Feministisk utrikespolitik

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Feministisk utrikespolitik.

Diskussionen om Feministisk utrikespolitik innehåller:

  • 8 exklusiva debattartiklar
  • 109 debattartiklar
  • 5 dokument
  • 18 evenemang

Exklusiva debattartiklar om Feministisk utrikespolitik (8 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-06-13

Vår välfärd ska inte ska bygga på utnyttjande av människor och natur i andra världsdelar

Jaime Gomez m.fl., Biståndsdebatten.se

Feministiskt initiativ förespråkar global rättvisa och avkolonisering. Vi måste utmana dagens världsordning där globala nord utnyttjar det globala syd. Vi vill att internationell samverkan sker med ömsesidig respekt mellan likvärdiga parter och att enprocentsmålet uppfylls utan avräkning för kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Det skriver Jaime Gomez, Mats Ekenger och Maria Persson från Feministiskt initiativ.Avräkningar, Ekonomisk jämlikhet, Enprocentsmålet, Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2018-05-09

Därför innebär vapenexporten en målkonflikt för den feministiska utrikespolitiken

Agnes Hellström, Biståndsdebatten.se

Utrikesminister Margot Wallström säger i en intervju i Svenska Dagbladet att hon inte förstår hur vapenexport till länder som Filippinerna rör feministisk utrikespolitik. Det finns många exempel som förklarar hur svensk vapenexport påverkar kvinnors rättigheter, resurser och inflytande, skriver Agnes Hellström på Svenska Freds. Bahrain, Feministisk utrikespolitik, Filippinerna, Indien, Kvinnor, Saudiarabien, Vapenhandel
2017-06-20

Svensk vapenhandel försvårar för civilsamhällen

Annie Matundu Mbambi m.fl., Biståndsdebatten.se

Det demokratiska utrymmet krymper och röster tystas. Runt om i världen har yttrandefriheten blivit allt mer hotad. Nu måste Sverige ta sitt ansvar och sluta exportera vapen till länder som fängslar människorättsaktivister och begränsar mötesfriheten, skriver Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.Civilsamhället, Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Vapenhandel
2017-03-16

Kvinnoorganisationer nyckel till jämställdhet i Burma

Jenny Hedström & Johanna Kvist, Biståndsdebatten.se

De senaste åren har Burma öppnat upp sig mot omvärlden, men kvinnor utestängs fortfarande från politiska sammanhang. Det är avgörande för landets fortsatta demokratiska utveckling att stärka flickors och kvinnors rättigheter. Sverige bör därför öka stödet till de lokala kvinnoorganisationer vars jämställdhetsarbete redan har lett till verklig förändring, skriver Jenny Hedström och Johanna Kvist från Svenska Burmakommittén.Bilateralt samarbete, Burma, Civilsamhället, Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-03-13

Nytt regelverk måste innebära absolut förbud mot vapenexport till diktaturer

Gabriella Irsten, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som det nya regelverket om vapenexport har förhalats under flera år ökade Sverige sin export av krigsmateriel med 45 procent under 2016. Den svenska vapenexporten är inte förenlig med en feministisk utrikespolitik och en majoritet av riksdagspartierna säger sig vilja stoppa vapenexporten till diktaturer. Nu är det dags att gå från ord till handling, skriver Gabriella Irsten, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF).Demokrati, Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2017-01-20

Marschera för kvinnors rättigheter och hälsa!

Maria Andersson & Kristina Ljungros, Biståndsdebatten.se

Donald Trumps styre riskerar att bli ett hårt slag mot kvinnors rättigheter och hälsa, även långt utanför USA:s gränser. I en situation där USA kan komma att dra in bistånd till insatser som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är det desto viktigare att andra länder intensifierar sitt arbete på området. Därför demonstrerar vi imorgon i solidaritet med Women’s march on Washington, skriver Kristina Ljungros och Maria Andersson från RFSU.Feministisk utrikespolitik, HBTQI-personer, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-09

Nödvändigt att förbjuda vapenexport till diktaturer

Linda Åkerström, Biståndsdebatten.se

Sverige exporterar vapen till länder som förtrycker kvinnor och HBTQ-personer; länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter. Varför litar vi på dessa regeringar tillräckligt för att förse dem med krigsmateriel? Det är dags att sätta stopp för vapenexport som underminerar strävan efter frihet och demokrati, skriver Linda Åkerström från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Policyramverket för svenskt bistånd, Vapenhandel
2015-10-20

Svensk vapenexport – ett hinder för feministisk utrikespolitik

Gabriella Irsten, Biståndsdebatten.se

Sverige måste sluta klappa sig själv på axeln och bli mer självkritiskt. Det är dags att se de problem som svensk vapenexport skapar, inte minst för kvinnor runtom i världen. Gör den feministiska utrikespolitiken till verklighet och avskaffa svensk vapenexport, skriver Gabriella Irsten, expert på nedrustnings- och säkerhetsfrågor.Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Vapenhandel

Debattartiklar om Feministisk utrikespolitik (109 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-01-06

Löwenmark: Låt inte högerpopulismen styra feminismen

Sofie Löwenmark, Göteborgs-Posten

“När statsministern med delegation besökte Iran i februari 2017, kritiserades handelsminister Ann Linde och de andra kvinnorna för deras slöjparad. Kritiken bemöttes sedan av jämställdhetsministern och andra kvinnliga statsråd, genom att de raljerade på sociala [...]Departement och myndigheter, Feministisk utrikespolitik, FN, Iran, Jämställdhet, Kvinnor
2018-01-03

Vi behöver en förändrad säkerhetspolitisk agenda

Soraya Post, ETC

“För att mäns våld ska upphöra måste vi ändra hela den säkerhetspolitiska agendan, i Sverige, i EU och den globala, till att ställa frågan: vilka insatser krävs för att varje medlem av vårt samhälle ska [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet
2018-01-02

Kärnvapnen ska bort

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Sverige har en lång tradition att arbeta för fred och nedrustning. Sverige borde därför skriva på FN:s konvention om ett globalt kärnvapenförbud. – Vi har 15 000 kärnvapen i världen, det är en mycket farlig situation. [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Nato
2017-12-25

Nu ger Sverige en miljard till världens flickor

Cecilia Gustavsson, Aftonbladet

“Så att utbilda flickor, och se till att de får kunskap om sexuell hälsa och vetskap om hur de kan planera sin familj – det är oerhört viktigt för att utrota fattigdom i världen, säger Isabella [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-12-07

Sverige bidrar till tortyr och slavhandel i Libyen

Henrik Alberius m.fl., Aftonbladet

“Vi ställer oss frågande till om Sveriges regering och EU har förstått hur allvarlig situationen är. Sverige har godkänt det ökade stödet till den libyska kustbevakningen trots full vetskap om att migranterna förs till fängelser [...]Asylrätt, EU, Feministisk utrikespolitik, Libyen, Människohandel, Mänskliga rättigheter
2017-11-16

Ny biståndsmiljard ska trygga utsatta kvinnor

Isabella Lövin, Göteborgs-Posten

“För att i grunden kunna angripa kvinnors och flickors utsatthet krävs kloka insatser på alla nivåer. Som ett led i den feministiska utrikes- och utvecklingspolitiken fattar regeringen i dag, torsdag, beslut om anvisningar till en [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Kvinnor
2017-11-09

MP-rebeller går emot regeringens vapenexportlag

Sydsvenskan

“Folk tror att vi har skärpt vapenexporten. Jag har träffat många som tror att demokratikriteriet är ett äkta kriterium – som faktiskt styr något – och som faktiskt förbjuder vapenexport, säger Carl Schlyter” Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Vapenhandel
2017-11-08

Frida Wallnor: Sverige behöver en realistisk utrikespolitik

Frida Wallnor

“Kanske har det aldrig varit så svårt att vara utrikesminister som det är i dag, med tanke på de många och komplexa säkerhetspolitiska hot och utrikespolitiska utmaningar vi står inför.” Burma, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Utrikesdepartementet
2017-10-17

Kvinnors rättigheter saknas i ny vapenexportlag

Agnes Hellström m.fl., Sveriges Television

“Sverige har tagit en rad internationella initiativ som vi uppskattar, bland annat har man bidragit till att öka antalet kvinnor som deltar i fredsprocesser. Men i vapenexporten missas det feministiska perspektivet och andra intressen tillåts stå [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2017-09-17

Svik inte Mellanösterns modiga kvinnor

Dagens Nyheter

“Men de universella mänskliga rättigheterna kallas så för att de är just universella. Det ska inte finnas undantag för länder med religiöst styre. De unga i allmänhet, och de modiga kvinnliga aktivisterna i synnerhet, kommer [...]Diktaturer, Feminism, Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Mellanöstern, Sverige, Tunisien
2017-09-14

S-kvinnor Österlen: Vi vill inte vara med och leka krig!

Ingalill Bjartén m.fl, Dagens Arena

“Vi vill verka för en fredlig samvaro mellan staterna. Den enda vägen fram till varaktig fred och ömsesidig förståelse är genom dialog och multirateralism i samma rum.” Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Mellanstatliga aktörer, Nato
2017-08-17

Så misslyckas regeringens feministiska utrikespolitik

Caroline Rhawi m.fl, ETC

“Dock har regeringen lagt betydligt mer energi på att skapa en bild av att konkreta förbättringar av jämställdheten sker, än på att faktiskt konkret förbättra jämställdheten. Det är exempelvis inte regeringens interna könsfördelning som är [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Israel, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Partipolitik, Saudiarabien
2017-08-12

Sätt stopp för handeln med de ofödda barnen

Meri Helena Forsberg m. fl., Aftonbladet

“Kontrasten är tydlig mellan å ena sidan den statliga utredningen som föreslår insatser för att förhindra att välbemedlade svenskar köper sig tillgång till fattiga kvinnors kroppar och å andra sidan det faktum att internationella surrogatkliniker [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-05

”Feministisk utrikespolitik fallerar på två områden”

Lena Ag mfl., Svenska Dagbladet

“Vapenexporten är i allra högsta grad en del av utrikespolitiken och konsekvenserna av den förda migrationspolitiken slår hårdast mot människor utanför Sveriges gränser. Om regeringen menar allvar med den feministiska utrikespolitiken kan den inte fortsätta [...]Feministisk utrikespolitik, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2017-07-03

Vad har en feministisk utrikespolitik att göra med män?

Elin Bjarnegård m. fl., Mänsklig Säkerhet

“Vi håller med om att vi måste se till att fredsprocesser är inkluderande ur ett könsperspektiv, men vi menar att detta inte innebär ett fokus enbart på kvinnor. För att förbättra möjligheterna för fred måste [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet
2017-06-05

“Se till att minst hälften av det långsiktiga utvecklingsbiståndet till Palestina kommer kvinnor till del.”

Annelie Rogeman, Sydsvenskan

“En bättre ekonomisk utveckling kan även påverka beslutsfattarna och i förlängningen fredsprocessen. Fler arbetstillfällen ger mer skatteintäkter, som ger fler skolor, nya vägar och bättre sociala trygghetssystem. Det ökar trycket på den palestinska statsledningen, med [...]Ekonomisk jämlikhet, Feministisk utrikespolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Kvinnor, Palestina
2017-05-25

“Vi känner djup oro över att samtal kring rätten till abort nu tystas ned och att självcensuren sprider sig.”

Isabella Lövin m.fl, Sydsvenskan

“De organisationer som inte böjer sig för den amerikanska regeln förlorar en stor del av sina pengar. Följden kan bli att kliniker tvingas stänga och att tillgången till säker abort minskar. Men även andra hälsorelaterade [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA, Villkorat bistånd
2017-05-16

Fi: Sverige sviker Västsahara – igen

Jaime Gomez, ETC

“Det är oklart vilka intressen som fått regeringen att backa i Västsahara-frågan, men vi kan inte föreställa oss vad som skulle kunna legitimera detta beteende. Det är dags att erkänna Västsahara och att använda platsen [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, FN, Mänskliga rättigheter, Marocko, Press- och yttrandefrihet, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Västsahara
2017-05-15

Vad händer med den svenska vapenexportlagstiftningen?

Ingalill Bjartén, ETC

“Ett strikt demokratikriterium för svensk vapenexport hade varit i enlighet med en feministisk utrikespolitik, men så länge den agerar parallellt med militärt samarbete med regimer som kränker de mänskliga rättigheterna – exempelvis Saudiarabien – och [...]Demokrati, Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Vapenhandel
2017-04-26

Feministisk inrikespolitik

Fredrik Johansson, Svenska Dagbladet

“Sveriges stöd till Saudiarabien i FNs kvinnokommission var naturligtvis inte del av ett eventuellt saudiskt stöd för den svenska säkerhetsrådskandidaturen. Men vilka uppgörelser gjordes och i vilka sammanhang påverkade kandidaturen hur vi talade om och [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Saudiarabien, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-25

Gäller den feministiska utrikespolitiken bara inrikes?

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Problemet är inte att regeringen av taktiska skäl väljer att rösta in Saudiarabien i ett illa fungerande FN-organ. Problemet är att de mörkar istället för att öppet motivera sina val för väljarna. Gäller den feministiska utrikespolitiken [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Samhällsgrupper, Saudiarabien, Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-25

Den feministiska regeringen fladdrar i vinden.

Mats Skogkär, Sydsvenskan

“Att kunna ge ett klart besked hur Sverige röstat i denna fråga och varför är inte för mycket begärt av en regering som säger sig prioritera jämställdhet och kvinnors rättigheter både på hemmaplan och i [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Saudiarabien, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-04-06

Den tillfälliga asyllagen är omänsklig – skrota den!

Lena Ag m.fl., Göteborgsposten

“Den feministiska utrikespolitiken – utformad av en regering som till största delen består av socialdemokrater – är en god ambition, men på migrationsområdet har genusperspektivet tappats bort. Om Sverige menar allvar med att bedriva en [...]Asylrätt, Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Kvinnor
2017-04-05

Se till att minst hälften av det långsiktiga utvecklingsbiståndet till Palestina kommer kvinnor till del.

Anneli Rogeman, Sydsvenskan

Sverige har erkänt Palestina som stat. Parallellt med att stödja fredsprocessen bör Sverige öka det direkta biståndet till ekonomisk utveckling i Palestina, särskilt bland kvinnor.Ett konkret nästa steg för Sveriges feministiska utrikespolitik borde vara att [...]Feministisk utrikespolitik, Israel/Palestina-konflikten, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-03-27

Feministisk vapenexport?

Marcus Jönsson, Proletären

“Problemet är bara att det inte var utrikesminister Margot Wallström som åkte till Bogotá. Det var näringsminister Mikael Damberg, som kom hem till Stockholm igen med ett nyskrivet försvarsavtal mellan Sverige och Colombia” Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Vapenhandel
2017-03-14

Det saknas data för att nå målen om jämställdhet

Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, Dagens Nyheter

“När världens ledare hösten 2015 enades om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska nås fram till 2030, den så kallade Agendan 2030, slogs även fast att data och evidens ska användas för att [...]Barn och unga, Budget, Demografi / befolkningsstatistik, Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Sverige
2017-03-13

Fredsdiplomati – var finns öppningarna för kvinnliga medlare?

Isak Svensson, Mänsklig Säkerhet

“Vi behöver veta mer om de empiriska processerna kring medlares inträde i konflikter för att bygga grund för strategier inför framtiden. Medling sker inom ramen för en större internationell kontext av sammanvävda relationer och nätverk, [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor
2017-03-11

Nu måste UD:s feminism lämna kansliet

Per Wirtén, Dagens Arena

“Varför träffar svenska statsråd inte alltid oppositionella feminister under utlandsresor? Det gäller i diktaturer som Egypten eller krigsområden som Kongo. Men även att de i USA kontaktar kvinnorna i Black Lives Matter och i Frankrike [...]Asylrätt, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Utrikesdepartementet
2017-03-10

En hållbar fred kräver kvinnors medverkan

Brinda Gangopadhya Lundmark, Dagens Arena

“I en värld där krig och konflikter bara blir fler och inte färre behövs feministisk utrikespolitik mer än någonsin. Det är dags att gå från ord till handling och aktivt arbeta för att stärka kvinnligt [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Kvinnor, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2017-03-10

Mens är mens – inte någon ”lingonvecka”

Nasra Ali, Aftonbladet

“Det heter inte lingonvecka, inte heller rödaveckan. Det heter mens och det är något en stor del av världens befolkning har en gång i månaden och som förenar 800 miljoner människor. Flertalet nekas sina mänskliga [...]Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning, Vatten
2017-03-08

För ut vår kvinnokamp

Cecilia Wikström, Upsala Nya Tidning

”Den internationella kvinnodagen är en dag när vi minns de historiska framsteg som gjort att Sverige i dag är ett av världens mest jämställda länder. Men det innebär också ett ansvar för oss alla att föra [...]EU, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Ryssland, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-03-03

Greider: Vapenhandel motsatsen till feministisk politik!

Göran Greider, Arbetarbladet

“Det är något ynkligt över denna försvarsdebatt. Den är berövad all reflexion över vad ökad vapenhandel riskerar att leda till: en osäkrare värld för civila. Det är motsatsen till en feministisk politik.” Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Vapenhandel
2017-02-21

”Nej, hatt i Sverige är inte samma som slöja i Iran”

Cindy Chiem m.fl., Sveriges Television

“Att ta avstånd och säga ifrån är grunden för reformer i samhället. Att vi som ett demokratiskt land med en uttalad feministisk regering viker oss i frågor om mänskliga rättigheter är katastrofalt. Ett argument för att faktiskt [...]Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Iran, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-02-21

Dra in Polens rösträtt i ministerrådet

Anna Hedh, Dagens Arena

“Sveriges regering måste nu sätta starkt tryck på Polen. Det handlar inte bara om förpliktelser för medlemsland. Det är också att stå upp för det fria ordet, för mänskliga rättigheter och för kvinnors jämlikhet med [...]EU, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-02-15

En nyktrare utrikespolitik

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Om socialdemokratisk utrikespolitik tidigare hanterades genom att ”gapa högt och bära på en piprensare”, som Fredrik Johansson träffande beskrev det på ledarsidans blogg Högermarginalen (16/11–14), var det nu ett litet land som insett sina begränsningar som talade genom [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Multilateralt samarbete, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-02-15

Slöjkritik är inte rasism – Ann Linde (S)

Devin Rexvid, Göteborgs-Posten

“Om en feministisk regering ändå väljer att teckna avtal med en brutal diktatur var det nödvändigt då att foga sig i mullornas diktat om slöjtvång? Man ska ju ta seden dit man kommer – eller? Detta [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-02-15

Oförlåtligt agerande av en feminist i maktposition

Devin Rexvid, Expressen

“Det finns ingen stolthet i att den feministiska regeringen som den humanistiska stormaktens nya ansikte tecknar avtal med och legitimera en brutal samt kvinnofientlig diktatur. Vad göra i stället? Regimen var nästan totalförlamad till följd [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Iran, Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, ReligionArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/02/13/tack-sverige-for-att-ni-vill-samarbeta-med-iran/"
2017-02-13

Jag har slutat att ta seden dit jag kommer

Jan Björklund, Expressen

“Jag hade tidigare uppfattningen att man alltid tar seden dit man kommer och anpassar sig efter andra länders regler och normer. Så har vi traditionellt i Sverige gjort när regeringar, både borgerliga och socialdemokratiska, besökt [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-02-13

Tack Sverige för att ni vill samarbeta med Iran

Javaneh Dehnad, Expressen

“Att Stefan Löfven med delegation valt att besöka Iran är mycket goda nyheter då de svenska företagens affärer inte bara gynnar regimen, de gynnar även den iranska befolkningen där vi talar om cirka åttio miljoner [...]Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/02/13/beslojad-regering-ett-slag-i-ansiktet-mot-fortryckta-kvinnor/"
2017-02-13

Beslöjad regering ett slag i ansiktet mot förtryckta kvinnor

Devin Rexvid, Expressen

“Hur kan den feministiska  regeringens påståenden om att de fört dialog med mullorna om kvinnors  rättigheter tas på allvar av iranskor och kritiker på hemmaplan, när svenska toppolitiker påtvingas slöja? När de måste representera sitt [...]Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Iran, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige
2017-02-10

Isabella Lövin, här är din nästa konferens

Susanna Birgersson, Göteborgs-Posten

“Det är väl inget anmärkningsvärt i sig; en feministisk regering tycker givetvis att det är viktigt att kvinnor världen över får tillgång till säkra aborter. Men fokuset! Proportionerna! Var är konferenserna för Jemen? Var är [...]Biståndsformer, Feministisk utrikespolitik, Humanitärt bistånd, Jemen, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sydsudan
2017-02-09

Kaxiga Lövin tar strid mot Trump

Eva Franchell, Aftonbladet

“Donald Trump drar in biståndet medveten om att 47 000 kvinnor mister livet varje år på grund av osäkra aborter. Han vet att fem miljoner kvinnor vårdas på sjukhus varje år och att ytterligare tre [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2017-02-06

Mobilisera mot Trump

Anneli Rogeman, Corren.se

“Sverige bör ta ledningen. Det är bra att Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, snabbt höjt rösten och vill skapa en svensk och global opinion mot abortbeslutet. Nu mer än någonsin behöver Sveriges [...]Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-02-03

Kalla hem Sveriges ambassadör i Washington

Daniel Mathisen, Dagens Arena

“Den 20 januari 2017 markerar starten på något nytt. Mer än någonsin behövs en svensk utrikespolitik som projicerar progressiva alternativ till auktoritär nationalism. Och ett tydligare tonläge. Det räcker inte att Margot Wallström »är bekymrad«. Tonläget måste [...]Ambassader, Feministisk utrikespolitik, USA, Utrikesdepartementet
2017-02-03

Att vara feminist i vår riksdag kostar inget

Maria Rashidi, Expressen

“Iran är i dag en teokrati med strängt könsapartheid, där kvinnor kan stenas för äktenskapsbrott och avrättas för kyskhetsbrott. Oliktänkande fängslas och avrättas och politiska demonstrationer slåss ned skoningslöst. Allt detta i Guds namn. Vad ska [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Iran, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-02-02

Feminism behövs mer än någonsin

Kenneth G. Forslund m.fl, Göteborgs-Posten

“Det är lätt att bli nedslagen av den globala utvecklingen, men med en feministisk regering och Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd finns möjligheter att lyfta sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på dagordningen. (…)  Förra [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-30

Ta ansvar för världens kvinnor

Cecilia Wikström, Upsala Nya Tidning

“Jag förväntar mig att Sveriges regering, som säger sig vara feministisk, omedelbart följer Nederländernas och Belgiens exempel och ökar anslagen till de organisationer som arbetar globalt för kvinnors reproduktiva hälsa.” Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-27

”Ryssland sviker kvinnor och barn som misshandlas”

Bonnie Bernström m.fl., Svenska Dagbladet

“Kvinnorna går bistra tider tillmötes på många håll även i den ”utvecklade” delen av världen. Polska politiker har försökt att än mer försämra den redan stränga abortlagen. Nyligen tog Trump beslutet att förbjuda att amerikanskt [...]Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Ryssland, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-01-27

En ond tid för kvinnor med Putin och Trump

Expressen

“Sverige är en av världens största bidragsgivare inom reproduktiv hälsa. Nu är det läge att vifta uppfordrande med den feministiska flaggan och se till att världens goda krafter ökar sin ambitionsnivå och försöker täcka upp [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Ryssland, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-26

”Trumps abortbeslut ökar risken för kvinnors hälsa”

Jesper Bengtsson, SVT Opinion

“För Sverige och svenskt bistånd hade det kunnat vara ett sätt att ta täten efter Trumps besked i början av veckan. Den feministiska utrikespolitiken hade satt ytterligare ett tydligt avtryck i världspolitiken. Nu hann Holland före. [...]Feministisk utrikespolitik, Hälsa, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-01-10

Ta en ledande roll när det gäller att driva frågan om våld mot hbtq-personer i konfliktområden

Gudrun Schyman m.fl., Sydsvenskan

“Sveriges mandat som ny medlem i säkerhetsrådet sträcker sig över två år. Den första månaden är Sverige också ordförande. Vi i Feministiskt initiativ förväntar oss att den politik regeringen ämnar driva i säkerhetsrådet har ett feministiskt [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-03

Wallströmsk varmluft

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“En fredligare värld, där kvinnor deltar i politiken på samma premisser som män, är ett utmärkt mål. Kan Sverige bidra till att det uppfylls ska vi göra det. Om regeringen har någon plan vore det [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Sverige i FN:s säkerhetsrådArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/02/margot-wallstrom-det-har-vill-vi-uppna-i-sakerhetsradet/"
2016-12-15

Svenskt bistånd kan avlöna terrorister

Ulf Öfverberg, Expressen

“Exempelvis har PA gett en del terrordömda mer än en halv miljon kronor i lön efter terrordåden mot civila israeler. Det departement som har hand om utbetalningarna till dömda terrorister och deras familjer har den [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Feministisk utrikespolitik, Israel, Jämställdhet, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Palestina, Villkorat bistånd
2016-12-13

I FN kan en feministisk utrikespolitik prövas mot IS

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Många viktiga områden tas upp av regeringen för att lyfta den feministiska utrikespolitiken, involvera FN:s nya generalsekreterare i säkerhetsrådets arbete och att se till att glömda konflikter inte faller i just glömska. Men vi liberaler saknar [...]Barn och unga, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Militärt bistånd, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-11-13

”Regeringen måste skydda kvinnor mot Trump”

Anneli Rogeman, Folkbladet

“USA är världens största biståndsgivare och har genom sitt politiska inflytande makten att påverka riktningen för den globala biståndspolitiken. Andra länder kommer att tvingas anpassa sig. Samverkar man med USA finns risken att biståndsprojekt förvandlas till [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2016-10-29

Löfven måste sluta att hålla ”taliban-tal”

Katrine Marçal, Aftonbladet

“Att uttrycka sig så överslätande om Saudiarabien som företrädare för en feministisk regering är inte, som många kommentatorer uttryckte saken, ”problematiskt”. Det är omöjligt. Det här var samma resa där Stefan Löfven i en skruvad variant av Gudrun [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Saudiarabien
2016-10-29

Längtan till säkerhetsrådet

Gunvor Hildén, Upsala Nya Tidning

“Så vad är egentligen regeringens inställning till Saudiarabien […] ? Svaret är väl: Det beror på. När [Stefan Löfven] är hemma kritiserar han arabländernas spöstraff, kvinnoförtryck och bombningarna i Jemen. Sverige ska driva en feministisk utrikespolitik och [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Saudiarabien, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Vapenhandel
2016-10-28

Kvinnor kan användas till mycket

Gudrun Schyman, Upsala Nya Tidning

“Mänsklig säkerhet och antimilitarism är det feministiska svaret på det patriarkala våldet. Jag skulle önska att Sveriges feministiska regering insåg det. Det får konsekvenser, både för vapenexporten och det inhemska försvaret. Men det skulle ge [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor
2016-10-28

Kvinnor behöver också ett försvar

Aleksandra Boscanin, Göteborgs-Posten

“Den feministiska hållningen till nedrustning utgår ifrån att en sådan skulle leda till fred. Utgångspunkten är alltså inte hur vi på bästa sätt ska skydda oss i händelse av krig, utan hur vi ska få fred. Givetvis [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, KvinnorArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/26/det-finns-inga-militara-losningar-pa-konflikter/"
2016-10-27

Colombias kvinnorörelse behöver Sveriges stöd

Eva Zetterberg m.fl., ETC

“Det ihållande motståndet, kombinerat med en besvikelse efter nej-sidans seger, gör att det är nu Colombias freds- och kvinnorörelse behöver Sveriges stöd som mest. Nyligen klargjorde Margot Wallström att en av Sveriges uppgifter i FN:s [...]Colombia, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2016-10-26

Det finns inga militära lösningar på konflikter

Gudrun Schyman, ETC

“Samtidigt som de allra flesta inser att det inte finns militära lösningar på konflikter, det som måste till är dialog och förhandlingar, så fortsätter samma länder, inklusive Sverige, att pumpa in vapen till konflikthärdar. Det [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Irak, Syrien, Vapenhandel
2016-10-18

Varning för »sex workers«-lobbyn

Margot Wallström m.fl., Dagens Arena

“Sverige har en feministisk regering som bedriver en feministisk utrikespolitik. För oss är alla insatser som leder till ökad jämställdhet av vikt. Arbetet mot prostitution och människohandel är därmed en del av arbetet för mänskliga [...]Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Människohandel
2016-10-17

Wallströms svek mot hbt-rörelsen gör ont

Maria Hölerman m.fl., Dagens Samhälle

“FN:s nya generalsekreterare Antonio Guterres är bland annat känd för att ha kallat homosexualitet för en ‘mental störning’. Det gör ont att Sveriges utrikesminister Margot Wallström inte står upp för hbt-rörelsen i det här läget. [...]Feministisk utrikespolitik, FN, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsrådI artikeln hänvisas till "Ekots lördagsintervju: Margot Wallström (S) - om Trump, Ryssland och Nato"
2016-10-06

Två år med feministisk utrikespolitik

Margot Wallström, Mänsklig Säkerhet

“En feministisk utrikespolitik är en del av en modern, kunskapsbaserad och smart syn på global politik. De kommande två åren kommer långt ifrån att räcka för att åtgärda alla de utmaningar världen står inför. Men [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-10-04

”Sverige kan hjälpa polska kvinnor som nekas abort”

Kristina Ljungros m.fl., SVT Opinion

“Nyligen röstade det polska parlamentet ner förslaget om fri abort och skickade samtidigt vidare ett förslag för ytterligare beredning som i princip innebär ett totalförbud mot abort. Polen tog därmed ett steg närmare ett förbud mot [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige
2016-09-18

Tunisien behöver stöd

Birgitta Ohlsson, Upsala Nya Tidning

“Tunisien är det enda ljusa exemplet i ett alltmer frihetsinskränkt Mellanöstern – det enda landet som lyckats komma ut på andra sidan av den tunnel som var den arabiska våren. Därför är det också ett särskilt viktigt [...]Biståndsformer, Feministisk utrikespolitik, Mellanöstern, Tunisien
2016-09-02

Sverige – en feministisk röst i FN:s säkerhetsråd?

Monica Erwér m.fl., ETC

“Vi förväntar oss att den politik som regeringen driver i säkerhetsrådet är konsekvent med en feministisk politik, vilket innebär respekt för mänskliga rättigheter, respekt för alla internationella åtagande som Sverige och alla andra länder har [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-08-06

Sverige bör arbeta för förbud mot kärnvapen

Gunnar Westberg, Svenska Dagbladet

“En feministisk utrikespolitik borde vara en politik för nedrustning, särskilt för avskaffande av de ­vapen som kan förinta mänskligheten. Vi förväntar oss att Sverige vid mötet i FN:s första kommitté i höst kommer att rösta för [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet
2016-07-30

EU måste hjälpa Syriens kvinnor att skapa fred

Utrikesminister Margot Wallström och Hind Kabawat, företrädare för den syriska oppositionens förhandlingskommitté

Det finns långt fler män än kvinnor i den internationella stödgruppen för Syrien. De syriska förhandlingsparterna består av fler män än kvinnor. Om kvinnor inte tillåts medverka i fredsprocessen kommer det att få allvarliga konsekvenser [...]EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Sverige, Syrien
2016-07-18

Så kan vi arbeta mot terrorismen

John Hultengård, Upsala Nya Tidning

“Det bör dock poängteras att det inte räcker med handlingar på den internationella arenan, utan också på hemmaplan krävs mycket. Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har redan gjort mycket, men regeringen måste göra ännu [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Nato, Öppenhet och transparens, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-28

Feminismen platsar i FN:s säkerhetsråd

Anders Lindberg, Aftonbladet

“En plats i säkerhetsrådet är en unik möjlighet att få genomslag för Sveriges värderingar och politiska prioriteringar. För Stefan Löfven och Margot Wallström vore det en stor politisk framgång. Och vi har något att bidra med. [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-21

Vi säger nej till nya lagarna

Anna Hedh m.fl., Aftonbladet

“Vi har förståelse för att svåra situationer kräver svåra beslut. Besluten om bland annat försvårad familjeåterförening avskaffar dock en av få lagliga vägar in i Europa, och drabbar kvinnor och barn extra hårt. Det är helt [...]Barn och unga, EU, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Kvinnor
2016-06-21

Dags för feministisk regering att bekänna färg

Evelyn Schreiber, Nerikes Allehanda

“I dag röstar riksdagen om en lag, framhejad av ”världens första feministiska regering”, som kommer att slå hårdast mot de mest utsatta. En lag som vi redan nu vet kommer drabba kvinnor och barn. Det [...]Asylrätt, Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Kvinnor
2016-06-11

”Väpnat våld måste bli en naturlig del av utrikespolitiken”

Maria Andersson Willner, riksdagsledamot (S), Karin Olofsson, Generalsekreterare för Parlamentarikerforum för små och lätta vapenfrågor, OmVärlden

Det är dags att Sverige tar på sig ledartröjan i den globala kampen mot väpnat våld och spridningen av illegala handeldvapen, så kallade små och lätta vapen. Svensk utrikespolitik ska driva på för en starkare [...]Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Vapenhandel
2016-05-18

“Feminism är inte lika med pacifism.”

Birgitta Ohlsson, Sydsvenskan

“Sverige borde liksom andra EU-länder bidra mycket mer militärt i den koalition som finns på plats. Sverige stöder idag kurderna i norra Irak med utbildningsinsatser. Det är bra, men vi liberaler vill att de ska [...]Feministisk utrikespolitik, Islamiska Staten (IS), Jämställdhet, Kvinnor, Mellanöstern, Militärt bistånd, Resolution 1325
2016-05-04

Ny ambassadör ska arbeta mot människohandel

Åsa Regnér m fl, Dagens Nyheter

“Regeringen vill att Sverige ska vara en stark röst i världen för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, barns rättigheter ska stärkas. Detta [...]Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter
2016-05-02

Var går gränsen för den utsträckta handen?

Ylva Bergman, Omvärlden

“Går det att kombinera feministisk utrikespolitik med att värna om religiösa grupper? I FN och i andra sammanhang kan religiösa stater hänvisa till religion eller kulturella sedvanor för att inte driva igenom vissa rättigheter för [...]Ambassader, Feministisk utrikespolitik, HBTQI-personer, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-04-25

”Nu spurtar vi mot säkerhetsrådet”

Anders Lidén, SVT Opinion

“De är sant att de ständiga medlemmarna har ett övertag. Utan deras medverkan blir det inget. Men jag minns från förra gången i rådet att visst kunde vi påverka. Särskilt kunde vi påverka i humanitära frågor, [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-13

Sverige gör skillnad

Olov Abrahamsson, Norrländska Socialdemokraten

“Det är – för att återvända ett argument från folkomröstningen om EU 1994 – bättre att göra sin röst hörd vid sammanträdesbordet än att inte göra det. Det gäller i synnerhet för ett land som Sverige [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-03-15

Wallström: Kvinnorna behövs för en hållbar fred

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Kvinnor utgör 51 procent av befolkningen. Vi kan inte godta en situation där de inte företräds vid förhandlingsbordet. Det är även min fasta övertygelse att kvinnors representation i fredssamtalen kommer att ge fler alternativ att [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Syrien
2016-03-14

Natoavtal är inte feministisk politik

Sigrid Aliki, Dagens ETC

“Att regeringen på riktigt står beredd att inleda ett ännu närmare samarbete med en militärallians vars övriga medlemmar sätter in armén för att möta kvinnor på flykt, samtidigt som den kallar sig feministisk, är en [...]Asylrätt, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Nato
2016-03-08

Landsomfattande feministisk mobilisering

Ulf Bjereld, m.fl., Mänsklig Säkerhet

“Det är inte längre moraliskt hållbart att fortsätta skicka bistånd till de länder som drabbas av krig och klimatförändringar och samtidigt på olika sätt fortsätta att exploatera dessa länder och deras befolkningar. Det vidmakthåller orättvisor [...]Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Politik för global utveckling (PGU)
2016-03-08

Ingen hållbar fred utan kvinnors medverkan

Isabella Lövin, Göteborgsposten

“För att stoppa den onda spiralen av våld och krig som vi ser i världen i dag måste kvinnorna få en aktiv roll i fredsprocesserna. Mitt budskap här i dag är tydligt, Sverige kommer föra [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Sydsudan
2016-03-07

​Visa allvar med den feministiska utrikespolitiken!

Concord Sverige m.fl

“Vapenexport, åtstramningar inom migrations- och flyktingpolitiken och avräkningar på biståndet. På flera områden fortsätter Sveriges regering att föra en politik som drabbar flickor och kvinnor särskilt hårt. Det går stick i stäv med ambitionen hos [...]Feministisk utrikespolitik, OkategoriseradeI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/hur-feministisk-ar-sveriges-utrikespolitik/"
2016-03-01

”En feministisk utrikespolitik måste vara konsekvent.”

Gudrun Schyman m.fl., Helsingborgs Dagblad

“Fi menar att Sverige bör vara en förebild inför det internationella samfundet och det kräver ett stopp för all vapenexport. Vapenindustrin ska ställas om till civil produktion. I avvaktan på att omställningen är klar bör [...]Asylrätt, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2016-02-29

”Natoavtal gör Sverige till gisslan i kapprustning”

Gudrun Schyman, Svenska Dagbladet

“Ett avtal om värdlandsstöd med Nato riskerar att fullkomligt urholka vårt lands trovärdighet som alliansfritt. Det låser oss fast som gisslan i en kommande kapprustning.” Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Nato
2016-02-16

Männen får hjälpen – kvinnorna får dö

Gulan Avci m.fl., Aftonbladet

“De flesta av världens fattiga är kvinnor. Vad den rödgröna regeringen kallar “avräkning” innebär i praktiken att upp till en tredjedel av biståndsbudgeten numera kan tas från världens svagaste och istället användas till flyktingmottagande här [...]Avräkningar, Budget, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Kvinnor
2016-02-16

Patriarkal politik

Annika Borg, Barometern

“159 biståndsorganisationer från hela världen, bland andra Läkare utan gränser, protesterar nu mot Stefan Löfven i ett öppet brev. Och civilsamhällets biståndsorganisationer skräder inte orden, då den rödgröna regeringen på ett bräde drar ned biståndet [...]Feministisk utrikespolitik, Hälsa, HIV/AIDS, Jämställdhet, SjukvårdI artikeln hänvisas till "Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!"
2015-12-15

Feminismen är given. Nu gäller det att börja leverera.

Sydsvenskan

“De största hoten mot världsfreden kommer som regel från dem som också utövar störst kvinnoförtryck. Ta till exempel terrorgruppen Islamiska staten. Den feministiska politiken ligger helt rätt i tiden. Det finns inga rimliga invändningar mot utgångspunkten att [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet
2015-12-05

Wallström tar Sverige till FN:s säkerhetsråd

Linda Westerlind, Folkbladet

“Sverige som utrikespolitik nation har dock gjort en revansch. Trots att regeringen Reinfeldt inte gjorde många knop i FN-sammanhang har regeringen Löfven utmärkt sig. Den feministiska utrikespolitiken har gjort svensk utrikespolitik känt över hela världen. Erkännandet [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsrådArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/12/02/sverige-behovs-i-fns-sakerhetsrad-2/"
2015-11-23

”Avskrivningarna av biståndet är inte feministisk utrikespolitik”

Klara Lidman, Svt Opinion

“De omfattande avskrivningar av biståndet till flyktingmottagande som nu sker innebär raka motsatsen till den reformagendan och sker på bekostnad av några av världens mest utsatta personer, till stor del kvinnor. Det är en utrikespolitik som [...]Avräkningar, Budget, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration
2015-10-29

”Inte mycket till feministisk utrikespolitik”

Birgitta Ohlsson, Dagens Nyheter

“När länder som på hemmaplan nekar kvinnor arvsrätt och tillåter misshandel och våldtäkt inom äktenskapet kritiserar könsfördelningen på den svenska arbetsmarknaden är det tyvärr ett skolexempel på hur MR-rådet blivit en tummelplats för patriarkala diktaturer [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Rådet för MRArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/10/28/arbetet-i-mr-radet-leder-till-resultat/"
2015-10-26

“En uttalat feministisk utrikespolitik borde fokusera på kvinnor och flickor”

Helle Rydström, Sydsvenskan

“Förmår den feministiska utrikespolitiken se och arbeta för de många utsatta kvinnor och flickor som lever utanför Europa, så deras vardag blir tryggare? Vad kan den göra för att ingen kvinna eller flicka i Asien [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö
2015-10-21

Skrattretande UD-argumentation

Janerik Larsson, Svenska Dagbladet

“Å ena sidan står finansdepartementet som menar att en betydande del av biståndsbudgeten ska användas som bistånd till flyktingarna. Å andra sidan står UD som är oroat över dels att bilden av en feministisk utrikespolitik ska [...]Avräkningar, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till "Sveriges Radio: Strid i regeringen om hur flyktingmottagningen ska betalas"
2015-10-11

S: Feministisk politik gör skillnad – även globalt

Magdalena Andersson, Svenska Dagbladet

“Arbetet för jämställdhet ska drivas både på hemmaplan och globalt. Genom ett finansministernätverk för jämställdhet finns nu ännu en möjlighet att både lära av andra och sprida svenska idéer och värderingar, skriver finansminister Magdalena Andersson [...]Budget, Feministisk utrikespolitik, FN, IMF (Internationella valutafonden), Jämställdhet, Kvinnor, OECD, Världsbanken
2015-08-14

UD-feminismen bättre än nostalgin

Carl Albinsson, Svenska Dagbladet

Min rekommendation till borgerliga politiker och tyckare framöver är: kritisera regeringen för Palmenostalgi, övertro på FN och fokus på konflikter på andra sidan jorden. Den kommande rapporten pekar dock på att man däremot inte bör [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Partipolitik, Utrikesdepartementet
2015-05-02

Retorik räddar inte kvinnorna i Irak, Wallström

Göteborgs-Posten

“Det är beklämmande att Margot Wallström inte förespråkar en mer aktivistisk linje mot ISIS. Sverige både kan och borde göra mer än att endast skicka militära utbildare till Irak. Kvinnorna i Irak och Syrien, inte [...]Feministisk utrikespolitik, Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd, Partipolitik, Utrikesdepartementet
2015-03-30

Wallströms kritiker missar befrielsepotentialen

Andreas Gustavsson, Dagens ETC

Wallströms kritiker hör inte när hon efterlyser att fler länder ska anta FN-resolutionen om kvinnors fred och säkerhet. De hör inte när hon vill starta ett nätverk för kvinnliga fredsmäklare (bara åtta procent av fredsmäklare [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-19

Visa att ni är feministiska

Gunilla Hjelm m.fl., Upsala Nya Tidning

Centerkvinnorna kräver att regeringen fyller retoriken ”vi är en feministisk regering” med innehåll. Vi har fem konkreta punkter till den feministiska regeringen att inkludera i det praktiska arbetet. Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Kvinnor
2015-03-09

Sveriges feministiska trovärdighet på spel

Malena Ernman m.fl, Aftonbladet

En regering som kallar sig feministisk kan inte ha ett militärsamarbete med en av världens värsta diktaturer. Nu finns en gyllene chans att göra verklighet av de vackra orden om feministisk utrikespolitik. Militäravtalet med Saudiarabien [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien
2015-03-08

Ett övergripande arbete för jämställdhet

Nasser Mosleh, Västerbottens Kuriren

“Men arbetet för jämställdhet kan inte stanna vid Sveriges gränser. Så länge potentialen hos halva jordens befolknings inte tas tillvara kommer vi aldrig kunna uppnå en hållbar utveckling. En feministisk regering måste därför också prioritera [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-03-08

Jämställdhet skapar fred och välstånd

Isabella Lövin, m.fl., Göteborgs-posten

“Forskning pekar på att mer jämställda länder är starkt förknippade med fred inom landet såväl som gentemot granländerna. Samtidigt är jämställdhet en katalysator för ekonomisk utveckling och avgörande för att bekämpa fattigdomen. Det är detta vår [...]Feministisk utrikespolitik, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Post-15, Resolution 1325
2015-03-07

Regeringen bör säga upp Saudiavtalet

Ylva Bergman, m.fl, Svenska Dagbladet

“Om regeringen ska ha trovärdighet i sin feministiska politik kan Sverige inte ha ett militärt samarbete med en stat där kvinnor förnekas grundläggande rättigheter. Det kommer knappast skapa förtroende bland kvinnorättsaktivister världen över.” Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Mänskliga rättigheter, Okategoriserade, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-06

”Tveksamma argument för fortsatt vapenexport till Saudiarabien”

Olof Johansson-Stenman, Dagens Nyheter

“Om Sverige verkligen vill göra skillnad internationellt och bedriva en feministisk utrikespolitik så är därför en strategi där det ingår att klia förtryckarregimer som Saudiarabien på ryggen högst tveksam. Utöver att säga upp avtalet i [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Sveriges trovärdighet som handelspartner står på spel"
2015-03-05

Vi ska kämpa för våra feministiska allierade

Margot Wallström och Isabella Lövin, Expressen

I dagarna beslutade regeringen om inriktningen för en ny unik strategi för Syrienkrisen som ska omfatta grannländerna, däribland Irak, dit konflikten spiller över. Samtidigt beslutade regeringen om inriktningen för en regional strategi för Mellanöstern och [...]Feministisk utrikespolitik, Irak, Kvinnor, SyrienArtikeln är en replik på: "Svik inte Iraks kvinnor, Margot Wallström"
2015-03-03

“Sveriges regering bör använda all kraft för att påverka EU och FN i feministisk riktning”

Anneli Rogeman, Helsingborgs Dagblad

En feministisk svensk regering måste driva att allt internationellt bistånd ska ta hänsyn till jämställdhet. Men det räcker inte. Det krävs också att man följer vart pengarna tar vägen. Rikta minst hälften av Sveriges bistånd till kvinnor. [...]EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Resultat
2015-03-03

Svik inte Iraks kvinnor, Margot Wallström

Lena Ag m.fl., Expressen

Sveriges utrikesminister Margot Wallström lyfte nyligen fram militärt stöd till kurdiska peshmergastyrkor, men när resten av världen slår på den militära trumman måste en feministisk utrikespolitik vara mer långsiktig, och lyssna på de kvinnorättsförsvarare som [...]Feministisk utrikespolitik, Irak, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2015-02-11

Wallströms politik är inte feministisk

Hans Linde , Expressen

“Men en feministisk utrikespolitik behöver bestå av något mer än retorik och presskonferenser med filmstjärnor. I dag presenterar Margot Wallström regeringens första utrikespolitiska deklaration. Nu är det dags att gå från ord till handling. I få [...]Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien
2014-10-15

Feministisk utrikespolitik effektivaste vägen mot fred

Robert Egnell, Dagens Nyheter

“En feministisk utrikespolitik som innefattar genderperspektiv på både problem och lösningar kan bli ett viktigt redskap för att hantera de många utmaningar som världen i dag står inför.” Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Kvinnor

Dokument om Feministisk utrikespolitik (5 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-03-07

Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik

ConcordCivilsamhället, Feministisk utrikespolitik2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-10-31

Sveriges feministiska utrikespolitik: Exempel på tre års genomförande

Regeringskansliet, UtrikesdepartementetFeministisk utrikespolitik2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-02-08

Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018 med fokusområden för år 2017

UtrikesdepartementetFeministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-03-07

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

ConcordFeministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Handelspolitik, Jämställdhet, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-11-13

Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018 med fokusområden för år 2016

Regeringskansliet, UtrikesdepartementetBiståndets målsättning, Biståndsformer, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, HBTQI-personer, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Rättvis handel, Resultat, Utrikesdepartementet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet

Evenemang om Feministisk utrikespolitik (18 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-06-28 Feministisk utrikespolitik – opportunism eller framtiden för svensk utrikespolitik? Olof Palmes Internationella Center välkomnar dig till ett rapportsläpp och samtal om Sveriges feministiska utrikespolitik den 28 juni kl. 13:00. Utrikesminister Margot Wallström (S) kommer att ge sin syn på vägen framåt för den feministiska utrikespolitiken, [...] Olof Palme International Center "Good governance", Demokrati, Ekonomisk jämlikhet, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2017-08-23 How can climate-smart agriculture and rural development foster resilience? Climate-smart agriculture with its focus on sustainable resource management and rural development are frequently mentioned among the solutions for creating prosperous societies. However, how exactly do we apply and combine these tools? These are the [...] International Fund for Agricultural Development (IFAD), SIANI, Utrikesdepartementet Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Jordbruk, Klimat & miljö, Landsbygd
2017-07-05 Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? Sverige är det första landet i världen som har en uttalat feministisk utrikespolitik. Med de stora bakslag för kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter som vi sett i stora delar av världen under det gånga året [...] Afrikagrupperna, Concord, Individuell Människohjälp (IM), Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Kvinna till kvinna, MÄN, MyRight, operation 1325, Plan International Sverige, PMU, Rädda Barnen, RFSL, RFSU, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska Freds och skiljedomsföreningen, Svenska Kyrkan Internationellt Arbete, Union to union, WaterAid, We Effect Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, HBTQI-personer, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige i FN:s säkerhetsråd, Vapenhandel
2017-07-05 Feminism och skog – en kärleksaffär Skogen är viktig för den globala livsmedelsförsörjningen! Kvinnor har en nyckelroll i utvecklingen av hållbart brukande av skogslandskapet. Kan Sverige, med vår höga andel kvinnligt ägarskap och företagande i skogssektorn bidra med erfarenhet till en [...] Focali, Stockholm Environment Institute, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Feministisk utrikespolitik, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor
2017-01-31 Fredsöl: Feminism, fred och FN Nu när januari slutar så har Sverige suttit sin första månad som ordförande i FNs Säkerhetsråd. Under tiden så har Trump tillträtt som president i USA och redan hunnit inskränka kvinnors rätt till sina egna [...] Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) Feministisk utrikespolitik, FN, Jämställdhet, Ryssland, Storbritannien, USA
2016-07-10 Feministisk syn på global hälsa, väpnade konflikter och fredsarbete Trots att kvinnohälsa är den första indikatorn för barns utveckling, utbildningsnivå och överlevnad så finns inga beslut på att en viss del av pengarna inom utvecklingssamarbeten ska användas till insatser som direkt främjar detta. Det [...] Feministiskt Initiativ Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa
2016-07-07 Feminism – nyckeln till utveckling för alla? Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling vilket går hand i hand med Sveriges feministiska utrikespolitik. FN-förbundet arbetar för att flickors och kvinnors rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), ska genomsyra all [...] Svenska FN-Förbundet Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-07-04 Världens viktigaste lektion – om att rädda världen lite grann varje dag Just nu pågår den största humanitära krisen sedan andra världskriget, med mer än 60 miljoner människor på flykt. Samtidigt kan klimatförändringarna inom en snar framtid hindra ännu fler människor från att bo kvar där de [...] Miljömärkning Sverige 4. Omtalade personer/konflikter/händelser, Civilsamhället, Feministisk utrikespolitik, Flyktingbåtar på Medelhavet, Post-15
2016-03-11 Hur går det för den feministiska utrikespolitiken? Seminarium. Vinner feminismen mark globalt och i EU-samarbetet? Vilka är de konkreta verktygen och resultaten? Medverkande: Laila Naraghi, politiskt sakkunnig hos Margot Wallström; Hans Linde, ledamot (V) av riksdagens utrikesutskott samt Jesper Bengtsson, chef för [...] Tankesmedjan Tiden EU, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Utrikesdepartementet
2016-03-07 Seminarium om feministisk utrikespolitik CONCORD Sverige arrangerar ett seminarium om feministisk utrikespolitik med bland annat utrikesminister Margot Wallström. Concord Feministisk utrikespolitik
2016-03-09 Våldsamma maskuliniteter och våldförebyggande arbete CEPREV, Centret för Förebyggande av Våld i Nicaragua arbetar våldsförebyggande, bland annat med att förändra unga mäns attityder och deras syn på mansrollen. Organisationen har nått stora framgångar i sina områden där våldsanvändning och gängmedlemskap [...] Diakonia, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), operation 1325 Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Nicaragua, Samhällsaktörer, Samhällsgrupper
2015-06-29 En feministisk utrikespolitik för EU Om hur Sverige kan bidra till en europeisk utrikespolitik som är jämställd. Är det ens möjligt? Tre kvinnor inblandade i utformningen av EU:s utrikespolitik om hur vi kan utmana rådande strukturer och vilka möjligheter och [...] Socialdemokraterna EU, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor
2015-07-03 Feministisk diplomati och utrikespolitik? Sveriges regering har deklarerat att de tänker bedriva en feministiskt orienterad utrikespolitik. Vad innebär detta och vilka konsekvenser kan en sådan politik få på den internationella arenan. Kvinnor har under lång tid varit osynliga och [...] Statsvetenskapliga förbundet Feministisk utrikespolitik, FN, Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Kvinnor
2015-07-01 På väg mot en feministisk utvecklingspolitik: Hälften av biståndet till kvinnor Om kvinnliga bönder skulle ha samma tillgång till mark, utbildning och teknologi som män så skulle ytterligare 100 miljoner munnar kunna mättas i världen. Produktiviteten skulle öka, fler flickor skulle gå i skola, resurserna skulle [...] We Effect Feministisk utrikespolitik, Kvinnor
2015-07-02 Feministisk utrikespolitik – när, var, hur? Medverkande ger sin syn på vad feministisk utrikespolitik är och vad deras roll i en sådan kan vara. Medverkande:  Anna Ek, Ordförande, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen. Stina Oscarson, skribent. Valter Vilkko, Verksamhetsutvecklare Jämställdhetsintegrering, Försvarsmakten. Sarah Thomsen, Ämnesföreträdare, [...] Utrikespolitiska Förbundet Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet
2015-06-30 En feministisk utrikespolitik från vaggan till graven – vilken roll spelar demografin i biståndet? I många av Sveriges partnerländer i biståndet är över hälften av befolkningen barn, samtidigt som andelen äldre växer snabbt. Vad som ibland kallas ”särintressen” – barn, unga och äldre – utgör i flera fall runt [...] Pensionärer Utan Gränser (PRO-Global), Plan Sverige Barn och unga, Demografi / befolkningsstatistik, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2015-07-02 En feministisk utvecklingspolitik i kriser “En feministisk utvecklingspolitik ska bidra till att skapa långsiktig utveckling med demokrati, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning som ledord. Men när kriser blossar upp, är risken stor att klyftan blir djup mellan den akuta nödhjälpen och [...] Kvinna till kvinna Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2015-06-29 Att skapa säkerhet för alla – feministisk säkerhetspolitik Regeringen deklarerade i höstas att Sverige skall föra en feministisk utrikespolitik. Men vad innebär detta för det säkerhetspolitiska fältet i stort? Vilka verktyg för fred och säkerhet erbjuder en feministisk säkerhetspolitik och varför behövs detta [...] Folk och Försvar Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet
Dela det här: