Forskning och innovation

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Forskning och innovation.

Diskussionen om Forskning och innovation innehåller:

  • 20 exklusiva debattartiklar
  • 146 debattartiklar
  • 42 dokument
  • 61 evenemang
  • 14 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Forskning och innovation (20 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-09-18

Vi måste kartlägga hur de globala målen i Agenda 2030 hänger ihop

Måns Nilsson m.fl., Biståndsdebatten.se

När beslutsfattare satsar på skolgång för flickor påverkar det såväl jämställdhet och utbildningsnivå som fattigdom och hälsa. För att bättre kunna genomföra de globala målen i Agenda 2030 behöver vi därför kartlägga hur de olika målen hänger ihop med varandra, skriver Måns Nilsson och Annie Sturesson på forskningsinstitutet SEI.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/towards-systemic-and-contextual-priority-setting-for-implementing-the-2030-agenda/"
2017-09-13

Nödvändigt att satsa på forskning om fattigdomens infektionssjukdomar

Gunilla Källenius m.fl., Biståndsdebatten.se

Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen. I dag insjuknar och dör människor i världens fattigaste länder främst i sjukdomar som malaria, tuberkulos, hiv, luftvägsinfektioner och diarrésjukdomar. Det minskande stödet till forskning om global hälsa är därför oacceptabelt, skriver Gunilla Källenius och Olle Stendahl.Forskning och innovation, Hälsa, HIV/AIDS, Sjukvård
2017-07-13

Satsa på forskning för att förbättra hbt-personers hälsa

Maria Sjödin, Biståndsdebatten.se

Homo-, bisexuella och transpersoner har generellt sämre hälsa än allmänheten, inte minst i fattiga länder. Ändå saknas ofta hälsodata för den här gruppen. Nu måste Sverige och FN satsa på forskning som kan förbättra hälsa, rättigheter och välbefinnande för hbt-personer, skriver debattören Maria Sjödin.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HBTQI-personer
2017-04-06

Idrottsprojekt riskerar tappa utvecklingsfokus

Niklas Hafen, Biståndsdebatten.se

Idrott används alltmer som medel för att uppnå fred och utveckling i utsatta delar av världen. Idrotten har en förmåga att attrahera många människor genom sin popularitet. Men trots intentioner om att bidra till hiv/aids-bekämpning eller fredssamtal riskerar fokus istället att hamna på tävling och prestation. Kanske sätter vi för stor tilltro till idrottens bidrag till global utveckling? Det skriver Niklas Hafen, doktor i idrottsvetenskap.Biståndsformer, Forskning och innovation, Idrott
2017-03-07

Djurhälsan viktig för fattigdomsbekämpning och tryggad livsmedelsförsörjning

Ulf Magnusson m.fl., Biståndsdebatten.se

Investeringar i förbättrad djurhälsa bidrar på flera sätt till genomförandet av Agenda 2030. Det visar en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Förbättrad djurhälsa ger fattiga djurhållare ökad produktion och avkastning, och minskar dessutom spridningen av infektionssjukdomar och multiresistenta bakterier. Sverige har unik erfarenhet av organiserat djurhälsoarbete – dessa erfarenheter bör användas i det internationella utvecklingssamarbetet, skriver rapportförfattarna.Afrika, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Hunger, Jordbruk, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/animal-health-in-development-its-role-for-poverty-reduction-and-human-welfare/"
2017-01-31

Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet

Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se

Oxfam lanserade nyligen en rapport som visar att 8 individer äger lika mycket som hälften av jordens befolkning. Den extrema ojämlikheten är omöjlig att rättfärdiga, men rapporten skyller på förlegade antaganden. Ledande ekonomer tror inte längre att fattigdom kan utrotas genom tillväxt som ”sipprar ned”. Om nuvarande ekonomiskt tänkande tas i bruk är en inkluderande utveckling möjlig, skriver Elina Scheja och True Schedvin i Sidas chefsekonomteam. Ekonomisk jämlikhet, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sida, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/an-economy-for-the-99/"
2016-08-22

Replik: Mer forskningssamarbete – mer kapacitet

Lisa Román, Biståndsdebatten.se

Kunskap och bidrag från forskare, även från akademiskt svaga länder, är centrala för att identifiera relevanta problem och lösningar på globala utmaningar. Därför bör stärkande av forskningskapacitet i låginkomstländer fortsatt vara i fokus för svenskt forskningssamarbete inom biståndet, skriver Lisa Román, forskningssekreterare på Sida, i en replik.Budget, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/dags-for-nytank-i-forskningsbistandet/"
2016-06-30

Öka stödet till bekämpning av tuberkulos!

Gunilla Källenius m.fl., Biståndsdebatten.se

Sverige har valt att minska stödet till bekämpningen av en av världens dödligaste sjukdomar – tuberkulos. Med en hotande pandemi av multiresistent tuberkulos är detta svårt att förstå. Världshälsoorganisationen har som mål att minska antalet tuberkulossjuka med 90 procent till 2035, men då krävs stora forskningssatsningar och nya samarbetsformer. Det skriver Gunilla Källenius, Knut Lönnroth och Claes Ånstrand.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård, WHO
2016-06-23

Dags för nytänk i forskningsbiståndet!

David Nilsson, Biståndsdebatten.se

Svenskt forskningsbistånd har sedan 1970-talet fokuserat på uppbyggnad av forskningskapacitet i utvecklingsländer, för att stärka dessa länders oberoende. Men internationell samverkan handlar inte längre bara om solidaritet – det handlar om gemensam överlevnad. Därför behöver Sverige tänka om kring forskning och bistånd, och på allvar föra upp de globala utmaningarna på forskningsagendan, skriver forskaren David Nilsson.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU)
2016-04-26

Kampaladeklarationen visar varför stöd till afrikansk forskning är så viktigt

Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se

Kampaladeklarationen om akademisk frihet kom till för 25 år sedan och fick stor betydelse för möjligheterna att bedriva kritisk forskning i Afrika. Sverige stöttade initiativet, trots risker och det känsliga ämnet. Nu ökar återigen hoten mot den akademiska friheten i Afrika, samtidigt som Sverige minskar resurserna till forskningsbistånd. Det måste det bli ändring på, skriver Lennart Wohlgemuth.Afrika, Forskning och innovation, Utbildning
2015-12-07

Onyanserad kritik av biståndet från nobelpristagaren Angus Deaton

Annika Sundén, Biståndsdebatten.se

Årets Nobelpristagare i ekonomi, Angus Deaton, tycker att traditionellt bistånd på sikt gör mer skada än nytta. Jag håller inte med. Verkligheten visar att bistånd kan bidra till minskad fattigdom, mer skolgång och längre liv, skriver Annika Sundén, chefekonom på Sida.Forskning och innovation, Resultat
2015-09-01

Det krävs mer individuellt ansvar för hållbar utveckling

Marcus Hjalmarsson, Biståndsdebatten.se

Vi kan inte förvänta oss att stater eller teknikutveckling ska skapa en hållbar värld. Användandet av resurser – oavsett om det är sociala, finansiella eller naturresurser – kräver ett individuellt ansvar. Att genom kunskap skapa ett ansvar är avgörande för en hållbar utveckling, skriver Marcus Hjalmarsson på organisationen Global Playground Stockholm.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-08-27

Vi behöver en mer generös definition av bistånd

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Det krävs massor av extra biståndspengar för att uppfylla FN:s nya hållbarhetsmål. För att nå dit måste vi ha en mer generös definition av bistånd. Vi behöver ett bistånd som stimulerar innovation och privat kapital, skriver Annie Sturesson, seniorekonom på finansdepartementet i Uganda.Forskning och innovation, Näringslivsbistånd, OECD, Uganda, Volym
2015-02-24

Så mycket av det svenska biståndet används i Sverige

Sonja Daltung och Jan Pettersson, Biståndsdebatten.se

Idag presenteras en ny rapport som visar att 19 procent av det svenska biståndet används i Sverige, bland annat till flyktingmottagande. I debatten finns många åsikter om hur biståndet används här hemma, men det har inte tidigare funnits någon tydlig kartläggning av det. Vi hoppas att vår rapport bidrar till ökad förståelse för hur det statliga biståndet är organiserat, skriver Sonja Daltung och Jan Pettersson på Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).Avräkningar, Budget, Forskning och innovationI artikeln hänvisas till dokumentet: "Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige – en översikt"
2014-10-15

Minskande anslag till svensk forskning om fattigdomens infektionssjukdomar när det borde vara tvärtom

Gunilla Källenius mfl; Biståndsdebatten.se

De senaste årens bantning av budgetanslagen för svensk forskning om globala hälsofrågor är illavarslande, inte minst mot bakgrund av fattigdomssjukdomar som HIV/Aids och Ebola. Den nya regeringen har nu chansen att göra allvar av det hittills oinfriade riksdagslöftet från 2006 om att bidra till globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar genom att vidareutveckla svensk forskning. Det menar Gunilla Källenius och Olle StendahlForskning och innovation, Hälsa, HIV/AIDS
2014-08-22

Replik: Biståndet måste anpassas till verkligheten – inte tvärtom.

Anders Östman, Biståndsdebatten.se

ReComs senaste rapport är ett i raden av desperata försök att visa samband mellan bistånd och tillväxt. Den ekonomiska tillväxten i afrikanska länder kan både gynnas och skadas av bistånd, men beror till största delen på andra faktorer än just bistånd. Det skriver Anders Östman i en replik. Afrika, Forskning och innovation, Landsbygd, NäringslivArtikeln är en replik på: "Bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt"
2014-08-13

Bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt

Jesper Bengtsson mfl; Biståndsdebatten.se

Ny forskning slår hål på myten om att bistånd inte leder till ekonomisk tillväxt. Nu bör vi gå vidare i debatten och istället diskutera hur biståndet kan bli ännu effektivare. Det menar Jesper Bengtsson och Bertil Odén, med anledning av kommande rapport från tankesmedjan Tiden.Forskning och innovation, Näringsliv
2014-05-15

Smart ekonomi är jämställd och grön

Linnéa Engström, Biståndsdebatten.se

Klimatfrågan och jämställdhetskampen är intimt sammanlänkade. Båda ses med dagens ekonomiska tänkande som en negativ kostnad som hindrar tillväxt. Något så grundläggande som ren luft, rent vatten och en giftfri miljö för våra barn borde anses som grundläggande spelregler för vår marknadsekonomi. Men det är här som vårt nuvarande ekonomiska system kört fel och nu står vi här med resultatet och inför en ekonomisk, ekologisk och social katastrof. Det menar Linnéa Engström, kandidat till Europaparlamentet för Miljöpartiet.EU, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Jämställdhet, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik
2013-12-11

Kraft i jordbruket – en förutsättning för att mätta klotet

Charlotte Petri Gornitzka, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som biståndet betyder allt mindre för allt fler länder har biståndet fortfarande en roll i att skynda på den positiva utvecklingen. Det kan handla om att stödja projekt som "Powering Agriculture", som idag presenterar 14 innovationer för grön energi inom jordbruket. Alla investeringar kommer inte att bära sig, men eventuella guldkorn kan få oehört stora positiva konsekvenser för människor i utvecklingsländer. Det menar Sidas generaldirektör Charlotte Petri GornitzkaFiske, Forskning och innovation, Haiti, Indonesien, Jordbruk, Näringsliv, Sida
2013-12-10

Replik: Organisationer tvingas lägga pengar på konsulter

Maj-Lis Follér, Biståndsdebatten.se

Med rapporten "Who is Responsible" vill vi sätta fokus på biståndsgivarnas överdrivna kontroll- och granskningssystem inom civilsamhällesstödet, som riskerar att motarbeta ambitionerna att stärka civilsamhället, främja demokratiutveckling och bekämpa fattigdom. Arne Zetterströms replik tycks handla om stöd till regeringar, vilket vår rapport inte handlar om. Det skriver Maj Lis Follér, docent vid Göteborgs UniversitetCivilsamhället, Forskning och innovation, Landsbygd, Moçambique, Resultat, Utvärdering

Debattartiklar om Forskning och innovation (146 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-10-23

”Elefanten i rummet är vår livsstil, med ständigt ökad konsumtion av livsmedel, flygresor, kläder och prylar.”

Isabella Lövin, Sydsvenskan

“För att rätta oss efter vår del av forskarnas klimatbudget behöver de utsläpp som orsakas av oss svenskar minska med 90 procent. Teknikutveckling och förnybar energi kan hjälpa oss en bit på väg, men elefanten [...]Forskning och innovation, IPCC, Klimat & miljö, Sverige
2017-07-11

“Antarktis har länge varit det bästa internationella exemplet på hur allvarliga suveränitetskonflikter kan undvikas genom förebyggande diplomati.”

Sven-Olof Petersson m. fl., Sydsvenskan

Antarktis har länge varit det bästa internationella exemplet på hur allvarliga suveränitetskonflikter kan undvikas genom förebyggande diplomati. Kontinenten är det enda landterritoriet i världen som styrs genom ett internationellt fördrag, Antarktisfördraget. Fördraget, som ligger utanför [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Utrikesdepartementet
2017-06-28

”En rättvis, digital värld är möjlig – med ny politik”

Maja Fjaestad m.fl., Dagens Samhälle

“Vi ser en oroande global utveckling av ökande blockering och censur. Den ökande militariseringen av internet kräver globala, folkrättsliga normer för staters uppträdande i cyberrymden.” Demokrati, Forskning och innovation, Press- och yttrandefrihet
2017-06-02

Forskning för global utveckling är inte en biståndsgrej

David Nilsson m.fl., Dagens Nyheter

“[F]orskningsbiståndet [har] blivit isolerat från den övriga forskningsarenan. Detta har påtalats gång på gång under fyrtio år, ändå har problemet bestått. Inte heller Politiken för Global Utveckling (PGU) som antogs av riksdagen 2003 ledde till [...]Biståndsformer, Forskning och innovation, Politik för global utveckling (PGU), SidaI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/research-aid-revisited-a-historically-grounded-analysis-of-future-prospects-and-policy-options/"
2017-05-19

Stärk svensk forskning i kampen mot globala sjukdomar

Lawen Redar m.fl., Dagens Arena

“Det svenska utvecklingsbiståndet syftar bland annat till att finansiera det lokala biståndet såsom ländernas inhemska hälso- och sjukvård. Detta är en viktig och långsiktig utvecklingssatsning men får inte underminera andra nyckelfunktioner i kampen mot global [...]Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård
2017-05-14

Alla kan bli vinnare i en globaliserad värld

Johan Eklund m. fl. , Göteborgs-Posten

“En annan lärdom för svensk del är att höjda biståndsanslag inte är lösningen på utvecklingsländernas problem. Lika möjligheter skapas inte av bistånd utan genom att de fattiga länderna reformerar sig själva. Vad de behöver är [...]Ekonomisk jämlikhet, Forskning och innovation, Sociala skyddsnät
2017-04-15

Dags för akut hjälp – och långsiktigt stöd till Somalia

Yusuf Abdulkadir m. fl., Dagens Nyheter

“Vi föreslår att Sverige både gör akuta insatser mot svälten i Somalia och satsar på landets framtid genom långsiktigt samarbete mellan somaliska och svenska universitet i medverkan av akademiker i diasporan.” Bilateralt samarbete, Forskning och innovation, Somalia, Utbildning
2017-03-31

Bara samarbete kan rädda våra hav

Emma Nohrén m.fl., Göteborgs-Posten

“Livet började en gång i haven och livet kommer alltid vara beroende av haven. De täcker två tredjedelar av planetens yta och vartannat andetag vi tar kommer från syre producerat av haven. Haven är också [...]Fiske, FN, Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Partipolitik
2017-03-24

Spekulativt om rasbiologi och resiliens

Johan Rockström m.fl., Upsala Nya Tidning

“Att använda kunskap som genererats i samarbete med inhemska och andra icke-akademiska arktiska experter är ett viktigt steg mot demokratisering och avkolonisering av både vetenskap och politik i Arktis. Vi inbjuder till fortsatt dialog och [...]Forskning och innovation, Hållbar utveckling
2017-03-21

Så kan vi bidra till en hållbar blå ekonomi

Jakob Granit, Göteborgs-Posten

“HaV vill bidra till att Göteborg, Västsverige och det kluster kring maritima näringar och god förvaltning av vattenresurser som finns här, kan vara pådrivande för att uppnå hållbara hav. En viktig förutsättning för att lyckas [...]Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-03-17

Idén om ett utgiftsmål för biståndet har tjänat ut

Lars Anell, Dagens Nyheter

“Biståndspolitiken bör fokusera på vad man gör och åstadkommer. Förväntade resultat bör motivera anslagens storlek. Det finns gott om exempel på att biståndsanslagen ibland blivit större än vår förmåga att utforma och genomföra effektiva insatser.” Bilateralt samarbete, Budget, Enprocentsmålet, Forskning och innovation, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Resultat, Sida, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/enprocentmalet-en-kritisk-essa/ "
2017-03-10

”Fram för mer empiri i klimatdebatten”

Svante Axelsson, Dagens Nyheter

“För att på ett effektivt sätt stoppa klimatförändringarna bör rikare länder utveckla teknikskiften som kan spridas globalt och därmed underlätta omställningen för andra länder. Att det fungerar finns det flera empiriska analyser som visar. Tyskland [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/03/klimatpolitiken-maste-vara-empiriskt-underbyggd/"
2017-03-03

”Klimatpolitiken måste vara empiriskt underbyggd”

John Hassler m.fl., Dagens Nyheter

“Motivet för att Sverige ska föra en ambitiös klimatpolitik måste vara att den hjälper till att stoppa klimatförändringarna. En sådan politik behöver inte bli dyr om den baseras på etablerad kunskap från forskningen. Liksom Svante Axelsson [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/01/tre-industriprojekt-som-kan-ge-sverige-fossilfri-ledning/"
2017-03-01

Tre industriprojekt som kan ge Sverige fossilfri ledning

Svante Axelsson, Dagens Nyheter

“Om de rätta politiska förutsättningarna ges kan dessa industriprojekt utvecklas snabbt och vara viktiga delar i den gröna industrialism som utvecklar Sverige. Dessa tekniksprång underlättar den globala omställningen vilket också är en viktig anledning till att [...]Biobränslen, Det klimatpolitiska ramverket, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-02-12

Globala utmaningar kräver privata företag

Ardalan Shekarabi, Dagens Industri

“Jag har ibland fått frågan om det är rimligt att svenska företag ska tjäna pengar på andras olycka. Mitt svar är enkelt: De globala utmaningarna kommer aldrig att klaras av om inte den privata sektorns resurser [...]FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Sverige
2017-02-11

”Nytt institut för global hälsa får stöd från Gates stiftelse”

Peter Friberg m.fl., Dagens Nyheter

“Sveriges arbete för globalt hållbart hälsoarbete bör stärkas. Vi som undertecknat denna artikel har därför tagit initiativ till ett nytt institut vid Kungl. Vetenskapsakademien: Swedish Institute for Global Health Transformation, Sight.” Forskning och innovation, Hälsa, Välgörenhet, WHO
2017-02-08

”Tack för all folkbildning, Hans Rosling”

Jonas Bergström, Folkbladet

“Rosling vägrade dela upp världen i svart och vitt, vi och dem. Istället ville han med hjälp av fakta och statistik visa på nyanserna. Många minns när han under direktsändning läxade dansk reporter bland annat [...]Forskning och innovation, Hälsa, Nigeria, Samhällsaktörer
2017-02-07

Hans Rosling lämnar ett uppfordrande arv

Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

“Beslut och omdömen gjorda utifrån felaktigt kunskapsunderlag kan bli förödande. Om analysen är oriktig, kan aldrig så goda intentioner bli till intet i sitt utfall, och till och med göra skada. Det gäller både biståndspolitiken och [...]Forskning och innovation
2017-02-03

Sverige ska vara förebild i klimatambitionerna

Anders Wijkman, Dagens Industri

“Om Sverige ska kunna leva upp till målsättningarna i klimatlagen krävs omfattande investeringar, men därtill styrmedel som gör det lönsamt att satsa på klimatsmarta lösningar. Regeringens ansvar är stort. Men detsamma gäller för näringslivet. Om vi [...]Biobränslen, Det klimatpolitiska ramverket, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet
2017-02-02

Bra klimat för ny lag. Klara spelregler behövs.

Sydsvenskan

“Det finns avvikande röster bland forskarna, även om dessa idag utgör en mycket liten minoritet. Det är heller inte sannolikt att forskarvärlden inom överskådlig framtid kan bli hundraprocentigt säker och enig om klimatförändringarnas alla orsaker [...]Det klimatpolitiska ramverket, Forskning och innovation, Kina, Klimat & miljö, USA
2017-01-24

”Vi efterfrågar reformer, inte revolution”

Robert Höglund, Dagens Nyheter

“Jacob Lundberg skriver i sin replik att ”Den fattigdom som återstår i världen beror på dålig politik, korruption och fallerande institutioner.” Vi håller med. Exempel på sådan dålig politik är skattelättnader för de rikaste samtidigt [...]Ekonomisk jämlikhet, Forskning och innovation, Kapitalflykt, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/20/inkomstojamlikheten-i-varlden-minskar/"
2017-01-20

”Inkomstojämlikheten i världen minskar”

Jacob Lundberg, Dagens Nyheter

“Det finns en stor forskningslitteratur som visar hur fattiga länder kan bli rika: öppenhet mot handel och investeringar, demokrati och stabila institutioner, rättssäkerhet och äganderätt, väl fungerande utbildningssystem. Den verkar Oxfam inte bry sig om. [...]Ekonomisk jämlikhet, Forskning och innovationArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/16/varldens-atta-rikaste-ager-lika-mycket-som-fattigaste-halften/"
2017-01-18

Sverige behöver bredare debatt om jämlikheten

Lotta Engzell-Larsson, Dagens Industri

“Kapitalinkomster ingår i gini-beräkningarna, men inte förmögenheter. Där syns inte hur de som äger företag och aktier drar ifrån den stora massan när företag växer och börserna stiger. Men ett viktigt skäl till att de [...]Ekonomisk jämlikhet, Forskning och innovation, NäringslivI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/an-economy-for-the-99/"
2017-01-17

En värld utan kunskap?

Thomas Rosswall m. fl., Uppsala Nya Tidning

“Viktiga beslut för utveckling måste baseras på förnuft och kunskap. En viktig bas blir då forskning och högre utbildning. Argumenten för att Sverige satsar på vetenskap framgår bland annat av den nyligen presenterade forskningspolitiska propositionen. [...]FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Utbildning
2016-12-18

Sverige ska inte gratisåka på klimattåget

Ledare, Dagens Nyheter

“I fredags presenterade energiminister Ibrahim Baylan (S) regeringens energiforskningsproposition. Anslagen höjs. Klimatlöftet sägs bli uppfyllt. Men det sticker i ögonen att Sveriges bidrag till den internationella ansträngningen ändå är svindlande blygsamt.” Forskning och innovation, Fossilfri energi, Kina, Klimat & miljö
2016-12-15

”Nu tar vi ett helhetsgrepp om svenskt bistånd”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“När vi klev in på Utrikesdepartementet hösten 2014 hade åtta viktiga år förlorats i dialogen mellan biståndets aktörer, forskningen, expertisen å ena sidan, och regeringen å andra sidan. Vi ser värdet i ett brett engagemang [...]Civilsamhället, Demokrati, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Policyramverket för svenskt bistånd
2016-12-14

Flera andra länder har testat flygskatt, men valt att ta bort den

Karin Johansson m.fl., Sydsvenskan

“Det är bråttom. Klimatet och luften människor andas har inga gränser. Flyget måste inom en snar framtid ställa om till icke-fossila bränslen och arbeta hårt för att minska sin klimatpåverkan. Det behövs dessutom fler direktlinjer till [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-12-13

”Svepande kritik som bortser från forskning”

Eva Samakovlis m.fl., Dagens Nyheter

“Vi förstår att cirkulär ekonomi står högt på agendan i Wijkmans roll som ordförande för återvinningsindustrierna, och i Viktoria Swedish ICT:s arbete med att ta fram cirkulära kriterier för offentlig upphandling. Men det gäller att [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, UpphandlingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/09/olyckligt-snav-syn-pa-nyttjandet-av-naturen/"
2016-12-12

”KI missar innovationen i cirkulär ekonomi”

Per-Anders Enkvist, Dagens Nyheter

“Av dessa skäl tror jag att KI:s rapport väsentligen underskattar möjligheterna i en cirkulär ekonomi. Enligt mitt sätt att se är detta en enorm ekonomisk och miljömässig möjlighet för Sverige, som nu i snabb takt [...]Forskning och innovation, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/04/cirkular-ekonomi-okar-inte-sysselsattningen/"
2016-12-09

”Felaktig utgångspunkt leder till fel slutsatser”

Mats Williander m.fl., Dagens Nyheter

“Konjunkturinstitutet har också synen att ökad cirkulation av icke-förnybara resurser är motiverbar endast om samhällsnyttan är större än resursåtgången. Om vi kan enas om att det finns en betydande samhällsnytta i att hålla oss inom [...]Forskning och innovation, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/04/cirkular-ekonomi-okar-inte-sysselsattningen/"
2016-12-09

”Olyckligt snäv syn på nyttjandet av naturen”

Anders Wijkman m.fl., Dagens Nyheter

“Ungefär hälften av den urbana infrastruktur som kommer att behövas år 2050 är ännu inte byggd. Om det sker med stål och cement och med hjälp av dagens teknik kan vi glömma Parisavtalets målsättningar. Basmaterial som [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/04/cirkular-ekonomi-okar-inte-sysselsattningen/"
2016-11-24

Så blir hållbarhet en stor exportsuccé

Ann Linde m.fl., Dagens Industri

“Nu är tid att gå från ord till handling. För att nå målen krävs omfattande satsningar på ny teknik och hållbara lösningar. Här finns en stor potential för svenska företag, som ofta är världsledande just vad [...]Biobränslen, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-11-20

Så bör forskningen lyftas

Henrik Henriksson m.fl., Dagens Industri

“Hållbarhetsutmaningarna för världen är stora. Ambitiösa klimatmål antogs i Paris och världen har slutit upp bakom gemensamma globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Det bör också påverka den svenska forskningspolitiken. Inriktningen för svensk forskning avgörs när riksdagen behandlar [...]Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Näringsliv, Urbanisering / hållbara städer
2016-10-31

”Ansvarslöst fördröja omställningen till fossilfritt”

Ulf Danielsson m.fl., Dagens Nyheter

“Vi befarar att den stora tilltron till osäker framtida teknik blir ännu en ursäkt för att fördröja omställningen till ett fossilfritt samhälle. Makthavare och företag, ja, envar, kan därigenom undvika omfattande och kanske delvis obekväma åtgärder, [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/21/ologiska-slutsatser-om-negativa-utslapp/"
2016-10-27

”Sverige måste börja nu med negativa utsläpp”

Henrik Karlsson, Dagens Nyheter

“Artikelförfattarna hävdar att världens länders åtaganden inför Parisavtalet är otillräckliga på grund av möjligheten till framtida negativa utsläpp. Detta påstående stöds inte av data i den Science-artikel som citeras och baseras uppenbart på bakvänd logik. [...]Forskning och innovation, IPCC, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/21/oansvarigt-valja-oprovad-teknik-for-att-radda-klimatet/"
2016-10-24

”Respektlös argumentation utan kunskaper”

Anders Lyngfelt, Dagens Nyheter

“Artikelförfattarna har rätt i att flera av de metoder för negativa utsläpp som diskuterats är högst tveksamma, men beskrivningen av exempelvis bio-CCS (BECCS) är missvisande och skadlig för klimatarbetet. I bio-CCS fås negativa utsläpp genom att [...]Forskning och innovation, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/21/oansvarigt-valja-oprovad-teknik-for-att-radda-klimatet/"
2016-10-21

”Nytt sätt att odla kan fånga koldioxid”

Peter Sylwan, Dagens Nyheter

“Denna verksamhet kan mycket väl kan användas till att både fånga in koldioxid från atmosfären och lagra den i jorden. Samtidigt som den producerar mat åt en växande befolkning och ersätter fossil energi med solenergi. [...]Biobränslen, Forskning och innovation, Jordbruk, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/21/oansvarigt-valja-oprovad-teknik-for-att-radda-klimatet/"
2016-10-21

”Ologiska slutsatser om negativa utsläpp”

Filip Johnsson, Dagens Nyheter

“För det första är det knappast fråga om att förlita sig på negativa utsläpp utan istället att alla åtgärder behövs och det snabbt – minskad energianvändning, mer förnybart, ändrad markanvändning samt avskiljning och lagring av [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), ParisavtaletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/21/oansvarigt-valja-oprovad-teknik-for-att-radda-klimatet/"
2016-10-21

”Oansvarigt välja oprövad teknik för att rädda klimatet”

Ulf Danielsson m.fl., Dagens Nyheter

“Det är inte märkligt att man i detta penibla läge förlitat sig på negativa utsläpp. Men kommer de att fungera i den utsträckning man tänkt sig? Det handlar verkligen om att spela, med ett risktagande [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-10-17

”Nu stärker regeringen förutsättningarna för att minska industrins utsläpp.”

Isabella Lövin m.fl., Sydsvenskan

“Minskade klimatutsläpp är en förutsättning för vår framtida konkurrenskraft och Sverige har ett gott utgångsläge. Nu stärker regeringen förutsättningarna för att minska industrins utsläpp. Sverige är ett av världens mest innovativa länder och vi är starka [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-10-10

”Insikter om konsumtionens drivkrafter saknas”

Cecilia Solér, Dagens Nyheter

“Konsekvensen av att strategin för hållbar konsumtion inte vilar på en solid vetenskaplig grund är att man helt felaktigt ser på konsumenter som individer som upplever att de inte har tillräcklig information (om hur man skall [...]Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/08/regeringen-missar-malet-konsumtionen-maste-minska/"
2016-09-28

”Sverige kan inte vara förebild för kolberoende länder”

John Hassler m.fl., Dagens Nyheter

“Baserat på vetenskapliga rön påstår vi att det är kolet runt om i världen som hotar klimatet, inte den konventionella oljan. Eftersom kol inte används i Sverige kan en effektiv svensk klimatpolitik inte fokusera på [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/26/inget-foredome-om-vi-koper-minskade-utslapp-i-annat-land/"
2016-09-26

”Klimatpolitiken måste ha ett lokalt fokus”

Katarina Luhr, Dagens Nyheter

“Sverige har ett stort ansvar att göra det vi kan för att minska utsläppen och utveckla lösningar. Vi har störst möjlighet att göra detta inom landets gränser. Att annullera utsläppsrätter och att kombinera biståndsfrågor med [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/21/utslapp-i-sverige-fel-fokus-for-svensk-klimatpolitik/"
2016-09-23

”Enkla ekonomimodeller bortser från innovationer”

Svante Axelsson m.fl., Dagens Nyheter

“Slutligen, artikeln av Hassler och Krusell är intressant för den visar på ett tydligt sätt hur en mycket teoretisk nationalekonomisk ansats leder fel i en konkret politisk situation där världen inom relativt kort tid ska [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/21/utslapp-i-sverige-fel-fokus-for-svensk-klimatpolitik/"
2016-09-22

”Klimatpolitik är inte ett ekonomiskt optimeringsproblem”

Fredrik N.G. Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Vi vill därför understryka att fossilfri fordonsflottainte enbart handlar om minskade koldioxidutsläpp, och att sektorsvisa mål och strategier faktiskt är nödvändiga för att nå nollutsläpp på längre sikt både inom transportsektorn och basindustrin (exempelvis genom [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/21/utslapp-i-sverige-fel-fokus-for-svensk-klimatpolitik/"
2016-09-16

Allt vi har att förlora

Ylva Bergman, OmVärlden

“Nu finns nästan allt runt hörnet. Och inte så långt bort smälter Arktis. Men det struntar vi i för ett ögonblick, och ploppar en isbit till i drinken. 2016 har nått lite mer än halvvägs och [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2016-09-07

”Revir på regeringskansliet hindrar långsiktig politik”

Kristina Persson, Dagens Nyheter

“Oavsett vilken regering som tillträder 2018 kommer den att få svårigheter med att arbeta nyskapande och förverkliga intentionerna i Agenda 2030 – om den inte förändrar regeringskansliets organisation, ”kultur” och arbetsformer. Det behövs mycket mer [...]Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, OECD, Öppenhet och transparens
2016-09-04

Hur lång tid får det ta att rädda världen?

Aurore Belfrage, Svenska Dagbladet

“För det andra, vilken är investeringshorisonten? Det vill säga, hur lång tid får det ta att rädda världen? Det är en retoriskt välformulerad fråga vars svar i verkligheten är komplext. Hur ska investerare definiera risk [...]Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2016-02-17

EU har nu en chans att på allvar kunna ta upp kampen med USA

Cecilia Wikström, ST

Med ett bättre europeiskt samarbete inom forskning och innovation, skulle EU kunna inta en ledande position också på forskningsområdet. EU, Forskning och innovation, Fred och säkerhet
2015-12-11

En global utmaning

Maria Mörth m.fl., Upsala Nya Tidning

“I maj i år antog de 194 medlemsländerna i Världshälsoorganisationen (WHO) en global handlingsplan mot antibiotikaresistens. Att en sådan plan nu äntligen kommit till stånd kan i stor utsträckning tillskrivas Sveriges starka internationella engagemang i frågan [...]Forskning och innovation, Hälsa, Sjukvård, WHO
2015-12-09

Riskabelt lita på ny teknik

Mattias Goldmann, Upsala Nya Tidning

“I USA får man över 15 ton majs på en hektar jordbruksmark, i Europa drygt tio, i Afrika söder om Sahara bara drygt ett ton – trots att solinstrålningen är bättre i Afrika. Vi kan [...]Forskning och innovation, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/12/03/mat-for-battre-klimat/"
2015-12-03

Mat för bättre klimat

Jasenko Selimovic, Upsala Nya Tidning

“Vi löser inte klimatfrågan utan moderna jordbruksmetoder och ny teknik. Vi måste sluta vara så misstänksamma inför allt som är nytt och när det gäller mat försöka se på ny teknik på samma sätt som vi [...]Demografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-30

Inför global koldioxidskatt

Carola Lemne m.fl., Dagens Industri

“I den bästa av världar skulle ett globalt pris på koldioxid möjliggöras på klimatmötet i Paris. För Svenskt Näringsliv är det självklart att ett globalt pris på koldioxid vore det bästa sättet att nå tvågradersmålet så [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-09-16

Medierna missar djup och viktiga fakta

Hans Brun, m.fl., Svenska Dagbladet

“God krigs-och konfliktrapportering sätter människan i kontext och ger djupare fakta om ett skeende, men trots att det finns många bra journalister i Sverige har den som velat ha svar om flyktingskrisen i Mellanöstern, jihadism, [...]Flykt och migration, Forskning och innovation, Fred och säkerhet, Mediabevakning
2015-09-14

Många experter delar inte Agrells slutsatser

Leif Elinder, mfl., Dagens Nyheter

“Wilhelm Agrell skriver på DN Debatt att ”Sverige är en västlig klientstat” och att det inte finns något ”neutralt trovärdighetskapital kvar att förvalta”. Sverige bör därför (med Finland) ansöka om inträde i Nato då ett [...]Forskning och innovation, Fred och säkerhet, Nato, RysslandArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/09/13/ansok-om-nato-anslutning-tillsammans-med-finland/"
2015-07-09

Kämpa för fred i stället

Harald Nordlund, Upsala Nya Tidning

“Den som tillverkar vapen för krig och planerar för krig bör räkna med krig. Det tydliga alternativet är att tillverka instrument för fred och planera för fred. Vilka är då dessa instrument? Ja, det är ju [...]Forskning och innovation, Irak, Syrien, Ukraina, Vapenhandel
2015-06-15

“Parisavtalet förhandlas utan vetenskapsgrund”

Sigvard Eriksson, Norrtelje Tidning

“FN:s klimatpanel IPCC har inte fäst något avseende vid de naturliga krafter som driver klimatförändringar sedan miljontals år. Man har inte kunnat skapa någon nollhypotes som säger något om hur klimatet skulle varit om ingen [...]FN, Forskning och innovation, IPCC, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2015-06-03

Ny antibiotika kräver nya ekonomiska modeller

Manica Balasegaram m.fl., Aftonbladet

“Antibiotikaresistens har liknats vid hotet från klimatförändringarna, både vad gäller allvaret i situationen och i att de människor som får betala det högsta priset är de som har minst ansvar för att problemet har uppstått. [...]Forskning och innovation, Hälsa, Sjukvård
2015-05-21

Vi vill skapa ett nätverk för social innovation i Afrika

Uno Fors m.fl., OmVärlden

“Sverige är, som artikeln beskriver, ett land med mycket stor kompetens inom internet. Men det räcker inte för att hitta rätt väg in i utvecklingsländerna. Svenska företag har en roll att spela men för att [...]Forskning och innovation, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/11/sa-kan-den-digitala-klyftan-minskas-genom-svenskt-utvecklingsarbete/"
2015-04-27

Ny sajt ska ge lättillgänglig statistik om migrationen

Joakim Palme m.fl, Dagens Nyheter

“I ett globalt perspektiv är antalet flyktingar i EU begränsat, jämfört med de miljoner som lever i länder som Pakistan, Iran och Turkiet som gränsar till konfliktområden. Antalet beräknade migrantdödsfall i Medelhavet har ökat med [...]Asylrätt, Flykt och migration, Forskning och innovation, Migrationsverket
2015-04-20

Möt globala utmaningar

Måns Fellesson mfl., UNT

“2015 är ett viktigt utvecklingspolitiskt år. Världens ledare kommer att förhandla fram nya globala utvecklingsmål och finansiering av dessa. För att kunna svara mot dessa mål kommer ett samstämmig agerande mellan olika politikområden bli allt [...]Biståndsformer, Forskning och innovation, Politik för global utveckling (PGU)
2015-03-22

Dags att syna idén om den täta hållbara staden

Karin Bradley, Pernilla Hagbert, Göteborgsposten

“Med konsumtionsbaserade beräkningar blir det tydligt att befolkningen i storstadsregionerna bidrar mer till BNP-tillväxt, reser mer kollektivt och är goda fjärrvärmeanvändare, men det sammantagna ekologiska fotavtrycket är ändå betydligt större än vad som kan betecknas [...]Demografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer
2015-02-11

Oklara effekter av demokratibistånd

Lars Svåsand, Uppsala Nya Tidning

“I den kunskapsöversikt som presenteras i min rapport till Expertgruppen för Biståndsanalys argumenterar jag för att det är svårt att visa på positiva effekter, i alla fall i förhållande till det övergripande målet om demokratisk [...]Demokrati, Forskning och innovation, Partinära bistånd, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "International party assistance – what do we know about the effects?"
2014-08-29

Då sa Gates till oss

Inge Gerremo mfl; Sveriges Utsädesförenings tidskrift

“Bill Gates var särskilt angelägen att framhålla att det aktuella förädlingsarbetet sker genom offentlig forskning och de förbättrade sorter som tas fram ska inte bli föremål för några patent utan vara tillgängliga utan sådana restriktioner. Det [...]Afrika, Forskning och innovation, Jordbruk
2014-04-10

Nu hotas kvinnors rätt till sina kroppar

Anna Bergström m.fl., Aftonbladet

“En sådan förändrad lagstiftning skulle effektivt sätta stopp för forskning kring provrörsbefruktningar och livsviktig stamcellsforskning. Men man vill även sätta stopp för att EU, världens största biståndsgivare, ska kunna ge utvecklingsbistånd till något som kan [...]EU, Forskning och innovation, Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2014-03-31

Politikernas hemläxa

Dagens Nyheter

“Forskarna konstaterar att klimatförändringarnas effekter länge har gått att bevittna i naturen. Det gör det också lättare att överskåda konsekvenserna under de kommande två tre decennierna…Forskarna har i alla avseenden gjort sin hemläxa. Överväldigande belägg [...]FN, Forskning och innovation, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Partipolitik, Utsläppsrätter
2013-12-16

”Mest korrupta är de länder som nyligen demokratiserats”

Bo Rothstein, Dagens Nyheter

“Rudebecks första invändning är att de länder som ligger högst på FN:s samlade mått på mänsklig välfärd alla är demokratier. Vad han då glömmer bort är att dessa länder, med något enstaka undantag, lyckades få bukt [...]Demokrati, Forskning och innovation, KorruptionArtikeln är en replik på: "“Demokrati minst lika viktigt som gott styre för välfärden”"
2013-12-06

Absurda effekter av resultatstyrning

Håkan Thörn mfl, Svenska Dagbladet

“I Hillevi Engströms och Arne Zetterströms repliker på vår artikel framstår det som att vi anser att det inte bör ske någon kontroll av biståndsmedel (Brännpunkt 29/11och 2/12). Inget kunde vara mer felaktigt. Det vi är kritiska till är [...]Forskning och innovation, Moçambique, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndsgivarna måste ställa höga krav"
2013-11-28

Tillväxten kommer vara ett minne blott

Staffan Laestadius, Svenska Dagbladet

“Under ytan i de ständigt resultatlösa klimatdiskussionerna – på hemmaplan såväl som nyligen i Warszava – ligger politikernas oro att den radikala klimatpolitik, som är nödvändig för att motverka klimatförändringarna, ska reducera eller rent av [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö, Klimatmötet i Warszawa 2013, OECDI artikeln hänvisas till "Economic Growth, Carrying Capacity and the Environment"
2013-11-28

För mycket kontroll undergräver biståndet

Håkan Thörn mfl; Svenska Dagbladet

“Vår studie visar emellertid att även för mycket kontroll kan undergräva biståndsarbetet. En vanlig kritik mot biståndets organisation har varit att medel ofta absorberas av trögrörliga statliga byråkratiska system i mottagarländerna. I dag finns det [...]Civilsamhället, Forskning och innovation, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Who is Responsible?"
2013-11-21

Skolrevolution i utvecklingsländerna

Pauline Dixon, Svenska Dagbladet

“Marknaden för billiga privatskolor i utvecklingsländer är ett bra exempel på att marknadsekonomi fungerar. Att hjälpa den på traven genom att förbättra utbudet, tillgängligheten och kvaliteten är det bästa sättet att ge alla barn en [...]Biståndsformer, Forskning och innovation, Utbildning
2013-11-07

Johan Norberg svarar Greenpeace om GMO

Johan Norberg, Svenska Dagbladet

“Det är bra att MASIPAG:s extremism nu får Greenpeace Sverige att ta avstånd från dem, men då har de ett rejält renhållningsarbete att ta itu med i de egna leden. Även efter attacken har Greenpeace [...]Civilsamhället, Forskning och innovation, Jordbruk, Sida, WHOArtikeln är en replik på: "Svar till Johan Norberg om GMO-grödor"
2013-11-06

Svar till Johan Norberg om GMO-grödor

Annika Jacobson, Svenska Dagbladet

“Att framhäva en gröda som en enskild lösning på ett så mångfasetterat problem som världssvälten är både ensidigt och vilseledande, samt förminskar både orsaker och lösningar till detta oerhört allvarliga problem. Världshälsoorganisationen WHO nämner inte [...]Civilsamhället, Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Sida, WTOArtikeln är en replik på: "Miljöaktivister missar mänsklighetens chans"
2013-11-04

Miljöaktivister missar mänsklighetens chans

Johan Norberg, Svenska Dagbladet

“Sida-stödda MASIPAG, som stödjer vandaliseringen och utreds i samband med den, vill liksom Greenpeace stoppa riset för att det är genetiskt modifierat, vilket de hävdar är hälsofarligt. På tisdag lär folket i den amerikanska delstaten Washington [...]Civilsamhället, Forskning och innovation, Jordbruk, Sida
2013-10-23

Ska Sida sabotera matforskning?

Nina Fedoroff mfl; Uppsala Nya Tidning

“Svenska statliga biståndsmedel går alltså dels till organisationer som genom forskning och utveckling söker trygga en säker livsmedelsförsörjning, dels till organisationer som genom att stödja kriminella handlingar söker motverka en sådan utveckling. Vi tar för [...]Filippinerna, Forskning och innovation, Jordbruk, Projektstöd, Sida
2013-10-23

Ordning och oreda i biståndet

Carl Johan von Seth, Dagens Nyheter

“I går gick en grupp svenska och internationella jordbruksforskare ut i öppet brev till biståndsministern med frågan: Varför stöder svenskt bistånd vandalism mot värdefull forskning? … Det har dryftats en lösning på de ihållande bekymren med [...]Forskning och innovation, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-10-13

”God offentlig förvaltning är Sveriges största tillgång”

Bo Rothstein, Dagens Nyheter

“Demokrati kanske andra hävdar som välståndets motor. Problemet här är graden av demokrati i världens länder visar sig knappt ha något samband alls med de ovan nämnda måtten på mänskligt välstånd. Detta kommer som en [...]Demokrati, Forskning och innovation, Handelspolitik
2013-09-27

”Mer auktoritär politik inte lösningen på klimatfrågan”

Björn-Ola Linnér, Dagens Nyheter

“Ett aktuellt exempel – ett av flera som vi kan ge – är stiftelsen Global Challenges Foundations förslag, som nyligen argumenterade i en debattartikel i Dagens Nyheter att risken för betydande temperaturökningar kräver ett ”effektivt [...]Forskning och innovation, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "”Risken för klimatkatastrof större än vad de flesta tror”"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Climate Change 2013"
2013-09-22

Svenska folket redo att göra mer för klimatet

Karin Stenmar mfl; Svenska Dagbladet

“Högljudda klimatskeptiker kan ibland ge intryck av att dramatiken överdrivs. Men det är inget som vanligt folk köper. Tvärtom. Enligt en färsk Sifoundersökning tror tre av fyra svenskar, 75 procent, att den bild som förmedlas [...]Civilsamhället, FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö
2013-09-22

”Risken för klimatkatastrof större än vad de flesta tror”

Laszlo Szombatfalvy, m.fl., Dagens Nyheter

“Trots alla framsteg med ökad levnadsstandard och minskat mänskligt lidande, måste vi våga se sanningen i vitögat; mänskligheten har aldrig förr löpt så stora risker som den gör i dag. En av de största riskerna [...]Biståndets målsättning, FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Multilateralt samarbeteI artikeln hänvisas till "Global Challenges Foundation"
2013-09-22

Vi sviker inte de fattiga

Lars Hjälmered, m.fl., Göteborgsposten

“Vid FN:s toppmöte om klimat 2009 lovade Sverige att bidra med åtta miljarder i klimatfinansiering mellan 2010 och 2012. Det har vi gjort. Sverige är det land i EU som bidragit med mest pengar per [...]FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Partipolitik, VolymArtikeln är en replik på: "Alliansen sviker de fattiga i klimatfrågan"
2013-09-21

Ligger det bästa ännu framför oss?

Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet

“Att frysa all rörelse är återkommande inslag i klimatdebatten. Men det är snarare i den mänskliga viljan att ständigt få det lite bättre som svaren står att finna. Människan är inte mänsklighetens motsats. Det är [...]FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, VattenI artikeln hänvisas till "Don’t blame climate change for extreme weather"
2013-05-27

Stöd afrikanska lantbrukslärosäten

Inge Gerremo mfl; Uppsala Nya Tidning

“Afrikas lantbruksproduktion har stagnerat på en låg avkastningsnivå som inte kommer att kunna föda den egna befolkningen. … När de afrikanska länderna började bli självständiga på sextiotalet fanns ett tjugotal statliga universitet i de tidigare kolonierna. [...]Afrika, Forskning och innovation, Jordbruk, UtbildningArtikeln är en replik på: "Sverige behöver Afrika"
2013-04-25

Ny kraftfull satsning bör göras mot malaria

ANDERS BJÖRKMAN, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Ett stort och påtagligt hot mot de senaste årens framgångar i kampen mot malaria lurar vid horisontens rand. De nya läkemedel som i dagsläget utgör en grundbult i modern malariakontroll har börjat förlora sin effekt [...]Afrika, Barn och unga, Forskning och innovation, Hälsa, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Millenniemålen, Projektstöd, Sjukvård
2013-03-24

”Nya läkemedel ger hopp i kampen mot tuberkulos”

Kristina Bolme Kühn m.fl, Dagens Nyheter

“Detta vore ett sällsynt illa valt tillfälle att minska resurserna till tuberkulosinsatser, och ett enda exempel får här belysa både möjligheter och hot. De vanligaste diagnosmetoderna för tuberkulos är antingen mycket föråldrade eller mycket dyra. Men [...]Afrika, Asien, EU, Forskning och innovation, Hälsa, Östeuropa, Sjukvård, USA, WHO
2013-01-25

Tillit centralt för de nya millenniemålen

EVANGELINA LINDBERGER, UDbloggen

“Människors tillit till varandra och till institutioner har många gånger fastslagits som grundläggande för att skapa fungerande, hållbara samhällen. Det Naturliga Steget framhåller tillit som centralt för social hållbarhet. Professor och nobelpristagare i ekonomi Elinor [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Millenniemålen
2013-01-25

Det krävs politiska initiativ för ny antibiotika

OTTO CARS, SVENSKA DAGBLADET

“En massiv global överanvändning av antibiotika har lett till att bakterier utvecklat motståndskraft. I dag dör nyfödda barn med blodförgiftning i hela världen på grund av brist på effektiva antibiotika. (…) Bristen på fungerande antibiotika [...]Barn och unga, Biståndets målsättning, Forskning och innovation, Hälsa, Multilateralt samarbete, WHO
2013-01-23

Vi måste äta mindre kött – en skatt är en bra idé

JONAS PAULSSON, AFTONBLADET

“Redan 2010 släppte FN:s miljöprogram UNEP rapporten Assessing the Environmental Impacts enligt vilken de rika länderna omgående och drastiskt måste minska konsumtionen av kött och mejeriprodukter för att världen ska kunna undvika de värsta konsekvenserna av [...]Forskning och innovation, Hälsa, Klimat & miljö
2013-01-20

Sverige bör satsa på hiv-forskningen

FRANCESCA CHIODI m.fl. Svenska Dagbladet

“Därför är frågan om hur Sverige bäst ska bidra till den globala hivforskningen mycket angelägen. En satsning på forskning kring hivvaccin, bot och förbättrad behandling har möjlighet att mångdubbelt återbetala sig i form av sparade [...]Forskning och innovation, HIV/AIDS, Sjukvård
2012-12-31

Utvärdering blir ytvärdering

Sten Widmalm, Respons

“Här är en bekymmersam paradox: Delar av den internationella forskningen om utvecklingsfrågor tar rejäla steg framåt. Men samtidigt tycks allt färre aktörer inom biståndet ha tid eller grundkompetens för att utnyttja de nya och värdefulla [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2012-12-10

Lena Ek prioriterar sitt eget eftermäle före framtidens klimat

Per Grankvist mfl; SVT Debatt

“Under klimattoppmötet i Doha förra veckan presenterade miljöminister Lena Ek planerna på att finansiera ”Eken-rapporten”, en vetenskaplig-ekonomisk rapport med argument för hur länder och företag kan tjäna pengar på att stoppa klimatförändringarna. Vad som låter bra [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Näringsliv, Partipolitik
2012-11-26

Låt Sadev gå i graven

Andreas Madestam mfl; Svenska Dagbladet

“Sadevs bristfälliga verksamhet har varken gynnat svenska skattebetalare eller biståndsmottagarna. Behovet av en välfungerande utvärdering i biståndet är större än i andra offentliga program på grund av den brutna informations- och ansvarskedjan. Skattebetalare i Sverige [...]Forskning och innovation, Resultat, SADEV, Sida, Tanzania, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2012-11-20

Professor: Så kan vi rädda planeten

Johan Rockström, Aftonbladet

“I Sverige har vi en ledande ställning internationellt både vad gäller miljömålsarbete och forskningen om säkra planetära gränser, som nu bör erbjudas FN:s arbete med att omvandla Millenniemålen till globala hållbarhetsmål. …  Det är inte lite som [...]FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Millenniemålen
2012-11-08

Vi måste minska utsläppen 10-20 procent per år

Kevin Anderson, Svenska Dagbladet

“Det är nu uppenbart att följderna av 2 graders uppvärmning är betydligt allvarligare än vad tidigare forskning gjort gällande. Snarare än att vara ett skyddsräcke mellan acceptabel och farlig klimatförändring utgör två graders uppvärmning gränsen [...]Demografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Jordbruk, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18)
2012-11-07

Jobben på klädfabrikerna skapar välstånd

Johan Norberg, Svenska Dagbladet

“I kölvattnet av Kalla Faktas granskning av Hennes & Mauritz leverantörer i Kambodja har vi än en gång fått en debatt om textilarbetare i låg- och medelinkomstländer. … Den indignation som följer var gång svåra arbetsförhållanden [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Forskning och innovation, Handelspolitik, Kambodja, Näringsliv
2012-10-17

“Fokus på resultat riskerar slå mot ett effektivt bistånd”

Bo Forsberg mfl; OmVärlden

“Rapporten visar att ett resultatbaserade tillvägagångssätt inte stärker principerna om biståndseffektivitet. Resultatbaserade insatser riskerar att underminera ägarskap och nya system för resultatstyrning och innebär sannolikt högre kostnader mer administration för mottagarlandet. Resultatbaserade metoder har en [...]Forskning och innovation, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Hitting the target?"
2012-09-21

Carlssons brister

Henrik Bredberg, Sydsvenskan

“Men frågan är ändå om Gunilla Carlsson inte har gått för långt. Hon tycks älska sina biståndskritiska utspel i medierna, som om hon inte skulle bära ansvar för verksamheten efter sex år som minister. Utspelen bidrar till [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Mediabevakning, Partipolitik, Sida
2012-08-26

Förebygg katastrofer med biståndspengar

Eva von Oelreich mfl; Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har satt mätbara resultat högt på agendan i biståndet. Det är välkommet. Men ett fokus på resultat innebär samtidigt en risk att man koncentrerar sig på det som är mätbart på kort [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Forskning och innovation, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Resultat, Utvärdering
2012-08-06

Utvecklingsbistånd: I samma gamla hjulspår

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Anders Östman pekar på forskning om hur Good governance i många fall funge­rat konserverande eller till och med kontraproduktivt för fattigdomsbekämpning. Och om hur Sida inte vill se det. Alldeles oavsett i vilken grad Anders Östman har [...]Afrika, Demokrati, Forskning och innovation, Resultat, Sida
2012-07-26

Ekologiskt botar inte svälten

Borås Tidning

“Men de som propagerar för mer ekologiskt i Sverige, EU och världen ser inte till realiteterna. Inte för att det är fel med obesprutade grödor. Men det är samtidigt en smula naivt att tro att man [...]Forskning och innovation, Hunger, JordbrukArtikeln är en replik på: "Ekologiskt botar inte svälten"
2012-06-16

Tjugo förlorade år sedan förra Rio-mötet

Ann-Charlotte Marteus, Expressen

“Bakom detta vansinne finns en del reella motsättningar, förstås, som att de fattiga länderna kräver mer stöd och miljöbistånd av de rika. Till det kommer att Kina, i detta sammanhang, räknas till de fattiga. Det [...]Forskning och innovation, Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Partipolitik, USA
2012-06-11

Medietystnad om hållbar utveckling

Elin Grelsson, Göteborgsposten

“Mediernas fattiga bevakning blir i det närmaste parodisk när en artikel från 22 framstående forskare om miljöns kommande kollaps förvandlas till en kort notis från nyhetsbyrån TT-AFP i dagspressen. … Det är beklämmande att den oron [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Mediabevakning, Partipolitik
2012-06-07

Genmodifierade livsmedel motverkar ett hållbart jordbruk

Patrik Eriksson, Dagens Nyheter

“Det viktigaste vi kan göra för att ge människor mat på bordet framöver är att göra jordbruket mer robust mot det stora hot som klimatförändringarna innebär. … Förutom att romantisera GMO som fattigdomsbekämpare innehåller artikeln faktafel. [...]Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2012-06-07

Forskningen måste bidra till att klimatmålen uppnås

Lena Ek, Dagens Nyheter

“En av RiR:s övergripande slutsatser är att det finns potential för klimatforskningen att bidra till klimatmålen, som formulerats av regering och riksdag. Men det är oklart i vilken mån forskningen faktiskt stöder målen. Exempelvis styrs [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Näringsliv, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Svensk klimatforskning"
2012-06-06

Replik: Sidas bästa får inte gå före bra bistånd

Anders Östman, Expressen

“Forskningen visar på att den höga tillväxten i många länder i dag i Afrika inte gör det. Dagens tillväxt vidmakthåller ett mönster med råvaruutvinning och fastlåsning i patron-klientförhållanden, som länge utmärkt regionen. Omvärldens jakt på Afrikas [...]Afrika, Forskning och innovation, Landgrabbing, Resultat, SidaArtikeln är en replik på: "Markinvesteringar bekämpar hunger"
2012-05-03

Stefan Fölster: Den dolda revolutionen

Stefan Fölster, Östgöta Correspondenten

“Trots bristerna sker en dramatisk förbättring av företagsklimatet i de flesta av världens länder. Alla länder som beskrivs som “tigerekonomier”, såsom Kina, Indien eller Sydkorea har först förbättrat företagsklimatet, och endast därefter belönats med tillväxt. [...]Afrika, Azerbajdzjan, Forskning och innovation, Indien, Kina, Näringsliv, Sydkorea
2012-04-25

Fortsätt att kritisera Kina

Uppsala Nya Tidning

“Väl här har avtal om samarbeten inom bland annat forskning och järnvägsutbyggnad slutits och under gårdagen deltog Wen Jiabao i miljökonferensen Stockholm +40. I den vevan deklarerade han att hållbar utveckling måste stå på tre [...]Diktaturer, Forskning och innovation, Handelspolitik, Kina, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Stockholm +40
2012-04-24

”Världen har backat från ambitionerna för 40 år sen”

Johan Rockström mfl; Dagens Nyheter

“Världen behöver en snabb övergång till en grön ekonomi. Ekonomiska styrmedel måste kompletteras med politiska mål och kraftfulla institutioner.I Stockholm, för 40 år sedan, stakades en ambitiös kurs ut – trots att vetenskapen då inte [...]Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Stockholm +40
2012-04-03

Budgetstöd belönar dåliga regeringar

Bengt Nilsson, Göteborgsposten

“Pethrus levererar de vanliga obevisade påståendena om att budgetstödet fyller en viktig funktion i kampen mot världsfattigdomen. Men det är tomt prat. … Och som sagt, Bertil Odén; generellt budgetstöd innebär ett stöd till hela budgeten. [...]Budgetstöd, Forskning och innovation, Fungibilitet, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Budgetbistånd effektivt men komplicerat"
2012-03-22

Jordbruken måste bli smartare med vatten

Jakob Lundberg mfl; Göteborgsposten

“Svenska forskare, bönder och svenskt näringsliv har kunskaper och erfarenheter som är värdefulla även ur ett internationellt perspektiv. Det svenska biståndet bör skapa ekonomiska förutsättningar för att stimulera inhemska marknader för mat i låginkomstländer, och [...]Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Vatten
2012-03-17

Svenskt bistånd ska inte gå till att förgifta mark i Afrika

Annica Sohlström, SVT Debatt

“Det är mycket märkligt att biståndsministern försvarar ett projekt som utsätter bönder i Afrika för hälsorisker och som hotar utvecklingen av en hållbar matproduktion.Varför ska Afrika tvingas göra samma misstag som vi har gjort? Ett [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Resultat
2012-02-19

Biståndet upprör men inte av rätt anledning

Daniel Persson, Svenska Dagbladet

“Problemet med utvecklingsbistånd är att det inte kan fungera där det behövs. Därför har det heller inte fungerat de 50 senaste åren och det kommer inte att göra det under de kommande 50 heller. I sin nya [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Förhastat av biståndsministern"
I artikeln hänvisas till "Bok: "Biståndets dilemman""
2012-02-16

Gun-Britt Andersson: ”Misstrons biståndspolitik”

Gun-Britt Andersson, Dagens Arena

“Biståndets tjänstemän och tjänstekvinnor har också fått höra att de är särintressen som styrs av blåögd god vilja eller helt enkelt omsorg om sitt levebröd i ”biståndsindustrin”. När Gunilla Carlsson säger att betoningen av resultat [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Resultat, Utvärdering
2012-01-20

Rosling fel om biståndet

Pär Krause, Realekonomi

REPLIK ” Nyckeln till minskad fattigdom och därmed bättre hälsa bland människorna är högre ekonomisk tillväxt. Rosling har själv visat på en mycket stark korrelation mellan spädbarnadödligheten i ett land och samma lands ekonomiskt välstånd, mätt som BNP [...]Forskning och innovation, Hälsa, Resultat, VietnamArtikeln är en replik på: "Läs på! Världen har förändrats"
2011-12-28

Fredrik Segerfeldt: Bistånd kan vara skadligt

Fredrik Segerfeldt, Expressen

REPLIK “Ändå avfärdar Forslund i en handvändning den omfattande internationella debatten om biståndets negativa biverkningar. De forskare som varnat för att biståndet ökar korruption och vanstyre, minskar sannolikheten att mottagarlandet ska bedriva en utvecklingsvänlig politik, [...]Forskning och innovation, Korruption, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Kenneth G Forslund: Välgörenhet kan inte ersätta biståndspolitik"
2011-12-14

Segerfeldt väljer biståndsforskning som passar hans syften

Kajsa Johansson, Newmill

REPLIK “Många gånger i biståndsdebatten vilseleds vi att se på bistånd som en sektor – som en specifik tårtbit i samhället där vi bortser från andra faktorer. Utifrån ett Sverigeperspektiv kan detta eventuellt vara gångbart [...]Forskning och innovation, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Lägg biståndsbudgeten på ökad invandring"
2011-12-01

Åsa Westlund: ”Vår livsstil bidrar till svält och död”

Åsa Westlund, Dagens Arena

“Vi har ett ansvar. Ett ansvar som inbegriper effekter av våra handlingar även om vi inte kan se hela orsakskedjan med våra egna ögon. Det räcker faktiskt med den forskning som finns i dag för [...]Forskning och innovation, Hunger, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-10-31

En revolution till hela mänsklighetens fromma

Johan Ingerö, Svenska Dagbladet

“I närmare 30 år har företaget bedrivit forskning i syfte att få fram ett vaccin mot malaria, och sedan 2009 har just ett sådant testats på 15000 nyfödda och små barn i sju afrikanska länder. [...]Forskning och innovation, Hälsa, Näringsliv, Resultat, Sjukvård
2011-10-28

Lägg inte skulden på de fattiga

Rikard Warlenius, Svenska Dagbladet

REPLIK “Visst borde sexualrådgivning och tillgång till preventivmedel vara universella mänskliga rättigheter! Men enligt forskaren och kvinnokämpen Betsy Hartman undermineras i själva verket sådana rättigheter av den typen av program som Szombatfalvy och Wijkman förespråkar.” Demografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "Vi måste försöka begränsa befolkningsökningen"
2011-10-08

Skippa all-inclusive på semesterresan

Helena Karlén, Peter Hellberg mfl; Aftonbladet

“Turism kan skapa tillväxt, ge länder nya resurser och bidra till att människor lokalt kan skapa sig en ny framtid. [.] Forskning visar att de påstådda förtjänsterna av turism läcker ut ur utvecklingsländerna på grund av de [...]Forskning och innovation, Näringsliv, TurismI artikeln hänvisas till dokumentet: "Utsugning av vissa, guldkant för andra?"
2011-10-03

Biståndet redan förändrat

Claes Leijon, Uppsala Nya Tidning

“Att Gunilla Carlsson nu upptäckt att tillväxtfrämjande insatser är viktiga för Tanzanias utveckling behöver inte nödvändigtvis betyda att det bistånd som tidigare givits, med inriktning på hälsa, hiv-bekämpning, vatten och sanitet, också utbildning, forskning och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Hälsa, HIV/AIDS, Näringsliv, Sida, Tanzania, Utbildning, VattenArtikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
2011-09-26

Låt ett demokratiernas förbund ta över FN

Fredrik Segerfeldt, Göteborgsposten

“Arbetet med mänskliga rättigheter (MR) saboteras av de värsta förbrytarna, samtidigt som MR-begreppet tunnas ut allt mer. I utvecklingsfrågor har FN drivit en agenda som vare sig är grundad i verklighet eller forskning. [.] Och [...]Bahrain, Demokrati, Diktaturer, FN, Forskning och innovation, Kina, Mänskliga rättigheter
2011-09-04

Bistånd kan inte ersätta soldater

Stefan Olsson, Svenska Dagbladet

“Vad vet vi då från forskningen om biståndets konfliktdämpande förmåga? Mycket lite, märkligt nog. [.] Det mesta talar för att biståndet inte har haft den effekt många har hoppats på.” Afghanistan, Forskning och innovation, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-08-28

Vår mat även deras

Dagens Nyheter

“Tesen i Studio Etts reportage var att det är råvaruspekulanters intresse för livsmedel som på senare år fått prissvängningarna att bli mycket kraftigare än tidigare. [.] Det stämmer att OECD förra sommaren publicerade en rapport [...]Forskning och innovation, G20, Handelspolitik, Mediabevakning, OECD
2011-08-04

”Bistånd finansierar folkmord, krig och våld

Fredrik Segerfeldt, Svenska Dagbladet

“Fyra Socialdemokrater passar på att attackera Gunilla Carlsson och därmed göra partipolitik av svältkatastrofen på Afrikas horn. Det må vara osmakligt, men värre är det häpnadsväckande påståendet att ”Sverige i decennier fört en ansvarsfull biståndspolitik”. [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Hunger, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet sänks när Afrika svälter"
2011-08-03

Fairtrade fungerar

Anders Hjort, Göteborgsposten

“Rapporten betonar att det behövs mer forskning på viktiga områden. Inte minst när det gäller vilka nyckelfaktorerna är bakom utveckling. Men sammanfattningsvis finns det all anledning att göra skillnad genom att vi konsumenter väljer Fairtrade-märkta [...]Forskning och innovation, Jordbruk, Rättvis handel, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "The Last Ten Years: A Comprehensive Review of the Literature on the Impact of Fairtrade"
2011-07-30

Far och flyg – för de fattigas skull

Anders Gustafsson, Lena Lindvall; Aftonbladet

“Forskningsresultaten är tydliga. Turism skapar tillväxt, ger utvecklingsländer nya resurser och hjälper fattiga människor att skapa sig en ny framtid för sig själva och sina familjer.” Forskning och innovation, Näringsliv, TurismI artikeln hänvisas till dokumentet: "En flygande start"
2011-06-09

Africa policies of Nordic countries

Bertil Odén, NAI-Forum

“Om den politiska viljan för samordnad nordisk politik för utvecklingssamarbete skulle återuppstå finns det ett antal möjligheter, b.la. gemensamma åtgärder bland de nordiska EU-medlemmarna, stärkt nordiskt samarbete till stöd för afrikansk kapacitetsuppbyggnad bl.a. för forskningsinstitutioner. Ett mer radikalt alternativ skulle vara att de nordiska länderna delade upp [...]Afrika, EU, Forskning och innovation, Landfokusering, NAI-Forum (engelska)
2011-05-25

Krig är inte normaliserade i dag

Johan Dittrich Hallberg, Kristine Eck; Svenska Dagbladet

“Zetterström citerar vidare ett vanligt förekommande påstående om ”att i dagens moderna krig är drygt 90 procent av dödsoffren civila”. Det är en uppgift som inte har någon grund i fakta, men som trots detta [...]Forskning och innovation, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Humanitära krig – finns de?"
2011-05-12

Det finns inga skäl att gynna rättvisemärkt

Lydiah Wålsten, Svenska Dagbladet

“Men vilken forskning som ligger till grund för kommunernas satsningar på rättvisemärkt är oklart. Trots det är 41 kommuner redan med i satsningen “Fairtrade City”, där de åtar sig att öka inköpet av fairtrade-produkter.” Forskning och innovation, Handelspolitik, Kommunbistånd, Rättvis handel
2011-03-28

Sluta spela rysk roulette med klimatet

Birger Schlaug, Christina Robertson-Pearce, Christer Sanne, Ellie Cijvat, Francisco Contreras, Pär Holmgren, Samuel Jarrick; Göteborgsposten

“I en tid när det redan finns över 25 miljoner klimatflyktingar måste den nya forskningen tas på allvar. Tvågradersmålet är med stor sannolikhet alltför riskabelt.” Flykt och migration, Forskning och innovation, Klimat & miljö
2011-03-15

Därför fungerar inte bistånd

Fredrik Segerfeldt, Ekonomisk debatt

 “En genomgång av forskningen visar att 1) uthållig ekonomisk tillväxt är en nödvändig förutsättning för uthållig fattigdomsminskning, 2) forskningen trots upprepade försök misslyckats med att fastslå att bistånd leder till tillväxt, 3) ett lands institutioner [...]Forskning och innovation, Korruption, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Ekonomistas: "Hur ska vi tänka på bistånd?""
2011-03-13

Nästa agrara revolution – ett nytt kretsloppstänk

Marit Paulsen, Göteborgsposten

“EU:s jordbrukspolitik måste skiftas från utbetalningar av inkomststöd till rejäla satsningar på forskning, kunskapscentra, innovation och ny teknik för att bana väg för den nya agrara revolution vi snart akut behöver.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Forskning och innovation, Jordbruk, Partipolitik
2010-10-03

Fri utbildning är ett effektivt bistånd

Sven Engström, Göteborgsposten

“Vi skall inte konkurrera med gratis utbildning menar ansvarig minister Tobias Krantz (FP)! Varför inte? Kan man satsa 25 000 miljoner kronor per år på bistånd är det väl inte orimligt att satsa 500 miljoner [...]Avräkningar, Forskning och innovation, Partipolitik, Utbildning
2010-08-26

Sida har ett tydligt mandat att satsa på utbildning

Gabi Björsson, Åsa Thomasson; Dagen

“Trots detta och all forskning som visar att utbildningssatsningar är grunden för bestående utveckling, så är det i dag ett eftersatt område inom Sida.” Forskning och innovation, Partipolitik, Sida, Utbildning
2010-06-29

Global skatt positiv möjlighet

Göran Färm, Olle Ludvigsson; Göteborgsposten

REPLIK “Att som Gunnar Hökmark (M) på GP Debatt (25/6) avfärda den globala skatten på svepande och lösa grunder är inte konstruktivt.” Forskning och innovation, G20, Partipolitik, Tobin-skattArtikeln är en replik på: ""Global skatt stoppar inte nya finanskriser""
2010-03-12

Ett afrikanskt perspektiv på klimatfrågan

Pär Krause, Svensk Tidskrift

“Polmans rasande redogörelse från flyktinglägren gör oss om möjligt än mer förvirrade, men också luttrade nästa gång vi ombeds skänka pengar till katastrofer.” Afrika, EU, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Korruption
2009-10-07

“Sverige sviker sjuka fattiga”

Ann-Mari Svennerholm mfl; Sydsvenskan

“I handlingsplanen skrevs att dess genomförande skulle utvärderas regelbundet. Av det skälet skrev forskare och representanter för Världsinfektionsfonden i september 2007 till biståndsminister Gunilla Carlsson och bad om en sådan redovisning, för att få veta [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Hälsa, Sida, Sjukvård
2009-09-09

Oetiskt att ge fortsatt bistånd

Fredrik Segerfeldt, Göteborgsposten

“Det är kul att forskare tar bladet från munnen och delar med sig av sin kunskap när det gäller bistånd och utveckling. Bo Rothstein bekräftar det jag med emfas hävdat i debatten under lång tid: [...]Demokrati, Forskning och innovation, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2009/09/04/bistandet-maste-fa-en-annan-inriktning/"
2009-06-18

Svenskt bistånd gör skillnad för miljoner fattiga

Anders Nordström, Svenska Dagbladet

“Segerfeldt verkar ha orealistiska förväntningar på vad bistånd ska kunna åstadkomma. Vi får inte glömma bort att i den globala ekonomin är bistånd en mycket liten del. Bistånd ensamt kommer inte att lösa problem med [...]Forskning och innovation, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Sida har inga trovärdiga mätverktyg"
2009-05-26

Nya influensan hotar de fattigaste

Anneka Knutsson, Göran Paulsson; Dagen

“Forskning visar att budgetstöd bidrar till att hälsosystem byggs upp, undervisning utvecklas, beredskap ökar och insatser samordnas.” Budgetstöd, Forskning och innovation, Hälsa, Resultat, Sida, Sjukvård
2007-10-03

Bistånd ingen genväg till välstånd

André Assarsson, Helsingborgs Dagblad

“Den rika världen har lagt 16 biljoner kronor på bistånd sedan 1950, bara förra året uppgick summan till 104 miljarder dollar men fattigdomsbekämpning och demokratisering har uteblivit. Ekonomisk forskning visar att biståndet har mycket liten [...]Forskning och innovation, Handelspolitik, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Riktat bistånd stödjer demokratiprocesser"
2007-08-15

Procentens förbannelse

Björn Ramel, Sydsvenskan

“För forskning och bistånd finns budgetpolitiska procentmål. Men medan de för forskningen sällan ifrågasatts, är invändningar mot biståndsmålen rätt vanliga.” Enprocentsmålet, EU, Forskning och innovation
2005-11-18

Varning för hjälpen som stjälper

Per Ericson Svenska Dagbladet

“Peter Bauer gick ur tiden våren 2002, men de idéer som han brukade skriva ner i en liten anteckningsbok under måltiderna på Reformklubben eller The Garrett Club är fortfarande i omlopp. På grundval av egna [...]"Bad governance", Forskning och innovation, Moçambique, Resultat
2005-06-25

Börja med malarian

SVANTE WEYLER, EXPRESSEN

“Afrika backar. Det är den enda världsdelen där andelen extremt fattiga har ökat under de senaste decennierna. Statistiken bekräftar det människor säger åt mig, det jag ser. Varför backar Afrika? Det frågar jag mig, det [...]Afrika, Forskning och innovation, Hälsa, Humanitärt bistånd, IMF (Internationella valutafonden), Millenniemålen, Världsbanken
2005-03-06

Ingen kan stoppa tidvattnet

Niklas Ekdal, Dagens Nyheter

“- Kärnan i processen är en teknisk utveckling som eliminerar avstånd, öppnar marknader, skapar specialisering och skiftar produktion och export i högteknologisk riktning. Den enda säkra vägen till välstånd går då via kontinuerlig tillämpning av [...]Forskning och innovation, Resultat, Utbildning

Dokument om Forskning och innovation (42 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-01-20

Hivprevention med hjälp av lotterier

- Sns Analys nr 47

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)Forskning och innovation, HIV/AIDS2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-12-07

Evaluation of Sida’s research cooperation with Bolivia, 2007–2016

SidaBolivia, Forskning och innovation4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-12-07

External evaluation of the Quality Assurance Systems of research and postgraduate training at Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) and Universidad Mayor de San Simón (UMSS) in Bolivia, as well as the national system through Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB)

SidaBolivia, Forskning och innovation, Utbildning4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-05-29

Research Capacity in the New Global Development Agenda

- Mobility, Collaboration and Scientific Production among PhD Graduates Supported by Swedish Development Aid in Africa

- 2017:08

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Etiopien, Forskning och innovation, Moçambique, Tanzania, Utbildning11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2017-05-26

Research Aid Revisited – a historically grounded analysis of future prospects and policy options

- Rapport 2017:07 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Biståndsformer, Forskning och innovation, Sida11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2017-03-07

Animal health in development – its role for poverty reduction and human welfare

- Rapport 2017:03 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Hunger, Jordbruk11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-07-01

Evaluation of Sida Support to TWAS, OWSD and GIS

- Sida Decentralised Evaluation 2016:10

SidaForskning och innovation, Jämställdhet, Kvinnor, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-11-30

Nordic Transport Ways

- Transforming to Sustainable Transport in the Nordic Countries – and in Europe

Global UtmaningForskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-21

Assessment of quality assurance systems for postgraduate programmes in Tanzania and Mozambique

SidaForskning och innovation, Moçambique, Sida, Tanzania, Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-09-01

Support to Innovation and Innovation Systems

- Within the Framework of Swedish Research Cooperation

Forskning och innovation1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-08-01

Review of Kyiv School of Economics’ Institutional and Sustainability Plans

- Sida Decentralised Evaluation 2015:46

SidaForskning och innovation, Sida, Ukraina, Utbildning, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-05-01

Mid-Term Review of the Indaba Agricultural Policy Research Institute (IAPRI)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:21

SidaForskning och innovation, Jordbruk, Utvärdering, Zambia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-03-31

Biståndsanalys 2015

- Årsrapport

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Forskning och innovation, Resultat11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-02-11

International party assistance – what do we know about the effects?

- EBA 2014/03

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Demokrati, Forskning och innovation, Partinära bistånd, Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-01-19

Institutional Impediments and Reluctant Actors – The Limited Role of Democracy Aid in Democratic Development

- EBA Dissertation Briefs Series 2015:01

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)"Bad governance", "Good governance", Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsformer, Demokrati, Diktaturer, Forskning och innovation, Fungibilitet, Humanitärt bistånd, IMF (Internationella valutafonden), Korruption, Partinära bistånd, Sida, Världsbanken11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-01-19

Aiding Science. An analysis of Swedish research aid policy 1973 – 2008

- Development Dissertation Brief 2015:02

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Biståndsformer, Forskning och innovation11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2014-12-18

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet

- 2015 – 2021

- Regeringsbeslut II:5

UtrikesdepartementetBiståndets målsättning, Forskning och innovation, Hållbar utveckling1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-09-01

Poverty Focus In Selected Swedish Aid Portfolios

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Forskning och innovation, Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2014-06-19

Biståndsanalys 2014

- Årsrapport

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Forskning och innovation, Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2014-05-16

Randomized Controlled Trials: Strengths, Weaknesses And Policy Relevance

- EBA 01/2014

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Biståndets målsättning, Forskning och innovation, Resultat, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2013-10-07

Climate Change 2013

- The Physical Science Basis

- WG 1

Intergovernmental panel on climate change (IPCC)EU, Forskning och innovation, IPCC-rapporten 2013, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-09-15

Biståndspolitikens motsägelser om kunskap och tekniköverföring

- från konkret praktik till abstrakt policy

- Blekinge Institute of Technology doctoral dissertation series No 2013:09

Blekinge Tekniska HögskolaForskning och innovation, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-07-01

Swedish Development Cooperation in Transition? Lessons and Reflections from 71 Sida Decentralised Evaluations (April 2011 – April 2013)

SidaForskning och innovation, Resultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2012-10-09

Svensk klimatforskning

- Vad kostar den och vad har den gjort?

- Rir 2012:2

Riksrevisionen (fd Riksdagens Revisorer)Forskning och innovation, Klimat & miljö, Resultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-10-10

Remittances from Sweden

- an exploration of swedish survey data

Global Utmaning, Institute for Future StudiesForskning och innovation, Remitteringar2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-01

Innovation and Entrepreneurship in Developing Countries

United Nations University (UNU)Forskning och innovation, Governance, Näringsliv, Samhällsaktörer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-01

Remittances from Sweden

- an exploration of swedish survey data

Global UtmaningFlykt och migration, Forskning och innovation, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-01-01

Research for development

- Policy for research in Swedish development cooperation 2010-2014 and Strategy for Sida's support for research cooperation 2010-2014

SidaForskning och innovation, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-07-01

Tools for Sustainability

- Research Cooperation 2002

- DEPARTMENT FOR RESEARCH COOPERATION, SAREC

SidaForskning och innovation, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2003-06-06

Future Environmental Research

- Environmental Research Challenges in Developing Countries – some reflections

SidaForskning och innovation, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-06-01

Environmental Research Challenges in Developing Countries

- some reflections

SidaForskning och innovation, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-03-01

Swedish Support under the Montreal Protocol

- the Ozone Layer Protection Programme

- Sida Evaluation 03/26

SidaBilateralt samarbete, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Environmental Economics and the Coastal Areas of Developing Countries

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaForskning och innovation, Governance, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Coastal Management – Coastal Sector Coordination and Integrated Coastal Area Planning

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaBilateralt samarbete, Forskning och innovation, Governance, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Cities in the Coastal Zone: Environmental Threats at Risk

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Review of Population-Related Dimensions in Coastal Area Development and Environmental Management

- The SIDA Marine and Coastal Area Initiative

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-03-01

Towards an Ecological Approach to Sanitation

- Publications on Water Resources: No 5

SidaDemografi / befolkningsstatistik, Forskning och innovation, Hälsa, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-04-10

Inventering av svensk forskning om bistånd

- SASDA Working Papers Nr.5

Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)Forskning och innovation6) SASDA rapporter 1993 – 1995
1994-01-10

Macroeconomic effects of aid

- Literature review and methodological framework

- SASDA Working Papers Nr.6

Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)Forskning och innovation, Resultat6) SASDA rapporter 1993 – 1995
1975-02-04

Finansiering av småindustriutveckling

- Forskningsprojekt utfört av Världsbanken i samarbete med SIDA

SidaForskning och innovation, Näringsliv, Sida, Världsbanken3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1969-01-01

U-hjälp i utveckling?

- 14 forskare och samhällsvetare om Sveriges u-landspolitik och utvecklingsbistånd

Forskning och innovation2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1966-01-01

PM angående stipendiatverksamhetens inriktning och organisation

SidaBilateralt samarbete, Forskning och innovation, Sociala skyddsnät, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Forskning och innovation (61 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-06-12 Overcoming Barriers to Sexual and Reproductive Health and Rights Gender equality and women’s wellbeing are key for achieving sustainable development. Ensuring global access to sexual and reproductive health and rights (SRHR) is therefore a targeted area within the 2030 Agenda for Sustainable Development. SRHR [...] EBA, Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet (KI), RFSU, Uppsala Universitet, Utrikesdepartementet Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Sektorskoncentration, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2018-04-19 Lunchseminarium: Hur jobbar facken internationellt mot könsrelaterat våld? “Könsrelaterat våld och sexuella trakasserier har varit en fråga som drivits fackligt, inte minst på internationell nivå i flera års tid. Frågan har inte sällan lyfts av de globala fackens kvinnokommittéer. På senare tid har [...] Union to union "Good governance", FN, FN:s utvecklingsmål, Forskning och innovation, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sociala skyddsnät
2018-03-16 BORDE VI BESKATTA ROBOTAR? Det är flera som har höjt sina röster för att beskatta robotar så att välståndet ska fördelas jämnare.  Eftersom idag sker en omfördelning från löner till kapitalinkomster i världen som går att koppla till automatisering, [...] Fores Ekonomisk jämlikhet, Forskning och innovation
2018-02-14 ISP Book Seminar: Research Capacity Building in Asia What are the results of three decades of research cooperation between the North and the South? Welcome to a book presentation by Rebecca Andersson and Marta Zdravkovic on ISP’s long-term collaboration with research groups in [...] Uppsala Universitet Forskning och innovation, Sri Lanka, Thailand
2017-11-15 Youth, Health and the Global Goals: Dialogue with Melinda Gates he Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT) and its collaborators welcome university students to participate in an interactive evening at the Royal Swedish Academy of Sciences where we will discuss and showcase innovative intersectoral [...] Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT) Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård
2017-09-20 På afghanska vägar med svensk teknik Vid två tillfällen i  2014 och 2015 har Lars Forslöf varit i Balkh provinsen i norra Afghanistan för att utbilda i användningen av hans system, Roadroid, som mäter kvalitet på vägar med hjälp av en [...] ABF Stockholm, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Forskning och innovation
2017-09-06 Fred Det svenska utvecklingssamarbetet ska, som ett av fem centrala perspektiv, genomsyras av ett konfliktperspektiv. Regeringen har angett som ambition att öka sitt fokus på freds- och statsbyggande genom att genomgående ta hänsyn till konfliktfrågor i [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Biståndets målsättning, Forskning och innovation, Fred och säkerhet, Religion
2017-07-04 Klimatforskningen från Arktis till Almedalen Vilken kunskap finns bakom klimatavtal och medialarm? Hur säkra är prognoserna? Hur kommer klimatförändringarna att påverka oss, och hur behöver vår livsstil och vårt samhälle förändras? Kom, lyssna och ställ dina frågor till några av [...] Formas Forskning och innovation, Klimat & miljö
2017-07-04 Vattenkrig – kriget om vatten. Samverkan för hållbara innovationer i kris och katastrof Hur kan vi i Sverige i partnerskap tillsammans med företag, myndigheter, universitet, biståndsorganisationer och institutioner få fram hållbara innovationer i internationella kris och katastrofdrabbade områden? Medverkande: Lena Ingelstam, Chef för avd. Innovation och Partnerskap, Sida; Anders Jägerskog, [...] Läkarmissionen Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Vatten
2017-07-06 Agenda 2030 – Vi kan nå långt till 2022. Halfway to 2030. Why wait? Agenda 2030 is a tremendous opportunity to create sustainable societies in our lifetime. Sweden is in the lead and we can come far already by 2022 – Halfway to 2030 since 2015 and 50 years [...] Förenta Nationerna (FN), Globträdet, Hållbar Utveckling Sverige AB, Stockholms Läns FN-distrikt Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-06 Hållbarhet 2.0 och de Globala Målen i it-branschen – att jobba integrerat med risker och möjligheter It-innovation skapar framtiden för företag, branscher och samhällen i en takt som inte har setts någonsin tidigare. Vilken roll spelar it och digitalisering i den Globala Agendan 2030? Hur kan de ledande företagen bidra till [...] Atea Sverige AB, DELL EMC Corporate Social Responsibility (CSR), Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-06 Preventive healthcare and individual food Technology is rapidly changing our global food system, but how are foodtech innovations going to improve our health. Medverkande: Johan Turesson, Founder, Smaka på Stockholm   Sweden Foodtech Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Hälsa, Hunger, Jordbruk
2017-07-04 Faktaresistens och filterbubblor – hur främjar vi det upplysta samtalet? Faktaresistens och filterbubblor växer sig starkare. Populistiska krafter ifrågasätter forskning, lyfter fram data finansierad av särintressen och hänvisar till alternativa fakta. Utvecklingen hotar öppenhet och demokrati och i USA banade den väg för Trump. Hur [...] EU-kommissionen EU, Forskning och innovation, Mediabevakning
2017-07-05 Vem ska lösa antibiotikaresistenskrisen? Antibiotikaresistensen ökar i hela samhället. Läkemedelsindustrin lyckas inte få fram nya antibiotika. Samtidigt fortsätter felanvändningen av antibiotika både till människor eller djur. Vilken roll har universiteten och hur kan de bidra till långsiktiga och globala [...] Uppsala Universitet Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Hälsa, Klimat & miljö
2017-07-05 Hur påverkas forskning och akademi i en allt mer protektionistisk värld? Forskningen har alltid varit förknippad med öppenhet, nyfikenhet och gränsöverskridande samarbeten. Men de senaste åren har öppenheten i världen kommit att prövas genom ökad protektionism och akademin är inget undantag. Varför är internationalisering viktigt? Vad [...] Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Forskning och innovation, Utbildning
2017-07-05 Industrins innovationer för att uppnå FNs hållbarhetsmål 2030 Hur arbetar industrin med FNs hållbarhetsmål? Vad utvecklar industrin för framtiden? Arbetet med att nå FNs hållbarhetsmål engagerar många delar av samhället. Engagemang och dialog är viktigt, men för att komma framåt krävs även utveckling [...] IKEM, Jernkontoret, Svemin, Teknikföretagen FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-07-03 Globala hållbarhetsmål som drivkraft för innovation De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär stora krav på samhällsomställning. Vilken roll spelar innovation för att det ska bli möjligt? Vilka nya lösningar och samarbeten krävs? Hur kan utmaningarna användas som drivkraft för innovation? Medverkande: Johan [...] Vinnova Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-06-20 Emerging Technologies: The Future of International Development How governments, development organizations, startups and activists innovate for the 2030 Agenda You are invited to join us and UNDPs Innovation Lead Benjamin Kumpf for a conversation on driving innovation for social change. During the conversation, [...] United Nations Development Program (UNDP) FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Governance, Samhällsaktörer
2017-05-29 Swedish Research Aid Building capacity in societies through research and knowledge is probably more urgently needed than ever. The global problems facing humankind articulated in Agenda 2030 need global awareness and the solutions require commitment, inclusion and cooperation [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Biståndsformer, Forskning och innovation
2017-05-03 Science Dinner Food Market Är du matintresserad och nyfiken på att höra om och smaka på nya innovativa produkter? Vill du lära dig mer om de senaste vetenskapliga insikterna och om socialt arbete kring mat och livsmedel? Vill du [...] Openlab Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-01-26 Nordiska klimatlösningar som kan inspirera världen Genom att skala upp 15 beprövade nordiska klimatlösningar kan länder världen över minska koldioxidutsläppen med 4 Gt varje år fram till 2030. Nettokostnaden motsvarar ett belopp som vi på nio dagar spenderar på globala subventioner till fossila bränslen. Nordiska ministerrådet och Stockholm Environment Institute [...] Nordiska ministerrådet, Stockholm Environment Institute Forskning och innovation, Klimat & miljö
2016-11-18 Mänskliga Rättighetsdagarna: When research gets real – intervening in the lives of others Doing empirical human rights research may involve intervening in the lives of others, and the consequences are not always predictable. What if your research put others at risk or raise hopes that you can’t meet? [...] Lunds Universitet Forskning och innovation, Mänskliga rättigheter
2016-08-31 Beyond the “results agenda” in international development cooperation? Demonstrating results has been a concern in international development cooperation ever since it was started and in recent years there has been an increased focus on achieving and reporting on “results”. Despite the fact that [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Biståndsformer, Forskning och innovation, Resultat
2016-08-23 Development Research Conference 2016 (Day 2) The aim with this conference is to provide a multi-disciplinary forum for networking and intellectual exchange among scholars who conduct research in and of relevance to low-income countries and/or engage in capacity-building collaborations. Researchers and [...] Sida, Stockholms Universitet, Vetenskapsrådet "Good governance", Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jordbruk
2016-08-22 Development Research Conference 2016 (Day 1) The aim with this conference is to provide a multi-disciplinary forum for networking and intellectual exchange among scholars who conduct research in and of relevance to low-income countries and/or engage in capacity-building collaborations. Researchers and [...] Sida, Stockholms Universitet, Vetenskapsrådet "Good governance", Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jordbruk
2016-07-07 Shaping just and sustainable cities Trans-disciplinary co-production of knowledge is necessary for sustainable urban development. This is an approach that involves many stakeholder categories such as citizens, city planners, policy-makers and both academic and non-academic researchers, and has met an [...] Mistra Urban Futures Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Urbanisering / hållbara städer
2016-07-07 Svensk forskning om globala miljöfrågor Dagens globala miljö- och resursproblem ställer nya krav på forskningens inriktning och arbetssätt. För att möta utmaningarna i FN:s Globala hållbarhetsmål måste forskningen måste bli mer tvärvetenskaplig, internationell och välkoordinerad än tidigare. Seminariet belyser hur Sveriges [...] Future Earth, Kungl. Vetenskapsakademien, Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences (SSEESS), UN Sustainable Development Solutions Network Northern Europe Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Sverige
2016-07-05 Från smart till användbart: hur datadriven innovation kan bidra till bättre, grönare och hälsosammare städer Hur kan datadriven innovation bidra till bättre, grönare och hälsosammare städer? Vi diskuterar hur svenska städer och kommuner kan omsätta det pågående paradigmskiftet inom teknologi till något användbart som ger oss fler möjligheter att nå [...] Global Goals Lab Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Urbanisering / hållbara städer
2016-07-05 Försvarsforskning – en förutsättning för svensk säkerhet? Försvarsforskning har direkt påverkan på svensk försvarsförmåga. För att Sverige ska kunna möta framtidens hot måste försvarsforskningen vara en del i en sammanhållen kedja som bidrar till uppbyggnaden av den operativa förmågan. Vilken roll spelar [...] Forskning och innovation, Fred och säkerhet
2016-07-04 Ickevåldets vägar – fred i terrorns tid Ickvåld i terrorns skugga är titeln på en bok som släpps i september, där olika skribenter ger sin syn på pacifismens och ickevåldets betydelse i den värld vi lever idag. Skribenter till boken är: Isak Svensson- [...] Bilda Studieförbund, Kristna Fredsrörelsen Forskning och innovation, Fred och säkerhet
2016-07-04 Så kan Sverige bidra till hållbar fred Många länder har gått från konflikt till fred i form av frånvaro av väpnad konflikt. Inte lika många har gått vidare till hållbar fred. Östasien till exempel är ett område med en lång och blodig [...] Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet Forskning och innovation, Fred och säkerhet, Partipolitik
2016-07-04 Vilka krav ställer COP 21 och nationella mål – till olika aktörer Målen är många och stora. För att kunna förverkliga en förändring behöver de brytas ner, prioriteras och konkretiseras. De konkreta målen som kommer fram i denna paneldiskussion kommer att följa med under veckans debatter och [...] EWF ECO AB, Innovizion Arena 1. Aktörer, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2016-07-05 Vad vinner vi på att internationalisera svensk forskning? Gränsöverskridande forskning och global kunskapsförsörjning behövs för att nå hållbarhetsmålen. Men vinner svensk forskning på den ökade internationaliseringen? Ska vi stödja den bästa forskningen även om den inte är svensk? Hur långt kan och bör [...] Forskningsrådet för hållbar utveckling (Formas) Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-07-05 Colombia efter krigen – vad kan Sverige göra? Colombia står inför fredsavtal som kan ansluta över ett halvt sekels inbördesstrider. Många utmaningar återstår, men Colombia har också stora möjligheter. Folkligt engagemang, innovationskraft och en välutbildad arbetskraft är några av de faktorer som inom [...] Colombiagruppen, Latinamerikainstitutet Bilateralt samarbete, Colombia, Forskning och innovation, Sverige
2016-07-05 Forskning för att nå hållbarhetsmålen – krävs strategisk styrning? Vi har ett kritiskt decennium framför oss. Forskningens processer är långsiktiga och forskningen spelar en viktig roll som bas till all kunskap som behövs för att mänskligheten ska uppfylla FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030) – på [...] Forskningsrådet för hållbar utveckling (Formas) Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-07-05 Blinda fläcken i klimatarbetet. Hur stämmer dina investeringar överens med dina klimatmålsättningar? Under senare år har kraven och önskemålen kring hållbarhet skruvats upp både på global och nationell nivå. Klimatavtalet är påskrivet och nu är det dags för handling. Svenska företag, offentliga och ideella organisationer arbetar alltmer [...] SPP Forskning och innovation, Klimat & miljö
2016-07-04 Risk sharing and implementation of the next step for green shipping. Politics, Finance and Industry The next step towards decreasing the environmental and climate impact from the Shipping industry is implementing Financial Instruments for Risk Sharing. What does it take to make green investments considered profitable, enable industry investments, financing [...] Zero Vision Tool Corporate Social Responsibility (CSR), Forskning och innovation, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-08 Innovationer i industrin som verktyg för ett bättre klimat Ett samtal om industrins roll i klimatarbetet och hur vi kan få fram fler klimatinnovationer inom industrin. Medverkande: Fredrick Federley, europaparlamentariker, Centerpartiet Thomas Hörnfeldt, klimat- och energiansvarig, SSAB Centerpartiet Corporate Social Responsibility (CSR), Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-06 Innovation – så når vi de globala preventivmedelsmålen 225 miljoner kvinnor som vill kunna kontrollera sin egen fertilitet saknar tillgång till preventivmedel. Det globala partnerskapet Family Planning 2020 har satt upp ett mål om alla ska ha tillgång till preventivmedel. Hur kan Sverige [...] RFSU FN:s utvecklingsmål, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Kvinnor
2016-07-06 Agenda 2030 – går det att uppnå de 17 globala målen utan IT och telekom? Det har blivit dags att implementera FN:s Agenda 2030 med de sjutton globala hållbarhetsmålen. Kan man göra det utan IT och telekom? Är de i själva verket en nödvändighet, för administration och uppföljning av själva [...] Stockholms Universitet FN:s utvecklingsmål, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-07-06 Hur stoppar vi terrorn? Ligger Sverige efter i arbetet med att stoppa rekryteringen till våldsbejakande islamistiska grupper? Finns det olika sätt att förebygga radikalisering? Kan forskningen bidra och på vilket sätt i det långsiktiga arbetet mot terrorism? Medverkande: Markus Holdo, forskare, [...] Lunds Universitet Forskning och innovation, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS)
2016-07-04 Digitalisering och klimat – innovationer och cirkulär ekonomi Klimatförändringarna och överutnyttjandet av ekosystem är en ödesfråga för vår generation. Samtidigt som klimatfrågan blir allt viktigare att förhålla sig till för politik och näringsliv sker en kraftfull utveckling inom digitalisering som förändrar våra samhällen [...] Global Utmaning Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2016-06-20 Sveriges arbete med de globala målen – vems ansvar? Med hjälp av de 17 globala målen i Agenda 2030 ska världen utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Till [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Governance
2016-03-03 Impact of capacity development on food production. Science and technology solutions are critical to meet a growing demand for food, maintaining market competitiveness and adapting to and mitigating climate change. Agricultural research is crucial for generating new technologies and improved policies. In [...] Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Bilateralt samarbete, Forskning och innovation, Jordbruk
2016-02-10 “FN:s globala hållbarhetsmål nr 13: Bekämpa klimatförändringarna” “Föreläsning. Göteborg. I höstas antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. Det trettonde hållbarhetsmålet handlar om hur vi ska bekämpa klimatförändringarna. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om hållbarhetsmålen [...] GMV Göteborgs Miljövetenskapliga centrum, Studiefrämjandet Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-02-10 “Transparency guaranteed?” “Seminarium. År 2009 utfärdades en transparensgaranti för det svenska biståndet. Rapporten ”Transparency Guaranteed?” är resultatet av en granskning av denna garanti som gjorts inom ramen för SCORE:s forskningsprojekt ”The results agenda in development cooperation”.Seminariet fokuserar [...] Sida, Stockholms Universitet Biståndsformer, Forskning och innovation
2015-11-10 Slutspurt inför Paris: Pengarna, Forskningen, Folkhälsan COP21 i Paris närmar sig, därav bjuder Fores in till lunchsamtal. Medverkande i samtalet är tre tunga svenska aktörer som inte alltid hörs i diskussionen: Anders Wallberg, UD, med i styrelsen för Gröna Klimatfonden (delat [...] Fores Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, IPCC, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-09-30 The Politics of Results and Transformational Development – What Needs to Change? Understanding and demonstrating the effectiveness of efforts to improve the lives of those living in poverty is an essential part of international development practice. But who decides what counts as good or credible evidence and [...] Forskning och innovation, Resultat
2015-10-21 Dags att bryta cirkeln Välkommen på seminarium och workshop där globala och lokala aktörer delar med sig av sin senaste forskning, resultat av utvecklingsarbete och praktiska metoder. IOGT-NTO Alkohol, Forskning och innovation, HIV/AIDS
2015-11-05 Nordic Conference on Development Research The 3rd Joint Nordic Conference on Development Research will be organized by the School of Global Studies (SGS), University of Gothenburg, at the Conference Center Wallenberg in Gothenburg 5-6 November 2015. The general purpose of the [...] Göteborgs Universitet Forskning och innovation
2015-08-20 Expertgruppen för biståndsanalys: Blir det bättre om man koncentrerar sig? För snart 10 år sedan påbörjade Sveriges regering ett aktivt arbete med att minska antalet samarbetsländer i det svenska biståndet – den så kallade landkoncentrationen. Motiveringen var att biståndet blir mer effektivt om man fokuserar [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Bilateralt samarbete, Forskning och innovation, Landfokusering, Multilateralt samarbete
2015-06-30 Kommuner behövs för ett jämställt utvecklingssamarbete Statliga och civilsamhällesorganisationer är viktiga för ett jämställt utvecklingssamarbete men en nivå som ofta glöms bort både vad gäller jämställdhet och utvecklingssamarbete är den lokala nivån. I det här seminariet kommer vi att fokusera på [...] Internationellt Centrum för Lokal Demokrati Demokrati, Forskning och innovation, Jämställdhet, Kommunbistånd
2015-06-30 Forskningens bidrag till Sveriges politik för global utveckling Är vi beredda för samlat agerande från svenska myndigheter, universitet, civilsamhälle och regeringen – ett ”team-Sweden tänk” för bistånd och PCD (policy coherence in development)? Och hur skulle sådana samarbetenbistånd kunna se ut och vilka [...] Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Forskning och innovation, Politik för global utveckling (PGU)
2015-07-03 Feministisk diplomati och utrikespolitik? Sveriges regering har deklarerat att de tänker bedriva en feministiskt orienterad utrikespolitik. Vad innebär detta och vilka konsekvenser kan en sådan politik få på den internationella arenan. Kvinnor har under lång tid varit osynliga och [...] Statsvetenskapliga förbundet Feministisk utrikespolitik, FN, Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Kvinnor
2015-07-03 Världens konflikter – orsak och insats “Konfliktdataprogrammet (UCDP) samlar löpande in information om antalet konflikter i världen. En preliminär rapport visade tidigare att 2014 varit ett ovanligt turbulent år och nu är hela översikten klar. Vad är orsaken till konflikterna och [...] Uppsala Universitet Forskning och innovation, Syrien, Ukraina
2015-07-02 Globala vattenresurser och svenska innovationer – initiativ som kan rädda världen “Vattenbrist hotar i stora delar av världen. I västvärlden bryr vi oss knappt och har ingen aning om vår konsumtion. Hur kan svenska initiativ och innovationer för mätning av vattenanvändning göra internationell nytta? Vad händer [...] Sustainable innovation Forskning och innovation, Vatten
2015-06-29 En ny världsordning – vad behövs för att fixa fattigdomen och klimatet? Med alltmer ifrågasättande av den rådande världsordningen och dess negativa inverkan på fattigdom och klimat blickar vi vidare, utanför konventionell teori, och hämtar tankar från religion och framtidsforskning. Hur kan vi utforma samhället för att [...] Naturskyddsföreningen Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-06-29 InnoNation – inspiration till nya lösningar och global innovationskraft Hur accelererar vi svensk innovationskraft i världen till nya affärer, tillväxt och lösningar på globala samhällsutmaningar? Hur frigör vi alla aktörers innovationskraft och vad behöver vi förnya i innovationssystemet för att stödja denna kraft när samhället [...] Research Institutes of Sweden (RISE), Svenska Institutet (SI), Swedish Incubators & Science Parks (SISP) Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Näringsliv
2014-07-02 Vad säger demokratiforskningen om mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet? “Under seminariet kommer vi att vända och vrida på demokratibegreppet och de värderingar som ligger till grund för den västerländska synen på demokrati. Resultaten behandlar bland annat frågor som kvinnors inflytande och rättigheter och är [...] Göteborgs Universitet Demokrati, Forskning och innovation, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2014-07-01 What can Sweden gain from research cooperation with low-income countries? “What can Swedish universities do to build research capacity in low-income countries and at the same time gain from cooperating with these countries? What are the obstacles and how can we overcome them?”   Forskning och innovation
2013-07-01 Biståndet och ”resultatagendan”: Mer givarstyrt bistånd eller bättre koll på resultaten? “Biståndspolitiken ska i högre grad mäta vilka resultat svenskt bistånd bidrar till. Innebär detta ett mer givarstyrt bistånd med ökad byråkrati för mottagarna? Eller om att ha bättre koll på pengarna och med bättre effektivitet [...] Diakonia, Kristdemokraterna, Kristdemokraternas Internationella Center, Palmecenter, Socialdemokraterna, Svenska Kyrkan Forskning och innovation, Resultat, Utvärdering

Kommentarer i diskussionen om Forskning och innovation (14 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-02-01 David Nilsson, KTH: Det är lätt för många av oss att känna sympati för de principer som uttrycks i Stockholm Statement. Det finns tyvärr ett logiskt problem här: De 8 principerna för hållbar utveckling uttrycks med självrefererande antaganden som "Utveckling måste vara inkluderande (princip 2)" och "Hållbar utveckling är en förutsättning och inte ett val (3)". Det är en slags cirkelresonemang, och detta är inte alls bara ett semantiskt problem, för det hjälper oss inte att komma vidare. Problemet är ju att marknader, beslutsfattare, många ekonomer och regeringar, inte alls delar dessa axiom. Världsbanken är trots namnet inte representativt för världens ekonomer, kapitalister och politiker. Så det gäller att inte predika för de redan omvända, utan hitta sätt att övertyga att en inkluderande och hållbar tillväxt är "good for business". Där kan Sida och Världsbanken spela en roll för att visa på alla de goda exempel som finns. Men snart står världens utvecklingsekonomer inför en helt annan typ av problematik, nämligen hur man skall hantera för mycket aggregerat välstånd, inte för lite eller för ojämnt fördelat. Samma data som ligger bakom Oxfamrapporten (från Credit Suisse) visar på den enorma inkomstökningen hos den globala medelklassen på bara femton år. Redan idag är hållbar konsumtion en av de stora globala utmaningarna, och kopplar direkt in i klimathotet och många andra SDGs. Det växande välståndet hos jordens medelklass bidrar i rekordfart till planetens utarmning och uppvärmning, det är knappast en nyhet. Till 2030 har vi lovat att utrota fattigdomen. Men redan före dess kan välståndsökningen leda till ett större globalt hot som troligen kommer tippa utvecklingsekonomins dogma över ända inom en ganska snar framtid. Världen är kanske först nu, efter 45 års vanding i den kapitalistiska globaliseringens "segertåg", mottaglig för idéerna från Romklubbens Limits to Growth. Det kan bli intressanta år framöver, och jobbiga. Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet
Av Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se
2017-02-01 Carin Norberg: Det är inte ekonomer som styr världen, inte ens om de fått fina priser. Utan den nyliberala doktrinen drivs av politiker som inte ser ut att vilja ändra sig. Center for Economic and Social Rights har gjort mål 10 (FN/SDG-mål) till ett av sina viktigaste arbetsfält och där arbetar vi i första hand med att främja ett rättvisare skattesystem, nationellt och internationellt. Det är ett konkret steg för omfördelning. Detta kräver politiska beslut och progressiv politik. Se mer på www.cesr.org Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet
Av Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se
2017-01-31 per sundgren: Ja, så långt är väl det mesta OK, men vad ska göras. Här är det helt tomt på förslag. Hur ökar vi jämlikheten? Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet
Av Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se
2016-08-22 David Nilsson, KTH: Tack Lisa för ditt bidrag till en angelägen debatt. Det stämmer att min artikel handlar om "svensk forskningspolitik i allmänhet" och inte en utvärdering av ifall forskningsbiståndet har lyckats eller misslyckats att hantera globala utmaningar. Skälet till det, är att det blir allt mer irrelevant att tala om de globala utmaningarna som något som skall lösas av bistånd och forskningsbistånd. De globala utmaningarna måste mötas av hela den svenska forskningspolitiken - och av andra politikområden! Det kan finnas goda skäl för Sveriga att finansiera uppbyggnad av forskningskapacitet både i Sverige och i låginkomstländer även i fortsättningen. Motiven och målen för detta behöver dock orienteras efter dagens karta. Insatser som förbättrar förmågorna att hantera den transformativa förändring vi står inför, och som skapar förutsättningar för global samverkan för att lösa gemensamma problem; varför ska det vara en fråga främst för biståndet? Det är en fråga för hela den svenska forsknings- och innovationsagendan, för att inte tala om miljö- och klimatpolitiken, handel mm. Varken regeringens nya biståndsplattform eller "revitaliseringen" av PGU erbjuder tyvärr några väsentligt nya tankar, eller en omorientering av större mått. Visst kan vi fortsätta som tidigare. Det skulle säkert välkomnas av den grupp isolerade forskare inom forskningsbiståndet du nämner. För att inte tala om några stora internationella forskningsorganisationer som har Sidas gunst idag. Tre organisationer (CGIAR, WHO och ISP) fick tillsammans långt över 200 miljoner kronor i forskningsbistånd förra året. Alltså nästan dubbelt så mycket som utbetalades till svenska universitet genom VRs forskningsbistånd. Men hur stor är chansen att den svenska modellen - som i stora drag utgår från en epistemologisk världskarta från 1970-talet - håller sig relevant och användbar fram till 2030? Och om vi vet så lite - vilket du själv framhåller - om de faktiska effekterna av kapacitetsuppbyggnad efter fyra årtionen, hur ska då en fortsättning eller ökning motiveras? Det minskade anslaget från statsmakterna bör tas som en allvarlig varningssignal. Det är ännu för tidigt att komma med konkreta förslag för hur forskningsbiståndet bör se ut. Däremot är det hög tid för en ordentligt debatt, och för att tänka nya tankar. Nu hoppas jag fler vill bidra i den processen. Replik: Mer forskningssamarbete – mer kapacitet
Av Lisa Román, Biståndsdebatten.se
2016-04-28 franck rasmussen: Keep the good work goingfr Kampaladeklarationen visar varför stöd till afrikansk forskning är så viktigt
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2016-04-26 David Nilsson, KTH: Forskningens frihet behöver värnas inte bara i Afrika utan i hela världen, och akademin har i många samhällen utgjort en viktig motkraft mot godtycke och despotism. SAREC gjorde säkert rätt i att stödja processen bakom Kampala-deklarationen. Men den negativa trenden som artikeln beskriver talar ju för att deklarationer i sig har en begränsad verkan. Bortom deklarationer och lagstiftning måste till en stödjande struktur som skapar frihet för forskarsamhället. Det är sorgesamt att se att få av de länder som SAREC var verksamt i har misslyckats med att skapa strukturer för självständig forskning - exv genom starka nationella forskningsråd. SARECs konstaterade 1995 (20 year review) att de själva inte satsat på nationella forskningsråd i sina samarbetsländer eftersom de ansågs skapa onödiga byråkratier - SIC! Inte konstigt då att forskarna då behöver dryga inkomsterna med konsultintäkter. Inte många av mina forskarkollegor i östafrika lever enbart på sina inkomster från sina universitetstjänster. Universiteten har uppenbarligen misslyckats med att visa samhällsnytta för sina uppdragsgivare: regeringarna. Det är olyckligt om forskare måste kommersialisera sin verksamhet i för stor utsträckning, men - och detta är viktigt - forskarna i Afrika har lyckats bättre än många svenska universitet att göra sin kompetens tillgänglig för samhället. I Sverige har vi tvingats lagstifta om "den tredje uppgiften" för att inte forskarna skall låsa in sig i elfenbenstornet. Afrikanska forskare kan sägas vara långt före oss vad gäller samverkansuppgiften och detta helt utan avancerade strukturer för triple-helix och innovationssystem. Naturligtvis behöver Sverige göra vad vi kan för att stödja demokratiska och öppna samhällen baserat på mänskliga rättigheter. En fri akademi kan bidra till detta, ja. Men stöd för att bygga upp forskningskapacitet (vilket har varit den svenska paradgrenen) är inte samma sak som att bidra till ett ökat demokratiskt utrymme. Argumenten för ett eventuellt ökat svenskt forskningsbistånd borde väl i första hand handla om på vilket sätt vi kan bidra till kunskapsproduktion. Bidraget till Kampala-deklarationen skulle i princip lika gärna kunna gjorts inom ramen för ett demokratistöd. Kampaladeklarationen visar varför stöd till afrikansk forskning är så viktigt
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2015-04-20 Tom Alberts: Vårt bistånd är mycket fragmenterat. Läs artikeln. http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2093077-barnbidrag-en-enkel-vag-till-effektivt-bistand Möt globala utmaningar
Av Måns Fellesson mfl., UNT
2014-10-15 Anna Mia Ekström, professor Karolinska Institutet: Tack för denna viktiga genomgång som pekar på ett stort problem för oss som forskar inom global hälsa då forskningsfinansieringen inom detta område minskat drastiskt och efter att bedömningen av ansökningar övergick från Sida till VR. Den nu mycket aktuella ebolaepidemin visar hur snabbt det kan gå och hur svårt det är att bekämpa och förebygga sjukdomar i mycket fattiga länder med svaga hälsosystem. Intressant i sammanhanget är att det varje dag dör lika många i HIV/AIDS som det hittills har dött totalt i ebolaepidemin. Vid utvärderingen av projektansökningar med relevans för global hälsa på VR borde just relevansen för den globala sjukdomsbördan värderas högre och förståelsen bland både anslagsgivare och granskare måste öka avseende vilka resurser som behövs, och vilka forskningsmetoder (epidemiologi, surveillance,blandade kvalitativa och kvantitativa studier) som bör användas i låginkomstkontexter. Kravet på att innovation misstolkas ofta, vilket underminerar finansieringen till forskning inom globala hälsosystem där man tex ofta behöver finna och utvärdera nya sätt att implementera interventioner som påvisats fungera i teorin. Implementeringsforskning och epidemiologisk forskning bör också kunna finansieras av VR-anslag även under Medicin och Hälsa men det kräver ökad kompetens bland granskarna inom just global hälsa. Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi med fokus på HIV/AIDS-forskning Afrika Minskande anslag till svensk forskning om fattigdomens infektionssjukdomar när det borde vara tvärtom
Av Gunilla Källenius mfl; Biståndsdebatten.se
2015-06-02 Pierre A Nordqvist: Dom skulle inte ha EN krona förrän de frigett journalisten ( Davit ). En mycket enkel liten motprestation, från Eritreas regering/skick. Bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt
Av Jesper Bengtsson mfl; Biståndsdebatten.se
2014-08-25 Inge Gerremo: En högst välkommen diskussion inkl. Bertil Odéns kommande rapport säger jag som i många år försökt driva frågan om att tillväxtfrågorna är viktiga i biståndssammanhang (då ofta i motvind). Där kan bl.a. jordbruksbistånd, rätt utformat så att vi själva inte tar kommandot, ge viktiga grundläggande tillväxteffekter, något som många u-länder, främst i dagens Afrika, så väl behöver. Det gäller inte minst för att kunna förverkliga de sociala ambitioner som dagens och morgondagens afrikanska ledare förväntas presentera för sina medborgare och gärna till oss också. Rubriken på den här artikeln borde väl trots allt vara att bistånd KAN ge tillväxt och, som sagt, att tillväxtfrågorna är viktiga att uppmärksamma och ge förutsättningar för genom bl.a. det svenska biståndet. Och samtidigt är Göran Hydéns varning om att utveckling tar tid som vanligt viktig att tänka på. Jag hoppas att den kommande rapporten och morgondagens presentation av den kan bli inledningen till en konstruktiv diskussion om bistånd och ekonomisk tillväxt. Bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt
Av Jesper Bengtsson mfl; Biståndsdebatten.se
2014-08-15 Biståndsdebatten.se: Bertils rapport publiceras den 25 aug. Bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt
Av Jesper Bengtsson mfl; Biståndsdebatten.se
2014-08-13 Eivor Halkjaer: Så bra att vi får solida inlägg i denna stundtals tröstlösa debatt... När och var blir Bertils rapport tillgänglig? Bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt
Av Jesper Bengtsson mfl; Biståndsdebatten.se
2013-12-10 Sonny: Jag håller med. Alltför mycket resurser läggs ned på onödiga (t.ex. rapporter som säger att det har inte gått att på denna korta uppdragstid att...) konsultinsatser. Varför? Min erfarenhet är att genomförarna av projektaktiviteterna (trainings, kurser, framtagande av utbildningsmaterial, mailkampanjer, advocacy etc etc) inte från projektstarten planerat in, eller justerar projektet genom att lägga in, enkel uppföljning av hur nyttiga aktiviteterna varit. Oftast är det urenkel uppföljning som behövs i form av systematiska enkäter till deltagarna i aktiviteterna om hur mycket deltagarna lärt sig, vilken nytta de haft av aktiviteten, hur de kommer att använda sig av vad de lärt sig - som behövs. Med sådana - nästan helt gratis metoder - enkla uppföljningsaktiviteter behövs externa konsulter knappast. Det viktigaste med bra uppföljning är inte att kunna rapportera perfekt till finansiärerna, utan för lärandets skull. Lärandet för finansiärerna, för genomförarna och för deltagarna. Detta kräver transparens i alla led, samt i sådana pedagogiska former att alla tre huvudaktörerna kan förstå vad som skulle ha genomförts, hur det genomfördes, samt nyttan. I nästa steg, då ett nytt projekt startas, har tydliga erfarenheter kunnat tas till vara, brister åtgärdats och bättre resultat (fler människors rättigheter tillgodoses, minskad fattigdom, ökad demokrati) uppnås. Replik: Organisationer tvingas lägga pengar på konsulter
Av Maj-Lis Follér, Biståndsdebatten.se
2011-10-08 Biståndsdebatten.se: "Forskningsresultaten är tydliga. Turism skapar tillväxt, ger utvecklingsländer nya resurser och hjälper fattiga människor att skapa sig en ny framtid för sig själva och sina familjer." Det skriver Anders Gustafsson och Lena Lindvall, författare till Timbro-rapporten "Far och flyg - för de fattigas skull" http://www.bistandsdebatten.se/?p=16119 Skippa all-inclusive på semesterresan
Av Helena Karlén, Peter Hellberg mfl; Aftonbladet
Dela det här: