte att vända bort blicken – ingen kan [...]Burma, Demokrati, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2017-11-10

Johanne Hildebrandt: Vill de att talibanerna ska segra?

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Det värsta scenariot är att Afghanistan utvecklas till en ”failed state” och återigen blir en bas för terrorgrupper. I slutändan kan självklart bara diplomati och samhällsbygge skapa fred i detta utfattiga, plågade land och hur vägen dit ser ut förtjänar sannerligen [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, NatoI artikeln hänvisas till "Thage G Peterson, Sven Hirdman - Dra lärdom av 15 års misslyckat krig"
2017-11-09

MP-rebeller går emot regeringens vapenexportlag

Sydsvenskan

“Folk tror att vi har skärpt vapenexporten. Jag har träffat många som tror att demokratikriteriet är ett äkta kriterium – som faktiskt styr något – och som faktiskt förbjuder vapenexport, säger Carl Schlyter” Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Vapenhandel
2017-11-08

Frida Wallnor: Sverige behöver en realistisk utrikespolitik

Frida Wallnor

“Kanske har det aldrig varit så svårt att vara utrikesminister som det är i dag, med tanke på de många och komplexa säkerhetspolitiska hot och utrikespolitiska utmaningar vi står inför.” Burma, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Utrikesdepartementet
2017-11-01

Kurderna bekämpade IS – nu behöver de vår hjälp

Keya Izol, Expressen

“De som i går hyllade kurderna för deras mod och ihärdighet i kampen mot IS, verkar i dag inte vilja se det allvarliga hot som samma folk ofrivilligt ställs inför. Vi vädjar därför till Sveriges regering [...]Flykt och migration, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Kurdistan, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Turkiet
2017-10-29

Vi applåderade fredspriset. Vi tiger inför slakten i Burma.

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Snart är det åter dags för Sverige och Norge att välkomna årets Nobelpristagare. Att stryka ett streck över 1991 års fredspris till Aung San Suu Kyi går inte. Men det minsta Nobelstiftelsen skulle kunna göra [...]Burma, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2017-10-27

Sverige behövs i säkerhetsrådet – särskilt i tider av mäktiga mäns vapenskrammel

Lena Ag,OmVärlden

“Enda sättet att nå resultat är att institutionalisera, alltså att göra genusperspektivet till en integrerad del av FN:s arbete i alla sektorer. Oavsett utfallet i valet nästa år får Sveriges röst för kvinnors rättigheter inte [...]Fred och säkerhet, Jämställdhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-10-26

#Metoo gäller även världens flickor och kvinnor, Margot Wallström! «

Annika Schabbauer, Dagens Arena

“När FN:s medlemsstater idag även ger löften om ekonomiska bidrag vid den årliga öppna debatten om kvinnor, fred och säkerhet, vill vi påminna om kvinnors rätt att delta. I konfliktstater och i förtryckande diktaturer drabbas kvinnor hårdast. Kvinnors [...]FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2017-10-26

Tandlös skärpning av vapenexporten

Yasmine Posio Nilsson, Göteborgsposten

“Under 2016 har Sverige exporterat vapen till Saudiarabien, Qatar, Pakistan, Oman, Förenade Arabemiraten, Singapore, Malaysia, Mexiko, Thailand och Jordanien. Samtliga dessa stater klassas som diktaturer eller som stater med stora demokratiska brister, enligt Freedom House. [...]Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2017-10-21

När brott mot mänskligheten lönar sig

DN:s ledarredaktion

“Även när journalister har fängslats och barn skjutits ihjäl har militären fått beröm. Sagan om Burmas framsteg har gjort omvärlden blind för övergreppen. Brott mot mänskligheten får inte löna sig. EU måste straffa förövarna med nya [...]Burma, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2017-10-21

Dags att göra upp med felaktiga utgångspunkter

Anders Sjöberg, Världen idag

“Som kristna ska vi sträva efter att stå för en rättfärdighet och ärlighet i politiken och inte stödja en manipulativ politik – en sådan som den palestinska administrationen står för. Vi ska också ge vårt stöd [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-10-19

Kan #metoo ge världens fattiga kvinnor hopp?

Ylva Bergman, OmVärlden

“Kanske är det […] dags för världens ledare att visa mindre hänsyn för religioner och traditioner som tystar kvinnor och avsäger dem rättigheter? Men först måste de ledare som förhandlar om resolutioner, FN-insatser eller annat göra [...]Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-10-11

FN-avtalet kan äventyra vår säkerhet

Ove Bring m.fl., Svenska Dagbladet

“Sverige kan ha en viktig roll i den globala strävan att göra kärnvapnen obsoleta. Men vår säkerhet är beroende av försvars­sam­arbete med andra. Våra säkerhetspolitiska behov i närområdet är påträngande och bör väga tyngre än [...]FN, Fred och säkerhet, Nato, USA
2017-10-10

MP: Sverige bör verka för förbud mot ”killer robots”

Bodil Valero m.fl., Svenska Dagbladet

“Människorättsorganisationer och fredsforskare har länge kritiserat drönarbombningarna, inte bara för dess utomrättsliga karaktär, utan också för den mycket höga andelen civila offer, som också anses kunna spä på rekryteringen av nya terrorister. Trots detta har [...]Fred och säkerhet
2017-10-08

Lagförslaget som hotar oberoende rapportering

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Självklart kommer militären att ta det säkra före det osäkra vilket i slutändan kommer innebära fler restriktioner, att insynen blir ännu mindre och ett fullgott journalistiskt arbete omöjligt att genomföra. Medborgarna får då ingen oberoende rapportering, [...]Fred och säkerhet, Press- och yttrandefrihet
2017-09-30

”Doktor Mukwege behöver Sveriges stöd”

Peter Rothschild, Svenska Dagbladet

“Ett tydligt agerande från Sveriges regering om situationen i Kongo-Kinshasa skulle öka trovärdigheten i den feministiska bistånds- och utrikespolitiken. Vår uppmaning till den svenska regeringen är därför att, som medlem i FN:s säkerhetsråd, driva en [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Kongo, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-09-26

En fredspristagare som gått vilse

Mats Wingborg, Dagens Arena

“Nu måste världssamfundet ställa upp med massiva insatser för att ge humanitär hjälp till de människor som flytt Burma. Här borde också Sverige kunna göra en insats. Aung San Suu Kyi har svikit – vi får [...]Burma, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd
2017-09-24

Kurderna har rätt till sitt land

Daniel Swedin, Aftonbladet

“Om det nuvarande irakiska Kurdistan får möjlighet att bilda en egen stat kommer det att förändra Mellanöstern för alltid. En sådan förändring behöver få ta tid och ske med respekt för övriga grupper som bor [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Kurdistan
2017-09-22

Vi vänder oss inte mot militära övningar, utan mot upprustningen

Tord Björk, Dalademokraten

“En gång bistod Sverige FN med minst 10 procent av soldaterna i FN-styrkorna. Idag är det några promille. Istället har Sverige valt att delta i krig och ockupation tillsammans med Nato-länder och ibland – som [...]Fred och säkerhet, Nato
2017-09-21

”Stoppa det sexuella våldet i krigets Kongo-Kinshasa”

Lena Ag m.fl., Dagens Nyheter

“Den alarmerande situationen i Kongo-Kinshasa måste upp på agendan. Sverige gör viktiga insatser, men kan göra mer för att sprida information och få omvärlden att agera. Även om FN:s Säkerhetsråd ett flertal gånger tagit upp [...]Fred och säkerhet, Kongo, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-09-21

”Våra soldater blir inga hjältar.”

Daisy Balkin Rung, Sydsvenskan

“På de platser utomlands där Sverige haft insatser hyllas svenskarna för sitt arbete att göra skillnad. För att de hjälpt till att bygga upp demokratier och sett till att flickor kommit till skolor. I vissa [...]Fred och säkerhet
2017-09-20

Nu kan FN:s kärnvapenförbud skrivas på – gör det!

Louise Lindfors m.fl., Göteborgsposten

“Vi är övertygade om att konventionen om förbud mot kärnvapen kommer att ha en viktig normgivande effekt och att den, liksom andra konventioner som förbjuder massförstörelsevapen, kommer att få faktisk betydelse för att förhindra katastrofalt [...]FN, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Sverige
2017-09-20

Ratificera kärnvapenavtalet för att garantera en bättre värld

Gudrun Schyman m.fl., SVT

“Vi uppmanar alla demokratiska partier som sitter i riksdagen att agera så att Sverige uppfyller sina förpliktelser och ratificerar kärnvapenavtalet den 20 september. Avtalet förbjuder innehav, utveckling och användning av kärnvapen samt aktiviteter som skulle bidra [...]FN, Fred och säkerhet, Nato, SverigeI artikeln hänvisas till "Därför bör Sverige säga nej till kärnvapen"
2017-09-19

Blix: Sverige bör skriva under FN-konventionen

Hans Blix, Svenska Dagbladet

“En gång i tiden var det svensk utrikespolitik att aldrig söka andra länders garantier för svensk neutralitet. Skälet var att vi inte ville bli ställda inför oönskade krav eller villkor. Vi tycks nu stå inför en [...]FN, Fred och säkerhet, Nato, Sverige, USA
2017-09-18

Kärnvapenhotet måste undanröjas

Aleksander Gabelic m.fl., Värmlands Folkblad

“Två miljoner invånare i Sydkoreas huvudstad Seoul skulle dödas om staden träffades av en bomb av den storlek som Nordkorea provsprängde i början av månaden. Konflikten på Koreahalvön understryker säkerhetsrådets centrala roll för internationell fred [...]FN, Fred och säkerhet, Nordkorea
2017-09-15

S-ledamöter: Pausa alla utvisningar till Afghanistan

Sarra Karlsson m.fl, Dagens Arena

“Under en lång tid har åldersbedömningar gjorts på ett rättsosäkert och godtyckligt sätt, både medicinska och icke-medicinska. De metoder som nu börjat användas för medicinsk åldersbedömning har ett acceptabelt osäkerhetsintervall men det avhjälper inte att [...]Afghanistan, Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Sverige
2017-09-15

”Nästa års biståndsbudget blir den största någonsin”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“I en svår och exceptionell tid krävs kloka, långsiktiga insatser. Det humanitära stödet är livsviktigt men det räcker inte. För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt behöver förmågan att bidra till hållbar [...]2. Bistånd, Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2017-09-14

S-kvinnor Österlen: Vi vill inte vara med och leka krig!

Ingalill Bjartén m.fl, Dagens Arena

“Vi vill verka för en fredlig samvaro mellan staterna. Den enda vägen fram till varaktig fred och ömsesidig förståelse är genom dialog och multirateralism i samma rum.” Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Mellanstatliga aktörer, Nato
2017-09-13

Därför bör Sverige säga nej till kärnvapen

Peter Higgs m.fl., Dagens Nyheter

“Grundidén bakom kärnvapenförbudet är att sätta sådan press genom stigmatisering av kärnvapen, och det ligger i Sveriges intresse att stödja detta.” FN, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Sverige
2017-09-13

Hiroshima-överlevare: Sverige måste skriva på

Setsuko Thurlow, Expressen

“Vi har nu alla ett moraliskt ansvar att omedelbart säkerställa en trygg värld för kommande generationer. Jag litar på att Sverige verkar för detta mål genom att snarast underteckna och ratificera kärnvapenförbudet.” FN, Fred och säkerhet, Japan, Mänskliga rättigheter, Nordkorea, Sverige
2017-09-13

”Befäst Sveriges roll som kraft för nedrustning”

Margareta Wahlström, m.fl., Svenska Dagbladet

“Den enda hållbara inställningen till kärnvapen är att de måste förbjudas. Ett förbud skulle utgöra ett löfte till framtida generationer om att de aldrig kommer att behöva leva under hotet om kärnvapenkatastrof.” FN, Fred och säkerhet, Sverige
2017-09-12

“Allt bör göras för att bygga relationer med Nordkorea”

Linus Hagström m.fl., Dagens Nyheter

“Är det moraliskt riktigt att försöka förbättra relationerna med en stat som begår så flagranta brott mot sitt eget folk? Demokratiska stater som Sverige har faktiskt relationer även med de flesta diktaturer. I fallet med [...]FN, Fred och säkerhet, Nordkorea
2017-09-12

Kärnvapenstaterna håller oss alla som gisslan

Pierre Schori, ETC

“Koreakännare understryker att om Kim Jong-Un drar slutsatsen att USA tänker gå till ett preventivt angrepp, kan han överväga att slå till först. Militära experter påpekar att även om samtliga nordkoreanska kärnvapenläggningar slås ut, kan [...]Fred och säkerhet, Governance
2017-09-11

Balanserad säkerhet

Torsten Nilsson

“Naturligtvis drar Sverige till sig ögonen i Moskva med en övning av det här slaget, och Ryssland svarar med en egen övning tillsammans med Belarus (Vitryssland), som man kallar Zapad 17. Den blir sannolikt av [...]Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Okategoriserade, Ryssland
2017-09-10

Stoppa biståndet till terrorn, nu!

Ingvar Nilsson, Blekinge Läns Tidning

“Dessa obestridliga fakta om hur den Palestinska administrationen beter sig har naturligtvis kommit till regeringens kännedom. Det rimliga är förstås att vid blotta misstanken omedelbart frysa allt bistånd och kräva ett slut på terroristhyllningar, terroristlöner [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Fred och säkerhet, Palestina
2017-09-09

Kurderna har fått vänta för länge på ett eget land

Jenny Bengtsson, ETC

“Det som sker nu är organisering mot en demokratisk stat och fred. Det ska tveklöst uppmuntras, med förhoppning om att också Kurdistans resterande tre delar kan följa och sammanfogas snarast möjligt.” Demokrati, Fred och säkerhet, Irak, Kurdistan, Turkiet
2017-09-06

Ska USA bestämma svensk säkerhetspolitik?

Maj-Britt Theorin, Dalademokraten

“De borgerliga partierna är inte okunniga om att Natos strategi vilar på kärnvapen och deras användning. Det är dags för dem att förklara för väljarna varför de vill avskaffa vår självständiga utrikes- och säkerhetspolitik och [...]FN, Fred och säkerhet, USA
2017-09-06

Arbeta för att minoriteter ska kunna leva i sina hemländer

Anders Arborelius m.fl., Göteborgs-Posten

“Behovet är stort av att återskapa tilliten mellan olika folk och religioner för att säkra minoriteters existens. Det krävs fysisk säkerhet för att människor ska våga återvända till sina hem samt legal och politisk säkerhet [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Irak, Mänskliga rättigheter, Religion, Syrien
2017-09-06

Låt Nordkorea behålla kärnvapnet

Adam Cwejman, Göteborgs-Posten

“Det vore bättre att långsamt lirka ut den nordkoreanska regimen genom att överösa landet med marknadsekonomi och humanitärt bistånd, Det vore både oväntat och innovativt i det för närvarande helt överhettade tillståndet.” Diktaturer, Fred och säkerhet, Nordkorea, USA
2017-09-06

Thomas Hammarberg: Trump ska inte styra vår kamp mot kärnvapen

Thomas Hammarberg, Dagens Arena

“Vi riskerar att stå inför en ny period av kärnvapenupprustning. Den nya konventionen är absolut viktig och måste välkomnas – inte undermineras därför att Donald Trumps regim ogillar den. Sverige måste fullfölja arbetet mot kärnvapnen – inte [...]FN, Fred och säkerhet, USA
2017-09-06

Upprustningen i världen: Menar Alliansen på allvar att kärnvapen är legitima?

Malin Nilsson m.fl. Nerikes Allehanda

“Nu menar alltså oppositionen att Sverige inte ska formulera en självständig utrikespolitik utan att vi ska anpassa politiken efter Trump. Menar de även på allvar att massförstörelsevapen är legitima att använda och hota med och [...]FN, Fred och säkerhet, Partipolitik
2017-09-05

Rusta ned – inte upp

Peter Franke Värmlands Folkblad

“Ännu mer vapen, ännu mer hot och skrammel skapar inte en bättre och tryggare värld. Det som behövs är att upprustningstrenden bryts och att diplomati och samtal ersätter nya missiler, robotramper och kärnvapenspetsar.” FN, Fred och säkerhet, Nordkorea, USA
2017-09-05

Kärnvapen kommer att förbjudas

Sverre Wide, Dalademokraten

“Skall vi alltså i denna viktiga fråga förvandla oss själva till lydiga redskap för dessa hela världens självmordsbombare? Är vi så orättfärdiga? Så ynkliga? Nej. Må regeringen fullfölja sina planer och må riksdagen räta på [...]FN, Fred och säkerhet
2017-09-05

Verkligheten talar emot Schyman

Gulan Avci m.fl., Expressen

“Det är sant som Schyman skriver att terrorattacker utförs av enskilda individer men oftast har de en organisation i ryggen, som till exempel IS. Säkert har det inte gått Fi förbi att IS nu har [...]Fred och säkerhet, Jämställdhet, KvinnorArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/09/05/mansklig-sakerhet-fore-militar-osakerhet/"
2017-09-05

Mänsklig säkerhet före militär osäkerhet

Gudrun Schyman m.fl., Expressen

“Sverige har länge ansetts som en spänningsminskande och diplomatisk kraft i internationella sammanhang och detta vill vi fortsätta bygga på. De internationella insatser som gör mest nytta är de som bygger förutsättningarna för långsiktigt hållbar [...]Fred och säkerhet, JämställdhetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/24/kvinnors-frihet-behover-forsvaras-med-vapen-schyman/"
2017-09-05

”Kurdisk omröstning om självstyre bör bojkottas”

Roshna Gilli, Svenska Dagbladet

“Internationellt stöd är en förutsättning för att garantera stabilitet i Kurdistan och Mellanösternregionen. När centralregeringen i Bagdad och Iraks grannländer varnar för att nya konflikter kommer att blossa upp i landet, i en redan instabil [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Irak, Kurdistan, Turkiet
2017-09-05

”Nordkoreas mål – att bli en erkänd kärnvapenstat”

Niklas Swanström, Svt Opinion

“Vad kan och bör det internationella samfundet göra? I dagsläget har vi fyra generella alternativ, som givetvis kan kombineras: utökade sanktioner som inkluderar olja, banksystemet och textiler militär intervention militär avskräckning från båda sidorna engagemang genom dialog och samarbete.” Fred och säkerhet, Nordkorea
2017-09-05

Nu måste vi stoppa lidandet i Jemen

Stephen O'Brien m.fl., Aftonbladet

“Jemens folk har lidit tillräckligt – vi måste anstränga oss till det yttersta för att säkra livräddande hjälp och skydd för de 21 miljoner som utgör över tre fjärdedelar av Jemens befolkning. Det är vårt [...]Fred och säkerhet, Hälsa, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen
2017-09-04

Sverige måste göra kärnvapenmotstånd

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Annorlunda uttryckt, det svenska motståndet mot kärnvapen som symboliseras av namn som Inga Thorsson, Alva Myrdal och Olof Palme skulle alltså skrotas på grund av Donald Trump och Kim Jong-Un. Det är åter dags att göra [...]Diktaturer, Fred och säkerhet, Nordkorea, USA
2017-09-04

Stoppa stödet till palestinska terrorister

Lars Adaktusson, Göteborgs-Posten

“Självklart är det angeläget och riktigt att stödja den palestinska civilbefolkningen. Självklart ska Sverige tillsammans med EU och andra internationella aktörer arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter i palestinska områden, det ligger även i Israels [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Fred och säkerhet, Israel, Korruption, Palestina
2017-09-03

Sverige måste säga ja till kärnvapenförbudet

Anna Sundström m.fl., Aftonbladet

“Inget land ska tillåtas hjälpa en annan stat med att bygga upp en kärnvapenarsenal. Inga företag eller pensionsfonder ska få investera i massförstörelse.” FN, Fred och säkerhet
2017-09-02

Vår säkerhet kan inte bygga på hot från kärnvapen

Agnes Hellström, Svenska Dagbladet

“Alla protester mot kärnvapennedrustning som just nu höjs, alla hot som uttalas och varningens fingrar som höjs om konsekvenserna av ett internationellt förbud mot kärnvapen, bekräftar hur oerhört viktigt det är att avtalet undertecknas. De [...]FN, Fred och säkerhet, Nato
2017-09-02

Äventyra inte säkerheten, Wallström

Frida Wallnor, Dagens Industri

“Det vore självklart smidigt om vi kunde fortsätta att göra bägge delar: arbeta för global nedrustning och samarbeta och förlita oss på kärnvapenstater. Men när omvärlden genomskådar vårt hyckleri är valet av sida enkelt. Det [...]FN, Fred och säkerhet
2017-09-01

Ett slag i luften

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“Det internationella avtal som har faktisk betydelse för att hejda kärnvapenspridningen är icke-spridningsavtalet, NPT. FN-konventionen är dessvärre bara ett slag i luften. Däremot står det klart att Sverige, om vi skriver på denna konvention riskerar [...]FN, Fred och säkerhet, Nato
2017-09-01

Skriv inte på ett tandlöst kärnvapenförbud

Karin Enström m.fl., Göteborgs Posten

“Sveriges säkerhetspolitiska handlingsfrihet är central. Förbudet mot kärnvapen riskerar att hota våra viktigaste säkerhetsrelationer. Ett svenskt undertecknande skulle kunna stänga dörren för såväl existerande försvars- och materielsamarbeten som ett framtida svenskt Nato-medlemskap.” FN, Fred och säkerhet, Nato
2017-09-01

”Därför bör Sverige skriva under FN:s avtal”

Malin Nilsson m.fl., Svenska Dagbladet

“122 stater inklusive Sverige röstade för avtalet, som förhandlades på uppdrag av FN:s generalförsamling, helt i linje med icke-spridningsavtalet. Det är ett uppriktigt försök att vända dagens utveckling och lägga grund för nedrustning istället för [...]FN, Fred och säkerhetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/25/wallstrom-en-varld-fri-fran-karnvapen-ar-mojlig/"
2017-09-01

Kritikerna borde tagga ner

Olov Abrahamsson, Norrländska Socialdemokraten

“Det har funnits en bred politisk uppslutning kring inriktningen. Därför blir det en smula märkligt när ett antal borgerliga ledarsidor och politiker nu blåser till strid mot nuvarande utrikesministern Margot Wallströms engagemang för kärnvapennedrustning.” FN, Fred och säkerhet, Partipolitik
2017-09-01

KD: Svårt att ta Wallströms solospelande på allvar

Sofia Damm m.fl., Svenska Dagbladet

“Internationell säkerhetspolitik är en existentiell viktig fråga för världssamfundet. Det är just därför det är beklämmande att se att Wallström ämnar skriva ett avtal som inte innehåller en enda av de parter man egentligen vänder sig [...]FN, Fred och säkerhet, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/25/wallstrom-en-varld-fri-fran-karnvapen-ar-mojlig/"
2017-08-31

Ge Wallström skrivförbud

Dagens Nyheter

“Utrikesminister Margot Wallström vill skriva under den konvention om förbud mot kärnvapen som tagits fram inom FN:s ram. Försvarsminister Peter Hultqvist borde invända att svensk säkerhet är uppbyggd på samarbete med länder där kärnvapen spelar [...]FN, Fred och säkerhet
2017-08-30

”Sverige bör inte skriva under avtal om kärnvapen”

Annie Lööf m.fl., Svenska Dagbladet

“Konventionens innehåll förstärker inte det globala arbetet mot kärnvapen och massförstörelsevapen. Det riskerar i stället att till och med hota det globala icke-spridningsavtalet. Det är något som Centerpartiet aldrig kan acceptera.” FN, Fred och säkerhet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/25/wallstrom-en-varld-fri-fran-karnvapen-ar-mojlig/"
2017-08-30

Ryska ‘fake news’ – en fara för våra länder

Peter Hultqvist m.fl., Aftonbladet

“I relationen mellan våra länder finns skämtsamhet och vänskaplighet, men samtidigt ett djupt allvar. Vi har behov och vilja att ha ett allt starkare svensk-danskt samarbete inom försvarspolitiken. Vi är skyldiga våra medborgare att göra [...]Danmark, Fred och säkerhet
2017-08-30

En annan värld är oroväckande möjlig

Per Gudmundsson, Svenska Dagbladet

“En annan värld är möjlig, heter det i socialdemokratisk utrikespolitik. Oroväckande nog, frestas man tillägga. Tyvärr är den världen en inte särskilt trevlig plats. I Margot Wallströms värld har Nordkorea och Ryssland fortfarande kärnvapen, medan [...]FN, Fred och säkerhet, NordkoreaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/25/wallstrom-en-varld-fri-fran-karnvapen-ar-mojlig/"
2017-08-26

”Inga länder med kärnvapen stöder initiativet”

Karin Enström m.fl., Svenska Dagbladet

“Regeringen brukar framhålla att just säkerhet i Europa, säkerhetspolitisk handlingsfrihet för Sverige och nedrustning i världen är hörnstenar i säkerhetspolitiken. Genom att underteckna konventionen om förbud mot kärnvapen riskerar regeringen att göra uppenbara självmål på [...]FN, Fred och säkerhet, NatoArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/25/wallstrom-en-varld-fri-fran-karnvapen-ar-mojlig/"
2017-08-25

Wallström: En värld fri från kärnvapen är möjlig

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“En kärnvapenfri värld uppnås inte med naivitet eller passivitet utan genom en balansgång mellan pragmatism och tydliga ideal. Vi tänker stå upp för våra ideal i en tid som kräver det, men vi gör det [...]FN, Fred och säkerhet, Nato
2017-08-24

Kvinnors frihet behöver försvaras med vapen, Schyman

Gulan Avci m.fl., Expressen

“När vår omvärld blir allt mer osäker har vi ett ansvar att se om vårt eget hus. Det gör vi både genom att öka vår egna militära förmåga, men också genom att samarbeta med andra [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/17/ge-forsvaret-mindre-pengar-inte-mer/"
2017-08-23

Vänd inte Jemen ryggen

Elin Williams, ETC

“17 miljoner människor i Jemen lider av matbrist och undernäring. 20,7 miljoner människor, över 75 procent av landets befolkning, är i behov av humanitär assistans. Dessa är svindlande siffror som fortsätter stiga i en av [...]Fred och säkerhet, Hälsa, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Sjukvård
2017-08-20

“Det är ingen tillfällighet att antalet konflikter ökar när temperaturen stiger”

Gulrez Shah Azhar, Sydsvenskan

“Forskningen är enig om att klimatförändringarna innebär allvarlig fara för vår planet, men av någon anledning tycks politiker och regeringar inte ha noterat sambandet mellan förändrat klimat och mänskliga konflikter.” Fred och säkerhet, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-08-19

Hjälparbetare måste skyddas mot attacker

Andreas Stefansson, Svenska Dagbladet

“Inom ramen för Sveriges långsiktiga åtagande inom biståndssamarbetet med Afghanistan måste skyddet av civila ligga högt på dagordningen och hjälparbetares möjligheter att fortsätta sitt arbete prioriteras.” Afghanistan, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter
2017-08-19

Prata mer om fred och mindre om upprustning

Thage G Peterson, Göteborgs-Posten

“Ingen har någonsin vunnit ett krig i Afghanistan. Men USA och Nato verkar ingenting ha lärt. I USA frodas nu planer på att på nytt sända en ordentlig truppförstärkning till Afghanistan. Skulle så bli fallet [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Nato, Ryssland, USA
2017-08-17

Ge försvaret mindre pengar – inte mer

Gudrun Schyman, Expressen

“Vi behöver skifta fokus från militär säkerhet till mänsklig säkerhet. […] Det sistnämnda begreppet lanserades 1994 i FN:s Human Development Report med syftet att lämna den traditionella fixeringen vid territoriell säkerhet. Mänsklig säkerhet betyder att se sambandet [...]Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2017-08-15

”Lagligt men omoraliskt att utvisa unga till Afghanistan”

Hanne Martinek, Dagens Nyheter

“Det är tydligt att säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats. Konflikten har intensifierats med dussintals våldsamma incidenter som rapporteras varje dag och rekordhöga siffror av civila offer. Ändå fortsätter Sverige att utvisa människor dit. Denna hållning [...]Afghanistan, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket, Sverige
2017-08-14

”Bortförklaringar duger inte från högst ansvariga”

Per Holfve, Dagens Samhälle

“Det senaste övergripande rättsliga ställningstagandet gällande Afghanistan formulerade Migrationsverket i december 2016. Sedan dess har läget i landet inte stabiliserats nämnvärt, tvärtom. Migrationsverkets senaste lägesanalys avslutas med bedömningen att situationen successivt kommer att försämras. Ändå utvisar Sverige människor från Afghanistan, [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-08-12

Kärnvapenförbud – enda vägen framåt

Agnes Hällström, Sveriges Television

“Framför oss löper nu två alternativa hypotetiska vägar framåt, så väsensskilda som två vägar kan bli. Ett internationellt förbud mot kärnvapen som på sikt kan leda till en kärnvapenfri värld eller ett eskalerande hot om ett [...]FN, Fred och säkerhet, Nordkorea, USA
2017-08-12

Libyskt kaos och västligt svek

Aron Lund, Upsala Nya Tidning

“Nej, Libyenkriget har inte gått som Europa och USA tänkte sig. Eller kanske kan man säga att det har gått precis som de tänkte sig – västvärldens ledare tänkte nämligen inte längre än till Gaddafis [...]Fred och säkerhet, Libyen, Sviktande stater
2017-08-06

”Vi kan inte blunda för kärnvapenhotet”

Inge Axelsson m.fl., Svenska Dagbladet

“De kärnvapenfria länderna måste nu visa vägen bort från kärnvapnens dårskap. Sverige bör underteckna avtalet när det blir möjligt (den 20 september) och riksdagen sedan snarast ratificera det.” Civilsamhället, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-07-24

Säkerhetspolitiken får inte reduceras till försvar

Stig Henriksson, ETC

“Svaret måste bli ett radikalt annat. Mänsklig säkerhet i fokus för alla typer av hot. Använda hela den säkerhetspolitiska paletten med diplomati (inte minst via OSSE), förtroendeskapande åtgärder (Open Skies), nedrustningsinitiativ (förbud mot kärnvapen), myndighetssamverkan (typ [...]Fred och säkerhet, Nato
2017-07-19

Regeringen, vad gör ni åt sexvåldet i krig?

Helena Al-Zubaidi, Aftonbladet

“Våldet har en sexuell karaktär men har enligt både forskare och aktivister ytterst litet med sexualitet att göra. Dess syfte är snarare att destabilisera hela samhällen men även för att traumatisera omvärlden. Om regeringen är uppriktig [...]Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2017-07-18

”FN-avtalet banar väg för en värld utan kärnvapen”

Andreas Tolf, Dagens Nyheter

“Människor över hela jorden har anledning att glädja sig över det största genombrottet i kärnvapenfrågan på decennier, kanske någonsin. Kärnvapen är förbjudna, vi skrev historia den 7 juli. Nu vidtar processen att få avtalet att [...]FN, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling
2017-07-10

Handlingsförlamningen kan brytas – FN-samarbetet kräver förnyat åtagande

Aleksander Gabelic, Dala-Demokraten

Sverige tog med sig frågor som konfliktförebyggande, jämställdhet och ett mer öppet FN in i säkerhetsrådet. Regeringen har förtjänstfullt rapporterat om arbetet i rådet dit man bland annat inbjudit kvinnoorganisationer och andra företrädare för civilsamhället. Kvarstår [...]Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-07-03

Att försonas men aldrig glömma

Anna Charlotta Johansson, Svenska Dagbladet

“Att möjliggöra försoningsprocesser är den nya, och gamla, politiska ledningens ansvar om de bästa förutsättningarna för fred och reell försoning ska gälla. Det måste ske med stor varsamhet, och med offrens bästa för ögonen om [...]Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sviktande stater
2017-07-03

Vad har en feministisk utrikespolitik att göra med män?

Elin Bjarnegård m. fl., Mänsklig Säkerhet

“Vi håller med om att vi måste se till att fredsprocesser är inkluderande ur ett könsperspektiv, men vi menar att detta inte innebär ett fokus enbart på kvinnor. För att förbättra möjligheterna för fred måste [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet
2017-06-26

Dubbelmoralen kvar kring försvarsexporten

Tomas Karlsson, Sundsvalls Tidning

“Förutom kulor och krut ingår hyckleri och dubbelmoral i den svenska vapenexportarsenalen. När högstämda ord om demokratiska värderingar och skydd av mänskliga rättigheter ställs mot dollartecken och tusentals industrijobb blir det lätt så.” Diktaturer, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2017-06-26

Skärpt lag stoppar inte vapenexport till världens värsta skräckregimer

Olle Lönnaeus, Helsingborgs Dagblad

“När det för ett par år sen avslöjades att myndigheten FOI hade långt framskridna planer på att bygga en vapenfabrik i den saudiska öknen ökade trycket på politikerna att göra något åt det svenska vapenhyckleriet. Nu [...]Diktaturer, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-06-26

Fortsatt vapenhyckleri

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Försvarsindustrin kan andas ut när det inte blir ett totalförbud för export till diktaturer. Den tama kompromissen är ett misslyckande i arbetet för en säkrare och mer demokratisk värld. Varför inte bara säga att vi [...]Demokrati, Diktaturer, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2017-06-26

Bra att reglerna skärps för svensk vapenexport

Reidar Carlsson, Norrtelje Tidning

“Det här är rimliga och bra avvägningar. De innebär viktig en skärpning när det gäller demokratikravet. Samtidigt finns det en gråzon mellan vad som är demokrati och vad som är diktatur. Det måste ske en [...]Demokrati, Diktaturer, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2017-06-26

Hopp om stopp på hyckleri om vapen

Sydsvenskan

“Sverige har valt en säkerhetspolitisk väg där den nationella försvarsindustrin är en viktig grundsten för landets försvarsförmåga. Det förutsätter också att vapentillverkarna kan sälja sina produkter till andra än svenska försvarsmakten, liksom att det finns [...]Diktaturer, Fred och säkerhet, Vapenhandel
2017-06-26

Grön teknik är vägen framåt – inte vapen

Pernilla Stålhammar m.fl., Aftonbladet

“Sverige ska vara ett föredöme internationellt och en humanitär supermakt. Det är vi också på många sätt, men vår vapenexport har klingat falskt bredvid alla viktiga ord. Nu tar vi ett viktigt steg för att [...]Demokrati, Diktaturer, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2017-06-20

”Vi vill agera för att stärka EU:s försvarssamarbete”

Margot Wallström m.fl., Dagens Nyheter

“Det handlar om att förbättra EU:s möjlighet att civilt och militärt hantera externa kriser och konflikter. Men det handlar också om att EU:s biståndspolitik måste samordnas på ett sätt som gynnar en långsiktig uppbyggnad av [...]EU, Fred och säkerhet
2017-06-19

John Weinerhall: Tibets frihetskamp är vår kamp

John Weinerhall, Corren

“Det krävs dock mer än utmärkelser för att befria det tibetanska folket. Exempelvis sanktioner har använts som medel mot ockupationsmakten i Europa – Ryssland. Kriget i östra Ukraina där Ryssland lagt Krim under sig har [...]Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Tibet
2017-06-19

Bistånd till konfliktländer – fortsatt svårt och riskfyllt men inte desto mindre viktigt

Annie Sturesson, mänsklig säkerhet

“För att nå långsiktiga resultat och komma åt underliggande orsaker till länders instabilitet så behöver biståndsaktörer acceptera en välavvägd risk i samarbetet med statliga aktörer. Den stora utmaningen är dock att avgöra lämplig risknivå och [...]2. Bistånd, Budgetstöd, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Sydsudan
2017-06-16

Oförsvarligt om Sverige går från fredsaktör till vapenexportör

Annika Skogar, Dagens Arena

“Sverige har aktivt engagerat sig i fredsprocessen i Colombia under många år. Nu när fredsavtalet är påskrivet inriktar sig Sverige på att sälja vapen. Det är anmärkningsvärt att den svenska regeringen anser att det, i samma [...]Colombia, Fred och säkerhet, Vapenhandel
2017-06-16

Sverige skickar unga till terrorbombningar

Daniel Swedin, Aftonbladet

“Afghanistan är helt enkelt inte att land man reser till från Sverige. Om man inte råkar vara afghan, förstås. 2015 kom det 23 480 ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan till vårt land. Många av dem flydde [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS)
2017-06-13

EU ska inte bli en ­militärallians

Bodil Valero, ETC

“Vi gröna kommer att stå fast vid vår övertygelse att EU ska förbli ett fredsprojekt och inte en militärallians. Det gynnar inte bara freden i Europa, utan också världsfreden. “ EU, Fred och säkerhet
2017-06-12

”En ensidig analys av läget i Mellanöstern”

Lisa Abramowicz m.fl., Svenska Dagbladet

“Det vore eftersträvansvärt med lite ny intellektuell spänst när konflikten i fråga analyseras och diskuteras. Kanske är det inte endast Israels politik som förhindrar och försvårar en fredlig lösning av konflikten. Kanske finns det också [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/10/professorer-israels-ockupation-maste-upphora/"
2017-06-12

“Absurt att göra Israel ansvarigt för den bristande jämställdheten och emancipationen i det palestinska samhället.”

Isaac Bachman, Sydsvenskan

“Alla ansträngningar som internationella biståndsorganisationer gör för att förbättra levnadsvillkoren för palestinierna på Västbanken välkomnas. Men en framgångsrik strategi måste innebära att krav också ställs på att palestinierna tar ansvar för sitt eget öde samt [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/05/se-till-att-minst-halften-av-det-langsiktiga-utvecklingsbistandet-till-palestina-kommer-kvinnor-till-del-2/"
2017-06-10

Professorer: Israels ockupation måste upphöra

Over Bring m.fl. Svenska Dagbladet

“Ockupation är ett abnormt och tillfälligt tillstånd enligt folkrätten. Det ska avslutas så snart som möjligt i den drabbade befolkningens intresse. Femtio år av ockupation betyder att regionen och palestinierna utsatts för ett israeliskt folkrättsbrott [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Palestina
2017-06-09

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred: Avsluta ockupationen!

Daniel Bergman m.fl. Dagens Arena

“Det är dock svårt att finna stöd för något annat syfte bakom ockupationens långsiktiga praktik än en succesiv annektering som cementerar den etniska diskrimineringen och negligerar den palestinska majoritetens rätt till rättssäkerhet, demokrati och självbestämmande Det [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2017-06-09

Varför gör regeringen inget åt Nordstream 2?

Hans Wallmark, Svenska Dagbladet

“Från Moderaternas sida vill vi nu se att regeringen tar sig an att på ett aktivt sätt agera inom EU, och även bilateralt med länder i Europa, för att sätta tryck på EU-kommissionen att stoppa [...]EU, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Ryssland, Sverige
2017-06-09

Terrorn i Teheran hotar vår säkerhet

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Det har funnits en gemensam fiende, de sunnitiska extremisterna i IS. Motståndet mot planerna på ett nytt kalifat har den saudiska regimen och makthavarna i Teheran haft gemensamt. Men både befrielsen av Mosul i Irak [...]Fred och säkerhet, Iran, Jemen, Saudiarabien, Syrien
2017-06-09

Solidaritet med den israeliska vänstern ger fritt Palestina

Ulla Bab Rydbeck m.fl., Dagens ETC

“Bara genom att solidarisera oss med progressiva krafter i såväl Palestina som Israel kan vi få dessa länders medborgare att välja fred före konflikt och skapa förutsättningar för en rättvis politik.” Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/01/70-ar-av-fordrivning-och-50-ar-av-ockupation-det-ar-nog-nu/"
2017-06-02

“Lars Ingelstam: Rysslands folk är inte våra fiender!”

Lars Ingelstam, Dagens Arena

“Vägen till ökad säkerhet och goda relationer mellan samhällen och folk går via samarbete.En helt rimlig tanke är att vi ganska direkt satsar 1000 till 2000 miljoner över statsbudgeten för grannsamarbete som kan bidra till [...]Biståndsformer, Fred och säkerhet, Ryssland, Sverige, Turism, Utbildning
2017-06-01

“70 år av fördrivning och 50 år av ockupation – det är nog nu”

Anna Wester mfl. , ETC

”Sedan år 2000 har ungefär 8 000 barn fängslats. Vi kräver att Sveriges regering verkar för ett slut på ockupationen”. FN, Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter
2017-05-29

Vi behöver ett EU-stopp för vapen till icke-demokratier

Bodil Valero, Göteborgs-Posten

“Medlemsstaters vapenexport till förtryckarstater och konfliktregioner sker i dag inte bara i strid med de europeiska grundvärderingarna, demokrati och mänskliga rättigheter. Den strider också mot det gemensamt överenskomna och bindande regelverket. Medan vi värnar arbetstillfällen [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Jemen, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-05-26

”Tutu: Sverige, välj fred – stoppa vapenexporten”

Desmond Tutu, Svenska Dagbladet

“Utöver de konsekvenser som korruption får, finns uppenbara risker att export av krigsmateriel till odemokratiska regimer blir ett stöd till förtryck och kränkningar av mänskliga rättigheter. Genom vapenexport stödjer Sverige de militärmakter som håller diktaturer [...]Afrika, Diktaturer, Förenade Arabemiraten, Fred och säkerhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Sverige, Thailand, Vapenhandel
2017-05-26

Svälten – katastrofal varning om framtiden

Robert Höglund, Aftonbladet

“Vi behöver ett klimatbistånd för att människor ska kunna anpassa sig till de nya förhållandena men framförallt behövs förstärkta insatser mot utsläppen av växthusgaser så att klimatförändringarna kan begränsas. Om knappt en grads uppvärmning redan [...]2. Bistånd, Afrika, Biståndsformer, Etiopien, Fred och säkerhet, Hälsa, Hunger, Kenya, Klimat & miljö, Somalia, Somaliland
2017-05-25

Ukraina behöver Sveriges hjälp mot Ryssland

Karin Enström, Svenska Dagbladet

“Sverige kan och bör göra mer för att stödja Ukraina. Dels kan vi öka vårt humanitära bistånd för att lindra befolkningens lidande. Dels kan vi utöka vårt samarbete med Ukraina för att landet ska kunna [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Ryssland, Ukraina
2017-05-24

Hinder och möjligheter för kvinnors deltagande i fredsprocessen i Myanmar

Mikael Wiking, Mänsklig Säkerhet

“Ny energi och nya grepp för hur fredsprocessen ska föras framåt behövs. Ett sätt är att fokusera på hur fler kvinnor på olika nivåer i samhället kan inkluderas i arbetet för en långsiktig fred. Eftersom [...]Burma, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor
2017-05-20

Banbrytande strategi

Isabella Lövin m.fl., Upsala Nya Tidning

“Sveriges ledarskap samt partnerskap med Världsbankgruppen har varit av avgörande betydelse för att utveckla och driva dessa initiativ. I en värld där utmaningarna är komplexa och hänger samman, där ett lands eller en institutions ansträngningar [...]Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Världsbanken
2017-05-19

Svenska pengar går till palestinsk terrorism

Isaac Bachman, Nyheter24

“Den svenska regeringens generösa bistånd till Palestinska myndigheten (PA) gör det möjligt för dem att öronmärka en betydande del av sin budget för terrorism – vilket har resulterat i att minst en svensk och tusentals [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-05-18

Guillou desinformerar, vi räddade liv

Callis Amid, Svenska Dagbladet

“Ja, västsamfundet gjorde skillnad i Afghanistan och bidrog till att förbättra livsvillkoren för miljontals afghaner. Men mycket hade kunnat göras bättre och det förtida tillbakadragandet av militära styrkor försämrade säkerheten i landet.” Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd
2017-05-15

Vad händer med den svenska vapenexportlagstiftningen?

Ingalill Bjartén, ETC

“Ett strikt demokratikriterium för svensk vapenexport hade varit i enlighet med en feministisk utrikespolitik, men så länge den agerar parallellt med militärt samarbete med regimer som kränker de mänskliga rättigheterna – exempelvis Saudiarabien – och [...]Demokrati, Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Vapenhandel
2017-05-15

Människorättsförbrytare vill bli Irans president

Morteza Sadeghi, ETC

“Ebrahim Raisi och hans dödskommission borde inte tillåtas att undgå konsekvenserna av deras brott mot mänskligheten. Att ställa honom inför rätta skulle bli ett bevis på att resten av världen inte tillåter brott mot mänskliga [...]Diktaturer, Fred och säkerhet, Iran, Mänskliga rättigheter
2017-05-11

FN gör skillnad i segslitna konflikten i Västsahara

Margot Wallström, Göteborgs-Posten

“Den senaste tidens positiva steg är ett tydligt exempel på diplomatins och FN:s kraft och möjligheter. Med en generalsekreterare som inte tvekar att agera direkt med parterna i en konflikt, och ett handlingskraftigt säkerhetsråd, har [...]FN, Fred och säkerhet, Marocko, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Sviktande stater, Västsahara
2017-05-08

Saudiarabien borde få stå i mänsklighetens skamvrå

Maria Sandblad, ETC

“Glöm oljan som ändå snart kommer att ta slut och de inkomstbringande handelsavtalen. Välj in Kuba vid nästa omröstning och ge Saudiarabien vad de förtjänar och inget annat – en plats i mänsklighetens skamvrå.” FN, Fred och säkerhet, Handelspolitik, Jämställdhet, Kuba, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-05-07

Högern hycklar om Saudiarabien

Susanne Sjöstedt, Folkbladet

“När ska vi prata allvar om Saudiarabien? Om det faktum att vi säljer vapen till dem för flera miljarder? Och att vi har fördjupat samarbetet under både röda och blå regeringar? Varför? För att man trodde att [...]FN, Fred och säkerhet, Saudiarabien, Sverige, Vapenhandel
2017-05-06

”Redovisa vilka löften som getts för säkerhetsrådsplatsen.”

Ebba Busch Thor m.fl., Sydsvenskan

“Det är bra att Sverige sitter i FN:s säkerhetsråd. Men landets befolkning förtjänar att få veta till vilket pris det sker. Är priset att Sverige även i fortsättningen kommer att stödja bara en part i [...]Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-05-03

“Saudifrågan är mest inrikes utrikespolitik”

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I FN:s kvinnokommission sitter ungefär en fjärdedel av världens länder, hela 45 stycken. Saudiarabien och Iran är speciella eftersom de tillämpar en strikt form av könsapartheid. De bör fördömas av kvinnokommittén – inte väljas dit. Men [...]Diktaturer, FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien
2017-05-03

”Vårt mål är en kärnvapenfri värld”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Mycket står på spel, och utmaningarna är stora. Det internationella läget är spänt, och motsättningarna mellan stormakterna har ökat. Icke-spridningsfördraget är vårt viktigaste verktyg för att förhindra att fler länder skaffar kärnvapen. “ FN, Frankrike, Fred och säkerhet, Indien, Israel, Kina, Nordkorea, Pakistan, Ryssland, Storbritannien, USA
2017-05-03

“Liberté, Égalité, Sécurité”

Zebulon Carlander, Liberal Debatt

“Macron har även sagt att han vill se ett starkare försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete inom EU, med Frankrike och Tyskland som ledare. Detta dock utan att utveckla i detalj vad det är han vill se.” EU, FN, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Mali, Nato, Storbritannien, Tchad, Tyskland
2017-04-30

Gör Veterandagen till allmän flaggdag

Sverker Göranson, Svenska Dagbladet

“Veteranerna är en av de yttersta utförarna av ett lands utrikespolitik, och för många länder är det därför en självklarhet att hedra dem med en flaggdag… Låt inte förslaget om Veterandagen som allmän flaggdag hamna [...]Fred och säkerhet, Sverige
2017-04-28

Svenska vapen lemlästar i Syrien

Olle Sahlström, ETC

“Vi vet allt som vi behöver veta men frågan hamnar ändå marginalen ty granatgeväret Carl Gustav, liksom andra dödsbringande ”svenska” vapen, biter inte i svenska skinn, de dödar och lemlästar i länder som Syrien, Irak [...]Flykt och migration, Fred och säkerhet, Näringsliv, Vapenhandel
2017-04-27

Fruktlöst arbete med att släcka bränder när vapenexport fortsätter

Agnes Hellström, Mänsklig Säkerhet

“Enligt utrikesminister Margot Wallström var Sveriges deltagande ett uttryck för vårt starka engagemang för att lindra humanitära kriser, med fokus på att stärka kvinnors deltagande, skydd av barn och internationell humanitär rätt. Men för att [...]Förenade Arabemiraten, Fred och säkerhet, Jemen, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-04-26

Varför släpper Miljöpartiet inte fram fredsministern?

Henrik Bredberg, Sydsvenskan

“Det ligger i Miljöpartiets DNA att inte alltid vara extremt verklighetsförankrat, för att uttrycka det försiktigt. Då kan det vara logiskt att förespråka en blågul fredsminister som, enligt motionären Lillemets, ska ”åka runt i världen” [...]Fred och säkerhet, Partipolitik
2017-04-25

Agera för fred i Venezuela – nu

Martin Ängeby, Göteborgs-Posten

“Sverige måste även i fortsättningen stå upp för mänskliga rättigheter. Att den venezuelanska regimen har kommit till vägs ände är ingen överraskning, revolutionär socialism har aldrig slutat i något annat än elände. Sverige måste vara [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Venezuela
2017-04-23

Frankrikes sak är även vår

Aleksandra Boscanin, Göteborgs-Posten

“Att säkerhet är en stor valfråga är inte svårt att förstå. Om två veckor hålls den andra presidentvalsomgången och då avgörs vem som slutligen blir president. Det vore förödande med en president som vill sluta [...]Europa, Frankrike, Fred och säkerhet
2017-04-23

Europa står pall även med Le Pen

Gunnar Hökmark, Göteborgs-Posten

“EU har aldrig inneburit att vi slipper utmaningar och problem men det ger oss en möjlighet att göra allt det som vi måste göra tillsammans för att värna och befästa europeisk demokrati och fred. På [...]Demokrati, EU, Frankrike, Fred och säkerhet
2017-04-23

”Bombningarna av civila i Mosul måste stoppas”

Tomas Bolme m.fl., Svenska Dagbladet

“I oktober förra året, då statsminister Stefan Löfven besökte Irak, sade han att alla krafter måste göra sitt yttersta för att skydda civilbefolkningen. Han uppmanade irakiska ledare att arbeta för nationell försoning och reformer i [...]Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-20

Syriska folket tillåts inte bestämma själva

Jonas Paulsson, Göteborgs-Posten

“Margot Wallström efterfrågar en politisk lösning när det hela tiden har varit uppenbart för alla att regimen, men även Ryssland, endast är intresserade av en militär lösning.” FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd, SyrienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/04/16/var-roll-i-fns-sakerhetsrad-ar-att-forebygga-konflikter/"
2017-04-17

Den europeiska styrkan ska besegra islamistisk terror

Cecilia Wikström, Svenska Dagbladet

“Det är nu viktigare än någonsin att vi utnyttjar styrkan i den europeiska gemenskapen för att ta oss ur rädslan och stå fast förankrade i våra värderingar. I Europaparlamentet har jag arbetat för att hitta [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet
2017-04-16

EU:s 500 miljoner medborgare har rätt att kräva politiker som vågar välja att leda opinionen istället för att bara följa den.

Cecilia Wikström, Sydsvenskan

“Oavsett vad vi EU-politiker förhandlar om måste vi ha ett medborgarperspektiv, medkänsla och fokus på individen. Vi måste alltid ha i minnet att det är på medborgarnas uppdrag vi arbetar, komma ihåg det när vi [...]Asylrätt, Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Öppenhet och transparens
2017-04-16

Vår roll i FN:s säkerhetsråd är att förebygga konflikter

Margot Wallström, Göteborgs-Posten

“Hur ska FN och säkerhetsrådet möta klimatförändringarna och dessas konsekvenser för internationell fred och säkerhet? Hur kan vi garantera att FN:s nolltoleranspolicy mot sexuella övergrepp följs? Och hur ska vi förhålla oss till faktumet att [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-13

Fredsavtal i Colombia öppnar vägen för svensk vapenförsäljning

Alejandro Parra Macías m.fl.

Sverige kan inte stoltsera med att stödja freden i Colombia samtidigt som man försöker sälja stridsflygplan till landet. Istället bör stödet till civilsamhället öka. Det står i strid med svensk lag att sälja vapen till [...]Colombia, Fred och säkerhet, Vapenhandel
2017-04-07

Bara ett starkt FN kan få stopp på krigen i världen

Kent Källqvist, Dagens Arena

“Tillbaks till Syrien där stormakter och andra krigar med och mot regeringen och rebeller. För att skydda sina olika intressen spyr de död och förintelse och ger grymhet och terror nya ansikten. Samtidigt sitter FN, vårt [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Kambodja, Syrien
2017-04-06

Svaret på gasattacken får inte bli lägre bistånd

Expressen

“I stället för att fungera som en väckarklocka tycks giftgasattacken ha spridit en känsla av hopplöshet bland givarländerna, enligt tidningens källor. Den känslan måste bekämpas. Det viktiga arbetet med hjälpmedelstransporter till svårtillgängliga platser i Syrien behöver [...]Barn och unga, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Syrien, Utbildning
2017-04-04

“Somaliland: Val uppskjutet på grund av svält”

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

“Vår diplomatiska isolering är ett problem. Vi får inget bilateralt bistånd på grund av det. Den hjälp vi får kommer via internationella organisationer. – Isoleringen leder också till att vi inte får investeringar. Så borde det inte [...]Civilsamhället, Fred och säkerhet, Hälsa, Hunger, Klimat & miljö, Somalia, Somaliland
2017-04-03

“Schoris beskrivningar av läget stämmer inte”

Tomas Bertelman mfl. Svenska Dagbladet

“Men sanningen är att Ryssland är en auktoritär och militäriserad stormakt, som strävar efter att underminsera EU och Nato, att bryta banden med Europa och Amerika och att ersätta världens säkerhetordning, som bygger på Parisdeklarationen [...]EU, Fred och säkerhet, Nato, Ryssland, Tyskland, USAArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/30/schori-bistand-skapar-mer-hallbar-sakerhet-an-nato/"
2017-04-03

”Syrien sex år senare. Kriget går vidare.”

Sydsvenska dagbladet

“Vi kan omöjligen acceptera att den sjätte årsdagen kan förvandlas till en sjunde. Det har blivit ett av de längsta och grymmaste krigen i modern tid”, konstaterade FN:s Syriensändebud, den svenske diplomaten Staffan de Mistura, [...]Civilsamhället, EU, FN, Fred och säkerhet, Syrien
2017-03-30

Bistånd skapar mer hållbar säkerhet än Nato

Pierre Schori, Svenska Dagbladet

“Gemensam säkerhet får man inte genom att gå med i Nato, då skapar man i stället en säkerhetspolitisk glaskupa, en illusion om västlig säkerhet, med Ungern, Polen och Turkiet som medlemmar.” Enprocentsmålet, Fred och säkerhet, Nato, Ryssland, USA
2017-03-29

Trumps besparingar hotar freden

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Kongo är ett land, stort som Västeuropa, där regimen i strid med grundlagen vägrar att lämna ifrån sig makten, oppositionen är vingklippt och spretig, militären för svag för att säkerställa fred, men stark nog att [...]FN, Fred och säkerhet, Kongo, Militärt bistånd, USA
2017-03-29

Cataláns död är en tragedi på många plan

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Efter beskedet konstaterade generalsekreteraren António Guterres att Catalán förlorade sitt liv i liv i arbetet för att söka sanningen och skapa fred. Han säger nu att FN ska fortsätta det arbetet. Samtidigt blir mordet på Zaida Catalán och [...]FN, Fred och säkerhet, Kongo, Militärt bistånd
2017-03-29

UD bör bestraffa Turkiets spionage

Anders Lindberg, Aftonbladet

“gör Turkiet allvar av att undergräva Europeisk säkerhet så bör EU överväga ekonomiska sanktioner av samma typ som vi har mot Ryssland. Det är uppenbart att Turkiet håller på att utvecklas till en diktatur utan respekt [...]Fred och säkerhet, Turkiet, Utrikesdepartementet
2017-03-27

Feministisk vapenexport?

Marcus Jönsson, Proletären

“Problemet är bara att det inte var utrikesminister Margot Wallström som åkte till Bogotá. Det var näringsminister Mikael Damberg, som kom hem till Stockholm igen med ett nyskrivet försvarsavtal mellan Sverige och Colombia” Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Vapenhandel
2017-03-27

Vi kan fortfarande stoppa en monumental katastrof

Robert Höglund, ETC

“Flera av kriserna har uppkommit med anledning av konflikter som har försatt människor på flyende fot utan tillgång till mat eller möjlighet att odla. Så är fallet i Nigeria, Sydsudan och Jemen. Även om fred här [...]Etiopien, Fred och säkerhet, Hälsa, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Kenya, Klimat & miljö, Nigeria, Somalia, Sydsudan
2017-03-26

För avspänning i Norden

Jonas Sjöstedt m.fl., Upsala Nya Tidning

“Nordens säkerhet förutsätter en aktiv självständig utrikespolitik med ett brett engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter och folkrätt, för kvinnors frigörelse och global social rättvisa. Men det kräver också ett aktivt arbete för nedrustning, konfliktförebyggande insatser, [...]Fred och säkerhet, Politik för global utveckling (PGU)
2017-03-25

Sverige måste agera mot mördandet i Etiopien

Anders Österberg, Folkbladet

“Det är inte alla kriser som blir förstasidesnyheter. I skuggan av kriget i Syrien och kuppförsöket i Turkiet har situationen i Etiopien utvecklat sig till gränsen till ett inbördeskrig” Demokrati, Diktaturer, Etiopien, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-03-24

”Jasaffären i Botswana strider mot Sveriges mål”

Johan Brosché m.fl., Svenska Dagbladet

“Som fredsforskare stöder vi starkt en svensk utrikespolitik med fokus på mänskliga rättigheter, fred och fattigdomsbekämpning. En sådan agenda urholkas om värdena appliceras selektivt och inte genomsyrar hela utrikespolitiken. En eventuell vapenaffär riskerar också att [...]Botswana, Demokrati, Fred och säkerhet, Korruption, Vapenhandel
2017-03-21

“Ansvariga i Syrien ska ställas till svars”

Margot Wallström m.fl., Sydsvenskan

“Vi har en långsiktig biståndsstrategi för Syrienkrisen som ska bidra till att lägga grunden för en fredlig framtid. Nu tar vi nästa steg och förbättrar förutsättningarna för ansvarsutkrävande när det gäller krigsförbrytelser och andra allvarliga [...]FN, Fred och säkerhet, Syrien
2017-03-21

Colombia behöver inte mer vapen

Agnes Hellström, Dagens Arena

“Vägen till en hållbar fred är lång, full av utmaningar. Ett fredsavtal är inte slutet på den vägen utan snarare dess början. Att Sveriges regering, som uttalat engagerat sig i fredsprocessen i Colombia, stöttar försäljning [...]Colombia, Fred och säkerhet, Vapenhandel
2017-03-18

Ge Turkiet en ny chans

Mohamed Hassan, Upsala Nya Tidning

“Situationen är allvarlig och kan utvecklas till ett fullskaligt inbördeskrig i 80-miljonerslandet i Europas utkant. Erfarenheterna från Syrien visar att ett sådant krig kan bli oerhört brutalt och långvarigt. Vi behöver alltså agera. EU måste ge Turkiet [...]EU, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Samhällsgrupper, Syrien, Turkiet
2017-03-15

Svälten kan och måste stoppas

Dagens Nyheter

“Utan akut hjälp kommer människor att hungra ihjäl. Omvärlden måste därför snabbt fylla på FN:s kassa. Hittills har organisationen bara tagit emot bråkdelar av summan som behövs. Både givarländerna och FN-systemet är distraherade av andra internationella [...]FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Jordbruk, Klimat & miljö, Nigeria, Somalia, Sydsudan
2017-03-13

Fredsdiplomati – var finns öppningarna för kvinnliga medlare?

Isak Svensson, Mänsklig Säkerhet

“Vi behöver veta mer om de empiriska processerna kring medlares inträde i konflikter för att bygga grund för strategier inför framtiden. Medling sker inom ramen för en större internationell kontext av sammanvävda relationer och nätverk, [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor
2017-03-13

De har förändrat Syriens historia

Somar Al Naher, Aftonbladet

“Det finns få ljusglimtar när det gäller Syrien. Bråk i FN:s säkerhetsråd, grannländer som stödjer olika sidor i konflikten utan att vilja se en lösning. Europa som står helt handfallet och som slutit avtal med [...]Fred och säkerhet, Sviktande stater, Syrien
2017-03-12

Hur många afghaner har dödats av svenska kulor?

Sigrid Aliki, ETC

“Svenska försvarsmakten redovisar inte någonstans på sin hemsida hur många personer om dödats av svenska kulor, trots att det framkommit uppgifter om att svenska soldater skjutit för att döda ett stort antal gånger. Inte heller [...]Afghanistan, Bilateralt samarbete, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato, USA, Utvärdering
2017-03-11

”Varför var vi egentligen i Afghanistan”

Gösta Hultén m.fl., Svenska Dagbladet

“De civila målen tjänade att göra kriget mer acceptabelt för svenska allmänheten. Sverige var i och för sig inte ensamt om att dölja Afghanistankrigets syfte. I Tyskland kände man sig tvungen att ha med mål [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, USA, Utvärdering
2017-03-11

Nu måste UD:s feminism lämna kansliet

Per Wirtén, Dagens Arena

“Varför träffar svenska statsråd inte alltid oppositionella feminister under utlandsresor? Det gäller i diktaturer som Egypten eller krigsområden som Kongo. Men även att de i USA kontaktar kvinnorna i Black Lives Matter och i Frankrike [...]Asylrätt, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Utrikesdepartementet
2017-03-10

En hållbar fred kräver kvinnors medverkan

Brinda Gangopadhya Lundmark, Dagens Arena

“I en värld där krig och konflikter bara blir fler och inte färre behövs feministisk utrikespolitik mer än någonsin. Det är dags att gå från ord till handling och aktivt arbeta för att stärka kvinnligt [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Kvinnor, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2017-03-10

Stoppa vapenexporten som skördar liv i Jemen

Hjalmar Nobel m.fl., ETC

“Sveriges möjlighet att påverka internationella konflikter är ofta begränsad, men i det här fallet har vi en sådan möjlighet. Vi bör dra tillbaka stödet till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, vars krigföring nu hotar Jemens befolkning [...]Förenade Arabemiraten, Fred och säkerhet, Hunger, Indonesien, Jemen, Mänskliga rättigheter, Östtimor, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-03-08

Kvinnor har aldrig varit jämlika män

António Guterres, Aftonbladet

”Inom FN etablerar jag en klar vägkarta för att uppnå jämlikhet mellan könen inom hela systemet, så att vår organisation verkligen representerar människorna vi tjänar. Tidigare mål har inte uppfyllts. Nu måste vi gå vidare [...]Ekonomisk jämlikhet, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Religion, Utbildning
2017-03-06

Var målen problemet i Afghanistan?

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Försvarsmakten har lärt sig mycket av att delta i insatsen och att samarbeta med Nato-länder. Mycket mer än så kanske man inte kan begära när man är ett litet nedrustat land. Kanske är huvudproblemet att [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/sverige-i-afghanistan-2002-2014/"
2017-03-03

Greider: Vapenhandel motsatsen till feministisk politik!

Göran Greider, Arbetarbladet

“Det är något ynkligt över denna försvarsdebatt. Den är berövad all reflexion över vad ökad vapenhandel riskerar att leda till: en osäkrare värld för civila. Det är motsatsen till en feministisk politik.” Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Vapenhandel
2017-03-03

Insats måste ha mål. Lär av Afghanistan.

Sydsvenskan

“Att på olika sätt – även militära – bidra till ökad stabilitet i Nordafrika och Mellanöstern har en direkt betydelse för Europa och Sverige när det gäller att bekämpa terror och att förhindra flyktingkatastrofer. Och [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd
2017-03-03

Små och lätta vapen – stora och tunga konsekvenser för barn och unga

Maria Andersson Willner m.fl., Mänsklig Säkerhet

“Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd är en reell möjlighet för regeringen att integrera arbetet med att minska och förebygga okontrollerad spridning av små och lätta vapen i det övergripande konfliktförebyggande arbetet. En gemensam nämnare i [...]Barn och unga, Fred och säkerhet, Vapenhandel
2017-03-02

USA:s terroristjakt hinder för framsteg i Afghanistan

Anna-Karin Johansson, Göteborgs-Posten

“Att bygga upp fragila och konfliktdrabbade stater tar tid. En av de norska utvärderarna, Paal Hilde, konstaterar i vår rapport att omvärlden inte hade någon långsiktig plan för Afghanistans utveckling, fred och uppbyggnad av en [...]Afghanistan, Civilsamhället, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato, Politik för global utveckling (PGU), USA, Utvärdering
2017-03-01

Försvara västvärldens tradition mot tribalism

David Miliband, Svenska Dagbladet

“Faran är uppenbar att nationalistiska murar blir kännetecknande för den första halvan av 2000-talet på samma sätt som järnridån satte sin prägel på den andra halvan av 1900-talet. Situationen är dubbelt farlig eftersom världens största problem  [...]Asylrätt, Flykt och migration, Fred och säkerhet
2017-03-01

Skrota kärnvapen i stället, Trump

Margot Wallström, Aftonbladet

“Sverige deltar i slutet av denna månad i de inledande förhandlingar i New York som syftar till att nå ett globalt kärnvapenförbud. Kärnvapen är det enda massförstörelsevapnet som ännu inte är ålagt med ett direkt [...]Fred och säkerhet, Ryssland, USA
2017-02-27

Mathjälp räcker inte. Se skälen till svälten.

Sydsvenskan

“Hungersnöden hör till de äldsta av människans plågor, men borde inte behöva breda ut sig idag. För i modern tid beror svältkatastrofer inte på brist på mat i världen, utan på brist på fred och [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Hunger, Sydsudan
2017-02-22

Stoppa vapenexporten till diktaturer

Magnus Walan, Dagens Arena

“I år klubbas en ny lag om vapenexport, och regeringen står inför ett tydligt och avgörande val. Antingen håller Socialdemokraterna och Miljöpartiet vad de tidigare har lovat och sätter stopp för att svenska vapen säljs [...]Diktaturer, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-02-19

”Stoppa den humanitära katastrofen i östra Ukraina”

Tord Björk m.fl., Svenska Dagbladet

“Alltför länge har Sverige gjort sig till en ensidig part i konflikten. Inför Margot Wallströms resa till Moskva 21 februari uppmanar vi den svenska regeringen att sätta humanitära frågor före storpolitik. Den passivitet både regeringen [...]Fred och säkerhet, Ryssland, Ukraina
2017-02-15

En nyktrare utrikespolitik

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Om socialdemokratisk utrikespolitik tidigare hanterades genom att ”gapa högt och bära på en piprensare”, som Fredrik Johansson träffande beskrev det på ledarsidans blogg Högermarginalen (16/11–14), var det nu ett litet land som insett sina begränsningar som talade genom [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Multilateralt samarbete, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-02-06

Ett FN-parlament för en fredligare värld

Petter Ölmunger, Mänsklig Säkerhet

“Vi vet väldigt lite om vår framtid i en globaliserad värld, en värld som står inför många stora utmaningar. Men jag menar att vi har goda skäl att fortsatt stå upp för den parlamentariska demokratins [...]Demokrati, EU, FN, Fred och säkerhet
2017-02-05

”Irans regim exporterar islamistisk terrorism”

Isaac Bachman, Svenska Dagbladet

“När fria och demokratiska länder samtalar med den iranska regimen är det avgörande att förstå denna regims sanna natur. Iran utmärker sig inte bara genom fruktansvärda övergrepp mot sin befolkning, utan är även en aggressiv och [...]Fred och säkerhet, Iran, Israel, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Sverige, Syrien
2017-02-03

Vänd inte bort blicken från Mosul

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“I dagarna har irakiska armén inlett fas två av offensiven, och nu väntar svårare strider. Men det är inte säkert att vi kommer få veta så mycket om detta. Journalisterna bevakar Donald Trumps utspel i stället. En [...]Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Islamiska Staten (IS), Mediabevakning
2017-02-02

”Stängda gränser stoppar inte terrorism. En politisk lösning måste bygga på förhandlingar med jihadistorganisationerna.”

Loretta Napoleoni, Sydsvenskan

“Genom att stänga gränserna blir man inte av med problemet, däremot blir det mycket svårare för smugglarna att fortsätta sin verksamhet. Att stänga in flyktingar i turkiska läger – den europeiska lösningen – är också [...]Europa, Flykt och migration, Fred och säkerhet, USA
2017-01-30

De svåra Nato-svaren

Sten Ström, Upsala Nya Tidning

“Under mer än 35 år har jag arbetat för demokrati, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning på fyra kontinenter. Det har varit fantastiskt att överallt möta en respekt för Sverige, som grundas i att vi nästan aldrig, [...]Fred och säkerhet, NatoArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/12/har-kommer-svaren-om-nato/"
2017-01-30

Hopp och hot i östra Afrika

Johan Rudström, Upsala Nya Tidning

“Framtiden på Afrikas horn skulle kunna vara mycket ljus, men parallellt med den ekonomiska boomen ökar åter den politiska oron. I det största landet Etiopien startar Hennes & Mauritz en ny textilfabrik samtidigt som maktpartiet [...]Afrika, Fred och säkerhet, Näringsliv, Sviktande stater
2017-01-26

Netanyahu och Trump leker med varandra – och elden

Thomas Hammarberg, Dagens Arena

“Netanyahu och Trump ignorerar folkrätten, vädjanden från stora delar av världssamfundet, palestiniernas mänskliga rättigheter – och faktiskt också Israels bästa. Vad de nu håller på med är inget annat än en oerhört farlig lek med [...]FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, USA
2017-01-24

Eget psykologiskt försvar bättre än Natos Stratcom

Annika Lillemets m.fl., Göteborgs-Posten

“Nu när Sverige är ordförande i FN:s säkerhetsråd är det särskilt viktigt att vi slår vakt om vår alliansfrihet för att kunna vara trovärdiga i det globala arbetet för att förebygga krig och konflikter. Då [...]Fred och säkerhet, Nato, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-19

”Med Trump måste Sverige slåss för mänskliga rättigheter”

Robert Hårdh, Dagens Nyheter

“USA:s tillträdande president Donald Trump förväntas nedprioritera mänskliga rättigheter. Situationen kräver att EU skjuter fram sina positioner som global människorättsförsvarare och Sverige måste arbeta för att detta blir verklighet. Med Sverige i FN:s säkerhetsråd är [...]EU, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, USA
2017-01-18

”Turkiets nya konstitution är en internationell fråga”

Anders Österberg m.fl., Svenska Dagbladet

“Frågan om ändring av den turkiska konstitutionen och därmed ökade befogenheter för Erdogan är […] en internationell angelägenhet. Det handlar inte enbart om inskränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter för befolkningen i Turkiet, utan även om Turkiets [...]Diktaturer, Fred och säkerhet, Irak, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2017-01-16

Blunda inte för våldet och hatet i Bu­run­di

Yngve Sunesson, Skånska Dagbladet

“Af­ri­kanska uni­onen har lik­som FN för­sökt få Bu­run­dis pre­si­dent att ac­cep­tera en in­ter­na­tio­nell freds­styr­ka i landet för att upp­rätt­hålla sä­ker­heten. Det har Nkurunziza vägrat. I FN stoppar Kina och Ryss­land för­sök att in­gripa med mo­ti­veringen [...]Burundi, FN, Fred och säkerhet, Press- och yttrandefrihet
2017-01-15

“Vi får aldrig blunda för brott mot kvinnor”

Amineh Kakabaveh mfl. , Aftonbladet

“FN måste agera resolut nu. Det duger inte att vänta ytterligare trettio år innan man tar ett nytt tuppfjät framåt när det gäller kvinnors och barns rättigheter. Den ökade rörligheten över nationsgränserna gör att grova och brutala former av kvinnoförtryck som i lagstiftning [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-12

“Här kommer svaren om Nato!”

Åke Frändberg, Uppsala Nya Tidning

“Tryggheten ligger i Natos enorma avskräckningseffekt på den som smider anfallsplaner. Bland orsakerna till den långa fredsperioden i Europa sedan andra världskriget – vid sidan av demokratin och den ekonomiska integreringen – är Natos avskräckande [...]EU, Frankrike, Fred och säkerhet, Nato, Ryssland, Turkiet, Tyskland, USAArtikeln är en replik på: "http://www.unt.se/asikt/debatt/svara-pa-fragorna-4487660.aspx"
2017-01-11

Svenska freds: dags att folk och försvar tänker om

Agnes Hellström, ETC

“Sveriges säkerhet och svensk försvarsberedskap har stått i centrum under dagarna här. Men hur kan Sveriges säkerhet diskuteras utan ett internationellt perspektiv? Hur kan den avhandlas utan att nämna den svenska vapenexporten och det faktum [...]Demokrati, Diktaturer, EU, Fred och säkerhet, Sverige, Vapenhandel
2017-01-10

Ta en ledande roll när det gäller att driva frågan om våld mot hbtq-personer i konfliktområden

Gudrun Schyman m.fl., Sydsvenskan

“Sveriges mandat som ny medlem i säkerhetsrådet sträcker sig över två år. Den första månaden är Sverige också ordförande. Vi i Feministiskt initiativ förväntar oss att den politik regeringen ämnar driva i säkerhetsrådet har ett feministiskt [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-10

Demokratistöd till Ryssland främjar svensk säkerhet

Martin Uggla, OmVärlden

“I mitten av 2000-talet stöttade Sverige den ryska demokratirörelsen – det vill säga de modiga krafter som försöker kämpa emot Vladimir Putins auktoritära styre – med ungefär 100 miljoner kronor per år. Sedan skars stödet [...]Biståndsformer, Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige
2017-01-09

Dålig stämning är säkerhetsrådets minsta problem

Sydsvenskan

“Sverige kan säkert göra skillnad. På marginalen. Det är inte att förakta. Men FN lär vara i stort sett samma dysfunktionella organisation när den svenska sejouren i säkerhetsrådet är över.” FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-09

Ansvarslös alliansfrihet

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Ett svenskt Nato-medlemskap skulle göra försvaret av de baltiska staterna trovärdigt. Därmed skulle säkerhetsordningen i vårt närområde vara glasklar för alla inblandade. Det vore den enskilt viktigaste åtgärden för att skapa långsiktig stabilitet i Östersjöregionen. [...]Fred och säkerhet, Nato
2017-01-09

Muf: Sverige bör ha permanent bas för Nato

Benjamin Dousa, Svenska Dagbladet

“I och med värdlandsavtalet så öppnade Sveriges regering upp för Natosoldater på svensk mark. Därför kan exempelvis den stora militärövningen Aurora 17 genomföras i höst. Redan i dag accepteras alltså Natotrupp i Sverige, men bara tillfälligt [...]EU, Fred och säkerhet, Nato
2017-01-09

Carl Bildt: Rusta Europa nu

Carl Bildt, Dagens Industri

“Jag tillhör inte dem som är rädd för Rysslands omedelbara aggressiva avsikter. Farorna blir större ett antal år fram i tiden. När den militära uppbyggnaden nått längre samtidigt som den ekonomiska svagheten och den politiska [...]EU, Fred och säkerhet, Nato, Okategoriserade
2017-01-09

Strategi utan stringens

Dagens Nyheter

“Stefan Löfven sa också i Sälen att partierna bör strida om skola och skatter men samarbeta om landets säkerhet. Det kan låta logiskt, men också som ett försök att tysta ned debatten om försvarets pengar. [...]Fred och säkerhet
2017-01-09

Låt Norden och Baltikum ge FN militärt stöd

Aleksander Gabelic, SVT Nyheter

“En nordisk-baltisk insatsstyrka skulle både kunna vara med och möta globala utmaningar och förebygga ytterligare spänningar i det svenska närområdet. Det vore dessutom ett sätt för FN-vännen Sverige att under sin tid i säkerhetsrådet ge världsorganisationen [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-08

Löfven ökar osäkerheten

PM Nilsson, Dagens Industri

“Regeringens nya nationella säkerhetsstrategi, som presenterades under söndagen i Sälen, är ett intressant försök att överbrygga motsättningarna genom att bredda säkerhetsbegreppet. Det är naturligtvis sant att hoten också finns i en ekonomisk kris, klimatförändringar, epidemier, [...]Fred och säkerhet, Partipolitik
2017-01-08

Att gå med i Nato är det mest självklara nu

Frank Belfrage m.fl., Svenska Dagbladet

“Argumentet att ett svenskt Natomedlemskap skulle innebära en total omvälvning av det säkerhetspolitiska mönstret är därför missledande. Vi har redan tagit ställning. Vi skulle i händelse av kris och krig av Ryssland betraktas som ingående [...]Fred och säkerhet, Nato
2017-01-03

Före och efter Aleppo

Inger Österdahl, Upsala Nya Tidning

“Historien kommer inte att vara densamma före och efter Aleppo, sade Syriens president al-Assad. Inte bara i Syrien utan även regionalt och globalt är läget annorlunda efter Aleppo, sade al-Assad, och kanske har han rätt. [...]FN, Fred och säkerhet, ICC, Mänskliga rättigheter, Syrien
2017-01-03

Upp till bevis för mer än fluff-fluff-politik, Wallström

Padma Schrewelius, Vestmanlands Läns Tidning

“Wallström har fått kritik för att ägna sig åt signalpolitik som tar fokus från viktigare frågor. Det behöver inte alls vara så att det ena tar ut det andra. I ett annars högt maktspel behövs ett land [...]FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2017-01-03

Wallströmsk varmluft

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“En fredligare värld, där kvinnor deltar i politiken på samma premisser som män, är ett utmärkt mål. Kan Sverige bidra till att det uppfylls ska vi göra det. Om regeringen har någon plan vore det [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Sverige i FN:s säkerhetsrådArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/02/margot-wallstrom-det-har-vill-vi-uppna-i-sakerhetsradet/"
2017-01-02

Margot Wallström: ”Det här vill vi uppnå i säkerhetsrådet”

Margot Wallström, Dagens Nyheter

“Det finns inga enkla lösningar för världens många konflikter eller för motsättningarna i säkerhetsrådet. Långsiktigt, tålmodigt arbete är vad som krävs. Att stå upp för principer och dialog eller fortsätta jobba för jämställdhetsintegrering kan vara [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-28

”FN måste reformeras – annars väntar fler Syrien”

Hans Corell, Svenska Dagbladet

De tragiska flyktingströmmar som vi i dag ser i världen kommer att vara rännilar i jämförelse med de som kommer att genereras av höjningen av havsnivån och ökenspridningen i kombination med den ökande världsbefolkningen. Vi [...]FN, Fred och säkerhet
2016-12-27

Sverige kan påverka

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

”Den verkliga möjligheten att påverka [i FN:s säkerhetsråd] ligger i lyfta fram nya perspektiv. Kvinnornas situation i konflikter och under fredsprocesser är ett exempel, liksom att väva in klimatfrågan i fredsarbetet. Dessutom kan man verka [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-25

”Fred i Syrien skulle inte betyda fred i Mellanöstern”

Johan Gärde m.fl, Dagens Nyheter

“Den viktigaste arenan för ett avgörande beslut om Syriens framtid är FN:s säkerhetsråd. Det är dags för i synnerhet Ryssland och Kina att tillsammans med rådets övriga medlemmar ta sitt ansvar i detta forum och [...]Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-12-24

Sverige måste göra mer för fredsarbetet

Ola Friholt, ETC

“De 66 deltagarna i ett seminarium på Orust vid utdelandet till Maj Britt Theorin av ”Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente”, kräver att Sveriges regering och riksdag tar avstånd från hat- och hotpropagandan mot [...]EU, Fred och säkerhet, Nato, Ryssland
2016-12-19

Även biståndspolitik måste visa resultat

Sofia Damm, Svenska Dagbladet

“[A]tt en minister närmast raljerar över att den politik hon ansvarar för också bör kunna peka på vilka resultat den åstadkommer är inte bara häpnadsväckande – det är direkt kontraproduktivt. Varje politikområde måste kunna redovisa [...]Avräkningar, Diktaturer, Filippinerna, Fred och säkerhet, Partipolitik, Policyramverket för svenskt bistånd, Resultat, Saudiarabien, VapenhandelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/15/nu-tar-vi-ett-helhetsgrepp-om-svenskt-bistand/"
2016-12-19

Dags att förlora illusionerna om FN

Dagens Nyheter

“Mer än summan av sina medlemmar kan FN aldrig bli. Ganska få tror i grunden att en världsregering vore en bra idé. Och den som sprider fantasier om vad FN kan uträtta bidrar till att [...]FN, Fred och säkerhet, Ryssland, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-12-17

Hjälp Aleppo!

Birgitta Ohlsson m.fl., Upsala Nya Tidning

“Liberalerna lämnade på onsdagen in en motion till riksdagen där vi föreslår att regeringen snabbt vidtar åtgärder för att öka det svenska humanitära katastrofbiståndet till den drabbade civilbefolkningen i Aleppo. Tyvärr valde talmannen att inte [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Ryssland, Syrien
2016-12-17

Fler än någonsin är på flykt – gåvobevis kan lindra plågan

Cecilia Wikström, Göteborgs-Posten

“Men bortsett från lagstiftningsarbetet är Rädda barnen, UNHCR och Röda korset några av de organisationer som jag kommer att köpa gåvobevis från för att ge till nära och kära i julklapp, för att göra det [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Fred och säkerhet, Syrien, Välgörenhet
2016-12-16

Biståndet i skottgluggen

Ylva Bergman, Omvärlden

“Många har kallat det slutet för globaliseringen, där den egna nationen ställs i centrum framför humanism och öppenhet. Det har talats om behov av en andningspaus och EU har gjort överenskommelser med tredje land om [...]Avräkningar, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Press- och yttrandefrihet, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Utvärdering
2016-12-15

”Nu tar vi ett helhetsgrepp om svenskt bistånd”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“När vi klev in på Utrikesdepartementet hösten 2014 hade åtta viktiga år förlorats i dialogen mellan biståndets aktörer, forskningen, expertisen å ena sidan, och regeringen å andra sidan. Vi ser värdet i ett brett engagemang [...]Civilsamhället, Demokrati, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Policyramverket för svenskt bistånd
2016-12-14

Vi spelar schack mot döden

Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

“Krigets första offer är sanningen, som Aiskylos (526–456 f Kr) lär ha sagt. För parallellt med det fysiskt brutala kriget, utkämpas också ett kommunikationskrig. Det ställer höga krav på omgivningen; å ena sidan måste rapporter om pågående [...]Fred och säkerhet, Mediabevakning, Syrien
2016-12-14

Ansvaret för Aleppos nöd vilar tungt på al-Assad och Ryssland.

Sydsvenskan

“Norges statsminister Erna Solberg sammanfattade situation vid en presskonferens i Oslo på onsdagen: “Vi står inför en av de största tragedierna på mycket lång tid. Världssamfundet står maktlöst i den situation vi ser i Aleppo.” Men hon framhöll också [...]FN, Fred och säkerhet, Ryssland, Syrien
2016-12-14

”Stoppa slakten nu!”

Jihad Eshmawi, SVT Opinion

“En humanitär korridor måste upprättas, vi måste hjälpa de instänga människorna i Aleppo. Många av dem som är kvar är kända för att motsätta sig den syriska regeringen. Det handlar om journalister, läkare, första-hjälpen arbetare och [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Syrien
2016-12-14

Aleppo är priset för att inte intervenera

Mathias Bred, Göteborgs-Posten

“Det enda positiva som skulle kunna komma ur blodbadet i Aleppo är att de västerländska demokratierna inser att säkerhetspolitisk isolationism inte är ett alternativ. När Aleppo diskuterades i brittiska underhuset i veckan talade den tidigare finansministern, [...]Demokrati, Diktaturer, Fred och säkerhet, Syrien
2016-12-14

Putins massaker på Aleppos befolkning

Jonna Sima, Aftonbladet

“Så sent som i förra veckan satte Ryssland stopp för en vapenvila i Aleppo. Med sitt veto i FN:s säkerhetsråd lyckas de förlama hela världssamfundet. I går kom ett nytt löfte om eldupphör och att det [...]FN, Fred och säkerhet, Ryssland, Syrien
2016-12-14

Fokusera på Resolution 1325 i säkerhetsrådet

Eva Zetterberg m.fl., Mänsklig Säkerhet

“I och med det stundande medlemskapet i FN:s säkerhetsråd 2017-2019 har Sverige ett gyllene tillfälle att påverka. Vår önskan är att Sverige verkar för att resolution 1325:s värderingar och syfte integreras i hela FN-systemet. Det [...]FN, Fred och säkerhet, Resolution 1325, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-13

”Stängda gränser är ett hyckleri utan motstycke”

Gudrun Schyman, SVT Opinion

“Drygt 65 millioner människor är på flykt undan krig och terror, i konflikter som även Sverige är med och beväpnar. De som tar sig hela vägen till Sverige, de stänger vi gränserna för. Vi säljer vapen [...]Asylrätt, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Fred och säkerhet, Partipolitik, Vapenhandel
2016-12-13

”Mitt besök fördjupar relationen med Palestina”

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Vi kommer att diskutera en rad frågor, som vikten av demokratisk utveckling i Palestina, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Jag kommer att ta upp det civila samhällets nyckelroll, samt vikten av att bekämpa korruption, [...]Bilateralt samarbete, Civilsamhället, Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Palestina
2016-12-13

I FN kan en feministisk utrikespolitik prövas mot IS

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Många viktiga områden tas upp av regeringen för att lyfta den feministiska utrikespolitiken, involvera FN:s nya generalsekreterare i säkerhetsrådets arbete och att se till att glömda konflikter inte faller i just glömska. Men vi liberaler saknar [...]Barn och unga, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Militärt bistånd, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-12-13

Ett omöjligt jobb i goda händer

Lisa Pelling, Dagens Arena

“Det går inte att överskatta värdet av att António Guterres, som varit FN:s flyktingkommissarie under tio år mellan 2005 och 2015, har så djupa insikter i flyktingfrågorna. Kriget i Syrien har gett upphov till den största [...]Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Syrien
2016-12-13

”Bry er om Aleppo, snälla!”

Radia Al-Masri, SVT Opinion

“I flera år har de enda lösningarna på blodbaden i Syrien varit vapenvila och sätta tryck på den syriska regimen och Ryssland. Båda lösningarna visades sig vara helt värdelösa och gav aldrig resultat. Nya lösningar och påtryckningar [...]FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Ryssland, Syrien
2016-12-12

Lärarnas Riksförbund: Visa solidaritet med världens barn

Åsa Fahlén, Dagens Arena

“I Syrien uppskattar man antalet förstörda skolor till över 6 000. För att på allvar förstå omfattningen så är det ungefär lika många skolor som finns i Sverige. Runt om i världen pågår andra krig och konflikter men [...]Barn och unga, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Syrien, Utbildning
2016-12-07

“Kan Sveriges militära närvaro i Afghanistan ha orsakat ett kompromissande med folkrätten?”

Kajsa Johansson, OmVärlden

“Det är av största vikt att [regeringens utvärdering för den samlade svenska insatsen i Afghanistan] går bortom de mest omedelbara och till stor del tekniska aspekterna av samarbete och samverkan mellan olika aktörer. Det mest avgörande [...]Afghanistan, Civilsamhället, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Sverige, Utvärdering
2016-12-07

”Kvinnor måste inkluderas för en hållbar fred”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Först: inkludera kvinnorna. Stöd kvinnor som fredsbyggare. Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan kvinnors deltagande i freds­processer och ett fredsavtals hållbarhet. Vi kan inte längre motivera att halva befolkningen utesluts från samtal om [...]Civilsamhället, Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor, Multilateralt samarbete
2016-12-07

Internationell rättvisa i farozonen

Alexander Gabelic, Upsala Nya Tidning

“Ingen domstol är ofelbar och ICC måste kunna kritiseras, men att lämna domstolen löser inga problem. Risken finns att fler länder kan komma att följa Burundis, Gambias och Sydafrikas exempel. Kenya, vars president Uhuru Kenyatta [...]Fred och säkerhet, ICC, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-06

Stoppa terrorstödet, Wallström

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Det är ingen tvekan om att den palestinska civilbefolkningen behöver vårt stöd, politiskt såväl som ekonomiskt. Men att svenskt bistånd konstant hamnar i fel fickor och dessutom används till att avlöna och försörja personer som [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-12-05

Zimbabwes vänner måste öppna ögonen

David Coltart m.fl., Upsala Nya Tidning

“Dessvärre är det internationella samfundet, inklusive Zimbabwes närmaste grannar, upptagna med sina egna problem. Många är helt ovetande om den framväxande krisen i landet. Av de fyra grannländerna är det bara Botswana som uttryckt oro över [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe
2016-12-05

Globala hot och nationella svar – säkerhetspolitikens paradox

Robert Egnell, Mänsklig Säkerhet

“Brexit och Trumps valseger signalerar att samarbetsviljan och samarbetsförmågan i det internationella systemet försvagas. Detta gör att vi är ytterst sårbara inför chock eller stress. Systemet utsätts konstant för bådadera i form av klimatkatastrofer, migrationsvågor, [...]FN, Fred och säkerhet, Multilateralt samarbete
2016-12-04

Sista utvägen – bygg flyktingläger i Europa

Olof Edsinger, Aftonbladet

“Vad är mest ovärdigt – att bygga flyktingläger med en enkel men ändå människovärdig standard i Europa, eller att låta flyktingarna stanna i Syrien? Eller för den delen i Turkiet – från vilka de snart [...]EU, Europa, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Syrien, Turkiet
2016-12-02

Bilda nya allianser

Aleksander Gabelic, Upsala Nya TIdning

“Ett sätt är att verka för att generalförsamlingen får ta ställning till Syrienkonflikten och rekommendera åtgärder i enlighet med förfarandet samverkan för fred. Ett nytt sådant initiativ från Kanada förtjänar aktivt stöd av Sveriges regering.” FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-12-02

Låt inte männen gå fria när Mosul befrias

Lena Ag m. fl., Aftonladet

“Om Irak ska nå försoning kan förövare av övergrepp inte gå fria. Människor måste få upprättelse för att Irak ska kunna nå fred och försoning. Kvinnor måste vara med och forma sitt land liksom männen.” Flykt och migration, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Kvinnor
2016-11-30

Nödhjälp räcker inte

Isabella Lövin, Upsala Nya Tidning

“Nu lägger vi nästa strategiska pusselbit i vårt arbete. Regeringen ger Sida och Folke Bernadotteakademin i uppdrag att ta fram underlag till en ny global strategi för fredliga och inkluderande samhällen som ska gälla 2017–2019.” Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd
2016-11-30

Ställ Syriens förövare inför rätta

Bodil Valero, Upsala Nya Tidning

“EU behöver förnya sina diplomatiska ansträngningar, samt mobilisera för att internationella brottsmålsdomstolen ska få utreda Syrienkonflikten. I väntan på detta bör man se över möjligheten att skapa en särskild krigsförbrytartribunal för Syrien, likt den som [...]EU, Fred och säkerhet, ICC, Syrien
2016-11-29

al-Assad och Putin fullföljer tragedin

Gunnar Jonsson, Dagens Nyheter

“Europa ställs inför ett dilemma. Ryssland och Iran har knappast råd att bygga upp Syrien, Trump lär inte bry sig. Ska EU skicka bistånd för att hjälpa tyrannen att återskapa sitt rike, om inte annat för [...]EU, Fred och säkerhet, Ryssland, Syrien
2016-11-26

Atomkriget kastar sin skugga igen

Pernilla Stålhammar, ETC

“För Sveriges regering var det ingen tvekan om att rösta ja till FN-resolutionen om ett globalt kärnvapenförbud. Idag finns ungefär 16 000 kärnvapen i världen och bara de aktiva stridsspetsarna har en sprängkraft som motsvarar [...]FN, Fred och säkerhet, Partipolitik
2016-11-24

Vita hjälmarna kämpar mot bomber och propaganda

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Vita hjälmarna är ett utmärkt exempel på dagens informationskrig, där tvivel sås överallt av resursstarka men dolda avsändare. Men om en organisation av civilpersoner är först på plats och med bara händerna gräver fram barn [...]Civilsamhället, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-11-24

Sverige måste öka insatsen mot IS gas och tortyr

Birgitta Ohlsson m.fl., Svenska Dagbladet

“Peshmergasoldaterna är modiga män och kvinnor som riskerar livet för att skydda oss alla mot terrorismen. Vi är stolta över att Sverige har bidragit med en stödjande och utbildande insats i norra Irak, och vi [...]Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd
2016-11-24

Sverige riskerar att bidra till en humanitär katastrof

Marie Jönsson m.fl., Sundsvalls Tidning

“Svenska myndigheter och ansvariga politiker tar nu beslut som är direkt kontraproduktiva. De återvändande flyktingarnas rättigheter tas inte tillvara. Vi vädjar till ansvariga politiker och myndigheter att inte verkställa avvisningarna av flyktingar till Afghanistan.” Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Villkorat bistånd
2016-11-22

Genusperspektivet offras i Colombias nya fredsavtal

Shanna Löfgren, Mänsklig Säkerhet

“Många i Colombia kände sig hoppfulla att mekanismerna i det första fredsavtalet, särskilt den speciella domstolen för brott begångna under konflikten, skulle leda till mindre straffrihet än tidigare processer i nationella domstolar. De menar att [...]Colombia, Fred och säkerhet, HBTQI-personer, Kvinnor
2016-11-22

Löfven, det är mig du skickar i döden

Azizullah Rahimi, Aftonbladet

“Jag ber dig och alla hederliga svenskar – utvisa inte oss som korsat de farligaste vägar för att överleva och skapa oss ett liv i fred och frihet. Utvisa oss inte till ett land där krigselden [...]Afghanistan, Barn och unga, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Sverige
2016-11-21

Viktigt att ha dialog med alla länder

Anders Österberg, Aftonbladet

“Kampanjen byggde på att länder skulle rösta på oss för att vi för en bra politik. Däremot händer det att länder byter röster med varandra. Röstbyten är ett verktyg som så gott som alla länder [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsrådArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/19/regeringen-skadar-vart-rykte-i-varlden/"
2016-11-10

USA har röstat för en farlig ledare

Dagens Nyheter

“Handelsavtal ska skrotas, kinesiska varor beläggas med chocktullar. En livsfarlig protektionistisk spiral hotar. Världen hotas av ekonomiskt kaos, dels på grund av hotet om handelskrig, dels för att Trump sprider internationell osäkerhet om USA:s intentioner.” Demokrati, Fred och säkerhet, Nato, USA
2016-11-09

Trump gör Europa osäkrare. Dags agera därefter.

Sydsvenskan

“Som utrikesminister Margot Wallström (S) påpekade i Ekot på onsdagen är det också en öppen fråga vad utgången av det amerikanska valet innebär för den internationella klimatpolitiken. Trump tvivlar på att det är mänsklig aktivitet som ligger bakom [...]EU, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, USA
2016-11-09

Trots Trump – goda krafterna finns kvar

Pierre Schori, Aftonbladet

“Ska vi döma av vad Trump har sagt så innebär hans seger hotet om att en destruktiv mur reses mot omvärlden och att osäkerheten ökas i en redan alltför turbulent värld. Han har sagt sig [...]FN, Fred och säkerhet, USA
2016-11-09

Vi vaknade upp till en annan värld

Gunnar Hökmark, Svenska Dagbladet

“Demokratins idé som motkraft gentemot ledare som i likhet med Putin vill styra obegränsat, försvagas av nattens resultat. Det kommer att märkas i länder som Ryssland och Kina men även i alla andra länder där så [...]Demokrati, Fred och säkerhet, USA
2016-11-09

Nio heta frågor för president Trump

Expressen

“7. Klimathotet. Det är bråttom för USA att nå de klimatmål som sattes upp i Parisavtalet. Men eftersom USA nu kommer att ledas av en klimatförnekare från ett parti som dessutom kontrollerar kongressen bådar det riktigt illa för världen.” Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Mellanöstern, Parisavtalet, USA
2016-11-08

”Viktigaste presidentvalet någonsin”

Birgitta Ohlsson, SVT Opinion

“Demokratin globalt backar för tionde året i rad, kvinnors rättigheter dras tillbaka på många håll i världen och rätten till abort hotas från flera fronter. Länder som Ungern och Polen, förut östeuropeiska framgångsexempel för frihet och tillväxt, [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten, USA
2016-11-02

”Ett nytt samhällskontrakt byggt på egenförsörjning”

Benjamin Dousa m.fl., Dagens Nyheter

“Rätten att få fly krig, förtryck och misär över nationsgränser är lika okränkbar som rätten att få springa ifrån ett överfall inom det egna landet. Vi tar kraftigt avstånd från Moderaternas förslag om flyktingpaus och [...]Asylrätt, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Partipolitik
2016-11-02

Mosul är i akut kris

Anders Rehnberg, Upsala Nya Tidning

“Vi kan diskutera i evigheter om Sveriges flyktingpolitik, hur stabilitet ska uppnås efter kriget, hur vi på bästa sätt bidrar till långsiktig fred och hur vi kan delta i den långsiktiga kampen mot Daesh. Men just [...]Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Islamiska Staten (IS)
2016-11-02

Vi beklagar djupt de förlängda id-kontrollerna

Ulf Bjereld m.fl., Dagens Samhälle

“Strider i irakiska Mosul har nämnts som skäl för att ha kvar id- och gränskontroller. Det tangerar en retorisk anständighetsgräns. Javisst flyr människor krig! Krig, konflikter och förtryck i Irak, i Syrien och flera andra platser [...]Asylrätt, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Irak
2016-11-01

Mer vapen skapar inte en långsiktig fred

Karin Olofsson m.fl., ETC

“Tillgång till vapen och ammunition är en grundförutsättning för konflikt och våld. Väpnat våld är ett hinder för utveckling, mänsklig säkerhet och tvingar människor på flykt från sina hem. Som historien har visat bidrar inte [...]Fred och säkerhet, Irak, Militärt bistånd, Vapenhandel
2016-11-01

Bara nonsens att SD vill hjälpa mer på plats

Pernilla Stålhammar, Expressen

“När närmare 300 000 människor har dödats, nio av tio barn blivit vittnen till dödande och Daesh (IS) halshugger och våldtar i området. Då säger Jimmie Åkesson: ”Med våra reformer kommer lönsamheten att välja Sverige [...]Budget, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Syrien
2016-10-31

”Carl Bildt sprider allvarliga felaktigheter”

Johan Brosché m.fl., Svenska Dagbladet

“Lundin Oils inblandning i Sudan berör viktiga frågor om företagsansvar, juridik under pågående konflikt och kompensation för krigets offer. Tyvärr är det inte första gången som personer med ledande ställning inom Lundin Oil vid den aktuella [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Fred och säkerhet, Näringsliv, Sudan, Sydsudan
2016-10-30

Det västerländska hyckleriet i Syrien

Sam Saidi, Skånska Dagbladet

“Den syriska regimen är en diktatur, en auktoritär polisstat precis som alla andra arabiska länder. Landet styrs av en familj, Assadfamiljen, där fadern Hafez styrde tidigare och där sonen Bashar styr idag. Ett sådant system [...]Diktaturer, Fred och säkerhet, Mellanöstern, Syrien
2016-10-30

Sverige måste sända bistånd till Kobane

Minoo Koefoed m.fl., ETC

“Kurdiska, turkmenska, assyriska och arabiska förband strider tillsammans i Syrian Democratic Forces (SDF) och har nyligen drivit ut IS från fler byar och städer i norra Syrien, bland andra Manbij. Turkiet har alltså i Rojava-styret [...]Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Syrien, Turkiet
2016-10-28

Kvinnor kan användas till mycket

Gudrun Schyman, Upsala Nya Tidning

“Mänsklig säkerhet och antimilitarism är det feministiska svaret på det patriarkala våldet. Jag skulle önska att Sveriges feministiska regering insåg det. Det får konsekvenser, både för vapenexporten och det inhemska försvaret. Men det skulle ge [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor
2016-10-28

Kvinnor behöver också ett försvar

Aleksandra Boscanin, Göteborgs-Posten

“Den feministiska hållningen till nedrustning utgår ifrån att en sådan skulle leda till fred. Utgångspunkten är alltså inte hur vi på bästa sätt ska skydda oss i händelse av krig, utan hur vi ska få fred. Givetvis [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, KvinnorArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/26/det-finns-inga-militara-losningar-pa-konflikter/"
2016-10-27

Colombias kvinnorörelse behöver Sveriges stöd

Eva Zetterberg m.fl., ETC

“Det ihållande motståndet, kombinerat med en besvikelse efter nej-sidans seger, gör att det är nu Colombias freds- och kvinnorörelse behöver Sveriges stöd som mest. Nyligen klargjorde Margot Wallström att en av Sveriges uppgifter i FN:s [...]Colombia, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2016-10-27

Sverige måste vara drivande ifråga om sanktioner

Ulrika Karlsson m.fl., Svenska Dagbladet

“Det uttalande EU:s stats- och regeringschefer gjorde i torsdags gällande Syrienkonflikten med hårda formuleringar var helt nödvändigt. Man pekar ut Ryssland som delaktigt i attackerna mot civila i Aleppo och hotar med sanktioner mot alla “som [...]EU, Fred och säkerhet, Ryssland, SyrienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/22/m-forsoker-plocka-inrikespolitiska-poang/"
2016-10-26

Det finns inga militära lösningar på konflikter

Gudrun Schyman, ETC

“Samtidigt som de allra flesta inser att det inte finns militära lösningar på konflikter, det som måste till är dialog och förhandlingar, så fortsätter samma länder, inklusive Sverige, att pumpa in vapen till konflikthärdar. Det [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Irak, Syrien, Vapenhandel
2016-10-24

Regeringen måste ta sitt antirasistiska ansvar

Christina Höj Larsen, Svenska Dagbladet

“En politik som säger att vissa människor inte är välkomna här får konsekvenser. I första hand för dem som inte längre får rätt till skydd undan krig och förtryck, men också för samhället i stort. [...]Flykt och migration, Fred och säkerhet, Irak
2016-10-24

Fred byggs inte av rivna hus

Erik Svanberg, Upsala Nya Tidning

“Israel har fullständigt legitima säkerhetsintressen, och stora utmaningar i att möta våld och terror på ett sätt som ger skydd åt sin befolkning. Men att systematiskt kraftigt begränsa palestiniers rätt att bo och leva på 60 [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-10-24

Handel tjänar oss väl

PM Nilsson, Dagens Industri

“Varje år avger regeringen en rapport om bristen på mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Kritiken är hård och väl känd. Men Sverige har utrikes- och handelsrelationer med länder vars politiska och juridiska system kränker mänskliga rättigheter. [...]Fred och säkerhet, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien, Utrikesdepartementet
2016-10-24

FN-dagen 2016: Högintressant FN-höst för Sverige

Aleksander Gabelic m.fl., Värmlands Folkblad

“Sverige inleder sin rådssejour genom att vara ordförande i januari månad. Förra gången man satt i rådet, 1997-1998, noterades en rad framgångar som inrättandet av flera FN-poliser, åtal mot krigsförbrytare på Balkan och stöd till [...]FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-10-24

Svart som kol – hållbart företagande på svåra marknader

Manne Wängborg m.fl., OmVärlden

“För att Sverige ska leva upp till sin målsättning om en ambitiös politik för hållbart företagande, måste regeringen såväl som svenska företag och investerare ta sitt ansvar gällande respekt för mänskliga rättigheter. Särskilt viktigt är detta [...]Colombia, Corporate Social Responsibility (CSR), Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Öppenhet och transparensI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/black-as-coal/"
2016-10-22

”M försöker plocka inrikespolitiska poäng”

Kenneth G Forslund m.fl., Svenska Dagbladet

“Vi delar självklart oron över den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde och den humanitära katastrof som just nu utspelar sig i Syrien. Men det Enström och Karlsson skriver kan inte tolkas som något annat än [...]EU, Fred och säkerhet, Ryssland, SyrienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/18/eus-sanktioner-mot-ryssland-bor-skarpas/"
2016-10-22

Vapenexporten till Saudiarabien måste avslutas – inte främjas

Agnes Hellström, Göteborgs-Posten

Sverige intar sin plats i FN:s säkerhetsråd i januari. Där kan Sverige ha en viktig roll i att arbeta för att mänskliga rättigheter respekteras, för nedrustning och för att den feministiska utrikespolitik regeringen anser sig [...]Fred och säkerhet, Saudiarabien, Vapenhandel
2016-10-21

”Internationell medling kräver mer resurser”

Peter Wallensteen m fl, Svenska Dagbladet

Sverige har genom medlemskapet i FNs säkerhetsråd, 2017-2019, goda förutsättningar att medverka till nordiskt och internationellt arbete för internationell medling, såväl inom FN och EU som genom andra organisationer. Det är värt att notera att [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-10-19

”Han riskerar sitt liv och sin frihet”

Ingrid Lomfors m.fl., Svenska Dagbladet

“Våra mänskliga rättigheter behöver försvaras varje dag. Av oss alla, var och en. Av den unge mannen i Syrien. Av hans vänner. Av oss som är dessa hjältars vänner. I den trygga tillvaro vi befinner [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Palestina, Syrien
2016-10-19

Asylrätt är inget man kan respektera ibland

Staffan Landin, Expressen

“Asylrätten är inte en rättighet som man kan välja att respektera endast i tider av lugn. Tvärtom är det precis när läget är som svårast, nöden är som störst och hjälpen är som minst som [...]Asylrätt, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS)
2016-10-19

EU har inte lärt av flyktingkrisen

Dagens Nyheter

“De humanitära insatserna i regionen är kroniskt underfinansierade. Och det gäller även inför slaget om Mosul. UNHCR försöker förbereda lägerplatser, men behöver mer tält och förnödenheter. De beräknade kostnaderna är inte stora: knappt 200 miljoner [...]EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Islamiska Staten (IS), Turkiet
2016-10-19

Befrielsen är bara början

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“Förutom självklara saker som rent vatten, mat, tält, filtar och latriner så kan läkarinsatser i stor skala bli nödvändiga nästan omedelbart. Irak har inte en chans att klara allt detta på egen hand. Till den [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Islamiska Staten (IS)
2016-10-18

Vi blundar för att Sverige är en av världens främsta vapenexportörer

Göran Greider, Metro

“Sverige är en av världens främsta vapenexportörer. Räknat per capita ligger Sverige på en vanhedrande fjärde plats. Svensk vapenexport är kantad med skandaler från Boforsaffären på åttiotalet till idag. Men det är som om det [...]Diktaturer, Förenade Arabemiraten, Fred och säkerhet, Näringsliv, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Vapenhandel
2016-10-18

EU:s sanktioner mot Ryssland bör skärpas

Ulrika Karlsson m.fl., Svenska Dagbladet

“Vi har all anledning att, inte bara med ord utan också med handling, uttrycka hur oacceptabelt Rysslands agerande är. Vi må inte ha möjlighet att militärt stoppa det blodbadet på civila, på kvinnor och försvarslösa [...]EU, Fred och säkerhet, Ryssland, Syrien
2016-10-18

”Var finns solidariteten med svenskirakierna?”

Abir Al-sahlani, SVT Opinion

“Nu befinner Irak i en ny strid. De allra flesta irakierna känner någon som deltar i striderna mot Daesh. Och snart kommer de flesta svenskirakierna att känna någon som mist livet i just denna strid. Tyvärr landar [...]EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Islamiska Staten (IS)
2016-10-18

“Vi kan inte säga att vi inget visste”

Ylva Bergman, OmVärlden

“Vi hoppas att statsminister Stefan Löfven tänker på alla de ansiktslösa. På Wafaa, Farzat och Abed, Mohammed och Nadia, när han, den 20 oktober, träffar sina kollegor i Europeiska rådet för att få en uppdatering [...]EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2016-10-18

Befria Mosul på riktigt

Lisa Pelling, Dagens Arena

“Hjälp människor på flykt. FN räknar med att 200 000 människor kan komma att fly undan offensiven och när Daesh tvingas släppa sitt järngrepp över staden. Här behövs en jättelika humanitär insats. Det behövs mat, vatten, tält, filtar, latriner, [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd
2016-10-18

Oacceptabel Saab-export kan döda civila

Ulf Bjereld, Dagens Arena

“I går fick vi veta att Saab får klartecken att exportera luftradarsystem till Förenade Arabemiraten. Affären är en skrällande väckarklocka om att en ny striktare vapenexportlag redan dröjt alltför länge. En ny lag måste sjösättas snarast. En som innebär att diktaturer [...]Diktaturer, Förenade Arabemiraten, Fred och säkerhet, Jemen, Näringsliv, Vapenhandel
2016-10-17

Glöm inte barnen när Mosul bombas

Jonna Sima, Aftonbladet

“Frågan är egentligen inte längre om IS kommer att förlora Mosul utan när och hur blodigt det blir. Omvärldens ledare måste både ställa krav på den Irak-ledda invasionen att värna Mosuls civilbefolkning. På EU ligger ett [...]Barn och unga, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS)
2016-10-17

Tankeoreda ger ingen avspännning

Dagens Nyheter

“Fredssamtalen om Syrien är förstås en ännu större tragedi. Ryssland har deltagit, men utan en politisk lösning i åtanke. Målet tycks vara att uppehålla USA och omvärlden medan oppositionskontrollerade området bombas sönder och samman. Så [...]Fred och säkerhet, Ryssland, SyrienI artikeln hänvisas till "Ekots lördagsintervju: Margot Wallström (S) - om Trump, Ryssland och Nato"
2016-10-14

Tio bra samtalsämnen för Wallström och Lavrov

Mats Johansson, Svenska Dagbladet

“Som kontrast till försvarsminister Peter Hultqvists kärvare hållning gentemot det aggressiva Ryssland vill hon nu demonstrativt börja samtala med Kreml (…) Det är dock oklart vad man ska uppnå för resultat med dessa samtal. Vilket är [...]Fred och säkerhet, Ryssland, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-10-14

Colombia – fred istället för kulor?

Karin Olofsson, Mänsklig Säkerhet

“Många är de utmaningar som återstår för att skapa en hållbar fred i Colombia. Statens närvaro måste stärkas för att tillgodose befolkningens tillgång till hälsovård och utbildning. Polis och militär måste verka i demokratisk anda [...]Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2016-10-14

Kriget vi inte orkar läsa om

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Med humanitära mått är Jemen, enligt FN, på väg att bli lika katastrofalt som Syrien. Sedan konflikten började i mars 2015 har runt 10 000 dött. 1,5 miljoner barn är akut undernärda, nästan 3 miljoner på [...]Fred och säkerhet, Jemen, USA
2016-10-13

Satans mördare – det är vad ni är, Assad och Putin

Andreas Gustavsson, ETC

“Det är många som bär skuld till det som nu sker i Syrien: USA, Iran, Saudiarabien, Turkiet. Men ingen bär mer än Bashar al-Assad och Vladimir Putin. Utan deras brutalitet skulle Aleppo ha andra utsikter [...]Fred och säkerhet, Ryssland, Syrien
2016-10-09

Vapenexport kan bidra till att främja fred och frihet

Stefan Olsson, Svenska Dagbladet

“Den svenska utrikespolitiken grundar sig varken på pacifism eller isolationism, utan på att bidra till det fredsfrämjande arbetet inom FN, och FN:s säkerhetsråd menar att det är befogat att nedkämpa IS med våld. Alltså kan [...]FN, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Vapenhandel
2016-10-09

Tufft FN-uppdrag för Guterres

Dagens Nyheter

“För en generalsekreterare kommer det alltid att vara en skyldighet att engagera sig för att stoppa blodbad som det i Syrien. Men förutsättningarna för Guterres att göra ordentliga avtryck ligger sannolikt bortom de mest brännheta [...]FN, Fred och säkerhet, Korruption, Militärt bistånd
2016-10-07

”Utan stöd utifrån är den fred som var så nära plötsligt mycket långt borta igen.”

Torsten Krause m.fl., Sydsvenskan

“En viktig fråga är om en fredlig samlevnad överhuvudtaget är möjligt i ett land där drygt hälften av befolkningen inte är redo att försonas. En annan aspekt är hur det internationella samfundet agerar. Hittills har [...]Bilateralt samarbete, Colombia, Fred och säkerhet
2016-10-07

Fredspriset stärker Santos, trots allt.

Tobias Lindberg, Sydsvenskan

“[D]et är i första hand Santos som måste hitta ett sätt att hantera folkets nej utan att förlora grunden för fred. Nobelkommittén kan därför faktiskt ha tagit hänsyn till vad som hänt och avsett att [...]Colombia, Fred och säkerhet
2016-10-07

Nobelkommittén på fel ben i Colombia

Gunnar Jonsson, Dagens Nyheter

“Nobelkommittén har skjutit sig i foten förut. Barack Obama fick fredspriset utan att ha uträttat ett dyft, EU för att det existerade. Colombia är fortfarande djupt splittrat, men behöver freden. Och norrmännen behöver tajma sina [...]Colombia, Fred och säkerhet
2016-10-06

Aleppo kan bli Putins stora nederlag

Per Wirtén, Dagens Arena

“Bashar al-Asad är en tyrann man inte kan övertyga men bara besegra, och Vladimir Putin har blivit hans lakej. Dånet över Aleppo — oljefatsbomber, bunkerbomber, splitterbomber — hade inte varit möjligt utan rysk medverkan. Det är svårt att [...]FN, Fred och säkerhet, Ryssland, Syrien
2016-10-06

Två år med feministisk utrikespolitik

Margot Wallström, Mänsklig Säkerhet

“En feministisk utrikespolitik är en del av en modern, kunskapsbaserad och smart syn på global politik. De kommande två åren kommer långt ifrån att räcka för att åtgärda alla de utmaningar världen står inför. Men [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-10-05

“Vi har makten att få ett slut på krig, fattigdom och förföljelser.”

Ban Ki-Moon, Sydsvenskan

“Jag har besökt nästan alla FN-medlemsstater under det senaste årtiondet. Det som jag har sett, mer än offentliga byggnader och globala landmärken, är den påfallande förmåga som människor besitter. En perfekt värld kanske ligger långt borta vid [...]Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-10-03

”Sverige blundar för hotande kris i Afghanistan”

Måns Molander, Svenska Dagbladet

“Sverige har tillsammans med övriga givarländer förbundit sig att ”hjälpa Afghanistan att bli en säker och stabil nation”. Det internationella samfundet behöver leva upp till de här åtagandena för att det afghanska folket ska ha [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Sjukvård, Utbildning
2016-10-03

Colombias fred kan ha regnat bort. Men lyckligtvis bara för stunden.

Sydsvenskan

“Visst kan det argumenteras för att freden ändå inte blivit hållbar i längden om en stor del av befolkningen sett dess villkor som orättfärdiga. Men valdeltagandet var iögonfallande lågt, bara omkring 40 procent. Till på [...]Colombia, Fred och säkerhet
2016-10-03

”Rättvisa för kvinnor en förutsättning för fred”

Soraya Post, SVT Opinion

“Ska Colombia få en hållbar fred måste kvinnor som Consuela, Elvira, Yolanda och Ana Maria få upprättelse. Brott måste utredas, gärningsmän ställas inför rätta och de utsatta kvinnorna få en ursäkt för statens flathet. Fred i [...]Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-10-03

Tomma ord från FN om sjukhusbombningar

Katrin Kisswani m.fl., OmVärlden

“Konsekvenserna av ett sönderbombat sjukhus är inte bara förödande just i det ögonblick då byggnaden slås i spillror. Även långt efteråt fortsätter attackerna att påverka befolkningen, i form av obehandlade infektioner, uteblivna kejsarsnitt och avsaknad av [...]FN, Fred och säkerhet, Sjukvård
2016-10-02

Världen kan bättre. Sätt barnen i fokus varje dag.

Sydsvenskan

“Det är lätt att drabbas av förtvivlan inför det lidande som drabbar så många av världens barn. Samtidigt sker trots allt också framsteg, i ett långsiktigt perspektiv.” Barn och unga, Fred och säkerhet, Nigeria, Syrien
2016-10-02

Freden ligger i det colombianska folkets hand

Dagens Nyheter

“Att förhandlingarna till slut gick i lås förklaras nog bäst av Farcs försvagning, som ökat dess vilja att kompromissa, och av Santos övertygelse att en förhandlingsfred trots allt utgör den bästa grunden för försoning. Även vid [...]Colombia, Fred och säkerhet, Sviktande stater
2016-10-01

Låt en Nürnbergtribunal ställa Daesh ledare till svars

Birgitta Ohlsson, Dagens Nyheter

Nürnbergtribunalens insatser innebar en revolution för internationell rättvisa och en mycket viktig signal från världssamfundet. Sverige bör nu vara pådrivande för att en liknande tribunal sätts upp för att ställa ledarna inom Daesh till svars. [...]Fred och säkerhet, Syrien
2016-09-29

Vapen tystar inte vapnen i Syrien

Dagens Nyheter

“Uppåt en halv miljon människor har redan dött. Hälften av Syriens befolkning är på flykt, varav 5 miljoner i exil. Vad ska omvälden göra? FN är självklart maktlöst, eftersom Ryssland under hela inbördeskriget har saboterat alla meningsfulla [...]Fred och säkerhet, Ryssland, Syrien, USA
2016-09-28

”Varför verkar inte Sverige för att förbjuda kärnvapen?”

Anna Carlstedt m.fl., SVT Opinion

“Beräkningar visar att även ett relativt litet krig med användning av färre än en procent av värdens kärnvapen skulle leda till en så omfattande klimatpåverkan att upp till två miljarder människor skulle riskera att svälta [...]Fred och säkerhet, Klimat & miljö
2016-09-27

Värsta terroristen härjar i Damaskus

Somar Al Naher, Aftonbladet

“Efter fem blodiga år måste omvärlden ­tala klarspråk: Den största terroristen i Syrien är Bashar al-Assad. Eller som FN:s generalssekreterare Ban Ki-moon uttryckte det i ett tal till generalförsamlingen: – Många grupper har dödat många oskyldiga, men ingen fler än [...]Fred och säkerhet, Ryssland, Syrien, USA
2016-09-26

”Sverige får viktig roll i Colombias fredsavtal”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Sverige tilldelas tillsammans med Internationella Röda Korset (ICRC) en särskild roll i fredsavtalet. Vi ska stödja arbetet med att eftersöka och identifiera de omkring 45000 försvunna människorna till följd av konflikten. Uppdraget är hedrande och [...]Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige
2016-09-20

Juholt hade rätt om Libyenkriget

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Samtidigt som Libyen i praktiken slutade fungera som stat blev dess hamnar den viktigaste vägen till Europa för hundratusentals flyktingar som i rangliga båtar korsade Medelhavet. Vapnen från Gadaffis sönderfallande armé spreds över Nordafrika och Mellanöstern. [...]Flyktingbåtar på Medelhavet, FN, Fred och säkerhet, Libyen
2016-09-20

Inte självklart hur Daesh ska bekämpas

Mikael Eriksson, Svenska Dagbladet

“En välvillig tolkning byggde ett svenskt engagemang på ett genuint intresse att bidra till att bekämpa Daesh och lindra den humanitära krisen i Irak och Syrien. Daesh brutalitet krävde ett tydligt militärt svar. Sverige ville [...]Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Syrien
2016-09-18

Flyktingkris väcker fantasier men kräver realism.

Sydsvenskan

“Med de låsningar som finns i säkerhetsrådet, FN:s hjärta, där Sverige tar plats som medlem vid årsskiftet, är utsikterna för fredliga lösningar i närtid små. Vapenvilan i Syrien var under söndagen på väg att falla [...]EU, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhetI artikeln hänvisas till "”Skapa en frizon för flyktingar i Sverige” (DN 18/9)"
2016-09-14

”Fem svenska fondmiljarder i kontroversiella vapenföretag”

Bo Forsberg, mfl., Dagens Nyheter

“Vår granskning visar att bankerna – med svenska folkets sparpengar – investerar i företag som är involverade i särskilt kontroversiell vapenexport. Det rimmar illa både med de globala hållbarhetsmålen och med vad bankernas kunder förväntar [...]Fred och säkerhet, Vapenhandel
2016-09-14

Det finns bättre lösningar än Nato

Harald Nordlund,

“I stället för att öka spänningen bör Sverige prioritera avspänning. Sverige bör med en rad åtgärder visa att man vill arbeta fredsskapande. Arbeta med diplomati, bistånd och handel, satsa på organisationer som OSSE (Organisationen för [...]FN, Fred och säkerhet, Nato
2016-09-12

Dags att avliva myterna om ickevåld

Joel Halldorf m.fl., ETC

“Hur kan omvärlden bli bättre på att stödja de modiga individer och grupper som vågar utmana makten, så att de bättre kan stå emot regimers repressiva motåtgärder? Hur kan vi förmå människor att varken resignera [...]Civilsamhället, Diktaturer, Fred och säkerhet
2016-09-12

Var är solidariteten?

Margareta Zetterström, Upsala Nya Tidning

“Men måste vi då, som utomstående betraktare, verkligen välja mellan pest och kolera, mellan Assadregimen och Daesh? Är det inte i nuvarande komplicerade läge – där vi snart inte vet vem som slåss mot vem [...]Barn och unga, Flyktingbåtar på Medelhavet, Fred och säkerhet, Syrien
2016-09-11

Kriget mot terrorn är ett enormt misstag

Robert Egnell, Aftonbladet

“Genom att komma åt radikaliseringens och våldets grundorsaker kan terrorismen besegras. Bortom underrättelsetjänst och militära insatser krävs därför ett långsiktigt fredsbyggande för att skapa toleranta, jämlika och jämställda samhällen – både på hemmaplan, men allra [...]Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2016-09-08

Sveriges Palestinapolitik brister

Salam Karam, Upsala Nya Tidning

Sveriges stöd till de palestinska institutionerna splittrar snarare än leder till ett ”sammanhängande och livskraftigt Palestina”. De palestinska institutionerna under Mahmoud Abbas exkluderar Hamas som vann de palestinska valen år 2006. Denna exkludering av Hamas [...]EU, Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten
2016-09-08

Stöd både Israel och Palestina

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

Det är inget drömläge för den som önskar fred i Mellanöstern. Gazaremsan kontrolleras av Hamasrörelsen som har Israels utplåning som mål. Då och då attackeras Israel med raketer från Gaza. Efter en reformperiod har den [...]Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten, Partipolitik
2016-09-06

Så kan Sverige främja hållbar fred i Colombia

Lisa Sjöblom m.fl., Mänsklig Säkerhet

“Sverige bör fortsätta att ge sitt politiska och finansiella stöd till fredsdialogen, men samtidigt stärka sitt stöd till fredsbyggande underifrån via civilsamhället, med fokus på särskilt utsatta grupper i de regioner som drabbats hårdast av [...]Civilsamhället, Colombia, Fred och säkerhet, Landsbygd, Mänskliga rättigheter
2016-09-06

”Viktigt att se helheten”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“Sverige är en humanitär stormakt. Vi är världens största givare av kärnstöd (icke-öronmärkt stöd) till FN:s flyktingorgan UNHCR, FN:s humanitära organ OCHA och FN:s livsmedelsorgan WFP. Kärnstödet är centralt för att organisationerna snabbt ska kunna agera [...]Budget, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/04/farre-asylsokande-i-sverige-betyder-inte-farre-flyktingar/"
2016-09-05

Nato är inget hinder för konfliktlösning

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Och Sverige då? Som inte är medlem i Nato. På plats överallt? På rak arm kan jag inte påminna mig att Sverige driver något internationellt medlingsarbete. Visst. Den svenske diplomaten Staffan de Mistura är FN:s sändebud [...]Fred och säkerhet, Nato
2016-09-05

Svenska partiledare behövs inte i Israel

Johannes Forssberg, Expressen

“Om det var välmenande utländska politiker som behövdes för att lösa konflikten skulle det ha blivit fred för mycket länge sedan. Det finns knappast någon annan konflikt i världen som lika många utlänningar har synpunkter [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ukraina
2016-09-03

Dåligt ledarskap hindrar fred

Olle Katz, Göteborgs-Posten

“Schreibers och mitt gemensamma mål är att skapa en rättvis fred där såväl Israels medborgare som palestinier får möjlighet att leva i trygghet och kunna bygga en varaktig fred. Ett hinder för detta, förutom bosättningarna, [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/30/hyckleri-om-fredsprocessen/"
2016-09-02

Svenska Kyrkan vilse i världen

Gunnar Hökmark, Svensk Tidskrift

“Med läpparnas bekännelse säger man sig stödja staten Israels rätt att existera, som om detta ska behöva sägas, men man tar avstånd från Israels försvar av judiska liv och av den judiska staten. Istället för [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Religion
2016-09-02

Sverige – en feministisk röst i FN:s säkerhetsråd?

Monica Erwér m.fl., ETC

“Vi förväntar oss att den politik som regeringen driver i säkerhetsrådet är konsekvent med en feministisk politik, vilket innebär respekt för mänskliga rättigheter, respekt för alla internationella åtagande som Sverige och alla andra länder har [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-08-30

Utan vatten ingen civilisation

Adam Cwejman, Göteborgs-Posten

“Regimförändringar och militära interventioner kommer aldrig fungera så länge de samhällen som är föremål för dessa saknar något så basalt som vatten. För första gången någonsin finns chansen att lösa detta dilemma. Utan vatten, ingen [...]Fred och säkerhet, Mellanöstern, Religion, Vatten
2016-08-30

”Stärk EU:s utrikespolitiska handlingsförmåga”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Unionen har genom förhandlingar och kompromisser ständigt funnit möjligheter och lösningar på de problem som man ställts inför. Inget land kan ensamt möta utmaningarna i en globaliserad värld – vare sig det gäller garanterandet av [...]EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2016-08-28

Utbildning för samvetet

Pelle Sunvisson, ETC

“Att den extremt reaktionära Islamiska Staten på något sätt måste bekämpas är uppenbart. Känslan att vi måste göra något är också klart förståelig. Tyvärr är den lika förrädisk som den är lätt att förstå. Det [...]Fred och säkerhet, Irak, Utbildning
2016-08-28

”Är det för mycket begärt att högern ska stå upp för folkrätten?”

Jonas Bergström, Folkbladet

“Det brukar sägas att konflikten i Israel och Palestina är komplicerad. Men ur ett folkrättsligt perspektiv är den enkel: Israel ockuperar Palestina, det bryter mot internationell rätt. För nå fred krävs att Israel avslutar ockupationen.” Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/28/kritiken-mot-israel-ar-helt-oproportionerlig/"
2016-08-28

Kritiken mot Israel är helt oproportionerlig

Ebba Busch Thor, Expressen

“Jag deltar i Israelmanifestationen i dag för att visa stöd för det judiska folkets fri- och rättigheter och för staten Israels rätt att existera. Israels existens är hotad och landet utsätts återkommande för granat- och [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/27/ebba-busch-thor-ar-ockupationskramare/"
2016-08-27

Ebba Busch Thor är ockupationskramare

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Ebba Busch Thor kramar ockupationen, och det vet hon. Det är inte den svenska politiken i Mellanöstern som hotar en fredlig framtid. Det gör normaliseringen av den israeliska ockupationen, växande bosättningar och bristen på internationellt engagemang [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-08-21

Nato bästa vägen till ökad säkerhet

Sten Tolgfors, Svenska Dagbladet

Sveriges solidariska säkerhetspolitik bygger på förutsägbarhet och trovärdighet. Utan omvärldens förtroende för att Sverige skulle stödja grannländer om de angrips, så kommer inte Sverige att erhålla stöd om Sverige utsätts. Fred och säkerhet, Nato
2016-08-21

Säg ifrån Löfven – innan det blir krig

Mohamed Mayara, mfl., Aftonbladet

“I början av veckan bröt Marocko mot vapenvilan genom att gå in med militärpolis i en del av det lilla landområde som fortfarande är självständigt. Vår fråga till den svenska regeringen är denna: Vill ni att [...]Fred och säkerhet, Marocko, Västsahara
2016-08-20

Gemensam säkerhet

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“Hur ska Sverige och övriga länder svara på de ryska inbjudningarna? Utrikesminister Margot Wallström (S) säger att man inte kommer att tillåta Ryssland att slå in kilar mellan grannländerna.” EU, Fred och säkerhet, Ryssland, Sverige
2016-08-19

Ingen kan påstå att vi inte visste

Viktor Banke, Expressen

“Omran bombas av regimen för att sedan vårdas på ett bombat sjukhus och skrivas ut till ett inbördeskrig. Till en framtid som inte finns. Det barnet är allas barn. Igen då: varför är vi inte [...]Fred och säkerhet, Syrien
2016-08-17

Svåra konflikter kräver aktivt säkerhetsråd

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“FN:s säkerhetsråd är ifrågasatt efter misslyckandet i Syrien även om flera viktiga beslut har tagits under sommaren. En uppgift för Sverige som tillträdande medlem är att stå upp för omvärldens rätt att med stöd av [...]Burundi, FN, Fred och säkerhet, Mali, Sydsudan, Syrien
2016-08-17

Därför är Sveriges stöd till Ukraina viktigt

Frida Wallnor, Dagens Industri

“Men det är nödvändigt att Ukraina nu flyttas högre upp på dagordningen. Landet är fortfarande instabilt, men betydligt närmare EU i dag än 2014 innan associationsavtalet skrevs under. Som tidigare pådrivare för EU:s östliga partnerskap [...]EU, Fred och säkerhet, Ryssland, Ukraina
2016-08-14

Militära duvor mot politiska hökar

Daniel Kurtzer, Dagens Nyheter

“Netanyahu framställer sig som Israels beskyddare och har tillvällat sig den aktning som försvarsledningen åtnjöt. De som vill se en förnyad fredsprocess måste nu lägga fram sin sak för allmänheten och försöka återvinna positionen som [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten
2016-08-10

”Sverige är en stark röst för nedrustning”

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Sverige är pådrivande i en rad nedrustningsinitiativ och andra samarbeten som syftar till att minska kärnvapenhotet och på sikt eliminera alla kärnvapen. I år är vi till exempel ordförande för den grupp som arbetar för att [...]FN, Fred och säkerhet, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/06/sverige-bor-arbeta-for-forbud-mot-karnvapen/"
2016-08-09

”Ge assyrier självstyre efter IS folkmord”

Birgitta Ohlsson m.fl., Svenska Dagbladet

“Liberalerna beslutade redan på landsmötet 2011 om att driva på för att assyrierna ska få lokalt självstyre över Nineveslätten, som är deras historiska ursprungsområde. Drygt två år senare tog Iraks regering ett liknande inriktningsbeslut, som [...]Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Syrien
2016-08-06

Sverige bör arbeta för förbud mot kärnvapen

Gunnar Westberg, Svenska Dagbladet

“En feministisk utrikespolitik borde vara en politik för nedrustning, särskilt för avskaffande av de ­vapen som kan förinta mänskligheten. Vi förväntar oss att Sverige vid mötet i FN:s första kommitté i höst kommer att rösta för [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet
2016-08-06

Sverige sviker folkmordens offer

Daniel Schatz, Svenska Dagbladet

“Medan ledande politiker och kulturpersonligheter deltog i Ship to Gaza har inga skepp lastade med förnödenheter eller fredsaktivister avseglat mot Latakia, trots att den syriska Medelhavskusten endast ligger 40 mil från Gazaremsan. Likgiltigheten inför de nu [...]Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Mänskliga rättigheter, Sverige
2016-08-06

Kärnvapenfrihet är ingen garanti

Maj Britt Theorin mfl, Aftonbladet

“Driv igenom en lag om förbud mot kärnvapen på svenskt territorium, driv kravet om en kärnvapenfri zon i Norden och kravet om en tidplan för genomförande av beslutet om en kärnvapenfri värld från ickespridningskonferensen (NPT) [...]Finland, Fred och säkerhet, Nato, Sverige
2016-08-04

Vi måste ingripa mot folkmordet

Nuri Kino, Svenska Dagbladet

För sex månader sedan fördömde Europaparlamentet de grymma övergreppen mot assyrier/kaldéer/syrianer, armenier, yazidier och andra grupper, till exempel shiamuslimer, som folkmord. Europaparlamentet uppmanade också till handling och krävde att förövarna ställs inför den internationella brottmålsdomstolen [...]FN, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Syrien
2016-07-30

EU måste hjälpa Syriens kvinnor att skapa fred

Utrikesminister Margot Wallström och Hind Kabawat, företrädare för den syriska oppositionens förhandlingskommitté

Det finns långt fler män än kvinnor i den internationella stödgruppen för Syrien. De syriska förhandlingsparterna består av fler män än kvinnor. Om kvinnor inte tillåts medverka i fredsprocessen kommer det att få allvarliga konsekvenser [...]EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Sverige, Syrien
2016-07-29

”Stoppa blodbadet i Kashmir”

Emma Brännlund, SVT

Nu när Sverige snart ska ta plats i FN:s säkerhetsråd är det dags att vi belyser brotten mot mänskliga rättigheter som sker i indiska Kashmirdalen. Fred och säkerhet, Indien, Pakistan, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-07-18

Så kan vi arbeta mot terrorismen

John Hultengård, Upsala Nya Tidning

“Det bör dock poängteras att det inte räcker med handlingar på den internationella arenan, utan också på hemmaplan krävs mycket. Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har redan gjort mycket, men regeringen måste göra ännu [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Nato, Öppenhet och transparens, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-07-17

“Militärdiktatur är värre”

Närkes Allehanda

“Det finns en uppenbar risk att Erdogan använder kuppförsöket som förevändning för att stärka sitt grepp om makten. Om åsiktsförtrycket skärps och dödsstraff införs måste EU-länderna säga nej till fortsatta förhandlingar om medlemskap och visumfrihet [...]EU, Fred och säkerhet, Turkiet
2016-07-17

“Den starke mannen är alltid hotet”

Katrine Marçal , Aftonbladet

“Just nu nedmonteras demokrati och stabilitet längs alla EU:s gränser.I olika grad och på olika sätt.Ryssland, Ukraina, Turkiet, Egypten, Syrien och det sönderfallande Libyen.Detta är EU:s närområde.Utöver detta är EU självt inte bara i kris [...]Demokrati, Egypten, EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Italien, Libyen, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Syrien, Turkiet, Ukraina
2016-07-11

Sverige i hetluften

Torsten Nilsson, Värmlands Folkblad

“Vill det sig illa, kan Sverige som medlem i säkerhetsrådet få uppleva dramatiska och destabiliserande omläggningar i den internationella politiken, skärpt samtalston i rådet och allmänt ökad misstro i världen. (…) Det är inget lätt uppdrag [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-07-10

Sverige kan göra något åt våldet i Bagdad

Abir Al-Sahlani, Svenska Dagbladet

“Sverige har ett unikt tillfälle att under sitt ordförandeskap i FN:s Säkerhetsråd göra något som inte handlar om kommatecken och små duttande här och där. Med så många svensk-irakier, snart 300 000, är det enda [...]"Bad governance", FN, Fred och säkerhet, Irak, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-07-07

”Nato måste ha respekt för krigets lagar”

Anna-Karin Johansson, Svenska Dagbladet

“Under Natos toppmöte i Warszawa den 8-9 juli behöver skyddet för hälsovård vara på agendan. Trots att sjukvårdssystemet i Afghanistan har förbättrats de senaste åren, så är det fortfarande mycket fragilt. Läkare och sjukvårdspersonal arbetar hängivenhet [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Nato, Sjukvård
2016-06-28

”Så ska Sverige göra skillnad i säkerhetsrådet”

Margot Wallström, Dagens Nyheter

“För ett halvår sen ansågs vi uträknade. I dag har vi en plats i säkerhetsrådet. Det är en stor seger för svensk utrikespolitik och svensk diplomati. För en regering som står för solidaritet och samarbete [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-28

Feminismen platsar i FN:s säkerhetsråd

Anders Lindberg, Aftonbladet

“En plats i säkerhetsrådet är en unik möjlighet att få genomslag för Sveriges värderingar och politiska prioriteringar. För Stefan Löfven och Margot Wallström vore det en stor politisk framgång. Och vi har något att bidra med. [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-28

Wallström på de sju haven

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Kandidaturen har mest en inrikespolitisk funktion. Socialdemokratin lever på drömmen om en annan värld, och FN är den yttersta symbolen för denna strävan. Sen må det kvitta om det brinner i Syrien, Kina rustar upp [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-19

“Tyskland varnar för vapenskrammel”

Sydsvenskan Dagbladet

“Steinmeier uppmanar i stället till mer dialog och samarbete med Ryssland. Historien lär oss att samtal är en lika viktig faktor som försvarsberedskap, enligt den tyske utrikesministern. – Därför måste vi prata med våra partner [...]EU, Fred och säkerhet, Nato, Ryssland, Tyskland, USA
2016-06-19

“Säkerhetspolitik ska inte förhandlas i smyg”

Stig Henriksson, Uppsala Nya Tidning

“Ett närmande till USA och Nato ger heller inga garantier för en ökad militär säkerhet, varken för Sverige eller för resten av Östersjöområdet. Tvärtom riskerar ett sådant avtal att öka spänningen i vårt närområde ytterligare [...]Fred och säkerhet, Nato, Ryssland, USA
2016-06-17

”Felaktiga påståenden om pengar till FN-kampanj”

Annika Söder, Svenska Dagbladet

“Kandidaturen är bra för Sverige. Vi har återaktiverat relationerna med stora delar av världen, något som skapar förutsättningar för samarbete, inflytande, och handel. Kandidaturarbetet är en stor insats i Sverigefrämjandet.” Budget, EU, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsrådArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/06/15/kostnad-for-fn-kampanj-maste-redovisas/"
2016-06-15

”Kostnad för FN-kampanj måste redovisas”

Karin Enström, Svenska Dagbladet

“Om några veckor står det klart om Sverige sitter i FN:s säkerhetsråd åren 2017–2018. Sverige har mycket att bidra med i ett för världssamfundets så centralt organ. Hur väl Sverige lyckas i sitt FN- arbete och [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-11

Aaron Korewa: Vad Hultqvist inte fick med sig

AARON KOREWA, SVD

WASHINGTON. Inför en fullsatt sal på ambassaden House of Sweden och med Potomac-floden i bakgrunden talade Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist på ett seminarium om säkerhet i Östersjöregionen och om vad han hoppades få ut av [...]Fred och säkerhet, Sverige, USA
2016-06-09

Kvinnor utesluts från dialog om Boko Haram

Tove Ivergård, Mänsklig Säkerhet

“Den tysta acceptansen av att maktens män och militär har monopol på säkerhetspolitik måste få ett slut. IKFF Nigeria tillhör dem som arbetar varje dag runt om i landet för att bygga faktisk fred, genom [...]Civilsamhället, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Nigeria, Resolution 1325
2016-06-07

Den mörka sidan av fredsbevarande operationer

Emma Jidinger, Mänsklig Säkerhet

“Under det gångna året har FN:s rykte som fredsbevarande aktör fått sig en rejäl smäll. Under 2015 rapporterades runt 100 fall av sexuella övergrepp inom ramen för fredsbevarande insatser, och siffran växer. Många kommer nog [...]FN, Fred och säkerhet, Kvinnor
2016-06-03

Sverige ledande i att stödja Ukrainas väg mot välstånd, utveckling och jämställdhet

Margot Wallström, Mänsklig Säkerhet

“Jämställdhetsperspektivet genomsyrar arbetet och är en nyckelfråga för att Ukraina ska kunna tillvarata hela befolkningens potential. Här har Sverige en särskilt viktig roll att spela, tack vare våra breda erfarenheter på jämställdhetsområdet.” Bilateralt samarbete, Demokrati, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Ryssland, Ukraina
2016-06-02

Kvinnor, fred och säkerhetsagendan är en verktygslåda – inte ett nytt politikområde

Disa Kammars Larsson, Mänsklig Säkerhet

“Det är en fälla att stoppa in kvinnor, fred och säkerhetsagendan i ett stuprör. I själva verket syftar agendan till att vi ska bli bättre på att bidra till mänsklig säkerhet och hållbar fred inom [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2016-06-01

Välkommen diskussion om säkerhetsrådet

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“Den svenska FN-rörelsen har välkomnat den svenska kandidaturen sedan starten. Det är naturligt att Sverige som stor bidragsgivare till FN-systemet också är med och tar ansvar för det mäktigaste FN-organet, säkerhetsrådet. Ett rådsmedlemskap är både [...]FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-05-27

Säkerhetspolitiken hotas av ytterkantspartierna

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Allt som oftast ser jag i Europaparlamentet hur de politiska ytterkantspolitikerna finner varandra i det politiska motståndet mot marknadsekonomi, frihandel och en gemensam europeisk säkerhetspolitik. Det gäller exempelvis i synen på den ryska regimens aggressiva agerande [...]EU, Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik, Ryssland, Ukraina
2016-05-25

“Nato är inget hinder i strävanden för fred”

Kerstin Lundgren m.fl., Svenska Dagbladet

“Sverige måste på egen hand analysera och avgöra på vilket sätt de svenska relationerna till Nato bör se ut utifrån den säkerhetspolitiska situationen. Men en sak är tydlig. Och det är att varken ett värdlandsavtal [...]Fred och säkerhet, Nato, Norge
2016-05-25

Vi bygger säkerhet genom nedrustning

Stig Henriksson, Expressen

“Utgångspunkten för Sveriges försvars- och säkerhetspolitik måste vara att värna vårt lands säkerhet. Det kräver ett modernt försvar som har förmågan att samarbeta för att möta de olika former av hot vårt land kan ställas [...]Fred och säkerhet, Nato
2016-05-24

”Vi röstar för att skjuta upp värdlandsavtalet med Nato”

Jabar Amin m.fl., Dagens Nyheter

“Oavsett partipolitisk hemvist borde ansvariga makthavare kräva ett fullgott beslutsunderlag, inklusive en grundlig analys av de säkerhetspolitiska konsekvenserna innan beslut tas i en fråga av denna vikt. Avtalets förespråkare brukar hävda att det bara syftar [...]Fred och säkerhet, Nato
2016-05-22

Inte försent att stoppa värdlandsavtalet

Kvinnor för fred m.fl., ETC

“Värdlandsavtalet underlättar för snabba kast för en regering och vi som medborgare får hela tiden sväva i ovisshet om hur det blir med olika regeringar vid rodret. Vi vill inte ha ett värdlandsavtal över huvud taget. [...]Fred och säkerhet, Nato
2016-05-18

Sä­ker­hets­rådet vik­tigt

Yng­ve Sunesson, Skånska Dagbladet

“Sä­ker­hets­rådet är det enda glo­bala or­gan som kan fatta be­slut som blir bin­dan­de för alla världens länder. Där finns det an­led­ning för Sve­ri­ge att vara med, för att föra fram de svenska syn­punkterna.” FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-05-17

“När svetsaren Löfven intog Vita huset”

Jonas Bergström, Folkbladet

“Det är detta anseende som Sverige har världen över som är värt att förvalta, bygga vidare på och använda i arbetet för en mer jämlik värld. Därför gör regeringen helt rätt i att kandidera till [...]FN, Fred och säkerhet, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsråd, USA
2016-05-17

Välkommen diskussion om säkerhetsrådet

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“När nu sex veckor återstår till valet av nya medlemmar i säkerhetsrådet är tonen en annan. Den svenska kandidaturen diskuteras allt mer och regeringen har i betydligt högre grad börjat torgföra kampanjen även här hemma. [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-05-10

”Sverige bör inrätta ett fredsdepartement”

Annika Lillemets m.fl., Svenska Dagbladet

“Fredsdepartement finns redan i fyra länder, däribland Costa Rica. Runtom i världen pågår diskussionen och genomarbetade förslag läggs fram i olika länder. I den amerikanska kongressen har det länge motionerats om att inrätta ett fredsdepartement, [...]Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik
2016-05-01

“Sverige kan bidra till bygga ett starkare Somalia”

Gunilla Carlsson m.fl., Svenska Dagbladet

“Roten till Somalias problem ligger på många sätt i det sociala och politiska utanförskapet. Under många år har somalierna exkluderats ifrån allt politiskt engagemang och samhällsbyggnad. Det är därför det är viktigt att somalierna utvecklar [...]Fred och säkerhet, Governance, Somalia, Sviktande stater
2016-04-28

Därför arbetar vi för Sverige i FN:s säkerhetsråd

Niclas Kvarnström, Mänsklig Säkerhet

“Säkerhetsrådet är världspolitikens maktcentrum, men det hävdas ofta att det är handlingsförlamat på grund av låsningarna mellan de fem permanenta medlemmarna. Det stämmer att man på grund av detta misslyckats att ta sitt ansvar i avgörande [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-26

Margot Wallströms nya Israeltabbe

Expressen

“Sverige ska självfallet ta strid med Israel på de områden där det är befogat. Bosättningspolitiken och Israels ovilja att gå in i seriösa fredsförhandlingar bör kritiseras på såväl bredden som höjden. I ljuset av detta [...]FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Religion, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-25

”Nu spurtar vi mot säkerhetsrådet”

Anders Lidén, SVT Opinion

“De är sant att de ständiga medlemmarna har ett övertag. Utan deras medverkan blir det inget. Men jag minns från förra gången i rådet att visst kunde vi påverka. Särskilt kunde vi påverka i humanitära frågor, [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-25

Sverige sviker i kampen mot IS

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Inte ens lite hjälp till kliniken som behandlar de våldtagna, traumatiserade kvinnor som flytt från IS kan man erbjuda. Men kampanjen för att få en plats i FN:s säkerhetsråd tycker regeringen det är värt att [...]FN, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd, Syrien
2016-04-05

Säkerhetsrådskandidaturen – Utrikespolitikens gökunge

Fredrik Johansson, Svenska Dagbladet

“Huruvida kandidaturen var huvudsyftet borde inte vara omöjligt att kontrollera. Om vi bjuder femtio FN-ambassadörer till Sverige ett år då vi kandiderar till säkerhetsrådet, hur många bjuder vi då in ett ”normalår”? Och finansieras dessa besök [...]Budget, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-05

Sverige nyckelroll för Somalias utveckling

Abdihakim Ainte, Omvärlden

“Under de senaste sex åren har Sverige med ökande oro sett hur unga svensk-somalier rest till Somalia för att ansluta sig till al-Shabaab för att därefter återvända till Sverige som radikaliserade islamister och potentiella terrorister. [...]Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Somalia, Sviktande stater
2016-04-05

Bistånd ska inte köpa röster i FN

Bawar Ismail, Göteborgs-Posten

För att göra saken ännu värre låter alltså regeringen även biståndsbudgeten användas till dyra bjudresor för att köpa röster i FN. Det är minst sagt beklämmande att svensk utrikespolitik degraderats till en sådan ovärdig nivå. [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-01

Svaret på islamistisk terror är inte mer info om Islam

Magnus Norell, Göteborgsposten

“Svaret på islamistiska terrordåd är inte mer information om islam, utan ett oförblommerat och förbehållslöst försvar för demokrati och det fria, öppna och välkomnande samhällen vi byggt upp i Väst. Man kompromissar inte med jihadism.” Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Religion
2016-03-29

Vi ska inte vara naiva, utan agera med kraft

Anna Kinberg Batra, m.fl., Expressen

“Kampen mot terrorn är viktigare än partigränser. I Sverige finns en bred politisk beslutsamhet att förebygga, förhindra och straffa terrorism. Samtidigt kräver det arbetet reformer. Sverige måste nu säkerställa att vi har tillräcklig beredskap och [...]EU, Fred och säkerhet, Partipolitik
2016-03-28

Oredans tid är här

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Ett sätt att förhålla sig till det som annars kan bli en enda röra av tänkbara hot och risker är att utgå från det som är svenska intressen. För att identifiera de säkerhetspolitiska och strategiska [...]EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Nato
2016-03-24

Stoppa nya terrordåd med ett Europas FBI

Jan Björklund m fl, Aftonbladet

Att Europas länder måste öka sitt samarbete mot terrorismen handlar alltså till att börja med om effektiv brottsbekämpning. Men det finns också en annan och djupare orsak. Den jihadistiska terrorismen riktar sig ytterst mot demokratin och [...]EU, Fred och säkerhet, Partipolitik
2016-03-24

”Saudiarabien har spridit terrorns ideologi”

Bitte Hammargren, Svenska Dagbladet

Fredliga saudiska reformister, som hålls inlåsta, skulle applådera ett sådant presidenttal om det hölls i Riyadh. Vi kan förmoda att fler västledare än Obama innerst inne ser problem med det Saudi­arabien, dit flera västländer säljer [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2016-03-23

Döm IS-krigare för landsförräderi

Ebba Busch Thor m.fl., Dagens Industri

“För att stoppa terrorn måste IS stoppas. Sveriges kan göra mer i kampen mot IS i Syrien och Irak, framför allt genom att erbjuda Gripen i spaningssyfte. Annat meningsfullt militärt bistånd måste också övervägas.” Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS)
2016-03-23

Var är solidariteten med de 
terrordrabbade flyktingarna?

Gudrun Schyman, Dagens ETC

“Varför når inte statsöverhuvudenas solidaritet fram till flyktingbåtarnas stränder? Hur kan samma politiker som nu sida vid sida demonstrerar mot terrorn inte stå sida vid sida när det gäller att ta emot människor på flykt [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet
2016-03-20

Turkiet är ett hot – inte en potentiell EU-medlem

Svante Cornell, Svenska Dagbladet

“I årtionden har EU utövat en central roll för att driva Turkiet mot ett mer demokratiskt samhälle och en stabil statsbildning. Men genom sin flathet, och att ge efter för utpressning, har EU troligen tappat [...]EU, Fred och säkerhet, Turkiet
2016-03-15

”Syrien behöver en Marshallplan”

Sofia Damm, Svt Opinion

“Omvärlden måste ge stöd till de modiga entreprenörer som kämpar trots kriget. För så länge man inte har rätt att arbeta, så länge barn står utan skolgång, kommer människor att ge sig av på farliga [...]Fred och säkerhet, Syrien
2016-03-14

Natoavtal är inte feministisk politik

Sigrid Aliki, Dagens ETC

“Att regeringen på riktigt står beredd att inleda ett ännu närmare samarbete med en militärallians vars övriga medlemmar sätter in armén för att möta kvinnor på flykt, samtidigt som den kallar sig feministisk, är en [...]Asylrätt, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Nato
2016-03-10

Trovärdighet eller “handlingsfrihet”?

Sten Tolgfors, Svenska Dagbladet

“Det är grundläggande att Sveriges grannländer kan lita på solidaritetsförklaringens utfästelser om att Sverige inte kommer att stå passivt om ett grannland hotas utan tvärtom är berett att både ge och ta emot militärt stöd. Så [...]Fred och säkerhet, Nato
2016-03-08

Ingen hållbar fred utan kvinnors medverkan

Isabella Lövin, Göteborgsposten

“För att stoppa den onda spiralen av våld och krig som vi ser i världen i dag måste kvinnorna få en aktiv roll i fredsprocesserna. Mitt budskap här i dag är tydligt, Sverige kommer föra [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Sydsudan
2016-03-04

”Varför vill borgerligheten ingå en försvarsallians med Turkiet?”

Hans Linde, Svt Opinion

“Turkiet har beskjutit mål inne i Irak, skjutit ner ett ryskt plan, stängt gränsen till Armenien och bidragit till Cyperns delning sedan decennier. På vilka sätt skulle vårt land bli säkrare genom att ingå en försvarsallians [...]Fred och säkerhet, Multilateralt samarbete, Nato, Turkiet
2016-03-03

”Vältra humanitärt bistånd över Syrien”

Fredrik Malm, Svt Opinion

“Vapenvilan är ett fönster för att agera. Genom att gripa detta halmstrå kan vi bryta den onda spiralen och rädda en del av de människor som redan har lidit tillräckligt. Syrien och sönderfallet i Mellanöstern är [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Syrien
2016-03-02

”V säger nej till Värdlandsavtalet”

Stig Henriksson, Dagens Nyheter

“Ett mantra som återkommer i debatten, så också i detta inlägg, är att ”säkerhet byggs tillsammans med andra.” Det är en sanning vars betydelse har snedvridits och närmast kapats. Nu betyder det säkerhet tillsammans med [...]Fred och säkerhet, Nato, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/28/vardlandsavtalet-rubbar-inte-principen-om-militar-alliansfrihet/"
2016-02-29

”Natoavtal gör Sverige till gisslan i kapprustning”

Gudrun Schyman, Svenska Dagbladet

“Ett avtal om värdlandsstöd med Nato riskerar att fullkomligt urholka vårt lands trovärdighet som alliansfritt. Det låser oss fast som gisslan i en kommande kapprustning.” Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Nato
2016-02-29

”Ett värdlandsavtal räcker inte”

Karin Enström m.fl. Dagens Nyheter

“Ett svenskt värdlandsavtal med Nato har många fördelar men det stärker inte Sveriges säkerhet och förmåga som ett svenskt Nato-medlemskap med solidariska försvarsförpliktelser skulle göra. Det är tillsammans med andra länder som vi bygger säkerhet. Ett värdlandsavtal [...]Fred och säkerhet, NatoArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/28/vardlandsavtalet-rubbar-inte-principen-om-militar-alliansfrihet/"
2016-02-28

“Värdlandsavtalet rubbar inte principen om militär alliansfrihet”

Margot Wallström m.fl., Dagens Nyheter

“Sverige ska samarbeta nära med andra länder för att främja fred och frihet, men vi är och ska vara militärt alliansfria. Tydlighet och långsiktighet måste vara ledstjärnor för Sveriges säkerhetspolitik. Så främjar vi bäst fred, säkerhet [...]Fred och säkerhet, Nato
2016-02-27

“Avtal ger ökad oro”

Hans Johansson mfl., Uppsala Nya Tidning

“Värdlandsavtalet ger Nato tillgång till vårt territorium, vilket kan betyda kärnvapen på svensk mark. I avtalet sägs inget om förbud mot kärnvapen. Nato får dessutom möjlighet att upprätta baser i landet och inleda krigsoperationer i [...]Fred och säkerhet, Nato, Ryssland, USA
2016-02-25

Sverige kan göra skillnad

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Utrikespolitiken borde handla om så mycket mer än just vår egen säkerhet. Perspektivet ska lyftas från det inskränkt introverta till det vidsynt globala. Därför är det viktigt att Sverige nu inrättar en särskild ambassadör för nedrustning [...]FN, Fred och säkerhet, Nato, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-02-24

Stå upp för överlevarna – förbjud kärnvapen!

Malin Nilsson m.fl, Göteborgs-Posten

“Den svenska regeringen valde tidigt under mandatperioden att ansluta Sverige till det humanitära initiativet för kärnvapennedrustning. Det var ett viktigt steg som välkomnades av många parter på den internationella arenan efter att Sverige haft en [...]Fred och säkerhet
2016-02-23

”Fel! Sveriges unga är värda en framtid utan NATO”

Lisa Palm m.fl., Svt Opinion

“Det är nedslående att unga politiker som säger sig värna om mänskliga rättigheter så lättvindigt vill skriva upp Sverige på Nato:s medlemslista. Vi hoppas att företrädarna från högerns ungdoms- och studentförbund inser detta och på riktigt [...]Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, NatoI artikeln hänvisas till "”Ge Sveriges unga ett NATO-medlemskap”"
2016-02-21

Israel förstör palestinska byar

Katharina Nahlbom m.fl, Uppsala Nya Tidning

“Sverige och omvärlden borde sätta press på Israel, så att landet stoppar sin olagliga politik på de ockuperade områdena och låter invånarna i al-Hadidiyah och andra palestinska byar leva i fred.” Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter
2016-02-21

Regeringens politik står på egna ben

Annika Söder, Expressen

“Sverige kommer som medlem i FN:s säkerhetsråd att vara en garant för att det folkrättsliga perspektivet förs fram. Sverige är FN:s sjätte största bidragsgivare och en stark röst för FN-reformer, inte minst av själva rådet. [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-02-18

Fjäska hellre för britterna än för Fiji

Expressen

“Sverige har akuta kriser att hantera i sitt närområde. Det är inte rätt tidpunkt att åka på nostalgiska världsturnéer för att fiska röster till en plats i FN:s säkerhetsråd.” Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-02-17

EU har nu en chans att på allvar kunna ta upp kampen med USA

Cecilia Wikström, ST

Med ett bättre europeiskt samarbete inom forskning och innovation, skulle EU kunna inta en ledande position också på forskningsområdet. EU, Forskning och innovation, Fred och säkerhet
2016-02-16

Dags för samtal om fred mellan Israel och Palestina

Ilan Cohen m.fl., Göteborgsposten

Alla vi som söker en lösning som kan garantera fred och trygghet för såväl judar, muslimer som kristna, för israeler och palestinier, buntas ihop och fördöms i ett allt högre tonläge. Vi värnar demokrati i [...]Fred och säkerhet, Israel, Palestina
2016-02-10

Pressa araberna till fred i Mellanöstern

Sven Reichman m.fl; Göteborgs-Posten

I sextio år har man försökt pressa Israel till att acceptera en tvåstatslösning. Dessa återkommande fredsprocesser har ideligen avstannat för att araberna är svurna fiender till varje tanke på ett avtal som skulle garantera Israel [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/01/29/wallstrom-har-ratt-utred-israels-svar-pa-knivattacker/"
2016-02-07

Sönderfallet i Mellanöstern sprids likt en smitta

Fredrik Malm, Svenska Dagbladet

“I den europeiska debatten har fokus främst varit hur vi ska hantera situationen med de hundratusentals flyktingar som kom under förra hösten. Den diskussionen är viktig och den handlar om här och nu. Men det måste [...]Europa, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Mellanöstern
2016-02-05

Stoppa folkmordet på Iraks kristna

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Men svenska medier skrev mer om palestinierna bara under 2004 än vad de gjorde om alla minoriteter i Irak och Syrien mellan 2004 och 2014 (enligt en mediesökning i Sveriges sex största tidningar). Man borde [...]Fred och säkerhet, Irak
2016-02-05

Varför tiger Wallström om Turkiet?

Kurdo Baksi, Upsala Nya Tidning

“Vad som sårar oss är att den svenska rödgröna regeringen slår dövörat till när EU-kandidatlandet Turkiet mördar civila kurder. Utrikesminister Margot Wallström fördömer som bekant genast om Israel begår brott mot palestinerna men av någon [...]"Bad governance", "Good governance", Fred och säkerhet, Kurdistan, Turkiet
2016-02-04

Vi ger 350 miljoner i hjälp till Syrienkrisen

Margot Wallström m.fl., Expressen

“På den internationella givarkonferensen som inleds i London i dag utlovar Sverige 350 miljoner kronor ytterligare i nödhjälp till dem som drabbats av kriget i Syrien. Men humanitärt bistånd räcker inte. Många människor har förlorat hoppet [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Syrien
2016-02-04

”Garantera kvinnor plats i Syrien-förhandlingarna”

Lena Ag, OmVärlden

“Mycket talar för att det blir en mer bestående och inkluderande fred om kvinnor är med vid borden.  Pfaffenholz visar också att kvinnliga förhandlare ofta har en avgörande roll i att trycka på för att [...]Fred och säkerhet, Kvinnor, Syrien
2016-02-02

Folkets frihetskamp i Rojava behöver vårt stöd

Sanna Ghotbi m.fl., Dagens ETC

“Istället för att stötta den feministiska och statslösa demokratin i Rojava i enlighet med FN resolution 1325, som ger kvinnor en central roll i fredsprocesser och återuppbyggande, väljer EU och USA att utesluta Rojava från [...]EU, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Kurdistan, Politik för global utveckling (PGU), Syrien, Turkiet
2016-02-01

Någon bär ansvaret för Abdis död

Ilyas Hassan, Dagens ETC

“Kära regering, ni säger att ni är en socialistisk, antirasistisk och feministisk regering men ni tar inte ansvar när era medborgare förlorar sina liv. I Abdis fall har inte den rättsliga vägen fungerat och eftersom [...]Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Somalia
2016-02-01

”Många hinder i Syriensamtalen”

Hans Blix, Svt Opinion

“De stater som länge av skilda motiv bidragit till krigföringen med vapen, pengar och mänskliga resurser och som nu ingår i stödgruppen för fred, behöver nå enighet om att samordnat gjuta vatten i stället för [...]FN, Fred och säkerhet, Syrien
2016-01-29

“Det är möjligt att förebygga våldsamma konflikter, trots att vi oftast inte lyckas.”

Margot Wallström m.fl., Sydsvenskan

“Världssamfundet lägger stor energi på att förhandla fram lösningar på pågående konflikter men förmår oftast inte att arbeta lika ihärdigt med förebyggande åtgärder. Följderna blir förödande för alla de människor som drabbas av konflikter som kunde [...]Colombia, Fred och säkerhet, Irak, Syrien
2016-01-29

“Palmepristagare ökar polariseringen i Israel-Palestinakonflikten”

Lisa Abramowicz mfl., Göteborgs Posten

“Freden i Mellanöstern skapas inte och stärks inte av politiska ytterligheter. De av oss som önskar en fredlig utveckling och en dialog mellan palestinier och israeler ser årets Palmepris som en mycket beklaglig markering åt [...]Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-01-29

“Wallström har rätt – utred Israels svar på knivattacker”

Ilan Cohen mfl., Göteborgs Posten

“Sverige har med Wallström som utrikesminister som första land i EU erkänt Palestina. Det stärker palestinierna i strävan mot en tvåstatslösning. Hon har även riktat kritik mot den israeliska regeringen för dess politik mot palestinierna. [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, USA
2016-01-28

“Regeringen klarar inte av europeisk solidaritet”

Gunnar Hökmark mfl.,Svenska Dagbladet

“När Frankrike begär hjälp och stöd från andra EU-länder för att kunna slå mot de krigföringscenter inom och utanför EU som Daesh använder sig av, så anser vi det vara självklart att Sverige liksom andra [...]EU, Frankrike, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Mali
2016-01-28

”Polisario är Algeriets marionett”

Bengt G Nilsson, OmVärlden

Ett Västsahara under Polisario skulle bli en algerisk marionett och dessutom sättas under press från de islamistiska krafter som i dag styr politiken i Nordafrika. Franska nyhetsmedier har länge rapporterat om hur islamistiska rebellgrupper i [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, VästsaharaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/01/25/uteblivet-erkannande-hart-slag-mot-vastsahara/"
2016-01-27

Ingen fred utan kvinnor

Sofia Damm m.fl., Upsala Nya Tidning

“Snart inleds fredssamtalen i Genève om hur fred i Syrien ska uppnås. Fredssamtal där vi menar kvinnor måste bjudas in. De har särskilda erfarenheter som måste beaktas och forskning visar att om kvinnor inkluderas i [...]FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Syrien
2016-01-27

”Ryssland ser eftergifter som svaghet”

Frank Belfrage mfl., Svenska Dagbladet

“I vår artikel skrev vi också om Nato-motståndarnas bristande medkänsla med ”de länder som kämpar för sin rätt att självständigt välja väg”. Hans Blix ger syn för sägen när han förordar uppgörelser ”som gör det [...]EU, Fred och säkerhet, Nato, Ryssland, UkrainaArtikeln är en replik på: "http://www.svd.se/hans-blix-sag-ja-till-karnkraft--nej-till-nato/om/svenska-natodebatten"
2016-01-27

“Svenskt medlemskap i Nato bör undvikas”

Stina Oscarsson mfl., Expressen

”Sverige kommer aldrig att ge tillstånd för någon utomstående makt att använda landets territorium och resurser för fientliga eller hotfulla handlingar riktade mot andra länder, ej heller tillåta införandet av kärnvapen eller andra massförstörelsevapen”. En sådan [...]Fred och säkerhet, Nato, Ryssland
2016-01-27

”Kampen mot antisemitism och rasism är ständigt aktuell”

Margot Wallström mfl., SVT

“En av rättstatens grundläggande uppgifter är att skydda medborgarna mot våld och hot särskilt när det utövas av grupper och personer som inte accepterar grundprincipen om människors lika värde. I både Sverige och övriga EU-länder genomför [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-01-27

“Visst finns risken för krig”

Nerikes Allehanda

“Visst har hotbilden förändrats. Det är ingenting som har skett plötsligt. Rysslands president Vladimir Putin driver en politik som handlar om intressesfärer och inflytande. Det är därför ryska soldater har använts för att slå sönder [...]EU, Fred och säkerhet, Nato, Ryssland, Ukraina
2016-01-26

Sverige måste göra mer i kampen mot IS

Karin Enström, Expressen

“Världssamfundet måste samla sig kring kraftfulla åtgärder för att bekämpa IS på plats i Irak och Syrien, samt vidta effektiva åtgärder för att förhindra nya terrorattentat i andra delar av världen. Riksdagen fattade nyligen beslut [...]FN, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Syrien
2016-01-26

EU ska inte starta nytt krig mot terrorismen

Bodil Valero, Svenska Dagbladet

“Självklart ska Sverige hjälpa Frankrike, men det måste ske med rätt verktyg. Parisattacken satte fingret på det bristande samarbetet mellan polis och underrättelsetjänst i olika EU-länder. Om samarbetet fungerat som det borde hade terroristerna inte [...]EU, Frankrike, Fred och säkerhetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/01/21/alliansen-vi-bor-stalla-upp-militart-for-eu-lander/"
2016-01-22

Vi måste stå enade mot extremisterna

Ban Ki-moon, Aftonbladet

“Våldsam extremism är en direkt attack mot de Förenta Nationernas stadga och ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet. Terroristgrupper som Daesh, Boko Haram och andra har skamlöst kidnappat unga flickor, systematiskt nekat kvinnor [...]FN, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS)
2016-01-21

Alliansen: Vi bör ställa upp militärt för EU-länder

Gunnar Hökmark m.fl, Svenska Dagbladet

“Sverige kan inte nöja sig med kondoleanser och tomma löften när ett medlemsland utsatts för terrorism eller andra svåra situationer, utan måste bli en nation att räkna med när andra medlemsländer ställs inför akuta tragedier [...]EU, Fred och säkerhet
2016-01-20

Höj din röst – ställ krav på dina ledare

Kofi Annan, Aftonbladet

“När ledare inte klarar av att leda har jag vid många tillfällen sett hur de i stället följer den folkliga opinionen. Låt oss se till att vi under 2016 använder vår gemensamma makt till något [...]Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Hälsa, HIV/AIDS, Klimat & miljö
2016-01-18

Iran-avtalet är bra för världen

Ledare, Expressen

“Omvärlden får alltså inte vara naiv. Att Iran så sent som i oktober genomförde missiltest och därmed bröt mot en FN-resolution inger farhågor. EU och USA måste fortsätta att vaksamt övervaka Iran.” Fred och säkerhet, Handelspolitik, Iran
2016-01-18

Avtalet med Iran är en seger för diplomatin. Som gör världen en aning säkrare.

Ledare, Sydsvenskan

“Efter nästan tio år lyfts nu de omfattade sanktionerna mot Iran. Landet kan börja handla med olja igen, förbindelserna med EU och USA kan successivt normaliseras och ekonomiskt och socialt ökar möjligheterna för en utveckling [...]Fred och säkerhet, Handelspolitik, Iran
2016-01-08

Låt inte Burundi bli nästa Rwanda

Yvan Bugabo, SVT

“Våldsamheterna som utbrutit i landet har lett till att mer än 223 000 flytt grannländerna, mer än 500 har dött och mer än 6000 barn har separerats från sina familjer. Mer än 2000 politiker har fängslats, [...]4. Omtalade personer/konflikter/händelser, Afrika, AU, Burundi, EU, FN, Fred och säkerhet
2016-01-06

Svenskt pilotprojekt i Västafrika

Svenska Dagbladet

“I tio år har anställda inom den svenska kriminalvården utbildat personal som ska ut på FN-missioner. Hittills har det skett på engelska, nu ska utbildningen också hållas på franska.” FN, Fred och säkerhet
2015-12-28

“Terrorister stoppas inte av EU:s register”

Max Andersson mfl., Aftonbladet

“Nyligen röstade EU-parlamentets utskott för mänskliga fri-och rättigheter igenom ett förslag som innebär att EU-länderna kan bli tvungna att införa ett register som kallas PNR (passenger name records). Det ska innehålla information som flygbolagen samlar [...]EU, Frankrike, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2015-12-28

“Sverige går inte hela vägen”

Inger Österdahl, Uppsala Nya Tidning

“Efter 11 september-attacken i New York tycktes omvärlden inklusive FN:s säkerhetsråd anse att militära försvarsåtgärder mot storskalig terrorism är folkrättsligt tillåtna. Även Sverige framförde denna uppfattning i samband med USA:s självförsvarsaktion mot al-Qaida i Afghanistan. Efter [...]EU, FN, Frankrike, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Syrien
2015-12-26

Kraftig befolkningsökning ett hot mot klimat och fred

Frank Götmark, Göteborgsposten

Stark befolkningsökning har ofta lett till fattigdom, bräckliga bostäder och allmän utsatthet. Om till exempel lång torka, en stor jordbävning eller en orkan sedan orsakar omfattande dödsfall, så dör människor enligt media av naturkatastrofen, aldrig [...]Demografi / befolkningsstatistik, Fred och säkerhet, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-24

Svik inte tolkarna

Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

“Asylrätten ska hedras, säger de alla återkommande. Rätt, och den bör även hedras för dem som har riskerat sina liv i Sveriges tjänst. Sverige ska inte lämna någon efter. För vad säger det i så [...]Afghanistan, Asylrätt, Fred och säkerhet
2015-12-23

Årets Nobelpristagare visar vägen

Elisabeth Svantesson, Nerikes Allehanda

“Men klart är att den tunisiska Dialogkvartettens handlande kan verka som vägvisare när det gäller hur civilsamhället bör agera i svåra kriser. I synnerhet konfliktfyllda länder bör se kvartettens arbete som ett föredöme för hur man [...]Fred och säkerhet, Tunisien
2015-12-22

”Massmigrationen kan vara här för att stanna”

Sven-Eric Söder, Svd

Det internationella samfundet har kapitalt misslyckats med att förebygga och hantera konflikter. Vår förmåga att bidra till hållbara strukturer och institutioner i länder som håller på att återhämta sig efter konflikter har inte heller imponerat. [...]1. Aktörer, Fred och säkerhet, Utvärdering
2015-12-18

Därför är Assad ingen bra partner för väst

Adam Davidsson, Svenska Dagbladet

“För det första vore det direkt moraliskt fel att stödja den syriska regeringen. Assad-regimen har i inbördeskriget visat sig oerhört brutal. Den står för det överlägset största dödandet av civila, den hårdföra säkerhetstjänsten torterar systematiskt [...]Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Syrien
2015-12-17

Syrienpaketet är för klent och för sent

Expressen

“Vi borde faktiskt ha kunnat bidra med vapen och fordon till de kurdiska peshmergastyrkorna i Irak. Vi hade kunnat skicka skydd mot kemiska vapen, sjukvårdsmateriel och personal. Utbildningsinsatsen i Irak hade kunnat utökas. Transportplanet hade [...]Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Syrien
2015-12-17

Litet behov av stridsflygplan

Peter Franke, Värmlands folkblad

“Men beslutet är klokt och väl avvägt. Vilken nytta skulle svenska Jasplan göra i Syrien? Det råder ingen brist på stridsflygplan och vapen i området, det är snarast trångt i luftrummet.” Fred och säkerhet, Syrien
2015-12-17

Regeringens stora svek mot omvärlden

Lars Adaktusson, Expressen

“Framför allt är den svenska regeringens eländiga besked ett svek mot alla de oskyldiga människor som riskerar att våldtas, torteras och slaktas av barbariska islamister och deras mordpatruller i Irak och Syrien. Det är ingen tvekan [...]Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Partipolitik, Syrien
2015-12-16

Inga Jas mot IS. Regeringens paket är för mjukt.

Sydsvenskan

“För att få slut på massflykten från Syrien och Irak måste flyktens grunder undanröjas. Det kräver i ett första skede militära medel. Ingen politisk lösning är möjlig utan att IS slaktare besegras på slagfältet.” Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Syrien
2015-12-15

Sverige drar en gräns för terror

Ingvar Persson, Aftonbladet

“I går dömde Göteborgs tingsrätt två män, 30 och 32 år gamla, till livstids fängelse för terrorbrott i Syrien. Det kan vara ett av de viktigaste domsluten i vårt land på mycket länge. Att många [...]Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Syrien
2015-12-11

Klimatmötet är ett fredsprojekt

Mårten Roslund m.fl., Upsala Nya Tidning

“I klimatförändringarnas spår följer flyktingströmmar och konflikter. Klimatmötet i Paris handlar därför ytterst om vår gemensamma säkerhet. Visionen om fred kräver höjda miljöambitioner.” Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-11

Clarence von Ahn: Norden måste ta ökat eget ansvar för säkerheten

Clarence von Ahn, Svenska Dagbladet

“Sverige måste ta ansvar. Det innebär att förbli säkerhetspolitiskt relevant och kortaste vägen dit går via nordiskt samarbete. Regeringens bredare, regionala försvarssamarbeten med Finland, Polen och Nato är steg i rätt riktning.” EU, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Nato, Ryssland, Ukraina, USA
2015-12-11

Är Sverige i krig?

Inger Österdahl, Upsala Nya Tidning

“Som svar på terrorangreppen i Paris förklarade Frankrikes president att Frankrike är i krig. Frankrike begärde hjälp av EU:s övriga medlemsstater enligt EU-fördragets ömsesidiga försvarsklausul – den numera välbekanta artikel 42(7). Alla medlemsstater inklusive Sverige [...]EU, FN, Frankrike, Fred och säkerhet
2015-12-06

”Våga ta Jesus på orden, Siewert”

KG Hammar, SVT Opinion

“Om ondskans ambassadörer och krigare idag heter ISIS, så hette de igår Al Qaida. Och de terroristerna skulle ju också bombas. Den mesta forskningen i fred och konflikt ser ett samband mellan insatserna i Afghanistan och [...]Civilsamhället, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Syrien
2015-12-06

“Magnus Ranstorp: Sverige ligger efter i arbetet mot extremism”

Magnus Ranstorp, Göteborgs Posten

“Konsekvenserna av en eller serie felbedömningar kan vara katastrofal. Som med de flertal terrordåd i Paris eller i Köpenhamn. Ibland händer felbedömningar som fallet med 22-åringen i Boliden (trots att den misstänktes advokat fann skäl [...]Danmark, EU, Frankrike, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS)
2015-12-05

Wallström tar Sverige till FN:s säkerhetsråd

Linda Westerlind, Folkbladet

“Sverige som utrikespolitik nation har dock gjort en revansch. Trots att regeringen Reinfeldt inte gjorde många knop i FN-sammanhang har regeringen Löfven utmärkt sig. Den feministiska utrikespolitiken har gjort svensk utrikespolitik känt över hela världen. Erkännandet [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsrådArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/12/02/sverige-behovs-i-fns-sakerhetsrad-2/"
2015-12-03

Afghanistan förtjänar säkerhet

Dagens Nyheter

“Även Sverige har militär på plats i Afghanistan. Vårt dilemma blir därmed i princip densamma som USA:s och övriga länders i den internationella fredsstyrkan: Det är besvärligt om vi lämnar och besvärligt om vi stannar.” Afghanistan, Flykt och migration, Fred och säkerhet
2015-12-02

Sverige måste dra sig ur ett krig utan slut

Anders Ferm m.fl, Göteborgs-Posten

“Sveriges följsamhet i Afghanistan kan knappast förstås som något annat än att svenska regeringar velat kvalificera sig som militär partner till USA och Nato i kommande interventioner i andra länder. Det ligger inte i Sveriges [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Nato
2015-12-02

Nato utgör grunden för Europas säkerhet

Karin Enström, Aftonbladet

“Ett svenskt Nato-medlemskap skulle ge oss inflytande i den europeiska säkerhetspolitikens innersta kärna. Det är bra att Sverige nu fördjupar samarbetet med Nato men vårt fördjupade samarbete med Nato och vår egen solidaritetsförklaring kan göra [...]Fred och säkerhet, Nato, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/30/medlemskap-i-nato-okar-risken-for-krig/"
2015-12-02

Nato löser inte vårt säkerhetsproblem

Anders Österberg, Aftonbladet

“Sveriges säkerhetsproblem kommer inte att försvinna genom att stanna utanför organisationen. Men de kommer heller inte att lösas om vi går med i den. Tvärtom. Ett medlemskap i Nato kan mycket väl bidra till att [...]Fred och säkerhet, Nato, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/12/02/nato-utgor-grunden-for-europas-sakerhet/"
2015-12-01

Stötta kurderna och sätt press på Turkiet

Hans Linde, Göteborgs-Posten

Men de kurdiska styrkorna och deras allierande slåss inte bara mot Daesh. De behöver också försvara sig mot Turkiets bombanfall. Vi är förvånade över Sveriges och EU:s tystnad inför Turkiets bombningar. Turkiets bombningar av kurderna [...]EU, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Turkiet
2015-11-30

Medlemskap i Nato ökar risken för krig

Anders Österberg, Aftonbladet

“Ur ett snävare militärt perspektiv är det bästa skyddet för vår säkerhet att förebygga ett spänt säkerhetsläge i vår region. Då blir det mer logiskt att fortsätta göra det som bidrar till avspänning i närområdet, [...]Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik
2015-11-11

Att halvera biståndet skulle betyda att man tar pengar från världens allra fattigaste.

Tommy Ohlström, m.fl, Sydsvenskan

“Regeringen överväger att halvera stödet till fattiga och katastrofdrabbade länder för att finansiera flyktingmottagande i Sverige. På sikt kommer detta att leda till ökad otrygghet, även i vår del av världen. Om det långsiktiga biståndet [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Partipolitik
2015-10-13

EU kan inte agera neutralt inför Putin

Gunnar Hökmark, Aftonbladet

“Ryssland agerar nu konsekvent för att undergräva stabilitet och fredsförutsättningar där man själv vill stärka sin egen roll och Moskvas makt. Det går på tvärs emot europeisk fredsordning och Europas ansträngningar för en fredlig lösning [...]EU, Fred och säkerhet, Ryssland, Syrien, Ukraina
2015-10-10

Stöd ryska demokrater

Martin Uggla, Upsala Nya Tidning

Det är nu hög tid att regeringen aktivt börjar förebygga potentiella hot genom en kraftfull satsning på demokratistöd till Ryssland. På så sätt kan man såväl främja Sveriges säkerhet som stötta de modiga ryssar som [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Ryssland
2015-10-01

KD: Våra fem förslag i kampen mot terrorn

Ebba Busch Thor m.fl., Expressen

“Den stora flyktingkrisen kräver att vi använder våra resurser på allra bästa sätt för att hjälpa så många som möjligt. Sverige är och ska fortsatt vara ett öppet land. Det ska vi vara samtidigt som [...]Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Islamiska Staten (IS), Partipolitik
2015-09-27

”Hjälp Assadregimen att utplåna IS-monstret”

Per Jönsson, SVT Opinion

Därmed går man ett steg längre än Genève I: I dag är det viktigast att bekämpa Islamiska staten och andra våldsislamister, inte att krossa Assadregimen. Valet mellan Assadregimen och IS framstår som allt mer självklart – [...]FN, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Syrien
2015-09-25

Nio punkter för global fred

Johan Brosché m.fl., Upsala Nya Tidning

“Kampen för att uppnå global fred är i dag mer aktuell än på årtionden. Under 2014 ökade antalet väpnade konflikter kraftigt efter en längre tids tillbakagång. Väpnade konflikter orsakar inte enbart mänskligt lidande; fred är [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet
2015-09-23

”Bashar al-Assad och hans anhang måste avlägsnas”

Leif Eriksson, Svt Opinion

“Assadregimen skall inte belönas med assistans och allians. Som ett första steg att lösa konflikten i Syrien och för att effektivt bekämpa Islamiska Staten måste Bashar al-Assad och hans anhang avlägsnas och en övergångsregering i enlighet [...]FN, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), SyrienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/09/21/bekampa-is-viktigaste-uppgiften-inte-krossa-assadregimen/"
2015-09-21

”Bekämpa IS viktigaste uppgiften – inte krossa Assadregimen”

Per Jönsson, Svt Opinion

“I valet mellan Assadregimen och IS blir valet allt mer självklart. Ungefär lika självklart som det var för Roosevelt och Churchill när de under andra världskriget valde mellan Stalin och Hitler som krigsallierad.” EU, FN, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Syrien
2015-09-16

Medierna missar djup och viktiga fakta

Hans Brun, m.fl., Svenska Dagbladet

“God krigs-och konfliktrapportering sätter människan i kontext och ger djupare fakta om ett skeende, men trots att det finns många bra journalister i Sverige har den som velat ha svar om flyktingskrisen i Mellanöstern, jihadism, [...]Flykt och migration, Forskning och innovation, Fred och säkerhet, Mediabevakning
2015-09-16

Fredspolitik bättre än nervösa krigsförberedelser

Lars Lönnback, Dagens Nyheter

“Fredspolitik, inte krigsförberedelser, måste vara vårt främsta mål! Avstå från nära samverken i Värdlandsavtalet och från medlemskap i ett Nato, som tidigare medverkat i flertalet misslyckade krig och som knappast har kunnat visa kunskap och [...]Fred och säkerhet, Nato, Ryssland
2015-09-14

Många experter delar inte Agrells slutsatser

Leif Elinder, mfl., Dagens Nyheter

“Wilhelm Agrell skriver på DN Debatt att ”Sverige är en västlig klientstat” och att det inte finns något ”neutralt trovärdighetskapital kvar att förvalta”. Sverige bör därför (med Finland) ansöka om inträde i Nato då ett [...]Forskning och innovation, Fred och säkerhet, Nato, RysslandArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/09/13/ansok-om-nato-anslutning-tillsammans-med-finland/"
2015-09-14

Agrells resonemang är ett logiskt haveri

Mikael Nilsson, Dagens Nyheter

“Det verkligt obehagliga i Agrells tes är att den bygger på antagandet att ett nytt europeiskt storkrig är mer eller mindre oundvikligt, och att Ryssland kommer starta det. Historiskt har sådana förväntningar ökat spänningarna mellan [...]Fred och säkerhet, Nato, RysslandArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/09/13/ansok-om-nato-anslutning-tillsammans-med-finland/"
2015-09-13

Ansök om Nato-anslutning tillsammans med Finland

Wilhelm Agrell, Dagens Nyheter

“Att tro att man kan blidka Ryssland genom att ligga lågt i Nato-frågan är bara självbedrägeri. De upprepade ryska officiella hotelserna understryker detta: dagens Ryssland drar sig inte för att hota sina grannar när dessa [...]Fred och säkerhet, Nato, Ryssland
2015-09-12

Endimensionell ryssskräck bakom borgerliga Nato-förslag

Kristoffer Olofsson, Dagens Arena

Den USA-kramande debatten om det ryska hotet har väldigt lite att göra med att försöka förstå det ryska ledarskapets syn på sin egen roll i världspolitiken. Ukraina har stor strategisk betydelse för Ryssland, något som Sverige inte har, om [...]Fred och säkerhet, Nato, Ryssland
2015-09-10

“Hotet mot Moldavien”

Uppsala Nya Tidning

“Protesterna i Moldaviens huvudstad Chisinau kan bara delvis jämföras med Majdanupproret i Ukraina. I båda fallen protesterar folk mot svårartad korruption och finansskandaler i landets högsta ledning. I båda fallen tycks denna ledning vara fullständigt ovillig [...]EU, Fred och säkerhet, Moldavien, Ryssland, Ukraina
2015-09-10

“Ännu ett turkiskt inbördeskrig?”

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Erdoğan har startat kriget igen för att han inte kunde acceptera valresultatet från den 7 juni då hans parti AKP förlorade sin majoritet. I samma val lyckades HDP för första gången med att ta sig [...]EU, Fred och säkerhet, Syrien, Turkiet, USA
2015-09-10

”Därför måste väst förhandla med Assad-regimen”

Kjell-Olof Feldt, Svenska Dagbladet

“En våg av engagemang och vilja att bistå Syriens flyende befolkning går genom Sverige med stort medialt genomslag. Kriget som är flyktens orsak har sjunkit i bakgrunden, behandlas som en naturkatastrof utom räckhåll för mänsklig [...]FN, Fred och säkerhet, Kina, Ryssland, Syrien
2015-09-09

”Flyktingkrisen, vår tids största politiska skandal”

Soraya Post, Svt

“Istället för att stärka Fort Europa borde de resurserna istället läggas på att stödja medlemsländernas mottagande av flyktingar och garantera en rättssäker asylprövning “ Asylrätt, EU, Fred och säkerhet
2015-09-09

“Är inte Ryssland delvis bov i ­situationen?”

Peter Zoné, Uppsala Nya Tidning

“Är inte Ryssland en del av Europa, och världssamväldet? Är inte Ryssland delvis bov i Mellanöstern­situationen – eftersom de har i flera år stoppat alla ­internationella fredsinsatser i Syrien och stöttat diktatorn Bashar al-Assad, som [...]EU, Fred och säkerhet, Ryssland, Syrien
2015-09-09

“Världen har blivit bättre”

Magnus Krantz, Uppsala Nya Tidning

“Framstegstanken hånas samtidigt som framstegen sker mitt framför ögonen på oss. Konstigt nog står pessimismen högt i kurs. Den kan ta sig olika uttryck: miljökatastrof, kärnvapenkrig, oändliga flyktingströmmar eller hotet från artificiell intelligens. Men inget [...]Flyktingbåtar på Medelhavet, Fred och säkerhet, Klimat & miljö
2015-09-07

”Ockupationen skapade katastrofen i Afghanistan”

Anders Ferm m.fl. Svenska Dagbladet

Callis Amid hänvisar till en organisation i Afghanistan som samordnar biståndsorganisationer då han vill leda i bevis att den utländska militära interventionen skulle varit ”avgörande för landets utveckling”. Det finns inget som helst stöd för [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, ResultatArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/31/militar-insats-malas-upp-som-syndabock/"
2015-08-31

”Militär insats målas upp som syndabock”

Callis Amid, Svenska dagbladet

“Det tycks inte heller finnas förståelse för att en framgångsrik biståndspolitik är avhängigt säkerhet. Den icke statliga organisationen ACBAR, en nationell organisation som samordnar 128 biståndsorganisationer i Afghanistan, beskriver säkerhet som avgörande för landets ekonomiska utveckling. [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, UtvärderingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/30/folket-bor-fa-sanningen-om-afghanistan/"
2015-08-28

”Lagarna mot terrorism ska utvidgas och skärpas i höst”

Anders Ygeman, Dagens Nyheter

“Allt fler civila, såväl barn som vuxna, drabbas av terrorismens råa våld. Kärnan i handlingarna är oförutsägbarheten. Syftet är att sätta skräck i en befolkning. På så sätt hoppas terroristen kunna påverka det demokratiska samhällets [...]Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Öppenhet och transparens
2015-08-26

Stenberg: Tunisien idag – transition, turism och terror

Jasmin Jaziri Stenberg, Svenska Dagbladet

“Vad gör det internationella samfundet när information om att tunisiska medborgare är överrepresenterade i Daesh/IS-kretsar? Hur går den internationella samordningen för att hjälpa ett land, som är mitt i sin demokratiseringsprocess, att tackla terrorhotet som svävar [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Tunisien
2015-08-25

Resignation inför IS-resor är inte godhet

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“En massmordsrörelse utövar just nu en förfärande stark dragningskraft på unga i Sveriges segregerade områden. De begår hemska brott i Syrien, men kan ändå ha Sverige som fristad – på grund av en tillåtande lagstiftning som [...]Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Syrien
2015-08-24

Susanna Birgersson: Vi har inte råd med allt åt alla

Susanna Birgersson, GöteborgsPosten

“Världen har på många sätt blivit bättre. Miljontals människor har fått och tagit chansen att arbeta sig upp ur den djupaste fattigdomen. Något världskrig har vi inte haft på 70 år. Likväl är världen en otrygg [...]Budget, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Partipolitik
2015-08-22

Regeringens heta flyktingproblem

Eva Franchell, Aftonbladet

“Flyktingströmmarna kommer inte att minska, så låt oss se det verkliga problemet. Det handlar om hettan. Juli var den varmaste månad som någonsin uppmätts i världen. De sju första månaderna var de hetaste och sannolikt blir 2015 [...]Flykt och migration, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Partipolitik
2015-08-20

Sverige vill stoppa Turkiets inbördeskrig

Maja Nordström, Folkbladet

“– Vi är angelägna om att fredsprocessen värnas, säger Wallström som under dagen tydligt har uppmuntrat att fredsprocessen ska återupptas. Hon säger också att hon ser ett syskonparti i HDP som samlar breda väljargrupper och [...]Fred och säkerhet, Turkiet
2015-08-18

Låt IS smaka på feminism

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Det borde vara självklart att Sverige sluter upp bakom dem som strider i frontlinjen mot folkmord och fundamentalism. Vi måste erbjuda vårt stöd, såväl ekonomiskt och politiskt som militärt. Att riksdagen i juni beslutade om [...]Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd, Syrien
2015-08-17

Korten på bordet om Afghanistan

Margareta Zetterström, Upsala Nya Tidning

“Svenska folket, som av politiker och militärer överraskande och utan offentlig debatt leddes in i Sveriges första krig på nästan 200 år och som betalat de miljarder som kriget hittills kostat, har rätt till en [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd
2015-08-16

Säkerhetspolitiska hoten kräver analys och beslut

Sten Tolgfors, Göteborgsposten

För Sverige är det centralt att USA, EU och Nato ser och bemöter ett expansivt Ryssland. För att säkerställa det behöver Sverige vara med i de fora där de viktiga besluten fattas, inklusive Nato. Svenskt [...]Fred och säkerhet, Kina, Mellanöstern, Nato, Ryssland
2015-08-14

Skrämmande om EU-försvar

Karin Dahl, Uppsala Nya tidning

Cecilia Wikström, skrinlägg alla planer på att försöka göra EU till en militär stormakt. Försök få i gång nedrustning på en global nivå, stöd kraven på ett FN-förbud mot kärnvapen och inled ett samarbete med [...]Fred och säkerhet, NatoArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/10/skapa-en-forsvarsunion/"
2015-08-10

“Skapa en försvarsunion”

Cecilia Wikström, Uppsala Nya Tidning

“Ryssland ritar om Europas karta med konventionella vapen och sekteristiskt våld. Ett krig, där även kemiska vapen använts vid upprepade tillfällen, rasar i Mellanöstern. Sammantaget kan man konstatera att risken för sönderfallande stater, spridning av [...]EU, Fred och säkerhet, Ryssland, USA
2015-08-10

“Turkiet har en nyckelroll”

Håkan Boström, Göteborgs Posten

“Turkiets utrikesminister, Mevlut Cavusoglu, sade för några dagar sedan att kampanjen mot IS kommer att trappas upp ordentligt. Men Turkiet kommer samtidigt att fortsätta bekämpa den socialistiska PKK-gerillan som man med rätta – liksom EU [...]EU, Fred och säkerhet, Mellanöstern, Ryssland, Syrien, Turkiet, Ukraina
2015-08-09

“Dags att förbjuda kärnvapen”

Linda Westerlind, Folkbladet

“Putins kärnvapenretorik visar att kärnvapnen inte spelat ut sin politiska roll. Att börja skramla med kärnvapen i Europa 2015 är ett tecken på svaghet, inte styrka, och imponerar kanske inte på så många. Men om Putin [...]Fred och säkerhet, Ryssland, USA
2015-08-09

Arktis är den nyaste brickan på Rysslands geopolitiska spelplan

sydsvenskan

Redan 2007 placerade landet en rysk flagga på den nordliga havsbottnen och på senare tid har Putin ökat den militära närvaron i de ryska områdena runt polen. 2001 fick landet avslag på sina krav utifrån [...]Fred och säkerhet, Ryssland
2015-08-09

En kärnvapenfri värld är möjlig

Margot Wallström, Carin Jämtin, VT

I dag ser vi ett försämrat säkerhetsläge i vårt närområde. Risken för att kärnvapen ska användas ökar med större spänningar och när nya aktörer kan få tillgång till dessa helvetesvapen. Samtidigt har de allra flesta [...]FN, Fred och säkerhet, Japan
2015-08-07

S-politiker: Närmandet till Nato pågår inte i smyg

Kenneth G Forslund, Åsa Lindestam,Svd

Även samverkansförmågan i all internationell krishantering är en svensk grundsyn, oavsett om det sker inom ramen för Nato, FN eller EU. I västvärlden är Nato den organisation som sätter den internationella standarden för praktisk försvarssamverkan, [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Nato
2015-07-25

Debatt: Avtal med Iran matar terrorism

Morteza Sadeghi, Göteborgsposten

Svenska internationella företag kommer att göra sina affärer med den iranska regimen. Majoriteten av de 100 000 iranier som bor och jobbar här och som känner Sverige som sitt andra hemland, vill att respekten för [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Handelspolitik, Iran, Mänskliga rättigheter
2015-07-21

Hjälp kurderna i kampen mot IS

Siri Steijer, Svenska Dagbladet

“På måndagseftermiddagen ökade Turkiet säkerheten mot den syriska gränsen. Men IS är på frammarsch. Enligt internationella underrättelsetjänster vajar redan den svarta flaggan i de bosniska skogarna. Där bygger organisationen en bas för terrorverksamhet i Europa. Framför [...]Fred och säkerhet, Kurdistan, Militärt bistånd, Turkiet
2015-07-18

”Rekrytering av IS-stridande under 18 måste bli krigsbrott”

Fredrik Malmberg, Dagens Nyheter

Därför är det djupt bekymmersamt att riksdagen så sent som ifjol fattade beslut om att den som rekryterar barn som är 15 år eller äldre inte ska kunna straffas för krigsförbrytelser när det gäller rekrytering [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2015-07-15

“Diplomatins seger över Irans kärnvapen. Och vi kan känna lättnad.”

Sydsvenska Dagbladet

“En sak är påskyndaren och den skarpaste kritikern överens om – avtalet med Iran är historiskt. Där slutar samsynen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kallar avtalet ett historiskt misstag medan EU:s utrikeschef Federica Mogherini ser uppgörelsen [...]EU, Fred och säkerhet, Iran, Israel, Kina, Ryssland, Syrien, USA
2015-07-15

“En global framgång”

Mats Wiklund, Uppsala Nya tidning

“Det är alltså inte en överdrift att kalla avtalet som slöts i går mellan Iran och 5+1-gruppen, de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd och Tyskland, för en global framgång. Risken att Iran skulle utveckla kärnvapen [...]FN, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Iran, Israel, Mellanöstern, USA
2015-07-14

“Avtal mot alla odds”

Dagens Nyheter

“Det centrala kravet från omvärlden har tillgodosetts: Iran accepterar inspektioner även vid sina militära installationer. Landets möjlighet att utveckla kärnvapen begränsas. I utbyte lindras sanktionerna gradvis. Avtalet gäller de kommande tio till femton åren.” Fred och säkerhet, Iran, Israel, Mellanöstern, Saudiarabien, Syrien, USA
2015-07-14

“Europa har köpt sig tid”

Göteborgs Posten

“Det fanns skäl att rädda Grekland. Inte minst säkerhetspolitiska. En inte allt för vågad gissning är att USA utövat påtryckningar på européerna i den här frågan. Men motståndet mot att skicka pengar söderöver växer samtidigt [...]EU, Fred och säkerhet, Grekland
2015-07-04

Vänsterns militarisering oroar

Gudrun Schyman m.fl, Expressen

Vid nära 40 tillfällen efter andra världskriget har icke-våld störtat militariserade diktaturer, och icke-våldskampanjer har 10 gånger så hög sannolikhet att skapa demokratier så att det inte utbryter inbördeskrig. Sverige borde därför öka stödet för [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Partipolitik
2015-06-29

Baltikums sak är vår

Adam Cwejman, Göteborgs-Posten

“Rysk militär testar konstant gränserna. Givet det som hänt i Ukraina är en skarp prövning av exempelvis Estlands suveränitet inte otänkbar. Här finns alla förutsättningar, landet gränsar till Ryssland och har en stor rysk minoritet. [...]Fred och säkerhet, Nato, Ryssland, UkrainaI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/the-coming-storm/"
2015-06-27

Bedräglig enighet

Dagens Nyheter

“Kex-utredningens tvetydighet är inte fel. Men det är ett problem om dess syfte är att dölja motsättningar mellan pacifister i MP och industrikramare i M.” Fred och säkerhet, Handelspolitik, Partipolitik, Vapenhandel
2015-06-27

Svensk alliansfrihet kräver vapenexport

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Industrin måste kunna exportera för att Sverige ska ha en produktion av vapen som kan säkra vår alliansfrihet och vår förmåga att försvara oss. Utan den skulle vi vara i händerna på andra, i klartext [...]Fred och säkerhet, Handelspolitik, Partipolitik, Vapenhandel
2015-06-26

Avvikande regelverk slår mot vår trovärdighet

Robert Limmergård, Svenska Dagbladet

“En svensk exportkontrollagstiftning som kraftigt avviker från samarbetsländernas, i form av avgränsningar av marknaden med ett svårtolkat demokratikriterium som övertrumfar andra hänsyn, skapar därför stora hinder för dessa företag.” Fred och säkerhet, Handelspolitik, Vapenhandel
2015-06-26

Skarpare förslag om vapenexport behövs

Anna Ek, Svenska Dagbladet

“Trots vissa steg i rätt riktning är förslaget inte tillräckligt skarpt för att förhindra att Sverige fortsätter beväpna diktaturer och andra regimer som allvarligt bryter mot mänskliga rättigheter. Vi har tidigare sammanfattat fem nödvändiga åtgärder [...]Fred och säkerhet, Handelspolitik, Partipolitik, Vapenhandel
2015-06-26

Vapenexport kräver politiska bedömningar

Ulrik Nilsson, Svenska Dagbladet

“Så vem ska få köpa svensktillverkade vapen? Svaret kräver att vi tar ställning till om vapnen på något sätt kan användas i illegitima syften mot den egna befolkningen. Men också om den typ av handelsrelation [...]Fred och säkerhet, Vapenhandel
2015-06-23

Lugnet före stormen i Mali

Renate Larssen, Svenska Dagbladet

“Kan Sverige påverka det säkerhetspolitiska läget i Mali? Tveksamt. Snarare skänker vårt deltagande legitimitet åt insatsen i stort. Sverige har som brukligt gott anseende både inom FN-organisationen och bland civila i insatsområdet. Svenska soldater åtnjuter [...]FN, Fred och säkerhet, Mali, Militärt bistånd
2015-06-22

Nödvändigt förlänga sanktionerna mot Putin

Lars Adaktusson m.fl., Svenska Dagbladet

“Den gemensamma europeiska sanktionspolitiken har väsentligt höjt priset på den ryska krigföringen mot Ukraina. Trots detta pläderas det nu på sina håll för en förändrad hållning i sanktionsfrågan. Vänsterstyrda Grekland i ohelig allians med länder [...]EU, Fred och säkerhet, Handelspolitik, Ryssland, Ukraina
2015-06-21

Byt trofépolitiken mot en säkerhetsstrategi

Oscar Jonsson, Expressen

“En nationell säkerhetsstrategi ska vara den övergripande ramen som styr var och till vad alla Sveriges instrument – politiska, militära och ekonomiska – ska användas till för att skapa säkerhet. Men den kan inte bara göra [...]FN, Fred och säkerhet, Libyen, Mali, Syrien
2015-06-18

Rysslands ambassadör: Vi har gjort allt för att starta en dialog

Michael Winiarski, Dagens Nyheter

“Det är en besviken rysk ambassadör som tar emot för att svara på frågor om den försämrade situationen i Östersjöområdet. Han är tydligt frustrerad över det han uppfattar som växande rysshat i Sverige, ett land [...]Fred och säkerhet, Ryssland
2015-06-18

Putins argument i svensk Natodebatt

Erik Brattberg, Svenska Dagbladet

Det finns således ingen motsägelse mellan att vara Nato-medlem och att bibehålla en självständig utrikespolitik. Tvärtom skulle Nato- medlemskap innebära en möjlighet för Sverige att vara med och påverka alliansens inriktning, något som vi i dag [...]Fred och säkerhet, Nato
2015-06-17

Sverige riskerar att stå ensamt i en allt osäkrare värld

Sydsvenskan

Nog hade det känts tryggare att ha garantier för att Sverige skulle få militär hjälp vid behov. Men regeringen vill inte ens tillsätta en förutsättningslös utredning av vad ett Natomedlemskap skulle innebära för landet. Fred och säkerhet, Nato
2015-06-17

Sverige ska bidra till att bekämpa övergrepp

Annika Söder m.fl., Dagens ETC

“Irak har begärt militärt stöd från världssamfundet för att stoppa ISIL, och det är uppenbart att Irak befinner sig i ett läge där det även krävs militärt stöd. Därför föreslog regeringen till riksdagen i våras [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Mänskliga rättigheter, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/04/militar-insats-i-irak-aventyrar-fredsarbetet/"
2015-06-15

”Sverige måste bidra mer i kampen mot IS”

Linus Rehn m.fl., Svenska Dagbladet

“Sveriges och västvärldens insatser måste stå i proportion till situationens allvar. Vi måste göra allt som krävs för att stoppa IS, och i detta arbete behöver vi vara kallsinniga. Det måste vara högsta prioritet för [...]Fred och säkerhet, Irak, Mänskliga rättigheter, Syrien
2015-06-15

“Närmare Nato gör oss inte tryggare”

Tony Johansson, Folkbladet

” Saken är dock den att schack är ett krigsspel – inte ett spel syftande till fred, gemensam säkerhet och avspänning. Det som är logiskt inom ramen för det försvarspolitiska tänkandet är samtidigt grundreceptet för eskalering [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Kongo, Nato, Ryssland, Tchad
2015-06-12

”Nato-förespråkarnas argumentation alltför förenklad”

Linus Hagström, Tom Lundborg, DN

“Många har medvetet eller omedvetet misstolkat vår artikel som ett ställningstagande för att ge Ryssland veto över svenska säkerhetspolitiska beslut och för att visa en lättkränkt Putin hänsyn. Vi tillskrivs alltså en helt absurd ståndpunkt! [...]Fred och säkerhet, Ryssland
2015-06-12

Europa kan inte räkna med USA

EMELIE ROOS

“Debatten om den amerikanska säkerhetspolitiken under Obama har gått het i och med IS framfart, Rysslands destabilisering av Europa och Kinas och Irans stormaktsambitioner. Obamas inställning till militära ingripanden ska ses som en tydlig motreaktion [...]Demokrati, Fred och säkerhet, USA
2015-06-05

Både hårda och mjuka åtgärder krävs

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Återigen kommer bevis på att IS inte skyr några medel för att nå målet om ett medeltida kalifat. Massmord på kvinnor och barn, etnisk rensning och slaveri är metoder som används. Barbariet och våldet har [...]Fred och säkerhet, Irak, Syrien
2015-06-05

Fortsätt öva med Nato och sök medlemskap

Göteborgsposten

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld, framförallt i och omkring Ryssland, är oroande och den svenska hållningen gentemot Ryssland måste därför vara tydlig. FN, Fred och säkerhet, Nato, Ryssland
2015-06-04

Militär insats i Irak äventyrar fredsarbetet

Lena Ag m.fl., ETC

“Sverige vill visa handlingskraft mot IS, men vi befarar att den militära utbildningsinsatsen kommer att bidra till en ökad militarisering i Irak. Det finns ingen nationell fungerande armé i Irak, inte en enad irakisk försvarsmakt [...]Fred och säkerhet, Irak, Kvinnor
2015-06-03

För fred och säkerhet

Alfred Askeljung m.fl., Uppsala Nya Tidning

“Detta verkar bottna i en dubbelhet kring Sveriges relation med Nato. Å ena sida har regeringen stängt dörren för medlemskap och vägrar att utreda frågan. Å andra sidan så finns det en önskan att arbeta [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Nato
2015-05-26

”Nato är den enda effektiva globala krishanteraren”

Mikael Odenberg, Svt Opinion

“Dagens Nato är inte en militärallians med syfte att konfrontera ett maktblock i östra Europa. Det är ett politiskt samarbete för frihet och demokrati med vittgående militärt samarbete som omfattar snart sagt hela Europa och som [...]Fred och säkerhet, NatoArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/25/istallet-for-nato-hamta-inspiration-fran-palme/"
2015-05-25

”Istället för Nato – hämta inspiration från Palme”

Sven Hirdman, Svt Opinion

“Den återhållsamhet som regeringarna Per Albin Hansson och Tage Erlander visade inför betydligt värre säkerhetspolitiska hot mot Sverige har försvunnit.  Omvärldens, och inte bara Rysslands, syn på svensk säkerhets- och utrikespolitik har radikalt förändrats, och [...]Fred och säkerhet, Nato
2015-05-23

S går bort sig i försvaret

Dagens Nyheter

“I höstas presenterade Tomas Bertelman sin klargörande genomgång av de existerande försvarssamarbetena. Sverige står så nära Nato att omvärlden ändå räknar oss som medlem, var en slutsats. Genom att stå utanför alliansen blir vi mer beroende [...]Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik
2015-05-22

Ja, krama U(S)A

Sydsvenskan

“Sverige tar nya steg mot ett Natomedlemskap. Men det sker inte öppet och ärligt. Det är mycket hyckleri inblandat. De har en poäng. Det är svårt att bli klok på resonemanget hos Hultqvist och Socialdemokraterna, som vill [...]Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik
2015-05-22

Svenska freds sprider nationalism

Kajsa Ekis Ekman, Dagens ETC

“Väst har alltid gått i krig med svärdet i ena handen och bibeln i den andra. Vår tids bibel heter kvinnor, hbtq och demokrati. Vi tror verkligen att vi inte gör något av egenintresse, vi [...]Afrika, Civilsamhället, EU, Fred och säkerhet, Handelspolitik, HBTQI-personer, Kina, Ryssland, USA
2015-05-21

Gripna vid fronten

Upsala Nya Tidning

“Den ukrainska regeringen känner ett behov av att hålla en fast linje mot långivarna, i hopp om att därmed kunna utverka bättre villkor än hittills. Utan skuldlättnad kan landet tvingas bryta mot villkoren för det stödprogram [...]EU, Fred och säkerhet, Ryssland, Skuldavskrivning, Ukraina
2015-05-19

Vi behöver vapenexport

Uppsala Nya Tidning

Den gamla doktrinen att vi bara ska sälja vapen till länder som inte löper risk att hamna i akuta konflikter var hela tiden ohållbar. Andra demokratier som hotas av aggressiva grannar har samma rätt att försvara [...]Fred och säkerhet, Vapenhandel
2015-05-10

”IS kan bekämpas med samordnade insatser”

Manijeh Mehdiyar, SVT Opinion

“Att kunna inse komplexitet i de sociala och politiska problemen i Mellanöstern, förutsätter förmågan att se bortom de nationalistisk tänkanden och intressen. Låt oss utveckla vårt perspektiv, vår förenklade analys av världen, vårt svarvita tänkandet och [...]Fred och säkerhet, Irak, Kurdistan, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/09/vastra-kurdistan-en-skadeplats-for-demokratiseringsprojekt/"
2015-05-09

”Låt oss lära av historien”

Lars Adaktusson, SVT Opinion

“Medan kriget i Syrien sätter dystra rekord i antalet civila offer, medan Iran hotar att utplåna Israel och medan Islamiska staten bedriver etnisk rensning och folkmord sitter Sverige på åskådarläktaren. Vi kan från svensk sida [...]EU, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Partipolitik
2015-05-09

”Västra Kurdistan en skådeplats för demokratiseringsprojekt”

Yekbun Alp, SVT Opinion

“Västra Kurdistan har blivit en tillflyktsort för tusentals interna flyktingar och utgör skådeplatsen för ett demokratiseringsprojekt som är helt i enlighet med dess strävan om inkludering av samtliga religioner och etniciteter i regionen. Dess roll i [...]Fred och säkerhet, Irak, Kurdistan, Militärt bistånd, Syrien, TurkietArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/08/vast-maste-sluta-bevapna-grupper-i-mellanostern/"
2015-05-08

”Väst måste sluta beväpna grupper i Mellanöstern”

Manijeh Mehdiyar, Svt Opinion

“Jag vill öppna för ett nytt tänk och nya perspektiv i Mellanöstern. Fler måste inse att det är dialog och samförstånd som kommer att lösa problemen, inte fler vapen. Vi lever i en överbeväpnad värld där [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Irak, Libyen, Militärt bistånd, SyrienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/06/sverige-borde-ge-oss-vapen/"
2015-05-06

”Sverige borde ge oss vapen”

Rafael, Svt Opnion

“Inom två veckor åker jag ned för tredje gången, det blir till Rojava, via irakiska Kurdistan. Vi i YPG behöver vapen för att besegra IS. Det är få länder som hjälper oss. Det Sverige kan [...]Fred och säkerhet, Irak, Militärt bistånd, Syrien, Turkiet
2015-05-04

EU får inte blunda för sexuellt våld

Margot Wallström, Aftonbladet

“EU har antagit flera fina handlingsplaner för hur arbetet med kvinnor, fred och säkerhet ska genomföras. Men utvärderingar visar att alltför lite har hänt med det konkreta arbetet i praktiken. I dagsläget tar EU:s analyser [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-04-19

Gränspolitik dödar även i Sverige

Sanna Vestin, Expressen

“För ett par år sedan talades mycket om REVA – Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete. I Abdels fall gick effektiviteten utöver rättssäkerheten. Det sägs att tvångsutvisningar är nödvändiga för att skydda asylrätten. På vilket sätt har [...]Asylrätt, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2015-04-18

Erik Helmerson: Födelsedag i jihadisternas bojor

Erik Helmersson, Dagens Nyheter

“Om den svenska regeringen menar allvar med sitt tal om ”humanitär stormakt” finns viktiga roller att spela både som nu, med en substantiell FN-styrka, och på sikt med att bygga bort terrorismens samhälleliga infrastruktur. Sverige har [...]FN, Fred och säkerhet, Mali, Militärt bistånd
2015-04-16

Saudiarabien har rätt att försvara sig

Mats Ringborg, Svenska Dagbladet

“Den förhärskande uppfattningen bland dagens debattörer tycks vara att ett land inte skall ha möjlighet att skaffa vapen utomlands för att stärka sitt försvar (i varje fall inte från Sverige), om det i landet sker omfattande [...]FN, Fred och säkerhet, Iran, Saudiarabien
2015-04-16

Wallström har fel om fredade zoner

Lars Adaktusson (KD) Europaparlamentariker, Expressen

Behoven vad gäller boende, läkemedel, sjukvård och utbildning ökar hela tiden och en enkel slutsats är att omvärlden måste bistå med ytterligare humanitära insatser. Men det kommer inte räcka. 1. Aktörer, EU, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Mänskliga rättigheter, Utrikesdepartementet
2015-04-11

Fungerar inte att bara sälja till demokratier

Robert Limmergård, Svenska Dagbladet

“Det vi vänder oss emot är om Sverige, som första land i världen, avgränsar exporten så den endast kan ske till länder klassade som demokratier. Ett sådant kriterium skulle kraftigt snedvrida konkurrensförutsättningarna för företag som är verksamma [...]Fred och säkerhet, VapenhandelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/04/07/vapenexport-starker-lander-som-fortrycker/"
2015-04-09

”Vi vill skicka svensk väpnad styrka till insatsen i Irak”

Margot Wallström m.fl., Dagens Nyheter

“Sedan i vintras har regeringen undersökt Sveriges möjlighet att delta i dessa gemensamma militära insatser. Regeringen föreslår i dag att Sverige ska delta i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak. Regeringen föreslår att riksdagen medger att [...]Fred och säkerhet, Irak, Multilateralt samarbete
2015-04-08

Det finns ingen plan B

Uppsala Nya Tidning

“Sanktionerna har träffat Irans ekonomi hårt, men de har inte hejdat det nukleära programmet. Misslyckas försöken att binda regimen i Teheran vid ett avtal med världens stormakter så finns ingen ”plan B”, utöver att försöka [...]Diktaturer, Frankrike, Fred och säkerhet, Iran, Kina, Nato, Ryssland, Storbritannien, USA, Vapenhandel
2015-04-07

Vapenexport stärker länder som förtrycker

Anna Ek, Svenska Dagbladet

“För det andra försöker SOFF få det att låta som att diplomatiska relationer och vapenexport är samma sak. Det är det inte. Sverige har diplomatiska relationer med ett stort antal länder, däribland Nordkorea där det [...]"Bad governance", Diktaturer, Fred och säkerhet, Handelspolitik, VapenhandelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/04/02/forsvarsexporten-ar-helt-nodvandig/"
2015-04-03

I Mosul är det ingen påsk i år

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Islamiska staten är i första hand ett ­militärt problem som måste lösas med militära medel. Men fred kommer aldrig att byggas med vapenmakt. Våld föder bara våld. För att det ska bli fred måste alla olika grupper [...]Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Kurdistan
2015-04-02

Försvarsexporten är helt nödvändig

Robert Limmergård, Svenska Dagbladet

“Huvudargumentet som anförs mot handel med just försvarsmateriel till dessa länder är att det stärker den sittande regimens legitimitet. Detta ska dock vägas mot att det uteslutande handlar om länder som Sverige redan valt att [...]Fred och säkerhet, Näringsliv, Vapenhandel
2015-04-01

Gunnar Jonsson: Oberoende av världen omkring

Gunnar Jonsson, Dagens Nyheter

För att värva stöd i generalförsamlingen beskrivs Sverige som en ”oberoende röst”. Vad det betyder är lika diffust som varför Sverige ska sitta i säkerhetsrådet. Uppenbarligen inte för att peka ut diktaturer, det var förut. Numera [...]FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2015-03-30

Wallströms kritiker missar befrielsepotentialen

Andreas Gustavsson, Dagens ETC

Wallströms kritiker hör inte när hon efterlyser att fler länder ska anta FN-resolutionen om kvinnors fred och säkerhet. De hör inte när hon vill starta ett nätverk för kvinnliga fredsmäklare (bara åtta procent av fredsmäklare [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-24

Stoppat tjuvskytte gör världen säkrare

Gunilla Carlsson m.fl., Aftonbladet

Skydd av djur och natur är också utvecklingspolitik. 15 procent av Kenyas BNP är till exempel relaterat till turistsektorn som naturligtvis lutar sig mot de populära djuren som elefanter och noshörningar. När dessa nu hotas till [...]Botswana, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Kenya, Klimat & miljö, Näringsliv, Turism
2015-03-20

Oroande att dörrar stängs för Sverige

Anna Kinberg Batra m.fl., Svenska Dagbladet

Ingen har skäl att glädjas över det vi nu ser. Sveriges röst låter högt på hemmaplan, men det finns en risk för att den betyder mindre där den verkligen behövs. Utrikes- och inrikespolitik är inte [...]Fred och säkerhet, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-16

Ledare: Därför vapenexport

PM Nilsson, Dagens Industri

En flygburen radar kränker inte mänskliga rättigheter. Systemet är inte med på Amnestys svarta lista över olämpliga produkter. Vidareutveckling av systemet och därmed försäljning till andra länder är ett ytterst centralt svenskt säkerhetsintresse. Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-06

Ryssland ett allvarligt hot mot Europas fred

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“En enad, vaksam och framgångsrik Europeisk union. Ett solitt stöd till Ukraina och de andra av EU:s grannländer som vill närma sig det europeiska samarbetet. Och en fast politik gentemot Ryssland, med krav, konsekvenser och [...]Budgetstöd, Europa, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Ryssland, Ukraina
2015-03-04

Islamiska staten – ondskan i vår tid

Csaba Bene Perlenberg, Göteborgs-Posten

“Visserligen lanserade Margot Wallström tanken på att Sverige skulle skicka ett tjugotal svenska militärer för en utbildningsinsats för kurdiska motståndsmilisen peshmerga senare i år, med ett skarpt förslag till riksdagen framåt vårkanten. Men detta får [...]Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Syrien, Vapenhandel
2015-03-02

Wallström måste prioritera Ryssland

Expressen

Förhoppningsvis inser även utrikesminister Margot Wallström, S, nu att jakten på en plats i FN:s säkerhetsråd – där Putin har veto – inte kan vara det överordnade målet för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Demokrati, Diktaturer, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Ryssland, Ukraina
2015-03-02

EU:s omänskliga asylpolitik måste få ett slut

Malin Björk, Göteborgsposten

EU:s asylpolitik är inte bara omänsklig, den faller också på sin egen orimlighet. Nu måste vi börja jobba på en ny politik där pengar satsas på människovärde i stället för att förstärka Fästning Europa. Asylrätt, EU, Europa, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Fred och säkerhet
2015-02-28

Svenskt agerande ett dubbelt haveri

Michael Karlsson m.fl, Svenska Dagbladet

“Den falska tryggheten kan förklara varför Sverige har gått emot strömmen och ensidigt rustat ned när det säkerhetspolitiska läget har försämrats. Dessvärre har konsekvenserna av det paradoxala agerandet inte låtit vänta på sig.” Fred och säkerhet, Ryssland
2015-02-28

Sex insatser som kan hjälpa Syrien och Irak på lång sikt

Fredrik Malm, Dagens Nyheter

“Men Sverige kan också bidra genom vår biståndspolitik. Det är omöjligt att bygga upp de områden som nu skövlas utan omfattande internationellt stöd.” Diktaturer, EU, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Syrien
2015-02-26

Wallström gör en tidsresa

Sydsvenskan

“Det doftar Olof Palme, 1970-tal, neutralitet och den tredje vägen om S utrikespolitik – den tid och den världsbild som väl en gång formade Margot Wallström. … En ny, kaotisk värld växer fram. Det är definitivt inte [...]Fred och säkerhet
2015-02-24

Löfven har fått storhetsvansinne

Expressen

Visst är Sverige och de övriga nordiska länderna synnerligen framgångsrika samhällen. Men föreställningen om Sveriges överlägsenhet och utvaldhet är samtidigt påfrestande i sin anspråksfullhet. Det är en gammal tankefigur man dammar av: idén om den [...]Fred och säkerhet, Partipolitik
2015-01-27

Stoppa Nato-avtalet om värdlandsstöd

Karin Dahl m.fl. Uppsala Nya Tidning

Sverige borde planera för fred. En hållbar fred kan aldrig skapas med militära medel. Fred byggs med politiska och civila medel. Sverige borde satsa aktivt på krigsförebyggande insatser i FN:s och OSSE:s regi samt arbeta [...]Fred och säkerhet, Nato
2015-01-27

Så kan FN:s fredsbevarande verksamhet bli effektivare

Margot Wallström, Sven-Eric Söder, Dagens Nyheter

Sverige vill bidra aktivt till att stärka FN:s förmåga att hantera internationella konflikter på olika sätt. Därför stärker Sverige nu sitt engagemang i FN, inom såväl fred och säkerhet som inom hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet. Vi [...]FN, Fred och säkerhet, Resolution 1325
2015-01-26

Det är roligare med jihad än klassklyftor

Anders Lindberg, Aftonbladet

För media ger det mer klick att skriva om jihad än klassklyftor och globala orättvisor. Men att som i Mellanöstern ha stora grupper av sysslolösa unga män – som dräller runt u­tan pengar, utan politiska rätt­igheter [...]Fred och säkerhet, Samhällsgrupper
2015-01-10

Lägg ner EU:s stridsgrupper

Aleksander Gabelic och Linda Nordin, Svenska Dagbladet

“Sverige måste tillsammans med övriga EU-länder ta konsekvenserna av misslyckandet för stridsgruppskonceptet och ompröva fokuseringen på resultatlösa EU-projekt. I stället bör vi, också från ett nationellt säkerhetsperspektiv, använda de verktyg för internationell fred och säkerhet [...]EU, FN, Fred och säkerhet
2015-01-10

Marocko bör få vårt stöd mot terrorism

Bengt Nilsson, Svenska Dagbladet

“Marocko måste få svenskt stöd i kampen mot islamistisk terror. För Sveriges del handlar det om ren självbevarelsedrift. Att erkänna Västsahara styrt av Polisario innebär att vi stöter bort ett land i arabvärlden som i dessa [...]Fred och säkerhet, Marocko
2015-01-10

Hur säkras en svensk fredlig insats i Afghanistan?

Lars-Gunnar Liljestrand, Göteborgs-Posten

“I det här afghanska getingboet med värre strider än tidigare, fler civila offer och med ett USA inriktat på fortsättningskrig utan slut går nu Sverige med i en ny Nato-insats. Det strider mot den omsvängning [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Nato
2015-01-07

Attacken i Paris var riktad mot oss alla

Gunnar Hökmark, Aftonbladet

“Europa och det internationella samfundet måste kunna försvara sig mot det öppna samhällets fiender, om vi vill förbli öppna samhällen. Det förutsätter europeiskt samarbete, gemensamma insatser för att stödja dem som angrips av extremister och [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Mali, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2014-12-10

Svensk retorik om kvinnor och fred används för att stärka militarism

Veronica Svärd m.fl, Göteborgs-posten

“Kvinnor används systematiskt som slagträn för militära verksamheter, som i sig leder till att det redan omfattande våldet mot kvinnor ökar ännu mer. Mäns våld mot kvinnor dödar redan fler än de som totalt dödas [...]Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2014-12-09

“Resurserna till fredsbyggande behöver öka”

Sven-Eric Söder, OmVärlden

Konflikter rör sig över landsgränser utan pass, och inte sällan är konfliktområden grogrund för terrororganisationer och organiserad brottslighet, problem som är globala. En värld med fler konflikter är en osäkrare värld för alla.Det är en [...]Budget, Fred och säkerhet, Millenniemålen, Resolution 1325
2014-12-08

Wallström: Alla kärnvapen måste avskaffas

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Det är hög tid att följa president Obamas uppmaning i Prag och Berlin och minska kärnvapnens roll i försvarsdoktriner och förhandla ordentliga neddragningar i kärnvapenarsenalerna. Jag uppmanar Ryssland att tillsammans med USA gå vidare med detta.” Fred och säkerhet, Ryssland, USA, Vapenhandel
2014-12-03

Ta inte Nato för givet

Jan Kallberg, Expressen

“Då plötsligt vill ledande svenska politiker vara med i Nato – som en säkerhetspolitisk nödutgång när man själv misslyckats. Så fungerar inte säkerhetspolitiska allianser. De bygger på förtroende. Så om Sverige vill vara med i [...]Fred och säkerhet, Nato
2014-11-16

Dags ompröva inställningen till turkiskt EU-medlemskap

Lars Adaktusson, Dagens Nyheter

“Det svenska stödet för fullt turkiskt medlemskap har sedan dess varit mycket starkt. Hela tiden har förhoppningar funnits om att medborgarskapsperspektivet ska stimulera en frihetlig och demokratisk utveckling i ett strategiskt viktigt land som annars riskerar [...]"Bad governance", Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Nato, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2014-11-15

Första bästa lämpliga uppdrag?

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“En fredsfrämjande operation i ett av världens fattigaste länder inom FN:s regi låter ju fint, tryggt och väldigt svenskt. Inte alls lika våldsamt som en Nato-operation där en massa amerikaner går runt och spontanskjuter hämningslöst, [...]FN, Fred och säkerhet, Mali, Multilateralt samarbete, Nato
2014-11-07

Hur länge orkar gråsossarna stå emot frestelsen från Nato?

Per Gahrton, Fria Tidningen

“Men kuppen misslyckades ju, ingen rysk ubåt påvisades! Det behövdes inte. Ingen rök utan eld… Det militärindustriella komplexet har stärkt sin ställning. MP har drabbats av ett bakslag. Ensamt kan MP inte driva grön fredspolitik i [...]Fred och säkerhet, Nato
2014-11-06

S måste ta säkerhetspolitiken på allvar

Karin Enström, Expressen

“Den ryska aggressionen mot Ukraina och den ökade militära övningsverksamheten både i luften och till sjöss i Östersjön har skapat ett nytt säkerhetsläge i Sveriges närområde. En ny normalbild har etablerats. Detta får konsekvenser för Sveriges [...]Fred och säkerhet, Nato
2014-11-06

Nato är inte ett ’naturligt steg’

Anders Lindberg, Aftonbladet

Att ingå i en militärallians handlar om att ge upp en del av vår suveränitet, och att vi kan bli indragna i andras krig mot vår vilja. Medlemskap i Nato betyder att vi ­hamnar under alliansens [...]Fred och säkerhet, NatoArtikeln är en replik på: "Medlemskap i Nato naturligt steg att ta"
2014-11-04

Medlemskap i Nato naturligt steg att ta

Hans Wallmark m.fl Aftonbladet

Sverige har en lång tradition av att söka samförstånd över partigränserna i frågor som rör vår säkerhetspolitiska hållning. Vi förutsätter att regeringen hedrar den principen och inte väljer att omedelbart föra undan frågan från den [...]Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik
2014-10-15

Så kan vi motarbeta islamisk extremism

Adam Hedengren, Svenska Dagbladet

Nu krävs en bistånds- och utrikespolitik som dels riktas in på det globala systemet av orättvisor som späder på fattigdom – bistånd till korrupta regimer, skatteflykt, handelshinder som missgynnar utvecklingsländer, vapenhandel, superbolagens negativa miljöpåverkan etc [...]Fred och säkerhet, Multilateralt samarbete, Religion
2014-10-07

Sverige i Nato bidrar till upptrappning

Krister Wedin, Svenska Dagbladet

“Ett Ryssland som ser Nato krypa ännu närmare kan av dem uppfattas som hotfullt och provokativt, med upprustningar och ökad övningsverksamhet i Sveriges närområde som följd. Sverige kan därmed uppfattas som en del av hotet [...]Fred och säkerhet, Nato, Ryssland
2014-10-06

Ebola kan bli lika stor hot mot väst som islamiska staten

Wolfgang Hansson, Aftonbladet

Ebola är inte längre bara en hemsk sjukdom utan också ett potentiellt terrorhot. Redan innan det senaste utbrottet har den amerikanska militären identifierat ebola som ett av flera virus som skulle kunna användas för bioterror-attacker. Fred och säkerhet, Sjukvård
2014-10-06

Åk till Kiev direkt, Wallström

Borås tidning

“Förlåt ironin, det är inte läge för den när över 3 500 personer har dödats i östra Ukraina sedan de ryskstödda separatisterna tog till vapen i april. MEN VI BEHÖVER SKRIKA lite, en måndag som denna. [...]Fred och säkerhet, Ryssland, Ukraina
2014-10-06

Utmaningar för ny försvarsminister

Göteborgsposten

“Nej, det är inte USA – eller Ryssland – som “bestämmer” hur en svensk regering väljer att förhålla sig till andra länder och de förhållanden som råder där – oavsett om det gäller Palestina eller [...]Fred och säkerhet, Nato
2014-10-05

Behåll Sveriges starka röst i världen

Erik Brattberg mfl, Svenska Dagbladet

“Utrikes- och säkerhetspolitiken fick en undanskymd plats i valrörelsen, trots flera allvarliga konflikter och växande oro i omvärlden. Det är dags att återigen prioritera de utrikespolitiska frågorna. Traditionellt har en socialdemokratisk utrikespolitik betonat vikten av [...]Fred och säkerhet, Handelspolitik, Nato, Partipolitik
2014-10-05

Med S och MP får vi den stängda dörrens utrikespolitik

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Med Margot Wallström som utrikesminister blir både profilen och attityden en annan. Det handlar förstås också om politik och politisk vilja. Räkna med nitlotter framöver när V, MP och neutralisterna inom S rycker fram. Tyvärr [...]Fred och säkerhet, Partipolitik, Utrikesdepartementet
2014-10-03

Kampen mot terrorism måste förankras

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

Sverige har starka traditioner i FN som stor humanitär givare och försvarare av kvinnors och flickors rättigheter. Det arbetet måste, i skenet av återkommande humanitära katastrofer och motstånd i jämställdhetsarbetet, fortsätta. Den nya svenska regeringen [...]FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2014-09-27

Håller Göteborg på att bli en Nato-bas?

Birgit Vollbrecht m.fl., Göteborgs Posten

“Vi i Fredsrörelsen fruktar det värsta, nämligen att detta nu helt öppna långtgående Nato-samarbete som liknar medlemskap i försvarsalliansen på ett oroväckande sätt förminskar den svenska säkerheten och i stället ökar risken för aggression mot [...]Fred och säkerhet, Nato
2014-09-25

Sverige en måltavla för IS

Wolfgang Hansson, Aftonbladet

“Ett svenskt deltagande behöver inte innebära en direkt militär inblandning. Det kan handla om humanitära insatser som är något av Sveriges adelsmärke. Sverige har bland annat skickat militärplan med hjälp till de kurdiska delarna av [...]Europa, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Syrien
2014-09-25

Våld är den enda vägen till fred

Carolin Dahlman, Kristianstadsbladet

“Det är självklart tragiskt att fredliga länder ska behöva ta till vapen, men ibland hjälper det inte att blunda och önska att elände ska försvinna. Människor dör, huvuden huggs av, kvinnor våldtas.” FN, Fred och säkerhet, Irak, Syrien
2014-09-24

Väst behöver PKK i kampen mot IS

Asso Abdullahi, Svenska Dagbladet

“Sverige och övriga västnationer borde legitimera de kurdiska styrena och jobba aktivt för att stärka deras positioner på alla plan, såväl militärt som ekonomiskt och politiskt.” Fred och säkerhet, Irak, Syrien, Turkiet
2014-09-24

Islamiska staten går att besegra

Anders Lindberg, Aftonbladet

“En annan del av lösningen är civil. Det handlar om humanitär hjälp till alla flyktingar i regionen och akut nödhjälp till de drabbade områdena. Sverige bidrar redan till detta men ­betydligt större insatser behövs” Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Mänskliga rättigheter, Syrien
2014-09-18

USA borde ha sökt FN-mandat i kriget mot IS

Aleksander Gabelic, Göteborgs Posten

USA och Obama måste tänka om och formulera en långsiktig strategi i vilken FN har en central roll i arbetet för att hantera konflikterna i Syrien och Irak. Den internationella terrorismen kan bara bekämpas genom [...]FN, Fred och säkerhet, Irak, USA
2014-09-07

Natobeslut närmar sig

Uppsala nya tidning

“Frågan är bara om Sverige har en statsminister som kan tala klarspråk när väl valet är avklarat: Ja, det finns ett reellt hot. Nej, vi kommer inte att kunna rusta vårt eget försvar tillräckligt snabbt och [...]Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik
2014-09-06

Det krävs tydliga regler för vapenexport

Anders Svärd, Svenska Dagbladet

“Sverige bör i framtiden liksom i dag ha tydliga och restriktiva regler för vapenexport. En begreppsmässig utgångspunkt för tänkandet bör vara att det handlar om försvarsmateriel. Alltså, angreppsbenägna länder eller länder som riktar vapnen mot sin [...]Diktaturer, Fred och säkerhet, Partipolitik, Vapenhandel
2014-09-05

FOI:s agerande måste utredas

Urban Ahlin m.fl, Aftonbladet

“FOI:s agerande måste uppenbart utredas. Hur kunde en sådan här situation uppstå? Finns det fler affärer som väntar på avslöjande? Trots KU-granskning, medial skandal och en ministeravgång har tydligen verksamheten fortgått.” Diktaturer, Fred och säkerhet, Kina, Partipolitik, Vapenhandel
2014-09-03

Reinfeldt gosar med diktaturer

Anders Lindberg, Aftonbladet

I de öppna salarna pratar Sverige ofta om att vår säkerhet är knuten till att främja respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Men i de dolda rummen gosar vi med massmördare och diktaturer. Fredrik Reinfeldts [...]Diktaturer, Fred och säkerhet, Partipolitik, Vapenhandel
2014-08-29

Ryssland invaderar

Expressen

Men faktum är att Europa samtidigt gjort mycket lite för att avskräcka Putin. Annekteringen av Krim accepterades de facto snabbt av omvärlden. Och Frankrike har fortsatt att sälja krigsmateriel till Ryssland trots krigshandlingarna. Det sägs att [...]Fred och säkerhet, Ryssland, Ukraina
2014-08-29

Medlemskap i Nato blir allt viktigare

Allan Widman m.fl. Göteborgsposten

Det är endast tillsammans med Nato:s medlemsstater som försvarsansträngningar, för Sveriges fortbestånd som fri och oberoende demokrati, är meningsfulla. Ett medlemskap i Nato är därför nödvändigt. Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik
2014-08-28

Hallå, det är krig i Europa!

Borås Tidning

43 FN-observatörer förs bort från en postering på Golan-höjderna. WHO varnar för att 20 000 kan drabbas av Ebola. USA:s flygvapen bombar den Islamiska statens trupper som terroriserar Irak och Syrien och har inlett en folkmordskampanj [...]Fred och säkerhet, Partipolitik
2014-08-28

De rödgröna är oförenliga i sin syn på Ukraina-krisen

Gunnar Hökmark, Aftonbladet

Sjöstedt som gärna ser ursäkter för Rysslands krig, som pliktskyldigt tar avstånd från ockupation och annektering men som hellre lägger ansvaret på Ukraina, EU och USA än på den som startat kriget. Miljöpartiet som vill [...]Fred och säkerhet, Partipolitik, Ryssland, Ukraina
2014-08-18

Irak visar EU:s svaghet

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Vårt Europa har en tydlig utrikespolitisk vision, sade utrikesminister Bildt i årets utrikesdeklaration. Men så fort det finns olika viljor upphör EU:s möjligheter att agera.” EU, FN, Fred och säkerhet, Irak
2014-08-14

Evakuera flyktingar med flyg till EU

Linda Nordlund m.fl, Svenska Dagbladet

FN:s säkerhetsråd måste axla det ansvar som åligger det och ge mandat att skapa en humanitär zon för att garantera civilbefolkningens liv och säkerhet. Sverige bör erbjuda sin hjälp vid en sådan operation, exempelvis genom [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Irak
2014-07-27

Tala tydligt till Vladimir Putin

Adam Michnik m.fl, Dagens Nyheter

“EU uppträder som om det vore en större version av det neutrala Schweiz i dagens värld. Det gäller i synnerhet politikens och näringslivets elit.” Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Ukraina
2014-07-25

Svenskt medlemskap i Nato ett måste

Fredrick Federley mfl, Svenska Dagbladet

Tanken på villkorslös neutralitet i alla lägen är inte bara förlegad utan också farlig i en allt mer föränderlig och kaotisk omvärld. Kriser och krig återfinns inte bara i vårt närområde utan påverkar oss alltmer [...]Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik
2014-07-24

Bossen bakom

Dagens Nyheter

“Påtryckningsmöjligheterna på den självsvåldige grannen i öst borde därmed vara stora kan man tycka. Men splittringen inom EU gör sig ständigt påmind…Värre är då den tvehågsenhet som bottnar i snöd vinning och nationella vinstintressen…Det är bara [...]EU, Fred och säkerhet, Partipolitik, Ryssland, Ukraina
2014-07-19

Inte bara för vänstern

Sydsvenskan

“Ska någon form av fredsöverenskommelse någonsin vara möjlig krävs det att omvärlden visar frågan stort intresse. I Sverige riskerar debatten och engagemanget att bli skevt när allianspartiernas företrädare abdikerat och överlåtit opinionsbildningen till vänstern.” Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten
2014-07-19

Att döda barn är inte självförsvar

Somar Al Naher, Aftonbladet

“Från den svenska regeringen hörs knappt någonting. Än mindre ställer borgerliga politiker krav på Israel. Få andra länder skulle kunna begå liknande brott och komma undan med det. Att Israel fortsätter med den olagliga ockupationen [...]Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten, Mediabevakning
2014-06-18

Stabilare Europa med Sverige med i Nato

Sten Tolgfors m.fl, Göteborgs-Posten

“Försvaret har, sedan mer än ett decennium, varje dag genomfört insatser tillsammans med Nato i Afghanistan, Libyen och Kosovo. Sverige deltar i Natos snabbinsatsstyrka, NRF. Det svenska försvaret är sedan länge byggt för att kunna [...]Fred och säkerhet, Nato
2014-06-14

Världen får inte svika Irak

Sydsvenskan

“Det handlar dessutom inte bara om Irak, utan i förlängningen om utsikterna för stabilitet i hela regionen. Alternativen till en amerikansk inblandning är verkligen inte tilltalande. Det vore sällsynt illa om irakierna skulle ha befriats [...]Fred och säkerhet, Irak, USA
2014-06-12

Blodbad utan gränser

Dagens Nyheter

“Syrien, Irak och även Libanon blir ­alltmer av ett gemensamt dödens fält, men vägen ut ur eländet blir svår att hitta. USA har begränsat inflytande efter reträtten från Irak, och ingen större vilja att åter [...]Fred och säkerhet, Irak, Syrien
2014-04-26

Flera paralleller mellan Putin och Milosevic

Alen Musaefendic, Svenska Dagbladet

“Putin ligger mycket närmare Milosevic, i det att militärt våld används unilateralt för att kränka internationellt erkända gränser, först i Georgien, och nu i Ukraina. Resan till makten kantades i bägge fallen av etnisk chauvinism.” Fred och säkerhet, Ryssland, Ukraina
2014-04-22

Världens utsatta behöver hjälp

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“Världens länder har en hel del kvar att lära om hur man bäst arbetar med konfliktdrabbade länder. Tidigare har vi ibland underskattat svårigheterna att bygga upp sönderfallande stater. I dag vet vi att det kommer att [...]FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Toppmötet i Busan nov 2011
2014-04-17

Nu krävs tuffare sanktioner mot Ryssland

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

[…] Det bör i första hand handla om riktade ekonomiska sanktioner och ett vapenembargo. Parallellt behövs en rad andra åtgärder. Det handlar om akut ekonomiskt stöd till Ukraina. Hittills har EU avsatt 1,6 miljarder euro, [...]EU, Fred och säkerhet, Ryssland, Ukraina
2014-04-17

Mindre snack, mer sanktioner

Expressen

I dag ska representanter för Ukraina, Ryssland, EU och USA mötas i Genève i ett försök att lösa krisen. Mötet framstår som dömt att misslyckas. Verkligheten har för tillfället sprungit ifrån diplomatin. En nedtrappning av [...]Fred och säkerhet, Ryssland, Ukraina

Dokument om Fred och säkerhet (38 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-01-29

Strategi hållbar fred 2017–2022

UtrikesdepartementetFred och säkerhet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-12-19

Preventing conflict, sustaining peace and promoting human security

SidaFred och säkerhet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-10-01

Analys av möjligheterna för Sveriges genomförande av säkerhetsrådsresolution 2250: unga, fred och säkerhet

Folke BernadotteakademinBarn och unga, Fred och säkerhet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-09-10

Journey to extremism in Africa

United Nations Development Program (UNDP)Afrika, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-08-29

Strategi hållbar fred 2017-2022

- UD2017-13669-KH

UtrikesdepartementetFred och säkerhet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-06-29

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

UtrikesdepartementetDemokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-06-22

Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering

- Regeringens skrivelse 2016/17:196

RegeringenFred och säkerhet, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-05-12

Forced to flee Central America’s Northern triangle

- A neglected humanitarian crisis

Läkare Utan GränserCentralamerika & Västindien, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Hälsa2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-03-21

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

- Prop. 2016/17:127

UtrikesdepartementetFred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-02-20

Sverige i Afghanistan 2002–2014

- Betänkande av Afghanistanutredningen

- SOU 2017:16

UtrikesdepartementetAfghanistan, Fred och säkerhet, Utrikesdepartementet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-12-09

Program för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018

UtrikesdepartementetFN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-11-01

Evaluation of Sida’s Support to the Gorée Institute (2012-2015)

- Sida Decentralised Evaluation 2017:1

SidaAfrika, Demokrati, Fred och säkerhet, Resultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2016-10-30

Climate-related security risks

- Towards an integrated approach

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)Fred och säkerhet, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-10-27

Fortsatt Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

- Prop 2016/17:33

UtrikesdepartementetAfghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-10-16

Climate-related security risks

- Towards an integrated approach

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)Fred och säkerhet, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-06-20

Far from reality

- How the EU falls short in preventing the illicit trade of conflict minerals

- Report #80

SwedwatchEU, Fred och säkerhet, Kongo, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-05

Trends in world military expenditure, 2015

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)Budget, Fred och säkerhet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-03-07

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

ConcordFeministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Handelspolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-02-24

Utrikesdeklarationen 2016

RegeringenEU, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-02-17

Creating an International Gender and Peace Agenda: Transnational Campanies, Weapons and Violence Against Women

- Extraterritorial Obligations of Sweden under CEDAW Shadow Report to CEDAW 63rd Session

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Vapenhandel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-11-05

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak

- Prop. 2015/16:40

RegeringenFred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-11-05

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

- Regeringens proposition 2015/16:41

RegeringenAfghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-11-05

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

- Prop. 2015/16:41

RegeringenAfghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-10-14

Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace

- Global Study on the Implementation of United Nations Security Council resolution 1325

UN WomenFred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 13252) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-09

Causes of Communal Conflicts

- Government Bias, Elites, and Conditions for Cooperation

- Development Dissertation Brief 2015:06

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Demokrati, Fred och säkerhet, Sudan, Sviktande stater, Sydsudan11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-07-24

Aiding the End of Conflict? Reintegrating Ex-Combatants in Colombia

- DDB 2015:07

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Colombia, Fred och säkerhet, Sociala skyddsnät11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-06-04

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique

- 2015-2020

UtrikesdepartementetDemokrati, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Moçambique1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-06-01

The Coming Storm

- Baltic Sea Security Report

Center for European Policy Analysis (CEPA)Fred och säkerhet, Resultat, Ryssland, Ukraina, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-05-12

Global Burden of Armed Violence 2015

- Every body counts (Executive Summary)

Geneva Declaration on Armed Violence and DevelopmentFN, Fred och säkerhet, Post-152) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-05-07

Evaluation of the project – Improving the Management of Land by Strengthening the Prevention and Resolution of Land Conflicts in Rwanda (ILPRC)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:17

SidaFred och säkerhet, Projektstöd, Rwanda, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-05-04

Stronger than Justice: Armed Group Impunity for Sexual Violence

- Development Dissertation Brief 2015:05

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Afrika, Burundi, Fred och säkerhet11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-04-13

Charting a new course

- Overcoming the statement in Gaza

ActionAid, Association of International Development Agencies (AIDA), Diakonia, Individuell Människohjälp (IM), Kvinna till kvinna, Oxfam, Rädda Barnen, Svenska KyrkanEgypten, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-02-27

Evidence of impact of emergency cash transfers on gender and protection

International Rescue CommitteeBiståndsformer, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-01-01

Försvaret av Sverige

- Starkare försvar för en osäker tid

RegeringskanslietFred och säkerhet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2013-01-01

Human Security Report 2013

- The Decline in Global Violence: Evidence, Explanation, and Contestation

Simon Fraser UniversityFred och säkerhet, Militärt bistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-01

Spotlight on EU Policy Coherence for Development

- A Lisbon Treaty provision; A Human Rights obligation

ConcordEU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Hunger, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2000-12-02

Livelihood Conflicts: Linking poverty and environment as causes of conflict

SidaFred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1998-06-01

Sambanden mellan miljö och konflikter

SidaFred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Fred och säkerhet (254 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-06-27 The Boko Haram Crisis – prospects for peace in the Lake Chad region The expansion of Boko Haram has posed significant challenges to the stability of the Lake Chad region. In response to this growing threat, the Nigerian government, under President Muhammadu Buhari, together with nine affected Governorates [...] Nordiska Afrikainstitutet, Utrikesdepartementet Fred och säkerhet, Nigeria
2018-06-28 Feministisk utrikespolitik – opportunism eller framtiden för svensk utrikespolitik? Olof Palmes Internationella Center välkomnar dig till ett rapportsläpp och samtal om Sveriges feministiska utrikespolitik den 28 juni kl. 13:00. Utrikesminister Margot Wallström (S) kommer att ge sin syn på vägen framåt för den feministiska utrikespolitiken, [...] Olof Palme International Center "Good governance", Demokrati, Ekonomisk jämlikhet, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2018-06-07 FUF-fåtölj: Humanitära insatser i krigets skugga Även i krig finns det lagar. Den internationella humanitära rätten är ett regelverk som ska ge ett särskilt skydd till medicinska uppdrag, sjukvårdspersonal och sjukvårdsinrättningar samt till sjuka och skadade. Men trots att människor som [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Läkare Utan Gränser Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sjukvård
2018-06-05 The Climate Change and Security – Nexus The Swedish Institute of International Affairs (UI) in cooperation with the Swedish Defence University invites you to a seminar addressing climate change and security. Linkages between climate change and security are complex. Climate change is [...] Försvarshögskolan, Utrikespolitiska Institutet Fred och säkerhet, Klimat & miljö
2018-05-23 Teater för samhällsförändring Till vår stora glädje visade det sig att intresset för att delta på teater-eventet som hålls den 24/5 var så pass stort att Svalorna Latinamerika nu beslutar att anordna ytterligare ett event den 23/5 så [...] Svalorna Latinamerika "Bad governance", Barn och unga, Demokrati, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Sociala skyddsnät
2018-05-30 Väpnat våld i Sverige och världen: Möjligheter att främja mänsklig säkerhet och hållbar utveckling Varje år dör nära en kvarts miljon människor i väpnat våld orsakat av små och lätta vapen. Förödande mänskliga, sociala och ekonomiska konsekvenser följer i vapenvåldets spår. I världen, och i Sverige, är situationen kopplad [...] Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor Fred och säkerhet
2018-05-24 Alternativ fredsplan för Israel och Palestina I tider av upptrappning av konflikten mellan Israel och Palestina finns det få röster för dialog och kompromisser. Men en sådan röst är Genève-initiativet, som ofta har beskrivits som en trovärdig lösning på konflikten. Det [...] Olof Palme International Center Fred och säkerhet, Israel, Palestina
2018-05-22 FUF-fåtölj: Utsikter för en kärnvapenfri värld Idag finns det över 15 000 kärnvapen i världen och flera kärnvapenländer förnyar i nuläget sina arsenaler. Utvecklingen har förändrat det säkerhetspolitiska läget globalt. Den visar på tendenser till kapprustning, det vill säga konkurrerande militär [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2018-05-23 Seminarium: Kärnvapenförbudet – en valfråga? FN:s kärnvapenkonvention, som förhandlades fram sommaren 2017, ligger nu ute för signering av regeringar och ratificering av parlament. När 50 stater ratificerat konventionen kommer den att träda i kraft. Sveriges regering har ännu inte signerat [...] ABF Stockholm, Nätverket för kärnvapennedrustning Fred och säkerhet
2018-05-02 Barns utsatthet i väpnade konflikter – vad gör Sverige? Under det här samarbetsseminariet mellan Folk och Försvar och Rädda barnen så vill vi lyfta frågan om hur vi skyddar de mest utsatta i konflikter. Vad görs inom svensk politik för att hjälpa barnen? Vilka [...] Folk och Försvar, Rädda Barnen Barn och unga, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd
2018-05-15 Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 Hur ska Sverige bidra till en hållbar utveckling globalt? Välkommen till lanseringen av 2018 års Barometerrapport och panelsamtal med representanter från riksdagen. Redan 2003 enades alla riksdagspartier om Sveriges politik för global utveckling (PGU) som [...] Concord Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Rättvis handel
2018-05-03 Fred i Colombia? En diskussion om fredsprocessen och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter Sexton månader efter undertecknandet av det omstridda fredsavtal som avslutade ett drygt halvsekel långt inbördeskrig, är förhoppningarna försiktiga om att få till stånd en [...] ABF, Latinamerikanska institutet Colombia, Fred och säkerhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2018-04-24 Journalisters och medias situation i Afghanistan: Samtal om behovet av fria medier i Afghanistan Terese Christiansson, som tidigare arbetat i Afghanistan och numera är DN:s korrespondent i Turkiet och Mellanöstern, samtalar med Wali Arian, fristadsjournalist från TOLO-TV i Afghanistan. Wali Arian kommer samtala på engelska. Samtalet kommer belysa den [...] ABF Stockholm Afghanistan, Fred och säkerhet
2018-04-23 ISDP Forum: A Struggle for Hearts and Minds – Combatting Violent Extremism With terrorist attacks proliferating across the world, more than ever there is a need for knowledge on the drivers of violent extremism. While these might be a mix between individual and socioeconomic elements based on [...] Institute for Security and Development Policy Fred och säkerhet
2018-04-19 Kampanjen om Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd Välkommen till ett samtal mellan Pierre Schori, tidigare statsråd och FN-ambassadör som gjorde en stor del av svenska insatsen i kampanjen och Per Svensson, politisk redaktör, Dagens Nyheter och författare. Här i samtal om kampanjen [...] ABF Stockholm FN, Fred och säkerhet
2018-04-12 ICAN efter Nobelpriset Efter Nobelpriset anslog ICAN 1000 dagar till att driva kampanjer för att få alltfler regeringar att skriva under FN-konventionen mot kärnvapen och alltfler parlament att ratificera konventionen. Gabriella Irsten berättar om förbudsprocessen, dvs. hur man jobbar [...] ABF Stockholm, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) Fred och säkerhet
2018-04-19 Lunchseminarium: Hur jobbar facken internationellt mot könsrelaterat våld? “Könsrelaterat våld och sexuella trakasserier har varit en fråga som drivits fackligt, inte minst på internationell nivå i flera års tid. Frågan har inte sällan lyfts av de globala fackens kvinnokommittéer. På senare tid har [...] Union to union "Good governance", FN, FN:s utvecklingsmål, Forskning och innovation, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sociala skyddsnät
2018-04-18 Human trafficking – the slavery of our time Human trafficking in all forms is a violation of human rights, and more persons than ever around the world become victims of sexual exploitation, forced labour and slavery. The increasing number of migrants, refugees and [...] Sida Demokrati, Flykt och migration, FN, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Sida
2018-03-16 Miljöförsvarare med livet som insats Alicia och Laura berättar om situationen i länderna. Vilka aktörer bär ansvaret? Vad kan vi göra för att vända den eskalerande trenden med hot mot MR- och miljöförsvarare? Hur kan vi stötta lokala grupper, småbrukare [...] Forum Syd, Jordens Vänner Demokrati, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2018-03-14 Belarus: Engagemang för frihet och utveckling En hel dag med fokus på dagsaktuella frågor i Belarus, rörande allt från akademisk (o)frihet och oberoende journalisters villkor till Sveriges och EU:s möjlighet att påverka utvecklingen i landet i positiv riktning. (Ett evenemang inom [...] Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2018-03-21 Seminarium: Är unga dagens fredsbyggare? Den 21 mars bjuder LSU – Sveriges ungdomsorganisationer in till ett kostnadsfritt panelsamtal om ungas organisering för fredsbygge. Samtalet kommer kretsa kring Resolution 2250- unga, fred och säkerhet och Agenda 2030 med fokus på mål [...] LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer Barn och unga, Civilsamhället, Demokrati, Fred och säkerhet
2018-03-07 De svenska militärinsatserna i Afghanistan och Irak Kan FN-stadgans våldsförbud undermineras av insatserna? Går insatserna ut över resurstilldelningen till vårt territoriella nationella försvar? Sverige deltar i den USA-ledda koalitionen Inherent Resolve med militär personal i Irak. Samma koalition intervenerar också militärt i [...] ABF Stockholm Fred och säkerhet
2018-03-01 Understanding Sunni-Shia sectarianism: the case of Hizbullah’s war in Syria How can we understand the rise of sectarianism in the Middle East today, to what extent is it linked to religion, if at all, and why has it proven so effective for mobilization in wars [...] Utrikespolitiska Institutet Fred och säkerhet, Religion, Syrien
2018-03-20 Afghanistan – vart är landet på väg? CIA uppges utöka sina hemliga insatser i Afghanistan och skickar erfarna anställda och konsulter för att bistå afghanska styrkor med att jaga och döda talibaner. CIA är också redo att skicka fler drönare till Afghanistan, [...] Medelhavsmuseet, Re:Orient, Södertörns högskola, Uppsala Universitet Afghanistan, Fred och säkerhet
2018-02-14 Atomvintern kommer? Debatt om kärnvapen och NATO Den hetsiga dialogen mellan Donald Trump och Kim Jong Un oroar många, och att en militär konfrontation mellan USA och Nordkorea skulle kunna innebära användning av kärnvapen har blivit ett verkligt scenario. I Sverige är kärnvapenfrågan [...] Forum/Debatt Fred och säkerhet, Nato
2018-02-14 Samtal med Jan Eliasson Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans studentkår in till ett samtal med Jan Eliasson. Förutsättningarna för fredsbyggande och diplomati förändras i takt med att läget i omvärlden blir alltmer osäkert och att fler stater [...] Folk och Försvar FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2018-02-13 Sveriges roll i FN: Ett år i säkerhetsrådet Efter en intensiv och ambitiös kampanj blev Sverige inröstad som en icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd 2017-2018. Året som passerat har varit turbulent ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv och Sverige har i detta haft en viktig [...] Folk och Försvar Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2018-02-15 Irak och folkrätten – 15 år senare Det är 15 år sedan USA och Storbritannien inledde sitt olagliga angreppskrig mot Irak. Den 15 februari 2003 ägde demonstrationer rum över hela världen, också i Sverige och i Stockholm för att försöka förhindra kriget. [...] ABF Stockholm, Föreningen Iraksolidaritet Fred och säkerhet, Irak
2018-02-12 Debatt: Svenska insatserna i Afghanistan Vilken påverkan hade den 12 år långa insatsen för det afghanska samhället? I Mars 2017 släpptes på uppdrag av regeringen en rapport för att utvärdera den svenska militära insatsen i Afghanistan 2002-2014. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Tone [...] Utrikespolitiska föreningen Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd
2018-03-01 Hot och hopp i dagens osäkra värld Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare vid FN, sammanfattar om sina erfarenheter och iakttagelser gällande krig och fred, säkerhet, och utvecklingsfrågor samt ger en inblick på dagens möjligheter och problem. ABF Stockholm, Olof Palme International Center, Stockholms FN-förening FN, Fred och säkerhet
2018-02-02 Hunger, Food Security, Stability and Peace The seminar will ask, ‘In what ways is hunger a security risk and how can we work together to address the challenges?’. The discussion will provide an opportunity for SIPRI and the WFP to advance [...] Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), World Food Programme (WFP) Fred och säkerhet, Hunger, Mänskliga rättigheter
2018-01-27 Frälsaren i Kongo & Burundi: Från föredöme till blodbad Svenska Missionsförbundet påbörjade sitt missionsarbete i Kongo 1881. De svenska missionärerna arbetade med att förmedla den kristna tron och att grunda församlingar. På missionsstationen bedrevs – förutom kyrklig verksamhet – barnhem, skolor, yrkesutbildning och jordbruk. [...] Afrikagrupperna Burundi, Fred och säkerhet, Kongo, Religion
2018-01-17 Civilsamhällets roll i Bosnien och Hercegovina 1995 slöts freden i Bosnien och Hercegovina efter tre års inbördeskrig, men landet är än i dag splittrat och står inför stora utmaningar. I samband med fredsavtalet delades landet in i två entiteter med totalt [...] Olof Palme International Center Bosnien-Hercegovina, Civilsamhället, Fred och säkerhet
2018-01-30 Kärnvapenförbudet – hur avancerar processen? Under 2017 förhandlades i FN fram texten till ett avtal som förbjuder kärnvapen. Den 7 juli 2017 röstade 122 stater igenom texten, och från 20 september har avtalet varit öppet för signering och ratificering. Först [...] ABF Stockholm, Nätverket för kärnvapennedrustning Fred och säkerhet
2017-12-18 FUF-fåtölj 18/12: Kvinnor, fred och säkerhet – i verkligheten FN:s säkerhetsråd antog under hösten 2000 den banbrytande resolutionen 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen visade på konflikters olika effekter på kvinnor och behovet av att inkludera kvinnor i säkerhetsarbete för att hållbart bygga [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet, Kvinnor, Resolution 1325
2017-12-15 Terrorism och säkerhetsläget i Europa Hans Brun har analyserat gemensamma mönster vid de senaste årens terrorbrott. Han är forskare vid Försvarshögskolan. Kaffe/te och tilltugg serveras från 07.45. ABF Stockholm, S-föreningen S-2000 EU, Europa, Fred och säkerhet
2017-12-14 By Peaceful Means – Supporting Conflict Resolution in Syria and Kashmir There is a wealth of knowledge about how states, organizations and individuals can contribute to conflict resolution without military means. Dialogue is one important tool for resolving and preventing violent conflicts. But how does it [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet, Syrien
2017-12-15 Urban säkerhet – staden som arena och aktör Globalisering, demografiska förändringar och sociala och ekonomiska osäkerheter har gjort att städer hamnat i fokus för olika typer av säkerhetshot. Staden utgör en arena för säkerhetshot som terrorism och extremism, samtidigt utformar staden sina egna [...] Utrikespolitiska Institutet Fred och säkerhet
2017-12-11 Field Study Methodology in International Relations: Studying War and Peace in Okinawa Teaching International Relations has been a challenge as the “long postwar peace” made war a distant phenomenon, only occasionally brought to our attention by the media. In this seminar, Professor Akitoshi Miyashita shares his experience in [...] Utrikespolitiska Institutet Fred och säkerhet, Japan
2017-12-07 Conflict Resolution and Interreligious Relations – the case of Burma Interreligious relations are important aspects of many conflicts around the world, and can also be a key factor when working towards finding solutions to them. Interreligious dialogue has, in some contexts, proven to be an [...] Svenska missionsrådet (SMR), Uppsala Universitet Burma, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Religion
2017-12-07 Living on the Edge? Possible Scenarios in a post-IS Middle East As Daesh, or the so called ’Islamic State’, is pushed back in Syria and Iraq, new alliances and conflicts are opening up in the region. Russia holds the initiative in Syria. Turkey is set to [...] Utrikespolitiska Institutet Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Mellanöstern
2017-12-06 Somalia – women, peace and security For years, the conflict and instability in Somalia has been a source of insecurity to its population. Since 2013, the United Nations Assistance Mission in Somalia has worked to strengthen the federal government’s capacity to [...] Svenska FN-Förbundet FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Somalia
2017-12-04 EU:s arbete med mänskliga rättigheter: fallet Dawit Isaak Efter att ha suttit fängslad i Eritrea i över 16 år har Dawit Isaak för många kommit att bli en symbol för yttrandefrihet. I en nyligen antagen resolution fördömer Europaparlamentet Eritreas omfattande brott mot mänskliga [...] Europaparlamentets informationskontor Dawit Isaak, Fred och säkerhet, Press- och yttrandefrihet
2017-11-16 Conflict & Hunger Conflicts are increasing in number and complexity, hampering efforts to end hunger by 2030. Conflict is today the leading cause of hunger – with more than half of the 815 million hungry people in the [...] World Food Programme (WFP) Flykt och migration, Fred och säkerhet, Hunger, Klimat & miljö
2017-12-15 Rapport om etnisk profilering – lanseringsevent Frågan om etnisk profilering fick mycket uppmärksamhet 2013 i samband med polisens inre utlänningskontroller, Reva, som genomfördes vid tunnelbanan i Stockholm. Det uppmärksammades även stort i samband med DN:s avslöjande om polisens register över romer [...] Civil Rights Defenders, Stockholms Universitet Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2017-12-04 Terroristjakt som politiskt slagträ Terrorism har blivit en realitet i många länder, också i Sverige. Men terroristjakten har samtidigt blivit ett politiskt slagträ. I USA har president Trump – i terroristjaktens namn – drivit på för ett “Muslim-Ban” som [...] ABF Stockholm Fred och säkerhet, Religion
2017-11-23 Kina i en turbulent värld Hur förhåller sig Sverige och västvärlden till Kinas växande ekonomiska och politiska inflytande? Hur stor betydelse har den interna utvecklingen i Kina för utvecklingen i resten av världen? Föreläsare är Börje Ljunggren – medarbetare på Utrikespolitiska [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet, Handelspolitik, Kina, Klimat & miljö
2017-11-11 MR-dagarna: Violence against women Women all over the world are exposed to violence every day, such as domestic violence, violence in conflicts and wars, sexual violence and other physical or psychological abuse. How do we work to stop violence [...] MR-dagarna Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-11-15 Jan Eliasson on Global challenges, global solutions Misum welcomes you to a Kapuscinski Development Lecture with Jan Eliasson, former Deputy Secretary General of the United Nations and former Foreign Minister of Sweden. Mr Eliasson believes that peace, justice and strong institutions (goal [...] Handelshögskolan i Stockholm Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-11-16 ICAN – vägen mot kärnvapenförbud År 2017 är debatten om kärnvapen mer aktuell än på länge. I juli enades 122 länder, inklusive Sverige, om en FN-konvention om ett globalt kärnvapenförbud och i oktober meddelade den norska Nobelkommittén att The International [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN, Fred och säkerhet
2017-11-09 MR-dagarna: MR i motvind – utmaningar för svensk diplomati och bistånd I många länder ökar kränkningar av mänskliga rättigheter (MR) och arbetet för att främja MR försvåras bl.a. genom begränsningar av civilsamhällets möjligheter att verka. Sverige hör till de länder som fortsatt ger hög prioritet åt [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Civilsamhället, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2017-11-09 Flyktingkvot – möjligheter och begränsningar Det talas om förändrade system för kvotflyktingar. Såväl Centerpartiet som Moderaterna har diskuterat förslag på området. På det europeiska planet har de sällskap bl a av Tysklands Angela Merkel och Frankrikes Emmanuel Macron som båda [...] Fores Asylrätt, Flykt och migration, FN, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat, Sociala skyddsnät
2017-10-25 Demilitarizing gender and development Cynthia Enloe a feminist writer, theorist, and professor will discuss the topic of gender and militarism. Militarization is mostly about ideas and amongst those ideas are often the idea of the natural protector evident. And [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor
2017-10-20 Svenska FN-förbundets seminarium inför FN-dagen FN-förbundet håller sitt årliga seminarium inför FN-dagen, FN firas och man aktualiserar även en världspolitisk fråga. Temat för i år FN och Jemen.   FN-förbundet FN, Fred och säkerhet, Jemen
2017-10-17 Nytt politiskt läge i Makedonien – vad händer nu? Den politiska situationen i Makedonien präglades länge av motsättningar mellan majoriteten av makedonier och den albanska minoriteten. Men nu ser läget annorlunda ut. I juni 2017 tillträdde en ny, socialdemokratiskt ledd regering i Makedonien. I [...] ABF Stockholm, Olof Palme International Center, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Sällskapet för studier av Ryssland Öst- och Centraleuropa samt Centralasien Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Makedonien
2017-10-06 The Sahel and Sahara Challenging Terrains for Peace and Security The presentation sheds light on the security challenges and issues in the Sahara, and the potential threats posed by non-state actors in the region. It draws attention to illegal trans-border activities that jeopardize peace in [...] ABF Stockholm Afrika, Fred och säkerhet
2017-10-05 Kärnvapen – Nya utmaningar i modern tid Diskussionen om kärnvapen har den senaste tiden trappats upp och många oroar sig för att en militär konfrontation mellan Nordkorea och USA skulle kunna innebära användandet av kärnvapen. Hur har villkoren för kärnvapenfrågan förändrats i modern [...] Folk och Försvar Fred och säkerhet
2017-09-25 Sverige som fredsaktör – Föreläsning med Maj Britt Theorin Maj Britt Theorin är socialdemokrat och var ledamot av Sveriges Riksdag 1971–2004. Hon har främst engagerat sig i freds- och nedrustningsfrågor och ledde den svenska nedrustningskommissionen 1982 – 91. Efter Inga Thorsson och Alva Myrdahl [...] ABF Stockholm Fred och säkerhet
2017-10-03 Land rights — combating climate change and advancing peace and gender equality Today, nearly a third of the world’s population does not have secure rights to the lands and forests they customarily claim. Secure indigenous and community land rights are often a pre-requisite for reducing deforestation and [...] Sida Fred och säkerhet, Jämställdhet, Klimat & miljö, Landgrabbing
2017-09-19 Nordkorea och kärnvapnen Nordkoreas kärnvapenprogram och missiltester inger stark oro i hela världen och påverkar säkerhetsläget både på den koreanska halvön och globalt. Seminariet behandlar frågor som Nordkoreas kärnvapenprogram, de politiska konsekvenserna i grannländerna och internationellt samt hur programmet [...] ABF Stockholm Fred och säkerhet, Nordkorea
2017-09-21 FN:s beslut om kärnvapenförbud Seminariet kommer att redovisa resultatet av Förenta Nationernas konferens, som avslutades 7 juli, i vilken 122 stater röstade för att införa ett förbud mot kärnvapen, däribland Sverige, analogt med de förbud som redan finns rörande [...] ABF Stockholm, Olof Palme International Center, Svenska Nätverket för Kärnvapennedrustning FN, Fred och säkerhet
2017-09-14 Vilken riktning tar Sverige? Lite drygt ett år har gått sedan den tillfälliga lagen trädde i kraft och Sveriges roll som ett öppet land har skakats i grundvalarna, både internationellt och i den svenska folksjälen.  Fores vill uppmärksamma närvaron av den [...] Fores Asylrätt, Flykt och migration, Fred och säkerhet
2017-09-13 Photo Launch: Survivors of Extremism in Africa The event marks the Swedish launch of the photo portfolio and photo book Survivors. In it, UNDP and the photographer Malin Fezehai seek to shed light on, and amplify the voice of those who often suffer [...] United Nations Development Program (UNDP) Afrika, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Fred och säkerhet, Kamerun, Nigeria, Uganda
2017-09-11 Report Launch: Journey to Extremism in Africa Join UNDP and the Swedish Government in launching the reportJourney to Extremism in Africa: Drivers, Incentives and the ’Tipping Point’ for Recruitment. The report seeks to shed light on the root causes of extremism and [...] United Nations Development Program (UNDP) Afrika, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2017-09-19 Konfliktlösning på fredlig väg Antalet pågående konflikter i världen var år 2015 det högsta i modern tid och fler människor än någonsin tidigare befinner sig på flykt undan krig och brott mot mänskliga rättigheter. Av debatten i media är [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet
2017-09-11 Human Rights in Crimea and Donbas under the Russian occupation The Olof Palme International Center in cooperation with the Embassy of Ukraine in the Kingdom of Sweden cordially invites You to the round table “Human Rights in Crimea and Donbas under the Russian occupation”. Topics: -Russian occupation [...] Palmecenter Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Ukraina
2017-09-09 Globala klyftor och hur vi sluter dem Den USA-ledda alliansens invasion i Irak 2003 ledde inte till någon bestående fred eller demokratisk återuppbyggnad. Problemen är fortsatt gigantiska och de mänskliga rättigheterna är starkt eftersatta. Motsättningarna är djupa längs etniska och religiösa delningslinjer. [...] ABF Stockholm, Olof Palme International Center Demokrati, Fred och säkerhet, Irak, Mänskliga rättigheter, Syrien
2017-09-06 Fred Det svenska utvecklingssamarbetet ska, som ett av fem centrala perspektiv, genomsyras av ett konfliktperspektiv. Regeringen har angett som ambition att öka sitt fokus på freds- och statsbyggande genom att genomgående ta hänsyn till konfliktfrågor i [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Biståndets målsättning, Forskning och innovation, Fred och säkerhet, Religion
2017-08-28 Lunchmöte: Schysta jobb, en förutsättning för fred På Union to Unions lunchmöte den 28 augusti diskuteras resultaten av ILO:s årliga konferens, International Labour Conference (ILC), som hölls i juni i Genève. Då krig och katastrofer påverkar arbetstagare och arbetsgivare runt om i [...] Landsorganisationen i Sverige, SACO, TCO, Union to union Anständiga arbetsvillkor, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2017-07-04 Peace in the Baltic Sea Region – How can we prevent war in our time? Countries of the Baltic Sea Region are mobilising for war. Is Sweden doing enough to secure regional peace? How can we best work for de-escalation, de-militarisation and mutual human security? We invite a panel of civil [...] Folkkampanjen mot kärnvapen och kärnkraft, Kvinnor för fred, Miljöpartiet Civilsamhället, Fred och säkerhet, Nato
2017-07-04 The Role of Religion in Conflict and Peace Building. Cyprus – a Story of Hope When the Cyprus conflict started in 1963, the Christian and Muslim leaders stop talking to each other and became part of the seperation. The Swedish Initiative Religious Track brought them together in 2009, and today [...] Svenska Kyrkan, Swedish Institute Alexandria Cypern, Fred och säkerhet, Religion
2017-07-03 Utrikespolitisk debatt mellan riksdagens ungdomsförbund – om EU, NATO och försvaret I en globaliserad värld ställs Sverige inför nya utmaningar och möjligheter på den utrikespolitiska arenan. Vad tycker de svenska partiernas ungdomsförbund om vårt försvar, om återinförandet av värnplikten och om konflikterna i Ukraina och Syrien? Och [...] Utrikespolitiska Förbundet Fred och säkerhet, Nato
2017-07-03 Fred eller konflikt, finns lösningar? Det finns och har alltid funnits oroshärdar runt om i världen och frågan är går det, och i så fall hur, att lösa dem? I Sverige bedrivs avancerad utbildning och forskning. Vid bland annat Uppsala universitet [...] Rotary Fred och säkerhet
2017-07-03 Civilian population victims when law of war is violated We see several examples of states and armed groups violating the law of war, and it affects mostly the civilian population. There is no matter more urgent than their protection. We make a review of [...] Röda Korset Fred och säkerhet
2017-07-05 Hur kan du som arbetar i vården verka för en kärnvapenfri värld? De senaste åren har fokus i kärnvapendebatten skiftat från säkerhetspolitiska detaljer till de oacceptabla humanitära konsekvenserna av ett kärnvapenkrig. Den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen startade den internationella kampanjen för ett förbud mot kärnvapen (ICAN), vilken [...] Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2017-07-06 Glömda eller bortprioriterade? Tonårstjejer i kris och konflikt Var tionde minut dör en flicka till följd av våld och i kris och konflikt situationer är flickor särskilt utsatta. Trots att handlingsplanen för Sveriges feministiska utrikespolitik refererar specifikt till flickor i kris och konflikt [...] International Rescue Committee, Plan International Sverige Barn och unga, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-07-06 Conflicts to watch in 2017 The world is becoming a more dangerous place. Extremism and the number of conflicts are on the rise. And the consequences are global, in the form of growing refugee flows. We discuss the most volatile [...] Folke Bernadotteakademin Fred och säkerhet, Irak, Syrien
2017-07-03 Varför förföljs mediterande Falun Gong utövare fortfarande i Kina? I 18 år har Falun Gong-utövare förföljts i Kina med grymma metoder. Trots detta har de behållit sin tro på sanning, medkänsla och tålamod. Var har de fått sitt mod ifrån och kan vi lära [...] Svenska Föreningen för Falun Dafa Fred och säkerhet, Kina, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2017-07-03 We are young – the role of youth in promoting peace Youth, often bringing innovation, energy and optimism to the table, represent an opportunity for global peace and reconciliation. Their inclusion is critical to building sustainable peace, as recently recognised by Security Council Resolution 2250. Medverkande: Annie [...] Dag Hammarskjöld Foundation, LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer, PeaceWorks Barn och unga, Fred och säkerhet
2017-07-04 Kärnvapnen – hotet och nedrustningen Kärnvapnen diskuteras igen, såväl internationellt som i Sverige. Varför? Hur diskuterar kärnvapenländerna? Hur går det med den praktiska nedrustningen i världen, vad betyder provstoppsavtalet och vad kan Sverige bidra med? Vad krävs för att få [...] FOI Totalförsvarets forskningsinstitut Fred och säkerhet
2017-07-04 Colombia och freden, ett steg mot hållbar utveckling? Sverige har varit en viktig partner för fred i Colombia sedan 1970-talet. Nu förbereder sig aktörer i hela landet för att genomföra fredsavtalet, arbetet ska ske utifrån hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 och [...] Svenska FN-Förbundet Civilsamhället, Colombia, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Sverige
2017-07-06 Sverige och FN:s fredsbyggande arbete Hur arbetar Sverige – som stark FN-vän, tillfällig medlem i säkerhetsrådet och med konfliktförebyggande som tydlig utrikespolitisk prioritering – för att förbättra FN:s arbete för fred? Under de senaste två åren har översyner gjorts av [...] Dag Hammarskjöld Foundation, Svenska FN-Förbundet, UN Women, Unicef, United Nations Development Program (UNDP) Demokrati, FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2017-07-05 Swedish Support for Human Rights in Russia – Crucial for Our Security? Organisations working with human rights-related issues have been branded as “foreign agents”, exposed to hate propaganda in state-controlled media, and it has become difficult to get financial support from abroad. Citizen’s rights are violated by [...] Civil Rights Defenders, Right Livelihood-stiftelsen Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Ryssland
2017-07-07 Varför vi måste hjälpa minoriteterna i Syrien och Irak Assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) är en av många minoriteter i bl.a. Irak och Syrien. Senaste åren har det blivit viktigare än det någonsin har varit att hjälpa minoriteterna i dessa länder efter inbördeskrigen [...] Fred och säkerhet, Irak, Mänskliga rättigheter, Syrien
2017-07-04 Sverige i FN:s säkerhetsråd Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd är en viktig möjlighet för Sverige att stärka FN:s fredsarbete och bidra till fred och säkerhet för människor runtom i världen. Men vad gör egentligen Sverige i säkerhetsrådet? Vilka är [...] Amnesty International, Läkare Utan Gränser, Rädda Barnen, Svenska FN-Förbundet Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-07-05 FN satsar på unga, fred och säkerhet – vilka är utmaningarna? Unga utgör en allt större demografisk grupp globalt. Mer än 600 miljoner unga lever i konfliktdrabbade eller sviktande stater. Bristande demokratiska strukturer, avsaknad av utbildning och grundläggande samhällsservice kan vara en grogrund för extremism och [...] Folke Bernadotteakademin, Utrikespolitiska Förbundet Demokrati, FN, Fred och säkerhet
2017-07-04 Vår framtida säkerhet Upprustning, isolationism och global maktförskjutning. Vår förmåga att skapa säkerhet prövas av dagens osäkra utveckling. Utmaningarna är många, globalt och lokalt, men vilka är trenderna som påverkar vår sårbarhet och trygghet på sikt? Vilka är [...] Atlantic Council, Folk och Försvar, Utrikespolitiska Förbundet Fred och säkerhet
2017-07-04 EU:s kris och krishanteringsförmåga Europa står inför många utmaningar. I öst har den europeiska säkerhetsordningen kränkts samtidigt som såväl Nordafrika, Mellanöstern som Europa plågas av terrorism och våld. Hur ska Europa skyddas? Det europeiska projekt som gett fred, välstånd [...] Folke Bernadotteakademin Demokrati, EU, Fred och säkerhet
2017-07-05 Krig, konflikt och migration – vad är EU:s roll? Hur kan det säkerhetspolitiska läget som EU befinner sig i hanteras? Hur påverkar säkerhetsläget migrationsströmmarna och vad kan, bör och ska EU egentligen göra? Medverkande: Christian Leffler, Vice-generalsekreterare, EU:s utrikestjänst EEAS; Annika Söder, Kabinettssekreterare, Utrikesdepartementet;Sven-Olof Petersson, f.d. EU-ambassadör;Katarina [...] EU-kommissionens representation i Sverige EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet
2017-07-06 Från Afghanistan till Mali – kan humanitära och militära intressen samverka? I både Afghanistan och Mali kämpar humanitära organisationer och utvecklingsaktörer för att nå den mest utsatta befolkningen. Läkare Utan Gränser och Svenska Afghanistankommittén har nyligen presenterat rapporter som visar att den internationella militära responsen har [...] Läkare Utan Gränser, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Fred och säkerhet, Mali, Sviktande stater
2017-07-05 Rebuilding Syria and Iraq – the Swedish response The war in Syria has entered its seventh year and remains one of the most complex humanitarian crises in the world. It has taken more than 400,000 lives and left 12.3 million people displaced. In [...] International Rescue Committee, Sida Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Syrien
2017-07-03 Ryssland och Östersjön – hur hanterar vi det nya säkerhetsläget? Säkerhetsläget runt Östersjön har försämrats. Rysk militär förmåga har stärkts och ökar, den europeiska säkerhetsordningen är sargad. Hur hanterar Försvarsmakten och övriga samhället den nya situationen? Hur agerar Finland och andra länder runt Östersjön? Vilka [...] FOI Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarsmakten Finland, Fred och säkerhet, Ryssland
2017-07-06 Utvecklingen i Mellanöstern och konsekvenser för Sverige De senaste årens utveckling med krig och konflikter runt omkring i Mellanöstern har försatt regionen i ett kaosartat tillstånd. Miljontals människor befinner sig på flykt och osäkerheten kring när, var och hur de ska kunna [...] Centrum för Mellanösternstudier - Lunds universitet Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mellanöstern
2017-07-05 Den internationella humanitära rätten viktigare än någonsin Sedan 150 år finns det internationella regler – den humanitära rätten – som syftar till att humanisera konflikter genom att begränsa det lidande som väpnade konflikter orsakar för såväl civila som stridande. Nu står vi [...] Röda Korset Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2017-07-05 Sverige som vapenhandlare och fredsmäklare, hur går det ihop? Mer än hälften av svenska folket vill inte att Sverige exporterar vapen och över 80 procent motsätter sig vapenexport till diktaturer. Ändå verkar det mycket svårt att förändra politiken. Varför? Är Sveriges roll som å [...] Svenska Freds och skiljedomsföreningen Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2017-07-05 Så kan företag bidra till fred Hur kan globala såväl som lokala företag bidra till att förändra attityden till vapen och bidra till fredligare och mer inkluderande samhällen?  Individuell människohjälp (IM) har en idé som i juni 2017 fick grand prix [...] Individuell Människohjälp (IM) Corporate Social Responsibility (CSR), Fred och säkerhet, Vapenhandel
2017-06-29 People-Centred Monitoring of SDG16: Peace, Justice and Strong Inclusive Institutions As the second United Nations High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) is approaching, it is the pleasure of International IDEA and the Swedish Development Forum (FUF) to invite you to a seminar on [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), IDEA Demokrati, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-07-03 Hur påverkas humanitärt arbete när stridande parter struntar i krigets lagar? Vi ser dagligen hur civila utgör måltavlor i krig och konflikter, helt i strid med krigets lagar. Miljontals människor lever i desperata och skrämmande situationer och samtidigt hamnar hjälparbetare i allt svårare situationer. Vi diskuterar [...] Röda Korset Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd
2017-07-03 The US and the UN – an on-and-off relationship of great matter to world peace Trump dismissed the UN early in his campaign. Now he proposes large scale budget cuts effecting peacekeeping operations in particular. At the same time the US uses the Security Council to take strong stands and [...] Folke Bernadotteakademin FN, Fred och säkerhet, USA
2017-07-03 Hur kan ledarskap för hållbarhet vända kris till framgång? Hur navigerar vi rätt i en osäker värld? Blir det svårare att nå FN:s hållbarhetsmål? Oavsett finanskris eller ”Trumpkris” så är ledarskapet avgörande och har samma utmaningar. Vad bör vi veta om ledarskap? Hur påverkas [...] Fortum Värme, Stockholm Environment Institute, Stockholms Universitet EU, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-07-02 Hur får vi fridfulla människor och en fredlig värld? Hur kan vi skapa inre frid som leder till yttre fred? Hur kan vi bemöta både dem vi gillar och ogillar med empati? Hur kan försvarbudgeten användas för att aktivt skapa fred? Varför alliansfrihet för [...] Enhet Demokrati, Fred och säkerhet
2017-06-08 Seminarium: Irak och Syrien efter IS – nya konfliktlinjer, nya möjligheter? Dagarna för Islamiska statens (IS) självutropade kalifat ser ut att vara räknade. I skrivande stund håller IS på att förlora Mosul i Irak, och inom kort är en offensiv mot terrorgruppens största fäste i Syrien, [...] Utrikespolitiska Institutet Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Syrien
2017-06-07 459 dagar kvar till valet- vilken framtid väljer en ung generation? Enligt Youthonomics Global index hyser unga i Uganda mest optimism inför framtiden. Längst ner på samma lista ligger flera av världens rikaste länder som USA, Japan och Tyskland. Hur ska vi förstå den tid vi lever [...] Global Utmaning Barn och unga, EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Klimat & miljö
2017-06-01 50 år av ockupation – vad blir nästa steg? Israels ockupation av de palestinska territorierna har i år pågått i 50 år och tvåstatslösningen kan ses befinna sig i fara. Växande bosättningar, blockader och diskriminering både i Israel och på de ockuperade territorierna försvårar [...] ABF Stockholm, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, Palestinagrupperna i Sverige, Re:Orient, Socialdemokrater för tro och solidaritet EU, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Sverige
2017-05-23 Población civil y producción social de la violencia: colaborar o resistir? Un seminario sobre el caso de Chile 1973-1990. Los estudios de la memoria sobre el periodo de la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) han solido centrarse en el análisis de los testimonios [...] Latinamerikanska institutet Chile, Fred och säkerhet
2017-05-30 Vägen mot ett kärnvapenförbud Seminariet syftar till att klarlägga och diskutera läget i förhandlingarna om ett kärnvapenförbud. Hur ser vägen mot ett kärnvapenförbud ut? Eva Walder, Sveriges nedrustningsambassadör, redogör för den svenska hållningen i förhandlingarna och Tarja Cronberg, ordförande för Finlands [...] ABF Stockholm, Nätverket för kärnvapennedrustning Finland, FN, Fred och säkerhet, Sverige
2017-05-17 Stockholm Internet Forum – SIF17 Årets tema är ”Access and Power” – tillgång till billig och säker uppkoppling spelar en avgörande roll i att ge makt åt de som annars inte kan göra sin röst hörd. Stockholm Internet Forum är [...] Stockholm Internet Forum "Bad governance", Civilsamhället, Diktaturer, Fred och säkerhet, Mediabevakning, Multilateralt samarbete, Öppenhet och transparens, Press- och yttrandefrihet
2017-06-07 Boksamtal: Den svenska vapenexporten I december förra året släpptes boken “Den svenska vapenexporten” i ett samarbete mellan Leopard förlag och Svenska Freds. Kom och lyssna på ett samtal mellan redaktör Olav Fumarola Unsgaard och bokens författare Linda Åkerström. Svenska Freds och skiljedomsföreningen Civilsamhället, Fred och säkerhet, Näringsliv, Sverige, Vapenhandel
2017-05-11 Burundis politiska kris I centralafrikanska republiken Burundi pågår grova människorättsbrott mot personer som påstås hota president Pierre Nkurunzizas styre. Burundis djupa kris började 2015 då presidenten tillkännagav att han skulle kandidera för en tredje period, vilket sågs som mycket [...] ABF Stockholm, Afrosvenskarnas Riksförbund, Nordiska Afrikainstitutet Burundi, Fred och säkerhet, Sviktande stater
2017-05-09 Sveriges nationella säkerhetsstrategi – Hur kan vi förverkligen den? Den nationella säkerhetsstrategin syftar till att belysa säkerhetsfrågor ur ett bredare perspektiv än tidigare. De omedelbara reaktionerna på dess innehåll har varit många medan djupare analyser än så länge lyst med sin frånvaro. En gemensam [...] Folk och Försvar, Mänsklig Säkerhet Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-27 En hållbar fred i Syrien – är den möjlig? Syrienkrigets konsekvenser har fått oöverskådliga konsekvenser för en hel befolkning. Hundratusentals människor har fått sätta livet till. Nästan fem miljoner människor har lämnat sitt hemland och ytterligare sex miljoner är internflyktingar. Även om terrorgruppen IS [...] Medelhavsmuseet, Utrikespolitiska Institutet Fred och säkerhet, Syrien
2017-04-27 Local peacebuilding – challenges and opportunities Peacebuilding is at a crossroads. While it is one of the most important instruments for addressing crisis and fragility, it is also persistently criticised. Chiefly the critique focuses on a past record where peacebuilding efforts [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Fred och säkerhet
2017-04-12 Terroristjakt på villovägar – Trump, är vi på väg mot en farligare värld? ”Muslim Ban”. Återinförd tortyr. Nysatsning på det ökända fånglägret Guantanamo Bay. Utspelen från president Donald Trump har duggat tätt. Det senaste förslaget är att terrorstämpla Muslimska brödraskapet, världens äldsta och största muslimska organisation. Allt har [...] ABF Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, USA
2017-03-14 How Can We Protect Peace? Sustaining Peace in a More Complex World The world community has learned to negotiate and sustain peace in many places. Also, sources of conflict are deep, varied and complex. How should we use the capacities that the world has? How can we [...] Utrikespolitiska Institutet FN, Fred och säkerhet
2017-03-17 North Corea and East Asian Security North Korea has been under United Nations’ sanctions since 2006 over its nuclear and ballistic missile tests. How do neighboring states, including Japan, view the current situation? Do any viable tools remain for affecting change [...] Utrikespolitiska Institutet Fred och säkerhet, Nordkorea
2017-03-09 Sveriges säkerhetshot och internationella försvarssamarbete Seminariet kommer att ta upp frågan om vilka säkerhetshot som riktas mot Sverige och hur dessa bör bemötas. Vilken roll har svenska försvaret respektive andra insatser genom internationellt samarbete och förtroende skapande åtgärder för gemensam [...] ABF Stockholm Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Nato, Sverige
2017-03-06 Kina och Trumps USA Hur kommer relationerna mellan dessa båda supermakter att utvecklas med Donald Trump som USA:s president? Tonfallet mellan ländernas ledare har skärpts efter det amerikanska presidentskiftet, och Kina provocerats av Trumps kontakter med Taiwan. På det [...] ABF Stockholm, Svensk-Kinesiska föreningen Fred och säkerhet, Handelspolitik, Kina, Klimat & miljö, USA
2017-03-14 Seminar 14/3: Africa in an uncertain global political environment The world is in turmoil. A number of important challenges are developing in our midst: political changes such as Brexit and a new administration in the US; conflicts such as the ones in Syria and [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Afrika, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-03-02 Svenska Afghanistaninsatsen: Tone Tingsgård presenterar slutsatser från regeringens utredning Tone Tingsgård har haft regeringens uppdrag att utreda den svenska militära insatsen i Afghanistan som pågått efter terrorattentaten i New York och Washington 11 september 2001. Efter det vände sig brittiska regeringen till den svenska [...] Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Fred och säkerhet
2017-02-23 FUF-fåtölj: Kvinnor vid förhandlingsbordet Ett flertal säkerhetsrådsresolutioner, med 1325 i spetsen, har pekat på behovet av att kvinnor deltar i fredsprocesser. Studier visar att kvinnors deltagande bidrar till hållbar fred. Trots detta är endast några få procent av världens [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet, Kvinnor, Resolution 1325
2017-01-30 Hur kan kärnvapen förbjudas? Sedan länge kräver internationella fredsrörelsen ett förbud mot kärnvapen, liksom kemiska vapen, biologiska vapen och antipersonella landminor är förbjudna i avtal. Den nya svenska regeringen har anslutit sig till förbudskravet. En stor del av världens [...] ABF Stockholm, Svenska Nätverket för Kärnvapennedrustning FN, Fred och säkerhet
2017-01-26 Nigeria – folkrikt land med bristande mänskliga rättigheter Förbundsrepubliken Nigeria är folkrikaste landet i Afrika, och det sjunde folkrikaste landet i världen. Nigeria blev självständigt från det brittiska kolonialväldet 1960. Landets ekonomi har varit snabbt växande med Afrikas största export av olja. Samtidigt [...] ABF Stockholm, Afrosvenskarnas Riksförbund Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Nigeria
2016-12-01 The Colombian Peace Process: Top-Down Peace Agreement and Bottom-Up Territorial Peacebuilding “After 52 years of armed conflict in Colombia and several attempts to reach a negotiated settlement, a peace agreement was reached between the Colombian Government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). Yet, when put [...] Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Colombia, Fred och säkerhet
2016-12-01 Förtroendeskapande och nedrustning – en utopi i dagens säkerhetspolitik? “Den europeiska säkerhetsordningen är hotad. Den folkrättsvidriga ryska annekteringen av Krim innebär en allvarlig försämring av det säkerhetspolitiska samarbetet i Europa. Konfrontationslinjen mellan Ryssland och NATO blir allt tydligare i Östersjöregionen. Avskräckning står i förgrunden [...] ABF EU, Fred och säkerhet
2016-12-08 Agenda 2030 – achieving sustainable development in a conflict-ridden world Sweden works both nationally and internationally to achieve the Global Goals for Sustainable Development. Not only government departments, public authorities and municipalities are engaged in the work, but also institutes and organizations, such as the peace research institute [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-11-24 The White Helmets in the Syrian Inferno Syria Civil Defence, also known as the White Helmets, consists of nearly 3.000 volunteers working as fire-fighters, search and rescue workers as well as medics in order to save civilians in the war-torn Syria. The [...] Utrikespolitiska Institutet Civilsamhället, Fred och säkerhet, Syrien
2016-11-25 Global Säkerhet 2016 Tillsammans med Hans-Christians Hagman, ämnesråd vid Utrikesdepartementet och en av Sveriges främsta säkerhetspolitiska kännare, och alumner från Försvars och Säkerhetsakademin samtalar vi kring svensk och internationell säkerhetspolitik. Folk och Försvar Fred och säkerhet
2016-12-08 Företags roll för en hållbar fred i Colombia Fred i Colombia förväntas innebära ökade utländska investeringar till landet och nya möjligheter för svenska företag att expandera. Samtidigt är utmaningarna och riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter stora. Företags agerande kommer att spela en [...] Colombiagruppen, Forum Syd Colombia, Fred och säkerhet
2016-11-19 Mänskliga Rättighetsdagarna: Militarism from a feminist perspective What is militarism? How is it related to human rights? Professor Cynthia Enloe, American professor of Political Science at Clark University, has done research about militarism from a feminist perspective for about 50 years. Why [...] Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), MR-dagarna Fred och säkerhet, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-11-19 Afghanistan som del av en regional konflikt Konflikten i Afghanistan är inte bara en inhemsk konflikt mellan regeringen, Taliban och andra inblandade grupper. Den pågående konflikten är i hög grad också en följd av de komplicerade relationerna mellan länderna i regionen. Ann [...] Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Fred och säkerhet
2016-11-15 Krig och fred i delade städer Utrikespolitiska institutets (UI) program Global Politik och Säkerhet bjuder in till ett seminarium som diskuterar den nya forskningen om ”urbant fredsbyggande”. I allt högre grad tycks krig och konflikt vara urbana fenomen. Det är i [...] Utrikespolitiska Institutet Bosnien-Hercegovina, Fred och säkerhet, Israel, Kenya, Urbanisering / hållbara städer
2016-11-09 Small Arms Control in the light of Agenda 2030 Individuell Människohjälp, Swedish Development Partner and the Parliamentary Forum on Small Arm: Armed violence is one of the major obstacles for sustainable development. A new opportunity to fight the spread of illegal arms flow has presented itself with [...] Individuell Människohjälp (IM), Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Vapenhandel
2016-10-27 Who deals with the security aspects of climate change? As COP22 is approaching, climate change is acknowledged as one of the most critical development challenges of our time, posing an even existential threat to the world as we know it. To what extent will security [...] Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22)
2016-10-27 Colombia, freden och jobben – vad händer nu? Hela världen bevakar just nu med spänning fredsprocessen i Colombia och president Juan Manuel Santos har för sitt arbete tilldelats Nobels fredspris. Men när folket nyligen röstade nej blev besvikelsen stor. Varför gick det som det [...] Union to union Colombia, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2016-10-20 Israel utan Palestina – Samtal med Anders Persson om dagens Israel Dagens Israel är till synes starkare än någonsin tidigare (militärt, ekonomiskt och diplomatiskt), samtidigt som palestinierna är till synes svagare än på mycket länge, med intern splittring, åldrande ledarskap och svagt internationellt stöd. Netanyahus regering [...] ABF Stockholm Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-10-12 Uppsatslunch: Tema Kvinnor, Fred och Säkerhet Operation 1325 bjuder in till uppsatslunch för alla studenter som skriver uppsatser relaterade till FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Studenten är välkommen oavsett hur långt hen kommit i  planeringen, forskandet, skrivandet och sökandet. Det här [...] operation 1325 Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2016-09-16 Medling för fred Välkommen till ett seminarium om medling som verktyg för fred, om Sveriges ambitioner och kvinnors meningsfulla deltagande i fredsprocesser. Deltagare: Sven-Eric Söder, generaldirektör FBA; Ulrika Modéer, statssekreterare Utrikesdepartementet; Birgitta Holst Alani, medlem i det svenska medlingsnätverket för kvinnor och [...] Folke Bernadotteakademin Fred och säkerhet, Kvinnor, Resolution 1325
2016-10-24 FUF-fåtölj: Resolution 1325 & internationellt försvarsarbete FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs år 2000. Detta var första gången medlemsstaterna agerade för att inkludera ett genusperspektiv i alla delar av fredsarbetet. Resolutionen antogs eftersom civila blivit mer och [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2016-10-05 Varför avstod Sverige kärnvapen? Varför har vissa stater skaffat kärnvapen medan andra avstått? Thomas Jonter diskuterar Sveriges kärnvapenplaner under kalla kriget baserat på sin nyligen publicerade bok ”The Key to Nuclear Restraint: The Swedish Plans to Acquire Nuclear weapons [...] ABF Stockholm, Svenska Nätverket för Kärnvapennedrustning Fred och säkerhet, Sverige, Vapenhandel
2016-10-12 Utveckling, migration och säkerhet – vad händer inom EU? Välkommen till ett seminariun som syftar till att beskriva hur prioriteringar i EU:s migrations- och säkerhetspolitik påverkar EU:s arbete för mänskliga rättigheter och människor som lever i fattigdom. Seminariet ger även en överblick av vilka [...] Fores Civilsamhället, EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2016-09-27 Colombia’s peace agreement: Challenges ahead After more than four years of negotiation the Colombian government will sign on September 26th a peace agreement with the Guerilla group FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Citizens will validate this agreement through a [...] Latinamerikainstitutet Colombia, Fred och säkerhet
2016-07-07 Sjukvård i skottlinjen – hur återfår vi respekten för krigets lagar? Röda Korset, Läkare Utan Gränser och Svenska Afghanistankommittén har alla förlorat patienter och personal i attacker som har haft stora konsekvenser för människors möjlighet att söka vård. Direkta angrepp mot sjukvården i väpnade konflikter är [...] Läkare Utan Gränser, Röda Korset, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Sjukvård
2016-07-10 Feministisk syn på global hälsa, väpnade konflikter och fredsarbete Trots att kvinnohälsa är den första indikatorn för barns utveckling, utbildningsnivå och överlevnad så finns inga beslut på att en viss del av pengarna inom utvecklingssamarbeten ska användas till insatser som direkt främjar detta. Det [...] Feministiskt Initiativ Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa
2016-07-04 Countering ISIL and terrorism in Europe – trends, challenges and effective countermeasures What are new operational trends and insights? What are the challenges in countering ISIL and violent extremism? What repressive and preventative measures are needed? Medverkande: Raffaelo Pantucci, Royal United Services Institute, UK; Magnus Ranstorp, Swedish Defence University och [...] Försvarshögskolan Europa, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS)
2016-07-05 Sverige, Östersjön och Baltikum – vad händer med säkerheten i vårt närområde? Säkerhetsläget runt Östersjön har försämrats. Vilka utmaningar ställs försvarsmakt och civilsamhälle inför? Hur påverkas demokratin och mänskliga rättigheter i vårt närområde? Hur resoneras det på den baltiska sidan av Östersjön och vilka åtgärder krävs för [...] FOI Totalförsvarets forskningsinstitut Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Östeuropa, Sverige
2016-07-05 Försvarsforskning – en förutsättning för svensk säkerhet? Försvarsforskning har direkt påverkan på svensk försvarsförmåga. För att Sverige ska kunna möta framtidens hot måste försvarsforskningen vara en del i en sammanhållen kedja som bidrar till uppbyggnaden av den operativa förmågan. Vilken roll spelar [...] Forskning och innovation, Fred och säkerhet
2016-07-07 Strategiska utsikter för Europa i ett turbulent närområde Europas närområde ter sig alltmer osäkert. Konflikter, krig och auktoritära tendenser karaktäriserar såväl den östra som västra flanken. Effekterna inom Europa har varit tydliga med migrationskrisen som det mest pressande exemplet. Samtidigt är européernas vilja [...] Utrikespolitiska Institutet EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet
2016-07-05 Finns det ett hot mot Sveriges säkerhet i flyktingkrisens spår? Fler än 160 000 människor sökte asyl i Sverige förra året – många från konflikthärdar där politiskt våld och övergrepp mot civila hör till vardagen. Finns det en risk att det politiska våldet följer med [...] Migrationsverket Flykt och migration, Fred och säkerhet, Sverige
2016-07-04 Ickevåldets vägar – fred i terrorns tid Ickvåld i terrorns skugga är titeln på en bok som släpps i september, där olika skribenter ger sin syn på pacifismens och ickevåldets betydelse i den värld vi lever idag. Skribenter till boken är: Isak Svensson- [...] Bilda Studieförbund, Kristna Fredsrörelsen Forskning och innovation, Fred och säkerhet
2016-07-04 Är freden i Östasien hotad? Ett mycket stort forskningsprojekt “The East Asian Peace Program” vid Uppsala Universitet avslutas i år. I takt med Kinas allt starkare ställning har gränskonflikterna med grannarna runt sydkinesiska sjön eskalerat. Bland annat Vietnam och Filippinerna [...] Fred och säkerhet, Kina, USA
2016-07-04 Så kan Sverige bidra till hållbar fred Många länder har gått från konflikt till fred i form av frånvaro av väpnad konflikt. Inte lika många har gått vidare till hållbar fred. Östasien till exempel är ett område med en lång och blodig [...] Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet Forskning och innovation, Fred och säkerhet, Partipolitik
2016-07-06 Försvarsmaktens roll i samhället Hur ser det förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa ut och vilka är dess konsekvenser för Sverige och för det svenska försvaret? Hur ser försvarsmaktens förankring och roll ut i det svenska samhället? Vilken är innebörden [...] Försvarsmakten Europa, Fred och säkerhet
2016-07-06 Kärnvapennedrustning genom avtal – problem och möjligheter Internationella övervakningsprogrammet för kärnvapentest beskrivs. Bakgrunden till Iran-avtalet 2015 om landets kärnenergiprogram presenteras. Sverige har lång tradition att verka för kärnvapennedrustning, men hur ser Sveriges roll ut idag? Panelen ger en uppdatering på den globala [...] Svenska Läkare mot Kärnvapen, Svenska Läkare mot Kärnvapens Vetenskapliga Råd, Uppsala Universitet Fred och säkerhet, Sverige
2016-07-05 Mali – säkerhet och utveckling i praktiken Hur skapar vi hållbar fred i Mali? I detta syfte verkar Sverige både civilt och militärt i landet, med insatser för både säkerhet och utveckling. Men hur ser relationen ut mellan civila och militära insatser [...] Folk och Försvar, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Utrikespolitiska Förbundet Fred och säkerhet, Mali, Militärt bistånd
2016-07-06 Kärnvapenhot mot Sverige – en realitet! Ryssland övade anfall med kärnvapen mot mål i Sverige långfredagsnatten 2013. Frågan ställs om vi ser en framväxande ny roll för kärnvapen i vårt närområde. Kort sagt, kan kärnvapen vara en de factodel av en [...] Försvarspolitisk Arena Fred och säkerhet, Ryssland, Sverige
2016-07-05 25 Years After Europe’s Unification – Values and Security at Risk? About 25 years ago, the Communist dictatorships, in what then was called Eastern Europe, collapsed. The new democracies became members of the EU and NATO in order to anchor their national security and identity in [...] Bilda Studieförbund, Kulturtidskriften Signum, Newmaninstitutet EU, Fred och säkerhet
2016-07-05 Vägen framåt: Sverige och FN Den 28 juni valde FN:s generalförsamling en ny medlem till FN:s säkerhetsråd, Sverige. De två konkurrenterna, Italien och Nederländerna, kom överens om att dela på den andra platsen och ta ett år vardera. Som medlem i [...] FN-förbundet FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-07-04 Nato – hjälpare eller stjälpare? Den säkerhetspolitiska debatten handlar i botten om hur fred och säkerhet skapas och upprätthålls, och vilken roll Sverige ska spela i världen. Bör Sverige ansluta sig till Nato eller fortsätta vara neutralt med fokus på [...] Forskningsrådet för hållbar utveckling (Formas), Forte, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet Fred och säkerhet, Nato, Utrikesdepartementet
2016-07-04 No. Russia can’t isolate the Baltics. The Baltic Sea region is facing serious geopolitical challenges. The prospect of maintaining peace and building prosperity could be at risk. Russia has been introducing a new weapon system in Kaliningrad, creating access denial for [...] Swedbank, The Baltic Network of the Swedish Parliament Fred och säkerhet, Ryssland
2016-07-04 Nordens försvar och Ryssland Rysslands agerade i vårt närområde har lett till ökad militär närvaro kring Östersjön och intensifierat det nordiska samarbetet på säkerhetsområdet. För en ökad rysk militär aktivitet de nordiska länderna närmare varandra? Rysslands agerande i vårt närområde, [...] Norden i fokus Fred och säkerhet
2016-07-04 Framtida försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten – svenskt och finskt perspektiv Samarbeten är en viktig del av ett lands försvars- och säkerhetspolitik och under året pågår utredningar på ämnet både i Sverige och i Finland. Vilka är slutsatserna? Vilka visioner finns? Vilken relation ska Sverige och [...] Folk och Försvar Fred och säkerhet
2016-07-04 Security challenges in the Baltic Region During the cold war there were a lot of activities in the Baltic region. Now the military activities have escalated again around the Baltic Sea. How shall we meet the challenges to peace and security?   Medverkande: Peter [...] Försvarspolitisk Arena Fred och säkerhet
2016-07-04 Ett nytt sätt att förstå cyberhotet Hur ska man förhålla sig till cyberhotet? Och riskerar det att stå i vägen för organisationers digitala transformation? PwC har därför nöjet att bjuda in till ett seminarium där vi tillsammans med Diana Janse, utrikespolitisk rådgivare [...] PwC Fred och säkerhet
2016-07-06 Energin, Östersjön och säkerhetspolitiken Energiförsörjning och säkerhetspolitik är nära sammanlänkande. Frågan är hur den politiska geografin påverkar formerna för utveckling av energisamarbetet i Östersjöområdet? Den nordiska energiintegreringen visar på hur en europeisk energiunion kan formas, vilket blir allt viktigare i [...] Global Utmaning Fred och säkerhet
2016-07-06 Hur stoppar vi terrorn? Ligger Sverige efter i arbetet med att stoppa rekryteringen till våldsbejakande islamistiska grupper? Finns det olika sätt att förebygga radikalisering? Kan forskningen bidra och på vilket sätt i det långsiktiga arbetet mot terrorism? Medverkande: Markus Holdo, forskare, [...] Lunds Universitet Forskning och innovation, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS)
2016-07-06 Dialog i brinnande konflikt – funkar det? Dialog är alltid eftersträvansvärt. Men fungerar det i en konflikt cementerad sedan generationer? Via kyrkornas följeslagarprogram har 100-tals svenskar funnits på marken mitt i Israel-Palestina-konflikten. Till vilken nytta och i vems intressen, egentligen? Vilka erfarenheter [...] Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten
2016-07-06 Still a future: Syria moving forward despite uncertainty Går det att tänka konstruktivt när allt är osäkert? I ett samtal med akademiker på flykt talar vi om hur man hjälpa att lägga grunden för bättre framtider, i Europa och i Mellanöstern. För alla som [...] Lunds Universitet Europa, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Syrien
2016-07-06 Ledarskap för fred Dagens fredsinsatser möter alltmer komplexa hot, mandaten är omfattande och arbetet för fred, säkerhet och utveckling är beroende av robust ledarskap. Vad krävs av en ledare för att fredsinsatser ska bli effektiva och nå resultat? [...] Folke Bernadotteakademin FN, Fred och säkerhet, Utbildning
2016-07-06 Västsahara – Afrikas sista koloni “Enligt FN är Västsahara ett icke-självstyrande område som genom folkomröstning ska besluta om sin framtid, något som inte genomförts. I det ockuperade Västsahara finns det enda FN-mandatet i modern tid som inte får övervaka brott [...] Emmaus, Olof Palme International Center EU, FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2016-07-06 Israel och Palestina – vem tar ansvar för folkrätten? Ett samtal om hur folkrätten efterlevs och inskärps folkrätten i Israel-Palestinakonflikten. Vilket ansvar har omvärlden och hur kan civilbefolkningens rättigheter stärkas? Utökad beskrivning av samhällsfrågan Situationen på Västbanken har förvärrats med tvångsförflyttningar, rekord i husrivningar och förstörelse [...] Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda Civilsamhället, Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter
2016-07-06 Konflikt och utveckling – så arbetar två fredsexperter i Palestina och Colombia “FBA stöttar fredsprocesser och fredsbyggande från Colombia till Afghanistan. Lyssna till ett samtal med Stefan Åström och Johan Berggren om hur det dagliga arbetet för fred i några av världens mest svårlösta konflikter går till. [...] Folke Bernadotteakademin, Utrikespolitiska föreningen Colombia, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-07-06 Våra grannars grannar: Iran och mellanösterns politiska utveckling I juli 2015 slöts ett avtal som reglerar Irans kärnteknikanvändning. Inrikespolitiskt har avtalet varit en framgång för president Rouhani men regionalt har spänningarna snarare skärpts med Saudiarabien. I USA har Kongressen och en del presidentkandidater [...] Lunds Universitet Fred och säkerhet, Iran, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, USA
2016-07-08 Politikens flykt undan ansvar – flyktingar, militarisering, nationalism, mänsklig säkerhet Sambandet mellan militarisering och människor på flykt påtalas sällan. På samma sätt är militariserad säkerhet, genom befästa nationella gränser, en hörnsten i den nationalistiska ideologin. Konsekvenserna är idag 60 miljoner människor på flykt, stängda gränser [...] Feministiskt Initiativ Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sviktande stater
2016-07-08 Den transatlantiska länken och säkerhetspolitisk utveckling i Europa Under 2016 äger två viktiga politiska händelser rum i västvärlden: det amerikanska presidentvalet och den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap. Samtidigt har den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa och närområdet blivit brännande het på grund av Rysslands [...] Statsvetenskapliga förbundet EU, Fred och säkerhet, Nato, Storbritannien, USA
2016-07-07 EU:s framtid i en föränderlig omvärld En föränderlig värld leder ständigt till nya utmaningar – ekonomiska, sociala, miljömässiga och säkerhetspolitiska. Och många av dem kräver lösningar på EU-nivå. Hur kommer de att påverka EU-samarbetet? Ett samtal om de frågor som kommer [...] Europeiska Kommissionen EU, Fred och säkerhet, Handelspolitik, Klimat & miljö
2016-05-31 FUF-fåtölj: Dialog & medling för att förebygga konflikt Antalet konflikter i världen ökar och är nu det högsta sedan millennieskiftet. Inte sedan kalla krigets slut har så många människor dött i krig, och aldrig någonsin tidigare har så många varit på flykt från [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Demokrati, Fred och säkerhet
2016-05-30 Global Health in Conflict, Poverty and Fragility – Achieving the 2030 Agenda How can we ensure that fragile and conflict-affected states are not left behind? In relation to achieving the Millennium Development Goals (MDGs), significant progress has been made in addressing some of the world’s most important challenges. One billion [...] Global Utmaning FN, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Post-15
2016-05-02 Iran, hot eller hopp? Iran spelar en viktig säkerhetspolitisk roll i regionen, och landet söker värna sina politiska och ibland religiöst motiverade intressen i Syrienkriget. Iran är också en viktig aktör i konflikterna i Irak samtidigt som den infekterade [...] Utrikespolitiska Institutet Fred och säkerhet, Governance, Iran
2016-05-02 Fredssamtal: Verktyg för säkerhet och utveckling Genom dialog och medling kan man förhindra att våldsamheter bryter ut, att våld eskalerar och att våld återuppstår. Men hur går det till? Vilka aspekter måste tas hänsyn till i förhandlingar och dialog? Varför har det [...] Folk och Försvar, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet, Governance
2016-04-18 From Afghanistan to Colombia – Options for Action in Promoting Peace Preventing conflicts, handling crises and armed conflicts and eventually establishing peace is best done if based on a solid conflict analysis. A conflict analysis is essentially a map in 1:100 000 including all actors, their [...] Utrikespolitiska föreningen Afghanistan, Colombia, Fred och säkerhet
2016-04-27 Fåtölj 27/4: Från konflikt till statsuppbyggnad Det globala utvecklingsmålet nummer 16 strävar efter att skapa fredliga och inkluderande samhällen, rättvisa för alla, och efter att bygga effektiva institutioner för att uppnå en hållbar utveckling För att en rättsstat ska kunna agera effektivt [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Governance, Mänskliga rättigheter, Sviktande stater
2016-04-04 Svenska Afghanistaninsatsen Efter 11 september 2001 beslutade svenska regeringen om en kortvarig svensk fredsbevarande insats i Afghanistan som sedan utökats och från 2007-2008 blivit krigförande. Tidigare riksdagsledamoten och medlemmen i försvarsutskottet Tone Tingsgård har fått regeringens uppdrag att utreda [...] ABF Stockholm, Forum Eurasien, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Fred och säkerhet
2016-03-08 Den folkliga kampen för demokrati i Burkina Faso Samtal med Sten Hagberg och Beatrice Kindembe Terroristattacken 15 januari i Burkina Faso beskrevs i internationella medier som ett angrepp på ”västerländska mål”, men både civilbefolkning och personer som inte hade sin hemvist i landet dödades. Attacken som [...] ABF Stockholm, Afrosvenskarnas Riksförbund Burkina Faso, Demokrati, Fred och säkerhet
2016-03-02 Hur stärker vi kontakten med ryssar? Sveriges Radio har beslutat att stänga ner sina nyhetssändningar på ryska. Fel inriktning och litet intresse, lyder argumenten. Men hur ska Sverige bäst hålla kontakten med de många ryssar som önskar hålla vägar öppna för [...] ABF Stockholm, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Östgruppen, Palmecenter, Swedish International Liberal Centre (SILC) Fred och säkerhet, Mediabevakning, Ryssland
2016-03-07 Preventing and Responding to Radicalisation in Africa – A Development Approach “Violent extremism represents a growing threat to Africa’s hard-won development gains and poses a significant challenge to the achievement of the Global Goals. In this seminar, Ozonnia Ojielo, UNDP Regional Cluster Director, Governance and Peacebuilding in Africa and Mohamed Yahya, Regional Programme [...] Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Afrika, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-02-24 “Lärdomar från Afghanistan” “Omkring 9000 svenska män och kvinnor har tjänstgjort inom ramen för den svenska militära insatsen, svensk polis har utbildat afghanska poliser och en svensk ambassad har öppnats i Kabul, bland annat. Kostnaden för den svenska [...] Folk och Försvar Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd
2016-02-22 “Seminarium 22/2: Irans vägval” “Det är ett förändrat Iran som går till val i slutet av februari. Kärnenergiavtalet, lyfta sanktioner och upptinade relationer med USA innebär att landet åter börjat släppas ut från sin diplomatiska isolering. Samtidigt ökar nu [...] ABF Stockholm, Palmecenter Demokrati, Fred och säkerhet, Iran, Mänskliga rättigheter, USA
2016-02-11 “Säkerhetspolitiskt vägval: Nato eller fortsatt alliansfrihet?” “Sveriges relation till Nato har blivit en allt hetare fråga utifrån det skärpta säkerhetsläget, men också då flera partier svängt i frågan. Ta del av denna högaktuella debatt. Panelen består av: Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson (C) Lena Asplund, ledamot [...] ABF Stockholm Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik
2016-02-11 “Transitional justice and the conflict in Syria” “The armed conflict in Syria, ongoing for nearly five years now, has devastated the lives of people living in the country and profoundly highlighted the impact of armed conflict on international peace and security. With [...] The International Law Centre, the International Legal Assistance Consortium and the Swedish Network for Transition Justice Fred och säkerhet, Syrien
2016-02-04 #filmtorsdag – militarism fokus Colombia “Film om Colombia och diskussion. Manuel är 9 år och drömmer om att bli målvakt. Han spelar fotboll varje dag och hans önskan verkar kunna gå i uppfyllelse när han får en ny boll av [...] PeaceWorks Colombia, Fred och säkerhet
2016-02-02 Swedish solidarity and security in a world of crisis? – with Björn von Sydow “We are facing a tremendous and fast change of the society as we know it. War in Ukraine, refugee crisis, terrorism, and climate change are challenging our surroundings. But who sets the agenda for today’s [...] Utrikespolitiska Förbundet Fred och säkerhet
2016-01-21 Security in the Mediterranean: What role for the EU? Civil war, transnational terrorism and unregulated migration have turned the Mediterranean region into a hotspot calling for increased European action both in terms of diplomacy and security-building. What tools and assets can the EU deploy [...] Utrikespolitiska Institutet Europa, Flykt och migration, Fred och säkerhet
2016-01-20 Seminarium och mingel – fokus demokratiutveckling i Palestina och på Västra Balkan “Under hösten 2015 har Palmecentrets fyra praktikanter befunnit sig i Palestina, Albanien och Kosovo för att lära sig mer om länderna, dess utveckling och Palmecentrets arbete i de olika regionerna. Palestina har i flera decennier ockuperats [...] Palmecenter Albanien, Fred och säkerhet, Korruption, Kosovo, Palestina
2016-01-12 Vart är Turkiet på väg? Under 2015 har två parlamentsval hållits i Turkiet. I det första valet lyckades inte regeringspartiet AKP få egen majoritet och det kurdiska partiet HDP valdes in med cirka 13 procent av rösterna. I det andra [...] ABF Stockholm, Forum Eurasien, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Turkiet
2016-01-09 “Seminarium: Syrien – är freden möjlig?” “Inbördeskriget i Syrien, som har pågått i fem år, är den största humanitära katastrofen i världen sedan andra världskriget. 250 000 människor har dött, 1 miljon har skadats, 4 miljoner har flytt utomlands och minst [...] ABF Stockholm, Palmecenter Flykt och migration, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Syrien
2015-12-14 IS och terrorn Vad är egentligen den politiska och religiösa innebörden av IS/Daesh? Går det att få slut på kriget i Syrien? Sprider sig den militanta islamismen runt om i världen och varför lockas många unga män och kvinnor av [...] ABF Stockholm Fred och säkerhet, Syrien
2015-12-07 Fördjupningssamtal: Conflict, Natural Resources and Food Security – focus: the African and European Unions Food insecurity affects over 1 billion people worldwide. People in countries suffering from poverty, unequal distribution of resources and conflicts are particularly vulnerable. While Africa holds the potential to become a major food basket for [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Afrika, Fred och säkerhet, Jordbruk, Klimat & miljö
2015-11-16 “Forced migration – challenges, politics and humanitarian Actions” “What are the crises behind human displacement today, and what are potential future trends? How and why did people migrate historically? This session will open Global Week with basic information about the drivers of forced migration [...] Amnesty, Arena Idé, Sida Flykt och migration, Fred och säkerhet
2015-11-16 “The people that migrate and the migration industry” “Runt migrationsström-marna världen över har en hel industri vuxit upp. Denna har kunnat utvecklas efter att regeringar ändrat syn på migration; från en fråga om mänskliga rättig-heter till en säkerhetsfråga. Hur ser industrin ut? Och [...] Göteborgs Universitet, Nordiska Afrikainstitutet Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2015-11-13 Conflict, Natural Resources and Food Security People in countries suffering from poverty, unequal distribution of resources and conflicts are particularly vulnerable to low food security. Population growth, climate change, reduced freshwater resources and crop losses are examples of challenges for food [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Fred och säkerhet, Hållbar utveckling
2015-10-28 Vad händer i Syrien? Vladislav Savic, tidigare radiokorrespondent i området, ger en bakgrund och en nulägesbeskrivning av konflikten, av situationen i grannländerna, av stormakternas intressen i området och vad det kan betyda för framtiden. Ådalens Afrikagrupp Fred och säkerhet, Syrien
2015-10-23 Diplomatins realiteter: Sven Hirdman om utrikespolitikens oskiljaktiga följeslagare Utrikespolitiska institutet, UI, bjuder in till samtal om diplomatins utmaningar och möjligheter. I sin bok ”Ryssland och svensk säkerhetspolitik” skriver Sven Hirdman om erfarenheter och insikter från sina 50 år i utrikespolitisk tjänst. Hirdman beskriver bland annat [...] Utrikespolitiska Institutet Fred och säkerhet
2015-10-15 Agenda 2030: Linking development to peace, justice and strong institutions – What can we learn from the Colombian peace process? A historic new development agenda – the Global Goals for Sustainable Development – has just been adopted by the 193 Member States of the United Nations. The new agenda recognizes the links between development and [...] Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Colombia, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-09-23 Att förebygga konflikter och bygga fred – erfarenheter och framtida utmaningar Antalet konflikter i världen ökar. Inte sedan kalla krigets slut har så många människor dött i krig, och antalet väpnade konflikter är det högsta på femton år. Att förebygga konflikter innan de bryter ut räddar [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) AU, Fred och säkerhet, Sviktande stater
2015-09-01 Frukost för fred IKFFs internationella handläggare Tove Ivergård berättar om samarbetet med systersektioner i Nigeria, DR Kongo och Kamerun. Temat är deras arbete för fred och kvinnors rättigheter i konfliktområden. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) Fred och säkerhet, Kvinnor
2015-09-10 Gender, peace and security – Resolution 1325: achievements and priorities ahead 15 years after the adoption of the UN Security Council resolution 1325, it is no longer disputed that gender equality and women’s rights are essential factors in order to reach sustainable peace. Sida is a [...] Sida Fred och säkerhet, Resolution 1325
2015-06-30 Verka för fred i Mali – utmaningar och vägar till lösning Bristen på fred och säkerhet i Mali är ett stort hinder för ekonomisk, social och mänsklig utveckling i landet. Vägen mot hållbar fred och utveckling kräver medverkan av konfliktens alla interna och externa parter, lokalbefolkningen, [...] Utrikespolitiska Förbundet Fred och säkerhet, Mali
2015-06-29 Moderna martyrer – där kristna utrotningshotas Islamiska staten fortsätter att breda ut sig i Mellanöstern och i början av mars svor Boko Haram i Nigeria trohet till terrorgruppen. Samtidigt fördrivs kristna och andra minoriteter från sina historiska hemländer. Vad motiverar förföljelsen [...] Open Doors Sverige, Svenska Evangeliska Alliansen Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Nigeria, Syrien
2015-06-29 Våld i Guds namn – hur kan vi bemöta och förebygga religiöst motiverat våld? Boko Haram, Islamiska Staten, Herrens befrielsearmé – det kan verka som om de religiösa dimensionerna i dagens väpnade konflikter är starkare än någonsin. Men är det verkligen så? Hur ser det religiöst motiverade våldet ut [...] Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Nigeria, Syrien
2015-06-30 Hur nära Nato kan man gå? I maj inleddes den omfattande Natoflygövningen Arctic Challenge Exercise som Sverige deltog i och stod som delvärd för. Finns det en gräns för hur nära Nato Sverige kan gå utan att förlora den militära alliansfriheten [...] Fredens Hus, Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda, Svenska Freds och skiljedomsföreningen Fred och säkerhet, Nato
2015-06-30 Time to talk to the terrorist? Indisputably the world is facing new types of conflicts. After the cold war, state-to-state conflicts were transformed into intrastate conflicts, and today, the international community is witnessing new and complex conflict structures. Traditional frontlines have [...] Folke Bernadotteakademin Fred och säkerhet
2015-07-01 Mali – en säkerhetspolitisk lägesbild Sedan våren 2015 verkar ett svenskt underrättelseförband i Mali. I juli 2012 konstaterade FN:s säkerhetsråd att situationen i Mali utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet. Hur är situationen i Mali idag och hur [...] Folk och Försvar, Nordiska Afrikainstitutet Fred och säkerhet, Mali
2015-07-01 Peacekeeping in the future The nature of conflict is changing, becoming ever more complex and unpredictable. Civil conflicts have nearly tripled in recent years, transnational organized crime has emerged as a major stress factor on the global scene, and [...] Folke Bernadotteakademin Fred och säkerhet
2015-07-02 Hur hanterar vi den ökade migrationen som följer av alla konflikter i EU:s närområde? Kriser och konflikter i EU:s närområde i Nordafrika och Mellanöstern orsakar politisk instabilitet och ekonomisk tillbakagång i många länder samt ökade migrationsströmmar. Hur kan EU förbättra situationen för både de människor som är på flykt [...] Europeiska Kommissionen Asylrätt, EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet
2015-07-02 Svensk säkerhetspolitik bidrar till krig “Tre teman kommer att tas upp: Svenskt territorium upplåts för militära övningar och tester av vapen. Svensk militär deltar i krig. Svensk vapenexport.” Medverkande:  Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred. Stina Oscarson, regissör fri skribent. Maj Britt Theorin. [...] Kvinnor för fred Afghanistan, Fred och säkerhet, Irak, Libyen, Vapenhandel
2015-07-02 Bidrar svenska vapen till säkerhet i världen? “Svensk försvarsexport har varit mycket omdebatterad den senaste tiden med ett ändrat omvärldsläge, ökat fokus på försvarsfrågor och KEX-utredningen som snart presenteras. Vilken roll har egentligen den svenska försvarsexporten i världen? Hur bidrar den till [...] Försvarsexportmyndigheten Fred och säkerhet, Vapenhandel
2015-07-02 Kopplingen mellan IS och Boko Haram – bristande internationell respons “Den militanta islamistorganisationen Boko Harams uttalade lojalitet till IS under våren har resulterat i en våg av spekulationer. Vad innebär de tätare banden mellan de båda islamistgrupperna? Hur kan en till synes handfallen omvärld agera [...] Folk och Försvar, Utrikespolitiska Institutet Fred och säkerhet, Irak, Nigeria, Syrien
2015-07-02 Humanitära aspekter av kärnvapen “Vilka är de humanitära aspekterna, baserade på vetenskap? Vad händer med klimatet efter ett regionalt kärnvapenkrig och vad det kan få för medicinska konsekvenser? Vad blev resultatet av översiktskonferensen av icke-spridningsavtalet och vilken roll bör [...] Svenska Läkare mot Kärnvapen, Uppsala Universitet Fred och säkerhet, Hälsa, Klimat & miljö
2015-07-02 No peace without women – perspectives on peace from Afghanistan and Colombia How to avoid that women’s human rights simply become a pawn in the game? Research show that women’s participation in peace negotiations is essential. Experiences from Afghanistan and Colombia. Medverkande:  Anna-Karin Johansson, Svenska Afghanistankommittén. Marina Gallego, Ruta [...] Colombiagruppen, Svenska Afghanistankommittén (SAK), Svenska Kyrkan Afghanistan, Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor
2015-07-02 En feministisk utvecklingspolitik i kriser “En feministisk utvecklingspolitik ska bidra till att skapa långsiktig utveckling med demokrati, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning som ledord. Men när kriser blossar upp, är risken stor att klyftan blir djup mellan den akuta nödhjälpen och [...] Kvinna till kvinna Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2015-06-29 FN:s säkerhetsråd Med en svensk kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd ställer vi oss frågan om vilken funktion säkerhetsrådet kan ses ha i den internationella arenan? Är en institution som ger en vetorätt fortfarande lämplig? Och [...] Svenska FN-Förbundet, Utrikespolitiska Förbundet FN, Fred och säkerhet
2015-06-29 Att skapa säkerhet för alla – feministisk säkerhetspolitik Regeringen deklarerade i höstas att Sverige skall föra en feministisk utrikespolitik. Men vad innebär detta för det säkerhetspolitiska fältet i stort? Vilka verktyg för fred och säkerhet erbjuder en feministisk säkerhetspolitik och varför behövs detta [...] Folk och Försvar Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet
2015-06-29 Global Bar Debatt: Säkerhetsrådet nästa? Sverige kampanjar för en plats i FN:s säkerhetsråd, men når vi målet? Vilka frågor vill Sverige driva och kommer den starka profileringen kring feminism, Saudiarabien och Palestina och andra frågor att vara en fördel – [...] Global Bar FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Palestina, Saudiarabien
2015-06-29 Somalia, Mali och sedan..? Vem ska skapa fred i framtidens Afrika? Religiös extremism, organiserad brottslighet, lokala konflikter, social oro, risk för ebola-liknande pandemier. Att arbeta för fred och säkerhet i Afrika är komplicerat, men det går att se mönster och identifiera framtida hot. En central frågeställning [...] Försvarshögskolan, Nordiska Afrikainstitutet Afrika, Fred och säkerhet, Mali, Somalia
2015-05-27 Women, Peace & Disarmament For over a century, women have organized themselves in support of peace and disarmament. However, both in civil society operations as well as more formal peace negotiations a lack of female representation is prevalent. On [...] Institute for Security and Development Policy Fred och säkerhet, Kvinnor
2015-05-11 Lanseringsseminarium för “Mänsklig Säkerhet” “Vi tänker markera starten genom en samling i seminarieform. Bakgrunden till initiativet presenteras och vi får lyssna till ett antal korta och tankeväckande presentationer om rrhetspolitiska problem och lösningar. Det blir givetvis möjlighet till diskussion [...] Mänsklig Säkerhet Fred och säkerhet
2015-04-16 Seminarium inför ickespridningsavtalets översynskonferens Hur kan Sverige främja kärnvapennedrustning och ett framgångsrikt resultat från 2015 års översynskonferens om NPT (ickespridningsavtalet)? Det är fokus för ett seminarium med utrikesminister Margot Wallström som anordnas på Utrikespolitiska institutet den 16 april. Palmecenter, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Svenska Nätverket för Kärnvapennedrustning, Utrikesdepartementet, Utrikespolitiska Institutet Fred och säkerhet
2015-05-07 Förebyggande och fredsbyggande: Vägval för Sverige Lars Ingelstam, professor emeritus, Teknik och social förändring Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna Bea Schönning, student i freds- och konfliktkunskap Värdar och samtalsledare: Anita Elweskiöld, präst i Västerleds församling och Pär Lewin Ronnås, [...] Kvinna till kvinna, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan Barn och unga, Fred och säkerhet, Kvinnor
2015-03-31 Mer än minor I samband med internationella dagen mot minor bjuder FN-förbundet in till diskussion om landminor och dess påverkan på fred och säkerhet. Svenska FN-Förbundet FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2014-07-02 The United Nations Responsibility to Protect – Current Examples From Africa “After failing to protect civilians from war crimes UN adopted the concept of “Responsibility to Protect” in 2005. Today UN faces conflicts in Mali, the Central African Republic, South Sudan and Eastern Congo. Is it [...] Svenska FN-Förbundet, Utrikespolitiska Förbundet Afrika, Centralafrikanska republiken, FN, Fred och säkerhet, Kongo, Mali, Sydsudan
2014-07-01 Försvarsberedningen och Ukrainakrisen “Försvarsberedningen lämnade nyligen över sin senaste rapport. I den har den säkerhetspolitiska analysen kompletterats med anledning av den ryska aggressionen i Ukraina. Vilka är de ändrade slutsatserna? Vad får det ryska agerandet för säkerhetspolitiska konsekvenser?” Medverkande: Tommy [...] FOI Totalförsvarets forskningsinstitut, Folk och Försvar Fred och säkerhet, Ryssland, Ukraina
2014-07-01 Afghanistan, erfarenheter och lärdomar De internationella trupperna dras tillbaka från Afghanistan under 2014 och samtidigt blir landet den största mottagaren av svenskt bistånd. Vilka har resultaten av de svenska insatserna varit? Har de lett till mer fred och säkerhet? [...] Folk och Försvar, Kvinna till kvinna, Svenska Freds och skiljedomsföreningen Afghanistan, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2014-07-01 Säkerhetspolitiskt Försnack med Vänsterpartiet “Vilken är partiets säkerhetspolitiska inriktning? En företrädare från partiet får ge sin syn genom en interaktiv och rapp dialog.” Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Fred och säkerhet
2014-07-01 Säkerhetspolitiskt Försnack med Sverigedemokraterna “Vilken är partiets säkerhetspolitiska inriktning? En företrädare från partiet får ge sin syn genom en interaktiv och rapp dialog.” Fred och säkerhet
2014-07-01 Ökande nationalism – vad betyder det för kvinnors rättigheter? “Kvinna till Kvinna och EXPO presenterar rapporten Folk, familj och fosterland – Nationalismens konsekvenser för jämställdhet. Vad betyder nationalismen på västra Balkan för kvinnors mänskliga rättigheter? Hur ser nationalistiska partier i Europa på kvinnans roll [...] Kvinna till kvinna Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor
2014-07-01 Oheliga allianser och traditionella värderingar “På flera fronter ser vi att kampen för kvinnors rättigheter möter motstånd och tvingas till reträtt. Inom FN samverkar en ohelig allians av konservativa krafter från Ryssland, Vatikanen och Iran för att sakta men säkert [...] Kvinna till kvinna, Sida Fred och säkerhet, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2014-06-30 Säkerhetspolitiskt Försnack med Socialdemokraterna “Vilken är partiets säkerhetspolitiska inriktning? En företrädare från partiet får ge sin syn genom en interaktiv och rapp dialog. Medverkande: Peter Hultqvist (S), ordförande i försvarsutskottet, Sveriges riksdag. Moderator: Lena Bartholdson, generalsekreterare, Folk och Försvar.” Folk och Försvar, Socialdemokraterna Fred och säkerhet
2014-07-02 Försvaret och samhället – en ny relation “Under olika tider har relationerna mellan det militära försvaret, civila organisationer och övriga samhället sett olika ut. Från allmän värnplikt till rekryteringskampanjer, från invasions- till insatsförsvar. Vad har ändrats, varför och hur vill vi ha [...] Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Svenska Freds och skiljedomsföreningen Civilsamhället, Fred och säkerhet
2014-07-02 Säkerhetspolitiskt Försnack med Centerpartiet “Vilken är partiets säkerhetspolitiska inriktning? En företrädare från partiet får ge sin syn genom en interaktiv och rapp dialog.” Folk och Försvar Fred och säkerhet, Partipolitik
2014-07-02 Säkerhetspolitiskt Försnack med Miljöpartiet “Vilken är partiets säkerhetspolitiska inriktning? En företrädare från partiet får ge sin syn genom en interaktiv och rapp dialog.” Folk och Försvar Fred och säkerhet, Partipolitik
2014-07-02 Ukraina och det nya säkerhetspolitiska läget “Ryssland annekterar Krim under starkt internationell kritik. Vad hände, hur kunde det ske och hur påverkar detta Sveriges, Europas och den globala säkerheten? Hur kommer Sverige navigera i den nya säkerhetspolitiska verkligheten?” FOI Totalförsvarets forskningsinstitut, Folk och Försvar, Försvarshögskolan Europa, Fred och säkerhet, Ryssland, Ukraina
2014-07-03 Säkerhetspolitiskt Försnack med Folkpartiet “Vilken är partiets säkerhetspolitiska inriktning? En företrädare från partiet får ge sin syn genom en interaktiv och rapp dialog.” Folk och Försvar Fred och säkerhet, Partipolitik
2014-07-03 Säkerhetspolitiskt Försnack med Moderaterna “Vilken är partiets säkerhetspolitiska inriktning? En företrädare från partiet får ge sin syn genom en interaktiv och rapp dialog.” Folk och Försvar Fred och säkerhet, Partipolitik
2014-07-03 Nordisk fredsmedling i ett oroligt Europa “Sverige har åtnjutit 200 år av fred. Samtidigt växer oron i närområdet och nya konflikter i Europa blossar upp. Nordisk medlingstradition har en lång historia. Finns det någon särskild ´nordisk modell´ ifråga om konfliktlösning? Vilken [...] Folke Bernadotteakademin Europa, Fred och säkerhet
2014-07-04 Utmaningar för en internationaliserad försvarsmaterielförsörjning “I det samtida ekonomiska och politiska klimatet finns det stora incitament, inte bara för Sverige utan även för andra länder, att skapa en mer ekonomiskt effektiv försvarsmaterielförsörjning. Politiskt har ett antal regelverk skapats för att [...] Försvarshögskolan Fred och säkerhet, Näringsliv, Vapenhandel
2014-06-30 Säkerhetspolitiskt Försnack med Kristdemokraterna “Vilken är partiets säkerhetspolitiska inriktning? En företrädare från partiet får ge sin syn genom en interaktiv och rapp dialog.” Fred och säkerhet
2014-06-30 Säkerhet i klimatförändringens spår “Hur skapas en fungerande politik för att hantera klimatförändringarnas konsekvenser? Går det att skapa global säkerhet för både stater och individer? Klimatförändringarna drabbar alltid de redan utsatta värst, hur stöder vi bäst utvecklingen mot säkrare [...] FOI Totalförsvarets forskningsinstitut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sida Fred och säkerhet, Klimat & miljö
2014-06-30 Efter hemkomsten – livet efter en internationell insats “Att arbeta i konfliktområden lämnar ingen oberörd. Hur är det att komma tillbaka till vardagen? Vilket ansvar har arbetsgivaren? Mycket har gjorts på området de senaste åren, men vad finns kvar att göra?” Folke Bernadotteakademin, Röda Korset Fred och säkerhet
2014-06-30 Svensk vapenexport – en viktig valfråga? “Inför valet gör Svenska Freds en undersökning om hur partierna och deras riksdagskandidater ser på svensk vapenexport och regelverket. Amnesty har under våren genomfört en opinionsundersökning om hur det svenska folket ställer sig till vapenexport, [...] Amnesty, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Svenska Freds och skiljedomsföreningen Fred och säkerhet, Vapenhandel
2014-06-30 Europa i förändring – vem ska skyddas och vem skapar säkerhet? “Den ekonomiska krisen i Europa skapar utsatthet och nya säkerhetsrisker. Därmed utmanas den säkerhet vi under lång tid har tagit för given….Vi frågar om det krävs en ny säkerhetspolitik för att ta oss ur krisen [...] Folk och Försvar, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Röda Korset EU, Fred och säkerhet, Governance
2014-06-29 Small weapons – big problems: What can we do to stop the world’s deadliest weapons? “Armed violence is today one of the biggest obstacles for development. The UN held a conference in June about small arms and light weapons, weapons that kill almost half a million people every year. What [...] Kristna Fredsrörelsen FN, Fred och säkerhet, Post-15, Vapenhandel
2014-06-29 Övervakningsteknik till salu – MR-försvarare betalar? “Statligt ägda Rymdbolaget har sålt teknik som möjliggör USA:s drönarkrigföring, och utbildat Förenade Arabemiraten i satellitkontroll. Teliasonera har hjälpt diktaturer att avlyssna oppositionella. Hur förhindrar vi att svensk övervakningsteknik bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter? Medverkande: [...] Amnesty, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Svenska Freds och skiljedomsföreningen Fred och säkerhet, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2014-07-03 Nytt fokus för Sveriges internationella insatser? “Sveriges internationella militära insatser skiftar fokus, nya länder såsom Mali och Centralafrikanska republiken (CAR) står på agendan. Och EU har lovat att skicka en militär styrka till CAR men det går trögt. Hur kommer vårt [...] Folk och Försvar, Svenska FN-Förbundet Centralafrikanska republiken, EU, Fred och säkerhet, Mali
2014-07-03 EU, Ukraina, Ryssland: Vad gick fel, vad gör vi nu? “Trepartssamarbete mellan EU, Ukraina och Ryssland har diskuterats under längre tid. Hur kunde en potentiell ”win-win” situation på några veckor förvandlas till ett nollsummespel, där Ukraina tvingades välja antingen EU eller Ryssland?” Försvarshögskolan EU, Fred och säkerhet, Handelspolitik, Ryssland, Ukraina

Kommentarer i diskussionen om Fred och säkerhet (6 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-11-02 Erik Johansson: Ge mig en vettig anledning till varför man ska 'avstå från att ifrågasätta motiv och metoder'. Vilka är 'de' som är bra på att arbeta på det sättet? Jag skulle istället påstå att dessa 'figurer' som fördröjer fred, eller tror att fred uppnås genom hot, har fått jobba ostört och oifrågasatt alldeles för länge och att det är bättre att sätta upp 'hårt mot hårt' i ett samhälle där vi även, under senare tid, tydligt kan se att korruption, i en eller annan form, inte bara existerar i Öst utan även i Väst. Ohederlig säkerhetspolitisk debatt – ett hot mot demokratin
Av Agnes Hellström, Biståndsdebatten.se
2017-11-02 Anders Oljelund: Jag kan hålla med om att fredsrörelsens argument och motiv ibland ifrågasätts. Det är ett drag i många politiska debatter och ibland rentav politikens livsluft att ifrågasätta den upplevda motståndarens motiv och kunskap. Vi som inte är politiker men som arbetar mitt i politiken skulle önska att det inte vore så. Är det så att just fredsrörelsen fösts undan i debatten? Jag tycker inte det. Fredsfrågor har under en lång följd av år haft en given och stor plats i den svenska debatten och i den svenska politiken. . Det är givetvis bra. Har fredsrörelsen förlöjligats, som Agnes skriver? Så kan det nog vara på sina håll Ibland görs försök att i det praktiska agerandet förena bistånd och utveckling med säkerhetspolitik. Det är svårt, mycket svårt, men borde bli lite lättare om båda sidor avstår från att redan från början ifrågasätta motiv och metoder hos den andre. Det finns de som är bra att arbeta på det sättet. I vår tid behövs det synsättet mer än någonsin. Ohederlig säkerhetspolitisk debatt – ett hot mot demokratin
Av Agnes Hellström, Biståndsdebatten.se
2017-06-16 Annette Lyth: Det är inte bara för IDP-kvinnor som utsatts för ökat våld i Ukraina. De kvinnoorganisationer som har hotlines har rapporterat om en kraftig ökning i samtal angående efter att de ukrainska soldaterna demobiliseras och skickas hem. UNFPA gör ett fantastiskt jobb med att stödja kvinnor som utsatts för våld men det är också viktigt att arbeta preventivt med männen, till exempel införa obligatorisk de-briefing av soldaterna innan de skickas hem och att förändra mansrollen så att den blir mer nyanserad än att bara vara ekonomisk familjeförsörjare. http://manskligsakerhet.se/2017/03/07/okad-osakerhet-i-ukraina-nar-soldaterna-atervander-hem/ Våldet mot kvinnor och flickor i Ukraina kan stoppas
Av Pernille Fenger, Biståndsdebatten.se
2016-08-22 Ahmed Salem Amr Khaddad: FN: s uttalande var tydligt på det. Det fanns ingen incursion som Algeriet propaganda låtsas. Västsahara samhället matas upp med den dagliga propaganda och manövrar i Algeriet agenter och diplomater i Sverige. Tack Säg ifrån Löfven – innan det blir krig
Av Mohamed Mayara, mfl., Aftonbladet
2015-09-24 Prudence Woodford-Berger: Läser med stor uppskattning Ulla Andrens utmärkt bra och viktig debattartikel. Det är helt rätt att det behövs mer kunskap och ökade resurser. Men med sitt kritiska hållning till vårt sätt att arbeta sätter hon verkligen fingret på det som är kanske den största utmaningen. Det utrymme som bör finnas hos t ex UD tjänsteman för analys och införskaffande av viktiga data, forskningsrön och annan viktig information är numera försvinnande litet. Visst behövs det mer kunskap, men det behövs även en rimlig chans att ta del av den kunskap som finns och som kontinuerligt samlas in och bearbetas av forskare, CSIs, privatsektor aktörer och andra - i synnerhet sådan kunskap som finns hos gräsrotsaktörer och våra samarbetspartner. Och vi behöver definitivt öka investeringar i personella resurser såväl som i de finansiella resurserna. Det behövs mer kunskap och resurser för att förebygga konflikter
Av Ulla Andrén, Biståndsdebatten.se
2015-06-12 Avni Dervishi: Tack för ert gedigna svar. Väl behövligt. Det som jag eftersträvar däremot är att uppmärksamma också den expertis som finns redan här hemma i Sverige om länder och regioner där våra humanitära insatser behövs. Självfallet kan detta införskaffas även på plats lokalt, men det skulle innebära kanske att våra humanitära insatser blir försenade. Och nr.2 Säkerhetssamarbete mellan biståndsarbete och journalister som befinner sig i konfliktområden. Där skulle jag uppskatta ett svar från SIDA. Sida: Vi jobbar med säkerhet på många plan
Av Peter Lundberg och Doris Attve, Biståndsdebatten.se
Dela det här: