Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030.

Diskussionen om Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030 innehåller:

  • 33 exklusiva debattartiklar
  • 119 debattartiklar
  • 35 dokument
  • 269 evenemang
  • 12 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030 (33 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-06-13

Vår välfärd ska inte ska bygga på utnyttjande av människor och natur i andra världsdelar

Jaime Gomez m.fl., Biståndsdebatten.se

Feministiskt initiativ förespråkar global rättvisa och avkolonisering. Vi måste utmana dagens världsordning där globala nord utnyttjar det globala syd. Vi vill att internationell samverkan sker med ömsesidig respekt mellan likvärdiga parter och att enprocentsmålet uppfylls utan avräkning för kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Det skriver Jaime Gomez, Mats Ekenger och Maria Persson från Feministiskt initiativ.Avräkningar, Ekonomisk jämlikhet, Enprocentsmålet, Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2018-05-28

En värld för alla – inte bara för några få

Yasmine Posio Nilsson, Biståndsdebatten.se

Målet för Vänsterpartiet är en rättvis världsordning där gemensamma resurser finns till för oss alla, inte bara för några få. Därför vill vi föra en politik där makt och resurser omfördelas, där kvinnor inkluderas i alla former av beslutsprocesser och där minst en procent av Sveriges bruttonationalinkomst går till bistånd, skriver riksdagsledamoten Yasmine Posio Nilsson.Enprocentsmålet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2018-05-22

Var är regeringens handlingsplan för Agenda 2030?

Sofia Arkelsten, Biståndsdebatten.se

Imorgon har riksdagen ett seminarium om de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Men regeringens handlingsplan har fortfarande inte presenterats. Om den inte får en parlamentarisk behandling så underminerar regeringen medvetet värdet av den, skriver den moderata riksdagsledamoten Sofia Arkelsten.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Partipolitik
2018-05-22

Smart prioritering kan hjälpa oss att nå Agenda 2030

Annie Sturesson m.fl., Biståndsdebatten.se

Regeringar och biståndsorganisationer står inför svåra avvägningar om hur resurser ska fördelas, inte minst mot bakgrund av de 169 delmålen i Agenda 2030. Men genom att analysera hur målen påverkar varandra kan de prioritera smartare – till helhetens fördel, skriver Annie Sturesson och Nina Weitz, forskare på Stockholm Environment Institute.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Policyramverket för svenskt bistånd, Resultat, Sektorskoncentration
2018-03-13

Vi kan inte göra allt överallt

Rune Jansen Hagen, Biståndsdebatten.se

För att biståndet ska bli effektivt krävs det att givarna väljer och prioriterar vad de vill satsa på. Både Sverige och Norge har under det senaste decenniet försökt minska antalet länder som får deras bistånd. Nu verkar det dock gå åt andra hållet. Snabba politiska förändringar riskerar att göra biståndet urvattnat, skriver forskaren Rune Jansen Hagen.Biståndsformer, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Resultat, Sektorskoncentration
2017-09-18

Vi måste kartlägga hur de globala målen i Agenda 2030 hänger ihop

Måns Nilsson m.fl., Biståndsdebatten.se

När beslutsfattare satsar på skolgång för flickor påverkar det såväl jämställdhet och utbildningsnivå som fattigdom och hälsa. För att bättre kunna genomföra de globala målen i Agenda 2030 behöver vi därför kartlägga hur de olika målen hänger ihop med varandra, skriver Måns Nilsson och Annie Sturesson på forskningsinstitutet SEI.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/towards-systemic-and-contextual-priority-setting-for-implementing-the-2030-agenda/"
2017-07-13

Satsa på forskning för att förbättra hbt-personers hälsa

Maria Sjödin, Biståndsdebatten.se

Homo-, bisexuella och transpersoner har generellt sämre hälsa än allmänheten, inte minst i fattiga länder. Ändå saknas ofta hälsodata för den här gruppen. Nu måste Sverige och FN satsa på forskning som kan förbättra hälsa, rättigheter och välbefinnande för hbt-personer, skriver debattören Maria Sjödin.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HBTQI-personer
2017-06-28

Stå upp för personer med funktionsnedsättningar, Sverige!

Tiina Nummi-Södergren m.fl., Biståndsdebatten.se

Fattigdomen i världen har bekämpats med stormsteg sedan 1990, men utvecklingen gäller inte för alla människor. Personer med funktionsnedsättningar ignoreras ofta i fattigdomsbekämpning. Nu måste Sverige ta ledatröjan och stå upp för deras rättigheter, skriver organisationen MyRight.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Personer med funktionsvariation
2017-04-28

Oschysta jobb – en skam för världen!

Kristina Henschen, Biståndsdebatten.se

För många människor är det livsfarligt att gå till jobbet. Enligt siffror från FN dör varje dag 6 300 människor på grund av olyckor och sjukdomar som har koppling till arbetet. Idag, på internationella arbetsmiljödagen, uppmärksammar vi de oschysta jobben. Att de får finnas är en skam för världen, skriver Kristina Henschen, chef för Union to Union.Anständiga arbetsvillkor, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Indien, Kambodja, Vatten, Zambia
2017-03-22

Städerna nyckeln till att rädda världshaven

Johan Hassel m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag uppmärksammas vattenfrågan i samband med den internationella vattendagen. Vatten står även högt på Sveriges internationella agenda under våren. Sverige och Fiji står i juni värdar för en FN-konferens som ska ta itu med den katastrofala situation som råder under världshavens yta. Det är hög tid att på allvar prata om de underliggande orsakerna till en av vår tids mest förödande kriser, skriver representanter från forskning och civilsamhälle.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Sverige, Urbanisering / hållbara städer, Vatten
2017-03-08

Sluta handla på kvinnors bekostnad

Maria Lövström m.fl., Biståndsdebatten.se

Rättvis handel stärker kvinnors position och egenmakt och bidrar därmed till genomförandet av Agenda 2030. World Fair Trade Organization (WFTO) är beviset på att en rättvis handel är möjlig. Det är dags att bryta ohållbara handelsmönster om vi vill att kvinnors rättigheter ska respekteras, skriver flera WFTO-aktörer i Sverige.Anständiga arbetsvillkor, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Rättvis handel
2017-03-07

Djurhälsan viktig för fattigdomsbekämpning och tryggad livsmedelsförsörjning

Ulf Magnusson m.fl., Biståndsdebatten.se

Investeringar i förbättrad djurhälsa bidrar på flera sätt till genomförandet av Agenda 2030. Det visar en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Förbättrad djurhälsa ger fattiga djurhållare ökad produktion och avkastning, och minskar dessutom spridningen av infektionssjukdomar och multiresistenta bakterier. Sverige har unik erfarenhet av organiserat djurhälsoarbete – dessa erfarenheter bör användas i det internationella utvecklingssamarbetet, skriver rapportförfattarna.Afrika, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Hunger, Jordbruk, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/animal-health-in-development-its-role-for-poverty-reduction-and-human-welfare/"
2017-01-31

Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet

Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se

Oxfam lanserade nyligen en rapport som visar att 8 individer äger lika mycket som hälften av jordens befolkning. Den extrema ojämlikheten är omöjlig att rättfärdiga, men rapporten skyller på förlegade antaganden. Ledande ekonomer tror inte längre att fattigdom kan utrotas genom tillväxt som ”sipprar ned”. Om nuvarande ekonomiskt tänkande tas i bruk är en inkluderande utveckling möjlig, skriver Elina Scheja och True Schedvin i Sidas chefsekonomteam. Ekonomisk jämlikhet, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sida, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/an-economy-for-the-99/"
2016-10-17

Global agenda kräver lokalt genomförande

Johan Hassel m.fl., Biståndsdebatten.se

Städernas betydelse för den globala utvecklingen blir allt större i takt med att världen blir mer urbaniserad. Därför måste globala utmaningar angripas på lokal nivå. Idag inleds Habitat III, FN:s konferens om hållbar stadsutveckling, i Ecuadors huvudstad Quito. Nordiska städer kan och bör gå före i omställningen till en hållbar utveckling – låt konferensen bli startskottet för detta, skriver Johan Hassel och Elin Andersdotter Fabre från tankesmedjan Global Utmaning. FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Sverige, Urbanisering / hållbara städerI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/nordic-urban-ways/"
2016-10-11

Kondomen – den osynliga utvecklingsfrågan

Maria Andersson, Biståndsdebatten.se

År 2030 ska alla ha tillgång till preventivmedel. Det har världens ledare lovat. Men det räcker inte att enbart säkerställa distribution och infrastruktur. Människor måste ges makt och rätt att bestämma över sin egen kropp. Än så länga saknar fler än 225 miljoner människor preventivmedel, skriver Maria Andersson, generalsekreterare för RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)I artikeln hänvisas till "Swedish Space Condom (video)"
2016-09-29

Våga fira framgångar!

Robert Höglund, Biståndsdebatten.se

Andelen människor i världen som lever i extrem fattigdom har mer än halverats de senaste 20 åren, men framgångarna verkar inte fastna i det allmänna medvetandet. En överdrivet negativ uppfattning om världsläget leder till hopplöshet. Därför måste vi öka kunskapen om och glädjas åt det som blir bättre, skriver Robert Höglund, kommunikationsansvarig på Oxfam Sverige.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mediabevakning, SverigeI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/towards-2030-without-poverty/"
2016-09-09

Kraftsamling nödvändig för att stoppa aids, tuberkulos och malaria

Maria Andersson m.fl., Biståndsdebatten.se

Varje år orsakar aids, tuberkulos och malaria tre miljoner människors död. Utmaningarna är många, men än finns det hopp om att nå FN:s mål om att stoppa dessa sjukdomar innan år 2030. Om två veckor ska världens ledare offentliggöra hur mycket bidrag de är villiga att ge Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria under nästa treårsperiod. Det är dags för en kraftsamling, skriver företrädare för RFSU, RFSL, Läkare Utan Gränser, Svenska Läkaresällskapets Kommitté för Global Hälsa, Världsinfektionsfonden, Karolinska Institutet och Hiv-Sverige.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Sjukvård
2016-08-22

Replik: Mer forskningssamarbete – mer kapacitet

Lisa Román, Biståndsdebatten.se

Kunskap och bidrag från forskare, även från akademiskt svaga länder, är centrala för att identifiera relevanta problem och lösningar på globala utmaningar. Därför bör stärkande av forskningskapacitet i låginkomstländer fortsatt vara i fokus för svenskt forskningssamarbete inom biståndet, skriver Lisa Román, forskningssekreterare på Sida, i en replik.Budget, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/dags-for-nytank-i-forskningsbistandet/"
2016-07-25

Global agenda för stadsutveckling – vår tids ödesfråga

Elin Andersdotter Fabre m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag inleds avgörande förhandlingar om FN:s 20-årsstrategi för hållbara städer. Något som borde vara högsta prioritet för nya Bostadsministern, Miljömiljöministern och Ministern för internationellt utvecklingssamarbete. En global agenda för stadsutveckling är vår tids ödesfråga, då den spelar en avgörande roll för genomförandet av både klimatavtalet och Agenda 2030. Men den erbjuder även enorma möjligheter för företagen, lokalpolitiken och medborgare, skriver tankesmedjan Global Utmaning.FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Parisavtalet, Urbanisering / hållbara städer
2016-06-30

Öka stödet till bekämpning av tuberkulos!

Gunilla Källenius m.fl., Biståndsdebatten.se

Sverige har valt att minska stödet till bekämpningen av en av världens dödligaste sjukdomar – tuberkulos. Med en hotande pandemi av multiresistent tuberkulos är detta svårt att förstå. Världshälsoorganisationen har som mål att minska antalet tuberkulossjuka med 90 procent till 2035, men då krävs stora forskningssatsningar och nya samarbetsformer. Det skriver Gunilla Källenius, Knut Lönnroth och Claes Ånstrand.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård, WHO
2016-06-23

Dags för nytänk i forskningsbiståndet!

David Nilsson, Biståndsdebatten.se

Svenskt forskningsbistånd har sedan 1970-talet fokuserat på uppbyggnad av forskningskapacitet i utvecklingsländer, för att stärka dessa länders oberoende. Men internationell samverkan handlar inte längre bara om solidaritet – det handlar om gemensam överlevnad. Därför behöver Sverige tänka om kring forskning och bistånd, och på allvar föra upp de globala utmaningarna på forskningsagendan, skriver forskaren David Nilsson.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU)
2016-05-27

Fem utmaningar – fem möjligheter för dig, Isabella!

Mattias Goldmann, Biståndsdebatten.se

Isabella Lövin har fått en ny titel. Istället för en biståndsminister har Sverige nu en minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Titeln öppnar för nya möjligheter, skriver Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores, som här i ett öppet brev levererar fem utmaningar till ministern.EU, Fossilfri energi, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-05-24

Fattigdom är inte ett statiskt tillstånd

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Förra året höjdes fattigdomsgränsen från 1,25 till 1,9 dollar om dagen, men vad säger måttet egentligen om fattigdom? Sociala aspekter, som tillgång till utbildning och hälsa, påverkar också hushålls välmående. Hur vi väljer att mäta fattigdom är i högsta grad en politisk fråga, skriver utvecklingsekonomen Annie Sturesson. FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kambodja
2016-02-22

Minskat hälsobistånd – ingen bra signal när Agenda 2030 sjösätts

Gun-Britt Andersson m.fl., Biståndsdebatten.se

Sverige har länge framstått som en stormakt inom hälsobistånd. Vi har dessutom tagit på oss en ledarroll för att de högt ställda målen i Agenda 2030 ska uppnås. Samtidigt minskar regeringen nu sina anslag till hälsobiståndet, skriver tre debattörer från tankesmedjan Global Utmaning.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/16/minister-bistand-till-halsa-ar-fortsatt-prioriterat/"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/global-halsa-i-perspektiv/"
2016-01-18

Sju punkter för att ta de Globala målen från ord till handling

Caspar Trimmer m.fl., Biståndsdebatten.se

FN:s Agenda 2030 är mycket ambitiös och omfattande. Men målen kräver tydliga nationella och politiska ställningstaganden. Därför måste regeringen leda arbetet med att översätta de globala målen till en konkret handlingsplan som passar Sverige, skriver forskare från Stockholm Environment Institute.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utvecklingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/sustainable-development-goals-for-sweden-insights-on-setting-a-national-agenda/"
2015-11-26

Vi måste begränsa tillgången till vapen för att bygga fred

Karin Olofsson m.fl., Biståndsdebatten.se

Små och lätta vapen dödar 1368 människor varje dag. Det är hög tid att belysa vapnens betydelse i att göda konflikter och våld. Och det är dags att stärka det förebyggande arbetet mot väpnat våld inom utvecklingssamarbetet, skriver Karin Olofsson och Christer Winbäck från Parlamentarikerforum för små och lätta vapen-frågor.Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU), Vapenhandel
2015-10-27

Fred och rättvisa är avgörande för utveckling

Pernilla Bergström, Biståndsdebatten.se

Hållbar och långsiktig utveckling kan bara nås när samhällen är fredliga och när inga grupper diskrimineras. Därför är det en stor seger att FN:s nya globala hållbarhetsmål innehåller ett mål om fred och rättvisa, skriver Pernilla Bergström på FN-förbundet.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Millenniemålen
2015-10-14

Nu måste hållbarhetsmålen gå från ord till handling

Charlotte Bohman, Biståndsdebatten.se

De nya globala målen strävar efter att på ett lättbegripligt sätt visa på utmaningarna i världen idag. Ett utmärkt initiativ. Nu hänger resten på genomförandet. Det är här de allra största utmaningarna ligger – att få alla att vilja delta i processen och verkligen göra något, skriver Charlotte Bohman på organisationen Hand in Hand.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2015-10-08

Ambitiös budget skapar utmaningar för regeringen

Bertil Odén, Biståndsdebatten.se

Regeringens budget för 2016 innehåller ambitiösa planer för biståndet. Utmaningen blir att stå emot den politiska ryggmärgsreaktionen att vara med överallt och vara beredd att nedprioritera vissa av områdena, skriver biståndsexperten Bertil Odén.Avräkningar, Budget, Enprocentsmålet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030I artikeln hänvisas till "Biståndsåret 2016 – frukostseminarium med biståndsministern"
2015-09-01

Det krävs mer individuellt ansvar för hållbar utveckling

Marcus Hjalmarsson, Biståndsdebatten.se

Vi kan inte förvänta oss att stater eller teknikutveckling ska skapa en hållbar värld. Användandet av resurser – oavsett om det är sociala, finansiella eller naturresurser – kräver ett individuellt ansvar. Att genom kunskap skapa ett ansvar är avgörande för en hållbar utveckling, skriver Marcus Hjalmarsson på organisationen Global Playground Stockholm.Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-07-30

FN:s konferens om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba: Framtiden avgör slutdokumentets bidrag

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Den 13 till 16 juli ägde FN:s tredje konferens om utvecklingsfinansiering rum i Addis Abeba, Etiopien. Slutdokumentet från konferensen, Addis Ababa Action Agenda (AAAA), har kallats både ett historiskt dokument och en besvikelse. Det som avgör AAAA:s bidrag till den globala utvecklingsagendan är dock inte de framförhandlade utformningarna av enstaka paragrafer. AAAA:s bidrag avgörs av dess genomförande, skriver Annie Sturesson som jobbar vid finansdepartementet i Uganda.FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kapitalflykt, Näringsliv, Post-15, Uganda
2015-06-12

Använd FN:s utvecklingsmål för att stoppa skadligt barnarbete

Carolina Ernrooth, Biståndsdebatten.se

Just nu förhandlar FN:s medlemsstater om de nya utvecklingsmål som ska göra världen mer jämställd, välmående och hållbar. Samtidigt jobbar 168 miljoner av världens barn i skadliga arbeten. Världens regeringar måste förstå vidden av problemet och se till att barnen faktiskt inkluderas i utvecklingsmålen, skriver Carolina Ehrnrooth på Barnfonden.Barn och unga, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2013-01-08

Nya utvecklingsmål efter 2015 – var börjar vi?

Måns Nilsson, Biståndsdebatten.se

Inom FN pågår arbetet med att ta fram nya hållbarhetsmål och de nya mål som ska ersätta Milleniemålen år 2015. För att undvika upprepandet av tidigare förhandlingsmisslyckanden måste det till ett gemensamt och långsiktigt utvecklingsperspektiv med en tydlig agenda utöver fattigdomsbekämpning, skriver Måns Nilsson, forskningschef SEIGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Utvärdering

Debattartiklar om Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030 (119 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-02-12

Bris: Barn i alla länder har rätt att slippa våld

Magnus Jägerskog m.fl., Svenska Dagbladet

“Därför är det nu av stor vikt att toppmötet i Stockholm inte blir ett engångstillfälle utan att Sveriges regering fortsätter att prioritera frågan om varje barns rätt till ett liv fritt från våld, och avsätter [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter
2018-02-09

Replik: Växande gruppen äldre prioriterade i svenskt bistånd

Ulrika Modéer, Omvärlden

“Sverige ger stöd till sociala trygghetssystem i flera av våra bilaterala samarbeten, som till exempel Tanzania, Zambia och Etiopien. Stödet är främst inriktat på kapacitetsuppbyggnad av olika program för social trygghet med kontantstöd riktade till [...]2. Bistånd, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2018/01/24/hur-ska-fattigdom-avskaffas-nar-alltfler-blir-aldre/"
2018-01-24

Hur ska fattigdom avskaffas när alltfler blir äldre?

Dag Ehrenpreis, Omvärlden

“Många äldre drabbas av social isolering och fattigdom med undernäring, ohälsa och funktionsnedsättningar. Utan en ekonomisk grundtrygghet riskerar äldre–främst kvinnor–att levnadsnivån faller under existensminimum. “ 2. Bistånd, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter
2017-12-26

Göteborg ska bli världsledande i hållbar utveckling

Ulf Kamne, Göteborgs-posten

“Sveriges regering har lagt ribban högt. Vi ska vara världsledande i genomförandet av Agenda 2030. Det är på den regionala och lokala nivån som det kan bli verklighet. Därför är det viktigt att vi i [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Samhällsaktörer
2017-12-25

Du slänger var femte matkasse i soporna

Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood

“Enskilda aktörers insatser är nödvändiga, men inte tillräckliga för att minska det totala matsvinnet. För att lägga grunden till en framgångsrik kamp mot matsvinnet krävs ett ambitiöst och systematiskt handlingsprogram med konkreta åtaganden som involverar [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Samhällsaktörer
2017-12-10

”Så kan Sverige få en institution för mänskliga rättigheter”

Aleksander Gabelic, m.fl. Svenska Dagbladet

“Utrikesminister Margot Wallström och demokratiminister Alice Bah Kuhnke lovade sommaren 2015 att Sverige skulle få en oberoende institution för mänskliga rättigheter. Redan vid det laget hade drygt två decennier förflutit sedan FN i sina så kallade [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter
2017-12-09

Frankrike rustar upp biståndet för att bekämpa terrorism

Rémy Rioux, Dagens Nyheter

“Klimatkonferensen COP21 i Paris 2015 var ett uppvaknande för många politiker i Frankrike. De förstod plötsligt att ”Winter is coming” och att det var bråttom att agera. Inte bara på kort sikt, utan även att [...]2. Bistånd, Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, EU, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Mänskliga rättigheter
2017-12-08

Biståndet ska inte gå till flyktingar i Sverige

Julia Kronlid & Markus Wiechel. Aftonbladet

“Regeringen föreslår en budget för det faktiska biståndet på ca 43 miljarder kronor, vilket förvisso är en ökning från förra året. Sverigedemokraterna anser dock att insatserna för de mest utsatta och där de som mest [...]Demokrati, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2017-12-07

Agenda 2030 är en farlig papperstiger

Martin Ängeby, Liberal debatt

“Av departementens handlingsplaner har vi inte sett en tummetott. Framtidsministern har symptomatiskt nog avgått och framtiden för Agenda 2030 är minst sagt oviss. Agenda 2030 i huvudsak en papperstiger. Men den är inte ofarlig. Den är [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-11-25

Sverige kan och behöver visa vägen

Svenska Dagbladet

Den obekväma sanningen om Sverige är att vi tyvärr inte gjort särskilt mycket av vår klimatläxa ännu. Transportsektorn är allt väsentligt fortsatt fossilberoende, vår klimatpåverkan per capita är gott och väl den fyrdubbla mot vad [...]FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2017-11-21

Kyrkans ansvar för vår värld

Erik Lysén m.fl., Dagen

“Just nu pågår Kyrkornas globala vecka där Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling, är i fokus. Agenda 2030 spänner över världens största utmaningar och är omöjliga att nå utan religiösa aktörers aktiva ansträngningar.” Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Religion
2017-11-18

Världen blir bättre med Globala målen

Louise Malmström m.fl., Norrköpings Tidningar

“Allt vi gör påverkar jorden lokalt och globalt. Vi vill öka förståelsen för andras agerande och påverka vilket avtryck vi gör med vår konsumtion. Detta förhållningssätt är avgörande för Norrköpings kommuns långsiktiga arbete kring att [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-11-16

”Demokratin i Sverige fortsatt stark – men den utmanas globalt”

Jan Eliasson m.fl., Svt Opinion

“Ny forskning från International IDEA visar att den svenska demokratin är stark. Samtidigt utmanas demokratin i flera länder och regioner efter närmare 40 år av positiv, global utveckling. Sverige måste visa globalt ledarskap för att värna [...]Demokrati, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/the-global-state-of-democracy/"
2017-11-09

MP-rebeller går emot regeringens vapenexportlag

Sydsvenskan

“Folk tror att vi har skärpt vapenexporten. Jag har träffat många som tror att demokratikriteriet är ett äkta kriterium – som faktiskt styr något – och som faktiskt förbjuder vapenexport, säger Carl Schlyter” Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Vapenhandel
2017-11-08

Frida Wallnor: Sverige behöver en realistisk utrikespolitik

Frida Wallnor

“Kanske har det aldrig varit så svårt att vara utrikesminister som det är i dag, med tanke på de många och komplexa säkerhetspolitiska hot och utrikespolitiska utmaningar vi står inför.” Burma, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Utrikesdepartementet
2017-10-02

Världen blir bättre med Sundsvall – det börjar här

Carin Jämtin m.fl., Sundsvalls Tidning

“Lokalt engagemang kan skapa globala effekter och det behövs för att vi ska nå de globala målen inom de kommande 13 åren.” Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Urbanisering / hållbara städer
2017-09-18

Unionen: Fler företag måste ta ställning för Global Deal

Martin Linder, Dagens Arena

“I en tid då synen på facklig organisering hårdnar i världen samtidigt som hot mot facket ökar i vår omvärld borde detta vara viktigare än någonsin. Vi får ständigt rapporter om så kallad Union-busting, där [...]Anständiga arbetsvillkor, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-09-15

”Nästa års biståndsbudget blir den största någonsin”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“I en svår och exceptionell tid krävs kloka, långsiktiga insatser. Det humanitära stödet är livsviktigt men det räcker inte. För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt behöver förmågan att bidra till hållbar [...]2. Bistånd, Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2017-09-13

Satsa på träden – och bekämpa fattigdom och klimatförändringar

Anders Malmer m.fl., OmVärlden

“Sverige har god kunskap om många aspekter av hållbar produktion från lantbruk och skogsbruk. Med globala strategier som lyfter agroforestry bör det vara både möjligt och strategiskt lämpligt för Sverige att påverka andra länder att [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Sida
2017-09-02

Måste planera för att inte förvärra naturhändelser

Marie Aronsson-Storrier, Svenska Dagbladet

“Det är viktigt att fortsätta att arbeta för att integrera katastrofriskreducering både i samhällsplanering och biståndsarbete. Ett första steg är att slå hål på myten om ”naturkatastrofer” och prata mer öppet om hur katastrofer kan [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-08-31

Fler toaletter ger bättre ekonomisk utveckling

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., Dagens Arena

“Men trots att många svenska företag är världsledande i sitt hållbarhetsarbete ser vi att de fortfarande brister i sitt ansvarstagande inom vissa områden, och särskilt när det kommer till rent vatten, toaletter och hygien i sina [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Vatten
2017-08-08

”Kapitalmarknaderna måste mobiliseras i klimatarbetet”

Martin Hedberg m.fl., Dagens Nyheter

“Ska Sverige fortsätta vara ett föregångsland i omställningen till ett hållbart samhälle så måste vi lägga mer vikt vid möjligheten att utnyttja kapitalmarknaden som ett verktyg för omställning. Det kräver självfallet att branschen själv tar [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Mikrofinans
2017-07-20

Vi håller på att utrota vår jord – arter dör ut

Adam Hjort och Leo Rudberg, Aftonbladet

“Forskarna varnar för att vi har mycket kort tid på oss för att stoppa massutrotningen. Trots detta fortsätter Sveriges regering att bidra till den ”business as usual” som orsakar massutrotningen. “ Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2017-07-10

Handlingsförlamningen kan brytas – FN-samarbetet kräver förnyat åtagande

Aleksander Gabelic, Dala-Demokraten

Sverige tog med sig frågor som konfliktförebyggande, jämställdhet och ett mer öppet FN in i säkerhetsrådet. Regeringen har förtjänstfullt rapporterat om arbetet i rådet dit man bland annat inbjudit kvinnoorganisationer och andra företrädare för civilsamhället. Kvarstår [...]Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-06-07

Den globala fattigdomen kan bara lösas lokalt

Johan Hassel m.fl., Dagens Nyheter

“Men det krävs ett paradigmskifte i Sverige. Den nationella politiken och förvaltningen behöver ta ansvar, stödja och samtidigt förenkla regler och lagstiftning som ofta hindrar kommunerna, så de kan fortsätta sitt viktiga arbete med att genomföra [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Policyramverket för svenskt bistånd, Urbanisering / hållbara städer
2017-06-06

Avskaffa EU:s fiskeavtal

Jens Holm, ETC

“Sverige och EU skulle som alternativ till dagens fiskeavtal kunna föreslå utvecklingssamarbete för lokalt och hållbart fiske istället. Syftet skulle kunna vara att utveckla de afrikanska staternas fiske, istället för, som idag, att tillfredsställa europeiska [...]Afrika, EU, Fiske, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Multilateralt samarbeteArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/05/29/overfisket-skordar-nya-offer/ "
2017-06-04

”Världen måste öka takten för att rädda haven”

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

“Globalt samarbete är avgörande för att ­vända den negativa utveckling som vi sett för haven de senaste åren. Regeringen ger nu Sida i uppdrag att ta fram en ny global stra­tegi för klimat, miljö och [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till "The Ocean Conference 2017"
2017-05-31

Tobak – ett stort hinder för global hållbar utveckling

Helen Stjerna m.fl., Sundsvalls Tidning

“Genom att säga nej till tobak, oavsett om du som individ avstår från att bruka tobak, eller om du som företagsledare eller politiker arbetar aktivt för att förebygga tobaksbruk och investeringar i tobaksindustrin har du [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Hälsa
2017-05-29

“Genom dialog och partnerskap vill vi gärna dela de goda lösningar som vi har hittat med andra regioner i världen.”

Stefan Löfven m.fl., Sydsvenskan

“För att nå de historiska målen i klimatavtalet från Paris och FN:s Agenda 2030 måste vi alla göra en stor insats. Därför lanserar vi, de nordiska statsministrarna, nu initiativet Nordic Solutions to Global Challenges. Genom dialog [...]Danmark, Finland, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Island, Jämställdhet, Klimat & miljö, Norge, Parisavtalet, Sverige
2017-05-29

Överfisket skördar nya offer

Linnéa Engström, ETC

“EU kommer att införa en fiskeriförvaltning som slår vakt om hållbart fiske var unionens fiskeflotta än är verksam.” EU, Fiske, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö
2017-05-29

Lomborg: Saknar rika nordbor insikt om världens fattiga?

Bjørn Lomborg, Svenska Dagbladet

”När barn svälter och dör av lätt botbara sjukdomar och saknar tillgång till undervisning och möjligheter, begär deras familjer inte koldioxidfria transporter, solpaneler eller ekologisk mat. Den som erbjuder dessa saker förstår inte de verkliga [...]Danmark, Finland, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Norge, Parisavtalet, Sverige, Utsläppsrätter, Utvärdering
2017-05-20

“EU-kommissionen förhalar kampen mot matsvinn och svält.”

Linnéa Engström m.fl., Sydsvenskan

“EU-kommissionen förhalar kampen mot matsvinn och svält. Men denna vecka har EU-parlamentet röstat fram ett betänkande som kräver handling från kommissionen. Bland annat vill parlamentet se lagstiftning om att matsvinnet ska minska med 30 procent [...]EU, Fiske, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-05-19

Stärk svensk forskning i kampen mot globala sjukdomar

Lawen Redar m.fl., Dagens Arena

“Det svenska utvecklingsbiståndet syftar bland annat till att finansiera det lokala biståndet såsom ländernas inhemska hälso- och sjukvård. Detta är en viktig och långsiktig utvecklingssatsning men får inte underminera andra nyckelfunktioner i kampen mot global [...]Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård
2017-05-19

Klarar Sverige att axla rollen som föregångsland?

Lars Ohly, Dagens Samhälle

“Vi hoppas att Sverige antar utmaningen att axla rollen som föregångsland för funktionsrätt när det gäller både internationellt engagemang och utveckling av nationell välfärd och social rättvisa.” Civilsamhället, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Personer med funktionsvariation
2017-05-08

”Mossig svensk aktiebolagslag hindrar hållbarhetsåtaganden”

Sussi Kvart, Dagens Nyheter

“Kravet på ansvarstagande anses av den tongivande delen av juristkåren inte gå ihop med långsiktigt vinstskapande. Bolaget löper risk att angripas av vissa aktieägare för att inte tänka på vinsten. Att aktiebolagslagen år 2017 kan tolkas [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-05-03

Sverige måste ta ställning mot tvångsarbetet – Thailand-resan döljer en mörk verklighet

Anna Lindenfors m.fl., Veckans Affärer

“Ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling som antogs av världens ledare hösten 2015 är anständiga arbetsvillkor inklusive avskaffande av tvångsarbete. Om Sverige på allvar vill delta i arbetet för att nå de [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Förenade Arabemiraten, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, ThailandI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/no-holidays-for-the-burmese/"
2017-04-29

Dags att prioritera utbildning i biståndet

Inger Davidsson mfl., OmVärlden

“Utbildning i humanitära kriser är dubbelt drabbad. Endast 1,9 % av världens humanitära bistånd går till utbildning. Det motsvarar ungefär en tredjedel av det uppskattade behovet av humanitära utbildningsinsatser. Vi ser idag många långa konflikter [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Utbildning
2017-04-22

Sverige & Kalifornien är enade – för miljön

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Som ledare på klimatområdet har Sverige och Kalifornien en viktig roll att spela när det handlar om att visa att hållbarhet inte bara är den rätta vägen framåt. Hållbarhet är också den ekonomiskt smarta vägen [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige, USA
2017-04-03

”Dags för Sverige och EU att stoppa skatteflykten”

Penny Davies, Svenska Dagbladet

“Skatteflykt utgör ett hot mot vår gemensamma globala välfärd men drabbar fattiga människor i utvecklingsländer hårdast. Världens länder har i Agenda 2030 enats om sjutton globala mål som bland annat syftar till att utrota fattigdomen. [...]EU, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kapitalflykt, Näringsliv
2017-03-31

Bondförnuft i biståndet

Anneli Rogeman, Folkbladet

“Enligt FAO skulle minst 100 miljoner människor kunna slippa gå hungriga om kvinnor fick bruka jorden på samma villkor som män. Det har blivit något bättre, men det behöver bli mer fokus på de kvinnliga [...]Biståndsformer, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk, Kvinnor, Malawi
2017-03-28

Alliansen bedriver oansvarig sandlådepolitik i Riksdagen

Isabella Lövin, OmVärlden

“Givetvis behöver varje regering uppdatera sin politik och sina styrmedel efter de förutsättningar som råder i omvärlden. Alla nordiska länder har uppdaterat sina biståndspolicys i linje med Agenda 2030. Att alliansen försöker bedriva oppositionspolitik genom att [...]Biståndets målsättning, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Partipolitik, Policyramverket för svenskt bistånd
2017-03-14

Biståndspolitiska ramverket riskerar att ta fokus från fattigdomsbekämpning

Arne Bigsten, OmVärlden

“Det övergripande målet för svenskt bistånd förblir ”att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”. Ramverket utgå från tre tematiska perspektiv, nämligen ett konfliktperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och ett miljö- [...]Biståndets målsättning, Ekonomisk jämlikhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Policyramverket för svenskt bistånd
2017-03-14

Det saknas data för att nå målen om jämställdhet

Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, Dagens Nyheter

“När världens ledare hösten 2015 enades om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska nås fram till 2030, den så kallade Agendan 2030, slogs även fast att data och evidens ska användas för att [...]Barn och unga, Budget, Demografi / befolkningsstatistik, Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Sverige
2017-03-10

Mens är mens – inte någon ”lingonvecka”

Nasra Ali, Aftonbladet

“Det heter inte lingonvecka, inte heller rödaveckan. Det heter mens och det är något en stor del av världens befolkning har en gång i månaden och som förenar 800 miljoner människor. Flertalet nekas sina mänskliga [...]Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning, Vatten
2017-03-08

Kvinnor har aldrig varit jämlika män

António Guterres, Aftonbladet

”Inom FN etablerar jag en klar vägkarta för att uppnå jämlikhet mellan könen inom hela systemet, så att vår organisation verkligen representerar människorna vi tjänar. Tidigare mål har inte uppfyllts. Nu måste vi gå vidare [...]Ekonomisk jämlikhet, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Religion, Utbildning
2017-03-08

Kvinnor måste få välja när de vill ha barn

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

”Under de senaste årtiondena har hårt arbete och en förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter nästan halverat mödradödligheten. I dag ser vi tyvärr oroväckande tecken som utmanar dessa framsteg. Vi kan inte [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-03-03

Regeringen satsar för lite på att nå FN-målen

Kristina Persson, Dagens Nyheter

“Agenda 2030 ligger mycket nära grundidéerna för den svenska välfärdsmodellen och samhällsbyggandet – hållbarhet, jämlikhet och solidaritet. Den borde ses som en viktig chans för förnyelse av ”den svenska modellen” inför valet 2018.” Departement och myndigheter, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-02-15

Ta chansen och visa vad du går för – Isabella Lövin (MP)

Frode Pleym, Göteborgs-Posten

“I dag möts världens länder i FN i ett agenda-möte inför den första konferensen någonsin med fokus på FN:s hållbarhetsmål nummer 14: Hav och marina resurser. Sverige som står som värd för konferensen i juni [...]Fiske, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Sverige
2017-02-13

Regeringen borde stödja arbetet för minskad köttkonsumtion

Per-Anders Jande m.fl., ETC

“Vår höga köttkonsumtion har också stark negativ påverkan på många av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det är mer lönsamt att producera djurfoder till rika länder än mat till fattiga. Det leder till att jordbruksmark tas [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö, Sverige
2017-02-12

Globala utmaningar kräver privata företag

Ardalan Shekarabi, Dagens Industri

“Jag har ibland fått frågan om det är rimligt att svenska företag ska tjäna pengar på andras olycka. Mitt svar är enkelt: De globala utmaningarna kommer aldrig att klaras av om inte den privata sektorns resurser [...]FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Sverige
2017-02-06

Mobilisera mot Trump

Anneli Rogeman, Corren.se

“Sverige bör ta ledningen. Det är bra att Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, snabbt höjt rösten och vill skapa en svensk och global opinion mot abortbeslutet. Nu mer än någonsin behöver Sveriges [...]Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-17

En värld utan kunskap?

Thomas Rosswall m. fl., Uppsala Nya Tidning

“Viktiga beslut för utveckling måste baseras på förnuft och kunskap. En viktig bas blir då forskning och högre utbildning. Argumenten för att Sverige satsar på vetenskap framgår bland annat av den nyligen presenterade forskningspolitiska propositionen. [...]FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Utbildning
2016-12-16

Så blir våra städer klimatsmarta föredömen

Peter Eriksson m.fl., Dagens Samhälle

“Vi vill uppmana kommunerna att prioritera ett aktivt arbete med Agenda 2030 och New Urban Agenda. I kombination med regeringens satsningar på hållbar stadsutveckling kan våra städer bli ännu trevligare och miljövänligare att leva i, [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Urbanisering / hållbara städer
2016-12-15

”Nu tar vi ett helhetsgrepp om svenskt bistånd”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“När vi klev in på Utrikesdepartementet hösten 2014 hade åtta viktiga år förlorats i dialogen mellan biståndets aktörer, forskningen, expertisen å ena sidan, och regeringen å andra sidan. Vi ser värdet i ett brett engagemang [...]Civilsamhället, Demokrati, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Policyramverket för svenskt bistånd
2016-12-13

Sex kapitalförvaltare: Vi anpassar oss till FN:s Agenda 2030

Magnus Billing m.fl., Dagens Industri

“Världen styr in mot en mer hållbar framtid med FN:s 17 mål i Agenda 2030 – som karta. Som ansvarsfulla storägare tar vi in målen i våra förhållningssätt och beaktanden vid investeringar och i ägarstyrning, [...]FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2016-12-09

”Sveriges nya ambassad måste arbeta för att stoppa rovdriften av Perus gruvor”

Eva Zetterberg m.fl., OmVärlden

“Svenska företag har inga gruvinvesteringar i Peru men flera svenska företag levererar avancerad utrustning till gruvindustrin. Sverige har även en ledande ställning i att utveckla produkter och metoder som minimerar miljöskador och arbetsrelaterade skador. Vi förväntar oss [...]Ambassader, Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Peru
2016-11-26

En hållbar utveckling är en rättighetsfråga

Lars-Olof Karlsson m.fl., Skånska Dagbladet

“Vi vill se att de globala målen för en hållbar utveckling och jämlik värld uppfylls. De spelar roll för världens alla människor och för att världen ska hålla flera generationer fram. Det handlar om allas [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Partinära bistånd
2016-11-12

Lokalt engagemang skapar globala effekter

Louise Malmström, Norrköpings Tidningar

“I Sverige kallas arbetet med de globala målen för Agenda 2030, året då målen ska vara uppnådda. Det kräver engagemang och ansvar på alla nivåer i samhället och Sveriges kommuner har en central roll. Inom [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Sverige
2016-11-07

Efter ebolan – det räcker inte att människor bara överlever

Anders Nordström m.fl, Dagens Nyheter

“De internationella biståndsinsatserna spelade en avgörande roll i att avsluta ebolautbrottet i Västafrika.  Samtidigt räcker det inte att bara tänkta bistånd längre för att det globala samarbetet för hälsa ska fungera effektivt och ge resultat.” Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sierra Leone, WHO
2016-11-04

Styr godset av vägen – för miljöns skull

Johanna Sandahl m.fl., Göteborgs-Posten

“Världen och Sverige är i en situation där de farliga utsläppen av växthusgaser måste minska – samtidigt som transporterna ökar. Transportslag som kan bidra till att minska utsläppen som sjöfart och järnväg är viktiga för att [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Sverige
2016-10-15

Vi måste utrota världshungern

Erik Lysén, Värmlands Folkblad

“2015 antog FN en ny utvecklingsagenda – Agenda2030 – med ett tydligt mål om att helt utrota den globala hungern. Det behövs ett kraftfullt stöd till utvecklingsländer för att bekämpa fattigdomen och för att möjliggöra [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-10-11

En politik som utrotar världshungern

Erik Lysén, Västerbottens-Kuriren

“Det behövs ett kraftfullt stöd till utvecklingsländer för att bekämpa fattigdomen och för att möjliggöra klimatanpassning i småjordbruket så att antalet undernärda människor minskar inom en snar framtid. Tillgång till mat handlar om en rättvis [...]El Niño, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Sociala skyddsnät
2016-10-10

“De globala överenskommelserna måste omvandlas i politiska beslut och ökade insatser i de utsatta flickornas liv och vardag.”

Anna Hägg-Sjöquist, Sydsvenskan

“Plan International välkomnar de framsteg som gjorts. Men de globala överenskommelserna måste omvandlas i politiska beslut och ökade insatser i de utsatta flickornas liv och vardag. Föräldrar och andra vårdnadshavare, religiösa ledare, lärare, men även politiker [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-10-03

Skåne ska bli ledande i hållbarhet

Carolina Ehrnrooth m.fl., OmVärlden

“Företags hållbarhetsarbete innefattar allt ett företag gör för att minska sin negativa miljö- och klimatpåverkan och allt arbete som syftar till att skapa bra arbetsvillkor för såväl egna anställda som för de som jobbar hos leverantörer. [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sverige
2016-09-23

E-handel blir en motor för utveckling

Joakim Reiter m.fl., Svenska Dagbladet

“Potentialen finns alltså att göra morgondagens handel genuint inkluderande. Men mycket återstår för att fullt utnyttja denna potential. Gapet mellan rika och fattiga länder är fortfarande mycket stort i fråga om beredskap för e-handel. Att skapa [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Handelspolitik, Näringsliv
2016-09-21

Så ska hoten mot vår hälsa mötas

Isabella Lövin, OmVärlden

“Sveriges utvecklingssamarbete för hälsa fokuserar på några nyckelteman: Barn- och mödrahälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt hälsosystemstärkande. Erfarenheter talar sitt tydliga språk – vi kommer inte att uppnå hållbarhetsmålen om vi inte satsar på [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2016-09-07

”Revir på regeringskansliet hindrar långsiktig politik”

Kristina Persson, Dagens Nyheter

“Oavsett vilken regering som tillträder 2018 kommer den att få svårigheter med att arbeta nyskapande och förverkliga intentionerna i Agenda 2030 – om den inte förändrar regeringskansliets organisation, ”kultur” och arbetsformer. Det behövs mycket mer [...]Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, OECD, Öppenhet och transparens
2016-09-04

Hur lång tid får det ta att rädda världen?

Aurore Belfrage, Svenska Dagbladet

“För det andra, vilken är investeringshorisonten? Det vill säga, hur lång tid får det ta att rädda världen? Det är en retoriskt välformulerad fråga vars svar i verkligheten är komplext. Hur ska investerare definiera risk [...]Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2016-08-04

Det största hotet är inte terrorism

Maria Ehlin Kolk, Aftonbladet

Sommarens nyhetsflöde har präglats av terrorism, statskupper och vansinnesdåd. Terroristernas mål är att skapa skräck och en känsla av systemkollaps. Men det mesta i världen går faktiskt åt rätt håll – förutom just klimatet. FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-24

Ta fram nationell strategi för hållbar svensk turism

Andreas Olsen m.fl., Dagens Nyheter

“Med ökade krav från FN och de nya SDG-målen fram till 2030 samt överenskommelsen i Paris under hösten 2015 ställs mycket av näringens hållbarhetsfrågor på sin spets. Med en sammanhållen strategi kan Sverige bli en [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-23

Höj kraven för att nå klimatmålen

Mattias Goldmann, Sundsvalls Tidning

“Fossilfritt Sverige har varit en herrelös hund och snubblande nära greenwash. Därför är det utmärkt att arbetet nu styrs upp, med den eminente Svante Axelsson som ansvarig. Men i det brev vi drygt 150 undertecknare [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-20

”Sverige bäst i världen på hållbar utveckling”

Isabella Lövin m.fl, Dagens Nyheter

“Världen behöver nu goda föredömen: länder som tar täten och visar att ekonomisk utveckling, social och miljömässig hållbarhet kan uppnås och till och med förstärka varandra. Vi anser att Sverige kan och bör vara ett [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Okategoriserade
2016-07-04

»Så kan vi nå ett ›Global deal‹«

Olle Törnquist, Dagens Arena

“Det går bra att säga att de fattiga saknar makt och borde få jobb och mer inflytande. Men orsakerna till ojämlikheten och hur den kan bekämpas lyser med sin frånvaro. Till exempel sägs det inget [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-06-29

Goda intentioner räcker inte för effektivt bistånd

Fredrik Söderbaum m.fl., Göteborgs-Posten

“Regeringen påstår även att Sverige bör prioritera mer eller mindre alla områden i Agenda 2030. Genom att prioritera i stort sett allt överallt, och genom att undvika diskussion om potentiella motsättningar mellan tematiska prioriteringar och [...]Biståndsformer, Departement och myndigheter, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-06-23

Fyra sätt hur nytänkande kan bidra till bättre bistånd

Benjamin Kumpf, OmVärlden

“UNDP och andra FN-organisationer har investerat i experiment som kan bidra till innovation och förbättringar i flera år. År 2014 lanserade vi en global innovationsmekanism med stöd från danska regeringen. Den här mekanismen stöttar våra [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter
2016-06-10

”Torkans offer behöver satsningar på jordbruket”

Anneli Rogeman m.fl., Dagens Nyheter

“Många afrikanska länder står inför enorma utmaningar för att säkra livsmedelsförsörjningen och i nuläget hotas 50 miljoner människor av akut matbrist. Ökade biståndssatsningar på jordbruket är ett måste om man vill bekämpa fattigdom, miljöförstöring och [...]Afrika, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Kvinnor, Sida
2016-05-28

Minor ett hot mot Agenda 2030

Aleksander Gabelic m.fl., Upsala Nya Tidning

“Minor som ligger gömda i marken skadar och dödar även när kriget är slut. De orsakar skador i årtionden även efter att freden har kommit. Minor hindrar barn från att gå i skolan, bönder från [...]Barn och unga, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-05-03

Ny grön revolution kan stoppa hunger

Anneli Rogeman, ATL

“Ofta handlar det om små familjejordbruk vars produktion skulle kunna öka kraftigt och på ett hållbart sätt med rätt insatser. Men de fattigas jordbruk är ett försummat område – satsningarna uteblir trots att kunskapen finns [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk
2016-04-26

Rättighetsperspektivet måste bli vägledande i Agenda 2030

Loa Brynjulfsdottir m.fl., Dagens Arena

“Regeringen och den nu tillsatta 2030-delegationen måste börja det nödvändiga implementeringsarbetet såväl här hemma som globalt. Samarbete mellan olika aktörer, såväl myndigheter som näringsliv och civilsamhälle måste utvecklas. Det måste också säkerställas att arbetet sker [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-04-06

”Öppenhet är ett viktigt vapen mot skatteflykt”

Penny Davies, Svenska Dagbladet

“Utvecklingsländer och växande ekonomier förlorar varje år upp till tusen miljarder dollar på grund av olovlig kapitalflykt, som innefattar skatteflykt, korrup­tion och kriminalitet. Det handlar med ­andra ord om oerhört stora summor pengar som samman­taget utgör [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kapitalflykt, Korruption, Öppenhet och transparens, Panamaläckan
2016-04-05

Sverige nyckelroll för Somalias utveckling

Abdihakim Ainte, Omvärlden

“Under de senaste sex åren har Sverige med ökande oro sett hur unga svensk-somalier rest till Somalia för att ansluta sig till al-Shabaab för att därefter återvända till Sverige som radikaliserade islamister och potentiella terrorister. [...]Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Somalia, Sviktande stater
2016-03-20

Lyssna på tonerna från skogen – det svenska bioekonomiundret

Sven Erik Bucht, Värmlands Folkblad

“Vårt svenska agerande internationellt ska ta avstamp i det som vi är bra på – att värna om transparenta regelverk, en stor variation av det skogliga ägandet, en stark kooperativ rörelse, mark- och nyttjanderättigheter, ett [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Klimat & miljö
2016-03-10

Handlar inte om miljö eller moral, utan om mammon.

Per Grankvist, Sydsvenskan

“Sunt förnuft säger ju oss att företagande handlar om att använda de resurser man har till sitt förfogande på ett så klokt sätt som möjligt, oavsett om det handlar om monetära, materiella eller mänskliga resurser. [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2016-03-08

Rädslan inför ett toalettbesök

Ylva Bergman, Omvärlden

“Den bristande tillgången till toaletter sätter blixtbelysning på flera av FN:s globala hållbarhetsmål, på rätten till jämställdhet, tillgång till rent vatten och sanitet för alla, liksom målet om hållbara städer.” FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet
2016-02-22

”Alkohol hinder för Hållbarhetsmålen”

Mona Örjes, Omvärlden

Det är vi i Europa och övriga västvärlden som dricker mest. Alkoholen orsakar enorma bekymmer på vår hemmaplan, men vi som biståndsaktörer måste också öppna ögonen för den roll alkohol spelar för utvecklingen i de [...]Alkohol, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-02-21

Ministern bortser från hälsoforskningen

Anna Mia Ekström m.fl., Svenska Dabladet

“De nedskärningar som nu föreslås, kan få mycket allvarliga långsiktiga konsekvenser för det kapacitetsbyggande som Sverige bidragit till i flera afrikanska länder och som tagit decennier att bygga upp. … I ljuset av de nya globala hållbarhetsmålen [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/16/minister-bistand-till-halsa-ar-fortsatt-prioriterat/"
2015-12-22

Ny FN-plan ska rädda stressade världshav

Mats J Larsson, DN

Som EU-parlamentariker var Isabella Lövin (MP) en av de mest pådrivande för att EU skulle få en gemensam fiskepolitik. Hon välkomnar tisdagens beslut i FN:s generalförsamling att anta en resolution som totalt 95 länder, däribland [...]EU, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2015-12-01

De stora hållbarhetsfrågorna börjar i ditt kylskåp

Louise Brown, Veckans Affärer

I ungefär samma veva förekom en uppmärksammad ledare i kvällspressen som dystopiskt påtalade att privata företag saknar intressen av att bygga nytt och investera långsiktigt. Alltså skulle vägen mot hållbarhet till år 2030 stavas bistånd? SGD [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Näringsliv
2015-11-19

Skär inte i svenskt bistånd

Bill Gates, Dagens Industri

“Att skära i biståndet i dag riskerar att kosta oss de framgångar vi har kämpat så hårt för och kan i framtiden komma att skada miljoner människor. Det kan i sin tur leda till ökade [...]Avräkningar, Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Näringslivsbistånd
2015-11-14

Överge inte kampen mot fattigdomen

Helen Clark m.fl., Svenska Dagbladet

“Medan ett stort antal flyktingar onekligen kräver mer medel för att möta deras behov, måste de långvariga samarbeten som traditionella givare har med utvecklingsländer, multilaterala partners och det civila samhället vårdas för att uppnå fattigdomsbekämpning [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-11-07

Vapen hindrar FN:s mål

Peter Franke, Svenska dagbladet

Svenska Freds uppskattar att det finns 875 miljoner lätta vapen i världen i dag och att det produceras 33 miljoner kulor/granater varje dag. Så länge den produktionen pågår i så stor skala minskar hoppet om fred [...]FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Millenniemålen, Post-15
2015-11-03

”Var det bara skitsnack Stefan Löfven?”

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Svenska dagbladet

“Vår oro för att den svenska regeringens satsning på sanitet bara ska visa sig vara ett luftslott förstärks ytterligare av de diskussioner som nu förs om att ännu mer pengar ska tas från biståndet till [...]Avräkningar, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Vatten, Volym
2015-10-27

Vår plan för klimatmötet

Stefan Löfven m.fl., Dagens industri

“Vi åtar oss att genomföra 2030-agendan i vart och ett av våra länder för att möjliggöra våra samhällens omställning till en hållbar utveckling. Vi kommer även att bidra till att 2030-agendans mål nås globalt. Dess genomförande [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-10-16

Minskad hunger med stärkt social trygghet

Gunilla Hallonsten, Värmlands Folkblad

“Samtidigt minskar den globala fattigdomen i snabbare takt än vad hungern gör. Det beror på att de som hungrar är de allra fattigaste, medan de som tar sig ur fattigdom har ett något bättre utgångsläge. Utmaningen [...]Biståndsformer, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Landsbygd, Sociala skyddsnät
2015-10-14

Vi lovar göra miljön till kärnverksamhet

Caroline Berg, m.fl., Dagens Industri

“Vi uppmanar nu företagsledare i Sverige och i världen att göra oss sällskap i realiseringen av de nya målen för hållbar utveckling genom att: Göra hållbar utveckling till en viktig del av kärnverksamhet och affärsmodeller. Förstå de [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Sida
2015-10-08

Så kan globaliseringens fördelar komma fler till del

Anna Ryott m.fl., Dagens ETC

“Globaliseringen av arbetsmarknaden har många fördelar men de vinster som skapats är ojämlikt fördelade. Därför är statsminister Stefan Löfvens initiativ om en Global Deal centralt för att förverkliga såväl mål 8 som flera andra av [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Handelspolitik
2015-10-02

Rättvis handel ger hållbar framtid

Kristin Spolander m.fl., Upsala Nya Tidning

“Rättvis handel syftar till att bidra till hållbar miljö och social utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter, som en inkomst att leva på för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Årets [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Rättvis handel
2015-09-28

“Det räcker inte med att räkna sjukhus för att nå målen”

Pernille Fenger, OmVärlden

“Det är bara när vi har uppgifter som, oavsett ålder, kön, inkomst och geografi ger oss en sann bild av samhället, som vi år 2030 kan bedöma om vi uppnått målen. Det är endast när [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Resultat, Sjukvård
2015-09-25

De nya globala målen för hållbar utveckling gäller både dig och mig

Caroline Åberg, OmVärlden

“Genom resultaten av FN:s ännu rådande globala utvecklingsagenda, Milleniemålen, har vi lärt oss att det lönar sig att sätta mätbara och konkreta målsättningar för utveckling. Miljoner människor har fått det bättre tack vare de gemensamma [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Millenniemålen
2015-09-25

Hållbar global utveckling nyckeln till framtiden

Gabi Björsson m.fl., Dagens Samhälle

“Vi har skickat med statsminister Stefan Löfven våra rekommendationer om hur Sverige bäst bidrar till den nya agendan. Vi vill att Sverige fortsätter ha en tydlig och stark röst som betonar att de nya målen gäller [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-09-25

Nio punkter för global fred

Johan Brosché m.fl., Upsala Nya Tidning

“Kampen för att uppnå global fred är i dag mer aktuell än på årtionden. Under 2014 ökade antalet väpnade konflikter kraftigt efter en längre tids tillbakagång. Väpnade konflikter orsakar inte enbart mänskligt lidande; fred är [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet
2015-09-25

Sveriges bistånd missar de fattiga bönderna

Anneli Rogeman, Göteborgs-Posten

“Stöd till jordbruk i fattiga länder är dubbelt så effektivt för att bekämpa fattigdom som satsningar på andra områden, visar forskning. Om böndernas jordbruk kan bli mer produktivt – genom utbildning, nya grödor, stärkt motståndskraft [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk
2015-09-24

”FN:s hållbarhetsmål har inbyggd konflikt”

Robert Höglund m.fl., Svenska Dagbladet

“Mål nummer åtta går ut på att alla världens länder ska ha en stark BNP-tillväxt per capita. Det är inte helt oförståeligt, då många fattiga länder fortfarande behöver ekonomisk utveckling, men det riskerar att slå väldigt [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2015-09-24

Björn Lomborg: Prioritera bland utvecklingsmålen

Björn Lomborg, Svenska Dagbladet

“Denna vecka samlas världens ledare i FN i New York för att underteckna internationella utvecklingsmål för de kommande 15 åren. Det är kulmen på en fyraårig process som från början präglats av kohandel, köpslående och ändlösa [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-09-21

Flyktingkris på agendan för jubilerande FN

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“När säkerhetsrådet är förlamat måste andra delar av FN-systemet gripa in. Övriga FN-medlemmar bör samverka om nya initiativ i generalförsamlingen som kan dels hantera flyktingkrisen, dels stoppa konflikterna. Europa bör, med sin historia och sina [...]Flykt och migration, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Syrien
2015-09-20

Debatt: Vad Sverige kan lära världen

Melinda Gates, Dagens Industri

“Sveriges banbrytande utrikespolitik är av stor betydelse i den fortsatta kampen mot fattigdom då den sätter jämställdhet och kvinnligt deltagande högst upp på dagordningen. Minst lika viktigt är det orubbliga svenska engagemanget för investeringar i utvecklingssamarbetet [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2015-08-25

Grunden lagd för en bättre värld

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“FN:s 193 medlemsländer har enats om en ny plan för hållbar utveckling. Det skedde när dokumentet “Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” antogs den 2 augusti i New York. Därmed har världens [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-08-24

Forskare: FN:s mål är universella

Johan Rockström m.fl, Svenska Dagbladet

“I vår socialt, ekonomiskt och ekologiskt sammanlänkade verklighet går det inte att först satsa allt på tillväxten och jobben och sedan göra något åt miljön och klimatet. Tvärtom, som Världsbankens chef Jim Yong Kim betonat, [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/07/benjamin-katzeff-silberstein-fns-mal-hjalper-ingen-fattig/"
2015-08-19

Dags för nästa steg för hållbar utveckling

Aleksander Gabelic, Vestmanlands läns tidning

“Överenskommelsen lägger grunden för ett historiskt avtal. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljö-mässigt hållbar utveckling.” FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-08-18

Från Arktis till Paris. Höstens globala snackis borde bli klimatet.

Sydsvenskan

Det Köpenhamn misslyckades med för sex år sedan måste Paris nu lyckas med. Fram till dess finns det all anledning att prata mycket och brett om klimatet. Till exempel om hur ett stabilt klimat är en [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-08-13

Grunden lagd till en bättre värld

Alexander Gabelic, Norrtelje tidning

Överenskommelsen lägger grunden för ett historiskt avtal. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Millenniemålen har bidragit [...]FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utvecklingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/transforming-our-world/"
2015-08-07

Benjamin Katzeff Silberstein: FN:s mål hjälper ingen fattig

Benjamin Katzeff Silberstein, Svd

När de 193 medlemsstaterna i söndags till slut enades om de nya mål som ska ersätta de millenniemål som löper ut i år så finns det där, mål 16, om att ”främja fredliga och inkluderande [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Millenniemålen, Post-15
2015-07-21

Samarbete för en hållbar utveckling

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“I höst samlas världens ledare i FN för att sy ihop den nya utvecklingsagenda som brukar kallas post 2015. Det civila samhället har en viktig roll som aktör, kunskapsspridare och opinionsbildare för att FN och [...]Civilsamhället, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Post-15
2015-07-17

Skatteflykt hindrar utveckling

Peter Franke, Värmlands Folkblad

Det blev alltså som det brukar bli vid FN:s toppmöten, oavsett om de handlar om klimatförändringar eller ekonomi. De rika länderna vägrar dela med sig tillräckligt mycket till de fattiga. I slutändan skyddar de hellre sina [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kapitalflykt
2015-07-17

Utveckling pågår

Uppsala Nya tidning

Självklart har höginkomstländer som Sverige ett särskilt ansvar att bidra till en hållbar värld, men det blir i dag allt mindre fruktbart att se världen som uppdelad i u-länder och i-länder. Problem som fattigdom och klimatproblem [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-07-16

Fred på jorden hade suttit fint

Maria Eriksson, Svenska Dagbladet

Det är bara en sak som förbryllar: Varför passade man inte på att sätta upp ett mål om fred på jorden, när man ändå var igång? Här tycks FN-representanterna ha insett sin begränsning. Men det finns [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-07-13

”Stoppad skatteflykt viktigt steg för hållbar utveckling”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“För att kunna utrota fattigdomen och skapa en miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar värld krävs att såväl offentliga som privata resurser används smartare och investeras rätt. Arbetet är av högsta prioritet för regeringen och Sverige [...]Budget, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Volym
2015-06-05

Avgörande år för klimatfrågorna

Alexander Gabelic, Värmlands Folkblad

“FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har talat om att världen står vid ett vägskäl. I dagens globaliserade värld och med den teknologi som vi har kan vi välja att utrota fattigdom och hunger eller fortsätta att [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Post-15
2015-05-20

Nationell samling behövs för FN:s globala hållbarhetsmål

Nina Weitz mfl, Veckans Affärer

“Post 2015-förhandlingarna ska resultera i FN:s nya hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDGs). Att de nya hållbarhetsmålen är betydligt mer omfattande än deras föregångare, Millenniemålen, och universella, alltså relevanta för alla typer av länder, fattiga som [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Millenniemålen, Post-15

Dokument om Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030 (35 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-06-14

Handlingsplan Agenda 2030 – 2018-2020

- Fi 2018:3

RegeringskanslietGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 203012) Dokumenttyp ej angiven
2018-05-15

Barometern 2018

- Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

Afrikagrupperna, Concord, Diakonia, Erikshjälpen, Fair Action, FIAN, FN-förbundet, Forum Syd, Hungerprojektet, Individuell Människohjälp (IM), Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Kvinna till kvinna, Läkarmissionen, Latinamerikagrupperna, Naturskyddsföreningen, Olof Palme International Center, PRO Global, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén (SAK), Svenska Freds och skiljedomsföreningen, Svenska Kyrkan Internationellt Arbete, Svenska missionsrådet (SMR), Swedwatch, Union to union, Vi-skogen, We EffectGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2018-02-16

Hållbart företagande

- Swedfunds Integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké december 2017

SwedfundGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Swedfund2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-10-31

Local Implementation of the SDGs & the New Urban Agenda

- Towards a Swedish National Urban Policy

Global UtmaningGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Urbanisering / hållbara städer2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-10-20

Agenda 2030 – how do we reach the goals?

Global UtmaningGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Governance2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-10-16

The State of Food Security and Nutrition in the World 2017

- Building resilience for peace and food security

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Förenta Nationerna (FN), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Unicef, World Food Programme (WFP), World Health Organization (WHO)Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-09-13

Champions to be? Making the 2030 Agenda a reality

- 2017 års rapport

ConcordBrasilien, Civilsamhället, Colombia, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Liberia, Östtimor, Sverige, Sydafrika, Tanzania, Tunisien, Tyskland2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-09-13

Towards systemic and contextual priority setting for implementing the 2030 Agenda

Stockholm Environment InstituteGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 20302) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-09-01

Food security and agriculture

- Secure food for a growing world and end hunger

SidaGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-08-21

Corporate engagement on water supply, sanitation and hygiene

- Driving progress on Sustainable Development Goal 6 (SDG6) through supply-chains and voluntary standards

CEO Water Mandate, WaterAid, World Business Council for Sustainable DevelopmentCorporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-05-31

Towards Achieving the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs)

- Report on the implementation of the Addis Ababa Action Agenda on financing for development

Regeringskansliet, UtrikesdepartementetBudget, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-04-07

Biståndsanalys 2017

- Årsrapport från Expertgruppen för biståndsanalys, för år 2016.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Utbildning, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2017-03-22

Wild Water

- The State of the World’s Water 2017

WaterAidGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd, Mänskliga rättigheter, Vatten2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-03-07

Animal health in development – its role for poverty reduction and human welfare

- Rapport 2017:03 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Hunger, Jordbruk11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-11-30

Kvinnors och flickors hälsa i sviktande stater

- Vägen till utveckling

Global UtmaningGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Kvinnor, Sviktande stater2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-10-10

Counting the invisible

- Using data to transform the lives of girls and women by 2030

Plan International SverigeGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-09-28

Not ready, still waiting

- Governments have a long way to go in preparing to address gender inequality and the SDGs

ActionAidGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-09-22

Towards 2030 Without Poverty

- Increasing knowledge of progress made and opportunities for engaging frontrunners in the world population with the global goals

GlocalitiesGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 20302) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-09-19

A Working Future and a New Era of Collaboration

- Taking cross-sector partnerships beyond philanthropy

Accenture, Plan International SverigeBarn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Uganda2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-09-01

Sustainable global livestock development for food security and nutrition including roles for Sweden

Svenska FAO-kommitténGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Hunger, Jordbruk, Sverige2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-08-27

Underlag från Sveriges geotekniska institut för Sveriges genomförande av Agenda 2030

Sveriges geotekniska institutGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 20302) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-07-18

Champions to be?

- Making the 2030 Agenda a reality

ConcordCivilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 20302) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-06-20

Swedish Responsibility and the United Nations Sustainable Development Goals

- Rapport 2016:04 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-05-26

Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

- Regeringens skrivelse 2015/16:182

RegeringenGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Sverige1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-05-13

Agenda 2030

- Fairtrade och de globala hållbarhetsmålen

Fairtrade SverigeGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Rättvis handel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-05-04

Agenda 2030

- För en hållbar och rättvis värld 2030

ConcordGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 20302) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-03-21

Jordbruk som minskar fattigdom

We EffectGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-02-24

Utrikesdeklarationen 2016

RegeringenEU, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-02-22

Global hälsa i perspektiv

- Agenda 2030 och det svenska utvecklingsarbetet

Global UtmaningGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-01-18

Sustainable Development Goals for Sweden: Insights on Setting a National Agenda

Stockholm Environment InstituteGlobala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-11-13

Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018 med fokusområden för år 2016

Regeringskansliet, UtrikesdepartementetBiståndets målsättning, Biståndsformer, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, HBTQI-personer, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Rättvis handel, Resultat, Utrikesdepartementet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-11-12

The End of Nordic Exceptionalism?

Danska kyrkhjälpen, Finska Kyrkhjälpen, Norska Kyrkhjälpen, Svenska KyrkanAvräkningar, Bilateralt samarbete, Enprocentsmålet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-05

Global Monitoring Report 2015/2016

- Development Goals in an Era of Demographic Change

Internationella valutafonden (IMF), VärldsbankenDemografi / befolkningsstatistik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Millenniemålen2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-08-01

Transforming our world

- The 2030 agenda for sustainable development

- A/RES/70/1

Förenta Nationerna (FN)FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-04-07

Sida’s Financing for Development programme

Sida"Good governance", Biståndets målsättning, Biståndsformer, EU, FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Post-15, Sida, Villkorat bistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030 (269 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-08-22 LUNCHSEMINARIUM: FACKLIG ANALYS AV ILC-KONFERENSEN 2018 Under två veckor i juni pågick International Labour Conference (ILC) med förhandlingar mellan arbetsgivare, arbetstagare och regeringsrepresentanter. De senaste årens hårdnade förhandlingsklimat håller i sig mellan arbetstagar- och arbetsgivarsidan, men trots det nåddes viktiga överenskommelser [...] TCO Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2018-06-28 Feministisk utrikespolitik – opportunism eller framtiden för svensk utrikespolitik? Olof Palmes Internationella Center välkomnar dig till ett rapportsläpp och samtal om Sveriges feministiska utrikespolitik den 28 juni kl. 13:00. Utrikesminister Margot Wallström (S) kommer att ge sin syn på vägen framåt för den feministiska utrikespolitiken, [...] Olof Palme International Center "Good governance", Demokrati, Ekonomisk jämlikhet, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2018-06-12 Overcoming Barriers to Sexual and Reproductive Health and Rights Gender equality and women’s wellbeing are key for achieving sustainable development. Ensuring global access to sexual and reproductive health and rights (SRHR) is therefore a targeted area within the 2030 Agenda for Sustainable Development. SRHR [...] EBA, Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet (KI), RFSU, Uppsala Universitet, Utrikesdepartementet Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Sektorskoncentration, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2018-05-16 Agenda 2030 – där står vi idag I september har det gått tre år sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemsstater. Vi står inte längre i startgroparna, men hur långt har vi kommit? Vad är på gång framöver? Och hur bidrar [...] Concord, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sverige, Utvärdering
2018-05-15 Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 Hur ska Sverige bidra till en hållbar utveckling globalt? Välkommen till lanseringen av 2018 års Barometerrapport och panelsamtal med representanter från riksdagen. Redan 2003 enades alla riksdagspartier om Sveriges politik för global utveckling (PGU) som [...] Concord Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Rättvis handel
2018-05-09 Swedfund, DFIs and development impact Sustainable economic growth through sustainable bussinesses is important for achieving the goals under agenda 2030.  The Sweden´s DFI  (Development finance institution)  invest in low income countries through funds, lending and equity aquisitions in companies to [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2018-04-18 Global Ocean Policies: Sustainable use and blue growth The oceans are the lifeblood of our planet. They offer huge potential for human development. Ensuring their sound management and sustainable use is a vital part of our work to achieve the Sustainable Development Goals [...] Utrikespolitiska Institutet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2018-04-19 Lunchseminarium: Hur jobbar facken internationellt mot könsrelaterat våld? “Könsrelaterat våld och sexuella trakasserier har varit en fråga som drivits fackligt, inte minst på internationell nivå i flera års tid. Frågan har inte sällan lyfts av de globala fackens kvinnokommittéer. På senare tid har [...] Union to union "Good governance", FN, FN:s utvecklingsmål, Forskning och innovation, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sociala skyddsnät
2018-04-18 Human trafficking – the slavery of our time Human trafficking in all forms is a violation of human rights, and more persons than ever around the world become victims of sexual exploitation, forced labour and slavery. The increasing number of migrants, refugees and [...] Sida Demokrati, Flykt och migration, FN, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Sida
2018-03-09 Lunchseminarium: Release av rapport om sjöfartens roll i klimatomställningen Den 9 mars klockan 11.30-13.15 arrangerar 2030-sekretariatet och Svensk Sjöfart lunchseminariet ”Sjöfartens roll i klimatomställningen”. På seminariet lanseras OECD:s rapport om sjöfartens roll i klimatomställningen av Olaf Merk, OECD:s sjöfartsexpert, där flera spännande resultat och slutsatser [...] Fores Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2018-03-08 Agenda 2030 och FN – reform i sikte? Hur måste FN ställa om för att lyckas med Agenda 2030? Vilka reformer driver Sverige på för, och hur? Vilka är knäckfrågorna och de viktigaste hållpunkterna framöver? Till nästa samtal i vår serie om genomförandet av [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Resultat
2018-03-09 Agenda 2030 the Nordic Way – Time to empower the next generation! The Nordic countries place special emphasis on the common challenges they face with regard to achieving the 17 Sustainable Development Goals, SDGs. Will the young Nordics commitment, knowledge and innovation capacity bring about a strong [...] Finlandsinstitutet, Global Utmaning, LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer, Norden i fokus Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU)
2018-02-13 The politics of the results agenda: What can we learn from development cooperation history in Sweden and the UK? “The results agenda has been (and arguably still is) influential on how development assistance is governed, implemented and communicated. Sweden and the UK share many similarites in this regard, and as a complement to Sidas [...] EBA "Bad governance", "Good governance", Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Governance, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Storbritannien, Sverige
2018-01-24 SIANI Annual Meeting 2018: Nutrition for Everyone Everywhere Every year the SIANI secretariat organises a meeting to provide an opportunity for members to interact with each other and to reflect on the work-plan of the year ahead. This year we have chosen nutrition [...] SIANI Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jordbruk, Vatten
2018-01-18 Från förslag till politik för Agenda 2030 Mer än två år har gått sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemstater. I mars 2016 tillsatte regeringen en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av agendan, och i [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-11-15 Youth, Health and the Global Goals: Dialogue with Melinda Gates he Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT) and its collaborators welcome university students to participate in an interactive evening at the Royal Swedish Academy of Sciences where we will discuss and showcase innovative intersectoral [...] Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT) Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård
2017-12-08 Mänskliga rättigheter i agenda 2030 Hur integreras mänskliga rättigheter i Agenda 2030 och vilka utmaningar finns för Sverige? Sverige har en tradition av ett starkt ledarskap vad gäller mänskliga rättigheter och beskrivs som ett av de länder i världen som har [...] Svenska FN-Förbundet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-12-07 Conflict Resolution and Interreligious Relations – the case of Burma Interreligious relations are important aspects of many conflicts around the world, and can also be a key factor when working towards finding solutions to them. Interreligious dialogue has, in some contexts, proven to be an [...] Svenska missionsrådet (SMR), Uppsala Universitet Burma, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Religion
2017-12-18 Sverige i Mali Hur genomsyrar Agenda 2030 det svenska utvecklingssamarbetet och det svenska truppbidraget till FN-insatsen i Mali? Mali är ett av världens fattigaste länder med svaga offentliga institutioner, utbredd korruption och kritiskt säkerhetsläge. Kvinnors möjligheter att delta i [...] Svenska FN-Förbundet FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mali, Resultat
2017-12-11 Failing the 2030 Agenda? The global “learning crisis” Welcome to the joint Swedish launch of two distinguished reports: The World Development Report Learning to Realize Education’s Promise and UNESCO’s Global Education Monitoring report Accountability in Education. The World Bank Group and UNESCO will [...] Sida, Unesco Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Utbildning
2017-12-05 Let youth decide: Promoting youth inclusion through international agendas In this seminar, speakers who work to amplify the voices of youth in peace and development processes will discuss the latest developments at the international policy level and on the ground to enable young people’s [...] Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-11-24 Getting in shape: Reforming the UN to make it fit for the 2030 Agenda A well functioning United Nations (UN) is needed for the implementation of Agenda 2030, although all countries should implement it themselves.  An effective UN can assist the countries along the way. The new Agenda requires [...] Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-11-24 MRF – 2017 FÖR SJUTTON: MÅL I SIKTE! I anslutning till årets specialupplaga av MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter, en filmfestival för skolelever, bjuder FilmCentrum, med stöd från Sida och i samarbete med SF, in till en öppen seminariedag kring de 17 Globala målen för [...] FilmCentrum Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sida
2017-11-15 Jan Eliasson on Global challenges, global solutions Misum welcomes you to a Kapuscinski Development Lecture with Jan Eliasson, former Deputy Secretary General of the United Nations and former Foreign Minister of Sweden. Mr Eliasson believes that peace, justice and strong institutions (goal [...] Handelshögskolan i Stockholm Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-11-16 Fighting poverty in the most effective way In 2017, Sida will spend around 20 billion SEK on aid, with the mission to reduce poverty and help people to improve their lives. Different kinds of interventions are funded to reach this goal, but [...] Sida FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Resultat
2017-11-28 Migration and the 2030 Agenda Migration is one of the defining features of the 21st century. The 2030 Agenda highlights the importance of facilitating safe, orderly, regulated and responsible migration, as well as the importance of humane treatment of all [...] Sida Flykt och migration, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-11-09 MR-dagarna: På väg mot 2030 – ett samtal om Sverige och de Globala målen Två år har redan gått. Var befinner sig Sverige i genomförandet av Agenda 2030? Vem ansvarar för vad? Och vad bidrar Sverige med på global nivå? FUF har arrangerat ett femtontal seminarier där politiker och [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter
2017-11-09 Flyktingkvot – möjligheter och begränsningar Det talas om förändrade system för kvotflyktingar. Såväl Centerpartiet som Moderaterna har diskuterat förslag på området. På det europeiska planet har de sällskap bl a av Tysklands Angela Merkel och Frankrikes Emmanuel Macron som båda [...] Fores Asylrätt, Flykt och migration, FN, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat, Sociala skyddsnät
2017-10-23 Parisavtalet, Klimatlagen – och sen då? Debatt med miljöpolitiska talespersoner från samtliga riksdagspartier Var finns debatten om innebörden av den svenska klimatlagen? Allmänheten kan lätt få intrycket att klimatfrågan är löst. Inget kan vara mera felaktigt menar initiativtagarna till Klimatriksdag 2018.  År 2016 ökade de svenska utsläppen igen. Forskarna [...] Fores, Klimatriksdagen Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Parisavtalet, Partipolitik, Sverige
2017-10-26 Agenda 2030: Varför vänta? Vi kan nå långt till 2022! 2022 Initiativet handlar i korthet om ”hållbarhet i halvtid i Agenda 2030”. År 2022 är det även 50-årsjubilium sedan världens första FN-konferens hölls, Stockholmskonferensen 1972, och med ett kortare perspektiv kan vi få ökad handlingskraft [...] 2022 Initiative FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-10-18 Skilda världar: reproduktiv hälsa och rättigheter i en tid av ojämlikhet Isabella Lövin, Natalia Kanem och Hans Linde informerar om rapportlanseringen”Worlds Apart: Sexual and Reproductive Health and Rights in an Age of Inequality” för gymnasieselever på International School of the Stockholm Region. Diskussion kring ojämlikhet och [...] Regeringskansliet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-10-17 Lantbrukets roll i Agenda 2030 – med fokus på de afrikanska länderna Vad innebär 2030 för svenskt utvecklingssamarbete och hur kan KSLA bidra? Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har med stort intresse tagit del av det policyramverk för framtida svenskt utvecklingssamarbete och svenskt humanitärt bistånd som överlämnades till [...] Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSAL) Afrika, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Jordbruk, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU)
2017-08-23 How can climate-smart agriculture and rural development foster resilience? Climate-smart agriculture with its focus on sustainable resource management and rural development are frequently mentioned among the solutions for creating prosperous societies. However, how exactly do we apply and combine these tools? These are the [...] International Fund for Agricultural Development (IFAD), SIANI, Utrikesdepartementet Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd
2017-08-25 Stockholm Act-Vem i hela världen kan vi lita på? Vår nordiska välfärdsmodell är respekterat för att genom social trygghet skapat tillit till ett rättvist och öppet samhälle som genererat snabb ekonomisk utveckling. Idag står Sverige liksom resten av världen inför stora vägval för att klara [...] Global Utmaning Fossilfri energi, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Sverige
2017-08-24 Stockholm Act – Vår framtid – hur ser världen ut år 2030? Vi står inför många utmaningar i världen. Konflikter, klimatförändringar och ökade klyftor hindrar en inkluderande och hållbar framtid. De globala målen för hållbar utveckling antogs 2015 och ska fungera som ett verktyg för en rättvis, jämställd [...] Svenska FN-Förbundet FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-08-24 Stockholm Act – Lokalt engagemang för global utveckling 2015 antogs Agenda 2030 av FN:s 193 medlemsländer. De globala målen för hållbare utveckling är 17 universella och ambitiösa mål som syftar till att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och stoppa klimatkrisen till år 2030. Kunskap och [...] Svenska FN-Förbundet FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-08-24 Stockholm Act – SDG 12 – responsible consumption and production As part of The Stockholm Act, Impact Hub Stockholm will host a discussion platform om the Sustainable Development Goals. The objective is to bring together key players in order to discuss global challenges and foster [...] Impact Hub Stockholm Corporate Social Responsibility (CSR), Ekonomisk jämlikhet, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Rättvis handel
2017-08-23 Stockholm Act – Hur ser dagens unga på framtidens utmaningar? Energimyndigheten, Inicio, Forum Värme och ett tjugotal ungdomar från Fryshuset har under sommaren arbetat med frågan ”Hur engagerar man unga i hållbarhet och de globala målen redan idag?”. Det blev till ett projekt som skapat [...] Energimyndigheten, Fortum Värme, Fryshuset Barn och unga, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-08-22 Stockholm Act – SDG 4 Quality Education As part of The Stockholm Act, Impact Hub Stockholm will host a discussion platform om the Sustainable Development Goals. The objective is to bring together key players in order to discuss global challenges and foster [...] Impact Hub Stockholm FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Utbildning
2017-08-21 Stockholm Act – SDG13 Climate Action As part of The Stockholm Act, Impact Hub Stockholm will host a discussion platform om the Sustainable Development Goals. The objective is to bring together key players in order to discuss global challenges and foster [...] Impact Hub Stockholm FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-08-30 Delivering on SDG 6 – showcasing international best practice in the food sector The 2030 Agenda includes a dedicated goal on water and sanitation (SDG 6) that sets out to “ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.” SDG 6 expands the MDG focus on [...] Swedish Water House Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Näringsliv, Vatten
2017-07-06 Funktionsnedsättning, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter Personer med funktionsnedsättningar har sämre villkor än andra grupper. Vad krävs för att bekämpa fattigdom och utveckla utbildningsväsendet, arbetslivet och hållbara städer för alla? Hur kan funktionshinderperspektivet bidra till att de globala målen och Agenda [...] MyRight Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation
2017-07-03 Morgondagens hållbara affärsmodeller och näringslivspolitik Hur kan näringslivsaktörer bidra till att vända risker till möjligheter och genom samarbete leda vägen mot en hållbar utveckling? Agenda 2030 och de globala målen skapar en gemensam referensram för hur regeringar, näringsliv och människor vill [...] Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-03 Ditt pensionskapital, Agenda 2030 och företagens ansvar Agenda 2030 består av 17 mål som ska förändra världen – alltifrån miljö och klimat till sjysta arbetsvillkor, jämställdhet och antikorruption. Men för att agendan ska bli framgångsrik krävs att alla engagerar sig i den. [...] Sida AP-fonderna, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-04 Hur kan utveckling och innovation bidra till klimat- och hållbarhetsmålen? Nordiska regeringar både på nationell och lokal nivå, företag och deras intressenter har satt höga och ambitiösa mål med sikte på klimatneutralitet, ett fossilfritt samhälle och FN:s hållbarhetsmål (SDG). Men vägen framåt kräver ledarskap, innovation [...] Ålands landskapsregering, Ålandsbanken, Southpole Group Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-03 Frälsare eller flaskhals? Finansmarknadens ansvar för en hållbar utveckling Världen har enats om 17 globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Men vems är ansvaret att bidra med det enorma kapital som krävs? Är finansmarknaden frälsare eller flaskhals i sammanhanget? Meningarna går isär och [...] East Capital, Lannebo Fonder Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2017-07-04 En handlingsplan för Agenda 2030 – i riktning mot en hållbar välfärd Agenda 2030-delegationen presenterar tillsammans med regeringen sitt förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Hur ser vägen mot en hållbar välfärd ut och vad krävs av regeringen för att vi ska lyckas nå [...] Agenda 2030-delegationen Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige
2017-07-04 Globalt ledarskap med fd Vice Generalsekreterare i FN Tidigare Vice Generalsekreterare i FN delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner från FN:s arbete och utmaningar inför framtiden med sikte på de ambitiösa globala hållbarhetsmålen. Medverkande: Jan Eliasson, fd Vice Generalsekreterare i FN; Stina Billinger [...] Ålands landskapsregering, Ålandsbanken, Southpole Group FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2017-07-04 Noll till 2030 – vad krävs för att företagen ska springa ännu snabbare? Vilka branscher ligger framkant och vilka ligger efter? Vilka styrmedel behövs för att nå netto noll till 2045? Hur ser den ekonomiska uppsidan ut? Kan politiken få företagen att springa ännu snabbare? Kan vi nå [...] Hagainitiativet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-04 Vattenkrig – kriget om vatten. Samverkan för hållbara innovationer i kris och katastrof Hur kan vi i Sverige i partnerskap tillsammans med företag, myndigheter, universitet, biståndsorganisationer och institutioner få fram hållbara innovationer i internationella kris och katastrofdrabbade områden? Medverkande: Lena Ingelstam, Chef för avd. Innovation och Partnerskap, Sida; Anders Jägerskog, [...] Läkarmissionen Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Vatten
2017-07-04 Internationellt perspektiv på fattigdom och funktionshinder Personer med funktionsnedsättningar har sämre villkor än andra grupper. Vad krävs för att bekämpa fattigdom och utveckla utbildningsväsendet, arbetslivet och hållbara städer för alla? Hur kan funktionshinderperspektivet bidra till att de globala målen och Agenda [...] MyRight Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Personer med funktionsvariation
2017-07-06 Agenda 2030 – Vi kan nå långt till 2022. Halfway to 2030. Why wait? Agenda 2030 is a tremendous opportunity to create sustainable societies in our lifetime. Sweden is in the lead and we can come far already by 2022 – Halfway to 2030 since 2015 and 50 years [...] Förenta Nationerna (FN), Globträdet, Hållbar Utveckling Sverige AB, Stockholms Läns FN-distrikt Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-06 Hållbarhet 2.0 och de Globala Målen i it-branschen – att jobba integrerat med risker och möjligheter It-innovation skapar framtiden för företag, branscher och samhällen i en takt som inte har setts någonsin tidigare. Vilken roll spelar it och digitalisering i den Globala Agendan 2030? Hur kan de ledande företagen bidra till [...] Atea Sverige AB, DELL EMC Corporate Social Responsibility (CSR), Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-06 Agenda 2030 – Leave no one behind. Can we use our collective brainpower to create societies for all? Ett viktigt budskap i Agenda 2030 är: ”Leave no one behind”. Idag hamnar många utanför arbetsmarknaden och samhället. I ett hållbart samhälle behövs alla. Och alla behöver behövas. How can we use our collective brainpower [...] Globträdet, Hållbar Utveckling Sverige AB, Stockholms Läns FN-distrikt Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sociala skyddsnät
2017-07-06 Ssch! Världen ser rött när vi blöder – om mens som hinder för utveckling Varje dag har 800 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen mens. Trots att kopplingarna mellan mens och utveckling är tydliga förblir frågan ett tabubelagt ämne, omgärdat av myter och okunskap som varje dag [...] Essity, Kvinna till kvinna, Plan International Sverige, Union to union Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-07 Att bekämpa klimatförändringar – hur skapas it-branschens bidrag Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. It-branschen och digitalisering har unika möjligheter att begränsa skadeverkningen samt som att accelerera förflyttningen till ett hållbar samhälle. Vad krävs? Medverkande: Andreas Rydell, Chief Sustainability Officer, Atea Group; Mats [...] Atea Sverige AB, DELL EMC, Hewlett Packard, Lenovo Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-07 Hållbar produktion och konsumtion – hur skapar vi it-branschens bidrag? Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö. It-branschen, med höga volymer, snabba livscykler och e-avfalls problem är inget undantag. [...] Atea Sverige AB, DELL EMC, Hewlett Packard Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-06 Agenda 2030 – Why wait? 2022 – Sustainability Halfway Agenda 2030 is a tremendous opportunity to create sustainable societies in our lifetime. Sweden is in the lead and we can come far already by 2022 – Halfway to 2030 and 50 years since the [...] Globträdet, Hållbar Utveckling Sverige AB, Max Hamburgare, SignTrace AB, Stockholms Läns FN-distrikt Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige
2017-07-06 Ett samarbete för Östersjön visar vägen – FNs hållbarhetsmål 17 i Östersjöperspektiv Östersjöregionen står inför stora utmaningar på miljöområdet. Vilka vägar leder till en hållbar Östersjö? Tillsammans har flera organisationer från alla sektorer samlats under Östersjödagarna för att belysa utmaningarna och samtidigt komma vidare med lösningar för [...] BSAG, Östersjödagarna Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2017-07-03 Självbild eller verklighet – ett gränsöverskridande samtal om Agenda 2030 Det är två år in i genomförandet av Agenda 2030 och de flesta politiker ställer upp på agendans vision. Nu är det dags att konkretisera agendan och se till att Agenda 2030 och de globala [...] Concord, Forum Syd, Hela Världen - Svenska kyrkans internationella arbete, Hungerprojektet, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Läkarmissionen, LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer, Plan International Sverige, PMU, PRO Global, Raoul Wallenberg Institute, RFSU, Svenska missionsrådet (SMR), Sveriges Kristna Råd, Union to union, Vi-skogen, We Effect Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sverige
2017-07-03 Bidrar din affärsverksamhet till att lösa världens sociala hållbarhetsutmaningar? Företag kan både nå bättre resultat och nå bättre villkor för barn. Men då krävs att ledningen på allvar vill utveckla verksamheten i mer socialt hållbar riktning. Är den nationella handlingsplanen för företagande och mänskliga [...] Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-04 Sexuella övergrepp mot barn – en global utmaning Över hela världen utsätts barn för våld och övergrepp. Det sker av vuxna i barns egna hem, i det offentliga av omsorgspersoner och av okända förövare, var som helst i världen. Personer som vill utnyttja [...] Unicef Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-04 Vatten i Agenda 2030 – hur når vi målen? Vatten rör sig från ”källa till hav” och Sverige har stått som värd tillsammans med Fiji för FNs Havskonferens. Vad blev resultaten från konferensen, hur påverkar den arbete i Sverige mot god vattenkvalitet och vattensäkerhet [...] Havs- och vattenmyndigheten, SIWI, Svenskt Vatten Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-07 Agenda 2030 – rättssäkerhet och transparens vid felaktigheter Lika tillgång till rättvisa för alla samt effektiva och transparenta institutioner med ansvarskrav på alla nivåer är mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. Hur ska rättssystemet fungera för enskilda individer och företagare när myndigheter [...] StratEthics Culture of Life Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Korruption, Näringsliv
2017-07-07 Catalonia and Sweden before Agenda 2030 – sharing good practices from North and South Taking Sweden and Catalonia as a starting-point, this debate aims at exchanging views between North and South in order to learn from each other and strengthen our common goals to achieve a new sustainable paradigm [...] Public Diplomacy Council of Catalonia, Tankesmedjan Fores Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2017-07-04 Havets miljö och dess förändring – har vi kunskapen att förvalta havet på ett hållbart sätt? Havet runt Sverige påverkas av mänsklig aktivitet, både i närområdet och på en global skala. Vad behöver vi veta för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats? Är vi rätt rustade till att [...] SMHI Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-04 Hur kan FN:s Agenda 2030 bli en central del av företagens affärsstrategi? På ett toppmöte i FN antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Hur kan Agenda 2030 bli en del av företagens kärnverksamhet? Ett seminarium med Jan Eliasson, FN:s tidigare vice generalsekreterare, och [...] Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2017-07-04 The right to safe sex – Swedish ODA for global health How much health aid (ODA), including SRHR, do countries provide overall, and specifically Sweden? How has this changed over time and why? What trend can we see, and what does this mean for Sweden’s role [...] Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet
2017-07-04 Hela Sveriges Agenda 2030 Vilka är knäckfrågorna i genomförandet av Agenda 2030? Vi går från lokalt till nationellt och diskuterar utmaningar och möjligheter inom delegationens prioriterade områden och Agenda 2030 i sin helhet. Hur skapa partnerskap och synergier? Hur [...] Agenda 2030-delegationen Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-07-04 Who will pay to fight poverty and climate change? Innovative investment models for the SDGs To achieve the Sustainable Development Goals of Agenda 2030, innovative investment models are required. How can investment funds, companies, Sida and civil society organisations work together to fight poverty and climate change? Welcome to a seminar [...] Vi-skogen Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-03 Agenda 2030 – 13 år kvar till examen Hur når vi de globala hållbarhetsmålen? Två år har redan gått. Om 13 år kommer vi att ställas till svars för hur vi agerade och bidrog. Hur ska vi följa upp, mäta och visa vad [...] PwC Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-03 Från Arktis till Almedalen – är klimatarbetet globalt eller lokalt? Arktis smälter snabbare än någonsin. Den globala uppvärmningen bara fortsätter och klimatarbetet blir allt viktigare för framtiden. Vad måste hända och vem ska göra det? Panelsamtal “Från Arktis till Almedalen – är klimatarbetet globalt eller lokalt?”. [...] Formas Arktis, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Sverige
2017-07-06 Agenda 2030 – många lösningar finns, men kräver mer samverkan. How do we solve Goal 17, Partnership? Mål 17, Partnerskap för genomförandet av målen, är en viktig nyckel, men också ett av de svåraste målen. Hur löser vi mål 17, oavsett typ av aktör och storlek? How can we create partnerships large [...] Hållbar Utveckling Sverige AB Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-06 Agenda 2030 – genomförbart eller en utopi? Till 2030 ska industrin anpassats för FN:s globala mål för hållbar utveckling. Omvälvande förändringar krävs. Vilka förväntningar har samhället på lärosätena? Kan en av världens mest omtalade industrier gällande miljöfrågan, modebranschen, bli en råmodell? Vilka [...] Högskolan i Borås Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-05 Att stjäla från de fattiga – om den globala skatteflykten Utvecklingsländer förlorar stora summor pengar på grund av skatteflykt. Hemlighetsmakeriet som möjliggör skatteflykten kan stoppas med politiska åtgärder men världens fattiga är ofta hänvisade till visselblåsare och grävande journalister. Vad kan Sveriges riksdag göra? Medverkande: Per Åsling, [...] Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kapitalflykt
2017-07-05 Från lokalt till globalt – samverkan som hållbarhetsfråga Agenda 2030 stipulerar globala hållbarhetsmål. För att nå målen krävs bland annat god samverkan mellan offentliga och idéburna aktörer. Hur kan offentliga och idéburna aktörer hitta ett sätt att möta och samverka med varandra? Hur [...] Överenskommelsen Civilsamhället, Demokrati, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-05 Forskningen – livsviktig i tider av post-truth Med en klimatförnekande amerikansk president som dessutom lämnat COP21-avtalet tornar orosmolnen upp sig för världens möjligheter att uppnå hållbar utveckling och bekämpa klimatförändringarna.  Behovet av att allmänhet och beslutsfattare får ta del av vetenskap och [...] Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-06 Så får vi fler kvinnliga presidenter! Vad krävs av ett samhälle för att det ska vara möjligt för kvinnor som lever i fattigdom på landsbygden att få mer makt? Till att börja med över sin vardag, och kanske hela vägen till [...] We Effect Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Kvinnor
2017-07-05 Vad har framtidens makthavare för lösningar på Östersjöns problem? Vi tar tempen på de politiska ungdomsförbunden och får morgondagens svar om Östersjön redan nu. Seminariet är ett av Hållbara Havs seminarier om Östersjöns situation och möjligheter och utgår från miljöutställningen ”Ett hav av möjligheter” som [...] Hållbara Hav Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2017-07-05 Industrins innovationer för att uppnå FNs hållbarhetsmål 2030 Hur arbetar industrin med FNs hållbarhetsmål? Vad utvecklar industrin för framtiden? Arbetet med att nå FNs hållbarhetsmål engagerar många delar av samhället. Engagemang och dialog är viktigt, men för att komma framåt krävs även utveckling [...] IKEM, Jernkontoret, Svemin, Teknikföretagen FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-07-05 Almedalen 2030 – unga ledares visioner Vi blickar framåt och tittar på samhället år 2030. I ett samtal med 2030s ledare diskuterar vi Sveriges framtid när det gäller FNs hållbara utvecklingsmål, Agenda 2030, med särskilt fokus på jämställdhet och jämlikhet. Unga [...] Flickaplattformen, Hungerprojektet, Make Equal Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet
2017-07-03 Bidrar Sverige till systemkollaps? Effekterna av de nya asylreglerna Sedan hösten 2015 har Sveriges och EUs fokus inom migrationspolitiken varit att minska antalet människor som söker sig över våra gränser för att söka asyl. Underminerar migrationspolitiken de biståndspolitiska målen? Är det där vi hittar [...] Individuell Människohjälp (IM), Svenska Afghanistankommittén (SAK) Civilsamhället, Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-07-02 Vatten, skog, människor – hur återskapar vi produktiva landskap? Skogar och trädlandskaps har en central roll för biologisk mångfald, vattenflöden och ekonomisk utveckling. Sverige har stora möjligheter att bidra till den stora globala utmaningen att restaurera de stora arealerna utarmad skogsmark som är resultatet [...] Focali, Skogsstyrelsen, SLU Global, Sveaskog, Swedish Water House Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Vatten
2017-07-07 Hur kan bank- och finanssektorn verka innanför planetens gränser?   Planetens gränser visar på vilket livsutrymme mänskligheten har inom de gränser som planeten ger oss. De planetära gränserna samverkar i sin tur med det mänskliga livet och de sociala gränserna. Detta koncept har senare kompletterats [...] Ekobanken Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv
2017-07-06 Hur tar vi FNs hållbarhetsmål till konkret handling? FN har nu beslutat om de 17 målen för hållbar utveckling. Nu tar arbetet vid att förvekliga målen och omsätta dem i handling. Hur påverkas samarbetet i Östersjöregionen och hur blir vi konkreta i hållbarhetsarbetet? Östersjödagarna, Världsnaturfonden Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-07-06 600 miljarder i offentliga affärer – vilken klimatpåverkan har Sveriges offentliga inköp? På detta seminarium får vi reda på om det fortfarande är de beryktade ”biffen, bilen och bostaden” som är de stora klimatbovarna i inköpen. Upphandlingsmyndigheten har gjort en spendanalys av stora delar av det offentliga [...] Upphandlingsmyndigheten Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Upphandling
2017-07-03 Mänskliga rättigheter på export? Regeringens och näringslivets roll på svåra marknader Hur kan Sverige och svenska företag skydda mänskliga rättigheter och bidra till en hållbar utveckling när de agerar på svåra marknader? Samtal med politiker, näringsliv och civilsamhälle om statens roll och ansvar för ett hållbart [...] Afrikagrupperna, Amnesty, Concord, Diakonia, Fair Action, FIAN, Forum Syd, Individuell Människohjälp (IM), Latinamerikagrupperna, Svenska Kyrkan, Swedwatch, Union to union Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-07-03 New approaches to development – activists, civil society & entrepreneurs To achieve the Agenda 2030 a diverse, active, and independent civil society is crucial. However, established and traditional civil society actors are questioned by groups whom they claim to represent. In Kenya, there’s a growing [...] Forum Syd Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kenya, Korruption
2017-07-05 Industrins hållbarhetsoffert – så möter vi FN:s globala mål Ökad produktion i Sverige innebär ökad nytta både nationellt, genom bl.a. skatteintäkter, sysselsättning och regional utveckling, men också globalt genom minskad miljöbelastning. Under invigningsseminariet för Industriområdets hållbarhetsutställning får vi ta del av några konkreta exempel [...] IKEM, Jernkontoret, Svemin, Teknikföretagen FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-07-04 The role of youth in achieving peace in Colombia Peace, justice and strong institutions. A seminar with goal 16 of the 2030 Agenda for sustainable development in focus. The population of young adults is today bigger than ever, and it is of great importance [...] PeaceWorks Colombia, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-07-03 Globala hållbarhetsmål som drivkraft för innovation De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär stora krav på samhällsomställning. Vilken roll spelar innovation för att det ska bli möjligt? Vilka nya lösningar och samarbeten krävs? Hur kan utmaningarna användas som drivkraft för innovation? Medverkande: Johan [...] Vinnova Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-05 How can global sustainable goals add value to local sustainability work? Cities engaging with and implementing the Sustainable Development Goals may see significant positive implications locally. Addressing the challenges in a collaborative way adds value to processes of e.g., urban cohesion and food security, as will [...] Mistra Urban Futures Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Urbanisering / hållbara städer
2017-07-05 Hur bidrar Sverige till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen genom offentlig upphandling? Hållbar upphandling är ett av delmålen i Agenda 2030. Hur kan sociala krav vid upphandlingar konkret bidra till att nå målen? Hur arbetar Sverige på lokal och nationell nivå för ökat ansvarstagande för mänskliga rättigheter [...] Europaparlamentets informationskontor, Swedwatch EU, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Upphandling
2017-07-03 Agenda 2030 med tydligt funktionshinderperspektiv – Hur blir det verklighet? Ingen ska lämnas utanför är en bärande princip i agendan. Personer med funktionsnedsättning synliggörs i målen. Hur ska Sverige leva upp till det? Medverkande: Malin Ekman Alden, Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet Karin Flyckt, Samordnare av funktionshinderfrågor, Socialstyrelsen     Lika Unika Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation
2017-07-05 Är de svenska miljömålen relevanta i den globala klimatdebatten? Vilken roll spelar de svenska miljömålen i en värld full av nya hållbarhetsinitiativ? Hur ska implementeringen av FN:s ambitiösa hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 ske på nationell nivå och har det svenska miljömålssystemet en roll att [...] Fazer, Social Venture Network Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2017-07-06 Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige – ingen ska lämnas utanför Sverige har antagit FN:s strategi för hållbar utveckling, Agenda 2030, som innehåller ett antal globala utvecklingsmål. Målen är odelbara och innehåller tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den social och den miljömässiga. I det [...] Funktionsrätt Sverige Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-07-06 Agenda 2030 – Can Bio-economy, Circularity, Digitalization and Peas solve Climate and other Goals? Med ett helhetsperspektiv kan vi lösa de globala målen, Agenda 2030. Grundbultar i det framtida jordbruket är protein, bränsle och kvävegödning. Kan vi egenproducera dessa tre produkter skapas en helt unik livsmedelssäkerhet och betydligt mindre [...] EcoEtanol AB, Freelway, Globträdet, Hållbar Utveckling Sverige AB, Peas on Earth, Qualifare, Stockholms Läns FN-distrikt Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö
2017-07-06 Hur bidrar handeln bäst till Agenda 2030-målen? Svensk Handel bjuder in till en diskussion om de positiva aspekterna av handel och tillverkning av varor i tredje världen och om hur politiken kan hjälpa till. Några medlemsföretag och organisationer berättar hur de arbetar [...] Svensk handel Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Näringsliv
2017-07-06 Så kan Sverige stödja lokalt genomförande av Agenda 2030 Den urbana befolkningen i världen beräknas öka till över 70 procent, vilket innebär att nästa generation ska bygga lika mycket ny stad som det byggts under hela mänsklighetens historia. Södra Afrika urbaniseras snabbast. Redan nu [...] Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Urbanisering / hållbara städer
2017-07-05 Can social dialogue change societies and enable all people to benefit from globalisation? Interactive workshop in an informal and creative atmosphere where all participants, including international guests, actively take part in discussions on how to enhance social dialogue as a tool to create equality and decent work on [...] Landsorganisationen i Sverige, Svenska Institutet (SI) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-07-05 10 ways to create more inclusive cities for refugees – innovations from Sweden, Kenya and Uganda How can our cities use social innovation to change the way our society address refugee integration? This panel will discuss challenges and opportunities of creating inclusive cities for all. Agenda 2030 highlights the positive contributions to [...] Internationellt Centrum för Lokal Demokrati Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Urbanisering / hållbara städer
2017-07-05 Agenda 2030 – hur långt har Sverige kommit? Nästan två år har gått sedan vi antog de globala målen för hållbar utveckling och lovade att agera. Sweco har kartlagt hur långt kommuner och näringsliv kommit i Agenda 2030-arbetet och bjuder på inspiration och [...] Sweco Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-05 Hur kan bank- och finanssektorn bidra till de globala målen? FNs 17 globala mål för hållbar utveckling är ett tydligt ramverk för den globala samhällsutvecklingen. Hur kan vi med stöd i de globala målen bedriva en hållbar bankverksamhet som gör att finanssektorn blir en del [...] Ekobanken Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Näringsliv
2017-06-29 People-Centred Monitoring of SDG16: Peace, Justice and Strong Inclusive Institutions As the second United Nations High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) is approaching, it is the pleasure of International IDEA and the Swedish Development Forum (FUF) to invite you to a seminar on [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), IDEA Demokrati, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-07-03 Alla vill rädda världen, men hur ska de goda idéerna förverkligas? Vilka är unga människors drivkrafter till att starta företag? Hur bra är vi på att omsätta forskning till affärsidé? Vad gör politiker och myndigheter för att fler ska starta gröna företag? Hur allokeras kapital till [...] Naturskyddsföreningen, Ny Teknik, Swedbank, Teknikföretagen Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2017-07-03 Hur kan ledarskap för hållbarhet vända kris till framgång? Hur navigerar vi rätt i en osäker värld? Blir det svårare att nå FN:s hållbarhetsmål? Oavsett finanskris eller ”Trumpkris” så är ledarskapet avgörande och har samma utmaningar. Vad bör vi veta om ledarskap? Hur påverkas [...] Fortum Värme, Stockholm Environment Institute, Stockholms Universitet EU, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-06-20 Emerging Technologies: The Future of International Development How governments, development organizations, startups and activists innovate for the 2030 Agenda You are invited to join us and UNDPs Innovation Lead Benjamin Kumpf for a conversation on driving innovation for social change. During the conversation, [...] United Nations Development Program (UNDP) FN, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Governance, Samhällsaktörer
2017-06-08 Från ord till handlingsplan I mars förra året tillsatte regeringen en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av Agenda 2030. Efter 14 månader av kartläggning och konsultationer med representanter från civilsamhälle, näringsliv, forskning, myndigheter [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-05-30 Hur uppfylls de Globala målen? – Sveriges roll inför havskonferensen och FN:s politiska högnivåforum Den 30 maj arrangerar UN Foundation (UNF) och UN Development Programme (UNDP) ett seminarium i Stockholm inför FN:s havskonferens den 5-9 juni. Under en förmiddag presenteras och diskuteras de globala målen med en fokus på [...] United Nations Development Program (UNDP) FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-05-02 Frukostseminarium: Hur bidrar Unescos biosfärområden till Agenda 2030? I samband med Biosfärdagen den 2 juni bjuder Svenska Unescorådet och Unescos Biosfärprogram i Sverige in till ett frukostseminarium om Biosfärområdenas bidrag till Agenda 2030. Seminariet baseras på Naturvårdsverkets rapport hur Unescos Biosfärprogram i Sverige kan [...] Biosfärsprogrammet i Sverige, Stockholm Resilience Center, Stockholms Universitet, Unesco Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-05-30 Building Capacity in Science, Technology and Innovation for Africa’s Transformation The African Capacity Building Foundation together with International IDEA launch the 2017 Africa Capacity Report on the theme Building Capacity in Science, Techology and innovation for Africa’s Transformation. This is aimed at bringing to the fore [...] IDEA Afrika, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-06-20 Localizing Global Agendas – Social focus; key to leave no one behind Global Utmaning has identified four areas of particular importance for local implementation of global agendas; global health and well-being, urban development, youth participation and sustainable financing. In four parallel sessions we will discuss how national policies, strategies [...] Global Utmaning Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Näringslivsbistånd
2017-05-22 Matsvinn & Agenda 2030 – Konsumentbeteende, resurshantering och effektivisering Det är tydligt att matsvinnsarbetet ligger i tiden, och att alltfler aktörer uppmärksammar även dess sociala och ekonomiska vinster. Med detta seminarium vill Swedish Water House (SIWI) diskutera huruvida det svenska arbetet mot minskat matsvinn är [...] Stockholm International Water Institute (SIWI) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-05-31 Makt, mutor och motstånd – korruption på utvecklingsagendan Hur behandlas korruption i Agenda 2030? Hur kan Sverige vara drivande när det gäller att aktivt bekämpa korruption inom ramen för utvecklingsagendan? Och hur ska Sverige arbeta för att själva nå delmålet om att ”Väsentligt [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Korruption
2017-05-08 Youth, Agripreneurship and the Sustainable Development Goals In this workshop we aim to surface key educational, societal, technological and political drivers and tools to increase engagement of youth in agriculture. We wish to identify how we in Sweden can contribute to this, [...] SLU, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk
2017-05-18 Hur påverkas de globala målen av alkohol och tobak? Barnarbete, negativ miljöpåverkan och nikotinförgiftning hos de som arbetar på tobaksfälten är några exempel tobaksindustrins konsekvenser. Alkohol skapar ekonomiska problem vilket i sin tur är hämmande för fattigdomsbekämpningen och har en stor påverkan på mäns [...] FN-förbundet, IOGT-NTO Alkohol, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2017-04-25 Vinnare och förlorare när bistånd går till företag Med de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 har världens länder enats om att utrota fattigdomen innan år 2030. För att detta ska lyckas behövs mer pengar från världens höginkomstländer, men idag är biståndet kraftigt underfinansierat. [...] Union to union Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-04-20 Implementing Disaster Risk Reduction The Sendai Framework is the first of the four global policy decisions for sustainable development of 2015. Ahead of the Global Platform Conference in Mexico in May 2017, UI and MSB gather national and international [...] Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Utrikespolitiska Institutet "Good governance", FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-04-19 Migration och utveckling – vad är biståndets roll? Agenda 2030 och de Globala målen lyfter vikten av att underlätta en säker och reglerad migration, med respekt för mänskliga rättigheter. Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd slår fast att vi ska bidra till [...] Sida Braindrain, Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-04-19 Vad händer i världen medan Trump twittrar? Det globala maktskiftet I skuggan av Trumps twitterutspel och Europasamarbetets kris talar statsvetare och experter om ett pågående globalt maktskifte. Vilka globala partnerskap kommer att krävas för en fredlig och hållbar utveckling och vad innebär en ny, multipolär [...] Global Utmaning Demokrati, Europa, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kina, Sverige i FN:s säkerhetsråd, USA
2017-03-29 The devil in the details? Innan år 2030 ska tre fantastiska saker genomföras i världen: extrem fattigdom ska utrotas, ojämlikheter och orättvisor ska minska och klimatkrisen ska lösas. Det är världens ledare är överens om. Därför kom de i september [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-03-24 Inclusive societies without civic space? -Global trends of shrinking space for civil society and implications for achieving the SDGs Inclusive societies and multi-stakeholder partnerships are key dimensions of the 2030 Agenda. Nevertheless, in 2015, the same year as the Agenda was universally adopted by 193 Heads of States, civil society in more than half [...] Dag Hammarskjöld Foundation, Forum Syd, United Nations Development Program (UNDP) "Bad governance", Civilsamhället, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-03-15 Samling för miljö och klimat Välkommen på en heldag om miljö och klimat med temat ”jämlikhet i omställning”. Syftet är att inspirera och föra en dialog om hur arbetarrörelsen kan gå vidare för att stärka arbetet med miljö och klimat [...] ABF, Landsorganisationen i Sverige, Palmecenter, Socialdemokraterna FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2017-03-06 Beyond Commitment to Action: Fulfilling Global Promises on Women´s Economic Empowerment for Sustainable, Inclusive and Equitable Developent An afternoon seminar with Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director of UN Women. The panel discussion will focus on key recommendations and showcase experiences on how to upscale efforts to fulfil global promises on women´s economic empowerment [...] Sida, UN Women, Utrikesdepartementet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor
2017-03-08 Animal Health Matters In the EBA- report “Animal health in development – its role for poverty reduction and human welfare”, Professors Jonathan Rushton, Arvid Uggla, and Ulf Magnusson present the significance of reliable animal health control systems in [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Landsbygd
2017-03-10 Bioekonomi – maximerad eller missad exportpotential? Tankesmedjan Global Utmaning och Finlandsinstitutet bjuder in till ett tredje seminarium i en serie på temat bioekonomi. Hur kan de nordiska ländernas ekonomiska och miljömässiga potential inom bioekonomin utvecklas? Kan en nordisk samverkan öka intresset för bioekonomin [...] Finlandsinstitutet, Global Utmaning Biobränslen, EU, Fossilfri energi, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-02-07 Agenda 2030 – biståndets roll “Till nästa samtal i vår serie om Sveriges ansvar för Agenda 2030 har vi bjudit in Lennart Båge, vikarierande generaldirektör för Sida, för att berätta mer om detta. Vilken är Sidas roll i Sveriges arbete med [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sida
2017-02-22 “Hälsa och välfärd – den växande globala klyftan” “Tankesmedjan Global Utmaning bjuder in till föreläsning och samtal om global hälsa. Hur ser hälsoläget i världen ut? Varför drabbas vi av olika sjukdomar i olika länder? Hur ser hälsoläget och trenderna ut i Sverige [...] Global Utmaning FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa
2017-02-10 “Marginalized and poor – does targeted anti-discrimination measures work?” “The UN has declared that eradication of poverty in all its forms and dimensions is the greatest global challenge ahead and pledges that no one will be left behind on the journey towards fulfilling the [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Samhällsgrupper
2016-12-08 Agenda 2030 – achieving sustainable development in a conflict-ridden world Sweden works both nationally and internationally to achieve the Global Goals for Sustainable Development. Not only government departments, public authorities and municipalities are engaged in the work, but also institutes and organizations, such as the peace research institute [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-12-12 Sveriges roll i kampen mot skatteflykt Skatt- och kapitalflykt är ett hinder för utveckling över hela världen, men det drabbar utvecklingsländerna hårdast. Hur Sverige och EU agerar i skatteflyktsfrågan är avgörande för utvecklingsländernas möjlighet att mobilisera resurserna som krävs för att [...] Forum Syd EU, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Kapitalflykt, OECD, Partipolitik
2016-11-29 Vilken roll har FN i genomförandet av Agenda 2030? Det är nu över ett år sedan de globala målen och agenda 2030 antogs av FN:s Generalförsamling vid FN i New York. Målen är universella och ska gälla alla FN:s medlemsstater, däribland Sverige. Visionen är [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Svenska FN-Förbundet FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-11-28 FUF-fåtölj: Twinning – möjligheter och utmaningar “Twinning” syftar inom biståndet på den praktik då ett givarland stödjer institutionsutveckling i ett mottagarland genom samarbeten mellan ländernas institutioner.  Twinning ligger i linje med Agenda 2030, där fler aktörer och nya samarbetsformer i arbetet för [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Biståndsformer, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-11-18 Mänskliga Rättighetsdagarna: Agenda 2030 och funktionshinder- och rättighetsperspektiv När funktionshinderperspektiv saknas så utestängs många. Hur förverkligar vi FNs utvecklingsmål i Agenda 2030 med FN-konventionen som verktyg? Paneldeltagare: Lotta Sondell, Lika Unika, Maria Johansson, Lika Unika och Peter Andersson, Lika Unika. Lika Unika Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation
2016-11-19 Mänskliga Rättighetsdagarna: Egna pengar – egna val Hur kan det komma sig att insatser för att stärka kvinnors ekonomiska ställning och rättigheter ofta har förbluffande goda effekter? Panelsamtal om hur vägen till att nå de globala hållbarhetsmålen går genom kvinnor. Medverkande: Fairtrade Sverige, [...] Individuell Människohjälp (IM) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor
2016-11-18 Can a city be sustainable without toilets for all? Worldwide, it is estimated that almost one-fifth of all urbanites – over 700 million people – live without a decent toilet. Rivers, lakes, beaches, streets, railtracks and common areas quickly become open sewers and rubbish [...] Sida, WaterAid Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Urbanisering / hållbara städer, Vatten
2016-11-30 Utvecklingssamarbete för global hälsa i en ny tid Hur har hälsoläget samt riktningen av hälsobistånd förändrats över tid? Vilka framtida investeringar och samarbeten behövs för en hållbar global hälsoutveckling? Ur ett 50-årsperspektiv vill tankesmedjan Global Utmaning tillsammans med Karolinska Institutet uppmärksamma Sidas globala hälsoarbete och stöd till forskning. Vi kommer särskilt diskutera förhållandet mellan forskning och politik och dess betydelse för global [...] Global Utmaning, Karolinska Institutet (KI) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sida
2016-11-17 Mänskliga Rättighetsdagarna: Agenda 2030 på plats – och nu då? Agenda 2030, FN:s nya mål för hållbar utveckling, har varit på plats ett år. Vilka förhoppningar och farhågor finns kring möjligheterna att uppfylla målen? Innebär arbetet ett större fokus på mänskliga rättigheter än det tidigare [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), MR-dagarna Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter
2016-11-23 Vägen från finansiella krascher och ojämlikhet till hållbar tillväxt Ett av FN:s sjutton mål för en hållbar utveckling är en inkluderande, hållbar och långsiktig tillväxt. Det kräver att inte bara det finansiella systemet fungerar annorlunda utan att hela ekonomin måste bygga på hållbara principer. [...] Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-11-09 Small Arms Control in the light of Agenda 2030 Individuell Människohjälp, Swedish Development Partner and the Parliamentary Forum on Small Arm: Armed violence is one of the major obstacles for sustainable development. A new opportunity to fight the spread of illegal arms flow has presented itself with [...] Individuell Människohjälp (IM), Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Vapenhandel
2016-11-16 FUF Lund: Panelsamtal om näringslivets genomförande av Agenda 2030 De Globala målen för hållbar utveckling är en universell agenda med 17 mål och 169 delmål som skall uppnås innan år 2030. FN:s 193 medlemsländer ska bland annat utrota den extrema fattigdomen, uppnå jämställda och [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2016-11-09 From Declaration to Action: How to Prevent Antibiotic Resistance from Undermining Sustainable Development This seminar will look at how antimicrobial resistance risks undermining several of the Sustainable Development Goals and discuss what concrete action is needed now, based on the UN resolution and WHO’s global action plan. It [...] Dag Hammarskjöld Foundation Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-11-16 A Fair and Sustainable Agenda for Zero Hunger The world leaders have agreed on the Sustainable Development Goals, one of them being Zero hunger by 2030. What are the proposed solutions to get there and what are the strategies to guarantee the end [...] Afrikagrupperna, FIAN, Framtidsjorden, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Svalorna Indien Bangladesh Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Hunger
2016-11-07 Agenda 2030 – den svenska samordningen Sverige jobbar både nationellt och internationellt för att uppnå de Globala målen. Det nationella genomförandet samordnas av Finansdepartementet och inkluderar kommuner och landsting, statliga myndigheter och Regeringskansliet. För det internationella arbetet kring målen ansvarar Utrikesdepartementet. [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-10-19 Seminarium om PGU – Sveriges nyckel till Agenda 2030 Välkommen till ett seminarium som diskuterar vägen framåt för PGU och hur politiken bäst kan bidra till genomförandet av Agenda 2030. Vid seminariet tittar vi också mer specifikt på hur finansdepartementet tar hänsyn till PGU [...] Concord Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kapitalflykt, Politik för global utveckling (PGU)
2016-10-24 Agenda 2030 – Including persons with disabilities in international development cooperation The UN Millennium Development Goals (MDGs) failed to include persons with disabilities, leaving out one of the poorest and most vulnerable groups from the global development agenda. This presents a great challenge and a golden [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), MyRight, Synskadades Riksförbund FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Personer med funktionsvariation
2016-10-14 World Food Day 2016 – Food for Thought and a Call for Change The theme for this year’s World Food Day is “Climate is changing, food and agriculture must too”. The agricultural sector is one of the largest emitters of greenhouse gases, accounting for around 20-25% of global [...] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd
2016-09-27 Blueprint for the refugee crisis? Global migration peaked in 2015 and the topic is now high up on the international political agenda. Responsible migration is included in the 2030 Agenda and this year’s UN General Assembly commences with the first [...] Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Flykt och migration, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-10-03 Biståndsåret 2017 – budgetutfrågning med statssekreteraren FUF bjuder in till ett möte med statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete, Ulrika Modéer, under vilket biståndsbudgeten och regeringens planer på bistånds- och utvecklingsområdet presenteras och diskuteras. Ulrika Modéer inleder med att kort presentera var vi står idag och [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Budget, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU), Utrikesdepartementet
2016-09-26 Agenda 2030: Inequality – the New Threat to Global Development The Swedish Institute of International Affairs (UI) invites you to a seminar on inequality and global development. When the world agreed on new sustainable development goals (SDG) in the United Nations a year ago the [...] Utrikespolitiska Institutet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet
2016-09-20 Seminarium: Agenda 2030 – handlingsplan för Sverige Vid årsskiftet gick startskottet för arbetet med att genomföra den av FN:s generalförsamling antagna Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen är universella och gäller alla länder, även Sverige. I våras [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-08-28 Världsvattenveckan Världsvattenveckan startar och håller på till om med den 2 september. Experter, aktivister och beslutsfattare från hela världen deltar i årets upplaga som har vattnets roll för hållbar tillväxt som tema. Konferensen arrangeras av Stockholm [...] Stockholm International Water Institute (SIWI) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Klimat & miljö, Vatten
2016-09-10 Youth & Agenda 2030 Välkommen till en heldag där du får lära dig mer om agendan, diskutera vilka kopplingar som kan göras mellan Agenda 2030 och arbetet som görs i olika nationella kontexter, och hur vi kan skapa en [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-08-31 Världens största förhandling – om arbetsvillkor inom globala leverantörsleden Världen har just påbörjat sitt arbete med Agenda 2030 och de kommande 15 åren ska den extrema fattigdomen utrotas och ojämlikheten minska. Men utmaningarna är många, inte minst eftersom så många har en osäker försörjning. I [...] Lärarförbundet, LO-TCO Biståndsnämnd, Transport, Union to union FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2016-07-05 Städerna – lokala förebilder för global hållbar utveckling Om urbaniseringens utmaningar och städernas roll för global hållbar utveckling. Vilka nordiska erfarenheter kan stå som goda exempel i genomförandet av Agenda 2030, COP21, och Habitat III? Medverkande: Thomas Melin, senior advisor, UN-Habitat; David Simon, director, [...] Global Utmaning, Mistra Urban Futures, UN-Habitat, Världsnaturfonden Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Urbanisering / hållbara städer
2016-07-04 Finns det plats för finanssektorn i ett hållbart samhälle? Med FN:s Agenda 2030 har världens länder pekat ut riktningen för samhällsutvecklingen. Har finanssektorn en plats i en hållbar värld? Frågan belyses ur en mångfald av perspektiv: investering, bank, konsument och politik. Vi utgår från [...] Ålands landskapsregering, Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-07-05 Vi måste skydda det fria ordet! Samtidigt som tryckfrihetsförordningen fyller 250 år hotas det fria ordet. Runt om i världen finns det olika aktörer som fängslar, hotar och försöker skrämma journalister till tystnad. Hur kan vi vända utvecklingen och skydda det [...] Journalistförbundet, Union to union Demokrati, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-07-04 Urbanisering och global hälsa – hållbara städer och sociala investeringar Vilka nordiska erfarenheter finns det att dra slutsatser från när det kommer till att skapa hållbara städer, ökad folkhälsa och jämlikhet enligt målen i Agenda 2030? Vad är grön välfärd och hur kan det förbättra [...] Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Hälsa, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer
2016-07-10 Feministisk syn på global hälsa, väpnade konflikter och fredsarbete Trots att kvinnohälsa är den första indikatorn för barns utveckling, utbildningsnivå och överlevnad så finns inga beslut på att en viss del av pengarna inom utvecklingssamarbeten ska användas till insatser som direkt främjar detta. Det [...] Feministiskt Initiativ Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa
2016-08-24 Development Research Conference 2016 (Day 3) The aim with this conference is to provide a multi-disciplinary forum for networking and intellectual exchange among scholars who conduct research in and of relevance to low-income countries and/or engage in capacity-building collaborations. Researchers and [...] Sida, Stockholms Universitet, Vetenskapsrådet "Good governance", Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jordbruk
2016-08-23 Development Research Conference 2016 (Day 2) The aim with this conference is to provide a multi-disciplinary forum for networking and intellectual exchange among scholars who conduct research in and of relevance to low-income countries and/or engage in capacity-building collaborations. Researchers and [...] Sida, Stockholms Universitet, Vetenskapsrådet "Good governance", Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jordbruk
2016-08-22 Development Research Conference 2016 (Day 1) The aim with this conference is to provide a multi-disciplinary forum for networking and intellectual exchange among scholars who conduct research in and of relevance to low-income countries and/or engage in capacity-building collaborations. Researchers and [...] Sida, Stockholms Universitet, Vetenskapsrådet "Good governance", Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jordbruk
2016-07-07 Svensk forskning om globala miljöfrågor Dagens globala miljö- och resursproblem ställer nya krav på forskningens inriktning och arbetssätt. För att möta utmaningarna i FN:s Globala hållbarhetsmål måste forskningen måste bli mer tvärvetenskaplig, internationell och välkoordinerad än tidigare. Seminariet belyser hur Sveriges [...] Future Earth, Kungl. Vetenskapsakademien, Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences (SSEESS), UN Sustainable Development Solutions Network Northern Europe Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Sverige
2016-07-07 Feminism – nyckeln till utveckling för alla? Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling vilket går hand i hand med Sveriges feministiska utrikespolitik. FN-förbundet arbetar för att flickors och kvinnors rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), ska genomsyra all [...] Svenska FN-Förbundet Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-07-06 Vapenvåldets kostnader – våldsförebyggande och Agenda 2030 En stor del av det väpnade våldet orsakas av små och lätta vapen, och att minska flöden, tillgänglighet och användning av dessa vapen är av största vikt för implementeringen av Agenda 2030 och Mål 16. Hur [...] Individuell Människohjälp (IM), Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Vapenhandel
2016-07-05 Från smart till användbart: hur datadriven innovation kan bidra till bättre, grönare och hälsosammare städer Hur kan datadriven innovation bidra till bättre, grönare och hälsosammare städer? Vi diskuterar hur svenska städer och kommuner kan omsätta det pågående paradigmskiftet inom teknologi till något användbart som ger oss fler möjligheter att nå [...] Global Goals Lab Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Urbanisering / hållbara städer
2016-07-05 Migrationens bidrag till svensk utvecklingspolitik – exemplet Somalia Idag finns över 250 miljoner migranter i världen, det högsta antalet någonsin. I FN:s nya utvecklingsmål (Agenda 2030) lyfts migrationens positiva bidrag till tillväxt och hållbar utveckling fram. Bara i Sverige finns flera hundra civilsamhällesorganisationer [...] Forum Syd, Sida Civilsamhället, Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Somalia
2016-07-05 Agenda 2030 – Sverige ett föregångsland? Nationellt perspektiv Sverige var en framgångsrik förhandlare i den process som ledde fram till Agenda 2030. Nu finns det förhoppningar från olika aktörer att Sverige också ska vara en framgångsrik genomförare av agendan såväl nationellt som internationellt. I [...] Concord, Dag Hammarskjöld Foundation, Svenska FN-Förbundet, United Nations Development Program (UNDP) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige
2016-07-05 Agenda 2030 – Sverige ett föregångsland? Globalt perspektiv Den svenska regeringen och statsminister Stefan Löfven har höga ambitioner när det gäller genomförandet av Agenda 2030. Bland annat har Sverige skapat en högnivågrupp av nio stats- och regeringschefer från olika världsdelar. Hur ska Sverige genom [...] Concord, Dag Hammarskjöld Foundation, Svenska FN-Förbundet, United Nations Development Program (UNDP) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige
2016-07-04 Flyktingkrisen – En regional och global utmaning Antalet människor på flykt idag är det högsta någonsin och varaktiga konflikter fortsätter att skapa odrägliga levnadsförhållanden och fördriva människor från sina hem. Vad betyder det att migrationen för första gången är inkluderad i FN:s globala [...] Dag Hammarskjöld Foundation, Delegationen för migrationsstudier (Delmi) Flykt och migration, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-07-04 Efter ”systemkollapsen” – hur går vi vidare? Med Agenda 2030 har världens ledare satt höga mål för framtiden. Samtidigt pågår den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget. I Sverige har det pratats om ”systemkollaps” och ett ”andrum” skulle tvinga EU att ta ansvar. [...] Individuell Människohjälp (IM), Svenska Afghanistankommittén (SAK) Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sviktande stater
2016-07-05 Hur kan ekologisk kompensation utvecklas till ett effektivt verktyg för att nå miljömålen? Den pågående förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster är en av vår tids stora utmaningar. Ekologisk kompensation är ett verktyg som kan användas för att vända denna utveckling. Vilka förändringar behövs för att ekologisk kompensation [...] Naturvårdsverket Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sektorskoncentration
2016-07-05 Vem glömde sjöfarten i 2030 omställningen? Sjöfarten har en unik möjlighet att bidra till klimatmålen i transportsektorn. Ändå saknas sjöfarten i viktiga strategiska dokument från regeringen och myndigheterna. Potentialen av energieffektiv sjöfart tas inte till vara. På detta seminarium diskuteras tre frågor [...] 2030-sekretariatet, Sjöfartsforum Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Sverige
2016-07-05 Från ord till handling – varför är det så svårt att klara miljömålen för Östersjön och klimatet? Gapet är stort mellan politikens mål och miljötillståndet, med klimatförändring och övergödning som två allvarliga exempel. Vi presenterar forskning om hur gapen uppstår, och politiker, företag och experter diskuterar vilka åtgärder som bör vidtas. Hur [...] Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Sverige
2016-07-04 Vad hände inom global säkerhetspolitik under året som gick? Genom en global utblick över vad som hänt det senaste året ställs frågor om hur pågående krig och konflikter har ändrat karaktär, till exempel hur utvecklingen i Mellanöstern sett ut. Vilket fokus har den svenska [...] Utrikespolitiska Förbundet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-07-04 Ägarna, makten och hållbarheten Att jobba proaktivt med hållbarhetsfrågor kan öppna för nya affärsmöjligheter. Att inte jobba alls med hållbarhet kan tvärtom innebära kursfall, sämre resultat och eroderat förtroendekapital. I dagens företagsvärld finns många exempel på båda ytterligheterna. Ägarnas [...] Sida, Smarta Samtal, SPP Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2016-07-06 Globala målen: Företagens nya affärsidé? Näringslivets roll blir allt tyngre och viktigare på den nya hållbara utvecklingsagendan. Det behövs för att vi ska nå de Globala målen för hållbar utveckling. Men vilken roll och vilket ansvar har företagen? Kan de [...] Sida FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2016-07-06 Hur ska jordbruket uppfylla 2015 års klimat- och hållbarhetsmål? Livsmedelssektorn från jord till bord svarar globalt för ca 40% av klimatutsläppen. 2015 antogs nya globala klimat- och hållbarhetsmål vilket innebär en kraftigt höjd ambitionsnivå. Klarar jordbruket den omställning som krävs? Ambitioner och kunskap finns, [...] Ekobanken, REALS, Trialog Tankesmedja Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-07-04 Hur mäts social hållbarhet? FN:s hållbarhetsmål pekar ut en tydlig färdriktning där stater, offentlig sektor och näringslivet ska bidra till lösningar på våra samhällsutmaningar. Samtidigt ökar intressent för hållbara investeringar och även social impact bonds. Global Reporting Initiative (GRI) [...] Skandia FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-07-05 Vad vinner vi på att internationalisera svensk forskning? Gränsöverskridande forskning och global kunskapsförsörjning behövs för att nå hållbarhetsmålen. Men vinner svensk forskning på den ökade internationaliseringen? Ska vi stödja den bästa forskningen även om den inte är svensk? Hur långt kan och bör [...] Forskningsrådet för hållbar utveckling (Formas) Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-07-06 Vem bryr sig om beteendet när det gäller att ändra resvanor? Färdplan 2030 – mobilitet och beteende Vad behövs för att beteendeförändringar ska hjälpa oss att nå 2030-målet? Vi får höra vittnesmål från två av de viktigaste aktörerna i detta förändringsarbete. Arbetsgivare och ungdomar. De som alstrar resande idag och de som [...] Gröna Bilister, Social Venture Network FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-06 Sustainable development goals – What can Sweden learn from African experiences? In 2015 the UN adopted 17 Sustainable Development Goals after broad consultations worldwide. Within 15 years all countries in the world are expected to fulfil these goals. This implies challenges but also opportunities, which calls [...] Lunds Universitet Afrika, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige
2016-07-05 Forskning för att nå hållbarhetsmålen – krävs strategisk styrning? Vi har ett kritiskt decennium framför oss. Forskningens processer är långsiktiga och forskningen spelar en viktig roll som bas till all kunskap som behövs för att mänskligheten ska uppfylla FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030) – på [...] Forskningsrådet för hållbar utveckling (Formas) Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-07-05 Den nya miljörörelsen för Agenda 2030 Idag motiveras många regleringar och begränsningar av jord- och skogsbruket med miljöargument. Ur ett globalt perspektiv för hållbar utveckling riskerar en sådan politik att skada miljön. Det gröna näringslivets viktigaste resurs är det levande och [...] LRF Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-05 Antibiotikaresistens – ett smygande hot mot utvecklingsmålen Antibiotikaresistens beskrivs som ett av det störa hälsohoten detta decennium och det här seminariet handlar om hur den både påverkar och påverkas av flera andra utvecklingssektorer. Många av de globala målen går helt enkelt inte [...] Dag Hammarskjöld Foundation, ReAct Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa
2016-07-04 Ett samhälle utan BNP-tillväxt – utopi eller möjlighet? Nu börjar arbetet med de globala hållbarhetsmålen på allvar. Vi är alla hoppfulla inför en framtid där målen är uppfyllda, men hur kan den se ut? Vi vet att ekonomiska förutsättningar snabbt kan ändras, att [...] Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet Budget, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Post-15
2016-07-04 Nordic energy cooperation – what’s the next step? The International Energy Agency have shown that the Nordic economies are 25 years ahead of the rest of the world when it comes to energy production and CO2 emissions. Will the Nordic Energy cooperation continue [...] Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-07-04 Investeringar för hållbarhet, hur kan vi använda ekonomin för omställning och utveckling? Klimatkrisen är ett faktum. Hur snabbar vi på den omställning som ska få produktion och konsumtion att gå i takt med global hållbarhet? Med makt följer möjligheter. Kan västvärldens ekonomier vara ett verktyg men direktinvesteringar [...] Feministiskt Initiativ EU, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Politik för global utveckling (PGU)
2016-07-04 Sverige – ett föregångsland för rättvis handel? 560 miljoner anställda tjänar mindre än en dollar om dagen. Sverige har, och vill ha, ett stort åtagande när det gäller uppfyllandet av de nya globala målen Agenda 2030. Men vad innebär det i praktiken? [...] Union to union Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-07-04 Dags att gå från ord till handling i klimatarbetet, men hur? Ambitiösa klimatmål kommer kräva rejäla aktiviteter för att genomföras: Hur får vi den stora majoriteten av företag att ta sig an klimatutmaningen och ställ om på ett hållbart sätt? Vi ställer frågan till politiker och [...] East Sweden Corporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-07-04 Helgonet eller djävulen – vem har rätt om omställningen till fossiloberoende fordonsflotta? Hur ligger vi till i omställningen till fossiloberoende fordonsflotta 2030? Det visar nya, detaljerade indikatorer som presenteras på detta seminarium. Men siffror kan tolkas på olika sätt – här får ni både den positiva och [...] 2030-sekretariatet, Fores Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-07-06 Har din vattenflaska hamnat på Fiji? Stillahavsländerna drabbas hårt av skräp från andra världsdelar som når öarna med havsströmmar. Skräpet påverkar den marina miljön negativt. Motståndskraftiga ekosystem och bevarande av biologisk mångfald är nödvändigt för tillgång till livsmedel, färskvatten och klimatreglering. [...] Havs- och vattenmyndigheten Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-06 Innovation – så når vi de globala preventivmedelsmålen 225 miljoner kvinnor som vill kunna kontrollera sin egen fertilitet saknar tillgång till preventivmedel. Det globala partnerskapet Family Planning 2020 har satt upp ett mål om alla ska ha tillgång till preventivmedel. Hur kan Sverige [...] RFSU FN:s utvecklingsmål, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Kvinnor
2016-07-06 Agenda 2030 – går det att uppnå de 17 globala målen utan IT och telekom? Det har blivit dags att implementera FN:s Agenda 2030 med de sjutton globala hållbarhetsmålen. Kan man göra det utan IT och telekom? Är de i själva verket en nödvändighet, för administration och uppföljning av själva [...] Stockholms Universitet FN:s utvecklingsmål, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-07-06 En Agenda 2030 för alla flickor? Hur ser vi till att agendan gynnar flickor och unga kvinnor överallt i världen? Hur ska den feministiska regeringen se till att flickors och unga kvinnors perspektiv tas tillvara, både här i Sverige och globalt? Nu [...] Flickaplattformen, Hungerprojektet, Make Equal FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor
2016-07-06 Risk sharing and implementation of the next step for green shipping Nästa strategiska steg för att stötta sjöfartens miljö- och klimatomställning är att etablera gemensamma finansiella mekanismer som uppmuntrar gröna investeringar hos både finansiär, investerare och kund. Om behovet av, och lösningen för, riskavtäckning och samhällsnytta. Föranmälan [...] Zero Vision Tool Biobränslen, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-06 Så ska vi nå de globala målen i Sverige Vilka är de tuffaste utmaningarna inför att förverkliga de globala målen i Sverige? Hur står det till med engagemanget för en globalt hållbar utveckling? Lokalpolitiker och regeringsföreträdare diskuterar hur vi ska skapa engagemang för frågan [...] Internationellt Centrum för Lokal Demokrati Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-06 Vilket ansvar har transportköparen för att 2030-målen nås? Transportköpare är viktiga för att nå miljömålen till år 2030. Men vad krävs av oss aktörer i transportkedjan och hur har de som nått framgång lyckats? Vi medlemmar i KNEG anser att framtidens transportlösningar finns inom [...] KNEG - Klimatneutrala godstransporter på väg Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-07 Global highlights on the implementation of Agenda 2030 The local level – municipalities, county councils and regions across the world – are not only implementers of the Global Goals. They are also policy makers who will represent its citizens when carrying out political [...] Internationellt Centrum för Lokal Demokrati Demokrati, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Urbanisering / hållbara städer
2016-07-07 FN:s 17 hållbarhetsmål kan förändra världen – men vad krävs? FN:s 17 hållbarhetsmål markerar början på 15 betydelsefulla år med potential att transformera vår värld. Med engagemang, banbrytande samarbeten och hårt arbete finns möjligheter att skapa djupa, hållbara förändringar som är nödvändiga för vår framtid. [...] Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, UN Sustainable Development Solutions Network Northern Europe FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-07 UN’s Agenda 2030 – can a positive vision help us achieve sustainability faster? Sverige ligger idag etta i genomförandet av FNs globala hållbarhetsmål Agenda 2030, och anses ha bäst förutsättningar att lyckas. I dagens samhälle står vi inför stora utmaningar med flyktingar, integration, psykisk ohälsa, arbetslöshet, skolans problematik, [...] Hållbar Utveckling Sverige AB, Initiativ Samutveckling, Leadership for Transition Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-07-07 De globala hållbarhetsmålen – så antar näringslivet utmaningen Resultaten avslöjar att många företag upplever svårigheter att gå från FN:s globala vision till praktisk handling. Samtidigt kan näringslivet leda utvecklingen och skapa nya affärsmöjligheter. Under seminariet diskuterar representanter från regeringen, näringslivet, finansbranschen och akademin [...] PwC Corporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-07-07 Målet är hållbar utveckling – hur ska det nås? Världen har nu en gemensam utvecklingsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling. Alla länder ska arbeta för att genomföra agendan med visionen att nå målen inom de närmaste 15 åren. Hur kommer detta att [...] Dagens Nyheter, FN-förbundet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-07-07 Education’s role in achieving sustainable development The UN Agenda 2030 highlights education as enabler of sustainable development. What changes have to be accomplished in education in order to achieve the sustainable development goals (SDGs)? What kind of education and learning is [...] Unesco, Uppsala Universitet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Utbildning
2016-07-07 Vilka är de viktigaste utrikespolitiska frågorna enligt riksdagens ungdomsförbund? Vilken roll bör EU ha som utrikespolitisk aktör och hur bör Sverige agera i EU? Ska Sverige delta i militära interventioner och hur bör Sverige arbeta för att införliva de globala målen från Agenda 2030 [...] Utrikespolitiska Förbundet EU, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Nato, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2016-07-07 Sveriges framtida roll inom global hälsa Jämlik hälsa är ett av sex prioriterade områden i regeringens nya policyramverk för utvecklingssamarbete som ligger till förslag, och som kommer att ersätta det tidigare biståndspolitiska ramverket. Ett samtal om global hälsa i det svenska [...] Global Utmaning, Läkare Utan Gränser, RFSU Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sjukvård
2016-07-04 Digitalisering och klimat – innovationer och cirkulär ekonomi Klimatförändringarna och överutnyttjandet av ekosystem är en ödesfråga för vår generation. Samtidigt som klimatfrågan blir allt viktigare att förhålla sig till för politik och näringsliv sker en kraftfull utveckling inom digitalisering som förändrar våra samhällen [...] Global Utmaning Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö
2016-07-06 Inclusive societies – a universal challenge, from Nairobi to Tensta Exclusion and marginalisation are challenges in most societies across the globe. How do we best work for inclusion in different contexts, from international support to peace and development in fragile states to integration work in [...] Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sviktande stater
2016-07-03 Civila samhället allt svagare – ett hot mot Agenda 2030 Hot, våld och mord på människorättsaktivister världen över blir allt vanligare. Hårdare lagar leder till utrensning av organisationer i civila samhället som arbetar med rättigheter och fattigdomsbekämpning. Genomförandet av de nya globala målen måste bäras [...] Forum Syd Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter
2016-07-05 FN:s framtid – ny generalsekreterare, förändrad värld FN står inför ett generalsekreterarbyte – vilka stora utmaningar kommer möta världssamfundets nya ledare? Vilka reformer krävs för att FN ska bli en stark samordnade kraft i implementeringen av Agenda 2030? Hur kan FNs arbete [...] Dag Hammarskjöld Foundation, FN-förbundet, UN Women, United Nations Development Program (UNDP) FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2016-07-03 En värld utan fattigdom 2030 – hot och möjligheter! Med utgångspunkt från FNs nya utvecklingsmål där eliminering av världsfattigdomen till 2030 är i fokus kommer detta seminarium att ge en överblick över fattigdomssituationen i världen idag samt att belysa de möjligheter och hot som [...] Hand in Hand, OmVärlden, United Nations Development Program (UNDP) Corporate Social Responsibility (CSR), Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2016-06-20 Sveriges arbete med de globala målen – vems ansvar? Med hjälp av de 17 globala målen i Agenda 2030 ska världen utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Till [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Governance
2016-06-02 Money Matters – Implementing Agenda 2030 A seminar exploring if there is sufficient will, commitment and innovation to mobilise the vast funds needed to achieve Agenda 2030. In this seminar, trends, challenges and opportunities for financing the world’s new development agenda will [...] Dag Hammarskjöld Foundation FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-06-17 Global deal – en väg mot ekonomisk utveckling för alla? Världens länder har genom FN enats om en ny agenda för hållbar utveckling. Extrem fattigdom, ojämlikhet och orättvisor ska utrotas. Bland annat genom anständiga arbeten och ekonomisk tillväxt, som är Agenda 2030:s mål 8. Samtidigt [...] Union to union Colombia, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kambodja, Nigeria, Rättvis handel
2016-06-01 Sveriges genomförande av Agenda 2030 Under förhandlingarna som ledde fram till antagandet av Agenda 2030 i september förra året var Sverige en aktiv aktör som drev många motvindsfrågor. Förväntningarna är nu höga på Sverige som i många avseenden ses som [...] FN-förbundet FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-05-30 Global Health in Conflict, Poverty and Fragility – Achieving the 2030 Agenda How can we ensure that fragile and conflict-affected states are not left behind? In relation to achieving the Millennium Development Goals (MDGs), significant progress has been made in addressing some of the world’s most important challenges. One billion [...] Global Utmaning FN, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Post-15
2016-05-19 Why sustainable urban development matters Development talks. More than half of the world’s population live in cities. Urban development will be one of the key issues to handle in order to achieve sustainable cities and communities, (global goal nr 11). [...] Sida Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Kenya, Urbanisering / hållbara städer
2016-05-13 Implementing Agenda 2030 – Priorities and Challenges for Afghanistan The ambitious Global Goals for Sustainable Development will be challenging to reach for most countries. In conflict ridden environments like Afghanistan they may even seem utopic. What does implementing Agenda 2030 mean in the particular [...] Dag Hammarskjöld Foundation Afghanistan, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-05-17 Alla ska med – om utmaningar och möjligheter för facket inom FN:s globala mål Nyss tog världens FN-länder på sig att innan år 2030 utrota extrem fattigdom, minska världens ojämlikheter och orättvisor samt lösa klimatkrisen. Facket – världens största folkrörelse – har med sina 175 miljoner medlemmar en viktig [...] Union to union FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-05-02 Café Världen: Biståndets roll i den nya ekonomiska världsordningen Vilka tendenser ser vi idag i den svenska och internationella biståndsdebatten? Hur kommer biståndet att påverkas av FN:s nya hållbarhetsmål? Nationalekonomen och författaren Stefan de Vylder presenterar sin syn på biståndets framtid. Union to union FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-05-11 Aid to education – what works in a complex world? Knowledge is a major driver of development in this rapidly changing and increasingly interdependent world. Good quality education plays a fundamental role in interlinking human development, reaching gender equality and for poverty reduction. In this [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Sida Biståndsformer, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Utbildning
2016-04-26 Vattnets roll i Agenda 2030 och Klimatavtalet God vattenförvaltning är både ett mål och medel för en hållbar utveckling och en förutsättning för lyckade klimatåtgärder. Vilka vattenfrågor kommer Sverige att prioritera globalt och nationellt? Under seminariet diskuterar vi utkomsterna av SDG- och klimatförhandlingarna [...] Swedish Water House Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Vatten
2016-04-29 Lunchmöte: Hållbar utveckling börjar i skolbänken Trots att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet beräknas fortfarande 250 miljoner barn inte kunna läsa och skriva när de går i fyran. God utbildning för alla är också det fjärde av FN:s nyss antagna [...] Union to union FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2016-04-18 Agenda 2030 – utrikespolitikens roll Vid årsskiftet gick startskottet för världens arbete med att genomföra den av FN:s generalförsamling antagna 2030-agendan för hållbar utveckling och dess 17 globala mål (SDGs). Med anledning av detta arrangerar FUF en samtalsserie med ansvariga [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-04-07 Resurser till kvinnor och flickor: att genomföra visionen om SRHR för alla genom Agenda 2030 Sverige är sedan många år en viktig och modig röst i världen för motvindsfrågor som rätten till säker abort, kampen mot barnäktenskap, tillgång till preventivmedel och sexualupplysning för unga etc. Med Agenda 2030, Addis Ababa Action [...] RFSU, Riksdagens Tvärpolitiska grupp för Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR-grupp) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2016-04-04 Hållbar energi i Afrika söder om Sahara och Power Africa Power Africa syftar till att fördubbla antalet personer som har tillgång till elektricitet i Afrika söder om Sahara. Power Africa är ett amerikanskt presidentinitiativ och ett partnerskap med afrikanska stater, utvecklingsbanker, Norge, Storbritannien, Sida, EU [...] Sida Afrika, EU, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Världsbanken
2016-04-05 Seminarium: Globala klyftor och hur vi sluter dem Vi lever i en värld där 62 personer äger lika mycket som den fattigaste halvan av jordens befolkning. Samtidigt som den extrema fattigdomen har minskat de senaste årtiondena så har klyftorna i världen ökat både [...] ABF, Palmecenter FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Millenniemålen
2016-03-14 Peacebuilding in peaceful countries? The challenges threatening societal cohesion in Europe today underscore the universality of the recently adopted Agenda 2030, where under goal 16 governments across the globe have signed on to work for peaceful, just and inclusive [...] Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Demokrati, FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Post-15
2016-03-10 Sustainable development for all – how will the vision become reality? “The implementation of Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals has begun. Agenda 2030, an ambitious aganda with its 17 global goals and 169 targets, was adopted at the United Nations summit in September 2015. [...] FN-förbundet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-03-07 Preventing and Responding to Radicalisation in Africa – A Development Approach “Violent extremism represents a growing threat to Africa’s hard-won development gains and poses a significant challenge to the achievement of the Global Goals. In this seminar, Ozonnia Ojielo, UNDP Regional Cluster Director, Governance and Peacebuilding in Africa and Mohamed Yahya, Regional Programme [...] Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Afrika, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-02-26 Sustainable Development Solutions Network Northern Europe Lansering av ett nytt samarbetsinitiativ mellan företag, akademi och politik kring FNs nya hållbarhetsmål. Medverkande: Stefan Löfven, statsminister; Isabella Lövin, biståndsminister; Jeffrey Sachs, professor, Columbia University, USA: Johan Rockström, föreståndare, Stockholm Resilience Center; Charlotte Petri Gornitzka, [...] Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-03-12 Unga & Agenda 2030 “I höstas antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling som ska uppnås inom de kommande 15 åren. Målen är integrerade och odelbara och ska tillsammans verka för alla tre delar [...] FN-förbundet, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-02-23 Seminarium: Agenda 2030 och det svenska hälsobiståndet Sverige har nu inlett arbetet kring Agenda 2030 för att nå de globala målen för hållbar utveckling, som antogs i höstas av FNs generalförsamling. Agenda 2030 kommer att påverka olika delar av den svenska inrikespolitiken [...] Global Utmaning Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Politik för global utveckling (PGU)
2016-02-11 FUF Fåtölj: Agenda 2030 ‒ vem betalar? I september förra året enades FN:s 193 medlemsländer om en ny plan för hållbar utveckling. Då antogs 17 mål för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Därmed fortsätter arbetet som inleddes vid millennietoppmötet år [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sida
2016-02-10 “FN:s globala hållbarhetsmål nr 13: Bekämpa klimatförändringarna” “Föreläsning. Göteborg. I höstas antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. Det trettonde hållbarhetsmålet handlar om hur vi ska bekämpa klimatförändringarna. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om hållbarhetsmålen [...] GMV Göteborgs Miljövetenskapliga centrum, Studiefrämjandet Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-02-10 “Afrikas unga kvinnliga ledare” “Afrikas unga kvinnliga ledare. Frukostmöte. Morgonens gäst, Edem Doreen Ashimadu, är rankad som en av de mest lovande kvinnliga ledarna i Afrika och berättar om hur unga kvinnliga ledare kan bidra till att de nya [...] Forum Syd, Hungerprojektet Afrika, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor
2016-02-05 Globala mål och hållbar utveckling i vårens första Demokratisoppa “Vilka är de nya globala målen och hur kommer de att påverka oss i Jönköping, Europa och världen? Kom, lyssna, delta i intressanta samtal om det högaktuella ämnet, FN:s nya globala mål för hållbar utveckling.” Sensus Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2016-02-09 Agenda 2030 – så ska det gå till “I september klubbade FN:s generalförsamling igenom 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen är integrerade och odelbara och lyfter de tre dimensionerna av hållbar utveckling: de ekonomiska, sociala och miljömässiga. De är universella och gäller [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Utrikesdepartementet
2015-12-02 Lunchseminarium Agenda 2030 Den 25 september i år antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Processen som ledde fram till antagandet av den nya utvecklingsagendan har varit unik i form av [...] FN-förbundet FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-11-17 MIGRATION=UTVECKLING! I dag är miljoner människor internationella migranter, och bidrar till utvecklingen både i sina ursprungsländer och i sina destinationsländer. Migration och migranter ses i allt högre grad som avgörande faktorer för en global utveckling. I [...] Forum Syd Flykt och migration, FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2015-11-10 Slutspurt inför Paris: Pengarna, Forskningen, Folkhälsan COP21 i Paris närmar sig, därav bjuder Fores in till lunchsamtal. Medverkande i samtalet är tre tunga svenska aktörer som inte alltid hörs i diskussionen: Anders Wallberg, UD, med i styrelsen för Gröna Klimatfonden (delat [...] Fores Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, IPCC, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-10-20 Klimat och utveckling: global maktförskjutning? Klimatförändringar och hållbar utveckling står i fokus under hösten 2015. Frågorna har konsekvenser för dynamiken mellan det globala nord och syd. Vi diskuterar potentiella maktförskjut-ningar och ansvarsfördelning med hjälp av exempel från två länder: Bangladesh [...] Utrikespolitiska Institutet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-10-14 Arbetsmarknadsdag: Development Day Mässa, föreläsningar, seminarier och workshops. Syftet med Development Day är att erbjuda en mötesplats för studenter, organisationer, myndigheter och företag inom utvecklingsfrågor. I år är temat Sus-tainable Development, ett aktuellt ämne med tanke på de [...] Föreningen för Utveckling och Internationellt Samarbete (FUIS) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-10-15 Agenda 2030: Linking development to peace, justice and strong institutions – What can we learn from the Colombian peace process? A historic new development agenda – the Global Goals for Sustainable Development – has just been adopted by the 193 Member States of the United Nations. The new agenda recognizes the links between development and [...] Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Colombia, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-10-05 FUF-fåtölj 5/10: Vad hände i New York? Den 25 september antogs Agenda 2030 med 17 universella mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) av FN:s generalförsamling i New York. Dessa mål ersätter de tidigare millenniemålen och ska uppnås till år 2030 genom [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-10-05 Biståndsåret 2016 – frukostseminarium med biståndsministern Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) bjuder in till ett möte med biståndsminister Isabella Lövin under vilket biståndsbudgeten och regeringens planer på bistånds- och utvecklingsområdet presenteras och diskuteras. Isabella Lövin inleder med att kort presentera var vi står idag [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Budget, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU)
2015-10-21 FN:s nya utvecklingsmål – Vad händer efter millenniemålen? FNs generalförsamling beslutar i slutet av september om nya utvecklingsmål – 17 är föreslagna – efter de 15 milleniemål som antagits för tidsperioden 2000-2015. Vad innehåller de nya målen? Vilka är förändringarna jämfört med milleniemålen [...] ABF Stockholm FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Millenniemålen
2015-09-22 På FN:s agenda ‒ toppmötet som avgör framtidens utveckling. Samtidigt som FN-förbundet anordnar detta seminarium samlas världens stats- och regeringschefer i FN i New York för att fatta beslut om en ny global utvecklingsagenda. Den nya agendan ska leda till socialt, ekonomiskt och miljömässigt [...] FN-förbundet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-09-21 FUF-fåtölj: “Jag älskar PGU!” – Petra Flaum om politik för global utveckling “Den svenska politiken för hållbar utveckling, PGU, antogs 2003 av en enig riksdag. PGU ska genomsyras av ett rättighetsperspektiv. Det innebär att mänskliga rättigheter inte ska kränkas, oavsett om beslut tas inom exempelvis handels- miljö- [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU)
2015-09-20 Glocal Development Talks! Glocal Development Talks! innebär ett unikt tillfälle för den svenska allmänheten att möta gräsrotsorganisationer från Sydasien och Latinamerika och få ta del av de positiva effekter som biståndet får. Under konferensen hålls samtal om Sveriges [...] Svalorna Indien Bangladesh Biståndsformer, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-07-01 Greklandskrisens globala följder Vi står inför ett möjligt Grexit – ett Grekland som lämnar EMU och kanske på sikt även EU. Vad händer i Grekland vid en statsbankrutt och vad skulle det innebära för den globala utvecklingen? Vad [...] Global Bar EU, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Grekland, IMF (Internationella valutafonden), Ryssland
2015-07-01 Skydda barnen mot våld – kommer de nya utvecklingsmålen att lyckas? De nya globala utvecklingsmålen spikas snart. Enligt barnen är våld mot barn den viktigaste frågan. Kommer de nya målen att minska våldet mot barn i världen? Vad krävs för att skydda barnen mot våld? Och [...] Barnfonden, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS Barnbyar, Unicef Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-07-01 Att bygga fred i sviktande stater Rättstatsuppbyggnad är allt mer i fokus inom FN:s och det internationella samfundets arbete, och förekommer också inom de nya globala utvecklingsmålen, post-2015. Hur kan det bilaterala och multilaterala biståndet anpassas till de utmaningar som finns [...] Folke Bernadotteakademin, Utrikespolitiska Förbundet FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Post-15
2015-07-01 Konflikt, fredskultur och hållbarhetsmålen För att kunna åstadkomma fattigdomsbekämpning krävs också fred och säkerhet. Nu föreslås att ett av hållbarhetsmålen ska handla om fred och säkerhet för att även andra mål ska bli möjliga att nå. Men vad innebär [...] LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-07-03 Are we on the right path when it comes to girls rights? Since the launch of the Beijing Platform for Action in 1995 girls’ rights has been a central issue in the global rights agenda. Additionally, girls’ rights have a prominent role in the coming Sustainable Development [...] Hungerprojektet Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Indien, Mänskliga rättigheter, Post-15
2015-07-01 Global Deal – ett globalt handslag för schysta villkor För att främja en global hållbar utveckling är 2015 möjligheternas år. I höst ska FN enas om nya universella utvecklingsmål, Post2015, som bl a omfattar inkluderande tillväxt, jämlikhet, full sysselsättning och decent work. Hur kan [...] Arena Idé, Landsorganisationen i Sverige, Swedfund, Utrikespolitiska Institutet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Post-15
2015-07-01 Vilken roll spelar lokala aktörer för att vi ska uppnå FN:s nya hållbarhets- och utvecklingsmål? Till skillnad från millenniemålen som främst handlade om vad fattiga länder skulle göra kommer de nya målen att vara universella. Det betyder att Sverige måste agera även på hemmaplan för att leva upp till sina [...] Concord, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Post-15
2015-07-01 Vattentäta skott mellan klimat- och SDG-processerna? I år äger två viktiga konferenser rum som kommer spela stor roll för vår framtid: Financing for Development där utvecklingsfinansiering till de nya hållbarhetsmålen ska diskuteras och COP 21 i Paris. Dessa globala avtal kommer [...] Swedish Water House Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Post-15, Vatten
2015-06-30 Vem bestämmer hur en stat ska styras? Den nya globala utvecklingsagendan, post-2015, håller på att tas fram. Många av de föreslagna målen är inte kontroversiella och kan till mångt och mycket ses som en uppföljning av de åtta millenniemålen. Förslaget till mål [...] Dag Hammarskjöld Foundation, Svenska FN-Förbundet, Unicef, United Nations Development Program (UNDP) Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Post-15
2015-06-30 Nya SDG-mål men samma gamla vatten. Hur jobbar vi tillsammans för livsviktigt vatten till alla 2030? Vilka krafter behövs för att hela jordens befolkning ska få tillgång till användbart vatten? Och vad kan Sverige bidra med för ett hållbart liv i världens oceaner? Hur kan erfarenhet och kunskap från ett litet [...] Havs- och vattenmyndigheten Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Vatten
2015-07-02 FN:s nya utvecklingsmål. Hur kan företag och organisationer bidra? I september presenteras FN:s nya utvecklingsmål för en hållbar utveckling. En bred samverkan är avgörande för utsikterna för att nå de globala målen. Hur kan företag utveckla en stark regional strategi och identifiera lämpliga samarbetspartners? Medverkande: [...] KPMG Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2015-07-02 Hur måste svenskarnas livsstil förändras för att leva upp till de nya hållbara utvecklingsmålen? I september antas de nya hållbara utvecklingsmålen, de så kallade Sustainable Development Goals. De skiljer sig från Millenniemålen genom att de är universella; alltså alla världens länder ska tillsammans bidra till en hållbar utveckling. Hur [...] Stockholm Environment Institute Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2015-07-02 Bistånd, skatter, pensionspengar – vem betalar för hållbar utveckling? “Om två veckor samlas världens ledare i Etiopien för att diskutera hur den nya hållbara utvecklingsagendan ska finansieras. Vilken ståndpunkt har Sverige i förhandlingarna? Hur säkerställer vi att klimatförhandlingarna länkas till nya utvecklingsagendan? Och har [...] Sida Budget, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete
2015-07-02 En universell utvecklingsagenda post-2015 – allas och ingens ansvar? Processen för att formulera nya utvecklingsmål har varit unik gällande möjligheter för olika aktörer att bidra. När det gäller hur målen, när de väl är på plats, ska kunna uppnås talar allt fler däribland FN:s [...] Concord, Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Civilsamhället, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Post-15
2015-07-02 FN:s utvecklingsarbete måste effektiviseras! “Sverige är en stor bidragsgivare till FN-systemet. Av den svenska biståndsramen på drygt 38 miljarder kronor för 2014 gick mer än hälften till FN och andra internationella organisationer och regionala banker. Bidrar Sveriges stöd till [...] FN-förbundet FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Resultat
2015-06-29 Alkohol som utvecklingshinder FN:s tar fram nya hållbarhetsmål under 2015. Under kapitlet hälsa är minskade alkoholskador en av de faktorer som man ska arbeta med. En viktig del i detta är att indikatorer med vetenskaplig grund kommer med [...] IOGT-NTO Alkohol, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Post-15
2015-06-12 POST 2015 SEMINAR DAY Vill du lära dig mer om vad de nya globala hållbara utvecklingsmålen innebär? Vill du dessutom veta mer om hur EU:s utvecklingspolitik fungerar och vad EU tycker om målen? Ta chansen att diskutera dem med [...] LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-06-05 Seminarieserie om post 2015. Gail Hurley, UNDP:s expert på financing for development, berättar om hur processen framskrider inför toppmötet i Addis Abeba i juni. Seminariet hålls på engelska. FN-förbundet Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Millenniemålen, Post-15
2015-04-17 UN Sustainable Development Goals – can they transform the world? In September 2015 the international community, acting through the United Nations, will sign off on a new set of global goals, the “Sustainable Development Goals.” The “SDGs” are intended not just for developing countries, but [...] Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Post-15

Kommentarer i diskussionen om Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030 (12 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-06-29 Jan Pettersson: För en systematisk översikt om vilka effekter antidiskrimineringsåtgärder har inom detta viktiga område, se (främst kapitel 6 i) rapport 2017:02 från Expertgruppen för biståndsanalys (http://eba.se/do-anti-discrimination-measures-reduce-poverty-among-marginalised-social-groups-2/#sthash.KN1hQnIl.dpbs) Stå upp för personer med funktionsnedsättningar, Sverige!
Av Tiina Nummi-Södergren m.fl., Biståndsdebatten.se
2017-02-01 David Nilsson, KTH: Det är lätt för många av oss att känna sympati för de principer som uttrycks i Stockholm Statement. Det finns tyvärr ett logiskt problem här: De 8 principerna för hållbar utveckling uttrycks med självrefererande antaganden som "Utveckling måste vara inkluderande (princip 2)" och "Hållbar utveckling är en förutsättning och inte ett val (3)". Det är en slags cirkelresonemang, och detta är inte alls bara ett semantiskt problem, för det hjälper oss inte att komma vidare. Problemet är ju att marknader, beslutsfattare, många ekonomer och regeringar, inte alls delar dessa axiom. Världsbanken är trots namnet inte representativt för världens ekonomer, kapitalister och politiker. Så det gäller att inte predika för de redan omvända, utan hitta sätt att övertyga att en inkluderande och hållbar tillväxt är "good for business". Där kan Sida och Världsbanken spela en roll för att visa på alla de goda exempel som finns. Men snart står världens utvecklingsekonomer inför en helt annan typ av problematik, nämligen hur man skall hantera för mycket aggregerat välstånd, inte för lite eller för ojämnt fördelat. Samma data som ligger bakom Oxfamrapporten (från Credit Suisse) visar på den enorma inkomstökningen hos den globala medelklassen på bara femton år. Redan idag är hållbar konsumtion en av de stora globala utmaningarna, och kopplar direkt in i klimathotet och många andra SDGs. Det växande välståndet hos jordens medelklass bidrar i rekordfart till planetens utarmning och uppvärmning, det är knappast en nyhet. Till 2030 har vi lovat att utrota fattigdomen. Men redan före dess kan välståndsökningen leda till ett större globalt hot som troligen kommer tippa utvecklingsekonomins dogma över ända inom en ganska snar framtid. Världen är kanske först nu, efter 45 års vanding i den kapitalistiska globaliseringens "segertåg", mottaglig för idéerna från Romklubbens Limits to Growth. Det kan bli intressanta år framöver, och jobbiga. Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet
Av Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se
2017-02-01 Carin Norberg: Det är inte ekonomer som styr världen, inte ens om de fått fina priser. Utan den nyliberala doktrinen drivs av politiker som inte ser ut att vilja ändra sig. Center for Economic and Social Rights har gjort mål 10 (FN/SDG-mål) till ett av sina viktigaste arbetsfält och där arbetar vi i första hand med att främja ett rättvisare skattesystem, nationellt och internationellt. Det är ett konkret steg för omfördelning. Detta kräver politiska beslut och progressiv politik. Se mer på www.cesr.org Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet
Av Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se
2017-01-31 per sundgren: Ja, så långt är väl det mesta OK, men vad ska göras. Här är det helt tomt på förslag. Hur ökar vi jämlikheten? Dags att förverkliga ekonomiska principer för minskad ojämlikhet
Av Elina Scheja & True Schedvin, Biståndsdebatten.se
2016-10-12 Fredrik Rakar: Absolut, detta är en jätteviktig fråga! Därför är det så synd att RFSU, som en gång var drivande i att lösa detta problem i de nordiska länderna, inriktar sig på informationsspridning, bidrag och publicitet genom NASA. Problemen som möter många i utvecklingsländer med politiskt, socialt och religiöst motstånd, speglar den historia Sverige har gått igenom. Elise Ottesen-Jensen hittade nyckeln till en lösning på detta genom att även vara en förgrundsgestalt organisatoriskt. Som en pionjär och föregångare inom det som idag kallas Socialt Entreprenörskap så byggde RFSU upp tillverkning och försäljning av kondomer med syftet att sprida och involvera så många som möjligt, samtidigt som de löste tillgänglighet och kvalitetsproblem. På köpet fick de ekonomiskt självständiga ambassadörer, de kunde använda sig av drivna individer i alla sociala grupper för att sprida sitt budskap och byggde upp en lokal tillverkning av kvalitetsprodukter. Tänk om RFSU också kunde sprida denna helt fantastiska modell av delaktighet och ägarskap till fler länder i behov, förutom information och påverkansarbete. Kondomen – den osynliga utvecklingsfrågan
Av Maria Andersson, Biståndsdebatten.se
2016-09-29 Staffan Roselius: Viktigt att sådana här fakta kommer fram och når igenom det annars ganska deprimerande mediabruset om allt elände i världen. Bra skrivet. Jag delar din artikel på Facebook. Våga fira framgångar!
Av Robert Höglund, Biståndsdebatten.se
2016-08-22 David Nilsson, KTH: Tack Lisa för ditt bidrag till en angelägen debatt. Det stämmer att min artikel handlar om "svensk forskningspolitik i allmänhet" och inte en utvärdering av ifall forskningsbiståndet har lyckats eller misslyckats att hantera globala utmaningar. Skälet till det, är att det blir allt mer irrelevant att tala om de globala utmaningarna som något som skall lösas av bistånd och forskningsbistånd. De globala utmaningarna måste mötas av hela den svenska forskningspolitiken - och av andra politikområden! Det kan finnas goda skäl för Sveriga att finansiera uppbyggnad av forskningskapacitet både i Sverige och i låginkomstländer även i fortsättningen. Motiven och målen för detta behöver dock orienteras efter dagens karta. Insatser som förbättrar förmågorna att hantera den transformativa förändring vi står inför, och som skapar förutsättningar för global samverkan för att lösa gemensamma problem; varför ska det vara en fråga främst för biståndet? Det är en fråga för hela den svenska forsknings- och innovationsagendan, för att inte tala om miljö- och klimatpolitiken, handel mm. Varken regeringens nya biståndsplattform eller "revitaliseringen" av PGU erbjuder tyvärr några väsentligt nya tankar, eller en omorientering av större mått. Visst kan vi fortsätta som tidigare. Det skulle säkert välkomnas av den grupp isolerade forskare inom forskningsbiståndet du nämner. För att inte tala om några stora internationella forskningsorganisationer som har Sidas gunst idag. Tre organisationer (CGIAR, WHO och ISP) fick tillsammans långt över 200 miljoner kronor i forskningsbistånd förra året. Alltså nästan dubbelt så mycket som utbetalades till svenska universitet genom VRs forskningsbistånd. Men hur stor är chansen att den svenska modellen - som i stora drag utgår från en epistemologisk världskarta från 1970-talet - håller sig relevant och användbar fram till 2030? Och om vi vet så lite - vilket du själv framhåller - om de faktiska effekterna av kapacitetsuppbyggnad efter fyra årtionen, hur ska då en fortsättning eller ökning motiveras? Det minskade anslaget från statsmakterna bör tas som en allvarlig varningssignal. Det är ännu för tidigt att komma med konkreta förslag för hur forskningsbiståndet bör se ut. Däremot är det hög tid för en ordentligt debatt, och för att tänka nya tankar. Nu hoppas jag fler vill bidra i den processen. Replik: Mer forskningssamarbete – mer kapacitet
Av Lisa Román, Biståndsdebatten.se
2016-07-07 Stefan Peterson: Är sammanfattningen satir? Sustainable development goals – What can Sweden learn from African experiences?
2016-07-07 Stefan Peterson: Är sammanfattningen satir? Sustainable development goals – What can Sweden learn from African experiences?
2016-05-27 David Nilsson, KTH: Tack Mattias för en vältajmad passning till vår nyaste minister, som också har de långsiktigt viktigaste frågorna på sitt bord. Sveriges regering tar ett intressant grepp med att lägga ihop dessa två frågor i samma portfölj, där de borde varit de senaste tio åren. De globala utvecklingsmålen handlar inte längre om bistånd. Eller, jo, till viss del. Men på en arena där synsättet de senaste femtio åren varit att "de" behöver komma ikapp "oss" väntar en helt ny typ av utmaningar. För att nå SDGs behöver omställningen gå mycket snabbare i vår del av världen. Biståndet behöver rättas in i den nya globala logiken. En närmare operationell knytning mellan utvecklingsfrågor och klimatfrågor påbörjades under förra regeringen. Nu kan de förhoppningsvis hanteras samlat även på den politiska nivån. Visst bör Sverige visa ledarskap i omställningen till ett hållbart samhälle och på några områden har vi kommit en bra bit på väg. Men låt oss inte lura oss själva om vilken del av världen som har lett planeten till avgrundens rand. Vem vet. Kanske har "vi" nåt att lära av "dem"? Fem utmaningar – fem möjligheter för dig, Isabella!
Av Mattias Goldmann, Biståndsdebatten.se
2015-10-09 Tom Alberts: Vårt bistånd är oerhört fragmenterat Ambitiös budget skapar utmaningar för regeringen
Av Bertil Odén, Biståndsdebatten.se
2015-06-12 Använd FN:s utvecklingsmål för att stoppa skadligt barnarbete | Barnfonden: […] Läs hela debattartikeln här […] Använd FN:s utvecklingsmål för att stoppa skadligt barnarbete
Av Carolina Ernrooth, Biståndsdebatten.se
Dela det här: