om Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030

Debattören

- har skrivit 152 debattartiklar om Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030 (se tabellen nedan)

- har skrivit totalt debattartiklar Se alla »

Ämnet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030

- innehåller 152 debattartiklar Se alla »

Debattartiklar om Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030 av (152)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-06-13

Vår välfärd ska inte ska bygga på utnyttjande av människor och natur i andra världsdelar

Jaime Gomez m.fl., Biståndsdebatten.se

Feministiskt initiativ förespråkar global rättvisa och avkolonisering. Vi måste utmana dagens världsordning där globala nord utnyttjar det globala syd. Vi vill att internationell samverkan sker med ömsesidig respekt mellan likvärdiga parter och att enprocentsmålet uppfylls utan avräkning för kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Det skriver Jaime Gomez, Mats Ekenger och Maria Persson från Feministiskt initiativ.Avräkningar, Ekonomisk jämlikhet, Enprocentsmålet, Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2018-05-28

En värld för alla – inte bara för några få

Yasmine Posio Nilsson, Biståndsdebatten.se

Målet för Vänsterpartiet är en rättvis världsordning där gemensamma resurser finns till för oss alla, inte bara för några få. Därför vill vi föra en politik där makt och resurser omfördelas, där kvinnor inkluderas i alla former av beslutsprocesser och där minst en procent av Sveriges bruttonationalinkomst går till bistånd, skriver riksdagsledamoten Yasmine Posio Nilsson.Enprocentsmålet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2018-05-22

Var är regeringens handlingsplan för Agenda 2030?

Sofia Arkelsten, Biståndsdebatten.se

Imorgon har riksdagen ett seminarium om de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Men regeringens handlingsplan har fortfarande inte presenterats. Om den inte får en parlamentarisk behandling så underminerar regeringen medvetet värdet av den, skriver den moderata riksdagsledamoten Sofia Arkelsten.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Partipolitik
2018-05-22

Smart prioritering kan hjälpa oss att nå Agenda 2030

Annie Sturesson m.fl., Biståndsdebatten.se

Regeringar och biståndsorganisationer står inför svåra avvägningar om hur resurser ska fördelas, inte minst mot bakgrund av de 169 delmålen i Agenda 2030. Men genom att analysera hur målen påverkar varandra kan de prioritera smartare – till helhetens fördel, skriver Annie Sturesson och Nina Weitz, forskare på Stockholm Environment Institute.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Policyramverket för svenskt bistånd, Resultat, Sektorskoncentration
2018-03-13

Vi kan inte göra allt överallt

Rune Jansen Hagen, Biståndsdebatten.se

För att biståndet ska bli effektivt krävs det att givarna väljer och prioriterar vad de vill satsa på. Både Sverige och Norge har under det senaste decenniet försökt minska antalet länder som får deras bistånd. Nu verkar det dock gå åt andra hållet. Snabba politiska förändringar riskerar att göra biståndet urvattnat, skriver forskaren Rune Jansen Hagen.Biståndsformer, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Resultat, Sektorskoncentration
2018-02-12

Bris: Barn i alla länder har rätt att slippa våld

Magnus Jägerskog m.fl., Svenska Dagbladet

“Därför är det nu av stor vikt att toppmötet i Stockholm inte blir ett engångstillfälle utan att Sveriges regering fortsätter att prioritera frågan om varje barns rätt till ett liv fritt från våld, och avsätter [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter
2018-02-09

Replik: Växande gruppen äldre prioriterade i svenskt bistånd

Ulrika Modéer, Omvärlden

“Sverige ger stöd till sociala trygghetssystem i flera av våra bilaterala samarbeten, som till exempel Tanzania, Zambia och Etiopien. Stödet är främst inriktat på kapacitetsuppbyggnad av olika program för social trygghet med kontantstöd riktade till [...]2. Bistånd, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2018/01/24/hur-ska-fattigdom-avskaffas-nar-alltfler-blir-aldre/"
2018-01-24

Hur ska fattigdom avskaffas när alltfler blir äldre?

Dag Ehrenpreis, Omvärlden

“Många äldre drabbas av social isolering och fattigdom med undernäring, ohälsa och funktionsnedsättningar. Utan en ekonomisk grundtrygghet riskerar äldre–främst kvinnor–att levnadsnivån faller under existensminimum. “ 2. Bistånd, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter
2017-12-26

Göteborg ska bli världsledande i hållbar utveckling

Ulf Kamne, Göteborgs-posten

“Sveriges regering har lagt ribban högt. Vi ska vara världsledande i genomförandet av Agenda 2030. Det är på den regionala och lokala nivån som det kan bli verklighet. Därför är det viktigt att vi i [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Samhällsaktörer
2017-12-25

Du slänger var femte matkasse i soporna

Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood

“Enskilda aktörers insatser är nödvändiga, men inte tillräckliga för att minska det totala matsvinnet. För att lägga grunden till en framgångsrik kamp mot matsvinnet krävs ett ambitiöst och systematiskt handlingsprogram med konkreta åtaganden som involverar [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Samhällsaktörer
2017-12-10

”Så kan Sverige få en institution för mänskliga rättigheter”

Aleksander Gabelic, m.fl. Svenska Dagbladet

“Utrikesminister Margot Wallström och demokratiminister Alice Bah Kuhnke lovade sommaren 2015 att Sverige skulle få en oberoende institution för mänskliga rättigheter. Redan vid det laget hade drygt två decennier förflutit sedan FN i sina så kallade [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter
2017-12-09

Frankrike rustar upp biståndet för att bekämpa terrorism

Rémy Rioux, Dagens Nyheter

“Klimatkonferensen COP21 i Paris 2015 var ett uppvaknande för många politiker i Frankrike. De förstod plötsligt att ”Winter is coming” och att det var bråttom att agera. Inte bara på kort sikt, utan även att [...]2. Bistånd, Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, EU, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Mänskliga rättigheter
2017-12-08

Biståndet ska inte gå till flyktingar i Sverige

Julia Kronlid & Markus Wiechel. Aftonbladet

“Regeringen föreslår en budget för det faktiska biståndet på ca 43 miljarder kronor, vilket förvisso är en ökning från förra året. Sverigedemokraterna anser dock att insatserna för de mest utsatta och där de som mest [...]Demokrati, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2017-12-07

Agenda 2030 är en farlig papperstiger

Martin Ängeby, Liberal debatt

“Av departementens handlingsplaner har vi inte sett en tummetott. Framtidsministern har symptomatiskt nog avgått och framtiden för Agenda 2030 är minst sagt oviss. Agenda 2030 i huvudsak en papperstiger. Men den är inte ofarlig. Den är [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-11-25

Sverige kan och behöver visa vägen

Svenska Dagbladet

Den obekväma sanningen om Sverige är att vi tyvärr inte gjort särskilt mycket av vår klimatläxa ännu. Transportsektorn är allt väsentligt fortsatt fossilberoende, vår klimatpåverkan per capita är gott och väl den fyrdubbla mot vad [...]FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2017-11-21

Kyrkans ansvar för vår värld

Erik Lysén m.fl., Dagen

“Just nu pågår Kyrkornas globala vecka där Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling, är i fokus. Agenda 2030 spänner över världens största utmaningar och är omöjliga att nå utan religiösa aktörers aktiva ansträngningar.” Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Religion
2017-11-18

Världen blir bättre med Globala målen

Louise Malmström m.fl., Norrköpings Tidningar

“Allt vi gör påverkar jorden lokalt och globalt. Vi vill öka förståelsen för andras agerande och påverka vilket avtryck vi gör med vår konsumtion. Detta förhållningssätt är avgörande för Norrköpings kommuns långsiktiga arbete kring att [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-11-16

”Demokratin i Sverige fortsatt stark – men den utmanas globalt”

Jan Eliasson m.fl., Svt Opinion

“Ny forskning från International IDEA visar att den svenska demokratin är stark. Samtidigt utmanas demokratin i flera länder och regioner efter närmare 40 år av positiv, global utveckling. Sverige måste visa globalt ledarskap för att värna [...]Demokrati, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/the-global-state-of-democracy/"
2017-11-09

MP-rebeller går emot regeringens vapenexportlag

Sydsvenskan

“Folk tror att vi har skärpt vapenexporten. Jag har träffat många som tror att demokratikriteriet är ett äkta kriterium – som faktiskt styr något – och som faktiskt förbjuder vapenexport, säger Carl Schlyter” Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Vapenhandel
2017-11-08

Frida Wallnor: Sverige behöver en realistisk utrikespolitik

Frida Wallnor

“Kanske har det aldrig varit så svårt att vara utrikesminister som det är i dag, med tanke på de många och komplexa säkerhetspolitiska hot och utrikespolitiska utmaningar vi står inför.” Burma, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Utrikesdepartementet
2017-10-02

Världen blir bättre med Sundsvall – det börjar här

Carin Jämtin m.fl., Sundsvalls Tidning

“Lokalt engagemang kan skapa globala effekter och det behövs för att vi ska nå de globala målen inom de kommande 13 åren.” Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Urbanisering / hållbara städer
2017-09-18

Vi måste kartlägga hur de globala målen i Agenda 2030 hänger ihop

Måns Nilsson m.fl., Biståndsdebatten.se

När beslutsfattare satsar på skolgång för flickor påverkar det såväl jämställdhet och utbildningsnivå som fattigdom och hälsa. För att bättre kunna genomföra de globala målen i Agenda 2030 behöver vi därför kartlägga hur de olika målen hänger ihop med varandra, skriver Måns Nilsson och Annie Sturesson på forskningsinstitutet SEI.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/towards-systemic-and-contextual-priority-setting-for-implementing-the-2030-agenda/"
2017-09-18

Unionen: Fler företag måste ta ställning för Global Deal

Martin Linder, Dagens Arena

“I en tid då synen på facklig organisering hårdnar i världen samtidigt som hot mot facket ökar i vår omvärld borde detta vara viktigare än någonsin. Vi får ständigt rapporter om så kallad Union-busting, där [...]Anständiga arbetsvillkor, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-09-15

”Nästa års biståndsbudget blir den största någonsin”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“I en svår och exceptionell tid krävs kloka, långsiktiga insatser. Det humanitära stödet är livsviktigt men det räcker inte. För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt behöver förmågan att bidra till hållbar [...]2. Bistånd, Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2017-09-13

Satsa på träden – och bekämpa fattigdom och klimatförändringar

Anders Malmer m.fl., OmVärlden

“Sverige har god kunskap om många aspekter av hållbar produktion från lantbruk och skogsbruk. Med globala strategier som lyfter agroforestry bör det vara både möjligt och strategiskt lämpligt för Sverige att påverka andra länder att [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Sida
2017-09-02

Måste planera för att inte förvärra naturhändelser

Marie Aronsson-Storrier, Svenska Dagbladet

“Det är viktigt att fortsätta att arbeta för att integrera katastrofriskreducering både i samhällsplanering och biståndsarbete. Ett första steg är att slå hål på myten om ”naturkatastrofer” och prata mer öppet om hur katastrofer kan [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-08-31

Fler toaletter ger bättre ekonomisk utveckling

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., Dagens Arena

“Men trots att många svenska företag är världsledande i sitt hållbarhetsarbete ser vi att de fortfarande brister i sitt ansvarstagande inom vissa områden, och särskilt när det kommer till rent vatten, toaletter och hygien i sina [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Vatten
2017-08-08

”Kapitalmarknaderna måste mobiliseras i klimatarbetet”

Martin Hedberg m.fl., Dagens Nyheter

“Ska Sverige fortsätta vara ett föregångsland i omställningen till ett hållbart samhälle så måste vi lägga mer vikt vid möjligheten att utnyttja kapitalmarknaden som ett verktyg för omställning. Det kräver självfallet att branschen själv tar [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Mikrofinans
2017-07-20

Vi håller på att utrota vår jord – arter dör ut

Adam Hjort och Leo Rudberg, Aftonbladet

“Forskarna varnar för att vi har mycket kort tid på oss för att stoppa massutrotningen. Trots detta fortsätter Sveriges regering att bidra till den ”business as usual” som orsakar massutrotningen. “ Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2017-07-13

Satsa på forskning för att förbättra hbt-personers hälsa

Maria Sjödin, Biståndsdebatten.se

Homo-, bisexuella och transpersoner har generellt sämre hälsa än allmänheten, inte minst i fattiga länder. Ändå saknas ofta hälsodata för den här gruppen. Nu måste Sverige och FN satsa på forskning som kan förbättra hälsa, rättigheter och välbefinnande för hbt-personer, skriver debattören Maria Sjödin.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HBTQI-personer
2017-07-10

Handlingsförlamningen kan brytas – FN-samarbetet kräver förnyat åtagande

Aleksander Gabelic, Dala-Demokraten

Sverige tog med sig frågor som konfliktförebyggande, jämställdhet och ett mer öppet FN in i säkerhetsrådet. Regeringen har förtjänstfullt rapporterat om arbetet i rådet dit man bland annat inbjudit kvinnoorganisationer och andra företrädare för civilsamhället. Kvarstår [...]Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-06-28

Stå upp för personer med funktionsnedsättningar, Sverige!

Tiina Nummi-Södergren m.fl., Biståndsdebatten.se

Fattigdomen i världen har bekämpats med stormsteg sedan 1990, men utvecklingen gäller inte för alla människor. Personer med funktionsnedsättningar ignoreras ofta i fattigdomsbekämpning. Nu måste Sverige ta ledatröjan och stå upp för deras rättigheter, skriver organisationen MyRight.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Personer med funktionsvariation
2017-06-07

Den globala fattigdomen kan bara lösas lokalt

Johan Hassel m.fl., Dagens Nyheter

“Men det krävs ett paradigmskifte i Sverige. Den nationella politiken och förvaltningen behöver ta ansvar, stödja och samtidigt förenkla regler och lagstiftning som ofta hindrar kommunerna, så de kan fortsätta sitt viktiga arbete med att genomföra [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Policyramverket för svenskt bistånd, Urbanisering / hållbara städer
2017-06-06

Avskaffa EU:s fiskeavtal

Jens Holm, ETC

“Sverige och EU skulle som alternativ till dagens fiskeavtal kunna föreslå utvecklingssamarbete för lokalt och hållbart fiske istället. Syftet skulle kunna vara att utveckla de afrikanska staternas fiske, istället för, som idag, att tillfredsställa europeiska [...]Afrika, EU, Fiske, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Multilateralt samarbeteArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/05/29/overfisket-skordar-nya-offer/ "
2017-06-04

”Världen måste öka takten för att rädda haven”

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

“Globalt samarbete är avgörande för att ­vända den negativa utveckling som vi sett för haven de senaste åren. Regeringen ger nu Sida i uppdrag att ta fram en ny global stra­tegi för klimat, miljö och [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till "The Ocean Conference 2017"
2017-05-31

Tobak – ett stort hinder för global hållbar utveckling

Helen Stjerna m.fl., Sundsvalls Tidning

“Genom att säga nej till tobak, oavsett om du som individ avstår från att bruka tobak, eller om du som företagsledare eller politiker arbetar aktivt för att förebygga tobaksbruk och investeringar i tobaksindustrin har du [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Hälsa
2017-05-29

“Genom dialog och partnerskap vill vi gärna dela de goda lösningar som vi har hittat med andra regioner i världen.”

Stefan Löfven m.fl., Sydsvenskan

“För att nå de historiska målen i klimatavtalet från Paris och FN:s Agenda 2030 måste vi alla göra en stor insats. Därför lanserar vi, de nordiska statsministrarna, nu initiativet Nordic Solutions to Global Challenges. Genom dialog [...]Danmark, Finland, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Island, Jämställdhet, Klimat & miljö, Norge, Parisavtalet, Sverige
2017-05-29

Överfisket skördar nya offer

Linnéa Engström, ETC

“EU kommer att införa en fiskeriförvaltning som slår vakt om hållbart fiske var unionens fiskeflotta än är verksam.” EU, Fiske, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö
2017-05-29

Lomborg: Saknar rika nordbor insikt om världens fattiga?

Bjørn Lomborg, Svenska Dagbladet

”När barn svälter och dör av lätt botbara sjukdomar och saknar tillgång till undervisning och möjligheter, begär deras familjer inte koldioxidfria transporter, solpaneler eller ekologisk mat. Den som erbjuder dessa saker förstår inte de verkliga [...]Danmark, Finland, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Norge, Parisavtalet, Sverige, Utsläppsrätter, Utvärdering
2017-05-20

“EU-kommissionen förhalar kampen mot matsvinn och svält.”

Linnéa Engström m.fl., Sydsvenskan

“EU-kommissionen förhalar kampen mot matsvinn och svält. Men denna vecka har EU-parlamentet röstat fram ett betänkande som kräver handling från kommissionen. Bland annat vill parlamentet se lagstiftning om att matsvinnet ska minska med 30 procent [...]EU, Fiske, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-05-19

Stärk svensk forskning i kampen mot globala sjukdomar

Lawen Redar m.fl., Dagens Arena

“Det svenska utvecklingsbiståndet syftar bland annat till att finansiera det lokala biståndet såsom ländernas inhemska hälso- och sjukvård. Detta är en viktig och långsiktig utvecklingssatsning men får inte underminera andra nyckelfunktioner i kampen mot global [...]Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård
2017-05-19

Klarar Sverige att axla rollen som föregångsland?

Lars Ohly, Dagens Samhälle

“Vi hoppas att Sverige antar utmaningen att axla rollen som föregångsland för funktionsrätt när det gäller både internationellt engagemang och utveckling av nationell välfärd och social rättvisa.” Civilsamhället, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Personer med funktionsvariation
2017-05-08

”Mossig svensk aktiebolagslag hindrar hållbarhetsåtaganden”

Sussi Kvart, Dagens Nyheter

“Kravet på ansvarstagande anses av den tongivande delen av juristkåren inte gå ihop med långsiktigt vinstskapande. Bolaget löper risk att angripas av vissa aktieägare för att inte tänka på vinsten. Att aktiebolagslagen år 2017 kan tolkas [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-05-03

Sverige måste ta ställning mot tvångsarbetet – Thailand-resan döljer en mörk verklighet

Anna Lindenfors m.fl., Veckans Affärer

“Ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling som antogs av världens ledare hösten 2015 är anständiga arbetsvillkor inklusive avskaffande av tvångsarbete. Om Sverige på allvar vill delta i arbetet för att nå de [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Förenade Arabemiraten, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, ThailandI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/no-holidays-for-the-burmese/"
2017-04-29

Dags att prioritera utbildning i biståndet

Inger Davidsson mfl., OmVärlden

“Utbildning i humanitära kriser är dubbelt drabbad. Endast 1,9 % av världens humanitära bistånd går till utbildning. Det motsvarar ungefär en tredjedel av det uppskattade behovet av humanitära utbildningsinsatser. Vi ser idag många långa konflikter [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Utbildning
2017-04-28

Oschysta jobb – en skam för världen!

Kristina Henschen, Biståndsdebatten.se

För många människor är det livsfarligt att gå till jobbet. Enligt siffror från FN dör varje dag 6 300 människor på grund av olyckor och sjukdomar som har koppling till arbetet. Idag, på internationella arbetsmiljödagen, uppmärksammar vi de oschysta jobben. Att de får finnas är en skam för världen, skriver Kristina Henschen, chef för Union to Union.Anständiga arbetsvillkor, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Indien, Kambodja, Vatten, Zambia
2017-04-22

Sverige & Kalifornien är enade – för miljön

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Som ledare på klimatområdet har Sverige och Kalifornien en viktig roll att spela när det handlar om att visa att hållbarhet inte bara är den rätta vägen framåt. Hållbarhet är också den ekonomiskt smarta vägen [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige, USA
2017-04-03

”Dags för Sverige och EU att stoppa skatteflykten”

Penny Davies, Svenska Dagbladet

“Skatteflykt utgör ett hot mot vår gemensamma globala välfärd men drabbar fattiga människor i utvecklingsländer hårdast. Världens länder har i Agenda 2030 enats om sjutton globala mål som bland annat syftar till att utrota fattigdomen. [...]EU, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kapitalflykt, Näringsliv
2017-03-31

Bondförnuft i biståndet

Anneli Rogeman, Folkbladet

“Enligt FAO skulle minst 100 miljoner människor kunna slippa gå hungriga om kvinnor fick bruka jorden på samma villkor som män. Det har blivit något bättre, men det behöver bli mer fokus på de kvinnliga [...]Biståndsformer, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk, Kvinnor, Malawi
2017-03-28

Alliansen bedriver oansvarig sandlådepolitik i Riksdagen

Isabella Lövin, OmVärlden

“Givetvis behöver varje regering uppdatera sin politik och sina styrmedel efter de förutsättningar som råder i omvärlden. Alla nordiska länder har uppdaterat sina biståndspolicys i linje med Agenda 2030. Att alliansen försöker bedriva oppositionspolitik genom att [...]Biståndets målsättning, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Partipolitik, Policyramverket för svenskt bistånd
2017-03-22

Städerna nyckeln till att rädda världshaven

Johan Hassel m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag uppmärksammas vattenfrågan i samband med den internationella vattendagen. Vatten står även högt på Sveriges internationella agenda under våren. Sverige och Fiji står i juni värdar för en FN-konferens som ska ta itu med den katastrofala situation som råder under världshavens yta. Det är hög tid att på allvar prata om de underliggande orsakerna till en av vår tids mest förödande kriser, skriver representanter från forskning och civilsamhälle.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Sverige, Urbanisering / hållbara städer, Vatten
2017-03-14

Biståndspolitiska ramverket riskerar att ta fokus från fattigdomsbekämpning

Arne Bigsten, OmVärlden

“Det övergripande målet för svenskt bistånd förblir ”att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”. Ramverket utgå från tre tematiska perspektiv, nämligen ett konfliktperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och ett miljö- [...]Biståndets målsättning, Ekonomisk jämlikhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Policyramverket för svenskt bistånd
2017-03-14

Det saknas data för att nå målen om jämställdhet

Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, Dagens Nyheter

“När världens ledare hösten 2015 enades om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska nås fram till 2030, den så kallade Agendan 2030, slogs även fast att data och evidens ska användas för att [...]Barn och unga, Budget, Demografi / befolkningsstatistik, Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Sverige
2017-03-10

Mens är mens – inte någon ”lingonvecka”

Nasra Ali, Aftonbladet

“Det heter inte lingonvecka, inte heller rödaveckan. Det heter mens och det är något en stor del av världens befolkning har en gång i månaden och som förenar 800 miljoner människor. Flertalet nekas sina mänskliga [...]Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning, Vatten
2017-03-08

Sluta handla på kvinnors bekostnad

Maria Lövström m.fl., Biståndsdebatten.se

Rättvis handel stärker kvinnors position och egenmakt och bidrar därmed till genomförandet av Agenda 2030. World Fair Trade Organization (WFTO) är beviset på att en rättvis handel är möjlig. Det är dags att bryta ohållbara handelsmönster om vi vill att kvinnors rättigheter ska respekteras, skriver flera WFTO-aktörer i Sverige.Anständiga arbetsvillkor, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Rättvis handel
2017-03-08

Kvinnor har aldrig varit jämlika män

António Guterres, Aftonbladet

”Inom FN etablerar jag en klar vägkarta för att uppnå jämlikhet mellan könen inom hela systemet, så att vår organisation verkligen representerar människorna vi tjänar. Tidigare mål har inte uppfyllts. Nu måste vi gå vidare [...]Ekonomisk jämlikhet, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Religion, Utbildning
2017-03-08

Kvinnor måste få välja när de vill ha barn

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

”Under de senaste årtiondena har hårt arbete och en förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter nästan halverat mödradödligheten. I dag ser vi tyvärr oroväckande tecken som utmanar dessa framsteg. Vi kan inte [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-03-07

Djurhälsan viktig för fattigdomsbekämpning och tryggad livsmedelsförsörjning

Ulf Magnusson m.fl., Biståndsdebatten.se

Investeringar i förbättrad djurhälsa bidrar på flera sätt till genomförandet av Agenda 2030. Det visar en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Förbättrad djurhälsa ger fattiga djurhållare ökad produktion och avkastning, och minskar dessutom spridningen av infektionssjukdomar och multiresistenta bakterier. Sverige har unik erfarenhet av organiserat djurhälsoarbete – dessa erfarenheter bör användas i det internationella utvecklingssamarbetet, skriver rapportförfattarna.Afrika, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Hunger, Jordbruk, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/animal-health-in-development-its-role-for-poverty-reduction-and-human-welfare/"
2017-03-03

Regeringen satsar för lite på att nå FN-målen

Kristina Persson, Dagens Nyheter

“Agenda 2030 ligger mycket nära grundidéerna för den svenska välfärdsmodellen och samhällsbyggandet – hållbarhet, jämlikhet och solidaritet. Den borde ses som en viktig chans för förnyelse av ”den svenska modellen” inför valet 2018.” Departement och myndigheter, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-02-15

Ta chansen och visa vad du går för – Isabella Lövin (MP)

Frode Pleym, Göteborgs-Posten

“I dag möts världens länder i FN i ett agenda-möte inför den första konferensen någonsin med fokus på FN:s hållbarhetsmål nummer 14: Hav och marina resurser. Sverige som står som värd för konferensen i juni [...]Fiske, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Sverige
2017-02-13

Regeringen borde stödja arbetet för minskad köttkonsumtion

Per-Anders Jande m.fl., ETC

“Vår höga köttkonsumtion har också stark negativ påverkan på många av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det är mer lönsamt att producera djurfoder till rika länder än mat till fattiga. Det leder till att jordbruksmark tas [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö, Sverige
2017-02-12

Globala utmaningar kräver privata företag

Ardalan Shekarabi, Dagens Industri

“Jag har ibland fått frågan om det är rimligt att svenska företag ska tjäna pengar på andras olycka. Mitt svar är enkelt: De globala utmaningarna kommer aldrig att klaras av om inte den privata sektorns resurser [...]FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Sverige
2017-02-06

Mobilisera mot Trump

Anneli Rogeman, Corren.se

“Sverige bör ta ledningen. Det är bra att Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, snabbt höjt rösten och vill skapa en svensk och global opinion mot abortbeslutet. Nu mer än någonsin behöver Sveriges [...]Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-31

Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet

Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se

Oxfam lanserade nyligen en rapport som visar att 8 individer äger lika mycket som hälften av jordens befolkning. Den extrema ojämlikheten är omöjlig att rättfärdiga, men rapporten skyller på förlegade antaganden. Ledande ekonomer tror inte längre att fattigdom kan utrotas genom tillväxt som ”sipprar ned”. Om nuvarande ekonomiskt tänkande tas i bruk är en inkluderande utveckling möjlig, skriver Elina Scheja och True Schedvin i Sidas chefsekonomteam. Ekonomisk jämlikhet, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sida, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/an-economy-for-the-99/"
2017-01-17

En värld utan kunskap?

Thomas Rosswall m. fl., Uppsala Nya Tidning

“Viktiga beslut för utveckling måste baseras på förnuft och kunskap. En viktig bas blir då forskning och högre utbildning. Argumenten för att Sverige satsar på vetenskap framgår bland annat av den nyligen presenterade forskningspolitiska propositionen. [...]FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Utbildning
2016-12-16

Så blir våra städer klimatsmarta föredömen

Peter Eriksson m.fl., Dagens Samhälle

“Vi vill uppmana kommunerna att prioritera ett aktivt arbete med Agenda 2030 och New Urban Agenda. I kombination med regeringens satsningar på hållbar stadsutveckling kan våra städer bli ännu trevligare och miljövänligare att leva i, [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Urbanisering / hållbara städer
2016-12-15

”Nu tar vi ett helhetsgrepp om svenskt bistånd”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“När vi klev in på Utrikesdepartementet hösten 2014 hade åtta viktiga år förlorats i dialogen mellan biståndets aktörer, forskningen, expertisen å ena sidan, och regeringen å andra sidan. Vi ser värdet i ett brett engagemang [...]Civilsamhället, Demokrati, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Policyramverket för svenskt bistånd
2016-12-13

Sex kapitalförvaltare: Vi anpassar oss till FN:s Agenda 2030

Magnus Billing m.fl., Dagens Industri

“Världen styr in mot en mer hållbar framtid med FN:s 17 mål i Agenda 2030 – som karta. Som ansvarsfulla storägare tar vi in målen i våra förhållningssätt och beaktanden vid investeringar och i ägarstyrning, [...]FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2016-12-09

”Sveriges nya ambassad måste arbeta för att stoppa rovdriften av Perus gruvor”

Eva Zetterberg m.fl., OmVärlden

“Svenska företag har inga gruvinvesteringar i Peru men flera svenska företag levererar avancerad utrustning till gruvindustrin. Sverige har även en ledande ställning i att utveckla produkter och metoder som minimerar miljöskador och arbetsrelaterade skador. Vi förväntar oss [...]Ambassader, Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Peru
2016-11-26

En hållbar utveckling är en rättighetsfråga

Lars-Olof Karlsson m.fl., Skånska Dagbladet

“Vi vill se att de globala målen för en hållbar utveckling och jämlik värld uppfylls. De spelar roll för världens alla människor och för att världen ska hålla flera generationer fram. Det handlar om allas [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Partinära bistånd
2016-11-12

Lokalt engagemang skapar globala effekter

Louise Malmström, Norrköpings Tidningar

“I Sverige kallas arbetet med de globala målen för Agenda 2030, året då målen ska vara uppnådda. Det kräver engagemang och ansvar på alla nivåer i samhället och Sveriges kommuner har en central roll. Inom [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Sverige
2016-11-07

Efter ebolan – det räcker inte att människor bara överlever

Anders Nordström m.fl, Dagens Nyheter

“De internationella biståndsinsatserna spelade en avgörande roll i att avsluta ebolautbrottet i Västafrika.  Samtidigt räcker det inte att bara tänkta bistånd längre för att det globala samarbetet för hälsa ska fungera effektivt och ge resultat.” Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sierra Leone, WHO
2016-11-04

Styr godset av vägen – för miljöns skull

Johanna Sandahl m.fl., Göteborgs-Posten

“Världen och Sverige är i en situation där de farliga utsläppen av växthusgaser måste minska – samtidigt som transporterna ökar. Transportslag som kan bidra till att minska utsläppen som sjöfart och järnväg är viktiga för att [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Sverige
2016-10-17

Global agenda kräver lokalt genomförande

Johan Hassel m.fl., Biståndsdebatten.se

Städernas betydelse för den globala utvecklingen blir allt större i takt med att världen blir mer urbaniserad. Därför måste globala utmaningar angripas på lokal nivå. Idag inleds Habitat III, FN:s konferens om hållbar stadsutveckling, i Ecuadors huvudstad Quito. Nordiska städer kan och bör gå före i omställningen till en hållbar utveckling – låt konferensen bli startskottet för detta, skriver Johan Hassel och Elin Andersdotter Fabre från tankesmedjan Global Utmaning. FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Sverige, Urbanisering / hållbara städerI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/nordic-urban-ways/"
2016-10-15

Vi måste utrota världshungern

Erik Lysén, Värmlands Folkblad

“2015 antog FN en ny utvecklingsagenda – Agenda2030 – med ett tydligt mål om att helt utrota den globala hungern. Det behövs ett kraftfullt stöd till utvecklingsländer för att bekämpa fattigdomen och för att möjliggöra [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-10-11

En politik som utrotar världshungern

Erik Lysén, Västerbottens-Kuriren

“Det behövs ett kraftfullt stöd till utvecklingsländer för att bekämpa fattigdomen och för att möjliggöra klimatanpassning i småjordbruket så att antalet undernärda människor minskar inom en snar framtid. Tillgång till mat handlar om en rättvis [...]El Niño, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Sociala skyddsnät
2016-10-11

Kondomen – den osynliga utvecklingsfrågan

Maria Andersson, Biståndsdebatten.se

År 2030 ska alla ha tillgång till preventivmedel. Det har världens ledare lovat. Men det räcker inte att enbart säkerställa distribution och infrastruktur. Människor måste ges makt och rätt att bestämma över sin egen kropp. Än så länga saknar fler än 225 miljoner människor preventivmedel, skriver Maria Andersson, generalsekreterare för RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)I artikeln hänvisas till "Swedish Space Condom (video)"
2016-10-10

“De globala överenskommelserna måste omvandlas i politiska beslut och ökade insatser i de utsatta flickornas liv och vardag.”

Anna Hägg-Sjöquist, Sydsvenskan

“Plan International välkomnar de framsteg som gjorts. Men de globala överenskommelserna måste omvandlas i politiska beslut och ökade insatser i de utsatta flickornas liv och vardag. Föräldrar och andra vårdnadshavare, religiösa ledare, lärare, men även politiker [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-10-03

Skåne ska bli ledande i hållbarhet

Carolina Ehrnrooth m.fl., OmVärlden

“Företags hållbarhetsarbete innefattar allt ett företag gör för att minska sin negativa miljö- och klimatpåverkan och allt arbete som syftar till att skapa bra arbetsvillkor för såväl egna anställda som för de som jobbar hos leverantörer. [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige
2016-09-29

Våga fira framgångar!

Robert Höglund, Biståndsdebatten.se

Andelen människor i världen som lever i extrem fattigdom har mer än halverats de senaste 20 åren, men framgångarna verkar inte fastna i det allmänna medvetandet. En överdrivet negativ uppfattning om världsläget leder till hopplöshet. Därför måste vi öka kunskapen om och glädjas åt det som blir bättre, skriver Robert Höglund, kommunikationsansvarig på Oxfam Sverige.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mediabevakning, SverigeI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/towards-2030-without-poverty/"
2016-09-23

E-handel blir en motor för utveckling

Joakim Reiter m.fl., Svenska Dagbladet

“Potentialen finns alltså att göra morgondagens handel genuint inkluderande. Men mycket återstår för att fullt utnyttja denna potential. Gapet mellan rika och fattiga länder är fortfarande mycket stort i fråga om beredskap för e-handel. Att skapa [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Handelspolitik, Näringsliv
2016-09-21

Så ska hoten mot vår hälsa mötas

Isabella Lövin, OmVärlden

“Sveriges utvecklingssamarbete för hälsa fokuserar på några nyckelteman: Barn- och mödrahälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt hälsosystemstärkande. Erfarenheter talar sitt tydliga språk – vi kommer inte att uppnå hållbarhetsmålen om vi inte satsar på [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2016-09-09

Kraftsamling nödvändig för att stoppa aids, tuberkulos och malaria

Maria Andersson m.fl., Biståndsdebatten.se

Varje år orsakar aids, tuberkulos och malaria tre miljoner människors död. Utmaningarna är många, men än finns det hopp om att nå FN:s mål om att stoppa dessa sjukdomar innan år 2030. Om två veckor ska världens ledare offentliggöra hur mycket bidrag de är villiga att ge Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria under nästa treårsperiod. Det är dags för en kraftsamling, skriver företrädare för RFSU, RFSL, Läkare Utan Gränser, Svenska Läkaresällskapets Kommitté för Global Hälsa, Världsinfektionsfonden, Karolinska Institutet och Hiv-Sverige.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Sjukvård
2016-09-07

”Revir på regeringskansliet hindrar långsiktig politik”

Kristina Persson, Dagens Nyheter

“Oavsett vilken regering som tillträder 2018 kommer den att få svårigheter med att arbeta nyskapande och förverkliga intentionerna i Agenda 2030 – om den inte förändrar regeringskansliets organisation, ”kultur” och arbetsformer. Det behövs mycket mer [...]Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, OECD, Öppenhet och transparens
2016-09-04

Hur lång tid får det ta att rädda världen?

Aurore Belfrage, Svenska Dagbladet

“För det andra, vilken är investeringshorisonten? Det vill säga, hur lång tid får det ta att rädda världen? Det är en retoriskt välformulerad fråga vars svar i verkligheten är komplext. Hur ska investerare definiera risk [...]Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2016-08-22

Replik: Mer forskningssamarbete – mer kapacitet

Lisa Román, Biståndsdebatten.se

Kunskap och bidrag från forskare, även från akademiskt svaga länder, är centrala för att identifiera relevanta problem och lösningar på globala utmaningar. Därför bör stärkande av forskningskapacitet i låginkomstländer fortsatt vara i fokus för svenskt forskningssamarbete inom biståndet, skriver Lisa Román, forskningssekreterare på Sida, i en replik.Budget, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/dags-for-nytank-i-forskningsbistandet/"
2016-08-04

Det största hotet är inte terrorism

Maria Ehlin Kolk, Aftonbladet

Sommarens nyhetsflöde har präglats av terrorism, statskupper och vansinnesdåd. Terroristernas mål är att skapa skräck och en känsla av systemkollaps. Men det mesta i världen går faktiskt åt rätt håll – förutom just klimatet. FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-25

Global agenda för stadsutveckling – vår tids ödesfråga

Elin Andersdotter Fabre m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag inleds avgörande förhandlingar om FN:s 20-årsstrategi för hållbara städer. Något som borde vara högsta prioritet för nya Bostadsministern, Miljömiljöministern och Ministern för internationellt utvecklingssamarbete. En global agenda för stadsutveckling är vår tids ödesfråga, då den spelar en avgörande roll för genomförandet av både klimatavtalet och Agenda 2030. Men den erbjuder även enorma möjligheter för företagen, lokalpolitiken och medborgare, skriver tankesmedjan Global Utmaning.FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Parisavtalet, Urbanisering / hållbara städer
2016-07-24

Ta fram nationell strategi för hållbar svensk turism

Andreas Olsen m.fl., Dagens Nyheter

“Med ökade krav från FN och de nya SDG-målen fram till 2030 samt överenskommelsen i Paris under hösten 2015 ställs mycket av näringens hållbarhetsfrågor på sin spets. Med en sammanhållen strategi kan Sverige bli en [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-23

Höj kraven för att nå klimatmålen

Mattias Goldmann, Sundsvalls Tidning

“Fossilfritt Sverige har varit en herrelös hund och snubblande nära greenwash. Därför är det utmärkt att arbetet nu styrs upp, med den eminente Svante Axelsson som ansvarig. Men i det brev vi drygt 150 undertecknare [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-20

”Sverige bäst i världen på hållbar utveckling”

Isabella Lövin m.fl, Dagens Nyheter

“Världen behöver nu goda föredömen: länder som tar täten och visar att ekonomisk utveckling, social och miljömässig hållbarhet kan uppnås och till och med förstärka varandra. Vi anser att Sverige kan och bör vara ett [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Okategoriserade
2016-07-04

»Så kan vi nå ett ›Global deal‹«

Olle Törnquist, Dagens Arena

“Det går bra att säga att de fattiga saknar makt och borde få jobb och mer inflytande. Men orsakerna till ojämlikheten och hur den kan bekämpas lyser med sin frånvaro. Till exempel sägs det inget [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-06-30

Öka stödet till bekämpning av tuberkulos!

Gunilla Källenius m.fl., Biståndsdebatten.se

Sverige har valt att minska stödet till bekämpningen av en av världens dödligaste sjukdomar – tuberkulos. Med en hotande pandemi av multiresistent tuberkulos är detta svårt att förstå. Världshälsoorganisationen har som mål att minska antalet tuberkulossjuka med 90 procent till 2035, men då krävs stora forskningssatsningar och nya samarbetsformer. Det skriver Gunilla Källenius, Knut Lönnroth och Claes Ånstrand.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård, WHO
2016-06-29

Goda intentioner räcker inte för effektivt bistånd

Fredrik Söderbaum m.fl., Göteborgs-Posten

“Regeringen påstår även att Sverige bör prioritera mer eller mindre alla områden i Agenda 2030. Genom att prioritera i stort sett allt överallt, och genom att undvika diskussion om potentiella motsättningar mellan tematiska prioriteringar och [...]Biståndsformer, Departement och myndigheter, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-06-23

Fyra sätt hur nytänkande kan bidra till bättre bistånd

Benjamin Kumpf, OmVärlden

“UNDP och andra FN-organisationer har investerat i experiment som kan bidra till innovation och förbättringar i flera år. År 2014 lanserade vi en global innovationsmekanism med stöd från danska regeringen. Den här mekanismen stöttar våra [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter
2016-06-23

Dags för nytänk i forskningsbiståndet!

David Nilsson, Biståndsdebatten.se

Svenskt forskningsbistånd har sedan 1970-talet fokuserat på uppbyggnad av forskningskapacitet i utvecklingsländer, för att stärka dessa länders oberoende. Men internationell samverkan handlar inte längre bara om solidaritet – det handlar om gemensam överlevnad. Därför behöver Sverige tänka om kring forskning och bistånd, och på allvar föra upp de globala utmaningarna på forskningsagendan, skriver forskaren David Nilsson.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU)
2016-06-10

”Torkans offer behöver satsningar på jordbruket”

Anneli Rogeman m.fl., Dagens Nyheter

“Många afrikanska länder står inför enorma utmaningar för att säkra livsmedelsförsörjningen och i nuläget hotas 50 miljoner människor av akut matbrist. Ökade biståndssatsningar på jordbruket är ett måste om man vill bekämpa fattigdom, miljöförstöring och [...]Afrika, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Kvinnor, Sida
2016-05-28

Minor ett hot mot Agenda 2030

Aleksander Gabelic m.fl., Upsala Nya Tidning

“Minor som ligger gömda i marken skadar och dödar även när kriget är slut. De orsakar skador i årtionden även efter att freden har kommit. Minor hindrar barn från att gå i skolan, bönder från [...]Barn och unga, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-05-27

Fem utmaningar – fem möjligheter för dig, Isabella!

Mattias Goldmann, Biståndsdebatten.se

Isabella Lövin har fått en ny titel. Istället för en biståndsminister har Sverige nu en minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Titeln öppnar för nya möjligheter, skriver Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores, som här i ett öppet brev levererar fem utmaningar till ministern.EU, Fossilfri energi, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-05-24

Fattigdom är inte ett statiskt tillstånd

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Förra året höjdes fattigdomsgränsen från 1,25 till 1,9 dollar om dagen, men vad säger måttet egentligen om fattigdom? Sociala aspekter, som tillgång till utbildning och hälsa, påverkar också hushålls välmående. Hur vi väljer att mäta fattigdom är i högsta grad en politisk fråga, skriver utvecklingsekonomen Annie Sturesson. FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kambodja
2016-05-03

Ny grön revolution kan stoppa hunger

Anneli Rogeman, ATL

“Ofta handlar det om små familjejordbruk vars produktion skulle kunna öka kraftigt och på ett hållbart sätt med rätt insatser. Men de fattigas jordbruk är ett försummat område – satsningarna uteblir trots att kunskapen finns [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk
2016-04-26

Rättighetsperspektivet måste bli vägledande i Agenda 2030

Loa Brynjulfsdottir m.fl., Dagens Arena

“Regeringen och den nu tillsatta 2030-delegationen måste börja det nödvändiga implementeringsarbetet såväl här hemma som globalt. Samarbete mellan olika aktörer, såväl myndigheter som näringsliv och civilsamhälle måste utvecklas. Det måste också säkerställas att arbetet sker [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-04-06

”Öppenhet är ett viktigt vapen mot skatteflykt”

Penny Davies, Svenska Dagbladet

“Utvecklingsländer och växande ekonomier förlorar varje år upp till tusen miljarder dollar på grund av olovlig kapitalflykt, som innefattar skatteflykt, korrup­tion och kriminalitet. Det handlar med ­andra ord om oerhört stora summor pengar som samman­taget utgör [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kapitalflykt, Korruption, Öppenhet och transparens, Panamaläckan
2016-04-05

Sverige nyckelroll för Somalias utveckling

Abdihakim Ainte, Omvärlden

“Under de senaste sex åren har Sverige med ökande oro sett hur unga svensk-somalier rest till Somalia för att ansluta sig till al-Shabaab för att därefter återvända till Sverige som radikaliserade islamister och potentiella terrorister. [...]Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Somalia, Sviktande stater
2016-03-20

Lyssna på tonerna från skogen – det svenska bioekonomiundret

Sven Erik Bucht, Värmlands Folkblad

“Vårt svenska agerande internationellt ska ta avstamp i det som vi är bra på – att värna om transparenta regelverk, en stor variation av det skogliga ägandet, en stark kooperativ rörelse, mark- och nyttjanderättigheter, ett [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Klimat & miljö
2016-03-10

Handlar inte om miljö eller moral, utan om mammon.

Per Grankvist, Sydsvenskan

“Sunt förnuft säger ju oss att företagande handlar om att använda de resurser man har till sitt förfogande på ett så klokt sätt som möjligt, oavsett om det handlar om monetära, materiella eller mänskliga resurser. [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2016-03-08

Rädslan inför ett toalettbesök

Ylva Bergman, Omvärlden

“Den bristande tillgången till toaletter sätter blixtbelysning på flera av FN:s globala hållbarhetsmål, på rätten till jämställdhet, tillgång till rent vatten och sanitet för alla, liksom målet om hållbara städer.” FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet
2016-02-22

”Alkohol hinder för Hållbarhetsmålen”

Mona Örjes, Omvärlden

Det är vi i Europa och övriga västvärlden som dricker mest. Alkoholen orsakar enorma bekymmer på vår hemmaplan, men vi som biståndsaktörer måste också öppna ögonen för den roll alkohol spelar för utvecklingen i de [...]Alkohol, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-02-22

Minskat hälsobistånd – ingen bra signal när Agenda 2030 sjösätts

Gun-Britt Andersson m.fl., Biståndsdebatten.se

Sverige har länge framstått som en stormakt inom hälsobistånd. Vi har dessutom tagit på oss en ledarroll för att de högt ställda målen i Agenda 2030 ska uppnås. Samtidigt minskar regeringen nu sina anslag till hälsobiståndet, skriver tre debattörer från tankesmedjan Global Utmaning.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/16/minister-bistand-till-halsa-ar-fortsatt-prioriterat/"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/global-halsa-i-perspektiv/"
2016-02-21

Ministern bortser från hälsoforskningen

Anna Mia Ekström m.fl., Svenska Dabladet

“De nedskärningar som nu föreslås, kan få mycket allvarliga långsiktiga konsekvenser för det kapacitetsbyggande som Sverige bidragit till i flera afrikanska länder och som tagit decennier att bygga upp. … I ljuset av de nya globala hållbarhetsmålen [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/16/minister-bistand-till-halsa-ar-fortsatt-prioriterat/"
2016-01-18

Sju punkter för att ta de Globala målen från ord till handling

Caspar Trimmer m.fl., Biståndsdebatten.se

FN:s Agenda 2030 är mycket ambitiös och omfattande. Men målen kräver tydliga nationella och politiska ställningstaganden. Därför måste regeringen leda arbetet med att översätta de globala målen till en konkret handlingsplan som passar Sverige, skriver forskare från Stockholm Environment Institute.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utvecklingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/sustainable-development-goals-for-sweden-insights-on-setting-a-national-agenda/"
2015-12-22

Ny FN-plan ska rädda stressade världshav

Mats J Larsson, DN

Som EU-parlamentariker var Isabella Lövin (MP) en av de mest pådrivande för att EU skulle få en gemensam fiskepolitik. Hon välkomnar tisdagens beslut i FN:s generalförsamling att anta en resolution som totalt 95 länder, däribland [...]EU, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2015-12-01

De stora hållbarhetsfrågorna börjar i ditt kylskåp

Louise Brown, Veckans Affärer

I ungefär samma veva förekom en uppmärksammad ledare i kvällspressen som dystopiskt påtalade att privata företag saknar intressen av att bygga nytt och investera långsiktigt. Alltså skulle vägen mot hållbarhet till år 2030 stavas bistånd? SGD [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-11-26

Vi måste begränsa tillgången till vapen för att bygga fred

Karin Olofsson m.fl., Biståndsdebatten.se

Små och lätta vapen dödar 1368 människor varje dag. Det är hög tid att belysa vapnens betydelse i att göda konflikter och våld. Och det är dags att stärka det förebyggande arbetet mot väpnat våld inom utvecklingssamarbetet, skriver Karin Olofsson och Christer Winbäck från Parlamentarikerforum för små och lätta vapen-frågor.Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU), Vapenhandel
2015-11-19

Skär inte i svenskt bistånd

Bill Gates, Dagens Industri

“Att skära i biståndet i dag riskerar att kosta oss de framgångar vi har kämpat så hårt för och kan i framtiden komma att skada miljoner människor. Det kan i sin tur leda till ökade [...]Avräkningar, Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Näringslivsbistånd
2015-11-14

Överge inte kampen mot fattigdomen

Helen Clark m.fl., Svenska Dagbladet

“Medan ett stort antal flyktingar onekligen kräver mer medel för att möta deras behov, måste de långvariga samarbeten som traditionella givare har med utvecklingsländer, multilaterala partners och det civila samhället vårdas för att uppnå fattigdomsbekämpning [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-11-07

Vapen hindrar FN:s mål

Peter Franke, Svenska dagbladet

Svenska Freds uppskattar att det finns 875 miljoner lätta vapen i världen i dag och att det produceras 33 miljoner kulor/granater varje dag. Så länge den produktionen pågår i så stor skala minskar hoppet om fred [...]FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Millenniemålen, Post-15
2015-11-03

”Var det bara skitsnack Stefan Löfven?”

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Svenska dagbladet

“Vår oro för att den svenska regeringens satsning på sanitet bara ska visa sig vara ett luftslott förstärks ytterligare av de diskussioner som nu förs om att ännu mer pengar ska tas från biståndet till [...]Avräkningar, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Vatten, Volym
2015-10-27

Fred och rättvisa är avgörande för utveckling

Pernilla Bergström, Biståndsdebatten.se

Hållbar och långsiktig utveckling kan bara nås när samhällen är fredliga och när inga grupper diskrimineras. Därför är det en stor seger att FN:s nya globala hållbarhetsmål innehåller ett mål om fred och rättvisa, skriver Pernilla Bergström på FN-förbundet.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Millenniemålen
2015-10-27

Vår plan för klimatmötet

Stefan Löfven m.fl., Dagens industri

“Vi åtar oss att genomföra 2030-agendan i vart och ett av våra länder för att möjliggöra våra samhällens omställning till en hållbar utveckling. Vi kommer även att bidra till att 2030-agendans mål nås globalt. Dess genomförande [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-10-16

Minskad hunger med stärkt social trygghet

Gunilla Hallonsten, Värmlands Folkblad

“Samtidigt minskar den globala fattigdomen i snabbare takt än vad hungern gör. Det beror på att de som hungrar är de allra fattigaste, medan de som tar sig ur fattigdom har ett något bättre utgångsläge. Utmaningen [...]Biståndsformer, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Landsbygd, Sociala skyddsnät
2015-10-14

Vi lovar göra miljön till kärnverksamhet

Caroline Berg, m.fl., Dagens Industri

“Vi uppmanar nu företagsledare i Sverige och i världen att göra oss sällskap i realiseringen av de nya målen för hållbar utveckling genom att: Göra hållbar utveckling till en viktig del av kärnverksamhet och affärsmodeller. Förstå de [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Sida
2015-10-14

Nu måste hållbarhetsmålen gå från ord till handling

Charlotte Bohman, Biståndsdebatten.se

De nya globala målen strävar efter att på ett lättbegripligt sätt visa på utmaningarna i världen idag. Ett utmärkt initiativ. Nu hänger resten på genomförandet. Det är här de allra största utmaningarna ligger – att få alla att vilja delta i processen och verkligen göra något, skriver Charlotte Bohman på organisationen Hand in Hand.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2015-10-08

Så kan globaliseringens fördelar komma fler till del

Anna Ryott m.fl., Dagens ETC

“Globaliseringen av arbetsmarknaden har många fördelar men de vinster som skapats är ojämlikt fördelade. Därför är statsminister Stefan Löfvens initiativ om en Global Deal centralt för att förverkliga såväl mål 8 som flera andra av [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Handelspolitik
2015-10-08

Ambitiös budget skapar utmaningar för regeringen

Bertil Odén, Biståndsdebatten.se

Regeringens budget för 2016 innehåller ambitiösa planer för biståndet. Utmaningen blir att stå emot den politiska ryggmärgsreaktionen att vara med överallt och vara beredd att nedprioritera vissa av områdena, skriver biståndsexperten Bertil Odén.Avräkningar, Budget, Enprocentsmålet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030I artikeln hänvisas till "Biståndsåret 2016 – frukostseminarium med biståndsministern"
2015-10-02

Rättvis handel ger hållbar framtid

Kristin Spolander m.fl., Upsala Nya Tidning

“Rättvis handel syftar till att bidra till hållbar miljö och social utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter, som en inkomst att leva på för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Årets [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Rättvis handel
2015-09-28

“Det räcker inte med att räkna sjukhus för att nå målen”

Pernille Fenger, OmVärlden

“Det är bara när vi har uppgifter som, oavsett ålder, kön, inkomst och geografi ger oss en sann bild av samhället, som vi år 2030 kan bedöma om vi uppnått målen. Det är endast när [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Resultat, Sjukvård
2015-09-25

De nya globala målen för hållbar utveckling gäller både dig och mig

Caroline Åberg, OmVärlden

“Genom resultaten av FN:s ännu rådande globala utvecklingsagenda, Milleniemålen, har vi lärt oss att det lönar sig att sätta mätbara och konkreta målsättningar för utveckling. Miljoner människor har fått det bättre tack vare de gemensamma [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Millenniemålen
2015-09-25

Hållbar global utveckling nyckeln till framtiden

Gabi Björsson m.fl., Dagens Samhälle

“Vi har skickat med statsminister Stefan Löfven våra rekommendationer om hur Sverige bäst bidrar till den nya agendan. Vi vill att Sverige fortsätter ha en tydlig och stark röst som betonar att de nya målen gäller [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-09-25

Nio punkter för global fred

Johan Brosché m.fl., Upsala Nya Tidning

“Kampen för att uppnå global fred är i dag mer aktuell än på årtionden. Under 2014 ökade antalet väpnade konflikter kraftigt efter en längre tids tillbakagång. Väpnade konflikter orsakar inte enbart mänskligt lidande; fred är [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet
2015-09-25

Sveriges bistånd missar de fattiga bönderna

Anneli Rogeman, Göteborgs-Posten

“Stöd till jordbruk i fattiga länder är dubbelt så effektivt för att bekämpa fattigdom som satsningar på andra områden, visar forskning. Om böndernas jordbruk kan bli mer produktivt – genom utbildning, nya grödor, stärkt motståndskraft [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk
2015-09-24

”FN:s hållbarhetsmål har inbyggd konflikt”

Robert Höglund m.fl., Svenska Dagbladet

“Mål nummer åtta går ut på att alla världens länder ska ha en stark BNP-tillväxt per capita. Det är inte helt oförståeligt, då många fattiga länder fortfarande behöver ekonomisk utveckling, men det riskerar att slå väldigt [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2015-09-24

Björn Lomborg: Prioritera bland utvecklingsmålen

Björn Lomborg, Svenska Dagbladet

“Denna vecka samlas världens ledare i FN i New York för att underteckna internationella utvecklingsmål för de kommande 15 åren. Det är kulmen på en fyraårig process som från början präglats av kohandel, köpslående och ändlösa [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-09-21

Flyktingkris på agendan för jubilerande FN

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“När säkerhetsrådet är förlamat måste andra delar av FN-systemet gripa in. Övriga FN-medlemmar bör samverka om nya initiativ i generalförsamlingen som kan dels hantera flyktingkrisen, dels stoppa konflikterna. Europa bör, med sin historia och sina [...]Flykt och migration, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Syrien
2015-09-20

Debatt: Vad Sverige kan lära världen

Melinda Gates, Dagens Industri

“Sveriges banbrytande utrikespolitik är av stor betydelse i den fortsatta kampen mot fattigdom då den sätter jämställdhet och kvinnligt deltagande högst upp på dagordningen. Minst lika viktigt är det orubbliga svenska engagemanget för investeringar i utvecklingssamarbetet [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2015-09-01

Det krävs mer individuellt ansvar för hållbar utveckling

Marcus Hjalmarsson, Biståndsdebatten.se

Vi kan inte förvänta oss att stater eller teknikutveckling ska skapa en hållbar värld. Användandet av resurser – oavsett om det är sociala, finansiella eller naturresurser – kräver ett individuellt ansvar. Att genom kunskap skapa ett ansvar är avgörande för en hållbar utveckling, skriver Marcus Hjalmarsson på organisationen Global Playground Stockholm.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-08-25

Grunden lagd för en bättre värld

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“FN:s 193 medlemsländer har enats om en ny plan för hållbar utveckling. Det skedde när dokumentet “Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” antogs den 2 augusti i New York. Därmed har världens [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-08-24

Forskare: FN:s mål är universella

Johan Rockström m.fl, Svenska Dagbladet

“I vår socialt, ekonomiskt och ekologiskt sammanlänkade verklighet går det inte att först satsa allt på tillväxten och jobben och sedan göra något åt miljön och klimatet. Tvärtom, som Världsbankens chef Jim Yong Kim betonat, [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/07/benjamin-katzeff-silberstein-fns-mal-hjalper-ingen-fattig/"
2015-08-19

Dags för nästa steg för hållbar utveckling

Aleksander Gabelic, Vestmanlands läns tidning

“Överenskommelsen lägger grunden för ett historiskt avtal. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljö-mässigt hållbar utveckling.” FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-08-18

Från Arktis till Paris. Höstens globala snackis borde bli klimatet.

Sydsvenskan

Det Köpenhamn misslyckades med för sex år sedan måste Paris nu lyckas med. Fram till dess finns det all anledning att prata mycket och brett om klimatet. Till exempel om hur ett stabilt klimat är en [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-08-13

Grunden lagd till en bättre värld

Alexander Gabelic, Norrtelje tidning

Överenskommelsen lägger grunden för ett historiskt avtal. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Millenniemålen har bidragit [...]FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utvecklingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/transforming-our-world/"
2015-08-07

Benjamin Katzeff Silberstein: FN:s mål hjälper ingen fattig

Benjamin Katzeff Silberstein, Svd

När de 193 medlemsstaterna i söndags till slut enades om de nya mål som ska ersätta de millenniemål som löper ut i år så finns det där, mål 16, om att ”främja fredliga och inkluderande [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Millenniemålen, Post-15
2015-07-30

FN:s konferens om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba: Framtiden avgör slutdokumentets bidrag

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Den 13 till 16 juli ägde FN:s tredje konferens om utvecklingsfinansiering rum i Addis Abeba, Etiopien. Slutdokumentet från konferensen, Addis Ababa Action Agenda (AAAA), har kallats både ett historiskt dokument och en besvikelse. Det som avgör AAAA:s bidrag till den globala utvecklingsagendan är dock inte de framförhandlade utformningarna av enstaka paragrafer. AAAA:s bidrag avgörs av dess genomförande, skriver Annie Sturesson som jobbar vid finansdepartementet i Uganda.FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kapitalflykt, Näringsliv, Post-15, Uganda
2015-07-21

Samarbete för en hållbar utveckling

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“I höst samlas världens ledare i FN för att sy ihop den nya utvecklingsagenda som brukar kallas post 2015. Det civila samhället har en viktig roll som aktör, kunskapsspridare och opinionsbildare för att FN och [...]Civilsamhället, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Post-15
2015-07-17

Skatteflykt hindrar utveckling

Peter Franke, Värmlands Folkblad

Det blev alltså som det brukar bli vid FN:s toppmöten, oavsett om de handlar om klimatförändringar eller ekonomi. De rika länderna vägrar dela med sig tillräckligt mycket till de fattiga. I slutändan skyddar de hellre sina [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kapitalflykt
2015-07-17

Utveckling pågår

Uppsala Nya tidning

Självklart har höginkomstländer som Sverige ett särskilt ansvar att bidra till en hållbar värld, men det blir i dag allt mindre fruktbart att se världen som uppdelad i u-länder och i-länder. Problem som fattigdom och klimatproblem [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-07-16

Fred på jorden hade suttit fint

Maria Eriksson, Svenska Dagbladet

Det är bara en sak som förbryllar: Varför passade man inte på att sätta upp ett mål om fred på jorden, när man ändå var igång? Här tycks FN-representanterna ha insett sin begränsning. Men det finns [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-07-13

”Stoppad skatteflykt viktigt steg för hållbar utveckling”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“För att kunna utrota fattigdomen och skapa en miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar värld krävs att såväl offentliga som privata resurser används smartare och investeras rätt. Arbetet är av högsta prioritet för regeringen och Sverige [...]Budget, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Volym
2015-06-12

Använd FN:s utvecklingsmål för att stoppa skadligt barnarbete

Carolina Ernrooth, Biståndsdebatten.se

Just nu förhandlar FN:s medlemsstater om de nya utvecklingsmål som ska göra världen mer jämställd, välmående och hållbar. Samtidigt jobbar 168 miljoner av världens barn i skadliga arbeten. Världens regeringar måste förstå vidden av problemet och se till att barnen faktiskt inkluderas i utvecklingsmålen, skriver Carolina Ehrnrooth på Barnfonden.Barn och unga, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2015-06-05

Avgörande år för klimatfrågorna

Alexander Gabelic, Värmlands Folkblad

“FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har talat om att världen står vid ett vägskäl. I dagens globaliserade värld och med den teknologi som vi har kan vi välja att utrota fattigdom och hunger eller fortsätta att [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Post-15
2015-05-20

Nationell samling behövs för FN:s globala hållbarhetsmål

Nina Weitz mfl, Veckans Affärer

“Post 2015-förhandlingarna ska resultera i FN:s nya hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDGs). Att de nya hållbarhetsmålen är betydligt mer omfattande än deras föregångare, Millenniemålen, och universella, alltså relevanta för alla typer av länder, fattiga som [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Millenniemålen, Post-15
2013-01-08

Nya utvecklingsmål efter 2015 – var börjar vi?

Måns Nilsson, Biståndsdebatten.se

Inom FN pågår arbetet med att ta fram nya hållbarhetsmål och de nya mål som ska ersätta Milleniemålen år 2015. För att undvika upprepandet av tidigare förhandlingsmisslyckanden måste det till ett gemensamt och långsiktigt utvecklingsperspektiv med en tydlig agenda utöver fattigdomsbekämpning, skriver Måns Nilsson, forskningschef SEIGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Utvärdering
Dela det här: